BFP HYMN Kahit saan tawagin nang tungkulin Kami'y maasahang tutugon pa rin Kahit saan man ang

apoy lilipinin Sinumpaan ay aming tutuparin Kahit kailan inyong maasahan Kami'y laging handang apoy ay labanan Apoy na panganib sa kapaligiran Apoy na salot sa kaunlaran Refrain: Kahit saan kahit kailan handa kami na kayo'y ipaglaban Ipagtanggol ang inyong kinabukasan Kahit buhay ay ipagsasapalaran Kahit diwa ay mayroong isang pangarap Sa puso ay mayroong isang hinahangad Nasa harap ng apoy na nag-aalab Magampanan ang tungkulin ng tapat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful