marathi songs 1. dis char zale man.(aai shapath) 2. tu niragas chandrama(manini) 3.

ek din aap yu mil jayenge. 4. hum ko malum hai.