P. 1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SainsPertanian 4&5

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SainsPertanian 4&5

4.88

|Views: 7,197|Likes:
HSP SAINS PERTANIAN T4 DAN T5
HSP SAINS PERTANIAN T4 DAN T5

More info:

Published by: Zulkurnain b Abdul Rahman on Jul 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS PERTANIAN
2007

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

BAB 1: PERTANIAN DI MALAYSIA
OBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1.

2.
3. 4.

Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan pertanian kepada negara . Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang peranan institusi dalam pembangunan pertanian. Memahami dan peka terhadap trend, permasalahan dan isu dalam pertanian. Menghargai sumbangan pertanian kepada negara. Bidang Pertanian Hasil Pembelajaran Aras 1: Menyatakan kepentingan pertanian kepada negara: - pengeluaran bahan makanan pengeluaran bahan mentah pendapatan eksport peluang pekerjaan Aras 2: Menghuraikan kepentingan pertanian kepada mereka Aras 1: Memerhalkan tabujran tanaman dan ternakan yang utama. Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan yang utama. iklim perkembsngan sejarah ekonomi dasar kerajaan Aras 2: Menghubungkjait faktor-faktor iklim, perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar kerajaan dengan taburan tanaman dan ternakan utama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mendapar dan menghuraikan maklumat yang telah dikumpul daripada media. Sumbangsaran

1.1 Kepentingan Pertanian di Malaysia (2 waktu)

1.2 Tanaman dan Ternakan di Malaysia (4 waktu)

Menandakan taburan tanaman dan ternakan pada peta Malaysia. Membuat tinjauan dan menyediakan laporan yang berkaitan dengan taburan tanaman dan ternakan yang utama di kawasan setempat.

-2-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm
Bidang Pembelajaran 1.3 Trend Pertanian di Malaysia (4 waktu) Hasil Pembelajaran Aras 1: Menyatakan trend pertanian di Malaysia: mempelbagaikan tanaman dan ternakan pertanian berorientasikan eksport dan komersil hubungkait pertanian dengan pelancongan hubungkait dengan ladnskap ladang kontrak penggabungan ladang kecil - perhutani (Agroforestry) Aras 2: Menjelaskan trend pertanian di Malaysia 1.4 Isu Pertanian di Malaysia (4 waktu) Aras 1: Menyatakan isu pertanian di Malaysia produktiviti ketidakstabilan harga penyebaran dan pengalaman teknologi baru pendidikan dan latihan penghijrahan penduduk pencemaran alam sekitar kekurangan buruh. Aras 2: Menjelaskan isu pertanian di Malaysia Aras 3: Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia. Aras 1: Menyetakan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. penyeliaan bantuan kewangan pemasaran menyediakan infrastruktur khidmat nasihatdan latihan penyelidikan dan pembangunan Aras 2: Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat. Menyediakan laporan berkumpulan ( Satu trend bagi setiap kumpulan) Pembetangan kumpulan.

Ceramah Mengumpul maklumat Perbahasan/forum

1.5 Peranan Institusi Dalam Pembangunan Pertanian (4 waktu)

Mengumpul risalah institusi Pertanian. Menjalankan kajian kes mengenai satu institusi pertanian tempatan. Lawatan Melengkapkan pengurusan grafik.

-3-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN
OBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat:

1.
2. 3. 4. 5. 6.

Memahami faktor yangn mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan tumbuhan. Menerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik. Mengaplikasikan prinsip saintifik dalam amalan pengluaran tanaman. Menyelesaikan masalah mudah dlam pengurusan tanaman. Memperoleh kemahirn semasa menjalankan eksperimen dan amali Menyedari dan menghargai kepentingan hidupan serta keseimbangan alam sekitar dalam aktiviti penanaman.

Bidang Pembelajaran 2.1 Pengenalan (2 waktu)

Hasil Pembelajaran Aras 1: Menyatakan faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dan hasil tumbuhan: iklim Tanah Biosis Genetik Pengawetan Aras 2: Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Sumbangsaran Soalan – penyoalan.

2.2 Iklim (1 waktu)

Aras 1: Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan : Cahaya Suhu Hujan Angin Aras 1: Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan: Fotosintesis - Kefotokalaan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis.

Sumbangsaran

a)

Cahaya ( 8 waktu)

Slaid / gambar Membuat pemerhatian ke atas pokok bunga hiasan yang menerima tempoh cahaya yang berbeza. (Contoh: Keke Hwa) Amali : Menguji kehadiran kanji dalam daun hijau. Melengkapkan pengurusan grafik

-4-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan: keluasan permukaan daun susunan daun topografi naungan Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum: memilih tapak menanam pada jarak yang sesuai menyediakan sokongan mengawal rumpai membekalkan cahaya buatan / tiruan menanam tanaman selingan mencantas Aras 2: Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan Menginterpretasi pemerhatian eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan . Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum. Aras 3: Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan. Membuat inferens eksperiman menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat pemerhatian dan catatan terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan sekolah. Penjagaan tanaman di kawasan sekolah.

-5-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran b) Suhu (4 waktu)

Hasil Pembelajaran Aras 1: Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: percambahan transpirasi kualiti hasil tumbuhan fizikal tumbuhan Menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: memilih tapak menyediakan naungan menyediakan sungkupan Aras 2: Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: pencambahan transpirasi kualiti hasil tumbuhan fizikal tumbuhan Menghuraikanb kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai.

Cadanag Aktiviti Pembelajaran Membuat rujukan eksperimen keperluan percambahan biji benih dalam matapelajaran Sains Tingkatan 1-3. Sumbangsaran Membuat naungan / sungkupan kepada tanaman yang sedia ada di sekolah. Tunjuk cara. Foto / slaid

c)

Hujan (4 waktu)

Aras 1: Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap: fotosintesis penyerapan dan translokasi nutrient transpirasi kesegahan sel Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum: pengairan penyaliran penjadualan masa menanam

Eksperimen makmal menunjukkan kesan air terhadap kesegahan sel. Melengkapkan pengurusan grafik. Sumbangsaran

-6-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap: fotosintesis penyerapan dan translokasi nutrient trnspirasi kesegahan sel Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

d)

Angin (2 waktu)

Aras 1: Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap: transpirasi pendebungaan penyebaran penyakit dan perosak fizikal tumbuhan Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut: mengadakan pengadang angin memilih tapak menyediakan sokongan menanam pada jarak yang sesuai Aras 2: Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut.

Foto / slaid Simulasi

-7-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran 2.3 Tanah a) b) Pengenalan (1 waktu) Kepentingan tanah (1 waktu)

Hasil pembelajaran Aras 1: Mentakrifkan tanah Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah lazim. Menyatakan kepentingan: sokongan mekanik bekalan nutrien bekalan oksigen dan air Aras 2: Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim. Membincangkan kepentingan tanah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Foto / slaid Perbincangan dalam kumpulan

c)

Komponen tanah (4 waktu)

Aras 1: Menyatakan peratus komponen tanah: bahan mineral (45%) bahan organik (5%) udara (25%) air (25%) Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan Aras 2: Membincangkan komponen tanah dan kepentingan. Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan

Melakar carta pai menunjukkan peratus komponen tanah.

Menjalankan eksperimen secara berkumpulan untuk menunjukkan butir pepejal tanah.

-8-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran d) Sifat fizikal tanah i. Warna (1 waktu) ii. Tekstur (4 waktu) iii. Struktur (1 waktu)

Hasil Pembelajaran Aras 1: Menyatakan kepentingan warna tanah Mentakrifkan tekstur tanah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pemerhatian terhadap beberapa sampel tanah. Menentukan teksttur tanah dengan cara merasa dengan tangan.

Mentakrifkan struktur tanah Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah. Aras 2: Menerangkan kepentingan tekstur tanah. Menerangkan kepentingan struktur tanah. Aras 3: Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan: a. b. Kaedah medan Kaedah mendapan Sumbangsaran Menginterprestasi nuruien tumbuhan. Menentukan tekstur secara mendapan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar pengaliran air dan keupayaan menyimpan air bagi tekstur tanah yang berlainan Foto / rajah Segi Tiga Tekstur Tanah

e)

Sifat kimia tanah (6 waktu)

Aras 1: Mentakrifkan pH tanah Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap: ketersediaan nutrien aktiviti mikrob penyakit tumbuhan Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah kandunmagan bahan induk larutresapan penggunaan baja kimia pereputan bajhan organik penambahan asid karbonik dan asid nitrik Respirasi akar dan organisma tanah Menjalankan eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah: meter pH larutan petunjuk

Melengkapkan pengurusan grafik.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan pH tanah menggunakkan meter pH dan larutan petunjuk.

-9-

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah. Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah. Mengiterprestasi data dan pemerhatian eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah: meter pH larutan petunjuk. Aras 3: Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

f)

Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan (6 waktu)

Aras 1: Mentakrifkan unsur makro dan unsur mikro Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan. Menyatakan peranan unsur makro nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). Menyatakan gejala kekurangan unsur makro nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). Aras 2: Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro.

Sumbangsaran Slaid / foto tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsur makro. Melengkapkan pengurusan grafik.

Memadankan gejala kekurangan nutrien dengan unsur yang berkenaan.

- 10 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran g) Amalan untuk membaiki keadaan tanah (12 waktu)

Hasil Pembelajaran Aras 1: Menyatakan cara membaiki keadaan tanah: pembajaan penggapuran pemugaraan pencegahan dan pengawalan hakisan tanah. Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja baja organik baja kimia Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja campuran. Mentakrifkan gred baja. Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus. Menyatakan cara membaja: Taburan Alur Poket Semburan daun (foliar) Menyatakan tujuan pengapuran Menamakan bahan kapur - Batu kapur CaCO3 Kapur tohor CaO - Kapur mati Ca(OH)2 Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran: Jenis tanaman Jenis bahan kapur Jenis tanah Kandungan bahan organik Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya: pemugaran primer - pemugaran sekunder Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder.

Cadangan Aktiuviti Pembelajaran Mengumpul dan melabel sampel baja kimia, baja organik dan dahan kapur.

Tunjuk cara beberapa kaedah pembajaan. Tunjuk cara kaedah pengapuran. Fto / slaid Peta minda.

- 11 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen air: hakisan permukaan hakisan alur hakisan lurah Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah: melindungi permukaan tanah Mengelakkan pengaliran air Mengurangkan keljuan larian air Menyatakan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air. menanam penutup bumi membuat teres menanam mengikut kontur membuat sungkupan menanam secara jalur membina sistem perparitan Aras 2: Mentafsirkan gred baja sebatian. Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian. Menghitung kuantiti baja untuk mengekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan. Menghuraikan kaedah-kaedah membaja Menghuraikan factor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran. Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan skunder. Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air. Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air. Aras 3: Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

- 12 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran 2.4 Biosis a) b) Jenis organisma ( 4 waktu) Kepentinagan ekonomi organisma (8 waktu)

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 1: Memerihalkan jenis organisma: virus bakteria kulat nematod serangga rumpai Mentakrifkan: parasit saprofit patogen vektor Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma Aras 2: Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak. Menerangakan jenis hubungan hidup: Hubunagn mikroriza Simbiosis

Mengumpul maklumat Slaid / foto / spesimen. Melakar dan melabel Lawatan.

c) d)

Pengawalan organisma (8 waktu) Pengurusan Perosak Bersepadu (2 waktu)

Aras 1: Menjelaskan kaedah mengawal organisma: kaedah fizikal kaedah kultur kaedah biologi kaedah kimia kaedah undang-undang pengurusan perosak bersepadu Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia.

Sumbangsaran. Mengumpul rísalah Melengkapkan pengurusan grafik.

Mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Mematuhi arahan label racun kimia. Membancuh racun kimia. Menyembur racun kimia. (Nota: Semua aktiviti hendaklah di bawah pengawasan guru.)

- 13 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia. Menerangkan cara tindakan racun kimia: racun perut racun sentuh racun sistemik racun pewasap Membandingbeza pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia dengan kaedah biologi. Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Genetik a) Ciri tumbuhan yang Dikehendaki (2 waktu) Aras 1: Menyatakan ciri tumbuhan yang dikehendaki: cepat mengeluarkan hasil hasil tinggi hasil berkualiti resistan terhadap penyakit dan perosak bernilai estetik Aras 2: Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki. b) Kaedah menghasilkan varieti baru (4 waktu) Aras 1: Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru: mengenal pasti baka berpotensi melakukan pemilihan melakukan pengacukan menguji generasi F1 Aras 2: Menerangkan mengikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru. Melengkapkan pengurusan grafik. Spesimen varieti / slaid / foto Sumbangsaran. Mengumpul rísalah Slaid / spesimen

- 14 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran c) Pembiakan (8 waktu)

Hasil Pembelajaran Aras 1: Menghuraikan kaedah membiak varieti baru: Seks: - biji benih Aseks: - kerataan - tut - cantuman - organ penyimpanan - Pembiakan rumpun - kultur tisu Melakukan tut dan cantuman tunas Aras 2: Memnbandingkanbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Membandingbeza tut dengan cantuman.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Slaid / foto / video / spesimen. Tunjuk cara

Melakukan tut dan cantuman tunas pada pokok hiasan atau buah-buahan.

2.6 Pengawalatur Pertumbuhan a) b) Pengenalan (2 waktu) Kesan pengawalatur pertumbuhan (4 waktu) Aras 1: Mentakrifkan pengawatur pertumbuhan Menyediakan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum: Auksin Giberelin Sitoknin Etilena Pencatat tumbuhan Menjelaskan kesan pengawalatur pertumbuhan: Mempengaruhi hasil pembungaan Mempengaruhi kemasakan Meningkatkan hasil Mengawal pertumbuhan vegelatif Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah. Membandingkan proses kemasakan buah yang dirawat dengan tanpa rawatan. (contoh: Pastikan langkah keselamatan diamalkan semasa menggunakan kalsium karbida. Spesimen.

- 15 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Menernagkan kesan-kesan pengawalatur pertumbuhan. Menerangkan Penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam: aruhan pembungaan pengurusan tapak semaian Penghsilan tumbuhan randah Pengurangan kos pemangkasan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

- 16 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

BAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN
OBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat:

1.
2. 3. 4. 5. 6.

Memahami faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam amalan pengeluaran ternakan. Menjalankan kajian untuk memperkukuhkan pemerolehan pengetahuan dalam bidang pengeluaran ternakan. Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ternakan. Menghargai kepentingan industri ternakan terhadap pengeluaran makanan. Menyedari kesan industri ternakan terhadap keseimbangan alam sekitar. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 1: Memerihalkan faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan: iklim pemakanan kesihatan genetik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Sumbangsaran.

3.1 Pengenalan (1 waktu)

3.2 Iklim a) Unsur iklim (1 waktu) Aras 1: Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi tumbesaran ternakan: suhu hujan / kelembapan cahaya Mentakrifkan himpitan iklim. Menyatakan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan: perlakuan semasa meragut pengambilan makanan tumbesaran pengeluaran hasil pembiakan Sumbangsaran>

b)

Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan (6 waktu)

Memerhati, merekod dan membincangkan kesan himpitan iklim ke atas ternakan.

Gambar / sampel makanan ternakan / slaid.

- 17 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menyatakan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluran ternakan: penghasilan bahan makanan ternakan serangan parasit dan penyakit ternakan pengendalian dan penyimpanan Menyatakan cara mengurangkan kesan himpitan iklim: mengadakan perumahan yang sempurna menanam pokok naungan mengamalkan ragutan waktu malam memilih baka yang toleran terhadap haba memberi makanan bernutrien tinggi Aras 2: Menerangkan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan Menerangkan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Projek kumpulan: Mereka bentuk sistem perumahan ternakan yang sempurna

3.3 Pemakanan a) b) Kepentingan pemakanan (1 waktu) Kelas makanan (4 waktu) Aras 1: Menyatakan kepentingan pemakanan: mengekalkan kesihatan memenuhi keperluan pertumbuhan memenuhi keperluan pengeluaran dan pembiakan Sumbangsaran. Mempamerkan sampel makanan ternakan yang berlabel lengkap komposisi kelas makanannya. Melengkapkan pengurusan grafik.

- 18 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menyenaraikan jenis dan fungsi nutrien: karbohidrat protein lemak mineral vitamin air Aras 2: Menerangkan kepentingan pemakanan Menerangkan fungsi nutrien

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

c)

Sistem pencemaran (6 waktu)

Aras 1: Mengenalpasti struktur sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminan Aras 2: Menerangkan fungsi organ pencernaan ruminan dan bukan ruminan Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakar sistem pencernaan Aras 3: Membandingbeza sistem pencernaan lembu / kambing dengan sistem pencernaan ayam / puyuh

Melakar dan melabel sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminan Spesimen / foto / slaid / carta

Melakukan bedah siasat.

d)

Bahan makanan ternakan (8 waktu)

Aras 1: Mentakrifkan: foraj foder pastura konsentrat Mengenal pasti jenis bahan makanan ternakan: foraj konsentrat Menyatakan maksud rumput baik pulih

Mengumpul dan mengenalpasti beberapa sampel foraj dan konsentrat

- 19 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dengan konsentrat Menerangkan ciri rumput baik pulih: pengeluaran hasil yang tinggi cepat tindakbalas terhadap baja nitrogen jenis saka ketahanan tinggi kecernaan yang baik nilai nutrien yang tinggi kadar tumbesaran dan pertumbuhan semulancepat kadar daun kepada batang tinggi digemari ternakan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membandingkan kandungan nutrien dalam beberapa jenis foraj dan konsentrat Kerja kumpulan: Membuat rujukan mengenai rumput baik pulih. Foto / slaid / video

e)

Catuan Makanan Ternakan (4 waktu)

Aras 1: Menyatakan pengertian catuan makanan seimbang

Mengkaji maklumat kandungan nutrien pada label pembungkus makanan ternak dan melakar carta pai bagi menunjukkan komposisi peratus kandungan kelas makanan Meneliti dan membincangkan jadual nisbah penukaran makanan. Latihan pengiraan.

Aras 2: Menerangkan konsep nisbah penukaran makanan Menghitung nisbah penukaran makanan 3.4 Kesihatan a) Kepentingan kesihatan ternakan (2 waktu) Penyakit ternakan (12 waktu) Aras 1: Menyatakan kepentingan kesihatan ternakan: mengurangkan kadar kematian mencapai keupayaan tumbesaran dan pengeluaran yang maksimum mengelakkan jangkitan penyakit dari ternakan lain mendapatkan keupayaan penukaran makanan yang optimum

Sumbangsaran.

b)

- 20 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Mengenalpasti simptom ternakan yang sakit: tiada selera makan cirit-birit suhu badan tinggi mata kuyu / berair tidak aktif pengeluaran hasil berkurangan bulu kasar dan kusut penurunan berat badan Menyatakan punca penyakit ternakan: serangan patogen dan parasit kekurangan nutrien kecederaan fizikal kecacatan kongenital pencemaran makanan dan minuman Menyatakan cara pencegahan dan pengawalan penyakit: kuarantin penghapusan pemvaksinan penggunaan baka yang resistan pengawalan vektor amalan sanitasi penakaian pemberian makanan seimbang Menamakan bahan untuk merawat penyakit: antiseptik antibiotik racun cacing racun parasit luar Aras 2: Menerangkan kepentingan kesihatan ternakan Menerangkan punca-punca penyakit ternakan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Slaid / gambar ternakan yang sihat dan yang berpenyakit Memerhati spesimen / gambar / slaid parasit luaran dan parasit dalaman. Melengkapkan pengurusan grafik

Menjalankan penyahjangkitan ke atas peralatan dan perumahan ternakan Ceramah Melengkapkan jadual pemvaksinan ayam

Tunjuk cara merawat penyakit Spesimen bahan rawatan dan pencegahan penyakit Mengumpul risalah dan maklumat mengenai beberapa jenis ubat-ubatan veterinar

- 21 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit Menerangkan cara merawat penyakit dengan antiseptik antibiotik racun cacing racun parasit luar

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3.5 Genetik a) Ciri ternakan yang dikehendaki (2 waktu) Memperbaik baka yang sedia ada (4 waktu) Aras 1: Menyatakan ciri ternakan yang dikehendaki: cepat membesar cepat mengeluarkan hasil berupaya melahirkan banyak anak hasil tinggi hasil berkualiti kecekapan penukaran makanan yang baik resistan terhadap penyakit toleran terhadap persekitaran Mentakrifkan: pembiakbakaan kacuk pembiakbakaan seturunan Aras 2: Menerangkan ciri-ciri ternakan yang dikehandaki Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan c) Pembiakan ternakan (14 waktu) Aras 1: Mengenalpasti organ-organ sistem pembiakan ruminan Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan Slaid / gambar rajah / model yang menunjukkan sistem pembiakan ruminan. Melakar dan melabel Sumbangsaran. Meneliti jadual perbandingan ciri baka yang berlainan Video / slaid / foto

b)

- 22 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Menyatakan tanda biang: membenarkan dirinya dipanjat vulva merah dan bengkak terdapat mukus di vulva selalu terkencing sentiasa menegakkan ekor mengasingkan diri kurang selera makan gelisah dan membising Menyatakan maksud: pengawanan semulajadi permainan beradas Aras 2: Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan permainan beradas Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permainan beradas: mengumpul semen mencairkan semen menyimpan semen Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permainan beradas

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Video / Slaid

Tunjuk cara.

- 23 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

BAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN
OBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang pengurusan ladang. Mengaplikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penanaman dan pertenakan. Menjayakan suatu bidang usaha secara terancang dan teratur. Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ladang. Menghargai perladangan sebagai suatu prospek perniagaan. Bidang Pembelajaran 4.1 Perladangan Sebagai Suatu Perniagaan a) Pengenalan (2 waktu) Aras 1: Menyatakan pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan Menyenaraikan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang: perancangan perlaksanaan pengawalan penilaian Aras 2: Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang. 4.2 Peracangan Untuk Memulakan Ladang a) Belanjawan bidang usaha (10 waktu) Aras 1: Mentakrifkan belanjawan ladang Menyatakan maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan ladang: harga pasaran beberapa hasil sumber pengeluaran yang ada kos sumber pengeluaran Menghitung anggaran pendapatan Menghitung anggaran perbelanjaan Menghitung keuntungan Mendapatkan maklumat harga pasaran hasil pertanian, sumber pengeluaran dan kos sumber. Sumbangsaran. Perbincangan kumpulan kecil. Membincangkan carta alir pengurusan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

- 24 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Menghitung kos luar jangka Menghitung pulangan setiap ringgit dilabur Aras 3: Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha Mentafsirkan nilai pulangan setiap ringgit yang dilabur Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menyediakan sekuang-kurangnya dua belanjawan bidang usaha tanaman atau ternakan yang boleh dijalankan di sekolah.

Memilih satu bidang usaha berdasarkan belanjawan yang telah disediakan. Pelajar merancang satu bidangusaha secara berkumpulan. Membentangkan rancangan operasi ladang secara berkumpulan.

b)

Rancangan operasi ladang (4 waktu)

Aras 1: Melakar pelan susun atur ladang Menyediakan jadual kerja Menyediakan format rekod yang berkaitan Aras 2: Menerangkan rancangan operasi ladang yang melibatkan: pelan susun atur ladang jadual kerja format rekod yang berkaitan Aras 3: Merangka rancangan operasi ladang

- 25 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran 4.3 Perlaksanaan Operasi Ladang a) Pemerolehan sumber pengeluaran (4 waktu) Pengurusan pengeluaran (14 waktu)

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b)

Aars 1: Menyatakan sumber pengeluaran yang diperlukan: tanah modal pekerja pengurusan Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperoleh Mengenalpasti rekod fizikal dan rekod kewangan Menyenaraikan mengikut urutan aktiviti pemasaran hasil: mengumpul memproses menggred membungkus mengiklan menyimpan menjual Aras 2: Menerangkan lankah operasi permulaan: menyediakan kawasan membina struktur ladang menyediakan infrastruktur Menerangkan aspek pengurusan berikut: pekerja jentera tanaman ternakan Menerangkan jenis rekod pengurusan berikut: Rekod fizikal Rekod kewangan Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil

Mendapatkan sumber pengeluaran untuk melaksanakan bidang usaha. Melaksanakan satu bidang usaha yang telah dirnacang. Ceramah. Merujuk contoh format kertas kerja permohonan pinjaman bank.

Meneyediakan peta minda proses aktiviti pemasaran. Membina carta alir proses aktiviti pemasaran hasil.

Lawatan ke ladang berhampiaran. Tayangan video

Mengumpul maklumat dari media cetak dan elektronik. Perbincanagn dalam kumpulan. Melengkapkan pengurusan grafik Melengkapkan rekod fizikal dan rekod kewangan.

- 26 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran 4.4 Analisi dan Penilaian Operasi Ladang

Hasil Pembelajaran Aras 3: Menganalisis rekod fizikal: paras penegluaran tanaman paras pengeluasran ternakan kecekapan pengguanaan sumber pengeluaran Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan

Cadangan aktiviti Pembelajaran Membentangkan hasil analisis rekod fizikal dalam bentuk laporan (bertulis / lisan)

a)

analisis operasi (8 waktu)

Menghitung: jumlah perbelanjaan sebenar jumlah pendapatan sebenar keuntungan sebenar pulanagn setiap ringgit yang dilabur sebenar Pembentangan

b)

Penilaian operasi ladang (2 waktu)

Menilai prestasi bidang usaha berdasarkan: keuntungan pulanag setiap ringgit yang dilabur Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha: meneruskan bidang usah membubarkan bidang usaha menggantikan dengan bidang usaha lain mengubahsuai pengurusan bidang usaha

Perbincangan masa depan Menjelaskan rasional keputusan

- 27 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

BAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN
OBJEKTIF BIDANG : Pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengenai mekanisasi , teknologi maklumat dan perhubungan, boiteknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pertanian. Mengaplikasikan pengetahuan tentang mekanisasi, teknologi maklumat dan perhubungan, bio teknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pengeluaran tanaman dan ternakan. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dalam sektor pertanian. Menyedari dan menghargai kepentinagn mekanisasi, teknologi maklumat dan perhubungan, bioteknologi serta pertanian persekitaran etrkawal dalam pertanian. Bidang Pembelajaran 5.1 Mekanisasi Ladang a) b) c) Pengenalan (1 waktu) Faedah mekanisasi ladang (1 waktu) Pengurusan mekanisasi ladang (8 waktu) Sistem pengairan dan penyaliran (4 waktu) Aras 1: Menyatakan pengertian mekanisasi ladang Menyatakan faedah mekanisasi ladang: menjimatkan masa menghasilkan kerja dengan lebih berkesan menepati masa memudahkan kerja Menghuraikan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi aldang: fizikal tanah kos teknikal Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti berikut: i. Tanaman penyediaan tanah penanaman pembajaan pengawalan rumpai dan perosak pengairan dan penyaliran penuaian hasil Sumbangsaran. Temubual. Mempamerkan contoh mekanisasi ladang. Perbicangan kumpulan. Lawatan. Hasil Pembelajaran Cadanagn Aktiviti Pembelajaran

d)

Slaid / video / foto / keratan akhbar / katalog. Menggunakan mekanisasi yang sesuai untuk menjalankan satu aktiviti pertanian dalam traktor dua roda.

- 28 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran ii. Ternakan pembeian makanan pemberian minuman pengutipan hasil pengedaran telur Mengenalpasti jenis sistem pengairan: titisan percikan Aras 2: Menerangkan faedah-faedah mekanisasi ladang. Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan Memasang dan menyelenggara sistempengairan titisan dan percikan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengguanakan mekanisasi yang sesuai untuk menjalankan satu aktiviti penternakan.

Mereka bentuk dan memasang sistem pengairan titisan dan percikan.

5.2 Komputer Dalam Pertanian

a)

Pengenalan (2 waktu)

Aras 1: Menghuraikan faedah penggunaan kompuer: menyimpan banyak maklumat mengakses maklumat dengan segera memproses data / melakukan pengiraan dengan cepat dan tepat mempersembahkan maklumat dalam bentuk grafik Menghuraikan secara ringkas pengguanaan komputer dalam pertanian: menyimpan dan memproses maklumat / data ladang menyediakan laporan ladang menggunalkan perisian tertentu untuk mereka bentuk Menyenaraikan teknologi maklumat dan perhubungan. Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan

Sumbangsaran.

b)

Penggunaan komputer dalam pertanian (10 waktu)

‘Hands-on’ komputer di makmal Menggunakan perisian yang sesuai dalam mereka bentuk pelan susur atur dan landskap

c)

Peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam sektor perhubungan (6 waktu)

- 29 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Aras 2: Menyediakan satu laporan projek penggunaan perisian komputer Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mendapatkan maklumat berkaitan tugasan dari internet.

5.3 Bioteknologi Dalam Pertanian a) b) Pengenalan (1 waktu) Kepentingan bioteknologi dalam pertanian (2 waktu) pengguanan bioteknologi dalam pertanian (8 waktu) Aras 1: Menyatakan pengertian bioteknologi Aras 2: Menerangkan kepentian bioteknologi dalam pertanian: meningkatkan hasil menembahkan nilai pemakanan membaiki ciri fizikal hasil pertanian meningkatkan resistan terhadap serangan perosak dan penyakit meningkatkan toleran ternakan terhadap persekitaran mengawal penyakit mengurangkan penggunaan bahan kimia pertanian Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian: inokulasi rhizobium kawalam perosak secara biologi penguraian sistem makanan berasaska pertanian penghasilan varieti baru melalui kejuruteraan ginetik Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan: baja organik makanan melalui proses penapaian Menjalankan projek membuat kompos dan tapai secara berkumpulan. Projek tambahan berkumpulan: inokulasi rhizobium Penanaman cendawan Membuat tempe / tairu / dadih / yoghurt. Mengumpul maklumat Lawatan.

c)

- 30 -

huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm

Bidang Pembalajaran 5.4 Pertanian Persekitaran Terkawal a) b) Pengenalan (1 waktu) Kepentingan pertanian persekitaran terkawal (2 waktu) Struktur binaan pertanian persekiataran terkawal (8 waktu)

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 1: Menyatakan pengartian pertanian persekitaran terkawal

Nota: Pertanian persekitaran terkawal pmeliputi kedua-dua bidang tanaman dan ternakan Sumbangsaran. Mempamerkan contoh struktur pertanian persekitaran terkawal melalui gambar, model dan video. Lawatan

c)

Aras 2: Menerangkan kepentingan pertanian persekitaran terkawal: melindungi tanaman dan penternakan daripada keadaan iklim ekstrem membolehkan penanaman dan penternakan di luar musim meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan ternakan. Menerangkan contoh struktur bianaan pertanian persekitaran terkawal: rumah hijau kolam tiruan Aras 3: Menerangkan contoh pengguanaan pertanian persekitaran terkawal adalam sistem: pertanian tanpa tanah perumahan ternakan Mengaplikasi prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hydroponik

Memgumpul maklumat

Mereka bentuk dan membina struktur binaan pertanian persekitaran terkawal yang mudah.

Slaid / video. Melengkapkan pengurusan grafik.

Menanam satu jenis tanaman menggunakan tananaman hidroponik. Mereka bentuk dan membina kolam ikan sebagai unsur landskap. Menternak ikan air tawar.

- 31 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->