Doa Qunut Rumi Allah humah dini fiman hadait. Wa¶a fini fiman µafait.

Watawallani fiman tawalait. Wabarikli fimaa a¶tait. Waqinii syarramaa qadzait. Fainnaka taqdhi wala yuqdha µalait. Wainnahu layadziluman walait. Walaa ya¶izzuman µadait. Tabaa rakta rabbana wata¶alait. Falakalhamdu µala maaqadzait. Astaghfiruka wa¶atubu ilaik. Wasallallahu µala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful