POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TINGKATAN 3 / 2008

MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

SMK AYER BALOI , 82100 AYER BALOI
Disediakan oleh Zulkurnain bin Abdul Rahman Guru Kanan Teknik dan Vokasional SMK Ayer Baloi, Pontian

Senarai Mata Pelajaran 1. KHB 1 – KT 2. KHB 2 – ERT 3. KHB 3 – PERT 4. KHB 4 - PK

Kandungan
1.0 Pengenalan 2.0 Analisa Pencapaian 3.0 Ulasan Berdasarkan Kekuatan/Kelemahan/Peluang/Ancaman SWOT 4.0 Program Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Tindakan 2008) 5.0 Saranan kepada guru 6.0 Saranan Kepada murid Lampiran Hasil Post Mortem Mengikut Kelas Analisa Mata Pelajaran KHB 4 Tingkatan 3RK Analisa Mata Pelajaran KHB 1 / KHB 4 Tingkatan 3S Analisa Mata Pelajaran KHB 1 / KHB 2 Tingkatan 3M Analisa Mata Pelajaran KHB 1 / KHB 2 Tingkatan 3K Analisa Mata Pelajaran KHB 1 / KHB 3 Tingkatan 3A Analisa Mata Pelajaran KHB 2 / KHB 3 Tingkatan 3B Analisa Mata Pelajaran KHB 3 / KHB 4 Tingkatan 3P

2

1.0 Pengenalan Tujuan Laporan ini dibuat adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pencapaian mata pelajaran Teknik dan Vokasional dalam Peperiksaan Setengah Tahun Tingkatan 3 / 2008 . Laporan yang dibuat adalah berdasarkan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman ( Analisis SWOT). Segala dapatan analisis adalah berdasarkan maklumat dari guru yang mengajar dikelas-kelas yang berkenaan . 2.0 Analisa Pencapaian Jadual 1 : Taburan Pencapaian Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional Dalam Peperiksaan Setengah Tahun 2008 Gred %Lulus GPMP A B C D E % Lulus GPMP TARGET GPMP PMR 2008 + KHB 1 0 0 20 27 12 79.7 3.86 2.12 -1.74 Mata Pelajaran KHB KHB KHB 2 3 4 0 1 1 2 13 13 23 27 27 16 7 7 1 8 9 98.0 83.7 84.2 3.18 3.61 3.18 2.49 +0.59 2.55 -1.06 2.02 -1.16

* Rujukan data SAP T3HC 3.0 Ulasan Pada umumnya prestasi mata pelajaran KHB bagi keempat-empat pilihan elektif menunjukkan pencapaian yang sederhana.Hanya 3 elektif iaitu KHB Pilihan 2 , KHB pilihan 3 dan KHB Pilihan 4 mencatat keputusan lebih 80 %. Manakala KHB Pilihan 1 mencatat peratus kelulusan dibawah 80%. Langkah –langkah segera untuk mengatasi masalah kini telah dan sedang diambil bagi memastikan peratus kelulusan meningkat serta sasaran GPMP PMR 2008 ini tidak tersasar jauh dari jangkaan. 3.1 Kekuatan 1. 2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan mengikut masa dan jadual yang telah ditetapkan. Kemudahan Pengajaran dan Pembelajaran yang mencukupi.

3.2 Kelemahan

1. Sikap malas dan bertangguh serta kurang persediaan dari pelajar.
2. Guru Kurang memberi tumpuan pelajar malas dan tidak mengormatu guru. 3. Strategi pengajaran dan pembelajaran guru yang kurang berkesan. 3.3 Peluang

1. Pelajar berpotensi mendapat keputusan yang baik sekiranya berupaya mengikut dan menggunakan petua dan
panduan dari guru dari guru yang berpengalaman.

3

2.

Teknik menjawab soalan yang disediakan diperingkat sekolah / daerah.

3.4 Ancaman 1. 3. 4. 5. Tidak menunjukkan minat untuk belajar Malas berusaha Menangguhkan kerja Tiada motivasi diri untuk berjaya.

2. Faktor persekitaran dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif.

4.0 Program Meningkatkan Kecemerlangan ( Berdasarkan Pelan Tindakan 2008) 1. 3. 5. Kelas Tambahan Terancang Program Pasak Kursus Motivasi ( dalaman)

2. Pemantapan Kerja Kursus 4. Teknik Menjawab Soalan PMR

5.0 Saranan kepada guru 1. 2. 3. 4. 5. Kenalpasti murid bermasalah dan dibantu Membuat perancangan yang bersesuaian dengan tahap serta kebolehan murid Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Wujudkan suasana pembelajaran yang menarik. Dedahkan kepada murid teknik-teknik yang dapat membantu murid untuk mencapai skor yang baik dalam peperiksaan.

6.0 Saranan kepada calon ( murid ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sentiasa fokus terhadap pelajaran Rapat dengan guru ( jika ada masalah mestilah sentiasa dirujuk pada guru) Lakukan kerja kerja yang diarahkan oleh guru. Buat perancangan masa belajar yang sistematik. Elak keluar rumah waktu malam Sentiasa menghormati guru Tekun dan rajin belajar.

4

LAMPIRAN

5

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB – PILIHAN 4 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian : SITI ZALEHA BT SUNOK / NURUL HAFIZAH : 3 RK : AKAUN : 14 tahun / 06 tahun : 10 tahun / 06 tahun

Bil 1

½ TAHUN TING 3RK A 1 B 12 C 14

BILANGAN D 2 E F -

% L 100

T0V[AR] 2008 % 100 GPMP 2.59

ETR 2008 GPMP % 100 GPMP 1.32

7. Kekuatan
1. Latihan yang cukup dan berkesan diberi ddan dibuat oleh pelajar secara sistematik dan terancang.

2. Memberi fokus dan bimbingan kepada pelajar yang cemerlang dan yang lemah. 8. Kelemahan 1. Pelajar tidak membuat nota dengan sempurna
2. Tidak menguasai topik-topik yang diajar

9. Peluang
1. Mengikuti ceramah kecemerlangan peringkat sekolah

2. Mengikuti kursus motivasi

10. Ancaman 1. Peperiksaan pada hari-hari akhir SPM biasanya pelajar kurang motivasi dan kesungguhan untuk menjawab.
Motivasi yang lemah sekaligus merendahkan semangat juang pelajar.

6

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB PILIHAN 1(KT) / KHB PILIHAN 4 ( PK) 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3S ( KT) 3S(PK) A 0 0 B 0 1 C 9 13 BILANGAN D 10 2 E I 0 %L 95 100 T0V[AR] 2008 % 95 100 GPMP 3.60 3.06 ETR 2008 GPMP % 100 100 GPMP 3.29 1.75

: : : : :

EN LOKMAN BIN HUSSEIN / SITI ZALEHA BT SUNOK 3SETIA KHB / ERT 23 tahun / 13 tahun 23 tahun / 13 tahun

7. Kekuatan
1. 2. 3. Mempunyai latar belakang akadenik yang baik Rajin berusaha dan bertanya Boleh belajar sendiri

8. Kelemahan
1.

2.

Kurang tumpuan Tidak menguasai topik yang diuji

9. Peluang 1. Ada potensi untuk capai gred yang baik
2. Mengikuti ceramah kecemerlangan dan motivasi

10. Ancaman
1. 2. Faktor persekitaran yang tidak kondusif Motivasi yang rendah.

7

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB – PILIHAN 1(KT)/KHB PILIHAN 2 ( ERT) 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3M(KT) 3 (ERT) A 0 0 B 0 5 C 0 10 BILANGAN D 0 4 E 0 0 %L 0 100 T0V[AR] 2008 % 0 100 GPMP 0 2.95 ETR 2008 GPMP % GPMP 2.2 2.33

: ARBAIN BAJURI / AZLINA BT MOHD SANI : 3 MAJU : KHB / ERT : 17 Tahun / 13 tahun : 17 tahun / 13 tahun

7. Kekuatan
1. 2. Mempunyai latar belakang akadenik yang baik Rajin berusaha dan bertanya

8. Kelemahan
1. 2. Kurang tumpuan Tidak menguasai keseluruhan topik yang diuji

9. Peluang 1.
Ada potensi untuk capai gred yang baik

10. Ancaman 1. Motivasi rendah 2. Faktor persekitaran tidak kondusif

8

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008

Mata Pelajaran KHB PILIHAN 1/ KHB PILIHAN 2 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian 7.
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3M(KT) 3 (ERT) A 0 0 B 0 0 C 8 11 BILANGAN D 8 5 E 2 0 %L 88.9 100 T0V[AR] 2008 % 88.9 100 GPMP ETR 2008 GPMP % GPMP 1.75 2.25

: : :

LOKMAN BIN HUSSEIN / AZLINA BT MOHD SANI 3K KHB / ERT

: 23 tahun / 13 tahun : 23 tahun / 13 tahun

8. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya

9. Kelemahan
1. Tiada motivasi untuk belajar

10. Peluang
1. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan.

11. Ancaman
1. 2. Tekanan perasaan pelajar dibebani dengan dengan mata pelajaran lain menyebabkan kurangnya tumpuan dan latihan terutamanya di rumah. Faktor perseitaran

9

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB PILIHAN 1 DAN KHB PILIHAN 3 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian 7.
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3A (KT) 3A(PERT) A 0 0 B 0 1 C 3 9 BILANGAN D 9 4 E 9 0 %L 57.14 100 T0V[AR] 2008 % 57.14 GPMP ETR 2008 GPMP % GPMP 2.41 2.29

: LOKMAN B HUSSEIN / NUR SALIZA BT MOHD SALLEH : 3A : KHB / ICT/SAINS : 23 tahun / 2 tahun : 23 tahun / 2 tahun

8. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya 2. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan.

9. Kelemahan
1. 2. Tiada motivasi untuk belajar Latarbelakang akademik yang sederhana

10. Peluang
1. Keputusan lebih baik diperolehi sekiranya pelajar melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut masa yang ditetapkan.

11. Ancaman
1. 2. Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar Pelajar tidak minat datang kelas tambahan.

10

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB PILIHAN 2/ KHB PILIHAN 3 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3B -ERT 3B-PERT A 0 0 B 1 1 C 10 10 BILANGAN D 7 7 E 2 18 %L 93 90 T0V[AR] 2008 % 93 90 GPMP ETR 2008 GPMP % GPMP 2.93 2.62

: AZLINA MOHD SANI / NUR SALIZA MOHD SALLEH : : 3 BIJAK ERT/ PERTANIAN

: 13 Tahun / 2 Tahun : 13 Tahun / 2 Tahun

7. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya 2. Rajin menghadiri kelas tambahan yang diadakan.

8. Kelemahan
1. 2. 3. Kurang motivasi diri Sikap malas dan bertangguh Latarbelakang akademik yang sederhana

9. Peluang
1. Potensi untuk capai keputusan yang berkualiti ada jika pelajar berusaha bersungguh untuk mendengar dan mengikut arahan dan tunjukajar dari guru .

10. Ancaman
1. 2. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Malas berusaha 3. Tidak menggunakan waktu terluang untuk membuat ulangkaji.

11

POST MORTEM PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2008 Mata Pelajaran KHB PILIHAN 3 / KHB PILIHAN 4 1. Nama Guru 2. Kelas yang diajar 3. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar 5. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran yang diajar 6. Analisis Pencapaian
Bil 1 2 ½ TAHUN TING 3P-PERT 3P-PK A 0 0 B 0 0 C 4 0 BILANGAN D 5 3 E 6 3 %L 33.3 25 T0V[AR] 2008 % 33.3 25 GPMP ETR 2008 GPMP %
GPMP

: NUR SALIZA MOH SALLEH / NURUL HAFIZAH BACHOK : 3 PINTAR : SAINS / AKAUN : 2 tahun / 6 tahun

: 2 tahun / 6 tahun

2.73 3.53

7. Kekuatan 1. Keinginan yang kuat untuk berjaya – sentiasa bertanya

8. Kelemahan
1. Kurang motivasi diri

2. Mempunyai kebolehan akademik yang rendah dan bersikap malas 3. Guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar malas ( Bosan dengan karenah murid yang malas) 9. Peluang
1. Guru bersedia memberi tunjukajar bila-bila masa yang bersesuaian

2. Seminar teknik menjawab soalan yang dijalankan oleh panitia

10. Ancaman
1. 2. Rasa rendah diri pada kebolehan sendiri Persekitaran yang tidak kondusif

12