SOALAN TUGASAN KUALA LUMPUR, 26 Jan (Bernama)…kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

"Kita lihat pada waktu ini sebutan baku ini masih tak diterima tetapi yang popular dan diterima ialah sebutan bahasa yang lebih mirip sebutan Johor-Riau." Kenyataan ini telah dikeluarkan selepas pemansuhan penggunaan sebutan baku diputuskan oleh mesyuarat Jemaah Menteri Malaysia pada tahun 2000. Ekoran keputusan ini Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000 untuk memaklumkan keputusan mesyuarat jemaah menteri yang berbunyi: “…sebutan baku yang terus dilaksanakan di sekolah hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja…Walau bagaimanapun, untuk tujuan ujian lisan dalam peperiksaan awam, sebutan baku atau sebutan biasa boleh digunakan. Bagi pengajaran dan pembelajaran matamata pelajaran selain Bahasa Melayu serta urusan-urusan lain di sekolah, sebutan biasa digunakan...” Berdasarkan kenyataan di atas, sila buat SATU kertas kerja berdasarkan soalan berikut: (a) Berikan definisi sebutan baku dan dasar umum sebutan baku bahasa Melayu. (5 markah) (b) Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi. (10 markah) (c) Bincangkan kebaikan dan keburukan sebutan baku bahasa Melayu. (10 markah)
(d)

Rumuskan perbincangan anda.

(5 markah)

HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189

1

[Jumlah: 30 Markah] Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Bahasa Baku Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. (2) yang diterima umum sebagai bentuk yang sah dan betul dan dijadikan asas perbandingan (berkenaan bahasa. yang benar. yang dasar. misalnya bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. dsb. yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa. Dengan tujuan untuk difahami. Kamus Dewan memberikan erti ‘baku’ sebagai yang berikut : “(1) yang pokok. dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. seperti dialek Kelantan. sebutan. seperti latar belakang pendidikan. Makin besar jumlah penuturnya. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. Dalam bidang ilmu bahasa. Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. jenis pekerjaan. ejaan. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang bersifat bahasa Melayu umum. Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli-ahli bahasa. yang dari segi sejarahnya HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 2 . Melaka.” Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. Pahang. Negeri Sembilan. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu. satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Terengganu.). standard. Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktor-faktor sosial. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. masih terdiri daripada satu keseluruhan. dan Johor. Daripada beberapa variasi satu bahasa. Dalam rangka Malaysia.

ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan. dalam semua situasi rasmi seperti dalam ucapan-ucapan. Oleh sebab itu. variasi yang dipilih sebagai variasi bahasa baku ini ada kaitannya dengan faktor-faktor sosiosejarah. contohnya variasi idiolek dan juga variasi-variasi pengaruh dialek daerah dan dialek sosial yang tertentu dan di dalam konteks tertentu. memorandum.tulisan formal seperti karya-karya ilmiah. umpamanya. yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. bahasa baku membawa maksud pembakuan di dalam semua aspek bahasa. kerana variasi ini dituturkan oleh orang atasan. bahasa itu tetap dikatakan sebagai bahasa baku. Sementara contoh bahasa Melayu baku tulisan ialah bahasa tulisan yang digunakan di dalam tulisan. kumpulan elit atau variasi yang digunakan di daerah bandar besar atau ibu kola negara itu. sifat keseragaman yang umum masih lagi dapat dilihat dan dikenali dengan jelas. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 3 . Misalnya. berusaha dan melakukan proses pengekodan. kutipan informasi pelbagai aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan yang telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu. penyampai berita di lapangan terbang dan di dalam pengajaran di sekolah.berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. misalnya lidah pengarang. Menurut Garvin dan Mathiot (1998). pengkodan adalah satu persetujuan tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi daripada beberapa variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan yang mewakili bahasa. Namun demikian. Variasi ini. makalah-makalah di dalam majalah. Walau bagaimanapun. Contoh bahasa Melayu baku lisan yang lazim diajukan ialah variasi yang digunakan oleh sebahagian besar penyampai berita televisyen dan radio. surat rasmi dan rencana-rencana berwibawa di dalam akhbar. penggunaan dan pengalaman. bahasa baku ini masih mengizinkan sedikit sebanyak variasi. yakni variasi yang dituturkan oleh golongan yang terpelajar maka variasi (bahasa itu) diterima pakai oleh penutur-penutur yang lain. oleh sebab bahasa baku itu merupakan satu norma. khutbah Jumaat. Dengan perkataan lain.

Terdapat garis panduan umum tentang sebutan baku bahasa Melayu yang perlu diberi perhatian. sama ada kata dasar atau kata terbitan. sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan.Dasar umum telah ditetapkan bahawa sebutan baku kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan ejaan.  Intonasi o Intonasi ialah nada suara tinggi atau rendah yang digunakan semasa bercakap dan hendaklah ditentukan berdasarkan jenis atau bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Antara ciri-ciri sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : Sebutan huruf o Setiap huruf. iaitu sebutan menurut perlambangan huruf dan penyukuan kata dan fungsinya di dalam ayat. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 4 .  Sebutan kata o Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata).

Bahasa Melayu baku berasal daripada loghat Johor-. Oleh sebab bahasa Melayu baku berasal daripada loghat Johor-Riau. timbul persetujuan bahawa dialek inilah yang paling sesuai dinaikkan taraf sebagai bahasa baku. Dialek Johor-Riau kini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu standard di Malaysia. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 5 . Tujuan utama adalah supaya bahasa yang digunakan itu difahami oleh orang ramai dan setiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan di dalam bahasa masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang bersifat bahasa Melayu umum.Riau Pandangan umum ini didasarkan pada kenyataan bahawa sebahagian besar karya Melayu lama muncul di daerah Riau dan Johor. terdapat beberapa perbezaan ketara antara sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau dari segi fonologi. maka sebutan orang-orang Melayu yang berloghat Johor-Riau itu pun dianggap umum sebagai sebutan baku bahasa Melayu juga. .Bahasa Melayu Baku ialah variasi yang banyak digunakan oleh majoriti penduduk iaitu komuniti penutur bahasa dan variasi yang digunakan apabila orang ramai daripada berbagaibagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dan menggunakan satu dialek. pandangan umum tentang bahasa Melayu Riau-Johor sebagai dasar bahasa Melayu baku masih dapat dipertahankan.Perbezaan Sebutan Baku Dengan Sebutan Johor-Riau (biasa) Dari Segi Fonologi Menurut pandangan umum. Jadi. Namun begitu. Salah satu contoh karya sastera Melayu yang agung ialah Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang ditulis di Johor oleh Tun Seri Lanang. Oleh kerana penutur dialek bahasa Melayu Johor Riau berada ditahap majoriti. Pola-pola ayat Melayu yang terdapat dalam Sejarah Melayu itu dianggap sebagai pola-pola ayat Melayu baku yang hingga sekarang masih tetap menjadi teras bahasa Melayu itu. Dialek ini digunakan di hampir semua bekas jajahan empayar Johor-Riau di Semenanjung.

Seperti contoh: saya apa berapa disebut sayě disebut apě disebut berapě Bagaimanapun akhiran ‘a’ untuk kata-kata yang diadotasi dari perkataan Indonesia dikekalkan seperti sebutan asal : anda merdeka disebut anda disebut Merdeka Bunyi akhiran ‘r’ tergugur pada kata-kata seperti berikut: besar lebar sabar disebut besa (dengan sebutan a yang betul) disebut leba (dengan sebutan a yang betul) disebut saba (dengan sebutan a yang betul) Bunyi ‘o’ diguna menggantikan kata-kata yang berakhir dengan sebutan ‘ur” Tidur Telur disebut Tido disebut Telo Pengguguran bunyi ‘r’ ditengah kata sebelum huruf konsonen seperti berikut: Kerja Pergi disebut Keja (a menjadi sebutan ě) disebut Pegi HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 6 .Ciri utama dialek ini adalah akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’.

Pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa baku akan dapat menyediakan murid-murid sekolah untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Melalui bahasa baku juga boleh menjadi alat perpaduan bagi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya serta bahasa. Dengan ini kesilapan pemahaman maklumat yang hendak disampaikan akan dapat dihapuskan. Para pelajar akan lebih berkeyakinan dalam perhubungan dengan para pelajar yang datang dari negeri-negari yang lain. semua ahli masyarakat dapat berhubung dengan menggunakan satu bahasa. Dengan penggunaan sebutan baku. Maklumat yang hendak disampaikan juga bertambah mudah dengan pengetahuan dalam bahasa baku.Berjalan - disebut Bejalan Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku Bahasa Melayu. kita dapat menyeragamkan dan menyelaraskan cara berbahasa atau bertutur di kalangan masyarakat dan dapat mengurangkan penggunaan pelbagai variasi serta gaya sebutan. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 7 . Dengan adanya bahasa baku. kepelbagaian dialek daerah juga akan menyukarkan proses penyatuan penduduk Malaysia. Ini akan menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam percakapan serta pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah. Terdapat beberapa kebaikan dengan penggunaan sebutan baku bahasa Melayu di kalangan masyarakat di negara Malaysia. Selain itu. Penggunaan sebutan baku Bahasa Melayu juga dapat mewujudkan satu variasi sebutan baku di dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan di dalam situasi formal atau di dalam situasi rasmi. Penduduk negeri Perlis dan Kelantan dapat memahami berita yang disampaikan dalam televisyen dan radio atau mereka juga akan dapat memahami berita atau maklumat yang dibaca melalui akhbar atau majalah.

Sebutan baku akan mematikan dialek negeri dan daerah. Secara tidak langsung keunikan pelbagai dialek akan terhapus. Selain itu sebutan baku juga akan menghilangkan identiti kemalaysiaan. bahasa baku juga akan mendatangkan beberapa keburukan yang sedikit sebanyak akan menjejaskan pelaksanaannya. Perlis dan Pulau Pinang dan Timur seperti Kelantan dan Terengganu. Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu dalam pertuturan seharian akan memberi masalah kepada bangsa asing iaitu bukan Melayu. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 8 . Ini kerana penutur tersebut telah sebati dan telah lama menggunakan sebutan bahasa Melayu mengikut dialek daerah dan negeri mereka. Penggunaan sebutan baku bahasa Melayu dalam pertuturan seharian akan memberi masalah serta kesukaran kepada penutur yang mengamalkan dialek daerah dan negeri masing-masing. Ini kerana dialek bangsa asing atau bukan Melayu akan mempengaruhi percakapan mereka dalam penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kedua selepas bahasa ibunda mereka. Generasi akan datang akan kehilangan satu warisan yang berharga. Pada peringkat permulaan pelaksanaan sebutan baku akan menyebabkan kelancaran komunikasi akan terganggu terutamanya kepada masyarakan dari Utara seperti Kedah.Sungguhpun begitu. Ini adalah kerana sebutan baku dikatakan dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Dialek bagi penduduk di negerinegeri amat berbeza dengan sebutan baku. Ini juga akan menyebabkan akan hilangnya identiti budaya dan bangsa mereka.

Pembakuan bahasa merupakan salah satu unsur dan proses yang penting ke arah memantapkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 9 . Untuk melaksanakannya pelbagai tahap terpaksa dilalui oleh Bahasa Melayu untuk mencapai taraf Bahasa Kebangsaan. Sebagai kesimpulannya. pelaksanaan bahasa melayu baku adalah perlu bagi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Ianya adalah salah satu usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai Kebangsaan malah sebagai bahasa ilmu. Dengan cara ini bahasa baku akan diterima oleh bukan sahaja masyarakat Melayu dengan pelbagai dialek malah ianya juga akan diterima oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia dan tidak mustahil akan diterima di peringkat antarabangsa. Sungguhpun terdapat beberapa keburukan dalam bahasa baku seperti yang dinyatakan. pelaksanaan bahasa baku adalah salah satu agenda yang penting dalam pembinaan bangsa dan negara. Oleh itu pelaksanaannya mestilah mendapat sokongan dari semua pihak sama ada pihak pemerintah atau masyarakat. media massa dan sebagainya. Segala kelemahan atau keburukan dalam aspek pelaksanaan bahasa baku haruslah diatasi dengan pelbagai langkah yang proaktif seperti melalui pendidikan.RUMUSAN Pejuang dan pemimpin awal negara telah memilih Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan ketetapan itu diabadikan dalam Perlembagaan Negara yang menjadi undangundang induk.

Perbezaan Sebutan Baku Dengan Sebutan Johor-Riau (biasa) Dari Segi Fonologi 5 5. Definisi Sebutan Baku dan Dasar Umum Sebutan Bahasa Baku 2 4. Rumusan 9 7. Soalan Tugasan 1 3. Kebaikan dan Keburukan Sebutan Baku bahasa Melayu 7 6. Rujukan HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 10 . Penghargaan 2.KANDUNGAN 1.

1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr Seman Abdullah. 1991. Jilid 44 Bil. Fajar Bakti Dr Ali Mahmood. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Mashudi Bahari. (1985).(2010). HDML1203/HBML1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Selangor:OUM HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 11 .3.com/ http://www. http://www.RUJUKAN Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu.docstoc. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Lokman Abd Wahid. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mac 2000 Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. 1988.com/ Dewan Bahasa. Petaling Jaya.scribd.

jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. dapat melengkapkan HBML 1203 saya dan seterusnya menyempurnakan pengajian ini. Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Tutor.Penghargaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S..W.W. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A. Akhir kalam. Selain itu. HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 12 . Rushasni binti Haji Hussain yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam memahami kehendak tugasan. Rasul pilihan yang diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya. Semoga persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.T kerana dengan limpah kurniaNya dapat saya menyiapkan tugasan ini. Semoga dengan siapnya tugasan ini.

.Wassalam HBML1203 : FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU GHAZALI MOHD ISA 670624 02 5189 13 ...W.Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah S......T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri.