R.I.

Verveer

9-2-yyyy

Wang Pipel
Wang bong, somenie wiwirie, wang bong. Wang liba, somenie kriekie , alla e go na wang sè. Wang èdè, somenie prakserie. Prakserie die musu boeng. Wang Gado, somenie fasie foe anbegi hem Wang Papa. Wang Sranang somenie wiwirie, somenie skin, somenie tongo Wang pipel. R. Dobru Eén boom zovele bladeren, Eén boom. Eén rivier zoveel kreken, allen stromen naar zee. Eén hoofd zoveel gedachten, gedachten die goed zijn. Eén God zoveel manieren van aanbidden, maar Eén vader. Eén Suriname zovele haar typen, zoveel huid tinten, zoveel talen, Eén Volk. R. Dobru ( Robin Ravales)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful