You are on page 1of 5

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၅

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၃ မိနစ္

(၁၉၅)

အမွတ္ ၁၈ ၊ ဝကၤပါလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။


၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ား ၂၃ ဦးအား ကိုယ္စားျပဳ၍
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႉးေအာင္မွ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ‘ပန္ၾကားလႊာ’ တေစာင္အား နဝတဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
သန္းေရႊ႔ထံသို႔ ေပးပို႔၏။ တုိင္းျပည္၏ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေလတုိင္း
မ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားက ….. သူတုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏုိင္မည့္
နည္းလမ္းအၾကံဥာဏ္မ်ားအား စစ္အုပ္စုသုိ႔ ႐ိုးသားျဖဴစင္စြာႏွင့္ ေပးပို႔ၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေပးပို႔သည့္
အၾကိမ္တုိင္းတြင္လည္း စစ္အုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားအား ေခၚယူ၍
ၿခိမ္းေျခာက္ၿမဲ၊ သတိေပးၿမဲ….။ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္…. မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားကမူ
အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကိုသာၾကည့္၍ သူတုိ႔၏ အျမင္အယူအဆ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား မရြံ႕၊ မတြန္႔ဘဲ
ထုတ္ေဖာ္၍ ေရးသားခဲ့သည္ပင္….။

ဗိုလ္မႉးေအာင္၏ ပန္ၾကားလႊာတြင္ ….လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး


အက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေထာက္ျပထား၏။

ၿပီးလွ်င္ …
“၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔
အတြင္းေရးမႉး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔ သေဘာထားအျမင္အခ်ဳိ႕ကို အျပန္အလွန္
ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ အသီးသီးတို႔သည္
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ ဤကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္သူလူထုက ေတာင့္တခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို
မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းေရး၏ ပဏာမျဖစ္သည္ဟု ယူဆကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ပဏာမ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းေျပာဆုိမႈမ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအေရးမ်ားသည္


အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ေစႏုိင္မည့္
တတုိင္းတျပည္လံုး အက်ဳိးရွိေစမည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို
ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ဆက္လက္၍
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္” ဟူ၍… ပန္ၾကားလႊာအား
အဆုံးသပ္၏။

(၁၉၆)
၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ (နဝတ) အတြင္းေရးမႉး (၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က ….
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစုိးျမင့္ (သခင္စိုးျမင့္) ၊ ဦးလြန္းတင္တုိ႔အား
ဆက္သြယ္လာၿပီး၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ အေၾကာင္းၾကား၏။

(နဝတ) မွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အစီအမံက…. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ငါေတြ႔ခ်င္သည့္သူအား ေခၚမည္။


ငါေခၚသည့္သူသာ လာခဲ့.. ဟူ၍ ျဖစ္ေန၏။ ခက္ၿပီ….။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ အစည္းအေဝးတြင္က ….
စစ္အုပ္စုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အပါအဝင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေရးၾကီးသည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး

1/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၅

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ၂ ဦးအား MANDATEေပးထား၏။ ဤအတြက္ … (နဝတ) ႏွင့္


ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ တဦးတည္း
သြားေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္….။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွလည္း ဤသို႔ပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပး၏။
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား (နဝတ) အတြင္းေရးမႉး (၁) ထံသို႔ ေပးပို႔ရန္ ဆက္သြယ္၏။
မရ…။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ (နဝတ) မွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ၂


ဦးတုိ႔အား လာေရာက္၍ ေခၚ၏။ လာေရာက္၍ ေခၚၾကသည့္ စစ္အရာရွိမ်ားအား…..

“ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး မပါဘဲ ဖိတ္ၾကားသည္ကို


မလုိင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အစဥ္လမ္းဖြင့္ထားသည့္ မူအရ
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ဦးလြန္းတင္တို႔ ၂ ဦးသည္သာလွ်င္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ၏။ (နဝတ)
က လက္မခံ…။ ျငင္းပယ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။ မတတ္ႏိုင္…။

(နဝတ) ၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အစီအမံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရွင္းသည္။

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ေစရန္


တားဆီးပိတ္ဆို႔ထားမည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ညီညႊတ္ေရးကို
ပ်က္ျပားေအာင္ ၾကံရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလုိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုလုိသည့္
အေရအတြက္ကို အမည္တပ္ေခၚေတြ႔ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ တန္းတူရည္တူ သေဘာမထားဘဲ ေဆြးေႏြးပြဲ
မစမီကပင္ အေပၚစီးရယူထားမည္။ တဖက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အခ်ိန္မေရြး
ဆက္သြယ္လုိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္ဟု သေဘာထားေသာ္လည္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အေရးၾကီးသည့္
ကိစၥမ်ား ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္ ၾကိဳးစားသည့္အခါတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ေနမည္။ ေတြ႔ဆံုမႈတခုတြင္
တဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမွ မည္သူမပါဝင္ရ၊ မည္သူပါဝင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိပါး၍ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္။ ေတြ႔ဆံုလုိမႈမွာလည္း အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ
ေဆြးေႏြးမႈမဟုတ္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မိမိတို႔အစီအမံအတုိင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တေသြမတိမ္း
နာခံလွ်င္နာခံ၊ မနာခံလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္သည္ဟု ခ်က္ခ်င္း
စြပ္စြဲႏုိင္ရန္ ၾကိဳတင္အကြက္ခ် စီမံထားမည္….” ဟူ၍ ေတ႔ြရ၏။ မလြယ္….။

(၁၉၇) အမွတ္ (၉၇/ခ)၊ အေနာက္ေရႊဂံုတုိင္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိ ၉ ႏွစ္ေျမာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္


ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံအား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ႏွင့္
၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ၏။ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္အား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ညီလာခံတြင္
ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ တင္သြင္း၏။ ညီလာခံကအတည္ျပဳေပး၏။ စာတမ္း ၂ ေစာင္က ….
ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးစာတမ္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစာတမ္း၏ အမည္က …. ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စာတမ္းတြင္ ၂
ပိုင္းခြဲ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမပိုင္းတြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအား သံုးသပ္ဆန္းစစ္ထားၿပီး၊


ထုိအေျခအေနမ်ားမွ မည္သို႔ျပဳျပင္မည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း ေရးထား၏။ ဒုတိယပိုင္းတြင္က… ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ျပန္လည္၍ နလန္ထူေထာင္လာၿပီးသည့္ေနာက္ …. လူတန္းေစ့ေနႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တင္ျပထား၏။ အႏွစ္သာရအား ခ်ဳပ္ရပါမူ….
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ (သို႔မဟုတ္) Makro ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာ
မူဝါဒ သေဘာထားက …

“၁။ တုိင္းျပည္တြင္ ေစ်းႏႈန္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တည္ၿငိမ္ၿပီး၊ က်ပ္ေငြစကၠဴအား

2/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၅

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၃ မိနစ္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အယံုအၾကည္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။


၂။ သင့္ေတာ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္၍ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ပိုင္ႏုိင္ထိေရာက္စြာ
ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္။
၃။ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း ျပည္လည္ဆန္းစစ္လ်က္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ယုတၱိရွိစြာ သတ္မွတ္ရန္။
၄။ ျပည္တြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေစရန္ ႏိုင္ငံျခားမွ သင့္ေတာ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္။
၅။ ပို႔ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိး တုိးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။
၆။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာေစရန္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ား
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္
၇။ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္
၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ရန္
၉။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမုိရရွိလာေစရန္ လက္ရွိအခြန္စနစ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ရန္။
၁ဝ။ စီးပြားေရး အခန္းက႑အားလံုး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခခံ၍
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ရွင္သန္လာေစရန္
၁၁။ တုိင္းျပည္အား ထိေရာက္စြာ အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင္တင္ရန္ စသည္တို႔
ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္တြင္ လူမႈစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေယ်ဘုယ်အေျခအေနမ်ားကို
ထည့္တြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေလာတၾကီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားလ်က္
အနည္းဆံုးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္တြက္ထားရန္။”…. ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းစကားေျပာ၏။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က … ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ … (နဝတ) အတြင္းေရးမႉး (၁) ႏွင့္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အၾကား ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈ အေျခအေနႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ပယ္ခဲ့ရသည့္
အေၾကာင္းတို႔အား ရွင္းလင္းေျပာဆုိၿပီး အဆံုး၌…..

“အာဃာတကင္းစင္ေရးဆုိတာ ဒါပါပဲ။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့တာဝန္ကို


ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရလာတဲ့အခါ အတိုက္အခံလုပ္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြပါ ျပည့္ျပည့္ဝဝ
ေစာင့္ေရွာက္ရမွာပါ။ ကိုယ့္စိတ္သေဘာနဲ႔ ကြဲလြဲတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ေျပလည္မႈရလိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းအရ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ေပၚထြန္းေရးတုိ႔ကို ေရွးရႈၿပီး အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစဥ္တစိုက္
ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ သေဘာသဘာဝနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ၊ အျပန္အလွန္


ေလးစားမႈနဲ႔ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ သေဘာမ်ားအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့အခါမွာ
ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပမယ့္ အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းကသာ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ရမယ့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား


ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါတယ္။ အဲဒါဟာ က်မတို႔ရဲ႕
အဓိကက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ပါပဲ” ဟူ၍ မိန္႔ခြန္းအား အဆုံးသပ္လိုက္၏။

(၁၉၈) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္…၊ ၁၃၅၉ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲႏွင့္


(နဝတ) သည္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားအား တခုၿပီးတခု ထုတ္ျပန္ေန၏။ ပထမအမိန္႔ေၾကညာခ်က္က
‘ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔’ အား ‘ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိိဳးေရးေကာင္စီ’
ဟု အမည္ေျပာင္းျခင္း ျဖစ္၏။ (နဝတ) မွ (နအဖ) ဟူ၍…။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္

3/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၅

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၃ မိနစ္

အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၉ ႏွစ္ တလႏွင့္ ၂၈ ရက္အၾကာတြင္…. အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက …. ႏုိင္ငံေတာ္အား


ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ တည္ေဆာက္၍ၿပီးၿပီဟု ဆိုလို၍လား မသိ….။ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး
အမည္အား စြန္႔လုိက္၏။

ၿပီးလွ်င္ …. ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုလည္း ျဖဳတ္၍၊ ထုတ္၍၊ ဖမ္းၿပီး…


အေရးယူလိုက္၏။ ထုတ္ပစ္ျခင္းခံရသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးတြင္ …. ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေသာင္…. စသည့္ တဗိုလ္တမင္း မင္းမူေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ
စစ္ဘုရင္ၾကီးမ်ားလည္း ပါသြားၾက၏။ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ေဖာက္ျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟူ၍ အေၾကာင္းျပၿပီး
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား အားလံုးကိုလည္း အသာစီးရသြားသည့္ စစ္အုပ္စုက သိမ္း၏။ တုိက္မ်ား၊ ကားမ်ား၊ ရတနာမ်ား၊
လုပ္ငန္းမ်ား….။ အရပ္ရပ္တန္ဖိုးက အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္၏။ နာမည္ေျပာင္း၍
လူသစ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ စစ္ေကာင္စီသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ
သေဘာထားမေျပာင္း…။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ (နအဖ) ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗုိလ္မႉးၾကီး တင္လႈိင္က … အဖြဲ႔ခ်ဳပ္


ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုရန္ ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ၿပီး ဆင့္ေခၚ၏။ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္က (နအဖ) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအား ဖြင့္ထားမည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအား မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိဘက္မွ ပိတ္မပစ္ဟူသည့္ မူအရ …. ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၏
ဆင့္စာအတုိင္း သြားေရာက္၍ ေတြ႔ဆံုၾကရန္ သေဘာထားခ်ထား၏။ သို႔ေသာ္…. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒၊ ဒု-
ဥကၠ႒မ်ား၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတုိ႔မွမူ ေတြ႔ဆံုမည္မဟုတ္…။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္သာ ျပန္ထဲေရးဝန္ၾကီးဆိုသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္။

ေတြ႔ဆံုမႈက … ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုၾက၏။

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္က (နအဖ) အာဏာပိုင္မ်ား ေျပာခိုင္းလုိက္သည့္ စကားမ်ားအား


ၾကက္တူေရြးတေကာင္ကဲ့သို႔ ရြတ္ျပ၏။ အဓိကဆုိလိုရင္းကား….. အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၊ သတင္းလႊာမ်ား၊ ေပးစာမ်ားအား မထုတ္ျပန္ရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုိလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္၏ ရြတ္ဖတ္မႈက … “အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ …..


ဆင္ျခင္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုသာ ဆက္ၿပီးလုပ္ေနပါက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိေနတဲ့၊
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ဆုိတာေတြဟာ ေဝးသထက္ေဝးသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊
ဒီလိုေဝးသြားတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက လုပ္တာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က
လူၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ေအာင္ သတိရွိဖုိ႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း….”

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကား…. အမည္သာေျပာင္း၏။ မူဝါဒကား… မေျပာင္း။

ကိုးကား ……
- ေရႊခေမာက္ မွတ္တမ္းလႊာ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၁
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၁
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၂
- ဗိုလ္မႉးေအာင္၏ ပန္ၾကားလႊာ - ၁၉၉၇၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္
- ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုမႈမွတ္တမ္း
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံေရွ႕ ေဟာေျပာပြဲမွတ္တမ္း တိပ္ေခြမ်ား
- ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္၏ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္း

4/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၅

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၃ မိနစ္

- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္

5/5