You are on page 1of 27

PENDIDIKAN MORAL 2010 (SPM

)

TEKNIK MENJAWAB KERTAS PENDIDIKAN MORAL SPM
OLEH : CIK NORLITA BINTI ABDUL RANI

FORMAT KERTAS PENDIDIKAN MORAL
BAHAGIAN A JENIS SOALAN STRUKTUR KEMAHIRAN YANG DIUJI PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN 32 % KEMAHIRAN 68% B ESEI ARAS : R:S:T = 5:3:2 R : RENDAH S : SEDERHANA T : TINGGI 3 SOALAN (PILIH 2) 20 MARKAH 30 MINIT 1 SOALAN = 15 MINIT BILANGAN SOALAN 8 SOALAN JUMLAH MARKAH 80 MARKAH PENGAGIHAN MASA 120 MINIT 1 SOALAN = 15 MINIT

PEMBAHAGIAN SOALAN I) PENGUASAAN NILAI ´ NILAI ´ DEFINISI ´ KATA KUNCI II) PENGETAHUAN AM (KEMAHIRAN BERFIKIR)  CARA  LANGKAH  KESAN  SEBAB  CONTOH III) KANDUNGAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 & TINGKATAN 5 .

CONTOH 1 : PENYUSUNAN SOALAN STRUKTUR ´ SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI ´ SOALAN 2 : PERKEMBANGAN DIRI ´ SOALAN 3 : KEKELUARGAAN ´ SOALAN 4 : ALAM SEKITAR ´ SOALAN 5 : PATRIOTISME ´ SOALAN 6 : HAK ASASI ´ SOALAN 7 : DEMOKRASI ´ SOALAN 8 : KEAMANAN .

CONTOH 2 : PENYUSUNAN SOALAN STRUKTUR ´ SOALAN 1 : PERKEMBANGAN DIRI ´ SOALAN 2 : KEKELUARGAAN ´ SOALAN 3 : ALAM SEKITAR ´ SOALAN 4 : PATRIOTISME ´ SOALAN 5 : HAK ASASI ´ SOALAN 6 : DEMOKRASI ´ SOALAN 7 : KEAMANAN ´ SOALAN 8 : PERKEMBANGAN DIRI .

NILAI PALING µGLAMOUR¶ ?? NILAI RASIONAL .

NILAI DALAM KUMPULAN YANG SAMA ´ BERTANGGUNGJAWAB / TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA KASIH SAYANG / KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA / KASIH SAYANG / MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR ´ ´ .

INGAT« KEEMPAT ² EMPAT NILAI ALAM SEKITAR DITERIMA SEBAGAI JAWAPAN BAGI SEMUA SOALAN ALAM SEKITAR. ´ (i) MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR ´ (ii) KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR ´ (iii) KEMAPANAN ALAM SEKITAR ´ (iv) PEKA TERHADAP ISU ² ISU ALAM SEKITAR ´ .

DEFINISI NILAI (BERSIKAP TIDAK KETERLALUAN DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN TINDAKAN) (SAMA ADA DALAM PEMIKIRAN. PERTUTURAN ATAU PERLAKUAN) (TANPA MENGABAIKAN KEPENTINGAN DIRI DAN ORANG LAIN.) 1 KURUNGAN = 0 MARKAH 2 KURUNGAN = 1 MARKAH 3 KURUNGAN = 2 MARKAH .

INGAT« BIASAKAN MEMBUAT J + 1 J+ 1 = EXTRA 1 JAWAPAN .

(ii) _____________________________________ . NILAI RASIONAL DAN NILAI KERAJINAN.CONTOH JAWAPAN PELAJAR REMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA. (a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH) (i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB.

CONTOH JAWAPAN PELAJAR REMAJA HARUS MENYEDARI KEPENTINGAN MENGURUSKAN MASA DENGAN BIJAKSANA. (a) NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH REMAJA (2 MARKAH) (i) NILAI BERTANGGUNGJAWAB______________ (ii) NILAI RASIONAL________________________ (iii) NILAI KERAJINAN_______________________ .

CONTOH JAWAPAN PELAJAR NYATAKAN DUA CARA MENJAGA IBU YANG SAKIT (2 MARKAH) (i) MEMBERI UBAT (ii)MENGHANTAR KE RUMAH ORANG TUA DAN MEMBAYAR BULANAN PENJAGAAN (iii)MEMBASAHKAN BADAN IBU DENGAN TUALA .

CONTOH JAWAPAN PELAJAR (a)NYATAKAN DUA SEBAB MENGAPA RAKYAT MALAYSIA PERLU BERTOLAK ANSUR (2 MARKAH) (i) MENGELAKKAN PERTELINGKAHAN (ii) MENGELAKKAN PERSELISIHAN FAHAM .

CONTOH JAWAPAN PELAJAR DUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM. (b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA KELUARGA REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH) (i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR (ii) KELUARGA MENDAPAT MALU (iii) KELUARGA DIPANDANG SERONG .

(b) NYATAKAN TIGA KESAN KEPADA KELUARGA REMAJA TERSEBUT (3 MARKAH) (i) MARUAH KELUARGA TERCEMAR (ii) KELUARGA AKAN DIPINGGIRKAN OLEH MASYARAKAT (iii) KELUARGA AKAN BERSEDIH .CONTOH JAWAPAN PELAJAR DUA ORANG REMAJA DITANGKAP KERANA TERLIBAT DENGAN LUMBA HARAM.

CONTOH JAWAPAN PELAJAR NYATAKAN TIGA KESAN JIKA PROJEK PEMBINAAN DILAKUKAN SECARA TIDAK TERANCANG (3 MARKAH) (i) BERLAKU BENCANA ALAM (ii) BERLAKU TANAH RUNTUH (iii) HUTAN MUSNAH .

ARAHAN KEPADA PENGUSAHA MAKANAN :  NYATAKAN KANDUNGAN BAHAN MAKANAN YANG DIBUNGKUS.CONTOH SOALAN STRUKTUR MAKANAN SEGERA MENJADI PUNCA KEGEMUKAN. .  JUMLAH KALORI YANG DIBEKALKAN OLEH MAKANAN MENGIKUT KUANTITI.

CONTOH JAWAPAN (a)NYATAKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS (2 MARKAH) NILAI RASIONAL. (ii) _____________________________________ . (i) ______________________________________ NILAI BERTANGGUNGJAWAB.

CONTOH JAWAPAN (a)JELASKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS. NILAI RASIONAL . (ii) _______________________________________ . PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH BERFIKIR SUPAYA PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA TIDAK DISEKAT. PENGUSAHA MAKANAN PERLU MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG DIBERIKAN. (4 MARKAH) (i) _______________________________________ NILAI BERTANGGUNGJAWAB .

PENGUSAHA MAKANAN PERLU MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT ARAHAN YANG DIBERIKAN. CONTOHNYA. CONTOHNYA.CONTOH JAWAPAN (a)HURAIKAN DUA NILAI YANG PERLU DIAMALKAN OLEH PENGUSAHA MAKANAN BERDASARKAN ARAHAN DI ATAS. MENILAI SEMULA HASIL MAKANAN SEGERANYA. MEMBUAT BUNGKUSAN BARU. PENGUSAHA MAKANAN PERLU BOLEH BERFIKIR SUPAYA PENGELUARAN MAKANAN SEGERANYA TIDAK DISEKAT. (6 MARKAH) (i) ______________________________________ (ii) NILAI BERTANGGUNGJAWAB . . ______________________________________ NILAI RASIONAL .

CONTOH SOALAN ESEI TINDAKAN ANDA ? DILEMA KETIKA MENGETAHUI ADIK ANDA MENGHISAP ROKOK  MEMBERITAHU AYAH  TIDAK MEMBERITAHU AYAH APAKAH PILIHAN TINDAKAN ANDA?. 3 NILAI TERAWAL SAHAJA DIAMBILKIRA. HURAIKAN NILAI ² NILAI YANG AKAN ANDA AMALKAN BERDASARKAN TINDAKAN TERSEBUT. 1 PERENGGAN SAHAJA. . [10 M] 10 AYAT SAHAJA.

CONTOH JAWAPAN PILIHAN NILAI 1 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2 NILAI 2 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2 NILAI 3 PENERANGAN(KK1) CONTOH 1 PENERANGAN(KK2) CONTOH 2 .

SAYA AKAN MELAHIRKAN KELUARGA BAHAGIA SUPAYA TIADA PERGADUHAN ANTARA ADIK BERADIK. CONTOHNYA.CONTOH JAWAPAN SAYA AKAN MEMBERITAHU AYAH.NILAI YANG AKAN SAYA AMALKAN IALAH NILAI TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA. SAYA MEMPUNYAI KEWAJIPAN TERHADAP KELUARGA SUPAYA MARUAH KELUARGA TIDAK TERCEMAR. SAYA BERHAK MENEGUR PERBUATAN ADIK YANG MEROKOK.MASALAH DALAM KELUARGA DISELESAIKAN DENGAN BERBINCANG. CONTOHNYA. .

SAYA MEMPUNYAI PERASAAN SAYANG YANG MENDALAM SUPAYA AHLI KELUARGA RASA DIHARGAI. CONTOHNYA. SAYA MEMPUNYAI PERASAAN SAYANG YANG BERKEKALAN SUPAYA HUBUNGAN KELUARGA TIDAK TERPUTUS.SAMBUNGAN NILAI KEDUA IALAH NILAI KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA. . SAYA AKAN TERUS MEMBERI SEMANGAT UNTUK ADIK BERHENTI MEROKOK. SAYA MEMBERITAHU AYAH KERANA TIDAK MAHU ADIK TERUS MELAKUKAN KESALAHAN. CONTOHNYA.

SAYA MENYENARAIKAN KEBAIKAN JIKA MEMBERITAHU AYAH. CONTOHNYA. SAYA BOLEH BERFIKIR DENGAN MEMBEZAKAN BETUL DAN SALAH. SAYA BERTINDAK WAJAR SUPAYA ADIK TIDAK DIKENAKAN HUKUMAN DI SEKOLAH. CONTOHNYA.SAMBUNGAN NILAI KETIGA IALAH NILAI RASIONAL. SAYA BERHARAP AYAH DAPAT MEMANTAU ADIK DARIPADA TERUS TERJEBAK DENGAN ROKOK. .

. MENGENAKAN HUKUMAN PENJARA SUPAYA MENJADI PENGAJARAN KEPADA MEREKA YANG INGKAR.(i) (ii) MENGUATKUASAKAN UNDANG ² UNDANG SUPAYA KUALITI BAHAN MAKANAN LEBIH TERJAGA.