P. 1
Sistemul de drept romanesc

Sistemul de drept romanesc

|Views: 2,177|Likes:
Published by moneek

More info:

Published by: moneek on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Disciplina: MARI SISTEME DE DREPT CONTEMPORAN

SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC

.......................................... Concluzii . pag....................... pag. 16 2 .1......Cuprins 1................. Sistemul de drept românesc ...................................................... Dreptul românesc – component al familiei de drept romano-germanic .................... pag........................... pag....................................................... pag. 3 2....... 6 (implicit pe cele ale dreptului francez) în dreptul românesc 4.......................................................... 4 3... pag.................................................................... Familia de drept romano-germanic .............2................. Receptarea aspectelor caracteristice familiei de drept romano-germanic ........................ Considerații introductive .............................................................................................................. 5 3...... 15 Bibliografie ... 5 3.............. pag....

sistemul romano-germanic (francez și german. a căror respectare obligatorie este garantată de forţa coercitivă a statului.sistemele religioase și tradiționale (de exemplu: dreptul musulman general de Coran.D. Ceea ce a fost caracteristic țărilor socialiste a fost existența unui stat social. 13. 1997. Tratat de drept comparat. unele țări africane – ca de exemplu. dreptul hindus. dar și în numeroase țări ce au fost asuprite și exploatate multe secole de-a rândul de Marea Britanie. dreptul ebraic. . Dreptul nu este o creație spontană si abstractă. 1 Leontin-Jean Constantinesco. vol. Reglementările nu erau suficiente pentru a satisface nevoile juridice ale societății în permanentă dezvoltare și schimbare. în scopul reglementării relaţiilor sociale conform voinţei de stat. . 3 2 V.sistemul anglo-saxon / common-law (cel englez aplicabil în Marea Britanie. împărțite conform regulilor dreptului comparat. cum ar fi: India. I. . Dacă putem da un exemplu de un sistem comun de drept. p. Africa de Sud). cit.1 De-a lungul timpului. Considerații introductive Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat.Zlătescu – op. Introducere în dreptul comparat. din cele mai vechi timpuri. Ca produs socio-istoric.sisteme cutumiare – din unele state africane. București. Unii autori2 fac referire și la sistemul de drept socialist. Și în fostul sistem socialist a existat o reglementare unitară. el suportă influența directă sau indirectă a factorilor sau elementelor care se înfruntă pentru a-i determina substanța și a-i modela forma. în: . care caracterizează implicarea statului în reglementarea în amănunțime a vieții sociale (exemplificăm cu realizarea unei economii planificate). dreptul a fost pus în situația de a acoperi o gamă cât mai largă de raporturi juridice. care a făcut mari progrese în a armoniza legislațiile naționale ale statelor membre. cel japonez). ne putem referi la „Sistemul European”.1.. Chiar și obiceiul era depășit în fața unor elemente complet noi sau străine. În epoca contemporană sunt cunoscute următoarele mari sisteme juridice. Rămâne de văzut dacă acest „Sistem European” va fi sau nu superior celorlalte sisteme ori reglementărilor naționale. 3 . sistem din care face parte și țara noastră). p. cunoașterea altor sisteme de drept decât cele ale statului de referință a fost esențială. dreptul chinez tradițional. Editura All. Acesta este motivul pentru care.

Corelarea normelor juridice în cadrul sistemului de drept este în dependenţă directă de aceste trăsături caracteristice ale sistemului de drept romano-germanic. Sistemul de drept romano-germanic se caracterizează prin următoarele trăsături definitorii: • îşi are originea în dreptul roman. • actul normativ este principalul izvor de drept. Spre deosebire de sistemul de drept anglo-saxon. Drept privat comparat.D.2. 2003. Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor de conduită instituite sau sancționate de statul roman și se constituite într-un sistem extrem de vast și complex. Bucuresti. 64 . dreptul elvețian. în Franţa sistemul judiciar este divizat în trei ramuri: drept penal. formată pe doi mari piloni: dreptul german și dreptul din țările scandinave – dreptul austriac. Limbajul juridic creat de romani a reușit să se remarce printr-o excepțională precizie. definitorii sunt dreptul german și dreptul francez. București. dreptul italian. influența sa făcându-se simțită pe toate continentele. • predomină dreptul codificat. variind neesenţial de la o ţară la alta care face parte din acest sistem de drept.98 4 . ele fiind și sistemele cu cea mai mare influență asupra evoluției dreptului comparat. Editura Fundației România de Mâine. Zlătescu. dreptul roman. Familia de drept romano-germanică este. iudaic. • predomină dreptul scris. format din numeroase ramuri și instituții juridice. drept judiciar (drept privat) și drept administrativ. Drept privat comparat. Familia de drept romano-germanic Familia de drept romano-germanic se întemeiază pe cel mai mare și mai organizat sistem de drept cunoscut vreodată. egiptean) nu au reușit să dezvolte o terminologie juridică bine conturată. pe de altă parte. la ora actuală. dreptul spaniol. dreptul scandinav. dreptul roman a avut o arie de răspândire foarte mare. fiecare din cele trei ramuri fiind organizată și funcţionând după reguli proprii. 3 A se vedea pentru dezvoltări V. • sistemul normelor juridice sunt grupate în funcţie de obiectul şi metoda de reglementare în ramuri şi instituţii juridice. oferă simetrie construcțiilor juridice și reprezintă instrumentul ideal al gândirii juridice. romanii au reușit să creeze un sistem unitar de concepte prin intermediul cărora să traducă interesele fundamentale ale societății romane. Pentru prima dată în istoria omenirii. p. Editura Oscar Print. Datorită caracteristicilor sale deosebite. Alte sisteme de drept antice (babilonian. 1997 și Aurel Bonciog. dreptul portughez. distinctă de limbajul comun. dreptul francez/latin – dreptul francez.3 Dintre acestea.

instrucțiuni ale miniștrilor. cele din Americă latină etc.3. a avut un destin de excepție. Dreptul românesc – component al familiei de drept romano-germanic Coduri. Îndeosebi Codul francez. Codul civil german din 1900 – cele mai cunoscute dintre acestea se aplică și în ziua de astăzi). cum a fost țara noastră .. Sistemele juridice naționale se grupează în categorii definite în raport de o anumită comunitate de principii care le alcătuiesc. dar și prin fenomene de recepție a dreptului unei țări de către alte țări. spaniol. care a fost rezultatul unei bune cunoaşteri de către juriştii vremii a bagajului conceptual al acestei ramuri a dreptului. român. alte reglementări juridice. desigur. Codul civil adoptat în 1964 sub domnia principelui Alexandru Ioan Cuza. datorită calităților sale incontestabile și tradiției dreptului roamn. și aflat în vigoare în țara noastră. Un anume sistem de drept este legat de o anume naţiune. Viziunea aceasta nu trebuie însă absolutizată. Cel mai cunoscut exemplu nouă este cel al Codului civil român. dar și modul în care sunt aplicate în practică. de doctrinarii mai multor ţări. precum și sistemul german) este existența codurilor civile și comerciale. Limitele . adevărate monumente legislative grupând reglementări din domenii întregi de relații sociale. decrete. ci și în alte state în care influența franceză a avut doar aspecte culturale. fiind receptat nu numai în statele care în timpul imperiului napoleonian sau în cel al expansiunii coloniale au fost supuse dominației franceze. portughez. Într-adevăr. este determinat de anumiţi factori culturali. Specifică sistemelor care alcătuiesc familia de drept romano-germanic (sistemul juridic francez și sistemele naționale înrudite: italian. hotărâri ale guvernelor. principiile ce le guvernează formează sistemul juridic național. Mai ales în cazul receptării dreptului. supuse unei sistematizări riguroase (Codul civil francez din 1804. existenţa unei concepţii unitare despre drept sau anumite ramuri ale dreptului a fost esenţială în succesul împământenirii dreptului receptat. nu poate pleca decât de la acest tipic naţional.timpurilor” juridice se întrepătrund până la epoca lui Cuza şi condiţionează etapele posterioare. mai mult sau mai puţin în scopuri comparative. belgian. legi. Sistemul de drept românesc 3..1. strâns legat de numele lui Napoleon. iar o teorie a dreptului. era inițial o reproducere destul de fidelă a codului francez. ca disciplină juridică. deoarece în istorie au existat numeroase exemple de cazuri în care teoria generală a dreptului sau teoria anumitor ramuri ale dreptului a fost împărtășită. cu modificări substanțiale. În opinia noastră putem vorbi de următoarele perioade ale dreptului românesc:  Antică (pre-românească) o Dreptul dac 5 .

De-a lungul timpului. remarca faptul că românii. Dispariția sistemului socialist. cu transformări specifice de la țară la țară. Există mărturii timpurii ale romanității poporului nostru încă din secolul al XV-lea. când un călător italian. Germană. ca urmare a profundelor transformări revoluționare petrecute în țările din Est. Kogălniceanu) au studiat dreptul peste hotare. România. provincie romană  Dreptul feudal o Ius valahicum (vechiul drept cutumiar-agrar) o Legiuirile scrise    Pravilele bisericești Pravilele domneşti (secolul XVII) Începutul reformării dreptului (secolul XVIII–XX)  Dreptul modern (de la Cuza Vodă la 1923)  Dreptul contemporan o capitalist (1923–1948) o comunist (1948–1989) o revenirea la dreptul democratic (1989–) Țările din Europa de Est (Bulgaria. Paul Giovio. vorbesc o limbă neolatină. Ungaria) au avut. Moroiu. dobândind prin studiile lor. Cehoslovacia. 3. Polonia.D. Iugoslavia. Receptarea aspectelor caracteristice familiei de drept romano-germanic (implicit pe cele ale dreptului francez) în dreptul românesc Dreptul privat românesc se înscria în aria dreptului romano-germanic (originile sale găsindu-se în dreptul roman și în vechiul drept dac) înainte de receptarea legislației franceze. sisteme de drept de tip romano-germanic. mai mulți români (Constantin Cantacuzino. Bărbătescu. o temeinică cultură juridică și ideea romanității dreptului românesc.o Dualismul juridic din Dacia. în opera lui Dimitrie Cantemir – ”Descriptio Moldaviae” (1714 . până la ocupația sovietică. a determinat dispariția marelui sistem de drept al statelor socialiste.2. pe lângă faptul că se călăuzesc după moravurile dreptului roman. Aceeașă idee se regăsește și mai târziu. R. 6 . sistemele naționale de drept ale acestor state și-au reluat locul în cadrul marii familii de drept romano-germanic. Ferekide. În acest context.1716).

aplicabil timp de secole în ambele Principate și cunoscut peste hotare sub numele de ”jus Valachicum”. Cele două pravile sunt considerate monumente ale dreptului scris. infracţiunea era privită ca un păcat. emanciparea. proprietatea. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Majoritatea dispoziţiilor sunt dominate de concepţia religioasă. în primul rând. Pravilele aplicabile în Muntenia și Moldova. Aceste culegeri. al familiei. Astfel. În Principatele Române. Pravilelor sau manualelor bizantine menționate mai sus le-au urmat în secolul al XVII-lea trei pravile românești: ”Cartea românească de învățătură” (1645). p. ”Pravila lui Eustratie” (1632) – în Moldova și ”Îndreptarea legii” – în Țara Românească. Editura Continent XXI.D. tabele de calculare a timpului. ”Institutele lui Teofil” și ”Hexabiblosul” – 1344-45 (datorat lui Konstantinos Harmenopoulos). apoi Bazalicalele (cunoscute și sub denumirea de ”Cărțile împărătești”). ”Syntagma alfabetica” a lui Matei Vlastares s-a aplicat în timpul lui Alexandru cel Bun. 69 7 . originalitatea dreptului nostru cutumiar decurge din originea autohtonă a majorității dispozițiilor sale și înrudirea întregului sistem cu dreptul consuetudinar din alte țări ale sud-estului european. 4 V. alternează şi reglementările de drept civil. Astfel. normele dreptului laic alternează cu cele ale dreptului canonic. fiind primele codificări cu caracter laic. care erau aplicate ca adevărate legi (adică. formulare pentru întocmirea unor acte etc. Însă. uzufructul. La fel. folosind aproximativ aceleaşi izvoare. În privinţa dispoziţiilor juridice nu există o sistematizare a acestora pe ramuri ale dreptului şi pe instituţii. cu un pronunţat caracter religios. dreptul roman a fost receptat. Zlătescu. iar pedeapsa. capul familiei – bărbatul – având drepturi deosebit de întinse asupra membrilor acesteia. care adesea reprezentau culegeri prescurtate ale unor opere vaste. pun în lumină existența unui mare număr de elemente romanice4 (familia era organizată aproape ca la romani. regimul matrimonial. succesiunile etc. pe lângă dispoziţiile juridice. cuprinzând şi extrase din lucrări religioase. penal sau procesual. Dreptul aplicabil în primele timpuri era un drept cutumiar cunoscut sub numele de ”obiceiul pământului”. În materia penală se resimte aceeaşi influenţă religioasă. receptarea dreptului bizantin având loc în țările române încă din secolul al XIV-lea. Influența dreptului roman se resimte într-o serie de instituții ale dreptului familiei și dreptului civil propriu-zis: adopția. servituțile. date istorice despre sinoade şi despre părinţii bisericii. pe calea pravilelor și a manualelor de drept. București 1994. mergând până la dezmoștenire). Apărute la jumătatea secolului al XVII-lea au un conţinut asemănător. ca o ispăşire. au fost inspirate din legiuirile împăraților bizantini. pe calea actului normativ).Cercetările privind conținutul dreptului cutumiar. transmiteau principiile dreptului roman. ”Cartea românească de învățătură” şi ”Îndreptarea legii” au un conţinut eterogen.

medicină. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. însă. Pravilele joacă un rol deosebit în Istoria dreptului românesc. au avut. totodată. Infracţiunile. Hrisovul lui Miron Barnoskd privitor la mănăstiri din anul 5 V.D. Chiar și acolo. Hrisoavele domneşti. ”Îndreptarea legii” mai cuprinde traduceri şi prelucrări ale unor acte din nomocanoanele bizantine. reclamându-se. agravată sau înlăturată. prin soluţiile propuse de către domn. denumite „vini” sau „greşeli”. în ele fiind deja recunoscute ca izvoare ale dreptului. București 1994. fiind create. ca urmare a ocupației maghiare a început să se aplice un drept străin. De exemplu. deschizând drumul formei scrise de exprimare a dreptului. din aceeași familie de drept. dreptul scris (reprezentat de pravile) și dreptul domnesc (hrisoavele domnești). complicitatea şi recidiva (prima fiind pedepsită mai blând). În Transilvania. care purta denumirea de vină. nu numai la o anumită situaţie dată (Legătura lui Mihai din anul 1595.”Cartea românească de învăţătură” conţine dispoziţii de drept penal. În mod corespunzător. iniţial. care însă nu era antagonic în esență sistemului românesc. care micşorează pedeapsa și cele agravante. în paralel. pentru prima oară este reglementată noţiunea de infracţiune flagrantă. gramatică etc.5 Se observă coexistența a trei sisteme normative aplicabile. după consultarea prealabilă cu Sfatul domnesc. pe teritoriul țărilor române: dreptul cutumiar (care nu a fost înlăturat prin introducerea pravilelor). în mare parte. importantă era şi apartenenţa socială. ius divinum („Pravila Dumnezeiască”) şi ius naturale („Pravila firii omeneşti”). Astfel. erau prevăzute şi fapte care înlătură răspunderea penală. De asemenea. în zona Făgărașului erau aplicabile ”Statutele Țării Făgărașului”(1608). circumstanțele atenuante. făcându-se distincţie între ius humanum („Pravila lumească”). precum şi cele care micşorează pedeapsa într-un mod implicit sau explicit. De asemenea. a rămas aplicabil ”jus Valachicum”. în anumite regiuni. spre deosebire de celelalte două principate. în aceasta deja se enumerau circumstanţele care excludeau sau care puteau atenua vinovăţia făptuitorului. p. În pravile sunt incluse şi unele dispoziţii moderne. În aprecierea pedepsei. denumită „vină de faţă”. aplicabilitate generală. ca acte prin care domnul delibera asupra unor situaţii de fapt. formă necunoscută până în acel moment decât în perioada aplicării dreptului roman în Dacia. Conţinutul celor două Pravile este variat. datorită căreia pedeapsa putea fi micşorată. adesea. legea şi apoi obiceiul. Zlătescu. cu referiri asupra unor aspecte subiective ce caracterizează fapta sau făptuitorul crimei. un caracter individual de aplicare a Legii ţării la cazuri practice. cum ar fi tentativa. Cu timpul. cum ar fi infracţiunea. concursul de infracţiuni. hrisoavele modifică regulile de drept existente. reguli noi și având. în pravile mai apar alte noţiuni. Faţă de Cartea Românească de învăţătură. Editura Continent XXI. care reflectau cutuma românească. puteau fi împărţite în vini mari şi vini mici. precum şi anumite probleme de filosofie. 69 8 .

alcătuit de o comisie care s-a inspirat din Bazilicale. referitor la ţiganii robi.fapte pricinuitoare de tulburarea liniştii și siguranţei obşteşti. Manualul lui Andronache Donici a reprezentat un adevărat cod civil. Receptarea dreptului bizantin continuă pe teritoriul românesc cu apariția celor patru proiecte succesive (1765. precum şi cel al lui Alexandru Ipsilanti). cuprinzând dispoziţii de drept public. în Moldova a apărut prima carte a „Condicii Criminaliceşti” (Pravilniceştile orânduieli întru cercetarea faptelor criminaliceşti) care este un cod de procedură penală. Muntenia). Grigoraş Sturdza și Iordache Ruset. Hrisovul lui Mihail Constantin Şuţu din 1742. care reprezintă un adevărat cod de ramură. fiind elaborat în anul 1814 de către juristul Andronache Donici. au reprezentat principala formă de exprimare a dreptului scris (cele mai importante fiind elaborate în timpul regilor Ştefan I. toate infracţiunile erau considerate criminale. în 1826 apare într-o nouă redactare din iniţiativa lui Ioniţă Sandu Sturdza. iar pentru versiunea în limba română – Petrache Asachi. Nu s-a bucurat de o recunoaştere oficială. Hrisoavele date de Constantin Mavrocordat pentru desfiinţarea şerbiei în Ţara Românească (1746) şi apoi. Sigismund. urmând apoi Pravilniceasca Condică (adoptată în 1780). Carol Robert. cel al lui Alexandru Constantin Moruzi din 1800. În Transilvania medievală. Andrei al II-lea. decretele legale. ce a fost elaborat de Iordache Cantacuzino. Ladislau I. obiceiul ţării şi legiuirile româneşti anterioare. dar a suscitat un real interes din partea practicienilor. 9 . Ludovic I. Christian Flechtenmacher şi Anania Cusanos. Pe lângă obiceiul pământului şi dreptul bizantin. În 1820. în Moldova apărând Codul Calimach (1816-1817). 1777) ale unui Cod de drept general (Mihail Fotino). Christian Flechtenmacher şi Damaschin Bojinca. Matei Corvin). aşa cum era considerată răzvrătirea și împotrivirea față de dregători și judecători. Codul Calimach s-a inspirat din Codul civil francez şi Codul civil austriac (care era o legislație preponderent romanistă). 1775. Bela al IV-lea. în Moldova referitor la probe şi cel din 1775. Lucrarea a folosit ca izvoare unele legiuiri bizantine. fiind denumit şi „Condica ţivilă a Moldovei”. La realizarea codului au participat jurişti renumiţi la epoca respectivă şi anume: Andronache Donici. Hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 1741.1626.cartea a V-a. Potrivit concepţiei consacrate în Criminaliceasca condică. al lui Scarlat Calimach din 1817 şi al lui Matei Ghica din 1755. dar şi de drept privat. în Moldova (1749). faptele criminale fiind împărţite în două categorii: . 1766. fiind considerat o carte de învăţătură. Legiuirea Caragea (1817. obiceiul pământului. avea reglementări avansate şi o structură modernă. deoarece era redactat în limba română. Codul penal austriac din 1803 și Codul Caragea . Întrucât nu a putut fi aplicat și nici redactată continuarea sa.

şi sunt redactate Regulamentele Organice. acelaşi conţinut în linii mari. În Țara Românească. fie de competența unui consiliu militar. Abaterile militarilor erau clasificate și ele în două categorii: abateri disciplinare (simple și grave) și infracţiuni grave. în funcţie de situaţia socială a infractorului. nepăzirea muniţiilor și lucrărilor de război etc. Pentru unele infracţiuni au fost introduse reguli referitoare la prescripţia răspunderii penale (30 ani pentru furtişag. fie de competența unor instanţe specializate. Iacovache Veisa și in 1841 Emanoil Draghici au tradus în Moldova. Condica Criminaliceasca din Țara Românească a fost inspirata de Codul Penal și Codul de instrucţie criminala din Franţa și a cuprins dispoziţii mai puţin numeroase decât modelele sale franceze. Codul Comercial Francez din 1808 („Condica de 10 . Printre sancţiunile comise de militari erau menţionate: nesupunerea. și de la aceasta dată Condica Criminaliceasca. boierii nefiind pedepsiţi cu închisoarea la ocnă. încheiată în urma războiului ruso-turc. principatele româneşti intră în sfera de influenţă a Rusiei. furtişagul. Este de remarcat şi faptul că vechile rânduieli (Codurile Caragea şi Calimach).fapte pricinuitoare de vătămare particularilor. precum și Regulamentele organice cu dispoziţiile privind acest domeniu. nesilința. pruncuciderea. deoarece corespundeau realităţilor din acea vreme. până în anul 1851. Regulamentele Organice. ele fiind aplicate de la 1 iulie 1831 în Ţara Românească. prin păstrarea unor pedepse de genul închiderii la ocna sau al bătăii și prin caracterul discriminatoriu al pedepselor.. bătaie sau muncă silnică. au fost integrate firesc în regulamente. depărtarea de slujba. rănirea. plastografia etc. în 1833. În Țara Românească apare în 1832 „Așezământul ostăşesc”. şi de la 1 ianuarie 1832 în Moldova. uciderea. aceeaşi denumire. Insuficiente s-au dovedit a fi chiar și Codul Calimach sau Legiuirea Caragea. punerea de foc. dar altă lucrare. violul. însă. Din aceste considerente. 3 luni pentru adulter). chiar dacă nu au valoarea unei Constituţii. Judecarea acestor fapte era în funcţie de gravitatea lor. Sistemul pedepselor avea un pronunţat caracter feudal. ci erau surghiuniţi la mănăstire. abaterile și sancţiunile militarilor. constând în tulburarea stăpânirii moşiei și casei. Urmare a Păcii de la Adrianopole. care conţin de asemenea dispoziţii comune. dar mai ales a comerţului și a producţiei de mărfuri. În materie comercială. Acesta cuprindea normele care reglementau îndatoririle. Pedepsele constau în destituire. deoarece dezvoltarea relaţiilor de schimb. principalele izvoare de drept penal au fost aceleaşi ca în Moldova (Bazilicalele și legiuirea Caragea – cartea a V-a). au dovedit că instituţiile de drept civil nu corespundeau pe deplin noilor operaţiuni juridice. pun bazele unor organizări foarte apropiate în Principate şi creează cadrul juridic favorabil Unirii. prădăciunea. se simţea nevoia unor reguli noi. în 1828. urmare a constituirii primelor unități militare naţionale. tăinuirea.

Modernizarea legislaţiei devenise o necesitate. S-a reuşit ca. ţinând cont de particularităţile fenomenului comercial de aici. Codul civil din 1804 al lui Napoleon – ”Codul Napoleon” și unele textele referitoare la privilegii și ipoteci din Codul civil belgian) şi de procedură civilă (având ca izvoare Codul de procedură al Cantonului Geneva. Austria. În 1859. iar în Moldova Codul Calimach. legea belgiană referitoare la executarea silită și unele norme de drept procesual din legiuirile mai vechi). care a semnalat mai multe neajunsuri ale acestor coduri. I. adoptate după legile corespunzătoare franceze. În perioada 1831 – 1846. pornind tot de la codul comercial francez. cu anexele sale. o parte din dispoziţiile cuprinse în codurile lui Ipsilanti. Codul penal (inspirat din Codul penal prusian din 1851 și. unele prevederi fiind respinse complet. şi de realităţile din România de atunci. În Muntenia în dreptul civil se aplica legiuirea Caragea. pe lângă instanţele judecătoreşti. deoarece nu erau potrivite relaţiilor sociale din ţara noastră. de Codul penal francez de la 1810) şi Codul de procedură penală (având ca model Codul de instrucţie 11 . În Țara Românească.comerciu a Francei”). ci. Cuza au fost elaborate noi coduri: civil. sunt în vigoare şi astăzi. în anul 1850 fusese promulgat un cod penal și de procedura penală. a introdus şi reguli specifice. atât din punct de vedere al organizării societăţii româneşti. beneficiind de experienţa altor state (Franţa. funcţionau procurori. Referitor la dreptul penal în Tara Românească. Este de remarcat faptul că. chiar cu unele modificări. în ambele principate au apărut legi parțiale. Codurile civil (având ca izvoare Codul italian Pissanelli. la acea vreme. procedura care în Moldova nu fusese introdusă. Referitoare la tutelă. tipărită și aplicată în practica instanţelor din Țara Românească și Moldova. inspirată din legiuirea penală austriacă de la 1803. Caragea şi Calimach au fost preluate şi în actualul Cod Civil Român. care urmăreau să reflecte transformările petrecute în societatea românească. elaborate din 1864 şi aplicate de la 1865. sub domnia lui Barbu Ştirbei. de procedură civilă. de inspirație franceză. Italia). etc. emancipare. România să aibă una dintre cele mai moderne şi mai progresiste legislaţii europene. penal şi de procedură penală. iar în Moldova rămăsese în vigoare “Condica criminala” din 1820-1826. în Moldova și Țara Românească funcţionau aceleaşi instituţii reglementate prin legi diferite. Simion Marcovici a întocmit „Condica de comerciu”. cât şi din perspectiva raporturilor pe care statele apusene le aveau cu Ţara Românească şi Moldova. în Țara Românească. Din iniţiativa şi la ordinul lui Al. Codul de procedură civilă francez. Aceasta din urmă nu copia codul francez. dar ţinând cont şi de doctrina juridică a vremii. preluând prevederi ale codurilor din aceste ţări. În 1840. în mai mică măsură.

Acesta. pentru formarea cadrelor necesare aplicării dreptului. Constituţia din 1866 si Codurile adoptate în epoca lui Al. accentuarea rolului legii scrise. fiind prevăzut expres că drepturile şi libertăţile constituţionale puteau fi exercitate numai de către cetăţenii români. au adus şi numeroase îmbunătăţiri. și anume diviziunea tot mai netă între dreptul public și dreptul privat. indiferent de poziţia lor socială sau politică (experienţa altor state. În anul 1887 apare Codul comercial român. se accentuează una din trăsăturile proprii sistemului de drept burghez. care reprezintă o încununare a efortului legislativ în materie comercială. 3.I. astfel. 4. normele sale sunt aplicabile raporturilor juridice generate de săvârşirea de fapte 12 . prin organizarea cursurilor de drept. La scurt timp după înscăunarea lui Carol I. inspirat din Codul comercial italian (în cea mai mare parte) și unele aspecte ale legislației germane. Austria și Italia). în raport cu obiceiul pământului. prin impunerea obligaţiei de a respecta normele de drept pentru toate persoanele. evoluând în strânsă legătură cu transformările sociale și economice.Cuza. Din punct de vedere al conţinutului. se întemeiază pe concepţia obiectivă a dreptului comercial. care să le completeze pe cele anterioare și să prefigureze începuturile unui sistem de drept burghez. cum a fost Franţa. Legislaţia a evoluat pe linia principiilor formulate prin opera legislativă a lui Al. s-a organizat la nivel superior pregătirea juridică. În perioada 1866-1918 sistemul de drept. a fost dată prima Constituţie adevărată a României. pe faptul că adesea în țările române au fost adoptate simultan legi cu un conţinut similar și pe tendinţa către unirea politică. care reflectă mai bine identitatea naţională. Acest fenomen de unitate își are originea în fondul comun al dreptului nostru străvechi. prin elaborarea de noi coduri. în identitatea condiţiilor de dezvoltare. continuându-se în paralel practica trimiterii unor tineri la studii juridice în străinătate (Franţa. a urmărit modernizarea vieţii sociale și de stat. 2. s-a dovedit deosebit de influentă în această privinţă). dreptul acestei perioade se caracterizează prin identitatea sa în ambele țări române. are loc o reală modernizare a formei dreptului. Pe lângă faptul că ele au unificat dreptul penal şi procedura în Ţara Românească şi în Moldova. în conformitate cu ideologia naţională. întemeiat pe întrepătrunderea dintre dreptul dac și dreptul roman.Cuza au constituit temelia sistemului de drept modern. sistemul juridic din perioada 1821-1848 a consacrat principiul legalităţii. În acest context.I. în 1866. Adoptarea noilor coduri a constituit un progres cu efecte directe în următoarele direcţii: 1.criminală francez adoptat în 1808) au fost aplicate între 1865 şi 1937.

care trebuiau să fie reglementate prin lege.de comerţ. în acel an având loc primele alegeri după desfiinţarea votului censitar. Într-o perioadă de timp relativ scurtă. această ştiinţă fiind o disciplină nouă. Astfel. acesta servind intereselor partidelor mari. iar societatea. Totuşi. În anul 1938 a apărut un nou Cod comercial care. deşi s-a publicat în Monitorul Oficial. fără a avea importanţă persoana care le săvârşeşte. în etape succesive. după şabloanele comuniste. intervenind naţional. devenite principii constituţionale de la 1923. După 6 martie 1945. aici principiul mult. de fapt. genera mereu situaţii noi. cristalizarea sistemului este încheiată de-abia în anul 1926. prin este într-o nouă private lumină. Deosebit de importante sunt: principiul controlului constituţionalităţii legilor şi principiul controlului actelor administrative. datorită unor probleme politice. inspirate din doctrina marxist-leninistă. cu toată opoziţia unor partide politice. liberalii majoritari adoptă o noua constituţie. România trece de la principate la stat naţional. deoarece mai bine de jumătate din ea se regăseşte în cea nouă. Începutul secolului al XX-lea este caracterizat prin transformări majore şi în alte ramuri de drept. aflată în plină dezvoltare. a fost doar o actualizare a Codului de la 1887. nu este de neglijat. însă acest nou cod (denumit “Codul comercial Carol al II-lea”). iar în 1919 este chiar aplicat. statul și dreptul românesc au fost alcătuite. nu a intrat în vigoare niciodată. istoria României s-a desfăşurat prin impunerea modelului sovietic asupra tabloului întregii societăți. sistemul românesc de drept de-abia prinde contur după marile transformări. În Transilvania era folosit Codul de comerţ maghiar din 1877. Inspirată în mare parte de constituţia de la 1866 (care mai suferise între timp modificări) și Constituția belgiană. ceea ce în condiţiile concrete în care s-a desfăşurat acest proces. Deşi modernizat. noua constituţie s-a bucurat de o apreciere deosebită atât în interior cât şi în afara graniţelor ţării. Sistemul electoral cunoaşte şi el transformări. proprietăţii interesului naţionalizarea bogăţiilor subsolului a fost îngrădit capitalul străin în favoarea capitalului românesc. care era o reproducere a Codului de comerţ german din 1862. care l-au susţinut. Dreptul socialist a reprezentat instrumentul prin care statul a reglementat totalitatea relaţiilor sociale potrivit doctrinei și 13 . A fost una dintre cele mai moderne constituţii ale vremii. principiile introduse sunt de o valoare indiscutabilă proprietatea subordonării şi aduc pusă acea modernitate necesară noului Mai stat. Se introduce sistemul primei majoritare. Deşi s-a afirmat că nu este decât o modificare a vechii constituţii. Din 1917 este introdus sistemul de vot universal. În 1923.

a afirmării statului de drept. 2. dar şi Consiliul Legislativ şi Curtea Constituţională. Constituţia României din 1991 a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. fără a exista o hotărârea a vreunui for legislativ. 55-57). „dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”. cea a tranziţiei spre democraţie. etc. în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. a dezvoltării în continuare a democraţiei şi perfecţionării instituţiilor sale. Preşedintele. s-a spulberat începând cu anul 1989. „libertatea de exprimare”. a Constituţiei. democratic şi social. revizuită. art. aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003. adoptarea legilor şi hotărârilor. statutul deputaţilor şi senatorilor. prezintă în primele 14 articole „Principiile generale”. adaptat în țările amintite la unele particularități ale acestora și potrivit unei idei ce au aparţinut unor lideri comunişti. a consolidării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. acesta căzând în desuetudine. şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003. Alegerile din mai 1990 au adus noi instituţii: Parlamentul şi Preşedinţia României. într-o epocă a evoluţiei sale. Guvernul.ideologiei partidului comunist.S. statul si dreptul românesc intră. 30. a favorizat repunerea în drepturi a codului comercial şi aplicarea sa tuturor raporturilor comerciale interne bazate pe economia de piaţă. Din decembrie 1989. față de muncă. 48. aduce pentru prima dată în istoria românilor o instituţie occidentală – „Avocatul Poporului” (art. sunt menţionate: 1. familie. „Autorităţile publice”. 14 . art. așadar. Prin normele de drept a fost reglementată conduita oamenilor față de stat. Schimbarea sistemului politic din 1989. sistemul comunist a încetat să mai aplice prevederile Codului comercial raporturilor economice bazate pe economia socialistă planificată. Constituţia României. libertăţile fundamentale şi îndatoririle fundamentale”. art. Începând cu anul 1948. Parlamentul. față de bunurile obşteşti. În titlul III. Titlul I precizează: „Drepturile. Constituţia adoptată prin referendum. Privitor la Parlament sunt menţionate modul de organizare şi funcţionare. 429/2003.R. Modelul de organizare a statului și dreptului socialist. noua formă.S. față de oameni și drepturile acestora. când s-a produs dezintegrarea sistemului socialist si destrămarea U. 40 menţionează „dreptul la grevă”. la 8 decembrie 1991. statul de drept și economia de piaţă. contextului integrării României în structurile europene şi euroatlantice. 3. marchează un pas important pe linia înfăptuirii acestor obiective naţionale fundamentale. legiferarea. Adaptată condiţiilor începutului de secol XXI. 41 „protecţia proprietăţii private”. art.

ruptă de restul normelor din cadrul sistemului. 15 . este rezultatul unor nevoi sociale de reglementare a relațiilor sociale mai importante. Astăzi pot exista anumite reguli obligatorii pe un anumit teritoriu.4. Reglementarea juridică este un fenomen social subiectiv. a unor interese politice. nici o normă juridică nu poate acţiona detaşată. dar și în procesul de interpretare a reglementărilor naționale. complex. noţiuni. dinamic. în afara ansamblului de elemente constitutive ale sistemului. logic. Reglementările diferite constituie obiect de studiu al dreptului comparat. extrăgând şi fixând din epocile istorice parcurse. iar în alte zone sau state să existe reglementări contrare. compus din elemente constitutive atât omogene cât şi eterogene. concepte. nefiind o adunătură haotică de elemente. constituindu-se într-un sistem. Concluzii Dreptul este un sistem organizat. Ele formează un ansamblu coerent. al unei anume mentalități ale unei anumite perioade de timp. în procesul de perfecționare a reglementărilor existente în legislațiile naționale. ci dimpotrivă interacţionează şi corelează reciproc formând un tot întreg. instituţii juridice transmise de la o perioadă istorică la alta. Totodată. oricât ar fi de deosebite prin conţinut sunt foarte strâns legate între ele. Studiul istoriei dreptului românesc atestă odată în plus continuitatea poporului nostru pe acest teritoriu prin utilizarea în Ţara Românească. alcătuind un tot unitar. Normele juridice care alcătuiesc sistemul de drept. adică izolată de (subsistemul) instituţia juridică sau ramura de drept din care face parte. o personalitate distinctă faţă de dreptul altor popoare. Totodată istoria dreptului românesc. aflate în relaţii de interdependenţă şi influenţă reciprocă. Moldova sau Transilvania a unor instrumente juridice asemănătoare. a conferit dreptului românesc o identitate.

Leontin-Jean.pentru identificarea celor mai eficiente dispoziții legale în vederea realizării scopului principal al reglementărilor și al sancțiunilor din normele de reglementare. Victor Dan. București 1994 16 . Editura Continent XXI. vol. Constantinesco. acela al prevenirii săvârşirii unor fapte dăunătoare relațiilor sociale. I. Bonciog. Zlătescu. Editura Oscar Print. București. Istoria dreptului (note de curs). Tratat de drept comparat. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. 1997 2. Bucuresti. Editura Fundației România de Mâine. 2003 3. Aurel. Introducere în dreptul comparat. Drept privat comparat. Victor Dan. Negoiţă. Florin. Zlătescu. Drept privat comparat. Bibliografie 1. Editura All. 2009 4. București. 1997 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->