You are on page 1of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၈

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္

(၂ဝ၃)

၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ရက္စြဲျဖင့္…. အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊမွ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ စာတေစာင္ ေရးသားေပးပို႔၏။ အေၾကာင္းအရာက….“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဖြဲ႔စည္းရန္” ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ… အခန္း ၂ ၊ ပုဒ္မ - ၃ အရ…


“လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္” ဟူသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မဲဆႏၵနယ္
အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္
တာဝန္ရွိ၍ ယေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ျပည့္ေျမာက္မည့္ ၁၉၉၈ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ လႊတ္ေတာ္ကို
ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၈ ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုတုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္…ဟူ၍ စာတြင္ ေရးသားထား၏။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကလည္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ ….


“ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပမည့္ရက္၊ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္” ဟူသည့္ စာကိုေပးပို႔၍ … အေၾကာင္းၾကား
ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူး၏။

သို႔ေသာ္…. စစ္အုပ္စုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကို ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ ၁၉၉၆


ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊
ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းေဝးကိုပင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾက…။
ယခု….။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္အား ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ထပ္မံ၍ အေၾကာင္းၾကား
ေတာင္းဆိုလုိက္ျပန္၏။

(၂ဝ၄) အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေရး’ ဟူသည့္


အသံထြက္သည္ႏွင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ဗုဒၶ၏ ပရိတ္တရားေဒသနာသံအား မၾကားဝံ့၊ မနာခံလိုသည့္ သူမ်ားကဲ့သို႔
တြန္႔တြန္႔လူးျဖစ္၍ သြားသည္ပင္…။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္၍၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တရားဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီး၊


ထိန္းသိမ္းျခင္းအမႈအား စေလ၏။
အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား …. ေျခခ်ဳပ္…။
အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား …. ရဲစခန္း၌….။
အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား….. ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဆြယ္မ်ားတြင္….။
အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား….. ပုဒ္မရွာတပ္ၿပီး တရား႐ုံးတင္၍ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၏။
ဤသို႔…. အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တရားမဲ့၊ ဥပေဒမဲ့၊ ..
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေနသည့္ အမႈအတြက္…. အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊမွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ (နအဖ) ၏
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီး တင္လႈိင္အား တရားစြဲဆိုရန္ ႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတုိက္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္။

တရား႐ုံးေတာ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္လႈိင္အား အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခ်က္အား


လက္မခံ…။ ျငင္းဆုိ၍ ပယ္ခ်၏။ မည္သို႔ေသာ… တရား႐ံုးေတာ္နည္း။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးက …ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ နစ္နာမႈ၊ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ

1/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၈

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ထိခိုက္ညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳမူျခင္း ခံရမႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအတြင္းမွ တရား႐ုံးေတာ္သို႔


ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး အေရးယူေပးပါရန္ အမႈဖြင့္ခြင့္ရွိ၏။ ႐ုံးေတာ္မွလည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ခံ၍
ၾကားနားစစ္ေဆးၿပီး စီရင္ရေပမည္။
သို႔ေသာ္… ယခုကား …။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု¬-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္၊ အေထြေထြ


အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ယာဥ္တန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ပင္ အၾကမ္းဖက္သမား
လူေပါင္း ၂ဝဝ ခန္႔က တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက၏။ ဤသို႔ေသာ…. အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈ… ၊ အမႈအား
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္း၌ ပထမ သတင္းေပးတုိက္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့၏။

ဤတြင္လည္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိမ်ားက …. တရားခံမ်ားအား မိေအာင္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္၍


တရား႐ံုးေတာ္သို႔ တင္ပို႔ၿပီး တရားစြဲဆိုၾကရမည့္အစား …. ပထမ သတင္းေပး တုိင္ခ်က္ဖြင့္ထားမႈအား
ပ်က္ျပယ္ရန္ တရားလိုမ်ားကိုပင္ ဆင့္ေခၚ၍ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ေနခဲ့၏။ ရဲအရာရွိဟူသည္က….
တရားလုိမ်ားဘက္မွရပ္၍ အမႈမွန္အား ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း…. ဗဟန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိမ်ားကမူ
… တရားခံ၏ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူေန၏။ ဤအတြက္…. အမႈအား တိုက္ခ်က္ဖြင့္ တုိင္ၾကားခ့ဲသည့္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးမွ … ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးထံသို႔… စာပို႔၍၊ အေၾကာင္းၾကားခဲ့၏။

“က်န္ရွိေသာ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ


တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ထံသို႔ ၁၂၊ ၁၁၊ ၉၆ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁၆၄/စည္း (ၿငိမ္) ၉၆ ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္
စာပါအတုိင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔ ေလးစားယံုၾကည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ
ခုံ႐ုံးတခုကို အျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးသည့္ အခါက်မွသာလွ်င္ ဆက္လက္၍
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း…။”
သို႔ေသာ္… ျပည္သူတို႔ ေလးစားယံုၾကည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ခံု႐ုံးဟူသည္ကား …. ယေန႔
တုိင္ေပၚမလာခဲ့…။

(၂ဝ၅) ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္သူမ်ားအား


ပန္ၾကားခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္၏။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊအား ရက္ေပါင္း
၆ဝ အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး …. ၃၅ ရက္ အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူသို႔ ပန္ၾကားခ်က္အား စကားေျပာသကဲ့သို႔ပင္ ေရး၏။

“ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ၈ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား


ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ က်မတို႔ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေတြ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
အာဏာပိုင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းတယ္။ ေျခခ်ဳပ္နဲ႔ တျခားေနရာကို မသြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတယ္။
ဒီလိုထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာမွာ တခ်ဳိ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အင္မတန္မွ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းနဲ႔ မေခ်မငံ
ဆက္ဆံတယ္။ တခ်ဳိ႕ကို ႐ိုက္တယ္ႏွက္တယ္။

ဒီလို က်မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေတြကို မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံတာ၊ မတရားသျဖင့္


ထိန္းသိမ္းတာ၊ ကန္႔သတ္တာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ၊ မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္တာ၊ ညႇဥ္းပမ္းတာ၊ ဒါမ်ဳိးေတြကိုေတာ့
က်မတို႔က ထိုင္ၿပီးေတာ့၊ လက္ပိုက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ထုိင္ၿပီးေတာ့
လက္ပိုက္ၾကည့္မေနသင့္ဘူးလုိ႔ က်မတို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုလည္း ဒီလို မတရားလုပ္ေနတာေတြကို
မတရားလုပ္ေနပါလားဆုိၿပီး သိၿပီးေတာ့၊ ျမင္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ နားလည္မႈအရ မိမိတို႔ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့
ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ခ်င္တဲ့ စိတ္ထားအရ ဒါေတြကို ကန္႔ကြက္သင့္တယ္လို႔ က်မတို႔ ထင္ပါတယ္။

က်မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူလူထု ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေပးထားတဲ့ကတိအတိုင္း


ဒီလုိပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပဲ။ က်မတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေန အနစ္နာခံၿပီးေတာ့

2/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၈

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္

လုပ္သြားမွာပဲ။ ဒီလိုအနစ္နာခံၿပီး လုပ္သြားတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အားကိုးတယ္ဆုိတာကို က်မတို႔


ထပ္တလဲလဲ ေျပာပါရေစ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ က်မတို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဒီလိုမတရား


လုပ္ခံေနရတာကို က်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားနဲ႔ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့
က႐ုဏာေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ ကာကြယ္ေပးၾကဖို႔ကို က်မ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္”
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူသည္ကား … လူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းမည့္…. ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္… သို႔မဟုတ္… လူထုလႊတ္ေတာ္။
လူထုလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ …. လူထုက ပါဝင္ၾကရမည္ပင္….။

(၂ဝ၆) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကလည္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ စာပို႔၍ ေတာင္းဆုိၾက၏။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတို႔၏ သေဘာထားမ်ားအား
ေဖာ္ျပၾက၏။ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ဟူသည္တြင္…. ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္…. စစ္အုပ္စုႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔၊ ေန႔စြဲႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦး


(သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ - ၁၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) မြန္အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ႏုိင္ထြန္းသိန္း (သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ - ၂၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္)၊ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္
- ၁၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ ဥကၠ႒ ပူက်င့္ရွင္းထန္ (တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊
မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ - ၁၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးပါရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ စာပို႔၏။

မိတၱဴကိုမူ… အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ေပး၏။ စာတြင္ကား ….


“တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးျခင္း၊
တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြ႔းေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးျခင္းသည္
ဒီမုိကေရစီအေရးကို ေရွးရႈေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးျခင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္
အမဲစက္ၾကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအမဲစက္ၾကီးကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို အျမန္ဆံုး
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးရန္မွအပ အျခားနည္းလမ္းမရွိေပ…။” ဟူ၍ ပါရွိ၏။

၁၉၉၃-၉၄ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု


ျပည္သူ႔လႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ရလလဖ)၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီျပည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတစ္ဦး (ကလလတ) တို႔မွလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးပါရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး
သန္းေရႊထံသို႔ စာေရးပို႔၍ တုိက္တြန္းၾက၏။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ (ရလလဖ) ဥကၠ႒ ဦးတာကလယ္၊


ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ငိန္းကယန္းထန္၊ (ကလလတ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္စႏၵာတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍
တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း” ဟူ၍ စာအား ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး ….

“ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ကမကထျပဳ၍ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တေသာ


ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးအား က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္

3/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၅၈

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတရပ္အျဖစ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေသးၿပီး
လက္ရွိ အခ်ိန္အခါသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အခ်ိန္အခါသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ
ယံုၾကည္မိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏


ဥပေဒပုဒ္မ (အခန္း - ၂၊ ပုဒ္မ - ၃) အရ ဤလႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု တိက်စြာ
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း


ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္
တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ
တရားမွ်တသည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္မိပါသည္…။”
မြန္ျပည္သစ္ပါတီကမူ… ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ‘လက္ငင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အျမင္’ ဟူ၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထားအား သီးျခားထုတ္ျပန္၍ စစ္အုပ္စုအား တုိက္တြန္း၏။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ‘လက္ငင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚအျမင္’ တြင္က …..
“အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုးရသည့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ တပါတီျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အစုိးရက တရားဝင္ က်င္းပေပးသည့္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွလည္း တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ထိ ထုိက္ထိုက္တန္တန္၊ သိကၡာရွိရွိ၊
နည္းစနစ္က်က်၊ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား မရွိေသးေခ်။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းျခင္းသည္
အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို
ေျဖရွင္းေရးသည္ အေျခအေနကလည္း ေတာင္းဆို၊ ျငင္းပယ္၍လည္း မရသည့္အျပင္၊ တခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္”… ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား၏။

အားလံုးကမူ… ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေတာင္းဆို၍ေနသည္။


ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း ဟူသည္ကား… ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ဖြဲ႔စည္း၍
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ျဖစ္သည္။
ကိုးကား ……

- ေရႊခေမာက္ မွတ္တမ္းလႊာ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ စာ၊ အတြဲ - ၂
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၁
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၂
- ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုမႈမွတ္တမ္း
- ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္၏ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္း
- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္
- တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔
ေပးပို႔သည့္စာ (၆၊ ၆၊ ၁၉၉၈)
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူမ်ားအား ပန္ၾကားခ်က္ (၂၈၊ ၇၊ ၁၉၉၈)
- အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသို႔ ေပးပို႔သည့္စာ (၁၄၊ ၈၊ ၁၉၉၈)
- မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ‘လက္ငင္းႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ သေဘာထားအျမင္’ (၁၈၊ ၈၊ ၁၉၉၈)

4/4