You are on page 1of 5

http://mohdpauzie.wordpress.

com

TOPIK 10: KOMPONEN SEPARUH PENGALIR LAIN


FET
- tamatan S [Punca], D [Salir], G [Get]
- dikenali sebagai komponen ekakutub iaitu hanya satu pembawa cas menghasilkan arus yang
mengalir
- terbahagi kepada 2 jenis : JFET dan MOSFET
- kelebihan MOSFET : pelesapankan haba yang rendah kerana get ditebatkan daripada
saluran dengan lapisan oksida logam

JENIS BINAAN SIMBOL FUNGSI

D [Salir] Litar Pensuisan


P N P • Bertindak
Saluran – N sebagai suis
G [Get] buka dan tutup
S [Punca]
JFET Litar Penguat
D [Salir]

N P N
Saluran - P G [Get]
S [Punca]

D [Salir]
P
Ragam N
Susutan - P SS [Substratum]
G [Get]
S [Punca]
D [Salir]
N
Ragam P SS
Susutan - N G [Get]
S [Punca]
MOSFET D [Salir]
P
Ragam
Peningkatan N SS
–P P G [Get]
S [Punca]
D [Salir]
N
Ragam
Peningkatan P SS
–N N Lampu
S [Punca]
http://mohdpauzie.wordpress.com

TOPIK 10: KOMPONEN SEPARUH PENGALIR LAIN


TTIRISTOR
- mempunyai empat lapisan PNPN
- komponen yang tergolong dalam tiristor : Penerus Terkawal Silikon (SCR), Triak dan Diak

JENIS BINAAN SIMBOL CATATAN


Pengaliran arus :
Anod - sehala
Kegunaan :
Penerus - litar suis statik
Terkawal Silikon - pelindung voltan
(SCR) P lampau
N - litar pemalap cahaya
P Get
Katod
N Anod 2 (MT2) Pengaliran arus :
- dua hala
Kegunaan :
- litar mengawal
TRIAK kecerahan lampu
Get - litar kawalan
N N kelajuan motor
P SCR
N
Pengaliran arus :
N P - dua hala
N P N Kegunaan :
DIAK N A1 - memicu triak
P
N

Kegunaan :
B2 - pemicu komponen
A2 seperti triak dan
P
Get UJT E SCR
N

B1
Litar Setara / Litar Analogi :

Anod

SCR :
- dua transistor jenis NPN dan PNP
- tamatan pemancar, E dianalogi sebagai Anod dan Katod
Get - tamatan tapak, B dan pemungut, C disambung sebagai Get
Katod

MT2
Triak :
- dua SCR secara selari tetapi songsang antara satu sama lain
- tamatan Get disambung satu sama lain
Get - anod dan katod disambung sebagai tamatan MT1 dan MT2
MT1 triak
http://mohdpauzie.wordpress.com

TOPIK 10: KOMPONEN SEPARUH PENGALIR LAIN


ELEKTRONIK OPTIK :
- terbahagi kepada : Perintang Peka Cahaya (LDR) dan Fototransistor

JENIS SIMBOL Prinsip Asas


Tiada cahaya :
- rintangan LDR tinggi
Perintang Peka
Cahaya (LDR ) λ Ada cahaya :
- rintangan LDR rendah

PNP NPN
Tenaga cahaya ditukar
Pemungut (C)
kepada Tenaga Elektrik
Fototransistor (arus terhasil)

Tapak (B)

Pemancar (E)

Asas kendalian SCR (voltan arus terus) :


- anod disambung pada tamatan positif dan katod pada tamatan negatif
punca bekalan S
- get dibekalkan dengan voltan picuan positif
- apabila S ditutup, get mendapat voltan picuan positif dan SCR berkendali SCR VS
- SCR terus berkendali walaupun S dibuka VGT

Cara menghentikan kendalian :


- pintaskan diantara tamatan anod dan katod
- putuskan sambungan litar

Asas kendalian SCR (voltan arus ulang-alik):


- anod dan katod disambung pada tamatan punca bekalan
S - get dibekalkan dengan voltan picuan positif
SCR - apabila S ditutup, get mendapat voltan picuan positif dan SCR
VS berkendali semasa kitar positif voltan masukan, VS
VGT - semasa kitar negatif voltan VS, SCR tidak berkendali kerana
kekutuban pada anod adalah negatif berbanding kekutuban pada
katod
- kendalian SCR akan berubah mengikut kitar voltan masukan walaupun
S dibuka
http://mohdpauzie.wordpress.com

TOPIK 10: KOMPONEN SEPARUH PENGALIR LAIN


Kendalian Litar :

S1 dan S2 ditutup :
- arus mengalir pada setengah kitar positif S1
- diod, D pincang hadapan & SCR berkendali
- lampu menyala
- pada setengah kitar negatif, D pincang
S2
balikan
Lampu
- SCR tidak berkendali & lampu tidak
menyala
S2 dibuka : R
- litar berkendali seperti di atas kerana get SCR
telah menerima voltan picuan D
S1 dibuka :
- litar tidak berkendali kerana sambungan
arus diputuskan
R dilaras pada nilai lebih tinggi, nyalaan lampu
malap : Litar Pemalap cahaya
- masa picuan pada get lambat (SCR)
- masa SCR berkendali lambat
Lampu
Geganti

R D 240V
50Hz
VB
VCC Q
λ

LDR R2

Tiada cahaya :
Ada cahaya :
- rintangan LDR tinggi
- rintangan LDR rendah
- arus dari VCC mengalir ke VB dan melalui Q
- arus dari Vcc mengalir ke VB
- Q berfungsi seperti suis tutup
- arus mengalir melalui LDR
- arus mengalir melalui geganti
- Q dan geganti tidak berfungsi,
- C bersentuh dengan NC
lampu tidak menyala
- aus dari 240V au mengalir ke lampu
- lampu menyala
PA_BPTV_KPM M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TOPIK 10: KOMPONEN SEPARUH PENGALIR LAIN


A A A
D D
D D

SS SS
G G G
G
K K K
S
S S S

FOTO
SALURAN- SALURAN-P SALURAN- SALURAN-P TRANSISTO LDR FOTO DIOD
LED
R DIOD LASER

PENINGKATA
PENGESAN
JFET PEMANCAR
CAHAYA
CAHAYA

MOSFE
T
KOMPONEN
ELEKTRONI
FET SEPARUH PENGALIR K OPTIK DIAK
YANG LAIN
KESUSUTA
TIRISTOR
SALURAN N SALURAN
TRIA
** MESFET K

SCR UJT