You are on page 1of 1

Socialni hodiny 76

Vulnerabilita: Thomas a Chess- 3 temperametny: Příjemný/Obtížný-nepravidelnost


bio.rytmů,nizs.adaptace/zpomalený pusobeni vroz.zakladu a soc.okoli
Resilience:
Cile socializace:individualizace a socialni integrace-Specncer,
Deviace-odchleni od p.hodnot,norem
Raná deprivace(alexitymie)- ofenzivní/defenzivní deprivant
Nezpracované traumatické a životní krize
Anomie(merton-sociolog)-poruseni norem na ceste k sp.uznavanym
hodnotam(bohatstvi)—zp.jejiho zvladani: rezignuici konformismus/protinormativni
inovace/ulpivajici ritualizace pravidel/unik do alternativniho zp.zivota(prijima
alter.normy i hodnoty)/vzpoura
Subkultury
Kutulrni transmise-prenos norem a hodnot z generace n generaci v urc.kulture
Stigmtizace
Primární:epizodická, povětšinou přechodná
Sekunndární:degradující ceremoniál(zatknutí policií)
Personalizace-opak deviace,individualizacni autonomie, socialni integrace—
sch.seberizeni,tvorivost,vni.harmonie,pospolitost,transcendence

SOCIALIZACNI PROCESY
Raná symbiotická vazba-attachement
Spitz:hospitalismus
Bowlby:attachment=pripoutani-prirozena potreba ditete vazat se na objekt
Ainsworthová: bezpece a spolehlive/uzkostne vyhybave/uzkostne
vzdorujici/dezorganizovane
Mahlerova:prekonavani puvodniho pripoutani procesy separace-individuace