P. 1
Blaise Pascal

Blaise Pascal

|Views: 83|Likes:
Published by Dorobantu Octavia

More info:

Published by: Dorobantu Octavia on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

Blaise Pascal

Blaise Pascal (n. 19 iunie 1623, Clermont-Ferrand, Fran a - d. 19 august 1662, Paris) a fost un matematician, fizician i filosof francez având contribu ii în numeroase domenii ale tiin ei, precum construc ia unor calculatoare mecanice, considera ii asupra teoriei probabilit ilor, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune i vid. În urma unei revela ii religioase în 1654, Pascal abandoneaz matematica i tiin ele exacte i î i dedic via a filozofiei i teologiei. În onoarea contribu iilor sale în tiin numele Pascal a fost dat unit ii de m sur a presiunii, precum i unui limbaj de progamare. S-a n scut în Clermont la 19 iunie 1623 (acum Clermont-Ferrand), în regiunea Auvergne din Fran a. Blaise Pascal a fost al treilea copil al lui Etienne Pascal i singurul s u fiu. Mama lui Blaise a murit când acesta avea doar trei ani, micul Blaise fiind foarte afectat de aceast pierdere. În 1632, Etienne i cei patru copii ai s i au p r sit Clermont pentru a se stabili la Paris, iar tat l, un matematician cu vederi mai neortodoxe asupra educa iei, a stabilit c Blaise nu va înv a nimic despre matematic pân la vârsta de 15 ani. Impulsionat de aceast interdic ie, la vârsta de 12 ani, Blaise a început s înve e geometrie de unul singur, descoperind c Äsuma unghiurilor unui triunghi este egal cu 2 unghiuri drepte³. Când a aflat tat l s u, s-a îmbunat i i-a permis lui Blaise s aib o copie a ÄElementelor³ lui Euclid. La vârsta de 14 ani, Blaise Pascal a început s -l înso easc pe tat l s u la întrunirile lui Mersenne de la Paris, la care participau Roberval, Auzout, Mydorge, Desargues, ultimul devenind un model pentru tân rul Pascal. Pe la vârsta de 16 ani, Blaise a prezentat la aceste întruniri câteva teoreme despre geometria proiectiv , incluzând hexagonul mistic al lui Pascal. În decembrie 1639, familia Pascal a p r sit Parisul pentru a locui la Rouen unde Etienne a fost numit colector de taxe pentru Normadia de Sus i unde Blaise public în februarie 1640 Essay on Conic Sections (Eseu despre sec iunile conice). Dup ce a lucrat 3 ani, între 1642 i 1645, Pascal a inventat primul calculator mecanic, Pascaline pentru a-l ajuta pe tat l s u în munca sa de colector de taxe. În 1646 tat l s u s-a r nit la picior i a trebuit s se recupereze acas , în grija a 2 fra i mai tineri dintr-o mi care religioas , care au avut o influen asupra tân rului Pascal care a devenit profund religios. Tot din aceast perioad dateaz i primele încerc ri de studii asupra presiunii atmosferice, iar in 1647 demonstreaz c vidul exist , dup ce la 25 septembrie el i Descartes sau contrazis asupra acestui adev r. În 1648 Pascal a observat c presiunea atmosferei scade cu în l imea i a dedus c vidul exist deasupra atmosferei.

dar pân în 1652 fuseser produse 50 de prototipuri.. Dispozitivul numit Pascaline. în 1656. În aceast perioad are i probleme de s n tate. Pascal se confrunt cu probleme de design ale calculatorului. Între 1656 i 1658 scrie Les pensées.În septembrie 1651. de i cu un an înainte. Dup aceast dat . unul din prototipuri aflându-se la muzeul Zwinger din Dresda La vârsta de 16 ani Pascal a prezentat primul s u rezultat original cunoscut sub numele de triunghiul lui Pascal (teorema lui Pascal) Triunghiul lui Pascal este un aranjament geometric al coeficien ilor binomiali. Les pensées.³. dar continu lucrul pân în octombrie 1654. idei care formeaz baza pentru lucr rii sale filozofice ulterioare. cu ajutorul barometrului.. Din mai 1653. Unul din aceste prototipuri este la muzeul Zwinger. sem na cu un calculator mecanic al anilor 1840. nu m-am îndoit de succesul nostru. avea prea mult vid în capul s u. iar aceast inven ie îl face pe Pascal a doua persoan care inventeaz calculatorul mecanic deoarece Schickard mai f cuse unul în 1624. Etienne Pascal moare. În urma coresponden ei cu Fermat din vara anului 1654 a pus bazele teoriei probabilit ii. Aflând de încercarea lui Torricelli de a determina presiunea atmosferic . poate fi m surat diferen a de altitudine dintre dou puncte i a atras aten ia c . Oricum produc ia aparatelor a început în 1642.. Moare la 39 de ani pe 19 August 1662. iar fiecare num r de pe o linie n reprezint suma celor 2 numere de pe linia superioar n-1. Descartes îi scria lui Carcavi în iunie 1647 despre experimentele lui Pascal: ÄEu am fost acela care l-am sf tuit acum doi ani sa fac aceasta. În august 1648 Pascal a observat c presiunea atmosferei scade cu în l imea i a dedus c vidul exist deasupra atmosferei.³ Pascal a fost primul care s-a gândit c . datorate sistemului francez din acea vreme. iar într-o scrisoare adresat uneia din surori d un adânc în eles cre tin mor ii în general i mor ii tat lui s u în particular.i ajuta tat l la calculul taxelor. Pascal face vizite la m n stirea Jansenist Port-Royal des Champs la cca. Pascal a început s caute diverse tipuri de experien e care s dovedeasc temeinicia descoperirii lui Torricelli. Étienne-du-Mont în Paris. 30 de km sud-vest de Paris i public lucr ri anonime reunite în Lettres provinciales. l sat dup moartea lui Pascal lui Carcavi.. cea mai cunoscut lucrare teologic a lui Pascal. pentru a.. de aceea. de i nu am participat eu însumi. iar la 18 ani a construit primul calculator mecanic. Pascal scrie Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs (Tratat despre echilibrul lichidelor) în care explic legea presiunii. îns pu ine au fost vândute. în urma unei neîn elegeri cu Pascal cu privire la existen a vidului îi scria lui Huygens c Pascal Ä. în urma unei experien e religioase î i dedic via a Cre tin t ii. Contribu ii în tiin Pascaline unul din primele calculatoare mecanice. astfel încât Pascal trebuia s rezolve probleme tehnice mult mai grele cu aceast împ r ire a livrei în 240 decât dac ar fi lucrat cu împ r irea la 100. În l imea i laturile triunghiului con in cifra 1. i producerea calculatorului aritmetic al lui Pascal a încetat în acel an. în urma extinderii tumorii maligne din stomac i este înmormântat St. în Dresda Germania. Erau 20 de soli într-o livr i 12 dinari într-un sol. construind o instala ie cu tuburi care demonstra influen a presiunii. numit astfel în onoarea matematicianului francez Blaise Pascal. Pe 23 noiembrie 1654.

ultima sa lucrare publicat descriind curba trasat de un punct pe circumferin a unui cerc care se învârte. numit apoi legea lui Pascal. În ÄThe Generation of Conic Sections (Genera ia sec iunilor conice)³.modificarea lungimii coloanei de mercur mai depinde i de umiditate i temperatura aerului. Laloubère. Din 1654 abandoneaz îns lumea tiin ific pentru a se dedica Cre tin t ii. Pascal considera conurile generate de o proiec ie central a unui cerc. în scrisorile c tre Carcavi. Fermat cu dou probleme : calculul ariei oric rui segment de cicloid i centrul de gravitate al oric rui segment. Lucrarea lui Pascal asupra coeficien ilor binomiali l-a condus pe Isaac Newton la descoperirea teoremei binomului general pentru puteri frac ionare i negative. În lucrarea sa cea mai important ÄTratat despre echilibrul lichidelor³ a formulat legea fundamental a hidrostaticii. din care apoi. a descris paradoxul hidrostatic. Leibniz i Tschirnhaus au notat din ea i prin acestea este posibil o imagine aproape complet a lucr rii. Din 1658 începe din nou s se gândeasc la probleme de matematic din cauza durerilor care îi chinuiau somnul. Acesta era prima parte a tratatului asupra conurilor (pe care Pascal nu l-a terminat niciodat ). legea vaselor comunicante i principiul presei hidraulice. A calculat m rimea presiunii hidrostatice. Huygens. Nu mai pu in importante sunt lucr rile lui Pascal din domeniul hidrostaticii. El a lucrat la sec iunile conice i a produs teoreme importante în geometria proiectiv . Wallis. în timp ce Isaac Newton. Pascal a f cut specula ii teologice i asupra no iunii de infinit. se va na te Analiza matematic . în urma unor întreb ri adresate de cavalerul de Mére privind jocul de zaruri. scuturându-se de aura mistic . putând fi folosit astfel în previziuni meteorologice. . Lucrarea este acum pierdut dar. probleme pe care Pascal le rezolvase folosind calculul îndivizibililor al lui Cavalieri. puneau bazele calcului infinitezimal. Pascal îi provoac pe Wren. Leibnitz ( i chiar el însu i prin studiile sale asupra epicicloidei). Leibniz. Din coresponden ele cu Fermat se va na te apoi teoria probabilit ilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->