P. 1
Insekti

Insekti

|Views: 40|Likes:
Published by Dejan_Ilic_6112

More info:

Published by: Dejan_Ilic_6112 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Insekti (Insecta) su najmnogobrojnija klasa ivotinja.

Vrlo su raznoliki po obliku i na inu ivota; ve inom su malih razmera; telo im je sastavljeno iz tri jasno odeljena dela: glave, grudi i trbuha; na glavi imaju par pisaka i tri para usnih delova; na grudima sa donje strane imaju tri para lankovitih nogu a sa gornje dva para krila, re e jedan par ili su bez njih. Prema gra i krila i usnog aparata dele se na mnogobrojne redove: tvrdokrilpe, opnokrilce, pravokrilce, leptire, dvokrilce, rili are itd. Razvijaju se preobra ajem (metamorfozom) koja mo e da bude potpuna (obuhvata jaje, larvu, lutku i odraslog insekta) ili nepotpuna (bez stadijuma lutke). Igraju zna ajnu ulogu u prirodi, kao opra iva i biljaka, a mnogi su velike teto ine poljoprivrednih i umskih kultura ili paraziti oveka (buva, stenica) i doma ih ivotinja (obad, goluba ka mu ica). Mnogi su prenosioci epidemi nih bolesti oveka i stoke (tifus, malarija, spava a bolest). Mnogi su korisni kao paraziti i predatori tetnih insekata; direktno su korisni p ela i sviloprelja. Procenjuje se da postoji oko 800.000 opisanih vrsta insekata, to je vi e od broja svih ostalih vrsta ivotinja zajedno. Insekti ive na svim mestima na Zemlji, u svim okru enjima, mada je jako mali broj insekata prilago en ivotu u moru. Postoji oko 5.000 vrsta Odonata, 2.000Mantodea, 20.000 skakavaca, 170.000 leptira, 120.000 mu ica, 82.000 hemiptera, 350.000 buba, i 110.000 vrsta mrava i p ela. Nauka o insektima se zove entomologija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->