Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség
* * *

Budapest 1993

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash,  1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,  1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Tartalom
A csend szava ______________________ 1 Tartalom __________________________ 3 Anthony de Mellóról_________________ 8 Egy perc bölcsesség ________________ 13 Csodák___________________________ 16 Felnőttkor ________________________ 17 Odafigyelés _______________________ 18 Képtelenség_______________________ 19 Világosság________________________ 20 Virrasztás ________________________ 21 Vallás ___________________________ 22 A lelki élet útja ____________________ 23 Jelenlét __________________________ 24 Mélység__________________________ 25 A legbelső ________________________ 26 Karizma__________________________ 27 Harmónia_________________________ 28 Megértés _________________________ 29 Illúzió ___________________________ 30 Prófécia __________________________ 31 Jobbrafordulás _____________________ 32 Gyakorlatiasság ____________________ 33 Mítoszok _________________________ 34 Tudatlanság _______________________ 35 Boldogság ________________________ 36 Elmélkedés________________________ 38 Mozgás___________________________ 39 Realizmus_________________________ 40 Beszéd ___________________________ 41 Lelki megkönnyebbülés ______________ 42 Pletyka ___________________________ 43 Bebörtönzöttség ____________________ 44 Bálványozás _______________________ 45 Azonosság ________________________ 46 Megkülönböztetés __________________ 47 Gépiesség _________________________ 48 Elkerülés _________________________ 49 Végzet ___________________________ 50 Újjászületés _______________________ 51 Álmok____________________________ 52

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Átalakulás ________________________ Reakció __________________________ Filozófia _________________________ Tanítványság ______________________ Vakság___________________________ Közvetítés ________________________ Túlélés___________________________ Menekülés ________________________ Szótlanság ________________________ Erőszakmentesség __________________ Figyelemelvonás ___________________ Hazatérés_________________________ Terméketlenség ____________________ Tudattalanság _____________________ Megérkezés _______________________ Fejlődés __________________________ Felelősség ________________________ Ateizmus _________________________ Kivetítés _________________________ Értékrend_________________________ Függőség _________________________ Könnyedség_______________________ Hagyni magától ____________________ Okozati viszony____________________

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kifejezés _________________________ 77 Felfedezés ________________________ 78 Visszahúzódás _____________________ 79 Fogékonyság ______________________ 80 Megtérés__________________________ 81 Kényszer _________________________ 82 Mérlegelés ________________________ 83 Forradalom________________________ 84 Utánzás___________________________ 85 Egyedüllét ________________________ 86 Kihívás ___________________________ 87 Szemellenzők ______________________ 88 Alázat ____________________________ 89 Elfojtás ___________________________ 90 Burjánzás _________________________ 91 Önelfogadás _______________________ 92 Erőszak___________________________ 93 Jelentéktelen ügy ___________________ 94 Ideológia _________________________ 95 Erkölcs ___________________________ 96 Képzelődés________________________ 97 Körülzártság_______________________ 98 Távirányítás _______________________ 99 Tudatosság _______________________ 100

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 5 Alvajárás ________________________ Belső függetlenség ________________ Felismerés _______________________ Különbözés ______________________ Teremtés ________________________ Távlat kérdése ____________________ Száműzetés ______________________ Változás_________________________ Éleslátás ________________________ Függetlenség _____________________ Hitelesség _______________________ Védőoltás _______________________ Előítélet _________________________ Álszenteskedés ___________________ Lelkesedés_______________________ Totalitarizmus ____________________ Lemondás önmagunkról ____________ Bölcsesség_______________________ Gazdagság _______________________ Különös boldogság ________________ Szeretet _________________________ Egyetemesség ____________________ Áramlás _________________________ Kaland __________________________ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Halandóság_______________________ 125 Felszabadulás _____________________ 126 Korlátozottság ____________________ 127 Elkötelezettség ____________________ 128 Természet________________________ 129 Mennyország _____________________ 130 Jelenlét __________________________ 131 Ráébredés________________________ 132 Bizalom _________________________ 133 Zaj _____________________________ 134 Gondolat_________________________ 135 Kinyilatkoztatás ___________________ 136 Jóindulat_________________________ 137 Bűn_____________________________ 138 Gyógyulás _______________________ 139 Tantétel _________________________ 140 Hiedelem ________________________ 141 Oktatás – mely nem az ______________ 142 Eredet ___________________________ 143 Lencsevégre kapva_________________ 144 Azonosítás _______________________ 145 Érthetőség _______________________ 146 Jelentés__________________________ 147 Üresség__________________________ 148 .

ami nem élmény ___________ Álcázás _________________________ Csoda___________________________ Megtévesztés_____________________ Kibúvó__________________________ 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Ítélet ____________________________ 173 Korlátozás _______________________ 174 Nemtörődömség ___________________ 175 Esztelenség_______________________ 176 Kialakulás _______________________ 177 Felszínesség ______________________ 178 Megadás _________________________ 179 Találékonyság ____________________ 180 Megszűnés _______________________ 181 Valóság _________________________ 182 Távoliság ________________________ 183 Derűs nyugalom ___________________ 184 Szemléltetés ______________________ 185 Elsőbbség ________________________ 186 Burkolt célzás_____________________ 187 Merevvé meszesedés _______________ 188 Pusztítás _________________________ 189 Elnyomás ________________________ 190 Meghiúsulás ______________________ 191 Pontosítások ______________________ 192 Közlés __________________________ 193 Sebezhetőség _____________________ 194 Szembeállítás _____________________ 195 Végtelenség ______________________ 196 .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 6 Szolgálat ________________________ Lét _____________________________ Megjelenések ____________________ Ünneplés ________________________ Szentség ________________________ Szívélyesség _____________________ Helyeslés ________________________ Nyitottság _______________________ Kényszerűség ____________________ Elszegényedés ____________________ Szavak __________________________ Fegyelem________________________ Mértéktartás _____________________ Ellentmondás_____________________ Tapasztalat ______________________ Hírverés_________________________ Bálványimádás ___________________ Földművelés _____________________ Átmeneti jelleg ___________________ Élmény.

Egy perc bölcsesség 7 Üldözés _________________________ Összebékülés_____________________ Nagyság_________________________ Megvilágosodás __________________ Megnyilatkozás ___________________ Szemlélődés _____________________ Ártatlanság ______________________ Művészet ________________________ Magány _________________________ Gyanú __________________________ Arányosság ______________________ Erőszakosság_____________________ Ima_____________________________ Mesterkedés _____________________ Különcség _______________________ Kötődés _________________________ Feltűnési viszketegség______________ Megelégedettség __________________ Kegyelem _______________________ 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Magasabbrendűség_________________ 216 Alkalmatlanság ___________________ 217 Eszközül való használat _____________ 218 Közösség ________________________ 219 Bátorság _________________________ 220 Árnyékbokszolás __________________ 221 Szócséplés _______________________ 222 Feltűnésmentesség _________________ 223 Jókedvűség_______________________ 224 Hiúság __________________________ 225 Nevelés__________________________ 226 Csapás __________________________ 227 Félelem nélkül ____________________ 228 Maya ___________________________ 229 Megtisztulás ______________________ 230 A zseni __________________________ 231 Emberség ________________________ 232 Szűrés___________________________ 233 .Anthony de Mello: A csend szava .

Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét. Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. Erre de Mello. mióta Anthony de Mello is ott van. halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. nem volt benne biztos. hogy beengedheti-e a szimpatikus. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort. A rövid kis történet azzal záródik. Szent Ignác. szokásához híven. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több. hogy a mennyország azóta vidám. hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzelése- . Xavéri Szent Ferenc. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Újabb vicc. Péter óriási nevetésben tört ki. még nagyobb nevetés. elmesélt neki egy viccet. Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt.Anthony de Mellóról Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya. mire Szent Pál is kijött. ahogy illik. Rövid időn belül az egész mennyei udvar. Az is igaz.

hol lelkigyakorlatot tartott. mert mint később kiderült.Egy perc bölcsesség 9 ket. Erejét és idejét arra irányította. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. fiatalok nevelői. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni. hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. vatikáni zsinat után. Még nincs egészen 16 éves. Bombayben született 1931-ben. hogy olyanokkal foglalkozzék. ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Közben de Mello atya járta a világot. . mikor felveszik a Jézus Társaságába. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó. hanem az egész világon. vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában. a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított. a II. Könyveit több tucat nyelvre lefordították. mert Vinayalayába kellett mennie. hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe. hol előadásokat adott. sőt még püspökök is jöttek hozzá. a misszió volt minden vágya. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát. Nem sokáig maradhatott azonban ott. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került. akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók.Anthony de Mello: A csend szava . Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. s nemcsak Indiában.

ill. mint aki "hatalommal beszélt". művei sikerének titkát személyiségében. megértéssel. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. Azonban az is tény. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. P. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. Prugg Verlag. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. halva találták New Yorkban. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. barátai úgy jellemezték őt. 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé).Egy perc bölcsesség 10 a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. sőt bátorította őket.Anthony de Mello: A csend szava . de Mello részt vett a jezsuiták 32. 1987. Eisenstadt. szívroham következtében. Ismerősei. és a megoldást is megmutatta nekik. majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. szobája padlóján. ugyanakkor mélységesen alázatos ember. 1983-ban. általános rendgyűlésén 1975-ben. Mégis. Végletekig szerette barátait. és a 33. Június 2-án reggel azonban. Népszerűségének. bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. hogy merjenek kérdezni. Mindössze 56 éves volt. megosztotta örömüket. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. hogy az USA 14 városában. büszke volt rájuk. ahogy Joseph X. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott. ismerték be tanítványai. Puskely Mária. .

Első három könyvét Szűzanyának. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. R. ami megfoghatatlanná. Talán ő maga is félénk volt. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. illetve félremagyarázták meglátásait. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. Sokan félreértették. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. Divarkar. beszélt róla. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. mert Isten embere volt. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. Akárhogy is volt. .Anthony de Mello: A csend szava . pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. mennyország). és tudott akkora hatással lenni rájuk. Számára az ima olya gyakorlat. távolivá tette őt. üdvösség. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. hogy elismerte érzékenységét. Tény az. de szinte sosem mutatta.Egy perc bölcsesség 11 még a barátok számára is volt valami." Ez nem jelenti azt.

Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől.Egy perc bölcsesség 12 amelyet sokkal inkább a szívünkkel. Isten valóságát. hanem hálás köszönet mindenért. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. mintsem a fejünkkel kell végeznünk. már ez is megérte. mert minden Istentől. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Török Péter . Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. szeretetének túláradó bőségéből van.Anthony de Mello: A csend szava .

a XX. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? . taoista bölcs. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. e. – Természetesen – mondta a Mester. zsidó rabbi. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt. században és Kr. Zarathusztra és Mohamed. században. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. Lehet ő Laoce és Szókratész. Buddha és Jézus. u. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. Tanítását megtalálhatjuk Kr. a VII. Lehet ő hindu guru.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. A látás egy pillanat műve.

A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. hangulatában. hogy az a legszebb nyelv. hogy felrázzon. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. akár nem. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. felébrednek és átalakulnak. nem pedig a csend jegyzéke. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. hanem arra. lehet. a tanítások.Egy perc bölcsesség 14 Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. hogy felébred. hanem a szellemében. Bizony.Anthony de Mello: A csend szava . s az a legnagyszerűbb változás. amely a könyvben megbúvik. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. az a legszebb cselekedet. Valószínűleg elképesztőnek. az megérti majd. amelyet nem végeznek. ingerlőnek. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. akár hiszik. és nem a valóság leírása. . arra a valóságra. Aki olyan szerencsés lesz. légkörében). mert azokon túl van. amelyet nem beszélnek. amely nem szándékos. nem is a történetekben. az átalakulás. csupán a valóságra való ráébredés.

Egy perc bölcsesség 15 Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt. A túladagolás csökkenti a hatásukat. * * * .Anthony de Mello: A csend szava .

Nálatok azt tekintik csodának. vannak csodák és csodák.Anthony de Mello: A csend szava . ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól.Egy perc bölcsesség 16 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. . – Nos. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. ha valaki teljesíti Isten akaratát. Nálunk az a csoda.

hogy rátámaszkodjunk.Anthony de Mello: A csend szava . hanem azért. ahelyett. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent.Egy perc bölcsesség 17 Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. hogy egy apa nem azért van. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. hogy önállóságra neveljen? . – S mikor fogod megtanulni.

. Abban a pillanatban. hogy te magad mondtál valamit.Anthony de Mello: A csend szava . ami a világ minden egyes dolgára figyel.Egy perc bölcsesség 18 Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. állj meg. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. amikor azt hallod.

Anthony de Mello: A csend szava . A tanítvány először boldog volt. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! .Egy perc bölcsesség 19 Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. ahol a tanítvány leült elmélkedni. azt gondolván. hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb.

A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. és semmi mást. és minden világossá válik számotokra. ami valóban ott is van. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. a Mester megmagyarázta. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal.Anthony de Mello: A csend szava . mint a holdat. csak azt lássátok. ha néztek valamit. csak a holdat lásd. – Például ha a holdat nézed.Egy perc bölcsesség 20 Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. . – Hogy a csudába tudna valaki mást látni. Mivel a tanítványok nem értették.

Egy perc bölcsesség 21 Virrasztás – Van valami.Anthony de Mello: A csend szava . amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. azért. amit én magam tehetnék. hogy a nap reggel felkeljen. . amikor a nap kezd felkelni. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. amennyit azért tehetsz. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak.

. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. méltóságos uram. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 22 Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. hogy tiszteletét tegye nála. – És ha szabad kérdeznem. mi az elmélkedés? – Csend.

" – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. tudatosság. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. tudatosság. tudatosság azt jelenti." . A Mester barátságosan bólintott. tudatosság. hogy TUDATOSSÁG. amely életútján vezérelhetné. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt.Anthony de Mello: A csend szava . fogott egy darab papírt. s ráírta "Tudatosság. A Mester a papírért nyúlt. s ráírt egy szót: "Tudatosság. – Ez túl rövid." A látogató meghökkent.Egy perc bölcsesség 23 A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. s azt írta: "Tudatosság.

a közönséges nézés jó lesz. – Másként kell valahogy néznem? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . Többnyire valahol máshol vagy. . – Miért nem? – Mert ahhoz. – Mit kellene látnom? – Semmit. – Mire? – Amire a szemed rápillant. – Nem úgy nézek állandóan? – Nem. – Mikor nyerem el? – Éppen most. hogy láss. jelen kell lenned. csak nézz.Egy perc bölcsesség 24 Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt. – De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz.

Egy perc bölcsesség 25 Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. neked pedig a magányba. Tartsd meg az üzletedet. – Fel kell adnom az üzletemet. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. A halnak vissza kell térnie a vízbe. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. s térj vissza a szívedbe. nem. úgy pusztulsz el te is. .Anthony de Mello: A csend szava . Az üzletember megrémült.

s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. Én nem vagyok szerzetes.Anthony de Mello: A csend szava . Nézz magadba.Egy perc bölcsesség 26 A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. . ülj be a celládba. – De nekem nincs cellám. – Igenis van cellád. – Menj.

és Isten vele volt. – Mi jót kell cselekednem. hogy kitaláljam. – Van valami mód arra.Egy perc bölcsesség 27 Karizma A tanítvány zsidó volt. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után.Anthony de Mello: A csend szava . és kövesd azt! . és Isten őt is kedvelte. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. és Isten vele volt. – A te Bibliád azt mondja. Dávid az országot uralta. Illés szeretett imádkozni. hogy Ábrahám vendégszerető volt.

Anthony de Mello: A csend szava . melyeket vallásuk előír a párválasztásban. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. A tanítvány persze nagyon meglepődött. az élet olyan. mint a zene. mintsem szabályok szerint. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. . A Mester nyíltan a lány pártjára állt. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között.Egy perc bölcsesség 28 Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat.

nem tudja.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy mit is cselekszik. és így megérdemli.Egy perc bölcsesség 29 Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. – Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. hogy aki vétkezik. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? – Imával. hogy megbocsássanak neki.

mert rossz. hanem mert halott.Egy perc bölcsesség 30 Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. . Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz. vagy nem? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . – A múltat nem azért kell eldobni.

évemet? – Akkorra felnősz odáig. hogy ne vegyenek rólad tudomást. miután betöltöttem a 45. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen. hogy megszokod. mi lesz.Egy perc bölcsesség 31 Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. . – Kész vagy arra.Anthony de Mello: A csend szava . De mondd meg. hogy éhezz.

Egy perc bölcsesség 32 Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. hogy barátai sincsenek már. se barátom. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. – Ne izgulj. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. észrevette.Anthony de Mello: A csend szava . fiam. . – Gazdag leszek megint? – Nem. Jegyezd meg. mikor már nem volt egy vasa sem. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott.

várva annak helyeslését. . a szegények pedig éhesek maradnának. majd így szólt: – Kedvesem. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. s kijelentette. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. Senki sem örülne a lakodalomnak.Anthony de Mello: A csend szava . a gazdagok megsértődnének. A Mester egy pillanatig gondolkodott. hogy vessék el azt a szokást. hogy nem mernének eleget enni.Egy perc bölcsesség 33 Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. Beszédét befejezve a Mesterre nézett. A családod szégyenbe kerülne. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját.

az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet.Egy perc bölcsesség 34 Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. .Anthony de Mello: A csend szava . Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. kedveseim.

elment a Mesterhez.Anthony de Mello: A csend szava . és megkérdezte: – Mondd. hogy fogalmam sincs.Egy perc bölcsesség 35 Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége. s tanácsot kértek tőle. a fiú annyit olvas. hogy tudjon is valamit. a fiatalember tényleg annyit tud. mikor lenne ideje arra. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. .

. meg az apósom és anyósom. hogy engedelmeskedik. és tedd ki az állatokat. Az idegeink kikészültek. – Idegroncs vagyok.Egy perc bölcsesség 36 Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. máskülönben megbolondulok. Aztán egy hét múlva gyere vissza. ahol laktok. A szobánk maga a pokol. bármit megteszek. – Esküszöm. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindanynyian! – Menj haza – mondta a Mester –. a gyermekeim. De mivel megígérte a Mesternek. Másnap örömtől csillogó szemmel jött viszsza. – Megígéred. hogy megteszed. bevitte az állatokat is. Egyetlen szobában élünk: a feleségem. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. A tanítvány megrémült. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. egy kecskénk és hat tyúkunk.Anthony de Mello: A csend szava . egymással üvöltözünk. Az ember egész úton rohant hazafelé. – Jól van. – Tartsd bent azokat is a szobában.

tiszta és tágas! . olyan csendes.Egy perc bölcsesség 37 – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. A szobánk maga a mennyország.Anthony de Mello: A csend szava .

hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. hogy a mennyországba került. – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed.Anthony de Mello: A csend szava . a mennyország van az elmélkedőkben. és azt álmodta. – Hogyan. akik ültek és elmélkedtek. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. . hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg.Egy perc bölcsesség 38 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt.

a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. hanem mozgás. De amikor azt látta. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. .Anthony de Mello: A csend szava . akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. Az a cselekvésben nyilvánul meg.Egy perc bölcsesség 39 Mozgás A tanítványokhoz.

. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. hát jól elvertek.Anthony de Mello: A csend szava . mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. mostantól fogva csak a földszinten játszanék.Egy perc bölcsesség 40 Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. hogy csaltam. és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. és kidobtak az ablakon. Mit tanácsolsz. Azt kérdezték.

– Hát akkor minek hallgassuk meg? . – Várj egy percig – intette a Mester. – Szórakoztató? – Nem. hogy el ne mondja a pletykát. – Hasznos? – Nem. Igaz az. egyáltalán nem az. amit a piacon hallott.Egy perc bölcsesség 41 Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát.Anthony de Mello: A csend szava . amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám.

ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. Amikor azt mondták neki.Egy perc bölcsesség 42 Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra. hogy semmilyen szó sem rossz. amit az imádság nem adhat meg. . megjegyezte: – Úgy tartják. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat.

A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 43 Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. . de még meg is toldod. hogy továbbadja a pletykákat.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

44

Bebörtönzöttség
– Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. – Olyan vagy, mint az az elítélt, aki büszke a börtöncellájának nagyságára.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

45

Bálványozás
A tanítványhoz, aki roppant tisztelettudó volt, így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre!

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

46

Azonosság
– Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg, hogy az nincs ott. – Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy, de nem is kettő. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

47

Megkülönböztetés
Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. Soha többé nem leszek szerelmes. – Olyan vagy – mondta a Mester –, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a kályhára, megégette a fenekét.

A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. a bölcsesség vagy a cselekvés. hogy melyik a fontosabb. Mi haszna van annak a bölcsességnek.Egy perc bölcsesség 48 Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. természetesen. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? .Anthony de Mello: A csend szava .

– Hol vagy TE? . s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. A turista kijárta. hogy találkozhasson a Mesterrel. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista.Anthony de Mello: A csend szava . miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető.Egy perc bölcsesség 49 Elkerülés A turista.

. aki a végzete ellen panaszkodott. Az a sors. az nem a végzet.Egy perc bölcsesség 50 Végzet Egy asszonynak. – Hogy valaki nőnek születik. hogy nőnek születtem. – De arról nem én tehetek. s mit hozol ki belőle.Anthony de Mello: A csend szava . hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. A végzet az.

.Anthony de Mello: A csend szava . – A növekedés fokozatosan történik.Egy perc bölcsesség 51 Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. de a megvilágosodás egy pillanat műve. – Én fokozatosan szakítok a múltammal.

– Mit kell látnom? – Fákat. Amiket látsz. . a holdat és a csillagokat.Egy perc bölcsesség 52 Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. azok gapír fák. – Dehát ezeket mindennap látom. papír életet élsz. hanem a szavaidban és a gondolataidban. és a halálod is csak papír halál lesz. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. papír virágok. – Nem. papír holdak és papír csillagok.Anthony de Mello: A csend szava . Mert nem a valóságban élsz. virágokat.

Egy perc bölcsesség 53 Átalakulás A tanítványnak. ne másokban.Anthony de Mello: A csend szava . mint szőnyeggel borítani az egész földet. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal. aki állandóan panaszkodott másokra. keresd a változást magadban. .

azokat azonnal elutasítom. Azokat pedig. hasonló gyorsasággal küldöm el. . Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek.Anthony de Mello: A csend szava . hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait.Egy perc bölcsesség 54 Reakció Azt kérdezték a Mestertől.

A látogató gúnyolódva továbbállt.Egy perc bölcsesség 55 Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem. ha érted az élet értelmét és természetét. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot.Anthony de Mello: A csend szava . sem mint hogy spekuláljatok rajta. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. .

megszűnsz az igazság követője lenni.Egy perc bölcsesség 56 Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. . aki engedélyt kért. Mihelyt elkezdesz követni valakit.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit.

– Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni.Anthony de Mello: A csend szava . mert szemed zárva van. Mihelyt megnyitod.Egy perc bölcsesség 57 Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. már nem lesz mit tanulnod tőlem. . vagy bárki mástól.

akkor szükséged van egy edényre.Egy perc bölcsesség 58 Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. – Ha a vizet fel akarod forralni.Anthony de Mello: A csend szava . . amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz.

mint a levegő után. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. – Vágyakozással. hogy kiszabaduljon. akkor megtalálod őt. hogy úgy kapkodj Isten után. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre.Egy perc bölcsesség 59 Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. .Anthony de Mello: A csend szava . – Miért küzdöttél annyira. A víz alá nyomta e fejét. – Majd ha megkapod a kegyelmet. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam.

Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot.Egy perc bölcsesség 60 Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely.Anthony de Mello: A csend szava . hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Azt tartották. hogy az óceán feneke. – Az lesz az utolsó hely. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. Megkérdeztem az angyalaimat. Volt aki azt mondta. ahol keresni fognak. .

vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre.Anthony de Mello: A csend szava . vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? . – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit.Egy perc bölcsesség 61 Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. amiből nem kreáltak volna tudományt. hogy könyvtárban él. De mit is mondhatott volna.

Egy perc bölcsesség 62 Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. De a Mester azt mondta: – Barátom. A Mestert viszont annyira szentnek tartották. hogy a marást hagyd abba. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. nem a sziszegést! . A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. hogy az a hír járta róla. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett.Anthony de Mello: A csend szava . az a baj. ne alkalmazzon erőszakot. míg felfedezték. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. és meggyőzte. hogy megszelídítette a kígyót. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre.

amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. miután valaki megértette azt. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. megérteni azt. amilyen az valójában. . hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt. tökfejek.Egy perc bölcsesség 63 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. ami még ezeknél is nehezebb.Anthony de Mello: A csend szava . így szólt: – Van még valami. Amikor a Mester véleményét kérdezték. a valóságot. vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek.

. a lelki és az isteni mondta a Mester. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. a hegy pedig már nem hegy többé. – Az az állapot.Egy perc bölcsesség 64 Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. a hegyet pedig hegynek látják. s a fa már nem fa. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok.Anthony de Mello: A csend szava . – És az isteni? – Ah. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –. amikor a fát fának. s a hegy újból hegy lesz. amikor a fa újból fa. – És a lelki? – Az az.

Egy perc bölcsesség 65 Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket.Anthony de Mello: A csend szava . – De ha gyöngyszemek. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. . – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz.

józannak kell lenned. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mi az. Hogy láss.Egy perc bölcsesség 66 Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. ami részeggé tesz. .

– De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem.Anthony de Mello: A csend szava . és megérkezel. vagy nehéz? – Egyik sem. Hagyj fel az utazással. hogy ilyen nincs is. .Egy perc bölcsesség 67 Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. Ez egy utazás távolság nélkül. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy.

a valósággal nézel szembe.Egy perc bölcsesség 68 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. – Az igazi változás nem akarásból születik. – Azért. mert amíg utazol valamilyen cél felé. és a változás magától fog beállni. könnyebb utazni. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. hogy miért. mint megállni. . A tanítványok persze tudni akarták. addig álmodozhatsz róla. Amikor megérkezel. – De hogyan változhatunk meg. Fogadjátok el a valóságot.Anthony de Mello: A csend szava .

– Téved. – Ő csapta volna be saját magát. – Mi vándorúton vagyunk. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. De ha tudtuk volna. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. aki azt hitte. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester nem szólt egy szót sem. Nem láttad. hogy nem őt jöttünk köszönteni. hogy jön. . nem vétkeztünk volna avval. fenség – mondta a tanítvány.Egy perc bölcsesség 69 Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. – Igazán nem kellett volna. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel.

De ha Isten is úgy akarja. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. az ing készen lesz egy héten belül.Egy perc bölcsesség 70 Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta.Anthony de Mello: A csend szava . hogy méretet vegyen a Mesterről. Megvették a legjobb anyagot. Elmúlt a hét. hogy mikor lesz kész az ing. s ha Isten is úgy akarja. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. Azt ígérte. Jöjjetek holnap újra. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. Eljött a szabó is a faluból. . ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. holnap készen lesz. nincs kész. a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. ha Isten is úgy akarja. akkor biztosan kész lesz. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. ha Istent kihagyja az egészből.

Anthony de Mello: A csend szava . . hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget. – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban.Egy perc bölcsesség 71 Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták. azt rajtad kívül sem láthatod.

s nem a bölcsesség.Anthony de Mello: A csend szava . Vagy egy milliószor milliót. az embereket inkább az érdekelné. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül. hogy hogyan hoszszabbítsák meg az életüket. s én megadom neked. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. gondold meg. – Ha egy millió évig élnék. A tanítványok megrémültek.Egy perc bölcsesség 72 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. – De Mester. . ha egy millió évig élnél.

míg bevásárolt. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette. de elvesztette. vigyázott rá. mint egy haszontalan papírdarabot. aztán pedig eldobta. azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. Amikor legnagyobb örömére megtalálta.Egy perc bölcsesség 73 Függőség Egy tanítványnak. . mohón elolvasta.Anthony de Mello: A csend szava .

aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt.Anthony de Mello: A csend szava . azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? .Egy perc bölcsesség 74 Könnyedség Egy embernek.

mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön.Anthony de Mello: A csend szava . hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed. Az történik. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. vagy hogy felébredjen? . hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. de még mennyire. hogy elaludjon.Egy perc bölcsesség 75 Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. – Hogyhogy semmit? – Semmit. – És mit teszek azért.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 76 Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. igen – mondta nagy sokára. Újabb csend. hogy keresztülrohanjon rajta. . s aztán szidja az autót a balesetért. Csendben vártak. – De a legtöbb ember elébe fekszik. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. mert tudták. hagyja. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. mint egy autó. – Igen.

hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. Aztán tudós tanítványaihoz fordult. . s nem pedig azáltal.Egy perc bölcsesség 77 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy megtalálja az óceánt. . amiért senki sem segíthet a halnak.Egy perc bölcsesség 78 Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben. – Miért nem? – Ugyanazért.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy megérted önmagadat. – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal. – És hogyan értsem meg? – Úgy. hogy elfordulsz tőle. .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 79 Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester.

Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. . ha van tanulás is.Anthony de Mello: A csend szava . ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni.Egy perc bölcsesség 80 Fogékonyság – Tanulni akarok. hogy tudod. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó. – Megtanítanál arra.

miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. a tököt megfőzték. s feltálalták egyfajta szentségi ételként. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek.Egy perc bölcsesség 81 Megtérés A tanítványok egy csoportjának. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . – Különös – mondta a Mester ravaszul.Anthony de Mello: A csend szava . kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt.

– A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. . akik tanítványai akartak lenni.Egy perc bölcsesség 82 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól.Anthony de Mello: A csend szava . És sok-sok türelmet. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. De megpirongatta őket. A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott. amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől.

akik teljesen végiggondolnak mindent. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. egész életüket fél lábon töltik. mielőtt elhatároztak valamit. Így fogalmazott: – Azok az emberek.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 83 Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. mielőtt egyet is lépnének.

.Anthony de Mello: A csend szava . – A szeretet viszont tudja. hogy mikor hághatjuk át azokat.Egy perc bölcsesség 84 Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától.

anélkül. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. kinevette őket. egyszerű életet élt. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját.Egy perc bölcsesség 85 Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. mert kedvére valónak találta. hogy szakállat növeszt? . hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak.Anthony de Mello: A csend szava . – Mi haszna van annak. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –.

. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében. hogyan készíts lámpát magadnak. Inkább megtanítalak arra. hogyan keresd.Egy perc bölcsesség 86 Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához.Anthony de Mello: A csend szava . aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. Te az enyémet akarod kölcsönkérni.

. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott. hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet.Egy perc bölcsesség 87 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt. – A csend csak a tevékeny embereket látogatja.Anthony de Mello: A csend szava .

amilyen vagyok. akkor ártasz magadnak. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is. . mert nem vagy hajlandó olyannak látni.Egy perc bölcsesség 88 Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –.Anthony de Mello: A csend szava . mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy tévedhetsz. amire mindenek felett szükséged van. . ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami. mint az Igazság keresője. – Tudom. – Nem. aki úgy mutatkozott be. Állandó készenlét annak elismerésére.Egy perc bölcsesség 89 Alázat Egy látogatónak. Az igazság szenvedélyes szeretete az.

s meglátta kedvenc tanítványát. Mester. A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. Képtelen vagyok rá.Egy perc bölcsesség 90 Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. – Nem. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? .Anthony de Mello: A csend szava . Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. – Ugye. fiam.

– Igen. Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 91 Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. amint fejlesztési tervét magyarázta. – A növekedés az egyetlen tényező. amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? .

– Embernek lenni is elég nagy teljesítmény. .Egy perc bölcsesség 92 Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember.Anthony de Mello: A csend szava . mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester.

mint az ördögöt. – Amikor bűntudatod van. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. akkor nem a bűnödet gyűlölöd.Anthony de Mello: A csend szava . amit el kell kerülni. Minden bűntudatot! – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. hanem saját magadat.Egy perc bölcsesség 93 Erőszak A Mester mindig azt tanította. .

ezt mondta: – Észrevettétek-e. hogy pont azok akarnak egy másik. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után. A Mester csak nevetett. . hogy van-e élet a síron túl. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. Tanítványainak pedig.Egy perc bölcsesség 94 Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra.Anthony de Mello: A csend szava . örökké tartó életet.

akik élnek vele. hogy bemutassák a Mesternek. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz.Egy perc bölcsesség 95 Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott.Anthony de Mello: A csend szava . . Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért. A Mester figyelmesen hallgatott. amennyire azok az emberek.

és a cselekedetetek jó lesz. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta.Egy perc bölcsesség 96 Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. máskor nem. A Mester. Néha a megoldás egyértelmű volt. sohasem vett részt ezekben a vitákban. mégha jelen is volt. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. méghozzá teljesen. .Anthony de Mello: A csend szava . Aztán cselekedjetek úgy. ahogy akartok.

hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók. – S mi a tévhit? – Azt hinni. . – Honnan jön a félelem? – Tévhitből.Egy perc bölcsesség 97 Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted.

amihez ragaszkodsz? – Azt mondod.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mitől véd meg a félelmed. Rájössz az ostobaságodra is.Egy perc bölcsesség 98 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. . hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. – Gondolj arra. s majd egyetértesz.

amit mondanak.Anthony de Mello: A csend szava . az a magabiztonság.Egy perc bölcsesség 99 Távirányítás Egy félénk tanítványnak. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent. aki magabiztos akart lenni. s azt hiszed. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? .

amitől úgy félsz.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 100 Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. csak egy kötél a földön. amit annyira szeretnél. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc. már ott van a nyakadon. . Hogy a kígyó. Az üdvösség látáson keresztül jön.

– Hát akkor mi változott? – Felébredtem. .Egy perc bölcsesség 101 Alvajárás A tanítványok. – Szentté lettél? – Nem. megkérdezték: – Mondd. mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem. a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva.Anthony de Mello: A csend szava .

aki olyan egyszerűen élt. hogy egy porszemet is felkavart volna. miért nem ítélte el gazdag követőit. A tanítványok feszülten figyeltek. mégsem lehetetlen. hogy egy gazdag szent legyen – mondta.Anthony de Mello: A csend szava . – Bár ritka. mint a bambusznád árnyékának az udvarra. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. . hogy a Mester.Egy perc bölcsesség 102 Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott.

Egy perc bölcsesség 103 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült. hogy ültem a folyóparton. s osztogattam a folyóvizet. remélem. . De a Mester nem válaszolt. amíg velünk vagy? – kérdezték.Anthony de Mello: A csend szava . a tanítványok. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. Miután meghalok. hogy ne haljon meg. ha nem mennék el? – Mi az. amit nem látunk. annál inkább könyörögtek neki. Amikor a halála már a küszöbön állt. észreveszitek a folyót is. amit majd meglátunk.

Egy perc bölcsesség 104 Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. mert úgy vélte. A tanítványok nevettek. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. barátom. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. . Kedvesen válaszolt hát: – S te. míg végül. hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. Egész nap ezen gondolkodott. amit igazán szeretnek. hogy ez egy bátor. mert azt hitték. A Mester pedig mosolygott. kutató szellemű ember. – Látjátok. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. mint ahogy gondoltam. A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. a kolostorba ment. Ez az. estére kelve. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. s így szólt: – Honnan tudod. De én sem tőled. honnan tudod.

. De amikor valaki azt kérdezte tőle. S a fű kizöldül. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. még akkor is. hogy a forradalmárok pártján állt. ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 105 Teremtés A Mesterről köztudott volt. Semmit sem csinálni. A tavasz jön. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban.

Azt akarták tudni.Egy perc bölcsesség 106 Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt.Anthony de Mello: A csend szava . Akkor meg azt akarták tudni. levert. – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. amennyire mi annak tartjuk. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. hogy igaz-e az. hogy volt-e valaha is lehangolt. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. hogy állandóan boldognak látszott. . Volt. Igaz volt.

hogy volt-e valaha is nosztalgiája. akik azt kérdezték.Anthony de Mello: A csend szava . nemmel válaszolt. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –.Egy perc bölcsesség 107 Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. hogy az egész teremtés a te otthonod. A tanítványoknak. ha rájössz. kiutasították hazájából. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. – De az szinte embertelen. .

– Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte.Anthony de Mello: A csend szava . – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. hogy megváltoztatta. .Egy perc bölcsesség 108 Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. – De igen. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. – Akkor meg miért tanítod. a falevelek tovább hullanak.

Voltak. Némelyik úgy vélte. mások szerint a tévhitből. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. hogy az önzésből származik. .Egy perc bölcsesség 109 Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. akik azt gondolták. hogy mi az emberi szenvedés oka. hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől. Amikor a Mester tanácsát kérték.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. mi gondolnak felőle az emberek. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal. Amikor a tanítványok megkérdezték.Egy perc bölcsesség 110 Függetlenség Úgy tűnt. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. hogy a kutya sem törődik velem. hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. . hogy mit gondolnak rólam az emberek.Anthony de Mello: A csend szava . Azután viszont állandóan azon izgultam. hogy mit gondol a környezetem.

nem a bizonyítványt.Egy perc bölcsesség 111 Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok.Anthony de Mello: A csend szava . . A személyt nézte. Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. hogy meghalld a madár énekét.

a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. s megakadályozzátok. ezt mondta: – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban.Anthony de Mello: A csend szava . hogy felnőttként megragadhassák a valóságot.Egy perc bölcsesség 112 Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. Amikor az okát kérdezték. .

A másik éhen halt ugyanattól a koszttól. a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 113 Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz. Amikor megkérték. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy magyarázza ezt meg. hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján.

Egy perc bölcsesség 114 Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet. Az egyik tanítványnak. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát.Anthony de Mello: A csend szava . – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak. akik szentségükben tündököltek. s gyanakodva fogadta azokat. . hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza.

Egy perc bölcsesség 115 Lelkesedés Annak a nőnek. hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. holott ahhoz. hogy valóban boldog légy. aki amiatt panaszkodott. azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. hogy lelkesedni tudj valamiért.Anthony de Mello: A csend szava . mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. csupán arra van szükséged. kedvesem. .

Anthony de Mello: A csend szava . Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra. miután a püspök eltávozott. – Miért? – sürgették a tanítványok. .Egy perc bölcsesség 116 Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek.

Anthony de Mello: A csend szava . – Az ég szerelmére. A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. s minden megvalósul általatok. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit. Próbáljátok meg! .Egy perc bölcsesség 117 Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

118

Bölcsesség
A Mester mindig örömmel hallotta, ha az emberek elismerték tudatlanságukat. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. Amikor magyarázatot kértek tőle, ezt mondta: – Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

119

Gazdagság
– Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint én? – kérdezte az üzletember. – Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. – Hogyan? – Azáltal, hogy megtanítana kevesebbet kívánni.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

120

Különös boldogság
A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített, s hogy megtalálja lelki békéjét, a kolostorba jött. De túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy elmélkedjen. Miután elment, a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak, sosem esnek ki ágyukból.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

121

Szeretet
Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen!

Anthony de Mello: A csend szava . hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba.Egy perc bölcsesség 122 Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. hogy hasznod legyen a könyvekből. s lehetsz lelki ember úgy is. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. . hogy sosem mégy templomba. hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz.

annak meg kell halnia. ha sosem halnál meg. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. .Egy perc bölcsesség 123 Áramlás A tanítványokat leverte hír. csak a művirágok nem hervadnak el.Anthony de Mello: A csend szava . – Ami igazán él. Nézzétek a virágokat. hogy Mesterük haldoklik. Mi azt szeretnénk.

– Valóban – hagyta helyben a Mester-. Az út hosszú volt és unalmas. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. Mivel nem volt még pénzük. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen.Egy perc bölcsesség 124 Kaland A Mester az életről tartott előadást.Anthony de Mello: A csend szava . . a munkások szerencsejátékba kezdtek. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. mint amikor az életedet teszed kockára. de ez tette a játékot izgalmassá. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből.

hogy az is zuhan.Anthony de Mello: A csend szava . s az egész lénye megváltozott.Egy perc bölcsesség 125 Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. A tanítvány kipróbálta. Amikor belekapaszkodsz valamibe. . érezd. s lásd magadat. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. hogy megállítsd a zuhanásodat.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. . – Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg.Egy perc bölcsesség 126 Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki. a tanítvány hirtelen szabaddá lett.

de sosem válaszolt a kérdéseikre. akik meglátogatták. és sosem merült bele teológiai spekulációikba.Anthony de Mello: A csend szava . így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. Tanítványainak. akik nagyon csodálkoztak ezen. akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? .Egy perc bölcsesség 127 Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. vagy az isteniről beszélni azoknak.

. így válaszolt: – Az a lelkiség. a kereskedőket. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. akik visszavonultak a kolostorba. azoknál. akik a "világban" éltek – a házasokat. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség. a földműveseket –.Anthony de Mello: A csend szava . összehasonlíthatatlanul értékesebb. Amikor rákérdeztek ennek az okára.Egy perc bölcsesség 128 Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. amit tevékeny életben gyakorolnak.

Hallgassatok és nézzetek. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai.Egy perc bölcsesség 129 Természet Az előadó azt fejtegette. A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni.Anthony de Mello: A csend szava . de elfelejtették. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! . hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják.

– És hol a mennyország? – A jelenben.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogyan? – Úgy. itt és most.Egy perc bölcsesség 130 Mennyország A tanítványtól. hogy már most a mennyben élsz. . megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze. aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott.

amelyet utánozhatnának. a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. . a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 131 Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől.

. hogy ha mindent el is veszítesz.Egy perc bölcsesség 132 Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet. – Mi az öröm? – Ráébredés arra.Anthony de Mello: A csend szava . csak egy játékszert vesztettél el.

Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott.Egy perc bölcsesség 133 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket. hogy valaki mit cselekszik. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány. hogy az életszentségben nem az a döntő. hanem. . s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mit enged megtörténni.

melyekre ő könynyedén és kedvesen.Egy perc bölcsesség 134 Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. . de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. amit a Mester mond.Anthony de Mello: A csend szava . Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból. Egészen felzaklat a csendje. Amikor ennek oka felől faggatták.

Egy perc bölcsesség 135 Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. amellyel rendbe szedhetjük a világot. melyet a valóság sosem érintett. mintsem tükör.Anthony de Mello: A csend szava . Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő. – A gondolat az egyetlen eszközünk. – Igaz. Ezért van az. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. De olyan jól el tudja rendezni. .

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

136

Kinyilatkoztatás
A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték, mert valami vita támadt közöttük. Azt hallották a Mesterről, hogy van valami módszere, amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy, vagy akárkire is gondolsz, mondd magadnak: haldoklom, és ez az ember is haldoklik. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. Ha megegyeztek abban, hogy mindannyian gyakoroljátok ezt, akkor a keserűség kihal közületetek, s harmóniában éltek egymással. Miután mondanivalóját befejezte, a Mester el is tűnt.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

137

Jóindulat
Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg, s – attól félt, hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. Ha most ő azt elveszíti, akkor mindennek vége, mert semmi máshoz sem ért. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától, akkor gyűlölni fogod. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára, s áldd meg az üzletedet, kívánj magadnak boldogulást. Aztán fordulj az áruház felé, és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat, aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád. Minden rossz, amit neki kívánsz, téged fog pusztítani. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres, hogy beszámoljon a fejleményekről. Bekövetkezett, amitől félt: be kellett zárnia üzletét. De most már ő vezette az áruházat, s dolgai sokkal jobban álltak, mint valaha.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

138

Bűn
A Mester egyik zavarba ejtő, de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Isten újból összecsomózza a kötelet, s ezzel kissé közelebb húz magához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

139

Gyógyulás
A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna? – Persze. A legtöbb ember ezt teszi. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.

A helyzet iróniája az. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. mert már megtalálta a saját vallásában. aki sosem lett matematikus.Egy perc bölcsesség 140 Tantétel Egy látogató azt állította.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a válaszok helyesek voltak. . hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére.

. A tanítvány szomorúan távozott. családról." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. még az életemről is. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról. mint a haláltól. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. Jobban félt a "tudatlanságtól". s valójában szükséges is.Egy perc bölcsesség 141 Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte. barátokról.Anthony de Mello: A csend szava . hazámról. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit.

hittételként kezelnénk a tanítását. de nem tanít semmit. A Mestert pedig nem az érdekli. A látogató egyáltalán nem értette a dolgot.Egy perc bölcsesség 142 Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja.Anthony de Mello: A csend szava . ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. hanem az. hogy mi mit hiszünk. . hogy mit látunk. – Semmit – válaszolta – a tanítvány.

A Mester elmosolyodott. vagy a világból jöttél.Egy perc bölcsesség 143 Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. s belemerült a megvilágosodásba. a világba jöttél. – Valamit. amikor megszülettél. . ami meghozná a megvilágosodást. – Mondd. kedvesem. – Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. mint egy csillag az égből. Aztán hirtelen meglátta a választ.Anthony de Mello: A csend szava . mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett.

– És a tested a sírba kerül? – Igen. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor. ha meghalsz.Anthony de Mello: A csend szava . te hol leszel? . amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. ha szabad kérdeznem.Egy perc bölcsesség 144 Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. Hogy mire utalt. – És. – Szerinted.

– De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester. ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. hogy magába harapjon. . vagy a fogótól.Egy perc bölcsesség 145 Azonosítás – Szeretném látni az Istent. hogy saját magát vágja el.Anthony de Mello: A csend szava . Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. – Éppen őt nézed – mondta a Mester. hogy mutassa meg magát.

Anthony de Mello: A csend szava . Hallgasd a csendet! . kedvesem. – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. mintsem tükröz. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. nem a szavaimra kell hallgatnod.Egy perc bölcsesség 146 Érthetőség – Minden szó.

amíg az összes szó le nem esik róla. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. s rázd addig. – Ne a szavaira figyelj.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 147 Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. . az lángra lobbantja a szívedet. Ami megmarad. hogy hallgassam a Mestert.

. Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya. de nem a Mestert. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott. hanem énünk hiánya a csend. s így a csendnek befellegzett. zajos látogató érkezett a kolostorba.Egy perc bölcsesség 148 Üresség Néha nagyon sok.Anthony de Mello: A csend szava . mint a csendben. Ez a tanítványokat igencsak dühítette.

Egy perc bölcsesség 149 Szolgálat A Mesterről köztudott volt. hogy megmentse a megfulladástól! . De ő mindig hangsúlyozta. Jó szándékot talán? – Ó.Anthony de Mello: A csend szava . mennyire a jó szándék vezeti a majmot. nem – mondta a Mester. hogy a "megvilágosult" mit jelent. amikor kiemeli a halat a vízből. hogy jobban szereti a cselekvést. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. mint a visszahúzódást. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. – Gondoljatok csak arra.

Egy perc bölcsesség 150 Lét – Mit tegyek.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. nagyon erős alkatra lesz szükséged. nagyon tetszett az utazónak. De mielőtt útnak indult volna. Ez a válasz. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó. . úgy látszott.

Egy perc bölcsesség 151 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól. . akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. Annak a tanítványának pedig.Anthony de Mello: A csend szava . – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. annál kevésbé lehet észrevenni.

Egy perc bölcsesség 152 Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert.Anthony de Mello: A csend szava . – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz. .

hogy építsük be Istent az életünkbe.Anthony de Mello: A csend szava . hogy ezt észrevegyük. A mi feladatunk az.Egy perc bölcsesség 153 Szentség Annak a prédikátornak. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van. . aki állandóan azt hangoztatta.

majd visszajött.Egy perc bölcsesség 154 Szívélyesség – Mit tegyek. Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz. . akkor az éned megelégedett lesz. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat. Önző és énközpontú vagyok.Anthony de Mello: A csend szava . hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon. hogy a felebarátodat szeresd. s szabaddá tesz arra.

A Mester türelmesen végighallgatta. fia halálán érzett nagy bánatában. a Mesterhez fordult vigaszért. .Egy perc bölcsesség 155 Helyeslés Egy asszony. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. majd szelíden így szólt: – Kedvesem.Anthony de Mello: A csend szava . amíg kiöntötte szívfájdalmát. én nem tudom letörölni a könnyeidet.

Egy perc bölcsesség 156 Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek.Anthony de Mello: A csend szava . s kijelentette. ahová tartozik. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. s odaviszi majd a gyereket. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó. a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. .

. hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve. Felszabadulás. s minden félelme eltűnt örökre.Anthony de Mello: A csend szava . – És mi a megváltás? – Moksha.Egy perc bölcsesség 157 Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban. Szabadság. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. Erre a Mester hangosán felnevetett.

A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni.Egy perc bölcsesség 158 Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. se elveszteni nem. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. Nem tudjátok megszerezni. – Megvilágosodást. lehet.Anthony de Mello: A csend szava . amely hatalmába kerített. hogy mit keres. mi az. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. vagy hogyan érhető el. – Van neked saját kincsesházad. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. . amit se megszerezni. hozzátette: – Azért ne keseregjetek. de fogalmuk sem volt. A tanítványok mindmáig keresik azt. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték.

Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. . amely így hangzott: Akik tudják.Anthony de Mello: A csend szava . pontosan mit jelentenek e szavak. nem tudják.Egy perc bölcsesség 159 Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. Akik mondják. megkérdezték. Amikor a Mester belépett. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. nem mondják.

hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. akik azt akarták tudni a Mestertől.Anthony de Mello: A csend szava . akkor teljes virágzásban látom. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. .Egy perc bölcsesség 160 Fegyelem A tanítványoknak.

. hogy túlságosan tőle függjenek. Ez a három pedig a tűz. az állami hatóságok és a guru. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon. akkor semmit sem ér. mert ez megakadályozná azt. ha túl messze. ezért legokosabb közepes távolságban tartani. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 161 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. ami ha túlságosan közel esik. akkor veszélyes.

.Anthony de Mello: A csend szava . hogy úgy kell cselekedned. mintha az elsőről mit sem tudnál. hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. Az első az. akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned.Egy perc bölcsesség 162 Ellentmondás – Mit cselekedjek. – S mi a második? – Az.

hogy az állattani tanszék vezetője legyen. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a megvilágosodást tanítsa. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. . hogy megvilágosodott legyen.Egy perc bölcsesség 163 Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. – Megakadályozná ez abban. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. nem arra.

sírni vagy dühöngeni. hogy megfordult egy-egy csinos nő után.Anthony de Mello: A csend szava . ha egy ember szent. Tudott nevetni. hogy a Mester nem "szent ember". és egészen más az. . és az is köztudott volt róla.Egy perc bölcsesség 164 Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. Szerette a jó ételeket. ha a körülmények úgy hozták. nem zárkózott el egy italtól. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. sőt kettőtől sem. hogy neked is annak tűnjön. Megijedt. hogy úgy viselkedjen. elszomorodott. Amikor egy utazó azt panaszolta fel.

hogy megy a templomot felgyújtani. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. s felgyújtom a templomot is. mert az emberek többet törődnek a templommal. meg az Urat is. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. mint az Úrral. Nagyon szerette azt a történetet.Egy perc bölcsesség 165 Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. mondván.Anthony de Mello: A csend szava . .

hogy melyik a jó.Anthony de Mello: A csend szava . és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. ha visszatért hazájába. – De honnan tudom majd. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. a rossz teóriákat. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól.Egy perc bölcsesség 166 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. .

akik a kolostorban akartak maradni.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy elmégy. hogy elmenj. hogy mi ez a "Lélek". de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő. a Lélek sem fog jönni. Te azáltal maradsz szabad és élő.Egy perc bölcsesség 167 Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. Előbb vagy utóbb. Ha nem mégy el. Ha nem mész el tőlem. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni.

. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. Arról is csak akkor szerzünk tudomást.Egy perc bölcsesség 168 Élmény. De akkor ki az. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. mint az álom.Anthony de Mello: A csend szava . amikor már felébredtünk. az "én" eltűnik.

amelyben a tudásodat tartod. . a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. hogy fejtse ezt ki jobban. – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul.Anthony de Mello: A csend szava . amellyel fillérekért koldult. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. Fogalma sem volt a csésze értékéről. aki szegényen halt meg. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. Sokkal jobban járnál. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. ha a csészére figyelnél. hogy mit jelképez a csésze. Azelőtt egy csavargó használta.Egy perc bölcsesség 169 Álcázás A Mester egyszer azt mesélte.

Egy perc bölcsesség 170 Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. hogy miért ellenzi a csodákat. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre. A Mester. akiről köztudott volt. hogy nem érdeklik a csodák. . Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. hogy csodákra képes. Amikor aztán neki szegezték a kérdést.Anthony de Mello: A csend szava .

Sajnos.Egy perc bölcsesség 171 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. – Hogyan különböztetitek meg azt. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. aki tetteti az alvást. A Mester mosolygott. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat.Anthony de Mello: A csend szava . – Az lehetetlen. Csak az tudja. aki valóban alszik. attól. de magát nem. akiket roppant érdekelt a mágia. .

ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? . maradj az égen addig. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen.Egy perc bölcsesség 172 Kibúvó Egy látogató elmesélte. de mivel félt az éjszakai utazástól. amíg a szentember be nem ért a faluba. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját. amíg el nem jutok a faluba.

.Egy perc bölcsesség 173 Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el. sohasem kellene megbocsátanod.Anthony de Mello: A csend szava .

. – Amilyent az emberek gondolnak.Anthony de Mello: A csend szava . amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. olyan nincs – válaszolta a Mester. – Kikre utalsz.Egy perc bölcsesség 174 Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista.

máris tudod. hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. a következő: verd be a szöget. magunkat kell tanítanunk. "Az egyik módja. hogy kitaláld. Ez az eset a Mestert arra indította. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk.Egy perc bölcsesség 175 Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. aki szilárdan meg volt győződve arról. hogy a csavarra lett volna szükséged." . hogy mások tekintélyén csüngenénk. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. Jó példa volt erre az a fiatalember.Anthony de Mello: A csend szava . Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. ahelyett. Ha elrepeszti a deszkát.

a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. hogyan érezte magát az apja. Amikor az azt akarta tudni. mint amikor mindent elkövetsz. Csak annyit sikerült megtudniuk. bár a tanítványok mindent elkövettek. hogy beszédre bírják. amennyit a Mester a legkisebb fiának mondott. hogy a ház ajtaja nyitva volt.Egy perc bölcsesség 176 Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. Amikor a fiú azt is megkérdezte. . amikor megvilágosodott. hogy behatolj egy házba: létrán mászol.Anthony de Mello: A csend szava . az olyan volt. és ablakot zúzol – s később észreveszed. hogy miért. A válasz így hangzott: hülyén.

Az vagy. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. hogy képességei nagyon korlátoltak.Egy perc bölcsesség 177 Kialakulás Az egyik tanítványnak.Anthony de Mello: A csend szava . aminek magadat tartod. képességeid nem korlátlanok. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni. Amikor a gondolkodásod megváltozik. . – Nem. te is megváltozol. amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. aki amiatt panaszkodott. Te változtál. a talentumaim. azt mondta a Mester: – Valóban.

. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról.Egy perc bölcsesség 178 Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy. a fekete lyukak. Később meg egy csillagásznak. hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. hogy nevezze meg azt. s egyre kevesebbet magukról. ami legjobban jellemzi a mai világot.Anthony de Mello: A csend szava . akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei.

Anélkül a cselekedeteink halottak. . amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni. – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség.Egy perc bölcsesség 179 Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet.Anthony de Mello: A csend szava . – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek.

s könyveket írt. s dolgozott kint a földeken. nem kell feladnia az ülést és meditációt.Egy perc bölcsesség 180 Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. Emberekkel találkozott. Ő vezette a kolostor könyvelését is. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. De nagyon ritkán lehetett látni. . hogy a Mester leüljön és elmélkedjen.Anthony de Mello: A csend szava . Szünet nélkül végezte a házi munkát.

A Megvilágosodást el lehet érni. – De hát nem te mondtad. de nem a te erőfeszítéseiddel. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. aki annyira vágyódott a megvilágosodás után. . de nem a kezeddel. – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a végén teljesen legyengült.Egy perc bölcsesség 181 Megszűnés Egy tanítványnak.

amikor elítélte a kormány zsarnokságát. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. amikor már megvirradt? . – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. – Miért törődne az ember azzal. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett.Anthony de Mello: A csend szava . Például. az is köztudott volt róla.Egy perc bölcsesség 182 Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. hogy egy gyertyát kioltanak. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt.

mások meg élvezik a táj szépségét. Később. ami-kor az eset felől kérdeztek.Anthony de Mello: A csend szava . – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. A Mester nem válaszolt. ő meg általában levert.Egy perc bölcsesség 183 Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. azokat a szavakat idézte. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld. . – Mindkettőt. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester.

– Csak egyet mondj! – Számoljátok meg. hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 184 Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra.

Anthony de Mello: A csend szava . – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz. – Nem igaz – mondta a Mester. aki túl van minden gondolaton és szón. – Hogyhogy nincs? – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. – Ez sem igaz.Egy perc bölcsesség 185 Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. – Akkor nincs – mondták a tanítványok. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? . – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban. Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról.

Anthony de Mello: A csend szava . ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. az enyémek jobb embereket. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom. Amikor egy gyáros megkérdezte tőle. – Az meg. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. hogy mi a foglalkozása. könyörgöm. . Manapság. úgy tűnik. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. – Gondolj magadra – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 186 Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének.

– De lásd. amit Istenről tudhatunk. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós.Anthony de Mello: A csend szava . Gyorsan hazavitte. De senki sem látta a könyvet mindaddig. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. milyen sokat enged sejtetni! .Egy perc bölcsesség 187 Burkolt célzás A Mester azt állította. hogy a birtokában van egy könyv.

hogy eljárjon felettünk az idő. – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. de azt mindenképp el kell kerülnünk. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. – Senki sem kerülheti el az öregedést. . miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 188 Merevvé meszesedés – Egek. vagy igen? – kérdezte a barát.

Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. mintha az árvizet vízzel. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. a vallást és lelkiséget egynek tartották.Anthony de Mello: A csend szava . az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni.Egy perc bölcsesség 189 Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott. mégis valahogy úgy tűnt. . akik. – A vallás. mintha ellenezné a vallást. jutalommal és büntetéssel foglalkozik. ahogy manapság gyakorolják. ellentétben a Mesterrel. Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget.

" – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. hanem hagyta.Anthony de Mello: A csend szava . amint éppen a bábjából próbált kimászni. Csak azt érjük el. De ami kibújt a bábból. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót. hogy tönkretesszük.Egy perc bölcsesség 190 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. az nem lepke lett. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. . hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét.

amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot. amellyel a Mester egyeseket visszautasított. másokat pedig felvett tanítványai közé.Egy perc bölcsesség 191 Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást.Anthony de Mello: A csend szava . . Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek.

hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. mint azt számolgatni. de semmije sincs a zsebében. Jobb egy élményt átélni. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. azt válaszolta: – Arra. amit érdemes volna számolni. mint a fogalmát körülírni.Anthony de Mello: A csend szava . . Hetekkel később. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. hogy helyes értékrendet állítsanak fel.Egy perc bölcsesség 192 Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat. Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. Jobb pénzzel rendelkezni. Amikor meglátott egy zsebszámológépet. hogy mire tanítja a tanítványait.

Egy perc bölcsesség 193 Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. . mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak.Anthony de Mello: A csend szava . Amikor a Mesterhez fordultak. Egyesek időveszteségnek tartották. mások nem értettek ezzel egyet. ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy jogként követeljétek azt. amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt. – Hagyjatok fel azzal.Egy perc bölcsesség 194 Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. .

ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak. csak a kritizáltaknak. . amit a barátaid eltitkolnak előled. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot.Egy perc bölcsesség 195 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek.Anthony de Mello: A csend szava .

. az semmi. hogy amit tudunk. hogy Istenről. az semmi sem volt. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. s az lett az eredménye.Egy perc bölcsesség 196 Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. isteni dolgokról beszéljen. Tanítani sem. hogy nem tanult semmit. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta.Anthony de Mello: A csend szava . – Istenről csak annyit tudunk – mondta. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. hogy amit a Mester tanított. azt nem lehetett tanulni. A tanítványok közül csak kevesen értették meg.

Egy perc bölcsesség 197 Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. mindaddig. Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért. hogy Buddhát.Anthony de Mello: A csend szava . Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. . hogy elérte a teljes igazságot.

akinek házassága bajban volt.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 198 Összebékülés Amikor valaki. s figyelj minden szóra. Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. hogy közölje. ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. s egy hónap múlva visszatért. amit nem mond! . megtanult a felesége minden szavára figyelni. tanácsért fordult a Mesterhez.

.Anthony de Mello: A csend szava . – Amikor már nem szükséges. – Mikor mondhatjuk valakiről. hogy hazudjunk neki bármiről is.Egy perc bölcsesség 199 Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány.

Anthony de Mello: A csend szava . – És bölcsességre? – Önmagadat olvasod. .Egy perc bölcsesség 200 Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. mintha könyv lennél. mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. vagy előadásokat hallgatunk. mikor erről kérdezték –. – Tanultságra úgy teszünk szert mondta. hogy könyveket olvasunk.

– És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. . szabad a gazda.Anthony de Mello: A csend szava . – És kitalálod-e. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te.Egy perc bölcsesség 201 Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. – Te.

mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. hátha tréfál. Egyszer aztán megtört a hallgatás. hallgassatok. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. hogy meghatározza.Egy perc bölcsesség 202 Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. De senki sem tudta rávenni. Amikor erről faggatták. hogy minden csendes! . mi a csend. hogy semmi látnivaló sincs. amikor úgy tűnik. nézzetek figyelmesen. hogy csak a csend alakít át.Anthony de Mello: A csend szava . csak nevetett. amikor úgy tűnik. De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre.

milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő.Anthony de Mello: A csend szava . madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte. .Egy perc bölcsesség 203 Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. s a tó sem kötődik a képükhöz. de erről ők nem tudnak.

megmutatja azt. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. A Mester a tanításával arra oktat. . amit mindig is tudtál.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 204 Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. – Megtanít arra. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. hogy lássam a naplementét. amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány.

Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. Akkor remélhetőleg.Anthony de Mello: A csend szava . – Miért? – Mert amikor te vagy. . Isten lesz. és te nem leszel.Egy perc bölcsesség 205 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. nem vagy egyedül. amikor Isten van. akkor az Isten nincs. Amikor "Istennel vagy". te nem létezel. – Kívánságod teljesen lehetetlen. hogy valóban Istennel legyél. akkor sem vagy egyedül.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 206 Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? . hogy saját maguk őszinték. röviden csak ennyit mondott. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. téged sem fognak becsapni. hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. és csupán ahhoz van szükségük tesztre.

– De csupán egy embert találtam. A tanítvány így felelt: – A mester olyan.Egy perc bölcsesség 207 Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. aki semmivel sem különb a többinél. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete. hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. . mint egy cipész. – Azért jöttem ide.Anthony de Mello: A csend szava .

de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. s megkérdezte.Egy perc bölcsesség 208 Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. hogy szeretne másokat tanítani az igazságra.Anthony de Mello: A csend szava . Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. . hogy mit gondol erről a Mester.

hogy úgyis ellopták már.Anthony de Mello: A csend szava . akkor itt az ideje. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. amiért megőrizte kerékpárját. – Ha istened a segítségedre siet. gondolván. a biciklinek hűlt helyét találta. és kiment a bajból – mondta –. . De e bicikli pontosan ott volt. Amikor azonban kijött a templomból. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. hogy magyarázza ezt meg. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. ahol hagyta. s rohant azonnal a piacra.Egy perc bölcsesség 209 Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. amikor vásárolni indult.

– Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel. a házasságod sokkal boldogabb lenne. Végül így szólt: – Kedvesem. hogy jobb férjet faragj belőle! . ha te jobb feleség lennél.Egy perc bölcsesség 210 Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt.Anthony de Mello: A csend szava .

. ha mindössze két inge van. s virágot vesz rajta.Egy perc bölcsesség 211 Különcség A tanítványok azt akarták tudni. miféle ember a legalkalmasabb arra. hogy tanítvány legyen. aki.Anthony de Mello: A csend szava . Ezt mondta a Mester: – Az. az egyiket eladja.

ezért szeretnék felkészülni rá.Anthony de Mello: A csend szava . s nem veszed észre.Egy perc bölcsesség 212 Kötődés – Fogalmam sincs. mit hoz a holnap. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. – Félsz a holnaptól. .

a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. – Miért nem? – kérdezte az letörten. Másodszor.Egy perc bölcsesség 213 Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. amin majd én is részt veszek. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. A végén egy koldus jött a szónokhoz. Először is. fiam. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. mire is lenne szüksége.Anthony de Mello: A csend szava . de még nem vagy kész a tanításra. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt. hogy kifejezze. hogy megítéljem. . – Két okból.

az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. . a Mester mindig azt hangoztatta. – Nos. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. s ő maga semmit sem tesz. Az egyik típus hagyja. hogy az az igazi újító. akik azon fáradozik. mert mindent tökéletesnek lát. A másik típus állandóan buzgólkodik.Egy perc bölcsesség 214 Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. aki képes mindent úgy hagyni. vannak újítók és újítók. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. ahogy van.

Vele szemben ült egy fiatalember. s kívánságának nagy volt az ereje. mint te. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni. ahol most te vagy. Bölcs akart lenni. Egy nap aztán ott találta magát.Anthony de Mello: A csend szava . épp olyan. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni. pont ott. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember.Egy perc bölcsesség 215 Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. ahol most én ülök. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott." .

a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. aki nagyon büszke volt arra. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki.Egy perc bölcsesség 216 Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. a Nyugat választhatott először. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Nyugat anyagilag fejlődik. amit ő keleti lelkiségnek tartott.

– Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. . meg akadály is? – A szamár. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak.Egy perc bölcsesség 217 Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. – De hogyan lehet valami segítség is. nem az az eszköz. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. amely a kapuig hoz. amely által bejutsz a házba.Anthony de Mello: A csend szava . hogy elérjünk istenhez.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

218

Eszközül való használat
Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert, hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához, kért valamit, amit magával vihetne. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró, hanem te, aki annak érzed. Nem a szem lát, hanem te. Nem a körző rajzolja a kört, hanem a műszaki rajzoló.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

219

Közösség
Amikor már biztos volt, hogy a Mester nemsokára meghal, a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. A Mester meghallotta ezt, s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm, ha a nap, hold és csillagok a halotti díszeim, s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz, kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte, hogy ne temessék el, de a tanítványok hallani sem akartak róla, mondván, hogy megennék a madarak és az állatok. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat, hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. – Akkor meg már úgysem számít, hogy a vadak és madarak felfalnak.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

220

Bátorság
Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –, mert nem volt elég merszed megrázni a fát.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

221

Árnyékbokszolás
Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok, s az ajtók megnyílnak. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt, hogy az ajtó kinyíljon neked, amikor sosem volt becsukva?

Amikor később megkérdezték. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. – Ha élni akarsz. és csak bolyongtok. aki vezetésért jött hozzá. hogy mit akart mondani. mert a szavak világában éltek.Anthony de Mello: A csend szava . – Az életet – hangzott a válasz. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni. ezt felelte: – Eltévedtetek. s megelégedtek a szavakkal. Szavakon éltek. a szavaknak meg kell halniuk.Egy perc bölcsesség 222 Szócséplés – Mi az. pedig a lényegre volna szükségetek. .

– De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak. ami mögött nincs valóság. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 223 Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni.. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név.. amelyeket másoknak előírok. . Akkor lenne igazi. ha valóság lenne név nélkül. nem értem a szent iratokat.

De a negyedik valahogy normális maradt. . mert ő volt az egyetlen. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt.Anthony de Mello: A csend szava . A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. A második belebolondult abba. hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki. hogy becsületesen elvégezte mindazt. – Valószínűleg azért. hogy belehalt a gyakorlatokba.Egy perc bölcsesség 224 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával. aki nem végezte a gyakorlataimat. amit előírtam neki. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak. még a saját tanítását sem.

hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. hogy miért.Egy perc bölcsesség 225 Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. amíg nem tudja. mert kivirul. ha az ember nincs annak tudatában.Anthony de Mello: A csend szava ." . hogy az. a rózsa: Nem kérdezi. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. nem is illegeti magát. hogy szememet magára vonja.

a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. . Nem volt hát meglepő. hogy pártfogolja a bölcsészetet. hogy körbejárja az egyetemet. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben.Egy perc bölcsesség 226 Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. Egy órával korábban érkezett. ha nincs bölcs szív és látó szem. termek. De jellemző módon. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem.Anthony de Mello: A csend szava . hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson.

Anthony de Mello: A csend szava . . s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. és elrepüljön. semmi sem késztette volna a madarat arra. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. Végül is egy erdőbe ért. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad. hogy feladja a biztonságát. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. hogy új lakhelyet keressen magának.Egy perc bölcsesség 227 Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester.

– Mitől félünk? – A szeretettől.Egy perc bölcsesség 228 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester. .Anthony de Mello: A csend szava .

. már semmit sem kell tennetek. akik cselekszenek. De amikor a varázslat megszűnik. Hogy megvédjétek magatokat. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. tigris van a szobában.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. mert már nem ti vagytok azok. amit akartok. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. ártalmatlanná tenni a tigrist. hogy azt higgyétek. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni.Egy perc bölcsesség 229 Maya A Mester a következőképp magyarázta.

hanem olyan valaminek. hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. Tanítványai fokozatosan felfedezték. amit teszünk. az semmi. és kitanulnak mindenből. amit elhullatunk.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 230 Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. akik nem tanulnak semmit. hogy amit ő tanít és tesz. Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye.

hogy te zseni vagy. hogy könyvet írjon a Mesterről. – Az emberek azt mondják. a sast a tojásban. – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban.Egy perc bölcsesség 231 A zseni Egy író jött a kolostorba. a szentet az önző emberben.Anthony de Mello: A csend szava . – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. Igaz ez? – kérdezte. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. .

A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika.Egy perc bölcsesség 232 Emberség Jó előre beharangozták. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. a csend nélküli tanulás. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. a munka nélküli jólét. a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. . az együttérzés nélküli fejlődés.

s nem is tért vissza soha többé. aki egyenlően szeret minden teremtményt. aki megy ha lökik.Egy perc bölcsesség 233 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt. a szelíden őrlő malomkőhöz. aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. hasonlít a hatalmas orkánhoz. nem aggódik a jövőért. a folyóban úszó gazokhoz.Anthony de Mello: A csend szava . de párthoz nem tartozót. aki nem bánkódik a múlt miatt. ha húzzák. . miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. a szélben libegő tollhoz. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak. s jön.