P. 1
CARTE_ASIGURÃRI ªI REASIGURÃRI_DOBRIN-MARINICA

CARTE_ASIGURÃRI ªI REASIGURÃRI_DOBRIN-MARINICA

|Views: 669|Likes:
Published by Grati Gratiela

More info:

Published by: Grati Gratiela on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

PREFAŢĂ

În spiritul şi tradiţia şcolii economice, cartea destinată învăţământului superior a făcut, întotdeauna, o notă distinctă faţă de alte produse editoriale. Având o tematică orientată de programa şi planul de învăţământ şi o adresabilitate bine precizată, cartea universitară a fost şi rămâne „o piatră de încercare” pentru autor, care este obligat să prezinte noţiuni autentice (de înalt nivel), într-o manieră didactică şi metodică, accesibilă celor care se iniţiază şi se formează în domeniul vast al asigurărilor, dar şi celor care cercetează şi practică această activitate. În contextul economico-social şi conceptual contemporan, asigurările operează în medii concurenţiale internaţionalizate, cu puternice tendinţe de globalizare. În acest sens, dezvoltarea industriei asigurărilor din România reprezintă o necesitate susţinută de specialiştii din domeniul asigurărilor, de către mediile universitare, dar mai ales de realitatea economică actuală. Lucrarea „ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI” este adresată studenţilor economişti şi, în primul rând, celor de la Facultatea de Management FinanciarContabil din cadrul Universităţii SPIRU HARET, cursanţilor de la programele postuniversitare, lucrătorilor din domeniul asigurărilor şi tuturor celor care vor să pătrundă în tainele acestei vaste activităţi. Ca o curiozitate, avertizăm cititorul că această carte poate fi studiată şi invers! Adică, începând cu ultima parte: glosarul şi legislaţia în vigoare şi încheind cu prima parte, care este structurată în 10 capitole, consacrate principalelor probleme de asigurări şi reasigurări. De ce? Întrucât cartea poate fi un model instrucţional în asigurări, un manual de abordare teoretică şi aplicativă, un asistent (consilier), care se adresează studenţilor de la învăţământul la distanţă, care pot deprinde metode şi tehnici de însuşire a cunoştinţelor într-un ritm rapid şi eficient, eliminând astfel insuccesul. De altfel, Cicero spunea: „Adesea în calea celor care vor să înveţe stă autoritatea celor care predau”. Accesul cititorului la informaţiile cuprinse în prezenta lucrare este facilitat de folosirea unor modalităţi variate de expunere şi prezentare (descrieri, exemplificări, tabele, figuri, grafice). La unele capitole am adăugat câteva probleme integrative care acoperă, într-un mod cuprinzător, conceptele importante tratate în cadrul capitolelor respective. Aceste probleme pot fi abordate de profesor ca bază pentru seminar, sau de student ca exerciţii exhaustive de studiu. Bibliografia selectivă recomandată oferă celor interesaţi posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele dobândite, printr-un proces complex şi continuu de perfecţionare profesională în domeniul asigurărilor. Pornind de la aceste considerente, menţionăm că studiul lucrării de faţă, însoţit de o documentare adecvată la societăţile de asigurări, îi ajută pe absolvenţi la elaborarea lucrărilor de diplomă.
5

La orizont, în cadrul învăţământului la distanţă, se conturează tot mai clar un nou mijloc de învăţământ, cu impact puternic asupra şcolii, care va zdruncina din temelii concepţia tradiţională despre predare, învăţare şi evaluare: COMPUTERUL. Nu pretindem că am spus ultimul cuvânt în materie de asigurări - reasigurări. Problema este complexă şi rămâne în continuare deschisă. Vom fi bucuroşi dacă lucrarea va avea impactul scontat în lumea universitară. şi nu numai, şi a practicienilor şi le mulţumim anticipat celor dispuşi să formuleze opinii, aprecieri, observaţii şi sugestii constructive pentru o eventuală nouă apariţie. În încheiere, nu pot pune punct la această prefaţă, fără să exprim gratitudinea mea echipei de specialişti care a concurat la realizarea acestei lucrări. Mulţumiri deosebite coordonatorului profesor doctor Dan Anghel Constantinescu pentru sugestiile şi recomandările realizate. Recunoştinţa mea se îndreaptă către domnul profesor universitar doctor Constantin Mecu prorector, pentru încurajările şi sfaturile profesionale date.

AUTORUL

CUPRINS PREFAŢĂ …………………………..……………………….………………… 5 Capitolul 1. Noţiuni teoretice în asigurări
6

…………..…………..….…… 11

1.1. 1.2. 1.3.

Conceptul de asigurare ……………….…….…………..………...… 11 Elementele tehnice ale asigurării ……...……………….…………… 21 Clasificarea asigurărilor ………..……………………....…...…….... 26 31 31 35 40 49

Capitolul 2. Piaţa asigurărilor ..……...………..…..…………………….. 2.1. Caracteristicile pieţei asigurărilor ………..………………….……... 2.2. Dimensiunea şi structura pieţei asigurărilor ……………….….....… 2.3. Piaţa unică a asigurărilor ….…………..……………………....……. 2.4. Influenţa asigurărilor asupra activităţii economice …………….…...

Capitolul 3. Legislaţia în asigurări …………………………....…..……… 52 3.1. Cadrul actual de reglementare a asigurărilor în România ……………….…....……… 52 3.2. Reglementarea în domeniul asigurărilor la nivel internaţional ………………………... 62 Capitolul 4. Asigurarea clădirilor, construcţiilor echipamentelor şi a altor bunuri ……………….……… 4.1. Condiţii generale ale asigurării de bunuri şi clădiri .………….……………...…..……….. 4.2. Tipuri de asigurări de bunuri şi clădiri ……………..……………… 4.2.1. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi ……………..…..…….. 4.2.2. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor împotriva avariilor accidentale ….……………..…….……… 4.2.3. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului …………………………….... 4.2.4. Asigurarea bunurilor sau valorilor împotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie …..……………….………... 4.2.5. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice …...………………………. 4.3. Evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor ….………..………………….……….. 65 65 76

76 78 79 80 82 89

Capitolul 5. Asigurări de transport ……...….………………..…...……. 96 5.1. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (asigurarea cargo) ………………………........ 96 5.2. Asigurarea autovehiculelor (asigurarea autocasco) …………….….. 101 5.3. Asigurarea aeronavelor …………..………………………………… 112 5.3.1. Asigurătorii riscurilor aviatice ………..………………….….. 114 5.3.2. Riscuri de pierdere
7

sau avariere a aeronavelor ………………………….……….. 115 5.3.3. Asigurarea aparatelor de zbor …………………….…….…… 120 5.3.4. Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului sau utilizatorului unei aeronave ………….……………….…. 125 5.4. Asigurări maritime …………………….……..…………………….. 128 Capitolul 6. Asigurări de răspundere civilă …………..………….…..…. 143 6.1. Elemente generale ale asigurărilor de răspundere civilă ……………………….…..…... 143 6.2. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto ………………..… 145 6.3. Asigurări facultative de răspundere civilă, la nivel intern şi internaţional ………………....... 149 Capitolul 7. Asigurări de riscuri financiare ….……………..…….…….. 166 7.1. Asigurarea creditelor interne ……………………………….….…... 166 7.2. Asigurarea creditelor de export …………………………….…...…. 167 7.3. Asigurarea creditelor de consum ..……………………………...….. 179 7.4. Asigurarea creditelor de investiţii ……………………………...….. 181 7.5. Asigurarea de cauţiune …..……………….…………………..……. 181 Capitolul 8. Asigurări de persoane ………………………...…………..…. 8.1. Caracteristici de bază ale asigurărilor de persoane ……………....… 8.2. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de persoane practicate în România …………….…….... 8.3. Tipuri de asigurări de persoane practicate pe plan internaţional ………………..…...…. 185 185 196 198

Capitolul 9. Reasigurări …….…..……………………...…………………. 206 9.1. Necesitate şi concept ……………….…………...…………....……. 206 9.2. Forme de reasigurare …………………….………..……………….. 208 9.2.1. Reasigurarea facultativă ……………….……..……………. 208 9.2.2. Reasigurarea obligatorie ……………….……..……………. 211 9.3. Caracteristici principale ale reasigurării obligatorii …………………....…………. 218 9.3.1. Reasigurarea cotă-parte ………………….…..…………….. 218 9.3.2. Reasigurarea excedent de sumă asigurată ..………………... 220 9.3.3. Reasigurarea mixtă şi poolurile de reasigurare ……….………………………… 222 9.3.4. Reasigurarea excedent de daună ………………..…………. 223 9.3.5. Reasigurarea oprire de daună …………………..….………. 226 9.4. Piaţa internaţională a reasigurărilor .……………………………….. 227 Capitolul 10. Asigurările sociale de stat în România ……....……………. 231 10.1. Conceptele de
8

securitate socială şi asigurare socială …………………….……..…. 231 10.2. Sistemul naţional de asigurări sociale ……………….…………...… 232 10.3. Principiile asigurărilor sociale ……….………………..…………… 232 10.4. Surse de formare a fondurilor asigurărilor sociale de stat …………………………..…. 233 10.5. Forme de ocrotire a cetăţenilor prin asigurările sociale de stat …..………………..…….. 237 10.6. Asigurările sociale de sănătate în România ………………………... 247 10.7. Bugetul asigurărilor sociale de stat ………………………………… 250 Anexa Glosar Bibliografie ………………………………………………………………………. 25 3 ……………………………………………………………………….. 26 4 ………..………….……………….………………………………… 27 0

Overview

„Insurance and reinsurance” is designed to be a very comprehensive course and to assist students in gaining insights into insurance theory.
9

a extinderii aglomerărilor urbane. În trecut. 10 . It is intended to be a truly useful material for insurance professionals and also for students and other persons who are seeking to develop their insurance knowledge.1. a utilizării pe o scară tot mai largă a energiei atomice etc. oamenii apăreau în postura de victime doar ale diferitelor fenomene naturale.Starting with the outstanding necessity of insurance. In this volume the reader will find theoretical aspects and case studies that help him to identify best practices and increase his effectiveness. 1. ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii şi tehnologiilor. the insurance contracts elements. NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1. insurance regulation. viaţa şi bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În zilele noastre. a creşterii numărului mijloacelor de transport. au apărut şi alte riscuri extrem de variate. This book is aimed to both clarify the characteristics of various insurance classes and provide a practical insurance approach. the main classes of insurances and the basis of reinsurance. CONCEPTUL DE ASIGURARE De-a lungul timpului. the edition focuses on details about insurance market.

societăţile de asigurare obligându-se să-şi asume riscul producerii unui anumit eveniment şi să plătească beneficiarului (care poate fi asiguratul sau o terţă persoană) o despăgubire. Asigurarea poate fi definită ca un acord de voinţă între asigurător şi asigurat. care constă în crearea de rezerve proprii. Prevenirea constituie cel mai bun mijloc de protecţie. Trebuie evidenţiat rolul asigurării în încercarea oamenilor de a rezolva o parte din problemele create de existenţa riscurilor. din care se compensează pagubele suferite. în schimbul plăţii de către asigurat a primei de asigurare. în limitele stabilite. Principalele aspecte juridice ale contractului de asigurare sunt:  caracterul consensual. economic şi financiar. Ea este incertă şi nu întotdeauna suficientă. ce urmează să fie utilizate numai în cazul producerii evenimentelor generatoare de pagube. Contractul de asigurare reprezintă un act juridic. precum şi de legea propriuzisă. la crearea fondului de asigurare. O caracteristică importantă a asigurării constă în faptul că are la bază principiul mutualităţii. numită primă de asigurare. ce reprezintă „legea părţilor”.  caracterul aleatoriu. 11 . O astfel de formă îi este conferită de contractul de asigurare. potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă. prin care asigurătorul oferă asiguratului protecţia pentru riscurile ce şi le-a asumat. mai ales dacă riscurile sunt generate de forţele dezlănţuite ale naturii. Asigurarea trebuie delimitată de „autoasigurare”. pentru acoperirea acestora. Asigurarea are rolul de a acoperi consecinţele financiare ale unor evenimente nedorite de către persoane sau organizaţii.  caracterul succesiv. Asigurarea sub aspect juridic Abordarea din punct de vedere juridic este perfect justificată. obligându-se să acorde asiguratului contravaloarea daunelor în limita sumei asigurate în cazul producerii riscurilor. neputând repara decât parţial şi momentan pagubele suferite. dar nu este întotdeauna posibilă. asistenţa şi prevederea. a căror cauză este denumită risc.  caracterul sinalagmatic. datorită formei juridice pe care o îmbracă asigurarea. Cea mai reuşită şi mai eficientă formă a prevederii s-a dovedit a fi asigurarea. prin care asiguratul se obligă să plătească societăţii de asigurare o primă. Asistenţa reprezintă o acţiune ce vizează repararea daunelor. Principalele probleme legate de conceptul de asigurare pot fi abordate sub aspect juridic.Existenţa diferitelor riscuri au determinat oamenii să descopere şi să aplice diverse mijloace de protecţie împotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activităţile lor sau însăşi fiinţa lor. Acestea sunt complementare şi constituie sursele din care decurg drepturile şi obligaţiile în materie de asigurări. Asemenea mijloace au la bază prevenirea. Prevederea implică constituirea anticipată a unor resurse pentru nevoi viitoare.

Marea majoritate a contractelor de asigurare standard cuprind condiţii contractuale (perioada de asigurare. 12 . există posibilitatea eşalonării plăţii primelor. cota de primă. Caracterul oneros rezidă din faptul că fiecare parte urmăreşte obţinerea unui avantaj sau a unei contraprestaţii pentru prestaţia pe care o face sau se obligă să o facă în favoarea celeilalte părţi. Dacă riscul se produce. acest lucru nu modifică caracterul oneros al contractului. după producerea evenimentului asigurat. Astfel. În principal. acesta obţine un beneficiu în urma asigurării.  caracterul de adeziune. a locului în care trebuie amplasate anumite prevederi etc. efectele acestuia. Caracterul sinalagmatic este determinat de faptul că părţile contractante îşi asumă reciproc anumite obligaţii. asigurătorul are obligaţia de a plăti despăgubirea numai în cazul producerii unei daune a cărei cauză reprezintă un risc asigurat. Totuşi. acesta păstrând primele de asigurare aferente. aceasta nu determină o abdicare de la principiul consensualismului.). respectiv beneficiile sau pierderile ce vor rezulta din acest contract. Pentru a evita formulările insuficient de clare sau mai puţin accesibile potenţialului asigurat. în momentul încheierii contractului. Caracterul aleatoriu este determinat de faptul că părţile contractante nu cunosc. potenţialul asigurat având posibilitatea de a accepta sau de a respinge acest contract. fapt ce demonstrează caracterul succesiv al realizării contractului. Dacă riscul nu se produce. Asiguratul beneficiază de protecţia pe care o oferă asigurătorul în schimbul primelor de asigurare. Cu toate că asiguratul poate opta ca beneficiul asigurării să revină unei terţe persoane (beneficiarului). iar valoarea despăgubirii depăşeşte valoarea primelor plătite de asigurat. asiguratul se obligă să facă declaraţii exacte şi să-şi achite primele. Chiar dacă prin lege se prevede în mod expres. caracterul oneros. Caracterul succesiv este relevat de eşalonarea în timp a prestaţiilor prevăzute în contract. atunci beneficiul este de partea asigurătorului. a caracterelor literelor folosite. riscuri asigurate etc. Caracterul de adeziune este evidenţiat de faptul că forma şi clauzele contractului sunt stabilite de către societatea de asigurări. Caracterul consensual al contractului este relevat de faptul că acesta se încheie numai prin consimţământul părţilor. iar asigurătorul se obligă să plătească indemnizaţia cuvenită. precum şi elementele de bază ale acestuia. Deoarece valabilitatea contractului se întinde pe o lungă perioadă de timp. dacă se încheie un contract de asigurări de bunuri. iar asigurătorul să ofere continuu protecţia prin asigurare. obligativitatea încheierii în scris a contractului. în cazul contractelor de valoare foarte mare sau foarte importante. Asiguratul este obligat să plătească primele la termenele stabilite. conţinutul contractului este supus negocierilor între părţi. Obligaţiile asiguratului şi ale asigurătorului depind de un eveniment viitor şi incert. reglementările legale din unele ţări prevăd o serie de dispoziţii obligatorii cu privire la modul de întocmire a contractului.

Tribunalul nu poate sili un asigurător să plătească despăgubiri către sau în interesul asiguratului. Aplicând principiul despăgubirii. de cele mai multe ori.  principiul subrogaţiei. Cele mai importante dintre acestea sunt:  principiul despăgubirii. limitelor de asigurare sau datorită altor limitări privind despăgubirea. Atunci când asigurarea furnizează o despăgubire ce reprezintă doar o parte din pagubele financiare. trebuie cunoscute şi respectate de cele două părţi. Contractele de asigurare se desfăşoară pe baza unor principii. Acest principiu subliniază una dintre funcţiile principale ale asigurării aceea de a readuce asiguraţii în situaţia financiară pe care au avut-o înainte de survenirea evenimentului asigurat. dacă asiguratul nu are un interes asigurabil. care. Majoritatea asigurărilor de viaţă sunt poliţe cu valoare 13 . prin îndepărtarea interesului pentru profit al asiguratului. Condiţia interesului asigurabil sprijină principiul despăgubirii doar în acele contracte care sunt definite contracte de despăgubire. principiul despăgubirii prevede faptul că o persoană nu poate profita din pagubele asigurate. Interesul asigurabil poate fi definit ca o expunere la un prejudiciu financiar. acest lucru este suficient pentru a susţine un interes asigurabil. care compensează pagube evaluabile financiar. Principiul despăgubirii poate reprezenta cel mai important principiu al asigurării. În final. prezenţa interesului asigurabil depinde de relaţia dintre persoana şi bunul sau evenimentul luat în considerare. Principiul interesului asigurabil sprijină principiul despăgubirii. se reduce riscul subiectiv. Altfel spus. Principiul interesului asigurabil. Astfel. stipulând că beneficiile asigurării vor fi disponibile doar acelor persoane ale căror raporturi cu evenimentul asigurat pot cauza acestora o pierdere financiară şi doar în limita acestor pagube. pentru a obţine un profit. contractele de asigurare nu oferă despăgubiri peste valoarea pierderilor suferite de un asigurat. O persoană are un interes asigurabil dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiară sau un prejudiciu persoanei respective. Totuşi. deşi nu sunt menţionate în contract. Totuşi. Riscul subiectiv apare în acea împrejurare în care o persoană provoacă în mod intenţionat o pagubă sau exagerează valoarea daunelor produse. termenul de „risc subiectiv” se referă la defecte sau slăbiciuni ale caracterului uman. acest risc este consecinţa unei supraasigurări. despăgubirea va fi mai mică decât valoarea daunei. Se poate observa că principiul despăgubirii nu presupune reparaţia completă a asiguratului. nu se încalcă principiul despăgubirii. Existenţa interesului asigurabil este absolut necesară pentru a obţine o asigurare legal executorie. fără a intenţiona să-i îmbogăţească în mod injust.  principiul interesului asigurabil. această problemă se va pune atunci când un asigurat ar putea fi supracompensat. datorită deducerii franşizei. Dacă aceste relaţii expun persoana unor posibile pierderi financiare.Principii ce stau la baza contractului de asigurare. Conform semnificaţiei acordate de specialiştii în asigurări. Conform principiului despăgubirii. sau a unor circumstanţe care pot tenta oamenii să cauzeze sau să exagereze pagubele asigurate.

dacă în contractul de asigurare sunt specificate drepturile de subrogaţie ale părţilor. susţinerea principiului despăgubirii nu este relevantă în asigurarea de viaţă. Prevederi legislative privind contractul de asigurare. chiar dacă există un început de dovadă scrisă. Acest principiu are o importanţă deosebită în situaţiile în care asigurătorul este obligat prin poliţa de asigurare să despăgubească o daună produsă din culpă unei terţe persoane. este denunţat sau este reziliat. contractul se reziliază de drept. care plătesc o sumă prestabilită la moartea asiguratului. drepturile de subrogaţie se bazează pe legea de drept comun sau pe regulamente. după începerea obligaţiei asigurătorului. drepturi contractuale. Subrogaţia este o doctrină legală cu multiple posibilităţi de aplicare. În alte situaţii. În anumite situaţii. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă. iar asigurătorii au dreptul la subrogaţie. Contractul de asigurare este reglementat prin Legea nr. cererea de plată a primei ori înscrisul prin care se exprimă voinţa asigurătorului de a încheia contractul.  riscurile ce se asigură. persoane sau răspundere civilă. Astfel. Deseori. de asemenea. Codul civil stabileşte în Art. 14 . domiciliul sau sediul părţilor contractante. nu sunt plătite în termenul prevăzut în contractul de asigurare. cu titlul de primă. aceasta împiedică părţile să obţină în mod inechitabil un beneficiu. subrogaţia previne dubla despăgubire a asiguratului. 948 condiţiile de validitate ale unui contract. înainte de a începe obligaţia asigurătorului. contractul de asigurare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:  părţile să aibă capacitatea de a contracta. Supus aceloraşi prevederi. chiar dacă aceasta nu este stabilită în poliţa de asigurare. Documentul de asigurare poate fi. contractul de asigurare se reziliază în situaţia în care sumele datorate de asigurat.  consimţământul acestora să fie valabil.  momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel. Dovada încheierii rezultă şi din emiterea şi trimiterea unui document de asigurare.  sumele asigurate. orice contract de asigurare trebuie să se întocmească în formă scrisă şi să cuprindă următoarele elemente:  numele sau denumirea. precum şi în cazul în care. plata.  obiectul asigurării: bunuri. Drepturile la subrogaţie pot fi.agreată.  primele de asigurare. Dacă.  alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. În cazul în care contractul de asigurare este modificat prin acordul părţilor. după caz. Conform prevederilor acestei legi. restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau hotărârii judecătoreşti. privind asigurările şi reasigurările din România. nominal. riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă. 136/1995. respectiv. Principiul subrogaţiei. la ordin sau la purtător. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori. cum ar fi poliţa sau certificatul de asigurare. chiar şi în afara domeniului asigurărilor. ele nefiind considerate contracte de despăgubire.

prin subunităţile lor. Dacă. în cadrul asigurărilor obligatorii. Alături de contract. în cadrul asigurării obligatorii. dacă nu este declarată incapabilă prin lege. cum ar fi: asigurarea pompierilor împotriva accidentelor. De asemenea. Asigurarea ex lege se bazează pe principiul obligativităţii.  să aibă un obiect determinat sau determinabil. În ţara noastră. Prin asigurările obligatorii se oferă protecţie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice şi juridice din considerente de ordin social şi economic naţional. existând doar asigurarea de răspundere civilă auto. a contabililor şi experţilor contabili. adică persoanele fizice şi juridice care au în posesie bunuri ce fac obiectul asigurării obligatorii sunt obligate să le asigure împotriva anumitor riscuri prevăzute de lege. mai pot fi incluse şi persoanele fizice aflate într-o anumită situaţie prevăzută de lege. orice persoană poate încheia contracte. cauza contractului să fie licită. prevăzută expres în lege. în condiţiile monopolului de stat. împotriva evenimentelor ce le ameninţă activitatea economică. asigurătorii care deţin autorizaţie legală de practicare a unei astfel de asigurări sunt obligaţi să o realizeze în condiţiile prevăzute de lege şi să elibereze un înscris probator al asigurării. poliţele încheiate de minorii sub 14 ani sau de persoanele puse sub interdicţie rămân valabile atâta timp cât cei în cauză sau reprezentanţii lor nu cer anularea. se poate întâmpla ca asiguratul să dea răspunsuri inexacte sau incomplete. Contractele de asigurare pot fi încheiate de persoanele juridice în mod direct. Cu toate acestea. în condiţiile actuale s-a restrâns. cunoscând de la început situaţia reală. Contractul de asigurare nu este valabil dacă consimţământul părţilor este dat prin eroare. cazuri de dol apar atunci când asigurări facultative sunt prezentate ca obligatorii sau când se apelează la sancţiuni imaginare. nu ar mai fi încheiat contractul. cu sau fără rea-credinţă. Contractul poate fi anulat şi dacă asigurătorul. Cadrul legislativ actual prevede şi alte tipuri de asigurări destinate anumitor categorii de profesii. prin organele lor de conducere. privind împrejurările esenţiale referitoare la risc. Conform dispoziţiilor Art. legea constituie o altă formă juridică de realizare a asigurării. sau persoanele fizice şi juridice care poartă o răspundere civilă faţă de terţi. 949 din Codul Civil. De exemplu. pentru a se obţine consimţământul potenţialului client de a contracta. În cazul persoanelor fizice. De asemenea. Asigurarea ex contractu se bazează pe principiul facultativităţii. s-au cunoscut mutaţii importante de-a lungul timpului. sfera asigurărilor obligatorii era foarte largă. a brokerilor în asigurări pentru răspundere civilă profesională etc. Aceste asigurări se aseamănă cu asigurările facultative prin 15 . sau prin reprezentanţi. adică este încheiată din propria iniţiativă a persoanelor fizice şi juridice interesate. smuls prin violenţă sau surprins prin dol. acestea pot încheia asigurări numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt puse sub interdicţie. Alături de bunuri. sau chiar integritatea fizică şi existenţa lor ca persoane. productivă şi comercială.

din acest fond nu se suportă pierderile determinate de utilizarea normală a bunurilor. fondurile constituite de acestea au tot expresie bănească. Fondul constituit la dispoziţia unei organizaţii specializate este denumit fond de asigurare. Astfel. de evitarea pierderilor inerente manipulărilor şi conservării acestora etc. acordarea de asistenţă medicală în cazul asigurărilor medicale sau de accidente). Paguba provocată de producerea riscului asigurat se împarte între membrii comunităţii după principiul mutualităţii. în loc ca indemnizaţia de asigurare să fie înmânată sub formă de numerar beneficiarului sau unui terţ. cu titlu de despăgubire. adică la fiecare risc sau complex de riscuri trebuie ca primele de asigurare să 16 . Persoanele fizice şi juridice ameninţate de aceleaşi pericole acţionează pentru protejarea intereselor lor comune. Astfel. Comunitatea se formează spontan. se pot utiliza diferite categorii de fonduri băneşti. asigurarea oferă avantajul că membrii comunităţii ce au suferit de pe urma producerii evenimentului asigurat vor primi de la fondul de asigurare. Prin fondul de asigurare se vor acoperi pagube provocate de evenimente viitoare şi nesigure. respectiv cei care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat. de consumarea acestora în procesul de producţie sau de diminuarea valorii lor din diverse motive. numai că. Fondul de asigurare constituit din primele plătite de asiguraţi capătă o formă bănească. Asigurarea presupune existenţa unei comunităţi de risc. ceea ce înseamnă că la formarea fondului de asigurare îşi aduc contribuţia toţi asiguraţii. sume care pot depăşi cuantumul contribuţiei acestora la fondul respectiv. ea se foloseşte de organizaţia de asigurare pentru suportarea cheltuielilor aferente prestaţiei în natură. Membrii comunităţii de risc consimt să contribuie la suportarea în comun a pagubelor ce pot apărea după producerea fenomenelor respective. adică pe seama primelor încasate de la asigurat. deoarece s-ar ivi probleme legate de stabilirea structurii materiale. Constituirea acestui fond reprezintă baza existenţei asigurării.modul de procurare a fondurilor necesare pentru plata indemnizaţiilor. pe seama primelor de asigurare sau a cotizaţiilor achitate de persoanele fizice şi juridice. dar numai o parte din ei vor beneficia de acest fond. de depozitarea şi păstrarea lor. Chiar dacă unele organizaţii de asigurare din străinătate practică despăgubirile sub formă de prestaţie în natură (organizarea funeraliilor în cazul asigurărilor de deces. Asigurarea sub aspect economic Pentru acoperirea pagubelor provocate de un eveniment sau de un complex de evenimente. Împărţirea riscului trebuie să se facă între membrii aceleiaşi comunităţi de risc. Fondul de asigurare se formează în mod descentralizat. Împărţirea pagubei între membrii comunităţii porneşte de la premisa că posibilitatea producerii evenimentului asigurat vizează fiecare membru în parte. care au un interes în înlăturarea pagubelor ce ar putea apărea o dată cu producerea diverselor evenimente. necuprinse în asigurare. doar prin participarea la constituirea fondului de asigurare la dispoziţia unei societăţi specializate. la care s-a angajat prin contract. Nu se poate concepe constituirea fondului de asigurare în natură.

fluxurile băneşti. format la dispoziţia societăţii de asigurări. fie persoane juridice. dacă este vorba de asigurările de bunuri şi răspundere civilă. fie ei persoane fizice. cât şi pe fiecare tip de asigurare. cea de repartiţie.. Prin intermediul funcţiei de repartiţie.  constituirea unor fonduri de rezervă. F. respectiv plata sumelor asigurate. această funcţie de repartiţie se manifestă în procesul de dirijare a fondului de asigurare către destinaţiile sale legale. sub forma despăgubirilor sau sumelor asigurate. Aceste relaţii apar în procesul de formare şi utilizare a fondului de asigurare. Asigurări şi reasigurări. în vederea desfăşurării fără întrerupere a activităţii economice. Astfel. menţinerii integrităţii bunurilor asigurate. În al doilea rând. Fondul de asigurare se utilizează în mod centralizat pentru:  acoperirea pagubelor provocate de evenimentele asigurate. Mai întâi. fluxurile băneşti. sub forma primelor de asigurare.  finanţarea unor acţiuni cu caracter preventiv. 60.  finanţarea unor acţiuni legate de prevenirea pagubelor. Acest lucru urmăreşte echilibrarea rezultatelor financiare atât pe total societate. Asigurările îndeplinesc anumite funcţii1). protejării persoanelor fizice împotriva anumitor evenimente ce ar putea afecta viaţa sau integritatea fizică a acestora şi onorării obligaţiilor de răspundere civilă ce revin persoanelor fizice şi juridice faţă de terţi.  acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale organizaţiei de asigurare. pornesc de la persoanele fizice şi juridice asigurate către societatea de asigurare. Bercea.. Editura Expert. dacă este vorba de asigurările de persoane. ediţia a II-a. 1998. către persoanele fizice şi juridice care au fost afectate de producerea evenimentului asigurat. impozitele datorate de organizaţia de asigurare sunt dirijate la bugetul de stat sau la bugetele locale. asigurarea exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire a valorii adăugate brute. Funcţiile economice ale asigurării. Între participanţii la asigurare se nasc anumite relaţii economice în cadrul procesului de formare şi utilizare a fondului de asigurare. pag. această funcţie se manifestă în procesul de formare a fondului de asigurare. adică:  plata indemnizaţiei de asigurare. Apoi. I. pe seama primelor de asigurare pe care le plătesc asiguraţii. ca şi celelalte componente ale sistemului financiar: funcţia de repartiţie şi cea de control. Bucureşti. iar 1) Văcărel. se manifestă în două cazuri. pornesc de la fondul de asigurare. Cea mai importantă dintre funcţiile asigurării.acopere integral cheltuielile cu plata despăgubirilor sau a sumelor asigurate.  constituirea unor fonduri de rezervă la dispoziţia societăţii de asigurare. În primul rând. după caz. 17 .  acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale societăţii de asigurare etc.

numai acele persoane care întrunesc condiţiile stabilite prin contract sau prin lege. Bucureşti. cum se efectuează plăţile cu titlu de indemnizaţie de asigurare. pag. 1992. Funcţia de prevenire este exercitată pe două căi:  prin finanţarea unor activităţi de prevenire a calamităţilor şi accidentelor (de exemplu. se acordă indemnizaţii. Editura All. V. această acţiune evidenţiind aspectul social al asigurării.contribuţiile cuvenite asigurărilor sociale sunt îndreptate către bugetul asigurărilor sociale de stat. Asigurări şi reasigurări. agenţi economici. 16-17. irigaţii. Editura Expert. Bucureşti. Fondurile bugetare se formează prin participarea mai multor categorii de persoane (contribuabili persoane fizice. o a doua funcţie a asigurării este de prevenire a pagubelor. în cazul producerii unor evenimente prevăzute în contractul de asigurare1. asupra unui mare număr de persoane fizice şi juridice. comună însă mai multor abordări referitoare la problematica funcţiilor asigurării.. determinarea corectă a drepturilor cuvenite asiguraţilor. 18 .. În viziunea aceloraşi specialişti. formarea şi repartizarea fondului de asigurare sunt riguros limitate. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. construirea de diguri pentru prevenirea inundaţiilor. împăduriri). concretizată în plasarea fondurilor constituite de asiguraţi pe piaţa de capital. Privită într-o manieră tradiţionalistă. cheltuielile administrativ-gospodăreşti. ediţia a II-a. în cazul producerii unor riscuri care afectează viaţa sau integritatea persoanelor fizice. În schimb. Unii specialişti consideră că principala funcţie a asigurării este de compensare a pagubelor pricinuite de calamităţi naturale şi de accidente (la asigurările de bunuri şi răspundere civilă) şi plata unor sume asigurate (la asigurările de persoane). 2 Văcărel. C. prin mecanismul de asigurare se refac bunurile distruse în urma unor evenimente nedorite. Asigurarea sub aspect financiar O ultimă abordare a asigurării este cea financiară.. pag. despăgubirile scăzând ca volum în urma unui proces de prevenire eficient. gospodărirea judicioasă a fondului de asigurare şi a rezervelor legale constituite. Ciurel. care nu se află în corelaţie cu beneficiarii de alocaţii de la aceste fonduri. aşa cum s-a arătat. 62. I. pentru a încasa indemnizaţia de asigurare. La constituirea unui astfel de fond participă. Funcţia de control – ca funcţie complementară a asigurărilor – urmăreşte modul cum se încasează primele de asigurare şi alte venituri ale organizaţiei de asigurare. cât şi al asigurătorului. instituţii publice). 1 Alexa. desecări.. aceasta fiind atât în folosul asiguraţilor. Bercea. 1998. În concluzie. paguba provocată de un fenomen (eveniment) sau de un complex de fenomene (evenimente) unui număr redus dintre acestea”2.  prin includerea în contractul de asigurare a unor prevederi care să-l motiveze pe asigurat să-şi întreţină bunurile asigurate în stare corespunzătoare. F. îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor financiare ale asigurătorului faţă de stat şi de terţi. „asigurarea constituie un mijloc de a repartiza. cheltuielile de prevenire a riscurilor.

Acest rol de intermediar financiar nu este îndeplinit numai de societăţile de asigurări de viaţă.Este cunoscut faptul că evenimentele asigurate au caracter aleator. Nu trebuie însă neglijat faptul că întreaga operaţiune de asigurare este posibilă prin intermediul societăţilor de asigurări. asigurarea acţionând prin spectrul legii numerelor mari. De exemplu. societatea de asigurare va înregistra o creştere a profiturilor estimate ale respectivei societăţi. Prin urmare. ce caută să primească depuneri pe diferite termene pentru creşterea resurselor de creditare. În caz contrar. O societate comercială de asigurări.  deţinătorii de terenuri şi imobile destinate vânzării etc. ce urmăresc majorarea capitalului activ. societatea de asigurare dispune de banii încasaţi din prime. În tot acest interval de timp.O pagubă importantă este mult mai uşor suportată de o comunitate de risc decât de un individ. care au nevoie de resurse financiare suplimentare. societatea de asigurări de viaţă nu este numai prestatoare de servicii. Astfel.  societăţile comerciale de producţie. 19 . prin fondurile oferite pe piaţa de capital. de a le oferi „protecţie” în cazurile stabilite prin contractul de asigurare. Pe piaţa asigurărilor. obligaţia de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui anumit fenomen sau complex de fenomene. şi persoanele fizice şi juridice. ce caută resurse de împrumut pentru acoperirea deficitelor bugetare sau pentru finanţarea unor investiţii importante din fonduri extrabugetare. Numai în cazul în care acestea se produc aşa cum au fost presupuse în contractul de asigurare va exista echilibrul corespunzător între primele încasate şi indemnizaţiile acordate. bunuri imobiliare etc.  autorităţile publice centrale şi locale. Întrucât „protecţia” este un bun necorporal. ceea ce face ca serviciile oferite de societăţile de asigurare să fie din ce în ce mai performante. un intermediar financiar şi un activ financiar în economie. Asigurarea ca ramură prestatoare de servicii. concurenţa este deosebit de puternică. care plătesc prime eşalonat. Oferta de capital de împrumut a societăţilor de asigurare este adresată diverşilor solicitanţi de resurse financiare. asigurarea apare ca un mijloc de a pune la adăpost persoanele asigurate de pericolele care le ameninţă. asigurarea poate fi considerată ca o ramură a economiei prestatoare de servicii către asiguraţi. în schimbul primelor de asigurare încasate de la persoanele fizice şi juridice. care încheie asigurări de viaţă acumulează treptat sumele pe seama cărora urmează să-şi onoreze obligaţiile faţă de asiguraţi. societăţile de asigurare. ci şi de cele de asigurări de bunuri şi de răspundere civilă. De aceea. ci reprezintă şi un intermediar financiar între persoanele fizice asigurate. oferă acestora un produs sui generis. pierderile rezultate vor trebui compensate cu câştigurile din plasamentele în diferite active. Dacă abaterile sunt favorabile pentru asigurător. cum ar fi:  băncile comerciale. şi anume. Între momentul încasării primelor şi cel al exigibilităţii sumelor asigurate se scurg adesea perioade mari (de câţiva ani). asigurarea poate fi abordată şi ca o ramură prestatoare de servicii. pe care îi poate fructifica în mod eficient.

îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamităţi naturale sau accidente (în cazul asigurărilor de bunuri). Evoluţia conjuncturii pe toată perioada de valabilitate a contractului de asigurare influenţează mărimea nominală a sumei acumulate. precum şi persoana fizică sau juridică care se asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane. prima de asigurare. Asigurătorul este persoana juridică (societatea de asigurări) care. în schimbul primei de asigurare plătite asigurătorului. drepturile şi obligaţiile care revin părţilor din contractul de asigurare. dar pot fi şi situaţii în care contractantul să fie un agent economic care încheie o asigurare de accidente pentru salariaţii săi. 1. Asiguratul este persoana fizică sau juridică care. Contractantul asigurării este persoana fizică sau juridică care poate încheia asigurarea. durata asigurării etc. beneficiarul asigurării este desemnat prin condiţiile contractului de asigurare (moştenitorii). în calitate de asiguraţi. cu drepturi egale asupra sumei asigurate (despăgubirii). ori persoana fizică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot să apară în viaţa sa. asigurarea apare ca un activ financiar într-o economie dominată de incertitudini. interne şi externe. cât şi persoane juridice. Pot exista mai mulţi beneficiari. În alte situaţii. determină incertitudini şi diverse variaţii pe piaţa financiară.faţă de terţe persoane (în cazul asigurărilor de răspundere civilă). în calitate de asigurători. Există situaţii în care beneficiarul poate fi desemnat explicit în contract.2. dacă s-a dispus astfel.Astfel. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul de a încasa suma asigurată sau despăgubirea.La asigurările de bunuri pot apărea ca asiguraţi atât persoane fizice. sau acest lucru se face în cursul executării contractului de asigurare. trebuie abordate într-o manieră detaliată elementele unui contract de asigurare. precum şi mărimea reală a acesteia. dauna sau paguba. societăţile de asigurări. sau de a plăti o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde . şi. cum ar fi: raporturile dintre persoanele fizice şi juridice care iau parte la asigurare. este necesară prezentarea unor noţiuni. în schimbul primei de asigurare încasate de la asiguraţi. despăgubirea. respectiv. fără să fie neapărat parte la contractul de asigurare. de a plăti suma asigurată la producerea unui anumit eveniment în viaţa persoanelor asigurate (în cazul asigurărilor de persoane).în baza legii . bunurile sau persoanele care sunt cuprinse în asigurare. o agenţie de turism care îşi asigură turiştii împotriva 20 . Din acest punct de vedere. sau cu drepturi diferenţiate (cote). fără a obţine prin aceasta calitatea de asigurat. prin declaraţie scrisă comunicată societăţii de asigurare sau prin testament.Fenomenele conjuncturale. Evident că există posibilitatea ca asiguratul şi contractantul asigurării să coincidă. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRII Pentru a percepe mecanismul de funcţionare al proceselor ce apar în cadrul acestei pieţe specifice asigurărilor. în timp ce la asigurările de persoane pot fi asigurate numai persoane fizice. beneficiarul asigurării. îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi naturale sau accidente.

deoarece stabileşte valoarea bunurilor în vederea cuprinderii lor în asigurare. îl obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.Valoarea de asigurare este un termen întâlnit numai în cazul asigurărilor de bunuri. riscurile de distrugere. Pentru fiecare tip de asigurare există riscuri specifice: la asigurările de persoane. Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul) sau grupul de fenomene care. răspundere civilă. noţiunile de contractant şi beneficiar se întâlnesc numai în cazul asigurărilor de persoane. În ultimul timp sunt tot mai cerute şi mai practicate contractele de asigurare prin care se acoperă mai multe riscuri. pe piaţă au apărut poliţele de asigurare de tip umbrelă. contractantul este agenţia de turism care a organizat excursia. deoarece este vorba de un prejudiciu viitor. ducând chiar la acte intenţionate ale beneficiarilor despăgubirilor. cum ar fi asigurarea familială complexă. Spre exemplu. deteriorare. această noţiune nu se foloseşte. datorită efectelor sale.posibilitatea de distrugere a bunurilor de fenomene imprevizibile (naturale sau provocate de om) etc. cât şi pe cel de beneficiar. 21 . prin scăderea cheltuielilor de administrare. Prin acest tip de asigurare sunt acoperite riscurile de accidente în gospodărie ale tuturor membrilor familiei. precum şi răspunderea civilă a asiguraţilor. conform contractului de asigurare. La asigurările de persoane. în caz de producere a evenimentului asigurat. vătămarea. În general. furt ale bunurilor din gospodărie. pentru a evita supra. În plus. cât şi asigurătorul. subevaluarea duce la plata unor prime mai mici. nici în cazul asigurărilor de răspundere civilă nu se poate stabili ce valoare va avea prejudiciul cauzat unei terţe persoane. asigurătorul poate lua măsuri de pedepsire a declaraţiilor false. iar beneficiarul despăgubirilor este cel care a suferit dauna sau.riscurilor de accidente. la asigurarea turiştilor împotriva riscurilor de răspundere civilă. Evaluarea este o etapă necesară în procesul încheierii asigurării. odată produse. De asemenea. riscul asigurat poate fi decesul.sau subevaluările. după caz. asiguraţii îşi pierd interesul pentru întreţinerea sau repararea bunului/clădirii asigurate. partea din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii fenomenului (evenimentului). Pe de altă parte. asiguraţi sunt turiştii. Valoarea bunului care face obiectul asigurării trebuie cunoscută cu exactitate. deoarece capacitatea de muncă şi viaţă nu pot fi cuantificate. Prin acest tip de contract se bucură de avantaje atât asiguraţii (primele plătite pentru un contract de tip complex fiind mai reduse decât suma primelor plătite pentru contracte specifice fiecărui risc în parte). o societate de transport care încheie contracte de asigurare pentru călătorii săi etc. practicat pentru acel bun pe piaţă în momentul încheierii asigurării. Astfel. Valoarea de asigurare poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea bunului respectiv. în timp ce la asigurările de răspundere civilă beneficiarul asigurării este întotdeauna terţa persoană care a suferit paguba/vătămarea. pentru care s-a încheiat asigurarea. În caz de supraevaluare. la asigurările de bunuri . înregistrat în evidenţa contabilă sau stabilită în funcţie de preţul de vânzare-cumpărare. exprimate valoric. pagube materiale. Suma asigurată este. la asigurările de bunuri asiguratul îndeplinind simultan atât rolul de contractant. dar. despăgubirea este sub valoarea pagubei.

iar la cele facultative. La asigurările obligatorii de bunuri. pe medii (rural şi urban) şi în funcţie de destinaţia construcţiei asigurate. la clădirile aparţinând persoanelor fizice. stabilită prin lege.m. cotele de primă sunt diferenţiate. suma asigurată se stabileşte pe baza normelor de asigurare. Prima brută=Prima netă+Supliment de primă [u. La culturile agricole. La asigurările de persoane şi de răspundere civilă suma asigurată se stabileşte diferenţiat. folosind metodele şi principiile calculului actuarial. suma asigurată este limita maximă de răspundere a asigurătorului. constituirii fondurilor de rezervă şi realizării unui anumit beneficiu. societatea de asigurare are obligaţia de a mai constitui şi alte rezerve sau fonduri prevăzute prin dispoziţiile legale. după cum este vorba de asigurări obligatorii sau facultative. Este întâlnită în cazul asigurărilor obligatorii de bunuri.În cazul asigurărilor de bunuri. suma asigurată şi numărul de unităţi cuprinse în asigurare există relaţia: Suma asigurată=Norma de asigurare*Numărul de unităţi [u. prin mecanismul asigurării. cotele de primă se stabilesc în funcţie de durata contractului şi de vârsta asiguratului. Între norma de asigurare. La asigurările de viaţă.m. de ramura de asigurare. La asigurările obligatorii. cuantumul ei fiind fixat diferenţiat. Norma de asigurare reprezintă suma asigurată. sumă asigurată. de exemplu. cu condiţia ca asigurătorul să fie de acord cu această valoare.] Cotele de primă se stabilesc pe baza datelor statistice. norma de asigurare poate fi stabilită pe metru pătrat de suprafaţă construită. iar suplimentul serveşte la formarea resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor privind constituirea şi administrarea fondului de asigurare. La asigurările facultative de persoane şi de răspundere civilă. valoarea primei de asigurare se stabileşte înmulţind suma asigurată cu cota de primă stabilită la 100 sau 1000 u.m. nu este permisă acordarea unor despăgubiri mai mari decât valoarea reală. adică: Prima de asigurare=Suma asigurată*Cota de primă [u. cuantumul acesteia fiind precizat în funcţie de felul culturilor. în funcţie de felul bunului asigurat. În afara acestui fond.] Prima netă de asigurare serveşte la formarea fondului necesar achitării indemnizaţiilor (sume asigurate sau despăgubiri).] Prima de asigurare reprezintă suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului. De regulă. deoarece. se stabileşte prima de asigurare. norma de asigurare se poate stabili la hectar. 22 . Pe baza sumei asigurate şi a altor elemente. suma asigurată are o limită riguros stabilită prin lege. finanţării unor eventuale măsuri de prevenire a pagubelor. suma asigurată se stabileşte în funcţie de acordul dintre asigurat şi asigurător. pe unitatea de obiect asigurat. în cazul producerii riscului asigurat. de frecvenţa şi intensitatea producerii riscurilor asigurate rezultate din datele statistice. De exemplu. Suma asigurată nu poate depăşi valoarea reală a bunului asigurat. Prima brută este compusă din două elemente: prima netă şi suplimentul de primă. în timp ce la asigurările de bunuri. pentru ca acesta să constituie fondul de asigurare necesar plăţii indemnizaţiilor.m. în funcţie de propunerea asiguratului.

Durata de asigurare exercită o puternică influenţă asupra mărimii primei. În funcţie de gradul în care bunul a fost distrus.valoarea bunului asigurat. Fie: d . aşa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare. în timp ce asiguratul are obligaţia de a achita primele de asigurare cel târziu la data scadenţei. ca urmare a producerii unui fenomen (eveniment) împotriva căruia s-a încheiat asigurarea. vom avea relaţiile: d s = . În timp ce la asigurările de bunuri contractul de asigurare durează între câteva luni şi un an de zile. p . în general între 5 şi 30 de ani.  principiul răspunderii limitate. Paguba nu poate fi decât mai mică sau cel mult egală cu valoarea bunului asigurat. s . Durata asigurării diferă de la un tip de asigurare la altul.  principiul primului risc.suma asigurată. caz în care pierderea survenită este mai mică decât valoarea bunului. suferită de un bun asigurat. o asigurare de deces). Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile (sumele asigurate).despăgubirea de asigurare.paguba. p v iar d= p∗s v sau d = p ∗ s v Din relaţiile anterioare este evident că mărimea despăgubirii este dependentă atât de valoarea pagubei. v . despăgubirea se stabileşte în aceeaşi proporţie faţă de pagubă în care se află suma asigurată faţă de valoarea bunului asigurat. În cazul principiului răspunderii proporţionale. Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată şi este mai mică sau cel mult egală cu valoarea pagubei. Părţile au obligaţia ca pe durata asigurării să respecte obligaţiile stabilite prin contract. Despăgubirea de asigurare este suma de bani pe care asigurătorul este obligat să o plătească cu scopul de a compensa paguba produsă de riscul asigurat. cât şi de raportul dintre suma asigurată şi valoarea 23 . Pot exista asigurări facultative încheiate pe termen nelimitat (de exemplu.Durata asigurării reprezintă perioada de timp cât există raporturi de asigurare între asigurat şi asigurător. în funcţie de principiul de răspundere al asigurătorului ce a fost aplicat la acoperirea pagubei. exprimată valoric. Paguba sau dauna reprezintă pierderea. la asigurările de viaţă acesta are o valabilitate mult mai extinsă. întâlnim noţiunea de pagubă totală (bunul a fost distrus în întregime) sau de pagubă parţială. În practica asigurărilor de bunuri se utilizează trei principii valabile la acordarea despăgubirilor:  principiul răspunderii proporţionale. Atunci. de a întreţine bunurile asigurate în bune condiţii etc.

indiferent cât este volumul acesteia din urmă. observăm că ele diferă atunci când suma asigurată este mai mică decât valoarea bunului. mai ales la bunurile la care riscul de producere a pagubei totale este mai redus (de exemplu. însă. fără însă a putea depăşi mărimea sumei asigurate. În cazul în care suma asigurată reprezintă valoarea reală a bunului asigurat. asigurătorul acoperă numai partea din pagubă care depăşeşte franşiza. principiul răspunderii proporţionale se aplică în cazul asigurării mărfurilor în transportul internaţional. de asemenea.bunului asigurat. În acelaşi timp. Se observă. Astfel. la asigurarea mărfurilor în transportul internaţional.3. Prin aplicarea principiului răspunderii limitate. nu se acordă despăgubiri dacă valoarea pagubei se încadrează în limitele franşizei. existenţa franşizei îl face pe asigurat să manifeste mai multă grijă în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor asigurate. În cazul franşizei atinse (simple). vor fi descrise cele mai uzuale tipuri de contracte de asigurare. o parte din pagubă va cădea în sarcina asiguratului. asigurătorul evită cheltuielile privind evaluarea. raportul dintre suma asigurată şi valoarea bunului nu mai influenţează nivelul despăgubirii. despăgubirea este egală cu paguba. 24 . CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR Asigurarea reprezintă un element important al programelor de management al riscului. 1. În continuare. Prin urmare. în funcţie de tipul de contract de asigurare. În cazul ambelor principii. partea din pagubă care depăşeşte suma asigurată este suportată în întregime de asigurat. atunci despăgubirea este egală cu paguba. Fiecare dintre aceste principii se regăseşte în practică. constatarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor la pagubele de volum mai redus. ca reprezentând maximum de pagubă previzibilă pentru bunul respectiv. deoarece pagubele sunt compensate într-o măsură mai mare. asigurătorul acoperă în întregime paguba – până la nivelul sumei asigurate – dacă aceasta este mai mare decât franşiza. iar paguba înregistrată a fost parţială. în acest caz. aceasta se scade în toate cazurile din pagubă. în timp ce principiul răspunderii limitate se aplică. acesta este mai des aplicat în SUA. La acoperirea pagubei după principiul primului risc. Indiferent de tipul de franşiză cu care se operează. la asigurarea clădirilor). Valoarea sumei asigurate este considerată. Drept urmare. că principiul primului risc este mai avantajos pentru asiguraţi decât cel al răspunderii proporţionale. în special. nivelul primelor de asigurare este şi el mai ridicat. Operând o comparaţie între cele două principii. în acelaşi timp. aceasta depinzând numai de valoarea pagubei şi a sumei asigurate. În ceea ce priveşte principiul primului risc. în concluzie. Franşiza poate fi: atinsă (simplă) sau deductibilă (absolută). Principiul primului risc îşi găseşte aplicabilitatea în cazul asigurării clădirilor. La franşiza deductibilă (absolută). în cazul asigurării culturilor agricole sau a animalelor. această parte fiind numită franşiză. Principiul răspunderii limitate se caracterizează prin faptul că despăgubirea se acordă numai dacă paguba depăşeşte o anumită valoare prestabilită.

la producerea evenimentului asigurat beneficiarul primind suma asigurată înscrisă în poliţă. aeronavele. achitând contravaloarea chitanţelor de spitalizare şi de tratament şi contravaloarea altor documente care atestă că asiguratul a beneficiat de servicii de îngrijire a sănătăţii. Prejudiciul se poate materializa prin vătămare corporală sau deces. asigurări maritime şi de transport. Când se produce o pierdere. din 19 iulie 1991. societăţile comerciale din domeniul asigurărilor din ţara noastră pot practica următoarele categorii de asigurări: asigurări de viaţă. Aceste cheltuieli medicale trebuie să fie cauzate de boli sau de răni întâmplătoare. 47.Aici accentul cade pe utilizarea asigurării ca instrument al managementului riscului în abordarea diferitelor tipuri de risc. După obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate şi statut1). Mai precis. clădirile şi alte construcţii. Asigurarea de răspundere civilă: prin acest tip de contract asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plăti despăgubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terţe persoane. ca urmare a unui accident. 25 . compania de asigurări plăteşte reclamantuluiasigurat o despăgubire. rezultate ca urmare a unui accident. din 16 iulie 1991. Asigurările de persoane: acestea au ca obiect persoana fizică. asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri. asigurări de aviaţie. sau pentru elevii sau membrii unei echipe sportive. În sfârşit. putem clasifica asigurările astfel: Asigurările de bunuri: ele acoperă riscul de avariere a bunurilor. ca urmare a unei boli sau a unei vătămări. altele decât cele de viaţă. acoperă numai daunele provocate de un anumit tip de accidente. În ţara noastră fac obiectul asigurărilor de bunuri: mijloacele de producţie fixe sau circulante. prin avarierea sau distrugerea unor bunuri sau prin alte pagube pentru care asiguratul răspunde în faţa legii. cauzate de deteriorarea sau de pierderea bunului asiguratului. 1) Legea privind constituirea. În cadrul acestora. asigurări de credite şi garanţii. asigurări de răspundere civilă. asigurări de persoane. Asigurările de accidente compensează pierderile de venit ale asiguratului pe perioada în care acesta se află în incapacitate de muncă. sau a altui bun pe care asiguratul are interesul să-l asigure. Unele poliţe de sănătate. navele maritime şi fluviale. în concordanţă cu termenii contractului. precum şi alte categorii de bunuri aparţinând populaţiei. culturile agricole şi rodul viilor. Partea I. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. Poliţele de asigurare de sănătate acoperă costurile de îngijire medicală. După domeniul (ramura) la care se referă. nr. Prin urmare. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. asigurări agricole. animalele domestice. prin asigurarea de viaţă este acoperit riscul de supravieţuire/deces al asiguratului. aceasta acoperă daune financiare întâmplătoare. Obiectivul acestui subcapitol constă în explicarea scopului fiecărei acoperiri şi nu a detaliilor poliţei. asigurările de sănătate au rolul de a proteja indivizii şi familiile împotriva pierderilor financiare cauzate de accidente şi/sau de boli. 151. bunurile casnice. cum sunt cele pentru pasagerii care călătoresc pe liniile de transport aeriene. autovehiculele. caracteristic asigurărilor de persoane este faptul că prin intermediul lor se realizează o protecţia economică pentru cazul producerii decesului sau vătămării corporale a asiguratului. asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate. asigurări de autovehicule.

ceea ce se reflectă şi în cuantumul primelor. Rezultă că asigurarea obligatorie va fi completată cu o asigurare facultativă. care să acopere diferenţa dintre valoarea reală a bunului şi norma de asigurare. aerian sau pe apă. excluzând posibilitatea selecţiei riscurilor. Suma asigurată la asigurările obligatorii se stabileşte pe baza normelor de asigurare prevăzute în lege. penalizări sau poate reţine contravaloarea primelor neachitate din cuantumul despăgubirii. fie 26 . În prezent. asigurările se grupează în asigurări obligatorii (prin efectul legii) şi asigurări facultative (contractuale). Asigurările facultative apar în momentul în care se încheie un contract între asigurător şi asigurat. Scopul este tocmai acela de a proteja avuţia naţională şi de a asigura continuitatea activităţii. Acest tip de asigurare se impune în momentul în care riscul de producere al unui eveniment indezirabil este ridicat şi poate afecta o mare parte a populaţiei. animalele aparţinând populaţiei. În cazul în care bunul asigurat obligatoriu este înlocuit cu altul. despre împrejurările esenţiale privind natura şi sfera riscului. Termenul la care se achită prima de asigurare este stabilit prin lege. În asigurarea obligatorie sunt cuprinse toate bunurile de acelaşi fel aparţinând persoanelor fizice sau juridice care întrunesc condiţiile prevăzute de lege. De exemplu. Se poate spune că momentul intrării automate în asigurare coincide cu cel al începerii răspunderii asigurătorului. În cazul în care asiguratul este în întârziere privind plata. dar nu coincide întotdeauna cu cel al intrării bunului în gospodăria asiguratului. mult mai redus decât cel de la asigurările facultative. deci este o asigurare totală. în acelaşi timp. la asigurarea animalelor. ceea ce poate duce la situaţii în care să se acorde despăgubirea înainte ca asiguratul să-şi fi plătit primele aferente perioadei respective. La asigurările obligatorii. Atât asiguratul. Prin numărul mare de asiguraţi. acestea erau cuprinse în asigurare în momentul în care împlineau o anumită vârstă. În stabilirea normelor de asigurare absolute se porneşte de la bunurile de acelaşi fel. pentru a preveni situaţiile în care deţinătorii unor astfel de bunuri să primească despăgubiri mai mari decât valoarea lor reală. asigurarea rămâne valabilă în continuare. în ţara noastră deţinătorii de autovehicule (persoane fizice şi juridice) sunt obligaţi să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă din accidente de autovehicule pe teritoriul României. rutier. fie că este vorba despre date necesare identificării bunului asigurat.După forma juridică de realizare. Răspunderea asigurătorului începe automat în momentul în care asiguratul intră în posesia bunului asigurat. conform cadrului legislativ. asigurătorul îi poate pretinde majorări. acţionând atâta timp cât există bunul asigurat şi cadrul legislativ reglementator. Asigurarea obligatorie este fără termen. Normele de asigurare pot fi absolute sau relative. Asiguratul este obligat să răspundă la toate întrebările din chestionar. care au valoarea cea mai mică. Pot constitui obiect al asigurării obligatorii o serie de bunuri: clădiri şi alte construcţii. există o dispersie optimă a riscurilor. pot face obiect al asigurării călătorii în traficul intern feroviar. cât şi asigurătorul sunt obligaţi să respecte prevederile din contract pe toată durata acestuia. ca şi tarifele practicate. contractul de asigurare având putere de lege pentru cele două părţi. raporturile dintre asigurat şi asigurător sunt stabilite prin lege.

] Asigurarea facultativă este valabilă numai o anumită perioadă de timp. la suma asigurată. După riscul cuprins în asigurare. prin exercitarea unei anumite activităţi etc. în timpul staţionării şi al mersului. Spre deosebire de asigurarea obligatorie. trăsnetului. de regulă.  asigurări pentru cazurile de răspundere civilă.  asigurări contra avariilor şi a altor riscuri specifice (răsturnări. uraganului. utilajele şi instalaţiile. de exemplu. ci în funcţie de dorinţa asiguraţilor. pentru animale. mişcărilor seismice etc. ciocniri. răspunderea asigurătorului acţionând numai pe acest interval de timp. furtunii. 27 . bunurile care se asigură împotriva acestor fenomene sunt: clădirile. exploziei..  asigurări împotriva unor evenimente care apar în viaţa oamenilor ca. accidente.m. urmând a se ajunge apoi. mijloacele de transport. Gradul de cuprindere în asigurare variază de la un bun la altul. asigurarea facultativă nu este totală. se pleacă de la prima de asigurare stabilită în funcţie de posibilităţile materiale ale asiguraţilor. evenimente ce pot duce la pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de muncă .în cazul asigurărilor de persoane. de cele mai multe ori. împotriva acestor riscuri se asigură. mobilierul şi obiectele de uz casnic. fiind cuprinse numai o parte din bunurile de acelaşi fel sau persoanele asigurabile existente la un moment dat în economie. căderi. de la o societate la alta. deces. Suma asigurată este stabilită aici nu pe baza normei de asigurare. cu acordul asigurătorului. prin intermediul cotei de primă.  asigurări contra grindinei. inundaţiilor.  asigurări pentru boli. asigurările pot fi clasificate astfel:  asigurări împotriva incendiului. construcţiile. stabilită prin contractul de asigurare. derapări) la care sunt expuse mijloacele de transport şi încărcăturile aflate pe acestea. asigurătorul stabileşte anumite limite minime/maxime de sume asigurate. Asigurarea facultativă intră în vigoare numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în contractul de asigurare. asigurările pot fi grupate în asigurări interne şi asigurări externe. culturile agricole şi rodul viilor. inventarul gospodăresc.despre un chestionar privind starea de sănătate a asiguratului (la asigurările de persoane). ploilor torenţiale. boli. prăbuşirii sau alunecărilor de teren. De multe ori. După sfera de cuprindere în profil teritorial. în această categorie intră asigurările mijloacelor de transport şi ale mărfurilor în timpul traficului intern şi internaţional. care se referă la prejudicii cauzate terţelor persoane prin accidente de autovehicule. epizootii şi accidente. Formula care stă la baza acestui „mers invers” este: Suma asigurată=Prima de asigurare/Cota de primă [u. Deosebit de importantă la asigurările facultative este evaluarea în vederea stabilirii valorii reale la bunuri sau clădiri. La asigurările de persoane.

asigurarea mărfurilor care fac obiectul transportului internaţional. Exemple de astfel de asigurări sunt: asigurarea navelor maritime. 2. Deşi contractul de reasigurare derivă din contractul de asigurare. Reasigurătorul îşi asumă obligaţia de a participa la acoperirea pagubelor care se pot produce asupra bunurilor cuprinse în contractul de asigurare. răspunderea civilă sau bunurile care ies în afara limitelor teritoriale ale ţării în care se încheie contractul de asigurare. între reasigurător şi asigurat nu există nici un raport juridic. asigurarea creditelor pentru export.1. conform căruia piaţa înseamnă totalitatea tranzacţiilor care se realizează într-un domeniu. iar cealaltă de reasigurător. a navelor de pescuit oceanic şi a navelor aeriene. a neînţelegerii necesităţii asigurării de către agenţii 28 . PIAŢA ASIGURĂRILOR 2. asigurarea bunurilor unui stat aflate în străinătate. care fac parte din flota civilă. asigurarea construcţiilor şi a răspunderii constructorului pentru obiective realizate în străinătate de firme dintr-o ţară în altă ţară. iar riscurile asigurate se pot produce pe acelaşi teritoriu. Asigurările externe au caracteristic faptul că apar în legătură cu persoanele. Reasigurarea este privită ca un raport ce se stabileşte între două societăţi de asigurare. putem defini piaţa asigurărilor ca fiind totalitatea operaţiunilor de asigurare efectuate de către societăţile de asigurări. Reasigurarea are la bază un contract de reasigurare. care circulă în afara teritoriului ţării respective. bunurile. Primele. CARACTERISTICILE PIEŢEI ASIGURĂRILOR Pornind de la conceptul restrâns. ca urmare a lipsei suportului financiar şi a educaţiei în domeniul asigurărilor. În aceste condiţii. Evoluţia pieţei asigurărilor şi a reasigurărilor din România a urmat cursul contradictoriu al economiei în ansamblul ei. una dintre ele primind calitatea de reasigurat (cedent). Se poate observa discrepanţa între cererea potenţială mare şi cererea efectivă redusă. asigurarea autovehiculelor aparţinând unor persoane fizice sau juridice dintr-o ţară. prin intermediul căruia reasiguratul cedează unui reasigurător o parte din răspunderile pe care şi le-a asumat prin intermediul contractului de asigurare. asigurările pot fi grupate în asigurări directe şi asigurări indirecte sau reasigurări. sumele asigurate şi despăgubirile la aceste asigurări se plătesc în moneda naţională.Asigurările interne au caracteristic faptul că părţile contractante domiciliază în aceeaşi ţară. persoanele şi răspunderea civilă care fac obiectul lor se află pe teritoriul aceleiaşi ţări. pe baza contractului de asigurare sau a legii. piaţa este acoperită doar în mică măsură. Asigurările directe sunt cele mai des întâlnite şi caracteristica lor specifică este că raporturile de asigurare se stabilesc nemjlocit între asiguraţi (diferite persoane fizice sau juridice) şi asigurător. După felul raporturilor care se stabilesc între asigurător şi asigurat.

Lloyd’s of London nu reprezintă o societate de asigurări. Pentru asigurările de viaţă există o companie distinctă a Lloyd’s. din cauza puterii economice precare a populaţiei asigurabile şi a convingerii scăzute a acesteia în legătură cu utilitatea asigurărilor. Iniţial. autorizate să funcţioneze în acest domeniu şi capabile. fiind garantate cu întreaga avere personală a acestora. după confruntarea ei cu oferta.  Sindicatele Lloyd’s. Aceste societăţi sunt obligate să respecte predeverile legale referitoare la mărimea capitalului social minim subscris şi vărsat. opere de artă etc. fiecare piaţă se caracterizează prin două componente: cererea şi oferta. mărimea obligaţiilor pe care şi le pot asuma. Cererea potenţială este mare. bijuterii. furt. de convingerea şi cultura acestora în legătură cu utilizarea asigurărilor oferite de instituţiile specializate. blănuri. Cererea de asigurare se concretizează în contracte de asigurare. sindicatele Lloyd’s şi bursele de asigurări. urmărind realizarea de profit. ci se comportă ca o piaţă.economici şi de către populaţie. să desfăşoare o astfel de activitate. Fondul garantează despăgubirea daunelor. îşi desfăşoară activitatea potrivit legii. Cu toate acestea.). O altă categorie de asigurători o reprezintă sindicatele Lloyd’s şi American Lloyd’s of London.  Societăţile comerciale pe acţiuni şi cu răspundere limitată. activitatea pieţei s-a extins pentru acoperirea riscurilor de incendiu. În timp. Oferta de asigurare vine din partea organizaţiilor specializate. Cererea de asigurare vine din partea persoanelor fizice şi juridice care doresc să încheie diverse tipuri de asigurări şi constituie un element hotărâtor în definirea dimensiunilor pieţei. la o categorie tot mai mare de bunuri (autovehicule. Din punct de vedere economic. fiind determinată. Societăţile comerciale de asigurare. Societăţile de capital. spre sfârşitul secolului XIX. existând un sindicat specializat în astfel de tranzacţii (Syndicate Reinsurance). datorită populaţiei numeroase a României. Societăţile de capital sunt constituite pentru a obţine profit pentru proprietari şi includ: societăţile comerciale pe acţiuni şi cu răspundere limitată. a început şi subscrierea riscurilor nemaritime. conform poliţelor în situaţia în care membrul 29 . societatea şi-a creat un fond special alcătuit din contribuţia anuală cu un anumit procent din veniturile din prime ale fiecărui membru. rezervele de prime şi/sau de daune pe care trebuie să le constituie etc. bani. dar. fiecare membru este răspunzător numai pentru asigurarea pe care a acceptat să o subscrie şi nu pentru obligaţiile asumate de oricare alt membru. Piaţa reasigurărilor reprezintă o mare parte a pieţei Lloyd’s. de puterea economică a persoanelor fizice şi juridice asigurabile. dar cererea efectivă este redusă. din punct de vedere financiar. piaţa Lloyd’s a fost destinată în exclusivitate asigurărilor maritime. Toate asigurările sunt subscrise de către sau în numele anumitor membri. indiferent de forma de proprietate. iar pe de altă parte. Pentru a asigura securitatea fiecărei poliţe subscrise pe piaţa Lloyd’s. clădiri. pe de o parte.

în decursul căreia membrii asociaţiei varsă la fondul comun o cotizaţie anuală. O altă particularitate este faptul că nici un contract de asigurare sau reasigurare nu se poate încheia în mod direct între părţile interesate. riscul este transferat celorlalţi membri. având la bază principiul mutualităţii. pentru a obţine profit. ci numai prin intermediul brokerilor Lloyd’s. 30 . Lloyd’s este similar cu reputaţie. există diferenţe importante între societăţile mutuale şi organizaţiile de schimb reciproc. În cazul schimburilor reciproce. preponderent. organizaţiile de schimburi reciproce. nu obţinerea de profit. activitatea sa rămânând un etalon pentru toate pieţele de asigurări şi reasigurări.  Organizaţiile de asigurare de tip mutual. „excedent de daună” pe care. Bursele de asigurări. O trăsătură a acestei pieţe o constituie specializarea strictă a sindicatelor care nu pot subscrie afaceri în afara obiectului lor de activitate. în principal.  Tontinele. Societăţile cooperative. sunt constituite pentru a oferi membrilor lor asigurare la preţuri minime. La expirarea termenului pentru care a fost constituită asociaţia. denumite şi schimburi de asigurări. Societăţile cooperative includ organizaţiile de asigurare de tip mutual. Cu toate acestea. potrivit statutelor acestora. riscul este transferat organizaţiei ca entitate individuală. care oferă informaţii precise şi la zi în cele mai diverse domenii de interes pentru societăţile de pe piaţă şi pentru aceste publicaţii de larg interes. odată în plus. Fiecare asigurare sau reasigurare achiziţionată la bursă este subscrisă de către membrii acesteia. aceste burse apar ca adevărate pieţe. Acestea efectuează operaţii de asigurare pentru membrii lor. suma rezultată din fructificarea cotizaţiilor se împarte între membrii supravieţuitori. Atunci când se cumpără o asigurare de la o societate mutuală. Spre deosebire de societăţile de capital. tontinele. ca şi societăţile mutuale. Fiecare membru al unei organizaţii mutuale are o dublă calitate: de asigurat şi de asigurător. a inventat-o şi a extins-o. asociaţii sau corporaţii. La fel ca şi sindicatele Lloyd’s. Reprezentativă este contribuţia Lloyd’s în privinţa reasigurării neproporţionale. proprietarii acestora sunt deţinătorii de poliţe care primesc acoperire prin asigurare la preţuri minime. de altfel. organizaţiile frăţeşti şi alte organizaţii de asigurare. Membrii pot fi indivizi. seriozitate. Organizaţiile de schimb reciproc. ceea ce presupune întrajutorarea membrilor lor. Deosebit de utile pentru toate pieţele din lume sunt publicaţiile periodice renumite ale Lloyd’s. societăţii a devenit insolvabil. De aceea. societăţile cooperative nu sunt constituite. Acest sistem a contribuit la reputaţia Lloyd’s care nu a fost niciodată pusă în situaţia de a nu putea plăti. care variază în funcţie de vârsta fiecărui membru. De regulă. Lloyd’s îşi consolidează poziţia pe piaţa londoneză. Tontinele sunt asociaţii constituite pentru o perioadă determinată de timp.  Organizaţiile de schimb reciproc. renume.

31 . sau prin intermediul reasigurării. Un pool sau o asociaţie sunt constituite din câţiva asigurători independenţi. daunele provocate de un accident la o centrală nucleară mare pot solicita câteva miliarde de dolari pentru răspundere civilă şi daune materiale. au pătruns pe piaţa asigurărilor. şi alte instituţii financiare. Există câteva tipuri „noi” de societăţi de asigurare. Acestea acţionează ca asigurători. băncile de economii s-au lansat în afaceri cu asigurări de viaţă. şi anume. Organizaţiile frăţeşti. Un pool sindical emite o poliţă mixtă. atunci când apar divergenţe. acestea pot funcţiona ca agenţi sau brokeri de asigurare. deoarece daunele fie au o frecvenţă prea mare. iar ceilalţi membri reasigură o anumită parte din riscul asigurat. ulterior achiziţionând şi asigurători. fie pentru a satisface anumite cerinţe legale. care include toţi membrii poolului. asigurări de viaţă şi asigurări medicale. au achiziţionat şi bănci şi societăţi de economii şi împrumut. preluând aceste expuneri fie facultativ. Alte societăţi cooperative. poolurile privind energia nucleară sunt constituite din mai mulţi asigurători care acoperă daunele produse. legile interzic băncilor şi holding-urilor bancare să activeze ca asigurători. în principal. poolurile se reasigură la alţi asigurători. Uneori. mai târziu. şi societăţi de asigurări. Totuşi. Altele s-au lansat ca holdinguri de asigurări şi. asiguratul are o relaţie contractuală directă numai cu societatea care a emis poliţa. în schimbul unor prime acceptabile. numai că ele combină rolul de asigurător cu o funcţie socială sau de investiţii. un membru al poolului emite poliţa. pentru a-şi creşte capacitatea de asigurare. Poolurile şi asociaţiile sunt constituite pentru a soluţiona astfel de situaţii. Câteva holdinguri bancare deţin. alături de bănci sau societăţi de împrumut şi economii. Poolurile pot funcţiona ca sindicat. Deţinătorul poliţei nu are drepturi legale directe faţă de ceilalţi membri ai poolului şi poate să nu ştie că aceştia există. Deoarece nici un asigurător nu este în măsură să acopere singur o asemenea răspundere. asigurătorii sunt puşi în situaţia de a accepta expuneri pe care nu pot să le asigure. Dacă poolul funcţionează pe baza reasigurării. Aceste organizaţii seamănă cu societăţile mutuale. fie sunt prea mari. în anumite condiţii.  În ultimii ani. şi specifică partea din asigurare pentru care este responsabil fiecare membru. În cazul acestor poliţe. În unele state. sau au început să concureze cu asigurătorii. asiguratul are o relaţie contractuală cu fiecare membru al poolului şi îl poate da în judecată pe fiecare dintre aceştia (sau pe toţi). acela de a face asigurarea disponibilă pentru o anumită organizaţie sau grup de entităţi dintr-un anumit domeniu de activitate. nu ca agenţi sau brokeri. în unele state. Acestea subscriu. În acest caz. De exemplu. care au fost constituite cu un scop precis. În plus. care cooperează pentru a asigura riscuri pe care membrii nu sunt dispuşi să le acopere singuri. Unele dintre acestea au fost iniţial holdinguri doar pentru bănci şi organizaţii de economii şi împrumut. deşi. Poolurile şi asociaţiile.

în mod esenţial. respectiv 69. Concurenţa pe piaţa asigurărilor. care presupune existenţa unui mare număr de societăţi de asigurare pe piaţă. imperfectă. Concurenţa este o coordonată esenţială a unei economii de piaţă şi reprezintă un model de comportament al purtătorilor cererii şi ofertei. de exemplu. DIMENSIUNEA ŞI STRUCTURA PIEŢEI ASIGURĂRILOR În anul 1988. Franţa. la care se adaugă Marea Britanie. în domeniul asigurărilor.3% din totalul mondial al primelor la asigurările de bunuri şi răspundere civilă. trei tipuri de comportament din partea societăţilor de asigurare aflate în concurenţă pe piaţa de asigurări. se consideră că piaţa asigurărilor de persoane.4% din primele mondiale la asigurările de bunuri şi răspundere civilă.  transparenţa pieţei. care presupune recunoaşterea importanţei deciziilor luate de managerii societăţilor de asigurări asupra rezultatelor obţinute de acestea. Dacă cel puţin una dintre trăsăturile amintite nu caracterizează o piaţă. unde conducătorii acestora au mai multă putere decât acţionarii în luarea deciziilor. Japoniei şi Germaniei.  omogenitatea produsului de asigurare. preţul oferit de fiecare fiind în funcţie de cererea de asigurări existentă pe piaţa respectivă. Aceste ţări. adică cele şapte mari puteri industrializate ale lumii. care se aplică de către societăţile de asigurare cu un volum de activitate redus. de bunuri şi de răspundere civilă este o piaţă cu concurenţă impură. În aceste condiţii de concurenţă de pe piaţa asigurărilor. cu o putere relativ mică pe piaţa de asigurări. 66.0% la cele de viaţă. se consideră că aceasta are o concurenţă imperfectă. 2. este necesar ca fiecare societate de asigurare să cunoască toate cazurile posibile cu care se poate confrunta în cadrul acestei pieţe. În unele ţări.  libertatea de intrare-ieşire a participanţilor pe şi de pe piaţă.4% din totalul primelor la asigurările de viaţă reveneau Statelor Unite. valabile şi pentru piaţa asigurărilor: piaţa cu concurenţă perfectă (monopolul absolut şi monopolul) şi piaţa cu concurenţă imperfectă. se mai derulează încă activităţi de asigurare de stat ca. 32 . piaţa asigurărilor era dominată de numai câteva ţări dezvoltate economic.  comportamentul managerial. şi anume:  comportamentul de concurenţă perfectă. Astfel. Teoria economică a pieţelor de asigurare reţine.  comportamentul de concurenţă imperfectă.Asigurătorii de stat. Piaţa cu concurenţă perfectă are următoarele caracteristici:  atomizarea pieţei. se deosebesc două tipuri de piaţă.2. realizau împreună 81. Din acest motiv. şi care oferă pe piaţă un preţ al asigurării ce îi asigură un profit cât mai mare.  descentralizarea deciziilor. fiind practicat de societăţile mari. Din punct de vedere al concurenţei. respectiv 83. asigurarea forţei de muncă a tuturor agenţilor economici din ţările respective. Italia şi Canada.

o reprezintă modificarea perspectivei. şi după Nationale Nederlanden Biztosito. iar în restul ţărilor Uniunii Europene această pondere este cuprinsă între 5-10%. Trygg-Hansa este interesată de piaţa Estoniei şi Letoniei. Cea mai mare schimbare în orientarea pieţei europene.B. în cazul României acest indicator fiind de numai 0. intenţionează să devină al treilea mare asigurător de viaţă pe piaţa Ungariei în numai trei ani. specializată în asigurări de transport. accidente şi răspunderea producătorului.Hungarian Insurance Co. Interesant este faptul că principalele societăţi de asigurare de viaţă cu capital majoritar străin din Ungaria sunt interesate în dezvoltarea relaţiilor cu băncile.4%. în raport cu ţările dezvoltate. permiţând grupului să sprijine clienţii grupului Skandia şi ai altor parteneri vest-europeni. International Nederlanden Group a înfiinţat societăţi de asigurare în Slovacia. Diferenţele între culturile organizaţionale şi naţionale au împiedicat crearea mecanismelor financiare necesare.. după anul 1992.6 USD/locuitor. Astfel. Primele societăţi care au reluat colaborările cu pieţele Germaniei de Est şi Ungariei au fost: Allianz Group din Germania şi Generali Assigurazioni SpA din Italia. Alte Leipziger din Germania. 33 . Asigurările de viaţă continuă să aibă o evoluţie favorabilă. în diferite ţări. în Anglia .. Asigurătorii din Scandinavia se orientează către Ţările Baltice. Este relevant de analizat nivelul de dezvoltare al asigurărilor din România.Piaţa europeană a asigurărilor traversează. activează în Polonia. cu capital olandez. Pohjola Group din Finlanda deţine societăţi mixte în Estonia şi Letonia şi în zonele învecinate din Rusia. Alte grupuri de asigurări. exprimată în prime de asigurare/locuitor. în prezent. precum Oberursel. Planurile şi strategiile elaborate de Uniunea Europeană pentru anul 1992. Piaţa asigurărilor europene include acum şi ţări din blocul Est-european. Spre exemplu. Trygg-Hansa AB Group din Suedia.I. Dacă ne referim la densitatea asigurării.11%. în anul 1995 media europeană era de 1250 USD/locuitor. se constată că în ţări precum Luxemburg aceasta este de 17%. care au apelat la eficientizarea activităţii şi reducerea costurilor. Republica Cehă şi Ungaria. promovau extinderea prin achiziţii. Cele mai rentabile s-au dovedit pieţele asigurărilor de viaţă. în anul 1995. Societăţile din Vestul Europei nu mai sunt singurele participante pe piaţa acesteia. iar intensificarea concurenţei determină creşterea achiziţiilor şi fuziunilor. dar înaintea societăţii Providencia Austrian . Allianz se va situa după AB-Aegon Insurance Rt. Rezultatele nu au fost însă pe măsura aşteptărilor. ce fac parte din aceeaşi reţea internaţională. Alte Leipziger a achiziţionat 49% dintr-o companie rusească Rus. în timp ce în România era de numai 5. o perioadă de schimbări rapide şi de consolidare. Incidentele din fosta Iugoslavie au condus la conştientizarea problemelor politice din această regiune şi a importanţei sprijinirii dezvoltării acesteia. cu capital majoritar german. pentru a acapara piaţa fondurilor de pensii şi economii. care controlează societatea Hungaria Biztosito. comparând ponderea primelor de asigurare în P. Compania Allianz.

044. cu consecinţe care pun în pericol încrederea în întreaga piaţă a asigurărilor. La activitatea de asigurare mai participă şi societăţile de intermediere.26 . capitalul străin fiind de 7. Astfel. societăţile de asigurare devin vulnerabile. capacitatea lor financiară fiind însă total insuficientă pentru a susţine riscurile cu care sunt confruntaţi potenţialii asiguraţi. 1 34 Denumirea societăţii ASIGURAREA ROMANEASCĂ S. Dacă ţinem seama de numărul ridicat al societăţilor de asigurare. Aceasta îşi pune amprenta pe întreaga organizare şi pe modalităţile de lucru adoptate de societăţile de asigurare. există tendinţa spre diversificarea paletei produselor de asigurare. este capacitatea profesională şi financiară scăzută a majorităţii noilor societăţi. din acest punct de vedere. lei 1. Societăţile se confruntă cu un proces intens de fărâmiţare a activităţii de asigurare. în anul 1996. crt. Clasamentul societăţilor de asigurări pe anul 1998. până la 74. Tabelul 2. Fenomenul se concretizează în creşterea rapidă a numărului societăţilor de asigurare: de la 15. în anul 2000. În România. consecinţă a componenţei acţionariatului lor. cumulat pentru asigurări de viaţă şi nonviaţă. în acelaşi timp.7 milioane dolari.Intrarea pe piaţa românească a unor mari firme de asigurări cu capital străin. în anul 1993. Societăţile care vin însă cu marile noutăţi pe piaţă sunt societăţile de asigurare cu capital străin. Piaţa românească a asigurărilor este o piaţă competitivă. activitatea de asigurare se desfăşoară prin intermediul societăţilor de asigurare. în funcţie de primele încasate în cursul anului 1996. în cazul apariţiei riscurilor asumate.A. 12 societăţi de asigurare deţineau circa 85% din totalul capitalului social al celor 47 de societăţi. iar în anul 1995 au deţinut aproape 98% din totalul încasărilor din primele de asigurare pe piaţa asigurărilor. Oferta este concentrată pe un număr restrâns de participanţi şi produse. O altă caracteristică a pieţei româneşti constă în faptul că un număr mic de societăţi de asigurare şi/sau reasigurare concentrează cea mai mare parte a activităţii.1. în această explozie.1. care negociază şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare sau prestează alte servicii de specialitate pentru societăţile menţionate anterior.761 Procent % 43. începând din anul 1991. Îngrijorătoare. va contribui în mod favorabil la evoluţia asigurărilor şi reasigurărilor din România. dată de preponderenţa capitalului investit de persoane fizice. Valoarea totală a capitalului social subscris în asigurări la sfârşitul anului 1996 se cifra la 119. în paralel cu adaptarea legislaţiei româneşti la cerinţele europene. care încep să constituie o concurenţă serioasă pentru cele româneşti. oferta este mare numai în aparenţă. lipsindu-le asistenţa tehnică şi programele de reasigurare necesare. al societăţilor de asigurare-reasigurare şi al societăţilor de reasigurare. sunt prezentate în Tabelul 2. deşi nu se află în faza de maturitate. funcţie de primele încasate Nr. Primele 10 societăţi. dar. ASIROM Total mil.2 miliarde lei.

A.50 10 NEDERLANDEN ROMANIA S. 5 OMNIASIG S.61 111. riscul ca rata daunei să fie foarte mare etc. pentru care se înregistrează pierderi.lei Nr.49%).84 62. Domeniile mai puţin acoperite sunt cele privind asigurările de aviaţie.45 Societăţile de asigurare s-au orientat. Se observă că rata daunei este foarte mare în cazul asigurărilor de credite şi garanţii (111.82 TOTAL 1. 60.  nu a existat o dispersie suficient de mare a riscului între deţinătorii de poliţe.612 3.84 8 SOCIETATEA DE ASIGURARE AIG 61.004 Daune întâmplate 21.SOCIETATE DE 268.A. în principal.2.12 61.A.A. către asigurări împotriva incendiilor şi altor calamităţi care afectează bunurile. altele decât cele de viaţă Răspundere civilă auto Credite şi garanţii Prime încasate 96. existenţa unei cereri reduse. 1 2 3 4 Categorie de asigurări Viaţă Persoane. 110. 93. altele decât cele de viaţă.350 97. Tabelul 2. Cauzele pentru care s-au înregistrat pierderi pentru anumite categorii de asigurări pot fi multiple:  nivelul primelor este inadecvat.812 3.94 4 ASIGURARE-REASIGURARE ARDAF 133.205.A. asigurări de viaţă şi asigurări pentru autovehicule.930 5.741 4.644 92. ASIT 191.154 421.802 87.2.A.365 2. către asigurări de persoane. .A. Situaţia ratei daunei pe categorii de asigurări.55 S.49 35 2 .173 2.527 683.59 6 UNITA S.  nu s-a realizat o selecţie foarte bună a deţinătorilor de poliţe.11 ASIGURARE REASIGURARE 3 ASIGURĂRI ION ŢIRIAC S. este prezentată în Tabelul 2. pentru anul 1998.A.  asiguraţii au început să-şi cunoască foarte bine drepturile contractuale şi solicită mai frecvent despăgubiri.001 Rata daunei 25. 92.53 ROMÂNIA S. fiind insuficient pentru acoperirea despăgubirilor solicitate. 9 METROPOL S.725 7. Situaţia ratei daunei pe categorii de asigurări . 43.073 671.884 1. crt.284 11.88 7 ASIGURAREA ANGLO-ROMÂNĂ S.A.mil.051 413. motivele fiind multiple: lipsa legislaţiei.ASTRA S.

a unui pool atomic. Totuşi.43 10 Asigurări agricole 23. contabili).84 Din punct de vedere al capitalului social. societăţile de asigurare nou înfiinţate şi-au atras specialişti pe baze concurenţiale de la cele mai mari companii de asigurare: ASIROM şi ASTRA.494 94. în cazul personalului cu specializare mai pronunţată (actuari. cu excepţia câtorva care dispun de capitaluri ce pot fi considerate suficiente pentru stadiul actual. Un eveniment pe piaţa românească a asigurărilor îl constituie realizarea. datorită puterii financiare reduse a acestora.715 13. ASIROM şi ASTRA. O problemă pe care societăţile de asigurare ar trebui să o considere destul de importantă.486 22. Dacă în ceea ce priveşte personalul de bază (economişti.692 65.518 28. 36 5 . în ciuda numărului relativ mare de societăţi de asigurare. Riscurile de asigurare mari (cum ar fi în cazul unei flote navale sau aeriene) obligă la reasigurare. se referă la lipsa personalului calificat. observaţia care poate fi făcută este că societăţile de asigurare sunt subcapitalizate. iar pentru reasigurare pe piaţa internaţională contează foarte mult credibilitatea de care se bucură respectiva societate.486 20. pentru prima dată.40 asigurate 8 Asigurări maritime şi 60. care să o facă să funcţioneze.81 autovehicule 6 Asigurări de aviaţie 60. METROPOL. ar fi imposibil să nu remarcăm inexistenţa unui institut sau a unei asociaţii pentru formarea personalului specializat în domeniul asigurărilor.86 7 Asigurări de pierderi financiare din riscuri 36. format din cinci companii de asigurări: ARDAF. Problema personalului este o problemă comună tuturor companiilor de asigurare. GENERALA ASIGURĂRI. În marea majoritate a cazurilor. acest fenomen normal nu poate alimenta la nesfârşit necesităţile de personal din asigurări. societăţile mai nou înfiinţate s-au ocupat de formarea lui pe parcursul a 1-2 ani.669 86.462 10. fiind unul dintre factorii de care depind performanţele societăţilor de asigurări.21 de transport 9 Asigurări de incendiu şi de alte pagube 332. Astfel. pentru a putea fi rezolvată în cel mai scurt timp.606 13. Referitor la aceasta. sau redus ca număr. Scopul urmărit constă în acoperirea riscului atomic de la centrala de la Cernavodă.113 77.715 13. jurişti) se poate spune că acesta este inexistent.968 59. Se apreciază că la constituirea unei noi societăţi este nevoie de minimum 2-3 specialişti. capacitatea totală de asigurare a pieţei româneşti este restrânsă.Asigurări de 84.722 29. ceea ce pare paradoxal pentru o ţară cu un număr destul de mare de societăţi de asigurare şi de intermediere şi cu un domeniu al asigurărilor în plină dezvoltare. ingineri.17 11 Răspundere civilă 131.776 59.

preţurile produselor de asigurare ar fi mai mici. care le obligă pe acestea să îşi actualizeze legislaţia în conformitate cu cea comunitară. cât şi pentru cele de nonviaţă. se urmăreşte înfiinţarea unui institut de asigurări pentru formarea viitorilor lucrători în acest domeniu. această tendinţă este cel mai bine ilustrată de preocupările Uniunii Europene pentru crearea unei pieţe unice a asigurărilor. Totodată. În acest sens. datorită unei concurenţe mai mari. există o ofertă din partea BRITISH KNOW-HOW şi a Asociaţiei Asigurătorilor din Anglia pentru derularea unui program destinat personalului care lucrează deja în asigurări. cu sprijinul. Uniunea Europeană împarte asigurările în două categorii: de viaţă şi de nonviaţă. justificarea acestei clasificări fiind dorinţa de a standardiza nivelul de supraveghere a pieţelor de asigurare. care a fost implementată în iulie 1994.Confruntate cu această problemă. Tratatul de la Roma 37 . cu asistenţă tehnică şi financiară din străinătate. realizarea acestei armonizări ar duce la creşterea posibilităţilor de cumpărare a produselor de asigurare de la societatea care are sediul central în oricare din ţările membre U. sau cursuri de specialitate pentru 1-2 persoane din cadrul fiecărei societăţi membră UNSAR. au fost stabilite 3 generaţii de directive care urmează să creeze. care va determina legea aplicabilă tuturor contractelor de asigurare. Atât pentru asigurările de viaţă. societăţile de asigurări au căutat soluţii concretizate în cursuri şi seminarii în ţară şi străinătate. gradual. în afara faptului că această piaţă unică ar crea o ofertă mai mare de produse pentru asiguraţi.E. Cadrul legislativ comunitar se bazează pe o structură formată din două niveluri:  Tratatul de la Roma. al unor instituţii şi şcoli din toată Europa. Cu cea de-a treia generaţie de directive.. care stabileşte principiile generale ale Pieţei Unice. astfel încât asigurătorii din toate statele membre să poată fi protejaţi împotriva riscului insolvabilităţii asigurătorului. PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Pe plan mondial. U. o piaţă omogenă. urmăreşte să deschidă pieţele naţionale de asigurări.  Directivele adresate statelor membre U. U.. La nivel european. sub diverse forme. se observă o tendinţă de internaţionalizare a activităţii de asigurare-reasigurare.E. aşa cum este cazul ARDAF. a fost angrenată într-un proces de armonizare a legislaţiilor naţionale ale statelor membre. 2.3.E. fapt datorat creşterii numărului. incapacităţii pieţelor naţionale de a oferi singure o protecţie corespunzătoare a riscurilor etc.E. dimensiunii şi complexităţii riscurilor asigurate.E. În viitor. Din punct de vedere al asiguraţilor. astfel încât societăţile de asigurare autorizate în ţara de origine să poată desfăşura activităţi în condiţii similare în toate ţările membre U. ASIROM. considerându-se că acest lucru este de natură să aducă beneficii importante ţărilor membre.

Deşi armonizarea diferitelor legi din cadrul Comunităţii a fost privită iniţial ca o metodă de realizare a unei pieţe unice. prin amendarea şi adăugarea de noi clauze Tratatului de la Roma. Armonizarea legislaţiilor naţionale trebuia să reprezinte principala metodă de creare a pieţei unice în U. în ceea ce priveşte preţul. şi anume: libertatea de mişcare şi armonizarea legilor statelor membre. Tratatul numeşte două metode principale pentru atingerea acestui scop. În aceste condiţii. în orice stat membru.  asigurarea unei concurenţe loiale între asigurători. Înseamnă. cât şi dreptul de a presta servicii. a fost emis Actul European Unic. În anul 1962. că Piaţa Comună „va fi creată în decursul unei perioade de tranziţie de circa 12 ani”. Piaţa Comună Art.„Carta Albă” -. semnat în anul 1957. culminând cu recesiunea din anii ’70. procesul a durat mai mult decât s-a anticipat şi. 8 al tratatului defineşte „Piaţa comună” ca fiind „o arie fără frontiere interne. în Articolul 8. a fost conceput un program general care cuprindea atât dreptul de stabilire. aceasta înseamnă dreptul asigurătorilor de a-şi desfăşura activitatea printr-o companie sau o sucursală. sub preşedintele Jacques Delors. În domeniul asigurărilor. Statele Membre nu s-au dovedit prea interesate de abandonarea practicilor tradiţionale sau de adoptarea celor din alte state. care traducea în viaţă propunerile din Carta Albă. Comisia a decis să adopte o nouă tactică. arată. când Comisia a publicat un document .E.E. serviciilor şi capitalului sunt asigurate în concordanţă cu prevederile Tratatului”.. în speranţa realizării mai rapide a obiectivului propus. de asemenea. în virtutea dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii. Comisia a observat că negocierile de armonizare reprezintă un proces foarte lent şi complex. Aceste obiective urmau să fie realizate printr-o serie de directive emise şi completate până în anul 1970.Tratatul de la Roma. în care libertatea de mişcare a mărfurilor. Obiectivul Pieţei unice a asigurărilor a fost relansat puternic în anul 1985. dreptul de a presta servicii în statele membre. În domeniul serviciilor financiare. Se prevedea că „Piaţa comună ar trebui să ia fiinţă într-o perioadă ce expiră cel mai târziu la 31 decembrie 1992”. chiar dacă nu are sediul în respectivul stat (dreptul de stabilire). produsele şi serviciile. care prevedea programul amănunţit până în anul 1992. serviciilor şi capitalului”. persoanelor. Însă. au intervenit o serie de conflicte politice între statele membre ale Comunităţii. Articolul 3 prevede: „Eliminarea obstacolelor între statele membre cu privire la libertatea de mişcare a persoanelor.  libertatea asigurătorilor autorizaţi în orice Stat Membru de a-şi comercializa produsele în cadrul U. fără a trebui neapărat să aibă un sediu acolo (dreptul de a presta servicii). obiectivele Pieţei Comune sunt:  libertatea consumatorilor de a alege orice poliţă de asigurare de la orice asigurător autorizat în orice Stat Membru. care a condus chiar la tendinţe de revenire la protecţionism. În anul 1986. între timp. cu desfiinţarea tuturor barierelor în calea liberei concurenţe. Tactica este cunoscută sub numele de „recunoaşterea 38 .

fără a exista discriminare determinată de naţionalitate. de către o companie care nu desfăşoară o activitate de acest gen în ţara de origine. În perioada anilor 1986-1990. denumite generic „asigurări nonviaţă”.E. Asigurătorii care beneficiază de dreptul de stabilire trebuie să fie înfiinţaţi conform legislaţiei statului de origine.reciprocă a standardelor” sau „principiul Cassis de Dijon”.E. după numele unei rezoluţii a Curţii Europene de Justiţie.  extinderea activităţii unei companii de asigurare dintr-un stat membru U. dintre care unele vizau asigurările de bunuri. Tratatul de la Roma conţine 3 principii esenţiale: dreptul de stabilire. să facă afaceri într-un alt stat membru U. Carta Albă sublinia clar că.E. la coordonarea regulilor de reasigurare şi la adoptarea clauzelor pentru servicii de intermediere în asigurări.. Prima generaţie de directive se referă. iar altele se refereau la „asigurările de viaţă”. de răspundere civilă şi alte asigurări de daune.. care viza perioada până în anul 1992. O problemă esenţială a fost considerată necesitatea asigurării unui „vot” unanim din partea tuturor statelor membre. trebuie ca întregul proces legislativ să fie reformat. Acest fapt a adus una din schimbările majore din Actul Unic European.E. înainte de emiterea oricăror legi comunitare. Pentru definirea Pieţei Unice. la dreptul de stabilire pentru companiile care practică asigurări de viaţă şi nonviaţă. de-a lungul timpului.articolele 67-73 .E. În anul 1985. să fie înregistraţi şi să aibă administraţia centrală sau să-şi desfăşoare principala activitate în cadrul U. Pentru aplicarea acestor principii au fost adoptate. să efectueze transferuri de capital în spaţiul comuniar şi să utilizeze instrumentele financiare oferite de ansamblul pieţelor din statele membre. să fie aprobat cu o „majoritate calificată”. care a condus la amendamente la Tratatul de la Roma. Carta Albă propunea o înlocuire a acestei proceduri. la dreptul de stabilire şi de prestări servicii în domeniul reasigurărilor.E. fără a avea domiciliul sau sediul în respectivul stat. pentru depăşirea obstacolelor ce apar în calea pieţei unice. în principal. a fost elaborat şi aplicat cel de-al doilea set de 39 . Dreptul de stabilire oferă două soluţii posibile:  începerea unei activităţi de asigurare într-un alt stat membru U. Dreptul de stabilire – articolele 52-58 ale Tratatului de la Roma – permite oricărei persoane fizice sau juridice din U.E. trei seturi de directive.permite oricărui cetăţean sau oricărei societăţi din U. Aceasta implică faptul că orice asigurător din Uniunea Europeană va fi tratat în orice alt stat membru ca şi asigurătorii autohtoni. Dreptul de desfăşurare a activităţii – articolele 59-66 – permite unei persoane fizice sau juridice din cadrul U. în alt stat membru U. dreptul de desfăşurare a activităţii şi libertatea mişcării capitalului. în locul „votului unanim”. Libertatea mişcării capitalului . să facă afaceri într-un stat membru. schimbare ce permitea ca programul de implementare a pieţei unice.E.

o societate de asigurări trebuie să respecte condiţiile impuse de acel stat. Aceste directive vizează activităţi de asigurare ce acoperă o mulţime de riscuri. corpuri de vehicule feroviare. 13. credite la export. boli. aparţinând unor ramuri diverse. Autorizaţia are valabilitate în întreaga Comunitate şi permite societăţii solicitante să-şi realizeze activităţile fie în regim de stabilire. lacustre şi fluviale. pe libertatea prestărilor de servicii. 11. protecţie juridică. răspundere civilă pentru vehicule aeriene. creditul ipotecar. pierderi pecuniare diverse. asistenţă. în principal. credit (insolvabilitate generală. alte daune asupra bunurilor. Directivele în domeniul asigurărilor de nonviaţă Directivele de acest tip se referă atât la activitatea nesalarială a asigurărilor directe practicate de societăţile de pe teritoriul unui stat membru. 5. 2. în condiţii identice. Aceste directive nu privesc o anumită parte a societăţilor de asigurare mutuale. corpuri de vehicule terestre. răspundere civilă pentru vehicule terestre cu propulsie proprie. 12. 9. 16. este 40 . 3. societăţile de asigurare agreate de statul de reşedinţă. accidente. creditul agricol). mărfuri transportate. Directivele cuprinse în cel de-al treilea set sunt cunoscute şi sub denumirea de directive-cadru. 17. 4.directive. 14. 7. vânzare în rate. în baza căruia. altele decât cele feroviare. corpuri de vehicule maritime. este necesară obţinerea autorizaţiei administrative prealabile. 18. pe baza acestui agrement unic. corpuri de vehicule aeriene. Directivele din cadrul acestui set pun accentul. Ele instituiau sistemul de licenţă unică. fie în regim de liberă prestare de servicii. asociaţiile de asigurare mutuale de ajutor reciproc. răspundere civilă pentru vehicule maritime. răspundere civilă generală. lacustre şi fluviale. o serie de organisme de drept public sau semipublic etc. cât şi prin libera prestare de servicii în orice spaţiu comunitar. sunt autorizate să opereze atât prin stabilire (prin crearea de agenţii sau sucursale). ce poate fi solicitată autorităţii statului membru de origine. care completează cadrul legislativ creat anterior. 8. 15..E. 6. Directivele-cadru pentru asigurările de nonviaţă şi Directivelecadru pentru asigurările de viaţă prevedeau faptul că societăţile de asigurări vor putea funcţiona în fiecare ţară. membru U. cauţiune. cum ar fi: 1. 10. incendiu şi elemente naturale. cât şi la exercitarea acestei activităţi. Pentru a desfăşura activităţi de asigurare de natura celor de mai înainte. Pentru ca statul de origine să acorde această autorizaţie. pe baza eliberării unei autorizări unice şi a supravegherii de către compania mamă din ţara de origine. Mai întâi.

Tot în cadrul acestor directive. a cel puţin 10% din capitalul societăţii sau din drepturile de vot sau orice altă posibilitate de exercitare a unei influenţe semnificative asupra societăţii în care se deţine o participare. Statele membre au obligaţia de a respecta regulile de concordanţă prevăzute de directivele comunitare. Organele competente ale statului membru de origine sunt obligate să ia măsuri restrictive pentru redresarea unor societăţi de asigurare aflate în dificultate. statele membre pot să păstreze sau să introducă dispoziţii legale. autorizate în mod expres de către statele membre de origine. superioară mediei ce apare la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. societăţile de asigurare trebuie să constituie provizioane tehnice. statul membru de origine veghează la respectarea anumitor principii privind activele reprezentative. acestea pot interzice libera dispoziţie asupra activelor. futures. se prevede ca persoanele care exercită sau au exercitat o activitate pentru autorităţile competente sau revizorii şi experţii mandataţi de acele autorităţi să respecte secretul profesional.necesar ca societatea să adopte o formă de organizare prevăzută în legislaţia în vigoare a statului respectiv. trebuie să prezinte un program de activitate şi să dovedească existenţa unei marje de solvabilitate prevăzută de directivă. care să fie reprezentate de active corespunzătoare. societatea solicitantă a unei autorizaţii de extindere a activităţilor la alte ramuri. Se pot face plasamente în diverse categorii de active. sau a cotei calamităţilor. persoanele fizice sau juridice care doresc să dobândească. Societăţile de asigurare ce desfăşoară o activitate de asigurare a creditelor sunt obligate să-şi constituie o rezervă de echilibrare pentru compensarea pierderii tehnice eventuale. valorile imobiliare. Astfel. o participare calificată într-o societate de asigurări. sau a unei autorizaţii acoperind numai o parte din ramurile regrupate. Statul membru poate autoriza societatea de asigurări cu sediul principal pe teritoriul său să-şi transfere portofoliul. sub aspectul monedei în care sunt exprimate. Se consideră participare calificată deţinerea într-o societate. trebuie să informeze mai întâi autorităţile competente ale statului membru de origine. fiind vorba de concordanţa ce trebuie să existe între garanţiile unui contract şi angajamentele asigurătorului. randamentului şi lichidităţii investiţiilor societăţii de asigurare. Pentru onorarea angajamentelor stabilite prin contracte. ori de extindere totală. direct sau indirect. direct sau indirect. Astfel. pentru asigurarea securităţii. swaps). total sau parţial. creanţele. În al treilea rând. regulamentare sau administrative ce prevăd aprobarea statutelor şi comunicarea oricărui document necesar desfăşurării normale a controlului. se verifică starea de solvabilitate. autorităţile competente ale statului membru de origine urmăresc realizarea unei activităţi de supraveghere financiară a activităţii societăţii. De asemenea. Pentru o bună determinare şi aplicare a acestor reguli. După obţinerea autorizaţiei de funcţionare de către societatea de asigurare. instrumentele derivate (opţiuni. constituirea provizioanelor tehnice şi existenţa activelor reprezentative. În al doilea rând. Societăţile de asigurare care nu mai dispun de marja de solvabilitate prescrisă sunt 41 . împrumuturile.

E. uneori. asigurându-se condiţiile unei concurenţe loiale pe piaţa asigurărilor. pentru a permite societăţilor de asigurări desfăşurarea activităţii lor în diverse state ale U. De asemenea. Directivele vizează accesul la activitatea nesalarială a asigurărilor directe. de liberă prestare de servicii. precum şi să poată dobândi participaţii în societăţile de asigurări din ţări terţe. o societate de asigurare notifică acest lucru autorităţii competente a statului membru de origine şi îi furnizează o serie de informaţii privind numele statului pe teritoriul căruia se va înfiinţa sucursala. Statele membre ale Uniunii pot astfel dobândi. fie în regim de liberă prestare de servicii. mai ales în legătură cu starea de solvabilitate. Un loc aparte în cadrul directivelor comunitare este rezervat regulilor aplicabile agenţiilor şi sucursalelor stabilite în interiorul comunităţii şi care sunt dependente de societăţi de asigurări având sediul principal în state terţe.E. cum ar fi: 42 . autorităţile pot cere societăţilor în dificultate prezentarea spre aprobare a unui plan de finanţare pe termen scurt.E. Asupra acestor activităţi se exercită din partea autorităţii un control ocazional. constituirea de provizioane tehnice suficiente şi reprezentarea acestora prin active congruente. nesistematic. Societăţile de asigurare au diverse obligaţii privind soliditatea financiară. Normele stabilite sunt minimale. Soluţiile adoptate în Directivele comunitare privind asigurările de nonviaţă se regăsesc şi în Directivele privind asigurările de viaţă. precum şi exercitarea anumitor activităţi de asigurare. Dacă o societate prezintă nereguli. condiţii comparabile cu cele ale societăţilor din afara Comunităţii. statul membru de origine putând adopta şi reguli mai stricte. ajungându-se.obligate să prezinte autorităţilor competente un plan de redresare. programul de activitate. până la obstrucţionarea societăţii de a încheia noi contracte de asigurări pe teritoriul său. Acestea au fost câteva dintre demersurile ce trebuie îndeplinite de către o societate de asigurare care doreşte să se înfiinţeze şi să desfăşoare activităţi pe teritoriul unui stat membru U. autorităţile competente ale statului membru pot exercita controlul asupra documentelor acesteia. Directivele în domeniul asigurărilor de viaţă Aceste directive au apărut ca o condiţie a desăvârşirii pieţei interne comunitare. Pentru deschiderea unei sucursale pe teritoriul unui alt stat membru. trebuie să informeze în prealabil autoritatea competentă a statului membru de origine. Autorităţile competente ale statului membru sunt preocupate ca societăţile de asigurări ce au sediile sociale în interiorul U. pot lua măsurile de rigoare pentru a preveni sau reprima noi nereguli. Dacă o societate de asigurare doreşte să efectueze activităţi în regim de liberă prestare de servicii. să beneficieze de dreptul de stabilire. numele mandatarului general al sucursalei etc. din partea statelor terţe. Această autorizaţie va permite societăţii să desfăşoare activităţi în cadrul Comunităţii fie în regim de stabilire. Cele trei generaţii de directive comunitare au urmărit ca accesul la activitatea de asigurare şi exercitarea acestei activităţi să se realizeze numai după acordarea autorizaţiei administrative unice.

asigurări de „invaliditate ca urmare a accidentelor şi de boală”. asigurarea de deces. altele decât cele de viaţă. 2. 3.1. 4. nereziliabilă. salariaţi sau nu. dacă aceste asigurări au fost subscrise în mod complementar la asigurările de viaţă. definite sau prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale. operaţiunile tontiniere. oamenilor muncii. denumită asigurare de sănătate. asigurările complementare practicate de întreprinderile de asigurări de viaţă. operaţiunile efectuate de organizaţii ce au ca obiect acordarea. 4. asigurările. asigurări de „deces ca urmare a accidentelor”. de prestaţii în caz de deces. asigurările de „viaţă” şi asigurări de rentă. Directivele se referă şi la o serie de operaţiuni care decurg dintr-un contract şi sunt supuse controlului autorităţilor competente de supraveghere a asigurărilor private. Această autorizaţie se acordă pentru fiecare dintre următoarele ramuri: 1. De asemenea. legate de fonduri de investiţii. 8. 3). 4. definite sau prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale. pentru a putea desfăşura activităţi în regim de stabilire sau de liberă prestare de servicii în cadrul Uniunii. dintr-o întreprindere sau într-un grup de întreprinderi. 3. asigurarea de sănătate. inclusiv incapacitate de muncă profesională”. operaţiunile efectuate de societăţile de asigurări vizate de Codul francez al asigurărilor. trebuie să obţină o autorizaţie administrativă prealabilă din partea autorităţilor competente ale statului membru de origine. asigurările cuprinse în ramura „viaţă”. asigurările cuprinse într-un regim legal de securitate socială. de supravieţuire sau de încetare ori de restrângere a activităţii. nereziliabilă. operaţiunile de capitalizare. pe termen lung. 5. mai ales asigurarea de viaţă. mai ales asigurări pentru cazurile de „atingeri ale integrităţii corporale. asigurarea de „natalitate”. asigurare de „natalitate”. asigurarea practicată în Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii. asigurările de „nupţialitate”. ce acordă prestaţii în funcţie de resursele disponibile şi determină forfetar contribuţia membrilor lor. operaţiunile de gestionare a fondurilor colective de pensii. 3. 7. 2. asigurările cuprinse în ramura „viaţă”. asigurarea de „nupţialitate”. operaţiunile de prevederi şi de asistenţă socială. 6. 2. Directivele comunitare din domeniul asigurărilor de viaţă nu vizează însă: 1. O societate de asigurări. asigurarea de viaţă cu contraasigurare. asigurarea de rentă. 43 . asigurarea mixtă. directivele mai vizează şi operaţiunile care depind de durata vieţii oamenilor. 9. exceptând operaţiunile de la pct. pe termen lung. operaţiunile ce depind de durata vieţii oamenilor. denumite asigurări de daune.

alte elemente. rezervele de beneficii cuprinse în bilanţ. în măsura în care acestea pot fi utilizate pentru acoperirea eventualelor pierderi şi nu au fost afectate participării asiguraţilor. să deţină un fond minimal de garanţie şi să fie condusă de persoane onorabile. aceleaşi ca şi în cazul asigurărilor de daune. 50% din beneficiile viitoare ale societăţii. Societăţile de asigurări sunt obligate să-şi constituie provizioane tehnice suficiente. Autorităţile competente. urmărindu-se starea de solvabilitate. 4. 3. Pentru a obţine autorizaţia. Directiva comunitară stabileşte şi categoriile de active în care pot fi reprezentate provizioanele tehnice ale societăţilor de asigurări de viaţă. care reprezintă o treime din minimul marjei de solvabilitate. 2. constituirea provizioanelor tehnice şi a activelor reprezentative. Un obiectiv important al activităţii de supraveghere a societăţior de asigurări este menţinerea unei marje de solvabilitate suficiente. Calculul provizioanelor tehnice trebuie făcut pe baza unei metode actuariale prospective. liber de orice angajament previzibil. să-şi limiteze obiectul social la activităţi preconizate de Directiva privind asigurările de viaţă. suficient de prudentă. la asigurările de viaţă sunt acceptate avansuri în contul poliţelor de asigurare şi dobânzi reversibile. autorizaţia se poate acorda şi pentru mai multe ramuri.Dacă legislaţia naţională a statului permite practicarea simultană a mai multor ramuri de asigurare. societatea de asigurări trebuie să adopte o formă de organizare prevăzută de legislaţia naţională. estimate pe baza rezultatelor obţinute în ultimii 5 ani. patrimoniul societăţii. Regulile de congruenţă sunt stabilite de Directiva comunitară şi sunt asemănătoare celor referitoare la societăţile de asigurări de nonviaţă. Rata dobânzii utilizate trebuie fixată cu prudenţă. cu calificarea şi experienţa profesională necesară. pentru efectuarea controlului asupra activităţii desfăşurate de aceste societăţi. societăţile de asigurări trebuie să furnizeze documente autorităţilor competente ale statelor membre de origine. Directivele comunitare prevăd anumite limite pentru constituirea fondului de garanţie. În plus. ţinând seama de toate obligaţiile viitoare asumate prin fiecare contract în curs de executare. Periodic. constituită din: 1. Autoritatea competentă a statului membru de origine realizează supravegherea financiară a societăţilor de asigurări. când aceasta va fi creată. sunt abilitate să ia. să prezinte un program de activitate. după regulile autorităţii competente a statului membru de origine. dimensiunile acestor provizioane fiind în conformitate cu principiile enunţate de Directivele comunitare. dispunând de puteri şi mijloace adecvate. stabilite cu acordul autorităţii de supraveghere. sau forma societăţii europene. faţă de societăţile de asigurări. Provizioanele tehnice trebuie calculate pentru fiecare contract în parte. după deducerea elementelor necorporale. de conducătorii acestora sau de 44 . Statul membru de origine solicită fiecărei societăţi de asigurări ca provizioanele referitoare la totalitatea activităţilor desfăşurate să fie reprezentate prin active congruente.

într-un anumit termen. În caz de necesitate. eliminându-se posibilităţile de alegere a legii aplicabile. fără a fi obligată să-şi înfiinţeze sucursale în ţara în care sunt oferite serviciile de asigurări.  cea a Germaniei şi a altor ţări din U. Pentru a se ajunge la o piaţă unică a asigurărilor. cu condiţia ca acesta să deţină marja de solvabilitate necesară. regulamentare şi administrative şi respectarea programului de activitate întocmit. cu ajutorul organelor judecătoreşti. Totodată.  să aplice aceleaşi reglementări privind supravegherea activităţii de asigurare-reasigurare de către toate statele membre U. În concluzie.  să nu se restricţioneze transferurile valutare între părţile contractante. care se concentrează asupra urmăririi solvabilităţii asigurătorilor şi cercetării cifrei de afaceri la asigurările obligatorii. în principiu. obiectivele sunt.  să fie armonizate clauzele principale ale contractelor de asigurare. precum şi asupra urmăririi creării unui fond de rezervă sigur. supunându-se aceluiaşi cadru legislativ. să-şi adapteze prevederile legislative. de pe poziţii de egalitate cu companiile naţionale din alte ţări.E. Directivele U. două forme de protecţie a asiguraţilor:  cea a Marii Britanii şi a Olandei. 45 .E. pe baza unei singure autorizaţii şi sub supravegherea ţării în care îşi are sediul central. să aibă libertatea de a înfiinţa sucursale în orice ţară membră. care se vor aplica la multitudinea de situaţii existente în statele membre.  companiile de asigurări din oricare ţară membră a Uniunii Europene să poată vinde servicii de asigurări în orice altă ţară comunitară.. care ar putea crea avantaje nejustificate uneia dintre părţi.E. pentru a preveni insolvabilitatea acesteia. care constă într-un control mult mai amănunţit al acurateţii operaţiunilor asigurătorilor.persoanele care o controlează. se lasă la latitudinea statelor membre rezolvarea unor probleme care ţin de specificul şi de practica existentă pe plan naţional la nivelul fiecărei ţări. însă cu dorinţa de atingere a unui grad de omogenitate pe piaţa asigurărilor cât mai înalt. se observă efortul de armonizare a legislaţiei în scopul creării unei pieţe unice.E.  asigurătorii să opereze în ţările membre U. când este cazul. autorităţile sunt împuternicite să aplice aceste măsuri prin executare silită. Statele membre sunt obligate ca. în esenţă. în activitatea unei societăţi de asigurări. unui cesionar stabilit în cadrul Comunităţii. total sau parţial. regulamentare şi administrative şi să furnizeze informaţii referitoare la acest lucru autorităţilor comunitare. autoritatea de supraveghere poate interveni.. următoarele:  companiile de asigurări cu sediul în oricare dintre ţările membre U. Portofoliile subscrise în regim de stabilire sau de liberă prestare de servicii ale societăţilor de asigurări de persoane pot fi transferate. În Uniunea Europeană se disting. au caracter de legi organice.E. orice măsuri necesare pentru a asigura desfăşurarea activităţilor societăţilor de asigurări în conformitate cu dispoziţiile legislative. prin parcurgerea documentelor fundamentale ce reglementează domeniul asigurărilor.

cheltuielile de telecomunicaţii. Asigurările ca ramură creatoare de valoare adăugată. în funcţie de conjunctura economică şi de sinistrele produse. realizate pentru acoperirea riscului asigurat. asigurările reprezintă o importantă ramură a economiei. remuneraţia activităţii de asigurare reprezintă diferenţa dintre primele încasate şi indemnizaţiile plătite. ce duce la creşterea productivităţii muncii în cadrul economiei naţionale.2. consiliile asiguraţilor şi organizaţiile de expertiză. De asemenea. sau în cele de prestări de servicii auxiliare. În cazul asigurărilor de bunuri. Asigurările ca ramură participantă la oferta de împrumut pe piaţa financiară. iluminat. precum şi sumele reprezentând economii la asigurările de viaţă constituie rezervele tehnice. salariile plătite şi amortizarea capitalului fix. asigurările contribuie la refacerea bunurilor care au suferit daune. respectiv cele privind remunerarea activităţilor desfăşurate de serviciul considerat.Asigurările intervin şi pe piaţa muncii cu o ofertă de locuri de muncă. Asigurările ca ramură creatoare de locuri de muncă. Prin consum intermediar se înţelege. Rezervele de asigurare propriu-zise. INFLUENŢA ASIGURĂRILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICE În majoritatea ţărilor dezvoltate. oferind locuri de muncă unui număr important de persoane. Asigurările apar şi pe piaţa muncii. doar o parte din acestea sunt incluse în producţia brută a ramurii de asigurări. plus soldul net al rezervelor tehnice. În cadrul ramurii asigurărilor sunt cuprinse companiile de asigurare. diurne şi de deplasare. În cazul asigurărilor de viaţă. precum şi casele de pensii independente ce asigură anumitor categorii de persoane venituri în momentul retragerii lor din activitate. minus dobânzile aferente acestor rezerve. în cele de intermediere. ce cuprind şi consumul intermediar al caselor respective. În general.4. şi o creştere a productivităţii muncii. se obţine valoarea adăugată brută a ramurii respective. cheltuieli legate de reparaţii. furniturile. Dacă din producţia brută se deduce consumul intermediar. agenţilor economici sau a autorităţilor publice diverse resurse băneşti. prin valoarea adăugată în societăţile de asigurări. punând la dispoziţia băncilor. Ele participă la creşterea produsului intern brut. uneori întrerupt. asigurările participă cu ofertă de capital de împrumut pe piaţa financiară. agenţii şi curtierii de asigurare. Societăţile de asigurări sunt obligate să-şi constituie o serie de rezerve. alte servicii auxiliare. Acest lucru determină. remuneraţia aferentă acestei activităţi este egală cu diferenţa între primele încasate de asigurători şi indemnizaţiile achitate. deoarece. chiriile. Valoarea adăugată brută înregistrează fluctuaţii de-a lungul timpului. în acelaşi timp. 46 . Dintre elementele ce alcătuiesc primele de asigurare. Remuneraţia activităţii desfăşurate de casele de pensii este egală cu cheltuielile de gestiune. pentru a putea face faţă obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi şi faţă de beneficiari. încălzire. această valoare are o dinamică mai alertă decât cea a produsului intern brut. întreţinere. exprimată ca valoare adăugată brută ce revine unei persoane ocupate în această ramură. Prin asigurări se accelerează şi procesul de producţie. în principal. materialul de birou. prin indemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor.

pentru o dispersare a riscurilor şi nu pentru o eliminare a lor. de posibilităţile reale de fructificare de pe piaţa financiară. integritatea fizică sau bunurile ce îi aparţin. Astfel. creşte masa monetară. Este cazul împrumuturilor acordate pe baza poliţelor de asigurare de viaţă. într-un termen cât mai scurt. Fiecare societate îşi plasează aceste rezerve în funcţie de natura lor. obligaţiuni sau participaţii ale societăţilor comerciale în bonuri de tezaur. să se reia procesul de producţie. Fructificarea acestor rezerve se face prin plasarea lor în acţiuni. Numărul riscurilor nu se reduce. obligaţiuni sau alte înscrisuri ale împrumuturilor de stat. societăţile de asigurări îndeplinesc şi un rol de intermediar între asiguraţii care deţin resurse temporar disponibile şi persoanele fizice şi juridice care solicită aceste resurse. De asemenea. însă pagubele provocate sunt repartizate. între persoana fizică sau juridică şi societatea de asigurări se încheie o asigurare. comisioane. acordarea de împrumuturi asiguraţilor în contul sumelor asigurate la asigurările de viaţă. depuneri pe termen la bănci. Există şi o situaţie în care plasamentele societăţilor de asigurări au un caracter monetar. prin intermediul asigurării. la nivelul administraţiilor centrale de stat sau locale. în cazul producerii evenimentului asigurat. asupra tuturor asiguraţilor. Acestea favorizează păstrarea unui anumit echilibru privind 47 . provocând prejudicii importante. resursele băneşti atrase prin acest mod în cadrul circuitului economic sunt orientate spre creşterea capitalului productiv al societăţilor comerciale. apar fluxuri valutare ce constau în prime. ştiind că. Asigurarea ca factor de diminuare a incertitudinii economice şi ca mijloc de reluare a activităţilor întrerupte temporar. el va fi la adăpost de efectele negative. O persoană fizică sau juridică încheie o asigurare atunci când devine conştientă de faptul că un eveniment sau un complex de evenimente îi poate afecta viaţa. Prin asigurare se rezolvă problemele financiare legate de sinistru. Influenţa asupra balanţei de plăţi poate fi pozitivă sau negativă. sau spre acoperirea deficitului bugetar. Importanţa rolului financiar jucat de societăţile de asigurări se desprinde şi din procesul de intermediere financiară nemonetară. Ca o completare firească a asigurărilor. achiziţionarea de bunuri imobiliare etc. dar nesemnificativ. asigurarea face posibil ca. cu efecte pozitive asupra stabilităţii monedei naţionale. Asiguratul a optat pentru o protecţie oferită de societatea de asigurare. Astfel. Dacă aceste operaţii trec de graniţele ţării. Astfel. precum şi de prevederile legale privind nivelul lichidităţilor ce trebuie asigurate şi proporţiile investiţiilor în diversele tipuri de active. Societăţile de asigurări influenţează şi balanţa de plăţi a ţării. atunci când efectuează şi operaţii de reasigurare. rămânând de rezolvat problemele tehnice şi organizatorice privind refacerea fizică a bunurilor avariate şi repunerea lor în stare de funcţionare.rezerve ce includ rezerve de prime la asigurările de viaţă şi rezerve de prime şi de daune la asigurările de bunuri şi cele de răspundere civilă. la care acestea participă. Această creştere a masei monetare este egală cu sumele acordate de societate asiguraţilor şi este ţinută sub control. au apărut reasigurările. participaţii la profit. În astfel de condiţii. viitorul căpătând astfel o anumită certitudine. despăgubiri primite sau plătite.

47/1991. care negociază şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare pentru societăţile menţionate mai înainte. 3. erau înregistrate 64 de societăţi de asigurare. celelalte fiind societăţi pe acţiuni. ori pentru societăţi care prestează alte servicii privind 48 . Economia de piaţă a impus însă necesitatea creării unor structuri noi. dintre acestea.1. dar. numai 51 de societăţi şi-au desfăşurat activitatea. prin omogenizarea şi dispersarea riscurilor subscrise. activitatea de asigurare şi reasigurare desfăşurându-se în prezent prin societăţi de asigurare. Din totalul de 64 de societăţi de asigurare numai 5 sunt constituite sub forma societăţilor cu răspundere limitată. celelalte 13 neîncasând prime în cursul anului 1998. LEGISLAŢIA ÎN ASIGURĂRI 3. privat sau mixt. CADRUL ACTUAL DE REGLEMENTARE A ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA Până la sfârşitul anului 1989. de asigurare – reasigurare şi societăţi de reasigurare cu capital de stat. precum şi calificarea de noi cadre. toate desfăşurându-şi activitatea potrivit Legii nr.rezultatele financiare ale asigurărilor. România dispunea de o singură societate de asigurări de stat. La sfârşitul anului 1998. Activitatea de asigurare se desfăşoară şi prin societăţi de intermediere.

precum şi crearea unui cadru pentru supravegherea solvabilităţii asigurătorilor şi stabilirea unor standarde recunoscute pe plan internaţional. Acest proiect de lege a fost elaborat de către Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare.G. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. de asigurare – reasigurare şi de reasigurare. cu sprijinul Fondului Britanic de Know – How şi reglementează:  organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare. 574/1991. 136 din 1995 privind asigurările şi reasigurările din România. precum şi H. Din data de 10.  organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.2000. a societăţilor mutuale. în vederea protejării intereselor asiguraţilor sau a potenţialilor asiguraţi. cadrul legislativ în domeniul asigurărilor era reprezentat. în care scop poate dispune efectuarea de controale asupra activităţii asigurătorilor sau brokerilor de asigurare. privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare.04. să se elaboreze norme şi regulamente de aplicare a legii. 49 . a intrat în vigoare Legea nr.  supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări. 32 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Legea nr.  supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care desfăşoară activitatea în sau din România. În textul noii legi sunt cuprinse doar prevederi cu caracter general.2000. 47/1991 privind constituirea. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. care va prelua atribuţiile Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. de Legea nr.  luarea măsurilor necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată cu respectarea normelor prudenţiale specifice. precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea. precum şi de alte hotărâri de guvern şi norme prudenţiale. La data intrării în vigoare a noii legi a asigurărilor se abrogă Legea nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor). autoritate administrativă având următoarele atribuţii:  elaborarea sau avizarea proiectelor de acte normative. dacă au legătură cu activitatea de asigurări. Hotărârea de Guvern nr.încheierea şi executarea unor astfel de contracte. care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu. 47/1991 privind constituirea. 47 din 1991 privind constituirea. Prin adoptarea acestei legi se urmăreşte armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară. Până la data de 10. nr. 1 din Legea nr. în principal. emise de Ministerul Finanţelor.04. în termen de trei luni de la adoptarea legii. precum şi avizarea actelor administrative individuale. (Art. precum şi a intermediarilor în asigurări. urmând ca.  supravegherea situaţiei financiare a asigurătorilor. Pentru supravegherea respectării dispoziţiilor legii se înfiinţează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

astfel încât să poată fi monitorizaţi. informaţii şi audieri. cerinţe sau termeni impuşi de aceasta prin actele sale.  stabileşte salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi a personalului său. instituţiilor şi organismelor acesteia. Potrivit noii legi. suspendă sau retrage autorizaţii. situaţii. un raport asupra pieţei asigurărilor din România. îndrumare şi control ale operatorilor din domeniu. pentru o gestionare prudentă a activităţii lor.  dispune efectuarea de acţiuni de analiză. cât şi de la orice altă persoană care are legătură cu activitatea acestora. pentru încălcarea prevederilor prezentei legi şi a normelor sale de aplicare. în mod adecvat. 50 . de către autoritatea de supraveghere.  aprobă divizarea sau fuzionarea asigurătorilor. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii prin care:  aprobă norme de aplicare a prevederilor prezentei legi. acordă.  modifică sau revocă condiţii. participă la elaborarea planului de conturi. aprobarea divizării sau fuzionării unui asigurător înregistrat în România. îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege.32/2000 cuprinde şi o secţiune care se referă la obligaţiile asigurătorilor autorizaţi. poate solicita prezentarea de informaţii şi de documente referitoare la activitatea de asigurare.  dă dispoziţii privind prezentarea de documente. Legea nr.  aprobă componenţa şi avizează statutul Corpului Experţilor în Asigurări. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este obligată să prezinte Parlamentului.  aprobă persoanele care vor examina activitatea de asigurări de viaţă. ca membru.  constată şi aplică sancţiuni operatorilor din domeniu. în conformitate cu criteriile stabilite prin norme. a normelor şi regulamentelor contabile. pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. după consultarea cu asociaţiile profesionale ale operatorilor din asigurări. precum şi o informare privind activităţile desfăşurate. atât de la asigurători.       participarea.  aprobă transferul de portofoliu de asigurări. urmând să editeze şi să publice un raport informativ anual asupra pieţei de asigurări. la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de supraveghere în asigurări şi reprezentarea României la conferinţe şi la întâlniri internaţionale referitoare la supravegherea în asigurări.  să-şi conducă activitatea pe baze prudenţiale şi competente. fiecare asigurător trebuie:  să menţină un anumit capital social şi o marjă de solvabilitate. în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exerciţiu financiar. aprobarea transferului de portofoliu. Astfel. aprobarea acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorului.  impune interdicţii. care funcţionează pe lângă Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

să constituie şi să menţină rezerve tehnice etc. cerinţele care trebuie îndeplinite pentru obţinerea autorizaţiei. se observă unele modificări importante în ceea ce priveşte procedura de autorizare a societăţilor din domeniul asigurării.. Astfel.. s-a constituit legal şi desfăşoară o activitate de asigurare. numele societăţii nu induce în eroare publicul. în ţara în care este înregistrat. de cel puţin 5 ani.A. conform prevederilor noii legi.A. sunt mai numeroase şi mai dificil de îndeplinit.S. în cazul unui asigurător străin. Cererile pentru autorizarea constituirii şi pentru autorizarea de funcţionare vor fi adresate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. în afara condiţiilor prevăzute în Legea nr. Pentru ca un asigurător să poată fi înmatriculat la Registrul Comerţului. care era în mod obligatoriu motivat.  capitalul social vărsat sau fondul de rezervă liberă vărsat este în conformitate cu prevederile legale. trebuie să deţină autorizaţia de constituire emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.R. care să cuprindă o prezentare a obiectului de activitate şi a bazelor financiare ale acesteia. pe când în Legea 47/1991. să gestioneze separat fondul de asigurări de viaţă.  prezentarea proiectului de contract de societate şi statut şi a declaraţiei cu privire la capitalul social subscris şi vărsat şi la structura acestuia. precum şi dispoziţiile legii abrogate privind societăţile de asigurare. Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare emitea sau nu un aviz favorabil. similară cu cea pentru care solicită autorizarea în România. se putea face contestaţie 51 . În urma analizării documentaţiei depuse.      Având în vedere dispoziţiile prevăzute în noua lege. societatea prezintă calcule actuariale pentru activitatea de asigurări de viaţă. fapt ce rezultă din studiul de fezabilitate. societatea va desfăşura numai activităţi în legătură cu activitatea de asigurare. sau dovedeşte că nu este necesar să se apeleze la un astfel de plan de reasigurare. Împotriva avizului nefavorabil.   să prezinte periodic rapoarte asupra activităţii desfăşurate. societatea prezintă un program de reasigurare corespunzător. singurele condiţii ce trebuiau îndeplinite erau:  prezentarea unui memoriu de fundamentare la O. care va verifica dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  societatea va dispune de marja de solvabilitate legală. dacă face dovada că. 31/1990 modificată.

 propriile reglementări şi instrucţiuni de constatare şi lichidare a daunelor. În urma eliberării autorizaţiilor de către Comisie. În urma eliberării autorizaţiei de constituire a societăţii. potrivit Legii societăţilor comerciale şi a Legii privind Registrul Comerţului. Pentru eliberarea autorizaţiei de constituire şi de funcţionare a societăţii. 47/1991 este aceea că.  propriile clauze de asigurare care pot modifica condiţiile de asigurare. solicitantul poate face plângere la Curtea de Apel. fiind obligat să respecte anumite norme prudenţiale specifice şi să prevadă :  organizarea şi desfăşurarea activităţii cu prudenţă şi profesionalism. cu respectarea normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. în concordanţă cu natura şi mărimea activităţii prestate. solicitantul va depune la Comisia de Supraveghere documentele care atestă înmatricularea legală a societăţii. care nu prevedea un termen de eliberare a autorizaţiei de funcţionare de către O. 52 . în strictă concordanţă cu prevederile din condiţiile şi clauzele de asigurare. să revoce autorizaţia de constituire. Comisia va proceda la analizarea acestuia încă o dată.R. putând ca.” Împotriva respingerii cererii de autorizare. Comisia să decidă asupra eliberării autorizaţiei de funcţionare. asigurătorul îşi începe efectiv activitatea. În termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei de constituire. acesta îşi va putea începe activitatea. în funcţie de propriul sistem de evidenţă operativă. este necesară o nouă autorizaţie de funcţionare a societăţii. după 60 de zile de la data primirii documentelor. în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. autorizaţia de funcţionare fiind eliberată asigurătorului.A. va decide asupra autorizării de constituire sau respingerii cererii de autorizare. urmând ca. cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare.  reglementări interne privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice.la ministrul economiei şi finanţelor.. asigurătorul trebuie să elaboreze:  propriile condiţii de asigurare.  propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare. pentru ca societatea să-şi poată exercita efectiv activitatea. spre deosebire de Legea 47/1991. în funcţie de opţiunea proprie sau cea a asiguratului. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite. ulterior eliberării autorizaţiei de constituire a societăţii. taxa de autorizare nu se restituie în cazul respingerii cererii de autorizare. În ceea ce priveşte asigurările facultative. în termen de cel mult 4 luni de la înregistrarea cererii de autorizare.A.S. iar decizia acestuia putea fi atacată la Tribunalul Bucureşti. solicitantul trebuie să achite anumite taxe la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. în urma verificărilor efectuate. aceasta trebuie înregistrată la Registrul Comerţului. în noua lege se dispune: „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. O altă modificare importantă adusă Legii nr.  încadrarea unui număr suficient de persoane care îndeplinesc condiţiile de pregătire şi competenţa profesională. Dacă studiul de fezabilitate iniţial a fost modificat. Precizăm că.

în scopul de a stabili dacă activitatea sa. a datelor statistice sau a calculelor actuariale. Rezerva de prime: se calculează lunar. De asemenea. aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare. pentru daunele întâmplate. Societatea de asigurare este obligată să îşi organizeze procedurile de control intern. În Art. Rezerva de egalizare: se creează în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.  analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurări. e. reprezintă obligaţii ale asigurătorului şi se deduc din veniturile acestuia pentru determinarea profitului. prin însumarea cotelor părţi din primele nete subscrise. în baza estimărilor acestuia. până când fondul de rezervă atinge cel puţin nivelul reţinerii proprii sau 10% din acumularea răspunderilor asumate prin contractele ce acoperă riscuri catastrofale. Rezerva de catastrofă: se creează prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise. b. Sumele transferate rezervelor tehnice. 53 .Asigurătorul are obligaţia să conducă evidenţa contabilă şi operativă care să permită:  întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. în ansamblu. în măsura în care valoarea estimată a acestora depăşeşte suma dintre rezerva de prime şi primele care urmează a se mai încasa la aceste contracte. d. astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plăţii acestor daune. în aşa fel încât să îndeplinească prevederile legale. Rezerva pentru riscuri neexpirate: se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar. În cazul în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută. aferente contractelor care acoperă riscuri catastrofale. f. este rentabilă. Rezerva de daune neavizate: se creează şi se ajustează cel puţin la încheierea exerciţiului financiar. dar neavizate. Alte categorii de rezerve tehnice pot fi stabilite prin norme. în baza estimărilor pentru avizările de daună primite de asigurător. constituite şi menţinute în condiţiile legii. 21 din noua lege se dispune că: „Asigurătorul care exercită o activitate de asigurări generale are obligaţia să constituie şi să menţină următoarele rezerve tehnice: a. astfel încât diferenţa dintre volumul primelor nete subscrise şi această rezervă să reflecte primele nete alocate părţii din riscurile expirate la data calculării. dacă reglementările interne ale asigurătorului nu prevăd altfel. c. astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfăşurată de asigurător. aferente contractelor de asigurare încheiate la acea dată. asigurătorul trebuie să supravegheze activitatea unităţilor din subordine şi a agenţilor săi. această rezervă este destinată acoperirii despăgubirilor aferente daunelor de natură catastrofală. Rezerva de daune: se creează şi se calculează lunar. rezervele tehnice aferente se pot constitui şi menţine în valută.

este răspunzătoare faţă de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare. care să constituie şi să aparţină unui fond de asigurare distinct ( fondul asigurărilor de viaţă).32/2000 cuprinde şi prevederi referitoare la activitatea de asigurări de viaţă. în raza căreia domiciliază.au dreptul să se înregistreze la Camera de Muncă. adică agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare. aceştia au dreptul să-şi desfăşoare activitatea în baza autorizaţiei de funcţionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. atunci societatea de asigurare. Scopul acestei dispoziţii este acela de a se asigura o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte acţionarii societăţii. acestea îşi pot desfăşura activitatea ca agenţi de asigurare doar dacă deţin o autorizaţie valabilă. în sarcina agentului de asigurare. care va fi eliberată numai în cazul în care au fost îndeplinite următoarele cerinţe:  să fie o persoană juridică. Asigurătorul care desfăşoară o activitate de asigurare de viaţă trebuie să calculeze obligaţiile aferente fondului asigurărilor de viaţă şi ale rezervelor matematice necesare.32/2000. acţiunile nu pot fi decât nominative. Astfel. Agenţii de asigurare – persoane fizice . aceste dispoziţii completându-se cu dispoziţiile Legii nr. orice formă de asociere prin care proprietatea acţiunilor este ascunsă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fiind lovită de nulitate. 47/1991. care va analiza situaţia financiară a fondului. asigurătorul trebuie să redacteze un raport asupra asigurărilor de viaţă. de a intermedia aceeaşi clasă de asigurări pentru mai mulţi asigurători. În urma efectuării acestor analize. 136/1995. Legea nr. În baza acestei autorizaţii. Referitor la brokerii de asigurare. agenţii de asigurare pot acţiona în numele societăţii de asigurare. scrisă. din partea unui asigurător. este aceea a acţiunilor emise de către societatea de asigurări. Asigurătorul care exercită o activitate de asigurări de viaţă este obligat:  să înregistreze toate veniturile şi cheltuielile aferente asigurărilor de viaţă într-un cont separat. examinând dacă există o concordanţă între fondurile asigurărilor de viaţă şi activele aferente. 54 . în numele căreia a acţionat agentul. pentru a li se calcula vechimea în muncă şi pentru a achita taxele necesare în vederea constituirii fondurilor de pensii şi de asigurări sociale.  să asigure conducerea contabilităţii fondului asigurărilor de viaţă pentru identificarea operativă a activelor şi a obligaţiilor aferente acestuia. În cazul în care un asigurat încheie un contract de asigurare printr-un agent. În ceea ce priveşte persoanele fizice. dar care a fost luată în discuţie la elaborarea Legii nr. Societăţile de asigurare sunt obligate să exercite activităţi de asigurare doar prin brokeri autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. o copie a acestui raport urmând a fi depus la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. În capitolul VII din noua lege este reglementată activitatea pe care o desfăşoară „intermediarii în asigurări”. numită „contract de agent”.O altă problemă care n-a fost abordată în Legea nr. Legea prevede interdicţia.

la cerere. În cazul în care Comisia de Supraveghere observă.  numele solicitantului induce în eroare publicul. o taxă de autorizare. precum şi activităţile pe care le desfăşoară. prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. în cazul în care brokerul de asigurare se află într-una din următoarele situaţii:  acţionarul semnificativ sau persoana semnificativă a solicitantului are cazier judiciar. această valoare va fi actualizată prin norme de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  societatea nu are cel puţin un angajat cu carte de muncă. Pentru nevirarea sau virarea cu întârziere a taxei de funcţionare prevăzută mai înainte. Ulterior eliberării autorizaţiei de funcţionare de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. să aibă un capital social vărsat în formă bănească. stabilită anual de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de maximum 0. de asemenea.  solicitantul nu respectă cerinţele privind capitalul social necesar. brokerii de asigurări sunt obligaţi să achite o taxă de funcţionare. la depunerea cererii de autorizare. 36 din lege. precum şi informaţii referitoare la înţelegerile cu asigurătorii. după eliberarea autorizaţiei de funcţionare. precum şi cele referitoare la necesitatea existenţei unui contract de asigurare de răspundere civilă. brokerul de asigurare trebuie să achite. al cărei cuantum se va actualiza periodic.3% din comisioanele încasate în perioada pentru care sunt datorate. conform Art. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este îndreptăţită să refuze eliberarea autorizaţiei de funcţionare.  să aibă ca obiect de activitate brokerajul în asigurări şi activităţi conexe. Pe durata valabilităţii autorizaţiei. registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi să explice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii. în concordanţă cu cerinţele prevăzute în norme. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va calcula majorări de întârziere. 55 . aceasta poate retrage autorizaţia acordată. a cărui valoare nu poate să fie mai mică decât 150 milioane lei.  să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. este obligat să furnizeze informaţii privind contractele de asigurare încheiate. în funcţie de rata inflaţiei. orice broker de asigurare trebuie:  să păstreze şi să pună la dispoziţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Aceeaşi sancţiune operează şi în cazul în care brokerul nu a achitat taxele pentru brokerii de asigurare prevăzute de lege. Astfel.  să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională. că brokerul de asigurare a ajuns în una din situaţiile precizate mai înainte. care să îndeplinească condiţiile de pregătire şi experienţa prevăzute în normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. în ceea ce priveşte raportările.

Planul trebuie să cuprindă dispoziţii referitoare la continuarea poliţelor de asigurări de viaţă. în vederea redresării. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate. instanţa judecătorească poate decide ca poliţele de asigurări de viaţă să rămână în vigoare. sancţiuni şi scutiri de impozite şi taxe. Dacă se iniţiază 56 .  interzicerea efectuării anumitor investiţii. Pe aceeaşi durată se suspendă dreptul de vot în privinţa numirii şi revocării administratorilor şi dreptul la dividende al acţionarilor. Toate atribuţiile legale ale persoanelor semnificative ale asigurătorului vor fi transferate administratorului special pe durata numirii sale.în conformitate cu reglementările în vigoare. sau în urma sesizării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. dacă există dovada că acesta a fost insolvabil în orice moment înainte de începerea procedurii de lichidare. referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat. nu va permite efectuarea de noi contracte de asigurări. activitatea Consiliului de Administraţie şi a cenzorilor. în măsura în care această decizie protejează interesul asiguraţilor. 47/1991. interesul asiguraţilor fiind primordial. prin activitatea desfăşurată. este în continuare insolvabil. să solicite Curţii de Apel din Bucureşti numirea unui administrator special. cu respectarea normelor prudenţiale specifice. lichidatorul este obligat să prezinte instanţei judecătoreşti un plan pentru continuarea poliţelor de asigurări de viaţă. Instanţa poate aproba în aceste condiţii planul propus de lichidator. în cazul în care constată că asigurătorul. răsturnând prezumţia că. Partea finală a noii legi cuprinde prevederi cu privire la transferul de portofoliu. procedura de lichidare a unui asigurător.  orice măsuri pe care le consideră necesare. astfel încât acestea să nu depăşească anumite valori. în care să se prevadă în principal:  limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumită perioadă. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. normele şi regulamentele ce pot fi emise de autoritatea de supraveghere. 32/2000 sunt prevăzute dispoziţii referitoare la redresarea şi reorganizarea asigurătorilor. precum şi dreptul la remuneraţie al Consiliului de Administraţie şi al cenzorilor. în scopul prevenirii insolvabilităţii unui asigurător. decizia aparţine instanţei judecătoreşti. Spre deosebire de Legea nr. Astfel. În acest scop. va solicita Consiliului de Administraţie al asigurătorului să întocmească şi să aplice un plan de redresare financiară.  interzicerea vânzării sau reînnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip. Există dispoziţii speciale referitoare la lichidarea unui asigurător ce exercită activitatea de asigurări de viaţă. pune în pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi. Dacă măsurile prevăzute în planul de redresare nu au dat rezultate. În ceea ce priveşte lichidarea unui asigurător. asigurătorul poate dovedi că nu mai este în stare de insolvabilitate. chiar dacă în planul prezentat se prevede posibilitatea modificării poliţelor de asigurări de viaţă şi a sumelor asigurate. iar instanţa. decizie luată în baza legislaţiei cu privire la faliment. păstrându-se activele aferente fondului asigurărilor de viaţă.  majorarea capitalului social vărsat sau a fondului de rezervă liberă vărsat. în Legea nr. În cazul în care a început procedura de lichidare. prin decizia dată.

inclusiv cele obligatorii şi de 10 miliarde lei pentru asigurările de viaţă. pentru a atinge limita minimă stabilită prin noua lege. Majorarea capitalului social pare a fi preocuparea primordială a companiilor de asigurări. acestea trebuie transformate în acţiuni nominative. O companie care practică toate categoriile de asigurări va trebui să deţină un capital social de minimum 24 miliarde lei. 32/2000 sunt cuprinse dispoziţii referitoare la impozite şi taxe. din patrimoniul societăţii cedente în patrimoniul celei cesionare. din punct de vedere al prevederilor noii legi. sunt scutite de impozite şi taxe:  primele de asigurare şi reasigurare. precum şi comisioanele aferente acestora. În cazul unui asigurător care a exercitat o activitate de asigurări de viaţă. Precizăm că această ultimă scutire reprezintă o noutate. se constată că 50 dintre cele 73 de societăţi înregistrate la sfârşitul anului 1999 la OSAAR au un capital social mai mic de 7 miliarde de lei. dar numai dacă s-au achitat cheltuielile ce au fost necesare pentru lichidare. iar 24 dintre acestea au capital social sub un miliard de lei. deoarece în Legea nr. având întâietate faţă de ceilalţi creditori ai asigurătorului. 47/1991. În ultimul capitol al Legii nr. de 14 miliarde pentru asigurările generale. sumele asigurate şi orice alte drepturi ce se acordă asiguraţilor. În primul rând. procedură care poate dura o perioadă de timp mai lungă. din asigurările de orice fel. limitele minime ale capitalului social sunt: de 7 miliarde lei pentru asigurările generale. se prevede un termen de 12 luni pentru ca asigurătorii autorizaţi şi brokerii de asigurări să se poată conforma noilor dispoziţii. Conform noii legi. în urma unei hotărâri judecătoreşti.  despăgubirile.procedura de lichidare. beneficiarilor sau terţelor persoane păgubite. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi. activele ce reprezintă fondul asigurărilor de viaţă vor fi folosite numai pentru achitarea obligaţiilor faţă de asiguraţii care deţin poliţe de asigurare de viaţă. care va fi actualizat periodic de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. aceştia trebuie să-şi majoreze capitalul social. asiguraţii vor beneficia de prioritate asupra activelor asigurătorului. alternativele sunt fuziunea cu alte societăţi sau lichidarea.  contribuţiile plătite de asigurători şi brokerii de asigurare la uniuni profesionale de profil. Având în vedere faptul că dispoziţiile cuprinse în noua lege sunt mult diferite faţă de cele cuprinse în Legea nr. De asemenea. 47/1991 nu se făceau referiri la contribuţiile ce se achită de către asigurători şi brokerii de asigurare la uniunile profesionale din care fac parte.  transferurile de valori ale plasamentelor şi transferurile de portofolii de asigurări intervenite între asigurători. Pentru societăţile care nu au această posibilitate. în cazul societăţilor al căror capital social este divizat în acţiuni la purtător. exceptându-le pe cele obligatorii. Astfel. 57 . În urma analizei situaţiei capitalizării societăţilor de asigurare.

datorită formării „Pieţei comune a asigurărilor”. codificarea din iulie 1976. dar dacă acestea vor face faţă cerinţelor pieţei. Legea privind contractul de asigurare din 13 iulie 1930 58 . şi obiectivul urmărit. care a reuşit să pătrundă în întreaga Europă. Opera legislatorului a progresat. Conform acestui principiu.2.07. în Art. apariţia noii legi a asigurărilor. codificarea dreptului francez. în domeniile cele mai diverse. reprezintă o condiţie absolut necesară pentru armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a statelor Uniunii Europene. şi. un element fundamental este reprezentat de „codificare”. există deosebiri de reglementare între legislaţiile statelor. În Codul civil este doar menţionat contractul de asigurare. Principiul „lex voluntatis” este norma conflictuală de bază în materie. acesta fiind. Se poate sintetiza această evoluţie în trei mari etape: Legea din 13. Astfel. nici o lege şi nici un sistem juridic nu sunt excluse din raporturile de drept internaţional privat. REGLEMENTAREA ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL Deşi asigurările internaţionale se bazează pe anumite norme juridice şi uzanţe uniforme. de aceste modificări vor beneficia. în final. condiţiile de fond. datorită necesităţii existenţei unei protecţii a asiguraţilor. dar. Este posibil ca din 73 de companii de asigurări să rămână doar 20-30. apoi. ce au fost integrate în Codul asigurărilor. le-ar fi alterat imaginea lor pe piaţă. în cele din urmă. în mod cert. atribuţie ce revine în răspunderea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. mai puţin capacitatea părţilor şi efectele obligaţionale ale contractului comercial internaţional. Cu toate aceste deficienţe. în al doilea rând.1930.Piaţa asigurărilor va suferi modificări importante datorită prevederilor referitoare la capitalul social minim. între contractele aleatorii. 3. Având în vedere faptul că unele dispoziţii sunt neclare şi că au rămas nereglementate anumite probleme specifice domeniului asigurărilor. Ca urmare a acestui fapt. În cultura franceză. o serie de legi ulterioare. este imperios necesară adoptarea normelor de punere în aplicare a acestei legi. care reglementează condiţiile de autorizare şi de funcţionare a societăţilor din domeniul asigurărilor. comportă multiple coduri. care se realizează azi sub egida unei Comisii superioare de codificare. În fapt. atunci şi misiunea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi mai uşoară. iniţiată prin Codul civil al lui Napoleon. 1964. datorită dublului impuls: în primul rând. de altfel. în primul rând. sunt supuse legii desemnate de către părţile contractante. aparţine legislatorului obligaţia de a stabili un echilibru între părţile contractante. În principiu. părţile au posibilitatea de a alege acea lege pe care ar considera-o cea mai potrivită. asiguraţii. libertatea contractuală permitea asigurătorilor (celor care redactau poliţele de asigurare) să impună asiguraţilor clauze draconice. care.

Legea privind contractul de asigurare se disociază de principiul libertăţii contractuale.07. prin care s-au acoperit riscuri posibile în timpul unei călătorii sau al unei vacanţe. prin decretele publicate în iulie 1976. care se referă la codificarea textelor reglementare privind asigurările. 07.1976.  Decretul nr.  statul membru în care contractantul a semnat contractul. În ceea ce priveşte practica asigurărilor în Uniunea Europeană. dacă asigurarea are ca obiect bunuri imobile. care au impus încorporarea dispoziţiilor lor în dreptul intern.1976. acest lucru având o importanţă majoră pentru toate statele membre. indiferent de ramura interesată. incapacităţii pieţelor naţionale de a oferi singure o protecţie corespunzătoare împotriva riscurilor. La nivel european. Codificarea asigurărilor: decretele din 16. Codificarea a fost efectuată prin două decrete distincte:  Decretul nr. s-a realizat codificarea asigurărilor. dar tocmai 20 de ani mai târziu.07. atunci când contractantul asigurării are reşedinţa obişnuită sau administraţia centrală pe teritoriul statului membru unde este situat riscul. Din anul 1976. această tendinţă este ilustrată de preocupările Uniunii Europene pentru crearea unei pieţe unice a asigurărilor.1955 permitea să se întrevadă deja o codificare a textelor privind asigurările.11.1976 O lege din 8. se observă o preocupare tot mai intensă orientată în direcţia internaţionalizării activităţii de asigurare – reasigurare. relativ la libertatea de stabilire în materie de asigurări de daune.  statul membru în care s-a făcut înmatricularea.  statul membru în care contractantul asigurării are reşedinţa obişnuită. până în prezent. protejarea asiguraţilor şi a terţilor a fost un principiu imperativ. când asigurarea are ca obiect vehicule de orice natură. Pentru a determina legislaţia căreia i se va supune contractul de asigurare trebuie mai întâi să definim noţiunea „statul membru în care există riscul”. 76-667 din 16. noţiune prin care se înţelege:  statul membru în care se află bunurile. 59 . Impulsul care a dat naştere acestui ambiţios proiect a constat în cele două directive comunitare din iulie 1973. 76-666 din 16. Legislaţia ce guvernează contractele de asigurare în U. multe legi au modificat articolele iniţiale ale „Codului privind asigurările”. care s-a dovedit mult prea prejudiciabil pentru asiguraţi. fapt ce se datorează creşterii numărului. care va determina legislaţia aplicabilă tuturor contractelor de asigurare.E. S-a iniţiat astfel un proces de armonizare a legislaţiilor naţionale ale statelor membre. care se referă la codificarea textelor legislative privind asigurările. dacă avem de-a face cu un contract încheiat pe o perioadă mai mică sau egală cu patru luni. contractului de asigurare i se aplică legea acestui stat membru. dimensiunii şi complexităţii riscurilor asigurate.

Dacă reşedinţa (administraţia centrală) contractantului nu se află pe teritoriul statului membru unde este situat riscul. contractului de asigurare i se poate aplica fie legea statului membru pe teritoriul căruia se află riscul. 4. părţile contractante pot opta la încheierea contractului pentru legea altei ţări.În cazul în care legea acestui stat permite. Atunci când contractantul asigurării exercită activităţi comerciale. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de înlocuirea acelor bunuri care sunt avariate. industriale sau profesii libere în diferite state membre. CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE BUNURI ŞI CLĂDIRI Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor (mobile şi imobile) de care cineva dispune. CONSTRUCŢIILOR ECHIPAMENTELOR ŞI A ALTOR BUNURI 4. fie legea statului membru în care contractantul asigurării are reşedinţa obişnuită sau administraţia centrală. fiecare unitate este considerată ca o ţară în vederea aplicării legii. 60 .1. care au fiecare propriile reguli în materie de obligaţii contractuale. ASIGURAREA CLĂDIRILOR. opţiunea pentru încheierea contractului de asigurare poate fi făcută în favoarea legilor acelor state membre şi ale ţărilor în care contractantul asigurării îşi are reşedinţa obişnuită sau administraţia centrală. distruse sau pierdute. În cazul în care avem de-a face cu un stat care cuprinde mai multe unităţi teritoriale. iar contractul acoperă două sau mai multe riscuri ce privesc aceste activităţi.

societatea de asigurări se obligă ca. iar dacă încasează valoarea totală a despăgubirii. în situaţii cum ar fi:  Proprietate în comun: o persoană. există şi alte persoane care pot avea interes asigurabil. Nici o instanţă de judecată nu poate sili o societate de asigurări să plătească despăgubiri către sau în interesul asiguratului. în afara proprietarului bunului. în asemenea cazuri se încheie o asigurare în numele ambelor părţi. la producerea riscului asigurat. În cazul asigurării de bunuri. în poliţa de asigurare a fost desemnat un beneficiar al asigurării. persoana respectivă va fi singura care va fi despăgubită. în calitate de creditor. are dreptul legal de a asigura bunul sau clădirea respectivă la întreaga valoare. ce poate fi evaluată în bani. asiguratul să sufere o daună. recunoscută legal. în asigurarea de bunuri. acesta nu va fi valid. în calitate de proprietar şi societatea ipotecară. interesul asigurabil decurge din statutul de proprietar al persoanei care doreşte să se asigure. Însă. debitorul ipotecar. care deţine în comun cu una sau cu mai multe persoane un bun sau o clădire. fiind obligată să le ofere acestora partea ce li se cuvine din despăgubire. ca urmare a producerii evenimentului asigurat. astfel încât să aibă de suferit în urma distrugerii obiectului asigurat.  asiguratul să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. asiguratul trebuie să fie într-o relaţie directă. în cazul unui bun. Aceasta va putea beneficia de despăgubire doar în limita dreptului său de proprietate. O persoană are un interes asigurabil dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiară sau un prejudiciu persoanei respective. ambele părţi au un interes asigurabil.  bunul menţionat să constituie obiectul asigurării. Acest lucru nu înseamnă că. în caz de distrugere totală a bunului sau clădirii asigurate. expusă pierderii. De regulă. sunt:  în cazul pierderii sau degradării bunului. să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat în poliţă o despăgubire. dacă acesta nu are un interes asigurabil. Interesul asigurabil. cât şi în momentul producerii riscului asigurat. O cerinţă de bază pentru existenţa oricărui contract de asigurare este interesul asigurabil. Dacă pentru un contract de asigurare nu există interes asigurabil. Condiţiile esenţiale pentru existenţa unui interes asigurabil. 61 .  Proprietate ipotecată: în cazul unui contract de ipotecă. prin interes asigurabil se înţelege valoarea pecuniară a bunului. va acţiona ca agent al celorlalţi proprietari. altul decât persoana asigurată. acesta trebuie să aibă un interes patrimonial faţă de bunul asigurat. altfel spus.În cazul asigurării de bunuri. sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută de asigurat sau beneficiar. cu obiectul asigurării. În cazul în care. din punct de vedere juridic. Regula generală în asigurările de bunuri este ca interesul asigurabil să existe atât în momentul încheierii asigurării. De obicei.

din punct de vedere legal. În asigurările de bunuri există o clasificare a riscurilor în:  riscuri civile . vânzare ori spre a fi expuse în cadrul muzeelor sau expoziţiilor. datorită iminenţei unui incendiu.  Asiguratul să facă parte din familia proprietarului: persoanele din familia proprietarului pot utiliza obiectul asigurării. pentru orice daună produsă bunului respectiv. avalanşe de zăpadă şi cădere pe clădiri sau pe alte construcţii a unor corpuri. sunt prevăzute în condiţiile speciale stabilite pentru fiecare fel de asigurare. însă. nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei. lovire a clădirii de către un autovehicul. În contractele de asigurări de bunuri şi clădiri pot fi asigurate facultativ: a) bunurile aparţinând persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul. prelucrare. Riscuri asigurate.  riscuri comerciale şi industriale . sediul sau reşedinţa în România. cutremur de pământ. aluviunilor. reparare. explozie (chiar dacă aceste două din urmă riscuri au fost urmate de incendiu). prăbuşiri sau alunecări de teren.). grindină. În principiu.  în cazul în care. uragan. precum şi situaţiile în care se acordă despăgubiri. b) bunurile primite în folosinţă sau aflate la acestea spre păstrare. furtună. prăbuşire sau alunecare de teren. Bunurile şi riscurile ce pot fi asigurate. c) bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare. produse de: incendiu. vopsire. ploaie torenţială (inclusiv efectele indirecte ale acesteia).  Proprietate aflată în custodie: custodele are un interes asigurabil în ceea ce priveşte proprietatea sau bunul pe care îl deţine în custodie. a fost necesară dărâmarea sau demontarea clădirii asigurate sau mutarea ei în alt loc. a unor inundaţii. trăsnet.asociate clădirilor ce servesc ca locuinţe şi birouri şi bunurilor aflate în acestea. a devenit imposibilă folosirea clădirii şi este necesară demontarea sau mutarea acesteia din loc. el o încheie în numele şi folosul proprietarului. greutate a stratului de zăpadă sau de gheaţă. în cazul în care încheie o astfel de asigurare. ca urmare a unei inundaţii. Pentru clădiri sau construcţii se mai acordă despăgubiri şi:  în cazul în care. curăţare. închiriere sau locaţie de gestiune.asociate clădirilor ce servesc ca unităţi de producţie şi comercializare şi bunurilor aflate în acestea. deoarece este responsabil. neputând pretinde încasarea despăgubirii în urma producerii unui risc asigurat. Proprietate închiriată: chiriaşul nu este obligat să încheie un contract de asigurare a proprietăţii închiriate. 62 . nu se pot asigura bunurile care. Obiectul asigurării. ci doar să pretindă proprietarului restituirea primelor de asigurare. ceea ce determină existenţa unui interers asigurabil al acestora faţă de bunul respectiv. În general. pământului provenit de la prăbuşiri sau alunecări de teren etc. prăbuşiri sau alunecări de teren.  pentru cheltuielile reclamate de curăţarea locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului. inundaţie. societăţile de asigurare acordă despăgubiri în caz de pierdere sau avariere a bunurilor asigurate. din cauza degradării.

În general. explozie şi căderi de corpuri). precum şi greşita montare iniţială. Unele societăţi de asigurare oferă asigurări pentru maşini. se pot acorda despăgubiri în limita sumei asigurate. se oferă despăgubire şi pentru pagubele produse de: faptele oamenilor. în general. unele societăţi emit poliţe distincte pentru două categorii de bunuri asigurate: (i) bunuri din locuinţe şi birouri şi (ii) bunuri din unităţi de producţie şi comercializare. Astfel. acţiunea curentului electric. sau a unor clădiri învecinate. inundaţii. lucrări de montare. demontării sau mutării în alt loc a clădirilor în care se află bunurile asigurate. În legătură cu riscul producerii de pagube ca urmare a furtului prin efracţie sau a tâlhăriei. În anumite împrejurări. pe lângă riscurile acoperite în mod obişnuit. cu plata unei prime corespunzătoare.  dărâmării. în timp ce altele le refuză. în cazul iminenţei unui incendiu. prăbuşiri sau alunecări de teren. cât şi celor ale cumpărătorului. În cazul asigurării obiectelor şi hârtiilor de valoare. efectul unor substanţe chimice. se mai acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse ca urmare a:  carbonizării şi topirii acestora.  pierderii sau dispariţiei bunurilor asigurate. obiectele casabile sunt acoperite pentru cazurile de spargere sau fisurare.  avariilor accidentale produse la instalaţiile de gaz. scurt-circuit şi altele asemenea. există:  poliţe de asigurare împotriva incendiului. explozie. demontare sau mutare a bunurilor asigurate. accidente de orice fel.Pentru alte bunuri decât clădirile. altele le asigură în mod complementar. 63 . trăsnet. peretelui etc. produse încăperii în care s-a aflat obiectul asigurării. ciocniri sau izbiri cu alte corpuri. apă. în funcţie de riscurile acoperite. În caz de furt. atunci când acesta este însoţit de alte daune (spargerea uşii. căderea aparatelor de zbor. cum ar fi vânzarea pe credit a anumitor mărfuri susceptibile de a fi furate înainte de achitarea acestora. principalul risc asigurat este furtul prin efracţie sau tâlhăria. trăsnet. cât şi bunurile acceptate în asigurare. utilaje şi instalaţii pentru cazurile de avarii accidentale. adică Fire Lightening Explosion and Aircraft (care include următoarele riscuri: incendiu.). În astfel de poliţe sunt acoperite riscuri precum: ruperi sau deformări în timpul funcţionării. Cele mai multe societăţi de asigurare oferă produse de asigurare de bunuri pe mai multe niveluri. încheierea unei poliţe de asigurare pentru protejarea bunurilor respective corespunde atât intereselor furnizorului.  poliţe de asigurare standard (care. Unele societăţi tratează furtul şi tâlhăria ca riscuri de sine stătătoare. cauzate direct de riscuri asigurate. societăţile de asigurare practică o anumită specializare atât în ceea priveşte asiguraţii. explozie. părţi ale acestora şi obiecte transportate de acestea). canal sau încălzire centrală. geamului. În cazul asigurării obiectelor casabile. inclusiv cele produse prin acţiunea animalelor. acoperă riscurile de incendiu.  poliţe FLEXA. lipsa apei din cazane sau recipiente. Astfel.

controlabile de asigurat. suma asigurată nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunului în momentul încheierii contractului de asigurare. aşteptate şi. Alte excluderi se referă la uzura fizică. acordarea unei despăgubiri cu care asiguratul să poată compensa în întregime pierderea suferită. fie pentru asigurat. Războiul şi radiaţia nucleară cuprind un potenţial de catastrofă incalculabil. deoarece orice subevaluare sau supraevaluare poate avea consecinţe negative fie pentru asigurător. deoarece asigurarea este astfel concepută încât să nu permită. de revoluţie şi de altele asemănătoare. de invazie. rugina fierului. sau nu au un caracter fortuit. ci sunt predictibile. Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:  la clădiri şi construcţii . excluderile elimină posibilitatea acoperirii unor riscuri considerate neasigurabile de către asigurător. în condiţiile în care contractul de asigurare a fost încheiat pentru o sumă inferioară valorii bunului. la pagubele rezultate în urma actelor intenţionate ale asiguratului. supraevaluarea bunurilor poate conduce la slăbirea preocupării asiguratului pentru prevenirea pagubelor. de insurecţie. ideal asigurabile. acordarea unei despăgubiri mai mari decât pierderile efectiv suportate de asiguraţi. sub nici o formă. la preţurile uzuale de pe piaţa locală). Astfel. ci doar excluderile). poliţe de asigurare „toate riscurile” (în care nu sunt numite riscurile acoperite. Pentru prevenirea subasigurării. Deşi de multe ori termenul „excludere” este rezervat clauzelor poliţei identificate în mod clar drept excluderi. De asemenea.valoarea de înlocuire (costul construirii sau achiziţionării clădirilor/construcţiilor respective sau a unora similare. În cazul asigurării de bunuri. Conform acestui principiu. Există situaţii în care asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru pagubele produse bunurilor asigurate. în urma radiaţiei nucleare sau a viciului intern (de exemplu. Viciul intern şi pericolele similare nu sunt accidentale. majoritatea societăţilor de asigurări aplică principiul răspunderii proporţionale. în caz de pagubă. Prima funcţie a unei excluderi este aceea de a clarifica acoperirea acordată de asigurător. pe lângă riscurile prevăzute în poliţa standard. din care se scade uzura. În general. subevaluarea bunurilor nu permite. Pe de altă parte. deteriorarea cauciucului). din punct de vedere al parametrilor funcţionali sau constructivi. în mod suficient. Nici una dintre aceste excluderi nu reuşeşte să cuprindă. şi câteva riscuri suplimentare). în baza poliţelor de asigurare de bunuri nu se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate de război. măcar una dintre caracteristicile unei expuneri la pagubă. într-o anumită măsură. Suma asigurată. în raport cu vechimea. despăgubirea datorată se reduce proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea bunului respectiv. Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie să fie stabilită în deplină concordanţă cu valoarea reală a acestora. putrefacţia lemnului. 64 . termenul poate desemna orice clauză a poliţei a cărei funcţie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daună. Aceste situaţii sunt prevăzute în contractul de asigurare ca excluderi.  poliţe de asigurare extinse (care acoperă. Excluderi.

perle. În general. număr de serie etc. produse finite. Aceste două metode sunt similare. În acest caz. precum şi altele asemenea . Aceeaşi poliţă conţine o altă sumă globală pentru câteva albume de timbre mai puţin valoroase.valoarea din nou a acestora (valoarea de înlocuire). tuturor articolelor din cadrul acestui grup. efectul acesteia fiind resimţit prin creşterea valorii bunurilor. în unele poliţe se specifică o sumă asigurată pentru fiecare bun asigurat („pe articol”).preţul pieţei. în sensul că se acoperă fiecare articol asigurat sau fiecare incident până la o anumită sumă asigurată. bijuterii. Astfel. inventariate separat sau identificate şi.  pentru bunuri casabile .  la materiile prime. crescând în proporţii ce depind de 65 . de obicei. Limitele de sumă asigurată se pot aplica unui singur articol (asemenea clădirii). cotaţia la închiderea bursei din ultima zi lucrătoare. astfel. în mod colectiv. bunuri din metale nobile. Bunurile personale nu sunt.  pentru bani în numerar.  pentru metale nobile neprelucrate. oamenii sunt conştienţi că valoarea multor obiecte tinde să crească în timp. sau unei categorii de bunuri (ca de exemplu. înainte de data completării cererii de asigurare. în timp ce în altele se prevăd sume asigurate „pe incident”.valoarea de înlocuire. o poliţă emisă pentru un colecţionar de timbre poate să asigure un număr de timbre identificate.valoarea de circulaţie (de piaţă). În asigurarea de bunuri se foloseşte o varietate de limite în ceea ce priveşte suma asigurată.  pentru colecţii şi obiecte de artă . pentru fiecare pagubă asociată unui anumit bun sau unei anumite categorii de bunuri.preţul de cost sau preţul de achiziţie al acestora. O limită specifică este o valoare bănească ce fixează limita superioară a despăgubirii pe care o va plăti asigurătorul. Uneori. determinată pe bază de cataloage şi/sau expertize. în cadrul aceleiaşi poliţe.preţul pieţei sau. În ultimul deceniu. se stabileşte suma asigurată pentru fiecare bun identificat. fără a inventaria separat nici un obiect de proprietate. „pe articol” sau „pe incident”.  la mijloacele fixe şi obiectele de inventar . pietre preţioase. De exemplu. întrebuinţarea şi starea de întreţinere a bunurilor respective. materiale. după caz. din care s-a scăzut uzura. bunurile personale). timbre şi librete de economii . în raport cu vechimea. rata inflaţiei a fost accelerată. cu o sumă de asigurare precizată separat pentru fiecare timbru descris. întocmindu-se o listă în care fiecare obiect este inventariat şi precis identificat prin descrieri. poate exista situaţia în care bunurile sunt identificate.valoarea nominală. Însă. în cadrul unei poliţe de asigurare a gospodăriei se poate aplica o singură sumă asigurată pentru toate bunurile personale. De exemplu. pentru fiecare bun identificat se stabileşte o sumă asigurată.cu gradul de întrebuinţare şi cu starea de întreţinere a clădirii/construcţiei asigurate. iar pentru bunurile neidentificate se aplică o singură sumă.  pentru hârtii de valoare . limitele de sumă asigurată din cadrul poliţei se aplică tuturor bunurilor neidentificate aparţinând categoriei de bunuri acoperite. mărfuri şi altele asemănătoare . cât şi cele neidentificate. sunt acoperite atât bunurile identificate.

Prima de asigurare. este o metodă sigură. inadecvată la momentul producerii pagubei . la momentul expirării poliţei. probabil. de frecvenţa şi de intensitatea producerii riscurilor asigurate. Pentru această problemă există mai multe soluţii. Pe de altă parte. Prima de asigurare este un element foarte important al unui contract de asigurare şi reprezintă suma de bani pe care o primeşte asigurătorul de la asigurat. În cazul asigurărilor de bunuri. Această metodă reduce problemele asociate creşterii valorii bunului pe perioada unui an. Asiguratul care. în afara cazului în care creşterile sunt refuzate de asigurat. nu face nimic pentru creşterea corespunzătoare fiecărei perioade de trei luni. care este subasigurat la începutul perioadei de asigurare. în funcţie de felul bunului asigurat. în schimbul preluării în asigurare a riscului la care acesta este expus. Anumiţi asigurători soluţionează problema inflaţiei prin creşterea automată a sumelor asigurate şi a primelor la fiecare reînnoire anuală. Aceasta este consecinţa faptului că limitele de asigurare nu se măresc între datele de reînnoire.  chiar dacă acoperirea este corespunzătoare la începutul perioadei fiecărei poliţe. Societăţile de asigurare de bunuri utilizează metode prin care sumele asigurate cresc automat. suma asigurată poate fi mărită la fiecare trei luni cu un anumit procent (de fapt. pe timpul perioadei poliţei.în special dacă paguba totală se produce chiar înaintea reînnoirii. sau se plăteşte în rate. Astfel. din următoarele motive:  deţinătorul poliţei. pe rata anuală medie a inflaţiei. prin împărţirea procentului de creştere anuală la numărul de zile dintr-un an. aceasta nu garantează limite de acoperire adecvate pentru deţinătorii de poliţe. de trei ori pe durata poliţei de un an).o varietate de factori externi. suma asigurată este inadecvată. fie în rate subanuale. Există societăţi de asigurare care utilizează poliţe care prevăd creşterea sumei asigurate cu un procent determinat pe zi şi nu pentru o perioadă de trei luni. iar pentru fiecare clasă se stabileşte o cotă de primă specifică. adică exprimarea sumei asigurate. Deşi. sau la momentul producerii riscului asigurat. societăţile de asigurare diferenţiază bunurile asigurate pe clase de risc. poate să constate că. Aceste fluctuaţii de valoare ridică probleme serioase privind corelarea sumei asigurate cu valoarea reală a bunului. însă. 66 . iniţial. asiguratul care achiziţionează o poliţă la o sumă asigurată mai mare decât cea potrivită. plăteşte până la expirarea poliţei mai mult decât este necesar. evident. Primele de asigurare se stabilesc de către asigurător şi se achită fie anticipat şi integral. O altă metodă utilizată de societăţile de asigurare pentru corelarea sumei asigurate cu valoarea reală a bunului este indexarea. Prima de asigurare se stabileşte aplicându-se cota de primă la suma asigurată şi se plăteşte anticipat şi integral. Valoarea acestei creşteri se bazează. de obicei. Cota de primă este diferenţiată. încheie o poliţă la o sumă asigurată corespunzătoare. conform unei metode prestabilite. aceasta va fi. va fi subasigurat şi după reînnoire. în funcţie de un indice al preţurilor.

deoarece sunt eliminate cererile de despăgubire pentru pagubele de mică valoare.până la nivelul sumei asigurate . în toate cazurile. În perioada asigurată. magazinelor. existenţa unei franşize implică reducerea numărului de cereri de despăgubire. franşiza are următoarele funcţii:  Încurajează măsurile de control al riscului: anumiţi asiguraţi nu sunt dispuşi să-şi cheltuiască timpul. asigurătorul acoperă în întregime paguba .000 lei.000 lei). În cazul franşizei atinse. în cazul franşizei deductibile.În cazul unităţilor de producţie. De exemplu. cu care se confruntă societatea de asigurări. minus valoarea franşizei 67 . depozitelor.  produse combustibile. în caz de furt. Franşiza deductibilă se scade. societatea de asigurare va plăti o despăgubire în valoare de 1. de asemenea. deoarece este conştient că.  produse inflamabile. În general. Franşiza. inflamabile sau explozive. cotele de primă se diferenţiază şi în funcţie de natura produselor folosite în procesul de producţie sau depozitate:  produse care nu sunt combustibile. dacă se vor produce. reducerea valorii primelor plătite de asigurat.000. Aceasta este valoarea de piaţă a bunului.000. Cu alte cuvinte.000. De exemplu.  Reduce cheltuielile efectuate de asigurător în legătură cu despăgubirea: de cele mai multe ori.  produse explozive. în cazul despăgubirilor de mică valoare. efortul sau banii pentru a preveni pagubele care.  Reduce nivelul primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească: deoarece franşiza reduce cheltuielile efectuate de asigurător în legătură cu despăgubirea. indiferent de volumul acesteia din urmă. aceasta determină.000 lei.000 lei. deoarece valoarea daunei depăşeşte valoarea franşizei. în poliţa de asigurare se prevede o franşiză. În cazul în care.000. va trebui să suporte o parte din daună. din valoarea daunei.000 lei.500.000 lei. o persoană poate renunţa la instalarea unui sistem de alarmă contra spargerilor. Pot exista două situaţii: (i) în cazul în care se stabileşte o franşiză atinsă de 500. societatea de asigurări va plăti întreaga valoare a despăgubirii.000 lei. despăgubirea se acordă numai pentru partea de daună care depăşeşte franşiza. Franşiza poate fi deductibilă sau atinsă. vor fi plătite de societatea de asigurări. cheltuielile administrative ale asigurătorului efectuate în vederea soluţionării cazului de despăgubire pot fi mai mari decât suma plătită efectiv asiguratului ca despăgubire. (ii) în cazul în care se stabileşte o franşiză deductibilă de 500.dacă aceasta este mai mare decât franşiza. asiguratul va fi încurajat să instaleze un astfel de sistem. 2. acesta suferă o pagubă în valoare de 2. o persoană şi-a asigurat televizorul la o valoare de 5. adică valoarea pagubei (2. Franşiza reprezintă partea din valoarea fiecărei daune care este suportată de către persoana asigurată. atunci când ştie că societatea de asigurări îi va acoperi pagubele rezultate în urma unui furt. Un alt element important al contractului de asigurare de bunuri şi clădiri este franşiza.

Limitele de răspundere şi drepturile asigurătorului. la o sumă asigurată de 5. societatea de asigurări nu va plăti despăgubire în nici unul dintre cazuri. Franşiza agregată se aplică pe o anumită perioadă de timp.000 lei şi. în cadrul aceleiaşi poliţe de asigurare împotriva incendiului. Pot exista două cazuri: (i) în cazul în care franşiza deductibilă se stabileşte pentru fiecare articol în parte (300. cu o franşiză deductibilă de 500. Perioada de asigurare. Răspunderea asigurătorului începe.000 lei.000).000 lei) nu depăşeşte valoarea franşizei agregate.000 lei.000 lei. la o sumă asigurată de 6.000 lei pentru televizor şi 450.deductibile (500.000 = 650. (ii) în cazul în care se stabileşte o franşiză agregată pentru ambele articole în valoare de 800. înregistrează o pagubă în valoare de 300. societatea de asigurări nu ar fi plătit nici o despăgubire. acestea se vor plăti în întregime de societatea de asigurare. sau o franşiză agregată pentru toate articolele asigurate în cadrul poliţei respective.000 . În cazul în care. asigurarea rămânând astfel fără obiect. (ii) în cazul în care se stabileşte o franşiză agregată pe întreaga perioadă de asigurare. Franşiza pe eveniment se aplică fiecărei daune în parte. Asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare şi prin emiterea de către asigurător a contractului de asigurare şi este valabilă numai pentru bunurile şi riscurile specificate în contract.000. Pot exista două situaţii: (i) în cazul în care franşiza este stabilită pe eveniment.000) şi nu va plăti nimic ca despăgubire pentru frigider.000 + 350. în urma unui incendiu.000 lei pentru frigider). Dacă evenimentul asigurat s-a produs înainte de a începe răspunderea asigurătorului.000 lei.000 . Franşiza se poate stabili pe eveniment sau ca sumă agregată pentru întreaga perioadă de asigurare. în aceeaşi poliţă de asigurare de bunuri. se poate stabili o franşiză pentru fiecare articol în parte.000 lei).000.000 lei şi frigiderul este afectat de o pagubă în valoare de 150. În ambele cazuri.000 lei. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori. Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an. la cerere. societatea de asigurări nu va plăti nimic ca despăgubire.500.000 lei. şi frigiderul. în cazul producerii altor daune.000 lei. după o anumită perioadă. sunt acoperite mai multe articole.300.000 lei. De exemplu. un televizor asigurat la o valoare de 5. să considerăm că.000 lei (300. dacă valoarea pagubei ar fi fost mai mică decât 500.000. însă. o pagubă de 350. de regulă. societatea de asigurare nu va plăti despăgubire în primul caz. după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a întocmit contractul de asigurare. deoarece suma valorii pagubelor la cele două articole (500. iar în al doilea caz va plăti 150. precum şi dacă producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă după începerea răspunderii 68 . o persoană îşi asigură televizorul. chiar dacă există un început de dovadă scrisă. societatea de asigurări va plăti 200.000 + 150. la adresele indicate de acesta. De exemplu. şi că. se poate încheia şi pe perioade mai scurte. pentru că valoarea pagubei nu depăşeşte valoarea franşizei.000 lei ca despăgubire pentru televizor (500. televizorul suportă o pagubă în valoare de 500.

o agravare a riscului poate avea loc atunci când:  mijloacele de siguranţă care existau la momentul când s-a făcut oferta. pe cheltuiala sa. cunoscându-se această situaţie. modificare ce poate agrava riscul asigurat. să refuze plata indemnizaţiei. Dacă prin nerespectarea de către asigurat a acestor obligaţii s-ar putea produce pagube. a căror neîndeplinire poate conduce la rezilierea contractului sau la refuzul asigurătorului de a plăti despăgubirile. asigurătorul are dreptul să denunţe asigurarea. iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie. asiguratul trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii specificate în condiţiile de asigurare. să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului. încuietoarea nu este înlocuită cu una de aceeaşi calitate. De exemplu. Dacă asiguratul a dat răspunsuri (ori a făcut comunicări) incomplete sau inexacte cu rea-credinţă. contractul de asigurare se reziliază de drept. În baza contractului de asigurare. sau au fost ulterior stipulate în poliţă. contractul nu ar fi fost încheiat. corespunzător raportului dintre prima stabilită iniţial şi cea care ar fi fost stabilită. în cazul în care se cunoştea adevărata situaţie. Una dintre obligaţiile asiguratului este aceea de a întreţine şi de a folosi bunurile asigurate în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale. Asiguratul este obligat să ia. asigurătorul are dreptul ca:  înainte de producerea evenimentului asigurat. capacitate sau dimensiune.asigurătorului. Dacă asiguratul a dat răspunsuri incomplete sau inexacte sau dacă nu a informat imediat asigurătorul referitor la schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul. cunoscând adevărata situaţie. să denunţe contractul. fără restituirea primei achitate. orice modificare faţă de situaţia existentă la încheierea asigurării. Obligaţiile asigurătorului. sunt înlăturate sau reduse ca număr. De asemenea.  urmare a pierderii unei chei de la intrarea clădirii în care se află bunurile asigurate sau de la un seif sau tezaur. în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. în conformitate cu prevederile legale şi/sau recomandările producătorului. nu ar fi încheiat contractul. 69 . sau să refuze plata despăgubirii în cazul în care. în scris. Există obligaţii corespunzătoare perioadei anterioare producerii unei daune şi obligaţii referitoare la procedura ce trebuie urmată de asigurat la producerea unei daune. să reducă indemnizaţia cuvenită. asigurătorul are dreptul ca:  înainte de producerea evenimentului asigurat.  după producerea evenimentului asigurat.  după producerea evenimentului asigurat. toate măsurile şi să se conformeze tuturor recomandărilor făcute de asigurător pentru prevenirea producerii pagubelor. asiguratului îi revine obligaţia de a-i comunica asigurătorului. sau să-l denunţe. în cazul în care.

Să presupunem că acoperişul clădirii asiguratului este parţial deteriorat de un risc asigurat. salvarea. Prin cumpărarea sau închirierea unei prelate şi fixarea acesteia peste acoperişul deteriorat.  Să înştiinţeze imediat. Întârzierea poate fi dăunătoare asigurătorului. prin protejarea. De asemenea. mărimea probabilă a pagubei. Dacă a fost comisă o infracţiune. în caz de incendiu. furtul).  încăperile direct învecinate cu cele în care se află bunurile asigurate. se montează schele.care de altfel este ocupată permanent .  clădirea . poliţia are posibilitatea de a-l aresta pe infractor. locul unde se află resturile avariate sau distruse. asigurătorul va prefera să plătească costul mai redus al prelatei.în clădirea asigurată sau în care se află bunurile asigurate. se desfăşoară lucrări de construcţie. Perioada de timp în care asiguratul este obligat să anunţe 70 . organele de poliţie. Evident. decât costurile mai mari ale pagubei ce s-ar putea înregistra în cazul în care acoperişul nu ar fi acoperit. felul bunurilor avariate sau distruse. În cazul producerii unui risc asigurat.este nelocuită şi nesupravegheată mai mult de 30 zile. sau situate deasupra sau dedesubtul acestora. depozitarea şi păstrarea resturilor valorificabile în condiţii corespunzătoare specificului fiecăruia. dacă aceasta împiedică o investigare şi o soluţionare promptă. cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat. măsuri pentru limitarea pagubelor. asiguratul este obligat:  Să ia. iar bunurile furate ar putea fi recuperate. instalaţii sau alte obiecte. ori întro clădire învecinată. Un asigurat care întocmeşte o cerere de despăgubire frauduloasă poate fi solicitat să completeze şi o declaraţie la poliţie. data.pagube care ar fi mult mai costisitoare decât cheltuielile făcute cu prelata. despre producerea pagubei. asiguratul împiedică ploaia să cauzeze alte pagube clădirii asigurate sau bunurilor asigurate care se află în clădirea respectivă . unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare. locul. această clauză de notificare poate ajuta la prevenirea revendicărilor frauduloase. Unele pagube pot fi rezultatul săvârşirii unei infracţiuni (spre exemplu.  activitatea este temporar sau permanent întreruptă. după caz. numărul şi data emiterii poliţei de asigurare. explozie.  Asiguratul are şi obligaţia de a permite reprezentantului asigurătorului să efectueze inspecţia de risc ori de câte ori consideră că este necesar şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului. transportarea. personal sau printr-o persoană împuternicită.  Să înştiinţeze imediat asigurătorul. ora. Multe persoane care au intenţia de a întocmi cereri de despăgubire frauduloase ezită să completeze această declaraţie. pe seama asigurătorului şi în limita sumei asigurate. furt. În înştiinţare trebuie precizate: seria. devin permanent sau temporar neocupate. cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi la pagubele provocate.

magazine şi depozite de mărfuri. El trebuie să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de asigurător şi să permită acestuia să facă toate investigaţiile necesare.montaj şi a răspunderii constructorului. TIPURI DE ASIGURĂRI DE BUNURI ŞI CLĂDIRI Sub aspect formal. utilajelor şi a instalaţiilor împotriva avariilor accidentale. 71 . cotele de primă se diferenţiază. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi În poliţele de asigurare a clădirilor şi a conţinutului acestora. Aceasta înseamnă că înştiinţarea trebuie făcută cât mai repede posibil. În ambele cazuri. Asigurarea clădirilor. sau se poate prevedea ca notificarea să fie făcută „imediat”. este problema instanţei de judecată de a decide.).2. în timp ce alte societăţi au poliţe de asigurare prin care se acoperă doar anumite riscuri. 4.  Să contribuie alături de asigurător la determinarea naturii şi a cuantumului pagubei. unităţi de producţie. unele societăţi de asigurare iau în considerare toate riscurile care pot afecta bunul sau clădirea. prestări de servicii. unele societăţi stabilesc condiţii particulare de asigurare pentru riscurile civile şi pentru riscurile comerciale şi industriale.  Asigurarea bunurilor sau valorilor împotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie. anexe gospodăreşti etc.  Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.) sau la bunuri cu destinaţie comercială sau industrială (unităţi de alimentaţie publică. societăţile de asigurare abordează diferit problema asigurării bunurilor. Astfel. în timp ce alte societăţi emit condiţii unice. în funcţie de circumstanţe. zile).societatea de asigurări despre producerea daunei variază de la o societate la alta şi poate fi exprimată sub forma unei perioade efective de timp (ore. în funcţie de felul şi destinaţia bunurilor respective. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi.  Asigurarea lucrărilor de construcţii . ateliere etc. indiferent dacă acestea se referă la bunuri cu destinaţie civilă (clădiri de locuit.1. De asemenea.  Asigurarea maşinilor. sau dacă ar fi fost practic posibilă o înştiinţare mai rapidă. Dacă anunţul nu a fost făcut suficient de prompt. Printre cele mai răspândite poliţe de asigurare a bunurilor şi clădirilor se numără:  Asigurarea clădirilor.  Să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei. 4. este importantă măsura în care capacitatea asigurătorului de a-şi apăra interesele (dacă acestea există) a fost afectată de întârziere.2.

prăbuşire sau alunecare de teren. utilajele. clădirile în curs de construcţie. cinematografe.cum ar fi calamităţile naturale – numai dacă în poliţa de asigurare s-au prevăzut clauze speciale cu privire la asemenea riscuri şi dacă s-a plătit în prealabil o primă de asigurare suplimentară. cât şi instalaţiile fixe de încălzire. birouri. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu.  în cazul bunurilor: a) global pentru toate bunurile care se încadrează în aceeaşi grupă prevăzută în tarifele de prime. împrejmuirile etc. În continuare.  mărfurile.atât riscul de incendiu. muzee. uragan.  obiectele de inventar. instalaţiile sanitare.  maşinile. În cazul încheierii unei asemenea poliţe. b) separat pentru fiecare bun sau pentru bunuri din aceeaşi grupă prevăzute în tarifele de prime. semifabricatele. trăznet. cutremur de pământ. cât şi calamităţile naturale. instalaţiile. produsele finite şi alte mijloace circulante. explozie. dependinţe (se au în vedere atât clădirile şi construcţiile propriu-zise. cădere pe clădiri sau pe alte construcţii a unor corpuri etc. electricitate. Riscurile cuprinse în asigurare sunt: incendiu. motoarele. teatre. grindină. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi de alte calamităţi. restaurante. expoziţii. furtună. ateliere. De obicei. Sumele asigurate se stabilesc după cum urmează:  separat pentru fiecare clădire sau altă construcţie. 72 . materiile prime şi auxiliare. inventarul gospodăresc şi alte mijloace fixe. în cadrul acestei asigurări sunt cuprinse următoarele bunuri:  clădirile şi alte construcţii care servesc drept locuinţe. dacă asiguratul doreşte să fie protejat doar împotriva unora dintre aceste riscuri. se acoperă şi alte riscuri decât incendiul .Unele societăţi practică poliţe de asigurare care acoperă toate riscurile ce pot afecta bunurile admise în asigurare . cluburi. avalanşe de zăpadă.  asigurarea clădirilor. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi de alte calamităţi. ploaie torenţială. ascensoarele încorporate în acestea). bufete. uneltele. Alte societăţi practică poliţe de asigurare prin care se despăgubesc doar daunele directe şi materiale produse bunurilor asigurate de incendiu. materialele. greutate a stratului de zăpadă sau de gheaţă.. inundaţie. urmând ca prima să se reducă proporţional. Asigurarea clădirilor. În cazul încheierii unei astfel de poliţe. magazine. se va face menţiune specială în poliţă. a altor construcţii şi a conţinutului acestora:  asigurarea clădirilor. vor fi prezentate cele două modalităţi de cuprindere în asigurare a clădirilor. depozite de mărfuri.

 trăsnet. în funcţie de riscurile asumate.  inundaţii şi aluviuni.). sunt diferenţiate pe tipuri de localităţi şi pe grupuri de bunuri. gaz. utilajele şi instalaţiile împotriva pagubelor produse de diverse accidente.Primele datorate de asigurat la încheierea unei asigurări a clădirilor. vapori.  mărfuri (materii prime. Asigurarea maşinilor. maşini de birou. de asemenea. materiale. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu. conţinutul cabinetelor profesionale şi al birourilor (mobilier şi alte dotări. alte bunuri). furtună. utilajelor şi a instalaţiilor împotriva avariilor accidentale Prin această poliţă se asigură maşinile. împrejmuirile etc. cărţi. se acoperă de drept riscul de incendiu. de laborator şi comercială. silozuri. cutremur.  explozie care nu a fost provocată de dispozitive explozive. rezervoare. a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi.  bunurile casnice. aparatură electronică etc.2. explozie.  uragan. 73 . Categoriile de bunuri asigurate prin această poliţă se diferenţiază. ciocniri sau izbiri cu alte corpuri.  fum.). În cadrul poliţei de incendiu.  defecte de construcţie. trăsnet. furtună. grindină etc. vijelie. 4. dependinţele. revărsare a apelor. de materiale.  în cazul riscurilor comerciale şi industriale:  clădirile (construcţiile edilitare. avalanşe de zăpadă.  căderea aparatelor de zbor şi a obiectelor transportate de acestea. aparatură electrică şi electronică de uz casnic şi de birou.  utilajele şi echipamentele.  lovirea de către vehicule rutiere. instalaţiile fixe în serviciul clădirilor.2. ca urmare a spargerii conductelor. cum ar fi:  ruperi sau deformări în timpul funcţionării. ustensile. utilaje. localurile cu destinaţie industrială.  greutatea stratului de zăpadă.  cutremur. există condiţii particulare de asigurare pentru riscurile civile şi pentru riscurile comerciale şi industriale. Asigurarea clădirilor. astfel:  în cazul riscurilor civile:  clădirile (clădirile edilitare.. iar suplimentar se pot acoperi riscuri ca:  stricăciuni pricinuite prin măsurile autorităţilor pentru împiedicarea sau oprirea incendiului.  prăbuşirea sau alunecarea terenului. de turnare sau de montare. împrejmuirile şi cotele-părţi din imobile care constituie proprietate comună). mobilierul (maşini. semifabricate etc. În cadrul acestui tip de poliţă. inclusiv instalaţiile imobile.).

prevenirea extinderii pagubelor. ca urmare a:  vătămării corporale accidentale sau a îmbolnăvirilor. utilaj sau instalaţie. micşorarea pagubelor. se acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguratul este răspunzător faţă de terţe persoane şi pentru care trebuie să plătească sume cu titlu de dezdăunare.3.  maşini. întâmplate în perioada de valabilitate a contractului în legătură cu construcţia asigurată. În această asigurare sunt cuprinse bunuri ca:  materiale aduse de pe şantier şi care urmează a fi încorporate în lucrare sau a servi la executarea acesteia. furtună. În poliţa de asigurare poate fi inclus.  pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora. accidente ale mijloacelor de transport în timpul transportului materialelor asigurate. cauzate de avarierea sau distrugerea bruscă şi neprevăzută a bunurilor asigurate şi care fac necesară reparaţia sau înlocuirea acestora. trăznet.  bunurile încorporate în obiectivul de construcţii-montaj în curs de execuţie. întâmplate în perioada de asigurare. Această poliţă de asigurare include două secţiuni: o asigurare de bunuri şi o asigurare de răspundere civilă. Primele de aigurare sunt diferenţiate pe grupe de bunuri sau după felul bunurilor din grupă. Asigurarea acoperă pagubele. Secţiunea: Asigurarea de bunuri.2. cutremur de pământ. Suma asigurată în cazul asigurării lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului reprezintă: 74 . În această asigurare se cuprinde răspunderea constructorului pentru vătămări corporale suferite de terţi. furt prin efracţie din depozite. pe durata perioadei de garanţie.Sumele asigurate se stabilesc separat pentru fiecare maşină. precum şi pentru pagubele materiale pricinuite terţilor. în calitate de coasigurat. Prin această poliţă de asigurare se acoperă:  pagubele materiale cauzate bunurilor de: incendiu. instalaţii şi echipamente de lucru. Asigurarea lucrărilor de construcţii . În baza acestui contract de asigurare.  cheltuieli necesare realizate pentru conservarea bunurilor asigurate.  pagubele materiale cauzate construcţiei-montajului după predarea către beneficiar. la cererea asiguratului.montaj şi a răspunderii constructorului Acest tip de asigurare poate fi încheiat pentru societăţi comerciale care au ca obiect activitatea de construcţii-montaj. 4. şi beneficiarul obiectivului de construcţii. Secţiunea: Asigurarea de răspundere civilă.

pentru pagubele materiale – valoarea totală a contractului de construcţiimontaj, la care se adaugă valoarea maşinilor, instalaţiilor, materialelor şi a altor bunuri folosite la executarea acestuia; pentru răspunderea civilă a asiguratului faţă de terţi – o sumă convenită de comun acord între părţi.

Asigurarea se încheie pe durata executării lucrărilor de construcţii-montaj, până la predarea obiectivului pe bază de proces verbal de recepţie, precum şi pe perioada de garanţie. 4.2.4. Asigurarea bunurilor sau valorilor împotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie Asigurarea bunurilor împotriva furtului poate fi încheiată atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice. Astfel de contracte de asigurare se încheie pentru protejarea împotriva sustragerii prin furt sau tâlhărie atât a bunurilor din locuinţe şi birouri (riscuri civile), cât şi a celor din unităţi de producţie şi comercializare (riscuri comerciale şi industriale).Unele societăţi acoperă prin asigurare atât riscurile civile, cât şi cele comerciale sau industriale, în timp ce altele acceptă asigurări fie pentru acoperirea riscurilor civile, fie pentru acoperirea celor comerciale. În ceea ce priveşte furtul şi tâlhăria, unele societăţi de asigurare le tratează ca riscuri de sine stătătoare, în timp ce alte societăţi le consideră evenimente asigurate, pe care asiguraţii le acceptă în mod complementar sau le refuză. În continuare, vor fi prezentate diferite tipuri ale acestei asigurări, menite să protejeze asiguraţii împotriva celor două genuri de riscuri:  Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru locuinţe şi birouri;  Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru riscuri comerciale şi industriale;  Asigurarea de furt şi tâlhărie limitată la anumite bunuri şi valori. Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru locuinţe şi birouri. În această asigurare sunt cuprinse bunuri ca:  aparatură electrică, electronică, electrocasnică, audiovizuală;  ustensile, mobilier, tablouri, obiecte de artă, colecţii etc.;  alte bunuri de uz casnic şi personal, decoraţiuni interioare, mijloace de închidere, tapiserii etc.;  obiecte de îmbrăcăminte, blănuri, cărţi, obiecte preţioase etc. Suma asigurată se stabileşte în funcţie de o serie de criterii ca: structura, valoarea de înlocuire, starea de folosinţă a bunurilor. Ca urmare a încheierii unei astfel de poliţe, asiguratul poate fi despăgubit pentru pagubele materiale cauzate de pierderea sau deteriorarea bunurilor asigurate ca urmare a:  furtului comis ca urmare a pătrunderii în locuinţă;  tâlhăriei în locuinţă;  actelor de vandalism şi daunelor produse cu ocazia furtului sau tâlhăriei.
75

Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru riscuri comerciale şi industriale. În această asigurare sunt cuprinse bunuri ale unităţilor economice, cum ar fi:  mărfuri (produse finite, semifabricate, ambalaje, materii prime, ingrediente, produse în curs de fabricaţie, materiale de consum);  utilaje, echipamente, maşini, vehicule, maşini de birou etc.;  metale şi pietre preţioase, metale rare de uz industrial etc.;  documente, registre, formulare, sisteme electronice de elaborare a datelor, discuri şi benzi pentru maşini etc. Asigurătorul îl va despăgubi pe asigurat pentru daunele cauzate prin:  furt comis prin spargerea mijloacelor de protecţie, utilizarea de chei false, utilizarea de chei adevărate pierdute sau sustrase asiguratului;  tâlhărie produsă în localurile de desfăşurare a activităţii;  acte de vandalism şi daune produse cu ocazia furtului, tâlhăriei sau tentativei de comitere a acestora. Asigurarea de furt şi tâlhărie limitată la anumite bunuri şi valori. O asemenea asigurare se încheie cu persoane juridice şi poate avea două forme:  asigurarea bunurilor sau valorilor aflate în localul asiguratului;  asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tâlhărie asupra clienţilor. Asigurarea bunurilor sau valorilor aflate în localul asiguratului. În această asigurare nu se cuprind bunurile care nu pot fi utilizate din cauza degradării, precum şi următoarele categorii de bunuri sau valori:  mijloace fixe care prin volumul sau greutatea lor ori prin faptul că sunt zidite nu sunt expuse furtului, precum şi animalele;  bunurile care se află în localuri situate în afara unei localităţi (la mai mult de 1 km de cea mai apropiată clădire locuită din localitate) şi care nu au paznic permanent ori nu sunt locuite în permanenţă;  mărfurile (produsele) sau orice alte bunuri aflate în vitrine exterioare care nu fac corp comun cu clădirea sau altă construcţie specificată în contractul de asigurare;  pietrele preţioase sau obiectele de platină, de aur şi valorile care nu sunt păstrate în dulapuri de fier, cu excepţia cazurilor când acestea sunt expuse în muzee sau expoziţii;  bunurile sau valorile aflate în: gherete, chioşcuri, tonete, rulote sau altele asemenea, indiferent de felul materialelor din care sunt executate. Prin această asigurare se acoperă pagubele produse prin:  furt prin efracţie a bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract, cu condiţia să fie îndeplinite anumite măsuri de siguranţă şi de pază;  spargere sau deteriorare – cu prilejul furtului sau a tentativei de furt prin efracţie – a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor la clădiri sau alte construcţii aparţinând asiguratului, precum şi a mobilierului şi a sistemului de alarmă;
76

furt prin efracţie a bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract, dacă acestea s-au săvârşit în localul menţionat în contractul de asigurare, prin violenţă sau ameninţări, în condiţiile prevăzute de Codul penal, asupra uneia sau mai multor persoane din conducerea sau din serviciul asiguratului;  furt prin efracţie a bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract, întrebuinţarea cheilor originale, dar, numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie, comise în condiţiile de mai sus, în localul menţionat în contractul de asigurare.

Sumele asigurate se stabilesc fie global, pentru toate bunurile (valorile) din aceeaşi grupă prevăzută în tarifele de primă, fie separat, pentru fiecare bun sau bunuri (valori) din aceeaşi grupă. Asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tâlhărie asupra clienţilor. Asigurarea se poate încheia fie cu indicarea fiecărui curier şi a sumelor la care se face asigurarea pentru fiecare curier, fie cu indicarea numai a numărului curierilor şi a unei sume globale la care se face asigurarea. Primele de asigurare sunt diferenţiate, în funcţie de locul unde se săvârşeşte furtul şi de felul bunurilor sau valorilor. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin furtul săvârşit prin acte de violenţă sau ameninţări, în condiţiile prevăzute de Codul penal, asupra unuia sau mai multor curieri din serviciul asiguratului, în exercitarea serviciului lor de curieri. 4.2.5. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice Această poliţă de asigurare este o poliţă - pachet, care include acoperirea pentru locuinţă, pentru conţinutul acesteia şi pentru răspunderea civilă a persoanelor care locuiesc în casa respectivă. Ea oferă cea mai potrivită acoperire prin asigurare pentru cele mai multe persoane, respectiv familii, incluzând numeroase prevederi legate de acoperire, ce pot fi modificate, în funcţie de nevoile specifice ale asiguraţilor. Poliţa de asigurare complexă a gospodăriilor practicată în SUA este divizată în 2 părţi:  Asigurarea de bunuri - prezintă tipurile de bunuri care sunt acoperite, riscurile asigurate, precum şi excluderile şi condiţiile privind extinderea răspunderii asigurătorului;  Asigurarea de răspundere civilă - oferă informaţii similare referitoare la acoperirea pentru răspunderea civilă, excluderi şi condiţii. Partea I-a: Asigurarea de bunuri. Partea I a poliţei de asigurare complexă a gospodăriilor (Asigurarea de bunuri) este divizată în următoarele secţiuni:  Locuinţe;  Alte construcţii;  Bunuri mobile;  Imposibilitatea utilizării bunurilor;
77

Asigurarea suplimentară.

Împreună, toate aceste secţiuni descriu bunurile şi cheltuielile acoperite prin poliţa de asigurare complexă a gospodăriei. Secţiunea: Locuinţe. Această secţiune cuprinde locuinţele incluse în una din următoarele categorii:  clădirea în care locuieşte o familie şi alte construcţii menţionate în cererea de asigurare;  partea în care locuieşte asiguratul din orice altă clădire, menţionată în cererea de asigurare;  locuinţă pentru două familii, menţionată în cererea de asigurare, în care asiguratul locuieşte în cel puţin unul dintre spaţiile corespunzătoare unei familii. Secţiunea „Locuinţe” priveşte, de asemenea, structurile ataşate casei, cum ar fi garajul, cât şi şi materialele depozitate în interior, sau lângă locuinţa asigurată, şi folosite pentru a construi sau repara această locuinţă. Pământul este în mod expres exclus din acoperire. Această excludere este prezentă pe tot parcursul contractului. De exemplu, un asigurat care posedă un lot de pământ aflat lângă ocean, lot care a fost erodat de acţiunea valurilor, nu va fi despăgubit în baza unei poliţe de asigurare complexă a gospodăriei. Secţiunea: Alte construcţii. Termenul „Alte construcţii” se referă la structurile aflate la locuinţa asiguratului, altele decât casa, neataşate la aceasta şi separate de ea printr-un spaţiu bine determinat. Exemple de astfel de construcţii sunt: magaziile, garajele neataşate şi piscinele. O antenă parabolică ataşată unui suport de beton va fi, de asemenea, acoperită pe această bază. Secţiunea „Alte construcţii” prevede două excluderi importante. Nu se asigură construcţiile folosite în următoarele scopuri:  construcţiile folosite în scopuri de afaceri (în întregime sau în parţial). O afacere este definită ca o activitate comercială, profesie sau ocupaţie. Deci, un asigurat care îşi amenajează în garaj o tipografie sau un atelier de reparaţii auto nu-şi va putea asigura garajul în cadrul poliţei de asigurare complexă a gospodăriei;  construcţiile închiriate unei persoane care nu este rezident al casei respective (cu excepţia situaţiei în care construcţia este închiriată cu destinaţia de garaj). Astfel, dacă un asigurat a transformat un garaj în apartament şi l-a închiriat altor persoane, atunci, în baza acestei poliţe, garajul nu este asigurat. Riscuri asigurate în secţiunile „Locuinţe” şi „Alte construcţii”. Secţiunile „Locuinţe” şi „Alte construcţii” acoperă toate riscurile care determină pagube directe la bunuri; cu alte cuvinte, se oferă acoperire pentru orice pagubă directă la bunuri, cu excepţia situaţiei în care dauna este cauzată de un risc exclus în mod expres de poliţa în cauză.

78

Excluderi pentru secţiunile „Locuinţe” şi „Alte construcţii”. Riscurile excluse în cadrul acestor secţiuni sunt următoarele:  prăbuşirea;  îngheţarea sistemului de încălzire;  îngheţul, topirea, presiunea sau greutatea apei sau gheţii;  furtul materialelor de construcţie;  actele de vandalism şi cele produse cu rea-intenţie asupra locuinţelor vacante;  deteriorarea naturală;  inundaţia. Secţiunea: Bunurile mobile. Această secţiune se referă la bunurile mobile ale asiguratului, aflate oriunde în lume. Bunurile mobile includ bunuri pe care asiguratul le deţine în proprietate sau le foloseşte. Astfel, această secţiune este valabilă şi pentru bunuri împrumutate şi folosite de asigurat, ca şi cum acestea ar fi proprietatea sa. La cererea asiguratului, se pot asigura şi bunurile mobile aflate în proprietatea altor persoane, dar care se găsesc la locuinţa asiguratului. Un asigurat poate, de asemenea, acoperi bunurile mobile aparţinând unui musafir, sau unui angajat la domiciliul său, atâta vreme cât bunurile se află la oricare din locuinţele asiguratului. Decizia de a acoperi sau nu bunurile aparţinând altei persoane este o hotărâre pe care asiguratul o ia după producerea unei daune. Un asigurat care suferă o daună totală, ca urmare a unui incendiu, de exemplu, ar putea avea nevoie de întreaga sumă asigurată pentru a înlocui bunurile sale distruse; acoperirea pentru bunurile aparţinând prietenilor sau oaspeţilor putând să nu fie practică. În poliţă se precizează, în mod expres, bunurile excluse din asigurare. În majoritatea cazurilor, acestea sunt asigurate prin alte tipuri de poliţe. În continuare, se vor prezenta bunuri care nu pot fi cuprinse în asigurarea familială complexă:  Bunuri asigurate prin alte tipuri de poliţe (de exemplu, bijuteriile). Această excludere elimină posibilitatea dublei acoperiri pentru anumite bunuri.  Animale, păsări sau peşti.  Autovehicule. Autovehiculele şi echipamentul electronic, care funcţionează prin intermediul sistemului electric al acestora (incluzând accesoriile, antenele, casetele, discurile folosite împreună cu aceste echipamente electronice) sunt excluse din secţiunea „Bunuri mobile”.  Avioane.  Bunuri aparţinând chiriaşilor. Un asigurat care închiriază un apartament sau o cameră unui chiriaş nu va avea acoperire pentru bunurile care aparţin chiriaşului. Totuşi, un asigurat, care pune la dispoziţia unei rude o cameră sau un apartament, va beneficia de acoperire pentru bunurile care aparţin acelei rude.  Bunuri aflate într-un apartament închiriat. Un asigurat, care închiriază un apartament mobilat unui chiriaş, nu va beneficia de
79

familia va fi. Prin această secţiune se acoperă riscul de pierdere financiară a asiguratului.  Informaţii. Dacă. încât nu mai poate fi locuită. autorităţile publice interzic proprietarilor de locuinţe să le utilizeze.  explozia.  furtul. Asigurarea suplimentară.  pagubele produse de vehicule sau de aparate de zbor. Secţiunea: Imposibilitatea utilizării bunurilor. Riscurile asigurate în cadrul acestei secţiuni diferă semnificativ de cele acoperite prin secţiunile „Locuinţe” şi „Alte construcţii”.  furtuna. o familie trebuie să locuiască în altă parte. sunt enumerate riscurile acoperite în secţiunea „Bunuri mobile”:  incendiul. asiguratul va fi compensat pentru chiria pierdută (mai puţin cheltuielile care nu mai continuă în această perioadă). Ocazional.  spargerile. chiar în situaţia în care locuinţa deţinătorului de poliţă nu este afectată. Prin această secţiune se acoperă:  Cheltuielile suplimentare de supravieţuire. ea este despăgubită pentru orice creştere a cheltuielilor cotidiene necesară pentru a menţine standardul de viaţă obişnuit. sunt acoperite costurile formularelor şi suporturilor de stocare a datelor şi costul programelor soft disponibile pe piaţă. datorită faptului că locuinţele învecinate sunt distruse. În poliţa de asigurare complexă a gospodăriei sunt incluse următoarele acoperiri suplimentare: 80 . În continuare. zăpada sau lapoviţa. pe durata reparaţiilor la propria locuinţă. trăsnetul.  Bunuri închiriate altor persoane şi care nu se află la adresa asiguratului. nevoită să se mute în altă parte. Nu sunt cuprinse în asigurare informaţiile stocate pe suport hârtie sau pe suport electronic.  pagubele accidentale produse de curentul electric generat artificial.  Valoarea de închiriere.  scurgerile accidentale de apă sau de aburi. fisurile sau arderile produse accidental.  vandalismul şi actele produse cu intenţie.  căderea unor corpuri. Riscuri asigurate în cadrul secţiunii „Bunuri mobile”. Totuşi.  Imposibilitatea folosirii datorată unei autorităţi publice. Dacă o parte a locuinţei este închiriată şi. Nici un bun închiriat unei alte persoane şi care nu se găseşte la locuinţa asiguratului nu este acoperit. descrise anterior. până la terminarea reparaţiilor. greutatea stratului de gheaţă. în urma unui eveniment asigurat. ea devine nelocuibilă. până la terminarea reparaţiilor.acoperire pentru respectiva mobilă în cadrul poliţei de asigurare complexă a gospodăriei.  Cărţile de credit şi cele de transfer al fondurilor. grindina. Într-o asemenea situaţie. probabil. care este cauzat de faptul că partea din imobil în care acesta locuieşte efectiv este atât de distrusă.

Îndepărtarea resturilor de la locul producerii unui eveniment asigurat. pe o perioadă de 30 de zile pentru orice risc. vehicule (care nu aparţin asiguratului şi nu sunt utilizate de acesta). chiar dacă este vorba de un risc în mod normal neacoperit. Acestea. f) Defecte ascunse. b) Pierderile cauzate de furtul sau de folosirea neautorizată a cardurilor. trăsnet. acesta va fi compensat pentru măsurile luate în vederea limitării daunelor suplimentare. mişcare civilă. Dacă locuinţa asigurată este distrusă de un risc acoperit. dacă locuinţa a fost vacantă pentru mai mult de 30 de zile înainte de producerea daunei. h) Acţiunea ploii asupra acoperişului imobilului. Dacă locuinţa asiguratului este distrusă de un risc asigurat.  Cota .  Cărţile de credit. Este vorba de partea din dauna produsă la un bun aflat în proprietatea comună a membrilor unui grup care i se impută persoanei în cauză. precum şi alte pagube cauzate de acest lucru. i) Folosirea unor materiale sau metode de construcţie defectuoase.  81 . explozie. cauzate de prăbuşirea parţială sau totală a clădirii asigurate determinată de următoarele riscuri: e) Riscuri asigurate în cadrul secţiunii „Bunuri mobile”. această activitate va contribui la prevenirea sau reducerea pagubelor. falsificarea hârtiilor de valoare şi a banilor. vandalism. asiguratul va fi compensat pentru cheltuielile în limite rezonabile făcute pentru îndepărtarea resturilor. sunt acoperite pentru riscurile de incendiu. g) Greutatea bunurilor. Acoperirea este exclusă. Este acoperită spargerea geamurilor sau a geamurilor securizate.  Arbori.  Cheltuielile de limitare a daunelor. Această acoperire suplimentară oferă protecţie împotriva pagubelor la clădiri şi bunuri mobile.parte din daună care revine asiguratului. cărţile de transfer de fonduri. asigurătorul va asigura bunurile mutate. arbuşti şi alte plante. accidente produse de avioane. în cadrul acestei acoperiri suplimentare. a echipamentelor. d) Pierderile cauzate de folosirea monedelor falsificate ale SUA sau Canadei.  Mutarea bunurilor.  Prăbuşirea. dacă se află la locuinţa asiguratului. Un asigurat este acoperit pentru următoarele daune: a) Obligaţiile legale datorate furtului sau folosirii neautorizate a cărţii de credit. c) Pierderile generate de falsificarea sau de modificarea unui CEC. iar asiguratul intenţionează să salveze câteva din bunurile aflate în locuinţă.  Geamuri. animalelor sau persoanelor din locuinţă. mutându-le din casă. acte produse cu intenţie şi furt. Pentru a suporta costurile acestei activităţi. Dacă bunurile asiguratului sunt distruse de un risc acoperit.

82 .  lucrările executate defectuos.  explozie. covoarele şi mobila asiguratului aflate la locuinţa acestuia sunt acoperite pentru următoarele riscuri:  incendiu.  scurgeri sau revărsări accidentale de apă şi aburi. Trebuie subliniat faptul că riscul furt nu este inclus. Sunt excluse. Poliţa de asigurare complexă a gospodăriei oferă acoperire pentru costul de înlocuire al bunurilor. demolării. Unele bunuri. Unele riscuri sunt excluse. Această parte conţine două tipuri principale de acoperire:  Răspunderea personală. poate descoperi. apar la acoperirea suplimentară cu sume asigurate reduse şi cu riscuri mai restrânse.  dezmembrare bruscă şi accidentală a sistemului de încălzire cu apă sau aburi. în mod expres.  furtună. după producerea unei daune. care au fost excluse din secţiunea „Bunuri mobile” (de exemplu. a cărui instalaţie electrică este confecţionată din cabluri de aluminiu.  mişcările de pământ.  Cheltuieli medicale plătite terţelor persoane prejudiciate. că reparaţiile trebuie efectuate în concordanţă cu legile în vigoare. atât de la asigurarea clădirilor.  Excluderi pentru Partea I-a. un asigurat.  riscul nuclear. renovării sau reparării datorate necesităţii aplicării prevederilor unei legi.  daune bruşte şi accidentale datorate curentului electric generat artificial.  pagubele produse cu intenţie.Mobilierul proprietarului.  căderile de tensiune. De exemplu.  cădere a unor corpuri. ar putea descoperi că toate reparaţiile electrice trebuie să fie făcute cu cabluri de cupru. cărţile de credit sau mobilierul). pierderile de valoare la clădiri şi costurile asociate poluării. în urma producerii unui risc asigurat.  războiul. Instalaţiile.  vandalism şi acte produse cu intenţie. O persoană care deţine o locuinţă într-o zonă mai veche. greutate a stratului de zăpadă sau de gheaţă.  neglijenţa.  îngheţ.  accidente produse de vehicule sau aparate de zbor. Aceste acoperiri suplimentare nu se pot asocia exact uneia din secţiunile Părţii I-a. istorică.  Efectul reglementărilor legislative. grindină sau trăsnet. Această acoperire adiţională include costul suplimentar al construirii. Partea a II-a: Asigurarea de răspundere civilă. cât şi de la asigurarea bunurilor din Partea I-a:  pagubele produse de aplicarea anumitor legi. amenajării.

În plus faţă de limita răspunderii. Secţiunea „Cheltuieli medicale” are în vedere persoanele vătămate în una dintre următoarele situaţii:  se aflau la reşedinţa asiguratului cu permisiunea acestuia. pentru o vătămare corporală sau pentru o pagubă materială provocată de acesta. se acoperă cheltuielile medicale suportate de terţele persoane prejudiciate şi nu cele suportate de asigurat. operaţii. Acoperirea cheltuielilor medicale diferă de acoperirea pentru răspunderea personală. în limita sumei asigurate menţionate în poliţă. cu excepţia celor ce au calitatea de angajaţi. Cheltuielile medicale nu se plătesc asiguratului nominalizat sau altor rezidenţi ai gospodăriei sale. dar au fost vătămate în urma unor activităţi practicate de acesta. 83 . care implică o despăgubire acoperită prin poliţă. Această acoperire. unde acoperirea cheltuielilor medicale se referă la asigurat. chiar dacă asiguratul nu este răspunzător. cu o sumă de asigurare fixată. dar au fost vătămate în urma unor evenimente care au avut loc la reşedinţa asiguratului. Acoperirea pentru răspunderea civilă devine operantă în situaţia în care este făcută o reclamaţie sau o acţionare în justiţie împotriva unui asigurat. tratamente stomatologice.  nu se aflau pe proprietatea asiguratului. care se aplică oriunde în lume. îngrijire medicală şi pentru servicii funerare. pentru prejudicii faţă de care asiguratul este răspunzător.  nu se aflau la reşedinţa asiguratului şi au fost rănite de un animal care aparţinea asiguratului. acoperă vătămările corporale şi pagubele materiale care rezultă din activităţile asiguratului. cum ar fi poliţa auto personală. pe eveniment. de regulă. la membrii familiei şi la alţi pasageri ai autovehiculului asigurat. chiar dacă procesul intentat este nejustificat sau fraudulos. pentru prejudiciul produs. Această sumă poate fi majorată în schimbul plăţii unei prime suplimentare. tratamente cu raze X. Poliţa de asigurare complexă a gospodăriei oferă acoperire pentru răspundere civilă.  nu se aflau pe proprietatea asiguratului. din punct de vedere legal. Aceste cheltuieli medicale includ cheltuielile rezonabile pentru medicamente. ambulanţă. asigurătorul plăteşte cheltuielile de apărare. din punct de vedere legal. Secţiunea: Cheltuieli medicale. spitalizare. Prin această poliţă se acoperă cheltuielile medicale necesare terţelor persoane (şi nu unui asigurat) în termen de 3 ani de la producerea unei vătămări corporale. o asemenea răspundere survine datorită neglijenţei asiguratului. Prin poliţa de asigurare complexă a gospodăriei. spre deosebire de alte tipuri de poliţe. De cele mai multe ori. dacă împotriva asiguratului este intentat un proces. sau rezidenţii gospodăriei acestuia. Toate poliţele de asigurare complexă a gospodăriei includ acoperirea pentru răspunderea personală.Secţiunea: Răspunderea personală.  nu se aflau pe proprietatea asiguratului şi au fost rănite de un angajat al acestuia pe perioada în care acesta din urmă îşi îndeplinea atribuţiile de serviciu. prin faptul că aceasta este valabilă. Această acoperire este oferită.

De regulă. dacă nu s-a prevăzut altfel în condiţiile de asigurare. se evaluează dauna şi se stabileşte valoarea despăgubirii. O despăgubire mai mare decât paguba suferită ar reprezenta un profit pentru asigurat sau pentru beneficiar. În România. Cuantumul pagubei se stabileşte în funcţie de tipul pagubei: totală sau parţială. strânge dovezi materiale. numai după ce acesta din urmă a probat legitimitatea sa de a încasa indemnizaţia. EVALUAREA PAGUBELOR ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRILOR Atunci când se produce un risc asigurat.  în timpul războiului. o asigurare complexă a gospodăriilor este. în cazul asigurării de bunuri. în urma căruia asiguratul înregistrează o pagubă. pentru a se ocupa de verificarea încadrării daunei în acoperirea oferită în baza poliţei. Despăgubirea datorată de asigurător nu poate depăşi valoarea bunului în momentul producerii riscului asigurat. principiul primului risc şi principiul răspunderii limitate.  de a verifica încadrarea în acoperirea oferită prin poliţă. Aceste două tipuri de secţiuni oferă protecţie asiguratului pentru consecinţele financiare ale vătămărilor corporale şi ale pagubelor materiale pe care acesta le poate cauza terţelor persoane. de documentare şi demonstrative. cuantumul pagubei şi nici suma la care s-a făcut asigurarea. 84 . se aplică cele trei principii de despăgubire: principiul răspunderii proporţionale. se declanşează automat mecanismul despăgubirii. ambarcaţiuni. în vehicule cu motor. divizată trei părţi:  Asigurarea de bunuri. de investigarea cauzelor producerii daunei. După producerea evenimentului asigurat. În acest sens. a declarat dacă a mai încheiat asigurări cu alte societăţi pentru acelaşi risc. rolul inspectorului de daună este:  de a determina cauzele producerii riscului asigurat. aeronave. După efectuarea inspecţiei de daună şi după verificarea încadrării în riscurile acoperite prin poliţă. în spaţii care nu sunt asigurate. La acoperirea pagubelor. În cadrul acestor secţiuni nu se acoperă prejudiciile produse: cu intenţie. societăţile de asigurare desemnează anumiţi angajaţi.  Asigurarea de invaliditate permanentă şi deces. asigurătorul achită despăgubirea cuvenită asiguratului.  de a estima costul reparaţiilor sau preţul de înlocuire a bunului avariat.Excluderi care se aplică secţiunilor „Răspunderea personală” şi „Cheltuieli medicale”. 4. numiţi inspectori de daună. ca urmare a desfăşurării unor activităţi comerciale. de obicei.3. Pentru a evita această situaţie. a predat asigurătorului întreaga documentaţie necesară subrogării acestuia pentru a exercita acţiuni de subrogare. inspectorul de daună ia declaraţii scrise sau înregistrate părţilor implicate şi martorilor.  Asigurarea de răspundere civilă.

85 .  la bunuri a căror cantitate se exprimă în diverse unităţi de măsură (kilograme.  la celelalte bunuri:  distrugerea în întregime.  la celelalte bunuri: valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat a bunului distrus sau dispărut. pătraţi sau cubi): valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat a cantităţii de bunuri distruse în întregime sau dispărute. bucăţi. la data producerii evenimentului asigurat. fără resturi ce se mai pot valorifica sau întrebuinţa. Cuantumul pagubei reprezintă:  în caz de daună totală:  la clădiri şi alte construcţii: valoarea de înlocuire a clădirii distruse. a resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica. la aceeaşi dată. la aceeaşi dată. pătraţi sau cubi): deprecierea acelei părţi din cantitatea totală care a rămas după producerea evenimentului asigurat şi care diminuează valoarea bunurilor respective.  distrugerea bunului într-un asemenea grad încât. bucăţi.  la celelalte bunuri: avarierea bunurilor.  costul reparării obiectelor de muzeu depăşeşte suma asigurată. fără resturi ce se mai pot valorifica sau întrebuinţa. pătraţi sau cubi): partea din cantitatea totală care a fost distrusă în întregime sau a dispărut. bunurile respective nu mai pot fi folosite prin repararea părţilor componente ori a pieselor avariate sau prin înlocuirea. litri.  distrugerea într-un asemenea grad încât. din care se scad uzura şi valoarea.  la bunuri a căror cantitate se exprimă în diverse unităţi de măsură (kilograme. din care se scad uzura şi valoarea. astfel încât se poate reface prin reparare sau restaurare. bucăţi. metri liniari. la data producerii evenimentului asigurat. deşi au mai rămas resturi ce se pot valorifica sau întrebuinţa. metri liniari. a resturilor ce se pot întrebuinţa sau valorifica. a resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica. litri.Prin pagubă totală se înţelege:  la clădiri şi alte construcţii:  distrugerea în întregime. litri. refacerea prin reparare nu mai este posibilă sau cheltuielile implicate ar depăşi suma asigurată. deşi au mai rămas resturi ce se pot valorifica sau întrebuinţa. Prin pagubă parţială se înţelege:  la clădiri şi alte construcţii: distrugerea sau deprecierea parţială. din care se scade valoarea. astfel încât acestea pot fi folosite după repararea părţilor componente ori a pieselor avariate sau după înlocuirea.  în caz de daună parţială:  la clădiri şi alte construcţii: costul reparaţiei. metri liniari. recondiţionarea ori restaurarea acestora. recondiţionarea ori restaurarea acestora.  la bunuri a căror cantitate se exprimă în diverse unităţi de măsură (kilograme.

război civil. daunele provocate bunurilor menţionate în contractul de asigurare. societatea de asigurări nu acordă despăgubiri nici pentru:  pagube sau cheltuieli în legătură cu poluarea şi/sau contaminarea provocate direct sau indirect din orice cauză. ori costul de înlocuire sau de recondiţionare a acestora. Din cuantumul despăgubirii se scad:  franşiza prevăzută în contractul de asigurare. locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul. societăţile acordă despăgubiri şi pentru: cheltuielile făcute în scopul limitării daunei. insurecţie. pentru fiecare eveniment în parte.  dacă pagubele au fost provocate din culpa persoanelor indicate mai înainte. metri liniari. sau dacă asiguratul (sau oricare altă persoană acţionând în numele său) a contribuit în mod deliberat ori prin neglijenţă gravă la producerea daunei. şi anume:  dacă dauna a fost provocată în mod intenţionat de către:  asigurat. prin distrugeri sau avarii datorate măsurilor de salvare luate de asigurat pentru împiedicarea şi/sau limitarea consecinţelor producerii riscului.  la celelalte bunuri: costul reparaţiilor părţilor componente sau a pieselor avariate. dictatură militară sau uzurpare de putere.la bunuri a căror cantitate se exprimă în diverse unităţi de măsură (kilograme. La cererea uneia dintre părţi. bucăţi. ale radiaţiei sau infestării radioactive.  pagube pricinuite de măsuri de război. în mod statornic. ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile. contractant sau beneficiar. 86 . contractantul sau beneficiarul. Există situaţii în care societatea de asigurări poate refuza plata despăgubirii.  dacă persoanele specificate anterior nu au luat măsurile necesare evitării sinistrului sau limitării acestuia.  un membru din conducerea persoanei juridice asigurate.  primele datorate până la sfârşitul perioadei asigurate.  În limita sumei asigurate. pătraţi sau cubi): valoarea pierderii de calitate a acelei părţi din cantitatea totală care a rămas după pagubă şi care diminuează valoarea bunurilor respective. costul expertizei fiind suportat de către partea care o solicită.  pagube produse de influenţe directe ale exploziei atomice. dauna se poate evalua prin expertizare. adică partea din daună care este suportată de asigurat. revoluţie. prepuşii asiguratului sau beneficiarului. cheltuielile legate de îndepărtarea resturilor de la locul producerii evenimentului asigurat. din care se scad uzura corespunzătoare pentru piesele noi sau recondiţionate şi valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica.  dacă cererea de despăgubire este făcută cu rea-credinţă. litri.  persoane fizice majore care. deşi puteau să facă acest lucru. rebeliune. De regulă. invazie. ocupaţie militară.

sechestrare. această metodă se utilizează mai ales în cazul asigurării auto. De regulă. Înlocuirea bunului. împrejurările în care s-a produs. scăderea preţurilor bunurilor.  pagube provocate de alte riscuri necuprinse în asigurare. Există cel puţin trei metode prin care se poate acorda despăgubirea: plata unei indemnizaţii. reducerea valorii bunurilor asigurate după reparaţie. o firmă de specialitate poate să-l înlocuiască în numele asigurătorului. naţionalizare. Astfel. Un exemplu de soluţionare prin înlocuire a unui caz de despăgubire este acela al asigurării obiectelor casabile. În situaţia în care. înlocuirea. pagube produse de tulburări civile.  pagube indirecte provocate de: întârzieri în livrarea bunurilor. Majoritatea asigurătorilor auto au contract de colaborare cu ateliere de service auto. recondiţionări sau restaurări nereuşite. repararea. societăţile de asigurare beneficiază de discounturi. precum şi alte documente care au legătură cu dauna. Majoritatea covârşitoare a cazurilor de despăgubire sunt soluţionate prin încasarea de către asigurat a unui cec ce reprezintă contravaloarea pierderii suferite. asigurătorul poate să repare bunul sau clădirea avariată prin producerea evenimentului asigurat. Repararea bunului sau clădirii avariate. din partea firmelor de profil cu care colaborează.   După stabilirea valorii daunei. rechiziţionare sau altele similare luate de autorităţi. societatea de asigurări va decide asupra metodei de indemnizare. respectiv a procedurii penale.  cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat. asigurătorul poate amâna acordarea despăgubirii până la finalizarea anchetei. există tendinţa ca societăţile de asigurare să deţină propriile ateliere de service auto. în legătură cu dauna. În locul plăţii unei indemnizaţii. valabilitatea poliţei. 87 .  prejudicii provocate de măsurile de confiscare. cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse din cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii. Plata unei indemnizaţii. a fost instituită împotriva asiguratului o anchetă sau o procedură penală. vandalism sau altele asemănătoare. mărimea acesteia.  pagube produse prin întreruperea folosirii bunurilor ori prin întreruperea producţiei. Plata despăgubirii se face numai pe bază de acte care atestă existenţa daunei. În ţările cu tradiţie în domeniul asigurărilor. în astfel de cazuri.pagube produse de operaţiuni militare în timp de război. în cazul spargerii unui geam în urma producerii unui eveniment asigurat. De obicei. care prestează lucrările de reparaţii ale autovehiculelor asigurate. acte de terorism. calitatea de asigurat sau beneficiar a persoanei care revendică despăgubirea.

Dacă prin reparare. se obligă să restituie total sau parţial. se urmăreşte ca despăgubirea plătită asiguratului de către toţi asigurătorii să nu depăşească valoarea pagubei. Sarcina de a proba că dauna produsă unui bun este consecinţa directă şi nemijlocită a unui risc asigurat revine asiguratului. bunurile au fost găsite. dacă după plata despăgubirii. 88 . se procedează în felul următor:  dacă bunurile au fost găsite neavariate şi complete. recondiţionare sau restaurare valoarea bunului se măreşte în comparaţie cu valoarea acestuia la data producerii evenimentului asigurat. În cazul în care asiguratul a încheiat mai multe contracte de asigurare pentru acelaşi risc. despăgubirea acordată se va diminua corespunzător diferenţei dintre cele două valori. peretelui etc. iar noua instalaţie este într-o stare mai bună decât cea veche. Astfel. După fiecare daună. după caz. iar eventualele drepturi de despăgubire rămase se plătesc asiguratului. asiguratul va plăti o primă adiţională pentru readucerea sumei asigurate la nivelul celei stabilite în momentul încheierii asigurării. În caz de daună parţială. se repară reţeaua electrică sau sanitară la o clădire. bunurile furate au fost găsite. asiguratul este obligat să înştiinţeze societatea de asigurări pentru regularizarea eventualelor despăgubiri. deoarece scopul asigurării este acoperirea pierderii financiare a asiguratului şi nu îmbogăţirea acestuia. asiguratul este obligat să restituie diferenţa dintre despăgubirea primită şi pagubele produse bunurilor respective. Dacă bunul asigurat este gajat/ipotecat unei bănci . Astfel.în vederea obţinerii sau garantării unui credit.) produse încăperii în care s-a aflat obiectul asigurării. În caz de daună totală. asigurătorul datorează numai o parte a despăgubirii. cu începere de la data producerii evenimentului asigurat. În felul acesta. despăgubirile se acordă numai cu condiţia ca asiguratul să dea o declaraţie în care să arate că. contra plăţii diferenţei de primă corespunzătoare. Dacă înainte ca asiguratul să primească despăgubirea. societatea de asigurări îl despăgubeşte numai pentru eventualele pagube înregistrate ca urmare a furtului. costul construcţiei acesteia este suportat în întregime de către asigurat. se scade din costul reparaţiei uzura fizică. acea parte care rezultă din repartizarea proporţională a despăgubirilor datorate de către toţi asigurătorii. În cazul în care la repararea unei clădiri avariate se mai construieşte o cameră în plus. în cazul în care. de exemplu. în măsura în care nu se depăşeşte suma asigurată. în cazul în care bunurile furate vor fi găsite. dar sunt avariate sau incomplete. În caz de furt. printr-o asigurare suplimentară. geamului. când acesta este însoţit de alte daune (spargerea uşii.  dacă bunurile au fost găsite. suma asigurată se diminuează cu valoarea despăgubirii acordate. despăgubirea primită. asiguratul este despăgubit cu întreaga valoare a acestei daune. despăgubirea se acordă asiguratului. asiguratul este obligat să înapoieze în totalitate despăgubirea primită. Revenirea la suma asigurată iniţial se poate face la cererea asiguratului. despăgubirea se plăteşte băncii creditoare în limita sumei rămase până la achitarea creditului. Pentru restul perioadei de asigurare. Dacă bunurile furate nu au fost găsite. asigurarea continuă pentru suma rămasă. şi anume.

Existenţa clauzei referitoare la pereche sau la set avertizează asiguratul că paguba unei jumătăţi de pereche nu constituie o pagubă totală. 89 . de exemplu. o pereche de cercei.  Sunt situaţii în care. mai mică decât o jumătate din valoarea perechii. pentru paza bunurilor. există clauze ce stabilesc modul de acordare a despăgubirii în cazul distrugerii sau dispariţiei unei piese ce aparţine unei perechi sau unui set (spre exemplu. un set de tacâmuri de argint). Pierderea unui cercel. în mod sigur. În unele poliţe. pentru a readuce perechea sau setul la valoarea iniţială. Dacă poliţa de asigurare nu se referă la această problemă.dacă s-a găsit doar o parte din bunuri. În caz de daună datorată furtului. s-au încheiat contracte cu societăţi specializate în pază civilă. dacă societatea respectivă este absolvită de răspundere. Asigurătorul va plăti reparaţia sau înlocuirea părţii deteriorate sau pierdute. asigurătorul plăteşte în întregime despăgubirea cuvenită. asiguratul ar putea argumenta că cercelul rămas fără pereche nu mai are valoare. valoarea unui cercel fiind. pentru că nu mai poate fi purtat. care reprezintă valoarea bunurilor găsite. În cazul în care şi societatea care asigură paza este considerată răspunzătoare. asiguratul este obligat să restituie acea parte din despăgubirea primită. asigurătorul plăteşte asiguratului diferenţa dintre despăgubirea cuvenită şi ceea ce datorează societatea de pază civilă. poate face ca al doilea obiect al perechii să nu mai aibă valoare pentru asigurat. care asigură bunurile personale.

bunurile de valoare mare (bani. sub denumire falsă. a ambalării şi a transportării bunurilor în stare deteriorată. avalanşă de zăpadă. lichidele acide).5. risipire. grindină. loviri. furtună. contaminare.  pagubele produse ca urmare a relei conservări de către asigurat a bunurilor transportate. ca urmare a unui accident al mijlocului de transport. 90 . tablouri şi altele asemenea) şi animalele vii. nu se acordă despăgubiri pentru:  pagubele produse din cauza unor însuşiri proprii naturii bunurilor transportate. scurgere. inundaţie. căderi.  accidente ale mijlocului de transport: ciocniri. aşezării sau descărcării bunurilor. rozătoare. Riscuri asigurate. obiecte preţioase. La cerere. Excluderi. care sunt transportate pe căile ferate. inflamabile sau explozive. ASIGURĂRI DE TRANSPORT 5. ca urmare a predării spre expediere a unor bunuri excluse de la transport.  pagubele produse bunurilor transportate. La asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru sunt acoperite următoarele riscuri:  incendiu. ploaie. dispariţie sau furt al bunurilor asigurate. greutate a stratului de zăpadă sau de gheaţă. cele periculoase (uşor combustibile.1. cutremur. colecţii. derapări. documente. uragan. prăbuşire sau alunecare de teren. ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI TERESTRU (ASIGURAREA CARGO) Obiectul asigurării.  spargere. hârtii de valoare. cu vehicule sau prin poştă. izbiri. trăsnet.  accidente în timpul încărcării. în baza unor condiţii speciale sunt acoperite şi mărfurile perisabile.  pagubele produse bunurilor transportate. explozie. Poliţele de asigurare a bunurilor pe timpul transportului terestru cuprind numai mărfurile obişnuite. răsturnări. insecte. ger sau căldură atmosferică. inexactă sau incompletă. împotmoliri.  acte de tâlhărie. provocate de viermi. În afară de cazurile de excludere prezentate în condiţiile generale de asigurare.

întârzierea directă a navei. în baza ei fiind acoperite toate riscurile de pierdere şi de avariere a bunului asigurat. starea de nenavigabilitate a navei. cu vehicule ori prin poştă. Clauza „A” este cea mai cuprinzătoare. descărcarea mărfii într-un port de refugiu. cu excepţia unor riscuri prezentate separat. scufundarea sau răsturnarea navei. pierderea şi avaria la bunul asigurat cauzate de: incendiu sau explozie. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru. sacrificiul de avarie comună. separat pentru fiecare transport pe căile ferate. Clauza de asigurare „C” are o sferă de acoperire mai îngustă decât clauza „B” şi acoperă aceleaşi pierderi şi avarii ca şi clauza „B”. erupţie vulcanică sau trăsnet. Excluderile sunt comune tuturor celor trei condiţii şi cuprind trei grupe de riscuri: (a) pierderea. utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică.În cazul asigurării bunurilor pe timpul transportului internaţional (care poate implica şi transport maritim). Cotele de primă variază în funcţie de felul transportului. cunoscute sub denumirea de A. cu excepţia excluderilor (a). sau o reacţie asemănătoare. d) supraasigurare de 10% din valoarea bunului. luarea mărfii de valuri peste bord. dacă nu s-a convenit altfel. prima de asigurare se calculează în funcţie de valoarea bunurilor transportate în acea perioadă. c) cheltuieli şi taxe vamale. sunt acoperite. viciul propriu sau natura bunului asigurat. în cazul persoanelor juridice care efectuează transportul cu vehicule proprii. la cererea asiguratului. intrarea apei în navă. (c) riscuri de greve. Sumele asigurate se pot stabili. În cel de-al doilea caz. 91 . La asigurările cargo suma asigurată poate fi formată din: a) valoarea bunurilor potrivit facturii. pierderea uzuală în greutate sau în volum a bunului asigurat. ambalarea şi pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat. dacă bunurile asigurate sunt transportate pe o rută definită. Când asigurarea se încheie pentru un singur transport. cu excepţia celor cauzate de: cutremur de pământ. (b) riscuri de război. Suma asigurată. nucleară. prima de asigurare se calculează pe baza valorii bunurilor transportate. În baza clauzei de asigurare „B”. coliziune. aruncarea mărfii sau luarea ei de valuri peste bord. avarierea şi cheltuielile ce rezultă din: comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului. erupţie vulcanică şi trăsnet. dacă acestea nu sunt incluse în valoarea facturii. cutremur de pământ. eşuarea. b) costul transportului şi costul asigurării. (b). B şi C. pierderea voiajului sau a călătoriei. contaminarea radioactivă. pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării. intrarea apei de mare în navă. şi (c) de mai înainte. sau separat pentru toate bunurile transportate cu fiecare vehicul. Prima de asigurare se determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă. iar atunci când asigurarea se încheie pentru o anumită perioadă. Prima de asigurare. sunt utilizate clauze standard.

are loc un procedeu de regularizare. răsturnări. cheltuieli şi taxe vamale. reprezentând un anumit procent (de exemplu. Pe durata transportului.  accidente ale mijlocului de transport: ciocniri.000 u.m. loviri.modalitatea de plată a primei de asigurare prezintă caracteristici specifice.000 u. dispariţie. costul transportului.000 u. ca urmare a unui accident al mijlocului de transport. Costul transportului este de 1.+ 10% ∗ 500. Cota de primă corespunzătoare este de 1.000 u.m. scurgere. să considerăm următorul exemplu: o societate comercială încheie o asigurare cargo pentru marfa pe care doreşte să o transporte din vamă la sediul firmei.000 u.683.m. Pentru o mai bună înţelegere. În urma efectuării inspecţiei de daună s-a constatat o pagubă evaluată la 266. ceea ce înseamnă că asiguratul va suporta o anumită parte din valoarea pagubei. = 7.000 u.000. datorită poleiului.000.000.m. asiguratul plăteşte societăţii de asigurări o primă de depozit.  accidente în timpul încărcării. c) Contractul de asigurare prevede o franşiză de 5% din suma asigurată.000 u.000 u. = = 591. şi anume: 92 .m. Mărfurile transportate sunt acoperite pentru următoarele riscuri:  calamităţi naturale. în urma căruia asiguratul va plăti sau va încasa diferenţa dintre prima de asigurare definitivă şi cea de depozit.000. aşezării sau descărcării bunurilor.000.m.m.000 u. asiguratul a cheltuit 855.000. Astfel. Pentru măsurile luate în vederea limitării pagubei.m.  spargere.000.3% ∗ 591. Societatea comercială a mai plătit taxe vamale ce reprezintă 8% din valoarea mărfii. derapări. căderi. b) Prima de asigurare PA este dată de produsul dintre suma asigurată şi cota de primă tarifară: PA = 1.3%. risipire. o supraasigurare de 10% din valoarea mărfii. În contractul de asigurare se prevede o franşiză deductibilă de 5% din suma asigurată.m. + 1. Marfa transportată constă în aparate electrocasnice în valoare de 500. camionul a derapat şi s-a răsturnat. 75%) din prima calculată pe baza valorii totale estimate a bunurilor ce vor fi transportate.m. în baza calculului primei de asigurare definitive şi în funcţie de volumul total al transporturilor efectiv realizat. Se cere să se determine: a) La ce sumă se încheie asigurarea? b) Care este prima de asigurare plătită de asigurat? c) Care este nivelul despăgubirii primite de asigurat? Rezolvare: a) Suma asigurată SA este formată din: preţul mărfii conform facturii. împotmoliri. la începutul perioadei asigurate.000 u. SA = 500. pentru acoperirea unor cheltuieli ce nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării.000 u.  acte de tâlhărie.000.m. la finele perioadei asigurate.000. izbiri. + +8% ∗ 500. sau furt al bunurilor asigurate.

m.000 u. cicloane. În cazul transporturilor pe căile ferate.m. uragan. cu măsurile luate pentru limitarea pagubei. cutremur. Condiţiile fiind acceptate de ambele părţi.000. distanţa pe care se efectuează transportul. 50 aspiratoare).000 u. asigurătorul acceptă încheierea contractului.000 u.m.5% ∗ 591.2000 privind asigurarea mărfurilor pe timpul transportului terestru. Asiguratul a cheltuit 855.450. Răspunderea asigurătorului.000.000 u. locul de încărcare şi cel de descărcare. c) incendiu. aşezării sau descărcării mărfurilor. = 29.m.m. 200 cafetiere.m. iar asigurătorul emite poliţa nr. explozie.305. . despăgubirea primită de asigurat se ridică la valoarea de: 236.000 u. în data de 11. Societatea de asigurări va suporta diferenţa dintre cuantumul pagubei şi franşiză: 266.m. trăsnet. precum şi alte informaţii necesare asigurătorului pentru aprecierea riscului şi pentru eventuala acceptare a acestuia în asigurare.m. răspunderea asigurătorului începe din momentul încărcării bunurilor în vehicule şi încetează din momentul descărcării bunurilor din vehicule. în contul asigurătorului. Exemplu. În concluzie. mărfurile transportate de SC ROMIMPEX SRL vor fi acoperite pentru următoarele riscuri generale: a) deraparea sau răsturnarea autovehiculului. e) căderi de arbori. În cazul transporturilor efectuate cu vehicule. f) ruperi de diguri. erupţii vulcanice. descrierea mărfii.000 u.470. baraje şi conducte de apă.3335. SC ROMIMPEX SRL doreşte să încheie o asigurare de transport marfă. SC ROMIMPEX SRL achită integral prima de asigurare. data efectuării transportului. în valoare de 500.550.000 u. = 237.m. răspunderea asigurătorului începe din momentul primirii bunurilor de către transportator şi încetează din momentul eliberării bunurilor către destinatar. = 236.000 u.000 u. transportul efectuându-se cu camionul propriu. inundaţie. avalanşe. Pe baza analizei informaţiilor cuprinse în cererea de asigurare. furtună. la destinaţie. + 855.29.m. din vama Borş în Bucureşti. tipul şi cantitatea de marfă transportată. Marfa transportată constă în aparate electrocasnice marca Rowenta (350 mixere. ploaie.122 din 11. grindină. g) accidente în timpul încărcării. sumă ce îi va fi despăgubită de către asigurător.2000. prăbuşire sau alunecare de teren.550.03. reprezentantul societăţii completează o cerere-chestionar menită a furniza asigurătorului informaţii referitoare la mijlocul de transport. 93 . Astfel.000 u.03.450. b) coliziunea sau contactul cu un alt autovehicul sau cu orice alt obiect exterior. clădirilor sau tunelelor. prin OP nr. În acest scop. cutremur de pământ. la sediul firmei. d) prăbuşirea podurilor.

reprezentantul societăţii de asigurări fotografiază marfa distrusă.077.m.30% ∗ 550. Suma la care se încheie asigurarea este obţinută prin însumarea preţului mărfii (conform facturii) cu costul transportului.011 u. camionul a derapat şi s-a răsturnat.m.000 u.800. Cu acest prilej.470. Pentru partea din marfă distrusă în întregime. În urma constatării producerii daunei şi evaluării mărimii acesteia.476.m. şi anume 355.preţul mărfii (conform facturii).161. cuantumul pagubei este stabilit în urma expertizei efectuate de un expert desemnat de asigurător. Înainte de a efectua constatarea daunei. Ct = 300.sumă suplimentară.000 u.m. 94 .000 u.077. care să evalueze paguba produsă. majorate cu 10%. care au întocmit un proces verbal de constatare a pagubelor.470. = 550. reprezentantul asigurătorului verifică dacă poliţa de asigurare este în vigoare.000 u. mijlocul de transport folosit fiind un camion MERCEDES.m. pentru a constitui probă la dosarul de daună.2000. În baza contractului de asigurare încheiat. dacă există acte constatatoare privind producerea evenimentului întocmite de organele de poliţie.costul transportului. Prima de asigurare se determină aplicând cota de primă de 1.000 u. aceasta fiind evaluată la 88. unde: Pm .000 u. SA = 500. asigurătorul urmează să plătească despăgubiri pentru pierderea şi/sau distrugerea totală sau parţială a mărfii pe timpul transportului . SS = 10% ∗ (500. precum şi pe timpul încărcării şi descărcării mărfii.m. dacă prima de asigurare a fost achitată. În urma inspecţiei de daună. Ss . În aceeaşi zi.de la vama Borş la sediul SC ROMIMPEX SRL din Bucureşti.03. Au fost anunţate organele de poliţie cele mai apropiate de locul producerii accidentului.470. s-a constatat distrugerea în întregime a unei anumite părţi din marfă şi deteriorarea parţială a unei alte părţi.+300. +300. Pentru marfa distrusă parţial.m.000 u.000 u.)= =50.m.Transportul urmează a fi efectuat pe data de 12. Pm = 500. datorită poleiului.m. = 7. cauzate de riscurile generale prevăzute în Condiţiile specifice privind asigurarea mărfurilor pe timpul transportului terestru. pentru acoperirea unor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării: SA = Pm + Ct + Ss.000 u. Ct .m.000 u.30% corespunzătoare asigurării pe transport şi unei distanţe de aproximativ 600 km asupra sumei asigurate: PA = 1. în prezenţa reprezentantului SC ROMIMPEX SRL.m.000 u. Pe durata transportului. este anunţată şi societatea de asigurări.000 u.847. cuantumul pagubei este dat de valoarea părţii respective.847.m. care trimite un inspector de daună.m. dacă evenimentul produs se încadrează în riscurile acoperite prin contractul de asigurare. + 50. inspectorul de daună întocmeşte un proces verbal.

pierderea controlului autovehiculului şi pătrunderea pe contrasens. = 444. nu există alte asigurări în vigoare.600 u. în principal. determinate.2. anual. frecvenţa de producere a accidentelor se situează cu mult peste media europeană. paguba înregistrată de SC ROMIMPEX SRL se ridică la: 355. aceasta reprezentând o consecinţă a conducerii autovehiculului sub influenţa stresului şi a lipsei de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic. în întreaga lume. + 88. Accidentele auto provoacă. Consecinţele financiare ale avarierii automobilului proprietate personală. ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (ASIGURAREA AUTOCASCO) Importanţa asigurărilor de autovehicule face ca această poliţă să poată fi încadrată în categoria celor mai cunoscute şi mai bine vândute produse de asigurare. = = 399. cum ar fi viteza excesivă.276. de asemenea.000 u. Frecvenţa mare a accidentelor auto. principala cauză a unui număr mare de accidente rutiere. milioane de victime. adormirea la volan.476. pot fi uneori catastrofale. pentru mărfurile asigurate. Una dintre tendinţele care se face simţită din ce în ce mai des. este de 10% din valoarea daunei.m. O serie de alte metehne ale conducătorilor auto.427.m.m.  gradul de dezvoltare a infrastructurii. 5.  posibilitatea de cumpărare a unei poliţe de asigurare.000 u.276.m.848. .m. este aceea a accidentelor produse de agresivitatea la volan.  pierderile înregistrate în activitatea de subscriere.În concluzie. în condiţiile actualei puteri de cumpărare a consumatorului din ţara noastră. Franşiza prevăzută în contractul de asigurare.44.000 u.427. Implicaţiile financiare ale accidentelor auto sunt foarte mari.400 u. în special în mediul urban.m. În ţara noastră. şi anume: 10% ∗ 444.000 u.800.276. Despăgubirea se acordă după ce asiguratul face o declaraţie precum că.m.600 u. Conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului este cauza unei mari părţi din totalul accidentelor. la data producerii evenimentului asigurat. Despăgubirea acordată SC ROMIMPEX SRL este dată de diferenţa dintre cuantumul pagubei şi franşiză: Despăgubirea = 444. de:  frecvenţa mare a accidentelor auto. sunt.m. respectiv partea din pagubă suportată de asigurat.  starea tehnică a autovehiculelor aflate în circulaţie. 95 . Costurile ridicate ale accidentelor auto. = 44.  iresponsabilitatea unor conducători auto.  costurile ridicate pe care le implică accidentele auto. nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.000 u. Societăţile de asigurări care încheie asigurări de autovehicule se confruntă cu numeroase probleme.

de exemplu. În asemenea cazuri. cu menţiunea că o parte dintre aceştia pot aparţine. Ei pot fi grupaţi în trei categorii principale.  conducători auto aflaţi sub influenţa alcoolului.  fie recurg la o politică de „tergiversare” a soluţionării dosarelor de daună şi deci a acordării despăgubirilor. Preţurile de „dumping” la aceste tipuri de poliţe. fac aproape imposibilă recalcularea nivelului primelor de asigurare.  alte categorii de conducători auto expuşi unor riscuri majore. aceste societăţi recurg la una dintre următoarele alternative:  fie acceptă să compenseze pierderile înregistrate la asigurările auto cu veniturile înregistrate din vânzarea celorlalte tipuri de produse de asigurare. nivelul primelor de asigurare percepute la încheierea contractelor de asigurare. Creşterea costurilor de reparare a autovehiculelor. precum şi creşterea taxelor legale au contribuit. la creşterea costurilor implicate de accidentele auto. Realitatea de pe piaţa românească a asigurărilor auto este însă cu totul alta. într-o anumită perioadă de timp. precum şi cei care se fac vinovaţi de comiterea unor infracţiuni grave. de asemenea. Pierderea din activitatea de subscriere se înregistrează atunci când valoarea despăgubirilor plătite. fie să procedeze la o selecţie mai atentă a solicitanţilor de asemenea contracte de asigurare. conducerea fără permis sau conducerea autovehiculului în perioada în care permisul este suspendat.Acestea includ pagubele materiale generate de avarierea autovehiculelor. serviciile medicale de urgenţă. împreună cu cheltuielile de funcţionare ale unui asigurător. periodic. în funcţie de gradul de expunere la risc. ceea ce le permite să supravieţuiască. Asigurarea acestei categorii de conducători auto implică acceptarea preluării unor riscuri mult mai mari decât nivelul standard. asigurătorii ar trebui fie să-şi actualizeze. depăşesc volumul de prime încasate în aceeaşi perioadă. în mod obişnuit. din punct de vedere financiar. Conducătorii auto iresponsabili reprezintă o altă problemă pentru acest produs de asigurare. Conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului sunt responsabili pentru producerea unui număr mare de accidente de circulaţie. În categoria conducătorilor auto expuşi altor riscuri majore sunt incluşi cei care. practicate de unele societăţi de asigurare. La fel ca în multe alte state. cheltuielile medicale pentru vătămările corporale suferite de persoanele implicate în accident. Spre deosebire de restul ţărilor europene. Starea tehnică a autovehiculelor aflate în circulaţie. cheltuielile implicate de acţiunile în justiţie şi onorariile avocaţilor etc. mai multor categorii:  conducători auto neasiguraţi. simultan. Pierderile înregistrate în activitatea de subscriere. cum ar fi. În dorinţa de a încheia cât mai multe contracte de asigurare. pierderile de venit înregistrate de aceste persoane. noul Cod Rutier Român a înăsprit pedepsele pentru cei care încalcă legea. încalcă legile de circulaţie. una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor de 96 . Iresponsabilitatea unor conducători auto.

lungimea autostrăzilor însumează mii de km. În momentul în care ne urcăm la volanul unui autovehicul. deşi deţin o pondere relativ redusă în totalul conducătorilor auto. cum sunt: 97 . Posibilitatea de cumpărare a unei poliţe de asigurare. cât şi din afara acestora.  autovehicule destinate transportului de bunuri. Obiectul asigurării îl pot constitui următoarele grupe de autovehicule:  autovehicule destinate transportului de persoane. Factorii enumeraţi mai înainte constituie principalele aspecte legate de riscurile implicate de conducerea unui autovehicul. autotractoare.  autovehicule construite sau echipate pentru diverse destinaţii speciale. scutere etc. care influenţează securitatea circulaţiei rutiere. Aceasta se datorează. îl constituie nivelul de întreţinere a drumurilor existente. necesare întreţinerii acestora. Dacă în celelalte state. care pot duce la creşterea probabilităţii de producere a unor accidente rutiere cu consecinţe grave. cum ar fi: autoturisme. cu consecinţe dramatice. s-a constatat că. Există însă şi o serie de alţi factori. denumită şi „asigurarea pentru cazuri de avarii ale autovehiculelor” sau „asigurarea autocasco”. autobasculante. În ceea ce priveşte posibilitatea de a cumpăra o poliţă de asigurare.  menţinerii în circulaţie a unor autovehicule de fabricaţie românească. cât şi de consecinţele pe care acest lucru le poate avea asupra altor persoane. Asigurarea autovehiculelor.. categoria de conducători auto implicaţi în cea mai mare parte a accidentelor de circulaţie nu dispun de mijloacele financiare necesare cumpărării unei poliţe de asigurare. tractoare rutiere etc. între România şi celelalte state europene există diferenţe fundamentale. autobuze. trebuie să fim conştienţi atât de riscurile pe care ni le asumăm noi înşine.  lipsei de resurse financiare a deţinătorilor de autovehicule. care. specifici. în ţara noastră aceste tipuri de şosele sunt de ordinul al câtorva sute de km. în principal:  importului de autovehicule cu un grad ridicat de uzură. autostatioane.. ci de a face mai uşor suportabile. cu o vechime de peste 15 ani.circulaţie din ţara noastră o constituie starea tehnică a autovehiculelor aflate în circulaţie. atât din interiorul localităţilor. Un alt factor important. Gradul de dezvoltare a infrastructurii. cum sunt: autocamioane. autocare. autofurgonete. se produc datorită stării proaste a drumurilor. sunt implicaţi într-un număr mare de evenimente rutiere. soldate adesea cu decesul unor persoane. cel puţin din punct de vedere financiar. consecinţele producerii acestora. unele chiar şi est-europene. poate fi încheiată de persoane fizice sau juridice cu domiciliul. Numeroase accidente de circulaţie. autocisterne. Rolul unei poliţe de asigurare nu este acela de a preveni producerea accidentelor. conducători auto sau pietoni. în general. sediul sau reşedinţa în România. motociclete. Este vorba aici despre persoanele în vârstă de sub 20 de ani. Şi din punct de vedere al gradului de dezvoltare a infrastructurii.

Ca o regulă generală. Autovehiculele pot fi asigurate opţional şi pentru riscul de furt. . autovehicule pentru stingerea incendiilor. alte tipuri de autovehicule speciale. zgârieri..producerea unor riscuri generale. căderi.pagubele produse încăperii. . explozie. loviri sau izbiri cu alte autovehicule sau cu alte corpuri mobile sau imobile. Reglementarea cererilor de despăgubire se face în funcţie de tipul daunei . pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta. . trăsnet.cheltuieli de transport al autovehiculului la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul producerii accidentului. inundaţie.diverse accidente.pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt al autovehiculului. 98 . hidrotehnice etc. . cutremur de pământ. cu acordul societăţii de asigurări. provocate de unul sau de mai multe dintre următoarele evenimente: . nu pot fi asigurate autovehiculele care nu sunt înmatriculate potrivit dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice în România. în care se afla autovehiculul. ca de exemplu: incendiu.cheltuieli făcute în vederea limitării pagubelor etc. al unor părţi componente sau piese ale acestuia ori ale unor bunuri aflate în interiorul autovehiculului. În asigurarea pentru furt sunt cuprinse: . derapări sau răsturnări. automacarale.- - autovehicule pentru gospodăria comunală.totală sau parţială. nici cuantumul pagubei şi nici valoarea autovehiculului din momentul producerii riscului asigurat. Despăgubirea plătită de asigurător se stabileşte în funcţie de starea autovehiculului la momentul producerii riscului asigurat. ca urmare a furtului prin efracţie sau a tentativei de furt prin efracţie.pagube produse autovehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de măsurile de salvare luate în timpul producerii riscului asigurat. autoateliere. proprietate a asiguratului. pentru explorări geologice. Valoarea despăgubirii nu poate depăşi însă suma la care s-a făcut asigurarea. autovehicule echipate cu aparatură specifică pentru transmisii radio şi de televiziune. greutate a stratului de zăpadă. ploaie torenţială. cum ar fi: ciocniri. furtună. . În baza unei poliţe de asigurare autocasco se acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor asigurate. sau la locul cel mai apropiat de adăpostire. remorci auto.furtul autovehiculului. cădere a unor corpuri pe construcţia în care se află autovehiculul etc. prăbuşire sau alunecare de teren. al unor părţi componente sau piese componente ale acestuia. . care poate efectua reparaţia.. grindină. aflate în afara sau în interiorul autovehiculului asigurat.

funcţionare sau uzare. de exemplu. suma rămasă poate fi completată. o serie de cazuri excluse din acoperirea oferită de poliţa autocasco. acestea vor fi despăgubite.  pagube indirecte. La cererea asiguratului. Scala de uzură aplicată în acest caz diferă de la o societate de asigurări la alta.  pagubele produse sub influenţa temperaturii asupra motorului autovehiculului. produsă ca urmare a unor riscuri cuprinse în asigurare. Mai există. 99 . Valoarea autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat se stabileşte prin scădere din valoarea din nou a acestuia a uzurii corespunzătoare. În general. precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi/sau înlocuirilor efectuate. inclusiv cheltuielile pentru materiale. din care se scade franşiza prevăzută în contractul de asigurare. datorită defectării din orice cauze a unor piese ale autovehiculului. ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri ori a supraîncălzirii. din alte cauze decât cele menţionate anterior. La fel ca în cazul oricărui contract de asigurare. dintre care putem aminti:  autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă. şi cele produse motorului sau cutiei de viteze. în cazul unei daune totale. în comparaţie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat. de asemenea. contractul de asigurare încetează. asigurarea continuă pentru suma rămasă. dacă însă. Din suma astfel obţinută se scade valoarea eventualelor recuperări. Pentru perioada de asigurare rămasă. În cazul unei daune totale. cum ar fi. cum ar fi reducerea valorii autovehiculului după reparaţii sau pagube produse ca urmare a întreruperii folosirii acestuia. pagubele cauzate prin întrebuinţare. cu suma cuvenită drept despăgubire. suma asigurată se micşorează.  pagube provocate de operaţiuni militare pe timp de război etc. unor părţi componente sau unor piese ale acestuia. se produc pagube de tipul celor acoperite prin asigurare. din orice alte cauze decât cele cuprinse în asigurare. în condiţiile plăţii unei diferenţe de primă corespunzătoare. Este evident faptul că. prin încheierea unei asigurări suplimentare. gradul de uzură nu poate depăşi 75% din valoarea din nou a autovehiculului. După fiecare daună. prima de asigurare rămânând neschimbată.În cazul unei daune parţiale. Astfel. cuantumul despăgubirii se stabileşte la valoarea costului reparaţiilor părţilor componente sau a pieselor avariate ori la costul de înlocuire al acestora. şi la asigurarea autocasco există anumite situaţii excluse expres din acoperire. precum şi cele determinate de defecte de fabricaţie. cu începere de la data producerii evenimentului asigurat.  cheltuielile făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului. societatea de asigurări nu plăteşte despăgubiri pentru:  pagubele produse autovehiculului. despăgubirea se stabileşte ca o valoare minimă între suma asigurată şi valoarea autovehiculului la momentul producerii riscului asigurat. ca urmare a îngheţării apei.

să considerăm următoarele exemple: Exemplul 1. pentru întreaga perioadă asigurată. în funcţie de tipul autovehiculului şi de provenienţa acestuia (fabricaţie internă sau străină). Asigurarea se încheie pentru suma de 35. pentru al doilea an de asigurare şi următorii. Suma la care se încheie asigurarea este cea declarată de asigurat. valoarea unui autovehicul se stabileşte în funcţie de următorii factori: an de fabricaţie. persoana care conducea autovehiculul şi care se face vinovată de producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice. distanţă rulată. fie în rate. în general.540. dar care nu poate depăşi însă valoarea autovehiculului la data încheierii asigurării. În condiţiile reînnoirii unei poliţe. Plata primelor se poate face fie integral şi anticipat. pentru riscurile de furt şi avarii accidentale. ori al cărei permis fusese retras. Cota de primă anuală este de 3. s-a constatat că este necesară efectuarea următoarelor cheltuieli:  piese: 8. Pentru autovehiculele care au o vechime mai mare de un an. pentru autovehiculele cu o vechime de sub un an. în funcţie de numărul de luni de asigurare.. reparaţii efectuate etc.000. autovehiculul este implicat într-un accident. contractul poate fi încheiat şi pentru perioade mai scurte de timp. autovehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule. reduceri de prime.    în momentul producerii accidentului. Perioada asigurată este. ori a părăsit locul accidentului. stare de întreţinere. Fracţiunile de lună de asigurare se consideră lună întreagă. respectiv la valoarea de factură sau valoarea de catalog.25%. În acest caz. şi pe o perioadă de 1 an.000 u.000 u. reţinut în vederea anulării sau suspendat. După zece luni de la încheierea asigurării. de obicei. De obicei. anulat. în vederea stabilirii alcoolemiei. dar nu mai mici de 6 luni. cu condiţia ca în anii precedenţi să nu se fi plătit despăgubiri pe acel contract de asigurare. paguba s-a produs în timpul comiterii de către asigurat a unei infracţiuni. de un an. ori în timpul cât asiguratul. O societate comercială doreşte să îşi asigure autovehiculul aflat în proprietatea sa. suma asigurată se stabileşte în funcţie de valoarea acestora la data încheierii asigurării. primele se calculează prorata. 100 . persoana care conducea autovehiculul şi care se face vinovată de producerea accidentului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma inspecţiei de daună. Pentru o mai bună înţelegere a modului de calcul al primei şi de determinare a despăgubirii în cazul asigurării autocasco. În general. Cotele de primă se stabilesc diferenţiat. încerca să se sustragă de la urmărire.m. La cererea asiguratului. autor al unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. Primele de asigurare se obţin prin aplicarea unor cote de primă asupra sumelor asigurate. asigurarea se încheie la valoarea din nou a acestora. societăţile de asigurare acordă.m.

d) Asigurarea va continua pentru o sumă egală cu diferenţa dintre suma asigurată iniţială şi despăgubirea acordată: 35.m. + + 230. Deoarece valoarea autovehiculului în momentul accidentului este mai mare decât suma asigurată. ∗ 3.m.m.m . + 3. Din documentaţia prezentată de asigurat a rezultat că valoarea din nou la momentul producerii accidentului este de 47. = = 39.750. Exemplul 2. 101 . = 12..15% ∗ 47.* 35..500.m. = 24.  cheltuielilor cu tractarea autovehiculului până la cel mai apropiat atelier de reparaţii: 230.000.m. .000 u.m.m.000 u.750.137. Să se calculeze: a) prima de asigurare anuală.m. c) despăgubirea primită de asigurat.m.m.m.000 u.500 u.000 u. automobilul este furat. Cuantumul pagubei = 8.500.000 u.000 u. Despăgubirea va fi de: 12.000 u. c) Cuantumul pagubei se obţine prin însumarea următoarelor elemente:  preţul pieselor ce trebuie înlocuite: 8.950.000. corespunzătoare asigurării pentru furt. 39.000 u.m. d) suma asigurată pentru care va continua asigurarea. pentru suma de 50. pentru tractarea autovehiculului până la cel mai apropiat atelier de reparaţii.540.10.000 u.000 u. b) Valoarea reală a autovehiculului în momentul producerii accidentului VR rezultă din diferenţa dintre valoarea din nou a autovehiculului la acea dată şi valoarea uzurii: VR = 47.000 u.000.. O persoană îşi asigură automobilul aflat în proprietate.540. Asiguratul a cheltuit 230.. = 10. înseamnă că despăgubirea cuvenită asiguratului va fi mai mică decât cuantumul pagubei. b) valoarea reală a autovehiculului în momentul producerii accidentului. Contractul de asigurare prevede o franşiză deductibilă de 10% din suma asigurată. iar uzura este de 15%.000 u.m.m.250.manopera: 3.950.000.000 u.m.000 u.000.000 u.  Rezolvare: a) Prima de asigurare PA se determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă: PA= 35.270.000.m.000 u.m.  manopera: 3.270.m.m..000 u. Pe perioada asigurată.000 u. fiind proporţională cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea autovehiculului la momentul producerii accidentului.000 u.m.25% = 1.m.m. . printr-o poliţă de avarii şi furt.000 u.000 u.000.000 u.500.

m.000 u. să se determine despăgubirea cuvenită asiguratului.000.000 u.000 u.000 u. Furtul bunurilor care se află în maşină.200.000 u. + 4. După găsirea maşinii. dar care nu sunt din dotarea maşinii. La zece luni de la încheierea asigurării.m.m.500.m. şi casetofonul din dotarea maşinii. În final.000 u.200.000 u. = = 51.m. dauna fiind evaluată la 14.m.000 u.000.000. care se afla în dotarea maşinii.m.000 u.14. în valoare de 2.100.. = 31. maşina a fost avariată. .000 u.000 u..10% ∗ 70.000.000.m. următoarele bunuri: un radiocasetofon în valoare de 3. -5..m.300. Cu ocazia comiterii furtului.000 u. la momentul comiterii furtului. O persoană îşi asigură autoturismul pentru suma de 60. paguba ridicându-se la 4.000 u. Să se determine despăgubirea primită de asigurat.000 u.Din documentaţia prezentată de asigurat reiese că. din maşină au fost furate. P = 2. iar uzura de 10%.m.000 u. = 45. o haină de piele în valoare de 2.000 u. Rezolvare: Paguba ce urmează a fi despăgubită de asigurător este reprezentată de casetofonul furat. .000 u.000 u. despăgubirea cu care rămâne asiguratul este de 14. automobilul este găsit abandonat şi avariat.m.100. Exemplul 3. nu se despăgubeşte. valoarea din nou a maşinii este de 60.m. la momentul producerii furtului.000.000.m. printr-o poliţă de avarii şi furt. = = 63.000.m. despăgubirea primită de asigurat este: 50.m.000 u. iar cota de uzură este de 15%.m.000.m. Rezolvare: Despăgubirea asiguratului se face în funcţie de valoarea reală a automobilului la momentul comiterii furtului. .15% ∗ 60.000 u. Ştiind că la momentul producerii riscului asigurat valoarea din nou a maşinii era de 70. La două săptămâni după ce asiguratul primeşte despăgubirea. este: VR = 70.m.000 u. Deoarece valoarea reală este mai mare decât suma asigurată.000.m.000 u.m. şi anume: 45.600. pe o perioadă de 1 an.m..000. Valoarea reală a autoturismului asigurat. şi de avarierea maşinii.000.m.000. cuantumul pagubei este egal cu suma asigurată.m. Astfel.000.000 u.. Din cuantumul pagubei se scade franşiza corespunzătoare asigurării de furt. asiguratul trebuie să returneze societăţii de asigurări partea din despăgubire ce nu i se cuvine. Valoarea reală este diferenţa dintre valoarea din nou la momentul comiterii furtului şi uzură: VR= 60.m.000.000. Deoarece suma asigurată SA este mai mică decât valoarea reală a 102 .000. = 6.000 u. prin efracţie.

implicit. menţionată în contractul de asigurare este de 26. Acest lucru se datorează. Exemplu. Suma asigurată. S. în principal.1999.1998. 60. Asigurarea se încheie la valoarea reală a autovehiculului. Costul unei poliţe de asigurare nu poate fi comparat cu lipsa protecţiei oferită de aceasta..automobilului la momentul producerii riscului asigurat. Asigurările auto pot fi considerate ca făcând parte din categoria celor mai cunoscute tipuri de asigurări.000 u.000. 63000000 u.000. puternic mediatizate.700.m .300. cu începerea acoperirii din data de 22. Pentru aceasta.m . Ţinând seama de faptul că autovehiculul a fost fabricat în anul 1997. u.C.C. Analiza acestei cereri va fi completată de rezultatele inspecţiei de risc efectuată de asigurător pentru constatarea stării autovehiculului şi a măsurilor generale şi specifice de prevenire a riscului asigurat. Astfel. La data de 21.1998.00. valoarea reală a autovehiculului va fi: 30. ora 24. de membru al unei familii şi al unei societăţi. Axim SRL încheie asigurarea de avarii şi furt pentru autovehiculul respectiv. Valoarea rămasă va fi.000 u. iar consecinţele producerii unui accident rutier sunt semnificative şi. . în condiţiile producerii unui eveniment nedorit.000.000 u. în cazul unui autovehicul DACIA a cărui valoare din nou la data încheierii poliţei de asigurare este de 30. reprezentantul societăţii completează cerereachestionar de asigurare din care asigurătorul obţine informaţiile necesare pentru dimensionarea riscului şi. =6. nu de puţine ori. potrivit scalei de uzură se va aplica o cotă de uzură de 11% asupra valorii din nou. probabilitatea de producere a riscurilor asigurate este deosebit de ridicată. deci.00 şi cu scadenţa în data de 21.000.m . de 89% din valoarea din nou a autovehiculului. Axim SRL doreşte să îşi asigure autovehiculul aflat în proprietatea sa.01. Fiecare persoană trebuie să înţeleagă faptul că are posibilitatea de a-şi alege tipul de asigurare care corespunde cel mai bine cerinţelor sale şi care îi oferă protecţia adecvată în calitatea sa de individ. a primei de asigurare. În funcţie de rezultatele acestei etape se determină acceptarea sau respingerea de către asigurător şi se va dimensiona prima de asigurare.000 u.01.m.m.000u. S. în cazul acestor contracte de asigurare. faptului că. ora 00.m.700.01. Valoarea reală este valoarea care se obţine aplicând la valoarea din nou scala de uzură utilizată de societatea de asigurare.m * .000 u. despăgubirea cuvenită D va fi: D=P∗ SA VR D = 6. ∗ 89% = 26.m.000 103 . .

Societatea acordă o reducere de 10% pentru achitarea integrală a primei de asigurare. dacă aceasta era valabilă la data producerii evenimentului asigurat. În urma acestor constatări..25. Prima de asigurare va fi: 26.....….......…1..210.... Din procesul verbal rezultă că au fost avariate: aripa faţă stânga.975 u..750 u. după caz.. Cuantumul despăgubirii este format din preţul înlocuirii pieselor.m. s-a emis autorizaţia de reparaţie. dacă evenimentul asigurat se încadrează în riscurile acoperite de societate.25% = 867.. 104 . care a încheiat procesul verbal de constatare a daunelor... autovehiculul a fost implicat într-un accident.000 u......….... ora producerii evenimentului asigurat. După aplicarea reducerii de 10%.m. ∗ 3....250...000 u.000 u.....m. Cheltuieli cu manopera pentru tinichigerie şi vopsire .150.....m.. TOTAL 1...m... dacă prima de asigurare sau ratele de primă au fost achitate la termenele scadente şi dacă există acte întocmite de organele competente să cerceteze evenimentul produs din care să rezulte cauzele..... la care se adaugă cheltuielile efectuate de asigurat cu tractarea autovehiculului până la cel mai apropiat atelier de reparaţii.000 u.. împrejurările şi întinderea pagubei.. întinderea pagubei şi vinovatul de producerea evenimentului.m.... astfel: Pentru aripa faţă stânga .... prima de asigurare va avea valoarea de 780..m.…..... Evenimentul a fost anunţat de către asigurat la Circa 13 de Poliţie. Pentru cheltuieli de tractare...... Cu această ocazie. asiguratul anunţă societatea de asigurare în legătură cu producerea evenimentului... Constatarea daunelor se face în baza unui proces-verbal întocmit de asigurător...m. asigurătorul nu a putut determina cauzele...Prima de asigurare se determină prin aplicarea asupra sumei asigurate a unei cote de primă anuală...... Dacă.25%..........150.. Pentru bieletă direcţie ...04...m... în prezenţa asiguratului. La data de 4. reprezentantul societăţii trebuie să verifice dacă asiguratul avea încheiată poliţa la respectiva societate de asigurare...000 u..………. a reprezentantului atelierului de reparaţii şi. Înainte de a efectua inspecţia de daună.. a vinovatului de producerea accidentului.000 u. din cauza nerespectării termenului de avizare...... În aceeaşi zi... împrejurările... acesta este îndreptăţit să refuze acordarea despăgubirii.. împrejurările în care a avut loc accidentul.... comunicând data.... se efectuează şi fotografierea tuturor părţilor componente sau pieselor avariate ca urmare a producerii evenimentului asigurat... Pentru uşa faţă stânga.700.….. Cota de primă anuală corespunzătoare autovehiculului cu un an vechime este de 3.000 u. persoana răspunzătoare de producerea evenimentului....785. portiera stângă faţă şi sistemul de direcţie.1998...

acesta va fi înştiinţat în mod obligatoriu.m. care corespund părţilor componente sau pieselor care au fost prevăzute să fie reparate sau înlocuite în procesul-verbal. . se verifică dacă dosarul de daună cuprinde toate documentele justificative.700. se au în vedere următoarele:  se verifică actele justificative de cheltuieli şi se iau în considerare la evaluarea pagubei ce se despăgubeşte numai acele cheltuieli efectuate pentru părţile componente. Axim SRL nu a fost de acord cu valoarea despăgubirii stabilite de societatea de asigurare.m. 5.  se deduce din cuantumul despăgubirii valoarea eventualelor resturi ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica. În cazul în care actele depuse de asigurat sunt incomplete.500 u. printr-o adresă scrisă. ASIGURAREA AERONAVELOR 105 . deoarece părţile avariate nu depăşeau 40% din suprafaţa totală a autovehiculului.Înainte de a se proceda la evaluarea finală a pagubei şi la stabilirea despăgubirii. Pentru stabilirea corectă a despăgubirii. materialele prevăzute în devizul postcalcul şi celelalte acte prezentate (chitanţe fiscale.  se verifică dacă actele privind cheltuielile. asigurătorul întocmeşte o înştiinţare prin care explică concret în ce constă fiecare sumă ce nu a putut fi luată în calculul despăgubirii care va fi transmisă asiguratului.348. societatea de asigurare adresează serviciului credite al băncii o scrisoare în urma căreia banca trebuie să-şi precizeze poziţia privitoare la destinatarul drepturilor de despăgubire. facturi)..1.  se verifică dacă piesele sau părţile componente procurate corespund tipului de autovehicul asigurat. Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a autovehiculului atunci când suprafaţa necesară de revopsit depăşeşte 40% din suprafaţa totală a autovehiculului.3. Valoarea acestora se va stabili prin negocieri cu asiguratul. asigurarea continuă pentru suma asigurată de: 26. În cazul în care autoturismul constituie gaj pentru împrumutul la o bancă.m. S. respectiv să nu se accepte cheltuielile aferente unor piese de calitate superioară celor cu care a fost dotat autovehiculul la data încheierii asigurării.351. = 25. au fost pentru cheltuieli necesare şi dacă aceste costuri corespund realităţii. inclusiv actele de cheltuieli privind reparaţia sau înlocuirea părţilor componente sau a pieselor avariate.500 u. menţionându-se toate actele care mai sunt necesare pentru lichidarea daunei.500 u. sau cheltuielile aferente unor accesorii suplimentare ce nu au existat la autovehiculul asigurat.000 u. altele decât cele privind reparaţia autovehiculului (cheltuielile de transport). Aceasta nu a acceptat să acopere cheltuielile efectuate cu vopsirea suprafeţei totale a autovehiculului. În cazul în care nu se doreşte reîntregirea sumei asigurate.m. stabilind dreptul de despăgubire pe bază de calcul la o valoare de 1. Pentru a lămuri această situaţie. piesele.348.C.

în cazul asigurării aeronavei . Afacerea nu a fost însă profitabilă. care se aplică tuturor infracţiunilor penale sau actelor care pot compromite securitatea aeronavei. Până în anul 1922.. Asigurarea aeronavelor este o asigurare complexă..  Convenţia de la Tokyo (anul 1963). mulţi dintre piloţii reîntorşi de pe front au intrat în aviaţia comercială. efectuat pe aeronave. a persoanelor ori a bunurilor aflate în aeronave sau ordinea şi disciplina la bord.  Convenţia de la Roma (anul 1953). cu plata transportului. care se aplică în cazul daunelor provocate terţilor din afara aeronavei. care include următoarele secţiuni:  asigurarea pentru pierderea sau avarierea navei (casco). ar fi însemnat un risc mult prea mare pentru societăţile de asigurări. Ediţia a II-a. Aceşti piloţi au găsit unele societăţi de asigurare care şi-au exprimat interesul de a experimenta asigurarea aparatelor de zbor. 1) Sursa: Văcărel I.  asigurarea de răspundere faţă de pasageri şi pentru bagajele acestora. Răspunderea civilă a companiilor de navigaţie aeriană este reglementată pe plan internaţional prin:1)  Convenţia de la Varşovia (anul 1929). răspunderile civile ale companiilor de aviaţie au fost completate prin Convenţia de la Guatemala. El acoperea numai răspunderea civilă. Asigurări şi reasigurări. pag. care nu trebuie să depăşească valoarea din nou . Bucureşti. din New York. numărul important de sinistre înregistrat în acest domeniu a determinat companiile aviatice să ia măsuri în scopul evitării posibilelor catastrofe. completată cu Protocolul de la Haga (anul 1955). Primul contract de asigurare de aviaţie a fost încheiat în anul 1912 de către societatea Lloyd’s of London. în SUA nu a existat nici un contract de asigurare de aviaţie încheiat de societăţile de asigurări americane. Retragerile de pe piaţă erau frecvente. 1998. bagaje sau mărfuri.Modernizarea flotei aeriene civile. 106 . De altfel. Bercea Fl. în convenţiile internaţionale la care ţara noastră este parte sau în acordurile încheiate cu partenerii externi .în cazul asigurării de răspundere.sau în limitele prevăzute în legislaţia din România. a valorii mărfurilor şi a numărului pasagerilor transportaţi au condus la accentuarea nevoii de asigurare a riscurilor aviatice. prin intermediul companiei Barbel and Baldwin Inc. extrem de fragile din acele timpuri. Existau câteva contracte de asigurare realizate de firma Lloyd’s of London. creşterea numărului orelor de zbor. Editura Expert. Suma asigurată se stabileşte pe baza valorii declarate de asigurat.  asigurarea de răspundere civilă legală faţă de terţi. 253. poliţele de asigurare realizate înainte de primul război mondial se adresau în principal răspunderii civile sau accidentelor de persoane. precum şi pentru mărfurile transportate. Asigurarea împotriva avarierii aparatelor de zbor. În plus. După ce primul război mondial a luat sfârşit. În plus. care se aplică oricărui transport internaţional de persoane.

societăţi de asigurare individuale şi societăţi Lloyd’s. Avioanele particulare. la atragerea unor capitaluri însemnate pentru investiţii în acest domeniu. conducând. S-au dezvoltat continuu facilităţile la sol sub forma aeroporturilor. Multe companii au cumpărat avioane pentru transportul bunurilor şi personalului. fondat în 1929. la 210. cu prima aselenizare din anul 1969. de exemplu. iar poliţele de asigurare sunt realizate de către agenţi sau brokeri. fondat în 1962. Toate segmentele transportului aerian s-au dezvoltat intens în ultimele trei decenii. Dezvoltarea avioanelor cu reacţie după 1960 a oferit noi oportunităţi transportului aerian. Fiecare reprezentanţă a acestor carteluri are un personal extrem de specializat. Carteluri. După anul 1927 şi până la începerea celui de-al doilea război mondial. de la 76. Aviaţia a cunoscut o expansiune incredibilă. Unele societăţi încheie contracte de asigurare în mod independent. A urmat dezvoltarea puternică a poştei aeriene. a căror strategie este aceea de a cumula resursele financiare necesare acoperirii asigurărilor de mare valoare. iar apoi a industriei aviatice americane care a devenit. un factor foarte important în viaţa economică a SUA. Practic. în scurt timp. Zborurile au început să devină regulate şi mai sigure. 107 . o dată cu aceasta.1. 5. a pistelor de aterizare de urgenţă şi a sistemelor de dirijare a zborurilor. fără a apela la suportul financiar al cartelurilor. Asigurătorii riscurilor aviatice Asigurătorii riscurilor aviatice se pot clasifica în: carteluri formate din mai multe societăţi de asigurare. Fiecare societate membră are autoritatea de a încheia contracte de asigurare în numele cartelului. Nu există o anumită agenţie care să reprezinte cartelul. şi Aviation Office of America. fondat în1928. pentru companiile producătoare de avioane comerciale.3. Associated Aviation Underwriters. Mulţi dintre cei care soluţionează cererile de despăgubire sunt ei înşişi piloţi licenţiaţi. Utilizarea avioanelor militare în cel de-al doilea război mondial a constituit un impuls foarte puternic pentru dezvoltarea industriei aviatice. precum şi pentru realizarea unor sisteme la sol pentru decolare şi aterizare tot mai performante. Cea mai mare parte a pieţei de asigurări pentru aviaţia civilă este dominată de câteva carteluri. pentru buna decolare şi aterizare a avioanelor.000 în 1990. Serviciile fiecărui cartel sunt puse la dispoziţia societăţilor de asigurări din componenţa sa în mod automat.Adoptarea în anul 1925 a Legii poştei aeriene în SUA şi succesul primului zbor transatlantic realizat în anul 1927 de către Charles Lindbergh au atras atenţia asupra posibilităţilor oferite de transportul aerian. a avut loc o creştere continuă a traficului aerian. ajungându-se. în Statele Unite. Aceste carteluri încheie contracte de asigurări de aviaţie în numele societăţilor de asigurare membre. Aceste trei carteluri realizează contracte de asigurare pentru cele mai multe companii de aviaţie comercială din SUA. Concomitent a început şi fantastica cursă de cucerire a spaţiului cosmic. În SUA există trei astfel de carteluri: United States Aircraft Insurance Group. de o construcţie mai simplă. orice tip de expunere la pierdere în domeniul aviatic poate fi asigurat de aceste carteluri.000 aparate de zbor în 1960. Există reprezentanţe pe întreg teritoriul ţării. Societăţi de asigurare. precum şi pentru majoritatea aeroporturilor. au devenit tot mai prezente.

precum şi scopul folosirii aparatului de zbor. case etc. de fapt. Avionul este. construcţia şi condiţiile de funcţionare. luând în consideraţie calităţile pilotului. Dacă se iau în considerare aparatele de zbor de pe toate liniile aeriene din SUA. multe elemente de unicitate. în comparaţie cu alte tipuri de bunuri (automobile. Numărul total al aparatelor de zbor din aviaţia civilă a SUA se ridică însă la 200. tipul aparatului de zbor şi dotarea electronică de la bord. aparatele de zbor fabricate de persoane particulare. se poate constata că avioanele sunt mult mai susceptibile la pierderi catastrofice decât orice alt vehicul terestru sau maritim. Pierderea catastrofală.000 de avioane. se ajunge la aproximativ 6.). Accidentele aviatice au demonstrat cât de predispuse sunt avioanele la daune totale şi cât de rapid se pot transforma unele accidente în catastrofe. Societăţile de asigurare evaluează în mod individual fiecare contract de asigurare. creşte frecvenţa accidentelor majore. în funcţie de aparatul de zbor şi de pilot. aparatele de zbor şi riscurile implicate prezintă. în asigurarea de aviaţie. dar nici unul nu este atât de important ca expunerea permanentă la riscul de catastrofă. dar. un rol important îl au caracteristicile fizice ale avionului. Având în vedere concepţia. în grade diferite. Riscul unor pierderi catastrofale este prezent. Riscuri de pierdere sau avariere a aeronavelor Aviaţia. Număr limitat de unităţi expuse riscului. expuneri la risc limitat şi o diversitate semnificativă de factori care fac ca expunerile să se individualizeze. trenurile şi automobilele. În evaluarea acestui risc de pierdere catastrofică. aspectele geografice ale zborurilor. în special pentru riscuri care: 1) nu aparţin claselor omogene.Aceste societăţi sunt însă suficient de puternice pentru a realiza contracte de asigurare aviatice şi dispun de o vastă experienţă în domeniu. 2) au fost refuzate de alte societăţi de asigurare. Numărul avioanelor expuse la pierderi este relativ mic. ce includ expunerile la pierderi catastrofice. Pentru societăţile de asigurări. Din punctul de vedere al societăţilor de asigurare.3. robustă şi foarte sofisticată. O dată cu creşterea capacităţii de transport şi a îmbunătăţirii parametrilor de zbor (viteză şi altitudine). în fiecare formă de asigurare. Ingineria aviatică este mult mai complexă decât cea feroviară sau rutieră. nu ar putea rezista pe piaţa asigurărilor aviatice. Aceste societăţi operează la nivel naţional sau regional ca intermediari pe piaţa asigurărilor aviatice. 5. Altfel. prezintă o serie de riscuri comune. aparatele de zbor de interes istoric sau elicopterele sunt asigurate de către aceste societăţi Lloyd’s. pentru anumite 108 . Societăţi Lloyd’s. fiecare în parte. sau 3) nu se asigură pe piaţa obişnuită. De aceea. avioanele fiind supuse unor forţe exterioare diferite de cele la care sunt supuse. societăţile de asigurare pentru aviaţie nu dispun. dată fiind natura zborului. el a primit un statut de sine stătător. un aparat de contrucţie uşoară. indiferent de specificul ei. în general. De exemplu.2. o situaţie mai complicată decât cazul pierderii catastrofice o constituie numărul limitat de unităţi expuse riscului.000.

 Vechimea. Criterii de evaluare a riscului. sarcina societăţilor de asigurare ar fi mai simplă. dacă aparatele de zbor ar fi uşor clasificabile pe categorii de risc. mai mult de jumătate din aeronavele aviaţiei civile din SUA au fost construite cu mai mult de zece ani în urmă. de aceea fiecare aparat reprezintă un unicat. Tipul aparatului de zbor şi numărul de persoane care pot zbura în calitate de pasageri sau de membri ai echipajului determină valoarea contractului de asigurare. 2) abilităţile pilotului. Aceste informaţii oferă o bază de plecare în evaluarea potenţialului maxim de risc. Probabilitatea daunei totale depinde de o serie de factori. societăţile de asigurări trebuie să se sprijine mai mult pe raţionamente logistice. De exemplu. Ca şi în cazul asigurărilor maritime. Multe aparate de zbor se construiesc cu o anumită rezervă. 3) considerentele geografice. Adeseori performanţele acestuia se reduc. de suficiente unităţi expuse la risc. cât şi în ceea ce priveşte uzura motoarelor. În industria aviatică există o diversitate mai mare de tipuri constructive decât în industria automobilelor. caracteristicile constructive şi configuraţia lui generală. Problema vechimii aparatului de zbor se pune atât în ceea ce priveşte deteriorarea structurii sale. Recondiţionarea suprafeţelor metalice ale avionului necesită multă experienţă din partea mecanicilor şi dotări corespunzătoare. la câteva decenii. datorită deteriorării suprafeţei aripilor.  Caracteristicile constructive. decât pe o bază de date statistice.clase de risc. Această valoare depinde foarte mult de abilitatea experţilor societăţii de asigurări de a evalua cât mai corect probabilitatea producerii riscului. cum ar fi vechimea aparatului. Fiecare aparat de zbor are propria lui durată de viaţă proiectată. După o perioadă de funcţionare. respectiv valoarea maximă a unei daune totale. Există patru criterii majore de evaluare a riscului: 1) caracteristicile aparatului de zbor care urmează să fie asigurat. care creează forţa portantă. expus rigorilor zborului şi impactului cu solul la fiecare aterizare. în caz de avariere a aparatului. pe baza cărora să se stabilească probabilitatea producerii riscului. varietatea factorilor de risc la care sunt expuse face ca asigurarea lor să poarte pecetea individualităţii. iar pierderea catastrofică constituie o perpetuă ameninţare. aparatul. Chiar şi atunci când două avioane sunt asemănătoare. 1) Tipul aparatului de zbor şi echipamentul de bord. Chiar dacă numărul limitat de unităţi expuse riscului ridică atât de multe probleme. dar şi în evaluarea reparaţiilor necesare. dar va depinde de ea. sau a unor crestături pe elicea avionului. Valoarea contractului de asigurare va fi mai mică decât această valoare maximă. din punct de vedere al reparaţiilor. începe să dea semne de oboseală. apariţiei unor zone de coroziune. în funcţie de echipamentele electronice de bord şi de sistemele de ghidare instalate. Valoarea contractelor de asigurare poate diferi de la un avion la altul de ordinul miilor de dolari. 4) scopul în care urmează să fie folosit aparatul de zbor. astfel ca deteriorările care se produc în timp să nu afecteze imediat performanţele de zbor. durată ce poate varia de la câţiva ani. Caracteristicile constructive ale unui aparat de zbor sunt foarte importante nu numai în stabilirea probabilităţii de daună. La avioanele cu 109 . pentru a permite calcule statistice corecte.

Vârsta pilotului şi starea sănătăţii sale constituie doi parametri foarte importanţi. Din acest motiv. Configuraţia aparatelor de zbor determină o serie de particularităţi în manevrarea aeronavelor. prezintă o poziţionare uşor înclinată în sus. Totodată. Hidroavioanele şi aparatele de tip amfibie trebuie să facă faţă la o serie de pericole maritime. în plus faţă de cele aeriene. aceste testări şi evaluări sunt supervizate de către Federal Aviation Administration. este importantă data ultimului control medical. în cazul în care cheltuielile pentru reparaţii devin excesiv de mari. este preferabil să se declare o pierdere totală a aparatului de zbor. Dacă pilotul nu este reatestat imediat pentru noul aparat. De asemenea. trenul de aterizare sub formă de triciclu. dar nu şi suficiente. experienţa. 110 . pentru comandanţii aeronavelor care aparţin unei linii aeriene de transport. sau pe timp favorabil. cu două roţi poziţionate în spatele centrului de greutate.  Configuraţia. atunci când solicită includerea unui contract de asigurare. De exemplu. Societatea de asigurări ia în calcul şi vârsta pilotului. Avioanele care dispun de mai multe motoare sunt mai puternice. Aceste cerinţe pot deveni şi mai restrictive. practic. oferă o poziţie mai bună pentru rulajul aparatului la sol. daune relativ minore pot necesita înlocuirea unui întreg element structural. Astfel. dar întâmpină serioase dificultăţi de zbor atunci când cade un motor. avioanele cu tren de aterizare convenţional.structuri mai sofisticate. dar este mult mai pretenţios la aterizarea pe suprafeţe prea tari sau prea moi. a experienţei şi. În SUA. respectiv. acest procent justifică şi exigenţa societăţii de asigurări la încheierea contractelor de asigurare. în cazul în care un pilot schimbă aparatul de zbor cu unul nou. înaintea centrului de greutate. ca şi marea. pilotul nu are suficientă vizibilitate. Ocazional. Am putea afirma că. atunci societatea de asigurări va impune limite de asigurare asupra numărului de ore de zbor. deoarece atunci când aparatul rulează la sol. nu este periculoasă. Evaluările făcute de către Federal Aviation Administration sunt necesare. Având în vedere importanţa covârşitoare a piloţilor. Aceste exigenţe conferă credibilitate companiilor aviatice. format din două roţi montate în faţă. Federal Aviation Administration solicită trei categorii de examinări medicale:  examinări medicale la fiecare 6 luni. precum şi istoricul accidentelor. demonstrează importanţa factorului uman în aviaţie. a calităţilor lor. cerinţele impuse de către societatea de asigurări sunt chiar mai severe decât cele impuse de organismele de evaluare a piloţilor. Pe de altă parte. 2) Piloţii. mult mai sofisticat. fiecare aparat de zbor prezintă propriile riscuri generate de specificul configuraţiei sale. Această poziţie este dezavantajoasă pentru pilot. se poate limita acoperirea la zborurile efectuate numai ziua. starea sănătăţii sale. au fost dezvoltate sisteme complexe şi severe de testare şi evaluare a lor. Faptul că peste 70% din accidentele produse în aviaţia generală implică erori de pilotaj. ci neiertătoare faţă de greşelile umane”. Uneori. implicând costuri deosebite. Această zicală evidenţiază importanţa vitală a piloţilor. celor foarte tineri şi celor în vârstă li se vor solicita prime mai mari. Există o veche zicală care sună cam aşa: „Aviaţia. datorită asimetriei forţei de propulsie.

Condiţiile de teren. Acestea pot fi internaţionale. aeronave proprietate personală. acestea se împart în cinci categorii: aeronave ale liniilor de transport aeriene. echipare tehnică modestă. În acest sens. pentru celelalte categorii de piloţi. cu o temperatură a aerului la sol mai mare. fie pentru agrement. care nu au dotările tehnice performante ale marilor aeroporturi. un avion care poate folosi. cu atât ele sunt mai semnificative pentru societatea de asigurări. fie de afaceri. folosirea unor aeroporturi de dimensiuni relativ mici. Fiecare avion are o distanţă minimă necesară de rulaj.F. În funcţie de scopurile pentru care sunt utilizate aparatele de zbor. constituie elemente de referinţă foarte importante în evaluarea expunerilor la daune. 111 .  examinări medicale la fiecare 12 luni. naţionale sau regionale. Această distanţă se stabileşte pentru un aeroport convenţional. dar nu şi severitatea lor. examinări medicale la fiecare 24 de luni. în general. altor sectoare. caracteristică ce lipseşte. Ele pot reduce frecvenţa de producere a pierderilor.  Aeronave proprietate personală. Această categorie cuprinde aparatele de zbor proprietate personală. 4) Scopul folosirii aparatelor de zbor. pentru piloţii liniilor aeriene de transport. cât şi la aterizare. Această categorie de aparate de zbor este cel mai bine definită şi este singura care oferă societăţilor de asigurare baze de date credibile privind accidentele aviatice şi cauzele care le-au generat. atât la decolare. situat la nivelul mării. Există un număr de riscuri care sunt comune pentru avioanele din această categorie. amplasarea aeroportului prezintă o semnificaţie deosebită. precum şi alţi factori ce ţin de amplasarea aeroporturilor şi de frecvenţa de zbor. sau ploile cu grindină. Aceste controale tind să elimine multe dintre posibilele riscuri de daună.  Aeronave ale liniilor de transport aeriene. aeronave proprietate comercială. distanţa minimă de rulaj se modifică. furtunile de nisip. aparate de zbor relativ ieftine. Alţi factori de influenţă sunt diferitele fenomene atmosferice. tornadele.Kennedy din New York. în condiţii normale aeroportul J. Dintre cele mai semnificative amintim: piloţi cu experienţă de zbor redusă. la o temperatură a aerului la sol de 15°C. Cu cât aceste examinări medicale sunt mai recente. Toţi aceşti factori contribuie la creşterea riscului de avariere a aparatelor de zbor. condiţiile atmosferice. poate avea probleme pe aeroportul din Denver. acest sector al aviaţiei se caracterizează printr-un sistem de control exigent. cum ar fi furtunile foarte puternice. care se folosesc pentru rezolvarea unor probleme curente ale proprietarului. aeronave de închiriat şi aeronave speciale. Pentru un aeroport situat la o anumită altitudine faţă de nivelul mării. Totodată. Colorado. Din această cauză. de exemplu. 3) Considerente geografice.

şi până la începători. deci. Aeronave proprietate comercială. 112 . ca taxiuri aeriene. Aeronave de închiriat. în evaluarea contractelor de asigurare trebuie să se ţină seama de specificul activităţii pentru care este folosit aparatul de zbor şi de probabilitatea de risc pe care îl implică respectiva activitate. un scop comercial. Statisticile privind accidentele pentru această categorie de aparate de zbor sunt comparabile cu cele ale aparatelor de zbor aparţinând liniilor aeriene de transport. primele de asigurare sunt mai mici decât pentru avioanele proprietate personală. Prin urmare. Având în vedere aceste particularităţi. supravegherea conductelor de petrol. Aparatele din această categorie sunt folosite pentru curse charter. Experienţa pilotului are mare importanţă în stabilirea primelor de asigurare. Tot din această categorie fac parte aparatele de zbor care pot fi închiriate de către piloţi şi cele destinate instruirii. cotele primelor de asigurare pentru aparatele de zbor închiriate sunt mai mari decât pentru aparatele de zbor din celelalte categorii. În această categorie intră avioanele utilitare. În Tabelul 6. însumând multe ore de zbor pe lună. Piloţii sunt deci certificaţi. aparatele de zbor proprietate comercială prezintă un interes deosebit pentru societăţile de asigurări. Corporaţia care deţine avioanele exercită un control aproape total asupra zborurilor. folosite pentru tratarea recoltelor cu insecticide. vânătoare.   Aeronave speciale. pentru fotografieri de la mare altitudine sau pentru alte activităţi care au la bază obţinerea de profit. 2) sunt pilotate de profesionişti angajaţi de către corporaţia care deţine aceste avioane. Totodată.1 este prezentată o sinteză a riscurilor caracteristice avioanelor aparţinând diferitelor categorii prezentate. Aparatele utilizate în scop comercial sunt folosite mai intens decât aparatele de zbor din celelalte categorii. autorizaţi ca piloţi pentru aviaţia civilă. asociaţi şi persoane din conducerea companiei. angajaţi în curse charter pe distanţe mari. Aceştia zboară regulat. stingerea incendiilor (în special a celor declanşate în păduri) etc. Aceste aparate au. În general. Aceste ore de zbor suplimentare contribuie la uzura mai accentuată a avioanelor şi deci la creşterea riscului de accident. care participă la cursuri de pilotaj. experienţa piloţilor variază de la profesionişti cu multă experienţă. În consecinţă. realizarea de fotografii de la mică altitudine. În această categorie intră avioanele care sunt în proprietatea marilor corporaţii şi care au drept caracteristici comune faptul că: 1) sunt folosite pentru a transporta angajaţi.

Asigurarea aparatelor de zbor Inspirându-se din experienţa şi tradiţia asigurărilor maritime.1. rulării la sol sau staţionării la sol. în sensul că furniza protecţie numai pentru un număr limitat şi strict definit de pericole la care erau expuse aparatele de zbor. 113 Aeronave proprietate personală Aeronave de închiriat Aeronave speciale . Atât aparatele de zbor. cât şi navele maritime pot avea valori extrem de mari şi sunt susceptibile la daune generate de erori umane sau de condiţiile meteorologice nefavorabile. furturi şi vandalism. în sensul acceptării tuturor categoriilor de riscuri. vânătoare şi altele: • Aviaţia cu cele mai specifice riscuri de daună. Aparate de zbor pentru curse charter. în multe privinţe. • Folosirea unor aeroporturi care nu dispun de dotările tehnice ale marilor aeroporturi. De exemplu. Cu ani în urmă. • Aparate ieftine şi dotate cu echipamente tehnice care nu sunt foarte performante. incendii. Aparate de zbor pentru tratarea cu substanţe chimice a recoltelor. Riscuri caracteristice Categoria Aeronave ale liniilor aeriene de transport Descriere şi riscuri caracteristice Aparate de zbor pentru linii internaţionale. puternice descărcări electrice în atmosferă. supravegherea conductelor petroliere.3. taxiuri aeriene şi alte activităţi ce urmăresc obţinerea de profit: • Administratorul are o responsabilitate mai mare faţă de public.3. sfera de acoperire a asigurărilor oferite de societăţile de asigurări era restricţionată. • Cotele primelor de asigurare sunt mai mari decât pentru celelalte activităţi. naţionale şi regionale: • Controale obligatorii care reduc frecvenţa pierderilor. societăţile de asigurări au adoptat o nouă strategie de asigurare. decât are în cazul avioanelor personale. Riscurile de daună sunt. asemănătoare expunerilor din navigaţia maritimă şi oceanică. dar nu şi severitatea lor. În prezent. Se disting două categorii de asigurări:  toate riscurile. explozii.Tabelul 6. Riscuri asigurate. 5. în timpul zborului. Aparate de zbor aflate în proprietatea unor persoane şi folosite de către acestea pentru afaceri şi agrement: • Experienţa limitată a piloţilor. • Statistici utile privind accidentele. acest tip de asigurare are drept scop protecţia proprietarului aparatului de zbor împotriva distrugerilor fizice pe care le poate suferi avionul.

Această asigurare preia riscurile care pot apărea la sol. ceea ce ar permite includerea situaţiei în care avionul rulează la sol. În poliţa de asigurare. Proprietarul unui avion are la dispoziţie la asigurarea corpului aparatului de zbor una dintre următoarele opţiuni: 114 . Ea asigură protecţie împotriva oricărui risc. în timpul staţionării la sol. iar momentul final acela al opririi motoarelor. Acele aparate şi echipamente care au fost proiectate şi realizate în mod special pentru avionul respectiv sunt considerate părţi componente ale aeronavei. se poate considera momentul iniţial cel în care au fost pornite motoarele avionului pentru decolare. avionul poate fi tractat. în timpul zborului. Asigurarea nu se aplică în situaţiile de decolare şi aterizare. Clauzele contractuale existente se extind şi asupra noului aparat de zbor. De obicei. rulării la sol şi al staţionării la sol ( cu excepţiile menţionate la excluderi). Toate riscurile.  cheltuieli făcute în vederea micşorării pagubei. transportul aeronavei la cel mai apropiat loc de efectuare a reparaţiilor. O persoană sau o companie care deţine un avion asigurat prin acest tip de poliţă de asigurare şi obţine un nou avion sau îl înlocuieşte pe cel avut beneficiază de continuarea asigurării aeronavei. sau când se mişcă prin alte mijloace decât prin propria forţă de propulsie. atunci când avionul nu se află în mişcare. conservarea. în timpul staţionării la sol. făcute de asigurat. Uneori. în timpul zborului.  cheltuielile făcute pentru salvarea. În poliţa de asigurare trebuie menţionat tipul aparatului de zbor.  dispariţia aeronavei.  avariile provocate aparatului de zbor de măsurile de salvare. rulării la sol sau staţionării la sol. conceptul timp de zbor este definit de perioada de timp în care avionul se află în aer. Exemplu de asigurare a aeronavei.  Detaşat pentru a fi înlocuit cu un alt echipament. deoarece ele sunt cuprinse în categoria precedentă de asigurări. De exemplu. inclusiv sistemul de propulsie şi echipamentul de bord (echipamentul pentru navigare şi transmisiuni radio). după aterizarea avionului. cu acordul asigurătorului. Suma de asigurare pentru noul aparat nu va depăşi valoarea reală a acestuia. indiferent dacă avionul se află la sol sau în aer.  eventualele cheltuieli de judecată sau arbitraj. sub acţiunea propriei forţe de propulsie. imediat după decolare. prevenirii extinderii acesteia sau pentru stabilirea cauzelor şi determinarea cuantumului pagubei. toate riscurile. Unele societăţi de asigurări preferă alternativa toate riscurile în afara timpului de zbor. sau poate fi împins de un alt autovehicul specializat. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:  pierderea sau avarierea navei din orice cauză. cu condiţia să anunţe această modificare în termenul precizat de societatea de asigurări. pentru formularea pretenţiilor faţă de terţi. atunci când este scos din hangar. Aceasta este cea mai cuprinzătoare asigurare. acest echipament se poate afla într-una din următoarele situaţii:  Instalat la bordul avionului. Toate riscurile.  Detaşat temporar. atunci când este introdus în hangar.

a) Toate riscurile. Cele mai multe dintre acestea sunt comparabile cu cele existente la asigurarea auto casco. Deturnarea aeronavei. în timpul zborului. Răspuns: Pierderea s-ar putea acoperi cu oricare dintre cele trei tipuri de asigurări. vandalism sau alte evenimente care sunt prevăzute în contractul de asigurare. Aparatul asigurat a fost distrus de un incendiu în timp ce se afla în hangar. în afara timpului de zbor. acţionat de propriile motoare. Răspuns: Pierderea s-ar putea acoperi numai cu o asigurare de tipul a). b) Toate riscurile.  Îngheţ. varianta b) nu s-ar aplica. Totuşi. această opţiune acoperă situaţia descrisă. Excluderea nu se aplică dacă pierderea este rezultatul direct al unor riscuri care sunt acoperite prin contractul de asigurare. În asigurarea aeronavei există un număr limitat de excluderi. cu excepţia cazurilor de furt. Totuşi. deoarece avionul nu era acţionat de propria forţă de propulsie. c) Toate riscurile. dar înainte de a se desprinde de sol. Coliziunea s-a produs când elicea elicopterului se afla în mişcare. 4. 3. În timp ce un elicopter se afla în faza premergătoare decolării. 5. Asigurarea aeronavei nu acoperă cazul de deturnare sau de furt al avionului asigurat de către cineva care are un drept legal de utilizare. 115 . Răspuns: Pierderea s-ar putea acoperi cu o asigurare de tipul a) şi c). Nu se asigură acoperirea roţilor. Aparatul asigurat a suferit o coliziune cu un alt aparat în timp ce rula pe pistă. Aparatul asigurat a suferit o coliziune cu un alt aparat. Roţile şi parbrizele. Răspuns: Pierderea s-ar putea acoperi prin asigurarea de tipul a). rulării la sol sau staţionării la sol.  Defecţiuni ascunse şi cele ale părţilor mecanice şi electrice. Societatea de asigurări nu va plăti pentru parbrizele care se sparg ca urmare a îngheţării lor şi nici pentru explozia anvelopelor roţilor ataşate trenului de aterizare. Uzura şi deteriorarea treptată. cu ajutorul unui vehicul de tractare. inclusiv parbrizul. Aparatul asigurat a fost lovit de un vehicul de deservire a aeroportului în timp ce era scos din hangar. societatea de asigurări va despăgubi pagubele produse. se poate aplica şi varianta c). Poliţa de asigurare exclude pierderea sau avarierea aparatului de zbor generate de:  Uzura normală. dacă în urma spargerii parbrizului se produce un accident. Întrebare: Care dintre opţiunile acestea s-ar putea aplica la fiecare dintre pierderile descrise în continuare? 1. 2. a fost lovit de un avion.  Deteriorarea treptată. în timpul decolării. în timpul staţionării la sol. Excluderi. care se soldează cu avarierea aparatului de zbor. De asemenea. Răspuns: Aparent.

ca limită a daunelor care pot fi acoperite prin asigurarea respectivă. nu se acordă despăgubiri pentru:  pierderi suferite în situaţia folosirii unor piste şi terenuri de aterizare neautorizate. 116 . de rebeliune sau de capturare şi reţinere a avionului de către un guvern. de vânzare condiţionată.conform unui contract de închiriere. Evaluarea daunelor.  pierderi generate de transferul de interese al asiguratului în legătură cu aeronava. fără ca certificatul de aeronavigabilitate să fie valabil.). cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Război. modificărilor şi zborilor de zi cu zi şi de noapte.  piederi în urma modificării sau convertirii aeronavei într-un alt tip decât cel de la data încheierii asigurării. ci de limita precizată în poliţa de asigurare pentru fiecare risc în parte. De asemenea.  pierderi determinate de contaminarea radioactivă. inspectării. Abordarea este similară cu cea folosită în asigurarea maritimă. Această valoare este menţionată. Valoarea agreată reprezintă valoarea asupra căreia au căzut de comun acord cele două părţi ale contractului de asigurare.  pierderi indirecte (pierderi de profit etc. având consimţământul sau cunoştinţa asiguratului ori a reprezentanţilor acestuia. fără existenţa consimţământului scris al asigurătorului.  pierderea suferită în perioada când aparatul de zbor este folosit în scop ilegal.  pierderi generate de transportul de pasageri şi mărfuri peste numărul de locuri şi greutatea admise.  pierderi generate de culpa gravă sau de acţiunea intenţionată a asiguratului ori a reprezentanţilor săi. sau care nu prezintă condiţii pentru siguranţa aterizării. confiscare.  pierderi sau avarieri suferite de aeronavă în timp ce aceasta se afla în zbor. de invazie. întreţinerii. sau în alt mod decât cel conform termenilor din certificatul de aeronavigabilitate. efectuate de asigurat. reparaţiilor.  pierderi în urma transformării greşite a aeronavei. de vânzare în rate sau conform altor înţelegeri legale. în poliţa de asigurare. Asigurarea aeronavei exclude orice pierdere sau avariere în caz de război declarat sau nedeclarat.  pierdere suferită în perioada când aeronava este exploatată în contradicţie cu regulile aviaţiei civile aplicabile zborurilor instrumentale. În această situaţie însă societatea de asigurări nu este de acord ca limita de asigurare să fie reprezentată de valoarea reală a aparatului de zbor.  cheltuielile pentru elaborarea studiului tehnico-economic de repunere în funcţiune a aeronavei. Pentru evaluarea daunelor se pot folosi următoarele metode: 1) estimare în funcţie de valoarea agreată şi 2) estimare în funcţie de valoarea reală. Evaluarea pe baza valorii reale se caracterizează şi ea printr-o limită de asigurare.  pierderi produse din cauza zgomotului şi/sau poluării.

atunci societatea de asigurări va plăti pentru repararea lui cel mult 15% din valoarea totală asigurată pentru aparatul de zbor. În cazul producerii unei daune parţiale. o clauză prin care se interzice plata unei despăgubiri care să depăşească valoarea pierderii totale a aceluiaşi aparat de zbor. atunci societatea de asigurări plăteşte pentru materialele folosite. Dacă poliţa de asigurare este întocmită pe baza valorii reale. atunci despăgubirea se va face până la limita agreată. Dacă reparaţiile sunt executate de către o altă companie. limitare a pagubei. În cazul unei daune totale.Dauna totală. despăgubirea depinde de metoda folosită pentru evaluare. Cu alte cuvinte. Dacă aparatul de zbor a fost înlocuit sau dacă societatea de asigurări a plătit despăgubiri pentru pierderea totală. indiferent dacă este vorba de transportul aparatului avariat sau de transportul unei serii de componente. atunci se plăteşte costul efectiv al reparaţiilor (excluzându-se orele suplimentare) şi cheltuielile de transport. De exemplu. poliţa de asigurări prevede ca societatea de asigurări să preia ceea ce se mai poate salva din aparatul distrus. Dacă poliţa de asigurare este întocmită pe baza valorii agreate. de aceeaşi calitate. dacă repararea unui motor reprezintă 15% din costul total. Cheltuielile de transport. mai puţin franşiza şi orele suplimentare. poliţele de asigurare conţin o procedură de despăgubire a părţilor componente. în general. indiferent de valoarea de piaţă a aeronavei în momentul producerii accidentului. costul reparaţiilor depăşeşte valoarea aparatului de zbor. dar fără a lua în considerare orele suplimentare. iar componentele care trebuie înlocuite se achiziţionează de la cele mai apropiate centre. trebuie luate în consideraţie două situaţii: 1) situaţia în care reparaţiile sunt efectuate chiar de către compania care are în proprietate avionul asigurat şi 2) situaţia în care reparaţiile sunt efectuate de către o altă companie. Multe poliţe de asigurare conţin o clauză care stipulează faptul că societatea de asigurări poate înlocui aparatul distrus cu unul similar. transport. Dauna parţială. atunci când este necesar transportul. Cheltuielile cu reparaţia aparatelor de zbor cu o anumită vechime sau ceva mai ieftine sunt practic imposibil de acoperit. se achită în întregime nota de plată a reparaţiilor. pe cel mai scurt drum posibil. Dacă reparaţiile sunt efectuate chiar de către asigurat. care se bazează pe valoarea relativă procentuală a componentelor respective. se vor folosi cele mai ieftine mijloace de transport. dauna se consideră pierdere totală constructivă. poliţele de asigurare conţin. Aparatul distrus trebuie transportat la cel mai apropiat centru de reparaţii. când se repară aparate de zbor vechi. precum şi pentru salariile lucrătorilor. În anumite situaţii. pentru care nu există piese de schimb. 117 . Pentru transportul aparatului de zbor se despăgubeşte transportul acestuia de la locul accidentului la centrul de reparaţii şi întors. atunci această valoare se stabileşte în momentul accidentului şi poate fi mai mică decât limita stipulată în poliţa de asigurare. Pentru a depăşi o astfel de situaţie. Atunci când costul operaţiunilor de salvare. De aceea. Poliţa de asigurare stipulează faptul că. reparaţie şi punere în funcţiune depăşeşte 75% din valoarea asigurată.

a stresului psihic sau decesului persoanelor aflate la bord. franşiză mare şi primă de asigurare mică. Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului sau utilizatorului unei aeronave Ca regulă generală. reclamanţii au solicitat despăgubiri de la toţi factorii implicaţi: pilotul. Sunt disponibile următoarele tipuri de asigurări:  Asigurare de răspundere civilă pentru vătămări corporale suferite de alte persoane decât pasagerii. care reglementează acest aspect. în cazul producerii unor vătămări corporale. Cele mai multe poliţe de asigurare a aeronavelor prevăd o franşiză deductibilă. În multe procese care au rezultat în urma unor accidente aviatice.4. în special atunci când condiţiile atmosferice nefavorabile nu au fost singura cauză a accidentului. în sensul obligaţiei de a acorda atenţia cuvenită întreţinerii aparatului de zbor. Tipuri de asigurări de răspundere civilă de aviaţie. Aceasta se foloseşte îndeosebi pentru aparatele de zbor cu un singur motor din categoria aeronavelor personale şi se stabileşte ca valoare fixă pentru pagubele produse la sol şi ca valoare procentuală pentru pagubele produse în zbor. la cealaltă extremă. În general. Gradul de atenţie necesar se stabileşte considerându-se un pilot ideal. Multe state cer reclamantului să stabilească dacă neglijenţa pilotului sau a proprietarului constituie cauza directă a daunei. sau nu. în condiţii similare celor în care s-a produs accidentul. variind între franşiză de valoare zero şi primă de asigurare mare şi. Acest tip de asigurare oferă protecţie celui asigurat pentru răspunderea legală. altele decât 118 . Aparatele de zbor mari. Sunt posibile şi alte combinaţii. răspunderea civilă a proprietarului sau operatorului unui aparat de zbor se determină în funcţie de legislaţia existentă în statul în care s-a produs accidentul. franşizele pentru aeronavele închiriate sunt mai mari decât acelea pentru aparatele de zbor proprietate personală. care aparţin corporaţiilor şi care folosesc piloţi experimentaţi se asigură fără a apela la franşize. Acesta este un standard foarte exigent de evaluare.3.Franşiza. Conform legislaţiei existente în majoritatea ţărilor participante la traficul aviatic. îmbolnăviri. Acest lucru este valabil indiferent dacă proprietarul este şi pilotul aparatului de zbor. cu excepţia cazului în care există tratate de colaborare internaţionale. cu mai multe motoare. proprietarul avionului are şi el o serie de responsabilităţi legale. Reparaţiile la astfel de avioane costă foarte mult şi deci nu s-ar obţine avantaje semnificative dacă s-ar introduce franşize deductibile în poliţele de asigurare. Asigurarea de răspundere civilă de aviaţie oferă deţinătorului poliţei de asigurare protecţie pentru răspunderea legală faţă de cei care au suferit vătămări corporale sau daune. proprietarul şi constructorul aparatului de zbor. sau în statul care are cea mai mare legătură cu accidentul produs. dar este comparabil cu cele pentru alte profesiuni care implică responsabilitate faţă de viaţa altor persoane. Experienţa a demonstrat că în astfel de situaţii instanţa de judecată decide în favoarea reclamantului sau a reclamanţilor. cu experienţa şi calificarea similară pilotului care a greşit. 5.

Amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi condamnat asiguratul. 119        . a bagajelor şi a mărfurilor transportate. dar se aplică numai pentru prejudiciile aduse pasagerilor în caz de accident. insurecţie. Avarierea bunurilor trebuie să fi fost cauzată de un accident aviatic. b) se urcă în avion în vederea decolării acestuia sau c) coboară din avion după aterizarea acestuia. Excluderi în asigurarea de răspundere civilă. arbitraj. Pierderi indirecte. precum şi a persoanelor şi a bunurilor din afara aeronavei. tulburări civile. Pasagerii se pot afla într-una din următoarele situaţii: a) se află la bordul avionului în momentul accidentului. revolte. sau pentru micşorarea şi prevenirea extinderii pagubei. invazie. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. cu excepţia cazului în care se încearcă prevenirea deturnării avionului. Dintre acestea. Aceste excluderi sunt similare celor considerate în asigurarea de răspundere civilă din domeniile maritim şi auto. Asigurătorul acordă despăgubiri şi pentru: cheltuielile necesare pentru procurarea obiectelor de strictă necesitate. în cazul sosirii cu întârziere a bagajelor.pasagerii. din folosirea sau întreţinerea lui. Acţiunea intenţionată sau culpa gravă a asiguratului. cei care îl exploatează şi îl întreţin. Pretenţiile de despăgubire rezultând din daune morale. ori pentru cheltuielile de judecată. război. îmbolnăvirea.  Pagube produse bunurilor deţinute. forţe sau materiale radioactive. utilizate sau aflate în custodia celui asigurat.  Asigurare de răspundere civilă pentru vătămări corporale suferite de pasageri. confiscare. Vătămarea corporală. Acest tip de asigurare este similar cu cel descris mai înainte. rebeliune.  Asigurare de răspundere civilă pentru avarierea bunurilor. greve. Orice obligaţie ce decurge dintr-o lege de asigurare a forţei de muncă. Daune cauzate de sau rezultate din: orice detonare în scopuri ostile a oricărei arme de război care foloseşte fisiunea sau fuziunea nucleară ori alte reacţii. stresul psihic şi alte consecinţe trebuie să fie rezultatul direct al accidentului aviatic pentru care sunt răspunzători proprietarii aparatului de zbor. cele mai importante sunt:  Vătămări corporale ale unui angajat al asiguratului. făcute de asigurat în scopul reducerii pretenţiilor la despăgubire ori în scopul formulării pretenţiilor faţă de terţi. de protecţie socială sau orice altă lege similară.  Folosirea terenurilor de aterizare neautorizate. naţionalizare. precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor. Vătămări corporale intenţionate. deţinerea în proprietate a unui aparat de zbor asigurat. cheltuielile necesare făcute cu salvarea pasagerilor.

acoperi cheltuielile de utilizare a unui alt avion. În acest context. Zborurile de probă după construcţie sau reconstrucţie. măsuri dictate de guvern. asigurarea medicală este similară celei din categoria asigurărilor auto. spitalizare şi convalescenţă. O dată cu asigurările de aviaţie se pot încheia şi o serie de asigurări complementare. un exemplu preluat din industria asigurărilor din SUA: Vătămări corporale aduse altor persoane decât pasageri Vătămări corporale aduse pasagerilor Avarierea bunurilor 500. Dacă un avion asigurat este scos din funcţiune datorită defecţiunilor produse. ori deservirea aeronavei de personal tehnic nespecializat.m. sau pur şi simplu datorită pierderii lui./ persoană 1. a reparaţiilor necesare.m.000u. în continuare. Societatea de asigurări impune anumite limite pentru asigurarea de răspundere civilă. limite ce sunt stabilite pentru fiecare tip de pierderi în parte.000 u./eveniment 500. În mod normal. sau părăsirea aeronavei în afara spaţiilor special rezervate de pe aeroporturi. Despăgubirile se acordă indiferent cine poartă răspunderea legală pentru 120 . care nu posedă brevete corespunzătoare. Achiziţionarea unui nou avion. contractul de asigurare de răspundere civilă poate./eveniment 1. ori prin lege marţială.000 u. Dintre acestea.000. ce substituie temporar avionul asigurat indisponibil. În caz de deces. Prezentăm. respectiv asigurarea medicală şi asigurarea de răspundere civilă asumată. Această asigurare prevede despăgubiri pentru cheltuielile medicale rezonabile.000 u.000.    rechiziţionare. Pilotarea aeronavei de către persoanele care nu posedă brevet de pilot pentru categoria şi tipul aeronavei respective. în mod normal. pentru intervenţii chirurgicale. Pentru noul aparat achiziţionat se oferă aceeaşi acoperire şi aceleaşi limite de asigurare.m.000. asigurătorul plăteşte cheltuielile funerare. Gararea. Folosirea aeronavei în alte scopuri decât în cele indicate în poliţa de asigurare. sau de o autoritate publică. Persoana sau organizaţia care şi-a asigurat aparatul de zbor pentru răspundere civilă poate beneficia de această asigurare atunci când achiziţionează un nou avion. fără luarea măsurilor corespunzătoare pentru securitatea ei. asigurarea medicală se încheie pentru aparatele de zbor care nu intră în categoria celor închiriate şi se referă la răspunderea faţă de vătămările corporale ale pasagerilor. vom menţiona numai pe cele mai importante. Limite în asigurarea de răspundere civilă.000 u./ eveniment Asigurări complementare.m./ persoană 1.m. Folosirea temporară a unui alt avion.

sunt proprii acestora şi din acest motiv. Cu alte cuvinte. celelalte ambarcaţiuni şi instalaţii folosite în porturi. dar în nici un caz nu se apropie de certitudine. Dacă însă armatorul nu respectă normele tehnice obligatorii care asigură transportul în bune condiţii al unor mărfuri. atunci daunele produse nu formează obiectul acoperirii prin asigurare. este de aproximativ 500. deoarece persoanele care au suferit vătămări corporale într-un accident aviatic şi cărora li s-au plătit cheltuielile medicale nu mai au de ce să dea în judecată pe cei responsabili de producerea accidentului aviatic. De exemplu. în caz de accident aviatic. Cel care primeşte banii eliberează persoana fizică sau juridică asigurată de răspunderea civilă privind accidentul. Pentru societatea de asigurări. chiar dacă a apărut ca urmare a însuşirilor fizico-chimice ale mărfii. Asigurări maritime Asigurarea maritimă.accidentul aviatic. în SUA.000 de dolari pentru fiecare persoană.4. sunt rezulatul unor procese fizico-chimice interne. Un alt risc în asigurarea maritimă este expedierea navei în stare de nenavigabilitate. Practica internaţională a consacrat în această privinţă principiul. atunci dauna. Uzanţele internaţionale au consacrat regula. societatea de asigurări să plătească însoţitorului sau supravieţuitorului o despăgubire care nu depăşeşte limita stabilită prin contract. moartea naturală a vietăţilor etc. care ţin de natura acestor bunuri. Această asigurare prevede ca. evaporarea lichidelor. vederea sau membrele. cât şi marfa aflată la bordul său. asigurarea medicală este deosebit de utilă. asigurarea de răspundere civilă asumată urmăreşte să „dezamorseze” intenţia persoanelor vătămate în accidentul aviatic de a da în judecată pe cei responsabili de accident. precum şi încărcătura acestora împotriva unui complex de riscuri. Prin aceasta se evită procesele costisitoare la care s-ar ajunge în mod normal. asigurarea este chemată să compenseze daunele posibile şi nu pe cele inevitabile. în următoarele condiţii: 1. va fi pusă în sarcina armatorului şi va face obiectul acoperirii prin asigurare pentru proprietarul mărfii. Asigurarea de răspundere civilă asumată este specifică asigurărilor aviatice. protejează navele maritime şi fluviale. Riscurile maritime au ca efect anumite daune. 5. Prin natura sa. deoarece în acest caz paguba putea fi evitată. Solicitarea vine din partea asiguratului. potrivit căruia asigurătorul este eliberat de orice răspundere numai atunci când starea de nenavigabilitate a navei a fost determinată de defecte ascunse. Cel care primeşte despăgubirea trebuie să se angajeze în scris că nu va da în judecată asiguratul. uscarea cerealelor. a căror probabilitate este mai mult sau mai puţin cunoscută. potrivit căreia asigurătorul este eliberat de orice răspundere pentru acoperirea daunelor generate de starea de nenavigabilitate a navei doar în cazul contractelor de asigurare a navei 121 . nu sunt riscuri asigurabile. Starea de nenavigabilitate a navei pune în pericol atât nava. ca ramură a asigurărilor de bunuri. dacă o persoană îşi pierde viaţa. În cazul în care starea de nenavigabilitate a navei era cunoscută armatorului şi el a expediat totuşi nava în voiaj. 2. O limită obişnuită pentru asigurarea de răspundere civilă asumată.

De aceea. încărcarea. Astfel. de la caz la caz. regulile privind eliberarea asigurătorului de răspunderea pentru daunele pricinuite de anumite riscuri trebuie să fie înţelese în sensul că riscurile respective nu sunt acoperite în condiţii obişnuite de asigurare. Totuşi. vătămarea mărfii prin acţiunea viermilor. cât şi asupra contractelor de asigurare a mărfurilor. a unor obiecte sau substanţe periculoase (explozive. în schimbul unor prime de asigurare deosebite şi prin forme de asigurare specifice. expedierea mărfii în stare deteriorată. toxice etc. Asemenea limitări de răspundere se extind atât asupra contractelor de asigurare a navei. insectelor etc. Nu se acoperă prin asigurare nici daunele produse navei de transportul materiilor radioactive şi nici daunele suferite de proprietarii mărfurilor transportate de o navă propulsată cu ajutorul energiei atomice. Asigurarea protejează patrimoniul asiguratului. în timp ce riscurile specifice se tratează diferit. asigurătorul se eliberează de răspundere pentru acoperirea daunelor generate de cauze a căror manifestare este certă sau se apropie de certitudine. Trebuie subliniat faptul că asemenea limitări nu au un caracter absolut. dacă asiguratul (proprietarul mărfii) a favorizat culpa armatorului vinovat de starea de nenavigabilitate a navei (de exemplu. Tocmai de aceea asigurătorul nu răspunde pentru daunele care au apărut ca urmare a actului intenţionat sau a imprudenţei grave a asiguratului. fără ştirea asiguratului. O altă categorie de riscuri excluse din asigurarea maritimă sunt riscurile de război. acţiunile şi măsurile cu caracter militar. Riscurile generale sunt acoperite prin condiţii obişnuite de asigurare. La rândul lor. legat de asigurarea navelor. expeditorului. primitorului şi reprezentanţilor acestora. ca regulă generală. În plus. riscurile asigurabile pot fi generale şi speciale. Totuşi. din punctul de vedere al condiţiilor de asigurare. sau a forţării gheţurilor (cu excepţia spărgătoarelor de gheaţă). Aceste riscuri sunt excluse atât din contractele de asigurare a navelor. În concluzie. aşa cum sunt: însuşirile naturale ale bunului asigurat. în cazul asigurării mărfurilor sunt: ambalarea sau împachetarea necorespunzătoare a mărfii. asigurătorul se eliberează de răspunderea pentru daunele care au apărut ca urmare a stării de nenavigabilitate a navei. proprietăţile dăunătoare ale energiei atomice. Limitări suplimentare ale răspunderii asigurătorului. acţiunea premeditată a asiguratului. cât şi din contractele de asigurare a mărfurilor aflate la bordul acestora.). riscurile pot fi asigurabile şi neasigurabile. ele pot fi acoperite în condiţii speciale. arestul navei. cunoscând starea de nenavigabilitate a navei nu a comunicat acest fapt asigurătorului). 122 .şi nu se extinde asupra contractelor de asigurare a mărfurilor. dar nu îl eliberează pe acesta de obligaţia de a manifesta grija necesară pentru păstrarea bunului asigurat. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în domeniul nuclear a adus cu sine riscurile atomice ale căror consecinţe pot fi extrem de păgubitoare. rozătoarelor. putem spune că. şi în forme specifice de asigurare. asigurătorul va fi eliberat de obligaţia despăgubirii. asigurarea armatorului pentru consecinţele care rezultă din încălcarea contractului de transport şi care fac obiectul asigurării prin intermediul Cluburilor de protecţie şi indemnizare (cluburi P&I). Asigurătorul poate lua asupra sa şi răspunderea pentru unele riscuri excluse. cum este riscul de război. De exemplu.

în funcţie de bunul care a fost supus avariei sau pentru care s-au făcut cheltuielile de salvare.În urma producerii unui risc asigurat. se repartizează între cele trei interese. Adică între navă.). În adoptarea măsurilor ce determină avaria comună trebuie să se facă dovada că acestea sunt în interesul navei. Pentru ca o pagubă sau o cheltuială să fie acceptată ca avarie comună. a unei greşeli de navigaţie (abordaj. în urma măsurilor luate în mod conştient şi raţional. se suportă atât de bunurile salvate. în mod proporţional. Stabilirea caracterului avariei este foarte importantă. sau a viciilor proprii bunurilor respective. 123 . avarii. În cazul avariei comune. Avaria reprezintă o pagubă materială sau degradarea unui obiect. la data şi la locul unde expediţia maritimă s-a încheiat. Din punct de vedere al asigurărilor.  acţiunea să aibă drept scop salvarea de la o primejdie comună a navei. se face distincţie între avaria particulară şi avaria comună. paguba suferită. încărcăturii şi navlului. Dacă s-au efectuat cheltuieli de avarie comună înainte ca marfa să fie încărcată pe navă. deteriorarea mărfurilor transportate). ca şi toate cheltuielile ce intră în avaria comună. cu valoarea lor netă. denumite. Printre aceste cheltuieli se numără:  cheltuieli portuare efectuate în portul de refugiu. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  să fie intenţionată şi raţională. Pierderea obiectului considerat poate să fie totală (de exemplu. paguba se suportă fie de navă.  sacrificarea voluntară a unei părţi din averea aflată în pericol. deoarece regimul de decontare a pagubelor diferă. a încărcăturii acesteia. Avaria comună reprezintă cheltuiala extraordinară sau sacrificiul realizat în mod intenţionat şi raţional pentru salvarea de la pericolul care ameninţa interesele tuturor celor care participau la expediţia maritimă. fie de încărcătură. În cazul avariei particulare. incendiu etc. se înregistrează anumite pagube. să nu fie vorba de aruncarea peste bord a unor obiecte considerate ca lipsite de valoare).  sacrificiul să fie real (de exemplu. Pagubele rezultate din avaria particulară privesc interesul uneia dintre părţile participante la expediţia maritimă. în practica asigurărilor maritime. ci numai în interesul navei. deoarece ele nu au fost efectuate în interesul comun al participanţilor la aventura maritimă. acest sacrificiu să fie neapărat necesar. indiferent de mărimea sau de cauza acesteia. cheltuielile de salvare. Cheltuielile extraordinare pe care le-ar ocaziona armatorul în legătură cu avaria comună pot fi asigurate. Avaria particulară se caracterizează prin faptul că paguba materială adusă unor bunuri este consecinţa directă a forţei majore (furtună.  acţiunea să aibă loc în condiţii excepţionale. acestea vor fi decontate ca avarie particulară. şi nu în condiţii normale de navigabilitate. Avaria particulară are un caracter accidental şi este efectul unor riscuri produse în afara voinţei oamenilor. precum şi a navlului. coliziune etc. încărcătură şi navlu.). cât şi de cele sacrificate. scufundarea navei) sau parţială (de exemplu. în funcţie de natura avariei.

În cazul în care obligaţia de contribuţie este semnată şi de asigurătorul încărcăturii. Pe lângă acest document. nefiind recondiţionabilă. 3. salariile şi retribuţia aferentă orelor suplimentare cuvenite echipajului navei. primitorii mărfurilor sunt obligaţi să depună o garanţie de avarie comună. când nava nu poate fi salvată de la o pierdere totală reală.  închirierea pompelor pentru voiaj. Pierderea totală prezumată se caracterizează prin aceea că nava există şi poate fi salvată şi reparată. din punct de vedere comercial. În ceea ce priveşte încărcătura.  costul asigurării. din cauză că pierderea ei totală reală apare ca inevitabilă. ea nu mai poate fi valorificată. În practica asigurărilor.   Regulile referitoare la avaria comună sunt cele recunoscute pe piaţa internaţională a asigurărilor sub denumirea de Regulile York-Anvers. când nava este abandonată în mod deliberat. 2. fără o cheltuială care ar depăşi valoarea ei comercială. de regulă. în mod deliberat. cât şi încărcătura şi poate să fie totală sau parţială. pierderea vizează atât nava. ar reclama cheltuieli extrem de mari. se consideră pierdere totală reală a acesteia.reparaţiile la navă efectuate în portul de refugiu. prin care primitorii mărfurilor transportate se obligă să contribuie la acoperirea pagubelor şi cheltuielile făcute. încât costul reparaţiilor ar depăşi valoarea pe care ar avea-o după reparaţie sau valoarea asigurată. comandantul navei solicită un document numit obligaţie / angajament de contribuţie (la avaria comună). Înainte de predarea mărfurilor transportate cu o navă în avarie comună. Pierderea totală poate să fie reală sau prezumată. pierderea totală prezumată este determinată în funcţie de următoarele criterii: 1. Pierderea totală reală a unei nave poate fi provocată de scufundarea. distrugerea sau dispariţia fără urme în mare. O navă este considerată pierdere totală reală atunci când este complet avariată sau atât de avariată încât nu mai poate fi reparată sau când costul reparaţiei necesare ar depăşi valoarea comercială a navei.  întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat. care nu este atât de mare încât bunul asigurat să fie considerat pierdere totală.  remorcarea până la al doilea port de refugiu sau până la destinaţie. încât operaţiile de salvarea şi reparare. Pagubele şi cheltuielile ocazionate de avaria comună sunt estimate şi repartizate de către specialişti denumiţi dispaşori. Documentul de lichidare al avariei comune poartă denumirea de dispaşă. În asigurarea maritimă.  cheltuielile de dispaşă. dacă s-ar efectua. de către căpitan pentru salvarea comună a navei şi încărcăturii. armatorul renunţă. deteriorarea completă a acesteia sau într-o asemenea măsură încât. când nava este atât de avariată. Dauna parţială reprezintă o pagubă produsă de un risc asigurat la navă sau la încărcătură. la solicitarea garanţiei. din care urmează să se acopere contribuţia încărcăturii la avaria comună. care ar depăşi valoarea asigurată a navei. 124 . dar ea este atât de grav avariată. dispariţia mărfii în urma scufundării navei ori a incendiului.

. se încheie pentru valoarea bunurilor respective. Condiţia B acoperă. cunoscute sub denumirea de „A”. Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului maritim Obiectul asigurării. cutremurul de pământ. cu excepţia unor riscuri prezentate separat. Condiţia A este cea mai cuprinzătoare. cu aceleaşi excepţii ca şi la condiţia A. cauzate de riscurile menţionate la condiţia B.  intrarea apei de mare. inclusiv cheltuielile de transport. intrarea apei de mare în navă. drept despăgubire. 2. În practica internaţională a asigurărilor.  cutremur de pământ. dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării sau descărcării pe şi de pe navă. de lac sau de râu în navă. o sumă egală cu valoarea estimată a pagubei. ambarcaţiune. cu următoarele excepţii: 1.  aruncarea peste bord sau luarea de valuri. primind de la asigurător. cală. ca şi cum ar fi o pierdere totală reală şi să primească. cu titlu de despăgubire.  descărcarea mărfii într-un loc de refugiu. atunci când valoarea reparaţiilor depăşeşte trei pătrimi din valoarea reală sau din valoarea de asigurare a navei.  dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau căzut. sunt consacrate trei condiţii de asigurare stabilite în funcţie de riscurile acoperite.  sacrificiul în avaria comună. erupţia vulcanică sau trăsnetul. Aceste condiţii se deosebesc între ele după sfera de cuprindere a riscurilor în asigurare. „B” şi „C”. se foloseşte o clauză care prevede dreptul asiguratului de a considera nava pierdere totală prezumată. 4. Acest tip de asigurare este denumit în practică cargo şi cuprinde bunurile care fac obiectul unui transport internaţional de mărfuri. să abandoneze nava asigurătorului. pierderea şi avaria bunului asigurat. Asigurările încheiate în condiţiile A. b. taxele vamale şi alte cheltuieli asemănătoare. altul decât apa. luarea de valuri. valoarea asigurată. În baza acestei condiţii sunt acoperite toate riscurile de pierdere sau avariere a bunului asigurat. Condiţia C acoperă pierderea şi avaria la bunul asigurat. container etc. în timpul încărcării sau descărcării pe şi de pe navă. B şi C mai acoperă: 125 .  eşuarea.  coliziunea sau contactul navei cu un obiect exterior. Asiguratul are posibilitatea să opteze pentru una din următoarele soluţii: a. erupţie vulcanică sau trăsnet. să considere paguba drept avarie parţială şi să păstreze nava. scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcaţiunii. cauzate de:  incendiu sau explozie. 3.În practică.

torpile. bombe sau alte arme abandonate. sunt: I. jaf şi nelivrare şi riscuri de depozitare. stabilite conform contractului de navlosire şi/sau legii aplicabile.  pierderea voiajului sau a călătoriei. B şi C. tentativa de a le face şi consecinţele acestora.  contaminarea radioactivă. reţinere sau detenţie (cu excepţia pirateriei).  viciul propriu sau natura bunului asigurat. revolte sau mişcări civile. dacă această clauză este prevăzută în contractul de navlosire. persoane care participă la tulburări. conform clauzei culpă comună în caz de coliziune.  întârzierea directă a navei. navlositorii sau operatorii navei.  starea de nenavigabilitate a navei. se acoperă pierderea şi avaria bunului asigurat cauzate de riscurile generale. avaria sau cheltuiala provocate de:  război. rebeliune. Riscurile excluse în cazul condiţiilor de asigurare A. revoluţie sau mişcări civile. Pierderea. III.cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/sau cheltuielile de salvare. dacă acestea au fost făcute pentru sau în legătură cu înlăturarea unei pierderi cauzate de orice eveniment. avaria şi cheltuiala rezultând din sau provocate de:  comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului. II. În baza condiţiei riscuri de depozitare.  greve. tulburări. revoluţie.  Pierderea şi avaria bunului asigurat ca urmare a unui furt.  suma ce reprezintă proporţia răspunderii stabilite. 126 . sechestrare.  insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietarii. administratorii. în măsura în care contractul de asigurare cargo prevede o condiţie specială în acest sens.  mine. precum şi de furt prin efracţie.  orice terorist sau orice persoană care acţionează din raţiuni politice. plătite de asigurat. avaria şi cheltuiala provocate de:  grevişti.  capturare. arestare. insurecţie sau conflicte civile rezultând din acestea sau orice act ostil al sau împotriva unei puteri beligerante. precum şi în condiţiile riscuri de furt.  scurgerea ordinară. jaf şi nelivrare a unui colet întreg pot fi acoperite prin asigurare. Pierderea. război civil. Pierderea .  utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică. nucleară sau o reacţie asemănătoare. pierderea uzuală în greutate sau volum ori uzura normală a bunului asigurat. chiar dacă aceasta este determinată de un risc asigurat.  ambalarea şi pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat.

precum şi în cursul schimbării voiajului. pe care asiguratul se decide să-l folosească pentru depozitare. 127 . costul transportului. înainte de livrarea bunului la depozitul destinatarului. şi continuă pe toată durata transportului. până la destinaţie. intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor în cadrul contractului de navlosire. al asigurării. astfel încât. ci potrivit practicii internaţionale se aplică principiul duratei transportului de la depozit la depozit. vânzătorul predă marfa spre expediere transportatorului. 3. la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării bunului de pe mijlocul de transport maritim în portul final. asigurarea continuă în cursul obişnuit al transportului. precum şi cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/sau cheltuielile de salvare. alocare sau distribuţie. cheltuielile şi taxele vamale. valoarea bunului potrivit facturii sau. Răspunderea asigurătorului. precum şi alte costuri legate de transportul bunului şi necuprinse în valoarea facturii. în toată perioada. care se îngrijeşte de manipulările sau eventualele transbordări şi reexpedieri. reexpedierii sau transbordării. Într-un contract de asigurare maritimă. 4. Răspunderea asigurătorului începe în momentul în care bunul asigurat părăseşte depozitul indicat în contractul de asigurare şi încetează în una din următoarele situaţii: 1. intermediar sau de refugiu. este acoperit şi eventualul voiaj de deviere. când bunul este livrat la alt depozit sau loc de depozitare. de regulă. 3. valoarea de piaţă a bunului la locul de expediere în momentul încheierii asigurării. De asemenea. supraasigurare de 10% din valoarea bunului. Suma asigurată. care acoperă riscurile de la litera b) respectiv c) de mai sus.Contractul de asigurare cargo se poate încheia şi în condiţia riscuri de război sau riscuri de greve. nu există o limită de timp bine precizată ca durată a asigurării. proprietarii mărfurilor să aibă siguranţa continuităţii asigurării. în caz de forţă majoră sau alte cauze. depozitării. 4. pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării. suma asigurată poate fi formată din: 1. În contractele de asigurare a mărfurilor în timpul transportului maritim. 2. al întârzierii care este în afara controlului asiguratului. Acest lucru presupune că mărfurile sunt asigurate din momentul în care au părăsit depozitul sau magazia din localitatea de expediţie. sau transportul se termină în alt fel. al devierii. descărcării forţate. când bunul asigurat este livrat la depozitul destinatarului. stabilit de comandantul navei. în lipsa acesteia. 2. inclusiv a transbordărilor obişnuite. când contractul de transport se termină în alt port sau loc decât destinaţia specificată în contractul de asigurare. Durata asigurării. Principiul existenţei acoperirii prin asigurare pe tot parcursul transportului este justificat de faptul că. Pe acelaşi principiu. până când au fost descărcate de pe navă în portul de destinaţie. menţionată în contract. precum şi descărcarea forţată într-un alt loc pe parcurs.

Locul asigurării. a locului de transbordare sau de destinaţie. iar dreptul de încasare a despăgubirii se dovedeşte prin prezentarea documentului de transport. Comisarul de avarie va întocmi un raport de expertiză denumit certificat de avarie. Despăgubirea. Pretenţiile de despăgubire se justifică prin documentul de constatare a daunei. potrivit condiţiilor de asigurare. se adună: 1. Drepturile şi obligaţiile din poliţa de asigurare pot fi transmise altei persoane prin andosare. cauzat prin distrugerea sau avarierea bunurilor. locul asigurării este oriunde se află bunul asigurat în timpul perioadei de asigurare (în timpul transportului). stabili valoarea daunei şi va lua toate măsurile necesare pentru limitarea pagubei. volumul cheltuielilor ocazionate de recondiţionarea bunurilor avariate parţial. La asigurările de transport. Asigurarea navelor maritime şi fluviale 128 . încărcarea unor mărfuri pe puntea navei. se scad: 1. 2. contractul este lovit de nulitate. necunoscute de asigurător în momentul încheierii asigurării. cât şi cauza şi mărimea daunei. asigurătorul desemnează un reprezentant numit comisar de avarie care va constata. în loc de hambare etc. volumul cheltuielilor pentru salvarea bunurilor şi păstrarea celor rămase. cât şi cheltuielile judicios făcute pentru salvarea bunurilor. Pentru acordarea despăgubirii. Asigurarea mărfurilor în timpul transportului se încheie pe principiul proporţionalităţii care presupune că. asigurătorul plăteşte o despăgubire care însumează atât prejudiciul direct. Mărimea daunei se determină în funcţie de următoarele elemente care. despăgubirea acordată va fi mai mică decât dauna. franşiza. 2. păstrarea resturilor rămase după eveniment. atunci când mărfurile au fost asigurate la o valoare mai mică decât cea reală (subasigurare). valoarea recuperărilor care mai prezintă o valoare şi pot fi valorificate. întârzieri în expedierea încărcăturii. 3. precum şi cheltuielile în vederea recondiţionării bunului avariat. fiind calculată proporţional cu raportul dintre valoarea asigurată şi valoarea reală a mărfurilor. Asiguratul are obligaţia să anunţe pe asigurător ori de câte ori intervin elemente noi. factura furnizorului şi poliţa de asigurare. valoarea bunurilor distruse în întregime. Pentru compensarea pagubelor materiale cauzate mărfurilor prin producerea unui risc asigurat. în care sunt descrise atât detaliile transportului. cum ar fi: schimbarea rutei. după caz. pe care dacă le-ar fi cunoscut acesta nu ar fi acceptat primirea în asigurare a mărfurilor. Atunci când asiguratul ascunde asigurătorului o serie de elemente.

cală de lansare. erupţie vulcanică sau trăsnet. acoperind pierderea totală.  coliziune cu navă. pierderile şi avariile la navă.  piraterie. cum sunt remorcherele. lacurilor sau altor căi navigabile. fluviilor. 2. avion sau alte obiecte similare ori obiecte care cad din acestea. navele de pescuit şi navele colectoare.  aruncare peste bord şi luare de valuri. mijloc de transport. cablu telegrafic sau orice alt obiect fix sau plutitor.  coliziune cu cheu. contribuţia la avaria comună. precum şi contribuţia la avaria comună. 6. Asigurarea cargo se poate încheia în una din următoarele condiţii: 1. În practică.  accidente la încărcarea. 5. pierderile şi avariile la navă.  furt comis de către persoane din afara navei. şlepurile etc. Asigurarea navelor aflate în construcţie în şantierele navale. 3. ponton. obiecte plutitoare şi alte obiecte fixe ori plutitoare şi cheltuielile decurgând din acestea. 4.  spargerea căldărilor sau a instalaţiilor şi orice avarie provocată de un defect la maşini sau la corpul navei.acoperă pierderea totală a navei.  incendiu. avarii şi răspundere pentru coliziuni . cheltuielile de salvare şi alte cheltuieli ce decurg din aceasta. nefiind acoperite pierderile şi avariile la navă. asigurătorul acordă despăgubiri pentru: I. asimilate navelor. suport de carenaj. mol.Obiectul asigurării. geamandură. avarie comună şi răspundere pentru coliziuni oferă o acoperire mai limitată decât clauza de mai înainte. doc uscat sau de alt fel. precum şi contribuţia la avaria comună şi cheltuielile de salvare.acoperă pierderea totală. şalupele. dig.  măsuri de salvare a navei. cală de construcţie. echipamente sau instalaţii de doc sau portuare.oferă cea mai largă protecţie asiguratului.  cutremur de pământ. descărcarea sau mişcarea încărcăturii ori a combustibilului. Pagubele produse navei de următoarele riscuri:  pericole ale mărilor. Pierdere totală. instalaţii şi utilaje plutitoare. precum şi alte ambarcaţiuni. Pierdere totală . macaralele plutitoare. 129 . rezultând direct din avaria la navă.acoperă pierderea totală a navei.  măsuri luate de autorităţi pentru prevenirea şi micşorarea pericolului de poluare sau al ameninţării cu poluarea. Pierdere totală şi avarii . explozie. inclusiv gheaţă plutitoare. asigurarea navelor maritime şi fluviale este denumită asigurare casco şi cuprinde navele comerciale. platformă. răspunderea pentru coliziunea navei asigurate cu alte nave. Pierdere totală. În baza condiţiilor de mai sus. Pierdere totală şi avarie comună .

cu excepţia celor de pe altă navă.  salariile. avocaţii de judecată sau de arbitraj şi altele asemănătoare pentru stabilirea acesteia. V. instalaţii portuare.eroare de navigaţie. cauzelor. În cazul asigurării încheiate în condiţia „Pierdere totală”. precum şi defectarea sau încetarea funcţionării părţilor electrice sau mecanice ale acesteia. inclusiv cele cu experţii.   II.  scoaterea şi îndepărtarea epavei. realităţii daunei şi întinderea acesteia.  pagubele produse de forţarea gheţei. cu excepţia cazurilor de avarie comună. despăgubiri datorate întârzierii transportului. a ofiţerilor.  pierderi şi avarii la încărcătura transportată în baza unui contract sau la bunuri personale. stabilirea împrejurărilor.  pierderi de vieţi omeneşti. asigurătorul nu despăgubeşte cheltuielile de la punctele IV şi V. efectelor. a echipajului sau a piloţilor. a armatorului sau a administratorului navei.  întârzierea sau pierderea de folosinţă a altei nave sau bun de pe aceasta instalaţie portuară sau orice obiect fix sau plutitor.  barateria comandantului. IV. neglijenţa comandantului. cu excepţia navelor care au destinaţia de spărgătoare de gheaţă. III. instalaţie portuară sau orice obiect fix sau plutitor. daune corporale sau îmbolnăviri. a altei nave sau bun de pe aceasta instalaţie portuară sau orice obiect fix sau plutitor. remorcaj sau salvare în baza unui contract . Sumele care cad în sarcina asiguratului când. inclusiv cheltuielile cu experţii. retribuţiile şi întreţinerea comandantului. avocaţii de judecată sau de arbitraj pentru stabilirea contribuţiei. a ofiţerilor sau a echipajului. cu care nava asigurată intră în coliziune. Retribuţiile de salvare sau asistenţa acordată navei. acesta este răspunzător pentru:  pierdere sau avariere la altă navă sau bun de pe aceasta.  neglijenţa reparatorilor sau a navlositorilor. cu condiţia ca paguba să nu fie rezultatul lipsei de diligenţă a asiguratului. cu condiţia ca aceştia să nu fie asiguratul. deteriorarea treptată şi defectele ascunse ale corpului navei. a ofiţerilor şi a echipajului. alte obiecte fixe sau plutitoare. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:  uzura normală.  pagube indirecte ca: pierderea venitului. Cheltuieli reprezentând contribuţia navei la avaria comună. chiar dacă sunt urmare a unui risc cuprins în 130 .  avarie comună. Cheltuielile necesare şi economicoase pentru prevenirea pagubei. ca urmare a coliziunii navei asigurate cu alte nave. micşorarea pagubei produse. ale maşinilor sau ale celorlalte părţi componente ale navei.

stabilită pentru cazurile de salvare sau contribuţie la avaria comună. în limita asigurării suplimentare. În caz de avarie. deteriorarea treptată şi defectele ascunse ale corpului navei. proprietatea asiguratului. defecte sau uzate. se poate asigura până la 25% din valoarea navei pentru:  cazul de pierdere totală. în limita sumei asigurate. În caz de pierdere totală.  acoperirea diferenţelor ce ar putea rezulta din aplicarea raportului dintre suma asigurată şi valoarea navei. Avariile provocate de uzura normală. în situaţia în care timp de 180 de zile de la data ultimei ştiri primite de la aceasta. cu excepţia valorii de înlocuire sau a cheltuielilor de reparare a pieselor sau a altor părţi componente.  Suma asigurată. Răspunderea asigurătorului pentru orice daună la navă se limitează la suma asigurată.  pagubele produse navei de riscurile de război. Asigurarea casco se poate încheia pentru o singură călătorie sau pentru călătoriile pe care nava urmează să le efectueze într-o anumită perioadă de timp. În baza acestei asigurări suplimentare şi ţinând cont că asigurarea se încheie pe principiul proporţionalităţii. Răspunderea asigurătorului. se va plăti valoarea majorată a navei. Nava se asigură pentru suma declarată de asigurat şi agreată de asigurător şi care nu trebuie să fie inferioară valorii de înlocuire sau să depăşească valoarea din nou a unei nave similare la data încheierii asigurării. a contribuţiei la avaria comună şi a altor sume cheltuite în legătură cu exploatarea navei. care au provocat avaria. neîncasarea navlului. la suma asigurată a navei. în caz de pierdere totală. nu se va aplica proporţia la stabilirea contribuţiei la avaria comună şi la cheltuielile de salvare. nu s-a mai reuşit a se obţine o informaţie cu privire la existenţa ei. dacă în momentul producerii daunei valoarea navei depăşeşte suma asigurată. Nava se consideră dispărută.  pierderi şi avarii la încărcătura aflată la bordul navei. Suplimentar. se plăteşte suma asigurată şi suma asigurată suplimentar. aflate la bordul navei. 131 . de asemenea.asigurare. lubrifianţi şi plasele de pescuit. Cuantumul despăgubirii este egal cu costul reparaţiilor părţilor sau al pieselor avariate ori cu costul de înlocuire al acestora. asigurătorul plăteşte cuantumul pagubei. Este considerată pierdere totală constructivă a navei atunci când costul repunerii sale în folosinţă depăşeşte 3/4 din suma asigurată. ale maşinilor sau ale celorlalte componente ale navei ori de defectarea sau încetarea funcţionării părţii electrice sau mecanice se despăgubesc. Durata asigurării. inclusiv producţia de peşte. fără scăderea uzurii. inclusiv buncărul. din care se scade valoarea eventualelor părţi sau piese recuperate.  pierderi şi avarii la inventarul mijloacelor fixe şi al mijloacelor circulante materiale.

instalaţii portuare ori alte obiecte fixe sau plutitoare.000$. iar marfa de 120.000 $. c) despăgubirea plătită de asigurătorul navei şi despăgubirea plătită de asigurătorul mărfii.000$.030.000$.000 $ + 35.800.350. cât şi cheltuielile extraordinare şi rezonabile efectuate în scopul salvării comune) şi masa debitoare (elementele care au beneficiat de pe urma sacrificiilor şi cheltuielilor efectuate pentru salvarea comună). se calculează masa creditoare (daunele suferite de navă şi marfă.000$ = 2. 185000 $ x100 = 9. Pentru pagubele produse de nava asigurată altor nave.000$. Nava efectuează un transport de mărfuri către Amsterdam. Masa debitoare = Valoarea salvată a navei + Valoarea salvată a mărfii = (1.35.120. Întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat în plus până la portul cel mai apropiat pentru efectuarea reparaţiei presupun cheltuieli de 35.000$.000$ .800. O navă este asigurată la o societate de asigurări pentru suma de 1. remorcherului i se plăteşte suma de 150.000$) + (700.Franşiza nu se aplică în cazurile de avarie comună şi de coliziune cu alte nave.000$.000$ .11% 2030000 $ c) Contribuţia navei la avaria comună va fi: 132 .150.000$. asigurate pentru suma de 700. b) Pentru stabilirea cotei de contribuţie la avaria comună. cheltuielile care intră în avaria comună sunt:  cheltuielile de salvare (suma plătită remorcherului) . b) cota de contribuţie la avaria comună. nava suferă avarii în valoare de 350.000$ + 580. Exemplu.000$ = 185. Ca urmare a avariei produse de o coliziune. În urma coliziunii. apa a pătruns în cală şi este nevoie de serviciul unui remorcher pentru a tracta nava avariată până la primul port unde pot fi efectuate reparaţii.450. Rezolvare: a) În acest caz.000$. Se cere: a) să se stabilească cheltuielile care intră în avaria comună. răspunderea asigurătorului se limitează la 3/4 din suma asigurată pe eveniment. Masa creditoare = cheltuielile de avarie comună 150.  cheltuielile cu întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat în plus . instalaţii portuare ori alte obiecte fixe sau plutitoare.000$) = 1. Cota de contribuţie la avaria comună este raportul dintre masa creditoare şi masa debitoare. Pentru serviciul făcut.000 $.

fond din care se acoperă daunele suferite de membrii asociaţiei respective.11% x 1. Cluburile P&I acoperă riscurile care nu sunt acceptate de societăţile de asigurare. atunci când aceasta nu s-a putut încasa de la proprietarii mărfurilor.838$ Asigurarea de protecţie şi indemnizare În asigurările maritime există două forme distincte de asigurare: 1. În cazul cluburilor P&I. la finele anului. 133 . 2. care este limitată la 500 milioane USD). este nelimitată (cu excepţia acoperirii pentru răspunderea în caz de poluare cu ţiţei.  contribuţia mărfii la avaria comună. contribuţia iniţială a membrilor asociaţi este revizuibilă.000$ = 52.095$ Contribuţia mărfii la avaria comună va fi: 9.450.095$ Despăgubirea acordată de asigurătorul mărfii va fi: Valoarea daunei suferite de marfă + Contribuţia mărfii la avaria comună = = 120. forma contractuală.9. contribuie la acoperirea daunelor suferite de alţi membri ai clubului şi. Fiecare armator membru al unui astfel de club. plasamente şi din reasigurări acceptate) pentru acoperirea cheltuielilor lor (pentru despăgubiri.  amenzi aplicate navei pentru infracţiuni la legile vamale sau la cele ale emigraţiei. reprezentat prin poliţa de asigurare. din cauză că nava nu era în stare de navigabilitate. Protecţia oferită de un Club P&I este mutuală. prin care asiguraţii (armatorii) constituie un fond comun din cotizaţiile pe care le plătesc în calitate de membri ai unei asociaţii de asigurare mutuală.000$ + 52. beneficiază de contribuţiile celorlalţi membri la acoperirea propriilor daune. adică membrii săi sunt în acelaşi timp şi asiguraţi şi asigurători. Cluburile utilizează veniturile realizate (din cotizaţii. De regulă.095$ = 482. la rândul său. care are la bază contractul de asigurare încheiat între asigurat şi asigurător. cheltuieli de administraţie).000$ = 132. dacă această contribuţie se dovedeşte a fi subdimensionată.838$ Despăgubirea acordată de asigurătorul navei va fi: Valoarea daunei suferite de navă + Contribuţia navei la avaria comună = = 350.838$ = 172. forma asigurării reciproce sau mutuale. membrii clubului achită o contribuţie suplimentară. protecţia oferită de societăţile de asigurare este limitată ca valoare.000$ + 132.11% x 580. în timp ce protecţia oferită de cluburile P&I. cedări în reasigurare. numită pe scurt Club P&I. şi anume:  lipsuri şi avarii constatate la descărcarea mărfurilor de pe navă.

daunele cauzate altei nave sau danelor.  franşizele avariilor particulare rămase în sarcina armatorului. Dreptul de a primi despăgubire de la un Club P&I îl are numai armatorul membru al clubului respectiv. Fiecare membru plăteşte cotizaţii în avans pentru acoperirea daunelor obişnuite şi cotizaţii suplimentare pentru acoperirea daunelor excepţionale. 134 . Metoda de calcul a cotizaţiei în avans este metoda costului arderii. conform căreia se stabileşte valoarea fiecărei flote. cheilor. contrastalii. geamandurilor şi altor obiecte portuare fixe sau plutitoare. La totalul daunelor plătite în ultima perioadă de cinci ani. În cazul în care cotizaţia în avans nu este suficientă pentru plata daunelor. în care este implicată răspunderea membrilor săi. Pretenţiile de despăgubire pentru riscurile asigurate la un ClubP&I sunt reglementate cu ajutorul unei largi reţele de corespondenţi şi reprezentanţi. potrivit estimărilor. reparaţii necorespunzătoare. furnizare de combustibil de calitate inferioară.  accidente de muncă. se calculează cotizaţia suplimentară.  Pe linie de „protecţie”.  cheltuieli pe care armatorul este obligat să le efectueze pentru ridicarea epavei. Acesta se ia în calcul în stabilirea cotizaţiei în avans pe anul următor. se adaugă:  totalul daunelor în suspensie. pe o perioadă de cinci ani. obţinându-se astfel costul mediu pe fiecare tonă.  cheltuieli de carantină.  contaminarea mărfurilor. după ce el însuşi a achitat suma respectivă celui păgubit. decese şi funeralii ale personalului navei sau ale muncitorilor folosiţi de navă. cluburile efectuează anchete pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. ajută în procesele privind încasarea de navlu. remuneraţii de salvare. cotizaţii care sunt stabilite în funcţie de felul navei.  un procent pentru cheltuielile generale ale clubului. Totalul astfel obţinut se împarte la numărul de tone (tonajul tuturor navelor) înscrise în Club. ce daune s-au plătit în fiecare an. spitalizare.  un procent pentru inflaţie. abuzuri săvârşite de autorităţile portuare etc.

care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube. Răspunderea civilă presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite. Conceptul de „răspundere civilă” este foarte important pentru societăţile de asigurări care încheie asigurări de acest tip. cerinţa esenţială pentru a se acorda despăgubirea o constituie tocmai culpa asiguratului. în cazul asigurării de răspundere civilă. Astfel. în condiţiile în care asiguratul este răspunzător. în calitate de beneficiar apare numai terţa persoană prejudiciată. asigurătorului să încaseze primele de asigurare. prin nerespectarea legislaţiei în vigoare. ceea ce nu se întâmplă la asigurările de persoane. ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 6. spre deosebire de asigurările de bunuri şi persoane. din punct de vedere legal. deoarece. acoperit prin asigurarea de răspundere civilă.1. Spre deosebire de asigurările de bunuri. 135 . Asigurarea de răspundere civilă diferă prin câteva aspecte principale de asigurările de bunuri şi/sau de cele de persoane.  existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane. Asigurarea de răspundere civilă este avantajoasă pentru toate părţile implicate în contractul de asigurare: permite persoanei păgubite să primească despăgubirea cuvenită. prin cumpărarea unei astfel de asigurări. mai intervine şi o a treia persoană. în cazul producerii unui risc. iar asiguratului să-şi protejeze patrimoniul.  dovada existenţei unui prejudiciu. necunoscută în momentul încheierii asigurării. În asigurările de răspundere civilă. Răspunderea civilă reprezintă temeiul în baza căruia o persoană poate acţiona în instanţă o altă persoană sau organizaţie. el nu mai poate fi urmărit pe cale juridică pentru prejudiciul produs. ELEMENTE GENERALE ALE ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ Asigurarea de răspundere civilă are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terţe persoane.6. respectiv terţul păgubit. deci numai dacă sunt îndeplinite toate condiţiile precizate mai sus. unde eventuala vinovăţie a asiguratului conduce la refuzul despăgubirii.  constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită. întrucât acestea sunt obligate să despăgubească în numele asiguratului numai dacă se dovedeşte că acesta este răspunzător legal faţă de o terţă parte.

În cazul în care 136 . se poate aplica una dintre următoarele metode:  metoda evaluării averii personale prezente şi viitoare. vătămări corporale sau pagube la bunuri. se recurge la hotărâre judecătorească. estimată la încheierea contractului. Suma asigurată se stabileşte la valoarea solicitată de asigurat şi agreată de societatea de asigurare. care sunt urmarea unui accident. la pagube produse de război. sau. explozie atomică. fie în rate subanuale. la pretenţii de despăgubire rezultând din daune morale. indiferent de numărul evenimentelor produse în perioada asigurată. În cazul persoanelor fizice. Alte excluderi din asigurare se referă la: amenzi şi penalităţi de orice fel la plata cărora este obligat asiguratul. şi nici în cazul în care prejudiciul a fost provocat cu intenţie sau din neglijenţă gravă de către asigurat. Despăgubirea pentru fiecare daună în parte se plăteşte în limita sumei asigurate pe eveniment. la prejudicii cauzate de asigurat în legitimă apărare sau stare de necesitate. cuantumul acestei sume se determină în funcţie de cifra de afaceri anuală. separat pentru deces. pe baza înţelegerii între asigurat. asigurător şi terţa persoană prejudiciată. iar despăgubirea acordată pentru toate prejudiciile produse în decursul perioadei de asigurare nu poate depăşi suma asigurată pe perioadă.Riscuri asigurate. prin asigurările de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii.  metoda evaluării averii personale prezente. De regulă. nu se acordă despăgubiri pentru pretenţiile formulate de terţe persoane faţă de asigurat. în cadrul asigurărilor de răspundere civilă. despăgubirea se plăteşte. Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat. Evenimentul desemnează orice acţiune sau faptă a asiguratului care antrenează răspunderea civilă a acestuia şi care este acoperită prin poliţa de asigurare. se acordă despăgubiri în cazul în care prejudiciile pricinuite s-au produs din culpa prepuşilor asiguratului. În cazul producerii unei pagube.  metoda determinării sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală sau deces. O caracteristică specifică a asigurărilor de răspundere civilă constă în stabilirea unei sume asigurate pe perioadă şi a unei sume asigurate pe eveniment. Prin încheierea contractului de asigurare se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii de care răspunde în faţa legii şi pentru cheltuielile de judecată la care este obligat în procesul civil. sau a persoanelor pentru care asiguratul răspunde conform legii. societatea de asigurări nu va plăti despăgubiri mai mari decât valoarea sumei asigurate pe eveniment. Primele de asigurare se achită fie anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. ca urmare a neexecutării de către acesta a unor obligaţii preexistente. dacă nu se poate ajunge la o soluţie pe cale amiabilă. produse de asigurat unor terţe persoane. poluare etc. De asemenea. asigurătorul nu va acorda despăgubiri mai mari decât suma asigurată pe perioadă. Suma asigurată. la pretenţii de despăgubire formulate de asigurat pentru prejudiciile suferite de el însuşi. În cazul persoanelor juridice. De asemenea. de regulă. Aceasta înseamnă că.

pe categorii de autovehicule. Multe societăţi de asigurare.31 decembrie). sunt stabilite clauzele contractului de asigurare. sunt obligate să se asigure persoanele străine posesoare de autovehicule. prin repararea prejudiciilor suferite de acestea (avarierea ori distrugerea bunurilor sau vătămarea corporală ori decesul unor persoane). sau ale căror asigurări expiră pe timpul aflării în ţara noastră. De aceea. Dacă este vorba despre vătămarea unei persoane însă.toate persoanele fizice şi juridice deţinătoare de autovehicule supuse înmatriculării în România şi folosite pe drumurile publice din ţara noastră. una în prelungirea celeilalte (1 ianuarie . fiind considerată de o mare importanţă pentru populaţie. pentru deţinătorii de autovehicule înmatriculate în România. sunt obligate să le asigure la punctele de control pentru trecerea frontierei. În prezent. 6. De asemenea. dacă nu posedă documente internaţionale de asigurare valabile şi pe teritoriul României.bunurile avariate sau distruse pentru care se datorează despăgubiri au fost asigurate separat de deţinătorii lor .prin asigurare facultativă de bunuri .cu unele excepţii . fiind destinată să protejeze victimele accidentelor de circulaţie.2. În asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule sunt cuprinse . sumele care i se cuvin acesteia din asigurarea de răspundere civilă a celui care ia produs vătămarea corporală se plătesc independent de cele la care este îndreptăţit printr-o eventuală asigurare de persoane.31 mai. precum şi nivelul primelor de asigurare. legea care guvernează în România asigurarea obligatorie auto este Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. căpătând caracterul de obligativitate. Pentru deţinătorii de autovehicule înmatriculate în străinătate. Toţi deţinătorii de autovehicule trebuie să plătească primele de asigurare la datele prevăzute în hotărârile de guvern ce se emit pentru aplicarea Legii 136/1995. respectiv la societăţile acreditate din România. care intră pe teritoriul 137 .de regulă. respectiv 1 iunie . la capitolul 3. valoarea maximă a despăgubirilor. se acordă despăgubiri pentru diferenţa dintre cunatumul pagubei şi despăgubirile plătite la asigurările facultative încheiate. Persoanele care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate şi care nu sunt asigurate în ţara lor de origine. Prin Legea 136/1995 şi prin hotărârile de guvern emise în fiecare an în aplicarea Articolului 53 al acesteia. pe care le folosesc pe teritoriul României. dar care sunt descoperite ulterior. conţine prevederi în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din accidente de autovehicule. ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO Asigurarea de răspundere civilă auto are un pronunţat caracter social. În prezent. asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie se încheie fie integral pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie-31 decembrie). fie se încheie două asigurări pe perioade mai scurte. a fost reglementată prin acte normative specifice. pentru a oferi produse mai atractive clienţilor lor. care. acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse în perioada de valabilitate a poliţei.

În nici o situaţie. primele de asigurare se stabilesc pe luni. sunt cuprinse în asigurare accidentele de autovehicule produse pe teritoriul României.inclusiv asigurările obligatorii. În despăgubirile pe care le plăteşte asigurătorul se includ şi cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. Asigurătorul plăteşte. Răspunderea asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada înscrisă în documentul de asigurare. respectiv expirarea valabilităţii asigurării. despăgubirile pe care asiguraţii le datorează. nivelul minim al capitalului social pentru activitatea de asigurări generale . indiferent de locul producerii lor (pe drumuri publice sau drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice). Numai prin îndeplinirea cumulativă a acestor condiţii se naşte obligaţia asigurătorului. a cărui producere antrenează răspunderea asigurătorului. sau în momentul radierii autovehiculului din circulaţie. indiferent dacă accidentul s-a produs din cauza însuşirilor proprii ale autovehiculului propriu-zis sau din cauza existenţei ori funcţionării instalaţiilor montate pe autovehicul.  dacă persoana care a produs accidentul a rămas neidentificată. nr.m. pentru care se angajează răspunderea asiguratului sau a persoanei care conducea autovehiculul. este de 14 miliarde u. nu toate societăţile de asigurări pot încheia asigurări de răspundere civilă auto. 32 din 10 aprilie 2000. atât în timpul mersului. Răspunderea asigurătorului începe după trecerea a 48 de ore de la expirarea zilei în care au fost achitate primele de asigurare şi s-a eliberat documentul care dovedeşte încheierea asigurării. chiar dacă nu există o persoană a cărei responsabilitate să fie angajată. precum şi din cauza remorcilor sau ataşelor. conform legii. În România. deoarece autorul accidentului nu a fost descoperit.  răspunderea civilă a asiguratului sau a celui care a produs accidentul. terţilor păgubiţi de pe urma accidentelor de autovehicule. Potrivit legii. este o altă persoană decât asiguratul. răspunderea asigurătorului nu poate începe mai devreme de data înscrisă în document şi nici înainte de data eliberării autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării autovehiculelor. trebuie avute în vedere:  accidentul produs de autovehicul unei terţe persoane. Conform noii Legi a asigurărilor.României. cât şi în timpul staţionării. Rezultă că. ci numai acelea care au un capital corespunzător. Riscul asigurat. corespunzător perioadei de la intrarea. constă în accidentul cauzator de prejudicii terţelor persoane. până la ieşirea autovehiculului din ţară. dovada existenţei unei asigurări valabile a autovehiculului care a produs accidentul. Obligaţia asigurătorului apare şi în cazul în care autovehiculul care a produs accidentul a fost identificat şi era asigurat. din fondul constituit din primele de asigurare realizate în contul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. De menţionat că se plătesc despăgubiri tuturor persoanelor păgubite ca urmare a unui accident de autovehicul. prin avarierea sau distrugerea bunurilor şi prin vătămarea corporală ori decesul unor persoane. inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii acestora de autovehicul. 138 . pentru caracterizarea riscului asigurat. iar acestea se acordă şi în cazul în care conducătorul autovehiculului. răspunzător de producerea accidentului.

întrucât asigurarea de răspundere civilă obligatorie operează numai în cazul pagubelor produse prin accidente de autovehicule. inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial. prestabilită pentru fiecare persoană accidentată. se poate angaja potrivit legii . este vorba numai despre răspunderea delictuală a asiguratului/persoanei vinovate. În caz de vătămare corporală sau deces.2 şi 4. Alte autovehicule cu sau fără remorcă. altele decât cele de la punctul 1. perioada de asigurare este de 1 lună. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. numai dacă. Asigurătorul datorează despăgubiri numai pentru prejudicii cauzate prin accidentul de autovehicul în cazul în care. se prevăd limite minime şi maxime de indemnizare. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 139 . Astfel. asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii.clasificate în 5 subgrupe. 3. în care termenul de 4 zile lucrătoare începe de la data încetării acestora. 2. din acest motiv. după capacitatea cilindrică. autoturisme. diferite de cele menţionate la punctele 1. În toate cazurile însă. Nivelul primelor de asigurare şi perioada asigurată. pentru autovehicule înmatriculate în România. Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate. Conform legii. Efectuarea transportului pe baze contractuale între asigurat şi persoana păgubită nu este cuprinsă în asigurarea de răspundere civilă obligatorie.răspunderea civilă a persoanei asigurate sau a celui care conducea autovehiculul în momentul producerii accidentului. În prezent. şi nici o sumă maximă asigurată. se stipulează că despăgubirea nu poate depăşi o anumită valoare. care sunt neasigurate. în cazul pagubelor produse prin avarierea sau distrugerea unor bunuri. stabilite prin hotărâri de guvern. alte autovehicule decât autoturisme şi motocicluri. trouleibuze şi alte autovehicule pentru transportul de persoane. nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. Autoturisme . trebuie precizat că şi acesta este stabilit prin hotărâri de guvern. care îşi are sorgintea în acordul de voinţă între părţile contractante. sau a căror asigurare expiră în timpul cât se află pe teritoriul României. diferă în funcţie de locul de înmatriculare al autovehiculelor: în România sau în străinătate. termenul în care asiguraţii sau reprezentanţii acestora trebuie să înştiinţeze asigurătorul despre producerea accidentului.Este foarte important însă ca pagubele produse să-şi aibă cauza generatoare în accidentul produs prin mijlocirea autovehiculului. 2. pentru acest accident. 4. primele de asigurare sunt stabilite diferenţiat pe 4 grupe: 1. este de 4 zile lucrătoare de la data acestuia. În ceea ce priveşte cumulul despăgubirii. iar prima se stabileşte în funcţie de felul autovehiculelor: 1. Tramvaie. scutere). Motocicluri cu o capacitate cilindrică mai mare de 69 cm3 (motociclete. 3. motocicluri. Deoarece legea se referă la „prejudiciile de care asiguraţii răspund în baza legii”. nu poate fi invocată răspunderea contractuală a deţinătorului de autovehicul.

şi este destinată să protejeze respectivele persoane de consecinţele financiare ale prejudiciilor cauzate unor terţe părţi prin accidente de autovehicule întâmplate pe teritoriul altor ţări.substanţe inflamabile. sau prin hotărâre judecătorească. Pentru vătămare corporală sau pentru decesul unor persoane. nu pot fi acordate despăgubiri în cazurile în care:  accidentul a fost produs din culpa exclusivă a persoanei păgubite ori din culpa exclusivă a unei terţe persoane.  este vorba despre amenzi şi cheltuieli penale care îl privesc pe conducătorul autovehiculului asigurat. Există şi cazuri când nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.. Pe lângă asigurarea de răspundere civilă obligatorie auto. sub forma asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Există situaţii în care asigurătorii au dreptul să recupereze sumele plătite cu titlu de despăgubire de la persoanele răspunzătoare de producerea pagubei.  accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte care sunt incriminate de Legea privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie. De exemplu. de care se fac vinovate în aceeaşi măsură două persoane cuprinse în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. nu se acordă despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în urma unui accident. chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie. De asemenea. aparţinând unor persoane care se deplasează în străinătate.  între deţinătorul autovehiculului şi conducătorul auto vinovat de producerea accidentului există un raport de natură contractuală. În general. despăgubirea cuvenită fiecăruia dintre cei doi asiguraţi va reprezenta jumătate din paguba înregistrată cu prilejul producerii accidentului respectiv. cu acordul asigurătorului. Aceasta se încheie pentru autovehicule înmatriculate în România.  accidentul a avut loc în timpul când autorul infracţiunii săvârşite încearcă să se sustragă de la urmărire. dar autovehiculul care a produs accidentul a fost identificat şi era asigurat. dacă autovehiculul care a produs accidentul nu a fost identificat şi nu era asigurat.  persoana care răspunde de producerea accidentului a condus autovehiculul fără consimţământul asiguratului. 140 . se acordă însă despăgubiri şi în cazul în care conducătorul autovehiculului care a produs accidentul a rămas neidentificat. în România se practică şi asigurarea facultativă de acest gen.indiferent de numărul persoanelor accidentate. explozive etc. Aceste situaţii sunt:  accidentul a fost produs cu intenţie. În cazul în care se produce un accident de autovehicul. despăgubirile se stabilesc pe baza înţelegerii între asigurat şi terţa persoană păgubită. cu valabilitate numai în afara teritoriului României (aşa numita Carte Verde).  pagubele sunt urmare a unui transport de produse periculoase .

confiscare. În România. LA NIVEL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL O categorie importantă de asigurări de răspundere civilă o constituie asigurările de răspundere civilă profesională. 141 . expropriere. materiale. distrugerii sau deteriorării unor documente etc. despăgubirile se acordă pentru:  daune materiale produse din culpa asiguratului. împotriva prejudiciilor (corporale. În general. Prin activitatea desfăşurată. pretenţiile emise împotriva asiguratului pentru prejudicii provocate de acesta în timpul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare. consultanţi. medici. contabili. aceste poliţe de asigurare sunt adresate celor care prestează o muncă de răspundere. financiare etc. aceste categorii profesionale pot.  pretenţiile referitoare la răspunderea asiguratului pentru pagube produse hârtiilor de valoare. Ele se referă la orice răspundere civilă în legătură directă cu activitatea profesională a asiguratului. rechiziţionare. şi în cazul acestor poliţe există anumite situaţii excluse în mod expres din asigurare.) pe care acesta le poate provoca unor terţe persoane. invazie. evaluatori. dictatură militară. În ţările dezvoltate.3. precum şi din culpa altor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. manageri. mai recent. cum ar fi:  prejudiciile cauzate de activităţile desfăşurate de asigurat în afara unui contract încheiat cu clientul său. persoană fizică sau juridică. avocaţi. Ca în orice contract de asigurare.  pagubele produse cu intenţie de asigurat. actelor manuscriselor. pietrelor scumpe. astfel.6. acţiunea unui duşman extern. Asigurările de răspundere profesională practicate pe piaţa românească vizează următoarele categorii de profesii: constructori. experţi tehnici. activitatea executată de către şi în numele asiguratului. sau de către persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. registrelor sau titlurilor.  cheltuieli de judecată la plata cărora este obligat asiguratul prin hotărâre judecătorească. Sunt despăgubite. prin eroare. greşeală. Acestea au rolul de a proteja asiguratul. neglijenţă. încheierea unei asemenea poliţe de asigurare de răspundere constituie una din condiţiile principale pentru practicarea anumitor profesii. în general. documentelor. obiectelor de valoare artistică etc.  pretenţii referitoare la pagube provocate de război.  despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii. ASIGURĂRI FACULTATIVE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ. şi. în condiţiile în care ele se încadrează în categoria riscurilor asigurate. Prin asigurarea de răspundere profesională se garantează plata acestor prejudicii. omisiune sau orice culpă proprie să aducă pejudicii persoanelor pentru care lucrează sau unor terţi. Se observă că. persoană fizică sau juridică.

şi asigurările de răspundere civilă cunosc o dezvoltare mult mai accentuată decât în ţara noastră. A&B pierde procesul şi trebuie să plătească clientei sale despăgubiri pentru cheltuielile medicale şi pentru pierderea veniturilor salariale pe perioada spitalizării. în continuare. asigurarea de răspundere civilă . respectiv. Timp de două săptămâni Mary se află în concediu medical. Aceste daune pot avea valori cuprinse între câteva sute de mii şi milioane de u. iar asigurătorii au o experienţă vastă în domeniu. Aceste daune se referă la sumele pe care organizaţia sau persoana respectivă trebuie să le plătească pentru nerespectarea unor reglementări legale sau ca urmare a sentinţei judecătoreşti într-un proces în care au fost implicate. dar şi întreruperea forţată a serviciului. Despăgubirile acordate pe fiecare dosar de daună nu vor putea depăşi suma maximă asigurată pe eveniment. asigurarea de răspundere civilă a conducătorilor de autovehicule cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte verde). acolo unde sectorul asigurărilor ocupă un loc deosebit de important în cadrul economiilor naţionale. orice companie care oferă servicii populaţiei în propriile clădiri poate fi dată în judecată de către orice persoană care alunecă pe pardoseala lucioasă a clădirilor respective şi suferă vătămări corporale care impun spitalizare. pentru mărfurile transportate. a persoanelor fizice. ea alunecă pe pardoseala salonului şi îşi fracturează mâna dreaptă. vom analiza. cât şi alte organizaţii sunt expuşi la daune în domeniul răspunderii civile legale. Probabilitatea producerii unui astfel de eveniment este ceea ce numim o expunere la daune în domeniul răspunderii civile. Din neatenţie. Mary intentează proces salonului de cosmetică pentru neglijenţa cu care a întreţinut pardoseala.alta decât cea profesională. Ca o caracteristică generală a acestor tipuri de asigurări.. o limită de sumă pe fiecare eveniment produs în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. de exemplu. există două categorii de limitări: o limită de sumă pe perioada asigurată şi. respectiv: asigurarea de răspundere a transportatorului. distrugere sau avariere din dispoziţia oricărei autorităţi de drept sau de fapt etc. în calitate de cărăuş. în ceea ce priveşte suma asigurată. Pentru a recupera aceste pierderi. Internarea în spital înseamnă pentru ea nu numai cheltuieli medicale considerabile.m. ele pot avea consecinţe financiare 142 . La nivel mondial. câteva forme de asigurare de răspundere civilă existente în SUA. Pentru exemplificare. piaţa românească mai oferă câteva tipuri de produse de asigurare de răspundere civilă. Alături de asigurările de răspundere profesională.sechestrare. Ca urmare a accidentului ea se internează în spital unde i se pune mâna în gips. De exemplu. ca urmare a fracturii suferite. că Mary este o clientă a salonului de cosmetică A&B. deci o scădere a veniturilor ei salariale. Să presupunem. Răspunderea civilă legală Atât agenţii economici implicaţi în tranzacţii comerciale. Pentru salonul de cosmetică A&B acestea sunt daune în domeniul răspunderii civile. Dacă aceste expuneri la daune nu sunt tratate corespunzător în cadrul managementului de risc al companiei.

Dacă se dovedeşte că într-adevăr o persoană este vinovată. care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube. temeiul pe baza căruia o persoană poate acţiona în instanţă o altă persoană sau organizaţie. Răspundere legală Prejudicii • Neglijenţă • Prejudicii intenţionate • Prejudicii în sensul strict al răspunderii civile Contracte • Încălcarea clauzelor contractuale • Acord de despăgubire Legi • Legea asigurării forţei de muncă • Alte legi care definesc obligaţii legale şi standarde de asistenţă Figura 6. în temeiul răspunderii civile. iar dacă acestea totuşi se produc sunt căutate modalităţi eficiente pentru finanţarea lor. atunci societatea de asigurări preferă să plătească despăgubirile pretinse înainte de a se ajunge la instanţa de judecată. trebuie să înţeleagă diferitele căi prin care organizaţia respectivă ar putea fi chemată în instanţă.dezastruoase asupra companiei.1 structura de bază a acestuia. respectiv cauza prejudiciului. în temeiul răspunderii civile. prin nerespectarea legislaţiei în vigoare. sarcina principală a reprezentantului societăţii de asigurări este de a determina dacă asiguratul se află sau nu în situaţia de a plăti daune unei terţe părţi. ele pot conduce chiar la faliment. are obligaţia de a se supune sancţiunilor ce decurg din faptele sale. iar în cazul în care le încalcă. Structura conceptului de răspundere civilă 143 . atunci aceasta trebuie să plătească despăgubiri persoanei vătămate. prezentăm în Fig. Bineînţeles că motivul reclamaţiei. Dacă concluziile reprezentantului societăţii de asigurări relevă vinovăţia clientului lor. De aceea.1. De aceea. 6. Rezultă de aici că oricine doreşte să evalueze expunerea la riscul de răspundere civilă al unei organizaţii. Răspunderea legală constituie deci. iar reclamantul şi compania de asigurări trebuie să cadă de acord asupra valorii despăgubirilor care se plătesc. trebuie să fie acoperită de poliţa de asigurare. Fiecare persoană fizică sau juridică are responsabilitatea de a respecta legile. Pentru a înţelege conceptul de răspundere civilă legală. cele mai multe organizaţii încearcă să prevină producerea unor astfel de pierderi. La limită.

În practică. Putem menţiona. Reclamantul a suferit anumite daune. dreptul individului la libertate. a) Neglijenţa.A. Atunci când un reclamant dă în judecată un individ pentru neglijenţă. 3. în aceleaşi condiţii. Neglijenţa reprezintă un prejudiciu neintenţionat.1. Acuzatul nu a respectat această obligaţie pe care a avut-o faţă de reclamant. Elementele caracteristice neglijenţei. Dacă o persoană face ceva ce o persoană rezonabil de prudentă nu ar fi făcut în condiţii similare. atitudinea acelei persoane este considerată un act de neglijenţă. dreptul la viaţa particulară şi altele. Elementele caracteristice ale unui prejudiciu sunt următoarele:  un drept protejat prin lege. care se produce atunci când o persoană nu îşi exercită întreaga responsabilitate impusă de realizarea unei activităţi. de exemplu. de departe. 2. Numeroasele prejudicii recunoscute de lege se pot clasifica în trei mari categorii: a) neglijenţe. atunci legea prevede un remediu sub forma unei despăgubiri. b) prejudicii intenţionate. Structura prezentată în Figura 6. Neglijenţa constituie. rămâne însă utilă pentru înţelegerea de ansamblu a răspunderii legale. răspunderea civilă legală va fi impusă celui acuzat numai dacă se face dovada celor patru elemente definitorii ale neglijenţei. Neglijenţa se poate dovedi numai dacă reclamantul poate dovedi următoarele: 1. fiind o chestiune interpretabilă. Dacă se produce o încălcare sau o ştirbire a unui drept protejat prin lege. dreptul la securitate în cadrul proprietăţii deţinute. Dacă o persoană nu reuşeşte să facă ceea ce o persoană rezonabil de prudentă ar fi făcut în condiţii similare. delimitarea acestor categorii este greu de realizat. Răspundere civilă pentru prejudicii Un prejudiciu este o pagubă materială sau o vătămare corporală care se poate produce prin încălcarea sau ştirbirea unui drept protejat legal. c) prejudicii în sensul strict al răspunderii legale. Acuzatul a avut obligaţia legală faţă de reclamant de a manifesta grija necesară în realizarea unei acţiuni. Se presupune că. având ca rezultat o vătămare corporală sau o pagubă. 144 . o persoană rezonabil de prudentă şi-ar asuma această responsabilitate.  daune rezultate prin acţiunea de încălcare sau ştirbire a dreptului respectiv. atitudinea acelei persoane este caracterizată drept neglijenţă prin omisiune.  încălcare sau ştirbire a acestui drept. Societăţile de asigurări iau în consideraţie aceleaşi patru elemente când negociază cu o terţă parte acordarea unei despăgubiri de răspundere civilă. cea mai frecventă acuzaţie adusă în cadrul proceselor de răspundere civilă în care sunt implicate companiile de asigurări. astfel încât s-ar elimina vătămarea unei alte persoane sau entităţi legale. pentru a preveni vătămarea unei alte persoane sau entităţi legale.

care îl compensează pe reclamant. considerate ca fiind valoarea minimă dintre: 1) costul necesar pentru a repara ceea ce s-a stricat şi 2) costul necesar înlocuirii a ceea ce s-a stricat cu ceva similar. În contextul legislativ al neglijenţei.  Daune determinate de avarierea bunurilor reclamantului. Astfel de obligaţii legale decurg din: 1) legislaţia existentă şi 2) statute sau ordonanţe. care pot fi exprimate în termeni monetari:  Daune compensatorii. concluzia este că acuzatul nu a reuşit să-şi dea seama de exigenţele impuse de circumstanţele concrete. Prin acest test. care îl pedepsesc pe acuzat. Reclamantul trebuie să stabilească prejudiciile efective în termeni monetari şi să le încadreze într-o categorie recunoscută de lege. A existat o conexiune cauzală între neglijenţa acuzatului şi daunele suferite de reclamant. Elementul 3: Daunele. Ele pot include:  Cheltuieli medicale rezonabile făcute de reclamant. Elementul 2: Încălcarea obligaţiilor legale. în condiţii similare. 145 . Daunele compensatorii reprezintă sumele pe care le solicită reclamantul cu titlu de desdăunare. Deoarece statutele şi ordonanţele pot modifica şi/sau defini modul de aplicare a obligaţiilor legale în cadrul anumitor activităţi. de aceeaşi calitate. Persoana respectivă trebuie să observe cu multă atenţie care sunt cerinţele de exigenţă în îndeplinirea obligaţiei legale. obligaţia legală constituie obligaţia celui care desfăşoară o activitate de a manifesta atenţia şi grija cuvenite pentru a nu afecta securitatea altora. Dacă judecătorul constată că persoana rezonabil de prudentă nu şi-ar fi permis omisiunea sau actul de neglijenţă în cauză. datorită consecinţelor ce puteau fi anticipate. Daunele speciale sunt acele daune compensatorii care au rezultat sau vor rezulta direct din neglijenţa acuzatului. Prin ordonanţe înţelegem unele reglementări scrise existente la nivel local. altfel. În contextul reglementărilor legale privind neglijenţa se recunosc următoarele tipuri de daune. o violare a acestora reprezintă o încălcare a obligaţiilor legale.  Daune punitive. obligaţia legală implică şi o conştientizare a cerinţelor de calitate corespunzătoare activităţii ce trebuie desfăşurate. O persoană care are o anumită obligaţie legală faţă de o altă persoană sau entitate legală trebuie să manifeste o atenţie deosebită în realizarea acesteia. Cu alte cuvinte. daune speciale. exprimate în unităţi valorice. 2. pentru a putea manifesta grija cuvenită. va suporta consecinţele.4. Daunele compensatorii se împart de obicei în două categorii: 1. Instanţele de judecată au adoptat testul persoanei rezonabil de prudente. se urmăreşte să se stabilească dacă acuzatul s-a comportat în maniera în care s-ar fi comportat o persoană rezonabil de prudentă. daune generale. pentru a putea evalua comportamentul acuzatului. Elementul 1: Obligaţia legală faţă de reclamant.

se urmăreşte să i se dea acuzatului o lecţie de conduită. sau i se impune să facă un anumit lucru (de exemplu. Pierderea maximă posibilă în cazul expunerii la pierderi în domeniul bunurilor este limitată de valoarea bunurilor şi. Valoarea totală a daunelor generale este stabilită de către instanţă. ca urmare a neglijenţei acuzatului. Această caracteristică reprezintă diferenţa fundamentală dintre expunerea la daune în domeniul răspunderii civile şi expunerea la daune a bunurilor. în ultima vreme a crescut frecvenţa şi severitatea daunelor punitive. daunele punitive pot fi impuse acuzatului în scopul pedepsirii lui. reclamanţii urmăresc să obţină în loc de despăgubiri băneşti. Daunele generale sunt daune compensatorii pentru prejudicii intangibile. de la data procesului până la data anticipată de pensionare sau până la expectanţa de viaţă a reclamantului. stresului psihic. când comportamentul acuzatului era considerat maliţios. nelimitată. Cu alte cuvinte. suferinţa în urma decesului unei persoane iubite. Într-un număr relativ mic de acţiuni legale. să cureţe un teren pe care l-a poluat). care se pot deduce din daunele speciale şi celelalte fapte şi circumstanţe asociate cazului. Spre deosebire de aceasta. atunci se consideră daună: 1) orice pierdere de venituri datorată încetării activităţii până la data procesului şi 2) valoarea actuală sau echivalentă a veniturilor viitoare ce ar fi fost obţinute. prin activitatea personală.  Daune rezultate din imposibilitatea de a folosi bunurile pentru producerea de venituri. ele constituie sume adiţionale sau suplimentare faţă de daunele compensatorii descrise. până la înlocuirea lor. Deşi aceasta constituie încă regula generală. intentate pentru neglijenţă. care ar putea face acelaşi lucru. Cu ani în urmă. practic. daunele punitive au fost rareori acordate în procesele ordinare de neglijenţă. Unele societăţi de asigurări exclud daunele punitive din poliţele de asigurare. neglijent. Dacă persoana vătămată moare sau rămâne inaptă de a munci. Astfel. problemelor generate de invaliditatea soţului sau soţiei. practic. datorită daunei produse. Atunci când se acordă daune punitive. Deşi anumite legi impun limitarea mărimii daunelor pe care un reclamant le poate obţine în anumite tipuri de procese. O dată ce au fost stabilite daunele speciale de către reclamant. respectiv. Ele erau impuse acuzatului numai în procesele de neglijenţă gravă. la pierderea veniturilor obţinute pe baza bunurilor. pentru a nu mai repeta greşelile făcute sau pentru ai avertiza pe alţii. se poate interzice acuzatului un anumit lucru (de exemplu. dar valoarea 146 . atroce. să facă discriminări la angajarea de personal). nu există nici o limită care să restricţioneze decizia unei instanţe de judecată într-un proces intentat pentru prejudiciu. specialiştii în asigurări pot estima pierderea maximă probabilă pentru expunerea la daune în domeniul răspunderii civile. şi un remediu echitabil. Studiind datele acumulate în domeniu. dauna maximă posibilă în cazul răspunderii civile este. În contrast cu daunele compensatorii. cum sunt prejudiciile intangibile datorate suferinţelor fizice. în special în domeniul medical. sau pe lângă despăgubiri băneşti. acestuia i s-ar putea acorda o sumă adiţională pentru daune generale.

Cauza directă este acea cauză care.estimată este pur orientativă. care este un prejudiciu neintenţionat. Rea-credinţa. Elementul 4: Raportul de cauzalitate. deoarece se poate întâmpla ca în instanţa de judecată să se decidă o valoare cu mult mai mare. pe care a reuşit să şi-o construiască de-a lungul vieţii. Acestea sunt: 1. Aşa cum am arătat încă de la început. Această denumire provine din faptul că. De exemplu. pentru prevenirea eventualelor incendii. într-un şir continuu şi natural de secvenţe. În contrast cu neglijenţa. reclamantul s-ar fi putut afla la capătul opus al hotelului faţă de locul unde a izbucnit focul şi deci ar fi avut suficient timp să se salveze. Orice persoană are dreptul de a-şi păstra reputaţia. 9. reclamantul demonstrează că hotelul nu deţinea sistemul automat de incendiu şi. Defăimarea. neîntrerupt de către un eveniment nou şi independent. al cărui patron este cel acuzat. 4. Reclamantul trebuie să demonstreze că tocmai această lipsă a sistemului automat de incendiu constituie cauza directă a vătămării corporale produse. Neplăcerea. 5. 3. Dacă această reputaţie este defăimată 147 . Frauda. 8. de fapt. a ars complet într-un incendiu. Sentinţa într-un proces de răspundere civilă intentat pentru neglijenţă nu poate fi dată numai pe baza existenţei unor daune şi a unui act de neglijenţă din partea unei persoane. Această dovadă nu este suficientă pentru a atrage răspunderea civilă a patronului de hotel. aceste prejudicii implică un act de rea-credinţă sau o omisiune cu intenţia de a produce o daună. un hotel trebuie să fie echipat cu un sistem automat de incendiu. Prejudicii intenţionate aduse unei persoane. 2. reclamantul a suferit arsuri grave. Prejudicii intenţionate aduse proprietăţii. ca atare. liniile de demarcaţie dintre principalele tipuri de prejudicii sunt uneori foarte neclare. bătaia. Folosirea improprie a procesului legal. Hotelul. Trebuie să se demonstreze că actul de neglijenţă este cel care a generat daunele respective. Cu toate acestea. În cadrul procesului. pentru unele prejudicii nu este necesar. 6. Interferenţă în relaţiile dintre alte persoane. Prejudicii intenţionate aduse unei persoane. b) Prejudicii intenţionate. fără cauza directă considerată. nu s-ar fi produs. sechestrarea şi privarea de libertate. Câteva dintre cele mai importante prejudicii intenţionate vor fi prezentate în continuare. în general. Încălcarea dreptului la viaţă privată. produce un eveniment care. De exemplu. Dacă nu a făcut-o înseamnă că au existat alte cauze. Ca rezultat al acestui incendiu. 2. 7. prin lege. s-a încălcat legea. Exemplele de prejudicii intenţionate aduse unei persoane cuprind: ameninţarea. 1. Defăimarea. nici un act de intenţie. sunt multe cazuri în care prejudiciile sunt clasificate drept prejudicii intenţionate.

în mod neautorizat. menţionăm următoarele:  Intruziune în solitudine. Rea-credinţa.  Dezvăluirea în public a unor intimităţi. Frauda. Recunoaşterea actului de rea-credinţă ca un prejudiciu independent constituie o dezvoltare mai recentă a dreptului. De exemplu. 6. de înşelătorie săvârşit de cineva în scopul obţinerii unui profit material. în anumite situaţii. Un exemplu de rea-credinţă din partea unei societăţi de asigurări este refuzul acesteia de a apăra persoana asigurată. al acuzatului.  Transmiterea unor informaţii confidenţiale. În acest caz.în public prin imagini.  Interferenţă cu drepturile de copyright. Această folosire se poate manifesta sub două forme:  Acuzare maliţioasă. expresii scrise sau rostite. 4.  Abuz fizic. cât şi persoanele juridice. 7. 3. Dintre cel mai des întâlnite. transmiterea neautorizată a unor informaţii confidenţiale deţinute de medicul personal sau a unor informaţii care se referă la situaţia financiară a unei persoane. atunci persoana respectivă are dreptul de a acţiona în justiţie persoana răspunzătoare pentru prejudiciul adus. Folosirea procesului legal cu scop impropriu poate conduce la prejudicii serioase.  Interferenţă cu managementul de personal. Încălcarea dreptului la viaţă privată. Având în vedere dezvoltarea deosebită a mijloacelor de comunicaţie.  Abuz de acţionare în justiţie. 5. reclamantul este îndreptăţit la daune suplimentare. Prejudiciile aduse prin încălcarea dreptului la viaţă privată se pot manifesta sub diferite aspecte. cu încălcarea drepturilor altuia. înregistrarea convorbirilor telefonice şi folosirea obiectivelor de fotografiat telemetrice. Exemplele includ controlul neautorizat al sacoşelor într-un centru comercial sau prelevarea neautorizată a unor probe de sânge. respectiv. Acesta este un act de rea-credinţă. Interferenţă în relaţiile dintre alte persoane. precum şi impactul fără precedent al mass-mediei asupra publicului. Rea-credinţa are la bază ideea că. defăimarea poate aduce prejudicii catastrofale. avem în vedere atât persoanele fizice.  Concurenţă neloială. peste cele care se cuvin în urma încălcării prevederilor contractului de către acuzat. Folosirea improprie a procesului legal. 148 . În acest caz. Exemple clasice de intruziune sunt: introducerea neautorizată a unor microfoane în birou sau în apartamentul unei persoane. conform clauzei de răspundere civilă sau de a plăti despăgubirea cuvenită terţei părţi. dreptul de a acţiona în justiţie depinde de statutul public al reclamantului şi. Dintre cele mai importante tipuri de astfel de interferenţe menţionăm:  Injurii.

Sunt două tipuri de astfel de prejudicii: violarea proprietăţii şi conversia. legal poartă răspunderea acelui prejudiciu. Acestea se referă la interferenţa nelegală în folosirea unei proprietăţi. el îşi lasă automobilul la dealer şi aşteaptă ca acesta să fie vândut.  Activităţi foarte periculoase (fabricarea de materiale explozive. două clase de acţiuni specifice:  Neplăceri în domeniul privat. substanţe explozive etc. dar cu toate acestea.  Violarea proprietăţii. Ne referim în acest caz la proprietatea sub formă de terenuri. 9. inculpatul nu a acţionat neglijent şi nici intenţionat.). clădiri şi anumite elemente care sunt ataşate acestor clădiri. Termenul folosit pentru a descrie această situaţie este „răspundere civilă strictă” sau „răspundere civilă absolută”. de proprietate. lucrul cu substanţe uşor inflamabile).  Vânzarea unor produse periculoase sau care pot deveni periculoase.8. din punct de vedere. aceasta înseamnă o violare a proprietăţii private. călătorind cu el mii de kilometri. Atunci când o altă persoană intră neautorizat pe acest teren sau încearcă să-l folosească în scopuri personale. în general. Se disting. Proprietarul unui teren are dreptul legal exclusiv de posesiune şi folosinţă a acestuia. c) Prejudicii în sensul strict al răspunderii civile. În acest scop. De exemplu. foraje. De exemplu. Prejudiciul acesta are un înţeles mai larg şi se referă practic la orice interferenţă cu dreptul cuiva de a se bucura de viaţă. Aceasta reprezintă încălcarea dreptului de uzufruct asupra bunurilor care sunt în proprietatea altora. datorită faptului că sunt defecte sau conţin o serie de lipsuri. substanţe chimice nocive. comise ca urmare a unor acte ilegale de către o persoană sau o organizaţie. posesorul unui automobil doreşte să-şi vândă vechiul automobil şi să-şi cumpere altul nou de la acelaşi dealer. Prezentarea prejudiciilor de mai înainte a avut în vedere numai prejudiciile directe. d) Răspundere civilă din culpa prepuşilor. 149 . Principalele tipuri de răspundere civilă strictă sunt următoarele:  Depozitarea unor materiale extrem de periculoase (dinamită. a produs daune.  Neplăceri în domeniul public. În anumite situaţii. Un exemplu îl constituie zgomotul foarte puternic produs de o altă persoană. minerit. Neplăcerea. Acestea afectează grupuri de oameni sau chiar comunităţi. cineva care are o fabrică pe malul unui râu şi deversează toate deşeurile industriale în apa râului. dealerul foloseşte acest automobil pentru rezolvarea unor probleme personale. Există însă şi situaţii când o persoană sau o organizaţie nu a contribuit direct la producerea unui prejudiciu. Prejudicii intenţionate aduse proprietăţii. de muncă şi de petrecerea timpului liber. dar.  Utilizarea bunurilor în alte scopuri. Este vorba de răspundere indirectă sau din culpa prepuşilor a persoanei sau organizaţiei respective. În mod abuziv. prin acţiunea sa.

În mod normal. cu scopul de a fi despăgubită ulterior de către compania de asigurări. B. prin contract înţelegem un act legal încheiat între două sau mai multe părţi prin care se stabilesc o serie de obligaţii ale fiecărui participant la contract. Un aspect important în identificarea acestor posibile pierderi îl constituie analiza atentă a tuturor clauzelor contractuale. poate acţiona în justiţie atât pe angajatul respectiv. Răspunderea civilă contractuală Pe lângă prejudicii. orice organizaţie încheie cel puţin un contract şi. prin contract de muncă. eliminând răspunderea legală a părţii care a încălcat contractul. Dacă una dintre părţile contractante nu a îndeplinit ceea ce s-a angajat să facă. 150 . În managementul riscului se iau în consideraţie şi acele contracte care conţin acorduri de despăgubire. Decizia de a onora sau de a încălca un contract este la îndemâna oricărei organizaţii. nu se încheie asigurări pentru cazul în care una dintre părţile participante la un contract încalcă clauzele acestuia. Un angajat este o persoană care. Încălcarea clauzelor contractuale. Deci. se expune la posibilitatea încălcării clauzelor contractuale. patronul are şi răspunderea legală pentru faptele angajaţilor săi. De fapt. De aceea. autovehicule. Angajatul este responsabil pentru actele sale. patronul are controlul deplin asupra muncii angajaţilor săi.De cele mai multe ori. dar numai în cadrul procesului de muncă. aceasta reprezintă o încălcare a clauzelor contractuale. Nu acelaşi lucru se întâmplă atunci când patronul derulează o afacere cu un contractor independent şi aşteaptă de la acesta anumite rezultate. astfel. de prestări servicii de întreţinere etc. contractele constituie o altă bază pentru impunerea răspunderii legale. Acord de despăgubire. Evident că fiecare organizaţie vrea să se achite de obligaţiile sale contractuale în mod legal şi onorabil. la expunerile la pierderi aferente răspunderii legale. cât şi pe patronul acestuia. se obligă să realizeze o serie de activităţi cerute de către patron. contractele de închiriere a unor clădiri. Orice persoană care suferă un prejudiciu din partea unui angajat. De exemplu. În general. Răspunderea civilă a contractorului nu se transmite asupra patronului. într-un context dat de atribuţiile de serviciu ale angajatului. Aceste acorduri se referă. Ar exista posibilitatea ca o organizaţie să încalce. Există. în general. cerând despăgubiri. Problema răspunderii legale în acest caz poate apărea la încălcarea clauzelor contractuale. această răspundere legală delegată se naşte din relaţiile care există între un patron şi angajaţii lui. obligaţiile sale rezultate dintr-un contract mai puţin avantajos. societatea de asigurări ar despăgubi partea vătămată. în sensul în care fiecare persoană răspunde în faţa legii pentru orice încălcare a ei. Partea care are de suferit de pe urma acestui lucru poate acţiona în justiţie partea care a încălcat clauzele contractuale. unele excepţii care se pot clasifica în:  Atribuţii ce nu pot fi delegate  Activităţi care prin natura lor sunt periculoase. Având acest control. în mod indirect. dar şi patronul este răspunzător. în mod conştient. conţin acorduri de despăgubire. totuşi.

vis-a-vis de responsabilitatea ce-i revine acuzatului. pentru pierderea veniturilor. care acţionează în justiţie partea A. Cu alte cuvinte. au fost elaborate o serie de acte normative pentru angajaţii instituţiilor federale. care ar suferi unele prejudicii pe terenul de construcţie sau datorită construcţiei. una dintre părţile contractante (A) se obligă să plătească celeilalte părţi contractante (B) daunele aduse bunurilor care fac obiectul contractului. compania trebuie să plătească o sumă de bani pentru înmormântare şi compensaţii supravieţuitorilor (soţ sau soţie şi copii). aşa cum am arătat anterior. legile constituie o a treia bază importantă pentru impunerea răspunderii civile. pentru marinari. legile modifică în mod frecvent responsabilităţile unei persoane faţă de altă persoană. Această obligaţie este o formă de răspundere civilă strictă. Unul dintre cele mai cunoscute exemple în acest sens îl oferă Constituţia SUA. care se materializează printr-o serie de legi similare în fiecare dintre statele federative. care s-ar accidenta pe terenul de construcţie. o lege poate impune o răspundere civilă unei anumite persoane sau organizaţii. Răspunderea civilă stabilită prin lege Pe lângă prejudicii şi contracte. în cazul producerii anumitor evenimente. care prevede un sistem de compensare a muncitorilor. ca urmare a pierderii temporare a capacităţii de muncă şi pentru recuperare. sau şi-au asumat o răspundere legală contractuală. De asemenea. deşi A este proprietarul terenului. partea B se obligă să plătească părţii A despăgubiri pentru prejudiciile aduse unei terţe părţi C. responsabilităţile impuse de o lege pot fi folosite ca probe într-un proces de prejudiciu. pentru cheltuielile medicale. o lege poate impune unor persoane sau organizaţii obligaţia legală absolută de a compensa alte persoane. Partea B este reprezentată de constructorul care se angajează să construiască clădirea. Deci.În cazul includerii acestor clauze de despăgubire. B se angajează să plătească lui A daunele pe care le-ar putea pretinde o a treia parte C. Legea asigurării forţei de muncă. B poartă răspunderea legală pentru daunele pe care le-ar putea reclama o a treia parte C. precum şi pentru funcţionarii publici din Districtul Columbia. prin acordul de despăgubire. În contractul de construcţie. cu excepţia faptului că ea se bazează pe cerinţele impuse de o lege. au comis prejudicii. O lege tipică de asigurare a forţei de muncă cere ca fiecare patron sau companie să prevadă o serie de indemnizaţii pentru prejudiciile suferite în timpul lucrului sau pentru bolile cu caracter profesional. 151 . indiferent dacă acestea au acţionat în mod neglijent. Dacă se întâmplă ca angajatul să moară datorită accidentului de muncă sau bolii profesionale contractate. Dincolo de aceste aspecte. C. Astfel. Aşa cum am prezentat anterior. de exemplu. Aceste indemnizaţii au ca scop să despăgubească un angajat care a suferit un accident de muncă sau care s-a îmbolnăvit. că partea A este reprezentată de o persoană care deţine un teren pe care doreşte să construiască o clădire. În anumite situaţii. Să presupunem. în secţiunea referitoare la neglijenţă.

. pentru prejudicii materiale. suma asigurată maximă pentru vătămări corporale. În final. pereţii vecinului său au suferit crăpături considerabile.m.m. Angajatul trebuie să demonstreze numai faptul că accidentul sau boala contractată se datorează condiţiilor de lucru.m. pentru vătămările corporale. manageri. precum şi la răspunderea civilă profesională a unor categorii profesionale specifice: experţi contabili. După deducerea franşizei de 1 250 000 u. În urma acestei operaţiuni. despăgubirile au fost stabilite prin înţelegere între asigurat. Vom oferi. În aceste condiţii. exemple referitoare la răspunderea civilă legală a persoanelor fizice. medici.m. asiguratul este chemat în judecată pentru a se stabili valoarea despăgubirii. Pentru o mai bună înţelegere a modului de funcţionare a asigurărilor de răspundere civilă.Pentru a încasa aceste indemnizaţii compensatorii. Cei mai mulţi patroni cumpără asigurări pentru forţa de muncă proprie pentru a-şi putea achita obligaţiile ce le revin în cadrul sistemului legislativ de compensare a angajaţilor.alta decât cea profesională. el trebuie să evidenţieze faptul că mediul în care lucrează şi specificul muncii pe care o desfăşoară sunt singurele surse ale evenimentului produs. O persoană fizică a încheiat un contract de asigurare cu o societate de asigurări. deoarece partea vătămată a solicitat plata unei despăgubiri de 10 000 000 u. satisfăcând astfel condiţiile sistemului de compensare.m. oferind următoarea acoperire pe eveniment:  7 500 000 u.  12 500 000 u. suma asigurată maximă pentru deces. în cazul în care instanţa admite acţiunea şi dă câştig de cauză reclamantului? Rezolvare: Instanţa de judecată. Pentru degradarea pereţilor vecinului.m.m.m. să relatăm. suma asigurată maximă pentru pagube materiale. a) Cu ocazia reamenajării apartamentului.. sumă considerată nejustificată de către societatea de asigurări.. Cu alte cuvinte.Asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice.  2 000 000 u.  10 000 000 u. un angajat nu trebuie să demonstreze neglijenţa managementului companiei. Cum se va împărţi despăgubirea între asigurat şi asigurător. câteva exemple privind acest tip de asigurare. astfel.m. plus cheltuieli de judecată în valoare de 1 000 000 u. asiguratul a fost obligat la plata următoarelor sume:  1 500 000 u. adică: 152 . obligându-l pe asigurat la plata despăgubirii de 10 000 000 u.m. Exemplul 1 . Asiguratul a dărâmat doi pereţi ai apartamentului proprietate personală.. Pentru vătămarea corporală produsă vecinului asiguratului nu s-a putut ajunge la o înţelegere. în continuare. privind răspunderea civilă . partea prejudiciată şi societatea de asigurări la valoarea de 1 500 000 u. prin hotărârea pronunţată a admis acţiunea.m. cheltuieli de judecată. molozul căzut dintr-unul din pereţi producându-i acestuia leziuni multiple..  1 000 000 u.

m. pentru vătămările corporale suferite. acesta ar fi fost îndreptăţit să primească şi această despăgubire de la societatea de asigurări. care să fie în vigoare la data producerii evenimentului menţionat anterior şi care oferea o acoperire de 5 000 000 u.1999. pe care o suportă asiguratul.m. respectiv. a accidentat un autovehicul parcat neregulamentar.m. Cum va fi soluţionat acest prejudiciu şi care va fi despăgubirea acordată de asigurător? Rezolvare: Societatea de asigurări este înştiinţată de producerea evenimentului şi de valoarea prejudiciului generat de asigurat... societatea de asigurări va avea de plătit diferenţa de 11 250 000 u. pentru o sumă asigurată pe perioadă de 15 000 000 u..m. în urma cercetărilor efectuate de către inspectorii de daună ai societăţii se constată că asiguratul era vinovat doar în proporţie de 60%. asiguratul este chemat în instanţă de către unul dintre clienţii săi. + + 10%*1 000 000 u..m. Un expert contabil. pentru care ar fi fost obligat la plata unor despăgubiri de 2 000 000 u.m. Garda Financiară a constatat anumite nereguli în balanţa de 153 .m. şi. în urma unui control efectuat de Garda Financiară la sediul clientului.Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. b) În cazul în care vecinul asiguratului ar fi avut încheiată o asigurare de accidente. = 1 250 000 u.. însă. conducând motocicleta sa personală cu o capacitate cilindrică de 50 cm3.10%*1 500 000+10%*10 000 000 u.. o dată cu completarea cererii de asigurare. de 2 000 000 u. adică 150 000 u. a evaluatorilor şi experţilor tehnici.m... s-a stabilit că valoarea daunei produsă autovehiculului este de 2 500 000 u. Şoferul autoturismului parcat neregulamentar este şi el răspunzător pentru 40% din valoarea prejudiciului suferit. În schimb. membru al CECAR doreşte să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru o perioadă de un an. Prima de asigurare anuală este de 75 000 u. În urma constatărilor făcute de organele poliţiei rutiere.. Astfel. iar persoana prejudiciată ar fi avut încheiată o asigurare a locuinţei care să acopere şi riscul de inundaţie din reţeaua de apă potabilă.m. asiguratul. În final. asiguratul va acoperi 10% * 1 500 000 u..m. adică 60% * 2 500 000 u.m. Solicitantul a optat pentru o sumă asigurată pe eveniment de 5 000 000 u. societatea de asigurări va trebui să plătească o despăgubire în valoare de 1 500 000 u.m. iar societatea de asigurări va plăti 1 350 000 u.12. c) La data de 15.m. a) La trei luni de la încheierea asigurării.m.m. în urma înţelegerii dintre asigurat. valoare ce se încadrează în suma maximă asigurată per eveniment. dacă asiguratul ar fi generat pagube materiale în urma unei inundaţii din reţeaua de apă potabilă. Exemplul 2 . societatea de asigurări şi partea prejudiciată. iar plata se face integral. societatea de asigurări care a emis poliţa de răspundere civilă ar fi acordat despăgubiri numai pentru partea neacoperită de asigurarea locuinţei..m.

m. societatea de asigurări va plăti o despăgubire de 3 000 000 u. pe eveniment.. pe eveniment. Aceasta presupune că.m.. ca urmare a aceluiaşi eveniment. asigurătorul va plăti 2 700 000 u.5 000 000 u. în plus faţă de valoarea prejudiciului.m.m.m.m.prima suplimentară. . în total. mai puţin franşiza de 300 000 u. Cum se va împărţi despăgubirea între asigurător şi asigurat şi care este valoarea acoperirii oferite de poliţa de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare? Rezolvare: Poliţa de asigurare oferă o acoperire de 5 000 000 u. c) Dacă asiguratul doreşte să revină la suma asigurată iniţial.m. urmând ca asiguratul să suporte diferenţa până la valoarea despăgubirii...m. pe perioadă (15 000 000 u. Conform condiţiilor contractului de asigurare.m. În cazul de faţă.m. respectiv 300 000 u.. În urma procesului. Deci.număr de luni rămas până la expirarea contractului de asigurare 154 . de 1 000 000 u....cota de primă. de 3 000 000 u. asigurarea va oferi pentru perioada rămasă următoarele tipuri de acoperire: maximum 5 000 000 u. societatea de asigurare poate acorda o despăgubire maximă de 5 000 000 u. Care este valoarea despăgubirii plătite de asigurător? Rezolvare: În cazul acestei revendicări. CP . instanţa dă o hotărâre prin care asiguratul este obligat la acoperirea prejudiciului cauzat. ( 6 000 000 . asigurătorul va plăti o despăgubire de 4 500 000 u.m.m.. După plata acestei despăgubiri. asiguratul va trebui să suporte şi cheltuielile de judecată. în valoare de 1 000 000 u. din care se deduce franşiza de 500 000 u. valoarea despăgubirii. asiguratul este acuzat de pierderea unor documente contabile aparţinând unuia dintre clienţii săi.m. indiferent de valoarea prejudiciului produs de asigurat.m.. (10% * 5 000 000 u.. iar clientul a primit o amendă de 5 000 000 u. în valoare de 5 000 000 u. societatea de asigurări nu va acorda despăgubiri mai mari de 5 000 000 u. precum şi partea care depăşeşte suma asigurată pe eveniment.m.m.m. Prin urmare. iar asiguratul va suporta pe cont propriu franşiza de 500 000 u. Da .verificare de la sfârşitul lunii precedente. 1 500 000 u.m. are de plătit prima suplimentară în valoare de: PS = Da * CP * Nl / 10 Unde: PS .). deci..m. (inclusiv cheltuielile de judecată). se solicită o despăgubire de 6 000 000 u. b) La două luni de la soluţionarea acestei daune.m.despăgubirea acordată.).4 500 000 u.). fiind stabilită prin înţelegerea părţilor.m. Nl .m. Clientul prejudiciat va recurge la acţiunea în justiţie. ceea ce înseamnă că. pe eveniment şi maximum 10 500 000 u. sumă ce cade în sarcina asiguratului.m.

5 %* 7 / 10 = 25 200 u.m.m.m. (15 000 000 .. şi pentru vătămări corporale în valoare de 10 000 000 u.m.m.m.).. va acorda despăgubiri societatea de asigurări? Rezolvare: Societatea de asigurări este înştiinţată despre chemarea asiguratului în instanţă.. acoperirea maximă va fi de 7 800 000 u. Solicitantul trebuie să achite o primă de depozit care reprezintă 80% din cuantumul primei de asigurare totale. * 0. astfel: 900 000 u. pentru prejudicii 155 ..  o sumă asigurată maximă pentru vătămări corporale de 25 000 000 u. hotărăşte respingerea revendicării.88%.m.m. soţia unui pacient decedat între timp intentează un proces unuia dintre medicii cabinetului. ca urmare a îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor profesionale.PS = 7 200 000 u. cauzate unui pacient.m. Un cabinet particular constituit din doi medici autorizaţi şi două asistente încheie o asigurare de răspundere civilă decurgând din practica medicală pe o perioadă de un an.m. ca urmare a consumului de alcool. conform condiţiilor de asigurare. În condiţiile unei cote anuale de primă de 0.Asigurarea de răspundere civilă decurgând din practica medicală..de 900 000 000 u. + 10% * 10 000 000 u.m. valoarea totală a prejudiciului pe care trebuie să îl acopere asiguratul este de 16 000 000 u. În acest caz.. În caz contrar. prima de asigurare totală va fi de 7 920 000 u.m. 10 000 000 u. pentru următoarele şapte luni de asigurare rămase.m. b) La trei luni după încheierea asigurării. constând în despăgubirea pentru vătămări corporale şi 5 000 000 u.m.m. iar prima de depozit de 6 336 000 u.m. cu următoarele limite pe eveniment:  sumă asigurată maximă pentru deces de 25 000 000 u. reprezentând despăgubirea pentru prejudicii materiale. una dintre asistente este chemată în instanţă pentru prejudicii materiale de 1 000 000 u.. Despăgubirea solicitată este de 5 000 000 u.m. Exemplul 3 . Medicul este acuzat de stabilirea greşită a diagnosticului. adică: (10% * 1 000 000 u. determinate în funcţie de volumul estimat al încasărilor pentru anul de asigurare .4 500 000 . deoarece exercitarea profesiei sub influenţa consumului de alcool reprezintă una dintre situaţiile excluse expres din asigurare. pentru cheltuieli de judecată. respectiv: 1 000 000 u. însă..2 700 000 u.m. Având în vedere că despăgubirile solicitate se încadrează în limitele pe eveniment stabilite la încheierea contractului.m. Care este valoarea despăgubirii suportate de către societatea de asigurări şi cât trebuie să suporte asiguratul pe cont propriu? Rezolvare: Conform condiţiilor de asigurare.m. + 10% * 5 000 000 u.  sumă asigurată maximă pentru pagube materiale de 1 250 000 u. = 1 600 000 u. Conform hotărârii pronunţate de către instanţa de judecată.m. societatea de asigurări va plăti în totalitate diferenţa de 14 400 000 u.m. asiguratul s-a obligat să suporte franşiza de 10% din valoarea prejudiciului cauzat.m.. a) La o lună de la încheierea asigurării.

A.m.. şi. pentru vătămări corporale şi 4 500 000 u.m. SPERANŢA S.materiale. respectiv. asiguratul va acoperi în total 7 000 000 u.m.m. a) În urma încheierii unui contract de livrare de mărfuri..m. asiguratul înregistrează o întârziere de două săptămâni în livrarea acestora. va anunţa societatea de asigurări pentru a participa la soluţionarea daunei.C.În cazul de faţă. datorită întreruperii de stoc. ASIGURĂRI DE RISCURI FINANCIARE 156 . din valoarea prejudiciului. este de 20 000 000 u. cu o sumă asigurată pe perioadă de 100 000 000 u.C.asigurat. cererile de despăgubire formulate de un membru al echipei manageriale împotriva altui membru al aceleaşi echipe nu sunt acoperite prin asigurare. b) Dacă preşedintele S. Care este procedura de soluţionare a prejudiciului şi cum va fi împărţită despăgubirea între asigurat şi asigurător? Rezolvare: O dată ce asiguratul este înştiinţat de existenţa acestei revendicări. nefiind deci necesară soluţionarea cazului în instanţă.Asigurarea de răspundere civilă a managerului.m. Partea prejudiciată hotărăşte că va solicita despăgubiri în valoare egală cu prejudiciul suferit.m. CONIMPEX S.. consideră că directorul economic se face vinovat de îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor care îi revin şi solicită. 9 000 000 u.A. În final. partea prejudiciată şi societatea de asigurări . Răspunderea maximă a asigurătorului. cât va trebui să plătească societatea de asigurări ? Rezolvare: Conform condiţiilor contractului de asigurare. în numele firmei. cheltuieli de judecată.m. pe eveniment. încheie o asigurare de răspundere civilă a managerului pe trei ani. faţă de suma maximă asigurată pe eveniment . şi franşiza de 2 000 000 u..se ajunge la o înţelegere cu societatea de asigurări. Diferenţa de 18 000 000 u. Exemplul 4 .m. adică 10% din 20 000 000 u. 7. pe eveniment de 20 000 000 u.m.m. În urma întâlnirii celor trei părţi .m. o despăgubire de 80 milioane u. iar asigurătorul 18 000 000 u. asiguratul va suporta diferenţa de 5 000 000 u... situaţie care a generat beneficiarului o pierdere de 25 000 000 u. deci societatea de asigurări nu va acorda nici un fel de despăgubire.m.20 000 000 u. prin care aceasta se obligă să achite partea de despăgubire datorată de asigurat. va fi acoperită de asigurător.m.m. ceea ce presupune că orice daună care depăşeşte această valoare va trebui să se suporte de către asigurat. Managerul trebuie să plătească o primă de asigurare de 4 800 000 u. Directorul economic al S.

a apărut asigurarea riscurilor financiare şi politice. care este acoperită prin alt tip de asigurare de creanţe. asigurarea de credite (interne. în general. asigurarea ratelor de credit şi a creditelor de investiţii). multe dintre acestea fiind întemeiate pe sistemul de credite. până la distribuţie. Asigurarea riscurilor politice. riscurile politice implică intervenţia unui cumpărător public sau a unei puteri politice din statul cumpărătorului (în general guvernul). care îşi găseşte utilitatea în contextul existenţei unui sistem de credite dezvoltat. la necesitatea găsirii unei măsuri de protecţie a creditorilor împotriva eventualelor pierderi pe care le pot suferi în urma neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către debitori. asigurătorul va solicita vânzătorului 157 . acoperirea creditelor nerambursate. pe o perioadă de timp determinată. care în limbajul asigurărilor se referă la o arie mult mai restrânsă decât în vorbirea curentă. cu excepţia vânzării finale către consumator. deşi ambele sunt riscuri financiare. de obicei 12 luni. în timp ce riscurile de credit exclud aceste intervenţii. Astfel. a celor de cauţiune şi a asigurărilor de riscuri politice îl constituie amplificarea schimburilor economice interne şi internaţionale. Se recomandă numai în cazul unor tranzacţii de valori mari.Unul dintre cei mai importanţi factori care stau la baza dezvoltării asigurărilor de credite. Asigurarea riscurilor financiare cuprinde. De asemenea. Poliţa de asigurare încheiată pe tranzacţie acoperă un singur contract. Serviciile majore oferite de o poliţă de asigurare a creditelor se referă la: prevenirea riscurilor. Intensificarea raporturilor de creditare a condus. în general.1. Poliţa de asigurare pe cifra de afaceri a asiguratului acoperă toate afacerile vânzătorului. creată pentru a oferi protecţie creditorilor împotriva imposibilităţii recuperării împrumuturilor acordate de la debitorii răuplatnici. Riscurile politice diferă de riscurile de credit prin faptul că. suportarea pierderilor generate de producerea riscului. Înaintea încheierii unui asemenea contract de asigurare. Asigurarea de credite interne se referă la riscuri din toate etapele producţiei. este o poliţă scumpă şi necesită. ASIGURAREA CREDITELOR INTERNE Asigurarea de credite este o asigurare specifică economiei de piaţă. Contractul de asigurare poate fi încheiat pe tranzacţii individuale. asigurarea de credite interne nu garantează plata unui debit la scadenţă. denumeşte acoperirea de care dispun societăţile comerciale dintr-o ţară pentru susţinerea activităţilor lor de export. în mod firesc. contractare. un volum mare de muncă. şi anume. investiţii în străinătate. sau pe întreaga cifră de afaceri a asiguratului. cauzele insolvabilităţii fiind pur comerciale. externe. asigurarea ratelor de credite de consum. în funcţie de legislaţia şi de uzanţele fiecărei ţări. Tipul de poliţă emis în cadrul asigurărilor de credite interne variază. asigurarea de cauţiune şi asigurarea de fidelitate (ultimele două fiind asigurări de garanţie). Despăgubirile se acordă numai în cazul în care creditorul se confruntă cu situaţia de imposibilitate a recuperării împrumuturilor din cauza neplăţii prelungite de către cumpărător. sau din cauza insolvabilităţii acestuia. 7.

Acest tip de asigurare a creditelor este destinat să protejeze agenţii economici împotriva riscurilor specifice activităţii de export. principalul avantaj îl constituie verificarea încă o dată. Pentru asigurat. asiguratul fiind obligat. clienţii vor fi verificaţi de către asigurător.o serie de informaţii referitoare la experienţa acestuia în ceea ce priveşte creditele nerecuperate de la clienţii săi. La rândul lor. a solvabilităţii şi bonităţii clienţilor săi. Principalele avantaje pe care le prezintă acest tip de asigurare de credite interne sunt: gestionarea relativ uşoară. inclusiv cesiuni de brevete sau licenţe. precum şi a unei reţele de colectare a debitelor. Asigurarea creditelor de export se deosebeşte de asigurarea creditelor interne prin următoarele:  cumpărătorul poate fi localizat în orice parte a lumii. Creditele de export au câteva caracteristici proprii:  în general. executări de lucrări. sau de a diminua plafonul de credit acordat acestora. au o durată cuprinsă între 140 . şi nu numai cele de valori mari. societatea de asigurări îşi rezervă dreptul de a exclude din asigurare anumiţi cumpărători.2. să suporte până la 20-25% din pagubă. Este tipul cel mai uzual de asigurare.  la riscul de neplată aferent cumpărătorului se adaugă riscul de ţară. Partenerii de afaceri pot conveni ca plata bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului comercial să fie făcută ulterior livrării bunurilor sau prestării serviciilor.180 de zile. trebuie avute în vedere informaţii atât în legătură cu situaţia economico-financiară a cumpărătorului. cât şi informaţii referitoare la ţara de origine a acestuia. în favoarea unor cumpărători sau beneficiari străini. prin specialiştii societăţii de asigurări. ASIGURAREA CREDITELOR DE EXPORT În asigurarea creditelor de export. ceea ce duce la necesitatea existenţei unei baze de date cât mai complete. sau prestări de servicii.  reglementările în materie de faliment sunt diferite. lista clienţilor. precum şi limitele de credit pe fiecare client în parte. în subscrierea riscului. Un contract de export poate avea ca obiect livrări de mărfuri. O caracteristică comună a tuturor asigurărilor de credite constă în faptul că niciodată ele nu acoperă pierderea în proporţie de 100%. întrucât toate contractele de credit sunt oferite spre asigurare. Astfel. 158 . furnizorul acordând în acest caz cumpărătorului un credit comercial. În funcţie de situaţia acestora.  sistemele de contabilitate sunt diferite. riscul politic poate fi asigurat în contul statului. cumpărătorul asiguratului îşi are locul de desfăşurare a afacerilor într-o altă ţară decât cea în care se află asiguratul (furnizorul).  cadrul legal de desfăşurare a activităţii comerciale diferă de la o ţară la alta. sau poate fi subscris de către asigurători privaţi. 7. costuri reduse şi evitarea de către asigurători a antiselecţiei. în legătură cu solvabilitatea şi bonitatea lor. prin prevederile poliţei.

Pentru protejarea împotriva riscurilor implicate de creditul de export. termene şi modalităţi de plată etc. pag. ediţia a II-a. cumpărătorul se va adresa unei bănci de pe piaţa furnizorului obţinând un împrumut. În cazul creditului-cumpărător. părţile contractante .fie a creditului financiar . F. 281-282. în general. preia efectele de trezorerie ale operaţiei cu plata la termen. prin guvernele acestora sau prin instituţii publice specializate. Acest tip de credit este. Cea mai generală este poliţa pe cifra de afaceri pe credite. nu sunt garantate de către asigurători.Acceptarea unei asemenea modalităţi de plată implică o asumare a unor riscuri crescute din partea furnizorului. iar. rămânând în sarcina statului. Creditul .acordat de o bancă din ţara furnizorului. cumpărătorului extern.. exportul realizat presupune existenţa a două documente: contractul comercial încheiat între furnizor şi cumpărătorul extern şi. mai avantajos.. din punct de vedere al nivelului de dobândă.furnizorul şi cumpărătorul . Pentru aceasta. Momentul când survin în raport cu data încheierii contractului de export. pe perioade scurte de timp. pe de altă parte. Creditele ajutoare urmăresc favorizarea dezvoltării economice a ţării beneficiare şi. Alături de formele de credit descrise. respectiv. Riscurile acoperite în baza unei asigurări a creditelor de export pot fi clasificate după două criterii principale: I. al termenelor de rambursare. Consimţind la o asemenea modalitate de plată.întocmesc un singur contract . după o anumită perioadă de timp. al perioadelor de graţie etc. În cadrul exportului pe credit pot interveni mai multe tipuri de credite1): 1. 2.cel comercial. Creditul . numit credit-cumpărător. Asigurări şi reasigurări. Creditele . cu caracter de ajutor. valoare. acceptând să încaseze banii care i se cuvin de la acesta. 1) Văcărel. Natura acestora.furnizor este un tip de credit comercial pe care furnizorul îl acordă cumpărătorului extern. furnizorul preia. Bercea. În cazul acestui tip de credit. furnizorul va recomanda cumpărătorului să recurgă la obţinerea unui credit. Pentru acoperirea riscurilor exportului. fie prin mijlocirea creditului comercial acordat de furnizor cumpărătorului străin . În cazul în care valoarea contractului de export este mare şi perioada de creditare lungă. mai există sistemul de creditare acordat de state. în general. prin care se au în vedere toţi cumpărătorii străini ce fac afaceri cu un furnizor. 159 . banca finanţatoare încheie un contract de asigurare a creditelor de export. furnizorul încheie un contract de asigurare contra acestor riscuri specifice. în care sunt incluse toate informaţiile relevante: cantitate. de regulă. preţ unitar. pe de o parte. Exportul se poate realiza.cumpărător. contractul de împrumut încheiat între cumpărător şi banca creditoare. furnizorul nu este capabil să susţină din resurse proprii acest efort financiar.ajutoare din resurse publice. Bucureşti. 1998. riscurile exportului pe credit. Creditul furnizor se acordă. II. aşadar. 3. În asemenea cazuri. Editura Expert. I.

cum ar fi: deteriorarea situaţiei financiare sau chiar insolvabilitatea cumpărătorului. Pentru cumpărători privaţi: a) Riscuri comerciale. cutremure..războiul. ca urmare a fenomenului inflaţionist manifestat pe piaţa ţării exportatorului.  Riscul creşterii costurilor de fabricaţie ale produsului.I. În cazul în care dobânda pieţei din ţara furnizorului (a băncii) va depăşi dobânda fixată prin contract. întârzieri prelungite la plată. Diferenţa între o asigurare obişnuită de bunuri şi una de credit de export constă în aceea că asigurarea obişnuită acoperă pagubele produse bunurilor. sau de neplată. sau evenimente de forţă majoră. revoluţia. c) Riscuri de origine catastrofică: producerea unor calamităţi naturale. d) Riscurile valutare sau economice sunt clasificate în:  Riscuri valutare . ca urmare a producerii unor asemenea riscuri.cauzate de modificarea cursului de schimb între moneda ţării furnizorului şi cea a ţării cumpărătorului. iar asigurarea de credit acoperă imposibilitatea cumpărătorului de a intra în posesia bunurilor comandate. denunţarea contractului de către cumpărător în timpul desfăşurării procesului de producţie la furnizor. După natura riscurilor specifice creditului de export.  Riscul de netransfer al valutei către furnizor sau către banca creditoare . anumite măsuri administrative care împiedică efectuarea plăţii.  Riscul fluctuării ratei dobânzii . sau de a le achita la scadenţă. 160 . refuzul cumpărătorului de a prelua marfa ajunsă la destinaţie. care face obiectul exportului. Contra acestui risc.care afectează mai ales contractele de credit cu dobândă fixă acordate de furnizor/bancă cumpărătorilor externi. furtuni. refuzul admiterii pe teritoriul ţării a anumitor produse etc. incendii. embargoul instituit împotriva anumitor state.întârzieri prelungite la plată. există: 1. cum ar fi: inundaţii. în decursul perioadei dintre încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi efectuarea plăţii. precum:  Riscuri politice propriu-zise . explozii. reglementări vamale. prezent mai ales în cazul produselor cu un ciclu lung de fabricaţie. întrucât autoritatea monetară nu transferă suma datorată de agentul importator. independente de voinţa şi solvabilitatea cumpărătorului. se încheie o asigurare împotriva riscurilor economice.apare atunci când asiguratul nu poate intra în posesia valutei reprezentând contravaloarea exportului său. alte evenimente care pun cumpărătorul în imposibilitate de plată. Pentru stat în calitate de cumpărător . b) Riscuri politice. 2. riscul de neplată (care în acest caz este considerat risc politic). acest lucru va fi în dezavantajul exportatorului. unele decizii guvernamentale.

pentru exportator subzistă riscul întreruperii contractului din diferite motive. prin care să se oblige că va încheia contractul de export în condiţiile prezentate în ofertă. există riscul ca valorile materiale aparţinând exportatorului să nu mai poată fi readuse în ţară din motive politice. întreruperea contractului poate genera pierderi importante. spre exemplu de garantare a restituirii avansului. poate genera pentru exportator. Aceasta se încheie pentru protejarea asiguratului împotriva pierderilor pe care le va suferi în cazul în care cercetările sale în legătură cu oportunităţile de afaceri oferite de piaţa externă îi arată că extinderea pe această piaţă este ineficientă. riscurile acoperite prin asigurarea creditelor de export se referă la:  perioada premergătoare semnării contractului de export. şi anume:  riscuri specifice intervalului dintre momentul semnării contractului comercial şi cel al livrării bunurilor (riscuri de fabricaţie). De aceea.  perioada ulterioară semnării contractului de export. Există. unii agenţi economici prezintă oferte ferme valabile o anumită perioadă de timp. Modificarea condiţiilor economice (referitoare la preţ. Un factor important ce trebuie luat în considerare în perioada premergătoare încheierii contractului de export îl constituie concurenţa de pe piaţa internaţională. Dacă exportatorul a depus o cauţiune în favoarea cumpărătorului. faţă de cele avute în vedere la întocmirea acesteia. modalităţi de finanţare). ofertantul trebuie să încheie o cauţiune în favoarea cumpărătorului. În anumite cazuri. care îmbracă forme din ce în ce mai dure. curs valutar. Acestea sunt asigurări împotriva riscurilor pe care le presupune remiterea. Luând în considerare momentul când survin în raport cu data încheierii contractului de export. un loc însemnat îl ocupă asigurarea de prospectare a pieţei externe.II. În acest context. Cheltuielile făcute cu aceste prospectări neîncununate de succes vor fi suportate de către asigurător. În perioada de producere efectivă a bunurilor care fac obiectul contractului de export. de asemenea. dobândă. 161 . a unor oferte ferme. În cadrul primei categorii de riscuri. situaţii în care procesul de fabricaţie se poate întinde pe perioade lungi de timp. în faza premergătoare semnării contractului de export. Prima categorie de riscuri poartă denumirea de riscuri de fabricaţie. atunci exportatorul va pierde dreptul asupra garanţiei respective. cu perioade îndelungate de valabilitate. în cazul încheierii unor contracte comerciale. În faza ulterioară încheierii contractului de export pot interveni o serie de riscuri specifice. de către exportator. unde furnizorul (asiguratul) doreşte să-şi extindă afacerile. În măsura în care bunurile produse au caracter de unicat. în perioada de valabilitate a ofertei ferme. o serie de pagube ce nu pot fi recuperate de la importatori.  riscuri specifice intervalului dintre momentul livrării bunurilor şi cel al încasării contravalorii acestora. pentru a obţine o poziţie competitivă cât mai bună.

Contractul de asigurare a creditelor de export intră în vigoare:  în cazul asigurării creanţelor rezultate din livrări de bunuri. respectiv pentru prestări de servicii necorespunzătoare.  amenzi de orice fel. potrivit contractului comercial. exportatorul (la creditul . procent stabilit în funcţie de bonitatea şi solvabilitatea cumpărătorului. Suma asigurată pe un asemenea tip de poliţă nu poate depăşi valoarea din factura externă. Franşiza. Prima de asigurare se stabileşte pe baza cotaţiei de primă determinată de asigurător.  penalităţi sau orice alte pierderi în legătură cu neexecutarea obligaţiilor contractuale. în practică. sau banca (la creditul cumpărător). Riscul majorării preţurilor interne poate fi acoperit printr-o garanţie a riscurilor economice.  în cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare.  în cazul asigurării creanţelor rezultate din prestări de servicii. la data la care. rebeliune. Începutul şi încetarea răspunderii asigurătorului. sabotaj etc. ţara în care se face exportul.  pierderi provocate de război. creşterea costurilor de fabricaţie ar putea duce la pierderi pentru exportator. După livrarea produselor pot apărea o serie de alte riscuri prezentate anterior: riscul de neplată la termen a contravalorii mărfii. prima de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. în valuta în care a fost încheiat contractul comercial. Cele mai uzuale excluderi ale unui asemenea tip de poliţă se referă la:  reclamaţii pentru livrări de bunuri. între 10 şi 50%.furnizor). ca urmare a producerii unor riscuri excluse din asigurare. ramura economică.  pierderi rezultate ca urmare a producerii unor riscuri politice. perioada de creditare etc.  o dată cu plata despăgubirii de către asigurător. în condiţiile în care acesta a fost complet rambursat. la data la care. revoluţie. La asigurările încheiate pe perioade mai mari de 162 . Răspunderea asigurătorului încetează:  la data ultimei scadenţe a creditului acordat. suma asigurată se exprimă în valuta în care a fost încheiat contractul comercial.  pierderi din diferenţe de curs valutar.. în funcţie de criteriile enumerate. s-a efectuat prima livrare de bunuri şi drepturile asupra acestora au trecut asupra cumpărătorului extern. se situează. după caz.  în condiţiile nerambursării creditului.  pierderi provocate de calamităţi naturale etc. care afectează. În general. reprezentată de partea de pagubă ce cade în sarcina asiguratului. prestarea a început. riscul valutar etc.În condiţiile unei inflaţii ridicate. război civil. Excluderi. În general. potrivit contractului de servicii.

în SUA şi Belgia. Având în vedere riscurile mari pe care le implică.  pierderea unui număr important de clienţi. Principalele cauze care duc la vulnerabilitatea financiară a debitorilor sunt:  lipsa capitalului la clienţi.  scăderea cererii.  sistemele contabile deficitare. de asigurarea creditelor de export se ocupă departamente specializate din ministerele de resort. Alte ţări au optat însă pentru organizarea de societăţi având statut juridic de drept privat. instituţiile care acţionează din împuternicirea şi pentru contul statului îmbracă diverse forme juridice: în Marea Britanie. asigurarea creditelor de export beneficiază în aproape toate statele lumii de intervenţia statului. Plata despăgubirilor se face în baza unor documente care să ateste insolvabilitatea debitorului sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale din cauze comerciale.  pierderea unor segmente de piaţă. Din această categorie. al cărei capital este deţinut aproape integral de bănci sau de societăţi de asigurare naţionalizate. Asigurători în domeniul asigurării creditelor de export. Portofoliul la acest tip de produs este următorul: 163 . din Franţa.La Visontea. COFACE este. plata despăgubirilor vor fi efectuate de asigurător sau de experţi desemnaţi de acesta.  iniţierea procedurii de faliment în cazul debitorului. Rata daunei în anul 1998 la această linie de asigurări a fost de 49%.  eventualele prime de asigurare datorate de asigurat până la sfârşitul perioadei de asigurare. Ţările Scandinave. din valoarea daunei vor fi deduse:  plăţile efectuate de debitor până la producerea riscului asigurat.un an.  litigiile comerciale. Ratingul acordat COFACE este AA. prima poate fi achitată şi în rate anuale.  Italia . prin neplată prelungită. după caz.  lipsa capitalului propriu. Cele mai importante filiale ale COFACE în străinătate sunt:  Germania . Japonia.Coface LBF.  Austria .OKU. asigurarea clasică.  franşiza stabilită prin contractul de asigurare. liderul mondial în materie de asigurări de credite de export. cea mai importantă instituţie este Companie Francaise d”Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE). respectiv. Astfel. de altfel. autoritatea desemnată să se ocupe cu acest tip de asigurare este o instituţie publică. Riscurile produse cele mai frecvente se referă la:  depăşirea perioadei de aşteptare.  Marea Britanie . Constatarea şi evaluarea daunelor şi.  eşecul unor proiecte de anvergură.AK Mainz.  sumele obţinute din valorificarea garanţiilor. Pentru stabilirea despăgubirii. care completează sau înlocuieşte chiar.

 asigure creditele acordate de băncile şi societăţile financiare străine pentru finanţarea operaţiilor agenţilor economici din România.furnizarea de informaţii comerciale.  asigure investiţiile în străinătate efectuate de către societăţi comerciale şi bănci cu sediul în România. în funcţie de ţara importatorului. FRF. În fundamentarea deciziei de subscriere.se încheie pentru toate creditele acordate de un asigurat cumpărătorilor săi din diverse ţări.asigurări în contul statului.• • • • • • 40% . există:  poliţa specifică .D.C. 5% .asigurări de credite interne.asigurări de cauţiune. b) După riscurile pe care le acoperă.  asigure creditele acordate unor persoane fizice şi juridice străine. EXIMBANK îşi desfăşoară activitatea atât în numele şi pe contul statului.8 mld. 30% .caz în care se acoperă riscurile de insolvabilitate şi de întârziere la plată din partea clienţilor externi.E . de acelaşi nivel. care poate fi accesată din orice colţ al lumii.9% . Numărul de clienţi s-a ridicat la circa 62. .000 de societăţi. cât şi în nume şi pe cont propriu şi/sau în colaborare cu alte societăţi comerciale sau instituţii financiar-bancare.  poliţă globală . În ţara noastră. există:  asigurări pentru credite acordate unor cumpărători din ţările membre O. în anul 1998. Grupul COFACE deţine în întreaga lume un număr de 225 de parteneri.se încheie în cazul în care se acordă mai multe credite (cu caracter de regularitate).recuperarea debitelor şi altele. Astfel: a) După dimensiunea protecţiei pe care o oferă asiguratului. de aproximativ 4.  poliţa revolving . pentru o singură tranzacţie. pentru a obţine informaţii despre asiguraţi. instituţia autorizată în asigurarea creditelor de export este Banca de Export Import a României . debitori etc. 164 . în calitate de agent al acestuia. Contractele de asigurare încheiate de EXIMBANK se clasifică în funcţie de mai multe criterii. către acelaşi client.  asigure investiţiile efectuate în România de către societăţi comerciale şi bănci străine. de către bănci şi instituţii financiare din România.EXIMBANK. 6% . 10% . în condiţiile economiei de piaţă. Cifra de afaceri realizată de COFACE din asigurări de credite a fost.asigurări de credite pentru export.se încheie pentru un cumpărător. întregul grup COFACE utilizează o bază de date comune „The Common Risc System” . EXIMBANK este autorizată să:  asigure creditele acordate exportatorilor şi importatorilor pentru operaţiunile de comerţ exterior.

statutul juridic al cumpărătorului. Să urmărim. câteva exemple practice privind modul de funcţionare al asigurării creditelor de export. Exemplul 1. în continuare. plata despăgubirii se face numai în condiţiile în care asiguratul şi-a respectat toate obligaţiile faţă de asigurător. pentru perioada dintre momentul semnării contractului de export şi cel al transferului de proprietate.. Contractul de import-export a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani.E. procentul asigurat. c) După perioada de timp în care este valabilă asigurarea:  asigurarea pentru prelivrare (pentru fabricaţie) – respectiv. În cazul producerii riscului asigurat.D. Un export de maşini realizat pe credit furnizor de un exportator român în Cipru a fost garantat de partenerul cipriot printr-o ipotecă asupra unui teren al importatorului situat pe malul mării.asigurări pentru credite acordate cumpărătorilor din state care nu sunt membre O. în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul exportului.pentru perioada dintre momentul transferului dreptului de proprietate (al livrării) şi cel al rambursării creditului. rezilierea contractului de către cumpărătorul străin (riscul de fabricaţie). Tot prin contract.). s-a convenit. Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de o serie de criterii precum: ţara cumpărătorului. un contract de asigurare a creditelor externe trebuie să se conformeze şi cerinţelor acordurilor Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi recomandărilor Asociaţiei Internaţionale a Asigurărilor de credite şi investiţii de la Berna. ca rambursarea creditului să fie efectuată în zece rate semestriale egale. Diferenţa se constituie în franşiza ce revine asiguratului şi ea nu poate fi asigurată la alte societăţi de asigurare. retragerea licenţei de export etc.C. condiţiile de plată. procentul este de 75%-85%. 165 . Pe lângă condiţiile impuse de asigurătorul român. De obicei. asumate prin contractul de asigurare şi nu mai există nici o dispută între el şi debitor cu privire la dauna produsă. acoperă riscul întreruperii contractului din motive neimputabile exportatorului. riscuri privind cumpărătorii publici. de asemenea. se acoperă riscul exportatorului de a nu-şi încasa creanţa de la cumpărătorul extern (riscul de credit). iar valoarea contractului a fost stabilită la suma de 2 000 000 USD.  Suma asigurată prin contractul de asigurare a creditelor de export încheiate de EXIMBANK este reprezentată de un anume procent din valoarea creditului de export: procent asigurat. în valoare de 200 000 USD fiecare.  asigurarea pentru postlivrare .caz în care se acoperă riscurile de neplată şi de întârziere la plată. război şi alte evenimente similare. determinate de cauze comerciale (insolvabilitatea debitorului şi imposibilitatea cumpărătorului de a plăti bunurile acceptate) şi politice (moratoriu guvernamental.

2 milioane USD. La scadenţa celei de a doua rate semestriale. în următoarele condiţii:  perioada asigurată este de cinci ani. partea cipriotă anunţă că se află în incapacitate de plată şi.  franşiza este de 15% din valoarea daunei. Asigurătorul a trecut la executarea ipotecii. deoarece este inferioară franşizei de 425 DEM.  valoarea sumei asigurate este de 2 000 000 USD. în intervalul de timp de patru ani. Pierderea înregistrată de exportator ca urmare a modificării cursului de schimb este de 250 DEM. Din rezultatul valorificării garanţiei. drepturile ce decurg din contractul de ipotecă revin asigurătorului.8 milioane USD.Exportatorul român solicită o asigurare a creditului furnizor.70 DEM. Exportatorul român apelează la contractul de asigurare încheiat şi înştiinţează asigurătorul despre producerea riscului asigurat. dintre semnarea contractului şi producerea riscului asigurat. o pierdere de 1. La data scadentă a primului decont semestrial. iar diferenţa de 4. Din valoarea totală a daunei de 600 000 USD. stabilită prin contract. de asemenea. Un exportator german solicită încheierea unui contract de asigurare a riscului valutar pentru patru creanţe semestriale în valoare de 5 000 USD. obţinând acoperirea din partea EXIMBANK. fiecare la un curs garantat de 1USD = 1.  prima de asigurare este plătită integral de asigurat. În al patrulea an. Exemplul 2. această garanţie fiind valorificată pentru o sumă de 4. Această pierdere nu va fi însă acoperită de asigurător. Dacă la momentul instituirii ipotecii valoarea terenului era de 2. astfel.65 DEM pentru 1USD. cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD = 1. asigurătorul se subrogă în toate drepturile asiguratului. Contractul de asigurare prevede. exportatorul român a recuperat cei 90 000 USD reprezentând franşiza la poliţa de asigurare. că în limita despăgubirii plătite. adică 510 000 USD. Contractul de asigurare prevede. reprezentând franşiza de 15% stabilită prin contract. prima rată de 5 000 USD încasată de asigurat de la debitorul său a fost vândută la cursul de 1. În urma finalizării procedurii de constatare şi evaluare a daunei. asigurătorul plăteşte o despăgubire de 510 000 USD. asigurătorul a reţinut suma plătită cu titlu de despăgubire. iar diferenţa de 90 000 USD este suportată de asigurat. nu mai poate plăti ultimele trei rate de credit. de asemenea.45 DEM.2 milioane USD a revenit asiguratului. asigurătorul acceptă plata despăgubirii. în valoare totală de 600 000 USD. 166 . înainte de intrarea în vigoare a contractului.2 milioane rezultată din imposibilitatea valorificării garanţiei la valoarea reală a acesteia. care a înregistrat. importatorul a construit în zona respectivă un complex turistic care a dus la creşterea valorii terenului la aproximativ 6 milioane USD. o franşiză deductibilă de 5%. în consecinţă. Astfel.

de către debitor. Valoarea exportului a fost stabilită la 200 milioane USD. în valoare de 5 000 USD. rezultat din diferenţa favorabilă de curs. va încasa diferenţa de 425 DEM (650 .225) 425 DEM 1700 DEM - 4.80 DEM. Exportatorul a obţinut acoperirea solicitată pentru o perioadă egală cu perioada de creditare. 1. 2. un câştig suplimentar de 500 DEM. Ca urmare a instabilităţii politice din zonă. aceasta va fi suportată de asigurat. cursul de schimb a fost de 1 USD = 1. şi un grad de acoperire a pierderii de 90%. Asiguratul a realizat. La scadenţa ultimei rate semestriale în valoare de 5 000 USD. 1 275 DEM Teoretic.1 500 DEM 0 . La data scadentă a ultimei rate de credit. egală practic cu valoarea stabilită la momentul încheierii contractului de asigurare. în valoare de 40 milioane USD fiecare.80 DEM Total 500 DEM . Exemplul 3. cursul de schimb a fost de 1USD = 1. crt.70 DEM Subtotal Rezultatul schimbului valutar pentru asigurat .1 250 DEM .Suma încasată de asigurat în DEM a fost de 7 250. Prin contractul încheiat s-a stabilit ca plata să fie făcută în 5 tranşe semestriale. 167 . Situaţia pieţei la data scadentă a creditului La momentul încasării primului decont semestrial. Suma încasată de asigurat a fost de 8 500 DEM. În ziua plăţii celei de a treia rate la credit. Suma încasată de exportator prin vânzarea celor 5 000 USD a fost de 9 000 DEM.1 500DEM Franşiza Suma de plată/de încasat de către asigurător 425 DEM 425 DEM 850 DEM 425 DEM - 650 DEM - 3. exportatorul român a solicitat EXIMBANK o poliţă de asigurare a contractului comercial împotriva riscurilor politice. astfel. asigurătorul are de plătit 225 DEM Practic. un exportator român a efectuat un export de utilaj petrolier într-o ţară din Orientul Mijlociu. În anul 1995. evoluţia contractului de asigurare poate fi prezentată ca în tabelul următor: Tabelul 7. cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1 USD = 1. cursul de schimb a fost de 1USD = 1. respectiv 30 de luni.1 000 DEM Întrucât pierderea totală se încadrează în limita franşizei stabilite prin contractul de asigurare.1. cursul de schimb a fost stabilit la 1USD = 1.65 DEM La data scadentă a celui de al doilea decont semestrial.45 DEM Subtotal Cea de a treia sumă în valoare de 5 000 USD încasată de asigurat a fost vândută la cursul de 1 USD = 1.70 DEM.250 DEM . Etape de rezolvare a problemei Nr. Schematic.

urmată de o schimbare de guvern.12 000 FB 4 500 FB 9 000 FB Asigurătorul va plăti 3 000 FB .10 500 FB . Exemplul 4. asiguratul a vândut valuta încasată la un curs de 1 USD = 46. pierderea a fost suportată în întregime de asigurat. Un exportator belgian încheie un contract de asigurare pentru a-şi proteja trei creanţe semestriale în valoare de câte 3 000 USD fiecare.La puţin timp după rambursarea primei tranşe de 40 milioane USD. La data scadentă a celui deal doilea decont semestrial. Una dintre primele măsuri adoptate de noul regim a fost aceea de a interzice orice transfer de valută în străinătate. astfel.00 FB Total . la un curs de schimb de 1 USD = 46. crt. Etape de rezolvare a problemei Nr. Asigurătorul va încerca să recupereze de la importator daunele plătite. La data scadentă a celui de-al doilea decont semestrial. Franşiza stabilită prin contract este de 3%. Situaţia pieţei la data scadentă a creditului Rezultatul schimbului valutar pentru asigurat Suma de plată/ de încasat de către asigurător Franşiza 1.50 FB Subtotal 3. În condiţiile unei franşize de 3%.1 500 FB 4 500 FB 0 .12 000 FB . EXIMBANK plăteşte asiguratului suma de 144 milioane.50 FB. respectiv partea de daună ce cade în sarcina exportatorului. Ca urmare a producerii riscului asigurat. Derularea contractului poate fi prezentată ca în tabelul următor: Tabelul 7. la un curs garantat de 1 USD = 50 FB. Importatorul de utilaj petrolier a intrat. suma încasată a fost vândută la un curs de schimb 1 USD = 49. La scadenţa primei creanţe semestriale.50 FB. În baza clauzelor contractului de asigurare a riscurilor politice. suma încasată de exportator din vânzarea valutei. în imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile contractuale. Pierderea înregistrată de exportator ca urmare a modificării cursului de schimb a fost de 1 500 FB. cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1 USD = 49. din valoarea totală a daunei de 160 milioane USD. diferenţa constituind franşiza. exportatorul solicită asigurătorului său plata daunelor rezultate. o dată cu schimbarea mediului politic din ţara acestuia. în ţara importatorului are loc o lovitură de stat. La scadenţa ultimului decont semestrial. Pierderea înregistrată de asigurat a fost de 10 500 FB. este de 139 500 FB.24 000 FB 4 500 FB 13 500 FB Asigurătorul datorează diferenţa dintre valoarea pierderii şi franşiză. cursul de schimb a fost stabilit la 1 USD = 46. La scadenţa primului decont semestrial. 168 .2. respectiv 4 500 FB.50 FB 2.

alte lichidităţi puse la dispoziţia asigurătorului pentru garantarea rambursării creditului. Astfel. cu condiţia ca asiguratul să fi plătit primele de asigurare. înregistrând o pierdere din diferenţe de curs valutar de 12 000 FB. asiguratul a încasat din vânzarea celor 3 000 USD suma de 138 000 FB. să plătească despăgubiri asiguratului. în funcţie de particularităţile afacerilor asiguratului. Întrucât pierderea totală este mai mare decât franşiza stabilită prin contract. În prezent. contractul de asigurare. cunoscut şi sub numele de asigurare a riscului de neplată a ratelor de credit şi a dobânzilor aferente. în baza cărora se angajează ca.3. care este societatea de asigurări care preia riscul şi care se obligă ca. ocupă un loc important în cadrul asigurărilor de credite. asigurătorul va suporta diferenţa dintre cele două valori. În aceste condiţii. Asiguratul. la realizarea evenimentului prevăzut în contract. fiind destinat să protejeze băncile şi alte instituţii financiare împotriva nerecuperării de la clienţii lor. Contractul de asigurare se încheie între următoarele părţi: Asigurătorul. cu condiţia ca acesta să fi plătit primele de asigurare datorate. următoarele: avansul achitat de client. în timp. la o anumită dată. Pentru acoperirea acestui risc. cu unul sau cu mai mulţi clienţi. respectiv 7 500 FB. a ratelor scadente datorate şi a dobânzilor aferente acestora. rezultată ca urmare a modificărilor cursului de schimb. 7. acest tip de asigurare. în cazul producerii acestuia. La scadenţa ultimului decont semestrial. în calitate de creditor şi semnează. ratele de credit încasate de la clienţi 169 . asiguratului i se oferă următoarele variante de poliţe: a) Poliţa tip T . Forme ale poliţei de asigurare a creditelor de consum. parţial sau total. după caz. angajându-se să plătească primele de asigurare. iar prima de asigurare se stabileşte prin aplicarea cotei de primă 1) Datorie netă = valoarea totală a creditului. să plătească despăgubiri. Asigurarea se încheie pentru o singură tranzacţie încheiată de asigurat. inclusiv dobânzile aferente. la producerea evenimentului asigurat. ASIGURAREA CREDITELOR DE CONSUM La bază.3 000. asigurarea creditelor de consum a fost o ramură a asigurărilor de credit intern. din care se scad . Modalităţile de încheiere a unei astfel de poliţe sunt multiple şi ele se adaptează. în virtutea contractului. datorită dezvoltării accelerate a sistemului de vânzări în rate. Beneficiarul. cursul de schimb a fost de 1 USD = 46 FB.Acesta va plăti deci 10 500 . adică persoana juridică căreia. de a fi parte semnatară a unui contract de credit. asigurătorul urmează să-i plătească despăgubirea. Suma asigurată pe o astfel de poliţă este reprezentată de valoarea totală a datoriilor nete1) pe care clientul le are faţă de asigurat la momentul acordării creditului.poliţa pe tranzacţie. garanţiile lichide puse la dispoziţia asigurătorului (sub forma depozitelor constituite la bănci. în nume propriu. adică persoana juridică ce are dreptul legal. scrisori de garanţie bancară). în baza obiectului de activitate. a devenit o ramură de sine stătătoare. în forma şi cuantumul stabilite în contract. de legea şi de uzanţele din fiecare ţară. dar. societăţile de asigurare încheie contracte.

prevăzută în tarif, la această sumă. Ea poate fi plătită integral, la începutul perioadei, sau în rate, corespunzătoare anumitor fracţiuni din an (rate trimestriale, semestriale, lunare etc.). Asigurarea intră în vigoare la momentul acordării împrumutului bancar şi încetează odată cu plata, la scadenţă, a ultimei rate prevăzute în contractul de credit. Acest tip de asigurare este destinat tranzacţiilor de valori mari (de exemplu, vânzarea unor echipamente de construcţii), dar prezintă dezavantajul că administrarea este costisitoare şi necesită un volum mare de muncă. b) Poliţa tip F - poliţa pe flux continuu de afaceri. Asigurarea se încheie pentru un număr nedeterminat de tranzacţii, încheiate de asigurat cu unul, sau cu mai mulţi clienţi stabiliţi. Suma care se asigură printr-o astfel de poliţă este reprezentată de valoarea totală a datoriilor nete pe care clientul le are faţă de asigurat, la momentul încheierii primei tranzacţii, şi ea reprezintă plafonul maxim pe care îl poate atinge această datorie, în orice moment, pe parcursul perioadei de valabilitate a poliţei, pentru care se oferă acoperire permanentă şi care nu necesită nici un fel de ajustare a primei. În cazul în care asiguratul constată că datoriile nete totale ale clientului depăşesc, la un moment dat, limita stabilită iniţial, acesta va trebui să plătească asigurătorului o primă suplimentară corespunzătoare. Calculul primei de asigurare se face prin aplicarea cotei de primă prevăzute în tarif, la suma asigurată. Prima se plăteşte integral la începutul perioadei, sau în rate subanuale. Perioada de asigurare este nederminată, poliţa fiind continuă şi valabilă fără reînnoire, cu condiţia plăţii primei de asigurare. Asigurarea începe la data solicitată de asigurat, care trebuie să coincidă cu data primei tranzacţii efectuate de client. c) Poliţa tip C - poliţa pe cifra de afaceri. Asigurarea se încheie pentru toate creditele acordate de asigurat într-o anume perioadă de timp. Suma asigurată este dată de volumul cifrei de afaceri pe credit estimat. În baza cifrei de afaceri preliminate pentru anul de asigurare, asiguratul va plăti o primă minimă de depozit, calculată la cifra de afaceri, estimată pentru perioada de asigurare. La finele perioadei de asigurare se va efectua operaţiunea de regularizare, prin recalcularea primei, în funcţie de cifra de afaceri efectiv realizată, comunicată de asigurat. În cazul în care suma rezultată din calculul ajustării este mai mare decât prima minimă de depozit, asiguratul va achita diferenţa de primă corespunzătoare. Dacă, dimpotrivă, suma este mai mică, diferenţa va fi considerată primă achitată în avans, pentru anul următor de asigurare. Poliţa tip C este valabilă, de regulă, pe o perioadă de 12 luni. Intrarea în vigoare a contractului, respectiv, acoperirea efectivă a riscurilor asigurate, este condiţionată de plata primelor de asigurare. Răspunderea asigurătorului începe la ora zero a zilei menţionate în poliţă ca dată de început a asigurării. Înainte de emiterea acestui tip de poliţă, societatea de asigurări solicită de la asigurat informaţii privind experienţa trecută referitoare la debitele neplătite, limitele de credit acordate, eventuale litigii în care a fost implicat etc. În general, asigurarea creditelor de consum nu oferă acoperire pentru următoarele riscuri:  penalităţi, dobânzi penalizatoare datorate de debitori asiguratului pentru întârzierile la plata ratelor scadente;  pierderile datorate fluctuaţiei cursului valutar şi devalorizării leului;
170

    

daunele de consecinţă (de exemplu, pierderi de profit) provocate de întreruperea activităţii, ca urmare a producerii unui risc asigurat; frauda, bancruta frauduloasă, reaua-credinţă a debitorului contractului de credit; pierderi financiare cauzate de riscurile produse înainte de intrarea în vigoare a poliţei; riscurile politice (război, război civil, revoluţie, greve, tulburări civile); pierderi rezultate din nerecuperarea sumelor de la clienţii care nu au fost cuprinşi în asigurare, precum şi din acordarea de credite peste plafonul de credit stabilit.

La încheierea contractului de credit, asiguratul trebuie:  să ia toate măsurile de prevedere ce se impun la acordarea împrumutului, cu respectarea normelor interne de creditare, respectiv: verificarea juridică a clienţilor, instituirea garanţiilor şi ipotecilor în favoarea sa, verificarea solvabilităţii clienţilor şi giranţilor etc.;  să prevadă în contractele încheiate cu clienţii obligaţia acestora de a comunica, într-un anumit termen, orice modificare a condiţiilor iniţiale;  să înştiinţeze imediat asigurătorul atunci când obţine informaţii cu privire la starea de imposibilitate de plată sau de insolvabilitate iminentă a clientului debitor;  să aducă la cunoştinţa asigurătorului orice amânări sau modificări ale scadenţelor de plată a ratelor la credit sau a termenelor de graţie convenite cu clienţii. 7.4. ASIGURAREA CREDITELOR DE INVESTIŢII Asigurarea creditelor de investiţii garantează plata furniturilor de bunuri de investiţii, de către clienţi, conform unui anume plan de rambursare. Este o asigurare ce se încheie pe termen mediu şi lung (în general, până la 60 de luni). Poliţa cea mai uzuală este poliţa generală pe cifra de afaceri; tranzacţiile individuale se utilizează mai rar. Acest tip de asigurare se foloseşte atât la asigurarea exporturilor de bunuri, cât şi a exportului de capital, sub formă de împrumuturi sau investiţii de capital. În această direcţie, a cunoscut o importantă dezvoltare asigurarea tranzacţiilor de leasing. În multe state, această formă de garantare cade în sarcina unor organisme guvernamentale. 7.5. ASIGURAREA DE CAUŢIUNE Asigurarea de cauţiune este o formă de protecţie prin care societatea de asigurări garantează că debitorul îşi va îndeplini obligaţiile legale sau contractuale pe care le are faţă de creditor. În fapt, cauţiunea este un serviciu similar cu cel oferit de bănci, când acestea garantează pentru clienţii lor. Asigurarea de cauţiune are următoarele particularităţi: creditorul este beneficiarul cauţiunii, care este protejat; debitorul (asiguratul) este responsabil de îndeplinirea obligaţiilor dintre el şi creditor, obligaţiile fiind garantate prin cauţiune; societatea de asigurări este partea care se alătură debitorului, în scopul garantării, faţă de beneficiar, a îndeplinirii de către asigurat a obligaţiilor sale. Poliţa de cauţiune reprezintă un
171

document accesoriu al unui contract principal, care leagă debitorul de creditor. Între asigurările de credite şi cele de cauţiune există similitudini, dar şi diferenţe:  ambele poliţe reprezintă un mod de protecţie împotriva neexecutării unor obligaţii contractuale;  în cazul asigurării de credite, asiguratul este creditorul, care se protejează împotriva riscului de nerambursare a creditului de către debitor; de cele mai multe ori, el este şi beneficiarul asigurării; la asigurarea de cauţiune, în schimb - care este în fapt o garanţie - asiguratul este debitorul, care se obligă alături de asigurător să ramburseze creditul acordat de creditor; creditorul este beneficiarul cauţiunii;  poliţa de cauţiune este guvernată de prevederile Codului civil;  poliţa de asigurare a creditelor este guvernată de Legea asigurărilor;  în cazul poliţei de cauţiune, producerea riscului nu are un caracter aleator, deci, în acest caz, nu se aplică legea numerelor mari. Cauţiunea poate fi prezentată sub forma de mai jos:
Asigurător de cauţiune Obligaţie Creditor beneficiar

Debitor principal

Figura 7.1. Modul de funcţionare al asigurării de cauţiune Tipurile de poliţe de cauţiune sunt următoarele: a) Cauţiunea simplă:  există beneficiul discuţiunii şi diviziunii;  operează numai după recursul împotriva debitorului. b) Cauţiunea solidară:  renunţare la beneficiul discuţiunii şi diviziunii;  excepţiile aparţinând debitorului pot fi opuse creditorului;  funcţionează dreptul de subrogare. c) Garanţia autonomă:  plata către beneficiar se face la prima şi simpla cerere, fără a putea fi invocată nici un fel de excepţie;  poliţa de asigurare îşi pierde caracterul accesoriu faţă de contractul de bază. În contractele de cauţiune, asigurătorul solicită asiguratului depunerea unor contragaranţii, cele mai importante dintre acestea fiind:  acordurile de recuperare - în baza cărora asiguratul se obligă să-i ramburseze asigurătorului toate sumele acordate cu titlu de despăgubire;  subrogarea asigurătorului în drepturile creditorului - beneficiar contra debitorilor;  contragaranţii bancare aduse de asigurat (scrisori de garanţie bancară);  contragaranţii ale societăţii mamă pentru filială;
172

contragaranţii sub formă de gaj/ipotecă asupra unor bunuri/clădiri aparţinând asiguratului;  contragaranţii ale persoanelor fizice;  contragaranţii în numerar (colateral). În multe ţări, cauţiunea profesională este obligatorie prin lege pentru anumite categorii profesionale: avocaţi, notari, magistraţi, agenţi imobiliari, administratori, experţi - evaluatori, consilieri în proprietate industrială, agenţi de turism, transportatori rutieri, curtieri şi societăţi de curtaj în asigurări, intermediari în operaţiuni bancare. Poliţa de cauţiune însoţeşte, în general, asigurarea de răspundere civilă profesională. Principalele tipuri de asigurări de cauţiune sunt:  garanţia de bună execuţie a contractului (performance bonds), care garantează beneficiarului îndeplinirea la termen de către asigurat a contractului, în concordanţă cu programul şi cu specificaţiile convenite prin clauzele contractuale; se foloseşte, de obicei, în domeniul construcţiilor;  garanţia de bună efectuare a plăţilor (payment bonds). Se foloseşte, de asemenea, în domeniul construcţiilor şi se referă la plăţile pe care asigurătorul va trebui să le efectueze unor subantreprenori sau furnizori pentru remunerarea forţei de muncă, sau livrarea unor produse, în cazul în care antreprenorul principal al construcţiei se află în imposibilitate de a realiza aceste plăţi;  garanţia de participare la licitaţie (bid bonds), care garantează faptul că debitorul, în cazul în care câştigă licitaţia, va semna contractul pentru care a licitat şi va pune la dispoziţia beneficiarului garanţiile de bună execuţie a contractului şi de efectuare a plăţilor;  garanţia de restituire a avansului, care este practicată în situaţiile în care creditorul prefinanţează debitorul prin plata unui avans; de fapt, se garantează rambursarea sumei plătite cu anticipaţie, printr-o cauţiune a cărei valoare descreşte proporţional cu valoarea lucrărilor executate;  garanţia pentru asigurarea serviciilor de întreţinere (maintenance bonds), care pot fi solicitate în completarea proiectului de construcţie pentru asigurarea protecţiei în cazul unei execuţii defectuoase sau al utilizării unor materiale necorespunzătoare. În afara acestor tipuri de asigurare de cauţiune, care se încadrează în categoria cauţiunilor contractuale, se mai practică şi o serie de asigurări de cauţiune noncontractuale, caracterizate prin aceea că obligaţiile debitorului faţă de beneficiar, a căror îndeplinire este garantată prin cauţiune, nu sunt de natură contractuală. Dintre cele mai întâlnite tipuri de cauţiune non-contractuale, amintim: garanţiile pentru organele judecătoreşti (judicial bonds), garanţiile pentru obţinerea de autorizaţii (license and permit bonds), garanţii pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de diverse autorităţi publice (public official bonds).

8. ASIGURĂRI DE PERSOANE

173

8.1. CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE ASIGURĂRILOR DE PERSOANE În România, necesitatea asigurărilor de persoane este extrem de puţin înţeleasă. Folosirea mass-mediei pentru educarea populaţiei în privinţa asigurărilor nu este suficientă şi nici eficientă. O contribuţie mai mare în acest sens trebuie să o aibă agenţii de asigurare, care intră în contact direct cu clienţii şi care îşi vor oferi serviciile pe toată perioada de valabilitate a unei poliţe. Având în vedere rolul jucat de asigurările de persoane în ansamblul asigurărilor oferite pe piaţă, dar şi în alcătuirea unui plan financiar care să ofere siguranţă şi profit, se impune o mai bună cunoaştere şi înţelegere a acestora. Asigurările de persoane oferă soluţii pentru problemele financiare cauzate de moarte sau accident. Decesul survine în mod neaşteptat şi în momentul cel mai nepotrivit. Orice planuri în acest domeniu sunt inutile. Chiar şi persoanele tinere se pot îmbolnăvi sau pot deceda în urma unor accidente neaşteptate, ce vor genera în mod automat şi dificultăţi financiare. Aceste dificultăţi financiare sunt determinate de: 1. Necesităţi băneşti pentru funeralii. 2. Asigurarea unor resurse financiare moştenitorului legal, după decesul asiguratului. 3. Restabilirea morală după deces. Aceste trei dificultăţi, ce trebuie să fie acoperite, au caracter permanent sau temporar. Dificultăţile permanente sunt cele mai greu de acoperit şi se referă la asigurarea unor sume viagere pentru moştenitor, spre deosebire de dificultăţile temporare ce acoperă nevoi temporare, cum ar fi repatrierea corpului decedatului asigurat. Pe lângă motivaţiile economice, care sunt evidente, există şi motivaţii psihice. Acestea nu trebuie să fie izolate de cele economice, deoarece formează un tot unitar. Cercetările psihologice se bazează pe studii comportamentale, analize statistice şi observaţii individuale. Studiile psihologice au scos în evidenţă trei mari grupe de motivaţii care stau la baza încheierii asigurărilor facultative de persoane: 1. Stresul. 2. Motivaţiile personale. 3. Concepţia despre moarte. Riscul este un eveniment definit de majoritatea economiştilor prin asociere cu o pierdere propriu-zisă (ex. distrugerea unei case de către un incendiu), sau cu o pierdere produsă de o neglijenţă ce poate avea urmări asupra individului sau asupra unei proprietăţi. În asigurările de persoane, riscul reprezintă acel eveniment legat de persoana fizică a asiguratului a cărui producere poate duce la vătămarea corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia. Riscul poate fi determinat de pericol şi de hazard. De exemplu, la asigurările de sănătate putem întâlni : - Hazarduri naturale sau clasice. (Orice slăbiciune fizică a unui om sănătos asociată cu un mediu viciat poate determina o îmbolnăvire.) - Hazarduri morale. (Trebuie înţelese ca tendinţe ale oamenilor de a consuma produse ce pot cauza sau favoriza apariţia unor boli.)
174

el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare. există anumite deosebiri între asigurările de persoane şi cele de bunuri. integritatea fizică sau capacitatea de muncă). asigurarea de persoane nu suferă restricţiile la care este supusă asigurarea de bunuri. însă nu poate face obiectul unui contract civil sau comercial. însă nu se cunoaşte momentul în care acesta se va produce). Obiectul asigurărilor de persoane este reprezentat de un atribut al persoanei (viaţa. la distrugerea acestuia de către un sinistru. asiguratul. în funcţie de nevoile şi posibilităţile sale financiare. Dacă. de economisire. La producerea riscului asigurat. 175 . Neavând caracter reparator. plata primei şi a indemnizaţiei de asigurare. fără ca aceasta să depăşească suma asigurată. Viaţa sau integritatea fizică a unei persoane poate face obiectul asigurării. care să refacă situaţia financiară existentă înaintea producerii accidentului sau contractării bolii. atingerii unor anumite limite de vârstă. Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat. unde valoarea indemnizaţiilor nu poate depăşi cuantumul pagubei produse. Incertitudinea se referă la posibilitatea producerii evenimentului (de exemplu. Prin urmare.În ceea ce priveşte suma asigurată (despăgubirea) plătită de către asigurător. Obiectul asigurării nu trebuie însă confundat cu obiectul contractului de asigurare. decesului. are rolul de a diminua efectele financiare ale pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă datorate apariţiei unei boli sau a unor accidente. Sumele asigurate sau indemnizaţiile care se acordă în asigurarea de persoane suplimentează sumele oferite de asigurările sociale şi de asistenţa socială. permiţând asiguratului sau familiei acestuia să depăşească situaţiile de criză şi să-şi continue stilul de viaţă obişnuit. din eroare sau cu intenţie. obiectul contractului de asigurare constă în prestaţiile reciproce la care se obligă părţile. deoarece aici nu mai este vorba de daună. sau beneficiarul asigurării. un accident) sau numai la momentul survenirii sale (de exemplu. pentru persoanele fizice şi pentru familiile lor. decesul este un fapt inevitabil. principiul despăgubirii nu se aplică. în eventualitatea producerii riscului. Dacă o persoană fizică sau juridică şi-a asigurat un bun oarecare. în acelaşi timp. pentru o sumă mai mare decât valoarea reală a acestuia şi a achitat primele de asigurare aferente acestei sume supraestimate. în asigurările de persoane. În asigurările de persoane. cum este la asigurările de bunuri. Această categorie de asigurări de persoane reprezintă o măsură de prevedere şi. Contrar asigurărilor de bunuri şi răspundere civilă. Obiectul asigurării de persoane. în urma producerii riscului asigurat. dar incert. Astfel. asigurătorul se angajează să plătească o indemnizaţie care nu poate depăşi cuantumul daunei suferite de asigurat şi nici suma asigurată. respectiv. În cazul asigurărilor de persoane. poate încasa drepturile de asigurare de la toţi asigurătorii. viaţa şi sănătatea oamenilor neputând fi evaluate în bani. asiguratul a suferit o vătămare corporală sau a contractat o maladie care i-a afectat puterea de muncă. la care sunt expuse viaţa ori integritatea fizică a unei persoane. în cazul asigurărilor de bunuri. asiguratul are dreptul la o despăgubire limitată la valoarea daunei înregistrate. Astfel. riscul asigurat este un eveniment viitor posibil. lucrurile stau altfel. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi eveniment (complex de evenimente) şi pentru sume diferite.

Asigurătorul foloseşte totalul primelor aferente perioadei de asigurare pentru acoperirea comunităţii de riscuri. riscul trebuie să fie independent de fapta intenţionată a asiguratului. obţine protecţia prin asigurare împotriva unor riscuri. legea prevede că asigurătorul poate refuza plata indemnizaţiei de asigurare în cazul sinuciderii asiguratului în termen de doi ani de la încheierea contractului sau a comiterii cu intenţie de către asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevăzute în contractul de asigurare. Deoarece cererea (declaraţia) de asigurare determină elementele contractului ce urmează să se încheie. Ca obligaţie suplimentară a asiguratului în legătură cu riscul asigurat. s-ar realiza o îmbogăţire în dauna asiguratului. întocmindu-se întotdeauna pe propria răspundere a asiguratului. Dacă asiguratul ascunde.putem spune că. Un aspect important referitor la primă este indivizibilitatea ei. sau dacă acesta nu se produce deloc în cursul perioadei. ea trebuie să fie precisă. asigurătorului. asiguratul nu poate pretinde rambursarea unei prime proporţionale. asiguratul trebuie să răspundă. cuantumul primei. ci de durata incertă a vieţii persoanei asigurate. când garanţia de asigurare încetează a mai exista. în scris. riscul trebuie determinat cu precizie. în asigurările de deces. se numeşte perioadă de asigurare. Prima stabilită pentru perioada de asigurare este indivizibilă. ca unitate de timp în decursul căreia asigurătorul suportă riscul asigurării. Astfel. la întrebările cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc formulate de asigurător în cererea (declaraţia) de asigurare. căci numai astfel asigurătorul poate aprecia posibilitatea acoperirii riscului şi. pe o anumită perioadă de timp. De asemenea. legislaţia prevede că. Pentru a obţine toate datele necesare în legătură cu riscul. în scris. Asiguratul (contractantul) este obligat să plătească primele de 176 . a beneficiarului sau prepuşilor acestora. la întrebările ce i s-au pus la încheierea contractului. Aceasta. a anulării sau denunţării acestuia. Cu totul altfel se pune problema în situaţia rezilierii contractului de asigurare. în schimbul plăţii primei. iar evenimentul asigurat s-a produs în prima jumătate a intervalului. suma asigurată se plăteşte celorlalţi beneficiari desemnaţi sau moştenitorilor. Intervalul pentru care s-a stabilit prima. omite anumite informaţii sau face o declaraţie inexactă. completă. În caz contrar. Asiguratul. deoarece probabilitatea de daună se stabileşte pe întreaga perioadă de asigurare şi nu are relevanţă momentul când se produce evenimentul asigurat. Înainte de iniţierea procedurilor de încheiere a contractului. Constatarea unei omisiuni sau a unei declaraţii neadevărate din partea asiguratului. pentru intervalul de timp rămas. Dacă un beneficiar a produs intenţionat decesul asiguratului. riscul asigurat nu este reprezentat de decesul asiguratului (care de altfel este un eveniment cert). rămâne fără cauză şi se restituie. dacă perioada de asigurare este de 1 an. aceasta influenţează precizia cu care este determinat riscul şi are efecte juridice pentru asigurat. dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului. asiguratul trebuie să comunice schimbarea. în caz afirmativ. Informaţiile cuprinse în cererea (declaraţia) de asigurare dau posibilitatea asigurătorului să cunoască natura şi proporţiile riscului şi să determine valoarea primei de asigurare. Prima de asigurare fiind o contraprestaţie a riscului. pot atrage nulitatea acestuia. Pentru a fi acoperit.

asigurare la termenele stabilite de comun acord cu asigurătorul, în caz contrar acesta din urmă având dreptul de a rezilia contractul. Deşi plata ratei de primă iniţiale sau a anticipaţiei condiţionează începutul răspunderii asigurătorului, neplata următoarelor rate nu conduce întotdeauna la încetarea răspunderii asigurătorului. În cele mai multe cazuri, societăţile de asigurare acordă un termen de păsuire pentru plata ratelor de primă restante, pentru ca raporturile de asigurare să poată continua şi să se evite rezilierea contractului de asigurare. Neachitarea primelor până la expirarea termenului de păsuire îl îndreptăţeşte pe asigurător să rezilieze contractul. O situaţie specială întâlnim la asigurările de persoane, pentru care se constituie rezervă de prime, asigurări la care asiguratul poate înceta plata primelor de asigurare, cu dreptul de a menţine în vigoare contractul de asigurare la o sumă de asigurare redusă. Dovada plăţii primelor de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind poliţa de asigurare, chitanţa, dispoziţia de plată sau alt document probator al plăţii. De asemenea, legislaţia prevede că asigurătorul are dreptul să compenseze primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu orice indemnizaţie cuvenită asiguratului sau beneficiarului. Interesul asigurării. Interesul asigurării nu prezintă importanţă, întrucât indemnizaţia de asigurare este datorată independent de existenţa unor daune. De aceea, asiguratul sau terţul beneficiar nu trebuie să dovedească vreun interes pentru a putea exercita contra asigurătorului drepturile izvorâte din contract în urma cazului asigurat. Indemnizaţia de asigurare în asigurările de persoane. Indemnizaţia de asigurare reprezintă suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului (beneficiarului) în cazul producerii riscului asigurat. Deoarece asigurările de persoane nu sunt contracte de despăgubire, asigurătorul plăteşte suma asigurată sau o parte din această sumă (corespunzător gradului de invaliditate permanentă parţială), independent de orice idee de prejudiciu. Deoarece nici viaţa şi nici sănătatea unei persoane nu sunt evaluabile în bani, nu se poate pune problema unui raport între suma asigurată şi paguba suferită de asigurat. Legislaţia nu îngrădeşte dreptul unei persoane de a contracta mai multe asigurări de persoane la mai multe societăţi de asigurare. Ca urmare, dacă asiguratul a încheiat un număr de poliţe de asigurare cu asigurători diferiţi, beneficiarul are dreptul, în ipoteza producerii evenimentului asigurat, să încaseze toate sumele ce-i revin, conform contractelor de asigurare încheiate. Încheierea contractului de asigurare de persoane. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă. Pentru aceasta potenţialul asigurat trebuie să completeze o declaraţie (cerere) de asigurare, prin care trebuie să răspundă în scris la întrebările formulate de asigurător. Răspunsurile scrise ale asiguratului permit asigurătorului să-şi facă o opinie asupra riscului şi să stabilească prima aferentă. În materie de asigurări, buna credinţă rămâne un principiu de bază, astfel că asiguratul trebuie să facă declaraţii complete, chiar şi atunci când, pe parcurs, împrejurările esenţiale privind riscul s-au schimbat. În caz contrar, asigurătorul îşi
177

rezervă dreptul fie de a modifica sau denunţa contractul, fie de a refuza despăgubirea solicitată. Dacă, după analizarea răspunsurilor, asigurătorul este de acord cu încheierea contractului, acesta redactează contractul în formă scrisă şi înmânează un exemplar asiguratului. Înscrisul constatator al contractului se numeşte, în cazul asigurărilor de persoane, poliţă de asigurare. Contractul de asigurare se consideră încheiat prin plata primei de asigurare şi emiterea poliţei. Între prezenţi, condiţiile încheierii contractului se pot realiza concomitent. Între absenţi, contractul de asigurare se consideră încheiat în momentul în care ofertantul a luat cunoştinţă de acceptare (data primirii poliţei sau contractului). Momentul încheierii contractului de asigurare nu coincide în mod obligatoriu cu momentul intrării în vigoare a asigurării. Momentul începerii răspunderii asigurătorului este precizat în poliţa de asigurare şi poate succede momentul perfectării contractului. Încetarea contractului de asigurare de persoane. Modul obişnuit de încetare a contractului de asigurare cu durată determinată îl constituie ajungerea la termen, adică expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. Un alt mod de încetare a contractului este producerea evenimentului asigurat. După plata sumei asigurate, obligaţiile asigurătorului faţă de asigurat se sting, ceea ce echivalează cu încetarea automată a contractului. Modurile mai puţin uzuale de încetare a contractului de asigurare sunt: denunţarea, rezilierea şi anularea contractului. Ele sunt considerate „mai puţin uzuale”, deoarece fac să înceteze contractul înaintea expirării duratei sale, precum şi înaintea producerii cazului asigurat. Specificul denunţării, ca modalitate de încetare a contractului, constă în exercitarea acesteia în mod unilateral şi din cauze autorizate de lege. Astfel, asigurătorul poate denunţa contractul, dacă asiguratul nu a comunicat, în scris, modificările intervenite în cursul contractului în legătură cu datele luate în considerare la încheierea asigurării. Totuşi, denunţarea poate fi exercitată numai dacă modificarea intervenită exclude, potrivit condiţiilor de asigurare, menţinerea contractului. De asemenea, asigurătorul poate denunţa contractul dacă se dovedeşte că asiguratul a fost de rea-credinţă. Deoarece contractul de asigurare se caracterizează prin executare succesivă, denunţarea acestuia nu produce, în principiu, efecte retroactive, ci numai efecte pentru viitor. Astfel, reţinerea primelor pentru perioada în care contractul a fost în vigoare este normală, dar nu se justifică încasarea primelor pentru perioada următoare denunţării contractului, deoarece ar conduce la îmbogăţirea nejustificată a asigurătorului. Rezilierea contractului de asigurare înseamnă desfacerea pentru viitor a acestuia, datorită neexecutării obligaţiei uneia dintre părţi din cauze care i se pot imputa. Efectele produse de contractul de asigurare, până la reziliere, rămân valabile. În momentul rezilierii, creditorul are dreptul să ceară executarea silită a tuturor obligaţiilor scadente care nu fuseseră executate până la acea dată. De asemenea, el poate pretinde despăgubiri pentru prejudiciile ce i-au fost cauzate, ca urmare a neexecutării respectivelor obligaţii.
178

Nulitatea contractului de asigurare este reglementată de condiţiile de asigurare şi de normele dreptului comun. Nulitatea poate fi cauzată de declaraţiile inexacte sau incomplete făcute de asigurat la încheierea contractului de asigurare sau de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului asigurării, în momentul încheierii acestuia. În cazul anulării contractului, efectele juridice operează atât pentru trecut, cât şi pentru viitor. Prin urmare, părţile sunt obligate să restituie reciproc prestaţiile efectuate. Astfel, asigurătorul trebuie să restituie primele de asigurare încasate, iar asiguratul indemnizaţia de asigurare, dacă a beneficiat de aceasta. Asigurările de persoane se pot clasifica, în funcţie de riscul asigurat, în categoriile de asigurări prezentate în continuare: Asigurări de supravieţuire. În cazul asigurărilor de supravieţuire, asigurătorul se obligă să plătească asiguratului suma asigurată, cu condiţia ca acesta să fie în viaţă la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul de asigurare. În perioada de valabilitate a asigurării, asiguratul, plătind primele datorate, acumulează o sumă de bani la dispoziţia asigurătorului, sumă de care poate dispune (integral sau eşalonat, sub formă de rentă) la expirarea contractului. Asiguratul intră în posesia sumei asigurate numai în cazul în care este în viaţă la expirarea contractului. Dacă însă acesta a decedat anterior expirării termenului de valabilitate a contractului, asigurătorul este eliberat de angajamentul luat prin contract şi nu mai are nici o obligaţie faţă de moştenitorii asiguratului. Primele de asigurare plătite de asigurat pe parcursul valabilităţii contractului rămân de drept asigurătorului, după decesul prematur al asiguratului. O altă asigurare de supravieţuire este asigurarea de rentă, potrivit căreia suma asigurată este pusă la dispoziţia asiguratului sub forma unor plăţi periodice cu titlu de rentă. Fondul din care se suportă renta se constituie fie pe seama unei prime unice plătite de către asigurat la încheierea contractului, fie pe seama primelor achitate treptat (anual, semestrial, trimestrial sau lunar) de asigurat pe perioada de valabilitate a contractului. Şi plata rentei se poate efectua în două maniere distincte, şi anume: plata rentei începe fie imediat după perfectarea contractului de asigurare, fie de la o dată ulterioară (spre exemplu, după ieşirea la pensie a asiguratului). Aceasta este forma cea mai frecvent întâlnită în practică: o perioadă de timp, mai lungă sau mai scurtă, asiguratul varsă primele datorate asigurătorului pentru constituirea fondului, din care acesta din urmă va suporta renta. Ca şi în cazul anterior, la asigurarea de rentă, asigurătorul va plăti renta numai în cazul în care asiguratul va fi în viaţă la data expirării contractului. Decesul anterior al asiguratului îl dezleagă pe asigurător de orice obligaţie faţă de moştenitorii asiguratului. Evident că o asigurare de supravieţuire, care are drept consecinţă pierderea dreptului beneficiarului asigurării asupra sumei asigurate, în cazul în care asiguratul a încetat din viaţă anterior expirării asigurării, nu este prea atractivă, nu stimulează spiritul de economisire. Ca urmare, unele societăţi de asigurare au luat unele măsuri, precum includerea în contractul de asigurare a clauzei contraasigurării. Această clauză
179

permite rambursarea unei părţi din primele plătite de asigurat (după ce asigurătorul a reţinut o anumită cotă), dacă asiguratul decedează înainte de expirarea contractului. Asigurarea de viaţă variabilă. Asigurările de viaţă variabile cu prime de asigurare fixe au fost introduse în SUA, în anul 1976, iar cele cu prime de asigurare flexibile au fost introduse în anul 1984. În cele ce urmează ne vom referi numai la prima categorie. Asigurarea de viaţă variabilă cu prime de asigurare fixe este asemănătoare cu asigurarea de viaţă permanentă. Nivelul primelor de asigurare este constant, iar componenta de acumulare de capital se dezvoltă în aşa fel încât devin posibile chiar unele împrumuturi. Diferenţa principală dintre poliţa de asigurare variabilă şi cea permanentă constă în faptul că asigurarea de viaţă variabilă plasează riscul investiţiei asupra proprietarului poliţei de asigurare. În general, sunt disponibile mai multe opţiuni de investiţie şi, deci, proprietarul poliţei de asigurare trebuie să aleagă varianta de investiţie care îi poate aduce cel mai bun câştig. Dacă a făcut o alegere bună şi investiţia făcută se dovedeşte a fi performantă, persoana asigurată primeşte o acoperire de asigurare adiţională sub forma creşterii beneficiilor de deces. Totodată, persoana asigurată îşi asumă riscul unei investiţii neperformante, caz în care i se reduc beneficiile de deces. Asigurarea de viaţă variabilă are o piaţă de desfacere relativ redusă. În anul 1991, în SUA, vânzările de poliţe de asigurare de viaţă variabilă reprezentau numai 1,2% din totalul poliţelor de asigurare de viaţă. Caracteristici de bază. Cele mai importante caracteristici ale acestei categorii de asigurări de viaţă sunt următoarele:  Proprietarul poliţei de asigurare are posibilitatea de a alege una din opţiunile de investiţie pe care societatea de asigurare i le pune la dispoziţie.  Beneficiile poliţei de asigurare se ajustează în funcţie de valoarea investiţiilor prevăzute în poliţa de asigurare, în momentul în care se solicită plata lor.  Beneficiile de deces nu pot fi mai mici decât sumele asigurate iniţiale pentru care s-a încheiat contractul de asigurare, dar ele pot fi mai mari, dacă investiţiile făcute au fost profitabile. Ideea de bază a asigurării de viaţă variabile este aceea că se pot obţine beneficii suplimentare printr-o serie de investiţii favorabile, acest surplus de beneficii contrabalansând influenţa inflaţiei de-a lungul anilor asupra sumei asigurate. Totuşi, riscul acestor investiţii revine proprietarului poliţei de asigurare. Asigurarea de viaţă universală. Această categorie de asigurări este relativ recentă, dacă luăm în calcul vechimea asigurărilor de viaţă tradiţionale. Deşi nu are o istorie foarte lungă, asigurarea de viaţă universală a reuşit să se impună pe piaţa produselor de asigurare. De exemplu, în anul 1992, aproximativ 21% din totalul noilor poliţe de asigurare de viaţă încheiate în SUA îi reveneau asigurării de viaţă universale.
180

Caracteristici de bază. Cele mai importante elemente definitorii sunt următoarele:  Posesorul poliţei de asigurare poate, la anumite intervale de timp, modifica valoarea beneficiilor de deces (cu evidenţierea calităţii de asigurabilitate).  Posesorul poliţei de asigurare poate schimba valoarea şi data efectuării plăţii primelor de asigurare, fără a avea obligaţia de a anunţa anticipat societatea de asigurări.  Primele de asigurare sunt plasate într-un cont şi din valoarea lor se vor scădea, la un moment dat, cheltuielile de deces. În acest cont se varsă, totodată, şi dobânzile obţinute, care pot varia în timp.  Posesorul poliţei de asigurare poate retrage anumite sume din economiile acumulate. O parte din riscul de deces şi o parte din riscul investiţional este transferat posesorului poliţei de asigurare. Totuşi, societatea de asigurări este cea care decide cum vor fi investiţi banii şi cea care garantează o rată minimă de rentabilitate. Societatea de asigurare poate oferi informaţii privind modul în care s-a făcut alocarea internă a fondurilor între rezerve, cheltuieli şi investiţii (uneori aceasta se numeşte „desfacerea” contractului). Asigurările de viaţă sunt instrumente de investire, având valoare capitalizată. În general, poliţele la termen nu includ componenta de economisire, ele oferind numai protecţie pe perioada de valabilitate. Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viaţă a poliţei şi la care deţinătorul de poliţă poate avea acces în mai multe moduri: poate face împrumuturi, poate opta pentru cumpărarea unei poliţe de asigurare de viaţă cu plata integrală, sau poate răscumpăra poliţa. Fondul respectiv se constituie pe baza rezervei matematice specifice contractului. Unul dintre cele mai performante produse în acest sens îl constituie asigurarea de viaţă variabilă, cu prime constante sau variabile. Caracteristica principală a acestui tip de poliţă este faptul că plasează riscul investiţiei asupra proprietarului poliţei de asigurare. În general, sunt disponibile mai multe opţiuni de investiţie, asiguratul alegându-şi acea variantă care îi aduce maximul de câştig. Dacă a făcut o alegere bună şi investiţia se dovedeşte a fi performantă, persoana asigurată primeşte o acoperire de asigurare adiţională, sub forma creşterii beneficiilor de deces. Beneficiile de deces nu pot fi mai mici decât sumele asigurate iniţial la care s-a încheiat contractul de asigurare, dar ele pot fi mai mari, dacă investiţiile făcute au fost profitabile. Asigurările de deces. Acest tip de asigurare protejează asiguratul împotriva riscului de deces. Decesul este un eveniment viitor şi sigur, dar incert ca dată, fapt ce permite asigurătorilor elaborarea unor diverse forme de asigurare care să satisfacă cele mai diferite preferinţe. Această asigurare acoperă riscul de deces, indiferent de data la care survine acesta. Pentru a beneficia de o asemenea protecţie, asiguratul se angajează să plătească prime toată viaţa, existând posibilitatea ca plata primelor să se realizeze până la o anumită dată stabilită de asigurat, cum ar fi: data x, ieşirea la pensie etc. Persoanei asigurate i se dă
181

Asigurările mixte de viaţă. după caz. asigurarea de deces nefiind o asigurare de economisire. a asigurării viagere de deces într-o asigurare de rentă viageră. dacă asiguratul este în viaţă. sau să o refuze. asigurătorul datorează asiguratului întreaga sumă asigurată sau o parte din aceasta. care i-a redus total sau parţial capacitatea de muncă. Acest tip de asigurare urmăreşte protejarea persoanelor fizice de consecinţele nefaste ale unor evenimente neprevăzute care le poate afecta viaţa. asigurătorul poate să accepte reînnoirea acestuia pentru o nouă perioadă. creând astfel impresia că una dintre părţi este întotdeauna perdantă. veniturile realizate cu angajamentele asumate faţă de asiguraţi. asiguraţii vor avea câştig de cauză în ambele situaţii: în cazul decesului asiguratului. Aceste asigurări pot fi contractate numai în mod facultativ. refacere şi compensare a pierderii de venit. Asigurările de sănătate sunt o altă componentă a asigurărilor de persoane.posibilitatea transformării unei asigurări viagere de deces. în funcţie de gradul de invaliditate dobândit în urma accidentului suferit. integritatea corporală sau capacitatea de muncă. Rolul acestor asigurări este deosebit de important. diferenţa fiind suportată de stat sau de individ. La expirarea contractului. cât şi pentru riscul de supravieţuire. La expirarea contractului. asiguratul încasează personal suma asigurată pentru supravieţuire prevăzută în contract. Persoanele accidentate vor primi cu titlu de indemnizaţie o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de îngrijire medicală. nu ar reuşi să-şi echilibreze primele încasate cu indemnizaţiile datorate. iar în caz de supravieţuire. Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor asiguraţilor. ţinându-se seama de managementul riscurilor legate de 182 .acoperă fiecare în parte câte un singur risc. cu suportarea primelor datorate atât pentru riscul de deces. într-o asigurare viageră opţională. nu se pot produce niciodată simultan. asigurătorul este exonerat de orice obligaţie faţă de asigurat. prin urmare. Asigurarea de boală. fie individual. acoperirea totală sau parţială a cheltuielilor cu ocrotirea sănătăţii. la un moment dat. supravieţuirea şi decesul constituie riscuri alternative.de supravieţuire şi de deces . asigurătorul se obligă să achite suma înscrisă în contract. În caz de invaliditate permanentă. Asigurările de accidente. ci una de protecţie împotriva unui risc determinat. fie în grup. Asigurarea de boală are drept obiectiv protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporară de muncă determinată de boală. cu condiţia ca decesul asiguratului să survină în perioada de valabilitate a acestuia. În realitate. beneficiarul asigurării intră în posesia sumei asigurate pentru deces. asigurătorul oferă un produs care acoperă ambele riscuri prin intermediul unui singur contract. Cele două asigurări de viaţă . Beneficiul de care se bucură asiguratul în ambele situaţii este obţinut cu preţul corespunzător acoperirii celor două riscuri distincte. şi anume asigurarea mixtă de viaţă. şi anume. În cazul asigurării de deces încheiată pe termen limitat. care constă în transformarea. Datorită faptului că se oferă acoperire pentru două riscuri alternative. dacă persoana accidentată a suferit un grad ridicat de invaliditate. Dacă asigurătorul nu ar taxa fiecare risc preluat asupra sa.

în SUA). de exemplu:  asigurarea cheltuielilor de spitalizare. din care se deduce suma primită din fondurile publice. În cazul în 183 . adesea asociată cu o incapacitate de muncă de durată. perioadă care variază între o lună şi un an.sănătate. mergând până la impunerea treptată a asigurărilor private de sănătate în faţa celor sociale de sănătate (de exemplu. Asigurarea de sănătate permanentă. dar ea nu poate să depăşească 75% din câştigul asiguratului realizat înainte de îmbolnăvire. Această limitare se datorează faptului că. Societăţile de asigurări oferă mai multe tipuri de poliţe de asigurare de sănătate. aceste asigurări se întind pe perioade foarte lungi de timp (chiar până la vârsta pensionării persoanei) şi pot fi precedate de controale medicale generale. atât timp cât se menţine starea de incapacitate.  asigurarea pentru intervenţii chirurgicale. asigurătorul este exonerat de orice răspundere legată de acel contract. Asigurătorul onorează această asigurare. O clasificare succintă a acestor asigurări scoate în evidenţă:  asigurările de accidente. cât şi asupra societăţii în ansamblul ei. dacă beneficiarul asigurării este în viaţă la data atingerii majoratului. aceste asigurări au căpătat o mare extindere pe piaţa asigurărilor. Asiguraţii salariaţi beneficiază de indemnizaţia oferită de asigurarea de sănătate permanentă pe perioada de timp cât sunt bolnavi. Mărimea indemnizaţiei acordate de către asigurător pe perioada de incapacitate se stabileşte de comun acord între asigurat şi asigurător. salariaţii au dreptul la o parte din salariu. cu efecte economice nefavorabile. În ţările dezvoltate ale lumii. el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare. provocată de un accident sau de o boală. ori decedează. În ipoteza în care beneficiarul asigurării a decedat anterior acestei date. În cele mai multe cazuri. până când acesta ajunge la majorat.  asigurarea medicală complexă.  asigurarea medicală de bază. la încheierea contractului. în perioada de boală. sau până când asiguratul atinge vârsta de pensionare. Dacă asiguratul ajunge în incapacitate de muncă în urma unei boli sau a unui accident. Asigurarea dotală. care se acordă periodic. În ţările în curs de dezvoltare ale lumii coexistă sistemul asigurărilor private de sănătate cu alte sisteme. Din momentul în care un asigurat a fost examinat medical şi/sau acceptat pentru o asigurare de sănătate permanentă.  asigurarea medicală majoră. Acest tip de asigurare urmăreşte să elimine sărăcia. contractul de asigurare îşi păstrează valabilitatea pentru un anumit număr de ani şi nu poate fi reziliat de către asigurător.  asigurările de boală.  asigurările de sănătate permanentă. căutându-se contracararea consecinţelor financiare negative ale unei stări precare de sănătate. în momentul când asigurarea devine exigibilă. ce se repercutează atât asupra individului. Asigurarea dotală este concepută ca o modalitate de constituire treptată a dotei unui copil.

Asigurarea de natalitate. pe toată durata prevăzută în tariful de prime al fiecărei asigurări. într-un anumit termen. autorizate să practice asemenea asigurări. semestre. 2. în cazul morţii premature a beneficiarului asigurării. în caz de neplată la scadenţa a unei rate de primă. asigurătorul este obligat să restituie primele încasate.de asigurare se socotesc de la data începerii asigurării. La asigurările de accidente . şi anume: 1. La asigurările viagere de deces cu primă unică . Asigurarea de nupţialitate. în cuantumul şi la termenele stabilite în poliţa de asigurare. stabilite de asigurător şi prevăzute în poliţele de asigurare. În ceea ce priveşte asigurările încheiate cu plata primelor în rate. CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIALE ALE ASIGURĂRILOR DE PERSOANE PRACTICATE ÎN ROMÂNIA În România. Durata asigurării. o dată cu completarea şi semnarea declaraţiei de asigurare. persoana care doreşte să se asigure trebuie să achite o sumă (denumită anticipaţie) egală cu valoarea celei dintâi rate de primă.de la data începerii răspunderii asigurătorului. Asigurarea de natalitate constă în obligaţia asigurătorului de a plăti o anumită sumă de bani asiguratului căruia i s-a născut un copil. durata de plată a primelor şi perioadele de timp-luni. trimestre. Prima de asigurare se plăteşte anticipat. La asigurările de viaţă.2. Contractele de asigurare pot fi încheiate de către persoane care se încadrează în limitele de vârstă.de la data emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare. se procedează astfel: 184 . Contractul de asigurare se consideră încheiat prin emiterea de către asigurător a poliţei de asigurare. Dacă rata de primă restantă nu a fost plătită în termenul de păsuire stabilit.care contractul prevede clauza contraasigurării. în baza căreia asigurătorul se angajează să plătească o anumită sumă de bani asiguratului. ani . 3. La asigurările de viaţă (cu excepţia asigurărilor viagere cu primă unică) de la 1 a lunii calendaristice pentru care s-a plătit cea dintâi rată de primă. asiguratul are dreptul să o plătească în termenul de păsuire stabilit. dacă acesta se căsătoreşte înainte de a împlini o anumită vârstă. asigurările de persoane sunt facultative şi se încheie pe baze contractuale. Acest tip de asigurare este o asigurare de viaţă. duratele de timp şi condiţiile de achitare a primelor şi de plată a sumelor asigurate. plus taxa de poliţă. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu condiţiile stabilite de societăţile comerciale de asigurare. 8.

în caz de deces al asiguratului. sculelor sau armelor. atacul din partea altei persoane sau a unui animal. Asigurătorul nu plăteşte suma asigurată. prin plata primelor restante şi parţial. care cuprind riscul de deces din orice cauze. Suma asigurată se plăteşte asiguratului. Sunt cuprinse în asigurare şi urmările imediate (deces sau invaliditate permanentă) ale efortului fizic excesiv şi subit. Asigurătorul nu plăteşte suma asigurată. persoanele bolnave nu sunt primite în asigurare. rezultată în urma accidentului. dacă primele sunt achitate la zi. la care se constituie rezerva de primă (cu excepţia asigurărilor temporare de deces). la asigurările de persoane la care se constituie rezerva de prime. beneficiarului desemnat sau moştenitorilor. determinat de cauze de forţă majoră 185 . în decurs de trei ani de la încetarea plăţii primelor. asfixierea din cauze subite. Pentru a preveni încheierea unor asigurări cu persoane bolnave.a) la asigurările de viaţă. dacă evenimentul asigurat a fost produs de operaţii militare în timp de război. aparatelor. contractul rămâne în vigoare pentru o sumă asigurată redusă (rentă). Accidentele cuprinse în asigurare sunt următoarele evenimente subite. cu intenţie. asiguratul are dreptul. asiguratul are dreptul să ceară încetarea contractului de asigurare prin plata sumei de răscumpărare. căderea. prăbuşirea de teren. trăsnetul. răspunderea asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care a fost achitată prima de asigurare. dacă a achitat primele pe timpul prevăzut de condiţiile speciale. instrumentelor. De asemenea. lovirea. provenite din afară şi fără voinţa asiguratului: explozia. La asigurările de viaţă. contractele pentru sume ce depăşesc anumite plafoane se încheie numai cu avizul favorabil al medicului desemnat de asigurător. Drepturile asupra sumelor rezultând din rezerva de prime sunt imprescriptibile. înecul. tăierea şi alte asemenea. La asigurările de viaţă la care se constituie rezerva de prime (cu excepţia asigurărilor temporare de deces). La asigurările care cuprind riscul de deces sau invaliditate permanentă. prin prelungirea duratei asigurării cu timpul cât nu s-au plătit prime sau parţial. după caz. indiferent de timpul care a trecut de la încheierea acestuia. corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit. Dacă invaliditatea este parţială. să reactiveze contractul. În caz de invaliditate permanentă totală din accidente. asigurătorul plăteşte rezerva de prime aferentă contractului. înţeparea. Reactivarea contractului se face prin plata primelor restante. intoxicarea subită. degerarea. ori dacă nu s-a depăşit termenul de păsuire. acţiunea curentului electric. prin prelungirea duratei asigurării. arsura. alunecarea. dacă decesul sau invaliditatea permanentă a asiguratului a fost prilejuită de comiterea sau încercarea de a comite de către asigurat sau beneficiar. contractele se reziliază fără restituirea primelor plătite anterior. se plăteşte o parte din suma asigurată. b) în toate celelalte cazuri. se plăteşte întreaga sumă asigurată. de funcţionarea sau folosirea maşinilor. cele produse ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport. Astfel. dacă încetarea plăţii primelor are loc după ce au fost achitate pe timpul prevăzut în condiţii speciale. a unor fapte penale de o deosebită gravitate.

3. care constau în retribuţia de bază aferentă felului asigurării şi anilor de asigurare respectivi.în timpul producţiei. se restituie primele încasate mai puţin cheltuielile suportate. Plata sumei asigurate se face numai dacă invaliditatea permanentă sau decesul a fost provocat de un accident produs în perioada de valabilitate a contractului şi s-a ivit în decurs de un an de la derularea acestuia. TIPURI DE ASIGURĂRI DE PERSOANE PRACTICATE PE PLAN INTERNAŢIONAL Produsele de asigurare personale au suferit transformări considerabile în ultimii ani. contractul de asigurare rămâne în vigoare pentru restul sumei asigurate. În alte împrejurări. suma asigurată poate fi plătită înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului prin sistemul tragerilor de amortizare. ci şi posibilităţi de investire.  valoarea de răscumpărare a poliţei. asigurarea tradiţională de viaţă presupune două tipuri mari de garanţii: în caz de deces şi în caz de supravieţuire. suma asigurată se plăteşte dacă decesul sau invaliditatea permanentă s-a produs imediat. Anumite contracte sunt încheiate pentru o perioadă dată (câţiva ani). Suma aferentă combinaţiilor ieşite câştigătoare la tragerile la sorţi se achită imediat de către asigurător. ca urmare a unui efort fizic excesiv şi subit. determinat de o cauză de forţă majoră în timpul producţiei. în anumite împrejurări. Majoritatea garanţiilor conţinute în contractele de asigurare de viaţă sunt garanţii în caz de deces. şi pot îmbrăca o dublă dimensiune a protecţiei (transferuri de tipul asigurării şi de economii). La unele asigurări mixte de viaţă. asigurătorul poate acorda asiguraţilor împrumuturi pe baza poliţelor de asigurare. reducându-se în mod corespunzător şi prima de asigurare datorată. În caz de deces sau de invaliditate permanentă.  amortizarea contractului prin tragere la sorţi. Acestea sunt purtătoare de dobândă şi rambursabile într-un anumit termen. plasamentul la termen implicând termenul de capitalizare. Altele sunt încheiate pe perioade mari. La unele asigurări mixte de viaţă. Când amortizarea este parţială. plasarea sumelor economisite de către asiguraţi. ci să restituie numai primele încasate.  împrumuturi în baza poliţei de asigurare. asigurătorii oferă clienţilor lor o serie de facilităţi suplimentare. cealaltă parte. Asigurarea de viaţă este o activitate mixtă: o parte o reprezintă asigurarea riscurilor. mai puţin cheltuielile de încasare. care se pot realiza separat sau combinat în acelaşi contract. Deci. În acest caz. până la decesul persoanei. asigurătorul nu este obligat să achite suma asigurată. dimensiunea riscului se reduce aproape la zero. Astfel.  sumă de asigurare variabilă. Astfel. 186 . Cele mai importante dintre acestea sunt:  participarea la beneficii. în special o dată cu apariţia poliţelor de asigurare de viaţă care oferă nu numai protecţie împotriva riscului de deces. în vederea creşterii atractivităţii produselor de asigurare. 8. în condiţiile unei pieţe puternic concurenţiale.

suma de asigurare poate fi crescătoare sau descrescătoare. fond din care asigurătorul îşi reţine anumite sume pentru rezervele speciale şi pentru dividendele acţionarilor. Într-un contract de asigurare de deces cu termen fix. Aceste beneficii sunt acordate prin distribuirea fondului de beneficii declarat de asigurător pentru categoria respectivă de asigurări. Prin urmare. din care se deduc cheltuielile de administrare ale asigurătorului. 187 . asiguratul are dreptul să solicite încetarea contractului de asigurare şi plata sumei de răscumpărare. Participarea la beneficii depinde de rezultatele financiare ale fiecărui an şi deci nu poate fi garantată. Dacă acest procent se aplică sumei asigurate de bază. Astfel. ale căror valori se măresc an de an. există poliţe cu sume asigurate crescătoare. asigurări cu termen fix. se utilizează denumirea de beneficii amânate compuse. Asigurările pe termen cu sumă asigurată descrescătoare sunt întâlnite în cazul persoanelor asigurate care au contractat un credit şi care urmăresc ca. Modul de atribuire a beneficiilor este stabilit prin condiţiile speciale ale fiecărei asigurări. Aceste beneficii sunt. primele de asigurare anuale sunt calculate plecându-se de la ipoteza că aceste cheltuieli vor fi recuperate pe perioada de valabilitate a contractului. la care se constituie rezervă de prime (cu excepţia asigurărilor temporare de deces). Chiar şi după acest termen. parte care creşte proporţional cu timpul cât s-au plătit primele. sau la anumite intervale de timp. La asigurările de viaţă. poliţa de asigurare să acopere creditul restant. nu se acordă o sumă de răscumpărare în primii doi ani de asigurare. Dacă procentul se aplică cuantumului sumei asigurate plus beneficiile deja acumulate. în cazul decesului. în al doilea. Asigurările pe termen cu sumă asigurată crescătoare sunt utilizate pentru a contracara efectul inflaţiei asupra valorii despăgubirii. conform căreia acestea se plătesc la scadenţa poliţei sau în momentul decesului. cu un anumit procent. dacă a achitat primele pe perioada prevăzută în condiţiile contractului. destinate să ofere acoperire împotriva decesului o anumită perioadă de timp. poliţe cu unităţi de investiţii. în general. în general. stabilite la sfârşitul fiecărui an de asigurare ca procent din suma asigurată. se utilizează denumirea de beneficii amânate simple. Acestea sunt. încetarea plăţii primelor de asigurare. Metoda cea mai obişnuită de acordare a beneficiilor este cea a plăţilor amânate. putând ajunge până la nivelul zero. aceste fonduri de beneficii sunt constituite pe seama excedentului de dobândă obţinut din investirea rezervei matematice. Valoarea de răscumpărare a poliţei. În general. Suma de răscumpărare reprezintă o parte din rezerva de prime. Pe de altă parte. Există poliţe care nu prevăd o sumă de răscumpărare. de cele mai multe ori 10%. de regulă. aceasta se poate reduce în fiecare an (uneori chiar mai des) cu un anumit procent.   indexarea poliţei. Participarea la beneficii. Deşi cheltuielile impuse de achiziţionarea poliţelor sunt deosebit de mari în primul an şi. de asemenea. Sumă de asigurare variabilă.

Drept urmare. de obicei. Solicitarea sumei de răscumpărare de către unii asiguraţi conduce la creşterea. este acela că această sumă trebuie să fie mai mică decât valoarea economiilor acumulate corespunzătoare poliţei. În SUA. contractul de asigurare încetează.asigurătorul nu garantează. sumele restante (inclusiv împrumutul nerambursat şi dobânda aferentă) se deduc din sumele cuvenite asiguratului. a proporţiei asiguraţilor la care decesul se poate produce. Excepţie fac contractele cu unităţi de investiţii. Banii împrumutaţi nu provin din suma asigurată sau din suma de răscumpărare. a căror probabilitate de producere a crescut. societatea de asigurări reţine o parte (maxim 5%) din rezerva de prime ce revine asiguraţilor care solicită suma de asigurare şi. Dacă asiguratul răscumpără poliţa. Condiţiile de solicitare a împrumutului sunt stabilite prin condiţiile speciale corespunzătoare fiecărei forme de asigurare. Pentru aceasta. sau decedează înainte de a returna împrumutul. implicit. Totuşi. contractantul poate solicita un împrumut. În momentul achitării. sau variabilă. în cadrul portofoliului de asigurări rămas. Totuşi. indiferent de caz. rezilierea contractului. Aceasta deoarece asigurătorul reţine cheltuielile cu achiziţionarea poliţei (ce altfel ar fi fost distribuite pe toată perioada de valabilitate a acesteia). De îndată ce o asigurare are o sumă de răscumpărare (pentru contractele la care răscumpărarea este posibilă). totalul primelor plătite de asigurat. Principiul general aplicat de asigurători. de cele mai multe ori. suma de răscumpărare şi suma asigurată continuă să crească. suma de răscumpărare va fi redusă cu echivalentul primelor de asigurare restante şi majorată cu echivalentul primelor de asigurare plătite în plus. înainte de scadenţă. precum şi costul asigurării. în ceea ce priveşte suma de răscumpărare. poliţele cu dobândă variabilă pentru împrumut prevăd o rată a dobânzii identică cu rata 188 . datorită acumulărilor de capital. Acest aspect este deseori neglijat de către cei care doresc să-şi răscumpere poliţa de asigurare. valoarea de răscumpărare a poliţei. deoarece ar deteriora echilibrul financiar al asigurării. Rata dobânzii pentru împrumut poate fi fixă. a unor poliţe. Amortizarea contractului prin tragere la sorţi. în cazul cărora suma de răscumpărare este determinată de preţul de vânzare al unităţilor de investiţii. Societatea nu poate acorda înainte de ultimii 5 ani ai asigurării o sumă de răscumpărare mai mare de 95% din rezerva de prime constituită. Prin amortizare. Sumele ce se plătesc pentru poliţele ieşite câştigătoare nu pot fi mai mari decât sumele prevăzute a fi plătite la scadenţă sau în caz de deces. valoarea de răscumpărare depăşeşte. prin tragere la sorţi. înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea. Anumite forme de asigurare de viaţă pot include în condiţiile poliţei posibilitatea amortizării totale şi parţiale. societatea trebuie să-şi constituie fonduri băneşti suplimentare necesare pentru acoperirea riscurilor. aceste sume reprezentând doar o valoare reper pentru împrumut. ca şi cum nu s-ar fi acordat împrumutul. Pe perioada de împrumut. Împrumuturi în baza poliţei de asigurare. valoarea împrumutului nu poate depăşi valoarea de răscumpărare. dacă este cazul.

există posibilitatea ca deţinătorii de poliţe să primească un credit mai redus. permiţând. pentru o sumă asigurată redusă. tot mai redusă pe măsura trecerii timpului. indexarea permite actualizarea acesteia cu inflaţia. Încetarea plăţii primelor de asigurare. Pentru a subvenţiona această dobândă. Răscumpărarea poliţei nu reprezintă singura opţiune a deţinătorului de poliţe care doreşte să întrerupă plata primelor de asigurare. În cazul poliţelor cu participare la beneficii. În al doilea rând. Prin această opţiune. evitarea efectelor negative ale inflaţiei asupra activităţii sale. Principiul indexării este foarte simplu. Indexarea poliţei. o rată variabilă de dobândă permite unei companii stabile. sau la scadenţa acestuia. poliţa rămâne în vigoare. volumul de prime încasate de asigurător creşte. care se calculează pe baza vârstei asiguratului în anul respectiv şi a perioadei rămase până la expirarea poliţei. Prin această facilitate. compania poate reduce valoarea participaţiilor la profit ce revin deţinătorilor de poliţe. Suplimentul de primă de asigurare se va utiliza pentru adăugarea unei sume asigurate adiţionale. În schimb. Dacă se solicită o dobândă la sfârşitul perioadei de credit. din punct de vedere financiar. deşi asiguratul nu mai achită primele de asigurare. În primul rând. Corectarea se face fie la fiecare aniversare a poliţei. Indicele cel mai utilizat este indicele creşterii preţurilor. împreună cu creditul restituit. să solicite o dobândă avantajoasă şi să continue să plătească beneficii ridicate. beneficiile acordate până la data încetării achitării primelor rămân în vigoare însă. prin fructificare. Această opţiune este inclusă. Din punctul de vedere al investitorului. Poliţe cu unităţi de investiţii (united linked). 189 . într-o poliţă cu prime achitate integral. sub forma unei clauze suplimentare la condiţiile generale de asigurare. Dobânda pentru împrumut se poate plăti imediat. după această dată. atât asiguratul. în valoare reală. asigurătorul oferă posibilitatea transformării poliţei de asigurare cu prime achitate anual (în special în cazul asigurărilor de deces sau mixte). în schimbul unei prime de asigurare suplimentare. cât şi primelor de asigurare. de cele mai multe ori. asiguratul are certitudinea că va primi indemnizaţia cuvenită la un nivel nealterat de devalorizarea monedei naţionale. Deoarece poliţele încheiate pentru o sumă asigurată fixă oferă o acoperire. Uneori.obligaţiunilor publicată de Moody. în momentul ridicării împrumutului. Dobânda imediată reprezintă dobânda pentru perioada dintre ziua în care a fost acordat împrumutul şi prima dată de scadenţă a ratelor de restituire a împrumutului. Acesta poate fi aplicat atât sumei asigurate. nu este obligatorie acordarea altor beneficii. contractele tradiţionale emise de asigurători prezintă un dezavantaj. fie la un interval de câţiva ani. cât şi asigurătorul beneficiază de avantaje. În cazul poliţelor cu dobândă fixă la împrumut. aceasta se va achita la termenul de scadenţă. când ratele de dobândă sunt ridicate.

precum ratele de mortalitate. În cazul contractelor cu prime anuale. Preţul de cumpărare reprezintă preţul la care contractantul asigurării poate cumpăra unităţile de investiţii. foarte populară s-a dovedit asigurarea cu unităţi de investiţii sau „united linked”. Dacă contractul de asigurare este încheiat cu primă unică. 190 .Beneficiile adăugate sumei asigurate reprezintă rezultatele unor calcule realizate de specialişti în matematici actuariale. sau metodologia de calcul a acestor beneficii. asigurările permanente oferă acoperire pentru întreaga viaţă a asiguratului. de unde se îndreaptă. Pe plan internaţional există tendinţa practicării. Preţul de vânzare reprezintă valoarea netă a unei unităţi de investiţii şi este preţul folosit pentru evaluarea activelor fondului în momentul răscumpărării contractului. sau al retragerii de lichidităţi. în funcţie de opţiunea acestuia. Contractele de asigurare cu unităţi de investiţii sunt mult mai explicite decât contractele convenţionale. combină elementele de protecţie cu cele de investiţie. Variabilele ce stau la baza acestor calcule. Preţul de cumpărare reprezintă. relativ recent pe plan mondial. investitorul nu poate fi sigur de modul în care se calculează aceste beneficii. Numărul acestora se poate. în schimbul unei taxe de transfer reduse. dar suportă riscul investiţiilor făcute. Referitor la aceste unităţi de investiţii putem vorbi de două categorii de preţuri. a următoarelor produse de asigurări de viaţă: Asigurarea la termen: este tipul de contract care oferă acoperire pe o perioadă determinată de timp. Beneficiile oferite de aceste asigurări sunt determinate de valoarea unităţilor de investiţii dintr-un anumit fond. Acest concept. Acestea pot fi fonduri separate sau combinate de acţiuni ordinare. rata dobânzii sau rata cheltuielilor. Prin aceasta asiguratul beneficiază de o oarecare libertate de investiţie. către unul sau către mai multe fonduri financiare. ulterior. din punct de vedere al structurii portofoliului de active financiare. de regulă. 95% din preţul de vânzare. Spre deosebire de produsele tradiţionale. Asigurarea de viaţă permanentă: în general. numărul unităţilor cumpărate este cunoscut de la începutul contractului. cu predilecţie. Fondul poate fi un fond deschis de investiţii. Deosebirea esenţială faţă de produsele tradiţionale constă în faptul că riscul investiţiei este suportat de client. nu sunt făcute cunoscute asiguratului. O parte din primele de asigurare plătite de client se acumulează în contul asiguratului. Fondurile deschise de investiţii pot fi foarte diversificate. poliţa de asigurare indică procentul din valoarea primelor ce va fi utilizat pentru cumpărarea de unităţi de investiţii. asigurătorul permite deţinătorului poliţei să efectueze transferuri de la un fond la altul. titluri de valoare cu dobândă fixă sau investiţii imobiliare. mări prin reinvestirea venitului obţinut din investiţii. de cele mai multe ori administrat de societatea de asigurare. Deseori. Prin urmare.

De asemenea. 20 sau 40 de ani. se folosesc pentru asigurarea decesului dintr-o anumită cauză. În ceea ce priveşte clauzele de reînnoire în calculul primei. Alte tipuri de asigurări la termen:  Asigurări la termen nivelate: suma asigurată în caz de deces este aceeaşi pe toată durata contractului. se foloseşte. asigurarea de deces pentru cei ce contractează un împrumut. suma asigurată crescând pe măsură ce valoarea obţinută din credit creşte. primele plătite în plus considerându-se achitate pentru o altă poliţă.La asigurarea la termen. suma asigurată descreşte. în acest caz. Asigurări de viaţă tradiţionale:  Asigurarea universală de viaţă. în fiecare an. 5. de exemplu. pe măsură ce creditul este rambursat. sau poate fi stabilită la momentul contractării până la o anumită vârstă. lungimea perioadei asigurate poate varia între 1.  Asigurarea de viaţă variabilă-universală. asigurarea de viaţă reînnoibilă anual). Într-o asigurare la termen.  Asigurări la termen crescătoare: suma asigurată de deces creşte pe perioada poliţei. suma asigurată va fi plătită ca despăgubire în momentul decesului asiguratului. cum ar fi 65 sau 70 de ani. 191 .  Asigurarea de viaţă plăteşte în momentul decesului persoanei asigurate despăgubirea de deces împreună cu valoarea de răscumpărare acumulată de-a lungul perioadei asigurate.  Asigurări la termen convertibile: dau asiguratului dreptul de a transforma asigurarea la termen într-una de viaţă. se ia în consideraţie noul adaos de mortalitate.  Asigurări la termen descrescătoare: suma asigurată de deces descreşte pe perioada poliţei. dar nu se solicită verificare medicală suplimentară. dacă asiguratul moare în timpul perioadei asigurate.  Asigurarea permanentă de viaţă. dar valoarea este mai mare decât valoarea ipotecii sau împrumutului la orice moment. pentru deschiderea unei linii de credit. Tipuri de asigurări la termen:  Asigurări la termen ce pot fi înnoite: dau asiguratului posibilitatea de a reînnoi la sfârşitul perioadei asigurate (ex. Dacă ipoteca este achitată mai devreme. fără verificare medicală suplimentară. Principalele diferenţe dintre asigurarea la termen şi asigurarea de viaţă viageră sunt:  Asigurarea de viaţă viageră acoperă întreaga durată de viaţă a persoanei asigurate. Asigurarea la termen oferă doar componenta de protecţie. 10.  Asigurarea de viaţă variabilă. în special. poliţa trebuie să aibă o clauză de convertibilitate. la convertibilitate se percepe doar o diferenţă de primă.

de vătămări corporale. asiguratul poate opta fie pentru o scădere a valorii primei plătite. suma asigurată şi valoarea de răscumpărare depind de performanţa investiţională. Deţinătorul poliţei poate alege care să fie mărimea primelor. La asigurarea variabilă de viaţă. care contribuie cu un volum de încasări de 91 miliarde de franci şi care acoperă riscurile de deces. În această ultimă categorie se încadrează contractele subscrise de către angajatori în favoarea salariaţilor şi contractele încheiate cu ocazia contractării unui credit. în special cele de viaţă. altele decât cele de viaţă. nevoi care trebuie. din boală sau din accident. au avut ca efect diminuarea încasărilor din prime la aceste tipuri de produse. conştientizate. ele trebuie concepute după nevoile individuale ale clienţilor. sume care pot fi obţinute în totalitate la sfârşitul contractului. contractantul poate modifica suma asigurată. Asigurări de persoane. asigurările de persoane reprezintă aproape trei pătrimi din totalul încasărilor din prime realizate de industria franceză de asigurări. Asigurarea variabilă-universală de viaţă combină flexibilitatea plăţii primelor dintr-o asigurare universală cu posibilităţile de investire ale unei asigurări variabile de viaţă. ele putând fi clasificate în două categorii: a. Suma asigurată şi valoarea de răscumpărare a poliţei variază în funcţie de performanţele investiţionale. Asigurări de viaţă cu componentă de economisire. Asigurările de deces pot fi încheiate prin subscriere individuală. elementul motor al creşterii volumului de încasări din prime realizate din asigurări de viaţă. b. în ultimii 15 ani.La asigurarea universală de viaţă. găsindu-se combinaţii optime pentru fiecare client. fie pentru o reducere a frecvenţei plăţii primelor de asigurare. Contractele de asigurare de viaţă cu componente de economisire au constituit. Aceste tipuri de poliţe oferă avantajul constituirii unor economii pe perioade de timp medii şi lungi. 192 . Modificările succesive ale fiscalităţii în domeniul asigurărilor de viaţă. în special în ultimii doi ani. nu sunt standard. precum şi în funcţie de experienţa lui în domeniul mortalităţii. Este important de evidenţiat faptul că asigurările. ratele de primă şi valoarea de răscumpărare variază în funcţie de cheltuielile şi veniturile din investiţii ale asigurătorului. La asigurarea permanentă de viaţă. în primul rând. precum şi contracte de viaţă participative. asigurarea poate creşte sau scădea în fiecare an nivelul primelor de asigurare. sau prin subscriere colectivă. în funcţie de valoarea de răscumpărare a poliţei. sau care pot fi plătite sub forma unei pensii suplimentare. domeniul asigurărilor de persoane este foarte vast. de exemplu. Prin urmare. de cele mai multe ori cu destinaţie imobiliară. oferta asigurătorilor este extrem de diversă. la care volumul de prime încasate totalizează 392 miliarde franci şi care includ contracte de viaţă pentru care beneficiarul este plătit numai în caz de supravieţuire a asiguratului. atâta timp cât primele rămân între anumite limite stabilite de asigurător. La o creştere a venitului din investiţii. În Franţa. de asemenea.

193 .

Exemplu de derulare a tranzacţiei În alte cazuri. tot aşa şi reasigurătorul îşi protejează reasiguraţii. Reasigurător O parte din risc O parte din risc este cedată către este cedată către Acceptă Reasigurare 8 mil. datorită dimensiunii sau naturii lor. Această procedură este denumită „coasigurare”. NECESITATE ŞI CONCEPT Aşa cum orice asigurător are sarcina de a-şi proteja asiguraţii împotriva posibilelor daune majore.1 exemplifică derularea tranzacţiei.9. REASIGURĂRI 9. reasigurarea îşi asumă un rol foarte important. Prin urmare. după care cedează o parte din suma acceptată altor companii de asigurări şi reasigurări. u.1.m. Valoarea reţinută: 2 mil.m. companiile de asigurări acoperă iniţial întregul risc. În fiecare domeniu de asigurare există riscuri care. dacă suma asigurată pentru un risc sau pentru un grup de riscuri ce caracterizează un eveniment depăşeşte limita reţinerii pe care şi-o poate permite o companie de asigurări. u. fiecare companie asigură atât cât îşi poate permite. 194 .1. Creşterea capacităţii de asigurare. Stabilizarea financiară. 3. Principalul motiv pentru care se apelează la reasigurare este creşterea capacităţii de primire în asigurare. Schema din Figura 9.m. Reasigurare Figura 9. Asigurare Valoarea Asigurare cedată: 8 mil. Societăţile de reasigurări preiau de la asigurători acele riscuri care sunt prea mari pentru capacitatea lor financiară. păstrând pe cont propriu numai atât cât îşi pot permite să asigure. Asemenea riscuri sunt numeroase. aceste riscuri sunt asigurate prin repartizarea riscului între companiile de asigurări. 2. Asigurat Asigurător Riscul este Riscul este cedat către cedat către Valoarea riscului: 10 mil. Astfel. Astfel. Creşterea capacităţii de asigurare.m. În anumite cazuri. iar cel mai bun exemplu l-ar putea constitui asigurările aviatice. iar restul este asigurat de către celelalte companii. u. Acest rol poate fi sintetizat astfel: 1. pentru industria asigurărilor. este necesar ca acea companie să apeleze la reasigurare. u. nu pot fi acoperite în întregime de o singură companie de asigurări. dacă nu chiar vital. Omogenizarea riscurilor.

prin participarea la profit (partea de sub linie) şi prin contribuţia la daune (partea aflată deasupra liniei). sau ca rezultat al producerii neaşteptate a unei pagube catastrofale. Altă funcţie importantă a reasigurării este funcţia financiară.000.m. Rezultatele fluctuează ca urmare a acumulării într-o anumită perioadă de timp a unor pagube diferite de valoare ridicată. Reasigurarea minimizează această fluctuaţie.000.000) x 100.000) x 100. reprezentând raportul dintre capital.000. rata solvabilităţii sale ar fi de 15%..000/(200.000. Omogenizarea riscurilor prin reasigurare Stabilizarea financiară. adică 30.000 u.m. Unul dintre etaloanele folosite de organismele de control al activităţii companiilor de asigurare este gradul de solvabilitate. Venitul anual din încasările de prime este de 200.. Reasigurătorul „urmează soarta” companiei cedente. Rezultatul este stabilizarea ratei daunei (reprezentată de linia orizontală).000.000 u. Însă.150. pe perioada acoperirii. Acesta este calculat ca procent. Oscilaţiile mari ale rezultatelor obţinute de o companie de asigurări pot periclita imaginea acesteia în faţa publicului şi pot genera îngrijorare în rândurile acţionarilor. prin limitarea riscului de daună şi prin reducerea nivelului daunelor per eveniment sau per an contabil.000 u. Dacă nu ar folosi reasigurarea. Zona haşurată reprezintă participarea reasigurării la rezultatele obţinute pe parcursul perioadei analizate. prime în valoare de 150.000. rata solvabilităţii va fi de 60%.000. Un alt motiv deosebit de important pentru folosirea reasigurării este acela de a nivela rezultatele obţinute de compania de asigurări pe o anumită perioadă de timp. adică (30.m. Autorităţile stabilesc procente minime sub care nu permit companiilor de asigurare să funcţioneze..000/200. prin care se cedează anual. plus rezerve şi încasările din prime. Rata daunei Nivel de asigurare Figura 9.000.Omogenizarea riscurilor.2.2 ilustrează această funcţie. Următorul exemplu ilustrează folosirea reasigurării în vederea creşterii solvabilităţii companiei: o companie are un capital şi rezerve în valoare de 30. 195 Perioada .000 . Acest procent este denumit „procent minim de solvabilitate”. Graficul din Figura 9. către reasigurător. dacă încheie o reasigurare.

Cedând 75% din venitul din prime către reasigurător, compania îşi măreşte rata solvabilităţii la 300%. 9.2. FORME DE REASIGURARE Reasigurarea poate fi realizată în mai multe forme. În Tabelul 9.1 se prezintă aceste forme şi tipuri care vor fi analizate în secţiunile următoare. Tabelul 9.1. Forme de reasigurare
Reasigurare Facultativă Propor- Neproporţională ţională Proporţională Obligatorie Neproporţională

Excedent Oprire deCotă parteExcedent de daună daună/ de sumă Excedent de daună agregată

Facultativă/obligatorie

Excedent de daună

Oprire de daună/

Per risc Excedent Excedent de daună de daună agregată agregată

9.2.1. Reasigurarea facultativă Există numai două tipuri de reasigurări: reasigurarea facultativă şi reasigurarea obligatorie. Acest subcapitol este dedicat reasigurării facultative, urmând ca reasigurarea obligatorie să fie studiată în subcapitolele următoare. Reasigurarea facultativă este cea mai veche metodă de reasigurare care, deşi este mai puţin folosită decât reasigurarea obligatorie, este totuşi necesară şi utilă. Caracteristici de bază. Principalele caracteristici ale reasigurării facultative sunt:  reasigurătorul analizează separat fiecare risc care necesită un plasament facultativ;  compania de asigurare trebuie să pună la dispoziţia reasigurătorului toate materialele informative despre riscul în cauză, pentru a-i permite acestuia din urmă să decidă dacă îl va accepta sau nu şi în ce condiţii;  reasigurătorul are posibilitatea fie să accepte riscul parţial sau integral, fie să îl respingă. Dezavantaje. Principalele dezavantaje ale acestei reasigurări facultative sunt: 1. Efort de gestionare semnificativ, de aici rezultând costuri administrative ridicate, atât pentru asigurător, cât şi pentru reasigurător. Această situaţie este creată de necesitatea analizării de către reasigurător a tuturor detaliilor oferite de asigurător pentru fiecare risc în parte, atât în momentul încheierii contractului, cât şi în cazul reînnoirii acestuia.
196

2. Timpul necesar pentru a plasa un risc, compania de asigurări fiind
nevoită să contacteze fiecare reasigurător pentru fiecare risc în parte. Adesea, asigurătorul trebuie să contacteze câţiva reasigurători, care să preia câte o parte din fiecare risc. 3. Asigurătorul nu poate oferi imediat acoperirea solicitată pentru riscurile care depăşesc capacitatea sa de absorbţie, deoarece acesta trebuie să asigure mai întâi plasamentul sumei pe care doreşte să o reasigure. 4. Datorită motivelor menţionate, comisioanele acceptate de reasigurători pentru cesiunea facultativă tind să fie mai mici decât pentru reasigurările obligatorii. Utilizări. În ciuda dezavantajelor amintite, reasigurările facultative se folosesc încă în următoarele scopuri:  reasigurarea riscurilor speciale care sunt în afara sferei reasigurărilor obligatorii;  reasigurarea sumelor care depăşesc limitele reasigurărilor obligatorii în vigoare;  reducerea răspunderii companiei de asigurări şi a reasigurătorilor implicaţi în reasigurări obligatorii, acolo unde riscurile sunt neobişnuit de mari;  reducerea expunerii în domeniile în care, datorită acumulării riscurilor, compania este deja foarte mult implicată;  pentru a permite companiei să facă schimb de afaceri similare cu alte companii de asigurări;  pentru a obţine o capacitate mai mare de asigurare, atunci când volumul afacerilor nu justifică acordurile obligatorii, ca în cazul lansării în noi domenii de asigurare;  pentru a permite reasigurătorilor să evalueze procedurile de subscriere ale companiei de asigurări;  pentru a permite companiilor de asigurări să beneficieze de metodologia şi experienţa reasigurătorilor în cazul riscurilor mai deosebite. Reasigurarea facultativă proporţională. În Figura 9.4 se prezintă o notă de acoperire (placing slip) care cuprinde detalii despre un risc ce urmează să fie reasigurat facultativ şi proporţional. În exemplul anterior, prima datorată asigurătorului este de 11.250 u.m., adică 0,25% din 1.500.000 u.m., plus 0,15% din 5.000.000 u.m.. Prima datorată de asigurător reasigurătorului este de 7.875 u.m., adică 70% din 1.250 u.m.. Reasigurătorul plăteşte un comision companiei cedente pentru compensarea cheltuielilor suportate de aceasta pentru încheierea asigurării, precum şi o contribuţie la cheltuielile de management ale asigurătorului. Rata comisionului care variază în funcţie de ţara de origine şi de tipul de asigurare este scăzută de asigurător din prima datorată reasigurătorului. În exemplul anterior, rata comisionului este de 25%. Deci, prima netă datorată reasigurătorului este de 5.906,25 u.m., adică 7.875 u.m., mai puţin 25% ce reprezintă comisionul. Tabelul 9.2.
197

Exemplu de notă de acoperire
Notă de acoperire Categorie de asigurări: Asigurător: Asigurat original: Suma asigurată: Incendiu, ciclon şi revolte ABC Asigurări S.A. Fabrica de zahăr S.A. Clădiri, utilaje şi stocuri 1.500.000 u.m. Pierdere de venit 5.000.000 u.m. TOTAL 6.500.000 u.m. Bucureşti 12 luni, până la 1.07.98 0,25% pentru clădiri, utilaje şi stocuri 0,15% pentru pierderi de venit 25% din prima de asigurare 10% 20% 70%

Localizare: Perioada: Cota tarifară de primă: Comision: Reţinerea asigurătorului: Procent cedat reasigurărilor obligatorii în vigoare: Procent reasigurat facultativ:

(De regulă, se ataşează planuri şi descrieri complete ale riscurilor)

Această notă de acoperire este prezentată potenţialului reasigurător care, dacă o acceptă, o semnează şi menţionează, imediat după semnătură, procentul acceptat. În mod normal, asigurătorul trimite rapoarte sumare privind riscurile acceptate de reasigurător, fie lunar, fie trimestrial, împreună cu deconturile ce cuprind toate tranzacţiile între asigurător şi reasigurător pe o anumită perioadă. Tranzacţiile includ primele datorate, mai puţin comisioanele, precum şi daunele mici care s-au produs privind asigurările anterioare sau prezente. Daunele mari sunt soluţionate în numerar, imediat după despăgubirea asiguratului de către asigurător, fără a se aştepta până la decontul lunar sau trimestrial Reasigurarea facultativă neproporţională. Acest tip de reasigurare s-a dezvoltat mai recent, pe măsură ce primele de asigurare au scăzut foarte mult şi companiile de asigurare au considerat că este mai bine să facă o selecţie facultativă, pe baza excedentului de daună, în scopul de a reţine cât mai mult posibil din primă, limitându-şi, în acelaşi timp, expunerea la risc. Mai mult, unii reasigurători preferă acest tip de reasigurare, deoarece îşi pot fixa primele cuvenite pentru sumele acceptate în reasigurare, indiferent de cuantumul primelor de asigurare. Dacă în exemplul anterior cota de primă de asigurare ar fi fost de 0,08%, asigurătorul ar fi păstrat o primă netă de 520 u.m., în loc de 1.125 u.m.. Asigurătorul poate considera că nu este rentabil să aibă în portofoliu riscuri pentru care încasează prime aşa de mici. În acest caz, asigurătorul poate plasa riscul prin reasigurarea excedent de daună, în loc să încheie o reasigurare proporţională. Nota de acoperire va fi modificată după cum urmează: a) Prima de asigurare: 0,08% din suma totală asigurată; b) Comisionul va fi exclus; c) Suma care va fi cedată facultativ va fi:
198

d) Suma reasigurată: 4.550.000 u.m., excedent peste 1.950.000 u.m.; e) Prima netă de reasigurare: 150 u.m.. Prima netă reţinută de asigurător va fi de: 1.683,33 u.m.. În cazul unei daune de 1.000.000 u.m., reasigurătorul nu va avea de plătit nimic, spre deosebire de cazul anterior, când ar fi plătit 700.000 de u.m. (adică 70% din 1.000.000 de u.m.). Principala problemă ce poate apărea în folosirea reasigurării facultative neproporţionale este aceea că potenţialul de daune al unui asigurător este mai mare decât în cazul reasigurării proporţionale. 9.2.2. Reasigurarea obligatorie Anterior s-au evidenţiat câteva dezavantaje ale metodei de reasigurare facultativă. Reasigurarea obligatorie s-a dezvoltat ca urmare a încercărilor de a găsi modalităţi de reasigurare mai eficiente, care să nu prezinte aceste neajunsuri. Reasigurările obligatorii sunt împărţite în două categorii: proporţionale şi neproporţionale. În Tabelul 9.3 sunt clasificate diferitele tipuri de reasigurări obligatorii. Tabelul 9.3. Tipuri de reasigurări obligatorii
Reasigurări obligatorii Proporţionale Cotă Excedent parte de sumă Facultativă obligatorii Neproporţionale Excedent de daună Oprire de daună/

Per risc Catastrofă Oprire de daună agregată Reasigurări obligatorii proporţionale. Reasigurarea obligatorie proporţională este un contract încheiat între un asigurător şi un reasigurător, prin care asigurătorul cedează şi reasigurătorul acceptă un procent din toate asigurările ce intră în sfera acestui contract. Aceasta este echivalentă cu o protecţie automată: reasigurătorul este obligat să accepte toate riscurile care cad sub incidenţa contractului de reasigurare, iar asigurătorul este obligat să cedeze riscurile în conformitate cu termenii contractului. Astfel, asigurătorul poate accepta orice propunere de asigurare pe care doreşte să o accepte şi care se încadrează în limitele contractului. Reasigurătorul nu va mai putea examina fiecare risc în parte şi nu are posibilitatea de a respinge sau a evalua un risc, atât timp cât cade sub incidenţa contractului - el trebuie să accepte riscurile mici la fel ca şi pe cele mai mari. Pentru a permite reasigurătorilor să cunoască riscurile care le-au fost cedate, asigurătorii pot să ofere reasigurătorilor, prin acord, borderouri detaliate ale riscurilor cedate. Cu toate acestea, datorită costurilor administrative ridicate, această practică a fost abandonată. În acordurile proporţionale, asigurătorul mai este denumit uneori „cedent” sau „companie cedentă”, deoarece riscurile sunt cedate pe baza contractelor. În
199

notele de acoperire ale reasigurărilor obligatorii proporţionale apar următoarele informaţii:  Compania cedentă;  Categorii de asigurări;  Limite teritoriale;  Tipul contractului;  Limita maximă per reţinere (plin);  Număr de plinuri;  Venit din prime estimat;  Comision;  Comision din profit;  Rezerve;  Dobânda asupra depozitelor;  Portofoliu;  Limita valorică a pagubei;  Borderouri;  Deconturi;  Data de intrare în vigoare;  Anunţarea rezilierii;  Informaţii statistice;  Limita răspunderii. O parte din aceşti termeni au fost deja explicaţi în paragraful privind cesiunile facultative. Termenii specifici unui anumit tip de contract proporţional vor fi explicaţi ulterior. Ceea ce urmează sunt definiţii ale termenilor comuni pentru toate reasigurările obligatorii proporţionale. Comisionul din profit. Reprezintă un procent din profitul obţinut de reasigurător în urma acordului, procent care se restituie companiei cedente la sfârşitul fiecărui an al contractului. Profitul obţinut din contract se datorează priceperii şi atenţiei dovedite de compania cedentă în administrarea contractului şi este normal ca aceasta să obţină un profit din afacerile pe care le-a cedat reasigurătorului. Comisionul din profit se plăteşte în plus faţă de comisionul normal primit de compania cedentă. Cel mai simplu mod de calcul este următorul: VENITURI: 1. Prime aferente anului curent; 2. Daune în suspensie aferente anului anterior; 3. Rezerva de prime necuvenite reportată din anul anterior. CHELTUIELI: 1. Comision plătit pentru anul curent; 2. Despăgubiri plătite în anul curent; 3. Rezerva de prime necuvenite pentru anul curent; 4. Daune în suspensie la sfârşitul anului curent; 5. Cheltuielile reasigurătorului: X% din primele nete pentru anul curent; 6. Pierderi reportate din anul (anii) anterior;
200

În acest caz. în general. Articolul 5 din cadrul cheltuielilor reprezintă un procent din primele nete şi nu intră în calculaţia profitului. aceste cheltuieli variază între 2. deoarece. de regulă.1996. care este reţinut de compania cedentă ca o garanţie pentru îndeplinirea obligaţiilor reasigurătorului.10. deşi sumele sunt. Diferenţa dintre venit şi cheltuieli reprezintă profitul net anual. sau până la acoperirea acestora din profit. 3.09. aceleaşi.1997 şi 30.1996 şi continuă. Aceasta nu trebuie să fie confundată cu rezerva pentru riscul neexpirat. în cazul insolvabilităţii reasigurătorului. Rezerva pentru riscul neexpirat este acel procent din prime solicitat pentru riscurile care s-au produs pe perioada contractului şi care vor trebui să fie acoperite într-o anumită perioadă după expirarea contractului. mai rămâne o primă necuvenită pentru perioada 1. până ce acestea vor fi acoperite şi se va înregistra un profit. Pe de altă parte. De regulă. În unele cazuri. în anumite contracte poate să lipsească comisionul din profit şi să se aplice un comision variabil.m. timp de 12 luni. 2.5 şi 5%. pierderea din anul anterior este reportată la articolul 6 în vederea calculaţiei comisionului din profit şi orice pierderi viitoare se vor reporta.01.09.875 u. Rezerva pentru prime reprezintă un procent din primele datorate reasigurătorului. data de expirare a contractului de reasigurare. în anii următori. în anumite contracte. De asemenea. acesta reprezentând cheltuielile reasigurătorului realizate în derularea contractului. până la 30. în loc să se reporteze daunele timp de câţiva ani. Comisionul din profit plătibil companiei cedente (15%) este egal cu 15% x 12.500 u. sau 5 ani. de regulă. Deci. Există două posibilităţi în ceea ce priveşte constituirea depozitelor pentru rezerve: 201 . compania cedentă nu va suferi nici o pierdere. chiar dacă nu a fost acoperită prin profit. = 1. în acelaşi timp.1997. în locul comisionului fix. comisionul din profit se calculează asupra profitului mediu obţinut în ultimii 3 ani. pierderea nu se mai reportează după un anumit număr de ani. Rezerve pentru daune. aceeaşi proporţie din primele din anul viitor ca garanţie pentru anul care urmează.1997. acoperirea unui risc începe la 01. Compania cedentă păstrează această rezervă timp de un an şi o transferă în contul corespondent în anul viitor. Cheltuieli diverse. Dacă acordul înregistrează profit sau pierdere în anul următor. comisionul va fi invers proporţional cu rata daunei. Această rezervă este. de 100% sau 90% din daunele în suspensie de la sfârşitul anului.7. ca urmare a imposibilităţii de recuperare a primelor de restituit de către reasigurător.12. Această practică de păstrare drept garanţie a unui depozit egal cu rezerva pentru riscul neexpirat s-a răspândit. de regulă. iar comisionul din profit va fi egal cu un anumit procent din această valoare. Scopul rezervelor pentru daune este asigurarea securităţii companiei cedente în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor de către reasigurători în soluţionarea revendicărilor care sunt în suspensie la sfârşitul anului contractual şi care vor fi probabil plătite în anul sau anii viitori. Rezerve pentru prime. Dacă într-un anumit an cheltuielile depăşesc veniturile. atunci se înregistrează pierdere şi nu se datorează nici un comision din profit companiei cedente. păstrând. compania cedentă este protejată. La 31. Astfel.m.

În ultimii ani. el va primi o dobândă care să compenseze pierderea rezultată din faptul că nu-şi poate fructifica singur banii.40% din primele anuale. de 35% . reasigurătorii insistă asupra acordării unor rate de dobândă mai mari. localizarea riscurilor. Transferul portofoliului de prime se mai foloseşte la reînnoire. pentru a uşura fluxul de numerar către reasigurători. Astfel. valoarea primelor etc. rezultatele contractelor proporţionale au fost negative şi. deoarece reasigurătorul va fi debitat fie cu 90%. Acest borderou este trimis reasigurătorului la intervale fixe de timp. Acesta reprezintă o situaţie a riscurilor cedate de compania cedentă în cadrul contractului. Efectul acestei tranzacţii este de a-l scuti pe vechiul reasigurător de orice răspundere aferentă părţii neexpirate din riscurile acceptate în anul precedent. Portofoliul de daune. de obicei. Depozitele sunt păstrate de compania cedentă. dar aparţin în final reasigurătorului. din care se deduce un comision. atunci când se modifică procentul deţinut de reasigurători. Scopul transferului portofoliului de prime este acela de a transfera răspunderea neexpirată. iar noul reasigurător. Astfel. este creditat cu primele retrase primului reasigurător. caz în care părţile nu pot să opteze asupra includerii lor în acodurile încheiate. dar care vor fi plătite în anul curent. Portofoliul de prime. portofoliul reprezintă partea din prime aferentă riscului neexpirat. primind pe credit acest portofoliu.  pot fi impuse prin lege. fie cu 100% din daunele în suspensie la sfârşitul anului. Acesta este. un reasigurător poate fi scutit şi de daunele în suspensie existente la sfârşitul anului contractual. nu se obişnuieşte să fie incluse în acorduri. Acest transfer este mai simplu decât transferul primelor. Noul reasigurător. Atât timp cât banii nu sunt păstraţi de reasigurător. Până în prezent. care preia afacerea în anul următor. ce rezultă dintr-un contract. este creditat cu aceeaşi sumă. Scopul acestui transfer este de a-l elibera pe vechiul reasigurător de orice răspundere legată de revendicările înregistrate în anul anterior. de la un reasigurător către alt reasigurător. Alt motiv pentru folosirea borderoului este acela ca 202 . care preia afacerea. n-au mai fost reţinute rezerve de către compania cedentă. Reasigurătorul care îşi modifică portofoliul este debitat cu valoarea pe care o deţinea la sfârşitul anului şi este creditat cu noul portofoliu la începutul anului următor. astfel încât acesta să ştie care sunt riscurile reasigurate şi dacă cesiunea se încadrează în termenii contractului. apropiate de dobânzile bancare. această răspundere transferându-se noului reasigurător. acolo unde nu sunt solicitate prin lege. cuvenită vechiului reasigurător. se obişnuia ca dobânda să fie foarte mică. el prezintă detalii privind sumele asigurate. el va fi debitat cu un anumit procent din primele pe care el le-a primit în acel an. acesta neputându-i investi. dacă un reasigurător este scutit de răspundere contractuală la sfârşitul anului contractual. Noul reasigurător acceptă această răspundere. Dobânda pentru depozitele de rezerve. pentru o anumită perioadă de timp. În plus faţă de transferul răspunderii neexpirate. Acolo unde rezervele sunt impuse prin lege. Borderoul de prime.

Nu există modele standard pentru transmiterea deconturilor. Deconturile sunt de două tipuri :  în funcţie de anul contabil. Astfel. atunci când apar daune individuale mari. se închid la sfârşitul anului analizat. acordurile proporţionale se încheie pentru o perioadă nelimitată. Totuşi. astfel încât. indiferent de anul de producere a cesiunii sau a daunei. deoarece aceasta ar putea afecta în mod nejustificat lichiditatea companiei. ele continuă atât timp cât ambele părţi sunt de acord să menţină contractele în vigoare. Borderoul oferă detalii asupra daunelor precum: data producerii. Deconturi întocmite pe baza anului de subscriere. de regulă semestrial sau trimestrial. contul se închide în anul în care a fost cedat riscul în cadrul acordului. fiecare parte poate cere rezilierea 203 . iar această limită este denumită „limita valorică a daunei”. Reprezintă rapoarte privind tranzacţiile derulate în prezent între părţi şi se întocmesc la intervale fixe. toate daunele şi primele unui acord sunt incluse în rapoarte trimestriale sau semestriale. Totuşi.reasigurătorul să poată să facă un calcul precis al acumulărilor de riscuri în fiecare zonă dorită. Unele deconturi prezintă rezervele calculate în fiecare trimestru. Aşa cum am precizat anterior. Limita valorică a daunei. natura revendicărilor. Acestea depind de tipul de afacere acoperită. mărimea daunelor. De regulă. în majoritatea cazurilor. De regulă. De regulă. cu alte cuvinte. dar fiecare decont prezintă separat anii de subscriere la care se referă sumele în cauză. Deconturi. pentru a se putea solicita restituirea sumei în numerar. în funcţie de intrările şi retragerile în/din portofoliu. Acesta reprezintă o situaţie a revendicărilor (despăgubirilor) pentru riscurile cedate de compania cedentă în cadrul contractului. Borderoul daunelor. rezerve deblocate în trimestrul corespunzător din anul care urmează. se cere reasigurătorului o rambursare imediată a sumei în numerar plătită pentru dauna respectivă. de ţara de origine şi de tipul acordului. indiferent de anul în care apare revendicarea. Deconturile sunt transmise trimestrial. Deconturi pe baza anului contabil. În cazul acestor deconturi este extrem de important anul în care s-a făcut cesiunea riscului. dar şi în cazul subscriitorilor Lloyd’s. compania cedentă poate să nu aştepte până la emiterea raportului pentru a obţine banii datoraţi.  în funcţie de anul de subscriere. În această categorie intră deconturile care se referă la primele şi daunele din anul analizat. acest tip de deconturi se foloseşte în acordurile maritime şi de aviaţie. Anunţarea rezilierii. sumele în suspensie etc. sumele plătite. Acest set de deconturi arată mişcarea rezervelor şi portofoliului în primul trimestru şi în ultimele trimestre ale anilor respectivi. În contractele încheiate în prezent există mai puţine clauze referitoare la borderouri decât erau cu câţiva ani în urmă. Dauna totală trebuie să depăşească o anumită limită.

respectiv timpul şi costurile implicate. Este exprimată fie pe baza sumei asigurate.  Tipul contractului. pentru cinci ani sau chiar mai mult. în loc de „subscriere a riscului”. pentru un anumit portofoliu de riscuri protejate. acestea sunt clar în avantajul reasigurătorului. reasigurătorul devine în întregime dependent de procedurile de subscriere folosite de asigurător. de un anumit tip sau categorie. Mai mult. daunele în suspensie. apare un nou concept şi anume acela de „subscriere a asigurătorului”.acordului şi aceasta se poate face la o anumită dată (de exemplu. De aceea.12). Informaţiile statistice oferă detalii despre primele brute. rezerva de prime reţinută şi deblocată pentru fiecare an anterior celui în care se negociază acordul. Acest concept relevă faptul că metodele de management. procedurile de subscriere şi experienţa anterioară a asigurătorului sunt mai importante decât riscurile individuale ce trebuie să fie reasigurate.  Tipul acoperirii. comisioanele. Prin aceste contracte se cedează o parte din sumele asigurate. indiferent de suma asigurată. În reasigurările obligatorii. în cazul producerii daunei. reasigurătorul ştie dinainte că va avea un anumit volum de afaceri. atunci când limita este exprimată în funcţie de dauna maximă probabilă. Când limita este exprimată în funcţie de suma asigurată. 204 . Brokerajul. care nu trebuie să administreze un număr mare de riscuri individuale.  Limita.  Limite teritoriale. Adesea. în urma expedierii unui preaviz cu trei luni înainte.  Franşiza. În ceea ce priveşte costurile. În notele de acoperire ale contractelor neproporţionale apar următoarele titluri:  Reasigurat. se va previziona suma maximă pe care compania cedentă crede că o va solicita reasigurătorului. 31. asigurătorul mai este denumit şi „reasigurat”. reasigurătorul ştie că. suma maximă pe care ar trebui să o plătească este cea determinată în funcţie de suma asigurată. fie pe baza daunei maxime probabile. în încheierea acordurilor dintre compania cedentă şi reasigurător se apelează la brokeri de reasigurare. Un acord neproporţional este o înţelegere stabilită între un asigurător şi un reasigurător. Reasigurări obligatorii neproporţionale. Astfel.  Clasa de asigurări. Însă. daunele plătite. Informaţii statistice. în cazul producerii daunei. Remuneraţia brokerului pentru serviciile efectuate de acesta se numeşte brokeraj şi este plătit de reasigurători sub forma unui procent fix din primele cedate prin acord. Limita răspunderii. care este mai ieftină şi mai uşor de folosit. Principalele dezavantaje ale reasigurării facultative. Reprezintă limita bănească până la care reasigurătorul este răspunzător pentru fiecare risc în parte. prin care reasigurătorul este de acord să plătească toate daunele care depăşesc o anumită limită prestabilită. au fost înlăturate prin metoda reasigurării obligatorii.

Franşiza. Restabilire. 205 . fie ca procent din prime. Deoarece nu se face o cesiune proporţională a riscurilor în cadrul contractului. Clauzele de restabilire permit reconstituirea automată a acoperirii în schimbul unei prime suplimentare. În anumite cazuri. vom prezenta caracteristicile de bază ale diferitelor forme de reasigurare obligatorii. Acesta poate fi un procent fix. Aceste prime de depozit sunt apoi ajustate la sfârşitul perioadei de asigurare. Este suma exprimată fie ca o limită valorică.        Procent din prime. care este protejat prin contractele nepropor-ţionale. Condiţii. el calculează o sumă pe care doreşte să o primească la începutul contractului. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE REASIGURĂRII OBLIGATORII În paginile următoare. Dacă reasigurătorul trebuie să plătească despăgubiri pentru o daună. Prima de depozit şi prima minimă. Există posibilitatea ca întreaga valoare a reasigurării să se epuizeze. Totuşi. Prima de depozit şi prima minimă. este denumit „reasigurat” şi nu „companie cedentă”. sau poate varia. atât timp cât nu se ştie care va fi valoarea primelor. reasigurătorul îşi stabileşte o primă fixă. Perioada de reasigurare. peste care reasigurătorul va începe să plătească despăgubiri. Excluderi. Limita. Este suma pe care o va plăti reasigurătorul peste valoarea de la care începe excedentul. Acest articol include clauze specifice acoperirii oferite. Reasigurat. Contractul poate să nu acopere toate tipurile de riscuri dintr-o anumită clasă de afaceri. Prima minimă marchează limita inferioară a primelor solicitate de reasigurător. Condiţii. 9.3. Procentul este indicele pe care reasigurătorul îl va aplica venitului din prime de asigurare pentru a determina primele de reasigurare. Excluderi. între o limită minimă şi una maximă. asigurătorul. Restabilire. în loc să fixeze un procent pentru calculul primelor. în funcţie de istoricul portofoliului. valoarea reasigurării este diminuată cu despăgubirea plătită. Procent din prime. Informaţii statistice. excluderile apărând adesea în contractele neproporţionale. Reasigurătorii se aşteaptă să fie plătiţi în avans pentru acoperirea oferită. Brokeraj.

Uneori. sunt:  Simplitatea operaţiilor. Avantajele pentru un reasigurător sunt:  Reasigurătorul primeşte câte o parte din fiecare risc.9. se mai poate preciza şi că acest procent de 20% va fi reţinut de compania cedentă în cont propriu şi nu va fi reasigurat. însă. Reţinerea companiei va fi de 20% din fiecare risc. acesta implică eforturi de administrare reduse.3. conform acordului cotă-parte. limită peste care reasigurătorul nu va accepta să fie obligat la plată.1. iar dimensiunile acestora variază. o companie cedentă poate încheia un acord cotă-parte pentru un procent de 80%. astfel. pentru fiecare risc în parte”. plăteşte prime şi pentru riscurile mici. Reasigurarea cotă-parte Contractul de reasigurare cotă-parte este un acord prin care compania cedentă este obligată să cedeze şi reasigurătorul să accepte o anumită proporţie din fiecare risc acceptat de compania cedentă. iar proporţia cedată reasigurătorului este de 80%. reasigurătorul va acoperi 80% din toate riscurile. fără a păstra o răspundere pentru acel risc. O dată ce acordul a fost încheiat. reasigurătorul participă proporţional la toate daunele şi primeşte acelaşi procent din primele de asigurare. atât timp cât aceasta păstrează un procent fix din toate riscurile subscrise. Nu se face nici o selecţie în defavoarea lui. Astfel. De asemenea. Deoarece acest tip de contract împiedică selecţia riscurilor în defavoarea reasigurătorului. Principalele avantaje ale unui contract cotă-parte. avantajele pentru compania cedentă pot fi dezavantaje pentru reasigurător şi invers. pe care ar fi putut să le păstreze în contul propriu. acesta este.  Se pot obţine comisioane mai mari şi clauze mai avantajoase. Astfel. ca în acordul cotă-parte să se precizeze o limită valorică pentru fiecare risc.m. pentru o companie cedentă.  Reasigurătorul obţine un profit mai mare de la compania cedentă decât ar putea obţine în oricare alt tip de contract de reasigurare. dar fără a se depăşi 800. Avantaje şi dezavantaje. va primi 80% din prime (mai puţin comisionul) şi va plăti 80% din toate daunele care intră sub incidenţa acordului. nu mai poate să reasigure reţinerea sa. De exemplu. mai profitabil decât alte acorduri proporţionale şi include termeni şi comisioane mai bune. Se obişnuieşte. În exemplul anterior. mai puţin comisionul. de regulă. astfel încât poate participa la afacerile subscrise de asigurător într-o măsură mai mare decât prin alte tipuri de reasigurări. care acceptă riscuri mici şi le reasigură parţial. acord care acoperă riscul de incendiu aferent tuturor asigurărilor încheiate de cedentă.000 u. Astfel. 206 . această limită ar putea fi exprimată astfel: „Se acceptă 80% din fiecare risc asigurat. compania cedentă. Principalele dezavantaje sunt :  Compania cedentă nu poate să-şi modifice reţinerea pentru anumite riscuri şi. Acordul cotă-parte are avantajele şi dezavantajele sale.  Mărimea riscurilor reţinute de cedentă nu este omogenă.

m. Dacă riscul 207 . atât timp cât reasigurătorul este compensat de o profitabilitate mai bună şi de o extindere mai mare a contractului.000 u. 20 sau 30 de plinuri.000.000 u. Principalele utilizări ale contractelor cotă-parte.. Plinul reprezintă maximul pe care compania cedentă îl poate reţine. acest lucru nu este chiar un dezavantaj.000 u. Primele de asigurare se repartizează în aceeaşi proporţie cu cea a sumelor asigurate. Posibilitatea de variaţie a mărimii reţinerii permite companiei cedente să-şi stabilească reţinerea.m.).m. nu mai poate fi vorba de un excedent care să fie plasat prin acord.. sau într-o nouă zonă geografică.. dacă un anumit risc este reţinut în întregime.000 u. care doreşte să primească în reasigurare.000 u.m.2. iar reasigurătorul este obligat să accepte excedentul de răspundere peste reţinere al companiei cedente. Restul de 950. Deci. Când ne referim la un contract excedent de sumă.Contractul cotă-parte nu are nici un dezavantaj important pentru reasigurător. Reasigurarea excedent de sumă asigurată Un contract excedent de sumă asigurată este o înţelegere prin care compania cedentă este obligată să cedeze. (20 x 50. este posibil să se păstreze chiar şi o sumă mai mică decât această limită.. de dimensiuni reduse. Un contract excedent de sumă permite companiei cedente să reasigure orice parte a riscului. Astfel. Un plin reprezintă reţinerea companiei cedente. cu excepţia aceluia că trebuie să plătească un comision mai mare companiei cedente decât în alte tipuri de acorduri. Dacă a fost încheiat un contract „excedent de sumă” pentru 20 de plinuri.000. adică de 12 şi 1/3 reţinerea Dacă reţinerea era de 50. pe bază de reciprocitate. spre exemplu. este de 150. un plin reprezintă 150. altfel spus . răspunderea se împarte astfel:  reţinere: 150.  Companie cedentă. sau pentru companiile care se lansează într-o nouă clasă de afaceri.000 u.  excedent de sumă 1.m. însă.3. suma maximă cedată prin contract ar fi fost doar de 1..000 u.850.m. Să presupunem că reţinerea companiei cedente pentru un anumit tip de risc. adică până la 3.  Creşterea ratei solvabilităţii unei companii cedente.000 de u. Acesta ar putea fi cel mai bun mod de a obţine participarea reasigurătorilor la un portofoliu cu un istoric necunoscut.000. Dacă suma asigurată pentru un risc este de 2.m.000 u. în funcţie de calitatea riscului care este reasigurat. Contractul cotă-parte este cel mai potrivit pentru:  Companiile cedente nou înfiinţate. Modul în care funcţionează un astfel de contract poate fi surprins printr-un exemplu simplu.m.000 u. Aceasta înseamnă că acordul va implica o valoare maximă de 20 sau 30 de ori reţinerea companiei cedente. se presupune că acesta acoperă.excedentul . ar fi trebuit să fie reasigurat prin alte acorduri de reasigurare.. aceasta înseamnă că cedenta poate ceda prin acord sume care ajung până la de 20 de ori reţinerea pentru acel tip de risc. dar şi să ofere o parte din afacerile proprii. 9.m.m.care nu este reţinut pe propria răspundere. cu alte cuvinte.

Principalul dezavantaj pentru compania cedentă este costul administrativ ridicat. din riscul B. care să determine reţinerea pentru fiecare risc. De exemplu.000 u. Dacă mărimea riscului este sub reţinerea companiei. Cedenta va avea nevoie de o reasigurare facultativă.  De asemenea.m..m. dacă riscul nu este chiar atât de bun. dar şi partea cea mai mare a riscurilor. nu există nici un avantaj care ar putea să-l determine pe reasigurător să prefere contractul excedent de sumă contractului cotă208 . compania ar trebui să crească reţinerea până la 24. Reţinerea maximă a companiei este de 50.  Practic.000 u. Pentru a rezolva problema..m. Avantaje şi dezavantaje Avantajele reasigurării excedent de sumă pentru compania cedentă sunt:  Este reasigurată numai acea parte a riscurilor care depăşeşte reţinerea companiei cedente.  Reţinând o sumă mai mare din riscurile bune şi o parte mai mică din riscurile mai puţin bune.) din riscul A şi doar 20. deoarece este nevoie de persoane experimentate. contractul excedent de sumă acoperind 20 de plinuri. portofoliul reţinut este omogen.000 u. fără a le ceda reasigurătorilor. În cazul riscului B.acceptat este foarte bun. în timp ce B este un risc mai puţin bun. din cauza reţinerii mai mici. atât timp cât cedenta reţine o parte mare din riscurile mai mici. Totuşi.) va fi puţin sub limita celor 20 de plinuri. compania cedentă poate păstra afacerile mai profitabile pe cont propriu. reasigurătorul va primi o parte mai mare nu numai din riscurile nedorite. înseamnă că reasigurătorul primeşte o parte mai mare din riscurile nedorite.000 u. când compania cedentă are o reţinere mare se cedează o sumă mai mare prin contractul surplus decât atunci când reţinerea este mai mică. iar A este un risc bun. atunci compania cedentă poate avea o reţinere mai mare decât în cazul în care riscul subscris ar fi mai mare. se presupune că riscurile A şi B au aceeaşi sumă asigurată de 500. compania nu poate plasa întregul risc în reasigurare prin contractul excedent de sumă şi va rămâne cu o parte din risc nereasigurată.000 u. în funcţie de tipul. aceasta nu este obligată să cedeze părţi din acel risc în contractul excedent de sumă. Dezavantajele pentru reasigurător sunt:  Deoarece compania cedentă reţine o parte mai mare din riscurile bune.000 u. dar care va fi greu de obţinut. calitatea şi expunerea acestuia şi care să calculeze primele reţinute şi primele cuvenite reasigurătorilor.m..m. Utilizarea calculatoarelor a redus totuşi considerabil volumul de muncă necesar pentru realizarea acestor operaţii. Compania poate hotărî să reţină un plin (adică 50.  Deoarece compania cedentă reţine o anumită limită valorică (spre deosebire de proporţia fixată prin contractul cotă-parte).m. deoarece suma care va fi reasigurată în aceste condiţii (adică 476. iar primele pentru asemenea riscuri sunt reţinute în întregime.

Acest contract se realizează. De exemplu. poolurile au fost create. Principalul motiv constă în posibilitatea de a acoperi riscul de catastrofă sau cele dintr-o categorie specială. peste limita unui contract excedent de sumă şi oferă companiei cedente. cu excepţia faptului că procentul de comision plătit cedentului este mai mic. Reasigurarea mixtă şi poolurile de reasigurare Pooluri de reasigurare. De fapt. posibilităţi de reasigurare. în mod automat. Reasigurarea mixtă sau contractul facultativobligatoriu este un acord prin care compania cedentă are opţiunea de a ceda (şi nu obligaţia). ştiindu-se faptul că cheltuielile nete cu primele pot fi mai mici în trei contracte separate decât într-unul singur. Există. un contract de 10 plinuri pentru primul excedent de sumă. pentru o anumită categorie de risc.3. În multe cazuri. de asemenea. Contracte excedent de sumă multiplu. Acesta acţionează ca un surplus suplimentar. 209 . numărul plinurilor disponibile ar fi de 30. pe măsură ce a fost necesară o capacitate de asigurare mai mare. companiile au deja încheiate contracte pentru primul. compania cedentă poate utiliza în mod deliberat aceste contracte. o companie cedentă poate avea. iar reasigurătorul este obligat să accepte (fără a putea refuza) o parte dintr-un anumit risc subscris de compania cedentă. Profiturile. De asemenea. acest pool acţionează ca o companie de asigurare sau reasigurare creată de membrii săi. al doilea şi chiar al treilea excedent. atunci când s-a depăşit valoarea excedentului. Astfel. fie proporţional cu primele. Principiul poolului de reasigurare este acela că toţi membrii aceluiaşi pool pun într-un fond comun o parte sau toate primele pentru o anumită categorie de asigurări şi împart între ei revendicările totale.3. În trecut. Avantaje şi dezavantaje. în anumite ţări sau regiuni. Reasigurarea mixtă. şi dezavantaje. alt contract de 10 plinuri pentru al doilea excedent. fie pe baza unei alte metode acceptate. Principalul dezavantaj constă în pericolul potenţial al acumulării riscurilor de aceeaşi natură sau al unor posibile daune produse în acelaşi timp de către un singur risc. Poolurile sunt formate pentru diferite motive. un contract de 5 plinuri pentru al treilea excedent şi alt contract de 10 plinuri pentru al patrulea excedent. totuşi. atunci când are nevoie de o mai mare capacitate. în cazul contractelor excedent de sumă. de regulă. Resursele membrilor pot să nu fie suficiente pentru a acoperi daunele de o asemenea natură. 9. Acestea nu s-ar putea asigura sau reasigura în alt mod. pierderile şi cheltuielile sunt împărţite în acelaşi mod. precum riscul nuclear. fără a fi necesar ca aceştia să deţină capital pentru formarea unei astfel de companii. deoarece poate apela la alte aranjamente mult mai profitabile. obţinând un comision mai mare pentru acel contract excedent de sumă care are o rată a daunelor mai bună. De ce nu s-a încheiat.parte. cu excepţia cazului în care compania de asigurare nu îl cedează. iar brokerii din reasigurări au fost dispuşi să plaseze surplusurile suplimentare. pentru a reduce tendinţa de reasigurare în afara ţării sau regiunii. un singur contract excedent de sumă pentru 30 de plinuri? S-ar putea ca al doilea şi al treilea surplus să fi fost adăugate în timp.

000 u. precum şi reţinerea de 200. o limită superioară peste care reasigurătorul nu va mai plăti. Reasigurarea excedent de daună Un contract excedent de daună este un acord între un reasigurat şi un reasigurător.  Obţinerea automată a unor facilităţi pentru riscurile de o anumită natură sau pentru evenimente cu producere neregulată.m.m.000 u.m. Astfel. precum în contractele cotăparte sau surplus de sumă asigurată. ei sunt expuşi pentru fiecare poliţă/risc sau catastrofă minoră.000 u. excedent peste 200.000 u. Cu alte cuvinte.. Există două tipuri de acoperire curentă excedent de daună: per risc sau per eveniment.. 210 . Acoperiri curente. el va trebui să suporte 200. Dezavantajele pentru reasigurător sunt:  Nu se poate exercita nici un control asupra asigurărilor cedate de asigurător. reasigurătorul plăteşte toate daunele care depăşesc reţinerea reasiguratului. de 200.m.000 u. iar reasigurătorul nu va mai plăti nimic.000 u..000 u. Totuşi.000 u.. eventual. cât şi reasiguratul consideră că pagubele se vor produce cu o anumită regularitate.m. dacă dauna este de 175. Acoperirile curente reprezintă contractele excedent de daună prin care atât reasigurătorul. 9. Dacă reasiguratul nu doreşte să plătească daunele peste 500.000 u.m. iar valoarea pagubelor le poate uşor egala. şi doreşte să se reasigure pentru toate daunele ce depăşesc 200. Reasigurătorul poate conveni să plătească 300. produse de un singur eveniment.4.000 u. în cazul acestui tip de contract. Acest lucru poate fi explicat printr-un exemplu: Un reasigurat consideră că valoarea pagubei pe care o poate suporta în cazul producerii unui singur eveniment este.3.Avantaje şi dezavantaje Avantajele companiei cedente sunt:  reasigurare promptă peste limita contractului obligatoriu.m.  acoperire pentru catastrofă. prin care reasigurătorul acceptă să plătească reasiguratului toate daunele care depăşesc o anumită limită precizată pentru fiecare risc în parte sau per eveniment. Singurul avantaj pentru reasigurător constă în faptul că această metodă îi permite să aibă o mai bună dispersie a riscurilor decât în cazul metodei facultative.m. de obicei.  Nu este garantat un anumit volum de afaceri...000 u. reasiguratul va trebui să suporte daunele peste această limită. contractul prevede. Totuşi..000 u. iar reasigurătorul va plăti 100. Există două tipuri de contracte excedent de daună:  acoperire curentă..m..  Există pericolul selecţiei riscurilor în defavoarea reasigurătorului. Dacă dauna este mai mare de 500.m.. el va apela la o acoperire excedent de daună pentru daunele care depăşesc 500. reasiguratul o va acoperi în întregime. Dacă reasiguratul înregistrează o daună de 300. Reţinerile sunt mici.m.m.

Acoperirile curente sunt destul de rare în prezent.. Reţinerile şi cesiunile stabilite per clădire.m. Astfel. se aplică procente maxime şi minime.m. aceste companii au încheiat un contract excedent de daună per risc.000/13. în cazul producerii unei catastrofe.Datorită rezultatelor contractelor proporţionale încheiate în trecut. Dacă utilizăm.795%. pe o anumită perioadă. fluctuaţia rezultatelor viitoare şi profit. pentru o mai mare flexibilitate.846%. În acoperirile excedent de daună. Această acoperire protejează reasiguratul contra riscului de acumulare a daunelor. costul arderii este de: (370. Acoperirea per eveniment protejează contra acumulării de riscuri în cazul producerii unei catastrofe. calculată prin aplicarea unui procent primelor încasate de reasigurat pentru clasa de asigurări acoperită. dacă totalul primelor pe anul 1985 este de 4. de obicei 100/70 sau 100/75. de exemplu. Acest cost al arderii este înmulţit cu o fracţie. anumite companii au reţinut mai mult decât capacitatea lor financiară.000. în schimbul unor prime foarte mici. Aceştia au introdus în acoperirea per risc o „limită per eveniment”. Pentru niveluri curente sau joase se utilizează. indiferent dacă sunt acoperiri curente sau de catastrofă. la primele pentru aceeaşi perioadă şi înmulţirea rezultatului cu 100. Contractele excedent de daună. prin contractele proporţionale. care poate fi protejat prin acoperirea de catastrofă. pot fi nevoiţi să plătească sume foarte mari. se contabilizează diferit de contractele proporţionale. iar pagubele ce depăşesc 20. De obicei. deoarece sunt scumpe şi puţini reasigurători sunt dispuşi să le accepte. la sfârşitul anului.5%. în cazul producerii unui cutremur sau ciclon. urmând să acopere. Primele efective plătite de reasigurat pe anul 1985. iar maximul de 7. 100/75.000 u. de obicei. astfel încât. să presupunem. Costul arderii se calculează prin împărţirea daunelor totale ce depăşesc limita excedentului. Acestea sunt aproximativ de două ori şi jumătate valoarea costului arderii aferent anilor anteriori. păstrând majoritatea riscurilor de mărime mică şi medie.000) x 100 = 2. vor fi calculate în funcţie de rezultatele efective pe anul 1985. Astfel. atunci când daunele depăşesc limita per eveniment. Acoperiri împotriva catastrofelor. plătibile de reasigurat în 211 . procentul minim va fi. Totuşi. Astfel. Reasigurătorii acoperirii per risc au constatat că. dacă o singură companie asigură mai multe clădiri în acea zonă. probabil. costul final al arderii este de 2. „metoda costului arderii”. dar acumularea pagubelor dintr-o anumită regiune poate atinge o valoare foarte mare.000 u.846 x 100/75 = 3. Acest procent este utilizat pentru a calcula primele plătite de reasigurat pentru reasigurarea pe anul 1985. riscurile de dimensiuni mari. care reprezintă ajustarea în funcţie de cheltuieli. pot fi rezonabile luate individual. reasiguratul plăteşte o primă reasigurătorului. asigurătorii au fost nevoiţi să mărească nivelul reţinerii. de 1. Metoda de determinare a acestui procent depinde de nivelul acoperirii. încadrate între limitele minime şi maxime. în cazul producerii unei catastrofe.75%. în exemplul anterior. diferenţa să fie suportată de către reasigurat. Pentru ca această reţinere să nu le producă pagube prea mari.100. în locul unui procent fix.

Primele de reasigurare plătite de reasigurat către reasigurătorii excedentului de daună pe anul 1985 vor fi. primele minime sau de depozit ar fi putut să fie de 100. Acest procent este mai mic decât procentul minim de 1.000 u. de obicei mai mici decât primele estimate şi. se va face ajustarea şi se vor determina fie primele suplimentare necesare. primele pentru niveluri înalte de reasigurare nu pot fi evaluate în acelaşi mod ca primele pentru niveluri joase.acel an totalizează 150.000 u.m.000 u.000)/100 = 200. astfel că rata costului arderii va fi de 1.000.m.m.. Dacă un contract cu plăţi eşalonate trimestrial intră în vigoare la 1.000. încasările din prime aferente reasiguratului au fost de 4. Primele efective pentru anul 1985 sunt cunoscute doar după sfârşitul anului 1985.000) x 100 = 3. deoarece astfel de pagube se produc foarte rar şi.m. Totuşi. fiind mai mici decât primele minime şi de depozit de 100. iar diferenţa dintre suma datorată şi prima de depozit plătită va fi remisă reasigurătorilor (200. nu poate fi utilizat costul arderii. primele efective vor fi calculate. cu stabilirea unor prime minime şi de depozit.. semestrial sau trimestrial. În exemplul de mai înainte..m..800. aceeaşi sumă va fi plătită şi pe 1 aprilie.167 x 4.m.000 u. Însă. de obicei anual.m. prin urmare.000 u. deci se va aplica procentul minim. rata daunei ar fi fost de 0.000 u. Primele de reasigurare efective vor fi de 80.000 u. primele de depozit sunt egale cu primele minime şi.1985.3.000.m. costul arderii pentru acel an este de: (150.5. înmulţit cu 100/75.. acestea din urmă vor reprezenta primele de plată . se numesc prime minime sau de depozit. de: (4.m. De obicei.. deoarece el trebuie să soluţioneze orice revendicări survenite pe perioada acoperirii. prin urmare..125%.m.01. când se vor cunoaşte primele brute efective...000 u.75% la 4. sau un procent fix asupra primelor brute.m.800.. Dacă pagubele în exces faţă de reţinere ar fi fost de 30. iar încasările de prime de 4. nu se va face nici o rambursare către reasigurat.000 u.016u.). La sfârşitul anului. aşa cum s-a arătat mai înainte.m... iar pagubele în exces faţă de reţinere au fost de 60.000 u. se vor plăti aşa-numitele prime de depozit. deoarece primele minime şi de depozit sunt de 100. deoarece primele efective calculate prin aplicarea procentului de 1. Deci primele plătite în avans. adică 4.000 u. chiar dacă reasiguratul încasează prime brute mai mici decât acestea.m.000 u.5% x 100/75 = 2%. Prin urmare. fie primele ce trebuie returnate.75% x (100/75) = 1%. reasigurătorul va trebui să plătească pe 1 ianuarie reasigurătorilor săi 25.000/4. însă reasigurătorul nu poate să aştepte până atunci pentru a încasa primele de reasigurare. nu se va face nici o rambursare din primele de depozit. . 1 iulie şi 1 octombrie. Reasigurarea oprire de daună 212 .75%.000 u.167%. În cazul reasigurării excedent de daună împotriva catastrofelor. 9.m.m. Reasigurătorul se va baza pe experienţa sa proprie privind contractele similare şi va aplica o primă fixă pentru întregul an. reprezintă 70.m. = 100.100. la sfârşitul anului.016 u. ce nu poate fi ajustată. Pe de altă parte.016 u.

răspunderea reasigurătorului.000.m. După acesta.. De obicei. O protecţie suplimentară pentru reasigurător este aceea de a stabili o limită bănească peste care răspunderea sa va înceta. până se atinge limita de răspundere a contractului.m.000.m. contractul poate acoperi pagubele anuale până la 2.m. De aceea. aceasta este prezentată valoric. dar fără a depăşi suma de 2.m. În acest domeniu evenimentele sunt..000. chiar dacă rata maximă a daunei nu a fost atinsă.. orice sumă ce depăşeşte 5.000 u. revine din nou reasiguratului. În acest caz. prin existenţa unei mari diversităţi de tipuri şi categorii de afaceri. reasiguratul estimează un venit din prime de 1.000. 2.500.000 u. până când rata daunelor pentru acel an nu depăşeşte un anumit procent din prime. Acoperirea stop daună nu garantează un profit companiei.. Deci. Această rată poate garanta asigurătorului un profit. o acoperire stop daună urmăreşte să protejeze asiguratul de o pagubă foarte mare. el este răspunzător pentru toate pagubele. mici sau mari. astfel încât compania să fi suportat deja o pagubă înainte de aplicarea acoperirii. Aceasta opreşte reasiguratul să-şi mărească foarte mult volumul primirilor în asigurare. Creşterea şi diversificarea activităţii economice şi. cu excepţia reasigurării cotă-parte. iar producerea lor nu poate fi estimată. în final. rata daunei peste care intră în acţiune acoperirea trebuie să fie suficient de mare. În acest fel.000 u. Reasigurătorul trebuie să fie deosebit de atent atunci când acordă o astfel de acoperire. mărind. Să presupunem că. pentru o anumită clasă de afaceri. va încasa prime de 2. nu se poate vorbi de o singură piaţă a asigurărilor sau a reasigurărilor. 9. Reasigurarea excedent de daună agregat. totodată. ci o rată a daunei de 80%. PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A REASIGURĂRILOR Caracterizare generală a pieţelor de reasigurări.. reasigurătorul nu este răspunzător pentru nici o pagubă.000 u. iar reasigurătorul va plăti toate pagubele peste 3.000 u.m.800. însă în loc să stabilească valoarea estimată a pierderii pe care o va suporta reasiguratul sub formă de procent. Aşa cum arată şi denumirea.000.000 u.000 u.m. Reasiguratul va plăti toate pagubele până la 3. implicit. Asigurările şi reasigurările sunt marcate de un grad ridicat de eterogenitate. a schimburilor internaţionale de valori au dus la crearea şi dezvoltarea unor pieţe active şi concurente de asigurări şi reasigurări.m.000 u.4.m. Astfel.000. Reasigurarea excedent de daună agregat funcţionează pe baza aceloraşi principii ca şi reasigurarea stop daună. ci de pieţe ale asigurărilor şi reasigurărilor. Şi această limită se exprimă în funcţie de rata daunei. Acoperirile stop daună sunt des utilizate în asigurarea recoltelor. Acest lucru face dificilă utilizarea celorlalte tipuri de reasigurare anterior descrise. excedent peste 3. nu vor mai reprezenta o rată a daunei de 111%.Acoperirea stop daună îl protejează pe reasigurat împotriva pagubelor mai mult decât o anumită valoare prestabilită.000 u. această valoare variază în funcţie de venitul din prime al reasiguratului aferent categoriilor de asigurări în cauză şi se prezintă sub formă de procent. fiecare dintre ele fiind individualizată prin 213 .. Astfel. de natură catastrofală. de obicei.. dar.000.

respectiv. Totodată. în care s-au adoptat reglementări a căror menire era de a exclude sau de a limita activitatea companiilor străine de asigurări pe teritoriul lor.  companiile de stat de asigurări şi reasigurări. În acelaşi timp. instituind.  Altă motivaţie a creşterii volumului reasigurărilor internaţionale o constituie schimbările intervenite în structura pieţelor de asigurări în mai multe părţi ale lumii. depăşind majorarea primelor directe de asigurare înregistrate în aceeaşi perioadă. care a împiedicat companiile internaţionale să-şi desfăşoare activitatea ca asigurători primari pe pieţele internaţionale. cutume etc. Această evoluţie rapidă a fost influenţată de o serie de factori ca:  Creşterea economică fără precedent a ţărilor industrializate. sub toate aspectele. Cumpărătorii de reasigurări. în ţările în curs de dezvoltare. o anumită cotă din riscul respectiv. practic.  companiile captive de asigurări.  Un alt factor îl constituie îmbunătăţirea climatului în domeniul afacerilor directe. Concret. mai multor reasigurători. creşterea relativ lentă şi. Reasigurarea internaţională a fost considerată ca singura cale ce a generat capacitatea suficientă pentru a asigura satisfacerea acestor nevoi. şi. 214 . chiar stagnarea nivelurilor veniturilor obţinute din primele de asigurări directe în comparaţie cu cea a reasigurării au dus la situaţia ca mai mulţi asigurători şi instituţii financiare să investească în reasigurare din considerente economice. tipurile de companii întâlnite pe piaţa reasigurărilor în această calitate sunt:  companiile de asigurări. prin existenţa unor anumite societăţi de asigurări şi reasigurări. Cea mai puternică creştere a activităţii de reasigurare a avut loc în ultimele decenii. al căror rol a crescut neîncetat. legăturile dintre aceste companii se fac prin intermediari (brokeri). monopolul de stat în domeniul asigurărilor. au făcut să apară noi necesităţi ce trebuiau satisfăcute. Ca orice piaţă. Ele grupează mai multe poliţe de asigurare după criteriul naturii şi după mărimea riscului preluat de asiguraţii săi şi cedează sub forma unei singure oferte. În această categorie se includ societăţile de asigurare care cedează riscuri în reasigurare în schimbul plăţii primelor de reasigurare. mai ales. se bazează. uneori. de altfel. după cel de-al doilea război mondial.  reasigurătorii. cumpărătorii şi vânzătorii de reasigurări. pieţele de reasigurări nu pot fi tratate separat. progresul tehnic şi dezvoltarea socio-umană. devenind practic o componentă organică. indispensabilă a acestor pieţe. Companiile de asigurări (asigurătorii direcţi) sunt principalii cumpărători de reasigurări pe piaţa internaţională a reasigurărilor. Aceasta se înaintează. În foarte multe situaţii.  pooluri de subscriitori. ci în strânsă corelaţie cu pieţele de asigurări pe care. şi piaţa reasigurărilor conţine în mod obligatoriu cele două componente: cererea şi oferta de reasigurare. de obicei.preponderenţa unor anumite tipuri de tranzacţii. unei companii de reasigurare. devenind reasiguraţi.

în ţări în care au luat naştere primele companii de acest gen. Companiile captive de asigurări constituie o categorie aparte a cumpărătorilor de reasigurări care au cunoscut o dezvoltare deosebită în perioada postbelică.” (Germania). agenţi). Vânzătorii de reasigurări. informaţii şi alte servicii (semnarea poliţelor. activitatea lor urmând practicile de reasigurare şi retrocesiune ale companiilor private de reasigurare. cu unele restricţii impuse de legislaţia ţării de origine. în practică. Obiectivul lor constă în reducerea cererii pentru reasigurări oferite de pieţele convenţionale de reasigurări prin mobilizarea capacităţii locale şi/sau în încheierea de tranzacţii directe de asigurare şi reasigurare. ei apar în calitate de cumpărători de reasigurare.  corporaţia Lloyd’s.” (Marea Britanie). funcţii juridice.fiecăruia propunându-i-se preluarea unei cote din risc.  agenţiile de subscriere. Reasigurătorii (societăţi specializate de asigurare) apar. Obiectul lor de activitate se rezumă. atunci când efectuează afaceri de retrocedare a unei părţi din tranzacţia iniţială de reasigurare. O companie captivă îndeplineşte toate funcţiile unei companii de asigurări tradiţionale (subscriere. Totuşi.  companiile de stat de asigurări şi reasigurări. Grupul vânzătorilor de reasigurare cuprinde companiile de reasigurare care primesc riscuri în reasigurare în schimbul primelor de reasigurare. cerute de membrii săi. Societăţile care apar pe piaţa internaţională a reasigurărilor în această postură sunt:  companiile profesionale de reasigurări. „Mercantile & General Reinsurance Co. „Société Comerciale de Réassurance” (Franţa). în principal. reglarea pagubelor). Companiile de stat de reasigurare apar în postura de cumpărători de reasigurare în cazul retrocedării unei părţi din riscurile preluate. investiţii. când solicită reasigurarea. Poolurile de subscriere acoperă o varietate mare de aranjamente organizatorice. care îşi dispută întâietatea în clasamentul companiilor de reasigurare. aceleaşi motive pe care le are şi asigurătorul direct. având la bază. Ea nu subscrie afaceri de asigurare 215 . cum ar fi: „Munich Reinsurance Company” (Germania) şi „Swiss Reinsurance Company” (Elveţia). comercializare. care oferă consultanţă.  companiile de asigurări directe. de ofertanţi ai tranzacţiilor de reasigurare. la asigurările şi reasigurările de bunuri. lăsând la latitudinea acestora dacă acceptă sau nu. în calitate de vânzători. în principal. Companiile profesionale de reasigurări sunt societăţi specializate de reasigurări şi reprezintă categoria principală de reasigurători prezenţi pe piaţa internaţională. birou de reclamaţii şi despăgubiri. documentaţie. dar. Corporaţia Lloyd’s este un organism pur administrativ. unele dintre acestea sunt transferate unor experţi sau consilieri externi. devenind reasigurători. Cele mai mari astfel de societăţi îşi au sediul în Europa. strâns legată de formarea marilor companii industriale şi comerciale.  poolurile de asigurări şi reasigurări. „Cologne Reinsurance Co. evident.

Fiecare membru al sindicatului răspunde fără limită pentru partea sa din riscurile subscrise de sindicat. de tipurile de riscuri. conduse de agenţiile de subscriere în domeniile asigurărilor maritime. respectiv prin perceperea unui comision asupra primelor sau prin împărţirea într-o proporţie convenită a profitului rezultat din afacere. Brokerul de reasigurare are următoarele funcţii: 216 . Totuşi. datorită ritmului extrem de rapid al modificării condiţiilor economice. Agenţiile de subscriere sunt folosite ca o legătură între companiile cedente şi reasigurători. restricţiile privind transferurile fondurilor în afara ţării etc. în raport cu dimensiunile pieţei internaţionale a reasigurărilor. în funcţie de dimensiunile lor. asigurărilor auto. Chiar dacă sistemul de asigurare sau reasigurare nu este monopol de stat. de formele de contractare a reasigurărilor. asigurărilor de aviaţie. poolurile s-au constituit pe bază locală şi regională. ele sunt solicitate de companiile cedente. sau prin combinarea lor. ele nu pot fi neglijate. reglementări diferite referitoare la anumite obligaţii ale companiilor privind asigurările şi reasigurările. în care membrii săi sunt acţionari. Ei mobilizează o mare parte din capacitatea mondială de reasigurare şi conferă pieţei o mare mobilitate şi flexibilitate. Ele desfăşoară activităţi de asigurări şi reasigurări. având în vedere rolul pe care îl au în reasigurări pentru ţările în curs de dezvoltare. aceştia au obligaţia să subscrie anual o anumită sumă la un fond de garanţie din care sunt plătite eventualele datorii pe baza „ex graţie” (pe cale amiabilă). din punct de vedere juridic. astfel încât nu se poate face o generalizare a comportamentului lor în privinţa reasigurărilor. chiar dacă aparţin aceluiaşi sindicat. Membrii Lloyd’s sunt organizaţi în circa 300 de sindicate specializate.propriu-zise şi nu răspunde. Existenţa lor este necesară. sub forma unor asociaţii conduse de unul dintre membri sau ca o companie separată de reasigurare. Ca vânzători de reasigurări. volumul afacerilor pe care ele îl încheie este mic. Totuşi. atunci când una dintre părţi nu este reprezentată pe piaţă. datorită schimbării periodice a legislaţiilor unor ţări privind reglementarea activităţilor de asigurare şi reasigurare referitoare la depozitele de fonduri. asigurărilor pe termen scurt pentru viaţă şi al asigurărilor generale. Piaţa internaţională actuală a asigurărilor şi reasigurărilor este. Poolurile de asigurări şi reasigurări reprezintă o grupare de asigurători şi reasigurători ce constituie o organizaţie menită să desfăşoare o activitate de asigurare şi reasigurare. sociale şi politice în lume. Corporaţiile de stat de asigurări şi reasigurări au o activitate specifică în fiecare ţară. De obicei. pentru datoriile făcute de membrii săi. de neconceput fără prezenţa deosebit de activă a brokerilor. Rolul brokerilor în reasigurarea internaţională. iar pentru serviciile prestate sunt remunerate prin două metode distincte. totuşi. Deşi în ultimii ani s-a produs o explozie a acestor pooluri regionale. practic. pot exista. Companiile de asigurări directe desfăşoară un volum de reasigurări mult mai mare decât companiile profesionale: adoptă atitudini şi tendinţe diverse. deşi membrii nu sunt răspunzători pentru datoriile altor membri.

217 . sunt specialişti ce cunosc legislaţiile naţionale. Se poate afirma că brokerii desfăşoară o activitate extrem de importantă şi valoroasă pentru clienţii lor. dimensiunea optimă a reţinerilor şi capacitatea adecvată bazată pe experienţa şi cunoştinţele privind piaţa şi de a explica. dacă textul propus de compania cedentă răspunde protecţiei optime. de a contacta reasigurătorii potriviţi pentru obţinerea unor contracte corespunzătoare pe termen lung. practicile şi condiţiile concrete şi acţionează ca intermediari între profesionişti experţi. apoi. Ei sunt mai mult decât agenţi de iniţiere. de a participa la plata primei de reasigurare şi la încasarea contravalorii corespunzătoare a despăgubirii în cazul producerii daunelor. de a negocia termenii contractului de reasigurare şi de a pregăti textul acestuia sau de a-l verifica.      de a acorda asistenţă companiei cedente (reasiguratului) pentru elaborarea unui program adecvat de reasigurări şi pentru îmbunătăţirea programului curent. de a plăti reînnoirea contractului de reasigurare. Rolul brokerilor este de a oferi consultanţă competentă clienţilor săi cu privire la cel mai bun tip de reasigurare. de a asista reasigurătorul la respectarea clauzelor contractuale. programul rezultat pe pieţe sigure şi la preţuri şi termeni competitivi pentru client.

trimiteri la odihnă şi tratament balnear. temporar sau definitiv.1. prin diminuarea veniturilor sau creşterea cheltuielilor. 1) 10. a personalului casnic care lucrează la persoane fizice. Securitatea socială semnifică. a slujitorilor cultelor. în incapacitate de muncă. Încercând să elaborăm o definiţie a conceptului de „asigurare socială”. securitatea economică a persoanei. a întreprinzătorilor particulari. a persoanelor care deservesc blocurile de locatari. protejând membrii societăţii împotriva riscurilor care se pot produce ca urmare a existenţei lor. Prin securitatea socială se elimină sau se atenuează efectele prejudiciabile ale riscurilor sociale. Securitatea socială cuprinde totalitatea mecanismelor instituţionale prin care se urmăreşte repararea consecinţelor păgubitoare produse de diferite riscuri sociale. pensii. CONCEPTELE DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI ASIGURARE SOCIALĂ Din punct de vedere conceptual. asigurările sociale îi ocrotesc şi pe membrii familiilor persoanelor de mai sus. sau în alte cazuri. Iulian Văcărel. aflate în incapacitate temporară sau permanentă de muncă. a avocaţilor. cât şi o opţiune politică sancţionată în texte constituţionale. Tatiana Moşteanu. în fapt. ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT ÎN ROMÂNIA 10. care constă în acordarea de către stat sau de către anumite organizaţii a unor indemnizaţii. în procesul repartiţiei produsului naţional brut. ceea ce îi conferă statutul de valoare politico-juridică fundamentală la nivelul acţiunii statale. în perioada în care se găsesc. ajutoare. când astfel de ajutoare sunt necesare. Editura Didactică şi Pedagogică. Bistriceanu. Gabriela Anghelache. SISTEMUL NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE 1) Finanţe Publice. se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor din companiile naţionale. Florian Bercea.10. Gh. şi a altor facilităţi. Florin Georgescu. în caz de bătrâneţe şi în alte cazuri prevăzute de lege. garantarea obţinerii unui venit suficient pentru exercitarea activităţii profesionale.2. Bucureşti. regiile autonome. a membrilor cooperaţiei meşteşugăreşti şi asociaţiilor agricole. din reţeaua cooperaţiei de consum şi de credit. protecţia juridică a activităţii profesionale împotriva evenimentelor care o pot afecta (şomajul). se repartizează. Asigurările sociale cuprind un sistem de ocrotire. se formează. De asemenea. putem afirma că asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor socialeconomice băneşti cu ajutorul cărora. determinând scăderea nivelului de trai. de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi. Maria Bodnar. a meşteşugarilor cu ateliere proprii. D. a agricultorilor. a pensionarilor şi a membrilor familiilor lor. securitatea socială reprezintă atât un sistem de drepturi pozitive. societăţile comerciale. 2000 218 . care cuprinde următoarele elemente constitutive: garantarea pentru fiecare persoană a dreptului de a exercita o activitate profesională.

prin aceasta înţelegându-se solidaritatea între diferite categorii de persoane: între persoanele 219 . PRINCIPIILE ASIGURĂRILOR SOCIALE Sistemul public naţional de asigurări sociale are la bază următoarele principii: a) Unicitatea. din iniţiativa lucrătorilor din fabrici. în concordanţă cu venitul realizat. după caz. creează flexibilitate în redistribuirea resurselor disponibile etc. indemnizaţiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale. c) asigurările sociale din asociaţiile agricole. b) Egalitatea. Potrivit acestui principiu. La un moment dat. conduce la economisirea resurselor materiale şi umane. e) asigurările sociale ale avocaţilor. acest proces având loc şi în prezent. Sistemul naţional de asigurări sociale cuprinde: a) asigurările sociale de stat. principiu conform căruia este organizat şi funcţionează un singur sistem public naţional de asigurări sociale. precum şi încurajarea mobilităţii pe piaţa muncii. Asigurările sociale din ţara noastră s-au dezvoltat şi s-au perfecţionat continuu. Cetăţenii sunt ocrotiţi prin asigurările sociale potrivit sistemului de salarizare sau. c) Principiul solidarităţii sociale. 10. formele concrete de ocrotire a cetăţenilor şi a familiilor lor n-au putut totuşi satisface pe deplin cerinţele de viaţă ale acestora. oferind cea mai întinsă gamă de prestaţii de asigurări sociale. În prezent însă. care îndeplinesc aceleaşi condiţii prevăzute de lege. Astfel. coexistau mai multe sisteme de asigurări sociale: cel de stat. f) asigurările sociale ale slujitorilor cultelor. 70% din beneficiarii de asigurări sociale erau cuprinşi în acest sistem.3. beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii. în România aceste asigurări au cunoscut o oarecare dezvoltare. primele forme ale asigurărilor sociale au apărut către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. d) asigurările sociale ale agricultorilor cu gospodărie proprie. b) asigurările sociale din cooperaţia meşteşugărească şi ale meşteşugarilor cu ateliere proprii. garantat de către stat. sistemul unic permite crearea unui cadru unitar de aplicare a legislaţiei în domeniu. Până în anul 1992. avocaţi etc. care prezintă o serie de avantaje. în trecut. beneficiem de un sistem public naţional unificat de asigurări sociale. nivelul salariului reprezintă elementul fundamental în funcţie de care se determină cuantumul pensiilor. Prin instituirea sistemului unificat se urmăresc diminuarea riscurilor care decurg din existenţa mai multor sisteme de asigurări sociale. neîngrădită de rigiditatea anterioară a organizării asigurărilor sociale. Asigurările sociale de stat cuprindeau cea mai mare parte a persoanelor asigurate din România. principiu conform căruia toţi cetăţenii.În România. Deşi. cele specifice anumitor categorii de persoane: agricultori.

prin asigurările sociale.sănătoase şi cele bolnave. e) Contributivitatea. f) Principiul repartiţiei. ale societăţilor comerciale. ţăranilor cu gospodărie individuală. întreprinderilor mixte şi private. în domeniul socio-cultural. ceea ce are ca urmare menţinerea şi creşterea capacităţii lor de muncă. refacerea şi întărirea sănătăţii cetăţenilor şi a familiilor lor. Contribuţiile pentru asigurările sociale de stat. conform legii. Reglementarea sistemului de asigurări sociale cuprinde. aceasta însemnând că pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total. regiile autonome. Rolul asigurărilor sociale rezultă din principiile ce stau la baza lor. raport menit să stimuleze persoanele care lucrează efectiv în diferite sectoare de activitate ale producţiei materiale. în funcţie de aceste venituri. realizarea unui raport echitabil între veniturile care provin din salarii şi cele realizate din pensie. nu pot face obiectul vreunei tranzacţii. Practic. precum şi din modul cum se constituie şi se folosesc fondurile băneşti respective. în principal. o serie de norme pentru înfăptuirea unei tot mai bune igiene sau securităţi a muncii. între bogaţi şi săraci. SURSE DE FORMARE A FONDURILOR ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT În România. urmărindu-se. având menirea să asigure condiţii decente de viaţă persoanei căreia i-au fost conferite. Contribuţia la asigurările sociale se plăteşte lunar de către agenţii economici cu capital de stat mixt sau 220 . de asemenea. deoarece agenţii economici şi instituţiile plătesc contribuţiile pentru asigurările sociale. a tuturor pensionarilor şi a membrilor lor de familie este obligatorie. g) Autonomia. ceea ce înseamnă că la baza asigurărilor sociale se află principiul generalităţii. principiu conform căruia fondurile sistemului public naţional al asigurărilor se constituie. prin contribuţiile companiilor naţionale. societăţile comerciale. prevenirea îmbolnăvirilor. astăzi toţi cetăţenii activi ai ţării. cuantumul fondului asigurărilor sociale de stat depinde. Fiind drepturi personale. asociaţilor. adică administrarea de sine stătătoare a sistemului public. d) Obligativitatea. a slujitorilor cultelor. Cuprinderea în asigurările sociale a întregului personal din companiile naţionale. a avocaţilor. Ocrotirea cetăţenilor se realizează în concordanţă cu cerinţele eticii şi echităţii sociale. ceea ce presupune că pensiile şi celelalte forme de ocrotire se reglementează şi se acordă pe baza contribuţiei aduse de fiecare cetăţean la dezvoltarea societăţii noastre. pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public. concomitent.4. ale regiilor autonome. în principal. a cooperatorilor. Drepturile de asigurări sociale sunt incesionabile. între persoanele singure şi cele cu familie. instituţiilor publice etc. pensionarii şi membrii lor de familie sunt ocrotiţi. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale sunt: 1. întreprinderile private. conform legii. de mărimea veniturilor realizate de personalul încadrat în muncă. 10. nici parţial.

de către instituţiile publice pentru personalul lor. dar nu mai puţin decât salariul minim pe economie. Contribuţiile pentru asigurările sociale se calculează asupra fondului total de salarii folosit de către agenţii economici. Pentru personalul casnic.  premiile şi recompensele ocazionale individuale acordate pe baza aprecierii conducerii unităţii. în care se cuprind:  salariile tarifare ale întregului personal al unităţilor (personal permanent.  indemnizaţiile de conducere. persoanele autorizate să desfăşoare o activitate independentă.  salariile cuvenite lucrătorilor scoşi din producţie. pentru grupa a doua 35%.  diurnele de deplasare şi detaşare. de către întreprinderile mici pentru salariaţii lor.  indemnizaţiile de transferare. sporul pentru munca de noapte).  preavizele pentru desfacerea contractului de muncă.  premiile prevăzute să se acorde personalului în cursul anului. cota de contribuţie este de 15% asupra salariului brut primit.  drepturile de autor şi colaborare.  premiile acordate de unităţile economice din beneficiile realizate. În fondul total de salarii nu se includ şi deci nu se calculează contribuţii de asigurări sociale pentru:  drepturile plătite asiguraţilor din fondurile asigurărilor sociale de stat. iar pentru grupa a treia. angajat la persoane fizice. pentru a urma o şcoală profesională şi cele care se acordă elevilor şcolilor profesionale. cu ponderea cea mai ridicată în formarea fondurilor de asigurări sociale.  drepturile băneşti ce se acordă personalului pe perioada de timp cât îndeplineşte diferite obligaţii de stat sau obşteşti.  drepturile băneşti pentru concediile legale şi suplimentare. de către asociaţiile cu scop lucrativ. contribuţia este de 40% asupra câştigului brut al salariaţilor.  indemnizaţiile şi ajutoarele acordate personalului.  încasările realizate de şcolile profesionale din vânzarea diferitelor obiecte confecţionate de elevi. în funcţie de grupele de muncă astfel: pentru grupa I de muncă. temporar sau zilier).  onorariile plătite specialiştilor pentru expertizele efectuate. pentru munca prestată suplimentar peste programul de lucru. pentru condiţii nocive de muncă sau periculoase.  sporurile de salarii (sporul pentru vechimea neîntreruptă în muncă. pentru perioada de practică în producţie.  indemnizaţiile de încorporare etc.  sume prevăzute a se acorda din fondul de participare a personalului la profituri. precum şi de persoanele fizice care angajează personalul casnic pentru îngrijirea blocurilor de locatari. 30%. 221 . Nivelul acestor contribuţii este diferenţiat. Aceste contribuţii.privat. se calculează prin aplicarea unor procente asupra fondului de salarii brute al agenţilor economici şi instituţiilor.

Cei care folosesc personal casnic depun integral contribuţia la asigurările sociale la CEC. sumele necesare achitării contribuţiilor de asigurări sociale sunt alocate din bugetul administraţiei centrale de stat sau din bugetele locale. Agenţii economici includ contribuţiile pentru asigurări sociale în costul produselor. Unităţile trebuie să vireze la bugetul asigurărilor sociale o contribuţie de 25% aplicată la salariul fix. Aceasta se plăteşte la bugetul asigurărilor sociale de stat de către patronii întreprinderilor mici. în prealabil. calculează şi depun contribuţia la asigurările sociale lunar. Contribuţia la pensia suplimentară este de 5% din salariul fix. urmând ca apoi aceasta să fie virată în contul asigurărilor sociale de stat deschis la bancă. sau la venitul lunar. stabilit în contractul de asigurare socială. se bucură de o serie de reduceri. sumele necesare plăţii drepturilor de asigurări sociale. dar altele decât cele care se suportă din fondurile proprii. în vreme ce aceia care plătesc cu întârziere sunt penalizaţi cu 10-15% din suma restantă. 2. În cazul în care persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat au plătit salariaţilor lor unele drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege. Pentru persoanele care lucrează în baza unor contracte de prestări de servicii.Pentru personalul casnic. aplicat asupra fondului de salarii realizat lunar.cel târziu pâna la data de 20 a lunii în curs. după caz. vor achita în contul asigurărilor sociale de stat numai diferenţa dintre contribuţia datorată şi drepturile de asigurări sociale care trebuie plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat. Membrii asociaţiilor cu scop lucrativ şi persoanele care desfăşoară o activitate independentă autorizată. reprezentând peste 97% din totalul veniturilor acumulate. o dată cu plata chenzinei a doua. inclusiv asupra impozitului aferent acestui salariu. executărilor de lucrări sau prestărilor de servicii. precum şi impozitul pe salarii. Contribuţia de 25% se virează lunar. contribuţiile convenite la asigurările sociale se calculează asupra câştigului pe care îl realizează (veniturile băneşti şi avantajele în natură de care se bucură. aferent drepturilor de asigurări sociale. salariaţii acestora. Pentru instituţiile publice. Totodată. după ce unităţile au reţinut. Contribuţiile pentru asigurările sociale plătite de agenţii economici şi instituţii constituie cea mai importantă sursă de formare a fondurilor de asigurări sociale. Contribuţia se stabileşte pe clase de cotizare. sau din venitul lunar de calcul. membrii asociaţiilor cu scop lucrativ şi de către persoanele care desfăşoară o activitate independentă. Agenţii economici care creează locuri de muncă şi cei care îşi achită contribuţia la asigurările sociale la scadenţă sau în în termen de 3 zile lucrătoare de la această dată. în funcţie de venitul anual al asiguratului. autorizată. Contribuţia la pensia suplimentară se depune de unităţile care sunt 222 . Agenţii economici plătesc contribuţia la asigurările sociale lunar . în termen de 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice. Contribuţia unităţilor particulare bazate pe libera iniţiativă. stabilit în contractul de muncă. unităţile nu plătesc contribuţia la asigurările sociale şi nici pensia suplimentară. trebuie să depună contribuţia la fondul pentru plata ajutorului de şomaj. calculată în procent de 5%. membrii asociaţiilor familiale. evaluate în bani).

Toate veniturile luate în calcul la stabilirea pensiei suplimentare sunt venituri brute. lunar la CEC. se va acorda. mărimea salariilor tarifare lunare. Această contribuţie reprezintă o formă de participare a salariaţilor şi a altor persoane la alimentarea unui fond din care. restituirea subvenţiilor acordate staţiunilor balneare în anii precedenţi şi nefolosite. sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal. Contribuţia pentru pensia suplimentară se plăteşte de către toţi salariaţii cuprinşi în sistemul asigurărilor sociale. Bugetul asigurărilor sociale de stat mai este alimentat şi cu alte venituri. de cuantumul pensiei. profil. majorările şi amenzile aplicate pentru neplata la timp şi integrală a contribuţiilor de asigurări sociale. alte sporuri prevăzute în contractele individuale de muncă. Această contribuţie reprezintă:  contribuţie de 5% din fondul de salarii lunar. Ei beneficiază în mod gratuit de tratament balnear. Contribuţia pentru pensia suplimentară se datorează pentru întreaga perioadă care constituie vechime în muncă. perioada calendaristică. Aceste contribuţii. categoria de confort. reprezentând aproximativ 1% din totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. sezoane. plătită de personalul încadrat în muncă.R neangajaţi. sporul pentru condiţii grele de muncă. precum şi în funcţie de costul mediu al trimiterii. într-un cont special. Contribuţia de 5% pentru pensia suplimentară.organizate şi funcţionează pe baza liberei iniţiative. 223 . pensionarii de asigurări sociale de stat. De asemenea. pe lângă pensia de bază. care angajează personal român. 3. şi o pensie suplimentară. beneficiarii de ajutor social. plătită de persoanele fizice şi juridice române cu sediul în România. o dată cu plata chenzinei a doua.V. la pensionare.  contribuţie de 1% din veniturile membrilor cooperatori  eventuală subvenţie de completare de la bugetul statului. Alte venituri . 4. Contribuţiile pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj. bugetul asigurărilor sociale de stat mai este alimentat şi cu excedentul anului precedent. în valoare brută. 6. pensionarii militari care au prime minime sunt scutiţi de plata acestor contribuţii. se stabilesc diferenţiat. în funcţie de staţiuni. cum sunt: sumele rezultate din lichidarea debitelor din anii anteriori. Pensionarii I. plătită de salariaţi. care se reportează pe anul următor. 5. a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin.  contribuţie de 1% din salariul de bază lunar de încadrare brut.O. pentru sumele încasate drept salarii de bază. Contribuţiile diferenţiate ale salariaţilor şi pensionarilor care merg la tratament balnear sau la odihnă. durata sejurului. inclusiv perioada în care salariaţii se află în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi primesc indemnizaţia de asigurări sociale. pensii neachitate. constituie o sursă importantă pentru formarea fondurilor de asigurări sociale. sporul pentru lucrul în subteran. Contribuţia la pensia suplimentară. la care se adaugă: sporul de vechime. restituirea unor sume plătite din eroare.

unele cheltuieli cu ocrotirea sănătăţii. indemnizaţiile şi ajutoarele. perioadele care nu constituie vechime în muncă.I. maternitatea. orice persoană care îndeplineşte condiţiile legii pentru a primi pensie poate oricând să solicite înscrierea la pensie. plata pensiei nu se poate face 224 . fiind recunoscute numai dacă s-a plătit contribuţia de asigurări sociale în condiţiile şi perioada stabilite de lege. Dreptul la pensie face parte. dar nu şi de către cei care prestează servicii sau execută lucrări pe baza contractelor civile sau efectuează alte prestaţii care nu au la bază contracte de muncă reglementate de legislaţia muncii. Sistemul drepturilor de asigurări sociale rămâne încă puternic „marcat” de concepţia comutativă. Pensiile Pensiile de asigurări sociale de stat sunt definite. aşa cum sunt menţionate de principalele documente juridice internaţionale (Convenţia nr. FORME DE OCROTIRE A CETĂŢENILOR PRIN ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT Consideraţii generale privind drepturile materiale de asigurări sociale. Conform legislaţiei româneşti în materie.102/1952 a O.Contribuţia pentru pensia suplimentară se datorează şi de către cei care cumulează pensia cu salariul pe baza contractului de muncă. pe lângă drepturile băneşti. mare parte din drepturile de asigurări sociale. în literatura juridică. 10. la CEC. drepturile de asigurări sociale acoperă majoritatea riscurilor sociale. Numărul prestaţiilor noncontributive are o pondere minoră în ansamblul prestaţiilor reglementate de sistemul de asigurări sociale. Fondurile pentru pensia suplimentară se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. invaliditatea. ca drepturi băneşti acordate salariaţilor la expirarea unei perioade determinate de activitate şi la împlinirea vârstei prevăzute de lege ori în cazul pierderii totale sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă. precum şi urmaşilor acestor persoane. oricât timp ar fi trecut de la data naşterii dreptului de pensie. asiguraţii beneficiind şi de alte avantaje. trimiterile la tratament balnear şi odihnă. conform formulării exprese a legii. şi Codul European al Securităţii Sociale). Contribuţia pentru pensia suplimentară se reţine de persoanele juridice şi de cele fizice care folosesc personal salariat şi se virează de acestea. de plata contribuţiei la asigurările sociale. în multe situaţii. Drepturile de asigurări sociale nu constau exclusiv în plata unor sume de bani. altfel spus. din categoria drepturilor imprescriptibile. respectiv bătrâneţea. Cu alte cuvinte. ajutor în caz de şomaj şi ajutor în vederea integrării profesionale. şomajul etc. la plata chenzinei a doua. cum ar fi concediile medicale.M. acordarea prestaţiilor de asigurări sociale este condiţionată în general. dar nu în exclusivitate. Contribuţia pentru pensia suplimentară se plăteşte în aceleaşi condiţii şi de către salariaţii întreprinderilor private. Principalele forme de ocrotire a cetăţenilor în cadrul asigurărilor de stat sunt: pensiile.5. Contribuţia nu trebuie plătită nici de către salariaţi pentru perioadele nelucrate şi consemnate ca atare în cartea de muncă.

Tot potrivit legii. Potrivit legii. suma pensiilor cumulate neputând însă să depăşească nivelul pensiei care i s-ar fi cuvenit persoanei respective în situaţia în care întreaga muncă depusă ar fi fost în sectorul de stat. în fapt.însă retroactiv. sarcina contribuţiei la fondul asigurărilor sociale de stat revine. prin plata contribuţiei de asigurări sociale . Sistemul de pensii este întemeiat pe principiul echităţii sociale. 225 . este vorba de incesionabilitatea acestui drept. inclusiv al pierderii temporare a capacităţii de muncă ca urmare a îmbolnăvirii. cât şi cea care li se cuvine din sectoarele în care au activat. agenţilor economici.  Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă în afara procesului de muncă.patronul şi salariatul se asigură cu anticipaţie în vederea limitării efectelor patrimoniale negative generate de producerea unui risc social. Prin intermediul asigurărilor sociale de stat se acordă următoarele pensii:  Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă. Se poate spune că.mai concret. neplata contribuţiei nu afectează plata drepturilor de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor. mărimea pensiei acordate fiecărui individ fiind calculată în raport cu salariul obţinut în perioada activă.  Pensia de urmaş. Trebuie menţionat faptul că oricine poate primi doar o singură pensie de bază. prestaţiile de asigurări sociale la care există o contribuţie din partea salariatului fiind doar pensia suplimentară şi ajutorul de şomaj. cu alte cuvinte. ea este obligată să opteze pentru una dintre ele. În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale care cade în sarcina salariaţilor. aceştia au obligaţia legală de a contribui la fondul pensiei suplimentare. Plata contribuţiei la asigurări sociale datorată de persoanele juridice se face la data achitării drepturilor de salariu pe luna expirată. cu precădere. Potrivit legii. prin intermediul asigurărilor sociale . Sursele de formare a fondurilor băneşti destinate plăţii pensiilor se formează prin contribuţia salariaţilor. salariaţii având un aport redus la alimentarea fondului.  Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională. întreprinzătorilor particulari şi a cetăţenilor care folosesc personal casnic. instituţiilor. Persoanele care au lucrat în sectorul de stat şi în alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare vor primi atât pensia de asigurări sociale de stat. dreptul la pensie nu poate fi cedat total sau parţial.  Pensia suplimentară. angajatorului. În cazul în care o persoană are dreptul să primească mai multe pensii de bază.

cum sunt cele legate de grupele I şi II de muncă. iar baza de calcul a pensiei se va majora de la 5 ani consecutivi la 20 de ani. iar la femei la împlinirea vârstei de 55 de ani. indiferent de stagiul de cotizare. dacă au o vechime în muncă de minim 30 de ani. maternitate. din cauza bolilor profesionale sau tuberculozei.  indemnizaţia de zbor. Pensionarea din oficiu se face după împlinirea de către bărbaţi a vârstei de 62 de ani. existenţa de handicapuri fizice etc. pentru exercitarea unei funcţii suplimentare etc. deşi nu au fost încadrate în muncă în momentul apariţiei bolii/accidentului care provoacă o invaliditate de gradul I (pierderea totală a capacităţii de muncă.  sporul pentru lucrul sistematic peste program. prin creşterea vârstelor de pensionare.Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă se acordă atunci când o persoană îndeplineşte condiţiile impuse de lege în ceea ce priveşte vârsta şi vechimea în muncă. şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă. Pe baza cererii salariaţilor. particularităţi ale activităţii didactice universitare şi de cercetare ştiinţifică. Acest tip de pensie se acordă şi persoanelor care. şi la femei după atingerea vârstei de 57 de ani. mai ales în ceea ce priveşte modul de calcul al pensiei şi al stabilirii limitei de vârstă pentru pensionare. agenţii economici pot însă aproba ca aceste persoane să-şi continue activitatea. La baza de calcul a pensiei se află salariul tarifar la care se adaugă. dacă au o vechime în muncă de minim 30 de ani. pensionarea se face pentru bărbaţi la împlinirea vârstei de 60 de ani. atunci când este cazul:  sporuri pentru desfăşurarea muncii în subteran. Vechimea minimă în muncă va fi de 35 de ani pentru bărbaţi şi de 30 de ani pentru femei. pe platforme marine şi de extracţie. dacă au o vechime în muncă de minim 25 de ani. Trebuie menţionat faptul că sunt prevăzute anumite derogări de la normele generale. din cauza unor accidente de muncă survenite în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau pe perioada transportului la/de la serviciu. în perspectivă preconizându-se luarea în considerare a salariului tarifar obţinut pe întreaga perioadă a vieţii active. Astfel. se prevede o creştere graduală a limitei de vârstă atât pentru bărbaţi. Mărimea pensiei se determină pe baza unui procent din salariul mediu tarifar.  sporul pentru condiţii grele de muncă. ani selectaţi de către viitorul pensionar. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza într-un termen de 13 ani. a capacităţii de autoservire sau de 226 . Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauză de accidente de muncă sau boală profesională se acordă persoanelor încadrate în muncă şi care. Aceste persoane au dreptul la pensie. Pensionarea se face la cerere sau din oficiu. La cerere. cât şi pentru femei. Acest procent variază între 54% şi 85% din salariul mediu tarifar lunar pe o perioada de 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de muncă. Trebuie să avem în vedere faptul că reforma asigurărilor sociale preconizează anumite modificări. dacă au o vechime în muncă de minim 25 ani. diferite categorii de personal.

în mod definitiv sau pentru o perioadă îndelungată de timp.  posibilităţile de recuperare a capacităţii de muncă. în afara pensiei. gravitatea şi evoluţia bolii. elev.revizuirii medicale de către comisiile de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. iar pentru de gradul III de invaliditate pensia este de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate. iar la împlinirea vârstei standard prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă beneficiarul pensiei poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii. cu condiţia ca persoanele în cauză să aibă o vechime minimă în muncă diferenţiată. Pentru primele grade de invaliditate. la o indemnizaţie de însoţitor. Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul.6/12 luni . din motive imputabile pensionarului.între 29% şi 75% din salariul tarifar al viitorului pensionar. Cuantumul pensiei se stabileşte pe baza unui procent din salariul tarifar. procent diferenţiat pe tranşe de salarii şi ani de vechime în muncă (acest procent variază între 27% şi 70% din salariul tarifar). pensia corespunzătoare noului grad de invaliditate se stabileşte pe baza cuantumului pensiei avute la gradul anterior de invaliditate. ucenic sau student. pentru grupa II de muncă mărimea pensiei se situează între 31% şi 80% din salariul tarifar. plus sporurile salariale. Neprezentarea. pensia de invaliditate este stabilită ca sumă fixă. persoanele care îndeplinesc obligaţii militare sau care au devenit invalide de gradul 227 . pensia corespunzătoare invalidităţii de gradul I pentru grupa I de muncă variază între 33% şi 85% din salariul tarifar. Totuşi. indiferent de gradul de invaliditate. diferenţiată în raport cu gradul de invaliditate. Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă în afara procesului de muncă (invaliditate) se acordă persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă total sau parţial în afara procesului de muncă sau din cauza unor boli obişnuite. la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei din luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală. Încadrarea în una din cele trei grupe de invaliditate se face ţinând seama de:  natura.  elementele care pot determina agravarea bolii. Prin invaliditate se înţelege pierderea totală sau în mare măsură a capacităţii de muncă. procent diferenţiat pe grupe de muncă şi tranşe de salariu. II (pierderea totală a capacităţii de muncă cu posibilitatea individului de a se autoservi) sau III (pierderea a mai mult de jumătate din capacitatea de muncă) au avut calitatea de soldat. sunt supuşi periodic . în cuantum fix.orientare spaţială). În situaţia în care gradul de invaliditate se modifică. În cazul în care vechimea în muncă a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă este mai mică de 5 ani. De exemplu. în raport cu vârsta şi sexul solicitantului. Stabilirea gradului de invaliditate se face de către o comisie medicală aparţinând serviciilor judeţene de expertiză medicală. mărimea pensiei se stabileşte în raport cu vechimea în muncă ca procent din salariul tarifar şi alte venituri salariale la data stabilirii pensiei. Pensia de invaliditate de gradul II este de 85%. Pensionarii invalizi. iar pentru grupa III de muncă .

aceasta acordându-se. indiferent de persoana care o încasează. 228 . Pensia de urmaş poate fi folosită numai pentru acoperirea necesităţilor copiilor. Pensia de urmaş se acordă persoanelor aflate în întreţinerea legală a celui decedat. ca urmare a unor boli. indiferent de categoria pensiei pe care o primeşte (pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă. în lipsa unei restricţii legale. Dreptul la pensie de urmaş este recunoscut copiilor şi soţiei supravieţuitoare. pensie de invaliditate). de numărul copiilor sau de starea civilă a soţului/soţiei în viaţă. pensia suplimentară face parte din aşa-numitul sistem complementar de pensii. respectiv din acea categorie de drepturi de asigurări sociale care au la bază contribuţia exclusivă a persoanei asigurate. în principiu. însă fără ca aceştia să depăşească vârsta de 26 de ani. mărimea acesteia variind între 50% şi 100% din pensia susţinătorului decedat. Trebuie menţionat faptul că. Accesul la pensia suplimentară este deschis asiguratului din momentul în care devine pensionar în sistemul asigurărilor sociale de stat. au dreptul să primească o pensie în sumă fixă diferenţiată pe grade de invaliditate. Pensionarea anticipată cu reducerea limitei de vârstă a fost instituită prin Legea nr. Pensia de urmaş. Pensia suplimentară este acordată pensionarilor sau urmaşilor acestora. fără a se mai ţine seama de vechimea în muncă. durată a căsătoriei. numărul copiilor rezultaţi din căsătorie. iar în cazul în care îşi continuă studiile. dacă o persoană a plătit contribuţia la mai multe sectoare cu sisteme proprii de asigurări sociale. indiferent de tipul de pensie cuvenită persoanei decedate. capacitatea de muncă şi starea civilă. Copiii celui decedat au dreptul să primească pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 16 ani. se iau în considerare toţi anii de contribuţie. Pensia de urmaş se acordă şi soţiei supravieţuitoare numai dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege cu privire la vârstă. Pensia de urmaş se calculează pe baza pensiei primite sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat. până la terminarea cursurilor. în aceste cazuri pensia suplimentară fiind plătită de sectorul care a acordat pensia de bază de asigurări sociale. Din punct de vedere juridic. a cărui obligaţie legală de întreţinere este asumată de asigurările sociale de stat. mărimea acestei pensii depinzând de valoarea contribuţiei şi de mărimea salariului mediu tarifar lunar.I sau II. de această reducere beneficiind însă numai anumite categorii de salariaţi. este încadrată în muncă sau dobândeşte venituri permanente dintr-o activitate desfăşurată în calitate de liber profesionist sau meseriaş. 2/1995 şi are în vedere. dacă susţinătorii decedaţi au contribuit la formarea fondului destinat acestui scop. Trebuie menţionat faptul că dreptul la pensie de urmaş este pierdut de către soţia supravieţuitoare în cazul în care aceasta se recăsătoreşte. reducerea cu maxim 5 ani a vârstei minime de pensionare.

Cu această valoare se reduce pensia rezultată. imprescriptibil. La împlinirea vârstei standard de pensionare. În acest cadru. a pus în mod dramatic problema disponibilizării unui număr important de salariaţi.  persoanelor care au fost încadrate cu contract de muncă pe o perioadă determinată. Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi grupate în:  Ajutorul de şomaj.  solicitanţii ajutorului de şomaj să se înscrie la oficiile forţei de muncă.1/1991 instituie în sarcina celor care vor beneficia de ajutorul de şomaj îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiţii:  persoanele în cauză să fie apte de muncă. Legea nr.  Ajutorul în caz de deces. cât şi cea de sprijin.  Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la doi ani. a fost adoptată Legea nr.  persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut la iniţiativa lor.  Indemnizaţia în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă. nu întrerup vechimea în muncă. Ajutorul de şomaj este acordat:  persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut la iniţiativa unităţii în care a fost încadrat. necesitatea reformării economiei centralizate prin restructurarea sectoarelor nerentabile din economia naţională. care nu poate fi încadrată din lipsă de locuri de muncă disponibile corespunzătoare pregătirii sale.  Indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor.3% pentru fiecare lună cu care s-a redus vârsta de pensionare şi adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare. Dreptul la ajutorul de şomaj este. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională. lege modificată ulterior în câteva rânduri. De această pensie pot beneficia asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite de muncă şi persoanele care au primit deja atât alocaţia de şomaj.Mărimea pensiei anticipate este calculată potrivit procedurii generale. pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă. prin eliminarea diminuărilor de 0. Legea defineşte şomerul drept persoana aptă de muncă. pentru motive care.3% pentru fiecare lună cu care s-a redus vârsta de pensionare.  Indemnizaţia în caz de maternitate. la reîncadrare. 229 .  Indemnizaţia de naştere. Ajutorul de şomaj. refacerea şi întărirea sănătăţii (concediu medical). din punct de vedere al naturii juridice.  Alocaţia de sprijin. la pensia astfel obţinută aplicându-se un coeficient de 0. După anul 1990.

 care obţin venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate. dacă a avut ultimul loc de muncă în acea localitate. în această perioadă şomerul fiind obligat să urmeze cursurile de specializare sau recalificare profesională organizate de oficiile forţei de muncă. 86/1992 a fost reglementat un nou drept în favoarea şomerilor şi a persoanelor asimilate acestora. De asemenea. în cazul pierderii capacităţii de muncă (indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. alocaţia de sprijin. şi anume.  care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă.  starea sănătăţii să îi permită încadrarea în muncă. Nu beneficiază de şomaj persoanele:  care deţin împreună cu membrii familiei terenuri agricole în suprafaţă de cel puţin 20 000 m2 în zone colinare şi de şes. 230 . Ajutorul de şomaj se plăteşte pentru o perioadă de 270 de zile.  dreptul la orice prestaţie de asigurări sociale reglementată prin lege. indiferent de forma acestora. după expirarea perioadei de plată a ajutorului de şomaj. o persoană trebuie:  să fie înscrisă la oficiile forţei de muncă unde îşi are domiciliul sau reşedinţa.Drepturile persoanelor care beneficiază de ajutorul de şomaj sunt următoarele:  dreptul la vechime în muncă. alocaţia de sprijin reprezintă un ajutor de şomaj diminuat acordat în condiţii ceva mai restrictive decât ajutorul de şomaj şi care are drept scop garantarea unui venit minim necesar susţinerii traiului pentru şomerii „cronici”. Mărimea ajutorului de şomaj variază între 50% şi 60% din salariul de bază brut. şi de cel puţin 40 000 m 2 în zonele montane.  menţinerea drepturilor locative. situat la o distanţă de maxim 50 km de domiciliu.  dreptul la asistenţă medicală gratuită. aceste venituri fiind de cel puţin jumătate din salariul minim brut pe ţară din care s-a dedus impozitul legal. dar nu mai puţin de minim 75% din salariul de bază minim brut pe ţară impozitat. Alocaţia de sprijin se acordă pe o perioadă de 18 luni beneficiarilor ajutorului de şomaj. Prin modificarea Legii nr. cu excepţia ocupării unor locuinţe de serviciu. 1/1991 prin Legea nr. cuantumul ajutorului de şomaj nu poate depăşi suma a cel mult două salarii minime brute pe ţară din care s-a dedus impozitul legal. În fapt. pensie de invaliditate). în condiţiile în care persoana solicitantă îndeplineşte următoarele cerinţe:  să nu deţină împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare decât prevede legea. Pentru a beneficia de ajutorul de şomaj. Alocaţia de sprijin.  care au absolvit învăţământul liceal şi urmează forme superioare de pregătire profesională.  cărora li s-a oferit un post de muncă corespunzător pregătirii lor. din care se deduce impozitul.

de medicamente şi de internare în maternitate sau case de naşteri în mod gratuit. Perioada de timp pentru care se plăteşte această indemnizaţie depinde de data naşterii şi starea de sănătate a 231 . în funcţie de vechimea în muncă a acestora. mai puţin de dreptul la vechime în muncă. Ajutorul de deces. după caz. Trebuie menţionat însă că reforma sistemului de asigurări sociale în România. Şomerii aflaţi la cursuri de calificare. persoanele în cauză se bucură de aceleaşi drepturi ca şi titularii ajutorului de şomaj. în funcţie de vechimea în muncă a salariatului respectiv. inclusiv celor aflaţi în perioada de probă. Cuantumul acestor indemnizaţii variază între 50% şi 85% din salariul tarifar lunar. indiferent de durata contractului de muncă. fie membrilor de familie. Concediul medical se acordă salariaţilor. care. femeile gravide încadrate în muncă au dreptul la încasarea unei indemnizaţii în caz de maternitate care reprezintă între 50% şi 85% din salariul tarifar lunar. consemnată în Cartea Albă a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. datorită unor accidente survenite în cursul şi din cauza practicii profesionale suportă o incapacitate de muncă temporară mai mare de trei zile. durata maximă de acordare a indemnizaţiei fiind de 180 de zile. Potrivit prevederilor Codului Muncii şi legislaţiei româneşti. Acest tip de ajutor este recunoscut salariaţilor şi membrilor lor de familie. De menţionat că în perioada cât beneficiază de alocaţie de sprijin. beneficiază de aceleaşi prevederi ca şi ceilalţi asiguraţi privind accidentul de muncă. la alte forme de pregătire profesională organizate potrivit legii. pe baza certificatului de deces. în condiţiile în care persoanele respective nu au un venit lunar mai mare decât cel stabilit de lege. De precizat că acest ajutor poate fi plătit. Indemnizaţia în caz de maternitate este acordată salariatelor gravide. sumele respective se suportă din fondurile asigurărilor sociale de stat. de cel puţin 60% din salariul de bază minim brut pe ţară. fie persoanelor din afara familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces. valoarea lui neputând fi mai mică decât salariul mediu brut pe economie şi se acordă numai la cerere. Salariatele beneficiază în aceste cazuri de asistenţă medicală. să nu realizeze împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar pe membru de familie. prevede ca această indemnizaţie să reprezinte pentru toţi salariaţii 75% din salariul tarifar. recalificare şi perfecţionare sau. din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. iar pentru primele trei zile de incapacitate de muncă să nu se acorde nici o indemnizaţie. Indemnizaţiile pentru concediile medicale sunt plătite numai din fondurile unităţii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. în cazul decesului angajatului. indiferent de vechimea în muncă a acestora. iar dacă unitatea respectivă îşi încetează activitatea. în condiţiile în care îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege cu privire la vechimea în muncă. Plata indemnizaţiei se face şi persoanelor ale căror contracte au fost suspendate sau au încetat din motive neimputabile salariaţilor şi dacă incapacitatea temporară de muncă a apărut înainte de desfacerea contractului de muncă.

Aceste indemnizaţii se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului handicapat reprezintă un sprijin financiar acordat mamelor salariate care au copii în vârstă de până la doi ani (şi trei ani în cazul copilului cu handicap). precum şi membrii lor de familie în vârstă de peste 15 ani.1. De această indemnizaţie beneficiază şi femeile care au devenit tutore. se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie. agricultorii şi proprietarii de terenuri forestiere. beneficiază de pensie.  femeile au împlinit vârsta de 57 de ani. unul dintre cei doi părinţi ai copilului pe baza livretului de familie. Pensiile constituie principala formă de protecţie a agricultorilor prin asigurările sociale de stat. Indemnizaţia de naştere este unică şi se acordă mamei. şi au o durată de asigurare de minim 25 de ani. Asigurarea socială a agricultorilor Potrivit Legii nr. ajutor de deces. Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  bărbaţii au împlinit vârsta de 62 de ani şi au o durată de asigurare de minim 30 de ani. 232 . dar nu mai puţin de 10 ani de contribuţie. 1/1994) Art. cuantumul acestei indemnizaţii reprezentând 85% din salariul tarifar lunar. numai după naşterea celui de al doilea copil şi pentru fiecare copil născut ulterior. la cerere. durata maximă fiind de 126 de zile calendaristice. pensie de urmaş.copilului. 80/1992 (modificată prin Legea nr. Reforma asigurărilor prevede că şi tatăl copilului poate beneficia de concediu post-natal de 5 zile lucrătoare (cu posibilitatea măririi la 10 zile lucrătoare) cu condiţia să-şi fi achitat la zi contribuţia legală la asigurările sociale. indiferent de mărirea veniturilor părinţilor. valoarea acestei indemnizaţii fiind de 100 000 lei. 25 de ani pentru femei. care prestează o muncă nonsalarială în cadrul gospodăriilor individuale sau în cadrul formelor asociative din agricultură beneficiază de drepturi de asigurare socială. dreptul la pensie fiind şi în cazul agricultorilor imprescriptibil şi netransmisibil. cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani. Persoanele asigurate din această categorie beneficiază de următoarele drepturi de asigurări sociale: pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă. au adoptat copii sau au copii încredinţaţi mai mici de doi ani. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap. respectiv. Persoanele care au o perioadă de asigurare mai mică de 30 de ani pentru bărbaţi şi. care se calculează proporţional cu numărul anilor de asigurare. indemnizaţii şi alte drepturi de asigurare sociale. pensie pentru pierderea capacităţii de muncă. Trebuie menţionat că de această indemnizaţie poate beneficia.

membrii asociaţiilor familiale şi persoanele care desfăşoară o activitate independentă autorizată. Principiile pe baza cărora sunt organizate şi funcţionează asigurările sociale sunt următoarele: a) Cuprinderea obligatorie a tuturor cetăţenilor în cadrul sistemului medicosanitar coerent de protecţie socială.6 din „Norme privind stabilirea. în raport cu care se stabileşte pensia minimă integrală pentru limită de vârstă. 10. trebuie să fie egală cu cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciilor medico-sanitare.29 alin. contribuţia avocatului. drepturile de asigurări sociale sunt aceleaşi ca şi pentru salariaţi. Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează descentralizat. Asigurarea socială pentru categorii de persoane precum: întreprinzătorii privaţi. şi din subvenţii din partea statului. În ceea ce-i priveşte pe proprietarii întreprinderilor private. iar. pe principiul solidarităţii sociale şi al subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor. unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate. 233 . c) Prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medicosanitare. practic. Fondurile asigurărilor de sănătate se constituie din contribuţiile în părţi egale ale persoanelor fizice şi a celor juridice.6. beneficiază de drepturi de asigurări sociale dacă plătesc o contribuţie care variază în raport cu plafonul de venit asigurat. precum şi al dreptului alegerii libere de către asiguraţi a medicului. în regimul asigurărilor sociale ale avocaţilor putându-se vorbi. d) Finanţarea autonomă şi echilibrul financiar. astfel de asigurări nefiind obligatorii. desfăşurarea şi încetarea raporturilor de muncă în unităţile care sunt organizate şi funcţionează pe baza liberei iniţiative”. de autoasigurare. Activitatea financiară a asigurărilor de sănătate respectă principiul echilibrului financiar. în caz de nevoie. reglementat la data calculării pensiei. în fapt. Pot funcţiona şi alte forme de asigurări de sănătate care acoperă riscuri individuale. Regimul asigurărilor sociale ale avocaţilor urmează modelul legislativ pe care este structurat sistemul asigurărilor sociale de stat atât în privinţa tipurilor de pensii reglementate. conform căruia suma contribuţiilor încasate într-o anumită perioadă. cât şi al celorlalte ajutoare materiale de asigurări sociale. b) Solidaritatea între toate categoriile sociale. avocaţii Potrivit art. această prevedere fiind verificată în cazul în care este majorat salariul de bază minim brut pe ţară. întrucât sursa principală este. ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN ROMÂNIA Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ceea ce deosebeşte în mod esenţial regimul asigurărilor sociale ale avocaţilor de cel al asigurărilor sociale de stat este modul de finanţare al fondului de asigurări sociale. în diferite situaţii speciale.Pensia minimă integrală pentru limită de vârstă nu poate fi mai mică decât jumătate din salariul de bază minim brut pe ţară. dacă încheie contracte de asigurări sociale cu Camera de muncă.

concediu de sarcină şi lehuzie. fără venituri proprii. Calitatea de asigurat . soţia. Calitatea de asigurat.  soţul. obligatoriu. au surse proprii de finanţare. următoarele persoane:  copiii şi tinerii până la 26 de ani. în mod nediscriminatoriu.care se poate dovedi cu carnetul de asigurări sociale pentru sănătate . Cei care nu sunt salariaţi. următoarele categorii de persoane:  cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau aflaţi temporar în străinătate. fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii 67/1995 privind ajutorul social. execută o pedeapsă privativă de libertate. dacă sunt elevi. persoanele deportate în străinătate şi care au fost luate prizoniere. colaborează cu diferite organe ale statului şi aplică măsurile stabilite de Ministerul Sănătăţii. Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează în următoarele situaţii:  o dată cu pierderea cetăţeniei şi/sau a dreptului de reşedinţă în ţară. în condiţiile legii. Asiguraţii şi membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale. În sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt cuprinse. asiguraţii vor plăti o contribuţie lunară pentru asigurările sociale de sănătate. De asemenea.e) Conducerea autonomă a asigurărilor sociale pentru sănătate. În asigurarea obligatorie de sănătate nu sunt incluşi membrii misiunilor diplomatice acreditate în România şi cetăţenii străini care se află temporar în ţara noastră.  cetăţenii străini şi apatrizi care au reşedinţa în România. contabilitate proprie.  persoanele care beneficiază de drepturi ca urmare a faptului că au fost persecutate din motive politice.  persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă sau se află în grija familiei. precum şi din alte surse. În acest sens. o au şi persoanele care: satisfac serviciul militar. se află în concediu medical. obligaţia virării acestei contribuţii revenind angajatorului. din contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat. Aceştia pot încheia asigurări facultative.se dobândeşte din ziua încheierii contractului individual de muncă al salariatului şi se păstrează pe toată durata acestuia. fără plata contribuţiei. Aceasta presupune că organele asigurărilor sociale pentru sănătate sunt independente. fără plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate. aflaţi în întreţinerea persoanei asigurate . în sistemul asigurărilor sociale sunt cuprinse. 234 . părinţii şi bunicii. din subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale. dobândesc calitatea de asigurat din ziua în care şi-au achitat contribuţia şi o păstrează potrivit legii. Constituirea fondurilor de asigurări sociale de sănătate se face din contribuţia asiguraţilor. studenţi sau ucenici şi dacă nu realizează venituri din muncă.  în caz de deces.

contribuţia datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă. asiguraţii se bucură de o serie de drepturi. corespunzător necesităţilor. contribuţia se suportă de la bugetul statului. în conformitate cu Legea 67/1995.  formarea unui fond de redistribuire. Persoanele juridice şi fizice care angajează personal salariat trebuie să reţină şi să vireze la Casa de Asigurări de Sănătate. contribuţia se plăteşte de la bugetul asigurărilor sociale de stat. liberprofesionişti şi agricultori se deduce din impozitul datorat de aceste persoane.Cuantumul contribuţiei băneşti lunare a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 7% şi se aplică la venitul brut. sunt:  persoanele care se află în concediu medical sau în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani. suportă contribuţia la asigurările sociale de sănătate din suma ce reprezintă drepturile băneşti ce li se cuvin. persoanele care lucrează pe bază de convenţie civilă. Contribuţia astfel reţinută se virează Casei de Asigurări de Sănătate la care este arondată persoana respectivă. şi se varsă la Casa de Asigurări de Sănătate. Pensionarii. suficiente calitativ şi cantitativ. în vederea stabilirii contribuţiei de 7% pentru asigurările sociale de sănătate.  formarea unui fond de rezervă. 235 . beneficiarii ajutorului de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin.  persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv. dar au obligaţia să-şi asigure sănătatea. după caz. Drepturile asiguraţilor. Fondurile asigurărilor sociale pentru sănătate au următoarele destinaţii:  plata medicamentelor şi a serviciilor medicale acordate. Asiguraţii au dreptul la servicii medicale.  persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social. medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu. Pentru ultimele trei categorii de persoane. fără plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. Persoanele care sunt asigurate obligatoriu. Persoanele care nu sunt salariate. Disponibilităţile fondurilor rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi au aceleaşi destinaţii. Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de salariaţi.  persoanele care satisfac serviciul militar. comunică direct Casei de Asigurări de Sănătate în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Această contribuţie este de 7% din fondul lunar de salarii. În baza asigurărilor de sănătate. Această contribuţie se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit. Pentru acestea.  cheltuieli de administrare şi funcţionare a fondului. veniturile impozabile.

gimnastică medicală. el este planul financiar anual care reflectă constituirea. elaborează lista cu medicamente din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiază asiguraţii pe baza prescripţiei medicale. La baza elaborării şi execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat stau principiile: anualităţii. oferirea de tratament medical. Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională pentru Asigurări Sociale de Sănătate. inclusiv pentru depistarea din timp a bolilor. asistenţă medicală pre-. Asiguraţii au dreptul la medicamente. cu sau fără contribuţie personală. pentru protejarea membrelor. tratament chirurgical etc. Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală de recuperare într-o unitate specială pentru o perioadă şi după un ritm stabilite de medicul curant în programul de reabilitare. de urgenţă.7. pentru prevenirea complicaţiilor.natală. asiguraţii sunt îndreptăţiţi să beneficieze de servicii medicale pentru vindecarea bolii. pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. de asistenţă stomatologică. Asiguraţii beneficiază şi de alte servicii speciale. potrivit prevederilor contractului-cadru. masaje. Asistenţa constă în stabilirea diagnosticului. ei au dreptul la transport sanitar în următoarele situaţii: urgenţe medicale. cu avizul Colegiului Medicilor în România şi al Colegiului Farmaciştilor din România. Astfel. Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde la capitolul venituri. Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea auzului. Asiguraţii beneficiază de tratament fizioterapeutic. şi la alte materiale de specialitate. în condiţiile stabilite de lege. spitaliceşti. Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală de specialitate ambulatorie sau în spitale acreditate. Asiguraţii în vârstă de peste 30 de ani au dreptul la un control anual. servicii medicale ambulatorii. intra. pentru recuperarea sau ameliorarea suferinţei pacientului. materiale compensate. proteze etc. medicamente.Asiguraţii au dreptul la îngrijire medicală. repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă a bugetului public naţional. echilibrării şi realităţii. materiale sanitare. cu sau fără contribuţie personală. salariaţilor şi membrilor lor de familie. în caz de boală sau accident. următoarele: 236 . 10.şi post. recuperare. din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare. universalităţii. cu sau fără contribuţie personală. Asiguraţii au dreptul să-şi aleagă medicul de familie care să le ofere asistenţa necesară. Îngrijirea medicală acordată asiguraţilor se concretizează în servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii. potrivit convenţiei cadru. În caz de boală. alte cazuri prevăzute de contractul-cadru. proteze şi alte mijloace terapeutice. pe baza prescripţiilor medicale.

cu avizul Ministerului Finanţelor. instituţii şi comune.  indemnizaţii în caz de maternitate şi pentru îngrijirea copilului bolnav. majorările şi amenzile aplicate pentru neplata la timp şi integrală a contribuţiilor de asigurări sociale. subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor. alocaţia de sprijin şi ajutorul de integrare profesională. rezultate din concentrarea bugetelor pentru realizarea asigurărilor sociale întocmite de către întreprinderi. excedentul bugetului anului precedent care se reportează pe anul următor.  unele cheltuieli cu ocrotirea sănătăţii. contribuţia pensionarilor pentru bilete de tratament. în care sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat.  acordarea biletelor de tratament balnear şi odihnă. alte venituri (sume obţinute din lichidarea debitelor din anii anteriori. Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde cheltuielile pentru:  pensiile plătite prin oficii. dobândind astfel o deplină autonomie. refacerea şi întărirea capacităţii de muncă. Pe baza datelor proprii şi a celor primite de la direcţiile judeţene şi 237 . dobânzi pentru disponibilităţi în conturi. contribuţiile pentru fondul de ajutor de şomaj. restituirea subvenţiilor acordate în anii precedenţi şi nefolosite. Bugetul asigurărilor sociale de stat se întocmeşte distinct de bugetul administraţiei centrale de stat şi se aprobă de către Parlament o dată cu acesta.  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.       contribuţia pentru asigurările sociale de stat. Cheltuielile nu se pot înscrie în buget şi nu se aprobă fără stabilirea resurselor din care urmează să fie efectuate. executării şi încheierii bugetului asigurărilor sociale de stat. contribuţia parţială a personalului salariat pentru bilete de tratament balnear şi odihnă. diferenţa între venituri şi cheltuieli. Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează şi se administrează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale .Direcţia generală a asigurărilor sociale şi pensiilor. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. stabileşte metodologia elaborării. şi b) bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale ale direcţiilor judeţene şi al Municipiului Bucureşti.  ajutoare sociale. în partea finală.  pensii plătite prin întreprinderi. elaborat de organele de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Bugetul cuprinde.  ajutoare în caz de deces. Bugetul asigurărilor sociale de stat este format din: a) bugetul asigurărilor sociale. restituirea sumelor plătite din eroare pensii neachitate şi prescrise).  cheltuieli cu plata taxelor poştale ocazionate de transmiterea pensiilor.

cu concursul organelor financiar-bancare. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. Atât în procesul elaborării. pentru dezbatere şi adoptare. până la 30 noiembrie. Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se execută prin unităţile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. acţionând în mod corespunzător. Ministerul Muncii şi Protecţie Sociale urmăreşte realizarea echilibrului între venituri şi cheltuieli. Cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor. veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se repartizează pe trimestre şi pe unităţile teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 238 . Cu eventualele amendamente.direcţia Municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi protecţie socială. După aprobare. cât şi în procesul executării bugetului asigurărilor sociale de stat. proiectul de buget se înaintează Parlamentului. proiectul de buget se depune la Guvern.

ARTICOLUL 4 Este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare. raporturile dintre reasigurat şi reasigurător. ARTICOLUL 2 În asigurarea facultativă. denumite în continuare asigurători. respectiv. raporturile dintre asigurat şi asigurător. raporturile dintre asigurat si asigurător. Cedarea în reasigurare pe piaţa internaţională se va face numai în măsura în care riscurile care fac obiectul reasigurării nu pot fi plasate pe piaţa internă. de societăţi comerciale de asigurare. CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale ARTICOLUL 1 În România. de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare. precum şi a operaţiunilor de reasigurare. reasigurători. eliberând un înscris probator al asigurării. Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare face publică lista societăţilor autorizate să funcţioneze în România şi felurile de asigurări practicate. ARTICOLUL 7 Persoanele fizice şi juridice române încheie contractele de asigurare cu societăţi stabilite în România.Anexa LEGEA nr. Asigurătorii care au primit autorizarea prevăzută la aliniatul precedent au obligaţia să realizeze asigurarea. ARTICOLUL 5 Asigurarea obligatorie se practică numai de asigurătorii autorizaţi de Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România Parlamentul României adoptă prezenta lege. cu excepţia cazurilor în care asigurările solicitate nu se practică pe piaţa internă. 239 . drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt stabilite prin prezenta lege. ARTICOLUL 6 Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţa internă şi internaţională de asigurări. În operaţiunile de reasigurare. ARTICOLUL 3 În asigurarea obligatorie. activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor facultative şi obligatorii. drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.

să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată. asiguratul este obligat să comunice în scris asigurătorului schimbarea. CAPITOLUL 2 Contractul de asigurare Secţiunea 1 Încheierea contractului. persoane şi răspundere civilă.primele de asigurare. cererea de plată a primei ori din înscrisul prin care se manifestă voinţa asigurătorului de a încheia contractul. precum şi în cazul în care. ARTICOLUL 12 Documentul de asigurare poate fi. nominal. . iar acesta se obligă ca. în cazul asigurărilor facultative. pe care le cunoaşte. . . producerea riscului asigurat a devenit imposibilă. la producerea unui anume risc. ARTICOLUL 13 Persoana care urmează să încheie asigurarea este obligată să răspundă în scris la întrebările formulate de asigurător. după caz. Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului. riscul asigurat s-a produs. cum ar fi poliţa sau certificatul. Drepturi şi obligaţii ARTICOLUL 9 Prin contractul de asigurare.numele sau denumirea. stabilirea şi plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate se efectuează în condiţiile legii. domiciliul sau sediul părţilor contractante. ARTICOLUL 14 Dacă. ARTICOLUL 11 Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă şi din emiterea şi trimiterea unui document de asigurare. în limitele şi termenele convenite.obiectul asigurării: bunuri. 240 . înainte de a începe obligaţia asigurătorului.ARTICOLUL 8 Constatarea producerii riscurilor asigurate. după începerea obligaţiei asigurătorului. sau producerea lui a devenit imposibilă. . chiar dacă există un început de dovadă scrisă.momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului. evaluarea pagubelor. cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc. . pentru asigurările obligatorii sau ale contractului de asigurare.sumele asigurate.alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. ARTICOLUL 10 Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă şi va cuprinde: . . asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului. contractul se reziliază de drept. la ordin sau la purtător. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori.riscurile ce se asigură. denumită în continuare indemnizaţie.

care lucrează în această calitate.ARTICOLUL 15 Plata primelor se face la sediul asigurătorului sau al împuterniciţilor sau. dacă părţile convin. cu excepţia cazului când paguba a fost produsă cu intenţie. conform contractului de asigurare. ARTICOLUL 22 În limitele indemnizaţiei plătite în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă. asigurătorul are dreptul să refuze plata indemnizaţiei. în temeiul oricărui contract. înscrisul constatator fiind poliţa de asigurare. prin acordul părţilor. în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă. Dispoziţiile aliniatului precedent se aplică. ARTICOLUL 20 În cazurile stabilite prin contractul de asigurare. dispoziţia de plată sau alt document probator al plăţii. în mod statornic. în lipsa unei alte clauze înscrise în contractul de asigurare. restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau hotărârii judecătoreşti. asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei. ARTICOLUL 21 În cazul în care contractul de asigurare este modificat. dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat sau de către beneficiar ori de către un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. nu sunt plătite în termenul prevăzut în contractul de asigurare. contractul de asigurare se reziliază în cazul în care sumele datorate de asigurat. ARTICOLUL 19 Asiguratul este obligat să comunice asigurătorului producerea riscului asigurat. şi în cazul în care riscul asigurat a fost produs de către: a) persoanele fizice majore care. În caz de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la aliniatul precedent. asigurătorul nu datorează indemnizaţie. denunţat ori este reziliat. în termenul prevăzut în contractul de asigurare. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la aliniatul precedent. ARTICOLUL 23 241 . în totalitate sau în parte. ARTICOLUL 17 Dacă nu s-a convenit altfel. cu orice indemnizaţie cuvenită asiguratului sau beneficiarului. la exercitarea dreptului prevăzut la alin. locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul sau beneficiarul. după caz. dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. Asigurătorul poate renunţa. b) prepuşii asiguratului sau ai beneficiarului. ARTICOLUL 18 Asigurătorul are dreptul de a compensa primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare. stabilită între părţi. cu titlu de primă. plata ori. 1. chitanţa. ARTICOLUL 16 Dovada plăţii primelor de asigurare revine asiguratului.

proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia. ARTICOLUL 25 Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat. despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre suma prevăzută în contract şi valoarea bunului. toate excepţiile care sunt opozabile contractului iniţial. atât la încheierea contractului de asigurare. consecinţa directă a riscului. inferioară valorii bunului. Secţiunea a 2-a Asigurarea de bunuri ARTICOLUL 24 În asigurarea de bunuri. care invocă drepturi derivând din acesta. dacă nu s-a prevăzut altfel în contractul de asigurare. ARTICOLUL 27 Despăgubirile ce se plătesc de asigurător se stabilesc în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. În contractul de asigurare poate fi stipulată o clauză. 242 . În cazurile prevăzute în condiţiile de asigurare. pe seama asigurătorului şi în cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea. Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări pentru acelaşi bun la asigurători diferiţi. asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului. ARTICOLUL 28 În cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată. conform căreia asiguratul rămâne propriul său asigurător pentru o franşiză sau o sumă determinată care nu se despăgubeşte de către asigurător. Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care bunul asigurat este întreţinut. fără ca asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv. dacă nu s-a convenit altfel prin contract. măsuri pentru limitarea pagubelor. cât şi pe parcursul executării acestuia.Asigurătorul poate opune titularului sau deţinătorului documentului de asigurare ori terţului sau beneficiarului. asiguratul este obligat să ia. ARTICOLUL 29 În cazul existenţei mai multor asigurări încheiate pentru acelaşi bun. cuantumul pagubei şi nici suma la care s-a făcut asigurarea. fiecare asigurător este obligat la plată. Despăgubirile nu pot depăşi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat. beneficiarului desemnat sau celor în drept o despăgubire. ARTICOLUL 26 Asiguratul este obligat să întreţină bunul asigurat în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale. la producerea riscului. în scopul prevenirii producerii riscului asigurat. potrivit cu împrejurările.

ARTICOLUL 35 Asigurătorul nu datorează suma asigurată. în modul prevăzut la alineatul precedent. atunci când sunt mai mulţi beneficiari desemnaţi. la producerea riscului asigurat. 243 . în cazurile prevăzute în contractul de asigurare. din asigurările sociale. ARTICOLUL 33 Desemnarea beneficiarului se poate face fie la încheierea contractului. asigurătorul se obligă ca. în cazul în care bunul asigurat este înstrăinat. precum şi de sumele primite de la asigurător în temeiul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule. ARTICOLUL 37 Asiguratul poate să ceară repunerea în vigoare a asigurării la care se constituie rezerva de prime. independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului. ARTICOLUL 34 Dacă asiguratul nu a dispus altfel. dacă riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului în termen de 2 ani de la încheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu intenţie de către asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevăzute în contractul de asigurare. ARTICOLUL 32 Suma asigurată se plăteşte asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. Asigurarea în vederea unui risc privind o altă persoană decât aceea care a încheiat contractul de asigurare se poate încheia potrivit contractului de asigurare. să plătească o sumă asigurată. dacă nu s-a desemnat un beneficiar. Dacă un beneficiar a produs intenţionat decesul asiguratului. solicitând restituirea rezervei constituite. fie în cursul executării acestuia. conform contractului de asigurare. contractul de asigurare se reziliază. de repararea prejudiciului de către cei răspunzători de producerea lui. Secţiunea a 3-a Asigurarea de persoane ARTICOLUL 31 În asigurarea de persoane. suma asigurată se plăteşte celorlalţi beneficiari desemnaţi sau moştenitorilor. Creditorii asiguratului nu au dreptul să urmărească suma asigurată cuvenită beneficiarului.ARTICOLUL 30 În lipsa de prevedere contrară în contractul de asigurare. ARTICOLUL 38 Suma asigurată se datorează. prin declaraţia scrisă comunicată asigurătorului ori prin testament. În cazul decesului asiguratului. suma asigurată se plăteşte moştenitorilor asiguratului. ARTICOLUL 36 În asigurările la care se constituie rezerve de prime. aceştia au drepturi egale asupra sumei asigurate. în calitate de beneficiar. asiguratul poate să înceteze plata primelor cu dreptul de a menţine contractul la o sumă asigurată redusă sau de a-l rezilia. Înlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricând în cursul executării contractului.

Secţiunea a 5-a Alte asigurări ARTICOLUL 45 Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi în cazul încheierii altor asigurări. Secţiunea a 4-a Asigurarea de răspundere civilă ARTICOLUL 41 În asigurarea de răspundere civilă. ARTICOLUL 40 Drepturile asiguraţilor asupra sumelor rezultând din rezerva de prime ce se constituie la asigurările de persoane pentru obligaţii de plată scadente în viitor nu sunt supuse prescripţiei. 244 . Despăgubirea se plăteşte asiguratului în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit pe cel păgubit. să supună litigiul soluţionării unui organ de jurisdicţie român. ARTICOLUL 44 Asigurătorul plăteşte despăgubirea nemijlocit celui păgubit în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat. prin lege sau prin acorduri internaţionale la care România este parte. potrivit contractului de asigurare ori prin hotărâre judecătorească. ARTICOLUL 42 Drepturile persoanelor păgubite se vor exercita împotriva celor răspunzători de producerea pagubei. în cazul evenimentelor petrecute pe teritoriul României. persoana păgubită şi asigurător. dacă nu ajung la înţelegere. în măsura în care.ARTICOLUL 39 Prin contractul de asigurare se poate prevedea că sumele asigurate să fie plătite asiguraţilor pe bază de amortizare sau în alte modalităţi. despăgubire ce nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului. ARTICOLUL 43 Despăgubirea se stabileşte pe baza convenţiei dintre asigurat. Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite. Pentru stabilirea despăgubirii. asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil. părţile sunt obligate. în limitele obligaţiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare. nu se prevede altfel. Prin contractul de asigurare se poate cuprinde în asigurare şi răspunderea civilă a altor persoane decât a celei care a încheiat contractul.

b) asigurătorul. potrivit obligaţiilor preluate. pe timpul utilizării autovehiculelor pentru cursele de întreceri. care deţin autovehicule supuse înmatriculării în România. faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule. la suportarea indemnizaţiilor pe care reasiguratul le plăteşte la producerea riscului care a făcut obiectul reasigurării. în baza legii. care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri. ARTICOLUL 47 Reasigurarea nu stinge obligaţiile asigurătorului şi nu stabileşte nici un raport juridic între asigurat şi reasigurător. potrivit obligaţiilor preluate. în calitate de reasigurat. potrivit convenţiei bilaterale încheiate între Biroul asigurătorilor de autovehicule din România şi Biroul asigurătorilor de autovehicule din ţara de origine. în calitate de reasigurător.Secţiunea a 6-a Reasigurarea ARTICOLUL 46 Prin reasigurare: a) asigurătorul. Despăgubirile se plătesc şi pentru pagubele produse de existenţa sau funcţionarea instalaţiilor montate pe autovehicule. primeşte prime de reasigurare. în condiţiile prezentei legi. CAPITOLUL 3 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule ARTICOLUL 48 Persoanele fizice şi cele juridice. dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) posedă documentele internaţionale de asigurare valabile pe teritoriul României. raliuri sau antrenamente. precum şi pentru pagubele produse de remorci ori ataşe. ARTICOLUL 49 Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund. sunt obligate să le asigure pentru cazurile de răspundere civilă. atât în timpul mersului. în schimbul cărora reasigurătorul contribuie. cât şi în timpul staţionării. b) numărul de înmatriculare atestă existenţa asigurării. la suportarea indemnizaţiilor pe care reasiguratul le plăteşte la producerea riscului care a făcut obiectul reasigurării. Fac excepţie de la dispoziţiile prezentului articol persoanele fizice şi juridice. ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României. Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate. precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. în schimbul cărora contribuie. Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care au fost produse accidentele de autovehicule. cedează prime de reasigurare. 245 .

se acordă despăgubiri dacă autovehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul despre încheierea unor astfel de asigurări cu alţi asigurători. precum şi prin avarierea sau distrugerea de bunuri. ARTICOLUL 52 În cazul în care. despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii. termenele de plată. Convenţia încheiată numai între asigurat şi persoana păgubită. numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deţinătorul autovehiculului respectiv. ARTICOLUL 51 Despăgubirile. la data producerii accidentului există mai multe asigurări valabile. ARTICOLUL 54 Despăgubirile se stabilesc pe baza convenţiei dintre asigurat. despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul. asiguraţii sunt obligaţi să se apere în proces. 1 poate fi încheiată şi de către conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului. pentru acelaşi deţinător de autovehicul. altul decât asiguratul. 49 si 50. despăgubirile se acordă pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul. 58. în cazul în care nu s-a realizat înţelegerea. În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească. numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deţinătorul autovehiculului respectiv. reşedinţa sau sediul în România. convenţia prevăzută la alin. limita maximă a despăgubirilor de asigurare. urmată de o hotărâre judecătorească de expedient. În caz de vătămare corporală sau deces. chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat. În cazurile în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate. care consfinţeşte tranzacţia acestora. nu-l obligă pe asigurător la plată. răspunzător de producerea accidentului. astfel cum sunt prevăzute la art.ARTICOLUL 50 Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuieli de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces. ARTICOLUL 53 Nivelul primelor de asigurare. Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul. În caz de vătămare corporală sau de deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri. persoana păgubită şi asigurător ori. iar pentru persoanele aflate în acel autovehicul. sancţiunile şi alte elemente cu privire la aplicarea asigurării se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. precum şi dacă nu aparţineau deţinătorului ori conducătorului autovehiculului. se acordă şi în cazul în care cel care conducea autovehiculul. potrivit prevederilor art. prin hotărâre judecătorească pronunţată în România. la propunerea Ministerului Finanţelor. Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor. este o altă persoană decât asiguratul. răspunzător de producerea accidentului. Citarea în proces a asigurătorului este obligatorie. iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul. ARTICOLUL 55 246 .

ARTICOLUL 57 Drepturile persoanelor păgubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei. dacă aceştia dovedesc că au despăgubit pe cei păgubiţi şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. care nu pot face. persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus autovehiculul. datorează primele de asigurare. în următoarele cazuri: a. 2. accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărire. b. desemnate în acest scop. în limitele obligaţiei acestuia.Despăgubirile se plătesc de către asigurător nemijlocit persoanelor fizice sau juridice păgubite. c. organele poliţiei de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor controla documentele de asigurare şi vor solicita deţinătorului autovehiculului dovada plăţii primei de asigurare datorate. expirarea valabilităţii asigurării. Aceste drepturi se pot exercita şi direct împotriva asigurătorului de răspundere civilă. d. La intrarea şi ieşirea din ţară. dovada asigurării ori a plăţii acesteia. stabilită în prezentul capitol. 48 alin. chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie. ARTICOLUL 58 Asigurătorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. cu citarea obligatorie a celui răspunzător de producerea pagubei. accidentul a fost produs cu intenţie. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehiculele deţinute de persoane asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin Biroul asigurătorilor de autovehicule din România. 2. până la ieşirea autovehiculului din ţară. accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte încriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie. vor fi îndrumate să achite primele datorate la organele de la punctul de control. Despăgubirile se plătesc asiguraţilor. corespunzător perioadei de la intrarea. în măsura în care acestea nu au fost despăgubite de asigurat. Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului. Persoanele neasigurate. fără consimţământul asiguratului. 58. sau ale căror asigurări expiră în timpul aflării pe teritoriul României. ARTICOLUL 56 Persoanele care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate şi nu sunt asigurate în străinătate. potrivit prevederilor Art. la control. 247 . 48 alin. respectiv.

în care termenul de 4 zile lucrătoare începe de la data încetării acestora.000 lei la 200. putându-se lua şi măsura suspendării activităţii. conform normelor elaborate de către Ministerul Finanţelor. cu excepţia cazurilor de forţă majoră.000 lei. care va stabili anual o cotă procentuală ce se va aplica asupra volumului de prime brute încasate de societăţile de asigurare. 48 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 50. Majorările de întârziere vor fi virate în contul fondurilor respective. se constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii. la cererea asiguratului. ARTICOLUL 64 Încălcarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. în care autorul a rămas neidentificat şi autovehiculul este neasigurat.000. Fondul se va constitui şi se va administra de către Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din Ministerul Finanţelor.ARTICOLUL 59 Asiguraţii sau reprezentanţii acestora sunt obligaţi să înştiinţeze în scris asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat în termen de 4 zile lucrătoare de la data acestuia. soldate cu vătămări corporale sau decese. În cazul repetării faptei de la alin.000 lei la 2. ARTICOLUL 61 În vederea protejării victimelor accidentelor de circulaţie auto. CAPITOLUL 4 Fonduri de protecţie ARTICOLUL 60 În vederea protejării asiguraţilor. care va stabili o cotă procentuală ce se va aplica asupra volumului de prime brute încasate pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto de către societăţile autorizate şi va elabora norme privind utilizarea fondului. 1. CAPITOLUL 5 Sancţiuni ARTICOLUL 62 Pentru neplata la termen a sumelor destinate fondurilor constituite conform Art. de până la un an. se poate lua şi măsura suspendării activităţii. pe o perioadă de până la un an. de asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi va elabora norme privind utilizarea acestuia. cu avizul Ministerului Finanţelor. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului. prin contribuţia asigurătorilor. se constituie Fondul de protejare a asiguraţilor destinat plăţilor de despăgubiri şi sume asigurate în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. 60 şi 61 se calculează majorări de întârziere. ARTICOLUL 63 Refuzul societăţii comerciale autorizate de a încheia asigurarea obligatorie. Acest fond se va constitui şi se va administra de către Biroul asigurătorilor de autovehicule. până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. 248 .

471/1971 cu privire la asigurările de stat. prevăzută la Art. 249 . 471/1971. 74 alin. (1) din Constituţia României. precum şi orice alte dispoziţii contrare. (1) din Constituţia României. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 1995. împuternicit în acest scop. prevăzută la Art. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NĂSTASE Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1995. 64. 63. respectiv. ARTICOLUL 67 Nivelul amenzilor de la Art. republicat in 1988. potrivit legii. la cererea asigurătorilor. de reţinere a certificatului de înmatriculare. 387/1990 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor. 64. şi. 63 din prezenta lege se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor. de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie. unităţile de pompieri şi celelalte autorităţi publice competente să constate şi să cerceteze accidentele de autovehicule sau alte evenimente. ARTICOLUL 70 Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 1996. 63 şi 64 se completează cu dispoziţiile Legii nr. cu respectarea prevederilor Art.715/1971 pentru stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr. contestaţia se va depune la instanţele de judecată competente. ARTICOLUL 66 Pentru măsura de suspendare a activităţii societăţii comerciale. vor comunica. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. în corelaţie cu indicele de inflaţie. Hotărârea Guvernului nr. iar cele prevăzute la Art. Cartea I „Despre contractul de asigurare”. CAPITOLUL 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale ARTICOLUL 69 Organele de politie. ARTICOLUL 68 Reglementarea privind contravenţiile prevăzute la Art. Decretul nr. cu respectarea prevederilor Art. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. după caz. 63 şi 64 se va actualiza prin hotărâri ale Guvernului. 1. 74 alin. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Titlul XIII. din Codul comercial. actele şi datele cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi la pagubele provocate în vederea stabilirii şi plăţii de către asigurători a despăgubirilor şi a sumelor asigurate.ARTICOLUL 65 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la Art.

formular completat de către solicitantul asigurării şi remis asigurătorului clauză de arbitraj (arbitration clause) .GLOSAR A acoperire (cover) .metodă de asigurare care combină transferul riscului către o companie de asigurări cu asumarea parţială a riscului B beneficiar (beneficiary) .persoana sau societatea căreia i se va plăti despăgubirea prevăzută în poliţa de asigurare la producerea riscului asigurat bonus (bonus) .suplimentarea periodică a beneficiilor unei poliţe de asigurare de viaţă broker de asigurare (insurance broker) .partea care solicită asigurarea şi este îndreptăţită să solicite despăgubiri în baza poliţei de asigurare. de comun acord şi ulterior unei curţi legislative clauză de reînnoire (renewal clause) .clauză întâlnită în numeroase contracte de asigurare. prin preluarea riscurilor autoasigurare (self-insurance) . negociază şi încheie contracte de asigurare pentru clienţii săi „bună-credinţă” (utmost good faith) . se mai numeşte şi proprietar sau deţinător al poliţei de asigurare asigurător (insurer) .persoană juridică autorizată care acordă consultanţă în domeniul asigurărilor.societate autorizată să furnizeze asigurare. în primul rând.sistem de investire în folosul asiguratului a unei părţi din prima de asigurare anuală (specific asigurărilor de viaţă) agent de asigurări (insurance agent) .clauză specifică asigurărilor de viaţă care prevede obligativitatea asigurătorului de a reînnoi la cerere poliţa de asigurare la expirarea acesteia.persoană sau firmă autorizată să acţioneze în numele unui asigurător asigurare (insurance) .protecţia prin asigurare oferită de asigurător asiguratului acumulare de capital (capital acummulation) .situaţia în care partea căreia i se promite ceva printr-un contract dezvăluie părţii care face promisiuni orice fapt material care ar putea influenţa decizia acestuia de a încheia sau nu contractul C cerere de asigurare (proposal form) . indiferent de vârsta şi starea medicală a 250 .sistem de transfer al riscului de la asigurat către asigurător asigurat (insured) . unui tribunal neoficial ales. prin care părţile consimt să supună un eventual diferend.

împărţirea riscului şi corespunzător a primei de asigurare între doi sau mai mulţi asigurători companie de asigurări mutuală (mutual insurance company) .speranţa medie de viaţă a unei persoane la o anumită vârstă. sau doar asigurătorului coasigurare (co-insurance) . Scăderea producţiei ca urmare a avarierii utilajelor amintite constituie o daună indirectă denaturare (misrepresentation) .informaţii false sau incomplete cu privire la un fapt material.parte a procesului de management al riscului care implică decizii şi acţiuni menite să administreze sau să controleze riscul prin: (a) eliminarea riscului. diferită de dauna indirectă. cheltuielile asociate marketingului. emiterii contractului şi colectării primelor D daună directă (direct loss) . (c) transferul riscului sau (d) asumarea riscului costuri de achiziţie (acquisition costs) .clauză a poliţei de asigurare care dă dreptul la reziliere sau ambelor părţi. adică comisioanele plătite agenţilor. totodată.încheierea perioadei de asigurare expunere (exposure) – termen utilizat pentru a desemna starea de a fi expus unui risc şi mărimea riscului F 251 . subscrierii.specialişti angajaţi de către companiile de asigurări pentru a determina valoarea daunelor în cazurile importante excluderi (exclusions) .prevederi ale unei poliţe de asigurare care stabilesc riscurile care nu sunt preluate expectanţă de viaţă (expectation of life) . în conformitate cu tabelele de mortalitate expirare (expiry) .asiguratului clauză de reziliere (cancellation clause) . De exemplu.diferenţa dintre valoarea bunurilor noi şi valoarea lor la orice moment ulterior.parte a procesului de management al riscului care implică (a)evaluarea probabilităţii şi a frecvenţei de producere a riscului şi (b) stabilirea impactului potenţial al pierderilor evaluatori ai daunelor (loss assessor) . compensation.toate costurile legate direct de preţul de obţinere al asigurării. payment for the claims) . (b) minimizarea riscului. avarierea unor utilaje ca urmare a unui incendiu reprezintă o daună directă. diferenţă datorată uzurii despăgubire (indemnity.companie de asigurări a cărei membrii sunt. asiguraţi şi asigurători controlul riscului (risk control) . poate fi neintenţionată sau deliberată depreciere (depreciation) .suma plătită beneficiarului de către compania de asigurări în cazul producerii riscului asigurat E eligibilitate (eligibility) .daună cauzată de acţiunea directă a unui risc asigurat.condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a avea dreptul la despăgubirea prevăzută în poliţa de asigurare evaluarea riscului (risc evaluation) .

viaţă) intermediar (intermediary) – persoană fizică sau juridică care mijloceşte un contract de asigurare.valoarea riscului obiectiv aferent unei anumite situaţii H hazard (hazard) .metode de actualizare a sumei asigurate prin creşteri automate (specifice asigurărilor de viaţă şi sănătate) interes asigurabil sau patrimonial (insurable interest) .constituie o cerinţă esenţială pentru validitatea unui contract de asigurare şi reprezintă o relaţie legală a deţinătorului poliţei de asigurare cu elementul asigurat (bun. risk value) . indexation) .fapt (material fact) .folosirea tehnicilor de colectare şi plasare a primelor de asigurare în scopul maximizării profitului franşiză (deductible) .măsura în care sunt preluate prin asigurare riscurile potenţiale grad de risc (risk degree. din punct de vedere al valorii şi frecvenţei L legea numerelor mari (law of large numbers) .etapa iniţială a procesului de management al riscului.clauză a unei poliţe de asigurare care prevede că plata despăgubirii se face numai pentru suma care depăşeşte o valoare prestabilită G grad de acoperire (covering degree) .clauză prevăzută în poliţa de asigurare prin care compania de asigurări se angajează să nu refuze cererea de despăgubire din cauza unui viciu de formă.teorie matematică care aplicată în asigurări. dacă poliţa a fost activă pentru o anumită perioadă de timp indexare (index-linking. poate fi agent sau broker istoricul daunelor (damage history) – istoricul despăgubirilor solicitate de asigurat.orice fapt care poate influenţa deciziile unui asigurător la încheierea unei poliţe de asigurare flux financiar în asigurări (cash flow underwriting) .limitele geografice în care se poate întâmpla evenimentul asigurat M 252 . determină cu acurateţe probabilitatea de apariţie a unui eveniment asigurabil limite teritoriale (territorial limits) .condiţii favorizante care cresc probabilitatea pierderilor sau le fac mai grave. răspundere civilă. prin care se determină riscurile la care este expus subiectul incontestabilitate (indisputability) . poate fi fizic. psihic sau moral I identificarea riscului (risk identification) .

evaluarea şi controlul riscului N neasigurare (non-insurance) . acţionând cu bună-credinţă ar face într-o situaţie dată sau vina de a face ceva ce o persoană prudentă şi rezonabilă nu ar face O opţiunea de conversie (conversion option) . dar fără a se depăşi valoarea reală a daunei neglijenţă (negligence) . prin care deţinătorul acesteia o poate schimba cu o altă poliţă de asigurare din aceeaşi categorie P perioadă de asigurare (period of insurance) .poliţă care prevede ajustarea periodică a primei de asigurare pe baza declaraţiilor asiguratului portofoliu (portfolio) .termen definit ca vina de a omite ceva ce o persoană raţională.termen ce defineşte o parte sau totalitatea activităţii de asigurare sau de investiţii a unui asigurător primă de asigurare (premium) – suma plătită de asigurat asigurătorului.situaţia în care o persoană sau societate îşi asumă un risc. în care poliţa de asigurare nu se anulează în cazul neplăţii la termen al primelor de asigurare poliţă de asigurare (insurance policy) .documentul cu valoare de contract.dacă două sau mai multe poliţe acoperă aceleaşi bunuri.clauză prevăzută în poliţa de asigurare. în asigurări.perioada în care asigurătorul preia în baza poliţei de asigurare riscurile asigurate perioadă de graţie (period of grace) . fără o decizie conştientă în acest sens şi fără crearea nici unei rezerve financiare aferente neconcurenţa poliţelor (non-concurrent policies) .managementul riscului (risk management) . prin asigurare furnizate de asigurător primă suplimentară (additional premium) . modificării riscului acoperit. încheiat între asigurător şi asigurat poliţă ajustabilă (adjustable policy) .teorii şi metode practice de protecţie împotriva riscului. principalele etape sunt identificarea. creşterii perioadei de asigurare sau în cazul reînnoirii unei poliţe pentru care înregistrările arată că valoarea asigurată curentă depăşeşte estimarea iniţială primă unică (single premium) – prima de asigurare care se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă de asigurare probabilitatea daunelor (probability of loss) – probabilitatea de apariţie sau frecvenţa relativă a pierderilor.perioadă determinată de timp. în schimbul protecţiei.un surplus de plată pentru o poliţă de asigurare datorat creşterii gradului de acoperire. pe baza legii numerelor mari se poate stabili cu acurateţe probabilitatea de apariţie a unui eveniment 253 . în cazul unei daune despăgubirea se va plăti proporţional de către cele două poliţe.

este risc pur. poliţa se consideră reînnoită regula sensului comun (ordinary meaning rule) .asigurabil R reasigurare (reinsurance) .reintrarea în vigoare a unei poliţe de asigurare ale cărei rate scadente neachitate la timp sunt totuşi plătite (cu dobânda aferentă) într-un interval de timp dat reînnoirea poliţei (renewal of policy) . transferul său se poate face la o primă rezonabilă. asigurătorul îl invită pe asigurat să-şi prelungească poliţa şi îi acordă o perioadă de graţie pentru plata primei de asigurare.risc preluat de asigurător numai în condiţii speciale (în general. în condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare.asigurarea totală sau parţială a unui asigurător împotriva unui risc de către un alt asigurător numit reasigurător „rea-credinţă” (dishonesty) . există un grup mare de subiecţi supuşi riscului. fără sensuri filosofice sau ştiinţifice risc asigurabil (insurable risk) . dacă asiguratul plăteşte. este fortuit risc asigurat (insured risk) . în cazul daunei totale subasigurare (under-insurance) – asigurarea ce prevede o sumă asigurată. inferioară valorii reale a obiectului asigurării. sunt protejate prin introducerea unor măsuri suplimentare de siguranţă risc suplimentar (additional risk) . prin acordul ambelor părţi (asigurător şi asigurat) reinstalare (reinstalment) .riscurile preluate automat de către asigurător prin poliţa de asigurare risc protejat (protected risk) .risc care.asigurarea bunurilor la o valoare mai mare decât valoarea lor reală suspendarea acoperirii (suspension of cover) – perioadă de timp cuprinsă în 254 .procesul de corectare a poliţei. se poate calcula probabilitatea pierderilor. simple.risc preluat de către compania de asigurări care se obligă prin contract ca la producerea lui să despăgubească pe asigurat risc de drept (risk taken over under a contract) . în termeni financiari. ca urmare a sfaturilor şi insistenţelor asigurătorului.risc care îndeplineşte următoarele condiţii: este măsurabil.în momentul expirării poliţei de asigurare. prin plata unei prime de asigurare suplimentare) S suma asigurată (insured sum) .aranjament prin care riscurile sunt împărţite sau schimbate între asigurători rectificare (rectification) .regulă care stă la baza redactării unei poliţe de asigurare şi care prevede că formulările din poliţă trebuie să fie clare. neadecvată pentru a prelua întreaga pierdere supraasigurare (over-insurance) .suma maximă plătită asiguratului sau beneficiarilor specificaţi de acesta. există un interes asigurabil.refuzul nefondat al unui asigurător de a onora o cerere de despăgubire reciprocitate (reciprocity) .

remaining value) . cel mai adesea transferul se face prin asigurare. 255 . Petre Pogeangă. Organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile a întreprinderilor mici şi mijlocii. Thomas.valoarea la zi a bunului asigurat calculată prin scăderea amortizării BIBLIOGRAFIE Alexa Constantin. Ed. asigurări şi reasigurări.David. Bistriceanu Gh. Pitman Publishing. Illinois. Homenwood. Sebe Emil. 1999. Business One Irwin. Biehl L. Boulescu Mircea. Ciurel Violeta. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Dictionary of insurance.perioada de asigurare în care asigurătorul acceptă să suspende asigurarea la cererea asiguratului T tabelă de mortalitate (mortality table) . Macovei E. 1989. Kaiser W. Bucureşti. în schimbul unei prime de asigurare V valoarea de înlocuire (replacement value) . 1996. 1999. Bailard E. Bondrea Aurelian. 1997..instrument de determinare a probabilităţii de supravieţuire sau deces taxa de poliţă (policy fee) – la stabilirea primei de asigurare. 1992. Bucureşti. Bercea F.termen folosit în asigurarea de bunuri şi care se referă la costul total al înlocuirii bunului valoarea rămasă (left value. All.. Editura Fundaţiei România de Mâine.. London. Mihăescu Ana Maria. Editura Karat.procesul de transferare a efectelor financiare ale unei posibile pierderi aferente unei părţi către o terţă parte.. Editura Fundaţiei România de Mâine. How to buy insurance at la right price. Ronald. Opinia publică şi dinamica schimbărilor din societatea românească în tranziţie. Bennet C. cele mai multe companii de asigurări includ şi taxa de poliţă care reprezintă costurile administrative aferente emiterii poliţei transferul riscului (risk transfer) . Lexicon de protecţie socială.

London. Ionescu Luminiţa. Constantinescu Dan Anghel. Asigurări şi reasigurări: Abordări teoretice şi practici internaţionale. American Institute for CPCU. McGraw-Hill Publishing Company. Horn. Macovei Ioan. Pitman Publishing. New York. 1998. 1997. Editura Actami. Bucureşti. Wiliam. Editura Junimea. Contractul de asigurare. Editura Tehnică. Introducere în asigurări. Malvern. Dobrin Marinică. Dobrin Marinică. Randall. Dobrin Marinică. 1995. Bucureşti. Tratat de contabilitate financiară. Negruş Mariana. Bucureşti. James S. 256 . Plăţi şi garanţii internaţionale. Roland C. California. Merritt Publishing. Ionaşcu Ion. Editura Semne ’94. vol. Jeffrey. Editura Tehnică. 1994. Pennsylvania. Editura Economică. Dobrin Marinică. Contracte speciale. Eric A. Cistelecan Rodica. Commercial Property Insurance and Risk Management. Seglin L. Iaşi. Management in Banking. 1999. Wienning. Bucureşti. Malvern. Editura All. 1982. Eric A. Malecki. Contabilitatea societăţilor de asigurări. Everett D. Editura Universitaria. Bob A. American Institute for CPCU. Bucureşti. Bucureşti. 1987. Tratat de drept civil. 2000. Văduva Ilie. Practica asigurărilor. Bazele contabilităţii. Editura Dimitrie Cantemir. Bucureşti. 1996. Editua All Beck. Trieschmann. 1999 Cyntia Davidson. 1994. Constantinescu Dan Anghel.Brownlie D. Donald E. Malvern. Cistelecan Lazăr. Oprea Călin. Issues în insurance. The life insurance buyer’s guide.. Constantinescu Dan Anghel. Ciurel Violeta. I. Neamţu Horia. The over 50 insurance survival guide. Wiening. Popescu Dumitru. Pennsylvania. 1996. Commercial Liability Insurance and Risk Management. 1992. Hedges. Craiova. 1996. Economia asigurărilor. Bucureşti. American Institute for CPCU. Tg. Bucureşti. Asigurări comerciale. Asigurarea şi managementul riscului. Helen Coult. Editura Semne ’94. Pennsylvania. 1998 Galiceanu I. Santa Monica. Deak Francisc. 1998. 1989. Ristea Mihai. Feleagă Nicolae. Mureş. Editura Didactică şi Pedagogică. 1995.

Bucureşti.. I.How to secure the coverage you need at an affordable price. Matematică şi asigurări. Asigurări şi reasigurări. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile. Malvern. Editura Expert.M. Asigurări de persoane şi bunuri. Scott L. George Rejda. Tănăsescu Paul.Purcaru. David. M. Old Saybrook. Connecticut. London. American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters.. Editura Didactică şi Pedagogică. Florian Bercea. 1987. 1995. Malvern. Brayshaw R. American Institute for CPCU. Sloan Ross. Victor Hallman. Malvern. Malvern. 1978. Editată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. D. 1992. Maria Bodnar. vol. 2000. 1992. Thomas Krause. Harrison M. Pennsylvania. 1994. Editura Economică. Personal insurance: Life. Pennsylvania. Karen L. ediţia a II-a. Chapman & Hall. Văcărel Iulian. 257 . Management of company finance. Michael Elliot. Editura Fundaţiei România de Mâine. Pennsylvania. Finanţe publice. 1998. 1998. Insurance operations. Samuels J. American Institute for CPCU. American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters. professional and professional American Institute for CPCU. Malvern. Insurance contract analysis. Wiening A. Mircea Lazăr. ethics. Ionescu Luminiţa. 1997. Bernard. Editura All. Ronal Horn. James. Bucureşti. About professions. Webb L. 1995.E. Mamilton. II. 1995. Health and Retirement. Editura Economică. 1990. Contabilitatea societăţilor comerciale. Tatiana Moşteanu. Bucureşti. ediţia a-II-a. 1996. Robert Cawthon. Asigurările sociale de sănătate din România. Bucureşti. Bucureşti. The Globe Pequot Press. Malecki S. ARS Press. Purcaru Ion. American Institute for CPCU. Wilkers F. Florin Georgescu. vol. Bistriceanu. Insurance Perspectives. Alabama. Bercea Florian. 1998. Pennsylvania. Bucureşti. Connor Harrison. 1994. Mircea Iulian. Văcărel Iulian.Eric. Birmingham. Pennsylvania.. Douglas Bean. Pennsylvania. Ristea Mihai (coordonator). Insurance information systems.I-II. The Ross Sloan life insurance buyers guide. Malvern. Robert Gibbon. Gh. Stoica Valeriu. Connor. Markham J. The guide to buying insurance .Donald.

1998. x x x Licenţa la Academia de Studii Economice . 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigu-rărilor. 1996.1991.. Miller Freeman Inc.William M.G. Oldwick. Bucureşti.12. publicată în M. 258 .2000.1990.. 1995..O. nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. x x x Legea nr.O. 303/29. xxx Codul civil.Life / Health. Anuarul statistic.G. 148/10. 1996-2000. nr. Best’s Review . 1279/8. Legea nr.P. Finmedia S. 1990. Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Best’s Review . Editura Economică. publicată în M. Mamoroneck. Horsham. Tribuna Economică. How to make insurance companies pay your claims. 1996-2000. New Jersey. publicată în M. cu amendamentele ulterioare. 1996-2000. Legea nr. 1996-2000. 35/1991.M. 1997. Piaţa financiară. Best Co. Legea investiţiilor străine. nr.07.08. 1996-2000.1991 privind atribuţiile Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Shernoff... nr. Publication Company.1991 privind constituirea. COLECŢII DE REVISTE Capital.07. 151/19. A. New York. nr.O. L.A. Insurance & Technology. x x x xxx x x x xxx x x x Ministerul Finanţelor. xxx Comisia Naţională pentru Statistică. Inc.M. 1998.1995.1991.1990 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor. Tribuna Economică S. H. publicată în M.Tematică şi teste grilă. Hastings House. 1996-2000. New Jersey. x x x H. publicată în M.O.A.Property / Casualty. 182/11. Best Co. 47/16. 1996-2000. 574/23. Inc. A. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor.R. 1996-1998. Rapoarte anuale. Oldwick. San Francisco. Bucureşti 1995.04.12. 145/17. nr. Editura Lumina Lex. Risk and Insurance. nr.12. nr.10.O.

1997 Asigurarea şi managementul riscului. 1999 Conjunctura pieţei mondiale a asigurărilor. 1999 Management financiar în asigurări. 1999. 1999 Economia şi gestiunea firmei. 1997 Marketing în asigurări. 1999 Comunicarea în asigurări. 1999 Asigurări şi reasigurări Culegere de probleme şi studii de caz. 1999 259 . 1999 Contabilitatea societăţilor de asigurări. 1998. 1998 Managementul riscului în asigurări. 1998 Asigurări personale. 2000 Caiet de lucrări practice la disciplina Bazele Contabilităţii Marketingul industrial. 1999 Analiza managerială a firmei. 1999 Auditul intern.COAUTOR LA: Introducere în asigurări. 1998 Despăgubiri în asigurări. 1997 Asigurări şi reasigurări. 1999 Practica asigurărilor. 1999 Asigurări de garanţii. 1998 Reasigurări. 1999 Contractul de asigurare. 1999 Naţionala 2000. 1999 Dicţionar de asigurări. 1999 Conjunctura pieţei mondiale a asigurărilor.

260 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->