PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA Arahan:1. Kertas ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B 2.

Jawab semua soalan Bahagian A-Soalan objektif Pilih jawapan yang paling tepat. Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah • • • 1. Sentiasa berusaha memajukan diri Mempunyai nilai moral yang tinggi Hidup beragama Ciri-ciri diatas berkaitan dengan A Ciri-ciri kecermelangan diri B Gaya hidup remaja yang moden C Cabaran remaja pada masa hadapan D Cara keluarga meningkat perpaduan

2. Apakah yang dapat dilakukan untuk menilai kecemerlangan diri A Meminta pendapat rakan karib B Membuat refleksi diri C Mencari kelemahan diri sendiri D Melihat kejayaan yang telah dicapai 3. Dalam mengejar kecermelangan,seseorang haruslah I. Memilih tugasan yang diberi II. Menerima cabaran dengan bersemangat III. Mengabaikan kerja-kerja sosial yang lain IV. Meluaskan pengetahuannya A. B. C. D. Idan II II dan IV III dan IV I,III dan IV

4. Komunikasi yang berkesan akan menyebabkan A Pendengar menganggukan kepala B Pendengar memberikan respon dengan cepat C Pendengar menjawab soalan dengan sopan D Pendengar faham akan maklumat yang disampaikan 5. Kecermelangan diri memerlukan kecermelangan terpuji. A Intelek, emosi B Rohani, intelek C Sahsiah, jasmani D Pendidikan, perwatakan dan yang

6. Ciri-ciri murid yang cemerlang ialah I. Berdaya saing II. Menghormati orang lain III. Berkomunikasi dengan berkesan PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 1

Menumpukan perhatian kepada pelajaran sahaja A. I.II. II. Untuk keadilan golongan kurang upaya II. Salah satu cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan ialah A Membuat kerja sekolah dengan tekun B Menyambut hari kahir anggota keluarga secara sederhana C Tidak mengganggu ibu bapa yang sedang menonton televisyen D Berbincang tentang masalah rakan yang memerlukan pertolongan 8.III.Mengapakah hak orang lain harus dihormati? I. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 2 . I dan II B. I.III dan IV 7.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA IV.dan IV 11. III dan IV C.Pilih cara-cara yang betul untuk meningkatkan perpaduan dalam keluarga yang betul I. Mengapakah anak-anak harus berterus terang dengan ibu bapa sekiranya menghadapi masalah? A Ibu bapa memahami anak-anak B Ibu bapa suka memarahi anak-anak C Ibu bapa sering memanjakan anak-anak D Ibu bapa akan membawa berjumpa dengan kaunselor 9. Berkongsi kesedihan II. Melaksanakan tanggungjawab masing-masing A.Konflik yang berlaku dalam keluarga dapat diselesaikan sekiranya A Ibu bapa mengikut kata anak-anak B Pendekatan “win-win” digunakan C Anak menjauhkan diri dari ibu bapa D Anak mendiamkan diri selepas dimarahi 12.II dan III D. III dan IV C. I dan II B. Menunjukkan penghargaan IV. Berinteraksi dengan mesra III.II dan IV D. Situasi manakah tidak menunjukkan sikap prihatin terhadap keperluan anggota keluarga? A Ibu menyediakan sarapan untuk anak-anak B Bapa member wang kepada anak-anak untuk membeli alat tulis C Anak membantu ibu mencuci pinggan selepas makan malam D Anak meminta kebenaran ibu bapa untuk menonton wayang dengan rakan 10. I.

Bangga akan kelebihan sendiri IV.Apakah hak rakan anda untuk menonjolkan bakatnya? PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 3 . II dan III C. Peka terhadap perbezaan individu A. Hak untuk bekerja II. B.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA III. I. Hak untuk hidup bersama A. Hak untuk bersuara III. A. Selalu menasihati mereka II.Hak asasi manusia termasuklah I. Berfikiran terbuka III. 13. I.II. Untuk mengelakkan golongan tertentu ditindas IV.II.Antara cara anda menghormati pendapat rakan-rakan ialah I.Anda harus mengetahui kelemahan rakan agar dapat menandinginya B . I.Individu yang menghornati pendapat orang lain akan I. II dan IV D. mendengar pendapat mereka III.Anda harus mengetahui keistimewaan rakan sebelum berkawan dengannya D.II dan IV C.II dan III I. II. Untuk member penghormatan kepada golongan yang berkuasa I dan II III dan IV I.II. Member pendapat anda dengan sopan IV. I. C.Anda harus mengetahui latar belakng rakan agar tidak menyinggung perasaannya 17.III dan IV D. dan IV D. I dan II B. I. III dan IV C.Pilih pernyataan yang benar tentang proses di atas.III dan IV 14.Anda harus mengetahui kelebihan rakan agar persahabatan berkekalan C.II. D.III dan IV A. I dan II B. Bersopan santun II.Rakan anda berbakat dalam bidang akademik dan bidang sukan. Hak untuk hidup selesa IV. Menyatakan bahawa idea anda lebih baik A.II dan III B. III dan IV 15.III dan IV Soalan 16 berdasarkan pernyataan di bawah Mengenali rakan Menghormati rakan 16.

Bekerjasama A. Perpaduan III.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA A Meminta hadiah daripada guru B Sentiasa bercakap tentang kelebihannya C Menunjukkan bakatnya dalam peperiksaan dan pertandingan D Meminta kebenaran guru untuk tidak hadir ke sekolah apabila penat Soalan 18 berdasarkan pernyataan di bawah. I dan II B. II .Apakah nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat di negara kita? I.Apakah yang dikatakan mengamalkan komunikasi yang baik? A Rajin bertutr dengan orang ramai PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 4 . Malaysia disegani oleh negara-begara lain kerana penduduknya yang berbilang kaum dan agama dapat hidup bersatu padu dengan harmoni.II. Hormat-menghormati A. I dan II B.II dan IV D. I.Bagaimanakah generasi muda dapat membantu meningkatkan tahap keselamatn di kawasan tempat tinggal masing-masing? A Mengintip kejadian yang mencurigakan seorang diri B Menghubungi pihak polis sekiranya berlaku perkara yang mencurigakan C Mengajak rakan-rakan untuk mengintip kejadian yang mencurigakan D Membiarkan perlakuan yang mencurigakan berlaku untuk menjaga keselamatan diri 21. III dan IV C. Toleransi II.Nyatakan kepentingan kecemerlangan dalam perwatakan A Menjadi role model masyarakat B Orang akan mendengar nasihat kita C Mudah mendapat jawatan tertentu D Menentukan imej diri 23. I. I .Untuk memupuk semangat kekitaan. III dan IV C.anggota masyarakat harus mempunyai sifat I.II dan IV D. 18.III dan IV 20.Yang mana satukan cirri-ciri kecermelangan diri? A Mempunyai minda yang sihat B Mempunyai keperibadian unggul C Sentiasa kreatif dan produktif D Kurang yakin dengan imej diri 22. Bermuafakatan II. Permuafakatan IV.III dan IV 19. Berdikari IV. Bertolak ansur III.

Siapakah yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menghulurkan bantuan sekiranya harta benda orang awam rosak akibat kehadian banjir kilat? A Majlis tempatan B Wakil rakyat C Pihak swasta D Ketua kampong 30..Bagaimanakah cara kita menghormati hak orang lain ketika dalam mesyuarat? A Menuggu sehingga semua hadir B Meminta semua orang membeikan pendapat C Memberi peluang kepada orang lain mengemukakan pendapat dank omen D Menangguh untuk membuat keputusan kerana tidak cukup korum 26.Apakah tujuan diadakan refleksi? A Untuk mendapat pengajaran B Untuk menyemai nilai-nilai murai C Untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri D Untuk merancang sesuatu program yang dijalankan 27.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA B Cara pertuturan menganggap semua orang adalah sama C Bertutur mengikut etika dan kesesuaian suasana dan keadaan D Menggunakan bahasa rojak ketika perbualan 24.Yang berikut ialah sambutan hari-hari khas dalam sesebuah keluarga kecuali..Yang mana satukah bukan aktiviti yang dapat meningkatkan perpaduan antara anggota keluarga? A Merancang aktiviti keluarga B Menyelesaikan masalah keluarga C Berkongsi kegembiraan anggota keluarga D Menegur dan memarahi anggota keluarga yang melakukan kesalahan 29. A Hari ibu B Hari lahir abang C Makan malam bersama-sama D Menegur dan memarahi anggota keluarga yang melakukan kesalahan 28.Sokongan suka duka terhadap anggota keluarga akan member kekuatan terhadap yang memerlukan. A Emosi B Rohani C Fizikal D Spiritual 25.Apakah faedah utama penubuhan Rukun Tetangga di kawasan perumahan? A Melibatkan diri dengan aktivii berfaedah B Mengawal keselamatan kawasan perumahan C Dapat memegang jawatan dalam aktiviti kemasyarakatan D Mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 5 .

Gurmit Singh memanggil semua ahli jawatankuasa untuk membuat postmortem 35 Keluarga yang bersatu padu akan mengeratkan hubungan silaturahim antara anggotanya. merenung) kelemahan diri. 44 Setelah mengimbas kembali perbuatan yang dilakukan. kecacatan) terhadap keputusan yang bakal dibuat 42 Kita hendaklah menghormati dan ( menghargai. 43 (Mendisiplinkan. SITUASI 31 Gayathri berhenti sekolah kerana beranggapan kecermelangan diri bukan bergantung pada pendidikan. berkomunisasi) dengan betul dan berkesan. 46 Anak-anak ibarat sehelai kain putih yang suci dan ibu bapalah yang (mengotorkan. 32 Sebagai Ketua Pengawas. 40 Orang Lian sering member bantuan kepada irang yang memerlukan tanpa mengira kaum. menafikan) kebolehan dan bakat orang lain. 39 Jiran yang baik akan sentiasa bertolak ansur sesame mereka. 33 Pak Atan memarahai pegawai yang melayannya kerana orang yang ingin dijumpainya sentiasa tiada di pejabat. Meninggikan) diri merupakan salah satu aspek untuk mencapai kecemerlangan diri pada setiap individu. mencorakkan) kain tersebut. 38 Karim mempertikaikan kebolehan dan bakat Yusman dalam penciptaan lagu. JAWAPAN Soalan41 hingga soalan 50 Arahan:Garis jawapan yang betul 41 Idea dan cadangan semasa mesyuarat akan member ( manfaat. 45 Berterus-terang adalah cara terbaik untuk memberitahu seseorang asalkan kita tahu cara ( memujuk.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA Soalan 31 hingga soalan 40 Arahan:tulis BETUL atau SALAH berdasarkan tindakan dalam situasi di bawah.Adam sentiasa mempamerkan perwatakan yang terpuji agar dihormati oleh orang lain. 37 Encik Lim menetapkan hari khas untuk keluarganya iaitu pada hari ahad sahaja. 36 Lina tidak membantu kakaknya yang sedang menghadapi masalah kerana bimbang emosi kakaknya akan terganggu. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 6 .Daud berazam untuk ( memperbaiki. 34 Selepas menganjurkan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah.

50 Beban yang ditanggung oleh mangsa kebakaran itu akan menjadi lebih (ringan.. senang) sekiranya orang ramai menghulurkan batuan......... ************************** SOALAN TAMAT ****************************************** Disediakan oleh: ...... Mohd Rani Ibrahim) Ketua Panitia PSK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 7 ......... semua penduduk)....PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA 47 Pembersihan longkang dan parit yang bertakung akan mengelakkan ( pembiakan........ 48 Masalah masyarakat setempat adalah masalah (individu.......... ............................. penyemburan) nyamuk aedes............ (En............. (Pn Marzitah bt PK Pentadbiran .. simpati) dengan kesusahan orang lain...... 49 Memiliki sikap kekitaan akan menyebabkan kita berasa (sedih....... (Cik Fatiyah Binti Ramlee) Ab Malek Guru PSK Disemak oleh: Disahkan oleh: ............

BETUL 33.B 24.SALAH 32.D 29.C 22.B Bahagian B-subjektif 31.SALAH 34.C 18.C 27.BETUL 40.C 8.objektif 1.C 15.A 6.B 21.mendisiplinkan 44.mencorakkan 47.A 13.berkomunikasi 46.SALAH 38.B 4.ringan.C 20.B 3.D 19.B 16.simpati 50.manfaat 42.SALAH 37.SALAH 39.B 12.D 5.D 28.D 14.B 25.D 23.D 2.A 11.A 9.BETUL 35.BETUL 36.D 26.memperbaiki 45.semua penduduk 49.BETUL 41.C 7.D 10.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010_SMK TAMAN MEGAH RIA Jawapan Bahagian A.B 30.C 17.pembiakan 48.menghargai 43. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN_ TINGKATAN 2 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful