Metode motivaţionale

Mat. 7 22,23 – lucruri bune – motivaţia este rea. Un domeniu important al managementului resurselor umane îl constituie MOTIVAREA. Conceptul de motivare are diferite sensuri
-

sub aspect economic – factori care determină comportamentul unui agent economic. psihologic - ansamblul forţelor conştiente sau inconştiente care determină comportamentul.

-

Teoria X - pârghiile şi formele concrete de motivare (salariul)
Porneşte de la câteva postulate: - individul mediu are o aversiune înnăscută faţă de muncă - din acest motiv oamenii trebuiesc dirijaţi, controlaţi, constrânşi; - nu au ambiţii, nu au responsabilitate; Pe plan social – omul sensibil la acţiunile superiorilor, dar în măsura în care aceştia satisfac nevoile sale sociale.
-

răsplătirile şi consecinţele pedepsei au rolul determinant; tot timpul morcovul şi băţul;

Campaniile electorale - aşa va fi dacă ne veţi alege - aşa va fi dacă nu ne veţi alege.

Teoria Y – are o faţă mult mai umană, bazându-se şi pe alte nevoi ale
individului; - autorealizare - satisfacerea de sine
1

faţă mai umană – nu numai băţul; - apelează la capacitatea autorealizare.
-

Teoria Z - origine japoneză
- are ca model mediul familial

O altă abordare – creştinismul
Spot publicitar – fiecare om o mină de diamante - sursă instantanee Biblia – omul este o făptură nouă (2 Cor. 5:17) Motivarea - nu este injectată din exterior Influenţa blândă a Duhului Sfânt – răspuns la apelul Duhului Sfânt. Este ceva permanent – nu temporar. Schimă atitudini comportament. Cei care dăruiesc se împart în două categorii: - dătători de bună voie; - dăruiesc cu părere de rău; Cei care dăruiesc cu părere de rău se împart la rândul lor în: - substituţionari; - fără să vrea; Dătătorul de bună voie - Dăruirea constituie un răspuns - sursa motivaţiei este în interior Dătătorul şovăielnic - rezultat – dispoziţie a minţii - sursa motivaţiei este în exterior (băţul şi morcovul la măgar)

2

Patru tipuri de dăruire
1. Dătătorul şovăielnic (cu părere de rău)

- aşteaptă motivarea exterioară - dai primeşti - dăruirea nu este un dar – o afacere (dau şi primesc) - o comunitate unde dătătorului i se aduce laude - ce s-ar fi întâmplat dacă aşa ar fi fost şi la Templu (plăcuţa) Cum se împacă cu învăţătura lui Isus? - „şi-au luat răsplata” - unul primeşte altul pierde – departe de spiritul Evangheliei 2. Dăruirea substitutivă uneori este mai uşor să dăruieşti bani decât timp, implicare ... - motivele pot fi egoiste
-

Un om dă pentru ceea ce crede indiferent de costuri! 3. Dăruirea impusă
-

lucrul cel mai ofensator pentru Dumnezeu. Sunt orice numai daruri nu! de ce veneau la Templu în Vechiul Testament? scopul nu scuză mijloacele Nu construim ziduri – ci caractere!

4. Dăruirea de bună voie
-

cheia în Vechiul şi Noul Testament Ex. 25:2 - tragerea de inimă

- în perioada Noului Testament le confruntau cu situaţii noi, neprevăzute. - trebuiau campanii serioase pentru a aduna bani - 2 Cor. 7:9 – fără părere de rău - Macedonenii – s-au dat pe ei înşişi (2 Cor. 8:5) – motivare interioară – o inimă nouă - când suntem copleşiţi de dragostea Sa – revărsare de dăruire - Dublă binecuvântare – nu au nevoie de stimulente exterioare; singurul motiv de dăruire – dragostea Sa;

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful