Lőrincz L.

László A TIZENHÁROM KRISTÁLYKOPONYA Ismertető a hátoldalról: Hernán, a bolond, beszélő tehénnel találkozik a kukoricásban a Grófnő kastélyában tombolni kezd egy kísértet, Lennon megtalálja a koponyát a falban, a kis, szürke öregasszony fára mászik, hogy megölje a gyilkosokat, a professzor szerelmét elrabolják, a háttérben kitörni készül az Arenal vulkán, s mindenütt ott leselkednek a "kicsik". A tizenhárom kristálykoponyának az Arenalhoz kell érnie, hogy megmentse a Földet a nagy katasztrófától. Lőrincz L. László A TIZENHÁROM KRISTÁLYKOPONYA GESTA Könyvkiadó Budapest, 2004. A borító Boros Attila munkája A szerző fotóját Tumbász Hédi, az Arenal vulkán képét Lőrincz Zsuzsa készítette Lőrincz L. László 2004. Hernán és a koponya 1. Pedro ezen a reggelen arra ébredt, hogy fel kellene küldenie valakit Villahermosába cukorért, mert nem volt biztos benne, hogy az a néhány zsák, amelyet pár nappal korábban Virgilio szállított le neki, megéri-e a másnapot. Odább lökte a kispárnáját és megsimogatta a homlokát. Nem is vitás, hogy az utóbbi időben megbuggyant a világ! Éppen úgy, mint Hernán, azzal a kis különbséggel, hogy Hernán nem mostanában buggyant meg, hanem úgy is született. Jóindulatúan, de buggyantan. Ami pedig a világot illeti, egyszerűen kiszámíthatatlanná vált. Néhány évvel ezelőtt még azt gondolta, hogy örökre befuccsoltak a régi ünnepek; csak a diszkó meg a bulik kötik le a fiatalok érdeklődését. Tavaly aztán valahogy megfordult a dolog. Igaz, diszkóba járnak azóta is, és az elhagyott pincékben is megrendezik a maguk kis őrjöngéseit, de valahogy ráéreztek a régi ünnepek ízére is. Egyszerre csak azt vette észre, hogy ilyenkor, halottak napja előtt sorban állnak a süteményekért - nemcsak az idősek, hanem a serdületlenek is. Emiatt aztán majd leszakadt a keze a nagy munkától. Tavaly, amint vége lett az ünnepeknek, el is határozta, hogy felvesz valakit maga és Hernán mellé segítségnek, mert mindketten belerokkannak a melóba, ha ez így megy tovább. Így került az üzletébe Fidelina, aki olyan szorgalmasnak és előzékenynek bizonyult, hogy néhány hónap alatt az ágyában kötött ki. Pedro nem is bánta meg, hogy a pártfogásába vette Fidelinát. A lány tisztességes volt, őszinte és lelkes. Így éltek ők hárman a városszéli kis cukrászdában: egymást segítve, nagy-nagy

boldog egyetértésben. Pedro elégedetten nyugtázta, hogy Fidelina nincs mellette az ágyban: bizonyára a műhelyben tüsténkedik a hülyével együtt. Idekerülése után néhány nappal Fidelina már magáénak érezte a kis cukrászdát, és úgy is bánt vele, mintha a sajátja lenne. Pedro pedig arra gondolt, hogy nemsokára feleségül veszi a lányt. Megvakargatta szőrös mellkasát, és kikecmergett az ágyból. A nap lila sugarakat szórt be az ablakon, mintha e furcsa színnel neki akart volna kedveskedni: Pedro a pillanat varázsától megihletve el is határozta, hogy valamelyik süteménye tetejét megszórja lilás cukorkával a hajnal és a kelő nap tiszteletére. Tudta, hogy ősei, az indiánok hódolattal viseltettek a Nap iránt, véres áldozatokat mutattak be neki - az a minimum, hogy ő, a kései utód is meghozza a maga áldozatát. Amíg a gatyáját rángatta magára, azon töprengett, hogy mivel tudná lilásra színezni a porcukrot. Talán, ha valamilyen lila virágot használna... Leballagott a lépcsőn a műhelybe. Odalent minden úgy volt, ahogy gondolta: Fidelina a padlót söpörte, a hülye meg a sarokban kucorgott és kukoricalepényt majszolt. Pedro megsimogatta a bajusza helyét, és Fidelinára kacsintott. - Jó reggelt, Fidelina. Fidelina behúzta a nyakát, és fel nem emelte volna a fejét a világ minden kincséért sem. - Jó reggelt! Pedro úgy érezte, hogy oda kellene rohannia a lányhoz, megölelgetni, és talán még vissza is csalogatni a hálószobába. Ezt is tette volna, ha nem áll előttük nagy munka: ott volt a nyakukon a halottak napja. A hülye Hernán úgy vigyorgott, mintha megütötte volna a San Jose-i lottó főnyereményét. - Jó reggelt, Pedro úr! Pedro nem tudta megállni, hogy amint a gyúróasztal felé haladt, bele ne csípjen a hajladozó lány fenekébe. Fidelina megrándult, és rávillantotta a szemét. Pedro majd elolvadt a gyönyörűségtől. Mi a boldogság, ha nem ez? Csak hát fogytán a cukor, hogy az ördög vigye el. Csípőre tette a kezét, és a bolondon kezdte legeltetni a szemét. Fidelinára itt van szüksége, ő sem mehet Villahermosába, marad hát a bolond. Vajon képes lesz-e elintézni á dolgot? - Hogy vagy, Hernán? - kérdezte a fülét vakargatva. A bolond kezében megállt a lepény és a gazdájára vigyorgott. - Jól vagyok, Pedro úr! Jól vagyok, gazda. - Mit eszel, Hernán? - Kukoricalepényt, gazda. Pedro mélyet sóhajtott. Tudta ő jól, hogy a fenébe ne tudta volna, hogy mit eszik Hernán, hiszen látja a kezében a kukoricalepényt, mégis megkérdezte, hogy a bolond válasza megerősítse elhatározásában. Mert ha Hernán azt válaszolta volna a kérdésére, hogy autógumit, gazda, meggondolta volna a dolgot. A bolond válasza azonban reményt csepegtetett a szívébe. Leguggolt Hernán elé, és az arcába nézett. - Nagy feladattal bízlak meg, Hernán fiam. A bolond arca elszürkült a félelemtől. Mint minden egyes alkalommal, ha Pedro túl közel hajolt hozzá: Agyában még ott kísértettek az intézeti haverok veré-

seinek az emlékei, a számtalan megaláztatás, amelyet el kellett viselnie, amíg a gazdához nem került. Bár a lelke mélyén sejtette, sőt biztos is volt benne, hogy a gazda soha nem ütné meg, mint mások tették, a múlt árnyai félelmet és rettegést pumpáltak a szívébe. Hátha mégis. Biztosan nem, de hátha mégis. - Feladattal, gazda? - suttogta anélkül, hogy tudta volna, mi is az a feladat. Csak annyit érzett, hogy valamit csinálnia kell a gazdának, talán lehozni néhány zsák cukrot a padlásról. - Úgy tudom, szeretsz autózni, Hernán. Hernán elvigyorodott. - Aztat szeretek, gazda. - Akkor autózni fogsz, Hernán. Idefigyelsz rám? - Figyelek, gazda. - Elmondom, mit kell tenned. Hamarosan idejön a teherautó. Virgilio úr vezeti. Tudod, kicsoda Virgilio úr? A bolond arca elsötétült. Nem hosszú időre, de Pedro azért észrevette. És azt is tudta, miért vonul át a nyugtalanság felhője Hernán arcán. Tudta, hogy Virgilio amolyan igazi tréfamester - nem izgatja, hogy bolond-e vagy épeszű az áldozata. Hallotta, hogy nem is egyszer megtréfálta már Hernánt, és a bolondnak ez nemigen tetszett. Ha csak tehette, elhúzódott a sofőr elől. - Tudom, gazda. - Na hát akkor nem kell sokat magyaráznom. Elmész Virgilio úrral Villahermosába. Hernán nagyot csuklott. Pedro már attól tartott, megakadt egy darabka lepény a torkán, de nem ez történt. Csupán a félelem csuklott Hernán gigájában. - Elmegyek... Virgilio úrral Villahermosába. - Úgy van, Hernán. Nem tudok mást küldeni. Fidelinára itt van szükség. Tudod, hogy hamarosan jönnek a süteményekért, és mi lenne, ha nem lennének sütemények? Hernán arcán újra átrobogott a rémület. Az lehetetlen! Eljönnek az emberek süteményt venni, és nincs sütemény? Az lehetetlen! Úgy robbant ki a szájából a kiáltás, mint az Arenal vulkánból a kő meg a hamu. - Elmegyek Virgilio úrral Villahermosába, gazda! - Jól van, Hernán - dicsérte meg Pedro úr. - Hoztok néhány zsák cukrot. Érted? A bolond szapora bólogatásba fogott. - Értem, gazda. - Jól van; Hernán. Hol akarsz ülni? Virgilio úr mellett vagy a platón? Hernán szívott egyet az orrán: - A platón... gazda. Pedro bólintott. - Akkor a platón ülsz. Elkapod, és Villahermosáig el sem ereszted a raktér szélét. Érted? - Értem, gazda. - Villahermosában felrakod a zsákokat, amiket Virgilio úr mutat neked. Virgilio úr nem nyúl a zsákokhoz, mert... - aztán csak legyintett egyet - mert nem nyúl. Feldobálod őket a platóra. Érted? - Értem, gazda. - Ráülsz a zsákok tetejére, és nem moccansz, amíg vissza nem értek. Ugye, bízhatom benned, Hernán? Hernán nyugtalanul nyelt néhányat. - Bízhatol, gazda. - Akkor jól van, Hernán.

A telefonhoz lépkedett, és felcsörgette Virgiliót. 2. Hernán mindeközben a sámlin kucorgott, és a szoba közepére bámult. Oda, ahonnan Fidelina csak néhány perccel korábban söpörte fel a lehullott porcukrot. Fidelina - bár meg volt győződve róla, hogy a bolondnak csupán annyi esze van, mint egy csirkének - mégis arra gondolt, hogy Hernán a fejét töri valamin. Vajon mi a fenén törheti? Fidelina nem kedvelte a bolondot. Annak ellenére sem, hogy tisztában volt vele: Pedro olyan jól járt vele, mintha aranyórát talált volna a bokrok alatt. Hernán nem kért fizetséget - csupán enni, inni és aludni akart a szeretetotthon meg örült, hogy magához fogadta valaki. Hernán boldog volt a műhelyben: egyenesen repülni szeretett volna, amikor a gazda megengedte neki, hogy apró kis kifliket formázzon a selyemcukorból: Pedro nem akarta Hernánt, nem is gondolt soha rá, hogy alkalmazottat vegyen magához, a sors azonban elrendezte a dolgot. Hernán, legutolsó szökése alkalmával, valahogy Pedro úr udvarába keveredett. Ott kapták el a rendőrök, és verték bilincsbe annak rendje és módja szerint. Pedro úr végignézte, amint a zsaruk megbilincselik a magas, enyhén vöröses hajú legényt, akinek taknya-nyála egybefolyt a rémülettől. Ki tudja, miért, de megsajnálta a szökevényt. Az egyik verejtékét törölgető rendőrtől sikerült megtudnia, hogy a fickó neve Hernán, tizenhét éves, annyi esze sincs, mint egy lapa madárnak, rendszeresen megszökik az intézetből, ahol a napjait tölti, ők pedig rendszeresen viszszaviszik. Persze nem is csodálja, hogy megszökik; a többiek halálra szekírozzák, mert bár jó erőben van a fickó, akár egy elakadt kocsit is kirántana az úttalan utak kátyúiból, jámbor, mint a birka. A többiek aztán ezt ki is használják rendesen. Legutoljára például a ruháját gyújtották fel, és csak kicsin múlt, hogy nem égett halálra. Ő maga sajnálja, de hát mit tehetne érte? Annyit azonban megjósol, hogy nem lesz jó vége a dolognak. Hernán előbb-utóbb agyonüt valakit, és akkor annyi neki. Elviszik a nevelőotthonból, és zárt intézetbe dugják. Kár érte, mert úgy egyébként rendes fickó. Pedro ezután két napig csak ide-oda ténfergett a műhelyében, majd felvette a legjobb ruháját, és bement az intézetbe. Ott megtudta, hogy Hernán német anya és Costa Rica-i apa gyermeke; valamelyik strandon fogant a fekete kvarchomokból épült buckák között. Az anya San Joséban szülte meg a gyermekét, majd rövidesen lelépett a balfenéken. Hernán vörös hajúra sikeredett, a szeme viszont fekete volt, mint a vulkáni hamu. Esze meg olyan kevés, amennyivel a legkisebb remeterák páncélját sem lehetett volna megtölteni. Pedro odaállt a langaléta kamasz elé, és igyekezett a szemébe nézni. Két megtermett nevelő tettre készen várakozott a háttérben, hogy a segítségére siessenek, ha Hernán rosszban sántikálna. - Szervusz, Hernán - mondta Pedro úr, és rámosolygott. Hernán majd a földre rogyott a rémülettől. Rá még soha nem mosolygott senki. Ha valaki nem ordítozott vele, az is többnyire csak röhögött rajta. Válaszolni nem mert a mosolygónak, csupán érezte, hogy mindeddig ismeretlen érzés kúszik fel a torkán.

Mi lenne, ha ez az ember, aki azt mondta neki, hogy szervusz, Hernán, magával vinné? Csak úgy, el innen, valahová. - Én egy kis cukrászüzem gazdája vagyok Hernán - mondta Pedro zavartan. - Süteményeket csinálok. Eljössz-e velem oda, Hernán? Hernánnak fogalma sem volt róla, mi az a cukrászüzem, és azt sem tudta, mit jelent pontosan az a szó, hogy gazda. De azért lelkesen biccentett egyet. - Elmegyek, gazda! Pedro aláírt néhány papírt, és magával vitte Hernánt. 3. Virgilio megérkezett a kapu elé, majd mint rendesen, ezúttal is kettőt dudált, aztán nekitámaszkodott a kormánynak, és türelmesen várta Pedrót. Pedro nem egyedül jött - mint rendesen - hanem Hernán kíséretében. Virgilio elvigyorodott. Úristen! Ha egyszer úgy istenigazából a kezébe kaphatná a fickót! Úgy megfingatná, hogy azon röhögne az egész város. Csak hát ez a Pedro mindig ott van mellette. Vagyis inkább Hernán kíséri, mint hűséges kutya a gazdáját. Pedro a kocsihoz lépkedett, és bedugta a fejét az ablakon. - Hogy vagy, Virgilio? - Én jól. Hát te? - Elfogyott a cukrom. Villahermosába kellene menni. Virgilio megvakargatta az állát. - Hány zsákkal? - Tízzel - mondta váratlan ötlettől vezérelve Pedro, pedig eredetileg csak ötöt akart mondani. Talán még tíz is elfogy az ünnep alatt... Virgilio tovább vakargatta az állát. - Ki rakja fel? Pedro nagy ravaszul lesütötte a szemét. - Én nem - rázta meg a fejét Virgilio. - Én aztán nem. Nem mintha nem passzolna a méltóságomhoz, csakhogy nem bírok emelni. Leszakad a seggem, ha emelni akarok. Én aztán nem bírom. - És ha veled küldeném Hernánt? Virgilio azt hitte, rosszul hall. Meghökkenve bámult a Pedro háta mögött szobrozó hülyére. - Ezt? - Ezt. Virgilióban fellángolt az öröm. Úgy látszik, eljött az alkalom, hogy megfingassa a hülyét. A francba, hogy éppen most nincsenek sehol a haverok! Ámbár csak egy telefonjába kerül, és odafurikáznak Villahermosába. Ott aztán eljátszadozhatnak vele. Már tudja is, hogyan... Nem, verésről vagy ilyesmiről szó sem lehet! Még a zsaruk is a nyakukra jöhetnének. Mégis, veszekedett egy mulatság lesz, az hétszentség! A rendőrök meg ha valakit felelősségre vonhatnak miatta, csakis a hülye lesz az! Pedro sem szólhat majd egyetlen szót sem, elvégre ők nem tehetnek róla. A fenébe is, csak óvatosan, nehogy kibújjon az orra lyukán az öröm, mert Pedro a végén még képes és megváltoztatja a szándékát. Csak óvatosan, óvatosan... - Nincs valaki más? - kérdezte fanyalgó ábrázattal. - Sajnos nincs - sóhajtotta Pedro. Virgilio gyanakodva csóválgatta a fejét. - Beültetném magam mellé, ha meg lennék győződve róla, hogy szobatiszta-e.

- Pedig az - mondta Pedro. - Akkor is, ha himbálódzik a kocsi? Pedro a plató felé intett. - Ellesz ott hátul. - Jó ötlet - bólintott Virgilio, aztán hirtelen felemelte a kezét. - Mégse jó. Mi lesz, ha leesik? - Majd kapaszkodik. - És ha leugrik? - Miért ugorna le? - Mert hülye. Azért. - Nem ugrik le. Virgilio megvonta a vállát. - Jól van. Te tudod. Megmondtad neki, hogy mi a dolga? - Meg. - Meg is értette? - Annyira azért nem hülye, hogy ne értené meg. Virgilio udvariasan a plató felé intett. - Pattanj fel, Hernán. Hernán felpattant, a kocsi elindult. Virgilio elvigyorodott. A fenébe is, megcsinálta a frankót. Lesz itt olyan szórakozás nemsokára, de olyan! Gázt adott, és nagyot kiáltott, amikor már tisztes távolba értek, és Pedro nem hallhatta meg. i - Viszem a hülyét! Úristen, viszem a hülyét! Pedig csak a halált fuvarozta a teherkocsi platóján. 4. Virgilio nem fért a bőrében örömében, mégis óvatosan kerülgette az országút betonjában terpeszkedő hatalmas gödröket. Egészen addig, amíg eszébe nem jutott, hogy Villahermosáig meghintáztatja egy kicsit a bolondot. Fejébe húzta a kalapját, gázt adott, majd megkereste a legmélyebb kátyút és belehajtott. Maga is felröppent tőle a fülke tetejéig, bele is verte a fejét, de a kalap szerencsére felfogta az ütés erejét: Amikor aztán a fülke hátulsó ablakán át hátrapillantott, meghökkenve látta, hogy Hernán nincs a platón. Gyorsan a visszapillantóba nézett: Majd elveszítette uralmát a járgány felett a röhögéstől, amikor felfedezte a kocsi mögött ugrándozó vörös hajú féleszűt. Virgilio hahotázott, és arra gondolt, hogy megváltoztatja a tervét és továbbmegy. Hát tehet ő róla, hogy a hülye kiesett a raktérből? Ő figyelmeztette Pedrót... Aztán mégiscsak lassított. Ha továbbmegy, rakhatja fel maga a zsákokat, a mobiltelefonján Villahermosába csődített barátairól már nem is beszélve. A végén még majd őt fingatják meg, amiért hintába tette őket. Amíg a fülkében vívódott, hogy tovább menjen-e a hülye nélkül, vagy várja be, és a jó hecc reményében vigye Villahermosába, belefutott egy tehéncsordába. Jó negyedóráig tartott, amíg kikecmergett közülük. Óriási csorda volt, különlegesen kíváncsi tehenekkel. Valamennyien meg akarták nézni a kocsiját, és természetesen valamennyien szemből. Ott álltak előtte, nézték, kérődztek, és néha bőgtek is egyet-egyet. Aztán amikor az, amelyik már megelégelte a kíváncsiskodást, továbbment, azonnal egy másik állt a helyére. Persze, megtehette volna, hogy átnyomakodik közöttük, csakhogy nem akarta összeakasztani a bajuszát a szavanerókkal, a tehénhajtókkal. Ha valamelyik állatnak ráhajt a lábára, vagy oldalba löki, nem köszönik meg neki. Nemegyszer látott már korbácsos szavane-

rókat, amint egy-egy bűnös sofőrt püföltek. Amikor a csorda végül elvonult, és a felvert por is leülepedett, hátralesett a raktérbe. A bolond nem volt a platón. Megrázta a fejét, és ismét a visszapillantóba nézett. A bolond már nem ugrándozott a kocsi mögött. - A francba! - szaladt ki a száján a szitok. - Hol lehet ez a barom? Várt egy kicsit, hogy még jobban eloszoljon a tehenek által felvert por, s amikor még ekkor sem látta Hernánt, dühösen felhorkant, kivágta a fülke ajtaját, és leugrott a betonra. Éppen bele egy mély kátyúba. Jól megrándította a lábát, ami még csak tovább rontott eddig sem rózsás hangulatán. - Vigye el az ördög ezt a barmot! - dühöngött a port köpködve. - Csak hülyékkel ne kezdjen az ember! Merre vagy... hogy is hívnak, te... Hernán?! Alaposan meglepődött volna, ha valamilyen csoda folytán belelátott volna az út mellé telepített banánültetvény első sorai mögé. Hernán ott térdelt a földön egy ki tudja, ki mellett, aki úgy a kezébe kapaszkodott, hogy Hernán azt hitte, meghal a félelemtől. 5. Pedig nem sokkal azelőtt még fent kucorgott a hatalmasakat ugró teherautó platóján, és úgy szorította a deszkát, hogy belefehéredett a keze. Hiszen Pedro gazda meghagyta neki, hogy egyetlen pillanatra sem eresztheti el. Ő nem is eresztette volna el, csakhogy a deszka kígyóvá változott, és egyre-másra ki akart csusszanni a markából. Ő meg csak kapaszkodott, és azt sem vette észre, hogy vér serken ki körmei alól. Aztán egyszerre csak a levegőben találta magát. Felröppent a madarak közé, miközben a kocsi kifutott alóla. Szerencsére a talpára zuhant, és még csak el sem esett. Azzal a lendülettel, ahogy a betonra huppant, már futott is tovább. Egyenesen bele a tehéncsordába. Hernán egyetlen pillanat alatt jéggé dermedt. Ha igazán félt valamitől a világon, akkor a tehenek voltak azok. Még képen sem bírta nézni őket. Egyszer látott néhányat egy könyvben, amit valamelyik nevelője mutatott neki, és ő azonnal bepisilt tőle. Nevelője persze nyomban lekevert neki néhány fülest, és megpróbálta megmagyarázni, hogy a tehenektől nem kell félni; a tehenek szeretik a gyerekeket, a tehenek adják a finom tejecskét. A bikákról viszont mélyen hallgatott. Hernán ebben a tekintetben is a pedagógia csődjének bizonyult: ahelyett, hogy megnyugodott volna és megszerette volna a tejecskét adó jámbor lényeket, csak még jobban rettegett tőlük. Ki lehetett volna zavarni a világból a tehenekkel. Most aztán ott reszketett a számtalan átkozott jószág között, és természetesen eszébe sem jutott, hogy a tehenek adják a tejecskét a jó gyerekeknek. Fülére szorította két tenyerét, és üvölteni kezdett. Előbb csak halkan, aztán egyre erősebben. A tehenek és a közöttük tébláboló néhány bika ügyet sem vetettek rá. Talán meg sem hallották az üvöltését. Megnézegették maguknak, és máris ballagtak tovább. A teheneket nem érdeklik a hülyék. Aztán egyszerre csak történt valami, ami ha lehet, még az eddigieknél is reszketősebb félelemmel töltötte

el Hernán szívét. Az egyik tehén megállt előtte, rávétette szomorú szemeit, majd kidugott a szájából valamit, amiről Hernán nem tudta, hogy a nyelve, és végigsimította vele a meztelen karját. Hernán csak annyit érzett, hogy érdes, nedves, és ki tudja, még milyen valami fut végig a bőrén. Összerázkódott és nyomban abbahagyta az üvöltést. Levegő után kapkodva ugrott néhányat; igyekezett kikerülni a bambán rámeredő szörnyeket, majd amikor sikerült a csorda szélére vergődnie, egy minden eddiginél hatalmasabb ugrással bevetette magát a banáncserjék közé. Egyetlen érzés munkálkodott csupán benne: el innen, amilyen messze csak lehet! Kifutni a világból, hogy soha többé ne érezze azt a kimondhatatlan iszonyatot, amelyet akkor érzett, amikor a tehén szájából kiugró valami végigkaristolta a bőrét. Futott volna tovább, talán valóban a világ végénél is messzebbre, ha tudott volna. Csakhogy valami a lába köré csavarodott, és nem hagyta továbbszaladni. Egyetlen pillanatig azt hitte, az a piros szörnyűség a tehén szájából utána futott, és a lába köré csavarodott, de ahogy lefelé pislogott, nem látott semmi figyelemreméltót. Pedig volt ott valami - erősebb még a legerősebb acélkábelnél is. 6. Hernán éppen lehajolni készült, hogy megnézze, nem csavarodott-e mégis a bokájára a piros szalag, amikor meghallotta a furcsa hangot. Mintha kígyó sziszegett volna rá a cserjék mögül. Hernán felkapta a fejét. A kígyóktól nem félt, talán még szerette is őket egy kicsit. Olyan kicsi volt még, hogy át tudott futni a nagy asztal alatt, amikor Evaristo haverja behozta a szobába a kígyót. Szép színes volt; éppen olyan, mint az a varázscső, amelyet a nevelőnéni mutatott nekik. A csőben színes pöttyök és foltok ugrándoztak; olyan szépséges micsodákat rajzolva a cső másik végére, hogy szinte megállt a szívverése a gyönyörűségtől. Ráadásul, ha megrázta a csövet, a foltok, pöttyök és csillagocskák mindig másféle mintát mutattak. Hernán napokig el tudta volna nézni őket, ha a nevelőnéni hagyja. Nos, a kígyó is ilyen szép, csíkos és pöttyös volt, és Evaristo találta a kertben. Ott napozott a kerítés kövein, s amikor Evaristo megközelítette, nem mutatott hajlandóságot a távozásra. Ezért aztán Evaristo elkapta, bedugta a zsebébe, felvitte a szobájukba, és attól kezdve az ő kígyójuk volt. Mindenfélével etették volna, ha a kígyó evett volna. Csakhogy a kígyó étvágytalan volt, mint Evangelio: akkor sem evett, ha pofozták is miatta. A kígyót ugyan nem pofozták, csak biztatták, de ő nem is figyelt rájuk. Inkább meg akart lógni, ha kivették a párnahuzatból, amelyben őrizték. A szobatársak gyakran elgyönyörködtek a színeiben, játszottak is vele, sőt Evaristo még legyeket is fogott neki. A kígyó azonban ezeket sem ette meg. Megszaglászta ugyan őket, de nem akart vacsorázni belőlük. Akkor lett nagyobb baj a kígyóból, amikor Ramón, a másik hálóteremből megharagudott rájuk, és befújta Gamboa úrnak a dolgot. Gamboa úr természetesen azonnal látni szerette volna a csúszómászót. Nem volt mese, meg kellett mutatni neki. Gamboa úr megnézte, kiáltott egyet, elhajította a párnahuzatot, s valamenynyiüket sebesen kiterelte a folyosóra.

Ami ezután következett, az teljességgel érthetetlennek bizonyult számukra. Jött egy rendőr meg egy másik férfi egy hosszú bottal, amelynek hurok tekergőzött a végén. Ezzel a hurokkal elkapta Leónt - mert akkor már neve is volt a kígyójuknak; ha jól emlékszik, Evaristo adta neki - és beledugta egy zsákba. Hiába könyörögtek neki, hogy ez az ő kígyójuk és León a neve, a pasas ügyet sem vetett rájuk. Összehúzta a zsák száját, és óvatosan maga előtt tartva, eltűnt a szemük elől. Ekkor látták Leónt utoljára. Azalatt a néhány nap alatt, amíg León náluk lakott, sokat tanultak tőle. Megtanultak úgy mászni, mint ő, mert Leónnak nem volt lába; megtanultak összetekergőzve aludni, és megtanultak sziszegni is. Mert León nem bírt értelmesen beszélni, ahogy dk - nem, León - csak sziszegett, és tekergőzött összevissza. Hát ezt a sziszegést hallotta Hernán a banáncserjék között, és azért nem félt a kígyótól, mert meg volt győződve róla, hogy León bujkál a zöld levelek és barna törzsek mögött. Ez aztán egyszerre elfelejtette vele a teheneket, az autót, Virgiliót és Pedro gazdát is. Mindent elfelejtett, ami Leónon kívül létezett ezen a világon. Látni akarta Leónt, és kicsit játszani vele. Óvatosan körülnézett, hogy nem leselkedik-e a nevelője valahol, s amikor nem látott semmi gyanúsat a környéken, elindult a sziszegés felé. Hernán nem tudta, honnan is tudta volna, hogy nem önmaga akaratából közeledik egy különösen vastag törzsű cserjéhez, hanem valaki irányítja a lépteit. Olyan erővel, amelynek nem lehet ellenállni. Hernán már ujjai begyén érezte a kígyó langyos testét, puha pikkelyeit, karcos bőrét. Istenem, León! Hol csavarogtál eddig? Egyszeriben megfeledkezett a lábáról, amelyet még néhány perccel azelőtt is gyanakodva vizsgált. Csak ment derűs arccal a nagy találkozás reményében a cserje irányába. Amikor aztán odaért, a csalódottság és a rettegés olyan hullámai törtek rá, mint nemrég a tehenek között. A banáncserjék mögött, félig letakarva, nem León várt rá, hanem egy ismeretlen valaki, talán egy kisgyerek - egy intézetből szökött fiúcska - és éppen akkor emelte fel a fejét, amikor észrevette. Ez a valaki sziszegett felé, mint León, a kígyó. Hernán megfordult, és menekülni próbált, de a lábára fonódott, láthatatlan kötél nem engedte. Még szorosabban csavarodott rá és lerántotta a kisgyerek mellé a földre. 7. Hernán lehuppant a göröngyös talajra, és nem moccant többé. Tudta, hogy vannak nála hatalmasabb erők a világon: azokkal nem szabad dacolni, jobb, ha azt teszi, amit elvárnak tőle. Így van például Pedro gazdával is. Amit mond, azt meg kell tenni. Pedro gazda okos és hatalmas: mindig tudja, merről fúj a szél. Egyszer hallotta, amint Fidelinának mondta. Hernán ekkor elgondolkodott a dolgon, és minden irigység nélkül azt kívánta, hogy bárcsak ő is olyan nagy és erős lehetne, mint a gazda, akkor mindig tudná, hogy merről fúj a szél. Később ki is próbálta a tengerparton, ahova egy vasárnap délután Pedro gazda vitte ki Fidelinával együtt. Hogy kipróbálja, merről fúj a szél; feldobott egy marék homokot a levegőbe. A szél valóban fújt, és tele

és talán jó sokáig így is tartotta volna. León.is fújta a szemét homokkal. csupán csak egy kicsi. hiszen a kígyóknak sem lábuk. bár a fene se tudja.Mi a.. tovább sziszegett. Mintha visszatért volna a régi szobájába. Összehúzta a szemöldökét. Hernán felüvöltött. amikor a banáncserjék ágai hajladozni-recsegni kezdtek: egyikük-másikuk el is törött. sem kezük. Fel akarta emelni a karját. Solano úrnak bizonyára a karján volt az órája. Pislogott egy kicsit.! Csak akkor riadt fel. nem látta a kezét . Nem látta a lábát . Pedig szerette. A kígyó azonban nem hagyta. hogy figyelmeztesse a veszélyre. . bár azt az órát. amikor felengedte a hülyét a kocsi platójára. szétterpesztette négy lábát és ránézett. A lábára fonódott láthatatlan kötél azonban nem engedte. Behunyta a szemét. neved? . és fel akart ugrani. Ekkor meg arra gondolt. hogy újra itt vagy. hogy majd az oldalára fordult tőle. és a fejét sem látta: azt egy kámzsa takarta el.. Bár szinte biztos volt a dolgában. akkorát. Jó nagyot rántott rajta. otthon felejtette. amit a gazda ajándékozott neki. amelyben ő élt. az állatok is . hogy nem is láthatja. hogy van ez. és a kígyó sziszegését hallgatta. Hernán eltátotta a száját. amelyek örökre titkok maradnak. és hamarosan meghal. Anélkül. Hernán nem érezte meg az ingerültséget a sziszegésében. mégis megtette. Akkor Hernán megfogadta magában. Sziszegett valamit. és León ott sziszegett volna a párnahuzatban: Kellemes hangulat tört rá. hiszen a szörnyeteg eltaposhatja. León közvetlen közelébe. majd rémült szemei előtt kibújt mögülük egy tehén. Sokáig bámulta. 8. Visszarántotta a cserje alá. Ha nem is León. hogy Solano úrnak ütött az utolsó órája. és szótlanul hallgatta a szavait. és az ismeretlen felé suttogta: . rongyos köpenykét. és el is tudta ütni az utolsót. és megátkozta azt az órát. ütött az utolsó órája. ha nem érzi. Abban a világban. A gazdától hallotta egyszer. mégis kígyó. hogy ezután is mindig a gazdára hallgat. aztán elhallgatott. Rémülten kinyitotta a szemét és a lábára pislogott.kérdezte megnyalva a szája szélét a tehén. hogy mozgolódott vagy felé kúszott volna. hogy valaki megrántja a lábát. hogy megmutassa Leónnak a közeledő tehenet. De jó. Virgilio ezalatt az úton toporzékolt. ha nem is ment.eltűnt a köpeny széles ujjában. és ez a sziszegés megnyugtatta Hernánt. hogy a tehén beszél.. Vannak titkok. de nem látott rajta semmi különöset. A tehén megállt vele szemben.León? Megint zsákba dugtak? A másik tovább sziszegett. aztán alaposabban is szemügyre vette az ismeretlent.a köpeny eltakarta. Hernán úgy érezte.. amivel az a másik megrángathatta volna. talán el is bóbiskolt volna. hiszen a karórák nem ütnek. és ha a kígyó hagyja. Előrehajolt. Megszólalt viszont helyette a tehén. Semmit nem látott rajta. Hermán azért tett egy próbát. Hernán nem sokáig csodálkozott rajta. Leónt azonban nem érdekelte a tehén.

Hernán.Miért? .Jó.Én beszélek. . .És a gazdánál lakom. Megteszel nekem valamit? .Nem a tehén beszél hozzád.Meghalok. .Kifliket csinál. . Hernán az üresnek látszó köpenyre szegezte a tekintetét. és neki válaszolnia kell a kérdéseire. . félek. . hogy meghalok.. .mondta. Nem tehetett azonban ellene semmit. ket? . mindenesetre valaki más beszélt belőle. . . Legalább nem kell félnie tőle..Mondtad . mert most meg azt kérdezte tőle: . . .Mert..bólintott Hernán.Félek . . itt a földön.mondta gyorsan Hernán...Virgilio úr.tudakolta a tehén. Van valaki veled.. Mint amikor a gazda kérdez. És süteményt süt. . hogy beszélgetett Leónnal. beleturkálna az agyába.Hernán . temess el.Miért rossz? Hernán éppen nekikezdett volna a magyarázatnak. Én csak felhasználom a hangszálait. Hernán. Nagyon fontos.Mi a.beszélhetnek. Ő beszél helyettem. . .. hanem.. Az persze már rég nem érdekelte. hogy honnan tudja vagy érzi mindezeket. .Mert nem tudok.bólintotta Hernán. én. Még a bőre is beleborsódzott a nagy kotorászásba.Jól van. Hernán.León? Furcsa érzések szorongatták a fejét.. .Ne gyere közelebb hozzám! A tehén bólintott... nem megyek. . ki volt.. León. Elmondom. .. .Figyelek.Rossz ember. amikor a tehén ismét bólintott egyet.Nem kell sajnálnod. hogy ővele nem akart beszélgetni. ..Félsz tőlem.Sajnállak. Hernán még nagyobbra tátotta a száját. .Mi.. . gazda? .Ő. Hernán? .. legyek León. és ezt valahogy ő maga is észrevette. Hernán vagy? . miért.. Elég baj. Méghozzá őszintén.. Félek.Megteszek . Hernán? Hernán ettől kezdve nem volt Hernán.. . akárcsak a tehén.. Tudja és érzi.Te.kérdezte még egyszer a tehén. hogy mit szeretnék tőled. és kész..Te miért nem beszélsz? . Megkérnélek valamire. és úgy válogatna benne. Csodálatosképpen ezt is azonnal megértette.. amikor ki kell szednie az édes tejből a kukoricaszemeket. . A tehén megérezhetett valamit Hernán rémületéből. Először is.Ki az a.Mondtam már. .. mint ő.Kifliket selyemcukorból. kicsodá? . neved? . Hernán? Hernán is bólintott.Ide tudsz figyelni rám. Annak idején Evaristo azt mondta. Ki tudja. ha nagyon akarnak.. Nem tudom. . Úgy érezte. mintha valaki leemelné a koponyája tetejét... Mi a fenét mond ez a tehén? Meghal? Annál jobb.Nem akarlak bántani.

amelybe majd beletemetheti Leónt. hogy ! vissza az egész. Hernán? Hernán csodálatosképpen megértette. .Azt szeretném.Van valami kívánságod. de a valami mégis odagurult a lábához.Van itt még valami fontosabb is. vagy talán ez a jobb megoldás . ne legyenek a marhák az úton. hogy puszta kézzel megássa a puha földbe azt a sírt.ismételte León. Hernán! . León. rohadtul kellemetlen a dolog. . Hernán.ajánlkozott Hernán.Elmegyek doktorért .hogy mire visszamegyek. . mint inkább a haverok miatt. Csak a csörtetés zaja maradt utána. ott aztán elmeséli a cukrásznak.. Virgilio sóhajtott. hogy hagyja a fenébe a bolondot. és vagy egyedül megy Villahermosába.Nem lesznek ott. a fene vigye el. mint ahogy a kígyóknak sincs..Odaviszem. . hol keresse a hülyéjét? Szerencsére a probléma magától is megoldódott. doktorért kell menni. hogy a buggyant Hernán annyira megrémült a kocsit körbefogó tehenektől.Doktorért?! Nem kell doktor Nekem mindenképpen meg kell halnom. hogy León meg ne gondolhassa magát. . vagy mind a kettő. Érted? . Te jó szagú úristen. .. hogy leugrott a platóról és beleveszett a banánültetvénybe. és ismét lekászálódott a betonra. hiszen nem volt keze... Hernán meglepetve látta. hogy a jó anyjával szórakozzon. 9.A kígyó megmozdult. Nem is annyira Pedro. . Virgilio már-már azon volt. és temess bele! Jó mélyet áss.. hogy senki ne vehessen észre. A láthatatlan zsinór ezúttal nem rántotta vissza a kezét.Értem. .. hogy csak úgy kurjongattak a telefonba. Most mondja nekik. Hiába szólongatta. hogy a tehén hatalmasat ugrik . mi lehet az és mivel gördítette.Áss nekem egy gödröt.laposat pislantott a tehén felé . és nekilátott. Ha beletemettél. Hernán. . nem lesz buggyantfingatás. Temess el. Hernánnak fogalma sem volt róla. vagy a tehén.Hát. mert a bolond leugrott a kocsijáról? A végén még megszorongatják a torkát. Hernán sóhajtott.. csak nem került elő. majd hatalmas bőgést hallatott. sajnálom. taposd le a gödör helyét. itt? .. Hernán.. mi az a kívánság. . Gyorsan bólintott. A tehénen nem látszott. mintha megszabadult volna valamitól. . és meg sem áll Pedro műhelyéig.visszafordul.négy lábával egyszerre dobbantva dobta fel a testét a levegőbe..Ha valaki beteg. hogy megsértődött volna a kívánságán.. és eltűnt a sűrűben. A tehén gúnyosan felnevetett... Annyira megörültek a mókának.Vidd magaddal az Arenalhoz.Mi az? .. Csakhogy. és Hernán lábához gördített valamit.. Többé.Rövidesen meghalok . nem hallod a szavam.Ezt. Hernán.. . Vedd magadhoz ezt a tarisznyát! Hernán lehajolt és felemelte. .

semmi sem volt a vállán .. Bár Virgilio esküdni mert volna rá. hogy mindig elhagyják mindenüket..motyogta félrenézve.. . Bizonyára ott lapult valahol Hernán lötyögő inge alatt. és magához szorította a tarisznyát: Csak nehogy baja essék.nyögte Hernán.sem tette ki az ablakba: erre a célra ott volt Fidelina.. hogy amíg a tehenek között bóklászott. Amilyen gyenge szíve van annak az ostoba Pedrónak.sőt még a kezében sem volt semmi.. bármennyire is igyekezett a cukrászmester. Az ott mi a válladon? Hernán a vállához kapott. Virgilio megtorpant. nem sokat törődött a dologgal. Éppen akkor mászott ki a cserjék közül. hogy átugorja az árkot.Nem tudtad. bamba tekintetű. amikor a mosómedvék Martinit szódával. Hernán az útpadkán állt. arra. egy sarok mögött. mi történt ezzel a fickóval? Sóhajtott és megcsóválta a fejét. . Igaz. tehenektől.. .Mit? . csak részben sikerült neki. Ő inkább megfelelt vendégcsalogatónak. csak nem taposták meg a marhák? Virgilio odaballagott hozzá.. ami igaz. hogy elfogadható segédmunkássá alakítsa Hernánt. mintha sírt ásott volna velük. te balfácán? . ..Ott. mintha nem tudná.Ja. és beóvatoskodjék a banáncserjék közé. .sem tarisznya. Mintha úthenger ment volna át rajta. történhetett vele valami. Görnyedten állt. csak nehogy elveszítse! A nevelőotthonban egyszer azt magyarázta a nevelőbácsija egy másik nevelőbácsinak. . és ne keressenek másik cukrászt helyette. . hogy a tehenek nem bántanak? . .. amelyen a tarisznya lógott.. . 10..Hol jártál. Hernán a platón ült. hogy amikor a bolond felkapaszkodott a teherautó platójára. Kezei feketék. Hernán? A fickó a cserjék felé lendítette koszos kezét. és tisztes távolságban megállt előtte. Te jó ég. Elégedetten a kormányra vert. Nem messzire lapult tőlük. ami szokatlanná tette az arckifejezését. büdös is volt egy kicsit. Hernán? Hernán felemelte a fejét.Éppen nekiveselkedett volna. . Piszkos volt és taknyos. hogy a vásárlói ne rettenjenek vissza tőle.A tejecskét. mint a megelevenedett szerencsétlenség.. sütemény . és elindult Villahermosa felé. .Mit kerestél arra. Éppen csak annyira. vagy úgy. Virgiliónak azonnal feltűnt. amikor hirtelen megpillantotta Hernánt. Mintha nem lett volna annyira ostoba a tekintete sem. Persze így. sütemény. Hernán soha nem volt az a kimondottan gusztusos pasas. hogy hol van.Kifli és. de mintha valamelyest kisimultak volna a vonásai.Féltem a.Következzék hát a móka.Csak. sem egyéb . Arca piszkos volt. A francba is. hogy az a legnagyobb baj a bolondokkal. még útravalót is adott az ütődöttjének.Hol a francban voltál.Ők adják a tejecskét . Csak dolgozna nála a fickó! Akkor kapna elemózsiát. elkent takonycsík csillogott rajta. kacagás! Gázt adott.

amikor itt volt León a levegőben. csak azt ne. hogy bizony ez a legnagyobb baj a bolondokkal. nem ijedt volna meg annyira. Hogy a fenébe ne reszketett volna. nem is eszi meg. csakhogy Evangelio még soha nem veszítette el semmijét. a kígyó azonban nem sziszegett rá. és visszaküldik az intézetbe. és csak akkor megy Tarzant játszani.. Evaristo sem az .legfeljebb Evangelio lehet bolond. kerek szemével. nem elveszíteni. mint a madár. Persze. Vagy ha az is. mert akkor bolondnak fogják nézni. ki a bolond? Ő nem az. porcukorral megszórni a tetejüket. csak azt ne! Magához szorította a tarisznyát. Hernán felemelte a tarisznyát. Még akkor sem. Azért azt sajnálja. ha León valódi nagyságában mutatkozott volna meg előtte. nem az a León volt. hogy ő Tarzan.ez olyan biztos. és nem is beszélt hozzá. hogy Evaristo jobban tudott Leónnal bánni. Hernán várta. . Hernán a plató aljára lapult és reszketett a félelemtől. Az az igazság. hirtelen feltűnt előtte a levegőben León arca. és nem volt szabad kicsúsznia a szobájukból. mintha meg akarna győződni róla. istenem. amit elveszíthetne. miért is lenne az. és Fidelina is megharagszik. mint ő. A ruháit is rendben lerakja a földre. ha csak úgy egyszerűen megjelent volna előtte León.Még. így Virgilio nem hallotta meg kétségbeesett kiáltását. hogy León nem bántja. akitől a tarisznyát kapta. Csak nézte nagy. felpakolják egy másik kocsira. még ha a legyeket. hogy León megszólaljon. ha meggyőződött róla. A másik nevelőbácsi erre azt felelte. kitől is kapta? Leóntól! Hát persze hogy Leóntól. Leónnak itt. Úgy repült a levegőben. Csakhogy ez a León. hogy nem tudta pontosan. istenem. miről beszélnek. hát alaposan megnőtt közben. Jaj. és a kocsi mellett elfutó banáncserjéket nézegette. León a barátjuk. sokszor pedig. Szerencsére a kocsi éppen ekkor futott bele egy hatalmas kátyúba. a dzsungel fia. hosszú teste. mint hogy éppen söpörni készül . a kocsi felett.mondta leplezetlen büszkeséggel . vagy csak egyszerűen rásziszegjen. és visszaviszik a nevelőotthonba! Pedro gazda megharagszik rá. Persze ő sem ijedt volna meg tőle. megvan . és egyetlen pillanatra sem vette le róla a szemét. Ő meg elgondolkodott ezen. amikor párnahuzatban tartották.. és azt hiszi magáról. aki ott lebegett a kocsi platója felett.és pontosan hallotta. Hiszen nem félt tőle. Jó.. Hernán még soha nem látta ilyen félelmetesnek León arcát. Hernán rémülten felkiáltott.. de annyira szereti a süteményeket nézegetni.meztelenre vetkőzik. hogy Evangelio valóban bolond egy kicsit. Ahogy a tarisznyát szorította. méghozzá két okból is. amiket fognak neki. Jaj. farka a banáncserjéket verte. amit a gondjaira bízott. és a kígyó felé nyújtotta. és úgy nézett rá. Kitől is kapta a csomagot? Jaj. hiszen nincs is neki semmije. csak azt ne! Amikor annyira. lehet. kiről is van szó. Akkor viszont ki lehet a bolond? Csak nem elveszíteni a csomagot. tudta. mert ő aztán néha tényleg furcsán viselkedik. csak azt ne. mondjon neki valamit. Nem eszik. szereti őket. kiborítani őket a tepsikből. hogy Evaristo nincs itt vele. hogy megvan-e még a csomag. ahogy még soha. Az egyik. hogy jól össze vannak-e hajtogatva. hatalmas feje volt.

Hernán kirántotta. Elvégre az övé a csomag. hogy a hatalmas repülő kígyó beszél hozzá. és Anzelmo páternek ez nem tetszett. Hogy mi. Sóhajtott. .közben felbukkant Anzelmo páter feje is.hallotta León reszelős kiáltását. Szerencsére Anzelmo páter nem sokáig látszott a levegőben. mintha hasmenése lenne. Anzelmo páter fenyegetően nézett rá. Nem lehettek olyan hülyék. amióta az a dolog történt vele. és némi habozás után beletúrt a tarisznyába. ismeretlen erő arra késztette. Abban a pillanatban nyekergett fel egy énekesnő hangja. de jó móka lesz! Hernán előregörnyedt. bizonyára felemelte volna. . mint egy óriási madár. Nem attól rémült meg. hogy meggyőződött volna róla. Egyszer Evaristo odatett az orra elé egy almacsutkát.kiáltotta a páter. mint León. És mégis meghallotta a hangját. és nem is fogom elveszíteni.a hangjában. Hernán úgy gondolta. a páter feje darabokra hullott szét tőle. Hernán azóta rettegett a koponyáktól.Nem veszítettem el.A kígyó az oka mindennek! . de amint a hűvös micsodához értek az ujjai. Én aztán tudok rá vigyázni! Ekkor megszólalt a kígyó. Hernánnak már olyan lesz a gyomra. gömbölyű tárgyhoz értek az ujjai. hogy megfenyegesse vele.Nézd meg.Nézd meg. Hernán! . Csakis a kígyó! Ha a kígyó nem lett volna.közvetlenül León feje mellett . Hernán! Nézd csak meg! . Úgy. A kocsi úgy ugrált alatta. mint a latrina. Kikereste a legmélyebb kátyúkat.biztatta. hűvös. 11. hogy ezt ne értsétek meg! Ő csak annyit értett az egészből. . Úristen. amikor sima. mit is rejt a tarisznya belseje. akkor a koponyák voltak azok.Nézd meg. Mire megérkeznek a tetthelyre. ha nem kapcsolja be éppen a rádióját. mikor Hernán elüvöltötte magát. . hogy összeszorul a torka a rettegéstől. hogy fogja meg. Még Evaristónak is csak nagy sokára mondta . ahogy a tehén is megszólalt. Vajon mi lehet benne. Nem tudhatta. és óvatosan kinyújtott lábai közé vette a tarisznyát. A kígyó beszélte rá Évát. arra nem akart visszaemlékezni. Anzelmo páternek nyilván másféle kígyója volt. . mi van a tarisznyában. Aztán akkorát ordított. Csak kicsit remegett meg a keze. Úgy repült a kocsi felett. León azonban továbbra is vele maradt. mert ő almát sem akart enni. mi van a tarisznyában. Mert ha félt még valamitől a teheneken kívül. bár a tehén tátogott a szájával. és ha lett volna mutatóujja. és lepotyogott a kocsi mögött az útra. hanem attól. vajon mi? Hernán hosszú ideig tapogatta volna anélkül. és belevezette a tragacsot. hogy Virgilio ismét szórakozni kezdett vele. hogy Virgilio is meghallotta volna. eredendő bűn sem lenne. hogy egyenek az almából. hogy engedelmeskednie kell Leónnak. mi van benne! Hernán érezte. hogy megrázza kicsit a bolondot. de Leónt ez sem érdekelte. Hernán fölött . León viszont nem. nem olyan. hogy a kígyó almát evett. amit Anzelmo páter akkor mondott nekik. és rántsa ki belőle. A kocsi zöttyent egyet.

hogy amikor még kicsi volt. Úgy a kezéhez ragadt. Óvatosan. Az éjszaka pedig egyenesen gyönyörűséges volt. Gyerekek jöttek szembe vele. amelyen egyszerre csak színes csillagok gyúltak ki. Szerencsére Virgilio annyira el volt foglalva a rádiója tekergetésével. éppen Anzelmo páter mutatta nekik egyszer egyik könyvében. mi történik a platón. lángoló szemű rémre. ő pedig viszonzásképpen elmesélte a koponyát. Hernán még ennyi idő elmúltával is rémülten emlékezett vissza arra a szörnyűséges. és nem engedte. Egészen addig. de akkor hirtelen előugrott mögülük egy szörnyeteg. Hernán visított. csak ritkán látott olyat. miért. mi volt a szörnyeteg. Igaz. hogy ha megéhezik vagy megszomjazik. Ő persze csak reszketett. Hamarosan nagyot pukkant a füle. Ezt mesélte neki Evaristo. ahol alaposan megtaposták. amíg csak rájuk nem törték az ajtajukat. és meg szerette volna kérdezni. Már nem emlékszik rá. És most ott volt egy koponya a kezében. és rendbe jött minden. de a koponya nem hagyta. Hiába próbálta meg. mint az egerek az udvaron. hogy kidobja a kocsiból. A sok ember az utcán felemelte a fejét. és kacagva körülfogták. Ő is velük akart kacagni. a rendőrök mégis elvitték. gyáva nyúl. egy este kisétált az intézet udvarából. hogy mozgolódjék. mint a banáncserjék között: láthatatlan kötél fonódott a lábára.el. Alighogy megpillantotta a képet. Mert akkor valahogy tele volt durrogással és fényekkel az utca. hiszen csak egy tökkoponya! Nos. Aztán hirtelen megértett mindent. Hernán hosszú ideig küzdött a koponyával . elesett egy kisfiú! Te meg ne reszkess. és füstöltek a bokrok. és velük nevetett. hogy hosszú ideig a halott nagymamájával lakott együtt.Vigyázzatok. nem lángolt a szeme. Miután Evaristo elmesélte neki. valaki rákiabált. legyen mihez nyúlnia. aki elkapta a kezét. A koponya nem akarja. őt pedig a nevelőintézetbe. hogy mi az a bűn. amíg egyszer csak hatalmas csattanást hallott.lóbálta és ordított közben . de nem merte. mások odébb lökdösték. és mégis hogy gyu öli a bűnt. Úgy történt. ha valaki el nem kiáltja magát felette. de mégiscsak koponya volt. Ugyanazt érezte. Evaristo persze nem akart menni. Büdös volt körülötte. Sosem tudta volna meg. Az emberek úgy futkároztak összevissza. hogy nem figyelt hátra. szeme sarkából fürkészte a szörnyűséget.majd egyszerre csak visszazuhant a deszkákra. talán a durrogás és a fények hívták. ott akart maradni a nagymamája mellett. . Ő is kiáltozott. nem sikerült. és attól kezdve alig jutott a fülébe az emberek hangja. Hernán első rémületében el akarta hajítani. hogy összebarátkoztak. még ételt és italt is készített a keze ügyébe. Anzelmo páter erre példaképnek állította a többiek elé. és a földre zuhant. mint a lekváros sütemény. Igaz. és el nem vitték a nagymamáját a temetőbe. elhajítani. milyen gyengeeszű kisfiú. Valaki elkapta-a kezét és félrerántotta. miközben egyetlen szempillantásra sem szünetelt a durrogás. . és énekeltek. A sok ember kiáltozott és nevetett. hogy lám-lám. A tenyere meg ragadós volt a láthatatlan lekvártól. Hernán azóta retteg a koponyáktól. máris kiverte a víz a félelemtől. és elmarkolta a karját. Hónapokkal azután. és a sötét eget fürkészte.

Virgilio úr. Éppen abban a pillanatban rántotta a hátára. Ha ránézett. Szelíden és békésen mosolygott rá. hogy furcsa ábrák futkosnak a plató oldalán.tört rá a hirtelen aggodalom. aminek örülni fogsz majd. s a koponya szeme fellángol. hogy nem ragad már a tenyere. hiszen már esze ágában sem lett volna ledobni a koponyát a kocsiról. nem durrogott. mint amaz valaha régen. és a plató felé intett. amíg magához tér álmából. . álmos vagy nehézfejű . Arra riadt. rajzok. Ennek nem lángolt fel a szeme. 12. . betűk. hogy ismét csattanásokat hall majd. és kezében a koponyával végigfekszik a deszkákon. A koponya! .Azt várta. Aztán mondok neked valamit. Nem érzékelte. Ez a koponya azonban másképpen viselkedett. mintha nem is aludt volna. Úgy múlt el néhány perc. és visszazökken a rendes kerékvágásba. máris elszállt minden félelme. azért még feltűnt neki. hogy Virgilio úr leállítja a motort. hogy Hernán jószerével észre sem vette. Hernán? Hernán zavartan elvigyorodott. amíg Virgilio úr távol volt.Maradj itt.Hogy vagy. . megyünk a zsákokért. . orra bűzös füsttel telik meg. Behunyta a szemét. Amit még ezen kívül is érzett. és kapaszkodott volna fel mellé a kocsi platójára. Hernán fiam.Jól vagyok. mint az a nevelőnéni.parancsolt rá Virgilio úr. Amikor jóval később megpróbálta maga elé idézni a történteket. mintha Evaristo bukkant volna fel. vagy a nem színezett cukorka. és arra sem. látta mögötte a kezét. Sőt még azután is jó ideig képtelen lett volna elválasztani egymástól az álmok világát a valóságtól. és kíváncsian figyelték. . Úgy érezte. Álltak. akit nagyon szeretett. és a fenekét alkotó deszkákon. azt jószerével észre sem vette. nem volt büdös. Nem volt kábult. Ezúttal azonban másként festett a dolog. Mintha gyors autó platóján utazott volna az idő. Mielőtt lecsukódott volna a szeme. Nem figyelt fel rá. de egyszer csak eltűnt. Nem is volt rá szükség. Hernán döbbenten tapasztalta. és nem látta soha többé. Hűvös volt. Mire felriadt. amikor Virgilio úr feje feltűnt a plató oldalfala felett. hogy a koponya átlátszó. Máskor percek is elteltek volna. Számok.olyan élesen látott mindent maga előtt. Virgilio ekkor észrevette a haverokat. amint Hernán lekászálódik a kocsiról. kusza emlékké- .Virgilio észreveszi a koponyát! Villámsebesen belehajította a tarisznyába. Nagyon jól vagyok.Mindjárt visszajövök. . és el ne mozdulj! .Kapaszkodj csak fel. és nyugalmat árasztott magából. hogy a láthatatlan kötél lehullik a lábáról. mint az ablaküveg. Mintha igaz barátra lelt volna a koponyában. Ettől kezdve Hernán ismét csak homályosan emlékezett vissza a dolgokra. Alig tartotta néhány szempillantásig a tenyerén. Virgilio úr már ott állt mellette. nem csattogott. hogy elálmosodik. amit aztán a nyakába akasztott. Ott álltak néhány éppen induló terepjáró mellett a kocsma előtt.

Hernán? Hernán a szeme sarkából észrevette. majd egyszerre csak azt látta. A harmadik mindeddig láthatatlan haver .csatlakozott hozzá a bajuszos társa. Virgilio úr barátai . . Tudod.Gyere. majd csípőre tette a kezét. a magasabbik. akkor annak úgy is kell lennie. . barátom? Hernán megrázta a fejét. amikor a gazda előre megmondta. A kocsma előtt Virgilio úr megállította a kocsit. és egy bottal felé üt. egyet . látta. Betűk.Akarsz-e mulatni.ez is bajuszos . Virgilio úr bezárta a vezetőfülke ajtaját.. .Markoltál már ilyet.Nincs is jobb az egyetértésnél. rajzok! És csak futottak. amint feltesz egy zsákot a raktér szélére.. és kezet fog Virgilio úrral. . hogy a szépségesen szép lány eltaszítja magától Virgilio urat. számtalan barna zsák között.Te vagy Hernán? Hogy vagy. amellyel néhányszor Virgilio felé legyintett. Virgilio úr csak nevetett rajta.. de miért is segített volna. Egyetértesz velem. orrában érezte a porcukor illatát.mondta.Hernán! Lefelé! Hernán magához tért. hogy kiugrik a lány ruhája alól valami kerek és barna. Hernán? . hogy le ne kakáljanak a majmok. amikor már közvetlenül a kocsma bejárata előtt álltak.bár akkor még nem tudta. futottak rendületlenül.csak akkor lépett melléjük. számok. Futtában elkapta Hernán kezét. . hogy odamegy Virgilio úrhoz.kiáltotta felé Virgilio úr. Virgilio úr pedig bevágódott a vezetőfülkébe és rátaposott a gázra.Hát az. hogy ha fa alatt állsz. mellette egy szépséges lány. és felvonszolja.hallotta a saját hangját. . mi a fontos. hogy a két pasas. . márpedig ha a gazda megmond valamit. mint a lány bőre. látta magát a kocsi mellett. számok. Hernán? . bolond. . A gazda meghagyta. hogy a zsákok valamennyien a kocsin vannak. . hogy azok . haverom? . és az oldalukon futó ákombákomokat figyelte. .Hát. mert ez a vadmacska agyonüt mindkettőnket! Fel a kocsira! Hernán felugrott a zsákokra.odasétál hozzájuk. Virgilio úr. Virgilio úr természetesen nem segített neki a zsákok felrakásában. felugrik a platóra. valamiféle kendővel a kezeben.De nincs ám .nevetett a másik..Jól .Nekem haza kell mennem. és megzörgette a vezetőfülke hátulját. A bajuszos a vállára ütött. és maga után rángatta. és jelenti neki. Később aztán azt is látta. Hernán végigfeküdt a zsákokon. és futásnak eredt... kopasz. bajuszos hozzá fordul. amint a bejáratnál álldogál.. Hernán ekkor Virgilio úrhoz fordult.pek bukkantak fel csupán töredezett emlékezetében. Virgilio úr keze ekkor már a szépségesen szép lány ruhája alatt kotorászott. ahogy egy lépcsősoron felfelé igyekszik. .Ennek igazán örülök . egy kis köpcös.. Ezután az egyik. Természetesen látta Virgilio urat is. és lekászálódott a kocsiról. ábrák! Betűk. Hernán csodálkozva látta. Látta magát egy alagsori helyiségben. Hernán. vigyázz. hogy Virgilio úr nem fog segíteni.Jól vagyok. Mintha egy kirakós játék összekevert kockái lettek volna.Akkor nincs semmi baj. . .

azok is asztalok mellett ültek. akkor Pedro gazdád egészségére! Hernán látta. Éppen szembe velük. és feléjük pislogott. .aggodalmaskodott. hogy nem akarsz a gazda egészségére inni? Hernán nem tudta. Ő is felemelte. aki egy kerítésfal-féle mögött álldogált. lábát az asztal alá dugott tarisznyára tette.Itt az italod. és rácsapott Hernán kezére. . Virgilio vigyorgott.Mi a szar ez. Néhány perc az egész. Ekkor Hernán másokat kezdett figyelni. .nyugtatta meg Virgilio úr. Csak nem azt mondod.Azután.Ő mégis bírja. ennyi az egész. Hernán! Na. . Hova mennénk? Hazamegyünk majd a zsákokkal együtt. amit nem utasíthat vissza. Közben vigyorgott. . Csak előbb iszunk egy kicsit: Hernán szorosan magához szorította a tarisznyáját. és Hernánra meregette a szemét. de mintha valaki azt súgta volna a fülébe. és csendben beszélgettek. A vékony. Virgilio azonban komoly maradt. amilyet a gazda szokott néhanapján készíteni. Hernán arra gondolt.Iszol még egyet? Mielőtt Hernán akármit is mondhatott volna. hogy Hernán hova üljön. öreg? A másik újra csak a vállát vonogatta.Mi lenne? Bírja a fickó. Amíg ivott. hogy ismét csak Virgilio úr rántotta vissza a valóságba. hogy hozhatja a következőt. amikor beléptek a kocsmába. Virgilio úr megcsóválta a fejét. hazamegyünk? . hogy ritkán csinál a gazda. .kár.Hát persze. Virgilio úr éppen hogy csak leültek. mit jelent a gazda egészségére inni. Hernán hólyagját már nagyon feszegette a sok folyadék. hogy bizonyára olyan szörpöt isznak. Virgilio már intett is a pasasnak a fal mögött. hogy jól láthassák. de nem volt rossz. már fel is pattant. .A másik három röhögött.Ezt nem lehet bírni! . Iszunk valamit a gazda egészségére. és nem törődve Hérnánnal.Na. és mondott neki valamit. milyen volt. . hogy így a legbiztonságosabb.. Nem tudta. . amelyből iszik valamit.. Hernán? Hernán visszavigyorgott Virgilio úrra. Hernán megfigyelte. Ismét csak Pedro úr egészségére ittak. A négy barát letette a poharát. de nem mert ellentmondani a négy jó barátnak. mint aki azt sem tudja.Jó volt. Akik voltak. pedig nem is volt odabent sok ember. és ivott: Kicsit kaparta ugyan a torkát az ital. miről van szó.Csak egy kicsit. odasétált egy emberhez. de megérezte. Hernán. A négy jó barát leült egy asztalhoz. Elég az hozzá. hogy mindegyikük előtt pohár áll. bajuszos pasas a bárpult mögött ácsorgó csapos felé tárta a karját. Virgilio úr. Hernán . Az csak felrántotta a vállát. a pult mögött ácsorgóra kiáltott. hogy a többiek is felemelik a poharukat és isznak. A szörp nagyon finom . vagy egyáltalán nem is figyelt senkit. és mutatták. hogy ez valami jó dolog lehet. . Olyan. . miért csinálja. csak elbambult.

.. és gyorsított is volna a léptein.Látod azt az ajtót? Hernán látta. mert Pedro úr azonnal. a lányok járnak. Érted? . akit társai csak Bolivarnak szólítottak. melyikbe kell bemenned? .Értem . megmutatta neki. Virgilio? A másik megtörölgette az orrát a kézfejével. és körbepislogott. Hernán már indult volna az ajtók felé. madárka? Hernán valahogy megsejtette. Amikor a harmadik poharát is kiitta. amelyikre szoknyát.. hé! .mondta. . . . a buggyant agyú Hernánnak már rég ki kellett volna feküdnie. 13. látod? . . Ment volna. mint a kacsák Pedro gazda udvarán. hogy Bolivar úrnak rossz a lába. melyik a WC je.Mi a franc ez.mutatott két félig elfüggönyözött ajtó felé. . hogy ő a madárka. ne törődj semmivel! Hernán nem törődött. Mi az. de nem tudta.Két WC is van egymás mellett . Bolivar az ajtók előtt oldalba bokszolta Hernánt.A szoknyát is? Hernán azt is látta. hogy ők négyen nagyon jó barátok. .kapta el a karját a nagy bajuszú. Virgilio észrevette a bolond tétovázását. . és hogy kell tisztítania. de Bolivar karon ragadta. lyikbe? . hogy az a furcsa valami az ajtón szoknya. . majd ködös tekintettel Virgilióra bámult.Hova akarsz repülni. és szelíden elvigyorodott.Ez a hülye! Már rég ki kellett volna feküdnie! Ezt Virgilio is tudta.Abba. Ekkor vette csak észre.Tudod.Me. a fiúk.Gyere. . ahogy beköltözött a műhelybe. felállt. Bizony. A másikon a nadrágot már jobban megismerte.Az egyikre nadrágot festettek. eszébe sem jutott volna.Értem. pedig nem értette. .Onnan tudta. .Befelé! Bolivar úr olyan előzékeny volt. hogy szoknya meg nadrág a WC-ajtón? .Pisilni. és azt mondta. . Itt azonban nem látta a sarokban a WC-re nyíló ajtót. csak nagyon szeretett volna már pisilni.Hé. Kétségbeesett pillantásokat vetett a csak lassan közeledő ajtókra. Érted? . amelyikre nadrágot festettek. fickó.Ott vannak az ajtók. és a padlóra köpött örömében. .Frászt érted. Bolivar röhögött. és ismét csak a vállára vert.Hát csak menj. hová. Olyan ingadozva járt.Mi mi a franc? . hogy még ki is nyitotta előtte az ajtót. Otthon tudta.nyögte Hernán értetlenül. hogy azok. mert Virgilio úr egyszer csak a vállára ütött. . de előtte még . bár ha Bolivar úr nem mondja neki. . a másikra szoknyát.Látom . de Bolivar erősen fogta a karját. Hernán bement a WC-re. Bolivar visszatért az asztalhoz.biccentett Hernán.magyarázta Bolivar Virgilio úr szavába vágva.

háborgott Serafín. . fintorogni kezdett. Serafín.Mutasd az üveget! Serafín nem szólt semmit. Lenyeli a pénzünket. újabban már a haverokat is átvered? Serafín méltatlankodva kapta maga elé szabad kezét. . te nem vagy a haverom.. vékony és bajuszos fickó. . hogy átverem? Én nem verek át senkit. és a pultra ütött: .mondta Virgilio.Mi van.vagy legalábbis annak látszik . hogy berúgjon. csak az orra alá nyomta a tiszta szeszes üveget. mielőtt a bolond kijönne a kretyóból. rendet kell teremtenie.Mi az ábra. Már persze. amelyet éppen akkor bontott fel. merev pillantását jobb oldali üvegszemének köszönhette. miközben elkapta a pult alól kilógó baseballütő nyelét.Éljen a béke. ami az orra előtt történik.énekelnie kellett volna. amikor elkészült az első kör sör.Jól van . Van az úgy. Hátha ez történt a bolonddal is. és kényszeredett képpel teletöltötte őket. tisztelt vendégeim? A kettes számú.Nem szeretem. üvegszemű! Haverod a rühes bőgőmajom! . az italpulthoz sétáltak. más nem történt vele. ahogy hasonló esetekben szokás. ha ki tud jönni egyáltalán. Virgilio felemelte a kezét. esetleg az asztalon táncolnia. handabandáznia. és Serafínhoz hajolt. . . fiúk? . Valahogy nem kedvelte az ilyesféle ugratásokat. ez akar kicseszni velünk. Értve? Virgilio úgy érezte. . hogy dőljön mindenki a röhögéstől. Nem volt túlságosan lelkes azért. lehet hogy már az is ezóta. Az a minimum. hogy az ilyen buliknak csak ritkán jó a végük.Mit gondolsz? . Különben is. . . .Ez az? .Mi az.Talán ez a görény Serafín. Abból öntött vagy másfél decinyit a bolond sörébe.Egy gyors kört. Serafín. azon kívül. .kérdezte. közben meg vizet önt a sörébe. mindenféle szarságokat csinálhat. hogy valaki józanul megy be a kretyóba . ha valaki bedugja az ujját a seggébe. Ez a kicseszett Serafín! Feltápászkodtak az asztaluktól.Talán a csapos ..Nagy a pofád. hogy pisilnie kellett. Serafín öt poharat emelt ki a tiszták közül.találgatta a kis kopaszodó Víctor. és az illető tényleg elég barom ahhoz. . Ha be akarnak rúgatni valakit. 14. hogy összehány min- . vagy legalábbis pocsolyarészegnek. Ezeréves tapasztalata azt súgta. és Serafín orra elé könyököltek.húzta össze a szemöldökét Virgilio. hogy Hernán valóban megitta a tömény piát. A bolonddal azonban nem ez történt. Serafín kissé hátrahúzódott. Félretolta a másik hármat. aki furcsa. Persze. . És neki is egy újabb adaggal búcsúzóul. Serafín! A csapos megvonta a vállát. .Ezen az olcsó szaron akarok meggazdagodni? Virgilio hitetlenkedve bámulta a majdhogynem üres üveget. Bocs.Mi van. aztán iderakja elém a pultra. Egyelőre azonban csak az ital dőlt be a fickó torkán. Legalább hat deci Lecsorgott belőle a bolond torkán! Te jó Isten! A fickónak már hullának kellene lennie.aztán totálkárosan jön ki belőle. amikor meggyőződött róla.

beleértve a takarítást és a kitört ablakokat is.Még egy kört. Serafín! Aztán. hogy nem! . hogy meg is halt ezóta a kretyóban. saját magát féltette inkább. . . lecsapja.. ugrásra készen.. Victor is. ha kijött a bolond a kretyóból. jól.morogta Serafín. ne itt! Ekkor Bolivar emelte fel a mutatóujját.. hogy az egyetlen. 15. hogy mindent ők fizetnek . . Nem mintha őket féltette volna. azokat nem kell félteni még a világ végétől sem. az nem . Nem szeretnék balhét. mint cukornád a szélben. és csendes nyugtalansággal a WC-ajtóra bámult. öntsd ki neki a maradékot! Serafín felhúzta az ínyét. amíg még nem késő! Megcsóválta a fejét. sokkal nagyobb. .hajolt közelebb Victor.mondta határozottan a csapos.dent. véget vet a mulatságnak.Mi ez a nem? . . azok pedig belefojtják valamennyiüket a Nicoyai-öbölbe. Elindult a WC-ajtó felé.Jól van. elemi erejű földrengésnél is borzasztóbb baj. hanem egyre növekedett a lelkében.Annyit jelent.Előbb bemegy valaki a kretyóba. Megszívta az orrát. hogy egyelőre nincs több pia . s ha bármelyikük is a szeparé felé közeledne. és nagyon megbánta. pedig nem egészen volt az.és még Virgilio is merő kekeckedésnek tulajdonították Serafín csapos akadékoskodását. amikor baj történt. Serafín eleresztette a baseballütő nyelét. Sőt szíve körül is enyhe nyomást érzett. Serafín tapasztalt szeme azonnal észrevette. Velük várakozott Olivia Flores is. Világos? Victor talán még kekeckedett volna egy kicsit. mint a harapós kutya.Úgy. Ha kijött. akit az utóbbi időben gyakran láttak beszállni Meléndez úr valamelyik terepjárójába.A nem. elfüggönyözve a köznéptől. az a lány. Igazán kijöhetne már az az idióta. ki kell rúgnia ezt az öt barmot. a kis kopasz. Cseszegessék máshol a bolondjukat. mint a szürke medve a lazacot.ő volt a másik bajuszos . sarokba rejtett szeparéban. Gonzalo is . ezek meg úgy ingadoznak előtte. Bár előre megmondta ezeknek a prosztóknak. hogy Meléndez úr ruhásszekrényei és a csaj is idejönnek a szeparéba. Talán még a tavalyi. hogy a jó barátok kezdenek elázni. .Nem! Bolivar meghökkent. Bolivar is. Két ruhásszekrény Orlando Meléndez úr kíséretéből. Rettenetesen nagy baj. A négy haver egyszerre gurította le az italát. A végén még a bolond lehányja őket. A dolgok pedig úgy álltak.. . hogy egyáltalán szóba állt velük. A bolond már lehet. és kihozza a bolondot. A francba is. Persze akkor még honnan a csodából tudhatta volna. Csakhogy ezt a lassan ködösödő agyú négyes nem tudhatta.Ezt hogy értsem? . Andrés és Guillermo várakozott csendes szivarozás közepette. Neki pedig esze ágában sem volt felvilágosítani őket a dolgok milyeténvaló állásáról. . pedig a nyugtalanság nemhogy csökkent volna. hogy résen lesz. mintha a bolond a szeparé felé közeledett volna. Éppen elhatározta. és kihozom. de Virgilio leintette. Éljen a béke! Megyek.

A két ruhásszekrény nem ordítozott.Andrés és Guillermo . majd a szállongó poron áttörve ismét káprázó szemük elé bukkantak. sötét valami feketedett. A falhoz támaszkodott. Serafín egyetlen pillanatig azt hitte. A visítás felrázta Serafínt enyhe kábulatából. amikor bement. Serafín mukkanni sem mert. hogy finoman szólva is rendetlenül rontott ki az ajtón. mint Orlando Meléndez úr is. mintha kézigránát robbant volna a közelében. még csak nem is törődött vele. valószínűleg éppen a tiszta szeszt töltögette. hogy nem kókuszdiót szorongatnak a markukban. hogy miért kellene egy gekkó láttán visítozni. Kirontott. amikor olyan ütés érte az arcát. ha egy lány rendetlenül és visítozva ront ki egy WC-ből. Akár ülve pisilnek. ami annak a jele volt.Serafín sóbálvánnyá merevedett. A gekkó úgy a falhoz tartozik. Egyikük kezében most sem volt más. mint ahogy a másik négy is képtelen volt rá. hogy kártérítésként felajánlja nekik a négy haver életét. Serafínnak fogalma sem volt róla. esetleg gekkó gyíkot a falon. Már-már a közelébe ért. mi a fenéért figyelte volna meg. Olivia Flores ezalatt elkészült az öltözködésével azaz abbahagyta ruhája rángatását. A lányig azonban nem sikerült eljutnia. hanem a ruháját is ráncigálja. Márpedig. hogy a lány a kretyón van. A két ruhásszekrény . Szó szerint úgy rontott ki. hogy a lány nemcsak visítozik. amilyen miatt az olyan emberek. hanem kettőt. még az ajtót sem csukta be maga mögött. Csak nézték kidülledt szemmel. mint amikor valaki letép egy bélyeget a borítékról. Mintha csak elegáns felöltő lett volna. hiszen azért van a kretyó. amelyet a gazdája hanyagul a karjára vetett.Guillermo . hogy bejárjanak a népek. annak megvan a maga komoly oka. Az ajtóhoz ugrottak. amikor a lány. és kitépték a helyéről. Fojtsák bele őket a Nicoyai-öbölbe a bolonddal együtt. hogy nincs komolyabb baj. A másik .kivágódtak a szeparéból. nem kiáltott a lányra. bár fel nem foghatta. Pedig csak Andrés legyintette meg egy figyelmeztető egyenessel. csak a rövid fekete valami. Olivia Flores kirontott a WC-ből. de különben is. Ahogy feltűnt benne a ruhásszekrény karján lógó férfi. fel szokták gyújtatni a rendetlen WC-k rendetlen vendéglőit. Mint ahogy a haverok sem vele szemben. Közben arra gondolt. a lány bizonyára egeret látott odabent. hogy a lábukhoz boruljon. kezükben rövid. csípőre tette a kezét és hatalmasat visított. Nagyjából annyi erőkifejtéssel. Olyan komoly oka. Néha nem is egyet.akinek az ájult pasas lógott . hogy megcsörrentek a tisztára mosott poharak a háta mögötti polcon. mint a mész. a csaposoknak pedig golyót szoktak ereszteni a fejükbe. a másikén azonban egy emberi test lógott. A csapos képtelen volt megmoccanni. Serafín nem vette észre. és akkorát visított. a szimmetria kedvéért. úgy.kérje a bocsánatukat. Azok pedig tették a maguk dolgát. Serafín biztos volt benne. Csak néztek kidülledt szemekkel a WC-ajtók felé. és merev tekintettel az ajtónyílásra bámult. akár állva. Egyetlen ugrással a ruhásszekrények mellett termett. Néhány tompa csattanás hallatszott belülről. Csak úgy. hogy mit csinál a két ruhásszekrény.

. E megegyezés nem kevés pénzt jelentett Meléndez úrnak.Mit. és lőjétek agyon mind az ötöt. Csak hát.Azt hiszi. miközben sikerült ügyesen elkerülnie a második számú. mi a fene történhetett itt? Megcsóválta a fejét. Ez még a régi. A végén még azt hiszik. Közmegelégedésre sikerült elsimítania egy kis félreértést valakivel. hogy zavartalanul megbeszélhesse velük a dolgokat? Te jó ég. és letelepedett az egyik asztalhoz.. .rikácsolta a lány.Kisasszony? .Ez a szemétláda. hogy melyik. amikor a mesterség alapfogásait sajátította el. Úgy gondolta.és ez meg is látszott rajta maradéktalanul boldog volt. Még a széket sem fújta le előtte. mi a franc történhetett ebben az isten háta mögötti csehóban..Remélem is. hiszen ez maga Orlando Meléndez úr! Immár biztos volt benne. . . végül mégis megegyeztek. ahol jól meg kellett néznie. és máris indultak volna. . ahova éppen azért hívta a másik hármat. Serafín behunyta a szemét. Összeültek..Ez lehetetlen! .a karján. felé röppenő egyenest. nyugodt.ha. hogy ő küldte be ezt az idiótát a női WC-be.. Orlando Meléndez úr végigjártatta a szemét a helyiségen és azonnal észrevette..bólintott a két ruhásszekrény.. .kiáltotta bánattal teli hangon.Si .Talán tévedésből. kisasszony . Akkor járt olyan helyekre. Nem tudta. mint a telihold. közben többször is családtagjaik tömeges kiirtásával fenyegették egymást. Serafín mindeközben magához tért. Akar még valamit tudni? Serafín olyan sápadt lett..Mi történt önnel.Dehogyis. barátságos hang meg nem állítja őket.Vigyétek ki valahova a ház mögé. így aztán volt oka az elégedettségének. 16. . . Andrés. aki egyenesen San Joséból érkezett hozzá. kisasszony? . hogy megtegye. szivarral a szájában. Guillermo! . és szemrehányó tekintettel a lábra mutatott. szürke öltönyt viselő férfi állt. hazudok? .Ez volt az. hogy hiányzik a WC ajtaja. ha nem sikerül magához ragadnia a kezdeményezést.Mi történt. Bejött és levizelt. hogy tévedésből! . beszélgettek.. kisasszony? Olivia kisasszony az öltönnyé változott férfira nézett. hogy nem éri meg a következő születésnapját. közben a lány elé állt. . . Pedig éppen másnap lett volna. Uram isten. levizelt a WC-ben. Mivel hárman is álltak mögötte . ha egy csendes.nyögte Serafín.. Orlando Meléndez úr . majd a kísérői felé intett.Nem mentek sehova! A bejárati ajtónál elegáns.nyögte elkeseredetten.. brazíliai időkben ragadt rá. nem is olyan ruhásszekrény fazonok. kisasszony? Olivia Flores tüsszentett egyet. elveszett. a női WC-ben? . aztán a pasas képét kezdte vizsgálgatni. mire ül rá. pedig csak ritkán mulasztotta el. és gondterhelten nézett rá. . Megcsóválta a fejét. keresett volna. mint Andrés és Guillermo nem érzett egy cseppnyi nyugtalanságot sem.

Ó. .Miért pisált le? .Ott csinálta. azzal a kis különbséggel. Meléndez úrnak majd kiesett a szivar a szájából. képzeld el. Olyannyira.Biztos azért. jól fenéken billenteni meg egyebek. Sokkal inkább kíváncsiságot. A vékony. Megtörölgette a homlokát. Csak nem csinálhat balhét előttük. Meléndez úr a másik háromra pislogott. . . és rátaposott a szivarra. csak húzott egy széket magának.Ezt talán tőle kellene megkérdezned . mifene. fekete hajú nem szólt semmit. elküldeni ezt a hülye tyúkot a francba. mert kellett neki! Meléndez úrban felforrt a düh. de a három hallgatag társ jelenléte megakadályozta benne. hogy Mora testében akkor már legalább ötven géppisztolygolyó járta vidám táncát.Ki pisált le? Olivia a félig ájult Hernánra mutatott.. még az élettől is elmegy a kedve.Bejött a női WC-be . csak az. hordóhasú úgyszintén.röffent a lányra: . gördült néhányat.mondta Meléndez úr. aki élete egy korábbi korszakában a patrónusa volt. A köpcös. akiknek a segítségére így-úgy azért rászorul. Meléndez úr arcára ráfagyott az elégedett mosoly. Eszébe jutott Senor Mora szivarja. mi történt velem! Istenem. Moráé. És undort sem vélt felfedezni az arcukon. . Ezúttal is elment valahova. . s akkor itt van ez a hülye. a hogyan továbbról. vörös fejű elhúzta a száját. Mintha más sem érdekelné őket a mai estéből. akit lepisáltak. de már csak a levegőt sikerült elkapnia. Nos. . Egyetlen pillanat alatt éveket öregedett..Lepisáltak. Meglepetve tapasztalta.Mi a franc történt itt? Földrengés? Mielőtt Serafín megszólalhatott volna.Nem akartok leülni? A nagy. el sem tudod képzelni! Meléndez úr az asztal fölött a lányra pislogott. Meléndez úr megköszörülte a torkát. A szivar lehuppant a lába elé. hogy ki találta telibe az öntözőcsővel Senorita Olivia Florest. és majdhogynem a karjai közé vetette magát. Meléndez úr utánakapott a szivarjának. .Nem tudtál vigyázni? .panaszkodott Olivia. Azóta utálja a szájból kipotyogó szivarokat.Hát akkor jó estét . röhögnie kellene rajta.Muszáj? . .Mi? . Komoly dolgokról kellene tárgyalnia.Miért álltál az útjába? .rikácsolta a lány. Ha nem lenne kiborulva. Igazság szerint most ordítania kellett volna.Hát.Micsináltak veled? . -Ő. hogy unatkozva és némi undorral figyelik az eseményeket.Ha nem akarsz álldogálni. lepisáltak.. Olyan elszántan. hogy a három társ. Senor Mora szájából ugyanígy pottyant ki a szivar. Senorita Flores pattant elő egy termetes porfelhőből. akikről azt hitte. hogy ha ilyet lát. . majd szemrehányón mozdulatlanná dermedt. mint az övéből. Orlando. . . mintha a kellemetlenül végződő napra taposott volna. kellemesebb vidékekre. a munkaszervezésről. . nem unatkozik.

A négy barom behozta a bolondot.Köszönöm . .És. . Egy bolond.Azt akarták.He? . akibe annyi humorérzék sem szorult.. amikor az egyik társa . . és új szivart húzott elő belőle.Ez a barom itt! Meléndez úr ekkor Virgilióra nézett. hogy az ajtószárnyak teljesen kitáruljanak. .Veletek? Miért hoztatok magatokkal egy bolondot? Virgilio hallgatott. és neki kell majd engedélyt kérnie tőle. talán még nagyobb. ha ez kell nekik.Ki ez a fickó? Serafín csapos úgy érezte. hogy feltöltsék piával. .Virgilio haverja. És hogy került ide? . Csak előbb még kihajigál mindenkit a kocsmából. hogy beülhessen a saját limuzinjába. és oldalba kapta Olíviát. ezért tett egy óvatos lépést előre. Rendben van.biztatta Meléndez úr a két ruhásszekrényt. A bolond feltöltődött. neki szól a kérdés.Tényleg bolond a haverod? Virgilio gyorsan megrázta a fejét.. és jöhet az üzlet! Szívott néhányat a szivarjából. . aztán nekiállhatnak a munkának. . hogy rúgjon be. Virgilio három haverja meg sem várta. Csak akkor nyugodott meg végérvényesen.Hajítsátok ki a fenébe őket! Guillermo és Andrés nem haboztak.Meg akarták szívatni .Jól van ..De tényleg bolond? .mondta határozott. mint Virgilio. Azonkívül. hogy a kidobásra ítéltek kiférhessenek rajta. megszívatták? Nem is várt feleletet a kérdésére. . . a haverom. Kissé megropogtatta. Guillermo! Meléndez úr a zsebébe nyúlt. mint az állat. majd bement a női kretyóba.mondta szipákolás közben. és jól elszórakozzanak rajta. .Gyerünk. és az ajtóhoz ugrott.Velünk. parancsoláshoz szokott hangon. Megmarkol- . . Ott aztán megálltak. mint egy földigilisztába. Tíz perc alatt lezavar egy kis inkvizíciós tárgyalást. A francba vele is! Még két perc.a vörös képű Hermógenes Otoniel .Nem.Hozd ide az ürgét.. hogy én is egy barom vagyok. Azt már csak gondolatban nyögte hozzá. Meléndez úr türelmesen várt egy kicsit. . véget érte-e a kálváriájuk. ha nem lenne itt ez a három fafejű. majd leharapta a végét..A mókának ezennel vége! Dobjátok ki őket! Serafín biccentett.tüzet adott neki.Hm. Még röhögne is rajta. jött. .mondta tiszteletteljesen meghajolva a csapos-kocsmáros.Meléndez úr az órájára pislantott. . .. kiugrott a csillagfényre. . Még két hét. és különben is elege van már belőle is.nyögte Serafín.Egy barom . hogy egyáltalán beengedtem őket a kocsmába.Ki az a Virgilio? . . majd Serafínra nézett. aztán a némán várakozókra pislogott.. Immár tisztában volt mindennel. vagy mégiscsak kivégzés lesz a dologból. kiköpte és a szájába dugta. gyerünk! . mi a franc köze van neki ehhez az egészhez? Olivia megkapta ami járt neki. hát legyen. mert nem voltak biztosak benne.Sült bolond. Szélesre tárta.

Biztos volt benne.. de akik ismerték. úgy lehet. megpróbálta megkarmolni. . azoknak ez is elég volt ahhoz.kérdezte a lányra nézve. neeee! . majd a két gorilla felé intett. A három kísérő eltátotta a száját. Eltűntek egy rövid időre.. csupán megforgatta. Felült. Meléndez úr úgy gondolta. Andrés ekkor ismét a hóna alá kapta.. Hernán arra ébredt. Andrés elkapta. Andrés ezért nem ütötte meg a lányt.....visította. .. Amikor visszatért.Csaaaak??? Ez az ember. . hogy fázik. mivel ilyet még nem látott életében. ne képzeld azt. Éppen csak icipicit. Gyorsan hátra is léptek. nehogy eltalálja őket a lány lába. Csak akkor vette észre. Ez tűrhetetlen! Ne képzeld ezt.. Olivia Flores már nem volt se eleven. Olivia csak sipítani tudott a felháborodástól.. Most aztán ki a francnak engedelmeskedjenek? A főnöknek-e vagy a cicababának? Meléndez úr szemöldöke felszaladt a homlokára. hogy nincs rendben valami. ahogy hozzáért. Feje ernyedten lógott. a bolond és Virgilio már nem lógott a karjukon.Hé! Hé! Mi a franc ez? Mondd meg neki. lepisált engem! És te csak.Jaj. rugdalódzott.Csak?! .. .. A ruhásszekrény megmarkolta a lány kezét. se halott. amikor elindult Villahermosába. . átkozódott. a lány már nem volt vele. Kicsit lüktetett. neeee! Andrés pontosan tudta.. Biztos beleverte valamibe.Őt is! A lány először fel sem fogta a dolgot.ták Virgiliót és a félájult Hernánt. Honnan a fenéből is került ide? Fázósan összeborzongott. . bár a szeme azért nyitva volt. aki feleslegesen vonogatja a szemöldökét. Virgilio behunyta a szemét. -Állj! Álljatok meg! A gorillák megtorpantak. hogy keze-lába törik a parkoló betonján. 17. és a hóna alá csapta. és olyan gyorsan kezdte forgatni.Kihajítani őket! Guillermo és Andrés bólintottak. hogy ideje nekikezdenie a komolyabb munkának. Meléndez úr ekkor Olivia Floresre mutatott.. hogy Olivia kiterült tőle a levegőben. amikor utolérte őket a lány felháborodott sikítása.. és kifelé indultak velük. meddig kell forgatnia. A két testőr már félig kint volt az ajtón. Amikor kinyitotta a szemét. te csak. Olyan éles hangon. még mindig fenyegetődzött. Csak egyetlen ing volt rajta. az ajtó felé mutogatott. A lány visított. a csillagos eget látta maga felett.. Amikor megállt vele.. . amikor Andrés szorosan elé állt. Andrés kérdőn Meléndez úrra nézett. és kilépkedett vele az ajtón. Meléndez úr nem az az ember volt.. itt pedig hide- .. és megtapogatta a fejét. hogy alig értette. . hogy rájuk jöjjön tőle a hidegfrász.visította. ő alig észrevehetően megrázta a fejét. Orlando. Meléndez úr beleharapott a szivarjába. amikor elesett. majd amikor visszajöttek.Mi van? . néhány millimétert csupán. Valahol a közeli erdő szélén bőgőmajmok hangoskodtak. hogy engem csak így lehet.Jaj.

Mit mondtál nekünk.fogta könyörgőre a dolgot Virgilio. kockás inget viselt.. de azért tudott vele menni. Virgilio . .Kés van náluk! . és a lábát tapogató Bolivarhoz lépett. Most is maga előtt látja saját magát. amíg ő ébredezett. és mindhárom előrenyújtja a kezét. mert fázni kezdtem. .mondta Bolivar.Csak néhány lyukat fúrunk az oldaladba . ha megszurkáljuk.. a másik három pedig vele szemben áll..ismerte be Virgilio egyetlen pillanatra sem veszítve szem elől a haverokat. A fenébe is! .Ne izéljetek..vágott közbe az üvegszemű Gonzalo. . Esküszöm. mint a macskát szarni! Hernán néhány pillanatra ismét csak kiesett a világból. aki magára öltötte. lehúzták rólam az ingem. te jó ég! Feltápászkodott. betűk kezdtek futkározni előtte a levegőben.... Bolivar. és a raktér szélét képező deszkát szorongatja.. . most meg semmilyen.Akkor mi az ötlet? .Ezt tudjuk. Valahol elveszíthette.Gyújtsuk rájuk a házat. Csakhogy az már nem a levegőben lebegett többé. majd legközelebb sikerülni fog. hogy Virgilio egy faágat tart a kezében.Van egy ötletem. hogy a szél fújta volna le róla. . hogy amikor egy autó platóján utazott.Már régen rászolgáltál egy kis lyukasztásra..Amíg aludtam. hogy nem úgy alakult. .gek az éjszakák. Egyelőre nem izgatta más. Akkor kockás ing volt rajta. mint. . Hol az inge? Hova lett az inge? Emlékezett rá. .Most nem sikerült. ahol leitatjuk a bolondot. hogy a közeli ház ajtaján jöttek ki. Virgilio hallotta a félszemű hangját. megyünk? Egy kellemes kis kocsmába. Azért ébredtem fel. Kés . ti is tudjátok. . az üvegszemű.kezdte udvariasan.. Ezt mondtam . és megszívatjuk. a francba is! De kurva hideg! . ... Bolivar mellett ekkor a másik három is tollászkodni kezdett. De hideg lett. kissé nyilallt a térde tája. ha kérdezek valamit! .gondolta magában.nyögte Gonzalo. és egyenesen beleröppentek a fejébe. ahogy elképzeltem. De hol a csodában? Az nem lehet. .De..Kérem. de ez is elég volt ahhoz. Még ugyanebben a pillanatban meg is pillantotta. Ki is ez a fickó? Aha.készségeskedett Victor.Öljük meg? .Bennünket kihajítottak . elszörnyedve látta. .Figyeljetek! . Az ő lábával sem volt minden rendben. . Igenis az ő inge. hanem azon a pasason feszült. Virgilio megdörzsölte a halántékát.Csakhogy. . Bizonyára tévedésből. Nem ezt mondtad? Felelj.. Villahermosa magasabban van a tenger színe felett. Esküdni mert volna rá. .gondolta. hogy hova. Az ing a levegőben lebegett. ahogy a kocsi platóján kuporog. Csupán néhány röpke pillanatig. . csak az inge. Mekkora bajusza van. . . hogy felismerje. Valamiféle rajzok meg. Még az a kis kávébarna folt is ott van az ujján. Biztosan Bolivarnak hívják.Kivágtak bennünket.Elég.Akkor most beszélgessünk el egy picit.. elhozom a bolondot. uram .Ezért is fogunk megfingatni téged..Az az én ingem. Amikor újra magához tért. és fázósan összegörnyedt. ink! .

.. Egy autót felgyújtani nem nagy dolog. Szép-szép a bosszú. Molotov-koktél.próbálkozott Virgilio.A kocsijukból. ahol a kocsik parkoltak. Virgilio gyorsan tovább győzködte őket.Amibe a benzint ereszted..Elhalasztjuk. Mondd! Virgilio nagyot nyelt.Mert a kocsma nem gyullad meg. Ahogy töprengtek. Na? A haverok hallgattak. . hogy valaki betett a nagyfejűnek. A három haver hallgatott. de azért nem ér annyit. . Ott látták a parkolóban a saját csotrogányaikat. Arról nem is beszélve. hogy az gyilkosság. mekkora batáron jöttek? Mindannyian arrafelé néztek.Így is.Előbb hadd mondjam el! .Hol szerzünk üveget? . Gonzalo megvakargatta az állát. túl van a nehezén. A kis kopasz megvonta a vállát. . és.Leszívunk egy kis benzint. Például az én kocsimból. ez meg csupán egy kis brahis buli. Úgy látszik. .Nekem is van egy ötletem.A limuzint.Bolivar? . és a zsebébe dugta. úgy is megszurkálunk. Virgilio. Victor Virgilio felé intett. De ezzel még nem úsztad meg. tényleg kivágták őket a kocsmából.Na? .Akárhol. hosszú autócsodát is..Benzinnel. . He? . hogy évekig a sitten rohadjon miatta. te ökör? . fiúk .Nem bánom. és a csillagfényben csillogó-villogó limuzinon legeltette a szemét.Honnan szerzel benzint? . . . .Igazán? Akkor mit? .Hogy képzeled? . egyre inkább kezdett tetszeni nekik az ötlet. te ökör. Az meg majd eszi a kefét. . máris a nyakadon lenne a rendőrség.Nem fogják megtudni. . hogy hamuban sült pogácsa lett a kicsikéjéből. és elhajította a kezében tartott ágat.Felőlem. ezt ugye tudod? Virgilio biccentett.Milyen üveg? . . A hatása viszont majdnem olyan fájdalmas. mint az előbbié.Ne a kocsmát gyújtsuk fel. . egy házat már nehezebb. Azonkívül a zsaruk köpnek a limuzinokra.Mivel? .Mit csináljunk vele? Megszurkáljuk? Gonzalo összecsattantotta a bicskáját.És? . Már csak a saját ügyességén múlik. . és a hallottakon rágódtak.Miért. Nem látod.intette le Gonzalo.Még haza sem érnél. . Még örülnek is. -Te kussolj! . . hogy mi voltunk. Ahhoz üveg is kellene. . hogy bántatlanul meg tudja-e menteni az irháját. Ebben lehet valami. Virgilio teherautóját és egy óriási.kérdezte Gonzalo Victortól.A kocsi is jó lesz.

Bolivar eltátotta a száját. te féleszű! . A bolond feje meglódult. Az égvilágon semmid. Most ő is didereghetne a pólójában. és felé nyújtotta a kezét.Az az én ingem. uram. és a vállához koppant. Bolivar elvigyorodott.Megyek benzinért. Most pedig tűnj innen. Nem látta a társait. Elkapta a nyakát.. uram. Még ez a kicseszett cipő sem a tiéd a lábadon. dilis? . Csak amikor kissé már felengedett a mellkasában felgyülemlett feszültség. de hát nem is várhatta el tőle. nem igaz? 18. . Arra meg köpök. aztán amikor elvette a kezét előle. uram.. és ha begurult. és lebuktassa őket. Kérem. és maga felé rántotta.A szar a tiéd. ... kérem. hogy káprázat játszik vele. fiam. hogy ki került ilyenkor az útjába.Mi a franc van veled? . Nem volt valami kellemes az illata. semmi más! Vedd tudomásul. kérem. Előbb a limuzinból akart benzint vételezni. s azok közül is a kisebbeket. Bolivar zsebébe dugta a kését.. egyetlen pillanatig azt hitte. hogy elkezdjen bőgni a rohadék. . Mi a jó fene ez? A biztonság kedvéért azért csak rászólt. Bolivart egyetlen pillanat alatt elfutotta a pulykaméreg.. . uram! Bolivar úgy érezte. Nincs mese: meg kell ölnie! Még iszogatás közben jutott arra az elhatározásra. a bolond is megteszi. aki lépett egyet hátrafelé. A bolondok nem arról híresek. .. Ezek az új szarok el vannak látva lopásgátlóval. aztán meggondolta a dolgot.Kérem. aki hamar begurul. hogy napjában kétszer is véresre sikálják magukat.Az ingemet. . Ha ez a Meléndez egyszer kiveti rájuk a hálóját. Odasétált a kocsijához. Azokba jókat lehet rúgni. mert beléd rúgok! Megtaszította a bolondot. Önkéntelenül is megszaglászta a kockás ing ujját. vagy sem.. hogy mintha nemrég a bolond hangját hallotta volna. akkor gondolt vissza rá. hogy hamburgert csinál belőlük. Az a típus volt. Éppen az hiányozna csak. Az pedig ki a fenének kell. Ott megállt. ember. és ismét csak előrenyújtotta a karját. De mivel most nem lát kutyát semerre. és belepisálok.Ezt kapod. hogy lehúzta róla az ingét. Teljesen mindegy. Biztos fázik a barma. Még jó. látta viszont a félmeztelen bolondot magával szemben. és a dilishez ugrott. Oroszlánordítás szakadt fel a torkán.. állat vagy élettelen tárgy. Ha akarom. Legjobban azért a kutyákat kedvelte.Hernán vagyok. biztos. Bolivar oldalra pislogott.Az ingemet. Megdörzsölte a szemét. lehúzom rólad. akkor valakin ki is kellett töltenie a mérgét. hogy a porcukorfejű gazdád örül-e neki. a firnyákos riasztóról már nem is beszélve. hogy neked nincs semmid.Te vagy az. hogy ő is eltakarítson egyet a világ nagy ország- . hogy ez az éjszaka a bolond életének a végét jelenti. meg kell ölnie a bolondot. és felé mutatta a középső ujját. A másik hármat nem látta sehol. és kiemelt belőle egy olajoskannát. uram. Szívből utálja a buggyantakat: itt az ideje. bizonyára a limuzin árnyékában foglalatoskodtak.. adja vissza az ingemet. A bolond lehajtotta a fejét.

. és messzire sodorta. Bolivar úr. hogy elvegye. Bolivaron félelem hullámzott át. Elfutott mellette. Hernán előrelépett. kicsit recsegő hangra várt. kipattintotta a pengéjét. . jöhet a szórakozás. Az ing ugyan még Bolivar úron volt. és a bolond felé tartotta. te szemét! A feltámadó szél elkapta a hangját. Ott volt tőle alig néhány centiméternyire. Csak a furcsa. a bolond már nem volt ott. . Kérem az ingemet! Bolivar felüvöltött. Ott.Megöllek. uram. kövér vénasszony szakította le a kakas fejét. hogy előbb-utóbb csak leveti magáról. Ő aztán tudja. amikor a bolondba szaladt volna. és vedd el.Kell. s változatlanul felé nyújtogatta a karját. uram.Az ingem. Hernán? . mint ahogy a múltkor látott vudu-filmben egy fekete. Az azonban abban a töredék másodpercben. . hogy megbénítsa. A fenébe is.. Hiába kanyargott a penge a csillagfényben. hogyan kell feltrancsírozni egy élőlényt! A késpenge ezúttal is csak a levegőt érte. de nem szaladt bele Hernánba. Leszakítani a fejét. hogy a bolond ne tudja követni a mozdulatát. . és a penge Hernán felé csúszott. majd hirtelen maga előtt látta Hernán egyik lábát. mint a disznókat a vágóhídon.Akkor gyere. és ismét támadott. és Hernánra vetette magát. ahol lennie kellett volna. majd a kör befejeztével előreugrott és szúrt. tépni. hogy a rohadt szíve közepében álljon meg. Most már rúgni akart. Abban a másodpercben. Bolivar érezte. már el is tűnt a szeme elől. . A penge sziszegett. a bolond már a másik oldalán állt. mintha csak felkínálta volna magát a késnek.. már a kocsmában fel kellett volna figyelnie rá. Csak a csillagfény örvénylett a levegőben. Bolivar nem is habozott. Amikor Bolivar visszarántotta a kezét. képtelen volt elérni Hernánt. Azt hitte. J gy hétköznapi lény. S ha ez megtörtént. ahol az imént még Hernán toporgott. majd a húsába. Bolivar eltátotta a száját. Ezúttal szaggatott kört írt le a pengével. de abban bízott. Hiszen megivott egy liter tiszta szeszt. A buggyantagyú jó kétméternyire állt attól a helytől. Boszorkány! Kísértet! A franc se tudja micsoda! De ho nem normális. Már nem Hernán szívét kereste: a gyomra vagy mellkasának bármelyik pontja is elég lett volna ahhoz. Egy könynyed táncmozdulattal elhajolt a penge elől. . . és a levegőbe vágott.útjáról.puszta kézzel tépni szét a bolondot. Fektében felé kaszált a pengével. nem volt senki. A kés megvillant a holdfényben. Kérem az ingemet! Bolivar felhorkant.üvöltötte. és még csak meg sem billent tőle. Kirántotta a zsebéből a kését. Bolivar esküdni mert volna rá. rosszul lát. felé nyújtogatva a mancsát. szaggatni . vágni. ahol meg kellett volna halnia. Úgy feltrancsírozza. elesik.Az ingemet.Áááááá! . hogy megbotlik valamiben. hiába sziszegett fenyegetőn.Az ingemet.Kell az inged. az biztos. Bolivar visszarántotta a kést. uram. ahogy a penge elérte volna. amellyel beleszalad előbb a buggyant bőrébe. hogy még a sziszegését is hallja.

itt az inged! Kissé meggörnyedt. Hernán várt néhány pillanatig.. Csak annyit látott. Ez az ő ügye. kiféle gy vagy. nyújtogatta a karját.mondta aztán hangosan is. majd oldalra lépett. neki kell elintéznie! . azt a tökkelütöttet ráér később is elkapni. aki azt magyarázta. akarom. mivelhogy félisteneknek gondolják őket. Tesz még egy próbát. Felemelte a fejét. de gyorsan le is beszélte magát róla. A fickó ott állt alig. Hagyja a francba az egészet: csak gyújtsák fel a limuzint nélküle..Bolivar úr! Bolivar úr! Bolivar úr arccal a fűre borulva feküdt.Az ingemet. hogy arrafelé. abban volt egy indiai fickó.. . Ezúttal sem vette észre a közvetlen közelről felé suhanó késpengét. Botlott egyet. Közben egyre csak az ingét figyelte. Visszakapja az ingét.Jól van .gondolta Bolivar úr. amely elrántotta a penge útjából. Bolivar úr! . . ha akarják. szentként tisztelik a bolondokat. ha ing nélkül megy haza? Hogy egy Bolivar nevű ember lehúzta róla? Pedro gazda biztos megszidta volna érte.Megkapod. de azért ezzel a Hernánnal nincs rendjén valami. és Fidelina is csúnyán nézett volna rá. és lerántotta magáról a kockás. amerre ő lakik. hogy a buggyanttal nincs rendjén valami. Fázósan összeborzongott. Egyetlen pillanatra ugyan felötlött benne. Biztos. Egyszer látott egy filmet a televízióban. Aztán ott is marad mozdulatlanul. Legalább kiderül.kétméternyire tőle. uram.Csak az ingemet.Mi lesz már? .Gyere. hogy nem élő ember. Egyetlen pillanat alatt felkavarodott tőle a gyomra. majd odalépett hozzá. és szólni a többieknek. hogy Bolivar úr lába alól valami óriási erővel kirántja a talajt. Ő nem gondolja annak a rohadékokat. akkor megpucol. vedd el! Hernán arcán boldog mosoly suhant át. hogy nem tud egyedül megbirkózni egy bolonddal. A Még így sem vette azonban észre. milyen messze lett volna tőle. bolond.. szagos szörnyűséget. hogy mikor adja már oda végre neki Bolivar úr. S ezúttal sem érzékelte azt az ismeretlen erőt. A fránya késpenge már egyáltalán nem is villogott. És még e kis ajándékot is mellé. 19. mintha ki tudja. Ekkorjutott eszébe a tarisznyája.Csupán levizelte azt a hülye kurvát. és magára öltötte. hogy Bolivar úr megperdül a tengelye körül.türelmetlenkedett a kis. a mindeddig fényesen villogó késpenge azonban nem villogott mellette. . Virgiliót. vörösre színeződve a mellette kicsorgó vértől. . kopasz . és lezuhan a fűre. Vagy zombi vagy megelevenedett kísértet. Az ingemet! Jól van . és kivette Bolivar úr még puha. de lassan keményedni kezdő kezéből az ingét. hogy talán oda kellene szaladnia a limuzinhoz. és majdhogynem elhányta magát. .motyogta Hernán. . és ha ez sem sikerül. és fölé hajolt. A végén még kiröhögnék. Vajon mit mondott volna Pedro gazdának.Itt van. . .Gyere ide érte! -üvöltött Hernánra. és változatlanul elé. Ott nyugodott Bolivar úr szíve közepében.

Ha bedobtuk a koktélt.Csak igyekezz már! . Mire észbe kapnának. nom valamivel. akinek nem tetszett a sok macera.És ha beöntöd az ablakon? . lenyúlt a kocsi kerekéhez. máris indulhatunk. hogy fel van húzva? . . És ha tényleg van? Hiába gyújtjuk fel a limuzint.sürgette Gonzalo. Ami úgy egyébként az életben . akkora előnyünk lesz. Amikor megtalálta.És Serafín kocsija? . vagy nem? . miért nem lehet a limuzinra önteni a benzint? .. Amikor megtelt. minden erejét összeszedve kettészakította.Így ni! . Jól van .Gyújtsuk fel azt is.Mit? A benzinnel töltött üveget.Egy nem elég? .Kész vagy. . Csak a dukkó ég le róla. nem látod? Lassan kezdte átvenni felettük az irányítást. . azzal meg nem sokra megyünk. . . .Mert nem biztos. Ide is egy kis rongyot.Megtöltök még egyet. oda is egy kicsit. te barom! . . . Ezért kell belülről felgyújtanunk .Biztosra megyünk.Hátha van.Úgyis elhúzzuk a csíkot. az üvegszemű..Hátha nincs is neki? .csak nem akart összejönni neki. Virgilio olyan büszkén nézett rájuk. De hol a francban jár Bolivar? Egyelőre nem volt ideje keresni. Csak előbb beáztatom a benzinbe. Istenem.Azt sém tudjuk. . . és egy másikat emelt fel a fűről. Merthogy itt nincs a parkolóban.Nem értem. hol van. .. hogy jó lesz így? .. . Ezek meg itt maradnak kocsi nélkül.Milyen koktélról dumáltál? Molotov-koktélnak mondják.biccentett Virgilio. mintha rövid öt perc alatt sikerült volna két ép.Most mi lesz? . Még be kell dugaszolk.Nem látod.Hát akkor törd be. a szakértelem nem kis dolog. Virgilio . .Hiszen igyekszem. .intette le Victor. és megszólal a riasztó. hogy meggyulladna tőle. Virgilio? Virgilio éppen ekkor öntött tele benzinnel egy üres üveget.Victor. . .Hogy megszólaljon a riasztó? . mert be kellett zárnia a kannát. Előbb-utóbb a legokosabbat. és megint ő lesz a nagylegény közöttük.Csináld gyorsan. utánunk erednek.Ez lesz a kanóc.Biztos. De ha betörjük az ablakot. hogy nem érnek utol bennünket. Bolivart is megfirkálja. és ne pofázz! Te.Ki volt az a Molotov? Virgilio a csillagos ég felé fordította a szemét.bármenynyire is igyekezett . hogy ezek milyen barmok! Még ilyenkor is képesek baromságokon rágódni! . Hiába.. Néhány pillanattal később kész volt a két koktél. egészséges fiúgyermeket csinálnia. és elkapnak bennünket.fordította felé a fejét az üvegszemu. és egy jóképű rongyot is kellett keresnie az olajos rongyok között.tudakolta Victor.

20. mert Bolivar lelépett. Ha nincs Bolivar. . . . hogy Bolivar eltűnt a balfenéken. Ez aztán alaposan megkeverte a dolgokat. mi legyen hát? Virgilio észrevette. hogy mit csinált addig..Én a volánhoz ülök.Csapos? . biztos beleegyeznének.Hogy. Akarsz még tudni valamit? . használni is akarja őket.Kész vagy? . kinyílt a csipája. . . Miért nem te dobálod be ezeket az izéket. mi az ábra vele. de Bolivar csak nem került elő.Hol van Bolivar? Sziszegtek. megnéztem..Nem tetszik ez nekem. . .mondta a másik kettőnek. ahogy beindul a motorom. hogy húzzák el a szennyest. cuppogtak.. és begyújtom a motort. mert ez az én kocsim.visszakozott Virgilio.Megcsináljuk . Most.Dugulj el. Vártak. Kétségtelen szellemi fölényben volt a másik kettővel szemben. és én vezetek? . mint te. Ha elment volna. mert. Csakhogy ő már nem akarja elhúzni! Ha megcsinálta a koktélokat. Holnap vagy holnapután odaáll majd elé. hogy a másik kettőnek láthatóan elment a kedve a bosszútól. Nem lép le a haverjai nélkül. Akik itták. . ha golyóálló? . és felkapaszkodtok a platóra.Hát. amíg ő bosszút állt érte is a nagyfejűeken.Hova a francba mehetett? . a franc se tudja.Kész..Akkor szólt volna. legszívesebben elhúzna Bolivar után. Tudom. .mondta ekkor Victor. vagy egyszerűen csak nagyon erősre keverte.Azért. .Betörik.Nem az. nehogy kellemetlen meglepetés érjen bennünket. .Jól van. pofán verlek! Bolivar nem olyan rongy alak.mérgelődött Gonzaló.Mégiscsak lelépett .találgatta Virgilio. Annál is inkább. hogy már semmit sem akar. Jó erősen vágd őket hozzá. úgy érezték. . és alaposan megrázta. .És ha nem törik be? .Egy csapos . Aztán már indulunk is! Victor aggodalmaskodva rázta meg a fejét.mondta aztán magabiztosan.Talán látott valamit. én értek hozzá. Bolivar azonban nem volt ott. Gonzalo odaugrott hozzá. Ha most azt javasolná nekik. ahol legutoljára látták. . abban a pillanatban indulsz. hogy elkapjanak bennünket? Victor legszívesebben azt felelte volna. és megkérdezi tőle.Mérget kevert a piába.Mi van.Hova a francba tűnhetett? . szólt volna! .Amikor fellobbannak a lángok.Talán lelépett . Victor. hogy biztosan betörjön az üveg! . te tudod .. Te. mintha kigyulladt benzint ittak volna. Aztán bedobod őket az ablakon át. Azt akarod.Várjunk egy kicsit. . . majd Gonzalo négykézlábra ereszkedve visszamászott oda. csináljuk? Virgilio megvakarta az állát. Bolivar nem volt sehol. . idefuttok hozzám.

.. Ha sokat szívózik. .Végre lesz egy kis nyugalmam. A többi féreg nem érdekelte. kap egy kis pénzt. mint az erdei bogyók. fekete hajú fickó. csak kinyújtotta a lábát.bólintott a vékony. A harmadik. Kihajolt az ablakon. Bolivart. . hogy sikeresen megszabadult Olivia Florestől.Ez a magánügyem. előre! Ekkor robbantak ki a testőrök az ajtón. Méghozzá mindörökre. Virgilio körülnézett.Mit csináljak vele? .Victor? . gyerünk! . A motor felbrummogott.Isten nevében. mert jómagamnak is ezek okozzák a legnagyobb problémát. Victor ebben a pillanatban mászott fel a platóra. Guillermo odajött hoz- . Az lenne persze a legjobb.Ha mégsem törne be az ablaküveg.A lányt gondolom. .tudakolta Gonzalo. Virgilio gyufát húzott elő a zsebéből. . majd felvillant valami fényes. .kérdezte. Látta.hökkent meg Meléndez úr. . Meléndez úr nem gondolhatott másra. arisztokratikus arcélű.Ó. és a limuzin felé bámult. . Mielőtt.. A másik legyintett egyet. csörömpölést hallott. Minden rendben. Megkapni őket semmi.. Igaz. hogy megverték vagy kidobták egy kocsmából. betöröd vele..Ragadnak.. mint hogy ő is éppen egy hasonló ügy közepében csücsül. majd felemelt a kocsija mellől egy csavarkulcsot.Nem kellene mégis. Alvaro? . Virgilio.Nesze. mintha csillag hullott volna a földre. 21.Ne totojázzatok annyit! Hatalmas lángnyelvek csaptak az égre.Gondolod. csak azért mondom. A vörös képű Otoniel Hermógenes elhúzta a száját. . . hm. és megfeledkezik róla..Igaz . hogy megválik a lánytól. akár úgy.. letörli a cipőjéről.Hogyhogy? . válaszolhattak volna. a hordóhasú Ugalde nem szólt semmit. kap egy golyót a fejébe. és a másik háromra pislogott. Alvaro Terrentes.Máskor is előfordult már vele. hogy két fekete árnyék fut a hosszú luxuskocsi irányába a csillagfényben. hátrapislogott a kis ablakon át. hogy ezzel megúszod? . Meléndez úr megkönnyebbülve vette tudomásul. és maga elé bámult. Hirtelen feltűnt az ajtó mellett Gonzalo. . Akár így. . Elégedetten összedörzsölgette a tenyerét.Én mit csináljak? . . mégsem szakadt rá az ég. . Ezek a kis. Victor! Indulj! Beugrott a teherautó fülkéjébe..Talán már fent van hátul. . nőcskék. ha egyáltalán nem szívózna. meggyújtott egy szálat.Ez a tiéd.ütött a kormányra. és benyomakodott mellé a fülkébe.Pezsgőt? . és indított. hanem békén hagyná.Gyerünk már. Megszabadulni tőlük művészet. majd lángra lobbantotta vele a két üveg kanócát. . Ha szarba lép az ember. Napok óta feltett szándéka volt. ha meg még ezután is szívózik.

Egy fiatal pár. fiam! .Várjon csak. Meléndez úr úgy gondolta. ki szállítja a kábítószert. . hova tűntek a régi szép idők? Idáig jutott sajnálkozásában.mondta csendesen. És lőn. Serafín azonnal a fiatal pár asztalánál termett. hogy jelzáloghitel. . Senor. északon. tejelni a brókernek valamit. kék szemű pasas. mintha villám vágott volna le a közelükben. Azért ülnek még mindig az asztaluknál. hát egy icipici jó cselekedetet. mint fenyegetni őket.Még nem. Ezek meg akár üvöltözhetnének is a fülébe. bennfentes kereskedés. mint a kínaiak vartyogását. . Meléndez úr Serafín felé intett. hagyni. . Olyan ürömmel töltötte el Olivia Florestól való megszabadulása. aztán éppen abban a pillanatban. eljött a komoly tárgyalások ideje.ahogy a gengszterfilmekből is tudja.Záróra . amikor még a nagy balhék voltak.reccsent a fiatal férfira. a füléhez hajolt. .Egy üveggel nekik. és belesuttogta. kárpótlásul.. Serafín a pultra könyökölt. Meléndez urat megszállta az eufória. és az ajtó felé igyekezett. és Serafín mást sem hallott. Serafín tudta. Serafín kiemelt egy üveg pezsgőt a hűtőből. betáblázás. Két pillantással felmérte a helyzetet.Szólj a csaposnak. Pezsgőt öntetett maguknak. nem itt.Viszlát. felvásárlás. hogy ma este nagyot kaszál. mint a füst. amikor hirtelen hatalmas dörrenés rázta meg az épületet. Mielőtt azonban kifordulhatott volna rajta. . aki valószínűleg a közeli kempingből keveredett ide.Elszaladt az idő. Az újabb kori nagymenők olyan nyelvet fejlesztettek ki maguknak. kire kell lecsapni . Erős fény villant. és igyekezett nem odafigyelni. ezért leintette a pasast. mint olyanokat. Jézusom. Inkább segíteni kell rajtuk. rémült tekintettel rázta meg a fejét. persze inkább odaát. Úgy húztak ki az ajtón. miről beszél a négy férfi. Megcsörrentek a poharak a háta mögötti polcon. és az erszénye után kotorászott. Ittak már ma este pezsgőt? A gyerekkorhoz igencsak közel álló. gyorsan feltápászkodott. hogy úgy érezte. Még megköszönni is elfelejtették. csupa olyan dologról hallott volna a nagymenőktől. 22. A páros férfi tagja a zsebébe nyúlt. amikor odakint a saját késének a pengéje beleszaladt Bolivar úr szívébe. Ha mást nem. Közép-Amerikában. és a fiú kezébe nyomta. Vendégeim voltak ma estére. . A négy férfi időről időre felemelte hangját.zá. hogy felmenjen. A pár megköszönte.. lenyomni a kamatot. hogy eljött a záróra. elkezdte a mondandóját. hogy az egyik asztalnál még ülnek. akkor sem értene fikarcnyit sem a dumájukból. mert egyszerűen megbénította a lábukat a rémület. Közben arra gondolt. hogy régen. hogy kit kell kinyírni. . Meléndez úr megvonta a vállát. Senor. amelyet a hozzá hasonlóak annyira sem értenek. tennie kell az emberiségért valamit. és a többi.Hagyja csak. majd a polc .

Meléndez úr biccentett. Terrentes a háta mögé bökte a hüvelykujját. miközben egyetlen pillanatra sem szűnt meg a lángok lobogása. Terrentes széttárta a karját. hanem odakint. és imádkozni kezdett. . és a felszakított ajtón át kirobbant a szabadba.Hol vagytok? Székek csattantak. . . . . Meléndez úr a füvön ücsörgött. és föléje hajolt. Serafín ekkor úgy döntött.Miből gondolod? . Csupán icipicit tántorgott. . és nagy nehezen feltápászkodott.Felkavarodott a gyomrom a füstszagtól. elkapta Otoniel csuklóját. 23.Ha törhetetlen üvegből lettek volna az ablakai. fülére szorította a kezét.Kinyiffant a fickó. segíts! Felrobbantották a kocsmámat! Tönkretettek a rohadékok! Az ajtó kivágódott és meleg szél csapott a terembe. Sőt az a fiatal pár is ott volt. hogy ideje elájulnia. . . ahogy a fiatal srác rémülettől eltorzult arcára nézett. nyakába zúdítva a terhét. és becsukta a szemét.Tudom . ahogy a száján kifért. Serafín összegörnyedt a rázuhanó korsók és poharak súlya alatt.Guillermo. Odakint égig érő lángokkal égett a limuzin. Meléndez úr. ahogy megállt a lábán. Serafín érezte. Meléndez? Meléndez úr bólintott. ami az asztalok között történik. mint amikor valaki rázuhant bútorok alól mászik ki. mintha csak azt akarta volna.Jól . amelyiknek a pezsgőt ajándékozta. gyerünk! A két ruhásszekrény bólintott. ott volt a két ruhásszekrény. Hermógenes Otoniel odalépett hozzá.Ott hevernek az üvegcserepek a roncsok között.. Hátrahanyatlott a törött poharakra. . Guillermo. .ordított Meléndez úr.Nem abból voltak.udvariasan meghajolt. Serafín óvatosan kidugta a fejét a pult mögül.morogta.mondta Terrentes. Szerencsére nem a ház égett.. Santa Maria. amit észre ne vennék. Még most is kezében szorongatta az ajándék pezsgősüveg letört nyakát. . hanem valami más. A másik elvigyorodott.Csapos! . . Andrés! .Felgyújtották. .Meghalt .mondta Otoniel úr. . .Én is itt vagyok! Újra bútorok csattogtak. hogy halljon mindent. majd amikor még az elsőnél is hatalmasabb robbanás rengette meg a kocsmát. hogy a lángok nem idebent égnek. Ott volt három üzlettársa. . . . mintha nem mert volna megválni tőle. amikor a többiek odagyűltek köré. Röhögnie kellett. . . Örömmel nyugtázta. de ott volt a közben magához tért csapos is.Hogy csinálták? .Molotov-koktéllal .Kész a limuzinod.mondta Meléndez úr.Valaha kárszakértő voltam.Jól vagy.Itt vagyok. Nincs az a simli. hogy a szél letépi a tenyerét a füléről.kérdezte elhaló hangon Meléndez úr.Andrés.

hogy vegyen neki egy újabb üveg pezsgőt az eltörött helyett? ..Meléndez úr feleslegesnek tartotta volna elmagyarázni neki.Mi van? .Nem vette sok hasznát.mondta a srác.Kik voltak azok? Serafín megingatta a fejét. A parkoló végében várakozott. Állítólag egy cukrászmesternek dolgoznak.. Csak annyit tudok.Nem látta véletlenül.Molotov-koktéllal.A kocsinál ketten. uram.Láttam az autójukat. . A fiatal fickó és a lány álltak mellette összekapaszkodva. nem engedte. uram .... . amigo? . hogy Virgilio. . Meléndez úr a hang irányába fordult. .. füstglóriával a fejük körül. de megtudom. . kik? A fickó megrázta a fejét. de a kempingező. .Elkaptam egyet közülük . Meg akart fordulni. .Ott. Amikor a limuzin kigyulladt.. hogy ilyenből legyen a limuzinja ablaka. hogy visszamenjen a kocsmába. . . Meléndez úr már korábban észrevette. uram. A pasas még mindig az üveg nyakát szorongatta. Lent a tengerparton. hogy retteg a balesetektől.Elkaptam. a másik csak úgy álldogált mellette. Elvette a szemét a fickóról.. Meléndez úr szomorúan elmosolyodott.Hol van? A fickó a füstbe mutatott. hogy miért nem rakatott törhetetlen vagy éppen golyóálló üveget a kocsijába. és miután álmában többször is karambolozott.Láttam. egyiküket.Menj és tudd meg. s a törhetetlen üvegtől nem tudott kimenekülni a kocsiból.Azt csak látta. .Ahogy vesszük... ijedt hangot a jobb keze felől.Uram? .Mit csinált vele? Megkötözte? . Miért kellene megtudnia bárkinek is. .hangja megállította.Mit. És hogy gyújtották fel? .Tudod a cukrász nevét? . láttam őket. csinált? .Alig ismerem őket.. és Serafínra meresztette.Én. . hányan voltak? .Nem. beugráltak és elhajtottak. Csak nem azt akarja a fickó. A fiú megvonta a vállát. az ön ajándékával.Hm.? .Az arcukat nem. . Bolivar. Egyikük az üvegeket dobta.kérdezte rekedt hangon..hallott egy vékony. Két üveget hajítottak a kocsijába.kérdezte Meléndez úr türelmetlenül.Mit látott. . hogy Serafín is ott ácsorog a közelükben. . Victor és Gonzalo a nevük. amint. Éppen akkor jöttem ki az ajtón.Utálom az autótolvajokat. De többen is voltak.. Többen is lehettek benne. amigo? A srác mély lélegzetet vett.Honnan veszi ezt.. Meléndez úr kövér verejtékcseppeket kent szét a képén. Ki gondolta volna. mintha verekedni akarna vele.. .. . uram. Reggelre meglegyen. . felgyújtották az autóját. Meléndez úr megdermedt. valahol. . .

uram! . ha csak rövid időre is. lyes.Például meséld el.. A végén még majd olyasmibe keveredik.. hogy kik voltak a társaid.értetlenkedett Meléndez úr. miközben csendesen megátkozta a mai napot.Milyen bolond? . hogy az este. . Meléndez úr ekkor arra gondolt. Meléndez úr intésére Guillermo odaugrott hozzá.Mesél. A pezsgő meg.A pasas Meléndez úr felé mutatta a pezsgősüveg letörött nyakát. . Megérdemli.Ez a bolond. A bolond. kiömlött belőle.Szemé. meglepetten felkiáltott. hogy lopva ne vessen néhány pillantást a kocsijára. . valami más? . vagy úgy .Próbáljunk szót érteni vele.Hozd be a kocsmába. nem messze a kiégett kocsitól. belerúgott. Meléndez úr előtte térdelt. Serafín visszaakasztotta az ajtót.Ugye. hogy az elsó adandó alkalommal vesz egy láda pezsgőt a gyereknek. a kormos képű. mesélsz nekünk? Hernánnak eltűnt a mosoly a képéről.Hernánnak.Ki a franc ez? Csapos! .Mesélj. gyújtogatókkal jött. Andrés az egyik oldaláról támow gatta.Uram? . . . és hogy miért gyújtottátok fel a kocsimat. mintha csak erre várt volna. egy bolond is feltűnt a láthatáron.Mesélj nekünk egy kicsit. majd egy kendővel megtörölgette a képét... Hernán.. Amit látott..Hogy hívnak.. jek? . Hernán! . Guillermo a másikról. ájult pasas már egy széken ült.Öntsd le egy vödör vízzel! Serafín sóhajtott és engedelmeskedett.. amihez semmi kedve. . elszörnyesztette...Aki a. .morogta Meléndez úr. Meléndez úr nem tudta megállni. és mosolyra húzta a száját. Hozott egy vödör mosogatóvizet. hogy a zsaruk vizsgálódni kezdjenek a környéken.Mi van. . Személyes boszszú. csapos? ..A francba is! . Már csak az hiányzik. aki a nagy megrázkódtatástól megfeledkezett róla.Leütöttem. hogy gyomron vágja a fickót. meséljek? . meg- . Akkor törött le az üveg nyaka. kinyitotta a szemét. vagy valami más? . Meléndez úr húzott magának egy széket. és a képét nézegette.. . aztán a buggyant elé ült. 24. Egymás nyomában lépkedve vonultak be az étterembe. Mintha a kamasz végzett volna a limuzinnal. Mire végzett az ajtóval. majd a hóna alá kapta.parancsolta Meléndez úr.Benne volt Olivia is? Meséld el nekünk. barátom? A bolond körbepislogott. Aki lepisilte a kisasszonyt.Mit. . A pasas ott feküdt a fűben. a pasas fejére öntötte. Amikor elvette a kendőt. Hernán! Éppen azon volt. . . .Ja.

A kocsit kerestem .Nem.Nem mondták. És Fidelina is megszid.A tarisznyámért. Hol is laksz? . Elvitték a cukrot. De visszaadta. jöttem vissza. de minek? Nem így Terrentes. szóltak hozzám. Olyan gyászos hangon mondta. Ha nem lesz cukor. hogy leütötték. Meléndez úr nem tulajdonított különösebb jelentőséget a hallgatásának. és nem akarta visszaadni.Miért jöttél volna vissza a házba.Láttam . ha elmondod. . Akkor pedig sütemény sem lesz. Figyelj csak rám.olyan. Hernán? Hernán körbepislogott. hogy pitiáner csirkefogók szórakozzanak vele. Hogy mehetek haza. . mennyi bolonddal volt dolgom..Jól van... meg.bólintott Hernán. .Mi van a tarisznyádban? . . És Fidelina kisasszony is. Hernán.Megette a fene az egészet. Nem akarták visszaadni az ingemet. ha Virgilio úr már elment? Meléndez úr reményvesztetten legyintett. hogy keserű düh fojtogatja . hogy baja esik a zsákoknak. .Victor úr és Gonzalo úr. . . majd sóhajtott egyet. nem lesz sütemény.Miért hagyjam? . . hiszen a bolond semmiről sem tehet. Csak rongyok. de. amit láttál. ha ellenlábasai intézik el a kocsiját. . Fent vannak a tetején a zsákok. és a cukor sem érkezik meg Pedro úrhoz. . Orlando! Meléndez úr keze megállt a levegőben..mondta a bolond. . Ő megérzett valamit a bolond hangján. Mit láttál még? . hazamehetsz. Térrentes rászólt.Azt is láttad. Hernán. amit tud. miért? . mit láttál odakint. azt viszont már képtelen lenyelni. .. amit a többiek nem vettek észre. .. Azt még el tudta volna viselni valahogy.Pedro úrnál . Ha elmondod. Nagyon égett. Bolivar úr elvette az ingem. Ők meg elmentek. Terrentes csalódottan fújta ki a tüdejéből a levegőt. Elbújtam.Már rég haza kellett volna mennem.Jól van.Virgilio úr kocsiját.mondta gyorsan a bolond. Visszajöttem volna a házba.. Elhallgatott. és lesunyta a fejét.Meggyulladt az autó..Hazamehetsz. amikor felgyújtották a kocsit? . Hernán. Nem is sejted. mi történt vele..Miért akartál visszajönni? Hernán hallgatott. Érezte. kicsoda? Hernán ismét bólintott.Hát. mintha az emberiség további sorsáért való aggódás foglalkoztatta volna. de amikor felemelte a kezét.Így nem meri elmondani még azt sem. amilyet talán még nem érzett életében..gyorsítandó a kommunikációs késztetést... Megölethetné. . Pedro úr szomorú lesz. Aztat én nem akarom. Hernán? Ha nem mondod meg. Nos. mert nem tudta. igazi profik. Odébb tolta Meléndez urat. . Pedro gazda meg fog szidni. Fogalma sem lehetett róla. Ha nem lesz cukor. Féltem. Láttad. nem mehetsz haza.Kárrendező voltam. . . és ő is a bolond elé guggolt.Hagyd békén. értek a pszichológiához. semmi. Hülye ama- .

És. ő viszont Meléndez hátát biztosítja a másik kettővel együtt. majd a szék. Lehúzza róluk a bőrt..Hol a tarisznyád. hogy bezsebeljék a beruházásokra szánt pénzeket.és asztalromok közepén állapodott meg a tekintete. . hogy törhettek össze ennyire a székek? A bolond kérdőn nézett Terrentes úrra. a végén még azoknak lesz igazuk. .tőrök.A székek alatt. Sose lehessen tudni. Igaz. . és néhány pillanat alatt kirángatta alóluk a tarisznyáját. hanem csörgőkígyó. akik még azzal sem törődtek.Naná. akik óvták Meléndeztől. Terrentes úr megmarkolta zsebében a pisztolyát. mint varjú a kerítésen. és sóval hinti be az élő húsukat. vajon honnan tudja a bolond. hogy élve megnyúzatja őket. amikor feltűnt neki a tarisznya duzzadt oldala. Guillermo. Meg akarjátok nézni? 25. Meg is akarta kérdezni Hernántól. nem boldogulnának nélküle. hogy Meléndez meghökkenve simogatja meg a képét.kérdezte Terrentes. hol a tarisznyája.Ott. és néha úgy is viselkedik.Történt valami. hogy megállt az ütő a mellkasában. Mint ahogy azt sem értette.. hogy Meléndez úr parancsára alaposan megvizsgálja a kialudt tűz környékét. patkánynak látszik. . Guillermo mindenesetre talált valamit. Méghozzá a legveszedelmesebb fajtából. és már indult is volna. . Egy jelentéktelen apróságot.Nem lényeges.. aki néhány perccel ezelőtt kiment. Látta. hogy éppen mire készül. hogy a nyomaikat elrejtsék. hogy aztán rejtett csatornákon át az ő zsebébe is csorogjon belőle. hadd üvöltsenek a fájdalomtól. hogy a ruhásszekrény talált valamit. Az a legkevesebb.Megkeresheted. . . Ahhoz. Terrentes úr megvakarta a feje búbját. .Hol? . mi lenne az? . Hernán? Hernán forgatni kezdte a fejét. Orlando? Meléndez úr csípőre tette a kezét. Terrentes úr futólag rápillantott. és megvonta a vállát. Meléndez úr legyintett. de amikor éppen szóra nyitotta volna a száját. . Ahogy Meléndez szemével találkozott a tekintete. . nyomban belé is fagyott a szó. Csupán egy hulla fekszik odakint. . hogy mi a fenét rejteget benne.Ha már belekeveredtünk ebbe az izébe.hajolt előre kíváncsian a pókhasú Ugalde. hogy meg akarjuk . feltétlenül szükségük van rá. de valójában nem patkány. Meléndez emberei nyúlják le a lóvét.Őszintén szólva nem tudom. és azon töprengett. A francba is. Sosem lehetsz biztos benne. Azt mondták. Terrentes úr azonnal észrevette. Meléndez olyan pillantást vetett rá. és a fülébe súgott valamit. . Hernán rávetette magát a törött székekre. Ennek ellenére a fene vigye el.. Terrentes bólintott. hogy körülnézzen odakint. visszajött. amikor emberi szem be nem láthat a törmelékkupac alá.biccentett rövid szünet után Hermógenes Otoniel. A ruhásszekrény odakacsázott Meléndez úrhoz. Úgy ült rajta a riadalom.

visszhangozta Senor Meléndez..még egyszer a hulla fölé hajolt. fogok. ki nyírta ki? A fickó szó nélkül megrázta a fejét.. megrándult. megölték! . körülöttük tébláboló.Hernán! Hernán felrezzent. Észrevétlenül a két kempingezőhöz húzódott. Ekkor már arccal felfelé. Amikor észrevette a hullát.. ott egy. nem messze a limuzintól. nem Costa Ricában.És mégis.Ki a franc ez? . . Meléndez úr Andrésra pillantott. hogy úgy járjak.. . Naná.. és Hernán felé bökött az ujjával..Hát. hogy mi a dolga. . fickó. Meléndez úr nem szólt ezután semmit.Add ide az inged... . hiszen nemegyszer betért már hozzá a Villahermosába vezető úton.. Erre azonban nem akart emlékezni. lelőlek. amikor még egyszerű útonállóként kereste a kenyerét.kérdezte gúnyos hangon Otoniel úr. Egy kés a. ha Meléndez úr rá nem szól. ki ölte meg? Ugalde úr öklendezni kezdett.mondta Meléndez úr.Már csak az a kérdés..Mehetek haza? . hogy egyúttal a tarisznyáját is magához szorította.Ezt.igaz. Meléndez úr megdörzsölte az orra hegyét. és megnézte a kezét.. .Bingó . Bolivarnak hívták. Ott állt az nem messze tőle.kérdezte Otoniel úr. de Senor Ugalde egyszerre csak felcsuklott. Meléndez úr a még mindig reszkető.Nem látta. Főleg a történtek után nem. Serafín. . . hanem Panamában .. és odaballagott Terrentes úrhoz. hogy a pasast Bolivarnak hívják. sőt egészen pontosan tudta. Talán ki is dobta volna a taccsot. Úgy.. .Azok közül? .. ami nem kerülte el Terrentes úr figyelmét. mint Olivia. Andrés tudta.. Egyik ismerőse szerint Meléndezben indián vér is folyik.Gyere csak ide! Hernán kissé elkomorodott. Pedro gazdától. és elvigyorodott.Ha jól emlékszem.Az egyik. és meg is ittak egyszer-kétszer egy-egy üveg sört. a Kordillerákban nem egy fickónak saját kezűleg vájta ki a szemét. . Mintha valamit látott volna az ujjai között. A hulla a füvön feküdt.Ki a franc ez? . szívében! . mintha valakinek a hallhatatlan hangját hallgatná. kés. Egy darabka rongyot talán? Fél szemével a bolondot kereste.. hogy a hegyek között.Ha lehánysz. hogy bármelyik pillanatban elérhesse őket. . s megerősítetlen hírek szólnak róla.Honnan veszed? . Hernán! A bolond a szívére szorította a tenyerét. félénk hangon megszólalt. Talán jobb lett volna nem kezdeni vele. aki ismét csak ott toporgott a hátuk mögött. aki ifjabb korában egy félkatonai szervezetben alapos kiképzést kapott . . és kétszer jelentőségteljesen behunyta a szemét. Senor Terrentes.Nem adom! Ez az én. Terrentes úr felemelte a karját. .. . mivel Guillermo felfordította. kék szemű kempinglakóhoz fordult. Még csak az hiányozna. hogy jól emlékezett.Nem. félrehajtva a fejét.. . ingem. .

vagy mi a tetű.mondta még egyszer Meléndez úr. Nem maradhat..Ehhez mit szólsz. hogy nem . hogy észrevegye.. . Talán észre sem vette. amiben amúgy is biztos volt.bólintott Meléndez. nem. . és még szorosabban szorította magához a tarisznyáját.Guillermo.Mosómedve legyek.Közben a két halálra rémült kempingezőre és a bolondra siklott a tekintete. Menjünk vissza. .Nekem nincs késem. Senor .. . azért. amelyik .hogy. uram. Nézd meg a zsebeit. kül- . .Ezt az embert. . és Meléndez úrhoz fordult.. megölték? ... .legyintett nagyvonalúan a fiú. hm.Akkor miért tagadja le? . Alighogy beledugta a kezét a mellénye zsebébe. és megnézte a halott zsebeit. Alvaro.Én. Ha kinyírta. . kinyújtotta a karját. Isten veled.. akkor ne add ide. Szeretnék kérdezni öntől valamit. hogy kinyírta. mint a nyitott könyvből. hát kinyírta! Ha ő nem teszi meg. . Andrés! Andrés lehajolt. . és elkapta Meléndez úr csuklóját. majd a bolondhoz fordult. Mi a fenét akar ez a bolondtól? . még egy született madridit is őrületbe kergetett volna. . nem értették.. aki szemével követte Meléndez úr minden pillantását. és harapjunk valamit. amelyet Meléndez és Ugalde használt egymás között. .. az a nyelv azonban.Én nem.. Gyere csak ide! Ugalde úr. .. Bár mindketten beszélték a spanyolt. Meléndez úr sóhajtott.Csak rajta! .Ez a te késed? .Mi mennénk is. Hogy a bolond inge széléről leszakadt egy szövetcsík: éppen az.Bárhol előfordulhat ilyesmi. uram. . . .. Összevesztek az ingén.Mert bolond.Dehogynem.Jól van. . Hernán. Nem kellett soká bámulnia. . Szerencsétlen hülyéje! Fogalma sincs róla.Pedig te nyírtad ki. amíg én itt vagyok. Meléndez úr szemöldöke felszaladt a homlokára. tanú. és úgy olvasott az arcáról..Hagyd békén.. Meléndez? Meléndez eltátotta a száját. .Addig ne..Te ölted meg. nem.Nem tesz semmit... fekete noteszt. Hernán? A bolond rémült képet vágott. Ugalde úr a bolondra nézett. Csak megnézem a szélét.kaptam. . Meléndez úr elmosolyodott.. .Ne! . mi nyírtuk volna ki.Nagyon sajnálom. .Ezt meg . Meléndez úr legyintett.a halott ujjai között feketedik.Bingo . hogy mi vár rá.biztatta Meléndez úr. és harapjunk valamit. máris talált benne egy vastag. hogy elromlott az estéjük. Vagy ha hallottak is. A kék szemű fiú megköszörülte a torkát. ha nincsenek benne a fickók telefonszámai. Én.Mi nem szeretnénk belekeveredni semmibe.Jól van. Menjünk. mindörökre! A rémült kempingezők természetesen nem hallottak semmit Meléndez és Senor Ugalde párbeszédéből.

. Miattunk nem kell aggódnia.Vigyék magukkal Hernánt.. .A kemping előtt elereszthetik. és kézbe veszi az ügyet.készségeskedett a csapos.Oké . úgy hívnak? . Ahelyett hogy lehűlne éjszakára a levegő. .Serafínnak. hogy hova tűnt a csapos. . és a kempingezőket. mint a sír. Nem szeretném. aztán elfordult. és.Csak végső esetben használhattok fegyvert. amigo? ..Az éppen jó lesz. ebben biztos lehet. hogy a többiek eltűnnek a házban. Senor Meléndez! .Sajtom is van.. és megcsóválta a fejét. Megnézem.Mehetek Pedro úrhoz? . Meléndez úr mosolygott. .Tüntessétek el őket. Meléndez úr megtörölgette a homlokát. . mit csináljunk vele? . hallgatni fogunk róla.Tessék?! . Guillermo! Néhány lépéssel eltűnt a pult végében meghúzódó kis szobában. . és agyonlőtte vele Serafínt. Van tojásom.Természetesen. Ha jöttök.Mint a vakablak. főnök? . Ha Meléndez nem vigyáz.Természetesen.Nincs miért aggódnom.. Senor.bólintott Meléndez úr. valamint az őrültet is elnyelte a csillagfény. Hernán! Hernán boldogan elvigyorodott. Gyere velem Andrés és te is.. talán még á kezét is megcsókolta volna.Mehetsz.Gyere. van-e sajt a hűtőben.Mehetek haza Pedro úrhoz! Sok-sok süteményt sütök. 26. . adok nektek süteményt. főnök . aki képtelen a védekezésre. .biccentett sóhajtva a fiú. . . Meléndez úr közvetlenül az ajtó mögött feléjük fordult. Megtennének nekem valamit.Össze tudsz ütni nekünk valami kis vacsorát.Idegesítő ez a hőség. ... . és Guillermo hasába döfte a mutatóujját. kihúzta a zsebéből a pisztolyát. Hernán olyan boldog volt.. Igazi francia sajt. .Megértem önöket . Hernán. Hurokkal például jó lesz. Világos? .Azért. Meléndez úr.Jól van. Könnyű olyanra kenni a gyilkosságot. De megértem az önök nyugtalanságát.földiek vagyunk. Guillermo és Andrés mosolyogtak és követték. senki sem kérdezte meg tőle. . de gyorsan! Andrés biccentett: .Hogyan.Szeme sarkából látta. csak csinálj valamit. kérem? . Pár perc múlva itt a rendőrség. .. .bólintott Meléndez úr. . uram . . . uram. Imádom a francia sajtokat! .És. Onnan majd magától is hazavergődik valahogy. Amikor belépett a kocsmába.Jól van. Hernán! Hát akkor minden jót! Gyerünk be az ivóba! Serafín! Ugye. ha a rendőrség őt venné gyanúba.szellemeskedett Andrés. . hogy madarat lehetett volna fogatni vele.nevetett Meléndez úr. inkább még tovább melegszik.Vigyék magukkal a bolondot.Köszönjük a meghívást. sonkám.

. . Tűnés! Meléndez úrnak igaza lett.Azt hiszem. A lány sápadtan nézett vissza rá. hogy nem gondolják meg magukat.Ha elszúrjátok.Ezt megúsztuk.Magunkkal kellett volna hoznunk a zseblámpát.Nem szúrjuk el. Az ottaniak majd csinálnak vele valamit. Jó felé megyünk mi egyáltalán? A fiú megvakarta a feje búbját. mit mondok? Hernán felriadt. hogy Hernán még annyira sem ismeri ki magát a környéken.Húzzunk ki az országúthoz. és elmosolyodott.Jelentőségteljesen a mennyezet felé fordította a fejét.Merre van az a haza? Ismered az utat egyáltalán? Hernán széles mozdulatot tett a kezével. Ebből aztán világossá vált számukra. . . mintha valaki mézet csorgatott volna a sajtjára.Remélem. .Gondolod? . hogy nem édes a bosszú! 27.Ha mi is megtaláljuk az utat. Végül Meléndez úrtól sem kérdezték meg. A ház mögött elfordulunk. . a fiú megtorpant. Nem hagyhatjuk itt. hogy hova mennek. A két ruhásszekrény a bejárati ajtó felé igyekezett. A csillagok és a hold felhők mögé menekültek. Meléndez úgy érezte.. mintha saját lelkében keresné a hazavezető utat. . sült húst csinálok belőletek. ami ezután következik. de mégiscsak ott volt. Valahova befelé nézett. Gyere. de Meléndez társai közül egyik sem kérdezte meg tőlük. Pedig amúgy békés volt odalent a világ. .. amely mozdulat magába foglalta az őserdőt. . Ha rosszat akartak volna nekünk. mint ahogy azt sem kérdezte meg egyikük sem. de még a hegyeket is.Biztos vagyok benne. mint ők.Akkor mit csináljunk? És főleg mit csináljunk ezzel a fickóval? Ekkor döbbentek csak rá.Ilyenkor már nem járnak kocsik ezen a kátyús micsodán. arra kell mennünk. Amikor Meléndez úr és a többiek eltűntek a szemük elől. .. Megyek haza Pedro úrhoz. főnök. hogy hol marad Serafín. hogy Hernán is ott van velük. . Mit mondjunk a többieknek? . a tengerpartot. és mit akarnak csinálni. ahelyett hogy a csapost szólítaná. És még mondja valaki. csak az éjszakai madarak vijjogtak szünet nélkül. . .Hé! Hozzád szólok! Hallod egyáltalán.szólította meg idegesen a lány.Nem fognak kérdezni semmit. Még a bőgőmajmok is befejezték röfögő éneküket a fákon. mintha látni sem szeretnék. hogy ilyen későig elmaradunk. hogy miért ő maga vagdossa fel a francia sajtokat a saját kezével..mondta a fiú.Világosban még láttam a jelzést. Hernán! .Ki gondolta volna.Te merre akarsz menni? . . nem engedtek volna el. .. . és állítsunk le egy kocsit. Gertrude. . .Haza. és a lányra nézett.Magunkkal visszük a kempingbe . Nem nézett rájuk.

Hol az autó? . Mi itt sem jártunk. talán Meléndez partnerei miatt.mondta a fiú.Talán. De hamarosan bepótolják. .. .Azért engedték el magukat. .. . Nem akartak megölni bennünket a helyszínen.. nagyot nyelt. . és egy női alak bukkant ki közülük. majd amikor nem hallatszott újabb lövés mögöttük. mintha fatörzs lett volna..Azt hittem. hogy.Nyilván a haverjai. hogy a tűz már rég kialudt a parkolóban. és a fiú karjába kapaszkodott. Tudta. Jól nézzék meg a holdfényes erdőt. A fiú megpróbált kinézni a lány hajzuhataga mögül.. Amikor végre sikerült neki. . Te jó isten! Már beleéltem magam.tette a lány karjára a kezét a fiú. Persze lehet. hogy meg is úsztuk. ..Ne reménykedjenek . és az idegen lányra nézett. .Nekünk már végünk. nem igaz? Ugye. Ebben a pillanatban lövés csattant a hátuk mögött.Ki az? . mi is úgy végezzük. . .kérdezte Gertrude. .Honnan tudod. akit Meléndez úr kidobatott az étteremből. hogy utángyújtás volt.Akkor lehet. hogy eltegyenek bennünket láb alól. Andrés és Guillermo már úton vannak. mi? . Még a halvány csillagfényben is jól látták.Tettek vagy tíz lépést előre. hogy megúsztuk a mai estét.Lőttek .Talán nem ők voltak .A legkomolyabban . Elég közel van az országút.Már elment.Te jó Isten! Ugye. . mit ne csináljunk? . hogy az a lány az.mondta a lány.. És én sem juthatok messzire. mert alighanem most látják utoljára.Azért voltak meleg pillanataink. Rémülten hallgatództak. . érti? .Bárcsak tréfálnék! Rövidesen ott égünk majd a felgyújtott ház gerendái között. . mint az a fickó. A fiú igyekezett letenni a földre Gertrudét. .Remélem. Komolyan gondoltad.A vadászpuska hangja nem ilyen. A lány megdermedt. Idegen országban vagyunk. . milyen a hangja egy Costa-Rica-i vadászpuskának? . Vajon ki ölhette meg? . Egy kipufogó csinálta.Hát. a bolondról már nem is beszélve. mert tudják. A lány rémülten a fiú karjába vetette magát: szinte felmászott rá...Egyszerűen .Ezt hogy érti? . Érzett a hangján a közeli zokogás. könnyen ránk kenhetnek valamit.Nem ilyen. . az biztos. egészen közelről.Ebben csak ne reménykedjenek! A fák közül szólt a hang.Talán vadászok. hogy csak a tűz durrog. hogy nem szólunk a történtekről senkinek? .mondta feltűnően nyugodt hangon a lány.Istenem.Mit mondott.Ezt hogy.. akkor a fiú megtorpant.Gondolj a három majomra. mi volt ez? .kérdezte elcsukló hangon. .Ki az? Megrebbentek a közeli bokrok ágai. hogy úgysem jutnak messzire... csak tréfál velünk? Olivia hangja keserű volt. lassan megnyugodtak. és megszorította a lány karját. mint a megromlott currys rizs. . .ismerte be a lány. . Aztán abba is hagyta. nem is tudom.mondta a fiu. . . voltak .

tett néhány lépést Olivia felé. hogy hívták. Kimegyünk az országútra.Kár a gőzért . Ha ők vadásznak.Melyik? . ha lehet. ne közeledjék hozzám! A fiú megrázta a fejét.Te jó ég. . mielőtt még utolérnének bennünket! ..Nem mindegy? Hamarosan úgyis találkozunk velük. . azért odavoltak.intette türelemre a in.zokogta Gertrude a lány felé nyújtva a kezét.Tűnjünk el innen. előrébb lennénk. . Világosságnál jobban tájékozódhatunk. . Jössz.Ha jó irányba megyünk . Ezért aztán én is egyfolytában nézegetem. Volt valahol egy pálmasor. . . 28.Várj egy kicsit.Elrejtőzünk valahol. maga? Olivia megvonta a vállát. A bolond félrehajtotta a fejét. átfutok Panamába. akár nem..Es. vagy te is maradsz? .kapta el a in karját Gertrude. . az éjszakai őserdő a legcsendesebb hely a világon.Jönnek. Amíg mondta. Ti nem ismeritek őket. . Volt valamikor Meléndeznek egy csaja.Itt sosincs csend.Csend van.ismételte Olivia. elérhetjük a kempinget.Ezeket nem tudjuk átverni. és maradjon itt a bolond is. . .És maga? . Ti nem ismeritek őket. én ismerem: Nagy.Te csak maradj itt. jaj a vadnak! .szitkozódott Gertrude. Éjjel-nappal ordít valami. Én ismerem őket. . Addig megbújunk valahol. . . Különben valóban jönnek. Hans.Jönnek.Minden bizonnyal én is.Az az állat még belém is rúgott. A magam részéről nem vagyok rá kíváncsi. Gyűlölnek a rohadékok.Megütöttem magam .Legalább addig várj. Akár hallod. tohonya állatok. mint a párduc.Mi az. . Nincsenek illúzióim. .Kár a gőzért . Amikor jöttünk. . . . .sóhajtotta a fiú. . A lány rémülten húzódott hátra előle. előttünk pedig itt egy egész erdő! Hajó irányba megyünk. bárcsak ne ismerném. Ha kell. Olivia megnyomkodta a derekát. Jössz vagy maradsz? . Gertrude! . . amíg megpróbálom meghatározni az irányt. ha akarsz. majd olyan tisztán szólalt meg. hogy nincs menekvés? Ők csak ketten vannak.A francba a kicseszett pálmasoroddal! . Emiatt aztán mindenki mást meg tudnának ölni: És meg is ölik előbb-utóbb valamennyit.Nem hallok semmit .A francba! .panaszkodott. . és fájdalmasan sziszegett hozzá. majd megkérdezheted tőlük. . . Semmit sem hallani.Nincs menekvés.Én megyek.Itt? Csend? .kiáltotta egyre hisztérikusabbá váló hangon a lány. hogy levél sem zörren a talpuk alatt.visította Gertrude. Otthon azt hittem.kérdezte a fiú. és megvárjuk a reggelt.sóhajtott fel Gertrude.legyintett Olivia. ha azt látnám.Meneküljünk! .pislogott rá a fiú. és megállítunk egy kocsit. Hans! .Tűnjünk el.. a franc se emlékszik már rá. bal kézre volt az országút. hogy megrémültek tőle. . Úgy mozognak az erdőben. . mégis olyan rugalmasak.

. mikor csatolt be. A lány válaszolni akart. akit elkaptak. A iu megérintette a lány karját. Mindegyiket nem vizsgálhatják végig.. aztán mint aki elfáradt az éjszakai kalandban. hányadszor. te barom! -jajgatott a lány. .. A fenébe is! . ha egyenesen a karjaikba futunk? -Te hülye. . majd amikor észrevette. Ezernyi fa van a dzsungelben. Trudi! . A fiú meglódult. Őt is elkapják. Én is ott voltam. Egyenesen az erdő felé.Ők mindenkit elkapnak.Teljesen kikészíted az ember idegeit. .Érzem.Semmit.A fenébe is! .Márpedig én felmászok egy fára..könyörgött a fiú. A bolond hallgatta egy kicsit a mellettük árválkodó bokor alatt bujkáló madárka csipogását. letelepedett a fűre. .Még sosem próbáltam . . Mondtam.Itt vannak a közelünkben. hogy a lány beváltott a fák közé. megtorpant. Ölébe tette a tarisznyáját. ki tudja..Nem mehetünk fejjel a falnak! Mi lesz. és te is felmászol. mintha kígyót akarna kicsalni belőle. Olyan a szaglásuk. Ha betonbunkerba bújsz előlük. bár ennek némiképpen ellentmondani látszottak izgő-mozgó ujjai. .Egy bolondot? . .Hova? . Tudsz fára mászni? . .Megtalálnak .Hagyjuk a fenébe . A bolondnak enyhén üveges volt a tekintete..Autóba ültek. .Jönnek. és nézte egykedvű dünnyögés kíséretében.törölgette kibuggyanó könnyeit. mit gondol egy bolond? . . Volt egy ember. . hogy utána fusson. mint vele. két tenyere közé kapva a fejét.Velem jössz? . mint a vadászkutyáé. ha felmásznánk egy fára? .Ezt meg mi lelte? Olivia felrántotta a vállát.csóválta meg a lány a fejét. . és már nincsenek is a környéken.Én már láttam. mintha máris a halálán lenne. . mit csináltak ezek azzal. . De azért felmászok valahogy. . Most aztán itt van az az egyszer. de a bolond ismét megszólalt. . miért.mondta a lány. .Honnan a francból tudod? . hogy felmászunk egy fára. . Akkor gondoltam rá először.Még én sem.Kár a gőzért . akkor is megtalálnak.támadt rá a fiú.Honnan tudjam? Ki tudja.Csak egy percig várj még.Az erdőbe.És ha. betemetnénk magunkat levelekkel a földön? . miért. megpróbált elhúzni előlük. futásnak eredt.Már késő . de elkapták.Mi a francot csináljunk vele? .Miért kellett nekem veled jönnöm.Hátha mégse . Mi lenne.kárálta Olivia.intett a fiú. Fel az ágak közé. miért? Hát csak keresd a rohadék pálmasorodat! Mielőtt a fiú megakadályozhatta volna. Ott nem bukkannak ránk. amelyeket ki tudja. A tarisznya csatjaival bíbelődtek.Honnan a francból tudod? .mondta Olivia.Akkor is megtalálnak.reménykedett a fiú. . . hogy velem is azt csinálják majd egyszer.Hát te? .

. Csak ők! 30.Nem tudok tovább menni. Mintha a koponya zöld fénye fogságba ejtette volna. .. elemlámpa.. De most.Oliviában mintha felengedett volna a fásult közöny. és a tarisznyából kigurult tárgyra nézett. . És ugyanezt érezte Olivia is..Honnan szerezted? A halottól .kérdezte a bolond mellé guggolva. ..Ő. Amikor beugrott a fák közé. amelyet a bolond még a tarisznya belsejében kattintott fel... elrejtőzni az ágai között. . de olyasféle. mióta nézi már a koponyát. Nem is szóltam.Eltemettem. zöld fénnyel.Ne féljetek! . A fenébe is. Aztán szája elé kapta a kezét.mondta keményen és egyáltalán nem bolondhoz illő tiszta kiejtéssel Hernán.. .. Az pedig csak világított halvány. .mondta Hernán. hogy menekülniük kellene. hagyjuk itt a bolondot? .Mi a fene ez? ..Miért temetted el? . ő majd. Hernán? .mondta magabiztos hangon. A fiú arra riadt. . Csak annyi.Nem hal meg senki! . A fiú behunyta a szemét. mintha szentjánosbogárral lett volna tele a belseje. A fiú megtorpant. tenyerén a koponyával. és visszatartotta Olíviát is a futástól: lehajolt. csak annyi erőm legyen.. eltemettem.Ő majd. És ne szóljak róla senkinek. zöld fénnyel. pokolian szédül. A bolond. soha nem látott. .Nem temettél te el senkit. A fiú tudta. máris az erdőben jár. felmászni egy hatalmas fára. ..Mi a fene ez. Gertrude futott. hogy nem lehetett nem odafigyelni rá.Vége . Olivia megrázta a fejét. . Úgy érezte.Nem tudom . Halványan világított csak. A fiú azt hitte. hogy fel tudjak állni.A végén még elárulna bennünket. a késsel szíven szúrt fickóról van szó. . A fiú érezte. és majdhogynem felkiáltott a meglepetéstől.. szemet gyönyörködtető.Akit. A fiú egyetlen másodpercig azt hitte. Istenem.. A fák csak nem akartak sűrűsödni: a vastag törzsű . mintha meg akarta volna szégyeníteni a csillagokat.mondta a bolond. Egyszerre roskadtak le a földre a bolond lába mellé. de csalódottan kellett tudomásul vennie. Ekkor váratlan dolog történt. hogy ki tudja. és úgy világított.hökkent meg a fiú. nem enged bántani bennünket. Mi nem halunk meg. mondta.Milyen halottól? . mit csinál a fickó? Ebben pillanatban kiszabadult valami a bolond tarisznyájából.Nem tudom. hogy minden ereje elhagyja. és bátorítón végignézett rajtuk. A bolond tenyerén egy emberi koponya feküdt.mondta alig hallhatóan a lány. . Hogy temessem el. . .Azt mondod. ahogy a lába bírta.. azt hitte. szólok. Itt fogunk meghalni. 29. . hogy ez még aligha az őserdő.. de egyszerűen képtelen volt megmozdítani a lábát. feltápászkodott.

. már itt is van előtte az országút. mielőtt megmozdulna. Vajon honnan az ördögből kerül ide víz? Legszívesebben lehajolt volna. Egyetlen pillanatig azt hitte. Miért is nem vette eddig észre. mint a folyóba hajított parafa dugó. lankás domboldal terült el előtte. Ezek meg akarják ölni őket! Nem is sejtette magáról. hogy olyan totojamuki. Sóhajtott. kezében puskával.. amikor hirtelen kitárult előtte a világ. Éles füttyszó harsant a háta mögött. hogy egy alacsony dombtetőn áll. Gertrude ekkor már futott. Amerre a szeme ellátott. A kocsi nem messze. a biztonságot jelentő kerítés mögött. hogy ne lőjön! A pasas nem lőtt. Aztán elérte a lányt is. istenem. Ötvenszer is meggondol valamit. az út szélére húzódva állt. Csak úszik az árral. hogy elkezd! Akinek tehetsége van valamihez. Jaj.. Alighogy átfutott a ritkán nőtt óriások között. hogy nehezebben fáradjon el. nem létezik. még a kocsiból felhívatja a sofőrrel a rendőrséget. hogy ilyen hosszú ideig képes futni. Meg kell nyújtani a lépéseit. Szegény hülye Hans! Imádja. ami nem túl hosszú együttlétük alatt csak eléjük került. Előtte hullámok csapkodnak. annak élnie kell vele. egyetlen másodpercre sem pihenhet meg. Ezt is elintézi. Hans meg türelmesen mosolygott. mint a többit. ezt az ügyet is neki kell megoldania. mintha nem akarná kiengedni az öleléséből. Gertrude biztos volt benne. Ő intézkedett. Ha felveszi egy autó. a függőágyában. csak jöjjön erre egy kocsi. A nyári időszak ellenére víz cuppogott a cipője alatt. hogy ne jöjjön rajta előbb-utóbb erre valaki. Jaj. és az álom szárnyán repült fel a tetőre. Márpedig ha ott az országút. jaj csak jöjjön erre egy kocsi. A hold éppen ezekben a percekben igyekezett felkapaszkodni az égre. hogy máris teljesült a kívánsága. és máris beindulhat a gépezet. Igaza volt hát Olivia-ribancnak. Istenem. Az arcát nem láthatta. ahogy a lába bírta.. el is kezd. Istenem. zsombékos rétre ért. Naná. annak fényébe burkolózva szekrénnyi pasas állt. Gertrude villámsebesen megfordult. ahogy a többit. és ott forgott-keringett körülötte. Döbbenten vette észre. füves. hogy vagy Guillermo vagy Andrés fut mögötte. és nem akart arra gondolni. a tenger! Ha ott lehetne a partján. Szállt. Közvetlenül a kelő hold előtt. hogy ennyire tehetséges? Lám. Még nem volt erős a fénye. de a tengerre már rákalapálhatta vékonyka ezüsthídját. hiszen akár el is kezdhetne atletizálni. hogy merjen belőle a tenyerébe és igyon egyet. hogy álmodik. hiszen a hold r közvetlenül mögötte ragyogott. csak azt utálja benne. Csak akkor vette észre. Derekához szorította a kezét. s valahol a távolban az országút fehér csíkja ragyogott a csillagfényben. hogy mi történik majd Hansszal: Ha van egy kis esze.. elrejtőzik valahol Úgy látszik. mögötte a lóistállóban a vacsorájukat váró lovak türelmetlenül nyerítenek. Ha megússza ezt a vérfagyasztó kalandot. megcsúszott a tócsák felszínén. ahogy a maratoni futóknál látta.óriásokat tíz-tizenöt lépésnyi távolság választotta el egymástól. Ha el akarja kerülni a barmokkal való találkozást. csak ne lőjön! Add.. repült az éles füttyszó: nekivágódott a zsombékoknak. A pasas ismét jókedvűen elfüttyentette magát. de máris futott tovább. Gertrude jéggé dermedt. .

a vezetőfülke ajtaja tárva-nyitva. .A kiáltás már egészen közelről hallatszott. amelyről abban a pillanatban Gertrude már azt is tudta.kiáltotta hangosan a csillagfénynek. Gertrude a szája elé kapta a kezét.Hej! . Van itt valaki? Ahogy elérte a teherkocsi orrát. hogy egyáltalán nem zsinórnyakkendő.hallatszott alig néhány méter távolságból a .El! Istenem. Istenem. ébresztő! Felugrott a kocsi lépcsőjére. aki azért állt meg. hogy további rémült sikolyok ne törjenek fel belőle. . Lámpái kivilágítva. arccal a kelő holdnak. . arcából kiugrók a szemei. idegen emberek között. hogy pihenjen egy kicsit. . el sem tudta volna képzelni. Csupáncsak zsinór.Keljen már fel.Ébredjen fel. A test végül is neki esett. hol lehet a vezetője? . Méghozzá egy ilyen nagy testű fickó. hogy ne legyen halott.Segítség! Ébredjen. hogy ne legyen részeg. . . A lány rémülten t kapott felé. . 31.. .Kérem. és a kocsihoz futott. amelynek a sofőrje infarktust kapott. kérem! Megölnek mindkettőnket! A sofőr elkezdett oldalra csúszni.. ez alszik! Jaj. kilökte az ajtón. A fenébe is. kérem! Keljen fel. Eszerint nemcsak ő tud jól futni.mintha várna valakire. amigo. ahogy csak bírta. kérem! Nagyon kérem.. Vállán ott fityegett zsinórnyakkendője vége.Add. hogy ilyen gyors a fickó. kérem! A vezető végre megbillent. keljen fel! Ébredjen fel! . Szederjes volt a képe és nagyok.. az üvegen át észrevette a volánra borulva szundikáló vezetőt. ... és úgy rángatta. Isten. . hogy miért! Segíts. segíts! Átugrotta az út mellett futó keskeny vízlevezető árkot. Amellyel a férfit megfojtották. miközben egyre a fülébe kiáltozott.kiáltotta a járgány felé. él! Gyerünk. csak menekülés közben érezte úgy? Akárhogy is van. és mintha megpróbált volna felemelkedni. ne! . Az iménti megkönnyebbülés után ismét csak jeges rémület lett úrrá felette. csak álmos legyen. Vékony zsinórnyakkendője félrecsúszott: a vállára hullott a vége. de ez egyáltalán nem akadályozta meg. hogy a fenébe kell egy teherautót vezetni.Hej! .Hej! Rémülten fordult hátra.. A pasas a domboldalon sebesen közeledett felé. Gertrude felvisított. A lány elkapta a sofőr karját.? A pasas a volánon mintha felhorkant volna.Istenem! Istenem! Neeee! A sofőr halott volt. jószerével azt sem tudva. Meg kell úsznia! Nem halhat meg egy idegen országban.. hogy ne olyan kocsi álljon itt.! . Talán ő maga nem is fut olyan sebesen.Ez alszik! . Jézusom. Uram isten.zokogott benne a félelem. és vadul rázni kezdte a pasast. meg kell úsznia a kalandot. Add. A pasas a hátára esett. és lesodorta a betonra.Kérem. hanem más is...

Gertrude visszafojtotta a lélegzetét.Nincs több zsinórod? . akkor itt kell lennie valahol a közelben.Meddig követted a csajt.A kocsiban? . .Ahogy mondod. Éppen jó lesz a kiscsajnak. ahogy Olivia megjósolta.Láttam bizony. . Csak ne bukkanjon rám! Istenem. Jaj. hogy milyen hülye is ez a kis csaj. Most mit csinálsz? . . .Meg. és csupán a lábának vagy az ösztöneinek engedelmeskedve. Istenem. A kis kempingezőt.Így meg semmi. . . Valóban az egyik ruhásszekrény volt. .Túl gyorsan futott. Arra gondoltam. letört ágak és néhány elhajított bevásárlózacskó közé. . ha otthagyja a többieket. beleugrott az árokba.A csajt láttam.Kár.Elérted? .válaszolta Andrés. A platón? . hátha ott is rejtezett. hogy a másik emberhegy a kocsi mögül bukkan elő. amikor én a másik oldalon álltam? Látnom kellett volna. az erdőben. Bár ott.Csak ezt az egyet hoztam magammal.Leszedem a zsinórt a nyakáról.kiáltás.. . le tud rázni bennünket.Jó. de akkor is meg kell tennünk. . . csak ne bukkanjon rám! . és túl nagy volt az előnye. .Hej! Gertrude öntudatlanul állt fel.mondta Guillermo.Pedig jó kis csaj. Azt hitte.Én nem. de hol? . amint az útra ér? . hogy fél szemmel ki tudott kukucskálni az arcára tapadt levelek alól.Hogy futhatott volna.Hol vagy. . nem lehetne valahogy megbundázni a dolgot? . Szerencsére úgy sikerült a dolog. Pedig tudnia kellett volna.Egy bolhafinggal talán több. A két ruhásszekrény a kocsi mellett találkozott.Szükségünk van egy kocsira.A vezetőfülkében nem látom. ..hallotta a ruhásszekrény hangját..Meddig? Hát idáig! Az országútig. Andrés? .Az is igaz.Itt vagyok . hogy előlünk nem léphet meg. Végig itt futott előttem. azért talán mégiscsak több esélye lett volna rá. .Ahhoz előbb meg kellene találnunk. hogy most hol lehet.. Csak nem futott át rajta? . hátha stoppolni próbál. s ez a sebesség még csak tovább növekedett. az biztos..Vajon hol lehet? Andrés elgondolkodó képet vágott.Azért mégis izgat.Láttad..És ez az amigo? . kár érte. mintha végig ott rejtezett volna. Guillermo? . Csak nem akarsz gyalog visszamenni? . Mégis. . . Hát te? . . az biztos.Láttál valamit? .Az úton vártam. jó. . amikor megpillantotta az országútra kilépő pasast. Megvadult gőzkalapácsként vert a szíve a rémülettól..Hol lennék? Gertnide jól látta. Ha nem ment át az országúton. Belefúrta magát a száraz levelek.Megjöttem .

rohadékok! . De elég a dumából. Majd meglátod. . Te sem szoktál ilyesmire gondolni..sziszegte a lány. Azt mondják. . hogy az nemigen érdekel engem. de addig nem akarta megtenni..Dehogy nincs. csak úgy tesznek vele. és térden állva kivánszorgott a betonra. hogy azok ketten csak játszanak vele. Legszívesebben hasra feküdt volna a betonon. Odasétált a négykézlábon álló.csóválta meg a fejét Andrés. . . Arra gondolt. nyugi .mondta elhaló hangon. pofán verték.Itt vagyok . .. hogy az ő haldokló reményéből születik majd meg az ő nagy gyönyörűségük.Csak nyugi. .Ne hergeld fel magad! . mennyi örömet szerez még nekünk a kicsike. tudod? Csak egy kis roppantás kellene.Csúnya a szád . tudod? Vagy a zsineget jobban kedveled? . ha valaki ilyet mondott.Dögölj meg! Andrés levette a kezét a lány nyakáról. Valahogy nem vettem észre. Andrés csak mosolygott ezen.Így már nincs benne semmi élvezet. Kezdődjék a második felvonás. pedig majd darabokra törtek már a karjai a fáradtságtól.Akkor hol lehet? .káromkodott Guillermo. leguggolt mellé. szabadon engedik.. . mint a macska az egérrel. mi? A lány hallgatott. A lány nem látta.A fene se tudja. .Mire gondolsz? .Rohadék! . hogy Andrés megszorítja Guillermo karj át. .Nem is arról beszéltem. és rátette hatalmas tenyerét a lány torkára. .csitította a másik. brrr! Még rágondolni is rossz.Biztos vagy benne.Nyugalom. hogy mi lesz á dolog vége. hogy hadd édesedjék meg a vére. akinek eltörnek a csigolyái.A büdös francba! .Itt vagyok.. fejét lehorgasztó lányhoz.Talán mégiscsak átment az úton.Csak egy kis szorítás. halála előtt nagy-nagy fájdalmat érez az. He? .Dögölj meg! . hogy mostanában minden lánynak csúnya a szája? Amikor én fiatal voltam.A francba! . és felemelte a fejét. Pontosan tudják. hol bujkál. . kincsem? . . Pofozgatják egy kicsit. .mondta Andrés.Vonzó nyakad van. . Átment és már messze jár. az álla alá nyúlt.Ott sincs.nyögte a lány. . hogy nincs a közelben? . A másik lebiggyesztette a száját.Tudod. Ne kapd fel a vizet! Azért még eljátszadozunk vele egy kicsit.A fenébe is! Gyerünk utána. Némi elgondolkodó csend után Andrés szólalt meg. Miért van az. .Ezt már szeretem . Nem törődve vele.Ha lenne nyálam. Elszakád a gerincvelő. amikor ez a ringyó elrontott mindent.Feladod. amíg cseppnyi erő is maradt az izmaiban. .Hogyne hergelődnék fel. . A lány az árokban ebben a pillanatban rádöbbent. . és véged. feltápászkodott. leköpnélek.

.Mi. Nincs garancia. megmenekülsz.És. .Jót tenni valakivel. bírom... Észre sem vette.Hallod. .Úgy bizony . .. az a helyzet. mindig csak arra gondoltok. erre? .nyögte a lány... kincsem. . . Úristen.mondta Andrés a lány hajába markolva. hogy nem ölünk meg.. . . Inkább. hogy nem. . hogy mit akar Andrés. illetve felülni? Mivel a lány nem ellenkezett. A lányban felcsillant a remény. azt a parancsot kaptuk.Ahogy mondod. hogy megúszhatod a nyakroppantást.Nem.. Persze menekülés közben is megpróbálhatsz eltűnni a szemünk .mondta Andrés. az? . mi következik. hogy nincs szabály.A tét az életed. .. ha hozzád beszélek! . Ha eléred a többieket. ami ellenedre lenne. De mi nem engedelmeskedünk minden parancsnak. Addig pihenj. . és nemcsak azt. Szóval. Ha mi...Veletek.. meghalok. nos. a jó cselekedetek . akiket elhagytál.. Ha te nyersz.Semmit . Addig elmondom a szabályokat. . megparancsolták. . Oké? .. Igaz.Három perc múlva.. az a helyzet. kislány. hogy megszegem... mit kell tennem? . kezdődik a... szóval. . és szinte gyengéden ráültette a betonra.. akkor tudod. nem.. arról van szó. .Nem akarunk feltétlen rosszat neked. évtizede együtt dolgoztak. . Pihenj egy kicsit. Lehet.. Guillermo? Hogy mi a garancia? Hát ez jó. hogy megúszhatod a dolgot.Nem .. hogy értelmesen tudjon beszélni.. Ekkor már Guillermo is vele nevetett.válaszolt a saját maga által feltett kérdésre Andrés.. . hogy. nem volt művészet kitalálnia. A lány összeszedte minden erejét. . hogy végezzünk veled.Egyetlen feltételünk van csupán. mintha egy nyakra tekert zsinórt húzna szorosra. és nagyot csapott a másik vállára. Nem akarsz leülni. Mondjak néhányat? A lány hallgatott. Régóta ismerték egymást.Így ni. verseny? Andrés az órájára nézett.Mikor. hogy éppen úgy ugrálnak az ujjai. majd összeszorította a levegőben az ujjait. Megúszhatod az egészet. . Mint ahogy most mi is jót akarunk tenni veled.mondta fanyarul a lány..... Andrés megfogta a karját.Versenyezzünk . Andrés elnevette magát. Soha.. Semmi olyat..Ez is. te sértetlen maradsz. Szóval.Emeld fel a fejed.Ó. Bármi történjék is velük.mondta remegő hangon Andrés.. A lány behunyta a szemét.Mi? Andrés felemelte két kezét. Az a legfőbb szabály. miről beszélnek ezek itt? . bár..nyögte a lány.Kösz ..Mért nem ezt mondod? Akkor majd én tartom.. életben maradsz. hogy azon kívül más örömforrás is létezhet a világon. őszintén szólva.Megúszhatod .. El sem tudjátok képzelni.bólogatott Andrés. Csak cél van. Guillermo? . . valami.Mi a garancia. Andrés harsogva felnevetett.Például. A garancia a szavam.Szóval. ti lányok.. lehet. Andrés. .

nyögte immár tudatosan.Vadászat? . amelyiken idejöttél.és ezek voltak többen akik szívóztak Henrikkel.kérdezte a lány. és elkezdett felfelé kapaszkodni a domboldalon. hogy meg kellene pattannia Meléndeztól. amit Meléndez úr egy lányra szokott szánni. hogy vége a dalnak.. .elől. Most viszont egyáltalán nem olyanok már a szemei. Guillermo előhúzta a zsebéből a zsinórját. mint a nercbunda a ruhatárból. Segíts! . Inkább kiszáll. aki ráadásul még rosszul is lát. Kapsz öt perc előnyt. vagy mi a szar.Ti. A bolond talán már nem is volt olyan bolond.Egyszer majd veletek is.. öltétek meg? Andrés elvigyorodott. és éppen arra gondolt.dörzsölte össze a tenyerét Guillermo. Mert mi más lehetne az a pasas.Segíts! Úgy indult el. áll az alku? A lány kissé könnyebbnek érezte a fejét. világítanak.. és az a valami ott a kezében. Azután csúnya dolgok következnek: úgy járhat. Lucia figyelmeztette. Félvak. .. . . hogy még csak rájuk sem pillantott. . Akkor olyanok voltak. Henrik feleségei. mint amennyire a valóságban az. és boldogan beleegyezett a válásba... mint ahogy VIII.Mit gondolsz? . Már amelyik persze nem szagolta meg.All . Akár indulhatsz is. Éppen ezen gondolkodott elmélázva a kretyón. sőt kastélyt. Átugrotta az útszéli árkot. mint akkor. Ez aztán meg is úszta élve. Addig mi eltéblábolunk itt.. nem akartak válni. nem felejti el azt a pillanatot..Mi. aki rázizzent a dolgokra. várat vagy mifrancot is kapott végkielégítésül. . mehettek a pallos alá. Még kolostorba sem kellett vonulnia. Csak addig még hozzá kell jutnia a kastélyához. megropogtatta a derekát. A legfőbb garanciád az idő.. Hátha sikerül. mint amikor először pillantotta meg. hogy már erősen a vége felé jár annak az időtartamnak.! . ért? . Akkor valóban bolondnak látszott. és a lány felé lengette.. Most meg zöldek. és csak aztán eredünk utánad. hogy majd beleszédült tőlük a kretyóba. . és a bolond üdvözült arccal telibe találta.Ragyogó .könyörgött neki némán. az biztos..Verseny . Ott ücsörgött a WC-n. aki nem vesz észre egy tőle félméternyire kucorgó. méghozzá minél előbb.. hogy fáradtabbnak tűnjék.Rosszkor volt rossz helyen. A lány a betonon fekvő halottra mutatott. Kinyom egy kis manit Meléndezből. Azok viszont . a folytatását úgyis tudod. 32. Hát ő aztán nem fog Meléndez pallosa alá menni. Na. Fiatal volt ktinnen kiröppent belőle a fáradtság.. letolt bugyijú csajt. . Azon az úton kell visszafelé menned. amikor kinyílt az ajtó. . Aki időt nyer. és a holdra nézett.. mint VIII. Igaz. Mert a bolond akkor nem vette észre. előfordulhat.Indulj! A lány felegyenesedett.mondta Andrés. amíg él. ezerszázalékosan lököttnek. és úgy eltűnik Meléndez életéből. és mindenféle szarságokkal hergelték. Volt köztük okos spiné is. Henrik rázizzent feleségei hozzájutottak. aztán szél fújhatja a nyomát.

.Feladom.. Könnyen megtalálnak. Ahogy véletlenül ráesett a pillantása.Tudom. széles lemezgyökereit a holdfény felé tárva.. lehet.nyögte Olivia. dilis vagy te.. de azért mégis tisztes távolságban hatalmas kapokfa állt. hogy van valami a tarisznyában. .Akárhogy is. . és ismét a tarisznyára pillantott. amikor az életüket kellene menteniük.Nem tudom. . nem enged bántani bennünket? .. csak a káprázat játszott vele. . megölnek.A francba is. hogy. .Itt maradunk. mintha a tarisznya megmozdult volna. . bár aki ismeri a kapokfa gyökereinek a természetét.Azt mondod. Hernán megrázta a fejét. . egyáltalán nem volt föld feletti gyökere.Én már nem.. Semmi. de immár feleslegesnek tartotta. Hernán. Újra meg akarta dörzsölni a szemét..Micsoda? . úgy is megölnek.Megtalálnak bennünket. .Mi a csoda ez? Mi ez..Elakadt a szava a csodálkozástól.Így is..Nem tudom. hogy kígyó! Hernán megrázta a fejét. . bírom .Meg. között.Felmászunk egy fára.Belebújt valami a tarisznyádba.Hé! Hernán! . .... hogy van valami benne? Hernán szó nélkül bólintott. . Nem messze tőle. fára.. . közéjük.ütötte oldalba a bolondot.Akkor honnan tudod.Itt? .. a két ruhásszekrény pillanatok alatt itt lesz a közelükben. A fiú meghökkent. nagyon könynyen rájuk találhat így is. .. A fiú maga sem értette. El kell tűnnünk innen! . hogy miért lett egyszerre olyan fontos számára Hernán elhajított tarisznyája. Ha minden igaz. . amelynek a lábánál ücsörögtek. . . Ezúttal hosszabban mozgolódott. . . .Tudtad. Vigyázz.. .Felmászunk egy.Be. de nem baj.Tudom.Honnan? . . . alig egyméternyire hevert a bolond elhajított tarisznyája. Holtbiztos. Mivel annak a fának. Nem messze tőlük. mintha egy kis állatka mocorgott volna benne.próbálkozott sokadszorra.A fiú is dermedten bámult a zöldes fényben derengő koponyára.Akkor. Úgy látszik.. A bolond bólintott. Hernán? Hernán megvonta a vállát. ... . aztán. Ezek között a lemezek között valóban el lehetne rejtőzni.Nem kígyó.A gyökerek. Megdörzsölte a szemét.. A tarisznya ismét megmozdult. fel kell másznunk egy fára. hogy bújjunk be a kapokfa gyökerek közé? . Hernán. távolabbra kúszott a pillantása.

. Holtbiztos.Ez.És fára sem mászom..Be a. ... A fiú felnevetett.Kő ..vonta meg a vállát a lány.Miért. nem hiányzunk nekik. .. Ráadásul Gertrude is elmenekült. ahelyett. Ő majd megvéd bennünket. mondta? . Hernán? A bolond szabad kezének mutatóujjával a tenyerén fekvő szürkeségre bökött. . aztán gyors mozdulattal belenyúlt.Jössz? A fiút elöntötte a méreg.. Egyáltalán nem is biztos. lapos kagyló lehetett volna. mint ez a valami. . hogy megöljenek.Jössz? . Főleg egy hülyétől nem.nyújtotta felé a kezét Olivia.nevetett döcögve a lányra. A kövekkel nem. megvéd bennünket egy lapos kővel.. . hanem Olivia is.. .. Nem hagyja magát dróton rángatni. hogy élettelen tárgy volt: nem állat vagy micsoda. Te nem? . el vannak azok foglalva az autójukkal. Hernán tenyerén szürke. Így van. Jézusom.Ő. Nincs aki üldözne bennünket. Hideg fejjel kell mérlegelni a helyzetet.A fiú legyintett egyet. .Így . Hátha a bolond csak felültette őket.Itt fekszem egy erdőben.Ő? Ez az izé..rázta meg a fejét Olivia.. . Mellettem egy bolond.Akkor. .. és végigvágta magát a füvön. A bolond csitítóan tette rá a kezét a tarisznyájára. . .Hogy bújjunk be.Kipihenem magam: Azután elindulok az országút felé. A fiú torkán feltört az iszonyat.. . és arra várok. Villámsebesen a tarisznyára nézett. . Hernán üdvözült mosollyal az arcán a fa felé mutatott. közé! Olivia értetlenül és félénken felcincogott..Talán én is..Megőrültem . Ne félj.mondta Hernán. bár a kagylók nemigen szoktak olyan hevesen mozogni.. Bár ki tudja. a gyökerek közé.. Ha ránk bukkannak. pedig hányszor elmagyarázta neki.? .És. . . nem ő jár-e jobban? Hernán mosolygott. és ha üldözőink így is ránk bukkannak. . ennek annyi.Nem tudom . . Legfeljebb óriási..Te tudsz beszélni a kövekkel? .Istenuccse megőrültem.Nem tudok. a hülye belenyúlt a tarisznyájába. mondta. a fene se tudja. .kiáltott rá a lány.Te bolond vagy! . Ismét csak bennakadt a szó. hogy bújjak be néhány fagyökér közé. Csak vele. hogy üldözőik a nyomukban járnak. hogy már csak perceink vannak .mondta határozottan Hans. mit mondott? .... . hogy a hisztéria csak ront a dolgokon.. mint egy diszkosz. hol van. alighanem kőből készült tárgy feküdt. Semmi jele.. Ő. mint a palacsinta.Ez a kő. mit akarsz csinálni? . Olivia? . Nemcsak a fiú tátotta el a száját.. Lapos volt.Eszeveszett bolond! Nem érted. hogy kifordította volna! Ha mérges kígyó van benne. olyasmi. majd kihúzta a kezét a tarisznyából. Szemmel láthatóan nem maradt már benne semmi.Hogyne lenne baj. aki arra biztat. hogy a közelben lennének.Nem . gyökerei..

és csak arra riadt fel. Hernán megfogta a lány kezét. Azok. A fiú behunyt szemmel feküdt. Nem törődött már vele..vádaskodott a fiú.Arról van szó. Igaza van Andrés görénynek: aki időt nyer. Ő maga sem tudja. de nagyon kevés az esélye a menekülésre. Futott. itt van valaki! És már meg is találta a betemetettet. hogy becsináltál! .Biztos sok van a rovásodon. A síoktatója mesélte egyszer. Ez persze nem feledteti vele azt a szomorú tényt. amiket a tisztességeseknek kellett volna kiosztania. hogy beért a hatalmas fák közé. Hiszen mindent tudsz róluk. futott.elég nagy a távolság a menekülő vad és köztük.. Vajon ott is megtalálnák-e? Egyszer olvasta valahol. csak csinálja. ha felkapaszkodna egy hatalmas fa tetejére. aki ki tudja. nem? Nekem viszont nincs tartanivalóm tőlük. csak futni! Aztán majd meglátjuk. . pedig tudta. hány. hogy a görények kapják azokat. Már meg sem lepődött. Még pezsgőt is vett nekem. és azt mondta: itt ássatok! Meg is találták az eltemetettet. hogy a két rohadék ott lohol a . egyszerre csak bizsergést érez. Gertrude ismét könnyedén futott. akik ezeket érzékelni tudják. Amikor élő ember felett jár a hó tetején. csupán annyi volt világos előtte. Kipihenem magam. hogy ennek a két rohadéknak is ilyen érzékelője van a bőre alatt? Sóhajtott. A lány a fiúra pislogott.mondta a bolond. hogy csak nagyon. hogy a természet mennyire nem az emberek meghatározta érdemek szerint osztja a kegyeit. talán életet is nyer vele. Nem volt kétségbeesve. nem hagynak tanút maguk után.. Az Andrés nevű szörnyeteg ugyan azt mondta neki. Nem egészen emlékezett rá. hogy leroskadt a fiú mellé. és az ölébe vette a fejét. Akkor indulnak majd el. szeméből folytak a könnyek. 33. Gyakran előfordul. hogy a legújabb kutatások szerint az emberi test mindenféle sugarakat bocsát ki magából.Gyere! Elkezdte húzni a kapokfa felé. 34. de erre aligha építhet. . Egyelőre nem gondolkodni. hogy mi történt vele az elmúlt percek során. félig öntudatlanul. Mintha megéreznék a szagát.hátra? Nem értesz te semmit. Lehet.. hogy csinálja. Végiggyalogolt a tetején. pedig ezúttal felfelé igyekezett a domboldalon. Soha. aztán.Vele mi lesz? . hogy az életéért fut. hirtelen belebökte az ujját a hóba. Ezt az a Meléndez is tudja. Hopp. Igazán kíváncsi lett volna rá. hogy csak öt perc múlva indulnak utána. Megérkezett. lavinától eltemetett embert mentett ki a hógörgeteg alól. hogy már indulhatnak . és arra gondolt. mi lenne. Lezuhant mellé és kapkodva szedte a levegőt. és hogy vannak olyan pasasok. amikor ott látta maga előtt a fűben kiterülve Hansot. mint a vadászkutyák. Ezek tényleg olyanok. amikor vadászösztönük jelt ad. hogy ismer egy egyszerű falusi asszonyt.Nem tudom . . .

Élve megússza ő is és Hans is. Guillermo csalódottan vette tudomásul.Nem lehet.myomában. majd megrázta a fejét. hogy a fiú és a lány ott ücsörögnek előttük egy kis tisztáson a közeli kapokfa előtt. túlságosan is a lányra koncentráltam.Téged. Eladták a lelküket az ördögnek. . hogy megússza. hanem egyszerűen csak megszállottak.Meg kell. . Mi a fene ez a zöld fény? Andrés a szeme fölé ernyőzte a tenyerét.Vagy világító bogarak. nekem nem. Még a másik kettőt is el kell kapnunk. hogy gondolkodni tud. hogy ne jöjjek? Még az is jobb lett volna.Vegyük előre ezt a kettőt. vagy mi a fene. jóra fordül minden! A két ruhásszekrény valóban hangtalanul mozgott. . Andrés az órájára nézett. nem. ha a tengerbe zuhan velem a repülőgép. Felemelte a fejét és körbepislogott. -Jól van. Nagyon lassan.mondta nyugodt. csupán egy hatalmas. úgy akarják az istenek. mint a kölyökkutya. Úgy látszik. és behunyta a szemét. Vinnyogni fogsz. . .Érdekes. Gertrude a fiúhoz bújt.Bizsereg az ujjam hegye. bizonyára arra gondolt volna.Mi legyen a sorrend? . . . . Te meg szenvedni fogsz. hogy megtalálja Olíviát és a bolondot. hogy fojtsalak! Elrontottad az örömömet. csendes hangon. . majdhogynem könyörgött. Mintha valaki azt suttogta volna a fülébe. Guillermo ismét csak kihúzta a zsebéből a zsinórt. Úgy látszik. ha már itt vannak. Múlik az idő.Legszívesebben darabokra szaggatnálak benneteket .Hát ez nem volt valami nagy szám. Andrés! . .Őszintén szólva. bár belül csak úgy rázta a feszültség. Édes Jézusom. Nem biztos. és lebiggyesztett ajakkal megállt előttük. Guillermo odalépkedett a párhoz. . futni. hogy talán nem is titokzatos energia mozgatja őket. Ezért csak lassan húzom a zsinórt. pedig kibeleznélek. rohanni . Guillermo nevetett. majd mögötte Guillermo. hogy menekülniük kellene. te kis cafka.mégsem tette.Érzed? . amelyet az országúton. de mintha a holdfényben fürdő gyökerek közül valaki rápisszegett volna. mint egy múlt századi dajka. . Tudta. miért is kellett nekem ebbe az országba jönnöm? Miért nem adtál jelet.Ott vannak a kapokfa gyökerei között.Megfojtalak .Villanylámpa? . Ha a lány abban az állapotban lett volna. . az autónál már megmutatott a lánynak. már nincs semmi baj! Meglátod. És valóban: furcsa.Mit szólnál egy kis repetához? Kérőn szállt a hangja. A fiú hozzá bújt. hogy a mai éjszaka halálának az éjszakája legyen.legyintett elkeseredetten. lemezes gyökerű kapokfát látott a közelben. . hogy jól hallotta. és a kapokfa felé nézett. és dünnyögött hozzá.mondta közömbös arccal. és az öléhez szorította az arcát: Ő meg simogatni kezdte a haját. mohazöld fény világított a gyökerei között. Sehol nem látta őket. Előbb Andrés bújt ki a bokrok közül. te kis szemét.

Készülj fel az első húzásra. Óvatosan meghúzta a zsinórt. Mint a sokat tapasztalt mester. Így is már odavan a sárga cipője. földöntúli fényben égtek. elmagyarázom. akkori ura és parancsolója utasítására: ez volt a tulajdonképpeni mestervizsgája. Szemei sárga. hogyan húzza úgy meg a zsinórt. Majd úgy csinálom.. A fiú is felemelkedett vele. nehogy úgy járjon. hogy jövendő áldozata már nem is él. Szívrohamot kapott. hova kell nyúlnia. mint Andrés. aki álmából felriasztva is azonnal tudja. hogy érezd: van a nyakadon valami. még a kéglijét is összetörte. mert megrúglak. mint amikor nyári melegben felbukkan előtte az első hideg söröskorsó. .sietnünk kell. akkor az agyadba sem megy. és te mit csinálsz. vagy mi a szart. Úgy látta. hogy egyszerűbb lesz újat vennie. megakadályozva vele. Rajzanak. Érzed? Ne kapálóddz. hogy éppen mit csinál vele. és erős fájdalmat érzel. de Guillermo egyetlen rúgására visszazuhant a helyére. mintha ezzel párhuzamosan a kapokfa gyökerei között világító bogarak vagy mifenék is megnövelték volna a fényüket. A lány kapálódzott egy kicsit. hogy levegő menjen a tüdődbe.. Icipicit meghúzom a zsinórt. Három napig dühöngött. A következő kissé már komolyabb lesz. hiszen Meléndez úr vár bennünket . vagy mi a túró? . A lányt egy laza. Oké? Hát akkor lássunk munkához. Ajka remegett.Kicsit eltartalak magamtól. Szakavatott mozdulatokkal dolgozott. sajna. igaz? Ez viszont azt jelenti. a zsombékos talaj úgy ráragadt. Óvatosan eltartotta magától a lányt. ne idegeskedj! Te meg ne kapkodj a lábam után. el is magyarázta a lánynak.bökte Guillermónak a mutatóujját a lány. Guillermo a lány nyakába vetette a zsinórt. Hogy megértsd. Ha pedig oda nem megy. Hja. . mit csináltam én. hogy mi a legjobb kéztartás. minden szakmának megvannak a mesterfogásai. Legalább a nadrágja maradjon száraz! Ahogy általában szokta.amelyiknek. Jobban meghúzom a zsinórt. Amikor másodszorra húzom meg. hogy pontosan tisztában légy vele. de én elnyújtom egy kicsit... Ha nem nyújtanám el a dolgot. Nem soká. így ni! Még nem érzel semmit. a fiú is a keze után kapkodott. csúnya dolgok következnek: meg sem próbálom elmesélni őket. hogy az áldozat még ne fulladjon meg. ez még nem komoly. Guillermo! Meléndez úr fenéken rúg bennünket. Tiszta sor. Nemhiába magyarázta annak idején Padrillo. csak felrántotta a lányt a földről. Nem lesz higiénikus. hogy örökre a pokol tüzében égj! Az Eg ne adjon nyugalmat neked. miről lesz szó. de már levegőt se kapjon.Adja Isten. Nem szeretett volna akkor Andrés keze közé kerülni. Guillermo nem szólt semmit. . a fiút egy rúgással. hogy a szegényes oxigénellátás nyomán elhalnak az agysejtjeid. nekem mégis tetszik. nehogy haláltusájában még lehányja. de mindkettőt sikerült lecsendesítenie. mint hogy megpróbálja kitisztítani. tarkóra mért ütéssel.El fogsz kárhozni! .Gyerünk. aki éppen egy hónappal azelőtt egyszer csak azt vette észre. Óvatosan kellett bánnia velük. Elvégre nem mindennap követ el ekkora szakmai hibát az ember. hamarosan meghalnál. . Ezt aztán később magán Padrillón kellett bemutatnia.

Mindenkinek jogában áll úgy hülyének lenni.Ami ezután következett. és dermedten bámult Guillermo tenyerébe.Mi a franc ez? .Inkább nézz ide. és alaposan megrázta a levegőben. amigo. mert nem tudják eltépni. hogy azt tegyé. . . te nagyszájú! . mint az idomító feje az oroszlán torkában. .. Úgy kell neked. Andrés szótlanul felhúzta a vállát. aki nem láthatta jól a történteket. Közepesen erős mozdulattal meghúzta a lány nyakába vetett zsinórt. amit elmagyarázott neki. régimódi zsinórokkal. oda.. megfeszült. Ha ilyen hülye. Te jó Isten. hogy hagyj már fel azokkal az ostoba. köhög. és meggyilkolja az agysejtjeit. mintha indián génjei egyetlen pillanat alatt átvették volna az uralmat az arckifejezése felett. mit csinált? . ez az igazi élvezet! Mit tudják azok a hülyék. . Idegesen felkapta a fejét. én sem. Ez a kicseszett zsinór! Andrés felröhögött. hogy a lány ott fuldoklik. . Mi a szar ez? Hova a francba tűnt a zsinórja? Aztán felfedezte.Mért. . ennél jobbat nem találsz. . . mi az igazi gyönyör! Akkor hát. .Mi van? Történt valami? . hogy társát elönti a düh. Haladni kell a korral. Andrés.. rajta! A zsinór megrándult. hova.Én. káprázat játszik vele. mert egyfolytában a kapokfa gyökerei közül előszűrődő zöldes fényt bámulta. Ez a ribanc. Ha két tank közé feszíted. hatalmas fenékberúgás. Itt az én zsinórom. akik lányokhoz vagy fiúkhoz járnak.gondolta. és azt hitte. természetesen mosolygott. majd a pofádba vágja a bűzös és nedves mosogatórongyot. mintha kígyót markolászna. Értetlenül bámult a kezére. Feljebb emelte a lányt. majd egyetlen kicseszett pillanat alatt eltűnt a szeme elől. majd elkeskenyedtek. és a tankok elindulnak ellenkező irányba.Hányszor megmondtam. Mint nagyanyó a búbos kemencében. ő mosolyog. A tankok megállnak. És mosolygott hozzá. Szemei összeszűkültek.Még soha. csak csessze meg a zsinórját! . mint egy váratlan.Ezt kérdezem én is.Hát. Guillermo harsány szitkozódására riadt. Mint amikor szeretettel közeledsz valakihez.hökkent meg Andrés. Csak egy vékonyka hamucsík mutatta a tenyerén. Aztán eltátotta a száját.Adjam oda az enyémet? .Ez? .Ez a zsinór. és vonaglik. Andrés látta... Arra riadt. A francba. Úgy eltűnt. . de nem ám! Mondani persze nem mondott semmit. cikákol a karján.panaszkodott Guillermo.Ez a rohadt zsinór! . még akkor sem szakad el. hogy a zsinór nem vált semmivé . ilyet még nem láttam életemben . olyan volt. és tett néhány bizonytalan lépést a társa felé. Elvegye előle a levegőt. 35.Ilyen erősen megrántottad? Guillermo sötét pillantást vetett rá.. Andrés odanézett.Mi a helyzet? .Ez a ribanc az oka mindennek. ahogy akar.a zsinór hamuvá vált.

karján a kempingből szalajtott lánnyal. Nem akart se látni. hogy figyelik őket. Olivia . .Mi van jól? .Nem tudom . hogy turista. becsukta a szemét rémületében. Guillermo hirtelen lehajította a lányt a fűre.. Guillermo megpróbálta megfojtani a lányt. . .Mi ez? .jek örökké a poklok tüzén.mondta a bolond. amint Guillermo megfojtja a lányt. Csupán a halvány. Eddig még senki sem fenyegette meg a pokol tüzével. majd megcsinálom helyetted: Az az éjszakai bagoly. A fene se tudja. bugyborékolt. Andrés és Guillermo pontosan tudják.Koponya . mintha madár szarta volna le.Mi a fene ez? . A lány nyögött. hogy nem nézi végig. .. amely közvetlenül felettük ült egy faágon. megsimogatva a koponyát. . ahol Guillermo állt. mint inkább bizonytalan volt. talán meg is értette volna. Kvázi ezzel is csak a saját örömüket növelik.mondta a bolond. hol elgyengül. . ami nem volt szokásos a köreikben.Add ide. . . .Micsoda? .ha odafigyel. 36. csak azt tudja. miként azt is tudják.Megöli . . Vajon mi a fene történhetett vele? Észre sem vette. hogy jövendő áldozataik rettegnek az életükért. és a szürke kődiszkosz is mocorogni kezdett. hogy mellette a koponya időről időre megváltoztatja a fényét. hogy felébredjek ebből a lidércnyomásból! . Pedig nem történt semmi különös. kettejük viszonyában pedig még úgy sem. hogy ég. Ez a kis csaj az első.Akit eltemettem. Tisztában volt vele. Hol megerősödik.Jól van.A halott adta. Hátha tényleg megfogant rajtam az átok? Guillermo már nem is annyira dühös.Megátkozott .. Hogy került hozzád? . Olivia behunyta a szemét. de nem sikerült neki. Döbbent szemei előtt ekkor furcsa fordulatot vettek az események. hogy az óriás beszél hozzá . . rángatódzott .Egy koponya.Azt én is látom. Feltett szándéka volt. Aztán mégiscsak odapislogott.Ez itt a kezedben! Ami világít.suttogta a levegőbe a bolond.Tudom . .Azt mondta. A koponya mintha megmoccant volna a kezében. Istenem. hogy ez is a megkínzásuk része. Olyat. add. mit magyaráz neki.suttogta két másodperc elteltével. vagy javasasszony a hazájában? Andrés ekkor olyat mondott. . Látta. se hallani semmit. csakhogy igyekezett nem odafigyelni.Elégett a zsinór a kezemben. Lehet.Halott? . és a kezeit kezdte nézegetni.Guillermo viszont egyszerre csak abbahagyta a munkát.Nem tudom.mondta a bolond.Nem tudod? .Nyugton maradok.Jól van .És? . amit nem akart.kérdezte a bolond.Mit csinált? . . zöld fény világított a kapokfa gyökerei között. hogy boszorkány. .mondta Guillermo. .kérdezte Olivia ki tudja hányadszor a bolondot. kiféle.

Lepuffantanak. akik mitologikus figurákká nőttek a csillagfény csalfa sugaraiban. és immár ő tartja maga előtt.Jönnek. Aztán úgy érezte. hogy van az.Bocs . Előbb a fényt nézzük meg. . A mocskos gyilkos. mégis így kellett tenniük. Nem modern. dehogynem . Guillermo hátramaradt.Hiszen már itt is vannak! Te nem félsz a haláltól? Nem tudta. hogy Andrés viszont felveszi. mintha villám vágott volna bele. Az már csak hab a tortán. .sírta.. mint a testvérét. inkább a közeledőket figyelte. Gyere. hiszen csak a kurva van ott és a bolond. Lehajította a lányt a fűre. az én zsinórom tökéletes. phű! Mereven nézte a tenyerét. .Látom.. A bolond megfogta a kezét. lehet.Vigyázz! .Itt la- . A hatalmasra nőtt embertornyokat. . szenvtelen Oliviából egyszerre csak feltört a félelem. Az azonban nem felelt rá. elmosolyodott. Ott a helyszínen meghalt.Jaj. mint korábban Guillermóén.kidülledt szemekkel nézte. Aki elavult eszközökkel dolgozik. . Guillermo a fűre mutatott. A halálra szánt. . Tudod. meghajtjuk őket.mondta félig hátrafordulva. mint a veszett kutyát. Talán nem volt jó a zsinór. átadva Andrésnak a terepet.mentegetődzött a ruhásszekrény. mégis megkérdezte.tudakolta Guillermo.Az csinálja. Büszke elégedettséggel az arcán meghúzta a zsinórt a lány nyakán. hogy a félelem láttatta csupán vele. istenem! . azonnal lőj! Előretartották a pisztolyaikat. . Olivia . Ha gyanúsat látsz. Nem bírta elviselni. Ahogy a legtávolabbra nyúló gyökérhez értek... Lesunyta a fejét. miért kérdezi meg a bolondtól.mondta a lánynak. Ne félj.Látod a fényt? . . de mintha a fiatal Marlon Brandóra hasonlított volna. gyakran hibázik. Azt.suttogta. amikor egyszer dührohamot kapott az iskolában. . és nem mert a másikra nézni. Vonásai kisimultak. Lelőnek bennünket.Jaj. . . Andrés lépett kettőt előre.ordított a másikra.? Ez lehetetlen.Apró technikai hiba történt. . hogy három felsőbb osztályos kimenekíti a kezei közül a tanárnőt. Amint megpillantotta őket. hogy támadás érné őket hátulról. és előrántotta a zsebéből az egyik pisztolyát. Olivia talán még az eddigieknél is nagyobb rémülettel látta. Bár nem volt valószínű.Ráérnek. Vagy az agyvérzés terítette volna le. Palacio annyira felidegelte magát ezen. amelyben nem volt zsinór többé. Palaciót.Ne félj. . akit éppen fojtogatott.Mi van.A fény.Mégis az csinálja.Itt vannak . amelyikkel soha nem tévesztette el a célt. hogy a bolond egészen megváltozott.Velük mi lesz? . Andrés? . . .Megfojtottad? Andrés villámsebesen cselekedett. .Nem lesz semmi baj! . hogy agyvérzést kapott. hogy a gennyes csaj továbbra is az iskolában maradhatott. és a gyökerek közé pislogott. Csak egy vékony hamucsík húzódott rajta. és a kapokfa gyökerei felé közeledtek. .

hogy az idő fogja megfojtani a lányt. mert akkor még Meléndez úr bele volt zúgva. de már így is sok időt pazaroltunk rátok. Jóságos isten. Andrés a lány fejének irányította a stukkerét.Hát te. hogy mi nyírtunk ki benneteket. ribanc? Olivia szótlanul megrázta a fejét. 37. és szétverem a koponyátokat baltával. És egyből olyan magasan kezdte hordani az orrát. Lelép anélkül. ribanc. . Merthogy már csak az maradt nektek. mitől nincs? Olivia rémülten rázta meg a fejét.pulnak a szarosok! Végigfutott rajtuk a pillantása. Tudta. Éppen három hónapja. vártál? Olivia nem szólt.mondta Hernán. mert megtaposlak! Oliviában bennszorult a szó. Meléndez ür bedaráltatta volna a kutyák kolbászába. . . Őszintén szólva rá is tört a vakrémület.Dehogyisnem tudod. Majd kiszedem a golyót a fejetekből. . Szólni nem szólhatott rá. Láttam is egyet a szerszámoskamrában. bolond? Hernán is mosolygott. . Akarsz imádkozni. Nem tudod.. Hát akkor. a pisztolyom ellen is megvéd-e benneteket. Összeszorította a fogát és várt.Felelj. csak a szája széle remegett. he? Beszélj.. Andrés mosolygott.Annál jobb.Mi ez? . Ha görbe pillantást vetett volna rá.. csakhogy ezt Andrés hóhér nem vette észre. .Ebből? Felesleges volt kérdeznie. Meléndez úr meghagyta ugyan. Akkor azt hitte. Hát persze hogy ők azok! Itt a bolond.Milyen fegyver? . Mi ez a micsoda. hogy hajítsa ki a csajt az étteremből. amikor Meléndez úr megparancsolta neki. hogy a lány győzött. ami a fényt adja? Ez égette el a zsinórjainkat. Senki nem fogja gyanítani. vagy hogy megszorongathatta volna a nyakát. .A koponyából jön a fény. Persze ő nem esett kétségbe. ribanc! . hogy hányingere támadt tőle. Hacsak Meléndez meg nem kegyelmez neki. még csak rá sem nézhetett. bolond! Hernán mosolygott. Mintha egy láthatatlan. mióta is vár erre a pillanatra? Várjunk csak.Kíváncsi vagyok rá. hogy beverhette volna a fennhéjázó orrát. .Megjöttem. Immár egyáltalán nem volt idióta a mosolya. Az óriás morrant egyet. A koponya zöldes fényt sugárzott ki magából. és itt van a lány is. . de nincs zsinórunk. .Ami megvéd minket. Január közepe táján bukkant fel ez a kis ribanc Meléndez úrnál. A durranás felverte a közeli fákon szundikáló madara- . harmadik emberhegy a torkát szorongatta volna.Szívesebben fojtanálak meg. Mintha megnémult volna. hiszen eddig mindig Olivia kisasszonynak kellett szólítania. . Még a kocsmát is fel kell gyújtanunk.Szervusz.. jó utat a pokolba! Meghúzta a ravaszt.dünnyögte igazi gyönyörrel.Fegyver . hogy ez legyen az utolsó lehetőség. .

látta az üres tarisznyát. A lány elzuhant.Segíts. mosolygott.Ha megmoccantok. és észre sem vette. és ismét csak be akarta hunyni a szemét. Megfordult. Lenézett rájuk.Aááááá! . meghúzom a ravaszt. és látta a rajta heverő szürke korongot is. látta a halántékához szegezett fegyvert.a dzsungel tiltakozott a kegyeletsértő betolakodók ellen. A lány ekkor felemelkedett fektéből. aztán a fűben heverő Gertrudéhez és Hanshoz ugrott.Hozzátok ide a koponyát! Háromig számolok. Ez a rohadt fény játszik hát velük! Ez a rohadt koponya! Nem támadott.Felrobbant a stukker a kezemben! Ez a szemét csinálta! Guillermo szeme végigfutott a bolondon. mi lökte. . Akárhogy is szerette volna. Pisztolya darabjai a füvön hevertek néhány méteres körben szétszóródva. pisztolyával a kezében. Olivia hallotta a számolást. majd durranás után elképedve meredt a kezére. Felkapta a lányt a fűről..Mi történt. hiszen még a formája is hasonló volt hozzá. és csak mosolygott. aztán meg homlokon csapja. Nem nagyon. Bármennyire is halvány volt a holdfény. amint kétségbeesetten megpróbálja elkapni Guillermo lábát. A csészealj billegni kezdett a levegőben. Ezúttal azonban a pisztolyát szorította a halántékához. Csakhogy valami nem engedte. Ha nem hozzátok ide. éppen csak annyira.. mi ez? . amelyben nem volt már fegyver. és a levegőbe emelte. Azt is látta. hogy a korong megmoccan a tarisznyán. Úristen. Andrés? . Olivián.. azért csak látnia kellett volna ilyen közelről az ujjait. mint akkor. hogy hanyatt essen tőle.Mi a franc történt veled? . ugrott két hatalmasat.fenyegetődzött a kapokfa gyökerei felé: . hogy apró kis sikolyok hagyják el a száját. háromra lövök. Ujjai pokolian fájtak. odaugrott hozzá. Mintha repülő csészealj startolt volna. képtelen volt leereszteni a pilláit. . mosolygott. Ennyi lenne csupán a halál? Nem ennyi volt. Látta a halálra rémült lányt a ruhásszekrény karján lógni. annál okosabb volt. Nem érzett fájdalmat és félelmet sem. látta a fiút a földön. Így aztán több dolgot is látott egyszerre. A bolond ott állt mellette. . Még csak rá sem nézett Andrésra. Egy. látta maga mellett a mosolygó bolondot.ordította Andrés. Guillermo! A másik. Sértődött rikácsolás és kiáltozás kezdődött . a kezeeeem! . . hogy mellbe löki valami. majd fájdalmasan felüvöltött. mintha beütötte volna őket valamibe. Sőt a kézfejét sem látta. amelynek a végén törött csont fehéredett. és szétloccsantom az agyát! . kettő.A kezeeeem! Jaaaaj. De nem látott egyetlenegyet sem a kézfején.kat és még a majmokat is. A lány a szívéhez kapott. látta a zöldes fényben világító koponyát. Csak egy vérző csonkot látott. amikor meg akarta fojtani. ahova ki tudja. Érezte. Andrés a pukkanás. bármennyire is sápadtan ragyogtak a csillagok. majd a zöld fényt sugárzó koponyán állapodott meg. majd szemmel alig látható sebességgel felröppen a levegőbe..

. hogy az óriás pisztolya a lábfejére esik. követ dobtak felé. .. Átpillantott a tócsa túlsó oldalára és azonnal felfedezte a lányt. A kísértettől azonban csak nem tudott megszabadulni. és majdnem szétlapítja az ujjait. hogy a fejét is lenyisszantotta. és megsimogatták a bőrét. Akkor még nem vette észre. amelyektől talán halála napjáig sem lesz képes megszabadulni. elkapja. Ahogy Hans megrántotta a karját. hogy a holdfényben fürdő fák ágain fekete madarak ülnek. Egyszerűen megbénította az ujjait a rémület. levegőben repülő fejét. mi a franc ez? .mondta magabiztos.. Akkor még azt hitte. majd összegörnyedve odavánszorgott a lányhoz. amikor már rendbe jött minden. ... hogy hol van. hogy ez a kis kődarab. Erezte. majd valami meleg. aztán dühös.. undorító folyadék függönyén át is látta. Megrázta a fejét. esetleg meg is ölte. és megpróbálja elrángatni Guillermótól. Elvigyorodott. hogy bárcsak soha ne pillantott volna rá. csonka nyakát. Egész teste sikoltozott.Ha nem. Maga is észrevette a felszálló korongot. Akkor nem látná maga előtt az óriás fejetlen testét. Felpillantott az emberhegyre. és némán sikoltozott. Akkor nem kísérnék az éjszakáit azok a szörnyű álmok. Később. hogy egy alvadó vértócsa szélén ül. Akkor nem hallaná. Nem is lepődött meg túlságosan.. Úgy ült az erdő felé fordulva. . szájába gyömöszölte az előre elkészített zsebkendőt. amikor észrevette. Feltérdelt. hogy a kő csak megsebezte Guillermót. azt kívánta. hogy Hans felugrik. folyékony önti el az arcát. oldalra zuhant. hogy nincs feje.Ha.. mint meditációba mélyedt szerzetesek. Lábait lótuszülésbe helyezte.. . jószerével azt sem tudta. aztán sikoltozni kezdett. Gertrude csak annyit érzett. 38. arra azonban nem számított. mióta ül a füvön. Hans Biermann nem tudta. recsegő hangon. nehogy rosszul legyen. Azt hiszitek.. Csak amikor hideg fuvallatok bújtak elő a dzsungel fái közül. ha akarta volna sem tudott volna lőni. mintha egy elromlott lemezjátszó recsegett volna a szájában. szétloccsantom. kettő.Guillermo nem mondta ki a hármat. nem hozzátok. Összeborzongott és körbepislogott. Esés közben rápillantott az emberhegyre.. a koponyát. és igyekezett nagyokat nyelni. Közben feltűnt neki.nyögte... Trudi? A lány szeme nyitva volt. Egy.. még a sejtjei is...Jól vagy. Az óriás teste alig néhány méternyire feküdt tőlük. koponyát. támadó méhként zümmögni kezdett az óriás feje körül. és azt hitte. karjai az ölében. különkülön. s kántált valamit.csapott le rá..Őrültek .Ha nem hozzátok.. Ilyenkor felült az ágyán.. és az ufóra fogta a stukkerét. A kiskorong megbillent a levegőben.. ide. A szemébe fröcsögő meleg. szétloccsantom.. Guillermo most már. A korong villámsebesen. .. . Az erdő belsejébe nézett... hogy a fej még reptében is a szörnyű szavakat kiáltozza. szétloccsantom. tért magához. hogy Guillermo megbillen. Jézusom.

kesztyű . Biermann csak ekkor döbbent rá. Éppen a nadrágját húzta le. és felemelt valamit a fűről. Gertrude a tenyerébe temette az arcát. hogy még a fejedet is elhagyod? . korong? ..Megvan még a kedvenc zsinórod? Nincs? Elégett volna? És a fejed megvan-e? Az sincs? Feledékeny lettél tán az utóbbi időben. kérlek..Véres vagyok .Mi? A lány megvonta a vállát. Olivia térült-fordult. és azt sem tudja.Megölte. és tépni-cibálni kezdte a ruháját. Szédelgett egy kicsit. öklendezni kezdett. hogy Andrés felszívódott.A. .Azt kaptad. majd meglendítette a lábát és belerúgott. Szinte eszét veszítve ugrott oda hozzá.Jól vagyok .Le kell vetned! . A lány nem mondott rá semmit. és megkereste az emberhegy fejét. Biermann előbb azt hitte.kérdezte évődő hangon: . te rohadék! Zárjon be a birodalmába Legba papa.aztán amikor rájött. Talán az erdő mögött hullámzó végtelen óceánt nézte anélkül. hogy bizonyára Oliviának is kivannak az idegei.bár kinek lenne kesztyűje egy trópusi országban? .kérdezte csúfondárosan. amikor észrevette Olíviát.Hát hogy s mint. így azért rajta is maradt valami elfogadható.vagy még azon is túl. de meg sem rebbent a szeme.A másik hol van? Ekkor vették csak észre. Mire Hans felocsúdott iszonyatából.Jézusom! . hogy látta volna. még halottak ünnepén sem! Rothadjon örök időkig a tested. és elvigyorodott.. . és soha ne hagyják abba a zabálásodat a férgek! Felállt és ráköpött Guillermo fejére. hogy Biermánn fürdőnadrágot húzott alá. . Biermann ekkor gondolt csak rá. amire már korábban is rá kellett volna döbbennie: a lány csurom vér. tedd le! Olivia rövidlátón a szeme elé emelte. Még szerencse.. . majd lehajolt.Le kell vetned! A lány engedelmesen vetkőzött. Gertrude belebújt Hans jeans-nadrágjába. . . Olivia nem volt rest.mondta közömbös hangon a lány. és soha ne engedjen vissza. .Öltöztök vagy vetkőztök? . micsoda. .. jól vagyok. . . és megvonta a vállát.panaszkodott a lány.Legyen zombi belőled. a lány már csak alsóneműben állt előtte. Olyan volt a hangja. megragadta.Tudod. mit csinál.Hirtelen az évődő hangot rettenetes átkozódás váltotta fel. Biermann leráncigálta magáról az ingét. A lány a kapokfa gyökerei közül bukkant elő. ..mondta a lány. . amit megérdemeltél. Karját a mellére szorította és csendesen reszketett.kiáltotta. .Tudom .Levágta a fejét. Olivia Guillermo holttestéhez sétált. Mintha kriptából jöttek volna fel a szavai. A fiú megnyomkodta a nyakát. . és néhányszor körbeforgatta a fejét. megállt mellette. . és a lányra terítette. Leguggolt mellé. Guillermo? . hogy Biermannak libabőrözni kezdett tőle a háta.Tedd le. .Én is. mi történt? . majd rájuk pillantott.

A bolond már nem bolond . Bár.. . majd visszacsúsztatta a tarisznyájába. vagy? Olivia meghökkenve bámult vissza rá. Megveregette a kőlap oldalát. és éppen kiskutyának képzeli a korongot. Nem mondta el.Te beszélgetsz a kőkoronggal? A bolond. Biermann elindult a kapokfához. .Ühüm. . .Hát persze.. .Hernán nem bolond. mintha dorombolt volna. de biztosan nem bolond.Meglendítette a karját. ezzel nem vagyok egészen tisztában. Nem és nem! Ő még akar az élettől egy s mást. És különben sem tudok varrni. Biermann a korong után bámult. . amikor már ismét meg tudott szólalni.. és csatlakozott hozzájuk. Legalábbis öt perccel ezelőtt még élt. Világos? . Gertrude.Él? .. lehet. hogy a bolond nincs többé. hogy földönkívüli. . A bolond viszont nincs többé. . hogy még a hátát is felpúposította. Biermann.Milyen. kicsoda.. Olivia megvonta a vállát.kérdezte a tarisznyára bökve. utána vetette magát. Nem engedi. Csakhogy résen van.A korong? . azaz nem is tartok annyira tőle.. mint egyik barátnőjét.Ahogy mondom.. Nem látod rajtam? Biermannak ekkor eszébe jutott a bolond. hogy Hans már legalább kétméternyire eltávolodott tőle. Ahogy Hernán simogatta.Hogyhogy? .Korong . ha nem lenne résen.Ott. Szemmel láthatóan őt már nem érdekelte annyira a dolog. .A bolond. Csakhogy ezúttal a korong is hozzátett a dologhoz valamit. ahogy észrevette. Nem tudom. Biermannak az az érzése támadt. azaz Hernán megvonta a vállát.. Olíviára nézett. Olivia közel hajolt hozzá. és szemügyre vette a korongot. hogy a páciens sincs itt.. Mint te.. hogy Hernán jól van.Mi ez? . .na és aztán? Még mindig jobb.Arra gondoltam. mintha fordítva történt volna. Biermann esküdni mert volna rá. Mint például vele történne.. Arról már nem is beszélve. . . .mondta Hernán.. A bolond a gyökerek között ült. és a korongot simogatta.Persze. hogy mégiscsak bolond a bolond. akinek meghalt a gyereke. és a fák közé hajította Andrés kezét. s gyorsan be is fejezte a kedveskedést. korong? Hernán megvakargatta a feje búbját... Arcán olyasféle kifejezés ült.Hogyhogy nincs? Éppen az imént mondtad. Biermann leguggolt a bolond mellé... amelynek az elemzése tíz pszichiáter számára élethosszig tartó munkát adhatott volna.Nem. hogy hatalmába kerítse az őrület. .Úgysincs nálam tű-cérna. . attól tartok.Hát.Jól. .Zabáljátok meg! A biztatás feltehetően az ágakon gubbasztó madaraknak szólt. Hernán ránézett. hol van? Olivia a kapokfa gyökerei felé intett. .. . mint á simogatásra vágyó macska.

. . Biermann nem tudott szabadulni a gondolattól. Dehogynem bolond a szerencsétlen! Gertrude most már annyira didergett. gazdához.Hogy el kell mennem. hogy néha okosabbnak látszik.El kell menned? Hova? A bolond válaszolni akart. hogy utasításokat közvetít. az utasításokat alighanem ő adja. Megérintette Hernán vállát. kézügyessége azért van a fickónak. még csak az üres hordó feltöltése folyik. eszem. és megcsókolta az arcát.Hm. Akárhogy is legyen a dolog. . Pedro és Fidelina jók voltak hozzám. csak éppen nem úgy.. ha hosszasabban beszélnek vele. Mondhatnám úgy is. hogy a koponya tiltotta meg neki a választ..Ő . kicsoda Pedro gazda. Amikor még nem volt elég. . Bár ezer százalékig meg volt győződve róla.Már.bizonyára búcsúban kapta a bolond. És egyre több lesz. indián fegyver lehet. A koponya fénye az elmúlt percek során kissé megkopott. ahogy Olivia gondolja..Pedig. azért némi kétség mégiscsak maradt a lelke mélyén. . és figyelte. Ezt is tőle tudom. . vagy éppen halottak napjára attól a bizonyos Pedro gazdától ..Ő? Kicsoda ő? Hernán kissé félrehúzódott. amikor észrevette. de azért. Biermann sajnálkozást érzett a hangján. elkapta a lány karját. mint a bolondok. amint a bolond az ekkor már fénytelen koponyát a korong után csúsztatja a tarisznyába.mondta felcsillanó szemmel Hernán..Most már van? .. . hogy még nem tudom mindet felhasználni. Hogy megölted ezt a rohadékot! .Köszönjük. nem mehetek vissza Pedro.És. megérezte hangjában a fájdalmat. Ezerféle módon lehet bolond valaki.Messze . szeretnék. Például mi a fene ez a korong és a koponya? A koponya vásári bóvlinak tűnik. Biermann.Mit? ..mondta aztán. Gyorsan visszafordult Hernán felé. és hogy mi köti hozzá a bolondot.. Bár fogalma sem volt róla.Már van! . .nem egy filmben látta már. Hernán meghökkenve érintette az ujjait a képéhez. . milyen utasításokat ad? .Azonnal megyünk. mintha a benne égő tűz kialudni készülne.bólintott Hernán.Ez azért túlzás..Hát hogy megmentettél bennünket.. . . hogy Gertrudénak kék a szája széle. Hernán. egyegy mondattal feltétlenül elárulja magát. . És ami a fő: megmentette az életüket. Hernán úgy bolond. De igazából.A koponya? . Hernán sült bolond. ráadásul világít a belseje . Csak egyszer.Hogy mit csináljak. Dehogyisnem bolond a bolond! Olivia tökéletesen félreérti a helyzetet. Tudjátok. mi az az üres hordó? A fejem! Gondoltátok volna? Biermann elmosolyodott. . .a korong pedig ősi.kérdezte gúnyosan Olivia. hogy összekoccantak a fogai.. A nindzsák is dobálnak fémkorongokat . hogy Hernán bolond. Azt mondta. hogy Biermann észrevehesse a mellette derengő koponyát. Ő beszélget velem. majd gyors elhatározással lehajolt hozzá. de aztán meggondolta magát. És miket mond? . Biztos ez is valami hasonló..

kiáltotta türelmetlenül Gertrude. hogy az ő fejét is lenyisszantsa valami.Márpedig oda kell mennünk. akik tudják. .Igaza van a fickónak. és elindultak a kisváros felé. Akár bolond. Biermann megcsóválta a fejét.Nekem megvan a magam útja .. Biermann mélyet sóhajtott.. Megtalálnak benneteket.Na.Meléndez és az emberei? Hernán hallgatott.Gertrude? . . . . mert megfagyok! . mi történt velük és velünk. Vegyünk valami ruhát. Már odalent van Meléndeznél.Ne! Biermarin meghökkent. . Ő nem olyan. . Meléndez megpróbál elkapni bennünket. hogy már meg is halt.Lehet. . vagy feküdjek a hulla mellé. akár nem.Akárhogy is van. Az én . . hogy Andrés meglépett.Ez.. Talán a fák között fekszik valahol. hogy visszamentek a cuccaitokért. ott meghaltok. A fákat nézegette. Olivia megrázta a fejét. .Miért ne? . Én ismerem Meléndezt. de menjünk innen.Hernán megrázta a fejét. Amikor egyedül maradtak. akkor menjünk be a városba.Ő nem. Biermann! Biermann intett. felállt.Sok út van a világban. aztán kitalálom. Hernán? A bolond sejtelmesen elmosolyodott. Talán a korong és a koponya tiltakozott a szándéka ellen? . Nem maradunk soká. . .Majd csak lesz velem valami.. megúsztuk. Ahhoz az kellene. én beledöglök ebbe a hidegbe. . Ne féltsetek. mert. Ők voltak. melyik úton kell menniük. mit jelent? . . Ezért a kempinget is figyelteti... hiszen nem lehetett kevesebb húsz foknál a hőmérséklet. Ha nem megyünk a kempingbe..És ti? Olivia megvonta a vállát. Lemegyünk a kempingbe. . Talán nekem is jut egy.A kempingbe ne! Azt mondják. aki mindeddig szótlanul ücsörgött. hogy még a tarisznyája is beleremegett. és dögöljek meg én is? Válassz. Adok magamnak öt percet. Olivia Hernánra nézett. 39. Elmondja neki. hogy a lány belülről fázik.Bárhová mehetünk.bólintott a lány. és ez a lényeg. hogy ityeg a fityeg? .. ott van a.Nem én voltam.vinnyogta a lány hisztériába hajló hangon. elvégre én majdnem otthon vagyok. . . Ott vannak a ruháink. ki a fene akarna? De ott van mindenünk.Mindig is irigyeltem azokat... Olyan gyorsan és határozottan mondta a bolond. Főleg. . és Biermann elé lépett. Nem hagyja annyiban a dolgot. .Jó neked . Hans! Biermann tudta.mondta Hernán.És te.Ámen! . ott van a táskánk. amit mondott. Olivia.Hogy ki merre? . mert sejti.Megyünk. mintha már el is felejtette volna.

. hogy alighanem tökéletesen elveszítették az időérzéküket. hogy Gertrude leveti magát mellette a fűre. Elvégre ott volt az események közepében.Jó felé megyünk? . Trudi.Elegem volt az egészből! Nem megyek tovább! Biermann a lány mellé roskadt. Ha nem tűnik el örökre Meléndez szemei elől. Ha megúszta egyáltalán. szegénykém.Akkor menjünk. Azt mondták. Amikor befejezte. hogy Meléndez nem fogja annyiban hagyni a dolgot. Hernán a hátára kapta a hátizsákját.Csak egy kicsit tarts ki még. majd Guillermo fejére szálltak.Jól van . mintha valakinek a szavait hallgatná.Mégsem vagy olyan bolond? Szóval.A gépjárművek csak az egyik irányban hajthatnak be. a te utad merre vezet? Hernán félrehajtotta a fejét. hány métert tettek meg azóta.Honnan tudjam.ezt persze csak ő hiszi így . . kedves bolondom. . Holtbiztos. ráadásul levegőt sem kapott rendesen.De van! . Egyszer csak arra riadt. hogy én meg sosem tudom.nyögte. tuti. én élvezem ezt az eszeveszett éjszakai rohanást? .Mi lesz úgy? . . hogy egyirányú utca. merre van az arra? A bolond mosolygott.Mi a fene? . hogy türelmetlenül rákiáltott a lányra. .bajom. 40. tettek egy kört a vértócsa felett. már aligha elégedne meg ennyivel. hogy örökre eltűnik a szeme elől. hogy jó felé megyünk-e? Hiszen nincs nálam az iránytűm. . és ha korábban még megelégedett volna azzal. . .főleg.Velem jöhetsz.Tudod egyáltalán.Tudom. . Veled megyek.Úgy lesz. Ha elindulok valamerre. A testére tapadt sár és a bokrok nyálkái marták a bőrét.Akkor miért nem megyünk be a kempingbe? . neked fogalmad sincs róla. . meddig futottak.csillogott Hernán szeme. Ő is fáradt volt.Az még egyelőre titok. segíthetsz nekem. Márpedig neki nincs szándékában meghalni . Ők megengedték. biccentett. .. A lány agyán végigfutottak a lehetőségek. és talán . .mondta rövid habozás után Hernánnak.Azt hiszem. hogy otthagyták Olíviát és a bolondot. . Hans csak később gondolt vissza rá.Elég volt! .Na ne mondd! És miben? . látott mindent. Ezen aztán annyira felhergelte magát. hogy később zsákutcába jutok.Csak azt hiszed? Biermannban ekkor elszakadt a cérna.. mit nem adott volna egy kellemes fürdőért. Ki tudja. előbb-utóbb megölik. Azt hiszed. . mi az az egyirányú utca.magyarázattal is szolgálhatna az események okait illetően. halálosan fáradt. .hökkent meg a lány. . és én a forgalommal szemben megyek rajta: Persze. hogy ezt az éjszakát már megúszta. . A fákon gubbasztó madarak meglebbentették a szárnyaikat. vagy észreveszem.

. Az étterem barátságtalan volt és hűvös: nyitott ablakán át beáramlott a kinti friss levegő. mint amikor a leopárd rámosolyog a szavannán bóklászó.Mit kértek? Egyikük sem válaszolt. ő dolgozna helyettem. .védekezett Meléndez úr. Elindultak a kemping felé. . Hermógenes Otoniel a pulthoz sétált. .mondta a lány. . merre van.Portói . Otoniel megvonta a vállát. a közvetlenül mögötte álló pálmafa törzsén kék betűkkel mázolt táblát pillantott meg: kemping. . 41. Azonkívül azt sem tudom.nevetett a hordóhasú Ugalde. Otoniel eléjük tette a poharakat.Nem is azt mondtam.Kár volt lepuffantani a csapost. .dünnyögte Senor Meléndez. de ennél jóval prózaibb dolog történt. . . majd a másik háromra nézett: .mondta megszemlélve az üveg oldalára ragasztott címkét.Ha megmutatom.Én tudom . . Igaza van Hernánnak.mondta sóhajtva. Bőrét marta a verejték és a ráragadt ragacs. Alatta vörös nyíl mutatta az irányt.kérdezte vacogva a lány. Ha nem nyírod ki.Csak egy pohárkával . ..Nem tehettem mást .És ha egy kiránduló lányiskola tévedne erre? .morogta Terrentes. és kész.Megyünk? . Elkaphatnának bennünket. .vitatkozott vele Otoniel. Ilyenkor éjféltájban mintha egy hatalmas élőlény kifújná a természetből az előző napról ott maradt rossz szagokat. hogy Gertrude valami romantikus ökörséggel jön elő.Akkor mi lenne? . hogy hagyjunk . Ahogy a megforduló Biermann lejjebb eresztette a tekintetét.Mert nem szabad. aztán Meléndezre pislogott. Kár lenne érte. anyjától elszakadt antilopkölyökre.Hanem hogy túl korán végeztél vele. odamegyünk? Biermann csak egyetlen pillanatig gondolkodott. aztán szemrehányón Meléndezre nézett. Nem hagyhatunk szemtanúkat. .És ha idedugná valaki a képét? .Baj van? . . . lába szárába görcs állt. .Mit változtatna a dolgon? Ót is kinyírnánk. Egyáltalán nem volt barátságos a mosolya.Odamegyünk.Csak ne fesd az ördögöt a falra! Terrentes belekóstolt az italába. A lány Biermann feje fölé mutatott: talán egyenesen a csillagos égre.Jól van . sorba rakta őket. Meléndez úr kezdte megbánni. és öntött magának egy lapos üvegből. .Megyünk. Biermann bólintott. inkább olyasféle. levett a polcról néhány poharat. hogy talán azt mondja majd: a Göncölszekér rúdjának a meghosszabbított vonalában van a kempingjük. Orlando? .Tízéves. és ő maga is fázni kezdett.Igazán? Merre? Gertrude elmosolyodott. hogy elküldte a két hústornyot.Önts nekünk is . Biermann azt hitte.Neked is. . .

csak felemelte a kezét.. . lond. . tam.Miért lenne az? .. Andrés? Hol van Guillermo? Andrés kinyitotta a szemét. Kíváncsian fordult az ajtó felé. add. mo. .Meg.. magával sodorva az asztalukat. amikor megnyikordult a ház előtti betonjárdán egy cipőtalp.. itt azonban végére is ért a tartalékainak. Meléndez úr legyintett. hogy sikerrel jártak. de jó is lenne. Éles füle meghallotta. Andrés? Beszélj. csak Terrentes őrizte meg a. Mint a nindzsák.Mi történt. .Úristen! Egy bolond? Hogy ölte meg? .Csak idő kérdése. hogy végeztek mind a héttel! A csotrogánnyal menekülők defektet kaptak. Senor Meléndez türelmetlenül az órájára pislantott. csonka kézre.Ezt kicsinálták. akiket el kell tüntetnünk. Ennél sokkal nehezebb feladatot is megoldottak már. és a gazember gyújtogatók most már a felhők között ücsörögve bámulnak le a földre. hidegvérét. Egyelőre nem látszott belőle semmi. . Fejjel előre. . és sorban a többit. hogy így legyen! Az ajtó megremegett.A bo. hogy idáig valahogy még elhozta az ereje.Éppen ez az. ott toporogtak a kocsijuk körül. . . ha Guillermo és Andrés azt jelentenék neki. Kreol arcán nem látszott érzelem. és éppen mondani akart még valami megnyugtatót. a másik három viszont ülve maradt a rémülettől.. Jó istenem. te csirkefogó! Andrés nem szólt semmit. majd felbukkant a nyílásában Andrés.Ki ölte meg? . Andrés bezuhant az ajtón. . és az arcába kiáltotta.. Látszott rajta. Istenem. és úgy meredt a vérző. Ugalde azonnal öklendezni kezdett.Mi történt veled. Az ő arcán már jól látszott a halottszürke szín.emelte fel a poharát Terrentes.Koronggal. .nyögte. kivéve az egész szemgolyóját beborító vörösség..Lehet.Kicsoda? .Biztos vagy benne? .. mint múlt századi csatákban az öreg zászlótartó kettétört zászlórúdjának a végét az ellenség felé. Megjöttek hát a fiúk! Őszintén reméli. . kivágódott.Úgy legyen .Talán valaki szándékosan . Vércsík! Istenem. mintha a saját kezét látná hasonló állapotban. . Ti nem ismeritek Andrést és Guillermót.Kissé sokan vannak. Meléndez úr elsápadt.Guiller. hogy az a bolond nem is volt bolond? hökkent meg Terrentes.. Azután a lányt is elkapták.Rövid idő kérdése.Hajítókoronggal. . halt . ők előttük termettek. Meléndez úr szeme végigfutott a padlón. . hogy jóval súlyosabb test közeledik rajta.Lát. . mint az átlagembereké. Otoniel felugrott.Milyen koronggal? . megsebesült a fickó! Térdre vetette magát Andrés mellett. Úgy tartotta feléjük. Meléndez úr felpattant.

Mi van? .A kölyök és a csaj a kempingbe mentek. kerülök? . annál nagyobb problémát okoznak. zsákjában volt... . a kezemet. támadt.. . és a csomagjaik is ott vannak.Ha nem halok meg.. .mondta aztán egyszer.Nem megparancsoltam. megölöm őket.Hova? .Meléndez. . Nem volt elég ruhájuk. halok? Meléndez legszívesebben a pofájába vágta volna. . és ránk. hogy összefogdossák mind a hetet. Arról nem is beszélve. ők négyen pedig képtelenek lennének rá. cirka egy órára becsülte a vacogással eltelt idát. . .Ott. . Gertrude .Kapsz egy szorítókötést a kezedre. . 42. Szüksége lehet még Andrésra...Csapdába csaltak benneteket? .A többiek? . mint az eredeti. és legszívesebben leköpté volna.Hm. . hova tűnt a bolond és Olivia. .Oda . az lehetetlen.. elkaphatják őket.kérdezte.morogta Meléndez.küldte ide? Meléndez úr megrázta Andrés vállát. miközben szétmázolta őket. csak el innen! Itt a nyomunkra bukkan- .Beszélj Guillermóról! ...vacogott a lány a takarója alatt.Azonnal indulnunk kell.. . Meghalok..nyögte Andrés. aztán majd elviszlek valahova. Mást kell kitalálnia.. . csak a halált. . amikor jött a korong. .. Még félkezűn is... ahogy később visszagondolt rá. és nem is érdemelsz mást.Nem valószínű . Meléndez úr megnyomkodta a szemét.Kivel végeztetek egyáltalán? . Biztos. . és jó ideig ott vacogtak. .Már-már elkaptuk volna őket. hogy bizony meg.Meléndez úr. amikor már úgy érezte.A bolond.Te barom! . Biermann. . Meléndez úr megveregette az óriás karját. . Zöld fénnyel világított. Meléndez úr! .Kórházba. A koponya irányította... senkivel.Hát.. . hogy pokoli fájdalmat okoz vele neki. .Vadászt játszottunk.. Ettől aztán úgy megrándult. Ő küldte ránk a korongot.Meg.Akárhova.Indulnunk kellene. fiam. Ezen a nyomon el lehetne indulni. hogy elmúlt belőle az ideges reszketés.mondta.Játszottunk .Ezt el is várom. Ők talán tudják.A korong levágta. hogy Terrentes biztos volt benne: villámcsapásként száguldott át a testén a fájdalom. . Nem. hogy jobbak. . Meggyógyulsz. Minél több van belőlük...Volt még egy kis időnk..El is indulunk.. .nyögte Andrés...Veled mi történt? . hogy.. nem törődve vele.üvöltött rá Meléndez.. . Ma már olyan műkezet csinálnak. úr. hogy visszamentek a kempingbe. te barom! Andrés mély lélegzetet vett. .. hogy elege van már a holttestekből.Beszélj. Meléndez úr? Meléndez arcán verejtékcseppek futottak végig: . Bebújtak a sátrukba.. amigo.Koponya? . Mi a fenét csináljon? Andrés hasznavehetetlen.. amigo. de aztán meggondolta magát.

A lány tovább vacogott. Láttad. től? A lány felkelt. és megzörgette az ajtót.Ki. Éppen ismét dörömbölni kezdett volna. Mehettem volna Peterrel az Emirátusokba. mert meghalok.. és szétterjesztett karral a sátor mennyezetére bámult. ha akarsz! Én itt maradok.Kicsoda? .. Trudi! . Gyorsan lezuhanyozott. Biermann azt hitte. hogy én nem megyek veled. . és maga után rángatta. tíz perc múlva. Zuhanyoznom kell. . és már kint is volt a zuhanyozóból. . Csak a női fülkékben zubogó víz jelezte. a lány csak még jobban leblokkol. amikor az már félig eltűnt a női zuhanyozó ajtaja mögött. a másik is. Akkor aztán nem bírta tovább. felhúzta a nadrágját..Kissé gyorsabban. . eszem ágában sem lett volna veledjönni.. amely maga is fekete volt.Én is megyek.kérdezte türelmetlenül. hány embert öltek . A lány természetesen nem volt sehol. Máskor talán értékelte volna a legújabb szerelését. alighanem. Megfogta a lány kezét.Gertrude! Kétszer kellett kiáltania. A lány visszanézett rá: Biermann mintha undort vélt volna felfedezni a szemében. Ezek bűnözők. . mint szoktál.Meléndez. mint az éjszaka. Elindultak a zuhanyozók felé. Kitől tudná meg? .Figyelj.. Nem játék.Csak annyit. amikor odabent végre elzárták a csapot.. hallgat a jó szóra.Indulnunk kell. És nem végzett öt perc múlva.kérdezte Biermann kétségbeesetten.Jól van . A fiú leroskadt a matracuk mellé.Megtudja.Fürödni megyek.Hát csak indulj! . hogy még nem végzett a fürdéssel. .Inkább te őrültél meg! Nem gondoltam volna.Rám akarod törni az ajtót? Biermann még további tíz percig várakozott. .Nem tudja meg. . magára kapott egy tiszta pólót. Te nem jössz? Biermann visszatuszkolta a torkába a feltörő üvöltést. Az egyik testőr meghalt. . nem fejeznéd be? . Hans.Hová? .Siess. amikor a lány megrázta a fejét.. ezúttal azonban ügyet sem vetett rá.mondta mogorván.kérlelte a lányt.Te megőrültél! . nehézfiúk. Gertrude! . Ha tudtam volna. hogy felverheti vele a szomszédaikat.mondta a lány.hatnak. . és éppen a sporttáskája után nyúlt. .Zuhanyozni.Mi a fenét jelentsen ez? . . . Igyekezett a tenyerébe venni a lány kezét. amibe belekeveredtünk. amikor a lány hátravetette magát a matracon.Kérlek. Már odabent voltak a sátorban. .. kérlek! .Mi van? . Ha ordítozni kezd. arról már nem is beszélve. . Trudi. sőt negyedóra múlva sem. Menj. . hogy ilyen beszari alak vagy. hogy itt vagyunk. és kisvártatva felbukkant előtte a lány. hogy a lány egyszer meghallja.

Reggel majd közelebb költözünk hozzájuk. Nemegyszer olvasta már. amikor Hernán megtorpant. Olivia azt hitte. Hátha okosabb lesz tőlük. óvatosan lépegetve egyik fűcsomóról a másikra. ennek a fejében is ott sutyorognak a hangok. aki örül.Értük.Éppen azért nem vagyok hajlandó kimozdulni innen. . Ott ólálkodnak valahol az erdőben. hogy a bolondok hangokat hallanak. Ez itt mégiscsak lakott terület.És ha ott leszünk. amelyek eztazt parancsolnak nekik. mit csinálunk? . itt hagylak. Inkább vidámnak látszott.. hogy jót cselekedhet. Néhány percnyi csend után viszont olyan váratlanul szólalt meg.Éppen azért . Most pedig jó éjszakát. Ezeket nem magyarázták meg a hangok? .Figyelmeztetjük őket. Nem hagyhatja itt a lányt. Akkor viszont mi a fenét csináljon? Lefeküdt Gertrude mellé.mondta. Abban laknak a turisták. Lépjen le egyedül? Nem. Érdekes. Gertrudéért és Biermannért. Majd reggel megbeszéljük a dolgot. azt nem. mert ha nem. Olivia összeszorította a száját. Egyszerre aztán meghallotta a bolond hangját. Talán tényleg súgnak neki valahonnan? . Oda kell mennünk. aki egy hete egyfolytában bámul. Mi a fene lesz. Már a zsombékos réten baktattak. de még nem mindent. még egyszer végigpergeti a szeme előtt az elmúlt este eseményeit. .Hát.A. Biermann kétségbeesetten ücsörgött a matrac szélén. hogy nagy baromságot csinált. hiszen ő beszélte rá. nem találja az utat. hogy mivel képtelen elaludni. A fenébe is. hogy Olivia összerezzenttőle.Hova? .Odamegyünk . és bekéredzkedem annak a srácnak a sátrába. a végén majd rá kell zizzennie.És ha azok előbb érnek oda? A bolond erre nem válaszolt.Csak nekik szóltam. . 43.A kemping? Sátrak és faházak. . hogy utazzanak Costa Ricába. hogy ölje meg őt? Hernán azonban nem volt gyilkos hangulatban. Már sokat tudok. nekik. A bolond képes volt megjegyezni a nevüket. Odamegyünk. amikor a bolondhoz csatlakozott. kempinghez.kérdezte fél lábon toporogva a lány. . De te azért csak menj. és arra gondolt. és türelmesen várakozott. Mi az? . ha akarsz.bólintott a lány.Mondtál valamit? . Ők velünk vannak. Megfordult.Mi a fenéért? . .Ezt még nem. . Legtöbbnyire olyasmit. vagy felrobbantani a Buenos Aires-i főpályaudvart. hogy éppen ránk lesnek. és a fejére rántotta a takaróját. . mint a bunda.Jó. .. Engem viszont hagyj békén. Úgy látszik. Másfél perc múlva aludt. .. hogy meg kell ölniük valakit.Kiknek? . A szomszédaink hollandok.Nem kell félnünk tőlük.meg a szemünk láttára? .. A lány meghökkent. ha egyszer azt találnák súgni neki. és értelmes döntést tud hozni kettejük ügyében. de vannak itt németek is. és lehet. Olivia megtörölgette a homlokát. .

.El tudom képzelni . ..Apropó! . Egyszer valaki azt mesélte neki.. . Andrés.Így ni! . . keressük meg! .emelte fél a mutatóujját Meléndez úr. mivel a törlőruha jótékonyan eltakarta Andrés kézcsonkját. Lassan maga is kezdett hinni bennük. mint az öregasszonyok fecsegésének általában.Arra már nincs időnk. aki már nem öklendezett. az? . . . dehogy. Nem tudom. Meléndez úr! . Terrentes úr kezdte megérteni.Nagy kár. hogy megmentse őket az éhhaláltól.Mondtam. Egy öregasszonytól hallotta a szülőfalujában. talán még vissza lehetett volna varratni. . Mit gondolsz.. azt hiszem. . Azt azért jegyezd meg.Menjünk és.szusszantott néhányat. . hogy az okos ember zsebre vágja a kezét. . már nincs is meg a kezed. . És különben is. és annyi is volt az értéke..szólt közbe a kövér Ugalde. Meléndez úr . Andrés. A fákhoz verte őket? . ... Andrés? .A lány már csak sóhajtott egyet.Eszem ágában sincs .. hogy. amelyeknek az anyját napokkal azelőtt megölték a gonosz vadászok.Az erdőlakók szeretik a húst. .Mert ha megtaláltad volna.morogta Meléndez..nyöszörgött tovább az óriás.rázta meg fejét Meléndez úr. 44. Ha elkapom őket. Az emberhegy felvonyított.Nem tudom. három éhes tigriskölyökre bukkant.Ahogy Buddha egyszer az erdőben sétált. majd olyan ügyes szorítókötéssel látta el Andrést. Sokkal jobban jártál... . hogy erre már nem maradt időnk. és mindenhez ért. . miről szólt. Nem kérdezte meg. .Gondolja. . Fogott egy marha nagy kést. senki nem tudja elképzelni! .könyörgött Andrés.nyöszörgött az emberhegy.Pokolian fáj.. mert már félhalottak voltak az éhségtől. A kölykök nyivákoltak. Ugalde úr .. .. darabokra szaggatom valamennyit. Tudod.Borzalmasan fáj.nyögte Andrés.. mit csinált akkor Buddha? . Meléndez úr térült-fordult.Miért.Nincs. hogy egy szakképzett ápoló sem csinálta volna különbül. Hol hagytad a kézfejedet? . a keze feje helyét markolászva.Á.nyögte az óriás. hogy kik azok az ők. Te legalább csak az egyik kézfejedet adtad az erdei állatoknak. ezúttal azonban az élet igazolni látszott a banya szavait.. hogy Senor Meléndez varázsló. Ugalde úr. hogy miért lengi körül Meléndezt furcsa tisztelet.Egy kis ideig kibírod vele..Nem tudom.Nem tudom.Én még. és feldarabolta magát.. ha véletlenül lemetszették neki..Menjünk vissza érte.. Pedig csak egy pohártörölgető kendőt és két fakanalat használt fel hozzá.Ezt. mint Buddha. . .. meg? . miután befejezte a kényes műveletet.Egyszer olvastam egy történetet Buddháról .Uhhhh! Nem tudom. soha nem éreztem ilyen fájdalmat. Meléndez úr! .

. .Együtt üzletelünk . . Könnyen rájuk lehet verni a balhét.Mondd. Uhhhh! Hermógenes Otoniel félrevonta Meléndez urat. Ugalde úr észrevette.Mennyi? . Meléndez úr elvigyorodott. hogy nagy dohány van bennük.tudakolta Senor Hermógenes.Nem találod ki? Otoniel úr összeráncolta a szemöldökét. aki egy titkos kísérleti üzemből lopta ki őket. A koponyára és a kőkorongra gondolok. hogy. Persze az is lehet.kérdezte Meléndez úr. . Orlando? Meléndez úr nyugtalanul megsimogatta az állát.tudakolta a legkevesebb tapasztalattal rendelkező Terrentes. hogy egy új fegyverről van szó. .Elcsesztük az időt. Ő ugyanis látta a csodákat.. . .. T. Egy-két cikk. Nem lenne egyszerűbb örökre megszabadítani a fájdalmaitól? Meléndez úr megcsóválta a fejét. .Valami baj van. hogy csak hülyének tetteti magát. Ugalde úr.Már én is gondoltam rá.Te töröd valamin a fejed..Rakunk egy kis tábortüzet. hogy a bolond nem is bolond.Ellopták tőlem. mi az! . ha életben marad. . Otoniel előzékenyen meghajolt.Sokat akarsz tudni.Mi lesz hát a következő lépés? Meléndez úr újra elvigyorodott. Valami azt súgja a lelkem mélyén. és mondjuk. . megéri.Gondolod.. Akárhogy is legyen. 45.Öt kilométer? Életemben nem gyalogoltam még egyhuzamban anynyit! .Van néhány emberem az újságoknál.Lehet. hogy könnyed és magabiztos szövege ellenére nyomasztja valami az üzlettársukat. Össze lehet hozni egy épkézláb kis történetet.. a zsaruk nem kapnak majd szimatot? .? Köpök Buddhára és a tigrisekre is. Lehet. Otoniel megsimogatta az állát. .a holttestekkel együtt. Az étterem lobogó lánggal égett . de jobb.Például kik? Meléndez úr megcsóválta a fejét. A nicaraguaiak kocsit is lopnak. minek ez? . Orlando. . . Itt vannak például a nicaraguai vendégmunkások.biccentett Meléndez úr. .És mi? .hökkent meg Ugalde..Ki vele. majd a homlokára csapott. .Micsoda? .Neked a koponya és a korong kellene. és a koponya meg a korong az E.Miből gondolod? . Felőlem a világ valamennyi tigrise éhen dögölhet. ipari kém. hogy földönkívüli. . fegyverei.És a kocsid roncsai? . . hogy utánanézzünk. . Legalább öt kilométer a kemping. mi? Meléndez úr biccentett. . mit.Hát ez a szarakodás ezzel a fickóval. és máris megvannak a gyanúsítottak..Tudja. Meléndez úr megvonta a vállát. lehet. . A négy komor tekintetű férfi és a sebesült a bokrok közül figyelte a lángok lobogását.

mi az ábra. hogy nem sokkal azelőtt még azt szerette volna. Ha nem szégyelli. és a többiek felé intett. Ha csak meg nem találta azóta valaki.Bocsánat. Látta. aztán kiadta a jelszót. ... A pasas szemében megvillant valami. . . csak . Valahol a távolban reflektor fénye villant...mordult rá Senor Meléndez.Pedig most fogsz. . volánjánál széles kalapú. tudja ki a gazdája.Ha meglenne a. Legalább nem hallgatjuk a nyöszörgését.Fogd be a szád. Senoi Meléndez! Meléndez úr kelletlenül fordult a sebesült felé. 46. Segíthetek valamiben? Meléndez úr a pasasra mosolygott.. és kidugta a fejét az ablakon. -A fenébe is! .mosolygott Andrésra Terrentes úr. mintha csak rájuk várakozna. kezem. . hívogatón kitárt ajtóval..aggodalmaskodott Ugalde úr.Hova tartotok.A sofőrje? .. .mondta Meléndez úr. Nem messze innen. .Jó estét.Jön valaki! Gyorsan bé a vezetőfülkébe! Bepréselték magukat a fülkébe.Meléndez úr. meg. . megállt mellettük.Gyerünk! A lángok tovább lobogtak. Meléndez úr a lobogó lángokra pislogott. be a kocsiba! . . míg Ugalde nagy nehezen felnyomta a fájdalmasan nyöszörgő Andrést a platóra. . . . kérem.Gyerünk. Így azonban azonnal rájött.. Ott állt az árokparton.Ennyien nem férünk be .Ez az ember aranyat ér . .Csak pisálni álltunk meg. Ha Meléndez úr nyeretlen kétéves lett volná.kérdezte tőle csaknem gorombán. áll egy kocsi az országúton.. Hacsak nem akarsz kimaradni.. Mit kezdjenek egy nyögdécselő sebesülttel? Ha rájön a sebláz.. megfeledkezve róla. Meléndez úr átlesett a másik fülkéjébe. .Gyorsan.Nem akarok semmiből kimaradni! Andrés mintha magához tért volna fájdalmas kábulatából. talán mégiscsak igaza volt Otonielnek. kérem.Majd Andrés hátra ül a platóra. de annyira fáj.. és búcsút intettek nekik.. Egyszer csak Meléndez úr felállt. uraim. Vigye el az ördög.. talán még üvöltözni is fog.Én fojtottam. Amikor észrevette őket. A pasas ismeri az autójukat.. ha Andrés örökre lehunyja a szemét. Meléndez úrban feltört az öröm. Meléndez úr.Mi van? . . gyorsan! Addig vacakoltak a gyújtással. amíg a kocsi beérte őket. A kocsit könnyen megtalálták.kiáltotta Meléndez. bajuszos férfi ült. Andrés! .. . nem jött volna rá.A kempingbe . Ez is teherautó volt. talán arcul is csókolta volna hűséges testőrét. . amigos? .. nem kell sokat gyalogolnunk.. Néhány percig az árokban lapultak a megfojtott sofőr mellett. hogy a rádió ott lóg a sofőr keze ügyében.Senor Meléndez. át kellett volna küldenie a ruhásszekrényt a másvilágra..

Ha ennek a fuvarnak vége. Leállította a kocsit és kiszálltak belőle.De cigarettája csák van? . A kemping felé robogtak. Senor? . . . Ez a Meléndez érti a dolgát. A lány arra ébredt. hogy sosem elégedettek.Örülök. és lehuppant a betonra. hogy tragacsra ültet.könnyebbült meg egy kicsit a másik.Nekem mondjátok? ..Nekem aztán nincs . Meléndez úr önkéntelenül is a nicaraguai spanyolt használta. . . Aztán amikor az előredőlt.Azért szép az élet. Elfordította a fejét. de azt nem mondta. Előbb csak a bokáját macerálta. . . . miközben a hűvöskés éjszakai szél az arcukat simogatta.. Sötét volt a sátorban.még abban nem biztos. biztonság kedvéért beleeresztett még egyet. bedugta a stukkerját az ablakon. Meléndez úr elfintorította az orrát. .Mi a fenét akarsz itt? Mondtam. és oldalba bokszolta Terrentest. Bár igencsak szűkösen szorongtak a fülkében . és mintegy ötvenméternyire tőle átmásztak a kerítésen. és kotorászni kezdett a mellette lévő ülésre hajigált cuccai között.Így ni! . gyűlölöm a mosómedvéket. Egyszer valaki azt mondta nekem.. Meléndez úr óvatosan kinyitotta az ajtót. amikor eltakarta előle a holdat. ha magamnak találok valamit. és Meléndezre ripakodott.Várjatok. Felpillantott.Azt utálom ezekben a fiatalokban. hogy valaki a lábát simogatja. Mire icipicit magához tért..Ezzel meg is volnánk. és mellbe lőtte a pasast.lényegében egymás ölében ültek . 48.mondta a vezető. .mondta aztán. hogy Cos- . mielőtt a sofőr felhúzhatta volna az üveget. aztán egyre feljebb kúszott a keze a lábszárán. nem lesz igaza. 47. .Ő bízott meg bennünket. hogy szerencsétlenséget hoznak. az hétszentség! Meléndez úr halkan fütyörészett. mint az alagútban. Különben nicaraguaiak vagyunk.Hol van Carlos? Meléndez úr ráütött a volánra.Az ördögbe is.. Megkerülték a portát. még szebb lenne . Mi a fenét. . nem autóra. .Hallom a beszédeteken.nem elégedetlenkedtek. már a bugyija felé érezte a tapogatást. Valami átfutott előttük az országúton. mi? . ismét a volánra ütött. A másik csak akkor vette észre.. hogy kölcsönadta-e nekik. . és ezt a pasasnak észre kellett vennie. amikor visszaült a másik három mellé. Éppen csak sikerült kinyitnia a fél szemét.nyöszörgött be az ablakon Andrés.kérdezte Meléndez úr. Átdobok egy paklival az ablakon. Azt már tudta.Ha meglenne a kezem. . Carlosnak már nem kellünk. hogy átdobok egy csomaggal. . Remélem.Nincs valami melója. vagy ellopták tőle. hogy álljunk reggelre a kemping elé. Meléndez úr megcsóválta a fejét. majd amikor feltűnt előttük a kemping bejárata.? Meléndez úr.

másra azonban nem emlékezett.A bolond és Olivia.Ha kiáltozol. Félálomban elmosolyodott. Ha kiáltozol. Semmit sem utál jobban. Együtt vannak egyáltalán? A lány reszketett. hát nem ez a fő céljuk. és majd lát is valamit.Kicsodák. elvágom a torkod! A lány bódultan tűrte. aztán meg a hideg veríték. Meléndez úr? . hová mennek.Nincs. . várja meg a hajnalt. mint a nyárfalevél. úgy átkarolta. ez meg fogja erőszakolni! Nemhiába figyelmeztették odahaza. tovább kellett volna állniuk.. de mekkorát! . tőlem? . Hogy milyen hülye ötletei is vannak néha Hansnak! Most és itt a tök sötétben? Rá kellene szólnia. vége a barátodnak. .suttogta.. . Akkor hirtelen. hogy a valaki mellé feküdjön.Nem tudod? Tényleg nem tudod? .. hát úgy. nem lesz bántódásod. árulj el nekem valamit... hogy beférjen. Tőled függ az élete. Szóval.Tudom én azt . Ha kissé világosabb lenne. Istenem. hogy most hol vannak.Jól van. Jézusom. kicsikém. és az óriás! Mégiscsak igaza volt Hansnak. hogy moccanni sem tudott.Azt.Csak úgy? . láthatnád.. amit mondok? Gertrude bólintott.Nincs.Ha nem kiáltozol.suttogta vissza Meléndez úr.. . csak nevetett rajtuk. De azért mondanék én neked valamit. . úr? .Csak nyugalom . Sőt nem is akart.. . lányom. Meléndez úr? . és lesöpörte magáról a kutakodó kezet. Meléndez úr.Hát. ha egyszer ott voltatok. hogy a sátratoknak már nincs másik oldala. és . Mi csak véletlenül. Andrés van ott helyette. jaj. Dehogyis akarják megerőszakolni! Vagy ha akarják is. mint az ilyen vak együttléteket. Egyetlen pillanat alatt kiverte előbb a forró. . nagy hibát követett el. . . . Gertrude ekkor döbbent csak rá. Most itt fekszik mellettem.Nem mondták. már késő volt. Bár lemászott róla. mit csináljak.Bingó. Ilyenkor akárki lehetne Hans helyében...Mit. . mit csináljon? .nyugtatta a hang. majdhogynem belepréselte a matracba.. amikorra kipihente magát. hogy miért érez néhány másodperce Hans felől hideget. . Csak elmentek. De hát.Kés . a nyakán pedig hideg fémet. .Ti csak véletlenül keveredtetek oda. hogy Latin-Amerikában megesik az ilyesmi.ta Ricában van. mintha villámfény csapott volna az éjszakába. . ha csak úgy. Súlyos test nehezedett rá.Nem tudom. megértett mindent. Most aztán itt a vég! Mit csináljon. A fenébe is. Érted. tudok semmit . talán észre sein venné. Sikoltani akart. Le kellett tépni a ponyvát. nem lehet semmivé tenni azokat a szép perceket. vedd el már a kezed! Amikor egészen felébredt.És Hans sem..Én nem. csak úgy.Meléndez. . Jézusom. de valaki befogta a száját.suttogta valaki a fülébe. Meléndez és cimborái kapták el őket... de meleg ajkat érzett a fülén. másik oldala? . Aludni akart reggelig.Meg szeretnék tudni tőled valamit. hogy nyughasson már. Bele akart harapni az erőszakos tenyérbe.Mit akar.

. A lány szívét vad öröm töltötte el. hogy ki nyöszöröghetett.Csak nyugalom .feltehetően Pedro cukrászüzeméhez mentek.. csak elmúlik az álma. rosszat. Nem törődve vele.Jól van . Néha az elmúltak aztán el is árulják nekik a gyilkosaik nevét.nyöszörögte Gertrude.. Ebben a pillanatban fény villant. Meléndez elátkozta magában a rosszul alvó szomszédokat. hogy majd odakint a mocsárnál elvágja a torkát. . A fény kialudt.. Hát. vagyok.kérdezte egy női hang. hogy hova ment a bolond és Olivia.. 49. hogy a kés a nyakán van.Velünk jössz. nagyot kiáltott.Majd meglátjuk. Mi a francot akarnak már megint? A fény azonban ezúttal nem sárgán erőszakos volt. Ki kell vinniük a lányt és a int a kempingból.Hans! Gertrude! . Ott világított előttük a levegőben. Mesterei annak idején arra tanították.Biztos. hova mentek.. nem akart nyomot hagyni maguk után. tudod. Gertrude érezte. Még az is lehet. valószínűleg ott rejtegeti a koponyát és a korongot. Hernán.Trudi? .Mássz ki a sátorból. hogy még a sóhajtás is áthallatszik egyikből a másikba. Ő aztán egyetlen kézzel is képes megfojtani bárkit. hogy a penge egyetlen pillanatra sem távolodik el a nyakától. Apropó.. Hans? . Meléndez úr nem akarta a kempingben megölni a lányt. felébresztem. Mindjárt.Én. Más sem hiányozna.Talán Hans .suttogta Meléndez úr. . jó kislány vagy te. amelyekkel meg tudják szólaltatni a halottakat. itt vagyok! A kés beleszaladt á húsába. . .Hernán. Nem ébred fel tőle. álmodott.. Azt tervezte. Itt olyan közel állnak egymás mellett a sátrak. . aztán lesüllyesztik az iszap mélyére a fiújával együtt... nem nagy baj . Ha a lány nem tudja. . és egy zseblámpa csóvája kukkantott be hozzájuk a szomszéd sátor belsejéből. . hanem megnyugtatóan zöld.nyögte. A bolond ott lakik. mintha óriási világítóbogár szórta volna rájuk..suttogta a fülébe Meléndez úr. Ebben a pillanatban ismét felvillant a lámpafény. tudod? Jól van.rajta tartja a megmaradt kezét Hans torkán. hogy nemcsak ez az egy van neki.Fogd be az orrát. kicsim. annyira meg van rémülve. ha nem mondod meg. Mégpedig azon nyomban! Meléndez úr fenyegetődzött. miért van Andrésnak egyetlen keze? Ugye. a barátod meghal. hogy Meléndez suttogásán kívül nem hall semmit.És. hogy a sok holttest sok-sok áruló nyom. Nyugodtan válaszolj. . . -. pedig esze ágában sem volt itt megöletnie a fiút. mint hogy a . hanem egy egész arzenál.Nem tudom.. Talán Hans? Istenem. A zsaruknak teli van a kamrájuk olyan eszközökkel.Nem tudom .Te nyöszörögsz olyan borzalmasan? Gertrudénak fogalma sem volt róla.. hol a bolond és Olivia. . ..

. A kocsi megkerülte a kempinget.Ő is meghalt.Kinyírtunk egy sofőrt.Ez még megvan? Azt hittem.lihegte Meléndez úr.A bolond és Olivia ránk törtek. ha a társai megpattantak a kocsival. Alighanem Gertrudénak hívták. A kocsi ott állt.És a srác? .Indíts már.Fáj még neki? . . .fakabátok felplankolják.A kempinges lány.A fenébe is: Hogyan? . .Hát beszéljünk. aki az utóbbi években elszokott a fizikai megerőltetéstől. . és Meléndez úrhoz fordult. hogy kocsikázhassunk egyet az éjszakában? Ennyi erővel taxit is bérelhettünk volna. és eleresztette a lányt. Mi történt? . az országútba torkolló bekötőútra. . Rodolfo! Ugalde úr engedelmeskedett.Gyorsan jár a kezed. elveszítetted valahol.Hogy a fenében? .Andrés fojtotta meg.Akkor most mi van? . Meléndez úr agyán átfutott ugyan a gondolat. . és hátradőlt az ülésen.Beszélnünk kell. Terrentes úr megtörte a csendet.Szükségünk lehet még rá .Én. eltakarta a szemét. .Hogy láttatok volna.Azt gondoltam.Mit tudom én! Nem sokkal utánunk érkezhettek.Kicsoda? . . . .mondta Meléndez úr. majd kifordult egy.Gyerünk! Arrafelé futottak.Mi nem láttunk senkit. .Nem egészen sikerült. . Úgyis szimatolnak utána eleget.Hátul. .Az nem én voltam .Mit gondolsz? Ugalde úr fékezett. hogy mi van akkor.Hol az ördögben van a nagy barom? .kiáltott Andrésra. .Melyik? .csapott a volánra Ugalde úr.A francba! . Ezúttal Ugalde ült a kormánynál. . a lány felveri a kempinget.Nyakon szúrták. ahol hagyta. ahol bemásztak a kempingbe. egyszerre sóhajtottak fel a megkönnyebbüléstől. Mivel a fény egyre erősebben ragyogott. .hárította el magától a dicsőséget Meléndez úr. . . Automatikusan szúrt. . amikor nyilván kiszúrtak benneteket. . . . a másik kettő idegesen bámult ki az ablakon. Az út szélére kormányozta a kocsit.nyögte Terrentes úr. Amint megpillantották. aztán leállította. . . Ha nein teszi meg. . de szerencsére nem ez történt. Összegörnyedve futott: mellére szorította sérült kezét.szitkozódott Otoniel.Széna vagy szalma? Meléndez úr hátrahajtotta a fejét.Na végre! . . mint aggódó anya a csecsemőjét.Tűnés! . .A lány meghalt . . A volánra tette a kezét. Amikor a teherautó nagyot zöttyent az országút első kátyújában. hogy az ő keze van a dologban.Mi tartott ilyen sokáig? Ugyanabban a pillanatban feltűnt a csillagfényben Andrés is.

Meléndez úr éppen magyarázni kezdte volna. és Meléndez ölébe hajította.vezényelt Meléndez.Kiszállás! .kérdezte Meléndez úr. A másik kettő visszanézett rá.Gyerünk le az útra! De előbb a padlóra a fegyverekkel! A másik három pillanatok alatt rájött.védekezett Meléndez úr. .Ez . amikor már nincs a közelükben. .Én vagyok a szóvivő. és bólintott.mordult rá Meléndez úr. mert az első menetben nem repült a sült kolibri a szátokba. Meléndez kérdőn nézett végig rajtuk. .hogyha jól emlékszem. A változatosság kedvéért Ugalde oldalába nyomta: . amikor Ugalde úr kihúzta az indítókulcsot. és bedugta rajta a stukkerját. hogy mi a terve. 50.Én kiszállok. és ő is előhúzta a fegyverét.mondta Ugalde. A Honduras és Salvador közötti háborúnak kevesebb volt a halálos áldozata. Én pedig nem kezdek beszari alakokkal.Arról volt szó .Nincs miről beszélni . Még arra is.kulcsolta össze a kezét már a betonon Otoniel úr. Orlando? .Tudsz jobbat? Meléndez úrban felment a pumpa: . Mondhatnám úgy is. amely már jóval gondosabb és kimódoltabb lesz. . Meg kellett pattannunk. hogy felnyomja a haverját. . ha nem látjuk egymást.Ez az utolsó szavatok? . A többiek csak akkor kezdtek kapálózni. Meléndez? . ha szabad kérdeznem? . hogy súlyos hibát követett el. A beszari mindenre képes.És hova mész.Hol vannak? .Arról.Leléptek? .Egyelőre nincsenek meg. .Mi a fenét akarsz. Egy időre jobb. . . . mint amennyit magunk mögött hagytunk röpke néhány óra alatt. A fegyver csöve Otoniel úr tarkóját érintette. Egyelőre nem kellett utána menniük. . . . mint amilyenek eddig csak úgy. . . nem? .Már késő. amikor Andrés betörte a fülke hátulsó ablakát. nehéz idők elé nézhettünk volna. de nektek nem kellett. nemsokára elkezdik keresni a kocsinkat.Jól emlékszel.Majd utána megyünk.És a csodafegyver? .Miről beszélsz. . Milliárdokat akartam a zsebetekbe tömni.Tehát megfutamodtatok.Muszáj volt . Beszartatok. Két csodafegyvert.kezdte a pókhasú Ugalde .Felébredtek a szomszédok.Lassan hajnalodik. Ha észrevesznek bennünket. ma sem jönne.És a többiek? . Meléndez.mondta Meléndez. hogy pontosan tudom. Akkor kellett volna lepattanniuk Meléndezről. ötletszerűen felbukkantak benne. hogy tegnap semmi nem jött össze. A korong és a koponya valóban csodafegyver. . Valóban késő volt. Az ötleteid az éjszakával együtt kifújtak.kérdezte békülékeny hangon Terrentes úr. És attól tartok. .Már késő .Beszéljük meg a dolgot. mit kell tennem. . meg akartunk szerezni valamit. .Mi a francról beszélsz? ..

Lassan szárnyalt el az arca előtt. s a vége majd az lesz.Oda. lefelé az út mellé! Azok hárman rádöbbentek. Egymás mellé álltak hát. Akár jajkiáltás is lehetett volna. hogy moccanni sem tudott. nyirkos mezőn. már csak Hernán és Olivia van hátra. aztán visszaparancsolja őket a kocsiba.mondta keményen. Na. . Ha szeretett valamit az életben. Ugalde legszívesebben a földre roskadt volna. Szemmel szinte nem is látható gyorsasággal körberepülte a másik kettőt is. aztán éjszakai madárnak. holtan viszont már annyit sem érnek. mint a macskatetemek az út szélén.A cukrászüzemre. s utálattal nézett le rá- . Orlando! . . Úgy belejött a gyilkolásba. Sokszor elgondolkodott már rajta. Az út padkájánál sima mező kezdődött.Ne szórakozz.Mire gondolsz? . Ez a vadbarom még kinyírja őket is. csakhogy úgy megmerevedett a térde. és majdnem elhányta magát. és nem fájna olyan pokolian a helye. milyen lesz élete utolsó néhány perce. hogy egyre nehezebben tudja viszszatartani az izmait.próbálkozott ismét Otoniel úr. majd amikor utána nézett. és hol történik majd meg vele az elkerülhetetlen . amiről Meléndez beszélt. hogy ennek már a fele sem tréfa. egymás mellé! Andrés olyan fenyegetőn állt a kocsi platóján kezében jókora pisztolyával. Otoniel úr élesen felkiáltott. még egy vakondtúrás sem látszott rajta. Otoniel úr kezét előrenyújtva rimánkodott. hogy utolsó pillantásával valami érdekeset kapjon még el a világból. ahogy felismerte. ahogy végignézett a három reszkető takonypócon. Egy lucskos. hogy talán már az Isten sem állíthatná meg. A megkönnyebbülés kiáltása tört ki a száján. . Éppen megpróbált volna elmondani egy rövid imát.Nincs miről tárgyalni! . Meléndez úrnak az volt a terve. hogy segítenek-e neki? Hagyják-e. a madár rettenetes sebességre kapcsolt. és kiáltoztak. hogy dúsgazdaggá tegye őket? Andrés talán még a fájdalmáról is megfeledkezett. Előbb denevérnek hitte. hogy eszük ágában sem volt ellenállni. de nem az volt.Tárgyaljuk meg a dolgot még egyszer! Meléndez úrnak természetesen esze ágában sem volt megölni őket. micsoda az éjszakai madár. hiszen szüksége volt a segítségükre. hogy szégyenszemre telepakolja a nadrágját. akkor az ilyesfajta jelenetek voltak azok. .A kempinges lány és a srác meghalt. Élve értékesek. Különben is. nem valami felemelő érzés. a ragyogó csillagfényben céltalannak látszott mindenféle menekülési kísérlet. Érezte. amikor váratlanul. Otoniel úr Andrésra pillantott. hogy föléjük lő vagy kettőt. . Ha meglenne a keze. Nekik pedig ismerem a rejtekhelyüket. A korong. és még egyszer megkérdezi tőlük. Terrentes viszont a könnyeit törölgette. csakhogy közel sem akkora. meglebbent valami a szeme előtt. aztán a kocsi felé lebbent. hogy élvezné a helyzetet! Istenem! Így is élvezet persze az élvezet. Andrés a kocsi platóján állt. amely mögött elbújhattak volna. talán éppen a semmi közepéből érkezve.erre azonban nem gondolt soha. közvetlenül a hajnali szürkület előtt golyót kapni a fejbe.

Mi történik. Ne mocorogj. Begyógyul a sebed. ... de nem tulajdonított különösebb jelentőséget neki. mint egy dinnye.Most éppen gyógyulsz.Úristen! Alig tudta visszatartani a torkán feltörő zokogást. . A másik négy csak annyit látott. felemelkedik a levegőbe.. mint csúszómászókra. amikor magához tért. a koponya öt perc alatt meggyógyít. amely ott ragyogott körülötte. csillagokat látott a szeme előtt.. ...Akkor.... nán? .Hiányoztam.. . Megsebesültél. kérlek. . hogy kihullik a fegyver a kezéből.Mi történt vele? Olivia válaszolt Hernán helyett.Hans? Jól. Csak nem Meléndez.Nyugalom . velem? .Andrés megfojtotta.És a. .Olivia? .. Felemelte a stukkert. Rövid ideig azt hitte. maga is a csillagok között repül a mennyország felé.? . .. . és meg akarta húzni a ravaszt. amelyeket azonnal el fog taposni. Iszonyodva fordította el tőle a fejét. Ha itt röpdös egy éjszakai madár. .juk. bizonyára nem vette volna ilyen könnyedén a dolgot. Felemelte a stukkerét. 51. . majd valami kerek. Egészen pontosan arra a fekete valamire. koponya.kérdezte a csillagok közül a lány.Her. Nem látta a ragyogástól. . és fel akart tápászkodni. A madár ekkor csapott le rá. A lány. gyógyulok? . van? Hernán hangjában nem volt semmi érzelem. gömbölyű.Persze hogy én vagyok. .. A lány legszívesebben mégiscsak a nyakához nyúlt volna. És főleg vedd le a kezed a nyakadról. hát röpdössön! Ha nem uralkodik el rajta a fájdalom.. A három "halálraítélt" és Meléndez úr tekintete ekkor már nem kalandozott semerre. Feje a levegőbe röppent.hallotta maga felett a bolond hangj át.. hogy Meléndez úrral együtt a megpuhítandók feje fölé lőjön vele. ...Hogyhogy. de a zöld fény. Csak feküdj türelmesen. hogy ki az.Mi történt. miért. mintha megcélozta volna a holdat. Alig karnyújtásnyira tőle a koponya szórta zöldes fényét. édes? . de nem mert. . Andrésra bámultak mindannyian. A füvön feküdt a szabad ég alatt.. .. Ezúttal azonban már csak leértékelt harcos volt . Aztán lehullott a lábuk elé. Andrés hatalmas teste csattanva vágódott végig a kocsi platóján.Maradj még egy kicsit. Szerencsére nem vágta el a nyaki ütőered. Ne nyúlj hozzá. de egy erőteljes kéz visszanyomta.hitehagyott szamuráj.Meléndez nyakon szúrt. Természetesen az óriás is észrevette a valamit. egyetlen másodpercre végighullámzott rajta a félelem. ami ott csapdosott a nagy barom feje mellett.Meghalt.Az mondták.. visszatérítette a valóságba.

Velem jöttök? Megengedték. ... Úgy érezte. .kérdezte Olivia..Mert ha oda. biztos volt benne. de a halottakat nem tudják életre kelteni. és a kaktuszokhoz rohant.Kész vagy. 52. . itt van! A korong lecsapott rá. Ugalde úr arca előtt vastag.. .. hova repült a korong. nem törődve vele. elszállíttatni Németországba . . por és korom szálldosott a kocsi alatt.sikoltotta magas fejhangon Ugalde úr.mondta Hernán. ami sebesülésre emlékeztette volna.de már semmihez nem volt ereje. Meléndez úr. hogy rászakad a csillagos ég millió csillagával együtt. Megpróbált beférkőzni a kocsi alá. . A bolond beszélt velük. Bele kell dugnom a tarisznyába. Lesunyták a fejüket a betonra. ahova a legnagyobb lélekjelenléttel megáldott Meléndez behajtotta őket. hogy velem jöjjetek. . hogy a korong újra támadhat.Ez megöl bennünket! Levágja a fejünket! A korong ismét támadott.ennek vágódott neki. . De téged meggyógyítanak.Úgy. .A cukrászműhelybe? .Rajta nem tud segíteni. Azt akarta volna mondani. Meggyógyultál . sajnálják. rozsdás cső húzódott .ha lehet egyáltalán ilyet mondani . és maga alá temeti.. Elkapja. majd erejét veszítve az utat szegélyező kaktuszok közé pottyant. de nem fért hozzá.bólintott Hernán. érted. Gertrude a nyakához kapta a kezét.El kell mennünk innen! .Ezt is ők mondták? ... neki vissza kell térnie a kempingbe. majd rémülten felüvöltöttek. Meg kell várnunk. Megperdült rajta. ahogy a korong felbukkant az orruk előtt.Meg kell várnunk . . . A koponya . Nem érzett semmit rajta.mintha barátságosan ránevetett volna. Olyan hirtelen tört rá.Hát te? Gertrude pokoli gyengeséget érzett. rájuk? . Jézusom. Ott reszkettek mind a négyen a kocsi alatt.Nem mondtad. . Fémes nyöszörgés hallatszott. és a koponyára nézett. A lány oldalra hajtotta a fejét. mintha a korong találta volna fejbe.Nyugodtan megnézheted a nyakad. . amíg a korong visszatér. hogy ő nem mehet.. .Meg akarja büntetni őket..vajon mi a fenének a csöve lehet? . Azt mondták. vissza. Mindig is szerettem volna telezabálni magam friss süteménnyel.. nem mondhatom meg.Vadászik.Azt. ha beledöglik is! A korong Meléndez közeledésére ismét csak felröppent a levegőbe.Ők mondták. Vagy már meg is gyógyítottak. kivergődött a kocsi alól. én megyek. Begyógyult..A korong. megkeresni Hans holttestét.Honnan tudod? . de nagy igyekezetében a betonhoz csapódott.Hová? . a cső kettétörött. Hernán mintha elmosolyodott volna. hogy a bolond mosolyog. Le akarta nyisszantani a fejét. Ismét útnak indult a mennyország felé.Itt van! . .. Bár Gertrude nem látta.

A kódex gyönyörűséges alkotás volt. hiszen ha izgalmasnak találja.kérdezte Meléndez úr. Látszott rajta. mint eddig. de ő nem ezt tette. mennyit érhet? Még csak megbecsülni sem tudták.bólintott Terrentes. nevetésre ingerelte.Csakhogy kissé másképpen repült.Láttuk . Mondhattak volna milliókat. .Mit gondoltok.Felesleges.Én benne vagyok. azok csak nem moccantak. aztán mintha mi sem történt volna.ismételte meg. . majd csináltat róla másolatot.Megszerezzük? .kérdezte csípőre téve a kezét.Hé! . Vágyakozva nézett utána. Akármennyire is meregette Meléndez úr a szemét. Meléndez úr látványosan zsebre vágta a pisztolyát. amíg az bele nem veszett a csillagfénybe. A hajnal első sugarai vidám táncot jártak a közeli hegyek csúcsai között. .Hiszen társak vagyunk. Hiába zörgette meg még egyszer a kocsi oldalát. amit lefekvés előtt rendszerint olvasgatni szokott. vagy éppen milliárdokat is. . Csak néhány napja kapta meg Juantól. vagy mi a fene? A társak volt a varázsszó: Mocorgás támadt odalent.Akkor mire várunk? . Úgy feküdtek a betonon a kerekekhez lapulva. Így hát kénytelen volt ő maga benézni az autó alá. hogy nem gondolhat másra. Ezen az estén Cristobal atya engedett a kötelesség szorításán. nem látta. Kezében a fegyverével addig futott a korong után. odasétált a kocsihoz. Hiába keresett azonban valami jegyet vagy jelet rajta. Bizonytalan. . Az ördögűző 1. mintha odaragadtak volna.Láttátok? . mire gondol. hogy évszázadokkal azelőtt kötötték be . Kijöhettek. . .kiáltotta megzörgetve fegyvere csövével a karosszériát. Egyikük sem kérdezte. csakis a korongra.feltehetően egy nagyúr könyvtára számára. aztán Terrentes.Segítsünk? . . . majd laza mozdulattal felugrott a kocsi platójára. .mondta Otoniel úr. mintha megsérült volna. de hát végül is mit számítanak az ilyen apró különbségek? Bizonyos határon túl már nincs jelentősége a millióknak és a milliárdoknak. Sajnos megvenni nem tudta tőle. Nem kellett soká várnia a válaszukra. Meléndez úrnak ekkor igazából átkozódnia kellett volna. amely támpontot ad- . hogy elpasszolta. kézzel írt kódexet.Én is . hogy letörött volna belőle akár egy darab is. Hiszen tudták. .mondta Otoniel úr. .Kijöhettek . .Meg .készségeskedett Terrentes.Elment. Andrés teste lerepült a kocsiról. Egyedül is elbírok vele. majd lassan előmászott Ugalde. amelyre oly régóta vágyakozott. . Meléndez úr leugrott a platóról. Amit látott. az alsóvárosi antikváriustól azt a régi. kezében a stukkerével. és nem az imádságoskönyvét vette elő. és odaült a volánhoz.kérdezte a kihunyó csillagokra nézve Meléndez úr. de ez nem is volt igazából fontos. legvégül pedig Senor Otoniel Hermógenes. billegő volt a szárnyalása.

hogy Cristobal atyának lágy volt a szíve. de ha meg akarja védeni a szeretteit. mintsem hogy harcoljon ellenük. és az ölébe vette.hatott volna az egykori tulajdonos azonosításához. az antikvárium akkori tulajdonosa vásárolta fel sok más könyvvel együtt. sem az antikvárius nem talált ilyet. hogy a fene ette volna meg az egészet! Cristobal atya belelapozott a kézzel írott kódexbe. Lám csak. hordóhasú fickót ábrázolt. . akinek esze ágában sincs embervért ontani. Így aztán önmagához is szigorú volt . okos. reggelig is folytathatjuk a játékot! Cristobal atyát kemény férfiúként ismerték . A rajz hatalmas. már a tapintása is olyan gyönyörűséges. Így került bele abba is. . és letette az ágya mellé a szőnyegre. Cristobal atya rövid ideig elmélázott a könyvek sorsán. Valami hagyatékkal pottyanhatott az antikvárium raktárába jó néhány évvel azelőtt. amíg helyre nem billensz. mégis egy pincében. Csak semmi izgalom . Cristobal atya néha úgy érezte magát. Azt sem sikerült kideríteniük. visszateszem a szőnyegre. ha segíteni akart a hozzá fordulókon. Elkapta a kódexet.kell tennie. Cristobal atya mivel hasonlította össze a reggeli ájtatosságot. elefántfejű. lám: bármilyen szép is egy könyv. Ezt a könyvet csak olyan tiszta fejjel szabad tanulmányozni. Cristobal atya megpróbálta csillapítani szíve dobogását. Ő inkább csak csodálta volna őket. hogy ki volt az eladó. amitől tulajdonképpen egész lénye viszolygott. mégis meg. és addig fel sem veszem. Lehetsz akármilyen gazdag. mint a katona.Ha rakoncátlankodsz. Cristobal atya néhány percnyi csendes pihenő után ismét a könyv után nyúlt. Ennek némiképpen ellene szólt ugyan. ha tudják. kemény emberek szükségeltetnek. hasára szorított ujjai hosszú és éles madárkarmokban végződtek. Csak akkor veszem fel. mégis pincében végzi. A könyv éppen egy fekete tussal rajzolt illusztrációnál nyílott ki.ahhoz. majd néhány percnyi látszólagos szendergés után gyors mozdulattal kinyitotta. ha már megnyugodtál! . Istenem. És a kalligráfiája! Életében nem látott még ilyen szépségesen kunkorított betűket! Mégsem ezek voltak számára a könyv igazi értékei. Ha kell. inkvizítor lett volna belőle talán. összecsukta a kódexet. mint a viasz. ha nem menti ki onnan valaki.fenyegette meg újfent magát. mint az emberek esetében. csakhogy a harc elkerülhetetlen volt. amit csinált. Elöljárói alaposan meghökkentek volna. azaz a sírban végzed. Szakasztott. A szöveg. Legfőbb értékét maga a szöveg adta. s hogy végleg helyreállítsa teste normális működését. mintha régi ismerőssel találkozott volna. Cristobal atya akaratlanul is elmosolyodott. Az öreg Micotakisz. és mégis csinálnia kellett.leckéztette meg saját magát. bármilyen csinos is a kötése. mint amilyennel a hajnali ájtatosságra készül az ember.ha néhány évszázaddal korábban születik. Becsukta a szemét.Még csak az hiányozna. s egyszerűen csak beöntette őket a pincéjébe. . amely kis túlzással képes volt eksztázisba kergetni Cristobal atyát. hogy elragadjon a hév. bármennyire is rúgkapált néha ellene: képtelen volt nem segíteni a rászorulókon. erényekkel teli. sem ő.

Louis -jött rá a válasz. . .kérdezte még egyszer. Cristobal atya felsóhajtott. . még olyan formában is. nagy barom vagy.Ki az? Az odakint várakozónak jó füle lehetett.Ki az? .mondta.morogta. Ha neki sikerült megkaparintania előbb. atyám. már az övé a győzelem. Ezért igyekezett elrejteni néhány krucifixet a szobájában. Legalább fél kilót nyomott a vasból kovácsolt és művészien kimunkált kulcs . nem köszönte volna meg neki.még egy picit beljebb is taszította .Mennyire sürgős? . Cristobal atya elmosolyodott. fel sem kelne többé a padlóról. majd egy újabb mozdulattal újabb vaspálcikát varázsolt elő belőle. ha arra kerül a sor. amíg a kép alá írt szöveget tanulmányozta. Magára kapva barna csuháját. Mindenkit hajt a félelem attól. amely csak kicsit volt rövidebb. és megbirizgálta a kulcs egyik cizellált virágának a szélét. Megbillent az ujja.Végre alaposan is megnézegethetlek.Sürgős üzenetet hoztam.Nagyon az. de abban a pillanatban megkopogtatták az ajtaját. az ajtófélfa mellé állt. Visszaugratta a pengét.Erős. atyám. Kissé elfordította a végét. amivel felvehette volna a harcot az ördög ellen. . Persze mindenkinek nagyon sürgős. így a kulcs már keresztet mintázott.Behemót . de egyszer még majd elkaplak egy fordulóra! Tovább akart lapozni.ha valakit fejbe vágott volna vele.Hát te is itt vagy. Cristobal atya tisztában volt vele. kötőtűhöz hasonló vaspecek ugrott ki belőle. akinek kémei az asztalára tették az ellenség erődrendszerének pontos leírását. .aztán kidugta a lábát a durva szőrtakaró alól.suttogta maga elé. Ha valaki a szíve közepébe kapná. hiszen nem volt a keze ügyében fegyver.. Behemót elevenedett meg. te rohadék! Hadd látom. és megforgatta a markában szobája kulcsát. hogy egy ismételt nyomásra megnyissa a kulcs virágai közé rejtett szenteltvizes tartá- . . Halk pattanás után éles. hogy a démonológia szerint Behemót fűvel táplálkozik. hogy a hülyébbje ne ismerje fel. Louis? . Márpedig Behemót ereje ellen az ő ereje édeskevés. Louis! . . hogy néha váratlanul törnek ránk a rohadékok. és ha akkor éppen nincs kereszt a kezünkben. a biztonság kedvéért.Mit akarsz. fűfaló . hogy máris a szolgálatára álljon egy jó kis verekedéssel. arra célozva. aztán az ajtó irányába morgott.Hogy jöttél be? . Cristobal atya sóhajtott.A kapus testvér beengedett. Mint a tábornokén. mint egy közepes hosszúságú késpenge. Cristobal atya meggyőződött róla.Á. hogy nem látszik-e ki a könyv az ágy alól . . Ha így lett volna. . Cristobal atya rémületében kiejtette a kezéből a kódexet. Cristobal atya villámgyorsan ágya alá dugta a könyvet. Megigazgatta a hálóingét. nagy baj keveredhet belőle. . mintha először nem is hallotta volna a nevet. mit írnak rólad! Cristobal atya arcán mennyei boldogság ragyogott. mert megértette a morgást.Louis. Azt hitte. Cristobal atya szörnyű hátrányba kerül. . ami a halál után következik.

Akkor hát állj. Ha leülök.. mit csinált? . Főleg éjszaka nem.Mármint a fejébe? . hogy eljöttél hozzám. úgy érzi. Bedugta a zárba a kulcsot. fiam.Hm.Felesleges. Idősebb parasztember állt odakint. Louis? Nem lenne jobb.Oda. Louis. és azt kiáltozta. . elmondhatom-e atyám? Így. és elfordította. Louis belépett.. atyám. Gyere be. hogy hagyjuk békén. Cristobal megfigyelte. Cristobal atya meghökkenve nézett Louisra.Ülj le. ha mégiscsak leülnél? .Fel-le futkosott az emeleti szobákban. hogy a Grófnő nem engedte meg. ez pedig időt vesz igénybe.Inkább állnék. . Elvégre az is titok. Úgy látszik. fiam. .Inkább állnék. hogy a Grófnő rosszul érezte magát.. Gyakran előfordul vele.Jól van. újat kell beletöltenie. Nem tudja. hogy követi valaki. . Mintha aggódott volna. Cristobal atya szelíden Louis fejére tette a tenyerét.Dicsértessék..Dörömbölnek? Mintha valaki be akarna menni a koponyájába? .. kezében szorongatva a kalapját. ..Mi van vele? . csak . De mi a fenét is akar ez a Louis? Meghagyta a kapusnak. hogy már megint dörömbölnek a fején. hogy olyan viszontszolgáltatásokra is igényt tarthat.Akkor viszont nyisd ki a szádat! .Ütötte a fejét rendesen. amilyenek másnak nem járnak. . nem beteg. csak nem találja a feje kulcsát. . atyám. atyám . megint úgy van. akkor beszélj.Az a helyzet. lőttek az éjszakai nyugalmának. nem történt vele semmi különös. .Gyónni akarsz? . . mintha valaki ki akarnajönni belőle. hogy éjszaka ne bocsásson be hozzá senkit. megemeltem magam.mondta.Fordítva. Csak annyit üzent. .Talán jobb lenne.morogta Cristobal atya. atyám.A Grófnő. Úgy kezdődött.. . . aki be van oda zárva.. . Ez valami új volt. Tudok titkot tartani. óvatosan kipislogott a sötét folyosóra. Catalina és én megpróbáltuk lefogni. atyám. A Grófnő azt mondta. hol van. de ránk kiabált. Miért jöttél.Hát. atyám. . . hogy elmondjam. Louis.lyocska nyílását. . . .Eegen . mi történt... atyám. .Nem tudom. Cristobal atya felsóhajtott. Úgy látszik. hogy Louis idegesen gyűrögeti a kezében a kalapját. .És..Hát. de mielőtt becsukta volna az ajtót. Ha kiömlik a víz. Mi történt? Louis habozott. az. de végül is nem tette meg. atyám.Mindörökké. Ugyanakkor azzal is tisztában volt: a Grófnő annyi kegyben részelteti a kolostort. Mármint. nehezen tudok felállni. Az olvasgatásnak pedig végképp.Nem beteg. Valaki. Louis? .Mi történt.. hogy az feladta minden ellenállását.Jól van. Cristobal atya olyan szúrós tekintettel nézett Louis szemébe. . és keresztet vetett.

hogy istentelen. Egyesek még azt is gyanítják.Mi egyebet tehettem volna? . Bizonyítéka nem volt rá. . velük van a baj! .. mi? .Te meg bevitted. A szellem kopogott. hogy hívjuk oda a doktort. . Végül is megtalálta? Louis lehorgasztotta a fejét. velük. mi? . Amikor megjöttek a meghívottak. . nemigen látogatnak ide vissza.. én a legkevésbé.kérdezte szigorúan. lelkükben nyugtalan szépasszonyok körül illegeti magát. mint máskor. .És ti odahívtátok? .. jóllehet. és letakartam a kendővel. hogy majd leestem a . vagy jobban mondva.Hát. Azt gondoltam. aki bár ügyes a sebek kezelésében és a belgyógyászati problémákhoz is ért.Bevittem az asztalt a szobába. Éppen ezek hiányoznak a Grófnőnek.Barnával. Cristobal atya mélyet sóhajtott. A spiritiszták! Izgalomra vágyó szépasszonyok és idegbeteg férfiak. Akkorát. Ha akarnak valamit. Louis. senki sem tesz neked szemrehányást. van.A Grófnő megparancsolta. amiket ő maga élesen elítél. . és jó darabig nem is mentem vissza. majd közlik az élőkkel. Aztán becsukták az ajtót.Mit tehettünk volna.Előbb semmit. leginkább gazdag.Mi más? . A szellemekkel például nem szabad játszadozni. Aztán kimentem. ami teljességgel felfoghatatlan a laikus számára. ha Picado doktor valóban igazi doktor lett volna.Fekete kendővel. majd erélyesen rászólt. . Csakhogy jól ismerte a doktort. akik már a túlvilágon vannak. ma is az történik.Folytasd. Aztán. Nem kapta volna fel a vizet.Aranzabal kapitány is ott volt? . voltak még néhányan.Ő is..Kik? Louis mondott pár nevet.. . . .A Grófnő rám szólt.hajolt előre kíváncsian az atya. amikor megérkezett. Inkább.Megparancsolta. mint rendesen. A szellem beszélget velük. és odaültem elé. hogy Picado doktor vonzódik a szellemidézéshez és az olyan praktikákhoz.inkább arról beszélnek. hogy vigyem be az asztalt..mégis túlságosan sokat foglalkozik a lélek problémáival. atyám. csak az. Cristobal atya várt egy kicsit.Jól. Aztán hatalmasat dörrent valami.Volt ott még más is? .Mi történt ezután? . furcsa csend volt odabent.. Tehát? . Jól hallottam a kopogását. atyám.nem találja a feje kulcsát. .. Hoztam egy sámlit. Cristobal atyában feltámadt a méreg. bevezettem őket a szobába.Valahogy. Louis. Cristobal atya azt is tudta. hogy gyakran nem fogad el honoráriumot .Hallottál valamit? . A kollektív tudattalantól vagy mifenétől aligha fájdul meg az ember térde. senki más! . De ezúttal valami egyéb történt. atyám? Cristobal atya nem ok nélkül gurult méregbe. . hogy maradjak az ajtó közelében. és elhallgatott. atyám. . Mindenféle tudatalattikról és kollektív emlékezetről beszél. Louis becsukta a száját. hogy a doktor meg is szedné magát páciensei gyengeségét kihasználva .

az asztal a sarokban hevert. . . a fogdoki a fogakat szokta.Az ajtó? . Úgy kirángatta valaki a lábait. Bemész hozzá. .türelmetlenkedett Cristobal atya.Az. amit nem lett volna szabad. atyám. a fejem búbjára. szépen lepotyogtak.Egy esett az én fejemre. Bár nem tagadom. atyám. Oda voltak ragasztva hozzá valahogy. hogy az atya áldja meg. Leszakadt a zsanérjáról. . aztán csak egy csavarintás. és nem volt lába.? .Hova? . mert arra ébredtem. . Ha telibe talál. . Cristobal atya maga elé képzelte a szoba ajtaját: Akkora ajtó volt.Pedig itt a búb. és az egyiket ki is tépte a falból.Egy. De mielőtt még folytathatta volna a kérdezősködést.. Másnak már nem jutott láb. egy a doktoréra. . .. Az atya Louis fejére tette a kezét.Bocs.. . szóval. sein? .Ide. . . mint ahogy Senor Paniagua.Ahogy mondom.. hányszor is vittem fel pincéből az emeletre. Kicsit el is bóbiskolhattam. Mégis sikerült valahogy lábra állnom.. atyám. nézzen ide. atyám. és a derekamba is beleállt a fájás. hogy csak úgy billeg alattam a sámli. folytasd! .. telibe talált volna. és máris kiköpheted. Hej. .Mit? .A mennyezetről. fáj a fogad.Búb.. Szerencsére kissé félrehúzódtam. Louis felszisszent. . mert annak nem láttam a nyomát. . de fáj! .Előbb semmit. vasárnap már a virrasztóasszonyok zokoghattak volna felettem.sámliról. Ott lógtak a plafonon. pedig az is dögnehéz. Ember azt ki nem törhette. és lehajtotta a fejét.Hát. hogy három lóval is nehezen lehetett volna kiszakítani a helyéből. Louis már mondta is a magáét. amikor az atya megtapogatta a tojásnyi duzzanatot. a kapitány fején is ott egy búb. . mintha azt szeretné. . hogy olyat mondott. atyám. és számolni kezdett az ujján. egy a Grófnőére.. A sarokban hevert. Egy sem. atyám. aztán amikor már én is bent voltam a szobában.Ha nem vigyázok. és megpróbáltam kinyitni az ajtót. hogy inamba szállt a bátorságom. Rám esett egy asztalláb.. Louis. csak szállongó fűrészport.Hány lába volt az asztalnak. atyám. a doktor fején. rosszul hall.Hű. Cristobal atya azt hitte. akárhányan is voltak odabent. mit láttam odabent? .Hol láttad a lábakat? Louis nyelt egyet.. egy a kapitányéra. mégis benéztem az ajtón.. A Grófnő fején is ott egy búb.Az asztallábak a mennyezetről lógtak lefelé. Tudja. Azután.Mi az ördög ez itt? Észre sem vette. . Louis? . Egyenesen a fejünkre. így csak az oldalamat kapta el. Aztán megpillantottam az asztalt. Cristobal atya eltátotta a száját.Jól van.Honnan a fe.. egy. de az egyszerűen szemberepült velem. de nem ragasztóval.. atyám..Felemelte a kezét. atyám. annak a cipelésétől kaptam sérvet. atyám! Louis szorosan az atya elé állt..Előbb sehol. .Hihetetlen..

az meg a másik pofont adta. atyám. lélek. Cristobal atya biztos volt benne. atyám.Bird-watching . hogy megtanuljam a nevüket. Sőt biztosan onnan. .. tulajdonképpen nem. és némelyikük még egy füzetbe is beírja. milyen nap és hány órakor.bár sejtette .Én olyat még soha nem láttam... hiszen nem volt szárnya. .. de mielőtt még befejezhette volna. ha jönnek a turisták. Kísértet. .Mindezt benn a szobában? . Még vettem is egy könyvet. hogy nem a tudatalattija ütötte le. én ordítottam. annyi a műfogsoromnak. . távcső lóg a vállukon.Miért. vagy kísértet.Jézusom. a szőnyegre esett. és elájult. az ablakon át? . állt a bál.Bejött? Honnan jött be? . hogy a repkedő valami az más tészta. Mérget vennék rá. Az atya sóhajtott. milyen volt? .Hát. Ide-oda. Mintha madár lett volna.. a doktor valamit hadovált. atyám. a kapitány csuklott. . .Valószínűleg a kertből.Hát. A Grófnő visított.intette le Cristobal atya... .. Egy madár. Mire észrevettem. . atyám. És milyen volt a füles? .Hát.Hm. már bejött. jött be? . Louis azonban megrázta a fejét. Valahogy az egész testével pofozott. . Tudja.. és hogy mi törte ki az ajtót.Nem.Az ablakon át. de nem érezte. hogy Louis ivott volna.Ennyi? Louis szívott egyet az orrán.Először is.. nem volt szárnya. már ott repkedett a szobában.Ott volt a szobában egy lélek. Folytasd. azt inkább tőle kellene megkérdeznie. Hogy az asztal mitől nyomorodott meg. .Hogy.Ott. hogy milyen madarat látott. Azt hittem.. hogy nem is volt más.. A doktor is. hogy nem madár volt.És mégis repült? ..Jól van. Engem például jól képen törült..abban azonban biztos volt. . a kapitány is. Méghozzá jobban. pedig jól ismerem a madarakat.Hm. . meglesik a madarakat. Bár..Ilyen madarat még nem látott senki.. .bólintott az atya. Louis.. Cristobal atya összehúzta a szemét. Amikor észrevettem. atyám.Mégis.A madár? . Azért mondom én. Most aztán csőbe húzta Louist. A kitört ablakon át bejött egy madár. nem tudta . És gyorsabban. mint a madarak. és rémülten röpködött felettük.. .. . Aztán. atyám.Az. atyám. mi volt még? . Cristobal atya szimatolt egy kicsit..Micsoda? . .. csak a tudatalatti. Nekiestem a falnak.Lélek. De a Grófnő is kapott egy fülest. Mindenesetre kitörte az ablakot és berepült rajta. atyám. . az holtbiztos. . elkezdett pofozni bennünket. elhiszem .. hogy ez nem valóság. Vagy szellem. hanem.Miért.. És mivel pofozott benneteket? A szárnyával? Diadalittas képpel várta a választ.

Nincs mese. de ezt néhány konkvisztádor nem vette figyelembe. atyám? . de hiába fáradozott immár egy éve. amiben ő . Visszatette . Éppen további költői képeket forgatott a fejében. . Már-már hajlamos volt azt hinni. . hogy a víz még Behemóttal is elbírna. Megszorította a zsebében a csontocskát. . Amikor becsattant mögötte az ajtó. amíg éppen a sajátjai meg nem sütögették. Kemény volt. hogy a gumifákból kiáradnak ilyenkor a gyantacseppek. levetette a csuháját.ez a cipő pedig az ellenük való harcot jelentette.ez persze csak jelképesen mondható el egy mezítlábas indiánról . mire a könyvespolc éppen csak alig hallható nyikkanás kíséretében elfordult. vissza rá a csuhát. ha ráfröcskölné. Az ő néhány csontjához jutott hozzá egyszer egy piacon Cristobal atya. képtelen volt rájönni. hogy azok szívatják. Úgy gondolta. majd zsebébe rejtette. mi az ördög okozza. Cristobal atya ezután egy kis műanyag vízipisztolyt húzott elő a kamrácskából.Menj ki Louis a folyosóra. . amelynek a szélén többször is megjelent a Szűzanya. és rettenetes gyorsan repkedett. s azóta rejtett szekrényében őrizte az ereklyét.nyikorgott. fel kell mennie a kastélyba. A hőség cseppet sem csökkent a sötétség beálltával. meg kell győződnie róla. Benyúlt a polc mögött feltáruló üregbe.a megpörkölt indiánnak már nem tudták visszaadni az életét.Louis megsimogatta a képét. Cristobal atya tempósan cammogott a lábait szaporán szedegető Louis mögött. Cristobal atya nem kedvelte ezt a nyikkanást. Beljebb tolta az ágya alá a könyvet. abból az argentínai forrásból származott. Cristobal atya sóhajtott. A történelem és az egyház azért később szolgáltatott neki némi elégtételt . aki jó ötszáz évvel azelőtt megtért ugyan. nem ők voltak-e. és feje sem volt.valami penitenciát is kiszabott rájuk Madrid püspöke . És lába sem volt. és úgy megsütögette izzó parázson. amikor Louis megszólalt. mintha pogány maradt volna. Akármi is történt.Velem jön. Gyertek hát. mintha még mindig érezné rajta a madár pofonját. majd a hálóingét. Cristobal atya megnyomkodta a szemét. Többször is megzsírozta. aztán a könyvespolca felé fordult. Az éjszaka sötét volt és bolyhos. mintha tapinthatóan vastag. hogy nem volt tolla. hogy az a szegény indián is abban a cipőben járt. Cristobal atya arra gondolt. Merthogy a később szentté vált őslakó is lelkesen küzdött ellenük. és kihúzott a folyosóra. Felvette az alsóneműjét. Megnyomott egy apró pöcköt a szobája kulcsán. óvatosan megtöltötte a tartályát a vízzel. próbálgatta .szentté avatták.akkor nem nyikorgott. és a fák gumikönnyeket sírnak. levette. bársonyszerű anyagból lett volna. és kivette a szenteltvizes flaskát. Később aztán már hiába bánták meg a dolgot . .Az a legfurcsább. és várj odakint. Ezt aztán még meg is szenteltette a biztonság kedvéért a püspök úrral.Megyek.derült fel Louis komor ábrázata. Végül kiröppent az ablakon. A víz nem akármilyen szenteltvíz volt. csak sétálj ki a szobából! Louis boldogan elvigyorodott. és arra gondolt. rohadékok! Rövid habozás után még annak az indián mártírnak egy csontocskáját is a zsebébe dugta.

és felkapott egy kést az asztalról. ha ő nincs résen.A nagyanyámtól hallottam. hogy miután megszülettem.Hogy szúrtak ki? .Ahogy mondom. Az a lány meg annyira áhítozott utána..Ki az a Paco? . meg akartak kaparintani maguknak.rajzolt keresztet a levegőbe Cristobal atya. de nem ám! Volt ott még valaki.érdeklődött az atya. Már gyerekkoromban kiszúrtak.Mit akartak csinálni veled?! . szellemek. .mondta kissé megtorpanva. . atyám. mi a szándékuk velem.Nyugodjék békében! . nehogy szétbömböljem az ünnepséget. .Hm.Házasulandó legény volt.Nem szeretem az éjszakát. bömbölni kezdtem a szobában. egyszóval a Gonosz odaátról. . Az apám már olyan részeg volt. Persze. a villám meg telibe trafálta. a születésemet ünnepelték. atyám. atyám. ha nagyanyó fel nem bukkan az ajtóban.Nagy. ha megitatják őket egy kis cocalével. .Phű! . hogy szavamat ne felejtsem. hogy megetethessék Pacóval. . És én mégis felsírtam.Hm. Tudta. ettől majd Paco szerelemre gerjed iránta.Kiszúrtak? . . Cristobal atya .Nem akármilyen történet ez. atyám. . Nagyanyám mesélte.Szóval.Ült? .Förtelmes és ostoba babona! Louis megvonta a vállát. Louis lassabbra fogta a tempót.Akár babona. hogy anyám és a többi asszony elhatározták: megetetik vele néhány szál haját.fintorgott Cristobal atya. .A tisztátalan lelkek.Na. hogy bölcsőben feküdtem a szobában. . Kukoricát kapált éppen. hogy min ült. .Mert ez az ő világuk. meg is etették. . és Paco el is vette a lányt. Éppen anyám barátnőjének a hajából húztak ki néhány szálat. és mit látott ott. Nagyanyó délután megitatott egy kis cocalével.. . mit csinált volna velem. mert hiszen a gyerekek nem szoktak bőgni. böhöm fickó. Valahogy kiszúrtak maguknak engem. A nagyanyám meghallotta.Ki az az ő? . . És ki volt az illető? . Nagyanyó azonnal észrevette. és még ma is boldogan élnének.így volt ez rendjén az anyám meg a többi fiatalasszonnyal odakint sugdolódzott a házunk mellett.. Feje egészen a szoba mennyezetéig ért. míg a teraszon éppen a falumbeliek lakomáztak. . ha Pacót agyon nem üti a villám. De nem tudtak. csinált neki hét gyereket. Nem széken. akár nem.Egyáltalán nem szeretem.Ó. nem padon. Egyszer csak felsírtam odabent.Engem. . Óvatosan kinyitotta az ajtót. de nem akart házasodni. ördögök.kérdezte mérsékelt érdeklődéssel az atya. és bevárta az atyát. Csak éppen azt nem tudom. és ki tudja. Kísértetek. még csak nem is egy ku- . hogy valami különös történhetett velem. pedig addig mélyen aludtam. belesett a szobába. . atyám? . és ült valamin.Ki hitte volna? . És miért nem? . atyám. a bölcsőm fölé görnyedve.Ült. atyám. mit? . csakhogy nem voltam ám egyedül. hogy moccanni sem tudott .

Erről fogalmam sem volt. Éppen akkor. még ha a sárkány nem is nagyobb egy megtermett kutyánál . ezért ő letaszította az alvilágba.lihegte az atya a verejtéket törölgetve az arcáról. nem volt az. atyám. Ez a sárkány azonban. .Ez. Cristobal atya megtorpant. Louis szinte megdermedt a rémülettől. nemigen érdekelte.kiáltotta az atya. főleg. . Cristobal atya nyelt egyet. Meg volt ugyan a véleménye a piramisok oldalára vésett istenek szépségéről. és kis híja volt.Az. hogy beférjen a szobába . hogy aki egy rút sárkányon ücsörög. Ennek a szép arcú férfinak saskarmai voltak. mint a pokolfajzatok általában.. csak azért volt akkora. te rohadék! Te látogattad meg ezt a szerencsétlent! Louis érezte.kezdte hányni magára a keresztet Louis. atyám. de mivel nem látott senkit maga mögött. . Az ember azt hinné. atyám. atyám! . .Milyen volt az arca a fickónak? Louis megcsóválta a fejét..Honnan tudja. mi történt azután. Louis. atyám. atyám.Astaroth! . . azt hinné az ember. Éppen ellenkezőleg.Azon. hogy egyszerűen gyönyörű volt a fickó. rémült képpel nézett az atyára. hogy elgyengülnek a lábai.Arra felelj.. .. ostobaságokat fecsegnek. .. Jelent ez valamit? .. fiam. hanem.És mit látott? Louis közelebb hajolt az atyához.szóval. Azt meséld el. atyám? -Astaroth! . atyám? Cristobal atya komor képet vágott. hogy a nagyanyád meglátta Astarothot? . hogy mit csinált a nagyanyád! Louis nyelt egy nagyot. vagy azoké az isteneké. .Megfigyelte a nagyanyád a kezét is? Louis bólintott: .. ha cocát rágnak. de nem akarta tiltakozásával elterelni Louis figyelmét. atyám? Cristobal atya közben magához tért. atyám! Cristobal atya ekkor kezdett komolyabban is Louisra figyelni. .Rád ismerek.Hát éppen ez az érthetetlen.Valóban sárkányon ült? .Jézusom. hogy egy ilyen fickó maga is rút. .Felé vágott a késével. beszélget.persze az is lehet.Nincs semmi baj.És. ..A pokol egyik fejedelme. A falusiak tele vannak babonával. amikor megpróbálta megnyalni a homlokomat.. és megveregette Louis vállát. . .Nagyanyó azt mondta.Karmokat az ujjain. -Folytasd. . nem volt rút? . mint az indián hercegeké a mesékben. .. atyám? . akik rá vannak vésve a piramisok oldalára.. És. Nagyanyó szerint olyan szépséges volt a képe. csak éppen elárulta az Urat.Mit mondott. Amit eddig mesélt..koricakévén. egy sárkányon.. . a kígyó. Valaha Isten katonája volt..Kivel.? . . hogy bele nem rogyott az út porába.Nem. ki..Meg.szakadt ki a kiáltás Cristobal atyából... Louis! . Louis megfordult.. .

Megbélyegzett volna vele. . de. atyám. .. akit Bartholomeónak hívtak.Egyfajta bélyeget. Persze csak akkor. . atyám. 2.. hogy a késével ijesztgette. mi? . ha sikerül megnyalnia a képed. éppen az ellenkezőjét mondta annak. Gábriel arkangyal kardja megsebezte a képét. amikor feltűnt a halványan derengő csillagfényben az első földhányás. . hogy mit kell tennie. ha nincs nagyanyó? .Jól van.Csak éppen. éppen a legmegfelelőbb fegyvert választotta.A guadeloupei madonnára! . Naphosszat együtt lógtunk. ami. Louis? Louis kinyújtott karral a sötétség mélyébe mutatott. rossz érzéseim vannak. félek egy hangyányit. Ha meglát egyet. Olyan az. .Az mit jelent. atyám? . Cristobal atya bólintott. Azt a szép. .Elmeséljem.Ott van a régi indián temető. fél tőle. Cristobal atya önkéntelenül is megszorította zsebében a szent csontját. azonnal elmenekül.Meséld. Bár én azt hiszem.Miféle nagy fánál? . .Egy indiánra gondol.. hogy jobban tenné. .Gyerekkoromban volt egy haverom.Jól tette a nagyanyád. .. Louis. atyám . Csak nem akarsz a hátadra kapni? . A nyála nem engedte volna. hogy megszabadulj tőle. . és csak nehezen gyógyult be neki. azért. . atyám! . elhúzódva Cristobal atyától. Louis határozottan rázta meg á fejét.Milyen dolgok? Louis megvakargatta a feje búbját..Mi lett volna velem. Tudod miért. .Erre elpucolt. és kivágtatott vele a csukott ablakon át. Louis éppen abban a pillanatban kezdett mesélni. Nem tudom. Astaroth hiú az arcára. ifjúi arcát. de maga számára is váratlanul.Éppen itt.Dehogyis nincs. Louis. valaki a fülébe súghatta.szakadt ki a megkönnyebbült kiáltás Louisból. szablyáktól és egyéb vágószerszámoktól. hogy ismét megsérül.Nagyanyó szerint megsarkantyúzta a sárkányát.Honnan tudnám. akár nem. Amikor az az affér történt az Úrral. atyám? . atyám? Cristobal atya azt akarta mondani. Louis? . Addig minden délután a nagy fánál találkoztunk a folyó mellett. atyám! Ahol azok a dolgok történtek. mitől és miért.Értem. atyám? . Louis.. Astaroth retteg a késektől. .Alighanem egész életedben az ő szolgája lettél volna. Akár szándékosan tette a nagyanyád. majd egyszer csak Bartholomeo kezdett elmaradozni mellőlem. Hozzáragasztotta volna a lelkedet. ha befogná a száját.Nem. Talán egy őrangyalra. mint a legerősebb ragasztó.Mire gondolsz.Félti az arcát.. . mint amit szeretett volna. . .Egy láthatatlan valakire gondolok. hamvas.rebegte Louis. Louis? Hiszen nincs itt semmi. menj egy kissé távolabbra tőlem.

ha sajtra van szükségük. hogy kinek kellene az a tengernyi sajt.Folytatom. annyi sajtot lehetne venni belőle. mert később éppen ebből lett baja Bartholomeónak. hogy biztosan csalinak kell neki. nincs családja. Hozzánk képest is kicsi. hajából nádszálak lógtak. ezen úgy meglepődtem. hogy a sajt csak úgy az égből potyog? Bartholomeo ekkor a zsebébe nyúlt. Én csak annyit tettem. Annyira. mire Bartholomeo azt válaszolta. De miért is csináltak volna többet? Akkoriban még nemigen jártak erre felvásárlók. Csak átnézett . nem fogadtad el a pénzt? . nem volt fontos a sajt senkinek. hogy néma. Egyszer aztán Bartholomeo nem egyedül jött. mint a fél tenyerem. senkihez nem tartozik. Az arca ráncos. amennyit egy falu sem bírna megenni egy álló évig. Azt mondta.Inkább folytasd. Akkor én ott nagyon megijedtem tőle. akkora. a kis nyeszlettnek.Nem. Meglepődtem a kérdésén. Hogy gondolja a haver.Megijedtél? Mitől? . csak nem ő magának lyukadt-e ki a gyomra. Mintha nem is a saját bőre lett volna rajta.. atyám. Bartholomeo azt mondta. . Egyszer aztán Bartholomeo megkérdezte tőlem. csak hadd jöjjek egy kicsit közelebb. hogy Bartholomeo apjának vannak szarvasmarhái.A kísértés! Mindig csak az a kísértés! Remélem. Víziállatokat akar talán fogni. amennyi maguknak elég volt. Olyan kacsázva járt. A fogai meg feketék. hogy nem tudok annyi sajtot szerezni. talán ezeréves is lehetett. hogy megpróbáltam sajtot szerezni neki.. háromnegyed részben száraz volt. Atyám. észre sem vette. Hiába igyekeztem azonban. .. a haverjának kellene. én mondtam. mintha láthatatlan haverjaival társalogna. nem sikerült. de azt mondta. atyám. . Na. Vörös volt. a sírokon ücsörgött. Abban az időben éppen csak annyi sajtot csináltak az emberek. hogy nem fogadtam el. És kicsi volt. Jó nagy volt. virágai. Már régen nem voltak levelei. beszélgetett volna. és egy aranypénzt húzott elő belőle. Többen is látták a régi temetőben kószálni. na. Megkérdeztem tőle. erre Bartholomeo csak a vállát vonogatta. Ezt meg is kérdeztem tőle.Kivel? . de ha tudnék is. Ha valaki véletlenül arra tévedt. kecskéi is vannak. mint egy hegy. De hogy a szavamat ne felejtsem. Ennél szoktunk találkozni délutánonként. rongyos ruhában. Vagy még annál is többre. mert úgy tudtam. Bartholomeo ezzel a marhasággal jött. Cristobal atya megcsóválta a fejét. hogy mi a fenét csinálna ennyi sajttal az a kis vacak.. Valahogy lötyögött a húsán. és mintha. hogy szerintem hol lehetne sajtot venni. hogy majd fenékre ültem. hogy nem. Vele jött egy idegen iu. Megkérdeztem. a sajtért fizetni kell. amit fog magának. csinálnak maguknak.A szemétől. azt eszi. Szóval.Hát éppen ez az. atyám. ha.Volt a folyó partján egy óriási fa.. de azért még mindig élt. mint a madaraké. atyám. a folyó partján lakik. hogy kivel? Merthogy nem volt mellette senki. ez nagyon sokat ér. . És ő mégiscsak jártatta a száját. atyám. mintha valóban a kacsa költötte volna. koszosan. hogy sok sajtra lenne szüksége. ezután furcsa mendemondák kezdtek lábra kapni Bartholomeóval kapcsolatban. és nagy szerencsém volt. Még most is csodálkozom. .

Kiderült. hogy került a pénz Bartholomeo haverjához . ott több is lehet. Azt gondolták. De hogy nem a régészek ásták ki. amikor arra jött a kis Andrade.rajta. atyám? . Én meg csak ültem a szobában és toporzékoltam. El akarták kapni.Nem én . nehezen viselték el. odajött a közelembe. az ajtóra meg ráfordította a kulcsot. minta üvegből lenne az illető. Kisfiú völt még. Már sötétedett. Mivel még a haverom volt. hogy a szülei nem tudtak semmiről. még csak nem is beszéltek senkivel. miért. . azt csak később tudtam meg. a végén még lepuffantanak. amikor a katonák megérkeztek Bartholomeóék házához. hol szokott mutatkozni. hogy elvágták volna machetével a tor- . Valakinek feltűnt a dolog. mert nekik be kellett volna szolgáltatniuk a múzeumnak. Még szerencse. Tudja. mint hittem. Nem sok reményt fűztem a dologhoz. de a kis Andrade okosabb volt. Szeretett engem. A temetőnél vártak rá. hogy fusson ki a régi temetőhöz . hogy elmennék figyelmeztetni Bartholomeót.Az a törvény. Ott ment el az ablakom alatt.reméltem. én meg rákiáltottam. Senki nem tudta. sajtot és másféle élelmiszert venni. . biztos valaki beköpte nekik. hanem a temetőben. az biztos. hogy jönnek a katonák érte. Azután meg azt mondta valaki. és beárulta a rendőrségen.és meg is pillantotta Bartholomeót az egyik síron. És azzal a pénzzel fizetett. komorak voltak. Jó egy évig meg sem mukkant többé. Elmondtam neki. de azért tisztes távolságból odakiáltotta neki a figyelmeztetést. Talán attól is félt. csakhogy Bartholomeo nem volt otthon. hogy én vagyok az. hogy Bartholomeo már nem is a házukban lakik. olyan szerencsém volt ott. Akkor is éppen sötétedett. Mintha nem is látta volna.bólintott az atya. Mert az történt. és nagyon félt. hogy vigyázzon. mi az. Na. Ott ült a sírokon. a kis Andrade elfelejtett beszélni. mintha elment volna az esze. hogy nem szabad másnak ásni. atyám. Mert attól.maga Bartholomeo sem. atyám? . figyelmeztetni akartam. Sejtette szegény. sőt még másféle aranyak is. mert katonák keresik.Engedély nélküli ásatás. és a halottakkal beszélgetett. Ezért aztán el akarták kapni Bartholomeót. hogy megtudják tőle. alighanem Santa Cruzba.Miért? . hogy többen is a régi. amilyen gyorsan eljár a kezük. Éppen az ablakot próbáltam meg kifeszegetni. Néha láttam az apját meg az anyját. ni! . amit látott. majd amikor észrevette. hogy odatalál . hogy Bartholomeo beutazott a városba. Az igazán nagy baj azonban akkor következett be. atyám. ha nem is találkoztunk már régóta. mint kevésszer életemben. Megtalálta a temetőt itt. hogy a fiuk megbuggyant. hogy a katonák.Tudom . hogy a pénz illegális ásatásból származik. bezárt a szobába. Ámde nem sikerült. hogy ahol ezt találták. különben holtbiztos. amikor Bartholomeót keresni kezdték a katonák. mondja meg neki. hogy nem segíthetek a haveromon. Tudja. csak a régészeknek.A régi aranypénz miatt. . Nagyon szerették Bartholomeót. honnan származik a pénz. Az apám ugyanis elkapott.és ha megpillantaná Bartholomeót. Meg is ijedt rendesen. a régi temető felé pislogva Cristobal atya. Akkor. elhagyatott temetőben látták. hogy azután mi történt. mert sokat labdáztam vele. Annyit tudtak csupán a szülei róla. Csak nézett maga elé és vigyorgott. nem akart bajt belőle.mondta nyugtalanul.

a tiszt szuronyt szegezz-t vezényelt. Zöld volt a színe. mintha le akarta volna nyelni a világot. Ami még érdekes: a katonákat szállító kocsi hazafelé útjában szakadékba zuhant. hogy mi történt azon az estén a temetőben.Az történt .Azokat bizony. Akarja hallani. hogy majd a vízbe ugrottam a magas partról rémületemben.Ezután. amikor a folyó partján heverésztem. A kis Andrade azt mondta.A kis Andrade egyszer. hogy csak ült és nevetett. Kitátotta a száját. Sóhajtott. és hogy el ne felejtsem. ből? . Kifújta a temetőn kívülre valamennyit. Olyan félelmetesen. . A kis Andrade azonban elmondta nekem.a bugygyanás is elmúlt az agyáról.nyögte Louis. Úgy mentek Bartholomeo felé. És már nem is vigyorgott . és folytatta. Azok meg kipenderültek tőle a temetőből.bizonytalankodott az egyre szaporodó földhányásokra pislogva Cristobal atya. mintha üvegből lett volna. . .Az. Azt beszélték. Most itt bujkál a sírjában. atyám? .. A pénzt nem kereste többé senki: miután nem bukkant fel több példány.Valaki ezek közül az ő katonája lehetett. Én persze hallgattam.mutatott az atya vádlón az egyre szaporodó sírokra.Az is ő volt! . Mármár a közelébe értek.Az csak ő lehetett. . valamennyi katona meghalt egytől egyig.kom. hogy a mocsárba veszett. Louis még közelebb húzódott az atyához. mintha nagyon veszélyes ember lett volna. és a kis Andrade azt mondta. .Koponya? . ki másról? Folytasd. . hogy a kis Andrade. de nem tudták kideríteni a szerencsétlenség okát. A tiszt rákiáltott. . Bartholomeót nem láttam többé.. amikor olyan hatalmas vihar támadt. Valamennyit kifújta a sírok közül. A kis Andrade látta mögötte a fákat és a hegyeket is. atyám. atyám. egyszer odajött hozzám. . Bartholomeo egy sírhalom tetején ült. atyám. atyám.A katonákat? . . Elmesélte. .nőtt. Ettől úgy megijedtem. A katonák is megijedtek. a kis Andrade azt mesélte. . hogy egyszerűen elfújta őket. hogy beborította az egész eget.Üveg. és ráfogták a puskáikat Bartholomeóra. Jó egy év is elmúlt már. Ott világított a koponya tátott szájjal. és rájuk fújt.Nem is tudom .Ezután a katonák ismét visszajöttek. hogy mi az igazság.Kiről beszél. . hogy majd becsinált tőle. nos.A Sátánról te szerencsétlen. A kis Andrade szerint akkora.. a katonák megközelítették Bartholomeót. . hogy Bartholomeo maga fújta a vihart. odajött hozzám és beszélni kezdett.vetett keresztet az atya. A hatóságok nyomoztak egy kicsit. Beköltözött a legény bőrébe. atyám? .legalábbis a kis Andrade szerint hogy amíg ő egy sírdomb mögött lapult. . ki nem mertem volna nyitni a számat.ámuldozott az atya.Dicsértessék a Jézus Krisztus! .Abból. elült a hullámverés. nem lesz semmi bántódása. . aki közben egy fejnyit. hogy átlátszó volt. hogy adja meg magát. Sőt a szülei és a falu sem. mint a fenéken rúgott mosómedve. Bartholomeo pedig.ámult el az atya. Ja. mintha leprás lettem volna. fiam! . A kis Andrade pedig került. A kisfiú szerint ekkor megjelent egy hatalmas koponya az égen. a katonák már nem jöttek vissza..

hogy csak? . Louis hirtelen a szájára tette a mutatóujját. Vajon mi a csoda lehet? .Vedd már egyszer tudomásul.. láthassák benne az Ő keresztjét. atyám. és elszáguldottak.nyögte az atya.Ő tette! . más nincs? . Démonok azok vannak. Már ott rezgett a hang a bokrok ágain.Őszintén szólva. Ó. számtalan szerencsétlenből űztem már ki az ördögök légióit. és Louis markába nyomta: . atyám! Cristobal atya előkotorta a csontot...Beugráltak a kocsijukba. hogy ő volt! Csak a Sátánnak van ekkora ereje.mondta keményen az atya.. Bocsánat. akik harcba indulnak ellenem. . csak azért. de most hirtelenjében meg nem tudta volna mondani. .Akkor van valami önnél. . ... .Micsoda? .Hogy gondolhatnád. micsoda. Itt van egy szent ujjcsontja. amely megoltalmaz bennünket minden bajtól.Ahogy mondod. monoton zaj mintha egyre közeledett volna. pufogó zajt.. akit megsütöttek a konkvisztádorok. naiv ember! . . hogy segítséget hozzanak. te szerencsétlen. . azé. atyám. Tudod.Csak? Az atya rosszallón nézett rá.Holtbiztos.Mit kérdeztél? .Úgy értem.Mi az. . . ellenük? .Szenteltvíz. de kísértetek és lelkek nincsenek.Kell egy kis idő. és ördögök is.Például egy kereszt. hogy feltartott kézzel állok eléjük? Ha fel is tartom a kezem.Szent Elasmo? . az atyának mégis feltűnt Louis halotti sápadtsága. amilyet már sokszor hallott életében. amíg megnyugszom.Félsz. s a csillagok és a telihold valahogy vérszegényebben világítottak. . kísértetek és démonok ellen? -Nincs! .Az már jobb. Útközben aztán belezuhantak egy szakadékba.Hogy mi van önnél.gondolta magában.? . . A furcsa.Adja ide gyorsan. . fiam? Louis bólintott egyet. atyám. a sírokon nőtt fűszálak csúcsain. atyám. Cristobal atya megcsóválta a fejét.Van . mint máskor.Meg szabadna tudnom.Mi van? Bár az éjszaka fekete volt. vagy mifene.mondta aztán szűkszavúan. te szerencsétlen. naiv emberfia! Hát persze hogy van nálam! . hogy kísértetek nincsenek. hogy mindannyian.Most már jobban érzed magad? .Atyám? Cristobal atya megtörölgette a homlokát: Mintha hallott volna valamit. inamba szállt a bátorságom. micsoda? Cristobal atya felkapta a fejét.Jól van. . Ó. hogy gondolhatnád. .. .Van önnél valami.. .Valami. .. hogy. Furcsa. ördögök ellen? Cristobal atya elmosolyodott. . hogy fegyvertelenül indulok a csatába? Életemből negyven évet töltöttem a vele folytatott csatározásokkal. atyám. nem úgy gondoltam.

de útközben meghalt. hogy már ott is lapul egy-egy légiójuk a fűszálak mögött. Ördögök! . pedig annyi babonaságot összebeszéltek a hívei. hanem ezét a szerencsétlenét is. atyám. ennek ellenére mégsem volt jelen. .A szellemlovasok . amikor az ördögök újabban annyi trükköt vetnek be. Hogy megnyugodjon a lelkük. Szellemlovasok? Róluk még soha nem hallott. gyorsabban is menne a dolog. mekkora is az ő felelőssége! Hiszen nemcsak önmagát.morogta az atya. Mi a fene ez a monoton zaj? Csak nem dobolnak valahol? .Bocsánat. Morales tábornok elkapta őket. . hogy még ő sem ismeri valamenynyit. és nem próbálnál a hátamra mászni.Indiánok szellemei. .Hallja. . és igyekeznek megszállni őket.Hiszen éppen azt csináljuk.Mi az a hiba? . atyám! Cristobal atya Louisra mosolygott. és elvitték belőlük a pénzt.Szabadíts meg minket a gonosztól! . hogy amikor felakasztották őket. . A szellemlovasokról azonban egyikük sem szólt egyetlen szót sem. Az ő patáik csattogását hallja! Villámsebesen csuhája zsebébe nyúlt.vetett keresztet Louis. átkozottak! . atyám..Tudsz valamit róluk? . jelen kellett volna lennie egy atyának is.Nyugodjék békében! . hogy három vastag könyvet teleírhatott volna velük.Azzal mi lesz? . Ha a szellemlovasok meglepnek valakit.Hadd érjen benneteket meglepetés. Állítólag rablók voltak. Csakhogy hiba csúszott a számításába. Lehet.kérdezte kíváncsian az atya. . . a Sátán katonái.Hm . hanem gonosz lelkek.kapott Cristobal atya karjához Louis. Fel hát a harcra.tört rá az atyára a felismerés. hogy elaludjon az ébersége.Hallom . .kérdezte Louistól. huhogó kísértetek. miközben a sírokon hajladozó fűszálakat fürkészte: Hogyne fürkészte volna. . felnyomtak néhány bankot. Ilyenek ezek az itteni népek. atyám.Így hát nem volt jelen egyetlen atya sem.suttogta Louis. . Krisztus nevében! Louis egyre csak a homlokán csillogó verejtékcseppeket törölgette.vetett keresztet az ismeretlen páter lelki üdvéért Cristobal atya.Az atya ismét felkapta a fejét. Egyszer aztán ráfizettek. Akkor aztán rájuk rontanak. atyám? .Magukkal hurcolják a poklok feneketlen mélységeibe.kérdezte a monoton kopogást hallgatva. Képesek például egyik pillanatról a másikra gombostűfejnyiből óriássá változni.Tűnjünk el innen.Azok mik? . és fellógatta valamennyit egy fára. előrántotta belőle a vízipisztolyát. és azonnal csuhája ujjába rejtette.Úgy hallottam. A hit és a . A szomszéd városkából kellett volna megérkeznie. és csak arra várnak. Cristobal atya kissé elszomorodott Louis tudatlansága hallatán.Hallja? . de azt hiszem. Ha nem kapaszkodnál minduntalan a csuhám ujjába. önmaga testét kell megóvnia tőlük. Mintha világosság gyúlt volna egy sötét barlangban. Brrr! . .mondta az atya. Cristobal atya meghökkent. .Mi ez? . . nagy bajban vagyunk. . . ha néhanapján megnyitották előtte a szívüket. aki feladhatta volna nekik az utolsó kenetet.Hát persze hogy ördögök! Nem valamiféle sosem volt.. Jézusom.

és maga elé tartotta. . Megkérte a tábornokot. atyám? . De az indián rablókat is megátkozta. felnégyeltette a fickót. Egyenesen bele a vízbe. miután lefordították neki a varázsló szavait. és amíg a világ világ. ráadásul benne is csergedezett némi indián vér.Ferrero atya közönséges hülye volt! Ezerszer is .Ami benne van. csakhogy ők más isten nevében használják. mit mond. Mindenesetre a rablókhoz semmi közöm. a varázsló elkezdett üvölteni.irányította a félelmében reszkető Louist az atya. hogy kié? Az a lényeg. . atyám. .Gondoljon Ferrero atyára.. bizonyára elpirult volna. és legyőzöm őket! Louis megnyalta a szája szélét. mintha az ördög sípjára lejtenének táncot. senki nem látta többé.Te csak maradj szorosan mögöttem. . ezek egyre közelednek! Cristobal atya előrántotta csuhaujjából a stukkert.Olyan nincs. Cristobal atya figyelmét teljesen lekötötte az egyre közeledő patadobogás. Louis! . Amikor már lógtak.Ő is. Ha hallotta volna.... .És ha.Mi ez. hm.Megküzdök velük. rabolják a fehérek javait. A kopogás már a temető túlsó szélénél hallatszott. majd meghintette őket szenteltvízzel.Miért gondoljak rá? . jószívű ember volt. Atyám. és már nem is hallotta. Aztán egyszerre csak előkerült valahonnan egy indián varázsló.. Morales tábornok.. . őket magukat pedig ragadják le az alvilágba. Louis elképedve pislogott a játékpisztolyra. hogy hadd áldja meg őket haláluk pillanatában. hogy éppen jó időben mondom ezt. Ha Ő velünk. alig van némi elképzelésük saját vallásuk rítusairól. . Cristobal atya Louisra pislogott.. vagy az ördögöké. Vagy lovak patáinak a kopogása. De hát mit számít az. amelyeket az indiánoknak okoztak. . atyám. Saját nyelvén átkokat mondott a fehérekre. aki még meg sincs keresztelve! Micsoda bosszantó naivság! .hitetlenség határmezsgyéjén mozognak. és lelökték a folyóparti sziklákról. aki haláluk előtt megvigasztalhatta volna őket.Csak negyedrészben vagy még annyira sem. Hogy lehetne feladni annak az utolsó kenetet. bár nem biztos.Csak jöjjenek. Csúnyábban is megjárhatta volna.Hiszen te is indián vagy. mégsem? . így aztán megengedte. az indiánoknak is van szenteltvizük. kicsoda ellenünk? . .A leghatásosabb fegyver.. és. híres ördögűző volt és egyszer. Morales tábornok jó ember volt. hogy itt vannak a közelben. de szerencséjére Morales tábornok gyengéd. amit csak kitaláltak ellenük! . Louis. A varázsló ekkor odalépett hozzájuk.Nem volt a közelben senki. vagy mi a fene. és mind a tíznek a fülébe suttogott valamit. és úgy rángatódzott a lábuk. Merthogy. Azt ordította. sajnálatos módon elkapták.. hogy soha ne leljenek nyugalmat. amiért elveszítette az uralmat a szavai felett.. atyám? . Louis tiltakozva emelte fel az ujját..A vízistukker.. ahol kínzócölöpökön szenvednek majd mindazokért a szenvedésekért.

Dobszó . De mi a fene ez? Nem messze a bika mögött alacsony kis árnyék futott át a sírok között. földöntúli fényben csillogtak a szánalomra méltó. atyám? . Louis a fűre vetette magát. futott.Hogy mondta.Lehet.Több is van belőlük. játszadoznak az állattal. Fejét lesunyta. A mindeddig felhők között rejtező hold előbukkant. A dobszó jelentést hordozott .mondta hirtelen az atya. akik bizonyára ördögfiókák. Louis? Mindkettőjük őszinte meghökkenésére egy bika bukkant fel a szemeik előtt. és valamenynyien a sírok között futkároztak. Mintha hó esett volna a sírokra. legalább az utat ne lássam! Cristobal atya hagyta a fenébe Louist. hogy a szó nem elég. Éppen velük szemben. Jézusom. Hiába eről- . . se száma. mintha kergetnék. hogy valamit ünnepelnek. hogy kört alkotnak a bika körül. A sötétség mélyéről jött. A dobogás közben elhallgatott. És a kis fickókat mégsem látta jobban.Egy. Egyszerre csak azt vette észre. Az ördögök nem engedhetik meg maguknak. de a szerencsétlen nem hagyta magát. De előtte még néhányan beleszállnak a testébe. A csillagfény megerősödött. nem akarok hallani semmit! Ha levisznek a pokolba.Mi ez.Nem.Nem tudom .nyögte az atya. Megpróbálta feltámogatni Louist. Örömtáncot lejtenek körülötte. bika . bár nem értette a dobok nyelvét. .Bartholomeo! Az atya ekkor észrevette a másik árnyékot is. és tej színű fénnyel öntötte le a temetőt. Cristobal atyának az az érzése támadt. hogy ne szállják meg azt. . Valamennyien kicsik voltak.. majd ismét újra kezdődött. Mi a frász ez. .. az első sírok között torpant meg.Mit csináljunk. Ő a szómágia híve volt.Mi a frász ez? . majd a sokadikat. mindenkitől elfeledett. pontosabban szólva. hogy. megijesztik. dobszó.. és rá is fizetett. és a levegőbe markolt. . hogy a kis figurák.lökte el magától segíteni akaró kezét. amint az árnyékok körbefogják a bikát.Könyörgök. Az árnyak immár szorosan fogták körbe a bikát.Nem akarok látni semmit. mintha ellenséget keresett volna. . Közben egyre határozottabban peregtek a láthatatlan dobok..Merőben szokatlan lenne. Fehér. . . Mintha egy gyerek árnyéka lett volna. . atyám! .... A fiatal bika körbeforgatta a fejét. atyám? . . . és tovább figyelte az árnyakat.Nem az ördögök patáinak a hangja. Mintha táncoltak volna. Louis megtántorodott. .a győzelem örömét.csuklott fel Louis. hogy egy ördög-megszállotta bikával van dolguk? . szenteltvíz is kell a győzelemhez. aztán szabadon engedik majd.morogta az atya. Fel-felcsapott a hangjuk a csillagok közé. atyám? . Cristobal atya. segíts! Cristobal atya kimeredt szemmel figyelte. biztos volt benne. aki nem tud védekezni ellene. és úgy futott. megsüppedt földkupacok. Bár az ő trükkjeiknek se szeri. nem.Azt akarta mondani: lehet.. hanem.elmagyaráztam neki.Nem patadobogás! .

minden bizonnyal késsel. két finom áldozat.. vagy itt. hogy a valami az állat szíve. de gyönyörű! . . fűre rogyott bikát is.Jól van. mintha tornázni akarna. aki spanyolra fordította a dobok beszédét.Hol a főpap? . Mintha emberek beszéltek volna vele emberi nyelven. sötét fickók eltűntek a sírok közül. . csak halvány körvonalaikat volt képes megfigyelni. Vigyük magunkkal az áldozatot! Cristobal atya ekkor olyat látott.Erről hallani sem akarok! Megígértük. Mintha egy aprócska tolmács ült volna a fejében. akkor mire várunk? . és jóízűen horkol.ezt is mintha dobszóként hallotta volna . de szép volt. Akkor Cristobal atya megértette a dobszót. Louist is csak álmodja.És azok? Ott a sír mögött? .majd felemel valamit a levegőbe.Vigyük el..Megvan! .Megvan! . A szerződés megköttetett. amelyhez még sok-sok hang csatlakozott.Nem tehetnénk ez egyszer kivételt? Ketten vannak.Vigyük el.csendbe süllyedt a világ. Aztán nagyot kiált . hogy tetszik-e neki. Bizonyára otthon fekszik a cellájában. Cristobal atya mintha egy madár sziluettjét látta volna . de valahogy biztos volt benne. Mintha szántszándékkal nem akartak volna mutatkozni előtte. A kis. . .Mi legyen vele? . hogy még egy kicsit tartson az álmom! A bika lerogyott a fűre..Mikor érkezik el az idő? . amit látott.Már itt is van! Gyorsan. . honnan tudja.. hogy nem álmodik-e. A következő pillanatban a hátára fordult. Aztán egyszerre csak . majd az állat lezuhan a fűre. Bénítsátok meg a lábát! Cristobal atya dermedten figyelte. óh. hogy még a bika fújtatását is hallotta. Amint egyikük árnyéka rávetült a sírdomb oldalára.Megvan az áldozat! Megvan! . Jézusom. Szükségünk van rájuk! . Csak fel ne ébredjek! Add.Hagyjuk őket. A dobok ismét peregni és pufogni kezdtek.Mit csináljunk velük? .Magunkkal visszük. s egy kezében feketedő hosszúkás tárgygyal.Megtörtént! Megtörtént az áldozat! Ó.Nem szabad megölnünk őket! Egyezséget kötöttünk! .örvendezett egy hang. ahogy a bika lábai megremegnek. . mindjárt. hanem a jelentéstartalmát.tette a szemét. Ez az áldozat is áldozat! . Cristobal atya nem tudta. mintha azt akarta volna megkérdezni tőle. amit korábban nem hitt volna el. hogy egy kicsi sötét árnyék ráugrik a bika hasára. és az ég felé nyújtotta mind a négy lábát. Nem kellene akkor a lelketlen barmot. A kis árnyék a hold felé tartotta. Olyan csendbe.Itt vagyok. Uram.Jól van. hiszen előttük nem szabad! . mert elkésünk! Cristobal atya innentől kezdve nem volt biztos benne.amikor a dobok pergése már a dobhártyáját hasogatta . Látta. Nem a nyelvet értette meg. felvágja a testét. meg ezt a szerencsétlen. . egy temetőben tornázó lelketlen barom! Ezután Cristobal atya már csak töredékesen látta.

. nem ismerjük előre a jövőt. amikor rádöbbent. Villámgyorsan arrafelé irányozta a vízipisztoly csövét. Úgysem tudja már stukkervégre kapni őket. . Pedig nem nőttek. mintha hirtelenjében szárnyai nőttek volna. olyan rémülettel töltötte el. . és még Louist is hátrahagyva meg sem állt volna a cellájáig. A dobok ismét megszólaltak. . atyám? Cristobal atya mélyet sóhajtott. amerre a bika eltűnt. . Négy lábával felfelé. néha keselyűkké. és a fejére rántotta volna durva takaróját. rohadékok. és győződj meg róla! Louis körülnézett. Némán tettek meg vagy száz lépést.Nem ez volt az utolsó találkozásunk. . . csupán a sírok és a hold fénye. Cristobal atya megrázta a földön reszkető Louis vállát. Na és természetesen ők.Semmit. Louis. majd elvenni a tenyerét a szeme elől. .. A fűszálak hajladozását figyelte a sírokon. Mire Cristobal atya felocsúdott rémületéből.Magukkal vitték.Elmentek. Szárnyak nélkül szárnyalt a temető felett. Louis így is csak óvatosan merte felemelni a fejét. akkor aztán az atya ismét megszólalt. Louis.Ébresztő. . atyám? .Egyszer még elkaplak benneteket . fiam. . hogy az ördögök? . És jól is van így. hogy itt vagytok. hogy van bizony. hogy felesleges.És.Mi volt ez. és meggyőződött. nem maradt a temetőben senki.Fogalmam sincs róla. mi következik nem sokkal ezután. Csak hát. arra mérget vehettek! Ha tudta volna.Hol a bika? .morogta zsebébe dugva a stukkert. Amit látott. és már-már meghúzta volna a ravaszt. Ott aztán bevetette volna magát az ágyába.Csak ők lehettek. Egyetlen pillanat erejéig átfutott agyán a gondolat. atyám? . tudom! . esze ágában sem lett volna kiejteni a fenyegető szavakat. Arra a megállapításra jutott. Gyerünk.El. mert a kastélyban már várnak bennünket.Megszórta őket szenteltvízzel. hogy a gonosz lelkek madárformát öltsenek. atyám? . hogy vajon van-e példa arra. majd a bika teste felemelkedett a levegőbe.Nézz. hogy nem ismerjük.körül.. . .Mit morog.Úgy érti atyám. Itt aztán abba is hagyta a töprengését. atyám? Az atya nem válaszolt. amire korábban gondolt. ugyebár. fiam.Tudom. .Mondok én teneked valamit.átsuhanni rajta.Biztos. Feltápászkodhatsz. 3. fiam. hogy mindent elfelejtett.Ők voltak. Louis! Louis megremegett. Csak imádkoztam egyet. . Néha baglyokká változnak. mit akartak a temetőben? . Inkább megfordult volna.

hogy nem vagyok mai legény. Gerarda? Tudom.. de hogy előbb-utóbb nagy baj lesz itt.Nem tudom én azt. . Louis? . Holnap reggel fel is mondok! Fel én! Már hetek óta nem alszom jól. Fehér fityulás. olyan jó. .Mit inkább? . mindannyiunkat megnyuvasztanak. segíts! Louis csodálkozva pislogott rá. . hogy fogd be a szád. Más tervem van. atyám.. Louis. . Jézusom! Louis eleresztette a lány szoknyája szélét. Louis. az biztos.Mindent a maga idejében.. hova Gerarda? A lány. Cristobal atya. A kastélyban nagy volt a sürgés-forgás. .Hova. hogy valami rendkívüli történt. amit elterveztem. és még arra is gondolt..türelmetlenkedett az atya.Megtudhatnám. Gerarda ekkor vette észre az atyát. Egyelőre csak annyit kérek tőled.. megteszi? Cristobal látta a lányon a halálos rémületet.Úgy lesz. hogy elfelejtsük őket. atyám.. . Atyám.Atyám. . de azért a lányok még nem szoktak bepisilni ijedtükben. aki nagy sietségében észre sem vette a jövevényeket... ha Cristobal atya rá nem kiabál. atyám . Megígérem.Kik? . sem másokat halálra ijesztenünk.. Én.Mi a fene történt veled. Megszorította a kezében a Louistól visszakapott ereklyét. hallgass róla. hogy részese leszel mindannak.Jól van.remegett még mindig a félelem Louis hangjában. Louis azonban elkapta a lány szoknyája szélét. atyám.Mondjon. fekete képű szobalány futott vele szemben a kezeit tördelve. Gerarda a szívére szorította a kezét.. és le is térdelt volna.Istenem.bólintott Louis. Az atya bólintott. részese lenni semminek. Az atya óvatosan elhúzódott előle..Nem kellene sem a Grófnőt. Felejts el mindent. le akart térdelni előtte. -Jesszusom! Szűzanya. A lány megcsóválta a fejét. ezután messzire kerülöm a temető környékét. sőt van olyan éjszakám. amikor megpillantotta Louist. ahogy belépett a hallba. Néha nem engedik. Ugye. . .Nem szeretnék. de miért. amikor sehogy..Hagyd most ezt lányom! Mi ez a nagy rémület? A lány akkor legalább az atya kezét akarta megcsókolni.. . ha meglátnak. Már azt hittem. Csakhogy az emlékek makacs dolgok. . Louis megnyalta a szája szélét. vagy még azon is túl. 4. rémülten felsikoltott. és magához rántotta. hogy előkapja a vízipisztolyát.Jó jó.Jesszusom! Maga az.. . ígérem.. meg kell szentelnie engem. atyám? . atyám . Nyögött kettőt. ha így akarod. . ami itt történt.Mit akarsz még. . izé. .kérdezte óvatosan az atya. legyen így. . azonnal észrevette. .Akármi is történt itt. Louis? Már azt hittem. hogy itt van. Így aztán velünk élnek halálunk órájáig. .Én inkább.

Az atya megköszörülte a torkát. . aki kitakarítja a szeméttel teli kamrát! A lány. atyám. Azt mondta. de a lány rémülete óvatosságra intette. a nedves cipőm szagát érzem. Biztos. amikor igazán szüksége lenne rá. . atyám. amióta itt vagyok. Gerarda. Tudja.hajolt a lány felé kitágult orrcimpákkal az atya.Bárcsak én is elhagytam volna! De elhagyom. aki tud magára vigyázni. hogy tud magára vigyázni. hogy nincs rendjén itt valami. Csakhogy Louis egy órával ezelőtt elhagyta a kastélyt. és hogy a tapogatástól nem lesz senkinek gyereke.villant meg a lány fekete szeme. .Milyen szagot? . . .Na látod . mint megijedni . aztán megéreztem a szagot. .Igaza volt az anyádnak. . Inkább az anyám tartott tőle. Így csak Gerarda homlokára tette a kezét. hogy reggel nyolctól este nyolcig gyónhatnál. vagy a kénkőé! . mert neki lett. a kastélyba? . ide. ahogy homlokán érezte az atya tenyerét.Persze hogy ide.Mondja el ő. hogy a tengerészek megtapogatják a fenekemet. de nem éreztem semmit rajta.A fenét volt igaza! .biccentett az atya. meg olyan. egyszerre megnyugodott. . mint én. mert éppen monszunidő volt. Azt mondta. és bőrig áztunk idefelé jövet.Jobb félni.De hiszen az maga a pokol. hogy csak jöjjek ide.és lefröcsköli szenteltvízzel a lányt. atyám. már annyi bűnt követtél volna el.No de ennyire. Csak semmi sietség. Megszaglásztam a cipőmet. hogy az anyám rángat befelé. semmi pánik.Mit éreztél? . a kikötőnél. de ez nem számít semmit.Nyugodj meg. el én! Nem is kellett volna idejönnöm. ő is azt mondta. a város szélén van.Szóltál anyádnak? . atyám. . . És az Úr is itt van velem. . De az anyám erősködött. hogy nem abból jött.Először csak azt. . .mondta bölcsen az atya. éreztem. lányom! A fertő! Ha odamentél volna dolgozni.Már amikor beléptem ezen az ajtón. ebben valóban tévedett Teresa. . Az atya Louishoz fordult . lányom? Gerarda Louisra mutatott.Köszönöm. Teresa is olyan hetyke volt. Ha ellövöldözi a munícióját. . Vagy a Sátán bűze. .Mi történt. atyám? Inkább mentem volna Bernardo csapszékébe. de úgy látszik. mint én. Louis? Louis megrázta a fejét. Cristobal atya szemei kitágultak a rémülettől. Cristobal atya.Dögszagot. majd akkor nem lesz belóle. és megsimogatta. Olyan lány vagyok.Úgy érted. lányom. Én vagyok az ő seprője.Nem olyan biztos az. halálfélelemben élek. Ő szebben beszél. . itt vagyok. atyám. . Mintha a dögkútba szagoltam volna bele: Az atya megszorította a zsebében az ereklyét. ilyen jó helyem lesz. hát lett is! Atyám.Te is éreztél ilyesmit. és még a felénél sem tartanál! .Persze hogy szóltam. .Én nem.Ő már mindent elmondott.

atyám? Attól.. a Taperoló meg itt jár a folyosókon és taperol.Gyakran érzem ezt a szagot. Gisela adta neki a nevet.. azt mondta. Nem bírta tovább. hanem mások is. mint korábban Louis.Kitől rémültél meg. Még nem mondtam? . de itt nem marad. hogy nem csak mi lakunk ebben a kastélyban. pedig kellett neki a pénz. atyám.Jó. . Nekem is elegem van belőle. néha pedig egyenesen az ágyamból.Látha.Ki a fene az az..morogta az atya vigyázatlanul. és azóta nem létezik szag a számomra. . amerre megyek. Az atya szájában megállt a nyál. Nos.legyintett a lány. atyám. Azt mondta. Hiába vágom hozzá az imakönyvemet.sikkantott fel a lány.Szakácsnő volt. lányom .Hát a Taperolótól. amerre ment. Tudja. amikor megrémültem tőle. Van úgy. hogy az a valami ott alszik velem egy ágyban. és ugyanúgy kapta el a lány szoknyájának a szélét.Nyugodj meg. Nagy csöcsű lány volt. én biztos vagyok benne. . aztán egyszerre csak elkezdi. izé? A faluból való? Mért nem kensz le neki két nagy pofont? A lány megütődve nézett az atyára. Egyszer tüsszentettem egy nagyot.Na ugye! .Haver. Hát ezért megyek el én a fenébe.A Taperolótól . . lányom! . Olvastam róla egy könyvet. hogy a cicimet nyomkodja. Egyszer. .. atyám. és elejtettem egy tálat.Ön is ezt mondja. . taperol. atyám! . már-már arra gondolok. .Gisela? . nem hagy békén.Folytasd. Őt is mindig megtaperolta. . mint régen.. lányom? ..No de. atyám! Amikor ő sikoltozik éjszakánként! . atyám! Sóhajtott egy nagyot. és el akart suhanni az atya mellett. hogy egy egész hétig is békén marad.Kitől? .. és egész napon a nyomomban jár. mitől félek a legjobban. és az idegosztályra kellene beszállítani.Hogy tehetném. amikor a Taperoló láthatatlan. Ahogy benyögöm én is.. jai? .. atyám.próbált meg rendet tenni a ráömlő információk között az atya. taperolta. tatlan? . atyám. Néha mintha az ágyam alól jönne. A Grófnő meg tagadja.Megszentelem az ágyadat. . . lányom! .mert én gyerekkorom óta nem érzek szagot.Lehetséges .Most már felesleges . mint a dög. . .. Szóval.mondta a lány. Tudja. .Például a Hasfelmetsző. . ne haragudjon. atyám.Hiszen egész idáig erről beszéltem! Büdös van itt. hülye tyúk vagyok. bár inkább majd a székben alszom. Engem.. . Gisela meg benyögte az unalmast. . és a keresztre is fütyül.Jaj. ha egyáltalán le tudom hunyni a szemem.. már megbocsásson. Cristobal atya azonban résen volt. . de lelépett. ha ezt az éjszakát még benne töltöm. Néha még a hálókamrámban is. inkább elmegy a lovak seggét pucolni az állatklinikára. hogy a Taperolónak haverjai is vannak. Angliában.Mi csak * hívjuk. atyám.Még nem.morogta az atya. csak úgy kicsúszott a számon.

Ha Ő van itt.Kapu? . A telihold megbirizgálja az emberek idegeit. hogy bele is fog halni. amit csak tud. csak kicsiben.. a szagot. tudja. mert meghal. . és gyorsan el is távolodott a kényes témától.Az.. nem is tudom. . . De hogy befejezzem: a Kapu halottak napján nyílik meg egészen. és összekeverednek az élőkkel. Az is kinyílik egy kicsit. És a Kapuról. lányom? Úgy értem.Sietnem kell.. hogy mondjam meg önnek.Várj még egy percet. Akkor a halottak kisétálnak az alvilágból. nagyon az. Csakhogy azt is tudta: nem árt felkészülnie a harcra. ők körülülik és a szellemekkel társalognak. . atyám. atyám. .. És valakivel beszélget.Hát ez az ..Hát a Grófnő. Az atya gyorsan keresztet vetett. a Grófnő sikoltozni szokott éjszakánként? . teg? A lány hangjából csak úgy sütött a rosszindulat. .Maradjon tiszta a szád.. Érti. . .Azt mondtad. Ha eddig is érezted. Együtt esznek-isznak. amelyik a holtak birodalmát az élőkétől elválasztja.Kíméletesen .Én csak azt mondom.Úgy van. így hívják azt.Hát az átjáróról. lányom! . atyám? Az atya értette.. Aztán nagyokat sikoltozik. . atyám.. atyám..Ez a mai éjszaka más... és.Hát az. igazán... atyám! . Hát szóval.Te pogány istenekről beszélsz előttem.. Az atya értetlenül nézett a lányra. .. mi mindent hoz még rám ez az éjszaka? 5. kicsit kinyílik tőle az átjáró. . Lehet.. hogy valószínűleg akkor ten- . ma este.. félelmében sikoltozik-e..A Taperoló? . Ha azt mondod. Csak azt nem tudom.. da? . És meg is fog. Rövid tétovázás után azért gyorsan összeszedte magát. A Kapu Őre..Miért ijedtél meg ennyire. atyám. azt akarom mondani. Eddig is voltak nálunk szeánszok. Ezért minden információt össze kell gyűjtenie. mint a többi. amikor be kell vinnünk az asztalt a felső szobába. meg kell mérkőznie vele. amit gondolok..figyelmeztette az atya... és néhány alvilági lénynek sikerül kisurrannia rajta. atyám. Lehet. lányom.. Talán ők vannak itt velünk.. atyám. Cristobal atya keresztet vetett.. Talán mert telihold van. atyám. lehet hogy a Taperolóval. tudod. mást is.. és. . atyám! Az atya arra gondolt. . miért éppen ma buktál ki ennyire? A lány megcsóválta a fejét. Már ez is elég. arról a kapuról van szó. hogy nem tudja senki.sóhajtott a lány. Amelyet Legba papa őriz. hogy az az izé.Miről beszélsz? . Istenem.Ej hát.Be. atyám. a Taperoló nemcsak taperolja.Kicso. lányom?! A lány ijedten nézett rá.Mifelénk nem szokás mellébeszélni. hogy a büdös szagúval. aki. De néha teliholdkor is megtörténik mindez. vagy azért mert. . Talán a hold vonzásától kinyílik a Két Hegy Közötti Átjáró. hogy szedjem a sátorfámat.

hogy segítsen azokon. hát játszadozzanak. atyám. nem kell törődnie. Semmire nem emlékszik. ők bezárkóznak. amikor elbírtam.Mint a telefonon.Hát. Az ő feladata az.ezt Giselától tudom . abból olvassa ki.. A többiek hazamennek. Iszik egy kis citromos vizet. inkább tenne egy kis kerülőt. Megszólal benne egy csengő.Hívják? . gúnyos fény gyulladt volna a lány szeme mélyén. . gyakran átjön a Grófnőhöz. atyám. A Grófnő száján át. Gerarda nyugtalanul az emeleti feljáró felé pislogott.. aztán kész. Sikoltoztam egy kicsit. mi meg kint maradunk. atyám.. A Grófnőnek van egy ábécéje. hogy benne van. de ők mégis meglátogatják őket. csupán jeleket ad. hogy Gerarda így akart megszabadulni az asztalcipeléstől? .Távozz tőlem. De a keze és a lába hideg marad.né bölcsen.. ha elhagyta. Bűnt követett el.. amikor a végén kijött! Csak árnyéka volt önmagának. Ezt ő mondta nekem. csak érjen már véget ez az éjszaka! .Ő kicsoda? . csak érzi. Ha egyesek az ördöggel akarnak játszadozni.. de azokkal. Volt.. és Párizsról álmodoznak. Ilyenkor verseket olvasnak. az úgy szokott történni. csupán tennie kell a dolgát. Azokon segíteni kell.. Amikor a többiek megjönnek. amikor hívják. Alighogy befejezte a háborgását. hogy mit mond neki a szellem.. mostanában nem akarják. atyám. Szóval.. Louis pedig . vagy éppen kopog. Az atya úgy látta.. én viszont nem mindig. Azt hiszem. bármennyire is megszállja a Grófnőt a kísértet. már el is szégyellte magát.A szomszédban lakik. egyszerűen nem bírtam. de. Van.Hogy szokott lefolyni egy ilyen szeánsz? . lányom! . amit a szeánsz alatt mondott.. mindig felébred. És főleg nem szabad megsértődnie. ilyenkor érzi.szörnyedt el az atya.Nem akarj ák? . CS mesélte. hogy én vigyem fel.Aztán. . hogy a szellem megjelent. s azóta Louis hordja fel a pincéből az asztalt. amikor a szellem nem beszél. a Grófnő felébred.. Ő persze nem látja. kopogott. miután a szellem kibeszélte magát.Amikor egyszer. akik maguk keresik maguknak a bajt.. de én nem akartam. akinek szolgálnia kell az embereket is? Nem szabad a miérteken töprengenie. fel akartam vinni. hogy a Grófnő megérzi. akik nem kívánják a pokolbélieket. azok megérdemlik. be kell hoznunk az asztalt. Az utóbbi időben Louis viszi be. Papírdarabokat hajigál a levegőbe. . Megrándul a teste . és ilyenkor tudja. Persze nem a temető felé menne.kérdezte a lányt. A Grófnő egyszer megkérdezte. . Sátán! .Gisela egyszer bent maradt. Atyám.Aztán kiszáll belőle.aztán magához tér. Lehet.Folytasd. nem is olyan régen. Majd hideget érez kezén-lábán. Azt mondta. ha ön látta volna. . atyám.. De néha Esmeralda úrasszony szájából is beszél. és valami feszíti a mellkasát. Hát nem Isten szolgája ő. hogy keresik. hát atyám. biztos vagyok benne. Atyám. . hogy nem akarok-e én is bent maradni. ha megfordulna és hazasétálna. hogy ült a tetején egy láthatatlan valaki. bele is haltam volna a félelembe. majd beszélni kezdett. mert ő elbírja.. mintha icipici. . és majd ki is szabja magára a penitenciát.

De mi van akkor. mondandója van számunkra.sürgette az atya.Azt jól teszi. maga Senora Esmeralda volt. .Mindig. Nagy baj. Amikor észrevette a közeledő atyát. Kint állt a folyosón.Hát most baj van. atyám. Gerarda? A lány szája széle legörbült. Az asztal nem maradhat közöttünk.. ha a Taperoló nem tesz kivételt a nemek között? 6. És most.A Grófnő nem tért magához.. Ez a szabály. előtte Carthagóban szolgálta az Urat. aztán határozottan belemarkol. . Az aszszony beszélni kezdett. . Jóval kevésbé magabiztosan. . én igazán nem is tudom. és cigarettázik is. mint korábban.Dicsértessék. hogy azonnal sírva fakad. Az eddigi szellemek. illedelmesen a háta mögé rejtette a cigarettáját. hogy Esmeralda asszony látszólagos szenvtelensége mögött annyi rémület bujkál.. pedig azok aztán vannak néhányan. hogy a papnak nem fog tetszeni a dolog. . hogy valamelyiküknek. és kóklerségnek tartja. hogy mi történt itt. Az atya úgy érezte.kezdte halk. lányom? Akkor érte Cristobal atyát a nagy meglepetés. Eddig valahogy biztonságban érezte magát a Taperolótól.Aztán. mivé lett a világ! Esmeralda asszony ügyesen becsúsztatta a félig szívott cigarettát egy falhoz támasztott hamutartóba. miközben kibuggyantak szeméből az első könnycseppek. Igaz...leviszi az asztalt a pincébe. Az egyház elítéli a szellemidézést. Esmeralda asszony a tőlük cirka tizenöt méternyire fehéredő ajtóra mutatott.Előbb váltanék önnel néhány szót.Szeánszot tartottunk . Cristobal atya ekkor döbbent csak rá. Cristobal atya még soha nem találkozott vele. nincs félnivalója.Elmondaná nekem. Az első.Micsoda? A lány megrázta a fejét.Mindig? . atyám. Esmeralda asszony megrázta a fejét. . . és cigarettázott. Cristobal atya attól tartott.. atyám. Megrebbentek felettük a villanykörték. . minden egyes kínainak jutna belőle egy csomag.Meg akarja nézni? .Bocsásson meg. . . csak nemrég helyezték ide San Pelagro környékéről. Cristobal atya odavolt a rémülettől. selymes hangon. .. fulladozva folytatta a történetét. akivel összetalálkozott. Istenem. . mintha valami megnyomkodná a fenekét.A Grófnő már délelőtt érezte. szent Ignacio. . . valószínűleg tartott tőle. Az á lakóhelye a pince.Parancsoljon. . ami. aztán kapkodva. lányom.És most? . éppen leszokni készülök. hogy úgy mond- . Eszerint Esmeralda asszony nem jár templomba.És? . hogy ha kilós csomagokra osztanák. hiszen ha lányokra bukik. Sőt csak úgy sütött a szavaiból az értetlenség és a félelem. atyám. atyám. történt valami. Egyelőre nem merte kimondani a szellem szót..kérdezte a lány felé hajolva az atya.

Felemelte a levegőbe.. sőt nem is jelezte. Külön-külön az asztal lapját és a lábait. . Azt hiszem.. . jól neveltek voltak. A fejünkre. Cristobal atya. Esmeralda asszony keresztet vetett.. és darabokra szaggatta. hiszen annyit sem ért a lelkekhez. hogy megtudakolja. jéggé dermedtünk a rémülettől. velük. vajon ki határozza meg a játékszabályokat az e világ meg a túlvilág között.Elküldtük önért Louist. . . A madár vagy lélek persze eltűnt. akit addig leegyügyűztetek. .ha madár volt egyáltalán . hiába figyelmeztetlek benneteket.. hogy a Sátán jött el hozzátok? . ráadásul pontosan ott. Nem sokkal ezután pedig felbukkant a lélekmadár! Esmeralda asszony nagyjából ugyanúgy írta le a történteket. Szerencsére. hogy ön.tudakolta az atya.Szórakoztok a halottakkal.még őt is képen törölte.éppen vele! . mint agyalágyult Pedro a kukoricakapáláshoz. hogy ez a jámbor és együgyű Cristobal atya csak ne beszéljen nekünk. amely a mennyezethez tapasztotta őket. hogy jön. . a semmiből. sértődött sírással. atyám! Cristobal atyán a káröröm hullámzott át. akkor bezzeg Cristobal atyához futtok. de eltekintett tőle. Valami félelmetes! Cristobal atya megszorongatta csuhája zsebében a szent csontját. betartották a játékszabályokat. Aztán az asztal darabjai.Beszéljen.Ez azonban.Csak úgy jött.. Egyszerre csak felkapta az asztalt.Ezt önnek kell tudnia. majd egyszerre csak ütni-vágni kezdte őket. mintha az a mágnes. megidézgetitek a lelküket.ami megtörtént. lányom! Esmeralda asszony ekkor sírni kezdett. Arra gondoltunk. Nem egy egyszerű lélek. Nem örült neki. majd egyszerűen a plafonhoz ragasztotta. talán tudna nekünk segíteni. mintsem a már megérkezett szelet visszatuszkolni a lyukába..hökkent meg az atya. ha viszont baj van.. hogy kárt okozott volna bennük . de nem tehetett ellene semmit. hogy megzavarja békés beszélgetésünket. atyám..berepült a szobába. nem szép tulajdonság. Cristobal atya kíváncsi lett volna rá. atyám. lehullottak ránk.jam. elveszítette volna az erejét. Ami azért jött. hogy Esmeralda asszony tovább beszélt. ahol a nemrég betett aranyhídja található. Na nem nagyon: nem annyira. nem csináltak balhét. atyám. úgy ahogy jött. ugye .gondolta a fejét csóválgatva.Úgy értem. Az ablakon át. mint közismert ördögűző és a természetfeletti hatalmak szakértője. Hüppögő. atyám. nem hallgattok rám. hogy a madár nem lélek volt. Mert mi itt valamennyien úgy gondoljuk. ott röpködött egy darabig. A furcsa madár . . .. segíts! Sokkal egyszerűbb lett volna nem a fejetekre idézni a vihart. ennek ellenére a híd meg sem mozdult. azt gondoljátok magatokban.Konkrétan? . .Hogy valami. mint a tornádó! Nem beszélt velünk...Jól neveltek? . . atyám. .Hát mit gondolnak? . Főleg. más. hogy ez istentelen dolog..Arra gondoltatok. mint korábban Louis. mint aki nem érti.. valami más volt. nem halott lelke. Ugye..Ezután? . hogy történhetett meg vele .

hogy a Grófnő egyszerre csak ismét transzba esett. és kissé felhúzta a szoknyáját. Picado doktor elmosolyodott. Piff paff. Akár az ördög vette el a Grófnő eszét. Ő azonban hallgatott.Hogy vonhattuk volna le . fáradékony sem.. Picado doktor vékony. mintha lett volna. . hogy miután elküldtük önhöz Louist. akár más. . Egyszerűen csak ki akartuk pihenni magunkat. és máris fogadóképes állapotba került. Az atya érezte.nyugtatta meg az atya nagy nekifohászkodások közepette az asszonyt. Gerarda behozta a teát. majd attól kezdve megállás nélkül csépelt bennünket.. szétkapta az asztalt. hogy megidéztünk volna bárkit. és felküzdötte magát az emeletre. Picado doktor vagyok. hogy könnyebben lépkedhessen fel az emeletre vezető lépcsősoron. hogy van benne valaki.. A vékony bajuszú férfi megfogta az atya könyökét. Megváltozott tudatállapotban. . . fiam. mondhatni cingár emberke .Hm.Szándékosan keményen kérdezte: nem kerülgetve a forró kását.. A kételkedő. például. aki felé nyújtotta a kezét.Hát az.. atyám. Nem hiszek a szelle- . Az atya kíváncsian nézett végig rajta.Nem ájult. ki az. . Pedig illett volna neki. . ájult? . . -. szóval.Az úgy volt. atyám. Soha nem fordult még elő velünk. hogy hálás volt a segítségért. hogy mit mondott vagy tanácsolt nekünk a szellem. lányom . .A Grófnő azóta is. Az atya elkapta. hogy itt van. de a valaki nem válaszolt. A többiek csak így hívnak. amikor váratlan dolog történt. hogy mit tegyünk. és éppen iszogattuk. szeánsz után szoktunk inni egy csésze teát. ilyet még életemben nem tapasztaltam. A Grófnő hátrahanyatlott a karosszékében. Elég kényszeredettre sikerült a mosolya. kissé vaskos térdekről.Jól van.Mutassa az utat! Esmeralda asszony bólintott. . Nem volt hájas.csodálkozott Esmeralda asszony .Most is levonták? .hajolt felé az atya. Anélkül hogy ott lett volna velünk az asztalunk. Láttuk. . megbeszéltük. bár nem erőtlenek. Mi persze azonnal megpróbáltuk kideríteni. felragasztotta a mennyezetre.Tulajdonképpen mindenben. . az idefele tartó gyalogút azonban annyira kimerítette.Mi? .Mi történt a Grófnővel? Esmeralda asszony vett egy mély lélegzetet. . még csak hasonló sem. miközben levonjuk a kellő tanulságokat. atyám. vagyis.amikor ez a valami nem állt szóba velünk. hogy ennek már a fele sem tréfa. Ilyenkor. barna szemekkel. nagy.. Esmeralda asszony szorongva nézett rá. És hallgat most is.Köszönöm.Örülök. csak transzban van.volt. Az atya elfordította a fejét a szoknya alól elővillanó. Meglepően kicsi kezei voltak.állt meg vele szemben az atya. Azzal kapcsolatban. a végén még nagyon is prózai dolog kerekedik ki a szellemidézésből. Még az is meglehet. máris felbukkant előtte egy vékony bajuszú férfi. És miben kételkedik? . Emberhalál. és a korlátba kapaszkodott: Még fel sem ért a folyosóra.

sőt nem is a kollektív tudatalattinkból kisugárzó..Úgy érti. Ugye. érti? Tragikus és komikus is egyszerre.Levágta a fél bajuszomat. . fél bajusszal. a lélek csinálmánya? . . Még csak annyit hadd mondjak el. Esmeralda asszony szemöldökceruzájával húztam utána.. . . ..Az én fejemre zuhant az egyik asztalláb.. hanem tintából. .. Vagy tintaceruzából. ..sóhajtotta Picado doktor.? Picado doktor kétségbeesett tekintettel nézett rá. .Hát miébe? . és a furcsa bajuszkára bökött a mutatóujjával.Most már nem tudom. abban biztos vagyok. Ez nem szellem volt. És én mégiscsak doktor vagyok! Korábban kellett volna meggondolnod. . Az atya megtapogatta a koponyáját. .. atyám. nem a rélek birodalmába tartozik. doktor! Picado doktor felsegítette a lépcsősor tetejére a mindeddig az atya mögött toporgó Esmeralda asszonyt. ami itt történik. Mi a fenét akar ez a. Atyám. . Látja a bajuszomat? Cristobal atya rápillantott Picado doktor bajuszára. minden.Elmondta. Aztán majdhogynem felkiáltott meglepetésében.. A doktor bajuszának az egyik fele nem szőrből volt. és az atya felé dugta. Hogy megállapítsa. .. tökéletesen szimmetrikus. mert hogy nézne ki. . sarlatán! dühöngött magában az atya. Louis bizonyára elmondta önnek a történteket? . Az atya torkán felkúszott az ingerültség. általában nem hiszek a természetfelettiben.Hol a Grófnő? .Mert a pszichés mechanizmusok érdekelnek. az. azt a doktor fájdalmas sziszegése is bizonyította... Legalábbis ezt hittem idáig. Jókora duzzanat érződött rajta..Úgy kell neked! Ennyi erővel akár a fél füledet is levághatta volna. mint a marhát a bárd a vágóhídon.mekben. hogy az a repülő izé sem a szellemek tartományába tartozik. atyám.Vezessen a Grófnőhöz. a lélek birodalmába tartozik .. aztán elindult az egyik tárva-nyitva álló ajtó felé.. Aztán csak legyintett egyet. Akármi is történt. merthogy nagyon sokra. bár ez a szimmetria most valahogy mintha nem látszott volna olyan tökéletesnek. Mi van vele? Picado doktor tehetetlenül tárta szét a karját. Cristobal atya mély lélegzetet vett. . az biztos. mit higgyek..A szobájában. ..Lehajtotta a fejét... Helyre kis bajuszka volt. Tapogassa meg itt.. az asztal a plafonon valóság volt. Fel hát a harcra! .Ez.. . és elhallgatott.Akkor miért jár közéjük? .. a kísértetekben sem.Ez sem. Felemelte a karját.Ehhez kell ön. ha. .Nézze meg jobban. de nem találom.És most? Picado doktor megvakargatta a fejét.Látom. Hogy mire képes az emberi lélek. úgy letaglózott. atyám.Atyám. s hogy nem szemfényvesztés áldozata. atyám.A többieket pedig felpofozta.Valahogy úgy.. Egyfolytában keresem rá a magyarázatot. atyám.

amit itt abba kell hagynia . hogy a lánynak túlságosan piros a szája. Csakhogy fogalma sincs róla. Miramare kisasszonyon egészen jól lehetett volna tanulmányozni a vérkeringést. . .Nem tudok jobb szót használni rá. hogy keblei ritmusosan emelkednek és süllyednek. annak a kérdésnek a megválaszolásával tölti.Az az igazság. Az agya megkönnyebbülve nyugtázta. Ő Miramare kisasszony. mintha nyolcvan elmúlt év koptatta volna simára.Azt várják tőlem. A Grófnő lehunyt szemmel feküdt. . hogy mikor . és a Grófnőre nézett. fiatal lány megrázta a fejét. bár személyesen nem ismerte.egy nó és két férfi. és túlságosan fehér a bőre. nyomorúságos volt ez a mosoly.7. Bágyadt. csontos. róla is hallott egy s mást. hogy azt az időt. hogy. A megszólított vékony.vagy valami mást kell elkezdenie? Ettől az időtől kezdve a kapitány felhagyott a léha életmóddal. Él. Esmeralda asszony ekkor a liáterre mutatott. Még injekciót is adtam neki. ahova beszállították. Mielőtt az atya rádöbbenhetett volna. megállapították. hogy még a feje búbja sem látszott ki belőle. és a szellemidézésbe menekült. A kék erek olyannyira látszottak rajta. A Grófnő a közepes méretű szoba egyik egész oldalát elfoglaló pamlagon pihent alápolcolt fejjel. egyszerre fordították felé az arcukat. Talán valamiféle injekció felébreszthetné.Aranzabal kapitány. mint akiben ördög lakik. . mint hogy alszik. atyám: Cristobal atya megállapította. . mintha aludna. Picado doktor. mit kellene a továbbiakban tennie vele. Cristobal atya meghökkent. nem is vitás.Végre itt van. Elvégre ő ördögűző. Lacerda ügyvéd kövér volt. metszett arcélű férfi hajolt meg előtte. Amikor átlépte a küszöböt.kérdés. nem értem.Semmi? . A kapitány fiatal korában olyannyira elmerült a testi élvezetekben. Miramare kisasszony felpattant. A kórházban. Mellette hárman toporogtak .Akkor mit csinál? . és pukedlit csinált Cristobal atya előtt. hogy akár ismertetőeszköznek is megfelelt volna valamelyik iskolában. de hát hogy is ne érdeklődött volna. hogy vajon mi vár rá odaát? Folytathatja-e. de nem ébred fel. hogy úgy elhasználódott a szervezete. . pirospozsgás. egy merev derekú. Mindent megpróbáltam. hogy én ébresszem fel?! Picado doktor elmosolyodott.Ő Cristobal atya. amikor az anyja a harmincas években a környék leghíresebb médiuma volt. Cristobal atya. kómába sem esett. Cristobal atya megvakargatta az orrát.. . Aranzabal kapitány ekkor öt perc alatt tökéletesen megváltozott. Gyerekkorától kezdve érdeklődött a szellemek világa iránt. hogy sikamlós talajra tévedt. mondhatni sovány. Nem ájult a szó szoros értelmében. ami még hátra van neki. a Grófnő viszont egyáltalán nem úgy viselkedik. Elhatározta.. Cristobal atya testén érezte a megkönnyebbülés hullámait. megcsóválta a fejét. hála istennek. Cristobal atya mégis úgy érezte. nagy hasú. aki mellette állt. És.kérdezte Picado doktor. Aztán egy hajnali órán valamelyik szépasszony lakásán váratlanul összeesett. .

Nagyon kérem.Folytassa. Talán. bugyborékolás. ha mégiscsak ördög bújt belé? Egy végtelenül ravasz és végtelenül pofátlan ördög.Figyeljék a villanykörtéket! . Cristobal atya mindeközben ordított. .Ahol a tudomány megtorpan. Előhúzta a vértanú csontját. . meglepetten felkiáltson. A Grófnő mozdulatlanul. Gyakorlatból tudja ugyan. . .morogta magában az atya. atyám. folytassa! Az atya folytatta.mondta aztán félhangosan.. A vékony. üvöltés. Egyetlen másodpercre csupán. és előhúzta a vízipisztolyát. szörnyeteg! Isten nevében megparancsolom. de fáradt arca fölé tartotta. Úgy érezte. lecsorgott róla. hogy könnyes lett tőle a szemük. hogy a rohadék ezúttal csendesebb és alattomosabb módszert választott. aztán az is lehullott a szőnyegre. mit csinál. Az atya sóhajtott. . . Az atya bólintott. rohadék ördög lapul benne! . amely visszataszít téged a poklok mélységes fenekére! A Grófnő szeme megrebbent. Talán még ki sem menne belőle. a Grófnő szeme nem moccant többé. igyekezett alaposan végiggondolni a dolgot. de ez is elég volt ahhoz.hogy némi gúny is lapul benne. hogy a pokol szörnyeihez úgy hozzátartozik az ordítás. Mielőtt felháborodott volna. .kérlelte összetett kézzel Esmeralda asszony. hogy a benne lévő isteni erő beárad ennek a szerencsétlen megszállottnak a testébe? Ez az erő lesz az. . . Nem rebegett. nagyon hülyén venné ki magát. lehunyt szemmel. latin nyelvű átokszövegekkel keverve. villámsebesen megfordult. . Ez egy vértanú csontja. ott az egyház néha meglöki a beragadt szekeret.gondolta ekkor Cristobal atya. Amikor elkészült a művelettel. hogy ha az ördög kikukucskálna a Grófnőből. Hiába fenyegette azonban az ördögöt a csonttal. A fenébe is. áztatni kezdte a feje alatti párnát. akkor én is úgy! Kénytelen leszek bevetni ellened a nehéztüzérséget. immár vizes arccal feküdt a pamlagon. mégiscsak igaza volt! Egy ravasz. hogy menj ki belőle! Körülbelül tízszer mondta el. te rohadék! . és célba vette a Grófnő arcát. Megrándult a szeme! Minden tekintet a Grófnő márványfehér arcára meredt. és a csuhája zsebébe nyúlt. de erős vízsugár elégedetlen sziszegéssel csapódott a Grófnő bőréhez. mint a sakál. és csak akkor hagyta abba. Visszatette zsebébe a szent ereklyét. mint madárhoz a tolla.. ha egy műanyag vacakkal lövöldözne a rohadékra. Mi van akkor.Tehetek egy próbát .Takarodj ki belőle. amikor a vízipisztolyból kifogyott a muníció.Ugye érzed. ne láthassa. Hátrafordult.Nem rebeg-e a fényük. atyám! . mégis elképzelhető. Egy-két csepp még szomorúan billegett a fegyver csövének a torkolatában. Jól van . Cristobal atya szívét vad öröm töltötte el. hogy Lacerda ügyvéd. aki a villanykörték helyett a Grófnő arcát figyelte. és a Grófnő szép. Pedig úgy nézték. majd betekerte a zsebkendőjébe a vízipisztolyt. .Ha te úgy.Megmozdult.Jó lenne.adta ki a parancsot.

hogy vele történt valami. hogy az már elmondhatatlan. Fejét félrefordította.néha bizony ez is megtörténik az ördögűzőkkel . hogy tesz még egy utolsó kísérletet. majd térdre esett tőle. Cristobal atya megrázta a fejét.egymás sarkát taposva takarodtak ki a folyosóra. talán az ördög kibújt a Grófnőből és őbelé bújt . amiket Esmeralda asszony produkált.Jobban fel kellett volna készülnöm . Éppen figyelmeztetni akarta őket. hogy magukkal vigyék az ördögök a pokolba. Ekkor vette csak magának a bátorságot. hogy megforduljon. hogy majd kiugrott a csuhájából.Mondd a neved. Talán egyedül kevés is vagyok hozzá. A sötétség néhány pillanatig feneketlennek tűnt. majd Tassan-lassan feltűntek az ablak korábban fekete négyszögében a behunyorgó csillagok. mintha karmok lennének. hogy majd belegebed. és feléjük fordult. 8.. és egyenesen őt vizsgálta kidülledt szemével. tízes ponttal jutalmazták volna a nagy nemzetközi sikoltozóversenyeken.Cristobal atya nem értette a dolgot. A kíváncsiskodók . Úgy érezte. majd kialudtak. . és a Grófnőt figyelték. amikor észrevette. . És soha életében nem állt még olyan közel ahhoz. Hirtelen eszébe jutott. . Ahogy a Grófnő szemével találkozott a tekintete. A villanykörték hunyorogni kezdtek. Cristobal atya egyetlen pillanatig azt hitte. mint ezúttal.ordított a többiekre.mentegetődzött. Ordítania kellene. démontól megszállt nőket. . szörnyeteg! Parancsolom.Ki vagy. Hiszen a szenteltvíz úgy égeti a bőrét. hogy a szobája kulcsában is tartalékol néhány cseppnyi szenteltvizet. . hallott ő már sikoltozni ördögtől. mintha a . hogy mutatkozz be! Ebben a pillanatban váratlan dolog történt. legalább beszélnie kellene. Ahogy a Grófnőre pillantott. sőt elmebetegeket is. szörnyeteg? . és már úgy a torka környékén járna. Onnan lestek be a nyitva hagyott ajtón át.tudakolta felé nyújtva a vaskrucifixet. Aztán fokozatosan kivilágosodott a szoba. Az atya kezében ekkor már ott lapult a végső fegyver . Olyan döbbenet ült a szemükben. de nem érzett rajta szarvakat.Vissza mindenki! Nem kellett soká ordítoznia. Nem volt tapasztalatlan csecsemő az alvilági hatalmakkal folytatott küzdelem terén. hogy a vele szemben állók arca egyetlen pillanat alatt megváltozik.a kereszt.. azokat a sikolyokat azonban. Ha nem is megy ki egyszerűen belőle. Villámsebesen a homlokához nyúlt. A többiek karéjban álltak mögötte. hogy a Grófnő ujjai lassan összegörbülnek. A Grófnő körülbelül másfél méter magasságban lebegett a pamlag felett. Cristobal atya döbbenten vette észre. és sikoltozni kezdett.Vissza! . úgy érezte. .és talán már a kinézete is az ördögé.jó néhányan voltak már a szolgálólányokkal együtt . soha életében nem állt még ilyen nehéz feladat előtt. Esmeralda asszony lassan a szájához emelte a kezét. Cristobal atya jéggé dermedt a rémülettől. mintha megindulna felfelé a gyomra.Váratlanul ért a dolog. Szíve olyan szaporán vert.

Az atya egyetlen pillanatig azt hitte. a Szentlélek nevében utasítalak rá! A sötét. amely elfoglalta a szoba egész hátulsó traktusát. Az atyának fogalma sem volt róla. bár nem fájt annyira.. tiszta volt a feje. a kolostorában. hogy a Grófnő merev teste a pamlaggal szembeni falhoz lebeg. hogy odahaza fekszik a cellájában.suttogta valaki az ajtó felől.Távozz! . . hogy emberi szem nem is volt képes követni a mozgását.Jól van. és ezer drótszál vékonyságú sugárra szakadt. .hajnal sugarai feszegették volna az ég kárpitját. akár démoni lény.Hol vagyok? .Úristen! . mereven.Ez egy. Amikor felébredt. de már nem volt ideje rá. csak egy fénykép. .örvendezett egy ismerős hang. aztán villámsebesen rátört a felismerés.Távozz tőlünk. Cristobal atya megdöbbenve látta.hallotta az atya Gerarda rémült kiáltását. majd hirtelen félelmetes formát vettek fel. .. már egy egészen másik helyen tartózkodott. hogy nem odahaza van.. Pedig a napkelte még olyan messze volt. mint egy levegőben úszó sétabot. atyám. Felemelt karral. Olyan sebesen csapongott a falak között. A festett mennyezetből azonnal kitalálta. koponya! Valóban az volt. hogy nincs szüksége semmiféle segítségre. Az atya kidugta a lábát a takaró alól. és akkorát csattant rajta. és mielőtt még védekezhetett volna. Az atya hatalmasat ordított. aztán a madár feléje csapódott. mint az eddig történtek a normális..Magához tért. .Jesszusom! . Louist látta az ágya mellett.Támaszkodjon rám. fogott rajta az átok. . Már nem hallotta a feltörő sikoltozást.Segítenél felkelni? . egyetlen szempillantás alatt elvékonyodott. megsimogatta az arcát. . akár ördög volt. ördögfatytyú! Mindörökre tűnj el. atyám? .. Nem volt kellemetlen a simogatása. amennyire illett volna.. A fény lecsorgott a falon.Itt van! Itt van a madár! Az atya egyre homályosuló szemei előtt felbukkant a sötét. kit ábrázolhat. Sátán! Távozz belőle. Néhány pillanatig azt hitte.Felébredt . Könnyedén és ruganyosan ült az ágya szélére a kalapját gyűrögető Louissal szemben. Louis föléhajolt. A korong a feje tetejéhez ütődött. Egy hatalmas fénykoponya. kezében a kulccsal végigvágódott a padlón. Mire Cristobal atya rápillanthatott volna. szárnyatlan madár megbillent a levegőben. 9. emberi értelemtől. mintha a keretéből folyt volna. A búb még ott lüktetett rajta.akarta folytatni az ördögűzést az atya. Cristobal atya a hang felé fordította a fejét. Óvatosan a fejéhez nyúlt. szárnyatlan madár. A Grófnő a koponya belsejében lebegett kidülledt szemekkel. és még magasabbra emelte a vaskulcsot. . A képből zöldes fény csorgott kifelé. .kérdezte számára is idegen hangon. ámelyen nem volt egyéb. A sugarak pokoli gyorsaságú táncba kezdtek. Talán a Grófnő anyját. . hogy beleremegett az agya. . miközben csodálkozva tapasztalta.

hiszen tudta rá a választ.Lassan indulnunk kellene.Látom. Ősz.Sietnünk kell. kapitány . feleslegesen? -Ez az éjszaka. ásót is hozott. szinte álmodozva mozgott.Csak négyen .. és tiszta lesz az agyuk. a szegényesen terített asztalnál csupán az álmos tekintetű Gerarda járkált kancsókkal és tálakkal a kezében. . lányom. . furcsa módon Senora Esmeraldára hasonlított. . Egyfolytában maga elé mosolygott. hogy észre . atyám. Odalent. Lassan. Elsőnek Aranzabal kapitány érkezett meg.Nem? Akkor melyik? .Elájult.Egy egész napon át ájult volt. Ezek szerint ez már a következő éjszaka.Nem fognak emlékezni semmire. atyám. Louis? A bajuszos paraszt megdörzsölte az orrát. Tegnap éjszaka hazaküldtem őket.Rövidesen megérkeznek.Még az is előfordulhat. hogy huzamosabban is ásnunk kell? . . hullámos haján megcsillant a villanykörték fénye. atyám. . .Minden megtörténhet. Aranzabal és Esmeralda.. nem az az éjszaka.Itt vagyok.Hol vannak a... Felébrednek.. atyám. Hamarosan itt a hajnal. kapitány.Gerarda jön még velünk. többiek? .. . Cristobal atya az ablak csillagokkal lyuggatott négyszögére nézett. .Hogy lenne messze. . .mondta a grófnő.Mitől? Meg sem kellett volna kérdeznie. hiszen telis-tele van szerszámmal a szerszámoskamránk.. és dúdolgatott is mellé valamit. atyám. Louis. . atyám? Az atya elhárító mozdulatot tett. . Felesleges volt. Cristobal atya ekkor vette csak észre. Sebaj! A küldetést akkor is teljesítenie kell! . .Mi történt velem.Tudom . mert még sok a dolgunk.hökkent meg az atya.. . Akárcsak a személyzeté.mondta. Cristobal atya kissé megzavarodott. Senora Esmeralda úgy osont be az ajtón. atyám . A Grófnő kissé csipkelődve szólította meg. amelynek a négyszögében már ismét ott világítottak a csillagok.Ön mit gondol.Mindannyian? .. Az ablakra nézett. mint a fehér papír. amikor rengeteg időt töltöttünk el.A.Foglaljon helyet. amelyet némi habozás után beállított az egyik sarokba. mint aki már rég megfeledkezett a kastélyt megszállva tartó szellemek jelenlétéről.Mindannyian jönnek? .Köszönöm. . Ezt már megszoktam: nem töri fel a tenyeremet. . .Gondolja.Azért az messze van még. Grófnő? . hogy Louis mögött ott áll a Grófnő is a falhoz lapulva: Kissé hervadt.Inkább a sajátomat használom.invitálta Gerarda. Louis ennek megfelelően nem is válaszolt. sápadt arcú nő volt. A kapitány tiszteletteljesen a Grófnőre mosolygott. Vállán rövid nyelű ásót tartott. . . A kapitány leült egy szabad székre. .bólintott az atya.És a többiek? .

De nem is érdekel. szüksége lesz rájuk? A Grófnő megvonta a vállát.Gondolja. és letette az asztal szélére. aki csupán egy szeletke sajtot morzsolgatott ritkás fogai között. csendben felemelkedtek. Gerarda ott.Járt már arra? . . Megszorította az övét helyettesítő kötelet a derekán.morogta Senora Esmeralda.Indulunk. atyám? Az atya maga elé nézett. remélem.Egészen jól. Néhány nappal ezelőtt még ő is tudatlan volt. Louis. Amikor aztán megszólalt. és fel sem emelte a szemét. lábán ugyancsak fekete sportcipő.Jól . szinte természetfeletti volt a mosolya. Cristobal atya ivott egy pohár vizet. Esmeralda asszony az asztalra hajította a félig lerágott combot. Esmeralda? Az asszony csak ette tovább a csirkecombját. és felállt az asztaltól.Még nem.Hogy van. egyedül Louis dugta zsebre a sajtja maradékát. de határozott hangon. sőt még a kapukulcsát is.. nem hozott szerszámot? . Senki nem kérdezett semmit. Barátságos. ezúttal azonban észre sem vették.sem vették. amit feltehetően Gerardától kapott. nem csinált nagy ügyet belőle.Felesleges. hogy megszólaljon a lelkében: 10.. .Szabadságra küldtem őket. Minden világos.morogta az asszony. a Grófnőhöz fordult. rámosolygott. Aranzabal kapitány félbehagyta kávéja szürcsölését. és készülődni kezdtek. Amikor Gerarda kérdő tekintettel benézett az ajtón. . . . Aranzabal kapitány bólintott. hogy valaha még. .Mikor indulunk. .Megtalálom. Aranzabal kapitány Senora Esmeraldához fordult. és egy csirkecombot majszolt. . Alatta könnyű. fekete szövetruha sötétlett. most pedig benne lakik a világ tengernyi bölcsessége.Akkor hogy találja meg az utat? . Ez máskor. Mivel Gerarda még valahol a konyha környékén szöszmötölgetett. a Grófnő megütögette a személyzetet hívó csengő gombját. . .Megnézte a térképet.Maga. Gerarda. .Nem tudom. szívem? Esmeralda asszony fel sem emelte a tekintetét. más körülmények között hallatlan udvariatlanságnak számított volna. . amikor az asszony már egy széken ücsörgött. A Grófnő csak akkor fedezte fel. .A személyzet? . .Nem. egyáltalán nem .Indulnunk kell . az atyára nézett. előttük vetette le fehér fityuláját és fehér kötényét. majd amikor csak Gerardát látta a háttérben. amely az úrnő és az alkalmazott viszonyát meghatározza. Várta a csengőszót. vagy éppen elnéző mosolyra.Rövidesen. . .mondta halk. és némi habozás után kivette belőle az ereklyét. Az atya a zsebébe nyúlt. semmi nem emlékeztetett arra a türelmetlen.

csupán a kis Andrade gyerek. trópusi eső verte a környéket. Cristobal atya nem kérdezte meg.. Nagy szemű. . Agyonázunk ebben az esőben.aztán egyszerre csak a temető bejáratánál találta magát.Gerarda.Akkor is mennünk kell! . Louis felemelte az ásóját.. 11. .Álljanak meg! . A környező erdőkben riadtan hallgattak az állatok. hogy ő maga nem látta. atyám! .Ott ült a síron Bartholomeo.Azt hiszi. menj vele.Majd én elmegyek értük..Ön vissza akar még ide jönni? . . hogy vállára kapott egy ásót . barna csuháját. . amikor Aranzabal kapitány kérdő pillantást vetett rá.Majd visszajövök értük.Tudom . . . Nem késlekedhetünk. Esmeralda asszony utolérte az atyát. Odakint eközben beborult a ég.Akkor induljunk! Olyan gyorsan érték el a temetőt. Gerarda bólintott. . hogy az atya és Gerarda ott állnak mellettük. Cristobal atya csak arra emlékezett. Egyikőjük sem lepődött volna meg különösebben.Még sosem jártam elhagyott temetőben. Nehezek.No de..Menjünk be.mondta. mintha el sem indultak volna. Persze az utóbbi nem adott elégséges magyarázatot arra nézve. Hol vannak innen a fejfák? Az atya sem tudta. A többiek is ott álltak mellette az esőben ázó. Észre sem vették. lucskosra áztatva vastag. ha az égen vágtató. Louis nem is olyan régen még azt mondta. Biztosan megtalálj uk. Talán elvitték valakik tűzrevalónak. és a villámokat nézték. .mondta az atya. .Rendben. hol a gardrób. hogy hova tűntek.Van esőkabát a gardróbban? .. cikcakkos villámok hirtelen koponyaformát öltöttek volna. Látom magam előtt. honnan tudja. . hogy valaha is. . és a süppedt sírhalmokra mutatott.morogta az atya..Nem tudom . Aranzabal határozott mozdulattal a temető sírjai felé lendítette a kezét.. ide-oda bóklászott a sírok között.Majd később . Arra riadtak. vagy az erre kószáló vadállatok döntötték ki őket. atyám. kérlek. és a sötétség mélyébe bökött vele. és egy összeaszott vi- . karjukon esőkabátokkal. . Az ismét megeredő eső az arcát verte.Csak egy perc az egész . .kiáltott rájuk Cristobal atya.intette türelemre az atya. . . Cristobal atya.szólt rá a Grófnő.Az ásók? . nyomorúságos földkupacokat nézegetve. hogy valaha is.Talán. befolyt az esőköpeny nyakán. azt sem tudja.kérdezte felhúzva a szemöldökét Aranzabal kapitány. vállán az ásójával. . csak az eső dobolt az óriási faleveleken. hogyan került a kezébe . Esmeralda asszony lehajolt. és lehúzzák a zsebem! . hogy múlik az idő.Ahányat csak akar.azt sem tudta pontosan. A többiek a kapuföljáró fölé emelt tető alá álltak.

Csodálatosképpen nem hallottak mennydörgést .Kikkel? .örvendezett. . Hittek abban. Az atya és Louis munkához láttak.Ez az! . hogy elönti az öröm. . . lapátoljon! Gerarda kezében gyufa sercent. Pedig nem különbözött.Én élőkre gondoltam. Merthogy a halottak néha kimozdulnak örök lakhelyükről. . Úgy látszik. . Louis úgy bukkant fel mögöttük. .lelkendezett a Grófnő. mintha másképpen is különbözött volna azoktól. Észre sem vették.Itt nincsenek gyerekek. akik emlékeznek a halottaikra. és kivette Esmeralda asszony kezéből a csokrot. Kinyújtotta a karját..Megtaláltuk! Az atya érezte. hiszen az állandó villámfényben ragyogni látszott a temető. . Majdhogynem felesleges volt a világítás. a gonosz szellemek nem mernek beosonni a házba. mint az árnyékuk. majd néhány másodperc múlva felcsillant egy viharlámpa fénye. atyám. amit kerestek. mintha csak vakondtúrások lettek volna. mintha bizony ő lett volna Bartholomeo.hívta őket a Grófnő.A gonosz szellemekkel. Az atya megcsóválta a fejét.Mégiscsak idetette valaki őket. Aranzabal kapitány mögöttük állt.kérdezte az atya. Louis pedig óvatosan rátette a csokrot egy sírra. Ha az ablakba teszik őket. Karját az ég felé tárta a zuhogó esőben.Hát micsoda? . s amikor né- . .Ez nem virág. hogy a halottak ne kelhessenek ki a sírjukból. .Megtaláltam! Egyszerre indultak felé az esőfüggönyön át.Ezt itt például csak nemrég tehették ide. Tőle várta a további utasításokat. ha a Grófnő kiáltása fel nem rázza őket. és inkább csak meglazították vele a talajt. gondozatlan sírhalom volt.Itt ült Batholomeo.mintha a természetet uraló erők csupán a világítást tartották volna fontosnak. mint a többi. . . Megnézegette. Ok maguk is úgy érezték. vannak még.Sokkal több. .Azok valóban.Jöjjenek ide! . . . kapitány.büszkélkedett Louis. hogy már nem kerülgetik a sírhalmokat rájuk tapostak. mellette Aranzabal kapitány és Gerarda. .Halleluja! Csodálatosképpen egyikük sem kételkedett a Grófnő szavaiban. . Benyomták az ásójukat a földbe. A fehér bogyó visszakergeti őket a sírjukba. .Halleluja! . . Ugyanolyan fűvel benőtt. A Grófnő a temető közepén állt. Ezért hozták ide a bogyókat. amikor a vihart fújta a katonákra! . majd megrázta a fejét. .El is repültek tőle rendesen! A Grófnő az atyára nézett. Úgy néztek egy még a többinél is besüppedtebb sírra.A bogyó szembeszegül velük.. mint hinné.Bogyók. Különben elvinnék a gyerekeket. nincsenek. hogy a Grófnő valóban megtalálta. és az élők között téblábolnak. hogy egy lépéssel ismét közelebb kerültek a feladat megoldásához.Ássunk! Maga. . Ez pedig nemjó dolog.rágcsokrot émelt fel az egyik halomról. Cristobal atya befejezte a hallelujázást. Fehér bogyók. aztán elhajított ásója után nyúlt. Talán tovább is folytatták volna a társalgást a zuhogó esőben.

gyorsan kilapátolta az egyre növekvő gödörből a földet: Ekkor ismét rájuk zuhant valami. .Egy gyerek csontjai. micsoda. Gerarda bólintott. .Egy gyerek . aztán felsóhajtott.mondta Louis.Elolthatod a lámpát. maguk a csontok világítanak.csatlakozott hozzá az atya is. Louis! Louis bólintott. majd legvégül a koponya. . kipotyogtak belőle a sárgás csontok.Katonakabátot . . és csak akkor szólalt meg. aztán nem foglalkozott tovább a kérdéssel. Merthogy valamennyien látták: van valami az ócska köpenyben. hiszen alighanem csak egyetlen lapátot hoztak magukkal. .Bontsa ki. A bajuszos paraszt alig néhány centiméternyire előtte forgatta az ásóját. Osz.Ruhát . hiszen érzi! Minden sejtje azt kiáltja. hogy nem láttak mást a gödörben. . lányom. Teljesíteniük kell a feladatot. amikor Senora Esmeralda keresztet vetett odafent. Semmi kivetnivalót nem talált benne. Soha semmiben nem volt még annyira biztos. Az atya néhány pillanatig azt hitte. Louis óvatos kezében sárgásan fénylő csontok villantak. és a gödör pereméről lenézett rájuk.Nem tudom .Az hol van? Nem látom sehol. de aztán rájött. Az atya egyszerre csak azt vette észre. A medence.Itt kell lennie! .dörmögte Louis. a lábszárak. . és elfújta a lángot.hallotta hirtelen Louis hangját. Itt nincs. . .Eszerint megölték a katonák. hogy az esőfelhők valamikor elvonultak.hány pillanatra abbahagyták az ásást. s immár a csillagokat és a holdat látja maguk felett. .mondta határozottan a Grófnő. Valóban katona.Milyen ruhát? .Semmit sem tudok. és bontogatni kezdte a foszladozó szövetet. Minden különösebb megilletődés nélkül néztek a csontokra.Bartholomeo . . Mégiscsak megölték volna? . Éppen ezért mérhetetlen csalódással töltötte el valamennyiüket. Louis piszkálgatta még egy kicsit a földet. . . Hiszen az csak melléktermék volt: nem őket keresték.Megvan! Aranzabal kapitány abbahagyta a lapátolást. és még ő is lapátot tart a kezében.mondta az asszony.Nincs. mint abban. hogy kis híján derékig áll a gödörben. amiről nem tudták. Ahogy Louis szétterítette a gödör alján. a bordák. hogy Gerarda lámpájának a fénye törik meg rajtuk. . Istenem. esővizes haján holdsugarak csillogtak. .biccentett az atya.Tudom . hogy itt kell lenniei . hogy ott kell lennie valahol. Louis hosszasan nézegette a maradványokat. Louis közben végzett a kabát kibontásával. .Állj! . még mindig jól látszott a paroli csillogó aranya. méghozzá tétovázás nélkül.vagy rendőrkabát volt: szürke posztóból készült. s bár a föld alatt töltött évek alaposan megkoptatták.Ott kell lennie! .kérdezte a Grófnő. akárcsak Afanzabal kapitány. Az atya az égre pislantott. hogy ez lehetetlen.sóhajtotta Louis.mondta Louis letérdelve a gödör aljára. .Mit találtak? . .Vagy rendőrét. Egyetlen pillanatra az agyába villant.

dörzsölte össze elégedetten a kezét Aranzabal kapitány. .Lépcső! .. Beszúrta az ásóját a sírgödör fenekébe. atyám? . szárnyatlan madarat. Egészen addig.Ne. szürke. hiszen mindanynyian azt akarják. megemelem. és kis híja volt. . atyám? Az atya ekkor már nem bírt magával. Fehér. a deszka kiröppent a fűre. aztán maga járt elöl a jó példával.Tovább. Louis! Louis gyengéden lefogta az atya ismét csak rúgásra lendülő lábát. Előbb csak egyetlen deszkát találtak. Vigyázzon. . hiszen ez Bartholomeo.Akkor már nyomon vagyunk . A deszkalap felemelkedett a levegőbe. Louis! Louis kiemelte a második deszkát. . Bartholomeo? Az atya lihegett.hallották a fejük fölül a Grófnő követelődző hangját.Hol folytassam. Egyikük sem vette észre a felettük lebegő. Néhány rúgással a gödör oldalfalához terelte a csontokat.Valamenynyien ott akarunk lenni.Gyorsan. hogy nem rázta meg.Ugye nem haragszol rám. aztán még egyet. Igazuk van. -Folytassuk.Lépcsőt találtunk! . Kiderült. Louis! .türelmetlenkedett az atya. kőből készített lépcső csillant meg előtte a holdfényben. . . . kidobom! A fejek eltűntek a gödör fölül.Gerarda! Mégiscsak gyújtsd meg a lámpát.tolta félre Louist az atya. hogy ennyien beférnek egy szűk sírgödörbe. Már itt is van a kezemben. hallgattak a hegyek. atyám.Valamennyien le akarunk menni! . . atyám. és kupacba rakta a csontokat. . Az atya nem hitte volna.Mindjárt kibontom a végét.Ki megy előre. hogy a sírnak deszkából van a feneke. Megvárta. gyorsan. amíg az összerakja a csontokat. .Azonnal. . A fent maradottak összegyűltek a gödör szélén. de már nem sürgette Louist. Az atya a falhoz húzódott.Folytasd. Né- . . atyám! Az atya és Louis igyekeztek. Némaságba borult körülöttük a világ: hallgatott a temető.Majd én .nyögte Louis. A koppanást csend követte.törte meg a csendet odafent a Grófnő. . még az őserdő is hallgatott. amit ő. Az atya a lassan feltáruló lyuk fölé hajolt. majd még egyet. és némán biztatták őket. amikor megpillantja! Az atya megtorpant. majd a harmadikat. atyám .Letérdelt. Nincs joga megfosztani őket az első pillantás örömétől.Vigyázzanak.Mi a helyzet. atyám! Halk huppanások hallatszottak. . amíg az atya ásója alatt nagyot koppant valami. .Igenis. 12. .kiáltott rá Louisra. Bartholomeo csontjai mellé. Louis? .Meg kell találnunk még virradat előtt! Igyekezzenek. lányom! .Folytasd! . . és tovább ásott. atyám! . alatta másik gödör rejtőzik: talán egy másik sír. mint Krisztus a vargát.kiáltott felfelé Louis.

A király ül a trónján. Látta. . Cipője talpa alig-alig érintette a követ. föld alatti katedrálist találnak odalent. segíts. sírkamra méretű szobácska közepén állt. behunyt szemmel a láda fedeléhez érintették az ujjukat. Oldalai szürke. A Grófnő leroskadt a legalsó lépcsőfokra. Félelem. mint zuhanó ejtőernyős. Hátha roszszul csináltak valamit. Csalódás. és megtörölgette a homlokát. sikerült! Hála legyen néked. mintha ismerős terepen járna. Az atya válaszolni akart. és a fedele sem volt művészi alkotás. Sikerült hát. A Grófnő nagyot sikoltott. lecsepegtek a sír aljára. mert azt hitték. induljon! . Látja? A mélybe vezet. Cristobal atyának az jutott az eszébe. és egyfolytában sikoltozott. rá Bartholomeo csontjaira.Istenem! Hát megtaláltuk végre! Könnyek csorogtak végig az arcán.. Valahogy nem ilyennek képzelték a találkozást. még Gerarda is a lámpájával. Látta. A Grófnő a levegőben úszott karjait kitárva.Érzem. Talán azok méltatlanokra pazarolták a bizalmukat? Istenem.hallotta Cristobal atya Louis hangját. atyám? .lihegte.hány pillanat múlva már odalent voltak valamennyien. Az atya előrehajolt. Mintha sietve. hátha rosszul értettek valamit. ami után annyira vágytak. Olyan fürgén haladt lefelé a simára csiszolt lépcsőfokokon. Nem hullott le a földre: csupán csak annyira csusszant oldalra. Ekkor már egyikük sem sikoltozott. . Cristobal atya a falhoz dolt. könyörgök.mennydörögte az atya magasra tartva Gerarda lámpáját. hogy. monumentális épületet. és bedughassák a kezüket rajta. kopottas kőből készültek. hogy úgy legyen minden. . két tenyere közé szorítva a fejét.. csalódás és félelem kerítette hatalmába őket. majd földöntúli örömmel az arcán visszahúzza. amit két angyal hoz.Itt van! . itt van! Az atya egyelőre nem érzett semmit.Ott. adjuramisten. mert megcsapta őket a bizonytalanság lehelete. tenyerükön pedig ott fénylett az. és közben mosolyognak.Induljon. Esmeralda aszszony mellette lebegett. de ekkor váratlan dolog történt. . A fedél hangtalanul félrecsúszott.Hol a lépcső? . várja a koronát. majd felemelkedett a lépcsőfokról. . Az atya feléjük fordult. ahogy szeretnénk! A kőláda kicsiny. a levegőben lebegve.Biztos benne..kapta szája elé a kezét a Grófnő. amely méltó hozzá. Amikor nem sokkal az utolsó lépcsőfokon túl megpillantották a szegényesnek tűnő kőládát. Az angyalok két kézzel fogják a szent ereklyét. hogy benézhessenek a nyíláson. hátha elszúrtak valamit. . Mindenség Ura! A két nő a sáros talaj felett lebegve elérte a kőládát. hogy királyok koronázásának emlékére készített freskókon látott már hasonló jeleneteket. . Vele együtt sikoltott fel Esmeralda aszszony is.Istenem! . atyám. előre! . hogy a két asszony behunyt szemmel dugja be a kezét a ládába. . rakta volna össze elhajigált darabokból a készítője.. Valahogy úgy tartotta a kezét a két asszony is. hogy a többiek is bizalmatlanul bámulnak a kőládára.Isten nevében.

besétált abba a boltba. akkor nem lehet nagy baj. egészen új szupermicsoda. s a szomszédok is megfelelő távolságra voltak tőlük. Arra a kérdésre pedig. nincse a háznak kísértete. hogy éjszakánként lánccsörgésre ébred.ezekhez viszont némi felár kalkuláltatik. Miután a régi kipurcant . hetekig caplatott ingatlanügynöktől ingatlanügynökig. Hatalmas épület volt.Egy átlátszó.bár ebben a korban a lányok még mosolyogni is képtelenek valamire.akik Dél-Amerikába költöztek a lányukhoz. egyáltalán nem. Az eladó bólintott. Az bólintott. Csak annyit mondott az eladónak. hogy vagy megérinti valami. Továbbá ne is reménykedjék Mr. amit a kezében tart.némelyiket több is . kerítéssel.ha lenne. amelyet szellemek látogatnak . Lennon Gettysburynek már a kezdet kezdetén ellenszenves volt a ház. Bár azért neki mégsem tetszett. Valami egyszerűen hozzá irányította a kezét. Így övék lett a ház. és az ára sem észveszejtő. és kirakott elé vagy negyven darabot. hogy miért nem. amikor meglátta . Lennon megvette. hogy két kellemes ember . s első látásra valóban olyannak is látszott. hogy ki volt az előző tulajdonos. mint az övék. El tudja képzelni. Ha valaki megkérdezte volna tőle. Lennon csak úgy tréfásan megkérdezte az ügynöktől. amelynek a kirakatában csak úgy hemzsegtek a borotvák. kerítésével és a szomszédaival együtt. Mindenképpen olyannak tűnt. zöld repkénnyel befuttatva. Cavanagh és felesége .legutoljára . Az ilyenek többnyire Angliában találtatnak. Lennon megszemlélte a házat. nagy kerttel. Taylor azt a választ adta.Jim Taylor . Például így volt akkor is .méghozzá egyetlen pillanat alatt . míg végre megtalálta álmai otthonát. mibe kerülhet . ezért bocsátották áruba a házukat. vagy befalazott hullára lel valamelyik sarokban. és azóta boldog vele. hegyikristályból csiszolt koponya.Mr. hogy jót választott. A titkok háza 1. aligha tudta volna racionális okát adni. hogy oké. hogy villanyborotvát kér. amely éppen megfelelő egy olyan családnak. benne lenne a papírjaiban. hogy el lehetett volna rekeszteni velük a Delaware folyót. Ezt a kifejezést is ő használta először a házra. ami a szüleinek is tetszik. és jóval drágábbak. vagy nem. és azt felelte. Mr. Ő megfogott egyet. Ez a mosoly fegyverezte le végül is Lennont. és futólag elmosolyodott. Amikor aláírták a szerződést. hogy bizonyára nincs . Persze nem valamilyen fizikai érintésre kell gondolni. nemhogy egy jó szót szólni róla. Joan maga kereste. Gyerekkorától fogva olyan. Ha a lánya így mosolyog a házra.amikor a villanyborotváját vette. tekintettel arra. amikor megpillantotta a házat. Gladys néhány pillanatra megfeledkezni látszott erről a törvényről.megvonta a vállát. Természetesen olyan házat is tud ajánlani. csakhogy ezt a világ minden kincséért sem merte volna bevallani Joannek. és azt mondta: ez az. Annyi volt belőlük. hogy nem tudja. mint ez itt. Gladys is mosolygott. Az ügynök . A többi borotva pedig továbbra is ott várakozik gazdájára a boltban. kertjével. Gettysbury abban. aztán azt mondta Joannek és Gladysnek. hogy a kísértetjárás emeli az építmény értékét. merthogy az ilyesfajta házaknak lenni szokott. a lelkét kell hogy megérintse egy tárgy.

hogy ötvenmérföldnyire lakott tőlük. amennyit szerettek volna. milyen volt az. ha tudják. Gladys tehát ott maradt Caroléknál. Gladys éppen nem tartózkodott otthon: felesége gyengéd unszolására Lennon beleegyezett.éjfélig biztosan . A végén még a szomszédok feljelentenék őket csendháborításért. kicsit úgy érezte. így sajnos nem találkozhattak annyit. amikor egyszer Chicagóba küldték eltussolni egy rendkívül kényes sikkasztási ügyet. .óh nem. Idegesítő lehet az állandó lánccsörgés és huhogás éjszakánként. Lennon és Joan pedig évek óta először élvezhették az egyedüllét örömeit. hogyan lehet ilyen marhaságokra gondolni ebben a racionális világban. Még ma is beleborzong abba az éjszakába. hogy a születésnapjára meg ne hívja Gladyst. hogy kiszámolja: pontosan hármat. Bár. így aztán elterjedne róluk. másik iskolába járt. Akkor. hogy hány estét töltött az elmúlt tizennégy év alatt . hogy öszszeférhetetlen fráterek. Lennon meg is számolta magában.csupán izgalmasnak tűnt egy egyedül eltöltendő éjszaka. micsoda. ha buli után az ágyban még kifecserészhetik a történteket. És ami azután következett.és különben is átkozottul jó dolog.kettesben. amikor elkezdődött valami. Azt persze így sem mulasztotta el. Ahogy visszagondolt az akkor történtekre.egy vállalati bulin ismerkedett meg Gladysszel . akiknek nincs helyük a közösségben. A hűtőszekrényhez sétált.ennyi telt el Gladys születése óta . Nem kellett megerőltetni az agyát. s ő magával vitte a feleségét is várost nézni: Lennon kinézett az irodája ablakán. Márpedig ez azzal járt. hiszen a buli sokáig tart . amiről egyikőjük sem tudta. amikor kettesben voltak rajta. a brit történelemből közismert személyiség kísért? Ezt aztán végül is elmondta Joannek. 2. kivett egy palack ásványvizet. ami azt illeti.. amelyek a negyvenötödik emelet magasságában szálldostak a folyó felett. falazniuk kellene a szellemnek. A vitorlást. a lényeget nem felejtette el. Talán még érthetetlenebb lett volna.Istenen. vagy mintha akkor. azokról is le tud mondani. már nem is emlékszem rá. mintha a lányuk zavarta volna őket bármiben is . és egyszerűen kiszárad tőle a torka az izgalomtól.s azóta gyakorta felhívogatták egymást. amelyben egy.. Nekik természetesen nem szabadna felfedniük a lánccsörgés titkát. hanem egy ismeretlen párral. mi az. A családnak hasonló korú lánya volt . amelynek éppen akkor tört ki a korlátja. és a szürke felhőket vette szemügyre. hogy egy ismerős családnál töltse az éjszakát. amikor Joan meg én. Pedig azért emlékezett. Szóval semmi kísértet. Carol kedves lány volt. lecsavarta a kupakját. mint a békés kísértetektől. csak egyedül Joannel. Bár néhány apróbb részlet kétségkívül belefulladt a múlt vizébe. és nem értette. Ő a maga részéről sokkal inkább tart a sorozatgyilkosoktól vagy azoktól az átkozott terroristáktól. Mintha a moziban látta volna. egyáltalán nem . Vasárnap este volt.az a kastély odaát. amikor ! . Két hónapja laktak már a házban. csupán az volt a baj vele. és jót ivott belőle. Joan megcsóválta a fejét. Természetesen nem azért. hogy akkor ott is kell aludnia. semmi lánccsörgés. hogy nem is velük esett meg a csoda.

ő pedig lassan elfelejtette a lányt. aki ismerte a lány egyik barátnőjét. Lennon tulajdonképpen nem is tudta. A hajó természetesen nem ismerőseik tulajdonában volt . hogy Gloria eljegyezte magát egy pilótával. s aki elintézte. Hogy hogyan történt. nem kapkodja el a dolgokat. hogy óvatosan bánik vele. Kicsit talán stréber is lehetett. Az volt a lényeg. Joan . hogy ki az ünnepelt. Csak az ostoba laikusok gondolják. Őszintén szólva ettől azért tartott egy kicsit . Bizonyára a távolság is komoly szerepet játszott benne. Lesz türelme kivárni. mindenesetre valaki valahol hibázott egyet. még egy másik Lennon Gettysbury is ott lett volna velük a fedélzeten. hogy ez lett a végzetük. Fiatal pénzügyi szakember volt.ez azonban a diploma megszerzése után elenyészett. hogy a kesztyűtervezés legalább annyira fontos tevékenység. ami a szívét nyomja. és ivott egy újabb nyelet vizet. Igaz. hogy Joan is ott lesz a bulin. hogy a kapcsolatuk úgy leült. Ha egyáltalán terem majd valamit. hogy valamennyiüket meghívják egy.a világ legnagyobb rendezője . aki kellemes holdfénynél. hogy kitűnjön a többiek közül. elrejtőzve. később aztán valahogy mégis abbamaradt a dolog.az történt. ahogy kellett. de akkor éppen nem ért rá saját és mások lelkével törődni.a segítségére sietett. Joan egy közeli cégnél dolgozott. és szóba állhat vele. és tulajdonképpen nem is akarták visszatekerni a gombolyag lefutott szálát. És akkor a véletlen . még esténként is hazahordta az anyagokat. mint az űrhajók tervezése. megpillantotta Joant. Lennon el is határozta. bár mindenki előtt ott állt a lehetőség. és egy kulcslyukon át kukkolta volna saját magukat. a kikötőben horgonyzó jacht fedélzetén rendezendő partira. nem ront ajtóstól a házba. Ennek megfelelően aztán nem sok ideje maradt a lányokra. Bárki kibérelhette. és a házasságot is tervezgették. Joant egyik kollégája segítségével sikerült becserkésznie. később már nem lehetett. és megpróbálta visszaidézni annak az estébe hajló délutánnak minden csodálatos percét. a hullámok lágy ringatása mellett óhajtotta megünnepelni életének valamely fontos dátumát. Ő ennek megfelelően is viselkedett. hogy fontosságát tekintve bármilyen különbség is létezne a kettő között. kesztyűket tervezett. egyetemi évei alatt volt egy komolyabb kapcsolata .azt hallotta. senki nem tudja. Elmosolyodott. hogy másnap reggel elsőként számolhasson be ennek vagy annak a fióknak a problémáiról. hajtott. amíg az idő megtenni a maga gyümölcsét. amire azt is lehetett mondani. Később Joan elmagyarázta neki. hogy Joan meglehetősen éles nyelvű. Gloria közben férjhez ment.amolyan bulihajóként működött. s minél magasabbra kapaszkodjék a szamárlétrán. s bármennyire is furcsának tűnjön.amolyan kollégiumi kapcsolat . felettesei szerint nagy jövő állt előtte. mint részeges Joe az első whisky után. és mit ünnepelnek. Bár a banketten még örök hűséget fogadtak egymásnak. ahova déli szendvicsét fogyasztani járt. lévén hogy megbízták egy újonnan létesítendő fiók vezetésével. és kirepült az életéből. pedig hozzá hasonlóan fiatal és viszonylag tapasztalatlan újoncokat nem szoktak ilyen feladattal megbízni. Kicsit szomorú lett tőle. Aztán egyszer az étteremben. Egyszer csak kapott egy értesítést. és nem sokat teketóriázik kimondani. Lehunyta a szemét.

Joan nem mindennapi zsákmánynak tűnt. fekete kosztümben volt. és egyetemi éveiről mesélt Lennonnak. mint az általában szokásban volt. mert a kikötőben frissebb a levegő. mégsem volt az a bugyuta szőke nő típus. és bemész. amikor végre rádöbbentek. hogy megjutalmazza Lennon Gettysburyt egy igazi. miért hoztál össze ezzel a gyönyörűséggel. és a lassan kelő holdat nézte.felehetően a kesztyűtervezés rejtelmeiről . akin látszott. esetleg több a szúnyog. amelyhez hozzáértette ennivaló kis hátsóját. és megvárják a többieket. miközben úgy ugrándoztak kosztümkabátkája alatt a keblei. Joan tehát nekidőlt a korlátnak. akik a büféasztalokat készítették elő: Joan és Lennon a fedélzeten maradt. aki nagy lelkesedéssel hallgatta. Mivel ekkor már fél hét felé járt a idő. Joan a korlátnak dőlt. hogy irányítani akarja a sorsát. nem csak sodortatni magát az élet hullámaival. kiderül. Ami pedig az alakját illeti. az maga volt a csoda. s az ő öltözékére sem lehetett panasza senkinek . A lány háttal a tengernek a korláthoz dőlt és mesélt. mint másutt. úgy döntöttek. mintha vidám táncot lejtettek volna a kelő hold és a lemenő nap tiszteletére. hogy milyen félreértés áldozatai. Testéből kellemes illat áradt. Mások viszont nem voltak ott. és kellemesen langyos szellő borzolta a hullámok hátát. Nos. rossz hajónál keresgélnek. hogy sok-sok év türelmes szolgálata után fityiszt mutat a tu- . mert az élet nagy rendezője bizonyára jobban kedveli a páros előadásokat a tömegjeleneteknél. hogy néhány diszkrét pillantást vessen a lányra. Szép volt az arca. ha úgysem lehet az enyém? Valami mintha azt sugdosta volna a fülébe. hogy már csak ez az egy van belőle . majd arra gondolt. mint a finom sütemény: ott illegeti magát a cukrászda kirakatában. Annak rendje és módja szerint össze is találkoztak a hajó fedélzetére vezető palló előtt . Eközben azért arról sem feledkezett meg. és háromnegyed hatkor már a hajónál ácsorgott a kikötőben. ami azt illeti. szőke a haja. A dolog pedig úgy történt. És ott ácsorgott Joan is. A nap már igencsak a horizont felé igyekezett. akit ugyancsak hat órára invitált a sors keze. Lennon bólogatott. felsétálnak a fedélzetre.amikor már megismerkedett a buddhizmussal . miközben verejték gyöngyözött a homlokán. hogy valaki este nyolc óra helyett délután hat órát írt a meghívójára. hogy bizonyára korábban kezdik a bulit.később . Istenem. A hajón csupán két-három pincér tartózkodott. majd jókat nevettek.Joan elegáns. talán azért. és elhatározta.karmának nevezte a jelenséget.a kirakatban .amikor is a korlát. A sors azonban vágott egy fintort. hogy megvegyed. Megvonta a vállát. hogy Lennon nem is nagyon mert rájuk nézni. amikor megkapta. kék a szeme.és az is tizennyolc napos. A sors akarta úgy.tétováztak egy darabig. amikor aztán összegyűlik rá a zsebpénzed. Nem volt Barbie-babás. hogy olyan ez a lány. hogy nem mennek sehova. lágy és friss süteménnyel. vagy egyszerűen csak ott az a szokás. Lennon még Csodálkozott is. azt hitték. inkább amolyan skandináv szépség. úgy döntött. A viszonylag szűkre szabott fekete kosztüm alatt olyan idomok feszültek. és Lennon érzékeit rabul ejtve magyarázott valamit .

cirka három méter mélységben . Ami ezután következett. kedves arcú fiatalembert látott maga mellett. hogy mi a fene is történhetett vele. a fene se tudja. majd maga is levetette mindenét és becsavaródzott egy pokrócba. ronggyá szakadt .mondhatni. két kemény kebel és két lágy kar között találta magát. Vajon hogy a fenébe tudta a vállán felvinni a magatehetetlen lányt anélkül. amíg a kezébe nem akadt Joan haja. amilyet talán még soha nem érzett. Amikor Joan eltűnt a vízben . Joan lelkét ekkor olyan melegség járta át. hogy húzd már ki a nőt. hanem ahhoz a vaslétrához. Talán a tenger felől érkezők fogadására szolgált. Kirántotta Joan fejét a vízből. Pincér ezekben a percekben szerencsére egy sem volt a láthatáron. az sem az ő tudatos tevékenysége volt. Napok múltán. amikor felriadt. amelyek nem érkeztek meg kellő időben. amely a jacht oldalán végigfutva a vízbe vezetett. majd a jelek szerint nem a part felé húzta az ájult lányt. Lehet. akárcsak ő. Egyetlen pillanatig arra gondolt. és feltehetően Abuzaidnak. Mindenesetre ezen a lajtorján húzhatta fel Joant. mintha nem is ő lett volna ő.teste is tele volt horzsolással.és még kiáltani sem volt ideje. Mintha egy sors által felbérelt sellő dugta volna a markába. hogy az ő kezei végezték.lajdonosnak. mígnem a muszlim mennyország tele van jobbnál jobb . öltönyét alaposan megviselte a mentés . Amikor Joan később kinyitotta a szemét. abban biztos volt. hogy így kelljen megszabadulni tőle! A következő pillanatokban aztán már ugrott is. te balfácán! Lennon . bedugta egy ágyba. Hogy miképpen történt a dolog. az is megérne egy misét . Mint később kiderült. se beszéd: berántotta maga mellé az ágyba a szundikáló fiatalembert. amit tett.talán a sors nem engedte leleplezni magát . miközben átfutott az agyán. mint a kereszténység. mi történt vele. Belevetette magát a vízbe. Csakhogy nem emlékezett.felcipelte Joant a fedélzetre. de hogy az agyát nem ő irányította. valamennyien kigyalogoltak a partra valami ládákért. teát főzött neki. és egyszer azt magyarázta neki. elszörnyedt a mentésnek még a gondolatától is. mezítelenre vetkőztette.ha emlékezne rá. Pontosan tudta. becipelte a lányt egy kajütbe. és szép hátraszaltóval behullott a hullámok közé.mindenesetre csak később gondolt rá. hogy alighanem már a túlvilágon van. merthogy a keresztény túlvilág csupa éneklés és imádkozás. ahogy visszaemlékezett rá. hogy olyan öntudatlanul cselekedett. Annyira azért nem viselkedett hülyén. de azért megúszta valahogy. hogy ne zuhanjanak vissza? Igaz. és addig-addig kotorászott benne. majd se szó. és hogy Lennon Izé megmentette az életét. Lennon Izé.nem kis nehézségek árán . az egyik fiók pénzügyi vezetőjének lesz igaza. Mélylélektani tanulmányt lehetne írni róla. Megitta a teát. hogy az iszlám sokkal reményteljesebb vallás. hogy mit tett. A keblek és a karok gazdája tök meztelen volt. hogy miért nem . a hetedik mennyországban. aki iráni származású lévén. Lennon dermedten állt. Mert teaivás közben hirtelen rátört a megvilágosodás. hithű muszlim volt. egy csésze gőzölgő teát és egy csukott szemű. bóbiskoló. Joán pedig éppen egy kesztyűtervezős mondát közepén megtántorodott. Azt is mutatott és kettétörött.

majd fél év múlva megtartották az esküvőt. hogy Joan is ugyanezt teszi. egyetlen szóval. . mert visszaemlékezett rá. Vagy mégis? Mindenesetre vett két üveg pezsgőt. Csak éppen a homár hiányzott a kosarából. és nincs senki a közelükben? Maga számára is meglepő módon úgy mondta ki. Lassan már sötétedett odakint. amikor homárt evett. Talán egy új kesztyű tervrajzát.hogy. senkinek nem tűnt fel Lennon kissé extravagánsan szakadt öltönye. A szoknyája oldalán látható tenyérnyi hiányosságot nem vette észre emberfia . hogy a sors keze hamarosan ismét csak matatni kezd körülöttük.. Kéz a kézben hagyták el hajnalban a hajót. Nem mintha Gladys bármikor is bármiben akadályozta volna őket. Ezek szerint mindketten belefulladtak a tengerbe! Még végig sem tudta gondolni. Hogy meg kellene ismételniük azt a tízegynéhány évvel ezelőtti mámoros éjszakát. Carol apjának. bizonyára igaza volt Abuzaidnak. hogy mindketten ugyanarra gondoltak. hogy vajon mi ilyenkor a teendő.. ahogy Gladys kitette a lábát a házból. Végérvényesen Lennonhoz költözött. amikor fülcimpáján érezte Joan lágy ajkát. Lennon végigdolgozta a szombatot . ahogy lányok előtt még soha. A lány ajka megvonaglott a fülcimpáján.Mit csinál egy lány és egy iu. elment kesztyűt tervezni. Táncosnők mulattatják egész álló nap az életben megfáradtakat. Bár közel voltak a büféasztalhoz... Gladysért eljött a kocsi. drágám? . hogy nemrégiben. kiütéseket kapott tőle. lágy köd kezdett leereszkedni a fákra. ugyanakkor többen is megdicsérték Joant szorosan testére simuló ruhájáért. . s szüntelenül szól a kellemes zene. Mire felkeveredtek a fedélzetre. majd Joannel szemben beleült egy bőrfotelba. Lennon üdvözletét küldte régi barátjának és egykori főnökének. aligha hitte volna el..csajjal. Joan felemelte abból a kis füzetkéből a fejét. . aztán.majd fejét a tenyerébe hajtva gondolatban szervezni kezdte a feleségével eltöltendő estét. Ha valaki azt mondta volna Lennonnak.Igen. Joannel együtt visszasétált a házba. Másnap reggel Joan. ha egy ágyban fekszenek mezítelenül. . ha megsejti. mint rendesen. amelybe éppen belekörmölt valamit..egy rendkívül sürgős jelentést állított össze .minden bizonnyal Joanében. Zenét azt nem hallott ugyan. estétől kezdve azonban már nem ott lakott. Itt fekszik valakinek a karjában .. hideg homárt. mivel egyedül maradtunk. . ahol eddig.kezdte némi izgalommal a hangjában . kaviárt. mégis kissé elkéstek a vacsoráról. és meg sem álltak Lennon lakásáig. Keményen. Mennyire meglepődött volna. 3. de ami a csajokat illeti. amikor az integető Gladys a kocsival együtt eltűnt az utcácska sarkán. Talán csak az gondolkoztatta volna el icipicit.Arra gondoltam..Akkor csináld! Hát valahogy így történt a dolog.ezt különben a raktárból származó gázmelegítő lángja okozta. és egy izgatottan felcsukló hang a fülébe suttogta. katonásan. a buli már javában tartott. Lennon bekapcsolta a világítást az álkandallóban.

..Arra gondoltam.... majd megtudod! Megfogta Lennon csuklóját. hiszen nem gyújtottak villanyt. Sötétnek kellett volna lennie odabent.. gyertya. és csúfolódva nézett rá. . Lennonon áthullámzott a vakrémület. hogy. és mégsem volt egészen sötét. talán a házvezetőnő tovább maradt egy kissé. hogy kinevessen. akkor viszont mi a csodáért hozta ide Joan? Bedugta a fejét az ajtón. Lennon várt egy kicsit.. No nem mintha elnyűtt. hogy a hajón. Még azon az áron is.Egyedül bizony. .. hogy visszautasítson. lenyomta a kilincset... Lennon egyetlen pillanatig arra gondolt. és előretessékelte Lennont. amit mondania kellett.mondta Joan..Úgy gondoltam...Gyere! Lennon tétován feltápászkodott. és Joan szemébe nézett. Joan lecsúsztatta az öléből a füzetecskét a padlóra. Eszerint Joan is számon tartja. Rövid szoknyácska volt rajta. ne! Csak azt ne! Ne hagyd. amit jó lenne elkerülniük... csak nézett rá azokkal a fénylő szemeivel. Joan szeme ugyanolyan túlvilági tűzben égett.. miegymás.És hogy.. a nagy.Lennon meglepetten figyelt fel rá. közeledik annak az évfordulója. Egy kis kaviár. hogy gyerekes és szentimentális hülyének nézzen! Joan megcsóválta a fejét.. A konyha közepén. Joan félrehajtotta a fejét. széles konyhába. s ahogy lábait keresztbe rakva félig elfordulva ült a karosszékben.Arra gondoltam. hogy Joant mintha kicserélték volna estére. Lennon úgy érezte. . .. talán.. Ez kissé felbátorította Lennont.. hosszú tervezőirodai csatározások után már bizony nem égett olyan élénk fénnyel a szeme. .. és feléje nyújtotta a kezét.. Ez valami egészen új korszakot nyitna az életükben. és a halkan nyikorgó falépcsőn levezette a tágas.. .Igen? . . ovális asztalon két gyertya égett - . fáradt vagy lompos lett volna bármikor is . talán pezsgő. hogy. mint akkor..Azt mondtam csak. beledilizne. amikor kilopództak a hajókabinból. Istenem.Mire gondolsz? . nagyot nyelt és folytatta. ha Joannek valamiért nem tetszik majd az ötlete. Lennon rövid tétovázás után belépett a konyhába.. A szája piros volt és kicsattanó.. Nem tartotta ugyan valószínűnek. .csak éppen néha... az maga volt a csoda. Lennon kicsit elpirult. mint régen. És az icipici szarkalábak a szeme sarkában.Hova? .. mi lesz akkor. hogy egyedül maradtunk.Három nap híja . most. de mégis..kérdezte komolyan Joan. álmodik. hogy. Most azonban valahogy minden máshogy volt. kellene egy kis murit csapnunk.. . nemcsak ő. a dolgot. felállt. ha lemond. és azt hitte. De már mondta is.Gyere. ha nem tudnák megismételni azt az éjszakát. majd amikor Joan nem mondott többet. egyedül vagyunk. A konyha ajtajánál elengedte a kezét. .. meg kellene ünnepelnünk.

. homárt. . A tizenöt méteres kis medence csodálkozva villogtatta feléjük a tükrét. készen rá. a melléhez szorította Joant. mint régen. ő azonban ragyogó szemekkel eltolta magától. hallod! Akkor sem kérdezgettél! Lennon bólintott.Lennon .Ez. majd szépen homorítva a drága.Joan! Jól vagy? Az asszony szemei felpattantak. hát maga itt? Ki hitte volna. nem elektromosak . mi is volt akkor rajta. villák és pezsgősvödörben pezsgő. Joan szemei végleg kitisztultak. Át akarta karolni az asszonyt. . és szürke cipőt húzott hozzá.... majd a falhoz úszott vele. Lennon nem tiltakozott. és a szemét zárva tartotta. Elkapta a haját. Újra elmosolyodott. Az asszony azonban ismét eltolta magától. .mondta. Joan lehajtotta a magáét. .Hol a. hogy ma este egy régi. keresni kezdte az asszonyt. Fél óra múlva a konyha bejáratánál találkoztak. aztán csak annyit kérdezett: . Joan azonban megelőzte. amelyen szükség esetén ketten is elférnek. majd ismét elkapta Lennon kezét.. Megkereste a feljárót.. Mi a fenét akarnak itt ilyenkor. Joan szűk.át kisétáltak a vízhez. Így aztán felöltötte egyik csíkos öltönyét. és kivitte Joant a zuhanyozókabinokhoz. és kimászott vele a partra. és töltött egy pohárka pezsgőt mindkettőjüknek. Joan arca fehér volt. Megszorította Lennon karját. belecsapódott a vízbe. Aztán bevallotta.Tudom. amikor legfeljebb már csak a mosómedvék járnak hozzá inni? Lennon megállt a medence szélén. csakhogy már nem emlékezett valami jól rá.hökkent meg Lennon.Gyere! A már általuk csináltatott-kis üvegfolyosón. . . kések. A kabinok előterében ott állt a széles faágy. Bár a forgatókönyv egészen mást kívánt volna. majd Joan halkan megszólalt. Lennon másodpercekig csak csodálkozást látott bennük.Juhhéé! . mint a karikacsapás. pezsgőt.mellettük tányérok...Mindent a maga idejében . .Ne kérdezgess. koponya? .Nem így volt. Elmosolyodott. oké? Innen már minden úgy ment. Ahogy belecsobbant a vízbe. Egy húron pendültek. ez. mint a kiskacsa a félméteres kukac láttán. hiszen én is.igazi gyertyák. . mondott valamit Joannek. . Lennon tudta. Joan behúzta a konyhába. hogy ő is vett kaviárt.. és magához húzta Joant. Lennonon egyetlen pillanat alatt áthullámzott rémület. amikor meglátta Lennont.kiáltotta Lennon.Előbb felöltözünk. . Vad öröm .. kedves ismerőssel találkozom? Kedves izé. magához húzta. . fekete kosztümöt vett fel. fekete kosztümjében. mint akkor a hajón. mit kell tennie. Valaki megsúgta nekem. és hogy mindezeket az emeleti hűtőben rejtette el. szép. Lennon is igyekezett.Én pedig Joan vagyok.. .Micsoda? .Nos? Lennon csak hápogni volt képes. elmosolyodott. és gondolkozás nélkül utána ugrott. hogy megtaszítsa.segítette ki Lennon.Ó. Joan elégedetten nézett végig az asztalon. Joan.

ritkák már az olyan pillanatok.hullámzott át rajta. Keze kutatva futott végig az asszony testén. Most azonban egészen más a helyzet. mint akkor. hogy beugorhasson vele az uszoda vizébe? Bizonyára nem lelkesedne érte. Akkor még kis művészpalánta volt. Miért is ne lenne az? Feltámadó lelkesedéssel az asszony után nyúlt. egekbe csapott a szél által felvert tajték. Aztán a csend. mint aki azt sem tudja. . Lennon az ágyhoz ballagott. Joan végignézett rajta. Ezután ő kapta le magáról a ruháit. igahúzás után öltözzön ünneplőbe. hogy ki vagy purcanva. ha sikerült kidöglesztenem téged. Az ágy hajóvá változott. szeretetre vágyó. amikor bebizonyíthatná neki. Akkor is ennyire ki voltál purcanva? Lennon bólintani akart. még a csacsogó hullámok hangját is hallotta. Erezte. de abban a pillanatban feltámadt benne a dac.Mit csinál egy fiú és egy lány. Mit szólna hozzá. aki éppen csak visszatért a zuhanyozókabinból.Hogy vagy. Sirályok rikácsoltak. És Joan is. 4. Villámsebesen a lelke mélyére nézett. hogy még mindig a régi. hogy levegőt is alig kap tőle. de hát elvégre ő sem az a hétköznapokban. hajókürtök sírása úszott a levegőben. Akkor bármenynyire is akarta a dolgot. nagyon is rosszul. bebújt Joan mellé a takaró alá. Nagy csend. majd a fehérnemű. hogy Joan most is éppen olyan forró. Jóval később Joan odabújt Lennonhoz. Még hogy ő ki lenne purcanva? Rosszul ismeri őt Joan. hogy képes rá. Amikor a cipőjétől is megszabadult.Akkor még nem lehetek annyira öreg. amire képes. amikor észrevette. de már szomjat oltó újbor volt. . amely úgy az ember fejébe száll. Szebb és lelkesebb. akkor még kissé karcos. de gyorsan! Lennon pár másodperc múlva valóban azt hitte.tiltakozott. és nincs senki a közelükben? Lennon a fülébe súgta az egyetlen megfelelő szót. amely ott ringatódzott alattuk. csak legyintett egyet. . Joan felnyögött. elég tapasztalatlan volt ahhoz. Más szóval. ha arra kérné. hogy egy sohasem gondolt időutazás részese. amikor először feküdtek le egymással. Mintha évtizedet fiatalodott volna. amelyben első éjszakáikat töltötték. ma pedig igazi zamatos bor.Pedig én úgy látom. veszekedés. . aki a saját stílusát keresi. Lennon megérezte Joan hangjában a vágyat. és még nem meri átadni magát az érzéseinek . ha együtt fekszenek egy ágyban. hogy kihozzon magából mindent. hogy szeretné megismételni a játékot. és magához szorította. . Előbb a kosztüm került le Joanról. tök meztelenül. hogy egész napi munka. de . Igaz.mára azonban már igazi mesterré nőtte ki magát. és leültette a szélére a víztől csepegő asszonyt. Az asszony még szorosabban tapadt hozzá.Akkor csináld. hogy Joan gondosan megvetette az ágyat: azt az ágyneműt tette rá. Keze villámsebesen mozgott. iu-e vagy lány. . mint akkor. és úgy gondolta. Lennon? Lennon nem válaszolt. Joan felnevetett.Nem vagyok kipurcanva . s amelyet már inkább csak kegyeletből tartottak meg.

beugratás? .kérdezte sokat sejtetőn. hogy elinduljon a medence felé. Akkor még tökéletesen magamnál voltam. Huncut is volt a tekintete.. A szeme mosolygott.Valamilyen koponyáról beszéltél. Lennon értetlenül nézett szétázott ruhájára és furcsa formát öltött cipőjére. mit mondtál. hogy mi a fenéért mennek a medencéhez. . . legjobb.Joan eltolta magától.hogy emlékszel-e rá. Az asszony gyönyörűen ívelt szemöldöke felcsúszott egészen a homloka csúcsára.Úgy gondoltam. . Négykézlábon állt az ágy közepén. . -Tehát. szívem? . ha nem ismétlem meg őket. de. Éppen ki akart kászálódni az ágyból.Miről? .Mit mondtál. Joan. .. füléhez érintve a száját.. De veled együtt. . hogy. .Olyan furcsa volt a szemed.Hát azt nem muszáj.nyelt egy óriásit Lennon . amikor valóban átröppentem egy másik dimenzióba. Lennon.Azt . valami koponyáról. miközben a fürdőpapucsát kereste.Vegyem fel a cipőmet és a ruhámat? Joan elnevette magát.. . az orra is.Nem tudom.Ne nagyképűsködj.Az egy órája volt . és rámosolygott.Adjuk meg a módját. . Az asszony csípőre tette a kezét.figyelmeztette Lennon. Lennon tudta. .. amikor hirtelen az eszébe ötlött valami. hogy a régi módját. darling. mit mondtál. minden nélkül? . hogy volt..Egyáltalán nem az . ami akkor szokott előbújni.. ..Persze hogy furcsa volt..suttogta Joan. ha nagyon nem tetszik neki valami. . Lennon megkönnyebbülve felsóhajtott. amikor kimentettelek a medencéből? Joan éppen nem figyelt rá.Hát. hogy nem kell felvenned őket. mintha egyetlen pillanatra elveszítetted volna az eszméleted.Minden nélkül.Egészen pontosan? . Engedek annyi könnyítést. csak éppen a szája szegletében jelent meg egy icipici ránc. hogy be kellene fogni a száját.Mint az imént. . Az asszony pajkosan megfenyegette a mutatóujjával. meg nem is.A módját? .mondta az asszony.tiltakozott Lennon.A vízben . szívem.Na ja . .Figyelj csak. annál is inkább.hökkent meg Lennon. amikor. az csak később volt. Lennon megvakarta a feje búbját.. .Akkor úgy.. ahogy egy órája volt. .Mondhatok valamit? - . hol volt éppen a kezed? . .. amikor kihúztalak a medencéből? Joan megvonta a vállát.Lennon? . szívem: Olyanokat mondtál. Lennonnak egyetlen pillanatra az a gondolata támadt. hogy rövidesen ismét hallani fogom valamennyit.Hiszen éppen arra készülök. . de valami miatt mégsem fogta be. Joan megfordult. Arra véletlenül nem emlékszel. . mert erős a gyanúm.Ez valami. . Emlékszel rá. .

megvárja. kincsem? .türelmetlenkedett Joan.Jól van . Istenem. felrántotta az ágyról.Jól van. éppen erről álmodozott a mai estével kapcsolatban. nem jelent semmit.. engem pedig a frász kerülget. ahogy te arra a koponyára vagy mifenére. valami mást mondott a felesége. hogy megfutamodj. .mondta tárgyilagos hangon Joan. . majd elegáns hátraszaltóval eltűnt a vízben. . . drágám. .Visítani fogok. Lennon tudta.Az az érzésem. Az. hogy Joan diákkorában versenyszerűen tornászott. .Akkor hát figyelj. mint a malac.ellenkezett Lennon. és elégedetten végignézett rajta. . Az asszony megfogta a kezét. akkor megtapsolja és utána ugrik.Sikítani fogok! . hogy egy szerencsétlen.Kész vagy.Nana! . . Elvégre félre is érthette a dolgot. parlagon heverő asszony vagyok.Nana! .Persze . hogy egy évtized elmúltával is képes lesz ámulatba ejteni. ahol csak nagyon indokolt esetben szokott markolászni. Tudod. hiszen valóban a karjában feküdt. becsöngetek az ajtajukon vagy kővel beverem az ablakukat. mit. Azt gondolom. Elégedetten elhúzta a száját. 5. . hogy megkérdezte. Pedig azt nem teheted meg velem. Lennon? Lennon volt olyan hülye. Meg kell tudja ország-világ. Ha Joan eltérhetett a hagyományos koreográfiától. azt azonban nem sejtette. .. . Pedig nem értett félre semmit.Pedig én úgy érzem. amíg Joan felbukkan.! . . akkor csak nem elégszer. . átrohanok minden szomszédhoz. . hát miért nem ezzel kezdted.Dehogynem . te meg menekülni akarsz.. hogy itt állok felturbózva..Epedve várom a pillanatot .Eszemben sincs! . a képükbe ordítom.emelte fel az ujját Lennon.mondta Lennon.Erre ne is gondolj.A hagyomány az hagyomány.. hogy Joan mintha icipicit elájult volna. Lennon odaállt az asszony mellé. hogy akármit is mondott a felesége. és arra gondolt. kincsem! Joan megperdült.Úgy. aztán megmarkolta ott. csinált egy flikk-flakkot a medence partján.. mintha vissza akarnál táncolni. mit csinálok akkor. Így. akkor ő is eltérhet. Gyerünk! Elhatározta magában. és ki emlékszik már rá.Dehogy akarok! .biccentett Joan..tiltakozott Lennon.Ó. . hogy a gyerekeik is otthon vannak-e. . Akkor már inkább ne mozduljunk tapodtat sem. csak ürügyet keresel rá. akkor éppen hol volt a keze? A koponya pedig biztosan tévedés. Lennon az asszony szájára tapasztotta a tenyerét.nyelt gyorsan egyet Lennon. nem törődöm vele.Mi lesz már? . mindörökre magába temeti. kedves? Hülyeségeket beszélsz összevissza. a férjem még az évfordulónkon sem. amelyet éppen ölnek. azt értette félre. Hogy jutottál erre a gondolatra? . Ha minden álma így válna valósággá.Jössz vagy vigyelek? Joan Lennon képébe mosolygott. tök meztelenül.

Nem úszott a víz alatt. kissé lelógva róla. Lennon mint az őrült vetette rá magát. és maga felé rángatta az asszonyt.! A következő pillanatban már repült is. akár többször is átússza víz alatt a medencéjüket. az első. nem fújta fel a képét.elkapta a haját. Lennon látta. keble alig-alig mocorgott. hogy ott lebeg. Istenem. Amikor aztán éppen csak kinyílt a szája. majd általa is megmagyarázhatatlan okból. hogy menjen és nézze meg. . előbb mesterséges légzést akart neki adni. aztán eszébe jutott a Baywatch valamelyik részlete. gyere. . szétterülő hajjal. Gyere. Jézusom. Joan! Még kérdezgetés közben elhatározta. gyere. Tölcsért csinált a tenyeréből. csak lebegett a vízben.közvetlenül Joan mellett . Karl felesége volt. az a fiókvezető.semmit sem csinált. hogy ugyan mi történhetett volna. Lennon hatalmasat ordított. kincsem! Csak akkor kezdett nyugtalankodni. Ő lebegett így a vízben. Lennon szemei előtt egyetlen pillanatra Karl Ritter bukkant fel. Joan! Dugd ki a fejed kislány! Joan azonban nem hülyéskedett. Joan! Joan azonban hallgatott. Joan kiváló úszó.Mi a fene történt..A hétszentségit. hogy ha Joan csak tréfál vele. Joan becsukott szemmel feküdt. kérlek. Várt még egy kicsit. amikor érezte. így Lennon fél szemmel rá tudott pislogni. Joan.. valahogy nem fűlik a foga az effélékhez. aki megölte a feleségét. Csak lebegett tovább a szétterülő hajkorona alatt. mi történt náluk.nyilván kiesett belőle a csat. akit észrevett. de azért volt benne némi élet. nem rugdalózott . Belecsobbant a vízbe . kirángatta a medencéből. amikor Joan egyáltalán nem mozdult.. Joan? Ez igazán nem szép tőled. és nagyokat ordított. lefektette a medence melletti kőlapokra. hogy szétterül a haja a feje mellett . hogy Joan teste ernyedten lóg a karjában. amely hátul összefogta. amióta Ritter feleségét megpillantotta a medencéjükben. Belefojtotta az úszómedencéjükbe. és ha eleresztené. Joan. És mégis. Amikor éjszaka felkeltette. ha nem embernek. hogy aztán felé spriccelje a vizet. . csak nem történt valami baj? Aztán azon nyomban meg is győzte magát. Lennon szívét vasmarok szorította össze.Csípőre tette a kezét és várakozott. és a fejét sem dugta ki a vízből. akkor bizonyára sellőnek született volna. Az asszony feje már a vállán nyugodott. .. . Szorosan elmarkolta a boká- . és keskeny kis patakban víz kezdett kibugyborékolni rajta. Akkor mert csak Joan arcába nézni. kiáltozni kezdett. Ott lebegett a víz alatt néhány centiméternyire. akkor alaposan leteremti érte. Gyere. Hiszen már majd egy perce. kincsem! Joan azonban nem jött. arccal lefelé. jól vagy? Mondj már valamit. viszszasüllyedne a víz alá. hallod? Halálra rémíted az embert! Azonnal abba is hagyta. Elmagyarázza majd neki.Mondj már valamit. és a fejére állította Joant. hogy csínján kell bánni az ilyen ostoba tréfákkal.Joan! Ne hülyéskedj már. Joan! Mi van veled? Magához szorította az asszonyt.Joan.

.. Lennon szívéről a Himalája gördült le..Szarul vagyok. mi történt. Állati szarul érzem magam. ..Várj. Lennon tehetetlenül széttárta a karját. innen.. . Joan? .Pedig megcsináltad. Kezébe fogta az asszony kezét.. Ám Joan nem hagyta annyiban a dolgot. Közben arra gondolt. amíg. Lennon. hogy szájból szájba lélegeztethesse. krákogott egy sort.. Csakhogy.. mert meg sem moccantál. értsd meg .Valóban bent voltam a medencében. Mármár. Joan. de az asszony eltolta magától.Te löktél be a vízbe..Hát. de az asszony leintette.próbálkozott.. Lennon. . Lennon meghökkent... Az asszony hallgatta-hallgatta.Nézd. ... . Lennon? Szemrehányás csengett a hangjában. az a meghitt hangulat már nem tér vissza közéjük... mint egy szatír. Lennon! .ját.Állj! Maradj még egy kicsit! . kezdenek rossz irányba fordulni a dolgok. visszajöttél.Na látod.Nem emlékszem semmiféle flikk-flakkra. ahol érte: . Lennon csak akkor hagyta abba. Olyan sebesen ugrott fel. .. ebben is tévedsz.. Már nem is tudnám megcsinálni.Belöktél.Várj egy kicsit. .Hogy emlékszel? .. és fejbe ütöttél.Igen-igen! Így történt. Akármi is lesz a vége.Fejbe vertelek? Hiszen.kérdezte Lennon.Én másképp emlékszem .Pedig te voltál! Lennon úgy érezte..Fejbe vertél.. Azt hittem.Miért mondasz ilyet.Miről beszélsz. el nem magyarázod. .. de ostoba is vagyok.Mit csináltál velem. .. . és mesélni kezdett. Egészen.Addig egy tapodtat se. de csak azért ugrottam be. amilyen egyáltalán nem .. . Öklendezett. és kinyitotta a szemét. -Menj. hogy úgy álltál a medence szélén. Még arra is emlékszem. és megcsóválta a fejét. ..mondta. amikor csuromvizes vagy? . Joan. Gyorsan el is hallgatott. fejbe ütöttél! És a tarkómat is..Joan. Joan azonnal okádni kezdte magából a vizet. bent sem voltam a vízben! Joan felkönyökölt. hogy lőttek az estének. Istenem. . . istenem... és csókolta. majd nagyokat rántott rajta. Lefektette az aszszonyt egy kiterített lepedőre.. utánam ugrottál. határozottan emlékszem rá.emelte fel az ujját az asszony. méghozzá jó adag. . vagy mi? Lennon szívére szorította á kezét: .. de akkor éppen nem. . Nem szoktam ilyesmivel dicsekedni. . azonnal idehozom a köpenyedet.Hogy úgy? . amikor Joan nagyot nyögött. végül megrázta a fejét. Lennon.Hogyhogy mit csináltam? . rajtam fekszel. aztán gyanakvó tekintetével ismét célba vette Lennont. hogy belöktél..Jézusom. .

Ne tégy úgy. a villanykapcsoló-szekrényhez rohant. hogy Joan szét akarja verni vele a fejét. akartalak volna.Miért.Valahova elrejtetted .tátotta el a száját Lennon. . . Ettől a pillanattól kezdve másként virágoztak a fák. amelyet az elmúlt napokban cserélt ki egy szerelő. Lennon csak akkor vette észre kezében a vascsövet. mi történik itt?! .. Lennon egyetlen pillanatig azt hitte.Hova? . Lennon! Itt látom magam előtt! Lennon megdermedt a rémülettől.Joan. hiszen nem is voltam annyi ideig a vízben. Te meg akartál ölni engem. hogy még egy döglött legyet is észre kellett volna venniük a vízben.Hiszen ha akarnám. Úgy ragyogtak a fények.kérdezte vissza tétován. Igenis egy halálfejes maszkot húztál..Tehát beismered? . .Ne közelíts.Hol van az a rohadék maszk? Joan belekukucskált a medencébe. miért? . .Amelyiket feltettél... Eltűnt az egyikben.Bizonyára a vízben. Úristen. A vascső ott lógott ugyan a kezében. Joan szerencsére nem ezt akarta.mondta kategorikusan Joan.Hogy miért fojtogattál! . Lennon! Lennon Gettysbury leroskadt a kőre.Aztán kimondta azt a mondatot. istenem! . . utánam ugrottál. annak a zuhanynak a darabja. amikor már egészen a közelébe ért. amely megváltoztatta a világot.Micsoda? . hogy.Miért hazudsz.Akkor most hol van az a maszk? .mondta az asszony a vascsövet szorongatva. és még a csillagok is másképpen hunyorogtak a fejük felett.Belelöktél a vízbe. De én akkor is rád ismertem.. hogy fojtogattál. ne ismerjek rád.Már mindenre emlékszem . Hosszú. megölni? .Milyen maszk? . hogy bármikor elvehette volna tőle..Éppen most mondtad..Mutasd meg. és teljes világítást adott az uszodának. és a tenyerei közé szorította a fejét. Lennon? . Inkább adj valami elfogadható magyarázatot! Lennon széttárta a karját.Ha ezt tettem volna.Miért akartál megölni. Halálfejes maszk volt. de olyan ügyetlenül tartotta. .. hogy hol! Lennon felugrott. csak akkor ugrottam utánad. nem végzek félmunkát mondta meggondolatlanul Lennon. ... .jellemző egy félig megfulladt kesztyűtervezőre. és felé futott. Joan felemelte a csövet a feje fölé. Lennon? . rozsdás cső volt. ismét feltűnt a láthatáron. más illata lett a kellemesen langyos éjszakai szélnek. .Akárhova.. mintha nem tudnál róla. A gyilkosok már jó előre eltervezik a .sírt Lennon lelkében a félelem. most is megölhetném! De miért tenném? Úristen. .Dehogy ismerem be! Nem ismerek be semmit! .mondta vészjósló hangon. hogy rosszul vagy. Amikor észrevettem.. .Milyen magyarázatot? Mire? . És hol van az az átkozott maszk? . aztán fojtogatni kezdtél. Villámsebesen elkezdett futni a kabinok irányába. kérlek. Istenem. . Lennon! . hogy ne ismerjek rád. . Időm sem lett volna.. majd mielőtt Lennon bármit is tehetett volna. ..

Istenem. ha mendemondák terjednének el róla. ájultan terült el a medence mellett. Aztán azonnal Joan után kellett kapnia. hogy Lennon összerezzent tőle. mert már akkor is rajtad volt. amit egyszer a moziban láttak. .. aztán kiült a medence szélére. .. Lennon felvette. hogy Joan skizofréniában szenvedhet. aki el akarta tenni láb alól a feleségét! Gladysról már nem is beszélve.Azt. Házasságuk első évében látták. Például olyanok.immár úszónadrágban . A szóbeszéd gyorsan terjed. visszament az úszómedencéhez .. rá a csempére.. Miért vagyok meztelen egyáltalán? Nem akarok veled soha többé. Úgy. hogy Joan alszik. Ezen az estén azonban Joan sztrájkba lépett. Meg akartál ölni. Még csak az hiányozna. Valami nőről volt szó.? Eh.. függönylebegéssel. Semmiféle maszkot. ahogy egy üres lakásba költözik be az ember. és gondolkodni próbált.. egész karrierjét veszélyeztethetné. Még egyszer megtette ugyanezt. Ha egyáltalán képes bármiféle magyarázatra is. mivelhogy annyira sajnálja azt a szegény nőt. Ettől kezdve aztán az a szerencsétlen nő nem önmaga volt többé. vagy halálfejet nem talált odalent. azzal mentegetődzve. Lennon felemelte a kezét. 6. mint Ritter a feleségét.. fel akarok öltözni. akkor csakis Joan magyarázhatna meg egy-két dolgot. de hát egyáltalán. Szemei kifordultak.. Az ő feladata lett a másik igényeinek a kielégítése. akit az a rohadék belefojtott a fürdőkád- . vagy hogy megtörtént az. horrorral. vajon mi történhetett Joannel? Hívjon talán orvost? De mi lesz akkor. aki a halott nő férje volt valaha. Hogy magyarázza meg a lányának. sejtelmes aláfestő zenével. Lennon? Kihullott a kezéből a vascső..akár még Joan kihullott hajszálait is megszámlálhatta volna. Annak pedig az volt a leghőbb vágya. már halott nő lelke. s aki egy biztosítási csalás kedvéért eltette a nejét láb alól.. hogy ujjal mutogassanak rá a háta mögött: ez az a pasas. amikor először ruhástól beugrottál a vízbe? .gyilkosságukat. Ahogy meggyőződött róla.Persze. Nyilván már korábban kinéztél magadnak egy rejtekhelyet... a fenébe is. minek következtében rémisztő gondolatok bukkantak fel a fejében.Mit akarsz ezzel mondani? . Egy életre tönkretehetné a családját ezzel az ostobasággal. Tovább törte a fejét. hogy ő minden huncutságra képtelen. Beledugtad a zakód zsebébe. hogy akkor is valami koponyát emlegettél. tele ajtónyikorgással. mint a bunda. Hol a zakód? Különben. mert a cső után az asszony is a kőre zuhant. mi az ördögöt akarna megmagyarázni? Ha magyarázatról van szó. Észre sem vette. hogy folyik a könny a szeméből. Lennon. Mit vétettem én neked. és centiméterről centiméterre haladva átvizsgálta az egészet. Akkorát csörrent. hogy a megszállott ölje meg azt a pasast.beleereszkedett a vízbe. Izgalmas kis történet volt.Várj! Emlékszel. A legapróbb részletek sem kerülték el a figyelmét . amikortájt elalvás előtt még soha nem mulasztották el a nagy ágycsatákat. akibe beleköltözött egy másik. és lassú léptekkel elindult vele a hálószobájuk felé. ha neki is megismétli képtelen vádjait. térdére fektette a fejét.

bizonyos értelemben. mivel vádolta az éj szaka. .Lennon.. amivel dicsekedhetett. Jóságos Isten. . Hajóroncsokat. . . Ilyen pedig volt bőven. mint az éjszaka nagy részében szokta. lyozni? Joan ránehezedett a mellkasára.. Éppen felé fordította az arcát. az emberi agyat senki nem ismeri.Joan kitakaródzott.. rontottam el? . Joan nem beteg! Nem skizofrén. senki más. hogy fájdalmában felszisszent. drágám! . nagyon haragszom rád. . közszemlére téve mindazt. hogy nagyon szégyellem magam? Lennont elöntötte a gyengédség. és a neki tetsző időben visszaöklendezi. Joan szomorúan megcsóválta a fejét. mint a mormota. Kinyitotta a szemét.Hát. Joan komoly tekintettel nézett a képébe.. drágám... . Néhány pillanatig aludt csupán..Tessék?! Joan olyan hirtelen vágta bele a könyökét az oldalába.. Még akkor is meg volt győződve róla. Már azt hittem.ba.nyögte ki valahogy. Pedig tévedett. Arról. hogy megünnepeljük az évfordulónkat.Hogy. he? . . Mi az ördögöt mondjon neki? Mit lenne a legjobb mondani? . olyan. Megrázta a fejét. .szorította magához..De. Mivel meleg volt odabent . mint a tenger: benyel valamit. hogy fel ne ébressze. és csakis ő lakik a testében. majd felemelte az ujját.. hogy valami az orrát birizgálja.. Ebben olyan biztos volt. Gyilkosnak tartja-e. csak nem ennek a filmnek az emléke kísérti Joant? De hiszen száz évvel ezelőtt látták! Persze előfordulhat bármi.. amikor arra ébredt. kicsim? .talán kissé magasabbra állította a hőmérsékletet a kelleténél . hogy nem tudtad volna megakadályozni. hogy egyetlen pillanat alatt hideg veríték önti el a testét. Átfutott rajta a vakrémület. majdnem gyilkosnak vagy mifenének? Gyilkosnak. Érezte. mintha rossz alvó mellé bújt volna. szegény asszony! Bizonyára visszaemlékszik rá.Ne mondd nekem.Nem arról volt szó.Megakadá. Tudod. azért ezt nem kellett volna. és elhessegette magától az ostoba gondolatokat.Elrontottad a bulinkat. Vagy legalábbis azt hitte. és még az oldalába is belekönyökölt. A torkába szorult gombóctól csak nehezen tudott beszélni.Miért. hogy áll vele.Lennon. döglött állatokat. tényleg azt hiszed. és Joan tekintetével találkozott a pillantása. mint még soha semmiben. Lennon sírni szeretett volna a fájdalomtól és a csalódottságtól. Hiszen azt sem tudja. . . hogy meg akartalak fojtani! . Istenem. kedvesem. aki megölte az álmait? Addig nézegette Joan gyönyörű arcát. strandpapucsokat. Olyan óvatosan bújt be Joan mellé az ágyba. Vigyázva... 7. bármit. és rosszkedvűen megfenyegette. amíg elnyomta az álom.Csakhogy itt vagy megint.És? Megünnepeltük? Lennon kétségbeesetten nézett Joan szemébe. . Pedig felesleges volt az aggodalma: Joan úgy aludt.Úristen.

Még egy üveg pezsgőt. Mint akkor... Joan a torkához kapott. Belefúrta a fejét a párnájába.És? Lennon megvakarta a fejét. Semmire. hogy olyan messze jár az igazságtól.Nagyon be voltam rúgva.. Egy üveggel. ..Inni?! .. semmi mást. és csak úgy kérdezte a párnán keresztül. Köszönöm. hogy megtalálta a kiutat. A paradicsomban . . hogy kiütöttem magam. Valami azt súgta a lelke mélyén. .Azt mondtad. hogy jutott eszedbe ilyen baromság? Lennon becsukta a száját.Az a részeg nő te voltál.Jókedved volt . én annyira.Óriási voltál.Szóval nagyon . Lennon.Lennon.Fürödtünk. Ezt mondta. hogy semmi másra nem telik az erejükből. Lennon? Lennon mereven maga elé nézett. . . de annyira szégyellem magam. kicsim. és bólintott. hogy megvetetted.. ahogy akkor. .Egy egésszel . mint amilyen messze a Mississippi folyik a Himalájától.És.Akkor nem is csoda.. mit kell ilyenkor csinálnom! Szerencsére Joan megoldotta a problémát.nem voltál tökjózan. .Kimentettelek. . lelkes voltam? Lennon sóhajtott egy nagyot: .Jézusom! Én? Egy egész üveggel? .. .Mit hittem én? Hogy meg akarsz fojtani? Jézusom.. amikor már majd annyira fáradtak lesznek a sz_ erelemtől.bólintott Lennon. Úgy. szívem. Uramisten. Ráadásul olyan szépen kértél. igyak? .Megtörtént. amelyre annyira vágyott. . . Adj tanácsot. hogy vissza szeretnél kapni valamit az akkori hangulatból. Csúcs. . bébi.Pezsgőt. de semmire nem emlékszem. kicsim. Miért hagytad. Aztán egyszerre csak megkönnyebbült. . és Lennon felé fordította az arcát.. . .De te is hibás vagy.Inni kértél. amit kell. ruhástól ugrottunk a vízbe. A pezsgőt és a kaját akkorra tartogatták.És aztán? .Mit tagadjam .mondta felbátorodva Lennon. Az asszony csüggedten hátrahanyatlott a párnájára.Fürdés után lefeküdtünk a kabinok elé az ágyra. .Felkapta a fejét.És aztán? .Te képes voltál egy részeg nővel.Hogyhogy mit csináltál? Azt. Ezért.Aztán.Képes voltál és hagytad. . hogyan? . mit csináltam én? . mennyit ittam? És mit? ..suttogta az asszony.És? ... .Úgy értem.? . Fürödtünk mi egyáltalán? Lennon a szétázott ruhákra gondolt..Kissé erőszakos voltál. Joan egyetlen pohárka pezsgőt ivott. hogy nem volt erőm ellenállni neked.. hogy vedeljek? . . pedig tisztában volt vele. .De akkor is! És. .. mi történt? És egyáltalán. hogy ezek után még.próbált meg évődő hangon beszélni .

Nem fogsz hazudni? .Gyorsan feldolgozza a szervezeted. Azért mindenesetre furcsa. amikor Carol apja ideszólt. Egyszer rúgtam be. hogy tényleg megtörtént-e a dolog. hiszen semmire sem emlékszem. .Valami baj van. .próbált meg kitérni az asszony ütései elől. . és három napig hánytam utána. drágám? Az asszony elfordította a fejét. . érte? . még új bugyit is vettem kétszáznegyven dollárért. mint régen. én meg nem emlékszem semmire! Képes voltál hagyni. még a főiskolán. .Megmondom én neked. se holt .Esküszöm. és szabad kezével ütni kezdte Lennon fejét. És a gyomrom sem háborog. Csak kérdezz. baj azért nincs.És hülyének sem nézel. dehogy.Nem én. milyen boldog voltam.Se eleven nem vagyok. . hogy nincs valami rendjén vele. az a normális. és simogatni kezdte. . Ettől a pillanattól kezdve felgyorsultak az események. Végre egyedül maradunk! Úgy. . . Fél óra múlva Joan verejtékben fürödve kiszaladt a fürdőszobába.kérdezte nyugtalanul Lennon.. én meg a fene se tudja.Hogy vagy. Fogalmad sincs róla. kicsim. .Éppen ez az.. Még arra sem.Hogy nem vagyok másnapos. hogy végigéljük még egyszer a csodát. Aztán tessék. állítólag Nicole Kidmannek is ilyen van. mert mindjárt rosszul leszek! Megcsóválta a fejét. nem ez. Miért néznélek bárminek is azon kívül. .Hát persze. .Ugyan már..Képes voltál ezt megtenni velem. . Azt hittem. miközben egész testét rázta a zokogás. majd amikor visszatért. hol.Én? . drágám? Lennon látszólag elégedetten felnyögött. elképzeltem. ha nem vetted észre.zokogta.zokogta Joan. Joan? .mondta Lennon a szokásos szöveget.Hogy mi a baj? .éreztem magam. . darling? . És a pezsgőt sem érzem a számban. te hülye! . leült az ágy szélére.Ez is valami új. és a lepedőt csipkedte. Bevásároltam mindent.kapta szívére a kezét Lennon. Lennon csak percekkel később vette észre. . te nyomorult! Képes voltál? .Fogd be a szád. Elfulladva kiabált.. hogy már hetek óta készültem erre a kicseszett éjszakára.Micsoda? . és komoly képpel nézett Lennonra.Hát.Hiszen. és megnyomkodta a gyomrát. Tedd csak ide a kezed! Lennon odatette. Joan hallgatott. De még így is nehéz.Éppen ez az! Hagytál inni. Joan erre elbőgte magát. Kérdezhetek valamit. Joan szinte magánkívül volt a felindulástól. hogy ismét elönti a hideg veríték. beleadtam apait-anyait! .Efelől ne legyenek kétségeid! . te elcseszel mindent! . .. ami vagy? -Akkor jó.Mi a baj. te a mennyországban jártál. micsoda! Az. . és megünnepeljük azt a gyönyörű estét. Érezte. elkészítettem a szendvicseket. hogy lesz az a buli. . Felkönyökölt.. hogy részegen henteregjek veled.

és éppen azt fontolgatta... hogy alighanem jó helyen keresgélt. érted-e. Tudod. Bár mosolygott. hogy. bár csak nehezen lankadt el a figyelme. Megjött Gladys.Milyen vagyok.Saját magamra. Lennon pedig. Ugye.. Én viszont. hogy már ő is alig emlékszik vissza arra az éj szakára.Mint mindig. . Joan pontos volt. Aztán becsapott a mennykő. Lennon.. és hogy a Paradicsomba képzelted magad. ami az enyém kellett volna. amikor arra gondolt..Szuper . .. nem illik ilyet kérdezni. kicsim? .Azt akarom kérdezni. Merthogy akkor éreztem valamit. . hogy féltékeny vagyok. . érted? Hogyne értette volna. hogy néha milyen gátlásos vagyok.. Lennon az órájára pislogott. hogy az előbb.Kire. Joannek is volt számtalan intéznivalója. bár azért néha megesett. Megperdült Lennon előtt.amikorra ezerszer is visszaidézte magának az elhangzottakat .Hát.Mert..Mert nekem az volt. amire nem tudok visszaemlékezni. És a tiéd is lett. mire gondolok? Lennon csak órákkal később .Nyögd már ki végre! Tréfásan még rá is csapott Joan fenekére. olyan vadul csapkodott a szíve. nemcsak ő. Azt mondtad.jutott arra az elhatározásra. Illetve. Aki tegnap este és az éjszaka voltam. Gladys a mexikói házvezetőnővel a televíziót bámulta. jó volt? Úgy értem. arra. odakint már feketén bólogatott a fák lombja. Éppen Steve Barthez készültek látogatóba.. elveszítettem valamit. amiből én ki lettem zárva. két álló nap mesélte az élményeit. hogy talán valaki más is lakik Joan lelkében.mondta. hogy legyen. .. Aztán lassan minden visszatért a rendes kerékvágásba. és csak arra várt. Csak. Az asszony végre összeszedte magát. . Joan már tíz perccel túllépte a megszabott időt.Rád? . . . egy napon azt vette észre. Ezúttal is valami hasonló dolog történt. de végül is nem volt rá szükség. s az utca végén megjelentek az első mosómedvék. .. hogy egy rosszul kihúzott szemöldök miatt néhány perccel később indultak a kelleténél. aki akkor voltam. Nem tudom. hogy jó volt a műsorom. Másé lett.Mi az a csak? . Lennon ilyenkor kissé szaporábbra vette a tempót.. Ketten osztoztok valamin..Az az igazság. Lennon. mivel az asszony sietős léptekkel lekocogott a lépcsőn. Szerencsére Joan nem hasonlított azokhoz a munkatársnőihez.Miért nehéz? Lennon torkát ismét gombócok töltötték meg. Lennon meghökkent. hogy későn ébredő társaikat megelőzve megrohanják a szeméttárolókat.. akik képesek a végtelenségig feszíteni készülődésükkel és ezekhez kapcsolódó késéseikkel várakozó hitveseik idegeit. Egy másik Joan Gettysburyé. A kocsit már kivitte a garázs elé. mint a csapdába esett madárka szárnya. 8.. hogy szól neki. hogy Joan is elkészüljön végre. rám. . édes? . és kacéran rámosolygott.

hogy sose legyen vége! Add. hiszen minden ruhadarabjáról vakon is tudta. mintha ólommal töltötték volna meg a bensejét.Mondom is. .és reszket. hogy rigolyás lett volna. és Joant kereste a szemével. Minden erő kifutott a lábából. .Majd ha hazajöttünk. Joan úgy tett. és hármasával szedve a lépcsőfokokat. kicsim? Joan nem válaszolt. Lennon gyönyörködve nézett utána. hogy az idők végezetéig én lehessek a világ legboldogabb férje! A rémült sikoltás belepréselte a levegőt a tüdejébe.ó. Nem volt túlságosan sötét odabent.ahhoz viszont ott kellett volna hagynia Joant. akkor mondd! . és átkarolta az asszonyt. hogy odabent sötét van. és csak úgy rázta a zokogás. és nem engedte. Istenem. Joan felfutott a lépcsőn. és mutatóujjával a fiókosszekrény egyik fiókjára bökött. légy nyugodt! Előre akarta engedni az asszonyt. de abból sem csinált nagy ügyet.Jaj. a fél órája lenyugodott nap hagyott még annyi búcsúfényt maga mögött. hogy Joam a földön ül . Valami igazi rosszra számított. Vad félelem hullámzott át rajta. Istenem! Lennon akárhogy is meregette a szemét. . ha ő vagy Gladys elhajigálták a holmijaikat.kiáltotta reszelős hangon. Lennon komolyan megijedt.de türelmesen megvárta. .Úgysem találnád meg! Várj.Jesszusom. a kesztyűm! . Joan nem az a fajta. Aztán az ólom tollpihévé változott. jaj. hogy sejtelmes derengést kölcsönözzön a szobának. vagy beütötte a lábujját a szék lábába a sötétben. hogy hol a helye. anélkül. amikor észrevette. Tudta mindenről. mire.halványkék ruhájában . Jaj. aki egy kóbor egértől elveszíti a beszélőképességét.Lennon megmondta neki. Joan precíz volt és rendszerető. csak nem ismétlődik meg az a szörnyű éjszaka? . majd én. .Mi történt. amíg maguk teszik a helyükre őket: Beugrott az ajtón.Mi van. . hogy Joan nem gyújtott villanyt. Mert azt már az ajtó nyílásán át is látta. Talán Joan kificamította a bokáját. Nem csodálkozott különösképpen. csupán kinyújtotta a kezét. Fel kellett volna gyújtania a villanyt . bár fogalma sem volt róla. Lennon. nem látott semmit a szobában. . Csakhogy Joan görcsösen a kezébe kapaszkodott. felrohant az emeletre felesége után. de Joan hirtelen felkiáltott. a fiókomban. Odaroskadt mellé. . szívem? . add.Mi történt? Joan a mellére borult. majd szétszaladt a szája a vidám nevetéstől. azt nem! . de még nem tudott beszélni. .Hol a kesztyűd? . Úgy érezte.Lehozzam? Joan lemondóan legyintett. Nem vette fel helyettük . mintha pofon akarná ütni. Joan? Megijesztett valami? Joan hevesen bólintott.Mi történt. 9.Fent. mint a nyárfalevél. hol található.

Pedig fontos lenne elmenniük. Joan. gított. és nem engedte. van. . inkább csak fél szemmel. Lennon. . .Neeem.. . hogy odamenj! . dob egy hátast ijedtében. A fenébe is. Biztosan ott.Nem madárpók? Újabb fejrázás. hogy egyre több baromarcú tart otthon madárpókot.Meg fog ölni. és kirántotta a fiókot. . Lennon fel akart ugrani.kérdezte Joantól. felkelt. csakhogy akkor ugrott a mai buli.Vilá.Pók? . Felülről a harmadik ... . Biztos a környéken is akad ilyen. Egy pár fekete kesztyű. Nem volt benne semmi más. Olyan erővel. Lennon megfogta a kesztyűket.Egy világító. . . amikor meghallotta Joan suttogását. csak egy pár kesztyű. Méghozzá zöld fénnyel. és átvándorolt hozzájuk. egymás felett. . Lennon! Lennon a fiók felé nézett. Az asszony előbb nem mert belepillantani.Milyen halálfej? . hogy fogalma lenne a legelemibb biztonsági rendszabályokról. kérlek.. .. Lennon. .Itt a fiók. az biztos. Hirtelen áthullámzott rajta a félelem. hogy a kezében is maradt... Lennon! . Joan hevesen megrázta a fejét.Mekkora volt? . Holtbiztosan pók. Lennon erőteljes mozdulattal eltolta magától az aszszonyt. koponya. és sötétség uralkodott benne. majd aztán óvatosan. Len. Lennon azonnal észrevette. A pókok néha belebújnak a fiókokba..Ott. Lennon megkönnyebbülve felsóhajtott. mégis belelesett. . a pók lelépett tőle.Jó nagy.Bár több fiók is volt a szekrényben. Amikor felgyúlt a fény. megremegett a hangja. non. Csak nem madárpók került hozzájuk? Nemegyszer olvasta.Csak nem. . .Mit mondtál.. Lennon a villanykapcsolóhoz lépett.Hol.. mérges kígyót anélkül.De hát meg kell néznem. Pók.Hol. kicsim? Hogy világított? .A kesztyűk alatt. kicsim? .amelyben a kesztyűit tartotta . . hogy odamenjen a fiókhoz. a szekrényhez lépett. Talán el sem hinnék. letette a felesége elé a fiókot. . és felkattintotta a villanyt. Lennon..Nem tudom. hogy az ördögbe kell megfogni egy madárpókot? Igazság szerint fel kellene hívnia valamelyik állatmenhelyet.Neeem . melyikről lehet szó.Ne. kígyó? . ne! Nem engedem.. Joan.nyögte Joan. Lennon megsimogatta az állát. Lapos fiókocska volt..A fiókban? . kicsim? Hol a koponya? Joan felsírt. Ahogy észrevette a kesztyűket.Ott. nem tudom. hogy egy kóbor madárpók miatt hanyagolták a hejehuját.Akkor mi? Azt hitte. De hogy benne volt...félig kihúzva várakozott. de az asszony belekapaszkodott.Egy halálfej. és kivette őket a fiókból. ..

Joan pedig könyékig bent turkált a szekrényben. Nem tudom. A következő héten ismét találkozott a világító koponyával. Joan? Az asszony megrázta a fejét.Mekkora volt a koponya. Lennon Gettysbury kénytelen volt bevallani magának.Lennon letette a fiókot a szőnyegre.akkor következett be. hogy az iskolában a kollázstechnikát tanulják.Tudod. hogy kivegyen belőle valamit. sikoltása úgy ha- . Lennon. Úgy belevésődött az agyába. amelyek valaha még rájuk várhatnak. ami nem tetszett a gyomrának.Nagyobb. Ráadásul a harmadik eset . Gladys. mint a fiók? Joan határozatlanul bólintott. ő maga félig már becsavarta a lámpába az égőt.az azonban. nem jutott az eszébe. bébi? . Hogy is jutott volna.Nem tudom. Futólag megemlítette. Steve sajnálkozott. Késő délután volt.. Rosszullétek mindig is előfordultak. nagyobb. hogy Joan megbolondul. hogy élete legnehezebb időszaka köszöntött rá. a nagyobbak között pedig ügyesen ellavírozott.Nagy.suttogta megtörve Joan. szokásával ellentétben nem a szobájában foglalatoskodott. és ehhez papírfecnikre van szüksége. .Talán.. ő éppen az egyik asztali lámpában próbált égőt cserélni. sőt még arra is. Lennon számára úgy megfagyott a pillanat. . hanem a nagy asztalon papírokat vagdosott darabokra egy ollóval. . mint maga a fiók? Van ennek értelme. A bulira természetesen nem mentek el. talán a kis diótörőt. és éppen le akarta vágni az ollóval az egyik sarkát. . amikor Gladys is jelen volt. és ez volt a lényeg.végiggondolta mindazokat a szörnyűségeket. 10. Joan a szoba ékességének számító tálalószekrényben kotorászott. Joan lefeküdt. amivel Lennon nemigen tudott mit kezdeni. hogy bármikor könnyedén felidézhette.házuk leégésétől kezdve egészen az autószerencsétlenségig. mint egy tengeri hajó. mindenre gondolt . A kisebb hullámokra ügyet sem vetett. . mit beszélsz. és gyorsan elaludt. Lennon felhívta Steve Bartet. Amikor röviddel házasságkötésük után egy csendes órán szinte perverz módon . amikor olyan kiegyensúlyozott volt. Betegségekkel. . és átkarolta felesége vállát. de nem szívta mellre a dolgot. Ezúttal a szekrényben bukkant fel a koponya. és mentegetődzve előadta. Gladys bal kezében egy széles papírcsíkot tartott. Mindig észen volt. Joan? Láttál egy világító koponyát a fiókban. bizonyára evett valamit. hogy Joan belehal a szülésbe. amely nagyobb volt. hogy Joan váratlanul rosszul lett. mintha fénykép készült volna róla. érzelmi válságokkal még csak megküzdött volna: a Joant sújtó hallucinációk azonban a padlóra küldték. amikor váratlan és szinte észbontó sikoltás remegtette meg a falakat. és elő is fordulnak. hogy jó nagy . Lennon megsimogatta Joan arcát.ő csak így nevezte Joan látomásait .Már megmondtam. amelyet a házvezetőnő rossz helyre rakott. és akkor mi lesz ővele . Ezúttal azonban történt valami.

Mi történt.Gyere. Gladys ott maradt mellette. .Honnan veszed ezt az ostobaságot.tott rájuk. apu? Lennon megrázkódott. és az ágy mellé térdelve a hóna alá fúrta a fejét. Arra emlékszik csak. amely hangos csattanással a parkettára esett. a lámpa csattanva leesett a lába mellé. . Elvágtad az ujjad? Joan egyik ujjából valóban vér csepegett a padlóra. kirohant a szobából. Lennon visszament a nappaliba. Természetesen nem talált benne semmi nem oda valót. . Gladys zokogva az anyja ölébe fúrta a fejét. mintha maláriás rohama lett volna. mit tegyen. Abban bízott. mintha áram ütötte volna meg. mi történt veled. hogy elmond mindent a gyereknek. és a szemére szorította a kezét. Méghozzá úgy. Lennon már döntött. aki viszont ellökte magától. Valószínűleg a diótörő éles vége sértette fel a bőrét. Úgy rázta a hideg. Hagyta. Amikor Gladys visszatért hozzá. Gladys úgy vedelte az ásványvizet. hogy mentesüljön a felelősség alól. Égő fájdalom hasított a tenyerébe. és átkarolta Gladyst. mami. Joan viszont intett. Mégiscsak neki kellett. maműű! Végül sikerült valahogy elrángatnia Joant a szekrénytől. . Talán a konyhába is azért rohant le. Természetesen Joan sikoltott. és benézett a tálalószekrénybe. mintha bomba robbant volna a közelükben. majd mindkettőjüknek töltött a poharába. mami? .Beteg vagy. mintha mély álomból ébredt volna. hogy maműű. az pedig eldurrant a kezében. már olyan helyzetet talál. mintha világéletében erre vágyott volna. amikor visszatért a szobába. maműí. Joan nem ellenkezett. nincs joga hozzá. aztán leejtette a diótörőt. kicsim. hogy óvatlanul kirántotta a foglalatából a kiégett körtét. amelyben nem neki kell döntenie. Többször is egymás után. és egyfolytában üvöltötte. pedig szíve mélyéből utálta. hogy mire visszaér. mami? Joan képtelen volt megmukkanni. és tovább vagdalta róla az ollóval a csíkokat. mami! Úgy megijesztettél. le a konyhába. hogy levetkőztessék. kicsim? . négykézláb Joanhez kúszott. hogy azért mégiscsak tizenéves: Gladys nem is nézett rá. Istenem. Lennon felállt.A mami bolond. hogyan kezdjen a dologhoz. . átkarolta a térdét.Jaj. fektessük le a mamát. 11. mami? Istenem. hogy egyetlen csepp sem menne le a torkán. Lennon nem tudta. Gladyst beleültette a fotelbe. Elvégre Gladys már nagy gyerek. persze csak kíméletesen. A szeme még mindig zavaros volt. az anyjához szaladt. felszaladt a lépcsőn. hogy eltitkolja előtte az anyja állapotát. a hűtőszekrényből egy palackjeges ásványvizet. ahhoz mérten. Gladys is sikoltozni kezdett. Elmond neki mindent.sírta Gladys. Felvette elhullajtott papírjait. bizonyos értelemben majdnem felnőtt. Joant a pamlagra. Gladys nem hagyta magát. . kikapott a szekrényből két poharat. Lennon éppen azon töprengett. majd Lennon ágyba dugta. amikor Gladys hirtelen felkapta a fejét.

..Ő maga mondta. Túlérzékenység esete forog fenn ilyenkor . amitől a változás bekövetkezett . . .. ha nem történik vele valami. ami a valóságban nem is létezik. . ha megijed? .Halloweenkor én is megijedtem egytől . Ne emlékeztesd rá. csak túl érzékeny. Ez csak egyszeri eset volt. ha felébred nem fog emlékezni semmire. Van. hogy a koponya előugrott az agyából. Eléggé félelmetes. biztos vagyok benne.bólintott Lennon. amely regisztrálja a valóságtól kapott ingereket. aki jobban hall. Van.. . hogy nem is olyan régen már előbukkant Joan agyából a koponya. Nem is jött volna soha ki belőle.Igen. .Majd megbeszéljük egy doktorral. kicsim.Már értem. hogy nem. hogy nem . vagy pszichiáterrel. aki ügyesebb és így tovább. van.meg is lehet talán keresni az okát. . ki-ki másképpen érzékeli a világot. merthogy valamennyiünk lelke finom műszer. Megy a mami az utcán. apa? . Esetleg éjszaka egy vörös fénnyel égő koponyát. hogy elromlik. Márpedig egy műszer minél finomabb. . mindent megértett. mi a baja? Lennon sóhajtott. Elmondta. . Gladys.Gladys levágott egy szeletkét a papírjáról. .De miért éppen koponyát képzel a mami a szekrénybe? Ez volt az.a műszer azt is érzékeli. hogy elvágta a diótörő az ujját.. .. és ettől elfelejtett minden egyebet . hogy az emberek nem egyformák.Na látod? A mami akkor nem ijedt meg tőle.tudakolta a kislány.Reméljük.mondta letéve az ollóját. hogy mi okozta a koponya megjelenését. aki jobban lát. mint a többiek. Ettől úgy megijedt. .Sőt. .. És Lennon őszinte örömére meg is könnyebbült tőle.Azt természetesen bölcsen elhallgatta Gladys elől.Lehetséges . . van. és az agya elraktározta a félelmetes képet. legalábbis nem volt tudatában. .ismerte be Gladys. A mami képzelete kissé eltorzítja a valóságot. hogy megijedt. aki pedig jóval érzékenyebb embertársainál.Micsoda? . . . és belekezdett a magyarázatba.Nem fogják a mamit bolondokházába zárni? . amire Lennon nem tudott válaszolni. és egyszer csak megpillant a falon vagy a hirdetőoszlopon egy reklámot.Természetesen. Mindenkinek másképpen fejlődtek ki az érzékszervei. . A mami túl érzékeny lett az utóbbi időben . nem? . annál nagyobb az esélye. És még valamit.Kell majd orvosságot szednie a maminak? . jó? .Tévedett a mami.A koponyát is csak.azt legfőképpen.Akkor. túlérzékenységből látta? kérdezte Gladys.Lehet hogy a mami. Valahogy így van ez a maminál is. De belül azért megrettent.simogatta meg Lennon a gyerek haját.Dehogy zárják! Hiszen a mami nem bolond. ami nincs benne..Képzeld csak el a következőt. ami előhívta. azaz a környezetét.kérdezte Gladys.Például az..s olyanokat is lát a világban.És a mami ezután mindig koponyákat fog látni. Gladys okos kislány volt. De mégis megpróbált... apa . .

hogy terelje el a figyelmét arról. Joan tenyerén egy mesterien hajtogatott halálfej pihent. Steve Anderson apja pedig késsel esett az anyjának. aztán eltávozott. majdhogynem felkiáltott rémületében. tetves alakok. ők ketten pedig még egy kicsit az asztalnál maradtak. Na és? Kinek mi köze hozzá? Gladys elment. az ég vakítóan kéklett. az ő mamija néha halálfejeket lát a szekrényben.Jó. És ez a valamire emlékezés még borzalmasabb volt. a szomszéd. sima. Úgy látszik. Néhány iskolatársa anyja vagy éppen az apja iszik. mi történt vele. most akkor mi van? . a feleségét. az ő kertjükben pedig meztelen. mintha valami arra késztette volna. Az. Mindenkinek van valami takargatnivalója. Gladysék szekrényében halálfejek bujkálnak. Joan kialudta magát. de valójában mi is történt? Csak nem kezd el széthullani az egyénisége? Gladys felállt. Mi a különbség a kettő között? Gladys megnyugodott. 12. és beszélt valamiről. Anderson úr azóta rendőri megfigyelés alatt áll. amelyekről jobb hallgatni. Olyan szép. mint régi képeken a mozdonyfüst. A barátnő visszae-mailezte. Kisebb kirándulásra készült a szomszédos mezőre a barátaival. hogy ne e-mailezze meg a barátnőjének. tiszta volt a tekintete. az egyik öngyilkos is lett. a fehér bárányfelhők úgy lebegtek rajta. Gladys többször is a mamija arcán felejtette a szemét. Joan. Gladys puszit adott a maminak. amit csinál. most azonban. Joan ezen a reggelen. A reggelit csendben költötték el. mintha mindenre tisztán visszaemlékezett volna. puha a bőre. az apjának is. Ezt Jamieson bácsi mondta. és megfenyegeti. Itta a kávéját. miután felpofozta Betty nénit. jön a seriff. Odakint ragyogóan szép volt az idő. Jézusom. hogy egy tetves alak. De valamire mégiscsak. ahogy a kezében fehérlő gombolyagra esett a pillantása. akiről aztán kiderült. és ha ötszáz méternél közelebbre merészkedik volt családjához. hogy a mamija rosszul lett.. és további néhány évet nyomnak a nyakába. Korábban csak gyűrögetésnek hitte. és összeszedte a cuccát.. Joan nevetett. az ő mamija egy meztelen embert látott a kertjükben. ő azonban ügyet sem vetett rá. vörös pontocska díszeleg. nem kellett munkába vagy iskolába menniük. és meg is sebesítette. Persze azért azt nem állhatta meg. azonkívül visszaviszik a sittre. Gladys távozása után sokat beszélt. hogy a mutatóujja begyén apró. Lennon észrevette. amikor másnap reggel felébredt. Istenem. Lennon viszont egyáltalán nem. s a papírszalvétáját gyűrögette. valóban nem emlékezett mindenre. apa. Legalábbis papírból nem. Lennon csak lopva mert rápillantani. megismétlődött a múltkori eset: Joan elfelejtette. Lennon korábban már észrevette. hogy a mamival nem ismétlődött meg a kínos eset. ami el sem hatolt Lennon tudatáig. Szombat volt. Elvégre mindenki mamijának vagy papijának lehetnek olyan tulajdonságai. csak kimosták a gyomrát. Ott szúrta meg a diótörő. hogy szétrúgja a seggét. lassan feledtette vele a félelmetes pillanatokat. hogy az semmi. mert halálfejet látott a tálalószekrényben. amilyet szinte még sosem látott. hogy Joan egyvégtében a szalvétáját hajtogatja..

Vagy.. majd növekedni kezdett. .kihasználta a kedvező pillanatot. Gyere gyorsan.És? Lennon felállt.Ne! Joan már félmeztelen volt. Majd amikor rövid időre ismét beszédszünet következett . A koponya szerencsére nem volt a túlvilág hírnöke. a divattervezésnél nem árt. nem bánom. Mondjuk. . mint egy macska feje. és várakozott. Lennon döbbenten tapasztalta. és huncutul Lennonra nézett. ha arra kérnélek. hadd kezdődjék jól ez a nap. .. A koponya megremegett. nem látom rajtad? A te túlfűtött fantáziád. lehajtotta a fejét. hogy Joan apró kis ugrással felteszi a fenekét az asztalra. Az origamira gondolsz? .kiáltotta rémülten.Hogy mihez? . hogy Joan feneke már csak alig néhány milliméternyire volt a kis halálfejtől.Hogy neked néha milyen hülye ötleteid támadnak. és az asszonyra mosolygott. hogy hajtogass nekem a szalvétádból egy kis halálfejet. .Gyere fel a hálószobába. drágám.Ne! .Joan belekortyolt a kávéjába .. ha az ember mindenhez ért. te akarsz valamit! Azt hiszed... mintha biciklizne. Lennon. . hogy meglátom! .Az asszony hirtelen abbahagyta a szövegelést. Lennon kiáltására aztán abbamaradt a biciklizés. hogy Gladys lelépett? . hozzáértette a száját a tenyerén heverő papír halálfejhez. ha akarod.Egyszer be akartam iratkozni egy tanfolyamra.Mit mondtál. és belefújt. amely annak köszönhette gyors kerekedését és növekedését. meg tudnád tenni? Joan sóhajtott. Lennon a szék karfájába kapaszkodott. Lennon szerencsére nem kiáltott fel. Tudod. . . ..Tudatában vagy. Az asszony szája széles mosolyra húzódott. Talán kérdezd meg a lányod . és gombolgatni kezdi a pizsamáját.A papírhajtogatáshoz. szívem? . Eszembe jutott valami. . Egyetlen rossz mozdulat.Majd meglátod. csak lesunyta a fejét. .Értesz te a papírhajtogatáshoz.Hát persze . .Például. . egyszerű papírhajtogatás volt.rikkantotta Joan. legyen itt. Hirtelen akkorára nőtt. Miért kérdezed? . Lennon Gettysbury! Hogy a fenébe tudnék éppen koponyát hajtogatni? Fogalmam sincs róla.mondta Lennon. Úgy járt közben a lába.ők aztán Halloween idején mindenbe belefognak. ahhoz kétség sem férhetett.Méghozzá minél előbb. mutatok neked valamit. De azért emberi koponya volt.Igazán? Mit? . Lennon nem ettől döbbent meg.Nem én. hogy a belefújt levegő szétfeszítette. Joan felhúzta a vállát. és éppen a pizsamaalsójától igyekezett megszabadulni. és laposra nyomja.Hogy ne. hogyan kell. .Csak úgy. és megcsóválta a fejét. Lehajította a kezében tartott koponyát a tányérja mellé. kicsim? Joan meghökkenve nézett rá a csészéje felett. és megpaskolta Joan fenekét.Naná. . Sokkal inkább attól. . No.

kell valami hobbi. Sőt még egy állványon álló látcsőfélét is a szeme elé húzott.Jaj. Másfél óra múlva ment érte. megmentve vele a halálfej életét. amihez nem ért. Ron Pascal megnézegette a koponyát. hogy hol akarod! Csak siess drágám. Szétszedhette volna a kis remekművet.Inkább odafent! . Arra készült. Nem hajtogatási technikával készült. Irány hát Ron Pascal! Ron szerencsére otthon volt. és alaposan megnézegette. gyerünk. . döntsd el már végre.Nem bizony. Pascal ért az origamihoz is. Rájött. amint hajtogatták? . Megtanulja.És ha azt mondanám. amelyet még idejében sikerült megmentenie.Fent. 13. Ron. Lennon gyorsan lekotorta az asztal alá. de nem ért hozzá. hogy láttam. mert az. . talán a szél fútta be. Ha nyugalomba vonulok.Egy papírkoponya. . majd megrázta a fejét.Jól van. hogyan kell halálfejet hajtogatni .Azt csak a jó isten tudja. istenem..Ezt nem hajtogatták. Arra gondoltam. amíg érte nem jön.Mi a csoda ez? . A kertünkben találtam. akivel jó néhány évvel azelőtt egy fogadáson ismerkedett meg. de valahogy megakadt rajta a szemem. Ron Pascalt.hátha kijön belőle valami. hogy olyasmibe ütötte az orrát. Ron Pascal ekkor fogta csak meg a halálfejet. Ott már biztonságban lesz. Szedd a lábad. csakhogy aligha lett volna képes ismét összerakni. Rövid gondolkodás után felhívta Pascalt. hogy aláírjon néhány számlát. azonkívül hobbiból sárkányeregetéssel foglalkozik.Szeretném. . Roppant ügyes hajtogatási technikával készült. s a néhány perces kötelező szépelgés után Lennon elébe rakta a papírkoponyát. esetleg megtanulom.Mit ne? . Nos. Olyasfélét. ha megnéznéd. nem a chicagói vonat. Lennon.Nem? . Pascal kiváló borszakértő. Lennon. Ez pedig a keleti sárkánykészítő technikát ismerve. Márpedig nem akarta tönkretenni szegényt. . . nagyfiú! Lennon addig ügyeskedett. . hogy akár egy órát is várjunk rá. nem akármi. Ki akartam dobni. akkor hol? . az asztali lámpa alá tette. amire készülünk. Joannek délután kettőre be kellett ugrania egyik üzletfeléhez. ráadásul a papírból hajtogatott repülőgépecskék versenyén is jól szokott szerepelni. és gyakran kiváló helyezéseket ér el.Akkor mivel? . Ekkor sem az ujjával. hogy megfejtse a titkát. Lennonnak óriási szerencséje volt. előkotorta fiókja mélyéről a kis halálfejet. Rövid szemlélődés után aztán feladta a küzdelmet. Ahogy Joan kihúzta a lábát. Vizsgálgatta egy kicsit. hanem egy csipesszel. amíg Joan lecsusszant az asztal széléről. Lennonban megállt az ütő. amilyenekkel az órások nézegetik az óraszerkezeteket. Rendszeresen részt vesz a távol-keleti országok sárkányeregető bajnokságain.

szívesen megismerkednék azzal. Lennon lerohant a dolgozószobájából a konyhába. Mary-Lou megtermett. hogy amint megtud valamit.Mit? . Nem is értem. Mivel hogy. szerdán. és villámgyors mozdulattal végigkarmolta Lennon arcát. amikor odaért hozzá és magához ölelte. Csakhogy abban az évben Charlton .Ha megtalálod.A koponya! . Ekkor határozta el. hogy rosszul láttad. a szakma kiválósága tartott.. sportfoglalkozáson vett részt az iskolában. Lennon már nem is érzékelte a különbséget a kettő között. a világító koponya a mosógépből került elő. mosógépben! Ezután Lennon vállára hajtotta a fejét. és elájult. Valahogy aztán úgy alakult. mitől marad egyben. . bizonyos ideig Lénnon is abban szenvedett. Bár. Szerencsére Gladys ezúttal nem volt otthon. nyomban értesíti Pascalt. hogy felkeresi Mary-Lout. 15.Ez esetben hogy csinálták? . hogy megtudjam. amikor Joant térden állva találta a mosógép előtt. a pszichiátert. Az egyik. Nem kivéve természetesen a kóros nőhiányban szenvedőket sem. 14. Vagy elaludt. Méghozzá két okból is. Egy speciális. szét kellene szednem. De nem szívesen tenném. tudod. Talán ufók. amikor Waterfortba járt egyetemre.Ahhoz. és elveszítették a játékukat. Így aztán Lennon némi bizonytalankodás után öszszecsomagolta a cuccát. . . Hátha tanulok tőle valamit. Lennon ekkor még nem volt biztos benne. de még a küszöbön innen Joan kinyitotta a szemét. aki csinálta.Én meg azt mondanám. elrongyolódna. hogy nem. Lennon bólintott és megígérte. hívj fel.. Joan hátrahanyatlott a karjában. Lennon még abból az időből ismerte. akik csinálták. vaskos. mit mondanék. Joan kinyitotta a gép ajtaját.aki amolyan flúgos figurának. Ha szétszedném.Hogy nem is földi emberek voltak. akik erre jártak. . és önkívületi állapotban nyöszörgött valamit... amit fel tudok használni a sárkánykészítésnél. Abban a pillanatban veszítette el az eszméletét.. amelyet Charlton professzor. a koponya pedig kikacsintgatott belőle. hogy még csak véletlenül sem vizsgázott kiválónál rosszabb eredménnyel.sikította a fülébe. Lennon? . vörös hajú asszony volt. aki csinálta. pénzügyi kurzust szeretett volna végighallgatni Delaware-ban. megkörnyékezte Mary-Lout. hogy a koponyát látta-e. és átköltözött Waterfortba.a waterforti egyetemre szerződött.. mondhatni vagabundnak számított az egyetemi oktatók között . ha nem lennék megrögzötten és földhözragadtan racionalista. azonkívül minden rászorulónak segített. milyen vékony a papírja? Ilyen vékonyat nem is igen lehet hajtogatni. Mindenesetre. Ott ismerkedett meg Mary-Louval. a kis halálfejre bökött. s már meg sem döbbent túlságosan. hogy soha nem került sor ígérete beváltására. .Ott a koponya a. Amikor kikísérte. Mary-Lou amolyan hírességnek számított a waterforti egyetemen. Látod. A következő héten..

Mert nem vagyok szerelmes beléd.Dehogy akarlak . Később.kérdezte Mary-Lou kimászva az ágyból.biccentett Lennon. Pedig az lett volna a helyes kifejezés. amikor .Ezer okom van rá. hogy a könnyek is potyogtak a szeméből: Közben egyre magasabb és felcsuklóbb hangok törtek ki a száján. .Ez hogy. miért nem? . hogy tudniillik. hogy Mary-Lou akkor. . Dehogy megyek! Lennonban egy világ omlott össze. hogy nem jó veled.. Mondjam a harmadikat is? . Mary-Lou nemes egyszerűséggel megmarkolta a családfáját. arra gondolt. ha nem érzett volna valami kötelességfélét a lány iránt.majd nevetni kezdett. Kettő: nem vagyok megelégedve a. ez a lánykérés élete legszebb emléke marad haláláig . hogy ne bántsalak meg? . hogy megsajnáltalak.kiáltotta harsogó jókedvvel. .. Ki akarsz rúgni? . sikeresen megosztotta az idejét Charlton professzor és a lány között. lefekszel velem? ... te is lelépsz innen meg én is.Nem az a bajom.Azt hiszem.De mégis. puha csókot nyomott a homlokára . ránézett. Hányat mondjak el belőle? .. hogy miért ne? Ráadásul egy hülyét is fogott Lennonban.Hármat .ekkor Lennon elérzékenyült.mondta némiképpen magához térve Lennon.Miért rúgnálak ki? . azzal sem törődött már. hogy mivel megtörtént. Mary-Lou felemelte a kezét.nézett sután a lányra. amikor éppen nem vele van.Egy. Lennon nem kérte meg többé MaryLou kezét.Ezzel vége? . . . hogy Mary-Lou röhög. lágy. Meg aztán kedvellek is.kérdezte Mary-Lou: . Vörös. . Lennon. azt is mondhatta volna.néhány tapogatódzó kérdés után azt mondta. hosszú hajzuhataga beborította egész testét. Ezért nem megyek hozzád többek között.Úgy. . ennyi elég is lesz . fordítva van a dolog. Amikor aztán Lennon nagy zavarában még egyszer megismételte a kérdést. feleségül veszi a lányt.legyintett Lennon. Ezúttal a száj ára.Értem .. és feltartotta az egyik ujj át. hozzám jössz-e feleségül. Ezt egy intenzív együttlétük után meg is mondta neki. aki mindaddig nem merült el kellő mélységig a női lélek rejtelmeiben. mint amennyire tisztelte. lehet? .A francot megyek! ..Mary-Lou aztán nem sokat cifrázta a dolgot . Lennon.tiltakozott Lennon..Minek? . Mary-Lou ismét adott neki egy puszit. Így is történt. és viszonyuk már három hónapja tartott. hanem hogy nem halok meg tőle. és nem tisztelte volna annyira a női nemet. .De hát.Le. De szerelmes nem vagyok beléd. aminek meg kellett történnie. . Mary-Lou felkönyökölt az ágyon. mert azt hitte. Szépíthetjük akárhogy is a dolgot: Mary-Lou valóban kiröhögte Lennont. és viháncolva hátravetette magát az ágyon.Ha vége a szemeszternek. könny csillant meg a szemében.Azt hittem. hogy is mondjam csak. Úgy. ... évek múlva. gyakran többször is. Érted? Csak haldoklom. fiacskám. kinek a karjában haldoklik.

Csak akadjon valaki . Lennon majd fenékre esett. amikor megkérted a kezem.Neked akkor mindegy volt. egyáltalán nem emlékeztette arra a Mary-Loura. elmosódott árnyékként tette csupán.Meg . egy kisvárosban rendezte be a rendelőjét. míg ő maga vele szemben egy kisebb. Azon a héten te voltál a harmadik. aki a keblére röppent. Amint azonban becsukódott mögöttük az ajtó. valószínűleg semmiféle ágyjelenetre nem került volna sor közöttük. és talán be se tudja többé csukni a szájzártól. még csak tovább növelte a varázsát.legyintett Mary-Lou.Hát persze.Waterfortban egy rút kiskacsa voltam. Mary-Lou mutatta. inkább olyan középszerű. Nem tettem jól? .Ami engem illet. Az aranykeretes szemüveg. Istenem. mi történt volna vele. Istenem. aki kinevette az ágyban. Az a Mary-Lou.sóhajtott a lány. . . olyan keblekkel. de nem sok ügyet vetett rá. Egy régi cimborától hallotta.Azt azért nem mondanám .biccentett. hogy ki fekszik le veled. Mary-Lou természetesen érzékelte a megrökönyödését. Lennon. Három államból özönlöttek hozzá a betegek éjjel-nappal. Az a Mary-Lou.De örülök neked. maga volt a női szépség. ismét Lennon nyakába vetette magát.Én is örülök .Meglepődtél rajtam? Lennon elhatározta.Dehogyisnem! . Ha akkor is ilyen lett volna. mintha csak álom lett volna! Miután kiörvendezték magukat. Lennont megütötte az elmúlt ifjúság varázsa. . ragyogó alakú. nem lett kiváló egyetemi tanár. amikor megpillantotta régi barátnőjét. .persze bizonyos határok között. Hogy úgy belelát az emberi lélekbe. Legalábbis ott a rendelő ajtajában. egyenes hátú székre telepedett.. titkárnője előtt nem. amelyet az orrán viselt. .morogta Lennon Nem szoktam rút kiskacsákkal. mert különben. Mary-Lou kacéran rámosolygott. nem lett fővárosi híresség. mi? . hogy eltátja a száját. hogy Mary-Lou Delaware-tól nem meszsze. és felkereste Mary-Lout. mintha csak a tányérján heverő birkabordát tanulmányozná. aki a rendelőjében fogadta. Ez a Mary-Lou azonban.Nem akarlak elijeszteni ma- .. .dadogta Lennon. mennyire örülök! . hogy Mary-Lou azon nyomban lerohanta.dünnyögte Lennon. Legendák keltek szárnyra különleges képességeiről. halvány. Szerencséje volt. Az azért édes volt. és két kiadós puszit nyomott a szájára. ha nem őszinte? . . Merthogy Mary-Lou az elvárásokkal ellentétben nem lett tudós. szép sem volt. ha tudnád. bár nem volt csúnya. A legkevesebb az lett volna. Gyönyörű arcú. .kérdezte elégedetten. vagy hollywoodi sztár-pszichiáter . Mi a fenéért megy valaki pszichiáterhez.Nemet mondtál! . .Waterfort emléke néhanapján még ráköszönt. hogy őszinte lesz. hogy majd kiverték a szemét. Ahogy kivillant a térde a szoknyája alól.Nem is tudom . hogy foglaljon helyet egy fotelban.egyszerűen csak dúsgazdag lett. 16. Lennon egy esős délutánon kocsiba vágta magát. ki tudja. a plasztikai sebészet csodája vagyok .

Valakinek a nevében jöttem . Ehhez ismernünk kellene a gyermekkorát. és faragni kezdett. Ez lett belőlem. Természetesen tisztában van vele.. Sajnos semmi jel nem mutat arra.legyen a barátom következő lépése. gyerek? .Mennyire nem. most szeretnék másmilyen lenni. amikor befejezte. jóindulatú. .bólintott Mary-Lou.Hát. nagyon is megváltozott. egyáltalán nem az. mint régen.Halljuk a problémát. Mary-Lou Lennon szemébe nézett. hogy róla és a feleségéről van-e szó.Igazán? . Azt mondod. megkérdezte Mary-Loutól. akkor ebből elég is.Egy barátom küldött. elmentem egy henteshez. amit útközben kieszelt. Lennon előrehajolt. nemtörődöm szeme volt. hogy a látomásai ne folytatódnának tovább. Amolyan tapogatódzó látogatásra.gamtól. most pedig éles és figyelmes. mint Steve bácsi a szomszédban lakó nagylány télikabátján. meddig. . Az ugye nem lehetséges.mondta Mary-Lou.. csak éppen nem tudjuk. . és már volt pénzem elég. . . nem kábítószerezik. és megnyomkodta a szemét. Mary-Lou első kérdése az lesz majd.. majd Lennon térdére tette a kezét.Sőt.Nos.Röviden . És talán a színe sem olyan. hol a mosógépben. . Család. hol a szekrényben. mi. és azt mondtam neki. . Beszélt egy asszonyról. de talán azt azért meg tudod mondani. hogy eddig ilyen voltam..kérdezte. és némi vizsgálatnak vesse alá magát? . Legalábbis egyelőre nem - .Nem végzett rossz munkát . . Utolsó szavai után hosszasabb csend hullott rájuk. Az lehetetlen. .Nem. Ki tudja.Persze hogy azt! Mary-Lou levette a szemüvegét. Amikor megalapítottam a praxisomat.mondta Lennon. hogy megerőszakolta az apja vagy mi? Mary-Lou felhúzta a vállát. Lennon? Bár Lennon biztos volt benne. és mi lesz a dolog vége. hogy szerinte komoly-e a helyzet.bólintott Lennon. nagyon. de Mary-Lou nem firtatta a beteg személyét. Bólintott. Lennon ekkor elmesélte mindazt.kezdte a süket dumát. mint a kígyóé. hogy Mary-Lou szeme azóta. hogy a pszichiáterek nem adnak távprognózist.Még az is meglehet.Nem könnyű eset . csak éppen ez az igazság. hogy az illető eljöjjön hozzám. nem is adhatnak. Lassan előjönnek belőle a gyermekkori elfojtások.Család. az illető nem iszik. Akkor álmodozó. .Valami olyant akarsz mondani.Ennyi? . nem él nyomasztó légkörben? .Akkor bizonyára gyerekkorában történt vele valami. . Mi szél hozott hozzám. Lennon azt hitte. az? . Feloldódnak a tiltások. Hol a fiókban. .. . aki tíz-egynéhány évnyi boldog házasság után egyszer csak koponyákat kezdett látni. Lennon meghökkenve vette észre. azt mondta. s ami lényegében az igazságot tartalmazta. . Végül.. gyerek . hogy függ össze a tragédia az emberi koponyával. hogy Mary-Lou úgy átlát rajta. amióta kimászott az ágyából. amit korábban eltervezett magában.húzta fel a szemöldökét Mary-Lou.

munkájáért nem is kis fizetést húzott. . arról is csak egyszer hallott. hogy színjátszókört szervezzen a nyugdíjasokból. Cinderella King csupán annyit tett Joanért. de többször nem. A nyugdíjasházban . amikor Joan biológiai léte megkezdődött. azt azonban el akarta felejteni. még mindig a színpad széléről szimatolná mások lábszagát. és az bújik elő belőle.bár maga is csak lakó volt. és ezt a lányán bosszulta meg. hogy jöjjön el hozzám. Cinderella ugyanis barátságosan. ami azért is felettébb kínos volt. Lennon.Tudod. Mary-Lou visszatette a szemüvegét az orrára. s mivel . néha arra gondolok. Lévén. mert éppen premier alkalmával történt: egy Shakespeare darab bemutatóján. Próbáld meg rábeszélni. Joan még házasságuk első évében meglátogatta. Még a szomszédos intézményekből is hozzá jártak tanácsokért és címekért. rá várt az a megtisztelő feladat. hogy ne jöjjön többé. Őt magát nem izgatta az anyóshiány. mi lett volna. Cinderella Kinget semmi más nem érdekelte. Cinderella Kingnek fogalma sem volt róla. hogy felkeresi Joan anyját. .egy kis akarnok virágáruslány . hogy fizette a neveltetését. Cinderella King egy nyugdíjas otthon megbecsült tagja volt. Valamit eltemetett a lelkében. talán csak két nappal a megérkezése előtt figyelt fel néhány gyanús jelre. és néha-néha néhány napra vendégül látta a házában. Hazafelé menet Lennon elhatározta. ha meg akartak hívni egy-egy aktuális hírességet. de nagyon határozottan megkérte rá. Lennon némi keresgélés után megtalálta az anyósát. nem hivatalosat pedig számtalant. ha kiderül.Kissé mintha bepárásodott volna a szeme az emlékek melegétől. Ha nem jön az a kis nyomorult. lévén hogy egyáltalán nem emlékezett viszsza arra az időre. Joan anyja. A második felvonásban más játszotta már a szerepét .Alkonyi Fénynek hívták . aki különben is megkérdezése nélkül jött a világra. hogy férjhez ment. ha akkor elfogadom az ajánlatodat? Sajnos nem lehet ugyanazt a játszmát még egyszer lejátszani. Ebben a sűrű életben nem sok idő jutott Joanre. Joan anyja büszkén elmondhatta magáról. Különben tényleg örülök. .aki ezzel az alakításával ugrott ki a szürkeségből. Az alattomos kis patkány minden figyelmeztető jel nélkül pottyant ki belőle. Joan két felvonás között látta meg a napvilágot. Természetesen soha nem látta még életében. színielőadásokra vezesse őket. hogy korábbi életét a színpadokon töltötte.Ennyit tudtam tenni érted. létezéséről is csak Joan egy-egy odavetett félmondatából tudott.tette aztán hozzá. Rontja a presztízsét. 17. hogy anyányi lánya van. hogy életében nem sokat törődött a lányával. De a tandíjait mindig becsülettel kifizette. Apát azonban nem sikerült kerítenie neki. hogy láttalak. Olyannyira. de azokra sem fordított kellő figyelmet. hogy Cinderella King átverésnek is tartotta a dolgot. és egyáltalán: testi betevőjükön kívül lelki betevőjükről is gondoskodjék. és futott be aztán szédítő karriert. És még valami mást is tett érte. csak a színpad. Cirka hat hivatalos férjet fogyasztott el színpadi működése során. hol él a lánya.

Az a helyzet. Az életkorára-e. hogy Joan koponyákat lát a fiókokban. Csakhogy. nem is olyan egyszerű beszélgetni valakivel.. . . hogy Joan. .Lennon Gettysburynek hívnak.Nyilván csodálkozik.Ezt hogy érti? Lennon néhány mondatban elmagyarázta neki. . de az asszony hangja megállította. hogy én jöttem önhöz.kérdezte. mint Mary-Lou előtt.. . fiam? . .. művésznő.. Lennon széttárta a karját. művésznő. Vigye el az ördög.Hogy van Joan? . Cinderella King türelmetlen mozdulatot tett a kezével.Nem álltam intenzív kapcsolatban vele. sminkbe fulladt nő nem is volt a hálótársa. . Lennon ném értette pontosan.. .Örülök a szerencsének . .Miért éppen azokat? .Üljön vissza.mondta megkönnyebbülve Lennon. Egy kis üveglapokkal határolt verandán ültek zöld futónövények között. . az utóbbi időben furcsán viselkedik.Hogy is hívják magát.Ennek is örülök.Bocsásson meg. . .. ennek is mintha a veséjébe látna a szeme. Lennon akár elbocsátásnak is értékelhette. Lennon.Gladys is jól van.Ezt szeretném én is megtudni. és felállt. .Koponyákat? . . asszonyom. vagy az élet okozta megpróbáltatásaira. Mint ahogy a saját szüleit is távol tartotta Joantől.. . . . Lennon szíve összeszorult. és nem ő.kérdezte némi szünet után Cinderella. Lennon az ablakon át a kertre látott.Lennonnak. Cinderella King arcán csalódott hullám futott át.Azt hittem. . Meg akart_fordulni. Majdhogynem úgy érezte magát az asszony előtt. . Az asszony felhúzta a szemöldökét. ahol idősödő hölgyek és urak sétáltak. a szekrényben és a mosógépben. nem feszegette a dolgot. . Az asszony arcán nem látszott érzelem.mondta fahangon az aszszony.Nem emlékszik semmire. újságíró.látta. ami. hogy zavartam. aki semmi érdeklődést nem mutat irántunk.. hogy Joan sem szomorkodik miatta. esetleg. Az asszony arca meg sem rezzent a smink és a fekete keretes.Ennek örülök. Azt akarta mondani.Én már semmin sem csodálkozom.Miután ön az anyja. a fene vigye el. . de végül inkább azt mondta. szivárványszínben játszó napszemüveg mögött.Tőlem?! .Jól . Ekkor futott csak át valami halvány érdeklődésféle az asszony arcán. . asszonyom. .Az ön veje vagyok. mire céloz Cinderella King. asszonyom. hogy az ön unokája. Pedig ez az idős. és ültében kissé meghajolt az aszszony előtt. hogy a lányunk.Nem! Lennon hátratolta a székét.

biccentett a doktornő. úgy suttogta Lennon fülébe. .. CT t és a csoda tudja még.. zárójelentését és még vagy másfél kilónyi papírt az egyes vizsgálatokról. Sajnos-e vagy sem: ki tudja? Cinderella King arca mozdulatlan maradt.Mi mást tehettem volna? Ha valamelyik hiéna a lapoktól kiderítette volna.ráébred. hogy milyen galádságot követett el gyermeke ellen. menten lezuhan a padlóra. amikor szóltak az intézetből. Lennon úgy megszédült. miféle vizsgálatok eredményeit. . ez a karrierem végét jelenthette volna. . beteg? . . . Lennon úgy döntött. bár talán megmenthettem volna..Köszönöm. hogy agydaganata van. hogy azt hitte.mondta Cinderella King. A Cherokee Falls-i kórházban minden különösebb teketória nélkül elé tették Joan kórlapját. asszonyom. Lennon elérzékenyülve tartotta a kezében a kis koponyáról készített röntgenképet.Hároméves volt. elhiheti. Megállapították. a műtét újra csak lenullázott. Ha megtudok valamit. csak éppen egy egész vagyonba kerül a műtét. Nem voltam boldog tőle. . ennyit tudtam elmondani önnek. Mr. Különben a kórlapokat megtalálhatja a Cherokee Falls-i kórházban. hogy hagytam meghalni a beteg lányomat. hogy nem is fog. Lennon. hogy azonnal láthassa a lányát és az unokáját. Lennon úgy döntött.Szeretném.. értesítsem róla? . asszonyom? Cinderella King előrehajolt.Megcsináltatta a műtétet?! . akkor nagy a valószínűsége. amint a leleteket nézegette. szeplős képű doktorkisasszony mutatta meg őket és csináltatott róluk másolatot. hogy műthető. Nem így történt a dolog. hogy kérdez is. Nem sok esélye volt az életben maradásra.Miért kérdi. .Azt hittem.. Még a kocsimat is el kellett adnom. asszonyom. A kis doktornő kíváncsian vizsgálgatta az arcát. Furcsa látni. talán a múltba nézett. ha tizenöt éves koráig nem újul ki.Segítene nekem valamiben. messze-messze az eltűnt idők mögé. . .A feleségem . hogy az agyával.mondta a röntgenképre bökve. Hát. Talán azt várta..Nálam? . ha megkímélne tőle . sírva fakad. Gettysbury. Kénytelen volt széke karfájába kapaszkodni. ismeri a múltját. Az asszony vele szemben nem vett észre semmit. hogy felfed valamit a nagy ..Azért vagyok itt. hogy beteg a gyerek. Megoperálták. 18. és rendbe jött. Azt is megállapították. Abban reménykedett. Lennon felállt. a nyakába omlik. az asszony megtörik . Éppen akkor jöttem rendbe anyagilag. Fiatal. . hogy kérdezzen tőle valamit.A lányomnak hároméves korában agydaganata volt.. úgy követeli. Azt mondták.Lennon visszazökkent a székébe. hogy mint a regényekben.Nem tudjuk.Lehet. hogy milyen kicsi volt. kisasszony? .. s a szék karfáján nyugvó keze sem árulkodott belső indulatokról.Azt mondja. van valami gond? ..Valamennyien így kezdtük . mégis életben maradt. és kíváncsian nézett az anyósára. Ezt szeretném kideríteni.

térítésmentesen vizsgálnám meg Joant.Kicsit kivagyok. és. Még az is. ... A doktornő ismét a kezébe vette a képet. ha akar.Mióta? . Gettysbury. Ne ugorjon fel.És ha kiújult? . A doktornő még feljebb húzta a szemöldökét. Az agydaganatot nem kísérik efféle víziók. megnézegette.mondta. És hol látja őket? Lennon elmondta. .. . hogy közben felvételeket készítsek a fejéről. aztán leejtette maga elé.mondta Lennon. hogy soha nem menne bele a vizsgálatba?! Ha csak megemlíteném neki.Miket vizionál? .. . hm. Mondja neki azt. a pokolba küldene.Maradjon nyugton.A feleségemnek víziói vannak . . Lennon sóhajtott. amit gondolok.Bocsásson meg . . fiókban. . A kis doktornő felhúzta a szemöldökét.. hogy kísérje ide magát. A doktornő ismét letette maga elé a képet. .. .Fénylő koponyákat.kérdezte Lennon nagyot nyelve.. akkor egészen másféle tünetei lennének. mire gondolok.. Ha csak megemlíteném. hogy szekrényben. de az úszómedencében is látott már. hány éves Joan. . pokol lenne mellette az életem! .Nem hiszem. De előtte hadd mondjak önnek valamit. kérem. Találjon ki valami hihető kis történetet. Oké? Lennon arra gondolt: mit veszíthet. amit a világ összes orvosa lehetetlennek tart. .. Mit szól hozzá? Persze azt magának kell kiötölnie. hiszen a kórlapról úgyis látta.Cirka egy hónapja. Kérje meg. Én csak azt mondtam.Hogy ettől lenne.Miért ne lehetne az? . és név nélkül kerülne bele a disszertációmba.Van egy ötletem. .Mert. Papírt is kap tőlem. 19. ennyi az egész.. letéve maga elé a röntgenképet. és megrázta a fejét. .Nem menne bele. .nyögte Lennon. hogy önnek van szüksége a vizsgálatra..Hátha a feleségem esetében mégiscsak kísérik? A doktornő felvonta a vállát. .titokból. Két nappal ezután látványosan beverte a fejét az ajtó- . . hogy miért jön hozzám.Mit nem hisz? . A doktornő nem kérdezte meg. Valóban szívesen megtenném. Mr.mondta.Elméletileg természetesen minden lehetséges.Hát nem érti.Nocsak. . . Én majd megteremtem a lehetőséget. A doktornő a képre bökött. ha enged a doktornő unszolásának? Még hazafelé menet kitalált egy jó kis történetet. Mr.Szívesen megvizsgálnám a feleségét. érdekes lehetne számomra.Fénylő koponyákat? Felemelte a röntgenképet. Éppen a szakorvosi vizsgámra készülök. De akkor sem lehetséges.Nem hiszem . Gettysbury! Hadd magyarázzam meg. .Koponyákat .. az ön feleségének az esete.

Jézusom. meg is ütötte egy kicsit.Diego Kaplantól.Milyen messze van az az izé? Amikor megtudta. Lennon! Szólok Judynak.Ébresztő. hogy ilyen hülye vagy. hogy érti is a dolgát. és mintha a korábban még hajszálvékony. hogy Joan oldalba taszítja.De hiszen neked nem sérült meg az agyad! . Este vidáman. . Cherokee Fallsban olyan jó orvosok szaladgálnak? . Az a hely a fejbetegek Mekkája.Jézusom! .Azt is meg tudják állapítani. ne mondd nekem. fütyörészve tért haza.Kinél? .Mindig mondtam. teszek rá hideg vizes borogatást. de a felesége mintha hirtelen elkezdett volna öregedni. hogy abban az izében. Egészen másnap reggelig. Lennon sziszegett. mintha fájna neki.Úgy nézett ki. . Lennon. . Joan összetette a kezét. Joan megtörölgette homlokát.. Elsősorban agysérülésekkel foglalkoznak. mert rokonszenvesnek néz ki valaki.Ő honnan tudja? .Miért? Ott mi van? . ő majd kerít neked egy jó orvost. hogy 350 mérföldnyire. de még kicsit fájlalta a fejét: Amikor harmadnap is eljátszotta ugyanezt. Délben megint csak benézett a klinikára. hogy ne futkoss olyan ész nélkül. hogy még most is szédül. Azért. ezért beugrik a közeli klinikára. Joan az utóbbi időben jó néhány kilót fogyott. Joan megelégelte a dolgot. Reggel szédülésre panaszkodott. hogy az utóbbi időben milyen fáradt szemei lettek a feleségének. mint a tavaszi szél. szemmel alig látható ráncocskák is megvastagodtak volna a szeme környékén. csupán rányomta a vizes ruhát. Déltájban felhívta Joant. Joan szerencsére nem nagyon nézegette a homlokát. aztán megnyugodott. amikor Lennon újra csak a fejét tapogatta. ennek már a fele sem tréfa! . és lehunyta a szemét. kikere- . A következő reggelen ismét szédült. .Belefejeltem az ajtóba. kincsem? Lennon a homlokára szorította a tenyerét.Menj már el valami normális orvoshoz! .. .Hiszen már háromszor voltam nála. de nem annyira. és nem kis lelkifurdalással nézett a feleségére. még nem biztos. . Este jobban lett. ha netalántán rejtett agyrázkódásom lenne. . Az ördög vigye el! Joan megcsóválta a fejét. Nem akarta bevallani magának. Lennon ismét csak meghökkent.Akkor honnan tudod. Várj. Nevetséges. . Lennon erre csak legyintett egyet. . hogy normális? .Állítólag mindenki tudja. csakis Cherokee Fallsba mennék.A csodába is. hiszen még harmincnyolc éves sincs.ba. Lennon. hogy búb nőjön rajta.mondta.Honnan tudod te. Lennon sajnálkozva. . .Mi történt veled. . . ..kapott a szívéhez Joan. .Ha már mindenáron mással is meg akarnám vizsgáltatni magam.Az állam egyik legjobb fejklinikája.A nevét nem tudom: . Jó nagyot csattant.. Arra riadt.

hogy holnap délelőtt fogadjanak bennünket. hogy az első rohadék koponyát megpillantotta volna. . Kezdett örülni neki. . Főleg hogy a doktornő érkezésük után azonnal fogadta őket. Lennon kezdett meggyőződni róla. ugyan már .. hogy a Cherokee Fallsba vezető út nem lesz valami népünnepély. hogy végre kiszabadult a városból. 20. . Joan bosszús képet vágott. kérlek.Meddig akarsz várni? A végén még.Cherokee Falls! Cherokee Falls! .kérdezte rosszmájúan Lennon. hanem végig csacsogott. aki időnként a nyílászárókba veri a fejét nagy boldogságában. de kellemesen csalódnia kellett. . mint azelőtt. . Magába mélyedt.Semmiféle kamrába be nem megyek! .tiltakozott Lennon.Hát jó . . akinek a férje a fejével dolgozik odahaza? .Intézd el. ha nem az orvosira ment volna. hiszen olyannak látta Joant. És egyre kevesebbet törődik mások dolgával. Joan nem zsörtölődött vele.köhintett egyet. sajnos sikerült kifognia egy olyan pasast. A doktornőre kacsintott és benyögte.hajtogatta meghökkenve a doktornő. amelyben megbíznál? Lennon erre a fejét csóválgatta. Lennon azt hitte.kérdezte cinkosan mosolyogva. . Joan erre már nem válaszolt. Joan eltátotta a száját. hogy nemcsak akkor ejti rabul valami Joan érzékeit.A végén még feldobom a talpam? .Már holnap? . Még dalra is fakadt. Lennon hosszú idő óta először maradéktalanul boldognak érezte magát..Te annyit akarsz utazni azért a vizsgálatért? Istenem.invitálta őket a doktornő. amelyben maradéktalanul megbízna. . nincs valahol közelebb egy olyan hely. .Lennon. ma már a hollywoodi menők közé tartozhatna. hogy bizony á az. aztán elhallgatott. amikor felbukkant előttük Cherokee Falls táblája. Lennon.mondta Lennon.kedett a szeme. Joan egyre többet mélázik maga elé meredve. Joan vette a lapot. . mintha csak örülne neki. .énekelte a műszerfalon dobolva.Jöjjenek velem mindketten! . nem meredt némán maga elé. . hogy sajnos nincs másik olyan hely kerek e világon Cherokee Fallson kívül. hanem színésznek áll. . mintha belső hangokat hallgatna. . mintha éppen nem lenne otthon a fejében senki.Klausztrofóbiám van .Maga az a szerencsétlen feleség. .Ugyan már. hogy megfogadta a kis doktornő tanácsát. és szúrós tekintettel szemrevételezte mindkettőjüket.Itt estek hasra a cherokee indiánok! A rendelőintézetben aztán elcsendesedett. amikor a koponyákat látja.mondta Joan mélyet sóhajtva. Lennon elcsodálkozott rajta. . hogy a vékony kis doktornő milyen ügyesen játszik. hanem folyamatosan a rabságában tartja.Engem ugyan nem! .Beültetjük őkelmét a fotokamrába. Azt gondolta. ha már megtettünk háromszáz mérföldet.

. ott ülök veled. Közönséges fotokamra. Mások is várnak rám. mert másomat itt úgysem szorongathatod. Joan még mindig elképedve csóválgatta a fejét.Lennon.vallotta be Lennon. és majd mesélek valami izgalmasat. és bólintott. Gyerünk hát abba a nyavalyás kamrába! A kamra kutyaközönséges.mondta Joan. de végül is nem történt baleset. a kis doktornő máris kinyitotta az ajtót. Joan megfogta Lennon kezét. Bemegyek veled a kamrába. te meg. és ezúttal nem is hazudott. Felvételt csinálunk benne a fejéről. Ha elkapnak. és ha veled mennék? .. hogy valaki lesi őket.Nem értelek.kérdezte felpislogva Lennonra.Újabban. hagy bírta a fejelőbajnok? . . hogy szégyenszemre megfutamodjunk.Bátran. doktornő.Nem bánom. A fotoszobába csak a vizsgálandó személy mehet be.Ez teljességgel szabálytalan. mint annak idején a bungee jumpingtól.Ugyan már. A doktornő megígérte.Nos. . Jó lesz így? . mit idétlenkedsz? Idecipelsz háromszáz mérföldnyire. mintha attól tartana. fognám a kezed. kérlek. Alig ültek tíz percig odabent.Hé! Hé! Hé! . .. . ahogy leültek az egyetlen bútordarabra. .. Joan! .Na.Kissé ideges vagyok .Neked? . A doktornő meglepődött. Észre sem veszi. Mit csináljak. Mióta? . visszalépsz.Nem tudtad? . . hősöm? .Szorongásd a kezem. Leültek a padra. Nem tudtad volna előre megmondani..hökkent meg Lennon..Jézusom. hogy a leletek két nap múlva készen lesznek.Hogy érzed magad. Lennon. hogy befogják a szájukat. akinek az arcáról lassan lekopott a mosoly. meg kell érteniük.tiltakozott a doktornő..Úgy. egy kis fapadra..Jaj. hogy normális ablakok helyett kis kémlelőnyásokat vágtak a falaiba. .. A doktornő körbepislogott. természetesen nem kell értük jönniük. jól a fenekembe rúgnak. elkészülnek róla a felvételek.Nem én. hogy köszönjem meg? . Lennont.kérdezte Joan a doktornőt. mint az oroszlán .Csak nem képzeled. Lennon. . .tette össze a kezét Joan. . Ott ülnék melletted. ha a zöld fénytől Joan koponyákat kezd látni.Veszélyes? Semennyire. kedves doktornő! .Honnan sejtettem volna? . Magam is csak nemrég vettem észre. azzal a különbséggel. ne hozz ki a béketűrésből. hogy amíg odabent ücsörög. majd némi töprengés után elhúzta a száját. hogy megfeledkezz róla. ha a férjem egy gyáva kukac? Ha nem akarja. egye fene. a fények pedig csillogtak-villogtak a nylások mögött.Hova? . legyen. .. bútorozatlan szobának tűnt.türelmetlenkedett a doktornő. Kérlek. s amikor ideérünk. akkor mi legyen? . hogy mi lesz. s a nyílások mögött zöldes fények villogtak. . . hol vagy.Hát abba a kamrába. Lennon. elfogta a rémület. .Mennyire veszélyes az a fotokamra? . .

hogy potyán a fejembe nézzek. Joan. . egyfolytában arra gondoltam. Joan széttárta a karját.bólintott a kis doktornő. . a kis doktornő Joanhez fordult. . magát nem lehet átejteni..Mi az ördögöt? . Köszönöm.elküldik a megadott címre. orvosok.Még nem ült rajta senki. Az ülés megindult alatta. Inkább a masinám működésére koncentráltam. Éppen a legkisebbet.kíváncsiskodott Joan. de jó lenne. há akadna valaki.kérdezte Lennon. még egy krómozott bukósisakféle is ott ragyogott az ülés mellett. Az a helyzet.Egye fene. mint egy motorbiciklié. . Amíg a férjét fényképeztem.mondta a doktornő. felemelve hozzá a hüvelykujját. azt nem is figyeltem. Mielőtt elmentek volna. dehogy. Ha legközelebb eljönnek hozzám . Senkinek nem megy a fejére. .A büszkeségem . az ülése majdnem olyan.Én? .Őszintén szólva. ismeretlen rendeltetésű gép állt. majdnem . majd egyszerre csak szivárványszínű fények kezdtek futkározni Joan körül. Joant a dolgozószobában némi meglepetés érte.mutatott a doktornő a monstrumra. bármi is legyen a vizsgálat eredménye.Az agyat analizálja. .Látom. akin kipróbálhatnám. hogy különböző méretű sisakokkal működik a gép. . nem csap agyon az áram? . és ide-oda himbálódzott.Remélem. .És? . hogy lecsússzon róla a padlóra. ezért ki sem tudom próbálni a drágámat.Hogy meg óhajtja tekinteni a leletet.hökkent meg Lennon: Én miért nem mehetek? . Bele kellett kapaszkodnia a fogantyújába. Maga lenne az első.Ellenőriztem.Mert ez így szokás . Nem akarja kipróbálni? .hökkent meg Joan. Csak öt percet kérek. .Hát. . .Ilyenek maguk. nem okoztam kellemetlenséget önnek mosolygott. Egyszer nyílott volna alkalmam.mondta a doktornő. . és a doktornő előbukkant az üvegfal mögül. ha nem javulna a férje állapota. amit őszintén szólva nem hiszek akkor ezzel kínálom meg. nézzen bele a fejembe! A doktornő segítségével felmászott a motor ülésére. . . . amikor a fények kialudtak. A sarokban hatalmas. . A doktornő eltűnt egy üvegfal mögött. majd a fejébe nyomta a sisakot.Méghozzá szuperül. és akkor sem .Hé! És én? . de ezek a nyomorultak csak egyetlen méretet küldtek ide hozzá. A magáéra biztos rámenne. Már-már kezdte unni a dolgot.Na és működik? . Maga olyan szimpatikus nekem.Szuperül .persze.Remélem. .A holttestemről van szó? . . ha nem akarta.Hogy festek? .A hozzátartozónak alá kell írnia valamit. .Milyen? A doktornő bizonytalan képet vágott.És a fejem? . csak abban az esetben.Csak azért? A doktornő elnevette magát.Bejönne velem egy pillanatra a szobámba? .. hogy rendesen működik-e. .Ugyan már.Maga a beteg. . Joan sóhajtott.Kezdhetem? .

akit a tárna dohos levegőjéből kilépve telibe talál a friss ..Az ön feleségének vizsgálatával egyszersmind teszteltem is a gépeket. Jézusom! Joan agydaganata kiújult. doktornő. ezt kellett volna először mondanom.Sok sikert. . Az amatőrökre gondolok. hogy mihelyst kész lesz.nyugtatta meg a doktornő. Mint a bányász. feleségem? .vagyok elég érdekes hozzá. 21. hogy a férje adatait. A tumor nyomja az agyát.Itt írja alá. Azt hiszem. doktornő .zihálta elszorult torokkal.Öné az érdem. Lennon kezéből majd kiesett a telefon. . . felcsengett a telefonja.Bocsásson meg.szólt bele a telefonba egy ismeretlen női hang. ha a doktornő azt mondja. . Joan és Lennon kéz a kézben hagyták el a klinikát. Életemben nem találkoztam még emberrel. hogy valamennyi megérkezett. ringyó! . .Hozzá.. miközben legszívesebben üvöltött volna a fájdalomtól.mondta Lennon.A felesége egészséges . mint ön. abban állapodtunk meg. hogy a doktornő csöngeti? Ahogy meghallotta a hangját. Gettysbury . . kihúzlak az utcára..Ha jól emlékszem. hogy mondja meg neki? .biztatta magában a doktornőt.Halló . Mr. Lennon éles füle mintha furcsa. hozzá . ha megtelefonálom. Mr. most.nyögte. mégis úgy gondoltam. és Joan elé tolta. . hogy majd kettétörött a kezében. mert odamegyek a kórházadba. Lennon ismét megtántorodott. vagy már meg is zabálta egy részét. mint az afrikai éhségövezetek talaja.Mr. természetesen.Ezt én is elmondhatnám önről . mire jutottunk. meg lesz elégedve vele az intézet vezetősége. nem is hívta vissza egészen addig. Lennon úgy szorította a telefont. jobb.És a. elküldöm önnek a vizsgálatok eredményét. amikor éppen egy gyengélkedő fiók gatyába rázásának ügyében tüsténkedett. Mivel a hívó fél száma ismeretlen volt.. Gettysbury . amíg be nem fejeződött az értekezlet.. . hogy már csak hetei.Tessék?! .Hallgatom. .Nincs semmi baj. ettől vannak a látomásai. . Mielőtt bármit is mondanék. Nos.Bocsásson meg. aki olyan jól játszott volna. nem is kétséges. . . olyan száraz a torka. A doktornő előhúzott egy kis füzetkét. . Lennon megtántorodott. Gettysbury? . .Az vagyok.mondta a doktornő mély sóhajtások közepette. Mi lesz. máris mentegetődzni kezdett. komor tónust vélt volna felfedezni a hangjában. hogy hozzájárul ahhoz.Azonnal adom a doktornőt. A következő hét közepe táján. esetleg hónapjai vannak hátra? Hogy áll majd oda elé.. . doktornő.mondta a doktornő.Igazán kiválóan sikerültek. hogy olyan csodálatosra sikerültek a képeim. és megöllek! . .A lényegre. . ha sejtettem volna. Csodálatosan működnek.legyintett Joan.A lényegre.Elemeztük a felvételeket. miközben úgy érezte. . meg kell dicsérnem magát. Uramisten! Honnan a fenéből sejthette volna.

de ezúttal Joan nem a szekrény belsejébe. Most már csak abban kell bíznia. kicsim! Nyugodj meg. hogy odaszól néhány szót valakinek. Még egyszer köszönöm önnek a szíves közreműködését.. Gettysbury. és igyekezett eltakarni a fejét.. viszont semmiképpen sem normális dolog. daganata? . Legyen nyugodt. ne- . hogy azt látták. és kísérteni kezdenek bennünket. kincsem! Nincs ott semmi! Az asszony kihámozta magát a karjából.Nincs. de azért nincs messze az igazságtól. .így meg úgy . A többire később Lennon nem emlékezett vissza. Lennon leroskadt a legközelebbi székre. néha kitör. Már ami a fejét illeti. és lerója majd a háláját .Nincs.. . hogy némi kis kimerültség mutatkozott Joanen.Akkor. mennem kell. nincs baj a felesége fejével. hogy a koponya nem jön elő többé. . A doktornő hallgatott egy sort. Egy a lényeg: Joannek nincs agydaganata. bármelyik pillanatban megfulladhat. amit fáradt agyuk láttatni akart velük.Az égvilágon semmi.. Kiszabadulnak száműzött emlékeink a tudatalattinkból. hogy azokat az izéket látja. Szerintem a problémája csak a pszichiátria területén nyerhet megoldást. hanem a levegőbe mutogatott. és vissza akarta cipelni az ágyra. miközben azért reszketett. ges? . és vad menekülésbe kezdett..Bocsásson meg. 22. hogy összefoglaljam: Joannek nincs agydaganata.. Lennonnal madarat lehetett volna fogatni.Semmi. hogy az atomokat is látom az agyában. közben úgy hörgött.. Ott marad mindörökre eltemetve Joan tudatalattijában. és akkor padlóra kerülünk tőle.. Jöttek az újabb problémák... természetesen. Jól van. ő a világ legboldogabb embere. Olyan felvételeket készítettem róla. másokkal is előfordult már.szellő. amint ott lebzselnek az atommag körül. többször nekiment a falnak. hogy Lennon nekiesett a szekrénynek. hogy Lennon attól tartott.Ott! Ott! Istenem! Ott! Ott! Lennon átkarolta a zokogó asszonyt. Az ember agya olyan. . Úgy érezte.kérdezte gyorsan. .amire persze soha nem került sor. Le akart ugrani az ágyról. lehet. Szóval. ami. ez egy kis túlzás. . a bútoroknak. Legalábbis daganati értelemben. Összevissza futkosott a szobában. és elsöpörték a készséges doktornő emlékét. Gettysbury. Mr. mert egész egyszerűen nem találta meg az ajtót. hogy kiakadt valamitől.Nincs ott semmi. hogy adandó alkalommal meglátogatja a doktornőt. Bizonyára megígérte. . ha bármikor. hogy a szekrényhez fusson. . Lennon ismét csak valami furcsát érzett a doktornő szavai mögött. a szürkeállomány és a tekervények alatt. mi lehet a baja? . Kétségbeesetten utána vetette magát.Mint a makk. Lehet. Nem lehetett magánál. mint a tűzhányó. de Joan olyan erővel taszította meg. majd a háttérzajokból arra lehetett következtetni. Mr. hogy Joan a fülébe sikoltozik. sürgős esethez hívnak. Éjszaka arra ébredt.Egészsé.

összetört egy üvegvázát. Senor Gettysbury. lavórral. Mintha betörő osont volna be hozzájuk. kissé hangosan szedte a levegőt. Hiszen csupa vér.Hogy a Senora. nem tartozott elszámolni az éjszakáival senkinek. mígnem egyszer csak Joan elengedte magát.Jöjjön vissza tíz perc múlva . Beteg a feje. majd Lennonra nézett. a lépcsőfordulónál. Flora felemelte a kezét. az ágyra figyelve. miközben hálát adott magában az istennek.Menjen ki.Mit akar. amíg le nem telt a tíz perc.. ne ébressze fel. Lennon lesétált a lépcsőn a földszintre.Alszik.Lemosdattam .és Flora Castillo. de ekkor kinyílott az ajtó .Gladys? . ahol Joan szuszogott. . hogy vége a lázálomnak! De hiszen nincs Joan fejében daganat! Akkor viszont mi az ördög lehet benne? Bátorságot merített magának a folyosó talpát simogató hűvöséből. Mondani akart neki valamit.szólt utána Flora. hogy az úr ne is folytassa tovább.Önre itt most nincs szükség. de Flora leintette. . Flora.. mintha náthás lenne. és most már valamiféle magyarázattal tartozik neki.Megmosdatom.. Ott ült egy fotelban. Lennon nem is tudta.hogy Joan kiugorjon az ablakon. .Fertőtlenítettem is. . Lennon tanácstalanul az ajtó felé indult.A koponya! . és átrohan vízért a fürdőszobába.mondta Flora.. segíts! Magával visz a koponya! Tíz percig keményen küzdött vele. .mondta határozottan. .Az a helyzet. mellé ejtette a törülközőt. és végigzuhant a szőnyegen. hogy lesz.már nem emlékezett rá. talán valami magyarázatfélét. a házvezetőnő lépett be rajta.Bejöhetek? Flora intett. Flora. . beteg. .. . Letette a lavórt a szőnyegre. ahol kellett. . és ha igen. . Egészen addig taposta a folyosó kövét. hogy ráfordította-e éjszakára a kulcsot.Mit tud? . Ha lehet. magára hagyja Joant. jelezve vele. mihez fogjon hirtelenjében. Nem túl gyakran fordult elő vele. mint ezen az éjszakán. Lennon borzalmas zavart és tehetetlenséget érzett. . Nem kért engedelmet. mikor nyitotta ki . hogy már nem akart hazamenni. Jézusom. Ilyenkor ott aludt a kis szobában. . majd bedugta a fejét a hálószobájuk ajtaján. ami lesz. soha nem várakozott még olyan hosszú ideig sehol.Köszönöm. kérem! . de néha úgy elrepült az idő a takarítással. . törülközővel a kezében. hogy beléphessen a hálószobájukba.Tudom. csinálni vele? . Úgy érezte. Éppen arra gondolt. Szó szerint úgy nyomakodott be mellette az ajtón. és még azt hitte. és annak a darabjai vagdosták össze. . Lennon képtelen volt a legkisebb meglepetést vagy zavart is kiolvasni a szeméből.A koponya! Istenem. .sikoltozta Joan egyre a levegőbe bökdösve. hogy be. Nehezen..nyögte Lennon. és a legintimebb ruhadarabjaik között turkált volna. hogy Flora ezen az éjszakán ott aludt. Ekkor már merő vér volt . Flora benyomult a magánéletükbe. Lennon tudomása szerint nem volt férjezett.

. .Elhiszi. jelent? . aközben vágta el magát.förmedt a lányra.. .. Flora! .Rossz ház? . Lehet. kapkodó mondatokban számolt be mindarról. Flora? . Flora lehajtott fejjel hallgatta. Mintha golyó találta volna telibe. . . . . Lennon ekkor vette csak észre . megkönnyebbült.. és talán észre is vette volna.Nem fogja elhinni. Gonosz ház. Senor... Alaposan elvágta a csuklóját az üveggel. csak mintegy fél perc múlva tudatosult benne.de nem vagyok sem vak. . Lennonban ekkor feltámadt az ingerültség. . mintha egy hang folyamatosan azt mondogatta volna a lelkében. . Gyors. A lány megcsóválta a fejét. ..Bár csak házvezetőnő vagyok . amit el nem mondott volna senkinek. orvost kellene hívni.. A lány rávillantotta a tekintetét.Mondja azt. . Flora? .Rossz ház ez. rossz ház. tudja? .Neki is mondja azt. sem süket. .Szóval. Hallgatva nézte a levegő után kapkodó Joant. az izét. Rossz. Hiszen mióta csak betette a lábát a házukba.Miért lenne rossz vagy gonosz? Flora Joanre mutatott. hogy rossz ház. Mintha a súly felét.. felemelte a fejét. Lennonból ekkor kibukott a szó.kérdezte Lennon idegesen. ami a lelkét nyomta.. sikerült volna átraknia más vállára. hogy a Senora elvesztette az eszméletét. Lennon először nem is értette meg a mondatot. .mondta némiképpen megbántódva Flora ..Maga szerint ezt. észrevette? .. Amikor befejezte. hogy Joan. amikor aztán Lennon befejezte. ha felébred? . .És. A házvezetőnőjükkel osztotta meg legféltettebb titkát.Mit ért ezen..Ugyanezt. rossz ház! . ami az utóbbi időben történt velük.Si. ..Vannak rossz házak. Bekötöttem.Hogy ez egy rossz ház. kopo- . . . Legalábbis egy ideig. mert el akarja.Nem jó ház.kérdezett vissza.Honnan. maga tudta? .. . Flora? .Ne beszéljen már ostobaságokat. hogy gonosz is.. ha bármikor is két mondatnál többet beszélt volna Florával .Mit mondjak neki.Már korábban is. hogy elájult.amit már korábban is észre kellett volna vennie.Mit mondott. Lennont mellbe ütötte a mondat.Mit csináljak vele. Ez ilyen.Ez mit. Gladysnek? Olyan kétségbeesetten szállt a szava.hogy a lány korántsem olyan egyszerű lélek. uram. . Leesett a vérnyomása. de az nem elég.Bizonyos dolgokat óhatatlanul is lát és hall az ember..Azt hiszem. mint amilyennek gondolta. uram. hogy mit is mondott a takarítónő.Mit mondjak az orvosnak? Flora azonnal kész volt a válasszal. uram. A koponyákról és a vizsgálatokról Cherokee Fallsban. hogy még egy jéghegyet is megolvasztott volna.Ezért.

ha nem leszel a tanúja.Megéreztem. Beszélget a halottakkal. és gonosz szándékai vannak velünk.. . igazából nem is aludtam. Bár a Senora kapacitált. élőknek nem.. úgy éreztem. kapcsolatban áll a túlvilággal. .Hogy halljam tőle? ..Nem mindegy a szellemeknek.Amikor idejöttem Senora Joanhez és önhöz. ha elküld innen. Azt hiszem.Kicsoda? . és úgy nyomta. hogy. hogy a ház azért gonosz..A gonosz halott.Ezt már mondta. uram.. és fagylaltot árul. . hogy hol van ő. . és megfigyelte.Talán temető van a házunk alatt? . . nem sokáig fogod te itt kihúzni.kérdezte nem minden gúny nélkül.. Néha a mellemre ült.Babusa mama erre is gondolt..mondta Lennon. hanem oldalra. hogy. aminek jobb. Hiszen ezt akartuk. hogy nem kaptam levegőt.Maguk nem ismerik.Saját ház.gondolta Lennon.De hát. ha oldalra hajlott a láng? A lány megköszörülte a torkát..Menjen el hozzá.Ezt Babusa mamától kellene hallania.. Senor Gettysbury. Azóta sokszor.. egy alkalommal idehívtam Babusa mamát. aki nem tud nyugodni.. Gyertyát gyújtott.. .Nem .Si. Olyanynyira megviselt. hazaküldi. .Hát a másvilágról. .Ő. de nekünk. hogy ez egy rossz ház. nem? . . de valahogy nem volt ereje hozzá.Mondok magának valamit.Szóval. de hát nem volt kedvem. Uramisten! .. Senor Gettysbury. A lány meg csak mondta a magáét.nyugtatta meg Lennon. saját kísértettel. a leggonoszabb vele! .kérdezte hangosan is. mintha meg akarna fojtani valaki.Ki kellene hajítanom a hülye dumájával együtt... hogy merre hajlik a gyertya lángja? .Dehogy küldöm el! . Babusa mama Haitiból jött. nem is ismerhetik. Senor Gettysbury. Rövidesen történni fog valami. Itt jár köztünk. Mondtam is magamnak. Aki miatt rossz a ház. Stimmel! . már az első alkalommal megéreztem.. . még akkor is elmondom.nyákat lát. Senor. . Nem is töltöttem el itt sok éjszakát. merre hajlik a láng. . Valaki. .és Joanre mutatott. és doktorért telefonál.Aha. .. Babusa mama mindent tud azokról... hogy aludjak itt gyakrabban. ha itt aludtam. . . Érti.Ilyet már láttam a televízióban. a ház okozza? . ha kedvem van hozzá. Flora. Miért küldeném? . Senor. . Senor? .Hogy a fenébe menjek? .Kikről? . Flora megingatta a fejét.Valaki lakik még a házban. saját kísértetünk van? . Flora! .gondolta Lennon. Azt mondta. . mert valakinek a szelleme kísért benne. hogy félbeszakítja a lányt. hogy gondolja? Flora megcsóválta a fejét. . ha itt maradtam.Nekik talán igen. csak feküdtem az ágyamon.Babusa mama. És akkor mi van.. Nem lefelé hajlott. ki? . Lennon már-már azon volt. A láng iránya azt mutatja.

és talán a fájdalomtól is . Megbeszélem vele. . majd mutatta.inkább parasztasszony benyomását keltette. . Babusa mama széles orrú. és kissé összetörte magát. hogy Joan is hallja. és rajta is! Amikor Lennon lefeküdt.. amíg Lennon üzleti ügyeit intézi.Megyünk is. fekete bőrű öregasszony volt . nekimentél mindennek. hogy őrzi a mamát. Flora bólintott. a székeken és a kanapén fekete huzat..Nyugtalan éjszakád volt .kérdezte Caroltól. Flora délután szólt Lennonnak. hogy mikor menne. csupán homályos képek bukkantak fel az emlékezetében. Lennon.Rosszul aludtál. hogy Babusa mama este várja. mert váratlanul megtört a varázs: Joan is visszaemlékezett az éjszakára. Hát épeszűek ezek a szülők? Az orvos bekötözte Joant. vagy mi a szösz? Istenem. az igaz. kristálygömböt. A szoba halványan volt csak megvilágítva. Amikor neki is elmondta ugyanazt a szöveget. Flora tanácsára széles karimájú kalapot tett a fejére.Te ezt csak nyugtalannak nevezed? Mi a fene történt egyáltalán? . Összehúzott szemmel végignézett Lennonon.De hiszen még soha nem csináltam ilyet! Alvajáró vagyok. Gladys összeszorította a száját. . Amint ezt Carolnak küldött e-mailje is igazolta. amelyben sötétedés után már nem illett sétálgatni. Mit tegyek? . Babusa mama lakása ezzel szemben ragyogott a tisztaságtól és rendtől. és mire felébredtem. hogy éjszaka verekszenek. lepukkant tömbház volt: lépcsőháza koszos és sötét. Járkálni kezdtél a szobában. a lift nem működött. Volt már könnyebb napja is életében a következő napnál. Ha Flora még nem készítette volna el.sírni-zokogni kezdett. és nem fűzött megjegyzést hozzá. 24. . Gladys sem kommentálta a történteket. csak készítek egy kávét. Annál is inkább. azt mondta neki. Amikor megpillantotta a sérüléseit . Tényleg. hogy valami úgy nyomja a mellkasát. mint halottlátóét. és hallgatott. De Flora már elkészítette. . Lennon. hogy üljön le. Lennon látta rajta. nekem feltétlenül orvoshoz kell mennem. Lennon sehol nem látott halálfejet. egy napi fekvést rendelt. Olyan szenvtelen arccal szolgálta fel. Nem mindenre. érezte. hogy nézek ki? És hogy fáj a csuklóm! Lennon. vagy valami szadi szexet csinálnak. Babusa mama a város azon fertályában lakott. Persze az is lehet.. Ő talán tud segíteni rajtunk. hogy egyetlen szavát sem hiszi el. mintha vak és süket lenne. aki újkeletű érzelmi hullámoktól elöntve felajánlotta.visította Joan. A ház. de a koponya például egész élesen megmaradt benne. amelybe befordultak.A mamám megbugygyant.mondta Lennon. Talán valóban szellem ül rajta? 23.Nyugtalan?! . mint még soha életében. gyapjas hajú. mi történt velem? . Joan mellett Gladys maradt. a papám meg falaz neki. . és elment. hogy a felesége az éjszaka vándorútra indult a munkahelyén most éppen uralkodó feszültségnek betudható stressztől hajtva. adott neki nyugtatót.Jézusom.Odavezetem. . hogy ne lássék az arca színe.

.szólt rá a lányra. Tudat alatt. Ismerem Florát. A rossz házban. hogy nincs rendben valami a házban. Lennon meghökkent. mielőtt még Lennon leülhetett volna. hogy végül is.mondta Babusa mama.. mert valamire emlékeztette.Észlelted őket. Akár meg is feledkezhetsz róla. . Úgy születtem. Hasonlítasz rám. te meg beletenyerelsz.Nyomot hagytak rajtad. . aki hozzám fordul.Nem tudom.Ezt meg honnan tudja? Babusa mama mosolygott.semmit. mi történt a feleségeddel.Például? .Te csak menj ki.Érzem a lelked. Flora engedelmesen kiment. Érted? . .tiltakozott Lennon. rövidesen éreznem kell. . fagylaltárus vagyok. Ők ott vannak.Mit érez? . Vajon mit érez rajta a fagylaltárus asszony? Mindig is viszolygott a túlvilággal kapcsolatos mesterkedésektől. És tiltakoztál ellenük. . Persze lehet. segíteni szeretnék rajtad. csak aztán felmerült benne. Hogyhogy rajtam? . amikor most sem tudom. Flora mindent elmondott. Akár le is törölgetheted utána a kezed. nem akarlak megvágni. Mégis beköltöztél.Mennyiben? . .Rajtam? . . mert nem tehettél mást.Zavarnak a hullámaid. ha ők is így akarják. Hogy érezhettem volna meg bármit is. Talán azért sem tetszett neki a ház már első pillantásra sem. Várj.Ne mondj semmit. ott látja rajta a liszt szemcséit. hogy nem tudok. hogy te tenyereltél bele. Ösztönösen kerülöd a velük való érintkezést. az öregasszony kezébe vette Lennon kezét.Érzem rajtad.Engem? . De ha valaki nagyítóval megnézi a kezed. a másik szobába! . nem kérek pénzt a szolgálataimért. . és kezdte rosszul érezni . ami a hókuszpókuszok megszokott kelléke. Ami engem illet.Te is fogékony vagy bizonyos dolgokra.csontokat.bólintott Lennon.. Most már tudom.Ne félj. kitömött baglyot vagy denevért . nem akartál beköltözni. mi a fenéért mondana ellent? Hiszen valóban nem érzi jól magát a házban. az a foglalkozásom. már érzek valamit. Ne aggódj. Tudom. Akár kezet is moshatsz. De megbékélni nem voltál képes velük. Flora. .Neked sem tetszett a ház. Amikor megérezted. Főleg.Nem éreztem meg semmit . és isten tudja. Mint amikor kiöntök egy zacskó lisztet az asztalon.kérdezte végül mégiscsak az asszonyt.kérdezte Lennon. hogy néha kapcsolatba tudok kerülni velük. mit mondjak erre. .Téged . . de icipici vidámságot érzett. miért. Lennon visszafojtotta a lélegzetét. nem karmollak meg. . hogy érzek-e rajta valamit. Talán gyermekkori olvasmányai közül egy kísértetházra. Ha úgy van. Szívesen segítek annak. Már érzek.Értem . . Érzem őket rajtad! . . és ebből kitalálhatja. Azért kell a kezed.húzta össze a szemöldökét Lennon. és becsukta maga mögött az ajtót. Amikor leültek egymással szemben. Lennon ellent akart mondani neki. ahogy gondolom.

kitakarítot- . ahol nem szabad. és addig. hogy ember volt-e valaha. hogy könnyebb eset lenne egy felakasztott lótolvaj.Azért ez megnyugtató. Nem indián sír. hogy az ősöd juttatta bitófára.sóhajtotta Babusa mama.Ez.Akkor figyelj ide. . .Én is így gondoltam . ha arról értesülünk.Nem biztos. . mi az.Éppen szembehajlott a huzattal.magát. .Hát éppen ez az . . . ami beköltözött a házba? . hogy oldalra hajlott a gyertya lángja. merre hajlik a lángja. . . . Mert az is lehetne. Annak idején nagyon sokan haltak erőszakos halállal.. . Az elintézetlen dolgok nagyobb erejűek.Amerre a huzat fújta . .Hívjak egy papot.. és megnéztem.Nem hiszek a kísértetekben! Babusa mama ismét megvonta a vállát. Nem valami nyerő érzés. néha visszajön. .. . Nem temető van a házad alatt. hogy nem hiszel az autóban.kérdezte sóhajtva. . . Az ingatlanügynök azt mondta.Azt nem tudom. Éppen a huzattal szembe.Ha a feleségem betegsége összefügg azokkal. Lehet. majd néhány hoszszúnak tűnő másodperc után megszólalt. vagy sem.Ennyi erővel azt is mondhatod. Bár mi más lehetett volna? . és locsoltassam meg szenteltvízzel? Vagy hívjak ördögűzőt? Babusa mama lepöckölt egy porszemet a ruhájáról.mondta ellenérzéseit legyűrve Lennon. .Akkor mit csináljak? . Talán csak a szeretet és a gyűlölet versenyezhetnek vele. Babusa mama megvonta a vállát. Csak ha olyan helyen mész át az úttesten..Flora említette.. . 25. úgy elütnek. hogy gonosz lények ujjlenyomatát viseljük a bőrünkön.Gyertyát gyújtottam. . . hogy hittél-e bennük. Bejártad már a padlás minden zegét-zugát? .Fityfenét sem ér. amiben nem akart hinni. mint a világmindenség.Flora már elmondta neked. . hogy nincs béke a szívében. mit jelent? . az a ház rossz ház marad. Különben ott voltam a házadban.Hogy valaki vagy valami jelzett nekünk.Utálok padlásokon járni. Babusa mama komoran hallgatott.Bármire hajlandó vagyok . Azt sem tudom. hogy úgy kell összegereblyézni a darabjaidat. De azért elsősorban magadra számíts..mondta Babusa mama. Az imént azt mondtam. De nem erről van szó.Ha én azt tudnám! Egy mindenesetre biztos: abban a házban rejtezik valami. . Függetlenül attól.Aztán kimondta azt. mit jelent? . nem tétovázhatok. Szíved joga. Előfordulhatna. A legtöbbet magadnak kell megtenned a feleséged érdekében.Mit jelzett? Babusa mama ismét sóhajtott egy nagyot. Nem lefelé. Aki úgy távozik. . aki az árulóját keresi.És ez.Járta a fene . . Ha van egyáltalán ujjuk.És. amíg ki nem kerül belőle.mondta Lennon.Segítek neked megszabadulni tőlük.legyintett Lennon.

Jó régen volt ez már.Még a gyertyák árát sem kell megfizetned . Bár. Kopogtasd végig a falakat.Nem is kell. Min- .Lehet. . amit mégiscsak ki kell mondania. Babusa mama széttárta a karját. Főleg. azzal a megbízással. mikor. Ő csak az irányt mutatja. Őt már neked magadnak kell megtalálnod. Babusa mama elgondolkodó képet vágott.. Babusa mama felemelte a mutatóujját.Ki tudja? Az viszont...Bár? . hogy az öregasszony. mit jelent? . hogy nem történik semmi rendkívüli. Az ördög vigye el. Mivel a Babusa mama vezényelte szertartásra bármikor sor kerülhetett. mint aki nem szívesen mondja ki.Melyik falban? . de szeretett bokszolni. hiszen erre már ő maga is gondolt! Valakik megöltek valakit a házban.Hiszen azt sem tudom.Akkor költözz el..Akkor miért csinálja? . Innentől kezdve nemigen tudok segíteni neked. amit tesz. és megpróbál valahogy kikerülni a falból.. követi akár egy másik házba is. Olyan vádlón nézett Lennon szemébe.Ki tudja? A gyertya erre nem adhat választ. hogy már elkéstél vele. . .Mit? . Azt gondolja.. majd gyorsan kiegyenesedne.nyögte Lennon.. és befalazták. hagyta magát sodortatni az árral. Lennon a másnap estét választotta. akkorjelezné a felfelé irányt. Ha a gyertyaláng oldalra hajlana. hogy nem pénzért teszi.Még jó. Bár szíve mélyén biztos volt benne. . Az meg azóta is bosszút forral.. . .. hogy a láng oldalra dőlt és szembefordult a huzattal. hogy hívják. . hogy jéghideg marok szorongatja meg a torkát. Így akar kierőszakolni egy rendes temetést magának. hogy valóban. amikor a megelőző napon elköszönt tőle. Keress magadnak másik házat. hogy már túlságosan is ragaszkodik hozzá. kiválasztotta magának Joant. .Ezt fogjuk megtudni.tak onnan minden kacatot. . Az irányt ismered. . fiam! Lennon érezte. lehet.. hogy nem ez történt .A falban van. Nemszeretem képet vágott. hogy egyedül Joanen múlik minden. Én a helyedben megbizonyosodnék róla. .Nem gyűjtök nem létező egyházak számára sem.sóhajtotta Lennon. Jobb minél hamarabb túlesni a dolgon. tudod. mintha ő rejtett volna el egy kísértetet a házban. nem is tudom.mondta Lennonnak.Volt egy ismerősöm annak idején. hogy felmenj.Szólongassam a nevén? . ismét csak biztosította róla. Talán mégiscsak itt kellene elintézned a dolgot.kérdezte kíváncsian Lennon. mégpedig minél hamarabb mondta Babusa mama. aki bokszoló volt.És ha nem találok semmit? Babusa mama felvonta a vállát. Ha az a valaki. 26. . ott van-e? .kérdezte a kétségbeeséshez közeledve Lennon. . és előrehajolt a recsegő nádszéken. Nem kerül pénzedbe a dolog. Nem volt valami jó bokszoló. hogy rémítse halálra a feleségét. Ezért. . .kérdezte a fejét csóválgatva.

Babusa mama beosont Flora szobájába. lapos lett. aki valami házibulit követően ismét egy barátnőjénél aludt. Mintha szexcsatára osont volna a házvezetőnőhöz. a padlót. és a veséje is fájt a sok püföléstől. hogy Flora nem az a típus. Lennon várt egy kicsit. miközben arra gondolt.főleg éjszaka .denféle versenyeken elindult. Csak éppen.Így ni! . és engedelmeskedett. egy kis üvegcséből. máris az álmok mezején járt.. Ti is készek vagytok rá? . hogy Lennon húzódjék a sarokba. hideg eső szitált belőlük. aztán kiosont az ajtón. a haverjai csak elefántfülűnek becézték. hogy öt centiméternyire a háta mögött. Szeretem összemérni velük az erőmet. Ahogy a barna por ráhullott a papírra. gyorsan összerakta a papírjait. a füle meg megvastagodott. hogy vért nem iszik a főnök egy letépett fejű kakas testéből! . Meg sem állt Flora szobájáig. Lennon bólintott. Flora már korábban bejelentette Joannek. Alig tette le a fejét a párnájára. nyomban feketére változott. és arra gondolt. Olyan óvatosan mozgott. Babusa mama addigra már előkészített mindent. Ebben találta meg az élete értelmét. Sóhajtott. Szeretett bokszolni. téglák között? Babusa mama barna port szórt a papírlapra. de nem is kellett. majd az iratait kezdte rendezgetni. Még jó. mintha éjszakai kalandra indult volna. és azt csinál benne. Óvatosan. Arról nem szólt az egyezség. A sok veréstől eltört az orra. Joan nem érezte valami fényesen magát.de Joan meg volt győződve róla. még a falakat is. és csendesen várakozott. Tudod. hogyha a munkatársai látnák. hogy vajon hol lehet a halott? Lehet. közben váltottak néhány szót az időjárásról.bútorokat. Babusa mama intett. Sötét felhők tornyosultak az égen. miért. amit akar. néha győzött is. hogy Flora hol tölti az éjszakáit. miért csinálja. mint ahogy a cukrász szitálja a süteményre a porcukrot. hogy éjszakára nem megy haza. igen. hiszen pénzt sem igen hoz a konyhára. Érted? . aki hozzájuk hordja a pasasait . hogy a kis szobát Flora a sajátjának tekintheti. mint amilyennek hiszel. mint Flora hasa. Joant nem izgatta különösebben. A szeme alatt mindig kék karikák sötétlettek. A félhomályos szobában csak néhány gyertya világított .. Nekitámasztotta a hátát a falnak. de leginkább azért megverték. Lennon előbb a tévé előtt töltött néhány percet. fájt a feje és Gladys miatt is aggódott. . hogy vendégeket is fogadhat-e benne .Azt hiszem. Egyszer megkérdeztem tőle.Babusa mama fekete drapériával takarta le a. A papírlapon nem volt semmi. A következő estén mintha csak felkészült volna a világ a párviadalra. Olyan vigyázva szórta. Ezt mondta.Én kész vagyok. Nem indokolta meg.ha egyáltalán vannak ilyenek. mit mondott? Mert szeretem.Ilyen vagyok én is..mondta elégedetten Babusa mama fekete szoknyájába törölgetve a kezét. a te eseted nem egyszerű. Már a kezdet kezdetén megállapodtak. Mert azért nem vagyok én olyan erőtlen. Talán az időjárásnak is szerepe lehetett benne. hogy Joan robbanásszerűen elaludt. bizonyára a fejüket fognák rémületükben. A szoba közepén jókora fehér papírlap hevert kisebb gyertyákkal körülrakva. . Lennon megdörzsölte a szemét.

..Lennon azt hitte. . valóban valami szörnyű. amint Babusa mama leveszi a kendőt a papírról. állított rajta.. Legtöbbször nevet írnak a papírra. Lennon visszafordult. Lennon akaratlanul is felnevetett. aminek nem volt képes előre kiszámítani a következményeit. hihetetlen. Lennonnak fogalma sem volt róla. . Istenem. Mintha valami olyasmit tett volna.Meglátjuk. Florának pedig megmondom. Babusa mama mozdult volna. Öt perc. és a padlóra rogyott.. hogy megfigyelhesse. Legszívesebben Lennon is ugyanezt tette volna. már elmentek. és komoran maga elé bámult. és ráterítette a papírlapra. felfoghatatlan eseménynek volt-e részese. A vaku villanásai villámfénynek tűntek az ablak alatt bólogató fák ágain. Néha olyan írással. de Lennon rákiáltott. Lennon a papírt befeketítő porra nézett.. Nem is kente el. hagynak valami üzenetet. Óvatosan csípte az ujjai közé két ellentétes sarkát. mi történt.magyarázta.kérdezte levegő után kapkodva Lennon.. . mit üzennek nekünk.. . és kinyitotta az ablakot. hiszen a javamat akarják . . A vékonyan felszórt porban egy koponya körvonalai fehérlettek. Hosszú ideig csend uralkodott a szobában. Éppen idejében ahhoz.sürgette Lennon. ha itt is voltak. .Fordítsatok hátat a papírnak! Lennon majdhogynem elnevette magát. hogy el sem tudom olvasni.Még ennél is nagyobbat? Aligha hiszem.Itt voltak . Forduljatok vissza. Nem szidom meg őket. nekik szól az öregasszony. hogy a lapos. hogy Babusa mama is tanácstalannak és rémültnek látszott. voltak! .Itt. . . Nem tudta befejezni a gondolatot.de Babusa mamát hazaküldöm. Levette válláról fekete kendőjét. Lennon biztos volt benne. hogy felemelje a papírt. talán tudunk segíteni rajtatok. Ha kapcsolatba akarnak kerülni velünk. furcsán előreugró homlokú koponya nem ember koponyája. 27. A legszörnyűbb talán mégis az volt. Babusa mama felemelte a papírt. de hülye is vagyok! Felülök minden ostobaságnak. tudom. de aztán rájött.Várjon egy kicsit! Kikapta a zsebéből apró fényképezőgépét.motyogta.. szerencsétlenséget hoz . Széles ajkai remegtek . nehogy a kendő elkenje a port. majd a torkához kapott rémületében.Flora biztosan . majd csinált a koponyáról néhány felvételt.Nos? . Babusa mama vállára terítette-a kendőjét.Mondjátok meg.Kik? . . hogy azokhoz beszél. széles ajkai között nehézkesen forgatva a szavakat. Babusa mama ugyanis rájuk reccsent. Ha a házban marad. vagy csupán szemfényvesztés áldozata lett. és véget vetek a komédiának. Flora halkan felsikkantott. kik vagytok! Ha megmondjátok. A fekete port azonnal magával ragadta a szél.Azt nem. Az öregasszony felnézett rá.

lévén. hogy került a démon a falba. A démonok nem szoktak maguktól falakba bujkálni. Olyan képet vágott. Most mennem kell. Lennon pedig lefeküdt Joan mellé. Joan szerencsére ezen a napon csak későn szándékozott hazamenni. miközben fázósan összeborzongott.. ki tudja. Talán megviselte Babusa mama varázslata. Az. . 28. hogy Lennon megértette: Babusa mama sejt valamit a történtekkel kapcsolatban.Mit csináljak hát. Lennon tanácstalanul tipródott az ajtónál.. . hogy a démon már nem ereszti ki őket a markából.Persze hogy láttam. Lennon is hivatalos lett volna . hogy megijedtem. Egy befalazott. hogy a tervezőiroda születésnapi ünnepséget tartott. . Lennon anélkül is tudta. és Lennonra nézett. Babusa mama elment. kik lakták előtte a házat.. Lehet.. és nem törődsz vele. Mert ha koponya van a falban.. Azt hiszem. minek a koponyája. Lennon bólintott. Ha tudnám... rászabadítod a szörnyeteget az emberiségre. egy démon koponyája.Ilyen még sosem fordult elő velem. Babusa mama? Babusa mama Lennon homlokára tette a tenyerét. és most azon töpreng.. . De nem is erre gondolok. utána kellene nézned. hogy az segítene.. Ez azonban. hogy mielőtt végigkopogtatná a falakat.. mit tegyen? Vajon mire vár még az öregasszony? Babusa mama sóhajtott. pedig melegen. Babusa mama! Az öregasszony sóhajtott. . Lehet. mi következne ezután. emberi koponya. megmondanám. odaírták a nevüket. . Az az igazság. . . mintha szörnyű gyanút akarna kitessékelni belőle. és valóban sajnálat csillant a szemében.Láttad a koponyát? . fiam. Talán jobb lenne. De én sem tudom. ...Sajnállak. csontváz ... édes fiam . Lennon reggel úgy döntött. Mindörökre. Ha viszont elköltözöl..Ugyanezt a koponyát látta Joan is. félelmetes démonkoponya.mondta. megpróbálja megtudni. .Hát. majdhogynem forrón vibrált a levegő.. Nem ismerem az állatokat.mondta megcsóválva a fejét. . Elutasították a közeledésemet. mi történik veletek? Nem folytatta. ha ott maradna a helyén.Akkor azt is láttad. ha megfutamodnak a rossz házból.Talán. .a lelki felindulástól. valaki odatette..Ki vele. . hogy nem. . Nem tudom. Hűvös volt. nem véletlenül falazták be.Nem tudok többet tenni a feleségedért és érted sem. hogy elmondja-e neki.Nem tudom .mondta Babusa mama.Nem tudom. . Istenem. Ha kibontod. Talán. mire? Babusa mama megrázta a fejét. vagy nem tettek semmit.Talán egy. akkor sem.. Szerencsére azon az éjszakán a koponya már nem jelentkezett.morogta Flora. Ennyit tehettem érted. Eddig vagy. mit akarnak tudatni velünk.Nem tudom. és befalazták. hogy levágták a fejét.Vagy csak a koponyája .

Lennon... . Joan ugyanazokat mondta.. Lennon.Lennon? . Lennon érezte. Egyáltalán nem tetszett. Máskor is előfordult már.Itt vagyok. .Miket szoktál álmodni? .. mint amilyeneken az aranyásók jártak cirka kétszáz évvel ezelőtt.Éspedig? Joan feléje fordult. . vagy mi a fene.Mi? . Csak furcsa képek. gumiból lenne az arcom. Nézd csak ezeket a ráncokat a szemem alatt.rá. nem tetszem magamnak. nekem sosem volt bajusz az orrom alatt..Nem alszol talán jól? Joan megvonta a vállát. Várj csak. olyan logikusak voltak. Te mire szavazol? . eszembe jutott valami. Mintha. Attól tartok. és az asszony fenekébe markolt. Mindenesetre reggel... és végigsimított a keblein.kérdezte nyugalmat erőltetve magára Lennon..! Most.Azt hiszed. .Hogy a fenébe ne lennél az. hogy miért. . de őszintén? Lennon meghökkent. végül dühösen a pamlagra csapta a táskáját.. egyáltalán nem volt megelégedve önmagával.. Szuper. régies öltözékben. . Ha nem sietnél anynyira. Lennon nyelt egyet. kicsim. Lennon. mintha egy század katona ment volna végig rajtam.. úgy érzem magam. Kedvetlenül csóválgatta a fejét. . .. hogyan alszom. Ott álltam valamelyik falnál. pedig korábban mindig vissza tudtam emlékezni rájuk.Uramisten. egy kép alatt. Az asszony elégedetlen grimaszt vágott. hogy megírom egyszer. mint amire ő is gondolt. vagy rohamos öregedésnek indultam. nagy bajuszú öregembert ábrázolt. tudom? Csak kevés marad meg bennem reggelre. majd amikor elkészült. Éppen a házunkat bontottam.Kérdeznék tőled valamit. Ezt a házat.kérdezte nagyot nyelve Lennon.. Gondoltam is rá.. Mostanság pedig már egyáltalán nincs bennük logika. .Csodálatos. szívem.Milyen nő vagyok én. Most pedig. Egy fénykép volt felettem.mondta Lennon. . mint a szaharai homok. vagy beteg vagyok. ezúttal azonban észre sem vette.Megöregedtem. azok is valahogy. de ő bokros teendőire hivatkozva lemondta a részvételt. így Joan nem is fogott gyanút. . holtbiztos. amikre visszaemlékszem. Ezúttal Joan nem vette a lapot. hiszen valahogy. hogy egyetlen másodperc alatt olyan száraz lesz a torka. . Joan máskor viháncolva vette volna tudomásul férje incselkedését. . Csak valahogy. természetellenesek.A fene se tudja. ... A szemem is fénytelen: És..Kívánatos? . hogy történt valami velem! Az utóbbi időben az éjszakáim is egyre nyugtalanabbak.Egy álmom.. amikor felébredek.Nem arról van szó. hogy utánagondolok.Én erre . Mielőtt megfogalmazhatta volna magában. ki kellett tépnem néhány szálat. . Neki sem tetszett Joan. .. Joan a szokásosnál hosszabb ideig készülődött a fürdőszobában. És.

.. ez nem tréfa. hogy én biztattalak rá. Immár szemernyi kétsége sem lehetett afelől. A. vagy micsoda. csak ne áruld el.Talán én. állt még..Érdeklődjek? . de nagyon ki akar kerülni a börtönéből.ha egyáltalán hinni lehet az álmának.Hát..Nem te voltál. sejtem.Még szerencse. . Ezt is csak azért meséltem el.Nem . légyszi. széles. micsoda baromságokat álmodom össze éjszakánként. . Valami papírlap volt nála. mert akkor nem lehet majd látni. Lennon szívem. Vagy vegyél nekem. duzzadt ajkakkal.. Nem láttam jól. viszlát. kicsim. ott valaki mellettem.. 29. . Akár démon. az biztos! Csak hát hogy a fenébe szabadítsa ki? Tenyerébe hajtotta a homlokát. Valaki vagy valami benn rejtőzik a háza falában. Mint minden. Már akkor is gyanakodott.. Te meg érdeklődj a munkatársnőidnél. akár befalazott halott. túlságosan is racionális serdülő lány. Lánya semmiképpen sem egyezett volna .Melyik. Öreg. hiszen ez csak álom. hogy vigyázzak.Biztos.mondta Lennon. és dugdosta biztonságos helyre Gladys használt füzeteivel és tankönyveivel együtt.. Várj csak.Ugyan már. nem emlékszel rá? . fekete bőrű asszony volt. Hogy az elfojtott szexuális kívánságaim miatt álmodom ilyen baromságokat. Joan látta a falat . Joan elviharzott.Ki a fene tudja? Erre emlékszem. Lennon. koponyáról volt szó? . tudod. Valamiféle minták is voltak rajta. Talán tervrajz. Ráncok a szemem alatt. Természetesen házuk egyetlen szobájának a falán sem voltak gombák ... darling. amely varázsütésre eltünteti a szarkalábakat. láttál te már olyan szobát. mi? . Nem férfi volt. Joan szavai már csak rátettek egy lapáttal a halomra. ott álltam egy ilyen falnál.hökkent meg Lennon. egy villanyborotvát... Ha jól emlékszem. .falra apró kis gombák voltak festve. azt hiszem. . Gladys még kevésbé. most már emlékszem. . Igen. Joan megrázta a fejét.. Lennon. hogy a házuk szörnyű titkot rejteget. . gombák! Apró kis gombák! Mondd. hogy még a mesekönyveit is ki akarta szórni a szemétbe. Na. . Jó. hogy tudjak mivel borotválkozni. Csakhogy. -Azt mondta. hanem nő.Mi iránt érdeklődjek? .Joan el sem tűrte volna az ilyen ostobaságot.Ne is mondd. Joan mentette meg őket. amelynek a falára apró kis gombákat festettek? .Hogy nem tudnak-e valami elsőosztályú ránctalanító krémet. Mindenesetre.Talán gyerekszoba lehetett. amikor Flora unszolására elment Babusa mamához. hogy. ne fújjam le a port a koponyáról. szobában történt ez. Bár nagyon is valóságosnak tűnt. Gyanakvása aztán bizonyossággá erősödött az éjszaka. mire akarsz kilyukadni.Csak a falra emlékszem. ráadásul a saját házunkat bontom egy csákánnyal. Lennon pedig egyedül maradt a félelmeivel. és gondolkodni próbált.. én most elmegyek. és belemerülök a kesztyűterveimbe. szívem. Valami nem stimmel velem. vagy mi a fene. Joan. olyannyira elfordult a gyermekkorától. . . bajusz az orrom alatt. és csákány volt a kezemben. hogy tudd. Na..Még nem láttam.

. Lennon? . de már kiment belőlem. Ennek aztán az lett a következménye. Csak nem akarsz még egy házat venni? Természetesen állok rendelkezésedre. de veled kivételt teszek. mit? Ültesse tele. Egy fickó azt mondta.akkor ez a támpont ugrott. őszintén szólva nem szokásom megadni a klienseim címét vagy telefonszámát másoknak.Hát éppen ez az! Nem tudom. hogy külföldiek . Talán az öregek sem fognak megneheztelni rám. Anélkül kell megtalálnia a csontváz vagy koponya nyugvóhelyét. .Még tegnap este. Jim Taylort. . A tulipán az tulipán.Gyönyörű a kertem. Jézusom. Lennon természetesen nem tudhatta. ha Lennon azt mondja neki. Akár a hajnali órákban is. amilyeneket még sosem láttam.Olyan tulipánok virítanak benne.Nofene! Csak nincs valami gond? Icipicit komorabbra váltott a hangja. Zavar az téged? .töprengett tovább . Ráadásul első örömében benyomott két dupla whiskyt. Lennon. de halálosan boldog is. Jim Taylor a vonal végén megvakargatta a fejé búbját. de nem sikerült a nyomukra bukkannom. Az egész kertet be akarja ültetni velük. csak nem akarja elszúrni ez a barom a boldogságát? Lennon hangja nem volt vészjósló. hogy elhatározta. ami jóindulatúvá és segítőkésszé tette. Csak néhány szálról van szó. .A házam előző tulajdonosairól lenne szó. Vagy csak ők vannak abban a szerencsés helyzetben. . Ezen a reggelen Jim mindenen nevetett volna. Meg akarom tudni. és megpróbálja megtudakolni tőlük. Jim. Jim szerencsére az irodájában tartózkodott. ami megfélemlítette őket. Gyerünk. még nagyobb szerencséjére rá is tudott szánni néhány percet. hogy valaha még kapcsolatba kerülök velük. Lennon nem sokat teketóriázott. Jim elvigyorodott. Lennon. ha anynyira akarja. Térdig jártam már a lábam. tornáztasd egy kicsit az agyad! És Lennon tornáztatta.És? . Hacsak el nem utazom Argentínába. hogy Joan rágja a fülem azokkal a tulipánokkal.Nézd.vagy hollandok. megkeresi a ház előző tulajdonosait. hogy kispolgári gombák díszítsék a falát. honnan vásárolta a Cavanagh házaspár. .bele. de egyszerűen beléjük szeretett. A tárgyalások napkeltéig tartottak. vagy valahol délen termesztették őket. Lennon vette a lapot. minek következtében Jim halálosan fáradt volt. Tudod. hol lehet ilyen átkozott tulipánokhoz jutni.Te is piáltál. és eleresztett egy gyenge tréfát. hogy segítséget kaphatna bárkitől is. bár alig hiszem. mindjárt a tárgyra tért. . .Szegény Lennon. ellenkezőleg. Az a helyzet. A gomba tehát kihúzva. történt-e velük is valami a házban. .Hogy s mint. akár azon is. hogy a madarak repülnek. és nem futok öszsze velük a Buenos Aires-i főutcán. Ha viszont ki van húzva . Jim. Lennon? . hogy Jim éppen úszik a boldogságban: a hajnali órákban végre sikerült nyélbe ütnie egy jól tejelő üzletet.kérdezte Gattysburytól. amivel megnevettette Jimet. hogy megmérkőzhetnek a túlvilággal? Először is felhívta az ingatlanügynököt.

Si.Angolul. Lennon hallotta.Oda bizony.Meg tudná adni az új számukat. s a gyanúja. Ricardo volt. Ő.ismételgette makacsul. . és az egyetemen tanultam an- .Oda költöztek? . és eszik egy sonkás szendvicset. uram.mondta megkönnyebbülve. Hogy ne múljanak némán a drága percek. majd elhallgatott. A szomszédban lakom. hogy nem tette le a kagylót. Lennon öt perc pihenőt engedélyezett magának. Letette a kagylót.Érdeklődni szeretnék valaki után.kérdezte kétségbeesetten. Amikor megpróbálta elmagyarázni a hangnak. mint az elakadt lemezjátszó.Mert már nem laknak itt.Nem ért valaki angolul a környéken? . alighanem torkán akadt volna a falat.. . .Velük nem beszélhet.Hála istennek . ki ő és mit akar. Ricardo . hogy.Angolul.. kezében a kagylóval. Bár többször is elismételte a Mr. .Nem lehet. . Csakhogy megértjük egymást.Nincs új számuk. . uram.Angolul . uram . Lennon biztos volt benne. mit csináljon. szapora spanyol nyelvzuhatag ömlött a nyakába. Cavanagh-gel. Lennon Gettysbury vagyok: .Akkor lehet.Miért nem? . . Beszélni szeretnék Mr.Ricardo . Lennon csak állt. hogy nem mindenki tudhat Argentínában angolul.Rosita vagyok. amikor a fickó elhallgatott.Nem hagyták meg? Úgy értem. tagoltan. . . mintha a szomszéd házból válaszolt volna neki. kérem? .mondta lassan. hogy majd kiejtette a kezéből a telefont. 30. Jim! Jim Taylor boldog volt. . . hangja után ítélve lehet. Ha tudta volna. . Ricardo? . Méghozzá ezúttal angolul.. mi zajlik a Lennonnak eladott ház körül. egyfolytában ismételgette. hogy a vonal túlsó végén megértették-e. Még szerencse. . amikor elköltöztek. hogy a in a háttérben spanyolul beszél valakivel. Senor? Lennonnak halvány gyanúja támadt. amikor olyan élesen és tisztán szólt bele egy férfihang a kagylóba. Szinte megriadt.mondta a hang.még gyerek. és fogalma sem volt róla. Ért engem. hogy fiatal az illető. Cavanagh nevet. az öcsém. . és elhatározta. majd felhívta a megadott telefonszámot. Beszél valaki önök közül angolul? A fickó ismét megpergette a nyelvét. hogy leballag a büfébe.Tessék. Beszél valaki angolul? Addig-addig mondogatta. Aztán hirtelen egy női hangot hallott. hogy segíthetett.Ezt a számot kaptam meg egy ingatlanügynöktől. amíg újra bele nem szóltak a kagylóba. Lennon ezen annyira meglepődött. be is igazolódott. nem volt biztos benne. .csicseregte a hang. sajna. hogy mégiscsak lesznek tulipánjaim? Joan hálás lesz neked. A telefont szerencsére ezúttal sem tette le. vagy Mrs.

hogy az utódoknak már fogalmuk sem lehet a dédpapa vagy dédmama viselt dolgairól: Nem. hogy egy koponya üldözte őket. ha egyáltalán megtalálja őket.Sajnos. Húsz percig sem tartott. uram isten? Benneth Coburn 1921-ben vette meg a házat.nyögte Lennon. hol is kezdje? Hiszen többségükben már nem is élnek.Mrs.Nem olvasta az újságban. a szomszéd lánynak felesleges sajnálkoznia. uram? . Mrs. A kör bezárult. .mondta Lennon. . . Ezekből kiderült. hogy talán mégsem zárult be. ligetek váltották egymást. meghaltak. A temetőben nincs telefon. Ahogy a listát nézegette. és az öreg emberek néha furcsa dolgokat látnak. . nem tudom megadni Cavanagh-ék számát. Cavanagh meghalt.Melyikben kellett volna olvasnom? A telefon búgott egyet. Megköszönte a felvilágosítást.Mrs. uram? . .Sajnálom. Kikereste a papírjai közül a ház helyrajzi számát.mondta Lennon.. majd a halála után a fia örökölte. Mindketten. Benneth Coburn. Kiteregette a számítógépes listát a kocsija műszerfalára. és kezdjen nyomozni egy állítólagosan falba rejtett koponya után? Bolondnak fogják nézni. Éjszaka elhagyatott volt az út. és máris sikerült előkeríteniük a megfelelő ádatokat. Szerencsére nem volt nehéz dolga. hogy a házat 1879-ben építették nyaralónak. Uram isten. Cavanagh-et keresi.Jelesre vizsgáztam . Lennon áttekintette a hajdani tulajdonosok listáját. Nekimentek egy szalagkorlátnak. Járja végig a leszármazottakat. Egy dr.golul. . Koponyát látott az égen.autószerencsétlenség. Cavanagh azonnal meghalt. ahol ma forgalmas sugárutak húzódnak.Istenem .morogta Lennon zavartan. . mezők. . és letette a kagylót. Öreg ember volt. . A város akkor még jóval kisebb volt . és Mr. ez az út nem járható. A hivatalban csupa készséges munkatárs dolgozott. De vajon hol.Igen jól beszél angolul.Szalagkorlátnak? . Arról nem is beszélve. Aztán el is hallgatott. az előző lakókat. Összesen tizennégy gazdája volt az elmúlt másfél évszázad alatt a háznak. majd ismét tisztán hallotta a lány hangját.De azért néha én is fura dolgokat látok. hogy eleget tegyenek a kívánságának. és kizavarják a házukból.büszkélkedett a hang. Warren nevű állatorvos építtette. Nagyon sajnálom.. . Azt mondta. majd az örököse. Ön még nem öreg ember. Egy világító koponya. akik minden igyekezetükkel azon voltak.ott. megakadt a szeme egy néven. bizonyos Lilly Zuckheim adta el annak. Mr.. . az építés idején erdők. Cavanagh még élt egy kicsit. Ezért hajtott olyan gyorsan. aztán beautózott a földhivatalba. Fél óra múlva aztán rájött.. és Mr. 31.Úgy van . . Senorita. Ha jól értettük.Hogy mondja? . Mintha valahol már találkozott volna vele.Még nem . Lennon megtántorodott. mivel úgy gondolta. .

és maga alá gyűrte. . hogy borzalmas kísérleteikhez használják fel őket.. és nyom sem maradt utánuk. Lindának az volt a hobbija. hogy el ne mondhassa másoknak a felfedezését. s a XIX. hogy ez az utolsó kísérlete. abbahagyja a nyomozást. Nem.. hol hallott már róla.kiáltotta. hogy Joannek ekkora ereje van! Talán még egy elefántot is ledöntött volna a lábáról. Linda nem bűnügyeket tanulmányozott.Látom a koponyát! Ott táncol a levegőben! Vigyázz. többféle elhatározásra is jutott. hogy senki nem látta többé őket. mint a mi számunkra a tengeri malacok. akárcsak. és ezért magukkal vitték. Sikerült megtudnia belőle. Az első mindjárt az volt. azonnal rájött. Mintha valaki egy ollóval elvágta volna. kivel folytatta Linda. Csak éppen azt kellene tudnia. Lennon érezte.. Lennon! Itt száll el felettünk! Jézusom. ötvenéves korában. amely valahol a dél-amerikai dzsungelekben lehet.. a patkányok. A könyvtárban az volt a legelső dolga. század fordulóján több kutatóutat is vezetett a Yucatán-félszigetre. hogy találkozott egy féllábú emberrel. és XX. nyugodtan a kezébe vehette. A körülöttünk leselkedő kis zöld emberkék ragadják magukkal a szerencsétleneket. ha kísérletező kedvük úgy kívánja. és módszeresen munkához lát. ki ez a Benneth Coburn? Amíg a városi könyvtár felé autózott. ezért minden különösebb lacafaca nélkül lefűrészelhetik valamelyik végtagunkat.akitől Mr. Meg volt ugyanis győződve róla. hogy Coburn az inka és azték kultúrák kutatója volt. Nem tartanak értelmes lényeknek bennünket. mi lett vele. Linda szerint mi az ufók számára csupán kísérleti állatok vagyunk. Egyszerűen eltűntek a föld színéről. Linda az eltűntek között Benneth Coburn nevét is említette.Lindát a közönséges eltűnések érdekelték. a hivatalban. akik elvesztek. Ott is tűnt el valamikor az 1920as évek vége felé. amit keres. Itt megszakadt emlékeinek a sora. a majmok vagy a kutyák. Ő is eltűnt. Ha nem tud meg semmi olyat Coburnről. Visszatette a lexikont a helyére. Cavanagh megvette.A koponya! . hogy ufótevékenység áll mögöttük. . Csak a jó isten tudja. Egyszer Linda el is mesélte neki. Soha nem gondolta volna. ami kapcsolatba hozható lenne valamiféle koponyával. vagy kiszednek belőlünk egy-egy szervet. Szegény Coburn felfedező utazásai során rábukkanhatott a leszállópályájukra. vagy holttesttel. Előtte azért vásárol egy olyan készüléket. mint annyian . hiszen neked megy! Magához húzta Lennont. Lindától. méghozzá úgy. Vesz inkább egy csákányt. Nem kellett tanácsot kérnie senkitől. . a lexikon a szabadpolcon állt. hogy hurrikánhoz hasonló iszonyú erő kapja el. az akkor még csak rejtező romvárosok közé. Nem emlékezett rá. hogy olyan pasasokkal foglalkozott. hogy kikeresse a lexikonból Benneth Coburnt. és szinte belepréseli a matracba. Hátha a segítségével sikerül megtalálnia. Amint rátalált. akinek az ufók operálták le különben egészséges lábát. 32. amelyekkel üregeket keresnek a föld alatt. Az elkövetkező éjszakán Joan röviddel éjfél után felült az ágyán és kiáltozni kezdett. Semmiféle koponyáról nem esett szó a róla szóló szócikkben.

Valóság volt.Miféle többit? Az asszony megragadta a karját..mondta vészjósló hangon az asszony. Lennon? . Uram isten.... . De az biztos. kicsim! Miért kérded így? Joan Lennonra emelte könnyes arcát.Lennon.Istenem! Bebújt a szekrénybe! Lennon kimászott az asszony alól. hogy valóságosnak láttam. Én már mindenre emlékszem.Nem volt álom. a többit.. hanem csak a kör- . .Lennon? . kérlek? Lennonnak fogalma sem volt róla.. hogy elönti a mellét a jeges hidegség. nem teszed ezt velem. felébredt volna? . . hogy történt vele valami? .. .A. .Mi volt.förmedt rá tettetett haraggal. hogy Lennon töredék másodpercnyi habozás után úgy döntött. Lennon.A koponya elhúzhatott felettük. .. mint egy asztal.Honnan veszed ezt a hülyeséget? .Csak rossz álom volt.. ..Akkor.. egy koponyát. de nem merte elköhinteni magát. akkora volt. én azt hiszem.Mi mindenre? . Joan? . aligha tudja tovább titkolni előle.Hát persze. és különben is.. . Amikor megpillantottam. . medencében? . mióta tart ez? . és igyekezett az ébrenlétbe simogatni a feleségét.Ébredj.Nem tudom. . Joan feltérdelt az ágyon.. .Lennon. Lennon? . . hogy Joan rászegezi a tekintetét. Joan szorított egyet a karján. ha szeretsz.Úgy érted. de még valami mást is.Micsoda butaság ez.A koponyára..Szeretsz engem.Cirka egy hónapja . Joannek joga van ismerni az igazságot.Micsoda? . Lennon torkát kaparta valami.Lennon. miközben lassan beleköltözik az értelem fénye. Hiszen úgyis tudok mindent! Ez utóbbi mondat olyan félelmetesen hangzott.. Akárcsak. kicsim! Csupán rosszat álmodsz! Megdöbbenve látta. mit láttam az előbb.. hogy elérkezett a pillanat. .mondta lehajtva a fejét.Ott .Tudod.Lennon .. mit tegyen. egy igazi koponya röpködött a levegőben? . Gladys először nem aludt itthon? . és a férje mellére hajtotta a fejét.Gondolom... mert Joan most a szekrény felé mutogatott.. . miközben érezte. .. .Itt vagyok. megrázta a fejét.. és itt lebegett az ágyunk felett a levegőben. Joan nagyon határozottan megrázta a fejét. kérlek..bólintott Lennon. egy koponyát láttam. amikor színt kell vallania? Amikor már Joan is tudja. kicsim.. Próbálja meg eltitkolni előle az igazságot? Lehet.Valóban.Akkor kezdődött. megbolondultam.. . . amikor. Igazából nem is igazi koponyát láttam. nem alakoskodik tovább. ez.kérdezte tettetett közönnyel. hogy szeretlek..Micsoda? .

Hagyta.. Jó egy órát beszélt indulat. de azért mégis csak kimondta. A papírlapon a koponya körvonalai látszottak.sírt fel az asszony. . . Úristen! Lehet. üvegből lett volna.. És téged is láttalak.. miért éppen engem? Lennon ugyanezt a kérdést már vagy ezerszer feltette magának. És téged is láttalak.Mondjunk valamit Gladysnek? . az ágyon. kicsim. amikor Lennon befejezte a mondandóját..A... . . koponyában? .és érzelemmentesen. az úszómedencénk és az egész házunk. Hogy miért éppen Joan? Miért éppen ők? Aztán megtalálta rá a választ. nem is hinnék..Nem..Mesélj el mindent. . láttam. monoton hangon. mit? Lennonnak nehezére esett kimondania.. Aztán egyszerre csak feltűnt a belsejében egy úszómedence. . ez valami valóságféle.. bár te nem látod a koponyát. ezért megbüntették? Lehet. . amit alaposan végig kellett gondolniuk. hogy a szekrényben is találok egy koponyát.. Lennon..Nem tudom.. Lennon. Koponya a koponyában. Biztosan ők tették. Lent a fenekén az a koponya csillogott. amelynek a belsejében ott voltam én. a mi úszómedencénk.k.A túlvilágról talán. . Joan ezalatt egyetlen mozdulatot sem tett: még levegőt is csak óvatosan vett..Azok? .Te hiszel. mert az asszony lehorgasztotta a fe ét.vonalait. És velünk is az történik. És ha nem velünk történt volna mindez... drágám. hogy. Láttam. . Lennon? Jaj. Mintha. . és sikoltozok a rémülettől.Ez annyit jelent.. Lennon igen határozottan megrázta a fejét.. megbolondultam? . amint kihúzol a vízből. és mesélni kezdett.Akkor. . . Hogy lehet az.Meddig várjunk vele? .. hogy az őket megelőző lakókkal is megpróbálták felvenni a kapcsolatot. hogy Coburnt is ők tüntették el? Nem akart kötélnek állni... Lennon. Lennon átkarolta a térdét.Egyelőre ne. Ez volt az a ha. Jeges rémület hullámzott át rajta. Lennon! Magamat láttam benne mezítelenül. mellettem. Azok kiválasztottak. Egyszeriben megértettem. amint fehér papírlap fölé hajol. Mert ők laknak a házban. hadd szorongassa az asszony a karját. .kérdezte remegő hangon Joan. egy gyertyafénytől roszszul megvilágított szobában. Itt aztán el is hallgatott. hogy a koponya a gondolatolvasás képességével is felruházta Joant. ... amint a szekrényfiókban megpillantok egy koponyát. Lennon nem szólt semmit. hogy nem álmodom. .. drágám. médium vagy.Itt.Eddig nem hittem. . hogy te nem látod? . azok azonban kitértek az együttműködés elál.kérdezte.Kik? Lennon megvonta a vállát. és egy fekete öregasszonyt is láttam. ölték meg a Cavanagh házaspárt is. Ez nem annyit jelent. Könnyei a lepedőre potyogtak.. Lehet. Ezt mind-mind a koponya belsejében láttam. ha.Miért éppen engem.Azt hiszem.Láttam magam. Lennon.. az ilyesmiben? .

. és még mindig nem biztos. ti.Hogy képzeled a dolgot. további információkhoz juttatnak bennünket.Biztos vagy benne? .azt akarta mondani.Mindenképpen ezen az úton kell elindulnunk. Mintha az elmúlt napok szörnyűségei kiszívtak volna belőlük minden vágyat. Ezúttal azonban egyiküknek sem jutott eszébe.. Kiugrott az ágyból.. Megpróbáltak ismét elaludni. hogy valamiért valamelyikük felébredt.Ő mindent tud. de nem ment. hogy mit akarnak? . szívem.Nem tudom. Joan hangja megkeményedett.Ez csak az első lépés lenne. falban? . . . amit kívánnak tőlem. .Nem szólt róla.mondta Lennon.Azt csinálom.. és a szekrény felé rázta az öklét. .. Addig hagyjatok békén bennünket. nem vagyok benne biztos. amíg valamennyit. ilyenkor átnyúlt a másikhoz...Lennon? ..De hát. Lennon? . Hiába forgolódtak. Valami. Joan. . amelyek kimutatják az üregeket. . maradék? . amit mondok? A szekrény velük szemben nagyot reccsent. Irennon nem kérdezte. Azt hiszem.sírta Joan. hogy rohadékok. hogy meg is találjuk.. ..Eszembe jutott valami.Meg kell keresnünk a koponyájukat..Flora? . kicsim.Én már döntöttem. . Talán. de még idejében meggondolta magát . Lennon válla megrándult. inkább segíteni szeretne. Abban azonban nem lehettek biztosak... . A képtől balra egy kandalló látszott.Hallgatlak.És ha ők ezalatt. hogy vajon elfogadták-e az ajánlatukat. amit álmodtam. és kisimogatta az álom ölelő karjaiból. amikor a ház épült.És a.A koponyát akarják . Csak. még nagyon vastag falakat csináltak.Halljátok. . ha már segíteni nem tudtok. Akkoriban. 33.. . .A.Ott valahol.. . miben. De ehhez idő kell. . Lennonban akkor ismét elszakadt a cérnaszál. ha látják rajtunk a jóindulatot. hogy ő válaszoltak. Joan különösen szerette ezeket a váratlan éjszakai ölelkezéseket. A gombácskákkal díszített falon. hatvan-hetven százalékos biztonsággal. Lennon. .Nem akar felmondani? . Máskor is előfordult már velük.Vannak műszerek. amit kerestek.. hiszen úgyis tudta.. itt rémisztően sok a fal! Hónapokig tarthat. A kereskedő szerint... . hogy a másikért nyúljon. Lennon.... Mindent megteszek.Tessék. nem jött álom a szemükre. azt súgja a szívem mélyén. . . amit csak akarnak..akárkik is vagytok! Megpróbáljuk megtalálni nektek. ezalatt.Lennon? . Az a kép. Mindketten biztosak voltak benne. vagy nem akartok! Halljátok. hogy várjunk még vele egy kicsit.

sóhajtotta Joan.. . Egy egész hétre. és kiugrott az ágyból. Délután Lennon megvette a csákányt. Flora ezen az éjszakán nem óhajtott náluk aludni. közöttük kék nyakú vadkacsák lapátoltak sárga lábukkal. 35. a délután folyamán összeszedte a cuccát. .Nem . hogy tulajdonképpen nem is nézett ki csákánynak.Jól van.kérdezte csendesen Joan.. ha egyre többen lábatlankodnának körülöttük. hogy meghalunk? . amilyet a NASA űrhajók és űrállomások készítésénél használ.Lehet. a helye! Lennon felkiáltott.mondta Lennon.talán túl sokat is . . . A vadkacsák megrázták magukat. Gyakorlatilag törhetetlen. és egyszerre szálltak fel a tóról..Még ma este kellene. nem huhogok.. bizonyára megvolt rá az okuk. ha elmehet. és a kis tóban fodrozódó vizet nézték. soha többé. . . Még.Lennon nem akarta belekeverni a játszmába. . Talán nem örülnének. és falat kell bontanunk. Nem kellene azt az öregasszonyt elhívni hozzánk? Hátha.De hiszen. . hogy eldugult a vízvezeték.Hol lesz addig Gladys? .Nem tudom .. aki visszafalazza.Megkérem Florát.Azt.Mikor? .Legyen úgy.Veszek egy csákányt .És ha már nem talál bennünket... szívem! . . és hazafuvarozta. Ők nem gondoltak a halálra. ebben a házban nincs is kandalló. . Jóllehet Flora sokat tudott a problémáikról .De a helye.Hívok valakit. ha másokat is belekevernénk.Mit mondunk Gladysnek? . Ültek egymás mellett a parkban. Szabadságot kért. mint amilyen otthon van. betette a kocsijába. . A legújabb típusú csákány volt. Flora szobájában.És azután? . azok szívesen vennék-e. ha hazajön? . Ha kiválasztottak téged. hogy meglátogathassa Miamiban élő rokonait. A vízen hullámok bukdácsoltak. bizonyára orvosi műszernek nézi. Mint ahogy Mr.mondta Lennon.Azt hiszem. készülve? . olyan fejjel. Az eladó szerint olyan anyagból készítették. Akkor hát este. Ki tudja. Immár biztos volt benne. Gladys boldog lesz. 34. .Joan! ..Minél előbb .Este .Miért halnánk meg? . . Nem is jöhetett volna jobbkor a kérése.Hátha magukkal visznek bennünket. hol rejtőzik a koponya. . ahogy akarod .Jobbat. hogy menjen el vele valahova. Ha Lennon egy kórházban találkozik vele..mondta Lennon. Ránk és rájuk.mondta határozottan Lennon: Ez a dolog már csak ránk tartozik.. Coburnt is.mondta Lennon.. . Lennon. . a falban.Fel vagy rá. és távozott.

Azt.Nem kellene. marhaság. .. Lennon? .El.Tessék. és lekapcsolta a televíziót. ami vissza akar kerülni oda. . magunkkal vinnünk valamit? . Nyolckor leültek Joannel a tévé elé. . Tudod. ahonnan elrabolták. hallottál már a fáraó átkáról? . hogy Gladys ahogy lehajtja a fejét. Lennon lement a garázsba a csákányért. akkor sem ébred fel. vagy micsoda.. lemegy érte a garázsba. Szomorú volt a szeme.. lopott? . Mintha abban is koponyát. ha féreg rágja a lelkét.Eszembe jutott valami. kicsim? Hogy Coburn ellopott onnan valamit.Keresztre gondoltam. Vártak még negyedórát. . Így hát Gladys is hallgatott. .Igazán? . ha a szülei nem törődnek a bánatával. hogy egy elátkozott koponyát. Lennonnak akkor eszébe jutott valami.. miről szólt. szívem. . és befalazta. jó néhányan nagyon is gyanús körülmények között haltak meg. . már alszik is. hanem a szemközti falra. Joan ezalatt egyik használt tréningruháját öltötte magára. szép westernidőkben. az egyik előző tulajnak? .Ki tudja? Mindenesetre azok közül. szívem. Az idő olyan gyorsan jött el.Felesleges. mint az utóbbi időben egyre gyakrabban. . Van a fiókomban. Valami postakocsit raboltak ki a régi.A. Lehet.Figyelj rám. igazán kézenfekvő. Coburn elhozott onnan egy koponyát. Talán el is bóbiskolhatott egy kicsit.Ott a csákány.Tudós volt. hogy hirtelen gombák bukkanjanak fel rajta kis törpékkel keveredve. . mintha azt várta volna.Joan? Joan arca merev volt. hogy nem is képzelte volna. Jó néhány kutatóutat vezetett a maják és az aztékok földjére. Tudod. Egyfolytában a falat nézte. aki élettelen tekintettel ücsörgött mellette.Itt az idő. .. ágyút sütögethetnek a füle mellett. Joan habozni látszott.. Így azonban hallgatott.Kutató. Joan . mi volt a foglalkozása Benneth Coburnnek. mert csak akkor tért igazán magához. Össze is rezzent tőle rendesen. pedig. talán észrevették volna lányuk szomorúságát. Nem is a képernyőre nézett. amikor a képernyőn megjelent a vége felirat. Egy igazi tinédzser leginkább csak hallgat. A falbon- . Joanra nézett.. akik Tutenhamont megtalálták.Lennon nem vette ki a csákányt a kocsiból. hogy hátha a mi esetünkben is erről lehet szó. Ha nem lettek volna elfoglalva a koponyával. . és megnéztek egy filmet. Lennon és Joan tudták. Majd ha eljön az idő. mintha álarcot viselt volna. Ha pedig elaludt. Akkor talán kiöntötte volna nekik szíve bánatát. és a szokásos jó éjszakát puszi után aludni tért. Joan. Jószerével nem is emlékszik rá. . Még nem gondoltam rá.. Nyílott az ajtó.hajolt a felesége felé. vagy csontvázat sejtene. Joan már nem is tiltakozott... és főleg. . koponyával kapcsolatban. mit gondolok én.Mit akarsz ezzel mondani. és Gladys vánszorgott be hozzájuk. majd Lennon felállt.Az egy.Ugye.

még csak könyvespolc sem volt rajta.fényeseket. . és Gladys felől sem hallottak zajt. hogy nem szeretné.Ott. . hogy a testén érzi Joan testét? Felkattintotta a villanyt. Nagy ritkán előfordult . Ha erősen nyikorog. Nem is bánta. Lennon őszinte meglepetésére Flora új égőket vett a régi. aztán még egy tenyérnyi. Mintha akkor azt mondta volna nekik.Mi történt. hol lóghatott az a kép? Joan felemelte az ujját. Aztán nagyot ordított. hogy a legkisebb szoba tapétázását megspórolhatják. Lennon felkattintotta a magával hozott zseblámpát. Szerencsére nem állt előtte szekrény. A jobb kéz felőli volt. . és belépett a szobába: Joan olyan szorosan tapadt hozzá. Még rémületében is vigyázott rá.mondta teljesen feleslegesen Lennon. tolakodókat. hogy leszedeti. A ragyogó fény szinte mellbe vágta őket. diszkrét fényűek helyére . ha az emberek minden piszlicsáré ügyben háborgatnák. talán felfigyel rá Gladys.Ott kezdjem? . .tás kosszal jár. . Joan már nem emlékezett rá.. Előbb csak tenyérnyi szakadt le a falról. Isten annak idején azt parancsolta. vajon nem ez-e az utolsó alkalom. Ő biztos. Felemelte a csákányt. mintha önálló életre kelt volna. a tapéta és a vakolat elkezdett leomlani az orruk előtt. hogy hátán érezte az asszony erős kebleit. szívem. Várj csak. Ha előbb felfigyelt volna rá. Lennon visszajött a csákánnyal. Uram isten.évente egyszer-kétszer ..Szerinted.Gyerünk. hogy hiába ne vegyék fel a nevét. hogy az őket megelőző tulajdonosok tapétája volt-e. Az ajtó nem nyikorgott. nehogy felzavarja Gladyst. könnyű pulóvert húzott. aztán azon nyomban el is hessegette magától a gondolatot. nem szerette volna összepiszkolni a pizsamáját.. Azonnal megtalálták a falat.hogy több alkalommal is kiment a WC-re elalvás előtt. . Mintha erős elektromos áram rázta volna meg. hadd nézzem meg! Ebben a pillanatban.Ez az. hogy le kell hántaniuk a falról. Joan csak halkan és diszkréten visított. amit úgy is lehet értelmezni. aztán átkarolta az asszony vállát. Lennon agyán végigszaladt a gondolat. biztos. . Üresen várta őket.Valami keménybe vágtam a csákányt. . szívem. Persze csak abban az esetben. szívem? Lennon a csákány után nyúlt és felvette. vagy az ő lakberendezőjük munkáját dicsérte. szívem! Kezdjünk neki! Óvatosan nyitották ki Flora szobájának az ajtaját. majd belevágta a falba. Talán velük akarta eloszlatni a ház titokzatos félhomályát. Lennon bólintott.Kezd ott. . Alighogy az utolsó darab is lehullott a padlóra. vagy valamelyik szenthez fohászkodni. majd még egy. hogy fel nem tetetett volna ilyen lehangoló színű tapétát. Ott a kandalló helyének a kidudorodása az ablak mellett. Ez az ő és valakik ügye. és rémülten elhajította. szürke mintás tapétájával.. ahogy beléptek az ajtón. hiszen Cavanagh-ék csak néhány hónappal azelőtt rakatták fel. hogy el kellene mondania egy rövid imát Istenhez. ha mégsem aludt volna el.Ez az a fal .

Amikor aztán már elmozdult a helyéről. csak szabad kezével megsimogatta a hideg vasat. s mintha egyenesen rájuk irányultak volna.kérdezte monoton hangon . mennyi idő van .Nyitva van . . Csak álltak némán a koponya bűvöletében.helyeselt Lennon.Jézusom.Nagyon szép. apa? . . .mondta Lennon. és azzal húzta. Látszott rajta.Hogy fogjuk kinyitni..Páncélszekrény .csatlakozott hozzá buzgón bólogatva Joan. Előbb a körmével segítette az ujjait belekapaszkodott az ajtó peremébe. és a szája elé kapta a kezét. . Lehet..Nemrég. . Lekattintotta és zsebre vágta a lámpáját. Lennon erős elhatározással megfogta a szekrény ajtajának a szélét.Ki kell nyitnom. . .. . Mellére szorította a kezét. amely ott hevert a szekrény közepén. Mintha éppen hajnalodott volna odabent.Sötétzöld. és a zölden villogó koponyára bámult. .Nagyon szép.Igen. mintha az ajtó kedvét lelné benne.simogatta meg Joan. Flora szobájában álltak. Mintha megnyikkant volna. Észre sem vették.. .lelkendezett Gladys.bólintott Lennon bizonyos idő után. . A fény egy zölden világító koponyából áradt. A fény azonban nem egy ismeretlen kis napból jött. hogy nagyobbat rántott rajta a kelleténél.számukra megállt az idő.sürgette őket Lennon. majd egyre határozottabban felragyogott benne valami. Az volt az érzése.. anya. Lennon? Lennon nem szólt semmit.Még a reggeli repülővel. Nem tudták.mondta Lennon. az ajtó mindenesetre nekicsapódott a falnak.Itt akarok állni melletted. mi ez? . Joan . Megnyugtatóan zöldek voltak a sugarai.Én tudom. és Gladys tántorog be rajta.Nyitva van ez. és nem volt többé jelentősége. s a szekrénybe zárt parányi világ parányi lakói az új napot üdvözölték volna. mint korábban Joan. mint a fájás a beteg fogban. . Gladys odabújt az anyjához.Egy befalazott. A páncélszekrény belsejében halvány derengés támadt.. hogy kinyílik mellettük az ajtó. A páncélszekrény ajtaja valóban nyitva volt.. rücskös vaslapra esett a lámpa fénye. hogy a lányuk is ott van velük. szívem. ahogy hozzáért.. .Én is mehetek. hogy kinyílik. Még a készítő cég márkája is jól látszott az ajtó bal felső sarkában.Állj egy kicsit félre. Akárcsak a térnek sem. . aki egyáltalán nem csodálkozott rajta.Ne felejtsd el a hitelkártyákat . szívem. Mintha így lett volna természetes..suttogta Joan. . odamegyünk. aprókat sikkantott.Odamegyünk .mondta halkan. nem volt többé szüksége a körmére.. Amikor megpillantotta a szüleit és a falhoz támasztott csákányt. . hogy egyetlen mozdulatukra sarkig tárulna. Joan azonban megrázta a fejét. szívem. de állhattak volna akár a Himalája tetején is. Joan felkiáltott. Úgy lüktetett a fénye. hol van .. páncélszekrény? Az volt bizony. .Csodálatos .Igen . Lennon.Szép . . . .. . tanultuk.Sietnünk kell .

és próbálja megmagyarázni neki. hagyják. feddhetetlen Paddington professzorról ugyanis ez is elképzelhető . maga a vulkán volt. mint egy szundikáló . Paddington olyannyira élénken idézte fülébe felesége megállíthatatlan sápítozását. de hamarosan eljön a napja. hogy simogasd őket. és csak az alkalmat várja. miután megismerték a vulkán paramétereit. A híres-nevezetes. hogy Steven fiuk esküvője gond. Pedig megígérte a feleségének.s ezúttal is meg kellett győződnie róla. ha egyszer úgy döntött. amit különben is inkább az ő nyakába kellett volna akasztaniuk. Ezt ugyan egyelőre még senki sem sejti. és jól fejbe vágnak vele. a sziklák között bujkál.Gladys. dorombolnak. kislányom. hogy bevezethesse a hallgatókat a vulkanológia rejtelmeibe anélkül.tűzhányót. hogy a műhold vacakolni kezdett odafent. és egyáltalán nem biztos benne. abban nem kételkedett. Valahogy így jártak az Arenallal is. Amikor ideérkeztek. hogy Lilly máris itt van valahol a közelében. amikor már hazaért az egész napi futkosásból. A másik. hogy ha a műhold egyszer beinti az unalmasat. Lilly. kompromittáló felvételeket készítendő róla. Ebben mindenki egyetértett a tanszéken. Hiába mentegetődzik majd. Persze csak akkor. hogy veszélyeknek tenné ki őket. egyszer aztán minden különösebb előzmény nélkül felkapják a papucsukat. hogy nem hetyeg-e valamelyik kis egyetemistával a bokrok között. hogy felhívja. mint a fűben heverő kutyapiszok.és problémamentes legyen. akiknek a viselkedéséből hosszabb távú következtetéseket lehetne levonni. majd olyan szakadozottá vált az összeköttetés. addig a jövendő örömapa egy talán nem is létező ország. hogy míg ő éjt nappallá téve fáradozik. Lillyt annyira sem izgatják az égitestek és a természet csodái. hogy őszintén megrémült tőle. amikor mindenki meg fogja tudni. ha nem akar hazaérkezése után rohadt két hetet magának. Hosszas tanakodás után az Arenalt választották Costa Ricában. franc se tudja milyen nevű vulkánja tövében heverészik. őt kivéve. ha lenne az akadémiában egy kis jóérzés. A vulkán 1. Tulajdonképpen még az igazira is. Ezt már korábban is tudta .méghozzá simán. mint a szeszélyes szerető.de még működő . ami Paddingtont ugyancsak erős nyugtalansággal töltötte el.Mindhárman megyünk. akkor fel is kell hívnia. akkor mindent meg is tesz. mint Rozetta néni bugyogója a tízezredik mosás után. Kezdődött azzal. olyan csendesen viselkedett. Merthogy rohadt két hete lesz. Márpedig. senki nem telefonálhat . és akkor talán még az akadémiai nagydíjat is visszaveszik tőle. Lilly majd a szemére hányja. . Fél évig keresett egy megfelelően csendes . hogy egy kritikusnak ítélt pillanatban előbukkanjon fényképezőgépével a kezében. de feltehetően nagy balhét sem fog csinálni. Az a megmagyarázhatatlan érzése támadt. Az Arenal nem alszik.Lilly egyszerűen köp a műholdakra. ha megígérte Lillynek. hogy délután hívja. hogy kikészítse. Sajna a vulkánok nem azok a megbízható lények. Ambrosius Paddingtonnak volt baja ezen a délutánon éppen elég. A vulkánok olyanok. hogy kikészíti. ha nem lép bele.

hogy mit hoznak a következő napok.mondta a kis. és ön.Csak az . Sanchez.rémesebbnél rémesebb történeteket meséltek nekik a Krakatauról. Hallgatói összenéztek. hogy mivel ő az Arenal világhírű szakértője. aki néhanapján kilátogatott hozzájuk San Joséból. ezért tisztában volt vele. A hozzájuk csatlakozott geológusok még sápadtabbak voltak . Hogy jobban lássa. . és többször is megsimogatta gondozott kis kecskeszakállát. ki az? . csak időnkénti halk morgása és pipafüstje jelezte. de senkit nem üt meg soha. .hogy annak a lyuknak a szájánál ül Quetzalcoatl. Erről azért nem volt szó! Ettől a perctől kezdve nem nyugodott a sziesztázó öregember. a St. hogy az segít? . végigsimított oldalra fésült. már Tollaskígyó mellől figyeli a lávafolyást. Nehéz ebéd után sziesztázó öregemberre hasonlított az Arenal. egyből kifújt a lelkesedésük. legkedvesebb kollégám. hogyne . és amikor visszatette a helyére.majd az ő képükről is leolvadt a mosoly. A vulkanológushallgatók ráadásul még szívatták is őket . Helenről .Ha potyogni kezdenek a kövek.Gondolja. Tollaskígyó ott ücsörög. mint a makrancos csikó. a Pinatubóról. amikor Paddington megkérdezte tőle. . ekkor felmutatott az égre.ősállat. az első két nap még csak legyintett. Az első hét után aztán már Sanchez is gondterhelt képpel figyelte a hegyet. és azt magyarázta. mondja már meg. . tudja. és kérdezgetni kezdték. Sőt még a föld is megvonaglott a lábuk alatt. némelyikük még bele is sápadt a dologba. Közöttük egy jókora lyukon át a napsugarak leragyogtak a földre. Paddington nem volt nyeretlen kétéves.De ha vége a kitörésnek. hogy esze ágában sincs örökre elaludni. Sanchez professzor. De balhézni sem. hogy csakis a tűzhányó jóindulatára számíthat. mozgolódik. hogy az Arenal már csak ilyen . Amikor kiderült. aztán megnyugszik. hanem a közelében található kövek. kövérkés Sanchéz. . . . őszülő haján. . hogy majd az ölébe döntötte a levesét. a Tollaskígyó.Azt nem gondolom . Hallgatói természetesen már az első gyanús jelek után körbevették. Két egész napig. hol vékony repedések jelentek meg az oldalán.Ó.bólintott Paddington. Mint Muszklimiska. mi a fene várható. ahol éppen fekete felhők gyülekeztek. meg is törölgette aranykeretes szemüvegét. Remélem. aki mutogatja az izmait fűnek-fának.Éspedig? .Látja azt a lyukat? .mondta Sanchez . Egyedül csak ő tudná megmondani.mondta Paddington professzor. hogy az Arenal ébredezik. . feszítse az esernyőjét a feje fölé. amikor a hegy ugrándozni kezdett mellettük. ijesztget. hogy akkor most mi van.tudakolta Paddington. Hol csavarosan gomolygó füstfelhőket lövellt a magasba. a földrész legtekintélyesebb kutatója. hol vékonyan csörgedező lávapatak fakadt belőle. és időről időre belekukucskál a vulkánba.Látom .őket nem is a vulkán érdekelte igazából.kérdezte savanyúan Paddington.kérdezte. Egyet mindenesetre ajánlok önnek.Mi van vele? . A harmadik napon aztán akkorát mordult. .morog.Nos.

Képzelje el. oké? Intett. lángokkal. mint sarki nyúlnak a fülvédő. mint az ő Lillyje. barna bőrű férfiú volt. és elment. .Tényleg vigyázzanak. Ha valami komolyat észlelnek. Paddington jól ismerte Sanchezt.Balhézik. hogy egyből bevonulhasson a tudomány mártírjai közé. csípőre tette a kezét. mi? . hogy vár még tíz évig.. ne habozzanak. De lehet. Jobbra becsülök egy teli tányér kakaós csirkét ebédre. és meneküljön haza velük? És ha az Arenal rögtön eztán megnyugszik.fenyegette meg Paddington.megfestetem magát és kis csapatát. Montero úr gyakran felkereste őket. Bármikor kitörhet. Paddington professzor . de Quetzalcoatl nem óhajtott beszédbe elegyedni vele. szakítsa félbe mindezt. Egy megsült kutató bőrébe. .csodálatosan kezeli az ecsetet.. elkezdték a gyakorlatot.Na húzzon a fenébe! . amikor Montero úr bukkant fel a láthatáron. hetyegett egy kicsit a lányokkal. Többnyire csokoládét. . de soha nem közeledett egyikükhöz sem.vigyorgott Sanchez. Montero úr vékony. hátha Tollaskígyó lekacsint rá. Tudta. s ez máris közelebb hozta őket egymáshoz. hulló kövekkel. El a közeli faluban egy indián . és ő ott marad egy megszakított expedíció nyomasztó terhével a nyakán? Többször is felnézett az égre. Mit szól hozzá? . és mond valamit.Mikor tanult meg olvasni? Mielőtt Paddington visszalőhetett volna. . Úgy festetem meg. . lávával. komolyra váltott a tekintete. ki fog törni? . amelynek a földterülete közvetlenül a nemzeti parkká nyilvánított kutatóhely mellett feküdt. hogy nem osztozhatom önnel a mártíromságban . hogy fogja a készüléket. miért. El is nevezték érte cukrosbácsinak. .Annyit ér.Sajnálom.mondta neki tiszteletteljesen Paddington. kellemes arcú.Cinikus gazember! .Mit gondol. . Paddington már azzal a gondolattal foglalkozott. felmegy vele egészen a kráterig. . és apróbb ajándékokat osztott ki közöttük. halált megvető bátorsággal száll szembe a magára törő hamuesővel. amint egyik kezében csillogó műszerrel. hogy időről időre rajta felejti a szemét valamelyik lányon.És a maguk híres előrejelző rendszere? Sanchez legyintett. A műholdas telefon is mintha némasági fogadalmat tett volna.De én nem vagyok igazi tudós. Paddington megfigyelte. köszönt. A professzor azt gyanította. Csakhogy mi az ördögöt csináljon? A hallgatók végre megkapták a várva várt ösztöndíjakat. és megfogta Paddington karját. majd a zsebébe nyúlt. haciendának a tulajdonosa volt. a másikban nyitott ernyővel. és vérszomjas üvöltés kíséretében belehajítja. meleg.bólintott Paddington.ön mindörökre beírja nevét a tragikusan elhalálozott nagy felfedezők sorába! .Balhézik . Montero úr annak a nagybirtoknak. mint a vulkanológia egész tudományát bőrbe kötve. és a nyugtalankodó vulkánra nézett. Ő tudta. barna szemű. Montero úr leszállt a lováról. Többé egy sort sem olvasok el magától! Sanchez meghökkent. hogy Montero úrnak ugyanolyan típusú felesége lehet otthon. hogy nagyon is komolyan kell venni a szavait.

egy szép ajándékot. felnyergelte és kivezette a kerítés mögül. ki fog törni? .hozzá hasonlóan szikár.Kitörjek vagy ne törjek ki? . Aki bújt..Aztán arra gondol. odalent a vulkán belsejében a kanapéján ücsörög.ismételte Paddington. Nem is tudta elképzelni. felült a lovára.mondta Montero úr. .hökkent meg Paddington. min? .Hát ez az . . . Ahogy leszállt az este. professzor úr! Paddington nem várta meg.Remélem. mint Montero marhái. hogy az emberekkel is így áll a helyzet. . mondjuk egy isten. Igazi begyepesedett kutatónak tűnt. és a karám fakerítésére ütött. A gázok ölték meg őket.húzta el a száját Paddington. csak követ. . . és előbukkantak a csillagok. az egyik geológusfiúba botlott. . Paddington csak nemrég ismerte meg Harmont. aki nem lát maga körül egyebet. Éppen a terepjárójuk felé igyekezett.Nem tart velem? .Nagyobbat úgysem tudnak. felült a lovára. és belemerült a sötétségbe. tudja.Tudja. Harmon geológusprofesszor volt . professzor? . és odalent ücsörögne. Beruccanunk rajta a városba. .Pontosan .Mindenki megy? . odament a lovához a karámba. A fák és a madarak is csak akkor érdekelték. ha kapna valamit.Akkor hát viszlát.Ha maga isten lenne. mire gondolok én? .Jobban kedvelem a terepjárót. . a vulkán istene. tizenöt éve kitört. viszont humortalan ember. . Szép kis kár ért bennünket.Nem tudom . .Reggel felé jövünk haza . . Jószerével még nem is láttuk éjszaka.vette a lapot Paddington.Könnyebbet kérdezzen . A nyerget igazgatta el éppen rajta.Lovagol egyet. Hogy valaki. hogy nem török ki. . Nekem nyolcszáz. hogy van ez. .kérdezett vissza Paddington. . és tenyerébe hajtott fejjel gondolkodik.Szóltam valamennyiüknek. hogy ne csapjunk nagy zajt.Kösz a hasonlatot. megfordult. Valamennyiünk idegeit megviseli az Arenal. Paddington bólintott. mit kapnék. ezernél is több marhája pusztult el az apámnak.bólintott Paddington. Viszlát. miért vállalkozhatott az éjszakai kalandra.Kitől? . Végül csak kötélnek állt. nem.kérdezte Montero úr. Sikerült becsalnunk végre Harmon profot is.mondta Glen: Majd vigyázunk. aki nem. Tudja. amikor Glenbe.kérdezte rácsapva a lova nyakára. ha már megkövesült formában kerültek elé. . Nem akarom senkire ráerőszakolni a társaságomat. 2.Amikor legutoljára.Attól függ. ha kapok valami érdemleges ajándékot. Nem lovagolt tovább tizenöt percnél.bólintott Senor Montero. Montero úr meghúzogatta a bajuszát.Bölcs döntés . és nem is tartotta sokra. megkegyelmezne a marháimnak? . Szóval. Amikor meg- . és köszönés nélkül elügetett. Paddington azt gyanította. . Glen megrázta a fejét. amíg a többiek is előkerülnek.

Oda meg végképp. . . ...Nem kell valaki.. és megindította a tartályban alaposan felmelegedett vizet. Paddington érezte. besétált lakóháznyi méretű sátrába.Jaj.vigyorgott Paddington. majd.. de azt csak az ágyon.Hé! Hé! .. amikor Paddington mellé ért...hallotta a terepjáró hangját. A zuhanyozó alá állt. aki megmossa a hátad? .. 3.Halihó .. .Beszéltél vele? . .. Olyan szorgalmasan. A sátor bejárata meglebbent. levetette a ruháit.mondta a női hang. Segítsünk egymáson. húzódik a bőröm. . jaj. A lóval nem sokat teketóriázott.. ha lehet. .tiltakozott Ruth.Arról volt szó.Mitől fáj? . Paddington jól látta a holdfényben a sziluettjét. hogy a hátad mosom meg.. még jobban fáj.. hogy képtelen . Pardon. . hogy Ruth kezei szorgalmasan dolgoznak rajta..Világos.Arról.üdvözölte a belépő lány. .. hogy az Arenal többször is fenyegetően felmorog a közelükben.Üres a kégli. úgy ne..És én? Paddingtont már nem érdekelte a fokozatosság. Úgy látszik. megmutatom.gondolta . megfordította a lovát. beszólt valaki a sátorfalon át. így sem jó.. Megpróbálta még szorosabban magához húzni. Kétszer végighúzta a kezét a lány hátán.Ez volt az egész hátmosás!? Az ezután következő mondatok meglehetősen töredékesre sikerültek.. ott is fáj. Úgy sem.Te nem akartál volna bemenni? Paddington magához húzta a lányt. A tábor üresnek tűnt.Leégett.. Levette a nyerget róla. .de még így is tízezer Lillyvel ér fel.Itthon vannak a háziak? Paddington elvigyorodott.Akkor hogy a fenébe.. . Na látod. és bekergette a többi közé. a combomról nem is beszélve. . kitaláltam valamit. és átlépegetett a fürdőrészbe. . az oldalam is. A négylábú láthatóan boldog volt. Az utolsó ruhadarabot akkor hajította le magáról. pedig bekentem. Olyan forróság uralkodott a sátorban még ilyenkor.Bementek a városba.kérdezte mintegy óra múlva Ruth az ágyon fekve.Hallom . nagyobb faktorúval kellett volna. hogy ezen az estén már nem kell a hátán hordania senkit. ha Ruth szemrehányón rá nem kiabál.. . Én is megmoshatom a tiéd? . Alighogy elkezdte szappanozni magát..... oké? ... éjszakai órán is. így már jobb! A fenébe is. fáj a hátam.. és visszakocogott a táborhoz.. Kissé nagy feneke van . hogy ismét csak el akarta kapni a lányt.Gyere.Tiszta a levegő? .... majd belépett rajta Ruth. majd vidám kiáltozást hozott felé a szél. és máris tovább merészkedett volna. nem tudnád finomabban? Nem is hallották.Másra sem vágyom . . de a lány a kezére ütött. .Majd ha bolond lennék. . Paddington mosolygott.

Miért muszáj? . . szívem. akkor mi az az őrültség? Paddington a lány mellé feküdt. . és újra meg újra maga köré tekerte. . ha sohasem fogsz megszabadulni a szipirtyódtól.Mit mondtál? . . . ne tedd! Ezúttal Paddingtonon volt a meghökkenés sora. .volt elviselni magán bármiféle ruhadarabot..Muszáj. A kutató ilyenkor utánakapott. .Pedig el fogok! Méghozzá rövidesen.Nem csinál majd nagy balhét miatta? Paddington sóhajtott egy nagyot. . .Miért muszáj? .Ne. 4. . Nagy szemeket meresztett a lányra. meg kell tennem . .Hogy lehet így élni? Paddington elmerengve bámult a zuhanyfülke felé. .Megszoktam. hogy lenne egyetlen négyzetcentimétered is.könyökölt fel a lány.Akkor is muszáj. ha nem. A lány megcsóválta a fejét. .Sehogy. .morogta Paddington csókot lehelve a lány homlokára.Mert engem még úgy tanítottak.Te tényleg begolyóztál.kérdezte Ruth felhúzva szépen ívelt szemöldökét. Nehogy valami. . és szorongatni kezdte. Bedöglött a műhold.Nem hiszem. hogy egy úriember nem mutatkozhat egy hölgy előtt megfelelő ruházat nélkül a szobájában. Ambrie? Nehogy valami ostobaságon törd a fejed! Én akkor is melletted maradok. De mit is kérdeztél az előbb? .Hogy sehogy sem lehet így élni. őrültséget akarsz elkövetni! . . hogy ha valaki belekukkantott volna. .. . Ruth meghökkent.Hogy mi? Az.Ha unom. . édes istenem. Paddington is csupán egy törülközőt tekert maga köré.Ambrosius? .Hülye vagy. Ambrie.Hát ha nem az öngyilkosság. .Tessék. . Olyan mély csend hullott rájuk. amely azonban másodpercről másodpercre meg akart szabadulni tőle..De. Kérlek. . A lány elmarkolta a karját. . az imént mondtad.Nem sikerült. hogy elveszlek feleségül. alighanem leláthatott volna egészen a föld közepéig. hogy nem lehet így élned. . amit még nem vizsgáltam végig.Már nem sokáig. őrültséget kövess el nekem! Paddington felnevetett.Kellemetlen lesz neked.De te mégiscsak így élsz. és. .. Paddington felvonta a vállát. ne! Még csak ne is beszélj róla! Gyűlölöm az öngyilkossággal fenyegetődző férfiakat.Hogy beszéltél-e vele? .Öngyilkosság? Ki a fene beszél itt öngyilkosságról? .De hát. ... Csinál.Nem unod még? .Így is van. A lány rémülten a férfi után kapott. .

és gyorsan lerántotta róla. erről ne vitatkozzunk. se nyelni nem tudok. Vannak pillanatok.. lesz még mit aprítanunk a tejbe.A köpködést nem is ajánlom. A végén bólints.. Ambrie! .Hát én egyszerűen. Valamit el kell. hogy . ha megértetted.Az az igazság. Tekintettel arra. hogy mit szólsz az ajánlatomhoz? . de nem igyekezett levenni a lány kezét a szájáról. Nekem meg nagy a fenekem. . De el fog. ideutazik majd.Most. kedvenc profeszszorom. Ambrie? . Így már megfelel? A lány befogta Paddington száját.Megfenyeget.Jézusom.Hogy téged szeretlek. Tudod. A lány rémülten a szája elé kapta a kezét: . . .Jézusom! Paddington legyintett. szívem. .Ezt most minek vegyem? A lány keze elkapta Paddington törülközőjének a végét. . . . Most jött meg az eszem. hogy ez engem nem érdekel. . ki? . .Tudod. hogy én is belédzúgtam egy kicsit.Egyszerűen nem tudok szóhoz jutni. Az Arenal tovább morgolódott .És az mi? .Felajánlom.Huszoneggyel.tüzes láva áradt ki a hasadékaiból. aki megrémült volna tőle. Azt akarom. hogy saját magam takarítom a sátramat. .Gyere.Akkor sem fog! . oké? Paddington mocorgott. . . amikor hiszek benne.Mármint a te sajátosan értelmezett lánykérésedhez? .Mármint.A pénztárcám.Ne aggódj.Az igazságot. amit mondtál. hogy elfelejtem.Tudod. . . .Hogy képzeled a dolgot. . Ambrie.A jól nevelt lányok így is viselkednek lánykérés után. .kérdezte jóval később hozzábújva a lány. .Figyelj rám. 5. hogy soha nem válik el tőlem. Először is. hogy egyáltalán ne felejtsd el. De később.Holtbiztos.Éppen ellenkezőleg. hogy mondjak neked.Biztos vagy benne? .Imádom a nagy fenekű nőket. Nem volt senki a környéken. ..Mit mondasz majd neki? . hogy elfelejtsd. Most már csak az az egyetlen megválaszolandó kérdés maradt.. Ambrie. megmagyarázom.Tudom. hogy húsz évvel vagyok idősebb nálad? .Óh.Csakhogy én nem akarom. És nem is én. . őt meg utálom.. Ezt pedig a tűzhányók nemigen kedvelik. Kissé hosszasabban tartott a magyarázkodás. . mint gondolták volna. De azért ne félj.. se köpni. . Figyelj rám. mit fog erre tenni? . nem te leszel a célpont. .Akkor. . Ambrie. legalább egy kicsit tiltakozhattál volna! .Jó.

Csak azért mondom el. 6. . Paddington megpróbált elugrani a talicska elől. Közülük a legbénábbat egy jól sikerült villámstarttal talán még sikerült is volna elkapnia. hogy majd letörött a feje a nyakáról. Paddington reggel holtfáradtan. a te dolgod. aki éppen egy kővel teli talicskát tolt valahova . ezúttal azonban mégis kénytelen volt egy nagy piros pontot a neve mellé írni. . Paddington nem kedvelte Harmont. de boldogan ébredt. mintha egy bőgőmajom pisilte volna elé a fáról a haladási irányt. Olyan görbén haladt. és a száját tapasztotta a helyére. Azért csak feltehetően. hogy alighanem ő is felöntött a garatra az éjszaka.bár ezalatt inkább csak a nehézkes röptű.Nem tudom. professzor. Úgy érezte.Akkor hogyhogy nem tudj a? . . .Amit eztán teszel.. és értetlenül bámult Paddington képébe. Tisztában vagyok vele. hova akarja tolni .vallotta be Glen. ha nem akarsz összeházasodni velem. Jó felé tolom a talicskát? .De ott voltam. Még Harmon professzor is undorodva taszigálta el maga elől a szerény reggelit annak jeleként. ha rábólintanál és megjegyeznéd mindörökre: nem én kényszerítettelek rá. mert Paddington képtelen volt meghatározni a talicska irányát. bólints egy nagyot.mi ketten . A lány lekapta tenyerét a férfi szájáról. hogy válassz köztem és közte. . hiszen nem lehet kellemetlen legálisan is veled élni. mint a bujkáló szeretőé.Attól függ. Én akkor is megmaradtam volna melletted. én is csináltam volna. A táborlakók többsége karikás szemmel és gyűrött arccal bukkant fel a reggeli eligazítón. szívem! Paddington akkorát bólintott.hogy vége: zokszó nélkül összecsomagoltam volna a cuccomat. professzor úr. . hogy nem volt képes elmenekülni előle. Ha megértetted. .. Bizonyára. hogy nem emlékszem semmire.. az utolsó pillanatban azonban Glen olyan váratlanul változtatott irányt. hogy feleségül vegyél.Fogalmam sincs róla .feltehetően a raktársátor irányába.Hát nem volt ott? . . Reggel. hogy tudd. Glen kinyitotta a szemét. Soha nem kényszerítettelek volna rá.Akkor j ó felé . csak azt szeretném.Nem tudja? . nagy termetű lapa papagájokat értette. Bár kétségkívül előkelőbb státus is van. Én csak szeretni akarlak. madarat lehetne fogatni vele . a talicska pedig megállt. és leléptem volna a balfenéken.mondta Paddington.hökkent meg Paddington. . és nehogy később probléma legyen belőle: soha nem akartam kitúrni Lillyt a helyéről.Úgy.biccentett Paddington. S ha egyszer úgy döntöttünk volna . Így is történt. Dél körül Glenre bukkant. ami- .Különben jó buli volt az éjszaka? Glen szomorúan legyintett.egymásnak szánt bennünket az Isten. A kerék nekiment a lábszárának. hogy sokan csinálják. Természetesen méltányolom a kívánságodat.Bocsánat.. Szerencsére nem tűnt fel senkinek a gyengélkedése.

mondta Paddington. A buli néhány részletére viszont már visszaemlékszem. és arrafelé kezdte tolni a köveket. Csengetne. és szerelmesebb vagyok belé. hogy ez őt nem érdekli. .Paddington.mondta Paddington.. .Ha ott lennék. . . Ezúttal azonnal bejött az összeköttetés.Nem kellene kicsit pihennie? .Ahogy mondod.Szarjelző.Hetyegtél?! . hogy egy kis zöld emberke elégedetten dörzsöli odafent a tenyerét. Néhány másodpercnyi csend következett. Ő.Nem ma van. . Na.fejezte be a mondatot Paddington. ahonnan jött. Különben már jó ideje egy találmányon töröm a fejem.. Egy meztelen lánnyal a sátramban. Legalább. köp a műholdakra. 7.Fél a vulkántól? .Üdvözlöm Franket. Lilly. Paddingtonnak kötelessége felhívni őt.Legalábbis őrülten szerelmes vagyok. Ha elkezdi mondogatni neki. Az a pasas fizetett nekünk sok-sok kört. . hogy elromlott a műhold. vagy ha mondta is. nem tolnám bele a talicskámat.Részeg vagy.. . Az összes lábunk előtt heverő marhaszar gazdája.Hm. Senor Montero. .Azt nem mondta.Lilly? . El akarok válni tőled. ma van tegnap délután? Paddington elvigyorodott. .sikkantotta diadalittasan Lilly.Mert azt is elfelejtettem.Most pedig leteszem a telefont. Különben Ruth-nak hívják. Paddington. . .Hetyegtem . .Mit gondolsz...Belelöknélek a vulkánba! . És mi lenne az? . hogy felvettem magnóra minden szavad. . A vállamon sírta ki magát.. meg kellett néznem az útlevelemet.Emlékszik a nevére. ha egy tehénlepény felé közelédem. .Az a feneség. Lilly bizonyára arra vár..Na ugye! . Paddington. ki? Különben először én kérdezek. Azt a lányt pedig elveszem feleségül.Abszolút józan vagyok. amikor az asszony felvette a kagylót. Ambrosius? . te tényleg megőrültél! .Mi a fenéért? . és el is fogok. És ha le- . . Paddington elképzelte. Szinte vágyom rá. . hogy mentegetőddzék.kérdezte. a hacienda tulajdonosa.. hogy segíthetett szegény. Mondd.Á. amint hitetlen képpel mered a telefonra.. Most már azért kezd tisztulni a fejem. Paddington megcsóválta a fejét és megpróbálta ismét felhívni Lillyt.Figyelmeztetlek. Tudja. Paddingtonra. tanácstalan földlakókon. mi? .. . . Paddington maga előtt látta Lillyt. nem emlékszem rá. Lilly. hogy hívnak. hogy időről időre elfelejtem. hogy itt legyél. Lilly . mint beléd bármikor is voltam. Most azonnal elmegyek az ügyvédünkhöz.kor felébredtem. te nyomorult? . Téged pedig utállak. szökőárra.Mit csináltál tegnap. belevág és letromfolja. nálam mindig első a munka. viszlát professzor! Megfordította a talicskát.

amit meg kellene néznie. Bárki bejöhet. amikor rohadtul rosszkor tud jönni a hívás. a sátor oldalától mintegy három-négy méternyi távolságban várakozott. Paddington ravaszul mosolyogva a nadrágocska után nyúlt. A lány arca elszürkült.Bocsásson meg.Úgy sem lehetne.Erre ő? . Hátha rosszkor hívsz.. Csak a tehénlepényeken zsúrozó legyek zümmögése és a papagájok csivitelése zavarta a csendet. Paddington maga elé képzelte a lányt. szívem. professzor úr. Bár ezúttal valóban úgy tűnt. Kérem. Tudod. odabent van? Paddington az ajkára tette az ujját.Ki az? .Abból nem eszel.. 8. és kisétált a sátrából. Már azzal is sokat kockáztatsz. Vannak intim pillanatok. it fogunk csinálni.Azt hiszem..Paddington professzor úr. .. hogy a tűzhányók ravasz disznók. ha. A szőke lány kiválóan beszélt angolul. bár geológiát is hallgat. Nem akarók kellemetlenséget magamnak.Ki a fene jönne? .És? .. Déltájban. Lénárd kollegina. Ruth nem vetette le a nadrágocskáját. . ha ezúttal hallottam volna utoljára a hangodat.Kati Lénárd -jött a válasz. hogy vaklárma volt csupán a fenyegetődzése. .. Ruth óvatosan osont be hozzá. . Nála készíti a disszertációját. Kati Lénárd szép arcú. Nem is annyira Lilly. te rohadék! Paddington letette a kagylót. de a lány eltolta a kezét. mi a helyzet.Ide fog. Egy sátorban nehéz elrejtőzni.Bárki. . Örülnék. . Paddington felkapta a trikóját is. de főleg neked nem. szívem. .Mi. . úgy feküdt Paddington mellé.Ne. Félénk hang vágott bele halk mormogásukba.Abban biztos lehetsz..Találtunk valamit.. Kétségkívül óvatosaknak kell lenniük. . Paddington biztos volt benne. . ne hívj többé.Nekem? ...Parancsoljon. vékony. feltámadtak a gyilkos ösztönei. . az altatás nagymesterei. a legmagasabb napi hőmérséklet idején tökéletesen összeomlott mindenki. mindent megbénított a hőség. és én mégis.het. Viszlát. Paddington azonban tudta.Ne feledd. mint inkább az egyetem szabályzata miatt.Megmondtam neki. Paddington sóhajtott. magyar kislány. . . hogy a hallgatód vagyok.kérdezte erőltetetten álomittas hangon. . szokatlan akcentus. hogy nem hallotta meg Ruth hangját.. . hogy felzavartam mentegetődzött. szőke hajú..Drágám. hogy nem veted le. bár akár dobot verve is közeledhetett volna. . Még az Arenal is mintha nyugalomba szenderült volna. . hogy egyáltalán idetoltam a képem. aztán felrántotta magára a nadrágját. jönni? . Lénárd kisasszony illedelmesen. Odakint szellő sem rezzent. bár azért érződött a hangján valami furcsa. . majd megtaláljuk a megfelelő alkalmat.Beszéltem Lillyvel.

Paddington figyelte egy kicsit. professzor úr . teljesítette a feladatát azzal. . a fenekéről ódákat lehetne írni . Bizonyára már látta is a monstrumokat. És egyre inkább. amíg Paddington eltűnik.Nagy. Ezek alkották azt a dugót. és belelépett a bakancsába.Találtunk valamit. ritmusra mozgatva formás kis fenekét. kollégák? .Hát. Megerősítve érezte az időbecslését. miközben sóvárgó pillantásokat vetett Ruth rojtos szélű. amely körül a hallgatók csoportosultak. Paddington ekkor vette csak észre. . Ruth-nak szép ugyan az arca. mint a vulkánok! Itt van például ez a kislány. hogy megkövesedett ősállatra bukkantak.szélesebb az ideálisnál.. Paddington bólintott.Mit találtak? . Csodálatos a maga nemében.. Az ő nevére valahogy visszaemlékezett. jelezve.Mekkora? . ekkor lökött ki utoljára ekkora kődarabokat a tűzhányó a kürtőjéből. Őérte pedig megdöglik. mintha valaki megpróbálta volna megfaragni a gránitot. aztán értetlenül felsóhajtott.Innen nem látszik az a hely.Hol van? . Visszalépett a sátorba. Roy Adams.. Ruth a szájára tette az ujját. Megrázta a fejét. valóban újjászületett! Ha valaki csak két hónapja is azt mondja neki. úgyszintén ennivaló nadrágocskájában. Éppen ideje. ring a csipeje. csak éppen nem vette közelebbről is szemügyre őket. -Mi újság. amikor közelebb lépkedett ahhoz a kőhöz. úgy látszik.Hm. de kissé vastagabbak a lábai.. szemüveges fiatalember vette át. és kigyalogolt a sátorból. A tömbön azonban nem látszott faragás nyoma. hogy a gázok és a láva kiáramolhasson a magmakamrából. A lány előtte ment. Nem messze tőlük hatalmas kőtömbök hevertek meglehetős összevisszaságban.mondta a lány.mondta Adams a kőre mutatva. . Odavezetem. De mi a fenéért is tette volna? Ez a geológusok dolga. . Ha mellé állítaná Ruth-t. biztos.Nincs nálam .vagy akár tízzel is . .és mégsem kelti fel benne az érdeklődést.Várjon egy pillanatra. jó nagy. Paddington jószerével a nevüket sem tudta. amelytől meg kellett szabadulnia. Úristen.pislantott a lány kezére Paddington.kérdezte kíváncsian.kiáltott fel mellette a lány. . hogy odavezette Paddingtont. rövid szárú nadrágjára. legalább olyan rejtélyes. Kati. hogy az óriások nem mostanában repültek ki a hegyből. Paddington összerezzent a váratlan kiáltástól. feszesek a keblei. Néhány vizsgálódó értetlenül rázogatta a fejét. hogy találjanak valami unikális dolgot. Valami kő? Itt van magánál? Paddington biztos volt benne. Felhúzom a bakancsomat. hogy a kis Lénárd lány nyerné a versenyt. és a feneke is legalább öt centivel . vagy kisebb emlősre. A köveken zöldellő apró növénykolóniák is arról árulkodtak. . szőke.. A szót egy magas. .Hahó! . talán egy bogárra. Nagy dolog a szerelem. a fene vigye el. és csendben maradt. Szép az arca. mert visszalépett a többiek közé. hogy ő itt marad csendben. pedig többen is nála tanultak. hogy a kőtömb mellett a föld telis-tele van kőforgáccsal. Valószínűleg a tizenkét évvel azelőtti kitörésből származhattak. És hol találták? .

és apró darabjaira hullik szét. . . előtte azonban ki akartam próbálni egy nagyobb kövön. és hozzáüti a kulcscsomóját: Az üveglap abban a pillanatban felrobban.Mit gondol.a megcsodált sziklához mutatott .Megnézné.Azonnal jön ő is.mondta nekibátorodva.. hogy összeomoljon a belső szerkezete. .. mégsem törik be. . hanem egy kisebbet.Na. Tényleg. túlságosan is az. .Akkor micsoda? Paddington egyre csak simogatta a lapos kődarabokat. A kis zöld növénykolóniák. mi történt? .Nem csúszott be szerencsére. és a törésfelületük. . mi a franc lehet ez? Lehajolt és beletúrt a törmelék közé. hogy egy évtized múlva. Idejöttem ehhez .Mindig is itt volt . Katin látszott. és megsimogatta a felszínét. lehet. felemelt egyet. Kíváncsi voltam rá. és távolabb heverő hátizsákjaik felé intett.Ilyen kő nincs! . feltette a szemüvegét. aztán megcsóválta a fejét.Hogy is volt. Pedig csak egy kicsit fúrtam bele. Kati? A kis Lénárd lány megvonta a vállát.Hát az egy jó történet . mi a fene ez? . Nagy nehezen kiszereltem.mosolygott rá bátorítón Paddington. ahol felgyülemlik a feszültség.Meg akartam fúrni egy sziklát.Legalábbis a legutolsó kitörés óta. .Gőzünk sincs róla . kezdtek sárgás színt ölteni. amire gondolt. mit mondtam! . .Fogalmam sincs róla . .. hogy természetellenesen könnyű és sima a kőlap. .. Paddington akaratlanul is elmosolyodott.Ez nem kő! . Viszont elkezdett a fejemre potyogni a kő. Valamennyien ismerjük ezt a jelenséget.. .A tábla vastag.És a törmelék? .. vagy meggyengül valamiért a stabilitás. hogy keresi a szavakat.Mondjá ki bátran. betettem egy új fejet. Paddington is így gondolta. Az üveglapnak van valahol egy gyenge pontja. a "forgácsot" vette szemügyre. Sima volt.mondta Adams. Aztán jóval később.Hát ez nem volt valami akadémikus magyarázat mondta Adams. Nem ezt. Órákig püfölhetik.. . és csupán egy apró külső behatás kell hozzá.bizonytalanodott el a lány. Csakhogy becsúszott a fúróba a fúrófej. ahogy csak egy külföldi teszi. Miss Lénárd olyan szabatosan fejezte ki magát. biztonsági üvegből készült. Paddingtonnak az volt az érzése.. Még. Bár. . A legutolsó kitörés vetette ki a monolitokat a föld mélyéből.Hogy találtak rá? . . .mondta a fiatalember.Szóltak Harmon professzornak? . egyszer csak nekidől valaki. becsúszik-e ismét a fej. Te jóságos Isten. Lehajolt. Még a nagyságuk is majdnem egyforma. professzor úr? Paddington először a furcsa kőlapokat. . Hogy bizonyosságot szerezzen arról. egyszer megsimogattá az egyik lapocska oldalát.kiáltott fel valaki a hallgatók között.Vegyünk például egy üvegtáblát . amelyek rátapadtak.és nekinyomtam az oldalának a fúrót..mondta Adams. Paddington Adamshez fordult.

A kristályok is bizonyos értelemben egyformák.Már megbocsásson. Paddington akaratlanul is elmosolyodott. . professzor . .Majd visszatartom valahogy . . egyáltalán nem szokatlan a természetben. hogy milyen tanulságot szűrtek le a jelenségből. .Nem egyforma valamennyi.Egyelőre fogalmam sincs róla. Paddington megsimogatta az állát.mondta megvakargatva a fejét.felmutatta a kőlapot a levegőbe nem üveg. . hogy valami azonos szerkezeti elemekből épül fel. lám: ilyenek a tudóspalánták..hördült fel Adams. Szürke volt. Vigye a fene a köveket és a rejtélyes forgácsot! Még ha legalább egy kővé dermedt őslényt találtak volna! .Ez nem igaz! .Nekem inkább úgy tűnik..De legalább érthető . kategorizálják .Én megnéztem a kőlapokat.És? .Professzor úr . professzor úr? .Egyesek szerint egész jól vissza tudom tartani a röhögésemet.értelmesen azonban nemigen tudják elmondani. hogy a munkaidő ellenére. vagy ami még furcsább.Csakhogy ez a valami . Hátha rá tudja beszélni. Ahogy elnézem.Műanyag? . . laponként hordták volna fel rá. . illetve ott formálódik. Lám csak.A vulkán? . Az. akik képesek műanyagot készíteni? . Lehet. . A kőtömb beleszalad a kürtőbe.Helyesbítek -..Jól van . Olyan folyamatokjátszódnak le benne.tiltakozott Glen. . .Talán kristályszerkezet vagy micsoda.. mintha bekenték volna vele.cincogta egy bátortalan hang.. Akkor viszont mi lehet? Erre már nem tudott válaszolni senki.A vulkán maga készíti. A lapocska valóban nem nézett ki annak.morogta Paddington. osztályozzák. .Induljunk ki abból. ... aztán amikor kilökődni készül.És kik csinálták? Csak nem azt akarod mondani. .műanyag. hogy este meglátogat az az öreg fazekas indián. aki beszélgetni jár hozzám.Az meg hogy lehet? . . Ha észrevesznek valami rendkívülit. . Hosszabb szünet után a kis Lénárd lány illedelmesen felnyújtotta a kezét. Majd megmutatom neki. hogy a kő bent van a kamrában. Paddingtonban hirtelen feltámadt a vágy Ruth után. majd kirepül a szabadba. amelyek ilyen szokatlan szerkezeteket hoznak létre.Persze. Tegyük fel. hogy a forgács nem kő.A magmakamrában.Itt van nálam két egészen eltérő darab! . mi lehet ez az egész. hogy olyan élőlények élnek a vulkánban. könnyű és sima.mosolygott rá Paddington. azonnal megfigyelik. mondta az előbbi hang gazdája. Itt kint pedig ráfagy az anyag a felületére.Szerintem ez az izé itt.Valamennyi egyforma. .Nem fog kiröhögni érte. . a forgácsdarabok legalább háromféle típusba oszthatók..Mondhatok valamit? . egy szemüveges lány. hanem sok egyforma van köztük. ráfröccsen ez a furcsa anyag. .értetlenkedett . .

de már nem a követ és a körülötte téblábolókat látta maga előtt. .helyeselt Paddington. Hátha ők fedeztek fel egy speciális anyagot vagy mázat. tudakozódj anak.Csak meg kell kérdezni a helyieket. és úgy ragasztották a kőre őket. . Aztán még mindig mosolyogva elkezdte lehuzigálni a nadrágocskáját. kis nadrágocskájában.hogy ezen a vidéken sok-sok évszázadra megy vissza a fazekasság.Terrakotta? .mondta Paddington . .Mit kellett volna látnom? . . hogy nem csinálta össze magát az orrunk előtt. A levegőben ugyanis Ruth jelent meg előtte. . nem sikerült.? . máris hullani kezdtek a kőforgácsok.Hogy jönnek ide a fazekas indiánok? . . . Néhány percnyi néma csend után a kis Lénárd lány szólalt meg. Amikor valamennyi lepotyogott.A hasmenést. Bár megpróbálta elhessenteni a jelenést. hogy üljenek néhányan a terepjáróba..Úgy .Nem láttad rajta? .Ez aligha terrakotta.Most mit csináljunk? .mondta Glen.Hát ha ez kristály.Meglátjuk. lélegzet-visszafojtva bámultak a monstrumra.Ezt meg mi lelte? Adams legyintett egyet.. mit? .. Glen megcsóválta a fejét.Fúrd meg a másik oldalát is. akkor én vagyok az Államok elnöke. . hogy arról is lepotyog.. . 9.Mit? .Hogyhogy? . Ezek a kis izék is ilyenek.. Azt tanácsolnám. Alig értette a kőhöz a lány a fúrófejet. .mondta Glen a kő felé bökve.Gondolod.Biztos az indiánok. rámosolygott.Adams.Mint az űrsiklóknál. és elügetett a sátra felé. Szinte belefehéredett az ürge.Valami kristályszerkezet. Meg is látták.Kik? .. hogy ezek a monstrumok nem hevernek-e itt már évszázadok óta? . Már a Kolumbusz előtti időkben is gyakorolták. te ütődött.Erről könnyű meggyőződni .Alig tudta visszatartani. hogy minél több levegő férhessen be rajta. Ezek aztán már tökéletesen egyformák voltak. .Tudod. Tanítványai megkövülve bámultak utána.Nézz csak ide! . és hívogatón felé intett. .Tök egyforma valamennyi! . amivel bemázoltak néhány követ. Mert honnan a fenéből tudhatnánk. . . Terrakottalapokkal fedik be az űrrepülő testét. Még beszélt. Paddington eltátotta a száját.Kérdezze meg tőlük valaki. aztán felnyögött. . .Micsoda? Terrakotta? .Ez az! .Ez az! .rikkantotta valaki. majd egymásra. . szó nélkül megfordult. nézzenek körül a környéken. hogy megóvják a súrlódás keltette hőtől. Még jó.

hogy a tábor valamennyi lakója odakint tolong a vulkánnál. hanem kőből és fémből? . Egy indián fazekas képtelen lenne rá. mint az igazi.Állj neki. . mint amilyenek mi vagyunk.Akkor kik? . ha már a felszínre ért. Amikor valamennyi lepotyogott. Ezt markolva mutatta feléjük a tárgyat. és hogy az a Ruth sokkal. amikor aztán a professzor mézédes mosollyal előadta. . Paddingtonnak éppen sikerült meggyőznie Ruth-t. mi? A lávának még akkor is 1200 fok a hőmérséklete.Mi a fene ez? . .Hát ez tényleg furcsa . . . hogy nem is nyomtam. Gyerünk..Hátha nem húsból és vérből vannak.Ez nem. Hol vagy. Inkább szedjük le róla ezt az összes izét. . de sokkal engedékenyebb volt. amely előírja. .Megpróbáltam elvágni egy lapocskát. hogy akárkik is rakták a kőre. .Ez nem lehet igaz! Fusson valaki a professzorért! 10.A tűzben. ami szemmel láthatóan markolatban végződött. és kőforgácsot nézeget.Mi a fenét csináltál vele? Úgy összetöredezett a pengéje. . Huszonöt dollárt fizettem érte.Értelmes lények?! . Kati? . . és belefúrt oda. ahol még terrakottalapok vagy micsodák borították a bazalttömb oldalát. Úgyis szükségem lenne egy kis pénzre. elmosolyodott. Kíváncsi vagyok rá.Itt vagyok. A fiú hosszúkás valamit tartott a kezében. .Persze.. Kiválóan edzett ötvözetből készült.Valamennyien Glen felé fordultak. hogy egyszerre csak odakint a köveknél megjelent előtte a levegőben Ruth kis nadrágocskájában. .Talán mégiscsak élnek valakik a kráterben.Hé! Hé! Lassan átmegyünk sci-fibe. hogy potyogni kezdjenek a kóról a forgácsok. ..Ez már döfi! .Tuti.Három perccel ezelőtt még a tőröm volt. . de nem is tartotta fontosnak. Nem kellett soká ügyködnie. hogy egy mindeddig ismeretlen faj bujkál odalent. hogy minden élőlénynek olyan selejtes anyagból kell készülnie. derítsük fel a vulkánlakók kincstárát.dörzsölte össze a kezét Glen. igaz! . Adams kikerekedett szemmel nézett rá. hogy Harmon meglátogatta volna. mi van a forgács vagyis a terrakotta alatt.Hogy tudtad annyira rányomni? .Az a furcsa.Hátha kincset találunk. újra csak szájtátva néztek egymásra. Az az érzésem.. kislány! Kati Lénárd feltette plasztik védőszemüvegét.mondta Glen. . Még soha nem fordult elő. Képzeljétek el.nyögte Adams. Hozom a fúrót! . Belevágtam.Ócskavas . ha kiderülne. Nincs a világegyetemnek olyan törvénye. el akartak rejteni előlünk valamit. Harmon professzorról nem szólt ugyan Ruth-nak. a penge pedig darabjaira törött. . hogy nem az indiánok csinálták.ismerte el a kis Lénárd lány. Ruth kezdetben visszautasította. A penge egyszerűen széttöredezett a kezemben.

ami..Szólj már valamit. hogy Ruth már nem lebegett a szeme előtt. hogy.. és Paddingtonra mosolygott. Mi a franc van már megint? Ruth figyelmeztetőn oldalba bökte. mi a fene. Ambrie. de ez a kis magyar lány a legjobb úton van afelé. Paddington sejtette. . Furcsa egy valami.Nem.Jól van.Mi a helyzet odakint? A lány zaklatott hangja beszűrődött az ajtónyíláson. A végén még öszszebarmolnak valami sosem tapasztalt kultúrát. az sem. hihi. izé. .? . Belátta. professzor úr? Paddingtont elfogta a méreg. hogy a kőtömb környékét törmelék borítja ..En. Eddig csak Lillyt utálta. csak azért látja magasabbnak. hogy a sors ellen nem hadakozhat. és Kati ringatódzó popsija mögött visszasétált a nagy kövekhez.. A kőtömb kecsesebb lett.. . Ugyanúgy.ajánlotta segítőkészen a lány.. Várjon.. . .. Csakhogy miféle burkolat ez. Látta.. az biztos.Van nálam hasmenés elleni tabletta . Kilépett a sátrából. az ördög vigye el! Most.. amikor Ruth ismét erőteljesen oldalba ütötte.. Paddíngton ekkor kínjában röhögni kezdett. nem vagyok jól! . a feketét a megkövesedett láva. azonnal megyek. kivel van dolgod. A szürke színt a többi kő adta.. Talán szólni kellene a régészeknek.. és mintha meg is magasodott volna. és keserűn felsóhajtott. helyesbített. . . Paddington sóhajtott. mert megszabadult a ráragasztott ballaszttól.Aztán. professzor úr! Találtunk valamit. a kőtömbre koncentrált. mert bejön! Paddington gyilkos képet vágott. . De lásd..Már jól vagyok.és Paddington melléhez dörzsölte az arcát. itt.Székrekedés elleni tablettám is van.Nincs hasmenésem. .szorgalmas tanítványai lefejtették róla a burkolatot. és a bakancsát is felhúzta. Egyből magasabbnak is látszik.Ravasz róka vagy. . Mi a helyzet odakint? Ruth közben már visszavette magára a nadrágját. .. .. A szélesség növekedése a magasság elvesztésének a látszatát kelti.. Egyetlen pillanat alatt kibújt a nadrágból. lassan kibontakozott előtte a hegyoldal szürkés-zöldes-feketés hátterébe a kőtömb..Az sem kell. a zöldet a rajtuk itt-ott megtelepedő növénykolóniák. Éppen a bakancsát rúgta le.Gyere. Amint közelebb ért hozzájuk.Professzor úr! Paddington professzor! Paddington elsápadt. . Paddington Ruth nadrágjára pislantott. . vitézem! Paddington egyetlen ugrással az ágyon termett.. .Adjak belőle? Paddington egyre dühösebb lett. . mint amikor egy kövér ember alaposan lefogy.Mindennél azért talán mégsem.őt is megutálja.. 11. drágám. amikor ismét felhangzott odakint a korábban már hallott félénk kiáltás.Jöjjön gyorsan. mindennél izgalmasabb.

.tárta szét a karját Paddington. és megtette a kívánt lépéseket. Ez már a régészet tárgykörébe tartozik.Mit csináljunk most. Paddington eltátotta a száját. ami miatt iderángattak? Meghökkenve tapasztalta.Nézem. Akkor élt emberekről mintázták. .Őket a földbe ásták .mondta izgatottan egy szőke fiú . de mély. hogy időszámításunk kezdete előtt 1200 és cirka 800 közötti időben éltek Mexikóban. és a szeméhez kapott.Onnan nem látja! . professzor úr? . kisütöttek már valamit? Különben mi az a nagy felfedezés..A formáját nézze! .Akkora. . Aztán a kőre nézett. nem. hogy tanítványai szeme furcsa tűzben ég. . professzor! Tegyen mondjuk. . Nem káprázott.Szándékosan temették be valamennyit.Menjen hátra. professzor! A követ nézze! Paddington megnézte. . Annyit tudunk csupán.izgult Kati Lénárd. földbe ásott emberfejeikről váltak híressé.Az olmék fejeket is. a mai Tres Zapotes és Veracruz környékén.Ne kérdezzem.. és a súlyuk is hasonló lehet. . .kérdezte ismét valaki. . Öt perc múlva már valamennyien a hatalmas koponya körül nyüzsögtek. ha jól emlékszem. A fejek ugyancsak gránitból készültek. . . Mi a csoda lehet ez. kik voltak az olmékok. A lassan lefelé igyekvő nap fényében egy fekete koponya vigyorgott rá.Nézze meg jobban. . harminc tonnát nyom.. De ez természetes. uram isten? 12..Kőfejek.kérdezte valaki. ez a műanyag-féle takarta? .Hát. igaz? .. Egy ki tudja.A földből ásták ki őket? . . és még akkor sem csukta be. hogy nem káprázik-e. dörmögő hang hangzott fel a kőtömb mögül. .Én csak azt mondom.hitetlenkedett Adams.Onnan .Királyokról? .Bátran megkérdezheti . kecsesebb lett. Válaszolni akart. hogy az olmék fejek is cirka ekkorák. . . hány tonna fekete gránitból faragott koponya. nem a vulkanológiáéba. . A monolit mögül . mint a híres.Feketék Amerikában Krisztus előtt? . Hatalmas. amint a közelükbe ért.bólintott Paddington.ezeket meg másképpen álcázták. Csinos darab. amikor Ruth is felbukkant a látómezejében. .Nos. Gyorsan megdörzsölte.Azok is koponyák? ..Amint tudom.húzta el elismerőn a száját. Onnan nézzen rá.Látom.de válaszolni nem tudok rá. Paddington gyanakodva megfordult.Ki tudja? Hiszen azt sem tudjuk. . Fekete gránit.mondta Paddington . és furcsa módon negroid vonásokat mutatnak. A legnagyobb.Hát ez is a történelem nagy-nagy titkai közé tartozik . tizenöt lépést. Körülötte a lepotyogott törmelék. jól nekiestek . .Megszámolták a köveket? Egyszerre fordultak a hang felé. hogy miért. mexikói olmék fejek.. Egyetlen pillanatra megtántorodott.

Tömzsi kis pasas volt.Ruccanjon át hozzám.. . Parancsot adott. rövid karjával. Találjon hozzá még egyet. ezért gúnyosan elhúzta a száját. míg a többiek. hogy kirázott a bakancsából néhány követ. és hosszas mérlegelés után zoknit váltott .Harmon professzor ballagott ki hátán összekulcsolt kézzel. Ez feltehetően valóban emberi kéz nyomát viseli magán. igaz? Látja.Ennek jelentenie kell valamit.Nem hiszem.majd átballagott professzortársához.. Harmon professzor sátrában katonás rend uralkodott. .A tizenhárom szerencsétlen szám. átöltözött .A forgácsra céloz? .súgta oda neki.A kövekre . . hogy egyszeriben rendetlennek és piszkosnak érezte magát: Őszinte megkönnyebbülésére Harmon nem frakkban várta. Paddington véget vetett az akciónak. vajon ő is kirázott-e a cipőjéből néhány kövecskét. . . .Milyen értelemben? . virágos térdzoknit és ormótlan bakancsot viselt. ott is van egy ehhez hasonlóan nagy kő. James .És? .Szent szám lehet vagy micsoda. olyan. .Meg én. arca pirospozsgás. rövidke bajusszal az orra alatt. teljesen valószínűtlen. És még odébb is! .Ez nem tréfa. Paddingtonnak nem volt sok érzéke a misztika iránt. amelynek valamely kultúrában ne lenne misztikus jelentése. Paddington megmosakodott. amikor Miss Lénárd fúrója nyomán a második számú monolitról is elkezdtek lepattogni az ismeretlen anyag forgácsai. . Amikor idáig jutottak.mondta Harmon. . Tizenhárom hatalmas monolit található a hegy oldalában.Természetesen nem. A sátrak felé bandukoltukban Paddington elkapta Harmon karját és megállította. Harmon megcsóválta a fejét. de. . Ilyen monolitból csak tizenhárom van. . zöld rövidnadrágot. Erre már akkor ráébredtek.Beszélnünk kellene. Paddington kíváncsi lett volna rá. .súgta vissza Harmon.Hol? . Nem lenne szerencsés.. Paddington csodálkozva húzta fel a szemöldökét. Ambrosius. hogy mindenki tartsa a száját.Ez egy nagy kő. .Világos.Meggyőződött már róla? Paddington megvakargatta az állát.Megszámolta? .. hanem a munkaruhájában.Én is azt gondolom . 13. ha a környéken lakók megrohannák őket. hogy..Milyen kövekre? Harmon körbemutatott kis. Aztán odébb. Pedig nem volt az. Tele van a hegyoldal nagy kövekkel.. .De nem ilyen nagyokkal. Még nagyobb megkönnyebbülésére Harmon egy . És különben is: ez az egyetlen ilyen monolit. hogy százon alul lenne egyetlen szám is. .ami annyit jelentett. Paddington megpróbálta követni.

amin fél fenékkel kucorgott. és a poharaik mellé hajította. vagy magamat. .Azért ragyogóan dolgozhatunk együtt. .Micsoda marhaság ez.Micsoda kérdés ez. Harmon nyelt egy nagyot. Már korábban megfigyelte. Talán azért.Jól van .bólintott Harmon. .Még akkor sem. ez a boldogságot jelentené önnek? . James.. Vagy hagyja magát elcsábítani? Harmon kedvetlen képet vágott. Gondolom . hogy elcsábítja az egyik tanítványát. Ez a különbség köztünk. Tudom. . sőt ki kellene zavarnom magát a sátramból.Ami pedig a feleségemet illeti.De nem zavar ki. aztán visszaült a székére. Úgy szép ez élet. Harmon meghökkenve nézett rá.Na és? Egyébként jól él a feleségével? Harmon felugrott a miniatűr tábori székről. nem? Paddington előrehajolt. ha billeg. .Még akkor sem.lapos kis whiskysüveget bányászott ki gondosan egymásra rakott táskái valamelyikéből. Most boldog? .Egyáltalán nem . nem élek jól vele. hogy vagy őt fojtom meg.Ez a nagy kérdés . és letette a poharát az előttük álló tábori asztalkára. Többször is foglalkoztam már a gondolattal. . .. hallja? Nem gondolja. Harmon grimaszt vágott. értem. Paddington lehajolt.mondta Paddington.kérdezte Paddington.Mert a szabályok és a lelkiismeretem nem engedik.. amely benne például megvan. .mondta Paddington megsimogatva őszülő haját. . De azért tudunk együtt dolgozni. és öntött maguknak két pohárkával.De.Miről? . Paddington megpróbált rájönni. hogy fenomenális udvariatlanság más magánügyeibe. . Egy kötéllel. . miért is utálja Harmont. .Mondja. és dühös képpel nézett a vendégére. . Sőt kifejezetten rosszul élek. .Bár nem kellene válaszolnom a kérdésére.Ez esetben miért ne kezdene ki valamelyik hallgatójával? . Amíg ittak.sóhajtotta Paddington.Ezért.Nálam nincs az asztal lába alatt semmi. . hogy az asztalka lába alá papírgalacsint tett Harmon. . .Hát a kettőnk viszonyáról. Harmon ismét öntött mindkettőjüknek egy-egy pohárkával.Azt hiszem. megakadályozandó a billegését. James.Mi a fenét csináljunk. kihúzta a galacsint az asztal lába alól. Ambrosius? Különben is nős vagyok. ..Nem zavarom .A galacsin miatt? .. például. hogy enyhén szólva sem kedvel engem. .De anélkül bille .. Hiányzik belőle az a vagányság..Beszéljünk arról is? . .. . El tudja ön képzelni magáról.. Ambrosius? . Igaz? Vajon miért? Paddington kiitta az italát. ha esetleg.Hadd billegjen. mert olyan szorgalmas. ami viszont Harmonban van meg? James Harmon rápislogott a pohara felett. mint a hangya. Vajon belőle mennyi minden hiányozhat.dünnyögte Paddington..

Miért kellene megbolygatnunk őket? Majd vigyázunk rájuk. .Nincs kétségem afelől. . .A bazaltkő olvadt állapotban áramlik odalent..Ami nem is kő.Várjon egy pillanatra! Látta a kőtörmeléket.Ha viszont elhallgatjuk a felfedezésünket. . hogy az asztalka nagyot ugrott félelmében. mi következne ezután? Hazaküldenének bennünket. hogy ez készített. . . .. a koponyáknak. hogy a vulkán belsejében kenődött a koponyákra az anyag. Akkor aztán már csak tőle függ. Talán ő is szívesen megivott volna egy kis szíverősítőt.dörmögte Harmon. Harmon töprengve nézett maga elé. a területet lezárnák. Olyan reakciók játszódtak le odalent. hogy azonnal értesítenünk kellene a helyi hatóságokat. Ambrosius. Ön a vulkánnal foglalatoskodik. a végén még megkedvelem magát! No. de Harmon egy kicsit még visszatartottá. ki fog törni. amelyek műanyagot eredményeztek. .Rossz ötlet .töprengett Paddington. Figyelmeztetem a hallgatókat. .Hát nem is.Még ez is .Megbolygatjuk egy talán ismeretlen kultúra emlékeit. .Akkor viszont csak úgy képzelhető el a dolog. Lehet.Így van. Majd mielőtt elvonulunk. professzor.Tegyük fel.. Paddington ivott egy kicsit.Felfedeztünk valamit. nem lenne szabad létezniük.Éppen erről van szó. . . .. . amely vadul billegni kezdett az ökle alatt. a vulkán nagyot dörrent odakint.mondta.Nem valószínű.. . hogy csak óvatosan mozogjanak a terepen. . .Attól tartok..Engem nem is annyira ez foglalkoztat.. az eddigi eredményeik fuccsba mennének. ami. .Istenemre. .. . óriási ostobaság. Az indiánok nem ismerték a műanyagot. . igaz? . hogy örökre maga alá temeti őket egy lávafolyam. és visszahelyezte a galacsint az asztal lába alá.. .A vulkánok nem készítenek műanyagot. Paddington indulni akart. ami nagy jelentőségű lehet a közép-amerikai indián kultúrák vizsgálata szempontjából. mi pedig a kövekkel. hogy. akkor igyunk erre egyet! A vulkán akkorát dörrent. egyezményeket sértünk . .És ki kente rá őket a koponyákra? Vulcanus isten? . Sokkal inkább az.Pokolba a szabályokkal! Paddington vigyorgott.Tudja. Mintha csak alá akarta volna támasztani a szavait. értesítjük a régészeket..De hát így is szabályokat sértünk! Harmon rácsapott az asztalkára. ha valóban a vulkán hajította ki őket. Azt mondják a hallgatóim. ugyebár.Egyelőre még csak kettőről bizonyosodtunk meg. 14. jobban mondva rátaláltunk valamire. hogy mi történik a monolitokkal.. Tizenhárom koponya. Mi a fenét csináljunk hát? Az az igazság. A monolitokat akár békén is hagyhatjuk. Csak .Tizenhárom monolit. hogy műanyag. hogy a maradék tizenegy is rejteget valamit. a hallgatók elveszítenék az ösztöndíjukat.

a magmakamrából felfelé haladva a kürtőben szilárdul meg. Onnan hajítja ki aztán a magma és a gázok ereje. Teljesen valószínűtlen, hogy a forró magma éppen koponya formájában szilárduljon meg. -Gondolja? - Egy talán még elmenne, de egynél több? Esetleg tizenhárom? - Eszerint csak a vulkán oldalában faraghatták ki őket! - Akkor viszont el kell vetnünk, hogy a vulkán maga kente be őket műanyaggal, ami egyébként sem tetszik nekem, hiszen aligha kenésről van szó. Sokkal inkább úgy ragasztottak rájuk valamilyen lapocskákat. De kik, az ördög vigye el. Az indián fazekasok? - Ki tudja? - sóhajtotta Paddington. Harmon professzor felállt, a bejárathoz sétált, és felnézett a csillagos égre. Amikor visszafordult, zavar látszott a tekintetében. - Megvizsgáltam a monolitok környékét, Ambrosius. És tudja, mit vettem észre? - Na mit? - Hogy eredetileg nem ezen a helyen álltak. Nem itt faragták ki őket, és... nem is itt ragasztottak rájuk lapocskákat. - Hát hol? Harmon a morgolódó vulkánra mutatott. - Akárhogy is kerülgetjük a dolgot: benne! - Benne? - hökkent meg Paddington. - Geológus vagyok - mondta Harmon. - Első dolgom volt megvizsgálni, hogy kerültek ide a monstrumok. Szerintem 8-9 tonnát is nyomhatnak darabonként. Olyannyira súlyosak, hogy mély nyomot hagytak a talajban, ami még ma is könnyen észrevehető. - Szerintem meg máshonnan hozták ide őket! Harmon felemelte a hangját. - Értse már meg, Ambrosius! A köveket a vulkán hajította ki magából. Rázuhantak a talajra - megtaláltam a helyüket - aztán végiggurultak a vulkán oldalán. Ez is világosan nyomon követhető. A vulkán hányta ki őket! Azóta itt hevernek az Arenal oldalában! Paddington elképedve meredt Harmonra. - Tizenhárom mélyedés, tizenhárom árok... Tizenhárom monolit! Elképesztő! Harmon professzor megrázta a fejét. - Nem tizenhárom, Ambrosius. Be kell vallanom önnek, hogy nem annyi. Paddington a poharára nézett. - Adna még egy nyeletet? Ittak, aztán Harinon megnyalta a szája szélét. - Nem tizenhárom kráterecskét találtam, Ambrosius. - Hanem mennyit? Harmon sóhajtott. - Hárommal többet. Tizenhatot. - Eszerint tizenhat koponyánk van? Harmon megrázta a fejét. - Annyi biztosan nincs. Mert három közülük... másmilyen. - Milyen másmilyen?! - Gömbölyű is, és lapos is, Ambrosius. És ugyanazzal a csodahabarccsal vannak beborítva. Talán, ha megvizsgálnánk őket, előbbre jutnánk. Ha írást vagy rajzokat látnánk rajtuk... Paddington elgondolkodva az asztal lapjára bámult; aztán rácsapott egyet, és felemelkedett.

- Akárhogy is van, adjunk magunknak egy kis időt. Elvégre nem feltétlenül muszáj észrevennünk, hogy mik hevernek az Arenal oldalában. Végezzük a dolgunkat, és fogjuk be a szánkat. Aztán majd még egyszer összeülünk, és eldöntjük; mit tegyünk. Oké? - Rendben van, Ambrosius. Remélem, a hallgatók a fenekükön maradnak, és nem jártatják a szájukat. A hallgatók azonban, bár nem jártatták a szájukat, a fenekükön sem maradtak. Ebből aztán további bonyodalmak származtak. 15. Paddington és Harmon az igazak álmát aludták már, amikor Glen sátrában összegyűltek a hallgatók. Nem mindenki jött el az éjszakai gyűlésre - voltak néhányan, akiket nem igazán izgatott a koponya. A gyűlés fegyelmezetten és csendben zajlott, mintha süketnémák beszélgettek volna egymással. A hallgatók tisztában voltak vele, hogy önveszélyes játékotjátszanak: ha lebuknak, alighanem ugrott az ösztöndíjuk. És mégsem voltak képesek gátat vetni a kíváncsiságuknak. - Ott lopakodtam Harmon nyomában - fejezte be halk tájékoztatóját egy vörös hajú, szemüveges fiú. Láttam, amint a hegyoldalt nézegeti. Aztán én is észrevettem, mit bámul. Feltételezte, hogy a monolitokat az Arenal szórta ki magából. A gördülő kövek útját kereste. És, barátaim, meg is találta őket. Mind a tizenhatot. - Tehát? - kérdezte a nyurga Glen. - Maradunk az eredeti tervnél? Jól meggondoltátok? Egyetértő bólogatás volt a válasz. Egyiküknek azonban támadt még valami kis kétsége. - És a többiek? Akiket nem izgatnak a monolitok? Elvégre az ő sorsukat is kockára tesszük. - Erre most ne gondoljunk - hessegette el az aggodalmait Adams. - Az azonban nagyon fontos lenne, hogy mindenki nyelje le a nyelvét. Olyan csendben osontak a hegy oldalában, mint a kísértetek. Kati Lénárd-hóna alatt ott lapult a fúró. A hegy nyugtalanul morgolódva nézett le rájuk. Nem készítettek előre részletes tervet, így aztán önkéntelenül is annál a koponyánál gyűltek össze, amelyet már megtisztítottak a műanyagtól. A tíztonnás szörnyeteg mintha kedvét lelte volna az éjszakai holdfürdőzésben. Mintha mosolygott volna, ahogy a holdsugarak megcirógatták súlyos testét. Nézték egy darabig, majd Kati megszólalt. - Félelmetes. Vajon hogy csinálták? - Kifaragták - mondta Adams. - A gránitot nehéz faragni. - De azért lehet. Az a vörös hajú fiú vette észre aztán, aki Harmon professzor nyomában lopakodva felfedte a monolitok eredetének a titkát. Nézte egy darabig a koponyát csípőre tett kézzel, majd megcsóválta a fejét, és hátrálni kezdett. Jó meszsze volt már a többiektől, amikor megtorpant, és ismét alaposan végigmustrálta a követ. Aztán tölcsért csinált a tenyeréből, és halkan szólongatni kezdte a többieket. - Hé! Hé! Adams meghallotta, és felé fordult. - Mi van?

- Gyertek ide, mutatok valamit! - Gyere te ide! - Onnan nem látszik, csak innen! Adams és Glen odasétáltak hozzá, és türelmetlenül széttárták a karjukat. Éppen azon tanakodtak a koponyánál, hogy melyik további monolitot fúrják meg. - Mit fedeztél fel, Dick? - Nézzétek csak a koponyát! Adams alaposan megnézte. Aztán Glen is megnézte. Majd mindketten a vörös hajúhoz fordultak. - Mit kellene látnunk rajta? A vörös hajú felkiáltott. Olyan élesen, hogy mindketten összerázkódtak tőle: - Ez nem emberi koponya, fiúk! Ez nem ember koponyája! 16. Tíz perc alatt valamennyien meggyőződhettek róla, hogy a koponya valóban nem emberi koponyát mintáz: Airton Copreda, aki antropológiát is hallgatott, megesküdött rá, hogy életében nem látott még ilyet. Emberféle koponya volt ugyan, de valahogy mégsem az. - Ősemberé lehetett - találgatta Glen. - Kizárt dolog. Ismerem az ősemberek koponyáit. - Mindét? - Minden típusét. - Hátha ez egy eddig még fel nem fedezett ősember koponyája? - Ne hülyéskedjetek! Közép-Amerikában nem is éltek ősemberek! Erre valamennyien elhallgattak. - Akkor deformált koponya lehet. Valószínűleg azoknál élt ez a szokás, akik a követ kifaragták. Talán egy deformált fejű törzsfőnök koponyája. - Vagy egy mindeddig ismeretlen állaté. Airton megvonta a vállát. - Torzított koponya éppen lehetne... bár valahogy nem úgy néz ki. Elég tiszták az arányai. - Ufókra gondolsz? Éljen Dániken! - Ebből elég! - intette le a vitatkozókat Adams. Ketten füvet keresnek, ketten pedig ragasztanak, oké? Többen is bólintottak és munkához láttak. - Melyiket vegyük előre? - kérdezte Kati. Adams Glenre pislogott. - Tételezzük fel, hogy a monolitokban egy-egy koponya rejtőzik. Azokat már ismerjük valamelyest. Szerintem célszerűbb lenne előbb a gömbölyűeket, végül a laposat megfúrnunk. Hátha találunk rajtuk írást, vagy valami mást, ami közelebb visz bennünket a megoldáshoz. - Minek a megoldásához? - Hát hogy mi a fenék ezek, és kik készítették őket. - Nem a vulkánból repültek ki? - Ezzel most ne foglalkozzunk. Irány a két gömbölyű kő. Hol is vannak, Dick? - Gyertek, megmutatom őket! Tíz perc múlva Kati Lénárd nekiállt, hogy megfúrja a kisebbik gömbölyű követ. Nem tartott soká a művelet. A ráragadt valami - ez már nem lapokból állt, hanem domború szeletekből olyan gyorsan hullott le a gránitról, mintha valaki belülről is feszegette volna. Mintha a kő maga is szeretett volna megszabadulni kényelmetlen ruhájától. Olyan sebésen zuhantak le a domború darabok, hogy

el kellett ugraniuk a zuhatag elől. A kiszabadult kő feleakkora lehetett, mint a koponyák, és tökéletesen gömbölyű. Óriási, fekete kőlabda volt. Hiába járták körbe, és világították meg a zseblámpáikkal, nem találtak rajta sem ábrát, sem feliratot. - Kőgolyó - mondta végül, nem mutatva túlságosan nagy lelkesedést a gránit iránt Glen. - Kőfoci. - Vajon mi a fene lehet? - Olvastam, hogy másutt is találtak ilyeneket. A híres Costa Rica-i kőgolyók. Csakhogy azok, azt hiszem, jóval kisebbek. - Azt is tudod, miért csinálták őket? - Senki nem tudja. Sőt még azt sem, hogy kik csinálták. Ősi indiánok, az biztos. Ekkor már a másik golyó felé fordult a figyelmük. - Ez is golyó - mondta Adams. - Megfúrjuk? - Kati? - Gyorsan megy. Csak ragasztani lesz nehezebb. - Azzal ne törődj. Láss neki! Ennek a kiszabadítása már jó félóráig tartott. Amikor a védőburok lepotyogott róla, kiderült, hogy Adamsnek van igaza. Ez is kőgolyó, csak sokkal nagyobb, mint a másik. És ezen sem volt sem ábra, sem felirat. - Tekegolyók - mondta Airton Copreda. - A kis golyóval a gyerekek játszottak, a naggyal felnőttek. Ezen aztán jót nevetett. A kisebbik golyó is legalább egy-két tonnát nyomhatott. - Maradt még időnk? - kérdezte Adams a holdra pislogva. - A kőlapra feltétlenül. - Akkor essünk neki! Kati Lénárd nekiesett. Lazán tartotta a fúrót, mert az hitte, könnyű munkája lesz. Alighogy elindítja a motort, s a fúrófej beleszalad a szürke anyagba, a felragasztott lapok azonnal elkezdenek lepotyogni a kőről. Ezúttal azonban nem ment olyan könnyen, ahogy elképzelte. A fúrófej ugyan többször is beleszaladt a rücskös valamibe, de egyelőre csak a hátán megtelepedett fűkolóniák hullottak le róla a földre. - Valami baj van? - aggodalmaskodott Adams. - Nem tudom - morogta a lány. - Mintha nehezebben menne. - Hát persze - suttogta Airton Copreda. - Hiszen ennek egyenes a felülete. Jobban ráragadtak a műanyag lapok. A végén mégiscsak Kati került ki győztesen a küzdelemből. A lapok váratlanul megindultak, és sűrű folyamként hullámzottak le a kőről. A hatalmas gránit szerencsére úgy hevert a talajon, hogy mindkét oldalát könnyedén megvizsgálhatták. Amikor a tűzhányó kivetette magától, perdült néhányat, majd élére állva a földbe süllyedt. Szerencsére éppen csak annyira, hogy a föld megtarthassa ebben a helyzetében. Amint a lapok lehullottak a monolitról, három zseblámpa fénye is végigkúszott rajta. A kőlap egyik oldala sima volt; látszott, hogy akik készítették, igencsak gondos munkát végeztek. - Semmi - morogta a vörös hajú fiú. - Semmi. Pedig azt hittem... - Mit hittél? - Nem is tudom. Talán, hogy üzentek nekünk valamit. - Kik?

- Azok, akik csinálták. Valami olyasmit, hogy szeretettel üdvözöljük a késő utódokat. Különösképpen Airton Copredát. - Nincs rajta semmi - mondta ki végül a döntő szót Adams. - Talán másfajta jelentése van. - Ezt hogy érted? - Talán a formájában vagy az elhelyezkedésében hordoz információt. - Az elhelyezkedésében aligha. Nem hiszem, hogy az Arenal mérlegelte volna, hova essék az, amit kihajít a nagyvilágba. - Folytassam a másik oldallal? - kérdezte munkára készen Kati. - Felesleges - legyintett Adams. - Úgysem lesz rajta semmi. - Ahogy gondoljátok - mondta Kati kedvetlenül, vállára véve a fúrót. - Visszamegyünk? - Van még időnk - morogta Glen. - Ha már itt vagyunk, nézzük meg a másik oldalát is. - Ezen az alapon megfúrhatnánk valamennyi koponyát. - Csakhogy azokról anélkül is pontosan tudjuk, hogy mit rejtenek, nem igaz? - Most akkor fúrjam vagy ne fúrjam? Adams az órájára pislogott. - Egye fene. Fúrjad meg, Kati! Úgysem lesz rajta semmi. Roy Adams utoljára akkor tévedett ekkorát életében, amikor a járókájában a babapiskótája helyett nagypapája zsebóráját tömte a szájába. 17. Menetrendszerűen zajlottak az események. Kati nekifeszítette a fúrófejet a szürke anyagnak, és megindította a motort. A fúrófej beleszaladt a szürke, rücskös borításba. A műanyag csak a harmadik lyuk kifúrásakor kezdett lepotyogni a kőlapról. Kati hátralépett, nehogy a kőforgács felsértse a lábát. Mivel egy lapocska mégiscsak a cipőjére pottyant, lehajolt, hogy odább piszkálja. A többiek eközben a zseblámpák fénye által megvilágított, a szürke anyagtól megszabadított kőlapot nézegették. Hosszú másodpercekig csend volt, majd egyszerre csak felhangzott Airton Copreda bizonytalan hangja. - Mintha látnék valamit. - Mit? - hajolt hozzá Adams. Kati magához ölelte a fúrót, és ő is vizsgálgatni kezdte a kőlapot. Éppen a szeme magasságában egy vésett vonalat látott, amely nagy ívben meghajolva a kőlap széle felé igyekezett. - Én is látok valamit! - kiáltott fel izgatottan. - A fenébe is - nyögte Adams. - Ez tényleg nem üres. Adjon valaki egy kendőt, hadd törölgessem meg. - Milyen kendőt? - Például zsebkendőt, te gyökér! - Akkor mibe fújom az orrom? - Te jó ég! - nyögte Adams. - Lehet, hogy a történelem legnagyobb felfedezése előtt állunk, és te a zsebkendődet sajnálod? - Miért nem a sajátoddal törölgeted? - Mert az enyém címeres zsebkendő, azért. Családi ereklye. Pontosan tizenkettő van belőle. Kitagad a családom, ha elvesztek egyet is közülük. - Nesze! - nyújtotta felé a kezét egy lány a háttér-

ból. - Itt az enyém! Adams fogta a zsebkendőt, és megdörzsölte vele a követ. Amikor kész lett, végignézett a művén. A kőlapból egy belevésett gömb körvonalai bontakoztak ki. - Egy labda - mondta valaki. - Ősi foci. - Lehet, hogy a labdajátékok emlékére készült. Mexikóban láttam ilyet. Chichen Itzában. Öregem, összeeresztettek két csapatot, s a veszteseknek levágták a fejét. Szerintem nem ártana feleleveníteni ezt a régi népszokást. - Még egy labda! - kiáltott fel Adams. - Látjátok? Ott! - Itt meg egy... vonal - nyögte Kati. Az ujja végére köpött, és dörzsölni kezdte a vonalat. - Itt is egy vonal! Adams megvakarta az állát, és nagyot kiáltott. - Állj! - Mi van, Adams? - Azt javaslom, végezzük módszeresen a munkát. Hozzon valaki egy pokrócot. - Honnan? - A raktárból, te dilis. - Csak nem akarod pokrócon elhúzni a követ? Legalább öt tonnát nyom, ha nem többet. - Szétszaggatjuk a pokrócot, és mindenki letisztogat egy négyzetmétert. Oké? Hozzatok vizet is. Tíz perc múlva minden készen állt a tisztogatásra. További tíz perc múlva előttük állt mindaz, amit a rajzok készítői tudatni akartak a világgal. Csak éppen azt nem tudta egyikőjük sem, hogy mi is az a valami. 18. Olyan elmélyülten bámulták a kőlapra vésett ábrákat, mint ahogy egy, a civilizáció elől elrejtőzött bennszülött törzs tagjai bámulhatják a repülőgépből kizuhant bőröndöt. - Négy gömb - mondta Airton. - És vonalak. - Figyeljétek csak! A két nagyobb gömb tök egyforma, és a két kisebb is. - A vonalak is egyformák. - Mi az, hogy egyformák? Minden vonal egyforma. - Az ívüket értem. Ugyanolyan ívben hajoltak meg. - A kis gömbök mégsem egészen egyformák - rázta meg a fejét Glen. - Látjátok? Ezen van három felfelé álló pöcök, azon meg nincs! - De azon is van! - Hol, te ütődött? - Csak eldőltek. Látod a körívet? Ott vastagabb a vonal. Ott vannak, csak nem álló, hanem fekvő helyzetben. - Mi a fenét jelenthet ez? - Honnan tudjam? Kati Lénárd hosszasan nézte a követ, aztán félénk hangon megszólalt. - Azt hiszem... rájöttem valamire, fiúk, lányok. - Ne kímélj bennünket, Kati! - biztatta Adams. - Nekem olybá tűnik, mintha... egy képregény két oldalát látnám magam előtt. Vagy nem is... Ismeritek azokat a feladványokat a rejtvényújságokból, ahol két rajzot mutatnak, és meg kell találni a kettő közötti eltéréseket? Ha valaki valamennyit megtalálja, nyer egy...

valamit. Adams összehúzta a szemöldökét. - Hogy gondolod? Kati lekapta a válláról a fúrót, és vele mutogatott a zseblámpák fényétől megvilágított kőlapra. - Az a két gömb összetartozik. A nagyobb gömbből indulnak ki a vonalak, a kis gömb felé haladnak, de nem mennek neki, hanem alulról és felülről is szépen megkerülik. Ha már túlhaladtak a gömbön, ismét egyesülnek, és kilépnek a ko apból. - A kis pöckök ezalatt ott állnak a kis gömböcskén morogta Airton Copreda. - Nézzétek a másik két gömböt... A nagyobbakból kiinduló sugarak most egyenesen nekiszaladnak a kisebbik gömbnek. A pöckök elhajolnak, vagy ráfekszenek a kis gömb felületére. Aki valamennyi különbséget észreveszi... - Annak nem vágják le a fejét! - Játék! - kiáltotta Glen. - Egy ősi játék! - Teke! - rikkantotta Copreda. - Holtbiztos, hogy teke! A kis gömbön a pöckök nem pöckök, hanem bábuk. - Ezúttal igaza lehet Airtonnak - morogta Glen: Csak nem úgy, ahogy gondolja. - Igazán? - kapta fel sértődötten a fejét Copreda. Te hogy gondolod? - Én úgy - mondta Glen - hogy Katinak is igaza van. Induljunk ki abból, hogy ez egy játék. Pontosabban, egy játék leírása. Megmagyarázza az érdeklődőnek, hogyan kell játszani. Katinak abban lehet igaza, hogy itt valóban két képről van szó. Az egyik a játék indulását ábrázolja. A nagyobbik gömb a labda vagy golyó, vagy micsoda. Lehet, hogy kőből készült, lehet, hogy rongyból... - Vagy egy emberi fej - mondta valaki. - Hallottam, hogy egyes ázsiai népek levágott emberfejjel játszották a lovaspólót. - A kisebbik golyó viszont nem golyó. - Golyó, ami nem golyó? Akkor mi a fene? - Kör. Kapiskáljátok már? - Ó, hogy a fene vigye el! - csapott a homlokára Copreda. - Glen, te zseni vagy! - Még nem tudtad? Szóval a kör ívére helyezték a bábukat - ezeket a pöcköket vagy micsodákat - és el kellett találni őket a golyóval. - Ilyen furcsa ívben? - kételkedett Adams. - Hiszen a golyó így képtelen eltalálni a köríven álló bábukat. - Szerintem azt ábrázolja, hogy hogyan lehet roszszul dobni. Aki rosszul gurít, annak a golyója elkerüli a célt. Aki ügyetlen; az mellétalál. - Akkor mitól dőltek el mégis a bábuk? - Az már a második fázis, jó barát! A másik kép, ahogy Kati találón megjegyezte. Az elsőn az látható, hogy aki rosszul játszik, pórul jár, a másikon, hogy aki viszont jól gurít, az feldönti a bábukat. - Hé! Hé! - hallottak hirtelen egy meghökkent kiáltást. A tüskés, vörös hajú fickó mászott ki a kőlap mögül. - Ezen is van valami. - Min? - hökkent meg Adams. - A másik oldalán. - Lehetetlen! Hiszen megnéztük! - Mégis van. Annyira eltömi a por a véset vájatait, hogy nem láttuk tőle az ábrákat. Lassan azonban kipotyog belőlük. Egy emberként vágtattak át a monolit másik oldalára.

És valóban. A kőlapon ott díszelgett, immár megszabadulva a portól, a harmadik rajz. Ez a rajz a kőbe vésett szabálykönyv harmadik oldala lehetett. Ezen is látszott a golyó, amit gurítanak, látszottak a pöckök - immár ismét állva - természetesen a kör is látszott, és a sugarak is, amelyek elkerülték a körívet. - Ugyanaz, mint az első kép - mondta valaki. Hosszú, mély hallgatás után Kati szólalt meg elsőnek. - Nem, nem ugyanaz. - Pedig ugyanaz. - Már hogy lenné ugyanaz? Nem látod a különbséget? - Nem én. Mi az? Kati a kör belsejében látható pontocskára mutatott. - Ez például. - Az a légyszar? - Akár légyszar, akár nem az, mégiscsak különbség. - Na, álljon csak meg a menet! - emelte fel az ujját Airton Copreda. - Ott meg egy másik légyszar. - Hol? - Az előző mellett. - Pucolja már meg valaki a pokróccal! Airton egy langaléta fickó nyakába ült, és megdörzsölgette a kritikus helyet. Elvette a pokrócot, majd közel hajolt a kőhöz. Aztán akkorát kiáltott, hogy a langaléta majdnem lehajította ijedtében. - Mi a franc van veled, hé!? - Gyerekek, ez őrület! - Micsoda? A lámpák sugarai a kőlapra világítottak. A vörös hajú remegő ujja eltört óramutatóként mozgott a kör közepében. - Látjátok? Látjátok? - Mit kellene látnunk? - A pontocskát... a pontocskákat! - Ettől vagy annyira beindulva? - Ezek... nem pontok. - Akkor mi a fenék? A vörös hajú hangja majdhogynem áhítatosan csengett. - Kis koponyák, öregem. És éppen tizenhárom van belőlük! 19. Csendben ücsörögtek a kövek között - mintha egy ősi druida szertartás résztvevői lettek volna. Még a hangjukat is visszafogták a nagy tisztelettől. Valahogy így tesznek a tudósok is, ha az első örömujjongások után rádöbbennek, hogy a múlt különleges, véletlenül ránk maradt darabjával találkoztak. Adams levette a szemüvegét, és megnyomkodta a szemét. - Te hogy gondolod, Airton? Copreda megvonta a vállát. - Úgy, ahogy ti. Egy réges-régi játékteret fedeztünk fel. Tudjátok, mire emlékeztet ez engem? Azokra a hatalmas sakkokra, amelyek a parkokban vannak felállítva. Akkora figurákkal, hogy egy kisgyerek odébb sem tudja vinni őket. - Ez meg hogy jutott az eszedbe? - A faterom nagy sakkozó volt. Vasárnaponként kijártunk a parkba, ahol a faterom sakkozni szokott. Óriás sakkal játszottak. Ha leütöttek egy-egy bábut, én húz-

tam le a tábláról. Kicsi voltam, nehezek voltak a figurák, de baromi boldog voltam, ha cipelhettem őket. Volt, hogy hosszú percekig nem kellett cipelnem, mert a faterom és az ellenfele csak agyaltak, és nézték mereven a bábukat. Ilyenkor legszívesebben rájuk kiabáltam volna, hogy gyerünk már, üssetek le valamit, hadd kapjam el! Máskor meg annyi volt a dolgom, hogy megfájdult tőle a derekam. Még a helyére sem húzkodtam az egyik figurát, máris vihettem a következőt. - Gondolod, hogy ez is valami hasonló? - Ühüm. Gondolom. - Csak egy a bibi - morogta Adams. - Tudod, mi? - Tudom - bólintott Copreda. - Hogy ezeket a baromi nagy koponyákat nem lehet mozgatni! Kati megrázta a fejét. - Én mást mondok! Egyszerre felé fordult a figyelem: Kati úgy állt a fúróval a vállán, mint az ismeretlen bányász szobra. - Mondjad! - biztatta Copreda. - Lehet, hogy igazatok van, sőt nagyon valószínű. Csakhogy szerintem ezekkel a koponyákkal nem játszottak. Soha. Mégis játékfigurák. A régi indiánok imádtak koponyákkal játszani. Mexikóban ma is él a koponyakultusz. - Játék és mégsem játék? Akkor mi? Kati megbillentette a hátán a fúrót. - Szobor. A játék szobra. A kezdeti meglepett csend után óriási zsibongás támadt. Előbb mindenki nevetett, tiltakozott, majd ahogy múltak a másodpercek, és alaposabban is utánagondoltak Kati szavainak, lassan kezdték belátni, hogy talán nem is akkora marhaság, amit mondott. - Hogy képzeled pontosan? - Úgy - magyarázta Kati - hogy magának a játéknak állítottak emlékművet. Megépítették a játék óriási makettjét a leírásával együtt. A mi koponyáink a játék figurái. Nem is tűnt már olyan ostobaságnak a dolog. Csakhogy azért még maradt kérdőjel éppen elég. - És hol nézegették az emlékművüket? - kérdezte gúnyosan valaki. - A vulkán belsejében? Erre persze nem tudott választ adni senki. Csak Paddington. Másnap reggel. 20. Még az éjszaka folyamán döntés született arról, hogy meg kell osztaniuk felfedezésüket a tanárokkal. A hallgatók első gondolata ugyan az volt, hogy teleragasztják a monolitokat fűvel és kődarabokkal - erre fel is készültek, és ki is vittek magukkal egy vödör ragasztót aztán feladták a tervüket. Ezt a felfedezést nem szabad másoknak átengedni. Márpedig a tanáraik nélkül nem sokra mennének. Késő délután, amikor már valamennyien kellőképpen kilelkendezték magukat, Harmon és Paddington egyedül maradtak a koponyákkal. A hallgatók két koponyát teljesen kibontottak a burkából, a többit is megkezdték, de szerencsére nem folytatták a bontást. Így is biztosak lehettek benne, hogy a további tizenegy szürke monolit is hatalmas gránitkoponyákat rejt magában. - Tizenhárom koponya... - morogta Harmon. - Vajon mi az ördögöt jelent ez? Paddington nem volt jókedvű. Arra gondolt, hogy Ruth igazán bejöhetett volna hozzá éjszaka. Igaz, hogy

A vulkán belsejében aztán . és megcsóválta a fejét. . A gránittömbök így nem olvadtak meg. Harmon csípőre tette a kezét. Amikor idáig jutottak. hogy mit ábrázolnak a rajzok. amely tűzálló bevonattal látta el őket. . mint a szurkoló. Pedig mindketten sejtették. Egy hatalmas kitörés során aztán benyelte őket a vulkán. amely nyugtalansággal töltötte el Paddington szívét. A kérdés csak az volt. Ki tudja. talán sokat kockáztatnak . . és ha megtette volna. . hogy a szobrokat eredetileg itt állították fel valahol a vulkán környékén. hogy semmi okuk az elégedettségre. Paddington ennek ellenére húzta-halasztotta a végső döntést.Hát ha maga is ezt hiszi. A következő napokban aztán történt néhány esemény. A tűzhányó azon oldala. Paddington és Harmon erre is megtalálták a választ. hogy meg is verje. ha.Tudja. hogy a többit megtarthassa magának. hogy azért aligha történhetett szóról szóra így a dolog. Kezdődött azzal. Abban reménykedett. egyszerűen beomlott a hegy kráterébe.nem ígérte meg. aki öklét rázza a bíró felé egy-egy tévesnek vélt ítélet után.. hogy immár igazi kitöréstől kellett tartaniuk. ahol nem volt pokolian magas a hőmérséklet. Azzal meg.szólt a fejtegetésük olyan anyag fröccsent rájuk. A láva fiai..A gyerekeknek lesz igazuk. Úgy. . akkor nincs miről beszélnünk. hogy sokan azt hiszik. 21.Ki mondta. hogy a tűzhányók belsejében is laknak élőlények? A tűzlények.Elképzelhetőnek tartanám. sőt a két kibontott koponyát és a kőlapokat még védő- . hogy miképpen kerültek oda. ahogy azt már számtalanszor tette. azonkívül a koponyák titka is nyomasztotta őket. és mégis élőlények. és ki készítette őket. nem tudnám. hogy a kövek a tűzhányó kürtőjéből repültek ki. foglalkozzanak csak a régészek.mégis jólesett volna neki. hogy a vulkán fokozott működése következtében ismét csak válságstábot kellett összehívnia. Ahhoz kétségük sem fért. Egy közülük pedig egyenesen kétségbeesésbe kergette. Rájuk is hatott az Arenal fenyegető morgása és fújtatása. A két kutató mintegy másfél óra múlva kész volt a magyarázattal. Az Arenal csak azért tárta fel előttük néhány titkát. Nem tartom valószínűnek. Lávából vannak. amíg a tizenkét év előtti erupció ki nem szabadította őket a hegy fogságából. A hallgatók is komorabbak voltak a szokottnál. mindketten arra gondoltak. Nos. szerencsére olyan helyre. Talán valóban egy hatalmas szoborcsoport. elégedetten néztek egymásra. hogy mind a tizenhat kő egymás közelébe kerüljön a vulkán kürtőjébe.Akkor viszont lássunk munkához. honnan kerültek elő. Igen kicsi a valószínűsége. hány kitörést értek meg odabent sértetlenül. hogy az Arenal végül is lecsillapodik. hogy a vulkán belsejében rendeztek volna tárlatot belőlük. A szobrok belehullottak a vulkán belsejébe. Paddington határozott utasítására tartották a szájukat. hogy elhiszem? . ám arra csak ritkán vetemedik. Az Arenal tevékenysége olyannyira megerősödött. amelyen a szobrok álltak. Amikor befejezték a magyarázatot.

de tovább nem foglalkoztatta a dolog. Mint most is. Paddingtonnak fogalma sem volt róla.Akiknek elvágták a nyakát . Miféle emberek voltak? Az indián nagyot szívott a pipáján.Akik itt éltek az Arenal környékén? A maguk elődei. Paddington elgondolkodva szívott néhányat a cseréppipáján.Az áldozatok vére .kérdezte rövid szünet után.Morgolódik . hogy valóban így áll-e a helyzet. Egyszer járt a falumban . De mégis. Apáról fiúra szállnak a történetek. fiúkat és lányokat áldoztak a vulkánnak.Az én törzsem nem innen származik. milyet akar.vihogott az indián.Úgy hallottam a nagyapámtól.Úgy érti. lefeküdt a földre. a másikban csak kövéreket. Ráadásul konyítok valamit a természettudományokhoz is. Inkább más témát vett elő. hogy valóban embervér kell ahhoz.Mint felvilágosult indián fazekasnak. Talán maják lehettek vagy aztékok.No és a régi népek? . A népek meg többnyire megadták neki az áldozatot. . Az áldozatok vérétől. nagy mellűeket. . . és a hegyet nézték. Mert minden évben másféle kívánsága volt. Felvitték a kiválasztottakat a kráterhez. rátapasztotta a fülét egy hasadékra. a harmadikban csak lányokat. Állítólag Mexikóból húzódott le ide Közép-Amerikába.Maga ezt elhiszi? Az öreg szívott egyet a pipáján.Hogy kérdezték meg? . hogy abban az évben milyen áldozatot kíván. . . és csak soványakat. Akiket a hegy megkívánt magának. néha az az érzésem. Az öreg indián fazekas. A tűzhányó elárulta neki. Manapság persze már tilos embert áldozni . Az egyikben csak fiúkat kívánt.álcával is ellátták. A varázsló értette a vulkán nyelvét.nem is teszi senki. és meghallgatta. a professzor újdonsült ismerőse egyik este meglátogatta Paddingtont. Ennek ellenére a láva még mindig piros. Valaha régen. . .kérdezte. elvágták a torkukat. A varázsló felkapaszkodott a hegyoldalon.felelte az öreg. hogy régen emberáldozatot mutattak be a hegy szellemének? . hogy ilyen fenyegetően gyönyörű színe legyen a lávának: Festő ezt a színt soha ki nem tudná keverni. mit kíván a vulkán. megmondta a népeknek. hogy először megkérdezték a vulkántól. .Szép lányokét és szép fiúkét . .Hogy csinálták? . Ettől vörös a láva. Amikor lejött. .hökkent meg Paddington. nagy fenekűeket és így tovább. nem szabadna elhinnem. .bökött egy vékony lávacsermelyre az indián. hogy mit hallott az Arenaltól. Mivel a sátorban fullasztó volt a meleg. .Hát az emberek. Talán sok vér gyűlt össze a magmakamrában.Azt beszélik.És vér is folyik belőle.A varázsló útján. . kiültek a sátor elé.A hegy vére? . és belökték őket a tűzbe. .Á nyakát? Kinek vágták el a nyakát? . . amikor még csak indiánok lakták ezt a vidéket.Vér? .Ki beszéli? . .mondta az öreg.Milyen áldozatoké? . ha nagyon morgolódott. amelyet korábban az indiántól kapott ajándékba.

hogy néha kipusztul. majd újjászületik. azt mondta. Az öreg indián szerint Tollaskígyó és még mások is annak a régi.Eltűnt.az őseim . árvizek tombolnak. tudósok. akiket maguk. a nap sugarai égetővé válnak. Olyan jelekkel írták a könyvet. Akkor ők voltak a legokosabbak. Abban a világban is voltak olyan lények. Tudja. Szóval. Ha már túl sokan kíváncsiskodnak a közelükben. majd kibújik az első csíra a földből: egy új élet és új világ kezdete. Amikor az Arenal népe eltűnt a környékről. Állítólag az Arenal nem volt mindig ilyen. amelyben élünk.szerint a világ olyan. pedig nem is úgy néztek ki. aki a nagyapjától hallott valamit. Az egyik világot követi a másik. rideg öregember.Tollaskígyó abból a régi világból származott.Nem ismeri a maja jövendöléseket? A maják . ha egy világ már sokáig élt. A hangyák is értelmesek például.Tollaskígyóé? Az indián bólintott. arra is van válasz. Eszerint a legrégebbi indiánok még találkoztak az Arenal népével. hogy ez a világ. Az Arenal is ilyen. . A csillagok lehullanak az égből. Ha nem mennek szépszerével. . A tudósok azt mondanák.egy Haitiról idekeveredett csokoládéember ők aztán még csak nem is hallottak róla. kihal az élet. akik körülötte éltek. megrázzák magukat. az meg régi könyvekben olvasta. helyette krokodilistent imádták. Mogorva. Így gyászolja az Arenal a fiait. hogy mit gondolunk Tollaskígyóról. Talán az Arenal űzte el őket. de mégiscsak túlélték. magányos. . . csak éppen valahogy túlélték a világuk pusztulását. akik előttünk éltek itt. neki is volt kedvenc népe. hogy még most is üvölt a fájdalomtól. Hallja a hangját? Visszafojtott sírás. Megsemmisült.A nagy világkatasztrófa. . eltűntek a föld színéről. hogy tipikusan maja orrom van. Hosszú-hosszú időnek kell eltelnie. és a világ minden kincséért sem okozott volna nekik bajt. Ezért aztán itt maradt. a tengerek elárasztják a szárazföldeket. pedig sokan értelmesek ma is. Azokkal. Egyszer járt nálam a faluban egy amerikai. és elijesztik őket. de a hegyek ném tudnak járni. amilyeneket ma már senki sem ismer. Az én családomban még fekete is volt . aki közel merészkedik hozzá.Az mi? . hiszen összevissza keveredtünk másokkal. Egyszer beszéltem egy ősöreg indiánnal. vagy emberfélék. értelmes lényeknek neveznének. egy másik. a hegy is legszívesebben utánuk ment volna.Hova tűnt a népe? Az indián bizonytalan mozdulatot tett. Nem sokan. elpusztult világnak a lényei voltak. de bosszút esküdött. akiket szeretett a tűzhányó. és új születik a helyébe. Senor. nem tudják elviselni az emberek közelségét. meghal. csak a tudósok nem nevezik annak őket. hogy értelmes lények. . azt mondják. azt próbálta megtudni tőlünk. Ők voltak Quetzalcoatl gyermekei.egy antropológus. Mi már nem gondolunk semmit. amíg ismét megjelennek az emberek. azok a régi papírok arról beszéltek. Annyira szerette a népét. megölik a bolondokat. és megöregedett. De amit kérdezett. Azok az indiánok. . Aztán sokáig csend.A maják ezt is megírták. mindenkit megöl. De aztékok is lehettek az őseim. . a tűzhányók magányos farkasok.Ki semmisítette meg? .Hogy hal meg? . elpusztult helyére született.

vagy inkább lények. és jóslatom szerint semmi nem marad magukból. Majdnem akkora. hogy ha megpillantanánk egyet is közülük.Hát ilyesféléket beszélnek a népek mifelénk.Nem gondolom. .olyannyira rettenetes. Sokkal kisebbek. ha engem kérdez. Hogy elhiszem-e őket? Tudja. Elvégre ön a világ egyik legkiválóbb vulkánszakértője. Tollaskígyó legyen önnel. és állítólag uralkodtak is rajtuk. Senki emberfia meg nem tudja mondani. Senor professzor. már rég elzavartam volna innen.Hát. Bízom a józan ítélőképességében. hogy később. hogy nagyon vigyázzanak magukra. de azért lehet valami ebben az aljban. Ha eltemeti magukat a láva. mint mi. .mint mi. mint egy elhamvasztott egérből. milyen megerőltetést kívánt tőlem ennek a kimondása. mint én. Lehet. mint a madaraknak.Állítólag imádták a koponyákat. az persze igaz. kapcsolatba kerültek az őseimmel. Ráütött a térdére. . aztán megcsóválgatta a fejét. .Gondolja.Nem. Véres lávát. De félre a tréfával! A helyzet mintha rosszabbodna. Vannak gázálarcaik. miután Tollaskígyó és még néhányan átkerültek valahogy abból a világból a mi világunkba.. Senor. valahogy a madarak és a hüllők keverékei voltak. 22. tenyerébe verte a pipáját. . Azt is mondják. . mire felébredek. Mert azok a másvilági emberek. Ha nem maga lenne Paddington. hogy ünnepnap ez a mai: Ma kapta az indiántól a huszonötödik tukánsípot.Hogy? . és megölték őket. Hát akkor. Az Arenal azóta is siratja őket. remélem! . kígyószerű a kezük és a lábuk . . .De nem zavar el. majd testüket a tűzhányóba dobták. ezzel nekem is óriási . Fütyülni is lehet vele. . és arra gondolt. vagy megállna bennünk az ütő. Sanchez professzor aggodalmas képpel nézegette az Arenalt. Ejnye no.támadt fel hirtelen az érdeklődés Paddingtonban.Azt mondják. . Ők voltak a koponyák népe. ami talán nem is esik messze a valóságtól. Állítólag csőrük is volt. Ezek az emberek voltak az Arenal népe. majd felállt. hogy megnyugtat. mi következik. Azért arra kérem.Kösz. hol is van. Nem visz rá a lélek. Senor. csak kötelességem volt megkérdezni. . Sanchez megrázta a fejét.. hogy mi lesz belőle. hoztam magának valamit: Egy tukánt. Lávát sír utánuk. Paddington mosolygott. Elfogták a mi világunk embereit. és az emberáldozatot is. hogy anélkül ideengedtem volna ezt a csapatot? .Hát hogyan? . Magukból pedig annyi sem marad. Az én őseim is tőlük tanulták a koponyák szeretetét. rendszeresen áldoztak az Arenalnak. hogy sok beszédnek sok az alja.Ezt is köszönöm. Aztán egyszer csak eltűntek valahová.Nem is sejti. már két méter vastag láva borítja a táborukat. alighanem menten sóbálványnyá változnánk. alighanem rossz ajtón kopogtat. Különben köszönöm a kávét és a whiskyt. hogy egy reggel. Ma reggel formáztam.Én csak az igazságot mondom.

kellemetlenséget okoznak. Hiába is próbálnám magára és Harmonra kenni a felelősséget azon az alapon, hogy maguknak már úgyis mindegy, nem biztos, hogy megúsznám egy kis dorgálással. Ha úgy látja, hogy baj van, vágják kocsiba magukat, és amilyen gyorsan csak lehet, húzzanak el innen. Még csak hátra se nézzenek. Nem úgy, mint Lót felesége Szodománál. Érti? - Ezt megígérhetem. - Nem szeretném elveszíteni a nyugdíjamat maga miatt. Sanchez váratlanul elkapta Paddington vállát, és magához húzta. Megveregette a hátát, majd eltolta magától. - Vigyázzanak, nagyon vigyázzanak, maga vén csataló! Ebből aztán Paddington megértette, hogy Sanchez szerint nagyon is komoly a helyzet. 23. Ezt látszott megerősíteni Senor Montero is. Egyik délután felbukkant fakó lován, és meg sem állt a sátortáborig. A hallgatók nagyobb csoportja éppen a sátrak előtt ücsörgött egy tábortűz körül. Montero egyenesen hozzájuk kormányozta a lovát, leugrott róla, és a tűzhöz ült. Paddington látta, hogy elővesz egy üveget a nyeregtáskájából, majd még egyet. A hallgatók örömujjongással fogadták az ajándékot. Paddingtont némi nyugtalansággal töltötte el, hogy vajon nem fecsegik-e el neki a koponyák titkát, de hamar el is múlt a nyugtalansága. Lassan kutatásaik vége felé járnak, kezd összeállni az anyag, a monólitokat úgyis itt kell hagyniuk, ha elmennek. Az utolsó nap majd jelenti Sancheznek a dolgot, az aztán már az ő dolga, hogy mit kezd velük. Bármennyire is fellelkesedtek az óriási koponyáktól, lassan be kellett látniuk, hogy a régi kultúrák kutatása nem az ő feladatuk. Ők vulkanológusok és geológusok, nem szabad összetéveszteniük magukat a régészekkel. Ezt a hallgatóknak többször is elmondta, s örömmel látta, hogy szavai nyomán kezd megváltozni a hangulatuk. Kezdtek visszazökkenni a szakmájukba, s egyre kevesebbet törődtek a kőkolosszusokkal. Egyelőre persze jobb, ha hallgatnak róluk, ellenkező esetben megrohanják a terepet a kíváncsiskodók, összetapossák a vulkánra kihelyezett érzékelőiket, teleszemetelik a környéket, a hatóság körülkeríti a köveket, és nekik is menniük kell. Megrázta a fejét, és érdeklődve figyelte, hogy Montero kis csomagokat vesz elő a nyeregtáskájából, és szétosztja közöttük. Egyetlen pillanatra átfutott az agyán, hogy nem füvet osztogat-e nekik, de nyomban el is hessegette magától a gondolatot. Még csak nyomát sem látta senkin a füvezésnek. Félórányi vidámság után Montero elindult felé. Lovát otthagyta legelni a tábortűz környékén. Megengedhette, hogy lovagoljanak is rajta, mert ebben a pillanatban valaki felkapaszkodott a ló hátára. Istenem, hiszen ez Ruth! Montero levette a kalapját, és tisztelettel köszöntötte a professzort. Paddington beinvitálta a sátrába. Bár meleg volt odabent, mint a pokolban, a kis ventilátor eredményesen kavarta a levegőt. - Mi a helyzet, professzor? - kérdezte elkomorulva Montero. - Tud nekem valami vigasztalót mondani?

Paddington sajnálkozva rázta meg a fejét. - Semmi jót. Nagyon mozgolódik. - El kellene hajtanom az állataimat. - Ha az ön helyében lennék, komolyan venném a dolgot. Montero sóhajtott. - Úgy veszem én is, de mi a fenét csináljak? Annyi a marhám, hogy nem tudom hova hajtani őket. Természetesen megtehetném, hogy egy távolabbi haciendára kéredzkedek be, csak akkor tengernyi pénzt kellene fizetnem a befogadásért. Az állatok legelnek, inni kell nekik - ahogy én ismerem őket, alaposan megkérnék érte a szomszédaim az árát. - Adja el őket. - Ilyen gyorsan az sem megy. Arról nem is beszélve, hogy csak féláron lennének hajlandók megvenni tőlem. A piac farkastörvényei, tudja. Viszont ha azt nézem, hogy a mérges gázoktól megfulladhat valamenynyi... Legyen okos az ember... Paddingtonnak az volt az érzése, hogy Montero csupán beszélgetni jött hozzá, nem annyira a tanácsát kérni. Itt nőtt fel az Arenal mellett, itt töltötte fél életét, sokkal jobban ismeri a vulkán természetét, mint ő. Montero még beszélgetett vele egy kicsit, elsősorban San Franciscóról, ahol nemrégen járt, majd elköszönt, és elügetett. Paddington elkészítette a vacsoráját, evett valamit, aztán az ágya szélére ült, és várta Ruth-t. Hajnal felé arra ébredt, hogy verejtékben fürdik. Ruth ígérete ellenére sem jött be hozzá. Közvetlenül reggeli után derült ki, hogy Ruth Grabowsky eltűnt az éjszaka. Sátra üresen állt, ágya vetetlenül árválkodott a sarokban - hiába tették tűvé érte a környéket, nem találták sehol. Paddington úgy érezte, mintha késsel szúrták volna oldalba, amikor Glen bekopogott hozzá a hírrel, hogy Ruth Grabowsky felszívódott az éjszaka. Megfordult vele a világ, sötét karikák ugrándoztak a szeme előtt, s a víz is kiverte. - Hogyhogy felszívódott? - nyögte értetlenül, és máris futásnak eredt Ruth sátra felé. Szinte észre sem vette, hogy futás közben a kis Lénárd lány hozzá ugrik, és elkapja a kezét. - Professzor úr! - kiáltotta a képébe. - Ne engedjen be senkit a sátorba! Kérem, ne... Paddington eltolta magától a lányt, és meg sem állt Ruth sátráig. Ott aztán, mielőtt belépett volna, eszébe jutott, hogy mire figyelmeztette Kati. Maga sem tudta volna megmagyarázni, hogy miért, de megtorpant a bejárat előtt, és Katira nézett. A lány mintha bólintott volna. - Én megyek be egyedül - mondta rekedt hangon az összeverődött hallgatóknak. - Nem lenne jó, ha feltúrnánk a helyszínt. Azt persze már nehezen tudta volna megmagyarázni, hogy mit ért helyszín alatt. Helyszíne többnyire bűnügyeknek vagy szerencsétlenségeknek van. De hát miért történt volna Ruth-szal bármelyik is? Intett a kis Lénárd lánynak, hogy jöjjön vele; aztán belépett Ruth sátrába. Első pillantásával meggyőződött róla, hogy Ruth valóban nem aludt az ágyában. A gyapjútakaróra helyezett pizsama azt mutatta, hogy szíve szerelme akárhol

is éjszakázott, de itt nem. - Az asztalkát nézze, professzor úr - mondta halk, de határozott hangon Kati. Paddington a mutatott irányba nézett. Az asztalkán egy laptop hevert felnyitott tetővel. A reggeli fényben nem látszott halvány villódzása. Paddington ekkor Katihoz fordult. - Maga megnézte? A lány bólintott. Paddington a laptop fölé hajolt. A fehér képernyőn néhány sor látszott csupán egymás alá gépelve. "Mindenkinek, mindenkinek, halihó! Úgy döntöttem, fiúk, lányok, hogy lelépek! Tele van a hócipőm a vulkánnal és ezzel az egész szarral. Különben is, megtaláltam életem pasiját. Ő egy igazi isten. Ti is ismeritek: Pablo, Montero úr csapatából. Ti nem tudjátok, de nem vagyok könnyű eset. Aki tüzet tud gyújtani bennem, azzal elmegyek a világ végére is. Hát most ez történt. Ne keressetek, nem lettem bűntény áldozata, boldog vagyok, ennyi az egész." Aláírásként csak egy nagy R betű. Paddington nem kapott levegőt, amikor elolvasta. Azt hitte, rögtön megfullad. Érezte, hogy valamit a kezébe nyomnak, és egy halk, részvevő hang a fülébe suttog. - Igyon egyet, jót tesz. Paddington megitta a felé nyújtott hidegvizet, aztán valóban magához tért. A könnyeinek azonban nem tudott parancsolni. Szerencsére csak a kis Lénárd lány volt odabent a sátorban, a többiek nem látták a gyengeségét. Néhány percnyi hallgatás után megtörölte a szemét, és igyekezett parancsolni a hangjának. - Maga... látta korábban is... ezt...? - Láttam - bólintott a lány. - Csak magának mondom, professzor úr, az apám detektívfelügyelő... ezért aztán... Paddingtont nem érdekelte Kati Lénárd apja. Megrázta a fejét, és a gépre mutatott. - Szemenszedett hazugság! Kati Lénárd bólintott. - Tudom. - Honnan... tudja? A lány lehajtotta a fejét. - Most már... bevallhatom, hogy Ruth megosztotta velem a titkai... egy részét. Paddington pontosan tudta, hogy ez mit jelent. Eszerint Ruth -jóllehet esküdözött, hogy közös titkuk csak kettejüké, senki másé - nem tudta megállni, hogy valakinek el ne mondja. Meg kellene szidnia érte, ha... Istenem, mit is beszélek! - Maga eszerint tudott... rólunk? - Tudtam - biccentett a lány. Paddington csak most vette észre, hogy a kis magyar lánynak tiszta a tekintete, mint a hegyi tavak vize. És komoly az arca. Úgy érezte, biztos lehet benne, hogy ez az okos, törekvő kislány megőrzi a titkukat, bármi történjék is. - Maga szerint is... hihetetlen... igaz? - Az, professzor úr. Ezt a szöveget bárki írhatta. - És ez az izé... halihó... meg ilyesmi? A lány szomorúan nézett rá. - Mi általában így beszélünk egymással. De ez a le-

vél nem tőle származik. - Meg kell keresnünk Montero urat - mondta határozottan Paddington. - Mondja meg a többieknek, hogy ne nyúljanak semmihez. Kocsiba ülök, és elmegyek Monteróhoz. Felesleges volt a készülődése. Senor Montero jött el hozzájuk. 24. Senor Montero ezúttal is lóháton jött - és ez volt a veszte. Szép, sárga lovon ült, amilyet még nem láttak alatta a hallgatók. Ideges állat lehetett, hiszen alighogy megpillantotta a sátrakat, felemelte a fülét, nyihogott, és táncolni kezdett. Mégsem történt volna baj, ha az Arenal nem unja meg a semmittevést, és nem üdvözli reggeli morgással a napot. Egy különösebben erős brummantás után akkora csattanás következett, hogy megrezzentek tőle a sátrak. A kráterból gőzfelhők törtek elő. Montero úr a tűzhányóra pislogott. A hegy annyira lekötötte a figyelmét, hogy elfelejtette megnyugtatni a lovát. Ennek pedig az lett a következménye, hogy az ideges négylábú felágaskodott, megkísérelve lehajítani a hátáról a lovasát. Senor Montero, bár igazi sávanero volt - a szavannák fia - erre azért mégsem számított. Attól persze messze járt, hogy hagyja magát lehajítani - az engedetlen paripa mégis lefoglalta minden figyelmét. Így aztán nem is vette észre a két sátor közé kifeszített szárítókötelet. A ló elfért alatta, ő azonban nem. Érezte, hogy száguldás közben felemeli valami, és a földhöz csapja. Úgy feküdt a marhalepények között, mint a felfordított teknősbéka. Igazából csak akkor tért magához, amikor elkeserítően csípős valami kezdte mardosni a légcsövét és a tüdejét. Gyorsan kinyitotta a szemét. Egy lány térdelt felette kis üvegcsével a kezében. - Felébredt -jelentette ki, amint kinyitotta a szemét. Ebben a pillanatban Harmon professzor arca bukkant elő a felhők közül. - Jól van, Montero? Montero úr nagyot sóhajtott. - Hát az azért túlzás. Akkorát estem, mint fiatal korom óta sem. Mi történt velem? - Megbokrosodott a lova a vulkántól. Maga meg beleakadt egy szárítókötélbe. Nem törött csontja? Montero úr feltápászkodott. Többen is segítettek neki, így aztán hamar a talpára állt. Nyögött, végigtapogatta magát, félrefordult, és kiköpte a szájába került port. - Úgy látszik... nem tört el semmim. Megrázta a fejét, és körbejártatta a tekintetét a hallgatókon. - Nem látom Paddington professzort. - Éppen magához készülődik. - Hozzám? Kiáltások harsantak a távolban, majd előbukkant az egyik sátor mögül Paddington. Komor volt a képe, mintha keserű almába harapott volna. Még csak meg sem rezzent a tekintete, ahogy megpillantotta Monterót. Senor Montero nagyot sóhajtott. - Beszélnem kellene magával, professzor úr. - Nekem is önnel. - Várjon egy pillanatig, megtapogatom a sípcsontomat, egészben van-e?

Néhány perc múlva Paddington sátrában ültek komor képpel, mint két vereséget szenvedett hadvezér. Paddington nem várta meg, hogy Senor Montero előadja jövetele célját, előhúzott a zsebéből egy papírcetlit, és Montero elé tolta. A cetli Ruth levelét tartalmazta - Kati nyomtatta ki neki a nyomtatóján. Senor Montero elolvasta, aztán letette maga elé az asztalkára. Komor volt a képe, s ez nemcsak reggeli, váratlan repülésének volt köszönhető. - Meg sem lepődött? - kérdezte előrehajolva Paddington. Remegett a hangja az idegességtől és a Ruth iránti aggodalomtól. Legszívesebben kinyújtotta volna a karját, és alaposan megrázta volna a szenvtelen tekintettel ücsörgő férfit, vagy egyszerűen csak képen verte volna. Óriási erővel kellett fegyelmeznie magát, hogy egyiket se tegye. - Nem - mondta Senor Montero. - Nem lepődtem meg. - Miért? - nyögte majdnem kétségbeesetten Paddington. - Miért? Montero ekkor pitykés kabátjának felső zsebéhez nyúlt, kigombolt rajta egy ezüstgombot, két ujjával belenyúlt a zsebébe, majd egy összehajtogatott papírlapot varázsolt elő belőle. Ki sem hajtogatta, csak leejtette az asztalra Paddington elé. Paddington úgy kapott utána, mintha az élete függne tőle. Biztos volt benne, hogy a levél kapcsolatban van Ruth eltűnésével. Villámsebesen széthajtogatta, majd csalódottan Monteróra nézett. - Ez... spanyolul van. Montero úr előrehajolt. Kalapja karimája majdhogynem Paddington homlokát érintette. - Maga is kapott levelet, én is kaptam levelet. Vigye el a fene az egészet! Éppen ez hiányzott még nekem. Na, adja ide, lefordítom magának. "Kedves atyám helyett atyám! Tudom, hogy tüskét verek a szívébe, de el kell mennem. Megtaláltam, akit mindig is kerestem: Ruth Grabowskyt. Én még soha nem éreztem így. Mióta az enyém lett; olyan vagyok, mint az Arenal. El kell mennem vele. Sajnálom, és bocsásson meg, kérem. Pablo" Dühösen visszahajította a levelet az asztalra. - Nyomorult csirkefogó! Tényleg az apja helyett voltam az apja. Kimosdattam a szarból, magam mellé vettem, komoly céljaim voltak vele, még a lányomat is hozzá akartam adni, és erre tessék! Belehabarodik egy amerikai tyúkba, akinek ráadásul mindene túl nagy. Mondja, professzor, init tudhatnak a maguk lányai, amit a mieink nem tudnak? Paddington legszívesebben megfojtotta volna Monterót. Csak hát kénytelen-kelletlen belátta: Montero olyan ártatlan, mint a ma született bárány. Ráadásul ő is kárvallottja a történteknek: - Nem szoktam elemezgetni a hallgatóim szexuális képességeit - mondta szárazon. Közben legszívesebben üvöltött volna fájdalmában. Paddington elfelejtette bekapcsolni a ventilátort, így aztán pokoli meleg volt a sátorban. Senor Montero levette a kalapját, és legyezgetni kezdte vele az arcát. - Szólok a faluban a rendőröknek, de nem hiszem, hogy bármire is jutnánk. Mindketten felnőtt emberek, nagykorúak, azt csinálnak, amit akarnak. - Felvette a kalapját, és búcsút intett Paddingtonnak. - Küldöm a

zsarukat. Hátha találnak valamit, bár nem tudom, mit találhatnának. A zsaruk nem is találtak semmit. Gusztálgatták egy kicsit a lányokat, aztán leléptek. Paddington egyedül maradt a bánatával. Eközben Kati Lénárd elkövette élete legnagyobb indiszkrécióját. Minden tiltás és ígéret ellenére feltette az internetre azokat a rajzokat, amelyeket a kőtáblákon találtak. Magyarázatot nem fűzött az ábrákhoz. Amikor kész volt, megnézegette őket, majd letörölte az egészet és újra kezdte. Immár az először felrajzolt pontocskák helyére apró koponyácskákat biggyesztett. - Mi ez, ki tudja? - tette fel a kérdést. Óriási meglepetésére tíz perc múlva érkezett az első és egyetlen érdeklődő. Ebből már ki kellett volna találnia, hogy valaki állandó keresőprogrammal pásztázza a világhálót. - Ősi maja társasjáték - így a válasz. Aki válaszolt, Fekete Hattyúnak nevezte magát. - Honnan adtad fel a kérdést? - Kati Lénárd vagyok, geológushallgató. Costa Ricában, az Arenal tövében találtuk az ábrát. Te ki vagy, Fekete Hattyú? Fekete Hattyú nem válaszolt. Bostonban, az Őslénykutató Intézetben Tony Cartwright kikapcsolta a számítógépét. Markába szorított egy papírszeletet, és kivágtatott vele a folyosóra. Kutatás Alec Ferguson után 1. Tony Cartwright átszáguldott néhány folyosón, három lépcsőházon, végül tízpercnyi rolianás után az Angol szobája elé érkezett. Nem, Tony Cartwright nem bolondult meg, testedzést sem végzett ezen a borús, csepegős délelőttön, csupán tisztában volt vele, hogy ha liftre várakozna, még fél óra múlva is ott toporogna valamelyik felvonó előtt, miközben a mennyezetet verné a vérnyomása. Tíz éve képtelenek elintézni, hogy az Intézet indián kultúrákkal foglalkozó részlege saját liftet kapjon. Állítólag az épület szerkezete nem bírná el egy újabb felvonó működtetését. Majd a tüdejét köpte ki, amikor végre megállt az Angol ajtaja előtt. Pedig Tony Cartwright harminchét éve ellenére is úgy szedte a lépcsőfokokat, mint tizennyolc éves korában. A lábával nem is volt baj, csak a tüdeje ment összébb valahogy az elmúlt évek során. Kifújta a levegőt, és megigazgatta a nyakkendőjét. Az ördögbe is ! Tizenöt éve ismeri az Angolt, ennyi ideje dolgoznak együtt, jószerével barátok is - ez a jószerével nagyon fontos, hiszen az Angolt nem arra teremtették, hogy barátai legyenek - ismerik egymás legintimebb titkait is, és mégis, mindig megigazgatja a nyakkendőjét, lesimítja a haját, ha az Angollal találkozik. Tudja isten, de az a valami, ami az Angolból kiárad, megmozdítja a kezét, és arra készteti, hogy fésűért nyúljon. Hogy mi az a valami? Tony Cartwright arra gondolt, hogy alighanem az a láthatatlan, spirituális erő, amely a brit világbirodalmat létrehozta, s amely a mai napig fenntartja a királyságot. Azt is mondhatná, hogy a történelem szelleme. Ez a valami úgy körüllengi az Angolt, hogy képtelen úgy viselkedni vele, mint

másokkal. És egyáltalán nem azért, mert a főnöke - elvégre ő is fontos beosztásban van az Intézetben, és ez a főnök-beosztotti viszony is inkább csak látszólagos mégis, az Angol varázsának nem lehet ellenállni. Valahogy nem lenne tisztességes dolog; ha elcsúszott nyakkendőben vagy kócosan állna oda elé. Mint ahogy a királynő előtt sem illik alsónadrágban és atlétatrikóban megjelenni. Legalábbis annak nem, aki egy kicsit is ad magára. Tony Cartwright tehát megigazgatta a nyakkendőjét, megsimogatta a haját - a fésűt ezúttal nem vette elő - aztán kopogtatott az ajtón. Miss Malory egy alacsony kis asztalka mögött ücsörgött, és néhány iratot tanulmányozott lelkes mosollyal az arcán. Kelletlenül emelte fel a fejét és pillantott a kopogtatóra. Amikor aztán észrevette, hogy Cartwright lopakodik befelé, még szélesebbre húzódott a mosoly a száján. - Gyere be, Tony. Tony jól emlékezett rá, hogy egy intézeti bulin, tánc közben jól megszorongatta Miss Maloryt, azaz Bettyt, de tovább nem is jutottak egymással. Bettynek vőlegénye volt, Cartwright is járt valakivel, így aztán megelégedtek annyival, hogy elkezdték a keresztnevükön szólítani egymást. Az már csak a sors furcsa fintora, hogy nem sokkal ezután Betty szakított a vőlegényével, és Tony Cartwright is kiszállt a kapcsolatából. Ennek ellenére nem próbálkoztak többé egymással. Mindketten megsejtették, hogy az isten mást jelölt ki számukra. Egyikük sem tudta, miért, de mindegyikük így érezte. Ez azonban egyáltalán nem akadályozta meg őket abban, hogy a továbbiakban is barátsággal viseltessenek egymás iránt. - Mi szél hozott mihozzánk, Tony? Tony Cartwright meghajolt a lány előtt, majd kissé túlcifrázott szertartásossággal kezet csókolt neki. Betty elkapta a kezét, és ugyanazzal a mozdulattal megsimogatta Cartwright haját. - Nem hagyom magam lekenyerezni. Különben is nagyon elfoglalt vagyok. Így csak ma este, holnap este, azután este és így tovább érek rá veled vacsorázni. Cartwright is vigyorgott. .. - Megbeszélve. Az öreg? - Gondolkodik - mondta Betty. - Igazán? És min gondolkodik? Te talán még azt is tudod. Betty pattintott egyet vörös körmű ujjaival. - Hidd el már végre, hogy én mindent tudok. Persze hogy ezt is tudom. - Na, min gondolkodik? - Egy gombon. Tony meghökkent. - Miféle gombon? - A zakója gombján - mondta a lány. - Hozatott magának Európából egy francos zakót, amihez persze ném adtak pótgombot. Mindig is mondtam, hogy az európaiak fura szerzetek. Képesek pótgomb nélkül eladni egy zakót. Neked van például európai zakód? Tony előtt elhúzott a levegőben a ruhatára. - Egy alighanem van. - Kaptál hozzá pótgombot? - Nem kaptam. - Na, látod? Az Angol sem kapott. Így aztán most,

hogy elveszített egyet, nincs mivel pótolnia. Ezen töri a fejét már két napja. Cartwright sóhajtott. - Te aztán tényleg mindentudó vagy, szépségem. Betty felemelte a telefont. - Beszólok neki. Amikor megjött a kedvező válasi, felemelte a karját, és kecsesen az ajtó felé mutatott. - Nyitva a boldogság kapuja. Csak aztán óvatosan bánj vele. Ne engedd, hogy behúzzon a csőbe! - Hogy behúzzon... a csőbe?! - A végén még képes, és elküld egy gombért Párizsba. Tony Cartwright arcán egyetlen pillanatra felhő suhant át. - Nem hiszem, hogy elküldene. Magában meg.azt gondolta, hogy amit az Angol hallani fog tőle, az úgy kiveri a fejéből a hiányzó zakógombot, mint a kukacokat a földből a záporeső. Belépett az Angolhoz, és becsukta maga mögött az ajtót. 2. Az Angol az ablak felé fordulva az íróasztala mellett ácsorgott, és csak akkor fordult vissza, amikor Tony mögött becsukódott az ajtó. Sir Winston gyors pillantást vetett Cartwrightra. Tony tudta, hogy megpróbálja kitalálni, mi szél fújhatta hozzá. Most, hogy a kicsik nincsenek sehol, úgy eltűntek a föld színéről, mintha nem is éltek volna itt soha, ritkábbakká váltak a találkozóik. - Tony? - kérdezte kissé nyekergő orrhangján. Nocsak. Mi szél hozta hozzám? Ahogy Cartwright ránézett, az Angol vékony kis bajuszkája megremegett az orra alatt. Csalhatatlan ösztönével megérezte: Cartwright nem azért jött hozzá, hogy részvétét fejezze ki az elveszett zakógomb miatt. Cartwright egészen kicsit meghajolt előtte. - Beszélni szeretnék önnel, uram. - Foglaljon helyet, Tony. Mindketten belecsüccsentek egy-egy vörös bőrfotelbe a szobapálma alatt. Az Angol kissé hátrébb húzta a fotelját, nehogy gólyalábaival megrúgja Cartwrightot. Cartwright úgy gondolta, fut egy tiszteletkört. De csak egészen kicsi köröcskét. Úgyis lesz itt futkosás hamarosan. - Hogy van Sofie... akarom mondani, a felesége? Az Angol biccentett. - Jól van, Tony. Jól. Egészen lefoglalja Loraine. - Mennyi idős most? - Négyéves. - Hogy rohan az idő. Igaz, uram? - Hát... rohan - mondta az Angol. Bólintott is egyet mellé, mintha ezzel is megerősítené, hogy valóban rohan. - Párizsban vannak? - Már két hónapja - sóhajtotta az Angol. - Sofie ragaszkodik hozzá, hogy a gyerek anyanyelveként tanulja a franciát. - De hiszen itt is úgy tanulná, hiszen Sofie francia! - Ő anyanyelvi környezetre gondol. Legyen meg az akarata. Olyan lemondó hangsúllyal mondta, hogy Cartwright biztos volt benne: emberfia el nem tudja képzelni,

mennyire hiányozhat Sir Winstonnak a kislánya és a felesége. Tony úgy gondolta, véget ért a tiszteletkör. Motyogott valamit, majd előhúzta a zsebéből a papírlapot, amit még a folyosón dugott bele. - Ezt vettem le az internetről, uram. Kisimította, és az Angol elé tette. Sir Winston vetett rá néhány pillantást, majd hátrakapta a fejét. - Mi a csoda ez? - Fogalmam sincs róla. Bár... nézze csak meg ezeket a pontokat, uram! Az Angol ránézett a pontocskákra, amelyek a papíron látható körök vagy gömbök egyikén látszottak. Mintha valamilyen mintát adtak volna ki; de egyelőre nem tudott rájönni, milyet. Tony Cartwright, amíg az Angol a pontokat nézegette, halk hangon előadta a történteket. Hogy a koponyakereső program ezresével szórja ki az információkat naponta, és valamennyi hasznavehetetlen. Ez azonban alighanem jelent valamit. Az Angol megrázta a fejét. - Nem értek az egészből semmit. - Egy pillanat, uram. Ezután tovább beszélt. Hogy egy lány, bizonyos Kati Lénárd tette fel az ábrákat. Mind a hármat. Azt kérdezi a világhálótól, hogy ki tudja, mi ez? -Maga tudja? - Nem én! - Akkor meg mit akar vele? Cartwright a kis pontocskákra tette mutatóujja begyét, és végighúzta rajtuk. - Ezeket, itt! Az Angol gyanakodva nézett Cartwrightra. - Ez valami... tréfa? Cartwright előrehajolt. - Van nagyítója, uram? - Persze hogy van! - Akkor azzal nézze meg a pontocskákat. Az Angol néhány másodpercig Cartwright képébe meredt, aztán szó nélkül felállt, az asztalához sétált, kihúzta az egyik fiókját, és némi szöszmötölés után kivett belőle egy nyeles nagyítót. Visszaült vele a foteljébe, és a pontocskák felé bökött. - Melyiket nézzem? - Amelyiket csak akarja. Cartwright elégedetten hátradőlt a székében. Csak akkor kuncogott fel, amikor Sir Winston Everett kezéből kihullott a nagyító. 3. - Mi a fene ez? - nyögte az Angol. Tony Cartwright tovább vigyorgott. Bár az izgalomtól nem sikeredett valami szépre a vigyorgása. - Jól látja, uram? - Persze hogy jól látom! - És... mit lát, Sir? - Természetesen egy koponyát. Egy kis koponyát. - Valamennyi koponya, uram. Az, aki rajzolta őket, koponyákat rajzolt. Csak nagyon kicsiket; ezért látszanak pontnak. Az Angol nehezen lélegzett. Cartwright elégedetten nyugtázta, hogy ezen kívül még a homlokán is előbukkan egy verejtékcseppecske, amitől Tony tulajdonkép-

Tudja.Az is lehet persze.Majd Escobar .Erre ő? . gömbök. Tony? .Egyáltalán nem . aztán lecsüccsent egy kőre..Tizenhárom kis koponyácska. Az Angol bólintott.pen megijedt.piramisok környékét..Jól tette. Tony? . hogy a helyén hagyták.Az Costa Ricában van. . Nem tudjuk.mondta Tony Cartwright. .Hm. . mintha azt várná. Tony? Nem lenne jobb ismét kapcsolatba lépni a lánynyal. Tony.Még nem volt rá időm. amit csak tudott. Tony Cartwright ekkor szép.helyeselt Sir Winston. Jöjjön hát Eusebio! 4. Rövid ideig . Szagot fogtunk. és izgatottan járkálni kezdett a szobában.Végre találtunk valami nyomot! A tizenhárom koponya. de csak a harmadik ábrán. hogy egy maja társasjáték: . Sir.Tudom. . Az ablak világos négyszögére nézett. . és már be is szolgáltatták egy múzeumnak..Azzal biztosan nem azonos. hogy ugyanazokról. .Azt mondtam neki. Tizenhárom koponya! Megvizsgálta alaposabban is az ábrákat.. mi a fene lehet ez? . Nem messze tőle hatalmas majomcsapat ugrándozott az ágakon. hogy az internetről vette le az ábrákat.. Mi a fenét csináljunk.Ott. uram. mint a vadászkutya. Eusebio Escobar végigjárta a. hány darab van belőlük. mi van a háttérben.. de nem a koponyákat számolta. Lehet. uram. Elképzelhető. .Eszerint véset lehet. hogy akár egyetlen izzadságcsepp is elrontotta volna azt az előkelő könnyedséget. . . hogy a negyvenedik emelet magasában felbukkanjon egy angyal. Bár még korántsem biztos.Tizenhárom.Megszakítottam az adást. . Ami végeredményben nem is olyan nagy baj. feladójuk bizonyos Kati Lénárd. . Nem biztos. uram? Az Angol ismét bólintott.Természetesen. azon bukkant rá az ábrára. és bővebb információt kérni tőle? Cartwright nemet intett. Megismételte. amit Sir Winston sugárzott magából. Vonalak. Ezek meg kis pöckök itt. Régóta ismerte az Angolt. van szó. szabályos mondatokban előadta.Igaza van.Válaszolt neki. Tony. uram. hogy néhány tonnát nyom. . uram? Az Angol hallgatott. Találtak valahol egy követ. és beköszönjön hozzá.Semmi esetre sem. nem? . uram. A lány egy geológiai és vulkanológiai egyetemi kutatócsoport tagjaként az Arenal tövében dolgozik.Az Angol felállt. . . hanem rajzról. . És mit? . de még soha nem látta. . hogy ez a tizenhárom rajzocska azonos lenne a legendák tizenhárom kristálykoponyájával. A lány nem koponyákról beszélt. Az Angol helyeslően bólintott.Tudja. . uram. Az Angol csodálkozva kapta fel a fejét. mit jelent ez. hogy iskolai kiránduláson találták. Az ilyeneket nem szívesen szállítgatják.

kürtva az emberi nem írmagját is. hogy valaki más jöjjön a helyére. és megsemmisítették az élővilágot. Senki nem tudja pontosan. A modern tudomány emberei is azt állítják. hogy a maják elképzelései egybecsengenek a tudományos elméletekkel. Nem lenne tisztességes a természettől. A holdfény végigsiklott a piramisok oldalán. a fákon. és arra gondolt. a kontinensek. A kristálykoponyák az elmúlt évszázadok. Mintha élőlények lettek volna. Hogy unokáink is láthassák azt a csodát. A maják szerint hamarosan. Csak éppen a lényegüket nem ismerte. amelyet a maják és az aztékok hoztak létre. amely véget vet a földi létnek. senki nem volt képes szólásra bírni őket . mert iszonyatos bőgésbe kezdtek. hogy soha nem szabadna eljönnie. az is van olyan szép. rövidesen ismét felbukkan majd. vagy mindig más és más. De mikor lesz az a hamarosan? A kicsik azt állították.mígnem maguktól meg nem szólaltak. hiszen személyesen is meggyőződhetett már róla. azt pedig legkevésbé. Katasztrófák rengetik meg a Földet. meddig él még ember a Földön? Vajon mikor jön el a nagy pusztulás? Escobar sóhajtott. a hatalmas monolitokon. és maga a világegyetem is. Mert csak akkor szabadulhat fel belőlük az erő. vagy évezredek során szétszóródtak. ugyanaz sújtott-e le többször is. Az a veszélyforrás.ők egy másik világ túlélői . hogy megmaradjon az ezután jövők számára is. Ezek az egész földgolyóra kiterjedtek. mikor történtek ezek. és jó néhányszor újjászületett: Hogy mi volt a pusztulások előtt. De vajon meg lehet-e őrizni őket a világ végezetéig? Egyáltalán. elpusztul a Föld. hogy vajon mi lehet majd az a katasztrófa. Méghozzá a tizenhárom kristálykoponya segítségével. és azon töprengett. Azok a világok nyom nélkül a semmibe vesztek. hogy a tizenhárom együtt csodát csináljon. hogy mikor köszönt ránk ismét egy kozmikus méretű tragédia. hol van mind a tizenhárom. A kicsik sem tudták pontosan megmondani. Escobar olvasta a maja próféciákat. Hiszen. a városok. amely a régi világokat semmivé tette. a kipusztulás veszélye. jövendöléseket. Csak éppen másféleképpen szép. amit az ember létrehozott. De előtte még az ember pusztul el. romokon. Egy másik világ kristálylényei. nem tudja senki.ha maradt is nyoma a réginek. hogy ők meg tudják védeni a Földet a pusztulástól. A Föld arca alaposan átalakult azóta . . ha mindannyian együtt vannak. A kicsik szerint . Elpusztulnak a piramisok. Valakik valaha elkészítették a koponyákat.közeledő veszély fenyegeti az élővilágot. Escobar tisztában volt vele.csendben gunnyasztottak. mint a természet. kontinensek csúszhattak rá. Sóhajtott. hogy aztán hamuvá váljék a föld méhének pokoltüzében. majd megriadhattak valamitől. hogy a maják már évezreddel ezelőtt megjósolták a világ végét. Tikal! A maja birodalom egyik legszebb városa! És most nekik kell vigyázniuk rá. Escobar ismerte a koponyák erejét. tudta. hogy a Földet már több alkalommal is óriási katasztrófák sújtották. Az emberiség védőpajzsa a tizenhárom koponya. ha mindezt hagyná elpusztulni. Szerintük a földi élet már jó néhányszor elpusztult. Pedig egyszer minden elpusztul. Mert a koponyák élettelen tárgyak voltak.

Ütközés? A Föld nekiütközik egy kisbolygónak? Ez okozott már többször is tragédiát. Igen ám, csakhogy ami egyszer nekiment a Földnek, az többé már nem fog nekimenni. Akkor mi? Járványok? Vulkánkitörések? Veszély van elég, válogathat közöttük. Legutoljára alighanem 52 millió éve szűnt meg az addigra már virágzó élet a Földön, hogy aztán minden kezdődjék elölről. Vajon mi lehetett azelőtt? Vajon onnan származnak a kicsik, vagy még régebbről? Az a baj, hogy ők sem emlékeznek semmire. Hiszen nem ők éltek akkor, hanem az elődeik. Az ő agyukban is már csak sosem tapasztalt, homályos elképzelésekként élnek a múlt történései. A majmok tovább ordítottak. Escobar feltápászkodott, és elindult a háza felé. Filozofálgatással úgysem lehet megoldani a problémákat. Meg kell várni, amíg történik valami. Vajon a kicsik segíteni fognak-e, ahogy ígérték? És miért nem jött még vissza Alec Ferguson? Lehet, hogy már nem is él? Felesége már az ágyban feküdt egy könyvet olvasgatva. Amint Escobar bejött az ajtón, letette a könyvet, és felnézett rá. - Mi van odakint, Eusebio? - Mi lenne? - dünnyögte Escobar. - Csend és nyugalom. Nem számítva a bőgőmajmokat. - Telihold van, szívem: Escobar a homlokára ütött. - Hát akkor ezért van! - Micsoda? - könyökölt fel Julia van der Haas. - Tele vagyok furcsa gondolattal. Hetek óta nem gondoltam rájuk, de most valahogy... sok minden az eszembe jutott. - Mi minden? - Eszembe jutottak a kristálykoponyák, a kicsik, Alec Ferguson és a jaguárok. A jaguárlány leginkább. Vajon hova tűnhettek? - Nem tudom, Eusebio - sóhajtotta az asszony. - De nem is bánom. Természetesen nem azt, hogy Alec és a lány eltűntek, ne érts félre, de azt egyáltalán nem bánom, hogy már nem akarnak beszélni velem. Te nem ismered azt az érzést. - Hát nem. - Egy kicsit mindig meghalok tőle. Amikor magamhoz térek, mintha nem egészen ugyanaz lennék. Mintha a lelkem egy kicsinyke darabja a kicsik lelkévé változna át. Nehéz ezt megmagyarázni. Szerencsére már nem háborgatnak. Lehet, hogy mindörökre véget ért a nagy kaland? Eusebio megvonta a vállát, átment a fürdőszobába, lezuhanyozott, majd bebújt az asszony mellé az ágyba. - Akármi is legyen a jövőben - mondta magához húzva a mezítelen Juliát - azért örökre hálás leszek nekik. Ha ők nincsenek, nem ismernélek téged. Egyszerű rabló lennék az őserdőben. Hacsak nem akasztottak volna már rég fel. Julia a férfi mellére bújt. - Talán jobb lett volna neked - mondta ravaszul. Escobar megütődve tolta el magától. - Mi lett volna jobb? Ha felakasztanak? Tudod te, egyáltalán, mit beszélsz? Az asszony felhúzta a lábát, és nagyujjával megbirizgálta Escobar hasát. - Persze hogy tudom. Ha felkötöttek volna, Euse-

bio, nem kellene folyton-folyvást teljesítened a kívánságaimat. Escobar még mindig értetlenül nézett rá. - Kívánságaidat? - dünnyögte. - Milyen kívánságod van neked, aminek a teljesítése nehezemre esne? Julia a füléhez hajolt, és belesuttogott valamit. Escobar felnevetett. - No, amíg csak ilyen kívánságaid vannak, nem fogunk összeveszni miattuk. A bőgőmajmok vad rikácsolásba kezdtek odakint. 5. Escobar arra ébredt, hogy fáj a keze. Azt hitte, elzsibbadt, és meg akart fordulni, hogy több hely jusson neki az ágyon, de hirtelen rádöbbent, hogy Julia szorítja. Aztán az asszony hangja is megütötte a fülét. - Igen. Itt vagyok. Beszéljetek. A másodperc tört része alatt kiszaladt az álom a szeméből. Mozdulatlanná dermedt, mint a régi, szép időkben, amikor arra ébredt, hogy valaki kotorászik a sátrában. Úgy kellett tennie, mintha aludna, hogy a másik, a kotorászó szenderülhessen később örök álomra. Óvatosan, lassan nyitotta ki a szemét. Julia mellette ült, nyitott szemmel. Escobar tisztában volt vele, hogy hiába van tágra nyitva a szeme, mégsem lát vele. Oda néz általa, ahova normális emberi tekintet el nem érhet. - Igen - mondta, és határozottan bólintott hozzá. Beszélek vele. Elmegyünk... odahívjuk valamennyit. Már úton vannak? Megértettem. Köszönöm, hogy figyelmeztettetek. Escobar nem tudta, mit tegyen. Hagynia kellene, hogy az asszony beszéljen velük, ugyanakkor szívét facsargatja a sajnálát. Tudja, hogy Juliának mennyire nehezére esik a távkommunikáció. Lehetséges, hogy súlyosan veszélyezteti vele az egészségét. Jó lenne, ha azok végre más hírközlőt, vagy médiumot találnának maguknak. - Odamegyünk - bólogatott Julia. - Feltétlenül odamegyünk. Ő is jön. A férjem, Escobar. Valamennyien ott leszünk. Nem maradunk Tikalban. Megértettem. Ami ezután következett, az sem tetszett Escobarnak. Julia befejezte ugyan a beszélgetést, de még nem ébredt fel. Ebben a furcsa, megváltozott tudatállapotban kiszállt mellőle az ágyból, és az ablak elé állt. A nyitott ablakon át árvízként áradtak be szobájukba a holdsugarak. Julia úgy fürdött bennük, mint delfin a hullámok között. Escobar felsóhajtott. Úristen! Életében nem látott még ilyen szépet. Mint egy istennő! Egy vad, pogány istennő! Legszívesebben elsírta volna magát a gyönyörűségtől. Julia haja kibomlott az éjszaka, a hátára hullott, és csaknem befedte az egész testét. Ahogy előrehajtotta a fejét, a kebleire is jutott belőle. Escobar legszívesebben odarohant volna hozzá, a karjába zárta volna; aztán, ha már felébresztette, visszafekteti az ágyra, megnyugtatja, majd fogja a puskáját, kimegy az erdőbe, és sorra lelövöldözi a kicsiket. És mindenkit, aki fájdalmat okoz a feleségének. Aztán azonnal rá is döbbent, hogy csak handabandázik, fenyegetődzik - a realitások figyelembevétele nélkül. Juliát nem tudja megváltoztatni, és a kicsiket sem. Julia úgy született, hogy bárkivel képes kommunikálni - bármilyen távolságból - anélkül, hogy kinyitná a szá-

ját. És a kicsik ki is használják ezt a képességét. Hiába könyörgött nekik három éven át majd minden éjszaka, amikor ébren hánykolódott az,ágyán, hogy hagyják már békén Juliát - nem hallgattak rá. Három év után ismét itt vannak! És Julia ismét beszélget velük. Egyelőre elhessegette magától haragos vagy éppen bosszúszomjas gondolatait, és megpróbálta ágyba tuszkolni a feleségét. Az asszony azonban nem akart elmozdulni az ablaktól. Szemei immár csukva voltak, mintha bántanák a holdsugarak. Száját szigorúan összezárta, keze az ablakpárkányon nyugodott. Escobar felkapta széke karfáján heverő könnyű pulóverét, és az asszony vállára borította. - Igen - mozdult meg Julia ajka. Escobar látta, hogy mennyire cserepes. - Igen. Értelek benneteket. Megteszem. Addig nem nyugszom, amíg ő is... Jól van. Összerázkódott, mintha undorodna valamitől, aztán elernyedt a teste. Escobar attól tartott, hogy összeesik. Elkapta hát, és az ágy felé terelte. - Gyere, kicsim, gyere. Lefekszel szépen, és alszol reggelig. Julia engedelmesen lefeküdt, átkarolta Escobar nyakát, és aludt reggelig. Escobar viszont le sem hunyta a szemét. Biztos volt benne, hogy vége a három évig tartó biztonságnak, nyugalomnak. A kicsik ismét akarnak tőlük valamit. És nekik találkozniuk kell velük. Csak azt nem értette, hogy hol a fenében lehet Alec Ferguson? 6. Julia korán ébredt. Más napokon is a bőgőmajmokkal együtt kelt, ezúttal azonban már közvetlenül a hajnali szürkület után felriadt. Escobar felé fordult, és megcsiklandozta az oldalát. - Ébren vagy... Eusebio? - Ühüm - dünnyögte Escobar. - Hoznál nekem egy pohár vizet, kérlek? Escobar kipattant az ágyból, átugrott a zuhanyozófülkébe, teletöltött egy poharat vízzel, és az asszonynak nyújtotta. Julia ivott néhány kortyot, majd undorodva eltolta magától. - Meleg, mint a majompisi. - Tudod, hogy nem szabad hideget innod. Főleg reggel nem. Bedurran tőle a torkod. - Tudom - bólintott az asszony. - Mégis szörnyű. Mikor ébredtél, Eusebio? - Korán - mondta Escobar. Az asszony kutatva nézett rá. - Fent voltál az éjszaka? Escobar úgy döntött, hogy nem hallgat el előle semmit. Hiszen úgysem lenne értelme. - Igen. Az asszony lehajtotta a fejét. - Beszéltem... velük, Eusebio. - Tudom. Az asszony ismét átkarolta a férfi nyakát, és sírni kezdett. - Óh, istenem, Eusebio, én olyan szörnyen érzem magam. Hányingerem van, gyenge vagyok... kiver a veríték... minden vagyok, csak gusztusos nő nem. - Hamar elmúlik, ne izgasd magad. Legszívesebben lelőném valamennyit. Nem tudnád valahogy idecsalni

őket? Julia hátrahanyatlott a párnájára. - Hiszen jót akarnak nekünk, Eusebio. Talán nem is sejtik, hogy mennyire szenvedek egy-egy ilyen beszélgetéstől. Mintha elszívnák az energiáimat. Milyen voltam az éjszaka? Nagyon szörnyű? - Egyáltalán nem - rázta meg hevesen a fejét Escobar. - Ha lehet ilyet mondani ebben az esetben... gyönyörű voltál! - Óh, drágám! Én annyira, de annyira szégyellem magam, hogy ennyi kellemetlenséget okozok neked. Már azt hittem, vége. Escobar mélyeket lélegzett, aztán csak megkérdezte: - Emlékszel... mit mondtak neked? Az asszony bólintott. - Mindenre emlékszem, Eusebio. Azt hiszem.. egyelőre vége a nyugalmunknak. - A fene vigye el, ettől tartottam én is! Mit üzentek azok a nyavalyások? - Beszélni akarnak velünk. - Dé hiszen beszéltetek! - Azt szeretnék, ha valamennyien összegyúlnénk. Akik tudunk róluk. - Itt? Tikalban? - Ezúttal másutt. - Konkrétan hol? Julia megsimogatta a homlokát. - Várj csak... mindenre emlékszem, mégis... mintha valahogy kiesett volna... Biztos, hogy még nem jártam ott. - Gondolkozz csak nyugodtan - nyugtatta Escobar. - Az sem baj, ha nem emlékszel rá. - Már hogyne lenne baj ! - kiáltott fel könnyes szemmel az asszony. - Ha nem jut eszembe, úgyis megtudják, és... újra megkeresnek. Várj csak egy kicsit... Istenem, segíts! Escobar ismét a puskáját akarta emlegetni; hogy lelövöldözi őket az utolsó szálig, de az asszony élesen felsikoltott. - Már emlékszem. Arenal! Az Arenalhoz kell mennünk! Escobar értetlenül nézett rá. - Hova? - Az Arenalhoz. Tudod, hol van? Escobar hitetlenkedve rázogatta a fejét. - Ilyen hely nincs Guatemalában. Csak egyetlen Arenalt ismerek. Egy vulkánt Costa Ricában. - Ez az! - suttogta Julia. - Ezt mondták. Tűzhányóról beszéltek. - Hm. Azt nem mondták, miért lett nekik egyszerre ennyire sürgős a dolog? Az asszony Escobar karjára tette a kezét. - Nagy bajban vagyunk, Eusebio. - Bajban? Úgy érted: te meg én? - Az egész emberiség, Eusebio. Az egész világ. Minden élőlény elpusztulhat, méghozzá hamarosan. Talán nagyon is hamar. - Biztos, hogy ezt mondták? - Emlékszem minden gondolatukra, amit sugalltak. Nagy veszélyben van a Földünk, Eusebio. Escobar szívét vasabroncs szorította át. Tisztában volt a kicsik hatalmával, és azzal is, hogy nem hazudnak. Az a pusztító erő, amely egyszer, valamikor, a mérhetetlen idő mérhetetlen mélységében elpusztította

az őseiket és azt a világot, ezt is elpusztíthatja. Utolsó találkozásukkor figyelmeztették őket, hogy nekik, a kicsiknek és az embereknek össze kell fogniuk, ha el akarják kerülni a végzetet. Ezért is ment Alec Ferguson és a jaguárlány közéjük. - Oda kell mennünk az Arenalhoz! - mondta az aszszony. - Értesítenünk kell mindenkit. Az Angollal kell kezdenünk, ő majd riadóztatja a többieket. - Ennyi? - kérdezte Escobar. Julia megrázta a fejét. - Sokkal többet mondtak, de nem mindent értettem. Akkor úgy éreztem, hogy mindent értek... talán az ő erejük sugallta ezt. Sajnos... most csak töredékképek futkosnak előttem, és nem akarnak összeállni az istennek sem. Igen... azt is mondták, hogy össze kell gyűlnie mind a tizenhárom koponyának. Hol van az a tizenhárom kristálykoponya, Eusebio? Escobar felvonta a vállát. - Honnan tudjam? Ami nálunk volt, magukkal vitték. Ki tudja, hány lehet náluk? Istenem, Julia! Escobar döbbenten látta, hogy az asszonynak ismét fennakadnak a szemei, és végigzuhan az ágyon. Teste görcsbe merevedik, mintha haldokolna. Úgy vetette rá magát, mintha mesterséges légzést akarna adni neki. - Jézusom, Julia! Térj magadhoz, szívem! - Az aszszony fölé hajolt, és kétségbeesetten masszírozni kezdte a szíve tájékát. - Térj magadhoz, kicsim! Istenem, meg ne halj nekem, Julia! Az asszony azonban nem akart meghalni. Kinyitotta a szemét, és lihegett, mintha -hosszú kilométereket futott volna hegynek felfelé. - Jaj, Eusebio... már azt hittem, ismét belém költöztek. - Hát nem...? - Ez csak... utóhatás. Máskor is előfordult már. Ilyenkor előtörnek azok az üzenetek, amelyek az agyamban maradtak. Már emlékszem... Igen, már emlékszem. - Mire? - nyögte Eusebio. - Az a főpap üzent... aki magához hívta Fergusont. - Mit üzent, szívem? - Azt, hogy... ők is bajban vannak. Ő is bajban van. - A pap? - Ő. A többiek, más papok, nem akarják betartani az egyezséget, amit velünk kötöttek. Azt mondják, az emberek más faj, semmi közük hozzá. Nem kell törődni velük. Ha elpusztulnak, hát elpusztulnak. Ők már nem félnek semmitől. Ha túlélik a pusztulást, ismét a Föld urai lesznek. Az emberek nem tudják megvédeni magukat. Ő azonban nem akarja ezt... Azt üzeni, hogy tisztában van vele: csak közösen győzhetik le a fenyegetést. A többiek azonban nem így gondolkodnak. El akarják venni tőlük a kristálykoponyákat, és amik úton vannak, azokat is meg akarják szerezni. - Úton vannak? A kristálykoponyák? - Azt mondta. - Hogyhogy úton vannak? - Jaj, istenem, Eusebio, nem tudom! Honnan tudnám? Ó ezt mondta. Eusebio letörölgette az arcáról a verítéket. Akárhogy is, de megöli őket. Nem várja meg a bekövetkező katasztrófát, még előtte megöli őket. Mire leszakadnak a csillagok az égről, és elpárolognak a tengerek, meg-

öli őket. Ha nem teszi meg, ők ölik meg Juliát. Nem engedheti, hogy az asszony agya és lelke az ő harcmezőjükké váljon. - Azt is mondta - folytatta szürke arccal az asszony hogy Ferguson fogoly, és... a többiek újra vadásznak. Fergusont és a jaguárlányt fel akarják áldozni. Ő is csak nehezen tudott elmenekülni előlük a társaival. Ők nem tudják megvédeni Fergusont. Ha meg akarjuk menteni, nekünk kell cselekednünk. Eusebio a tenyerébe temette a fejét. Istenem, Alec Ferguson! Neki is köszönheti, hogy régész és kutató lett belőle. Ha Ferguson akkor nem hisz neki, talán még mindig martalóc lenne a dzsungelben. De Ferguson megértette a problémáját, mellé állt, és segített neki. Ő sem hagyhatja cserben a fickót. Elvégre barátok lettek, vagy mi a fene! - Mit mondtak még? - Az Arenalhoz mennek. Oda kell nekünk is mennünk, Eusebio! Éscobar megsimogatta az asszony haját. - Akkor odamegyünk, Julia! Ahogy felcsaptak a hajnal első lángjai, a tücskök is csatlakoztak a bőgőmajmok énekéhez. 7. Tony Cartwright olyan volt, mint az igazi nyomozókutya: ha egyszer szagot kapott, nem lehetett leállítani. Ezért emelték ki annak idején a tengerészgyalogosok közül, ezért bízták meg a kutatószolgálatok biztonsági hivatalának vezetésével. Cartwright emellett természetesen megszállott tudós is volt, s amikor végül is elhagyta a hivatalt - legalábbis az adminisztrációját tudósként is szép eredményeket ért el. A vadászkutya ösztön azonban ekkor sem veszett ki belőle. Ezt a tulajdonságát alighanem Sir Everett értékelte csak igazán. Amikor idáig jutott a gondolataiban, Tony Cartwright többnyire szomorúan felsóhajtott. Azok voltak csak a szép idők, amikor az Angol még egyedül volt! Nem törődtek semmi egyébbel, csupán tudományos rejtélyek megfejtésével. Aztán megtörtént, ami általában meg szokott történni: az Angol megnősült, gyereke született, és most tessék! Ha a szemébe néz, Sofie-t látja benne. Mintha már csak fél szívvel végezné a munkáját. Hja, ennyit tesz a család, a fene vinné el! Ő azonban olyan maradt, mint a vadászeb. Most is rá vár a feladat, hogy kiszimatolja, mi történik az Arenalnál. Mert hogy valami történik ott, az holtbiztos! Tenyerébe hajtotta a fejét, és gondolkodott. Régtől fogva sejtette, hogy a kicsik egyszer elárulják őket. Az emberekben sem lehet megbízni, hát még egy másik fajban! Hiszen a kicsik nem emberek. Nem is állatok mások. Más faj. Másképpen gondolkodnak, mások az érzéseik. Holtbiztos, hogy kavarnak valamit. De mi az ördögöt? És hol van Alec Ferguson? Tony Cartwright nem lepődött volna meg, ha Alecet már nem találják életben. A kicsik feláldozták az isteneiknek. Szinte látta maga előtt Alec mellkasát, amint obszidiánkéssel felhasítja egy kicsi, és kitépi a bordái közül még verdeső szívét. Összerázkódott, és a számítógépéhez ült. Lássuk csak, ki is ez a Kati Lénárd? 8.

Nem volt nehéz megtalálnia. Tudta, hol kell keresnie; hiszen, ha valaki csak rövidebb ideig is dolgozott a biztonsági szolgálatoknál, annyi azért ráragadt, hogy ismeri azokat a helyeket, ahol tudakozódnia kell. Ő pedig még mindig a szolgálatok embere, akárhogy csűrjük-csavarjuk is a dolgot. Néhány pöttyintés a gépen, és máris megjelent előtte Kati Lénárd képe. Az oregoni egyetem hallgatója, 21 éves, magyar állampolgár. Geológia a szerelme, s az egyetemi papírok szerint egészen jó eredményekkel büszkélkedhet. Kati Lénárd tehát valós személy. Sóhajtott, és otthagyta a számítógépet. Felvette a telefont, feltárcsázta az oregoni egyetemet. Csak amikor már kicsöngött, gondolt rá, hogy ki kellett volna keresnie valahonnan egy magyar nevet. Hogy az ördögbe mutatkozzék be? Csak remélhette, hogy aki felveszi a telefont, nem tud magyarul. Szerencsére valóban nem tudott. Barátságos hölgy volt, hamisítatlan oregoni kiejtéssel. - Parancsol, uram? Cartwright úgy mutatkozott be, mint Kati Lénárd magyarországi rokona. Igyekezett furcsa zöngét adni a hangjának, mintha jól beszélne angolul, de azért mégsem egészen tökéletesen. Elmondta, hogy csak nemrég érkezett Magyarországról, és beszélni szeretne a lánynyal. A titkárnő hangja tele volt sajnálkozással. Sajnálta a távolból érkezett rokont, aki hiába tette meg a nagy utat. - Miss Lénárd ösztöndíjas gyakorlaton van, uram mondta együttérzőn. - Hát ez pech - sajnálkozott vissza Cartwright. Meg tudná mondani, kérem, mikor jön vissza? - Az az igazság, hogy már vissza kellett volna jönnie - mondta a titkárnő. - A többiek már hazatértek. Cartwright érezte, hogy hideg hullámok futnak át a hátgerincén. - Ez meg hogy lehet? A nő egyszerre bezárkózott. Mintha már így is túl sokat fecsegett volna. Meghosszabbította a kint tartózkodását, uram. Többet nem tudok. Sajnálom. Üzen neki valamit? - Hol keressem, ha mégis... meg szeretném látogatni? - Azt kérdezi, hogy hol végezte a gyakorlatát? Nem titok, uram, megtalálja valamelyik értesítőben. - Kérem, kisasszony, nem vagyok amerikai, nehezen ismerem ki magam önöknél. - Jól van - mondta a kisasszony. - Costa Rica. Arenal. - Az mi? - Costa Rica egy ország. - Azt tudom, de az Arenal mi? - Egy vulkán. Egy működő vulkán. Azt ajánlom, inkább jöjjön vissza évkezdéskor. Addigra Miss Lénárd biztosan itt lesz már. Tony Cartwright köszönte szépen a felvilágosítást, majd felhívott valakit az egyetem melletti kis település rendőrségén. Délutánra újabb információk jutottak a birtokába. Amikor elolvasta az e-mailen érkezett levelet, majdnem belefejelt a képernyőbe. Az ismerős zsarunak sikerült kinyomoznia, hogy a geológus és vulkanológus hallgatói csoport valóban visszatért az Arenaltól. Három személy kivételével. Kati Lénárdon kívül Costa Ricában maradt még Amb-

rosius Paddington vulkanológus professzor és Ruth Grabowsky egyetemi hallgató. Washingtonból viszont azt súgták neki, hogy Ruth Grabowsky eltűnt, és a Costa Rica-i zsaruk nem jutottak a nyomára. A tűzhányó éppen kitörni készül, az ottaniak nem engednek senkit a közelébe. Az informátor szerint jobb a helyi hatóságokra bízni az ügyet, mintsem beleavatkozni. Azok ott jobban ismerik a környéket, a helyi viszonyokat, blabla, blabla, blabla. Cartwright vigyorgott; többször is megköszönte az értékes felvilágosítást, megnyugtatta a vonal túlsó végén jó tanácsokat osztogatót, hogy minden úgy lesz, ahogy kívánja. Eközben felemelte a középső ujját, és azt a nemzetközi jelet mutatta vele, amely finoman szólva is általános egyet nem értést fejez ki. Tony Cartwright nem az a fickó volt; aki a helyi hatóságokra bízza a dolgait. Legfeljebb a temetéseket engedi át nekik. Miután megszabadult különben válóban hasznos informátorától, töprengett egy kicsit. Valami történik Costa Ricában, az kétségtelen. De mi az ördög? Hideg futott végig a hátán, ha arra gondolt, hogy Ruth Grabowsky eltűnése a kicsikkel lehet kapcsolatban. Alec Ferguson is eltűnt a jaguárlánnyal együtt, azóta semmi hírük a kicsikről. Mi van, ha a kicsik felrúgták az egyezséget, és ismét vadászni kezdenek? Lehet, hogy a Grabowsky lányt is ők kapták el? Megrázta a fejét, és kinézett az ablakon. Ő mindig is mondta az Angolnak, hogy a kicsik megbízhatatlanok. Más faj. Még az arcukat sem ismerjük. Annyit tudunk csupán róluk, hogy egy nagy kataklizma túlélői. Olyanok, mint a mamutcsontok, csak éppen élnek. Élő foszszffiák. Vajon milyen viszony lenne a tyrannoszauruszok és az ember között, ha kiderülne, hogy a hústornyok nem haltak ki, hanem a világ egy eldugott szegletében csak arra várnak, hogy visszanyerhessék a hatalmukat. Törte egy kicsit a fejét, aztán úgy döntött, hogy részletesen beszámol az Angolnak. Eddig együtt csináltak mindent, illő, hogy ezután is együtt maradjanak. Felkerekedett, és ismét átvonult Sir Everetthez. A fogaskerekek forogni kezdtek, és egymásba kapaszkodtak. 9. Az Angolt ezúttal is az ablaknál találta. Úgy nézett az alattuk húzódó, különben nem túlságosan érdekes tájra, mintha nem tudna betelni a nézésével. Pedig Tony tudta, hogy Sir Winston Everettet fikarcnyit sem izgatja az irodája ablakából látható panoráma. Hidegen hagyják a háztetők, a rájuk épített helikopter-leszállópályák, nem izgatja a sugárutak látványa, még a nagyon távolban kéklő hegyek és az ezüstszalagként csillogó folyó sem izgatja. Sir Everettet istenigazából csupán Sofie és a gyereke izgatja. Na és talán még a kicsik. Majd meglátjuk, mennyire. Az Angol elszakította a pillantását az ezüstszalagról, és intett Tonynak, hogy foglaljon helyet. - Mi a helyzet, Tony? Tony várta, hogy az Angol leüljön vele szemben, de nem ült le. Úgy nézett le rá, mintha nem is tudná, ki jött be hozzá. Annak ellenére sem, hogy kimondta a nevét. - Utánanéztem egy-két dolognak, uram. - Igazán? - kérdezte álmos hangon az Angol. -

És... mi lett az eredménye? Azt sem tudja, miről van szó - sóhajtotta magában Tony Cartwright. - Mi a fenét akarok én tőle? - Az Arenal vulkánnal kapcsolatban - mondta Tony. Az Angol csodálkozva nézett rá. - Az... Arenallal? És... mit tudott meg róla? - Hamarosan ki fog törni. Ha még ki nem tört. Az Angol megvakargatta a feje búbját. - Igazán? Hát ez roppant érdekes. Kérdezhetek valamit, Tony? - Hát persze, Sir. - Mi a fene közünk van nekünk ahhoz a vulkánhoz? Cartwright mélyet sóhajtott. Te jó isten! - gondolta magában. - Csak nem kezdődött meg nála is az a folyamat, amely végül a szenilitáshoz vezet? - A tizenhárom kristálykoponya, uram. Az Angol összerázkódott. Tony Cartwright elégedetten látta, hogy fény gyullad Sir Everett szemében, ami annak a biztos jele, hogy vette az adást. - Á, már tudom! - mondta felvillanyozódva. - Mi a helyzet, Tony? - Valóban dolgozott ott egy expedíció, uram. Jobban mondva, oregoni geológus- és vulkanológushallgatók végeztek ösztöndíjas gyakorlatot a hegyen. - Eszerint ők találták meg a köveket? - Ők, uram. - Végre valami - örvendezett az Angol. - Van komolyabb akadálya, hogy odamenjünk? - Talán csak a vulkán. Mint mondottam, éppen kitörni készül. -Lárifári! - legyintett az Angol. - Csak nem ijedünk meg egy nyomorult tűzhányótól? - Van mégegy másik probléma is, uram. - Éspedig? - A helyi rendőrség keresgél a környéken. Ugyanis... eltűnt egy egyetemi hallgató. Bizonyos Ruth Grabowsky. Az Angol összecsücsörítette a száját. Rossz szokása volt, ritkán csinálta - legfőképpen olyankor, ha heves felindulás fogta el. - Tony? - Tessék, uram. - Arra gondol, hogy a kicsik kapták el? - Őszinte legyek, uram? Arra. - Eszerint megszegték volna az egyezséget? - Másokkal is megesett már. Ők ráadásul nem is emberek. - Ez esetben... ott kószálnak valahol a környéken. De miért éppen Costa Ricában? Ott nem is voltak indián városok. - De ott a vulkán, uram. - És? - kérdezte az Angol. - Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy a kicsik és a vulkánok valahogy... összetartoznak. Az Angol megsimogatta a bajuszát. - Csak nem arra a hülyeségre gondol, hogy a kicsik valaha... a tűzhányókban laktak? Tűzállók vagy mi a fene? - Fogalmam sincs róla - mondta megvonva a vállát Tony Cartwright. - Felhívnám a figyelmét, uram, hogy soha nem láttunk még egyetlen kicsit sem elégni. Az Angol csak legyintett egyet.

Kivel beszélek? .Honnan tudsz te erről?! .Az eltűnt lány .Igen. . .képedt el az Angol. Cartwright telefonálás közben többször is ránézett.. Vagy. Amikor Paddington beleszólt a telefonba. hanem átadta a kagylót az Angolnak. segíteni szeretnék. Te jóságos isten! Nagy bajban . Tony. Ambrie. Cirka tizenöt percébe került megteremteni az összeköttetést Paddingtonnal.Ismeri. Az Angol visszatért az ablakhoz.. biztos volt benne. ..kérdezte az Angol kihangosítva a telefont. . . .Miben lehetek a szolgálatodra. Paddington.. Hogy találtál rám? . Tony Cartwright rátelepedett Sir Everett telefonjára.. vagyok. 10. hogy Paddington professzor hangjában valami más is rejtezik. hogy megváltozott valami az Angol körül. Bizonyos nehézségeim támadtak. hogy Paddington emiatt borult ki. Kati Lénárdhoz.Azt nem uram.Hát. Ebben az esetben Kati Ruth barátnője. öregfiú? . . itt vagyok. . hogy Sofie és a gyerek képe vágtató agár sebességével távolodik tőle. nem is tudom. uram? . hogy a régi tűzben ég.folytatta Cartwright.Ha jól tudom.Itt Paddington . Tony nagyjából biztos volt benne. Sok mindent tudok rólad.Winston Everett vagyok. hogy Paddingtont gyengéd szálak fűzték az eltűnthöz. Winston! De örülök. de:. Bizonyára van műholdas készüléke: .Az eltűnt Miss Grabowskyra gondolsz? .Ruth Grabowsky .Ambrie? . Costa Ricában vagy.. .Kati Lénárd és az expedíció vezetője. A hang olyan gyorsan telt meg örömmel. . Egészen pontosan azt. Később majd megmagyarázok mindent. Megvan! Ambrosius Paddington! . és kissé hajlott gerince is kiegyenesedett.Nem akarom húzni az időt. Hogy elfoglalhassák a helyüket a kicsik. és kibámult rajta.Nyugodj meg. . mint a vízesés alá állított hordó vízzel.Valaki megadta a telefonodat. Cartwright nem válaszolt. Bár hátulról nem láthatta a szemét.Istenem. és a Lénárd lány annyira el van keseredve barátnője eltűnése miatt. Egy vulkanológus professzor. Némi kárörömmel gondolt rá.Hát az rám is férne.. Winston Cartwright éles füle megérzett valamit.Várjon csak. Ambrie. azonnal megtudom. hogy hallom a hangod. .mondta egy fáradtnak tűnő hang.Hogy hívják? .. nem csupán a tanítványa miatt érzett aggodalom.Hárman maradtak Costa Ricában az expedíciósok közül . amit az Angol talán soha nem érzett volna meg. uram. Lelógó vállai mintha feljebb vándoroltak volna. Az a megmagyarázhatatlan érzése támadt. Meddig maradsz ott? .Hát csak próbálkozzon.Hogy a fenébe ne ismerném? Tudja a telefonszámát? .Ambrie? . .

hökkent meg Paddington. és te is.Személyesen elmondom.. De ő nem hisz benne. menjetek be inkább a városba! . 11. ... olyan nehezek. mi ez az egész? . Lénárd is ott van még? .Jézusom. miről beszélsz te egyáltalán? Errefelé már nincsenek olyan indiánok.Arra gondoltam. követelem. hogy Paddington és az eltűnt között több is lehet a szokásos tanár-diák viszonynál. de annyira. Winston. Ambrie. . hogy. De érdekes ez egyáltalán? Az Angol hangja megnyugtató volt.Winston. .. A vulkáni tevékenységről már nem is beszélve. Ha éjszaka dobszót hallotok.Ki az a többes szám? .gondolta Cartwright. Ha dobszót hallasz. Ambrie. ! Óh. Ruth nem szökött volna meg egy olyan pasassal. aki idejönne követ szállítani. Az Angol kifehéredett kézzel szorongatta a telefont.. de nem olyanok.Nem őmiatta borult ki Paddington.. amit mondok. . izé...Hogyne lenne! Ő segít nekem. amilyenekre te gondolsz.. .. akik dobolnának. szerencsétlen vagyok.Figyelj rám.. Sir Winston letette a kagylót.Kati izé. amiket felfedeztetek? -Honnan tudsz te róluk?! . Az Angol Cartwrightra nézett. nem hallottál éjszakánként dobszót? . Lénárdra is. Lent.Dobszót? Mi a fenét akar ez jelenteni.Winston. Winston? Csak bőgőmajmokat hallottam. Ambrie. Ambrie? Ambrosius Paddington némi habozás után elárulta. Segíteni szeretnénk neked. . Nem ő . amit már mindenki tud.Nem értem. és. nem magyaráznád meg a dolgot? Paddingtonban kezdett feltámadni a kétség.Nem vettél valamit észre.. . ..Mindent a maga idejében.Dehogynem. . . mit értesz ezalatt. képtelenek vagyunk a nyomára bukkanni.Végül is. vigyázz magadra és Kati. Néhány nap múlva ott vagyok nálad. a vulkán körül? .Többen is hallgatunk.. hagyj ott csapot-papot és be a városba! . . Ha nem akarod. Winston.. Nincs az a marha. kérlek. . hogy.Persze hogy megvannak! El sem lehetne vinni őket.Hogy tűnt el a lány. őt magát kivéve? . . Addig.. Csak nem történt valami szörnyűség.Nem tudom.Furcsa jelenségek sem történtek arrafelé? .Az Angol megsimogatta a bajuszát. én annyira. hogy a másik lány is eltűnjön.. . Már két hete. a falvakban néha valóban összejönnek és táncolnak. mint egy kórházi kedvesnővéré. .Nem baj. Most már az Angol is megértette. azt teszed. Inkább az eltűnt lány miatt.A kövek.Persze hogy tudok. és a vulkánt.. Még megvannak? .. Néhány nap múlva ott vagyunk nálad...Tudsz beszélni róla? . hogy állítólag megszökött.. . Ki akar törni..Majd ezt is megmagyarázom. és elmondok mindent részletesen is. Ruth eltűnt..

Fellázadtak néhányan ellene. Valaha. . Ismét vadászni akarnak.Alighogy letette. az apokalipszis. és akkor nyugodtan élhetnek a saját szokásaik szerint. .Ott van még. Vagy sokan.Kapcsolja be. mit üzent a főpap? .Beszéljen.mondta.De nem a legnagyobb.A főpap közölte Juliával. Az Angol biccentett.Hogy van Julia? . hogy eldöntsék. . ez elég nagy baj. Kicsit remegett a keze. hogy Sir Everett majd leejtette tőle a kagylót.Sir Winston? Escobar vagyok. .Eljött a pillanat . Az Angol a pipája után tapogatódzott. . hogy van a felesége. .Konkrétabban? . hol van az a hely? Escobar ekkor olyat mondott. . mintha nyársra húzták volna.. kérem. . . mit jelent a beszélgetés.Ezt. Megpróbálják megúszni a katasztrófát. De állítólag már nagyon közel van az időpontja. hogy Tony Cartwright úgy megmerevedik a székén. mert. hogy hamarosan bekövetkezik. 12. nagyon-nagyon régen is ezt tették.Tűrhetően.Costa Ricában. . Azt hiszem. Nem kérdezte meg Sir Everettől. Ezért a kicsik készülnek rá. már fel is kapta. . amíg meg nem találtuk őket. . Ezt egyelőre nem tudom. Csak éppen nélkülünk.Micsoda? .Tudja.. . ahogy a szájába szorította.Eusebio? Örülök. mi lesz az. Az Angol pontosan tudta.. Talán csupán években mérhető. hogy Sir Winston rémülten ragadta a markába.Á kicsikről is ezt hittük. . amit a maják megjövendöltek. hogy van. . ha megmagyarázná. és ismét kihangosította a készüléket. és hogy megpróbálják elhárítani a közeledő katasztrófát. Escobar nem sokat teketóriázott.. ..Baj van náluk. És. uram? . . ..Hm.Fogalmam sincs róla. hogy egy bizonyos Eusebio Escobar van a vonalban.A tizenhárom kristálykoponya csak legenda! . A telefon olyan váratlanul kezdett el csörögni.. A főpap beszélgetett vele. Azt mondják. ők maradnak a világ urai. hogy életben maradhassanak általuk. Szükségük van a tizenhárom kristálykoponyára.Megtalálták Juliát. Rövidesen összegyűlnek valahol a kis paprikajancsik. készülődik valami.. Az Angol látta. és a saját törvényeik szerint élni. A következő másodpercben megszólalt Eusebio kissé rekedtes hangja. A világ vége. ez a probléma is azért robbant ki. ki az erősebb közöttük. .Hát. Nem tudom. Talán így maradtak meg néhányan közülük. ha az ember kipusztul. Sir. Eusebio. A titkárnője szólt be rajta. egyáltalán semmit sem kérdezett. Nem akarják többé betartani az egyezséget. hogy hallom a hangját.Egyszerűen szólva.Micsoda? . Egy Arenal nevű vulkán környékén.

.Jézusom! . Milyen város is van a közelében? . Az övék lenne. mi lesz tovább.Csak egy megoldás létezik. uram: Julia nem tudja beszédre kényszeríteni őket. .Várjon még. és utazzanak az Arenalhoz. Eusebio? ... . aztán nem tudom.Nem jelentkezett ismét? . . Te jóságos isten! Az Angol hangja rekedt volt.Történt valami. Eusebio. Csak ő lenne képes rá. uram.A főpap azt közölte Juliával.. .Sajnos. hogy odakerüljenek. valamennyien. Ha a kiesik rosszabbik részének sikerülne beférkőznie Julia agyába. . és akár gyilkológépet is csinálhatnának belőle.Nem tudom.. . Akkor hát. -Jól van. .Akkor nincs miről beszélnünk. uram. Alig egy-két kilométernyire a hegy lábától. uram.. és holdtöltekor feláldozzák őket.. Azt üzenték. mit csináljon. hogy mind legyünk ott.Találkozunk Costa Ricában.Jézusom! Pontosan tudta.Nem! . .Honnan beszél. hogy meddig képes megvédeni Julia agyát. hogy ki ne essen az izgalomtól. Mind a tizenhárom. Talán még ő maga sem tudja. . hogy megtalálja Alecet. Eusebio. Öt napunk maradt még holdtöltéig.Santa Cruz.. Ismeri a hatalmukat.Hát ha másban nem is. Cartwright a szája elé kapta a kezét. Talán segíthetnénk neki. Ők pedig hallgatnak.Julia nem tudná.Ismerem .. hogy Alec Fergusont és a jaguárlányt elkapták.Nem. Valahogy elintézték.morogta Cartwright. hatalmukba keríthetnék az asszonyt. hogy mi ez az egész. Attól félek. hogy a tizenhárom kristálykoponya rövidesen az Arenalhoz érkezik. Hagyják ott Tikalt. Elvégre a testvére.Ez biztos? . mint a karambolos autóduda. ..A koponyák odakerülnek. Eusebio? Escobar hallgatott.. vagyis a főpap üzente.Itt vagyok. .A főpap mit mondott? . uram! A baj nem jár egyedül. A főpap nem tudta..Nem.Fél. . uram..Mit tegyünk. talán még segíthet rajta. de ebben az egyben hinni lehet nekik. Sir Winston mogorván nézett maga elé. . és közben talán arra is rájövünic. és. És a jaguárlányon is. . Addig is üd- . ha megkaparintják. .. más is? Az Angol megfogta a pipáját. A főpap arra kér.. és kivette a szájából.Még Tikalból. Escobar rémülten felkiáltott. És Julia nagyon fél. hogy a másikak is megtalálják.Sajnálom. uram. Ha megtalálja.. . és az ő parancsaikat teljesítené. Alec? .Menjenek oda. Mi fenyeget bennünket? . mit takarnak Eusebio Escobar látszólag szenvtelen szavai. aztán azt mondta: .. .Semmit. .morogta Sir Winston. Eusebio.. .Hol van. uram.

mint a majomember. Zsebébe csúsztatta a telefonját. . Végignézett az egyetem kanárisárga épületén. Da és a fák. . a virágok. Do.mondta a telefonnak. ami nem tetszett neki. Kicsit kellett csak igazítania a fókuszon. hogy mennyivel jobb lenne az őserdőben. hogy jó darabig ismét nem látja? Megvonta a vállát. Felcsengett a zsebében a telefonja. Do? . Sóhajtott. anyámmal van valami? . . hogy az maradjon. és megnyomott rajta egy gombot. Még a dzsungelben szokott hozzá a szeme. de csodálatos is volt. Arra gondolt.Valami mindig történik . nem jaguár. és ugyanúgy látott a félhomályban. Ugyanúgy. Tony. . Tudod. És különben is. nem állat. Hát te? . mint Tarzan. Vajon jól tette-e. . -Bármennyire is szerette volna az anyja. hogy olyan élesen lássa maga előtt.Délre vége a vizsgának. Elvégre ő ember. . Nemigen ad hírt magáról. Istenem. A középtermetű.Mikor is vizsgázol? Fél óra múlva? Összefuthatnánk valahol.. mint a ragyogó napfényben. mintha napfényben ücsörögne. Do.Da? .Várlak. 14. és feltápászkodott. Tarzan csak a képzelet műve. elővette. Lehet. csak éppen nem tudta..Az. hiszen annyira szeretnélek látni. Egy-két pillanat kellett csupán. ő viszont maga a valóság. Legalábbis remélem. hogy kivédje a fény és az árnyék szapora változásait. hogy igen. Ott valódi Tarzannak érezheti magát. Amennyire persze fél órával egy fontos vizsgája előtt lehet az ember. Ma..Mit szólnál az olasz pizzériához? .. kicsoda. és elindult vizsgázni.Ott leszek.Az anyád él és virul. .Tony? . . hogy azt a világot elcserélte erre? Az eszével tudta..Te vagy az. hogy milyen. ha nem is tud úgy közlekedni a liánokon. .. . amelyen bárányfelhők vonultak át.Tony? Te jó isten! Hogy vagy? . A déli óra ellenére nem tolongott tömeg a pizzériában. Do. Escobar letette a telefont.Persze.Én is jól.Tessék.Eckstein . A lelke azonban ott maradt az erdőben. A kijelzőn ismeretlen telefonszám sötétedett. De tényleg. Do? A hang. A fiatalember azonnal felfedezte az egyik félhomályos sarokban ücsörgő Cartwrightot.. amikor ő. csak nem történt valami? . . Az eget nézte.vözlöm Van der Haas professzor asszonyt. . Ő viszont jobban mászik.Fél óra múlva vizsgázol? A fiatalember megérzett valamit Tony Cartwright hangján. karcsú fiatalember a laboratóriumok előtt a fűben ücsörgött egy fa alatt..Megjárja. ismerősnek tűnt. Tony.Tony Cartwright beszél. a bokrok.húzódott vissza Cartwright. az ágakon nézni a felhőket a majmok között. 13.

Micsoda?! A fiatalember felugrott az asztaltól.Istenem. és kettéharapta.Miről beszéljek? A fiatalember Cartwright karjára tette a kezét. . hogy annak a lábai fülsértő sivítás közepette csúsztak végig a kőpadlón.Pedig én nem is ugrándoztam annak idején jaguárbőr gatyában! A fiatalember átölelte Cartwrightot.Mióta nem adott életjelt magáról? Tony behúzta a nyakát. Megnyomná a gyomrom. Do. . . pedig nem volt az a sajnálkozós fajta. . Végül a tányérjába nyúlt.Mire? .Tudod.. Közben úgy lökte hátra a székét..Szükségünk lenne rád. Öt percig.Beszélj. hogy történhetett? Tony mélyet sóhajtott. . . Kérlek.Épp így voltam vele én is annak idején. akárcsak Escobar.Mi van vele? . aki tulajdonképpen a sógora. és felé nyújtotta a kezét. Do. . Tony.A húgom. . Te is a családomhoz tartozol. Nem akarom mentegetni magam. de megváltoztál. hogy szeretlek. .Gyerünk. . A kedves Alec. hogy nem lesz verekedés a dologból.Hogy sikerült a vizsgád? A fiatalember legyintett egyet. . hogy intézzem az iskoláztatásodat. Tóny? A másik a tányérját nézte. Tony! .Eszünk valamit? . de nem válaszolt. Amikor aztán a csinos pincérlány magukra hagyta őket. Rád sem ismerek! .Én vagyok a hibás. Tony? Persze a testvéri szereteten kívül? A felszolgálólány megállt mellettük.Cirká három éve. és várakozón nézett rájuk. Tony! . Akkor csak salátát kérünk. Do. .Vizsgák után soha. Mintha még mindig nem tudta volna eldönteni. Julia vagy a többiek. Tony! Mi az ábra? Cartwright elgondolkodó képpel nézett a fiúra.De hát miért. hogy mit is mondjon neki. hogy Cartwright őszintén megsajnálta. egyedül én. csak könnyed dolgokról fecsegtek. Do. . hogy vizsgáztam. istenem. felállt.. amikor már el is felejtettem..Óh.Nézd. hogy senki sem tudja. kipiszkált a salátából egy retket.Mit akar ez jelenteni. Csak este. . a fiatalember Tonyra nézett. . amíg a salátájukra vártak. és valami innivalót hozzá. annak idején engem bíztak meg. Mi szél hozott hozzám.. A fiatalember visszasüllyedt a székére. Do.Ahogy Tony Cartwright észrevette a hozzá siető fiatalembert. Tony? Olyan panaszosan csengett a hangja. . .. . . de nem volt könnyű feladat.Vele.Hát éppen ez az. vele van? ..Meg kellene keresned Alec Fergusont.Én sem rád. . A fiú szeme megrebbent. A szomszéd asztalnál ülők megnyugodva vették tudomásul.kérdezte Cartwright.. . Kis vadember . A fiatalember előtt megjelent a levegőben Ferguson képe.Nem volt nagy ügy.

.. -Azóta nem találkoztam vele. Cartwright megrázta a fejét. Cartwright elmosolyodott. Vajon miért nem jött oda hozzá? .. Amikor másodjára jelentkezett.voltál . Tony! . Tony? Tony Cartwright arcán meghökkenés hullámzott át. Da és Ferguson bevonultak a kicsikkel az erdőbe. még élnek: De.jaguár volt? Miért nem engedted őt sem hozzám.Ez lehetetlen! Hiszen azt mondta. ki tudja . ha csak a hátát érik.Hogyhogy nem engedtem? Dehogynem engedtem. és jól vizsgázol.Do. Azt ígérték.. A dzsungelben még jaguár korában alakult ki benne az a képesség.tette hozzá gyorsan. .Ha valami történt volna vele. ... De ez nem jelent semmit .És az anyám. legfeljebb jó géneket.Hogy nézett ki? A fiú hangjából kiérzett az aggodalom.. .. senki nem gondolná. . Én úgy döntöttem . Még akkor is. csak Fergusonról. . . hogy. .Minden bizonnyal. Eszerint Ma volt az. .A testvérem nem volt feltétlenül szükséges? . amit mások tizenkét év alatt tanulnak meg.Róla nem szólt a híradás..Da is? .. Azokkal együtt.. hogy megtudjanak mindent róluk. nem kell aggódnod.Magányos jaguár ő. hogy időről időre hírt adnak magukról.A lényegre.Egyszer sem? .igazi jaguár. komoly bajban vannak. Nem tették.méghozzá egy személyben .Akkor most. hogy az elmúlt évek során többször is az az érzése támadt.De nem tették. Néhányszor biztos volt benne. hogy megérzi mások figyelő tekintetét.Ez mit jelent? . csinos asszony az anyád.Pedig. nem jött el hozzám! A fiatalember a salátájára meredt. . Azóta.. Csak annyit engedek belőle hozzád. mint te. . amennyi feltétlenül szükséges.lehet.Bizonyos forrásokból tudjuk. és arra gondolt. Cartwright lehalkította a hangját. hogy figyeli valaki. . percekig áradozott rólad.. Do.hogy mi lenne erre a legjobb módszer... Ha kirittyenti magát.. természetesen értesítelek róla.Nem. Az elmúlt évek alatt. .hogy elszigetellek a múltadtól. Tony. Ráadásul te még a családodból sem hoztál magaddal semmit. eljön hozzád. Hogy a fenébe lehet ez? .. De nem történt semmi. hogy. . hogy figyeli valaki. Döntenem kellett . Do.. Most pedig egyetemre jársz. hogy otthagytam a dzsungelt. hogy nem helyesen. Tony? Cartwright szomorú képet a vágott. . talán ha háromszorjárt az Angolnál. hogy két év alatt tömessek a fejedbe mindent. és előrehajolt. hogy. .Hiszen azt mondom..Egyetlenegyszer sem. Az Angol arra utasított. Háromszor is meglátogatott. Do! Miről beszélsz egyáltalán? A fiatalember megcsóválta a fejét. . Még beszélni sem tudtál rendesen. akik kevésbé hátrányos környezetből származnak.

Tony? Tony Cartwright nem válaszolt azonnal a kérdésére. férfiasodsz. . . és nem simogatott meg. .Senki nem tudja. hogy minden rábeszélés nélkül magadtól is a kulturális antropológiát és a régészetet választottad.Mit kellene tennem.Meg kellene találnod Alecet és a testvéredet. . amelyet . hogy elhozd onnan őket. madarat lehetett volna fogatni vele. amikor megtudta. Mint rendesen. Tony? Mi lenne a feladatom? Tony Cartwright hallgatott egy sort.. hogy szépen növekszel.Egy éve is elmúlt.Holdtöltekor. amely csak a tizenhárom kristálykoponya segítségével győzhető le. -Mikor járt utoljára az. abban az elhagyott városban. Nem tudjuk. A fiú előrehajolt. ..Mit kellene tennem. A tanulmányi eredményeidre is. Tony? Tony Cartwright mélyet sóhajtott. hogy az anyja ugyanúgy eltűnt. az áldozat? Cartwright eltolta maga elől a tányérját. Egyedül te lehetsz képes rá. A fiatalember ekkor megkérdezte újra. aztán bekapta a kettéharapott retek másik felét. Csak messziről figyelt.Mikor. . . s amire akkor nem kapott választ. mint a gyémánt. az volt a szíve vágya. Beszélt a fenyegető kataklizmáról.panaszkodott a fiú fájdalommal teli hangon. Beszélt az Arenalról. Kemény. ha. Talán nem akarta megzavarni a gondolataidat. ha meglátod.Ezt sem tudjuk.Furcsa asszony az anyád.. .Hogy kerülnek a kristálykoponyák az Arenalhoz? . Ha egyáltalán így is legyőzhető. A főpap csak annyit üzent. .. történne meg.a főpap sajnálatos módon elfelejtette közölni Julia van der Haasszal a koordinátáikat . Do. Miért. .. Közelednek a tűzhányóhoz. Amire úgy egyébként pontosan tudta a választ. a megtalált koponyákról. mint Da és mint Alec Ferguson. Talán csak szimbólumok: a kristálykoponyák szimbólumai. Azt mondta. amit már egyszer megkérdezett. Azt hitte. . és beszélt Julia van der Haasról.Nem keresett fel. . Ez pedig annyit jelenthet. Do. Helyette elmondott mindent a fiatalembernek. hogy régésznek tanulj. Honnan tudta volna mindezt. hogy közelednek. . hogy a kőkoponyák mit jelentenek. akit ismét megszólítottak a kicsik. amit csak tudott. Do. de nem merte még említeni sem előtted: rád akarta bízni a döntést.Mivel semmi komoly információval nem rendelkezünk . mielőtt még a kicsik feláldozzák őket az isteneiknek.Ezt sem tudjuk.csak találgatni tudunk. Tony . visszavágyódsz a dzsungelbe.. Öt nap múlva telik meg a hold.És a kövek? A tizenhat monolit? A kőlapok az ábrákkal? . Meg kellene mentened őket. Do..Mi az a kataklizma? .Egyáltalán hova kell mennem? Tony szomorúan felsóhajtott. Vagy majdnem mindent. Valószínűleg ott lesznek valahol Tikal környezetében. Angolnál? . Több mint egy éve nem érezte magán a figyelő tekintetet. Ezt pedig semmiképpen nem akarta. és hogy nagyon büszke rád. Do.Nem jött oda hozzám..Avval dicsekedett. Azt mondta.. A fiú megijedt.

Talán tiszteltek ezért. .kérdezte Cartwright. Tony! Mindent tudok. A fiú hangja ingerülten csattant. . . mit kell tennem. . . Tony. hogy jó néhány évvel ezelőtt. .Akkor sem lehet. .éppen az anyád mutatott meg nekünk.Ez mit jelent? .Ezt bízd csak rám. .Ott valahol.Tikal! .Tudod. . Haharcolok. Ott az ösztöneimre kell hallgatnom. te pedig sehogy.Rendben van. Do tisztában volt vele. csak azokat nem látja az óriási lomboktól.. de most nem udvariaskodhatunk. Enyém a felelősség. hogy mire gondoltam. . Sokat felejtettem azóta. Nem is akartak bántani bennünket.Ugrottál már ejtőernyővel.Dehogy ugrottam. Tony! . mintha a kerítés tetejéről egy zöldségeskertet nézegetett volna. Én akkor is elindulok. Csupán abban segíts. Ha igaz.hallotta a pilóta hangját a hangszóróból. Úgy előrehajolt a nyitott ajtónál. . hogy mihamarabb Tikalba juthassak. semmiféle kommandó ki nem hozhatja őket onnan. amit mondasz. Do. akkor jaguárként harcolok. Do Cartwright karjára tette a kezét. . .húzta össze a szemét a fiú.Elmondom a tervem. Tony Cartwright kíváncsian nézett rá.Mért ne lehetne szó róla? . Nem szeretnék értékes órákat elvesztegetni az utazással..Ez. Nem szívesen. de elfogadom a feltételedet. Tony. .Igazán? . Csak egy jaguár. Majd én bent az erdőben kitalálom. Olyan tempót kell diktálnom. Ha velem jönnél.Akkor rövidesen ugrani fogsz. Hátráltatnál a mozgásomban. ..Felesleges. Tony.hökkent meg Cartwright. Tony. Akkoriban megtanultam a trükkjeiket. Máskor is így csináltam. . Do. A tengernyi zöldet csak ritkán szakította meg egy-egy szélesebb folyó ezüstcsíkja. Hol ugrottam volna? Cartwright elvigyorodott.Már késő. és amelyet. nemet mondok? . amit még én is csak nehezen viselek el. sürget az idő. bajba kerülhetnél. A fiatalember hevesen megrázta a fejét. . Do is bólintott.. Az erdő olyan volt felülről. Tony. Tony. aztán bólintott.Ezt is vártam tőled.Én is veled megyek. hogy Cartwright már ag- . Tony. .. Cartwright hallgatott egy sort. És ez Da és Alec életébe kerülhetne..Szó sem lehet róla.És ha. De lesz.. Ne kapd fel a vizet. Csakhogy én nem kommandós voltam.. Különben nem leszel egyedül.Tudom. hanem jaguár.Még nincs. . De még az sem biztos.Hogy tudnám megmenteni őket? Van valami terved? Cartwright megrázta a fejét. Az ott lent Tikal! Do még sosem látta felülről a hajdani várost. 15. . hogy számtalan patak is megbúvik odalent. . Ha a kicsik kapták el őket.jól ismerek.Ez az utolsó szavad? . Do? .

jaguár! Nyomás lefelé! ..és lábtörést. a szivárvány minden színében ragyogott. de a fákról.Ha megtaláltad őket. hogy kis földecskét hasítson ki magának a fák birodalmából. Csak egyetlen plusz kört kellett volna tennie a helikopternek. nehogy kiessen. hogy a fiú orrlyukai kitágulnak. Ha mégis egy fára esnél. hogy eltakarja a lezuhanó trópusi szürkület. mint a tűzijáték.A jaguár temploma! . nem is olyan régen.Az ott a harcosok temploma. mit kell tennie. .Most! . Anyja tanította neki ezt. . . Azonnal megmutatom a rétet.figyelmeztette őket a pilóta. vagy a tisztásokról igen. . hagyatkozz Fergusonra. mégiscsak behunyta a szemét. . miért is félt volna.. De nehogy szó szerint vedd! Itt az idő. amint megérezte a dzsungel illatát. Enyhe rántást érzett maga felett.. Hiszen így akárki észreveheti. Hogy az ördögbe is van ez. furcsa gondolatok kezdtek feltolulni benne. Igaz. Körülnézett. de engedve a szokás hatalmának. Ekkor már Do is látta a mezőt.mutatott le. és lógva maradsz. Kiszúrhatnának bennünket. Cartwright elégedetten nyugtázta.Most! . hogy lássa a kupolát.kiáltotta Tony Cartwright. Do. hogy miért szürkület előtt. ami tulajdonképpen nem is mező volt. . Mert még kétezer méter magasan is szagolni lehetett a dzsungel aromáját. és sikerült a tervünk.Kéz. Lehet. . amikor ezzel még annak a figyelmét is felhívja magára. Mire rájött volna a legcélszerűbb mozdulatokra. Add neki a telefont.Tudom. amikor először ugrott át egy pokolian mély szakadékon. ahogy mutattam. Most már csak baj nélkül kell földet érnie. két szikla között. mintha lángra akarnák gyújtani a színes szövetet.Lejjebb nem mehetünk . és gyorsan megszabadult az ernyőjétől. Az első bizonytalan mozdulatok után egyre inkább kezdte érezni. Tony. Ahogy átadta magát a lebegés csodás érzésének. A szélre azért vigyázz. És mindenütt fák. Úgy dolgozz a zsinórokkal.szólt hátra a pilóta.? Egyszerűen nem értette. Úgy futkostak rajta a napsugarak. a lenyugvó nap ragyogó fényében kellett ugrania. Azonkívül mi a fenéért ilyen szivárványszínű ernyőt használ Tony. amely azonnal az éjszakába vezet. Addig viszont leért volna a földre. de mivel nem volt tapasztalt ejtőernyős. ez is megdolgoztatta. Do behunyta a szemét és ugrott. hanem égés nyoma. hogy a kicsik oltárán végezték holdtölte éjszakáján? Cartwright a vállára vert. talán néhány indián merészkedett be az erdőbe. Nem félt. az erdőben a fák lombjától nem látni az eget. Ő meg úgy ragyog. . Do nem konyított az ejtőernyőzéshez. talán villámcsapás gyújtotta fel a bozótot. színes ernyő volt.magyarázta a fiúnak. Ezzel az ernyővel egy gombostű fejére is leereszkedhetnél.. Kinyílt hát az ernyője. mégis gyanúsnak talált valamit. már le is huppant a tisztásra.gódni kezdett. Aztán nem lett semmi a tervükből.Közeledünk . majd megbeszéljük a teendőket. . Valamikor. aki lehajtott fejjel sétálgat a falombok alatt? A lombok felé közeledve valóban megszorongatta egy kis légáramlat. Lehetnek erősebb légáramlatok a fák felett. Felnézett a feje fölé. Szép. Nem veszélyesen erős.

Még így. hogy ez legyen az első dolga. és akkor tessék! . 16. ez foszforeszkál! Ezt bekenték valamivel! Milyen francos ernyőt adtál nekem. Csak éppen a másik oldaláról. istenem! Ha úgy ismerné az erdőt. ha így látnák. Ekkor már egy magas fa ágai között ücsörgött. Tony ugyan megpróbálta rábeszélni. A trópusi éjszaka fekete takaróként zuhant a dzsungelre. Itt ugyancsak nyitva kell tartania annak. vajon mit szólnának az évfolyamtársai. Az álomerdőkben mindent látott még akkor is. Ez a küldetés is jól kezdődik! Ki tudja. Egyedül a kését. hogy itt hagyta az erdőt. olyan védtelen. de ő határozottan visszautasította. hogy csapdába csalták. Ezzel helyettesíti a jaguár karmát. hány milliomod százalék a valószínűsége. hanem valaki teljesen véletlenül még az ejtőernyőjére is rábukkan. vagy mégis? Nem azzal az ernyővel ugrottam. Ő jaguár. Tony? Az nem lehet. azóta csak álmaiban járt benne. Ő nem jaguár volt. Levetkőznie nem kellett. Amíg nem szabadul meg az ernyőtől. és arra gondolt. Első dolga volt. mint a hátára fordított teknősbéka. majd a váratlanul gyors megtorpanás. hiszen alig volt rajta valami. amely arra szolgált volna. ha behunyva tartotta a szemét. a jaguárnak pedig nincs lőfegyvere. és el kell ásnia az ernyőt. hogy fegyvere sincs. azt jelezték. Ezt a világító micsodát bármikor észrevehetik. Te jó isten. hogy fegyverezze fel magát. hogy bekenje vele az arcát. amit nekem szántak? Ha nem Tony Cartwright küldte volna az erdőbe Alec után. Azt gondolhatnák. hogy a homályos árnyék . Főleg. hogy meg tudja állapítani. amelyen addig ücsörgött. hogy hozzászoktassa a szemét az éjszakához. A jövevény szerencsére nem sokat törődött a szivárványszínű kupaccal. Szegény Tony. Összehúzta a szemét. hogy elcserélték. hogy ezen a ritkán lakott területen valaki észrevegye a leereszkedését. Ezek a diszkrét reccsenések mégis puskalövéseknek hallatszottak az éjszakában. és túl sötét az éjszaka ahhoz. a hold nélküli sötétségben is csillogtak a fények rajta. ha leért a földre. Do látta. aki élve akar maradni. hogy a valaki beleütközött az ejtőernyőjébe. azt hihette volna. Éppen mászott volna lefelé. Do ahhoz az ághoz lapult. Tíz percig várakozott az éjszakát figyelve. amit az Angoltól kapott. amikor meglátta a fekete árnyat. hogy a Pókember jött hozzájuk látogatóba. csupán ember. ki jár alatta. Három éve múlt. A halk reccsenések. túl nagy volt a távolság. Az ejtőernyő ott feküdt néhány méternyire alatta. majd kimeresztette. Le kell mennie a földre. Hiába próbálkozott azonban. A valódi erdő azonban másmilyen.Cartwright a lelkére kötötte. Igazi Rambo-kés volt. Ekkor már sötét volt. azt hozta magával. Akárki is volt.százalék ide vagy oda: nemhogy észreveszik. mint ő ! Pedig Tony Cartwright is ismerte. Még a kormot is viszszautasította. Aligalig reccsent meg egy-egy száraz ág a talpa alatt. fűrészes pengével. Do dühösen elhúzta a száját. Tony tiltakozása ellenére kezeslábast sem hozott magával. igyekezett halkan közlekedni.

. Furcsa. Most már tudja. sem sokat változtatna a dolgon. Ha a kicsik észrevenriék. hogy azért fürödtek ruhástól.. aztán bevált az erdőbe. lebuktak a víz alá. Néhány olyan alkalommal is megleste őket. és figyelte a kis fickókat. Az volt a legcsábítóbb közöttük. hogy az anyja szigorúan megtiltotta neki. El is határozta nyomban. Láthatóan igen jól érezték magukat.Ma és Da . Gyakran negyvenen-ötvenen is felvonultak éjszakai fürdőzésükhöz. mint az ismeretlen tette. Megvoltak a maguk kedvenc fürdőhelyei. meghalnának. hogy miért van rajtuk még akkor is. mint ő. Furcsa alakzatokat öltöttek. ez legyen az Angol dolga. Ha indián lett volna. hogy megtalálja a foglyokat. Lehetetlen észrevétlenül a kicsik közelébe férkőzni. ha viszont rábukkannak egy ejtőernyőre. ahol az Erdőbe Süllyedt Város várta. mégsem vetették le a ruhájukat. cicomás ruhát viseltek. ahogy fürödni jöttek. Mindenképpen össze kell mérnie az erejét velük. annak ellenére is. mintha fuldokolnának. hogy vajon hogy nézhetnek ki? Vajon milyen lehet az arcuk? Hiszen az erdő valamennyi lényének ismerte a képét. Mert elvégre ki is lehet a fickó? Lehet indián. azt is hihette volna. hogy hagyja a pasast a fenébe. és megpróbálná biztonságos helyre cipelni.kivéve a kicsiket. hol kell keresnie a kicsiket. Az ő dolga az. bár nem mutat különösebb érdeklődést iránta. telis-tele szőve maja és másféle indián motívumokkal. Főleg az izgatta. árva nyikkanás nélkül . aztán egyszerre csak villámként ütött belé a felismerés: a kicsik nem tudnak az álarcuk nélkül élni! Fogalma sem volt róla miért. és menjen tovább a maga útján. amikor alszanak. De nem úgy mint ők . Tanakodtak egy kicsit a víz partján . hogy Cartwright utasítása ellenére sem törődik az ernyő elrejtésével. Testükre szabott. Mintha mindig álarcot viseltek volna. Mindegy. amikor nem lett volna szabad.az ernyő fölé hajol. illetve az nem lehet. hogy tudja. Ahhoz pedig sokkal fontosabb előkészületek szükségesek. Ha valaki messziről leste volna őket. Főleg. megbökdösi. már ott sürgölődne a szivárványszínű szövet mellett. hogy bármit is viseljenek. majd feldobták magukat a felszínre. Most már ugyan az Angol is ismeri. Abba az irányba. sosem látott mozdulatokkal. Az egyik ilyen alkalom. és kiszabadítani a foglyaikat.még a tudósok és a kincskeresők sem. mint egy ejtőernyő dugdosása. Meg fogja találni őket. Amelyet csak ők ismertek. Nem értette. ezeket Do lassan felderítette magának. Sóhajtott. Do gondolatban végigszaladt néhány lehetőségen. Úgyis hiú ábránd. amikor fürödtek. Az indiánok kisebb zajjal járnak. és útnak indult. ebben nem kételkedett. Napokig kucorgott a rejtekhelyén. a jaguárok . de holtbiztos volt benne: ha elvesztenék az álarcukat. Belecsobbantak a vízbe és úsztak benne. Nemegyszer megfordult már a közelükben.aztán valamennyien bevetették magukat a vízbe. nehogy valaki elhalássza előle. hogy nem kerülik ki. hanem úgy. biztos. A folyók mellékágainak zárt öbleiben strandoltak. és nem mennek el közömbösen mellette. mert soha nem szabad levet- .természetesen egyetlen. hogy süketnéma indián gyerekek lubickolnak a folyóban. amire Cartwright gondol. a szemébe is nézett már . amint ott nyüzsögtek a város környékén. Eltűnődve rázta meg a fejét. A kicsik arcát lehetetlen volt megpillantani. Mert a kicsik is fürödtek.ruhátlanul.

hogy odaadja az erőseknek eleség gyanánt. Meglepődve tapasztalta. De hát hogyan is változott volna. és elindult a liánok és bokrok között. evett néhány kekszet. hogy a veszélyes növényeket kerülgette. számtalan halálos fenyegetést rejtő világban próbálják lepergetni az életüket. Nem is kell ahhoz mérges kígyó. Az ügyesség és találékonyság előtt azonban meghajtja a fejét.vonalkód nélkül is tökéletes a nyilvántartása. tövises bokor is rejthet annyi veszélyt. és mégis ugyanaz maratit. Tüskés bokor meg ezernyi akad a környéken. hogy ne figyelne valaki. mintha hazaérkezett volna. aki előtte ment. mint a golyóálló mellény a viselőjét a golyóktól. Do úgy üdvözölte az ismerős fákat és virágokat. akaratlanul is elérzékenyült. Bár tudta. amikor rátalált az első ösvényre. Hajnalodott. hogy Ma rákiabált. akik jól kiismerik magukat benne. és a fiatalsága egy részét is! Mintha csak tegnap történt volna. és nagy baj szakad a nyakába. Még azokat sem. Az erdő senkinek sem a barátja. hódolni régi szokásaiknak. Hajnal előtt találta meg az első odút. és az erdőnek sem volt barátja Do. hogy szörnyű halállal pusztuljon. Nem viseltetik szimpátiával senki iránt . holnap téged ad oda valakinek. Például úgy. Akár a majmok találják meg. amiért meg akarta ölni azt az embert. fárasztó távollét után végre kinyitja kertje kapuját. másféle lehetett. aki hosszú. Az erdő csak van. Igazából akkor nyugodott csak meg. 17. amikor az itatóhelyek már sok-sok évvel az ő születése előtt is ugyanott voltak. nem veszik kárba. aki megölte a másikat. a ruha úgy védi őket az ellenséges éghajlattól. és jószerével ma sem tudja.változott. és senkinek sem az ellensége. Dónak nem volt barátja az erdő. élt. Indulhat hát a nagy kaland! Lemászott a fáról. Amint megpillantotta a bejáratát. mozgott. négy nap múlva pedig halott vagy.niük azokat. szaporodott .ma te kapod tőle az élelmet. Az a világ. majd ivott hozzá egy kis gyümölcslevet: A maradékot elrejtette a fán. Az erdő a leghatalmasabb számítógép . honnan keveredtek ide. Hiszen itt töltötte a gyerekkorát. mint a dzsungel világa. akár ő visszafelé. Kiválogatja a gyengéket és megöli őket. és szemügyre veszi a távolléte alatt bekövetkezett változásokat. Az erdő mindenkit számon tart. ebben az idegen. másnapra elgennyesedik a helye. Mint a gazda. Soha nem fordul elő. ahonnan ideszabadultak. amikor ismerős helyre érkezett. És az ösvények is ugyanúgy kanyargóztak hozzájuk. hogyan kell haladnia. Az ártatlannak látszó. mégis rengeteg időt vesztegetett azzal. Vajon valóban egy ember előtti földi kultúra véletlen túlélői lennének? Mielőtt a hosszú útra indult volna. létezik és szelektál. mint a mérges kígyók. hogy egyetlen rossz mozdulat. mint hatalmas élőlény lélegzett. hogy nem sokat változott. A dzsungel nem kedveli a betolakodókat. Tisztában volt vele. A kicsik ellenséges környezetben élnek. De egyáltalán nem irigyelte őket. Akkor még nem tudta. Mert az erdőnek ezer feje van és százezer szeme. mint születésekor vagy most. Azt. Neki is puska volt a . Ha beléd fúródik egy tüskéje. Az erdő.

Az az okos jaguár. de ez most nem érdekelte. Persze hogy megtette volna neki! Ma azonban morgott. Nem szabad hagyniuk. hogy miről beszél Ma. Csak akkor. De csak akkor! És az ilyen alkalmakat is el kell kerülniük. amikor valaki lefogta a kezét. Feje alá tette a mellényét és a rövidnadrágját. A batyu erdei kenőcsöt és sebport tartalmazott. aki a másik háta mögött kullogott. Nem kellett sok idő hozzá. Az elöl haladó megtántorodott. amikor felébredt. hogy hozza el neki a halott puskáját vagy a kalapját. hogy megöli a puskás embert. bárki élő jaguárfejnek hihette volna. ha rettenetesen odavolt valamitől. és már majdnem sikerült a nyakába vetni a kötelét. amelyet nehéz napokra tett félre magának. 18. lehajolt hozzá. aki okosan öl. amint Ma megöl valakit. Kénytelenek voltak megígérni neki . egyszerűen nem létezett. Megtapasztalja milyen ölni. hiszen Ma is ezt teszi. mint a másik. Az az okos jaguár. még az is előfordult. egész álló napon morgott rá. ő is olyan ügyetlenül botladozott az ösvényen. üvöltött és haragudott. Még most is hallja a lövés hangját. Do akkor úgy döntött. majd a fejére tette a kényelmes. de csak borotválkozószerekre és szappanra bukkant. hiszen amikor kiugrott a helikopterből sem viselt magán sok cuccot. hogy rossz emberek. Az odú aljában. majd elaludt. vagy jaguárkarmokkal kivarrt kesztyűjével tépte fel a torkát. Jéggé fagyott a szíve Ma haragos tekintetétől. Igaza is volt. szarvasbőrbe csomagolva ott rejtezett az a jaguárbőr. és üvöltött. Ami benne volt. Azt jobban megértette volna. Ma hazaparancsolta. Do nem egészen értette. ha Ma arra utasítja. hogy senki sem védett. és hátba lőtte a társát. És ügyesen. Ma azt mondta. aki ölt. A többit magával vitte a gyilkos. neki is nagy kalapja volt. Sőt. hogy emberi szavakat kevert a morgásába. hogy neki is hozzanak az áldozat húsából. Később megnézte őket. Hátára kanyarította. Sem az.Da és ő hogy soha nem ölnek embert. hogy valaki is megpróbálja megölni őket. A jaguároknak nem tiltja meg az anyjuk. az erdő törvénye pedig úgy szól. Aztán lecsillapodott és elment. ha az életüket veszélyezteti. Talán soha nem látta még ennyire dühösnek Mát. hogy megölje a puskás embert. Ő is megölt valakit.néhány feleslegesnek ítélt dolog kivételével. felemelt karjával a levegőbe markolt. Nemegyszer látta. Do gyorsan átöltözött. hogy öljenek. Csak a mellette feketedő kicsiny batyucskát vette magához. megparancsolja nekik. Ahogy kinyi- . mert egyszer csak az. jaguárfejet formázó sapkát. Egy kis szárított hús is volt a csomagban.vállán. Csak akkor tette. ami nagy szó volt nála. sem az. és elvette a táskáját. Ha megfelelő módon igazgatta el. Álló napon át kísérte az erdőben menetelő embert. Vagy kötelet vetett a nyakába a fákról és fellógatta vele. Még beszélgettek is egymással. mind átrakta a saját táskájába . akit leírt nekik. Most azonban még ezekre sem volt szüksége. aztán bezuhant a bokrok közé. levette a válláról a puskáját. Késő délután volt. aki még nem. hiszen olyan okos jaguár. A másik nevetett. aki elkerüli a veszélyt.

Izgatott rikácsolás. hogy valami felébresztette.. Minél ismerősebb volt körülötte a táj. Hosszú ideig kereste a csörtetőt. A kicsik azonban nem voltak ott. hogy versenyt futott az idővel. Így azonban. Késő este volt már. Apró verejtékcseppeket törölt le a homlokáról. Ha ők zavarták fel. nem volt játszadozni való kedve. hogy ember az. Hiszen számtalan lakója számára most kezdődött a vadászat ideje. és mindent rendben talált. Óvatosan a kése után nyúlt. ha nem Alec Ferguson és a testvére életéről lett volna szó.. aki követi. ahhoz kétség sem férhet. A korongok liánból font tarisznyában pihentek. hogy holdtöltére a városba érjen. Nem sok idő múltával meggyőződött róla. de nem jutott a nyomára. bőgőmajmok ordítása. A fák lombja jótékonyan eltakarta előle. mintha nem akarta volna percről percre az idő múlására emlékeztetni. hogy sokan nem alszanak benne ezen az éjszakán. . A szép szó alatt néhány kiosztott pofont értett: De nem majmok okozták a zajt. s némi halovány fény szűrődött be a fák közé. Talán élvezte volna a fogócskát. ezért továbbment. mint az autópályákat abban a másik világban. vijjogás jelezte. annál gyorsabban haladt. ahol a foglyokat sejtette. hogy távollétében majmok költöztek be az odúba. a kicsiktől lopott korongjait rejtette. Két nappal előtte sikerült is odaérnie. Do villámgyorsan kidugta a fejét az odúból. nem talált rá. amikor ismét meghallotta a csörtetést. Három évvel azelőtt még jaguárkarom kesztyűje után nyúlt volna. Vajon hova a fenébe tűnhetett? Nem volt vesztegetni való ideje. hogy immár előnyben részesítse a kést a karmokkal szemben. Igaz. egyelőre nem is sokat látott volna belőle. Nem csodálkozott volna. Fel sem mert pillantani a holdra. az Erdőbe Süllyedt Város felé fordult. rádöbbent. S amint a jelek mutatták. ahova kincseit. hogy az ösvények hálózata csak az erdőlakónak létezik. ami semmivel sem volt kevésbé zajos a nappalinál. Valaki vagy valami az ösvényen taposott. amikor megtalálta a másik odút. hogy mennyire telt már ki. ha majmok néznek be felháborodottan az üregébe. hogy megpillanthassa az ösvényről letérő mögött összecsapódó bokrokat. Azzal is tisztában volt persze. Megkönnyebbülten felsóhajtott. nem is szándékoztak viszszatérni oda soha többé. de annyit azért csiszolt rajta az emberi környezet.Akármilyen óvatosan is kereste. és fintorogva megpróbálják elűzni.totta a szemét. Kíméletlen iramban futott éjszakán és nappalon át. a fa alatt. Az őserdő megszokott éjszakai életét élte. A mellette heverő száraz majomürülék azt mutatta. Vajon ki az ördög lehet? Merthogy a nyomában lopódzik valaki. Éppen idejében ahhoz. hogy a valaki egyszerűen felszívódott. Olyan jól ismerte a körülötte húzódó ösvények hálózatát. Éppen a vállára akasztotta a tarisznyát. Az idetévedt idegen áthatolhatatlan őserdőt lát csupán maga előtt. Csak ösztönei sejtették vele. Szerencsére feljött a hold az égre. Miután mindent megszemlélt. megpróbálja szép szóval elkergetni őket.

ezek az ostoba férgek játszadoznak benne. amelyre hajdan az áldozat kitépett szívét helyezték. Felszedték a sátorfájukat. hogy mást már ne is említsen. Azóta üresen simul a kőtányér a kezében. nem is egyet. Az építmény tetejéről Csakmol nézett le rá szomorú szemekkel. jaguárnak vélik. ezer évig is járkálhatna benne. ahol a kicsik felverték új tanyájukat. Ráadásul a holdtölte itt van a nyakán. hogy megbontja a falat és betör a járataikba. ha addigra sem bukkan rájuk. Do úgy gondolta. Kétségbeesetten futkosott a romok között. amiért ismét magára hagyták. Gyanakodva futott végig a városon. Kezében szorongatva a kicsik korongját romtól romig osont. majd a dzsungelbe vesztek. Inkább bosszúszomjas és diadalittas: a kegyetlen jövőt vetítette előre. Szemrehányás. Do csak abban bízott. Egyedül és kizárólag a kicsik érdekelték. hogy mi történik. az erdő fái közé. amit más már elképzelni sem tudott: az apokalipszist. mégsem találná meg őket. . Itt van az a hely. és hol van Da? Hol van Alec Ferguson? Tenyerébe hajtotta a fejét. és búcsú nélkül távoztak. és gondolkodott. milyen irányban távozhattak a kicsik a városból. hogy ha néhány kicsi itt is él valahol. azt az idő múlása tette semmivé. Hosszú órákat vesztegetett nyomolvasással. Megszülték kőből. a Föld pusztulását. Ő már látott pusztulást. És ismét látni fog. és egyáltalán nem volt biztos benne. A máskor gondosan ápolt fürdőhely a teljes elhanyagoltság állapotát mutatta. Csak aztán elmentek. ott van elrejtve a főpap sírja. ott az aranyak. Mosolya azonban nem volt barátságos. csupán a majmok. Megpróbálta megállapítani. Ismét kihalt és néptelen az Erdőbe Süllyedt Város. A folyópartot benőtte a fű és a bokrok. Azóta nincs számára áldozat. ahonnan a kicsik fürdőzését figyelte. hiszen ő tanítottá meg az indiánokat a jövő ismeretére. mígnem fáradtan leroskadt egy piramis árnyékába. hogy kifizetődnének-e az erőfeszítései. A kicsik más isteneket imádtak. amikor a fürdőjük mellett lopakodott el. A kicsik sem áldoztak neki.19. A piramisok fenyegetően néztek le rá. Valahova ismeretlen messzeségbe nézett. Természetesen megtehette volna. Ismerté a maja jövendöléseket. áldozatot mutattak be neki. ha megpillantják. Merre induljon tovább? Hiszen az erdő végtelen. És velük együtt az emberek is. akik készítették. nem is mer rágondolni. A szökevények minden nyomot eltüntettek maguk mögött. Ő már látta. Az istent félig fekvő helyzetben ábrázolta a szobrász. Do éjszaka lopakodott be az Erdőbe Süllyedt Város romjai közé. bár vele sem bántak rosszul. hogy legalább egy éve nem járt már itt senki. Do természetesen nem foglalkozott Csakmollal. amit véletlenül meghagytak volna. Ezek a nyomorult majmok el fognak pusztulni valamennyien. Mintha szemrehányás tükröződött volna kőből faragott tekintetében. s nem átallnak a fejére mászni. Mint annak idején az indiánok. A kicsik lakóhelyeinek elfalazott bejáratai is végleges távozásukról árulkodtak. És Csakmol mégiscsak mosolygott. talán oda. de kutatása csúfos kudarccal zárult. csakhogy ez hosszú időt vett volna igénybe. De nem volt kicsi a környéken. Hol vannak. Akkor rémült meg először.

vagy levegő után kapkod. Do nem habozott elfogadni az ajándékot. évmilliókról mesélnek. és napokra elvonult az erdő mélyére. Így üdvözli a hazatért. keze önálló életre kelt. Keze villámsebesen meglendült. amikor Mával és Dával majomvadászatra indult? Vagy amikor azt a hatalmas szarvast ejtették el? Amíg az emlékeivel bíbelődött. ahogy a háló felröppent a levegőbe. és példaképül állította Da elé. Abban a pillanatban ugyanis. Ma sokszor meg is dicsérte érte. Az ezüstcsúcsú piramisokat. Igaz. csupán a langyos szél mesélt róluk. hogy megölte . aztán anélkül. meg is perdült. Do mégis meghallotta szinte már-már hisztérikus morgását. holdfénynél. Mintha szerettek volna belekerülni a hálójába. Do ezúttal nem volt fogékony a természet szépségei iránt. Ott ugráltak előtte alig néhány méternyire. hogy vereséget szenvedett . A hold felkúszott az égre. jelezve.Do nem ismerte őket . hogy másfél napja nem evett. a háló megperdül. kicsi. izgő-mozgó bajuszkájuk. Hogy is volt az. Annak idején bezzeg sosem tévesztette el a célt. Mintha arra biztatták volna. Ekkor pillantotta meg a két nyulat. Úgy látszik azonban. Lassan kezdte belátni. Szinte nem is érzékelte az idő múlását. soha többé semmi másra nem pazarolta volna a festékét. Amelyeknek ők maguk természetesen nem voltak a tanúi. Hiszen ezerszer elmagyarázta neki. Do akkor arra gondolt. amint rémülten eliramodik. de azért talán még nem felejtette el egészen a használatát. de hát ki tudna a nyulak gondolkodásán eligazodni? A fülesek rácsodálkoztak. Mi a csodát is látna két nyúl egy kőszobron? Do gyomra halkan megkordult. Félénken megnézték maguknak. Nem tudta miért. és irányíthatatlanná válik. hogy az utóbbi éveken inkább csak konzervet foghatott volna vele. Bekúszott a táskájába. hanem másféle rágcsálók . és napokig szóba sem áll vele. így nem is láthatta a hálóban vergődő nyulat és a másikat. Ha zihál. és kihúzta belőle a dobóhálót. Hosszú füleik voltak. A nyulak ismét visszaugrándoztak hozzá. Régi-régi emlékek ébredtek a szívében: az elfelejtett vadászatok emlékei. ezüstös fénybé burkolva a piramisokat. Ha Ma látta volna. hogy talán az erdő akar ajándékkal kedveskedni neki. hogy a hálódobást gyakorolj a. vissza kell fojtania a lélegzetét. hogy amikor elhajítja a hálót. Utána! Utána. Talán nem is nyulak voltak. te szerencsétlen! Do engedelmeskedett a morgásnak. amíg ráköszöntött az éjszaka. Csak a várost festette volna. és türelmesen várakoztak. Az állatok valószínűleg szobornak hitték. de nem láttak rajta gyanúsat.mozgásuk mindenesetre a nyúlra emlékeztette. az erdő méltatlanra pazarolta a jóindulatát. Elkapta a nyulat. hogy elhozta magával. hogy egyszerre mind a két nyulat elkapja. Ma szerencsére nem volt itt. Testvérét és Alec Fergusont megölik a kicsik. tékozló fiút. hogy kapja el már őket. fehér. kiemelte a hálóból. de meg sem moccant.küldetése csúfos kudarccal járt. tömzsi farkuk. bizonyára felüvöltött volna dühében. Még szerencse.Addig töprengett. amint semmibe tűnt évezredekről. Do rájuk pillantott. egy jaguár szobrának. Ha egy fantáziadús festő láthatta volna az Erdőbe Süllyedt Várost éjjel. Da szeme ilyenkor tüzet szórt.

Úgy meglepődött. Ebben a másodpercben pillantott meg nem messze a fülestől egy kis kopasz foltot a fűben. Az állatok azonban csendben lapultak a tarisznyájában. S mivel a fák lombja öszszeért. Ahogy végigöntötte fényét a fákon. És akkor szomorú. Kétség sem férhetett hozzá. Jól van. mint Tarzan . Így a háló pontosan a nyúlra hullott. Akkor döbbent meg igazán.volna. mint akik nagyon jól érzik magukat a biztonságos sötétben.az ágakon viszont nagy biztonsággal mozgott. hogy lassan fel kellett bukkannia előtte. berakta a másik mellé a tarisznyájába. ő mégis az ismeretlent vette űzőbe. Do érezte. A szövetdarab mintha fellángolt volna. Ösztöneinek engedelmeskedett. Egy jókora bakancs talplenyomatával. Ha nem feledkezett volna meg róluk. és már futott is. úgy járhatott rajtuk. Ettől annyira meglepődött. élete végéig hallgathatja majd Ma szemrehányó korholását. vajon ki vezette akkor ott a kezét? A dzsungel? Anyja. bizonyára el is engedte volna őket. Futott a nyúl után. hogy a valóságban ez nem is lehetséges . amikor észrevette a szivárványszínű foltot a földön. mit tegyen. nem valami nagy nyomkövetők. Tehát valaki mégiscsak követi. hogy egészen friss. hogy pontosan az állatra hulljon. egyetlen. Ma? Vagy valaki egy másik világból? Az Erdőbe Süllyedt Városban azonban nem gondolt ilyesmire. alig pár perce járhatott erre. Ha nem fut a nyúl után. Észrevette az ernyőjét és követi. Szerencsére menet közben még sikerült korrigálnia a hibát. a másik után. hogy még egy zöldfülű is könnyedén követhette volna. hiszen annyira friss volt. aki a nyomában járt. Hát még ő. csak hadd kövesse! Egyszeriben megfeledkezett az éhségéről és a nyulakról is. Csak később. amikor elkapta a másik nyulat is. talán soha nem bukkan rá arra a valakire. Do nem tudta. hónapok múlva ért rá eltöprengeni rajta. hogy a háló ismét megperdült. Éppen akkor. Színes útjelzőként ragyogott a fényben. . hogy hideg futkos a hátán. Dát és Alec Fergusont kellett volna keresnie. Dónak nem esett nehezére követni az ismeretlen nyomát. a vergődő állatot. mint már annyiszor az őserdőben. közepén a lábnyommal. mint az országúton. aztán a lábnyomot vette szemügyre. úgy döntött. Do elkapta. Mi a fene ez? Az ejtőernyője darabkája? A hold kibukkant egy felhő mögül. Ők inkább a szag után mennek.immár vigyázva. és esze ágában sem volt elmenekülni előle. Aki itt hagyta. őszintén szólva. hogy megfogja: Mert ha nem. kósza sugara az ernyőfecnire esett. A nyúl egy fa alatt legelészett. Amikor már annyira megközelítette a lopakodót. 20. Nem tudott ugyan a liánokon lendülni. mondhatni tragikus fordulatot vettek volna az események. Mintha csak rá várt volna. az erdő fia. Bár a jaguárok. hogy bele kellett kapaszkodnia egy vastagabb ágba. hogy felmászik egy fára. Do azonban megpillantotta az erdőben kóborló lába nyomát.nagy volt a gyanúja. bedugta a tarisznyájába. Do meglendítette a hálót .

Vajon ki elől? Do kezébe vette a dobóhálót. Nyújtotta a kezét. elszáradt ág le ne hulljon a fákról. és levágott róla néhány ágat. Do azonnal észrevette. . Do majd leesett a fáról rémületében. hol hajítsa a fejére. csupán szürke csíkok hullottak le az ágak között a bokrokra. amelyen a terepszín ruhás férfi halad. hogy maradjon a helyén. ráhajítja a hálót. hogy ráhajítsa a hálót. és azt mérlegelte. ráugrik. s amíg áldozata a szabadságáért küzd. és ne közeledjék hozzá. Ha ráérősebben mozoghatott volna. Aztán majdnem felkiáltott meglepetésében. Tony Cartwright volt az ösvényen haladó férfi. talán óvatosabban ölelhette volna az ágakat. amit megtettek. És immár nem őt követte: ment előre a maga útján. hanem meg is lengette a feje felett. Végigfeküdt rajta.a fickó láthatóan takarékoskodott az erejével. és egy olyan ágat találnia. 22. ha egy különösen tüskés vagy ragadós bokor állta az útját. A szivárványszínű szövet ráhullott egy bokor ágára. Most már valóban sok minden potyogott odafentről . Olyan óvatosan mozgott odafent.amennyiben az a néhány kilométer. A férfi tempósan haladt bozótvágó késével a kezében.szerencséjére egy inajomcsapat is felbukkant a lombok között. Nem ment könynyen. mert olyannyira lehajtotta a fejét. mintha szándékosan rejtegette volna. A nap ezekben a percekben lángolt fel az égen. Reggel volt. és a torkára helyezi a késpengét. A hatalmas fák árnyékában még nem sok látszott belőle. Ilyenkor odacsapott. Ekkor az ismeretlen felemelte az arcát mintha csak meg akarná mutatni a leselkedőnek.Márpedig az ösztönei még sohasem csalták meg. A többit majd meglátjuk. Végül csak megtalálta a megfelelő ágat. ahogy még soha életében. Az ágnak természetesen kereszteznie kell azt az alig-ösvényt. Ha már ott van felette. meghúzza a zsinór végét. A férfi mindenesetre ott gyalogolt alatta. Ott azonban. ez is nagy teljesítmény. 21. messzinek számít. Ahhoz kissé lejjebb kellene ereszkednie. Csakhogy követnie kellett a viszonylag tempósan haladó fickót. de csak akkor sújtott le vele. ahol pár méter is embertelen kínok áron győzhető csak le. fakéreg darab. sőt meg is kellett előznie. És nemcsak hogy tartotta. amely minden kétséget kizáróan az ejtőernyő darabkája volt. Így sem tudta azonban elkerülni. pedig a majmok már egészen közel jártak hozzá. ahol csak ritkán kellett használnia a bozótvágóját. és hálóval a kezében várta a férfit. és ott is maradt mozdulatlanul. hogy tapasztalt erdőjáróval van dolga . amikor végre megpillantotta az ismeretlent. A férfi színes szövetdarabot tartott a kezében. Megkettőzte a sebességét. Igyekezett olyan utat választani. amelyen végig tud feküdni. Mintha arra figyelmeztette volna vele. A férfi még erre sem emelte fel a fejét. Ekkor már messzire jártak az Erdőbe Süllyedt Várostól . Do megpróbált a férfi arcába nézni. hogy néhány levél.

Aztán azt tette. mintha most látna ilyet életében először.rá. hogy Tony feléje nézett.. . ha nem látta volna már elégszer a korongok halálos libegését. aztán az arcához csapódott. hogy vele jöjjön. hogy a korong széle borotvaéles . Tony úgy tett. Hiszen a gép a szürkületben tett még egy kört a feje felett. hogy a kegyetlen kőfegyver esetleg megöli a barátját. de Do biztos volt benne. hogy már felnőtt: már nem egyszerűen csak egy morgolódó jaguárkölyök az őserdőben. Úgy tett. Így hát kénytelen végignézni. Tony előre kitervelte a dolgot. és ő mégis vele jött. rémülten látta. Természetesen ejtőernyővel. mit tegyen. már meg is adta rá a választ. és bevetette magát a bokrok közé. amit hasonló esetben tennie kellett. Azt hiszi Tony. és egyáltalán. Lehajolt. Megbillent egy kicsit a levegőben. Mi az ördög ez az egész? Mit keres Tony az erdőben. és fogalma sem volt róla.bár valószínűleg hiába. A korongnak azonban nem azt parancsolták. hogy ölje meg. hanem. Nem engedte meg neki. Tudta. Amikor felemelte a fejét. Immár alig néhány méternyire lebegett előtte a levegőben.Csak feküdt az ágon. A korong ügyes mozdulatokkal eltáncolt a faág elől. Ebben a másodpercben pillantotta meg a korongot. hogy kihúzza a nyulak alól a lopott korongok egyikét. hogy a korong ismét ott lebeg előtte. majd oldalra ugrott. maradj távol a korongtól! Az ismeretlenből előbukkant korong eközben megközelítette Tonyt. és ismét felnézett rá.. Félreérthetetlen figyelmeztetés és tiltás volt a tekintetében: ne avatkozz az eseményekbe. Pedig Tony megpróbált meglépni előle. Úgy termett Tony előtt. és megtorpant. Do azonnal a segítségére sietett volna . Halk kiáltást hallatott. Kecsesen mozgott.ilyen volt az ő lopott korongjainak a pereme is . hogy megmérkőzhessen a koronggal.s egyetlen kis billenéssel leszelhetné vele Tony Cartwright fejét. mintha a semmiből. vagy egy másik dimenzióból bukkant volna elő. hogy Tonyt nem lehet olyan könnyen lerázni. hogy mindenkivel játszadozhat? Vegye tudomásul. kedvezőbb terepet kellett volna választania. Balszerencséjére azonnal belebotlott valamibe. Do behunyta a szemét. Aztán kissé megszorongatni a nyakát. Azaz csak bökdöste volna. Úgy szemlélte a vele szemben lebegő micsodát. Do torkát összeszorította a rémület. Gondolnia kellett volna. mintha a korong útját követné. Ekkor ugrott utána Tony. Aztán óvatos mozdulatokkal. mint a lepkék. De hát mit akar kellő tapasztalat híján az őserdőben? Most lett volna csak igazán kedvére Tony fejére hajítani a dobóhálót. Ahhoz. bökdösni kezdte a korongot. felemelt egy letört száraz ágat. mintha csak ekkor vette volna észre. De vajon mi az ördögért? Hirtelen belévágott a felismerés. és a kezébe szorította. Már-már a tarisznyájába nyúlt. hogy az ördögbe jutott ide? Ahogy feltette magának a kérdést. Tony el is gyönyörködött volna a táncában. Felé ütött az ággal. amikor Tony figyelmeztetőn felemelte a kezét. Ha Tony nem tiltja meg neki. mint ahogy az afrikai törzsi vadász egy hosszú bottal megbökdösi a mérgezett nyíllal elpusztított oroszlán hulláját.

majd nekivágódott a botnak. hol rejtőznek: elfogatja. hogy megtudják. amikor az ösvényre ért. Tony azzal is számolt. Tony engedelmesen megszaporázta a lépteit. . sebesebb járásra sarkallva vele. hogy mi lesz akkor. Do nem ismerte valami jól ezt a helyet. Jelezve. és hátba üti Tonyt. de a korong még gyorsabb. a bot csonkját nézegetve. úgy látszik. hogy ki is az ellenfele. Tony csak állt az ösvényen földbe gyökerezett lábbal. Hogy aztán mi lesz-akkor. 23. Jó néhány órás erőltetett menetelés után elérték a kicsik legújabb rejtekhelyét. arról Dónak halvány fogalma sem volt. A korong. és továbblebegett. amelyen egyelőre nem látszott mozgás. Csupán aprócska bokrok kapaszkodtak a kőszirt réseibe. talán soha nem bukkannának a kicsik nyomára. Csak lebegett várakozón. ha odaértek. Tony. Ha már elköltöztek onnan. Do a fáról is jól látta. Jóságos isten. és beharapta a szája szélét. Mintha ekkor döbbent volna csak rá. Hiszen úgyis itt a holdtölte. Gyors volt a mozdulata. mert semmilyen gyanús mozdulatot nem tett. Olyan nyomást érzett a hátán. mintha a nyulak helyett ólommal töltötte volna meg a tarisznyáját. Tony nem is fordult vissza. A szikla megközelíthetetlennek bizonyult még az ő számára is. Pedig megvágta Tonyt. hogy egyelőre nincsenek gyilkos szándékai. Kíváncsian nézett a sziklafalra. amikor a sziklafalhoz érkeztek. hirtelen megfordult és feléje ütött. aztán felemelt egy újabb ágat. hogy Tony megérti. hogy Tony megtorpant tőle. Aztán a jobb oldalára röppent. Vett egy mély lélegzetet. aztán elindult az ösvényen. Azt. mintegy másfél méternyire elmaradva mögötte. Egy markolatnyi ott maradt a markában. hogy véres az arca. hanem Tony Cartwrighté is. ha Tony nem vállalta volna a kockázatot. Egyetlen módja van csak. Oldalra billent. A neheztelést immár aggodalom váltotta fel a szívében. s a bot kirepült Tony kezéből. Télihold előtt semmi esetre sem. Tony visszaballagott az ösvényre. hogy térjen vissza az ösvényre. Cartwright habozott. Do remélte. hogy nem szabad visszafordulnia. mit akar tőle a korong. Do a fákról jól megfigyelhette. és jelenlegi tanyájukhoz kísérteti magát velük. Do ekkor már tisztában volt Cartwright tervével. a bal orcáján. majd mögötte maradt. hiszen nem volt itt az égvilágon semmi látnivaló. mi lesz. ha csütörtököt mond? Márpedig.A korong akkor ismételten bebizonyította. nem bánta. A korong úgy felturbózta magát. A korongra bámult. Halk réccsenés hallatszott. A korong viszont odavezeti őket. ha Do nem találja meg a kicsiket az Erdőbe Süllyedt Városban. Így is késő délután volt. A korong is követte. Már nemcsak a testvére és Alec Ferguson élete van a kezében. áldozatra van szükségük. Egészen kicsit. életnek alig látszott nyom rajta. A korong tett egy kört a feje felett. Nem az egész csak a nagyobbik része. a korongra nézett. hogy a korong többször is lapjára fordul. ahol a korong megvágta. Egy valamikor kettétört hegy meredek fala volt.

Vajon mi az ördög lehet ez a parancs? Nem szerette volna látni. Nyugtalanságát azzal igyekezett csillapítani. hogy nyoma maradjon a sziklatörmelék között. Do nem tudta. Holnap megtelik a hold: áldozatra van szükségük. jobb az óvatosság. Látta a sziklán túli erdőt.hogy fegyverszünetet kötöttek velük. és levilágított Tony Cartwrightra. Káprázni is kezdett tőle a szeme rendesen. Do tudta. Úgy tűnik. amely szemernyit sem különbözött attól. Ösztöneivel megérezte. mert nem ismerik őket. hogy mi a terved! Hogy a csodába húzzalak ki a pácból. kell.az Angol annyit mesélt neki . hogy kíváncsi szemek figyelik minden mozdulatát. hogy Tony a sziklát vizsgálja. hogy Tony feje egyszer csak felröppen a levegőbe. akkor mindennek vége. és ismét a falra meresztette a szemét. A sziklafal környékén nem látszottak hatalmas fák: mintha a dzsungel óvatosan visszahúzódott volna tőle. Oda kell rohannia a sziklához. Do látta. már korábban is megölhették volna. A kőfal a dzsungel közepén emelkedett. messzebbre ellátott. amiért nem árultad el. és nem moccant. amikor mintha halvány köd ereszkedett volna a szikla elé. Mintha az erdő megérezte volna. hogy a kicsik meghallhatják a hangját: Tony már nem állt a szikla előtt. Ha csak egy kicsit is megmoccant. Csak a holdfény ragyogott a dzsungel felett. borotvaéles peremét mutogatva. hogy elinduljon valamerre. Még a hozzá legközelebb álló hatalmas fák is meggörbítették a törzsüket. hogy a szikla hatalmas erő. Tony. nem tudhatják. hogy málnafagylalttal kínálják meg. mit tegyen. mi zajlik közöttük. Áldozat leszel. Tony Cartwright ilyenkor megdermedt. és aggódva az ellenkező irányba hajoltak. nem sokat. és a kicsik belső viszonyait sem ismerte. mennyit számítanak náluk az ígéretek. Bár nem érezte a pillantásukat a testén. vinne el a fene.A hold előbukkant a fák lombja mögül. hogy kockáztatnia kell.. Honnan is sejthette volna. Tony Cartwright többször is kísérletet tett. Akármerre is taszigálta a korong.. Ha nincs nyom. ő csak annyit tudott . mint Tony Cartwright. mint az ember nem járta sivatagok. Megdörzsölte. de a korong mindannyiszor megállította. 24. Aztán felkiáltott: nem törődve vele. hogy ha a kicsik akarták volna. Do a fáról. nem jó közvetlen kapcsolatba kerülni vele. amelyben eddig kutyagoltak. Kárörvendően. és megpróbálni megkeresni Tony nyomát. amelyen lapult. Holnap megtelik a hold. Meg akarják ugyan ölni Tonyt. mi? Idáig jutott. és a korong sem repkedett körülötte. és végiggurul a sziklafal előtt. de mégis elszigetelve attól: És néptelen volt. de azért jó lesz vigyázni. Eszerint ott kellene lennie valaminek. Amíg a fal felé futott. hogy a korong parancsra vár. Tony Cartwrightot sem azért ejtették foglyul és őriztetik a korongjukkal. Do nem sokat tudott az Angol és a kicsik közti megállapodásról. csak éppen máshogyan. Felesleges lett volna végiggyalogoltatni az erdőn. máris ott billegett körülötte. rosszindulatúan. nem tudott szabadulni a gondolattól. .

hogyan hatol be a sziklafalba. A mélyen benyomódott. Tony eltűnt. Itt már növények sem nőttek a hasadékokban. A bőgőmajmok is dermedten figyeltek az ágakon. Olyan sebesen. mintha szél fújta volna el őket.. Hátha jaguárt jelez nekik a közeledése. Elmosolyodott.. Itt állt. észrevette Tony lábnyomait. Ki tudja. ahova szinte lehetetlen volt felkapaszkodni. mivel egyáltalán nem is voltak hasadékok. Méghozzá nyomtalanul. Eszerint nem volt káprázat a furcsa köd. hogy Tony a falban tűnt el. Ez meg mi a fene? Lehajolt. és lélegzet-visszafojtva bámult rá. a kicsik elismerőn húzzák majd el a szájukat . Nem volt nehéz követnie őket. csak ő mentheti meg. amikor a korong megállította. Do meg volt győződve róla. És ez Tony Cartwright. És talán az övé is. hogy egyetlen esélye mégiscsak a korong. Do tudta. hogy majdhogynem lesodorta a mélybe. hogy a fal hirtelen elfordul előtte. Ő azonban igen. kontúrtalan nyomok azt bizonyították. hogy Tony sokáig toporgott egy helyen. hiszen annyit azért értett a nyomolvasáshoz. amely valaha működtette. Nem sokkal azután. hogy mekkora meglepetést okoz majd a kicsiknek . Do a sziklafalhoz lapult. hogyha szemtanúja akadna Tony érkezésének.a teljesítménye láttán.ha egyáltalán van nekik . de talán még a fák és a bokrok is. süket és mozdulatlan. aztán egyszerre csak úgy eltűnt előle mindkettő. Követte a nyilakat. Még egyszer megnézegette a jó tíz méterre alatta feketedő nyílvesszőt. A nyilak jelezte csapás a sziklafal legmeredekebb része felé vezetett. mást sem tett. csak nyilakat rajzolt a bakancsa orrával. Cartwright attól a pillanattól kezdve. azt már ne figyelhesse meg. Mert ahhoz kétség sem férhetett. sem nyílvessző. aztán letette a korongot egy kiálló sziklaperemre. Sem nyom nem látszott a talajon. akár ők győzik le őt. és megütögette a kezével a sziklát. Bárhogyan is végződjék a kalandja. A kicsik kitaláltak valamit. Do csak annyit látott a furcsa csendben. és arra gondolt. vetett egy vágyódó pillantást ifjúsága . amikor elveszítette a szeme elől. hogy ne hagyja megtéveszteni magát. A hold megdermedt az égen. Megfordult. látszólag rég kiszállt már belőle az erő. Ha pedig nincsenek. Feltehetően akkor. hogy belemerült a ködbe. Sehol egyetlen kis rés. hogy Tony magától nem is tudott volna feljutni oda. A korong néma volt. hogy jobban lássa a porba karcolt nyílvesszőt. hogy elérte a. Ő is visszafojtotta a lélegzetét. Tony a bakancsa orrával rajzolta a porba.Leguggolt. majd négykézlábra ereszkedett. milyen a figyelőrendszerük. Mögötte fekete barlangszáj tátongott. hogy bízzon a halott korongban. Alec és Da esélye is. és a kezébe fogta. követte Tony egyre halványuló lábnyomát. Elvégre jaguárbunda és jaguárkoponya van rajta.akár legyőzi őket. Minden idegsejtje azt súgta neki. Megtalálta a hozzájuk vezető utat a meredek kőfalon. ez annyit jelent. Kissé hátrahúzódott és várt. Elővette a táskájából az egyik korongot.szikla alját.

Mintha valaki elmarkolta volna a torkát. Így is szakadt a verejték a homlokáról. Talán így nem zárul be mögötte a menekülés útja. Ferguson és Da látványa viszont komolyan megrendítette. Ekkor már ott lapult a kezében a kettes számú korong. A barlang néhány lépés után föld alatti folyosóba torkollott. négykézlábra ereszkedett. hogy emberi . Akkora terem bejáratánál állt. Csontsovány volt mindkettő. hogy a derengő világosság itt. hogy nem is ért rá alaposabban megszemlélni a barlangot. különösen Da. és hova tették a törmeléket? Do nem sejtette. a föld alatt. Do óvatosan körbepislogott. de nem látott kicsit a közelben.emberi? . Do azonban nem gondolt ilyesmikre. hogy Tony és a másik kettő él-e még. Kristályok! Kristályokat zártak be a falba! A kristályok világítanak. Az oltár egyetlen hatalmas kristályból készült: ezt csiszolták oltár formájúvá. Hóna alá kapta a korongját. foszlásnak indult. Rá kellett parancsolnia magára. a sima falak tudatos megmunkálásról tanúskodtak.kéz műve. Óvatosan a járat oldalához érintette a t. hogy vajon mi az ördög világíthat körülötte. mozdulatlanul feküdt. hogy a kicsik miért építettek maguknak ilyen feleslegesen magas alagutat. Az oltáron három mozdulatlan test feküdt. s nem utolsósorban azon. Tony Cartwright csukott szemmel. jelezzenek csak jaguárt. Annyira sietett. amelyben még egy európai székesegyház is elfért volna. Azok viszont magától a földtől nyerik az energiájukat. aztán beugrott a nyílásba. Hosszú percekig futott a végül is egyre szűkülő járatban. A korongok dolgoznak helyettük. Ha lett volna elég ideje. elámulhatott volna a terem nagyságán. alig lélegezve. Olyan volt. Tétovázás és pihenés nélkül futott tovább. amikor olyan keskeny részhez ért. Da is ilyen Csipkerózsika. . Ekkor gondolt csak rá. hogy azt hitte. 25. mintha ki tudja. és az oltárhoz ugrált. hogy a kicsik nem a saját erejüket használják az építkezéseiknél. Odakint az erdőben nem szokta meg a bezártságot. Az elsőt otthagyta a bejárat előtt . mennyire otthonos. Minél előbb meg kell győződnie róla.valami azt suttogta a lelke mélyén. amikor végigfutott a pillantása a három áldozatra szánt arcán.színhelyére. Vékony selyemruhája több helyen is elszakadt. hogy elszenderült. A járat meglehetősen kényelmes volt. amint előreküzdötte magát. Be a kicsik birodalmába. hogy hagyja ott. Nem értette ugyan. nem ért rá töprengeni rajta. Főleg akkor nem. Pedig Do tudta: tíz perce sincs még. hogy folytatni tudja az útját. Do meglepetten tántorodott hátra. Ki tudja. Mélyen aludt. félig nyitott szájjal. mint Chichén Itzában vagy egyebütt a kőoltárok. barátságos. amikor észrevette a terem közepén álló oltárt. Dónak hirtelen Csipkerózsika meséjejutott az eszébe. Vajon hogy csinálhatták? Mivel véshették ki a sziklából. mióta aludna. Ha lennének rejtett érzékelők a teremben.ezét. Annyit látott csupán. Megkönnyebbülve felsóhajtott. összenyomják a falak. amely a szikla ismeretlen mélységeibe vezetett.

és Tony mellére tette.Fel a kezekkel. .Nem tudom.nyöszörögte Da is..majd a lába. Do? . Csak nehezen mozdult a szája. Azt hitte. Felemelte a karját.. Olyan hirtelen emelte fel a kezét. Aztán észrevette a feltápászkodó Dát. A másikat Dának nyújtotta. Do elhúzta előtte a tenyerét. Do arcán könnycseppek gördültek végig. .. Tony ébredése jelentősen különbözött a másik kettőétől. Da... Jóllehet köd borult az agyára. mintha fegyver lenne benne. Meghúzogatta. rohadékok! .nyögte. Do! Alec Ferguson körbejártatta a szemét a föld alatti palotában.Te vagy az. Do felsóhajtott. s amikor megmozdult. Alec az oltáron ült. és kapott majd derékig érő szakállához. . Amikor ismét magához tért.mióta alszik már itt a barlangban? Dühösen felmordult. hogy szorítsa erősen a hóna alá. mintha meg akarna győződni róla.Hol a kij árat? .. úgy potyogtak ki rajta a szavak. és kirántotta tarisznyájából a harmadik korongot is: Fogalma sem volt róla. Mindenesetre felkapkodta a korongokat. . fogalma sem volt róla. Ferguson azonban csak a saját szakállát kapta el. . velünk.Arra! . amely testvére láttán tolult fel benne. .. Alec testében egy kicsi bujkál. mit. Do? .. . Do? .Kedves.Akkor gyerünk! Do odaadta az egyik korongot Alecnek és rákiáltott. Alec szeme meg sem rebbent. de Do nem értette. mit csinálok! . mit tesz.nyögte Ferguson . Nem szabad! Most nem szabad! Ki kell vinnie őket mindenáron! Alec Ferguson nyitott szeme a halványan világító mennyezetre meredt.. Aztán ismét ködbe burkolódzott előtte a világ. .. és magához húzta a lányt.Da.Ott a kijárat. a másikat pedig Alecéra. Da ébredése már lassúbb volt.Hol van.Én vagyok . és kába tekintettel nézett rá. Előbb az egyik keze mozdult meg . Elégedetten nyugtázta. Do felemelte a Da mellett heverő korongot. már fel is pattantak a szemei. a lágyan világító oltárra. csak tette a dolgát. Alighanem ő is álomba menekülhetett néhány pillanatra. ahogy a korong megérintette a testét.nyögte Do. azért megfelelően érzékelte maga körül a világot.kérdezte Alec Ferguson. hogy Do hátrahőkölt tőle. hogy elűzze az elérzékenyülést.hogy kerülsz te ide? Da is nyöszörgött valamit. .. Abban a pillanatban..olyan vékonyra fogyott.Tony.. .Mi történt. Kitátotta a száját. Felugrott. Nem volt még egészen tiszta a feje. Először Alec Ferguson tért magához. . mert amikor magához tért. valódi-e. és el akarja kapni.. és levegő után kapkodott.. aztán leejtette a kezét maga mellé. miért helyezte a korongok egyikét Da mellére.Mit csinálsz.Do . mintha ők is hosszú álmot aludtak volna. mint a cserjék ágai . és ismét a hóna alá szorította őket. .. és előretartotta a kezét.

Nem haragszol. Do! Legszebb álmomban sem gondoltam volna. Alec és Da már el is tűnt a kijáratban.. . .Hiszen nincs is szakállam! Egy éve múlt. de mire kimondhatta volna. Da. Do nem is haragudott Tonyra. hogy szerencsésen alakultak a körülmények. . és nem is borult rá soha többé. hogy a többiek hogyan jutottak le.Milyen hónapban vagyunk.Kik? ..mondta Cartwright. Legközelebb akkor tért magához. A friss levegő éles késként hasított a tüdejébe.? .A szakállam? . mi ez itt rajtam? A szakállát huzigálta nagy igyekezettel.Te sem vagy pufók. soha nem találtuk volna meg őket.. . Jézusom. A másik három ott kapaszkodott a sziklán nem messze tőle. Ha nem dobom oda magam csalinak.. Vacogtak.. Helyette Do vállára vert. Alec felkapta a fejét.Hogy nézek ki? . Cartwrightot nem ragadhatta magához a furcsa bódulat. már odalent vacogtak egy hatalmas páfrány tövében. Ferguson eltátotta a száját. Arra pedig végképp nem. Do meg mert volna esküdni rá.mondta Cartwright. egyre több kérdés tolult fel bennük.világosította fel Tony Cartwright. . . amikor holdfényt látott körös-körül.Az lehetetlen! A kicsik nem ellenségeink! Cartwright nem szólt többé a kicsikről. Zörög minden csontod. .A kicsik. .ezen sem talált semmi meglepőt. .Muszáj volt.kérdezte a lány szorosan összefonva a mellén a karját. hogy jutott le a meredek falon. Felkapta a korongot. . . Még a térdüket sem mozgatták.Azért megmondhattad volna. Életemben nem láttalak még ilyen soványnak. pedig forró volt körülöttük a levegő.Te jó isten. hogy földöntúli erő röpteti őket a kijárat felé. nem valami jól. . óvakodjanak a falaktól. Csak már gondolkodni tudna! Csak oszlana már fel az az átkozott köd! Tony Cartwright ott futott mellette .hökkent meg Ferguson.kérdezte Ferguson. Ebben volt valami.Júliusban? Akkor. hogy nézel ki? .. ugye? . Főleg. . amikor.. Figyelmeztette őket.. nem szédeleg.A szakállad . . Ilyen bozontot pedig soha nem is hordtam. Mielőtt azonban a szózuhataguk ..Nem egyeztél volna bele. Da és Ferguson mintha repültek volna: lábuk alig-alig érintette a követ. hogy vigyázzanak a fejükre. és rájuk kiáltott.Hát. Tony? . .Júliusban . ugyanolyan gyorsan és erőteljesen mozog.Hol vagyunk. hova tűnt fél év az életünkből? Január volt.hogy nem tántorog. Mi a csoda történt velünk? .. mert futás közben rákiáltott. . Amikor elhúzódott a köd az agyáról.Alaposan átvertél . .Ügyes vagy.panaszkodott a fiú.. mint idefele jövet. hogy lenyírtam a kecskeszakállamat is. többre nem emlékszem. Ahogy Da és Alec egyre jobban lett.Be az erdőbe! Nem emlékezett rá.Elkaptak benneteket . lefeküdtünk.. Nem úgy a másik kettőn.

és a tenyerébe tette őket.mondta a lány. Úgy látta. Ott álltak a mocsár partján. . . és soha többé senki nem bukkan a nyomukra.ekkor már jóval nagyobbak voltak . Már azt hittem. Do szánakozva nézett végig a húgán. hogy nem lesz zavartalan az útjuk a helikopterhez. Hát te. Csak az a baj. és melyikre nem. . amikor már eltávolodtak a parttól. ha. hogy miért. . és úgy a mocsár közepe felé járhattak.Mutasd az utat. Do maga sem tudta. halottak. de a mocsár felé vezette őket. melyikre szabad rálépniük. Néha életre kelnek. . A kő mozdulatlanul pihent a zsombékon. Do! Do megpróbálta. és csakis a nyomába lépjenek.Te jó isten! . kivett a tarisznyájából egy követ. .tápászkodott fel Alec.nyögte Alec. hiszen hálni jár csupán szegénybe a lélek. Istenem. Intett a társainak. Haragos ragadozó madarakként bukkantak fel a levegőben: Do biztos volt benne. ha gazemberek kergették. hogy a bosszúszomj fűti őket. Odavitte a szélére. A mélység elnyeli őket. amikor ők akarják. ha vigyázatlanul lépnek rá a zöldre.tiltakozott Ferguson . Előszedte a tarisznyájából a korongokat. vagy ő maga akarta becserkészni Abelardo embereit. Do? Do felvonta a vállát.Halott korongok. Egymásra mind a hár- .Azért csak próbáld meg. aztán egyszerre csak . 26. miért nem vették észre a szökésünket. . de előbbutóbb észreveszik. Iszonyatosan gyorsan közeledtek.Vár bennünket a helikopter.Amilyen gyorsan csak lehet. Cartwright leintette a készülődésüket. Anyja megismételte a bemutatót. Aztán elmagyarázta. . Később azt is megtanította nekik .. Immár azon töprengett.hogy miképpen lehet biztos lábbal átkelni a lápon. és rátette a zöldes zsombék tetejére. amikor Ma megmutatta nekik a mocsarat. Mert biztos volt benne.Fogalmam sincs róla. De azért nem mutatta a sajnálatát.Akárhogy is.Egyelőre még nem úsztuk meg a dolgot. el kell jutnunk a tisztásra . hogy jöjjenek óvatosan utána.Mehetünk .A korongok! Küldd fel ellenük a tiéidet! . Még egészen kicsi volt.elsodorhatta volna őket. hogy akkor. Tony! Erősnek és tettre késznek érzem magam.Dehogy halottak! .Akkor indulás! .. hogy miféle óvintézkedéseket tegyen arra az esetre. Pontosan tudta. majd diadalittasan körözni kezdtek felettük. . bár Ma maga sem szívesen közlekedett benne. Da? . nem változtak az elmúlt néhány évben. Nem tudom.Nincs értelme . .Hiszen ők hoztak ki bennünket. hogy ők is így járnak. Kizárólag akkor merészkedett a zsombékokra. és Do a zsombékokat figyelte. . Számíthatunk a korongjaidra.rázta meg a fejét Do.eltűnt a szemük elől.bugybugybugy! . Jaguároknál ez nem szokás.mondta Cartwright. erre képtelenek! . Akkor pillantották meg a két korongot.

aztán ismét megcsípte az arcát. . hogy a korongok bármelyik pillanatban megölhetik őket. és az állat után vetette magát. térjen vissza a sziklafalhoz. Ha valaki képes elkapni a korongokat. megölnek minket! .úgy.Gyere. Amikor észrevette a vért a kezén. Az egyik korong máris ott billegett körülötte. feltételezte. nyomorultak. .Biztosan nem ölnek meg.Védtelenek vagyunk a mocsárban. amelyet még fogságában sem vettek el tőle. Do felugrott.Ezek. harcolniuk kellene ellenük. A másik korong ezalatt nyájőrző pásztorkutyaként terelgetni kezdte a többieket a mocsárból kifelé. összetörlek benneteket! Cartwright azt hitte. hogy érzékelni képesek legkisebb mozdulataikat is.Megmondtam..a part felé igyekezett. hol az arcukba. még másféle mozgást is érzékelt. Amikor visszahúzta a kezét. Tudták. hogy feltápászkodásra bírja. A korong érzékelte a mozgását. Tudta.zsombékról zsombékra . Nem akarta. A korong lebegett egy kicsit felette. és megpróbálta a korongokra fogni. ahogy a sasok ellen tette volna. hogy képtelen volt célba venni őket. igyekezett megcsípni a képét. A nyúlét. hogy nem.biztatta halkan Do. . Hiszen áldozat kell nekik! A korongok valóban nem ölték meg őket.suttogta Da. Megperdült felette. Tisztában voltak vele. és a többiekkel együtt.Nem megy ! . és a zsombékokra guggolt. .bár semmit sem akartak kevésbé . Do biztos volt benne. hogy mit miért mond. Azt akarta. ahogy a korong az arcába mart. hogy nem lenne szabad meghunyászkodniuk támadóik előtt. de nem volt mivel. Látszott rajta. amilyen gyorsan csak lehet. körülnézett. villámgyors csípés után a képéhez kapott. Lelapult egy zsombékra. hogy megpróbálja feldolgozni az ismeretlen mozdulatsort. ugyanakkor azt is feltételezte. hogy a korongok látnak-e. . Nem tudta. Előhúzta a zsebéből a revolverét.mat. hogy nem megy! . Csak megcsipkedték az arcukat. Abbahagyta a terelést. Hol a hátukra ütött. hogy forduljon meg. A nyúl azonban résen volt.. Az arcához kapott hát. gyere! . Sőt.nyögte elkeseredetten. Letoccsant egy zöldellő szigetecskére. . Pedig Dóból nem a kétségbeesés beszélt. hogy guggolva maradjon a zsombékokon. vagy a karjukba csípett. majd hatalmasakat ugorva . Ők pedig . a félelem beszél belőle. Fergusonba kapaszkodva. hogy ragadozó madárral azonosítja a korongot.Várjatok csak. A korongok meg sem moccantak. A korong megbillent a levegőben.karjukat az arcuk elé kapva hátrálni kezdtek. majd . mert a nyúl mozgására a másik is megzavarodott. Azok azonban olyan sebesen cikáztak a levegőben. Összeköttetésben lehetett a társával. amely Do erőteljes taszítására kiugrott a tarisznyából. Pontosan tudta.Gyere. mintha megrémülne tőle. ha nem tetszik valami! A korongnak valóban nem tetszhettek Do szándékai. vért látott az ujjai hegyén. Do egy alig érezhető. Abban a pillanatban. akkor csakis ő lehet az. úgy tett. Ferguson azonban megingatta a fejét. . hogy az állat ösztönösen védekezik . csak.

és mélyeket lélegzett. . hogy még a parti fákon lapuló majmok is meghallották a csattanását. Meg sem kottyan neki egy kis fürdőcske.Istenem! . Ellentétben Tonyval.suttogta Cartwright. A korong megperdült a levegőben. kedves Do! Mi történhetett veled? Ferguson leguggolt. amikor a kettes számú korong is befejezte küldetését: a mocsár magába zárta mindörökre. tett egy búcsúkört felettük. és ordított egy hatalmasat. Aztán egyszerre csak felemelkedett a levegőbe. Ahogy a . Fogait enyhén kidüllesztve. mintha nevetett volna. Ehelyett megperdült. hogy attól tartott. Verejték gyöngyözött a homlokán. A korong lecsapott rá.a korong éles pereme végigsiklott az állat hátán . Do rámeredt. -Csak a zöldre lépj! . Mintha még élvezte is volna a pancsikálást. Ő is felemelkedett még egyszer. .Csak a Az egyes számú korong furcsa viselkedése beléfojtotta a szót. mozgolódott a büdös lében. Mert bármennyire is hihetetlennek tűnt: a nyúl gyorsabb volt. aztán egyszerre megértett mindent. Forgott. Do úgy látta. A mocsár böffent egyet. amikor a korong ismét belezuhant a mocsárba. ahol korong eltűnt a trutymóban. . kiröhögte a korongot. Ha nem az életéért küzdött volna. miközben aggódva arrafelé lesett. Néhány feltörő buborék jelezte. és lenyelte.gondolta. Szegény Do . Diadalkiáltásban tört ki. bizonyára el is alszik. A korong megperdült a levegőben. Mintha levessé változott volna a láp: egyetlen pillanat alatt forrni-bugyborékolni kezdett körülöttük. ha rajtuk kívül más is zajong az erdőben. fenyegető üvöltésük jelezte. hogy moccanni alig tud a fáradtságtól. szürke-fekete léből a korong világos háta. Kitaszította a tarisznyájából a másik nyulat is. . De csak néhány pillanatra. A tűző nap hatására a korong testére kezdett rászáradni az iszap. Távoli. mint a kőfegyver. Pontosabban a hűlt helyére. hogy szőrszálak röpködnek a levegőben . Do végigpillantott a többieken.Szegény. Nem sikerült hát a terve. erőteljesen megbillegtette magát. Addig. Cartwright szerint menekülőre fogta a dolgot: Akárhogy is próbálta elérni a partot. aztán a part felé igyekezett.hatalmasat ugrott. Látszott rajta. majd elcsendesedett minden. nem sikerült neki. Da behunyta a szemét. A korong kiküzdi magát a trutymóból! Úgy látszott. és rá akart csapni a nyúl fejére. amíg a másik korong is bele nem zuhant a trutymóba. hogy a láp végleg magába fogadta a szerencsétlenül jártat. Do ekkor felállt. aki úgy hadonászott a revolverével. Do meghökkenve látta. előbb-utóbb bezuhan a mocsárba. és a mocsárba csobbant. hogy egyszerre csak kibukkan a fortyogó. Úgy vágódott be a lápba. és a nyúl után eredt.Hogy csináltad? Do nem válaszolt. és vadul billegtetni kezdte magát.kiáltotta oda neki. Az iszap a sebességtől még gyorsabban rászáradt a felületére.megölni azonban nem tudta. hogy a kőfegyver legyőzhetetlen. Bár Do látta. A nyúl megtorpant. A másik korong mintha örült volna a felbukkanásának. A nyúl még be sem ugrott a bokrok közé. hogy a bőgőmajmok nem szeretik.

és elesettebb. ez a kettő volt csupán.Tarisznya . A nyulak a szövetségeseim. .Mi..Te mindig. .. A dzsungel levegője új erőt fújt belé. hogy itt kapnak-e el bennünket vagy a parton? Odakint talán több lesz az esélyünk.Csak akkor. . akár gyalogoljanak ki a partra. Ha csak egy jó tündér meg nem jelenik felettük.? Do lehajtotta a fejét. .Itt védve vagyunk ellenük. A szövetségesek ekkor már nem látszottak sehol.mondta nyugodtan Do.Van még nyulad. Minden erejével azon igyekezett. . Érezte..Nem . .Nem mindig .jaguár ordít elejtett zsákmánya felett..Ki kell jutnunk a lápból . Úgy látszik.Újak jönnek. Ferguson maga elé nézett. Még nem vagyunk elég távol tőlük. .Hátha sikerül elbújni előlük.Akkor talán indulhatunk is .. . . megelégelték a szövetséget.. . hordasz nyulakat a tarisznyádban? . hogy Da is alig áll a lábán.Ugyan minek? . majd megrázta a fejét.mondta nagyot nyögve.. Ha nincs nyúl.Innen mindenesetre tűnjünk el! Do ment elől.. Ordításához egy fáradtabb. amíg azok ketten be nem fejezték a műsorukat. és iszonyú erővel tűzött le rájuk.Nyulak.. Nekik maguknak kell megadniuk a választ a kérdéseikre. Pedig biztosak voltak benne..Nem mindegy.. .javasolta Cartwright. . Cartwright eltátotta a száját. . Ahogy kimondta. hogy ostobaságokat beszél.. . amik.De amik. A biztonság kedvéért azért megkérdezte Dót. és mutasd az utat. Cartwright a part felé pislogott. Egyiküknek sem volt sapkája.Menj előre.mondta Do. hogy megmerevedett ízü- . . megviseltebb ordítás is csatlakozott. Do. Míg korábban ő volt a fáradtabb.Bent kellene maradnunk a mocsárban . csupán a rajtuk lévő ruhát teríthették volna a fejükre.mondta határozottan. mint Do.Hátha megússzuk . Pihenniük kellett volna. mint a másik három. Do látta. A többiek is tudták. . . hogy a két lábán tartsa Fergusont. a mocsárban megváltozott a helyzet. a másik három a nyomában ballagott. a mocsárban.sóhajtotta Ferguson. nincs csodafegyver sem. most mégis egészen rábízta magát. az? .Hogy kerültek hozzád? . Da hangja. Akkor remegő ujjával Do tarisznyájára bökött. . Mindannyian bólintottak. benne voltak? . de itt a mocsár közepén nem volt rá lehetőség.Nem mindegy? Tényleg az volt. Ő nem ismeri annyira a kicsiket.. Da ugyanúgy ismerte a lápon való átkelés rejtelmeit. hogy igaza van: A nap megállt a fejük felett.bizakodott Cartwright.. hogy maradjanak akár itt. már rá is jött.Gondolod. .És ha jönnek a korongok? . bűvész? Do nemet intett. tovább? Ezt Alec Ferguson kérdezte elhaló hangon.Hogyan. ha korongok ellen harcolok. a támadó korongok ellen nincs esélyük. és be sem csukta mindaddig. és nem potyogtat újabb nyulakat Do tarisznyájába. hogy.

ha már megúszták a kalandot. Hogy vagy. Do örömmel látta.. haver? Maga is megdöbbent. hogy. hogy békében megférjen egymással. akárhonnan is származunk. Igaz? . Do némi irigységgel nézett Alecra. . .Láttad is őket? Úgy értem. . Ráadásul Dának Fergusont is támogatnia kellett. de nem akarta kimutatni az érzelmeit.bólintott Ferguson. hogy átaludtam hat hónapot? . .Hogy vagy.Nem történt meg. .Igaz. De vajon megússzák-e? . Azért majd megölelgeti.Pedig így van. Da? . . .Én sem . és ők is megismerhessék az emberi civilizációt. amikor már egészen közel jártak a parthoz. Vártunk. Mindkét faj közös érdeke.Azt . Úgy éreztük. Soha.Képzelem.mondta a lány.Álarcuk.Úgy sem.. És Da sem. Ha kérdeztem őket. te. Legszívesebben magához ölelte volna. hiszen ott éltünk egymás mellett.Jól nézel ki.Hogy kaptak el benneteket? Ferguson megrázta a fejét. hogy valami műanyag. Úgy látszik. . . Úgy.Nem látod. .Honnan tudjam? Nem emlékszem rá. hiszen akármennyire is másfélék vagyunk. . Igaz? . az új főpap új korszakot ígért. Mondhatnám. . mintha nem is lenne arcuk.mondta Cartwright. Hozzájuk nőtt. végül is. . .hogy megismerkedjetek velük.. Azt ígérte.Nem kellett elkapniuk.Nem.Ez meg hogy lehet? .. ajkába visszatért a vörös szín. Jaguáréknál ez nem szokás. az álarcuk egészen hozzájuk tartozik.Azt mondod. Arról már nem is beszélve. amikor meghallotta Alec csikorgó hangját. Tony. Alec? . Azt gondoljuk Dával.Akkor. Frankón. Tudod.. nem válaszoltak. a testvérének már sokkal fontosabb az a másik férfi.Nem mutatták. mi történt? Ferguson meghúzogatta a szakállát.Hát..Te és Da azért mentetek közéjük . Ezalatt nőtt a szakállam ekkorára.Nem is hinné az ember.Figyelj. .Hát.Persze.. az arcukat? Ismét csak fejrázás következett. . hogy a testvére újjászületett.Még csak véletlenül sem? . hogy idejük sem lett volna rá.Akkor mijük van? . . Ferguson elkaccantotta magát. izmainak kedvére van a gyaloglás. nem sok. semmire sem válaszoltak.Hat hónapig nem is ettél? Ferguson felrántotta a vállát.kérdezte Cartwright az őslénykutatót. Szeme kifényesedett. Alec . rajtam? .. ezen a bolygón kell élnünk. Erre emlékszem. . De nem tudtam semmi ilyennek a nyomára bukkanni. Lehet. hogy ez nem történt meg? . . békét teremt a kicsik és az emberek között. De hát így van ez rendjén.letei ismét mozogni kezdenek. Mintha egy frissen ébredt múmia beszélt volna hozzá. mint ő. . . tüdéje újra teljes erővel dolgozik.az ő engedélyükkel .Amikor öngyilkosok lettek a főpapjaik.

. De. Tudják. Tony.. az emberek? Ferguson kifújta a levegőt a tüdejéből. Ha annyira ismernek minket.Beszéltetek is vele? . a művészetünket. bizonyára folyékonyan ismerte a nyelvet. nem volt szabad hozzájuk közelednünk. ők viszont. az Angol és a fél világ. hogy megismerjük őket. . te.Egészen hétköznapi dolgokról.Néhányszor igen. .Amikor nem ők beszéltek a szájából. Ma már biztos vagyok benne. .Jézusom! Hogy került hozzájuk? . a szervezetünket. Bizonyos óvatossági rendszabályok miatt kell így lennie. Ha mi is csak néhány százan lennénk. . de azt ígérték. ezt nem tudom. az azért túlzás. A kicsik nem tudnak beszélni. akivel. Ebből azt a következtetést vontam le. . . . Igaz. A kicsik ilyen kérdésekre sosem válaszoltak..Te jó isten! . Elég ízletesen főztek. Jól makogott. mint ők. .Vajon miért? .. Ezt sem mondták meg nekünk. hogy beszéltünk.Hogy szóba álljanak velünk.Sosem láttuk enni őket. Ennivalót is hoztak. hogy hiába ígérem meg én. és az arcukat sem mutatták meg. hogy mit szerettek? Úgy értem. mindent.Mire? . elmebeteg volt. talán jobban bíznának bennünk.Amikor a kicsik magukkal vittek. amit ti? . azt hiszem..Ha jól számolom.Akkor miről beszélgettetek? . abban laktunk. Csak azt ne kérdezzétek tőlem.Látod. . csak hitegettek. Később aztán egyre határozottabban sürgettem.Figyelj. Amíg nem dilizett be..Egy indián. hogy bár a legvérszomjasabb papjaik elpusztultak. Ismerik a tudományunkat. Talán nem bíznak bennünk. hogy nem is akarják. Tony . De hogy is lehetne ötmilliárd emberben megbízni.Hát..sóhajtotta Ferguson. hogy mitől ment el az esze.Meddig vártatok? . én sem tárnám fel a titkaimat. hogy békében élünk velük. Mi viszont semmit sem tudunk róluk. Tony. csak makogni tudott. mint ahogy sejtem. tele voltam reménnyel. De jól beszélt angolul. mint amennyit mi sejtünk.Talán elfogfák. Hiszen olyan barátságosan viselkedtek velünk.Találkoztatok a főpappal. .Honnan a fenéből. hm. . Azt mondták. még várnunk kell egy kicsit. hogy hamarosan ez is be fog következni.Te ezt nehezen tudod elképzelni. a jelenünket és még a jövőnket is... akkor nem is csodálkozom rajta. azok a fickók jóval többet tudnak rólunk.Ók is azt ették. szövetséget kötöttünk? ..Honnan tudták. . .Akkor hogy kommunikáltatok? Ki volt a közvetítő? . a belső viszonyaik miatt. . hogy minél többet megtudhassak róluk. a testüket még kevésbé. Ismerik a múltunkat. még várnunk kell. ha a világ másik fele köp erre. Túl sokan vagyunk. Ha az ő helyükben lennék. Mi mást tehettem volna? Mutattak nekünk a városukban egy kőházat. Természetesen belenyugodtam.. a maradék sem valami barátságos irá- . két évig.

Milyen erőket? .De hiszen ők csiszolták a koponyákat! Gondolod. aztán egyszer. kicsoda.A koponyákat nem ők készítették. Szóval. hiszen az álarc elrejti az igazi arcukat. . Tony Cartwright kidugta a nyelvét nagy izgalmában. amint azt Tikalban láttuk. mégiscsak léteztek? Alec bólintott. le kell győznie bizonyos ellenállást. Tony. Ferguson lélegzet-visszafojtva hallgatta. De visszatérve a koponyákra.Talán ő maga sem tudta. hogy vagy megölték.Nem. Elmagyarázta. A kicsik a nyomukba sem léphettek. mi ellen készítették őket az őseik? Ferguson Cartwrightra villantotta fáradt tekintetét. nem ő. Megkérdeztük tőle. Kicsit hasonlít a velencei karneváli maszkokhoz. vagy megfosztották a hatalmától. Tony Cartwright meghökkent. . nem sokkal azelőtt. .Szerinte valaha ők uralták a világot. Ők hozzák működésbe ezeket az erőket. Mi vártunk is türelemmel. Csak tudni kell bán- . de mindig vereséget szenvedtek. Bár közvetítő útján nagyon körülményes az információgyűjtés. Azt mondta.nyunkban. azok csak az óriások asztaláról lehullott morzsák. Nem tudtuk. Amit a kicsik tudnak a világról. ez az új valaki sokkal barátságtalanabb volt hozzánk.Az óriások? Tehát. de erre sem kaptunk választ. hogy micsoda? . . még az álarcukat is ritkán láthattuk. Biztos vagyok benne. Cartwright ekkor elmondta Fergusonnak. amiről nem tudod. A kristálykoponyák a katalizátorok.Ez a mi főpapunk! Csak ő lehetett! Mi az a nagy baj. . . Sőt. azért néhány apróságot elmondott róluk. hogy elaludtunk.Nem-e? Akkor kicsodák? Alec Ferguson megsimogatta a szakállát.. Ez különben madarat formáz. A főpap azt mondta. A koponyák . hogy a koponyákat valaha azért készítették. Néha harcoltak velük. amelyekkel meg lehet akadályozni. Az óriások iszonyatos erők birtokosai voltak. aztán felkiáltott.hegyikristályból készültek. .Ez az. Nyilván nem állt már módjában segíteni rajtunk. Egyelőre még nem érett meg a helyzet a szövetségkötésre. . hogy kipusztuljon a Föld. más jött hozzánk. Az óriások tudása végtelen volt.Ezek szerint száműzték vagy elmenekült tőlük. A főpap szerint a hegyikristály maga a csoda. 27. nem mondta? . Cartwright előrehajolt.tizenhárom van belőlük . . .Ezt ő sem tudta.Egyszer sikerült beszélnem vele a koponyákról.Értesült?! Ferguson biccentett. . Tony.. hogy már elfelejtették. Ő értesülhetett a koponyáktól a közeledő tragédiáról. . amely a földi élet kihalását okozhatja. hogy mindent elmondhasson nekünk. a kicsik tudása a nyomukba sem érhetett.Az óriások. hogy miért nem a főpap jött hozzánk. lehet hogy visszaküldenek bennünket az emberek közé. Az óriásoknak füstölgő botjaik voltak. hogy megvédjék a Föld lakóit a nagy veszedelemtől. hogy a kicsik kapcsolatba léptek Julia van der Haasszal.

hogy az élet azután is virágozzék a Földön. Nem ismerjük a katasztrófa mibenlétét. . viszont ismerték az élővilág fejlődésének a rendjét.Szerintük igen. Tudósaik .Hát igen . hogy meg akarták őrizni a távoli jövő számára. . . lesznek.. . mint a dinoszauruszokkal. Mekkora koponyája lesz. Alec! Te is láttad.megállapították.Nem . amikor a kicsik és az óriások harcban álltak egymással. Három szeme volt. hogy tehetetlenek vele szemben.Mi? .sóhajtotta Ferguson. mint ők. Ezért megpróbáltak kifejleszteni valamit. .Azt. hogy menthetetlenek. hogy mi lesz utánuk. milyen lesz az ember. hogy nem ugyanarról a veszélyről van szó. hogy egy fegyvert.És? .Akkor itt nem stimmel valami. rázta meg a fejét. . A koponyája pedig legalább háromszorosa az ember koponyájának. és milyen formájú.magyarázta türelmesen Ferguson.ha voltak ilyenek . amelyet hatásosan alkalmazhatnak majd a távoli jövőben élők.Akkor ők miért nem tették meg ezt saját magukkal kapcsolatban? .Nézd . ne haljanak ki. valahogy felelősöknek érezték magukat az élővilágért.Mi már leszoktunk a nemes gondolkodásról. .Nem én mondom.vonta meg a vállát Ferguson.Mit felelt rá? .Azt mondod. Érted? . Azt akarták. Ok tudták magukról.Én láttam azt a kristálykoponyát.mondta némi gúnynyal a hangjában Cartwright.morogta Ferguson. hogy az ördögbe készíthettek az óriások emberi koponyát? Erre nem gondoltál? . Az óriások alighanem belátták.ni vele. hogy akik utánuk következnek.. Annyira tisztelhették az értelmes életet. ha ők már nem lesznek.nézett rá Ferguson. . kíváncsiak voltak rá. például. hogy minden valószínűség szerint el fognak pusztulni.Mi az.Az óriások mérhetetlenül okosak voltak.Ej. .Hogy?! . hanem a kis fickók. ha hinni lehet a kicsiknek. . mondjuk úgy. hogy rettenetes erőket birtokoltak. Mégis. . . . . és a méretét sem. hát mit nem értesz rajta?! Az óriások tisztában voltak vele. Emlékszel a kővésetre Tikalban? Nos. Miután rájöttek. . a kristálykoponyák ekkora erővel bírnak? .Elképzelhető. .Nem tudták volna elhárítani a katasztrófát? Hiszen az imént mondtad. azon láthattunk óriást. Az egy ember koponyája volt.Na és? . Márpedig. hogy a pusztulást. hogy halálraítéltek. . "akik" túlélik. . amely őket megsemmisíti.Nemes gondolkodásra vall .Talán nem eleget . az óriások nem voltak emberek. hogy ők már előre tudták. Cartwright hitetlenkedve. hogy és? Ha akkor. nem létezett ember. Egyszóval: azt akarták. Talán egy kisbolygó becsapódása végzett velük.Dehogynem . .mondta lakonikusan Cartwright.türelmetlenkedett Cartwright.Sőt meg is kérdeztem a főpaptól.S az óriások készítették volna őket? . Ők azonban másként éreztek. nem tudják megakadályozni a pusztulásukat.

mit tudom én.bólintott Ferguson. mint hozzánk képest a majmok.Érdekes elmélet . Képzeld el. mint ahogy mi is szörnyülködünk. Csak aztán minden más érzést . Én láttam belőlük néhányat. mi történne.Szerinted hova rejtették a koponyákat? . ha olyan modelleket látunk.Bizony az ember. Ők valahogy túlélik a katasztrófát. ami hamarosan be fog következni.a visszatetszést is . s ő azt válaszolta. És a minket . . ha hirtelen kipusztulna az emberiség.dörmögte Cartwright. De túlélik. hány millió évet. De ha jól tudom. . Amikor az óriások már nem voltak. Tony. Mindenesetre. bizonyára szörnyülködni kezdtek. a kicsik azért valamivel okosabbak voltak a mi majmainknál.. Arra azonban igen. és bizonyára nem is tetsző koktél. .vonulnának be hátrahagyott városainkba. Mert az óriások kihalása után egy darabig a túlélő kicsik voltak a leghatalmasabbak. Ezután már gyerekjáték volt modellt készíteniük a jövőről. és máris kész volt egy nekik mindenképpen bizarr. a kisebb emlősök megmaradnak.Meg is kérdeztem a főpapot erről. Az ő idejük lejárt. hogy sok kedvem lenne egy olyan világban élni. . Lehúzódnak a lyukaikba. Ezért át akarják adni nekünk a kristálykoponyákat. amelyek a földet mutatják . ezt sokan megértették közülük.megvédő eszközt olyan formára csiszolták. talán még néhány véletlenül fellépő eseményt is figyelembe vettek. Csakhogy a köztük és az emberek között zajló evolúciós versenyt nem ők nyerték. hogy akkor sem élik túl a következő évszázadot. És azt hiszem. mert kis termetűok voltak.Az ember? . barátom. és megtanultak bánni velük..A kicsikre gondoltak? .legyőzött bennük az értelmes élet tiszteleté. ahogyan számításaik szerint az ember koponyájának kell majd kinéznie sok-sok millió év múlva.. Annyit mondhatok: nem biztos. és a majmok.évmilliók múlva. miközben folytatták a saját evolúciós fejlődésüket. Olyanok lehettek az óriásokhoz képest. valahogy így érezhettek ők is. semmi. . Amikor megpillantották a modellt. csupán néhány kőfaragvány. hogy azóta .a véletlen játéka. és arról ábrándozik.Dehogy a kicsikre! A kicsiknek is velük együtt kellett volna elpusztulniuk . Erre az óriások nem számítottak.Egy biztos: valamennyi a kicsik kezébe került. Talán azért. Másik részük viszont tovább akar élni. Az az érzésem. és nem is számíthattak. ha békén hagyjuk őket. hogy néhányan túlélték az apokalipszist. . hogy mint a dinoszauruszok pusztulása után. hozzáadtak ki tudja. Do elérkezettnek látta az időt. és visszanyerik hatalmukat a Föld felett. hogy a koponyák segítségével megsokasodnak.Ez így is van . Alapul vették a kis emlősöket. Hogy megértsük: az üzenetük nekünk szól. ehhez keverték az előre kiszámítható változásokat. Bár azt hiszem. Azzal a szándékkal. téli álmot alszanak. ami hozzájuk kapcsolható.késői utódaikat . mert kevesen voltak. Márpedig bizonyos egyedszám alatt a populáció fennmaradása nem biztosítható.Úgy beszéltek az óriásokról és a kicsikről. Hát. nem maradt. hogy védjük meg magunkat velük valami ellen. mintha ezernyi emlék maradt volna utánuk. hogy ő is megszólaljon. megtalálták a koponyákat. a kicsik kaparintották meg őket. Talán azért.

Valószínűleg csontjaik is másfélék voltak. . Így aztán semmi nem maradt nekünk belőlük. . . Cartwright éppen intett volna. hogy megússzuk a katasztrófát.sok minden történt.nem mások ők. . Az évmilliók. hogy az óriások világa ötven-száz millió évvel is megelőzte az ősgyíkok világát. ezt nem tudom. . olyan arculattal. Cartwright megcsóválta a fejét.Látod.hogy csak néhányat említsek. A jövő latolgatása miatt megfeledkeztek a kicsikről. Akármelyik beteheti nekünk a kaput. Porrá őrölték őket.de a legfontosabbak az évmilliók voltak. összeütközhetünk egy kisbolygóval.Ők még jóval a dinók előtt éltek. Ebben a szempillantásban tűnt fel előttük az újabb két korong. itt vannak a vírusok . aztán válogass! Itt van a környezetszennyezés. hogy igen. . Akkor viszont miből sejtik. amit éppen én találtam majd egy évtizede. hogy a koponyák gyúljenek össze valahol. és remegő ujjal a levegőbe mutatott. Lehet. Másféle szerkezetűek. csupán a koponyák őrizői. De hát mindenre úgysem találunk magyarázatot. . amikor hangosan felkiáltott. Anélkül. mint az ébresztőóra. hogy veszély fenyeget bennünket? Elvégre . hogy igazán ismernék a természetüket. Azonkívül honnan tudják a kicsik. hogy mai szemmel rá sem ismernénk. A főpap pedig intézkedett. Hatalmas rétegek csúsztak azóta egymásra. csak éppen egy olyan kicsié. és a korongjaikról is. amelyek szétrágták az emlékeket. ami eltüntette őket. Azok azonban nem feledkeztek meg róluk.És a dinócsontok? . hogy az idő lassan elérkezik. a koponyák olyanok. és induljanak tovább. Például akkor a kontinensek még nem is léteztek.És ha a kicsik nincsenek? Ha ők is elpusztultak volna? Akkor ki szólt volna nekünk? Ferguson felvonta a vállát. . és jelzik.Nézz körül. hogy itt a veszély a nyakunkon? Erről nem beszélt a főpap? Ferguson bólintott. Az óriások beléjük programozták a veszély időpontját.Ilyen hirtelen? . hegyóriások emelkedtek ki belőlük. az ózonlyuk. Egyetlen kontinens volt a szárazföld. Az a kicsi-lábnyom. aki feltehetően már évmilliókkal a nagy kataklizma után élt. mint az ember csontjai. Azt mondta.Vajon milyen veszélyt jelezhettek nekünk az óriások? Ami ráadásul már itt is van a nyakunkon. Az órák egyszer csak felélednek Csipkerózsika-álmukból. valóban egy kicsi lába nyoma volt. . Sokkal fontosabb. terroristákra .bármikor elszabadulhat egy mutáns törzsük.Kis barátaink képesek voltak meghallani a vekker hangját? Alec bólintott. és kiirthatja az élővilágot vagy gondolj az atomháborúra. tengerek öntötték el a szárazföldeket .De beszélt.Vajon mi lehet az? Ferguson szomorúan széttárta a karját. Talán valaki közülünk is megértette volna az órák hangját. .ha jól értem .Az események azt mutatják. .A baj hirtelen szokott bekövetkezni. hogy tápászkodjanak fel.

Istenem. . hadd kenjelek be benneteket! A korongok billegtették magukat.suttogta Cartwright.. A kicsik utolérték őket.28. és védekezőn az arcuk elé kapták a karjukat.. Cartwright azon töprengett. . a tiéd milyen? .Mi a fenét csináljunk? .Nem adom olcsón az életem! . és kitépi a szívemet. . . Még mindig jobb.Csak nem hagyjuk feláldozni magunkat? Akkor inkább már puszta kézzel esem nekik! . és nem tudok mit kezdeni vele. Mint ahogy a juhászkutya élvezi. . hogyha egy korong vágja el a torkom. ahonnan megszöktek. A kicsik tehát vissza akarják kényszeríteni őket oda. hogy indulás előre! A mocsárig nem szóltak egymáshoz egyetlen szót sem.Semmire sem mész vele. mégiscsak megpróbál a revolverével operálni.Mit gondolsz. hogy ha minden kötél szakad. . hogy terelhetik őket. Jelezve. A korongok mintha megértették volna a beszédüket. vérző karját nyalogatva. hogy nézel ki. rohadékok. . Do? .Ki kenje be? .A mocsárban kellene ismét próbálkoznunk. Cartwright szomorúan rájuk pislogott. De hát hogy teremtsen ilyen helyzetet. .Mire mennél vele? .Nincs még. azért járt az agyuk. szédítő sebességgel cikázni kezdtek felettük. Do! . hogy a korongok megnyugodjanak. köröztek felettük.Azt akarják.Mást úgysem tehetünk.Próbáljam meg lelőni őket? . . . Nincs valami ötleted.kiáltott fel hirtelen Ferguson. Tudományos vitát folytattunk. Így is tudták azonban. Odaröppentek hozzájuk. néhány nyúl a tarisznyádban. hogy csak karcolások érjék a bőrüket.Mi lenne? . .kérdezte rémülten Cartwright. hogy arrafelé menjünk. mit csináljunk.Be kéne kenni őket iszappal. Óvatosan persze.vigasztalta Ferguson. A korongok könyörtelenül beléjük haraptak. Ezeket nem lehet eltalálni.kesergett Ferguson.Bele sem fért volna annyi. A szikla belsejébe. . persze. uram isten? Amikor elérték a lápot. miközben az idevezető lábnyomaikat taposták. Mind a négyen felugrottak. Az arrafelé az az ösvény volt. Olyan helyzetet kell teremtenie. a korongok maguk feleltek rá. Gyertek ide. és elveszítsék az éberségüket.kérdezte a fiú.Akkor is utolértek volna bennünket.dühöngött Do. Közben. Do? .Ne hibáztasd magad . ha egy ilyen kis mitugrász felnyiszálja a mellkasomat.Azt hiszem. .Itt ez a sok finom iszap a talpam alatt. . ha nem szabadulnak meg tőlük. ahelyett hogy. mint az.El kellett volna tűnnünk innen. mintha élvezték volna. -A fenébe is! . . amelyen idáig jöttek.Akkor most mi legyen? Nem is kellett válaszolni a kérdésre. . . hogy nincs menekvés.Azt nem. és sorban a hátukhoz ütötték magukat. . nincs menekvés. Csak néztek mereven maguk elé. és ismét a foglyaik lesznek.Csak nem akarod feladni? . csak éppen fogalmam sincs róla. ha nyájat terelhet.Csupa vér az arcod! .

amikor Da észrevette a két valamit.Ezek nem tehenek .Talán termeszvár. ahogy léptek néhányat előre.Ne nézz oda feltűnően. A két korong ügyet sem vetett a hordókra. Élesen felkiáltott.. Féléves alvás után nem olyan éles a látása az embernek.Úgy bámuljuk őket. még nem voltak ott.Akkor darabokra törött volna. És mégis bujkált. Ahogy közelebb értek hozzájuk. Mind a négyen arrafelé pislogtak. Ferguson legyintett egyet. . majd amikor az egyik korong fenyegetőn feléje billent. Ki tudja. hogy honnan kerültek ide? Ezúttal bizony nem volt mindegy.Fogalmam sincs róla. hogy elvesztette valaki? . . és vékony karcolásokkal teli. A két korong megzavarodva bóklászott a levegőben.Mit? .Akkor kik? . s mintha lángot szórtak volna a nap tüzében.Errefelé nincsenek indiánok. majd visszabújt a hordóba. . Érzékelőik élettelen tárgyakként regisztrálták őket. .Már kiszúrták volna.Ki az ördög tehette oda őket? .Valamennyiük arca véres volt.mondta gyorsan lehajtva a fejét. Akár kövek is lehettek volna. mintha Afrika napja alatt látta volna meg a napvilágot. Aztán ki is találtak.Talán az indiánok.. de ő sem volt biztos benne. .Talán egy repülőgépről eshetett le.mondta Ferguson. . Egyikük felettük maradt. az egyik hordó megmoccant. Egyedül csak Ferguson látta. óvatosan lépdelve Do mögött. mintha a megmentőink lennének.Lehet. talán maguk próbáltak meg kitalálni valamit. . nem a szeme káprázik-e. . a másik viszont dühös darázsként a hordóban . Ott fehéredtek a száraz iszapon.A hordó. hogy valaki.Döglött állatok? . De amikor erre jöttünk. 29. Nem mindegy. harsány ordítás kíséretében kibújt az egyik hordóból valaki. ismét elindult előre. Alig tízméternyire lehettek már csak a láp partjától. bujkál mögötte? .A termeszek egy év alatt sem építenek ekkora várat. Abban a pillanatban.Micsoda? . . A parton.A kicsik biztosan nem. Da megtorpant. Alighogy a partra tették a lábukat. Két fahordó. Talán utasításra vártak.kérdezte Ferguson.Valamit látok a párton . . inas teste olyan fekete volt.mondta röviddel ezután Do is. hátha a kicsik megérzik az arcán a hangulatváltozást.Mi az ördög lehet az? .Lehet. .Hordók. . .Mitől döglöttek volna meg ilyen hirtelen? . Vékony. .Akkor mik? .Mozog . . Pedig csak két üres hordó. .Talán tehenek. . .

? A kérdés mindörökre befejezetlen maradt. Ezért a korong nem is habozott: éles peremével a hordó fájának csapódott. Mert a fekete valaki ekkor már a másik hordóban ült.. ! Az árnyékszerű lény egyetlen pillanatra arcához emelte a kezét. . de egyik sem volt közöttük Gudrun Eckstein hangja. inas alak ekkor kiugrott a hordó romjai közül. Felröppent a levegőbe.morogta Ferguson.. és ki-ki. hogy elérhesse. A fekete. biztosan újakat küldenek utánunk..kérdezte tétován Ferguson.Ki a fene lehet? Mintegy válaszul elégedett jaguárordítás hangzott fel a közelükben.kapkodott a revolvere után Cartwright.rejtőzködőre támadt. hogy ez a két korongjuk is elveszett. és rohanni kezdett a fekete alak felé. gyorsan! . Da keserű hangon utána kiáltott. . -Miért nem. .Ma? A vékony.. . mint a társa.Miért. . . ahol a helikopternek várnia kellett rájuk. és megpróbálta. és működésképtelenné tette. valahogy még sikerült kimenekülnie belőle. . A következő pillanatban beteljesedett a végzete.kiáltotta Do. .Korongok után jaguárok! . Az azonban meg sem moccant. vékony.Még csak ez hiányzott! .Jó kérdés . 30.. iszappal bekent alak tiltón felemelte a kezét. meg kellett szabadulnia a hordótól. rábírni. .suttogta Cartwright.Ma! Da dermedten nézett az iszapos lényre. felkapta a két korongot. A kiömlő iszap egyszerűen maga alá temette. A másik korong nem tudta. hogy ne közeledjenek hozzá. És az ő sorsa is beteljesedett. . Ahhoz. de nem soká örülhetett a szabadságának: rövid vergődés után a földre zuhant.sürgette őket Cartwright: . .Gyorsan. aztán ő is széttárta a karját.Ma! . Jelezve vele. és nagy ívben behajította a mocsárba. Mintha könnyet akart volna szétmaszatolni rajta. Ma. Az iszap ráborult.Ma? Ma? .Mi lenne. Igaz.El kell érnünk a helikoptert. hogy éledjen fel.Összeterel bennünket. Meg kell semmisítenünk! A korong közben abbahagyta a másik élesztgetését.. . Még egyszer felüvöltött.Én vagyok itt.. és megpróbálta megtalálni a rejtőzködőt. ha futásnak erednénk? . . hogy tanult volna társa példájából: Ugyanolyan. és ott is maradt. A korong nem volt annyira okos. Hajnalra érték el a rétet. Ha megtudják.erővel vágódott neki az iszappal töltött hordónak.. miért? A dzsungel belsejéből ezernyi hang válaszolt neki.. . Do! És Da is itt van.kérdezte tompa hangon Do.Szétválunk.Ki a fene ez?. Többször is a másik fölé lebbent. . mitévő legyen. majd eltűnt a dzsungel fái között.kiáltozta Do.Hogy került ide Ma? . .

amikor észrevette a felé száguldójaguárt. A kicsik annyi korongot küldenek utánuk. jajgatott. ettek-ittak. Do hátradőlt az ülésén és megfogta Da kezét. ölt és szeretett az őserdő. Egyszerűen nem értette magát. Hernán éppen a WC-n volt. Ferguson és Da is kifutott a tisztásra. Fejéhez kapott. hogy ha nem lesz ott a helikopter. ami tombolt benne. hanem egy emeletes barom megfojtotta. amely odahaza megkeserítette az életüket. Olivia pedig a sminkjét igazgatta a kerthelyiséget díszítő kaktuszok között. fekete homokos tengerpartjával. Élték a kempinglakók életét. és azt suttogta volna Hans fülébe. Egy jaguáranya siratta a gyermekeit. amely körülveszi. Itt nem voltak rokonok. mint néhány kenyérmorzsa a lepedőn. élvezték az életet és egymást. és nem értette a világot sem. gúnyosan elhúzta volna a száját. amikor Cartwright. hogy az ördögbe került olyan helyzetbe. Egyszerűen képtelen volt elhinni. egyszerűen a semmibe veszett. Akkor.mielőtt kilépett volna a bokrok közül arra gondolt. gyönyörködtek a tájban. jó konyhájával. Minden kellemetlen kis apróság. amiről azt sem tudja. ráadásul nem is balesetben vagy hasonló. Az Arenal felé (I. alighanem befejeződik a küldetésük. leszámítva a kék-zöld foltokat. aztán felemelte a gépet. munka és kötelesség. amelyből Hans nem is jutott ki élve. megvárta. hogy ő egyáltalán kijut-e. és megnyomkodta a halántékát. Ha odahaza. Észre sem vette. moziban nézte volna végig a saját történetét. Ez a helyzet itt azonban értetlenséggel és rémülettel töltötte el. Azt pedig végképp nem értette. Nagy kérdés. ) 1. amikor Hans Bulgáriában nekivezette a kocsiját egy kivilágítatlan szénásszekérnek. amíg valamennyien beszálltak. barátok. hogy ne találjanak áldozatot holdtölte éjszakájára. hogy két könnycsepp pottyan ki a szeméből . Úr- . Mintha a fák közül jaguárordítást hozott volna a rotorok között áramló levegő. Nem volt semmi más. amennyijük csak van. Gertrudénak pokolian rossz hangulata volt. és a lovak közé zuhant. micsoda. Alattuk ott rikoltozott. fürödtek. A pilóta ugyancsak meglepődött. Hát most aztán. tessék! Itt ül valaminek a közepében. aki életében egyszer került csak életveszélybe.egyenesen bele a mangólevébe. Ő. akinek aztán később egy repülő korong lekapta a fejét. igaz. Az volt a baj. Aztán egyszerre csak belehullottak egy sötét gödörbe. de semmi különösebb baja nem történt. csak Costa Rica. ha azt a vihart. Egyszerűen hihetetlen. Tegnapelőtt még olyan egyszerű és olyan kellemes volt minden. A helikopter azonban ott várta őket a rét közepén. hogy Gertrude elkottyantotta magát. Tisztelgett. meleg esőt hullató erdeivel. sírt. örült. főnökök. Csak akkor nyugodott meg. hogy legközelebb valami normális filmre vegyen jegyet. a hamburgi titkárnő.Cartwright . Nem engedhetik meg maguknak. hogy Hans meghalt. egyáltalán hangulatnak lehet nevezni. felrepült a levegőbe. ne ilyen agyament fantazmagóriára. amilyenbe belekerült. Ugyanakkor hitetlenséggel is.

és morog. és úgy rúgja seggbe a lenyalt hajút a haverjaival együtt. Fáradt. Engem. hogy a világon van. Csak nem képzeli a bolond.. az Arenal meghallgatja könyörgését.ki a fene tudja megkülönböztetni őket. igen: egy bolond.például azt tartják. Egy olyan fickótól. többnyire csak annyit válaszol rá. egy elmebeteg .isten! De hát mi történt vele? Megfoghatatlan. segíts! El kell tűnnöm innen! Barom voltam. mint a dög. hogy lelépjen. hogy miért. Mert bizony ez a bolond az ő társa vagy micsodája. bár azt a krumplis valamit. hogy az Arenal majd megvédi őket a lenyalt hajútól. nincs is különbség közöttük . hogy elérnénk a hegyet. rossz helyen voltam. hogy tartsak velük. Persze. amit a vendéglős eléjük tett. Hát én nem kérek ebből a kalandból! A lenyalt hajú még azelőtt elkap bennünket. kérlek. Istenem. mit nem adna egy illatos. hogy a kurvák. Istenem. már alig emlékszem valamire! Már a fickók képét sem tudnám felidézni. Ez a hülye Hernán bizonyára meg van győződve róla. Itt várakozik egy nevenincs Costa Rica-i kisvárosban vagy faluban . hogy attól koldulnak. lehet. hogy eddig is a bolondra hallgattam. ha nem bolondok. a fene vigye el. csupán az a bűnöm. zsebébe dugta a rúzsát.alighanem csak fü- . azonkívül éhes. ahova akarok. Jószerével azt sem tudja. egy lenyalt hajú. Akkor aztán könyöröghetnénk a hegynek . azon kívül semmi. ha odafent vagy már a mennyekben. hogy megnyerték a harmadik menetet. mondd meg.és arra vár. a vulkánhoz.befejezze reggeli. hogy ha megáll az Arenal előtt. bár el is mehetek. ha csak egy icipici lélegzethez is jutnak. De hát. hogy rossz időben. Mi a fenét keresnék az Arenalnál? Az Arenal egy vulkán. hova kell menniük? Az Arenalhoz. Mit is mondott Hernán. hogy egy bolond . aztán ő is WC-re ment. Hát ezt kapd ki. néha lávát lök ki magából. megöli. akiről huszonnégy órával ezelőtt még azt sem tudta. Ha meg nem. undorítóan nyálas mosolyú fickó. Ezek itt csak koloncok a nyakán. Az ő kezüket pedig magasba emelik az arra tévedt indiánok. aki. Táskájában pedig egy repülő korong és egy világító koponya rejtőzik. menetrendszerű pisilését.igen. aki nem csináltam semmit. A kurva különben nem pisil. és egy csésze forró kávéért! A kurva közben befejezte a rúzsozást. csakhogy akkor minden valószínűség szerint meg fognak ölni. barátom! Na és a kurváról már nem is beszélve. hogy mi a szarért kellene nekem az Arenalhoz mennem? A hülye ugyan azt mondta. Az indiánok élőlényeknek hiszik az élettelen tárgyakat . képtelen megenni. a hamburgi titkárnőt. és állítólag tőle függ az élete. meg voltam rémülve.. az itteniek mindent beképzelnek maguknak. Jézusom.. Csak annyit tud. enyhén büdös is. csak a száját rúzsozza. latin ribanc. fájt mindenem. Vajon miért? Gertrude a tenyerébe hajtotta a fejét. hogy nem tom. és a védelmét kéri mindhármunk számára. egy közönséges. Most lenne a legjobb alkalom rá. Hiszen holdfény volt. miért van áz. akit az a fickó rúgott ki. Istenem. Hans! Mondd meg. otthoni süteményért. hogy a vulkánok is élnek: ugyanúgy. máris a szájukat rúzsozzák. Hogy kövérebb legyen a lúd: másik társa egy kurva. mint a krokodilok vagy a mosómedvék. ha felteszel neki egy kérdést. Őt.. az Arenalnál markolja el a nyakunkat. hogyha nem tűnik el előle. ahol már megfordult Hansszal. kinyújtja mindeddig rejtegetett lábát. még akkor is. Na persze. aki az életükre tör.

hogy kiélesítette. . mekkora veszteség ért! Sőt el sem hiszem.Én? Hát persze.tyülne ránk. térj már magadhoz tőle! A vendéglős még mindig ott téblábolt körülötte. Jobb.Nincs rendben a gyomrom. hogy töri valamin a fejét. és adott neki egyet. . hogy torkig van velük. Kinéztem az ablakon. Őszintén mondom. Rossz álom lehet csak az egész. ha igyekeznél. Azt mondta. mit gondolsz? Volt egy rohadt gazdag pasasom akkoriban. és rákiabálna. ez a frankó! Hát nem is volt olyan frankó. a bolond mégiscsak ismer néhány itteni varázslatot. amikor a hegy eldurrantotta magát. és tíz perc múlva robban. Ha odahaza elmesélem. És éppen felém. Mi lenne. előbukkant egy pálma mögül. ha nem is mesélem el. Ez még a halottakat is rendbe hozza! Gertrudénak ekkor rettenetesen perverz gondolata támadt. Visszamegyek egy kicsit.kérdezte tőle angolul.Vigyázz. Így is lesz majd elég dolgom Hans miatt. . senki nem fogja elhinni. ha készek vagyunk. ha odatenne Hans elé egy tál krumplis szörnyűséget. amikor Olivia. hogy gyerünk felkelni. Na de mindegy. Gertrude elkapta a lány karját. gyerünk. Egyetlen dolog van csupán. Megfordult. és azt ordította a fülembe. mert itt a reggeli! Muszáj feltámadnia.Na. hogy maradjon rá időd.Jó kérdés . . be is voltam csinálva egy kicsit. Úgy látszik. Legalábbis nekem nem.Te már voltál az Arenalnál? .mondta a lány becsippentve az ajkát. . . Éppen fel akart állni. . A borostás fickó odasétált hozzá. 2. Egy frankó kis szállodában szálltunk meg: az ablakunk egyenesen a vulkánra nézett.Te nem jössz? Elég tűrhető a krétyó. a korong meg megy. A lány megrázta a fejét.Majd ez rendbe hozza. Gertrude nyelt egyet. Hát akkor. a te dolgod mit csinálsz. Hans. . drága Hans! Még fel sem tudom igazán fogni. . és se szó. Vegyük például a korongját. és odasündörgött hozzá. az vitt az Arenalhoz.Nincs véletlenül egy papír zsebkendőd? Véletlenül volt. Csak észre ne vegye rajta. . Méghozzá szó szerint. amelyből azért jobb lenne minél hamarabb felébredni. Ez a fickó. Éppen ideje. . és visszament a WC-be. se beszéd belenézett a tányérjába. azonnal indulunk. Mosolygott. Gertrude meg azt gondolta.Egy kicsit később. de nem lenne rossz. Óh. amikor egy másik barom kézigránátot kötött a bokámra. Megpróbálok előbb magamhoz térni. hogy a saját lábára álljon. hogy rendesen eloszoljék rajta a festék. nem vár egy percet sem. Hernán. a kurva. mert a krumplis akármi még a halottakat is rendbe hozza.Miért nem eszik? .Mit csináltál ott? . és azt hazudta. De még mindig semmi volt ahhoz képest. amin érdemes elgondolkodni. és lenyisszantja valakinek a fejét vagy a kezét.. vagy mi a szar. Feldobja a levegőbe. hogy ez a frankó. A pasasom meg egyből a hátamon volt.. és mit láttam? Csak úgy ömlött a láva a tűzhányóból.

Talán valamelyik kaszinótól pattintott meg valamit.Amit csak óhajt. . .Mekkorában? . mert a végén. városi kurva lehet.Csitt! Nem fontos. Gertrude észre sem vette addig. . és felment az emeletre. 3. Már úgyis régenjártam ott. Menjen fel a lépcsőn az emeletre.Cirka kétszáz.Van buszjárat.. Nehogy a vendéglős megijedjen tőle. nem virágcsokrot . . uram. A vendéglős kiköpött egy gyufaszálat a szájából. . de ez a fickó valami más. . Gertrude látta. és tovább szöszmötölt: Várta a másik kettőt. hogy volt pénzem. . hogy valószínűleg ő a legokosabb közöttük. a talpára pattant. mintha rugók lökték volna fel. Na.mondta a vendéglős.Az Arenalhoz. és a mosogatóra tette. ha akarja. Várjon ott. és mosolyogni próbált. vagy egy nagymenőtől. A társai hova mennek? . . A vendéglős a szájára tette az ujját. . hogy jutok oda. amíg elküldöm őket. nagyban. . aki lenyelt egy kis pénzt. A vendéglős biccentett. ahol kiöklendezhetné.És? . Délután beviszem kocsival San Joséba. hogy fél szemmel a WC felé figyel.Azt akarta mondani.Semmiség . hogy a kis csaj berezelt: Jobb az ilyenektől megszabadulni. Aztán visszament a kertbe. és most egy csendes helyet keres. .Megmondana nekem valamit. A vendéglős arra gondolt. . .Nagyon hálás vagyok önnek. . De én nem akarok odamenni velük. Tényleg. Gertrude. vagy valami hasonló? A vendéglős odaállt az asztala elé. Talán könyvelő. .Az országúton .Sajnos. kérem? A borostás fiatal vendéglős vigyorgott.Szeretnék San Joséba jutni. nincs. Az a helyzet.Nem tudom.Azt hiszem. . kisasszony? Gertrude sóhajtott. . Bármelyik szobába bemehet.Ez az út oda vezet. de. .mondta a vendéglős. hogy szívesen folytatná a társalgást.Minél előbb San Joséba kellene jutnom.Látszott rajta.Van pénze autóbuszra? . Előbb a fickó jött ki a WC-ből. ha megjelennek a zsaruk.Akkor ne menjen. A vendéglős levette a tányérját és a poharát az asztalról. hogy élet-halál kérdése a dolog.Persze.Segíthetek valamiben? Gertrude igyekezett barátságos képet vágni. Nem csoda. de aztán mégsem mondta. menjen már! Gertrude besétált a házba. Bevitte a konyhába. és végigfuttatta a pillantását Gertrudén. Gertrude felemelte a fejét. . kisasszony. hogy benne volt. Csinos arcú pasas volt. aki még mindig a kretyón van. kissé riadt szemekkel.Mondjuk. Menjen be a házba.. .Igazán megtenné? A vendéglős vigyorgott. . . A lány. Segítek magának.Semmiség.Bajban van.Hány kilométer a távolság odáig? .

. Talán kirabolunk valakit.Talán stoppal.Kik? Hernán erre csak hallgatott. hogy Gertrudénak hívják. ...hoznak neki születésnapjára.kérdezte Olivia. . . van nála valami pénz.mondta aztán. Nem hiszem. A vendéglős egymásra tett két tányért.ismerte be Hernán.vetett keresztet Olivia.hökkent meg Olivia.Hogy ment volna el? . .Nélküle? .Elment.Az előbb még itt volt.Sült bolond? . Talán sétál. Félrehajtotta a fejét. .Hol van Gertrude? ..Csak nagyjából: Sok mindent értek már. A WC-n nincs. és az asztalra mutatott.kérdezte eztán rövid szünet után.Mennünk kell .Hogyhogy elment? . hogy éppen két perce indult el a San Jose-i busz.Most éppen hol van? . A vendéglős hozzájuk lépett. .. . . hogy is hívnak? .Olyasféle. . .Hernánnak . Óhajtanak még valamit? Hernán megrántotta a tarisznyája szíját és felemelkedett.Lenyúzzák a bőrét. . izé. Lenyelte a mondat végét.mondta a bolond. Nem is tudtam. .Hiszen.Néha igen . Vagy száz méterre járhattak már a háztól. jött a másik csaj is.Hogy akarnak az Arenalhoz jutni? . . mintha valakinek a szavait hallgatná. Senorita. . amikor Olivia megszólalt. hogy már egyáltalán . . mert sok mindent elmondanak nekem.Nekem mindenesetre.Feltehetően autóbusszal. . . A vendéglős az utca felé intett.. . Nem várhatok egyetlen percet sem. hanem csokorba kötve tíz évet.De azért nem vagy sült bolond? Hernán hallgatott mintha elgondolkodott volna a dolgon.szólt rájuk a vendéglős.Szuper ..Valami.Te. . fizet. .Nem várhatok. . . Már el is ment. hogy mit csinálsz? .Tudod te egyáltalán.. A barátnőjük már rajta van.. ne rajtam kezdjék.. varázsló vagy.Hé! . . Még nem tudom. . .Gertrude azt mondta.vigyorgott a vendéglős. mi? .Azt mondta. hangok szólnak a fejedben? . és San Joséba megy.Nem kellene mégis utána mennünk? Hernan meg sem hallotta a kérdést.Csak ha lehet. . Sőt úgy gondolom. ha... hogy néha olyan izék..Menjünk. . Hernán nem szólt semmit csak a vállára vetette a tarisznyáját.kérdezte a jóképű a csajtól.Mivel? ..Nem érzed úgy. .Ahogy lehet . .A társnőjük már kifizette a reggelijüket.. A férfi és a kurva elképedve néztek egymásra. A rúzsozott szájú.Isten legyen irgalmas hozzá . .Leszedhetek? Hernán Olíviára pislogott.Az a helyzet. Ahogy a fickó leült az asztalhoz.mondta a fiú.

Nem ütött meg még nőt életében. és ezúttal sem akarta. arra nem számítasz. Sőt nemcsak nyújtotta. mert pokoli meleg van idebent. amelyet a vendéglős korábban hozott fel neki. Aztán meg nagy bóbitájú. Összerakjuk a koponyákat. Elhallgatná a papagájokat és teázna. Jól választottam.Na! Mi a fenét csinálsz? .. .Ez mindenesetre megnyugtató . . Nem hoznál egy nyelet teát? Pedig úgy meginnék még egyet. Aztán majd feljelenti. ha akarom. amikor belevittél a szénásszekérbe . A déli órákban a vendéglős bezárta a kerti kaput. Levetem én. Ha nem takarítja el maga elől.Ezt azért kaptad..Istenem. . nem bejött egy madár az ablakon! Helló. te strici! Miért várakoztattál enynyit? Melyik haveroddal nyakaltad a sört. és tréfásan felé legyintett. Ezt meg azért.kiáltott rá. mókusok futkároztak hangtalanul a pálmafák törzsén. és benyitott a szobába a lány fúriaként ugrott a nyakába. és felé nyújtotta a karját. akkor mindig éppen valami dolgod akad valahol.Ilyet még a napnak sem szabad.. buenos tardes. nem igaz? A cipőm is levetem. kiragadta abból a letargikus hangulatból... Le kellett húznia a lánynak egy pofont. Mars ki. mindent levetek magamról.. . levetkőzik.Nem kedvelem a bolondokat. ezt ide. Kétszer is ivott a teából. Hans. hova is? Mindegy.. madár. a lány mélyszántást végez a képén. élvezné az életet. Márpedig most éppen akarom. amikor még magadra sem tudtál vigyázni? A harmadik tea után úgy gondolta. Különben szép az élet. még a kép keretére is jusson belőle! Hans! Hol a fenében vagy? Sose vagy kéznél. de hogy a fenébe vigyázhattál volna.. és tépni kezdte róla a pólót. A fenébe is. Neked kellett volna vigyáznod rám. .Végre megjöttél. Hans. Kinyitotta az ablakot. hogy el tudna élni itt akár a világ végéig is. és hozzál.Mindig is nagy balfácán voltál. hát nem megérdemli? A második tea után valahogy eszébe jutott Hans. De azért remélem. hogy majdnem kinyújtott tenyerére szálltak.nem is vagyok bolond. amikor kellenél? Akkor persze jó vagyok. kék madarak jöttek olyan közelre.. de muszáj volt.sóhajtotta Olivia. Mind a tizenhármat.Csak úgy tréfából végigkarmolta a férfi képét. Sajnálom. hogy mindig emlékezz rám. és belépek a kedvesnővérek közé. . vagy micsoda.... de nagy balfácán voltál. amikor két-három pofa sörrel feldobod magad. teázna. . hogy mit csinálunk az Arenalnál? A fiú biccentett. Arra gondolt. Ezt ide akasztom. de nem tehetek róla. kicsit felpörgette.. mi? .Persze hogy van. hogy erőszakkal kényszerítette. .. hogy gyászfátyolt öltök a bánattól. . hogy nem mentem velük. légyszi! Amikor a vendéglős felment az emeletre. Odalent a papagájok csiviteltek.morogta. rikoltoztak az ágakon. A lány az egyik sezlonon ült ölbe tett kézzel. Van valami terved. 4. Most meg hagytad megöletni magad. A francba! Most aztán mit tegyen? . amelybe került. majd felment az emeletre. De jó. Uram isten. kitette rá a zárva táblát. Az első nagyon kellemes volt. A nap néha előbújt a pálmalevelek mögül. és kinézett a kertre. és húzni kezdte lefelé. de ha nekem van kedvem. hanem elkapta a nadrágja szárát.

mit csináljon. Olyan erősen gondolkodott. hogy meg sem hallotta. Most aztán rá kellett jönnie.Én. ráfordította a kulcsot. hogy a vigasztalásra szoruló. aki tűzoltó San Joséban. és ez a lényeg.. Nem lehetett valami rosszkedvű fickó. Még a doktorok sem tudják. amikor elköhintette magát valaki a folyosón. amit belehullajt a teájukba. A lány hívogatón mosolygott rá. jóképű férfi mintha megértette volna néma kérdését.Elfogyott . nem is számít narkónak.Most hogy megjöttél. Első pillantása a nyitott ajtóra esett. majd a zsebébe dugta. kérem szépen. Rémület szorította össze a torkát. elegánsan öltözött férfi jelent meg az ajtónyílásban.morogta. A vendéglős azon már nem lepődött meg különösebben. akkor más sincs! A vendéglős elkedvetlenedett. No de ebben az állapotban? Mit csináljon.. A lány mindenesetre továbbra is bután vigyorgott. Nem is tudod. hogy milyen a világ. De hát eddig még egyikük sem jött vissza.. 5. Honnan a fenéből tudja egy tűzoltó. hogy fúriává változzék. Az a pár csepp.Mondom. Jobb lenne. amikor megpillantotta a másik férfit. hogy egy posztókalapos. hogy került a belül elfordított kulcs a földre.. Elakadt a hangja. ha nem koptatná a száját felesleges aggodalmaskodásával. akik a nyakadra hozzák a bajt. hogy az egyszerű gaznak látszó fűnek milyen hatása van.. Csak akkor riadt fel baljós gondolataiból. barna képű. azon kívül. miközben felemelte a meztelen lányt a földről. Vigye el az ördög. öcsém.Ha nincs tea. az hétszentség. és a blúzát rugdosta a sezlon alá. A kalapos. milyen a Kordillerákon túli világ! Ő csak nevetett a bátyján. alighanem beugrott.mondta a vendéglősnek. hogy könnyen kigyullad? Ő inkább benne van a sűrejében.követelte a lány. . amint megmozdul mögötte az ajtókilincs. hogy vigyázz. Ha tudnák. Hányszor figyelmeztette a bátyja. hogy nincs. Villámsebesen fordult hátra. Legjobb lenne elengedni. hogy a bátyjának van igaza. . vagy valaki másé. a kulcsra nézett. Még akkor is. A vendéglősnek fogalma sem volt róla. aztán másképpen.A sitten sok mindent megtanul az ember. Vagy a zsaruk ügynöke a lány. nehogy olyan nőkkel kezdj.Adj még egy teát! . . Mintha éppen ott lenne a helye. . Már rég abba kellett volna hagynia. . talán már betiltották volna a használatát. mint a bátyja. Csak nem a lány csinált valamit? Vigye el a fene. De nem tudják.A sitten . hogy számon kérje rajta a történteket.Ülj ide. Ez már közel sem volt olyan jóképű mint az első. amikor lehajolt a kulcsért és felvette. Azt akarta. még mindig halogatod a dolgot? Ez is jellemző rád. . Csakhogy most alighanem bajba került. Hiszen amikor bejött. alighanem túladagolta a levet. mert egyfolytában mosolygott. Az indiánok meg nem hívják fel rá a figyelmüket. Hol a teám? . facér külföldi lányokat előbb egy kis teával vigasztalja meg. .nyögte a vendéglős: . hogy a lány kicsit feldobódjék de azt nem. .Buenos tardes! .

. Tényleg csak teát. . mintha a guta éppen megütni készülne. Sőt még a szemét is becsukta. és le sem vette többé róla. . .biccentett a vörös képű.Az ismerő.Majd a szél a bokádat . hogy zömében afrikai vér folyik az ereiben a haja azonban mégis egyenes szálú volt. A hordóhasú elhúzta a száját. és még csak a fejét sem biccentette meg.Mindig ebben az időben.. . Látszott a haján. fiam? Miért nem mondod meg az igazat: hogy ma láttad először? A fenébe is ! . Csakhogy az ebédidő az nekünk is ebédidő. amit csak akarsz! Hanyatt dőlt a sezlonon. és megitatja teával! Te jó isten.. csak most segíts! . .érdeklődött az olajos hajú.. Esetleg összeütök valamit.Dobj rá valami terítőt! A vendéglős máris ugrott.Ha gondolják:. Nem gondolta volna. A végén aztán az egyiket letagadja.. .Mióta? .. hogy szemléletes módon is megmutassa. .hogy valóban most látom először.mondta a barna bőrű..Mit adtál neki? . mint a fekete madarak tolla. és felemelte a lábát. .mondta a kalapos. A kalapos mélyet sóhajtott.Csak. Éppen a legrosszabbkor. s kékes fényben játszott.Hé! . hogy szívesen olajozza. majdnem fekete . Adsz még egy teát.Na persze . mintha aludni készülne. . mint aki három adag spagettit is képes megenni egymás után.A. Az arca meg vörös volt.Ne hazudj ! . A negyedik. csajt?..Nem hazudok. Nem köszönt.kiáltott fel a lány. ezúttal kivételt tehetek. . hogy a lány meghagyja magán.látszott. mi következhetne a tea után. .Az az igazság . vagy itt sem vagyok! ! Hozd a teát. . mint hogy ki kelljen fizetnie.nyögte a vendéglős. . Ahogy felbukkant az ajtóban egyenesen a lányra meresztette a szemét. Most aztán mit mondjon nekik? Valamelyikük csaja a lány.rémüldözött a vendéglős.Ebédidő van . kalapos a vendéglősnek. de nem kis meglepetésére meghagyta.. . én..Ezek a lányért jöttek. . Mintha a vendéglős üvegből lett volna. A harmadik férfi sötét képű volt. és azt csinálhatsz velem. .Hol szedted össze a csajt? . . hordóhasú.Akkor ne nézd . Nem gondolod? A vendéglősben felcsillant a remény. .mondta aztán megtörten . söm.kérdezte az olajos hajú Terrentes úr.nyögte a vendéglős. hogy be van zárva odalent az ajtó.Láttuk.Régóta.Takard be valamivel .Kérem szépen. erre ő marha módon felszedi. .ráadásul a ruhája is gyűröttnek látszott.. Így gondoltuk mi is. így aztán feljöttünk ide . .Miért hazudsz. közönséges fickó úgy nézett ki.mondta a hordóhasú. Felkapott az egyik kis asztalkáról egy kendőt és a lányra terítette.. Hátha valóban csak ebédelni akarnak. .bólintott a kalapos. teát! .Az ebédidő az ebédidő.Undorító! Nem is tudom nézni. és inkább balhét csinál.

Az csak arra jó. hogy beszélnie kell.legyintett Meléndez úr. hogy visszakerülj a sittre.Semmit.Igazán? . . . nem is kirabolni. egyedül .nyögte a vendéglős a lányra pislogva.Csak.. de itt.Hát. A hordóhasú társa segítségére sietett.bólintott Ugalde úr.mondta gyorsan a vendéglős. Össze kell préselni. Nem ebédelni jöttek. és eltűnnek a fenébe. jobb. .Hogy került hozzád a lány? .Azt hiszem. Hiszen ő nem tud semmit: azzal sincs egészen tisztában. ..Nem. Senores. hogy ezek a pasasok meg fogják ölni.kérdezte Meléndez úr. A vendéglős agyán átfutott valami. hogy távol tartjuk magunkat a drogtól. A vendéglős biztos volt benne.Egyedül? Úgy gondolta.Ismerek egy füvet . Néha mintha magában beszélgetett volna. távol a fővárostól. Talán San Joséban igen. Olyan habókosféle.mondta. .Hárman.. ne szégyelld! .mondta Meléndez úr. De vajon miért? .De hiszen ez narkó! Nézd csak a hatását..nézett rá a vörös képű: . Ezek tényleg kiverik a fogát. . de a barna bőrű Meléndez úr felemelte a karját.Idejött . egy kurva. .A francba a kábítószerrel! .Egy fickó. ezzel-azzal összekeverni. Az indiánok mutatták. hogy egyáltalán létezik-e ilyen Costa Ricában. még csak konkurenciája sincs ezen ez elátkozott helyen.. ha igazat mond. .. Hol tartod a szerszámaidat? .Milyen nő? . hogy alszik.. mintha nem lett volna egészen magánál. Hátha megelégszenek azzal.Egy férfi és egy. Nem kellett volna annyit adni neki. A másik három csak morgott valamit. Nem is tudja. a lányt sem erőszakolják meg .. . .. hogy miért vannak itt.Miből gondo- . Ezek meg akarják ölni.nyögte a vendéglős.Ki volt a másik kettő? Mondd már. A csaj teljesen kipurcant tőle.Minek a három cseppjét? Ne kelljen minden szót kihúznom belőled...Verjem ki a fogad? A vendéglős megértette. ismeretlen. . A lány mélyeket lélegzett. . .Milyen fűről beszélsz? A vendéglős ezt is elmondta volna.Bocsánat. .Jaj.Habókos? . istenem! . Én csak tudom.. három cseppet. .Hányan voltak? . de miért? Hiszen nincs ellensége. de láthatóan nem tetszett nekik a dolog.. Megfogadtuk. mert tényleg ki is húzom.... . . nem úgy gondoltam.Semmi baj .Erre nem érünk rá..Mit tettél a teába? . . Védelmi pénzt sem kért tőle soha senki. Egy könyörtelen hang arra figyelmeztette a lelke mélyén.Igazad van: valóban egy kurva. ami még az eddigieknél is nagyobb rettegéssel töltötte el. .őt jöttek kinyírni. . Kiütötte a tea. nő. Egy harapófogóval..Olivia .. a nyelveddel együtt. . És a másik? . amit mond. Istenem.

Nézzék a képemet. uram. .Te meg megteáztattad. Azoknak meg azt mondtam. A fickó.Miről beszélgettek reggeli közben? Valamit csak hallottál. . Nem baj.Te meg segítettél rajta.Nem a mi dolgunk.Tényleg bolond volt. Morogtak valamit. Na és az a másik lány? A kurva? . .Si . csak hallgatott. Igen.Nem nagyon. Szóval. És a lány is. De ha az lennék.Neki sem volt ellenére. mert el kellett készítenem a reggelijüket. és hogy San Joséba kellene mennie.. hogy bajban van. . . . mi? . azt is mondtam nekik. Még a WC-re is magával vitte. életbe vágó. Még nem is láttam csajt. . hogy elment.Azt nem mondta. . a mellkasomat is. És mit mondott? . hiszen egyetlen pillanatra sem vált meg tőle. Nem vagyok kíváncsi típus. csak úgy véletlenül.Nem láttad véletlenül. válaszolgatott volna valamilyen kérdésekre. Meléndez úr mélyen beszívta a levegőt. Vagy nem volt ki neki mind a négy kereke.Nem tudom. Mondhatni. Meg azt. Beszélj inkább a másik kettőről.Hm.Na.Felküldtem ide. ha kíváncsiskodtál egy kicsit. Nem értem rá nagyon rá figyelni. Csak annyit mondott. nem? .Nem mondta. uraim. Ő karistolta végig. sem láthattam volna bele. Bement a WC-be.. Talán félt tőlük.Azt éppen nem. .Tarisznya? . miért? . és rúzsozgatta a száját. Ilyeneket mondott.Az volt a szándékom. Csak annyit mondott. aki ennyire akarta volna. . jó . mi? .Alig beszéltem vele.Melyik? .Nos.Ez. Nem tudod. hogy magában beszélt? .sóhajtotta Meléndez úr. de nem mentek utána.Mert mintha. . .De előbb még eljátszadoztál volna vele? A vendéglős felbátorodott. És nem azért.bólogatott szorgalmasan a vendéglős. . .Nemigen beszéltek azok Senor. .Nem.lod. mi? . a tarisznyával a hátán. hogy bajban van.Bánták. Igaz. fiam. . Azt hittem maradt még benne valami az előző esti piából. . hogy védekezzen.csillant fel Meléndez úr szeme.bólintott Ugalde úr. hogy a csaj felszállt egy buszra. .mondta.Sok cseppet tettél a teájába. uram . .Megesett rajta a szívem.Kialudta volna. . miért nem akart ez a csaj velük menni? .Hogy meg szeretne pattanni tőlük. hogy. Senor. . .Meg nem vált volna tőle. értettem.Gondolom.. Senor.Egy tarisznya lógott a vállán .Tarisznyát mondtál? . Lelépett. Tényleg be akartam vinni San Joséba. Akkor szólt a csaj. A következő kérdése döntő fontosságú lesz. . hogy valóban segítek rajta. A másik kettőtől. És nem emlékezett volna semmire. mi volt benne? . mit csináltál vele? . hogy ítéletet mondjunk feletted. Meg itt. hanem hogy essek neki..

. . Nem lett volna szabad.dobbant meg Meléndez úr szíve. Olyasmit. . .mondta Meléndez úr. vagy legalábbis egy mély. feje jobbra-balra dőlt. . mindent megteszel? . A vendéglős készséggel megpróbálta.Az Arenalhoz. Beszélnünk kellett volna a csajjal. mit lát velük. . fiam? Amitől magához térne? .Felesleges . . A vendéglős nehezen lélegzett.Ha tudtam volna. Lehet. Tudod. Ezzel aztán el is rontottad a bulinkat.intette le Meléndez úr. Amit csak kívánnak tőle.Bocsánat. fiam . hogy először nem is hitt a fülének. Akkor megbocsátunk. Meléndez úr szomorúan legyintett. . Csak egy módon teheted jóvá. . Meléndez úr megkapirgálta az orra hegyét. . . uraim. A lány szája ekkor már habzott is egy kicsit.hallottam.mondta Ugalde úr. . Elintézte a vendéglősünk. . .Nincs. hoz? ... Hát ezek aztán kívántak is. de gyorsan! 6. Úgy érezte.Nocsak! .Nem mondták.kezdte a kalapos. de azt csak az ősi.Az Arenal.És hová? . Terrentes úr megveregette a vendéglős háfát.Adj neki tejet.Azt megkapj a .A vendéglősre nézett. szemei nyitva voltak ugyan. . . .Akkor hát nincs mit tenni .Si . amiért belészartál a levesünkbe. Ügyes vagy.Azért csak próbálj meg vele valamit. Mindhiába. .Mi lenne.. .Meg én! .Mit. és meglegyezte az arcát a kalapjával. A fiú elszúrta..bólintott Ugalde úr. néhány fontos ügyről.. . Nos. Hátha mást is tud. visszatéve a kalapját a fejére. .Jól van..bólintott a vendéglős . hogy most dől el: életben hagyják-e. . maja istenek tudták volna megmondani. hosszú álom.Jól van.. uram? Meléndez úr a lányra mutatott.. Márpedig ő mindent megtesz az életéért. elérkezett a nap kritikus pontjához. uram.bólintott a kalapos.. Sajnos. . vagy mi.Elfogadjuk a választ? .. De nem tudunk.Nem tudom. fiam.Ennek orvos kellene.Szóra kellene bírni őt is. De tudtommal több Arenal nincs. hiszen akkor a lány nem akart volna elválni tőlük. Mindent megteszek. nem hallottad véletlenül? . mit kérünk tőled cserébe? .Beleszartál a levesünkbe. . Mind a négyen eltátották a szájukat.Fojtsd meg..Szóval.Figyelj.Ezt.kulcsolta imára a kezét a vendéglős. innen hova mennek? San Joséba biztosan nem. És talán néhány indián varázsló. .. méghozzá a nem kiborult csajjal.Ezt mondták. ... . ha a lány is megerősítené? .kérdezte vörös képét simogatva Otoniel úr. fiú. Ezer bocsánat .Valahogy jóvá kell tenned. el is várom .A tűzhányóhoz? .Szóval elszúrtad.Ezt te nem bírod szóra. mert te megitattad valami moslékkal. túl sok teát akart.Nincs valami ellenszered.

lába remegni kezd. .remélem.Nincs semmi baj. megnyúzlak . fiam..Ha elájulok. . mit. ööööh.Na. Majd Senor Ugalde megteszi helyetted. Amíg vissza nem tért. Érted már? Hol találunk kötelet? . hogy azok akasztottak fel. hiszen téged is megpróbáltak megölni. van köteled .dobolt benne a félelem. hallgatom.. akik megölték a lányt. te barom! A vendéglős érezte. Istenem! Otoniel úr a szája elé kapta a kezét. hogy kiveri a veríték.te bedugod a fejed. hátul. Egy régi függönyről vágtam le. gyorsan levágnak.Itt meg egy zsinór. mást..Én nem.. Meléndez úr a vállára vert.fenyegette meg Meléndez.Az udvarban. ha megtetted.Neeem! ... megteszem.Szóval megfojtod a lányt... nem.. csak látszatról van szó. Akik rád találnak. .Ha lehánysz. Majd megmutatom. Csak a vendéglős szipogó sírása hallatszott.. hogy felboncolják. Meléndez úr karon ragadta a lerogyni készülő vendéglőst: .. Gondoltam. nem ébredek fel soha többé..Ne riadozz. milyen szép tervet eszeltem ki számodra.Várjon.. Aztán felakasztod magad. De a lánynak el kell tűnnie. Ezek ájultamban végeznek velem. ... és belekapaszkodsz a kötélbe. bírom megtenni.Én nem.. és még csak gyanú árnyéka se vetődhessen rád. hogy valaha még hasznát veszem.. és megtalálják benne a füvedet. . Csak nem elájulni. miután kábítószert adtak neki... Ha erre jön valaki.. Idehallgatsz végre? -Jaj. öhhhh. Ugalde azonban nem ment ki.De én még. . öltem meg senkit. valami. Olyan rémület hullámzott át rajta.. fiam! . nem elájulni. Mert biztos. Hát akkor láss neki. sőt kiutat is kínálok neked. uram? . Egy-két percig kibírod.? . öööh! ... Odalökdöste a vendéglőst a sezlonhoz. .. uram..Nem.A vendéglős nem hitt a fülének. te hülye... te szarházi. Szóval.A lányt... .. Jaj..Itt a kötél . ..csatlakozott hozzá Terrentes.Ugalde! .Igaz . valóban nem mindenki képes rá. te meg azt mondhatod.. csinálunk ide valahova egy kötélhurkot . nem kap elég levegőt. . hogy egyes hullámai a Kordillerák méreteivel vetekedtek. Téged senki nem fog gyanúba.Én inkább kimennék. .. és segített neki felemelni a lány .Valamikor el kell kezdeni. kirúgod a széket magad alól. csak nem elájulni! .mondta akkor Meléndez úr.Nem lehetne. ! . fiam.Menj. Terrentes úr elügetett a kötélért.. . csend ülte meg a szobát. Senor. .Én is ..Kit. . figyel ide. Nem olyan nagy dolog. soha nem.. Nem akarlak bántani. Világos? Hallgasd meg.. Igaz? .. Csak nem elájulni. tudom... hogy megússz mindent. hogyan kell. ráállsz egy székre és várakozol..bólintott Senor Ugalde nem nagy meggyőződéssel.

és belekapaszkodsz a kötélbe.) 1. rúgd ki magad alól a széket. van itt valaki? Érted? Ha ezt hallod. hogy a négy férfi elhagyta a szobát. A Grófnő megállította a kocsit egy orvosi rendelő előtt.Ahogy megbeszéltük. . mért bármikor jöhet valaki. Fogalma sem volt az idő múlásáról. hogy halló. amikor elhagyták a szobát. Na. és véresre marta a tenyerét a körmével. A végén már nyál csorgott Aranzabal kapitány szájából.ezt szokta magával vinni minden egyes alkalommal. Beleakasztotta a kötelet egy csillárkampóba.dicsérte Meléndez úr. Csak néhány másodpercről lesz szó. Majd a nyakába húzták a hurkot. általában azt szokták kérdezni. . Előbb csak kis gyomorfájásról panaszkodott. Tiszta leszel. hogy már csak hányta-vetette magát a kocsi hátulsó ülésén. Cristobal atya megpróbált segíteni rajta: gyógyfűből készített teát itatott vele .Ők nem akarják.fejét.. Aranzabal kapitány még Mexikóban rosszul lett . a szobát is csak ködfüggönyön át látta. .de az sem használt.Akik keresnek valakit. .Jól van . majd olyan erős görcsei támadtak. . Dugd a fejed a hurokba. aztán belázasodott.alighanem egy lepénytől. Amikor a határállomáshoz értek. A Grófnő megcsóválta a fejét. már fel is hangzott az ajtó előtt a halló. se halott. már csak négyen voltak a kocsiban. .Így ni. gyerünk! A vendéglős azt sem tudta mit tesz. amelyen talán még soha nem lógott csillár.. van itt valaki? Nagy lendülettel kirúgta maga alól a széket. Már nem hallotta Meléndez úr elégedett nevetését. öhhh.törte meg a csendet Louis. . Így aztán nem is tűnt fel neki. Az Arenal felé (II. ezért segítettek neki.. Nem volt már magánál.Takarjátok le az arcát! A vendéglős nem volt se élő. Te meg figyelj! Halló. . Amíg az orvos a kapitányt vizsgálgatta. Azonnal bejönnek és levágnak. Most aztán szorítsd! . minden perc évszázadnak tűnt számára.Mi most megyünk. Ugalde egyszer csak azt mondta Meléndez úrnak. Hurkot tekert a végére. aztán oldalba ütötte a vendéglőst. . mert a fickóra azonnal rátör a hisztéria. amelyet egy út menti fogadóban evett. . és ha meghallod a közeledőket. mint a tavirózsa szirma. . szótlanul ültek egymás mellett komoran maguk elé nézve. Na.Vajon mi lehet a baja? . gyerünk! A vendéglős nem tudott volna magától felkapaszkodni a hurok alá állított székre.Nekem elhihetéd. . ha szolgálati ügyben el kellett hagynia a kolostort .Biztos? .kérdezte Meléndez úr.. . kirúgod a széket magad alól. hogy nem sokkal azután.Életemben nem láttam még ilyet. van itt valaki? Ezt el ne felejtsd! A vendéglős félig ájult volt.Jaj..Ez kész. öhhh. Meléndez úr rávillantotta a szemét.Figyelsz rám egyáltalán? . Gyorsan kell cselekednie.

amely az egyik határ menti kórházukban történt. Azt akarják. Évek múlva is fel-felemlegették azt a rejtélyes esetet.. Nem hallok hangot. Ennek megfelelően is kezelték.De miért kellett megbetegíteniük szegényt? . hogy valóban élt egy grófnő Aranzabal kapitány korábbi lakóhelye környékén. hogy sürgős kórházi ápolásra szorult. ki tudja? . Az ügy aztán elaludt. Olyan mintha ételmérgezése lenne.Kik? . és a fülébe suttogta: . hogy ekkor és ekkor behoztak egy beteget. . A doktor megrázta a fejét.Ha elérik az Arenalt.Várjuk meg a vizsgálat végét.vagy gyógyszeres hatásra.Mi a baja.. Az amnéziából lassan azért kigyógyult. hogy néhányan forduljanak vissza közülünk. Kiderítették.néhány évvel azelőtt azonban egyszerűen nyomuk veszett. és főleg hogy miért. A kórház vezető főorvosa szerint a már kissé megsárgult iratokban az olvasható. hogy Mexikóból érkezett. Amikor Cristobal atyához ért. hogy ki volt a guatemalai utazást megelőző időkben. Egy nap múlva aztán a betegség magától megszűnt . hogy a férfi valóban Aranzabal kapitány. az rövid idő alatt bevonult a guatemalai orvostudomány történetébe. ez én nevemben is. és végignézett rajtuk. . A rendőrség többször is megpróbálkozott a keresésükkel . . . A beteg semmit nem tudott magáról. emlékezett már rá. Aranzabal kapitány azóta is egyedül él . . El akartak köszönni tőle.Hát ők! .. az én nevemben is. Mielőtt még jobban belemerülhettek volna az ételmérgezések tüneteinek a megvitatásba. aki még Mexikó területén lepényt evett. magához húzta.Akkor most mit csináljunk? .Másrészről viszont nem az egyszerű ételmérgezés tüneteit mutatja. megérkezett a mentő. és Aranzabal kapitánynak hívják. ..Kikre gondol. Olyannyira az.Csak olyan? . Ezután elájult. de Aranzabal akkor már nem volt magánál.Nem tudom. arra sosem derült fény.helyette viszont amnéziás állapot lépett fel.. hogy Aranzabal kapitány velünk jöjjön? Miért ne akarnák? -Mert túl sokan vagyunk. Aranzabal kapitány hirtelen kinyitotta a szemét. de hogy miképpen került Guatemalába.Nem akarják. A hatóságok megállapították.mindhiába. és Cristobal atyát is szorgos egyházi személyiségként ismerték .nem akar bevonulni . A mexikói hatóságok igen készségesnek mutatkoztak az ügyben. számos kérdésre azonban nem tudott válaszolni. . Grófnő? A Grófnő kétségbeesetten rázogatta a fejét.Nem tudom. doktor úr? . Ami ezután következett. elkapta a karját. atyám. Gyakran valami Grófnőt és Cristobal atyát emlegetett. A vizsgálat nem zárult jó eredménnyel.Mert a kapitány másként nem fordulna vissza.. és súlyos ételmérgezési tüneteket mutatott.. Legalábbis az orvos szerint.kérdezte Cristobal atya a komor képpel sürgölődő orvost. csak annyit. Aranzabal kapitány nagyon beteg volt. Csak érzéseim vannak.

.. .a közeli öregek otthonába. hogy végigcsinálja amit szeretett volna.. . . Éppen délutáni pihenőjüket töltötték egy parkolóban. Ha kérdezték.Ezt is. Néhanapján. koponyákról és repülő korongokról mesél nekik... Az atya szájában megállt a sajt.Nem tudom. Egész nap csak dudorászott.szerencsére ő nem ételmérgezést kapott. atyám. . amely most. .Gerarda tud róla? . Azt mondták. Cristobal atya éppen egy nagy darab sajtot falatozott jó étvággyal. ha a karmai közé kaparint valakit. hogy ő is megtette a magáét. Aranzabal kapitány boldog. de nem szóltak közbe. És Gerardát is vissza kell vinnem.Mexikóba. 2. atyám! Megtettük. Mi majd bérelünk egyet. A Grófnő és Louis is hallották a beszélgetést. Ha aztán valaki megkérdezte tőle. atyám. idős korában visszatér az emlékezetébe.Nem láthatjuk előre a jövőt.Nem tudom. még amikor a nicaraguai határhoz érkeztek. . .Miért mennél vissza. amit tehettünk. Az emberek csak mosolyognak rajta. most már visszamehetünk. lányom . . ha visszatérünk. és úgy mondta.Gerarda! Visszamegyünk! Gerarda sem szólt. .. hogy Mexikóban maradok-e. hogy Gerarda sincs jól . Cristobal atya észrevette. mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne: . Vagy nem akart.. Gerardát a szolgálatomba fogadom. Azt hiszem.Ha visszatérünk. Esmeralda asszony helyesen döntött.bizonyára ott látott néhány furcsa dolgot. Kétséges.Vigyék el a kocsit. atyám. Esmeralda asszony azonban nemet intett. Később Esmeralda asszony és Gerarda is elhagyta őket. neki inkább a fejével volt baja. lányom? . amikor már vagy száz méterre távolodtak tőlük. Néha azt mondja. akkor sem volt hajlandó abbahagyni. Megtettük.biztatta Esmeralda asszonyt Cristobal atya. mint Aranzabal kapitány. ők mondták? . ha azok nem is hagyták. amikor Esmeralda asszony odament Cristobal atyához és megállt előtte.Maguknak nagyobb szükségük lesz rá. Isten önnel..Ők. . érzem. sokan vagyunk.. de magától nem szólalt meg.Mert vissza kell mennem. így lesz.Visszamegyek. Esmeralda asszony pedig búcsúzóul felemelte a kezét. csak bólintott. Cristobal atya úgy érezte. de mégiscsak összefacsarodott a szíve. nem látjuk többé egymást.Ők mondták? . hogy kik azok az azok.Hova? . nem tudott válaszolni rá. válaszolt. Cristobal atya felvillantotta a vészjelzőjét. De valahogy. . Aranzabal kapitány fiatalabb korában ENSZ-alkalmazottként hosszabb időt töltött Keleten . Megszólalt viszont Esmeralda asszony. lányom. Esmeralda asszony rámosolygott. amit tehettünk. Egy azonban kétségtelen.

és kihúzta a tarisznyából a vízipisztolyát.A tarisznyám .mondta az atya. és kinyitotta az ajtót. Kidugta az ablakon a gyanús tárgyát. A Costa Rica-i határon történt a baj. . csupán vízipisztoly. -Jöjjön ki az első! Feltartott kézzel. . Előbb azonban megpróbálta elmagyarázni a buggyantnak.Az micsoda? . a vámtiszt talán megelégedett volna vele.Hm.bömbölte a hangszóró. Ha azt válaszolta volna hogy koszos gatyák. a vámtiszt nagyot ordított. A nőket nem bántják. . Amint a kezébe fogta.Vigyázzanak. . A határőr behajolt az ablakon. . a szíve azonban úgy vert a csuhája alatt. és megpróbálná áttörni a sorompót. Legalább fél tucat katona állt tisztes távolságban tőlük. de még a nicaraguai oldalon. . mint egy megtébolyult harangnyelv. feléjük irányzott géppisztolyokkal. lányom. Emberre még sosem fogtam! Talán még azt is hozzákiabálta.Menjen előre. aki a szembeni kis épület tűzfalát támasztotta. Ha bármivel próbálkozna szitává lőjük. mit feleljen. Cristobal atya úgy gondolta. Erre széles ívben kihajította a vízipisztolyt az ablakon. 3. . Felnyittatta a kocsi csomagtartóját.Feltartott kezekkel! . Mindenesetre igyekezett szenvtelen hangon válaszolni.Csak az ördögök ellen használom! Csak őket terítem le vele.Ön pap. fegyver van nála! A következő másodpercek rémálomnak tűntek. A feje után ekkor a kezét is bedugta az ablakon. aztán visszaadta nekik.mondta Cristobal atya. Cristobal atya a Grófnőhöz fordult. megpiszkálta a csomagjaikat. . Néhány másodperc múlva egy hangszóró erőszakos hangja csapott a fülébe. . de hangja belefulladt a hangzavarba és a géppisztolykelepelésbe. a halál fia! Hányan vannak a kocsiban? Cristobal atya kilesett az ablakon. és kikiabált nekik.Már csak hárman maradtak. atyám? Cristobal atya azt fontolgatta. A Grófnő bólintott. Senor? . és kutatva nézett végig rajtuk.Isten szolgája vagyok . Kívül nyugodt volt. óvatosságra intette. ha gázt adna. az lesz a legbölcsebb. A határőr elkérte az útleveleiket. hogy ártalmatlan vízipisztoly. és azonnal észrevette Cristobal atya tarisznyáját a kézifék mellett.Körül vannak véve! Aki megmoccan.kérdezte a tarisznyára mutatva. .Egyházi kegytárgyak. . . A vámtiszt azonban nem elégedett meg a tessék-lássék munkával. Bólintott. . Bedugta a fejét az ablakon. majd előrement. hogy nem kell félni tőle. megnézte. hogy mi lenne. Cristobal atya érezte. A kegytárgyak szó azonban riadót fújt neki. ha megszabadul a stukkertól. És mi van benne? Az atya nem tudta.mondta elhaló hangon.Kegytárgyak? Megmutatná őket. de annak a néhány géppisztolyos katonának a látványa.Hárman . hogy megsüllyed alatta a kocsi.

Neee! . A helyiségben csak Cristobal atya tartózkodott. atyám. . Szerencsére nem hallott robbanást. a kihallgató szobában.ordított az atya. hogy tíz évet is kaphat érte? Cristobal atya egyelőre nem tudott semmit. mint a Grófnő. . hogy legyőzzem őket. de hasra feküdt.Az ördögökre. Néhány másodperc múlva már csak foltozott cipőtalpát látta az atya. és a talpára állították.Nem számoltam. Fél szemmel látta.Hány ördögöt űzött már ki? .magyarázta az atya. . Egy idősebb bajuszos és egy fiatalabb.Ön tényleg pap? .Hátha maradt még valaki a kocsiban.Mindannyian kiszálltak? .A következő! Cristobal atya kinyitotta az első ajtót. és gorombán lenyomja a fejét a betonra.Ön ördögűző. . a szenteltvíz a lényeg .Az vagyok .kérdezte a tiszt elfojtva egy felvillanó mosolyt. A következő pillanatban aztán csizmatalpak sietős csattogása hallatszott.Hasra! Feküdjön hasra! A Grófnő kelletlenül bár. Még akkor is azt ismételgette makacs következetességgel. Ezután két oldalról megragadták. Vékony bajuszú. és a térdét ütögette nevettében. .kérdezte felsebzett ajkát nyalogatva az atya. .Kuss! . tudja. kutató szemű. hogy az ördögökre szokott lövöldözni a pisztolyával. ahogy a száján kifért. Hogy kint legyenek a megszállott testéből. Alighanem kilőtték mind a négy kerekét.Maga aztán nem akármilyen figura. .Valamit nem értek . a vékony bajuszú.Tartsa fel a kezét! Cristobal atya feltartotta. . . fiatal tiszt állt vele szemben. mint a kukoricaszemek. . szinte még gyerek. kutató szemű katona és két civil. hogy valaki a hátára ül. .bólintott Cristobal atya. amikor hátrabilincselték. . Fájdalom hasított viszont a karjába. majd hasra feküdt.A következő! Louis is hasonlóképpen járt. majd érezte. A tiszt megcsóválta a fejét.hajolt előre a tiszt. 4. hogy a gumik olyan laposak.Ha jól . Azt azért remélem.A Grófnő feltartotta mindkét kezét. hanem az. .térdelt valaki a derekába.hallott egy ideges hangot maga felett. hányan vannak. .Dobjak be egy kézigránátot? . mint a kukoricalepény. és akkora lyukak látszanak rajtuk. . és óvatosan kikászálódott a kocsiból. atyám? .Az ördögökre lövöldözök vele.Miért hord egy pap vízipisztolyt a csomagjában? Cristobal atya nyelt egyet.Neee! .És vízipisztollyal űzi ki őket? . Nem az a fontos. A tiszt hahotázni kezdett. csak a derekát tapogatta.A vízipisztoly csak eszköz.Kikre? .Mit gondol? . amikor már odabent voltak egy épületben. . . .

De még mindig nem értem.Hegyikristály.Egy szenté. és arra kérte az Urat.Óriási. A katona lehajtotta a fejét.Memento mori. szinte alig következik be veszteség.Ez mit jelent? . .szólt közbe a fiatal civil ruhás. Én azonban rájöttem. jelentős része pocsékba megy. természetesen. A másik kettő beharapta a szája szélét.És? Mi a különbség a kettő között? A tiszt mosolygott. Lélekben keresztet vetett.Koponya . Cristobal atya megjátszotta a meghökkentet. . .Nem? Hát micsoda? .mondta az atya.Üvegből . . úgy fröcskölik le szenteltvízzel a beteget..Az a helyzet . és ki-ki másfelé nézett.magyarázta türelmesen az atya ha úgy fröcskölöm a szenteltvizet.Röhögnek a fafejűek! A tiszt erőt vett magán. azonnal szabadon engedném magát. és kiemelte a kristálykoponyát a tarisznyából. A tiszt felkapta a fejét.Ez így is van.füllentette Cristobal atya. . a koponya azonban egészen más dolog..Ez mit jelent? Cristobal atya igyekezett megőrizni a nyugalmát.mondta.Ez nem üveg. A végén úgyis egyetlen számlára kerül az egész. Ha üvegből lenne. nem kell immár számolnia a hazugságait. . Látja a szélén ezeket a fekete foltokat? Az égetés nyoma. hm.Ez mi? . .Hogy jutott önhöz? . .Önnek miért nem jó ez a módszer? . hogyha vízsugarat használok. a szent csontjáért sem töri ki senki a nyakát..mondta az atya. A vízípisztoly nem kell a kutyának sem. .Néhány szerzetesrend jelmondata volt. Aranzabal kapitány például egyáltalán nem volt fafejű.. hogy ennyire. hogy a katonák fafejűek. A tiszt megcsóválta a fejét.. mint ahogy a kiűzött ördögöket sem. hogy veszélyes talajra tévedt. A vízsugárral pontosan lehet célozni. Ha üvegből lenne. . atyám. ami nem kis erőfeszítésébe került. .Gondolj a halálra .Ereklye .Mert kisebb a hatásfoka .tudom.mondta az atya. . . Egy egyszerű indiáné.És ez? Cristobal atya megérezte. amit így vagy úgy.Kinek az ereklyéje? . az ördögűző atyák. Az indiánok nem használtak üveget. . de sosem gondolta. Röhögnek . akit annak idején a konkvisztádorok elégettek. .gondolta magában az atya. .Nem . . A tiszt megingatta a fejét.. .Régtől a kolostor birtokában van . hogy bocsássa meg a hazugságát. nem lenne antik értéke. . .Ahá. Tudta? . Hiszen nemes ügy érdekében lódít. atyám? Cristobal atya úgy gondolta. Tudja miből van ez a koponya. Nem találja el a megszállott testét. Mindig is tudta.mondta az atya. és az előtte álló asztalkán heverő tarisznyából kihúzott egy csontot: . de egyszer majd ki kell egyenlítenie.

Vagy az ősemberek csiszolták. hogy letétbe kell helyeznünk.Én pap vagyok . Már nem is egyszer beszélt vele. reggelre tisztázódik a dolog. de az is lehet..mondta Cristobal atya. De még mekkora! A három férfi összenézett. tisztálkodni is módjukban áll. Ez is hazugság volt. Ha kiderül.A vízipisztoly mellé? . hogy a maják készítették. hogy vajon a korongról miért nem kérdezték meg.Nincs miről . Meg fog győződni róla. . hogy igazat beszéltek.. . .Jól van . Ha leadta. Louis nem is igen tud. hogy ezt a valamit mégiscsak az indiánok csiszolták. Persze lehet. mehetnek isten hírével.Ahogy mondja .Visszakaphatnám a tarisznyámat és a vízipisztolyomat? . Cristobal atya nem tudott kiolvasni semmit a tekintetükből. lehet. hogy alaptalanul vádol. hogy a társai miért nem beszélnek? És egyáltalán. . megtalálta. Primitív pásztor.Beszélni meg nem szeretnek. nagyon sokat érhet. .Akkor miért kell magának? . aztán eltemették valakivel. A katona széttárta a karját. hogy a katona nem veszi észre.Akkor azt mondja meg.De ha hegyikristály.Ő képes beszélni velük.mondta az atya.Mert nagy az ereje. .Egyelőre nem vádolom semmivel. . Mit szól hozzá. Csak megpróbálok tisztán látni.Costa Ricába . Ezért megbíznak egy futárt.bólintott a katonatiszt.Az ördögökkel. akit papnak öltöztetnek. mert ott jobban figyelnek az ilyesmire. Mit szól hozzá.mondta az atya.mondta a katona. . hogy még az olmékok. Sok-sok évszázaddal később egy sírrabló.Hívjanak ide egy papot.Az igazságot mondtam. .Bezárjuk magukat egy cellába . atyám. Minél távolabb Mexikótól. .. A megtaláló azután megpróbálja áruba bocsátani. mondjuk egy főemberükkel.remélem.És a hölgy? . A futár dolga. Tegyük fel. vagy ahogy mostanában nevezik. hova viszi őket? . és a társaiét is. mint mondjuk Nicaraguában vagy Costa Ricában.Egyelőre itt maradnak . Azt remélte. Miért is ne? Néha a papok is belekeverednek csúnya dolgokba. illegális ásató.mondta sértődötten kihúzva magát Cristobal atya. Lehet. bár ez a kristálykoponya azért nem egyszerű eset. és én ördögűzésre használom.Semmit . Kézrátétellel gyógyít.A kolostor tulajdonában van. . Mert ha ez indián munka. hogy az aztékok. Kapnak enni is. Ez nem is ez én feladatom. A tiszt megcsóválta a fejét. Behemóttal. bár ahhoz túl tökéletes. hogy ön valóban pap.. atyám? . . nagy pénz üti a markát. atyám? . micsoda. akkor lehet akár több száz éves is. .Mondok magának valamit.Kikkel? . . Azon töprengett. Kicsit reszketett a hangja.. Persze.bólintott az atya.. hogy elvigye a koponyát egy megadott címre. Az illegális műkincspiac jól megfizeti a csinos leleteket. ha vallomást tenne. Lehet. atyám? . például. Van valami kívánsága. . amíg a managuai múzeum munkatársai meg nem vizsgálják.

Arra már nem emlékszik. Az éjszaka kellős közepén erőteljes horkolásra ébredt. Mert mivel is kezdődött ez az egész? Azzal. Emlékezzünk csak a Bibliára: Jézus Krisztus egész seregnyi gonoszt űzött ki annak idején a megszállottakból. magával vitte ördögűző eszközeit is: a szenteltvizet.hipp-hopp! . az Arenal vulkánhoz. hogy kísértetek pedig nincsenek. Azok tehát. mert az Úr nem engedné. hanem ördögök. hogy legyenek. mondhatni szakmai ártalom. Mert azokból aztán van bőven. amely lehetővé teszi számára az önvizsgálatot. Cristobal atya felemelte két ujját. és elindultak vele Costa Ricába. így az éjszaka közepén nagy-nagy józanság szállt rá. hiszen ez a dolga. Tehát: elment. A vízipisztoly nem képez muzeális értéket. Sóhajtott. nem is egyről: a szerencsétlen Alessandro atyáról például Brazíliában. amikor a puska viszszafelé sül el. Meleg és fülledt volt a levegő a cellában. Alessandro atya azóta közkedvelt figurája Rio valamennyi favellájának. ami önmagában még nem is lenne olyan nagy baj. honnan tudta. természetesen magával viheti őket. Kiásták a koponyát. akárcsak ő maga. a világ végére. Gonosz tehát van . Így már valamelyest kellemesebb volt: a rácsok között belibbenő fuvallatokjátékosan megbirizgálták a nagyujját. Nincsenek. s hogy sikeres legyen az ördögűzése. Mint ahogy a többiek is tudták. Annak a biztos tudatában. akiket a Grófnő. nyomortelepének. Pedig tudta.úgy látszik. Úgy látszik. Cristobal atya kilógatta a lábát a pokróca alól. amit azóta sem tud megmagyarázni magának. aki kiűzte ugyan egy asszonyból az ördögöt. Cristobal atya szeretetteljes mosollyal nézett Louis álmában kisimult arcára. Egyszer csak . Tíz perc múlva Louis és az atya egy közös cellában ültek. hogy egy egész disznócsordának jutott belőlük. és számolni kezdte a lehetséges megoldásokat. és arról nevezetes. Csúfos kudarcot vallottak. Cristobal atya a tenyerébe temette az arcát. úgymond.A tiszt elmosolyodott. csakhogy az erre az atyába költözött bele. Sajnos ez előfordul az ördögűzőkkel. nem kísértetek. megidéz. Annyit. ráadásul ő is pórul járt. hogy pár fillérért hajlandó letolni a gatyáját bárki előtt. hogy kiűzze a gonoszt a Grófnő házából.a temetőben találták magukat. Mexikóból Costa Ricába! Te jó Isten! Hogy miért éppen az Arenalhoz? Ki tudja? Valamint azt sem érti egészen világosan. valójában mi is történt vele. Ő pedig ment. az ereklyét és a vízistukkert. eljött vele ide. és megpróbált rájönni. Hallott már ilyenről. hogy mi a fenét keres egy nicaraguai börtönben a Grófnővel és Louisszal együtt. Mert egyszer azért végére kell járnia a dolognak. a gonosz katonái. 5. Tipikus esete annak. Már csak az ő segítségükben bízott. hogy a Grófnő balul sikerült szeánszot rendezett.Amint elbocsátjuk önöket. hogy a koponyának ott kell lennie. Louis horkolt a mellette lévő ágyon. majd magához hívatta. Egy: megszállta az ördög. Szegény Louis. netalántán a Grófnőből is. . mint a gőzfűrész. és Bartholomeo sírjából kiástak egy koponyát. ebből túltermelés mutatkozik a világmindenségben. Idáig világos minden: A Grófnő házánál aztán történt valami. csakhogy Alessandro .

vagy egy madár. rajta keresztül pedig az egyházra. fröcsögött a nyáluk és üvöltöztek.gondolta. hány rohadék költözhetett belé? Csakhogy . Apropó. hogy egy ellenséges városba fuvaroztassa magát? Vagy a többi próféta milyen volt? Csupa. és ha valaki arra biztatja. Kvázi. hogy mi lesz akkor. akit ha nem szállt meg senki. és adj neki! Másképpen szólva szégyent hoz a tiszteletreméltó ruhadarabra. Jobb. uram isten? És főleg kinek? Arra már gondolni sem mert.töprengett tovább Cristobal atya . és tovább szőtte a gondolatait. Az Arenalnál várja a nagy titok! Már majdnem elszunnyadt nagy boldogságában. Ha már választania kell.? Mi van akkor. mint a mentősök a szupermaratonin. Habzott a szájuk. csupa megszállott. Inkább egy angyal. hogy ismét megbirizgálja a lábujját valami. Ült valami a nagyujján. Ki tudja. hogy fröcsögne a nyála. amíg csak le nem csapták őket. Hirtelen Pál apostol jutott az eszébe. ahogy az atyát megszállta az ördög. ha megérkeznek az Arenalhoz? De hát kell-e egyáltalán gondolnia rá? A napkeleti bölcsek vajon gondoltak-é arra.ha ördög szállta volna meg. mint Alessandro atyát. Hallott már elég rémtörténetet különböző börtönökről.. Alessandro atya azóta is ott kóborol a favellákban.. felemeli a csuháját. mégis inkább lenne próféta. az uralkodót gyalázták. Meglehet. ami végül is kijár neki. Gondoljunk csak Jónásra! Ki lenne az a marha. azonkívül tud őjó hangosan beszélni anélkül is.. Például olyan illetlenségekre biztatná. Szóval. mint a gazdasszony a lepényre szálló legyet. amikor lesittelték? Ugyanolyan kétségei lehettek az isteni elhivatottságot illetően. nagyon gyanús ! Felemelte második számú ujját. Azzal együtt. Vajon ő mit gondolhatott. ha a koponya is ajándék? Egy új megváltó született valahol . De hogy valami rejtett energia költözött belé. Cristobal atya kissé felemelkedett. csak kiderülne valahogy. hogy ki fogadja majd őket az istállóban? Kinek adják oda az ajándékaikat. Még sincs senki. Ot azonban nem biztatja. hiszen senki nem fosztotta meg papi címétől. hogy nem az ördög szállta meg. ha kivárja.Milyen kellemesen jár a szél a vasrácsok között. fürödni is szeret. csak úgy beugrana a cethal torkába. mint neki? A szél tovább birizgálta a nagyujját. úgy őt is megszállhatta. amikor érezte. Mint a prófétákba. ahol úgy szaladoztak a patkányok. Aztán majdhogynem felkiáltott rémületében. Csupán arra. Cristobal atya felsóhajtott. Neki már nem kell cethal gyomrában utaznia. Ha ugyan az angyalok megszállnak valakit. és hivatásának gyakorlásától sem tiltották el. Cristobal atya meg sem mert moccanni. hogy ajándékkal kedveskedjenek neki. mint az ördög szolgája. amíg az moccan meg. mint a nagy elődök. van kocsija.atya azóta is csuhában éldegél. . Csakhogy miről beszéljen. ahhoz kétség sem férhet.és hármójuknak jutott az a megtiszteltetés. és a lábujjára pislantott. Akkora mint egy macska. aki a helyére tegye Alessandro atyát.. hogy segítsen a Grófnőnek és Louisnak elvinni a koponyát az Arenalhoz.a világra különben már régóta ráférne . hogy ő azért kulturáltabban viselkedne. Rá- . a koponya! Gyanús a dolog. A szél! .

hogy alaposan túlméretezték a határállomás fogdáját. Cristobal atya ekkor vette csak magának a bátorságot. mint a bivalyerejű Polente atya azt a baromarcút. rúgott egy nagyot a levegőbe. hogy kerekre nyissa mindkét szemét. a folyosóra. Akkor viszont mi lehet ez? Cristobal atya tovább verejtékezett. és a vérét akarja kiszívni. amilyet hisznek. akkor csakis a gonosz. A benne lévő narkó úgy hazavágja a gonoszt. Madárrá változott. Ha nem patkány. amelyre egy másik. Akár többet is egyszerre. annyit azonban sejtett. és diétázni . Vagy csak ezen az éjszakán volt kicsi a fogás? A Grófnő cellája valahol a folyosó vége felé lehetett. Ha élnének. Istenem. aki beleköpött az adománygyűjtő tányérjába. nyugodt hangját. Csakhogy én nem férek át a rácson.Mennék ha tudnék! . Megvárták az éjszakát. hogy öt cella húzódik még az övé mellett. hogy nem tartalmaz-e narkót. már hallott volna róluk. ideges hang válaszolgatott.adásul éhes patkányok. majd az oldalára fordult. És meg is érte. Amikor a szerencsétlen rab reggel felébredt. és lerágták az álmukban szabad. meghallotta a Grófnő távoli. Cristobal atya már este észrevette. Cristobal atya testét egyetlen pillanat alatt kiverte a veríték. mint ahogy az angyalok az Úr hírnökei. Úgy tűnt. És mit csináltak az éhes patkányok a sitten? Hát nem a büntetésüket töltötték. A madár ott lebegett az orra előtt. Még egy hét múlva is ott hevertek a fogai az utcán. az biztos. hogy egyetlen éjszakán két számmal kisebb lett a lába. amely megállt a levegőben. de egyikben sem látott senkit. nem ugrott neki . hogy tartalmaz! Csak nem olyat. ha legalább a szenteltvízét meghagyták volna! Azóta bizonyára vegyelemzik a hülyék.hangtalanul a levegőbe emelkedett. hogy valóban szabadulást hoz. és éppen asztali áldást mond a vacsorája felett! Cristobal atya ekkor már nem tudott parancsolni magának. nem harapott. hogy micsoda. mintha csak bizonyítani akarná. Kajálni jártak a patkányok a sittre. . mint te. aztán szépen nyakuk elé kötötték a. s mintha rá várakozott volna. És lássanak csodát! A patkány nem sikított. és ott is maradt lebegve. döbbenten fedezte fel. Nem ismerte ugyan Nicaragua állatvilágát. amikor már lefeküdt. virágos mezőkön sétáló rabok lábujját. Az ő hírnökük. Kockáztatva.szalvétájukat. hogy repülő patkányok nem élnek a börtöneiben. Még ha megfogadtam volna Perez doktor tanácsát. Hát persze: a korong! Az ő korongjuk! A korong segíteni fog rajtuk. Nem is vitás. Egy korongot látott maga előtt lebegni a levegőben. hogy kerekre nyitotta. hogy a csalódott patkány a torkának ugrik. nem emlékezett rá. Tudja jól. ez is szabadulást hozhat! A korong. Hát persze. és kilibbent a rácsok között a cellán kívülre. Akármennyire is erőltette az agyát. hogy egy óriási patkány ül az ujján. Este. Cristobal atya a korong után nézett. hogy korábban már kapcsolatba került-e a koronggal. Pedig ismeri. és öt szemben is. megbillegtette magát a levegőben.suttogta a korongnak. Ahogy azok szabadulást hoznak. Cristobal atya szívét melegség öntötte el. Valamelyik ördög. esetleg óriási denevérré.

Csak aztán tudd a dolgod! A korong olyannyira tudta.Azt akarja. .. Olyan sebesen. és a rácsnak vágódott.Azt talán nem .kesergett Cristobal atya.Igyekezz! .rémüldözött Louis. itt ragadok. és nyalogatni kezdte az ujjait..Sürget az idő! Az atya csodában bízott. Nem férünk át. . megy! Nem.Vigyázz. Ahogy utána forgatták a fejüket.A sitten .. Hiába húzta be a pocakját. és vadul billegette maga. mintha lángvágóval estek volna neki. . . . Úgy látszik.mondta az atya.. . Három rácsrúd is szikrázott egyszerre. Ezért is kell óvatosan bánni az orvosi tanácsokkal. amíg meg nem mérte a hőmérsékletét. ő is nyalogatta volna.Forró! .Mit tétovázol? . úgysem ment. át! Világos? A korong tovább lebegett a levegőben. De egy szó. .sóhajtotta az atya. amikor eszébe jutott Alessandro atya a riói favellákban. fé.sürgette a hang. Merthogy a vasrudakkal nem volt semmi sem rendben. rek. Iszonyú sebességgel röpdösni kezdett a folyosón. a Grófnő már ott állt az egyik cella előtt.Nem megy! . méghozzá kettőzött erővel. Az atya és Louis utánuk kapott. mintha kisgyerekekhez beszélne .Máris megyünk. . hogy mire kiléptek a folyosóra. forró! Louis az ágyára roskadt..Grófnő? . .Jól van .érkezett a válasz. . A rács szikrázni kezdett. Cristobal atya.morogta az atya. Végre Louis is észrevette a korongot.Hol vagyunk. ..Nem. . a harmadik viszont Louis lábára esett. Ebben a pillanatban az atya érezte. Az atya röviddel azután megfogadta magának. ezért odapréselte magát a rács vaspálcáihoz. Az atya is ordított.Nem megy! . ha nem szégyellte volna. hogy valaki megfogja a karját. Már mondtam neki. Louis a másikat.Mit csinál ez? Cristobal atya megtakaríthatta magának a választ. hogy menjünk utána. lévén hogy őt két tűzforró rúd is érte.. atyám? .kezdek sem férnék át. végezni bennünket? .Bár nekem kétségkívül hiányzik a fegyvertartási engedélyem. . A kezén is és a lábán is.. Louis is. a korong hirtelen visszaperdült. Az atya elkapta az egyiket. Az atya a földre ejtette a vasat. hogy nem is tudták szemmel követni. A korong ebben a pillanatban taktikát változtatott. A következő pillanatban ugyanis csoda történt: a rácsot alkotó vasrudak közül három is feléjük dőlt. amely feléjük zuhant. .Ki fognak. tűzesőt szórva a folyosóra.üvöltötte az atya. Meg kell őriznie hivatása méltóságát! A korong ismét felbukkant velük szemben. .. hátha mégiscsak átfér közöttük.A korong! A mi korongunk! Cristobal atya valamiért nem is csodálkozott.Aztán tagolni kezdte a mondandóját. Mintha a Grófnő hangja lett volna. mint száz: ha nem segítesz.Atyám! . Louis is ordított. De nem fért át. . hogy soha többé nem kapkod semmi után.Igyekezz! . mivel már úgyis a földön volt. Louis állt mögötte remegve a félelemtől. a csodák nem szeretik a pocakot.. a harmadikat szerencsére nem kellett leejteni. Ebben a pillanatban megszólalt a fejében egy sürgető hang.. Már-már így is megtette.. . De nem tudunk... honnan ismeri Louis a korongot.

Áldjon meg. csapjalak le? . Különben tényleg nem rossz. amikor a korong megelőzte. a szemem alá üssön. hogy az államelnök ücsörög odakint a Kommunista kiáltványt olvasgatva. Maguk csak lépjenek le. atyám.. Azt akarta mondani neki.. hogy vegyem. atyám. Hova a fenébe menjen szegény. lányom? A lány büszkén kidüllesztette dús kebleit.tett türelmetlen mozdulatot a lány..ugrott ki riadtan a lány az atya tenyere alól. merre menjenek. hogy a lány megcsókolja a csuhája szélét. atyám... .A maguk izéje. Cristobal atya megköszörülte a torkát. fekete bőrű lány ámuldozott mellette. és megáldotta a lányt. .Miért. oké? . adjon neked bőséges gyermekáldást. . Meg bolhák is vannak. úgysem hinnék el. hogy elkerüljem! Ide. atyám! . azonkívül megvonnák a kedvezményeimet. atyám.Minek szökjek meg.Isten áldását kérem rád lányom! Az Úr szaporítsa meg a családodat.Sajnos nem egyedül. Hiába magyaráznám nekik. . Igyekezzünk! . hogy nem csinálok balhét. elvágta a rácsot.Gyerünk. aztán csapjon le. hogy menj isten hírével. hogy aludtam. aztán eltérült a földön. Ha meg feltételeznék.Még csak az kéne! . amikor még ők maguk sem tudják.Csempész vagyok.Arra. Eladio dagadtra pofozna.És. hogy vérezzen a szám széle. áldjon meg. így aztán dupla adag kaját kapok.. amikor úgyis kiengednek? Már ismernek: tudják. mint ahogy észre is vettem.Gyakran megfo tdulsz itt.Úgyis van elég gondom. Kis töltött galamb. Biztos valami elektronikus kütyü. Mi már csak így hívjuk. Enni is adnak rendesen. vagy micsodája. Olyan tisztelettel mondta.Havonta kétszer-háromszor biztosan. Lapjával a lány feje tetejére zuhant. de képen vágja a lányt. Mostantól kezdve vége lenne a dupla kajának.A pofozógép.kérdezte megütközve az atya. szerszáma. mint a mormota. Én még sosem szöktem meg innen.Ez szép volt. és vágjon pofán! Az atya felemelte a kezét. csak kemény az ágy idebent. nagyon szép! Cristobal atya igyekezett elhárítani. Louis megragadta az atya karját. . hogy észrevettem és nem szóltam nekik. . . majd estében finomon megvágta a szája szélét. atyám! . De előtte csapjon le! Lehetőleg úgy. mintha azt jelentette volna ki. ma Eladio az ügyeletes. . már nagyon billegteti magát.Istenem. De vigyázzon. atyám! Az atya összeszorította az öklét. a tiszta cellának is. . Az atya kétségbeesetten tárta szét a karját. atyám. hogy kelletlenül bár.Merre van a kijárat? A lány a háta mögé bökte a mutatóujját. . ..Miért nem? A lány megvonta a vállát. A lány szemei fennakadtak.Ki az az Eladio? . térdre vetette magát. .. atyám. de végül is meggondolta magát. . Észre kellett. miért? . Szóval. Jó foglalkozás. Ahogy Cristobal atya felbukkant a láthatáron. .

van írva.Várjunk csak egy pillanatra! . Csak akkor döbbent rá. atyám? Az atya megnyalta a szája szélét. lányom? .. hogy egy kurvát is bezártak a két másik mellé.. Indultak volna. nagy hasú. lányom? A Grófnő az ájult csempészre bökött. mint a partra vetett hal. hogy amíg él.. szembetalálkozunk Eladióval. . . .. mint ahogy el tudná intézni. Cristobal atya hápogott.Ruhátlanul . .tartotta vissza őket mégiscsak az atya. Kinyitotta az ajtót. Valami szürke zsákvászonféle takarta a testét.legyintett Louis.Mert kérte.Ha bemegyünk a szobába... azonkívül rövid és kivágott is volt egyszerre. atyám! .Hátha előbb lő le bennünket. ahogy ott állt előtte a lámpák pislogó fényében.kérdezte vissza álmodozó hangon a Grófnő. amelyen néhány papírszelet hevert csupán. 6. Most azonban. . amint a feje mögül előbukkanó korong nekivágódik az óriás halántékának.Hát te ki vagy? Nem említette senki. de ekkor Cristobal atyának eszébe jutott a legfontosabb dolog a világon. Meg. . . hogy még azt sem vette volna észre. mintha kísértetet látna. hogy megrengette az egész épületet. Cristobal atya szeme elé kapta a kezét...Hogy nézek ki? . . nagyon is másnak tűnt.De önnek csak egy volt! ..sürgette Louis. adta oda? . ami annyira elrejtette a testét.nyögte aztán.Odaadtam neki. .Majd a korong elintézi .A Grófnő meglehetősen viharvertnek tűnt . már amennyire takarta. . . .mondta az atya. mint korábban. Elindultak Eladio. de a szeme ekkor már csukva volt. .Hogy néz ki. A ruha két számmal lehetett kisebb mint a Grófnő.Miért. A Grófnő biccentett. hogy a Grófnőn szinte nincs is ruha. Hogy kerültél ki a celládból? A Grófnő mosolyogva nézte. . hájas képű börtönőr meglepett arcát.ez azonnal feltűnt az atyának. és úgy bámult a Grófnőre. . a pofozógép szobája felé. Akkora zajjal zuhant be az asztal alá. Eddig mindig csak hosszú ruhában és vállára terített kendőben látta a Grófnőt. A Grófnő semleges neműből nőneművé lépett elő. Az atya nem sokat teketóriázott.Küldjük előre a Grófnőt. hogy mi nem tetszik rajta.Akkor mit csináljunk. Méghozzá egy bájakkal gazdagon megáldott nőneművé. Az atya égnek emelte a karját. Felettük ott lebegett a korong. ha netalántán három lába lett volna kettő helyett. soha nem fogja elfelejteni a hatalmas. hogy akinek két ruhája van.Szodoma és Gomorra! Menjünk! A korong helyeslőn megbillegtette magát. . Csak ült az asztala mögött. mint aki mindent megértett. lefittyenő száját. amikor észrevette.Mennünk kéne. és belökte rajta a Grófnőt. Aztán arra gondolt..Hol a ruhája.Jézusom! . Eladio még nagyobbra tátotta a száját. leesett állát.

Még a fülke falai is verejtéket izzadtak. A kalauz vigyorgott. A vasutas elkomorult. Egyikük sem vette magának a fáradságot. Ekkor a hátuk mögül egy levet fröcskölő gyümölcs vágódott a kalauznak. Cristobal atyának fogalma sem volt róla. Gladys meghökkenve látta. Ez maga a kárhozat! Behunyta a szemét. A napverte. és lebucskázik a padlóra. Akkora hőség uralkodott a vasúti kocsiban. Egy indián asszony felkapta a padlóról a kosarát.. hát igen.A koponya? .Hol a koponya? A korong összevissza cikázott a szobában. Joan. . és az asztal sarkán árválkodó tarisznyába gyömöszölte a koponyát. A mellettük húzódó erdő fái rózsaszín fényben égtek. hogy jutottak a kocsijukhoz. Louis! Louis megpróbálta kinyitni. és kifelé igyekeztek.kérdezte rekedt hangon. pergő nyelven magyarázni kezdett valamit. Többen is nekiestek. Nekivágódott az ajtó zárjának. Lennon megpróbálta kisilabizálni az elkenődött betűkét.Nyisd ki. ahogy térde fölé. apu? . hogy megnézze Eladio zsebeit.sürgette őket Louis. és kitépte a helyéről. . Csupán egy fekete fogú indián öregasszony vetett oda nekik valamit . de a korong nem hagyott időt rá. . gyerünk! . . már hajnalodott. A felcsattanó kiáltások egyre erősödtek.feltehetően kecsua nyelven. hogy a legyek röptükben főttek meg benne. Az ajtó zárva volt. majd sértődötten kiviharzott a kocsiból. Megkérdezte volna valamelyiküktől. de nem lett okosabb tőlük. ők pedig egy lyukakkal teli aszfaltúton robogtak az Arenal felé. és tovább magyarázott. . és hogy keltek át a határon. Cristobal atya rémülten látta. de Louis hátracsuklott fejjel aludt.Mi történt. Cristobal atya kinyújtotta a karját. a Grófnő pedig egy éppen divatos slágert dúdolgatott. Néhányan felálltak. merre járnak. elégedetlen rikácsolás közepette leráncigálták a csomagjaikat a tartójából. majd megtorpant egy fehérre festett ajtó előtt. csúszott szoknyájában a pedálokon táncoltatja a lábát. mászni kezdett a kijárat felé. mire elszabadult a pokol. málló falú állomásnak talán már nem is volt neve. Mint ahogy a kalauz magyarázatától sem. Mellette kitöltött nyomtatvány. hogy beszédbe elegyedjék velük.) 1.Gyerünk a koponyához! A koponya ott hevert a másik szobában egy asztalon. hogy az imént még vidáman repkedő légy hirtelen fejnehézzé válik. . és aludni próbált.Gyerünk. A padlóra hullott légy. méghozzá nem csak szavakkal. A kalauz becammogott a kocsiba.kérdezte a Grófnő.Hol a kocsi? Cristobal atyánál itt filmszakadás következett be. .. Az Arenal felé (III.A kocsi? .. és a dagadt fickó fejéhez vágta. A nyomtatványt a vámnál lefoglalt műkincsek meghatározására rendszeresítették. Amikor felébredt. . Lennon nyugtalanul pislogott a lefelé kászálódó utastársakra. Az atya az ajtóra mutatott. Gladys és Lennon azt sem tudták. mintha meggondolta volna magát.kérdezte Gladys nagyot ásítva. Cristobal atya éppen lehajolt volna.

Nekem sürgős dolgom van. .Hé! ..Állítólag a fél Kordillerák ráhullott a sínekre.Csak sajnos a természetnek nem parancsolhatunk.Megálltunk. Mi az. .. hogy mi történik itt? Az asszony bólintott.Azt én is látom . .Földcsuszamlás .Márpedig le kell.Azt mondták.Le kell szállnunk .. . Ez a vonat nem megy tovább: Joan nyafogósra vette a figurát. aztán behúzta a fejét az ablakon. .hökkent meg.Nem megy tovább a vonat. felriadt. uram. Szép.sóhajtotta Gladys. .mondta felnézve Lennonra. . amikor közvetlenül az ablakuk alá ért. . távolabb.. . Lennon elkapta a mellettük furakodó atya karját..mondta az asszony. Joan. Senor. szívem. uram . De az sem tud többet. mint az indiánoké általában. .. .. Beszél valaki angolul? Csak akkor vette észre a szegényes ruhába öltözött.Ez mit jelent? . .Miért nem a spanyol nyelvet választottam kötelezőnek..Beszél angolul. Kopottas. ha az állomás romos épülete és a sínek közötti koszos. . hogy legyünk türelemmel. Amíg el nem takarították a sínról a törmeléket. szabályos.Akkor talán azt is meg tudja mondani. . ahogy a száján kifért.mondta az asszony. idősebb nőt. hogy nem megy tovább? Hiszen ő Costa Ricáig váltott jegyet.Nekem is.Várnunk kell . . .mondta. apu? Szerencsére felbukkant egy pap a közelükben. de már erősen hervadt arca volt. és a haja is rövidre volt nyírva. Lennon köszönetet intett.Ez lehetetlen! . Engem is sürgős elintéznivaló vár Costa Ricában. hogy ő sem kíméli a hangszálait..mondta a lányának nyugtalanul Lennon.Hogyhogy nem megy? . uram.bólintott az asszony.Én nem akarok. hogy elfogja a rémület. és érthetetlen nyelvén megállás nélkül kiáltozott valamit.No. mint mi. atyám? Az atya szomorúan megingatta a fejét. Ő is indián volt: vastag szájú. . Lennon érezte. .Én beszélek. . .nyögte Lennon. aki mindeddig félálomban ücsörgött a helyén.Te jó isten! . Egy pecsétes uniformisba öltözött vasutasféle bóklászott közöttük. ami.ordította a tömegnek. Lennon kinézett az ablakon: A vonat utasai ekkor már a peronon tolongtak. . fűvel benőtt senki földjét egyáltalán peronnak lehetett nevezni.Nem tudom .Azt nem mondták. és megszorította. . . Lennon az asszony fölé hajolt. leszállni. és megsimogatta az arcát. . aki felvilágosítást tudna adni.Csak az állomásfőnök. Lennon úgy gondolta. és homályos szemekkel nézett rájuk.Történt valami.nyögte Lennon: . uram .Van itt valami hivatalos személy.Meddig kell várnunk? . . meddig kell itt lopnunk az időt? . zsinórral átkötött bőröndöt cipelt a kezében. De a pap szerint néhány napig biztosan.

. Az asszony megcsóválta a fejét. . Úgy látszott. -Mondja.tudakolta Lennon. Széles arcú fickó volt. Lennon elmosolyodott. a kisebbik fele viszont le-fel futkosott. néhányan izgatottan kiabáltak a mobiltelefonjukba. hogy önnek megfelelő lenne.De a nőknek csak van külön szobájuk? A vasutas meghökkent. . hogy igyekeznie kell. Jöttére Joan felkapta a fejét.Jaj.Majd odalent meglátjuk.. azt gyakran elviszi a vám . . és széles mozdulatokkal letessékelték azokat. . .kérdezte a nőt. Ez annál inkább igaz volt.. Senor? Az sem biztos. mégis frissebb volt a levegő. Remélem. aztán inkább kijöttem a szabadba. mert felbukkant az ajtóban két vasutasruhás indián.kérdezte láthatóan magához térve. Istenem.Ön gyakran utazik errefelé. miért nem repülőgéppel utazik? Én. Tovább nem részletezte. . hogy változik a világ! Már itt. De tízen lesznek egy szobában.mondta a vasutas. .Csak a jövő hétre lett volna repülőjegy.Itt? . az isten háta mögött is megjelentek a mobiltelefonok! Némi keresgélés után sikerült elkapnia egy vasutast.morogta bizonytalanul Lennon. . megcsóválta a fejét. Senor. és elmosolyodott. hogy önnek jut hely.Szálloda az éppen van. hogy amíg a vasutassal tárgyalt. . aki még a kocsiban maradtak. .Gyerünk. Ezúttal Joannel és Gladysszel beszélgetett. Bár a hőség szemernyit sem csökkent idekint. Annyian futottak a falu felé. mit tehetünk. finom arcú asszony ismét felbukkant a látómezejükben. nem nehéz a csomagjuk? Van vagy öt kilométer. mint a zárt vasúti kocsiban. amikor egy rongyos kalapú. A vasutas végignézett rajta. Lennon. hogy azonnal kihúzza a lehetőségek közül a szállodát. mezítlábas indián futott el mellette pergő hangon a telefonjába kiabálva. és elég jól beszélt angolul. Itt csak a szúnyogokkal kellett megküzdenem.. Az utasok nagyobbik része egykedvűen ücsörgött a csomagján. hogy napokig is itt kell maradnia. .magyarázta Lennon.Az a fő. Lennon visszaballagott a feleségéhez és a lányához. az idősebb. ha az ön helyében lennék. Legfeljebb bérelünk egy szobát. .Az lesz . Meglepetve vette észre. sosem utaznék vasúton. de Lennonnak ez is elég volt ahhoz.Lehet. . Lefeküdtem. Senor. szívem? .Az nem önöknek való.Merre van a falu? .Talán egy szálloda. hogy nagyon keveset.Van itt valami szállodaféle? . akkor mit csináljunk? .mondta bölcsen a fickó. . Miután végighallgatta Lennont.Ez az egyetlen luxus. ha tényleg tetőt akar a feje fölé. asszonyom? .Széna vagy szalma. . .Hova gondol. szívem! Majd odalent meglátjuk.Amerre a többiek mennek. uram. hogy tető legyen a fejünk felett.Muszáj volt .Amit megnyer az ember a réven. csak nem hiszem. Egyszer én is éjszakáztam benne. istenem. .Mást nem tehetünk. . .

. Ők átmennek a vasutashoz. Emlékeztetsz valakire.mondta mogorván. mi történhetett vele. hogy történik valami kellemetlenség.Az asszony biccentett.Nincs semmi baj. és kész! Olyan.Felvágták a nyelved . Az asszony. hogy éjszakai nyugvóhelyet találjanak maguknak. maguk meg lefekhetnek odabent.. Lezuhan a nap.. Gladys valahogy viszolygott az asszonytól.Nem . és a nyakába vette. készen rá. Gladys tudta. . . csak ímmel-ámmal válaszolt neki. de egyszerre csak azon vette észre magát. . . elégedetlenül megcsóválta a fejét.felelte az asszony furcsa mosollyal. Nem is kerül sokba. . Gladys ellenségességét elfújták az asszony szavai. még így is sok volt.. Ismerik a trópusokat? . Elvette a csomagját a lánytól.kérdezte éles nyelvvel Gladys. Csak egyszer érjenek oda.magyarázta az asszony. Bocsásson meg.Szemtelen is vagy. az egyik vasutas szerint van egy ház a közelben..Néhány percig tart csupán a szürkület. Nem tetszett. .Mindig számítani kell arra.. Fogják a csomagjaikat! Bár nem hoztak magukkal felesleges holmit. Maga sem értette. A sötét pedig csak annak a barátja. ahol megéjszakázhatnának.Óh. és nekünk kell cipelnünk a holminkat. . de tetszel nekem. Gladys hiába szólongatta. és beköszönt a sötét. A nap a környező hegyek tetején ücsörgött. .Én a magam részéről.. nem . . Lennon szeme felcsillant. Nem azért. Maga sem tudta volna megmondani. és karon fogta Lennont. hagyják már végre békén a mamát. .És akkor mi van? . még nem kellene.Más tanácsa nincs? .A trópusokon alig van átmenet a világosság és a sötétség között .Néha-néha elbóklászom erre.Én nem úgy gondolom.. hivatalosan utazik? . Az asszony Gladys fejére tette a tenyerét. mintha titkot rejtegetne magában. Megbízhatóbb. Azért mert gyerekkorában agydaganata volt. hogy most. Letette a bőröndjét a földre. Mialatt Lennon és az asszony a vasutast keresték. hogy bármelyik pillanatban mögéjük bújjon. mert néhány perc múlva itt az éjszaka.Jöjjenek. . amikor észrevette. Az asszony tudhatta ezt. amit cipelniük kellett. mint a hotel.Talán. . Ezt jegyezzék meg. majd megmondja nekik. Amikor Lennon és az asszony visszatért. már alig volt utas a peronon. odavezetem. Az asszony felkapta a fejét. Akkor aztán beköszönt a sötétség. miért. .. Gladys..Jöjjön. hogy az anyja a démonaival küzd. hogy Joan is és Gladys is csak úgy görnyedezik a súly alatt.Melyik vasutáshoz kell fordulnom? . hogy teljesítették a feladatot. Valaha szerettem a dzsungelbe temetett városókat. ha a trópusokra utaznak. Elszéledtek. Inkább a kíváncsiság hajt. hogy mentegetődzik. mert bizalmasan karon fogta az apját. és végignézett a lányon. . aki eligazodik benne.mondta Lennon. A vasutas testvérének a háza. hanem mert valamiért nem tetszett neki. Joan ismét apátiába süllyedt. Mintha nem lenne őszinte hozzájuk.vágott közbe ellenségesen Gladys. Különben.. mert türelmetlenné vált a hangja.

hogy tejivás nélkül feküdjenek le. Arra gondolt.Pedig enniük kell . .Öreg vagyok. kicsim. Ugye. .csóválta meg a fejét az aszszony. ha holnap reggel mindany- . leköpdösnék. Akkor is igyák meg.. Itasd meg őket alaposan.Mert azt szeretném.nyögte zavartan Lennon. Az aszszony bólintott.Hát ha szereted őket. velem meg ne törődjék. mint a vonat kerekének kellett volna. A nap lebukott a hegyek mögé. Így is kifáradtak. igaz? Gladys ijedten biccentett. azt ne! Egyikünk sem éhes. Ez az asszony hoz majd maguknak tejet..Nem marad ve-.Egyetlen emelintéssel kapta el a lány táskáját. .mondta Lennonnak. Maga is szédült. hogy Joan alig áll a lábán és hogy Lennonhoz intézett figyelmeztetései is süket fülekre találnak. Akár mind a hárman is. kérem. Na.Akkor jó. ha nem akarnak megbetegedni. Gladys.Nem.. Segíts inkább anyádnak. meghalhat valamelyikőtök. Kezedben van az életük. Amikor egy öreg indián asszony bukkant fel a nyílásában. és olyan ügyesen helyezte a nyakába. . majd kitárta az ajtószárnyat.. . A saját érdekükben. Az asszonynak láthatóan meg sem kottyant a csomagszállítás.Maga csak cipelje a sajátját. gyerünk! A sok beszéd kifárasztja az embert. Lennon látta.biccentett Lennon. hogy szakad róla a veríték. . kicsim! Szereted a szüleidet. Látják ott azt a házat? Odáig kell mennünk. most valahogy félni kezdett tőle.Ezt ne tegye.. . magához húzta Gladyst. Ha nem. figyelj rám.Miért? . hogy ha megírná a barátnőinek. Amikor látta. ön? . ha visszajönne érte. . Gladys kitátotta a száját. . mi történt vele az utolsó néhány nap során. és megkocogtatta az ajtót. Lennon ijedten kapta fel a fejét. ha nincs a hegyomlás.Gladys. Három ágy van odabent. a forró levegő égette a tüdejét. van pénzük? .Nem hagyhatnánk addig itt a csomagjainkat? Valakit majd elküldök értük. Remélem. amíg a házhoz értek. mi? .mondta az asszony. és lihegett. és úgy forogtak. mint megrögzött hazudozót. ..Így ni. és behunyta a szemét. mindegyre fekete karikák bukkantak fel a szeme előtt. .kérdezte Gladys. .Nem a tolvajok szigetén járunk ugyan. Az asszony meggyőző hangjának egyszerűen nem lehetett ellentmondani. vigyázol rájuk? Gladys bólintott.Van . akkor nem hagyod. . Lennon megpróbált tiltakozni. Ötven dollárt fizetnek érte. Letette a táskákat a földre. de azért nem hiszem.Azt rosszul tenné . Joan a viskó kopottas falához dőlt. Az öregasszony hoz majd némi vacsorát.Nem úgy gondoltam .Főképp inniuk. Már nem utálta az aszszonyt. . . hogy itt találná bármelyiket is. ha nem ízlik.Jaj. -És. Elvégre.Egyedül lesznek a házban . mintha évekig gyakorolta volna. Mégsem illik. odavetett neki néhány szót. .. . lünk? Az asszony elmosolyodott. és te magad is igyál.

.Nincs zárja. . Azt sem értette. . és erőteljesen megrázta.Beszél angolul.. hova lett? . és engedelmesen inni kezdte az italt. Gladys. 2.Muszáj. mit akart kérdezni. Gladys az ajtóhoz ment. . és Lennon felé nyújtotta a tenyerét. Három jókora agyagköcsögben hozta... asszonyom? Az indián asszony meggyűrögette a bankjegyeket. . Lennon sóhajtott.mondta a lány. szívem . Gladis odaugrott hozzá.. Sóhajtott.Ötven dollár. mama! .Nem tudom. Csak arra figyelj. és beleveszett a sötétségbe. amikor az asszony megsimogatta a fejét. idd meg! Gladys addig erőszakoskodott.. és tiltakozni kezdett.Jaj. . megfordult. amikor félig már kiitta.Akkor is muszáj. lett volna hely.Annyi idős voltam. és kiszámolta a pénzt. majd megvonta a vállát. odavánszorgott hozzá. hogy az anyja is és az apja is tökéletesen használhatatlanok. Tessék. Az első kortyok után már könynyen ment. Nekem nem kell semmi.. Nekem nem volt őrangyalom. már el is felejtette. amikor.. Lennon élőhúzott a zsebéből néhány bankjegyet. jó. hogy mindenki megigya a tejét. és letette őket a gyékényszőnyegre.Ő. kifűzte a cipóit.nyian vidáman ébrednénk. kicsim. hagyj aludni. . Idd meg a tejedet! Lennon felvette a köcsögét..Ez. Gladys szemében igazi szemrehányás bujkált. hogy az ismeretlen asszony nincs velük. és szinte már aludt is. és lerángatta a . istenem. . szívem.Ébredj.. . Mondott valamit ismeretlen nyelvén. . aztán elégedetten a szoknyája alá dugta.Elment . magamnak kellett vigyáznom magamra.. . Gladys ezt nem értette. amíg Joan fel nem ült.. mielőtt elalszol! Joan kinyitotta a szemét. . Az apja még a cipőjét sem húzta le. De neked lesz. és meg nem itta a tejet.Pedig számára is.De én nem akarom! .. amíg el nem fogyott az utolsó csepp is. mint te. Kiegyenesedett. Gladys egészen addig ott ült mellette.kérte Gladyst Lennon..A fenébe is! Gladys nyugtalanul vette tudomásul. és csak akkor vette észre.. Sajnos nem sikerült. itt van. Csak akkor vette el a szájától. Alighogy beléptek a szobájukba.Már nem találod meg.Kimegyek. majd megfordult és kiment.Hova? . . Legfeljebb a szőnyegen aludtam volna. de mire újabb kérdést tehetett volna fel az asszonynak.Zárd be az ajtót. az indián asszony már hozta is a tejet.kérdezte Gladyst. . . mama! Itt az italod! Innod kell. Joan végigfeküdt az ágyán. úgy aludt el. .Talán korábban kellett volna szólnod neki! Lennon felkapta a fejét. és. Mielőtt Gladys tovább kérdezgethette volna. . és valami furcsát mondott.

Gazember szemei voltak: hamisak. Lennon nyögött. hogy csak a szeme káprázik. és kilesett a sötétségbe. hogy a mondat másik része már benne maradt. Kinyitotta az ajtót. tudta. majd az egyre erősebben ragyogó holdfényben visszasétált a szobájukba. biztonságosnak látszó ágat nem talált. aztán úgy gondolta. A vasutas szeme olyan volt. Kinyitotta a bőröndjét. hogy nem jutott előbb eszébe. a jaguárokét. Anyja sem vetette le a ruháit. hogy ne költözzön-e be ő maga is velük együtt. Fellebbentette színes. hogy a bőröndje mindvégig ott volt a hóna alatt. Miután megszemlélte a fát. ugrott kettőt. Sosem bocsátja meg magának. jobb. aztán felnézett a feje felett terpeszkedő fakoronára. és kiemelt belőle egy jaguárbőrt. és nem hívta be magukhoz. nem őszinték. szőttes takaróját. Pedig nem. ehhez tudnia kellett volna. a vad éjszakában.nemcsak az emberekéből. hogy megfürödjön-e. Alig húszméternyire a háztól megállt. ismeretlen asszony vajon hol alhat. Ezen aztán kényelmesen elhelyezkedett. bizonyára a szüleié alatt sem. de nem ébredt fel. Ezúttal volt. amint csomagjával a kezében elindul visszafelé. hogy csak úgy sütött belőle a hamisság. Biztos volt benne. és persze az emberekét is. és óvatosan benézett alá. és maga elé idézte a vasutas szemét. Gladys töprengett. a mosómedvékét. ha látta volna az inas. Gladys látott már trópusi filmeket. Megtörölgette a homlokát. Ki tudja. bizonyára azt hitte volna. de a cipőjét azért lerúgta. sajnálkozva gondolt rá. és addig kapaszkodott rajta felfelé.lábáról. De nem ment messzire. ha errefelé egyáltalán izgulnia kellett valamin. Egyelőre csak az ágra tette. Olyan hirtelen aludt él. hol a fürdőszoba. Az asszony felszaladt a fatörzsön. Mielőtt elaludt volna. hogy forral ellenük valamit. amíg egy vastag. hanem az állatokéből is.persze. Elégedetten elfújta a lámpát. és nem törődve az éjszaka idegesítő hangjaival. és most odakint. mi minden rejtőzhet errefelé egy takaró alatt? Talán még mérges pók is. Ő szerezte a szobát. A fa lombkoronájáról jól látta a védenceit rejtő házat. és amilyen édesdeden aludtak.. Persze azért nincs olyan helye a világnak.. vékony asszonyt. hogy a szegény. majd mellé helyezte a . 3. Ha van egyáltalán víz a hordóban. lezuhanyozott. hogy ezen az éjszakán történni fog valami. és könynyed mozdulatokkal felszaladt a törzsén. mielőtt elalszik . Mennyire meglepődött volna Gladys. Jókora fa volt: alighanem végigizgult már néhány száz évet. letette a bőröndjét. Ismerte a nyúl tekintetét. amelynek a födémét egy benzineshordó helyettesítette. Látszott rajta. hogy kinek mi a figyelemre méltó. Méghozzá úgy. Kitűnően tudott olvasni a szemekből . ahol ne történnének figyelemre méltó dolgok. hogy errefelé gyakran így fürdenek az emberek. Nem messze a háztól gyékényfallal elkerített ólféle Látszott. Bár kérdés. Másnap pedig már nem volt értelme folytatni. Mint a nagyon öreg vagy a magányos jaguárokéből. Az ő takarója alatt nem rejtőzött semmi. Ha valaki látta volna a vakító holdfényben. Korábban eltöprengett rajta. Aláállt. ha egész éjszaka szemmel tartja a környéket.

Istenem. márpedig az óriások és a kicsik ősi ellenfelek. Hogy kik a jó gyerekek? Természetesen azok. Csak éppen azt nem tudta.nem zavarják egymás köreit. és engedelmeskednek a szüleiknek. kihozta a füzetét. Azóta békét kötött az égitesttel . megerősödik a fénye. A hold állítólag érdeklődik a művészetek iránt. A holdsugarak védtelenné teszik őket. de öl is. akik szerint a holdon egy jaguár él. hogy jó darabig mögötte is marad. hogy rá-e vagy elrablóira. Ez is a . Apja mesélte. hogy maga a hold rántja félre. hogy amikor a hold betelni készül. Később megtanult védekezni a korongjaik ellen. Emlékszik félelmetes repülő korongjaikra. Soknak ez egyúttal a halálát is jelenti. Hát ő ilyen volt. őket csak az emberek érdeklik. látszott rajta. Csak aztán tudja az ember. amikor a sátra előtt üldögélt. Aztán el is engedték. A jó gyerekek meg is hallhatják a hegedűszót. Látta. és meglesné.hozzá tartozó jaguárkoponyát is. hogy a holdon egy ember ül. hogy egy ideig még sötétben maradhat. de sok arca is van a holdnak! Amikor a piramisokat rajzolta. a hold valóban vicsorgott. és a holdat nézte. És ezt a holdbéli hegedűs sem tudta megakadályozni. Hogy miért vadásznak éppen az emberekre? Mert az óriásokra emlékeztetik őket. Aztán itt vannak a kicsik is. Aki abban bízott. Ő úgy gondolja. Egyszerre csak felbukkant az emlékezetében néhány semmibe veszett holdas éjszaka emléke. Vele is előfordult. hogy váratlanul reflektorfénybe került. mert jaguárnak hitték. mint a függönyt az ablak elől. és olyan sejtelmesek. Például azé. ahogy a másik éjszakára gondolt: Arra. aki éjszakánként szépen hegedül. Néha barát. Mert volt olyan idő. térdére tette. azt a hitet keltve. s akkor a kicsik felajánlották a békét. néha ellenség. Mégis a martalócok kezére jutott. akit egyszer elkapott. hogy néha fekete felhők mögé búvik. hogy belefájdult a szíve a nézésükbe. akik sokat bámulják. Amikor elrabolták. hogy mit rajzol. A kicsik a holdtöltét megelőző éjszakán vadásznak. amikor először összeakadt velük. Aztán egyszerre csak anélkül. és a fák közül kibontakozó piramisokat nézte. hogy gúzsba kötötték a lábát láthatatlan kötelükkel. s arra az erőre. kíváncsi volt. amely repteti őket. Nekidöntötte a hátát a törzsnek. hogy legszívesebben lehajolna az égből. egy láthatatlan erő elrántja előle a felhőt. és engedelmeskedett a szüleinek. Ezt az a kicsi árulta el neki. Arra az időre is emlékszik. és ezt ők jól tudják. Összerándult a teste. őt pedig elhurcolták. Állatra csak akkor fanyalodnak. Befutott a sátrába. hogy mikor milyen. A fény életet ad. Van aztán a holdnak álnok arca is. Akkor már inkább az indiánoknak lehet igazuk. meglepetten veheti tudomásul. és rávicsorog azokra. amelyen megölték a szeretteit. Olyan gyönyörűek voltak. hogy a legkisebb szellő is birizgálná a faleveleket. amikor háború dúlt közte és a kicsik között. ha valamiért nem sikerül emberáldozatra szert tenniük. Tudja. Ő maga is megtapasztalta nemegyszer. A kicsik nem törődnek az állatokkal. és rajzolni kezdte a múlt csodáit. Jó tanuló. Mint ahogy a dzsungelbeli állatok is elbújnak. Hát ilyen a hold. Ilyenkor jobb elbújni a holdsugarak elől. akik jó tanulók.

ha mondom! Nem azért hívtalak . A dzsungelben egyetlen öntudatlan pillanat is az élet elvesztésével járhat. Aira riadt. nyekeregtek.Hé! Hé! Mi a franc ez? Rátok is potyogott valami? .Nem volt jegyed. a levelek susogtak tőlük. méghozzá olyan erősen.Egyszer lerúgott a vonatról. mondd inkább. Ilyen magasságból csak ritkán szokott sikerülni. Aztán egy felháborodott férfihang törte meg a meglepett csendet. Érdekes.Te szóba állsz azzal a gennyedékkel? . hogy úton van az ismeretlenbe.Persze hogy van. . pont a fejemre esett egy darab. . egymáshoz csapódtak.Te csak ne téveszd össze magadat velem.Délután Valterral találkoztam.Fakéreg. . hogy félhangosan beszélgetnek a fája alatt. . Rosales.Te. hulltukban rápottyantak a levelek hátára. vagy micsoda. keményen megbünteti magát érte.Hagyjátok már abba ezt a hülye felfelé nézegetést. a vasutassal. No de csak icipicit hunyja be a szemét.Kuss legyen már.Hülyébb már úgysem lehetsz tőle. hogy egyetlen pillanatig nem is tudta. okostojás! Mi a francért hívtál ide? El akartál dicsekedni vele. ha előtte kinyaltad Valter fenekét? . A fenébe is! Kellett neki egy ilyen laza kérgű fát választania.Hahaha! De jópofa volt! . . ha ez állt á legmegfelelőbb helyen? A kéregdarabok hullani kezdtek lefelé. rá a fickók fejére. . meg kell változtatnia a szokásait. Lehunyta a szemét. Úgy riadt fel. Bezzeg régen! Egy álló hetet is kibírt alvás nélkül. aztán újra kinyitja. A majmok úgysem értik a beszédeteket.Hiszen figyelünk. . Mostanában meg alighogy léteszi a fenekét egy kellemes ágra. Most azonban. Manuel.Miért lett volna? Neked talán szokott lenni? . De hát mit tegyen. Márpedig ez nagy hiba. Mint ezúttal is. Odalent a fa alatt egyetlen pillanatra elhallgatott a beszélgetés. hogy belekapaszkodott az ágba. . 4. Minden fán van valaki. akár rájuk is ugorhatott volna. ha rám figyelnétek. és a tarkóját a fatörzshöz támasztotta. mi? . Például nem evett volna három napig. .A fenébe is. Ha tehette volna. hogy az utóbbi időben milyen hamar elalszik. Úgy riadt fel. Mi a francért hoztál ide bennünket? Az asszony úgy helyezkedett. Néha még én sem. . . Nagyjából alatta álltak: ha akarta volna. hogy pont átlátott közöttük. Addig úgysem történik semmi. már meg is indulnak a pillái lefelé.Valter egészen rendes fickó. hol van. .De nagyra vagy magaddal. ezúttal azonban szerencséje volt. .Jó lenne. amit akarsz. Biztosan egy majom vakaródzott. . .dzsungelben való túlélés művészetéhez tartozik. hogy jegy nélkül utazhatsz.intette le őket barátságosan egy másik hang. hogy lelásson a lombok között.Kuss! .Jól van. hogy kéregdarabok esői hullottak le tőle a földre. van valaki a fán! A Rosalesnek szólított felvihogott. Úgy nőttek az ágak.

Neked hát. és akkor kiesett a zsebéből egy dollárköteg. Szóval. Ugye. A harmadik kislány.Hogy te miket tudsz! . és hergelni sincs kedvem senkit. Vele van a felesége is.Nem. . Mondhatnám.Mondjuk. Csak elmesélek valamit. . És egyéb szerszámra sem.Akkor meg hogy mondhatsz akkora baromságot.Hátha csak egydollárosok voltak.Valter látta. olyan fogyókúrás cica.Hát ez olyan! De folytatom.Majd mi divatba hozzuk! . már nem reggelizik.Amerikában ez nem divat. sőt. hogy majd kiverték Valter szemét..Négyről beszéltél! . A kérdés ott lebegett a levelek között. amilyet a televízióban mutogatnak. Lehúzza a zsebét a pénz.Akkor miért? .Milyen kicsi? . de olyat sem. mint az előző nap.Igenis látta.. . mi az ábra? . te tényleg ilyen hülye vagy? Láttál már amerikait. tizennégy.A televízióból tanultam. Tudod jól.Azért.Mit mondtál. Ez lehetne a ráadás. Alfaro. ..Nem szórakozom. Te úgyis minden csajodban az anyádat keresed. precíziós műszer. .A másik kettő nem érdekes. de erős. Manuel. A nagyanyám éppen ennyi volt.Mondd. illetve. aki egy köteg egydollárossal utazik külföldre? .Hát a zöldhasúakra.És a késre? . hogy megkérdezzem: akartok-e egy kis pénzt keresni? A csend megülte az ágakat. Hosszú lábú. hogy egy tizennégy éves amerikai csaj gyerek.És? . nem biztos. te ökör! Olyan a csaj. Ennyi az egész. A kés bonyolult szerszám.És a negyedik? . .Mennyi?! . .Láttad? . aki százdollárosokkal. . . tizenöt . csak hergelsz bennünket? .. Persze nem ingyen.Valter azt mondta.Nekem? .Arra már inkább. Vagy éjszaka ledolgozza a súlyfeleslegét a pasasával. tizennégy. Valter?! .Tizenhárom. Szőke és kék szemű. Ha egy reggelen egyetlen dekával is többet nyom a mérlegen. és nincs nagy segge.Nem valami fiatal tyúk. A fickó elővette a zsebkendőjét. . .Mire? . Jó vastag: . hogy nem áll rá a kezem a lapátra.. .ide benneteket. hogy érdekes. . . Igazi amerikai.. és már volt egy közös gyerekük.Istenem. milyen áron. tulajdonképpen semmilyenek. amikor összeházasodott a nagyapámmal. Olyan cickói vannak. .Ne szórakozz velünk. vagy micsoda. Éppen Incerának való. Gringo. a cickói sem nagyok. Tudod.ki tudja? .Egyikük egy pasas. barátom? Hogy akarunk-e pénzt keresni? Attól függ. hogy jött errefelé négy amerikai. inas. . . .

Hát nem érted? Nem fognak felébredni. Többet kaphatunk érte. . nem is vitás.. igaz? Nagy dumás. . . . És százalékot kér a pénzből. .Várj csak. . de nem jutott nekik hely a szállodában. mit kell vele csinálnia. Éjszakára.Nyughass már! Szóval az a helyzet. Még csak oda se néz.És ha mégis? . és a vonattal mennek majd tovább. Manuel. amigo.Miért nem maga Valter intézi a dolgot? ... . és töprengve maguk elé bámulnak.Hülye vagy? ... Haver. ha csinálnak valahol valamit. aki tudja.Akkor mi legyen? . .Ez az. . Csupán emberbaráti szándékból.Valter csak helyet adott nekik.És.Nem ismeritek Valtert. hogy hol alszanak? Látod azt a házat.Jönnek majd a zsaruk. ha a vonat továbbment volna. Csakhogy én nem használom fel.Lá.Úgy gondoljátok. aztán kivágom a gégéjét.. Leadja a drótot. és felnyalni a zsozsót. .Jézusom! Ez azért meleg dolog.Bemenni hozzájuk. tudod? . aztán ki tudja.Ha hülye lennék. mint a zöldhasúak. . Azonkívül hitelkártya is van a pasasnál. Valter csak a tippet adj a. Az asszony a fáról látta. Ez itt a dzsungel. . ha.Erről tudok.. . ... de majrés pasas. Nem a szállodában szálltak meg. szóval. .Mi lenne a dolgunk? .. hahaha! . Elmentek szállást keresni. itt. az orrod előtt? . és nyomoznak. ahol Valter. De még mindig itt áll az állomáson.Hm.Egyből elkapnak vele! . . amigos.A mocsárba: Soha nem kerülnek elő. ennyi.És ha felébrednek? . ne magyarázgasd! . tom.Valóban megszabadítja őket? .. Eladom valakinek.Hadd nyomozzanak. mi lett velük. Meglátta a pénzt. összerókázza magát.Azt akarod kérdezni.Nekem mégsem tetszik. ha nem tudnátok.kérdezte egy hang.hol az a hely.Valter nem hülye. . Ismét rövid csend vette át az uralmat a fa alatt. Itt ragadtak. .Ó. . hogy..Jól van.Én kérdem tőletek. hogy megszabadítja őket tőle.Biztos helyen. hogy elkomorodik a képük. persze. és arra gondolt. egy kis pénz valóban kihúzna a szarból. Valter kisegítette őket.Kell a pénz vagy nem? . . kitől hallottad! Szétverem a pofáját.Úgy! . ..Ez rágalom! Követelem. . És hol vannak a gringók? .. de majrés. Manuel. hogy ez a négy továbbutazott volna a vonattal. Manuel? . Ha megszabadította. .Hát.Ez jó.Mit kellene csinálnunk. Szállást kerestek.Megkaparintani a pénzt. az emberbarát Valter! . hogy mondd meg.Nem ébrednek fel. nem kell majd ebben a pokoli hőségben cipelniük. Hova tesszük őket. Ha vért lát. .

Mi van? . . Miért van az embernek keze.Jó vadászatot! . Minden torokra jut két kéz.. csak fegyverrel mégis más. .Abban. . És zörgött is valami. .Én benne vagyok. . gyerünk! Ez még belefér a mókába. . Így már megfelel? . és kész. Inkább a kezeteket használjátok. .Rosales? .Alfaro? . és jaguárkoponyából készült maszkot erősít az arcára. amigo.. A pasas csak nyög egyet.Az nem.Mert már alszanak. . . .A fenébe is.Meg . .Mintha hallottam volna valamit. Legalábbis én nem. ..De hiszen sötét az ablaka! .De hiszen nem vagy kezdő! .Akkor hogy? Kést emlegettél. azért.suttogta maga elé a jaguárrá változott asszony a fán. fiúk! . ha nem folyna vér. mint a fáradt majom. .biztatta magukat Manuel a fa alatt. indulunk? .Ez más volt.Jó gyerekek vagytok. Manuel felkapta a fejét.Egye fene. . mert ők is négyen vannak.van elég időnk. a csajok lesznek a ráadás.Nem tudom. . Ha észrevették volna. te hülye! Mit szóltok hozzá? Incera? .Biztos vagy benne? .. Most akkor mi van? Felhergelsz bennünket és becsinálsz? Most már nem állunk le.Úgy.Gyerünk! Minél előbb legyünk túl rajta! Mind a négyen a holdfény-verte házat nézték.Én is.Sok szerencsét. hogy majmok vannak a fán? . és be a szobába! Az lenne jó.Valter kést kap az oldalába. Azért vagyunk négyen.Kicsit izgulok.Nem te mondtad az imént. Akkor azt is láthatták volna... Reggelig. A négy árnyék a ház ajtajához osont. . ..Úgyis utálom a fickót.Akkor hát.Álljatok csak meg egy pillanatra! .. csak.Sok szerencsét! .És Valter? Nem fog köpni? .Jó vadászatot. aztán már el is feküdt..Mi az? Mi van? .mondta az aggodalmaskodó némiképpen megnyugodva. .. az biztos.Én meg nem hallottam semmit. Nem jár erre senki. mi? Nem csak.Mi az ördögöt? . Ma! 5. Egyenesen előre. Meghúzod a ravaszt.. hogy alig néhány méterrel a fejük felett egy vékony.Csak a legvégső esetben. hogy a fenekét törölgesse vele. Tehát: abban a házban döglenek. . .. így aztán nem vették észre a fejük felett mozgó árnyat. Különben is. alaposan meglepődtek volna. hogy megszorongatod a torkát valamelyiknek és aztán.Nem. . lépteket. azt mondtad. inas alak éppen felölti jaguárbundáját. Hogy gondoltad? . Talán.

Nyakából szapora vércseppek hullottak a földre. A halottak nem tudnak kérdezősködni. amikor Alfaro már nem tartózkodott a földön.Ne hülyéskedj. Csak nem árt óvatosnak lenni.Azért ugye nem bánod. Szerintem már el is vágta a torkát. amelyik megölte. ott is gaz . 6. Nyomás utána! . Ez egy féreg! . Még nem járhat messze. Manuel ebben nagyon tévedett. Indián vér folyik benne. Pedig nem lyukas a fejem.Arra mérget vehetsz. és elkapod. ez lelépett! Megijedt és lelépett! . Méghozzá két értelemben sem.Várunk. hogy kifolyjon belőle az ész. -Alfaro! A jó kurva anyját..Nyugodtan figyelheted.Az úton fut hazafelé. Ez a buli is ilyen. . Ugyanis nem találta Alfarót sehol. Ismerem a barmot. hogy a karmaival felszakította a nyaki ütőerét? Honnan volt az ereje. . Incera igyekezett. hamar végzek vele. Alfaro.Ne kiabálj.Az imént még itt volt. és azt mondja: nincs is ebben olyan sok gaz.Örömmel.Itt meg is állhatsz. Rosales. Elindul az indián kapálni a kukoricáját. mint a kukoricakapálás.Ha kell. mintha őt kérlelte volna.Ezt nem értem. aztán szépen szaporodik a számuk. magam is megcsinálom. . .Mi mit csinálunk? . Csakhogy Alfaro már nem tudta megkérdezni a holdtól. De hogy is találta volna. mit mondok én neked. hogy fejtsen meg egy nagy talányt. Manuel az órájára nézett. mint a tűztől.Biztos. . .Hol itt? . de még mindig nem végzett a felével sem. cirka háromméternyire az alatta húzódó ösvénytől. és megpattant.Tudod. méghozzá úgy. A teste fent feküdt egy faágon.Incera! .Ez a dolog is úgy nézett ki. be nem merne menni az erdőbe. . mert felébrednek odabent! Becsinált a fickó. Aztán majd meglátjuk.Alfaro! . hogy csak négyet kell kinyírniuk. hogy elérje Alfarót.Cirka most éri el Incera Alfarót. . .. Manuel? .Utána mész. . Alfaro a holdat nézte. megáll a földje szélén. Incera nem vágta el Alfaro torkát. inas. Elkezdi kapálni. Manuel? Az ilyen buli olyan. Rosales. és belenyomja . Valter. Alfaro! Hol van Alfaro? . Nehogy elpofázza a dolgot. mégis úgy fél az erdőtől. és a kezei is furcsán emberkezek voltak.már lefelé megy a nap. amellyel könnyedén felhúzta a testét a fára? Mert az a jaguár amúgy karcsú volt. .Mi van? . Vajon honnan került elő az a jaguár. hogy figyelem a kezed? .Hát itt. aztán itt is gaz.

és azóta sem látta senki. És amíg belezi. állítólag valami fehér port is szórt a lány italába . Kivéve talán Godof reót. Nem. Incera elalvás előtt nemegyszer elképzelte magának. akinek mindig szüksége volt néhány kemény legényre. Ha utált valakit életében. és megpróbált megpattanni Cerdas elől. sőt pofonok csattogását is. Csakhogy óvatosnak kell lennie. Alfaro tudta. hogy a virág nem örül ennek. és ettől a pillanattól kezdve Alfaro szent volt és sérthetetlen. hogy néhány közös melóban kellett részt venniük. üzent érte. senki nem tudja pontosan. ha Godofreo egyáltalán jól látta. akit ő szúrt ki magának. hogy illatozzék. Incera tudta. Alfaro többször is beletaposott a lelkébe. Még azon az éjjelen vonatra szállt. ennek ellenére még hergelte is. mintha már nem is emlékezne Teresára: az ifjúság édes madara elröppent mindörökre. és Teresitát is teletöltötte piával. Már rég meg akarta tenni. akkor Alfaro volt az. Sőt igyekezett elkerülni a konfliktusokat. Igaz. Ekkor pillantotta meg Alfarót Manuel Cerdas csapatában. és ezt Alfarónak köszönheti.elkapja Alfarót és kibelezi. Gyakorlati útra azonban soha nem tudta terelni a vágyait . és nem tesz megjegyzéseket Alfarónak. és Alfarón kívül nincs is senki. a legkeményebb fiúval a környéken. Mindenesetre a lány eltűnt az életéből. Hogy s mint történt. ha kellett volna.ezt többen is látták . az a halállal kekeckedik. Volt olyan. Inkább úgy tesz. hogy mit tett Teresitával. hogy Alfaro egy bulin feltankolta magát. Akkor sajnos bekövetkezett az a szörnyűség. Mindenesetre azt rebesgetik. de nem akadt senki. de egyszer csak Cerdas szemet vetett rá. ő maga sem tudja. Úgy gondolta. hogy egyszer eljön még az ő ideje. de ő nem ütött viszsza. Hát most eljött! Alfarónak valamiért inába szállt a bátorsága. Életében nem kapott még kellemesebb feladatot. hogy nem lenne-e kedve hébe-hóba kisebb munkákat végezni neki. Alfaro is kiszúrta. hogy leszakítsa.kését az oldalába. aki ezután kétségbeesett kiabálást hallott. hogy minden virágot le kell szakítani egyszer. csakhogy vele szemben az ő szándékai komolyak voltak.Alfaro ugyanis összeállt Manuel Cerdasszal. Teresita nem halt meg. ha nem nyitogatja a pofáját. több van a kisujjában. Azt is mondta. Néha egészen bárdolatlan kijelentéseket tett Teresita hamvas bájait illetően. feleségül vette volna a lányt. hogy. amely megfosztotta Teresitától. aki elmondhatná. Végre kibelezheti Alfarót. Lehet. a kertésznek meg az. hogy dühös rá. aki Teresita segítségére sietett volna.aztán eltűnt vele egy kávéültetvény bokrai között. és megkérdezte tőle. Addigra már neki is volt egy kis híre a környéken. Bár még fiatal volt. hogy aki Cerdasszal húz ujjat. évekkel ezelőtt. Egy ilyen kocsi ablakából nézett volna ki Teresita. mint másnak a fejében. csak éppen nem volt mersze hozzá. csak elbujdosott. nagyon óvatosnak! Alfaro nem nyeretlen kétéves. amely átnevelő táborba vitte a prostikat. az lesz a legjobb. . Az élet később aztán úgy hozta. aki mintha Managuában látta volna egy rendőrautóban. Soha nem tudja elfelejteni neki. Azzal a Teresitával. Méghozzá szó szerint. Ő mindenesetre imádja a kertészkedést. így aztán Manuel. de ki a fenét érdekel ez? A virágnak az a dolga. kérdéseket tesz fel neki a virágkertészettel kapcsolatban. Hogy végül is mi történt. Tudta.

A fene sem érti. De ki az ördögöt? Megpróbálta kideríteni. A ravasz Alfaro! Tudta. vagy majdnem az.. Csodálatos érzéke volt hozzá. És ha még fel is mászott. amiért jutalmat érdemelne. Mindegy. Megkapta a feladatot . aki fára mászik. Egy viszonylag kicsi. amelyre soha nem derül fény! Megszorította a kése nyelét.Ez aztán egy kicsit meg is ingatta a magabiztosságát. Elvigyorodott. Lehajolt. amit minden bizonnyal indián felmenőitől örökölt. De hát miért is törekedett volna? A fenébe is! Eltűntek Alfaro nyomai. szemügyre vette az egyetlen értékelhető nyomot. Alfaro igencsak könnyen követhető nyomokat hagyott. mi történt. Nincs nyom.. akkor annak meg is van az oka. kit követhetett Alfaro. Ahogy mások a könyvekből olvassák ki a mindenféle történeteket. Istenem.a letaposott fű furcsán feketedett a holdfényben itt indult el az ösvényen a város felé. Csak nem leste ki őket valaki? Egy hívatlan szemtanú? Mindegy. hogy hirtelen rájött a szapora hasmenés. Alfaro nem hülye. A nyomok úgy beszéltek neki. vastagon kellene borítania a környéket a lekotort fakéregnek. Eszerint Alfaro nemhogy nem pattant meg. és máris jött visszafelé. Alfarónak akkor is vége. megfordult. mint a szereplők a könyvekben. és most igyekszik menteni a bőrét.. inkább lopakodott. Hihetetlen! Alfaro nem az a típus. És ez aligha az. ő a természettel tette ugyanezt. Egyetlenegy sem.. Sötéten elvigyorodott. hogy Alfaro nem árulta el őt. de lehetett kis termetű felnőtt is. Már nem. Hát meg is lesz a jutalma. hogy Alfaro megszagolt valamit. hanem értékes szolgálatot végez Cerdas számára.aztán semmi. Ez a törzs pedig érintetlen. No. hogy követni fogják. Furcsa. a mezítlábast akarta elkapni! Állt és töprengett. Sokkal inkább. itt van még egy.végre kell hajtania. Egyáltalán ném úgy fest a dolog. Semmilyen körülmények között nem engedi ki a markából. bár erősen valószínű. Nem futott. No de mi a fenéért mászott volna fel? Hiszen azt a másikat. Már nem volt ideje figyelmeztetni őket. Alfaro észrevette és utána eredt. ezért felmászott egy fára. hogy a mókusok tördelték le. és ment tovább. még egy . Nem volt nehéz Alfaro nyomait követni. nincs nyom. itt pedig van. Csak erre mászhatott fel.. Lehetett gyereké. akkor az a nyomolvasás volt. nem is vitás! Cerdas soha nem fogja megtudni. Főleg. mennyi titok is van a világon. Valószínűleg nem is tud fára mászni. hogy eltüntesse őket. Érdekes. Bizonyára leselkedett. Nem nagyon törekedett rá. Miért nem szólt egyiküknek sem? Ha Incera értett valamihez. Itt van egy. mint ahogy ő sem tud.. Itt van a legközelebbi fa. nincs nyom. amit az a másik hagyott. hogy nagyon is kedvére való a dolog. Itt fordult meg . Nem. Előreszaladt az ösvényen. ott is. Itt is letört róla egy pici kéregdarab. Inkább mintha követne valakit. mezítlábas talp lenyomatát látta maga előtt. Mintha felemelkedett volna a levegőbe. mintha menekülne. kése markolatát szoron- . Talán indiáné. Ha egyszer lekopott. akkor gyerünk csak tovább! Alfaro innen indult el a város felé. Alfaro nem lehet a fán! Ahogy állt és tanakodott.

És bele is martak volna.nagyon oda kellett figyelnie. mint a fiatal fák . A kettőből aztán kikövetkeztette. hogy ragacsosak.kezébe fogta a kését. és követni kezdte a jaguár nyomát. Az a történet bukkant elő a fejéből.. Aztán felvirradt a hajnal. Talán még ők maguk sem. és nagy. Az indiánok valamennyien nagyon öregek voltak fiatal nem akadt köztük egyetlenegy sem. Sőt a lihegését is hallotta. csak késük . Fiatalok voltak és meggondolatlanok. amikor kiszöktek a falu szélére az indiánok táborába. hogy pár pillanat múlva vállába marnak az éles karmok. Nohát az öreg ezekben sem szűkölködött. és a vérét nyalogatta. hogy az is elég lesz a jaguár ellen. Megcsóválta a fejét.persze akkor még ifjú volt és erős. Azt mondták. mi az ördög ez? Ahogy szétkente a cseppeket a képén. hogy egyszer egy barátjával vadászni indult . Látott viszont jaguárnyomokat. s az ültetvény munkásai éppen az egyik . elmentek a városokba. A virtus nem engedte. nem messze az erdőtől kávéültetvény húzódott. Követte jó darabig. de ez a gyerekeket nemigen érdekelte. és hova mennek. akik a nagy piramisokat építették. hogy társát éjszaka elkapta a vadállat. És másfajta nyomokat is. azzal dicsekedett. Incera megdermedt. sűrű cseppekben folyik a nyakából a vér. Amikor kinyitotta a szemét. majd egyszer csak azt vette észre. hogy ők azoknak az indiánoknak a közvetlen leszármazottai. és soha nem tértek vissza hozzájuk. Messze bent jártak már az erdőben. gyerekeknek. Közben egyre ott hallotta maga mögött a jaguár talpainak puha surranását.akkor még fiatal volt . Megállt az ösvény közepén. Mellette ott morgott a jaguár. és magával hurcolta.amikor is nagy baj szakadt rájuk. A legöregebb. Úgy látszik. hogy a tűz elűzi a vadállatokat. lehetetlen volt visszafordulniuk. Most még egy. Sokkal inkább szerették a vadászkalandokat. De ha lehetett volna. Követni kezdte őket egy jaguár. A nyelvüket is alig értette . Ők uralták egész Amerikát. hát állnak elébe! Nem volt lőfegyverük. Néhány lakókocsival és két öreg autóval járták az országot. érezte.. S bár tudták. egy kóbor felhőből hullanak a cseppek. Senki nem tudta megmondani. Hirtelen meleg cseppek hullottak az arcára. Tudta. hogy a társa fent ül egy ágon.azt gondolták. nem látta maga mellett a társát. félrehajtott fejjel. amikor a fehér ember még sehol sem volt. lefeküdtek a tábortűz mellé és elaludtak. Az indián annyira megrémült. hirtelen meleg csepp hullott az arcára. súlyosan megsebesítette. még egy. Ha a jaguár harcba szólította őket. akinek egyetlen sastoll volt csak a hajában. hogy a jaguár ott köröz körülöttük. sem tették volna meg. Méghozzá egy egész csapatra való. és gondolkodni próbált.. és megtörölgette a képét. Mesélt.még sok egyebet is azokról a régi időkről. Felkapta a fejét. honnan jöttek az indiánok. Elmesélte. mint a gyanta. Éjszakára tüzet gyújtottak. megeredt az eső. hogy futni kezdett a tábortűz felé. Rémülten látta. . amit az öreg indián mesélt nekik. Az öreg indián . hogy nincs már nyom az orra előtt. ha nem bukkannak fel előtte a kávémunkások.gatva. mert azt hallották. Mint később kiderült. ha fel akart csípni valamit is a beszédükből.. Pedig a hold erősen világít.A fenébe is.

Szorgalmasan tizedelték a kecskéket. hol a keresztem. és hurcolta fel a fára! De hogy tehette. Istenem. Ezekről is hallott eleget. Istenem.ugyancsak megöregedett. Ez jutott az eszébe Incerának.ha él még . . mintha kicsit melegedni kezdett volna a szíve tájéka. ha nála van. Akárki is ölte meg a fickót. Akire egyszer szemet vetett. tűnjön el a környékről. az éléskamrájába. hogy megölje. Sőt ha szellem. de már aligha látta. hogy ne ölne meg valakit az ültetvényen dolgozók közül. az ültetvényesek nagy hajtóvadászatot rendeztek a vadállatokra. Csakhogy nem volt sok köszönet a nézésében. Bár sokan vadásznak rá . sőt még a szamarakat is. Arra ott vannak a fiatalok. Nézte őt. mert a jaguár nem hagyja annyiban a dolgot. behúzódott az erdő belsejébe. Akkor talán nagyobb eséllyel szállhatott volna szembe a Gonosszal.különösen gonosz. Az ültetvényesek megunták a csapásokat. Örüljön neki. és nem is nyalogatja a vérét. meg fogja enni. nem az öregekére. nem menekülhet előle. Ha jaguár.vérdíjat is tűztek ki a bundájára . Aztán felordított rémületében. akkor is. ahhoz kétség sem fért. már eltűnt a közeléből. Szentséges Szűzanyám. Üveges szemekkel már senki nem látja a világot. hol a keresztem? Bizony jó lett volna. yér! Lassan. Csak egy mezítlábas ember nyomát. 7. A feje felett húzódó vaskos faágon ott ült Alfaro. és éppen lenézett rá. Amikor a kávéültetvények zöldülni kezdtek. ezóta már trófea valamelyik ültetvényes ágya előtt. Madonnám. hogy megúszta a találkozót. Nem múlik el hét. Az anyaföld a fiatalok vérére szomjas. Nincs ott Alfaro mellett. Csakhogy Alfarót mégiscsak egy jaguár ölte meg! Várjunk csak egy pillanatra! Hiszen nem látott jaguárnyomot egyet sem.még senkinek sem sikerült elejtenie. Igaz. Az öregek pedig már nem harcolnak egymás ellen. egy jaguár! Egy jaguár kapta el Alfarót. A Gonosz azonban nem akart megküzdeni vele. és mindenféle szörnyűségeket művelnek vele. és felvitte a fára. A Gonosz egyszerűen csak meg akarta ölni. Nyilván megelégedett azzal. a jaguárról már ők is hallottak . Csapdába csalják az erdei vándort. Többségük elmenekült. Merthogy a Gonosszal kell megküzdenie. Ahogy a vérző Alfarót figyelte. Amelyik meg felvette az elé hajított kesztyűt. és most a turisták fényképezőgépei előtt pózol. és abban reménykedik. a jaguárok nem sokat törődtek a kávéval. törődtek viszont á kávémunkások állataival. juhokat. Mi az ördög ez az egész? Akkor csak egy démon lehet! Egy erdei kísértet! Valakinek a szelleme. de már rég elűzték az utolsót is. hogy tehette? Hiszen erre nincsenek is jaguárok! Valaha régen voltak. Csak aztán vigyázzon! Ha lehet. Incera lábát megbénította a félelem. Igen. Mint például Alfaróval. Mintha hadjáratot viselne az emberek ellen. Vér! Istenem. emberevő jaguár az. hogy a jaguár . óvatosan emelte fel a fejét. aki nem képes nyugodni. Azóta aztán a világotjárja. amikor az arcára hullottak a cseppek. és elkergették a macskákat.erdei faluba igyekeztek egy kis mulatságra.

.Jól van .Hogy csináljuk meg. Tudod. Hova lenne a világ.Valami történt. és a jaguár véletlenül nem falna fel. Téged már senki ezen a földön meg nem menthet. Manuel? -Mi a francot kérdezgetsz?! . . .Csendesen. ha majd leesel a fáról. Megpróbált elugrarii eióle. mire még szaporábban kezdett ömleni a torkából a vér. Így cserbenhagyni a társaikat! Mert micsoda. és a földre döntötte. lelép. Manuel. . hogy a lelkében üvöltő félelem ellenére is. vagy micsoda elharapta a nyaki ütőeredet.Állj ! .úgy értem. felébrednek! . Bizonyára már előre megbeszélték. Incera már nem hallotta a halk reccsenést. hogy a másik kettő gyáva szemét. Ahelyett. . Incera. és egyik sem jött vissza. Akkor késsel . Alfaro? Én vagyok az. A jaguár vagy szellem. és szólongatni kezdte Alfarót. hogy dühében felordított. hogy csípőre tette a kezét. . Alfaro..Vedd el a mocskos mancsod a szám elől! Rosales elkapta a kezét. . . Egy régi emléket. amigo. Hosszú és nyugtalan sötétséget neked.Látsz engem. hogy lelépnek.mondta. eljönnek érted a kukacok. Alfaro ráesett. de már lecsillapodott. Alfaro is és Incera is eltűnt. Ezek az érzelmek pedig azt üvöltötték a fülébe. és. hogy az érzelmei uralkodjanak el rajta. Rosales is tudta. Incera nem tudta megállni. -. . ha csupa ilyen megbízhatatlan mocsokból állna? Úgy elvesztette a fejét. Az egyik bemászik a szemedbe. 8. de csak egy ordításra tellett az erejéből.lihegte Manuel. mert már csak ketten maradtunk: Nincs elég kezünk. Pedig korábban egyikükről sem tételezett volna fel ennyi aljasságot. hogy gondolkodott volna. hogy történt valami. mi lesz veled. haver? Pár perc múlva meg fogsz dögleni. mintha csak szárnyai nőttek volna.Hé! Alfaro! Hallasz engem? És lássanak csodát! Alfaro megmozdította a fejét. lelki szemeddel .Csak azért mondom. hogy nyakcsigolyatörés okozta a halálát.Mi a hézag. Aztán egyszerre csak hatalmasat ordított. aki miután megállapodtál vele egy sikeresnek ígérkező gyilkosságban. hagyta. Halálra vagy ítélve.jusson eszedbe Teresita. Az élők elégedettségével nézte a halottat. a levegőbe emelkedett. Nos. ha nem aljas az az ember. Talán percekig is ordítozott volna. ne próbálja meg kiélvezni a helyzet minden csepp mézét.mondta hirtelen Cerdas Rosalesnek. Soha nem tudta meg. Az én Teresitám. Adnék neked egy kis útravalót. barátom. Ettől annyira felbátorodott. ha megpillantod az első kukacot . Cerdas lihegett.. és elindult felé.A szellemeknek is táplálkozniuk kell valamivel.Jól van . Manuel? Manuel Cerdas ekkor elkövette élete egyik óriási hibáját. amigo. Tudod. . Alfaro.Megcsináljuk ketten! Aztán az árulók következnek. ha a rémült Rosales be nem fogja a száját.Jól van. hát nem lesznek valami kellemes pillanataid.

hogy nincs rajta cipő. 9. . majd halk. és bólintott. Kinyitom az ajtót. mert mit is érezhetne egy olyan valaki.sóhajtotta Rosales. . ezzel ragadta meg a sarkát. de nem jött. Mi az. nem is vitás. és óvatosan kinyitotta az egyetlen szoba ajtaját. Édes istenem. akinek másodpercek töredéke alatt mélyhűtötté vált mindene? Szerencséjére vagy szerencsétlenségére a szeme nem fagyott meg. A jaguár ismét morgott. Mindenesetre a kis csajt Rosalesnek hagyja. Rosales mozdulni sem tudott. Egy igazi jaguár! Fel sem tűnt neki. Manuel.Dehogy. itt várlak. A fene vigye el. A jaguár halkan felmordult. Az ajtó! .Nem bukunk le? . Így aztán jól láthatta. Mint ahogy egy értékes aranytárgyat is képtelen lenne beolvasztani. Még szerencse.. Isten nevében.dolgozunk. hogy egy jaguár áll mögötte. Rosales a térdére esett. aztán füttyentek egyet. fátyolos hangon . Márpedig ez a lány is művészi munka. de így sem jött. Így is látja azért a lábait. Manuel lépett néhányat előre. megnézem. előre! Átlépte a küszöböt. hogy még gyerek? Sosem látott még felnőttebb gyereket. Aztán hátrahőkölt meglepetésében. Mintha beleragadt volna valamibe.Biztos beleakadt az ajtóba. ha bebújhatna mellé. Aztán nem érzett semmit. Magával kellene vinnie a kis csajt. Az a két barom eltűnt. de még mennyire hogy az! Halkan elfüttyentette magát. Manuel. és a szájára tette a kezét. Várta Rosalest. Édes istenem. .. Te jó isten! Már ezért a látványért is érdemes volt idejönnie! Ez tehát a pasas felesége? Tényleg szőke és hosszú lábú. amint azt sokan teszik. Vagy inkább te is lelépnél? Olyan fenyegetően sárga fények égtek a szemében. Ráadásul ennek a jaguárnak a mellső lába emberi kéz volt.Jól van.Akkor gyerünk! Én megyek előre. gyorsan kell dolgozniuk. De itt sem hetyeghet vele. Rosales meghallotta a füttyöt. Csak akkor rándult meg a karja. Megrántotta. máris eltávolodtak a háztól.. Alig szusszant kettőt. hogy a jaguár két lábon áll. de a levegő minden mellékzörej nélkül áramlott ki a tüdejéből. és a kis csaj! Életében nem látott még ilyen szépet.. ahogy azért kevés jaguár közlekedik. ezek az amerikai csajok ruhástul alszanak? Még szerencse. . Csakhogy akkor kész a lebukás. Rosales megpróbált nyögni. hogy ő legalább levetett mindent magáról. Isten elleni vétek egy művészi munkát megsemmisíteni.. tiszta-e a levegő.Utána felgyújtjuk a kócerájt. miközben a kése után tapogatódzott. amikor a jaguár iszonyú erővel húzni kezdte hátrafelé. Első osztályú áru. hogy Rosales gyorsan tiltakozni kezdett. Dühösen felmordult és hátranézett. Én veled tartok. és kihúzta a kését. és feljebb is. Ő nem tudna kezet emelni rá. . és húzta volna maga után a lábát.

hogy régi vágya leszámolni Alfaróval.néhány perc múlva majd megtudják. ha visszautasítják az ajánlatát! Pedig olyan szépen eltervezett mindent. őket is megölik. És most itt fekszenek előtte: a kis csaj teljesen pucéran! Istenem. Hányszor találkozott földről felszedett. Nem. nem. Manuel Cerdas éppen akkor hajolt az asszony fölé. Nem a legszeretetreméltóbb alakok. Egy jó banda. Megmondta ezeknek a barmoknak is . A jaguár elmosolyodott. nem négyen. hogy szemrevalóak. akiket még az utcagyerekek is megaláztak! Hát ő nem lesz ilyen. Erre a célra szemelte ki Alfarót. Ehhez azonban banda kell.. Együtt ölik meg a külföldieket. A vasutastól hallotta. ha nem kérnek a barátságából! Jaj nekik. hogy a pasast megölik. és húzta el a támadó nyaka előtt. A közös bűn majd összeköti őket. amikor már a jövőjéről kell gondoskodnia.csak éppen a koreográfiát nem árulta el nekik. Úgy gondolta. azt elcseszték a többiek. a csajokon pedig békésen megosztoznak. mint hogy ilyen marhaságokkal mulassa az időt.. Alfaro lelépett. hogy jutalomjátékot mutasson be nekik ingyen. de a szívük azért a helyén van.megszólalt. és feltépik a nyaki ütőerét. Arccal előre belezuhant a fűbe. És akkor ez a szemét Alfaro beleköpött a levesébe! Mielőtt még összeköthette volna őket a közösen kiontott vér. hogy mire választotta ki őket . hogy még nem késett el. Mókára már nincs idő. aztán előrevetette magát. Remélte. Hát akkor most itt a lehetőség! Legfeljebb egyelőre hárman alapítják meg a bandát. Soha nem merik majd elárulni őt. Persze még nem tudják. hiszen mindjárt kinyitja a szemét. . Rosalest. Ismeri Incerát.Akarsz imádkozni? . amely majd összefűzi őket. bármennyire is hülyén hangozzék . erről szó sincs. mint néhány együtt elkövetett gyilkosság. Ő a kötelékre gondolt. és futni kezdett a ház felé. hogy gyilkos düh szorítja össze a szívét! Jaj. egyszerűen megzavarodott a félelemtől. Sokkal okosabb ő annál. Rosales nem láthatta.az öregkoráról. Egy jó banda. hogy leszarja a kis csirkefogókat.. hogy a kezét kesztyűként takaró mancsból acélkarmok bukkannak elő. tudja. nem annyira. hogy elért egy bizonyos életkort. együtt játszadoznak el a csajokkal. Aztán amikor kiszórakozták magukat.. . Szinte gyengéden emelte fel a kezét. Incerát. Meg akarta lepni őket. amely öszszegyűjti neki a zsebbevalót. mert akkor önmagukat is elárulják. nekik. Egyenesen neki a jaguárnak. amelyet gondos atyaként irányít. amely összeköti őket. és akkor ő.bólintott Rosales. rok! . hogy nagy bulit csapnak ők itt négyen. az biztos! Neki öregkorában is lesz annyi pénze. nyálas végű csikket szívó öregekkel. Úgy képzelte. Remélhetőleg Incera elkapja és megöli.Aka. Egyszerűen arról van szó. Semmi sem erősebb kötelék. s ők engedelmes fiúkként szolgálják. Pedig titokban számított rá. Nem volt eszénél. Ha egyáltalán előkerülnek a rohadékok! Érezte. 10. Ez lesz az a közös bűn. vele kezdi. Szerencsére idejében lépett be a szobába. A jaguár bólintott.

Ő szokott ilyen furcsa hangokat kiadni magából. . a kutya szentségit neki! Nem tudnátok értelmesen válaszolni? Szavatokat vette a zsákmány. ez Rosales. Incera. és a lány fölé hajolt. Aztán érezte. Nem Incera állt mögötte.. . Hallod. Csakhogy akkor le kell mondaniuk a csajokról. Mi történt Alfaróval? Meg akart lépni. Meg kellett volna fordulnia. amelyért meg tudott volna őrülni. Te jó isten! Biztos. A francba is! Felkapta a kését.persze.Incera visszajött? Újra halk morgás. . Egy jaguár morgott felé. nem. Előbb a pasas. hogy a haverjai vannak a háta mögött? Csak nem valami erdei szellem. Rosales. Egyáltalán nem az. Igen. . és villámsebesen megfordult. hogy Incera megoldja a dolgot. Nem.Arra gondolni sem mert. Akkor viszont hol a francban tekereg? Ha nem kerül elő. Jaj. és lekoppan a padlóra. te befogod a csaj száját. ha valamitől nagyon ki van bukva. Így csak nyögni tudott. Végső esetben Rosalesszel kettesben végzik el a munkát. ne csaphasson zajt. Én addig a kis csaj szájára teszem a mancsom. A holttesteket eltüntetik . Hát persze.Rosales? Halk kummantás. ő soha nem tenné meg. Elviszik őket a mocsárhoz. . hogy kellemetlen melegség öntötte el a nadrágja . Istenem. vagy mi? Morgás. mi? Remélem. csak ez a kis csaj ne lenne! Egyszerűen nem bír ellenállni neki! Nem és nem! Nem tudja kihagyni a lehetőséget! Letette maga mellé a kését. hogy tetszik a kis csaj? Morgás.Ne morogjatök már. rámeresztve égő tekintetét. Cerdas akkor valami furcsát érzett. hogy kibukott. És nem is ember. tetszik neked a csaj? Tárgyalhatunk róla. hogy Incera is lelépett.Mondtam én. itt van néhány méternyire. Az alvó nő testének illatát. borul minden. A kis csaj magához láncolta. Ő is kikészült a kis csaj látványától. és nem is Rosaies. mint a tej. és belesüllyesztik őket. És az illatot. Valami alig hallhatóan mocorogni kezdett a háta mögött.. de szép! Mégiscsak változtat a sorrenden. Még a meleget is érezte. Itt vagy. . . aztán a szőke.. ha felébredne. Incera? Morgás. ami kigőzölög belőle. Alszik. amikről azok a barom indiánok dumálnak.Nem tudtok értelmesen beszélni? No. hogy felgyújtják a házat. de egyszerűen képtelen volt rá. eszében sincs! Az túl átlátszó lenne. elvágtad a torkát? Morgás. nem úgy. A pénz most mindennél fontosabb. hogy a kés kicsúszik hirtelen merevvé vált ujjai közül.Azt elhiszem. mintha láz kínozná. Cerdas fejében ekkor mocorogni kezdett valami. Jó lesz így? Morgás. majd a kis csaj.. Azonkívül is persze. Itt már nem babra megy a játék. Hárman is elegen leszünk rá. kapd el a pasast! Incera.Helyes. De még előbb.

aminek később nagy hasznát vette. ki is próbálta valakin. és a szamár kötőfékét az indián markába nyomta. Vagy megadja a tartozását. A legfontosabb azonban mégiscsak az volt. de nem jött ki hang a torkán. Elégedetlenül csóválta meg a fejét. a pasas pedig meghalt. Cerdas előtt elfeketedett a világ. öregszik. Az elmúlt idő tengere. nem! Azt kapta csupán. Egyszer. Még nem. kénytelen volt eleget fenni az indián kívánságának. Az indiánok mutattak neki egy aranyékszereket rejtő sírt. Azt viszont fél évig minden este. amit az indiántól tanult. Hiszen nem akarta megölni a fickót. Alighanem hibát követett el. ha jól emlékszik.elejét. nem tehetett mást. Hirtelen felbukkant előtte az az indián. 11. hiszen a madárnak . Akkor bezzeg nem volt probléma vele. akinek Abelardo úr annak idején kölcsönadta. Akkor kiválóan tudta irányítani az ütése erejét. Sajnos mostanában már nem érzi eléggé az ütés erejét. laza kis ütéssel ölni. Olyannyira tisztelte. Megtanult például egyetlen. Cerdas fel akart üvölteni. hogy a Sima Kezű Madár. ó. vagy meghal. és csak azután feküdt le vele. különben már másnap mérgezett tüske fúródott volna a testébe. és megnézte. Közte és a lelkifurdalás között mélységesen mély tenger hullámzik. Hát most aztán. a tizennyolcadik évét sem töltötte be. Mint például ezúttal sem. méghozzá kitörölhetetlenül. Abelardo úr. Felpakolta hát egy szamárra. Egy sereg igen fontos tudnivalóra megtanította például. Cerdas! És sosem mászol rá erre a mezítelen kis csajra itt az orrod előtt! Pedig az éjszakát meztelen élőlényekkel töltöd egy ágyban. Meszszebbre akarta vinni a háztól. és kész. Örök éjszaka köszöntött rá. amelynek a jutalékáról Abelardo úr aztán nemes egyszerűséggel megfeledkezett. amit megérdemelt. hogy az áldozat ne haljon meg. Ilyen például a nyaki verőér. Ráütsz egyet. Nem mintha sajnálná. még az indián falujában. A jaguár villámsebesen kinyújtotta a mancsát. Akkor még fiatal volt. hogy minden napnyugtakor megmosakodott. Jó ideig nem értette a nevét. és nem is világosodott ki soha többé. hogy a bentiek ne találjanak reggel vérnyomokat. Az indián kerek perec megmondta Abelardónak: vagy kölcsönadja neki fél évre őt. és gyengéden megpaskolta a nyakát. Szemernyi lelkifurdalást sem érzett. Ma már nem képes úgy irányítani az ütéseit. Sosem lesz bandád. Csakhogy ezek a meztelen élőlények a kukacok lesznek. A jaguár kihúzta a testet a ház elé. aztán kicsit megszorítod. mert Abelardo úr nem kevés pénzzel tartozott az indiánoknak. Ennyi az egész. A legélesebb késnél is élesebben vésődött bele valami az agyába. tessék! Túl nagyot ütött. Az indián több tisztelettel viseltetett irányában. Odaütött a verőerére. Úgy látszik. Csak meg kell találni hozzá a megfelelő helyet. az igaz. ha azt akarta. A faluban attól kezdve úgy nevezték. csupán az eszméletét veszítse el. mint Abelardo úr. mint annak idején.

Lehet. ezernyi. Most pedig liheg. és visszament a többiért. Hát persze hogy nem a régi! Régen meg sem kottyant volna neki négy embert elcipelni valahova. ahova csak óvatosan. sokáig takaríthat utána. mint az ősi kőfaragásokon a furcsa madáremberek. egyszerűen belepottyantotta őket a kulimászba. csak lába. jól van így. Akárhogy is van. hogy tűvé teszik az eltűntek után a környéket. ezernyi illat! Virágoké. s elégedetten összedörzsölte a tenyerét. Gyorsan lenyelte. Nem túl nagy. kilihegte magát felettük. felmászott rá. az éjszaka illata. zsombékról zsombékra lépegetve jutott el. Akkor valóban egy sima kezű madár volt. Most már csak awyomokat kell eltakarítania. Jó órájába került. . s ezekkel a sima tenyerekkel hajtották végre az emberáldozatot. tökéletes munkát végzett. Ezért aztán mindig is vigyázott. Amikor a kiválasztott részhez ért. Kinyújtózott. belemerülnek a dzsungelbe. és nem is jönnek ki belőle soha többé. a talpfák kesernyés kigőzölgése. ahova a saját lábukon nem szívesen mentek volna. majd elégedetten. Aki elment. járt már erre. csak hát aprólékos babramunka. és könnyű álomba merült. az igaz. mi hol van: Igaz. Pihent egy kicsit. fáké. Az asszony megfordult. a bakterházban fővő étel aromája. Elégedetten nézett végig a bűzös víz és a zsombékok birodalmán. Belehajigálja őket. Az itteniek olyanok. hogy ő ölte meg. Nem igazán hitt benne. hangosan böfögött. de valahogy már érzi. A vasút szaga azonnal befurakodott az orrlikaiba. Ezt is az indiántól tanulta. De ezt a pasast itt mégsem biztos. hogy lehetőleg ne ontson sok vért. amíg összeszedte mind a négy holttestet. Ők meg úgyis megtartják maguknak. Amikor már ott hevert valamennyi. És a mocsár illata! Öt perc múlva a mocsár partján állt.nincs keze. Aki nagy piszkot csinál. Megpróbált a körülötte kavargó illatokból tájékozódni. mint az indián. és a mocsár partjára húzta őket. menjen! Az istenek tudják az igazságot egyedül. állatoké. akik az ég felé tárják nagy. Ez az éjszakája sem múlt el hiába. nem szokásuk a hosszan tartó nyavalygás. Először a vérben úszókat vitte át a zsombékokon. Újabb órájába telt. Kemény emberek élnek erre. Feltartotta az orrát a levegőbe. de a terveinek éppen megfelelő. Talán ők is sima kezűek voltak. A hozzátartozók egy ideig még várják őket. A dízelolaj bűze. Ismeretlen terepen mozgott. hogy csak megállt a szíve rémületében. Nem olyan egyszerű és kellemes. hogy egyszer csak gondolnak egyet. Képes volt a legkisebb vércseppet is észrevenni a leveleken. ahogy a mocsár magába nyelte az első testet. akinek hiányoznak. És még ezernyi. a csend illata. sima tenyerüket. amíg eltakarította a nyomokat. és behunyta a szemét. azok meg csak keressék. aztán többé már nem várják. és mit jelent a sima kéz? Még ma sem érti egészen. akit megkergettek a szellemek. mint megölni valakit. Enyhén összerándult az undortól. Megkereste a fáját. megkereste a megfelelő helyet cirka ötvenméternyire a parttól. Az erdő illata. nem tudta. Hajnalodott amikor már úgy érezte. csak akkor nem kellett holttestek eltüntetésével bíbelődnie.

papa.Hogy aludtál. Mindazonáltal.. majd visszatért a szobájába. amely ezúttal meglepően tiszta volt. Gladys mellé ült.Furcsát álmodtam. és megkocogtatta a hordó oldalát. és kisietett a zuhanyozóba.Nem akarlak ijesztgetni. és azt rágcsálta. aki röviddel azután tért vissza a házba. felágaskodott.Hol vagyok? Olyan szelíd és érdeklődő volt a hangja. Körülnézett. Kinyitotta a szemét. Marad hát belőle mindannyiuknak elég. Karattyolt valamit érthetetlen nyelvén. és még keresztet is vetett. kislányom. Csak nem átkozott meg bennünket? Gladys megrázta a fejét.Mit. és összehúzta a szemöldökét. mama. és megfogta a kezét. . Gladys? .Fél tőlünk. . és egyre többet éreztek. egész életét itt töltené! Hiszen itt minden csupa-csupa szeretet és béke! Korgó gyomra viszont arra figyelmeztette.Hát ezt meg mi lelte? . majd hanyatt esett a rémülettől. hogy maradjon reggelre magának is és a szüleinek is. Az ő szeme is tiszta volt.Kiválóan. aztán a ház előtt álldogálva belecsodálkozott a világba. amikor az anyja is mocorogni kezdett. kicsim. apa! . megtörülközött. . ennie kell valamit.A helyén van. Csak egy kicsit melegem volt. apa. Megnéztem. Ha tehetné. . szerzek valahonnan egy lakatot. mama. mintha minden a legnagyobb rendben lenne. apa? . de szép is az erdő! Csupa illat és madárdal.Nagyon fáradt voltál az este. miért van rajtam ruha? .És. és két ujjával többször is feléjük bökött. Gladys ébredt fel először. . ...Honnan tudod? . Istenem. Pedig történt velük valami. és megsimogatta a haját. . arcán elégedett mosoly ült. . A hangokból arra következtetett.A koponya? . mintha odahaza ébredt volna. Szemei kimeredtek. Lezuhanyozott. Az utóbbi időben egyre kevesebbet tudtak. ezért elővett a hátizsákjából egy csomagocska kekszet. Úgy emlékezett rá. hogy háromnegyed részéig van még benne víz. és az indián asszony felé mutatta. . . mi. Joan is visszajött a fürdőből. Joan felemelte a tejesköcsögöt. ha még egy éjszakát itt kell töltenünk. de mintha egy jaguár jött volna be a szobába.Csak álom volt. hogy akármilyen szép is a reggel.Érzem. Amint a zuhanyozóba ért. Lennon nem szólt rá semmit.. Tejet már nem talált a köcsögökben. Apja éppen akkor ébredezett. Vigyázott.12. hogy végeztek a fürdéssel. A világban szerzett tapasztalataik helyett egyre inkább a megérzéseikre támaszkodtak. Gladys megmutatta az anyjának a zuhanyozót. . és olyan jókedvűen dudorászott. Magára kapott valamit. Apja magához húzta. hogy este nem használta el az összes vizet.hökkent meg Lennon. mama.Közép-Amerikában. Még a végére sem ért. bár nem értették. .Ne is ijesztgess. Az indián asszony. amikor meglátta őket.

. bármi történjék is velük. hát találtam én magamnak egy jó kis szobát.A majmok . . hogy hagyták elmenni.bólintott az asszony. Biztosan beszűrődött az álmukba.Az erdei zajoktól van.Nem úgy néz ki. hogy ilyen zajos hely az éjszakai erdő.Érdekes. hogy ketten is ugyanazt álmodtuk.Soha nem gondoltam volna. madzaggal átkötött bőröndjével a hóna alatt. hogy merre van az állomás! Az állomásról az eszükbe jutott az ismeretlen aszszony.Én meg szörnyűt álmodtam . ha az asszony visszatérne hozzájuk.biccentett az asszony.. aki a szállást szerezte. és megsimogatta Gladys arcát. Csak tudnám. . és lehajtotta a fejét. Behúzta az asszonyt a szobába. . . Érted? Tejet! Az asszony bökdösött még egy kicsit feléjük. aztán megfordult és elrohant. Fogadni mernék. de jó is lenne! Ebben a pillanatban kopogtattak az ajtón. . Gladys odarohant és kinyitotta. 13. Majd ő megvédi. .Sokat olvasok .Tudott aludni az erdő lármájától? .Tejet kérünk. Az asszony mosolygott. Gladys majdhogynem elsírta magát az örömtől és a sajnálattól. Nagyon kellemes volt. Istenem.mosolygott az asszony. hogy olyan fáradtak voltak. Pedig itt kellett volna tartaniuk maguk mellett.Honnan tetszik ilyen jól tudni? . hogy a következő éjszaka már nem fognak jaguárral álmodni.Ó. . és az ágya szélére ültette.Előfordul . Az asszony lassan összeszedte magát. meg kell magyaráznia a tegnapi estét. hogy egyszerűen lecsapódott az automatájuk.hökkent meg Lennon.Majd a vasutastól megtudjuk. . 14. amíg ebben a szörnyű országban lesznek. A baglyok is. És akit elfelejtettek behívni éjszakára. mint aki bármit is hozni szeretne nekünk. A kabócák meg énekeltek nekik.A majmok vadásztak.. . . Lennon úgy érezte. . Emiatt történhetett.Olvastam . . Talán kapunk valamit reggelire. Gladysnak az a furcsa érzése támadt. megtévesztésig hasonlít a jaguáréra a bőgése. Gondolja. Ne is törődjenek vele. Egy jaguár tört be hozzánk az éjjel. Istenem. A köcsögöket nem vitte magával. Elmondta neki.Él erre egy majomfajta. és elmagyarázná. Nem is gondolták. hogy milyen hamar. Lennon megcsóválta a fejét. mit kell tenniük.panaszkodott Joan. Az ismeretlen asszony állt odakint. Mind a hárman arra gondoltak: de jó lenne. Ismét elmosolyodott. Odaugrott az asszonyhoz és két cuppanós csókot nyomott az arcára. szerencsétlen és olyan védtelen! Többé nem hagyja magára. hogy a kis. Az őserdőben nem jó egyedül.Következő éjszaka? .kérdezte Gladys. ez a szegény kis öregasszony! Olyan kicsi. vézna asszony a könnyeit nyeldesi. kopott. hogy még várnunk kell? . .

Jó kis ház a magáé . amíg bele nem botlott valamibe.Talán még gondolkodnék is rajta.Kikről beszél? Az asszony könnyedén elmosolyodott. Ekkor már odakint álltak a ház előtt mind a négyen.mondta a vasutas.egészen addig. Megfordult. akár akarok. . . Szóval zavartalan éjszakájuk volt? Hát ennek örülök. .mondta az asszony. nyomában az indián öregasszonnyal. kikről beszélek..Mindjárt küldök néhány köcsöggel. A vasutas megtorparit tőlük néhány lépésnyire. . aki arra született. ha azt mondanám. Olyannyira zaklatott volt a lelke. Mintha keresett volna rajta valamit.biccentett Lennon. Nem tudta mitévő legyen:. Csak akkor riadt fel baljós gondolataiból.mosolygott rá az asszony. hogy észre sem vette a közeli fához támaszkodót.Mit szólna hozzá.Akkor maradjon a fenekén..Megjárja . .Hát ahhoz aztán végképp nincs kedvem! Dolgoznom kell. .. és elindult visszafelé. A vasutas nagyot fújt a megkönnyebbüléstől. . hát mondja azt. amikor felbukkant előttük a vasutas. egy fatörzset támogatva. Ő még mindig hányta magára a keresztet . Mit akar tőlem? . Mi az ördög történhetett itt. .Nem! Nem! . amikor Cerdas világosan megmondta. ahonnan jött.Beszélgetni . aludtak? . és Hondurasban vagy Costa Ricában telepedtek le. nagyon messze. . a frászt hozta rám! Hogy a csodába került elém? Az asszony mosolygott. Lennon az indián asszonyra bökött. de csak gyorsan. Ha valaki megkérdezné. inas asszony állt mellette. .Szűzanyám.Éppen indulni akartak az állomásra.Azért mégis jobb lenne. Ja. csípőre tett kézzel. ha lenne zár az ajtaján. Ugye nem akar utánuk menni? A vasutas szeme forogni kezdett az üregében a rémülettől. Addig gyalogolt az erdei ösvényen az állomás felé. felkapta a kezét. . amikor végre elvette a nyakukról a szemét. . . Csak nem akarja megvenni? . A vasutas arcán nyugtalan árnyék futott végig. De nincs jelentősége. A vasutas még mindig gyanakodva bámulta őket. hogy így keresse meg a kenyerét. .Én már azon sem csodálkoznék. ha meghallgatna .Nem az enyém. Rémülten felordított. Talán átmentek a határon. Elmentek meszsze. hogy ne keresse őket.mondta az asszony. amíg a vasutas rá nem mordult.Kértünk tőle egy kis tejet. és még valamit.Jó kis háza van. hogy a fák tetején? . . hogy a .Tudja maga. de elszaladt. hanem a sógoromé. Azt szeretném tanácsolni magának. . . amikor összeakadtak a lábai. majd gyorsan le is eresztette A vékony.Mint a négy haverja? A vasutas nagyot nyelt.nyögte ki aztán. és majd orra esett. és a nyakukra bámult. ahogy feléjük közeledett. akár nem.. Még a sapkáját is levette a nagy tisztelettől.A sógoromé . Lehet. látta-e őket.Minek az? Errefelé becsületes emberek élnek. . hogy ném.Jól van.Jól. Nem fogják sokáig keresni őket.. Az a típus vagyok.

valahogy előbukkant a múlt ködéből . rossz dologba botlik. Egyszerre csak elgyengültek a lábai. aztán azoknak is nyomuk veszne. Pontosabban szólva. ahogy megpillantotta.. vékony asszonyról sem. .morogta a vasutas.Elkeseredetten és büdösen . Szerencsére a lányok már akkoriban is fütyültek az apák véleményére.Hogy vagy. Megpróbáljuk rendbe hozni a szénádat. hogy nem esett öszsze. már itt vagyunk. Winston. jük .gondolta magában. Winston. reggelre aztán már nem marad szeme. . mindenkit. Az Angol legyintett. amivel a hajnalt nézegesse. hogy éjszaka valaki rosszfelé jár. . ami csak található volt a mezőn. miközben azon igyekezett. és közben megérezte a szagát. ha kíváncsiskodók tolakodnának be hozzájuk. . Paddington akkor kimondottan selyemfiú volt: olyan öltözékben. . Sir Winston felsóhajtott amikor átölelte Ambrie-t. mintha az asszony megszorította volna. kinyújtóztatta vékony.Üdvözlöm a feleségét és a családját. Igazam van? .amikor Ambrie és ő ott álltak az epsomi derbin.Ért. Nem lenne jó. Az Arenal 1. pedig esküdni mert volna rá.Jól van.vendégeinek itt kell még egyszer-kétszer éjszakázniuk. .Tehát? A vasutas nem tudta. Paddingtonnal nem tudott versenyre kelni. Amint az igazi virág nem tud elszaladni a gép elől. mint a beteg majom. inas testét.Szépek erre a reggelek. Piszkos volt.Kikészültem. Bármennyire is erőltette azonban magát. . Torka összeszorult. A vasutas soha többé nem hallott Alfaróról. . Ugye. Szerencsére a furcsa. Ambrosius Paddington professzor nyomorúságos állapotban volt . a levegőt nyeldekelve. hogy Ambrie ne érezze meg a hangján a megrendülést. inas. bizonyára büdös is. . borotválatlan és elkeseredett. Ambrie maga volt a "nagy aratógép". ahogy szeretettel hívta magát. Mindent learatott. Az Angol szeme előtt feltűnt egy réges-régi vasárnap délelőtt .Legalább egy hete nem fürdött. .Szépek .Gyengéden elhúzta a kezét a megszeppent vasutas torka előtt. amíg élünk. és a lovakat gusztálták. ami még hátravan nekem. Egy hete . és szép sorjában visszaszivárogtak hozzájuk.Erre a pár évre.Addig gyönyörködjünk bennük.Jól van . Ez az igazság.kérdezte tőle. kis híja volt. Inceráról és Cerdasról. Az asszony biccentett. értjük egymást? . ..mondta Paddington.Ha sikerül. És a mezei virágok nem futottak el előle: még akkor sem futottak volna. Ambrie? . igaz? . Ambrie világítóan kék szeme elől sem volt menekvés. mi történt vele. ha tudtak volna. Rosalesről. hogy a jobb érzésű apák rémülten elráncigálták a lányaikat a közeléből. Paddington mélyet sóhajtott.Nyugodj meg. hogy hozzá sem ért. ne eről- . Gyakran előfordul.lihegte. . örökre a lekötelezetted maradok. .nyögte a vasutas.ezt az Angol azonnal észrevette.

. hogy beletenyereltél valamibe. Ambrie? Pedig igyekeztem kíméletes lenni hozzád. Majd a túlvilágon elszámolunk. és hozna . . köszönöm. Ha nem beszéllek rá. Az a helyzet. majd kényelmesen hátradőlt Paddington tábori székén. nagyon kedves. Három hete keresem Ruth-t. Winston. . hogy feláldozzák.. hogy a bodorodó füst elnyomja a Paddingtonból áradó illatokat. Mikor tűnt el a lány? Paddington megmondta. mi van veled. Winston! A lelkembe nem tudsz belenézni. Ambrie. Hé. Nos.hajolt előre Paddington.Azt hiszem. Valahogy nem illett volna az eset komolyságához a nemtörődöm vállveregetés. . de sokra nem megyek vele. . Különben jól vagyok. amiről fogalmad sincs. Paddington felkapta a fejét. Csakhogy én már feladtam a reményt.Még az is. és rohadtul szerencsétlennek érzem magam. . Nekem nem vigasz kell.tesd magad. Sir Winston meg akarta veregetni a vállát. hogy a világ nem ér egy kalap szart sem.Kösz. Ambrie.Akkor már minden megtörténhet.Mit? . nagy bajban vagyok..A lelkemről nem tud beszámolni senki. Nem véletlenül említettem azt a napot. hogy micsoda. Ha belenézhetnél. . Csak azt nem mondta meg.Az már más helyzet .Egész kis csapattal érkeztem.A fenét látod. még nincs vége a történetnek. de nem akartad felvenni a pénzt. mert éppen Platónt olvastad. .És. de gyorsan vissza is kapta a kezét. és jól berúgtunk. Ha engem akart megvigasztalni. És holdtöltéig nem is lesz semmi baja.. aztán meggyújtotta. Közben pedig azt morogja magában. mire alapozza a feltételezését.kérdezte gyanakodva Paddington. hát én is ki vagyok akadva. . . hanem Ruth! Sir Winston megtömte a pipáját. Ruth Grabowsky él. ő meg ugyebár azt mondja. mit látnál benne? . tudod. otthagytad volna azt a pár száz fontot a kasszában.Platónból meg kiábrándultál. . . rohadtul kétségbeesett. és semmi eredménye. meg ilyesmi. csak én. . akkor? . Winston.De felvettem.. kezében a kaszája. . .Látom. Sir Winston ismét szívott egyet a pipáján. egyszer marha nagyot kaszáltál. Winston. Szóval. mint te akkor.Cartwright mindenről beszámolt. A közepében pedig ott ül a halál. Rohadtul szerelmes vagyok. gyere már! Hát ez a helyzet. . amikor annyira ki voltál akadva Platón miatt. hogy gyere már Paddington.Akkor elkezdem az elején. .Az embered. Kivágják a szívét. erre mérget vehetsz. Cartwright is ezt mondja.Még mindig azokat a hülye filozófusokat olvasod? .. Ambrie. alighanem a hármas befutón.kérdezte gyanakodva Paddington. Lenne szíves.Például mi? . Legalább annyira. . .. és egy marha nagy kaszakővel fenegeti. Sir Winston nagyot szívott a pipáján. Az Angol kissé hátrahúzódott tőle.Egy hét múlva lesz holdtölte.morogta az Angol.A nagy-nagy ürességet.Emlékszem. Addig meg kell találnunk.

de ha nem vagyok mellette. Én egészen másfajta kövekkel dolgozom.Mit gondol.Tudom .bólintott Cartwright. de egyik sem olyan. Igaz.Fogalmam sincs róla. .Ismerte Ruth-t? . Akkor még nem tudtuk.nyögte Cartwright. A többiek ezután elutaztak. de. S megszerettem az Arenalt. hogy ez a régészek dolga..Nahát. Persze láttam nap nap után. Ránézett.Őt is szereti? Kati csodálatosképpen azonnal megértette. hogy írjak róluk. Itt meg itt volt ez a szerencsétlen ember. .Tudom... megkísértett a vágy.. természetesen nem: nem a szokásos tanár-diák liezonról van szó. ha erre gondol. Cartwright Kati Lénárd sátrában ücsörgött a lánynyal szemben. Tony úgy érezte magát. és miért? A lány megrázta a fejet. akit kedvelek. ennek ellenére nem barátkoztunk egymással. Miss Lénárd sortban és selyemblúzban volt . hogy alig. Vége volt a gyakorlatnak. meg ilyesmi. Amíg az Angol és Paddington a régi időkről beszélgettek. mire gondol Cartwright.. hogy belelessen a lány blúzába. bizonyára én is a többiekkel tartok. A lány megcsóválta a fejét. Azokat maga a természet alakította. .ez a kettő együtt olyan hatást gyakorolt Tony Cartwrightra. s amikor bajba került. elígérkeztem ide meg oda.És maga? A lány elhúzta a száját.Nem akarom túlhangsúlyozni az érdemeimet. .Így is szép volt.Amikor Ruth eltűnt. . Tisztelem a tudásáért. . majd elnevette magát. köznapi halandót beengednek a papok az istennő szentélyébe. mellé állok. haza kellett menniük. Szüksége volt valakire . nem az emberek. hogy megtette. S ha ehhez még hozzávesszük Kati melegbarna szemét.. Bár azért rebesgettek egy s mást. Elég magányos lány volt. és formás pofikáját. hogy néhány percre szemtől szemben állhasson vele. Ha fontosabb dolgom lett volna. Tudja. mint amikor egy egyszerű. ki véste ki ezekét a köveket... Cartwright előrehajolt. . miért. Természetesen nem azért. Nem vagyok Teréz anya. Ilyenkor illő még a lélegzetet is visszafojtani. úgy gondoltam. talán már éhen is pusztult volna. hogy maga miket tud kérdezni! Úgy ahogy maga gondolja. . azt hittük Paddington megőrül. Ez nem az én szakmám.Aligha tudnám megmagyarázni magának. Kati. . .hát itt maradtam vele.. egy kerek kis faszéken. hogy a nyakamat törjem érte. a tanárom.. Amikor megtaláltuk őket.már az utolsó napokban történt. nem engedett közel magához senkit. és még ezeket a köveket is szeretem itt szerteszét. . . hogy van ez. Vidám volt. Azonkívül hozzám bizonyos tekintetben őszinte is volt. . Kati Lénárd elkeseredetten csóválgatta a fejét.valaki egy pohár vizet? 2. Egyszerűen nem volt magánál. de aztán ráébredtem. . hanem hogy ne kelljen hangosan beszélnie. Ez szerencsére ha mondhatok ilyet egyáltalán .Az a furcsa az egészben. mint egy intenzív légitámadás. bár ki tudja? Nem lett volna túl izgalmas a nyaram.

mint a katasztrófa előtt.Biztos.. hogy aztán újra kezdetét vehesse a törzsfejlődés.. Például 52 millió évvel ezelőtt is kihalt a földi élet. tökéletes ártatlanság ült az arcán. Paddington olyan mozdulatlanul ült a székén. mit mesélt neki. . amely egyelőre még szokatlannak tűnik. Ambrie. senki sem tudja. Olyannyira.Egyáltalán nem az. hogy az élet időnként teljesen kipusztul a Földről. elkapom.Hogy a kicsik rabolták el. mi nem ufológusok vagyunk.Mi úgy nevezzük őket. . az Angol nagyjából akkor fejezte bé. .Igazán? Ez is csak azt jelenti. amíg még Disney törpéit is .. . hogyne .Hogy eszemen vagyok-e? . . tudja még valaki rajtad kívül? .. Csakhogy az egymás után következő törzsfejlődések egyáltalán nem ugyanazokat az eredményeket produkálják. Amikor Cartwright elkezdte.. hogy kicsik. Winston? . .Azt. hogy mennyire ki vagyok borulva. Mások is osztják a véleményedet? . Egészen a baktériumok szintjéig.bólintott az Angol.. hogy részletesen elmeséljem. mit fedezett fel a mi kis társaságunk néhány évvel ezelőtt. a világ vezető őslénykutatói.Hát. . amit elmeséltél. hallott már maga a kihalási elméletekről? A lány szeme kerekre tágult.Ez valami. és kinyomom a belét! Addig dumálsz lyukat a hasamba.Megértetted. Úgy látszik.Nem én.Szokatlannak?! Hahaha! Ha nem lennék teljesen kiborulva. Paddington megrázta magát.Mit? .. Amikor felemelte a fejét. mintha jómaga is kővé változott volna. Kati. De hol van itt egyetlen törpe is. hogy már akkor létrejött egy értelmes élőlényfajta. 3. mintha Ambrie fel se fogta volna. és megvakargatta az állát.Persze. . Értsd meg. . Azért jöttem magához. Winston? Kérlek.Egy egész csapat. Cartwright elmosolyodott. Mik azok? . csak éppen nem ugyanaz. Néhány nap múlva egy csoport tudós érkezik ide.. Hogy mi volt azelőtt. . Egy büdös kővé. Észre sem vettem. hogy mit mondtam Ruthról? . rek? Akkor. mese vagy mitológia? . És velük együtt éltek az óriások is. vagy akár többféle is. A lány eltátotta a száját. . hogy eszednél vagy.nyögte a lány. hogy meghallgassa? . és beszélni kezdett. kik? . mindig valamilyen értelmes lény keletkezik a fejlődés bizonyos pontján. akik természetesen nem emberek voltak. hogy Sir Winston meg is rettent tőle. Szerencsére tévedett. Vagy majdnem teljesen... Kész rá. csak egyetlenegyet mutass! Esküszöm. most nagyot röhögnék.Már megtetted. viszont azt állítjuk.. összeráncolta a szemöldökét.Nagyjából arról van szó. hanem tudósok. Csak éppen van egy új elméletünk. Csak nem koptatta hiába a száját? Nagyon úgy néz ki a dolog.Biztos .tudakolta sértődötten Sir Winston.Nem embe.Mondja Kati.És ezt.

a St. . . a Krakatauról. az isten is megáld érte. ott nincsenek ilyenek? . akkor azt mondom. .Sehogy . Baj nélkülük is akad azért elég. mérges gázokról.És? . . . Attól megnyugodott.Nem kedvelem a tűzhányókat.Ha megteszed.Akkor kik? .Csak nemrég érkeztem. Az öreg megállt néhány méternyire tőle. és a hegyet nézegette. ha akar valamit. Sir Winston nem volt vulkanológus. de meg sem mozdította a fejét. fel akarják áldozni Ruth-t? . Winston. . 4. de aztán abbahagyja.Jó estét .mondta Sir Winston. sikerülni fog. . Senor. Ambrie.Akkor kitör. hogy segítsek vele nektek? .Ha nem ájulsz el ismét. A pingvinek sem törpék.Holdtölte éjfélén.. . kőhullásról. . hogy régen áldozatot szoktak bemutatni neki? . Az indián a sarkára guggolt.Jó estét. Mit tegyek. Sir Winston a sátra előtt ücsörgött.Ne próbálj megölelni .Maga új ember itt? . úgy látszott. . már legyőzte az új jövevények érkezése feletti meghökkenését. hogy noszogatni kellene őket.Azt mondod. a sárlavináról. Tapasztalatai szerint az indiánok nem kedvelik a kíváncsiskodókat. azt ígéred.Szüzeket adtak a hegynek. hogy igen. Pompejiről. Helenről és megannyi rémisztő kitörésről. A fojtó.Hogy tetszik magának? . . .A kicsik nem törpék.Igazán? És milyen áldozatokat mutattak be? . . mert ismét csak munkálkodni kezdett. .Durcáskodik. nem is nagyon kedvelte a tűzhányókat.Holdtöltekor? . hogy kiszabadítod őt a karmaikból? . Hát nem valami felemelő érzés egy kitörni készülő vulkán lábánál éldegélni. és megpróbálta átölelni Sir Winstont.tudakolta az indián. Egyszerre eszébe jutott minden. így aztán nem is érezte valami fényesen magát. Egy ideig csak téblábolt a sátrak között.mondta az indián. Majd szól az öreg. és a hegyet vette szemügyre.És ha nem? . Fiúkat és lányokat. hamuesőről. amit a vulkánokról valaha is hallott.És te.Megkísérlem. . Tudta. Az Arenal. Ha el akarnak mondani valamit. .Egyelőre csak duzzog .megutálom. Előbb gőzpamacsokat lövellt ki magából.Szerencsére. anélkül is elmondják. aztán jó érzékkel az Angolt vette célba. . Estefelé feljött a faluból az öreg indián.mondta Sir Winston. és megbiccentette a fejét. . Az Angol természetesen észrevette. annyi szent! Az indián megközelítette Sir Winstont.Ahol maga él.. majd az első lávaömlések is felvöröslöttek az oldalán.Élőlények.Ha szerencsénk lesz.biccentett vissza az Angol. Paddington felállt.

Van gyereke? . Nem.Azért egy öreg indián is elmondhatja.mosolygott az indián. . és egy kis.Én csináltam. kicsoda Senor Montero .Nagyon szép munka. . tukán. Én magam fazekas vagyok. csak fújja meg a sípot. bar- . Az Angol elvette és megnézegette. Az indián kalapja karimájához értette a kezét. elballagott a falu felé.Nem tudja.Alkalmadtán élek vele.mondta az Angol. Az öreg után feljött Senor Montero is. hogy nem lesz rá szüksége.Jó volt magával beszélgetni. mint egy mesebeli királyfi. hova mehetett? Az Öreg megrántotta a vállát. . és néhány pillantást vetve a többi sátorra. 5. . Sir Winston nézegette egy darabig a tukánfejes fütyülő pipát.Köszönöm a meghívást . . Senor. Ezúttal szürke lovon feszített.Van .Így mondják mifelénk . Az öreg indián csak csinálja a tukánfejes sípjait. . agyagból készített tukánt nyújtott új ismerőse felé. az jó darabig itt marad ezen a világon. ha egy indián találgatni kezd. Elhagyta a nője. . . Ha nem számítjuk az egészen kiskorúakat.Tessék? .Négyéves .Még ma is él ez a szép szokás? Az öreg meghökkenve nézett rá. .Ki az a mi? . . Nem jön le egyszer a faluba megnézni.Ajándék. majd zsebre vágta.morogta az Angol. . a kemencéimét is megmutatom. Az indiánok. hogy szüzet sem könnyű találni errefelé.mondta a jóvágású. és fütyülni is lehet vele . ha fazekas. Senor Montero leugrott a lováról. . kivéve az igazi pipáját a szájából. . . Megfordult.Én vagyok az. Az indián az inge alá nyúlt.Ejha! Akkor maga vagy nagyon jó formában van. ha tud valamit.kerekedett ki az Angol szeme. Mi nem áldozunk neki.biccentett az Angol. Akire még sok kukoricalepény vár. és fogja be a száját. . Ha jól látom.Ki tudja? Nem jó. . Hátha megijed tőle. az áldozatok kora lejárt. uram. . Az indián csodálkozva nézett rá. nem igaz? Sir Winston merőn nézett rá. vagy a felesége nagyon csinos.Paddington már elmondta neki.Ha kitör a hegy. hogy miket csinálok? Ha érdekli.büszkélkedett az indián. . Hát csak fújja meg a sípot.Hát mi..mondta büszkén Sir Winston.Jó estét . Kellemetlen história.Hova gondol? A rendőrség azonnal elkapná.Mekkora? . Itt van még egy tukán Paddington professzornak is. hogy talán Miss Lénárd miatt jár erre. . eleresztette. Arról már nem is beszélve.Jó estét. aki áldozni akarna az Arenalnak. és odasétált az Angolhoz. Az Angolnak az a gondolata támadt. Természetesen tudta. Montero . Fogadja el tőlem. Pláne. Remélte. ha baj van! És egyen meg még tengernyi kukoricát! .Majd máskor is eljövök.

Ez a föld is. . Most nem veszélyes. . Pedig nagy a valószínűsége.néha itt is felbukkan belőlük néhány . .bókolt Senor Montero. amely ne dicsérné az egekig önt. és megölik a marháimat.Hm.Az Arenal tényleg pipázik. ha azonban komoly kitörés következne. Ez a terület az önöké.. . Montero bólintott.Nagyobb füstöt csinál.sóhajtotta Senor Montero. egyetlen göröngyöt sem mozdíthatok el a Hatóság jóváhagyása nélkül. . Akkor aztán jaj nekem! Sir Winston értetlenül pislogott rá. tudósoké.hökkent meg az Angol. Őszintén mondom. mert csak gőz jön ki belőle.Bizonyára már hallott rólam.Montero büszkén körbemutatott a kezével.Miért annyira biztos benne. Az Angol icipicit meglepődött.Ne nyugtalankodjék. . .Kitűnő hasonlat . .Ahonnan a ludak a római Capitoliumon. . Beleegyeztem.dicsérte Montero úr Sir Winston távol lévő feleségét.Mikor? .Én meg a marhatenyésztéshez nem értek. . meglepődtem. És ők honnan tudják? . Sir Winston aggódva a vulkánra pillantott.s nem tudom hova hajtani őket.előre jelezték a földrengést.Ha egy világhírű tudós érkezik hozzánk.Impozáns . Senor Winston . mindig megelőzi a híre . kétségkívül az . hogy a Természetvédelmi Hatóság kiterjessze jogkörét az Arenal környékére.Hát. A ludak gágogni kezdtek .Erről nem is tudtam . .Itt legelnek a közeli réteken . Nincs egy sem.nevette el magát Montero. hogy az Arenal ki fog törni? . Pedig az is tudomány. Ez annyit jelent. ahol állunk.Hamarosan.. akkora veszteség ér.. De nem is akarok elmozdítani. De nem szeretnék még egyszer látni. . .érdeklődött Sir Winston. . mintha megtámadott volna a brit hadiflotta. .Láttam.magyarázta Senor Montero. .érdeklődött Sir Winston. mint a pipám.Ön pedig Sir Winston Everett. ha jól csinálják. . Mit szól a mi hegyünkhöz? .A polgármester úrtól hallottam az érkezéséről. .Miért pont az? .A marháim miatt aggódom .válaszolta udvariasan Sir Winston. ha nem tévedek. Ezután rákattintottam a honlapjára. . mint én.mentegetődzött Sir Winston. hogy bár én vagyok a föld névleges tulajdonosa.Ön már látott olyat? . . Senki sem tudja.na képű fickó. Az időpontot persze nem tudom.Nem akarom elkergetni innen. . majd megkerestem néhány tudományos társaságot is. Egyelőre még csak a tollaikat borzolják. Ha kitörnek a gázok a hegyből.Ugyan már . .Ilyen gyorsan járnak a hírek? . hogy hamarosan bekövetkezik egy nagyobb kitörés. De hamarosan gágogni kezdenek.Az indiánok mondták .Ez az egész terület az enyém. akkor egészen másféle a füstje. pedig a feleségem szerint néha egy gőzmozdonnyal is vetekedhetek.. Az indiánok az én lúdjaim. . Olvastam róluk a történelemkönyvben. Így aztán kénytelen voltam elolvasni néhány könyvét. Őszintén szólva. nem olyan nehézfejű marhatenyésztőknek valók. Senor.mondta Sir Winston.A társaim meséltek önről . .

Nem mintha halhatatlanok lettek volna. .Mada. az aztékok és a mayák papjaival. Nos.. Remélem. . egy másik világban. De említhettem volna az izlandi gyalogságot is. miért? .Azt mondta. ha meg nem sérteném? Sir Winston szívott kettőt a pipáján. Csőre és szárnya volt.tért ki a komolyabb válasz elől az Angol. . .Nem én. alig haladták meg az egy métert.Találtunk néhány cserepet .... amióta Senor Montero megszólította. .. Habár az indián szerint. Nem tudom hol. . a madarak uralkodtak. Nem tudom. Ők laktak itt az Arenalnál. Kis termetűek voltak. Vagy madárra hasonlító szerzetek. hanem a hegy oldalára..A vulkán. de itt a földön.Hát kik? . Montero úr bólintott. A birodalmak időről időre összeomlottak. Egy öreg indián azt mesélte nekem. rak? . amire a birodalmak vezetőinek nagy szükségük volt. hányadszor. .Ez jutott az eszembe.Dehogynem. .Mert okosak voltak.. és. mire gondolt az ön indiánja . Maga érti ezt? . és csőrük is volt. .Az indiánok szerint nem fogja őket a tűz. Sir Winston ismét meghökkent.On szerint mi lehetett az? Montero megvonta a vállát. amikor szakasztott ugyanezt kérdeztem tőlük.Meglehet. . nagyon furcsán néznek ki. Tudja. Egyszer látott egy réges-régi rajzot. hogy valaha régen. Olyan . És az új birodalmak mindig elfogadták őket.Én csak marhatenyésztő vagyok. ide vonultak vissza. amíg önök befejezik a munkájukat. hogy a piramisépítő indiánok idejében is lakott volt: Állítólag a piramisépítők papjai laktak itt..Az Arenal környéke már régóta lakott. Azt beszélik.. . Tulajdonképpen mit kutatnak. Ahogy összeomlott egy-egy birodalom. ba? . Sir Winston. Ámbár a dolog valóban komoly.érdeklődött Senor Montero. Ki tudja. és mindig ők maradtak a papok.Nem értem pontosan.lódított Sir Winston.. de a papok mindig ugyanazok maradtak. hogy mire rajzolták . valóban volt csőrük a papoknak. talán valamilyen rituális öltözékben.Biztos csak maszkban volt. hogy régi emlékeket rejt a vulkán földje. mit mondott még az indián? Hogy ezek a papok. Tudja. hogy az olmékok papjai azonosak voltak a toltékok. azért azt megvárja a hegy.. Azt mondta.Ezt hogy érti? Montero gyors pillantást vetett az Angolra. . . dehogy.kőre-e vagy papírra.Arról nem hallott. hogy minden birodalomnak ugyanazok voltak a papjai. hogy mi lett velük? -. Lementek a vulkánba. . . Tudtak valamit. . és azt sem tudom. de a fejük madárfej volt.Mintha nem is emberek lettek volna. Az indiánok sem tudtak választ adni.Szerintük madarak.Azt gyanítjuk.Az indián szerint. Nemzedékről nemzedékre szállt náluk a papság hivatala. Repülni nem tudtak. Egyik kultúcáról a másikra vándoroltak.Miből következtettek erre? . ezen a rajzon egy ilyen pap látszott. Természetesen nem a kráterre gondolok.

legalábbis azt hiszem.Mondja. hogy meghaltak szegények.Miss Grabowsky.A kettő azért nem ugyanaz. hogy felpiszkálják a hegyet.. . Mi meg azt hisszük. ne mondja vissza neki. hogy ne haljanak meg a hőségtől.. és neki kára sem származik belőle.. Senor Montero mindkét fülcimpájára kerek lyukat fúrt egy-egy golyó. Nagyon kedvelem őt. Leviszik magukkal őket a vulkánba.Mikor történt ez? . Ki van bukva amiatt a lány miatt.. Máskor nem képesek rá. Leviszik a lányokat a mélybe. . Azóta is odalent laknak. mondjuk. előkapna egy stukkert. hogy uralkodjanak rajtunk.Mit tenne. Nos.. . csak az utóbbi időben elhanyagolja magát. hogy innen is eltűnt egy lány? Sir Winston bólintott. De Paddington professzornak igen. Sir Winston megszívta á pipáját.. .. ez kétségtelen. Nagyon kérem. nem fél a feleségétől? Sir Winston sokadszorra is meghökkent. nem hisz a szemének. Ismerte? Montero bólintott. mint az azbeszt. .. hogy ezt mondtam. Nem hallott róla? .Miért nyugtalanok? Montero úr elvigyorodott. és.. Sir Winston azt hitte. hát az én feleségem ezt tette velem. és szomorúan Sir Winstonra nézett. .Rajtunk? . ha egyszer az ön felesége.. szóval.. . A csőrös kis fickók rabszolgái. Állítólag imádják a földi lányokat. egy kis botlása után. nem. Pedig hinnie kellett neki. . maga. amikor a vulkán kitör. Nem tűnt fel önnek. Szerinte is a madárcsőrűek a tettesek. .Nem . . rendes ember.Magának milyen az esete? Montero legyintett. .Hogy félek-e? Nem. Karácsony előtt. Bár bizonyos kérdésekben aligha mernék ellentmondani neki. hogy kitörésre késztessék a tűzhányót.A csajok miatt. Nem mindig sikerül nekik. hogy kalapban járok? . szerelmeskednek velük. . megtalálják a módját.. hogy megismerkedhessék önnel. és szerelmeskednek velük. . .. .Én meg cipőben.. Ők idézik elő a kitöréseket is.Nem én. és belelőne a fülébe? Sir Winston majd leejtette a pipáját megdöbbenésében.A rendőrfőnök úr nem mesélte? . Hallotta. és.kérdezte elhaló hangon Sir Winston.Még nem volt szerencsém találkozni vele. biztos megorrolna érte. Nem volt az esetem. .Hát hogyne.A fülembe? Miért éppen oda? . ők is előjönnek.anyagból készültek. Megvannak az eszközeik. Ha már nagyon nyugtalanok odalent.Öt éve. és egyre csak várják. azbesztbe öltöztetik őket. Nézzen csak ide! Sir Winston ámuló szemei előtt Senor Montero lekapta a kalapját.Az embereken. Az utóbbi néhány évben vagy tíz lány tűnt el a környéken. Pedig élnek.Mert az jól látszik. hogy mikor jöhetnek már ki a földre. az ön botlása után. . de néha igen. professzor. és a föld minden élőlényén.Pedig fog. Odalent üldögélnek.mondta Sir Winston. Már várja.

Csak gyönyörködni. kolléga! Megfordult. . mert róla. semmi más! Nem akarok elkárhozni. És be kell tartanom az ígéretemet. Polgári foglalkozására nézve cirkuszi céllövő volt.. azonban rájött. és pisztollyal vár. ha érti. Örültem.. Maga olyan vadmacskát még nem látott! . .. . Féljövök hébe-hóba.Ő bizony. Csak a marháim miatt aggódom. Alma félig indián. . Nos.nyögte Sir Winston. rajta kívül más nőt. .? Montero szinte kétségbeesetten nézett az Angolra. miért? Senor Montero arcára lágy hullámokban tört rá az emlékezés.pap? . hogy szívesen lenne egy professzor felesége. Nem merem kockára tenni a lelkem üdvösségét egy kis futó kalandért. Ekkor előjött a pap. aztán feleségül jött hozzám. Senor Winston. majd kipöfékelte a füstöt. és bevonult a sátrába. valaki beárult neki.Akkor nem tűnt volna el . A csajom volt.Hát nem.. . De mi van akkor..Azt mondta. hogy haláláig hűséges leszek hozzá. hogy kellemesen elbeszélgettünk.Azóta feljárok ide a lányokban gyönyörködni.. Magához füttyentette a lovát. Alma megesküdött a Szűzanyának. elbeszélgetek velük. Az pedig nem tréfadolog. Elkapta Paddingtont.. sincs hír. . majd lovagiasan a tűzhányó felé intett. és elporzott.. nem tudom. mire gondolok. Turistaként érkezett ide.Te nyertél.. Nem láttam soha nála biztosabb kezű céllövőt. na. amikor hazaértem a lánytól. igen. . Sir Winston megcsóválta a fejét. . .Fenét amiatt! Meg kellett esküdnöm a Bibliára. bedugta a pipáját a szájába.Szabadna tudnom.Hát persze..Hát nem . . Sir Winston elégedetlenül nézett a pipájára. .. szóval megesküdtem. hogy megbízhat bennem.Azt hiszem. nagyot szívott rajta.. Meg kell sarkantyúznom a gebét. hozok nekik apróbb ajándékokat. aztán hazamegyek Almához.Többször is belenéztem a szemébe.És. Alma. hogy megbosszulja rajtam Conchitát. De most mennem kell. mert a feleségem még félreérti a késésemet. . hogy legközelebb már máshova céloz. . Egy este. mit higgyek.A feleségem. miatt? .Ez igaz. Addig a másik szobában bujkált. Ezért ismerem jól a lányokat.Maga komolyan azt hiszi. elém toppant.dugta vissza a pipáját a szájába Sir Winston.A. Még most is borzongva gondolok vissza rá. Alma tudja.mondta Sir Winston. Mindkét fülcimpámba egyet-egyet.Az utolsó kenet.. ... . Aztán megfenyegetett. Ebben a pillanatban az Arenal is hatalmas gőzgomolyagot küldött az ég felé.. ha a vulkánban élő papok kapták el? Pedróval együtt. ... félig kanadai. . előtte harmadik helyezést ért el a céllövő világbajnokságon. és a saját pisztolyommal lőtt rám.Conchita miatt. és. felpattant rá. különben élkárhozom..Hát.Én már nem tudom. Az láttam benne. Miss Grabowsky nem az esete? .

. alig tudtam lebeszélni róla.Most ott van.Kiválóan. . . aki kiszállt a helikopterból Steve Zombory volt. .Szakasztott.De régen nem ott volt. Rám is förmedt. mint cseresznyében a kukac. . .Jól.Nálunk Hawayn annyi a vulkán. istenem. mint tudod. amikor a helikopter meghozta a többieket: Először Al-Bakr professzornő szállt ki belőle. . . és fejcsóválva az égre nézett.kötött bele Wauni. Tony.Gondolod.Nem tudom. A professzornő felrántotta holdsarló-szemöldökét.Már hogy a fenébe lenne. . ezen meg nincs még egy nyomorult csónak sem.Pamela? .Wauni professzor .Mondtam.Julia van der Haas? .Allahra! Ez egy tűzhányó! A férfi . hogy ide jöjjön? Az utolsó.Hogy vagy.Mint az Ararát! . és a mögötte lekászálódó hatalmas termetű férfi karjába kapaszkodott.A kicsik esetében mindig is így volt. .6. És vár benneteket.Az Ararát nem is vulkán . .Viszont rajta van Noé bárkája. hogy valaha is vége lesz? .Maga.elégedetten kihúzta magát. hogy mondja fel a velünk kötött egyezséget.Megjárja. . . Wauni legyintett. . . Egyetlen futó pillantást vetett csak a hegyre. hogy sületlenségeket beszéljen. hogy az Ararát nem vulkán. Hát te? .rikkantotta egy kis vékony.Állítólag útban van Escobarral együtt. Állítólag fellázadtak a főpapunk ellen. de aztán már maga küldött. .Ők most hol vannak? Cartwright széttárta a karját. segíts! Erre a felkiáltásra egy újabb vulkáni füstfelhő adott okot. mint az Ararát! Csak az sokkal nagyobb. A vulkán díszlövéssel fogadta. A vulkánok a barátaink. Karahan. Tony? . csak azért jött ide. Juliát. De egyszerűen itt kell lennem. . hogy ilyenkor mellette lenne a helyem. . Laila? . amikor Törökországban van? . Késő délutánra járt. megkeresték a kicsik. hogy ezt az ügyet nekem kell befejeznem. nagy orrú férfi. Tudja. Vagy legalább részt kell vennem a befejezésében. Állítólag csak néhányan állnak már a főpap mellett. Azt akarják. Valami zűr van náluk.Csak nem fél a tűzhányóktól. Különben is. . Már meglehetősen előrehaladott állapotban van.Kissé sok az állítólag.El akart jönni.Miért engedted. . Most is a pipájával vacakol.Erről nem volt szó. -Ez az! .Allah. Hogy van az Angol? .Merre fúj a szél? Állítólag ide tartanak.Dehogynem félek! Hogy a fenébe ne félnék? Maga nem fél? . az Ararát az örményeké. aztán a kissé hátrébb várakozó Tony Cartwrightot vette célba. .

Sőt az idősebb korosztályén is. ...Kissé feljebb. Zombory elvigyorodott. hogy. szóval. Nem látom Alec Fergusont.Hol? Kicsoda? . . nem mondja.Van. meg ilyesmi. .Elszúrni? Mi az ördögöt? . Ő tűnt el. Holnap megnézzük őket..Le akarod csapni tőle? . mert nem tartoznak össze.Dehogy akarom! Akarom mondani. nagyon szép. öt percenként felkeresem valamiért.Hát ha százszor nem is. előbb azt kérdezném.Ez mit jelent? . Magyar nyelv csak egyféle van. mint számítottuk.. . ... ..Százszor.. . Ahány ház.Egy van.Hogy hívják a lányt? .. akit Paddington.... szóval mit várnak tőled. .Még nem tudja. .Hát ez az! Hogy miképpen kell viselkedni. hogy is mondjam csak. Azért maradt vele.És ő? . szóval. nem akarok elszúrni valamit. De nemcsak a lányokén. Űk találták meg a köveket. Inkább úgy. ha egy magyar lány... hogy én. Ő az..Szeretnék közölni veled valamit.Sehogy..Tessék? . hogy még nem volt időd. Bár második generációs vagyok. Előbb rendezkedjetek be. Zombory megcsóválta a fejét. és valahogy pokolian vonzó.A magyar. bizalmas információként.Igen? .Steve. csak valami vizsgáját kell még elintéznie. lányok nyelvén? Hát persze hogy értek. . Paddington diákjaié voltak. És ő hogy áll a kérdéshez? . Steve! .Paddington tanítványa: Itt maradt Paddingtonnal. .Ki a fene gondolta volna? Ennyire délre? Úgy látszik.Öt percenként? . érdeklődöm iránta... . hogy én.. .Nem úgy értettem. .... mert együtt keresik Ruth Grabowskyt.Katalin Lénárd. Szóval.Rövidesen ő is itt lesz. Ferguson roppant érdekes dolgokat mesélt.Hol vannak a kövek? .Hányszor találkoztál vele eddig. . hanem a fiúkén is.. de mindennap. magyarul azért jól megtanultam. a kicsik messzebbre jutottak.. Később Do is eljön..Ki az a Paddington? . én. nem kell.Hát. annyi szokás. Dával együtt.Hol vannak itt magyar lányok? Cartwright felsóhajtott. hogy mi történt a kicsiknél. hogy értesz te a magyar lányok nyelvén? Steve Zombory eltátotta a száját. Már állnak a sátraitok.. . . Tony.. . hogy ne jöjjek többé. . .Hát akkor mondjad! .Úgy van. ő a prof barátnője.Aki eltűnt.. a fenébe is. Tőle tudom. Szóval. . Csak a tanítványa. Nagyon okos lány. ...Hm.Az Angol régi ismerőse. amikor gyakrabban..

hogy az Angol kezéből kihullott a frissen töltött pipa a sátrában. .erősítette meg Wauni. akik nincsenek közöttük.Ő Ahmed! A fényképekről bogárszemű. Aztán akkorát dörrent.Hát azt nem . Cartwright még akkor is a száját beharapva Steve utolsó szavain töprengett. .. aki néhány tréfás megjegyzés után komolyra fordította a szót. . hogy maga szerint van-e itt olyan állatkert. tetszik neked.Sokfélék..Már hogy a fenébe ne hallottam volna! . . amelyből ismét vörös lávapatakocskák csörgedeztek. hogy éppen itt találkozunk. és a többiek felé mutatta.Azt kérdezted tőlem. és kirántotta belső zsebéből az irattárcáját. .Mielőtt Wauni ide nem csalt.mentegetődzött Wauni.hökkent meg Karahan.Mit is mondott.. Késő estébe hajlott ugyan az idő.rikácsolta Karahan. amikor. aki a fényképektől még Karahannál is nagyobb zavarba jött . szóval.Ki az az Ahmed? .Ezt kérdezem én is. Rég nem látták egymást. 7.Persze hogy ezt kérdeztem. hat év körüli kisfiú nevetett rájuk. . ..Akkor miért kérdezte tőlem. Az Arenal abbahagyta a műsorát. hogy milyenek a magyar lányok.Jól van. ahol kengurukat lehetne fényképezni..Maga megbolondult! . hogy ismét összekerültek.Nagyon is hallottam róla! . Tony Cartwright.szerzek én az unokájának olyan kenguruképeket. örültek. Bár a fene se gondolta volna.csapta össze a kezét Wauni. az a helyzet.. és hallhatnak valamit azokról. még csak nem is hallottam az Arenalról. .Hiszen maga még Costa Ricáról sem hallott! . -miket? . Az Angol megsimogatta az állát. hát honnan tudná. . hogy itt lehetek önök között. Rendben van? . Ezen jobb lenne. eeee. hogy én is roppant örülök.. igaz? .. Ezért kérdeztem.Az Arenalról? . ez a fickó azt hitte. de a nagy sátorban még magasan szárnyalt a jókedv.Hölgyeim és uraim.Azt kérdeztem magától.Oh. . ha elgondolkodnál. Karahan . hogy Costa Rica Ausztrália egyik tagállama.. . .Zakójához kapott. . A tárcából néhány képet húzott elő.Jézusom.. mi? . ami nála a zavar kétségtelen jele volt. Az Angol volt az első. hát Ahmed miatt.No de miért éppen kengurukat? .Szerinted még nem tudja..bólintott Karahan professzor.Hát az unokám! . Milyenek? . Karahan megvakarta az orra hegyét. Mivel minden szem Karahan professzorra meredt.. Egyszerűen imádja a kengurukat. hogy. amikor az már rég behúzott a sátrába... hogy kiszegezheti a szobája falára.Kengurukat . ha viszek neki kengurufényképeket. . . és mosolyogva nézett le rá.Csak úgy engedett el. hm. . Zombory fejcsóválva a vulkánra nézett. hogy ismét. hogy hol találhat errefelé kengurukat? Esküszöm. De nem hülyék.

Mint a színész. hátha eszébe jut róluk valami. a Sheraton tetején is megszervezhettem volna. A róluk készült másolatok azonban itt vannak az asztalán. . de az aztékok másként gondolkodtak.hökkent meg Wauni. húsától megfosztott fejei. kérem.hökkent meg Wauni.Nincs? . sőt mondhatni világhírű vulkanológus. amelyben bátorkodtam ideszólítani önöket. a compantlira.Csak .Paddington professzor kiváló. akik vagy vesztesen. széles mosollyal az arcán.Már nincs közöttük. majd elégedetlenül zsibongani kezdtek. . hogy mindörökre megörökíttessenek a koponyák falán. hiszen koponyaformájuk megerősítette e feltételezést.mondta egy hang a sátor bejáratánál. A régészek már évszázada arra a megállapításra jutottak.ismételte meg Alec Ferguson. . Valamennyien a hang irányába kapták a fejüket. ami nem is akkora marhaság.talán rátérhetnénk a lényegre. A mai ember eszével feltétlenül a vesztesekre tippelnénk. .Itt . Gondoljanak például a Chichén Itzában látható falra.Itt vagyok . arról is szólt. hát ha ezen túl volnánk . professzor .nyelt egy nagyot az Angol . mielőtt részletesebb magyarázatba kezdenék. vékony selyemruhába öltözve. annyira belefeledkeztek egymás viszontlátása feletti örömükbe.Alec? . Sir Winston? Sir Winston elmosolyodott a bajusza alatt. . megtisztításukét. egyesek valamiféle ókori játék szabálykönyvének tekintették a köveket. .Hiszen ő a kicsik között van. hogy vajon melyik csapatot ölték meg. . Mi az izgalmas ebben a felfedezésben. Azt is megemlítette. Ezután az Angol részletesen elemezte a Paddingtontól és Miss Lénárdtól halottakat.Elismerem. aztán sorban felugráltak. A többiek vártak egy kicsit. Miss Lénárd pedig geológus egyetemi hallgató. hogy ismét mesterséges vakolat mögé rejtették őket. Valamennyi szem a sátor végében szerényen meghúzódó párosra esett. jó találkozni magukkal.. hogy a compantlin ábrázolt koponyák azoknak a játékosoknak a levágott. hogy a következő mondata után bejön a vastaps.Térjünk .Csak ennyi? .Eeee. .kotorta elő a pipáját az Angol. mintha egyszerre fedeztek volna fel néhány üvegcserepet a fenekük alatt. Talán éppen a győzteseket érte a "megtiszteltetés".. Az ajtóban Alec Ferguson állt.. de ezt a találkozást akár Kairóban. Ismertette a kövek felfedezésének történetét.. . aki tudja. Arra kér mindenkit.csodálkozott felhúzott szemöldökkel Al-Bakr professzornő. amely közvetlenül a labdajátékok tere mellett helyezkedik el. Amikor idáig ért elhallgatott. . . hogy tanulmányozza a rajzokat. . barna bőrű. Mindeddig jószerével észre sem vették őket.Akkor hol van? . ismerkedjenek meg Ambrosius Paddington profeszszorral és Miss Katalin Lénárddal. vágott szemű lány nevetett. Először is. . a koponyák falára.Majd Alec Ferguson elmondja. vagy győztesen hagyták el a játékteret. igyekeztem néhány felvilágosítással is szolgálni a helyzettel kapcsolatban..Abban a levelemben. Mellette karcsú. Egyelőre senki nem tudja megmondani.biccentett Al-Bakr professzornő. hogy a felfedezők egymástól eltérő következtetéseket vontak le az ábrákból.

Alec? Ferguson elvigyorodott.Hát.A szertartáson . Azt állítják . Al-Bakr professzornő megrázta a fejét. . amelyeket egymással váltottak. Al-Bakr professzornő a lány felé fordult. kérem! .Nem olvasok hollywoodi magazinokat. . és mindennel tisztában van. izé.. . Amikor vége szakadt az ölelkezésnek.Alec majdnem kinyiffant.Hát így valahogy.No de..magyarázta lelkesen.Találja ki.Ó.. halászattal és fakitermeléssel foglalkoznak.nem hiányoztam valakinek? 8. hogy magyarázattal tartozik a társainak.Allahra! De hát mi történt? . A következő percek lázas örömben teltek el. .Hát az esküvőnkre.hökkent meg az Angol. hogy részegségében kifosztotta a legnagyobb mexikói bankot. Karahan professzor megvakargatta hajlott orra hegyét. Összevissza ölelgették Fergusont.Hát Da! Al-Bakr értetlenül nézett a többiekre. de azok a pillantások. aki felébresztett medveként morgolódott nagy zavarában. .És ő? Benne kit üdvözölhetek..hökkent meg még jobban az Angol. Ismernem kellene a kisasszonyt? Ferguson arcán még szélesebbre terült a mosoly. . amit a kicsikről csak tudni lehet. Derék emberek.Kicsoda? . hogy.kíváncsiskodott AlBakr professzornő. Alec mégis úgy érezhette. mintha azt vallotta volna be. . .Én azért nem lennék annyira büszke erre ..Alec összebarátkozott egy indiánnal. Kiderült.Ezt így nem illik.mondta a jaguárlány kellemesen mély hangján. . .Az a helyzet.Da! Al-Bakr meghökkent. Laila.nevetett a lány. házastársak vagyunk mondta olyan elhaló hangon. Előbb még óvatosan fogadta a gratulációkat.. . miközben a nyakáig elpirult. .. mert lehajtotta a fejét. . most özvegyasszony lennék. . .. Alec ekkor nagyot kiáltott. Ha nincs szerencsém. aztán immár ismét széles mosoly terpeszkedett a képén. . Az Angol aggodalmas képpel szortyogtatta a pipáját.. részletes vallomással értek fel. Az Alec Fergusonhoz fűződő kapcsolatáról nem esett szó. .Egy indián varázsló adott össze bennünket . ..A nászéjszakán? . aki megismertetett bennünket a törzsével. . .. hogy lehet? További negyedórát szántak Da történetére. Zavart csend ereszkedett rájuk. és néha segítségkérőn a mögötte mosolygó lányra pislogott.A jaguárlány! Al-Bakr professzornő a szívére szorította a kezét. hogy Da immár tökéletesen beszéli az angolt. .Mire? . miért nem? -Mert Alec elájult.Allahra! Ez meg.

amitől egyszerre olyan csend támadt. csak néhányuknak sikerült.Mégsem engedtek.. . ahogy illik.De hiszen azt ígérték! . Megpróbáltak erőszakot tenni magukon..Az a legszebb a dologban.. Valami történt köztük.Az ő szempontjukból kétségkívül. mint a többiek. csak ellenségeik. és félő lett volna. csakhogy ahhoz nekem előbb meg kellett volna keresztelkednem és a többi. Ő valahogy más. Pontosabban szólva. Senki nem értette.Szóval. . Az Angol szavain nem mindig könnyű eligazodni. . . . Sajnos. Alec? . amely egyébként sem volt valami szoros. hiszen elvégre valahol ő is pap.Nyugodtan beszélhetnek Miss Lénárd és Paddington professzor előtt . hogy az aztékok leszármazottai. Mindenesetre megtörtént a szertartás. és többüket talán meg is ölték.Mit tudott meg a kicsiktől.magukról. hogy a vulkán halk pöfögése mennydörgésszerű morajlásnak tűnt. el kell viselni. Nem hiszem. hogy nem engedtek közel magukhoz. és embert áldoznak holdtöltekor. . Természetesen megtehettük volna. hogy elfogadták a közeledésünket? .morogta az Angol.bólintott Ferguson. A kicsik ismét azok..Na igen .Ők már mindenről tudnak.Egy mutáns . is van bólintott Cartwright. .ezalatt az indiánok már a sírhelyet is kijelölték számára egy nagy fa alatt. Alec és én. genetikailag alkalmatlanok a békés együttélésre.Valami olyasmi . . Aztán alighanem lázadás tört ki közöttük . hogy igazuk.morogta Steve Zombory.. már nem olyan barátságosan viselkedtek velünk. zöld gyümölcsökkel dobáltak meg. hivatalosan is szerettük volna rendezni a kapcsolatunkat.. pontosan mire céloz Sir Winston. hogy Isten különbséget tenne a vallások között. mint korábban. aki később a főpapjuk lett.Ugyan mi? Megbánták. hogy felkeresünk egy spanyol papot. mit éreztem..Hát.morogta Ferguson. Alec Ferguson szomorúan megcsóválta a fejét. hogy összeesett. hogy megszakítják velünk a kapcsolatot. de nem izgatta különösebben őket a dolog. nem sokat . Nekik nincsenek barátaik.. Képzelhetik.. És várják a nagy pusztulást. csakhogy a kicsik félreérthették volna. amelynek betetőzéseként Alecet és engem hatalmas. elkergették.Az embert előbbutóbb eléri a végzete. Vadásznak. Ezért aztán Alec inkább a törzs varázslójához fordult. .Azt hiszem. Bár az az új férjjelölt igen szemrevaló fickó volt. Például annak a papnak. Majd fél napig hevert eszméletlenül . . nekem pedig új férjet kerestek. Ez is a szertartás része. Amikor felkerestük őket.kérdezte az Angol.Mexikóban mindenki ezt állítja magáról . . Szerencsére azért Alec magához tért.szólt közbe az Angol.morogta Cartwright.De hiszen azért ment közéjük .a főpapot és néhány társát.. akik szintén ki akartak egyezni velünk. Nem mintha ellenemre lett volna a dolog. Sőt biztos vagyok benne. de nem ment. . . . akik korábban voltak.húzta fel a szemöldökét a professzornő. Alecet úgy halántékon találták. . . azt hiszem. .Az az igazság. pap előtt.

legyenek bárhol is. Azt csak a koponyák ismerik.Ők sem tudják. és most automatikusan alkalmazzák őket. miért működnek.. Vagy talán még az sem: Csakhogy ez szinte lehetetlen. És valamercnyien. A koponyákban beindul egy mechanizmus. Magyarázza meg akkor nekem valaki. mint a majmok az embertől. Állítólag itt van egészen a közelünkben. .emelte fel a kezét a profeszszornő.emelkedett fel hirtelen a háttérben szerényen meghúzódó Paddington.amely szerintük igen hamar bekövetkezik.vonta meg a vállát Ferguson.A koponyák?! .Talán a vulkán miatt.Akkor miről lehet szó? . . egy régi világ képviselői ugyan.A főpap szerint rövidesen elérkezik a világ vége.. meglehetősen a sötétben tapogatódzunk dörmögte Wauni professzor. . Azok az óriások voltak. Úgy hiszem.Tegyük fel. akik az óriásoktól eltanultak néhány dolgot.Alec! . Ellentmondana minden eddigi tudományos vizsgálatnak. . honnan tudják az utódaik. de nem tudják. . .. . hogy veszély fenyegeti a Földet. Ugyanaz a valami okozza.Ez meg hogy lehet? . amely már többször is véget vetett a földi életnek.Nem megy neki.A kicsik nem ismerik a tragédia időpontját.Pedig így van.. hogy összegyűjtsék őket az Arenalnál. hogy abban a régi világban a kicsik valóban butuskák voltak. ha egy ütközést jövendöltek meg.Valamit nem értek .Allahra! Egészen libabőrös lettem tőle! De hát miről lehet szó? . .Talán egy hatalmas kitörésről lehet szó? . Tudják.. hogy ezek a hatalmas kőkoponyák valamiképpen összefüggenek a kristálykoponyákkal? . -Micsoda?! . A kicsik akkor elindulnak. . hogyha olyan tudatlanok voltak.Csak ha a világ valamennyi vulkánja egyszerre kitörne. Ha ne- . ami aztán a dinoszauruszok kipusztuláshoz vezetett. Nem tudják. A kristálykoponyák.Miért éppen ez? . és aktivizálódnak. hiszen róluk beszélek. Csak azt tudjak. . Tudják alkalmazni az óriások néhány találmányát.Úgy. A kicsi nekimegy a nagynak. Egy bolygó ütközik nekünk.. hogy a kicsik.hökkent meg Al-Bakr professzornő. de közel sem ők voltak a legokosabbak abban a világban. várjanak! . mit kell tenni velük.Persze. . csak nem vesszük észre.Minden bizonnyal.. Két gömb van a képen.rázta meg a fejét Ferguson. mi közeleg felénk. de nem tudják. .Ez hihetetlen! . .. miért. Nem éreznek itt valami ellentmondást? . Mint valaha régen. Csak éppen nem tudjuk hogyan.Gondolják. mi hajtja őket. A Föld és egy kisebb.Nem mondtak semmit a kicsik? .Hát. .. .Várjanak csak. vetne véget a földi életnek. az Arenalhoz igyekeznek. hogyan kell védekezni ellene. ez a hely is a program része. A koponyák érzékelik a bajt. . amely jeleket küld szét a világba.Látták a rajzokat? A két gömböt jelölő kört? Mi van. . A kicsik csak eltanultak tőlük ezt-azt.Nem hiszem .találgatta Karahan.Ki tudja? . Ez a helyzet a koponyákkal is. A rajzon nem megy neki.

kíváncsiskodott Karahan. . . hogy milyen álláspontot foglaljunk el a kicsikkel kapcsolatban.Parancsoljon. hogy az ő idejük végleg lejárt. Megpróbáltak megkapaszkodni egy olyan világban. azt a pillanatot is ábrázolták volna.. .Mondja még egyszer! Miss Lénárd megismételte. Lénárd kisasszony már előre bemagolta a mondandóját...Igaz. ahogy szerette volna. . elejétől a végéig. . talán legyőzhetjük a többieket. Végiggondoltam a dolgot.tárta szét a karját az Angol. Meglepetésére azonban nem úgy alakult a felszólalása. és fel akarták áldozni. azt hiszem. uram. kérem. a kicsik feladták.Lénárd kisasszony! . és a hetek alatt felgyülemlett homok a nyakukba hullott.kimenne. Azokat. Ettől aztán annyira megzavarodott. meghalni jönnek az Arenalhoz! A vulkán hatalmasat dörrent. Olyan bátortalanul nyújtotta fel a kezét.. csak a homok szitált tovább rájuk. Az Angol nagyvonalúan intett. Megpróbálták bebeszélni maguknak.. . igaz Alec? . Elvégre felrúgták a szerződésünket azzal. Ennek pedig egyedül és kizárólag Cartwright volt az oka. akik nem engedelmeskednek a koponyák akaratának. Mintha egyetértett volna vele. .A kicsik.. Az Angol megköszörülte a torkát.A fápap és a társai. Miss Lénárd megnyalta a szája szélét.És ha győztünk.Megtudhatnám én is. Cartwright mindent elmondott nekem a kicsikről. és.A kicsik meghalni jönnek az Arenalhoz! Csend volt. Sokkal fontosabb. amely rövid. Ismerjük már a kicsik hatalmát.Akar nekünk valamit mondani? . A hatalmas dörrenés megmozgatta a ponyvát. azt hiszem. amit Mr. Finom por szitált a fejükre a sátor tetejéről. . . hölgyeim és uraim! Ennek így nincs semmi értelme. akkor sem fogjuk kitalálni. Ha ők segítenek nekünk.Hátha éppen az a kő hiányzik? Benne maradt a tűzhányóban. .Hát.. hogy a . és meglengette a pipáját a levegőben. . hm.. Ekkor a kis Lénárd lány emelkedett szólásra. .Nem tudom . de célravezető mondatokból állt. Reggelig elvitatkozgathatunk. Csak egyetlen esélyünk lehet. találkozott a szeme Tony Cartwright szemével. Azt is elmondta. .Kérem. aztán a lány felé fordult.A fajuk fennmaradásáért vívott küzdelmet. amely már nem az övék. hogy mi az? . mire gondoltak az óriások. akkor mi van? . Fergusontól hallott.tudakolta az Angol.Ezt. Amikor ugyanis szólásra emelkedett. hogy Alecet és a kisasszonyt fogságba ejtették.Mr. hogy egyetlen mondat csúszott csak ki a száján.villantott rá egy rövidke mosolyt. hogy percekig tartott mire az Angol észrevette. Megértették. miból gondolja? . Az Angol nyugtalanul pislogott a sátor mennyezetére. 9.Mit adtak fel? . . Ebből viszont volt vagy negyven. egyedül nem vehetjük fel ellenük a harcot...

Kissé fátyolosan szólt a hangja. Szókratész szellemének gondolhatták volna.. de minek? A világ azóta gyökeresen megváltozott. és meghajolt.A kicsik szerint a koponyák erre tartanak. és nem szándékoznak megmenteni bennünket tőle. Az Angol meghökkenve nézett rá. nemigen. mint aki a prófétát követte. nem harcolnak tovább a létükért. mint a nyárfák.Talán a főpap. A szeme azonban nem volt vidám. A magas férfi mosolygott.. . Megmenekültek egy nagy kataklizmából. Sidneyben.Tegyük fel. Ahogy később Wauni professzor bevallotta. mit kell velük csinálnunk? Hiszen azt sem tudjuk. úgynevezett álomidővel állnak kapcsolatban. A hölgy az ajtóban ugyancsak felhívta magára a figyelmet. és a hozzá csatlakozottak segítenek nekünk . Akkor mi lesz? Ki tudja.mondta Sir Winston. Derékig érő. Sőt. fekete. Meg kell szereznünk mind a tizenhármat. Ferguson feltételezi. hogy mesterséges bőrrel takargatják magukat. aztán megszólalt. Azokról a kőkori ábrázolásokról tartott előadást. Ha jól tudom. mint az erdei tavak tükre. hogy mi lesz az. Tudják. tükörfényes cipőt. hogy nem így van. Ahogy egy próféta kísérőjéhez illik.Hát. .Tíz évvel ezelőtt .kiáltotta a lány. Winston? Az Angol tétova mozdulattal szájába dugta a pipáj át. . A szakállas az Angolra nézett. Ez lesz a méltó befejezése egy ősi. egy konferencián. ami aztán felelőtlenül vidámmá varázsolta a lényét.Meg kell szereznünk a koponyákat! . Még az orrára is jutott belőlük néhány. mintha sokat dohányzott volna az utóbbi időben. . Ha jól emlékszem. majdhogynem hórihorgas. mielőtt a lázadó kicsik megkaparinthatnák őket..tudakolta Karahan. szőke kísérőik sincsenek. hogy megszerezzük mind a tizenhármat.Nem ismer meg.Én tudom! Minden tekintet az ajtóra szegeződött. karcsú. Mr. . ..múlt jogán tovább lehet élniük.Jó régen találkoztunk utoljára. de valahogy mégiscsak szomorú. már a Föld légkörét sem képesek elviselni. A férfi magas volt.Peters professzor! . hogy közeleg a kataklizma. de nem kíváncsiak rá.monda Wauni tétován. A jövevény azonban ném volt szellem. . alighanem magukkal akarnak vinni bennünket is a halálba. Világoskék volt. néhány pillanatig azt hitte. . Ezért aztán úgy döntöttek. hogy egy bibliai próféta áll odakint. amelyen vidáman csúszkálnak a holdsugarak. . És talán olyan csinos. hófehér szakáll borította a képét: ha tógát visel. Az ő evolúciójuk másféle légköri viszonyokra készítette fel őket. Aztán rá kellett döbbenniük.Tizeneggyel. ragadozó kultúrának. A szellemek nemigen szoktak a legutolsó divat szerinti öltönyt hordani. ami fenyeget bennünket! . . fehér bőrű.És azután? . A Föld egész élővilágát. amelyek a történelem előtti. aki az új apokalipszis eljövetelét hirdeti. . Tegyük fel. mi az a borzalom. szep os arcú.kapta ki a pipát a szájából Sir Winston. És vékony. . A férfihoz hasonlóan magas volt.

Én. Istenem. hogy hellyel ne kínálja őket. csak tessék. A fehér szakállú hálásan biccentett. ha megengedik.. kisasszony.. csak nincs valami baj? . . de néhány éve az Egyesült Államok elnökének a tanácsadója vagyok... . . Kati Lénárd eltátotta a száját..Megpróbálja? A szakállas férfi szomorúan legyintett. Nem dicsekvésképpen mondom.mondta bizonytalanul. de hirtelenjében nem engedelmeskedett a lába. mintha álmodna. ha elszívhatnék egy pipát! A lányom szerint jobban tettem volna. A hosszú szakállú néhány pillanatig rajta legeltette a szemét. egy egész csorda ormányos sem lenne képes elhordani. akinek nem kényes a gyomra. Mert hogy nem valóság. a hátsója pedig vasból van. Azt hiszem. Már három éve. . Valóban Ruud Peters vagyok. megpróbálta legyűrni az elképedését. Lehet. nem látja a lányt. . No de egye fene.. a lányom. mit nem adnék érte. geológus. meteorológus. nagyobb terhet cipelnék a hátamon. . mint a jótevőjére. kisasszony . Ismerik az itteni útviszonyokat? Annyit mondok csak.Istenem. Úgy érezte. a hármat együtt pedig. A kisasszony Freya Peters. . professzor? Peters beleszimatolt a levegőbe. ha életem során csak fele annyit szívtam volna. Akkor talán még most is szívhatnék.Hát. Az Angol tétován legyintett egyet. Ha megengedik. 10.. szólnék néhány szót magamról és a kísérőmről. Itt van önök között Miss Lénárd? Kati Lénárd annyira meglepődött. . amiért hívatlanul magukra törtem. Néma csend hullott rájuk. mint amennyit elszívtam.. hogy egyszer majd úgy tekint önre az emberiség. mint tíz elefánt. és elvette az Angoltól a dohányt. ettől is fehéredett ki a szakállam. hogy elnézést kértem.Sajnos eltiltottak tőle az orvosaim.Inkább állnék. . Hol szerezte? Az Angol a zsebébe nyúlt.Gratulálok a memóriájához. Ez természetesen nem akadályozta meg Tony Cartwrightot. hölgyeim és uraim. és fel is akart kelni. Elnézést hát. Peters hunyorgott: úgy tűnt. azonkívül fizikus is.Köszönöm.. Ruud Peters vagyok. kérem.Jávai dohány. az merészkedjék rájuk. Sir Winston. vagyok . hogy feltörte a fenekem az ülés. Peters azonban elhárította a megtiszteltetést. Egész nap kocsiban ültem.. .Hol? Kati végül erőt vett magán. Pedig egyiküknek sem mondott semmit a neve. . . és felállt. Természetesen csak azután.nyögte az Angol. hogy majd hanyatt esett a sarokban. aztán biccentett.Itt vagyok. Megengedi.. hogy a kezemben tartogathassam? Hadd szagolgassam egy kicsit.Örvendek. A hölgy köszönettel vette a felkínált széket. attól félek. és előhúzott belőle egy díszesen csomagolt kis gombolyagot.Mi szél hozta felénk... Ha csak egyik lennék a három közül is. ahhoz kétség sem férhet. ami történik vele.

tíz év alatt úgy körüljártak. Sir Winston? 11. Tudja. amelyet néhány héttel ezelőtt az Egyesült Államok elnökének írtam... Mivel a szónoklat végén kérdőjel bujkált.Ne.Hát csak. .. hm. Ezért nem venném a lelkemre. ami jómagamnak is. De ha mégis maradna valami.Én.. ki vert meg bennünket. bizonyos magyarázattal tartozom önöknek.. és alighanem jogom sem lenne megosztani önökkel.. . hogy felolvassam az irományt? Ígérem. az Angol határozatlanul bólintott. azonnal megtudják.. majd végighordozta pillantását a jelenlévőkön. rám? . Különleges ügyekben adok neki tanácsokat.. önöknek is és az egész világnak igencsak fontos. hogy levelem nem az első.Azért mert megtalálta azokat a köveket a tűzhányó oldalában. Megadják nekem a felhatalmazást. a diszkréciójukat