Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi- tinggi penghargaan kepada guru pembimbing saya

iaitu Puan Fathiyati Bt. Abdul Ghani yang tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan, dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Mereka turut membantu menyemak data, laporan, membuat teguran agar memperoleh hasil kajian dengan cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya Mat Zaid B. Mat Zaid dan Che Fatimah B. Abu Bakar yang turut membantu untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Tanpa sokongan mereka mungkin saya tidak dapat menyiapkan kerja-kerja seperti ini. Ini kerana kerja-kerja untuk menyiapkan Kerja Kursus ini memerlukan tenaga, buah fikiran dan wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya seperti Raja Muhammad Ikram, Zulhairie dan Afifuddin kerana telah membantu saya untuk menyiapkan kajian ini. Mereka juga telah membetulkan kesalahan dan ejaan dalam membuat kajian ini. 0

salasilah bapa saya dan sebagainya. asal-usul saya. Sedikit sebanyak saya juga dapat mengetahui sejarah mengenai keluarga saya. . salasilah keluarga saya. Di samping itu juga. keturunan saya dan sebagainya. salasilah keluarga ibu saya.Saya dapat mengetahui lebih banyak perkara tentang latar belakanG keluarga saya contohnya tarikh lahir. Selain itu. saya dapat mewujudkan lebih komunikasi antara saya dengan keluarga saya dengan lebih rapat dan lebih erat antara satu sama lain. saya dapat menambah pengalaman dalam menyediakan dan membuat kerja kursus ini yang diberi oleh guru saya. Saya juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara saya dengan ahli-ahli keluarga saya dengan lebih rapat dan menegur satu sama lain.

.KAEDAH TEMUBUAL Saya telah menemubual beberapa orang dalam ahli keluarga untuk menceritakan denga lebih lanjut mengenai sejarah dan latar belakang keluarga saya. . KAEDAH PEMERHATIAN Saya telah membuat pemerhatian dengan melihat foto-foto dari album keluarga saya bagi mengenal pasti setiap ahli keluarga saya. KAEDAH MENGKAJI DOKUMEN Melalui beberapa dokumen yang terdapat maklumat mengenai sejarah keluarga saya terdapat dalam simpana keluarga saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful