You are on page 1of 6

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

(၁၉ဝ)
၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္။
မဲသေရာထာ…။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မာနယ္ပေလာက်ဆံုးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ကရင့္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ဗဟုိႏွင့္
တပ္ေပါင္းစုသည္ KNU တပ္မဟာ ၆ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ‘ထီးခယ္ဖလွယ္’ ႏွင့္ ‘စခန္းသစ္’ သို႔ေရႊ႔၏။ KNU ဥကၠ႒
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘုိျမက ‘ထီးခယ္ဖလွယ္’ တြင္ ေန၍ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည့္ ပဒုိမန္းရွာလားဖန္က
‘စခန္းသစ္’ တြင္ ရွိ၏။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ပင္ အလုပ္မ်ား၍ ေနၾကသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတရပ္အား KNU မွ


ကမကထျပဳ၍ ‘မဲသေရာထာ’ တြင္ ျပဳလုပ္၏။ မဲသေရာထာက KNU တပ္မဟာ ၆ စစ္ေဒသအတြင္းရွိၿပီး KNU
တို႔ စိုးမိုးထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အဇင္းရြာၾကီးႏွင့္ နီး၏။ မဲသေရာထာေခ်ာင္းေဘးတြင္ ရွိသည့္ KNU ၏
အေျခခံေဒသတခု….။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ ပုဂၢလိက လူမ်ဳိးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၁ ဦး


တက္ေရာက္ႏွီးေႏွာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO ၊
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ KNLP စသည့္ နအဖႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၾကသည့္
‘ၿငိမ္း’ အဖြဲ႔မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾက၏။ မာနယ္ပေလာလြန္ကာလ၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသား
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးဟု ဆုိရမည္။၈ ရက္ၾကာ… ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက… အဆံုး၌ …. ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား
ထုပ္ပိုးႏုိင္ခဲ့ၾက၏။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ‘မဲသေရာထာ’ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏


ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္သည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္က … ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၇ ခ်က္ႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္ ၁ဝ ခ်က္တို႔အား ေဖာ္ျပထား၏။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္…..

“ - စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္၊


- ဒီမုိကေရစီစနစ္ ႏုိင္ငံေရးတည္ေဆာက္ရန္၊
- လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိရန္၊
- ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ရန္…ဟူ၍ ျဖစ္သည္။” ၿပီးလွ်င္…

“လက္ရွိ နဝတဦးစီးက်င္းပေနေသာ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္


ဆက္လက္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး လံုးဝရႏုိင္မည္
မဟုတ္သည့္အတြက္ ၎ နဝတအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက ‘လံုးဝ’ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၎ညီလာခံကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္သြားၾကမည္”

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ….“ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ


ဆံုးျဖတ္ေထာက္ခံထားသည္သာမက၊ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း
သေဘာတူထားေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက သေဘာတူလက္ခံသည္”

“အာဆီယံႏွင့္ပတ္သက္၍မူ …..“နဝတ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကာလအတြင္း၊ ျမန္မာျပည္သား


အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆုိင္းငံ့ထားေပးပါရန္ အာဆီယံသို႔ ပန္ၾကားလႊာ
ေပးပို႔သြားမည္”

အဆံုးတြင္မူ …..“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးစိုးမႈ ဖ်က္သိမ္းေရး၊


ဒီမိုကေရစီအေရး လူထုတုိက္ပြဲကို ေလးနက္စြာ ေထာက္ခံသည္”

1/6
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား လူမ်ဳိးစုတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးက လက္မွတ္ေရးထုိးၾက၍


ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္၏။ KIO မွ ဗိုလ္မႉးၾကီး ေဇာ္ဆုိင္း၊ KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာဘုိျမ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ
ႏိုင္ဟံသာ၊ KNPP မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းေလးတုိ႔ကိုယ္တုိင္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾက၏။

မဲသေရာထာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသတင္းအား BBC, VOA, DVB သတင္းဌာနမ်ားက ျပည့္ျပည့္စံုစံုပင္


ထုတ္လႊင့္ေပးၾက၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က …. မဲသေရာထာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသတင္းအား လႈိင္းတိုေလဒီယိုေလးမွတဆင့္ သိရ၏။ သတင္းနားေထာင္ရင္း….
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရင္အတြင္း၌မူ ….. ေႏြးေထြးၾကည္ေမာစြာႏွင့္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္….။
ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသို႔ ခ်ီရာခရီးလမ္းက တလမ္းတည္းျဖစ္၍ သြားေလၿပီ။

(၁၉၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအလုပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္သိပ္၍ ေနသကဲ့သို႔….


သတင္းစာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု၍ ေမးသမွ်ကို ေျဖေပးေနရသည္မွာလည္း
အလုပ္တခုပင္ ျဖစ္၍ေနသည္။ အေမရိကန္သတင္းစာဆရာ …စာေရးဆရာ မစၥတာ Alan Clement က
သူေရးမည့္ “Aung San Suu Kyi Winner of the 1991 Nobel Prize The Voice of Hope ” စာအုပ္အတြက္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပန္လြတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ … အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေနခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ၊
စာေရးဆရာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ The Voice of Hope အား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ထုတ္ႏုိင္ရန္
ရည္ရြယ္ထားသည္ဟုလည္း မစၥတာ Alan Clement က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရွင္းျပ၏။

ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ …ေရႊရတု ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အၾကားမွပင္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မစၥတာ Alan Clement အား အခ်ိန္ဖဲ့ေပး၍ လက္ခံေတြ႔ဆံုလိုက္သည္။

မစၥတာ Alan Clement က ေတာင္အာဖရိကမွ သမၼတ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၏ ‘ လြတ္ေျမာက္ေရးသို႔ ခရီးရွည္’


စာအုပ္မွ …. “၁၉၆၁ မွာ အၾကမ္းမဖက္၊ ႏွလံုးရည္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေန႔ရက္မ်ားဟာ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။
က်ေနာ္တို႔မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ပြဲကလြဲလို႔ …..တျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မရွိေတာ့ဘူး…” ဟူသည့္ စာပိုဒ္အား
ေကာက္ႏုတ္၍ ေထာက္ျပၿပီး…

“မယ္ဒဲလ္လားက အတိုက္အခံလုပ္ဖို႔ က်ေနာ္ တကယ့္ကို ယံုၾကည္တာျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈဟာ


အမွန္တကယ္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့တဲ့အခါမွာ စြန္႔ပယ္သင့္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာတခုျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူလူထုကို
တျခားနည္းလမ္းမ်ား မညႊန္ျပဘဲနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လက္နက္နဲ႔ တုိက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းမႈကို ခံရေစျခင္းဟာ မွားယြင္းၿပီး
ယုတ္မာေကာက္က်စ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအျမင္မွာ က်ေနာ့္အထင္
မွန္ခဲ့ရင္ေပါ့ေလ၊ အၾကမ္းမဖက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ဝိဥာဥ္ဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာတရပ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား ျမင္ေနပါသလား”….ဟူ၍
မစၥတာ Alan Clement က… ပထဆံုးေမးခြန္း ေမး၏။

မစၥတာ Alan Clement ၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္၍ေျဖသည္။

“မဟုတ္ပါဘူး။ လံုးဝကို မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာတရပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ


ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားဟာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲၾကတာ ျဖစ္တယ္။
က်မကေတာ့ ဒါမ်ဳိးကို အားမေပးခ်င္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့
ဒီလိုအစဥ္အလာမ်ဳိးကို မက်ဴးလြန္ခ်င္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မစိုးရိမ္တာက က်မတို႔ဟာ
ဒီလိုနည္းမ်ဳိးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရင္ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ စိတ္ကူးကို က်မတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒီနည္းလမ္းက က်မတို႔ကို အခ်ိန္တိုင္း ေျခာက္လွန္႔ေနလိမ့္မယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို
သေဘာမက်တဲ့သူေတြလည္း ရွိေနၾကတာပဲ။ တကယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကို က်မတို႔
တည္ေဆာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတို႔ဟာ အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းနဲ႔ စနစ္တခုကို ေျပာင္းလဲသြားတာပဲ၊ ငါတို႔သာ

2/6
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

သူတို႔ကို အေပၚစီးရႏုိင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ နည္းမ်ဳိးကို ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ငါတို႔ျပန္ၿပီး


အာဏာရမွာပဲ…လုိ႔ ေတြးမိတဲ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အၿမဲတေစ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား
ရွိလာလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ က်မတုိ႔အားလံုးဟာ မေကာင္းက်ဳိး၊ ၾကမၼာဆိုး သံသရာဝဲၾသဂထဲမွာ
တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။ က်မအတြက္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ မွန္ကန္တဲ့
နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္က ဝိဥာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးနည္းဗ်ဴဟာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။”

ဧည့္ခန္းသည္ တိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။ မစၥတာ Alan Clement က သူ၏ Note Book အတြင္း တစံုတရာ
ေရးျခစ္၍ေန၏။ ႏွင္းေငြ႔ကင္းသည့္ေလသည္ ခန္းဆီးစအား ပြတ္တုိက္ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ဧည့္ခန္းအတြင္းသို႔
တုိးဝင္လာ၏။ ခရီးႏွင္လာသည့္ ေလႏွင့္အတူ ရီေဝေဝငုပန္းရနံ႔က ကပ္၍ပါလာ၏။

သတင္းစာဆရာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထပ္ဆင့္၍ ေမးခြန္းထုတ္ျပန္သည္။ မစၥတာ Alan Clement


က သူလုိခ်င္သည့္ အေျဖတခုကုိ မရမက လွည့္ပတ္၍ ေမးမည့္ဟန္ႏွင့္…..။

“ဒါေပမဲ့ အၾကမ္းမဖက္ လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္းဟာ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေတာ့ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား သိျမင္လာတဲ့အခါမွာ


ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲနည္းနာကို ေျပာင္းဖုိ႔ ခင္ဗ်ားမွာ တာဝန္ရွိတယ္
မဟုတ္လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာပဲျဖစ္လာလာ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းမဖက္တဲ့
ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲကို ထိန္းသိမ္းသြားမယ့္ သေဘာထားကိုပဲ ခ်မွတ္သြားမွာလား”

မစၥတာ Alan Clement ၏ အေမးအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တလံုးခ်င္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ပင္


ျပန္၍ေျဖ၏။
“က်မတို႔ဟာ အၿမဲတမ္း စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ၾကတယ္ဆိုတာ ရွင္သိပါတယ္။ က်မဟာ ဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္ေနသ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမွာပါ”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ အေျဖစကားအား ေခတၱခဏမွ် ရပ္နားလိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ပိုမုိ၍


ေလးနက္တည္ၿငိမ္စြာႏွင့္…

“အၾကမ္းဖက္တိုက္ပြဲဝင္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အျခားသူမ်ားကို က်မနဲ႔


မဆုိင္ဘူးရယ္လုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မျငင္းဆုိခဲ့ဘူးဆုိတာ က်မ အၿမဲေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္္မ်ားဟာ က်မတို႔နဲ႔ တထပ္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း က်မတို႔ သိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဒီမိုကေရစီကို
လုိခ်င္တယ္။ အဲဒါရဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ ထင္ျမင္ၾကတယ္။
က်မတို႔လိုခ်င္တာကို တည္ေဆာက္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကို က်မတို႔ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားမယ္လို႔ က်မတို႔
မေျပာပါဘူး။ အလားတူပဲ က်မတုိ႔က သူတို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈကို အာမမခံႏုိင္ပါဘူး။ အၾကမ္းမဖက္
လႈပ္ရွားမႈလမ္းေၾကာင္းမွာ က်မတို႔ေနာက္က လုိက္ပါ။ မင္းတုိ႔ အကာအကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ဒါမွမဟုတ္
ငါတုိ႔မွာ ဆံုးရႈံးမႈမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ က်မတို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ က်မတို႔
ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးႏိုင္တဲ့ ကတိစကားေတြပါ။ က်မတို႔ဟာ အၾကမ္းမဖက္ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲ နည္းလမ္းကို
ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္နက္ကို အသံုးမျပဳဘဲ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္မယ့္
အရာကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရာ အၾကြင္းမဲ့ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲနည္းနာဟာ ေရရွည္မွာ တုိင္းျပည္အတြက္
ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမုိသင့္ေတာ္မယ္လို႔ က်မတို႔ ယူဆလို႔ပါပဲ။ အစဦးကတည္းက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕
မူဝါဒေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ က်မတို႔ဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
အနည္းငယ္မွ် မစဥ္းစားပါဘူး။ ဒီအသိတရားမွာေတာ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္တဲ့
လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေကာင္း ရႈတ္ခ်လိမ္႔မယ္ျဖစ္တဲ့ မဟတၱဂႏၵီနဲ႔ေတာ့ က်မတို႔ ထပ္တူထပ္မွ်
ရွိခ်င္မွ ရွိေပလိမ့္မယ္။ က်မကေတာ့ မေသခ်ာဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္မွာ သူက အကယ္၍ အၾကမ္းမဖက္မႈနဲ႔
သူရဲေဘာေၾကာင္မႈ ႏွစ္ခုအနက္ တခုခုကို ေရြးရမယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရြးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းမဖက္ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲ နည္းလမ္းရဲ႕ မဟာေရွ႕ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးအျဖစ္ ယူဆခံရတဲ့
ဂႏၵီေတာင္မွ မည္သည့္ ျခြင္းခ်က္ကိုမွ မထားဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။

3/6
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန ျဖစ္ပ်က္မႈေတြထဲမွာေတာ့ အၾကမ္းမဲ့ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲဟာ က်မတို႔ရဲ႕


ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ အမွန္ကန္ဆံုး နည္းလမ္းလို႔ က်မ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
တရားတဲ့ တုိက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနသူမ်ားကိုေတာ့ က်မ တကယ့္ကို အျပစ္မတင္ပါဘူး။ မရႈတ္ခ်ပါဘူး။ က်မ
ေဖေဖကိုယ္၌လည္း တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာပါ။ ဒီအတြက္လည္း က်မ ေဖေဖ့ကို ခ်ီးက်ဴးအားက်မိပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွည္လ်ားသည့္ အေျဖစကားအဆုံးတြင္မူ မစၥတာ Alan Clement သည္


ေမးခြန္းဆက္၍ မထုတ္ေတာ့…။

(၁၉၂) အမွတ္ ၅၄ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊


၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္။
ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ ၅ဝ ေျမာက္ ေရႊရတု ျပည္ေထာင္စုေန႔
အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းမွာပင္ ျပဳလုပ္၏။ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ သခင္ခ်န္ထြန္း၊
သခင္သိန္းေဖ…. စသည့္ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳပမ္းမႈ တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တင္းက်ပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား
ၾကားမွပင္ …ေရႊရတု ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ ၇ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရႊရတု ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းစကားဆုိ၏။

“ဒီေန႔ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ အႏွစ္ ၅ဝ တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ။ ဒီစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူၿပီး


ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ က်မတို႔ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ စာခ်ဳပ္ဟာ စကၠဴေပၚမွာ
ေရးထိုးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မွ်သာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုကို လိုလားယံုၾကည္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊
ႏုိင္ငံသားအားလံုးက ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈကို ယံုၾကည္ပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွလံုးသားေပၚမွာ ထုိးထားတဲ့
ကတိကဝတ္ ျဖစ္ပါတယ္”

မ႑ပ္ၾကီးအတြင္း၌ အားလံုးသည္ ၿငိမ္သက္စြာႏွင့္ နားေထာင္၍ေနၾကသည္။ ေနအိမ္ၿခံဝင္း၏ အဝင္ဝရွိ


လံုၿခံဳေရးတပ္သားႏွင့္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၏ ဝဲယာတေလွ်ာက္ ေနရာယူထားၾကသည့္ တပ္သားမ်ားက
အသံခ်ဲ႕စက္မွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းစကားအား နာယူ၍ေနၾက၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားသံက အသဲခ်ဲ႕စက္မွတဆင့္ ၾကည္ၾကည့္လင္လင္၊ ပီပီသသ…။

“က်မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုးၾကား


ျပည့္ဝတဲ့ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေအာင္လို႔ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ၾကိဳးစားသြားမယ္ဆိုတာ က်မကေတာ့
ကတိကဝတ္ ျပဳပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားအဆုံးတြင္ လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားက ခန္းမအတြင္း ေဝစီ၍သြား၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခုပ္သံမ်ားစဲသြားသည္အထိ ေစာင့္ၿပီးစကားအား ဆက္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့… ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ကေနၿပီးေတာ့ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ မဲသေရာထာမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့


တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔နဲ႔ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တဲ့
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက ေၾကညာခ်က္စာတမ္းတခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာစာတမ္းမွာ
ဘာလဲဆိုေတာ့…. ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း
လူမ်ဳိးေရးသာ တူညီမွ်ရွိရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အာဏာလက္ကိုင္ထားသူ အဆက္ဆက္က
မဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒကို လက္ကိုင္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ရက္စက္စြာ
စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ သမိုင္းတြင္ မၾကံဳစဖူးေအာင္
အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း … ဆိုၿပီးေတာ့ ပါပါတယ္။

4/6
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

ဒီလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ခါးသီးလွတဲ့ ခံစားမႈေတြေၾကာင့္ က်မတို႔ ျပည္ေထာင္စုအေပၚမွာ အယံုအၾကည္


ကင္းမဲ့လာတယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းစရာကိစၥတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိတ္က အမွားေတြကို
ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ဖို႔ ဆုိတာကလည္း က်မတို႔အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဆုိတာ က်မတို႔
တုိင္းရင္းသားအားလံုး အပါအဝင္ က်မတို႔ လူမ်ဳိးစုျဖစ္တဲ့ ဗမာမ်ားရဲ႕ တာဝန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို က်မတို႔ ၾကည့္ရမယ္။

ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ မဲသေရာထာ ႏွီးေႏွာပြဲက သေဘာတူညီခ်က္ စာတမ္းထဲမွာ


ပါတာကေတာ့….

(က) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္၊


(ခ) ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ က်င့္သံုးရန္
(ဂ) လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိရန္
(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏စကားအား ရပ္၍ ခန္းမအတြင္းရွိသူမ်ားကုိ ၾကည့္လိုက္၏။ အားလံုးက


စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ နားေထာင္၍ေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းစကား ဆက္ျပန္၏။

“မဲသေရာထာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဘယ္လုိေရးထားသလဲဆုိေတာ့….

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူလက္တြဲ၍ အမ်ဳိးသား


အခြင့္အေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးအတြက္လည္းေကာင္း တၿပိဳင္နက္တည္း
စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကရန္ကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးက
တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။

ၿခံဳငံုၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးတုိ႔ရဲ႕ တန္းတူညီတူေရးကို အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့


ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တခု ေပၚေပါက္ဖို႔ရာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ က်မတို႔
အင္းအားစုေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ခိုင္ခုိင္မာမာ၊ က်စ္က်စ္လစ္လစ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အခု အႏွစ္ ၅ဝ ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္တရပ္အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္


ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစၿပီး ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ညီလာခံၾကီးရဲ႕
အၾကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတခုအေနနဲ႔ က်မတို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အတူေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔၊
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရး အေျခခံရွိသူမ်ား၊ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိတဲ့
ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို ဒီေနရာကေန
ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

တကယ့္ကို ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ကိုယ္စာျပဳမယ့္ ညီလာခံၾကီးရဲ႕ အၾကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအေနနဲ႔


တုိငး္ရင္းသား လူမ်ဳိးစုအားလံုး က်မတို႔နဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲတခု က်င္းပၾကပါလို႔ က်မ ေလးေလးနက္နက္
ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။

ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ႏုိင္ပါေစ။
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီး အျမန္ဆံုး ေပၚထြန္းႏုိင္ပါေစ။”
ေရႊရတု ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားက ….အနာဂတ္အတြက္ ေရႊေရာင္လႊမ္းလ်က္…..။

ကိုးကား ……

5/6
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၃

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ္

- ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၁
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၂
- (နဝတ) ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၆
- ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အစီရင္ခံစာ (NCUB+BLC)
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံေရွ႕ ေဟာေျပာပြဲမွတ္တမ္း တိပ္ေခြမ်ား
- အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား
- Mr Alan Clement ၏ ‘The Voice of Hope’

6/6