RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Kelas : Masa : Matapelajaran: Bahasa Melayu

Kandungan Tajuk : Kem 20 - Perkataan KVK + KVKK Objektif : Murid boleh membaca perkataan dan ayat mudah . Aktiviti: 1. Set Induksi: Menyanyi lagu - Anak Kambing Saya. 2. Namakan gambar yang ditunjuk.(MSP) 3. Membimbing murid mengeja perkataan KVK+KVKK mengikut suku kata.(MSP) 4. Tunjukkan kad suku kata lain dan minta murid mengeja. 5. Imbaskan kad sukukata satu demi satu dan murid eja secara kelas/individu. 6. Guru membimbing murid membaca ayat mudah mengenai kambing. 7. Bersoaljawab secara lisan berdasarkan ayat yang dibaca. 8. Latihan lembaran kerja. 9. Permainan Bahasa – “ win – win “ 10. Penutup - menyanyi semula lagu Anak Kambing Saya. BBM- Kad suku kata Kad gambar MS PowerPoint Lembaran kerja

Impak/c atatan