Uji minda

ARAHAN. 1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan sokongan oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. 2. Tugasan anda hendaklah di taip dengan menggunakan forn “Arial” saiz 12 dilangkaui baris 1.5 pada kertas bersaiz A4. 3. Tugasan anda dianggarkan sepanjang antara 5-10 muka surat tidak termasuk graf, gambarajah, rujukan dan lampiran. 4. Tugasan anda hendaklah diserahkan kepada tutor pada minggu ke 7.
5.

Tugasan ini menyumbang sebanyak 20 % kepada gred akhir kursus.

6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan doterima.

Soalan Tugasan.

Penduduk Melayu, Cina dan pelbagai kaum etnik yang lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Pelbagai budaya yang berbeza ini telah saling mempengaruhi antara satu sama lain, menghasilkan gabungan budaya Malaysia yang unik.

Jawab persoalan dibawah berdasarkan penyataan di atas.

(10 markah) 2. Berikan pandangan anda adakah budaya mempunyai perkaitan dengan perkembangan tingkahlaku seseorang kanak-kanak. .1. bincangkan kaitannya dengan proses perkembangan yang telah anda pelajari. ibubapa dan juga penjada kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat tambahan. Berdasarkan daripada artikel tersebut. (10 markah) Panduan pelajar • Anda digalakkan mengunakan ayat dengan gaya bahasa anda sendiri serta disokong oleh gambarajah. • Fakta atau data yang diperolehi dari sumber lain hendaklah dinyatakan dalam huraian anda. jadual dan sebagainya sekiranya perlu. • Anda digalakkan untuk menemubual pengusaha. Lakaran.