Editor,- Pro p'Tie'tdrio: .

, iuva IJ'Q3tl ,Be:rnard'Q do Silva

PEL E J' A DE

IlEA.C'HAo @'s'tl'v:a, lU&fitIiDd:o ,niB. ,ohl8lde do ",illig

q IIrnd,Q a(l,ueoou u,· I,el,ro [da 'e, p[o I(]i' - 4,1 urublp

lUnb;1I B, Bam tBIS IdJ e B 9~8

[S II oal, Ii I. d.el O(NI.ilr'6 iOI U

.

B 91 0 0 I grB 8:- ~lll e. v "l8\ldo 9

c,!j)lml0. a 80:1, I, ; :am, eld,Del~

u:m ()Iit.,o muttlo 11I-IlI,'rn8[t.io

'0, eut rOi DliBI'to i - 'mr'!elo,

II8E1 e eba _ IOU RC ,b"Fj,o

p[ars IO'6UltD"f am martelo!

IUa,ob&m dI88,0: eta, fU\O ~eaD,t I), ' o om ,IU3!gJO .188 Q ,~be e IjJ[o po-rqu,18 p1od!B ~U!" e.'80.PR,",O!

,I[ ,Q,ndJar ,or' 8,1.} tli 'I' ,gid I)

• 81SI01 ~ 61 rda, Q,Buda a DB;.b _.

ell, t ra dia [I, ,e 8', _;a ,,- I:lJx[eri,40

U!J

.. ' '_

,N _,p S Ol~ UV:I':e D,~)m 9 0 V,e'll~iO ,. :nibilll,a., :Iln&a gem II 'D.m'l)r ei SQ'U, U m d:DI,iI mails, U:o,II,s do,1 q:ue ~.-·8~1 DO mO.D,do (HI-bra D,MUHJ'I~ d,l2iJo,t:r.o ,ill il'r,lrm..,eZI

.. 'Dil., II Id d,8 'IF,B."I p'0 gr"

R'~'·''''OrIJ'@ DOI'& p1orJllla, /1'J.1!Ie1t:

- e &I~i '00.l)h,leJlo.l,de de ma,~1I1 vo 0 i 8M.d8, 8, ulIIU.gld1 n nU~1 d~;IS, Iq,Qe -tlsmIiN) :I.t~? 0,81 "9 01~ g:io' lol e ,I,U 1"9 ob'f88 d,e S Dleroiem. Ihul1Jll,

r

N .. · .. g·1 ~:I U ':',8 00 IS e,l's es 0!8,"0 au qilmar'[II, Ollo,tar 'ma]"'h;l!ol

a nne filiUS, "Ii~~a

Vlt m08 '8.1.ltrio:r ,e'lD dll1e:~Q

", ... .l1li

810 e em a, m;i Dh~ ,llreBH~'D,'e:ill,

0' Ile,aUO'f elltl am~6,r,el'o" ~

.

,R,·, V 8,j 0 U m. '"1"ul to' ·tlo p 8 QJU,QID'O ~llIJ.,e' D81.m !J "Q ~IIQi "qxe:rgar' lild:g·Q q,lIB Dem .& r.r1'(Hl'fJs;o !Item. a, yJ',o:[o, DUIlIii"

'p'ela. ea m,e g~m ·d8. ,'r'¥~:re V08(1!··ee 0 l!fld~ q6.1'lela l~b\

,N,~"',~itl[~bI6!~.lstl " ,i"818111

d,e )]))10.1' ill, ju.U.'~.'t,9 a:tr,EUla,do por'q.qe ~ulo ·I!l;~.lol' li~.d,6 .. eD.08 q,iU,EJ DB; t,,'r81 '~$p:l liJ ,diladQI i ulDa eo~ra 'la, liie!1J:O;~p-~~ a·fita 'o,m boi a~i8sDiD. dll

ml ~I I{.

....

..

{Il

, '

11 ... ",·0 ,jl,llal' 'I(Rlle-,mle eul'~. 8, Ilrp eote .' 'm OU .• ".'s .~rrID 101 q 1J]'le CD.8 gar . m~'Dlh&. I'r'.

-.I_~' Ulm. iPll\d.err 0' Itn}a'g~r8 .

I~UiID 80, I~O: ,,,'re ,(;d;.

~ 8,il·G.B, p4,lS el 11.10 Im·llre

B .. ,"' VOlcli D11~ 6 "D,BUjl

III I,e bI,9 Q d!'01ll, 0 1J'6i' ,a,a.., "

e e 9 Be' P .,B,8€JIl ~lll fUse

PSIB 8\ 1.0. Qrra aQabal r •

'Dt;nO UOillil' CJlUO' oo,in a valli

1e,z 0 :01111" 'til,. b~'Df IS ~e~BI' J

~ • I

r

-n

N ·,_:F I,,, 'tu,do' Q 11>0 g,Q:i~~'

ml m.ba !(lrOrR II reH! ill, n .n,~

0181 t e~to,el p~r" .m~. I) oj_dOli 1l,1,01 'V'e'ja) htuJ,tlijl. qp'~ 1081 Q,ltCI 'IU d .. et erm:iD!o 'UmID,1 '00U,.:B,

. . r

ullo ,IIi :1i6lr,gJQ qUia leI'fI',lt'D

. ...

:1, -8&101810 tambl~lm ,18,,1.,

o IQU:81Q11ll,e;rJiB :I .. ~~z~l' ~ ~ ,_

rn~~l'Ir' 'me:I,' 0, de' ,m6i'U,6£J, 'I Iq\1~mrIOa

r' ,,-. ~.. ~.J 11

q'U.~lg Jillf'J,om!8nte' :B8J"I61lr.

.: ,IS e 'VI'I d,o i til "g'~m.Dt~

'.t .'1, ~'.:L - • "":

.g OBIB,e!DHl1~1lIl, ~~e mlUrr8f"

~ - ""II

. .

. "

Ii - 9aJ,o[ll,I,D la,cUt t 0'0

~ 00'Dlla41 8B, ,0 t,le'll ~Ibl, .,0 Ollml,nrb~lU, 'to,(l,o b elm

,lIlIiUiB I'altioflll~lhe 8. ,8Q(I@,Do1la r fll; - 11,&01 '11131 sle .. q,'II,e~'e ~1"Il'1~

tl DO I 'ti,d.'o o!u~;r8, '!)1:1atlae la

..

a '=50 'E D, D,e 0'81 8l to ISO bur oa'lll.8 ,6 iJ a'it[ ,na,turAl

'p Ofl[_l ill 8 III 110 t"'~II, I'@! (I, se Dblor: tem 'IllO !II ,e 1m Qrat ill 10,181 .

,~ q,ual. D810 Ie 6, q 0,'8 ve!ll

Be '1":110'0 e deb em 8 U mal

..

~

. N ~ Vool ',",e,m, iotieII'OIIII'·mB'J'

'eu lhe i,llt,er'irlll'IO t!amb6:m. Id,Wg,& IPS'f,B, iom.d.e ''"8'( .

,e, ,ile ~q'llIUj p.rt'8 " Iqule, vem, ae, , IBloUIBilro eu O,lisa de

.. dJ'I:I'&, ruE! !p!r'o~i,lllBl" t'lll m l' ,

R "' N IQ t:e,:ubo su:ple,rh:n~

BOWg 'Ulb.'o aa :u b el~ dB d:o

" 01,0' e"oIOlt~) ,i UUO'bJi, V~,diil." p~~a 01'0 Ira [gO 0'13 88i (I'8dl0 _P@l', g,e, .:D:I~ Ii!!! oa '!,Q,r,:g:I,f!1 DJelW VOID I~' ~ B liIl,torhtll d e

N '-E~ 'pr'eIO~eOI id.vlr'Ur.-JIi'B" I _P;:;~NJr ~~'be, 0 bllrf ,",a, if) _

,m,e _tr'.'a oem muJt 0 ,J,od:to IOtBDtOI 'OID,m. m u:1 ~., sten ~ 1,0' Yle,la qu:@ 1;1i~' IS e ,d; 110 ul d.'e' e ,',111318 GI P I ~plelB, milo

(5.1)1

B ~. lEa ;1'11 a o:&otar' rei p.'D,t8'

~.!' 8iElltDu' motto aabtlUfado .Iobe·.o al,u'mal mJat,8rl.a, .91. um IP'OiU 00 84U.lotlda il Vel e[II~,lJul,o qUA'trlll aD~U!l[ :me eo mlil, de r'el ,h!~'hr,1. do

'.~_ ~~So,u pfolle-1310f' dlel 1B11,lriBIl

que, Jibl10 1111'4)' 100 oill,ea e

8 hd qllo d'~to. ' '0 lDuuill,o o pro prlo rei, 'I bill de I'e

.meu H[ 1'9 tIl 8i1'O . a:ll b 8,m,hlo . , ~, laIDa, III alt QD,d,el I OIl H [0 e

'K ... :y'g jJlI, d'li Q uTe! '·tl:m IO~ IDola,

dO ~m e a.ma e~ ,~1lIoa,19

.;1 ,t erf,a, Ii z '180 "I'meluto de qu.em, 6 '_ r,o.t- ele? ,orlq me 6, q1le em U!: 1llI,Q ra[I,

II&. eS88 tr8oll!l'lopmaoAo?

If - -0 81011110 " 'IDem a,e m g'Tel ·.~fll '~I Ilx, '1m lela~\1lall

a ·terlS ell*I BO'b Ie ebtCHI

iL. el '01, p,'b:I08 -& liQ.Z r'o.d,s:r'

.UIOI pO'r 'iIJ&1 :ro~8:0Io

-bl .- ), z do, 8'01 r:l~'tar

R,- DII II e:r. "81 '0 .p.tod., mltttlrl,o

..i, iIJ, .I., t .. r

q'ua IIDI .. re D ul a _ '81r.r,& '1,j,8 '

.Ie' II g,'" A 'I QIIB:l.ld. II I uu "I? em q'uo Illlta.de' e.la, ... v~m?'

~ ~r.1 a'd~ (UIDI por pla~tlD

~ -Gil. em IUlal' m&~ B altm91

:N -I. ,i'gUB em, et't:8J,do Uq,wl" , '1',- ,- m' A~~A de, ,albrdiXl,tllIU!fnto

,fliJI, .QI;V _ - I ,~ - ~

,q De M DR I.e - ,e:r:f,d;UIB f

e ~ ela 'rel:1 r ,Rime O·t,D _

tUilSo. iguo, ,6 Q9t1:Jdellll!:8l,(R, a.j m,dl'lda, ,al~o 'Vle Dto

-.It 'MJrroDte' B'C.OI6ir.r~.ga d:u [W,a, -0 filta nAB e;11 I'll da Ig.D'S lI:j o.d& '. 'te,. petataxa 10lr M8.- 11,'em e oiDld .. mSil1dll

Id,iiji ",,19tOI mo'vI9n.dJI .,8 OJIfI,1' 1:0 I;.

• d ~.'I El10' a oibu. 'B; lor.:m& ,s '

t -_

' ..... , 'Q In., esss enu',. (1" I~II

'(I'U!B t,lMia, :1,rl6\ e DI8 0 ;p'o;r

J or mr,t,o, ,de e 'BP"''"'" 1,& tOl'oe _a e,!pBf&1 .,~~~ t.,

:rep,'lO,id,i{!,ra;:lndQ 0 'PI>Otl~'MUliO qUJe, 8 G .,b,ol die Ibe ,t:rst:9, ~

:R ,- a 9'~I'b'or '010'11)6'0,8' 'tNB"1D est,e, lsI, b~uU,tlrQ" :.....,oir,.~I...INU~ipOlidie,u 0 .Derr'G

'8U lilUnJ'Dbe.IO :Ii .'t.~a;'lIJli~tr10 d,es'die o~.C;~~.eg,~, :1Dl~~' Dequelij)

,Bt" 01 m,fitor' rl.betr'e

,

· .

-'K 16' qUDII- ne,-' Dm, (hurorl , 'r.et,e, ,ElslIt' '.' ¥i&J6':r

fdA 0 Rio, 'e J&,lle,t'M

e 10 quare ~do 11' 'f)'1'" ,or ,8111 l11el I DS1111l9 9 oamJ abo @II,! "'Id lam, e VF.8.I.X ,r

R -'Op -- e la'Z ,9 ~-8, ,'a':I~ m '" ondls e ~00nt:r.. 0 o,smll!1lhe'?' IUI'or ,dJj 1m,! 9:6 :m (J'ls'Q,a

1810m bavel" ma' ' ' vf ,t h'l'

,t 1,0110 qd e . tID : - .Uo 8 I'D garel.

• , :aA m 18 D,dl :h,el ,e 18,OZt ~ &ta

'M'~ Pilule qllil"Ufr am iUlir

do. ASII,u ltdG' IOif1!

1_'uere:ud,GI o'~4e p 8.f

, CJI~:ldlat1Je, d' Ca:h)i,

I,U' l'r IPliell _ I_~,'gm, ,eiIJ1Qull]fl. dlo 11,0, Ide 8e,rl d,o

II

'Oll' -0 ;0 'D8I,'01; m, - u am'~go" ~ao "0 sir,. d,ls.mG DI~~I\r. lal'I,D,t,I' Q'ge 0. III Db Ir"

'DI :.,:;m,11I b"m, 1_., Ie ,o,ta'l

D I alto,p,B I~,q,e ,--, ,oaDh)

._ utr. 'D,lo ,p'od,e oh,og,.r

(8)1

'~'~'¥R ~,B alturs 'que IOir

.-( RJla.ra;b,I 0, lIb,lal "lre'l:p I g.deu) 1'8 m, 8X8, tGlido I 'il'8 n,ro·1 1\1,1'8 -0- -ielOlb~r IJ,(D80d-Il!Jl. ' e IU nl Qi 00 nhe'eo 1~1811 e I a,te 'g'Il!I,19 08 Dt'e' m,lIls dn q 0,.181 OUt

- . ,

,. N,r. VOII~ 'U'C,Bl',a, 18Iila~eID,.,"~ '0 (l) @s'j) d~lJ'm jJl.,ID,t,l,d!QI

q li.,iDl do mill vir 0'O,'C!'s ve II ~m'l tr,p;tB !lie pr.11191B11Qf

~ "OrD a BF·'1lIJ10" Ii 0 be d U!lim (do. ":0 l,he'DI ra, :m e'. val.ol'

R~,O IEnlbor 1~~g,1 01 81!MJ n,lme ,eUl,. '(1 u,er'o' J.'~,9 o~ b'b e e Ie r

plOi~ 8 I&H) ,BII:~'m p '8,S 0 dQ.:r',,,'~:ble 61 V'8 lor ,'!lIIa) 'm ere',[)IB.r'

em '-tu~o; ijue' vo':II~-diz r

nlod. nlD ,OBSO erer

,N· V',IJ. il\ 1~'betDAilii) ffO 'QJtllem 180 'tal,ez 'IiD,e, Ill~,u.e OB[8lamb!r,ad" !!n~~rulrlo(r 8\ "'I~Oi~

e ol,m'~'gj" t e,m Bie e H'p',on'to. do OrSI 11',lra,~ (les de liUIla t BIlla. 8'111 teo h;il'i;, ii:iiu,b ~ --I 1iJ' ~ .... 1,:

- -- - """ DU_ JIII!I!~BuO r

R· Eill e aD~IO' 8, 1 e IQ 0101. e v:ID;te ea, t 91 00, vi ~IJ8,

Sit 'III] p'le.. en '0 0' m:~'Il'\o eo I,t B Id:m!' (I,'I.e 86, t'iSrm ISmdJ, 101 ,P8,""'~8 Iq,lIIfium_d!o ~,f:i.lg ta, me(~ 0 dli 6

081 :0,0,1 'm,ou EI P 6181:1, g,'G ICl-1!DJ',O, rolli,

R", Su fI, m,ui't,o iJ ,10,108 06'mfto, '11101 Viall e,m tai tid, ~:u,D'QlI,o 8r,-"auloe, 'pl(uiltade _ to;U'r'G

que'bro IJIlI:r.OiF dJo ~ ele ,",

-e iilQl'I!;MJI B,Q:nel ,elSie id,'iIlI'ro 'Ius ,'Ira mt'm, teo,ba ,1191"

1t·,'Ml'a,i) del hOIJ!o '9m dhiul'te

o 11:8 nhol' t:em Ide eD'(10D'b:ra, 8 ',,{!il"'9:D, l'I"llio:r .

'Q,iIU~ obir,h)'U,8 I. 'i' o.'~.r '~F' U I) 6"11 tM) 't18 um lene, Q 0 ,q:UHi:m ",Id, Dllo po de y,oltar

N ~ M,tU10'8~~ 't. i~JSI o:r~81!l:' f1

'16 t'@iDIi!ii .EUJm,j) " piaJ)ftllhl,gem ¥,IBlja ICIrUli '1':ldllli t. 116'[!e':1'0!

,or',m, ~)btr8r 16 'D,or'a'll,m _

j'llf& Q me dJel :b;I&rD, elm ~!U,Q,Bte oliO C:Q o'tBlil ma;~i9 V,B!Dtillll~m,

'L

,

'R ~ Htllt p'9.'~ abaQIDa'VIJj.,'B9 i1oiCio,:mo a DIU I, P el~ iOi erll 1.1.0,

dllliIDB eaxurrad,!i I(.IJ.~U) d)av,a ee brl",i:& to (1;0' . bJI'bdO

tl8 o,a ,,~a ilm tl~m po de '~O;VOI,D.'O elDl.'ctJJ'iBl e,lD, liUIM.PO de ,saU.

N,· (1 oolb,e,o I, ,'m,'Q~!t 0' 81"1, p\ll, qitllel 'fj:'V,ia d, plel6le,Br

,81,8 mAe 81,0. 'tiel Ip!l)'rel

qll.'8 vl'¥'t!B ,d,D no '!lOjpll'

til all pia dr'I,~bo l(prm,6'U VO"Q,,@i '" lO¥'10U~IO [pIIJr8 o:rlar'

, '

1(1IJ)

'8 .. ·0 "del mOl_Iva 10 enho', .118 " I Ie - .vOI e.,ohe"cleo? IQjll.61 eiy' _ e eli' _. :Iem.'ll)ll!,g mrd

do te ~ pili Ii£} U e A~e m mrre'[l

e ViOl" A (jIst Ii 'pIlI 0 _:'lfuio

- ita Dla 8-, ':il) qlUII en!~

N'~ Eu I 01 '~IO dll _ e, do. 8.911. Iq'I __ IU " Bill I OlU li,e I Idilllla,,·8· IOlb,lmBv.B8 ,ADB lIe'D,eh,.

II, ps'rtei('r'li •. ' 1& 0 '1J!IeRoUl, oo;oJu1u)11 'm no If} l-rad.1

e '1'j. qlll n e 0 ~,D.'I.lrG

.' ,

R,- S' A'! II' m:- -', -, , ' 6,'1;-' fX-:;-',n,

_ u. . '_ ~ _ .. ,G u· v

. fnl tel a bJlt orl " djlre~to,

: , Icn·~.' - '" 0 ~ICUIIO ;!IO' !'t, , e , n&n 110' li,ut 1:ltol OOlml() vi -1- - , ' "bjiIJte a'I'tle·! tllq, un, 1111(111 l'al,ie{1

r1==--~~----

" I

(.11,)

11-,M'I!, " ue :',10,19 'te,., ¥' oo@ , 'Bet ~e, laIZi ,admir,fU' ,~

• (J,Oilllm ee eo, .,eiU bll. V,O,

en 0110 pG8111 0 I e'rl~ dl~tR,r rBS'l(im 'o,la to SJ 0 tJ D, d~ 0 0 e I laz ,a;'t~, d,es ,oDilia r~

,1". S BU, bl II a'v Ii, 18 ;1,'1',1

. - - - - - - --

:llorBDlI ,or' .I,m, e,olDbI8110:J dJD 18 seu :1'81, I{U!8 m,la e Vlcl II\'D,~81 d,e iBleram lIJHI,Blold,o Ii

,J,' elst"\la 'I, e;m ml eJt& - 0,0 ta 'S'f,B lelre'iIB ,prl'teghl,11

R~ Que 'pl~lIfel e Ie te m '",'Io·e'!, ,ara plil',8QI',e,r' aJp6.?!

fI \Jar "IIB 1:08 .' (),III 1:rlj eMB m'DI'lrl:. 0; ,"iD v'. e ,e lem, a, ~'U:a, I! D'r e, a,IU~I~e ~I' elllell'~~r;8QI~UR 'm'a~to bi!Jm,

..

N Bu, :DiJ'DII~ljlo ";0101 ta:o'to q ,e~ I' Idle(I'.nd~ d,e' m1e1:1'i11'

lV'i81111 1'1 le'm 'Fla, a. '011(11 B lOI,

'I gill UIiJ 8! ''I'ez luUII 1,~le C (jIm e:r'?'

IgU,8 apO:PEU]iIBll, '0.., 8ift~,horr.

a le~z ,II GJiM' II), Ql{lrr8':rr"

. f1l2)

R--:M,el~lttm brt p'Drll,ei'tame:lte • g,B OiId~i a OP,ea, m a,_ e"m,bell'O OlJ. 'q III e ~, ~a. mIl aaado '0 '8 aUo 1'~lrlll!tll um 0'lolb,Oir:f0 e b eglOB

,& 01001, o,orr9U oem m,,'dID

au lAo rsll~d ,o.e,m, 'm,11 901 "'0'0

- J.

N - P"i~d,sl Io:[ lilH,'t@1 :81111 lor~8dll

. . -. - .- - - - -

t{l!Il,re vWw. II, on,s em'olllc!il,~~(Ji

a IIi"iI A,b,~ 'iIiii, ..... <II nO'"II!!; m ;i!Iii'Mi #Ii ICIi ,i!iI'L. trci;1'B'A ~ll~l I~I,Q ~ 1.\.U~111J l~ . .Ilr g~, ~IQllr!l!l g,IQlI & Q

'p'118 148 OD;~:I II :lv.A ~ IQ' . tI'E;, IOllllD b l,B q.O od.o VII) 10lil

0111",1 U ,0 0,. D:io' d,e IlllOl?,' m "

:R~EI, mig, :~Ielm b!'j) d1'11110 Itu,dlu

p o,rq U I' ,I Ell 1,1, m 1101 Ii 1,8 BJ8,do ,m,o'! <fll:eli :1,d8'O! e tUn~jil eu

qUM rlJd,g e a,I,' 0&).13110 ~IGd lia,d BI? IHII, era 'UI"o IP'9qrw,eahlO

"Qj ue m elB "rd 'te ""61 IQui dild.o

N· V'oc,i, Ugha D101_V8 HIUll 10,1 08!~IS:r' um D I ,jlh @'te

'II ,0 g,t,i8't eil, 'U1IODI u'ms 8 1,I,Br;i911 g.09 Uo'ba 14 RO lIepp,t'B

& ODOD, I,j}~ elS p. e\ri -.):0

,para. :bt 8 ed, t8'r~lb 0, 0, blilite

,.'

..

RII:alol ': fllel OOID.st'lm:; de on disl v 910 II te, euti8 iqIla Idel ,t& d. m i'ohl, v'l da e lillfte 00. ;pelrlellBm ente?1 II~I IB II. ,I!) ,fila b"

!E),lIia Illl U18u:ralll,dJo le.tle'?'

N'", 0 BIBlllbsir 'JIIE!HrIUD ta ,sBlel ..

Ide qoel ifJ'lillte 'V"iO/[b,lQ. @IUJ .

• '~ U ve 0.0 dB oRldl1 m,IJi) v oJ, (l18I1lBI'm,e,r IJo oom,ol 10 11'0

'. U 8111 I 10 lhleal

pII,DiI€dro.l qllU'1 8"p;a,re lo'e:u

,R ~ AgG'r' " ,p.oab 011 d,lel • r e r. \ q De tu e I 0. IDlm.II'o

t,e tr8gllll~u!'m,llte 8101, ,-I omi(HII.

, 'pla,r'l, v,ir' !(t a Bta! ,~O ,i go' 111011 8'g, a or'o ditQ '8'm O'eo:1 DII' P0161ll) 100 : e'l ,1'8'r,m ;19

H .. l'O,4 ~ ,flo 1,8 I,m eac,el :oe(m. ~.relt:eIl d.IO ,f),me,sc'·le 'S,B~'OQ ,'(Uatlf) 8 d,.le'~.de·19 IIIB algudm Q!d&8,r ilitoei,-io. 'm 1 :ha, h urad ',e Pill 01 a ' ie_', 'Q,ID 'plelg O_IB'O v'~~s:ilull,e

..... 1T4!--

... ...

R~"Nl~' qUlro iLR(liIOiI del t~, por'CJ],UI8 "til, I. "il;i.dfor'

de 8Ji'be!~IJ!,o e\lta J.' D ,.'UI l8Je:lulJ~ 'HJ o·lolf.40,r :r~I,ell1l;e 'il',llflo' ,IL I~I e Ig,D;,:ldo IDttiS • lUD plQ11e a.dar

~ p

N ~ R~S'Ci:!bI,o,!, is'mas a 0'leU8 E!9D,d,Q mal, 1,IE!H!;Ompelllllai,o

,~) eaa t 8:11 de p'iul:o:Jl m,o 1 JIlt-'e,B ~dk;~, :P'e dIe ·1 m l,tmp.!e'8 s:.alll,R,d.. lez um 0 611 t:~,nFta tnl1l,4a

IIU tro 1011,116 ,$ ,al,eU,.40

R,,· S 9 '091;Ui Ie z d,e P'8'010.1 :r81, ,prOirq,IIIU P6'ulol m erIB'ojO( .

a ill I ez d,el Pe:,dro, ill m B'~ , ,fti,lriO er'R 0 l1.:~e '. ,Padl,,. ,0 ~1ila--

iSIl' 1111"9 IB,!'; Ii e D,$ B 019 s'rlo

o ,lr,IDld,o, D I~UI1!IBJ 01'01 :118Z:I. ~

1

N", 0 '·~eu, v,lzhdl,& e,~ p~ll'eD 't'~1 eor[Ii),(Ju REHD:k t,',olJallo:r

t,ea, ,al t",IIi,aJ]UJ,,8. Ii Ito

e 'Il D,9 '~Ia. '16 ii'e 'e mi:rh1Jilr.

'tOiCf 1!lJ19} d;e:~,~la/",I, \lIma" D'oitsl q,D,t; :altJ ~'lkaS&Et Ide :rizar:

Jt.. U 9U ~H:di m lorI'S. Dla, pOI!br1elza IIO~ 'fl,el. 18, ,91e.o S,s abor.' -

eMa 10 Q'tou '~G dJ1l1 o:rdeHllD

que Ill, diD 10 IC)!'fador

·8 I·o~ wm& daB lo,ainali

--::- Y .. . .

'G.·D.I .d.ell [Djtllis, .1,6,lllu a. 'p~l3tllr

. Alr.r.e: li~1 l'b, dl199i9 '0' :oegro

'9ol'el Ii Q:SStQl [fJ:ll:m j9"U,O .

eu. a: em t,8 CIa PI9;,oj.I!t, Olhl . ·e.Brt,CHrJl, .. Jhel e,DsiaaDldlG dl·rel,tG v·a 0,.' vel' quo ~E:1"t4 telr,r8ldG I.z q·09 nAID V'El\r 0 d,ele;i~o ~

D.- Bf m·U,U:11 lieUI, ,9, , I~,(m em

q u'e ,o,I~lm tu d Itt [Bel 'OtiIDIS ol(a PmJl:1J10I mG\lr,rer !Jl', po:br~za .'8 e ollar Ii e dln dJD !es:m·~I!B,·

• D'eQs m'l do,r PIStl'll. u1a'elstlr 'O~U~IDIB1- e alt ,f!; ·v:WD·la

- - - - -~ - - - - -

.. ' .

... '0 '01110 10]bI0I1 R~alell,l,o

OGm ors Dill 01 die 10:110 d'. 'gadJo R'iaib 101 :g:rUIOiU~ J e.IJ1' I - - - --

!b,o'm.e,• D au sr- iSa etram,e rd:a do v'II;~'b3",me, IB, Y~rg'lem Mela

ill _I e fJ 9 Vel! h oJ E,l BA:rll11.d"O~

---lit .0 liu~g:ro Blo'ltandlo um gr,.

aU d,os,s l)'II"t},oeu .

d'um fI, lUlI'ii D:la ,de 8'Dx,o'lrlll

8 !O BinI '£;.6 ~a- 8116 eD, a II: eu

'01, 0198 U],"II'ilm ,DB 'rUB

0' ;"0' hi , II, JB R'EI B trtUil1e'U

Ria ,obi.". Ilc lOU 1'~IB'm,lul 10

c,o,m e,.g;tol' d, ill) B (Ml,D .,eIl0,:~ d.fJ

'quo 'flJ'liB,D,8(r 0'0 !lOD tI'l v,a U:OI "

. 't:(nIBva" 'lotS" 10n:UdJ;c

o 8,e'l. .prtm'BI r 0' l'e', e [lte ,ef!,tlI a b IBm! o:r.e,!'e eld! A,

,EIII: 8 .I!di9;~orbl, q U'I es ~ r,Eft,.[ nlo 10[ JO'I' mf. :io,V'Erat,a,d;s um venIO I.,g g,'I,el~~ ~1'Ole:8 t,em ,IUD la dJ 9 GOlf,l), Ilia

m ~DD88 aiq 1JJ~ eH~~ lie 88 rima. reate I't e leila'l; ma,I!l1 DB,"'l:ll

...

F I M ~, J UBI ~lellrl9'~ 1,4/4\178, Ai ,_ ':!:'I'''C l' 0""{

~ ~- a ..It!" I ... ," a .:..'_. ;

iSltJ I) ,Il[dg..o Idle "~!8:t :mUlD,dli fa~el' !!I!~a :RiIl!~6PJiIj>Q'po 'p;o~qig;~ .~j:!!! IU!libtii' PiIi!:'lI, ilQ:!BI p\ll!.!i~ d)1tf\1\e tir, 'il:.l!iliE!:!lImeIl:llW" ""illenl" II,ilmO!l! ,de iiJcg6~~b" 'p~Of'I&1iIIji.!C!! 1:!!iii!!~e:r:\!lJ!!i';, diu~_ 'p!lCidr,ill' ... f.flJ:iuii!I, ,f.P>OC'.li1!!l d.~ti,fD~'" y-i",eiiJHI It, ~dI!i) oos, ,a~'(iID;tei;!.imii!!:a,tlj)li ~'il:iI:' 'r~~ <tl!i,t!i1O ,a'lii.j~iJilliI" dlu,l'amrtil ,it .111!!~ ellD:liii'.mIG..i!. ". lth,I!IJ:II m,!llDidl!ir S, dJljj~8 {Iii iilail,~llIlIolCIim !~ii)iDmll1u"6!I;lJ,'lidii d" Cr,' :ID,S OOi~ ~ 'fiJ'. ,S ... P:r,',Jj~di:!!!(N!I't f~' S~IJ LIi!EI~iiI :2~ 3~1,u.-ii,ZlD;i~· ~o cl., ,N'l!o!!iflaie.,iiCie. A~)lli:IiijJi!f!g~11 'D'1'8~QiI:-e.iI!' ,0 !fI:~BIr'-O iIt-eve * mum >emll'l'i(!l,(ii,iPQ 'iiiil:l!I], .0 _-~

<01' 'i1f::'!l=lU4dQ., • -