You are on page 1of 5

Global Inspiration s.r.o.

Výběrové řízení na kávovar


a integrace kávového
managementu do struktur
společnosti

Prepared for: management


Prepared by: Patrick Zandl

11.11.2006

Company Name 4321 First Street Anytown, State 54321 T 123-456-7890 F 123-456-7891 no_reply@apple.com www.apple.com
Global Inspiration

Executive Summary

O významu kávové kultury pro zdravou společnost


Vaření a konzumace kávy je po staletí obřadem, při němž se potkávají lidé, diskutují a vyměňují si poznatky. Pití kávy je tak
skvělou příležitostí pro neformální konzultace problémů s kolegy, semknutí týmů a nenásilnou komunikaci napříč odděleními.
Proto je existence kávových koutků tolerovanou a často oficiálně podporovanou a firmou dotovanou záležitostí, kterou lze
navíc uplatnit v nákladech.

Vysoká kultura konzumace kávy a její správné přípravy rovněž napomáhá positivnímu vnímání společnosti obchodními
partnery při nejrůznějších setkáních a jednáních, při nichž je káva podávána.

Základní parametry
Provoz kávovaru v rámci společnosti o cca 30 lidech předpokládá investici do automatizovaného systému, který nebude
zatěžovat jednotlivce odbornými znalostmi a zároveň umožní jednotlivci samostatně připravovat kávu. Při tomto množství lidí
je již náročné, aby přípravou kávy byla pověřena pouze jedna osoba.

Zdá se tedy být vhodné vybavit firmu jedním centrálním plnoautomatizovaným kávovarem.

Geografická alokace kávovarů


Firma Global Inspiration zasahuje do tří pater. Zatímco v přízemí je koutek pro krátká setkání a konferenční místnost, v
prvním patře je IT oddělení, střižny a redakce. Ve druhém patře pak sídlí vedení společnosti.

Přirození konzumenti kávy jsou tedy soustředěni na prvním patře v množství cca 20 lidí a toto množství bude narůstat.
Naopak v přízemí a v druhém patře se očekává příležitostná spotřeba kávy. Zatímco v přízemí ji nelze uspokojit přenosem
kávy z prvního patra, v případě druhého patra je možné většinu kávového provozu soustředit přesunem do prvního patra,
případně sekretariát ředitele doplnit o representativní kávovar určený pro malou denní produkci kávy.

V prvním patře je vhodné zvážit dvě lokality k umístění kávovaru:

1. kuchyňka IT

2. kuchyňka v prostoru před toaletami

Výhodou kuchyňky v IT oddělení je její samostatná uzamykatelnost, nevýhodou ale její neoddělitelnost od místností IT, kde
vysoký provoz osob působí rušivě.

Po zvážení těchto specifik se jeví vhodnější umístění kávovaru do kuchyňky na společné chodbě, kde je dostatek prostoru i
klidu.

Káva v GI 1
Global Inspiration

Ekonomické souvislosti
Provoz kávovaru není laciný a společnost musí bedlivě zvážit, zda a do jaké míry jej bude podporovat. Je zde spravedlivé
připomenout, že kávu lze zahrnout do výdajů a je rovněž obecně očekávaným benefitem zaměstnanců.

Pro výrobu kvalitní kávy typu espresso je také třeba kvalitní surovina s cenou počínající od 500 Kč za kg. Klasická káva
prodávaná levně v obchodech je pro svou nevalnou chuť nevhodná.

Vzhledem k tomu, že od obsluhy kávovaru se neočekává odbornost v přípravě kávy, je vhodné pořídit kávovar s vestavěným
mlýnkem. Tak je možné používat zrnkovou kávu, která déle zachovává aroma i při vsypání do stroje bez dalšího speciálního
skladování. Káva je umleta v momentě přípravy automaticky strojem.

Druhou variantou je použití kávy v předdávkovaných patronách na jednorázové použití, toto je vhodné pro menší provoz,
například pro sekretariát.

Třetí variantou je pořízení automatu na polotovarovou kávu, což je vzhledem k chuťovým i cenovým parametrům spíše
nevhodné, ale umožní to přenést finanční zátěž na zaměstnance.

Čtvrtou variantou je pořízení dražšího automatu řízeného kartami, kde spotřeba kávy může být zaúčtována na jednotlivé
zaměstnance.

Vlastní výkonný kávovar


Jednorázová investice do výkonného kávovaru s plnoautomatickým provozem se pohybuje v rozmezí 20-40 000 Kč podle
výrobce a podle rozsahu dodávky.

Rozsahem dodávky se myslí především úroveň automatické obsluhy a doplňkových funkcí. Většina těchto automatů již
disponuje automatickým mlýnkem na kávu s regulací hrubosti kávy, čítačem množství připravených pokrmů a automatickou
přípravou pěny z mléka.

Doporučené funkce:

• vyjímatelný zásobník mléka, které lze uskladnit do ledničky a zabránit tak jeho znehodnocení

• automatický mlýnek na kávu s nastavitelnou hrubostí

• automatické vysypávání použité kávy pro bezobslužnost provozu

• evidenci poštu připravených káv

Cenová úroveň automatů s těmito parametry se pohybuje kolem 27-32 000 Kč. Automaty je možné dále koupit s funkcemi
přípravy horké čokolády a například čaje, ale tyto funkce považuji za samostatně lépe řešitelné (varná konvice, mikrovlnka).

Financování:

1. Lze zaplatit kávovary jednorázově a následně zvláště nakupovat kávu.

2. Lze zaplatit kávovary s akontací (cca 30%) a následně splácet cca 12 měsíců a kupovat po tuto dobu kávu pod
dodavatele kávovaru.

Káva v GI 2
Global Inspiration

3. Lze kávovar pronajmout a platit měsíční poplatky podle množství odebrané kávy po dobu jeho pronájmu.

Příklad pronájmu kávovaru


Následující tabulka ukazuje příklad ceny pronájmu výkonného a kvalitního kávovaru De Longhi Magnifica 3500 N v
závislosti na množství odebrané kávy.

Měsíční odběr zrnkové kávy Tj. porcí/pracovní den Retail Doplatek /


Dallmayr měsíc
1 kg 6 800,- Kč
2 kg 13 600,- Kč
3 kg 19 300,- Kč
4 kg 25 100,- Kč
5 kg 31 zdarma
(ceny jsou uvedeny bez 19% DPH)
Prodejní cena v případě prodeje 29.990,- Kč včetně DPH

Propočet spotřeby kávy v GI

Následující tabulka se pokouší sumarizovat předpokládanou spotřebu kávy v Global Inspiration

Popiska Množství Cena


Průměrná porce kávy v gramech 7
Počet spotřebitelů 20
Průměrný počet káv za den zkonzumovaných firmou 20
Průměrné množství kávy zkonzumované ve firmě v kg 3,5

Měsíční cena kávy (kg á 750 Kč) v Kč 2625


Měsíční nájem automatu £300,00
Celkové provozní náklady na kávovar včetně kávovaru: £2 925,00

Káva v GI 3
Global Inspiration

Závěr

Vzhledem k ekonomickým souvislostem bude nejvhodnější zakoupit výkonný centrální kávovar formou měsíčního pronájmu.
Životnost kávovaru při tomto zatížení se odhaduje na 3 roky, po této době bude dodán nový kávovar.

Kromě toho lze čekat, že spotřeba kávy poroste spolu s počtem lidí.

Tento kávovar by byl umístěn ve společném prostoru prvního patra, pro sekretariát by byl určen menší kávovar v ceně do
8000 Kč.

Dodavatelská firma by se zároveň starala o servis kávovaru a o zavážku kávy.

Ke kávovaru by bylo také nutné zakoupit representativní kávové hrnky v ceně do cca 1000 Kč pro návštěvy.

Podrobnější informace podá na dotaz Patrick Zandl - patrick.zandl@stream.cz, tel 777677077

Káva v GI 4

Rate