FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBPE 3203: PENDIDIKAN LUAR SEMESTER SEPTEMBER 2010

1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja. Anda boleh menjawab sama ada menggunakan Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakan saiz font 12 ³Times New Roman´ dan langkau baris 1.5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Tugasan ini perlu disiapkan secara individu. Anda perlu menghantar tugasan kepada tutor bersemuka. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada Tutorial ke 4. Serahan selepas tarikh tidak akan diterima. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. Plagiarisma dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan markah sifar (0) akan diberikan.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

1

Anda telah diberi tugas untuk memberi ceramah keselamatan kepada peserta amali pendidikan luar dan merancang aktiviti orienteering. (20 markah) 2. emosi dan jasmani selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menyediakan teks ceramah dan persembahan multimedia untuk ceramah bertajuk ³Keselamatan Pendidikan Luar´. Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan sekolah anda telah merancang untuk mengadakan Program Amali Pendidikan Luar untuk murid-murid Tahun Enam pada minggu pertama cuti penggal kedua selama tiga hari dua malam. Bagi merealisasikan hasrat ini.SOALAN TUGASAN Penglibatan dalam aktiviti pendidikan luar boleh memperkayakan pengalaman dan memupuk nilai-nilai murni bagi melahirkan individu yang sihat dari segi mental. Melakarkan satu peta orienteering yang sesuai dengan kawasan amali pendidikan luar dan terangkan prosedur pengendalian aktiviti orienteering yang dirancang. Sehubungan dengan perkara ini anda dikehendaki: 1. rohani. (10 markah) [Jumlah: 30 Markah] 2 .

6. Guna gaya APA.PANDUAN PELAJAR 1. Teks ceramah ³Keselamatan Pendidikan Luar´ hendaklah merangkumi aspek keselamatan lokasi. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 3. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Terangkan prosedur pengendalian aktiviti dari permulaan sehingga tamat aktiviti. aktiviti. 5. Maklumat jarak. bearing dan ciri-ciri bentuk muka bumi juga perlu disertakan. jurulatih dan lain-lain aspek yang sesuai. Persembahan multimedia (MS PowerPoint) perlu mengandungi maklumat teks ceramah dan unsur ICT. Digalakkan melampirkan bahan: buku program/ keratan akhbar/ majalah/ laman web berkaitan sebagai bahan sokongan tugasan. 4. 2. PANDUAN TUTOR 1. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Catatan: y y y Anda perlu menyediakan tugasan ini secara individu. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. peserta. 4. 3 . Peta orienteering yang dilakar hendaklah merujuk pada kawasan orienteering seluas 3 kilometer radius di sekitar tapak perkhemahan. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Ia perlu mempunyai sekurang-kurangnya 5 titik kawalan. 2. 3. Aspek peraturan dan undang-undang juga perlu diterangkan. Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan. Masukkan elemen ICT dalam menghasilkan tugasan anda. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. cuaca. y y Perlu berbincang dengan tutor tentang cara menulis bibliografi yang betul. Memeriksa dan menandakan tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES.