Ajurveda je “znanost o životu”. Riječ ajurveda je sastavljena od dvije riječi, ‘aju’ i ‘veda’.

Značenje riječi ‘ayu’ je život, a ‘vede’ znanje. Stoga ajurvedu možemo definirati kao znanost koja se bavi znanjem o životu. Jedinstvenost ajurvede je da pridaje jednaku važnost fizičkom i mentalnom zdravlju. Ona se također bavi sretnim i nesretnim životom. Nadalje, opisuje ono što je korisno za jedan zdrav život, ono što ga čini sretnim, te krajnji cilj života. Aju (život) je neprestano jedinstvo i međusobna suradnja sharir (tijela), indriya (osjetila), mane (uma) i atme (duše). Ajurveda nije samo medicinski sustav za prevenciju i liječenje bolesti, već je i cjelovita znanost života. Ona daje upute za “pravi način života” kojime se postižu i održavaju najbolje kvalitete fizičkog, mentalnog u duhovnog zdravlja. Cilj ajurvede je „Swasthsya Swasthya Rakshana Aaturasya Vikara Prakshamanam“ (Sushrut, otprilike 100 godina prije Krista) odnosno, održati zdravlje zdravih i izliječiti one koji su pogođeni bolešću. Spomenut je koncept zdravlja koji naglašava da su i fizičko i mentalno zdravlje važni za održavanje uravnoteženog stanja organizma. Fizičko se zdravlje može održavati slijeđenjem dinacharye (dnevni ritam), rutucharye (ritam godišnjih doba) te pravilnih prehrambenih navika opisanih u ajurvedi. Za održavanje mentalnog zdravlja trebalo bi slijediti sadvruttu (etičko ponašanje). U ajurvedskim je tekstovima navedeno da onaj tko se svakog dana zdravo hrani te zdravo postupa i tako se ponaša, onaj tko razlikuje dobro od lošega te djeluje na dobar, pozitivan način, postaje slobodan od bolesti. To pokazuje da ajurveda stavlja veći naglasak na sprječavanje nego na liječenje bolesti. Ajurveda promatra čovjeka kao potpunoga uzimajući u obzir tijelo i um. Stoga, dok tretira pacijenta, ajurvedski liječnik uvijek uzima u obzir nakupljanje doša, utjecaje okoline, snagu i konstituciju pacijenta, njegovu probavnu vatru i psihološke činitelje. Prema ajurvedi, ahara (prehrana), nidra (san) i brahmacharya (celibat) opisani su kao stupovi tijela. Zato što je hrana osnova svih živih bića te pridonosi njihovoj snazi i vitalnosti, ajurveda naglašava pravilne prehrambene navike. Nidra (san) daje odmor tijelu i poboljšava rast tkiva. Odgovoran je za sreću i nesreću, prehranjivanje, snagu i slabost, seksualnu snagu i impotenciju, znanje i neznanje. Brahmacharya (celibat) je treći stup tijela. Nasuprot uvriježenomu mitu, celibat ne znači potpuno odricanje od tjelesnih veza, nego se prije odnosi na zdrav i uravnotežen odnos prema seksualnosti. To je put prema dobru zdravlju, zadovoljnu umu, a pomaže i duhovnom razvoju pojedinca i društva. Ajurveda naglašava i rasayanu (terapija obnavljanja) i vajikaranu (afrodizijačka

terapija). veoma povećalo ne samo u Indiji. pogotovo za ajurvedu. povećale svoje povjerenje u alternativne terapije kao što je ajurveda. poštovanost i briljantnost. Ograničenja tretmana pri kroničnim i psihosomatskim poremećajima te neželjeni učinci primjene suvremene medicine su glavni razlog tih izmijenjenih stajališta. Ajurveda je bila zanemarivana mnogo godina i još nije uspjela vratiti svoju staru slavu prijašnjih vremena. izvrsnost tena i glasa. Tek su se nedavno mnogi znanstvenici i istraživači širom svijeta počeli zanimati za ovu znanost. Zbog toga su međunarodne organizacije poput WHO-a. Uz pomoć tretmana vajikarane može se dobiti zdravo potomstvo. inteligenciju. Posljednjih nekoliko godina se zanimanje za alternativne terapije. a ajurvedska medicina tretira pacijenta kao cjelinu sa psihosomatskim pristupom. već širom svijeta. Suvremena medicina tretira simptome pronađene pregledom. Putem tretmana rasayane osoba stječe dugovječnost. vrhunsku snagu i odlično razvijene osjetilne organe. Stoga su te dvije terapije također izvrsne za zdravlje. UNESCO-a. zdravlje. bolje pamćenje. . mladolik izgled.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful