Cách phòng chống tại VN 1/Dự phòng ban đầu -Mở rộng các chương trình tư vấn và xét nguyện tự nguyện

.Duy trì mạng lưới Tư vấn viên phòng chống HIV và mở rộng các phòng xét nghiệm tự nguyện dấu tên. -Người có kết quả dương tính sẽ được hỗ trợ và chăm sóc tại nhà. a/Mở rộng các chương trình giáo dục đồng đẳng. -Tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.Mở rộng phạm vi hoạt động ,đào tạo đồng đẳng viên,giám sát và nâng cao khả năng tiếp cận của đồng đẳng viên với đối tượng có nguy cơ cao. b/Hoạt động 3: Tiếp cận các phụ nữ nhiễm HIV nhằm cung cấp hỗ trợ và chăm sóc làm giảm nguy cơ lây nhiễm mẹ con . c/Đánh giá dịch tễ và hoạt động để phát triển chương trình Đánh giá nguy cơ và dự phòng lan truyền HIV cho đối tượng tình dục đồng giới tại Việt nam . 2/GIẢI PHÁP 2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ -Hoạt động 1: Nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và các nhiễm trùng cơ hội tại gia đình và bệnh viện. Hoạt động 2: Mở rộng và tăng cường giám sát, dự phòng và chăm sóc lao/HIV

Hoạt động 3: Cung cấp dịch vụ chăm sóc HIV và y tế công cộng cho các đối tượng tại các Trung tâm của người HIV/AIDS.