Espanya: - sinimulan ang Noli Me Tangere >Barcelona - sinulat ang Amor Patrio; ginamit ang pangalang "Laong Laan

" - Diariong Tagalog (pahayagan sa Pilipinas) >Madrid - nag-aral ng Medisina, Pilosopiya, pagsulat sa Unibersidad Central de Madrid (dito nagtapos) Pransya - nag-aral ng optalmolohiya sa tulong ni Dr. Louis de Weckert, tinuloy ang Noli Me Tangere Alemanya >Heidelberg - patuloy ang pag-aral ng optalmolohiya - A Las Flores de Heidelberg: tula na tungkol sa mga bulaklak sa Heidelberg >Wilhemsfeld - natapos ang Noli Me Tangere >Berlin - optalmolohiya Switzerland >Genova - pinakamagandang lugar daw sa Europa Pilipinas - aayusin ang mata ng ina niya - makita ang epekto ng kanayng nobelang Noli Estados Unidos - hindi pa masyadong malaya (racisim) London - nag-aral tungkol sa mga iba't-ibang skolar ng Pilipinas - La Vision del Fray Rodriguez - Liham Sa Mga Kadalagahan ng Malolos: hinangand ang mga babae na tignan ang kanilang kakayahan Pransya - itinayo ang samahang kidlat na naging Los Indios Bravos - Sucesos de Las Islas de Filipinas: naging paglalakbay ni Padre Morga, anatasyon ni Rizal Belgium >Brussels - sinimulan ang El Filibusterismo - nagpapadala ng mga artikulo para sa La Solidaridad >Genta - nailathala ang El Fili Hong Kong - nanatili dito, wag muna raw bumalik sa Pilipinas - Sanligang Batas ng La Liga Pilipinas Pilipinas - nagbalik kasama si Lucia(kapatid) - itinatag ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Ongjungco sa Tondo, Maynila - ipinatapon sa Dapitan

PAGLALAKBAY NI RIZAL

Cuba - dapat magiging seruhano - hindi nakapunta dito dahil nakatanggap ng liham na huhulihin siya ng Kastila, dumiretsong Barcelona

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.