P. 1
Programul Planetar de Actiune Urgenta NU APOCALIPSA Vol 1 - Partea 2

Programul Planetar de Actiune Urgenta NU APOCALIPSA Vol 1 - Partea 2

|Views: 1,255|Likes:
Published by NUAPO

More info:

Published by: NUAPO on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

4 |

PROGRAMUl PtANFIAR D AQIUSEII E de la sine înjeles că această metodă simplă poate fi realizată cu succes mai ales în cazul tuturor acelora care (deocamdată) consideră că le lipseşte timpul necesar pentru a realiza măcar o dată sau de două ori pe zi METODA SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ. A doua modalitate simplă si eficientă, pe care o putem realiza fiecare dintre noi săptămânal Cea de-a doua metodă implică să realizăm începând de vineri de la orele 6 dimineaţa şi până sămbătă la orele 6 dimineaţa, un post total, pe parcursul căruia vom bea numai apă (după pofta inimii) pe întreaga durată a acestui post. Vom proceda în felul acesta ca să beneficiem de aportul necesar de apă pentnj organism atunci când postim. Atât în cazul în care ne mai tratăm de anumite boli sau afecjiuni cu ajutonjl plantelor de leac (pe parcursul acestui post special, este cu putinţă să ne luăm în continuare plantele aşa cum obişnuiam, ţinându-le în prealabil sub limbă şi îngurgitându-le apoi cu ap3), cât şi în cazul realizării zilnice a tehnicii yoghine amaroli, realizarea acestora este cu putinţă fără ca prin aceasta să considerăm cumva că a fost încălcat modul corect şi eficient de realizare a acestui post săptămânal. Este important să reţinem c3 atunci când ne hotărâm să (inem post vinerea, consacrându-l pentru ispăşirea şi anihilarea tuturor păcatelor şi fărădelegilor ce ne fac să merităm pedeapsa lui Dumnezeu, vom realiza în prealabil consacrarea integrală a roadelor acestui post pentru acest ţel pe care ni l-am fixat. Pentru aceasta, vom rosti într-un mod solemn, umil şi ferm la începutul postului respectiv următoarea formulă sacră de consacrare şi integrare dumnezeiascS (spre exemplu, vom rosti această formulă sacră vinerea la ora 5:50 dimineaţa): .DĂRUIESC, AICI Şl ACUM, ÎN MOD TOTAL Şl NECONDIŢIONAT, TOATE ROADELE TAINICE ALE ACESTUI POST LUI DUMNEZEU TATĂL. ÎL IMPLOR, TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU SĂ LE TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TOTAL EFECTELE Şl SĂ LE ALCHIMIZEZE, PENTRU CA TOATE ENERGIILE BINEFĂCÂTOARE CE VOR Fl GENERATE ÎN FELUL ACESTA SÂ AJUNGÂ ÎN LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, FIIND OFERITE CA DARURITATÂLUI CERESC. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU TOATE ACESTE ENERGIIBINEFĂCÂTOARE SĂ DEVINÂ Şl SÂ RÂMÂNĂ ÎN TOTALITATEA LOR O ENIGMATICÂ Şl SUBLIMĂ PUTERE BINEFÂCÂTOARE CE VA CONTRIBUI APOI DIN PLIN, LA UNISON CU GRAŢIA Şl MILA NESFÂRŞITĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL, SPRE A Fl ÎN FELUL ACESTA ISPÂŞITE Şl ANIHILATE TOATE PÂCATELE Şl FÂRÂDELEGILE CE NE FAC PE NOI, OAMENII, SÂ MERITÂM PEDEAPSA LUI DUMNEZEU.' Vom încheia apoi această consacrare cu formula: . AŞA SÂ NE AJUTE DUMNEZEU, AMIN! AMIN! AMIN!" 105

CE ALTE ACŢIUNI SUPLIMENTARE, SIMPLE, PROFUND BENEFICE Şl EFICIENTE V O M PUTEA SÂ REALIZĂM, FIECARE DINTRE N O I , PENTRU A CONTRIBUI ÎNTR-UN M O D SUPLIMENTAR LA ISPÂŞIREA Şl LA ANIHILAREA PĂCATELOR Şl A FÂRĂDELEGILOR CARE NE FAC SÂ MERITÂM PEDEAPSA LUI DUMNEZEU O primă modalitate Realizarea măcar o dată pe zi a unei ofrande de lumină cu 25 de lumânări, pe care este cu putinţă să le aprindem zilnic la orice oră (dar niciodată după ora 00:00 noaptea!!!) având, însă, deosebită grijă ca respectivele lumânări în suport de aluminiu rotund să fie plasate astfel încât să fie eliminat în totalitatc riscul (eventual al) unui incendiu. Este important să reţinem că atunci când vom realiza aceastâ ofrandă de luminS cu cele 25 de lumânări, vom rosti în prealabil (înainte să le aprindem) următoarea formulă sacră: .DĂRUIESC, AICI Şl ACUM, ÎN TOTALITATE, ACEASTĂ LUMINÂ Şl îl IMPLOR TOTODATÂ PE BUNUL DUMNEZEU Şl PE ÎNCERII SÂI DE LUMINĂ SÂ O TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TAINIC Şl SĂ O ALCHIMIZEZE, PENTRU CA ACEASTÂ LUMINĂ SĂ AJUNCĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRÂŢIA CERURILOR. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU Şl PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI ÎNGERILOR SÂI, ENERGIA ACESTOR FLÂCÂRI SĂ DEVINĂ Şl APOISÂ RĂMÂNĂ, ÎN TOTALITATEA SA, O TAINICÂ LUMINĂ BINEFĂCÂTOARE CE VA CONTRIBUI DIN PLIN LA ISPÂŞIREA Şl LA ANIHILAREA TUTUROR PĂCATELOR Şl FĂRÂDELEGILOR CE NE FAC SĂ MERITĂM PEDEPSELE LUI DUMNEZEU'. Vom încheia apoi această consacrare cu formula: .AŞA SÂ NE AJUTE DUMNEZEU! AMIN! AMIN! AMIN!* Spre a rosti această invocaţie sacră este necesar să o avem întotdeauna la îndemână (ea fiind scrisă pe hârtie) şi să o rostim exact aşa cum este oferită aici. în finalul acestei consacrări solemne, sincere, altruiste şi pline de credinţă vom simţi (stand în picioare şi fiind orientaţi cu faţa şi cu trupul către Răsărit) o revărsare a unui tainic flux al Graţiei divine, ce se va manifesta întotdeauna în fiinţa noastră de sus în jos şi ne va inunda întregul trup, din creştet până în tălpi inclusiv, precum şi fiiriţa în mod global. Vom trăi, totodată, cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie inălţătoare, pregnantă. Respectivele lumânări, pe care le vom aprinde, VOR Fl APOI LĂSATE SĂ ARDĂ ÎN TOTALITATE. Este necesar să avem în vedere că putem să aprindem Tn felul acesta 25 de lumânâri fie o singură dată pe zi, fie o dată la câteva zile, fie o dată la 3 zile, fie o dată la 7 zile, după cum ne este cu putinţă şi după resursele de care dispunem din punct de vedere financiar. Nu este cazul să dăm dovadă de zgârcenie. Este 104

CAP. 3 - P O R M L P A E A D ACflUNE U G N A ,NU APOCALIPSA!!!* R C A U LNTR E RET Este important să reţineţi că Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA!!!* va începe pentru fiecare dintre voi la data în care luaţi la cunoştinjă de existenţa acestui program şi, totodată, vă anunţăm că el va continua fără nicio întrerupere până în data de 29 decembrie 2014 (inclusiv). Vă rugăm să aveţi în vedere ca pentru România au fost fixate orele exacte pentru a realiza acest Program planetar de acjiune urgentă .NU APOCALIPSA!!!*. PROGRAM DE REALIZARE A METODEI SUPREME Şl EFICIENTE DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTÂ (INCLUSIV) 06:00-06:20 09:00-09:20 12:00-12:20 15:00-15:20 18:00-18:20 21:00-21:20 00:00-00:20 03:00-03:20 PROGRAM SPECIAL PENTRU DUMINICÂ 06:00-06:30 09:00-09:30 12:00-12:30 15:00-15:30 18:00-18:30 21:00-21:30 00:00-00:30 03:00-03:30 15:00-15:30 12:00-12:30 18:00-18:30 03:0003:3000:00-00:30 21:00-21:30 15:00 - 15:20 12:00 -12:20 18:00 - 18:20 03:00 - 03:20 00:00 - 00:20 06:00-06:30 09:00-09:30 21:00 - 21:20 06:00 - 06:20 09:00 - 09:20 UNELE CONSIDERAŢII EZOTERICE, LA CARE TREBUIE SÂ REFLECTAŢI ÎNTR-UN MOD ATENT, PROFUND Şl PERSEVERENT DE ÎNDATĂ CE HOTĂRÂŢI SÂ ÎNCEPEŢI SÂ REALIZAŢI ACEASTĂ METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ De îndată ce începeji să realiraţi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, este foarte important sa urmăriji totodată să sirnţiţi Tn mod gradat şi din ce în ce mai pregnant aparijia unei stări lainice şi profunde de comuniune cu Dumnezeu Tatăl, cu influen'a profund benefică, sublimă a îngerilor şi a Arhanghelului pe care l-a|i ales spre a va susjine în această acjiune în mod divin integrată. Prin realizarea atentă si sistematică a acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE, vom beneficia fiecare dintre noi de o tainică stare de comuniune şi fratemitate cu toji aceia care acjionează în simultaneitate cu noi şi o efectuează de fiecare data la unison. în felul acesta, vom resimţi în timp, din ce în ce mai puternic, cum apare în fiinja noastră o inefabilă stare de solidaritate şi la un moment dat vom conştientiza că suntem cu lojii integraji întocmai ca nişie celule în trupul cel uriaş al lui Dumnezeu Tai.1l. Dăruind mereu şi mereu într-un mod altruist şi detaşat toate aceste aspecte dumnezeieşti ce ne vin de la Dumnezeu, în timp ce o bună parte din ele se vor acumula totodată atâl în trupul, cât si în fiinja noastră, vom simji, în mod gradat, cum în noi apar pe zi ce trece felurite Iransformări rodnice, unele dintre ele fiind chiar surprinzătoare şi vom simji din ce în ce mai clar aparijia anumitor salturi spirituale datorită acumulărilor energetice pe care METODA SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ le face cu pulinfă. Dăruind zi de zi prin fiinţa noaslră tot ceea ce este dumnezeiesc şi care ne vine, îniocmai ca nişte inestimabile daruri, de la Dumnezeu, ne vom transforma, la răndul nostru, usor şi repede, din ce în ce mai mult, într-un mod profund şi durabil. Tocmai de aceea, este esenţial să ne dam seama că, în măsura în care vom accepta fiecare dintre noi ,să punem umărul' penlru a conlribui, prin ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu, la evilarea aceslui cataclism planetar, totodata vom .pune umârul* într-o măsura considerabilă şi cel mai adesea nebănuită atal la propria noaslră transformare spiritualâ, cat şi la o extraordinară impulsionare lăuntrică ce va deveni cu uşurinja posibilă prin intermediul diamanielor spirituale ce ne vor fi dăruite fiecăruia dintre noi de către bunul Dumnezeu zi de 107

Un aspect important pentru fiin'ele umane ce $e află în alte t.'iri şi care vor urmâri $a realizeze şi ele acest Program planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA!!!" în cazul în care vă aflafî în alte ţări, vă rugăm să aveji în vedere că trebuie să adaptaji orele de realizare a METODEI SUPREME Şl EFICIENTE astfel încât să acţionaji de fiecare dată la unison cu toţi aceia ce realizeaza în Jara respectivă METODA SUPREMA Şl EFICIENTĂ.

CXT^cK3
106

PROCRAMUtPlANnARDEACTIUNE URCFSTÂ.NU APOCALIPS, zi de acum înainte atunci când vom realiza METODA SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ pe care acum o avem cu toţii la dispozijie. Pentru a înjelege din ce în ce mai bine toate aceste aspecte (care vă vor deveni extraordinardeclare mai ales prin intermediul gramului de practică), vă sugerăm să citi|i cu multa atenjie la ANEXA C, Legea Dăruirii Oculte. Vă sfătuim ca de îndată ce veji lua la cunoştinjă despre existenja şi multiplele efecte divine ale acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE să vă mobilizaţi fiecare dintre voi într-un mod atent, entuziast şi perseverent. Este bine să aveţi în vedere că, deşi unii dintre voi nu vă veji mobiliza să realizaţi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ zi de zi, va fi totuşi mult mai bine pentru voi dacă o veţi face chiar şi din când în când. Chiar şi în asrfel de situaţii nu trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că efortul fiecăruia dintre voi se va cumula de fiecare dată şi va contribui apoi la apari|ia succesului colectiv pe care îl dorim cu toţii. După cum ştim, pentru ca un pahar plin sa debordeze şi să dea pe dinafară este întotdeauna necesară o ultimă picătură care va declanşa apoi acest efect ineviiabil. Atunci când respectiva picătură lipseşte, putem aştepta şi ani de zile fără ca paharul cel plin sa dea pe dinafară. Ştiind aceasta, urmări|i să fiţi fiecare dintre voi picătura i'inală de care este întotdeauna nevoie. Este, de asemenea, foarte imporiant să acjionaţi exact în intervalele ce au fost stabilite, pentru ca în felul acesta să apară un efect ocult de sporire prin multiplicare, căci tocmai datorită acestei angrenări \a unison cresc chiar extraordinar de mult şansele ca această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ să asigure succesul la care aspirăm cu tojii. bine, pentru că ei or să fie cât se poate de perseverenţi şi vor face tot rcea ce ar Irebui să fac eu. în felul acesta mie o să-mi rămână timpul ce îmi este necesar să stau pe intemet câte 4-5 ore pe zi, studiind zi de zi ultimele •noulăji» abjecte, mincinoase şi otrăvitoare de pe site-urile anli-MISA." Vă rugăm, deci, să aveţi în vedere că, în cazul în care foarte mulţi dintre voi ve|i gândi fiecare Jn felul acesta şi nu vă veji mobiliza niciodată (sub pretextul în mod evident crelin că nu ave|i .deocamdată* timp pentru aşa ceva), calculand într-un mod egoist că .sigur" or să se mobilizeze ceilalji, nu va trebui să vă surprindă că, dacă vă veji complace la nesfârşit într-o astfel de stare larvară (în care, cu toate că şlim cu tojii chiar foarte bine ce anume trebuie să facem, cu toate acestea nu face nimeni nimic din ceea ce trebuie) avem loate şansele ca acesl înfricoşător cataclism să se dezlănţuie totuşi şi în felul acesta putem fi siguri cu anticipajie că după aceea nu ne vor mai rămâne decât regrelele (în mod evident inutile) că am ştiut chiar cu mult limp înainte ce anume trebuia să facem, dar cu toate acestea nu am făcut nimic. în cazul tuturor acelora care sunt foarte leneşi şi care vor spera înlr-un mod prostesc că - pentru ei - or să acjioneze (zi de zi, cu mult entuziasm şi dăruire) ceilalţi yoghini, toji aceştia ar trebui să îşi dea, totodată, seama că dacâ se vor complaceîn această stare de larvaritate şi indolenjă, nu vor putea niciodată să beneficieze de pe urma energiei binelui pe care o vor conştientiza şi pe care o vor putea simţi acumulându-se din abundenţă în universul lor lăuntric (de fiecare dată) când vor acjiona cu tojii la unison, exact la orele ce au fost stabilitc. U N ALT ASPECT FOARTE IMPORTANT Şl TOTODATÂ NEBÂNUIT LA CARE MULŢI DINTRE VOI TREBUIE SĂ REFLECTAŢI Este important să nu pierdem niciodală din vedere că atunci când mult bine facem, prin gândurile noastre, prin implorarea ajutorului dumnezeiesc ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl, prin fapte bune, prin intenjii dumnezeieşti şi în general prin tot ceea ce ne stă fiecăruia dintre noi în putinjă, în felul acesta beneficiem totodată (într-o anumită măsură) de binele pe care l-am făcut şi pe care apoi îl merităm, la randul noslru. Având în vedere acest aspect care esle cunoscut de către cei ■nijiaji sub numele de Legea cauzei şi a efectului, este totodată necesar să avem în vedere că fiecare efort benefic, fiecare gest bun, fiecare gand divin şi fiecare 109

UN ASPECT EXTREM DE IMPORTANT, LA CARE ESTE NECESAR SĂ CHIBZUITI ÎNTR-UN M O D MATUR Şl RESPONSABIL FIECARE DINTRE VOI Nu este cazul să aşteptâm ca acest înfricoşător cataclism planetar să se producă şi, de asemenea, nu este cazul să ne spunem într-un mod meschin, larvar şi egoist: ,Lasă, că nu este necesar să mă mobilizez tocmai eu şi să realizez măcar de două ori pe zi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, pentru că sunt sigur că o vor face zi de zi de acum înainte ceilalţi yoghini de la această şcoală spirituală. Sunt chiar foarte sigur că în felul acesta se va rezolva totul cu 108

intcnţie dumnezeiască pe care o manifestăm la un moment dat generează apoi efecte benefice corespondente, ce vor dura pentru fiecare dintre noi o anumită perioadă de timp. Toate aceste efecte vor fi întotdeauna direct proporjionale cu energia corespondentă bcnefică ce a fost manifestată cu acea ocazie. Este necesar să aveţi în vedere că ceea ce am putea numi cheia de boltă a acestei metode este operarea la unison, deoarece o astfel de angrenare înmulţeşte adeseori de miiioane de ori energia benefică, tainică ce apare cu acea ocazie. Acest fenomen tainic este revelat într-o anumită formă criplică prin intermediul unui dicton folcloric care spune: .ACOLO UNDE SUNT MULŢI CE SUNT UNIŢIÎN CUGET Şl ÎN SIMŢIRE, DE ÎNDATĂ CE El ACŢIONEAZÂ CU TOŢII ÎNTRU ACELAŞI C Â N D (CE ESTE DIVIN INTECRAT Şl BINEFÂCÂTOR), VOIA LOR CEA BUNÂ SE VA ÎMPLINI APOI CU UŞURINŢÂ, CACI MAI ALES ATUNCI PUTEREA LOR SE ÎNMULŢEŞTE CHIAR FOARTE MULT Şl ÎN FELUL ACESTA CREŞTE'. UN SFAT INTELICENT Şl PLIN DE BUN-SIMŢ LA CARE FIECARE DINTRE VOI TREBUIE SÂ REFLECTAŢI Această metodă supremă, eficientă şi divin integrată, ne poale fi de un real folos, atât pentru propriul nostru bine, cât şi pentru binele colectiv al acestei planete (ce ar putea fi serios afectală de deciaşarea unui astfel de cataclism planetar). Realizarea atentă, perseverentă şi sistematică a acestei MEIODE SUPREME Şl EFICIENTE nu implică pentru niciunul dintre voi vreun risc, şi în plus, ea ne permite să descoperim prin intermediul unei experienje directe şi nemijlocite că binele pe care îl realizăm cu ajutorul lui Dumnezeu se reflectă, totodată, în universul nostru lăuntric şi face să apară în fiinja noastră mult bine, armonie, echilibru şi sănătate, conferind, lotodală, un sens creator existenţei şi rostului nostru în această lume. Fiecare dintre noi, cei care vom pune în aplicare această j£ metodă simplă şi eficientă, vom simji, totodată, că ne apropiem din ce în ce mai mult de reaiilalea cea tainică a lui Dumnezeu Tatâl. în felul acesta, vom descoperi că îi simţim Omnipotenja, iar prin aceasta binele care se va revărsa în fiinja noastră ne va ajuta să beneficiem, într-o anumită proporţie, 110

noi înşine de pe urma acestor manifestări dumnezeie$ti, ce ne vor transforma profund şi durabil şi va conferi un nou sens existenţei noastre. Dacă veji aprofunda cu suficientă alenjie şi luciditate această METODĂ SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ, veji descoperi că ea este concepută ca o tainică rugăciune neîncetată ce urmăreşte, totodată, să ne permită să experimeniăm o amplă şi inefabilă stare de comuniune cu energia Crajiei, ce este atrasă în universul nostru de la Dumnezeu. Realizarea perseverentă a acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE ne va ajula, totodată, să descoperim o formă foarte eficientă de rugăciune ce este adresată lui Dumnezeu şi, în felul acesta, vom putea să descoperim prin intermediul ^^^^^^^^^^ unei experienje directe, ce Tnseamnă să fim nişte canale dumnezeieşli, în şi prin care Dumnezeu îşi revarsă Grajia Şi energia Sa transformatoare în cadrul Creajiei Sale divine. Valoarea acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE va fi descoperită mai ales prin intermediul gramului de practică. O IMPORTANTĂ REVELAŢIE, LA CARE ESTE NECESAR SĂ MEDITAŢI FIECARE DINTRE VOI Vă rugăm să aveţi în vedere că această importantă acţiune pe care urmează să o realizăm de acum înainte cu tojii ne-a fost inspirată de Dumnezeu Tatăl şi, mai mult decât atât, ea va fi susjinută în permanenjă de Dumnezeu Tatăl. în plus, îngerii Săi de lumină ne vor ajuta de fiecare dată să o realizăm şi chiar ne vor susjine să o ducem la bun sfârşit. în cazul în care un număr cât mai mare de fiinje umane, printre acestea putând să se afle chiar şi acelea care, deocamdată, nu practică yoga (şi care nu sunt, deocamdată, integrate ca aspiranji în cadrul acestei şcoli spirituale), vor fi dispuse să pună în practică aceaslă METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, ele vor descoperi destul de repede că aceaslă metodă funcjionează (fără greş), fapt care se va petrece deoarece Dumnezeu este acela care ne-a inspirat-o şi care o va susjine. Vă rugăm, tocmai de aceea, să aveţi în vedere că nici măcaro clipâ nu considerăm că suntem autorii acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE. Ne ipostaziem doar într-un umil mesager, care vă transmite ceea ce a fost inspirat de Dumnezeu să transmită semenilor săi câ este cel mai bine pentru noi toji. în felul acesta, binele dumnezeiesc poate să triumfe, iar răul împreună cu suferinjele să nu mai apară, atât

111

DEACJIIAF URGENIÂ.NU APOCALIPSA::' timp cât avem la dispoziţie această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ. Punând-o ?n practică, vom putea să anihilăm răul şi suferinţele ce este cu putinţă să apară şi să se manifeste, dacă vom rămâne cu mâinile In sân şi vom spune Intr-un mod prostesc: .Aceasta ne-a fost soarta!! Aşa a vrut Dumnezeu! Nu mai avem ce facel'CITATE SEMNIFICATIVE DIN .BIBLIE' CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNTELEGEM CĂ, ATUNCI CÂND S-AU AFLAT Î N UNELE SITUAŢII SIMILARE, FIINŢELE UMANE DIN VECHIME AU APELAT LA A|UTORUL LUI DUMNEZEU CU CREDINŢÂ Şl CU UMILINŢĂ PENTRU A Fl SALVATE PRIN MIRACOL DIVIN .... cici nu trebuie să uităm cumva faptul că multă putere are rugăciunea cea stăruitoare ce este izvorâtă din credinţa celui umil şi drept' (lacov 5, 16) propividuieşte mScoală-te acum si du-te în cetatea cea mare din Ninive şi acolo că toate fărădelegile si păcatele lor au ajuns până în fa\a Meal Şi s-a sculat atunci lona şi a mers în cetatea Ninive, după cum i-a poruncil cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate atit de mare, iar acum loati se afla înaintea lui Dumnezeu, cici î'i trebuia trei zile casio striba\i de la un capit la cclilalt. Şi a pitruns lona in cetate şi a Jnceput si le spuni în dreapta şi tn stinga, cu glas tare: *Patruzeci de zile vor mai fi si apoi cetatca Ninive va fi distrusi din temeliel». Atunci ninivenii au ascultat cu luare aminte, au crezut în Dumnezeu, s-au temut de El, au \inut post, unii dintre ei s-au imbricat in pinzi de sac, de la cei mai mari pini la cei mai mici, şi dupi aceea a ajuns vestea pini la regele ceti'ii Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul siu, si-a lcpidat veşmintele sale cele scumpe şi apoi s-a îmbricat cu vefminte din pănzi de sac si s-a culcat în cenusi. Atunci Dumnezeu a vizut toate faptele lor pline de pocăinţi, a vizut ci s-au întors de pe ciile lor cele rele şi l-a pirul riu de prezicerile pe care le ficuse, că cetatea Ninive va fi distrusi şi dupi aceea nu le-a mai îndeplinit.' (Proorocul lona) Comentarii: Deşi unii creştini inerţi şi letargici consideră (într-un mod prostesc) câ, indiferent ce urmează să se petreacă, noi, oamenii, nu trebuie să facem nimic pentru că, vezi Doamne, TOTUL VINE DE LA DUMNE2EU, IAR NOI N U TREBUIE SA NE OPUNEM ÎN NICIUN FEL LA TOT 112 EEA CE DUMNEZEU O SÂ NE DEA, est pasaj semnificativ, ce este extras in .Biblie* oferă un model demn de rmat, pentru că ne arată că locuitorii raşului Ninive au acfionat într-un mod lin de In|elepciune, iar acţiunile lor, ce au fost plăcute în fa{a lui Dumnezeu, L-au determinat pe Acesta să nu mai distrugă cetatea Ninive printr-un cutremur devastator, ce urma sâ se producă peste 40 de zile. lată că exact în această direcţie, ,Biblia* ne oferă un EXEMPLU GRÂITOR. Acest exemplu se referă la locuitorii cetăţii Ninive, care prin atitudinea lor plină de înţelepciune L-au determinat, în felul acesta, pe Dumnezeu să îi ierte pentru toate relele pe care le făceau. De îndată ce Dumnezeu a văzut că ei se îndreaptă, că se orientează spre calea cea bunâ şi renunţă la obiceiurile lor rele, perverse, El nu a mai distrus printr-un cutremur devastator faimoasa cetate Ninive. Luând asa cum se cuvine în considerare acest exemplu semnificativ, care este extras din .Biblie", ne putem da seama, la răndul nostru că, dacă vom realiza zi de zi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, nu avem nimic de pierdut, ci dimpotrivă, vom avem doar mult bine de primit de la Dumnezeu. Totodată, acţionând în felul acesta, nu ne vom pierde viaţa, nu ne vor fi distruse casele şi cei dragi nu vor muri într-un cataclism planetar. Exemplul cu cetatea Ninive şi cu locuitorii acesteia arată că Intotdeauna (atunci când nu este prea târziu), răul care deocamdată nu a apărut, dar al cârui spectru deja se profilează la orizont în viitorul apropiat, poate (şi chiar trebuie) să fie evitat prin intermediul realizării unor acjiuni bune, ce sunt plăcute în faja lui Dumnezeu şi care până la urmă vor fi de natură să ne ajute să expiem relele şi fărădelegile comise de noi şi pentru care Dumnezeu urmează să ne pedepsească. D O U Â EXEMPLE CONTEMPORANE EDIFICATOARE O metodă oarecum asemănătoare ce s-a bazat pe utiiizarea cu succes a energiei tainice a intenjiei a fost folosită de către Guvernul SUA, atunci când locuitorii Kestei ţări au fost impulsionaji prin mijloacele mass-media să se angreneze şi să acjioneze la unison într-un mod paranormal, concentrându-se şi gândindu»e zilnic la aceeaşi oră, timp de şapte minute, la unison, ca modulul rachetei Apollo 13 să nu se prăbuşească într-o zonă locuită. Aşa cum era de aşteptat, acjiunea respectivă a fost în final Incununată de succes şi modulul rachetei Apollo 113

4 |

PHOCRAMUl riANETAR DE AQIUNE URGENÎÂ . N U APOCALIPSA

^-

13 a căzut ulterior undeva în apă. Un alt exemplu uluitor ce ilustrează de data aceasta angrenarea de unul singur a unei metode paranormale este reuşita lui Uri Celler, care, la un moment dat, a oprit marele ceas londonez Big Ben. El a realizat aceasta pe data de 15 decembrie 1989, foiosindu-se numai de puterea exlraordinară a ganduiui (iar penlru aceasta a avut la dispoziţie doar o fotografie a ceasului Big Ben) şi lipindu'Şi degetele de fotografia celebrului ceas londonez. Focalizându-şi apoi către ceasul real fluxul extraordinar al energiei tainice ce s-a manifestat prin degetele sale, el a reuşit apoi această uimitoare performanţ-i. Fiind întrebat după aceea despre metoda pe care a utilizat-o, după ce anunjase în prealabil câ va face la o anumită dată această experienţă şi a reuşit în prezenfa acelor martori să oprească ceasul londonez Big Ben, Uri Celler a mărturisit ziarijtilor: .înt.ii m-am rugat la Oumnezeu. Apoi am folosit o ilustratâ a Parlamentuiui Englez. Mi-am concentral apoi foarte intens energia ce trecea prin mine, venind de undeva din afara mea, într-un flux uriaş şi am pus degetele pe fotografie, exact în dreptul acelor ceasornicului şi după aceea am poruncit, cu o Incredere de nezdruncinat: «Big Ben, acum opreşte-te!!» Şi atunci ceasul Big Ben chiar s-a oprit.* Să adăugăm că cei sceptici şi materialişti au pus toate acestea pe seama unei banale coinciden|e. Noi, însă, putem inierpreta acest faimos experiment al lui Uri Celler 1n felul acesla: DACÂ U N SINGUR O M OPREŞTE UN CEAS PRECUM ESTE FAIMOSUL CEAS LONDONEZ BIG BEN DOAR CU ENERGIA FOCALIZATÂ PE CARE O CANALIZEAZÂ PRIN INTERMEDIUL MINŢII SALE, ATUNCI ESTE CU PUTINŢĂ CA O MASÂ SUFICIENT DE MARE DE OAMENI - CE IMPLORÂ AJUTORUL LUI DUMNEZEU TATĂL Şl PRIN CARE SE MANIFESTĂ TAINICE ENERGII DIVINE, ATUNCI CÂND SE FOCALIZEAZÂ CU TOŢII LA UNISON Şl ACŢIONEAZĂ ÎN SIMULTANEITATE - SĂ REUŞEASCA, ÎNCETUL CU ÎNCETUL, PRIN ASTFEL DE ACŢIUNI ATENTE, SISTEMATICE Şl PERSEVERENTE, PE BAZA EFECTULUI CUMULATIV, SÂ ÎNSUMEZE EFECTELE TUTUROR ACESTOR ACŢIUNI, FĂCÂND SĂ SE ACUMULEZE O ENERGIE TAINICÂ CE VA Fl CAPABILÂ SÂ ANIHILEZE UN CATACLISM PLANETAR CE AR URMA SÂ SE PRODUCÂ ÎN VIITORUt APROPIAT. 114

Capitolul 4 UN MESAJ SPECIAL CE SE ADRESEAZÂ TUTUROR ACELORA CARE (DEOCAMDATÂ) CRED CĂ DUMNEZEU NU EXISTÂ (CU TOATE CĂ ÎN REALITATE DUMNEZEU EXISTÂ ÎN VEŞNICIE, FIIND ÎN PERMANENTÂ OMNIPREZENT. OMNIPOTENT Şl OMNISCIENT)
La ora actuală, asa-zisa .Teorie a Totului* (Theory of Everything), care urmăreşte sâ explice complet şi să lege înire ele toale fenomenele fizice cunoscute face deja obiedul unei asidue cercelări şiiintifice conlemporane, mulli oameni de ştiinja depunand eforturi penlru a pune la punct o astfel de teorie esenjială. în conformitale cu această viziune unifîcată, ai cărei germeni teoretici au început să apară ici-colo, se va putea ajunge, la un moment dat, la un supersistem de ecuaţii matematice ce vor fi capabile să descrie într-un mod profund şi coerent toate interacţiunile fundamentaledin Univers. Este ceea ce genialul savant Einslein viza atunci când vorbea despre .pătrunderea intuitivă atât a ideilor, cat şi a intenţiilor lui Dumnezeu". Dar nu esle cazul să ne hazardăm In vise oarecum himerice, căci chiar şi acest ipotetic model fizico-matematic complet nu ne va putea oferi decât o perspectivă limitată atăl asupra realită|ii, cât şi asupra fenomenelor şi lucrurilor care ne Tnconjoară. Am putea crede că legile ullime ale naturii sunl impersonale ji oarecum .reci', dar aceasta nu este, în realitale, decât o viziune subiectivă ji limitată asupra Universului. Această aparenţă impersonală a legilor rezultă cel mai adesea dintr-o percepţie eronală a căilor evolujiei, ale căror repere fixe voinja noastră nu le poate modifica. De exemplu, viaţa noastră aici se desfăşoară înlre douâ etape transformatoare, naşterea şi moartea. Unele concepţii ştiinţifice moderne, oricât de bizare şi chiar inacceptabile le par savanjilor .ortodocşi", mai cu seamă în contextul ştiinţei materialiste şi atee ce predomină astăzi, prezinta totuşi o coerenţă deosebită a principiilor lor, ce rămân enigmatice penlru mulţi. Ele lasâ să se întrevadă

KOGRAMl*. rUNTTW 01 ACJlUNt UK.IMÂ >IU APOCALII posibilitatea ca Universul nostru, în care suntem cuprinşi împreunâ cu sasta planetă, să fie cu lotul altceva decât simplul produs al unei fluctuaţii aleatorii a vidului cuantic. Dincolo de teorii, preconcepfii şi aparenfe, în conformilate cu noile teorii din fizică, Universul a luat, totuşi, naţtere pornind de la un misterios meta-univers anterior, ce este mult mai extins, într-o enigmaticâ dimensiune spajio-temporală superioară. Atunci cand privim cu multă atenfie tot ceea ce s-a petrecut, descoperim că aceste fluctuafii aleatorii, despre care unii presupun că ele au condus la naşterea Universului nostru, nu au fost deloc alese la întamplarc. Atunci când privim cu multâ atenfie şi luciditate toate acestea, descoperim câ o inteligenţă gigantică, ce se afla în acfiune permanentă a codificat şi a transmis în prealabil voinfa tainică şi misterioasa de a crea şi de a evolua. Atunci când descoperim prin experienfă lăunlrică directă realitatea copieşitoare a existenfei lui Dumnezcu, apare totodată în fiinfa noastră revelaţia că noi ne aflăm în prezenfa unui câmp supergigantic de energie, care transmite ceea ce este necesar unor elemente fundamentale (ce provin, de fapt, dintr-un Univers anterior), pentru a da naştere Universului nostru, un câmp informajional ce pune în legătură toate particulele spafiale şi toate energiile temporale ale Universului nostru. Prin urmare, în viziunea fizicii cuantice, substratul întregului Univers este o rejea supergigantică de interconexiuni ce transcend spajiul şi timpul. Ar fi oare posibil, de asemenea, ca acest câmp de energie informajionaiă, ce este evidenjiat atat în cosmologie, cât şi în microfizică, să aibă totodată un anume rol de jucat în evolufia viefii, asigurând o anumită conexiune între organisme şi mediul în care ele evoluează, precum şi între cuantele de energie şi elementele Universului Macrocosmic? S.1 fic, oare, conştiinfa noastră conectată cu alte conştiinfe printr-un câmp complex de interacjiuni sau, altfel spus, printr-un sui generis .câmp akasha-ic', cum esie el numit Tn tradijia spirituală hindusă? Sau să fie, oare, vorba de acea noosferâ pe care o propune Teilhard de Chardin, inspirându-se din doctrina platonică? Esle firesc să considerăm că este chiar necesară aparijia unei .Teorii a Totului' ce ar trebui să fie perfect fundamentată ştiinţific. Atunci când este studiat fără concepjii prestabilite, asa cum se cuvine, Vidul cosmic se revelează a fi foarte 16 1

CAf. 4 - US M M SMCttl ClSi A K A Â TUIUKK ACUOU CAK 0XOaMWIA)CIH)CADUHSfQUStJRISTÂ_ FJ DMZ diferit de ceea ce este un spajiu vid. Din contră, atunci când analizăm cu atenjie aceste aspecle, descoperim că acest concept de vid cedează până la urm5 locul conceptului de mediu ce susfine asa-zisul .câmp al punctului-focar zero*. La ora actuală, noi numim .energia punctului-focar zero* energia uriasă ce subzislă în absenja completă a materiei sau, altfel spus, energia misterioasă a vidului cuantic. Această specificare este justificată prin faptul că în acest câmp energia este prezeniă chiar şi atunci când toate formele de energie clasică au dispărul. Această energie oceanică s-ar părea că se află la baza luturor campurilor şi a tuturor forjelor tainice ale naturii. Câmpul energetic al punctului-focar zero există în permanenţă, fiind veşnic. Energia misterioasă a vidului modelează elementele de bază ale materiei şi le conferă o stare de coerenja. Acest vid nu este, sub nicio formă, vidul în sensul în care mulji dintre noi îl înjelegem. Posibililalea ca vidul cuantic să transmită informajii a fost intuită: s-a remarcat că există, la scară cosmică, o relafie complexă între mişcarea neîncetală a materiei la nivel cuantic §i câmpul energiei punctului-focar zero. Una dintre consecinfele acestui fapt constă în aceea că noi suntem, literalmente şi în permanenjă, în mod lainic, Tn contact cu restul întregului cosmos. Modularea adecvată a acestor câmpuri ar putea permite transferul energiei întocmai precum în filmul .Războiul slelelor*, unde ea este numită .Forja*. De când s-au realizat misiunile Apollo, astronaujii au ajuns şi ei la aceleaşi concluzii. în conformitale cu viziunea acestor astronaufi, informaţia face parte din însăşi substanfa Universului. Atunci când un obiectdin domeniul manifestării spajio-temporale afectează într-un anume fel un alt obiect, acest efect esle apoi transmis printr-un spaţiu cosmic dens: vidul cuantic. Acest vid înregistrează tot ceea ce se derulează în spaţiul-timp şi transmite apoi această informajie la toate celelalte obiecte. în consecinjă, fiecare obiect are asupra altor obiecte un anumit efect ce operează într-o manieră mai mult sau mai pujin rapidă. Heisenberg presupunea că lumea este clădită pe o sui generis structură matematică, şi nu pe o structură materială. Cu toate acestea, în final, unii dintre noi este cu putinţă să ne punem întrebarea: ,Ar fi oare posibil ca Tnsuşi Universul să aibă o formă de conştiinţă, care în realitate ar fi sursa din care emană propria noastră conştiinjă şi cu care această conştiinjă este 117

•»
t-us MaAjsnouriif ADHKAzAnmj^KROucAKtofocv^ conectatâ într-un mod subtil şi tainic?" Teoria actuală nu poate decât să afirme că un Univers ia naştere prin mijlocirea indirectă a unei instabilităji aleatoare, care s-a produs tn cadrul unui vid cosmic ce fluctuează in ante-spaţiul Universului. Dar această teorie nu poate să explice de ce şi cum anume această instabilitate s-a produs la originc şi cine anume a ales momentul producerii acestei instabilităţi. tntrebarea face, totodată, trimilere la unele concepte religioase mai vechi şi pare a fi obiectul unor scrieri ce vorbesc despre evoluţie într-un limbaj surprinzător de apropiat de limbajul nostru şliinţific actual. Se şlie de secole că acest vid cuantic, această energie oceanică subtilă ji totodată informa|ională, care este implicită materiei Universului, nu a fost născutâ odată cu Big Bang-ul şi ea nu va dispărea Tn final, deoarece materia nu se va reîntoarce în neant. Noi putem, de asemenea, să ne gândim că înainte, în limpul şi după Universul nostru, subzislă totuşi un ante-univers care conţine ansamblul informaţional ce este exploatat în momentul unei Creaţii. Ar irebui ca acest ante-univers sau, allfel spus, acest meta-univers să fie generat sau întreţinut prin intermediul câmpurilor informaţionale. Dar atunci se pune întrebarea: de către cine şi de ce? S-ar putea ca meta-universul, care ar putea fi considerat mama luturor Universurilor trecute, prezente şi viiloare să fi fost conceput astfel încât să dea naştere la Universuri ce fac să apară viaţa materială? După cum ştim cu tojii, este imposibil ca ceva să apară din nimic. Din toate teoriile, din toate scrierile, din toate filozofiile moderne şi antice reiese că observaţiile ce au fost realizate asupra fenomenelor inexplicabile la care noi suntem martori astăzi pledează în favoarea existenjei unui aşa-zis hiper-univers, mult mai complex şi mai complet, prin raportare la tot ceea ce noi percepem. Universul nostru ar putea face parte din acest Univers .Tată-Mamă". Informajiile ştiinjifice si filozofice care pot fi aprofundate referilor la noi înşine ca fiinje umane ne învaţă doja multe despre ce ar fi acest meta-univers. în primul rând, esle necesar să fim constienţi de facultăjile ascunse, dar totuşi reale, ale creierului nostru (aici, mulţi dintre noi ne putem aminti de dictonul: .Cogito, ergo sum'.Cândesc, deci exist"). Prin urmare, toate acesle doctrine, dacă sunt studiate cu atenjie, ne revelează apoi mulle dintre posibilitâjile nebănuite care totodată provoacă ştiinţa noastrâ acluală şi împing foarte departe limitele comprehensibilului. Există, 118 oare, o rajiune justificată pentru care toate acestea să fie catalogate în mod pripit ca fiind de domeniul imposibilului? Prin urmare, a$a cum am mai spus, fiinja umană este, la rândul ei, o componentă necesară a super-giganticei holograme a Universului, în totalitalea sa. în fiinţa umană putem găsi o imagine a Totului (Microcosmosul), cât şi a tot ceea ce a fost creal, şi chiar a Crealorului însuşi (Dumnezeu Tatăl). Dar, atenjie, nu Irebuie să fim tentaji să ne raporlăm la imaginea antropomorfă a unui .Dumnezeu" cu barbă §i cu părul alb. în sfera specifică a relativului, atunci când suntem pregătiji, apare un Ghid spirilual sub o formă umană. El ne învaţă ceea ce este esenjial şi ne arată drumul. Apoi, grajie învăjăturilor şi binecuvântărilor sale, vine un anumit moment când propria sa realizare (spirituală) şi realizarea noastră spiriluală devin una. De abia atunci ne dăm seama că Ghidul interior, absolut (care în realitate este o scânteie din Dumnezeu Tatăl) a fost mereu prezent în universul nostru lăuntric: aceasla este natura propriei noaslre constiinţe. Un astfel de concept despre Divin esle cu mult mai vast decât ne putem noi imagina şi chiar depăşeşte capacilatea noastră obişnuită de înjelegere. Trebuie să evităm să cădem în greşeala de concepţie care reduce tolul la o formă umană şi deci materială. Totul este chiar de natură şi deorigine ondulatorie, iar nu materialăl Mulji savanţi aspiră însă să rămână doar nişte cercetători ştiinjifici .obiectivi şi neulri" care de fapt doresc doar înlr-un mod anemic să ajungă la adevăr, Este esenjial să ne dăm seama că o aparentă absenjă a dovezii că Dumnezeu există nu este o dovadă a absenjei lui Dumnezeu. Sunt convins că un om de ştiinţă care refuză în permanenţă să privească adevărul în faţă se situează, în realitate, mai jos de pragul unei curiozităt' firesti, ceea ce-l împiedică să ia în considerare o problemă cu alat mai mull cu cât răspunsul nu-i apare imedial. Unui astfel de concept despre Divin îi corespunde totalitalea ansamblurilor spajial-temporal-informaţionale. El nu este aici şi acolo, El nu esteadministratorul acestuia sau al aceluia, El este în realitate totalitalea! Tolalilale care se decli în multiple fa|ete ce fac să apară lumi energetice, care posedă propriile locale. Tolul dumnezeiesc este struclurat, astfel, din asamblarea i este, de la cel mai de jos aspect până la cel mai înalt aspect. în

*ISA| SHCUl t t « ADtf «AZA TuTUIOt ACHOtA CAK CWOCAWDATfo CHD CA DUHVtBU SU BISTA-

noi suntem o sui generis imagine holograficâ* a Totului Divin. Teilhard de Chardin a perceput posibilitatea unei conştiinje colective umane şj el a ajuns chiar la noţiunea de .constiinjă a unităţii*. La ora actuală, fizicienii care întrevăd conceptul de energie liberă (pe care l-a intuit şi genialul Tesla) tind să se impună. Tn fizică, este deja dovedit că vidul, energia punctului-focar zero, nu este un vid în sensul obişnuit al cuvăntului, dar ca în orice vid, în el rezidă poten|ialitatea unei gigantice Energii Creatoare. Structura suprapusă a Universurilor Energetice face să transpară o evidentă organizare holografică, ce se traduce încă o dată prin expresia clasică: .ceea ce este jos este întocmai precum este ceea ce este sus". David Bohm susjinea această teză şi el a formulat conceptele conform cîrora dimensiunea noastră ar fi o gigantică proiecţie a unui alt nivel de existenjă. în cazul unui Centru Creator, acesta transmite informajii sub fbrma unui flux energetic informaţional ce este codat de asa manieră, încât fiecare sub-univers primeşte, şi apoi recunoaşte, un aspect ce este asemănător stării sale specifice. Sfera noastră spajio-temporală primeşte ceea ce structura noastră permite să fie apoi perceput şi decodat. Sfera superioară primeşte ceva mai mult şi aşa mai departe. Aceasta este întotdeauna o misterioasă structurâ holografică. De altfel, decoerenja cuantică (fenomen care ar putea explica tranzijia de la legile fizicii clasice la cele ale fizicii cuantice) prezintă în mod destul de clar un comportament conex cu o structurare holografică. Totul se regăseşte, de asemenea, în teoriile lui Sheldrake, Bohm, Jung şi Assagioli. Toate aceste teorii ne conduc şi ne inspiră să gândim că universul nostru planetar ar putea suporta anumite influenţe psihice umane prin intermediul unei aşa-numite psiho-sfere. Astfel de lanţuri de interacţiuni ar avea structura unui lanţ cauză-efect, în care cauza ar fi psihicul uman, iar mediul în care se manifestă efectul ar fi biosfera. Efectul rezultant s-ar traduce prin unele variaţii ale temperaturii. Aceste variajii ale temperaturii ce sunt înregistrate pe planeta noastră sunt o funcţie derivată, în sens matematic, a unei alte funcţii generatoare. Omul este acela care a produs variajiile derivatei termice prin modificarea funcţiei generatoare. Am putea să rezumăm totul spunând că fizica cuanticâ este cea care fumizează cele mai bune baze teoretice pentru explicarea majorităfii fenomenelor ce sunt clasate ca fiind parapsihologice. Poate, în cateva decenii sau chiar mai repede, se va putea dovedi că Universul ln care trăim nu este, de fapt, ultima 10 2

realitate. Dar oare ce se află dincolo de concepjia noastră despre lume? Un binecunoscut expert ştiinjific, care este totodată medic şi biofizician, Regis Dutheil, a construit un model ce descrie foarte bine o altă lume (sau chiar alte lumi) ce sunt compuse din câmpuri de luminâ. Ce afirmă, oare, teza lui Dutheil? Teza sa fundamentaO are ca obiect atat structura conştiinjei noastre, cât şi structura Universului. El readuce în discujie dogma vitezei luminii. Fizicianul american Feinberg postulează, de asemenea, existenja, la celălalt capăt al limitei impuse (viteza de deplasare a luminii), a câmpului particulelor care se deplasea/ă mult mai repede decât aceasta. în teoria elaborată în colaborare cu fiica sa Brigitte, Regis Dutheil descrie o lume ce este structurată pe trei niveluri: 1. Lumea .sub-luminoasă', care este lumea obişnuită pe care noi o cunoaştem foarte bine, aceea a fizicii clasice newtoniene. 2. Lumea „luminoasă" a materiei, care se apropie sau care chiar poate atinge viteza luminii. Aceasta este lumea relativitaţii a lui Einstein. 3. Lumea .super-luminoasă" a materiei care depăseşte chiar cu extraordinar de mult viteza luminii sau universul .super-luminos" ori, altfel spus, universul .super-luminos" al tahionilor. După umila noastră părere, conştiinja şi creierul ar avea două moduri diferite de funcjionare: unul normal, local şi spajio-temporal şi unul ceva mai rar, nelocal şi anume starea de supraconştiinţă ce corespunde unor particule super-luminoase care se află în afara trupului nostru, constituind lumea .super-luminoasă*. Conştiinja nelocală, denumită eul .super-luminos", este compusă din tahioni. Atunci cand supraconştiinja comunică la un moment dat cu conştiinţa locală, acest tranzit este, de fiecare dată, reglementat de cortexul cerebral. Tot ceea ce avem nevoie pentru existenţa cotidiană este filtrat şi transmis conştiinjei locale. Creierul transformă apoi informajiile abstracte în holograme, adică în imagini tridimensionale ce reprezintă pentru noi realitatea. Cu toate acestea, nu există o comunicare între conţtiinja locală şi supraconştiinjă în timpul viejii omului, exceptând anumite cazuri cum ar fi visul, stările benefice de transă, meditajia sau utilizarea anumitor substanje psihoactive. Dutheil avansează teoria că tahionii sunt asociaji unui spajiutimp ce este diferit de dimensiunea noastr.'i spajio-temporalâ. în spajiul-timp cel super-luminos, atât timpul, cât şi spajiul nu mai au aceleaşi calităji sau, mai exact, nu rnai prezintă aceleaşi proprietăji, 11 2

•^CAf. 4 - W MtSAJ SrtClAt a » ADUSMZJ rUTUIOt ACHOtt CAK iMOCAWMIA) CKO CA DUMNHIU NU UrSTÂ-

aceleaşi incidenje, aceleaşi consecinje cum sunt toate acelea pe care noi le cunoaştem în lumea pe care ele o definesc. Conştiinţa sau spirilul provine dintr-un câmp lahionic sau super-luminos ce se siluează de cealaltă parte a limitei luminii, în spajiul super-luminos. Urmând acest ra|ionament, Dutheil ajunge la aceleaşi concluzii precum Bohm în ceea ce priveşte conceptul holografic al Conştiinjei, al Universului, al Macrocosmosului, al Unicului. Structura luminoasă a energiei (a materiei în lumea noastrâ) pare a fi o realitate unificatoare. Dar aten{ie, să nu pierdem din vedere că pujină ştiin|ă ne îndcpărtează de granijele inteligibilului, pe câtă vreme multă ştiinţă ne apropie de acestea! Insistăm aici asupra acestui aspect pentru că fiinjele cu o cultură ştiinjifică limitată se opun adesea acestei concepjii a universurilor luminoase şi se fblosesc de nişte jocuri de cuvinte penibile, căutănd să-i ridiculizeze pe susjinătorii unor astfel de teorii, numindu-i Tn batjocură .iluminaji*. Subliniem că acest aspect aşa-zis .luminos' al lucrurilor nu este nici pe departe o utopie $i constituie, din contră, un concept uluitor. Un bun fizician ştie că orice undă electromagneticâ este asociată unei energii fotonice a cărei intensitate este strâns legată de lungimea de undâ specificâ a undei în cauzS. Nu trebuie să fie confundatâ aceaslă energie cu puterea ce este transportală de o astfel undă. Chiar dacă această undă este purtătoarea unei energii mai mari sau mai mici, valoarea fotonului care îi este asociată va fi întotdeauna aceeaşi. Pentru a înţelege cât mai bine anumite nuanje, putem să luăm în considerare cazul concret al unei celule fotoreceptoare care esle ulilizată ca detector de radiajii de o lungime de undă bine definită. Conform teoriei, acest detector va furniza o informajie electrică doar dacă va fi luminat de o rază luminoasă a cărei energie fotonică este egală cu energia cu care este prevăzut acest fotoreceptor. în felul acesta, celulele cu bastonaşe de pe retină nu sunt sensibile decât la o bandă limitată de lungimi de undă, pornind de la roşu şi ajungand la violet. Noi nu percepem nicio altă lumină în afara acestui spectru, sistemul nostru optic este, deci, insensibil la radiajiile infraroşii de la un capăt al spectrului şi la radiajiile ultraviolete ce se află la celălalt capăt. Să pornim acum de la cazul luminii albastre. Fie c3 această 12 2

radiajie este mai slabă, fie că ea este mai iniensă, noi nu o să vedem lumina mai mult sau mai pujin albastrâ, deoarece percepjia vizuală a albastrului nu este legată decât de energia fotonică ce este asociată lungimii de undâ corespondente culorii albastru. Curcubeul este format din culorile ce corespund cu spectrul lungimilor de undă la care ochiul nostru este sensibil. Cum ar fi viaja noastră dacă am putea vedea toate radiaţiile electromagnetice? Cu siguranjă că ea ar fi considerabil perturbată! Nu numim lumină ceea ce se află dincolo de limitele noaslre vizuale, şi aceasta doar din cauză că ochiul nostru este sensibil doar la o infimă parte din spectrul electromagnelic. De altfel, ceea ce pentru noi nu este lumină se dovedeţte a fi lumină pentru animalele ce percep infraroşul, iar aceasla le permile să se deplaseze în plină noapte, atunci când noi nu vedem absolut nimic. într-adevâr, dincolo de aparenţe, totul este lumină, dar nu pentru toalâ lumea. Tn armată s-a înjeles chiar foarte bine acest aspect. Se fabrică nenumărate aparate care le permit militarilor să vadă chiar foarte bine noaptea. Trebuie să folosim receptori al căror spectru de perceptibilitate se situează dincolo de acela al ochiului fiinjelor umane. De altfel, după cum se ştie, spectrul luminos este o întindere gigantică ce se află cu mult dincolo de ceea ce noi putem să măsurăm. Partea observabilă constituie doar o fâşie spectrală minusculă. Având în vedere mărimea relativ mică a spectrului pe care noi îl foiosim, spectrul electromagnetic în totalitatea sa ascunde o bogăjie colosală, pe care noi nici măcar nu o bănuim, pentru că nu depindem fizic de ea, cu toate că... există o infinitate de fotoni, tot atâtea energii ce le sunt asociate, tehnici de codare, dar toale acesle caracleristici se adrcsează unor receptori specifici, ce sunt disponibili în lumea noastră sau întrun alt univers. Cu toale că vorbim despre lumină, acest termen nu se referă numai la ceea ce noi putem vedea. Dacă trupul nostru ar fi echipat cu fotoreceptori corespunzători, am putea recepjiona }i vedea fără Tncetare toale undele radio, toate undele de televiziune, toate undele radar etc, dar fSri să le putem decoda pentru a putea exlrage din ele imaginea sau sunetul pe care îl cunoaştem. O astfel de recepjie ar corespunde, totodată, unei lumi ce ar fi caracterizată de W bruiaj constant şi intens. Dar, după cum am spus deja, ansamblul spectrului electromagnetic care poate fi ulilizat în mod direct de fiinţa umană este chiar
123

^CAT. 4 ■ LS M£W| SrtCMl CE« AOUSUM TVTlttOI SCUOM CAK (MOCAWWTĂJ CUO CA WJMMZIU NU E0STĂ_

foarte limilat. Toata* bogăjia luminii se situează dincolo de acest spectru. Este în felul acesta evident că totalitatea Universului observabil şi neobservabil nu este altceva decât lumină. Totalitatea Energiei Luminoase constituie, de fapt, Centrul cel viu şi Creator. Natura nu ne-a înzestrat cu toţi receptorii ce sunt sensibili la toate undele; deocamdată, putem spune că este mai bine aşa! Domeniile spectrale ce sunt exterioare percepţiilor noastre fac apel la unele funcţii care depăşesc cadrul mediului nostru energetic material. Mai avem un obstacol de depăşit pe drumul înjelegerii. într-adevăr, noi cunoaştem şi stâpâmm foarte bine aspectul fotonic al luminii, în sens larg, aşa după cum l-am descris aici. Ştim că, începând cu o lungime de undă ce este suficient de mică, fotonul este capabil, din punct de vedere energetic, să ionizeze mediile pe care le traversează. Această particularitate este adeseori folosită cu interes, dar ea are de asemenea şi un inconvenient major, şi anume că aceste radiaţii dure modifică materia. Pe măsură ce lungimea de undă scade, radiaţia corespondentă devine din ce în ce mai periculoasă şi are un efect din ce în ce mai ionizant. Dacă ne gândim mai bine, ajungem la concluzia că există o limită de frecvenţă în spectrul electromagnetic. După această limită, natura radiaţiei se modifică, se transformă din radiaţie electromagnetică într-un alt gen de radia|ie. Sau, ca să fim mai exacţi, se transformă într-o stare ondulatorie mai bogată decât radiajia noastră electromagnetică, având un număr mult mai mare de componente fundamentale, curn ar fi, de exemplu, mai multă informajie. în conformitate cu viziunea fizicii cuantice, dincoio de limita inferioară corespunzătoare constantei lui Planck, spajiul ar putea fi alcătuit sau din energie, sau dintr-o materie necunoscută. Limita dimensională, limita lungimii de undă începând cu care unda devine undă de conştiinţă energetică este oare însăşi constanta lui Planck? Schema precedentă nu este foarte diferită de cea pe care o descrie fenomenul de coerenjă din fizica cuantică. Această limită dimensională este ea oare unică? Există, oare, alte graniţe vibratorii dincolo de care se petrece, totuşi, ceva hotărâtor? Merită să ne amintim că ită coerenjă ne permite să percepem doar o parte din componentele fizice ale unui fenomen, acea parte fiind cea pe care domeniul spajio-temporal în care sc realizează observajia este capabil să o manifeste. în conformitate cu teoria lui 14 2

fjverett, restul manifestâm estevizibilînaltedimensiuni. Cu această schiţă, ne putem imagina că diferitele domenii spaţio-temporale superioare spajiului nostru suportă, totuşi, stări ondulatorii de 0 natură diferită, dar care sunt Tntotdeauna organizate pe un principiu identic, din punct de vedere vibratoriu fiind constituite dintr-un ^^____ număr din ce în ce mai mare de elemente componenle care au un caracter din ce Tn ce mai pronunţat energetic şi informajional. lar la un ultim nivel vibratoriu, ne aflăm în prezenja totalităţii informajiei, a totalităjii timpului, a totalităjii spajiului. Nu lipseşte nimic, totul este aici, cunoaşterea în felul acesta este totală şi toate potenţialităţile se pot actualiza. Timpul este permanent, aceasta este etemitatea, este chiar esenţa misterioasă a Creatorului (Dumnezeu). Cea mai mică idee, cea mai mică creaţie, cea mai mică intenţie se desfăşoară într-o multitudine de manifestări ce sunt caracterizate de mediul în care sunt observate. în ierarhia holografică, întotdeauna ceea ce este sus este întocmai precum ceea ce este jos, dar trebuie să ajungi la nivelul în care acest lucru chiar poate fi perceput şi folosit. Georges Morrannier, un fizician genial care a trecut în iumea de dincolo, explica faptul că modelul după care suntem constituiji utilizează particulele elementare ce sunt reunite în conformitate cu legile specifice dimensiunii noastre. Fiecare dintre aceste particule elementare de natură ondulatorie prezinta" 0 componentâ vibratorie ce aparţine unui domeniu spectral care este asociat cu propria noastră dimensiune. Din această îmbinare rezultâ în felul acesta materia pe care o cunoajtem. El spunea, de asemenea, că totul nu este decât vibrajie, că în realitate suntem cu toţii constituifi din acelaşi model de constituenţi elementari reuniţi, dar a câror frecvenjă de vibraţie este mult mai ridicată. Ce este această materie? El nu a explicat aceasta ji nici nu a fost capabil să explicediferenja dintre această materie şi materia noastrâ. Aceste vibrajii sunt mult mai rapide }i din această cauză ele sunt imperceptibile pentru noi. Acestor vibraţii le corespunde 0 anumită stare a materiei, care este total diferită de aceea a materiei noastre şi ele sunt de un alt gen, ce este în totalitate insesizabil. Dacă ne referim la teoria undei-pilot a celebrului savant De Broglie, şi anume că lungimea de undă scade atunci când particula este accelerată, aceasta ne determină, oare, să spunem că .vibraţia creşte'? Limita noastră realâ se situează, oare, dincolo de constanta lui Planck, constantâ deasupra căreia anumiţi fizicieni descriu materia/cnergia
125

V.Ul flASflW

ca t'iind o .spumă* specifică? Dintre toate tipurile de materie, nu ne aflăm aici pentru a o studia pe aceasta, iar In stadiul In care ne atlăm suntem chiar incapabili să o facem. Ne aflăm aici pentru a accede la lumile superioare, ji pentru aceasta nu ne trebuie decât un singur lucru: să fim foarte umili şi oneşti. Acest aspect ne aduce pe calea realităjii noastre terestre care, Tn cele din urmă, nu este decât o parte din totalitatea realitâjii. Ultima noastră frontieră dimensională este foarte aproape de noi, toji fizicienii spun aceasta fără să poată explica de ce. Ceea ce pare să fie sigur este că Planck nu a bănuit importanja acestor descoperiri. El nu şi-a imaginat niciodată că in partea aceasta a dimensiunii care li poartă numele: constanta lui Planck, totul se modifică, adică aproape nimic nu mai este măsurabil, ca şi cum ar trebui să ne transformăm Intr-un anume fel starea pentru a urma apoi calea cunoaşterii. Şi dacă chiar In acest moment, cel care citeşte aceste rânduri îşi mai pune Intrebări, el este sfătuit să relnceapă lecturarea Tntregului mesaj, apelând atunci când este necesar la lucrările de referinjă ce sunt menjionate. în urma acestor eforturi, ideile se vor asambla treptat pentru a ajunge să nu conceapă decât un Tot a cărui poartă de intrare este chiar conştiinja noastră. Specialiştii In fizică cuantică ai secolului XX sunt aceia care au pus punctul pe i şi care au avut curajul să asocieze, într-un anume fel, spiritul cu materia. A trebuit să se descopere partea infmitezimală cea mai mică, subatomică, pentru a putea să Tnjelegem tot ceea ce se petrece. Este necesar să ne dăm seama că la acest nivel (subatomic) se petrece ceva curios şi chiar tulburător în procesul care guvernează interacjiunile dintre particule. Fără să bănuim toate acestea, aici are loc o presiune, o acţiune conştientă şi organizată. Deşi acest aspect este tulburător, teoria ne conduce la includerea spiritului în categoria particulelor subatomice. Această descoperire ne conduce către definirea psihofizicii actuale ca fiind o ştiinjă nouă, ce are tendinja să ia locul parapsihologiei. Această nouă ştiinjă ne va arăta că parapsihologia comite anumite erori. De exemplu, este o eroare sâ crezi că doar psihicul unui medium este cauza'tn aparijia anumitor fenomene aşa-zis irajionale. Acest gen de fenomene irajionale suntîn mod esenjial rezultatul acjiunii undelor venite din 16 2

cosmos, ce sunt apoi canalizate sub forma anumitor energii de către un medium. Pentru a clarifica situajia, trebuie să ajungem să Injclegem că totul este constituit din unde spirituale mai mult sau mai pujin intense. Dincolo de aparenje, prin intermediul lor se recreează totul, ji nu prin cel de-al saselea simj. La adolescenji, procesul mediumnităjii este amplificat de un dezechilibru psihic trecător ce este specific vârstei lor. în anumite cazuri, o anumitâ tulburare este cea care facilitează accesul necontrolat la starea de medium. Canalul lor este atunci utilizat, fără ca mediumii să bănuiască aceasta, de spirite pe care le-am putea numi .farsoare*. Imediat ce un adolescent trece de această perioadă, fenomeneie de acest gen se opresc. Adolescentul în cauză nici măcar nu este conşlient de aceasta. Nu trebuie să credem că fenomenele de transă, fenomenele de telechinezie etc, şi-ar avea sursa Tn persoana respectivă. Nu există nicio forţă materială care să provoace astfel de fenomene, subconştientul nostru cu atât mai pujin. lată un prim răspuns la întrebările puse de martorii fenomenelor provocate de celebra Eusapia Palladino prin Tnzestrările sale de medium. Pentru a înjelege ceea ce se petrece, trebuie să Ştim că întregul Univers este constituit din trei dimensiuni ce sunt suprapuse. Trebuie să abandonăm nojiunea de dimensiune aşa cum este ea concepută cel mai adesea de noi. Acest mod de a vedea lucrurile ne poate induce Tn eroare. Este vorba despre: 1) dimensiunea Materiei, 2) dimensiunea Găndului ji 3) dimensiunea Totului sau a Unicului. Dimensiunea Materiei estecea pe care noi o cunoaştem cel mai bine, aici avem de a face cu materia ce ne induce conceptele clasice de timp şi spajiu. Amintiji-vă că astrofizicianul S. W. Hawking afirmă că timpul se aflâ Tn strânsă legătură cu materia; acest aspect este perfect adevărat. în această dimensiune a materiei, undele electromagnetice se răspândesc tntr-un

^H

r^x.UMwr^ASH«WAqIt•NlUtasIÂ^lUAPOCAllPSA3•

Jfr

i LS w\Mwmu«ADMfAdmtc*AaiOMCAK(r^^
cuprinde o cvasi-infinitate de moduri vibratorii simple ce pot reţine o anumită cantit.ite de informaţie; a doua dimensiune, respectiv dimensiunea Gând, cuprinde doar 49 de moduri vibratorii posibile, dar fiecare dintre ele poate cuprinde o mult mai mare cantitate de informaţie; în ceea ce priveşte cea de-a treia dimensiune, respectiv cea a Unicului, aceasta este o dimensiune unică de energie vibratorie ce este capabilă să conjină ansamblul informajiei ce este necesară creajiei §i evolu|iei Universurilor inferioare. Totul este cuprins aici. tn termenii acestei prezentări a lumii, putem înjelege că structura în care noi trăim este foarte complexâ, dar noi nu vedem decât o mică parte din totalitatea realităjii. Nu putem considera într-un mod independent toate proiecţiile mentale ale ansamblului Universului. Această dificultate rezuită din complexitatea legăturilor ce unesc, într-adevăr, diferitele aspecte. Se va ajunge la înţelegerea totală a lucrurilor numai dacă vom percepe în mod clar faptul că toate planurile existenjei puse în joc coexistă în acelaşi spajiu. Singurul lucru evident este apartenenja la unul dintre planurile energetice diferite, de la nivelul cel mai de jos până la nivelul cel mai de sus, trecerea realizându-se prin transformarea stărilor noastre de conştiinjă. Ridicarea progresivă a nivelului de con§tiinJă declan§ează în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă ocultă9 §i ne conduce apoi către sfere energetice

spectru larg şi cunoscut. Fiecărei unde îi corespunde o energie care îi este proprie §i care se numeşte foton. Doi fotoni cârora le corespund două lungimi de undă diferitâ se ignoră, cu toate că ei se află în acelaţi spaţiutimp. Energia fotonului este intim legată de o undă, al cărei caracter informaţional este în strânsă legătură cu lungimea de undă, cu amplitudinea, cu faza §i cu direcţiile acestor două componente observabile: câmpul electric §i câmpul magnetic. Fiecare undă evoluea/3 în mediul său specific al energiei fotonice. Putem considera că mediul electromagnetic, mediul luminii în sensul descris mai înainte, se subîmparte în planuri vibratorii, fiecare plan corespunzând unei energii fotonice. Această dimensiune a Materiei poate, deci, să suporte o cvasi-infinitate de lungimi de undă ce sunt diferite. DimensiuneaGânduluiesteconstituitădinundeacărorenergieestesuperioară aceleia care corespunde undelor Materiei. Frontiera Materie-Gând corespunde constantei lui Planck; pentru lungimi de undă inferioare, energia corespondentă devine gigantică, proprietăjile §i aicătuirea acestor unde devin mai numeroase §i mai complexe. Aceste noi componente sunt acelea care le conferă acestor unde proprietăţi superioare. Dacă în dimensiunea Materie există o cvasi-infinitate de planuri electromagnetice, Georges Morrannier afirmă că dimensiunea Gând presupune §apte planuri energetice ce sunt împărţite în şapte subplanuri. Tn felul acesta, rezultâ patruzeci şi nouă de moduri energetice ale dimensiunii Gândului. Aceste moduri energetice sunt ierarhizate în funcjie de complexitatea lor, ce este asociată cu o anumită creştere a cantităţii de informaţie. Energia undei Gând ascunde un anumit fenomen vibratoriu şi pare s3 se comporte Tntocmai precum o vibraţie a undei Materie, dar aici nu mai existâ nojiunea de lungime de undă sau de frecvenţa, pentru că ne aflăm în afara dimensiunii spaţiu-timp. Energia însăşi este cea care acjionează §i ea este cea care trebuie să vibreze pentru a produce unele efecte. Şi, în sfârşit, dimensiunea misterioasă a Unicului se Tntinde dincolo de dimensiunea Gând. Aceasta este Centrul Energetic de la care provine Tntreaga energie a dimensiunii Gând şi a dimensiunii Materie. Acesta este Centrul din care Totul ia fiinţă. Aici se află Tntreaga energie, Tntreaga informaţie. Cele trei dimensiuni, respectiv: dimensiunea Materiei, dimensiunea Gândului §i dimensiunea Unicului, au următoarea particularitate: dimensiunea Materiei 18 2

19 2

din ce în ce mai elevate, pe care .Biblia" le numeşte .Ceruri*. Aceste transformări ale nivelului de conştiinjă se realizează, printre altele, pornind de la etape cărora le corespund unele modificări de stare ce apar în fiinja noastră. Ceea ce numim moarte este, de fapt, o renaştere, doar trupul nostru materi.il fiind distrus, pentru a lăsa restul fiinjei să se înalje. Dintr-un anumit punct de vedere, această trecere poate constitui, de fapt, o creştere. încâ din Antichitate, filozofii şi înjelepp'i au căutat să elucideze structura şi funcjionarea Universului nostru. Fiind înarmaji cu propria lor judecată şi cu o tehnologie din ce în ce mai sofisticată, fizicienii au ajuns la o cunoaştere aprofundată a infinitului mare şi a infinitului mic. Ei se lovesc, totuşi, de aspecte care nu pot fi depăşite, precum sunt viteza luminii sau constanta lui Planck. Pe de altă parte, ie mai lipseşte o teorie unificată, care ar trebui să includă teoria relativităjii şi pe aceea a fizicii cuantice. Crajie unei lungi experienje de cercetare şi chiar de viajă, cât şi grajie cunoştinjelor pe care ni le pot oferi filozofiile vechi, ne putem da seama că, de fapt, conştiinja cosmică constituie principiul integrator al explicajiilor fizice, al spiritualităjii şi al fenomenelor aşa-zis inexplicabile. Marile doctrine spirituale nu sunt, oare, un mod poetic }i inspirat de a descrie această realitate pe care ne-o dezvăluie, pujin câte pujin, ultimele descoperiri ştiinţifice?

ANEXA A

PARABOLA SEMÂNĂTORULUI
lată cum este expusă în .Noul Testament' aceastS parabolă : 1. în acea zi a ieşjt lisus din casă şi se afla lângă mare. 2. Şi s-a adunat atunci în juruf lui o mare muljime de oameni, iar El s-a urcat atunci într-o corabie şi şedea în ea, pe când toată muljimea se afla în apropierea sa pe jărm. 3. Şi le-a grăit lor despre unele taine dumnezeieşti în parăbole, zicând: iată că a ieşit semănătorul ca să semene seminjele cele bune 4. Şi pe când semăna el seminjele cele bune, unele dintre acestea au căzut lângă drum, iar fa scurt timp după aceea au venit păsările, le-au ciugulit $i pe toate le-au mâncat. 5. Alte seminje bune au căzut pe un loc pietros unde nu era suficient pământ, şi iată că mai întăi seminjele au încoljit, iar apoi au răsărit, dar cu toate acestea ele nu au putut prinde rădăcini, căci acolo nu prea se afla pământ roditor. 6. lar atunci când s-a ivit Soarele pe cer, mugurii ce au răsărit din acele seminje au fost păliji atat din cauza arşijei, cât şi datorită faptului că nu prinseseră rădăcini, şi iată că la scurt timp dup3 aceea s-au uscat. 7. Alte seminje bune au căzut printre spini, dar pentru că spinii erau deşi şi mari, la scurt timp după aceea le-au înăbu$it. K H|

8. latâ că alte seminje bune au căzut pe un pământ fertil şi fiecare 1. frvin Laszlo, Science et champ akashique, Ariane, 2004 dintreeleaîncoljil, aprinsaşacum 2. W. Heisenberg, Physics and philosophy, New York, Harper&Row, 1958 era necesar rădăcini, a crescut, a 3. C.G. Jung, Psychologie du (ransfert, Albin Michel, 1980 înflorit la momentul potrvit. Şi în 4. David Bohm, Wholeness and the Implicate Order, Londres Routledge & cele din urmă acele seminţe au dat Kegan Paul, 1998 rod. O astfel de sămânţă bunâ a 5. R. Dutheil, L'homme superlumineux, Editions Sand, 2006 dat atunci rod o sută de seminje, o 6. H. Everett, Reviews ofModern Physics n 29, 1957 altă sămânjă bună a dat rod 60 de 7. C. Morranier, La science et l'esprit; La 10131116 du re\eil; La mort est un nfveil; seminje, iar o a treia sămânjă bună Apres cette vie; L'univers spirituel; Vers l'Uniti, Paris, tditions Fernard Lanore a dat rod 30 de seminje. 8. S. Hawking, La nature de l'espace et du temps, Callimard, 1997 10 3

Bibliografie

9. Luaţi aminle, căci acela care are urechile pregătite şi este deja capabil să audă, doar el va auzi. 10. Şi atunci ucenicii s-au apropiat de El şi i-au zis: De ce lor le vorbeşti mai mereu în parabole? 11. Atunci, răspunzându-le, El le-a zis: Pentru că doar vouă vi s-a oferit şansa să cunoaşteji tainele dumnezeieşti ale împărăjiei Cerurilor, pe cand tuturor accstora aşa ceva nu li s-a dat. Luaţi aminte, căci voi a|i fost aleşi să cunoaşteţi aceste taine ale împărăjiei Cerurilor. 12. Luaţi aminte că aceluia ce are i se va mai da. Şi tocmai de aceea, el va avea din abundenţă şi lui îi va prisosi. Mai luafi însă aminte că fn ca/ul aceluia ce nu are, lui i se va lua chiar şi ceea cc are. 13. De aceea le vorbesc în parabole, pentru ca văzând cele care sunt numai cei pregătiţi să-le poată vedea şi auzind numai cei care sunt pregătiji să le poată auzi căci în felul acesta numai aceslora care merită le va fi cu putinţă ca să înjeleagă. 14 în felul acesta se va Tmplini proorocirea lui Isaia, care zice : .Chiar dacă mulji dintre voi veji auzi cu urechile voastre, cu toate acestea nu toji veji fi capabili să lc înjelegeji. Luaji aminte, căci mulji dintre voi veţi privi cu ochii voştri, dar nu toji veji fi capabili să vedeji ceea ce vi se arată, căci cele tainice vor fi ascunse acelora care nu au inima deschisă şi nu oricine va fi capabil să pătrunda aceste taine*. 15. Fericiţi vor fi ochii celor pujini care, dincolo de aparenje, văd şi fericite vor fi urechile tuturor acelora care, dincolo de aparenje, aud ceea ce Irebuie. Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi urechile lui aud greu ceea ce Irebuie să audă. Ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă ceea ce Irebuie cu urechile. Din cauză că inima lui este împietrită, el nu mai este capabil să înjeleagă Adevărul. Toale acestea se petrec tocmai penlru ca ei să nu se înloarcă spre Adevăr şi aslfel Eu să-i tămăduiesc pe ei. 16. Dar fericiji sunt ochii voştri, că văd ceea ce este de văzut şi urechile voastre, că aud ceea ce este de auzit. 17. Căci adevărat vă grăiesc vouă mulji prooroci, şi cei drepţi şi-au doril sâ vadă ceea ce priviji voi şi cu toate acestea n-au văzut, şi şi-au dorit să audă cele ce auziji voi, şi cu toate acestea n-au auzit. 18. Doar voi veji putea asculta care esle tâlcul parabolei semănătorului: 19. La aceia care aud cuvintele Adevărului Dumnezeiesc despre împărăjia Cerurilor şi nu sunt tn stare să le înjeleagă vine apoi cel viclean (Satana) şi le răpeşte sămânja cea bună ce a fost semănată în inima lor; aceasta este sămânja cea bunâ ce esle semănată lângă drum. 12 3

20. Sămânţa cea bună ce este semănată pe un loc pietros se referă la omul care aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc şi îl primeşte îndată, cu o mare bucurie, 21. Dar dat fiind faptul că sămânţa cea bună încoljejte, dar nu prinde rădăcină Tn sine, aceea încolţire rezistă doar până la o vreme şi atunci când acel om este încercat sau se află la strâmtoare, ori ajunge să fie prigonit pentru cuvintele Adevărului Dumnezeiesc, îndată se sminteşte şi renunjă. 22. Sămânja cea bună ce este semănală printre spini se referă la omul care aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc, dar grija excesivă fajă de avujiile acestei lumi împreună cu tnşelăciunea pe care o fac să se nască în el aceste comori trecătoare înăbuşă la scurt timp după aceea în el cuviniele Adevărului Dumnezeiesc şi le face să fie neroditoare. 23. Aflaţi acum că sămânja cea bună, ce este semănată în pământ bun şi rodnic, este omul care aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc şi, după ce le Tnjelege, se ghidează cu înţelepciune după ele. în cazul lui, sămânţa cea bună aduce un mare rod şi aslfel, una dintre aceste seminje bune va da în final o sută de alte seminţe bune, o altă sămânţă bună va rodi în final şaizeci de alte seminţe bune, iar alta sâmanţă bună va rodi în final treizeci de alte seminţe bune. (adaptare după Evanghelia lui Maiei 13, 1-23)

13 3

ANEXA B

LEGEA OCULTĂ A METODE! EFICIENTE
Motto: 1). Atunci cănd integrezi in viafa ta de zi cuzio metodă divină, eficientă devine cu putintf să-ti trăieşti viata din plin atunci când savurezi într-un mod sublim fiecare zi în parte. în cazul (iecărei metode perseverenta, atenţia şi lucidilatea sunt veritabile chei de boltă." 2) .Ajungem până la urmă în vărful muntelui urcând cu lenacitate şi entuziasm pe o potecă spiralată' Uneori, cărările viejii sunt atât de abrupte, încât avem impresia că urcăm treptele unei scări foarte înclinate, dar care ne permite să atingem anumite Jeluri extraordinare. In cazul în care am realizat ascensiuni montane, observăm că astfel de cărări ce ne conduc, după unele peripeţii, la vârful muntelui seamănă cu cărările viejii, }i atunci descoperim că fiecare dintre pasii pe care îi facem în cadrul unei astfel de ascensiuni montane seamănă cu etapele pe care trebuie să le parcurgem, în mod necesar, pentru a ajunge în cele din urmă la jelul la care aspirăm. în astfel de situajii, cărarea pe care o alegem este adesea atât de abruptă, încât avem impresia că urcăm treptele foarte înclinate ale unei scări ce sunt cioplite direct în versantul unuimunteînalt.Atuncicândnusuntemfoarteatenjilacărareapecareoparcurgem şi privim numai către vârful muntelui, ne confruntăm cu impresia înşelătoare că vârful nu este deloc aproape. Riscăm astfel, în cazul în care ne orientăm întreaga atenjie numai către destinajie, să trăim cu impresia că nu ne apropiem deloc de ea. O astfel de impresie înşelătoare îi determină pe foarte mulji oameni să renunje la jelurile lor, mai ales atunci când obstacolele apar undeva pe parcurs sau de îndată ce cărarea devine foarte abruptă. După cum ştim cu tojii, fiecare călătorie extraordinar de importantă începe cu un prim pas, iar după aceea trebuie să faci cel de-al doilea pas, apoi cel deal treilea şi după aceea este necesar să faci exact ata|ia paşi câji vor trebui pentru a ajunge, în cele din urmă, la destinajie. Legea ocultă a metodei eficiente ne dezvaluie modul în care 14 3

Tnjelepciunea cea tainică a naturii ne asigură că în cazul în care suntem perseverenţi şi entuziaşti putem realiza aproape orice Jel divin, oricât de dificil ar parea la Tnceput, Tmparjind călătoria în etape şi mobilizăndu-ne să realizâm, rând pe rând, etapele modeste, dar esenjiale a căror parcurgere se dovedeşte Tntotdeauna a fi cea mai sigură. Procedând în felul acesta, chiar şi jelul cel mai înalt, dumnezeiesc, se dovedeşte a fi realizabil. Prin intermediul gramului de practică, toate acestea ni se înfăjişează la momentul potrivit şi devin evidente. Atăt datorită lipsei de experienjă, cât şi datorită neîncrederii în sine §i a îndoîelilor pe care le hrănesc, destul de mulji oameni care au, totuşi, la dispozijie o metodă eficientă, nu o pun în practică într-un mod atent şi perseverent şi tocmai de aceea ratează această şansă şi, fără a se edifica asupra metodei, aleargă apoi să găsească o altă metodă şi apoi totul se repetă, din nou şi din nou. Este tocmai de aceea foarte important să rejinem că atunci când realizăm paşi (care în aparenjă sunt mici) şi efectuăm, rând pe rând, etapele necesare, putem atinge în felul acesta orice ţel divin pe care ni l-am fixat. în astfel de cazuri, perseverenja şi atenjia staruitoare sunt veritabile chei de boltă. Totodată, trebuie să avem la dispozijie şi energia lăuntrică ce ne este necesară. După cum ştim cu tojii, nu este cu putinţă să ascensionăm până în vârful celui mai înalt munte atunci cand suntem anemici, iar muşchii trupului nostru nu sunt alimentaji de un flux vital constant şi putemic. Fiecare dintre noi ştie că atunci când ascensionăm pe un munte, prăpăstiile nu pot fi trecute din două salturi, ci este necesar un singur salt suficient de mare. Totodată, este evident pentru fiecare dintre noi că, dacă atunci cand ne luăm avânt să sărim peste o prăpastie nu dispunem de o energie suticient de mare, care va face cu putinjă o detentă salutară într-o astfel de situajie, atunci ne vom confrunta cu riscul de a cadea în prăpastie, chiar dacă în noi a existat curajul de a face un astfel de salt periculos. în cazul fiecărei metode eficiente, nu trebuie să pierdem niciodati din vedere că ea este, cel mai adesea, alcâtuită din etape care trebuie să fie realizate rând pe rând, în ordinea ce este indicată. Pentru a înjelege cât mai bine aceste aspecte, ne putem raporta la un exemplu analogic din viaţa de zi cu zi. Să ne imaginăm că avem în faja noastră un stejar care se află la aproximativ 25 m distanjă. Să ne mai imaginăm că dispunem de o piatră adecvata şi să ne gândim că ne propunem să aruncăm cu dibăcie respectiva piatră, astfel ca ea să lovească, nu contează 135

a metodei eficiente în oricare dintrt* domeniile viejii. Fragmentând în mod înjelept fiecare acjiune sau fiecare proiect în etape simple şi care sunt mai ujbr abordabile, devine în felul acesta cu putinjă să facem paşi importanji către Jelul pe care aspirăm să îl atingem. Acţionând în felul acesta, nu vom aştepta cu o anumită nerăbdare să ajungem la destinajie sau să ne atingem jelul pentru a ne bucura de reuşită, pentru că atunci când acjionăm în modul acesta, realizarea atentă şi entuziastă a etapelor necesare constituie, totodată, o serie evidentă de mici succese, care apar pe măsură ce mergem pe acea cale pe care am ales-o. Reflectând la exemplul practic de mai sus, ne va fi cu uşurinţă posibil să înjelegem mult mai bine cum se integrează etapele succesive ale unei anumite metode eficiente ţ i , Tn felul acesta, va fi cu putinjă să înjelegem cum se integrează într-un mod organic etapele respective Tn cadrul metodei eficiente pe care am ales să o realizăm zi de zi cu multă atenţie şi luciditate. undc, trunchiul acelui stejar. în faja unei astfel de situaţii, cei mai mulji dintre noi vor spune: ,Cum aţ putea să reujesc asa ceva? Sâ lovesc trunchiul acelui stejar de la 25 m? Aşa ceva este o imposibilitate! Dată fiind distanţa foarte mare, sunt sigur că nu voi reuşi să nimeresc trunchiul acelui stejar de la o asemenea distanţă." Sâ ne imaginăm, însă, că imediat după aceea vom Tnainta tn direcjia acelui stejar până când el se va afla la câjiva metri Tn faja noastră. în această nouă etapâ, vom putea să ne Tntrebăm: .Oare acum este cu putinţă să nimeresc cu piatra pe care o am trunchiul stejarului?* Răspunsul va [âşni Tn mod spontan Tn fiinja noastrâ: .Bineînţeles că acum pot să nimeresc cu uşurinjă trunchiul acestui stejarl* Să ne imaginăm că atunci vine lângă noi o fiinţă umana care ne-a ghicit gândurile şi ne spune: .Acum este cu putinjă să nimereşti trunchiul stejarului din faja ta, asa că ochejte-l!" Urmând sfatul acelui necunoscut, vom realiza aceasta. Atunci necunoscutul ce este înzestrat cu multă experienjă şi care tocmai a venit lângă noi va zâmbi şi ne va spune să ne dăm un pas Tnapoi şi, Tntinzându-ne o altă piatră, ne va sfătui să ochim din nou. Dându-ne apoi câte un pas Tnapoi, vom nimeri, spre bucuria noastră, de fiecare datâ trunchiul acelui stejar Tn plin. De Tndată ce ne vom da înapoi aproximativ 15 m, vom constata că o să ratăm jinta. Atunci necunoscutul care se aflâ Tn spatele nostru ne va sfătui, zâmbind: .înaintează, te rog }i ochejte din nou.* Vom face după aceea aşa ji vom nimeri apoi din plin trunchiul stejarului. Vom continua apoi să punem Tn apiicare acel procedeu simplu, îndepărtându-ne, de exemplu, până la distanţa de 20 m, când vom descoperi din nou că începem să ratăm. Atunci vom înainta pas cu pas şi vom ochi din nou ţinta ce se află în faja noastră. în cele din urmă, după câteva aruncdri ratate ale unor pietre, vom reuşi să nimerim trunchiul copacului de la o distanţă de aproximativ 25 de metri. Această experienjă practică, simplă şi totodată eficientă are tâlcul ei. în felul acesta, putem descoperi într-un mod practic cum funcţionează legea ocultă 16 3 Mergând pe firul aceluiaşi exemplu, ce conjine în el unele analogii, să ne imaginăm acum că în timp ce ne aflăm undeva la munte, ajungem la un moment dat la un râu Tnvolburat de munte, ale cărui ape sunt umflate de ploile primăverii. în cazul în care vom fi întovărăţiji în acea ascensiune de un ghid montan înjelept, experimentat şi curajos, vom observa c3 el va traversa primul râul respectiv, păşind cu uţurinjă pe suprafaja unor pietre ce sunt aşezate în zig-zag în albia acelui râu. Urmând exemplul inţeleptului nostru ghid montan, vom începe să sărim şi noi de pe o piatră pe alta. La un moment dat, /ărind două pietre ce ni se par a fi mai apropiate, este cu putinjă să luăm hotărârea nesabuită de a sări pe piatra cea mai îndepărtată. Cu toate acestea, este cu putinjă să constatăm că datorită faptului câ saltul pe care l-am făcut a fost prea mic, sau altfel spus, insuficient, piciorul nostru va aluneca şi ne vom trezi că am căzut în apa cea învolburată a răului de munte. într-o asemenea situajie, înjeleptul nostru ghid montan va observa ce s-a petrecut şi, privindu-ne cu un zambet plin de compasiune, se va întoarce din drum ji ne va veni în ajutor, întinzând o mână viguroasă în timp ce îşi va
137

«ocwMWnxsnatXACTHMUttNiANUAPOcAiiPSAa

■•:■■'
de vedere, pe cSrarea ce le conduce călre Jelul divin pe care Ji l-ai propus nu se aflS, cel mai adcsea, un superb covor roşu ce se întinde la picioarele regelui sau ale faimoşilor iriumfători." Atunci vom descoperi care anume era lecjia şi vom intui cum poate fi integratS într-un mod analogic acea situajie. în final, vom spune: .Acum am înjeles care era lecţia şi mi-am dat seama că atunci când mergem cu paşi repezi ţi hotSrâJi pe cărarea ce ne conduce către un jel sublim, este cu putinţă ca la un moment dat pe acea cSrare să întSlnim şi câte o mlaştină, din loc în loc." ZSmbind cu subînţeles, înjeleptul noslru ghid montan ne va spune: .Este foarte bine că începi să îji dai seama de anumite aspecte, pe care anumite situaţii sau realităji ce existS în natură ni le revelează. Tocmai de aceea, trebuie s5 devenim capabili să privim anumite conjuncturi pe care viaja ni le scoale în cale într-un mod analogic. După cum vezi, orice Jel sublim, divin, presupune un efort considerabil, presupune să ne confruntăm cu anumite riscuri inerente şi implică să fim gata chiar să facem unele sacrificii ce sunt necesare. Pentru aceasta, este siringent necesar s<l ne depăşim fricile ce apar şi toate îndoielile care încoljesc şi se amplifică dacă nu le facem să dispară c3l mai repede, înainte să crească şi să ne paralizeze, condamnându-ne la o stare de zbucium şi nehotSrSre. Pentru aceasta trebuie sS recurgem neîntârziat, înainte de toate, la resursele dumnezeieţti care se află întotdeauna la dispozijia noaslră şi trebuie să nu pierdem din vedere că dacă îi vom cere lui Dumnezeu ajutorul, atunci îl vom primi. la aminte c3 dacă vei acţiona în felul acesta, vei reuşi de fiecare dată sS le autodepăşeşti şi în felul acesta, ascensiunea cStre culme va deveni uşoară şi rodnică. la aminle că fiecare nouă provocare cu care te afli la un moment dat faţă în faţă reprezintS, totodată, o tainică şi nebSnuitS inijiere. Foarte pujine fiinje umane îşi dau seama de aceasta. Atunci cSnd se află fajă în fajă cu o nouă provocare, unele fiinţe umane se sperie, se lasă cuprinse de descurajare şi cel mai adesea dau bir cu fugijii. în felul acesla, se realizează totodată o triere necesară, şi numai cei care trec cu bine accastS probS sunt selectaţi, depSşindu-şi cu mult curaj frSmântSrile. Aceştia \ot fi cei care îşi vor depăşi cu eroism toate neajunsurile şi mai mult decât atSt, îşi vor învinge frustrarea. în felul acesta, ei vor

sprijini picioarele pe două pietre spre a ne ajuta să ieşim din apă. Privindu-ne cu subînţeles, înţeleptul si experimentatul nostru ghid ne va spune apoi, zâmbind: .dragul meu, în cazul fiecărui proces, şi după cum vezi, chiar şi în cazul în care urmărim să traversăm un râu învolburat de munte, ri}li să te alegi cu un duş rece după ce vei cădea în apă, dacă vei încerca într-un mod prostesc să sari peste anumite etape". Raportarea inteligentă la acest exemplu practic ne va permite să înţelegem mult mai bine importanţa adeseori nebănuită a etapelor ce alcătuiesc, în succesiunea lor fireascâ, un tot care reprezintâ ceea ce noi numim . 0 metodă eficientS". Să ne raportăm acum, mai departe, la exemplul noslru cu ascensiunea către vârful unui munte. Cărarea ce duce către acel pisc s-a lărgit într-o oarecare măsură şi aceasta ne va permite sS mergem împreună cu înjeleplul nostru ghid montan, fiind destul de aproape unul de celSlalt. Dupâ un timp, atunci cand hainele ni se vor usca, vom descoperi cS am ajuns pe un teren mlSştinos. Atunci, noi, cei care facem pentru prima dată acea ascensiune, vom privi mai întâi la dreapta, apoi la stanga aceiui teren mlăştinos pentru a vedea dac3 este cu putinţA s3 îl ocolim şi vom constata că atât de o parte, cât şi de cealaltS parte a versantului, perejii sunt abrup|i. Profitand de ezitarea noastră, în(eleptul nostru ghidul montan ne-o va lua înainle şi apoi va privi în urmă către noi }i, izbucnind într-un hohot de râs sănătos, va spune: .este cu pulinţă să observi că în anumile situaţii Natura este şi rSmâne cea mai bună şcoals, de la care putem să Înv3j3m chiar foarte mult? Dacă vei analiza cu multă aienjie aceastS situajie, î|i vei putea da seama c5 lecţiile tainice pe care ni le oferă mama Natura vin aproape întotdeauna la momentul potrivit." Dat fiind faptul c3 nouă ne va lipsi puterea de pStrundere, intuiţia şi înjelepciunea practică, vom întreba în mod naiv: .Ce vrei s3 spui cu aceasta?!" Atunci, înţeleplul nostru ghid montan ne va răspunde: .Deschide ochii şi priveţte tot ceea ce este aici cu multă atenjie! Gândeşte-te apoi într-un mod analogic cu ce anume din viaja noastră de zi cu zi seamănă aceastS cărare ce intersectează o zonă ml5ştinoasă?" Dată fiind lipsa noastră de experienjă, este cu putinjă s5 dăm un răspuns precum acesta: ,în acest moment, îţi mărturisesc cu toatS sinceritatea cS nu îmi vine nicio idee!" Atunci, înjeleptul nostru ghid montan ne va rSspunde: .Dragul meu, dat fiind faptul câ nu ai Injeles, voi pune punctul pe «i». DupS cum poji sS observi, dac3 ai s5 priveşti dintr-un anumit punct 18 3

139

j[ descoperi de care anume energii tainice sunt hrăniţi, structura|i şi influenţaţi." Ascultând cu mullă atenjie tol ce ne va spune înţeleptul nostru ghid montan, ne vom avânta cu mult curaj să trecem acea cărare prin noroi, chiar dacă noroiul respectiv ne va ajungc pânâ la glezne şi uneori ne va intra Tn încălţămintea pe care o purtăm. Atunci, înjeleptul nostru ghid montan va spune: .Dacă vei privi cu suficientă atcnjie şi luciditate în jurul tău, vei descoperi că ceea ce ne scoate ca prin minune din cărările cele noroioase ale vieţii este viziunea puternică, enluziasmantă şi de nezdruncinat care ne-a impulsionat şi ne-a determinat să alegem accastă cale. Dală fiind puterea mobilizatoare a viziunii noastre lăuntrice, în astfel de siluajii, în ciuda tuturor mizeriilor şi a noroiului, ne vom simţi atraşi cu o forţă colosală de ţelul divin la care aspirăm frenetic şi vom constata că acel ţel ne atrage cu o putere înzecită, întocmai ca un imens magnet. Având în vedere toate acestea, este necesar să nu uilăm niciodată că primul lucru pe care trebuie să îl avem în vedere în cazul oricărui proces divin, binefăcător, este să ne alegem o direc|ie divină, sau altfel spus, este necesar să alegem un ţel sublim, divin, care ne va alrage cu o mare putere şi pe care va trebui să urmărim să îl atingem cu o mare energie interioară şi cu mult entuziasm. Ascultând toate acestea, este cu putinţă ca noi să spunem: .Uneori îmi este destul de greu, ca să nu zic imposibil, să mă decid intr-un mod ferm în ceea ce priveşte alegerea ţelurilor sau a idealurilor pe care să le urmez." Atunci, înţeleptul nostru ghid montan va veni mai aproape de noi şi ne va spune: .Trebuie să ştii că îţi va fi mult mai uşor să dcscoperi ţelul divin la care aspiri dacă el va fi însofit de anumile semne tainice, de o anumită revclaţic divină, de un vis profund semnificativ, de o certitudine absolută, sau chiar de o viziune mistică şi nu este exlus, dacă vei cere ajutorul lui Dumnezeu, să auzi cum o voce enigmatică ?|i va şopti ce irebuie să faci atunci cand vei cere, mai multe zile la rând, să fii inspirat şi ghidat de Dumnezeu. De îndată ce |i se va oferi un astfel de semn supranatural, nu mai este necesar să jonglezi cu ideile, nu mai esle cazul să faci speculaţii şi să teoretizezi la nesfârşit ji nu îji vei mai pierde vremea punându)i o muljime de întrebări sterile şi fărâ rosl. De îndată ce |i s-au oferit anumite semne supranaturale care î|i vin de la Dumnezeu, nu te mai îndoi de direc|ia pe care deja te afli şi nu mai aştepta tot limpul ca cei lipsiji dc întelcpciune şi maturitate spirituală să tţi spună ce irebuie sau ce nu trebuie să faci. Vei vedea că 140

AMMI-lfCfAOCWÎÂAMnOWIlHClîMF

[o astfel de aşteptare este chiar periculoasâ, căci nu orice fiinjă [umană te poate ajula, mai ales atunci când ea este lipsită de tnjelepciuneşi mai multdecâlatat, atunci când îi lipseşte maturitaiea şi experienja de care tu ai Stringentă nevoie. De îndatâ ce au apărut, la scurt timp după alegerea r ţelului divin, anumite semne ce T|i arată că eşti pe drumul cel bun, porneşle cu holărâre şi entuziasm către piscul dumnezeiesc ce te alrage $i descoperă, totodată, că făcând aceasta, calea pe care ascensionezi te face să vibrezi de o sublimă emojie, şi pe măsurâ ce te vei simp" din ce Tn ce mai inspirat, urmează acea cărare şi raportează-te cât mai des la ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ Tn|elepciunea cea tainică a inimii. Pe măsură ce vor apare transformări lăuntrice profunde în fiinţa ta, care îţi vor autentifica progresele extraordinare, pe care le faci, nu mai este cazul să le întrebi dacă eforturile sau sacrificiile pe care le-ai realizat şi pe care le realizezi pentru atingerea acelui jel divin merită osleneala. lar dacă vei face aceasta, atunci când transformările lăuntrice sunt extraordinare, iar tu continui sâ te îndoiejti şi să te zbuciumi, realizează că având această alitudine, dai totodată dovadă de prostie. Să ne imaginăm acum că, In timp ce ne curăjăm de noroi atâl picioarele, cât ji încăljâmintea Tn apa acelui râu, ghidui montan cel înţelept va continua sâ ne împărtăsească din sfaturile sale, ce se bazează pe imensa sa experienţă şi pe maturitatea sa: ,Nu uila, dragul meu alpinist începător, că cele mai mari vise ce hrănesc sau conturează un viitor vag }i destul de Tndepărtat sunt, totodatâ, o povară greu de suporlat, atunci când noi ratăm cel mai adesea prezentul. Nu uita câ cele mai bune jeluri, pe care trebuie să le urmărim cu entuziasm şi cu frenezie, sunt acelea de care ne putem ocupa, într-un mod practic, cel mai tirziu săptămâna vii toare şi cel mai bine mâine sau Tn orele ce urmează, iar nu Tnlr-un vi itor îndepârtat, ce se conturează Tn faja noastră peste 1S sau 20 de ani. la aminle că o metodă este cu adevărat eficientă atunci când punerea ei Tn practică zi de zi ne aduce, măcar săptămânal, dacă nu zilnic, anumite succese evidente şi semnificative, care la prima vedere par a fi mici." Ascultând toate acestea, ne vom spune lăuntric: .Interesant! Trebuie, deci, să mă bucur de felurite succese evidente şi semnificative chiar şi 141

«;" j

reocw.Mu

HASFIAR w ACTIUM LIICIMĂ N U APOCAIIPSAT!

atunci când ele sunt micil* în timp ce ne spunem aceasta, ne putem continua ascensiunea, atacând cu mult curaj panta unei râpe. La un moment dat, Ti vom pune această întrebare înjeleptului nostru ghid montan: ,Te rog să Tmi explici cum stau lucrurile cu acei oameni care s-ar părea că devin tot mai celebri de la o zi la alta? în cazul lor, care este metoda pe care au folosit-o?* După ce va chibzui câteva clipe, Înjeleptul nostru ghid montan ne va spune: »la aminte că adevăratul succes în tot ceea ce facem bun şi divin integrat se poate compara, într-un mod analogic, cu construcjia unei case. După cum ştii, mai întâi este necesar să săpăm şi să facem nişte fundajii solide. Apoi, acea casă va fi zidită cu atenţie, cu în|elepciune, cu răbdare, până ce ea va fi, Tn cele din urmă, finalizată. După cum bine ştii, unele case, care sunt ridicate mult prea repede, dar a căror fundajie este slabă sau instabilă, chiar dacă la înccput par a fi magnifice, cu toate acestea, ele nu vor dura sute de ani. Dacă vei privi cu multă atenţie şi luciditate în jurul tău, vei constata că acjiunilc profund benefice care reuşcsc de pe o zi pe alta, toate fără excepţie, au necesitat Tn realitate câ|iva ani de pregătire atentă, perseverentă, temeinică ji rodnică". Auzind toate acestea, vom spune ca pentru sine, dar cu voce tare: .Câjiva ani!...". înţeleptul nostru ghid montan ne va răspunde atunci: .Gândeşte-te Tntr-un mod profund şi matur la ceea ce Ji-am spus! în câjiva ani, poţi să ai multe realizări extraordinare sau chiar divine, Tn măsura Tn care Jelul tău a fost şi a rămas un jel sublim, pur, elevat, divin. în cazul punerii Tn aplicare a fiecărei metode eficiente, întotdeauna, fără excepţie, un gram de practică Iţi aduce o muljime de experienje noi şi valorează cât tone de teorie.* Vom adâuga, atunci din nou: „Câjiva ani... mi se pare a fi cam mult!" Atunci, înjeleptul nostru ghid montan se va întoarce către noi şi va spune: ,la aminte, căci multe aspecte ale realităţii ne apar Tn strânsă legătură cu perspectiva din care le privim. Prin urmare, referitor la afirmajia pe care am făcut-o, dacă priveşti toate accstea doar Tn perspectiva viitorului, atunci ţi se va părea că este foarte mult de aşteptat, dar dacâ ai să te Tntorci Tn trecut, cei câjiva ani nu or să |i se mai pară la fel de Tndepărtaji. în strânsă legătură cu starea noastră lăuntrică, anii se scurg foarte repede, iar uneori suntem chiar surprinşi să observăm cât de repede au putut să treacă.* Apoi, Tnjeleptul nostru ghid montan va arăta cu degetul către cer: .Priveşte, te rog, acolo sus, în zare, vârful acestui munte!* Am privit cu atenjie şi am fost uimit să descopăr că acel vârf de munte mi se părea că 142

este la fel de departe. Apoi, înţeleptul nostru ghid montan va adăuga: .Acum, te rog, întoarce capul şi priveşte cu atenjie tot ceea ce se află în spatele tăul* Ne vom Tntoarce spre a contempla colinele care vor rămâne în urma noastră. Atunci vom spune cu o vădită bucurie: .Acum, când am privit tot ceea ce a rămas în urma mea, descopăr că am parcurs mare parte din acest drum pas cu pas. Totodatâ, ne vom da seama că tn timp ce am mers, am vorbit despre unele aspecte destul de interesante ale viejii şi nici nu am observat când a trecut timpul.* înjeleptul nostru ghid montan ne va spune: .Cred că dacă îţi dădeai seama că această ascensiune o să durcze ore bune Tnainte să pomim la drum, (i s-ar fi părut că Tji pierzi multe ore reali/ănd această ascensiune şi ar fi fost posibil să Tmi spui că această ascensiune cste plicticoasă şi nu ai mai fi fost dispus sâ te laşi Tnsojit de mine pentru a realiza această ascensiune către culmi. la aminte că dacă acum priveşti Tntr-un anume mod în urmă... perspectiva pe care o ai este cu totul alta şi ea te determină să mergi mai departe, până la vârf.* Uitându-ne cu atenţie în urmă, vom spune: .Atunci când contemplu drumul pe care deja l-am parcurs, bucuria victoriei începe să Înmugurească In mine şi această ascensiune către culmi nu mi se mai pare deloc lungă şi inutilă'. Ne vom îndrepta apoi cu bucurie câtre vârful muntelui, trecând printr-o pădure de copaci falnici ce fac o umbră deasă. Cerul va fi ascuns acum privirilor noastre. înjeleptul nostru ghid montan se va apleca la un moment dat, va luat de jos o ghindă şi apoi ne va spune: ,1a aminte că aşa cum o micujă ghindă poate să devină apoi un imens şi maiestuos stejar, tot aşa cum un râu poate sculpta cu «răbdarea» sa caracteristică un defileu Tn piatră, nu uita că tu Tnsuji ai devenit o fiinţă matură numai după ce mai Tntăi ai fost un prunc naiv, neştiutor, fragil $i lipsit de apărare. la aminte că şi tu poji să Infăptuieşti, şi sunt sigur că vei înt'ăptui orice Jel divin îţi alegi, realizând ascensiunea câtre acel |el sublim pas cu pas.* Ne vom simji datori să Ti răspundem înjeleptului nostru ghid montan: .Sunt dc acord că toate acestea par atăt de sigure şi chiar foarte uşoare atunci când vorbeşti tu despre ele. Chiar mâ Tntreb cum poţi să fii Tntotdeauna atat de sigur şi atât de plin de entuziasm? Eu vreau să ÎJi amintesc 143

însă, c5 deşi este cu putinjă să Tnaintăm din aproape în aproape pas cu pas, totuţi este totodată cu putinţă $i ca, de fiecare dată, să eşuăm.* El ne va răspunde, încurajându-ne Tntr-un mod plin de entuziasm nestăvilit: .Marii înjelepţi afirmS că felurile sublime, divine sunt tot ceea ce este mai sigur pentru noi, atât în această lume, c3t şi In lumea de dincolo. Dacă privim cu atenjie în jurul nostru, descoperim, însă, că tocmai Tn această direcţie ftinţele umane eşuează cel mai des, iar când pomesc pe astfel de cărări ce conduc la atingerea unor sublime jeluri, mulji dinlre ei abandoneazâ după aceea o astfel de căulare. Este important să rejinem că progresele spirituale profunde, durabile, nu apar spontan, Tn câteva minute, ci ele implică eforturi adecvate, ce se realizează oră de oră, zi de zi. Cu fiecare moment ce trece, atunci când facem eforluri adecvale, anumite procese de rezonanjă care se declansează în fiinţa noastră şi care sunt benefice, accelerează creşterea noastră spirituală, calea care conduce către beatitudine este tot mai largă. Atunci când disciplina interioară şi răbdarea devin surori gemene, ele fac să apară perseverenţa, ce ne susjine şi ne ajută în toate suişurile $i ne permite s8 revenim atunci când ne confruntăm cu unele regrese. Printre altele, ea ne ajuiă să manifestăm intenţii puternice şi profund benefice. Energia lainicâ a entuziasmului face s5 apară rapiditatea Tn atingerea anumitor ţeluri sublime, dar perseverenţa permite atingerea certă a acestor ţeluri. Prin urmare, metoda eficientă, răbdarea $i perseverenţa sunt cheile secrete ce deschid poarta către orice realizare divină. Toate bogăţiile spirituale care ne apar nu ne sunt oferite doar la sfârşitul acestei călătorii launtrice. Manifestarea plenară şi profundă a acestui proces este însăşi recompensa care ne aşteaplS. Atunci când ne angrenăm pe o cale spirituală, metoda eficientă face posibilă înjelegerea esenjelor şi, mai mult decât atăt, ne ajutâ să Tl descoperim pe Dumnezeu. O metodă eficientă şi adecvată ne ajută să avem acces la forţa absolută, unică, supremă, nesfârţita, căreia nu îi poate rezista nimeni şi nimic. Aceasta este realitatea tainică a lui Dumnezeu Tatăl. Tocmai de aceea, se poate spune c3 o metodă eficientă este maestrul maejtrilor. Metoda eficientă este, şi rămâne întotdeauna, cea mai bună modalitate pentru anumite demonstrafii. Din nefericire, 144

atunci când fiinfele umane au la dispozijie o metodâ efitientă, care le permite sd alingă un ţel divin, sublim, foarte pufine dintre ele se folosesc aşa cum Irebuie de darurile pe care metoda eficientă poate să ni le ofere $i tocmai de aceea pufini ajung la jelul pe care şt-l propun. Ceea ce este esenfial de rejinul Tn cazul fiecărei metode eficiente este că întotdeauna, fâr3 excepfie, efortul adecvat ce se realizeazâ prin intermediul unei metode eficiente precede culegerea roadelor. Este necesar să parcurgi în pace calea pe care metoda eficientă Ji-o deschide. Fii Tntotdeauna curajos $i perseverenl în ceea ce prive$te punerea în practicS a metodei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eficiente pe care o ai la dispozijie. Atunci când metoda eficienlă face să apară în fiinja la experienje lăuntrice extraordinare, păstrează pentru totdeauna în tine, prin intermediul amintirii, aceste comori. Atunci când o metodă eficientă te ajută s3 creţti $i să te transformi într-un mod rapid $i profund, dăruieşte din preaplinul tău tuturor acelora care sunt deschişi să primească. Atunci când în fjinfa la se produc iransformări profunde §i durabile prin intermediul gramului de practică pe care o metodâ eficientă fi-l oferă, foloseşte într-un mod înţelept preaplinul pe o«ire îl vei avea la dispozifie. întăreşte-l pe cel deznădăjduit, ajută-l pe cel slab, alină-l $i bucură-l dup3 puterile tale pe cel Tn suferinfă, iubeşte fără măsură şi dă dovadă de un bun simf exemplar în relajiile cu semenii tăi, dă-i în existenfa ta întotdeauna primul loc lui Dumnezeu, iubeşte-L fără măsurâ şi sluje$te-L adeseori pe Dumnezeu $i, dacă vei face loate acestea, atunci poji fii sigur c3 binecuvântarea Lui (a lui Dumnezeu) o să le însofească Tntotdeauna. Fiinjele umane de excepfie care urmează cu o încredere deplină calea către realizarea aspirafiilor lor prin intermediul unei metode eficiente (dacă vor face eforturi pentru a-şi trâi viafa în spiritul acelor aspirafii), vor atinge succesul la care fiinfele umane obişnuite nici nu îndrăznesc să spere. Pentru a ne trezi $i a ne pune în valoarc calităţile Irebuie să facem s3 Tncolfeasc3 $i s3 creasc3 ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Pentru aceasla, este întotdeauna necesarS o metodS eficient3, care Irebuie s3 fie pusâ In practic3 într-un mod perseverenl. Nevoia de expansiune apare spontan în universul nostru I3unlric dintr-un impuls crealor. 15 4

«ÂAMflOOMHCllMt"

Ea este, totodată, o manifestare a puterii crealoare a Universului. Pentru a reuji aceasla, trebuie însă să ne bazâm pe o metodă eficientă. Puterea tainică pe care o metodă eficientă o trezeşte în noi ne luminează şi ne aprinde fiinţa. O anumită meiodă eficientă aprinde entuziasmul pentru o divină aventură şi trezeşte în noi aspirajia de a-L cunoaştc pe Dumnezeu. Prin fructificarea unei metode eficiente, apar momenlele când ne simjim mai plini de viajă şi mai aproape de noi înşine decâl de obicei. Prin intermediul unei metode eficiente, focul nostru lăuntric sublim este alimenlat din focarele nesfârşite de putere ce există în Macrocosmos. Prin fructificarea unei metode eficiente, apar în noi momentele când creşlem prin iubire, prin autocunoaştere, prin sinceritate sau prin sensibilitate fajă de tot ceea ce este frumos. Atunci când ne desfacem din plin aripile, atunci când ne stabilim Jeluri sublime, dacă ştim în ce direcjie divină să ne îndreptăm şi dacă recurgem la o melodă eficientă, devine cu pulinţă să trezim în noi elanul penlru îndeplinirea idealurilor noastre divine. Prin intermediul unei melode eficiente, devine cu putinţă să irăim într-un mod profund şi cu totul aparte clipa. Motivul pentru care atât de multe vieţi sunt goale, banale şi lipsite de fericire este acela că fiinjele umane nu trăiesc clipa. Prin intermediul unei metode eficiente pe care o punem în practică, devine cu putinjâ să ne bucurăm de fiecare secundă ce trece. Binecuvântată este fiinja umană care şi-a descoperit menirea cu ajutorul unei metode eficiente. Prin inlermediul unei metode eficiente, devine cu putinţă să ne slujim aspirajiile sublime, divine, care vor atrage în fiinţa noastră energia viejii divine. Atunci când este secondată de o metodă adecvată, aspiraţia ne înnobilează imaginajia, talentele noastre se trezesc şi strălucesc cu mai multă putere. Aspiraţia se afla la baza transformărilor spirituale profunde. Ea face minuni atunci când esle dublată de o metodâ eficientă. Datorită faptului că nu au la dispozijie metode eficiente, în această lume există mulji oameni rataji care îşi petrec vieţile căutând apă în fântâni secate. Este, oare, de mirare câ atunci când se află în această

situajie, ei nu aspiră la nimic şi tocmai de aceea nu realizează nimic? Fiinja umană care aspirâ să alingă succesul într-o direcţie sublimă, divină recurge la o metodă eficientă, îşi stabileşte calea pe care avansează şi nu se îndepărtează de la ea. O astfel de fiinjă umană realizează planuri pe care le pune în aplicare prin intermediul unei metodeeficiente şi apoi merge cu ajutorul ei direct la Jintă. O asemenea fiinţă umană nu se clatină nici într-o parte şi nici în alia de fiecare dată când -0 piedică apare în calea sa. Nu este neapărat nevoie de un talent cu totul ieşit din comun pentru a avea succes într-un domeniu spiritu.il, dar avem întotdeauna nevoie de o metodă eficientă şi de un Jel. Prin intermediul acelei metode eficiente, apare în noi puterea de a realiza ceva extraordinar, mai ales atunci când acea melodă este pusă în practică într-un mod perseverent. O metodă eficientă conferă impuls fiecărei acjiuni sublime şi însufleje}te, tolodală, fiecare efort. Speranja divină aulenlică se bazează pe ea şi există ideea că această putere a aspirajiei sublime conferă un farmec ales viejii. Prin intermediul unei metode eficienle, lumina noastră lăuntrică se trezeşte şi începe să ardă, iar noi nu ne mai abatem de la drumul drept pe care ne-am angrenat. Prin intermediul unei metode eficiente pe care o pui în practică, vei reuşi să fii aja cum Dumnezeu te-a făcut să fii, şi în felul acesta vei reuşi. O abilitate anume, chiar remarcabilă, nu realizează mai nimic dacă este orientată într-un mod haotic în prea multe direcjii şi dacă nu este, totodată, susjinută de o metodă eficientă. Atunci când o fiinjă umană se concentrează asupra unui singur Jel sublim prin intermediul unei metode eficiente, ea poate chiar să facă miracole. După cum ştim cu tojii, inerţia din fizică poale să declanşeze fenomene miraculoase, dacă ea este controlată într-un mod corespunzător, prin iniermediul unei metode adecvate. Fiinja umană care îşi risipejte atenjia în numeroase direcţii nu va avansa în realitate în felul acesta în nicio direcjie, dar dacâ* aceeaşi fiinjă umană îşi va focaliza atenjia într-un mod perseverent, prin intermediul unei fnetode eficiente, atunci acea fiinţă umană va putea face minuni. Mintea fiinţei
117

«!llSfUtCfMÂNUAPOCAllPSA3

^ » AMWl-tKWOCUlIÂA StflOWI IflCK.

umane se aseamănă cu o lentilă convergentă care, atunci când este luminată de razele Soarelui care sunt intense, declanşează în felul acesta fenomene extraordinare, dacă acele energii sunt focalizate într-un singur punct, prin intermediul unei metode adecvate. Merită să ne gandim ce este mai lipsit de putere decât norii ce se împrăştie atunci cand se înaljă către cer sub forma aburului. Astfel de nori sunt la fel de neputinciosi ca şi picăturile de rouă ce cad la momentul potrivit pe pământ. Atunci când sunt concentraji printr-o metodă eficientă, norii de abur pot sparge stânca cea mai solidă, pot prăvăli munjii în mare şi pot declansa o mulţime de fenomene care la prima vedere par imposibile. Toate acestea devin posibile prin intermediul unei metode eficiente. Ţelul nostru acjionează la unison nu numai cu inteligenja, dar şi cu metoda eficientâ pe care o punem în aplicare pentru a atinge ţelul respectiv. Există Jeluri mai mari sau Jeluri mai mici, în funcjie de gradul nostru de inteiigenjă, dar întotdeauna toate acele scopuri vor putea fi atinse prin intermediul unei metode adecvate şi eficiente. Fiinjele umane care au modelat destinele umanităjii au fost acelea care şi-au fixat Jeluri înaltc şi au recurs apoi la metode eficicnte pentru a le atinge. Fiinja umană care suferă pentru că este neînjeleasă nu va realiza prea multe atunci când nu are, totodată, la dispozijie o metodă eficientă. Fiinja umană nehotărâtă, care este înclinată să facă compromisuri şi care se abate de la ţelul ei divin numai pentru că vrea să îi muljumească pe aljii şi să le câştige aprobarea, până la urmă va pierde. Chiar şi piedicile stimulează o fiinţă umană care îşi urmează un Jel sublim prin intermediul unei metode eficiente. Pe o asemenea fiinjă umană dificultăţile o stimulează, iar eventualele greşeli, necazuri sau pierderi nu o pot doborî. Pentru ea, eşecurile sunt paşi pe calea succesului, pentru că ea este conştientă si sigură de valoarea realizărilor sale, care devin cu putinjă prin intermediul unei metode eficiente. Intensitatea energiei pe care o investim pentru atingerea unor Jeiuri sublime, divine crejte direct proporjional cu amploarea obstacolelor ce apar în cale atunci când acea fiinjă umană are la dispozijie o metodă eficientă. Pentru a reuşi să-Ji transformi într-un mod profund existenja trebuie sâ dispui de o metodă eficientă şi să fii aproape de neclintit în ceea ce priveşte Jelul sublim pe

care Ji l-ai stabilit. Succesul nu apare bâjbâind, ci focalizându-ne prin intermediul unei metode eficiente asupra unui singur jel sublim, divin, concentrând în această direcjie toate energiile inimii, toate energiile sufletului şi ale minjii în vederea realizării acelui Jel. Atunci când avem la dispozijie o metodă eficientâ şi manifestăm perseverenţă în punerea ei în practică, nimic nu ne poate împiedica să realizăm ţelurile divine, sublime pe care noi le-am propus. Atunci când esle lipsit de perseverenjâ şi atunci când îi lipseste o metodă adecvată şi eficientâ, chiar şi geniul îşi iroseşte eforturile într-o mare de inconsistenţâ. Să ai un Jel sublim, divin Tn viajă ţi să dispui totodată de o metodă eficientă care îji permite sâ-l atingi este ceva foarte importanL Primul pas către transformarea spirituală implică stabilirea unui jel divin, dar imediat după aceea trebuie să recurgem la o metodă eficientă, care va face cu putinjă atingerea acelui ţel. Pentru a realiza ceva bun şi extraordinar ne trebuie un jel divin, o metodă eficientă, o motivajie şi un focar de convergenţă pentru mintea noastră. Secretul succesului constă în fidelitatea fajă de un ideal divin, ce poate fi atins în mod gradat prin intermediul unei metode eficiente. Sunt mulji oamenii care se confruntâ cu eşecul datorită lipsei unui Jel elevat, cât şi datorită faptului că nu au la dispozijie o metodă eficientă. Atunci când fiinja umană are la dispozijie o metodă eficientă, posibilităjile ei sunt extraordinare şi chiar nelimitate. în cazul unei asemenea fiinje umane, singura limită este chiar ea însâşi. Faptul că avem la dispozijie o metodă eficientă ce $e asociază cu tendinja de a persevera, de a insista în ciuda tuturor piedicilor, a descurajărilor şi a obstacolelor, aceasta deosebeşte din toate punctele de vedere un suflet putemic de unul slab. O atenjie ieşită din comun, ce este focalizală într-o singurâ direcjie prin intermediul unei metode eficiente, se dovedeşte adeseori superioară geniului. Puterea benefică a unei fiinje umane creşte progresiv cu perseverenţa sa ce este orientata, prin inlermediul unei metode eficiente, către o singură direcjie profund benefică, sublimă." 10

^CfA auttiîii

ANEXAC

LEGEA DĂRUIRII OCULTE
Punerea în aplicare a acestei importante legi spirituale poate fi realizată cu uşurinjâ, oriunde şi oricând, şi cel mai mare beneficiu al integrării acestei legi In existenţa noastră de zi cu zi este acela că ne permite să descoperim cu o bucurie crescândă că, de fapt, tot ceea ce le dăruim celorlalţi, în realitate ne dăruim, totodată, şi nouă înşine. Atunci când dăruim acelora care merită divine daruri şi aspirăm să le dăruim, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, tot ceea ce au nevoie pentru binele şi transformarea lor lăuntrică, acţionând într-o stare de entuziasm profund ji de abnegajie, devenim astfel un tainic canal divin în şi prin care se manifestă de fiecare dată Dumnezeu Tatăl. Acţionând în felul acesta, o parte importantă din binele pe care îl dăruim sau îl facem celorlalţi ne revine atunci şi nouă, în simultaneitate. Cu mult timp în urmă, lisus Hristos ne-a revelat una dintre cele mai importante legi divine spirituale, a cărei valoare este imensă. Această lege a fost enunjată atunci în cuvinte pujine, care sunt pline de înjelepciune: .Cere şi |i se va da, bate şi |i se va deschide, caută şi vei găsi*. Deşi este enunjată într-un mod lapidar, această importantă lege divină ne face să înţelegem că atunci când îi cerem, fiind animaji de iubire, credinjâ şi umilinjă ajutorul lui Dumnezeu Tatăl, El ne dăruieşte apoi, la momentul potrivit, tot ceea ce este bun şi de care noi avem nevoie. Studiind cu atenjie această importantă legedivină, descoperim că în permanenţă, Dumnezeu Tatâl este acela care ne oferă, adeseori în moduri misterioase, tot ceea ce Ti cerem ji este bun şi divin. Pentru a face să intre în acjiune această importantă lege divină trebuie, însa\ să rnanifestăm ocredinjă de nezdruncinat în Dumnezeu, iubire şi umilinjă. Studiind cu atenjie enunjul acestei legi divine, descoperim că în realitate Dumnezeu Tatăl este, şi rămâne în permanenţă, izvorul sau altfel spus cornul dumnezeiesc al abundenţei ce ne oferă tot ceea ce îi cerem bun şi de care avem nevoie. Meditândasupraacestei importante legi divine, unii dintre noi am putea să ne punem întrebarea: ,Oare 10 5

este cu putinjă ca noi, oamenii, în ipostaza de fiinje umane ce am fost create după chipul ji asemănarea lui Dumnezeu, să acjionăm, la rândul nostru, astfel încât Dumnezeu să dăruiască (în şi prin fiinţa noastră) binele sau divinele daruri de care fiinţele umane (ce sunt pregătite să primească toate acestea) au nevoie?* Răspunsul la această întrebare este: ,Da, fără îndoială, fiecare dintre noi putem deveni, în anumite condijii, tainice canale divine, în şi prin care Dumnezeu Tatăl se manifestă pentru a dărui binele sau divinele daruri pe care îl implorăm cu umilinjă şi abnegajie să le ofere prin noi'. Toate acestea şi multe altele care sunt bune, frumoase, divine 51' adevărate devin cu uşurinţă posibile atunci când înjelegem şi punem în mod constant în practică Legea Dăruirii Oculte. Prin intermediul unei puneri perseverente şi atente în practică a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi devenim şi rămânem un tainic canal divin, în şi prin care Dumnezeu Tatăl se manifestă. Acjionând în felul acesta, fiind insuflejiji de o credinjă de nezdruncinat în ajutorul pe care Dumnezeu Tatăl îl oferâ prin noi, îl implorăm cu umilinjă şi cu abnegajie pe Dumnezeu Tatăl să se manifeste în şi prin fiinja noastră şi îi cerem plini de umilinjă şi speranjă ca El să se manifeste prin fiinja noastră spre a oferi tuturor acelora care sunt pregătiji să le primească, divinele daruri pe care noi le cerem. Acjionând în felul acesta, descoperim o tainică legătură între această importantă lege spirituală pe care a revelat-o lisus: ,Cere şi ţi se va da, bate şi |i se va deschide, caută şi vei găsi* şi Legea Dăruirii Oculte. Din capul locului, trebuie să avem în vedere că, şi în cazul acestei importante legi spirituale, un gram de practică valorează cât tone de teorie. înjelegerea valorii extraordinare a acestei legi spirituale simple ne poate fi dezvăluită prin experienţă directă. în cazul acestei iegi spirituale, numai aceia care Tndrăznesc să o pună în mod constant Tn practicâ se vor convinge de valoarea ei nebănuită, ce le asigură o rapidă transformare lăuntrică. Un important dicton al Tnjelepciunii spune: ,Să ftii, să vrei, să îndrăzneşti şi să taci*. Acest străvechi dicton al înjelepciunii se aplică perfect şi în cazul punerii atente şi perseverente 1n practică a Legii Dăruirii Oculte. Printre altele, Legea D<îruirii Oculte ne dezvăluie o tainică şi permanentă 151

A conexiune, ce se realizează prin intermediul proceselor de rezonanţă ocultă* între Macrocosmos şi Microcosmosul fiinjei noastre. Tn felul acesta, fiecare dintre noi descoperim că nimic nu este întâmplător, realizăm că niciodată nu suntem singuri şi conştientizăm conexiunea tainică ce ne uneşte în permanenţă cu întregul Macrocosmos. Dăruindu-ne plini de abnega{ie acestui nobil ideal, vom reuşi în felul acesta sS aprofundăm prin experienţă directă, din ce în ce mai mult, misterul divin al dăruirii. Altfel spus, fiind animaji de entuziasm, de aspiraţie şi de abnegajie, vom putea să experimentăm într-un mod direct, fiecare, importanta Lege a Dăruirii Oculte. Această lege spirituală, ce este cunoscută de marii inijiaji, poate fi definită succint astfel: atunci când dăruim, fiind plini de abnegajie, de entuziasm şi de nobila aspirajie de a fi un canal divin perfect, dobândim, totodată, şi pentru noi înşine o considerabilă parte din tot ceea ce le dăruim celorlalji. Atunci când integrăm în viaja noastră accastă lege, descoperim prin experienjă inefabilă directă, că şi noi înşine învăjăm şi ne transformăm învăţându-i pe ceilalţi şi ajutându-i să se transforme. în felul acesta, ne vom putea da seama, fiecare dintre noi, că această nobilă misiune câreia ne consacrăm accelereazâ, totodată, propria noastră creştere spirituală şi ne ajută în felul acesta să creştem zi de zi, asa cum ceilalji cresc doar în ani de zile. Chiar dacă unora dintre noi ni se poate părea exagerată această afirmajie, vom putea observa prin aprofundarea acestei experienje oculte că aspectul care este revelat aici este perfect valabil. Vom observa un proces tainic de accelerare şi de creştere surprinzător de rapidă în propriul nostru univers lăuntric. în felul acesla, ne vom deschide către o sublimă şi inefabilă experienjă spirituală, în cadrul căreia ne vom manifesta ca un canal sau releu divin ce oferă celorlalţi din sferele nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos, din care putem extrage energiiie şi aspectele spirituale de care avem nevoie, pentru a dărui celor care sunt deschişi să recepteze ceea ce le oferim de la Dumnezeu. Pentru aceasta este însă imporlant să reuşim să devenim canale divine perfecte, în şi prin care se manifestă sferele nesfârşite de forjă ce există în Macrocosmos şi cu care intrăm în rezonan\ă ocultS' mai ales atunci când dăruim. 12 5

AsuAC-iictAaitxmirxui

Prin aprofundarea prin experienja' directi a Legii Dăruirii Oculte, vom avea parte de experienţe spirituale lăuntrice exlraordinare, care ne vor ajuta sâ creştem cu mult mai mult şi mult mai repede decât ceilalji. în felul acesla, vom descoperi că, de fiecare dată, cu cât dâruim mai mult din punct de vedere spiritual, cu atât creştem, totodată, mai mull noi înşine din punct de vedere spiritual. Bogăjia ji complexitatea experienjelor pe care le vom avea în felul acesta ne vor uimi ji ne vor ajuta să ne bucurăm din plin de starea de canal divin, de starea de releu mistcrios în şi prin care se manifestă energiile, stările şi informajiile pe care le dăruim acelora care sunt deschişi şi capabili să le primească. înjelegerea prin experienjâ directă a Legii Dâruirii Oculte ne va ajula să creştem şi să devenim din ce în ce mai repede nişie sui generis uriaşi spirituali. Aprofundarea Legii Dăruirii Oculle ne va ajula să simjim, în simultaneitate, că atunci când dăruim ceea ce este bun şi spirilual, receptăm în simultaneitate în aura noastră o considerabilă parte din energia acelui bun spiritual pe care îl oferim cu entuziasm celorlalji. Acjionând de fiecare datâ în felul acesla }i consacrându-l lui Dumnezeu Tatăl fructele acţiunilor spirituale pe care le realizăm, devenim astfel fiecare, direct proporţional cu eforturile pe care le depunem în aceastâ direcjie, adevărate coloane, canale de lumină spirituală divinâ, în jurul cărora va creşte, se va dezvolta şi se va amplifica via|a spiritualâ. în felul acesta, cu cât vom dărui mai mult din sferele tainice de energie ce există în Macrocosmos, fără să ajteptăm nimic în schimb de la aceia cărora le oferim, cu alât mai muit bine spiritual se va acumula, totodată, în universul nostru lăuntric din acele sfere nesfârşile de energie la care ne branjăm atunci, prin declansarea anumitor procese de rezonan'i ocultă'. în felul acesla, mulji dinire noi vom ajunge sâ fim cu adevărat fericiji, împliniji, transformaji, expansionaji, prin aprofundarea sinceră ţi plină de candoare a acestui proces ocult ce se va declanşa de fiecare dată când vom pune în acjiune Legea Dăruirii Oculte. Procedând în felul acesta, ne vom simţidinceîncemai fericiji din punct de vedere spiritual, pe măsurâ ce vom simfi că avem un impacl benefic imens în ambianja în care ne manifestăm, datorită faptului că îi ajulăm pe ccilalţi din punct de vedere spirilual
153

raocuwui rusnAR DE «ŢIUSI utciMÂ . N U APOCAUPSArr
în felurite moduri, funcjionând de fiecare dat3 în ipostaza tainicS de canal divin, în şi prin care se manifestă energii, stSri, aspecte, idei şi informaţii, care totodată ne îmbogSjesc şi pe noi înşine prin faptul că le dăruim celorlalji. Astfel, ne vom putea convinge, din nou ji din nou, de fiecare dată, că niciunul dintre eforturilc pe care le facem atunci cand punem în mod conjtient în aplicare Legea Dăruirii Oculte nu rămâne nerăsplătit. în primul rând, ne vom convinge extraordinar de repede că tot binele spiritual pe care îl dăruim din aceste focare nesfârjite de forţă îl regăsim, totodată, imediat după aceea şi în universul nostru lăuntric, unde el va rămâne pentru totdeauna. Acjionând de fiecare dată în acest mod inspirat, vom deveni adevSrate izvoare de cunoaştere spirituală pentru ceilalţi j i , totodatS, acest proces al revărsării acestei ape vii spirituale ne va hrăni pe noi înşine şi ne va transforma enorm într-un timp foarte scurt. Mai mult decât atât, vom observa că acest proces funcţionează chiar şi la distanţS. în felul acesta, vom descoperi că acest proces ocult de transformare şi creştere lăunlrică individuală continuă chiar şi după aceea în propriul nostru univers lăuntric, ca un ecou (ce survine ji se menjinc chiar la nesfârşit) ce revine de la to|i aceia pe care i-am învăjat, pe care i-am ajutat să se transforme şi pe care i-am impulsionat, iar acest proces ocult ne transformă considerabil perspectiva şi ne deschide noi orizonturi nebănuite. Printr-o integrare înjeleaptS a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi se va transforma enorm în bine, ajutându-i totodată pe ceilalji sS se transforme în bine. Toată lumea, fără excepjie, poate să dăruiască atunci când se branşează într-un mod adecvat la focarele de putere nesfârşită ce există în Macrocosmos, declanjând astfel în propria fiinţă procesele specifice de tezonan[i ocultS". Este de la sine înjeles că aceastS branjare presupune doar să credem cu o tSrie de nezdruncinat că acest proces se va produce şi apoi acesta se declanjeazS prin activarea în propriul nostru univers lăuntric a focaruiui specific ce face cu putinjâ punerea instantanee în rezonanjă cu focarul corespondent din Macrocosmos. în felul acesta, atunci cSnd dăruim altora sau unei singure fiinje umane iubire sau alte trăiri spirituale înalte, cum ar fi: altruism, entuziasm, bunăvoinţă, 14 5

^j

Asixu-ucuDAtuiuiocuin

^

feunătate, detajare, tandreje etc, acest proces de rezonanjă specific ce se geclansează în universul nostru lăuntric ne transformă într-un sui generis canal divin, în şi prin care se manifestă acea energie specificS, ce în ultimă instanjS provine de la Dumnezeu Tatăl. Atunci când dăruim din abundenjS celorlalte fiinţe umane o anumitS stare spiritualS, radiind în jurul nostru în ambianja în care ne aflăm acea energie (modulatS în funcţie de trăirea sau starea spiritualS pe care o dăruim), facem astfel să intre în acţiune, imediat după aceea, Legea Dăruirii Oculie, dar de fiecare datS un anumit procentaj, considerabil, din energia pe care o dăruim rămâne ji se acumulează în propriul nostru univers lăuntric, devenind astfel hrană aleasă pentru suflel. în felul acesta, fiecare dintre noi, cei care facem să intre în acjiune Legea Dăruirii Oculte, nu numai că îi ajutăm pe toţi cei care sunt deschiji să primeascS o energie sublimă spirituală şi s3 aibă astfel acces la o stare spirituală care până atunci nu le-a fost accesibilă, dar totodatS exact ceea ce le dăruim celorlalţi, ne dăruim în simultaneitate şi nouă înşine (într-o anumită proporjie). înţelegând aja cum se cuvine acest aspect prin experienfă directS, vom reuşi să ne dăm seama de ce au afirmal marii inijia ji câ de fiecare dată, noi înşine Înv3j5m şi ne transformăm atunci când îi învăjăm şi îi ajutăm pe ceilalji, într-un mod allruist j i plin de entuziasm, să se transforme. Dincolo de aparenje, condijia fundamentală a utilizSrii înjelepte a Legii Dăruirii Oculte este ca în prealabil sâ reuşim să trezim şi să dinamizăm în propriul nostru univers ISuntric starea, trSirea sau experienja pe care intenJionSm sS o dSruim celorlalji într-un mod exemplar. Altfel spus, niciunul dintre noi nu putem să dSruim celorlalji, , în cadrul acestui proces tainic, ceea ce noi înşine nu am reuşit deocamdată sS trezim în propriul nostru univers ISuntric. DacS, spre exemplu, noi nu am trezit în propriul nostru univers lăuntric starea de iubire sau starea de [entuziasm, este imposibil sS o putem oferi celorlalji (pentru cS ea, deocamdatS, nu existS în universul nostru ISuntric, ji într-o asemenea situajie, noi înşine nu ne putem branşa cu destulS ujurinţS, prin declanţarea unui proces ocult de rezonanjS, pentru a recepta 15 5

tn Microcosmosul fiinţei noastre energia corespondentă), în vreme ce o altă fiinţ^l umanâ o dăruieşte din abundenţă tocmai pentru că şi-a trezit în universul propriu, din plin, iubirea sau entuziasmul. înţelegând această taină, va fi posibil să intuim semnificaţia ascunsă a cuvintelor: ,De unde nu estc, nici Dumnezeu nu cere.* Mai mult decât atât, prin înţelegerea acestor taine vom putea pătrunde tâlcul ascuns al cuvintelor dumnezeiesc inspirate ale lui lisus care a spus: .Celui care are i se va mai da, dar aceluia care nu are i se va lua chiar şi ceea ce are.* Trebuie să rejinem că nu avem nevoie de diplomă universitară pentru a pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte şi pentru a deveni canale divine, în şi prin care se manifestă energii spirituale extraordinare, făcând astfel cu putinţă, de fiecare dată, manifestarea Legea Dăruirii Oculte, care acjionează într-un mod miraculos în favoarea celorlalţi, transformându-i şi ajutându-i s3 crească spiritual în simultaneitate, dar producând, totodată, şi propria noastră transformare sau creştere lăuntrică accelerată. Este important să ne dăm seama că această lege spirituală divină foarte valoroasă este cunoscută cu adevărat doar de marii iniţiaţi. Unele fiinţe umane pot să afle dictonul .învăţăm, învăţându-i pe ceilalţi" sau .Transformându-i pe ceiinlji, suntem noi înşine transformaji", dar totuşi, numai cei pujini şi iniţiaji înţeleg în profunzime ceea ce se petrece cu adevărat. în lumina Legii Dăruirii Oculte, vom putea să înjelegem cu totul altfel, într-un mod profund, de ce marii înjelepji afirmă că pentru a-i transforma şi a-i revolujiona din punct de vedere spiritual pe ceilalţi trebuie, înainte de toate, să fim noi înşine profund transformaji şi revolujionaji din punct de vedere spiritual. Numai atunci când suntem noi înşine profund transformaji Şi profund revoluţionaji din punct de vedere spiritual, devenim cu adevărat capabili să punem în aplicare cu succes Legea Dăruirii Oculte declanşând, astfel, în jurul nostru profunde transformări lăuntrice si o rapidă revoluţionare spirituală. Este necesar să avem în vedere că Legea Dăruirii Oculte este ţi rămâne o modalitate de acjiune am putea spune teribilă, care poate să funcjioneze atăt în bine, cât şi în rău. Nu trebuie să

*S(UC-ltCtADAB.1lllOCUH

ne surprindă faptul că şi cei c.ire fac rău utilizează cel mai adesea inconştienl Legea Dăruirii Oculte, dar atunc i ei se branşează la focarele minuscule de energie malefică ce existâ în taramurile infernale. Dat fjind faptul că întotdeauna, fără excepjie, cunoaşterea inijiatică ezoterică este putere, fiecare dintre noi trebuic să veghem chiar asupra noastră înşine pentru a utiliza aceasti lege importantâ care este Legea Dăruirii Oculte numai şi numai întrun sens divin, benefic. Este esenjial să facem aceasta pentru că suntem responsabili atât pentru tot binele, Cât şi pentru tot răul pe care l-am putea face utilizând teribila Lege a Dăruirii Oculte. Atunci când este ^^^^^ utilizati într-o direcjie divină, profund benefică, Legea Dăruirii Oculte poate să facă minuni si chiar miracole. Atunci când este utilizată într-un sens malefic, demoniac ori satanic, Legea Dăruirii Oculte poate să provoace muliă suferinjă }i chiar poate să declanşeze în unele situajii tragedii. La modul esenjial vorbind, Legea Dăruirii Oculte ce este aplicată într-un sens divin benefic, ne va ajuta să înjelegem ji chiar să aprofundăm prin experienţă directă adevărul că în realitate, tot binele şi toate energiile spirituale pe care le dăruim fiind plini de abnegajie celorlalji, ni le dăruim, totodată, si nouă înjine. Prin aprofundarea prin experienţă directă a Legii Dâruirii Oculte va fi posibil să înjelegem dintr-o altă perspectivă străvechiul dicton care afirmă: .Bine faci, bine găsejti." Printr-o aplicare generoasă şi altruistă a Legii Dăruirii Oculte, în beneficiul transformării spirituale a celorlalji, noi înşine vom obţine şi vom putea chiar amplifica cu o ujurinjă uimitoare în propriul univers lăuntric ceea ce la origine abia începuse să se trezească şi să înmugurească. Altfel spus, dacă fiecare dintre noi vom urmări să punem în aplicare Legea Dăruirii Oculte în beneficiul celorlalji, chiar dacă vom avea trezite în micâ măsură anumite calităţi spirituale, dar vom face eforuri altruiste şi generoase pentru a deveni pentru ceilalji canale divine,însiprincaresevormanifestaenergiiletainicespiritualepecarevomaspira (fiind plini de abnegajie şi spirit de dăruire), să le oferim celorlalji într-un elan aproape irezistibil, vom vedea că în fiecare dintre noi, minunile se vor produce. Oiiar dacă la origini aveam, spre exemplu, trezit numai într-o proporţie de 7% un anumit focar spiritual tainic în propriul nostru univers lăuntric, vom constata că
157

NfUKMAqiUM

"

» care este fără obiect, că pe măsură ce dăruim mai mult din punct de vedere spiritual, primim şi noi, la rândul nostru, mai mult, ne transformăm şi creştem noi înşine din punct de vedere spiritual. Procedând în felul acesta, putem, totodată, f să facem să apară în fiinjele trezite aceleaşi stări spirituale pe care noi înşine le-am trăit la origine şi apoi le-am dăruit, punând în acjiune Legea Dăruirii Oculte, pentru a contribui în felul acesta la trezirea şi dinamizarea în universul lor lăuntric a focarelor specifice, ceea ce le va permite ca ei înşişi să devină, după aceea, capabili să trăiască şi să îşi intensifice procesele de rezonanţă ocultă' spirituală, devenind apoi, la rândul lor, capabili să pună în acjiune Legea Dăruirii Oculte şi provocând, în felul acesta, o sui generis contaminare sublimă, pură, elevată, spirituală, în lanţ, în fiinjele umane cu care vor veni în contact şi care vor fi receptive, la rândul lor, să se trezească din punct de vedere spiritual şi apoi să crească, pentru a deveni după aceea capabile, adeseori chiar inconştient, să pună în acjiune Legea Dăruirii Oculte. în felul acesta, putem să înfelegem înlănţuirile profund benefice care pot să apară, permijind transformarea ambianjei globale a acestei planete, contribuind astfel din plin laelevarea frecvenţei globalede vibrajie, ceeace vaavea repercusiuni importante şi profund binefăcătoare asupra ambianţei energetice subtile, globale a acestei planete, care este, deloc întâmplător, o planetă albastră. O punere în practică atentă ji perseverentă a Legii Dăruirii Oculte ne ajută să tnjelegem prin experienjă directă că atunci când urmărim să dăruim celorlalte fiinje umane stări de fericire, trăiri spirituale sublime, impulsionări binefăcătoare, Tnmulţim tn felul acesta în universul nostru lăuntric propria noastră fericire, propriile noastre trăiri spirituale, şi facem în felul acesta să crească si să înflorească acele virtuji care anterior se aflau în universul nostru lăuntric în mugure. în felul acesta, cu ajutorul Legii Dăruirii Oculte, putem face să sporească şi să se îomuljească adeseori chiar de zeci de ori 159

pe măsură ce devenim canalul de manifestare al acelei calităji şi ajungem să emanăm energia subtilă specifică a acelei calităji, după numai 7-9 luni în care vom pune mai mereu în aplicare Legea Dăruirii Oculte, procentajul de trezire al acelui focar tainic în propria noastră fiinţâ va creşte ca prin minune şi va putea ajunge la 70%. Această transformare lăuntrică, care va surveni cu siguranjă dacă vom pune tn aplicare într-un mod atent şi sistematic Legea Dăruirii Oculte, va putea fi experimentată în Microcosmosul fiinjei noastre, prin stările profunde şi complexe pe care vom începe să le trăim după o anumită perioadă de timp. Astfel, chiar dacă tnainte entuziasmul nostru era anemic şi aproape insignifiant, vom reuşi după o anumită perioadă de timp, aplicând într-un mod atent şi consecvent Legea Dăruirii Oculte, să avem un entuziasm extraordinar de putemic, chiar contaminant, care îi va uimi şi îi va face pe ceilalţi să ne privească cu o vie admiraţie, determinându-i să ne considere, pe bună dreptate, ca fiind un minunat model spiritual demn de urmat. Tnjelegerea $i aprofundarea constantă a Legii Dăruirii Oculte ne permite să descoperim că, dacă a genera în universul nostru lăuntric anumite procese de rezonanţă ocuhS' (care sunt sublime, divine, profund benefice, spirituale) este o mare fericire, atunci a deveni canale divine (prin care se dăruie şi celorlalte fiinţe umane, din abundenjă, acele stări elevate spirituale de care noi ne bucurăm deja) este şi rămâne un motiv de fericire copleşitoare, care adeseori devine chiar euforică. Cunoscând teoretic această taină, rămâne să descoperim fiecare dintre noi că, dacă a declanşa în propriul nostru univers lăuntric procese de rezonanjă sublime spirituale este o fericire, atunci a dărui acele stări sublime şi celorlalji se va dezvălui pentru fiecare dintre noi ca fiind izvorul unor stări de fericire copleşitoare. Totodată, în felul acesta vom descoperi, cu o mare încântare, că de fiecare dată, cu cât dăruim mai mult din sursele nesfârşite ce există în Macrocosmos (oferind, astfel, trăiri spirituale sublime pe care noi înşine le-am trezit în prealabil în universul nostru lăuntric), cu atât mai mult creştem, ne transformăm şi beneficiem noi înşine de pe urma stărilor sublime, divine, spirituale pe care le dăruim, fiind plini de abnegajie, celorlalji care sunt deschişi să le primească. în felul acesta, vom descoperi cu o imensâ bucurie spirituală, 158

sau de sute de ori, fericirea, stările spirituale proprii, $i chiar trăirile spirituale care anterior erau la noi minuscule sau insignifiante. în felul acesta, vom putea descoperi că este cu pulinţă să sporim şi chiar să înmul|im de zeci de ori fericirea spirituală, iubirea sau trâirile spirituale sublime atunci când le împărtăşim (fiind plini de abnegajie şi fiind animaji de un spirit exemplar de dăruire) cu ccilalji. Tn felul acesta, împărtăşind cu ceilalji tot ceea ce noi avem bun, devenim astfel canale Tn care se manifestă acele energii divine spirituale sporite şi contribuim din plin atât la transformarea ceiorlalji, cât şi la propria noastră transformare, ce se realizează mult mai rapid şi face să apară roade excepjionale ca prin farmec. Astfel, ne putem convinge de importanja uriaşă a Legii Dăruirii Oculte şi în această direcfie vom putea înţelege că dăruind, dobândim noi înşine, creştem cu mult mai mult şi ne transformăm accelerat. înjelegând aceste taine, este bine să rejinem că, în loc să arătăm cu degetul, este mult mai bine să oferim o mână de ajutor sau sâ punem umărul pentru a-i ajuta plini de abnegajie pe aceia care sunt deschişi să ne accepte ajutorul. Experimentarea atentă şi sistematică a Legii Dăruirii Oculte ne permite să înjelegem că întotdeauna, atragem şi primim în propriul nostru univers lăuntric exact ceea ce le dăruim celorlalji. Aprofundarea prin experienjă directă a Legii Dăruirii Oculte ne permite, totodată, să înjelegem că o fiinjă umană profund transformată lăuntric, care are un suflet mare şi generos, simte o mai mare plăcere şi bucurie să dăruiască, decât să primească. înjelegerea temeinică a acestui aspect pe care vi l-am expus aici poate să devină pentru fiecare dintre noi un criteriu lăuntric ce ne poate ajuta să înjelegem cu uşurinţă, dacă noi inşine am ajuns deja să fim o astfel de fiinjă umană. Punerea perseverentâ în practică a Legii Dăruirii Oculte ne poate ajuta extraordinar de mult să devenim noi înşine, chiar foarte repede, o astfel de fiinjă umană. Pentru aceasta, trebuie să Tnvăjăm să le dăruim celorlalţi din ce în ce mai mult tot ceea ce este bun, divin, frumos şi minunat Tn noi Tnşine, amplificând din ce Tn ce mai mult Tn universul vostru lăuntric, pe zi ce trece sau măcar pe săptămână ce trece, plăcerea şi bucuria secretă de a dărui din ce Tn ce mai mult. 160

câ va fi, de fiecare dată, foarte uşor pentru noi să punem în acjiune Legea Dăruirii Oculte. în cazul în care ne simţim Tnchistaji, orgolioşi, egoişti, încrâncenaji sau împietriji sufleteşte, este esenjial să nu uităm că avem la dispoziţie o modalilate eficientă, rapidă şi extraordinar de valoroasă. Această modalitate este şi rămâne karma yoga. Altfel spus, aceasta implică să ne angrenăm într-un mod atent şi sistematic să realizăm acjiuni de karma yoga, după ce în prealabil am realizat de minim trei ori consacrarea fructelor lui Dumnezeu Tatăl sau uneia dintre cele zece Mari Puteri Cosmice. Realizarea de trei ori la rând a consacrării roadelor este esenjială într-o astfel de situaţie şi trebuie să simţim de fiecare dată, din ce în ce mai profund şi mai amplu, cum răspunsul pe care îl primim în urma consacrării respective sau, altfel spus, răspunsul afirmativ, este din ce Tn ce mai intens. Realizarea atcntă şi plină de dăruire a unor acjiuni de karma yoga care vor fi încununate de succes ne ajută extraordinar de mult să înjelegem şi să aprofundăm mecanismele tainice ce ne permit apoi să punem în aplicare cu uşurinjă Legea Dăruirii Oculte. Atunci când ne hotărâm să punem Tntr-un mod consecvent în acţiune Legea Dăruirii Oculte în existenja noastră de zi cu z i , este important să ne dăm seama că putem să integrăm Legea Dăruirii Oculte în fiecare aspect al existenjei noastre, reuşind astfel s3 devenim sui generis canale divine complexe, în şi prin care sunt oferite fiinţelor umane care merită aceasta, fie daruri materiale, fie daruri spirituale, fiedaruri erotice, fiedaruri psihice, fiedaruri mentale, fiedaruri vitale, căci punerea Tn aplicare a Legii Dăruirii Oculte implici o muljime de modalităji adeseori nebănuite, ce ne ajută să creştem şi să ne transformăm într-un mod accelerat noi înşine atunci când ne folosim cu Tnjelepciune de această lege importantă. 161

'iv)

MOCMML"iruwnA«WAqiu\ii«asT)k^u APOCAU

Atunci când punem în aplicare Legea Dăruirii Oculte, trebuie să avem în vedere un anumit principiu de care trebuie să ţinem seama. Fiinja umană care dăruieşte fiind însuflejită de altruism $i bunătate trebuie s3 manifeste, totodată, o stare completă de detaşare şi este chiar necesar să nu-şi mai aducă aminte că a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dăruit. Dar cu toate acestea, cei care primesc ceea ce li se dăruie nu trebuie să uite aceasta niciodatS. înainte de toate, ei trebuie s3-l muljumească lui Dumnezeu Tatăl pentru divinele daruri care li s-au oferit printr-o anumită fiinţă umană, care a fost canalul sau instrumentul prin care Dumnezeu TatSl s-a manifestat pentru a dărui aceluia care a meritat şi care a fost pregătit sâ primească. A nu uita că ni s-a dăruit este foarte important, c3ci ne ajută s3 manifestăm o stare de recunoştinjă în primul rănd faţ3 de Dumnezeu Tatăl şi chiar faj.1 de fiinja umană prin care s-a realizat, în ipostaza de instrument sau canal divin, dSruirea a ceea ce ni s-a pus într-un anume fel la dispozijie. A uita c3, la un moment dat, am beneficiat de ceea ce ni s-a d5ruit este ceva caracteristic pentru fiinţele umane egoiste, ingrate, meschine, f3ţamice, care se recunosc cu ujurinjă datoritS faptului că nu sunt capabile $3 manifeste niciodală st3ri de recuno$tinj3 sincere nici fa{3 de Dumnezeu Tatăl $i nici fa|3 de fiinţele umane prin care s-a manifestat Dumnezeu atunci c3nd le-a dăruit ceva bun. Având în vedere acest principiu, este necesar s3 vegheaji asupra voastr3 înşivă pentru a evita s3 fiji, s3 r3m3neţi sau eventual s3 deviaţi, devenind nişte nerecunosc3tori. Atunci c3nd manifest3m recunoştin{3, în primul r3nd faj3 de Dumnezeu, pentru tot ceea ce ni se dSruie din abunden|3, manifestarea unei st3ri de recuno$tin{3 sincer3 $i profund3 m3car de 2-3 ori pe zi faj3 de Dumnezeu Tat3l ne ajut3 extraordinar de mult s3 nc transformăm, s3 ne purific3m, s3 ne elev3m frecvenja dominantâ de vibrajie $i, mai mult dec3t at3t, ne preg3te$te pentru a primi noi şi noi daruri binef3c3toare $i bucurii spirituale, pe care Dumnezeu este dispus s3 le ofere din preaplinul S3u nesf3r$it tuturor acelora care manifest3 în mod constant o stare de recuno$tin|3 profund3 fa(3 de El. Acest principiu este foarte important s3 nu fie pierdut din vedere de toji aceia care vor s3 beneficieze din plin $i 12 6

permanenţ3 de Legea D3ruirii Oculte. Aprofundarea atentă şi consecvent3 a Legii DSruirii Oculte ne permite s3 descoperim c3 una dintre cele mai frumoase compens3ri pe care aceast3 lege important3 ne-o ofer3 este şi r3m3ne aceea c3 nicio fiinţă uman3 nu poate s3 ajute într-un mod sincer $i plin de abnegajie o alt3 fiinj3 uman3 sau alte fiinje umane, d3ruindu-le tot ceea ce are mai bun, fără a se ajuta, totodatS, pe ea îns3$i. Altfel spus, fiecare fiin|3 umanS care ajut3 sau dăruie celorlalte fiinje umane tot ceea ce ea are mai bun se ajut3, totodat3, pe ea Tnsăşi $i prime$te în simultaneitate, într-o anumitS proporjie, din toate darurile spirituale sau chiar materiale pe care le ofer3. Este important s3 rejinem c3 nu exist3 excepjie în această direcjie. Fiecare dintre noi trebuie, totodatâ, $3 vegheze pentru a nu se I3sa deviat de demoni de pe calea pe care s-a angrenat pentru a deveni pentru ceilalji un canal divin, în $i prin care se manifest3 divinele daruri. S3 nu pierdem din vedere c3, a$a cum chiar lisus a fost tentat $i chiar testat de nenumSrate ori de demoni $i de diavoli, fiind pus la încercare spiritual3 chiar de Satana însuşi, nici noi nu vom scăpa de anumite Încerc3ri sau teste spirituale, pe care doar dac3 le vom trece cu bine vom fi triplu propulsaji $i vom atinge noi trepte spirituale, superioare, iar dac3 vom c3dea la aceste teste spirituale importante, vom fi retrogradaji trei trepte mai jos. Trebuie $3 rejinem, de asemenea, rostirea plină de înjelepciune a lui lisus: .Mulji sunt chemaji, dar pujini sunt aleşi'. Noi $i numai noi, prin modul în care g3ndim $i acjion3m, putem s3 ne elimin3m de pe aceastS cale. Ştiind aceasta, este necesar s3 veghem în permanenj3 pentru a nu ne I3sa deviaji. în acest sens, $tim c3 uneori fiinjele umane se Împiedic3 de tundamentale adcv3ruri |lnijiatice, dar cele proaste, superficiale $i n3uce se ridic3 nep3s3toare dup3 aceea $i merg anapoda mai departe. O astfel de situajie marcheaz3 eşecul. ^ ^ ^ ^ ^
163

VtfTAIM AQ1LS[ UttttV * ,S

Pentru a pune în acţiune într-un mod exemplar Legea Dăruirii Ocultc (exercitând-o cu succes mai ales în domeniul spiritual), este important s3 ne dăm seama că trebuie să ne dăruim cu totul şi într-un mod necondiţionat lui Dumnezeu Tatâl, pentru a deveni Tn felul acesta nişte canale perfecte sau, altfel spus, niste instrumente divine, în şi prin care El se manifestâ, atunci când trebuie şi atât cât trebuie, în moduri care adeseori sunt pentru noi surprinzătoare şi misterioase, oferind fiinţelor umane darurile divine de care au nevoie. Dăruindu-ne în totalitate lui Dumnezeu şi consacrându-ne în felul acesta ca instrumente ale Sale în această lume, devenim în felul acesta capabili să îi ajutâm pe ceilalji prin intermediul ajutorului misterios si atotputernic ce vine de la Dumnezeu şi reuşim în felul acesta să facem Voia Sa, învătând totodatâ din experienţele spirituale extraordinare pe care le trăim atunci când Dumnezeu realizează Voia Sa (în şi prin fiinţele noastre) pentnj cei pe care vrea să-i ajute prin intermediul nostru. Aceasta este o mare «aină, la care mulji dintre noi vom asista lăuntric atunci cand vom pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte, pentru ca Dumnezeu să se manifeste, oferind prin fiinţa noastră, acelora care meritâ, divinele Sale daruri de care ei au nevoie. în urma acestei experien|e spirituale profund misterioase, sublime, înăljătoare, fiecare dintre noi vom fi profund transformaji, luminaţi, purificaji prin intermediul a ceea ce se manifestă atunci prin noi şi vom beneficia în felul acesta de partea care ni se cuvine datoritâ ajutorului pe care îi oferim celorialji atunci când prin universul nostru lăuntric sunt dăruite comorile spirituale pe care Dumnezeu Tatâl le revarsă atât asupra celor chemaji, cât şi asupra celor aleşi. ÎM

AFORISME Şl CUGETÂRI
1. Cei înjelepji pot să ne arate calea cea dreaptâ pe care trebuie s3 o urmăm şi, mai mult decât atât, (unii dintre ei) chiar pot să ne impulsioneze într-un mod paranormal pentnj a o parcurge, dar cu toate acestea, este evident pentru noi toji că acea cale trebuie să fie apoi parcursă de noi înşine, cu ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu. 2. Dacă umanitatea în ansambiul ei nu va descoperi cât mai repede cu putinjâ un nou mod profund transformator de a trăi, bazat pe îndumnezeire, pe înţelepciune, pe iubire, pe bun-simj, pe compasiune, pe bunăvoinţă, pe altnjism, pe bunătate, pe umilinjă şi pe întrajutorare, ea se va scufunda din ce în ce mai mult în starea cumplitâ de marasm pe care deja o observăm cu tojii în lumea în care trăim. 3. Trebuie să ne dăm seama cu tojii că, în realitate, fiecare alegerc şi fiecare intenţie pe care o manifestăm influenţează, totodată, într-o anumită măsură (într-un mod tainic) Intreaga umanitate. Chiar şi atunci când (deocamdatâ) nu ne dăm seama de aceasta, fiecare dintre noi suntem, într-o anumitâ măsură, responsabili pentru tot ceea ce se petrece pe aceastâ planetâ, fie că este vorba de existenja noastră de zi cu zi, fie că este vorba de aceastâ lume tn care trăim cu «ojii. Injelegând aceasta, trebuie tocmai de aceea să-l cerem plini de umilintâ şi credintâ ajutonjl lui Dumnezeu Tatâl, pentru ca în felul acesta gândurile, intenjiile şi acjiunile noastre să influenjeze tn bine, tntr-un mod profund şi durabil, tntreaga umanitate. Procedând adcseon în felul acesta, vom putea avea o contribujie importantâ, care va putea impulsiona transformarea gradată în bine a întregii umanităji în ansamblul ei. 4. Nicio fiinjă umană nu se poate simţi în acelaşi timp şi responsabilă şi disperatâ. 5. A fi liber implică, printre altele, certitudinea interioară că fiecare fiinţă umană este responsabilă atât în faja tntregii umanităji, cât şi în faja lui Dumnezeu. 6. Cunoaşterea autentică şi profundă ce este, totodată, plină de tnţelepciune declanşeazăîntotdeaunaînfiinjanoastră o anumitâ stare de responsabilitate, care va face ca deciziile pe care le luăm sâ fie pe măsură.

rtoGUwu ruscnt tx ACjiwa WGI SIÂ . N U APOGUIP*A~ 7. Dat fiirtd faptul că, dincolo de aparenje, fiecare dintre noi suntem responsabili, Intr-o «inumită măsură, penlru tot ceea ce se petrece (chiar şi atunci când, deocamdată, nu ne dăm seama de aceasta), trebuie ca de fiecare dată să lăsăm ,să răsune* (sau, altfel spus, să facem să rezoneze Tnlrun mod ocult) In universul nostru lăuntric tot ceea ce Intâlnim, de fiecare dată, bun, divin, frumos şi minunat (careln tainica sa realilale, numai de Oumnezeu ştiută, nu este niciodată o întamplare). 8. întotdeauna, aproape fără nicio excepjie, fiecare dintre noi trebuie să urmărim să facem tot ceea ce este bun, oferind de fiecare dată tuturor acelora care sunt pregătiji să-l primească, binele ce deja există în universul nostru lăunlric şi care poaie s3 se manifeste. Aceasta este una dintre responsabilităjile noastre sacre, pe care trebuie să o avem în vedere în cazul In care aspirăm să devenim cu adevărat o fiinjă umană extraordinară şi exemplară. 9. Instrumentul eficient al oricârei revolujii divine este şi rămâne Omul pe deplin responsabil, care totodată este plin de bun-simj, de inteligenjă şi de iubire. Un astfel de om face alegeri benefice şi pline de înţelepciune. 10. Responsabilitatea pe care o avem implică, totodată, nu numai capacitatea de a genera sau de a face ceva anume, ci şi voinja de a accepta, mai devreme sau mai tărziu, toate rezultatele bune sau rele, ori consecinjele ce decurgdin acjiunile noastre, fără a le atribui vreodată altcuiva în afară de noi înşine. 11. Chiar şi atunci când (deocamdată) nu ne dâm seama de aceasta, suntem în totalitate responsabili pentru gandurile, intenjiife şi faptele noastre. Nici dacă s-ar refugia pe Lună, nici dacă s-ar scufunda adânc undeva în fundul oceanului, nici dacă s-ar ascunde în cea mai adâncâ peşteră ce se află undeva în munji, oriunde ar încerca să se refugieze în această lume, pentru fiinţa umană nu există niciun ţinut In care să poală scăpa, fie chiar şi pentru un minut, de consecinţele inevitabile ale acjiunilor sale. Trebuie, de asemenea, să nu uitâm niciodată că nici măcar în lumea de dincolo (Universul astral) nu este cu putinjă să scăpăm de consecinjele acjiunilor noastre (ce nu au fost deocamdată arse sau complet anihilate). 12. Nicio fiinjă umanâ care are demnitate şi bun-sim{ nu poate să.fie sau să râmână mereu frustrată într-o lume de perverşi. 16 6 13. Cei înjelepji respectă Intotdeauna .regula de aur a celor 3R*: Respect plin de demnitate fajă de sine însuşi; Respect plin de bun-simj fajă de ceilalji; Responsabilitate deplinâ a tuturor acjiunilor pe care le face. 14. Puţini sunt aceia care Işi dau seama că înainie ca o fiinţă umană să poată să-şi realizeze cu adevărat aspirajiile minunate şi să-şi împlinească idealurile sublime, ea trebuic mai întai să se trezească spirilual. 15. Cei slabi lăuntric şi care totodata sunt inconştienji, larvari şi iresponsabili au probleme. Cei puternici, treji din punct de vedere spirituai şi responsabili au solujii creatoare, care îi umplu de uimire, de simpatie şi de admirajie pe cei inerţi. 16. Fiinja umană intuitivă, inteligentă, responsabilă şi plină de bun-sim{ se analizează în mod constant, cu atenjie şi luciditate, pentru a descoperi In universul ei lăuntric cauza eventuală a greşelilor ei. Cel nesăbuit şi iresponsabil obişnuieste să îi întrebe pe ceilalji care sunt cauzele erorilor sale. 17. Fiinja umană vrednică nu aşteaptă miracolele într-o stare de inerţie completă sau de larvaritate. Ea crede cu tărie că miracolele sunt cu puiinjă şi acjionează fiind plină de speranjă şi de optimism, pentru ca în felul acesta, Dumnezeu să se milostivească de ea şi să provoace la momentul potrivit miracolele de care are nevoie. 18. Există două idei-forjă esenjiale care ne ajutâ foarte mult să trezim în fiinja noaslră slarea de fraternitate spirituală: a) Conşliinja morjii ar trebui să ne facă mult mai fraterni unii cu aljii tn cadrul unui grup spiritual. Faptul că noi suntem toji In realiiate egali In faja morţii, ar trebui să ne Irezească o anumită stare inefabilă de conşliinjă, care ne revelează o dimensiune fraternă profundă cu toji ceilalji oameni care fac parte din acelaşi grup spiritual; b) Faptul c& In fiecare dinlre noi există o scânteie misterioasă din Dumnezeu Tatăl (care scânteie este Sinele Suprem Nemuritor • Atman) ne H ^ H j j j oferă. dacă această scânteie este conştienlizată ca atare, o altă viziune asupra tuturor fiinjelor umane care fac parte din acel grup spiritual In care ne aflăm şi noi. Dacă acest adevăr esenţial este apoi trăit ca atare, el trezeşte Tn fiinja noastră o stare intensă şi profundă de fraternitate spiriiuală. Prin aprofundarea acestei stSri, fiecare dintre noi putem să ajungem la stări de lluminare spirituală. 167

I

L
exemplu viu. Procedând, fiecare dintre noi, Tn acest fel, putem oferi, de fiecare dată, celorlal|i tot ceea ce este mai bun în noi înşine. Transformându-ne din punct de vedere spiritual, noi ajungem astfel să fim un exemplu pentru alţii, chiar şi dacă nu urmărim să facem aceasta. 24. Este esenţial să reţinem că duşmanii stării de fraternitate spirituală sunt: egoismul, bârfa, Tnchistarea, orgoliul, vanitatea, îndoiala, încăpă|ânarea, îndoiala demoniacă, prostia, calomnia, suspiciunile, ranchiuna, resentimentele, îndârjirea, scepticismul, ura, blazarea, împietrirea inimii, culrismul, foamea nesăţioasă de putere, antipatia şi aşa-zisele .bisericuţe" (în interiorul cărora orgoliile, intoleranjele, vanităţile, bârfelc, ura, ignoranja şi obtuzitatea celor care le conduc şi le întreţin, cel mai adesea cu o mare viclenie, se exacerbă întocmai ca nişte tumori canceroase care apar Tntr-un trup bolnav). 25. Cel mai potrivit loc şi timp pe care îl avem întotdeauna la dispoziţie spre a ajunge să reuşim ceea ce este bun, divin şi sublim este .aici şi acum", cu tot ceea ce am reuşit deja să trezim în universul nostru lăuntric. 26. Astăzi, în noaptea ignoranţei, a dezinformării şi a manipulării planetare care este realizată actualmente cu multă îndârjire şi viclenie de către guvernul planetar din umbră al Francmasoneriei mondiale (sau altfel spus, de către aşazişii .iluminaţi"), care face deja eforturi să întroneze o aşa-zisă .Nouă Ordine Mondială* ce este, de fapt, o conspirajie satanică planetară care vizează să instaureze un Stat planetar fascist, Tn cadrul căruia toate fiinţele umane vor fi supravegheate în permanenţă prin mijloace electronice sofisticate, fiind în viitorul apropiat obligate să li se introducă sub piele semnul fiarei (sinistrul cip RFID - Radio Frequency Identification Device), îndrăznim totuşi să sperăm cu putere în împlinirea Veştii celei Bune pe care ne-a anun|at-o lisus Hristos. 27. Dincolo de răul imens care se manifestă actualmente la nivel planetar prin intermediul Francmasoneriei mondiale şi al aşa-zişilor .iluminaţi", care au reuşit să urzească o cumplită conspiraţie a răului, ale cărei tentacule au cuprins aproape întreaga planetă, suntem totuşi siguri că binele va triumfa împotriva acestui rău planetar pe care l-a
169

19. în cazul Tn care veţi manifesta luciditatea, atenţia şi detaşarea necesare, urmări|i ca data viitoare, atunci când ve|i fi ori foarte furioşi, ori foarte supăraţi, să vă amhilaţi imediat acea emoţie nefastă, spunându-vă fulgerător vouă înşivă: .Acum, fn această clipă unică, eu şi numai eu sunt responsabil pentru procesele distructive de rezonanţă ocu/tâ® pe care le declanşez în universul meu lăuntric." 20. Fiecare dintre noi trăim în prezent ceea ce deja am ales în trecut, iar dincolo de aparenje, viitorul nostru va depinde chiar extraordinar de mult de alegerile pe care le facem în prezent. 21. Unul dintre cei mai semnificativi ani ai vieţii noastre este anul în care ne vom da seama că cea mai mare parte a problemelor cu care ne-am confruntat sau ne confruntăm au fost cauzate, cândva, chiar de noi înşine. Abia atunci vom înceta să ne mai blamăm părinţii, ne vom opri să ne acuzăm prietenii, vom renunţa să mai dăm vina pe ceea ce se află în jurul nostru şi vom descoperi, totodată, că putem fi capabili să ne controlăm şi chiar să ne transformăm (în bine) destinul. 22. Pe măsură ce în fiinfa noastră se trezeşte o stare amplă şi profundă de fraternitate spirituală, trebuie, la scurt timp după aceea, să trecem la o altă fază. Noi trebuie să ne propunem să fraternizăm nu numai cu fiinţele umane care fac parte din aceeaşi comunitate spirituală. Ţelul pe care trebuie s3 ni-l fixăm, la scurt timp după aceea, este acela de a fraterniza cu întreaga viaţă de pe această planetă. Apoi, într-o altă etapă şi mai avansată, vom urmări să fratemizăm într-un mod intens, amplu şi profund cu întreaga viaţă universală care există, fără îndoială, în Macrocosmos. (Ar fi o imensă prostie să ne imaginăm că numai pe această planetă există viaţă). Privind astfel realitatea, trebuie să considerăm starea de fratemitate spirituală ca fiind un început, care ne conduce în trepte la o viziune din ce Tn ce mai amplă, şi care ne permite să realizăm adevărate salturi spirituale. Tn final, ea facilitează comuniunea plenară şi profundă cu Oumnezeu Tatăl. 23. A ne armoniza viaja, a ne transforma profund şi durabil pe noi înşine, a ne revolu|iona cu adevărat existenţa din punct de vedere spiritual este totodată un mod admirabil de a le propune celorlalţi, care fac parte din acelaşi grup spiritual, formele cele mai elevate de fraternitate. Aceasta implică să le oferim celorlalţi un 18 6

4 |

«ocuMwnANnuw*qiUNit)«aNU.NUAPOCAiiPi Noi sperâm şi totodată credem cu tărie că adevărul, pacea, bunăvoinţa, buna înţelegere, fratemitatea şi iubirea vor avea până la urmă un rol decisiv. Viaţa, chiar şi atunci când ea este 1n mod provizoriu tnvinsă, rămâne întotdeauna mult mai putemică şj mai valoroasă decât moartea. Dincolo de aceasta, pentru cei iniţiaţi, moartea nu există, deoarece chiar şi atunci când survine, ea este tn cazul fiinţelor umane o trecere şi o renaştere într-o altă stare, ce permite continuitatea vieţii In lumea de dincolo, în Universul astral. 32. Noi credem într-un mod ferm că, dincolo de problemele grave care există pe această planetă la ora actuală şi care, multe dintreele, au fost plănuite şi declanşate în mod intenţionat prin intermediul conspiraţiei planetare a Francmasoneriei mondiale, rămâne totuşi speranja ajutorului imens pecareîl putem primi neîntârziat de la Dumnezeu Tatăl, pentru a se pune astfel capăt multor rele care au fost în mod intenţionat provocate pe această planetă. 33. îndrăznim să credem că pănă la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, imensa majoritate a locuitorilor pământului va putea să primească tot ceea ce merită. îndrăznim să sperâm că în curând locuitorii acestei planete vor avea parte de o hrană naturală, sănătoasă, fără a fi obligaji să consume produse modificate genetic, adilivi distrugători pentru bunăstarea şi sănătatea lor trupească, apă cu fluor introdus obligatoriu. Sperăm că oamenii vor avea la dispozijie $i hrană naturală $i sănătoasă suficientă. Indrăznim să sperăm că ei vor putea respira un aer curat şi că nu vor permite ca sănătatea să le fie grav afectată de radiajiile distrugătoare ale telefoniei celulare. 34. îndrăznim să credem că In viitorul apropiat, locuitorii acestei planete vor avea aproape toji posibilitatea de acces la cunoştinje spirituale fundamentale, care îi vor ajuta să-şi trezească potenţialităţile latente, colosale care există Tn ei şi totodată îi vor ajuta să-şi trezească sufletul şi să-L descopere pe Dumnezeu Tatăl. 35.îndrăznim s5 credem că, prin transformarea colectivă a conştiinjelor (în bine), fiinţele umane vor face un salt gigantic, prin trecerea de la nivelul global de conştiinjă actual la o nouă treaptă în care, în universul lor lâuntric, se va trezi şi se va dinamiza din plin starea supramcntală de conştnnţă. Printre altele, această transformare va facilita

urzit Francmasoneria mondială şi că In curănd binele, armonia şi adevărul vor învinge în lupta tmpotriva răului, minciunii şi satanismului deghizat pe care ei le propagă. Dincolo de aparenţele sumbre, dincolo de răutatea, minciuna, viclenia şi ura care există pe această planeti, ne afirmăm cu tndrăzneală credinţa şi speran(a tntr-un viitor divin şi luminos pe care umanitatea II merită. Este necesar ca fiecare dintre noi să refuzăm să credem că circumstanţele actuale sunt fatale ji că ele ti fac pe oameni să fie incapabili de a acţiona, astfel încât pe acest Pământ să nu existe condijii mult mai bune decât acelea care, din nefericire, există la ora actuală. 28. Trebuie să refuzăm să credem că toate fiinţele umane de pe această planetă nu pot fi nimic altceva decât niţte marionete, ce se lasă purtate întocmai ca nişte frunze care sunt duse Tncolo şi încoace de uraganul criminal pe care l-a declanşat Francmasoneria mondială pe această planetă. 29. Trebuie să refuzăm s3 credem că atunci când oamenii se angrenează la unison pentru a acţiona având jeluri comune şi binefăcătoare, nu există totuşi posibilitatea de a influen|a şi de a transforma e.'it mai repede tn bine cursul şi desfâşurarea anumitor evenimente mondiale. 30. Trebuie să refuzăm să credem sau să împărtăşim părerea acelora care pretind că fiinjele umane sunt şi vor rămâne întotdeauna în mod iremediabil captive în noaptea cea fără stele a urii, a războiului, a egoismului, a intoleranjei, a prostiei şi că zorii luminoşi ai în|elepciunii, ai păcii, ai iubirii, ai bunătăţii, ai bunăvoinjei şi ai fraternităţii nu vor putea niciodată să devină o realitate predominantă şi colectivă pe această planetă. Trebuie să refuzăm să credem profejia cinică a unor francmasoni plini de ură care susjin că unele popoare se vor lăsa într-un mod criminal antrenate tn vârtejul satanic al unui nou război planetar (cel de-al Treilea Război Mondial pe care l-au prezis de multă vreme francmasonii). 31. Refuzăm să credem că umanitatea se va lăsa antrenată către infemul unor cumplite şi aberante distrugeri care vor apărea tn cazul unui război termo-nuclear. 170

«0(MvwfuvnA««AqiwiwtcBflA.NUAi>CM:Ai.
trezirca şi dinamizarea unei anumite forme superioare de mteligenţă şi de genialitate. Trezirea şi dinamizarea Invelişului supramental (vijnana maya kosha) In c.ii mai multe fiin|e umane vor impulsiona şi vor accelera apariţia unei anumite forme de genialitate la un număr din ce In ce mai mare de fiinje umane. 36. Noi credem cu tărie, de asemenea, că In viitorul apropiat, to|i oamenii î l vor recunoaşte şi î l vor descoperi pe Dumnezeu Tatăl In universul lor lăuntric, identificându-L ca fiind sursa înjelepciunii, sănătăjii, fericirii, armoniei, bunălăjii şi iubirii. Noi credem cu tărio că iubirea, bunăvoinja, înţelepciunea, pacea, Intrajutorarea, fratemitatea şi bunătatea salvatoare vor deveni în viitorul apropiat nişte legi universale, comune ale acestei planete. 37. Abia atunci, în acei viitor apropiat, fiinţele umane vor putea să se transforme spiritual, psihic şi fizic, într-un mod divin şi armonios, iar iubirea, bunătatea şi buna înţelegere între oameni vor predomina. Abia atunci frica, ura şi răutatea se vor estompa considerabil. Poporul român este chemat să joace un rol foarte important, de catalizator spiritual, tn acest proces de transformare planetară care va avea loc In viitorul apropiat. 38. Chiar dacă unii vor privi cu scepticism şi cu batjocură aceste afirmaţii, viitorul va confirma realitatea acestor aspecte care sunt anticipate aici. 39. Puterea benefică a unui om singur poate fi insuficientă, dar atunci cand aceasta se uneşte cu puterea benefică a celorlalji oameni, ea devine cu siguranjă imensă. Tocmai de aceea, se spune că unde sunt mulji care acţionează la unison, puterea creşte. într-o asemenea situa|ie nu apare o simplă Tnsumare a puterilor fiecăruia, ci o misterioasă înmuljire a tuturor puterilor, care se unesc ca prin minune, devenind în felul acesta colosale, mai ales atunci când se acţionează la unison. 40. Unele miracole sunt întotdeauna realizate de un grup unit şi fratern de fiinje umane care acjionează de fiecare dată într-un mod benefic, la unison. 41. Atunci când oamenii se ajută mutual între ei, aproape toate suferinţele cu 12 7 care ei se confruntă, din cauza nenorocirilor şi a nefericirilor de tot felul, devin ca prin farmec mai uşoare şi pot fi depăşite. 42. Atunci când privim ceea ce se petrece pe această planetă (planeta Pământ) dintr-un anumit punct de vedere, descoperim câ, în realitate, fiecare dintre noi este într-o anumită măsură responsabil pcntru toji ceilalji. 43. Dată fiind structurarea holografică a Manifestării (ce face ca parlea să fie, In simultaneitate, prezentă în Tot, iar Totul să fie, în simultaneitate, prezent în parte), atât cei înţelepţi, cat j i marii iniţiaţi consideră că fiecare dintre fiinţele umane este, Intr-o anumilă măsură, responsabilă penlru tofi ceilalţi. 44. Fiinja umană care este responsabilă, inteligentă şi plină de bun-simţ găseşte Intotdeauna modalităji de acţiune inedile sau chiar geniale, în timp ce fiinja umană letargică şi iresponsabilă îşi găseşte Intoldeauna doar scuze. 45.Atunci când privim cu multă atenjie şi luciditate către trecut ne dăm seama ca, In realitate, conceptul de responsabilitate se referă In mare măsură la consecinjele potenţiale ale intenjiilor şi acţiunilor noastre. Luând în considerare acest aspect, trebuie să dăm dovadă de bun-simj, de inteiigenjă şi de precaujie, oferind totodată intuijiei locul pe care îl merită. Este slringent necesar sa facem aceasta, căci există o muljime de semne care arată că planeta noastră, naiura, spaţiul uman însuşi şi chiar biosfera sunl pieriloare. Ştiind aceasta, nu trebuie să pierdem din vedere că, tn mare măsură, soarta lor se află la ora actualâ In mâinile noastre. 46. Este important să facem cu tojii, pentru fiecare dintre ceilalji, tot binele care ne stă în putinjă şi, de asemenea, este important ca fiecare dintre noi să facă pentru toţi ceilalji orice bine care ti stă tn putinjă. Ştiind aceasta, este foarte bine să acjionăm toji, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre ceilalji, iar atunci când este necesar şi fiecare dintre ceilalţi esle foarte bine să acjioneze cu ajulorul lui Dumnezeu pentru toji. 47. Chiar dacă tu vei acjiona sau nu vei acjiona pentru binele omenirii, Dumnezeu va avea tntotdeauna, fără excepjie, grijă de lot. Dacă tu vei acjiona totuşi plin de dăruire pentru binele omenirii, atunci tot binele care
173

4 |

HtOGlAWl FlASnA»OC ACTIL'M UKfXtA .NU APOCAUPSA-'

ţ^

se va revărsa prin tine venind de la Dumnezeu te va transforma totodată profund, îmbunându-te, şj îţi va accelcra foarte mult propria ta evoluţie spirituală. De fiecare dată când îi ajutăm foarte mult pe ceilalji, ne ajutăm totodată foarte mult şi pe noi inşine. Prin urmare nu este niciodată la fel dacă tu faci cu ajutorul lui Dumnezeu binele pe care eşti inspirat ca să-l înfăptuieşti clipă de clipă. 48. Nicio fiinţă umană şi niciun popor nu poate să aspire şi nici nu va putea vreodată să reusească să perfecţioneze lumea dacă nu a făcut mai Tntâi el Insuşi toate eforturile susţinute şi adecvate ce se impun pentru a se perfecjiona şi pentru a se transforma într-un mod profund şi durabil. 49. A şti şi a nu acţiona este o supremă laşitatc. Mai ales atunci când eşti miţiat si cunoşti o mul|ime de modalităţi eficiente pe care le poţi aplica atunci când te confrunji cu felurite adversităţi, nu trebuie să te dai niciodată bătut. Mai ales Tn -astfel de situaţii trebuie să continui să lupţi chiar şi atunci când timpurile îţi sunt potrivnice. Trebuie să nu pierzi niciodată din vedere că totodată astfel de situaţii sunt pentru tine şi nişte Tncercări spirituale. în cazul oricărei Tncercari spirituale, ceea ce nu te distruge, te face mai puternic. Mulle salturi spirituale sunt posibile numai dacă treci cu bine anumite încercări spirituale. 50. Reţineji că niciodată nu trebuie să vă pierdeji speranţa! Niciodată! Pentru un yoghin care cunoaşte legea rezonan\ei ocu/te® este absolut interzis să renunje la speranjă. 51. Hrăneste neîncetat speranjele divine şi puternice. Nu rata niciodată niciuna dintre şansele pe care viaţa |i le scoate în cale la momentul potrivit. Aminteşte-Ji că pe cei Tndrăzneji, pe cei curajoşi norocul îi ajută. Fii Tntotdeauna un vânător neobosit al fericirilor paradiziace. Asumă-Ji fără ezitare j i fără niciun fel de Indoială riscurile tuturor acjiunilor tale bune şi divin integrate. Acţionând Tn felul acesta, poji să fii sigur cu anticipajie că adeseori vei reuşi. profesor yoga Gregorian Bivolaru 14 7

CUPRINS
REVFl AŢIIl I FECIOAREI MARIA CU PRIVIRE LA CUMPLITA PEDEAPSĂ CARE Î ! AŞTEAPTĂ PE PÂMÂNTENI PENTRU FÂRĂDELEGILE LOR Şl CE NE-A SFÂTUIT EA SĂ FACEM PENTRU ISPĂŞIREA PEDEPSEI Şl EVITAREA CATACLISMULUI PLANETAR PREFAŢĂ Capitolul 1 PROFEŢIILE CE A U FOST FĂCUTE DE FECIOARA MARIA LA FATIMA SE PROFILEAZÂ LA ORIZONT ÎN VIITORUL APROPIAT, IAR UNELE DINTRE ELE SUNT, TOTODATĂ, Î N M O D INDIRECT CONFIRMATE DE CÂTRE OAMENII DE ŞTIINTÂ Capitolul 2 O ÎNTÂLNIRE RODNICÂ Şl PLINĂ DE ÎNVĂŢÂMINTE CU U N LAMA CE ERA, TOTODATÂ, U N INITIAT TIBETAN AVANSAT Capitolul 3 PROCRAMUL PLANETAR DE ACŢIUNE URGENTĂ , N U APOCALIPSA!!!"

3 11

18

47

79

M E T O D A SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ
(NUMAIATUNCI CÂND PRIN FIINŢA NOASTRÂ CE ESrt DESCHISÂ CÂTRE CEL PREAÎNALT SE MANIFESTĂ A|UTORUL Şl ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU TATĂU Capitolul 4 UN MESA) SPECIAL CE SE ADRESEAZÂ TUTUROR ACELORA CARE (DEOCAMDATÂ) CRED CĂ DUMNEZEU N U EXISTĂ (CU TOATE CÂ Î N REALITATE DUMNEZEU EXISTĂ Î N VEŞNICIE, FIIND Î N PERMANENŢĂ OMNIPREZENT, OMNIPOTENT Şl OMNISCIENT ANEXA A PARABOLA SEMĂNĂTORULUI Anexa B LEGEA OCULTÂ A METODEI EFICIENTE Anexa C IEGEA DĂRUIRII OCULTE AFORISME Şl CUGETĂRI

79

115

131 134

150 165

Aceste fenomene vor fi din ce in ce mai pregnant constientizate sub forma unui tainic câmp de forţă div'mă colectivă. ce va contribui in mod gradat la transformarea ambianţei subtile energetice a planetei Pământ. Aceastâ acţiune beneficâ planetară ce se va realiza la unison va avea. in acelaşi timp, ecouri profunde şi la nivelul noosferei (sfera cea tainicâ şi mvizibilă a ideilor. a intenţulof. a găndurilor şi a tntehgenţei planetare ce existâ in cămpul subtil enigmatic al planetei Pâmânt). indiăznim să sperâm că toate aceste daruri dumnezeieşti, pe care le vom invoca de fiecare dată cu umilinţă si cu o credinţâ putemicâ, profundă si deplinâ. se vor revărsa apoi atât asupra noastră. cât şi asupra întregii planete ;i vor provoca atât imediat. cât şi ulterior. profunde şi durabile transformări spirituale (ce sunt deocamdată impievizibile) in sfera subtil energelică. ascunsă. a planetei Pământ. care actualmente este. mai mult ca niciodată. .bolnavă" datorită păcatelor. fârâdelegilor si râului ce s a acumulat şi continuâ sâ se acumuleze pe zi ce trece. în ambianţa ei subtilâ. Toate aceste daruri dumnezeiesti (pe care le vom invoca fiecare spre a fi atrase şi fâcute să se manifeste prin fiinţele noastre) vor genera in mod gradat o transformare profundă, durabilâ şi totodată nebănuitâ. ce va avea o inrâurire extrem de puternicâ. chiar extraordinară in ceea ce priveste posibilitatea de a neutraliza şi de a anihila la nivel planetar acumulârile malefice şi. la modul general vorbind. tot râul ce a ajuns să precumpănească in sfera subtilâ de forţâ a planetei Pâmant. in felul acesta. indrăznim sa sperăm că va deveni in mod gradat cu putinţă ca talerul .balanţei globale" a energiilor dumnezeieşti ale binelui, ale iubirii. ale adevărului. ale bunăvoinţei. ale compasiunii. ale Graţiei dumnezeieşti şi ale armoniei divine (ce se vor acumula şi vor incepe sâ devină extraordinar de puternice şi active în sfera subtilă de forţă a planetei Pământ) va fi in viitorul apropiat echilibrat şi astfel se va produce un fenomen de regenerare care va avea un ecou profund şi durabil la nivelul ambianţei planetare piin intermediul acestor daruii dumnezeiesti (ce vor avea pentru noi toţi o valoare inestimabilă). indrăznim totodatâ să sperăm că aceste daiuii dumnezeieşti - pe care le vom invoca de acum inainte. reuşind in felul acesta să le atragem şi sâ le canalizăm aici şi acum (fiecare dintre noi) prin intermediul ajutorului imens (şi deocamdată nebănuit) ce ne va veni. zi de zi. de la Oumnezeu - vor controui la ispăşirea imensei acumulări planetare de greşeli şi fârâdelegi înamte ca limita răbdării divine sâ fie atinsă şi ca pedeapsi dumnezeiască pe care umanitatea o meiitâ să se dezlănţuie. in felul acesta, devine cu putinţa să nădăjduim că această salvaie este cu putinţă sâ apaiă de indată ce un număr considerabil de fiinţe umane altruiste. responsabile. matuie spiiitual şi conştiente se va mobiliza zi de zi de acum inainte (la unison) pentiu a realiza intr-un mod corect. atent şi perseverent METODA SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ pe care o avem de acum inainte la dispoziţie. Această levelaţie salvatoaie care ne vine de ia Bunul Dumnezeu este pentru noi toti esenţială. Ea ar trebui sâ ne mobilizeze si. totodată. sâ ne motiveze pe cât mai mulţi dintre noi să realizim (in acelaşi timp şi pentru binele nostiu) zi de zi METODA SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ ce ne este oferitâ acum. Totodatâ. este cazul să nu pierdem nicio clipă din vedere că această METODĂ SUPREMĂ Şl EFICIEIHTĂ este. la răndul ei. un dar extraordinar de valoros pe care Dumnezeu ni-l oferă. in nesfirşita Sa iubire şi bunâtate. deoarece El nu vrea distrugerea noastrâ. a păcătoşilor, ci vrea grabnica noastră indreptare şi intoarcere către El. Fiecaie dintie noi (cei caie vom efectua zi de zi aceastâ METODĂ SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ) ne vom putea da seama de imensa ei valoaie divină numai şi numai dacă o vom realiza perseverent. spre a o descoperi ca atare prin intermediul gramului escnţial şi necesai de piacticâ.

Pnn intermediul acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE pe care o vom putea pune (fiecare dintre noi) în practică. indrăznim deja să sperăm că va fi cu putinţă (ca datorită ajutorului miraculos pe care il vom primi (de fiecare data) de la Dumnezeu Tatăl) să ispăşim. prin intermediul acestor sacrificii şi eforturi individuale susţinute şi adecvate (ce ii sunt plăcute lui Oumnezeu), dezlănţuirea unei astfel de catastrofe. Este. totodată. stringent necesar sâ sperăm cu toţii că până la urmă vom reuşi aceasta. chiar dacâ la prima vedere o astfel de reuşită pare a fi de domeniul imposibilului. in realitate. nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere că profetiile deja faimoase ale Fecioarei Maria care au fost făcute la Fatima au avut şi au. fâiâ indoială. un tâlc ascuns. Este esenţial sâ ne dâm seama că aceste profeţii infricoşătoare nu au fost un .act gratuit" şi inutil ce a fost realizat pur şi simplu .intâmplător" la vremea respectivă de către Fecioara Maria. Am da dovadâ de o imensă prostie să ne imaginăm. cumva. că in cadrul acelei apariţii miraculoase şi cu totul extraordinare, Fecioara Maria a dezvăluit pentru o mulţime de peste 70.000 de fiinţe umane o cumplitâ viziune (ce anticipeazâ. in vremurile pe care le trăim. o ingiozitoare catastrofâ ce ne aşteaptă in viitor). făcând aceasta numai ca sâ ne sperie. Este. de asemenea. evident că acea viziune infiicoşătoare nu ne-a fost revelată doar ca să ne anunţe că. de fapt. totul este iremediabil pierdut şi că. DATĂ FIINO ACEASTĂ FATALITATE, nu ne rămâne nimic altceva de fâcut decât să stăm cu .mâinile în sân" şi să aşteptâm complet paializaţi ca inevitabilul sâ se pioducă (in viitoiul apropiat). Este. de asemenea. evident că declanşarea unei astfel de catastrofe planetare ne va putea afecta pe noi toţi şi. totodată. pe fiecare în parte. Un aspect ocult şi cel mai adesea nebănuit (de către marea majoritate a fiinfelor umane) este acela că in cazul realizării zilnice a METODEI SUPREME Şl EFICIENTE ce este expusâ aici (in cadiul acestei broşuri). fiecare fiinţâ umană ce o va face intr-un mod corect şi perseverent va atrage (de fiecare dată) in ambianţa subtilă tainicâ a planetei Pământ. piin inteimediul Duhului Sfânt. atât energiile tainice dumnezeieşti ale Graţiei lui Dumnezeu. cât şi energia enigmaticâ a VOIJ (Voinţei) lui Dumnezeu. Totodată. prin intermediul METODEI SUPREME $1 EFICIENTE va fi atrasă. şi apoi canalizată in sfera subtilâ a acestei planete. manifestarea enigmaticâ a realităţn AJOTPUTERNICIEI (Omnipotentei) lui Dumnezeu. Atunci toate acestea se vor produce de fiecare datâ la unison prin intermediul tutuiot fiinţelor umane ce vor realiza aceasta. Cu acea ocazie. fecare dintre cei care vor realiza METODA SUPREMĂ $1 EFICIENTĂ vor deveni, totodată. nişte suigeneris canale tainice. in şi prin care va fi din plin invocat şi apoi manifestat ajutorul şi susţinerea miraculoasâ ce ne va veni de fiecaie dată de la Dumnezeu Tatâl. Toate acestea vor fi. totodată. nişte miiaculoase daruri ce ne vor veni. de fiecare dată, de la Oumnezeu. Aceste daiuri dumnezeieşti, tainice şi indescriptibile, se vor revărsa in şi prin fiinţele noastre. manifestânduse cu o mare putere divinâ datorită fenomenelor ascunse de unison şi r&onanfi oculta ce se vor produce de fiecare dată.

profesor yoga Gregorian Brvo/arv

Sludnnd cu mullă alenlie şi neinlâr/iat*[~ continutul aceslei broşuri. vom descopen (şi esie ^osibil ca unn#dintre noi sâ ne( cutremurâmi că unii cercelâlon fi oameni i de şniniă prestigioşi ne-au averti/at deia anul acesia (2010| că planeta Pămânl are toate sansele sâ se confiunte cu^ de/lâniuuea unei inspâimântâloare catastrofe. ce ai piovoca la scu'rt timp dupâ aceea moartea a /ec'i de milioane de liinte umane. Oevenind conşuenti de toaie^ acestea. va fi uşoi sâ ne dâm seama ca.

\

farâ indoialâ. acesta este şi va râmâne ^ensul proletiiloT şi levelatiilor pe care -Fecioara Maria ni le-a fâcut la Fajima. in plus. devine (abia acumi cu putintă să intuim care este tâlcul ascuns al acelei vi/iuni infricoşâtoare ' la care au 'asistal la un moment dat - deloc intâmplâtor - peste 70 000-de fiinle umane care au fost maiiore la apaiiţia*ei miraculoasâ. in limpul acelei vi/iuni. toţi cei pre/enţi au vă/ut curn Soarele se desprinde de pe'cer şi se indreaptâ câtie Pâmânt cu o mare vite/ărin acele clipe. toti • cei prefenti.au trâit momente de g'roazâ cumphtâ. deoarece au fost fulgerătoi convinşrcâ globul solai chiar se va prâbuşi pe Pâmănt. Cu toate ca*acea cumplită vi/iune colectivă lce conlmuâ să lâmânâ o mare.enigmâi s a piodus.cam acum un secol. in anul 1917. latâ că in /ilele noastre |in . anul 2010). unii cercelâtori şi oameni de şiiinţă pies.tigiqşi tiag actualmeme semnalul de alarmă şi ne averti/ea/â că un aslfeîde fenomenijexaci aşa cum a fost acela cejja/fost infătişat pnn inteimediul unei'vi/ium tenfiante mulţimii de oameni pre/enti la Fatimaljpoate să se producâ oncănd in leahta'te. de/lântuind la scurt timpidupă aceea o cumphtă catastrofă planetară. ce ne-ar puiea afecia in viiioiul apropiat chiar şi pe noi. ceijcare citim acum aceste rândun. Zeci de milioane de fiinte umane (iar aceasta esţejî estirrîare minimâ) ai putea mun datontâ efectelor distrugâtoare neobişnuite. de lyngâ durată. ce ar putea să apară' in ur'ma de/lăntuim unei aslfel 'de catastrofe. La ora actualâ. este cvasi evidenl peniru noi toţi că intreag'a şiiinţâ ce există pe aceaslâ planetă este Jdeocamdatâ) complei neputinciofs^. şi tocmai de aceea. ea este. prin urmare. incapabilă sâ facâ fatâ unei astfel de catastrofe planeiare sau chiar sâ o evite. Corelând intr-un' mod mieligent,profeliile Fecioarei Maiia cu actualele preyi/iuni sumbie ale oameniloi de ştiintâ. ngputem da seama cu uşurinlă.ca o astfel de catastiofă planetara s-ar putea de/lănţui oncând . in viilorul apropiat. de indată ce ar apaie anumite condiţii favoii/anle. Având in vedere acest adevăr evident (câ şthnia acestei planete este complel nepulincioasâ). vâ oferirnin premieră o eficientâ/şi supfemâ alternativâ ce ne va permile (sperâm!!!) sâ evităm. numai cu ajutorul lui, * Dumne/eu. această cumphlâ catastrofâ planetară care se profilea/ă pentru noi.loli şi pentrul planeta Pâmânt in viitorul apiopial. Este necesar să ayem in vedere câ aceastâ alternativ» dumne/eias'că pe.care.o expunem in cadrul acestei broşuri va opera (atât spie bmele nostr individual. căi si spre binele luluror) dacâ multi dintie noi vom actiona de acum incolo (la anumi orelNUMAILAUNISON. conlinuare pe c operta 3
ISBN <»78.<»73-8279-*7-l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->