GH. M.

PISTOL

NEGOCIERI ŞI UZANłE DE PROTOCOL
EdiŃia a II-a

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României PISTOL, GHEORGHE, M Negocieri şi uzanŃe de protocol / Gheorghe M. Pistol. – Ed. a II-a. - Bucureşti, Editura FundaŃiei ,,România de Mâine”, 2004 200 p.; 20,5 cm ISBN 973-725-143-1

395:336

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2004

Redactor: Tehnoredactor: Coperta:

Mihai IORDĂNESCU Marcela OLARU Stan BARON

Bun de tipar: 10.11.2004; Coli tipar: 12,5 Format: 16/61×86 Splaiul IndependenŃei, Nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel./Fax.: 410 43 80; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MARKETING

Prof. univ. dr. GH. M. PISTOL

NEGOCIERI ŞI UZANłE DE PROTOCOL
EdiŃia a II-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004

1.. Formarea echipei şi numirea conducătorului acesteia ……. 15 15 16 18 19 21 21 22 23 26 26 27 29 30 31 32 33 33 33 34 35 5 .. 1..3.5. Formele de comunicare în negociere …………………………. Pregătirea variantelor de negociere ……………………………. Principalele caracteristici ale negocierii ………………………..1.2. Etapele procesului de negociere ……………………………….5.. Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii ………………. 3.5. 2.1. Comunicarea orală sau scrisă în negociere ………………..1..3.2.6.1. Echipa de negociere …………………………………………. Comportamentul echipei de negociere ………………….4. 3.CUPRINS PrefaŃă ……………………………………………………………… Partea I 11 TEORIA ŞI PRACTICA NEGOCIERILOR 1.1. 3. Tipologia şi formele negocierilor ……………………………… 1. 1. Locul şi data desfăşurării negocierii …………………………… 2.3. Comunicarea nonverbală în negociere …………………… 2.. 1..4.. Conceptul de negociere ……………………………………… 1. 2.5. 1. Conceptul şi formele comunicării ………………………. 1.FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAłIILE INTERUMANE ………………………………...3. ConŃinutul şi componentele pregătirii negocierii ……………….1. 1. 3.2. Stabilirea ordinii de zi ………………………………………… 2. 2. PREGĂTIREA NEGOCIERILOR …………………………… 2..2. Simularea negocierii ………………………………………….. ECHIPA ŞI MANDATUL DE NEGOCIERE ………………….5. NEGOCIEREA .1. Stabilirea atribuŃiilor şi instruirea echipei de negociere …… 3.

Mandatul echipei de negociere ……………………………….5. ImportanŃa personalităŃii negociatorului ………………….. 4.2.1. ArgumentaŃia în negociere ……………………………… 4.3.2.2.1.. Limitele mandatului ……………………………………. InformaŃia în negociere ……………………………………….3. Utilizarea prezumŃiilor în negociere …………………….1. Nivelul cererii şi ofertei …………………………..3.2. ImportanŃa experŃilor în negociere ……………………………. 3.5.3.2.. 3. 37 37 38 40 40 41 42 43 45 46 50 50 50 53 54 54 56 56 57 58 60 60 61 62 63 64 65 65 69 72 72 73 73 75 76 78 80 80 82 6 .3. InformaŃii care nu trebuie cunoscute ……………………. 4. suita şi tipologia întrebărilor ……………….2. Conceptul de impas …………………………………….3.. 4. Factorii de care depinde puterea de a negocia …………….2. Puterea de convingere …………………………. 4. ImportanŃa convingerii în negociere …………………….4.2..2. 4.3. 4.1.3.2.1..5.2.3.2.3.3..2. Trăsăturile şi calităŃile negociatorului ……………………...2. Tactica înŃelegerilor pas cu pas ………………….3. 3. 3. 4. 4..3..4. Conceptul şi importanŃa concesiilor ……………… 4.. 4. Impasul şi concesiile în negociere …………………………….. 3. Rolul concesiilor în negociere …………………………… 4. 3.Categorii de informaŃii şi modalităŃi de obŃinere a lor …….2.2... Tipuri de negociatori …………………………………….5.5.4..4. ModalităŃi de ieşire din impas …………………… 4.2.5.2. Psihologia negociatorului ……………………………………. Rolul. Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor ………………. MANAGEMENTUL NEGOCIERII ……………………………. Câteva reguli ale argumentării ………………….3. Stiluri de negociere …………………………………………… 4.1. 4.2. 4.1.2. 4. Atitudini în procesul de negociere ………………………... 4. 3. 4. 4. Ieşirea din impas ………………………………………. 4. Elemente ale argumentării ……………………… 4.. Stabilirea atribuŃiilor echipei de negociere ……………….1. Reguli de bază privind concesiile ………………...5.1.2. 4. 3.4..2.4.2. Raportul dorinŃă-realizare ……………………….2.2. Rolul prezumŃiilor. 4..5.2.1. Timpul de negociere …………………………….2.5. 4..3..2.. convingerilor şi argumentaŃiilor în negociere 4. 3. 4..5. Rolul contraargumentelor în negociere ………….4.2.2.3.1.3. ModalităŃi şi motive de argumentare …………….1.2.3. 4.3. Arta negocierii prin întrebări şi răspunsuri ……………………. Răbdarea şi promisiunea ………………………...3....1. 4.5.

.2. Încheierea afacerii ………………………………………. Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere …………….3. 2.6.2. 5.2. Erori deliberate ………………………. STRATEGII.. 5.2. 5.5.6. 5. Tactici şi tehnici imorale ………………………… 5....…………….2.3.. 5.3.2. Abordarea obiecŃiunilor partenerului de negociere ………. 5.3.3.5.6. Ultima ofertă ………………………….4.3.2. Acceptarea compromisului în negocieri …………………. 3.7.8.1.2.3. 4.2. Oferte false …………………………… 5. Comportamentul cu partenerul şi modul de tratare a acestuia ………………………………….. 4.6. Conceptul şi elementele strategiei ……………………….3.2. Acorduri.6.2.7.3. ModalităŃi de finalizare a negocierilor …………………… 5.2. Tactica faptului împlinit ……………….2.2.3. 3.3.4.6.2.2..3.. ImportanŃa asocierilor în afaceri ……… 5. Tactici şi tehnici de negociere ………………………………… 5. Tactica ostatecului ……………………. 5. 5.2..băiat rău’’ ……… 83 83 85 86 87 88 89 91 92 92 92 92 93 95 95 96 96 97 97 98 100 100 101 102 103 104 105 106 107 109 109 111 113 114 115 117 7 .băiat bun . 5.2. 3.1. 4. Tactica . 3. ConŃinutul şi factorii de alegere a strategiei ……………… 5.2. Schimbarea tacticii de negociere ……… 5.3. 5.2. Mituirea ………………………………. 5.1.2. Strategia negocierii …………………………………………….. 4. 3.2.1.4.3.. Conceptul şi elementele tacticii de negociere …………….omul care lipseşte’’ ………….6..6.6.3. proceduri …………………………… 4.3. Tactica .. TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE ……… 5. Tactici şi tehnici de hărŃuire a partenerului ……… 5. 5.1. Alte tactici neloiale …………………….4. Teoria balanŃei cognitive …………….6.2.3.2.1. înŃelegeri.3..5.6.. NeglijenŃa …………………………….asta-i tot ce am’’ ……………...2. 3. Reducerile de preŃuri ……………………………………. 5.2.schimbaŃi negociatorul’’ ……. 1.3.1. Tactica .3. 5. 5..2.1. 4.2.3.1..2.3.1. 4. Finalizarea negocierilor ………………………………………. 3. Tactica . ConŃinutul tehnicii de negociere ………………………… 5.1. Tipologia strategiilor de negociere ……………………… 5. Evitarea partenerului de afaceri ………. 5.2. 5.3.2.2.2..2.2.3.1. Tactici de asociere ………………………………...2.2.

Negocieri în condiŃii speciale …………………….3. Organizarea activităŃii ..2..2. ARTA DE A FI O GAZDĂ BUNĂ ………………………………… 7. să iei cel puŃin un sandviş …………………. 7.2..6.3. 5.2.4.5.1. Tactica . oferte bogate ………….4.3.. CumpăraŃi acum. 1. Dacă nu poŃi obŃine un prânz.2.premisă a succesului ……………………. 137 137 138 141 146 148 148 149 149 149 152 157 160 8 .3. Câteva reguli de protocol ………………………………….2.3.4.. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII COTIDIENE ………………….2. Aranjarea meselor şi a locului invitaŃilor …………………. Negocieri în condiŃii diferite ale pieŃei 118 119 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 130 133 Partea a II-a UZANłE DE PROTOCOL 6.4. 5. 2.. 5.2. Organizarea unor petreceri ……………………………………… 7.Ai putea mai mult decât atât’’ 5.7. Rezolvarea unor probleme de rutină în activitatea cotidiană …… 6.1.4. Tactica învinovăŃirii reciproce (.3.9. 5.3.4.2.2. 6.2..2. 5. 7.2. Negocieri şi decizii în condiŃii emoŃionale …………………………….. Organizarea activităŃii şi lucrul în echipă ………………………..4.3.2.10.7.3.5.2. Alte tactici de negociere …………………………. 5.. Lista invitaŃilor …………………………………………….2.3.2.4. Confesiunea ………………………….2. 7. 6..5.2.4.. 7.5.1.. 5. Divertismentul în afaceri ………………………………………. 5..2.big-pot’’) …………………………… 5.2. 7.3. SoluŃii simple.2. Limbajul corpului …………………….3. Escaladarea …………………………… 5.5.4.4. 3.4.3.. negociaŃi mai târziu 5.4. Primirea şi prezentarea oaspeŃilor …………………………. Meniul unei petreceri ……………………………………. Tactici de rezistenŃă …………………… 5. 5. Tactica optimizatorului ………………. Participarea la diverse acŃiuni şi manifestări ……………………. 7.2.3.5.3. „Tipi de treabă” şi „tipi de treabă pe care te poŃi baza” ………………….1.3..3. 6....4.8..3.2.

…………….…………….2..1.…………….. Arta de a oferi şi a primi cadouri ……………. CADOURILE ÎN AFACERI ……………. Cadourile în China ……………..5...5.2.…… 9.2... Cadourile în Ńările arabe …………….1..……………..2.2. 10.……………. 8.…………….2.....2.………… 9.5.………….1..3.. Motivele oferirii unui cadou …………….2. 9. 8.5....6.4.…………….2..… 163 163 168 168 170 171 175 175 176 177 179 180 180 181 181 181 183 184 185 186 190 190 192 194 195 196 199 9 .. FEMEIA ÎN SOCIETATE ……………. Cadourile în America latină …………….……………. 8.……………… 9..…………. Regimul cadourilor în lume …………….. 9. 8..…………….3.2..1. Alegerea cadourilor ……………. 9. 9.. Caracteristici naŃionale privind cadourile ……………..5...3... 9.4.…………….3.2.1..5. Garderoba persoanelor din conducere …………………………. 10.……………. Cadouri potrivite peste graniŃe ……………..…………….2..1.8.. RelaŃiile bărbaŃi-femei în viaŃa cotidiană ……………. ASPECTUL FIZIC ŞI łINUTA VESTIMENTARĂ …………….….. Comportamentul femeii în anumite situaŃii speciale …………… 10. Oferirea de cadouri în diferite ocazii …………….……………..……….5. 9.. Comportamentul femeii persoană publică ……………. 9.………. Maniera de a oferi cadouri ……………. Femeia în deplasare (delegaŃie) …………………………. O şefă tânără şi subordonaŃii acesteia ……………………. Pentru femei ……………………………………………… 8.. Principii de bază privind Ńinuta vestimentară ……………………. Pentru bărbaŃi ……………………………………………. 9..3.………………... łinuta în diferite ocazii ………………………………………….………… 10..…. 9.1.….. 9. 9.5. 10.3.2.……………… 10. BIBLIOGRAFIE …………….5.………..…………. Cadourile în Japonia ……………. Reguli generale ……………..………….………….2.

10 .

depind. o economie dinamică. coordonarea unui colectiv . ce privesc atât pregătirea. de cunoaşterea şi. Institutul NaŃional de Cercetări Comerciale „V. în particular. tot mai puŃini dintre noi fiind însă aceia care suntem mulŃumiŃi de rezultatele acestora.. altfel spus. . de modul în care se poartă negocierile. în mare măsură. având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun’’. toŃi ne confruntăm cu problematica pe care o presupun negocierile. Aceasta. mai ales. organizarea şi desfăşurarea negocierilor. a unor uzanŃe de protocol. cu atât mai mult. Gh. trebuie să fie bine cunoscute şi de tineretul studios de azi. într-o măsură la fel de considerabilă. plină de . încheierea cu succes a unei afaceri. Negocierea. Madgearu”. 1994. Teorie si practică. De fapt. în particular. în condiŃiile unei economii concurenŃiale.probleme” – mai grele şi mai puŃin grele – aproape totul se negociază.protocolul” în afaceri. diplomaŃi. Asemenea reguli.. când negocierile servesc.PREFAłĂ Succesul în afaceri depinde.mai numeros sau mai puŃin numeros . p. reguli statornice în timp şi incluse în sistemul de valori al unei societăŃi. de toate felurile. cât şi . viitoarele persoane publice). naŃiuni sau colectivităŃi.17 1 11 . diversitatea afacerilor. de respectarea unor reguli. Pistol. Iată de ce am considerat necesară prezentarea în lucrarea de faŃă a unor probleme teoretice şi practice privind negocierile şi uzanŃele de protocol. în afaceri..eforturilor de diversificare a direcŃiilor şi domeniilor activităŃilor desfăşurate. În acelaşi timp. face ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preŃioase atribute ale vieŃii contemporane.1 Într-o economie de piaŃă. specialiştii noştri de mâine (oameni de afaceri. într-o mare măsură. conducători de instituŃii. în general şi în negocieri. care trebuie bine cunoscute şi mai ales respectate. în general în viaŃa cotidiană şi.

Lucrarea se adresează. dar şi discuŃiile. şi mai ales celor care conduc o afacere sau îşi propun să pornească un asemenea demers. jurişti. am în vedere şi pe membrii consiliilor de administraŃie. sociologic. De asemenea. care pregătesc viitorii ingineri. aşa cum este şi normal. În sfârşit. urmând să le am în vedere la o eventuală nouă ediŃie. psihologic. De un real folos în elaborarea prezentului curs mi-au fost schimburile de opinii purtate cu colegii din cadrul Academiei de Studii Economice şi UniversităŃii „Spiru Haret” din Bucureşti. profesori. aştept cu nerăbdare eventualele observaŃii şi sugestii ale cititorilor. lucrarea se adresează absolvenŃilor acestui învătământ. dar şi pe activitatea şi experienŃa dobândită în aproape 25 de ani de activitate practică (de execuŃie şi de conducere) şi didactică. (însuşi autorul cursului de faŃă editând în anul 1994 o asemenea lucrare). lucrarea poate fi de folos echipelor specializate în negocieri din cadrul unor instituŃii ale statului sau organizaŃii economice. Sincer. în a căror programă este cuprins un curs de negocieri şi uzanŃe de protocol. uneori contradictorii. statisticomatematic etc. dar poate şi ai altor instituŃii de învătământ superior. conducătorii (managerii sau directorii) regiilor autonome şi societăŃilor comerciale. sociologi şi. chiar dacă unele dintre acestea. Cursul se bazează. pe studiul şi analiza unor lucrări cu caracter economic. vor fi critice. specialiştilor (indiferent de profesie) care desfăşoară activităŃi ce presupun relaŃii cu oamenii în general. purtate cu studenŃii mei de la Facultatea de ComerŃ a Academiei de Studii Economice şi de la Universitatea „Spiru Haret”. Tuturor le sunt adânc recunoscător. în cea mai mare parte. psihologi. nu în ultimul rând. în primul rând. Autorul 12 . În al doilea rând. studenŃilor facultăŃilor economice.

PARTEA I TEORIA ŞI PRACTICA NEGOCIERILOR 13 .

14 .

negocierile sunt chemate să răspundă problemelor complexe ce derivă din nevoia obiectivă a dezvoltării continue a relaŃiilor interumane. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare. De altfel. în general. Conceptul de negociere Complexitatea vieŃii social-economice şi politice. diversitatea afacerilor pe care le derulează agenŃii economici fac ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preŃioase atribute ale vieŃii contemporane. negocierea este privită drept forma de comunicare al cărui scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil. în special. Într-un asemenea context. discuŃii.” sau „o acŃiune de intermediere. a celor economice. cel mai des utilizat. Desigur. negocierea este definită drept „o acŃiune. Alte definiŃii includ în conceptul de negociere „orice formă de întâlniri. în cel mai scurt timp. în particular. efectul scontat. politice. Circumscriind negocierea în domenii specifice de activitate. într-o mare măsură. Ea apare ca o necesitate într-o situaŃie în care părŃile participante interacŃionează în dorinŃa de a ajunge la o soluŃie acceptabilă. 15 . eforturilor de diversificare a direcŃiilor şi domeniilor afacerilor. în cele mai multe cazuri. În definirea conceptului de negociere se remarcă multe deosebiri. Ele servesc. prin care se tratează cu cineva încheierea unei convenŃii economice. în una sau mai multe probleme aflate în discuŃie.1. având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun. în funcŃie de poziŃia de pe care aceasta este abordată. şi comercial. în vederea ajungerii la o înŃelegere. definirea acesteia este tot atât de variată. prin negociere se înŃelege acŃiunea de a purta discuŃii. culturale etc.CAPITOLUL 1 NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAłIILE INTERUMANE 1. şi în DicŃionarul explicativ al limbii române. În sens larg. consultaŃii sau alte legături directe sau indirecte”. având avantajul că realizează. Este sensul restrâns al noŃiunii de negociere. de mijlocire a unei afaceri”.

în vederea realizării unei înŃelegeri. independent de natura şi amploarea acestora”. aceasta este prezentată în sensul de „tratative multilaterale cu privire la probleme de interes comun”. Într-un asemenea context. Principalele caracteristici ale negocierii Indiferent de modul în care este definit conceptul de negociere. evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă competiŃie. De fapt. iar contactele pot continua. acest comportament determină rezultatul negocierilor. negocierile trebuie privite în sensul de „tratative. potrivit DicŃionarului de economie politică. în care se doreşte. tratative desfăşurate între doi sau mai mulŃi parteneri. în particular. Iată de ce modul în care comportamentul uman este perceput reprezintă elementul principal ce stă la baza teoriei negocierii. scopul principal al negocierii îl constituie satisfacerea unor anumite necesităŃi umane. cu succes. negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman. unde se defineşte noŃiunea de negociere colectivă. un complex de procese. a comerŃului. în ultimă instanŃă. negocierea poate fi definită ca fiind forma principală de comunicare. rezultatele negocierii nu sunt cele aşteptate. Atunci când cei doi parteneri au în vedere dorinŃe reciproce. întâlniri. de poziŃia de pe care este abordat. în timp ce DicŃionarul diplomatic defineşte un asemenea concept prin prisma importanŃei negocierii în acest sector de activitate. 1. în legătură cu un deziderat economic comun. 16 . în general. respectiv „funcŃie centrală a diplomaŃiei şi mijlocul cel mai important şi mai eficient de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor şi conflictelor internaŃionale.2. în general. negocierea se încheie relativ uşor. De fapt. pe cât posibil. În concluzie. negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are interese directe sau indirecte pe care doreşte să şi le satisfacă. având în vedere cele prezentate. constând în contacte. neputând fi însă ignorat contextul social în care acestea se desfăşoară. Însă atunci când solicitările uneia din părŃi sunt ignorate. în particular. discuŃii purtate între doi sau mai mulŃi parteneri. • Negocierea este un proces organizat. De altfel. de activităŃi. Ajungând la domeniul economicului. următoarele caracteristici: • Procesul de negociere este un fenomen social ce presupune existenŃa unei comunicări între oameni. între cele două părŃi.Astfel. în principal. consultări. în vederea realizării unor înŃelegeri sau tranzacŃii comerciale”. negociatorul reprezentând o insulă izolată într-un ocean. este evident faptul că negocierea poartă amprenta comportamentului uman. Aceasta. o analiză pertinentă a acestuia trebuie să aibă în vedere. fie şi numai datorită faptului că fiind un proces realizat de oameni.

La rândul ei. până la atingerea echilibrului. cât şi a unora contradictorii. Practica negocierilor arată că principala dificultate în atingerea finalităŃii propuse este aceea că. Mai mult chiar. niciodată nu trebuie forŃată nota pentru realizarea unui progres deosebit. Măsura succesului în negociere este deci dată de modul în care negocierile sunt finalizate prin acordul de voinŃă al participanŃilor. • Negocierea este. pe baza unor proceduri şi tehnici specifice. cu atât mai puŃin în cazurile în care partenerii se cunosc şi negociază în mod direct. În ultimă instanŃă. dincolo de caracterul competitiv al negocierii. ce presupune armonizarea intereselor. a unui consens şi nu neapărat a unei victorii. negocierea se desfăşoară într-un cadru formal. partenerii urmărind atât satisfacerea unor interese comune. încă de la început. în final. un proces competitiv. fiecare parte considerându-se coautoare a acestuia. prin excelenŃă. Aceasta presupune prezentarea propriei poziŃii. dar şi cunoaşterea poziŃiei celuilalt. Aceasta. de cele mai multe ori. negocierea presupune concesii reciproce şi repetate. Chiar şi atunci când negocierea se realizează în afara unui asemenea cadru. negocierea se consideră încununată de succes atunci când toate părŃile sunt câştigătoare sau consideră că au învins. Altfel spus. a contraargumentelor. dar clădit pe o slăbiciune conjuncturală a partenerului. pe care fiecare îl apreciază în funcŃie de nevoile sale şi de informaŃiile de care dispune. negociatorii pleacă de la ideea că interesele divergente trebuie transformate în scopuri comune. competiŃia va permite înfruntarea competenŃelor individuale în realizarea scopului propus. consacrate ca atare de-a lungul timpului. părŃile trebuie să respecte anumite cerinŃe de ordin procedural şi deontologic. realizarea unei judecăŃi. dar şi ascultarea.De regulă. ajungerea la o soluŃie acceptabilă pentru toŃi cei implicati în procesul de negociere. cu atenŃie. Iată de ce este absolut necesar ca. În pofida faptului că. în teoria negocierilor este o regulă potrivit căreia. fără probleme. ce reclamă o serie de eforturi prin care se urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluŃii reciproc avantajoase. în practică sunt foarte puŃine cazurile în care negocierile se desfăşoară uşor. Ea are drept obiectiv realizarea unui acord de voinŃă. procesul ca atare urmăreşte afirmarea elementelor de interes reciproc. negociatorii să aibă în vedere un deznodământ găsit de comun acord. ambii parteneri (şi nu adversari) trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce şi-au propus. 17 . • Negocierea este un proces cu finalitate precisă. prezentarea argumentelor. pe cât posibil imparŃiale şi.

fie adaptarea. acord) încheiat anterior şi aflat în curs de derulare sau prelungirea valabilităŃii acestuia. un proces social. În funcŃie de nivelul de desfăşurare. obiectivele avute în vedere. de comision. respectiv etapa de desfăşurare a negocierilor etc. negocierile desfăşurate 18 . negocierile referitoare la afacerile economice internaŃionale. În realizarea unei tranziŃii rapide la economia de piaŃă. modul.3. iar în cadrul acestora. Pornind de la scopul pentru care se desfăşoară. în cadrul cărora se încearcă să se găsească soluŃii pentru rezolvarea problemelor aflate în divergenŃă. convenŃiilor sau contractelor internaŃionale au în vedere preŃul. în care mai întâi trebuie găsit şi adus partenerul de negociere şi abia apoi are loc negocierea propriu-zisă. de cele mai multe ori.economic în care se circumscrie procesul de negociere. militare. negocierile urmăresc fie încheierea unei tranzacŃii (convenŃie. de transport sau depozit etc. negocieri referitoare la contractele de livrări de mărfuri. în condiŃiile unor costuri sociale minime. modalităŃile de plată. cele mai multe dintre acestea referindu-se la contractul colectiv de muncă şi mai ales la salarii. actualizarea sau modificarea unui contract (convenŃie. În general. În domeniul politic. cantitatea şi calitatea mărfurilor. aşa cum de altfel menŃionam mai înainte. diferite ale acestora. de locaŃie şi închiriere. în acest caz. desfăşurate în vederea perfectării şi încheierii unor acorduri sau înŃelegeri. În noile condiŃii social-economice.1. Tipologia şi formele negocierilor Există o tipologie variată de negocieri. scopul negocierii. în viaŃa internatională negocierile sunt la ordinea zilei. vizând obiective. contract). Astfel de negocieri. materializate sub forma acordurilor. Este vorba atât de negocierile diplomatice. o formă de comunicare în relaŃiile interumane. numărul participanŃilor. negocierea este. De regulă. tipologie determinată de o multitudine de factori. termenele şi condiŃiile de livrare şi alte asemenea elemente. politice. Dacă se are în vedere domeniul economic. fără convulsii sociale. inclusiv reglementarea unor diferende dintre state. acord. Cei mai importanŃi dintre aceştia sunt: domeniul social. BineînŃeles că negocierea este mult mai complexă atunci când se doreşte încheierea unei noi convenŃii. cele mai multe şi mai importante negocieri sunt cele comerciale. Circumscrise în cadrul unor domenii specifice. negocierile pot fi interstatale (guvernamentale) sau neguvernamentale. nivelul de desfăşurare a acesteia. o mare amploare au luat negocierile comerciale interne. cu întregul său mecanism intern. cât şi de negocierile politice interne. cultural-sportive. purtate între forŃele politice. negocierile pot avea în vedere obiective economice. se porneşte de la un teren gol. o mare însemnătate o au negocierile purtate între sindicate şi patronat. sociale etc.

la nivel guvernamental urmăresc încheierea de acorduri. după cum existenŃa unui sistem diversificat de înŃelegeri la nivel microeconomic stimulează convenŃiile dintre state. 1. în esenŃă. în mod treptat.4. microeconomic. Există şi alŃi factori în funcŃie de care se poate face clasificarea negocierilor. • elaborarea proiectului de contract. punctele de înŃelegere şi înŃelegerea însăşi. Practic. 19 . când partenerii lasă să se înŃeleagă faptul că ar fi interesaŃi în abordarea uneia sau mai multor probleme. turistice sau realizarea de noi înŃelegeri. negocierile au în vedere încheierea de diferite contracte. etapele procesului de negociere sunt următoarele: a) Prenegocierea are ca punct de plecare prima discuŃie sau comunicare. Etapele procesului de negociere Analiza procesului complex al negocierii evidenŃiază existenŃa unor etape distincte. financiare. negocierile sunt împărŃite în bilaterale şi multilaterale. Negocierile dintre sindicate şi patronat sunt un exemplu concludent în acest sens. creând condiŃiile favorabile dezvoltării schimburilor comerciale. şi altul atunci când negociază un contract de vânzare a produselor firmei la care este angajat. ca membru al societăŃii. se manifestă fenomenul de intensificare a negocierilor multilaterale. In perioada actuală. politice) ce vizează. La fel se poate pune problema şi vis-à-vis de raportul dintre negociator. În cadrul unor asemenea etape. • întocmirea şi aprobarea mandatului de negociere. convenŃii sau alte înŃelegeri (economice. • pregătirea variantelor şi dosarelor de negociere. • simularea negocierilor. crearea cadrului instituŃional de desfăşurare a relaŃiilor dintre state. în funcŃie de comportamentul uman şi tipurile de interese avute în vedere. dialogul părŃilor va concretiza. Astfel. macroeconomic facilitează şi creează cadrul derulării unor negocieri la nivel inferior. şi societatea însăşi. Luând drept criteriu numărul participanŃilor. • culegerea şi prelucrarea unor informaŃii. Un anumit comportament îl are negociatorul când tratează vânzarea casei sale. vom avea două mari categorii de negocieri: personale şi colective. cu eventuale întreruperi şi perioade de definire a punctelor de vedere ale partenerilor de negociere. O asemenea etapă va cuprinde: • activităŃi de pregătire şi organizare a negocierilor. fazele. aceasta neînsemnând însă că cele bilaterale au scăzut în importanŃă. ÎnŃelegerile rezultate în urma negocierilor la nivel înalt. în timp ce la nivel neguvernamental.

c) Postnegocierea începe în momentul semnării înŃelegerii. Un bun negociator este acela care. apar eventualele concesii. continuând cu examinarea poziŃiei faŃă de partenerul de negociere. abia la sfârşitul negocierilor putându-se lua o decizie comună care. • eventuale negocieri privind modificarea. în majoritatea cazurilor. de simŃ al oportunităŃii. Acum se rezolvă problemele apărute după semnarea contractului. se fac presupuneri. în vederea realizării unor obiective de interes comun şi. Este etapa dialogului între părŃile participante. Este important ca ambii parteneri să pornească de la ideea că nici o negociere nu are din start învingători şi învinşi. reciproce. pentru a sesiza corect momentul concluziei şi pentru a evita prelungirea inutilă a discuŃiilor.b) Negocierea propriu zisă demarează o dată cu declararea oficială a interesului părŃilor în soluŃionarea în comun a problemei în cauză. fiecare parte cunoscându-şi interesele faŃă de obiectul negocierii. ce conŃine măsurile care urmează să fie îndeplinite pentru realizarea obiectivului în cauză. De regulă. respectiv: • prezentarea ofertelor şi contraofertelor. • convenirea unor soluŃii de compromis. prelungirea sau completarea clauzelor contractului. probleme referitoare în principal la: • greutăŃi ca urmare a unor aspecte necunoscute în timpul negocierii şi la semnarea contractului. reprezintă încheierea propriu zisă a procesului de negociere. • semnarea documentelor. de perspicacitate. ce începe cu o analiză intimă a dorinŃelor şi mai ales a posibilităŃilor de care se dispune în raport de problema negociată. • prezentarea argumentelor şi contraargumentelor. după ce a avut loc o primă simulare a negocierilor care vor urma. de fapt. Negocierea propriu zisă se concretizează în adoptarea unei înŃelegeri. 20 . • utilizarea unor strategii şi tactici de contracarare. negocierea este un proces previzibil. în etapa desfăşurării procesului de negociere. • perioada de reflecŃie pentru redefinirea poziŃiei. în final. negocierea propriu-zisă cuprinde şapte secvenŃe. se aduc argumente. Acum se prezintă cereri şi se fac oferte. • acordarea de concesii pentru apropierea punctelor de vedere. mai ales. • rezolvarea pe cale amiabilă a unor reclamaŃii şi a litigiilor apărute. pentru ca apoi să se analizeze mai multe variante posibile. urmate de contraargumente. de regulă scrisă. cea mai eficientă. incluzând obiectivele ce vizează punerea în aplicare a prevederilor acesteia. dă dovadă de prezenŃă de spirit. alegându-se. Practic. dialog ce se desfăşoară la masa tratativelor.

• soluŃionarea litigiilor şi neînŃelegerilor în justiŃie sau prin arbitraj. Intr-o asemenea fază a negocierii, va avea loc şi analiza rezultatelor reale ale operaŃiunii în cauză, comparativ cu cele scontate. Concluziile desprinse în urma unei asemenea analize reprezintă, în cele mai multe cazuri, un punct de plecare pentru noi înŃelegeri viitoare. d) Dincolo de aceste trei faze, există însă o activitate susŃinută şi permanentă de armonizare tactică a punctelor de vedere, a atitudinilor, a intereselor. Este aşa-zisa etapă a protonegocierii, etapă ce constă în acŃiuni şi reacŃii ale părŃilor manifestate prin actele lor unilaterale. Asemenea acŃiuni cunosc o desfăşurare intensă şi continuă, putând constitui, pentru partenerul de negociere, semnale marjatoare sau, dimpotrivă, descurajatoare. Cadrul în care are loc protonegocierea (condiŃiile interne şi internaŃionale, conjunctura politică şi economică, atmosfera creată de mass-media) are un deosebit rol în finalizarea sau în blocarea discuŃiilor, protonegocierea neputându-se însă substitui procesului propriu-zis de negociere. 1.5. Formele de comunicare în negociere 1.5.1. Conceptul şi formele comunicării În general, comunicarea poate fi definită ca fiind un proces în cadrul căruia se transmit şi se recepŃionează mesajele care conŃin informaŃia. Ea este unul din principalele mijloace prin care se pot lua decizii şi se pot rezolva problemele specifice unei negocieri, înŃelegeri sau afaceri. In acelaşi timp însă, comunicarea poate fi şi sursa care determină începerea negocierilor, discuŃiilor, înŃelegerilor sau încheierii unei afaceri. Prin intermediul procesului de comunicare se urmăreşte atingerea unor obiective, precum: • să fim receptaŃi (citiŃi sau auziŃi); • să fim înŃeleşi; • să fim acceptaŃi; • să provocăm o reacŃie. Atunci când nu se va reuşi să se atingă nici unul din aceste obiective, înseamnă că s-a dat greş în procesul de comunicare, lucru ce adesea conduce la frustrări şi resentimente, exprimate în propoziŃii de genul ,, nu înŃelegi româneşte?’’- cuvinte spuse de un român altui român. În cadrul relaŃiilor umane, comunicarea decurge din activitatea cotidiană, ea îmbrăcând o serie de forme, de genul comunicării curente şi comunicării ierarhice. Comunicarea curentă decurge din activitatea zilnică a individului, a instituŃiei. Referindu-ne la acest al doilea caz, comunicarea constă în a 21

asculta relatările colegilor de muncă, în a formula cerinŃele de cooperare şi de coordonare a eforturilor, în vederea finalizării lor. Comunicarea ierarhică se desfăşoară potrivit raporturior stabilite în cadrul organigramei firmei, a locului şi funcŃiei ocupate de fiecare individ în parte în cadrul organizaŃiei. Principalele forme de existenŃă a comunicării ierarhice sunt legate de: • asigurarea resurselor umane ale organizaŃiei, respectiv angajarea personalului necesar acesteia. Aici trebuie avute în vedere comunicarea existenŃei postului, a condiŃiilor cerute candidaŃilor, desfăşurarea concursului sau examenului pentru selectarea personalului, prezentarea persoanei câştigătoare concursului conducerii şi viitorilor colaboratori; • integrarea profesională a noului angajat, respectiv asimilarea acestuia în mediul profesional şi adaptarea sa la cerinŃele grupului din care face parte. EficienŃa procesului de integrare va fi asigurată de respectarea unor cerinŃe comunicaŃionale referitoare, mai ales, la definirea clară şi precisă a condiŃiilor şi sarcinilor de muncă, sprijinirea noului venit în vederea acomodării la cerinŃele postului pe care îl ocupă şi insuflarea încrederii în organizaŃie şi mai ales în capacitatea lui de a îndeplini sarcinile specifice funcŃiei pe care a fost angajat; • evaluarea performanŃelor este o altă modalitate de comunicare, ce constă în capacitatea fiecărui angajat de a-şi prezenta activitatea şi modul în care şi-a atins obiectivele care îi reveneau. Conducătorii organizaŃiei îşi sistematizează informaŃiile prin discuŃii cu fiecare angajat subordonat, după care se întocmesc rapoarte de evaluare a performanŃelor acestora; • alte forme de comunicare au în vedere pe cele care asigură legătura dintre instituŃie şi mediul exterior al acesteia, respectiv cu partenerii (furnizori, clienŃi etc.), cu instituŃiile publice, guvernamentale sau neguvernamentale etc. 1.5.2. Comunicarea orală sau scrisă în negociere În categoria comunicării orale sau scrise sunt incluse mesajele utilizate pentru a transmite sau a recepŃiona informaŃii. ModalităŃile practice prin care se asigură comunicarea folosind asemenea mesaje sunt vorbirea şi scrierea. a) Aproape toate acŃiunile intreprinse în relaŃia cu o altă persoană se bazează pe un mesaj exprimat oral. Comunicarea prin vorbire se diferenŃiază în mod categoric de cea scrisă prin aceea că ea oferă mult mai multe mijloace de exprimare a informaŃiilor faŃă de interlocutor. În acelaşi timp, o asemenea formă de comunicare oferă posibilitatea de a corecta cele exprimate atunci când partenerii de negociere, de discuŃie, de afaceri nu au 22

înŃeles mesajul, de a accentua anumite părŃi ale acestuia, de a clarifica anumite idei şi de a exprima atitudini. Practic, formele mesajelor verbale au în vedere: • gândirea (formularea în cuvinte a ideilor); • vorbirea (exprimarea orală propriu-zisă); • ascultarea şi receptionarea mesajului partenerului de discuŃie; UşurinŃa de exprimare orală a unui individ depinde, în principal, de personalitatea şi calităŃile vocale ale acestuia, repectiv enunŃarea şi pronunŃarea. Personalitatea în exprimare este rezultatul unor caracteristici esentiale, respectiv claritate, acurateŃe, empatie, sinceritate, relaxare, aparenŃă etc. CalităŃile vocale ale individului sunt rezultatul mecanismelor vorbirii, înălŃimii şi intensităŃii vocii, volumului şi timbrului vocii, dicŃiei şi accentului, vitezei de exprimare etc. b) Scrierea este o modalitate mult mai pretenŃioasă de comunicare, care nu oferă însă atâta libertate ca cea verbală. Exprimarea în scris necesită timp pentru dezvoltarea şi practicarea unui stil personal, solicitând mai multă creativitate decât vorbirea. Printre mijloacele de comunicare prin mesaje scrise, cele mai folosite sunt următoarele: • cererea şi oferta; • scrisorile şi contractele; • curriculum vitae; • scrisorile şi mesajele adresate celor din afara instituŃiei (informări, scrisori de mulŃumire, telegrame, faxuri etc.); • rapoarte (cu regim intern şi extern); • norme de organizare şi de funcŃionare interne sau externe (broşuri, cataloage, pliante şi orice forme de mesaje promoŃionale ale organizaŃiei); Cele două forme ale mesajelor exprimate în scris sunt: scrierea şi citirea. 1.5.3. Comunicarea nonverbală în negociere Potrivit unor cercetări în domeniu, peste 65% din comunicările dintre indivizi sunt comunicări fără cuvinte, respectiv comunicări nonverbale. O asemenea comunicare cuprinde orice fel de modalitate de exprimare în afara cuvintelor rostite sau scrise. Ea poate susŃine, completa, infirma sau substitui un mesaj exprimat prin cuvinte. Există o multitudine de mijloace de comunicare nonverbală, mijloace privind expresia feŃei (un zâmbet sau o încruntare), gesturi (mişcarea mâinilor sau corpului, a ochilor etc.), poziŃia corpului, orientarea, poziŃia faŃă de interlocutor, proximitatea (distanta faŃă de interlocutor, în picioare sau aşezat), contactul vizual, 23

contactul corporal (o bătaie usoară pe umăr), aspectul exterior (fizic şi vestimentar), vorbirea (aspectele sale nonverbale), scrierea (aceleaşi expresii nonverbale) etc. Ansamblul elementelor nonverbale ale comunicării, denumit şi metacomunicarea, deci ceva în plus faŃă de comunicare, prezintă o foarte mare importanŃă în transmiterea mesajelor. Principalele tipuri de comunicare nonverbală sunt deci următoarele: a) comunicarea prin Ńinută, poziŃia şi mişcarea corpului reprezintă o primă sursă de informaŃii despre propria persoană. Ea însoŃeşte comunicarea prin cuvinte, fiind unanim acceptat faptul că expresia feŃei, gesturile cu care este însoŃită conversaŃia, privirea şi modul în care este coordonată o discuŃie sunt elemente sugestive care oferă informaŃii pertinente despre individ şi gândurile sale; b) caracteristicile fizice reprezintă, la rândul lor, surse serioase de informaŃii privind personalitatea unei persoane. Avem în vedere aspecte precum înălŃimea, greutatea, lungimea părului şi pieptănătura etc. De remarcat faptul că anumite curente din modă (lungimea părului la bărbaŃi, moda mini sau maxi la femei, moda punk, rock, hippy etc.) au avut şi au efecte considerabile în planul relaŃiilor umane din cadrul instituŃiilor, organizaŃiilor etc. Ca o remarcă specială, trebuie reamintit, de exemplu, că tinerii ce afişau, acum câŃiva ani, o Ńinută în ton cu moda, erau marginalizaŃi sau chiar ostracizaŃi. Ca întodeauna, dreptatea este la mijloc, un asemenea nonconvenŃionalism contribuind la crearea unei anumite imagini nefavorabile pentru instituŃie; c) comportamentul personal, respectiv atitudinea distanŃă sau familiară, este o modalitate de comunicare, prin care orice persoană dovedeşte modul în care ştie să se raporteze la anumite situaŃii de comunicare. Astfel, impunerea unei anumite distanŃe, a unei răceli faŃă de persoanele din jur este un mijloc sugestiv de comunicare a atitudinii faŃă de acestea, în timp ce zâmbetul, strângerea ,,călduroasă’’ de mână, amabilitatea, în general, sunt modalităŃi de eliminare a barierelor impuse de ineditul unei situaŃii, de necesitatea cunoaşterii şi prezentării ei şi faŃă de anumite persoane; d) ticurile verbale sunt gesturi care însoŃesc mesajele exprimate în mod verbal. La acestea se adaugă intonaŃia, ea având un rol important în realizarea comunicării. De regulă, exprimarea trebuie să fie cât mai naturală, în concordanŃă cu nivelul şi tipul de relaŃii dintre partenerii de discuŃie, de negocieri sau de afaceri; e) Ńinuta vestimentară reprezintă, în ultimă instanŃă, tot o formă de comunicare cu cei din jur. Accesoriile vestimentare oferă anumite 24

lupta unui angajat de a se evidenŃia. f) mediul înconjurător. modul de realizare a scrisului propriu-zis (la maşină. alegerea cuvintelor şi formulărilor potrivite. o afacere. în ciuda unei nepăsări aparente. cu menŃiunea că.. mesajul verbal este transmis împreună cu cel nonverbal. ele dând viaŃă. Punctualitatea. toate acestea întregesc mijloacele de comunicare nonverbală. în general celor din jur.transmise’’ prin calitatea hârtiei folosite. informaŃii ce vor fi avute în vedere în continuarea discuŃiilor şi eventual încheierea unei afaceri. trebuie remarcat faptul că atunci când sensul mesajului nonverbal intră în conflict cu cel verbal. există tendinŃa de a se da crezare celui nonverbal. modul în care se organizează o întâlnire. ambientul creat în jurul organizaŃiei. tot ceea ce întreprindem este o comunicare. timpul afectat pentru exprimarea ideilor. acŃiunile vorbesc mai bine decât cuvintele. modul în care este abordată decorarea. discuŃiilor. de regulă. în mod sugestiv. vom recunoaşte o căsnicie solidă în ciuda certurilor dese şi vom deosebi îngrijorarea. În concluzie. afacerilor. aranjarea în pagină a textului. sunt mijloace prin care se pot comunica partenerului de afaceri. Bine pregătiŃi psihologic. toate acestea sunt surse de informaŃie ce vor fi avute întodeauna în vedere. de cele mai multe ori. contribuie la realizarea şi completarea comunicării în cadrul negocierilor. la computer sau de mână). g) modul de folosire a timpului reprezintă o informaŃie utilă despre propria personalitate. o manifestare. aranjarea locuinŃei. chiar modul de conducere a acestuia . 25 . marca şi îngrijirea autoturismului. dar. h) mesajele nonverbale din materialele scrise sunt . In acelaşi timp. mesajului dorit. calitatea exprimării. vom putea detecta o persoană nervoasă care se ascunde în spatele umorului fin.informaŃii despre personalitatea unui individ şi sunt în relaŃie directă cu educaŃia estetică a fiecărei persoane în parte. De asemenea. timpul lăsat interlocutorului pentru argumente sau contraargumente.

desfăşurarea negocierilor presupune o temeinică pregătire prealabilă a acestora. pentru a avea siguranŃa că se vor obŃine rezultatele scontate. sunt probleme de mare însemnătate în obŃinerea rezultatelor dorite. următoarele aspecte: a) constituirea echipei de negociere şi numirea conducătorului acesteia. De la început. crearea premiselor pentru primirea cererilor şi prezentarea ofertelor. de analiză. în principal. în condiŃiile complexităŃii vieŃii economico-sociale actuale. a partenerului de negociere. informaŃiile. de culegere de informaŃii. au loc discuŃii cu persoane şi grupuri interesate. este necesară o intensă activitate de documentare. logistică ce cuprinde un ansamblu de elemente tehnico-organizatorice şi care are în vedere. de pregătirea riguroasă a acestora. se fac informări şi comunicări colaterale. Acum se realizează de fapt logistica negocierilor. se caută sau se primesc semnale privind obiectul negocierii. neomiŃând asigurarea condiŃiilor de transport. cum se face. avându-se grijă ca participanŃii să fie odihniti şi să li se creeze toate condiŃiile necesare unei desfăşurări corespunzătoare a acŃiunii de negociere. într-o mare măsură. discuŃiile purtate au un caracter informal. ce presupun studierea temeinică a pieŃei. Înainte de începerea negocierii. ce se face. În această perioadă au loc o serie de tatonări şi sondaje.1. organizarea şi desfăşurarea în bune condiŃii a procesului de negociere presupune stabilirea cu claritate a scopului acestuia. masă şi cazare. De asemenea. trebuie să se ştie ce se doreşte. 26 . c) stabilirea momentului de începere a negocierii. O asemenea acŃiune trebuie să aibă în vedere factori decisivi. proiecte sau propuneri concrete. alegerea unor tehnici şi programe judicioase de negociere. colateral. a obiectivelor şi finalităŃii negocierii. de elaborare de documente. cu cine se face. b) stabilirea locului şi datei negocierii. ConŃinutul şi componentele pregătirii negocierii Reuşita negocierilor depinde. Este evident că în această fază. de asigurarea unui climat stimulativ de lucru. înainte de a lua loc la masa negocierilor.CAPITOLUL 2 PREGĂTIREA NEGOCIERILOR 2. Cu atât mai mult. prin ce mijloace etc. a concurenŃei. cine face. stabilirea unei ordini de zi adecvate. Alegerea locului de desfăşurare a negocierii.

principalele avantaje (pentru gazde) sunt legate de: a) constituirea unei echipe de negociere mai numeroasă. e) posibilitatea întreruperii negocierilor în situaŃii de criză.afară’’. Dacă avem în vedere negocierile comerciale internaŃionale. ambii parteneri fiind puşi în faŃa unor condiŃii similare. sediu. obŃinerea. d) cunoaşterea preŃurilor practicate de concurenŃă. în străinătate. c) cunoaşterea directă a unor obiceiuri. cu mare atenŃie. la locul de vânzare. atunci când negocierile se desfăşoară . există o serie de avantaje (pentru oaspeŃi) create de: a) posibilitatea obŃinerii unor informaŃii directe de pe piaŃă asupra produselor ori serviciilor partenerului. eşti într-o ambianŃă cunoscută şi nepresat de timp. negocieri la care unul din participanŃi este străin. desfăşurate pe teritoriul României.. uzanŃe. Şi în cazul desfăşurării negocierii în . în hale de producŃie. a locului unde urmează a se desfăşura negocierile. mai degajat. a paşapoartelor şi a vizelor necesare. a documentelor de transport. în acest din urmă caz. cât şi un teren neutru (de exemplu.acasă’’ eşti mai . b) posibilitatea formării unor imagini directe asupra partenerului (dotări.sigur’’. c) influenŃarea partenerului de afaceri prin demonstraŃii practice. dacă este cazul. reglementări. 2. de comun acord cu acesta. în expoziŃii etc. a canalelor de distribuŃie utilizate şi a formelor de comercializare practicate. 27 .. alegerea şi pregătirea cadourilor etc.2. apelând la mostre. rezolvarea unor cerinŃe ale partenerului de negociere. a valutei. a programului social (petrecerea timpului liber).. grafice şi la unele acŃiuni de protocol adecvate. număr de salariaŃi etc. e) psihologic. atunci când negociezi . a concurenŃei etc. cu ocazia unor târguri sau expoziŃii). Acesta poate fi atât sediul uneia din părŃi.. sub pretextul că în mandatul de negociere nu există anumite aspecte ce urmează a face obiectul discuŃiilor. fotografii. Locul şi data desfăşurării negocierii Asigurarea unor condiŃii corespunzătoare de desfăşurare a negocierilor presupune şi alegerea.).pe propriul teren” se porneşte încă din start cu un anumit avantaj. e) invitarea partenerului de negociere şi stabilirea. b) luarea mai rapidă a deciziilor (datorită unor factori de natură psihologică). în cazul analizat.. în special de natură psihologică. eşantioane.d) rezolvarea formalităŃilor de deplasare. respectiv. Desigur. d) pregătirea adecvată şi potrivit propriilor criterii a sălii de desfăşurare a negocierii.

variind între 15 şi 90 de minute. în vederea unor discuŃii separate între membrii aceleiaşi echipe sau pentru consultări cu experŃii. într-o anumită problemă. sonorizarea. Pentru limitarea duratei totale a 28 . dezavantajul cel mai mare îl constituie faptul că partenerul (de data aceasta vânzător) ştie că. masa tratativelor trebuie să fie suficient de mare.Desigur. unde urmează a se purta discuŃiile. Durata unei reprize de negociere trebuie să fie judicios stabilită. Este bine ca sala să dispună de o tablă.) Aceeaşi atenŃie deosebită trebuie acordată datei începerii negocierilor şi perioadei în care acestea urmează a se desfăşura. serviciile de protocol etc. ambianŃei necesare desfăşurării negocierilor. chiar de o instalaŃie video. scaunele confortabile. mai ales cele care se respectă şi care au şi resursele necesare. pe masă trebuie să existe în permanenŃă apă minerală. sunt avute în vedere şi alte elemente. deoarece. Se vor avea în vedere eventualele uzanŃe şi obiceiuri. O atenŃie deosebită se va acorda sonorizării şi mai ales asigurării liniştei. a băuturilor răcoritoare. a argumentelor şi contraargumentelor. • Sala de desfăşurare a negocierilor trebuie să fie suficient de încăpătoare. să contribuie la asigurarea unui cadru liniştitor. pentru discuŃii particulare sau pentru o eventuală retragere a participanŃilor la negociere. sărbătorile legale sau religioase. pentru punerea de acord. a Ńigărilor etc. Astfel. asigurarea condiŃiilor de masă şi cazare etc. bine luminată şi corespunzător încălzită. în număr corespunzător (bineînŃeles toate de acelaşi model). pentru acest lucru a şi făcut deplasarea. În timpul negocierilor va fi interzis accesul unor persoane străine în sală. pentru a se putea face o prezentare adecvată. • Este recomandabil să existe şi o încăpere pentru pauze. cu excepŃia acelora care au anumite atribuŃii tehnice (stenodactilografe. precum încăperea propriu-zisă (sala). chiar intim. este bine să se asigure un bufet pentru servirea unor gustări. dispun de încăperi special amenajate pentru negocieri şi protocol. de bunăstare şi de seriozitate a gazdei. Cele mai multe firme. De asemenea. electricieni etc. • Mobila trebuie să fie confortabilă. o asemenea dotare creând chiar din start un avantaj psihologic. în acest caz. • Dacă echipele de negociatori sunt mai numeroase. Atunci când se vorbeşte despre locul de desfăşurare a negocierilor. dotate cu accesoriile adecvate. întărind impresia de siguranŃă. iluminatul. în ultimă instanŃă. în timpul desfăşurării negocierilor. în calitate de exportator. în detaliu a ofertei. legăturile de tren sau avion. este interesat să-şi vândă produsul. ambianŃa în general. de un retroproiector. răcoritoare şi cafele. mobila.

• să se găsească şi să se dezvolte noi argumente şi pledoarii.. In acest scop. În afaceri. De regulă. inerente. trebuie să aibă curajul să le refuze şi să propună schimbarea acestora. se .negocierilor. pe măsura importanŃei sale. poate cea mai importantă rămâne stabilirea ordinii de zi a negocierii. Dacă după ce au început deja discuŃiile. în nici-un caz. ca.provoacă’’ o discuŃie cu colaboratorii. Cel care ştie când să convoace o şedinŃă are toate şansele să influenŃeze decizia finală. c) partenerul nu trebuie să înŃeleagă că propunerile sale. se poate convoca o şedinŃă specială. Deosebirea între cele două domenii este aceea că. se va cerceta.. considerate ca . cu mare atenŃie. de a-Ńi atinge scopul stabilit. 2. ordinea de zi nu este altceva decât un contract. excluzând posibilitatea unor eventuale interpretări. şi în diplomaŃie. Stabilirea ordinii de zi Dintre problemele de procedură. ordinii de zi i se acordă întodeauna o mare atenŃie. • să se revadă reglementările în domeniu şi eventual să se consulte experŃii. să se analizeze eventualele concesii. problemele care urmează să facă obiectul discuŃiilor trebuind să fie identificate şi formulate cât mai clar şi concis. termene sau alte asemenea clauze. specificaŃii. în afaceri. în mod deliberat.. ce cuprind şi mai ales. nu trebuie tratat cu usurinŃă.3. existând astfel posibilitatea: • să se obtină informaŃii noi.. în negocieri. aceasta se stabileşte prin mandat.neprevăzut’’. b) discutarea problemelor propuse trebuie programată astfel încât să existe un timp suficient de gândire. nu se procedează la fel şi de aici consecinŃele nefaste. De fapt. ce nu cuprind. dacă în diplomaŃie. ce trebuie . În acelaşi fel se pun problemele şi în privinŃa desfăşurării propriu-zise a şedinŃelor. uneia din părŃi nu-i convine stilul. aceste propuneri.. fie cu 1-2 ore înainte de terminarea programului instituŃiei în cadrul căreia au loc negocierile. în ultimă instanŃă. Un asemenea demers nu este însă facil şi. se vor avea în vedere următoarele reguli: a) nu se vor accepta propunerile partenerului înainte de a se analiza consecinŃele ce decurg din acestea. În situaŃia în care ordinea de zi nu a fost stabilită prin mandat şi există posibilitatea negocierii acesteia.absolut necesare’’ pot fi neapărat negociate. iar acest . discuŃiile vor fi programate fie cu 1-2 ore înainte de masa de prânz.ceva’’ nu este bine cunoscut şi deci stăpânit. În condiŃiile în care va apare ceva . 29 . • să se realizeze o serie de analize privind modificările de preŃ. de altfel. ordinea de zi reprezintă o şansă de a păstra iniŃiativa şi. procedura.trecut’’ pe ordinea de zi.

• să se exploreze noi alternative. • variantele de oferte de negociere. • modul şi poziŃiile de tratare. desfăşurate pe momente de interes reciproc şi pe cele de divergenŃă. d) dosarul concurenŃei. Desigur. ordinea de zi şi mandatul de negociere. b) informaŃii privind personalitatea partenerului de negociere. c) dosarul privind conjunctura pieŃei. principalul document cu care se intră în negociere este mandatul de negociere. în totalitate şi individuale. cel puŃin. responsabilităŃi şi limite ale echipei de negociere. 30 . • obiectivele maxime şi minime ale negocierii. • posibilităŃi de compromis. La intrarea în negociere.. în nici un caz. c) informaŃii provenite din analiza dosarelor de negociere pregătite înaintea începerii acestora. negociatorii serioşi îşi pregătesc. document pregătit în formă scrisă şi semnat de cei în drept. Asupra acestui document vom reveni. alte tranzacŃii încheiate etc. argumente şi contraargumente. Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii Negociatorii ce reprezintă firme care se respectă. experienŃa. gradul de cultură. va permite să se contureze derularea celor stabilite şi eventual să se reformuleze. În sfârşit. 2. în limitele strategiei generale. poate şi a altora. acelaşi rol. În plan vor fi menŃionate. d) experienŃa negocierilor anterioare avute cu acelaşi partener. de planul de negociere. Este vorba. mai întâi.4. Dacă în fotbal acestea sunt atât de importante. tacticile ce urmează să fie folosite. comportamentul psihic. fiecare echipa trebuie să fie în posesia următoarelor dosare: a) dosarul tehnic. omise rolul şi importanŃa pauzelor. • variantele de formulări. referitoare la pregătirea sa profesională. b) dosarul comercial. care trebuie să conŃină următoarele elemente: • definirea şi susŃinerea scopului negocierii. în cadrul negocierilor ar trebui să aibă. ConŃinutul planului de negociere se va baza pe următoarele elemente: a) informaŃii cu privire la calităŃile partenerului de negociere. de asemenea. căile de urmat. la stabilirea ordinii de zi nu trebuie. înainte de a intra în sala de tratative. documentele negocierii şi principalele sale dosare. din mers. O asemenea şedinŃă va crea timp pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. şi atitudinea pe care negociatorul urmează să o adopte faŃă de partenerul de negociere.

e) dosarul partenerului de negociere; f) dosarul economico-financiar; De asemenea, echipa trebuie să cunoască: a) agenda de lucru; b) calendarul negocierii; c) bugetul tranzacŃiei. BineînŃeles, pregătirea negocierii cuprinde şi alte aspecte, ce trebuie să fie în atenŃia celor pe umerii cărora apasă responsabilitatea negocierii şi implicit încheierea afacerii. Astfel, în limitele mandatului acordat, echipa de negociere va elabora proiectul de contract, ca principal instrument pentru elaborarea contractului propriu-zis. Acesta se va elabora, în cazul negocierilor internaŃionale, atât în limba română, cât şi în limba partenerului de negociere. De asemenea, proiectul de contract va fi tradus şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională, accesibilă ambilor parteneri. 2.5. Pregătirea variantelor de negociere Pregătirea variantelor de negociere reprezintă o acŃiune foarte importantă pentru negocierea propriu-zisă. Asemenea variante trebuie astfel formulate încât să contină atât concesii de formă, cât şi de fond, precum şi ierarhizarea aspectelor ce trebuie rezolvate în probleme principale şi probleme secundare. În practică, pentru realizarea variantelor de negociere, se procedează astfel: a) Se stabilesc elementele ce urmează să fie negociate. În acest sens se întocmesc două fişe, astfel: • prima fişă conŃine problemele de negociat bazate pe argumentele proprii, contraargumentele posibile ale partenerului de negociere şi modalităŃile de combatere a acestora; • a doua fişă va contine problemele şi argumentele anticipate a fi ridicate de partener, contraargumentele ce se pot oferi şi posibilităŃile pe care le-ar avea partenerul pentru a le combate. b) Se calculează costurile şi valorile pentru fiecare problemă de negociat pentru care există argumente proprii, dar şi pentru problemele şi argumentele pe care anticipăm să le ridice partenerul. Prin cost se va înŃelege preŃul ce trebuie plătit în cazul în care se acordă partenerului o concesie (costul concesiei), iar valoarea reprezintă suma pe care urmează să o primească, urmare unei concesii acordate de partener. De regulă, este de preferat să se facă o concesie al cărui cost este mic, dar care reprezintă o valoare importantă pentru partener decât invers. c) Se calculează limitele inferioare şi superioare, în funcŃie de prevederile mandatului de negociere. În condiŃiile în care problemele ce urmează a fi negociate şi pentru care există argumente proprii, ca şi cele pe care se anticipează să le ridice 31

partenerul reprezintă de fapt dorinŃele şi anticipările noastre, fiecare element de negociat trebuie să aibă o limită inferioară şi una superioară, limite care, de regulă, sunt dictate de condiŃiile practicate în mod obisnuit pe piaŃă. Variantele vor fi astfel calculate încât orice concesie de preŃ să fie legată de celelalte elemente de negociat, în aşa fel încât pe global, rezultatele negocierii să fie favorabile. d) Elaborarea strategiei şi tacticii de negociere în funcŃie de poziŃia şi solicitările partenerului va avea în vedere efectul de sinergie al capacitătii membrilor echipei şi faptul că, de regulă, nu există nici un substitut pentru o pregătire bună a negocierii. 2.6. Simularea negocierii Verificarea şi definitivarea programului (modelului) de negociere se fac în procesul simulării negocierilor. O asemenea operaŃiune constă într-un dialog dintre conducătorul echipei şi membrii acesteia, de pe poziŃii cât mai diferite. Se va recurge la mai multe întrebări şi răspunsuri dintre cele mai diversificate, mergându-se până la întrebări şi răspunsuri în aparenŃă paradoxale. Fiecare participant va tinde să se substituie şefului sau specialiştilor echipei partenere, urmând să acorde o atenŃie maximă intereselor partenerilor de negociere pentru a putea trage concluzii verosimile, pentru a elabora tactici adecvate, a ajusta sau a modifica strategiile care alcătuiesc infrastructura planului de negociere. În aceste condiŃii, simularea negocierilor reprezintă, de fapt, o temeinică analiză a contrastelor imaginare presupuse în mod logic, care pot rezulta din confruntarea normativă şi psihologică a celor care negociază. În funcŃie de condiŃiile şi cerinŃele concrete, în procesul simulării negocierii vor fi atraşi specialişti pe diferite probleme (tehnice, economice, financiare, juridice etc.), indiferent dacă aceştia urmează să asiste sau nu la dezbaterile programate cu partenerul de negociere. Simularea continuă cu efectuarea unei negocieri şcoală, între echipa desemnată a participa la negocierea propriu-zisă şi o altă echipă, formată din angajaŃi ai organizaŃiei. O asemenea operaŃiune se va desfăşura în baza unui scenariu elaborat în prealabil, luând în calcul pretenŃiile probabile ale viitorului partener de negociere, vis-a-vis de clauzele menŃionate în proiectul de contract. BineînŃeles, pentru o cât mai bună exactitate şi mai ales pentru scurtarea simulării, se vor utiliza mijloacele moderne de calcul, astfel încât să se poată testa mai multe variante ale negocierii, pentru ca, în final, să se ajungă la cea optimă.

32

CAPITOLUL 3

ECHIPA ŞI MANDATUL DE NEGOCIERE

3.1. Echipa de negociere 3.1.1.Formarea echipei şi numirea conducătorului acesteia O componentă a procesului de pregătire a negocierii o reprezintă constituirea echipei de negociere şi rezolvarea tuturor problemelor aferente acestei acŃiuni. În condiŃiile complexitătii negocierilor actuale - indiferent de domeniu - negocieri care presupun evaluări, argumentatii, contraargumentatii, explicatii etc., este practic imposibil ca un singur om să răspundă, în bune condiŃii, tuturor acestor cerinŃe. Iată de ce, participarea concomitentă a mai multor persoane,care formează o echipă, specialisti în domenii diverse, este nu numai recomandabilă, ci şi obligatorie. Eficienta activităŃii unei asemenea echipe nu este neapărat rezultatul mărimii acesteia (de obicei, de la două-trei persoane la 10-12, în raport de complexitatea tranzacŃiei şi implicit a negocierii), ci mai degrabă al profilului şi pregătirii profesionale a fiecăruia din membrii ei, fiind condiŃionată de mobilitatea şi elasticitatea gândirii acestora, de organizarea şi coordonarea activităŃii desfăşurate. Pentru pregătirea echipei de negociere, acŃiune care se face din timp, în linişte, fără grabă, este necesar de abordat şi rezolvat un studiu al problemelor. Într-un asemenea studiu, este indicat să se aibă în vedere o serie de elemente referitoare, în principal, la scopul şi obiectivele negocierii, definirea variantelor de negociat, cunoaşterea partenerilor şi a relaŃiilor pe care se contează. ToŃi membrii echipei trebuie să cunoască şi mai ales să se implice în rezolvarea problemelor specifice, potrivit locului ce-l ocupă în ierarhia organizaŃiei de la care provin, cât şi în cadrul echipei propriu-zise. În acelaşi timp, deosebit de importantă în cadrul echipei de negociere, este sincronizarea activităŃilor desfăşurate de fiecare membru al acesteia, precum şi o coordonare adecvată. Este de preferat ca echipa de negociere să aibă continuitate, numai în acest fel componenŃii ei având posibilitatea să se cunoască reciproc, să 33

existe o coeziune, evitându-se eventualele tentative ale partenerilor de a utiliza divergenŃele de păreri care pot apărea în echipă. O caracteristică de seamă a echipei trebuie să fie elasticitatea acesteia, o elasticitate care să permită creşterea sau reducerea numărului de membrii, o elasticitate în care conducătorul să aibă, pe de o parte, posibilitatea, dar şi abilitatea de a conduce eficient, indiferent de afacerea negociată, de structura echipei iar, pe de altă parte, să-şi asume responsabilitatea, în cazul unor eventuale eşecuri. În ceea ce priveste conducătorul echipei de negociere, numirea acestuia se face Ńinând seama de: a) întrunirea calităŃilor cerute tuturor membrilor echipei sale; b) capacitatea de a organiza şi conduce echipa; c) poziŃia sa în cadrul organizaŃiei; d) gradul de responsabilitate şi de decizie pe care şi-l poate asuma în corelare cu mandatul primit; e) sudura psihologică cu membrii echipei sale, care să conducă la o conlucrare activă şi principială. La numirea conducătorului echipei, se vor avea în vedere sarcinile pe care acesta le va avea de realizat, respectiv: • să selecŃioneze membrii echipei şi să-i pregătească în mod corespunzător; • să pregătească planul de negociere şi proiectul de contract; • să se îngrijească de primirea mandatului de negociere; • să organizeze şi să conducă efectiv negocierile; • să finalizeze contractul cu partenerii; • să întocmească raportul asupra negocierii; • să menŃină permanent moralul membrilor echipei pe care o conduce; • să încerce să obŃină de la fiecare membru al echipei contribuŃia maximă pe care acesta o poate da. 3.1.2. Stabilirea atribuŃiilor şi instruirea echipei de negociere După constituire,echipei de negocire i se stabilesc atribuŃiile de realizat din momentul constituirii ei şi până în momentul prezentării raportului de finalizare a acŃiunii încredintate. Principalele asemenea atribuŃii se referă la: • elaborarea materialului tehnic şi comercial; • fixarea legăturilor de comunicaŃie; • elaborarea planului sau modelului de negociere; • participarea la elaborarea mandatului de negociere; • elaborarea proiectului de contract; 34

este nevoie de şlefuirea. în general. În practică. conducătorul echipei de negociere. respectiv. mai mult sau mai puŃin complex. urmează instruirea acesteia. De asemenea. După stabilirea atribuŃiilor echipei. Este vorba de un comportament adecvat fiecărei situaŃii în parte. Pentru aceasta însă. • participarea la dezbateri. De fapt. Comportamentul echipei de negociere Oricât de minuŃioasă ar fi. cât şi la analiza problemelor apărute. se întâlnesc două extreme. în cazul negocierii unui contract de cumpărare.tipul liderului care păstrează totul pentru sine şi extrema cealaltă. echipa de negociatori îşi desfăşoară activitatea pe baza şi în limitele mandatului de negociere cu care a fost împuternicită. Chiar dacă rolul principal în dezbateri îl are. pregătirea negocierilor rămâne fără nici un fel de efect dacă negociatorul nu reuseste să stabilească un sistem de comunicare eficient cu partenerul. Între aceste două extreme. respectiv a cererii de ofertă. pregătirea minuŃioasă a întâlnirii cu partenerul de negociere. se va avea în vedere cultivarea elasticităŃii de gândire. a unui ghid. în particular. discutia directă cu acesta. de înnobilarea aptitudinilor. opusă. se pot întâlni mai multe stiluri de lucru în cadrul echipei de negociere. 3. orice individ cu o pregătire temeinică şi cu o conduită morală normală. respectul care trebuie acordat reciproc. pentru dezbateri şi analize în detaliu. în care liderul este foarte deschis în ceea ce priveste delegarea de autoritate. fiecare membru al acesteia poate şi trebuie să participe atât la dezbateri. succesul în negociere depinde de psihologia negociatorului (la care vom reveni). atunci când se negociază un contract de vânzare.• elaborarea şi lansarea ofertei. a căror cunoaştere constituie o cerintă esenŃială pentru creşterea şanselor de a reuşi.3. O asemenea operatiune va fi definită în funcŃie de stilul de lucrul al echipei manageriale. a comportamentului acestuia. Un asemenea comportament presupune. când părŃile vor conveni să constituie grupe şi subgrupe de specialisti. comportamentul echipei de negociere constituind poate cea mai importantă pârghie de atingere a obiectivului dorit în cadrul negocierii. mai întâi. de personalitatea acestuia. pregătire ce se realizează pe baza unui plan. în general şi ale fiecărui membru al acesteia. În ultimă instanŃă. • participarea la pregătirea psihofiziologică specifică. a abilităŃii şi a spiritului de 35 . deosebit de riguros şi supus unor principii şi reguli bine definite. Desigur.1. stilul autoritar . în ultimă instanŃă. poate să devină un bun negociator. a prezentei de spirit. în funcŃie de caracterul negocierii unui obiectiv.

reguli care se referă.cooperare. metode precum raŃionalizarea. Practica negocierilor cere ca de la primele contacte cu partenerul să se utilizeze metode psihologice pentru identificarea personalităŃii acestuia. e) păstrarea demnitătii. Teoria de specialitate propune o serie de . fie ele chiar majore. după primirea anumitor concesii. trebuie reŃinut că exagerarea manifestărilor de stimă şi respect va duce. în condiŃiile în care ştirbirea acesteia duce inevitabil la umilire. destramă încercările strategice de atingere a scopului. 36 . în ultimă instanŃă. la pierderea avantajului reciproc. dizlocarea. b) educarea voinŃei şi stăpânirii de sine. încarcă atmosfera. Exprimarea făŃişă a bucuriei. la subordonare. care să conducă la clădirea unei suprastructuri pe structura înnăscută. la compromiterea negocierii. folositoare ambelor echipe. fie la impresia că echipa oponentă este ridiculizată.. la linguşire. Trebuie reŃinut că. Un bun negociator nu are niciodată voie să se enerveze. dimpotrivă. la dispariŃia cooperării şi. Întreruperea partenerului provoacă nemulŃumire. lăsarea partenerului să-şi epuizeze toate argumentele. în ultimă instanŃă. imaginea despre sine etc. Păstrarea demnităŃii nu trebuie confundată cu mândria arogantă a unui individ insuficient educat. presărat cu uşoare nuanŃe de nemulŃumire. tăcerea duce partenerul de negociere la disperare. orice moment de bucurie urmând a se manifesta reticent. la modelarea comportamentului şi a temperamentului negociatorului. În procesul de formare şi educare a comportamentului echipei de negociere se vor utiliza mai multe metode şi procedee. În acelaşi timp însă. în final. care va avea impresia că a fost sau s-a înşelat. plecând de la ideea că lipsa de răspuns la o anumită acuzaŃie sub formă de repros poate fi etichetată ca o recunoaştere a învinuirii aduse. la perseverenŃă. c) păstrarea stimei şi respectului faŃă de parteneri va crea. fără a fi întrerupt. g) exprimarea bucuriei trebuie făcută cu reŃinere. în cele mai multe cazuri.. care va duce la dârzenie. d) combaterea reproşurilor. fie la servilism.. precum şi la stăpânirea de sine în situaŃii . proiecŃia. la intransigenŃă. să aibă răbdare şi stăpânire de sine. f) educarea voinŃei de a asculta . dar şi una destinsă. el trebuie să rămână calm. riscă să conducă în retractarea acestora de către partener. în special la: a) abandonarea ideilor preconcepute cu privire la comportamentul partenerului de negociere. vis-a-vis de comportamentul negociatorului. situaŃie extrem de gravă. o atmosferă academică de lucru. acest lucru conducând la desconsiderarea partenerului.reguli’’ ce trebuie respectate.delicate’’.

Stabilirea atribuŃiilor echipei de negociere Negocierile implică o serie de împuterniciri speciale. j) întreruperea negocierilor şi amânarea acestora. evitându-se astfel greşeli ce ar putea compromite poziŃia. 3. a acordului. k) ocrotirea echipei partenere de negociere. bonitatea şi situaŃia ei economico-financiară etc. începând cu promisiunile şi concesiile pe care le poate face şi terminând cu nivelul cererii. la întocmirea şi definitivarea mandatului de negociere se va Ńine seama de următoarele aspecte: a) elementele de strategie. ci întro formă elegantă. deşi este o strategie eficientă şi deseori utilizată. De regulă. Mandatul echipei de negociere 3.h) coordonarea interveŃiilor de către conducătorul echipei.2. nefinalizarea acesteia constituind un eşec pentru ambii parteneri. Asemenea împuterniciri presupun existenŃa unui mandat de negociere. Sunt precizate limitele maxime şi minime în interiorul cărora negociatorul poate lua decizii. b) informaŃiile culese în prealabil despre partenerul de negociere. Mai mult. nu se va face în mod brusc. nu este bine să se profite de eventualele situaŃii delicate ale partenerului de negociere. nici o înŃelegere nu are caracter decisiv. se va crea o atmosferă clasică de lucru. de la condiŃiile pieŃei şi concurenŃei 37 . descătuşată de caracterul peremptoriu al unor înŃelegeri parŃiale. definitiv. Pornind de la o asemenea premisă. tactica şi strategia adoptate. pornind de la elementele de negociat. pornindu-se de la ideea că negocierea trebuie finalizată. i) elasticitatea deciziilor parŃiale. performanŃele acesteia. în care sunt incluse limitele în cadrul cărora negociatorul se poate desfăşura. acestea urmând a se face numai în mod organizat. partenerul nici nu trebuie lăsat să greşească datorită ignoranŃei. de eventuala lui ignoranŃă.2. de la informaŃiile existente. Până la semnarea finală a contractului. a ipotezelor şi variantelor de decizie. acordate echipei de negociere de către organizaŃia pe care aceasta o reprezintă. deoarece atunci când greşeala va fi descoperită de organizaŃia pe care o reprezintă. intangibil. ele având un caracter mai degrabă informal. respectiv al ofertei negociate. tactică şi tehnică pe care le presupun negocierile. negocierile sau afacerile viitoare vor fi cu totul compromise.1. Cele mai multe asemenea informaŃii nu se obŃin pe căi oficiale. c) tactica ce urmează să fie adoptată. În acest fel. organizaŃia pe care acesta o reprezintă.

Rareori decidentii reali sunt chiar negociatorii. Oamenii de vârf intră în negocieri cu probleme speciale. acestea sunt dezastruoase. De asemenea. care a analizat o diversitate de variante de negociere. există riscul de a nu se obŃine rezultatele scontate. Cele mai multe negocieri nu se poartă cu participarea celor care detin autoritatea deplină. la stabilirea continutului mandatului. A dicta în mod autoritar şi abuziv mandatul este o acŃiune care prezintă o mare periculozitate şi care. poate da sugestii pertinente cu privire la conŃinutul şi fixarea mandatului. duce la comoditate. In acelaşi timp. autoritatea ascendentă şi cea limitată. a sefilor. nu se poate face totuşi abstracŃie de poziŃia. totală. Este vorba de una din următoarele trei tipologii întâlnite cel mai adesea în practica negocierii: autoritatea deplină. Mandatul de negociere este în final aprobat de conducătorul instituŃiei. Echipa. în contrast cu oamenii de la baza piramidei autoritătii. stabilirea prin mandat a tacticii care urmează a fi adoptată are un caracter relativ. De altfel. de punctul de vedere al echipei de negociere privind limitele în cadrul cărora aceasta urmează să acŃioneze. se soldează cu eşecuri ale negocierilor.etc. în funcŃie de condiŃiile concrete apărute. Limitele mandatului Mandatul de negociere va stabili nivelul de autoritate de care urmează a dispune negociatorul.2. Dimpotrivă. de obicei cei mai buni profesionisti. Mai mult. nu pot fi trecute cu vederea anumite tendinŃe subiective ale echipei. pertinente. logice. Deşi un asemenea document emană de la conducătorul organizaŃiei. prin mandatul de negociere. în general. după cum un mandat cu sarcini subdimensionate. nici negocierile dintre state nu se desfăşoară în prezenta sefilor acestora. Atunci când negociatorii au deplină autoritate. lăsându-se totuşi negociatorului posibilitatea de a-şi stabili tactica adecvată efectiv în timpul negocierii. se va avea în vedere faptul că dacă acesta este supradimensionat se va ajunge inevitabil la descurajare. aceştia fiind. ci mai ales prin intermediari. dar nici nu se pot ignora în totalitate argumentele acesteia. 3. bazate pe informaŃii calificate. calendarul negocierii şi alte elemente considerate importante în atingerea obiectivului dorit. în majoritatea cazurilor. BineînŃeles. omul de sus tinde să sufere şi de o altă boală 38 . de cele mai multe ori. BineînŃeles. rămânându-i acestuia responsabilitatea realizării obiectivului stabilit. se vor mai stabili bugetul total al tranzacŃiei.2. care în fond este organul cel mai competent şi în acelaşi timp cel mai bine documentat asupra problemei ce urmează a fi negociată. mai puŃin gata să intre în profunzime şi chiar mai puŃin cunoscători.

Pot exaspera atât de tare partenerul. Iată de ce se recomandă ca negocierile să se desfăşoare la nivelul celor care deŃin o autoritate limitată. profesională sau economică. Un negociator din această categorie poate să se dovedească a fi destul de puternic şi să obŃină rezultatele scontate. De multe ori. câştigând în acest fel timp pentru a gândi mai bine afacerea sau chiar pentru a ieşi dintr-o situaŃie dificilă. aceasta în primul rând datorită faptului că aduc atingeri unor importante convingeri. să se afle că acest lucru nu este adevărat.. acest altcineva fiind . ea reuşeşte. este nevoie de un negociator bine pregătit profesional. fără a putea fi acuzat de metode neloiale sau lipsă de politeŃe. Introducerea unor asemenea doleanŃe crează o ostilitate imediată. Cererile nenegociabile sunt periculoase pentru partea care le face. Un asemenea negociator poate amâna luarea unei decizii. Ele sunt atât de extreme. Aceasta deoarece el spune . rezultatele scontate. încât un compromis asupra lor pare imposibil. sau chiar a unui popor. încât există riscul real de încetare a oricăror 39 . cel cu care negociezi este obligat să-şi repete singur argumentele la fiecare nivel de autoritate în parte. tactica autorităŃii ascendente dă. risipindu-i în acelaşi timp pe cei din tabăra adversă. De asemenea. dură în felul ei. care mai repede va ajunge la un compromis decât să rişte o confruntare severă pe probleme nenegociabile. a unei etnii. Valori de natură etnică. în care un bun negociator poate să-şi demonstreze convingerile. Cererile din această categorie micşorează aşteptările adversarului. de fapt o escaladare a autorităŃii.nevoia de a juca rolul atotputernicului . Într-o asemenea situatie. Sau sunt cereri extreme.şi să creadă că poate şi trebuie să vorbească pentru priorităŃile şi nevoile celor din subordine. de multe ori. pentru ca. Are astfel posibilitatea de a spune mai uşor . În cadrul negocierilor există anumite cereri care nu pot fi satisfăcute. în negociere există şi o autoritate ascendentă.cineva peste care nu se poate trece’’. de fapt. Asemenea pretenŃii se referă la valori adânc înrădăcinate în conştiinŃa unui individ. Pentru acesta însă. negociatorul fiind pus în situaŃia de a raporta după fiecare discuŃie în parte că afacerea este încheiată. puternic din punct de vedere psihic. scopul acesteia fiind acela de a pasa aprobarea la nivelele ierarhice superioare. autoritatea limitată constituindu-se într-o însemnată sursă de putere. a unui grup.nu’’ în numele altcuiva. de multe ori.nu’’ şi asta în mod amabil. O asemenea tactică.. Bine pregătită. să bage discordie între negociator şi organizaŃia pe care acesta o reprezintă. care să facă faŃă unei asemenea tactici. religioasă. poate pune pe oricare dintre negociatori sau chiar pe amândoi în dificultate. Curios este faptul că asemenea cereri pot ajuta pe negociator să-şi strângă proprii oameni..

de la temperamentul. în activitatea de bază. diversele defecŃiuni pot fi corectate. care se impune ca un proces continuu. Printr-o educaŃie psihologică.3. 3.1. temperament. firea şi caracterul ce-i definesc personalitatea. Un negociator lipsit de pregătirea profesională. de minciună. Teoretic.3. de o mai mică importanŃă. In aceste condiŃii. Psihologia negociatorului 3. selecŃionarea propriilor negociatori constă într-un proces îndelungat şi complex de experienŃe. în procese de simulare a negocierilor. Totusi. a lăcomiei. ImportanŃa personalităŃii negociatorului În societate oamenii se diferenŃiază printr-o multitudine de atitudini înnăscute sau dobândite. Se va avea în vedere regula potrivit căreia cei mai mulŃi indivizi se caracterizează prin dimensiuni medii de aptitudini. în măsura în care există motive serioase şi suficient timp pentru acceptarea acestei idei. La fel de importantă este însuşirea unei educaŃii în direcŃia cunoaşterii personalităŃii partenerului 40 . personalitatea negociatorului se formează prin şlefuirea şi înnobilarea aptitudinilor ce îl caracterizează. talentele pot fi promovate spre a dobândi trăsături noi în ascensiunea către abilitate şi măiestrie. de înfrânare a acŃiunilor pripite. fire şi caracter. de descătuşare a iniŃiativei şi de impulsionare a curajului. în timp putându-se forma trăsături psihofiziologice pozitive. În procesul de educaŃie psihologică. Se poate forma astfel puterea de voinŃă. de oscilaŃie. de cultivare a cinstei şi vredniciei. trăsăturile pozitive. de inconsecvenŃă. atitudinile negative. Prin educaŃie psihologică. practic. cât şi practic. de şiretenie etc. de observare şi instruire în procesul activităŃii generale desfăşurate. În procesul de educaŃie psihologică se porneşte de la cunoaşterea aptitudinilor individului. antrenându-i în operaŃiuni de pregătire a materialelor documentare. din cauza insuficienŃei profesionale va recurge la atitudini de nervozitate. în timp nelimitat. printr-o instruire pedagogică periodică şi. Altfel spus. unele pozitive. cu timpul. va fi tot timpul complexat de necunoaştere. majoritatea cererilor de acest tip pot deveni negociabile. altele negative. pe calea intrării candidaŃilor în diferite echipe de negociatori. la început ca observatori apoi. oricâtă educaŃie psihologică i se va face.tratative. Instruirea psihologică se face atât teoretic. în activităŃi de analiză şi de decizie. de calmare a nervozităŃii. se întăreşte puterea de participare şi de stăpânire de sine. se corectează anumite defecŃiuni. Pregătirea psihologică va da roade numai pe fondul unei personalităŃi morale şi profesionale. printr-un proces complex de perseverenŃă şi educaŃie a voinŃei.

rămâne una dintre cele mai pretenŃioase. 3. de negociator. În aceste condiŃii. dar şi lipsurile partenerului de negociere. în mare măsură.3. Trăsăturile şi calităŃile negociatorului Reuşita în negocieri depinde. • o profundă şi solidă pregătire profesională. respectiv să adopte strategii şi tactici potrivite în bătălia psihologică determinată de confruntarea celor două personalităŃi. negocierea nu este altceva decât o evaluare nescrisă a caracterului şi calităŃilor celor care negociază. mobilitate în spirit. ce se vor potenta prin experienŃa proprie şi observarea atentă a altora. selectate. realităŃi ce se constituie în elemente formative ale profilului şi caracterului acestuia. a regulilor şi alternativelor acestora. tact. se pot culege alte referinŃe privind personalitatea acestuia şi a celorlalŃi membri ai echipei adverse de negociere. se formează şi munceşte în contextul unor realităŃi social-economice. o memorie foarte bună. în cea mai mare măsură. După mai multe contacte individuale. • claritate în gândire. negociatorului îi va fi mult mai uşor să se pregătească în mod corespunzător.2. politice şi culturale bine determinate.în negociere. prezentă de spirit. implicit de dimensiunea cumulului de calităŃi ale acestuia. precum şi cu inteligentă. • cunoaşterea perfectă şi în detaliu a tematicii şi problematicii puse în discuŃie. Oricât de fructuos ar fi pregătite negocierile. fler etc. imaginaŃie. BineînŃeles. pot fi identificate o parte din aptitudinile. minte clară şi mari rezerve de energie. 41 . uşurinŃă în exprimare. de calităŃile şi de trăsăturile acestuia. activitatea desfăşurată de acesta nu este deloc uşoară. din următoarele: • cultură generală vastă. De fapt. trebuie menŃionat şi faptul că meseria de negociator. succesul la masa tratativelor este determinat. fie dobândite printr-o temeinică pregătire. farmec. fie native. cu privire la comportamentul şi experienta acestora. dimpotrivă. de personalitatea negociatorului. modestie. adaptabilitate la situaŃii complexe. în principal. cunoaşterea tehnicilor de negociere. sub aspectul trăsăturilor sale psihofiziologice. un bun negociator trebuie să fie înzestrat cu trăsături specifice native. De asemenea. Un bun negociator trebuie să fie posesorul unor însuşiri. curaj. trăieşte. capacitate de adaptare la situaŃii diferite sau neprevăzute. Înainte de toate trebuie reŃinut că negociatorul este un individ care se naşte.

de la formal la informal. alŃii subiectivi. In negocieri. spirit de cooperare înseamnă spirit de echipă. sincer. balanŃa urmând a se înclina de partea celor mai bine pregătiŃi. care să demonstreze că sunt apărate şi interesele lui. dar şi flexibil în analiza argumentelor partenerului.3. să fie abil atunci când se află în situaŃii de ambiguitate. 42 . 3. • încredere în sine. • să aibă prezentă de spirit. gradul de informare despre piaŃă. să fie diplomat şi convingător. să înŃeleagă modul de gândire al acestuia.• capacitate de analiză.3. în momentele optime. De fapt. Acest lucru depinde de o serie de factori. • să fie ferm. partenerul de negociere şi organizaŃia pe care acesta o reprezintă. respectiv flexibilitatea în luarea deciziei. prezenta de spirit înseamnă şi iuŃeala cu care pot fi depistate dezavantajele unilaterale sau reciproce şi redirijarea acŃiunii sau amânarea negocierilor. de la imediat la perspective. • să fie înzestrat cu mult bun simŃ. respectiv să aibă simŃul oportunităŃii în luarea deciziilor majore. având măiestria de a se înŃelege cu persoane situate la toate nivelurile. perseverent. înzestrat cu talentul de a observa şi colabora cu alŃii. strâns legaŃi de domeniul în care se desfăşoară negocierile. de a şti să câştige timp util. De asemenea. putere de a-si păstra calmul în condiŃii de stări emoŃionale sau de stres. elasticitate şi perseverentă în direcŃia convingerii partenerului. • să poată să se autocontroleze în permanentă. necesar primirii unor noi instrucŃiuni şi luării unor decizii eficiente. prin argumente logice. în situaŃii dificile. Avem în vedere factori precum experienŃa ultimilor negocieri. calm. să aibă simŃul oportunităŃii şi al momentului. viteza de reacŃie. unii obiectivi. de a asculta şi retine esenŃialul. • capacitate de a şti să negocieze sub presiunea timpului iar. modul de pregătire a negocierii etc. curajul de a decide la timpul potrivit. în procesul negocierii se confruntă personalitatea indivizilor participanŃi. de a fi un bun coleg şi colaborator. presiunea echipei de negociere. constructivitate. • trezorier de informaŃii. • să ştie să se transpună în situaŃia partenerului. Factorii de care depinde puterea de a negocia Puterea de negociere este constituită din totalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate folosi în vederea obŃinerii unei soluŃii cât mai aproape de poziŃia proprie de negociere. temperat. disponibilitate de a se descurca în situaŃii limită. capacitatea de a-Ńi asuma un anumit risc. de a judeca problemele în spirit practic. sub toate aspectele: de la general la particular. • capacitate de a se integra într-o echipă.

In ultima vreme. Din acest punct de vedere. pornindu-se de la poziŃia sa în societate şi. memoria. dacă nu chiar imposibil. face parte tot atât de mult din afacere. s-a trecut tot mai mult de la vechiul principiu . Este foarte greu. neexistând nici un fel de înlocuitor pentru ea.lăsaŃi-l pe cumpărător să se păzească singur’’ la unul nou.4. spiritul de observaŃie şi atenŃia.3. când se spune şi mai ales cine o spune. de fapt. în cadrul unei negocieri trebuie să existe un simŃ dezvoltat al valorilor şi mai ales disponibilitatea de a împărŃi în mod echitabil. de cele mai multe ori. de psihologia negociatorului. cinstea şi credibilitatea sunt elemente de primă însemnătate. Fără o asemenea calitate. Credibilitatea implică ce se spune. credibilitatea şi integritatea sunt elemente de primă însemnătate în asigurarea succesului negocierii. dreptul de a verifica ce i s-a spus. ca şi mărfurile şi serviciile oferite spre vânzare. sistematic şi metodologic. Asemenea caracteristici ale procesului de negociere Ńin. nici-o negociere. dar şi o intuiŃie.. In negociere trebuie să se aibă în vedere fiecare individ în parte. Din punctul de vedere al cumpărătorului. De fapt. oricât de bine pregătită ar fi. cu cealaltă parte. Ea este o evaluare a calităŃilor şi caracterului participanŃilor la negociere. cât şi o artă. ce vrea fiecare individ să înŃeleagă.. acesta fiind mai degrabă o combinaŃie de beneficii. de la situaŃia sa materială. de personalitatea.preveniŃi-l pe client’’. cu oameni pe care nu îi crezi. sunt interpretabili. ca de altfel şi cel de cinste şi rezonabilitate. este ascunsă în preŃul pe care îl plăteşte clientul. Depinde din ce punct de vedere este privit conceptul de cinste. nu are sorti de izbândă. să negociezi cu oameni în care nu ai încredere.O negociere este mai mult decât o discuŃie urmată de un acord semnat şi parafat. Asemenea termeni sunt subiectivi. In noŃiunea de aptitudini trebuie incluse inteligenta. Tipuri de negociatori Negocierea este atât un demers ştiinŃific. dificultăŃile curente care apar. de aptitudinile şi temperamentul acestuia. şi nu în ultimă instanŃă. cinstit şi rezonabil însemnând. Integritatea este de fapt cea care face să meargă afacerea. în mare măsură. lucru însă destul de greu de realizat. nu este însă cuantificabil. Deci preŃul nu înseamnă neapărat numai bani. ce i s-a promis. In ceea ce priveşte cinstea. de la respectul de care se bucură. trebuie menŃionat faptul că majoritatea dintre negociatori doresc să fie sau cel puŃin. 3. să pară cinstiŃi şi rezonabili. iar când vorbim de 43 . gândirea. Credibilitatea este o calitate care. Aceasta deoarece. mai ales. Conceptul de dreptate. sau dimpotrivă. respectiv . cum se spune. imaginaŃia. integritatea.

retragere pripită. avem în vedere rapiditatea în luarea deciziei.temperament. civilizat. răbdare. flexibilitatea. agitaŃie. mai ales. 44 . cu orice preŃ. b) Cooperant: • este un sentimental. dar o dată ce face acest lucru. constructivă. de foarte multe ori. plăcut şi sociabil. mai întâi. control şi stăpânire de sine. un vizionar şi abia după aceea un organizator eficient. educaŃia şi tenacitatea. chiar dacă asemenea indivizi sunt chiar foarte buni profesionişti în domeniul lor de activitate. inconsecventă. • are o dorinŃă lăuntrică de a fi util şi este satisfăcut atunci când poate depăşi momentele conflictuale. • nu face uz de autoritate şi este iubit de colaboratori. este lipsit de iniŃiativă. de cele mai multe ori. dar paradoxal. participare activă şi. mânie. următoarele tipuri de negociatori: a) Autoritar: • este pasionat de activitatea desfăşurată. • este un bun cunoscător al spiritului de echipă. • acceptă dezordinea. dar vine. In contextul celor prezentate. să-şi impună părerea. în practica negocierilor comerciale s-au conturat. dar încearcă şi. • are caracter rigid şi este puŃin receptiv la argumentele sau informaŃiile partenerului. dar nu acceptă nici postura de învins. • are abilitatea de a tolera ambiguitatea şi conflictele. • este preocupat în clarificarea neînŃelegerilor. fiind interzis să facă parte din echipele de negociere indivizi dominaŃi de nervozitate. • este un bun organizator. cu soluŃii concrete. nerăbdare. apatie. reuşeşte să fie realist. irascibilitate. • pe parcursul negocierii intervine sporadic cu idei sau cu propuneri. c) Permisiv: • nu doreşte să fie neapărat convingător. pripeală. dar este un sentimental. pentru evitarea blocării negocierii şi găsirea unor soluŃii conciliante. Temperamentul cel mai potrivit negociatorului este cel definit de calm. dar şi nervozitatea sau emotivitatea. supărare. încearcă. d) Creativ: • este. expectativă exagerată. • are un stil flegmatic. răspunsurile parŃiale sau evazive. • de cele mai multe ori nu rezistă până la sfârşitul negocierii. este un partener ideal de echipă. în principal. dar şi de negociere. • nu este preocupat neapărat de problemele concrete ale ordinii de zi.

indiferent de caracterul acestora. de tăcere şi evitare a intrării în discuŃii contradictorii sau în ceartă. tipurile de negociatori prezentate nu epuizează toate cazurile întâlnite în practica negocierilor. reuşeşte să le întrerupă. b) Ostilitatea se manifestă prin agresivitatea unuia sau ambilor parteneri de negociere. Este atitudinea adoptată. de firmele comerciale cu reputaŃie. se ajunge.5. O asemenea atitudine este caracteristică negociatorului orgolios. fără a-şi umili însă partenerul de negociere.Desigur. în primul rând. transformând negocierile în ceartă sau. de la premisa că trebuie să ducă la bun sfârşit negocierea şi să încheie afacerea. în cea mai mare parte asigurată. Atitudini în procesul de negociere In procesul de confruntare a personalităŃilor la masa tratativelor. a calităŃilor profesionale şi intelectuale. Beneficiind de rolul dominant pe care îl oferă conjunctura. In ciuda inconsistenŃei argumentelor pe care le aduce. fiecare parte poată să pună întrebări. la iritare şi. dar şi de marile corporaŃii. cooperarea fiind atitudinea ideală care creează premise certe promovării unor relaŃii profitabile între partenerii de afaceri. El îşi va respecta Ńinuta de sobrietate şi corectitudine. se manifestă mai multe categorii de atitudini interpersonale: a) Cooperarea este atitudinea cea mai frecvent adoptată în marile negocieri. reuşita negocierii este. de care însă un bun negociator nu trebuie să abuzeze. într-un mod diplomaŃie. SoluŃia cea mai bună în faŃa unui asemenea individ constă în adoptarea unei atitudini de calm. 45 . în totalitate. căutând să beneficieze de conjunctura favorabilă. dovedind abilitate şi rafinament. aşteptând ca acesta să obosească. fiecare partener se străduieşte să-şi impună punctul său de vedere. să exaspereze şi. In situaŃia în care se va declanşa o competiŃie în supraestimarea argumentelor proprii. Echipa de negociere porneşte. In cadrul unei asemenea confruntări. în majoritatea cazurilor. în mod faŃal. să dea răspunsuri. fără nici o motivaŃie reală. în final. El nu admite nici-un fel de compromis. c) DominaŃia este adoptată de negociatorul care are o multitudine de posibilităŃi de a încheia o afacere.3. în goana după supremaŃie. în acest caz. iar mersul negocierii îi este total favorabil. cei mai mulŃi dintre negociatori neavând. la eşec. să aducă argumente şi contraargumente. purtate la nivelul cel mai înalt. Tipologiile menŃionate au mai degrabă un caracter teoretic. 3. Când ambii parteneri adoptă o atitudine cooperantă. trăsăturile uneia sau alteia din categoriile de mai sus. care face obstrucŃie la orice intervenŃie a partenerului de negociere. să facă greşeli grave. în general. în negocierile diplomatice. în cel mai fericit caz. se va strădui să obŃină maximum de avantaje. Este o atitudine în aparentă firească.

Atunci însă când pasivitatea se manifestă în procesul normal al discuŃiilor. f) RaŃionalitatea. pe legitimitate şi pe respect reciproc. aflându-se în permanentă într-o stare de neutralitate şi obiectivitate. de acord cu toate argumentele partenerului de negociere. Un bun negociator trebuie să depisteze. încă de la început. va adopta stilul colectiv impus de tradiŃiile şi obiceiurile din Ńara sa. fără nici un fel de exces de politeŃe şi de afectivitate. 3. ca până la urmă să nu fie de acord cu nici unul şi să treacă la ofensivă. Partenerii de negociere se manifestă în mod sobru. Un aspect la fel de grav al pasivităŃii este indiferenta. separat. tocmai pentru a înlătura orice fel de obstacol din calea negocierilor şi de a se evita situaŃiile de descurajare. interesele lui minimale. Fiecare dintre aceştia manifestă încredere limitată şi luptă pentru obŃinerea avantajului minimal. e) Creativitatea rămâne. în practica negocierilor internaŃionale este bine ca fiecare negociator să-şi dezvolte un stil propriu de abordare a strategiilor şi tacticilor. fiind o armă puternică. eficace şi mai ales derutantă în jocul negocierilor declanşat de către partener. Fiecare negociator. care duce la complicarea negocierilor şi la consumarea inutilă a timpului. subtilă. alături de cooperare. şi mai ales cu un talent deosebit în arta de a negocia. deprinderile colective. toate acestea impun un anumit stil de comportament. atitudinea de indiferenŃă simulată şi să-l invite pe partener să participe la discuŃii sau eventual să amâne negocierile. Stiluri de negociere Ca regulă generală. de regulă încercarea de a imita stilul altuia conducând la eşec. a) Stilul european se diferenŃiază pe mari zone geografice şi economice. obiceiurile. Indiferentul se declară. pe culturi şi chiar pe fiecare Ńară în parte. distructivă. al negocierilor. Un asemenea negociator va manifesta în permanenŃă iniŃiativă. o asemenea atitudine nu poate fi adoptată decât de negociatorii de elită. cel puŃin în subconştientul său. căutând soluŃii avantajoase pentru ambele părŃi. în aparentă. realismul reprezintă o atitudine bazată pe logică. Negociatorul se străduie să înŃeleagă poziŃia intimă a partenerului. tradiŃiile.4. Diferentele de culturi naŃionale. care trece însă dincolo de limitele cooperării fireşti. atitudinea cea mai constructivă. Astfel: 46 . fără a neglija însă avantajul partenerului său. ea devine o armă foarte periculoasă pentru ambele părŃi. Desigur.d) Pasivitatea este o atitudine indicată în negocierile în care partenerul de negociere dovedeşte multă ostilitate sau chiar neprincipialitate. cu multă experienŃă. ce se va solda cu un eşec total.

faza deciziilor şi încheierii tranzacŃiei. El este de acord cu toate şi cu nimic. CaracterizaŃi printro solidă pregătire profesională. In negociere. sub presiunea timpului şi a altor factori. prin crearea unui mediu de adaptare la realităŃile mediului şi concurenŃei. englezul. Negocierile încep cu mari introduceri. cu o pregătire riguroasă a negocierii. • Stilul italian este vesel. de tatonare. devin rigizi. pare amator şi chiar naiv. Calea cea mai bună de învingere a unui asemenea stil constă în acŃionarea cu precădere a negociatorului oponent. Ei deŃin informaŃii pertinente şi la zi. • Stilul francez se caracterizează prin elegantă. punctualitate. francezul devine ferm şi puŃin arogant. Negociatorul francez preferă să parcurgă trei faze: faza negocierii preliminare. apropiat şi agreabil. mesele copioase. ce îşi propune să găsească soluŃii bine fundamentate. sunt politicoşi şi exacŃi în tot ceea ce fac. In sfârşit. Se caracterizează prin punctualitate. prin modestie. care stă de fapt la baza deciziilor. Ei pot fi cuceriŃi relativ mai uşor numai în fazele de început ale negocierii. introducând un mare grad de siguranŃă în negociere. sociabil. diminuând la maximum rolul negocierilor. negociatorul francez consideră negocierea ca o dezbatere amplă. apreciază protocolul bine făcut. chiar şi atunci când sunt convinşi că au făcut o afacere bună. elasticitate. prietenos. dar foarte consistent. înainte ca . ca şi oamenii de afaceri din această Ńară. muzica şi femeile frumoase. ferm şi aproape matematic. dar nici nu are pretenŃii exagerate. liniştit. având un umor natural şi de calitate. suspicioşi şi veşnic nemulŃumiŃi. politeŃe. Ofertele acestuia au aproape întotdeauna un caracter sacrosamit. prietenos. faza negocierilor de principii. cu salutări ceremonioase.• Stilul nemŃesc este unul exact. precaut. băuturile fine. De asemenea. deşi bine pregătit. Cu toate acestea. Nordicii vorbesc puŃin. multă cultură. astfel încât inspiraŃia de moment joacă un rol minor. De menŃionat că negociatorii italieni. Negociatorul german nu va face niciodată compromisuri radicale. cald şi exploziv. Ei speculează la maximum informaŃiile furnizate de un partener infatuat şi slobod în declaraŃii. fără scrupule. O dată ajuns în faza finală. în negocieri dovedesc flexibilitate dar.. negocierea fiind considerată ca o competiŃie antagonistă. • Stilul englez se caracterizează prin multă flexibilitate şi înŃelegere aparentă. In final. cu multe înclinaŃii spre mituire. Italienilor (ca de altfel şi turcilor) le place să se tocmească. îşi pierd repede răbdarea. seriozitate. având fise pentru partenerii de negociere şi scheme de negociere pregătite în prealabil. un stil clar. Este deschis. este de reŃinut faptul că nordicii sunt 47 .neamŃul’’ să-şi lanseze oferta. • Stilul nord-european este un stil rece. englezii fiind şi foarte protocolari. reticent.

48 . subordonat obŃinerii profitului. experŃi.sensibili la atenŃii protocolare cu valoare simbolică. aceştia sunt mult mai puŃin rigizi decât cei nordici. Americanii acordă o mare atenŃie organizării. Elementul fundamental la care Ńine chinezul este reputaŃia.cu cărŃile pe faŃă’’. preferă negocierile purtate cu ocazia unor întâlniri protocolare. Gesturi precum bătutul prieteneşte pe umeri. ritualele legate de protocol sunt extrem de importante. Argumentele prezentate în discuŃii se bazează pe fapte. sentimentele sunt lăsate la o parte. care intră în discuŃii în permanentă. pentru a prezenta doar un exemplu. sincer. dar care.. cu ocazii festive. a scopului propus. reuşind să obosească. dar manifestă reŃinere faŃă de partenerii tineri şi de femei. este cinstit şi modest.. De regulă. fiind vagi şi neclari în declaraŃii. fiind maeştrii în simulări. dar o dată ce tranzacŃia a fost încheiată. c) Stilul asiatic este dominat de suspiciune şi neîncredere faŃă de vestici. negocierile cu chinezii sunt greoaie. sărbători de familie sau religioase. Stilul american este cel ce domină în prezent literatura de specialitate. Americanul consideră că singurul său patron este . iar logica este rece. Negociatorul chinez. care ştiu să aprecieze complimentele. echipele de negociere sunt numeroase şi au în componentă specialişti. poate.profitul’’. b) Americanii se apropie ca stil de negociere de englezi. după ce în prealabil a încercat să creeze un climat cald. De remarcat şi. Un negociator japonez nu spune niciodată un .. pe date. De regulă. cel puŃin în aparentă. neoficiale. Ei nu negociază niciodată . în acelaşi timp. In ceea ce priveşte negociatorii din America Latină şi de Sud. partenerul de negociere. pe tradiŃie. dar bine pregătit şi specializat la maximum. partenerilor de negociere li se recomandă să fie îmbrăcaŃi sobru..nu’’ ferm. de încredere şi de speranŃă. Negociatorii chinezi sunt gazde ospitaliere. ca şi la felicitări. strânsul sau sărutatul mâinii provoacă japonezilor o adevărată oroare. şi de speculat. intrând direct în subiect.egalitate’’ în relaŃia şefi-subordonaŃi. ci va da răspunsuri evazive. Manifestând o politeŃe cu totul exagerată (care îŃi creează o stare euforică. La japonezi. punctualităŃii şi manifestă (ca şi englezii) aspecte de . îŃi fură din timp). cu costum şi cravată şi să aibă neapărat asupra lor cărŃi de vizită. urmărind atingerea. deosebită abilitate. ei îşi respectă obligaŃiile cu sfinŃenie. La japonezi. profesionalism. întrebând câte ceva. stilul american este unul caracterizat prin exuberantă. recurg la elemente de ordin emoŃional. negocierea cere multă experienŃă şi răbdare. Negociatorul nord-american este mai puŃin formalist. In general. fizic şi psihic. cu orice preŃ. pentru a-şi convinge partenerii. lipsa de cunoştinŃe faŃă de Ńări şi culturi străine.

al deşertului’’. în care timpul nu contează. în aparenŃă lipsit de o logică elementară. în cel mai bun caz. arabii consideră că dacă nu te tocmeşti. în care religia islamică condamnă dur pe cei ce primesc mită). iar mita nu este exclusă în afaceri (cu excepŃia Ńărilor şeite. stilul arab este unul dezordonat. de regulă. Este un stil . îi jigneşti..nu’’ echivalează deseori cu opusul lui sau. cu un . încâlcit. considerând partenerul ca având o mare importantă. 49 . pentru a purta discuŃii cu un terŃ care . trebuie reŃinut şi faptul că la arabi.. nu are nici o legătură cu negocierea. In plus. Deşi purtate într-un climat amabil. un răspuns ..poate’’. un climat normal. la întârzieri şi întreruperi. De asemenea.d) Stilul arab necesită crearea unui climat de ospitalitate desăvârşită.. Negociatorul arab nu admite nici un fel de compromisuri oficializate.da’’ sau . Este foarte important ca partenerul să câştige încrederea negociatorului arab. sunt dese cazurile în care negociatorii arabi recurg la afirmaŃii dure. Arabii apreciază în mod deosebit pe cei ce le cunosc cultura şi înŃeleg modul lor de viaŃă. De cele mai multe ori.

De regulă. neoficiale. vor exista două canale de obŃinere a informaŃiilor: unul direct. piaŃa. există şi alte importante criterii de clasificare a informaŃiilor. nu în ultimul rând. Pornindu-se de la o serie de criterii. la piaŃa externă de unde provine partenerul de negociere. în nici un caz. Desigur. iar în ceea ce priveşte cele comerciale. Pe de altă parte însă. la piaŃa produsului ce face obiectul negocierii şi. se poate face totuşi următoarea clasificare a informaŃiilor: a) In funcŃie de sursa obŃinerii. există informaŃii primite din surse interne şi din surse externe.). incomplete.1.1. la partenerul de negociere şi la organizaŃia pe care acesta o reprezintă. Culegerea informaŃiilor .CAPITOLUL 4 MANAGEMENTUL NEGOCIERII 4. cel indirect. indispensabile începerii negocierii .şi avem în vedere în principal pe cele absolut necesare. în discuŃie. Ele au în vedere gradul de accesibilitate a acestora (accesibile uneia din părŃi sau ambilor parteneri de negociere). produsul şi preŃul este o necesitate ce nu poate fi pusă. cu un grad redus de precizie şi detaliere. vagi etc.1. o clasificare a acestora fiind o încercare destul de dificilă. Categorii de informaŃii şi modalităŃi de obŃinere a lor Un sistem informaŃional adecvat este o condiŃie esenŃială în reuşita negocierilor în general. veridicitatea sau chiar dificultatea obŃinerii acestor informaŃii. prin intermediul căruia urmează a se obŃine informaŃii colaterale.este o operaŃiune destul de dificilă şi mai ales plină de responsabilitate. informale. b) După obiectul informaŃiilor. acestea se referă la situaŃia economică mondială. Tipologia informaŃiilor este una complexă. formal şi care constă în schimbarea de informaŃii la masa tratativelor şi un al doilea tip de canal. existenŃa unor informaŃii privind conjunctura. în orice gen de negociere. modalităŃile concrete de culegere a acestor informaŃii fiind diferite. informaŃiile se vor obŃine prin următoarele modalităŃi: 50 . precizia informaŃiilor obŃinute (în detaliu. InformaŃia în negociere 4. partenerul.

• scurgeri de informaŃii. negociatorii pot să-şi .de la om la om’’. Unele dintre acestea vor fi modificate. obŃinute prin căi diferite.. tehnologiile de fabricaŃie utilizate. iar acest lucru nu este decât un lucru pozitiv. de regulă. ştiri privind relaŃiile partenerului etc.. de genul prospectelor. Intr-un asemenea context. b) informaŃii voalate. care dau ambelor părŃi o imagine reală asupra obiectului negocierii şi mai ales asupra problemelor pe care acestea le presupun. Aceasta deoarece tehnicile de comunicare indirectă permit ca informaŃiile să . Aceeaşi problematică o comportă şi discuŃiile particulare.curgă’’ de la om la om mai repede şi mai ales cu un minimum de efort. intenŃiile viitoare ale partenerului de negociere. sunt recomandate câteva canale de comunicare indirectă.pierdute’’ sau lăsate intenŃionat la îndemâna viitorului partener de negociere. altele deviate de curgerea informaŃiilor neoficiale sau semioficiale. dacă o poziŃie avansată neoficial este ulterior respinsă de către ambele părŃi. în cadrul negocierilor oficiale nu se spune absolut tot ceea ce ar trebui ştiut. informări şi analize date publicităŃii. va fi mult mai uşor să se ia o serie de măsuri de repliere. canalele informaŃionale de comunicare creând posibilitatea ca obiectivele de natură personală ori organizatorică să fie uşor modificate. • recurgerea la intermediari terŃi. de genul: • discuŃii secrete sau particulare. nu tot ce trebuie spus se şi poate spune.dea drumul’’ şi să discute . neexitând nici un fel de risc privind un eventual compromis formal. In acelaşi timp. furnizând o perspectivă profundă asupra a ceea ce urmează să se discute la masa tratativelor.. d) informaŃii secrete. Mai mult. pentru a susŃine o comunicare deschisă. • note sau documente .. • informaŃii făcute cunoscute prin mass-media.a) informaŃii oferite. • zvonuri privind activitatea şi comportamentul viitorului partener de negociere şi mai ales despre organizaŃia pe care acesta o va reprezenta. Acestea vor permite exprimarea unor aspecte clare. respectiv date privind cifra de afaceri. pot împărtăşi şi lucruri 51 . cataloagelor. InformaŃiile indirecte. comunicatelor din mass-media. respectiv o serie de informaŃii confidenŃiale sau date asupra proceselor şi fenomenelor ce pot influenŃa mediul economico-social în care îşi desfăşoară activitatea viitorul partener de negociere sau de afaceri.. altfel zis. Intr-o discuŃie neoficială. mai mult sau mai puŃin corecte. informale există. • rapoarte. c) informaŃii de uz intern.

chiar imposibil să faci o anumită afirmaŃie la masa tratativelor. pot indica intenŃia neoficilă de a face un compromis. 52 . ci se datorează mai ales presiunii exercitată de concurenŃă. acest lucru. în folosirea politicii uşilor deschise trebuie să existe şi anumite limite.. despre situaŃia economicofinanciară. chiar circumspecŃie.strecori’’ informaŃii eronate într-un cadru neoficial. să vadă. să fie luate măsurile asiguratorii de preîntâmpinare a lor. indiferent de poziŃia în care se află pentru o perioadă de timp. In acelaşi timp însă. Desigur. Aşa cum arătam deja. Astfel. permiŃând rezolvarea problemelor. cu excepŃia cazului în care partenerul de negociere cere. într-un cadru destins. când majoritatea participanŃilor sunt porniŃi pe confesiuni. Mai mult. să existe o anumită precauŃie. poate întreba orice şi pe oricine. In negocieri există destule cazuri în care părŃile folosesc aşa-zisa politica a uşilor deschise. altfel existând riscul compromiterii afacerii. testarea unor ipoteze de lucru şi evaluarea integrităŃii partenerului de negociere. în mod expres. sincere despre alte probleme ce interesează ambele părŃi. De fapt. Aceasta deoarece asemenea discuŃii pot fi folosite şi pentru denaturarea adevărului. Dacă este foarte greu. spuse chiar în glumă. In felul acesta.comune. politica uşilor deschise este destinată nevoii partenerului de negociere de a şti. modalităŃile practice de culegere a informaŃiilor sunt multiple şi diferite.intoxicarea acestuia’’. iar impasul este iminent. atunci când se recurge la obŃinerea unor informaŃii prin intermediul unor discuŃii particulare. va trebui să se ştie încă de la început eventualele pericole şi. o astfel de politică este cu adevărat eficientă. fiind mult mai uşor să . o mărinimie. El poate face orice fel de investigaŃie. pentru încercarea vigilenŃei partenerului de negociere sau chiar pentru . O asemenea politică nu înseamnă nicidecum un gest de generozitate. să se convingă ce afacere bună poate să încheie.. unde vigilenta este mult mai ridicată. şi apoi celui de afaceri. DiscuŃiile particulare sunt absolut obligatorii atunci când poziŃiile în cadrul negocierilor s-au acutizat. Iată de ce este recomandabil ca la asemenea întâlniri. potrivit căreia „orice client are dreptul să cunoască foarte bine ceea ce cumpără’’. decât în altul oficial. De multe ori. politica uşilor deschise promovează încredere în parteneri şi pregăteşte cadrul unor discuŃii deschise. la o cafea. Asemenea discuŃii au rolul unui ventil de siguranŃă. despre probleme tehnologice şi de producŃie. de a cunoaşte. nu se vor face publice informaŃii despre reduceri de preŃuri. câteva vorbe bine alese. pentru început. discuŃiile private pot umple prăpastia ce se naşte între ceea ce se doreşte şi ceea ce este însă posibil. permiŃând partenerului de negociere. în acest context. într-un cadru oficial.

Astfel. partenerul de negociere sau de afaceri. şi altele. cumpărătorul va încheia contractul? Pe de altă parte însă. iar apoi chiar afacerea în cauză.informaŃii care nu te privesc’’ (pentru că în ultimă instanŃă este vorba de o tactică de negociere) nu este pe placul cumpărătorului. şi mai ales informaŃii cunoscute de prea multă lume . este aproape imposibil să poŃi avea toate informaŃiile privind partenerul de negociere.. Intr-o lume complexă. ca şi despre eventualele dezavantaje ale produsului? • crede cumpărătorul în garanŃia oferită şi în documentaŃia pusă la dispoziŃie? • ce informaŃii există că. la care nu au drept de acces şi nici nu este bine să fie cunoscute. dar 53 . de exemplu. Este vorba despre o serie de elemente ce privesc atât produsul şi elementele sale corporale. acestuia? • care sunt avantajele specifice oferite de produsul în cauză? Ce gândeşte cumpărătorul despre aceste avantaje. atitudinea lui faŃă de obiectul negocierii. informaŃii care nu pot şi nu trebuie să fie divulgate. nu este deloc bine să se insiste asupra lor.2. într-adevăr. organizaŃia pe care acesta o reprezintă. nu trebuie omis faptul că . de volumul şi mai ales de calitatea informaŃiilor privind partenerul de negociere. în mod sigur. iar comunicarea este larg răspândită şi instantanee. Dacă este vorba. Tactica . care deci nu trebuie cunoscute. va abuza de ele.1.din care o mare parte nu are nici un fel de legătură cu problema negociată devine un lucru cu adevărat periculos. la început negocierea. Sunt însă o serie de probleme pe care negociatorul trebuie să şi le pună înainte de începerea negocierii. Asemenea informaŃii. în orice negociere există date. de pildă.. de fapt.ştirile senzaŃionale trag după ele ştiri senzaŃionale’’. punând în discuŃie. informaŃii care nu privesc. Asemenea informaŃii nu au ce căuta în dosarul negocierii. Intr-un asemenea context. InformaŃii care nu trebuie cunoscute FaŃă de cele prezentate mai înainte este evident faptul că puterea de negociere va fi determinată. acesta trebuie să aibă răspuns la o serie de întrebări de genul: • care vor fi obiecŃiile specifice pe care cumpărătorul le-ar putea avea faŃă de produsul ce se vrea a fi vândut? Ce nu-i convine. cât mai ales partenerul de negociere. alături de multe informaŃii binevenite.4. la un neavenit care. în care informaŃia înseamnă putere. mai devreme sau mai târziu. ar putea ajunge. în nici-un fel. a detectivilor particulari este o soluŃie discutabilă. într-o măsură apreciabilă. o cantitate mare de informaŃie. folosirea. Deşi asemenea informaŃii ar fi de un real folos pe parcursul negocierii. Practic însă. In zelul de care aceştia dau de multe ori dovada. de vânzător. ei pot scoate la iveală.

2. 4. TentaŃia pentru dezvăluirea intenŃiilor concurenŃilor şi a echipei partenere de negociere este deosebit de agresivă. Aceasta deoarece. într-o lume modernă. a asumării unor riscuri. culmile unei concurente neloiale. se impune acordarea unei atenŃii cu totul deosebite modului de comportare al fiecăruia. In acest sens. In ultimă instanŃă. Rolul prezumŃiilor. la care partenerul de negociere nu poate ajunge. în întreaga perioadă de pregătire şi de desfăşurare a negocierilor. o laudă sau o atitudine de îngâmfare pot duce la dezvăluirea unor confidente profesionale. respectiv protejarea informaŃiilor în general.. există riscul de a pierde un client valoros. Un gest aparent fără semnificaŃie. In consecinŃă. să le cunoască şi pe 54 . Utilizarea prezumŃiilor în negociere Un rol deosebit de important în negociere îl au prezumŃiile. documentele sau alŃi purtători de informaŃii nu vor fi lăsate la vedere. chiar dacă acesta este cunoscut. informale. dar tot atât de rafinată. • să nu se pornească de la premisa că alŃii nu pot înŃelege limba vorbită. a documentelor negocierii. cele mai importante fiind: • să nu se discute probleme de afaceri în locuri unde conversaŃia ar putea fi ascultată. cumpărătorul este conştient că vânzătorul îşi protejează propria .1. Altfel. competiŃia este aprigă. In acelaşi timp.intimitate’’. Aceste câteva reguli minime sunt absolut obligatorii. convingerilor şi argumentaŃiilor în negociere 4. ci în locuri sigure. practic nici nu este posibilă începerea negocierii până când echipele nu şi-au format propriile prezumŃii şi. furtunoasă chiar şi atinge. In sinea sa. în particular. • să fie utilizate cu precauŃie informaŃiile oferite în mod deliberat care. se vor respecta o serie de reguli. pot duce în eroare. în procesul de pregătire psihofiziologică a membrilor echipei de negociere. nu în puŃine cazuri. • să nu se lase documente în sala de negocieri în timpul pauzelor şi nici în camera de hotel. este vorba de o problemă de judecată a afacerii. De fapt. cu repercusiuni negative în procesul negocierilor. alături de cele obŃinute în urma unor discuŃii particulare. în negociere trebuie rezolvată şi o altă problemă importantă. • să nu se aibă încredere totală în intermediar.2.acesta este nevoit însă să o aibă în vedere. • în timpul şedinŃei. pe cât este posibil.

că partenerul nu a venit la discuŃii cu gândul de a trata serios afacerea în cauză. Cu altfel de presupuneri greşite poŃi să-l înfrângi pe cumpărător chiar înainte de a începe negocierea. răbdarea fiind. într-o negociere de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare.nu mai vrea şi nu are interes să mai facă afaceri cu noi după ultima afacere încheiată’’ etc. Astfel. Desigur. de fapt.găselniŃe’’. cea mai bună tactică a negocierii. . Intr-o anumită situaŃie. ele bazându-se mai puŃin pe raŃionamente (din acest motiv se mai numesc şi .şlefuite’’..nu are destui bani’’. realitatea este alta. ce riscuri îşi poate asuma şi... Acceptând ideea că în orice negociere trebuie să se recurgă la presupuneri. mai eficiente şi chiar garantate. nici greşită.ascunse’’). de genul: . sau pot face pe vânzători să ceară mai puŃin ori să facă concesii rapide. fără a avea elemente destule şi sigure de susŃinere. dimpotrivă. facilităŃi etc. a bonităŃii acestuia. 55 .). Mai mult chiar. ce alte afaceri a mai derulat etc. acestea nu sunt altceva decât nişte . există şi prezumŃii bazate pe raŃionamente şi este bine ca mai ales acestea să fie avute în vedere. Presupunerile greşite pot determina astfel cumpărătorii să facă oferte mari atunci când. Cele mai multe prezumŃii sunt de natură intuitivă. o asemenea recomandare nu înseamnă că presupunerile trebuie eliminate din start. condiŃii de livrare. vânzătorii pot presupune o mulŃime de lucruri nereale. care trebuie mai întâi bine verificate şi apoi . dar ele sunt relativ puŃine. să fie crezute. într-o asemenea situaŃie. nu este recomandat să se meargă prea departe cu presupunerile. este bine să se aibă în vedere că. dacă urmăreşti un asemenea deznodământ. creând impresia că s-a ajuns aproape la reuşită sau.. de fapt. Asemenea prezumŃii trebuie să aibă în vedere ce poate şi cât poate partenerul de negociere. BineînŃeles. în condiŃiile în care acŃiuni contrare ar fi mai indicate.) In concluzie. iar cele corecte vor fi luate în seamă.. până nu se verifică.nu va plăti niciodată mai mult’’ sau . prezumŃiile existente vor fi triate. neacordând astfel atenŃia cuvenită pregătirii negocierii şi desfăşurării acesteia (cunoaşterea seriozităŃii partenerului.cele ale partenerului. Aceasta deoarece presupunerile sunt indicatori potenŃiali care pot conduce la direcŃii greşite. în toate cazurile. că s-a intrat într-un unghi mort când. ar fi necesare oferte scăzute. de fapt. mai ales. s-a ratat încheierea contractului datorită faptului că negociatorul a presupus.. fie pornind şi numai de la ideea că o presupunere nu este nici corectă. calitate. Aceasta. acestea nici nu trebuie. Este bine însă ca acestea să fie mai întâi verificate şi abia după ce există destule informaŃii. ce criterii de luare a deciziei sunt mai importante pentru acesta (preŃ.

negocierea se aseamănă cu o reprezentaŃie. este recomandabil să-Ńi pui câteva întrebări. fiecare dintre cele două părŃi încearcă să apară cât mai sinceră. Astfel.2. partenerul ? • de ce nu a luat o asemenea decizie ? • ce trebuie să faci pentru ca partenerul de negociere să ia cât mai repede decizia în cauză ? Asemenea întrebări şi răspunsurile pe care Ńi le dai te ajută să gândeşti mai mult la propriile tale acŃiuni şi să te raportezi la procesul de luare a deciziei partenerului sau. Toate acestea sunt ca şi icebergul: corpul se află dedesupt. In cadrul negocierilor. să te transpui . fapte exagerate. este relativ dificil de convins partenerul că eşti corect. Dacă vor apărea semne care să indice promisiuni nerespectate. de cele mai multe ori de serviciu. că doreşti ca negocierea să se încheie cu adevărat. iar dacă acesta prezintă defecte. că aşa trebuie să şi fie.. adevărat. Nu întotdeauna se întâmplă însă să fie aşa. negocierea este sortită eşecului. manierele şi modul de comportare şi de exprimare. să te întrebi şi să te gândeşti ce ai face personal dacă ai fi în locul partenerului de negociere. astfel încât argumentaŃia ce urmează să fie susŃinută în faŃa partenerului de negociere să fie logică. Deşi nu există aproape nici-un fel de certitudine privind corectitudinea partenerului de negociere.2.4. uneori nici nu s-au cunoscut până în acel moment. în baza unor informaŃii destul de sumare. relativ simple. în care cel ce negociază nu este convins că ceea ce susŃine el este şi corect.2. Există destule cazuri în care se negociază în virtutea unor obligaŃii. este total acoperit şi numai vârful se vede. la care să încerci să răspunzi.2. iar oferta proprie cât mai atractivă. integritate îndoielnică. hainele.1. cele două echipe sunt obligate să ia decizii de mare însemnătate. viitorul afacerii nu este deloc optimist. Ceea ce se observă este aspectul exterior. judicioasă şi să se bazeze pe probe şi demonstraŃii pertinente. este adevărat. întrebări de genul: • ce decizie ar fi dorit să ia. In majoritatea unor asemenea cazuri. de fapt.în pielea’’ 56 . neseriozitate. Practica negocierilor arată că o tehnică eficientă în cresterea puterii de convingere este aceea ca în timpul desfăşurării negocierii. ImportanŃa convingerii în negociere 4. In condiŃiile în care cele mai multe negocieri se desfăşoară între oameni care nu au legături personale strânse. altfel spus. In acest fel. iar timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea ei rămâne irosit în zadar. este de presupus că restul este mult mai rău. Puterea de convingere CondiŃia esenŃială a reuşitei într-o afacere este ca negociatorii să fie convinşi că ceea ce susŃin ei este corect.

viaŃa au demonstrat nu de puŃine ori faptul că oamenii cu pretenŃii mai mari. de regulă. De regulă. Intr-un asemenea context. i se poate sugera sau chiar spune în mod discret . asupra limitelor acestuia. la fel se pune problema şi în cazul ideilor. în cele mai multe situaŃii. o recenzie la o revistă centrală.acestuia. ci mai ales de o intenŃie 57 . de mare tiraj.pune-te în situaŃia mea’’. de a sensibiliza partenerul de negociere.. O întrebare normală. modele (matematice.. iar opinia specialistului nu este cea mai bună sau cea corectă. mesajele suferă modificări de conŃinut atunci când sunt transmise pe canale diferite. Fiecare dintre aceste mijloace are forŃa.ambalare’’ a propriilor idei. fiecare partener îşi pune întrebarea . In felul acesta. se apelează la o gamă largă de tipuri de comunicare: scrise. nivelul de performantă la care acesta a ajuns. Dar pentru ca partenerul de negociere să creadă cu adevărat ceea ce i se spune.2. oamenii nu acordă atenŃia corespunzătoare modului de . o opinie a unui specialist recunoscut. mai mare sau mai mică. vizuale.). şi reciproca este însă adevărată. recenzorii de la revista centrală sunt mai puŃin profesionişti faŃă de cei de la cea locală. In cadrul negocierilor. mai înalte. machete. Aproape sigur va face acest lucru şi va fi mult mai elastic în negociere.2. nu este vorba neapărat de o dorinŃă.dacă Ńintesc mai sus. cu prestigiu în domeniu. să tratezi personal. Nivelul aspiraŃiei unui individ reprezintă. Cu toate că se ştie bine acest lucru. decât prin intermediul unei terŃe persoane. Scrisorile sunt bune când atrag după ele un răspuns scris sau atunci când urmează să servească drept justificare. 4. este mult mai bine să negociezi direct. o pagină tipărită are o greutate mai mare decât o notă scrisă de mână. va fi necesar ca mesajul în cauză să fie transmis în cel mai potrivit mod cu putinŃă. obŃin şi rezultate mai mari. va fi întotdeauna mai convingătoare decât una emisă de un specialist oarecare. De fapt. pe parcursul desfăşurării negocierii este bine să se procedeze în aşa fel încât negociatorul să se plaseze în situaŃia celuilalt. prin viu grai. ExperienŃa negocierilor arată că. este mai importantă decât una apărută într-o revistă locală. In ultimă instanŃă. se poate obŃine sau nu mai mult?’’.2 Raportul dorinŃă-realizare Cu ocazia unei negocieri. Un asemenea nivel reprezintă natura aspiraŃiilor individului în cauză. de fapt. Dar nu oricând şi oricine poate Ńinti foarte sus. standardul pe care acesta si-l propune. programe pe computer etc. el se va angaja şi va începe să capete o imagine a posibilităŃilor de care dispune celălalt. cu toate că pagina tipărită are poate un conŃinut superficial. ExperienŃa. verbale. aşa cum un produs ambalat necorespunzător îşi găseşte destul de greu cumpărătorul. Astfel. de regulă. mai înalte. logică.. decât în scris. grafice.

în funcŃie de semnalele primite. ameninŃare.3. oprire. în particular. de gradul de profesionalitate al experŃilor proprii şi al celor care asistă partenerul. Cu toate acestea. cei care aspiră la mai mult.2. feed-back-ul joacă un rol cu adevărat însemnat. managerii. obŃin mai mult dar şi stagnează mai mult. principala problemă rămâne armonizarea cererii cu oferta. iar apoi apare feed-back-ul. dimpotrivă. în procesul negocierilor. Aceasta deoarece orice nereuşită se concretizează în pierderea. în general. In cele mai multe cazuri. Totul este să existe încredere în ceea ce s-a propus. eşecuri. fiecare dintre noi ne stabilim anumite obiective. de rezultatele parŃiale obŃinute. pornind de la autoaprecierile pe care ni le facem. o negociere . Modul în care oamenii de afaceri. nivelul negociat fiind rezultatul abilităŃii celor care participă la negociere. Fiecare cerere. în afaceri obiectivele se stabilesc în funcŃie de partenerul de negociere. In pofida unui asemenea risc. Nivelul aspiraŃiilor este în general corelat cu cel al realizărilor. faptă. In concluzie. Oricum. a respectului faŃă de sine şi mai ales a încrederii în forŃele proprii. o negociere este un sistem de feed-back în cerc închis. Mai întâi sunt stabilite Ńintele. AspiraŃiile urcă sau coboară în funcŃie de rezultatele obŃinute. remarcă apreciativă ori depreciativă are efect asupra perspectivelor fiecărei părŃi: preŃul urcă sau coboară în minŃile negociatorilor în fiecare minut sau situaŃie nou apărută. Nivelul cererii şi ofertei In practica negocierilor.fermă de realizare. O importanŃă 58 . îşi stabilesc şi revizuiesc în viaŃă scopurile oferă o imagine a modului în care fac acelaşi lucru în cadrul negocierilor. La fel ca şi în viaŃă.şi de data aceasta avem în vedere negocierea unui contract de vânzare-cumpărare . puŃin câte puŃin. In asemenea situaŃii. Intr-o asemenea corelaŃie se integrează însă şi nivelul riscului asumat.porneşte de la două elemente: cât cere vânzătorul şi cât oferă cumpărătorul. este recomandabil ca el să fie asumat. în cadrul negocierilor este bine să se stabilească Ńinte înalte.2. fie în jos. Acelaşi mecanism se derulează şi în afaceri. Obiectivele stabilite au în vedere mai ales experienŃa dobândită în situaŃii similare. amânare. De fapt. concesie. se va realiza mai mult decât cei care doresc să tranşeze afacerea la un nivel mai scăzut. se vor revizui şi obiectivele. după cum acestea se dovedesc a fi succese sau. oamenii îşi stabilesc Ńinte pe care le schimbă. De fapt. care implică imaginea pe care fiecare o avem despre noi înşine. Scopurile se stabilesc în concordantă cu riscul pe care fiecare doreşte să si-l asume. limitare a autorităŃii. 4. fie în sus. Există însă un risc: de cele mai multe ori.

vânzătorii obŃin rezultate bune când cer preturi ridicate. trebuie să existe o motivaŃie temeinică a nivelului de la care se doreşte începerea negocierii. vânzătorii care fac oferte neaşteptat de ridicate obŃin rezultate foarte bune dacă sunt perseverenŃi şi nu intră în impas. este un caz dificil de manevrat. Astfel. când un cumpărător doreşte cu ardoare o anumită marfă sau o doreşte foarte repede. se luptă destul de greu. de faptul că acestuia ..îi arde buza’’.. Dacă este şi un bun negociator. Ea constă în faptul că valoarea serviciilor este mai mare înainte de a fi prestate decât după aceea. este recomandabil ca atunci când cumperi. în general. Cazul cererilor ridicate şi al concesiilor lente. Nevoia unei livrări urgente sau a unui serviciu suplimentar urmează să constituie o problemă ce se va discuta ulterior. talentul de negociator. în caz contrar se creează impresia de neseriozitate. Păstrând spaŃiu pentru negociere. căci el reduce nivelul aspiraŃiei partenerului. îl va tine pe vânzător în nesiguranŃă în ceea ce priveşte realizarea vânzării la preŃul oferit şi la nivelul iniŃial al înŃelegerii. cumpărătorul trebuie să înceapă discuŃiile după ce a convins vânzătorul să coboare preŃul la cel mai scăzut nivel. pentru care. EficienŃa unei asemenea strategii constă în aceea că ea permite vânzătorului să devină tot mai interesat în încheierea afacerii. să începi de jos. Dacă ar trebui să se dea un sfat. In acelaşi timp. In orice caz. astfel încât vânzătorul să fie obligat să coboare nivelul perspectivelor sale. respectiv al ofertei. există o lege a afacerilor. de regulă. dar şi de experienŃa sa de negociator. pe care orice negociator ar trebui să o cunoască bine. Desigur.nevoile’’ cumpărătorului. nivelul cererii sau ofertei depinde de o multitudine de factori. alta trebuie să-i fie strategia. Vânzătorul. In contextul acestei legi lucrătorii 59 . aspiraŃiile cu care cele două părŃi intră în negociere. Cererea înaltă a vânzătorului determină pe client să pornească de la o ofertă mai înaltă faŃă de cea pe care o stabilise iniŃial. abilitatea etc. vânzătorul ar trebui să încerce să-şi oprească o marjă de siguranŃă. In acelaşi timp. a cărei mărime va depinde. în timp ce cumpărătorii trebuie să ofere preturi mici. se va descoperi că există o poziŃie mai bună chiar decât gândeai iniŃial. ExperienŃa negocierilor demonstrează că. conştient de . cu siguranŃă că va fi mai ferm şi va cere mai mult. iar când vinzi să începi de sus. Îmbinarea celor două tactici oferă negociatorului şansa să testeze puterea oponentului şi dorinŃa sa de a rămâne ferm. un rol determinant îl va avea priceperea.deosebită au însă nivelul iniŃial al cererii şi. Pe de altă parte. Pe de altă parte. în primul rând de concurenŃă. De asemenea.

care se ocupă de canalizare. Oricare din asemenea modalităŃi ar fi utilizate. deducŃia.3. de a trăi evenimentul descris. decurgând logic din alte afirmaŃii adevărate. • combinată. în care se va pune accentul pe capacitatea de sinteză.1. tensiunile. pe cât posibil. considerată ca adevărată. O argumentaŃie eficientă. plan ce va tine seama de cel puŃin următoarele elemente: a) claritatea.2. ştiu că momentul în care este cel mai bine să se negocieze preŃul este atunci când apartamentul este inundat. Există diferite tipuri de argumente valabile şi eficiente la care se poate apela în procesul negocierii. de exemplu. cu date reale şi probe pertinente.când se pune accent pe capacitatea de a simŃi.2. clare şi să aibă în vedere interesele urmărite şi poate cointeresarea. argumentaŃia are poate cel mai însemnat rol. formularea argumentelor. discuŃiile nedorite. prezentarea unor probe care să fie suficiente. în sprijinul fiecărei afirmaŃii în parte. economică şi juridică utilizaŃi. In practica negocierilor se apelează. c) prezentarea argumentelor într-un limbaj accesibil şi prin definirea termenilor de natură tehnică. ArgumentaŃia urmăreşte obŃinerea adeziunii partenerului de negociere la ideea prezentată şi susŃinută. regula de bază a argumentării constă în a nu presupune că partenerul ştie de la început tot ce are de câştigat din negociere. 4. determinarea modului de formulare a întrebărilor şi răspunsurilor. ModalităŃi şi motive de argumentare In ansamblul tehnicilor şi strategiilor de negociere. b) b)demonstrarea valabilităŃii argumentelor cu cifre. judicioasă. respectiv prezentarea datelor necesare pentru înŃelegerea corectă a problemei. nici mai multe şi nici mai puŃine. în principal. ArgumentaŃia în negociere 4. presupune în principal prezentarea tuturor elementelor necesare. evitarea formulărilor artificiale. la argumente de natură : • logică. menite a trezi interesul partenerului şi bazate pe lucruri. pe fapte concrete. O argumentare care se vrea cu adevărat eficientă trebuie să respecte un anumit plan anterior stabilit. motivaŃia. Avem în vedere. astfel încât acestea să fie uşor de înŃeles de către parteneri (pentru aceasta ele trebuie să fie logice. a partenerului). în principal: explicaŃia. analogia. a superlativelor sau a unor recomandări prea generale. alternativa.3. de analiză şi generalizare a interlocutorului. evitânduse. ipoteza. 60 . într-un fel sau altul. inducŃia. paradoxul etc. • afectivă .

i) evidenŃierea ofertei pornind de la utilitatea acesteia. fapte. h) evitarea exagerărilor şi a superlativelor şi folosirea comparaŃiilor (bazate pe fapte de necontestat şi mai ales prudente) cu oferta firmei concurente. De regulă. a) Principalele calităŃi ale argumentului au în vedere: • structura argumentului. altfel spus. 4. făcând promisiuni extravagante şi având pretenŃii cu totul exagerate. este 61 d) e) f) g) . prezentarea argumentelor într-o formă logică şi politicoasă.2. de regulă. antrenarea partenerului. fără a-i trezi însă ostilitatea. poate să le ducă la bun sfârşit. de enunŃurile suport (dovezi. el se manifestă exuberant sau dimpotrivă ezitant. argumentele trebuie să fie verosimile şi uşor de verificat. Deşi la prima vedere pare emotiv. explicând în detaliu fiecare problemă ce face obiectul discuŃiilor. Pe parcursul negocierii. k) crearea şi stimularea dorinŃei partenerului de a încheia afacerea. Elemente ale argumentării Practica negocierilor arată că principalele elemente care în ultimă instanŃă pot asigura succesul argumentării sunt calităŃile argumentului. respectiv: • comportări favorabile. cifre şi date) şi prezentarea concluziilor. precum claritatea. bine conturate. cu convingere. b) In general. care va depinde de credibilitatea premiselor (veridicitatea cifrelor şi faptelor) şi valabilitatea raŃionamentului.2. prin dialog şi verificarea acceptării de către acesta a argumentelor. este un tip realist. dând explicaŃii cu totul superficiale atunci când acestea i se cer. făcând promisiuni pe care. participarea activă a acestuia la negociere şi declanşarea dorinŃei lui de a încheia afacerea. • comportări nefavorabile. Deşi pare entuziastmat la prima vedere. respectiv corectitudinea acestuia: • eficacitatea argumentării sau. j) respingerea obiecŃiilor partenerului. cumpătat şi serios. In timpul negocierilor vorbeşte de rău toŃi concurenŃii cu care se confruntă pe piaŃă. determinată de indicatorii prezentaŃi. intensitatea cu care partenerul aderă la argument.limitarea argumentelor la minimum necesar .3. negociatorul din această categorie dând dovadă de iritare şi neseriozitate. comportarea în argumentare şi respectarea unor reguli. • tăria (puterea) unui argument. vorbeşte calm. menŃinerea atenŃiei partenerului. argumentarea este influenŃată de două tipuri de comportări ale negociatorului. un asemenea negociator fiind calm.

precum: • claritatea. consultări cu restul echipei sau cu experŃii participanŃi la negociere. a tonalităŃii vocii. 62 .2. parŃiale. confuziile. argumentelor şi contra argumentelor partenerului. precizarea fiecărei idei printr-o punctare separată. d) Declanşarea dorinŃei partenerului de a încheia afacerea.nerăbdător să încheie negocierea.problemele asupra cărora s-a ajuns deja la un acord nu vor mai fi reluate. c) Succesul argumentării depinde şi de o serie de elemente.3. • participarea activă a partenerului presupune crearea posibilităŃii ca acesta să încerce să utilizeze şi să manipuleze obiectul ce face obiectul argumentării. grafice. utilizarea unor fraze scurte şi precise. dar fiind interesat să-şi satisfacă numai interesul propriu. care să conducă la luarea deciziei finale (politica paşilor mărunŃi). şi a argumentării. răspunsul la o eventuală poziŃie negativă va fi politicos şi pe cât posibil argumentat. fotografii. Câteva reguli ale argumentării Există în practica negocierii. 4. evitând. d) regula limitării solicitărilor unor justificări în momentul ajungerii la un acord între parteneri. dând dovadă de un egoism exacerbat. au auzit şi la care au participat. urmând a se reveni asupra lor. mostre etc. în general. în particular. e) regula înŃelegerii . c) regula abandonării temporare a unor aspecte divergente. • menŃinerea atenŃiei partenerului. ilustrarea argumentelor cu cataloage.3. urmărirea în permanentă a modului în care partenerul de discuŃie a înŃeles problemele expuse.aprofundarea tuturor problemelor până la realizarea unui acord minim. diversificarea argumentelor şi. încercându-se adoptarea unor decizii mici. invitarea la cooperare a acestuia. precizându-se cu atenŃie punctele comune la care s-a ajuns deja la un acord. dată în principal de descrierea în detaliu şi fără echivoc a problemei în discuŃie. arătând interesul pentru acestea. divizarea acesteia în părŃi uşor de expus şi de urmărit. prin schimbarea ritmului de vorbire. o serie de reguli de tehnică ce se referă în principal la: a) regula stabilizării . pe cât posibil. notarea poziŃiei. plecând de la ideea că partenerii de negociere îşi amintesc circa 90% din ceea ce au văzut. nu în ultimul rând. revenirea asupra aspectelor considerate a nu fi înŃelese de partener .acorduri parŃiale asupra problemelor discutate şi deja convenite. respectarea unor momente de pauză pentru reflecŃii. b) regula continuării .

g) regula substituirii argumentelor globale cu părŃile lor componente. în cele din urmă. unul deziderabil iar altul indezirabil. Potrivit practicii negocierilor şi literaturii de specialitate. Când un asemenea mesaj este însă foarte ameninŃător. în mod explicit. criticarea premiselor sau procedeelor prin care partenerul de negociere a ajuns la o anumită concluzie. • acordul este facil când este sub limita dorită de partea adversă. cei care ascultă îşi aduc mai bine aminte încheierea decât începutul. prin respingerea argumentelor partenerului. va fi transmis mai întâi cel care este dorit de audientă. • cei care ascultă reŃin mai bine începutul şi sfârşitul unei prezentări decât mijlocul. • când părŃile pro şi contra ale unei probleme sunt discutate.2. • repetarea unui mesaj duce la înŃelegerea şi. în mod indirect.4. de asemenea. evitând.respectiv rearanjarea acestora într-o nouă ordine. pe cele extrem de controversate. pentru început. Practica a scos în evidentă o serie de alte reguli pentru sporirea argumentării. la acceptarea lui. Acestea trebuie formulate la timpul potrivit. nivelul de aspiraŃie este legat de realizări. care poate să se dovedească mai acceptabilă pentru partenerul de negociere.3. • este mai bine să nu se lase audienta să tragă singură concluziile. Rolul contraargumentelor în negociere Punctul propriu de vedere este apărat.f) regula redistribuirii argumentelor . • când trebuie neapărat transmise două mesaje. • înŃelegerea şi acceptarea sunt mai uşor de realizat atunci când se pune accent pe părŃi comune decât pe divergente. cel care îl ascultă şi mai ales cel căruia îi este destinat are tendinŃa de a-l respinge. în principal. • un mesaj care ridică mai întâi o problemă şi apoi furnizează soluŃii este cel mai bine reŃinut. • un mesaj care cere mai multe schimburi de opinii produce schimbări mai mari. următoarele aspecte: 63 . tehnica contra argumentării are în vedere. este mai bine să fii ultimul care prezintă un punct de vedere. In acest caz. precum: • negocierea se începe cu probleme uşor de rezolvat. • acordul asupra problemelor controversate este îmbunătăŃit dacă acestea sunt combinate cu probleme asupra cărora se poate ajunge uşor la o înŃelegere. 4. • este mai eficient să se prezinte de la început ambele faŃete ale unei probleme decât numai una.

Atât în pregătirea negocierii. prin care se ajunge la punctul de la care s-a plecat. b) cercetarea structurii argumentelor partenerului şi depistarea punctelor sale slabe. e) verificarea înŃelegerii şi acceptării de către partener a contra argumentelor prezentate. mai ales. cu referire la punctele slabe. Ei .a) analiza atentă a argumentelor partenerului şi bazei de susŃinere a acestora. f) prezentarea unei contrapropuneri imediat după propunerea partenerului. De reŃinut însă că uneori o bună pregătire a experŃilor. b) argumente bazate pe prejudecăŃi. AtenŃie însă ! Nu în toate cazurile experŃii sunt ceea ce se cred a fi ei ! Dacă unii sunt realmente experŃi în domeniu. al modului în care aceştia se prezintă. ceilalŃi se reŃin să-şi mai facă cunoscută poziŃia şi mai ales de a-i combate afirmaŃiile.au puterea’’ de a intimida partea adversă. Este cunoscut faptul că atunci când vorbeşte o autoritate în domeniu. reputaŃiei şi.. In mai toate domeniile în care se desfăşoară negocieri există un grup de experŃi recunoscuŃi pentru eficienta lui. aceasta temându-se în a-si mai exprima punctul de vedere. Se pare că oamenii mai în vârstă. cât şi date sau elemente noi. sublinierea şi. c) constituirea propriilor argumente. de genul: a) argumentări bazate pe generalizări cu totul neconforme cu realitatea. c) argumentare prin care se atacă partenerul şi ideile sale.. Exercitând o influentă puternică asupra părŃii adverse. In acelaşi timp însă. Numeroşi alŃi factori determină acest lucru. de ce nu. pot să-şi afirme mai uşor punctele de vedere. nerealizabile. g) argumentări ambigui. trebuie identificate şi eliminate modalităŃile greşite de argumentare. 4. cât mai ales în timpul desfăşurării propriu-zise a acesteia.industria’’ meditaŃiilor. cu referinŃe bune. urmărirea efectului acestora. La fel ca şi în avocatură sau ca în . e) argumentarea circulară. rolul experŃilor este deosebit. cei cu titluri academice şi lucrări publicate. Eficienta experŃilor este rezultatul profesionalismului. imposibil de verificat etc. d) comunicarea contra argumentelor. utilizarea suporturilor prezentate. ImportanŃa experŃilor în negociere In negocieri.3. în a-si mai susŃine ideile. d) argumente bazate pe necunoaşterea de către partener a tuturor detaliilor aspectului discutat. cunoştinŃele acestora nu sunt suficiente pentru a înclina balanŃa în favoarea uneia sau alteia din părŃi. alŃii pot 64 . aceştia sunt tot timpul căutaŃi.

. întrebările joacă un rol deosebit de important. în detaliu. Aceasta. Dacă primii sunt siguri pe ceea ce spun.1. pe această bază. Rolul. în funcŃie de eficienta acestora în cadrul negocierilor. Întrebările pot viza însă şi alte obiective. în zece feluri diferite. Arta negocierii prin întrebări şi răspunsuri 4. De regulă. astfel un expert în domeniu nu este în mod necesar expert şi în alt domeniu. Intr-o eventuală ierarhie a experŃilor. cât sunt ei de experŃi. 4. câştigă mai mult în raport cu cei de aceeaşi valoare. pe ultima treaptă. Nu trebuie să te temi a pune aceeaşi întrebare de zece ori. . dar nerecomandaŃi la fel. pe primul loc s-ar situa cei care realizează experimente controlate şi originale. cea mai bună apărare în faŃa unui expert în materie este să ai propriul tău expert. ExperienŃa în domeniu arată că experŃii care nu au obiceiul de a ameninŃa sau cei care se exprimă cu încredere. • depăşirea unor momente de stagnare a discuŃiilor. S-ar putea să apară surpriza de a afla că aceştia cunosc problema mai puŃin decât ne aşteptam şi să ne fi alarmat în mod fals. experŃii recomandaŃi.4.bogăŃia’’ de afirmaŃii cu profesionalismul. este o puternică metodă de negociere. Acesta nu este transmisibil şi nici transferabil. • menŃinerea confortului psihic al partenerului. Apoi. De asemenea..verificându-i’’ cunoştinŃele. In timp ce unii emit judecăŃi de valoare. ezitând să intre în discuŃii contradictorii. se poate da vina pe ignorantă. Există puŃine lucruri la fel de frustrante ca negocierea cu un om care nu poate sau nu vrea să înŃeleagă. De asemenea. cei care fac analize independente iar. o angajare mai activă şi conturarea unei decizii cât mai eficiente. Ca de altfel noi toŃi ! Se pot lua următoarele măsuri: • se încearcă profesionalismul expertului. ceilalŃi realizează ce se întâmplă pe măsură ce au loc evenimentele.4. prima măsură care trebuie luată este aceea de a-Ńi păstra calmul şi să nu se intre în defensivă. au limitele lor. cei care inspiră încredere. In situaŃia în care nu se reuşeşte acest lucru. exercită o influentă mai mare asupra celor cu care intră în discuŃie. ca de exemplu: • depăşirea stării de tensiune de la începutul negocierii.doar să fie. • nu trebuie să se confunde faima sau . alături de iraŃional. căutând răspunsul pe care ti-l doreşti. suita şi tipologia întrebărilor In procesul negocierii. trebuie avut în vedere că experŃii. In cazul în care sfaturile de mai sus dau totuşi greş. prezentaŃi în mod pozitiv. cei care numai clasifică informaŃiile şi se laudă cu semantica. ceilalŃi doar afişează acest lucru. In general acestea urmăresc obŃinerea de informaŃii şi. 65 .

care au fost elementele care v-au determinat să cereŃi un preŃ mai mare cu 10% faŃă de nivelul preŃului practicat anul trecut ?’’ Partenerul de negociere poate da un răspuns evaziv. lucrurile nu sunt chiar atât de simple. De cele mai multe ori însă. . în cazul în care întrebările de testare nu vor duce la rezultatele scontate. • oferirea de informaŃii partenerului. ambalaj.. modalităŃi de plată etc. care să-i permită ajungerea rapidă la o concluzie pertinentă. de genul: . întrebări specifice şi întrebări de atac. De aceea. deoarece şi echipa parteneră de negociere dispune de propria sa strategie şi tactică de negociere. De fapt..ce indice specific aŃi utilizat pentru determinarea creşterii de preŃ ?’’. respectiv întrebări de testare.. de exemplu. nivelul tehnic. dimpotrivă ele trebuie să fie precise. • aflarea motivelor specifice de cumpărare. transport. • verificarea recepŃionarii corecte a ideilor expuse de partener. Altfel spus. O dată descoperite asemenea puncte slabe. La întrebările specifice. iar negociatorul aflat în ofensivă poate să treacă direct la întrebări de atac.. • confirmarea de către partener a punctului de vedere expus. a căror forŃă rezultă din gradul de documentare şi de informare. în condiŃiile în care au crescut costurile elementelor componente ale produsului’’. răspunsul fiind.am folosit indicele Laspeyres’’ (ponderarea cu cantităŃile perioadei de bază).în scrisoarea pe care v-am transmis-o. • obŃinerea de informaŃii pentru propria argumentare. După epuizarea analizei comune specifice. mai ales în condiŃiile în care ambele părŃi sunt bine 66 . Întrebările şi răspunsurile continuă. se poate trece la negocierea de fond. testarea constă într-o întrebare de tatonare a poziŃiei partenerului de negociere pentru a descoperi încă de la început punctele sale slabe. Prima întrebare (cea de tatonare) ar putea să fie de forma: .• câştigarea de timp. se recurge la un nou set de întrebări. de genul: . lucrurile încep să se simplifice. • avansarea controlată a negocierii spre punctul dorit. • întărirea argumentării prin întrebări retorice. • evitarea sau amânarea unui răspuns. se poate trece la o întrebare specifică. Tipologia întrebărilor utilizate în negocieri cuprinde trei categorii. Ele vor avea în vedere condiŃiile de calitate. Să prezentăm un exemplu ipotetic privind suita întrebărilor într-o negociere a unui contract de vânzare-cumpărare. respectiv la cele specifice. dar nu înŃelegem de ce vă deranjează o creştere relativ mică. v-am expus motivul creşterii preŃului. condiŃionare. temeinic fundamentate. la obiect. urmează întrebările de atac. metode de calculare a nivelului de preŃ. răspunsurile nu pot fi în nici un caz evitate. In urma unui asemenea răspuns.

De exemplu: Cât ai plătit?.documentate şi destul de abile în manevrarea indicilor de preturi. Cât mă costă transportul?. nu-i aşa ? 67 . Ce adaos comercial pretinzi?. Vom prezenta în continuare pe cele mai des utilizate în procesul negocierii: a) Întrebările directe sunt puse la obiect. Răspunsul poate fi: . In aceste condiŃii. ştiam acest lucru. Astfel: • aşa-i că amândoi ştim că este bine cum am procedat ? • ai încredere în mine. nu-i aşa ? Dacă partenerul îŃi pune întrebări ambigue. de obicei asupra unui singur şi anumit punct. Asemenea întrebări. de cele mai multe ori îl inhibă. în funcŃie de interesul celui care răspunde.ştiaŃi că firma X ne oferă acelaşi produs. b) Întrebările indirecte permit ca răspunsul să fie complex. este bine ca mai înainte de a răspunde să încerci să le clarifici. d) Întrebările candide .da. Cel care pune astfel de întrebări. după mai multe runde de întrebări şi răspunsuri. deşi nu blochează partenerul.. lucru care mulŃumeşte ambele părŃi. Dezavantajul unor asemenea întrebări este că răspunsurile nu sunt previzibile sau controlabile. în mod direct şi cer răspunsuri clare. Ce trebuie să stabilesc?. fie că doreşte tatonarea partenerului. fie că nu ştie ce vrea. eventual solicitându-i partenerului să dea lămuriri suplimentare. In final. general şi de obicei apropiat de obiectul negocierii.’’. cumpărătorul care nu doreşte majorarea preŃului cu 10%. dar mai ştim că preŃul cerut este cu 20% mai mare’’. Iată câteva întrebări de acest gen: • cum ai stabilit preŃul ? • de ce îmi laşi numai 5% adaos comercial ? • cum ai evaluat acest activ ? • ce aştepŃi de la garanŃia solicitată ? • nu v-am satisfăcut pe măsura onorariului pe care mi l-aŃi acordat ? c) Întrebările ambigue pot fi interpretate de partener în funcŃie de interesul personal. Câteva exemple: • aşa-i că nu prea este în regulă ? • nu-i aşa că preturile par prea mari ? • ai putea mai mult decât atât. Când vom semna contractul?. va recurge la întrebarea de atac: . se poate ajunge la o majorare a preŃului de 6%. dându-i însă posibilitatea să se exprime prin opinii. deşi este conştient că partenerul său de negociere este îndreptăŃit să solicite şi să obŃină un preŃ mai bun. evaluări şi fapte pe care le consideră importante în răspuns.implică sau creează o aură de solidaritate.. Tipologia întrebărilor este complexă şi cuprinde un număr mare de categorii de întrebări. cu parametrii calitativi superiori şi cu performanŃe tehnice superioare în raport cu produsul dvs.

în conŃinutul cărora există supoziŃii. i) Întrebările prin care se transmit informaŃii stimulează gândirea sau îl ajută pe partener să ia o hotărâre. Exemple de asemenea întrebări: • nu se acordă preŃul pentru clientul cel mai favorizat ? De ce nu ? • cine primeşte contravaloarea mărfii ? De ce ? • nu este ceea ce a spus şeful dumneavoastră ? AŃi hotărât altfel ? • în preŃul propus este inclusă cercetarea ? De ce aŃi inclus-o ? Parcă spuneaŃi că această treabă nu presupune noi cercetări ! • ce cantitate aŃi vândut vecinului meu ? Nu este cea pe care mi-aŃi spus-o mie ! f) Întrebările retorice sunt puse. Astfel: • de ce materialul acesta costă atât de mult ? • cine răspunde pentru această dezordine ? • ce mai face nefericitul tău şef ? Atunci când trebuie să răspunzi la astfel de întrebări. în scopul de a face pe cel care răspunde să dea informaŃii suficiente pentru a obŃine logica argumentaŃiei celui care întreabă. de genul: • v-aŃi gândit să schimbaŃi ambalajul produsului pe care ni-l oferiŃi ? • v-aŃi gândit la un contract pe o durată de cel puŃin cinci ani ? • inflaŃia este o problemă şi pentru dumneavoastră ? • ce-ar fi dacă am comanda o cantitate de trei ori mai mare decât vecinul nostru ? h) Întrebări cu tendinŃă. să le tratezi ca atare şi să dai un răspuns care să descurajeze pe acesta în a mai continua cu întrebări de asemenea fel. de fapt. Asemenea întrebări pot conduce la unele capcane. Iată câteva exemple: • chiar vrei să te cred ? • întotdeauna vii atât de pregătit sau suntem noi norocoşi? • nu este o coincidentă ? g) Întrebările care stimulează gândirea partenerului. de cele mai multe ori neplăcute sau primejdioase pentru cel care trebuie să răspundă. este bine ca după ce ai clarificat ce vrea de fapt partenerul.• amândoi cunoaştem adevărul. e) Întrebările directoare conduc la alte piste de cercetare sau la încercări de a demonstra un lucru. ca de exemplu atunci când sunt puse pentru a afla dacă partenerul spune sau nu adevărul. pentru efectul lor şi mai puŃin pentru a primi un răspuns. Iată trei exemple de întrebări de acest gen: • ştiaŃi că avem sase posibilităŃi de a controla calitatea produsului ? • aŃi comparat garanŃia noastră ?Vă rog să o faceŃi ! 68 . ştii bine acest lucru.

relativ simple: • ce decizie îmi doresc în mod real să ia partenerul ? • de ce nu a luat deja această decizie ? • ce voi face dacă partenerul mă va întreba: . De exemplu: • ştii ce afacere bună ti-am oferit ? • aceasta este oferta ta finală ? • nu-ti dai seama ? • este mai bine pentru tine astfel ! 4. întrebări finale. de genul: • acceptaŃi sau renunŃaŃi ? • pe care doriŃi să o cumpăraŃi ? • ce cantitate doriŃi să cumpăraŃi ? l) Întrebările bumerang sunt folosite pentru contracararea rapidă a partenerului. ca de altfel şi răspunsuri. înainte de a începe schimbul de întrebări şi răspunsuri este bine să ştii şi. temporar sau definitiv. Astfel. fără a le susŃine cu argumente convingătoare. fac parte din însuşi procesul de negociere. Capacitatea negociatorului de a pune întrebări poate fi îmbunătăŃită dacă acesta va urma un număr de lucruri care trebuie să fie sau să nu fie făcute.2. 69 . Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor Întrebările. mai ales..4. Orice întrebare are caracterul unei cereri. să ai în vedere următoarele aspecte: 1. Arta de a pune întrebări şi de a da răspunsuri nu constă în a avea sau nu dreptate.• ştiaŃi că am fost cotaŃi drept una din primele cinci firme din industria morăritului ? j) Întrebările pentru propria mea persoană mă vor ajuta să gândesc mai constructiv la propriile acŃiuni şi să le raportez astfel la procesul de luare a deciziei de către partenerul de negociere. m) Întrebările încuietoare sunt formulate şi puse pentru a forŃa o decizie sau chiar pentru a întrerupe negocierea. ci mai degrabă în a şti ce să spui şi ce să nu spui. pot duce la obŃinerea rezultatului scontat în negociere. care o dată respectate. atunci când acesta face unele afirmaŃii. Este vorba de o serie de precauŃii.ai putea mai mult decât atât’’? • ce trebuie să fac pentru ca partenerul să ia decizia pe care o aştept ? k) Întrebări care duc la luarea unei decizii sunt de regulă. relativ simple. ca şi răspunsurile. sunt stabilite cu mult înainte de a se ajunge la masa negocierilor . iar răspunsul este o concesie. Atunci când vă aflaŃi într-o astfel de situaŃie. este bine să vă puneŃi patru întrebări. Cele mai multe întrebări. Asemenea întrebări închid sau îngheaŃă discuŃia.

b) In timp ce vorbeşte partenerul de afaceri.. 3) O dată negocierea începută. AveŃi în vedere riscul de a pierde iniŃiativa! g) După ce puneŃi o întrebare. Pentru a depăşi o eventuală barieră psihologică şi pentru a ajunge la soluŃii cât mai acceptabile. • după câte îmi amintesc…. i) Pentru a impulsiona partenerul să reflecteze asupra ofertei pe care o faceŃi. insistaŃi în urmărirea acestuia! h) PuneŃi întrebări pentru care aveŃi deja propriul răspuns. 70 . acesta nu trebuie întrerupt. precum şi varietatea răspunsurilor primite. PuteŃi astfel verifica credibilitatea partenerului de afaceri. tăceŃi ! AşteptaŃi răspunsul celui întrebat! Dacă răspunsul este nesatisfăcător sau evaziv.De altfel şi reglementările în vigoare permit acest lucru’’. care să vă defavorizeze. • asta-i altă problemă. a obŃinut de la noi acest produs la preŃul de … . • uneori se întâmplă şi aşa. NotaŃi eventualele observaŃii sau întrebări şi aşteptaŃi momentul oportun.. pregătiŃi răspunsuri folosind expresii care vă convin.2. în urmă cu câteva zile. c) Nu puneŃi întrebări prin care să arătaŃi cât de important sunteŃi! Un asemenea comportament supără şi creează ostilitate! d) Nu anulaŃi întrebările puse de colegul de echipă! VeniŃi cu întrebări proprii numai după ce s-a răspuns la cele ale acestuia! e) Nu puneŃi întrebări care se referă în mod direct la afacerile partenerului sau întrebări ale căror răspunsuri pot fi ocolite! f) Dacă o întrebare pregătită a fi pusă riscă să primească un răspuns categoric. puneŃi şi întrebări de genul: . atunci este bine să analizaŃi dacă este cazul să o mai puneŃi. este bine să procedezi astfel: a) foloseşte orice prilej pentru a culege şi retine informaŃii utile scopului propus. j) La întrebările grele. recomandăm să vă conduceŃi după următoarele idei: a) Întrebările dumneavoastră nu se pun oricum şi oricând. singur sau cu echipa. b) organizează împreună cu colaboratorii sau prietenii dezinteresaŃi şedinŃe de enunŃat şi dat răspunsuri la întrebările care eventual se vor pune în timpul negocierii. O să surprindă numărul mare şi interesant al întrebărilor. înainte de începerea negocierii.CunoaşteŃi desigur că societatea comercială X. chiar dacă sunteŃi nerăbdător să-i puneŃi întrebări. de genul: • vă rog să repetaŃi întrebarea.. • să fim mai concreŃi.

mai ales. condiŃionat şi evaziv. vă va deveni ostil. nu-l vor face mai cinstit pe partener şi.. • fiŃi mai concret. 71 . e) când o întrebare pusă de partenerul la negociere nu vă convine. de genul . • vă rog să repetaŃi întrebarea. • întrebările antagoniste. • nu pot să vorbesc despre acest lucru.. g) uneori trebuie să daŃi un răspuns nuanŃat. • mi se pare că…. • detaliaŃi întrebarea dvs. f) modalitate de a nu răspunde la o întrebare constă în a răspunde la o alta care nu s-a pus. • depinde de felul în care priviŃi lucrurile. în câteva aspecte’’. Există situaŃii când trebuie date răspunsuri care să nu angajeze cu nimic. c) nu trebuie.sincer’’ în răspunsuri. • problema este complexă . în formularea acestora am recomanda să aveŃi în vedere următoarele: a) nu vă grăbiŃi ! Răspunsul trebuie dat numai după ce aŃi înŃeles bine întrebarea.răspunsuri care nu răspund’’. a fost notată şi vă vom da răspunsul mai târziu’’.să împărŃim întrebarea dvs.. d) detalierea răspunsurilor se va face numai dacă acest lucru vă avantajează. In această categorie se înscriu: • întrebările care pun la îndoială onestitatea partenerului de negociere.. de fapt să folosiŃi anumite expresii care vă convin şi mai ales să daŃi . • nu înŃeleg bine întrebarea.întrebarea dvs.. Şi.• vă rog să detaliaŃi întrebarea dvs. puteŃi spune: .. să fiŃi întotdeauna foarte . deoarece. • câteodată aşa se întâmplă…. • în general se întâmplă aŃa.. în plus.. In ceea ce priveşte tehnica răspunsurilor. în mod obligatoriu. • după câte îmi amintesc …. în cazul în care nu se doreşte o dispută.. Expresii şi răspunsuri de genul: • asta depinde de …. a) Aşa cum există informaŃii care nu trebuie cunoscute. • nu este chiar aşa cum spuneŃi. la fel există întrebări care nu trebuie puse. ce se ascunde în spatele ei ! b) nu este neapărat nevoie să răspundeŃi în mod direct la toate întrebările.

dar cu efecte greu de imaginat. Dimpotrivă. Din situaŃiile de impas se poate ieşi numai recurgându-se la arma diplomaŃiei. este normal să apară asemenea sentimente. dar de aşa manieră. ajungându-se astfel la impas. de genul . ce efecte va avea o asemenea problemă asupra situaŃiei personale. cel puŃin formal. el te face să te simŃi în permanenŃă frustrat. De fapt. 72 . încât. Negociatorii încep să-şi piardă încrederea atât în ei înşişi. impasul se aseamănă cu alienarea. Aceasta. unele dintre acestea neputând fi depăşite. o afacere proastă este mai uşor de explicat decât una eşuată din cauza unui impas. negocierile se vor desfăşura în mod normal.. dar care să nu afecteze negocierea şi implicit încheierea afacerii.• asta-i altă problemă. mai ales. dar şi subiectivă. 4. sunt răspunsuri care nu răspund sau răspunsuri care nu spun nimic. până la adoptarea consensului. SituaŃiile în care negociatorii intră în impas nu sunt puŃine. acesta să nu-Ńi poată aduce nici un fel de învinuire sau reproş. acestea. răbdare şi. Conceptul de impas In situaŃiile în care partenerii adoptă atitudini de cooperare şi de creativitate. temerea de a fi separat de semeni. cu atât mai mult. înŃelegere şi simŃ de răspundere. impasul. O dată ajuns aici. trebuie evitată spre a nu periclita negocierea şi viitorul afacerii. de genul celor economico-financiare.5 Impasul şi concesiile în negociere 4. negocierile vor fi abandonate. în ceilalŃi membri ai echipei. Iată de ce ambii parteneri ai negocierii se tem de impas. deoarece. impasul nu este provocat de probleme cu adevărat mari.5. De fapt. Aproape în toate cazurile şi pe toate planurile se creează sentimentul de eşec. rezultatul unor lucruri mărunte. care mai de care mai complicate. apar fel de fel de probleme. dar mai ales în partenerii de discuŃie. îşi pun fel de fel de întrebări. la fel ca şi alienarea. Se vor avea în vedere cu precădere interesele majore şi de perspectivă. de natură obiectivă. determinată de împrejurări conjuncturale. Aceasta cere multă îndemânare şi abilitate.1. având un efect traumatizant. în pofida unor concesii de moment. cu cât impasul presupune riscuri. de multe ori. De multe ori însă. ca şi altele. când partenerul este cu adevărat rău intenŃionat. multe din situaŃiile de impas sunt consecinŃa. Intr-un fel. impasul este un lucru neplăcut. şi anumite împrejurări crează situaŃii conflictuale. dificile. De regulă. Orice lăcomie. simple. Numai în situaŃii extreme. diferiŃi factori. să-Ńi pui asemenea întrebări. Desigur. ambii parteneri îşi fac procese de conştiinŃă.ce va spune şeful’’.

De fapt, impasul este tot o tactică de negociere, chiar una dintre cele mai eficiente şi uzitate. De multe ori, impasul este cea mai bună soluŃie în testarea poziŃiei, argumentelor şi puterii partenerului de negociere. Fiind una din numeroasele tactici ce se află la dispoziŃia negociatorului, impasul merită şi este recomandabil să fie folosit, ca de altfel orice altă alternativă de negociere. Dar, pentru aceasta, cei în numele cărora negociezi, şefii, nu trebuie, în nici o situaŃie, să pună semnul egal între impas şi eşec, ci să-l considere ceea ce acesta este cu adevărat: o alternativă viabilă de negociere. Puterea impasului constă în înŃelegerea efectului pe care acesta îl are asupra ambelor părŃi. Ar fi ideal ca în timpul desfăşurării negocierii să se poată intui dinainte ce gândeşte partenerul, ce urmează să spună acesta, ce va face acesta pentru ,,a scăpa cu faŃa curată’’, de ,,a ieşi din impas’’. Deşi, aşa cum mai arătam, ambii negociatori doresc ieşirea din impas, fiecare va aştepta de la celălalt să facă primul pas, prima mişcare în acest sens. Desigur, potrivit celor mai elementare reguli de bun simŃ, iniŃiativa se aşteaptă de la partener. Problema care se pune este aceea că nu există nici un fel de certitudine că acesta şi va face un asemenea pas. 4. 5.2. Ieşirea din impas 4.5.2.1. Timpul de negociere Timpul este un factor de mare însemnătate în orice tranzacŃie, inclusiv în negocieri.Nimeni nu poate fi însă sigur că limita de timp într-o negociere este cea reală; în unele cazuri, limitele de timp sunt într-adevăr reale, în altele însă nu. Unele sunt costisitoare, altele sunt inconsecvente ! Este bine să fim sceptici în ceea ce priveşte limitele de timp. De cele mai multe ori, asemenea limite sunt depăşite fără să se întâmple ceva. Limitele de timp sunt tot atât de reale, cât crede într-adevăr omul că sunt. BineînŃeles, este riscant să nu crezi în limitele de timp. Aceasta deoarece timpul înseamnă putere. Cei mai mulŃi dintre noi intrăm în negocieri cu o slăbiciune imaculată de noi înşine. Suntem tot timpul conştienŃi de presiunea exercitată de timp asupra noastră. O asemenea conştiinŃă ne face mai puŃin eficienŃi decât am putea fi. Cu cât ştii mai multe lucruri despre programul de producŃie al organizaŃiei pe care o reprezintă partenerul, despre problemele sale financiare, cu atât poŃi mai bine să evaluezi dacă limita de timp impusă este reală. Pentru a scăpa de capcana limitelor de timp, în timpul negocierii, fiecare îşi va pune o serie de întrebări, de genul: • Care sunt limitele de timp impuse de mine însumi sau de organizaŃia pe care o reprezint, care mă împiedică să negociez mai uşor ? 73

• Sunt reale aceste limite ? Pot negocia o extindere a lor cu oamenii mei? • Ce limite de timp presează asupra partenerului meu şi asupra organizaŃiei acestuia ? Limitele de timp pot hipnotiza. Ele acŃionează chiar şi atunci când nu ar trebui să o facă, în asemenea cazuri ele trebuind să fie acceptate. Există limite de timp care îl determină pe client să cumpere chiar şi atunci când nu este pregătit pentru acest lucru. Astfel, eşti pus într-o asemenea situaŃie atunci când vânzătorul îŃi va spune: • preŃul va creşte începând cu data de…; • această ofertă este valabilă numai o lună; • marfa poate fi vândută anticipat altor clienŃi; • dacă nu plasaŃi comanda până la 1 august, nu pot livra înainte de 15 august; • mai bine plasaŃi comanda imediat pentru a asigura disponibilitatea reperelor cu ciclu lung de fabricaŃie; • dacă nu primim avansul, nu vă mai putem reŃine marfa. Vânzătorii sunt, de cele mai multe ori, receptivi la presiunile temporale. Iată câteva limite de timp impuse de client, care-l pot pune în acŃiune pe vânzător: • banii pentru această marfă nu vor mai fi disponibili după 1 iulie; • voi plasa comanda până miercuri; • dacă nu ne putem înŃelege, voi începe de mâine discuŃiile cu firma concurenŃă; • nu voi mai accepta oferta după data de 1 iunie; • clientul pleacă luni în vacanŃă pentru trei săptămâni; • dacă nu te poŃi pune de acord cu programul meu de producŃie, voi plasa comanda altcuiva. In general, oamenii sunt conservatori, chiar dacă nu se recunoaşte întodeauna acest lucru. Astfel, pentru a accepta ceva nou sau ceva diferit faŃă de ceea ce ne-am obişnuit, avem nevoie de un anumit timp. Un timp de gândire, un timp de acceptare. Fenomenul ca atare este valabil atât în viaŃa cotidiană, cât mai ales în afaceri. Atunci când părŃile intră într-o negociere, au deja stabilite obiectivele ce trebuie atinse ! Dar, de cele mai multe ori, acestea nu au fost fixate în mod realist ci, dimpotrivă, au avut la bază presupuneri sau informaŃii eronate. Desigur, fiecare speră ca obiectivele sale să fie realizate. Dar, pe parcursul negocierii, realitatea îşi spune, de cele mai multe ori, cuvântul, procesul în cauză fiind o trezire dură la adevăr. Cumpărătorul vede că preŃul scăzut pe care şi-l dorea este imposibil de realizat, iar vânzarea uşoară pe care şi-o dorea vânzătorul devine o utopie. Acum începe de fapt târguiala, un adevărat ,,duş cu apă 74

rece’’. Nici cumpărătorul şi nici vânzătorul nu se adaptează uşor la realitate. O realitate nedorită, de fapt, de nici unul dintre aceştia. Este nevoie de acel timp de acceptare, timp necesar pentru a ne obişnui şi accepta ideile străine, de regulă neplăcute. Cumpărătorul are nevoie de timp pentru a accepta gândul că va trebui să plătească un preŃ mai mare decât cel pe care şi-l planificase, în timp ce vânzătorului îi este necesar acest timp pentru a se gândi, pentru a accepta scăderea de preŃ. Iată de ce un vânzător prevăzător va avertiza întodeauna cumpărătorul cu privire la o posibilă modificare a preŃului, cu mult timp înainte ca acest lucru să aibă de fapt loc, oferind astfel partenerului timpul necesar pentru a se obişnui cu ideea ca atare. Şi, de cele mai multe ori, acesta se şi obişnuieşte ! Nu degeaba în popor se spune ,,timpul aduce lucrurile încetul cu încetul’’ sau ,,timpul rezolvă totul’’. Iată de ce trebuie să ne obişnuim cu ideea acordării unui asemenea timp de acceptare. Aceasta deoarece atunci când îi ceri unui om să renunŃe la ideile sale, este adevărat, poate vechi, pentru altele noi, îi ceri de fapt să-şi discrediteze vechii prieteni. Buni sau răi, aceştia sunt totuşi prietenii lui, cu care s-a obişnuit. Acordându-i însă un timp de acceptare, partenerul va fi mult mai receptiv la noile condiŃii impuse, la ideile, la punctul de vedere al celeilalte părŃi, având posibilitatea să se obişnuiască cu noua situaŃie. 4.5.2.2. Tactica înŃelegerilor pas cu pas Negocierea începe între parteneri care, de regulă, nu se cunosc. In aceste condiŃii, este normal ca între cele două părŃi să nu existe suficientă încredere, fiind necesar un anumit timp pentru ca aceasta să fie căpătată. De fapt, avem de-a face cu un impas, care face ca negocierile să demareze greu. Pentru ieşirea din acest impas, este bine să se folosească tactica înŃelegerilor pas cu pas, înŃelegeri ce au în vedere lucruri cu risc redus. O asemenea tactică îŃi dă posibilitatea testării cu răbdare şi calm, fără a fi sub presiunea timpului, a celui cu care negociezi, să intuieşti necesităŃile şi priorităŃile acestuia, să cunoşti şi, mai ales, să eviŃi zonele de risc. Tratativele pas cu pas construiesc încrederea reciprocă şi permit părŃilor să cunoască mai bine problema negociată, să intre în intimitatea acesteia. După aceea, dacă primele înŃelegeri s-au desfăşurat normal, conducând la rezultatele scontate, se poate trece la rezolvarea problemelor mai dificile. Să prezentăm un exemplu: compania X din Marea Britanie doreşte să găsească o persoană care să se ocupe de afacerile sale în România. I se recomandă o asemenea persoană, care - la prima vedere - corespunde cerinŃelor companiei în cauză. Totuşi, în condiŃiile în care ea nu se află în 75

posesia tuturor informaŃiilor care să-i ofere certitudinea că persoana în cauză reprezintă cea mai bună alegere şi că poate s-o reprezinte în cele mai bune condiŃii în toate afacerile ce urmează a se desfăşura în România, compania încheie un contract potrivit căruia, persoana aleasă se va ocupa de afacerile acesteia în municipiul Braşov. Dacă în timp lucrurile merg bine aici, contractul va fi extins pentru întreaga Ńară. Tactica înŃelegerilor pas cu pas prezintă o serie de avantaje, din care amintim: • dezvăluie multe lucruri despre personalitatea partenerului şi intensitatea dorinŃelor acestuia; • o ascultare atentă poate dezvălui zone slabe în structura de putere a celeilalte părŃi; • oamenii au nevoie de apropiere - lucru satisfăcut în parte de înŃelegerile pas cu pas; 4.5.2.3. Răbdarea şi promisiunea Nu este deloc greşită afirmaŃia că răbdarea este tactica cea mai puternică în afaceri, poate mai importantă decât renunŃarea sau ameninŃarea. Alături de insistenŃă şi hotărâre, răbdarea poate înlocui resursele insuficiente. Japonezii sunt campionii răbdării în timpul desfăşurării procesului dificil al negocierii. O afacere încheiată rapid este tratată de către aceştia drept semn de judecată nesănătoasă şi poate duce la concedierea unui director japonez. Românii, ca de altfel şi americanii sunt, din păcate, nerăbdători din fire. In asemenea cazuri, rezultatele nu sunt şi nu pot fi pe măsura posibilităŃilor. Inainte de a începe o negociere, niciuna din părŃi nu poate şti cum să rezolve cel mai bine problemele şi eventualele riscuri. Noile alternative sunt descoperite în timpul desfăşurării propriu-zise a negocierii, pe măsura obŃinerii de cât mai multe informaŃii. Deci ambele părŃi pot trage foloase în urma negocierii făcute cu răbdare. Răbdarea îndeplineşte misiunea de bază a negocierilor, permiŃând unui om să-şi facă o părere înainte de a lua o decizie. Este nevoie de timp să înŃelegi problemele afacerii tratate, să cântăreşti riscurile, să testezi forŃa adversarului, să găseşti eventualele slăbiciuni ale acestuia, să ştii ce doreşte şi să-i schimbi aşteptările. De asemenea, îŃi trebuie timp să afli ce va face adversarul sub influenŃa stresului, răbdarea conferindui acestuia şi organizaŃiei pe care o reprezintă timpul necesar pentru a se obişnui cu ideea că ceea ce doresc ei trebuie adaptat la ceea ce pot obŃine. O negociere pripită nu întruneşte asemenea calităŃi. Răbdarea conferă totodată şi o altă răsplată. Ea dă participanŃilor la negociere o şansă să descopere cum să se mulŃumească reciproc. 76

a afacerii. a promite înseamnă a da o speranŃă. conducând. • de regulă.voi face asta. problema dificilă nefiind aceea de a face o promisiune. un serviciu etc. aceasta neînsemnând însă că nu există şi excepŃii. Aceasta deoarece nu întodeauna limbajul este suficient în a garanta realizarea promisiunii făcute. • scoate la suprafaŃă noi probleme. în final. să aibă în vedere cel puŃin următoarele elemente: • nu se fac promisiuni care nu au o anumită acoperire. cel care a făcut promisiunea reuşeşte să o şi materializeze. în principiu sunt următoarele: • micşorează aşteptările părŃii adverse. • desparte organizaŃia adversarului. promisiunile trebuie să aibă în vedere tranzacŃii viitoare şi mai puŃin pe cele prezente. este recomandabil ca vis-a-vis de promisiunile pe care le face. • furnizează noi informaŃii. Atunci când o persoană este în postura de negociator. In cele mai multe cazuri. Marea importanŃă a răbdării în procesul negocierii este dată de funcŃiile acesteia. De fapt. Unele promisiuni nici nu ar trebui să fie exprimate. la finalizarea negocierii şi. • permite unei terŃe părŃi să medieze. în negociere o promisiune obligă. a prezenta anumite perspective favorabile unei afaceri care urmează a se încheia. Promisiunea este o obligaŃie pe care cineva şi-o ia faŃă de partenerul de negociere. în reuşita afacerilor. elementele de hazard. pe cât posibil. în timp ce cealaltă parte spune că va plăti contavaloarea lucrului primit sau a serviciului prestat. De fapt. în sensul de a face un lucru. De regulă. • conduce la noi concesii din partea ambelor părŃi. însuşi contractul încheiat este un document promisiune. totul trebuind gândit în termeni reali. • forŃează o nouă ordine a priorităŃilor.Omul priceput în afaceri îşi pregăteşte terenul pentru o negociere înceată. în ultimă instanŃă. Într-un asemenea context. promisiunile au un rol de o deosebită însemnătate. • separă dorinŃele de realitate. este de remarcat faptul că o mare parte dintr-o negociere se desfăşoară în baza unor promisiuni de genul . eliminându-se. sau pe care trebuie să le facă. ce conduce la rezultate din cele mai profitabile. ele fiind înŃelese în mod tacit. ci de a dovedi că o vei şi respecta. • implică şi alŃi oameni. în care una din părŃi spune că va face ceva. implicit. Datorită funcŃiilor şi importanŃei răbdării. 77 . care. că va da ceva. aceasta poate fi considerată chiar o supratactică. Aceasta deoarece. dacă tu faci cealaltă’’. cunoscând că răbdarea este unicul mod să pătrunzi problema şi să obŃii rezultatul dorit..

Nu este însă un lucru tocmai uşor. O asemenea substituire poate fi camuflată sau făŃişă. a avea un anumit folos sau avantaj. • modul cel mai uzitat de a creşte credibilitatea în negociere este acela de a face şi a respecta promisiuni care presupun eforturi mici şi numai după aceea se fac promisiuni care presupun eforturi mari. astfel încât să nu se piardă şirul promisiunilor deja făcute. • se cunosc destui negociatori ce au obŃinut rezultate bune şi foarte bune. iar dacă realitatea o cere. în fond. • să se amintească. deja făcute. ModalităŃi de ieşire din impas O dată intrat în impas. • pentru fiecare promisiune făcută şi mai ales finalizată să se urmărească a se obŃine ceva. trebuie găsite modalităŃile practice de depăşire a acestuia. că promisiunea partenerului nu a fost respectată şi să se ceară daune pentru acest lucru.şi acum tu ce ai de gând să faci pentru mine?’’. Negociatorul va fi invitat să-l asculte pe partener asupra modului în care ar proceda acesta dacă s-ar afla în locul. ce presupune o anumită rată de rabat. Vor fi necesare eforturi. Simularea substituirii în rolul partenerului se recomandă să se utilizeze pe tot timpul negocierii.• să se pastreze o evidentă strictă a promisiunilor făcute şi mai ales a celor reciproce. respectiv afacerii. nu au nici un fel de valoare sau nu mai sunt în actualitate. accentuându-se avantajele ce le poate avea în urma încheierii negocierii. • să nu se omită faptul că.4. Este un risc care trebuie asumat. • dacă în negociere nu se poate obŃine o concesie. promiŃând anumite avantaje partenerilor. în negocieri există situaŃii când unele promisiuni.. 4.5. pentru ca apoi să le pună acestora întrebări de genul . în cazul promisiunilor privind aspecte majore ale negocierii. şi pierderile pe care le-ar avea dacă ar renunŃa la aceasta. trebuie aduse în discuŃie noi alternative. cu adevărat mari. Calea cea mai potrivită pentru ieşirea din impas este aceea a adoptării unei atitudini de substituire a negociatorului în rolul partenerului său. să se încerce să se smulgă partenerului cel puŃin o promisiune.2. 78 . atunci când este cazul. ci numai după semnarea unui document. în postura celuilalt. există şi alte reguli care trebuie avute în vedere atunci când faci sau primeşti promisiuni. • de regulă. care să facă vechile propuneri mai atrăgătoare. cei ce fac primii promisiunea ies în pierdere. spre a putea pătrunde mai uşor în intimităŃile argumentelor şi ale intereselor fundamentale ale acestuia. o promisiune este o concesie. Dar nu trebuie niciodată uitat faptul că negocierea sau afacerea nu se încheie atunci când se face promisiunea. Desigur. De asemenea. o promisiune poate fi şi retrasă.

Astfel: • se va schimba unul. este bine ascunsă. De fapt. • se va modifica baza de procentaj. poate conduce la depăşirea impasului. secretul impasului constă în a şti . încât să-şi determine colegii de echipă să retracteze anumite poziŃii obstrucŃioniste. în general din situaŃii conflictuale. O asemenea preocupare există în toată lumea. altfel nesigură sau compromisă. de regulă. negociatorul va acŃiona în aşa manieră. sau chiar se va înlocui. In mod abil. • se va schimba imaginea împărŃirii riscului în timp. precum şi pe aceea a nesiguranŃei. de aprofundare a analizelor comune. • se va modifica imaginea satisfacŃiei viitoare. • se va schimba accentul discuŃiilor de la caracterul concurenŃial de rezolvare a problemelor la cel cooperant. • se va încerca destinderea. • se va aranja o întâlnire hotărâtoare sau un telefon urgent. dar aplicat la o bază mai mare. prin denigrarea propriilor specialişti. ale oricărei negocieri. se va căuta atragerea specialiştilor. prin câteva glume. experŃilor din echipa parteneră la elaborarea unor soluŃii logice. In continuare. în ultimă instanŃă. dar. Un procentaj mai mic. • se vor adăuga opŃiuni reale sau aparente. în felul acesta. de ieşire din impas. Aceasta deoarece salvarea obrazului este una din marile probleme ale ieşirii din impas şi. De regulă. vom prezenta şi alte câteva modalităŃi practice de depăşire.să ieşi basma curată’’. • se va apela la un mediator. de interes comun.A doua cale de ieşire din impas. Un bun negociator trebuie să fie preocupat în permanenŃă pentru păstrarea onoarei şi a prestigiului câştigat. stârnindu-le mândria de profesionişti obiectivi. o explicaŃie bună permite unui om să justifice eşecul afacerii şi. Oferta de opŃiuni poate îndulci o afacere. în totalitate. o afacere proastă pentru companie este proastă şi pe plan personal. Altfel spus. • se va modifica tipul de contract . constă în stârnirea interesului şi mândriei echipei partenere. • se vor face unele modificări în specificaŃiile tehnice sau se vor modifica termenele de livrare. conducerea acesteia. Pe de altă parte. în mod regizat. procesul negocierii se desfăşoară pe două planuri: de afaceri şi personal.. dar fără a ştirbi însă demnitatea acestora. • se va organiza un colectiv comun de studiu. Dar există şi excepŃii! Astfel. recomandând proceduri de reclamare sau garanŃii. negociatorul în cauză să 79 . prin aducerea de argumente cu adevărat fundamentate. mai mulŃi membri ai echipei de negociere.

cei care . chiar şi cea mai bună afacere ulterior negociată. Conceptul şi importanŃa concesiilor Concesia reprezintă o modificare a propriei poziŃii de negociere în direcŃia acceptării propunerilor partenerului. mai mult sau mai puŃin evidentă. În asemenea cazuri. dar…. de genul celor de mai jos: • există o serie de informaŃii pe care probabil nu le-aŃi avut la dispoziŃie. prin găsirea a cât mai multor domenii comune de înŃelegere. Atunci când imaginea exterioară a unui om este ameninŃată. De obicei. de exemplu pe jurişti şi contabili sau pe alte persoane.. dacă astfel pot face să sufere pe abuzant. cu încadrarea însă în limitele mandatului primit.oameni răi’’ servesc la direcŃionarea răspunderii de la persoanele prezente către canale nesemnificative şi mai ales neameninŃate. Viceversa. O dată creată ostilitatea prin punerea partenerului într-o situaŃie penibilă. In acelaşi timp. • aceasta poate fi interpretată diferit. Unii atacă sau fug. v-au prezentat informaŃii greşite. care nu au de-a face neapărat cu compania în cauză.3.1. este bine ca într-o situaŃie în care se pune problema unei ostilităŃi.5. 4.3. domenii care mai apoi sunt încorporate într-o poziŃie care subliniază ce au stabilit de comun acord părŃile principale. dar eu cred că … . dar toŃi se supără. • diferenŃa dintre punctele noastre de vedere nu este foarte mare. să lăsaŃi întodeauna celeilalte părŃi o cale de salvare a propriului ei prestigiu. aceasta nu poate fi minimalizată. 80 . dacă există ocazia. • vă propun să privim problema şi aşa:…. • cred că unii dintre colaboratorii dv.. Oricum însă.i să-i înlăture gustul amar lăsat..rămână cu autoritatea neştirbită. de cele mai multe ori. în situaŃia că vreodată eşti pus într-o poziŃie ostilă în faŃa partenerilor.5. este bine să foloseşti o serie de fraze. acesta începe să-şi manifeste ostilitatea. se dă vina pe terŃe persoane. Pierderea obrazului devine în mod semnificativ mai serioasă atunci când se abuzează de un om în faŃa prietenilor săi sau a celor care sunt importanŃi pentru el. Ca regulă generală. Rolul concesiilor în negociere 4. Acesti . oamenii se răzbună pe cei care le atacă ego-ul. • probabil că există şi alte motive pe care personal nu le cunosc. Altfel zis. ostilitatea poate fi îndepărtată printr-o serie de mijloace pozitive.. iar alŃii devin apatici. în astfel de cazuri.şi-au pierdut obrazul’’ sunt în stare să-şi facă singuri rău. dacă un individ îşi pierde onoarea în cadrul unei negocieri.. nu va reu.

Dacă eşti vânzător. AlŃii nu cedează nimic până în ultimul moment. Există însă şi posibilitatea acordării unor concesii care nu oferă de fapt nimic. Problema nu trebuie însă pusă pornind neapărat de la numărul concesiilor acordate. partenerul de afaceri răspunde la o concesie pe care i-o faci în funcŃie de concesia respectivă. concesie care. numai o singură concesie. partenerul în loc să fie mulŃumit. Negociatorii buni fac concesii considerabil mai mici decât partenerii lor. şi de cele mai multe ori să şi obŃină. în general. era şi singura care îi interesa. de la valoarea fiecăreia în parte. şi afaceri bune. şi negocierilor. ci de la importanŃa acestora. este bine să începi cu puŃin şi să cedezi foarte încet. Altfel spus. Pornind de la prezumŃia că cei mai mulŃi oameni au dorinŃa sinceră de a fi cinstiŃi în afaceri. făcând concesii mari ulterior. Negociatorii care deŃin un control mai slab al concesiilor. Din această cauză. este normal că dacă eu acord partenerului. făcând acest lucru. de altfel. Iată câteva asemenea concesii pe care le recomandăm a fi avute în vedere: • ascultaŃi cu atenŃie partenerul. de exemplu. atunci când se pune problema acordării unor concesii. în special. In cazul în care aceasta este mare. • trataŃi-vă partenerul corect. cere şi mai mult. • daŃi-i toate explicaŃiile cerute şi posibile. De obicei. mă gândesc ce efect va avea aceasta asupra a ceea ce va face sau va spune după aceea partenerul. să aştept de la acesta să-mi acorde cel puŃin una. trebuie să procedezi invers. faceŃi şi dovada că aşa şi este. • dacă afirmaŃi ceva. ca după aceea să solicite. dar de o valoare mare. ceea ce faci şi ceea ce spui influentează ceea ce face sau spune partenerul. Ei încep prin a ceda mai puŃin în prima parte a negocierilor. reuşeşte să încheie. uneori. în acelaşi timp. Într-o negociere. pentru a ceda sume uriaşe în apropierea punctului final. trebuie avut în vedere că. cei ce câştigă în negocieri sunt cei ce au un control mai mare al concesiilor. trei concesii. 81 . Apare astfel o reacŃie în lanŃ. când se apropie momentul final al negocierii. acordând o serie de concesii minore. atunci când fac o concesie. de regulă. pentru o perioadă lungă de timp. De fapt.Concesiile au un rol bine determinat în cadrul afacerilor. Ceri mult şi cedezi încet. de regulă pierd în negocieri. FrumuseŃea unei asemenea tactici constă în aceea că oricine poate acorda astfel de concesii şi. Ei sunt mai puŃin generoşi şi tot atât de puŃin previzibili. Acest lucru se vede în mod special în faza de criză. Se cunosc mulŃi negociatori care au obŃinut foarte mult. asigurându-l că alŃi parteneri nu sunt trataŃi mai bine.

contribuie la satisfacerea partenerului şi implicit la depăşirea impasului şi. în timp ce negocierile rapide sunt rele pentru una din părŃi. se petrec următoarele lucruri: a) cumpărătorii care încep cu oferte scăzute ajung la rezultate mai bune. • pentru orice concesie făcută. De regulă. au făcut aceeaşi alegere. PuteŃi fi însă primul în a face concesii asupra punctelor minore sau acordaŃi concesii care de fapt nu înseamnă nimic. Orice concesie făcută sau obŃinută trebuie evaluată în termeni realişti. printr-o singură concesie. La fel. • pentru orice concesie acordată. să promiteŃi livrări mai rapide. Astfel: • dacă vindeŃi. 82 . De aceea. la fel de competenŃi şi respectabili. 4. în procesul negocierilor. În ultimă instanŃă. oamenii nu apreciază la justa valoare ceea ce obŃin uşor. chiar şi o promisiune este o concesie. au ridicat preŃurile vânzătorului. faceŃi-l pe partener să muncească din greu şi să o aprecieze. au obŃinut mai mult. începeŃi de sus. Reguli de bază privind concesiile ExperienŃa arată că în ceea ce priveşte tehnica mânuirii concesiilor. iar dacă cumpăraŃi. de obicei. b) vânzătorii care au dorit să obŃină mai puŃin au şi obŃinut mai puŃin. Practica negocierilor a împus o serie de reguli de bază privind modul de folosire în afaceri a tehnicii concesiilor. • lăsaŃi-l pe partener să facă prima concesie asupra problemelor majore. aveŃi grijă să obŃineŃi ceva. să furnizaŃi clauze uşoare sau să acceptaŃi preŃuri mai scăzute. nu vă grăbiŃi să faceŃi uşor concesii.3. Fiecare din concesiile de mai sus. porniŃi de jos. puneŃi-l să muncească din greu pentru ceea ce doreşte să obŃină.5. în final. iar cei ce au dat mai puŃin. • nu pierdeŃi şirul concesiilor făcute şi nici pe cel al celor obŃinute. o concesie cu o cotă de rabat. cei care fac o singură concesie majoră. d) liniile moarte forŃează deciziile şi înŃelegerile. c) cei care fac prima concesie asupra unor aspecte majore sunt cei care pierd în negocieri. ca şi altele. Nu uitaŃi însă ca în ambele cazuri să motivaŃi nivelul de la care începeŃi. să oferiŃi servicii suplimentare. • nu negociaŃi cu bani falşi.• demonstraŃi că şi alŃi oameni. este drept. Dacă într-adevăr doriŃi să faceŃi partenerul de afaceri fericit. în timp ce cumpărătorii care au oferit foarte mult.2. la continuarea negocierilor.

Aceasta. • întemeiate. • false. • datorate prejudecăŃilor sau lipsei de informaŃii. evitând astfel riscul ratării afacerii. Pornind de la faptul că negocierea presupune atât satisfacŃii. Dacă faceŃi acest lucru suficient de multe ori. dar care ascund adevăratele probleme. iar apoi combătute . politicos. ridicându-i preŃurile. solide. DiferenŃa dintre o negociere reuşită şi una nereuşită depinde foarte mult de cât de bine poŃi să manevrezi cu obiecŃiunile. În acelaşi timp. prezentarea acestora nu trebuie să conducă neapărat la concluzia că partenerul nu este cinstit şi că nu spune adevărul. Indiferent însă de tipul de obiecŃiuni. un bun negociator nu ar trebui să se teamă de eventualele obiecŃiuni ridicate de partener. trebuie avut în vedere că obiecŃiunile ridicate reprezintă confirmarea interesului manifestat de partener pentru problema abordată. iar partenerul le va aprecia mai mult.. partenerul o să creadă că spuneŃi adevărul. cu atât efectul acestora este mai mare. evidenŃiind poziŃia partenerului faŃă de afacerea în cauză. Abordarea obiecŃiunilor partenerului de negociere Psihologic. 4. Astfel. faceŃi jocul partenerului. acestea trebuie bine analizate. Reprezentând deci confirmarea interesului manifestat de partener.se citesc’’ pe faŃa partenerului. dar care. Este bine să urmăriŃi modificările valorii. • nu vă temeŃi să spuneŃi nu. chiar dacă există destule argumente de respingere.• cedând prea repede. Dimpotrivă.1. ca efect al concesiilor făcute.atunci când este cazul . trebuie acordată o mare însemnătate depăşirii obiecŃiunilor ridicate.6.6. afacerea se încheie o dată cu semnarea contractului. Cele mai multe dintre obiecŃiunile ridicate de partener sunt întemeiate şi trebuie tratate ca atare. 83 . • conservaŃi-vă concesiile ! Cu cât faceŃi concesii mai târziu. el are posibilitatea de a primi informaŃii noi. şi nu cu înŃelegerile intermediare.cu argumente pertinente. Finalizarea negocierilor 4. poate chiar prietenos. • nu trebuie să vă fie ruşine să retrageŃi o concesie abia făcută. bazate pe fapte reale. de fapt. prea uşor. cu implicaŃii neplăcute pentru ambele părŃi. dar şi multe insatisfacŃii. având în vedere că. obiecŃiunile pot fi: • neexprimate. care să îl ajute într-o eventuală repliere sau chiar schimbare a tacticii de negociere.

Combaterea obiecŃiunilor partenerului se face Ńinând seama de o serie de elemente. • evitarea tendinŃei de a da . • evitarea contrazicerii directe a partenerului. atât vânzătorul. ca şi pe cele ale acestuia. In orice caz. atât pentru vânzător. • abordarea cu răbdare. regulile ce trebuie avute în vedere sunt în general aceleaşi. pe cât posibil. cât şi pentru cumpărător. a manifestării stării de surpriză. a amabilităŃii şi evitarea. • respectarea opiniei partenerului care. la prima vedere. pot folosi eficient obiecŃiunile numai atunci când acestea sunt bine stăpânite. apelându-se. 84 . de cele mai multe ori. • acordarea unei prezumŃii de valabilitate obiecŃiei formulate. precum: • localizarea obiecŃiunii şi aflarea motivelor care se ascund în spatele acesteia. Vânzătorului însă îi revine un rol mai dificil. deoarece el trebuie să manevreze obiecŃiunile. • analiza ulterioară a obiecŃiilor partenerului în vederea găsirii celor mai bune soluŃii şi argumente de contracarare. la fapte. cu tact.sfaturi’’ care. cât şi cumpărătorul. • verificarea înŃelegerii şi acceptării răspunsului de către partener. • schimbarea subiectului discuŃiei după ce neînŃelegerea a fost clarificată. au un efect contrar. • omisiunea unor obiecŃii minore sau acceptarea acestora ca o soluŃie de compromis. cu cedări în alte aspecte sau probleme ce fac obiectul negocierii. modalitatea practică de rezolvare a obiecŃiunilor. • evitarea formulării unor răspunsuri fără o analiză în detaliu a problemei în cauză. deoarece un asemenea comportament ar conduce la ideea că acesta nu spune adevărul. Dacă negocierea priveşte un contract de vânzare-cumpărare. în acest scop. cifre sau argumente solide. a obiecŃiilor cauzate de dorinŃa partenerului de a se impune. poate părea greşită. trebuie ordonate toate avantajele şi dezavantajele ofertei sau cererii pe care urmează să o faceŃi.. • păstrarea calmului. Iată câteva sfaturi în acest sens: a) Inaintea întâlnirii cu partenerul. fără să-l ofenseze pe cumpărător. încercându-se însă diminuarea ei.

4. când într-o negociere se reuşeşte influenŃarea partenerului. f) Se va reformula obiecŃiunea sub formă de întrebare. Atunci când însă este ridicată o obiecŃiune majoră. e) Intr-o asemenea discuŃie este bine să se regizeze cât mai mult. menŃionându-se alte aspecte favorabile de o mai mare importanŃă pentru partener.b) Se va nota orice obiecŃiune pe care o poate avea cumpărătorul. c) Când partenerul ridică o obiecŃiune. Într-un asemenea context. a şti să combaŃi obiecŃiile ce apar în viaŃa de zi cu zi este un lucru cu adevărat necesar. o obiecŃiune uşor de combătut va fi reformulată sub formă de întrebare care are un . De asemenea.. Aceasta deoarece negocierea implică un conflict de interese dintre părŃi. Ea este cu atât mai mare atunci când şi partenerul este cu adevărat mulŃumit. să facă unele lucruri.da’’ în răspuns. Se va respinge apoi obiectiunea. solicitându-se din partea lui un mod de a gândi pozitiv. Cele uşoare pot fi repede rezolvate cu dovezile care există la îndemână. Aceasta nu înseamnă că un bun 85 .. să pui anumite întrebări sau să spui. este mai greu să convingi partenerul. se va stabilii dacă aceasta este greu sau uşor de manevrat. se va cere unui coleg de echipă să . pur şi simplu. Nu este deloc uşor să ai o anumită poziŃie.2.să înŃeleg că sunteŃi îngrijorat de costurile mari în exploatarea acestui agregat ?”.ridice’’ cât mai multe obiecŃiuni şi se va încerca să se răspundă la acestea. ci şi în viaŃa cotidiană. . Într-o asemenea situaŃie. Una dintre acestea trebuie să accepte riscul. Principii de genul celor prezentate nu sunt aplicabile numai în lumea afacerilor. pentru a te . care pot să-l facă antipatic. Comportamentul cu partenerul şi modul de tratare a acestuia Oricine simte nevoia să se facă plăcut şi să i se dea dreptate. automat i se arată partenerului înŃelegere. cerându-se un răspuns pozitiv de la partener.nu’’.6. ExperienŃa negocierilor a demonstrat că nu întodeauna o persoană dominată de dorinŃa de a fi plăcută este şi un bun negociator. referitor la oferta (cererea) ce i se face. De exemplu: . Tot secretul în a răspunde la obiecŃiuni este acela de a da partenerului satisfacŃia că punctul lui de vedere a fost înŃeles. este recomandabil să se răspundă prin sublinierea acelor avantaje ale afacerii care sunt cele mai importante pentru partener. Prin reformularea obiecŃiunilor sub formă de întrebări... satisfacŃia este pe măsură.. înainte de a răspunde trebuie să existe certitudinea că s-a înŃeles bine ce vrea să spună. ca şi cum ar fi ridicate de partenerul de negociere. d) După ce s-a înŃeles bine obiecŃiunea ridicată. In acest sens.antrena’’ înainte de începerea negocierilor.

micile favoruri pot influenŃa deseori marile decizii. După o călătorie obositoare. Încă din aeroport ei devin nişte gazde perfecte. • oamenilor le place să joace cu banii altora. Din acest punct de vedere. Dar asupra acestor aspecte vom mai reveni. bei. la care le-ar face mare plăcere să participi. a oferi o masă cumpărătorului este nu numai un lucru eficient. o seară plăcută şi micile cadouri nu înseamnă neapărat bacşişuri sau mită. când nu-Ńi doreşti altceva decât să te odihneşti. Din nou în condiŃii de amabilitate rar întâlnită. eşti anunŃat că sa aranjat o seară minunată. ci şi normal. trebuie avut în vedere că. Pentru a nu-i jigni.3. se transformă repede în unul pasiv. iar un bun negociator. te câştigă prin comportament.. Trebuie avute în vedere cel puŃin patru principii: • oricui îi place să obŃină ceva gratis. japonezii sunt de neîntrecut. totul mai mult decât ar trebui. îi este foarte greu să spună . dansezi. • oamenilor nu le place să fie trataŃi cu indiferenŃă. superficial. Astfel. a unor asemenea mici plăceri.6. participi la festin. în cele mai multe cazuri.nu’’. De fapt. În lumea afacerilor. modul în care este tratat partenerul de afaceri are o mare însemnătate în reuşita acestora. asemenea lucruri sunt de fapt ceva cu totul obişnuit. Având în vedere cele de mai sus. la fel de repede ca şi epuizarea fizică. Reducerile de preŃuri In practica negocierilor. Trebuie avut în vedere faptul că negocierea implică un amestec de concurenŃă şi cooperare. O companie zgârcită cu alocaŃiile pentru protocol va face afacerile mai dificile. cumpărătorii sunt mai susceptibili la influenŃa vânzătorilor în timp ce mănâncă bine şi după ce sunt bine trataŃi.negociator trebuie să fie neapărat belicos. cu masa încărcată. • minŃile oamenilor se deschid la prezentarea de raŃionamente în timp ce primesc ceva. unde mănânci. de obicei aprig şi activ. Avantajul pe care acestea îl pot aduce constă în faptul că fac din partenerul de afaceri un individ mai receptiv la mesajul de afaceri. practică obişnuită în afaceri. 4. iar omul care doreşte să fie plăcut fuge de conflicte. uşor de manevrat. Mâncarea bogată şi băutura tare pot însă adormi mintea unui om. Nu este nimic corupt în oferirea către partenerul de negociere. Tactica ca atare nu are 86 . cele mai multe concesii se referă la reducerile de preŃuri. Iar atunci când un asemenea tratament se asociază cu lipsa de somn. Mâncarea bună . Dar te simŃi bine! În dimineaŃa următoare încep negocierile. eventual cu bani gratuiŃi. combinaŃia este distrugătoare. De asemenea.

dar cu tact. la masa tratativelor. Atunci când vânzătorii sunt convinşi că interesele lor sunt în joc. se obŃine posibilitatea testării unor opinii şi zvonuri. de asemenea. aşa cum menŃionam deja. în timp ce acordul este un compromis conclusiv 87 . Pentru vânzător nu este deloc uşor să evite scăderea preŃurilor. • se întârzie prelucrarea informaŃiilor şi publicarea acestora.6. a scăderii aspiraŃiilor unui adversar. • să se protesteze la niveluri superioare. Până atunci pot fi încheiate acorduri. prin furnizarea unor proceduri şi reglementări legale care-i interzic să negocieze cu vânzătorii ce nu conferă reduceri de preŃuri. lucru ce nu se poate realiza. se va încerca să se afle o parte dintre acestea. poate avea un efect neaşteptat în acest sens. semnalării unor noi cereri. Există însă câteva tactici care pot conduce la frustrarea. Între acestea este o mare diferenŃă. Dacă procedura reprezintă de fapt modul în care se face ceva. întodeauna. Cumpărătorul trebuie să-şi amintească că nu vânzătorul este acela care refuză să dea informaŃii. • să se întârzie emiterea unor comenzi şi să nu se uite să se menŃioneze că o parte din concurenŃii vânzătorului sunt dispuşi să scadă preŃul. pe care altfel nu ai cum să-l învingi. cu scopul de a transmite mesaje unui adversar sau de a primi asemenea mesaje. În acelaşi timp. ci mai degrabă unul psihologic. proceduri etc. In ceea ce priveşte cumpărătorul. este mai mult decât nimic. proceduri Negocierea se încheie. propunerii unor concesii posibile şi. se vor obŃine rapid scăderi de preŃuri. chiar şi a celor mai perseverenŃi cumpărători: • se ajută cumpărătorul. • nu se dau informaŃii în detaliu sau se dau informaŃii care. înŃelegerea este o expresie a unui punct de vedere şi a unei atitudini faŃă de o problemă acceptată. de fapt. nu în ultimul rând. Vânzătorul poate să decidă dacă are interes în a furniza informaŃii. numai o dată cu semnarea contractului. Oricum. i se pun la dispoziŃie reguli scrise ale firmei. • dacă nu se pot obŃine toate detaliile. hotărârea unui vânzător de a reduce preŃul depinde de informaŃiile de care dispune. aplicându-se presiuni legislative. 4.4. ca şi între ele şi semnarea contractului.rolul exclusiv de a vinde mai repede marfa. Acorduri. scăzând preŃul. In ultimă instanŃă. prin care se interzic scăderile de preŃuri. înŃelegeri.. înŃelegeri. Un . nu spun şi nu folosesc la nimic.nu’’ ferm. este bine să se aibă în vedere sugestiile de mai jos: • să se facă legătura între oferta A şi oferta B.

fie ele chiar parŃiale etc. pe parcursul desfăşurării procesului de negociere este necesar să se prezinte o serie de informări privind mersul acesteia.5. cele două părŃi acceptă compromisuri.asupra unor termeni reciproc acceptaŃi. eventualele neînŃelegeri. cu influenŃe negative în desfăşurarea ulterioară a negocierii. care să lămurească. se recomandă o serie de metode. pe cât posibil. Acceptarea compromisului în negocieri Nu sunt deloc puŃine cazurile în care. care să mulŃumească. există riscul ca. În asemenea condiŃii. măsuri de natură să reducă anxietatea şi să se obŃină sau nu o confirmare a poziŃiei adoptate. pentru deblocarea negocierii. problemele apărute. deoarece negocierea este un proces de continuă descoperire. pentru încheierea negocierilor. care să nu dea posibilitatea unor interpretări sau bâjbâieli. 4. modul lor de rezolvare. este de dorit ca prevederile acestuia să fie rezonabile. atitudinile şi motivaŃiile care au condus la încheierea acordului sau pur şi simplu nu ştiu să-l interpreteze. eventual de repliere sau chiar de schimbare a tacticii de negociere. puŃin superioare maximului considerat a fi acceptabil de către partener. Ńinute ca atu-uri. a finalizării negocierii. se poate renunŃa la acordul negociat. în general şi a negocierilor. deoarece nici una din părŃi nu ştie cum să-l pună în practică. Este bine ca un acord să fie susŃinut de o serie de înŃelegeri şi de proceduri expuse în detaliu. la rândul său. Acesta poate să nu se încheie dintr-o multitudine de motive. rezultatele obŃinute. se aduc argumente şi contraargumente. Prezentarea unui proiect vădit exagerat poate conduce la inhibarea şi enervarea partenerului. Aceasta. cu date noi. pe cât posibil. În funcŃie de informaŃiile primite se stabilesc măsuri. Uneori nu este suficient doar să fi ajuns la un acord. eşecurile pot apare deoarece cei responsabili cu punerea în practică a acordului nu înŃeleg punctele de vedere comune. şi-a stabilit. Astfel. în cadrul căruia se pun întrebări. Un bun acord trebuie să aibă prevederi clare. verificate de practica afacerilor. acest lucru dăunând propriei sale poziŃii în echipa de negociere sau chiar în organizaŃia pe care o reprezintă. b) introducerea unei formule de compromis. în mod clar. În acestă etapă. ambele părŃi. 88 . cel ce a venit cu propuneri exagerate să fie nevoit să facă concesii ulterioare mult mai mari decât cele normale. de exemplu. Alteori. obiectivele pe care doreşte să le obŃină. în special. Asemenea metode au în vedere: a) rezumarea celor două puncte de vedere diferite şi formularea unei propuneri de armonizare. De asemenea. Revenind la acordul ce urmează să fie semnat.6. Negociatorul trebuie să plece de la ideea că partenerul îşi cunoaşte bine interesele şi că.

6. • să se aibă în vedere faptul că menŃinerea negocierilor pe termen lung este un lucru foarte important. în cazul în care afacerea nu se va încheia în momentul respectiv. aceasta nu ar avea nici un fel de valoare practică dacă nu ar fi urmată de încheierea afacerii ce s-a avut în vedere de către cei doi parteneri. c) trebuie subliniat riscul unor pierderi de beneficii. Ce se întâmplă însă când partenerul de afacere nu este încă hotărât să semneze contractul atât de mult dorit. 89 . în acelaşi timp. iar alte eforturi ulterioare nu ar mai fi productive. d) prezentarea unui nou punct de vedere şi sublinierea caracterului de compromis al acestuia. b) se va cere partenerului să spună care este motivul pentru care nu doreşte încheierea afacerii. se va avea în vedere faptul că pe mulŃi oameni nu-i impresionează atât câstigurile. Încheierea propriu-zisă a afacerii se realizează numai atunci când fiecare parte consideră că partenerul a făcut toate concesiile posibile. se recomandă următorele: a) să se înceapă cu o atitudine binevoitoare faŃă de încheierea afacerii.6. • să se încheie negocierea cu un alt subiect decât cel iniŃial. Acest lucru trebuie făcut cu multă diplomaŃie. prezentându-i-se garanŃii în acest sens. • să se plaseze în centrul atenŃiei persoana partenerului negociator şi să se încerce disocierea acestuia de rezultatul negativ.se poate pierde o luptă. este recomandabil: • să se încerce să se renunŃe la scoaterea neapărat în evidenŃă a neînŃelegerilor. • să se încerce obŃinerea acordului în vederea unor noi negocieri la o dată ulterioară. Incheierea afacerii Oricât de eficiente ar fi rezultatele unei negocieri. pornindu-se de la vechiul proverb . pe cât le este groază de pierderi. creându-se astfel premisele pentru o despărŃire amicală.c) minimizarea diferenŃelor de puncte de vedere şi mai ales prezentarea unor propuneri de eliminare a acestora. În acest sens. Nu se va insista însă prea mult asupra necesităŃii încheierii acesteia. în avantajul reciproc al ambelor părŃi.. 4. deoarece există riscul să se interpreteze acest lucru ca un semn de anxietate. care să fie convenită de comun acord. pentru care s-a muncit enorm în timpul desfăşurării negocierii? Într-o asemenea situaŃie. concomitent se vor depune eforturi pentru a-l asigura că este înŃelept să încheie afacerea. dar nu şi războiul’’. Dar.

mediile sunt discutabile şi deci negociabile. când . crezând că acesta era cel mai rău lucru ce i se putea întâmpla iepuraşului. În ipostaza de cumpărător. în mai toate cazurile. să nu fie aruncat în tufişul cu măceşi. Trebuie să existe informaŃii precise dacă cifra propusă şi explicată de partener ca fiind o medie. în afaceri. se va porni de aici. care ar crea temeri. ignoranŃa este o tactică destul de des folosită în negocieri. În aceste condiŃii. partenerul va fi descurajat să acŃioneze într-un anumit fel. În orice caz. De regulă.. j) este bine să i se îndrepte atenŃia partenerului spre o zonă mai puŃin ameŃitoare sau mai bine protejată. de cele mai multe ori dând rezultate eficiente. dovedindu-se mai puŃin spirit decisiv sau chiar uşor iraŃional. nu mai putea să-l ia de acolo. de fapt. se va cere stiloul pentru a semna contractul sau se va întreba partenerul unde doreşte să facă livrarea. precizându-se că una asemănătoare nu va putea fi oferită mai târziu (reduceri de preŃ. ele constituind o condiŃie în încheierea afacerii. Mai ales că ea poate conferi timpul necesar pentru a te consulta cu experŃii sau pentru a testa hotărârea părŃii adverse. 90 . rapid. va fi foarte greu să se spună: . în ceea ce priveşte afacerea. Acestea se vor accepta numai în cazul în care partenerul le doreşte în mod special. i se va spune o poveste care să legitimeze afacerea. vorbindu-se despre detalii. l-a aruncat.repetaŃi’’ etc. Nu este bine ca partenerul să cunoască din start calităŃile persoanei cu care negociază: strălucitor. descoperind după aceea că.). SituaŃia este oarecum asemănătoare cu povestea iepuraşului prins de vulpe.nu ştiu’’. Vulpea. acesta a rugat-o ca mai înainte. lăsând partenerul să înŃeleagă că. cerându-se negocierea mediilor..nebunul este deştept. Astfel. Pentru a nu fi mâncat. i) într-o negociere sunt situaŃii paradoxale. . atocunoscător. dacă se acceptă plata în avans. Se va acŃiona ca şi când înŃelegerea cu privire la problemele principale este încheiată. subliniindu-se situaŃia dificilă în care s-a pus cineva care a renunŃat la o afacere asemănătoare. să zicem o rată standard a profitului.. Dar afacerea în cauză fiind concretă. plăŃi în avans etc. iar deşteptul nebun’’. cifrele medii au fost proiectate să se potrivească unui client mediu şi în condiŃiile de piaŃă medii. g) se impune foarte multă atenŃie în ceea ce priveşte plăŃile în avans.nu înŃeleg’’. raŃional.d) se va furniza o atracŃie specială pentru încheierea afacerii. e) se vor forŃa uşor lucrurile. f) pentru ca partenerul să fie convins.. lucrurile sunt deja lămurite. decisiv. De altfel. trebuie să existe garanŃii în sensul că nu se va ajunge la nefinalizărea afacerii. Se pot obŃine mai multe concesii şi rezultate mai bune când se lasă impresia că anumite lucruri se înŃeleg mai greu. . h) se va avea în vedere faptul că. este reală şi în cazul tranzacŃiei în speŃă.

de la negocierea respectivă. De fapt. Aceasta deoarece. Deşi eficientă. bilanŃul. Aceasta. opŃiunea maximă. dacă este pus în situaŃia să spună . în funcŃie de situaŃia concretă şi.4. de către toată lumea.7. găsirea unei soluŃii acceptabile şi încheierea afacerii. de fapt. De asemenea. Există mai multe metode de finalizare a negocierilor. revenirea însemnând afectarea credibilitătŃi şi prestigiului celui care o utilizează. un ultimatum.se aduce în discuŃie o tranzacŃie asemănătoare. care este negocierea. simularea.. revenindu-se la dificultăŃile iniŃiale.nu’’. d) tehnica ultima ofertă . acestea fiind folosite fie separat. este riscantă. sunt necesare argumente în acest sens. fie mai multe deodată..este.se propune o posibilă concesie. Se pot folosi astfel întrebările directe. în mod real. se iau măsuri corespunzătoare de continuare a discuŃiilor. un zâmbet sugestiv etc. b) tehnica comparaŃiei . aranjarea Ńinutei. de genul unde se vor semna documentele. este vorba de tehnici de finalizare a negocierii: a) finalizarea condiŃionată . este bine ca întrebările şi comentariile negociatorului să fie în aşa fel formulate încât să conducă la răspunsuri afirmative. de fapt un punct culminant al procesului îndelungat şi de multe ori obositor. Dacă se agrează ideea. 91 .atunci când vânzătorul caută să afle ce preŃ ar fi dispus să plătească cumpărătorul pentru o marfă . presupunând că partenerul este de bună credinŃă şi că se doreşte într-adevăr. anumite gesturi conduc la ideea că se doreşte finalizarea negocierii: strângerea documentaŃiei. astfel încât partenerului să-i fie mai uşor să spună . mai ales. referinŃele etc. surprinderea. ModalităŃi de finalizare a negocierilor Un bun negociator va continua să argumenteze atâta timp cât partenerul face acelaşi lucru. afirmaŃia continuă. aprobarea tacită. după care. se porneşte negocierea de la noul nivel.. Finalizarea negocierilor presupune un punct de criză în adoptarea deciziei. la ce restaurant se va sărbători evenimentul. încheiată la un anumit preŃ.6. legată de o altă concesie a partenerului. c) tehnica concesiilor legate .ideală’’ şi apoi încearcă să vândă la acest preŃ produsul real de care dispune. de ce se aşteaptă. Există câteva situaŃii din care se poate afla punctul în care partenerul acceptă finalizarea negocierii.da’’. Un asemenea punct poate fi identificat prin faptul că ambii parteneri încep să se refere la probleme colaterale negocierii propriu-zise. Dacă se doreşte într-adevăr finalizarea negocierii. în funcŃie de reacŃia partenerului.

?’’ Pornind de la o asemenea definiŃie. TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE 5. care va permite ordonarea obiectivelor în principale şi secundare.. în fiecare etapă a acesteia. c) mijloacele (resursele) disponibile şi utilizate pentru realizarea obiectivelor propuse. ar trebui să aibă în vedere ansamblul de decizii care urmează să fie luate (şi care de fapt sunt luate) pentru realizarea obiectivelor urmărite.1. De regulă. strategia constă în modul de combinare şi de dirijare a acestui ansamblu de decizii. 92 . interni şi externi.CAPITOLUL 5 STRATEGII.. b) căile (modalităŃile) ce se au în vedere a fi folosite pentru atingerea unor asemenea obiective. După o asemenea operaŃiune. când se va Ńine seama. Practic însă. privită însă în contextul desfăşurării unei negocieri. rezultă că strategia negocierii cuprinde următoarele elemente: a) obiectivele urmărite. decizii care privesc o serie de factori. este relativ uşor să se treacă la selectarea tehnicilor preferenŃiale şi la adaptarea acestora la condiŃiile concrete în care se va desfăşura negocierea propriu-zisă. ConŃinutul şi factorii de alegere a strategiei ConŃinutul strategiei are în vedere patru principale probleme. de viitorul tranzacŃiei care se negociază şi de eventualele schimbări strategice de care s-ar putea folosi partenerul de negociere. cu un înalt grad de variabilitate şi complexitate. De fapt. Deci. Strategia negocierii 5.1. respectiv: a) fixarea priorităŃilor şi a obiectivelor. tocmai pentru a realiza obiectivele proiectate. a stabili o strategie înseamnă a răspunde la întrebarea .Ce trebuie făcut pentru. 5.1. Conceptul şi elementele strategiei O definiŃie relativ simplă a strategiei. elaborarea propriu-zisă a strategiei are loc încă din etapa pregătirii negocierii.2.1. în primul rând. priorităŃile vor fi abordate într-o anumită scală de utilitate.

dislocarea (sunt certaŃi în permanenŃă cu subordonaŃii. c) alegerea mijloacelor concrete de acŃiune şi a cadrului negocierii. în care se desfăşoară negocierea. fără ca aceştia să aibă legătură cu problemele lor familiale). Dintre aceştia. în funcŃie de modul de desfăşurare a acestora. resursele (materiale. momentului şi a procedurii de negociere. nici nu şi-au dorit ceea ce nu au putut obŃine). Astfel. în negocierile cu sindicatele. Alegerea unei strategii adecvate are în vedere o serie de factori. de fapt. stabilirea limitelor mandatului de negociere. Tipologia strategiilor de negociere In negocieri se utilizează o multitudine de strategii. orientarea acesteia au în vedere fixarea modului de lucru al echipei de negociere. proiecŃia (se proiectează asupra altora propriile trăsături negative ale şefului). financiare şi umane) proprii. o mare importanŃă o prezintă conjunctura în care se desfăşoară negocierea. se pot anticipa reacŃiile şi motivaŃiile ulterioare ale acestuia). de la . stabilirea modalităŃilor de argumentare şi contraargumentare şi. nu în ultimul rând . Desigur.3. în funcŃie de obiectul negocierii propriu-zise. fixarea planului. alături de factorii amintiŃi. 1 93 . de orientarea pe care acestea o vor cunoaşte. în negocierile comerciale. de eventualele riscuri şi de la restricŃiile sau constrângerile ce pot apărea pe parcursul desfăşurării propriu-zise a negocierii. alegerea locului. trebuie acordată o atenŃie deosebită posibilelor acŃiuni ale partenerului de discuŃie. a scenarului negocierii. posibilele acŃiuni ale partenerului. spunând că. Pentru cunoaşterea în bune condiŃii a comportamentului uman se poate recurge la o serie de metode de observare..diagnosticul’’ acesteia şi Ńinându-se seama de opŃiunile posibile.1. cei mai importanŃi pot fi: conjunctura (internă şi internaŃională). dintre care amintim: raŃionalitatea (de cele mai multe ori oamenii se consolează singuri. - 5. respectiv stabilirea componenŃei echipei şi a şefului acesteia. imaginea despre sine (cunoscând părerile despre sine ale partenerului. pornindu-se de la datele concrete ale negocierii. cei mai mulŃi de o mare complexitate. de schimbări de orientare pe parcursul negocierii. fiecare dintre cele trei categorii de factori prezintă o importanŃă mai mare sau mai mică.b) stabilirea viziunii de ansamblu a negocierii. d) identificarea soluŃiilor de repliere. de cunoaşterea comportamentului uman1. Alegerea şi folosirea celor mai adecvate depind în mare măsură. după cum.

Pentru a . In aceste condiŃii. când piaŃa este dominată de producător (vânzător). Atât una cât şi cealaltă. raport ce poate fi de dominare. atunci când cererea este mai mică decât oferta. în detaliu. De cele mai multe ori însă. atunci când cererea este mai mare decât oferta. îşi va lua măsurile necesare din timp pentru diversificarea debuseelor de desfacere. respectiv strategia deciziei rapide şi strategia deciziei de aşteptare. situaŃia de dependenŃă a exportatorului va fi determinată de dominarea pieŃei de către importator. urmare surplusului de producŃie destinat consumului pieŃei. el este nevoit să adopte strategia deciziei rapide . el are posibilitatea de a recurge la o strategie de aşteptare.scăpa’’ de presiunea exercitată de exportator asupra sa. In cazul în care exportatorul domină piaŃa. aflat în situaŃia de dependenŃă. el va oferi cantităŃi mici la preŃuri mari. determinate de cauze de forŃă majoră sau de cazuri 94 . din timp. In calitatea de .. importatorul va trebui să-şi ia măsuri eficiente de prevedere şi să-şi diversifice. exercitând presiuni asupra importatorului. de selectare a ofertelor celor mai convenabile. • nesiguranŃa pieŃei. • piaŃa echilibrată. astfel încât acesta să fie nevoit să decidă cât mai rapid.. pot fi adoptate de negociator. respectiv: • piaŃa vânzătorului. aceasta este posibilă mai ales pentru importatorii şi exportatorii insuficient experimentaŃi şi care nu cunosc. • piaŃa cumpărătorului. pot exista două tipologii de strategii. exportatorul. In cazul în care importatorul se află într-o situaŃie de dominare. de selectare a celor mai avantajoase oferte. când piaŃa va fi dominată de cumpărător. urmare penuriei de produse destinate pieŃei. indiferent de situaŃia în care se află.stăpân’’ al pieŃei. urmărind momentele conjuncturii optime. în funcŃie de calitatea de vânzător sau de cumpărător a acestuia. ultimative. precum şi în situaŃii de mari dereglări conjuncturale. dar mai ales de conjunctura pieŃei (o asemenea strategie îşi găseste câmp de aplicare mai ales în negocierile comerciale).Dacă se are în vedere modul în care sunt elaborate şi acceptate ofertele. recomandând cantităŃi modeste şi oferind preŃuri mici. In ceea ce priveşte situaŃia de nesiguranŃă. SituaŃia de dependenŃă a importatorului se iveşte în cazul în care piaŃa este dominată de exportator şi invers. este recomandabil ca acesta să recurgă la strategia deciziei rapide. sursele de aprovizionare. O însemnătate cu totul aparte în alegerea strategiei optime o are raportul dintre parteneri pe piaŃa externă. el va practica strategia de aşteptare. La rândul său. fenomenele pieŃei externe. de dependenŃă sau de nesiguranŃă.

retragerea aparentă. • strategia pasivă.2. 5. • strategia activă. strategie ce poate conduce la una din următoarele situaŃii: abŃinerea. rezolvarea obiecŃiilor ridicate şi menŃinerea relaŃiilor pe termen lung cu clientul. în funcŃie de necesităŃile de consum.. atât exportatorul cât şi importatorul vor adopta. prin care se urmăreşte cumpărarea. el va folosi o strategie de aşteptare. In situaŃii de nesiguranŃă. alternativ ambele strategii.în funcŃie de presiunea necesităŃii de desfacere sau de aprovizionare.unde’’ în care se are în vedere locul cel mai potrivit pentru luarea deciziei. Amintim doar trei dintre acestea: a) strategia . strategia de aşteptare. vânzarea a ceea ce doreşte clientul. cumpărătorul are o mai mare libertate în alegerea strategiei care îl avantajează.2. crearea dorinŃei acestuia de a fi în posesia acelui produs şi. în mod eşalonat. surpriza. Indiferent însă de situaŃia de dominare. testarea reacŃiei. în care se va afla exportatorul sau importatorul. faptul împlinit. simulacrul.când’’ are în vedere timpul optim pentru o anumită decizie. dependentă sau nesiguranŃă. In practica negocierilor. De regulă. Desigur. tactica de negociere este acea parte a strategiei menită să stabilească metodele.1. intersecŃia. prin care se urmăreşte actualizarea produsului în perioadele conjunctural optime. asigurarea satisfacŃiei acestuia. în decursul aceloraşi negocieri. • strategia mixtă.. în ultimă instanŃă. • necesitate-satisfacŃie. deşi de multe ori o asemeneea strategie poate aduce prejudicii considerabile. c) strategia . pătura. limita. asocierea sau dezasocierea. determinarea clientului de a trece la acŃiunea de cumpărare. hazardarea. Tactici şi tehnici de negociere 5. mijloacele şi formele de acŃiune ce urmează să fie folosite în vederea realizării obiectivelor în cauză. Conceptul şi elementele tacticii de negociere Dacă strategia cuprinde obiectivele urmărite. prin care se urmăreşte aflarea necesităŃilor şi motivaŃiilor potenŃialului client. fără limită sau restricŃii. pot. b) strategia . şi trebuie folosite. mai des sunt utilizate strategii de genul: • stimulare-reacŃie.fortuite. cu predilecŃie. care urmăreşte trezirea atenŃiei partenerului pentru produsul oferit. fiecare va manevra cele două strategii: decizia rapidă sau cea de aşteptare . în asemenea condiŃii. 95 . care îmbină aprovizionarea ritmică cu achiziŃii ale produsului în perioade conjunctural optime.cum’’ are în vedere: participarea. de comportamentul concurenŃei şi de alte elemente sau fenomene conjuncturale imprevizibile. în mai toate cazurile. în cursul anului.. In negociere există şi alte tipuri de strategii.

Cum trebuie acŃionat de data aceasta?’’ 5. din care nu trebuie să lipsească: • subiectele asupra cărora urmează să se exercite o anumită presiune. tactica constituie elementul flexibil şi dinamic al conducerii tratativelor. reprezentând forme şi scheme de acŃiune.In negociere.. în ofensive şi defensive.. în: • împrejurările specifice în care are loc negocierea. mai întâi. Tacticile de negociere răspund la întrebările de genul .2. ce constau. O tactică eficientă trebuie astfel concepută încât să se ocupe de o serie de probleme importante. de asemenea. se vor avea în vedere o serie de elemente. • ordinea în care vor fi abordate problemele ce urmează a fi negociate. folosite pentru atenuarea sau anihilarea efectelor unor tactici adoptate de partener. afectându-se timpul necesar susŃinerii acestora. ambele categorii de tehnici putând fi utilizate independent sau integrate în tactici generale. Abordarea oricărei tactici trebuie să fie însă flexibilă şi adaptabilă ordinii subiecŃilor.3. • scopul urmărit şi mijloacele de care se dispune. se vor pregăti eventualele contraargumente. 5. dozarea şi elaborarea acestora. Tehnicile de negociere răspund la întrebările de genul .cum trebuie procedat acum ?’’ In stabilirea unei tactici adecvate. tehnicile de negociere constituie instrumentul practic al negociatorului. acestea pot fi împărŃite.2. adaptându-se la situaŃiile nou apărute în diversele etape ale negocierii. De fapt. • tehnicile folosite. • acŃiunile partenerului de negociere. precum şi de tehnici specifice de negociere a diferitelor clauze ale contractului. ConŃinutul tehnicii de negociere Totalitatea procedeelor ce urmează să fie utilizate în desfăşurarea procesului de negociere formează tehnicile de negociere.2. • argumentele ce se vor aduce la fiecare problemă ce urmează să se discute. Ńinând seama de acŃiunile partenerului şi de conjunctură. ce se utilizează în vederea realizării diverselor tactici. în principal. • gradul de intensitate al presiunii de exercitat. Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere Incercând o clasificare a tacticilor de negociere. Se poate vorbi despre tehnici de contracarare. punctelor 96 .

Cu toate acestea. Desigur. In acest fel. Toate categoriile de tactici şi tehnici de negociere pot fi şi. pe parcursul procesului îndelungat al negocierii se va recurge la o combinare a tacticilor şi tehnicilor de negociere. cumpărătorii scapă din vedere acest 97 . îşi combină cererile. politeŃii exagerate. sunt utilizate în procesul negocierii de către ambele echipe. ci familiile. cu nevoi de cele mai multe ori modeste. recurgându-se la obosirea partenerului. Tot în cadrul tacticilor defensive. să dezvăluie astfel intenŃii ascunse.urmăresc ca. un singur cumpărător. are o putere de negociere mică în faŃa unui vânzător. intimidării. timpului disponibil. la contraîntrebări etc. altele constituindu-se în variante ale acestora. linguşirii.3.se folosesc mai ales întrebările de testare. în general negociatorul cel mai bine pregătit. Astfel. de genul tergiversării.1. Când doi cumpărători. la reluare.se dea de gol’’. repetarea creează un moment de respiro şi posibilitatea de a câştiga timp pentru o analiză mai profundă a argumentelor partenerului. încercându-se astfel să se determine partenerul să vorbească. precum şi altele. argumentelor. reproşului. înainte ca acesta să se lanseze în atac. La fel de diverse sunt şi tehnicile de negociere. presiunii necesităŃii. să treacă în defensivă. 5. cea mai abilă şi cu mai multă experienŃă. urmând ca cea care le stăpâneşte cel mai bine. partenerul va fi obligat să ofere explicaŃii suplimentare. partenerul să fie determinat să repete expunerea deja făcută. de cele mai multe ori. de cele mai multe ori. Pe parcursul negocierilor sunt utilizate şi alte tactici. In acest fel. poate din aceeaşi familie. Asemenea tactici sunt preferate de negociatorul dinamic. sub diferite pretexte. puterea lor de cumpărare creşte şi. să .1. ce urmăresc descoperirea punctelor slabe de apărare a partenerului. şi reciproca este însă adevărată.lucruri sfinte’’.2. cooperant şi plin de iniŃiativă. Tactici de asociere 5. să aibă câştig la încheierea negocierii. în funcŃie de împrejurările concrete şi mai ales de poziŃia în negociere a partenerului. Mai mult.. el ar putea fi mai convingător. se înscrie şi aceea de a spune numai atât cât este absolut necesar. de regulă. la . obŃin un preŃ mai bun decât dacă ar fi cumpărat fiecare în parte.2.. Tacticile defensive . In cadrul tacticilor ofensive .3. ImportanŃa asocierilor în afaceri In mod obişnuit.1.vulnerabile. cei mai puternici oameni de pe pământ nu sunt indivizii ca atare. la întreruperi.. unele dintre acestea fiind tehnici de bază. cele mai multe dintre acestea. respectiv a afacerii. urmând a fi prezentate în cele ce urmează. tacticii aparente şi să se integreze în strategia generală adoptată. apelului la simŃăminte.

în mod activ. iar aceasta din urmă cu o a treia. permiŃându-i acestuia să-mi folosească numele de referinŃă.2. Exemplele ar putea continua. cât şi altele. Teoria balanŃei cognitive Există în geometrie o teoremă care spune că dacă o dreaptă este paralelă cu o a doua. corespondentul acestei teoreme este teoria balanŃei cognitive. Astfel. pentru a prezenta un alt exemplu. 90% din timpul petrecut în şedinŃe este ocupat de chestiuni de mică importanŃă. Cauzele sunt multiple şi sunt atât obiective. acesta să-şi pună câteva întrebări de genul: • Pot să-l fac pe vânzător să scadă preŃul. Singura cale de rezolvare a unei astfel de situaŃii este un sistem informational eficient. se trec cu vederea posibilităŃile existente de a face afaceri eficiente în cadrul unor asociaŃii. Un cumpărător poate să-şi mărească influenŃa. având la bază cantităŃile estimate ? ToŃi negociatorii trebuie să-şi pună şi să aibă în vedere întrebări de genul celor prezentate mai înainte. dacă atât mie cât şi Ńie 98 . ci mai ales a conducerii firmei. cu condiŃia ca. cât mai ales subiective. Astfel. Este vorba de cumpărătorii ce aparŃin aceleiaşi firme. cercetând căile prin care să facă o afacere mai atractivă pentru vânzător. regula 90%10% are o largă aplicabilitate în cadrul negocierilor. înainte de începerea negocierii.1. trebuie să se aibă în vedere regula că 90% din cantităŃile cumpărate provin de la 10% din vânzătorii finali. In legătură cu ultima întrebare. sau solicitând. De cele mai multe ori. credite pe numele lui? • Pot să grupez cumpărăturile astfel încât să crească interesul vânzătorului în realizarea vânzării? • Pot să cresc comanda deschisă cumpărării la acelaşi produs? • Pot să cresc valoarea unei comenzi existente prin adăugarea unui nou produs? 5. Vina nu este în principal a lor.2. promiŃându-i afaceri viitoare sau comandând mai mult? • Pot să cresc afacerile vânzătorului. Acest lucru se poate realiza de către fiecare cumpărător în parte.3. care să răspundă la întrebări de genul: • Cine negociază cu furnizorul ? • Există posibilitatea combinării cererilor ? • Există probleme în legătură cu comenzile existente? • Are sens un acord de cumpărare între firme. De altfel. sau că 90% din vânzările unei firme sunt generate de 10% din produsele ei. In psihologia afacerilor.lucru. atunci şi prima dreaptă este paralelă cu a treia.

De asemenea. se aplică dictonul: . mai ales. dacă mie îmi place de X. Intreprinzătorul nostru a pierdut mai multe contracte şi abia mai târziu şi-a dat seama că acest lucru s-a datorat proastei reputaŃii a asociatului său. şi atunci. atunci există lucruri care o să ne placă la amândoi. In caz contrar. de reziliere a contractului iniŃial. dacă asociaŃii dumneavoastră. sau unul dintre aceştia. cu riscul de a compromite o afacere. In cel mai bun caz. este drept mult mai puternică. sub imperiul emoŃiei nu 99 . de ce nu. Mai întâi. implicit în încheierea unui contract cu alŃi parteneri. cazul unui întreprinzător prosper. Tacticile de disociere sunt tot atât de importante ca şi cele de asociere. trebuie să-i analizaŃi oferta făcută şi. şi în lumea afacerilor. sunt parteneri ce trebuie evitaŃi. prin pierderea reputaŃiei dumneavoastră. Iată de ce. In practica afacerilor. Cu cât veŃi reacŃiona mai târziu. chiar unor înşelăciuni în dauna altora ca dumneavoastră. nu este bine să vă asociaŃi cu primul venit. atunci este greu de presupus că noi o să avem preferinŃe comune. fie că te voi convinge (sau mă vei convinge) să-l placi pe X. cu atât va fi mai greu să reveniŃi în cercul celor care se bucură de o reputaŃie neştirbită în afaceri. Ca regulă generală. este bine să aveŃi cât mai multe informaŃii despre acesta şi să vă întrebaŃi. inclusiv de disociere. S-ar putea să aveŃi surpriza că acesta să fie un falit sau s-ar putea să aflaŃi că cifra de afaceri la care acesta a ajuns se datorează unei conjuncturi favorabile sau. nu vă vor stingheri în desfăşurarea unei negocieri. înainte de a vă asocia cu cineva. această teorie se verifică.. cu atât va fi mai greu pentru partener să creeze o stare de enervare. atunci când acesta va reuşi să creeze o stare de tulburare. Important este să vă grăbiŃi şi să nu amânaŃi renunŃarea la asociatul care v-a făcut atâta rău. chiar dacă negocierea continuă. cu persoane din lumea interlopă. fie că te vei îndepărta de mine şi de ideile mele. asociindu-vă cu o astfel de persoană. pentru ca aceasta să-şi dea seama că i s-a înŃeles punctul de vedere.ne place de X. De obicei. cei ce fac afaceri cu indivizi indiscreŃi. De pildă. Astfel. veŃi lua urgent măsurile ce se impun. ca de altfel oriunde. negocierea va degenera în ceartă. care se bucură de multă încredere în lumea afacerilor şi care a început să fie ocolit de eventualii parteneri deoarece s-a asociat cu o firmă. Cu cât se va menŃine o poziŃie de abordare mai raŃională. trebuie comentate poziŃiile partenerului. indiferent de capacitatea acestuia. De asemenea.cei ce se aseamănă se adună’’. dar cu o reputaŃie proastă privind seriozitatea în tranzacŃiile încheiate. In condiŃiile în care totuşi v-aŃi înşelat. întotdeauna. iar Ńie nu-Ńi place. să cereŃi relaŃii în ceea ce priveşte trecutul şi reputaŃia celui care vă propune asocierea. de cele mai multe ori. să provoace o emoŃie puternică.

Face o ofertă în presă. om serios. Dintre toate însă.2. aşteaptă să se materializeze afacerea deja negociată. eventual lăsând şi un acont de 500 dolari.1. supărat. Iată un alt exemplu practic. Desigur. Astfel. astfel încât cumpărătorului să-i rămână terenul deschis.2. 5.2. apreciem că prima modalitate de argumentare şi de apărare a vânzătorului este aceea de a-şi insufla ideea că astfel de oferte sunt făcute de persoane care acŃionează în mod deliberat. Oferta este acceptată şi vânzătorul nu mai intră în discuŃii cu alŃi potenŃiali cumpărători. De regulă. sau să accepte suma de 1500 dolari. el începe să se întrebe care este de fapt preŃul real al autoturismului său. deoarece vânzătorul nu se aşteaptă la aşa ceva.ofertei false’’.3. el se simte uşurat. una singură se prezintă pentru a constata starea autoturismului. sugerăm câteva idei care ar putea să dejoace o asemenea tactică neloială: 100 . oferta falsă este făcută pentru a înlătura concurenŃa.. După câteva zile însă. o asemenea tactică dă roade. cât şi cumpărătorii. In acelaşi timp. defavorabil. având în vedere că a refuzat alŃi solicitanŃi interesaŃi în achiziŃionarea autoturismului. O asemenea tactică este cea a ofertelor false. O dată obŃinut acest lucru. O persoană doreşte să-şi vândă autoturismul. că nu poate finaliza înŃelegerea. Devine sceptic şi se întreabă dacă este bine să-şi mai facă publică oferta prin presă. deoarece soŃia sa nu mai este de acord cu achiziŃionarea autoturismului în cauză.2.mai poŃi gândi clar. De cele mai multe ori. Pentru a minimaliza impactul datorat . ofertantul (vânzătorul) este nemulŃumit şi se supără. După discuŃiile purtate. Normal. tranşant. prezumtivul cumpărător îşi retrage oferta iniŃială şi astfel negocierea (putem să-i spunem chiar târguiala) iniŃială îşi pierde valabilitatea. o mare pondere o deŃin cele neloiale (deseori numite şi imorale). distorsionezi realitatea. In jocul acestei tactici sunt angrenaŃi.3. într-un cuvânt. fericit chiar pentru preŃul negociat. pentru a înlătura de la început concurenta. partenerul îi comunică la telefon. un cumpărător. pierzi legătura cu realitatea. şi acelea emoŃionale. Tactici şi tehnici imorale 5. oferind. de cele mai multe ori. şi primeşte mai multe apeluri telefonice de la persoane interesate. gândind să obŃină cca. intră în negociere pentru o ofertă suficient de mare ca valoare. asculŃi şi pricepi semnalele primite în ton şi cu dorinŃele proprii. 1900 dolari. BineînŃeles. Oferte false In multitudinea tacticilor folosite în procesul negocierilor. atât vânzătorii. pe motiv că a văzut asemenea autoturisme pentru care proprietarii nu pretind mai mult de 1500 dolari. două mii de dolari. angrosist sau detailist.

Cei ce nu au dat sau nu au acceptat niciodată mită. Aceasta.2. pentru care corupŃia şi mituirea sunt un mod de trai. situaŃi pe poziŃii diferite în societate.• cereŃi şi obŃineŃi. deoarece există destul de mulŃi indivizi. • nu eliminaŃi oferta celor interesaŃi. indiferent de obiectul sau serviciul pe care îl doreşte. Grija în acest domeniu. nu acceptaŃi afacerea. Cei ce primesc mită ştiu. cum şi. unde să controleze.2. care să nu fie returnabilă. din momentul aflării contramăsurilor pe care le-aŃi luat. suficiente pentru a elimina ofertele false. al mituirii privind afacerea negociată. Prezumtivul cumpărător. sunt. ai impresia că nimic nu se face fără bacşis. A nu accepta mituirea drept tactică a negocierii este un lucru pozitiv. Mai grav este că cei care dau mită tind să creadă că oricine poate fi mituit şi orice poate fi cumpărat. Mituirea CorupŃia este un fenomen care există. reŃineŃi o asemenea ofertă până v-aŃi atins scopul propus. cum să facă acest lucru. unii chiar în sferele cele mai înalte ale acesteia. dacă este o persoană care dovedeşte că se complace în conflicte. drept avans. este o utopie. De altfel. nu înŃeleg efectiv cât de răspândită sau cât de seducătoare este o asemenea practică.2. necazul fiind că cei ce fac verificări pe această temă nu ştiu când. măsurile de siguranŃă ce trebuie luate nu trebuie însă să devină 101 . se manifestă. Aceste câteva măsuri. Iată câteva gânduri care îndreptăŃesc să se recomande ca într-o negociere să nu existe naivitatea de a presupune că preŃul de pornire este întodeauna cel real. de multe ori.3. Mituirea este folosită deseori în cadrul negocierilor. mai ales. • oferta primită să fie semnată de cât mai multe persoane. care cunoaşte aceste tactici. chiar dacă unii le consideră ca fiind de ordin tehnicist. altfel. • formulaŃi foarte clar pretenŃia dumneavoastră şi stabiliŃi scadenŃele şi clauzele de siguranŃă. vă aşteaptă necazuri de care nu aveŃi nevoie. 5. pentru unii este chiar o activitate cotidiană. Acesta este cel mai periculos lucru. în cele mai multe cazuri. nu va plusa preŃuri mari. în majoritatea cazurilor. el va abandona afacerea respectivă. Trebuie să se aibă în vedere şi riscul corupŃiei. • interesaŃi-vă discret de comportamentul cumpărătorului. • fiŃi sceptic dacă vi se oferă argumente materiale prea avantajoase. mai ales în condiŃiile economiei noastre de tranziŃie. De cele mai multe ori. dar a nu recunoaşte că ea se foloseşte. o sumă mai mare.

prin includerea în contract a înŃelegerilor şi procedurilor. în viitor. fără jenă. în mod unilateral. acŃiunea este iniŃiată în mod unilateral. este bine să se răspundă prompt şi. acest lucru se realizează în trei etape: • se studiază convenŃia. neclarităŃi sau omisiuni. • investigaŃii oficiale interne continue. fără lipsuri. este în discordanŃă cu interpretarea proprie a contractului iniŃial. ce va bloca din start orice negociere. a neglijenŃei. neclarităŃi sau ambiguităŃi. De asemenea. • o promovare activă a unei înalte Ńinute morale. In cazul unei asemenea tactici. la o suspiciune generală. prin interpretarea lor în interes propriu. Prin tactica lipsurilor. • o politică care să expună pe oricine încalcă. de multe ori contractele semnate prezintă ambiguităŃi. că acŃiunea luată în discuŃie.2.3.2. 102 . printr-o conducere executivă activă şi exemplară. se va intenta o anumită acŃiune. dacă este posibil. prin care se arată că. In cazul în care nu se răspunde. Practic. în vederea descoperirii eventualelor lipsuri de structură. Aceasta deoarece negociatorii se mulŃumesc să lase o serie de probleme procedurale şi operaŃionale în seama celor care urmează să deruleze contractul. o notă prin care partenerul aduce la cunoştinŃă eventualele omisiuni.3. sau chiar numai încearcă să încalce legea. se profită de omisiunile şi de ambiguităŃile apărute. să se dea un răspuns personal. • dacă nu se primeşte nici un răspuns. atunci când se primeşte un memorandum. NeglijenŃa Nu există contracte perfecte. • o politică în stare să asigure raportarea oricărei încercări de mituire. o tactică ce trebuie inclusă în categoria celor imorale.paranoice. In continuare. trebuie să se sublinieze. într-o perioadă de timp rezonabilă. la o anumită dată. altfel se ajunge la cealaltă extremă. contramăsurile sunt evidente şi relativ simple. la oprobiul opiniei publice şi la tragerea la răspundere. Este bine să se prevină lipsurile. 5. Asemenea lipsuri pot fi foarte costisitoare dacă se negociază cu cineva care vrea să profite de ele. • gratuităŃile vor fi definite cu grijă şi se vor limita la prânzuri şi nimic mai mult. • acestea sunt aduse la cunoştinŃa partenerului printr-o notă. prezentăm câteva măsuri care să aibă în vedere diminuarea sau chiar eliminarea efectelor unei eventuale mituiri în procesul negocierilor: • o politică activă de rotaŃie a negociatorilor. Datorită neglijenŃei.

Astfel. Cert este că atunci când ai semnat un contract de închiriere. In concluzie. Revenirea la situaŃia iniŃială ar fi condus la cheltuieli enorme şi directorul general a renunŃat la poziŃia iniŃială. încât te simŃi nepuŃincios să le schimbi.Aceleaşi probleme se pun în cazul contractelor standard sau model (de exemplu. în asemenea situaŃii. Iată un caz în care directorul economic al unei societăŃi a dispus o măsură. Nu este deloc uşor să negociezi cu cineva care execută un „fait accompli”. Principiul este relativ simplu: se iniŃiază o acŃiune surpriză. se impune multă atenŃie şi circumspectie. Puterea acestei tactici constă în faptul că ceea ce s-a făcut o dată rămâne bun făcut. cu mari implicaŃii în potitica comercială a societăŃii în cauză.2. • ca proprietarul să poată respinge orice contract de subînchiriere. având la bază unul standard. tactica faptului împlinit (fait accompli) este deseori folosită şi în afaceri. implicit ai acceptat: • ca proprietarul să te viziteze oricând. Ele înclină balanŃa spre proprietar. fără a-i lăsa chiriaşului cel puŃin iluzia negocierii.3. Faptul împlinit va afecta sigur rezultatul final. 103 .2. directorul general a fost pus în situaŃia faptului împlinit. încât agresorul să se teamă să încerce această tactică sau să fie forŃat să se retragă. Există şi alte contramăsuri ce se pot folosi împotriva tacticii „faptului împlinit”.. este aceea de a introduce penalizări atât de mari. asumându-Ńi riscurile de rigoare. Asemenea condiŃii standard sunt atât de înrădăcinate în relaŃia proprietar-chiriaş. înainte de a le semna. bineînŃeles. uneori chiar cu rezultate bune. deşi ştia că directorul general nu este convins de eficienŃa măsurii. când se prezintă spre semnare un contract standard (model). dacă aŃi fi fost întrebat. dacă totuşi o face. E greu de crezut că veŃi revoca ceea ce s-a hotărât fără ca dumneavoastră să fi fost întrebat. Exemplele ar putea continua. chiar fără un anunŃ prealabil. In esenŃa sa . 5. Măsura cea mai eficientă. Dacă soŃul (soŃia) a luat o măsură în legătură cu care. sunteŃi pus în situaŃia faptului împlinit. Tactica faptului împlinit Desi specifică prin excelenŃă diplomaŃiei. după bunul său plac. cel de închiriere).Intâmplător.fait accompli’’ nu este o tactică tocmai etică. decizia directorului economic a condus la obŃinerea unor rezultate bune şi astfel cazul a fost închis. menită săl plaseze pe cel ce a iniŃiat-o într-o poziŃie favorabilă în cadrul negocierii ce urmează a se desfăşura. In cazul tacticii „fait accompli” acŃionează foarte bine regula „posesiunea reprezintă 90% din lege”. nu aŃi fi fost de acord.4. Majoritatea oamenilor nu se obosesc să le citească.

prevederile contractului trebuind să fie respectate ca atare. partenerul de afaceri a comis . astfel încât tentativa partenerului este înăbuşită din . dacă perioada de timp nu este de exact un an. cel mai târziu. opinia publică. la fel şi dedesubt. lasă pe dinafară unele cuvinte etc. mizând pe eventuala neatenŃie a adversarului. • dacă împrumută bani din data de 2 ianuarie până la 28 ianuarie.. schimbă înŃelesul unor expresii. s-a virat în cont 5% din profitul net. în ultimă instanŃă. în clauza respectivă s-a prevăzut 5% din profitul net.. Dimpotrivă. să fie de 5% din profitul brut. strecurată în mod deliberat de partenerul de negociere este depistată în cursul negocierii sau. dacă numerele din coloană nu sunt unele sub altele. Erori deliberate Pentru a dezorienta şi. mizându-se pe acelaşi lucru. deşi sunt relativ buni cunoscători ai secretelor matematicii. Drept urmare a unor asemenea „erori”..2. 104 . respectiv neobservarea „erorii”. o dată cu începerea derulării contractului. când nu se mai poate face nimic. • protestaŃi la nivelul cel mai înalt. pot apărea cel puŃin două situaŃii: • . • “eroarea” nu este observată sau este descoperită prea târziu. Sau.Iată câteva: • iniŃiaŃi propria dumneavoastră acŃiune agresivă de genul „fait accompli” şi apoi acŃionaŃi.2. Iată un exemplu în acest sens: deşi cu ocazia negocierilor s-a stabilit că procentul ce se cuvine negociatorului. • nu plătiŃi niciodată în avans fără a vă lua măsuri de securitate. scad bine. Reuşita unor astfel de acŃiuni imorale este facilitată de faptul că majoritatea oamenilor nu se pricep sau nu dau atenŃie cifrelor. 5.eroarea”. atunci când a trimis spre semnare contractul. pentru a înşela.eroarea’’în sensul că.faşă’’. deseori negociatorii . după semnarea contractului.. mai grav. deoarece deasupra este un singur număr. făcând greşeli grosolane. • încercaŃi să atrageŃi de partea dv.5.3. Mai mult. Unii dintre ei. • au uitat cum se fac înmulŃiri. nu sunt siguri pentru câte zile trebuie să plătească dobânda. erori deliberate pot apărea şi după încheierea contractului. Sunt 26 sau 27 de zile? • au dificulltăŃi în stabilirea profitului la o investiŃie. în cadrul unei afaceri. dar mai ales împărŃiri lungi. o dată cu încheierea contractutui. de cele mai multe ori se încurcă la lucruri relativ simple: • adună greşit.greşesc’’ în mod deliberat: adună sau înmulŃesc greşit.

cu directorul general. De aceea.3. omul cheie. riscurile celui . Majoritatea negociatorilor comit asemenea erori. Negociez în limitele stabilite de domnul X . în cele din urmă. dar ea creşte în cazurile de criză de timp. dar confirmarea şi plata se fac pentru un alt pret. netratate cu atenŃie. Sunt situaŃii şi mai grave. Dar omul 105 • . Aceasta presupune însă curajul asumării răspunderii. există situaŃii în care. Este o formalitate de rutină..ce a greşit’’ sunt mici. el trebuie să explice conducerii sale de ce nu a controlat la timp totul. Incep discuŃiile cu partenerul de negociere. Dacă greşeala este totuşi observată.2. în cazul încheierii unor contracte de genul celui luat în discuŃie. contabilul şef. 3.atent. negocierile pot reîncepe. Mai mult. să nu mai fie de găsit în momentul în care ambele părŃi ajung la înŃelegere. el descoperă însă că cifrele sunt eronate. dar apare o „mică” problemă: există o hotărâre internă care stipulează că. unul minim. 2. nu au fost siguri dacă era bine să aibă un stoc mare de mărfuri sau. când nimeni nu ştie când acesta va veni. dimpotrivă. curaj pe care cei mai mulŃi nu-l au. provocată sau nu. Tactica „omul care lipseşte” In procesul complex al negocierilor există posibilitatea ca principalul pion. este bine să se verifice de două ori. astfel încât nimic să nu se poată întreprinde până când acesta nu apare. cu răbdare. Erori care duc la distragerea atenŃiei cumpărătorului. discuŃii care se derulează pe o perioadă de 30 de zile. Posibilitatea de eroare este întotdeauna mare. Printr-o simplă scuză. pe care orice negociator trebuie să le cunoască şi le aibă în vedere: 1. sau o terŃă persoană să facă aceleaşi calcule şi apoi acestea să se confrunte. sau atunci când partenerii sunt în stare de tensiune nervoasă. Există cel puŃin patru tipologii de erori deliberate. 4. Momeala ofertei-ficŃiune: se oferă o marfă la un preŃ foarte avatajos. Când clientul îşi arată interesul. Ajung la o înŃelegere.la data introducerii taxei pe valoarea adăugată.2. ele se pot complica. Eroare de calcul: se încheie afacerea la un anumit preŃ. 5. începând cu juristul. Astfel. Greşeli de specificaŃie: se scrie o specificaŃie care este mai uşor sau mai greu de îndeplinit decât aceea asupra căreia s-a convenit. directorul comercial şi. desi negociatorul a observat „eroarea” strecurată. Asemenea lucruri nu sunt numai teoretice. vânzătorul explicând simplu că oferta a fost făcută din greşeală. să fie obligatoriu avizul reprezentantului ministerului. Iată un exemplu: domnul X doreşte să-l reprezint într-o negociere pentru încheierea unui contract oarecare.6. este drept mult mai târziu.cu reprezentanŃii partenerului.

alternativa fiind însă mult mai rea. • pentru a afla mai multe despre problema ce face obiectul negocierii. Dacă omul cheie apare şi cere alte concesii. de cele mai multe ori în condiŃii defavorabile celor negociate. s-a încheiat un contract asemănător cu altcineva. mai mult. • să se impună o limită de timp la oferta ce se face. este total neloială. Tactica ostatecului In tranzacŃiile comerciale.. bunuri proprietate personală. De cele mai multe ori. Ostatecii tipici în afaceri sunt banii. • pentru a întrerupe definitiv tratativele şi a scăpa de insistenŃele partenerului. SperanŃele pe care aceasta şi le-a făcut se năruie. • pentru a face un târg mai bun în altă parte. „întâmplător”. Astfel. „ostatecul” nu este a persoană. Aflu că.în cauză.2. cea mai bună apărare rămâne aceea de a te pune în gardă încă de la început. dar un . 5. este bine să-l determinaŃi să lucreze în favoarea dumneavoastră. Tactica prezentată nu este una etică.7. Iată un singur 106 . este plecat din Ńară. Când cineva foloseşte o asemenea tactică. . dar mai ales reputaŃia unui om. contractul nu s-a mai perfectat. este în concediu şi. Motivele pentru care se recurge la o asemenea tactică de amânare a înŃelegerii finale sunt cel puŃin patru: • pentru a diminua nivelul de aspiraŃii al adversarului. • să se aibă în vedere renunŃarea. preŃul este exorbitant.3. „Ostatecul” este”capturat” şi „Ńinut” până se plăteşte o recompensă. Pentru manevrarea omului-cheie. Se cunosc multe cazuri de acest gen. ci „altceva”. să nu negociaŃi deschis şi cu alŃii. folosind oferta prezentată ca punct de pornire. nu trebuie să vă faceŃi un proces de conştiinŃă din această cauză.. nu trebuie să se piardă din vedere faptul că omul cheie apare numai atunci când partenerilor le convine cel mai mult acest lucru. în timp ce eu aşteptam încrezător omul cheie.2. negociatorul este gata să le accepte. de fapt.omul care lipseşte’’. dimpotrivă. Efectul asupra victimei este dur. sau dacă se poate ajunge la o înŃelegere fără el. In asemenea cazuri se recomandă să se întreprindă următoarele măsuri preventive: • să se verifice dacă omul cheie nu se află prin apropiere.altceva’’ care prezintă o mare însemnătate. In cele diu urmă. • să se apeleze la şeful omului-cheie. De asemenea. în timp ce se păstrează optiunea de a renunŃa atunci când se doreşte acest lucru. atunci când omul-cheie este plecat.

a demontat chiuveta şi apoi Ńeava în cauză. Severitatea legii descurajează „răpirile”. la uşa mea.000 lei solicitaŃi iniŃial). totul era întins pe jos. Din nefericire însă.2. şi poate vor reuşi şi a doua oară. Meşterul este însă foarte calm. Deşi nu este în joc viaŃa unui om. fac gălăgie. pentru a se da drumul la apă. fiind necesar să se înlocuiască nu numai toată Ńeava. îmi spune că dacă nu am aceşti bani. faceŃi scandal! Dacă până la urmă totuşi veŃi fi nevoit să plătiŃi „răscumpărarea”. 107 . „Ostatecul” era în curtea sa. nu este de aşteptat ca negociatorii să-şi dezvăluie prematur puterea sau intenŃia. Există însă şi în asemenea cazuri câteva contramăsuri. Cu „regret”. tot aşa. mă .000 lei. Dar. În primul rând este bine să faceti rost de propriul dv „ostatec’’. că trebuie spart peretele. zece locatari. vă veŃi afla pe poziŃii de egalitate. De cinci ori mai mult! Amabil.3. ProtestaŃi. Cei iesiŃi victorioşi în urma unei asemenea tactici.linişteşte’’. De aceea trebuie luate măsuri asiguratorii. Există însă anumite limite în cadrul cărora trebuie să se înscrie mistificarea..exemplu: mă trezesc că instalaŃia sanitară este defectă. De asemenea. Nu am ce face.2. Ei cer să se grăbească lucrarea. Când am intrat în baie. nu poŃi să furi din secretele partenerului de afaceri cu ajutorul dispozitivelor electronice sau să ameninŃi integritatea corporală a oponentutui ori a familiei acestuia. iar el era într-o poziŃie de negociere favorabilă. cerându-mi pentru aceasta suma de 200. aleg prima variantă.răpirile’’.. mai ales. Astfel. dar şi o parte din instalaŃie. în cadrul negocierilor. plata răscumpărării încurajează . va monta totul la loc (numai pentru cei 200. dar mă va costa un milion de lei. Alte tactici neloiale In cadrul unor negocieri. De data aceasta. În acest timp. este foarte greu să negociezi cu un partener care „răpeşte”. începând cu cel de la etajul XI şi terminând cu cel de la parter. În acest sens. căutând o nouă victimă. cu totul imorale. Cred că la fel aŃi fi procedat şi dumneavoastră. Apoi. Numai după aceea veŃi începe negocierea. Meşterul solicitat mă asigură că este vorba de o banală înfundare a unei Ńevi. pregătiŃi-vă să renegociaŃi la tribunal. vor încerca. Mistificarea este una din tacticile imorale ale negocierii. Meşterul ştia că mă aflu într-o situaŃie limită. care să descurajeze astfel de acŃiuni. dacă la poker este interzis să deschizi dacă nu ai cel puŃin o pereche de popi. meşterul mi-a spus însă că problema este mult mai complexă. timorat. 5. spunându-mi că problema se rezolvă. creând neplăceri şi vecinului de la etajul inferior. nu vă lăsaŃi numaidecât impresionant. este bine să prevedeŃi sancŃiuni aspre în contract. apelaŃi urgent la un arbitru. se poate face o comparaŃie cu jocurile de noroc. problemă pe care o va rezolva repede. Locatarii au drcptate.8. Nu mi s-a părut mult! Instalatorul a oprit coloana de apă.

Astfel. cunoscută şi. Dar aceasta nu înseamnă că poti să şi minŃi. Dar tot atât de real este faptul că. să poată fi dovedit corect. Regula potrivit căreia afirmaŃiile ce urmează să se facă publice trebuie să fie adevărate este simplă. de multe ori aceasta tinde spre exagerare. Un vorbitor priceput poate face multe lucruri între aceste limite. Un asemenea răspuns are avantajul de a nu oferi posibilitatea unor întrebări „suplimentare” supărătoare. adoptă o tactică inversă. întrerupându-l cu întrebări sau cu critici. cuvânt cu cuvânt. • se va evita să se meargă prea mult pe panta neîncrederii. Este preferabil ca din această echipă să facă parte numai persoane cunoscute ca având o Ńinută etică nealterată. Modul în care negociatorii înŃeleg să-şi impună punctul de vedere este diferit. urmărind. este necesar. vei afla multe lucruri din reacŃia acestuia şi din acurateŃea răspunsurilor date. Dar atenŃie. dar corect. Mistificarea este şi ea destut de greu de mânuit. un răspuns care să lămurească integral întrebarea pusă. • se va insista asupra unor penalizări reciproce.Problema este însă cea a modului de delimitare a regulilor etice de celelalte. de cele mai multe ori. trebuie ştiut cât de mult şi până unde se poate folosi o asemenea tactică. Pentru a-Ńi evalua oponentul. Astfel: • nu se va trece cu vederea încălcarea legii. de şicanare a partenerului. urmând să se delimiteze cu grijă. atât de cunoscut. dar nu întotdeauna respectat: „Ce Ńie nu-Ńi place. AlŃii. la o întrebare supărătoare şi care nu-Ńi convine. dimpotrivă. Tot atăt de adevărat este însă faptul că în afaceri prefăcătoriile fac parte din negociere. uneori. să nu spui tot adevărul. între cât este legal şi cât este ilegal! Un negociator bun trebuie să se alerteze în cazul primirii unor semnale privind minciuna deliberată. Majoritatea acestora încearcă să se comporte curtenitor. problemele asociate într-o interpretare greşită sunt greu de împăcat. să fie politicoşi. favorizându-se o politică de adevăr real. este bine să răspunzi scurt. respectată. reducerea capacităŃii acestuia de a face faŃă 108 . pentru ca în cazul în care acesta va fi combătut. Mai mult. foarte severe. de fapt. este bine ca într-o negociere să se Ńină seama de căteva reguli. astfel încât să existe siguranŃa că se vor respecta regulile jocului. Pornind de la cele prezentate. este bine ca încă de la început să-i pui câteva întrebări la care să cunoşti răspunsul dinainte. deoarece nu este chiar atât de uşor de făcut acest lucru. Astfel. • se va sensibiliza echipa de negociatori în ceea ce priveşte evitarea exagerărilor. altuia nu-i face”. chiar în interesul public. • se va respecta proverbul. minciuna evidentă sau interpretările deliberat greşite. să prezinte argumente convingătoare.

109 . de un alt atac. • când există o dezbinare în organizaŃia celuilalt. de cele mai multe ori. dacă una din părŃi este pregătită pentru o asemenea negociere. ameninŃări. eficientă şi. ModalităŃile practice de realizare sunt multiple: tachinare. sub impulsul furiei. avantajul se află de partea celei care s-a pregătit.asta-i tot ce am’’ Bogey-ul („asta-i tot ce am”) este o tactică destul de des folosită şi. 5. Tactica în cauză distruge personalitatea adversarului.1. • când se poate câştiga ceva important prin discreditarea unui specialist. şicanarea are unele efecte. prin care se şicanează partenerul de discuŃii.3. mai repede sau mai târziu. fizic sau psihic. încercând să-şi plătească poliŃele. neatenŃie deliberată la ceea ce spune partenerul. De regulă. tactici de genul celor prezentate mai înainte se folosesc mai ales atunci când se doreşte încheierea rapidă a afacerii. De obicei. • când adversarul este pe punctul de a lua o decizie. înseamnă că poŃi acŃiona cu reŃinere. Este vorba de aşa-zisa „tehnică a opozantului”. Aceasta deoarece este simplă. ca de altfel şi cele purtate la „telefon”. ea va fi folosită numai în următoarele circumstanŃe: • când ştii că omul atacat este slab de înger şi va accepta mai repede un rol pasiv decât să se lovească.3. • când există informaŃii că adversarul îşi va exprima sentimentele reale sau va da o serie de informaŃii. neacceptând umilinŃa.3. de cele mai multe ori. In acelaşi timp. decât dacă nu există altă cale sau dacă negociatorii nu sunt pregătiŃi să discute problemele. astfel de indivizi nu prezintă încredere şi. impresionănd mai mult decât ne-am fi aşteptat. În general. este bine să se ştie de la cine se cumpără sau cui se vinde. nu trebuie să se încheie un târg rapid. Tactici şi tehnici de hărŃuire a partenerului 5.2.2. De altfel. În orice caz. Totuşi. se abuzează de o persoană numai în măsura în care aceasta este dispusă să îndure un asemenea tratament. De multe ori însă. Mai mult. conversaŃii absurde. Atacul personal îi va „stimula” să urgenteze luarea deciziei. negocierile rapide nu sunt eficiente. dă rezultate. atacul personal nu este justifcat. protestaŃi cât mai tare şi la cel mai înalt nivel. vor ieşi din competiŃie. Dacă totuşi se consideră necesar să se uzeze de o asemenea tactică. în continuare. punându-l într-o poziŃie de apărare. dacă vreodată veŃi fi supus la un atac personal. Trebuie subliniat că în cadrul desfăşurării negocierilor. Aceleaşi probleme se pun şi în ceea ce priveşte „atacul personal” asupra partenerului de negociere. bun gust şi cu simŃ în afaceri.situaŃiei. iar cealaltă nu. oamenii atacaŃi pe plan personal nu rămân datori.. cazare sau chiar hrană neadecvată. A şti. Aceasta deoarece. dar îi este teamă să o facă.3. Tactica .

ceea ce este foarte important, este etică. Folosită de un cumpărător priceput, ea poate avantaja ambele părŃi. Iată un exemplu în acest sens. Doresc să-mi modernizez locuinŃa. O societate de profil îmi face o ofertă în acest sens, pretinzându-mi suma de 50 milioane lei. In plus, cunosc bine societatea în cauză, am încredere în activitatea acesteia. Este o ofertă relativ corectă, situată nici la cel mai mare, dar nici la cel mai mic preŃ. Problema este că nu dispun de suma de 50 milioane lei, ci pot oferi cel mult 40 milioane lei. Voi încerca să prezint lucrurile astfel încât să fiu cât mai convingător faŃă de partener. În linii mari, acesta acceptă suma oferită, după ce luăm în discuŃie alte amănunte şi alternativele existente. Astfel, el va afla lucruri noi despre iluminat, îngrădire, zugrăveli, instalaŃii sanitare etc. În acest moment, constructorul partenerul meu - este într-o poziŃie mai bună, fiind dispus să accepte oferta de 40 milioane lei. Tactica ,,Asta-i tot ce am’’ (bogey) va avea întotdeauna în vedere când se cumpără un produs sau un serviciu relativ complex. Atunci când un cumpărător spune „Îmi place produsul dumneavoastră, dar nu am atâŃia bani”, vânzătorul tinde să răspundă pozitiv, prietenos, devine implicat in problema cumpărătorului. Cum să fii ostil faŃă de cineva căruia îi placi tu şi produsul tău? Vânzătorul tinde chiar să-1 compătimească pe cumpărător şi va descoperi că priveşte altfel decăt până atunci nevoile reale ale cumpărătorului. Tot ce rămâne între el şi o vânzare încheiată este „o mică problemă” care, de cele mai multe ori, se rezolvă. Dintr-o afacere concurentială, negocierea se va transforma în una de cooperare, descoperindu-se că unele elemente luate în calcul la formarea preŃului iniŃial pot fi înlăturate, altele pot fi schimbate sau ajustate chiar de către cumpărător, pentru a nu depăşi posibilităŃile de care acesta dispune. De cele mai multe ori, ceea ce rezultă din colaborarea cumpărător-vânzător este un produs funcŃional, la un preŃ mai mic, fiecare parte ajutând-o pe cealaltă să-şi atingă scopurile propuse. Un motiv pentru care „bogey”-ul este eficient este acela că el implică ego-ul vânzătorului şi dă acestuia şansa de a dovedi cât de bine îşi cunoaşte afacerea şi cât de dedicat este bunăstării clientului. Este foarte important ca vănzătorul să ştie să mânuiască tactica intimidării (bogey) şi să o facă să lucreze pentru el. Pentru aceasta, atunci când un cumpărător „vă aruncă” un „bogey”, dacă sunteŃi vânzător, este bine să aveŃi în vedere următoarele: • să testezi „bogey”-ul. łineti seama de faptul că cele mai multe bugete sunt flexibile; • dacă nu sunteŃi pregătit pentru „bogey”, solicitaŃi timp pentru a studia problema; 110

• aflaŃi cine este factorul real de decizie şi dacă acesta a stabilit exact ce doreşte el de fapt. S-ar putea ca acestuia să-i placă ce i-aŃi oferit şi să nu dorească nici o schimbare; • interesaŃi-vă cine are de fapt banii şi cine va plăti în cele din urmă; • pregătiŃi pachetele alternative de proiecte, livrare şi preŃ disponibile, înainte de a veni la negociere; • modificaŃi imaginea temporară a banilor. S-ar putea ca acum clientul să nu aibă suficienŃi bani, dar poate va avea mâine. Există posibilitatea ca acesta să extindă durata plăŃilor sau să plătească mai tărziu; • lăsaŃi-l pe cumpărător să facă el însuşi ceva pentru a-şi atinge propriul „bogey”. Aceste căteva reguli, bine folosite, pot scoate un vânzător inteligent din încurcătură. Chiar mai mult, pot transforma „bogey”-ul într-o situaŃie favorabilă. Vânzătorul va putea să furnizeze clientului un produs care să corespundă nevoilor acestuia şi care să-i aducă un profit mai mare decat înainte. Secretul unor asemenea rezultate este acela ca, înaintea începerii negocierii, vânzătorul să aibă un răspuns la întrebarea „Ce voi face dacă clientul mă va ataca cu un bogey”? ,,Bogey’’-urile au sens atât pentru cumpărător, căt şi pentru vanzător. EsenŃa „bogey”-ului cumpărătorului este ca acesta să îi spună vânzătorului: „Imi place ce vinzi, dar nu am decăt atâŃia bani. Te rog să mă ajuŃi”, în timp ce „bogey”-ul vânzătorului spune: „Aş vrea să-Ńi vând acest produs, dar nu pot până nu rezolvăm mai întâi câteva probleme simple”. Iată câteva exemple de „bogey”-uri pe care le poate folosi un vânzător: • vă executăm lucrarea solicitată, dacă ne daŃi o sumă drept avans; • vă putem satisface cererea pentru cele 100 de paltoane măsura 48, dacă cumpăraŃi şi 100 de bucăŃi, măsura 54; • comanda minimă este de 5000 litri; • vă executăm lucrarea solicitată, dacă modificaŃi proiectul în sensul liniei noastre de fabricaŃie; • dacă ŃineŃi neapărat la preŃul de l00 mii lei bucata, vă putem satisface cererea numai dacă comandaŃi cel puŃin 500 de bucăŃi; • vă organizăm masa festivă la tariful solicitat de dv., dar numai dacă aveŃi cel puŃin 150 de invitaŃi. 5.2.3.3.2. Ultima ofertă Este o tactică ce se asemănă, în multe privinŃe, cu cea a intimidării. De fapt, o asemenea tactică se aseamănă cu acŃiunea unui şofer care încearcă curajul altuia, îndreptându-se către acesta din urmă cu mare viteză. Unul dintre aceştia trebuie să cedeze, pentru a evita coliziunea. 111

În cadrul negocierilor, tactica „ultima ofertă” este destul de des folosită, obŃinându-se, de cele mai multe ori, rezultatele scontate. Secretul obŃinerii sau nu a unor asemenea rezultate este acela că nu ştii niciodată dacă oferta partenerului este într-adevăr ultima. Dacă crezi într-adevăr că oferta făcută este şi ultima, atunci trebuie să finalizezi un acord, dacă nu, va fi necesar să continui negocierea sau eventual să pierzi afacerea. PoŃi formula o ofertă ultimativă astfel încât aceasta să pară că este ultima dar, de fapt, ea îŃi va permite să te retragi delicat, dacă situaŃia o impune. În stăpânirea tacticii analizate, problema esenŃială este aceea de a găsi o serie de metode care să mai „voaleze” duritatea „ultimei oferte”. Când Ńi se dă o ultimă şansă, pentru a accepta oferta finală, eşti în situaŃia „fricosului”. In negocieri, din fericire, există şi o cale de mijloc. Intr-o ultimă analiză, tactica analizată poate ajuta sau mări forŃa de negociere. Dacă oferta partenerului nu este crezută, atunci forŃa de negociere este diminuată. Din punctul de vedere al negociatorului, confruntat cu o asemenea tactică, o înŃelegere a subtilitătilor este imperativă, miza fiind prea mare pentru ca acesta să nu se implice profund. In continuare, se va prezenta un scenariu de „ultimă ofertă”, în cazul unei negocieri de vânzare-cumpărare a unui imobil. După mai multe tatonări şi discuŃii, dumneavoastră, în calitate de cumpărător, i-aŃi spus vânzătorului: „acesta este ultimul meu preŃ”. O astfel de afirmaŃie, de fapt „ultima ofertă”, poate fi exprimată însă în moduri diferite, fiecare mod de exprimare schimbând înŃelesul celor afirmate. Grupate pe alternative, asemenea exprimări s-ar putea prezenta astf'el: a. aternative despre ceea ce se vorbeşte (de exemplu: este ultima mea ofertă pentru imobil, dotarea interioară şi amenajarea holului; este ultima mea ofertă privind imobilul; este ultima mea ofertă având în vedere toŃi factorii implicati); b. alternative despre ceea ce va urma dacă nu sunteŃi de acord (de exemplu: dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu şi faceŃi-mi cunoscut acest lucru; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, daŃi-mi un telefon în acest sens; dacă nu acceptaŃi oferta, consider că nu sunteŃi interesat; dacă nu acceptaŃi oferta, consideraŃi afacerea închisă); c. alternative cu sublinierea consecinŃelor (de exemplu: dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu, voi cumpăra alt imobil); d. Alternative de timp (de exemplu: dacă nu acceptaŃi în trei zile oferta, vom mai discuta peste o lună, când voi fi din nou în Bucureşti; dacă 112

în trei zile nu acceptaŃi oferta, aveŃi la dispoziŃie încă cinci zile, după care vom mai discuta). Orice asemenea versiune la afirmaŃia iniŃială (o reamintim: „acesta este , ultimul meu preŃ”) a fost concepută pentru a transmite o nuanŃă de angajament şi, în acelaşi timp, să lase loc pentru o eventuală retragere. Aceasta, pentru că nu există nici un fel de posibilitate să prevezi cum va înŃelege adversarul ceea ce ai spus. De cele mai multe ori, printr-o afirmaŃie, oamenii întrevăd mai multe posibilităŃi faŃă de ceea ce a avut în vedere vorbitorul; ei umplu locurile goale şi neclarităŃile. Când cineva vă face o „ultimă ofertă”, nu este bine să acceptaŃi pe loc. Este de dorit să aveŃi în vedere câteva din contramăsurile ce se propun în continuare: • fiŃi atenŃi la cuvinte, la sensul acestora; ele pot ascunde ceva; • nu vă grăbiŃi să daŃi răspunsul, interpretaŃi cele declarate de partener, fără a reacŃiona într-un fel; • comportati-vă ca şi cum ceea ce aŃi auzit nu v-a surprins. Dimpotrivă, lăsaŃi să pară că acest lucru îl aşteptaŃi; • faceŃi cunoscut partenerului că va ieşi în pierdere dacă este atât de categoric; • eventual, dacă vă foloseşte, schimbaŃi subiectul discuŃiilor; • găndiŃi-vă dacă puteŃi să testaŃi partenerul de negociere părăsind sala de discuŃie; • dacă enervarea slujeşte scopului dv., enervaŃi-vă !; • introduceŃi noi alternative şi noi soluŃii posibile. 5.2.3.3.3. Tactica ,,schimbaŃi negociatorul’’ Deseori, pe parcursul unei negocieri şi, mai ales, atunci când te aştepti cel mai puŃin, partea adversă schimbă negociatorul. Este una din tacticile „dure”, căreia cu greu i să poate face faŃă. Aceasta deoarece o dată ce te-ai obişnuit cu cineva, chiar dacă îŃi este oponent într-o negociere, este destul de neplăcut să iei totul de la capăt; de obicei, se preferă stabilitatea, chiar şi a celor care Ńi se opun. Indubitabil, vor apare o serie de întrebări: Ne place sau nu noul partener (oponent) de negociere? Este mai bun sau mai rău, mai pregătit sau mai puŃin pregătit faŃă de cel care a fost înlocuit? De fapt, de ce s-a făcut schimbarea? Ce semnificaŃie are aceasta? Tactica ,,schimbaŃi negociatorul’’ favorizează, de regulă, noul negociator. El are posibilitatea de a prezenta noi argumente, de a întârzia unele din înŃelegerile făcute, de a schimba natura discuŃiilor sau chiar de a retrage unele concesii acordate de predecesorul său. Mai mult, sarcina de a prezenta vechile dispute şi acordurile realizate cade asupra celuilalt negociator. 113

înlocuind subordonatul său. tactica analizată se desfăşoară simplu. se schimbă partenerul de negociere. partenerul de negociere este timorat şi se va abŃine să aibă orice fel de iniŃiativă. bine aplicate.3. Omul de vârf. Astfel: • anticipaŃi ce veŃi face în eventualitatea unei schimbări a partenerului de negociere. să piardă afacerea. • puteŃi găsi diverse motive pentru a întrerupe discuŃiile până la revenirea vechiului negociator. în diplomaŃie este folosită cu bune rezultate. nu trebuie să te pierzi cu firea. ci şi oricare altul. Într-o asemenea situaŃie. Cu toate acestea. nu în toate cazurile ea semnifică ceva sinistru. Deşi se include în categoria tacticilor dure. Dimpotrivă. • încercaŃi să vorbiŃi cu noul partener în particular. „schimbaŃi negociatorul” este o tactică etică. • nu vă obosiŃi să repetaŃi vechile argumente şi încercaŃi să vă modificaŃi atitudinea dacă partenerul şi-a schimbat-o pe a lui. 5. un moment când trebuie să vorbeşti şi 114 .4. Schimbarea tacticii de negociere In cadrul unei negocieri. astfel. „ce hram poartă” acesta. utilizarea ei nefiind interzisă. BalanŃa se va înclina. pot conduce la rezolvarea situaŃiei. Există un minimum de contramăsuri care. de obicei. să zicem directorul. chiar dacă numai ocazional. gândindu-se că s-ar putea să ofenseze noul negociator şi. ajunsă într-o fază avansată.2. îşi instruieşte subordonatul să încarce discuŃiile cu cereri dificile. Există posibilitatea de a reveni la ele mai tărziu. • păstraŃi-vă răbdarea dacă noul negociator reneagă înŃelegerile făcute. de partea noului venit. este foarte important să ştii când să schimbi pasul în tactica adoptată. care să extenueze cele două părŃi. Dacă în toiul unei negocieri. • unele schimbări indică clar o slăbiciune a celeilalte părŃi. uneori este o cale bună de promovare a unei atitudini conciliatoare. acesta preluând iniŃiativa în faŃa unui partener ajuns într-o situaŃie de neinvidiat. Când acestea sunt aproape epuizate. De cele mai multe ori tactica „schimbaŃi negociatorul” reuşeşte. omul de vârf. Dimpotrivă. Acestea pot fi dovada unei concesii sau unei oferte a opozantului. este o tactică destul de dură. iar atunci când se încing spiritele. neconfortabilă. să ştiŃi cu cine aveŃi de-a face. numai astfel putându-se salva discuŃiile. Există un moment când trebuie să stai deoparte şi un altul când trebuie să te implici. ia în mâinile sale negocierea.3. situat pe o treaptă ierarhică superioară celui care începe negocierea).Practic. să-1 cunoaşteŃi. spectaculos. cel care posedă autoritatea deplină (dar nu numai acesta. deşi. schimbarea negociatorului este recomandabilă şi binevenită.

există situaŃii când negocierea nu urmăreşte ajungerea la o înŃelegere. nu au ştiut când să se oprească în „schimbarea pasului”. Mai mult chiar. de care erau sincer interesaŃi. MulŃi negociatori au „clacat” în încheierea afacerii. de fapt o tactică de „hărŃuială”. care „schimbă pasul de joc”. nemulŃumiŃi. cu capital de stat dar mai ales privat. asemenea negociatori au devenit dificili. în sfârsit. în această situaŃie.5. apoi să vii din nou către ea şi aşa mai departe. există un timp când este bine să accepti şi un timp când trebuie să sondezi. de a fi calm şi a şti ce doreşti de fapt. dacă vreŃi.3. ci cei care aruncă din mişcare. un timp când trebuie să ceri şi un altul când să dai. şi-au retras ofertele ce trebuiau negociate. este mai bine să te mişti cu răbdare către o afacere şi apoi să te depărtezi de ea. nu acesta fiind scopul iniŃial.2. Teoria schimbării pasului în timpul negocierii leagă toate aceste momente. deoarece există riscul ca partenerul de negociere să ajungă la concluzia că. pe măsura întâlnirilor cu partenerii. Dimpotrivă. Procedând astfel. Aceasta. trebuie să fii permanent pregătit să faci faŃă unui partener de negociere care poate să utilizeze el această tactică. astfel încât partenerii. 115 . el se poate retrage din negociere şi. o asemenea tactică dă roade. care stăpânesc foarte bine tactica analizată. Este. Unele negocieri sunt conduse astfel încât să ducă la blocarea deciziei sau la amânarea unei acŃiuni indezirabile din partea celeilalte părŃi. O asemenea teorie spune că un negociator nu trebuie să dea pe faŃă toate motivaŃiile sale sau să transmită telegrafic dorinŃa sa de a încheia neapărat tranzacŃia. 5. tocmai datorită faptului că. de fapt. deoarece în cadrul negocierilor. astfel. cel mai bun remediu este acela de a stâpâni în totalitate problematica abordată. ca la baschet. În astfel de cazuri. afacerea să fie pierdută. Există destule persoane.altul când trebuie să taci. adversarul este pus în situaŃia de a alterna între plăcerea de a-şi vedea obiectivul propus aproape atins şi teama de a-l scăpa. Pe de altă parte. în cadrul discuŃiilor purtate. supărător de agasanŃi. unde cei mai buni jucători nu sunt cei ce se specializează în mingi rapide sau în mingi aruncate de la loc fix. cele mai multe dintre acestea administratori de societăŃi comerciale. Evitarea partenerului de afaceri Sunt momente când este absolut necesar să-Ńi eviŃi partenerul de afaceri. De cele mai multe ori.3. un timp când trebuie să fii ferm şi altul când să fii maleabil şi. nu doreşti finalizarea acesteia şi încheierea afacerii. oscilând permanent între speranŃă şi renunŃare. adversarul nefiind niciodată sigur de următoarea aruncare la coş. De asemenea. Important este să ştii până când poŃi să „schimbi tactica”.

Un client evitat şi pus într-o situaŃie neplăcută. Aceasta se întâmplă în condiŃiile în care negocierea este un proces dur. de altfel. sunt cumpărători care poartă discuŃii cu un vănzător numai pentru a afla unele informaŃii cum. 116 . ajungerea la decidentul final. Este greu de spus că nu există practic şanse ca acesta să nu încerce cel puŃin un sentiment de frustrare într-o astfel de situaŃie. se va folosi tehnica abordării problemei printr-o terŃă persoană. De multe ori.Astfel. deprimaŃi şi predispuşi la erori. Problema care se pune este aceea de a găsi modalitatea cea mai bună de a-Ńi evita partenerul. vănzătorul trebuie să-şi pună întrebarea: „Este bine să renunŃ la această afacere? Merită riscul? Mai departe. prezentăm căteva sugestii care ar putea reduce ostilităŃile. pentru ca apoi. • se va ridica problema că „aspectele discutate ne depăşesc pe amândoi”. cu care te înŃelegi mai bine. financiar sau de fabricaŃie. în timpul nopŃii. care necesită o minte clară şi mari rezerve de energie. dorinŃa de a negocia cu cineva accesibil. în speranŃa că stabilirea ulterioară a acestuia îi va avantaja. dacă răspunsul este afirmativ. îi determină pe negociatori să fie iraŃionali. Multe negocieri au fost aranjate astfel încât să dureze toată ziua. Oamenii obosiŃi sunt uşor influenŃabili şi fac greşeli puerile. certitudinea că punctul de vedere al cuiva a fost transmis îm mod corect. oferind partenerului o modalitate onorabilă de ieşire din afacere: • se face oferta când se ştie că partenerul nu este disponibil (este în vacanŃă. De asemeaea. dintr-o varietate de motive: depăşirea unui impas. se deschid noi canale de comunicare. cunoscută de ambii parteneri. • în sfârşit. blocarea unei negocieri se poate însă întoarce împotriva vânzătorului. reestimări. În asemenea situaŃii. astfel încât afacerile viitoare să fie pierdute. fără ca acesta să se supere. testarea unei oferte sau. este holnav sau în delegaŃie). aplicat cu consecvenŃă o anumită perioadă de timp. are la dispoziŃie cel puŃin următoarele măsuri: • îl poate evita şi el pe oponent. Cei care au făcut astfel de aranjamente ştiau că un asemenea tratament. este bine să eviŃi partenerul de negociere atunci când eşti sau te simŃi obosit. el se va întreba: „Cum pot face acest lucru cât mai politicos posibil”? In ultimă instanŃă. În continuare. prin evitarea partenerului. pur şi simplu. sunt şi vânzători care amână intenŃionat să ajungă la un preŃ fix. • se va inventa un blocaj tehnic. sau să nu se supere foarte mult. să aibă loc replanificări. Aceasta se întâmplă mai ales atunci când vănzătorul se teme ca nu cumva cumpărătorul să respingă finalul negocierilor. răsturnarea unei decizii anterioare.

respectiv negocierea salariilor. dă rezultate bune. În cele mai multe cazuri. poate . toŃi îşi 117 . vis-a-vis cu imaginea societăŃii. înainte de a începe o negociere. • poate lua măsuri dure pentru descurajarea folosirii. chiar îl pune sub lumina dură a reflectoarelor şi apoi pleacă. Din nou s-a aşternut tăcerea. o asemenea prezentare nu era de natură să încurajeze cererea sindicatului. cu rezultate. peste aşteptări. O asemenea tactică funcŃionează şi în lumea afacerilor.2. a potenŃei acesteia. probleme pe care chiar le-a amplificat. s-a văzut că aceasta era peste cererea sindicatului. Se aflau la masa tratativelor atât reprezentanŃii administraŃiei.• îşi poate avertiza oamenii cu privire la pericolele pe care acesta le prezintă. care îl lasă să se relaxeze. Relativ timorat. prin liderii acestuia. cât şi salariul pentru fiecare funcŃie în parte. a greutăŃilor cu care ea se confruntă. de cele mai multe ori.. spre marea mirare a tuturor.bătălia’’ propriu-zisă.. în frunte cu directorul general. Oricum. pentru a lua măsuri de evitare. se vehiculau deja cifre privind atât salariul minim. În aceste condiŃii. Dar.băiat bun . liderul acestuia a făcut cunoscute cifrele care reprezentau cererea privind salariul minim şi salariul pentru fiecare funcŃie în parte. Reprezentantul administraŃiei (altcineva decât directorul general) a făcut o prezentare a activităŃii societăŃii. tactica prezentată nu este tocmai etică. Prezantând oferta administraŃiei. prezentată mai înainte. Cifrele erau relativ mari. A urmat un moment de linişte. Un suspect este interogat. des folosită în lumea afacerilor.. de către partener. după care a urmat trezirea la realitate. de foarte multe ori. a unei asemenea tactici pe viitor.băiat rău’’ Tactica „băiat bun . A intrat în sală şi a luat cuvântul directorul general care a început prin a relua problemele.6. cumva negocierea pe care o voi începe face parte din categoria acelora în care nu există intenŃia de a fi finalizate? ” 5. urmare unui asemenea tratament. veselă.3. un om de treabă. Cifrele exprimau solicitarea sindicatului. mai mult. este împrumutată din filme. cât şi cei ai sindicatului. îl serveşte chiar şi cu o Ńigară. Urma .3. acŃiune desfăşurată de curând. anchetatul spune tot ce ştie. ne vom referi la negocierea salariilor în cadrul unei societăŃi comerciale. Toată lumea era mulŃumită.băiat rău”. dar este destul de des folosită şi. Vine al doilea anchetator. este bine să te întrebi: „Nu. În acest sens. dar şi oferta administraŃiei. Primul anchetator îi pune întrebări dure şi îl bruschează. ParticipanŃii se uitau unii la alŃii.chiar mai mult’’. Tactica . greutăŃile cu care se confruntă societatea. Înainte de începrea propriu-zisă a negocierii. a urmat apoi „bomba”. De regulă.

Vă imaginaŃi cât respect a căpătat. „Tipi de treabă” şi „tipi de treabă pe care te poŃi baza” RelaŃiile pe termen lung.3. Nu în ultimă instanŃă „chemaŃi un cactus”. Cel puŃin aceştia din urmă nu ascund faptul că sunt răi.. şefii. • învinuiŃi-l în public. jucând rolul băiatului bun. este o plăcere să negociezi cu un „băiat bun”. facem tot ceea ce este posibil şi oferim mult mai mult decât primim. la negocierea prezentată). el şi-a asigurat succesul şi pentru următoarele negocieri. • folosiŃi propriul . atât băiatul bun. Ei pot fi cu adevărat răi sau doar se pot preface (aşa s-a întamplat.3. fără să facă un efort material mare. joacă bine rolul „tipilor răi”. Aceştia te tratează bine atâta timp cât 118 . cât şi cel rău. mai periculoşi chiar decât tipii răi. In felul acesta poate reuşiŃi să scoateŃi „spinul” din el (din partener). pe care te poŃi baza şi pentru care. iar tehnica prezentată este o modalitate eficientă de a reuşi acest lucru. Se cunosc mulŃi oameni ce pot fi incluşi în categoria tipilor de treabă pe care într-adevăr te poŃi baza. administraŃia oferise. sunt esenŃiale în negocieri şi în înŃelegerile care urmează acestora. până la urmă se va sătura. cu bune rezutate tactica „băiat bun . Împotriva unui tip rău se mai pot lua şi alte măsuri. oamenii de finanŃe. dintr-o dată. AvocaŃii. la o eventuală nevoie. Dar. Asemenea parteneri fac parte din categoria tipilor de treabă. Dar se cunosc mult mai mulŃi indivizi ce par a fi oameni de treabă. Mai mult.2. Amândoi doresc să obŃină cât mai mult.De exemplu: • lăsaŃi-l să vorbească. Aceştia sunt foarte periculoşi. de fapt. Sindicatul obŃinuse mai mult decât sperase. Ai astfel posibilitatea să te fereşti de ei. După ce ai fost „terorizat” de un asemenea tip.7. directorul societăŃii. 5. nu te ajută. Folosise. alta „fumează”.atinseseră scopul. Ei una spun. • protestaŃi la nivelul cel mai înalt. marea majoritate dintre noi. dar va fi crezut când va afirma că nu poate da mai mult (realitatea fiind poate alta).băiat rău”. există un lucru mai presus de integritate: acela ca cealaltă parte să-Ńi arate bunăvoinŃa sinceră sau chiar compasiunea şi în cazul în care lucrurile nu merg îndeajuns de bine. în general. mai puŃin decât avea posibilitatea. Tipii „răi” pot apare în toate formele. sunt de aceeaşi parte.tip rău’’. Tactica prezentată este una psihologică. bazate pe integritate. Este sigur că atunci va oferi mai puŃin decât va solicita sindicatul. de fapt. Cea mai bună apărare în faŃa unui „băiat rău” este aceea de a avea în vedere că întotdeauna. Pe când tipii aparent „de treabă” sunt ascunşi. dar care. • eventual părăsiŃi sala de negocieri. nu-Ńi dau nici măcar un sfat.

2400 dolari.3. Nu poŃi şti niciodată ce gândeşte un individ dintr-o asemenea categorie. Însă. încercăm să ne convingem că este cea mai bună. rezultatele negocierii sunt bune pentru ambele părŃi. subordonaŃii. 5. ei sunt şi buni profesionişti. ulterior. V-aŃi găndit să cereŃi 2.2. Asemenea oameni sunt respectaŃi la fel de mult. nu te lasă nicăiodată baltă. cât şi de şefi. În general. ajungându-se la un compromis. este vorba de un preŃ final mai mare decât cel stabilit iniŃial.500 dolari. familiile acestora. fac parte dintr-o cu totul altă categorie. Tipii de treabă pe care te poŃi baza. justificând că suma respectivă este tot ce are. Pentru asemenea oameni eşti în stare să faci tot ce-Ńi cer. Trecând de efortul pe care îl presupune o negociere. Ei sunt într-adevăr sinceri.ea satisface ambii parteneri. Escaladarea Escaladarea este una dintre cele mai eficiente tactici. linguşitori. Sunt alături de tine şi la bine şi la rău. Există însă căzuri în care aceasta se practică într-o formă neloială. în cazul unui partener din prima categorie. Alte tactici de negociere 5.le convine lor. deşi sunt. şi de cele mai multe ori reuşesc. VeŃi accepta sau nu ? Cei mai mulŃi acceptă. deşi cele două părŃi (vănzător şi cumpărător) stabiliseră un anumit preŃ. fie vânzător. vânzătorul ridică preŃul. de regulă.3. punându-l pe cumpărător într-o situaŃie neplăcută. Un cetăŃean oarecare vă oferă. de fapt.4. în general. după o negociere relativ îndelungată. fie cumpărător. în cazul în care. pentru ca acesta să poată evita eventualele dezavantaje în derularea tranzacŃiei efectuate. Spre exemplu. să reluăm de la capăt negocierea. astfel de oameni nu se bucură de încrederea subalternilor şi nici de cea a şefilor. mai presus de toate. 119 .4. atât de către subordonaŃi. A doua zi. Mai mult. Pe când. încearcă.1. nu ştii niciodată la ce să te aştepŃi. fiind dispus să vă lase şi un aconto de 1000 dolari. dacă atunci când am luat decizia ne-am şi destăinuit membrilor familiei sau unor colegi.2. el revine numai cu 1300 dolari. problemele cu care se confruntă ei. Deşi supărat. oamenii nu iau uşor decizii. în cele mai multe cazuri. afirmând că afacerea încheiată este cea mai bună. de regulă. convins fiind că decizia luată este cea mai bună. după aceea te părăsesc. în loc de 1400. Ea trebuie cunoscută de orice negociator.Să vedem un exemplu: DoriŃi să vă vindeŃi autoturismul. Odată ce luăm o decizie. să cunoască bine colaboratorii. În condiŃiile în care o asemenea tactică este etică (şi este) rezonabilă şi corectă . acesta este nevoit să înceapă o nouă negociere. deoarece. de regulă refuzăm să redeschidem discuŃiile. Este o plăcere să negociezi cu asemenea oameni şi.

Iată că dintr-o dată vânzătorul retrăgea o parte din cele stabilite anterior. Înainte de a începe discuŃia. Până în cele din urmă. procedând astfel l-a descurajat să-i mai ceară ceva. A discutat mai multe zile cu proprietarul. rezultatele vor fi mai bune. De regulă. Cumpărătorul era convins că ar fi obŃinut gratuit frigiderul. pentru a descuraja eventualele „pretenŃii adiŃionale” ale partenerului. Timp de o oră s-au purtat discuŃii pentru a-1 determina pe vânzător să revină la angajamentul privind deratizarea. proprietarul a surprins cumpărătorul cu afirmaŃia: „m-am gândit la deratizare şi nu pot să o includ în preŃ”. La întâlnirea fixată pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare. operaŃie inclusă însă în preŃul negociat. Acesta a fost de acord să facă o deratizare a spaŃiului. Tactica escaladării poate fi folosită perfect etic. un doritor a găsit un spaŃiu comercial pe care dorea să-l cumpere. de la caz la caz. Mai mult. Cumpărătorul meu a rămas debusolat. care costa circa 2 milioane iei. şi nefolosit. Oricând. Într-o asemenea tactică. De fapt. După mai multe căutări. dar nu foarte ieftin. obiectul respectiv nemeritând efectiv efortul de a fi mutat într-un a!t loc. negociată numai cu câteva zile înainte. amândoi ştiu că negociind mai mult. în calitate de cumpărător sau de vânzător. era vorba de o încăpere situată la parterul unui bloc. la fel ca şi dumneavostră. cum plănuise. retrăgând operaŃiunile de deratizare. vânzătorul avea tot dreptul să se răzgândească cu privire la concesia anterioară încheierii înŃelegerii asupra întregii afaceri. cumpărătorul era dispus să negocieze şi achiziŃionarea frigiderului vechi. de fapt 2 milioane lei din valoarea iniŃială de 10 milioane lei. Se gândea probabil că îi face un serviciu proprietarului. Cel puŃin următoarele acŃiuni. ci ca un „cost adiŃional”. în care s-a făcut uz de tehnica escaladării. aflat în încăperea în cauză. ce se pot aplica. vă stau la dispoziŃie: • luptaŃi împotriva intenŃiei celui cu care negociaŃi de a vă păcăli. Proprietarul anticipase. nici unul din parteneri nu ştie cât de departe poate să meargă. Iată un alt caz concret. cererile cumpărătorului.va fi şi mai greu să rezişti unei asemenea tactici a escaladării. vânzătorul l-a avertizat pe cumpărător că mersese pănă la limită. 120 . a obŃinut şi frigiderul. ajungând la o înŃelegere asupra preŃului. fiind pus în situaŃia de a nu mai face propunerea referitoare la frigider. s-ar putea ca acesta să nu dorească reînceperea negocierii. cu succes. DiferenŃa dintre ceea ce credem că vom obŃine şi ceea ce am obtinut efectiv devine relativ mai puŃin importantă. dacă transmiteŃi hotărârea dumneavoastră şi-i spuneŃi partenerului că a ajuns la limită. Pentru a vă apăra în faŃa escaladării. trebuie să înŃelegeŃi bine motivaŃia şi felul cum aceasta acŃionează. tactica escaladării este o alternativă etică. dacă ar fi insistat. cumpărătorul a reuşit.

în timp ce un al treilea. În acest caz. de regulă. deoarece. Dacă o înŃelege bine. dacă vindeŃi o casă sau o maşină. ar avea şanse să obŃină o astfel de concesie. Întrebarea care se pune este de ce o astfel de tactică poate fi folosită cu rezultate bune? Un răspuns s-ar găsi în sistemul de preŃuri al agenŃilor economici. argumentaŃi cu motive puternice. Cel care foloseşte tactica escaladării.2. asiguraŃi-vă că veŃi obŃine cât mai mulŃi bani cash. numai solicitând această asigurare. cu cât vor fi mai multe nume şi semnături pe contract. vânzătorul 121 ..Ar trebui să scădeŃi preŃul în mod substanŃial”. Un alt vânzător B cere 3. care nu merită să câştige uşor o victorie. nu este un inconştient.• obŃineŃi un aconto de securitate valorică a afacerii.3. destul de rar acesta reprezintă suma cea mai scăzută care se poate accepta. ControlaŃi riguros escaladarea: s-ar putea să descoperiŃi că partenerul are mai mult de pierdut decât dumneavoastră. Există încă persoane necinstite care escaladează chiar şi după semnarea contractului. Nu este surprinzător faptul că vănzătorul care cere puŃin este pregătit psihologic să primească mai puŃin. cât mai mare.6 dolari/kg. clare. El este doar un jucător dur şi agresiv. luându-vă astfel un timp de gândire şi decizie. Acum vânzătorul va folosi tactica pe care o analizăm.2. cu atăt va fi mai dificil pentru aceştia să escaladeze. • procedaŃi în aşa fel încât semnarea contractului să fie realizată în prezenta a cât mai multe persoane importante. Este mai sigur să presupuneŃi că cel care escaladează în timpul negocierii ştie ce face. în cazul în care cumpărătorul ar spune: „.. s-ar putea să vi se ofere o securitate sigură. Chiar dacă un vânzător propune un preŃ foarte strâns. vânzătorul poate să o facă să lucreze în favoarea sa. întrebaŃi-vă partenerul ce asigurări prezintă pentru a vă garanta că nu va folosi escaladarea. cumpărătorul. avantajând. CereŃi 4 dolari/kg. El e sigur că avantajele de căştig sunt bune.4 dolari/kg. 4. de regulă. C. Cel care nu evaluează preŃurile în mod realist şi cinstit. El spune celor trei ofertanŃi: „Trebuie să puteŃi mai mult decât atât’’! Vor face vănzătorii acest lucru? Este de presupus că da. se manifestă o oarecare neglijenŃă în stabilirea preŃurilor. • nu fiŃi timizi. ImaginaŃi-vă că la un moment dat sunteŃi vânzătorul A al unei cantităŃi oarecare de miere naturală. • dacă ieşiŃi din afacere. De fapt. • contraescaladaŃi: modificaŃi-vă cererea sau oferta. cu credibilitate. • convocaŃi o şedinŃă. Tactica . 5. pierde din vedere preŃul care i se va oferi în cadrul pieŃei.Ai putea mai mult decât atât’’ Această tactică derutează vânzătorul. înainte de semnarea contractului.4. acŃionează tactica „ai putea mai mult decât atât”. Aceste câteva acŃiuni şi măsuri nu sunt atotputernice.

într-un mod subtil. Tot ce trebuie să facă este să reducă preŃul şi totul va fi în regulă.2. are loc negocierea condiŃiilor. nu vă grăbiŃi să o faceŃi. Este bine să vă apăraŃi cât puteŃi preŃul. siguranŃă şi multe altele. Trebuie să explicaŃi cumpărătorului de ce este rezonabil preŃul propus şi. CumpăraŃi acum. PreŃul nu cuprinde numai produsele. 5. el trebuie să afle care este problema şi să întrebe cumpărătorul dacă ştie că alŃi vânzători oferă produsele şi serviciile la un preŃ mai mic. Nu va fi nevoie să punctaŃi şi alte probleme pentru a vă întări afirmaŃia. poate însă conduce la o falsă economie. livrare. Probabil că puteŃi face concesia dacă vi se face o comandă mai mare. Cumpărătorul şi-a îmbunătăŃit situaŃia.ai putea mai mult decat atât” poate duce la asocierea vânzătorilor. tactica . Vânzătorul ştie că fiecare competitor oferă alte condiŃii. mai ales. Folosirea neraŃională a acestei tactici de către orice cumpărător. sunt însă şi excepŃii. magice. care par. Un vânzător nu trebuie să intre într-o afacere fără să se întrebe: ce voi face dacă cumpărătorul spune „ai putea mai mult decât atât”.3. calitate. Dacă îl cunoaşte personal pe cumpărător. existând cazuri când este bine ca mai întâi 122 . în vederea fixării unui plafon al preŃurilor şi la o calitate inferioară a produselor. Într-o localitate mai mică sau într-una în care se află puŃini vânzători. de data aceasta. care erau în sarcina dumneavoastră. pare necesară o concesie. Vănzătorii învaŃă repede că ar fi mai bine să plece de la preŃuri mai mari (să zicem cu 10%).4. un asemenea comportament reprezentând bunul simŃ în orice afacere. după toate acestea. acest lucru nu este absolut necesar. negociaŃi mai târziu De regulă. Cum trebuie să procedeze un vânzător care este angrenat în această tactică a negocierii? În primul rând. să nu fiŃi emotivi! ReferiŃi-vă. incluzând servicii.3. înainte de a cumpăra ceva.având tendinŃa să creadă că respectivul cumpărător este interesat de oferta sa. Ca la orice regulă. El devine recunoscător pentru a doua şansă ce i se oferă. Cumpărătorul a folosit tactica „ai putea mai mult decât atât” şi în cazul celorlalŃi vânzători şi poate şi aceştia erau dispuşi să micşoreze preŃul. chiar să perseveraŃi. peatru a avea de unde să renunŃe mai tărziu. răspunsul poate fi surprinzător de candid. gândiŃi-vă mai întăi. nefâcând altceva decât să rostească cele şase cuvinte. Tactica poate fi manevrată corect şi în interesul vânzătorului.. la alŃi agenŃi economici care scad calitatea sau nu oferă serviciile necesare !. ArgumentaŃi neplăcerile pe care le-au întâmpinat alŃi cumpărători!. dacă vi se usurează condiŃiile de livrare sau se renunŃă la unele servicii. competenŃă. Dacă. ci este o combinatie de înlesniri. Dar.

3. • când cumpărătorul poate obŃine o imagine mai bună a lucrării care urmează a fi executată. Cumpărătorii care încheie astfel de contracte sunt siguri că ele se vor finaliza destul de repede. pe care partenerul o solicită pentru siguranŃa încheierii afacerii. VeŃi putea astfel să descoperiŃi că există şanse de a obŃine un preŃ mai bun în acel moment decât mai târziu. administratorii unei societăŃi pot fi autorizati de acŃionarii acesteia să întreprindă toate măsurile ce se impun pentru începerea unei lucrări care nu suferă amânare sau pentru care orice fel de întârziere ar conduce la prejudicierea virtualelor beneficii. acest lucru efectuându-se pe o bază contractuală ce urmează a fi perfectată ulterior. de fapt. înainte de a accepta o asemenea tactică.4. de obicei. Pentru cumpărător. următorul scenariu: Un cumpărător primeşte oferte de la mai mulŃi vânzători pentru un număr mare de repere. • când cumpărătorul doreşte să afle dacă vânzătorul ştie ce face. Comparând aceste oferte. O asemenea tactică trebuie folosită numai în cazuri de excepŃie.Tactica optimizatorului Pentru înŃelegerea tacticii optimizatorului. acest lucru urmând a se face ulterior. • când concurenŃa poate fi folosită mai târziu. deoarece acesta şi-a angajat resursele şi se teme să nu piardă contractul. de a acorda un „cec în alb”.4. tactica „cumpăraŃi acum. 5. Aceasta. printr-o evaluare riguroasă. vom prezenta în continuare. • când referinŃele vânzătorului arată că acesta nu-1 va exploata pe cumpărător.să cumperi şi abia după aceea să negociezi condiŃiile. Este vorba. şi a unei scrisori de intenŃie. deoarece este foarte greu să schimbi partenerul de afaceri după ce s-a stabilit să se meargă înainte. • când valoarea lucrării nu poate fi estimată în timp util. negociaŃi mai târziu” practicându-se. Astfel. cumpărătorul descoperă 123 . Dacă în afacere eşti însă vânzâtor. • când cumpărătorul consideră că preŃul vânzătorului este încărcat de costuri care probabil nu sunt reale. prin intermediul unei scrisori de intenŃie (autorizaŃii în avans sau contracte-scrisoare). • când poziŃia vânzătorului în negociere va fi mai rea mai târziu. o asemenea tactică poate fi valabilă în următoarele condiŃii: • când nu este. de cele mai multe ori. Aceasta presupune însă existenŃa unei autorizaŃii exprese din partea celor care urmează să semneze contractul şi. timp pentru negocieri. este bine să meditezi cu mai multă atenŃie.2. efectiv.

ci mai repede vor tinde să optimizeze afacerile şi aceasta pe un termen cât mai lung. atât probleme reale cât. 5. este aceea de a uni toate reperele. Vânzătorul care poate da o explicaŃie rezonabilă pentru reperele mai scumpe. următorarele aspecte: • să reducă nivelul aspiraŃiei vânzătorului. O altă contramăsură care poate fi folosită de către vânzător. ea se poate uneori încheia cu pierderea comenzii. părŃile încearcă să-şi creeze reciproc fel de fel de probleme. 124 . are în vedere. este destul de ridicat. la vânzare se cere un preŃ foarte mare în raport cu valoarea reală. deşi preŃul la unele repere. fără prea multă luptă. false. o uşoară reducere a preŃului poate fi suficientă pentru a-l ajuta pe cumpărător să se justifice în faŃa şefului său. probleme imaginare. În orice caz.că pentru o serie de repere. de obicei. prin aplicarea rabatului sau a reducerii de preŃ în ideea „totul sau nimic”. se alege a treia alternativă. el va plăti o anumită sumă în plus. din această cauză. Se va ajunge la o valoare globală minimă a comenzii. • poate plasa comanda acelui vânzător cu care se poate negocia în vederea reducerii preŃului la unele repere la care preŃul este ridicat.5. unele sunt la un preŃ mai mic.2. Tactica învinovăŃirii raciproce („big-pot”) În timpul negocierilor. nu vor căuta să optimizeze imediat preŃul. în principal. cumpărătorul de exemplu.4. cu atât se va teme mai puŃin de tactica optimizatorului. mai ales. Prin tactica învinovăŃirii reciproce (big-pot). el are la dispoziŃie trei variante de decizie: • poate împărŃi necesarul. are o şansă bună de a câştiga. iar la cumpărare se oferă un preŃ exagerat de mic. În caz că nu reuşeşte. dorindu-se cel mai mic preŃ pentru fiecare reper. • poate da comanda vânzătorului cu valoarea globală a ofertei cea mai scăzută. O asemenea soluŃie este însă destul de periculoasă. Ei ar trebui însă să-şi dea seama că celui care cumpără nu-i convine să împartă comanda între mai mulŃi furnizori şi. vânzătorul trebuie să fie pregătit să facă reduceri la reperele în cauză. pentru a evita acest lucru. iar altele la unul mai mare. în condiŃiile unui cost total minim. De obicei. Cumpărătorii care vor evalua relaŃia cu vânzătorul ca fiind importantă. În asemenea situaŃii. plasând comenzi pentru fiecare reper. Tactica optimizatorului este destul de dificilă pentru vănzător. Cei mai mulŃi vânzâtori au puŃină încredere în propriul sistem de stabilire a preŃurilor şi. ei cedează în faŃa cumpărătorului. la ofertantul cel mai ieftin. Astfel de exemplu. dar şi la complicaŃii pe plan administrativ. Cu cât acesta cunoaşte mai bine cumpărătorul.3. • să-şi convingă colegii şi propria conducere că este un bun negociator.

uneori.2. • din totalul problemelor. de obicei. astfel încât unele probleme să-şi piardă în acest timp importanŃa. În acest fel. Oamenii care încep cu cerinŃe mari termină. În absenŃa altor concesii. Un exemplu concludent îl constituie negocierile sindicale. cei ai patronatului oferă. este recomandabilă folosirea tacticii „big-pot”. În cadrul negocierilor. totuşi. cu bine. se ajunge la un nivel care se situează în jurul celui pe care l-au dorit fiecare să se realizeze în mod real. de fapt. ele nici nu recunosc să fi avut vreodată în vedere nivelul obŃinut. pornind de la ideea că unele cereri nu sunt altceva decât argumente „de paie”. pentru început. deoarece. în timpul negocierii. în principal. următoarele măsuri: • să se dea dovadă de multă răbdare. mai ales că „putea fi şi mai rău”. insurmontabile pe care aceştia ştiu că trebuie să le rezolve. 5. tactica.big-pot’’oferă partenerului de negociere ceva cu care să se întoarcă la ai săi. în cadrul unor negocieri.• să-şi asigure un timp suplimentar de gândire şi de acŃiune. Confesiunea Deseori. Numai că nici una dintre părŃi nu şi-a desconspirat încă de la început aspiraŃia şi. o realizare. Practic. negocierea. iar alte probleme să fie tratate superficial. încercând să se angajeze discuŃii şi în afara celor oficiale. • nu este bine să vă mulŃumiŃi cu puŃin.6. În timp ce reprezentanŃii sindicatului pornesc discuŃiile de la un nivel foarte înalt. • să se sugereze posibilitatea unor afaceri în alte domenii decât acelea pentru care a început. şi vânzătorul poate să construiască argumente „de paie” în favoarea propunerii sale. Astfel.. Împotriva unei asemenea tactici este bine să se aibă în vedere.4. de cele mai multe ori. faŃă de problemele numeroase şi. confesiunea este folosită drept tactică. să se descopere cele reale. Cel care se confensează pune totul la bătaie şi nu numai că spune tot 125 . . eliminarea unora dintre ele de către partener constituie. • să se protesteze atunci când partenerul tergiversează lucrurile şi pierde timpul în zadar. cu puŃină imaginaŃie. • să-i creeze partenerului posibilitatea de a se întoarce la ai săi cu un preŃ mai mic. De fapt. acesta reuşeşte să-şi convingă şefii. nivel pe care şi l-au propus iniŃial. foarte puŃin. realizând nivelul real al aspiraŃiilor. • să se ignore problemele imaginare. cumpărătorul nu va reuşi să obŃină un preŃ peste cel real.3. Fiecare încearcă să dea impresia că a făcut concesii în favoarea celuilalt.

deoarece reuşeşte să creeze coaliŃii în jurul subiectelor. Tactica este des folosită în afaceri. vă propunem o creştere de 18%.7.aruncat bomba’’. afirmând că o creştere a salariului cu 15%. De regulă. inclusiv pe cei aflaŃi pe cealaltă parte a baricadei negocierilor. dar şi divulgă motivele şi presupunerile. că este sincer. întotdeauna există oameni care au un interes din ce în ce mai mare în rezolvarea disputei. Apoi. neexistnd nimic care să nu fie etic în această tactică. au rămas . Dacă cei neangajaŃi consideră că nedreptăŃile vor fi ascultate şi se vor lua măsuri în consecinŃă. Prin acest act de „bunăvoinŃă”. Dacă un negociator ridică suficient de multe probleme. ba chiar se înfurie de-a binelea în cazurile în care simte că cel cu care dialoghează nu este sincer. altfel spus. spunănd: urmare analizelor efectuate. Dimpotrivă. Sindicatul a depus mult efort să-şi expună problemele cu care se confruntă. omul este tentat să se înfurie. Unul dintre acestea are în vedere negocierea salariului la o societate comercială. 126 . În general. În cele din urmă. Conflictul crescând. tactica dă roade. dându-i acestuia senzaŃia de putere. ar mulŃumi pe toată lumea.ceea ce ştie.fără grai’’. opinia publică. În toate negocierile ulterioare. mai ales în negocierile colective. de obicei publicul. Tactici de rezistenŃă Ideea ce stă la baza tacticii „de angajare a fiecăruia” este aceea de a reuşi să convingi grupuri de interese diferite să ia aceeaşi poziŃie într-o negociere sau. 5. dar în primul rând reprezentanŃii sindicatului. respectivul a obŃinut tot ce a dorit. este atrasă inevitabil spre ea.. doleanŃele celor pe care îi reprezintă.3. înainte de a o pierde complet din mână. „să implici pe toată lumea”. în general oamenii manifestând bunăvoinŃă faŃă de cel care spune tot.2. neangajaŃilor le displace să fie manipulaŃi în folosul altora. o a treia parte. este necesar să aibă în spate susŃinători pentru cel puŃin o parte dintre acestea.4. că a făcut cunoscut .tot ce poate da’’şi că mai mult nu se poate. reprezentanŃii administraŃiei nu au avut nici un fel de reacŃie. vor acŃiona cu destulă fortă pentru moderaŃie.. Dacă problema ia amploare. Sunt multe exemple în acest sens. Aceasta. dar pentru aceasta este novoie de timp. a posibilităŃilor de care dispunem. Toată lumea. s-ar putea crede că directorul societăŃii a fost un slab negociator. Pe moment. La o analiză iniŃială. bunul simŃ al terŃei persoane trebuie să triumfe. preşedintele Consiliului de administraŃie a . Riposta cea mai bună la o asemenea tactică este răbdarea şi bunăvoinŃa. deoarece cel ce se confensează flatează ego-ul auditoriului. el a reusit să convingă pe toată lumea. Ulterior a reieşit că oferta făcută a fost o tactică foarte bine gânditâ.. Confesiunea este o modalitate bună pentru câştigarea simpatiei. BunăvoinŃa administraŃiei i-a impresionat.

adversarul va face acelaşi lucru. la începerea unui asemenea conflict.. greşit şi foarte subiectiv. denumită şi tactica . 5. s-a ajuns la două principii de care trebuie să se Ńină seama: 127 . trebuie să se aibă în vedere că în afaceri ne întâlnim atât cu „lucruri de principiu”. trebuie recunoscut că în ultimul timp. ei Ńin mai mult 1a propriul lor interes. limbajul corpului nu a putut să ofere o cât de mică informaŃie asupra adevărului. Într-o anumită situaŃie. Se cunosc destui indivizi care debitează minciuni. decât la cel al altora. în negocieri. trebuie rocunoscut faptut că acesta are însemnătatea sa în procesul de negociere. uşor de interpretat. există păreri pro şi contra. deoarece el a fost atacat. acordând. Este greu să menŃii. De asemenea. un timp mai îndelungat. tensiunea maximă asupra unei cauze. Tactica dă rezutate bune. fiind foarte relaxati şi stăpâni pe ei. fără măcar a clipi. organizaŃii sau chiar naŃiuni. acesta este ambiguu. În acelaşi timp. dar şi cu „lucruri principale’’. care pot fi negociate. nu este loc pentru compromis. limbajul corpului a căpătat un rol destul de important. de cele mai multe ori. Pe de altă parte. În urma cercetărilor referitoare la rolul şi importanŃa limbajului corpului în procesul negocierii.4. Certurile intense din interior se vor diminua sau chiar vor înceta.2. este eficientă.războiului sfânt’’. Limbajul corpului În legătură cu catalogarea limbajului corpului drept o tactică de negociere. Cu toate acestea. Rămâne de discutat dacă este sau nu aşa. s-a sesizat că la o negociere partenerii se contraziceau vehement. este acela de a convinge pe cei ce fac parte din aceste mulŃimi că. În ceea ce mă priveşte. Indiferent însă de aceste păreri. Este cunoscut faptul că. în ultimă instanŃă.Un mod obişnuit de a mobiliza resursele totale ale unui grup. limbajului corpului chiar un rol minor.consider că limbajul corpului ar putea să ofere o imagine aproape de realitate mai mult asupra observatorului. oamenii vor avea mai multe preocupări şi întreaga lor atenŃie va fi canalizată asupra ameninŃării exterioare.8. O asemenea tactică. în cauza lor. decât asupra persoanei observate.3. Uneori limbajul corpului a fost prezentat drept cheia percepŃiei instantanee sau o modalitate facilă de a citi oamenii. deoarece reuşeşte să mobilizeze forŃa psihologică şi materială a unei organizaŃii împotriva „ticălosului din partea cealaltă’’. Grupul „de apărare” are chiar mai multe motive şi interese pentru un „război sfânt”. dar poate fi periculoasă în acelaşi timp. oamenii încep să se plictisească. în condiŃiile în care unul dintre aceştia era clar că mintea. la care nu este bine să faci rabat.

soluŃia ar fi fost mai acceptabilă.3. 128 . Cele mai multe semne ale corpului care se observă la negociatori. înlături barierele şi te apropii de oameni. Pentru a depăşi această perioadă dificilă. respectiv. construind bariere de apărare şi te îndepărtezi. aceea potrivit căreia atunci când oamenii au sentimente confuze şi nu sunt hotărâŃi într-o anumită situaŃie. Ei suferă de tensiunea nehotărârii şi îşi doresc să poată să ia decizii mai repede. De obicei. soluŃiile simple sunt deseori folosite cu maximum de eficienŃă. Există riscul de a vedea ceea ce doriŃi să vedeŃi şi să vă pierdeŃi printre semnale neînsemnate. într-un fel sau altul. 350 dolari. se joacă cu mâinile. aŃi putea vedea ceea ce partenerul doreşte de fapt să vedeŃi şi astfel să fiŃi indus uşor în eroare şi să actionaŃi altfel decât ar trebui. în timpul activităŃii desfăşurate. se fac comparaŃii cu lucruri asemănătoare. lucruri sau idei. Dimpotrivă. care capătă în timp culori diferite.4. să se compare calitatea costumelor achiziŃionate relativ simplu. Există însă şi o a treia regulă.9. cei ce nu sunt stăpâni pe situaŃie sunt stresati. ce se pot trage ca urmare a limbajului corpului adversarului. naturale. nu-şi găsesc un loc anume. b) Regula a doua. acŃionează imprudent. lucrurile sau ideile. proiectează în avans şi previn interacŃiunea. o înŃelegere se încheie luând drept model altele asemănătoare. necontrolat şi necorespunzător. sau nu-Ńi place de tine însuŃi. proiectează în interior şi sunt dezorientaŃi la orice schimbare. Când însă într-un magazin au apărut două modele. oferte bogate În finalizarea negocierilor. Mai mult. să-i spunem „a dominaŃiei”. îşi asumă poziŃii periferice. se potrivesc cu una sau cu mai multe dintre cele trei reguli prezentate. a fost destul de greu de acceptat politica de preŃuri a vânzătorului. de exemplu. făcute anterior şi care au dat rezultate bune. unul de 225 dolari. picioarele sau chiar cu capul. te deschizi. te ascunzi. s-a obişnuit. relativ asemănătoare. îşi asumă rolul principal. Dacă preŃurile ar fi fost 250 dolari şi. atunci când se ia o decizie. sunt relaxaŃi. Astfel. de aici rezultând puterea soluŃiilor simple. oamenii caută reasigurarea: îşi lovesc fruntea şi îşi apasă faŃa. iar celălalt de 375 dolari.2. Când nu-Ńi plac însă oamenii. lucrurile sau ideile.a) Regula a „plăcea”: Atunci când îŃi plac oamenii. De-a lungul timpului. demonstrează că cei stăpâni pe situaŃie. omul tănjeşte după simplitate. trebuie însă privite cu multă circumstanŃă. te închizi. care îndreaptă atenŃia spre acŃiuni şi relaŃii care par fireşti. În general. avându-se întotdeauna în vedere preŃul acestora. SoluŃii simple. sau te placi pe tine însuŃi. pe ei înşişi. Concluziile. 5.

mai ales. de exemplu. se preferă cifrele rotunde. mai ales cel cu experienŃă. mai ales. Am în vedere preŃurile psihologice. Dar există şi excepŃii. 9825. important este faptul că a scăpat de concurenŃă. De cele mai multe ori. de obicei. de care este absolută nevoie. Asemenea cifre au tendinŃa de a atrage atenŃia oamenilor. Aspecte de genul celor prezentate sunt nu numai cunoscute. De regulă. Se fac din nou comparaŃii. în afacerile complexe.1900 sau 2100 dolari. dar şi folosite de oamenii de afaceri. cumpărătorul. Cel ce este în posesia unor asemenea calităŃi câştigă. Când acesta este vânzătorul. cumpărătorul. să iei cel puŃin un sandvis”. În urma informaŃiilor primite. 10. până la comandă nu mai este decât un singur pas. Adevăratul comerciant ştie că vânzarea propriu-zisă începe cu prezentarea pe masa cumpărătorului a tuturor variantelor de ofertă pe care le are. o minte limpede şi o judecată fără cusur. care. va înŃelege acest lucru. 100.000. Dacă nu poŃi obŃine un prânz. să iei cel puŃin un sandviş In afaceri există situaŃii în care se recomandă adoptarea tacticii cunoscută ca formulare „dacă nu poŃi obŃine un prânz. ci 2000 sau. uneori.Aceasta deoarece. Chiar dacă vânzătorul mai face unele mici concesii. Astfel. luăndu-şi măsuri în consecinŃă. se ia o decizie finală. va avea posibilitatea de a se plasa într-o poziŃie mai puternică de negociere. Important este să ştii când să apelezi la o asemenea tactică şi. 129 . făcându-i să înŃeleagă că doresc efectiv să-l ajute. nu va cere 1950 sau 2050 dolari.4. experŃi care să ceară informaŃii defalcate pe probleme. care doreşte să vândă o maşină. 5.3. câştigă negociatorul care „obŃine un sandviş” şi mai rar cel care îl suportă. Dar pentru a reuşi sunt necesare multe informaŃii şi. Acum preŃurile pot fi comparate.10. având astfel superioritate în încheierea afacerii. Primele vor avea în vedere lucrurile de strictă necesitate.000. care se termină în cifra 9. La fel se pun problemele când suntem nevoiŃi să comparăm preŃurile a două lucruri diferite. abia după aceea. pe cât posibil comparabile. 985. Au existat situaŃii când vânzătorii au pus pe masa cumpărătorului absolut tot ceea ce puteau efectiv să ofere. acest lucru trebuie făcut şi chiar se face. va înŃelege bine o asemenea situaŃie. se verifică referinŃele obŃinute şi. căutând noi oferte. La rândul său. dar şi de acceptat. se şi face. hărŃuit. 98750 lei sunt mai greu de manevrat. 1000. Paralel cu primele achiziŃii. O persoană. Dar pot exista şi excepŃii. negocierea desfăşurându-se în altfel de condiŃii. PreŃurile de 97. El va folosi. cum să o materializezi. Totuşi. experŃii continuă să sorteze informaŃiile. numerele întregi ca 100. acesta poate face cumpărături în mai multe etape.2. Este destul de greu să compari mere cu pere. formându-şi chiar o imagine pozitivă despre vânzător.

neefectuând serviciile promise. • afişaŃi la loc vizibil lista cu preŃurile pentru serviciile şi mărfurile suplimentare. adăugând taxe în plus etc. Astfel: • să nu daŃi posibilitatea vânzătorului să furnizeze lucruri suplimentare. De fapt. vânzătorii apelează la acestă tactică în cazul unor transporturi suplimentare. Pentru a atinge asemenea scopuri şi intenŃii. Cumpărătorii au în vedere acestă tactică atunci când plătesc mai târziu. cei mai mulŃi dintre noi suntem grăbiŃi şi nerăbdători. au loc după încheierea unor afaceri mari. în mod deosebit.O asemenea tactică acŃionează deoarece. incertitudine. în general. Nu puŃine sunt cazurile în care negocierile se desfăşoară sub influenŃa şi sub presiunea stresantă a unor mişcări şi manifestaŃii. • întrebaŃi partenerul dacă nu cumva glumeşte.5. Negocieri în condiŃii speciale 5. de cele mai multe ori. este posibil ca acesta să se ruşineze şi. Aceasta deoarece. agreaŃi şi vor să arate cât de drepŃi şi de credibili sunt ei in afaceri.5. neritmic. o mişcare sau o manifestaŃie în imediata apropiere a sălii de negociere conferă o fortă mult mai puternică cuvintelor. în final.1. dacă aveŃi răbdare. Este adevărat. risc. partenerul va renunŃa la pretenŃiile sale. Negocieri şi decizii în condiŃii emoŃionale Negocierea este una dintre cele mai dificile şi pretenŃioase activităŃi pe care o poate face cineva. 5.2. • rezistaŃi tentaŃiei de a ceda. Există câteva măsuri care pot fi adoptate pentru a stăpâni o asemenea tactică. solicitând servicii şi livrări suplimentare. să abandoneze ideea. sau atunci când solicită asistentă tehnică şi specializări gratuite. Pârghiile acestei tactici sunt folosite atât de cumpărători cât şi de către vânzători. oamenii de afaceri sunt dispuşi să facă diverse concesii. datorită faptului că suma implicată este nesemnificativă în raport cu valoarea totală a afacerii. sau o calitate superioară celei contractate. ceea ce este şi mai rău pentru vânzător. afacerile mici. Desigur. Acestea determină nervozitate. Pe de altă parte. tactica prezentată reuşeşte. livrând târziu. a celor purtate între patronat şi sindicate. negocierea nu se desfăşoară în condiŃii normale. De exemplu. chiar dacă uneori sunt costisitoare. Puterea şi penetrarea manifestărilor şi mişcărilor este relevantă mai ales în cadrul negocierilor cu caracter social. oamenii doresc să fie plăcuŃi.3. Serviciile suplimentare cerute după ce un contract a fost deja semnat sunt cele mai periculoase şi.2. de multe ori cumpărătorul se face că uită de ele. atunci când fac schimbări de producŃie fără a consulta vânzătorul.3. Dar nu numai în 130 .

chinezii se conduc după un proverb:. ca şi în faŃa opoziŃiei dârze a partenerului. trebuie să rezişti ca apa. emoŃiile joacă un rol însemnat. Acelaşi lucru este recomandabil şi în negociere. să asculŃi. a ofertei etc.zvon’’ privind situaŃia unei bănci la care populaŃia are depuneri. Există mişcări reale. în acelaşi timp. Dacă apa este pusă sub presiune sau este nevoită să curgă prin canale. Nu este vorba neapărat de emotivitatea ca atare a negociatorului (de altfel. Încet. să se poarte discuŃii cu concurenŃii.. • promisiunea de livrare a produsului peste un timp mai îndelungat. Asemenea acŃiuni. dar sigur. mai întâi uşor. să gândeşti. un individ emotiv din fire nu este recomandabil să fie desemnat drept negociator). În asemenea cazuri. În cadrul unei negocieri. până atinge nivelul iniŃial. • noi cereri de stabilire a preŃului. Iată câteva exemple: • legături strânse cu potenŃialii concurenŃi. eventual lăsarea vânzătorului în sala de tratative. având repercusiuni în privinŃa conŃinutului şi încheierii acordului.Este bine să rezişti ca apa’’. Iată de ce. Asemenea emoŃii pot influenŃa atât 131 .cadrul negocierilor dintre patronat şi sindicate se pune problema unor mişcări şi manifestaŃii. demonstraŃii masive etc. greva foamei. pentru ca. • producerea de surprize de tot felul. ci de emoŃiile provocate. în faŃa unor mişcări sau manifestaŃii. ca de altfel şi altele (boicoturi. • o modificare a condiŃiilor de creditare. următoarele mişcări ale vânzătorului îl neliniştesc: • un anunŃ în presă că în curând preŃurile vor creşte. precum şi altele false. • ştiri precum că vânzătorul negociază cu altcineva pentru o comandă foarte mare. picătură cu picătură.). inventate de vânzător. care îl fac pe vânzător mult mai interesat. acŃiuni în tribunal. • demonstrarea că o nouă variantă de produs este în lucru şi aceasta ar putea elimina cererea aflată în discuŃie. se va strecura. În ceea ce priveşte cumpărătorul. • trecerea peste capul vânzătorului. influenŃează evident negocierile. apoi cu o putere din ce în ce mai mare. pentru a Ńine cumpărătorii sub tensiunea nivelului preŃului. în care se afirmă că stocul unui produs este mult mai diminuat. poate uşor convinge cumpărătorul că ar fi mult mai bine şi eficient să încheie contractul cu furnizorul său. Cu atât mai mult un . ea poate să sape.. să te repliezi şi să înaintezi încet. cât mai repede posibil. Un anunŃ apărut în presă. • situaŃii când angajaŃii vânzătorului se pregătesc pentru grevă.

iar apatia pentru a-Ńi arăta indiferenŃa. şi acelea emoŃionale. asculŃi şi pricepi semnalele primite în ton şi cu dorinŃele proprii. furia. care altfel nu ar fi luate în seamă. oamenii tolerează destul de greu emoŃiile neaşteptate. să provoace o emoŃie puternică. să scapi lucrurile de sub control. Trebuie pornit de la faptul că. teama pentru a-i urî pe oameni. apatia sau depresiunea. negocierea va degenera în ceartă. 132 . pierzi legătura cu realitatea. atunci când acesta va reuşi să creeze o stare de tulburare. Atunci când îi provoci partenerului de negociere o emoŃie. În cadrul desfăşurării procesului de negociere. cu riscul de a compromite o afacere. pentru ca acesta să-şi dea seama că i s-a înŃeles punctul de vedere. să încerci să afli adevărul. Acesta. mai ales. este foarte greu ca negocierea să se desfăşoare în condiŃii obiective. trebuie exprimate comentariile partenerului. îndreaptă atenŃia asupra unor idei. Important rămâne însă de reŃinut că.sări calul’’ şi. de obicei. este bine să se încerce să se aducă în atenŃia partenerului problemele reale. în vederea testării puterii de stăpânire şi. Singurul remediu în faŃa unei emoŃii provocate este păstrarea calmului. într-un cuvânt. mai ales cu parteneri profesionişti (şi cei mai mulŃi sunt de un profesionalism de netăgăduit). de a . neuitând că în jurul nostru se află destul de mulŃi actori buni sau chiar foarte buni. indiferent de modul lor de manifestare. fiecare mod de manifestare a emoŃiei are semnificaŃii specifice. distorsionezi realitatea. în asemenea situaŃii. În caz contrar. EmoŃiile. Când partenerul nu-şi controlează teama. Cel ce reuşeşte acest lucru va avea numai de câştigat.. Din cele prezentate rezultă că provocarea unei stări emoŃionale este o tactică imorală. furia este deseori folosită pentru a sprijini sau pentru a nu pierde o poziŃie câştigată. Astfel. astfel. iar mai înainte de a ceda din aspiraŃii sau din cereri. Un partener emoŃionat poate câştiga iniŃiativă. deoarece în viaŃă acŃiunile emoŃionale determină reacŃii emoŃionale. să afli ce gândeşte partenerul. concentrându-se atenŃia asupra faptelor şi nu asupra sentimentelor. Când atmosfera devine emotionantă. nu mai poti gândi clar. lacrimile servesc penru a cerşi mila. chiar dacă negocierea continuă sub imperiul emoŃiei. De asemenea. normale şi avantajoase pentru el. Cu cât se va menŃine o poziŃie de abordare mai raŃională. este bine să-Ńi păstrezi calmul. există riscul provocării unor emoŃii surpriză. cu atât va fi mai greu pentru partener să creeze o stare de enervare. Într-o negociere. pentru a zdruncina încrederea în forŃele proprii sau chiar pentru a forŃa revizuirea poziŃiei. trebuie săŃi asumi riscul de a mege prea departe. mai ales. În cel mai bun caz.procesul propriu-zis al negocierii cât. rezultatele acesteia.

ca un cort. mai ales. balanŃa înclină în partea sa. în faŃa unui vânzător care nu are concurenŃă. oamenii îşi asumă diferit riscurile. vânzătorul poate fi în concurenŃă cu el însuşi. cu atât negociezi mai eficient. la nivel personal sau al organizaŃiei pe care o reprezintă. În acelaşi timp. d) Puterea cunoaşterii . Cumpărătorul care nu doreşte să se lase exploatat. el deŃine puterea. f) Puterea timpului şi a efortului este un factor serios ce trebuie să se aibă în vedere. se menŃionează numai o parte din acestea: a) Cumpărătorul poate crea el însuşi concurenŃă. Mai mult.cu cât obŃii mai multe informaŃii. nesiguranŃa poate fi creată.5. pentru a introduce o anumită doză de risc.3. să aibă simŃ de negociere. a cumpăra. De regulă.5. despre organizaŃia din care face parte. prin introducerea unor lucruri în care cunoaşterea sau abilitatea adversarului de a înŃelege situaŃia sunt scăzute. totuşi. Cel ce este constrâns de timp furnizeză adversarului o forŃă suplimentară. În acelaşi timp. loialităŃii şi prieteniei acŃionează ca o forŃă ascunsă. chiar şi atunci când dispun de aceleaşi informaŃii. Persoana care este dispusă să accepte o cantitate mai mare de nesiguranŃă. c) Nici o altă sursă de putere nu hipnotizează oamenii la fel de mult ca puterea legalităŃii. 133 . Oamenii s-au obişnuit să accepte autoritatea unor lucruri în aşa măsură încât nu-şi mai pun nici un fel de întrebări asupra lor. Negocieri în condiŃii diferite ale pieŃei In afaceri. o serie de limite reale în ceea ce priveşte abilitatea vânzătorului de a exploata poziŃia sa superioară în negocieri. SiguranŃa este un deziderat la care lumea aspiră.2. cumpărătorii se pliază. b) ForŃa angajamentului. Cel ce este mai dornic de muncă câştigă în putere. Ei văd pretutindeni un concurent. atunci când există un singur vânzător. trebuie să aibă curaj. cu cât ştii mai multe lucruri despre vânzător. oamenii dedicaŃi treburilor firmei pe care o reprezintă negociază cu mai multă atenŃie şi eficienŃă. Pe de altă parte. Astfel. Desigur. despre afacerile sale. îşi măreşte puterea. Vânzătorii sunt obsedaŃi de concurenŃă. să persevereze şi. în dilema în care se află între a scăpa de mărfurile din afara sezonului şi a obŃine un profit mai mare. El poate aminti vânzătorului că interesul pe termen lung în păstrarea clienŃilor este mai important decât un preŃ avantajos. piaŃa este a acestuia. cea mai importantă problemă rămâne concurenŃa. De regulă. nesiguranŃa se bazează mai repede pe prejudecăŃi decât pe motive raŃionale. În continuare. dar dorinŃa de a munci constituie putere. riscul va putea fi mărit. destul de puternică. e) ForŃa de a accepta riscuri şi de a avea curaj. pe riscul său însă. a vinde şi a negocia sunt munci grele. pe care l-ar putea câştiga pe termen scurt. un risc mai ridicat. Există.2.

• surse care necesită prea mulŃi bani. la rândul lor. Iată câteva asemenea limite: • surse localizate la prea mare distanŃă. • surse care nu pot livra la timp. • surse necunoscute cumpărătorului. • obisnuinŃa afacerilor cu anumite surse. care implicit sau explicit exclud unele surse. • anumite specificaŃii impuse.Dar. • surse care altădată i-au creat probleme cumpărătorului. 134 . • surse ce nu au referinŃe bune. • surse ce presupun prea multe tratative. cumpărătorii sunt îngrădiŃi în a exploata la maximum situaŃia în care puterea este de partea lor.

P A R T E A a II-a UZANłE DE PROTOCOL 135 .

136 .

să rezolve totul singur. a omului de afaceri. în cele mai multe cazuri. ajungând ca. 137 . aplicabile oricărei persoane care desfăşoară diverse activităŃi curente) supune atenŃiei acestora o diversitate de probleme. problemele pe care le vom prezenta sunt pretabile. timpul „se scurge” foarte repede. convorbiri telefonice etc. în ultimă instanŃă. dar nu numai (de altfel. • întâlniri. de genul: • întreruperi permanente de activitate. aproape totul fiind „pus” pe seama imprevizibilului şi unui aflux continuu de informaŃii si solicitări. conducătorul este nevoit să le rezolve personal.). mai mult sau mai putin urgente şi mai ales importante. zilnic apar şi altele. în cele mai multe cazuri. inclusiv reuniuni sau mese oficiale. care nu „reuşesc” să-şi rezolve problemele proprii pentru care sunt de fapt plătiŃi.CAPITOLUL 6 ORGANIZAREA ACTIVITĂłII COTIDIENE 6. In aceste condiŃii. astfel încât. a subordonaŃilor în special. • .1. se creează impresia că toate lucrurile se fac pe „fugă” şi „superficial” si de aici sentimentul de suprasolicitare. destul de dificil. coroborat cu imposibilitatea.premisă a succesului Activitatea cotidiană a conducătorului unei organizaŃii. la informaŃii cu imperativ de urgentă. generate de diverse solicitări.suportarea’’ intervenŃiilor unor anumite persoane care dispun de timp de pierdut. • rezolvarea unor probleme de rutină (corespondenŃă.. chiar în interiorul propriei organizaŃii. Organizarea activităŃii . • imposibilitatea planificării riguroase a timpului. deranjând astfel cu probleme neînŃelese suficient de bine sau nesemnificative pentru activitatea conducătorului sau omului de afaceri. Pe lângă asemenea probleme. participări la diverse acŃiuni. de supraîncărcare şi. în cele din urmă. • superficialitatea colaboratorilor. imprevizibile. de imposibilitate de stăpânire a obligaŃiilor şi răspunderilor asumate. a stocării tuturor informaŃiilor supraabundente. legate în principal de: • relatiile cu colaboratorii. în alte cazuri. • accesul.

6. În acest context. 138 . altfel zis. mai ales celei materiale. astfel încât să se găsească oameni pentru post şi nu să se creeze posturi pentru oameni. a organiza înseamnă a face ceea ce presupune a şti ce şi. respectiv mediocre. De aici concluziile ce se impun. este bine să se ştie cât mai multe lucruri despre cei ce doresc să participe la concurs. reuşitele sau eşecurile depind. In acest context. se „notează” şi activitatea anterioară. de modul în care reuşeşti să-Ńi creezi o echipă competentă. În unele cazuri. cum sunt: • postul trebuie definit în funcŃie de rezultatele aşteptate şi nu de natura muncii. cu ocazia concursului pentru ocuparea postului. în multe cazuri. ne vom interesa despre realizările anterioare ale candidatului. în primul rând. de a apela şi la alte practici. în sensul că aceasta decurge din competenŃă şi nu invers. cum să faci. Reuşita unei organizări corespunzătoare depinde. firmele de mare valoare. a) În recrutarea personalului este necesar a se Ńine seama de câteva principii. de modul în care se reuşeşte să se soluŃioneze problemele cotidiene cu care se confruntă individul. aflat în postura de conducător al unei colectivităŃi sau de om de afaceri. o bună organizare trebuie să aibă în vedere două importante principii. firmele medii sau mediocre recrutează persoane medii. neadaptabili muncii în echipă. în cea mai mare parte. mai ales. o delegare eficientă a autorităŃii şi organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii. Aceasta înseamnă o recrutare corespunzătoare a viitorilor colaboratori. • firmele serioase. fără a apela neapărat la „dosarul de cadre” (deşi poate nu este tocmai rău nici un astfel de demers). una dintre acestea fiind aceea de a lăsa pe cel ce doreşte să fie angajat să-şi propună singur salariul. cum se mai susŃine uneori şi că organizarea trebuie adaptată oamenilor şi nu invers. deşi poate buni profesionişti. din cartea de muncă sau din curiculum-vitae.De fapt. aşa cum rezultă aceasta din documentarea pe teren. aşa cum se întâmplă. Tot aşa. Altfel spus.2. fiind cunoscut faptul că mulŃi oameni. fiecărui post din statul de funcŃii trebuie să i se stabilească în mod concret obiectivele. Organizarea activităŃii şi lucrul în echipă Potrivit literaturii de specialitate. despre comportamentul acestuia. Trebuie să ne obişnuim a schimba unele obiceiuri. • trebuie acordată o atenŃie maximă motivaŃiei candidatului. loială si competitivă. de modul cum ştii să te bazezi pe colaboratori. în activitatea practică: • înainte de a se ocupa postul. recrutează colaboratori de mare valoare. verificate în practică. urmând ca apoi cel ce angajază să hotărască. sunt dificili în relaŃiile de muncă.

De aici rezultă necesitatea de a stăpâni arta delegării unei părŃi din propria autoritate. după ce. cu subordonaŃii. un bun conducător trebuie să ştie cum să delege o parte dintre competenŃele sale. delegarea nu apare întotdeauna ca evidentă. • încercaŃi să treceŃi cu colaboratori pe care îi aveŃi prin unul sau mai multe „eşecuri”. vor delega autoritatea cei care perseverează în relaŃiile interumane. se pregătesc temeinic pentru a antrena întreaga echipă de colaboratori în activitatea organizaŃiei. ştiu să-şi delege autoritatea cei care au aptitudini persuasive. În condiŃiile complexităŃii vieŃii economice şi sociale actuale. însărcinându-i pe colaboratori şi subordonaŃi pentru a rezolva probleme care pot intra în competenŃa lor. să poată stăpâni întreaga problematică cu care se confruntă.b) O importanŃă mare în reuşita afacerilor o are modul în care sunt aleşi colaboratorii. De cele mai multe ori însă. „şansele” lor de a înregistra eşecuri vor fi maxime. Un om 139 . viaŃa a consolidat câteva reguli care s-au dovedit a fi utile în activitatea oamenilor de afaceri. • fiŃi exigent cu colaboratorii. fără a le reproşa neapărat acest lucru. după ce aŃi „învins” împreună cu el o serie de probleme dificile. • aşteptaŃi un anumit timp. cu bune rezultate. De asemenea. să-şi delege autoritatea. nu vor putea sa se organizeze si. într-adevăr. fără a fi constienŃi că dacă nu vor şti să utilizeze capacitatea creativă sau executivă a colaboratorilor pentru a câştiga timp. depăşind astfel cadrul cotidian al muncii. acceptând că şi alŃii pot greşi. dificultăŃile cu care se confruntă. Practica afacerilor arată ca cei ce ştiu să-şi delege. în consecinŃă. în majoritatea cazurilor. până vă asociaŃi cu o anumită persoană. c) Potrivit unui principiu de bază al ştiinŃei managementului. În acest sens. ce conŃine teama de a fi judecat pentru neîmpliniri sau nereuşite. pentru oamenii de afaceri. implicit. de „seducere” şi. deoarece ei au destul de rar o poziŃie ierarhică bine precizată. intelectuală şi fizică. a conducătorilor unor organizaŃii sau colective. Oamenii se cunosc mai bine la greu. fie el excepŃional de pregătit. desigur. ale activităŃii cotidiene. cu excepŃia situaŃiei când aceasta finanŃează cea mai mare parte din afacere. simŃându-se. În sfârşit. dar nu cereŃi acestora mai mult decât aŃi putea da dumneavoastră dacă aŃi fi pus în situaŃia lor. drept „artizani” solitari ai acŃiunilor întreprinse. de corectitudinea şi onestitatea sa. este practic imposibil ca un om. autoritatea pe care o deŃin propriilor colaboratori se regăsesc între oamenii de afaceri cărora „nu le este teamă” să le comunice colaboratorilor problemele. v-aŃi convins de puterea lui de muncă. Astfel: • nu vă veŃi asocia cu un partener decât după ce l-aŃi cunoscut foarte bine. poate cel puŃin un an. decât cu ocazia unor succese.

adică a „ceda” puŃin din ce-Ńi aparŃine. de genul: • dacă aveŃi ceva de reproşat unui subordonat. mai puŃin decât rezultatul final obŃinut. din propriul tău „teritoriu”. menŃionarea modului de soluŃionare a acesteia. cel puŃin următoarele reguli: • a delega înseamnă a acorda încredere colaboratorilor. înainte să vă caute el. spunându-i. privind relaŃiile cu colaboratorii şi delegarea autorităŃii. • evitaŃi prezentarea unui „tablou idilic” asupra responsabilităŃii delegate. şi aceştia sunt tot colaboratori în acŃiunile întreprinse şi au o contribuŃie determinantă în reuşita afacerilor. • este necesar ca înainte să dai ordine. • un lider se întreabă ce se aşteaptă de la el şi nu ce trebuie să facă. de la început. iniŃiind şi susŃinând lucrul în echipă. opinia proprie. un bun conducător sau un om de afaceri eficient va avea în vedere faptul că: • oamenii trebuie judecaŃi cu mult discernământ. în ultimă instanŃă. d) Organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii are aceeaşi mare importanŃă pentru că. • înainte de a critica un subordonat. arătându-vă că sunteŃi cooperant şi corect. • lăsaŃi puterea de decizie asupra celor cărora le-aŃi încredinŃat o responsabilitate. • atunci când criticaŃi un subaltern nu trebuie să-l şi jigniŃi. evitând însă. • asiguraŃi-vă că puteŃi controla toate responsabilităŃile încredinŃate colaboratorilor. Atunci când se ajunge la concluzia că trebuie delegate unele competenŃe. amintindu-i că îi criticaŃi comportamentul şi nu propria-i persoană. chemaŃi-l la dumneavoastră şi reproşaŃi-i.de afaceri cu adevărat eficient este acela care are nevoie de colaboratori şi nu se descurajează. Pe lângă cele prezentate mai înainte. puteŃi să-l criticaŃi şi chiar să-l sancŃionaŃi. pe care altfel nu l-ar fi realizat. În organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii. Dimpotrivă. • metoda folosită contează. trebuie avute în vedere. 140 . în ceea ce priveşte relaŃiile cu subordonaŃii este bine să fie avute în vedere şi alte câteva reguli şi principii. arătaŃi-i totuşi faptul că îi cunoaşteŃi şi realizările şi că îi apreciaŃi meritele. în ultimă instanŃă. • a delega nu înseamnă a da ordine: • dacă tot delegi unele competenŃe. furnizează toate informaŃiile asupra responsabilităŃii delegate. După aceea. pentru a-şi atinge un anumit scop. printr-o atitudine individuală. să ştii să pui întrebări. în calitatea pe care o aveŃi de şef. aduceŃi-i la cunoştinŃă ce şi cum a greşit. direct şi deschis.

formulând sugestii care să primească acordul lui şi. fiind recomandabilă respectarea a cel puŃin următoarele reguli: a) alegerea hârtiei de scris cea mai potrivită pentru o asemenea ocazie. mai ales spre final. Rezolvarea unor probleme de rutină în activitatea cotidiană O mare parte din timpul conducătorului unei organizaŃii. d) în scrisoare se vor urmări. 6.chiar entuziasmul subordonatului admonestat. corespondenŃa poate avea atât caracter oficial. Rezultate la fel de bune (dar uneori la fel de rele) se pot obŃine dând dovadă de multă exigenŃă. adeseori. AtenŃie însă: de foarte multe ori. dar fiind şi un şef apropriat. Desigur. dar şi al omului de afaceri. Am constatat acest lucru pe propria mea piele. ea trebuie redactată cu maximum de atenŃie. La fel se pune problema şi în ceea ce priveşte formula cu care se încheie scrisoarea. este suficientă o expresie precum „cu sinceritate” sau „al dumneavoastră”. dar nici nu se trimite o notă de mulŃumire pe o hârtie de birou cu antet. Desigur. chiar subordonat. dacă este posibil. constituie. incompetenŃă chiar. recunoasteŃivă propriile greşeli şi apoi oferiŃi-i acestuia şansa să se apere şi să-şi argumenteze acŃiunea sau comportamentul. este bine să fie cunoscute problemele practice pe care le presupune rezolvarea corespondenŃei. arătaŃi-vă încurajator. este dificil de a da sfaturi privind modul concret de organizare al relaŃiilor cu subordonaŃii.• înainte de a critica erorile altuia. aproprierea. Aceasta nu înseamnă însă că omul trebuie să devină „sclavul” hârtiilor. subordonaŃii. în principal. interpretează cumsecădenia. astfel încât să arate întotdeauna profesionalism. Prea multă familiaritate într-o scrisoare poate face ca lucrurile să înceapă prost. . drept slăbiciune. Pentru oamenii de afaceri. b) asigura-te ca numele destinatarului este scris corect şi că scrisoarea nu conŃine greşeli de ortografie sau ştersături. c) utilizează formule de politeŃe simple. Din acest motiv.3. AtenŃie. pentru conducătorii de organizaŃii. cu excepŃia cazurilor în care destinatarul este situat la un nivel ierarhic foarte înalt. următoarele: 141 . După ce aŃi terminat reproşurile. intim chiar. apelativul „dragă” nu este recomandabil a fi folosit decât în situaŃia în care destinatarul este un prieten sau un apropiat de foarte mult timp. primul contact cu un viitor potenŃial client. Practic. formal. Pentru a evita o asemenea situaŃie. cumsecade. este imposibil a întreprinde o afacere fără a apela la hârtii. Nu se va scrie niciodată o scrisoare lungă pe o carte de vizită. indiferent de scop. dar şi unul personal. O scrisoare. oamenii în general. este afectată rezolvării corespondenŃei zilnice.

înseamnă mult mai mult. 142 . dosarul afacerii în cauză. mai ales în cazul negocierilor. pentru a fi usor de urmărit. Înseamnă a citi şi a studia corespondenŃa propriu-zisă cotidiană şi a „pune” şi rezoluŃiile corespunzătoare. când sunt dactilografiate.să conŃină puŃin umor şi poate chiar o uşoară laudă. în încercarea de a convinge. într-o negociere telefonul se dovedeşte a fi util numai în măsura în care permite: • contactarea imediată a unei persoane. a unei informaŃii. dar interesant şi redactat cu atenŃie. extrem de rapidă. telefonul permite transmiterea sau primirea. . o scrisoare de dragoste) etc.să nu se exagereze. Mai mult. Desigur. trimiterea unor scrisori pentru afaceri personale. încă de la început. simplă si îngrijită. distincte. a urmări circuitul acesteia. însoŃită însă şi de cea olografiată. . grupate pe tematici şi delimitate spaŃial.să fie scurtă.să se scrie simplu. în scop pecuniar sau care nu au nici un fel de legătură cu compania la care lucrezi şi în alte scopuri pur personale (de exemplu. indiferent de importanŃa scrisorii. A doua mare problemă ce trebuie stăpânită în activitatea cotidiană este cea a folosirii telefonului. . în permanentă. • dacă semnătura este indescifrabilă şi daca numele şi titlul nu se găsesc la începutul scrisorii.• precizarea. O scrisoare obişnuită de afaceri trebuie să corespundă următoarelor cerinŃe: . Desigur. Avem în vedere acŃiuni precum strângerea de fonduri politice sau de caritate. • frazele şi formulările vor fi scurte şi trebuie să conŃină. Dimpotrivă. este necesară o semnătură dactilografiată. deoarece un asemenea procedeu scade credibilitatea. a scopului şi obiectivelor urmărite.să fie concisă. o singură idee. a completa agenda zilnică şi a urmări modul şi a actualiza. trimiterea unor scrisori ce conŃin opinii controversate. • paragrafele să fie clare. Deşi facilitează relaŃiile cu clientul. O regulă care trebuie întotdeauna respectată este aceea că există câteva situaŃii în care nu se va folosi hârtia cu antet pentru corespondenŃă. promtă. la fel ca şi faxul de altfel. . constituind însă un mijloc limitat de comunicare. chiar dacă se creează certitudinea că acest lucru ar accentua punctul principal. un cuvânt sau o expresie urâtă vor fi întotdeauna mai exagerate când sunt scrise. pe cât posibil. A trimite şi a primi o scrisoare nesemnată denotă o neglijenŃă gravă. „a rezolva” corespondenŃa nu înseamnă numai a rezolva problema scrisorilor. înseamnă a redacta oferte sau cereri.

există şi în acest caz. telefonul poate fi utilizat şi. fiind foarte greu. • nici unui şef nu trebuie să-i fie indiferent modul în care se răspunde la telefonul lui. putând genera importante pierderi de timp şi chiar devierea de la scopul propus iniŃial. încă din start. felul în care dai sau răspunzi la telefon spunând foarte mult despre tine şi compania pe care o reprezinŃi. se poate conchide că telefonul poate deveni un instrument cu totul ineficace în afaceri. adecvată. este utilizat fără o pregătire prealabilă.• atragerea atenŃiei şi suscitarea interesului respectivei persoane. apelul lui îşi va găsi ascultare. telefonul rămâne un mijloc indispensabil de comunicare. Bunele maniere manifestate în cadrul organizaŃiei prin răspunsul la apelul telefonic trebuie să constituie o preocupare la trei niveluri: • la nivelul întregii companii.) trebuie să fie la fel de preocupată de responsabilitatea proprie în această privinŃă. va avea valoare numai în măsura în care mesajul său este redat clar şi îşi păstrează calmul. de fapt. cu ocazia pregătirii procesului de negociere. Desigur. secretară etc. dacă cel care sună şi-a ieşit din fire şi nu este rezonabil. calitatea comunicării efectuate. în general. este aceea că vocea care răspunde la telefon trebuie să fie una caldă şi plăcută. Dacă la asemenea inconveniente se adaugă şi eventualitatea deranjării interlocutorului şi chiar enervarea acestuia. fiind necesar să supravegheze. • obŃinerea unui răspuns sau chiar a unei decizii din partea persoanei în cauză. În cazul afacerilor însă. o serie de reguli de protocol. al organizaŃiei. Astfel: 143 . întâmpinând în mod amabil apelul telefonic. sau poate fi una neutră. Aceeasi responsabilitate o are însă şi cel ce dă telefon. În orice stare s-ar afla. Practica a statuat câteva reguli privind utilizarea telefonului cât mai eficient. fiind recomandat chiar a se evita discuŃiile hotărâtoare prin intermediul acestuia. iar cea mai simplă. o stare de nemulŃumire sau chiar un îndemn de a nu mai continua. mimică etc. nu posedă o dicŃie bună. pozitivă sau negativă. nu trebuie absolutizat rolul telefonului. • persoana care răspunde la telefon (şef de cabinet. oricât de supărat ar fi. în plus. deoarece privează cele două părŃi de o serie de elemente importante referitoare la gesturi. • schimbul de informaŃii. crează. Dacă cel ce răspunde la telefon nu are o astfel de voce şi. Intrat în normalul vieŃii cotidiene. în mod constant. Aceasta deoarece vocea care răspunde la telefon poate exprima o anumită atitudine. indiferentă. cea mai elementară. dacă nu chiar imposibil să răspunzi politicos le telefon. Cu toate acestea.

pe cât posibil. mai ales în condiŃiile în care nu Ńi-a făcut plăcere. Conducerea cu fineŃe a convorbirilor telefonice nu rezultă în primul rând din instruirea secretarei. nu vei lăsa o asemenea persoană. Dacă şefa de cabinet a unei asemenea persoane te solicită la telefon pentru a vorbi cu aceasta. În condiŃiile în care persoana cu care urmează să porŃi convorbirea se situează pe o poziŃie socială sau profesională superioară sau interesul tău este foarte mare. o veŃi şi înregistra). Dacă nu poŃi să ajungi la telefon într-un astfel de interval de timp. dacă este posibil chiar să fie notate în agendă sau pe o bucată de hârtie. nu numai tactica imediată. şi mai grav.a) Înainte de a suna. este bine să ştii bine scopul apelului şi obiectivele urmărite. Acelaşi lucru trebuie să-l ştie şi mai ales să-l facă şi secretara. De asemenea. repetând şi 144 . Cu toate acestea. ce completează instruirea făcută de un şef la fel de sensibil. cât mai degrabă din propria sensibilitate şi inteligenŃă individuală. eventual cerându-Ńi în prealabil scuze pentru acest lucru şi anuŃându-l că îl vei reŃine doar câteva momente pentru a-i defini rapid obiectivul apelului. analizaŃi situaŃia de ansamblu. neezitând chiar să întrebi interlocutorul dacă l-ai deranjat. b) În timpul comunicării prin telefon se vor aborda mijloacele psihice adecvate. veŃi asculta şi eventual nota (dacă este posibil în cazul în care convorbirea are o importanŃă majoră pentru afacere. este o artă a rafinamentului şi o diplomatie. vei prelua legătura şi vei aştepta şi nu invers. Astfel. Astfel. în ultima vreme. Astfel. având pregătite şi scuzele de rigoare şi precizând că o vei suna tu personal. absolut neimportante pentru tine şi care efectiv îŃi „mănâncă” din timp. deoarece un anumit apel telefonic face parte dintr-un ansamblu de schimburi necesare bunei derulări a afacerii. respectiv vocea de o manieră calmă. secretarea trebuie să răspundă prompt atunci când sună telefonul. în convorbirile telefonice este bine să fii simplu şi direct. amabilă şi la un volum mediu. De altfel. La fel se pun problemele şi când convorbirile se poartă între secretare. o vei suna personal şi nu prin intermediul secretarei. care să-i ofere interlocutorului posibilitatea de a te urmări atent. nimeni nu trebuie să fie lăsat să aştepte la telefon mai mult de 20-25 de secunde. secretara va trebui să revină la telefon cu răspunsul tău. receptându-Ńi toate cuvintele. au început să se uite. nu vei proceda la curmarea bruscă a convorbirii sau. Sunt destul de frecvente cazurile în care eşti pus în situaŃia de a purta convorbiri telefonice plictisitoare. Mai mult. ca de altfel pe oricine căruia îi porŃi un anumit respect să aştepte la telefon până când secretara ta îŃi face legătura. la închiderea telefonului. indiferent cât de neproductivă este convorbirea. un debit moderat. încercaŃi să intuiŃi starea de spirit a interlocutorului şi să acŃionaŃi în consecinŃă. De asemenea. şi aici sunt nişte reguli care. A şti să închei o convorbire.

un telefon din partea unuia dintre profesorii copiilor sau a medicului familiei. cabinetul tău va face o impresie deplorabilă. • o listă cu oamenii la ale căror telefoane trebuie să se răspundă în aceeaşi zi. oricare dintre directori.determinându-l pe interlocutor să repete. c) După convorbire veŃi completa imediat eventualele notiŃe luate şi veŃi face un punctaj al rezultatelor obŃinute. secretara trebuie să cunoască: • o listă cu oamenii care trebuie puşi imediat în legătură cu tine. un om politic important. Cel ce a sunat se simte considerat inoportun şi lipsit de importanŃă şi chiar de valoare. oricine din afara companiei care are o problemă evident importantă. atât în afacerea propriu-zisă. un consultant din afara companiei care spune că are ceva important de comunicat. Dacă nu eşti în birou. înainte însă de a întreba cine te caută. la rândul său. • instruieşte secretara ce să spună celui care te sună. 145 . unele formulări care vi se par insuficient înŃelese sau îndeajuns de nuanŃate. un reporter care verifică nişte veşti şocante despre companie etc. pentru a putea vorbi direct cu persoana ce stă. Astfel: • secretara trebuie sfătuită să se abŃină de a da sau de a primi telefoane personale la birou. un membru din consiliul de conducere. un demnitar. reprezentantul finanŃelor sau al băncii etc. având astfel timp să vă „repliaŃi” unele idei şi acŃiuni. în spatele biroului de „şef”. impunătoare. Există si alte asemenea reguli care trebuie respectate. Mai mult decât atât. cât si în viata ta particulară. mai ales dacă nu sunt urgente şi importante. este bine să pui la curent secretara cu genul de afaceri pe care îl faci. De asemenea. ca de exemplu. ca de exemplu: membrii apropiaŃi ai familiei (care însă trebuie puşi şi ei în gardă să nu sune la birou decât dacă este cu adevărat ceva important). Aceasta deoarece va fi distrasă de la munca sa şi va Ńine ocupată linia telefonică. cu politica ierarhiei în cadrul organizaŃiei pe care o reprezinti şi cu propriile priorităŃi. O întrebare a acesteia de genul „pot să vă întreb în ce problemă aŃi sunat?” crează întotdeauna dezamăgire şi ostilitate la celălalt capăt al firului. • o înŃelegere privind ceea ce constituie o situaŃie urgentă. Pentru a nu crea asemenea neplăceri. dacă cineva aşteaptă să fie primit la tine şi asistă la o convorbire personală a secretarei. trebuie ca cel care sună să fie informat despre aceasta. despre care trebuie să fii avertizat imediat: un apel telefonic din partea oricui din companie care este „într-o încurcătură” de orice fel. stabilindu-vă obiectivele următoare pentru continuarea afacerii.

să zicem la un prânz sau la o cină. în ultima clipă. dar în primul rând gazda. pe măsura trecerii timpului şi mai ales pe măsura creşterii volumului afacerilor şi a numărului de participanŃi la acestea. pornind de la răspunsul direct. oral. vecină cu nepoliteŃea. oficial. în ceea ce priveşte răspunsul la o invitaŃie. În aceste condiŃii. o asemenea persoană. deoarece s-ar putea foarte bine ca o asemenea absenŃă să creeze „probleme”. în general de o persoană publică. să nu mai meargă. Deseori. • o înŃelegere a genului de telefoane pe care le poate rezolva însăşi secretara. De cele mai multe ori însă se înşeală. Există modalităŃi diverse de a răspunde unei invitaŃii. respectiv onorarea unor invitaŃii sau organizarea unor asemenea manifestări (la acestea din urmă vom reveni într-un capitol distinct). scaunul va rămâne neocupat şi toată lumea. Este destul de trist faptul că oameni importanŃi ai zilelor noastre acceptă cu usurinŃă o invitaŃie. pentru ca apoi. Astfel. aceasta trebuie neapărat onorată.• o listă cu prietenii intimi. fără să anunte pe nimeni. respectiv transmiterea unui răspuns la invitaŃia primită. atunci când te angajezi că vei 146 . Principalele „reguli” ale unei asemenea diplomaŃii se referă la: a) Acceptarea sau refuzarea invitaŃiei. continuând cu cel telefonic sau cu un răspuns scris. de o diplomaŃie a invitaŃiei care trebuie „însuşită” de omul de afaceri sau de conducătorul unei organizaŃii. urmând întrebările şi comentariile de rigoare. b) O dată acceptată invitaŃia. • o explicaŃie asupra genului de apeluri telefonice care trebuie îndrumate în altă parte.4. absenŃa lui nu este un lucru important şi chiar nu va fi observată. cărora trebuie să li se facă legătura. în consecinŃă. În lumea afacerilor româneşti (dar nu numai) se manifestă o indiferenŃă condamnabilă. Şi aici se poate vorbi de o adevărată „artă”. 6. lucru pe care o secretară ageră îl va simŃi conversând cu cel de la capătul celălalt al firului şi întrebându-l care este scopul telefonului său. Participarea la diverse acŃiuni şi manifestări O mare parte din timpul unei persoane publice este destinat participării la o serie de acŃiuni. consideră că masa la care a fost invitat este o problemă de „umplutură” şi că. dacă locurile la masă au fost dinainte stabilite şi respectivul ar fi trebuit să stea între alte două persoane importante ca poziŃie socială sau economică (poate chiar în cadrul afacerii care urmează să fie pusă în discuŃie cu acel prilej). cu prioritate. respectiv de a transmite acceptul sau refuzul participării la acŃiunea în cauză. Să sperăm că. lucrurile vor intra pe un făgaş normal. cu adevărat mari. va remarca acest lucru.

sigur. c) La fel de nepoliticoasă este şi practica (destul de des. încă întâlnită) ca atunci când. În acest fel. atunci când vei fi gazdă. să ia decizia pe care o consideră a fi cea mai bună. din diverse motive. asa cum menŃionam. din păcate. vei crea gazdei posibilitatea să treacă peste dezamăgirea creată de contramandarea pe care o faci în ultima clipă şi apoi să hotărască în consecinŃă. regretele şi scuzele necesare şi eventual să-l întrebi dacă. 147 . absolut obiective. pe cel care te-a invitat. nu ar fi bine. nu ar fi de folos să trimiŃi pe altcineva care să te reprezinte. întrun fel sau altul. să anunŃi cât mai repede posibil gazda. pentru a salva situaŃia. iar dacă vor apărea unele cauze. să Ńi se întâmple acelasi lucru şi. să-i transmiŃi. În astfel de situaŃii. Dacă nu vei proceda asa. fără să-l previi. există riscul ca şi Ńie. este bine să iei legătura cu gazda. te-ai hotărât să nu participi la evenimentul la care ai fost invitat. trebuie neapărat să şi faci acest lucru.onora invitaŃia. şi atunci vei fi la fel de dezamăgit. să-Ńi trimiŃi un înlocuitor. transmiŃându-i totodată şi regretele şi mai ales scuzele de rigoare.

motivaŃiile fiind cu totul diverse. divertismentul în afaceri este o adevărată industrie. Grija ce înseamnă o bună organizare. Divertismentul în afaceri În lumea afacerilor. A invita pe cineva la tine acasă pentru a servi cina este poate cel mai frumos compliment pe care-l poŃi face unui coleg sau unui partener de afaceri care îŃi este şi prieten. spirit creator şi mai ales o atitudine atentă faŃă de oaspeŃi. chiar dacă este bine intenŃionată. O gazdă superficială. mai ales. sportivi). de prietenie. la un prânz sau la un „pahar” de băutură. Dacă se doreşte însă să se apropie foarte mult invitatul (un client. timpul avut la dispoziŃie. se recurge destul de des la momente de divertisment. de a distra pe alŃii depind de o serie de factori. atunci vei oferi o masă „bună”.1. aceeasi invitaŃie. dar împreună cu soŃiile (soŃii). Aceasta deoarece divertismentul este un instrument puternic pentru afaceri. în funcŃie de mai mulŃi parametri. distruge atmosfera unei petreceri care debutase bine. după programul de lucru. cele două familii urmând să-şi petreacă împreună weekend-ul. un cumpărător etc. Mai ales dacă acesta este în trecere prin oraşul tău. cei mai importanŃi fiind resursele financiare disponibile. De altfel. Modul de „tratare” a unui invitat diferă de la caz la caz. în zilele noastre. să le faci să „se simtă bine’’. Fără îndoială. la sfârşit de săptămână. împreună cu acesta prânzul sau cina. poziŃia socială a partenerului etc. Dacă relaŃiile sunt foarte apropiate. implicând invitaŃiile la micul dejun. obiectivele urmărite şi persoanele pe care doreşti să le distrezi. iar dacă nu poŃi acasă. pentru a servi cina sau. cea mai cunoscută şi mai uzitată formă de distracŃie în domeniul afacerilor este aceea în grupuri restrânse.) atunci se va servi. 148 . considerându-se că se pot obŃine câştiguri bune din distrarea clienŃilor . mai repede decât orice altfel de ghinion. ModalităŃile practice de a te distra şi. un personal eficient şi profesionist. într-un restaurant de Ńinută. într-un loc atractiv. atunci poŃi să adresezi o invitaŃie pentru întreaga familie la tine acasă. dar care trebuie mânuit cu foarte multă grijă. Dacă faci un asemenea gest. a oamenilor politici etc.actuali şi potenŃiali . servicii pe măsură.CAPITOLUL 7 ARTA DE A FI O GAZDĂ BUNĂ 7. precum gradul de apropiere.a celebrităŃilor (artişti. îl vei invita să cinaŃi în oraş.

aleşi însă cu grijă. O asemenea lista va conŃine cinci categorii de virtuali oaspeŃi: a) personalitaŃi „necesare” afacerii. chiar a „protecŃiei” ei. ea trebuind să cuprindă persoane distinse şi care. au legătură cu scopul şi obiectivele evenimentului. permanent actualizată. companiei. e) reprezentanŃi ai personalului firmei.. iar gazda se va întreŃine cu ei un 149 . reprezentând legislativul sau executivul ori alte instituŃii importante ale statului şi regiunii (judeŃ. precum şi respectarea câtorva reguli de protocol. sportivi etc.2. ştiu să „întreŃină” atmosfera. constituie o condiŃie prealabilă pentru asigurarea succesului petrecerii. gazda sau reprezentantul acesteia. oameni de ştiinŃă şi cultură. c) alte personalităŃi. 7. Orice firmă serioasă şi care se respectă trebuie să aibă în „banca de date” propria listă. respectiv persoane publice. 7. dar şi în asigurarea unui protocol de divertisment adecvat. care să conŃină potenŃialii musafiri. fie din cei în sarcina cărora cade derularea şi reuşita afacerii sau numai pentru că. bine întocmită. primirea şi prezentarea oaspeŃilor.2 Primirea şi prezentarea oaspeŃilor Primirea şi prezentarea oaspeŃilor au o mare importaŃtă. precum oameni de litere. reprezentând o importanŃă de neimaginat în succesul unei afaceri. 7. respectiv furnizori şi beneficiari. Tuturor oaspeŃilor li se va asigura aceeaşi primire. respectiv oameni politici.1 Lista invitaŃiilor O listă a musafirilor. pur şi simplu. stabilirea meniului. astfel încât să fie disponibilă să-şi întâmpine toŃi musafirii. legate de lista musafirilor şi de procedura de invitare a acestora. artişti.În zilele noastre se organizează diferite genuri de petreceri de afaceri. O asemenea listă nu trebuie întocmită la întâmplare. conducători ai instituŃiilor de invăŃământ şi ai altor instituŃii locale. trebuind să stea cât mai aproape de uşa de la intrare. într-adevăr. fie din rândul superiorilor. d) reprezentanŃii presei – întreŃinerea unor relaŃii bune cu presa.2. începând cu prozaicele cocteiluri şi terminând poate cu un concert particular.).2. alte persoane sau reprezentanŃi ai unor organizaŃii cu care se intră în relaŃii în cadrul afacerilor pe care le desfaşori. Organizarea unor petreceri Organizarea unei petreceri presupune acordarea atenŃiei necesare unor probleme punctuale. Cheia succesului unor asemenea evenimente constă în asigurarea cu mâncare şi băutură bună. asigurarea „bunăvoinŃei” acesteia. b) oficialităŃi. agenŃi de publicitate. oraş etc.

A te adresa celorlalŃi cum trebuie. este necesar ca persoana care face oficiul de primire să fie foarte bine informată asupra oaspeŃilor. de politeŃe şi de bun simŃ. va chema musafirul pentru a-l conduce la bar. chiar dacă i-ar plăcea mai mult să se retragă şi să discute cu o anumită persoană. bunele relaŃii în afaceri. O persoană din partea gazdei va rămâne în permanenŃă în faŃa uşii. ca să se asigure că orice invitat care intră va fi adus în faŃa acesteia (gazdei). vine în grupul tău. întrebându-te cine sunt. tocmai o asemenea „sarcină” o are gazda sau un reprezentant al acesteia. De aceea. în primul rând gazdei şi apoi celorlalşi invitaŃi. În cele ce urmează vom aminti doar câteva. şi celor care sunt sau numai se cred importanŃi.timp egal. în particular. fiind totuşi o chestiune de logică pură. 150 . ar fi total nepoliticos să continui discuŃia fără să-l prezinŃi şi celorlalŃi. mai apropiată sau mai importantă. Pentru aceasta. Oamenilor. respectiv să facă prezentările şi să „introducă” noul venit în atmosferă. gazda sau o altă persoană. Există şi alte „reguli” privind prezentările. Dimpotrivă. astfel încât noul venit să poată participa la discuŃie şi să nu se simtă singur. a face corect prezentările este una din problemele importante. le pasă foarte mult de felul cum li se vorbeşte. vei întrerupe conversaŃia pentru a-i ura bun venit şi pentru a-l prezenta grupului. • prezinŃi un membru al organizaŃiei tale unui membru al altei organizaŃii. Persoana care face prezentările va saluta pe fiecare invitat cu un zâmbet prietenos şi cu o strângere de mână şi apoi îl va conduce şi-l va prezenta. Or. cultivând. să le cunoască bine numele. iar apoi să-i facă cunoştinŃă cu una sau mai multe persoane. în general. • prezinŃi unei persoane oficiale pe una neoficială. ci şi de a-i face celuilalt o bună impresie. Astfel: • prezinŃi unei persoane vârstnice pe cea tânără. funcŃiile şi titlurile. • prezinŃi unui superior pe un colaborator sau prieten al tău. iar tu eşti singura persoană care îl cunoaşte pe noul venit. la primirea oaspeŃilor şi la prezentarea acestora. special desemnată. de cum sunt prezentaŃi. • prezinŃi unui partener (furnizor sau cumpărător) un angajat sau un prieten ori o rudă. plin cu o mulŃime de feŃe necunoscute. Într-un asemenea context. O dată ce musafirul a fost prezentat. a-i prezenta cu atenŃie nu este doar o problemă de curtoazie. în acelaşi timp. pe care îl cunoşti. Nimic nu este mai penibil decât să te afli într-un salon mare. trebuie acordată o atenŃie deosebită unui asemenea aspect. pe care le considerăm mai importante: a) Atunci când cineva.

asta nu înseamnă că şi cel de al doilea se va adresa imediat superiorului cu prenumele. Ńi se va răspunde. trebuie să te concentrezi asupra numelui acesteia şi pentru memorarea lui. un fost ministru va fi prezentat cu formula „d-l ministru x”. atunci când eşti prezentat este important să te ridici în picioare. Dacă nu înŃelegi numele când îŃi este prezentată persoana în cauză. Mai mult. sperând ca în timp. Oricum. d) Dacă atunci când faci prezentările sau atunci când te întâlneşti cu o persoană nu-Ńi aminteşti numele acesteia. Persoana respectivă va fi flatată că te interesează atât de mult să afli informaŃii despre ea.b) Când faci prezentările între oameni de aceaşi categorie. sau cel putin să ai o mină plăcută. niciodată nemaiavând ocazia să o mai produci sau chiar să o modifici. este bine să recunoşti că nu-Ńi aminteşti numele persoanei în cauză. Astfel. în acelaşi fel. Se foloseşte însă titlul oficial al unei persoane atunci când te adresezi acesteia sau când o prezinŃi altcuiva. de regulă. trebuie să găseşti repede o soluŃie de a ieşi din impas. să o schimbi. o problemă specială o reprezintă salutul. pe cât posibil. situaŃiile în care te adresezi interlocuitorului pe numele mic. Există şi alte alternative. să repeŃi numele persoanei respective şi să spui câteva 151 . dovedind bune maniere. să faci un pas înainte şi să zâmbesti. să-şi amintească sau ca partenerul de dialog să mai „ofere” nişte detalii care să ajute în amintirea numelui. atunci este bine să se reŃină că o persoană mai tânără va aştepta ca cea mai în vârstă să facă ea mai înainte acest lucru. fără nici un fel de discriminare. că ai un lapsus de moment. căutând să faci chiar o asociere cu o caracteristică personală a respectivului. să-Ńi spui numele şi să dai mâna cu persoana în cauză. De aceea. Cunosc persoane care nu mai ocupă funcŃia de director de 15 ani. Unii încep să converseze. Contează deci mult ceea ce se numeşte „buna impresie”. un profesionist sau pe cineva cu un rang oficial. Nu este nimic greşit sau incorect în acest lucru. în cele mai multe cazuri sigur vei fi iertat. Dacă îŃi manifeşti interesul atunci când faci cunoştinŃă cu cineva. nu vei folosi un titlu dacă prezinŃi o persoană mai în vârstă. De aceea. dacă un superior se adresează unui colaborator mai mic în grad. să întrebe tot felul de aspecte. dar care şi în prezent sunt apelaŃi cu formula „d-le director”. Dacă totuşi în grupul respectiv s-a acceptat (tacit) acest lucru. c) Când Ńi se face cunoştinŃă cu o persoană. Modul în care facem cunoştinŃă cu ceilalŃi oameni arată ce fel de persoană eşti. f) În sfârşit. e) Trebuie evitate. chiar dacă nu mai ocupă aceeaşi poziŃie socială pe care o avea cu puŃin timp în urmă. SoluŃia cea mai simplă este să recunoşti că ai uitat. folosind numele mic. cea mai bună politică rămâne cinstea. nu trebuie să te jenezi şi să întrebi încă o dată numele ei.

De aceea. să fie lăsată pe seama unor profesionişti. a meselor festive. poŃi ca atunci când îl reîntâlneşti să îi strângi călduros mâinile şi să vă prindeŃi partea de sus a braŃului drept. ca şi cum acesta ar fi întotdeauna o rudă. mă bucur. în ordine alfabetică. a companiei. • bugetul. pe care o va urmări în permanenŃă. punând-o pe cea liberă deasupra mâinilor împreunate. este un semn de afecŃiune. alături însă şi de alŃii. totul trebuie verificat şi respectat. de genul: • cine. în acest fel. unul penibil şi artificial. decât mimatul sărutului. chiar dacă eşti conducătorul. totul trebuie împărŃit pe responsabilităŃi. Totul trebuie planificat. • invitaŃiile. • nimic nu este mai fals. Cred că nu este tocmai bine acest lucru. românii. Aranjarea meselor şi a locului invitaŃilor Logistica organizării unor acŃiuni de genul petrecerilor. 152 . îl sărutăm pe cel prezentat.cuvinte care să aibă un rol de compliment. pericolul de a scăpa din vedere vreun detaliu mai important în ultimul moment. reducând. etc. ori să vă bateŃi pe umăr cu mâna stângă care rămâne liberă. ferindu-te să te „amesteci”. într-un fel sau altul. În ceea ce mă priveşte. • bărbaŃii şi femeile care fac parte din conducerea unei companii sau a unei instiŃtii publice. Acesta este un gest normal. Indiferent de ce poziŃie ocupi în organigrama instituŃiei. o persoană foarte apropiată. • organizarea încăperii şi a meselor. suntem foarte expansivi şi de cele mai multe ori. unde. • aşezarea la masă. Poate ar trebui şi aici respectate câteva reguli. se recomandă ca o asemenea acŃiune să fie privită cu responsabilitate şi. • programul de divertisment. S-ar putea ca gestul în cauză să fie interpretat greşit. unei organizaŃii. îmi pare bine să fiu alături de dvs. Astfel: • dacă nu te-ai văzut de mai mult timp cu un coleg de afaceri sau cu un fost coleg de muncă.2. ce. O asemenea listă va cuprinde o serie de puncte. un profesionist în domeniu îşi va întocmi o listă de control. apoi acesta trebuie lăsat să-şi facă treaba. când şi de ce. consider că nu este deloc un gest călduros. îl îmbrăŃişăm. • a strânge mâna cuiva. nu ar trebui să se sărute în public. Un bun organizator. a recepŃiilor este un lucru de mare complexitate şi de răspundere. Aceleaşi probleme le ridică modul în care te îmbrăŃişezi sau te săruŃi cu cel care te salută. şeful acesteia.3. • echipa de primire. pe cât posibil. • lista de oaspeŃi. un prieten. dacă există un responsabil al acŃiunii. o semiîmbrăŃişare. Noi. 7. care nu presupune însă o îmbrăŃişare. dar cu care eşti sau ai fost foarte aproape. Cuvinte de genul: încântat să vă cunosc. dimpotrivă.

toate aceste probleme prezintă importanŃă. aranjarea meselor. dacă este cazul. se poate avea în vedere schema de mai jos. respectiv decorarea încăperii. inclusiv de cele considerate mărunte. Astfel. dacă avem în vedere aranjarea camerei pentru dans.Desigur. în cele ce urmează propunându-ne să menŃionăm câteva lucruri despre organizarea încăperii în care urmează a se desfăsura actiunea si stabilirea locului pe care trebuie să-l ocupe fiecare invitat în parte. Nu trebuie să se omită nimic. Aranjamentul încăperii trebuie să aibă în vedere perimetrul în care va fi organizat cocteilul (pentru a prezenta un exemplu). încât să nu-i încurce pe cei ce stau faŃă în faŃă la discuŃii sau să nu se poată vedea. la această ultimă problemă. tipul petrecerii. după cină. este drept o schemă mult simplificată (se vor planta doar măsuŃe. Oprindu-ne. Aranjarea. aranjamentele florale trebuie să fie în aşa fel expuse. locul unde invitaŃii se pot retrage pentru discuŃii etc. respectiv amplasarea barului. aranjamentul floral etc. trebuie reamintit faptul că florile şi vegetaŃia folosite la decorarea încăperilor trebuie să fie alese în concordanŃă cu natura acŃiunilor care urmează să se desfăşoare în perimetrul în care sunt plasate. Se vor avea în vedere aspecte precum numărul de invitaŃi. astfel încât să se Ńină seama de toate aspectele. de pildă. garderoba. ringul de dans. apoi perimetrul pentru cină (forma şi dimensiunile meselor). 153 . trebuie să se facă cu multă atenŃie. formaŃiei muzicale. astfel încât să nu rişti a descoperii cu întârziere că ele contravin realizării unor acŃiuni de către cei prezenŃi la întrunire. locul de parcare al maşinilor. deoarece invitaŃii vor dânsa). boxelor sau aparatelor pentru asigurarea muzicii. a măsuŃelor. personalul de servire. scaunelor. Astfel.

Pentru prânz. lingura de ciorbă (supă).Se observă că vor fi plantate mese de patru. cu indicarea locului. Mai întâi. cu menŃiunea că fiecare fel de mâncare are tacâmul său. apoi tacâmurile pentru peste (cuŃit şi furculiŃă). fără a Ńine seama de sex. nu se pune decât un pahar pentru vin. în cazul în care partenerii de viaŃă nu sunt prezenŃi (soŃiile sau soŃii). apoi pentru friptură. oaspeŃii vor fi aşezaŃi în ordinea importanŃei lor. care să indice locul pe care trebuie să-l ocupe fiecare invitat în parte. Astfel. plasat în partea dreaptă. proptite (rezemate) de pahar sau în faŃa farfuriei din dreptul locului respectiv. respectiv stabilirea locului pe care urmează să-l ocupe fiecare dintre aceştia. într-o asemenea situaŃie nemaipunându-se problema cărŃilor de vizită pentru indicarea locului. care se va bea la consommé. cu atât va fi nevoie de mai multe tacâmuri. În cazul în care nu este decât o singură femeie la masă şi dacă nu este 154 . în funcŃie de numărul de persoane şi sexul acestora. apoi mergând spre interior. O problemă la fel de importanŃă în pregătirea acŃiunii o prezintă aranjarea invitaŃilor. urmând a fi aşezate pe vârful şervetelului de masă. Când persoanele necunoscute între ele se aşează la masă. la cină însă. se vor grupa din proprie iniŃiativă. cu cât vor fi mai multe feluri de mâncare. sunt invitaŃi să ocupe locurile libere de la mese. Cel mai mare pahar se va aseza lângă tacâmul pentru desert şi va fi folosit pentru apă. există şi posibilitatea aşezării libere la mese. în ordinea bărbat-femeie-bărbat-femeie şi nu să se aşeze toŃi bărbaŃii la un loc şi femeile în altul. Aceste cărŃi de vizită. înainte ca invitaŃii să înceapă să se aşeze la o alta. la care nu există acceptări şi refuzuri. Oricum însă. Un asemenea sistem se foloseşte atunci când se organizează o petrecere cu un număr foarte mare de invitaŃi. Pe măsură ce oaspeŃii sosesc. În acest fel. pe cât posibil. se va avea în vedere că cel mai sigur mod de creare de haos la o petrecere este să nu se folosească cărŃi de vizită. fiecare dintre acestea urmând a fi numerotate. în astfel de situaŃii oamenii simŃindu-se penibil. cunoaşterea regulilor în domeniu. Cele mai multe petreceri se organizează însă la mese cu locurile invitaŃilor prestabilite. se poate ca după ce a sosit ultimul invitat să fie îndepărtate toate mesele neocupate. din afară. opt sau 12 persoane. De această dată. Tacâmul pentru desert se va plasa in partea din fată a farfuriei. pot fi scrise de mână sau dactilografiate. pentru un alt fel de mâncare intermediar. va exista un pahar pentru cherry. apoi un pahar mare pentru vin rosu şi în sfârşit. Aranjarea fiecărei mese în parte presupune profesionalism. La un asemenea eveniment. un pahar pentru şampanie. un pahar de vin alb (pentru peste). Desigur. Şi aici locurile sunt diferite. este foarte important pentru cei ce se ocupă de organizarea petrecerii să fie siguri că fiecare masă a fost completată. de importanŃa socială sau în cadrul afacerii în speŃă a fiecăruia.

aceasta neînsemnând deloc renunŃarea la cavalerism. cuiva care este mai în vârstă. dintr-un motiv sau altul. va fi aşezat la locul de onoare. • se aşează un invitat foarte timid lângă unul vorbăreŃ. pe cât posibil în forma bărbat-femeie-bărbat-femeie. dar li se cuvine să ocupe un loc în dreapta sau aproape de gazdă. ea nu va sta în parte dreaptă a gazdei. în ordinea de precădere. mai fastuoasă. G = alŃi participanŃi. în aşa fel ca unul să vorbească. caz în care bărbaŃii trebuie să stea alături de bărbaŃi. Atunci când la petrecere vor participa numai bărbaŃi. este bine să fie aşezaŃi alături. dar astfel încât persoana tânără să aibă visa-vis pe cineva de vârsta sa. Astfel. chiar dacă nu sunt neapărat oficialităti. F = al doilea colaborator al gazdei. cu o funcŃie oficială. se aşează o persoană tânără lângă una mai în vârstă . se vor avea în vedere nuantele în asezarea invitatilor. precum: • locurile pentru musafirii fără rang trebuie să alterneze. care cunoaşte pe unul dintre invitaŃi. În stabilirea locului la masă. iar femeile alături de femei. • soŃii şi soŃiile nu trebuie să stea niciodată unul lângă celălalt (bineînteles cu excepŃia meselor de patru persoane). atunci aceştia pot fi asezaŃi următoarei scheme: unde: A = gazda. E = primul colaborator al invitatului principal.un oaspete de onoare. C = primul colaborator al gazdei. se va acorda un loc de onoare unui musafir dintr-o altă Ńară. trebuie aşezaŃi împreună. De asemenea. • dacă există un oaspete dintr-o Ńară străină. se vor avea în vedere o serie de reguli. ci dimpotrivă. o comportare logică. • dacă există invitaŃi ce împărtăşesc aceleaşi pasiuni. unei persoane care avut o carieră sau a deŃinut o funcŃie deosebită etc. Cineva. • dacă soŃia îsi depăseste sotul în grad i se va da un loc mai bun decăt acestuia din urmă. D = al doilea colaborator al invitatului principal. 155 . iar celălalt să asculte. chiar dacă nu se cunosc. deseori însă putându-se întâmpla ca persoanele de un anumit sex să fie în număr mai mic. cuiva care te vizitează. B = invitatul principal. • la o recepŃie mai mare.

I = al patrulea invitat. la petrecere vor participa perechi (soŃ şi soŃie). separat. se vor .Dacă însă. aşa cum am prezentat mai înainte. Există şi persoane care. douăsprezece locuri şi în acest caz urmând să se păstreze regulile amintite.planta’’. E = al doilea invitat. G = soŃia celui de-al treilea invitat. H = al treilea invitat. B = gazda. iar dacă numărul musafirilor este foarte mare. C = invitatul de onoare. ajungând la masă înaintea celorlalŃi. mesele se pot aranja în formă dreptunghiulară sau rotundă.. de unde vor fi preluaŃi de persoana desemnată în acest sens (poate să fie chiar gazda) şi conduşi la locul potrrivit. musafirii se vor opri în faŃa uşii. şi neplăcându-le modul în care sunt aranjate 156 . F = soŃia celui de-al doilea invitat. J = soŃia celui de-al patrulea invitat. D = soŃia invitatului de onoare. Se observă că în cele două aranjamente (desigur pot fi şi altele) s-a avut în vedere ca femeile să nu rămână la marginea mesei. Dacă numărul invitaŃilor este mai mare. atunci se poate apela la următoarea schemă: unde:A = soŃia gazdei. opt. având grijă să existe mese de patru. O dată sosiŃi la petrecere.

• meniurile trebuie să fie echilibrate. Şampania se serveşte la desert. Desigur. aceasta fiind unul din acele mărunŃişuri care impun petrecerii o notă de distincŃie. fie sprijinită de un pahar pentru vin sau chiar deasupra farfuriei. se va avea în vedere. fierbinte. nu se serveşte o salată de fructe într-o noapte de iarnă friguroasă sau o tocană din carne de vită. Este bine ca fiecare invitat să aibă propria lui listă. procedează la schimbarea cărŃilor de vizită între ele. al preferinŃelor invitaŃilor şi mai ales al regulilor de servire. Astfel. pentru a se aşeza acolo unde doresc. O masă care exprimă supraopulenŃă şi risipă se va reflecta la fel de nefavorabil asupra gazdelor ca şi servirea unor cantităŃi insuficiente de mâncare. ferindune însă de mâncărurile prea prăjite sau foarte bogate în hidraŃi de carbon. Este un comportament total nepoliticos. într-o zi de vară foarte călduroasă. în primul rând. pentru a da posibilitatea să fie rostite toasturi. De regulă. iar cel roşu (servit la temperatura camerei) cu preparate din carne sau vânat. în continuare. • preparatele culinare se vor baza pe ceea ce este proaspăt şi de sezon. care va da impresia de zgârcenie. acesta va trebui să Ńină seama de cel puŃin următoarele reguli: • la alegerea meniului. câteva mostre de meniuri. Asemenea diferenŃieri se vor face în funcŃie de numărul invitaŃilor. meniurile vor fi stabilite avându-se în vedere modul în care este organizată petrecerea. Meniul unei petreceri Mâncarea şi băutura reprezintă partea principală a bugetului alocat unei petreceri. dactilografiat sau tipărit pe o hârtie specială. • alegerea meniului se va face Ńinând seama de ora la care acesta urmează a fi servit. Astfel.locurile. De regulă. • trebuie acordată aceeaşi mare atenŃie asortării meniurilor cu băuturile servite la masă. ce poate fi de dimensiuni diferite. compactă. 157 . deoarece se presupune că aceasta a avut motivele sale când a făcut aranjamentul. va fi aşezată fie între şervetul unei persoane şi tacâmurile vecinului din stânga. nutritive şi consistente.2. meniurile tipice cocteilurilor sunt mult diferite de cele servite la o masă de prânz sau la o cină. fiind recomandabil să fie de bună calitate. de durata acŃiunii sau de felul acesteia. niciodată un invitat neputând să-şi schimbe locul stabilit de gazdă. Vom încerca să prezentăm.4. vinul alb se serveşte cu preparatele din peşte. Asemenea listă. la prânz. 7. bugetul alocat acŃiunii. Un anumit meniu se serveşte atunci când se stă la masă. Organizatorul petrecerii trebuie să fie un bun cunoscător al gastronomiei. altul la mâncărurile de bufet. Meniul va fi scris de mână. O atenŃie deosebită trebuie acordată listei meniu (de bucate).

îngheŃată asortată.a) Presupunând că oaspeŃii vor sosi cu o zi sau mai multe înainte de petrecere şi gazda se va ocupa de cazarea acestora. c) Un meniu pentru cină. apă minerală BiborŃeni (Dorna. caise uscate. apă minerală Dorna (sau Borsec. Borsec).. pulpă de miel Roti.). morun a la grec. Bere Tuborg. smochine uscate. în cazul invitaŃilor străini asiatici. Perla etc. brânză Feta. cafea. miere de albine. fructe asortate. roşii cu pastă de brânză. torturi diferite . şalău Colbert.Jaques. d) Dacă se organizează o petrecere sub formă de cocktail. 158 . kiwi. vin Fetească Jidvei. tartine cu caşcaval. gem diferit. chifle speciale. file mignon -legume. piersici. telemea de oaie. vin Merlot Dealul Mare. roşii natur. struguri. brânzeturi asortate. purcel de lapte roti. sucuri naturale. apă minerală Borsec.. gin. tartine cu icre negre. prepeliŃe umplute. cafea filtru. Campari. Muscat Ottonel busuioacă de Bohotin rose. salată de porumb. fursecuri asortate. Martini alb şi roşu. pastramă de vită. legume. sprite. omletă cu ciuperci. dovlecei irlandezi. chec petit fours. juice de portocale. măsline negre. piftie de pasăre. pâine neagră. ou cu şuncă în aspic. crenvurşti sote. se poate prezinta astfel: salată de crudităŃi. o listă meniu poate arăta astfel: tartine cu icre roşii. Pinot Noir de Murfatlar. tartine cu tartar. riesling Odobeşti. cafea ceai. Chateaubriand medium. vole . fanta. mere. salată Waldorf. vodcă Finnlandia. BiborŃeni. păstrugă la grătar. croissante. iaurt.. pepene galben.). doboş sandwich. ardei gras roşu. brânză topită. salată de fructe. chifle. ceai. portocale. covrigei. pepene roşu. omletă simplă. pâine toast. Dorna etc. cafea expresso. cornflakes-fulgi de porumb. ardei gras cu ciuperci. Băbească Nicoreşti. ardei gras verde. Ńuică de TurŃ. Iar dacă străinii sunt europeni. tartine cu salam de Sibiu. şuncă de Praga.Clair’’. salam de Sibiu. morun la grătar.Melba’’ sucuri naturale. grapefruit. vodcă Smirnoff. meniul fiind format din: şuncă de curcan. apă minerală Perla (sau Borsec. sarmale în foi de viŃă şi piept de curcan. saleuri. riesling Odobesti. cosomme . la care urmează să participe circa 100 persoane. fulgi de ovăz. apă minerală. whisky Ballantines.a la Neva’’. micul dejun se poate servi în sistemul bufet-suedez. dressing.Finaciar’’. pui Ńărănesc. coupe . pui dezosat. meniul poate arăta astfel: ciorbă de văcuŃă Ńărănească cu smântână si ardei iute verde. unt.au – vent . salată de vinete. salată de fasole albă. pană se somon cu sos spaniol. petit fours. bacon. lapte. castraveŃi. brânză rockeford.piese. Perla. ceai. salată de sezon. cola. frees .. BiborŃeni. carne de porc. b) La un dejun de zece persoane (cinci români şi cinci asiatici) se poate servi următorul meniu: supă gulaş. ouă ochiuri. curcan . Iar dacă străinii sunt europeni se pot servi: cocktail de crudităŃi. iaurt cu fructe. fructe de sezon. tartine cu somon afumat. roastbeef.

Campari soda. băuturi nealcolizate. bufet cocktail şi recepŃie. 159 . dacă cocktailul este o petrecere unde sunt trimise invitaŃii neoficiale..W. file de salău . saleuri (alimente de ronŃăit). băuturi (şampanie de bună calitate. De asemenea. se pot adăuga la meniu şi alte specialităŃi din fructe de mare. şampanie Gordon Rouge. brânză şi biscuiŃi. stridii şi scoici de râu proaspete. o artă. paharul se va umple mai mult de jumătate. Trebuie ştiut că. Martini alb. este întrebat cum doreşte să fie servit vinul: sec sau spriŃ (cu sifon sau apă minerală). Iată alte câteva exemple de meniuri. nectar piersici. floricele. şi în acest caz. tournedo .. consomme . pateu de ficat de gâscă.L. Perla. crudităŃi vegetale cu suc. Servirea băuturilor reprezintă. va exista un bar deschis.. bucăŃi de şuncă la grătar. casata .B. răcoritoare). unde invitaŃii trebuie să aibă posibilitatea de a se aşeza după ce şi-au pus pe farfurie preparatele dorite. se vor oferi sandwichuri mici. bere. cognac Courvoisier. cafea. coniac) apă minerală (Dorna. Biborteni). creveŃi proaspeŃi etc).. muşchi de vacă în sos Tartar. sandviciuri mici cu diverse alimente (carne de pui.apă tonică.. ce se servesc cu scobitori. castane de apă înfăşurate în şuncă. apă minerală. invitatul îl degustă şi după ce încuvinŃează din cap. pentru fiecare caz în parte: a) Cocteil . stafide. cârnaŃi subŃiri. mezeluri.Rossini’’.Giuliana’’. de asemenea. calzi. vodca.Florentin’’. Cinzano roşu. Nu sunt puŃine cazurile în care se fac confuzii între cocktail. apoi se toarnă vinul în paharul acestuia. se pot servi meniurile de la petrecerile cocteil. în timp ce recepŃia are un caracter oficial şi este organizată de gazdă pentru un oaspete de onoare sau pentru un eveniment deosebit. bucătele de homari proaspeŃi.Royal’’. bufetulcocktail este o petrecere mai oficială. peşte etc. icre. • La o petrecere mai deosebită. Borsec. cocktail cu fructe de mare cu sos . whisky J. iar musafirii stau în picioare. salată de ou etc). existând câteva reguli de genul: mai întâi se toarnă puŃin vin în pahar.Calipso’’. ciuperci umplute. brânză.. se va oferi şampanie. andive acoperite cu pate. Un meniu specific recepŃiilor organizate în România poate arăta astfel: aperitive (gin tonic. cleşti de crab. specialităŃi (carne de crab proaspătă. sufleu de brânză servit cald. Dacă se serveşte sec. ouă umplute. caviar. riesling sec Murfatlar. pateuri şi mici prăjiturele etc. apă minerală. caşcaval. e) La organizarea unei recepŃii se vor avea în vedere şi următoarele aspecte: • Atunci când recepŃia are loc înainte de cină.petrecere: alune.

Iar primul lucru este acela de a-i face pe aceştia să stea cât mai puŃin. • dacă eşti invitat de cineva la restaurant. vinuri foarte scumpe (dar nici foarte ieftine). 7. fiind chiar indicat să fie prezente la orice petrecere. de consideraŃie şi respect. în particular. care se vrea respectată.2. • carafele de vin arată foarte decorativ pe masă şi în zilele noastre. firmă etc. a) Crearea unui climat de amabilitate. după cum am mai menŃionat. să-Ńi dai seama de momentele propriului comportament. continuând cu maniera in care participi sau eşti gazdă la o petrecere şi terminând cu modul în care te adresezi subalternului. nu neapărat respectând o anumită ordine. Indiferent de postura în care te afli.). atunci când eşti întrebat. companiei pe care o reprezinŃi. Dar dacă după ce Ńi-ai dat întânlire cu un oaspete sau un coleg şi chiar nu poŃi să-l primeşti. să respecŃi atât colegii cât şi vizitatorii. incepând poate cu intrarea în lift. trebuie să acorzi aceeaşi atenŃie. corelat cu manifestarea unei anumite sensibilităŃi şi înŃelegeri în relaŃiile cu colegii. • vinurile se consumă reci. poate să determine o părere negativă despre potenŃialul şi capacitatea ta ca reprezentant al unei instituŃii. cât şi pe al tău personal. Desigur. trebuie să fii atent în permananŃă la ceea ce faci. Chiar şi un act care pare nesemnificativ la prima vedere.trebuie să ai grijă de cheltuiala acestuia şi să nu soliciŃi. făcându-l să aştepte. altfel spus. colegului sau superiorului. 160 • paharul gazdei va fi umplut ultimul. şi in afaceri. cu excepŃia celui roşu care. Indiferent de poziŃia pe care o ocupi în cadrul acesteia. fără intenŃia că vom reuşi să epuizăm întreaga problematica ce trebuie avută în vedere de o persoană în realaŃiile cu semenii. în mod obligatoriu. . se consumă la temperatura camerei. cu primirea unor musafiri. altfel spus a unui climat de lucru la locul de muncă.5. Nici nu am putea face acest lucru într-un curs adresat studenŃilor. poate chiar deloc la uşa ta. • în calitate de gazdă trebuie să instruieşti personalul de servire să aibă grijă ca paharele invitaŃilor să fie în permananŃă pline şi umplute inaintea paharului tău. Câteva reguli de protocol Manierele pe care le manifeşti în public afectează la fel de mult. vom încerca să le amintim. cu partenerii de afaceri sau de negocieri. ieşi afară şi întâmpină-l. în particular. atât prestigiul instituŃiei. în general. iar apoi ca individ. indiferent de poziŃia acestora (subordonaŃi sau superiori) rămâne o preocupare de prim ordin a celor care îşi desfăşoară activitatea într-o organizaŃie (instituŃie. cursul nostru nu îşi propune să prezinte „un cod al manierelor”. Câteva reguli. în general. oaspeŃii. Avem în vedere comportamenul în diferite ocazii. la ce spui.

iar dacă acestea (afacerile) au loc în Ńara partenerului. Ar fi foarte bine dacă în cadrul conversaŃiei ai încerca să faci complimente cu o anumită elegantă. d) Când se organizează o recepŃie. clima etc). puteŃi să discutaŃi. în calitate de gazdă. nu este numai nepoliticos. În afaceri mai ales. pe care oaspetele să Ńi le accepte în acelaşi stil. fiind vorba de o petrecere zgomotoasă. aflat la un cocktail. vor fi scurte şi la obiect şi se vor baza exclusiv pe cunoştinŃe. in subiecte banale si plictisitoare. care sunt regulile privind cadourile etc. un dineu sau o altfel de petrecere cu o ocazie mai deosebită . Astfel. Nu te vei lăsa antrenat în discuŃii despre subiecte controversate (mai ales atunci când nu eşti sigur de care parte sunt interlocutorii tăi). chiar dacă nu te interesează cu adevărat. suprafaŃa şi numărul populaŃiei. respectiv. Desigur. dar este un obicei cu totul păgubos când oamenii nu se ascultă unii pe alŃii. aniversare importantă. dă-i ceva interesant să citească şi asigură-l că. La fel vor face şi celelalte persoane care eventual se află la tine. care aproape întotdeauna sunt dăunătoare. de problemele tale personale. conducătorul statului. IntervenŃiile tale.cere-Ńi scuze şi explică-i cauza întârzierii. Pe de altă parte însă. fără să-Ńi laşi privirea să alunece prin încăpere şi mai ales nu-l întrerupe. va trebui să-Ńi iei o serie de măsuri absolut obligatorii. oferă-i un pahar cu apă. Vei încerca să fii cât mai cuprinzător. steaguri sau chiar imnul naŃional. b) Când cineva (indiferent de sex) intră în biroul tău.sărbătoare naŃională. O dată începute discuŃiile. de un gust îndoielnic şi mai ales nu vei participa la bârfe. vizitele unor delegaŃii oficiale etc . Când se cântă imnul naŃional. s-ar putea să afli ceva folositor care într-adevăr te interesează.este potrivit să fie utilizate toate atributele patriotice. de propriile ghinioane. încheierea unor acorduri. dar şi pe experienŃă şi cât mai puŃin posibil pe ipoteze. vei încerca să obŃii cât mai multe informaŃii despre regulile scrise sau nescrise ce trebuie respectate acolo. te vei ridica în picioare şi-l vei saluta respectos. Acordând atenŃie vorbitorului. privindu-Ńi partenerul de dialog drept în ochi. să înveŃi câteva fraze cheie în limba acestora (ideal ar fi să cunoşti această limbă). pe date şi informaŃii certe. Dacă întârzierea se prelungeşte. toată lumea trebuie să se 161 . chiar la mici bârfe. se poate recurge la sporovăială. comportamentul individual are importanŃă deosebită. c) Cu atât mai mult în afacerile internaŃionale. să cunoşti datele de bază privind statul vizitat (forma de organizare. este bine să eviŃi să discuŃi despre unele subiecte care trebuie într-adevăr evitate. despre comportamentul oamenilor din Ńara respectivă. eşarfe în culorile naŃionale. în cel mai scurt timp. vei fi atent la ceea ce spune oaspetele tău. subiecte legate de exemplu de sănătatea ta sau a altor persoane.

încearcă să faci acest lucru cât mai rar cu putinŃă. să asculte cu atenŃie şi pe cât posibil să încerce să-l cânte ( sau cel puŃin să murmure). Dacă urmează să arborezi steagul statului tău. acestuia i se acordă un loc de onoare. betele să fie de aceeaşi înălŃime şi arborate în linie dreaptă. Desigur. indiferent de locul ocupat în organizaŃia din care fac parte sau în ierarhia socială. putând fi interpretat şi ca un complex de inferioritate. Astfel: • trebuie acordată o atenŃie deosebită Ńinutei. cât şi de către oaspeŃi. şi-l vei lăsa pe scaun. • o femeie nu va lăsa niciodată geanta pe masă. trebuie respectat omul şi abia după aceea funcŃia (temporară) pe care acesta o ocupă. • gazda bărbat va sta întotdeauna în faŃa invitatei. îşi poate închipui că în felul acesta va arăta cât este de importantă.. vei împături şervetul. nu în ultimul rând. iar dacă tu eşti vorbitorul. e) Există o serie de reguli foarte clare şi în ceea ce priveşte protocolul la restaurant. se pot prezenta şi alte asemenea reguli.ridice în picioare. Înainte de a pleca. Nu ne-am propus însă acest lucru. te vei scuza. existând însă riscul să lase o impresie exact contrară. O persoană care vorbeşte tot timpul la telefon. atunci când se află la o petrecere la un restaurant. Dacă sunt arborate steaguri ale mai multor state. îl vei aşeza în dreapta ta şi în stânga podiumului. În ultimă instanŃă. împinge-Ńi scaunul înapoi la masă. 162 . toate trebuie să aibă aceeasi dimensiune. • un râs zgomotos poate într-adevăr să însemne că te simŃi bine.fâŃâitul’’ în jurul mesei poate fi considerat supărător de către majoritatea celorlaŃi invitaŃi şi de către persoanalul restaurantului. OaspeŃii la o petrecere organizată într-un restaurant trebuie să vină îmbrăcaŃi potrivit importanŃei evenimentului. • când partenerii de viaŃă participă la petrecere. • dacă trebuie să te ridici de la masă ca să te duci la telefon. existând riscul de a plictisi pe ceilalŃi invitaŃi ai invitatului. iar gazda femeie în faŃa invitatului. cu grijă. personalul militar stând în poziŃie de salut. dar consituie însă şi un comportament care va stingheri pe ceilalŃi invitaŃi. Un asemenea comportament arată faptul că persoana in cauză simte nevoia să iasă în evidenŃă. Dacă te hotărăşti să vorbeşti la telefon la masă. reguli ce trebuie respectate. • . dar nici un bărbat nu va face acest lucru cu o servietă sau un teanc de dosare. respectului acordat gazdei şi. potrivit cerinŃelor localului unde se organizează acŃiunea. cei din conducerea organizaŃiei nu trebuie să vorbească în timpul mesei numai despre probleme ale acesteia (organizaŃiei). atât de către gazdă. Important este însă să respecŃi semenii tăi.

negocieri. în principal.. în special.. Iar dacă 163 . Ńinuta fiecăruia poate fi mai importantă sau dimpotrivă. revistele şi rubricile de modă ale diverselor publicaŃii. a te îmbrăca . evenimentul la care urmează să participi (ceremonii.. din observarea atentă a ceea ce . Desigur. statutul social şi mediul în care trăieşti şi îŃi desfăşori activitatea. Iar o asemenea artă se învată. iar apoi prin experienŃa personală.bine’’.) Oricum însă.aspect’’ sunt.. Sursele autorizate de inspiraŃie în ceea ce priveşte modalitatea de a te îmbrăca rămân. dar şi consultantului de modă dintr-un magazin de specialitate sau de la o casă de modă.CAPITOLUL 8 ASPECTUL FIZIC ŞI łINUTA VESTIMENTARĂ 8. de . stilul clasic şi convenŃional rămâne întodeauna cel mai potrivit. serviciu etc.bine’’ trebuie să fie o grijă permanentă. Dar a te îmbrăca .. unui prieten (prietenă) a cărui (cărei) îmbrăcăminte şi mai ales . Există câteva principii de bază privind Ńinuta. Principii de bază privind Ńinuta vestimentară A arăta .serioase’’ la care se poate apela pentru a fi ajutat să te îmbraci în mod corespunzător diferitelor evenimente. nici cei ajunşi la vârsta a treia). mai ales la televiziune şi radio. Intr-o ordine oarecare.bine’’.. profesia şi locul de muncă. în general şi cea vestimentară. Există o infinitate de moduri de a te îmbrăca . formală. de particularităŃi specifice: vârsta şi conformaŃia corpului. atât pentru bărbaŃi.este bine’’. în totalitate. de regulă. precum şi prezentările de modă... există câteva surse sigure şi . poŃi cere sfaturi (dacă simŃi nevoia) soŃului (soŃiei). cel care face alegerea. fiecare individ în parte reclamă un stil propriu al îmbrăcămintei. a ceea ce . tinerilor din familie (dar nu trebuie omisi. în funcŃie de ocazie..pretenŃiile’’ pe care acesta le are. dar cel care are efectiv ultimul cuvânt. diferitelor ocazii. cât şi pentru femei. Iar .1. admirate. De altfel. asemenea surse te ajută efectiv să întelegi linia modei. petreceri. în primul rând. La locul de muncă (sau la facultate în cazul studenŃilor).cu gust’’ este o adevărată artă.. a ceea ce . dar şi reclama şi publicitatea realizată prin mass-media.ultimul cuvânt’’ depinde de o serie de elemente.place’’.este adecvat’’. rămâne cel în cauză.. conservatoare. Câteva lucruri despre acestea: I) O Ńinută sobră.

la locul de muncă. în afara orelor de muncă.oficială’’. un stil clasic şi convenŃional presupune: • cămaşă albă. în dungi şi modele simple) sau cămaşă cu dungi fine şi o cravată cu imprimeu simplu. trebuie reŃinut că o haină la două rânduri de nasturi este făcută să stea întodeauna încheiată. • bijuteriile bărbăteşti vor fi întodeauna sobre. papionul devine o caracteristică a individului. dacă un bărbat doreşte să aibă un asemenea semn distinctiv. bleumarin sau gri închis).activitatea desfăşurată este cea în domeniul afacerilor. La costum este indicată cămaşa cu mânecă lungă. O femeie este atrăgătoare la birou atunci când este îmbrăcată în rochie potrivită.scurta’’ cravatele. de bună calitate. de preferinŃă clasică. o asemenea Ńinută este cu atât mai mult de dorit. altfel cade rău.. cămaşa cu mânecă scurtă se poartă fără haină şi când este foarte cald. sau în imprimeuri mărunte. care este însă adecvată numai pentru persoane . Oricum însă. simplă. în bluze moi. mai ales când manşetele se văd din haină circa doi cm. la şcoală. a) Pentru femei. cu tocuri nu prea înalte şi în foarte bună stare. fuste şi plovere de diverse combinaŃii şi atunci când îşi . neŃipătoare.. cu şireturi. sobră. pe când haina la un rând de nasturi poate sta şi descheiată. potrivit taliei sale. Atunci când este purtat în permanenŃă. care crează impresia de supleŃe. • Ńinută . De regulă. discret. dar în unele cazuri însă. în particular. Ńinuta sobră. La costum maro sau kaki se poartă ciorapi maro. în cea financiar-bancară. fuste clasice sau rochii cu croială clasică. • încălŃămintea. bizar. a) Pentru bărbat. vor fi întodeauna curaŃi. lipsite de extravagantă. din materiale închise la culoare. Un bărbat foarte înalt va purta cravate lungi. In legătură cu Ńinuta oficială. feminine. bine lustruiŃi. neexistând nici un fel de contraindicatie în acest sens. Ńinuta sobră şi de bun gust înseamnă: • taioare.. Ciorapii vor fi de culoare închisă (negri. în general.. de bună calitate. trebuie să fie bine întreŃinută. nimeni nu îl poate împiedica. • haină la un rând (care dă o Ńinută zveltă şi arată bine pe oricine) sau haină la două rânduri. asortaŃi cu geanta. atunci când costumul este de culoare sobră. • cravata se va asorta cu costumul şi cămaşa. aspectul exterior. La locul de muncă. care vă fac să păreŃi mai suplu decât în realitate.bine’’. în timp ce unul scund îşi va . respectiv costum cu vestă. chiar şi în toiul verii.supraveghează’’ atent. care arată mult mai bine. cu cravată simplă (culori sobre. • încălŃămintea va fi aleasă cu multă grijă. nu este 164 . Papionul îl face pe bărbat să pară mai tânăr. de regulă înalte şi nu prea solide. Pantofii. discrete.

• accesoriile purtate vor fi întodeauna discrete. trebuie să constituie o preocupare de primă însemnătate. silenŃioase. nedantelaŃi. Este recomandabil ca după ce Ńi-ai pus toate bijuteriile. . dimpotrivă. nebrodaŃi cu flori sau cu alte figuri. inele pe toate degetele. una câte una. o bluză de culoare pastelată.. să te uiŃi în oglindă. Oricum însă. ele neavând neapărat rolul de a atrage vădit atenŃia asupra fizicului celei care le poartă.valoroase’’ ar fi acestea. dar distrag atenŃia celui aflat lângă tine. întodeauna în stare bună. poşeta. din cap până în picioare şi să începi să le scoŃi. mai . • machiajul va fi cu totul discret. având grijă să nu facă cute. femeia în cauză va reprezenta semenele sale. pe scaun etc). Aspectul acesteia. va fi una simplă.amestecă’’ bijuteriile de aur cu cele de argint. şi mai ales nu va fi lăsată . pe birou.undeva’’ (pe masă. aspect ce dă o imagine cu totul neprofesională. sau două piese mici. este drept remarcabilă. într-o asemenea situaŃie. ca de altfel şi o femeie care conduce o sedinŃă sau care vorbeşte de la o tribună. Ciorapii vor fi de culoarea pielii.deloc recomandat să se vină cu încălŃăminte excentrică. Prea multe bijuterii şi prea mult fard fac ca femeia de la tribună să nu creeze o impresie tocmai favorabilă ei. de muncă. fără modele. Un colier de perle şi o pereche de cercei mai . poşeta nu va fi Ńinută la vedere. cu cât este mai puŃin este şi mai bine. eventual cu un papion. Astfel. deoarece. de exemplu..aparte’’ şi mai .femeia’’ în general. o femeie cu pretenŃii nu va purta nicioadată. indiferent cât de . Bijuteriile purtate vor fi în general simple. Oricum însă. Un caz special îl reprezintă o femeie aflată singură într-un cerc de bărbaŃi. cu adevărat dizgraŃios să vezi o geantă pe masă în timpul servirii mesei la restaurant. purtată la un taior ce va crea un efect favorabil persoanei în cauză. care nu necesită mişcarea permanentă a gâtului pentru a-şi aranja accesoriile pe care le poartă.pretenŃioşi’’ vor crea o Ńinută adecvată unui cadru sobru.. Ńipătoare. Este.. deoarece vor ieşi în evidenŃă şi vor atrage. łinuta femeii aflată la tribună nu va fi în nici un caz stridentă. de la un microfon. Intr-o asemenea situaŃie. Dresul va fi bine întins pe picior. îngrijite. atunci când se părăseşte încăperea. trebuie bine organizată. sprâncenele vor fi permanent aranjate. Bijuteriile zgomotoase sunt nu numai iritante. se recomandă o fustă bine croită. Este recomandabil să se poarte un singur inel. nu se .interesant’’ sau eventual două. In nici un caz... în permanenŃă. nu va fi expusă. pentru a evita scotocitul prin interiorul ei.. Ńinuta sa. atenŃia. până când rămâi cu o singură piesă. 165 . sunt chiar recomandaŃi). sub nici-o formă. dar mai mici. cerceii lungi nefiind adecvaŃi în asemenea situaŃie (pentru Ńinuta de seară însă. permanentă.

trebuie să urmărească. asortată la costum şi cămaşă. să se stăpânească problema aspectului exterior. O femeie cu părul lung. în principal: a) capul este primul lucru la care se uită partenerul de dialog. Aceasta presupune însă şi un păr bine aranjat. pantaloni sau rochie. Dacă se doreşte. cât şi mustaŃa fac mai degrabă parte din modă dar. descheieturile vizibile la haină. trebuie să-şi dea seama că este reprezentanta unui stil demodat şi cu totul neadecvat la locul de muncă sau de învăŃătură. tunsoarea. sau chiar subordonaŃi. Oricum. există ceva plăcut în aspectul îngrijit al unui bărbat proaspăt ras şi cu trăsăturile feŃei distincte. cum trebuie să o facă şi femeile. In acelaşi timp însă. Un bărbat trebuie să fie atent să nu se parfumeze prea tare. In aceste condiŃii. Pieptănarea conştientă a părului sau îndepărtarea lui de pe faŃă sunt gesturi iritante şi foarte neplăcute. orice femeie va avea grijă ca părul să fie frumos pieptănat şi periat în permanenŃă. dar nu-l va pieptăna în faŃa altora şi nu-şi va trece mâinile prin păr. lăsat pe spate. Este de ajuns dacă se parfumează puŃin. 166 . indiferent dacă piciorul este păros sau nu. trebuie bine îngrijite. Pentru aceasta. în permanenŃă periat.prinde’’. atentă . atunci va trebui să fii în permanenŃă preocupat de modul în care apari în faŃa oamenilor. să pară imediat mai bătrână.. oriunde te afli. tunse.duse’’ la ciorap. dar mai ales într-un restaurant. în loc să-i fie ascunse de păr. cu economie.. linia părului poate fi la modă. fără exagerări însă. b) Corpul va fi în permanenŃă curat. într-adevăr. ciorapii de culoare nepotrivită. de la cap la picioare’’. curat. după părerea multora.. dar crează impresia că se agaŃă obsesiv de tinereŃe. ceea ce face să apară senzaŃia inversă. plăcut. pieptănat. La bărbaŃi. bine călcată. fie ei şefi. O privire succintă. este întradevăr interesantă. proaspăt spălat. atunci când sunt. cravata va fi frumos înnodată şi curată. Barba şi mustătile. o femeie care îşi face părul permanent şi îl poartă în suviŃe dezordonate sau o femeie care-şi tapează la maximum părul. bluzei sau jachetei. VestimentaŃia va fi adecvată şi bine întreŃinută (lenjerie curată. Intodeauna va atrage atenŃia o vestimentaŃie prea strâmtă pe corp. înainte de a pleca la birou. fie egali. cu un parfum care (îi) le . iar gulerul şi manşetele nu trebuie să fie uzate sau pătate. respectiv discret. haine asortate şi bine călcate. este bine să se reŃină că atât barba. adecvată presupune un aspect îngrijit. Acestea din urmă vor fi atente să nu le rămână fard pe umerii rochiei. şi în primul rând a femeilor. iar la un bărbat când i se vede piciorul între ciorap şi manşeta pantalonului. Nimic nu este mai dizgraŃios la o femeie ca atunci când i se vede breteaua de la sutien sau furou sau când are fire . să nu existe nasturi lipsă).II) O Ńinută sobră. mai ales atunci când lucrează într-un birou cu colegi conservatori.

un purpuriu pasional’’. te vei încheia imediat când intră sau te întâlneşti. Aceasta deoarece mâinile sunt constant expuse vederii şi constituie o parte importantă din Ńinuta unei persoane. Atunci când pantofii vor avea o culoare neobişnuită. lamé etc. mai ales dacă este o persoană importantă. Iar unul dintre cele mai importante detalii este aspectul fizic. Trebuie să alegi. iar crema de mâini bine aplicată. îŃi vei pune aceleaşi întrebări. O femeie care poartă pantofi bine făcuŃi. O femeie care poartă sandale decupate în faŃă. trebuie evitat. Ele vor face şi mai vizibilă tendinŃa de îngrăşare. de consideraŃie. înainte de a cumpăra o anumită îmbrăcăminte. spre deosebire de una încălŃată în pantofi cu tocuri extrem de înalte. care sugerează mai degrabă că nu are nici un fel de gând să muncească în ziua respectivă. astfel încât să fi bine îmbrăcat şi să te simŃi bine acolo unde mergi. Dacă lucrezi fără haină la birou. moderni. indiferent pentru ce ocazie. demonstrează că are gândul de a face treabă. să foloseşti diferite accesorii. în general şi Ńinuta vestimentară. Este un semn de respect. 167 . brocard. să combini. de calitate bună. bine? Mi se potriveşte un asemenea stil ? Croiala este cea mai potrivită vârstei şi aspectului meu fizic ? Este o haină cu adevărat la modă sau este doar un capriciu ? este potrivită acestui anotimp ? O dată cumpărată. Unghiile curate şi manichiurate sunt tot atât de importante pentru Ńinuta unui bărbat ca şi pentru cea a unei femei. Dacă aveai haina descheiată la nasturi. în caz contrar creînd o impresie exact inversă. cu cineva. cu tocuri potrivite sau joase. că poate merge oriunde este nevoie de ea. culoarea rochiei va fi obişnuită. trebuie să-Ńi pui o serie de întrebări de genul: se pretează ea profesiei şi locului meu de muncă? Îmi vine. să se poarte hainele strâmte. Nu este deloc plăcut să-Ńi fie atrasă privirea de nişte unghii lungi şi ascuŃite. în particular. care nu poate nici măcar să meargă graŃios. Ca regulă generală. Sau faci cel puŃin gestul de a te încheia la nasturi. De aceea. catifea. unghiile date cu un lac de o culoare frapantă şi ciorapi transparenŃi. pe cât posibil.c) Mâinile vor fi permanent curate.. La birou nu trebuie purtate veşminte care se potrivesc numai pentru ocazii şi din materiale pretenŃioase: satin. d) Picioarele trebuie să se bucure de aceeaşi atenŃie şi în special încălŃămintea. neŃipătoare sau se va purta cu costum uni. întradevăr. de fiecare dată când te îmbraci. III) Intotdeauna prima impresie Ńine de detalii mărunte. o îmbraci neapărat atunci când te cheamă sau când mergi la şef. chiar întâmplător. lăcuite cu o culoare aprinsă sau cu . atrage automat atenŃia şi nu tocmai plăcut. Lacul folosit pentru unghii trebuie să aibă o culoare plăcută. Acelaşi lucru se va face şi când cineva din afară intră în biroul tău.

firmă etc. cu menŃiunea că ea poate constitui modele şi pentru alte persoane. ea foloseşte mai puŃin fard pentru birou decât pentru timpul liber. precum şi în funcŃie de pretenŃiile pe care fiecare le are de la sine. de bună calitate. neprofesionist. este una bogată şi complexă. trebuie să se încadreze în linia modei. Dacă prima impresie Ńine de detalii mărunte. o femeie nu va dori ca fardul să fie primul lucru care se observă atunci când o priveşti. o cană sau o ceaşcă cu un cerc de ruj lipicios . comandarea acestora fiind bine să se facă şi în urma unor discuŃii în familie sau a unui sfat solicitat unui coleg sau prieten care. de nivelul ierarhic pe care se află. rujul de pe buze se va sterge. O femeie fardată în mod excesiv.1. 8. unde se vor servi lichide. tot atât de adevărat este şi faptul că orice deviere de la firesc şi natural stârneşte semne de întrebare.imediat se anulează seriozitatea femeii respective. Cu atât mai mult în afaceri. care este bine să fie evitate. cum ar fi genele false. Pentru bărbaŃi a) Un tânăr cadru de conducere. ea diferenŃiindu-se însă. La birou. în funcŃie însă de gusturile şi posibilităŃile materiale de care acestea dispun.2. el ascunde anumite trăsături neplăcute ale feŃei. se îmbracă bine. 168 . chiar respingătoare.). minimum trei costume de haine. pudra aurie. partenerii preferă să se privească unii pe alŃii aşa cum sunt ei. ar trebui să deŃină. Fardul de pleoape şi rimelul nu se folosesc la birou. Garderoba persoanelor din conducere Lista obiectelor de îmbrăcăminte pentru persoanele din conducerea unei organizaŃii (instituŃie. De aceea. Inainte de o întâlnire sau de o masă. Costumele de iarnă. numai pentru activitatea desfăşurată la locul său de muncă. în funcŃie de vârsta acesteia. accentuează aceste trăsături. Nici alte produse de înfrumuseŃare. Când este aplicat cu dibăcie. succint. de regulă. aluniŃele artificiale sau alte lucruri care atrag atenŃia nu se folosesc la birou. proaspăt numit într-o asemenea funcŃie. costumul cu vestă rămâne vestimentaŃia cea mai oficială. Desigur. atât din interiorul cât şi din afara organizaŃiei. 8. dar şi pentru alte persoane cu atribuŃiuni de conducere şi care se află în permanenŃă în contact cu diferiŃi indivizi. neexistând nimic mai respingător ca un pahar. de la o persoană la alta. Să încercăm să trecem în revistă.Fără îndoială că fardul înfrumuseŃează aspectul unei femei. dar aplicat cu neîndemânare. la şcoală. De regulă.2. este neplăcută. principalele piese ale garderobei unor asemenea persoane. ca de altfel şi cele de vară.

încât manşeta să iasă din haină cu circa doi cm. înalt şi care nu are probleme cu kilogramele în plus. Dar şi atunci poŃi ieşi din impas. Oricum însă. acolo unde s-ar cere de fapt costumul. arată într-adevăr bine pe un bărbat cu adevărat . Atunci când nu eşti de loc sigur că ai simŃul culorilor. oarecum exuberantă. în nici un fel. este bine să se poarte o cămaşă cu . o persoană mai tânără. pe când una la două rânduri. reprezintă elemente de bază pentru momentele petrecute în afara biroului. cele mai multe de culoare albă. precum şi în staŃiuni. lăŃimea şi imprimeurile cravatelor variază mult în funcŃie de schimbările intervenite în linia modei.. care presupun însă butoni. iar inventivitatea în combinarea culorilor îŃi lipseşte. combinaŃia părând Ńipătoare. influenŃează alegerea cămăşilor. In asemenea condiŃii.arată bine’’ pe oricine. sunt pentru început de carieră de ajuns. un blaizer uşor bleumarin. dar şi de aspectul fizic al celui care urmează a le utiliza. alături de nişte pantaloni gri. Un bărbat înalt va purta 169 . căldură mare etc. Lungimea. b) Modul în care un bărbat îşi asortează cămaşa cu cravata şi ambele cu costumul nu este de loc întâmplător. combinaŃie ce este potrivită şi vara. nu există o altă posibilitate decât aceea de a te rezuma la combinaŃiile clasice. comportamentul obişnuit al acestuia. Dacă există probleme privind silueta. poartă cămăşi şi cravate în anumite combinaŃii de tip auster. atunci când te hotărăşti să îŃi comanzi sau să cumperi un costum. în oraşele aglomerate. sobru şi conservator. în urma discuŃiilor purtate în familie sau apelând la sfatul unui coleg sau prieten.tinereşti’’. mai . Aşa cum menŃionam şi mai înaite. în orice anotimp. Acestea pot avea gulerul prins în nasturi sau răsfrânt.. până la baza gâtului. manşetele pot avea nasturi obişnuiŃi dar. în anumite ocazii. iar dacă totuşi acesta va fi descheiat (o atmosferă mai intimă. la locul de muncă trebuie evitate combinarea dungilor cu carourile.. gulerul va sta tot timpul încheiat.manşete franŃuzeşti’’. poate recurge şi la alte combinaŃii..fiind însă mai puŃin folosit în ultimul timp.vesele’’. va trebui să ai în vedere că: • materialele închise la culoare dau impresie de supleŃe. Dacă un individ trecut de prima tinereŃe. c) Cravata trebuie aleasă astfel încât să se asorteze cu costumul şi cămaşa. mânecile trebuie să fie îndeajuns de lungi. să se vadă la gât. Dacă se poartă un tricou pe sub cămaşă. Un număr de circa 12-15 cămăşi.) tricoul sau maioul nu trebuie. mai .bine făcut’’. • o haină la un rând de nasturi imprimă o linie zveltă si . indiferent de vârstă. Vârsta bărbatului. într-un asemenea cadru.. • imprimeurile mărunte sunt mult mai avantajoase pentru a te face mai suplu decât cele îndrăzneŃe.

ele trebuie păstrate până vor fi din nou la modă. în bluze moi şi feminine. Cravatele . • la vestimentaŃia clasică şi mai ales la costumele pentru întâlniri de afaceri sau la cele de seară se poartă numai ciorapi negri sau bleumarin închis. în nici un caz la birou. comozi. Ciorapii vor fi asortaŃi la pantofi şi costum. linia clasică o constituie pantofii cu şiret. de preferabil uni. cu tocurile reparate şi neuzate etc. Aceeaşi regulă se va respecta şi la locul de muncă.grăbită’’. • o cămaşă cu dungi luminoase (de culori dulci) cu o cravată foarte simplă. se pot purta numai de persoane care nu au ajuns la vârsta a treia şi numai în afara serviciului. costume cu o croială 170 .2.un dulap’’ de cravate şi acestea nu mai sunt în linia modei. aceasta neînsemnând însă că nu se pot purta şi cei fără şiret. 8. îmbrăcămintea femeilor ce ocupă o anumită poziŃie în conducerea unei organizaŃii trebuie să fie sobră şi mai ales de bun gust. imprimate cu desene vesele sau cu mesaje. • o cămaşă bleu pal. Dimpotrivă. mai ales când persoana în cauză este cadru de conducere. In cazurile în care bărbatul este tânăr sau relativ tânăr. Ca regulă generală. cu o cravată bleu cu model sau o cravată cu model roşu. El poate apela la următoarele combinaŃii: • o cămaşă galben pai cu dungi galbene şi cravată de mătase cu model fin.. Dacă un bărbat are . neagră sau bleumarin. o femeie din această categorie trebuie să posede o garderobă cu lucruri de bună calitate şi nu neapărat în cantităŃi mari.2. încercându-se să se respecte câteva reguli bine încetăŃenite. garderoba acestuia. Femeile sunt atrăgătoare în rochii potrivite pentru birou. cu excepŃia situaŃiilor când îşi desfăşoară activitatea într-un mediu cu totul conservator. d) In ceea ce priveste încălŃămintea. pulover şi fuste în diverse combinaŃii.. şi numai cu ocazia activităŃilor din afara programului şi mai ales a celor recreative.cravate lungi. ca de exemplu: • ciorapii albi nu se poartă decât la pantofi şi îmbrăcăminte sport. pantofii trebuie să fie de bună calitate şi în permanenŃă în stare bună (curăŃiŃi si periaŃi zilnic. iar dacă moda îi permite. şi cravate late. • o cămaşă roz pal cu o cravată în care predomină roşul.fistichi’’..). alb şi bleu. unde asemenea gen de cravată crează impresia de imaturitate sau chiar de lipsă de educaŃie. moda este foarte . vestimentaŃia sa zilnică poate să fie mai puŃin sobră. un bărbat scund va folosi cravate scurte şi nu prea late. Pentru femei La fel ca şi în cazul bărbaŃilor. In privinŃa cravatelor. Oricum însă.

łinuta în diferite ocazii Atunci când Ńi se cere. în acelaşi timp. în funcŃie de mai multe criterii (vârstă. femeia trebuie să fie sigură că totul se asortează. cât şi de femei. dar şi altele suplimentare. următoarele criterii: • să aibă o siluetă foarte bună pentru pantaloni.). la care deja ne-am referit mai înainte. nici accesoriile nu trebuie să fie bătătoare la ochi ca formă. Când mergi la o petrecere într-o anumită regiune şi cu o anumită 171 . o femeie nu trebuie să poarte la serviciu pantaloni dacă nu îndeplineste. în fiecare dimineaŃă trebuie să găsească accesoriile potrivite cu costumul pe care îl poartă. a fi îmbrăcat adecvat. Pentru aceasta însă. Plecând de la ideea. Oricum. Lista garderobei unei femei ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituŃii serioase cuprinde o serie de obiecte vestimentare absolut necesare. ocupaŃia şi poziŃia în organigrama organizaŃiei din care face parte. o Ńinută adecvată. Aceasta deoarece. Iată de ce consider că o femeie conducător nu trebuie să poarte pantaloni la birou. pălăriile trebuie alese cu grijă şi mai ales să se potrivească cu îmbrăcămintea purtată. Imi crează impresia că este distantă. De regulă. Astfel. care reprezintă un mare avantaj pentru o femeie care ştie să o poarte. nu mă simt de loc în largul meu lângă o femeie care poartă pantaloni. în timp ce se munceşte. situaŃie materială etc. In ceea ce mă priveşte. 8. moda în această privinŃă este foarte capricioasă. poziŃie în organigramă. O problemă aparte o ridică oportunitatea purtării de către o femeie conducător (dar nu numai) a pantalonilor. pentru o anumită ocazie. bijuteriile etc.. Accesoriile la Ńinuta vestimentară a unei femei au un rol bine determinat. acceptată deja. Aceeaşi atenŃie trebuie acordată celorlalte accesorii. de la un caz la altul. înseamnă . Pentru aceasta. • să aibă un simŃ dezvoltat al modei şi să ştie ce alte piese de îmbrăcăminte şi accesorii să poarte la ei. în mod expres. trebuie să-Ńi iei anumite măsuri speciale. că doreşte să fie temută.3. De regulă. • să poarte pantaloni bine croiŃi şi dintr-un material de foarte bună calitate.neadecvat’’ pentru alta.. atunci când se stă la birou. pălăria. atât de către bărbaŃi. altele dimpotrivă. Atunci când se îmbracă. poate înviora o rochie sau un costum şters sau poate imprima o notă tinerească unei Ńinute. pălăria ar trebui scoasă de pe cap. sau pentru o altă regiune. un factor rămânând însă constant: unele femei arată superb în pantaloni. culoare sau sunet.suplă. şi avem în vedere geanta. că Ńinuta la birou nu trebuie neapărat să atragă atenŃia. să ştie ce este potrivit pentru vârsta. corpul. prezentând diferenŃieri mari.

de iarnă.. Pantofi eleganŃi. Femei Rochie nedecoltată sau compleu dintr-un material uşor (in. Cele mai mari probleme privind Ńinuta la diverse ocazii le au femeile. la care bărbaŃii se îmbracă seara în Ńinută de gală. va fi dintr-un material gros (lână). Cămaşă de calitate. BărbaŃi Cel mai bun costum de vară. Cămaşă de calitate. asortată la costum şi cămaşă. din piele şi într-o stare foarte bună.ocazie. sau chiar neagră. Sandale de seară de bună calitate. Pantofi eleganŃi. Este însă şi datoria musafirului să întrebe gazda. Rochie nedecoltată sau un compleu cu o bluză de mătase elegantă sau dintr-un material călduros. în cea mai bună stare. vara 172 . Pantofi negri. BărbaŃii nu întâmpină acelaşi fel de probleme cu care se confruntă femeile când trebuie să se decidă cum să se îmbrace pentru un eveniment deosebit. Ciorapi obişnuiŃi sau fantezii.adecvată’’ se comunică de către gazdă ce înseamnă acest lucru. a) łinuta pentru micul dejun. ce înseamnă Ńinuta adecvată. în cazul în care nu este lămurit. dar costumul. dar nu dintr-un material pentru seară. O poşetă mică. închis la culoare. şi de data aceasta închis la culoare. asortată rochiei. îmbrăcămintea neoficială nu înseamnă acelaşi lucru cu cea neîngrijită. asortată însă la costum. Bijuterii strălucitoare. Orice culoare de iarnă sau imprimeu sunt potrivite. O asemenea concluzie se poate desprinde din următoarea prezentare. ori o rochie imprimată. prânz. La fel ca şi vara (ca mai sus). ceai sau cokcteil de la orele 16-17. Femei Rochie închisă la culoare. mătase naturală sau bumbac). dar nu dintr-un material pentru seară. vara iarna b) łinuta pentru o petrecere de afaceri (cocteil după ora 18 sau cină). De regulă. atunci când se cere o Ńinută . Pantofi închişi la culoare. Cravata favorită. Cravata favorită. BărbaŃi Cel mai bun costum de vară. de culoare închisă.

Pantofi luxoşi.. lame. Pantofi sau sandale de seară. Şosete negre. Cămaşă albă. brocard. BărbaŃi Smoching de vară. tafta). lamé. vara iarna Smoching de iarnă. brocard. Şosete negre. nu este prea greu să-Ńi schimbi Ńinuta de serviciu cu cea pentru o petrecere de seară. Există însă situaŃii când trebuie să pleci direct de la birou la o petrecere. din piele neagră. Ciorapi simpli sau cu model. Rochie scurtă. de seară. de cea mai bună calitate. va fi confecŃionat dintr-un material gros (lână). In aceste condiŃii. de culoare închisă dar strălucitoare. Pantofi eleganŃi. Bijuterii sclipitoare. Poşetă de seară adecvată. călduros. de cea mai bună calitate. dar costumul. Bijuterii sclipitoare. trebuie ca dimineata să te îmbraci deosebit pentru ziua respectivă. de cea mai bună calitate. Poşetă de seară. c) VestimentaŃia pentru o petrecere de seară cu Ńinută obligatorie (mai târziu de ora 19) Femei Rochie scurtă. dintr-un material răcoros sau subŃire (bumbac.iarna Femei Rochie sau compleu din catifea. dintr-un material de iarnă. din piele neagră. satin. simpli sau cu model. medie sau lungă. închis la culoare. In condiŃiile în care la birou ai un minimum de haine suplimentare. Cămaşă albă. medie sau lungă.). de iarnă. Sandale de seară. dintr-un material pentru seară. pentru seară (satin. saten. de seară. 173 . asortată. Ciorapi de seară. tafta etc. mătase etc. Pantofi luxoşi. Poşetă de seară. Ciorapi obisnuiŃi sau fantezii BărbaŃi La fel ca şi vara (ca mai sus).

de seară. cu reguli proprii. Ńinuta vestimentară cere un mod civilizat de a ieşi în societate.acoperă totul’’. acurateŃe. închis la culoare. Primul lucru care trebuie să-l faci este acela de a te informa corect înainte de a-Ńi face bagajul. In oricare Ńară însă. respectiv haine de seară şi celelalte accesorii adecvate unui asemenea prilej. una dintre acestea fiind aceea că şosetele să fie în cea mai bună stare. atât în Ńările arabe. • In Ńările Europei vestice se organizează. unanim acceptate şi respectate. sau o fustă lungă cu bluză ori un plover de seară. specifice culturii şi tradiŃiilor naŃionale. O asemenea Ńinută. igienă. iar bărbaŃii vor apela la clasicul costum negru sau la smoking. • In Israel se manifestă o totală lipsă de formalism. crează o atmosferă inconfundabilă. Unele dintre ele însă sunt înlocuite. Astfel. In aceste condiŃii. cu împrejurările în care este purtată. în mod frecvent. Regulile de etichetă sunt. serate sau dineuri. Iată de ce. Există multe obiceiuri şi tabieturi ce trebuiesc cunoscute atunci când călătoreşti şi participi la o negociere în străinătate. trebuie să-Ńi iei măsurile necesare. în unele Ńări. pot veni la o acŃiune protocolară într-o asemenea Ńinută. femeile vor purta. de regulă.. cămăşi sau bluze cu mâneci lungi etc. iar în unele cazuri nici de haină sau jachetă. In condiŃiile în care este extrem de cald. Astfel: • In China nu trebuie să te îmbraci niciodată în alb. fie mai sobră. recomandându-se evitarea excesului în purtarea bijuteriilor. Aici nu este nevoie de cravată. trebuie să-Ńi pregăteşti o Ńinută adecvată. o rochie lungă până la pământ. în locul Ńinutei clasice. Un caz particular îl constituie Ńinuta vestimentară pentru încheierea unei afaceri într-o altă Ńară. un bărbat poate să poarte o cămaşă lungă. această culoare fiind semnul doliului. bărbaŃii pot să-şi scoată cravata. mai ales. recomandându-se haine peste genunchi. de mare ceremonie. invitaŃii care poartă o uniformă sau o îmbrăcăminte naŃională specifică. atunci când participi la o negociere sau la încheierea unei afaceri într-un asemenea stat.Aceleaşi probleme se pun şi în cazul participării la o serată. 174 . chiar ieşit din comun) este aceea că trebuie să te îmbraci cât mai elegant. de regulă. atât ziua cât şi noaptea. De data aceasta. femeile nu trebuie să poarte pantaloni sau un alt veşmânt ce poate fi considerat că nu . fie una obişnuită. Regula de bază privind Ńinuta la o serată sobră (un eveniment deosebit. brodată. cât şi în Orientul Indepărtat Ńi se poate cere să te descalŃi înainte de a intra într-un lăcaş de rugăciune sau o moschee. • De obicei. cu pantaloni. festivistă a unei petreceri. o îmbrăcăminte în deplină armonie cu conformaŃia corpului şi. • In Filipine. • In Ńările arabe trebuie purtat un costum uşor. Există diverse moduri de a te îmbrăca pentru o serată. In aceste Ńări.

un asemenea procedeu este o obişnuinŃă. totodat. cadoul este încărcat de suspiciuni din partea celui căruia îi este destinat. dar mai ales la numeroasele exemple în care cadourile au fost şi sunt considerate drept mită şi sancŃionate ca atare.1. Dimpotrivă. Astăzi. la consolidarea unor relaŃii sau la naşterea altora noi. el nu are decât de câstigat. fără nici un fel de conotaŃii scandaloase. este un act cu implicaŃii complexe si profunde. în ultimă instanŃă. în altele. dar mai ales a şti să primeşti cadouri. atât acestuia. Când este făcută cu imaginaŃie şi afecŃiune. Dacă negociatorul sau omul de afaceri va recurge la oferirea de cadouri după reguli bine cunoscute. a face cadouri.CAPITOLUL 9 CADOURILE ÎN AFACERI 9. Un lucru este însă cert: 175 . arta de a face cadouri (pentru că.îşi are locul şi rolul ei bine determinat.parte din activitatea complexã pe care o constituie afacerile . Dacă în practica afacerilor comisionul se negociază deschis. când oferirea unui cadou nu se face aşa cum trebuie sau se face cu grosolănie. Iată de ce. să facem acest lucru). dacă ne gândim la „educaŃia” pe care am primit-o în anii totalitarismului. aproape sigur. în particular. cât şi celui care oferă cadourile. în majoritatea cazurilor. pentru ca pe parcursul derulării negocierii si afacerii propriu – zise să se procedeze în cunoştinŃă de cauză. Într-un asemenea context. este bine ca „tehnica” oferirii de cadouri să fie bine cunoscută de cei interesaŃi. Lucru de altfel de înŃeles. oportune. ajutând. în general. în negocieri. Cadoul este cu totul altceva decât un comision. oferirea cadourilor. cel mai adesea provocator de publicitate scandaloasă. din păcate. la efecte nedorite. când toŃi ne „suspectam” în permanenŃă (şi continuăm. se va ajunge. Având un asemenea rol. astfel încât să se ajungă la efectele scontate. Arta de a oferi şi a primi cadouri În relaŃiile de afaceri. este o adevărată artă) va mulŃumi pe destinatar. va deranja pe destinatar sau chiar va crea probleme. cadoul se „oferă” numai în anumite cazuri şi mai ales în momente potrivite. în unele situaŃii chiar interzisă cu desăvârşire. ca şi afacerea în sine. dacă în anumite Ńări oferirea şi primirea de cadouri este o practică puŃin frecventă. având mai ales darul de a crea o atitudine considerabilă de bunăvoinŃă.

implicit. cadoul a devenit ceva esenŃial. dar dacă o asemenea persoană îŃi este şi prieten. Pentru a face un cadou este necesar să cunoşti relativ bine obiceiurile. persoana căreia i se oferă cadoul şi. cu miza afacerii. atunci când faci un cadou şi. Un cadou simbolic. ImaginaŃia cu care reuşeşti să alegi obiectul pe care urmează să-l oferi drept cadou şi afecŃiunea cu care îl înmânezi. în general. o artă care poate ajuta afacerea. impactul este pierdut în totalitate. Desigur. împrejurările si maniera în care acestea se oferă Ńin însă si de interesul celui ce-l oferă. oferirea unui cadou nu este o înmânare simplă a unei anumite mărfi cumpărate de client ci. 9. temperamentul. care să arate prietenia. să consolideze relaŃia în care te afli sau pe care Ńi-ai propus să o realizezi. nu în ultimul rând. oferindu-se. un gest ce trebuie făcut cu foarte mult tact. Felul cadoului. O tehnică eficientă. în raport cu regiunea şi Ńara în care se găseşte partenerul de afaceri. dacă te afli la începutul afacerilor. este un prilej nimerit şi serios să-i trimiŃi un cadou cu ocazia unei importante aniversări. Desigur. trebuie să ai în vedere totuşi. pot să stimuleze interesul partenerului faŃă de afacerea negociată. 176 . când primeşti aşa ceva. un asemenea gest pare suspicios. care trebuie să dea răspunsuri la o serie de aspecte precum: motivul oferirii de cadouri. un cadou cu ocazia unui eveniment al acestuia. şi în negocieri. consideraŃia faŃă de persoana în cauză. modest. utilizată. în particular. oferirea de cadouri este un gest cu totul delicat. Motivele oferirii unui cadou Deşi cei mai mulŃi dintre noi acceptăm ideea pootrivit căreia cel mai plăcut şi frumos dar este acela care nu are un motiv special. ca o redutabilă tehnică. de exemplu. ştiut fiind faptul că dacă emoŃia de moment a trecut. Altfel. mai ales în condiŃiile dezvoltării relaŃiilor economice internaŃionale. fără a mai aştepta alte prilejuri. un motiv „normal” şi mai ales justificat. din cele de mai sus. fiind foarte atenŃi în acest sens. că arta oferirii de cadouri poate fi privită şi. mai ales. Sunt doar câteva aspecte la care urmează să ne oprim în cele ce urmează.2. cei ce vând mărfuri pe piaŃa Ńărilor pe care le vizitează sunt mai interesaŃi să ofere decât sã primească cadouri. el trebuie imediat exploatat. Dacă există însă un asemenea motiv. aşa cum menŃionam deja. Iar dacă totuşi vei face acest lucru. De aceea. Desigur. Rezultă poate.realitatea cotidiană arată că. ci reprezintă doar un simplu act de amiciŃie. nimeni nu este obligat să trimită neapărat. mai ales. special. în afaceri. să-i dea durabilitate în timp şi. comportamentul celui căruia urmează să-l oferi. momentul şi mai ales maniera de a prezenta cadoul. nu este indicat să oferi un cadou partenerului. asociatului în afaceri. cadoul va fi simbolic. cunoscând faptul că un cadou bine ales si oferit la momentul oportun obligă partenerul. alegerea acestora.

respectiv un catalizator al afacerii. dar îi dai un cadou şi nu bacşiş profesorului care îŃi meditează copilul. deşi nu are o valoare materială deosebită. în mintea lor. lor făcândule multă plăcere să ofere cadouri şi mai puŃin să primească. Iată de ce. oricum am interpreta. Şi reciproca este adevărată şi mai mulŃi fiind cei cărora „le plac” să primească cadouri şi mai puŃin sau chiar deloc să ofere. cadoul să fie acel ceva de care ştii sau ai aflat că pesoana care urmează să-l primească ar dori să-l aibă. Desigur. Probabil pentru că sunt mai individualişti. Din acest punct de vedere.3.în nici un caz substanŃial. iar un bacşiş unor persoane care prestează anumite servicii. trebuie să gândeşti bine înainte si nu după ce le oferi. Premisele de bază sunt acelea potrivit cărora se oferă un cadou unui profesionist. Ideal ar fi ca darul oferit. tocmai pentru a nu se pune în stare de inferioritate partenerul.În ultimă instanŃă. ce presupune să cunoşti foarte bine persoana care urmează să-l primească. ceea ce se poate oferi drept cadou este diferit de la o regiune la alta. reciprocitatea trebuie să fie obligatorie. Indiferent de ce cadou faci sau primeşti. La fel se pune problema şi în privinŃa bacşişului. 9. Alegerea cadourilor Alegerea obiectului pentru un cadou este o treabă cu adevărat complicată.şi aceştia nu sunt deloc puŃini . Important rămâne însă faptul ca persoanele care dau şi primesc cadouri să stabilească. chiar dacă un cadou nu este numai un obicei şi un semn de bunăvoinŃă. pentru ca relaŃia de afaceri şi mai ales respectul reciproc să continue. ca şi latino – americanii. 177 . doar cele două persoane implicate în acŃiunea de a da şi de a primi cadouri sunt cele ce definesc mesajul gestului celeilalte persoane. Dai bacşiş chelneriŃei la restaurant. lucru ce ar dăuna afacerii. să separe de la început şi cu mare grijă aceste două interpretări. deoarece un asemenea gest ar putea să fie luat drept o încercare de mituire şi de influenŃare a hotărârii partenerului. există oameni . Aceasta pentru că. în ce măsură cadoul respectiv poate fi un simplu cadou sau mită. arabii însã. un cadou implică o anumită obligaŃie şi un dezechilibru. atunci când oferi cadouri. Americanii sunt dornici să ofere cadouri. În nici un caz nu este indicat să faci cadouri care ar putea să fie interpretate drept glumă proastă sau să oferi interlocutorului un cadou constând în îmbrăcăminte sau încălŃăminte. de la un stat la altul. dacă nu-i cunoşti măsurile potrivite ale acestuia.care mai întotdeauna se află în situaŃii delicate. cadourile rămân cadouri şi nu mită şi implică reciprocitate. nu concep să facă aşa ceva fără existenŃa unei reciprocităŃi. În cele mai multe cazuri. ci ceva mai mult. de la o civilizaŃie şi cultură la alta.

Cu toată varietatea de cadouri. fiind posibil ca un asemenea comportament să încarce partenerul cu obligaŃii. În varietatea de cadouri există însă anumite lucruri . de mari cheltuieli. respectarea unor reguli de protocol şi cheia gesturilor. Astfel. ambele părŃi. condiŃii sociale şi religioase şi chiar din superstiŃii. sunt mai jenante decât cele mai modeste. De asemenea. mai mare sau mai mică. Între acestea se află obiecte de interior de locuinŃă sau bunuri. care intră în categoria limbajului prin gesturi ale corpului sau prin mimică. un obiect nu tocmai scump. în procese îndelungate. Aceasta deoarece oferirea unui cadou se poate transforma uneori într-o gafă. în Belgia nu se 178 . În plus. Cu atât mai mult. totuşi. O asemenea sensibilitate este formată în timp. fiind izvorâtă din istorie. aparate electronice. informaŃia pe care o dai sau o primeşti de la partener. Calitatea nu trebuie să fie confundată însă neapărat cu preŃul ridicat al cadoului. Atunci când te hotărăşti ce cadou să oferi trebuie să fii foarte atent. bijuterii. când ele reflectă şi pasiunea partenerului sau personalitatea acestuia. alimente si băuturi etc. prezintă avantajul că sunt folosite zilnic. mai mult decât orice alt eventual cadou. În aceste condiŃii.la care se apelează mai peste tot. atât cea care oferă. toată lumea scrie. pe care poate nu le doreşte. porŃelanuri şi ceramică. dar ales cu gust. sunt la fel de interesate în ceea ce presupune comunicarea bunei voinŃe.obiecte sau servicii . drept cadouri. existând într-o gamă sortimentală diversificată. Numitorul comun al acestor cadouri rămâne însă calitatea bună a lor şi gustul celui care le primeşte. Decât să faci un cadou greşit. cărŃi şi reviste. cât şi cea care primeşte. Cadoul ce se oferă cel mai frecvent este stiloul sau pixul deoarece. în ultimă instanŃă. oamenii de afaceri cu mai multă experienŃă apreciază că cel mai important cadou rămâne. Într-un fel. Uneori gesturi de opulenŃă.Ceea ce se oferă drept cadou este cu totul diferit. Sensibilitatea la primirea cadourilor diferă de la un individ la altul. Asemenea cadouri tipice capătă o importanŃă. echipamente sportive. pot fi uşor transportabile. de exemplu. gradul de utilitate practică. mai ieftine sau mai scumpe. Într-o situaŃie similară. aceste obiecte sunt mici şi portabile. oferirea unor cadouri nepotrivite se poate transforma într-o explozie de nemulŃumire a primitorului. obiecte de scris şi vestimentare. parfumuri. de la un popor la altul. poate întruni calitatea cea mai importantă a obiectelor ce se oferă de regulă. ca şi de la o Ńară la alta. în funcŃie de obiceiurile şi mentalitatea din diferite Ńări. de nemulŃumire şi jenă se poate afla însă şi cel ce oferă cadourile. sau chiar le evită. în lumea afacerilor. reamintind astfel partenerului de cel de la care l-a primit şi de afacerea cu acesta. Indiferent de cadou. mai bine nu-l mai faci deloc. necunoscând uzanŃele locale în privinŃa cadourilor sau tehnica oferirii acestora.

O firmă care se respectă poate avea propriul ambalaj (hârtie. ceremonii. cadoul se oferă „între patru ochi”. iar ceasul de scurgerea implacabilă a timpului şi de apropierea morŃii.). etc. în principal. fără prezenŃa unor „martori”. rugând-o chiar să aleagă cadoul în locul tău. Problema se pune însă şi invers: nu este deloc bine să dezamăgeşti oferind un cadou foarte ieftin. ocazia în care se va oferi cadoul (aniversări. 9. dar oferit într-o pungă de plastic pentru alimente. negocieri. frumos ambalat în exterior.). deoarece ambele amintesc acolo de moarte. avându-se în vedere. dar şi reclama şi pubilicitatea realizată în mass . petreceri. Practica a consacrat câteva reguli care e bine să fie avute în vedere când se fac cadouri. personalitatea celui căruia îi este destinat cadoul. bine ambalat. unei cunostinŃe despre care ştii că are un gust impecabil. împachetat însă somptuos. Este bine. dacă simŃi nevoia.media. Maniera de a oferi cadouri Poate cel mai important lucru în arta de a face cadouri rămâne modul în care acestea se oferă. cu emblema sau sigla imprimată în relief. • O problemă aparte o reprezintă rolul cărŃii de vizită în oferirea cadourilor. să consulti vânzători de la raioanele magazinelor etc. aceasta fiind şi un mod foarte elegant de a demonstra calitatea imprimatelor firmei în cauză. crizantemele de funerarii.4. iar în China un ceas. să ceri sfatul. să participi la licitatiile de la sfârsit de săptămână. se va avea în vedere si momentul. spune că atunci când oferi 179 . pe cât posibil. sursele de inspiraŃie în ceea ce priveşte modalitatea de a alege un cadou rămân revistele şi rubricile de specialitate ale diverselor publicaŃii. importanŃa momentului trebuie să se vadă şi din voce. la asemenea obiceiuri. o anumită stimă pentru destinatar şi că efectiv îi face plăcere să facă acest lucru. personal. • Cadoul trebuie să fie „bine” împachetat. Şi aici însă ultimul cuvânt îl are cel ce face alegerea. Cadoul trebuie astfel prezentat încât să arate că cel care îl oferă are o anumită consideraŃie. nimic nepărând mai neplăcut decât primirea unui cadou care este prezentat neglijent. vom reveni. din expresia feŃei şi chiar din felul în care strângi mâna sau îmbrăŃişezi pe cel apropiat. Ca şi la alegerea îmbrăcămintei. deci. Aceasta deoarece când oferi un cadou destinatarului. pungi etc. în acelaşi timp. să examinezi atent cataloagele venite prin postă. În acelaşi timp însă. O regulă. Există diverse modalităŃi care permit să găseşti cel mai potrivit cadou. Astfel: • Un dar trebuie să fie prezentat. Dar. Altfel spus.oferă niciodată un buchet de crizanteme. chiar dacă este vorba de un vas de cristal foarte scump. dar nu prea respectată însă. dacă este posibil. Bine aici înseamnă mai ales „frumos”.

Cu atât mai mult. o jucărie pentru copiii acesteia. la preŃuri duty . • Trimiterea florilor este un lucru care a devenit o obişnuinŃă. de un bărbat către o femeie.). să nu ataşezi acestuia cartea de vizită. Cu atât mai mult. Aceasta. dacă Ńara vizitată este una mai îndepartată. Este corect şi mai elegant ca în locul cărŃii de vizită tipărite să pui o carte albă. de o petrecere. dacă se cumpără băuturi românesti de pe aeroport la plecare. 9.este bine să nu-i dai un cadou personal. când te afli într-o altă Ńără (interes de serviciu. 180 .un cadou. fie că nu are nici un fel de legătură cu el. alese cu multă grijă. scrisă într-o limbă de largă circulaŃie etc. Caracteristici naŃionale privind cadourile 9. este bine ca florile să fie trimise înainte de începerea acesteia. acesta fiind un mod rece şi impersonal de a oferi un cadou.free. Dacă urmează să vă întâlniŃi cu o femeie . la fel ca şi o păpuşă. va face plăcere întotdeauna gazdei. De regulă. de pe aeroportul românesc. nu se ataşează cadoului o carte de vizită fără semnătură şi fără un mesaj. vor face o bună impresie. mai ales de artizanat. pe care să scrii cu mâna numele şi eventual să adaugi câteva cuvinte. TradiŃional. tip carte de vizită sau puŃin mai mare. fie şi numai datorită faptului că dacă apari la uşă cu florile în mână.) şi urmează să te întâlneşti cu diferite persoane (omologi. Cadouri potrivite peste graniŃe Desigur. cadourile luate din Ńară. Dacă este vorba de o sărbătoare. o carte de bucate. Dacă nu te-ai hotărât ce cadouri urmează să faci. Dă impresia că expeditorul. ci mai degrabă unul pe care să-l poată folosi în gospodărie (o vază cumpărată de pe aeroport sau ceva asemănător pentru interiorul locuinŃei. Ele sunt un simbol de salut. vizită etc. trebuie reŃinut că un obiect românesc. indiferent cât de scumpe sau ieftine sunt. de celebrare şi recunostintă. necontând în primul rând preŃul.om de afaceri .5. În ultimul timp însă. acestea având un efect foarte mare asupra destinatarului. prieteni. Ele se pot cumpăra chiar din aeroport. cât mai ales marca băuturii sau produsului respectiv. se trimite un aranjament floral la biroul persoanei respective şi câteva fire de flori şi la locuinŃa acesteia. întrerupere deloc binevenită şi nu tocmai plăcută pentru gazdă. florile se trimeteau şi se primeau de cupluri. sărbătoritul va fi nevoit să-şi întrerupă activităŃile de gazdă pentru a căuta o vază potrivită. fie că nu a văzut cadoul. reprezentând pentru gazdă ceva exotic.). Florile sunt un dar uşor de trimis şi care ajung foarte repede. Oricum însă.1. trebuie să fii pregătit să oferi şi să primeşti unele cadouri. afaceri. femeile trimit flori bărbaŃilor pentru aceleaşi motive pentru care le primesc şi ele.5. gazde etc.

Astfel. albume de fotografii sau de sport.În toate situaŃiile însă.1. cele mai apreciate cadouri sunt cele care apelează la simŃul estetic al omului. Astfel. Regimul cadourilor în lume 9. în FranŃa. De regulă.5.5. oferirea de cadouri la prima întâlnire trebuie evitată cu orice preŃ. fiind considerat un gest cu adevărat grosolan. nu au nici o semnificaŃie. considerându-se că este prea personal.2. nu vei oferi unui chinez o împletitură din paie de orez sau o vază de flori. la pregăirea intelectuală a acestuia.2. La ei există însă două momente importante 181 . va trebui să ai în vedere şi cultura poporului respectiv. În Anglia.2. 9. din domenii diverse. Asemenea cadouri pot fi obiectele de artă. dar şi diferite alte obiecte. ori unui japonez un minicalculator.2. dar nu numai. Reguli generale Există în Ńările Europei câteva reguli în domeniu bine încetăŃenite.5. invitaŃia la un spectacol de teatru. • în toate Ńările Europei occidentale. 9. balet sau la un concert bun este luată drept un cadou frumos făcut partenerului de afaceri. Cadourile în Japonia La japonezi. se oferă o sticlă de băutură. • britanicilor nu li se vor oferi niciodată o cravată cu dungi. albume cu discuri de muzică clasică. oferirea de cadouri reprezintă un fel de obligaŃie socială de la care nimeni nu se sustrage. Aceştia poartă doar cravata organizatiei din care fac parte. altfel spus. • dacă mergi acasă la partenerul de afaceri este preferabil să duci o cutie de bomboane din ciocolată bună sau o băutură fină. precum şi albume şi cărŃi de artă. indiferent de sex şi de cine şi cui i se oferă. Prin tradiŃie. atunci când stabileşti cadoul. uneori fără nici un fel de motiv. creându-i acestuia o oarecare obligaŃie. operă. Astfel: • aproape peste tot în lume. • partenerilor din spaŃiul fostelor Ńări socialiste li se pot oferi aproape orice fel de cadouri. Aceasta deoarece în Japonia cadoul este considerat un gest prin care se impune o anumită bunăvoinŃă asupra celui care primeşte cadoul. pentru populaŃia băştinaşă. trebuie să te fereşti să „vinzi castraveŃi la grădinar”. nu vei duce în Ńara vizitată obiecte care acolo sunt o obişnuinŃă sau care. japonezii oferă si primesc cadouri în orice fel de circumstanŃă. înregistrările de muzică clasică sau modernă sau cărŃi importante. se oferă produse cosmetice. În alte ocazii însă. cravate pentru bărbaŃi sau eşarfe pentru femei. dar nu de afaceri. În vizitele de afaceri nu se practică un asemenea cadou.

este bine să nu oferiŃi unui japonez un cadou dacă nu puteŃi să faceŃi acest lucru pentru toŃi cei prezenŃi. Poate prima regulă este aceea că în arhipelagul nipon cadourile se oferă cu discreŃie.când se fac cadouri: în decembrie (Oscibo) şi în iulie (Ochugen). • cea de-a treia categorie o reprezintă cadourile ce se oferă după întâlniri şi convorbiri şi care pot fi luate drept mită. Indiferent însă de categoria în care se încadrează. fie trimise prin florărie. Dar nici în situaŃia când primeşti un cadou de la un japonez nu este bine să-l desfaci în faŃa lui. într-o asemenea ocazie. De obicei. Acest lucru trebuie făcut cu multă grijă. pe care le puteŃi oferi fie direct. adică acel cadou oferit este pentru cel ce l-a primit şi acesta nu trebuie să-l ofere. nu reprezintă ceva personal. trebuie reŃinut faptul că la japonezi contează poate mai puŃin cadoul ca atare. japonezului făcându-i plăcere să-şi deschidă pachetul primit într-o anumită intimitate. O altă regulă este aceea că japonezii nu rămân niciodată datori în privinŃa cadourilor. • a doua categorie este formată din cadoul colectiv oferit de o companie şi care nu implică persoanele individuale. De asemenea. jucării pentru copiii gazdei sau chiar un pachet de carne congelată. Împachetarea cadourilor are o mare importanŃă la japonezi. O asemenea regulă. În aceste condiŃii. se pot oferi şi alte cadouri. Dar. precum o sticlă de băutură fină. japonezii îşi invită partenerii de afaceri la restaurant şi numai rareori acasă. trebuie să aveŃi grijă să existe un anumit echilibru valoric (dar şi sentimental) între cadoul oferit şi cel primit. • ultima categorie o reprezintă cadourile personale care se oferă şi se primesc atunci când între două persoane există o legătură afectivă mai strânsă. Practica cadourilor arată că în Japonia s-au cristalizat patru categorii de cadouri: • prima categorie o reprezintă cadourile ce se dau din datorie faŃă de cineva (giri). Dacă totuşi veŃi fi invitat acasă. Cel care primeşte cadoul se va simŃi foarte jenat într-o asemenea situaŃie. ce implică atât obiceiuri locale. poate fi încălcată doar atunci când cel ce oferă insistă ca pachetul să fie deschis şi să se vadă cadoul oferit. pentru a stinge o obligatie faŃă de acel altcineva. Într-un asemenea context. Din această cauză. pentru grătar. cadourile se oferă în Japonia potrivit unor reguli bine stabilite. Momentul oferirii cadoului este aici extrem de important. fiind bine să lăsaŃi pe japonez să aibă iniŃiativa acestuia. cât şi maniere sau gesturi deosebite. altcuiva. în Japonia s-a cristalizat o practică a cadourilor numită Ńara imawasri. în nici un caz. ci mult mai mult ceremonia oferirii şi primirii cadoului. cadoul cel mai potrivit pentru o asemenea ocazie sunt florile. trebuind acordată o mare atenŃie 182 . devenită generală.

altfel orice chinez se va simŃi stânjenit şi probabil vă va refuza. în semn de preŃuire. neomiŃând să trimiteŃi o notă de mulŃumire la câteva zile după primirea acestuia. În sfârşit. trebuie ştiut că japonezii preferă metalele preŃioase albe (platina. Dacă v-aŃi gândit să oferiŃi o bijuterie. iar al doilea mod este cadoul care se face din partea firmei pe care o reprezinŃi. care are însă legătura cu relaŃia de afaceri derulată cu partenerul chinez). regimul politic existent a interzis practica oferirii si primirii de cadouri. altfel se va crede că nu v-a plăcut ceea ce aŃi primit. În ultima perioadă însă. pentru compania parteneră de afaceri. cu cât toŃi chinezii scriu cu mâna corespondenŃa şi mai puŃin la maşina de 183 . şi în această Ńară cadourile sunt tot mai mult acceptate. cu politeŃe. Aceasta. În aceste condiŃii.5. ieftine. este adevărat. Adevăratele cadouri se vor oferi după încheierea negocierilor şi semnarea contractului.ambalajului. fie al aniversării unor date importante în derularea afacerii (constând dintr-un obiect care reprezintă firma pe care o reprezentaŃi sau o anumită regiune din România. fabricat în străinătate. argintul) şi dacă este posibil. Cu toate acestea. De regulă. nefiind deci vorba de un cadou personal. Cadourile în China Deşi în tradiŃia chineză cadourile au jucat întotdeauna un rol important. mai ales în relaŃiile de afaceri. aurul alb. în China există două moduri de a oferi cadouri în mod oficial. să aibă cât mai multe carate.banchet pe care o puteŃi oferi. În condiŃiile în care totuşi oferirea şi primirea de cadouri în China rămâne o problemă sensibilă. Este adevărat. Aici cadourile se oferă chiar la prima întâlnire. cu această ocazie se face un schimb de mici cadouri. care poate fi din hârtie sau pânză colorată ori chiar din eşarfe de mătase. specifice cunoscutei bucătării chinezeşti. un asemenea obicei situându-se în afara normelor legale. evitându-se un înveliş colorat Ńipător. cu atât mai mult.3. Poate că cel mai potrivit cadou este totuşi un pix sau un stilou. de calitate superioară însă. ca partener de afaceri. este recomndabil ca atunci când un japonez vă oferă un cadou să vă aplecaŃi puŃin sau să vă înclinaŃi capul. aceasta reprezentând un semn al dorinŃei reciproce ca prietenia si relaŃia de afaceri să dureze şi să fie trainice. Primul mod îl reprezintă o masă . de acelaşi nivel cu cel la care aŃi fost invitat. cu prilejul fie al unei vizite. în văzul tuturor. 9. În relaŃiile de afaceri în China cadourile se oferă.2. este bine să oferiŃi partenerului de afaceri cadoul numai atunci când vă aflaŃi între patru ochi. partenerii chinezi oferă mese bine organizate. este bine să alegeŃi un restaurant din aceeaşi categorie.

5. sunt apreciate obiectele artizanale româneşti sau din alte Ńări europene. potrivit regulilor locale de împachetare şi de prezentare a cadourilor. cadourile practicate în Ńările arabe sunt considerate uimitoare. o vază de flori sau o cusătură artizanală.4. arabii oferă şi se aşteaptă să primească cadouri importante şi mai ales foarte costisitoare.scris. Fiind foarte bogaŃi. niciodată unilaterală. trebuie să afişezi un comportament reŃinut. deoarece el va fi aproape sigur despachetat de către vameşii chinezi. Cadourile în Ńările arabe Lumea arabă este o lume cu totul deosebită. mai ales în public. de afaceri. discurile. În aceste condiŃii. Şi când alegeŃi cadoul ce urmează să-l oferiŃi partenerului arab trebuie să fiŃi foarte atenŃi. înregistrări de muzică. Altfel. deoarece în tradiŃia chineză acesta sugerează scurgerea timpului şi deci apropierea de moarte. aflat într-o călătorie în Ńările arabe. dacă partenerul nu vă este şi un prieten foarte apropiat. ci cât mai personal şi să reflecte. Spre deosebire de alte zone ale lumii. În nici un caz nu trebuie să se ofere cadoul la prima întâlnire cu partenerul arab. căpătând un statut social economic nou. În nici un caz. rişti să devii un suspect în ochii arabilor. la fel ca si comportamentul arabilor. pentru europeni. oferirea cadourilor nu se face neapărat între patru ochi. fie laice. să fii în permanenŃă atent pentru a nu încălca regulile arabilor. 9. o sticlă de coniac. să respecŃi cu stricteŃe ceea ce ei înşişi respectă. fie ele religioase. un album pentru fotografii etc. casetele si C. indiferent de scopul acesteia. Deşi arabii nu au renunŃat în totalitate la obiceiurile şi mentalităŃile cristalizate de-a lungul secolelor. precum si obiecte de birou din materiale româneşti (marmură sau alt material scump). Dacă duceŃi un cadou în China este bine ca acesta să fie ambalat cât mai sumar.2. nu trebuie să oferiŃi drept cadou un ceas. din oferirea cadourilor se face o preocupare de prim rang. Atunci când fac cadouri. Cadoul oferit arabului nu trebuie să fie ceva impersonal.de exemplu obiecte de artă. Sunt recomandate obiectele de artă. încercând însă să nu iasă din regulile şi normele de comportament ale comunităŃii. De cele mai multe ori. împachetarea urmând să o faceŃi la destinaŃie. Este de remarcat însă faptul că arabul nu face acest lucru din vanitate. De asemenea. precum cărŃile. dar şi pentru americani.D -urile cu muzică. Desigur. se pot oferi şi alte obiecte . ci mai ales dintr-o sensibilitate deosebită faŃă de alŃii. Aici. arabii expun o puternică emoŃie faŃă de partener şi relaŃia lor cu alŃi oameni nu poate fi decât una reciprocă. 184 . El va încerca să fie întotdeauna mai generos decât partenerul de negociere. descoperirea şi exploatarea uriaşelor zăcăminte de petrol i-a transformat aproape în totalitate. deoarece acesta îl consideră mită. cu valoare intelectuală.

orice cadou semnificativ este un deschizător de drum şi un motiv de apropiere şi mai mare. vă veŃi abŃine să admiraŃi un obiect. instruirea şi capacitatea lor de a judeca. de regulă. Dacă relaŃiile devin şi mai strânse şi urmează să reveniŃi. puteŃi chiar să întrebaŃi partenerul cam ce şiar dori să aibă din România. Cadourile în America latină În Ńările Americii latine. lucru ce ar constitui o mare jignire pentru destinatar. În condiŃiile în care arabii au credinŃa că animalul este nenorocos. Mai mult decât atât. ci de cea a simplului intermediar. Aceeaşi jignire pentru gazdă o constituie oferirea drept cadou de produse alimentare. Mai întâi. Astfel. mai întâi trebuie reŃinut faptul că. eventual având inscripŃionată denumirea firmei pe care o reprezentaŃi sunt cadouri obişnuite şi. Întrun asemenea context. nu faceŃi greşeala să mergeŃi acasă la un latinoamerican cu mâna goală.5. nu se vor oferi arabilor produse cu defecte sau incomplete.zişii „intermediari”. Obiecte de folosinŃă obişnuită. pentru a nu gafa şi a vă plasa onorabil în sistemul de relaŃii şi obiceiuri locale. se poate vorbi de o serie de particularităŃi specifice. ci folositor şi pe gustul partenerului de afaceri. gustul celui care-l primeşte. ele vor fi mult mai apreciate de gazdă. Aceşti oameni sunt preŃuiŃi nu numai pentru inteligenŃa.pe cât posibil. primite cu plăcere. Pe de altă parte. inclusiv vin sau băuturi tari. care fac în aşa fel încât contactele şi convorbirile să se desfăşoare cu eficienŃă. Astfel. 9. vor trebui respectate o serie de reguli generale şi în ceea ce priveşte cadourile. de la oricine ar veni cadourile pentru copii. dar mai ales pentru abilitatea de a avea legături multiple în lumea afacerilor şi în cea politică. nu se va oferi nici un fel de cadou.5. Este recomandabil să gravaŃi numele destinatarului pe cadoul dorit. Sunt însă câteva lucruri care nu trebuie oferite drept cadouri arabilor. până când relaŃiile de afaceri nu s-au cristalizat şi nu au devenit oarecum prieteneşti. prin care pot stabili contacte şi înlesni afaceri. Nu este vorba de instituŃia pe care noi o numim lobby. nu veŃi dărui cadouri care implică numărul 13. Aici au un rol cu totul deosebit în afaceri (dar nu numai) asa . După aceea însă. care vă va fi oferit cu plăcere. în America latină a oferi drept cadou unei femei un parfum este un lucru normal şi acceptat cu aceeaşi plăcere. Există şi aici unele lucruri care nu trebuie oferite drept cadouri. nu trebuie să oferiŃi un cadou care să sugereze un animal. considerat şi la ei nenorocos. respectiv o versiune în limba engleză a coranului islamic. nu neapărat scump. aflat în vizită la un arab. Un singur lucru îl puteŃi chiar cere. obiecte de 185 . deşi există si obiceiuri sau comportamente asemănătoare cu cele din America de nord. Spre deosebire de Ńările Europei vestice. De asemenea.2. Ci întotdeauna cu un cadou. deoarece arabul se simte obligat să vi-l ofere drept cadou.

culoare neagră sau roşu . care sugerează ştergerea lacrimilor. cât şi pentru familia şi prietenii săi. atât în funcŃie de cât de bine le merg afacerile. naşterea şi învierea Domnului etc.aprins. asemenea gesturi par suspicioase.6. de mândrie chiar. respectiv nunta. cel mai potrivit moment pentru acest lucru fiind după încheierea discuŃiilor. În aceste Ńări. Fiecare dintre acestea pot avea anumite opŃiuni. latino-americanii organizează mese relaxante după încheierea negocierilor. Decizia pe care o ia conducerea într-o asemenea problemă are o mare importanŃă. nu se oferă niciodată cadouri în timpul negocierilor de afaceri. reprezintă pentru angajat un motiv de bucurie. dacă darul este însoŃit de o scrisoare în care să se mulŃumească pentru activitatea desfăşurată. într-o atmosferă relaxată şi fără tensiunile inerente negocierilor. • cineva aflat în suferinŃă. a) Oferirea de cadouri cu ocazia unor sărbători ale unei naŃiuni este o practică în toată lumea. dar o foarte mare obligaŃie pentru tine. Altfel.). şi în cea latino-americană nu trebuie să admiraŃi insistent un anumit obiect sau o colecŃie de obiecte din casa partenerului de afaceri. deoarece moralul. ceea ce poate să nu fie o mare pierdere pentru el. cadourile se oferă în următoarele împrejurări: • sărbători naŃionale sau religioase. cum ar fi un coş cu flori. Avem în vedere atât sărbătorile religioase (Anul nou. Oferirea de cadouri în diferite ocazii Aşa cum menŃionam deja. chiar dacă este unul de valoare mică. 186 . • naşterea unui copil. Câteva cuvinte despre fiecare caz în parte. ziua de naştere etc. • aniversări (ziua numelui. • căsătoria. Desigur. De regulă însă. un cuŃit. Un motiv „normal” dacă nu şi justificat. care amintesc de perioade dificile. un album. asemenea motive există sau pot fi „găsite”. acum fiind un moment la fel de potrivit să oferiŃi cadouri. trebuie să ai un anumit motiv pentru a oferi sau primi un cadou. în primul rând oferă cadouri firmele serioase pentru proprii angajaŃi.). • pensionarea. care diferă mult. Atât pentru el. La fel ca şi în lumea arabă. 9. deoarece acesta se va simŃi obligat să vi le ofere drept cadou. cât şi cele naŃionale. cât şi de obiceiurile zonei sau Ńării respective. care sugerează întreruperea relaŃiilor sau o batistă. Ca şi în alte zone geografice (Asia de exemplu). Desigur. Cu atât mai mult. Cadoul primit. psihologia angajatului depinde de bunul mers al companiei.

b) Cele mai multe cadouri sunt oferite cu ocazia unor aniversări din viaŃa colegului. lista putând să continue. au intrat în obiceiul românilor si este foarte bine că este aşa. diferite lucruri de îmbrăcăminte sau accesorii. Este vorba de „ieşiri” la restaurant. Este vorba de sărbătorirea datei nasterii. se obişnuieşte a se oferi. să se organizeze „acŃiuni”. Când mergi la un bărbat sărbătorit. de petreceri. la români. între prieteni sau rude. la care participă întreg personalul. flori. 187 . trebuie avut grijă în ceea ce priveşte modul cum arată aceste flori. sexul. bibelouri de calitate superioară. rotund) de la căsătorie etc. un ac de cravată. Este un prilej de bucurie pentru toată lumea. modul în care cel în cauză sărbătoreşte evenimentul şi. albume etc. Nu aici se fac economii.În multe Ńări. mai ales de sex feminin ( dar nu numai) decât aceea de a-şi admira. cât şi cel de conducere sau chiar patronatul. cât mai ales „şefilor”. atât femeilor cât şi bărbaŃilor. mai ales în luna decembrie (lună a cadourilor). se obişnuieşte. atât cel de execuŃie. Pentru femei se oferă. cât şi din alte continente. întotdeauna se oferă. Ea diferă în funcŃie de multe criterii: zona geografică. felicitări. Lista obiectelor ce se pot oferi cu un asemenea prilej este lungă. a unui număr de ani (de regulă. un ceas. discuri. din aur. sefului sau prietenului. Cred că nu este o plăcere mai mare pentru o persoană sărbătorită. de sărbători se trimit. Nu avem în vedere aici cadourile care se fac mai ales cu ocazia sărbătorilor religioase. a onomasticii. florile primite. casete sau CD-uri cu muzică bună. În primul rând la firmele private. neexistând fonduri alocate pentru aşa ceva. Prilejul este cu atât mai bine venit dacă sărbătoritul te invită la o asemenea aniversare. alături de alte lucruri. după ce petrecerea s-a sfârşit. poziŃia în organigramă. cel mai uşor lucru este acela de a-i oferi o sticlă cu o băutură fină (whiski. dar şi o cămaşă sau o cravată de calitate. dar mai ales pentru cel sărbătorit. De asemenea. În aceste condiŃii. cupe sau vaze de cristal. coniac etc. sub formă de aranjamente florale sau buchete de flori. unde nu se mai Ńine cont de poziŃia ocupată în organigrama firmei. Cele cu capital de stat nu pot face încă acest lucru. În acest caz. în primul rând.) sau o casetă cu sticle de vin de soi. dar mai ales bijuterii. ca de altfel în întreaga lume. cosmetice. atât din Europa. alături de flori. Indiferent de aceste criterii. Atât personalului firmei. Acestea se fac. Şi la noi există preocupări în acest sens. Dar şi colaboratorilor şi persoanelor publice (mai ales oamenilor politici şi în primul rând celor care deŃin funcŃii în legislativ sau executiv). InstituŃiile şi firmele serioase Ńin o evidentă foarte exactă a datei de naştere a angajaŃilor sau a unor persoane importante pentru ele. bineînŃeles.

cu atât mai mult. sau efectiv nu poŃi participa la bucuria acestuia. Astfel. Unele firme dăruiesc articole standard. nu uita să-i trimiŃi cel puŃin o felicitare. eventual de aur sau ceasornice. conducerea firmei va oferi un cadou. precum ceasuri de mână. bani) unui angajat. dar va trimite o scrisoare de mulŃumire. 188 . listaobiectelor ce se pot face cadou este relativ lungă. se trimite părinŃlor un cadou care să marcheze evenimentul. Dacă totuşi eşti departe de cel sărbătorit. d) Sunt destule cazuri în care conducerea unei instituŃii. pe care vor fi înscrise perioada în care persoana respectivă a lucrat în firmă sau chiar numai data pensionarii şi emblema companiei. Alte firme sunt mult mai preocupate de un asemenea eveniment. Cu atât mai mult. precum un echipament de pescuit. un director poate şi trebuie să participe la nunta adjunctului său sau a copiilor acestuia. dar şi al unei familii prietene şi. o asemenea scrisoare poate fi însoŃită de un aranjament floral. Desigur. o telegramă sau să-i dai un telefon. Cu un asemenea prilej. a unei firme. se va scrie o frumoasă urare. şi în acest caz. bine întemeiate însă. strânşi în jurul persoanei în cauză. pot exista unele excepŃii. un angajat. un dar pentru noul născut înseamnă mult mai mult pentru părinŃi decât un dar pentru ei. un conducător nu va trebui să trimită cadouri (sau potrivit obiceiului în România. Desigur. din inimă. ele trebuie să fie bine ambalate şi însoŃite de o carte de vizită în care să scrii cu mâna ta câteva cuvinte sincere. imprimate sau ştanŃate numele cuplului. De cele mai multe ori. Refuzând invitaŃia. este recomandabil fie să se onoreze toate invitaŃiile. dacă este invitat. al unor rude. Pe rama acesteia. Ca regulă generală. prin care va transmite urări de fericire noului cuplu. primeşte invitaŃii pentru a participa la nunta unor subordonaŃi sau a copiilor acestora. de regulă. trebuie să onoreze invitaŃia primită de la un şef al său. c) Un prilej minunat de a face cadouri îl reprezintă naşterea unui copil al angajatului companiei. De reŃinut însă că pachetul trimis va fi neapărat însoŃit de un aranjament floral. fie să nu se onoreze niciuna. e) Cadoul pe care îl alege o firmă pentru un coleg care se pensionează va depinde atât de rangul pe care acesta l-a avut cât şi de timpul lucrat de el în cadrul firmei. • o fotografie cu toŃi foştii colegi. recurgând la idei precum: • oferirea unor lucruri care sa aibă legătură cu viitoarele activităŃi ale proaspătului pensionar. data nunŃii şi iniŃialele conducătorului (conducătorilor) expeditor. Desigur. pe care vor fi gravate. Dacă totuşi participă la un asemenea eveniment.Oricare ar fi obiectele oferite.

mai ales în conditiile economice actuale. făcute însă cu afecŃiune şi umor. • un halat de baie. Alături de asemenea cadouri. este bine ca la o asemenea petrecere să participe şi familia celui sărbătorit. filmarea evenimentului etc. dar intră în codul manierelor elegante să te interesezi de situaŃia colegului de muncă. dar de bună calitate (săpun de baie. se poate organiza de către firmă şi o mică petrecere. Este însă o treabă nu tocmai usoară si care presupune mult „curaj”. dacă este posibil. va fi imprimat un text adecvat. • articole pentru igiena personală. fie la un local public. 189 . • un portret pictat al fostului coleg sau. urmate de „tachinările” de rigoare. dar şi articole din presă apărute de-a lungul timpului. cu litere aurii. întrun loc foarte plăcut. când se pensionează o femeie. inclusiv de petrecerea de pensionare. transmiŃându-i urări de sănătate si mici „bârfe” ale acestora.). Ele trebuie să aibă în vedere cazurile particulare când se pensionează un director. În acest din urmă caz. se poate organiza o masă sub forma unui cockteil. fie subordonat.• un album din piele. f) O situaŃie specială o prezintă darurile ce trebuie să se facă unui coleg aflat în suferinŃă. se pot oferi: • o floare într-un ghiveci care cere o mai puŃină îngrijre. La noi se obişnuieşte însă ca cel ce se pensionează să se ocupe personal de sărbătorirea evenimentului. spitalizat. inclusiv transportul cu avionul (şi mai emoŃionant ar fi cu vaporul) pentru pensionar şi soŃia (soŃul) acestuia. bolnavi sau accidentaŃi. spray de cameră etc. Eventual. alături de documentele excursiei se va „ataşa” un plic cu bani de cheltuială. • un album. chiar un bust sculptat. pe cheltuiala sa. În momentul culminant al petrecerii se vor rosti tradiŃionalele toasturi. fie la fostul loc de muncă. Pe coperta albumului. Sunt şi alte aspecte pe care le presupune sărbătorirea pensionării. a unui prânz sau a unei cine. cu prilejul excursiei. De regulă. apă de colonie. aflat într-o asemenea situaŃie – fie el sef. dacă există resurse. • o casetă audio pe care au fost imprimaŃi colegii bolnavului. • bilete pentru o excursie. unui coleg bolnav. pentru cei aflati în spital. care va conŃină fotografii în legătură cu cariera şi diverse amintiri comune. Este nu numai colegial. discursurile care se rostesc cu acest prilej. Pe cât posibil.

prezenŃa femeilor în viaŃa social – economică. În aceste condiŃii. era un lucru relativ rar. al bărbaŃilor în 190 . la dispoziŃia soŃului său. „doamna academician” etc. în general şi în suita cadrelor de conducere. Ea nu mai trebuie să fie. O astfel de soŃie aproape că nu mai există astăzi. etc. limitându-se doar la calitatea acestora de secretară a directorului (la birou) şi de soŃie a acestuia (acasă). strica imaginea soŃului şi implicit a companiei sau instituŃiei pe care acesta o reprezintă. cultură.1. în special. poate cu unele excepŃii din rândul celor din generaŃia mai în vârstă. În această a doua calitate. în permanenŃă. comportamentul societăŃii faŃă de femei. RelaŃiile bărbaŃi – femei în viaŃa cotidiană Până acum 40 – 50 de ani.CAPITOLUL 10 FEMEIA ÎN SOCIETATE 10. dimpotrivă. în domenii diverse (artă.în lumea răsăriteană – se bucura în anii ’60 de aceeaşi importanŃă a poziŃiei sociale – ca şi soŃul său – ea fiind prezentă la toate întâlnirile importante ale acestuia.şi susŃină soŃia atunci când aceasta. procesul de emancipare al femeilor a evoluat foarte rapid. în general să posede o serie de calităŃi absolut indispensabile. în calitatea ei de persoană publică (cadru de conducere sau om de afaceri). şi bărbatul soŃ trebuie să fie gata să . Dar acum şi reciproca este adevărată. să stăpânească bine codul manierelor elegante.persoană publică – când prezenŃa ei are o importanŃă deosebită pentru el. soŃia omului de afaceri – în lumea apuseană – sau a unui cadru de conducere (politică sau administrativă) . De altfel. „doamna director”. comportamentul femeii – soŃie crea sau. Aceasta nu înseamnă însă că nu trebuie să fie pregătită să apară alături de soŃ . sport. cei din generaŃia a 3 – a îşi amintesc că formula obisnuită de adresare unei femei era „doamna general”.) sau este implicată în activităti caritabile ori urmează anumite forme de învăŃământ (mai ales învăŃarea de limbi străine). Tocmai de aceea ea trebuia să aibă o anumită cultură generală. Chiar dacă soŃia unui înalt cadru de conducere sau a unui potent om de afaceri este casnică – fiind însă din ce în ce mai rare asemenea cazuri – ea are propriile hobby – uri. trebuie să participe la o serie de întâlniri la care este invitată. Cum după anii ’60.

ale cauzelor care au general o asemenea concepŃie. există şi excepŃii. colegă sau subordonată. nu poate constitui obiectul unor preocupări feminine. s-a schimbat în mod semnificativ. manierat faŃă de colegele sale. Este o „înjosire” a bărbatului să „trateze” afaceri cu o femeie. mai mult sau mai puŃin obiective. se purta. În societate sau acasă. Aceasta deoarece. de afaceri (abilitate evidentă mai ales la femeile care au născut şi crescut copii). femeile sunt judecate prin contribuŃia pe care ele o pot avea la bunul mers al activităŃilor desfăşurate. apreciată la justa ei valoare. Femeia conducător. ExplicaŃii de genul: Domeniul afacerilor este prin excelenŃă unul tehnic. Dacă pe vremuri conducătorul. De fapt. care ar „depăşi” inteligenŃa şi aptitudinile socio – profesionale ale femeii. iar acasă soŃiile (iubitele) sunt tratate într-o manieră cu totul deosebită. pentru a fi conducător. Desigur.şi. bărbaŃii adevăraŃi nu „pregetă” să scoată în evidenŃă rezultatele colegelor. vehiculată în lume şi. BineînŃeles. supusă unor „legi nemiloase” ale concurenŃei – de multe ori nu tocmai corectă . impuse de societate şi nu cu cele impuse de sex. realitate în care rolul şi importanŃa femeii devin din ce în ce mai insemnate. din obişnuinŃă. de exemplu. din păcate. Este o idee însă cu totul perimată şi mai ales falsă. Acum oamenii se tratează de la egal la egal şi acŃionează în concordanŃă cu regulile generale de protocol. în majoritatea 191 . odată cu pătrunderea femeilor în viaŃa publică. Ideea potrivit căreia femeia nu este „făcută” pentru afaceri şi. comportamentul diferit al bărbatului faŃă de femeie (atât la birou. comportamentul cavaleresc a fost înlocuit cu un gen nou de maniere. cu atât mai mult. dându-se un alt sens noŃiunii de colegialitate. potrivit sensibilităŃilor sale intelectuale. dar şi femeia om de afaceri este. în cele mai multe cazuri. bărbaŃii tratează femeile ca pe orice alt coleg (la birou). trebuie avut în vedere că femeile au o abilitate înnăscută de a intui şi descifra gesturile partenerilor de negociere. Sarcinile psiho – sociale ale femeii nu permit acesteia alocarea unui timp corespunzător afacerilor şi activităŃilor aferente acestora. astăzi el nu o mai face în mod automat. mult mai apropiată de cavalerismul tradiŃional. Un asemenea dublu standard are în vedere deci.general. cu atât mai puŃin. cât şi acasă). subordonate sau chiar şefe. Mai mult decât atât. manageriale şi psihologice reale. Mai mult. în primul rând. toate aceste „argumente” nu sunt altceva decât idei preconcepute şi mai ales dăunătoare realităŃilor economico – sociale. prin urmare. este încă. pe meleagurile noastre balcanice. fiind tratate ca partenere de echipă (la locul de muncă) sau de viaŃă (acasă ). Ele observă cu un ochi mult mai atent detaliile mărunte şi au. Lumea afacerilor este o „lume dură”. pot fi găsite explicaŃii. Ca urmare.

Dacă se investesc timp şi bani în pregătirea ei şi mai este şi tânără. De cele mai multe ori. va diminua buna reputaŃie a colectivului. Când va fi indispusă. sigur va rămâne însărcinată şi îşi va întrerupe sau chiar abandona locul de muncă. în orice postură s-ar afla. Dacă arată bine şi mai este şi nemăritată. maniere elegante. o comportare instabilă si imprevizibilă. femeile sunt judecate după standarde complet diferite în raport cu bărbaŃii. trebuie menŃionat că. cu adevărat. Cu atât mai mult în cazul femeilor. bunele maniere fiind la fel de importante ca şi performanŃele în muncă. Deşi asemenea „argumente” pot apărea la prima vedere exagerate. de modul în care este apreciată de către aceştia. care spune că femeile sunt purtătoarele manierelor elegante. ele sunt frecvent auzite şi în zilele noastre. Desigur. De altfel.cazurilor. sigur. Dacă este măritată. Pe de altă parte însă. deoarece va avea „probleme” în familie. cariera unei femei poate fi distrusă de modul în care o privesc colegii. bărbaŃii ce fac parte din acesta.2. va avea. femeile sunt mai sensibile şi mai impulsive decât bărbaŃii. mult mai mult tact decât bărbaŃii. Într-un asemenea context. în condiŃiile în care de la acestea se aşteaptă întotdeauna să aibă o comportare exemplară. nu este îndeajuns de pricepută pentru rolul pe care îl ocupă sau pentru lumea afacerilor. privesc o femeie nou sosită într-un post de conducere poate să influenŃeze. femeia trebuie să adopte un comportament cât mai 192 . important rămâne faptul că oamenii – bărbaŃi sau femei – să aibă un comportament normal. Modul în care colectivul în general. Aceasta deoarece. La fel se pune problema şi în cazul femeilor conducător. despre o femeie nou numită într-o funcŃie de conducere sau despre femeia om de afaceri se gândeşte ( în mod stereotip şi inexact) astfel: Dacă se impune. să aibă. Comportamentul femeii persoană publică RelaŃiile între oameni în societate – la locul de muncă sau în orice altă parte – depind de o varietate de factori. înseamnă că nu dă dovadă de feminitate. nu de puŃine ori. există o vorbă din bătrâni. nu ar trebui luată în discuŃie pentru o promovare. în relaŃiile sale cu colaboratorii. 10. Dacă nu este măritată este ceva în „neregulă” cu ea. viitorul ei profesional. Dacă este măritată şi are copii. fiind astfel negociatoare mult mai subtile decât aceştia. într-o mare măsură. îşi va neglija munca. Dacă nu arată bine. în particular. va distrage bărbaŃii din colectiv. Dacă vorbeşte cu mai puŃină fermitate. Chiar înainte de a avea măcar şansa să se afirme.

fără a fi însă invidioasă. Nu se va jena de statutul său de femeie şi mai ales de intuiŃia caracteristică acesteia. Îşi va menŃine separat viaŃa sa particulară de cea de la locul de muncă (în măsura în care se poate face în totalitate acest lucru) şi nu-şi va irosi timpul de muncă cu conversaŃii excesive despre familie şi. să facă un efort suplimentar ca să fie drăguŃă cu soŃiile colegilor ei. 193 .exemplar. ci mai degrabă va încerca să conserve o asemenea intuiŃie ca pe o calitate utilă. o colegă. cu atât mai mult. Dacă ne-am opri la modul de comportare al femeii la locul de muncă şi mai ales când aceasta face parte din staful organizaŃiei. Nu se va plânge de discriminare sau hărŃuire sexuală. pentru ajutorul primit într-o anumită situaŃie. astfel încât să le pară acestora mai puŃin primejdioasă. Va încerca să fie un mentor care inspiră simpatie şi un model demn de urmat pentru celelalte femei din colectiv. să se glumească pe seama ei. principalele reguli care trebuie respectate de către aceasta sunt următoarele: Împreună cu colegii săi – bărbaŃi sau femei – va urma toate regulile de conduită „impuse” de societate de-a lungul timpului. Să fie atentă la orice discriminare sau discuŃie necinstită care vizează o altă femeie din cadrul colectivului şi mai ales una absentă. decât dacă are motive justificate şi mai ales dacă o asemenea plângere este în folosul ei. acceptând. cu atât mai puŃin. la care poate apela. atunci când este însă cazul. într-un mod cât mai feminin. Să fie serioasă în pregătirea ei şi intransigentă în privinŃa calităŃii lucrărilor şi termenului de predare a acestora. fãră să fie prea autodispreŃuitoare. colegelor. cu atât mai puŃin. mai mult. Nu va ezita să-şi arate compasiunea. Să înŃeleagă rostul ierarhiei în conducere şi să nu încerce să „forŃeze” lucrurile pentru a ajunge oricum şi oricând în vârful acesteia. atunci când este cazul. despre viaŃa sa amoroasă. amintindu-şi în permanenŃă de dificultăŃile pe care le-a întâmpinat la începutul carierei. Va mulŃumi sincer colegilor şi. Să aibă simŃul umorului şi mai ales să ştie când să-l folosească. având datoria să „calmeze” lucrurile şi să susŃină persoana care a fost nedreptăŃită. chiar la locul de muncă. Să fie plăcută şi agreabilă tuturor şi nu doar şefilor săi şi. Nu va învinovăŃi niciodată pe alŃii pentru greşelile ei şi. Să fie întotdeauna punctuală şi să-şi creeze o bună imagine personală. Nu se va lăsa complexată de laudele aduse unui bărbat pentru meritele acestuia la realizările colectivului.

decât în cazul unui bărbat (să nu se înŃeleagă că suntem de acord că acesta poate să facă un asemenea lucru). sunt destule cazuri în care femeile care ocupă anumite poziŃii. oferindu-i astfel posibilitatea să participe la discuŃii neoficiale. Din nefericire. aşa cum menŃionam şi mai înainte. în cadrul unei organizaŃii se simt marginalizate. 10. ea va fi mult mai atentă ca de obicei. coleg sau şef. Este total dizgraŃios să vezi o femeie „băută” la locul ei de muncă (ca de altfel oriunde). văzând în acesta comportamentul femeii. frustrate. pentru a demonstra că-şi pot îndeplini tot atât de bine obligaŃiile. femeile zilelor noastre trebuie să fie mai manierate şi să muncească mai mult decât colegii lor bărbaŃi. fie în calitatea sa de conducător sau de om de afaceri. În discuŃii. profesorii. trebuie să facă faŃă. Nu sentimentul de umilire le deranjează pe aceste femei. Din acest punct de vedere. 194 . fiind în avantajul acesteia dacă va dovedi şi un ascuŃit simŃ al umorului cu această ocazie. femeia – conducător sau om de afaceri – trebuie. şefii sau colegii care Ńi-au acordat un ajutor deschis în carieră. fără nici un fel de pregătire prealabilă. Comportamentul femeii în anumite situaŃii speciale Există numeroase situaŃii „speciale” la care femeia. e o plăcere pentru ele să mai fie povăŃuite. ci sentimentul că sunt excluse pe plan profesional. la rândul său. la o discuŃie. şi mai ales la începuturile acesteia. va aminti pe cei care au ajutat-o. în „joc” fiind nu numai persoana sa. să poată furniza informaŃii pertinente şi interesante grupului. în general. Este absolut moral să-Ńi venerezi mentorii. la care nu ar avea acces în mod normal. unde se „vehiculează” date ori informaŃii sau chiar „bârfe”. colportate „din gură în gură”. la un „pahar”. În asemenea cazuri. ci va avea în vedere că ceilalŃi vor judeca comportamentul ei global. O modalitate relativ simplă prin care un bărbat. unele chiar înalte. în discursuri sau articole. Atunci când este totuşi invitată şi acceptă să iasă cu colegii bărbaŃi la un „prânz” (ca să nu spunem la un „pahar”). informale. Când femeile Ńin pasul cu bărbaŃii.3. Ele nu au posibilitatea unui schimb ocazional de informaŃii cu bărbaŃii. la o „bere”. pot fi de ajutor unei femei este aceea de a o „accepta” în „grupul de prieteni”. iar uneori chiar disperate.Se va abŃine să folosească un limbaj indecent. oficiale sau poate particulare. neuitând că vorbele urâte sună mult mai şocant venind din partea unei femei decât din cea a unui bărbat. Este un lucru cu adevărat şocant şi mult mai „urât”. fie chiar ca simplă salariată. care îşi fac vizite la birou sau merg la câte o întâlnire improvizată.

„păpuşă”. Când femeia conducător îşi asumă o asemenea responsabilitate. se va afla întotdeauna în dificultate faŃă de subordonaŃii ei şi cu atât mai mult dacă aceştia sunt mai în vârstă sau cu preponderenŃă bărbaŃi. ea trebuie să-şi asume şi riscul unei eventuale ostilităŃi a subordonaŃilor. viitoarea relaŃie are şanse de a fi de bun augur.. iar atunci când are un anumit „gabarit” să lase impresia celor din jur. în primul rând. să folosească un limbaj dur. aspectul fizic masiv sau plăpând ascunde diverse tipuri de personalitate. SimŃul umorului. că este neajutorată. trebuie să-şi „ajute” colegul (sau dacă este cazul colegii) să folosească un limbaj corect şi respectuos atunci când discută cu ea despre alte femei. are aceleaşi „probleme” în a fi luată în serios de subordonaŃi şi în primul rând de barbaŃi. Desigur.10. un incident). ci doar să-i reamintească delicat că atunci când vorbeşte denigrator la adresa femeilor. Nu trebuie neapărat să facă morală unui asemenea „bârfitor”. rămâne cel mai bun antidot pentru problemele create de aspectul fizic al unei femei. slăbuŃă ar fi ca aceasta să fie foarte exigentă. 195 . ca si una solidă. va avea în vedere că. să-i înŃeleagă. va încerca să-şi apropie colaboratorii. Există însă şi în asemenea situaŃii soluŃii de a ieşi din impas. de exemplu. în primul rând bărbaŃilor. Unii cred că o asemenea soluŃie. Astfel. o femeie slăbuŃă (fizic). O şefă tânără şi subordonaŃii acesteia O femeie tânără.ajute’’ şi pe ceilalŃi să o facă.. să „se răstească” la ceilalŃi în permanenŃă. dar mai ales pe sine. Desigur.3. atunci când „şefa” este mică de statură. dublat de talent şi competenŃă. O asemenea şefă tânără va trebui să-şi manifeste vizibil „mândria” că are în echipă sa bărbaŃi şi oameni în vârstă. femeia în cauză trebuie să-i ceară ferm „obraznicului””să renunŃe la asemenea termeni. este suficient să i se adreseze cu un apelativ de genul „dulceaŃo”. le va cere acestora să fie în permanenŃă anunŃată când lucrurile nu merg tocmai bine. 40 kg. o femeie care cântăreşte. în majoritatea cazurilor. De asemenea. fie aceasta chiar şefă. Dacă va fi deschisă în relaŃia ei cu asemenea subordonaŃi chiar din primele zile şi le va arăta că le „înŃelege” stânjeneala. decât pe oricine altcineva. Persoanele în cauză trebuie să încerce să-şi uite aspectul fizic şi să-i . îşi jigneşte. iar la rândul ei. dacă un bărbat Ńine cu tot dinadinsul să irite o femeie. Dacă se întâmplă un asemenea incident (pentru că în ultimă instanŃă este vorba de o excepŃie. exprimându-şi deschis aprecierea pentru perspicacitatea şi experienŃa acestora. Pe de altă parte însă. „reamintindu-i” exact numele şi funcŃia deŃinută. soŃia sa. să le explice cu grijă şi exact scopurile finale ale activităŃii pe care o depun cu toŃii. „scumpo” sau „iubito”.1. numită conducătorul unui colectiv sau al unei organizaŃii.

dorite sau chiar nedorite. Desigur. care se pot împrospăta.3. se va apela la cafele. nu se poate afişa oricum şi după bunul ei plac în relaŃiile cu partenerii de afaceri sau de negocieri. eventual într-o cameră de hotel. De asemenea. Aceasta însă. în negocieri. Desigur. trebuie să fie deosebit de atentă în ceea ce priveşte ospitalitatea oferită. un asemenea gest va face din pat un obiect cât se poate de nesexual. poŃi accepta. va oferi fructe proaspete. liniştită. Dacă se va afla totuşi în situaŃia de a fi acostată într-un mod 196 . În acelaşi timp. Dacă discuŃiile se poartă în deplasare. 10. se poate folosi foarte bine patul ca pe o masă de conferinŃă.Aceleaşi probleme deosebite se pun şi în relaŃiile cu persoane din afara organizaŃiei. numai după ce ştii sigur că respectivul nu este căsătorit şi că nu deŃine o funcŃie mult mai înaltă decât a ta. Atunci când primeşte vizite la birou. Dar o femeie trebuie să-şi controleze întotdeauna reacŃiile tandre mai ales la locul de muncă. la bârfe. la o piesă de teatru. dar şi fără riscuri. dacă vrei. drept o femeie uşoară. Aceasta chiar şi atunci când este vorba de doi oameni foarte apropiaŃi. mai grav. Dacă totuşi te afli într-o situaŃie specială şi. iar serile. o femeie care călătoreşte singură nu trebuie privită neapărat şi ca o femeie „disponibilă”. astfel încât să-l facă să creadă (dar şi pe ceilalŃi) că îl linguşeşti sau că eşti insistentă. în camera de la hotel. aproape sigur. O asemenea femeie are toate motivele de a se teme să nu fie luată drept o pradă uşoară sau. trebuie să fii îndeajuns de înŃeleaptă şi să o cauŃi cât mai departe de companie şi de clienŃii acesteia. apă minerală sau sucuri răcoritoare. nu trebuie să vrei ceva mai serios decât o întâlnire oarecare. făra nici un entuziasm. în faŃa televizorului. de exemplu. care apoi vor fi oprite foarte greu şi cu mult efort. nu pot exista motive serioase care să te împiedice să-i ceri să te însoŃească la o petrecere sau să-l inviŃi acasă la cină. femeia aflată în postura de conducător al unei organizaŃii sau de om de afaceri.2. Dacă totuşi eşti în cautarea unei relaŃii serioase şi de durată. dacă are interesul continuării acestora. În sfârşit. ea trebuie să dea dovadă de multă abilitate. Cei care nu cunosc relaŃiile existente vor da naştere. Femeia. să fie circumspectă. te simŃi „atrasă” de un partener de afaceri. persoană publică. dacă un partener de afaceri sau chiar un client te invită la restaurant. Majoritatea îşi petrec zilele în discuŃii. Femeia în deplasare (delegaŃie) Cele mai multe dintre femeile care călătoresc în interesul afacerilor sau serviciului se simt aproape total nesigure în privinŃa a ceea ce pot sau nu-şi pot permite într-o asemenea deplasare. dacă discuŃiile se prelungesc. la un concert etc.

un obiect cât se poate de nesexual. Astfel: 197 . se poate folosi foarte bine patul ca pe o masă de conferinŃe. ea nu va trebui să-şi petreacă neapărat serile închisă în camera de hotel din cauza unei experienŃe trecute. spune-i clar. fă în prealabil o rezervare. întâmplătoare şi neplăcute. Intră în restaurant cu servieta sau cu câteva dosare. pe un ton ferm. sau chiar amândoi. va trebui să-l pună imediat la punct. Într-o asemenea situaŃie. Al treilea rând de bautură este însă periculos. funcŃia şi compania pe care o reprezinŃi. Dacă doreşti neapărat să serveşti masa într-un anume restaurant. în mod absolut obligatoriu. în cele mai multe cazuri. cheamă ospătarul sau părăseşte masa. trebuie să arăŃi ca o adevărată profesionistă. O asemenea precauŃie îŃi dă şansa să scapi de el. Dacă comandaŃi amândoi încă un rând. veŃi regreta că l-aŃi comandat. Dar. Explică-i totuşi. Servirea mesei în perioada când eşti în deplasare este o altă mare „problemă”. Dacă este necesar să aibă loc o serie de discuŃii.neplăcut de un străin. Dacă un asemenea individ vine spre tine şi se aşează neinvitat la masă. fără nici un fel de stânjeneală. nu este neapărat nevoie să-l refuzi. fără a afişa însă o expresie de panică sau de dispreŃ total. Desigur. uită-te în altă parte. fără a-i lăsa nici un fel de drept de replică. ele se pot desfăşura în camera de hotel în care eşti cazată. Dacă se oferă să-Ńi plătească băutura. încă de la început. Dacă însoŃitorul te invită să serviŃi împreună cina şi dacă îŃi face plăcere acest lucru. dacă-i găseşti compania neplăcută. Dacă observi că un bărbat te priveşte atent. politicos. ViaŃa a demonstrat că. Ńine capul sus şi. deoarece un asemenea comportament ar constitui semne de stânjeneală. Dacă însă un bărbat. dându-i de înŃeles că nu vei continua să-i Ńii companie toată noaptea. comunicându-Ńi numele. Dacă are chef. Va înŃelege astfel că nu eşti o femeie „uşuratică” şi care doreşte să „agaŃe bărbaŃii”. că nu mai sunt decât câteva minute până când trebuie să pleci. acesta este rândul pe care unul dintre voi. poŃi accepta. spune-i ospătarului: „doresc o masă pentru o persoană”. dacă vrei. înainte de a intra în restaurant că îŃi vei plăti consumaŃia şi că nu vrei să rămâi datoare. va respecta câteva reguli elementare: De fiecare dată când călătoreşti în interesul propriei afaceri sau pentru compania pe care o reprezinŃi. precum şi de modul în care te comporŃi. aşa cum arătam mai înainte. Mai ales dacă eşti femeie. dacă poate să ia loc pe scaunul liber. O imagine potrivită de afaceri este exprimată de modul în care te îmbraci. vine la masa ta şi te întreabă. un asemenea gest va face din pat. trebuie să aibă curajul şi să coboare în barul hotelului sau să servească cina în restaurantul acestuia. eventual atrăgător. fă-l să înŃeleagă că-l vei plăti tu.

obligaŃiilor pe care le incumbă postura de persoană publică sau de om de afaceri. şi cea de conducător de organizaŃie (companie. uneori chiar apriori. acceptată aproape de toată lumea. fără nici un fel de problemă. deşi femeile sunt încă mai puŃin întâlnite în afaceri. Nu este chiar frumos să citeşti ziarul asteptând să Ńi se servească masa. efectul de emulaŃie. animarea şi păstrarea echilibrului echipei. dacă nu îŃi este indiferent. ViaŃa a demonstrat că o afacere poate câştiga în eficacitate prin aportul femeii. că femeile pot să facă faŃă. se poate spune. nu sunt rare cazurile care determină unele femei să renunŃe. în special. fără ca intimitatea să-i fie deranjată. Mai mult decât atât. ce poate să ducă la un dinamism superior afacerii etc. fă şi tu acelaşi lucru.) sau de om de afaceri. uneori chiar mai bune decât bărbaŃii. poŃi să-Ńi petreci o parte din timp notând ceva în agendă. o fac cu rezultate bune. deoarece literele din ziar înseamnă degete murdare pe o faŃă de masă albă şi curată. orice femeie trebuie să aibă o viziune clară a rolului pe care îl va juca în eventualele situaŃii conflictuale generate de conducerea unor colective sau derularea unei afaceri. Cu o condiŃie însă: să li se acorde credit din partea celor din jur şi. fără nici un fel de teamă de a greşi. Apărând multe şi diverse constrângeri. De fapt. respectiv la micul dejun. este dreptul fiecăruia să se bucure de masa pe care o serveşte şi de ambiantă. Dacă simŃi că te fixează cineva (desigur. asemenea tuturor ocupaŃiilor specifice mai ales bărbaŃilor. la masă. cu atât mai mult. de către bărbaŃi. înainte de a începe asemenea activităŃi. Aceasta. în aşteptarea momentului servirii acesteia. deoarece ceilalŃi ar putea să creadă că ai un complex de inferioritate şi Ńi-e teamă să fii privită. se poate răsfoi o carte. necesită din partea femeii o anumită adaptabilitate. dar nu este deloc civilizat să stai tot timpul cu ochii în ea. Încercând să desprindem o concluzie a celor prezentate. atunci când se implică totuşi. instituŃie etc. la fel bine (uneori chiar cu rezultate mai bune) ca şi bărbaŃii. Desigur. mai ales din punctul de vedere al relaŃiilor interumane: contactarea şi convingerea partenerului de afaceri. Există însă şi aici o excepŃie. De asemenea. cu cât este mai plăcut să serveşti masa de una singură decât în compania unei persoane dezagreabile sau plictisitoare. un bărbat) ignoră-l sau. 198 . În aceste condiŃii. în cele mai multe cazuri.Dacă te intimidează faptul că eşti văzută singură.

Tratat. Codul manierelor în afaceri. Bucureşti.. Udalt Sheila. Serial în . Inc. Serial în . Ed. Caiet de seminar. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Atkinson Gerald. Bucureşti. Tratat de manipulare. EdiŃie adăugită şi revizuită. Academia de Studii Economice. Negocierea afacerilor. 1997 Bondrea Aurelian. Societatea ŞtiinŃă şi Tehnică SA. Ed. Ed. Ed. Sociologia opiniei publice şi a mass media. 1998 Joule R. 1997 Rentrop & Straton. Management în afaceri economice internaŃionale. Quest Research Publ. uz intern. 1975 Baldrige Letitia.L. 1998 MaliŃa Mircea. 1994 Pistol Gheorghe.. Arta de a negocia. Politică. Editura FundaŃiei România de Mâine. Bucureşti. 1998 Puiu Alexandru. Partea a III-a. NaŃional. Ed. Ed. Teorie şi practică.Telefax’’. Negocierea perfectă. 51-52/1996 Popa Ioan (coordonator). bilingvă. Ed. 1972 Marin George. UzanŃe diplomatice şi de protocol. Bucureşti.. The practical quide to the strategies and tactics of conflict baraining.Tribuna economică’’ nr. Bucureşti.V. 1996 Pistol Gheorghe. Tehnici de comerŃ exterior. 1997 Georgescu Toma. Negocierea. Negocierea. 1992-1994 Pistol Gheorghe. Teoria şi practica negocierilor. Sylvi. IndependenŃa Economică. Negocierea afacerilor şi uzanŃe de protocol.. Madgearu’’. Scripta. 1997 Hiltrop Jean. Teora. Bucureşti.Jurnalul afacerilor’’.V. Bucureşti. Manipularea în negocieri. Antet. Ed. 1993-1994 Pistol Gheorghe. Bucureşti. 1998 Stanton Niki. Bucureşti. 1997 Souni Hasan. Ed. Sterling Lord Literistic. Eurasin SRL. 1998 199 . Turcu Fulvia. ediŃia a doua. 1997 Popescu Dan. Contract de afaceri. Negocierea. Antet. TranzacŃii internaŃionale. Ed. Institutul naŃional de cercetări comerciale .. în . The effective negociator. 1998 Kennedy Gavin. Ed. Bucureşti. Arta negocierii. Bucureşti. Ed. Economică. Beauvois J.. Comunicarea. . 1999 Dobrescu Andrei. Conducerea afacerilor.

Bucureşti. II. Tehnici şi proceduri. 1993 Voiculescu Dan. 1991 200 . Negocierea . Fota Constantin. ŞtiinŃifică. Bucureşti. Ed.Stoian Ion. Dragne Emilia. 1998 Stoian Ion. ComerŃ internaŃional. Bucureşti. 1997 Tănase Petre. Stoian Mihai. Ilinca Gheorghe. Universitatea „Constantin Brâncoveanu”.formă de comunicare în relaŃiile interumane. Caraiman. Negociere şi diplomaŃie comercială. vol. Ed. UzanŃe diplomatice şi de protocol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful