MENJAGA KESELAMATAN NEGARA : PENCEGAHAN JENAYAH ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA

(Sempena Hari Ulang Tahun Polis Diraja Malaysia pada 21 Mac 2008)

28 MAC 2008M / 20 RABIULAWWAL 1429H

َ :‫ا َل ْحمدُ لله ال ْقآئ ِل‬ ِ ْ َ ِ

َ ِ َ ،‫أ َشهدُ ا َن ل َ اله إ ِل ّ الله وحدَهُ ل َ شلري ْك ل َله‬ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِ ،‫وأ َشلهدُ أ َن سلي ّدَنا محملدا عب ْلدُهُ ورسلول ُه‬ َ ً ّ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ّ ُ َ ‫الل ّهم صل وسل ّم على سي ّدنا محمد وعلللى‬ .‫ا َل ِه وأ َصحاب ِه أ َجمعي ْن‬ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ‫أ َما ب َعد، فيا عبادَ الله، ا ِت ّقوا الله حق ت ُقات ِه‬ ِ َ ّ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ ّ ْ ُ .‫ول َ ت َموت ُن إ ِل ّ وا َن ْت ُم مسل ِمون‬ َ ْ ُ ْ ُ ْ ّ ْ ُ َ َ
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita samasama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Minbar pada hari ini akan membincangkan tajuk: “MENJAGA KESELAMATAN NEGARA - PENCEGAHAN JENAYAH ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA”. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

1

Tindakan penjenayah dalam membuat kerosakan dan kezaliman di negara ini mengakibatkan banyak kerugian harta benda. peras ugut. Langkah ini sangat tepat pada masanya melihat kepada peningkatan kes jenayah dan teknik penjenayah yang sering berubah-ubah dalam melanggar hukum syara’ dan undang-undang negara. Firman Allah SWT di dalam Surah Hud ayat 113: 2 . pihak PDRM telah meletakkan azam dan bertekad untuk meningkatkan mutu perkhidmatan ke arah penjagaan keselamatan dan ketenteraman awam dengan lebih profesional dan berkesan lagi.‫ي شيء قت ِل‬ َ ِ ْ َ Bermaksud: “Demi di mana diriku di bawah kekuasaan-Nya. maka akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang pembunuh tidak tahu sebab mengapa ia menjadi seorang pembunuh dan manakala orang yang dibunuh pula tidak tahu sebab mengapa ia dibunuh.” (Hadith Riwayat Muslim) Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah. rogol. bunuh.Sempena ulang tahun penubuhan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang jatuh pada 25 Mac setiap tahun serta ulang tahunnya yang ke-201. Dalam Islam pelakuan jenayah seperti pembunuhan. merompak dan seumpamanya diklasifikasikan sebagai perbuatan zalim dan kejam. ragut. Allah SWT sangat membenci mereka yang melakukan kezaliman. mencuri. Dalam hal ini Abu Hurairah RA telah meriwayatkan sebuah hadith Rasulullah SAW : ‫"وال ّلذي ن َفسلي ب ِي َلده ل َي َلأ ْت ِي َن عل َلى الن ّلاس‬ ‫ل‬ ‫ّ َ ل‬ ‫ْ ِل‬ ِ ِ ِ َ ِ َ ‫زمان ل َ يدري ال ْقات ِلل ف لي أ‬ َ ٍ ْ َ َ َ ّ ‫ي ش ليء قت َلل‬ ‫ُ ِل‬ ٌ َ َ ْ َ َ ‫ول َ يدري ال ْ ِمقت ُول على أ‬ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ٍ ْ َ ّ ". kehilangan nyawa dan kemusnahan alam sekitar. Jenayah-jenayah ini jelas melanggar hukum Allah SWT dan menggugat keselamatan orang lain.

beberapa langkah utama diambil. maka (kalau kamu berlaku demikian).” Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah. Antaranya memperkukuhkan penerapan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia dalam pasukan polis supaya sifat-sifat murni ini menguatkan keimanan dan integriti semasa memberi perkhidmatan kepada rakyat jelata. Selain daripada itu Polis Diraja Malaysia amat berharap rakyat jelata dan masyarakat sekeliling hendaklah turut sama bertanggungjawab dan bekerjasama dalam memerangi kejadian jenayah. Malah unit-unit agama dalam pasukan Polis Diraja Malaysia sedang diperbesarkan. sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. api neraka akan membakar kamu. Berdasarkan pemerhatian terdapat kecenderungan rakyat terutamanya masyarakat di bandar-bandar bersifat lepas tangan dan menyerah bulat-bulat kepada polis menangani gejala jenayah. Mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. menyelamat dan menghapuskan jenayah. Justeru itu. Keadaan ini merugikan kita sendiri dan menguntungkan penjenayah. Dalam usaha meningkatkan keberkesanan perkhidmatan pasukan polis kepada rakyat.Maksudnya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Suasana aman yang kita nikmati pada hari ini sebahagian besar datangnya daripada usaha perjuangan dan pengorbanan pasukan polis. minbar mengingatkan menjadi tanggungjawab kita bersama menjaga. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW: 3 .

dan sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah diubah dengan hatinya (benci dengan hati). Sekiranya masyarakat mengambil tindakan pencegahan awal secara bersama dan berkesan. Ini berikutan terdapat banyak kes-kes siasatan menghadapi masalah dengan ketiadaan saksi yang berani dan jujur dalam memberi keterangan. Bagi membendung jenayah dari terus berkembang. Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 282: Maksudnya: “Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi” 4 .‫َ ضعف ال ِي ْمان‬ ِ َ ْ ُ َ ْ َ Maksudnya: “Barangsiapa di antara kamu melihat berlakunya kemungkaran. kemungkinan kejahatan atau jenayah berjaya disekat dengan lebih cepat. setiap rakyat bertanggungjawab mencegah atau sekurang-kurangnya membantu mencegah jenayah dari terus berleluasa.” (Hadith Riwayat Muslim) Hadis ini menjelaskan bahawa dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan terus terjamin. rakyat jelata juga digalakkan tampil menjadi saksi bagi perbicaraan. maka hendaklah diubah dengan tangannya (kuasanya) dan sekiranya ia tidak mampu. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah. maka hendaklah dengan lidahnya. Islam sangat menitikberatkan saksi sebelum menjatuhkan sebarang bentuk hukuman yang sesuai. dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.َ ‫"من رأى من ْك ُم من ْك َرا فل ْي ُغي ّرهُ ب ِي َده فإ ِن ل َم‬ َ َ ً ِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ‫ي َست َطِع فب ِل ِسان ِه فإ ِن ل َ لم ي َس لت َطِع فب ِقل ْب ِ له‬ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ْ َ ‫وذَل ِك أ‬ ".

Memberikan pendidikan pencegahan jenayah kepada anak-anak. Jauhi jenayah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Mengakhiri khutbah. Memberikan nasihat dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. bukan tugas sukarela kerana menjadi saksi itu adalah wasilah atau jalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran”.Sayid Qutub Rahmatullah Alaih mentafsirkan ayat ini bahawa: “Memenuhi permintaan menjadi saksi adalah satu tugas yang wajib. 4.” َ َ َ ،‫بارك الله ل ِى ول َك ُم فى ال ْقللرءان ال ْعظِ ْ لم‬ ُ ِ َ ْ ُ َ ْ ْ ِ ْ ِ ‫َ يل‬ ‫ون َفعنى وإ ِياك ُم ب ِما في ْه من اليات والللذّك ْر‬ ِ َ َ َ ّ َ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ 5 . 5. Allah SWT telah mewajibkan tugas ini supaya disempurnakan oleh saksi-saksi dengan semangat sukarela tanpa mereka berkeberatan atau teraga-agak dan tanpa menganggapnya sebagai suatu jasa atau budi. Meningkatkan semangat kerjasama bersama pasukan keselamatan dalam mencegah jenayah. Sentiasa berdoa memohon kerahmatan dari Allah SWT. 2. 3. minbar ini mengingatkan semua pihak agar samasama mencegah jenayah dan membantu pasukan keselamatan dalam usaha mengekalkan keamanan negara dengan cadangan berikut: 1. Firman Allah SWT dalam Surah Fussilat ayat 46: Maksudnya: “Sesiapa yang mengerjakan amal salih maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri.” Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah. dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya.

‫ال ْحك ِي ْم، وت َقب ّل من ّى ومن ْك ُم ت ِل َوت َه إ ِ ّ له ُ لو‬ ‫ِ َ َ َ ِ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ نل ُ هل َ‬ ‫السمي ْع ال ْعل ِي ْم، أ َقول قولى هذا وأ َسللت َغفر‬ ‫ُ ُ َ ْ ِ‬ ‫ّ ِ ُ‬ ‫َ َ َ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ ِ ُ‬ ‫الله ال ْعظِي ْم ل ِى ول َك ُم، ول ِس لائ ِر ال ْمس لل ِمي ْن‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ َل ِ‬ ‫وال ْمسلللل ِمات، وال ْملللؤمن ِي ْن وال ْمؤمن َلللات،‬ ‫َ َ ُ ْ ِ ل‬ ‫َ ُ ْل‬ ‫ِ‬ ‫َ ُل ْ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫فاس لت َغفروهُ في َ لا ف لوز ال ْمس لت َغفري ْن ويل لا‬ ‫ُ ْ ْ ِ ِ َ َ َل‬ ‫َ ل َ ْ َ‬ ‫َ ْ ْ ِ ُ‬ ‫ن َجاةَ التائ ِب ِي ْن.‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫6‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful