BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN MALAM KEBUDAYAAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM 2010

BIL.

PERKARA

MARKAH ( 1-10 )

1

TEMA

2

MASA

3

KREATIVITI

4

PENGHAYATAN

5

PEMILIHAN PAKAIAN

6

GAYA PERSEMBAHAN

7

KERJASAMA

8

BONUS

JUMLAH

NAMA HAKIM :««««««««««««««««««««««««««.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful