You are on page 1of 26

CASE 20

Nolan’s Finest Foods:


Category Management

MOHD RIZAL KISMATH BATCHA


2007
PENGENALAN

Nolan’s Finest Foods:


 Sebuah peruncit yang menjual makanan
dan ubat-ubatan kepada pelanggan di
San Francisco
 menawarkan pelbagai produk yang
berkualiti tinggi pada harga yang
bersaing dan kadang-kala juga
menggunakan harga promosi
 Telah menikmati kejayaan selama
beberapa tahun.
ISU KAJIAN

Masalah yang dihadapi:


 Penubuhan 10 pusat makanan dan ubat-
ubatan baru oleh pesaingnya, iaitu
Valumart.
ISU KAJIAN
Tindakan Nolan’s Finest Foods:
 Pengarah perancangan strategik
Nolan’s, Roberto Ignacio menjalankan
satu kajian ke atas kategori syampu
untuk menguji pengurusan kategori.
 Ignacio mengumpulkan maklumat
daripada pihak ketiga.
MAKLUMAT
MAKLUMAT
MAKLUMAT
ALTERNATIF PENYELESAIAN

1. Meningkatkan SKU bagi syampu yang


paling diminati oleh pengguna serta
mengurangkan SKU bagi syampu yang
kurang diminati.
2. Menurunkan harga syampu yang
ditawarkan.
3. Meningkatkan kepelbagaian saiz dan
jenis syampu.
ALTERNATIF 1

Meningkatkan SKU bagi syampu yang


paling diminati oleh pengguna serta
mengurangkan SKU bagi syampu yang
kurang diminati.
ALTERNATIF 1

Jenama syampu yang paling diminati


 Clean & Soft

 1st Impressions

 Mane Tame

 Bargain Bubbles

 Silky Style

 Elegance
ALTERNATIF 1

10 11 12
CLEAN & SOFT
Dalam pasaran Nolan’s Finest Foods:
 peringkat pertama
 menghasilkan sebanyak $108,826 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 14.5

Dalam pasaran lain:


 peringkat pertama
 menghasilkan sebanyak $512,345 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 13.0

Slide 9
1ST IMPRESSION
Dalam pasaran Nolan’s Finest Foods:
 peringkat kedua
 menghasilkan sebanyak $77,672 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 10.3

Dalam pasaran lain:


 peringkat ketiga
 menghasilkan sebanyak $370,341 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 9.4

Slide 9
MANE TAME
Dalam pasaran Nolan’s Finest Foods:
 peringkat ketiga
 menghasilkan sebanyak $64,446 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 8.6

Dalam pasaran lain:


 peringkat keempat
 menghasilkan sebanyak $244,160 (13 minggu)
 kepentingan sebesar 6.2

Slide 9
PENINGKATAN SKU SYAMPU
YANG DIMINATI

Pasaran mempunyai
Peningkatan SKU
SKU
syampu yang diminati
yang mencukupi

Keuntungan Nolan’s terus Kos pengeluaran


meningkat dan menikmati seunit akan jatuh dan
kejayaan mencapai skala ekonomi
JENAMA SYAMPU YANG
KURANG DIMINATI
 Golden JJB Lq T 3oz.
 1st Impressions. DF ND Lot. 11oz.
 Gentle GLD Lq. 11.oz.
 Golden AV Lq. T. 3oz.
 Suds PB Lq. 8 oz.
 Silky Style X-B Lq. 8.oz.
JENAMA SYAMPU YANG KURANG
DIMINATI
ALTERNATIF 2

Menurunkan harga syampu yang


ditawarkan.
ALTERNATIF 2
ALTERNATIF 3
Meningkatkan kepelbagaian saiz dan
jenis syampu.
ALTERNATIF 3
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Alternatif 1: Meningkatkan SKU bagi
syampu yang paling diminati dan
mengurangkan SKU bagi syampu yang
kurang diminati.
Kelebihan:
 Menjimat kos.
 Mengurangkan kuantiti inventori.
 Memaksimumkan keuntungan per SKU.

Kelemahan:
 Pilihan yang terhad.
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Alternatif 2: Menurunkan harga syampu
yang dijual.
Kelebihan:
 Menarik lebih banyak pengguna.

Kelemahan:
 Jangkaan penurunan harga yang salah
boleh menurunkan keuntungan.
 Keuntungan mendekati kos.
 Pesaing lain akan ikut menurunkan
harga.
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Alternatif 3: Meningkatkan kepelbagaian
saiz dan jenis syampu.
Kelebihan:
 Menarik lebih banyak pengguna.
 Memudahkan pengguna memilih
barangan.
Kelemahan:
 Meningkatkan kuantiti inventori.
 Meningkatkan kos.
 Barangan tidak habis terjual.
KESIMPULAN
 Alternatif 1 lebih baik daripada alternatif
lain.
 Ignacio sepatutnya meningkatkan SKU
bagi syampu yang paling diminati
mengurangkan SKU bagi syampu yang
kurang diminati untuk menyaingi
Valumart.