DEFINISI DAN KONSEP MAIN

Mengikut Pallergini,(1995),main ialah sukarela,main bermotivasi intrinsik,main melibatkan penglibatan dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang melibatkan imaginasi. Menurut Fromberg (1987) pula,main adalah simbolik,bermakna,menyeronokkan,sukarela dan bermotivasi intrinsik,berperaturan dan berbentuk episodik. Mengikut Brian Sutton-Smith dalam Pallergini 1995 pula,beliau menyifatkan bahawa main itu adalah satu proses belajar,iaitu proses untuk menambah baik da n memenuhi keperluan psikologi dan keperluan sosial.Main juga disifatkan sebagai kuasa.Ini merujuk kepada pertandingan yang melibatkan pasukan lawan,menang dan kalah.Jika dia menjuarai sesuatu pertandingan itu,sudah tentu lah dia berasa bahawa kekuasaan berada di tangannya.Beliau turut mendefinisikan main sebagai suatu fantasi yang berkait secara langsung dengan main sebagai kemajuan.Ini kerana kedua-duanya melibatkan kanak-kanak.Main sebagai fantasi juga melibatkan peranan main dalam mencungkil dan meningk atkan kemahiran berfikir secara kreatif dan imaginatif.Selain itu,main juga mengutamakan kualiti pengalaman bermain itu sendiri,bukannya hasil yang diperoleh dari bermain.Kualiti main itu melibatkan pengalaman intrinsik dalam diri pemain itu sendiri. Oleh itu,dapat lah disimpulkan bahawa bermain itu adalah suatu proses yang menyeronokkan dan melibatkan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam memenuhi keperluan sosialnya dan juga untuk meningkatkan kemahiran dalam diri mereka. Bagi kanak-kanak,main merupakan satu laluan yang membolehkan kanak kanak belajar dan mengenali persekitaran atau dunianya melalui penerokaan,simulasi,lakonan,proses cuba jaya dan manipulasi alatan.Main juga ialah proses semulajadi yang menghubungkaitkan alam fizikal kanak -kanak dengan alat spiritual,pemikiran,kreativiti,perlambangan idea,peranan serta pengalaman masa depan kanak-kanak.ini kerana,kebanyakan kanak-kanak boleh dikatakan belajar melalui bermain.

.Bermain merupakan satu pendekatan terancang dan berstruktur untuk memberikan peluang kepada murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal.menyeronokkan serta membuatkan mereka berasa bebas dan selamat.Melalui bermain.Mu rid atau kanakkanak yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman secara langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang maksimum dan berkesan tentunya kepada perkembangan kognitif mereka.perkembangan kognitif dan psikomotor dapat dibentuk.meneroka perkara baru serta menajamkan kemahiran. Bermain juga dapat memberikan peluang kepada murid untuk memberikan seluruh perhatian dan tumpuan mereka kepada sesuatu aktiviti itu.Bermain meliputi aktiviti aktiviti yang memberikan kegembiraan dan memberi peluan kepada murid untuk melahirkan perasaan mere ka.

KEPENTINGAN BERMAIN DARI ASPEK PERKEMBANGAN KOGNITIF.seluruh jasmani dan kognitifnya ditumpukan kepada permainan tersebut.Melalui permainan puzzle.Mereka juga dapat mengetahui pelbagai kemahiran baru.SOSIAL DAN EMOSI.perkembangan seseorang kanak -kanak itu akan berkembang secara menyeluruh.mereka b entuk model dan kraf tangan.melalui permainan nyanyian. 1)Kepentingan bermain bagi perkembangan kognitif .semasa bermain.Antara kesan bermain kepada perkembangn kognitif ialah kanak-kanak dapat mengetahui tahap keupayaan.Melalui aktiviti seperti membuat ujikaji. Kanak-kanak merupakan seorang yang cepat belajar.fizikal.mampu merangcang strategi untuk menewaskan pihak lawan dan mungkin juga berpotensi untuk digilap bakatnya ke peringkat yang lebih tinggi.Aktiviti melukis.murid mampu untuk mengembangkan potensi mereka. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam perkembangan bahasa.bercerita ataupun main peranan.dam.mewarna dan membina objek kreatif akan dapat mengembangkan kemahiran reka cipta dan kreativiti mereka.Kepentingan bermai n bagi kanak-kanak dapat dikategorikan kepada kesannya kepada aspek perkembangan kognitif.FIZIKAL.murid-murid dilatih untuk berfikir dengan lebih kreatif dan logik.sosial dan emosi.Ini kerana murid akan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan ciptaan baru mengikut daya kreativiti masing -masing tanpa mengikut keadaan asalnya.catur ataupun congkak. Melalui bermain. kesediaan dan kecerdasan mereka untuk belajar.murid berpeluang untuk meningkatkan aspek kemahiran berbahasa mereka.melakonkan semula. Selain itu. .Ini kerana.

mengambil giliran.alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan untuk ke alam dewasa. Mereka belajar berinteraksi dengan rakan.namun ia seolah-olah benar-benar berlaku. Selain itu.Mereka membiasakan diri hidup dalam komuniti dan dapat memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri. yakin dan tidak malu unt uk bersosial dengan orang lain. Main merupakan sesuatu yang diada-adakan.serta bagaimana untuk menerima kekalahan dan kemenangan dengan baik.2) Kepentingan bermain bagi perkembangan sosial dan emosi. Melalui permainan sosial.justeru. .berkongsi alatan serta melayan keperluan orang lain.doktor dan pondok-pondok menbina keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dalam sitiasi yang baru dan pelbagai. pelajar lain dan guru-guru secara positif dan menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain .permainan seperti main masak -masak.Mereka juga akan d apat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlain an pada situasi yang tertentu.mereka belajar untuk menghormati orang lain. Permainan seperti sosiodrama dan berlakon juga akan memberikan murid pemahaman akan peranan dan ti ndakan yang dijangkakan.kanak-kanak belajar membesar ke arah kedewasaan.keperluan bertindak dalam situasi tertentu.akan dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan.Menurut teori instinct (naluri).Jadi.

Ini bertepatan dengan teori manipulatif dan teori psikodinamik.3) Kepentingan bermain bagi perkembangan fizikal Melalui bermain.kemahiran psikomotor.Murid juga akan dapat mencergaskan fizikal dan seterusnya.kemahiran motor halus serta penerokaan lam semulajadi.murid akan dapat membina kemahiran mengapungkan diri.koordinasi mata-tangan serta kemahiran motor halus. .Kemahiran fizikal yang terlibat termasuklah berlari.perlu diberi perhatian bahawa k esihatan dan keselamatan tetap perkara utama.pergerakan lokomotor dan non -lokomotor dapat dibina.melompat.kanak-kanak belajar meneroka dan menjelajahi alam sekitar sera tahu jenis permainan yang mereka kehendaki.menendang dan mengayuh basikal.menampal dan mencantum dapat membina kemahiran manipulatif.iaitu motor kasar dan motor haluskoordinasi mata dan tangan. Aktiviti taman sains seperti menyiran dan menanam pokok pula dapat meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau.mengawal pernafasan serta mengatasi perasaan takut dalam diri mereka.akan mendorong mereka untuk menonjolkan bakat yang terpendam.membentuk.Begitu juga dengan aktiviti berenang dan menyelam.murid juga akan mend apat pengalaman baru dan belajar untuk meningkatkan teknik pergerakan mereka dalam permainan yang disertai.Melalu i proses bermainlah.Aktiviti melukis. Murid juga akan didedahkan dengan permainan dalaman(indoor game) dan permainan luaran(outdoor game) yang jika diberi tunjuk ajar yang sewajarnya.namun.sudah tentu beroleh kecerdasan . Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful