SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SESI PETANG

TAHUN 2010 TINGKATAN PERALIHAN TARIKH SELASA 9/11/2010 WAKTU 2.10 – 3.25 3.30 – 3.50 4.00 – 5.00 5.10 – 6.10 WAKTU 1.20 – 3.20 3.25 – 3.45 3.50 – 4.50 4.55 – 6.10 WAKTU 1.50 – 3.20 3.25 – 3.45 5.00 – 6.00 WAKTU 2.20 – 3.20 4.10 – 4.30 5.10 – 6.10 MASA 1 JAM 15 MINIT 20 MINIT 1 JAM 1 JAM MASA 2 JAM 20 MINIT 1 JAM 1 JAM 15 MINIT MASA 1 JAM 30 MINIT 20 MINIT 1 JAM MASA 1 JAM 20 MINIT 1 JAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU (KERTAS 1) REHAT BAHASA INGGERIS (KERTAS 1) BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 1) MATA PELAJARAN BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 2) REHAT BAHASA INGGERIS (KERTAS 2) BAHASA MELAYU (KERTAS 2) MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU (KERTAS 1) REHAT PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL REHAT AMALAN BAHASA MELAYU (KERTAS 2) TINGKATAN 1 TARIKH ISNIN 1/11/2010 WAKTU 1.50 – 3.50 3.55 – 4.15 4.20 – 5.35 5.40 – 6.40 WAKTU 1.15 – 2.15 2.20 – 3.20 3.25 – 3.45 3.50 – 5.05 5.10 – 6.40 MASA 2 JAM 20 MINIT 1 JAM 15 MINIT 1 JAM MASA 1 JAM 1 JAM 20 MINIT 1 JAM 15 MINIT 1 JAM 30 MINIT MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU (KERTAS 2) REHAT SEJARAH BAHASA MELAYU (KERTAS 1) MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS (KERTAS 1) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN REHAT GEOGRAFI BAHASA INGGERIS (KERTAS 2)

TARIKH RABU 10/11/2010

TARIKH KHAMIS 11/11/2010 TARIKH JUMAAT 12/11/2010

TARIKH SELASA 2/11/2010

3 /11/2010 – 8/11/2010 , CUTI PERAYAAN HARI DEEPAVALI TARIKH SELASA 9/11/2010 WAKTU 1.30 – 3.00 3.25 – 3.45 3.50 – 5.05 5.25 – 6.40 WAKTU 1.30 – 3.15 3.25 – 3.45 4.00 – 5.15 5.40 – 6.40 WAKTU 1.20 – 3.20 3.25 – 3.45 3.50 – 4.50 5.10 – 6.40 WAKTU 2.30 – 4.00 4.10 – 4.30 4.35 – 5.35 5.40 – 6.40 MASA 1 JAM 30 MINIT 20 MINIT 1 JAM 15 MINIT 1 JAM 15 MINIT MASA 1 JAM 45 MINIT 20 MINIT 1 JAM 15 MINIT 1 JAM MASA 2 JAM 20 MINIT 1 JAM 1 JAM 30 MINIT MASA 1 JAM 30 MINIT 20 MINIT 1 JAM 1 JAM MATA PELAJARAN SAINS (KERTAS 2) REHAT PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN MATA PELAJARAN MATEMATIK (KERTAS 2) REHAT MATEMATIK (KERTAS 1) SAINS (KERTAS 1) MATA PELAJARAN BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 2) PENDIDIKAN ISLAM REHAT BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 1)) KEMAHIRAN HIDUP (PILIHAN 1 & 2) MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (KERTAS 2) REHAT PENDIDIKAN SENI VISUAL (KERTAS 1) LITERASI KOMPUTER

TARIKH RABU 10/11/2010

TARIKH KHAMIS 11/11/2010

TARIKH JUMAAT 12/11/2010

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SESI PETANG TAHUN 2010 TINGKATAN 2 WAKTU MASA MATA PELAJARAN 1.50 – 2.50 1 JAM BAHASA MELAYU (KERTAS 1) ISNIN 3.00 – 4.15 1 JAM 15 MINIT SEJARAH 1/11/2010 4.20 – 4.40 20 MINIT REHAT 4.45 – 6.45 2 JAM BAHASA MELAYU (KERTAS 2) * Guru waktu ke-6 (4.25 – 5.00) perlu masuk kelas pada 4.05 – 4.20, dan membenarkan pelajar rehat pada 4.20 – 4.40. Guru perlu masuk semula pada 4.40 – 5.00 untuk memulakan kertas selanjutnya. TARIKH SELASA 2/11/2010 WAKTU 1.20 – 2.20 2.30 – 3.45 3.55 – 4.15 5.10 – 6.40 MASA 1 JAM 1 JAM 15 MINIT 20 MINIT 1 JAM 30 MINIT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS (KERTAS 1) GEOGRAFI REHAT BAHASA INGGERIS (KERTAS 2) TARIKH

3 /11/2010 – 8/11/2010 , CUTI PERAYAAN HARI DEEPAVALI TARIKH SELASA 9/11/2010 WAKTU 1.20 – 2.20 2.30 – 3.45 3.55 – 4.15 4.20 – 5.20 5.30 – 6.45 WAKTU 1.10 – 2.55 3.00 – 4.00 4.05 – 4.25 4.40 – 6.40 MASA 1 JAM 1 JAM 15 MINIT 20 MINIT 1 JAM 1 JAM 15 MINIT MASA 1 JAM 45 MINIT 1 JAM 20 MINIT 2 JAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (KERTAS 1) PENDIDIKAN MORAL REHAT LITERASI KOMPUTER PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK (KERTAS 2) RABU BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 1) 10/11/2010 REHAT BAHASA CINA/ BAHASA TAMIL (KERTAS 2) PENDIDIKAN ISLAM * Guru waktu ke-6 (4.15 – 4.45) perlu masuk pada 3.55 – 4.05, dan membenarkan pelajar rehat pada 4.05 – 4.25. Guru perlu masuk semula pada 4.25 – 4.45 untuk memulakan kertas selanjutnya. TARIKH KHAMIS 11/11/2010 WAKTU 1.15 – 2.15 2.20 – 3.50 3.55 – 4.15 4.15 – 5.45 5.45 – 6.45 WAKTU 3.10 - 4.40 4.45 – 5.05 5.25 – 6.40 MASA 1 JAM 1 JAM 30 MINIT 20 MINIT 1 JAM 30 MINIT 1 JAM MASA 1 JAM 30 MINIT 20 MINIT 1 JAM 15 MINIT MATA PELAJARAN SAINS (KERTAS 1) SAINS (KERTAS 2) REHAT KEMAHIRAN HIDUP (PILIHAN 1 & 2) PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (KERTAS 2) REHAT MATEMATIK (KERTAS 1)

TARIKH

TARIKH JUMAAT 12/11/2010

Disediakan oleh, ……………………………………………. (SITI NURFARIZA MOHD SAID) Setiausaha Peperiksaan Dalaman SMK TAMAN BUKIT INDAH

Disemak oleh, …………………………… ( )

Disahkan oleh, ………………………… ( )