You are on page 1of 1

DOCUMENTATIA DE INFIINTARE A UNEI FIRME DE

EXERCITIU

1. Formularul de inregistrare in baza de date ROCT

2. Cerere de inregistrare si autorizare a functionarii

3. Actul constitutiv al firmei de exercitiu

4. Declaratie pe proprie raspundere data de fondatori, administratori, cenzori

5. Dovada sediului (Contract de inchiriere, Contract de vanzare-cumparare)

6. Formular pentru deschidere de cont si specimene de semnaturi

7. Cerere de eliberare a cazierului fiscal

8. Dovada capital social (Foaie de varsamant, Ordin de plata, Chitanta CEC)

9. Dovada achitarii taxelor de constituire

10. Dovada achitarii taxei de rezervare nume firma