Sulit 900/2 Pengajian Am Kertas 2 3 jam

900/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR 2008

SKEMA PEMARKAHAN PENGAJIAN AM Kertas 2 3 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

JAWAB ENAM SOALAN. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap bahagian A, B, D dan E dan 2 soalan dalam bahagian C

2. 3.

Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurang [ ]

_____________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

1

Skema Permarkahan Pengajian Am 2 900/2 Bahagian A dan B Karangan Markah penuh: Bahagian A – 25, Bahagian B – 25 A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut: [4] markah [12] markah [5] markah [4] markah 25 markah

1. Isi dan Idea (I) 2. Hujah (H) 3. Kemahiran Kebahasaan (B) 4. Impak/Keberkesanan (K) Catatan (i)

Pembahagian markah untuk Isi dan Idea (I): Baik : 4 markah Sederhana : 3 markah Lemah : 1-2markah Pembahagian markah untuk huraian (H): Baik : 10-12 markah Sederhana : 6-9 markah Lemah : 1-5 markah Pembahagian markah untuk Persembahan/Impak: Baik : 4 markah Sederhana : 3 markah Lemah : 1-2markah

(ii)

(iii)

B. Cara pemberian markah 1. Pemarkahan Bahasa [5] 1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau benda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan struktur ayat, potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang terdapat di dalamnya tidak diambil kira. 1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah, demikian juga ejaan yang sejenis. Contoh ejaan yang sejenis: Batuk, patuk - ini dikira sejenis Suluh, buluh - ini dikira sejenis 1.3 1 markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri daripada satu ayat bagi setiap perenggan.

2

1 1. Setiap satu kesalahan dicatat dengan angka 1.2 Karangan hendaklah tidak melebihi 350 patah perkataan. Karangan yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Anda juga akan bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya menyeleweng daripada tajuk. Oleh sebab itu.4 2. 3 . maka berilah sekurang-kurangnya 1 markah untuk karangan yang serupa itu. 1. Dalam hal ini.6.6.6. Kesalahan struktur ayat ditanda dengan cara: ( ) – tandakan S diruang kiri skrip Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa. Ada kalanya perenggan permulaan itu melambangkan 5. maka supaya sesuai dengan pendapat bahawa tanpa bahasa kita tidak boleh mengeluarkan fikiran. Jika markah untuk bahasa itu menunjukkan pada akhirnya yang calon itu mendapat kosong. jika butir-butir itu tidak menyeleweng daripada tajuk maka berilah markah yang sewajarnya. Kebanyakan karangan akan mempunyai perenggan permulaan yang memperkatakan secara amnya mana-mana aspek yang terkandung dalam tajuknya.4. Walaupun perenggan itu mengandungi butir yang am. supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh daripadanya menyeleweng. ejaan. Dalam hal ini.1. berilah markah kepada yang jitu sahaja.4 Kepanjangan karangan 1.3 Catat kesalahan bahasa diruang kiri skrip jawapan.1 1. 3. perenggan itu sebenarnya merupakan “batu loncatan” bagi calon untuk dapat meneruskan perbincangannya. 4. tidak jelas (TJ) 1.6. perhatian bahawa markah untuk butir hendaklah diberi sewajarnya.2 1. Mencatat kesalahan bahasa dan markah. Karangan yang tidak langsung membincangkan tajuk beri markah 1(1/25) Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang diulang-ulang Ada kalanya.4. Markah maksimun untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan adalah seperti berikut: Lebih daripada 151 hingga 101 hingga 51 hingga Kurang daripada 250 patah perkataan : 5 markah 250 patah perkataan : 4 markah 150 patah perkataan : 3 markah 100 patah perkataan : 2 markah 50 patah perkataan : 1 markah 1.5 Ada kalanya anda akan bertemu dengan karangan yang mempunyai butir-butir yang lengkap yang menunjukkan calon mempunyai pengetahuan am yang baik dan dapat memberi segala huraian dengan panjang lebar dan mendalam tetapi bahasanya buruk. anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butir-butir yang jitu. tanda baca ditandai dengan cara : Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara: Tidak relevan (TR). Pertimbangkanlah perenggan ini dari segi persembahan nya.6 1. Oleh sebab itu.

B-bahasa. Mencatat pemberian markah karangan. H-Huraian.1. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu diletakkan dalam bulatan.K-Impak Nyatakan dibahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng 7.kebolehan calon untuk dapat berkonseptualisasi. 7. Calon yang baik akan menyimpulkan karangannya dengan lebih baik juga.1 7. Perenggan akhir dalam sesuatu karangan itu juga hedaklah diberi perhatian. Tandakan I-Idea.1.3 Bahagian C (i) Soalan Kefahaman Pemberian Markah Markah penuh : 2 markah Kriteria Isi lengkap Tiada kesalahan bahasa Isi lengkap Ada kesalahan bahasa Sekiranya jawapan berkaitan disalin sepenuhnya daripada petikan Isi salah/salin sepenuhnya petikan Markah 2 catatan Sekiranya calon menggunakan ayat/bahasa sendiri Sekiranya calon menggunakan ayat/bahasa sendiri Catat markah pada ruang kanan skrip.2 7. Jika calon itu dapat memberi kesimpulan yang menyeluruh yang melihatkan pokok perbincangan dalam karangannya.1. maka berilah markah yang sewajarnya dari segi persembahan. Oleh sebab sewajarnyalahdiberi markah yang sewajarnya dari segi persembahan. 1 ¹/² 1 0 4 . 6.

3/8 Bahagian D Markah penuh: 15 markah A. Pengkelasan angkubah/pembolehubah (PA) Kesesuaian teknik (KT) Ketepatan isi (KI) Kejelasan (KJ) 5 . 4.0 Bahasa . 3. Tujuan Ujian Untuk menguji kebolehan calon mengalih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bentuk bukan linear. 2.1 Jumlah .2 Huraian . Ciri jawapan 1.(ii) Soalan Ulasan Markah penuh: 8 markah kreteria isi Huraian Bahasa Jumlah Permarkahan: Idea Huraian Bahasa Baik 2 3-4 2 7-8 Sederhana 1-2 2 1-2 4-6 Lemah 0-1 0-1 1-3 1-3 2(2x1 markah) 4(2x2 markah) 2 markah 8 markah Nota: jika calon menjawab dengan menggunakan kaedah nota permarkahan ialah Idea . Kemahiran terlibat kefahaman penggunaan analisis sintesis B.

kedudukan. Taraf jawapan: Baik Sederhana Lemah : : : 4 markah 3 markah 1-2 markah 3. dan dalam title case (f) Sumber – mesti bahagian bawah di sebelah kanan baik 4 Kurang sesuai sederhana 3 Tidak sesuai lemah 1-2 3 Ketepatan Isi (4 markah) (a) Keterangan maklumat (b) Label – peratusan. di kiri (e) Kedudukan tajuk . Pemarkahan 1. Perincian markah Pengkelasan angkubah (PA) Kesesuaian teknik (KT) Ketepatan isi (KI) Kejelasan (KJ) : : : : 4 markah 4 markah 4 markah 3 markah ----------15 markah ----------- Cara pemberian markah Ciri jawapan Pengkelasan pemboleh ubah (4 markah) (PA) (a) Paksi (b) Maklumat pembolehubah .C. tahun (KI) Tepat dan cukup Baik 4 6 . nilai (c) bidang/sektor.peratusan. peratusan yang diperlukan untuk jadual/carta Kriteria Lengkap Taraf Baik Markah 4 1 Kurang lengkap Tidak lengkap Sesuai Sederhana 3 Lemah 1-2 2 Kesesuaian teknik (4 markah) (KT) (a) Pemilihan media (b) Kedudukan media pada muka kertas (c) Letakan/susun atur (d) Kedudukan petunjuk .mesti di atas. di tengah. klasifikasi sektor.sebaik-baiknya di bawah (*). Tiap-tiap ciri jawapan yang lengkap beri 4 markah kecuali kejelasan 3 markah 2.

B. tak cukup (KJ) Media jelas Media kurang jelas Media tidak jelas sederhana 3 lemah 1-2 4 Kejelasan (3 markah) baik sederhana lemah 1-2 2 1 Bahagian E Markah penuh: 15 markah A.isi carta/data . Ciri-ciri jawapan 1.analisis .kebahasaan 7 . Tujuan ujian Untuk menguji kebolehan calon mengalih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bentuk linear dan mengutip maklumat daripada data/carta.fakta . Pemarkahan * idea/isi (I) * Huraian dan penjelasan (H) * Kebahasaan (B) * Rumusan/kesimpulan (R) 3/4 markah 9/8 markah 1 markah 2 markah ----------15 markah ----------.perhubungan fakta 3. Komunikasi terlibat C. Kebahasaan jelas tepat padat tersusun 4. Idea/isi 2.kefahaman . Huraian dan penjelasan .(c) Perangkaan (d) skala/nisbah (e) Petunjuk (f) tajuk (g) Titik asas (0) (h) Sumber Kurang tepat tetapi cukup/tepat tetapi tidak cukup Kurang tepat. Rumusan/kesimpulan/pendapat D.

pengguna tidak perlu membayar harga barangan secara sekaligus. Memudahkan urusan seharian Huraian 2. namun begitu penggunaan kad kredit mempunyai risiko yang tersendiri.Bahagian A Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. Bincangkan.perdagangan dalam talian di luar negara . . .pengguna hanya perlu membayar sekali sahaja sebulan kepada bank. Pendahuluan.boleh digunakan dan diterima di seluruh dunia . Sebagai contoh kad Visa dan “master card” Idea Kebaikan penggunaan kad kredit 1.pengguna dapat membeli barang dengan tidak membawa wang tunai yang banyak . contoh stesen minyak.pengguna hanya mengguna semasa terdesak sahaja.pemegang kad tidak perlu membawa wang yang banyak semasa urus niaga atau melancong . Pada masa ini penggunaan kad semakin meluas kerana keperluan dalam kehidupan moden dan mempunyai kebaikan tersendiri.kad kredit sebagai awasan ketika kecemasan seperti kemalangan. tidak perlu berbaris di kaunter.sebagai deposit ketika menginap di hotel . Memudahkan urus niaga (kepada peniaga) 4.urusan boleh dilakukan pada mesin. sukar dapat pinjaman cara lain.e-dagang (e-commerce)/urusan jual beli melalui internet pembayaran hanya melalui kad kredit contoh pembelian tiket kapal terbang.kad pengganti wang bagi tujuan keselamatan 8 . Jaminan Keselamatan (wang atau barangan) .pembayaran bil melalui internet . Penggunaan kad kredit bukan lagi dianggap sebagai satu kemewahan tetapi merupakan keperluan masa kini. [25 markah] 1. ansuran kepada bank setiap bulan . . Keperluan semasa kecemasan 3. namun begitu penggunaan kad ini mempunyai kelemahan yang boleh membebankan pengguna. . rawatan hospital .

menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. berlakunya inflasi. Pemalsuan / penipuan kad kredit . Mewujudkan inflasi 7.pengklonan kad kredit oleh sindiket tertentu.isytihar muflis . Oleh itu.pemalsuan menjejaskan nama baik negara Kesimpulan.wang yang banyak mengejar barang sedikit.tindakan mahkamah.jenayah pemalsuan merugikan pemilik kad kredit . . Skema jawapan: 2 + 2 9 . langkah yang bijak perlu diambil untuk mengurangkan masalah yang mungkin timbul. Penggunaan secara sewenang-wenang akan menyebabkan masalah timbul.perbelanjaan tidak terkawal menjadikan permintaan melebihi penawaran .tidak menyedari berbelanja melebihi pendapatan . 6.barang yang dibeli dilindungi insuran oleh bank pengeluar kad. Budaya berhutang / muflis .hutang terkumpul tidak mampu dibayar dalam tempoh yang ditetapkan . Kesan negatif penggunaan kad kredit 5.risiko kehilangan wang tunai akibat dirompak atau kecuaian lain dapat dikurangkan.. wujud kenaikan harga secara mendadak.sikap suka berhutang dan boros berbelanja . Penggunaan kad kredit adalah keperluan masa kini yang mempunyai banyak kebaikan.pengguna yang selalu membuat pembelian secara kredit akan menghadapi masalah hutang tertunggak . . . kesedaran perlu dipupuk untuk menjadi pengguna yang bijak.

. . . 3. Penutup: 10 . Kekurangan kemahiran yang sesuai.Syarikat terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar bagi menyediakan kemudahan/kos perubatan . . Pengenalan: Orang Kurang Upaya tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan dari segi fizikal atau mental.Suka hidup dalam kelompok mereka.Kurang mampu berdikari. Persaingan dengan insan yang .2. Kekurangan kemudahan di tempat . Bil. normal. tempat meletak kenderaan. Masalah 1. Kekurangan ini akan menimbulkan masalah kepada Orang Kurang Upaya hinggakan terdapat majikan yang tidak mahu mengambil mereka bekerja di organisasi mereka.Merupakan satu beban kepada syarikat-syarikat yang kecil. . 2.Produktiviti rendah 6. Masalah ini menjadi punca sesetengah majikan enggan mengambil OKU bekerja di organisasi mereka.Ketinggalan dalam mengejar kecemerlangan. . Bincangkan. . 7.Kekurangan tempat pejalan kaki.Mempunyai kemahiran bekerja yang terhad.Tidak yakin OKU dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan baik. .Produktiviti rendah 4. Majikan kurang yakin. . . . .Terpaksa menggunakan kemudahan orang normal yang tidak sesuai dengan OKU.Kurang kepercayaan daripada masyarakat dan dianggap insan yang lemah dari segi fizikal serta mental.Kurang produktif dalam syarikat.Peluang pendidikan ke tahap lebih tinggi agak terhad. B.Kurang produktif. . Rasa rendah diri. .Kesukaran mereka untuk bergerak. .Pergerakan yang agak terbatas.Banyak bergantung kepada orang lain. Kurang kepercayaan /keyakinan diri.Gagal memberi dan menerima arahan dengan baik. Idea Huraian A. Sukar untuk bergerak.Mengasingkan diri. tandas dan awam. . Menanggung kos yang tinggi. . Punca enggan 5. . . Kebiasaannya Orang Kurang Upaya (OKU) menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian. .Kesukaran berinteraksi.Sesetengahnya langsung tiada kemahiran.Perbelanjaan yang dianggap membazir jika OKU berhenti kerja. Tanggapan negatif masyarakat.

Keseimbangan sistem ekologi Kawasan tadahan air B Menjejaskan kestabilan ekologi 4. Skema jawapan Pendahuluan Kemusnahan hutan pada masa kini semakin membimbangkan. Bencana alam .aliran lumpur kesan daripada penebangan hutan ke dalam sungai boleh menjejaskan bekalan air bersih untuk keperluan penduduk.mengawal kualiti dan aliran air . .banjir yang melanda boleh menjejaskan hasil pengeluaran pelbagai jenis tanaman contohnya padi..mengawal kandungan karbon dioksida di atmosfera -sumber air bersih untuk tujuan domestik dan industri 2. [25 markah] 3. Mereka perlu mencari rezeki yang halal dan diberi peluang untuk menunjukkan bakat mereka. . . .Sumber kehidupan manusia Sumber makanan Huraian 1. Namun. Bahan perubatan 3.tumbuhan hutan membekalkan sumber perubatan tradisional seperti Tongkat Ali dan Kacip Fatimah .Golongan OKU harus diberi perhatian yang sewajarnya. Skema : 2+2. Kepupusan flora dan fauna 11 . Bincangkan . Bil Idea A. kemusnahan hutan akan menjejaskan kestabilan ekologi.kekurangan sumber bahan makanan seperti buah- 6. Bahagian B Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. Sumber air sungai terjejas 7.Hasil hutan seperti haiwan eksotik dan buah-buahan boleh dijadikan bahan makanan.pelbagai spesies flora dan fauna yang unik terancam.menahan tanah runtuh dan hakisan tanah. . 5. Hutan merupakan sumber kehidupan yang penting kepada manusia. . Keadaan ini boleh menjejaskan kehidupan penduduk.

Idea Huraian Kepentingan 1.Membantu pemuliharaan alam sekitar 2. . Pengenalan: Kemajuan S&T membolehkan sisa pepejal dimanfaatkan dengan berkesan menerusi pelbagai kaedah seperti proses pelupusan dan kitaran semula. elakkan pembakaran yang membawa kepada pencemaran.Kurang kawasan timbunan sampah . Penggunaan semula sisa pepejal ini membawa banyak manfaat kepada manusia dan alam sekitar.Sisa pepejal diguna semula.peningkatan suhu global Kesimpulan Hutan harus dipulihara agar kestabilan ekologi dapat dikekalkan Nota : 2 + 2 4.Mengurangkan kegiatan melombong bagi menggantikan sumber asli seperti timah 3. Kemajuan sains dan teknologi membolehkan sisa pepejal dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Perubahan iklim .buahan dan haiwan eksotik .Jerami dijadikan sumber makanan untuk binatang ruminan 12 . .Contohnya: hampas kacang soya. mengurangkan kegiatan pembalakan dan pemusnahan hutan. Bil. Sumber tenaga Sisa-sisa kayu.pelbagai jenis akar / tumbuhan herba untuk membuat ubat tradisional terancam 8. Mengurangkan pencemaran alam. Jelaskan kepentingan penggunaan semula sisa pepejal kepada manusia dan alam sekitar.Kitaran semula sisa pepejal seperti kertas alam.Bahan-bahan buangan pertanian merupakan sumber makanan yang penting untuk ternakan . . kertas. dan sisa –sisa pertanian boleh dilupuskan dalam loji pembakaran untuk mengeluarkan haba dan tenaga elektrik Pereputan bahan buangan organik dan najis ternakan boleh menghasilkan biogas.cuaca setempat akan bertambah panas .Kurang pembuangan sisa pepejal seperti tin kosong dan tin yang tidak mengurai . 4. daun dan pelepah kelapa sawit boleh dijadikan makanan bagi kambing dan lembu . Sumber makanan Ternakan . Mengurangkan kepupusan sumber .

jerami. di samping itu. wang dan kemahiran. Disifatkan sebagai ‘hebat kegawatan’. satu daripada soalan 5 dan satu daripada soalan 6. Bahan mentah - Sisa-sisa pertanian dijadikan kompos untuk menambahkan kesuburan tanah. seperti kulit buah koko. Kesimpulan - Skema: 4 + 0 Bahagian C Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini. hampas kelapa sawit dan najis ternakan Baja organik dapat mengekalkan kelembapan dan memperbaiki struktur tanah Proses penguraian oleh bakteria membekalkan sumber nutrien untuk tanaman Bahan buangan logam boleh diproses menjadi bahan mentah untuk keperluan sektor perindustrian dan perumahan Sisa buangan dapat diproses semula menjadi bahan mentah Kertas buangan boleh dikitar semula menjadi pulpa untuk menghasilkan kertas tisu atau kertas surat khabar dan sebagainya Penggunaan semula sisa pepejal semakin penting dalam kehidupan manusia Kerajaan harus menyediakan insentif serta menjalankan kempen untuk menggalakkan penggunaan semula sisa pepejal di negara ini.Sekam padi boleh diproses menjadi dedak untuk makanan ayam dan itik Manusia . (20 markah) 5(a) Industri jualan langsung terus menerima keyakinan daripada orang ramai meskipun ketika negara mengharungi kegawatan ekonomi. daripada suri rumah hingga golongan professional kerana tidak memerlukan pelaburan besar dari segi masa. perniagaan itu memiliki kelebihan kerana boleh dijalankan secara sambilan… 13 .Dedak boleh menghasilkan makanan kesihatan kerana mengandungi 2 bahan antioksidan yang berfungsi mengikat racun untuk mengurangkan penyakit kronik dan mengurangkan kolestrol dalam badan - - 5. Baja 6. Risikonya pula minimum. 7. industri ini nyata dapat menarik minat pelbagai lapisan masyarakat.

jelaskan kebaikankebaikan industri jualan langsung kepada negara.” Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy. Teknologi penderiaan jauh atau biasa disebut sebagai remote sensing yang menggunakan satelit diaplikasikan oleh MACRES untuk mencerap data-data dengan lebih tepat. Mewujudkan peluang pekerjaan – pengedar sama ada sambilan atau sepenuh masa/atasi masalah pengangguran b. Januari 2007) (i) (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘hebat kegawatan’? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Utusan Malaysia. Skema Jawapan (i) ‘Hebat kegawatan’ bermaksud industri yang terus diterima masyarakat walaupun keadaan ekonomi merosot. meningkatkan pendapatan – negara ATAU 5b. (ii) Kelebihan industri jualan langsung kepada negara a. 3.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dewan Ekonomi. Estidotmy. 4. menunjukkan kekayaan ekonomi 6 (a) Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) memikul peranan yang cukup besar dan penting kerana pusat ini dipertanggung jawabkan untuk menerima. beberapa binaan mega telah dapat dijayakan dan hal ini telah membuka mata masyarakat luar sekali gus meletakkan nama negara di mata dunia dalam kebangkitan dunia pembinaan di negara ini. 2. memproses dn membekalkan data-data berkaitan keadaan muka bumi negara ini. jelaskan mengapa negara-negara di dunia berlumba-lumba membina projek mega? 1. Penggunaan sumber bahan mentah tempatan c. “…kewujudan beberapa binaan ulung tempatan serta projek mega di Malaysia nyata boleh dijadikan kebanggaan rakyat negara ini. 31 Januari 2007 14 . meningkatkan aktiviti huluan dan hiliran/perusahaan kecil dan sederhana d. April 2008 i ) Mengapakan pembinaan projek mega boleh dibanggakan? Pembinaan projek mega boleh menjadikan sesebuah negara terkenal ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Hasil daripada usaha sama pihak kerajaan dan organisasi yang dipertanggungjawabkan. meningkatkan imej negara menarik kehadiran pelancong meningkatkan pelaburan menunjukkan ketamadunan bangsa. 5.

(i) (ii) Apakah remote sensing? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. warna lebih semulajadi 5. 4. Teknologi ini merupakan bidang sains yang termaju selepas bioteknologi dan berkaitan dengan pembentukan alat atau bahan terbaru berasaskan sains dengan teknologi yang boleh mengubahsuai susunan atom atau molekul…” Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy. Ubat tidak perlu dimakan cuma disapu terus meresap ke bahagian badan. mengukur atau mengubahsuai sesuatu bahan yang saiznya kurang daripada 1 mikron ( 1 per billion meter). Skema Jawapan (i) Remote sensing ialah teknologi yang digunakan untuk mencerap data dengan bantuan satelit (ii) Kepentingan teknologi penderiaan jauh kepada negara (a) mengesan bencana alam (b) pengurusan sumber asli dan alam sekitar (c) menjalankan R&D dalam pelbagai bidang (d) Pemetaan . R & D – penghasilan kosmetik yang lebih berkualiti. Februari 2008 i ) Bagaimanakah kaedah teknologi nano diwujudkan? Kaedah teknologi nano diwujudkan dengan mengubah suai struktur atom atau molekul ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Perubatan – mengurangkan saiz ubat bagi meningkatkan penyerapan dan keberkesanannya. lebih banyak informasi disimpan 2. baja bersifat penyerapan yang lebih baik.bentuk bumi/kawasan tadahan hujan dll (e) Pembangunan sosioekonomi/membuat keputusan – cth tanah untuk aktiviti pertanian ATAU 6b) ‘Teknologi nano ialah teknologi berkaitan aktiviti membangun. berkuasa dan pantas. bola tennis lebih tahan lama. jaket kalis air. 6. 15 . mengendali. kebal daripada senjata kimia 7. perindustrian – penghasilan penapis udara. titanium yang dikenali karbon nanotiub 100 kali lebih kuat 6 kali lebih ringan. teknologi maklumat dan komunikasi – computer lebih kecil . jelaskan kepentingan teknologi penderiaan jauh kepada negara. jelaskan manfaat teknologi nano kepada negara? 1. pertanian – penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal. kamera digital. Sukan – raket tenis diperbuat daripada material aluminium. Ketenteraan – pakaian tentera lebih ringan dan nipis. terus dalam batang. akar atau daun. penghasilan pakaian yang tahan panas 3.

Berdasarkan rekod yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun. penunggang motosikal mencatatkan bilangan kes kecederaan dan kematian yang paling tinggi.Bahagian D Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial. Walaupun begitu. Pada tahun 2006. bas dan teksi. Pada tahun 2006. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. bilangan kematian yang direkodkan adalah sebanyak 409 kes. Angka ini bertambah sebanyak 695 kes pada tahun berikutnya. Kemalangan jalanraya di negara ini melibatkan pelbagai jenis pengguna jalanraya. Bilangan ini terus meningkat sebanyak 38 kes pada tahun berikutnya sedangkan bilangan kematian pemandu lori. Kes kemalangan jalanraya kerap mendapat liputan meluas dalam media cetak mahupun media elektronik. Senasib dengan pejalan kaki. (15 markah) 7. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. daripada jumlah tersebut hanya 603 kes kematian telah dicatatkan. Pada tahun 2006. Pada tahun 2006. penunggang basikal turut menjadi mangsa kemalangan jalanraya. Begitu juga pemandu lori. Angka yang dilaporkan banyak melibatkan golongan kanak-kanak dan warga emas. Namun begitu. jumlah kematian pejalan kaki yang direkodkan pada tahun 2006 hanya sebanyak 807 kes tetapi pada tahun berikutnya bilangan kematian pejalan kaki yang direkodkan berkurang sebanyak 44 kes. bas dan teksi berkurang menjadi 217 kes pada tahun berikutnya. Sebaliknya. Kes kemalangan jalanraya yang menyebabkan kematian semakin membimbangkan di negara ini. 3 286 kes kematian telah dicatatkan. Jabatan Perdana Menteri.756 kes kemalangan jalan raya yang dilaporkan melibatkan penunggang motosikal. bas dan teksi. Pejalan kaki juga seringkali menjadi mangsa dalam kecelakaan jalanraya. Daripada jumlah tersebut.205 kes. sebanyak 5. menunjukkan perkembangan yang mendukacitakan. Jumlah kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian dan kecederaan ialah sebanyak 15.877 kes kemalangan jalanraya yang dilaporkan melibatkan penunggang basikal. bilangan pemandu kereta yang maut dalam kecelakaan jalan raya adalah lebih tinggi berbanding pemandu lori. sebanyak 1. bilangan kematian yang melibatkan pembonceng motosikal ialah sebanyak 474 kes pada tahun 2007 iaitu kurang 18 kes berbanding tahun sebelumnya. bas dan teksi. Angka ini merosot kepada 351 kes pada tahun 2007. sebanyak 746 kes kematian direkodkan berbanding dengan tahun berikutnya yang mencatatkan 864 kes kematian. 2007) 16 . Sementara itu. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan bilangan kes kematian dalam kemalangan pelbagai jenis pengguna jalan raya di Malaysia bagi tahun 2006 berbanding tahun 2007. Pemandu kereta juga banyak menemui ajal di jalanraya. iaitu lebihan sebanyak 166 kes berbanding bilangan kematian dalam kalangan pemandu lori. dalam tempoh yang sama pengguna jalan raya selain yang dinyatakan di atas.

Semua bar dirapatkan 1.82 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada tajuk 2.2 markah Tajuk . bas dan teksi Penunggang basikal Pengguna-pengguna lain 2006 3286 492 807 409 243 603 746 Tahun 2007 3981 474 763 447 217 351 864 % Perubahan 21. Tiada/salah nilai di paksi X dan Y 4. Jabatan Perdana Menteri. (a) Sumber tidak lengkap (b) Tiada sumber 2.70 -41.66 -5.½ markah Sumber .29 15. Tiada nilai negative (tiada simbol negatif) 3. Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Pengguna Penunggang motosikal Pembonceng motosikal Pejalan kaki Pemandu kereta Pemandu lori.Rujuk jadual Maklumat salah 1.15 -3. Semua nilai positif sahaja 2.45 9. Tiada label peratus perubahan dan jenis pengguna jalan raya Teknikal 1. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka surat lain 3. 2007) 17 .29 -10.PERINCIAN PEMARKAHAN BAGI SOALAN 7 A B C D Perincian Kesilapan Media Tepat: Graf bar memesong Salah media: selain graf bar memesong . Jika jawapan hanya jadual sahaja Butiran .½ markah PA KT KI 4 4 4 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ KJ 3 1½ 1½ 1½ 1½ Jumlah 15 1/15 3/15 6/15 6/15 6/15 6/15 1 1½ 4 4 4 - 1 1½ 3½ 4 4 - 1 1½ 4 3½ 3 - 1 1½ 2½ 2½ 2 - 4/15 6/15 14/15 14/15 13/15 3/15 Skema: Malaysia: Peratusan Perubahan Bilangan Kes Kematian dalam Kemalangan Pelbagai Jenis Pengguna Jalan Raya bagi Tahun 2006 Berbanding Tahun 2007.

Malaysia: Peratusan Perubahan Bilangan Kes Kematian dalam Kemalangan Pelbagai Jenis Pengguna Jalan Raya bagi Tahun 2006 Berbanding Tahun 2007. Jabatan Perdana Menteri. 2007) Jenis Pengguna 18 . Peratus Perubahan (%) 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Penunggang motosikal Pembonceng motosikal Pejalan kaki Pemandu kereta Pemandu lori. bas dan teksi Penunggang basikal Pengguna-pengguna lain (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial.

Bilangan ini meningkat sebanyak 468735 buah pada tahun 2006. Bilangan bas yang berdaftar turut meningkat daripada 57. Kenderaan-kenderaan lain juga turut meningkat selaras dengan perkembangan ekonomi negara. Perkembangan industri pelancongan dan penambahbaikan dalam sektor pengangkutan awam telah meningkatkan bilangan teksi dan kereta sewa. namun wujud peningkatan yang jelas bagi kenderaan ini iaitu 79.732 buah telah meningkat daripada 14.991 buah pada tahun 2006. Pada tahun 2006 jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar di negara ini ialah 15. Pertambahan bilangan murid sekolah dan kewujudan syarikat bas yang baru turut menyumbang kepada pertambahan bilangan bas. Bilangan kenderaan pada tahun 2006 ialah 836.422 buah berbanding tahun sebelumnya. Kenderaan yang paling banyak berada di atas jalan raya ialah motosikal iaitu berjumlah 7. Berdasarkan petikan yang diberi lukis carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia bagi tahun 2005 dan 2006.407 buah pada tahun sebelumnya.047 buah pada tahun 2006. Kenderaan yang paling banyak mengalami peningkatan ialah kereta berjumlah 6.790. Golongan berada yang suka menunggang motosikal berkuasa besar turut menyumbang peningkatan ini. Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Maklumat Perangkaan.261 buah pada tahun 2005. Peningkatan paling ketara ialah pada jenama tempatan iaitu Proton dan Perodua. Kecenderungan menggunakan kenderaan awam juga turut meningkatkan penggunaan bas sebagai satu alternatif. Selaras dengan peningkatan tersebut kemampuan untuk membeli kenderaan juga bertambah. Pertumbuhan ekonomi negara memerlukan jaringan pengangkutan yang lebih baik. Oleh itu.579 buah meningkat sebanyak 31. Peningkatan perdagangan lantaran pertambahan eksport dan import telah meningkatkan bilangan dalam kategori kenderaan-kenderaan lain.130 buah pada tahun 2005 dan bertambah menjadi 82.816. Bilangan remaja yang ramai dan mempunyai kemampuan untuk membeli motosikal telah meningkat bilangan kenderaan berkenaan.370 buah pada tahun 2005 kepada 59. Jabatan Perangkaan Malaysia.473. Pembangunan ekonomi negara telah meningkatkan pendapatan penduduk sekaligus meningkatkan kuasa beli masyarakat. bilangan kenderaan barangan turut bertambah.458. Syarikat pengangkutan yang sedia ada telah menambah kenderaan masing-masing. Pertambahan juga berlaku pada kereta jenama import khususnya buatan Jepun. Walaupun bilangan agak rendah berbanding kenderaan lain.8.077 buah berbanding tahun 2005.128 pada tahun 2006 meningkat sebanyak 450. 2007 19 .

carta bertindih 4. Tiada jumlah besar. (a) Sumber tidak lengkap (b) Tiada sumber 2. dan lain-lain 1. Carta berada pada muka surat berlainan dan tidak lengkap. Dua carta pai yang siap. Salah/tiada nisbah jejari/salah aplikasi 3. Konsep berbanding tiada 6. tetapi di lokasi berbeza/tiada label eksport/import/sukar dibandingkan 5. rujuk jadual 7. jumlah besar. (a) Dua bulatan penuh (lengkap) (b) Dua bulatan penuh tetapi siap 4-6 sektor sahaja (c) Dua bulatan penuh tetapi siap 1-3 sektor sahaja 2. Tidak siap/siap satu bulatan sahaja. Tiada label tahun Carta pai perbandingan 1.½ markah Sumber .½ markah PA KT KI 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ A B KJ Jumlah 1/15 1½ 6/15 1½ 1½ 1½ 6/15 6/15 6/15 15 11/15 7/15 13/15 12/15 4/15 C 4 3 2 4 4 1 4 3 2 4 2 1 4 3 2 2½ 3 2 1 2½ 4 1 2 1 1 1½ 4 4 - 1 1½ 4 4 - 1 1½ 3½ 3 - 1 1½ 2½ 2 - 4/15 3/15 6/15 14/15 13/15 3/15 D 20 . tetapi salah satu salah maklumat Ie: peratus. Tiada peratus/salah nilai atau unit di paksi/ Jumlah besar 4.2 markah Tajuk . Dua carta pai. tetapi ada nilai sebenar di dalamnya. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka surat lain 3. Jika jawapan hanya jadual sahaja Butiran . Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada tajuk 2.PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN D Soalan 8 Perincian Kesilapan Salah media: Rujuk jadual Maklumat salah 1.

25 170.52 Sudut (360) 158. 6.61 1.87 0.790.4 100.43 2.00 360 Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia.30 2. 5.Malaysia: Perbandingan Bilangan Kenderaan Bermotor Berdaftar.30 0. 3.08 9.991 836.732 100.00 1.991 0.816.96 47. 2005-2006 Bil Kenderaan 1.407 2005 Peratus (%) 43. Kereta Motosikal Teksi dan kereta sewa Bas 57.66 1.69 47.941.23 0. 2006 21 .157 barangan Kenderaan393.56 9.38 5.370 Kenderaan 805.28 1.458.261 7.53 Sudut (360) 157.051 79. Bilangan (buah) 6. 2.39 5.128 82.579 411.39 19.56 59.047 2006 Peratus (%) 43.008.438 kenderaan lain Jumlah 14.473.130 4.00 360 15.996 7.32 170.37 19.92 Bilangan (Buah) 6.

22 .

178 3. 2.828 orang pada tahun 2006 iaitu turun 5.356 4. Bil.989 Kumpulan Umur Jumlah (orang) 20-24 25-29 30+ 16.765 5.001 14. Pengenalan Bilangan pencari kerja semakin meningkat di negara ini.864 25.796 orang kepada 2006 – 1.589 31.54% Alasan: Pertumbuhan ekonomi di negara ini telah menambah peluang pekerjaan/ Banyak jawatan baru diwujudkan dalam pelbagai sektor ekonomi/kerajaan/swasta. A.408 3.227 13.708 14.796 5.742 orang 27 . 2006 Skema 9.567 6.742 4. 2003 – 2006 Tahun 2003 2004 2005 2006 15-19 6.091 1. Berdasarkan jadual di bawah tafsirkan keadaan pencari kerja mengikut kumpulan umur di Malaysia antara tahun 2003 hingga 2006.581 3.828 Sumber: dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia.989 orang iaitu turun 4.807 orang % penurunan – 70. Pola menurun Kumpulan umur 15 – 19 tahun 2003 – 6.733 27.73% Kumpulan umur 20 – 24 tahun 2003 – 16. 1.047 6. Idea Jumlah keseluruhan pencari kerja menurun Huraian 31.Bahagian E Jawab satu soalan sahaja dari bahagian ini (15 markah) 9.880 orang % penurunan ialah 18. Malaysia : Bilangan Pencari Kerja Mengikut Kumpulan Umur.708 orang (2003) kepada 25.767 2.291 29.

Pola meningkat Kumpulan umur 25 – 29 tahun 2003 – 4.733 orang kepada 2006 – 3.827 orang % pertambahan – 39. B. Tahun 2003 Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24 tahun iaitu 16.589 orang kepada 2004 – 3.88% Alasan: Sikap pencari kerja/graduan yang memilih pekerjaan/peluang pekerjaan yang ditawarkan kurang sesuai dengan jurusan yang diambil oleh graduan/pencari kerja tiada kemahiran tambahan (fasih berbahasa Inggeris/kemahiran asas computer) 4.96% Alasan: Kesedaran dalam kalangan pencari kerja untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi 3.2006 – 13.567 orang iaitu turun 3.733 orang iaitu pertambahan sebanyak 1.175 orang % penurunan – 18.291 orang iaitu turun sebanyak 298 orang dan % penurunan 8. 4.30% 2004 – 3.291 orang kepada 2005 – 4.80%) paling sedikit – kumpulan umur 30 tahun ke atas 3.408 orang iaitu bertambah sebanyak 1.708 orang (11.864 orang iaitu penurunan sebanyak 869 orang dan % penurunan 18.32%) Alasan ramai : Ramai graduan menamatkan pengajian mereka.589 orang daripada keseluruhan 31.742 orang (52. Pola tidak stabil Kumpulan umur 30 tahun ke atas 2003 – 3.442 orang dan % kenaikan sebanyak 43.81% 2005 – 4. 27 .36% Alasan: keadaan pasaran kerja yang tidak menentu mempengaruhi penempatan pencari kerja dalam kumpulan ini.581 orang kepada 2006 – 6.

047 orang (51.70%) Alasan ramai : Graduan yang telah tamat pengajian mencari kerja buat kali pertama.227 orang.91%) paling sedikit – kumpulan umur 30 tahun ke atas 3.001 orang (11. Tahun 2005 Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24 tahun iaitu 14. (7. Sebab sedikit – langkah kerajaan menggalakkan pelajar menamatkan pengajian menengah di peringkat SPM dan ke atas 7.765 orang (50.68%) Alasan ramai : Graduan telah tamat pengajian mencari pekerjaan Sebab sedikit – langkah kerajaan menggalakkan pelajar menamatkan pengajian menengah di peringkat SPM dan ke atas Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24 tahun iaitu 13.59%) paling sedikit – kumpulan umur 15 – 19 tahun 2.828 orang (7.5.291 orang daripada keseluruhan 29.989 orang daripada keseluruhan 25.53%) paling sedikit – kumpulan umur 15 – 19 tahun 1.091 orang daripada keseluruhan 27.35%) Alasan ramai : Ramai graduan kali pertama kali mencari kerja. Tahun 2006 27 . Tahun 2004 Alasan sedikit: Pencari kerja dalam kalangan wanita menumpukan perhatian kepada rumah tangga Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24 tahun iaitu 14.567 orang (52. Alasan sedikit : Golongan wanita menumpukan perhatian terhadap rumah tangga 6.

.Penutup Skema: 2 + 1 atau 1 + 2 1. harga akan dibezakan dengan matlamat tinggikan jualan atau tinggikan keuntungan.penakatan harga. Kotler dan Armstrong menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga. harga boleh ditakatkan mengikut objektif syarikat . . namun ada yang meletak harga yang tinggi untuk dapat keuntungan banyak.strategi keluaran. ada syarikat yang mengambil kira kebajikan atau perkhidmatan.maksimum untung. . . produk dikeluarkan untuk pasaran tertentu sama ada golongan yang berpendapatan tinggi atau golongan bawahan Harga akan berbeza. Markah Idea 3 X 1 m 2. .kepimpinan syer pasaran. Kos 27 .Pengagihan atau penyampaian kepada pelanggan memerlukan kos yang berbeza yang membezakan harga sesuatu barang. 2. Campuran Pemasaran 3. Markah huraian = Bukti 3 X 2 markah Markah alasan = 3 X 1m Idea = 3 Huraian= 9 (3x 3m) Bahasa = 1 Rumusan = 2 -------------15 Skema 10 Pengenalan Rajah yang dipetik dan diubahsuai daripada Prinsip pemasaran.kos promosi membezakan harga sesuatu produk.jumlah pengeluaran yang berbeza boleh melibatkan kos yang berbeza.kos tetap melibatkan aset tetap seperti bangunan. produk yang berkualiti dan kurang boleh membezakan harga. Objektif pemasaran Huraian . Idea Faktor Dalaman 1.kos berubah yang terpaksa ditanggung oleh pengeluar berbeza mengikut kos yang ditanggung.harga ditentukan oleh jenis produk yang dikeluarkan. tanah dan sebagainya . . Promosi yang hebat melibatkan kos yang tinggi .

1. Faktor Luaran 5. jika tidak isi dan huraian TR.kerajaan boleh mengawal harga dengan dasar yang ditetapkan seperti barangan kawalan dengan harga siling. permintaan yang tinggi boleh menaikkan harga. Pertimbangan organisasi . .harga ditentukan oleh permintaan di pasaran oleh pembeli dn pengguna. Ada faktor yang boleh dikawal oleh syarikat dan ada faktor di luar kawalan syarikat. Sememangnya sesebuah syarikat ingin memaksimumkan keuntungan tetapi tidak boleh menaikkan harga kerana ada faktor lain yan perlu diambil kira. bahagian.keputusan penentuan harga bergantung kepada pentadbiran dan pengurusan syarikat.4. . Persekitaran Kesimpulan. Skema. .pesaing perniagaan dalam pasaran boleh mengubah harga.keadaan persekitaran yang berlaku dan prihatin syarikat membolehkan harga dibezakan. . Inflasi yang berlaku menaikkan harga produk. Setiap satu isi mesti dicatat faktor luaran atau faktor dalaman.keadaan ekonomi Negara dan dunia boleh mempengaruhi harga.pasaran yang luas boleh membezakan harga. kewangan dan jrujual boleh menentukan harga mengikut bidang kuasa masing-masing.layanan dan perkhidmatan yang baik menambahkan permintaan dan harga boleh berbeza . Persaingan 7. 2 + 2. 6. Nota. .kualiti produk pesaing menyebabkan pembeli lebih berminat membeli barangan pesaing dan harga perlu diturunkan. Pasaran dan Permintaan . 27 . .pengurusan atasan. Banyak faktor yang boleh mempengaruhi penentuan harga. . Jika pesaing mempunyai kos dan harga yang rendah harga boleh mengubah harga yang ditawarkan.

27 .

27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful