…Š €‘ š…Š€›

^ _–€…Š€›   ¡€ ˜ ˜ ^菘 ›å™
›f €™ ‡  € ¡

‚`”™ ‚ šŽ€

…Š€› ”š ˜ € ‘f‚f¡ €š ˜ ™Ž€ ”  € š¡  ‘“‘ …Š€›– …
€š\”“ ‘“ š—€š€ ‹“” š è ™ ˜^  € € _…Š€› ™ ‘€škš
› ‚ €  “ fž [™ ]” — € ¡  ]f‚ ¡ 

…Š€› ”š €  €   [ ’€ š“¡ ¡  \ …¡jš¡ 處› “€ ] ¡¡
…Š€› € ڙ™˜ ˜“ š‡“¡ €  å™ 

™  ˜‘ ™€ — “ j€ … Š

”¡… “ “¡ \ €”™ …Š€› € ›— “  ›

^ _–€”š\”“ š ™ –rachanakar@gmail.com _˜›””š\æ™\‚

€š 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

]‡€ …Š€› # 001 ---**--f€]‘˜ € ˜ ¡ ‚_kš` \”“€˜ €€ šŽ“€[€ ‡ €š‘ €¡š‘ž€ ›f\›‚\›‚“€[¡ ¡_` “¡ ¡\˜š €““€[˜‚™ kš”† €™¡ ]ט j€ € š¡” ° ‘ ‡  ¡ ` – ™ ‚™ –”¡› ]”€ –‡› € €  ”šf€ƒŠ –‹ €š€šŠ›‚  ¡ •š]”€  ¥€ ›  › –菚”š“‚–‘“ƒŠ—š › ¡ •š\˜š €“ š ¢ ] ¡‡ ‘“—š]”€ … –€ € °›‚  ¡ ` ]‘˜ € ™¡  š  ›  › ” ‘“¡ ]™ kš¡]‚–±‚™ ` “]‚ ‡ €š‡˜[“ ‡ ” “ ]è ›™ _^י ‘˜ ˜‘ž €“€[‘Œ › — ˜‡   « \˜š €““€[˜‘ ‡   ›‚—‚`  ¤è˜€  « “€[˜]“ ›  — ]ט j€ ‘ ‡   ¡ ’š ”š €f” ” € ‚— š €]’ š”š ˜™˜ €†€˜ –  ‡ š¡ ‡   ƒ˜ƒ˜¡] š˜— š ™“€[˜”¡… ¡ ` “‘ €“€[˜ ž€ ›f]ט j€ ¡‡ š ˜ ››– › ^“›‚ ¡] ™[… €¡  ¡]` “”† € ™¡ €  ¤è˜€  « ]ט j€ ‘ ‡  ¡ ‡ €€ šŽ^“ ›– › ^“›‚ ¡? ` – ™ ‚™ €”¡› ]”€ –‡› € €  ”šf€ƒŠ –‹ €š€šŠ ›‚ ¡ •š]”€  ¥€ ›  › –菚”š“‚–‘“ƒŠ—š › ¡ •š — š ™š ¢ ] ¡‡ ‘“—š]”€ … –€€€ °›‚  ¡ .

` kšϙ ‘ ] …[¡]` “ •š”† –”šg  ¡  «  \˜š €“kš˜ ˜ \ۙ‘ž €“€ ˜— ¡¡  \‘š‡ “ › € g  — °“¡ ‘ €  “` € ‡£   ž € –… €™¡ — °€€ šŽ–‘¡ › ¡˜Š“ –¡ ƒ Š™ ¡ –‡› ] “¡ \ –‡› € €  € ˜“¡ €š –菚 € › € › ‚… š €š›‡ …€¡kš€ °›‚ “ ›— š ™š ¢ — š ™ž  € ™  ˜š¡…€¡‡ ] ¡”š¡ ‡š š ‡èŠš˜\”“ `” è ‘‡[€š €š€Š “ …›‡ ¡ .

.

.

.

]‡€ …Š€› # 00 ‘ ™ … -=-=-=-=-=-=-=-=-=f€”‡ š kšf€” ‘š € € š]” ˜ —°‚ kš‡š ‡ š‘ š  —° ‘ “ ¡ € š–š š¡ ŠŠ•Š‚ ”š`“¡ ] ™[‡“€ ” “ ”‡ š kš“” ‘š € € _  … Š] ‡–‘ “ \”“ \”“ € š  – ¡š “€› ”‡ š “” ‘š € ›–  € ‘ kš€¡ – ˜” ‘š ¡ !  ¡! ˜— ”‡ š ¡¡˜ š € š€  ŠŠ•Š‚ ¡”š   — ʙ ¡˜€ _  … Š“¡ ”¡… ™¡_ š€ –° €” ¡kš` € ™¡ ‘ž ¡˜‘ “ € ›f¡ €¡˜]” ˜‘ 菖“‡ fkš– € € ‡‘‚ ܙ škš ž  ‘ 菀 ”˜    ‚‡ š ” ‘š “€¡ –¡ ˜à¡ š –   ”š š¡ ¡˜¡™¡ _ š ™^͆ ¡   ¡  ¡ ” ‘š “]‚€¡ –kš‡š ^ ‘ f€kš…˜×€ š˜š € š”š š¡ –š– ‘ ¡ ‚_¡”š™¡ޛ€›–› å¡è€ € – ›”š š¡‹ €‹ €¡^ ˜f€š … — “¡ ]_¡\æ™¡ _ š… ¡ ¡ €¡˜\”“ ^ “_‘ è € ‡ å¡è€ ” €š˜“ f •š` “– › › kš”‡ š € jš–± _ ”‡ š “¡ ‡ ° ›fkš€¡ –š ˜! š ˜!! ˜“ ‡‘‚ ˜€— — ž € ¡ škš‘’ ƒ €\›  €†“¡  ™ ”™ ˜š ’˜[ ˜€š ”š” ‘š “”‡ š € •š ˜ˆ ™ –‘ ™ ‘˜_ š ™ ‘ž€ “¡ ˜ “ ‚ —‚ “€  …˜…\  Û“€š‘ ‚ .

] š˜”‡ š € ›‚ € …˜…_ š€ €”  ` € ”“‡[ۘ¡]¡kš” ‘š € –  ˜‘˜¡` “– ›› kšžš –€ f€ƒŠ—š ` € ˜¡€° ¡ ‚™ ‡  ` “”¡› ƒŠ—š kš– ›” ‘š €  ”  €™ ” ‘š “€¡ –‘ ˜“… €”¡› ƒŠ—š ¡^  ›f\–˜^ – ›€ ]’ ¡è    ‘€ ”˜ €š – € € ¡è  •š˜” ›‚  ‘€š¡f”‡ š “‘ š ƒŠ—š   š ƒŠ—š€` ]“‘]“›‚  ‘¡ ‘– ›˜  •[‘ ƒŠžš –– € –… ”‡ š “ž˜– › –\š! ˜“  š ¡   ‘\€›› ›™ š ˜! š ˜!! _ š –° € ”¡ ‚ ™‘ ƒŠ–… ¡^    ‘€  ˜— \æ™› ” ‘š “– ›”‡ š €¡   › kš` € È€“–‘€š¡f– › –¡ \— › ¡   ‘‡š ” › €  ]‡ “‘ .

.

.

.

]‡€ …Š€› # 00 .

.

.

.

—› ¡˜ș ‚›€š¡@ ]” ¡ – ^™]”…± € ș €š¡?" › €“‘ “ € ›  ˜“ 坛€– ‘—  ‡ “\”“  •‘ …€“ ‘ ± ”š¡  •š€š  •[™¡ •˜ [™ € ”™ ”  a”š › –Éž ¡@` ^ š¡`†› €š ]”› ‚a”š ›€ ¡ –^χ €š¡ @]”€›‘¡ ‚š š]€š‘ . žŸ —€— ‚. ˜ › kš” Œ•š €›à¡ ˜‚ݏ‚ €šš¡@ …… [ € Ÿ™ €™› ‚”‡ €‘ š “ ˜› ‘ ¢Ž € š¡`”™ ‚€š¡@ Ÿ™–° “ ‡€ @  ›å™ ‚]æ™€ jkš”‡ 萛€ ‘— ›€– …‘ ¢Ž € ’“€   ˜‡è™€  @ ”‡ š – ›— _˜ ‘ “€]š €– ‘”‡ €  ›– …¡ ›˜š‘ ¡@ — ‡“ \”“è “ ‘ “‘ ¢Ž €  È€`† ›‘¡@ ‡“ › ˜ ‚š¡ `“˜š‘ “€ …[€ ›™`”™ ‚¡ ‡ ¡. \㛠¡€•‡›  ‡“ … ‘š˜ ‚š ¡^ –‘ € . —  ›‚ ¡ €˜¡ “  €† ™ ¡ “¡ @ ˜ › ‡ kš” Œ‘ “ … €kš”†–‹  ‡ . f€– šf€  . – € \㛠¡€ƒš€   ‡  — ›˜…[¡ ‡  ¡@  ‡ € ˜  ™kšã蝚˜– › "˜› ‚a”š ›€ “˜€ ^ š¡  ¡ “ €š¡ . ‚ škš˜ ‘š€ šš ˜@ ˜ › ‡ € — €˜ –ž™¡ š € “€› @– ›˜— “˜ ‡€– ‘\”“ … ‘š •› ‘ ¡@“˜ ‡ š `† ›¡.

‡“ … ¡š› – € \”“^ –‘€ –Éž‘@ `’š” Š›  ”   ‡ €¡  ˜ ”  ‚š ^’š ˜ › ‡ kš” Œ‘ “ ‚ž €š‡˜ “”š@ ]‡€ …Š€› # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=‡‘‚ ‡ “€ ›f – › Œ– à–€ ”˜˜ž¡šf€\ —“ “\”“]”€ ƒ ™›€š ›™ ^› ‡€ ›f¡\”“ܛ 芀 ‡[“€”  ”¡…  ‡[““‘ €\—“ €¡ ˜f€ ‚ › € š†‘“˜ ƒ ¡ ‚™  ‡ י¢ €  ]ʓ™  …› ‚ › €€ šŽ ¡] Œ Ȋš“€¡ €^› ‡ ¡€š‘‚ ”š… €™¡ ”è › …› ‚ › €€ šŽ¡]ƒ ¡\ g €  € ¡” › € š” Š[ \æ™€š‚ ¡ €  ›•°˜• “ “¡ … ¡ \ —“ “Œ Ȋš  “‘“ €™ €¡g  –›€›“¡ €š“¡  ` €   š € š™š˜¡ ‡ f‚ ¡–˜ ˜š‡ f‚ Œ Ȋš€  ° š ]™ ` “”† –”š] š¡]ș  ? ‡–€^  €è  €– š˜˜‡ ““›˜g  € _ ‘ “¡ €š € \ —“ “– ™ –‹ €¡˜]””š—š   €š € ¡‘š\ ›˜]ט¡×™ € € žž€šš¡   – ”¡›˜“ ”è ›€ “ ›˜¡˜š ›– ›– ‘– “‡ ¡ š¡  € … š]™ \š\—  ¡ ›¡ ˜˜“\”“‘  ˜“f ‡›‚ f¡ ¡‡ š …[€š Š€“ › Š˜Š€š ™ ¡` ˜š –“¡ €š“ … ¡  •š ˜“ ”è ›\”“˜ ”š Š€ _”šš™ ‘]™ €\—  † ˜¡ “— “¡ ¡f €˜“\”“ •  › Š€š ™  kš“ «‡ –€š ™  ™¡ –š– ‘ ¡ ‡  ™¡  …€š˜“ ”è ›\”“ €“”Š ”š Š€ _”š •š™ ›]™ € ‡–‚ › …›‚  ] ‡–¡‡ š€ ]f‚ kš˜š€ “€”‘•Š €¡ ] š˜˜“\”“ ‘›”š ”è › Š€ _‚ › …› “¡  ›  €˜š˜¡‚  ‘š   ›€ “^àܛ Š™ ‘]‚f •š˜ș €š ‚ › ˜“\”“¡ ˜¡ ˜ š › .›“ € …± € ¡ ^菘 ›€ š € ș ¡?" \‚› ‘“°€ ˜ › ‡ kš” Œ‘ “ ‚ ¡ €  ‡ “— š”¡…@”‡ ” ‹€– ‘‘ș € f€… ‘š”š˜ ‡ ” …± “€ €¡ @ •š” Š› – ’ €š ] ˜ “˜`† ›‘ kš …ã› ™ ¡‚ . ™¡š “˜¡.

.

.

.

]‡€ …Š€› # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=“  ‚[€ ™ .

f€]‘˜ “ _€ ‘€ “”š‘ ± –“ “‚™ ‡–“ _` €…¡š”š ž – ±™ ˜ `“ ¡ – ±™ ˆ ‚–“ š¡   ` ]‘˜ “\”“…¡š€ ”…€‚ › € jš^ž š €š¡f– › –˜š‚ › €^ ‚ԍ€€ šŽ‘ ± – ±™ “¡ –“ ”  kš€†– ›†Š‡ ¡ € _– “¡ –“ _]‚– › –˜š”  ^ € ^› ‡¡` “”  €‘š ‡˜  ›€° € f€† Š   ‚ › “€ › kš` ‘¡f– › –^ \”“˜¡˜˜ ± kš‚ ›€– …š› ` ]‘˜ “¡‚ › ˜¡˜š› ‡  ` € ‚ ›•›‚™ kš“ _“` € \–€€  – ž “‘ š – – ±™ ‘ ± –“ _ ™ ‘™¡‚ › ‚›  ”Š˜…› ‡ f ? ` ]‘˜ “€ ‹“ _ – ›¡f”† ‚ › ` €˜¡˜¡ •  ¡_ € _– “¡ –“ _– › –€››]“ ‡  €–¡ › ‚\–€›]f¡ .

.

.

.

.. ** … €˜f€” Ÿ¡‡–˜\”“ € š€ … – € š€\‘š—›‡  ¡ ˜ à¡ š^  ˆ € €¡˜ €    [  ÛŠš ›€ ×€ ›–› ›“ … ¡f \“‘ €š¡f€”°  “ ›¡‚š€ š –€€ š€ ‘š ‡  ›“€ € žž€š š¡‚ ‡–€ €‘š ‡€  › š –“¡ ‡ f™ ˜¡ ”š š¡ ”菓¡ ‡ a ** … €˜f€” Ÿ¡‡–˜š € š‹ € … ›“¡ ¡  ¡ ˜` € – “Š `‹ €š` €^ ‡“˜ €ˆ €€š ¡^ – …‘ š ” Ÿ€¡   €Š¡  ¡ kš¡— €† š š†€š‘ ¡ •š¡˜˜ f€‘ š €¡ ¡–˜^“ … ‡ € ]š ˜ ‹ €€š›  ”š]‡€›¡š… ‡€àܙŠš ^‡]š¡ ¡ ™¡” ¡ “¡ …› €€¡  … ›€š •š¡˜‘ “ – ™š” ¡f˜€ “€€ ^‡ š€š¡ ** … €˜f€” Ÿ¡\ ‡–˜ˆ‡€ ˜¡ ‡  ¡ ˜ –菚”š€š ¡¡f €šŠ–‘›¡f…  …ã›  ¡ €˜ˆ‚˜[ …€“ ”… ¡fkš˜š … € _ “¡ €šš¡ ˜ ‡ ‚— šš € – ˜ š”° ¡`    € _— – ˜ š“¡ ”° \ ˜š  ˜è™ € _kš€— ‡ “¡ “¡  € . ]‡€ › • # 006 _~_~_~_~_~_~ … €˜f€” Ÿ¡.

** … €˜f€” Ÿ¡\ ƒš™ h ¹ € € _— `”€šŽš –¡ ‡  ¡ ˜`  ›€š‹ €€š“›‚ ¡–”š “\“— €– ‡‘ €˜š š  ›‚f `”€šŽ €  ’ š“€ ›f˜€ “€ š ‘ ‚“ … ‡[ › ‡  ¡ ** … €˜f€” Ÿ¡\ Š  ‘¡fŠ  € š˜ Š€ ›˜š¡  ˜¡ ¡ “ … ¡f™ ‘ š˜ Š€ ›€¡ €  € “€ “˜‘–€š ˜›“¡ š¡ ¡  ¡ ˜š  ]æ™€Š  ž ×˜¡ ‡  ¡ ‡ € ˜ˆ› ž¡  ¡ ** … €˜f€” Ÿ¡\ ˜“¡  ˜ˆ €¡˜€¡ U š è —Š€‚f¡kš €€š €   š è ”†“€ ]æ™€ ¡— ș ˜ €  \‡“– \” š …”š —š   €š ‚ ?˜š ˜›–¡` € ” ¡ ‚ €¡˜€¡ ‡ “ ¡ ** … €˜f€” Ÿ¡\ ™¡ –›€›‡ š “¡ €˜ €  ˜™ș   …š¡ ¡  ¡` š¡˜ž ¡ ™   È ¡ ‚ ™ € _›‡–˜€†”† ‚  ˜ˆ ˜‡–š“`“˜  ¡Š€š€†\›‚  …“ ¡ ‚ \ \͆ ™¡ ¡ ‚ €˜ˆ €† ”† ¡ “ ** … €˜f€” Ÿ¡˜ˆ ™¡˜”† €˜ˆ™¡ •ã˜€  ›‚ \‚š •ã˜ €\˜à¡ š ] ˜]  –¡ —¡ €`  •ã˜˜˜ˆ –›€› ˜‡ “¡ ]™ ** … €˜f€” Ÿ¡˜  … ¡ €‡ ˜“\— ”¡“ ¡¡–¡\͆ ¡˜š … š˜‡  ˜“” … ˜“Š”¡›”¡“  ¡— –¡\͆  à¡ š‡ € ‘ “ ¡ ‡ °\͆¡–›   ¡kš› €–‚š— \͆¡à¡ š ¡™šèŠ ^› — –¡\͆ ¡˜–¡\͆ – š ‘š¡ ¡ ș \– …›…›? ** … €˜f€” Ÿ¡kš — ™¡^Ȁ   ž ¡\ ƒš›€ ™[˜˜à¡ š   –š –š€ ¡ –Š a‚ ˜€”°’ “ “ –“ “ƒš€   • • _‚ Œ[ “‚ ž ”‚€€ ™[ “”Š j‚ – € €   š € ˜˜ ˜ … š” ”±¡f “”Š a‚ .

.

.

.

]‡€ › • # 00 _~_~_~_~_~_~ ‚‚›]š +=+=+=+= j˜ Q‡™‚‚›¡šè ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š!! ˜ [€ €Š. Œ›” [€ €Š¢Ž˜‘šQ €š j˜ Q‡™‚‚›¡š ‡ ڙ  ” . ‘ Q –“ ˜“€ . .

€¡ “è ˜ . ˜“ †•›”  è ˜ j˜‡™‚‚›¡š – › ‚‚›‘ € -------------‡™! €   Í…‚‚›— š š ˜“ › ”˜ ›‚f.˜ …[š˜ [š è ˜ ˜€ [ ’ [ è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š ‘ “–Û’‘¡ .è ˜ ‘ –“ Q ˜“€ !! ¡ ˜”‡€  à” › .[ ˜ Qš¢€˜š. ˜š‚ . ” š€š ¡˜ š  ¢ ׀ š ˜‘ “™ €è ˜ è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š ˜‡ “€ š €  ‚š ˜” ›“€ . ¡Û‘   › ž“ .[ è ˜ ˜” ›“€ [ ˜˜š›€ ˜ . ¡ ˜€[”Ž[€š ! € ˜Š€[Q€ ! è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š ˜”š“ …[^ ‡“˜^Šš“Š™ ˜ ! è ˜ ˜^Šš“Š™ ˜ ” š€š ¡˜ š”‚ š.f˜f ¡ š¡šè ˜ .^Šš“Š”š –…šš¡]š €   — š. è ˜ ˜‹ €šQ ˜š \”“  …[ Q ‘ j.   šš  …[ Q€š j   ^Š”š° ˜š è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š ‚‚›‘ € ]š ‡ € _ è ˜ ‡ € ^— ˜š‚ .

]‡€ › ¹ 
…Š€› # 00
_~_~_~_~_~_
 š ^«” Š.

.

.

.

š ‡  š ‘“\”“噝  ™˜å™èš¡  ”™ €˜ “€ ›f] š˜¡“  €š“ ¡ ¡  ¡¡\”“ –   €¡ €š  ‡ š ‡\€ š ˜™“¡ ‘ ”   kš^  ‡¡ \€ š¡ž ˜kš‘šš €\”“ț fŠ ˜`›ˆ š¡  š ‡€‡Û˜ ‘“”š` € –  “` – ±™  š ^«” Š ‘“€   … –… š š ‡ 噝  ™€‘ ™× €…›˜ ‡˜è € —  ˜™‡ “¡ “€ ›”   š ‡ ”† ¡ š¡ €€¡ …›š¡¡” Š € ›f˜‚š` € –  “\€“¡ – ™ ‡–€ €” Š 萛”š”¡…“¡ ‚f ` € –  “f€– ±™ ]› ž “ è ”Š «Œ  – š˜` € ›f” Š € ]™ ‡“ €™  Œ  – š˜ ž€ ˜™¡ ‘š– ““f€€°€ ã™Š—š”š˜è€ “€  ‹ € jš– › –¡› ˜èŠšš ‡]‡ ˜« ‡€ ¡]”€? ` € –   ° … €  ¡_”š` “  … €ț ^Š €  €— ]f¡ ‚™¡ – š˜ €€– …¡› € “¡ ` €” €”  f€– š– › ]_kš\”“ – ¡ € š ‡€‚›˜Œ ›€š– › ¡ ™¡Œ ˜]‡ș – ¡–˜Œ`° ¡? ‡  š ‡“` – š– ›  ‡ “†° ™  f€‘ š – š– › ]_kš` € ‚ ›…˜€š– › –¡ ™Œ ›‚å¡ Š\– `ŠŠŒ? ` € –  ‡ š “–š “€  –\… “€ – €™ ›– ¡š— ‚   ˜“芌”š ‡ ŠÈ  ‘ ` ”š  š¡_kšƒš…›“€ €¡ ” † š ‡— ‘ ° ¡] ]™ kš–‚›˜–‹€š`  ˜ˆ “€ ™ €š“›‚ ”š` € –  € š “ €¡ “¡ š¡  ^“˜ŠÈ  ^š– › –g  ›‚ ¡ ˜èŠšš ‡]‡]”€ ” › €  ˜Œ ›°€  ”°‚™ ¡ .

.

 …Š€› # 009 _~_~_~_~ ” š š˜ –€† .

.

.

.

.f€ — ‚ š˜\Œš ˜ ™Ž€ ” ‹ €™ ‡ š¡  ž ˜€  ˜™ –
€ — °›‚  kš — ‚ š˜ ›š“€ ‡‚¡“¡  

›j

” ‹…›š¡  
 “¡“ €¡˜ ‘ –‘¡@ 

‡ ^ ¡‡ “¡@@

” “” “ — ¡ …“š“ ¡@”›€‚ `š\ ’€`† ¡@@
¹ã˜ ’“ ”šš ˜ ™Ž€ ” ‹ €– …\… “€f€ƒ“ƒ š‚‡[“ ¡_kšf€

…˜×€ š¡ ‚™ 

f€š ¢  €Š¡ ‚™  ¡ ›”›”  ]‚`‚› ‡å¡ kš“  “` €

›–“€ ›‘ ` —™ “€–“ š¡
 — ‚ š˜—‚‘°˜…‚_

‡ ‡  ‡‚¡ ‘ — ‚ “€›  €ÖŒ ˜ — ‚ š › ¡ ‚™ ”‡ š ‡ €
“‘ž“˜” ‹ €™ ‡ š¡  — ‚“ › ˜ ˜ 
”šf€å™ 

“ [€ š–‹ ¡] 

š ¢ ‚š‡¡f` €”  ”¡… kš”† –˜‡ ““¡ ˜€ “¡?
` å™ 

“€¡ –¡ ˜‡ “ ¡–˜€à— ” €“€[€š ¢ ¡ 

š ¢ “‚š‡¡f]‚`‚›¡f •š”† –à¡˜ˆ Œš“¡ ›‚ ?
` å™ 

€ ‡ – –“¡ –›€›“¡ 

š ¢ € ‚è  ] ˜ “”š –‘ — à¡ š š¢ “¡ €š” f‚˜[! ™– 
ˆ˜š —™ș “¡ ¡?
` å™ 

“`  ž  ‡ – ‘™ –˜ ”†›”Í…  Ÿ  ž ‘ ž‘ ¡   ¡ י€…Š€› …Š€› # _~_~_~_~_~_ ‘’€ ˜[– “ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

` š— š˜  “ ”¡›‘’” “€ ]‘–¡› ‚ ˜¡” ‘ ț– ‘š  › Š^  ›f`“€ ¡è € ‘’`“€ ” ‚›  ˜ š ¢š\”“ ¡è  € ‘’” ›  \ۙ     ”  f€ ‘“” ˜¡ ‘™€ –¡ ›–¡ ‚™  ” \”“ ‘’€ ‚›  ›“]_ kš` ” “‡ š¡  €` “‘ €`“€” €‘’€ ‚›  ˜ –ã› — ‚ ›‚ š¡ ¡‡–€¡` —‚  ‚›   › ¡ …€  ” ”š ™Ž ” “蝙‘’“¡ ”™ kš\”“ ‚›  \”“” € ›f š ¢ š ‘™ ” ‘ƒš]f `Û¡ “”  ” “€ ›f‘’€ ‚›  ˜ ‚ `“€– …€   ‘“ …‘ ¡˜”± :- ™– › ”™€€¡–“‘’€¡ ? ‘‘a@” “à¡š  –ã› ”™ ”™! ¡˜š ” ›a@@” ” Œ\˜› ›…‘ .

.

.

.

…Š€› # _~_~_~_~_~_ ¡ ^¡  ^ .

.

.

.

.

.

.

 ˜š €€›ÈŠšš¡ ` ”È€š ˜ ™Ž f€– š`“€ \‘ ›˜f€ \”š ’ › ™ ‚™ ‡š¡€‘ š “\”š ’ “™¡  …€š € ` ˜¡ ‘™  Û“ ¡ €š`Û¡˜ €š‘‚™¡… ” _€¡ – ¡ ^¡  ^‡ š ˜š …š  @ € € š€[–±  ¡   @@ `   ¡–“`“€ … ” _€ ‡ –€†™ ‘™ – €˜[ ’ “  € šš  @ ‡ ‡ €š     •›…  @@ .

.

 …Š€› # _~_~_~_~_~_ .

\ ‚¡ è™ .

 ]‚š €  ¡×™€ š\˜› ›…‘ €”°  ˜f€\“”±å™ š¡  ‡ ‚ ¡–‚ ¡\”“” š š€” € ”± “€ ›f`“€”  ] š¡  ` \“”± €” š š€ f€ ‘虈   ˜š¡  kš ° ”± ›  ` €–‘ € —™€š]‘ ” — ¡€–‘ ˜¡ ›  f€– š`  å™ € › ” 芀 Œ[ ›€š¡\“”±å™ ”  ”¡… ” ˜‘ ¡ ›  – ” ”± “…‘ ‡ €   ˆ   › š ˜š ˜ ™ @ \ €ž› 菗™ ˜ š‚fš @@ .

.

.

.

…Š€› # _~_~_~_~_~_ ]‘ › … š “ š ™Ž…‘ €f€€   ˜ “ ›“a¡ €š€¡ ‡ š¡  ‡Û™ ž…‘ ‡ “芞“”š€   ˜   “”š¡ ˜› € € kš`Û¡›“a €è ‘ š–‡—Š €f”  ¡ ›… › ›“€ ‘ €   ‘ ¡f €† ‘“– ‘`“€   ˜ € ” …‘ ‡ €”  ]™ ” ˜‘ ¡ ›  – š–‡   ‚™ ›™ “f€Œ€ š@ €   ¡ș € ? ]‘ › … š@@  ˜è…Š€›  ¡ י€…Š€››€ “ š ™Ž…‘ —  € ž“… ° – ‡ š ‘ã›    — š .

 …Š€› # _~_~_~_~_~_   ¡ י€f f˜f  .

.

.

.

  ›” ¡ € “  š— _€ ”‘ ¡f?   ›“¡ “? (‹ €¡. ¡  “ ‘› – . ˜–  ¡@ ‡ –‡ “ ‡ “˜“.

™˜š €Œkš™ €Œ“ @ . ™ š‘ š“ .˜›‘ ‘›‡ … “  š¡ ‚™ @ (˜›ž ™š ¢˜ ™ …“   ¡™¡f f˜f š € ۏravikant at sarai dot net “ š…“ € š€ \ Ÿ €™ )   -– €€†…Š€› …Š€› # 015 ܛŠ¹ ˜[”šš›‚ ° – ‡ ܛŠ• ˜[”š°— “]“€ ` ŸŽ ¡_kššã €”š€‘”°@`Û¡‘€š f€]‘˜ …ã› ™ -' š‘ š‡ ș €šš¡¡ ˜š‡ j‚  – ‡ – ›'˜š‚  \— -\—  “ “¡ € “ܛŠ• ˜[”š]š¡ ¡@ …Š€› # 016 ‘[ – “™ ‘š– “ –  ¡†€ ” … ˜ ‡›”š°@`Û¡›‚ €`“€ ‘ 菡‡ š  ¡‘š ]š¡ ¡@ `Û¡ “] ‡›‚ _'¡‡ š  ¡^א] ¡‡ š  ¡€€ “”š‡— “š‚ @—    ¡]‚™ ` “€¡ '›”¡›‘š– “  ‘ € ¡‡ š  ¡¡™ “¡ –  ¡“‘š– “ ‘   ¡‡ š  ¡¡  kš `“€ h€ –〛“‡‘ €@ ‘š– “€ ¡‡ š  ¡€€ “”š• € €š€’ š • •  f'¡‡ š  ¡^א]@ …Š€› # 017 f€–   –š f€‘   Š  › ˜ “]‡€ è “˜ ‚š‚™ @è “ ™ š‘ š “\–€500ž €f¡kš– € € › ž€ ›f\— — ‘ _€šš¡¡@ …Š€› # 018 g  ” š…™ f€ š‘ š” Š ˜\”“” š š€  ‚f@\”“‘ 菠`Û¡ “” š š€ ” š…™^ š¡ €š ™ -'˜ š‘ š.

˜š  \— € ž ‘ ¡ “¡ ¡_@ …Š€› # 0  š‘ š‡ ‘  š‘ š‡ ‚ “ ‚ š¡. ]”€ –Š ˜š‚™ – ‡ – ›-’ș €¡ ? …› -…› ‡ã‘ …› @ “ …]“”š‡ š-‡ š ¡ •“€  -  ¡ “— ›‚@^ ”š]‘˜ ] ™[ —š‚™ . € _• ™‘ “¡ ¡ ‚ @^ ˜†‘¡ †‘¡@  ^ ›€šș …›? ˜ˆș ”  €– šž”°“›‚‚ ? …Š€› # €  –Ú‘–“ ™ – ‡ f€^˜ š€ ‘    ˜ ‡›”š°— f€]‘˜ ]™ kš€¡“›‚ -’–° ‚‡– ¡]. ^ š¡ž Ÿ   [ “˜°¡ €š . ` “”† ’]”€ –Š ˜š‚™ kš]”¡ š¡¡? – ‡ ”Š”€°€š¡ ¡f– ›’‘   ˜ ›` š ‘fkš€  –Ú‘–“ ™ .…Š€› # 019 ` š ] š€ š   š‘ š“^ › ‡ –  ›€ ‡ –” ¡ ›™ €”¡›˜‚ ]f‚ ™ \Œ ? ’j™ š. `“˜ f€  ’ ° ¡] kš‘ š ž Ÿ   [ “˜°¡ €š‚ “ ‚ f‡ š¡  @f€å™ ¡ ș ‚ š¡¡ @ “‡–‘  €€š”† ’’ș — _. ‚㛀š‘¡ ‡ € ]Œ[ š”¡›‘ ‚ ]f‚ @ …Š€› # – šž – šž”°“›‚  @‘  š‘ š— ‚¡f‡ š¡@    ¡“€¡ - š‘ š‡ . – šž… ›¡ ‚_¡@†   ›› @ — _.

f€`”Û™   ›“˜ €— -€— ˜ˆf€  ››‚‡  ¡@ ^ ”š`”Û™  € š€ ‘ 菠  ¡¡ ¡f– •  – › -˜–€ š ˜^“ ˜¡“€š¡ ™ š@” ¡” ¡ ”™˜ › - › ™ `”Û™   ˜›‡  ¡@ …Š€› # 0 “ æ   –  . \”“–Š€ ƒ˜ š¡¡ ^   › ‚]€š   ¡“f€ å™ € ‡ – ‘™ .^ ”š  š€–›° š‘ š“‡ – ‘™ ’’\š.  ˜ˆ “¡ ¡? ™  ^Œ’f‚ š¡ ¡ ˜   ^Œ’– ‚ š¡ ¡@ …Š€› # 0 ”°   € –Í…    ¡\”“–Š€ –Í… ‚ ° ˜ƒ˜ š¡‡ ˜› ¡ ”† -    ¡. ’‡ “¡ ”°   € –Í… ¡@ ’— ˜€¡ €^ € žÈ›]”€”°    ^“ ș ˜›š¡ ¡@ …Š€› # 0 `”Û™   f€`”Û™  € š“\”“   € š –ˆ Œ¡f\”“‘ 菠  ¡  €¡ -`”Û™   ›“ € _]  “€ ˜“¡ ¡@” ¡.

-ș ˜ –“  “  f‡ š¡ €¡ ? –    .

-› €“. ˜š¡ € ¡@   –  .

-€ ? –    .

-“ æ €š€@ …Š€› # 0 ˜‘ “ –    .

-˜^“ ‘“ €€¡ ?   –  .

-˜ ˜‘ “€š“‚™  @ –    .

-˜ ˜ˆ “¡ @ .

  –  .

   ¡€ €›]‘‡ š-‡ š ¡ “›‚ @  “ ‚è ˜”† . › €“g  ”¡› – š‘ ¡ €‘ € ˜›€šf€šè  € ›‡ š¡¡@– “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ]– ‘    ¡   . \–€— “ €“¡ ‘ ș ? ’ € ‘ ¡.-‘š\ ›˜ˆ†¡˜¡ “€   ˜€ š    ˜›  @ …Š€› # 0    ¡€ €    ¡f€– š €›€š€¡ ‡ š¡@š 菘`“€ €š –¡ ‚™ @  “ €›‡ “€ ›ff€‘ š €€ å™è € kš\”“ €€  …€š‚š ‡›‡ “›‚@š 菘f€ –”š–  ¡ ‘ _ ‘f@– .

‡“ ‘š˜˜f€   › ¡. `“ ‘š˜‘ž˜f€“™ –Í… ‡Û˜› ¡@  ] ™[ .-‡ “ ¡ .

–˜\”“ ™¡¡š€† °ș “¡ ‘? ‘ž€ ]– ‘ ”¡› ¡ ^“ – ¡_¡@ …Š€› # 0 ˜ • “   ˜€  .-¡ ™š ˜.

-à¡ ‚ € ž €¡? ˜€    .

-¡ @   ˜€  .

-€ “-   ™ –‡  ¡ ? ˜€    .

™¡‘š– “ € € ˜€ ¡?    ¡ “€¡ €^  ‘š€ … ‡‘ ‡  ¡@ .- ˜ • “@ …Š€› # 0 ‘š– “   “ €¡ ‡ š¡ @` €¡ ˜f€‘š– “ @¡ °€   ›‚  š– ¡š ˆ €š¡  › €“‘š– “€— “¡ ›‚   @` €   €f€™ “”† €— _  ¡–.

š‚ ž€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@     @ Š …š\͆ @ –™š€ – Š›€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@   †¡@ Š …š •šš‚ ž€ “‡ ° ˜› €š†¡ș “¡ ¡f?   ș €f€š‚ ž”¡› ¡ ˜š”  ¡@ …Š€› # 0 ”‡ – Š› • “ ¡Û‘ è “  ‡ - ‡ › ™”¡… f€”‡ – ‡ Š›‘“€f€šèŠ šŠ˜Šš€ “ €š ”š›‚ @¡ ` € ˜€š€†¡ ‘“¡f €f€ š ‡˜“‡š“` \”“h • ˜–› ™ kš– ™ €”‡ – ` €— _€ • “ @Šš“ • “ š   €™ kš€ • ‘šŠŠ -•Š \ ‡ ˜ \”“— _ – €š š¡ @] š€ š` “• “š  ˜“‡š“`  ”† -\”“— _  \ ‡ ˜– ș € ? \”“ ‡– “˜ș “¡ € ?   ¡–‡ -Šš¡€–€ ™ -  – › -\–˜ˆș ˜ ›˜ €]”€ Š› • “”‡ – — – › ¡@ …Š€› # 0 ”  ˜š‚_ .™ ¡@ € –° `× € ¡_@` “”† €]”™¡‘š– “ș ›f¡f ’‘š\ ›˜\”“f€‘š€ šæ‘ š€ ‘“‡ š¡ ¡@ …Š€› # 0 š‚ ž€‡ ° Š …šš‚ ž€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@     @ Š …š‹ €  “ .

— f€]‘˜ ¡ • ¡]]™ kš €¡“›‚ €’   ¡]”€ ”  ˜š‚_@ š‘ š‡ ™–š “€š–¡¡ ž¡ ‡ ¡kš – ㌂ €‘”°¡@‡– 20 ˜ ‡›€”¡…¡ `Û¡ə ›] ¡ €`“€  € _ ”  ¡ “¡ ¡@10 ˜ ‡›]“”šڙ “] ¡ €`“€  ž ‘ ¡ “¡ ¡_¡kš‡ ¡ ‡˜ “”š ‚š“ ›¡ ¡ €ə ›] ¡ €`“€ “ ˜    ¡¡¡ “¡ @ …Š€› # 0 “‡[“Š ”    ¡. ˜g  €š `“‘ “ €  ” –› › @ ‡Û“¡ ƒ˜  ¡kš ‘ “  ” ]‡ ¡@ …Š€› # 0 `ã›–“ ™    ¡kš–  ¡‘ “ –¡–Œ‘易@™‘ “ f€¡ – ㌂˜š¡@–  ¡   ˜ ›”šš¡  kš   ¡”¡›@f€– š – ㌂€ ›ÝŠš –¡ ‚_@ –  ¡“  … €]‡  €  –€   ™ ‡ f@` “   ¡€ • “€š€ “”š –› ™ @–… š    ¡‡ -   ˜ ›”š”¡… kš¡ ‡ €š‘ €‘š ‡”š › ›‚ ¡kš ›  €’€  `ã›–“ ™ @   ¡€ ™‘€š–¡‚è  ]™ @` “`  “ Š€“ … › -’˜ ™¡ ]™ ¡ “¡  @ …Š€› # 0 f€˜Í†š f€š €    ¡  š¡ €f€˜Í†š`“€€ “€”  ]™ kš‚“‚“€š“ ›‚ @^     ¡€ “ ‘›‚_@ •š‡ ¡    “€ € žž€š˜Í†š`“€ € “€”  ] ‡€š“›‚ @   ¡€ –¡‚è  ]™ kš`Û¡ “˜Í†š€ ”€° ›™ @˜Í†š˜š‚™ › €“` ˜ ““¡ “€› @   ¡– ›-  ‡ ˜Í†š–Š. `“‘ “ €‡ “ ˜ \€› ”°‚™ . `“€ f€‡ ” “ ˜ kšf€ Šžƒ˜¡f “‡[“Š ””š”¡…‡ ¡@…›- …›`Û¡f€ …š ‚ ˜› ¡@‡ ” “ …š ‚€ ƒ  ¡ ` ˜ f€ ‡Û“– ¡š] ¡@ ‡Û“€¡ ¡ €˜]” “ € f€-f€^͆ ”š € ‚ @ ‡ ” “ €¡ ¡ €˜\”“ƒš ” ‡ “ … ¡ ¡@ ‡Û“¡ ƒ˜  ¡kš ƒš”¡…‡  ¡@ Šž— \”“ƒš‡ “€ ^͆ š ¡kš¡— ƒš”¡…‡  ¡@   ¡‡   …˜ ”°‡ ¡kš\”“ ^͆ – ¡f€¡¡ €—_.f€ š‘ š‡ f€25 ˜ ‡› —“€ †”š–‹.   ‡ @  Œ ‘š– ‘`Û¡›‚ €˜Í†š‚¡š “ ‘˜  …€ ¡ ` €”  ‚fkš` € € “€”  ‡ €š– ›-’‚“““““-‚““““@ …Š€› # 0 .

ž@ . ˜` \蔏 ›€ “ ˜– j@ – -‡“ “ \蔏 ›@   -\š™ š. ˜ˆ‘ š   ¡ f€ ””š “]‘˜ • ¡f@`“˜f€˜ 蛘 . ˜\— €f€\蔏 ›˜¡ €š“¡ ]f¡ ‚@   -¡ ¡ “¡  € . ¡  ˜”‘ ¡ ¡] @ …Š€› # 0 ˜×™‘š   -\”“‘ž˜˜×™€ k ‘šș ¡? – -ž. f€ ¡‘kš   ¡@ “ ^    …˜ €100˜ ›€š€šƒš€€ ”¡… ‡ f@˜ 蛘“ ¡à˜ ‘ _ kšš ¡]50˜ ›€ š è ” š€š ›™ @› €“€“€€ šŽ Œ–‚™ @ \– ¡‘“  … €…› f€– š€ žž€š€‘›@ — €š –75˜ ›€š€š Œ–‚™ @‘ “ €‡ “€– ‘   ¡–…‚f@`Û¡ “  … \–˜\€› ™¡ ș € ‚ ˜— ¡à˜€š¡ ›@ ™  …€š`Û¡ “” “ ˜†› ‚›‚ ‘ @50˜ ›š“€– ‘`Û¡›‚ €\–˜€ ‚™ ¡]‚–‚  Œ–‡ a‚ ™  …€š   ¡ ”  ””š…›‚f@ …Š€› # 0 › Šš f€– š   ¡€ 20› € › Šš › @   ¡” ›“› Šš  ›€”  ‚f@ “–š ˜› “€– ‘› Šš  ›“€¡ €‹ €¡ š¡˜]”€ \— 1›  ”f‘‚ kš– € €19› ]”\‚›19¡Ý €› €¡@    ¡– ›-“¡ ˜ˆ \”“”š” \— ¡ … ¡f“¡  ]”˜š5 ”f ” €š ‘ ‡f@ …Š€› # 0 \蔏 ›   -˜‘ “™ €  š\蔏 › ˜¡ €š]…€ ¡@ – -“¡ .

˜“ƒš€ Œ €™ ”š€”°›‚ ‘f@ …Š€› # 0 †š ˜†‘    ¡ –  ¡ .  -¡€ ? – -\”“‘ž˜‡ å™ ”‘ ¡  ¡\˜¡˜š‡  ¡@   - •š‘ “™ € k ˜×™‘šș ¡? – -† °™ š˜ˆ€›\”“‘ž€ ¡ ” ¡@ …Š€› # 0 ”¡““€ ›f€”°   -˜š ” š ‡ ž€ ™€š ¡ €` €”  ƒš˜”¡““€ ›f €”°“¡ ¡@ – - ˜“` €”° ‘› ‘f@   -“¡ .

-à¡ š †š ˜ †‘¡@ –  ¡-¡ . ‡–– šž–‘¡  ¡ ” …›‡  ¡“ @ …Š€› # 0 ” …  ›€  ‡   -¡˜ š “ “ €›]š¡ ¡@ – -€›]š¡ ¡@› €“`  ” …  ›€  ‡ ¡_ @   -¡ . › €“` €\͆噝¡ š€€ šŽ` €  ‡ € f€  › ˜ •€š ‘™ ‚™ ¡@ – -j¡. š–g  k› ‘ –€ ‘@ …Š€› # 0 ”šž “ . ” ¡@kš^ ˜“¡ €™ ¡@    ¡-› €“ș ?    ¡-\š™ š.

  –  .

‡–— ˜  €š`‹ ¡. ˜ˆg  ›‚ ¡ € –€†ƒ˜š¡ ¡@ – ^“   – . ș € — €àܙŠš€\ۑš] ¡@   ˜]‡‘ _-˜›—‡“ › ¡@ – ‹ €¡. `‹€š  ‡ ™ €š@ …Š€› # 0 €àܙŠš £ “   ¡˜ šh • ˜€àܙŠš€ Œ   ™ “È ˜è “ ۏšŽ“¡ ¡ š¡ ¡@ – žÝŠ€ € ™ ‚€š€‘ @   ]”^ۊš“Š  €  € — ç™€ –  €¡? – ‡ ‘ ƒŠ^ۊš“Š€ ‘‚ ` € — ç™ “ ™¡ \ے€ š˜™¡@   ¡šŠ  €\ۑš €“ –  ^Ò ] € ¡? – f€— “¡ .–° ”šž “ ¡@ – ș ”šž “ ¡?   ™ š. f€€ ˜ €™ €š. ˜`Û¡” 芖 È ˜Œ ›]a‚ @ …Š€› # 0 €àܙŠš £ “   ˜¡ Œ[ \š^‡ “™š¡@ – ™€¡ “ €˜€àܙŠš€˜€ “€¡ @   ^ۊš“Š‘ “™ —š€€àܙŠš € f€-‘ š ‡ ° ¡@ – \͆ › €“˜ˆ €¡ ”š š“‡š“¡ ]@   ]‘˜ €àܙŠš€ ‘  “ ș ¡  ¡? – €Û ›€ €€ šŽ@ .

…Š€› # 0 †€ – ˜ š   –  .

› €“  … ¡@™ ‘™¡†€ – ˜ š “€›  ˜š ]‡ ‘ € ‘““‡‘ €¡@ …Š€› # 0 ¡ “€  ‡   -’’ș ˜ . ’› €“˜ à¡ š  ˜“‡ ° ¡@ ’\ —@ ‡ “˜ˆ™¡– ™  . €›˜f€”¡› “€ ‘€š¡ ”°  @ …Š€› # 0 ˜“ £ “    ¡€ ˜“ £ “”±“€  ˆ @¡`  ˜Œ–‚f@f€ ‘“`“€ f€ ˜ ˜› @   ¡“`  €¡ . ’˜“ “  €à¡ š ‘¡ ¡ ‚™ ¡@ ˜ “€¡ . ˜ ‡ž˜ [ € ‡– “€›\… “€–‘¡ ‚_@ – ˜\— \”“ ” € `Û¡‘“€ ›f—‡ ¡@   ș `“€  ¡› ™ šæ‘ š¡@ – “¡ . ^  — ç™•›€– š˜?  ×™‡ -’˜“ ”†›¡Ý”±  €^ ˜ ¡]”€  g  €†ƒŠ“ ¡ ‚ . ˜š ˜ – ^›‚˜‚™ @ . ‡  ]”€ – › –‘¡ ‡ f‚ @ €  -’ ș •š  € _ƒŠ“ ¡_?  ×™‡ -’¡ . à¡ š‘ € ŠŠ‚f? – -’’¡ “€€ šŽ@   -’’¡ “€€ šŽ? – -’’¡ ™ š.˜“ “ . ¡à¡ š ›“ ˜ϙ ‘ —š  ˜‘ @   ¡“ ˜“ £ “–ƒ š @ …Š€› # 0 – › — ç™•›”±¡f €  “ ×™‡  ”† -’à¡ š ș … š¡.

`  ˜…›¡@ …Š€› # 0 ‚ ™– ” ›. f€ݛŠ. ž ] ]”“¡ €  @ …Š€› # 0 \ ˜^͆ f€¡×™ š€ ˜ €  ‡  “ _‚_@^› È €…™š”š–‹ €š–Š“‘– “ ”¡›‡ã› ‘“ ”† -’—™ . à¡ š \ ˜^͆ ș ¡? ¡×™ š“€¡ -’˜š \ ˜^͆ ™¡ ¡ €–Š“‘– “€– ‘˜˜š ¡ ”€°›“ . ]”˜‡ € “¡ €šš¡¡? ˜“‡š“€¡ -’ ˜ “‡ . ˜›Šș ]f? ‡™-’˜š” … ”fš 菘 ‚š‚f ˜`Û¡š¡  @ . — f€‘ ’ š ™€¡  ‚‡š @™¡ ‘¡ žš – “€¡ -’\šf€ŠÈ  ›]™ š@ ‘ ’ š ““ š ‡¡ ¡f€¡ -’ ‘ “¡ .  ” ]‡ f‚ @” – › @ ’€  ” ]f‚ . ‘ € š.  €˜ †Š”Š a“¡ @ …Š€› # 0 ˜‘¡ ž f€žš – f™š” Š[ €– ¡š°  .›” ‘ €‚fkš … ˜ ˜^’š-`’š‘“›‚@” “`Û¡ …  ‘€š”† -’]”\… “€¡ … ș ¡ `‹? ’\— -\— ¡˜š ‡– “”š ‚ ™–¡ ‚™ @” “– ™ @ ’”šž “ș ¡ ¡ . ‡š •š  …f. ˜” ™›Š¡. ŠÈ  ^š“¡ @ ™¡ “žš – “€¡ -’ “ š ‡ș ¡ ¡ ™ š. f€€ š‘ €¡  ˜“ €š € ›f™ š¡@ ˜“‡š– › -’˜]”€ ‘ ›  ”f“. ‘ ݛŠ‘‚ @ ™¡ “€š™€– › -’ š. f€¡ _‡¡ ‡¡ › j.…Š€› # 0 ž ] f€–š ‡‚ š™€“ €š € ›ff€€”“ €˜“‡š€”  ‚™ kš– › -’ š]”˜ˆ ˜¡ “€f€›  ”f“. ¡ ›• •”š›‚ “€ Š€Š @” “\•    €¡ @ …Š€› # 0 ‡¡ ‘ ‘ è耛‘š ”¡… Š …š“`“ €¡ -’ ‡™.

Š …š-’kš\‡™˜‘š ș ]f? \‡™-’ș €˜ ‡™€” … ”f€a”š°  @ …Š€› # 0 ]æ™€ ”Š-’™ ‘à¡ š”  f€€ š € ‚‡¡ à¡f€kš€ š€ ‚‡€ ]æ™€ ”° ș €š ‚? …Š-’` € š€ ‚‡€ • Š € ” €š ›‚ @ …Š€› # 0 蔒 [ ‡›š €‘  .

` …”€š j@ ” -’˜¡ …”€š ‘ . –  •ã˜ ‚ “ ‚ f‡ š¡ ¡@ …Š€› # 0 – €š ” -’˜Û“ š š¡ ¡.-’˜ € \”š ’˜‡›]f¡ ? €‘ -’ š€ š € à” Šž“¡ ‚™  @ ‡›š-’ € – € ? €‘ -’“ Š† ”“€ @ …Š€› # 0  ˆ  ‘ ˜ ]” ˜– €šš¡@f€ ˜ “€¡ -’™ š. ‡–˜ Š”¡“€š  Þ‡ ›“‡  ¡ ‘€ “‘ š˜ˆ˜¡‚  Þ‡ ‘ ¡kš‡–‚‘€”°”¡“€š‡  ¡  è ‘ ¡@ ‘ š ˜ “ ˆ  ‘™ -’™ š˜€Š š ›€š‡ ™ €š . ˜^ ‘¡‡˜“¡ › _ @ ” -’˜— ^ – š ˜“¡ ›‚™  @ . ˜Ý˜¡ ‘‘‚ @ …Š€› # 0 •ã˜ ‚ “ f€å™ € “˜ €˜“›‚ f‚ “ ““˜˜Ê“ @^“˜• “€ ƒŠ –‡ @ ”  –‹ ” “^ž š €¡ -• “`‹ j@å™ “• “`‹ €š‘ - “– š ¡› €¡ @ •š ‡€š€¡ -’\–€†– ›‚ — .

…Š€› # 0 “ž f€žš – \– š”±š¡  @\… “€` ›‚ €¡…æ˜ ›‚ “ —›‚™ ¡@` “ƒš˜…æ˜ “ ž €™ @` € “‡šƒš€]_“”š”° @¡ …ã› €š”  – › -’˜š …æ˜ € “]_“”š …”€ š ¡@ …Š€› # 0 š–‡€ ‘€š š “ \”“  ¡›  -’ș – ¡à¡ š—™ ‘“-–. ™ ‘” …  ”f€†ÒŠš”  ¡ — š € “¡@ …Š€› # 0 ]‘ ˜‡–š f€]‘˜ — š  . ˜ \— -\— ]™ ¡@ …Š€› # 0 — š € “ f€ — š “ “˜° Ï‡“ €¡ -’—‚ “€“ ˜”š”  ‘‘– – @  Ï‡“-’†ÒŠ“¡ ¡@ — š -’ €“€†ÒŠ… ¡f. › €“]‡€›`Û¡ “ ]Š …È€ ›‚ › ¡@ …Š€› # 0 ț ^˜È  f€ •ã˜€ ˜™šž ×˜¡ “”š “˜  [ “f€” € š ”† -’€¡ “ ˜]”€ ț ^˜È €¡ “‡š]™ ? ” € š€ ‡ – -’‡–”š‘”šžÞ‘`—š¡-‘fŒ@ …Š€› # 0 ¡ ž f€]‘˜ ‘ š ˜ ‡› “ … ‚š‚™ @‡–` ¡ ž]™  ` €] ”   — Œ‡˜ ¡ ‚_ @› ‚ “”† ș ¡]? ¡]‘˜ – › -’˜ˆș ” .‘“‚ š¡ ‡ š¡¡?  ¡› -’‘š\ ›– ™¡¡ €”¡›˜š—™ € ™›€ ‘€ “…› . ” …  €™   ”f€@  Ï‡“– ›-’\š.

•š€ š˜–‹€š— ˜ ‚ € ‚ @ .-’\‚šà¡ š › Šš ›‚‡ f ˜ș €š ‚? — š -’f€€ škš… ‘ € €Š š š ‘‚ .

…Š€› # 0 ‘™   š ‘ݏš‡ “‚™  €`“€ ” € “ ˜ž  kš  Šš € “ ˜ ‘™  @‡ — ] . ˜ˆ¡‚ › ‘ ¡@ ”   …¡f. ¡€›  €¡– ș ¡•š˜ ^f‘–蝚˜€¡ \‡ . ]”€ € ˜ž  …› š¡¡˜ – ]”€ ‘™ … ¡f@ …Š€› # 0 ‘ž[“ f€–Í… ‘ Œ -‘ Œ ƒš]™ kš\”“‘ ž[ “€˜ ˜š¡“ › ”   – › -’ ” ‡ .

›  “¡ @ …Š€› # 0 –… f€˜¡ €‡  ”™ –… “€…È€š˜\”“ƒš€ †€ ˜šà˜‘¡ €š“ ›‚ @\“—¡ “ €€ šŽ¡†  • ›‚™ @‡–¡“ … ‚šš¡   – …˜š  _ƒš€ °€ ”° @` ‘€š` “‡ š  …ã› ¡f\”“ ”  €¡ -’]‡˜š ›f “ ˜”€ “ @ …Š€› # 0 –¡…“  Ž f€…“kš–¡…“˜\š”†¡f. €†‘ ¡ ¡“.-’–Š .

-’– jš˜ž. ”‡ ˜ f€…“ ¡™ –¡…“@ š˜ž-’”‡ ˜ a”š f€…“kš“ … –¡…“¡@ …Š€› # 0  ˜”[Ž f€›€“\”“ ”菀” €  ˜”€š¡f › -’\”“ ” € . ’ș €šš¡¡ ? ˜š   ° ș • °š¡¡ ? . ‡ € \“” è €€ šŽ¡ ™¡”菀 › ‡  € @ …Š€› # 0 ” † f€  ¡–“€”°€ “_‘€ “ ›  @`Û¡ “f€š  ”“˜‘ €f€ ¡€–  ‚‡€”° ˜ ‚š¡ ¡@ž¡ €š`Û¡ “€”° • °“ ž €š ‘™ @ — ” ‡ ‚‚_kš …ã› _.

˜ ˜ˆ“¡ ” š¡  €€ ˜“ € . ˜™¡ –…“ ž €š‘‚ @ …Š€› # 0   –  €š“ ›€f€ š€ š 耛€ ț  ˜˜ 芚‡ “f€–Í…   › €™ -’șš˜ ‚ › ›.“ ‘˜–Œ–° “›‚-’€˜–ɏ–  ‘€ “˜— ” † “¡ † ° @ …Š€› # 0 — Ÿ ˜ “‚è  —š€š€¡ -’à¡¡˜   ›‚ è ˜ …˜š¡  kš˜…”° ™¡ –  ¡ š¡ . ‡  ” “‚]€š`  š—‡ . ^  ›f‡ã‘ “¡ › Š € . ‡ ˜ ›  -’š› Š . € ›kš€“ ž™“€  ¡€€ šŽ˜ €  ‡ ˜› @‡–\”š ’™ “ ] š ɝ ¡ž €  – _ `Û¡‚‘[ “a”škš“ …š“€ €ã” ˜›@” ‘š “a”š ‘“ è € š  €—‚ “€ ‘ €kš‡ ¡ –Š“‘– ™ ‚™  ]š ‚‘[ “   •[2 ^…a”š €‚_@\ ’€ š™ “^ _ š€ ˜‡  ˜ˆ€š` † ° ‘™ @€ ““— a”š ‘ kš‡–]š €  ¡– › ’€ “““f€å™ € ‘ – š ‡ “¡ ‘ ‡  € kš — †Š‚™ @€“ ž™““™¡ …‡ €™ @‡––Š“‘– ™ ‡ š¡    …ã› ™ f€ ˜“Š € \‚š]”` ¡škš› › š€ ]” ˜–‘›‘‚ € ˜¡ ‡ f‚ @kš € ˜˜ ˜¡ ‚™ @ ˜‘ …Š€› # 0   ‘ ‚š f€] ž€ ˜‡ ‡  ‘ ‚š‡–˜ ›€ š ‘‘ š €‘ š –¡ ‘“ €“› Š kš” € ¡š” ˜™¡ › š¡ €–Œ‡ š-ž š š ‘‘ š €šš¡ ¡. ` ˜“ ș “¡ €™ ? ’‘š\ ›. “¡  ]”¡ š ‘š¡¡.  “ ‘“耛ș “¡ ]™ ? ˜ ‚ › ›-˜ 芚‡ ¡˜ š ‚ ™“–†° ‘™  @ ˜ 芚‡ . ^ € € _  ‡¡“¡ ˜ “¡f‚è  €š€¡ -’^ ˜ș   – ¡? . ș €˜ ˜   — Ÿ ‡ “ “¡ -–Š “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ˜ €  ‡ f€” ‘š .

€‡   € ˜›  ^‚ ˜˜‡–€ šæ™ j€ ˜ €š‘  kš–Œ ˜˜ …Š€› # 0 ˜ . ‡  à¡ š ¡@ . ‘’ ›“’ ˜˜ˆ…˜ ›™ @ž ™‘` € ” g  ž ›j± ¡ ‚ . ˜š_  ‘ fkš–Œ ˜˜‡–€ šæ™ j€ ˜ €š‘ ^‚ ˜ \˜` € ‡ ›°€  ž ‘ ¡_. ` ˜™ “ ‚Ž.˜ ‚ › ›– › -’  – “¡ ¡ ‘€ ‘ ‘“ @ …Š€› # 0 ›ÛŠ ^“-Œ ’›ÛŠ ^“-Œ14•šš ™ “ ˜™ € ˜›“€ ‘ kš’– › ‘ 14“–š™ “ –Í… € ‘ @‘ “ ‘  €˜Ú™˜9˜¡ “€ \š¡@ …Š€› # 0 ‚Ž ’˜g  ›°€  ž ‘ €š“ … ¡ ¡-f€™€– › -’‡ €…“˜€‡   € ˜›. › €“^  ˜˜“¡ ` € –  €…“˜š_  ‘   .˜€ f€ ˜ \”“ ˜€ € ›€š €š f€˜€ “˜š¡“›‚ @€† ‘“ €š f€˜€ “š¡“€ – ‘f€ ‘“` “ ˜€  ‚è ˜€¡ -’¡˜™¡˜€ “–‘›“ ¡ ‚ @ ’ș ? ˜€ “¡š “  ”† @ ’¡˜€ “˜ ›€€ –‘˜ ž›°€ … €”š° €¡š¡  €f€€ † °€š^ ^˜ š˜ ¡škš€  ` €\’ –’¡@ ’f€€ † °€š@ ˜€   … ¡_– › -’¡‡ š–  “–šݛŠ › “€… €˜› ¡ ‚ @ …Š€› # 0 ’    ‘[ ™ €  –¡˜¡\’š‘’ ›“f€ Ï‡“€ƒš€ ‘š ‡ ‡ š-‡ š ŠŠ ™  ¡ ¡Œ–° €š`‹@”   _¡_ @` ‡‚ “ `Û¡ “` …“¡  ˜ˆ kš‡ã‘ ˜” € ž › j€š– ¡š…›‚f@‘’€ – ㊠`“€¡ ›€š“ ”¡›‘’ ›“`“€ – ¡ ˜—š€š …˜ ›™  ¡¡š “š¡‚f@€˜š˜”¡… ” ‡ ‚…€  @`  Ï‡““¡ ¡f€¡ - ’]‡–° \‡ –– ¡_.

…Š€› # 0 … “ ƒš˜f€™ –‡› ˜ € ˜€šš¡  @ƒš˜˜ ‡‘˜ ¡› `  – › -˜… “ ‘š¡ ¡@f€ƒŠ˜˜š ” ƒš]‡ f‚ @ ’› €“.  š— ‘¡ ›@ …Š€› # 0 •Š • .   –‘ “ ˜  –“ ¡kš˜Í†š‘ “ ˜]‘˜   š¡ ¡@ …Š€› # 0 ” ” €¡¡ ‚› €‘ –Í… ˜”šà”š ‚€š š…›š¡  @ ’˜š” ” à¡ š” ”  \͆¡ ’“¡ ¡ ’˜š — _à¡ š— _ \͆ ¡ ’“¡ ¡ ’˜š ˜ à¡ š ˜  ϙ ‘ \͆ ¡ ’¡ . ™¡¡  € ¡@˜š” ” — ™¡ €¡¡@ …Š€› # 0 ‘“˜… ‘ f€‚‡ ‡ š¡  @f€›°€“` ˜‡ €˜†Œ -’]‡ ‘“˜— … ‘ ‘š¡ ¡@ ‚‡“•  ` ›°€€  š”š‡ š€ ŒŒ ˜ š kš– › -’›. ˜ €†— “¡ €šš¡ @™€ƒ–š €š– › @ ’^  ›f ˜à¡… “ ‘š¡ ¡@ …Š€› # 0 ˜Í†š f€˜Í†š“‘ š˜Í†š €¡ -’‘™ š€˜ ›¡ š¡ ¡@…¡‘ “ ˜…¡ ¡. ˜Œ˜.

^“”š^ š¡ŠŠ”° . ș ]”è š … “€ –›€›™ š¡? ˜è š›? \͆ . ‡ ›Œ _˜‘易”šŠŠ¡@ .   ^ €›”¡    š@ …Š€› # 0 ‘易 f€• ‡ \• š“˜‡”šš¡f –耊€ ŒÞ– € š•^ž š €š¡f\”“  ” ¡™   €¡ -‡ “ . f€‘ – …¡ ˜ ˜ ‡ – ›`‹ -’‡š ‹¡ šf. —› ™¡`   Š  “€š €“€ ¡? …Š€› # 0 ˜Ý€  › ¡ \‚š‘ “™ ˜€†€š ‘ “ ¡ ˜š – ˜ “ [ “€š€• Š … ¡  €a”šž Ÿ   ` • Š € `㊠›Š€ kš‘ “™ € ‘ …Š€› # 0 ‘ ¡”¡› – š ‘ ˜“…› °€”š‚ …›š¡’‘ ¡”¡› – š. à¡ – j. ˜€”° ˜ °  Š›‚ ]a@ …Š€› # 0 …‘ ‚š – € ¡Ÿ …‘ ^€Ò‹ €šš¡@…‘ ˜ ‚-˜ ‚f€€ €ƒš˜”¡…‚f@ €  – ›-’¡˜‚š – € ›f…‘ f€ €š€– Šš¡¡@ € -’™¡–¡¡ \͆ ¡]@^  ˜™˜–¡‚š – ˜ ‘“€ Šš¡ ¡@]” ¡  ”š]f@ …Š€› # 0 ™  ™ € “™˜ ™  ™ € “™˜ €  Œ€š °€” š€šš¡ –± kš€ š €€š” › €˜ “€¡ -’˜ €–   Š –‡ š¡ ¡@˜ € ș “¡ ? –± kš– › -’–Š .   ‡“€ h ˜ܙ š@— ¡  f€ ˜ Š ]‘˜   ^ €›”š “€›  `“˜ f€“‚ ™ ’‘ ¡”¡› – š.•Š •š-’ ˜ ‡ .

¡€–€ ™ . ` “–…“  ”¡›–‘› kš •š– › -’’ŒŒ . ˜š ‚š¡ ‡š ˜ ]”€ š€   ‚š¡ €š š¡ ‚“? …Š€› # 0 ›Šš– È  ˜à˜ š ‡ . €†\”“ ‡–˜š ‡ š¡  @\• š“` ‘ ›™ @ ”† -“ ‡ “.™¡ “¡  ” ¡ –耊 ”šŠŠ”°kš`Û¡ “˜‡Š‚f@› €“f€  ” ¡ €† –耊  . ^ ”š\ ’€ š “] ™[˜—š€š ”† ’™˜“€  €™ ? ’^ ˜€ “  –° – ¡.” “` š ‘™ @ €ž š €”€ ™ . ‡ ““ š›  €¡ ’‡–`Û¡]‹ ‘“€ †ÒŠ … ¡f¡  ¡ ¡˜ Š€›‡ ¡@ …Š€› # 0 € š… š ŒŒ -f€ €ž š“”† -’’\‚š˜€ š… š €š› ș ¡ ‚ ? ’’ ‡›‡ f‚ kšș ¡ ‚ ?. ™ș €šš¡¡ ? ‘易 € €‘ –“ š¡ ¡ š-‡ ““‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ‘易€ Š€  “ € f€‡ “\”“\ ’€ š  ]‹ ‘“€ †ÒŠ ˜ ‚“‚™  \ ’€ š “` Š ›“ € ‚š‡ €¡ ’‡ j”¡›‘易€  “ € f€Š€›]j ‘ š ‘“‡ “ …˜…‘易€ f€Š€›€š]‚™ .

–Š. Š€Š›‚ €š …Ò‹ € ›Šš– È ˜Œ ›]f¡ “? š ‡˜à˜ . Š€Šš ‘“€ ‡ š¡ “¡ ”° @ ˜à˜ ș ? š ‡ș €›Šš– È € jš€ _‘“¡ š¡  ^  ›f˜“ –“ Š€Š›‚ f …Ò‹ `  ˜Œ ›‘ @ …Š€› # 0 …š¡ ¡ .

’” … ¡f@ ‡ –˜` €”  ‘    \ ’€” Ÿ €” ]f@`Û¡ “ ›  . ˆŠ”Š˜”Œ € †  .f€–° -  € f€† Š –Í…€˜¡kš¡ € … Š“›‚ @`  f€  ›–° — _˜ šŒš €… “›‚ @ ˜ “\‘š ”† -€ “€ Š  “¡ ? –Š“‡ – ‘™ -“¡ \—  …š¡ ¡@ …Š€› # 0 f€˜ € ˜€  —Š¡ “”š ˜ – › -]‡˜\”“ ^š€ †ÒŠ €šš¡ ¡@` “˜ˆ “– š ˜ €˜¡˜”¡… ‘™ @ † ° ܙ š@ ˜€ “€¡ -` f€˜ € kš‘ –… š – – –Í…  › ¡@ …Š€› # 0 ” … ¡f f€]‘˜ “\”“ ` . – 】  –‹¡@ ¡› “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ¡ ‘  ž ˜€ ˆŠ”Š  . ` “  ˜ ž‡ – ‘™ ‡ €“ ‡€ š”š˜“` \”“ – ¡ ˜—š ›™ @ •š˜“` €€ “ ˜• •  €š    › €™ ‡ € ˜š ” ‘ ‘ ‡ –˜ˆ• š“ ˜› @ “ ‡‘“\– `à˜ ‘ ¡@ . ]™] ‘€ ޙ š ‘¡f\– š˜ £ ”“ ‘™ . ’˜š ›‡ f@ …Š€› # 0 ”š “ ]‘ f€™ “\”“ ž ‘ ž‘  ¡›  ”† ’’ș à¡ š” \–— à¡€ Š¡? ’’“¡ @ ¡› “€¡ @ ’’ș ? ș \”“ ”š “ ]‘—›–‹? ™ “”† @ ’’“¡ . € š˜˜–‹  kš ”¡›˜˜š ‚›[ Œ–‹  @˜“` € ] ˜]Œ ›€šf€ ˜ ž  › €™ . † ˜˜š € š°  .

 ™¡ €¡ ‘  –— ¡  € ¡‡– €€ š° ¡ @ …Š€› # 0 ” ‚› f€” ‚› “€ Œ[ ““š ˜‘ €f€” ‚›€  ”š–‹ € –”±š¡  kš` € ‡ Œ ‘ š‘ š ” ‚›†€  ›Š€ –‡› €–ã–€€š –  š€ ”€Œ›Š€ ¡] @ ™à¡ š    -` “ € –”±” ‚› ”† -a”šș Š‚ ¡]¡? € – › –°  ‡ ‘‚  – › -\”“]”€ –‡› € –ã– ˜ˆš¡ ¡@ kš˜^“ Û˜™   € –”±š¡¡ @ ‡ ¡ @ €˜ ›¡@^ €¡ “ …`š@ “¡ . ‡ ˜–_˜“f-“f]f@ ‡–€ŒÈŠš`“€”  ]™  – ›-˜š “ ˜¡˜ ‘\› ¡@ …Š€› # 0 €Š ”‚ ‘ ‘ 菖¡\ – ‘f€-‘ š  ˜›@ f€“”† - “ j]‡€›€  €Šš¡ ¡@  €€Šš¡ ¡. ‡–€ŒÈŠš Š€Š‘“€ ]™  f€“”  “€ ›¡f€¡ -˜ ¡à˜‘\› @ ‘ š“€¡ - Š‡ ‡•@ f€‘ ‡ – › -˜¡ ›ê˜ @ ”†›   Š”šf€g   ¡––‹¡f.  š› — €Š ”‚€ š¡^’š-`’šŒ › •š ¡@› €“˜  “ j? –˜‡ €Šš¡ ¡@‘ š“€¡ -]‡€›˜€Š ”‚›Š .^  €™ ‡  –€˜ˆ ˜› . –€ š¡.•š ¡@ . “¡ @˜g  “¡ €¡ € @]”— ˜€¡“ @™“ …`š]™  ˜ € –€ ”‚ @ …Š€› # 0 –  ˜–_€ f€– ˜€†› ‚ •š€šš¡.

˜“ …”—š›‚ _¡@—‚ “€çŽ“ \”“˜ ˜ € ‡ “ ¡ ˜ š Œ ›  @ …Š€› # 0 .  š‘ š‡ € ”  €”€ €š– › -’ š‘ š‡  \”“  “ ‘¡ –“ @ …Š€› # 0 ”šž “ ]””šž “ș ¡? ˜“f€g  ‘ ™ š€  . ^Š ›™“kš š‘ š “  “–‹.…Š€› # 0 ]ט¡×™ \˜ š€“. ” è ‘¡ – › ‡ \˜ š€“– ›  š‘ š‡ — Š •“˜‘ ›‘]ט¡×™ €š›‚ – ›@‘ š ‘“ Š •“ ˜¡ … ‡‘ “ “]ט¡×™ €š› @\י ˜\˜ š€“€ ” š ¡f– › -’™ ‘˜ˆ ” ¡   ˜^“€ Š •“˜€†kš‘‘ @^Š ›™“€ ” — ™¡ – › . \˜ š€“ Š •“˜€š Q ی– •‘– › - ’€›  Š •“˜™¡ “€›  ]ט¡×™ €š›‚ @^Š ›™“ Š •“˜. —› € “˜ ¡› \”“ ` 50Ÿ[€–›€š‚ ?   . ˜š ‘ “¡ –€ @ …Š€› # 0  š‘ š  š‘ š‡ ™ “ Š € ”š ¢ ‘“‚f@ €` š€›’¡ ™ ’“¡ ˜‘“@”… [ ”±“€– ‘  š‘ š‡ “‡–   È€ “€ › kšŠ  €š“›‚@¡Œ]   š‘ š‡ ’¡ ˜` š‘“¡  ’“¡ ˜@`Û¡ “”… [ ]’ƒŠ˜”š €š ›™ kš–‹‚f@€ • ‘š€–‹“€– ‘ •š  Š  €š“›‚@ ˜™ ˜ ¡ ¡ ”š ¢€“€ ” †“› @‡–– ¡š š‘ š‡  ”…€– š ˜”†  `Û¡ “€¡ -’\š˜“”… [ ]’ƒŠ˜¡ ×˜€š ‘™  › €“‡–˜` š…€€š š¡   ”š ¢€“€ ” ¡ †“› @ …Š€› # 0 ˜˜ ’\”“˜ ˜ € …”›‚ ¡fà¡ž˜[“¡ ]_? ˜à˜ ‡ “Œ Š @ ‚ÔŒ‡– ›-’˜à˜ . ‡  ™ ‚€š“”š50Ÿ[€ ˜ ¡› — 25Ÿ[ € ›‚“›‚ ¡@  ^ ˜”šž “  › ș – ¡? – –€ ¡ ‚ ? \š.

€™¡ ž€ š€š“ ˜“ ¡@ ŠÛ““– Œ[ ”±€š  š €¡ . ™ Š‡ ˜“”¡“ ¡]¡. kš‡ “›‚ @ ˜‚šžš“€¡ ‹¡š ’\–˜à¡ š ž€ š€ ‚ @ ŠÛ““€¡ -’g  € ? – Œ[ ”š ˜“ ¡ › ¡@ žš› ”š ¡  -’ › ¡ ‚ . – æž j@\”“ \“”±¡@ ¡ -¡ -¡ kš¡ŠÛ“”šŠŠ”° @ …Š€› # 0 ‘ Œ .— š f€ — š “‘š ‡”š] ‡›‚ _-‘  €“ ˜”šš Š ‘‘ @ — š ] ‡]_-˜à˜ ƒš˜“¡ ¡@ ^ ”š — š – › -˜š Š ˜ ‚š¡ ¡. à¡ š ˜à˜ “¡ @ …Š€› # 0  ›‚ Š ˜ -Œ ›‚.  ›‚ Š¡@ …Š€› # 0 ˜€ -€ ? ˜ -”¡›”¡›˜š‘ ‘  ”¡“ ˜š” ” “@kš\–^ ˜”¡“š¡ ¡@ …Š€› # 0 ž€ š ŠÛ““‡‚›˜žš”š–‘€ “  €žš“•  ˆ”ÒŠ ˜ š€š–‘€‘š ‚š ‘ @f€ ˆ ”°˜ š ŠÛ“€ kš€¡ - ’– Œ[ “¡ ”± .

  ‘‚  š¡ ¡ . — ŠŠ‚_ @ …Š€› # Š€Š  ‘š™ –“ -‹“ \”“” Ÿ ˜ € – Š‘š¡  @‡–¡]™  ` € ˜‘˜€š¡  @¡– › -]‡¡˜ š š –° ˜’š– ‚ @˜›“ ™€€ “ Š€Š›]™ ¡@ . ˜ƒ Œ”š–‹ ‡ š¡‚ @ …Š€› # ”€ “€ ” ” – ›-’–Š . ™  š‚Ž˜š “ €š “ ˜¡@ …Š€› # ƒŒ f€– šf€]‘˜ €ƒš˜… š ¡ ‚_@¡ “˜ š” Š[ › “‚™ @–‘š ‚ “”† ‡–à¡ š™¡ … š ¡_  €“ –‡  @ ` ]‘˜ “€¡ €  ¡–… š›Ò‹¡˜”š f€›Ò‹¡˜ š— _”š–‡  @ ‘š ‚ ‡ “€¡ -˜”† ¡ €ƒŒ ˜ €“ –‡  ?   ¡–ƒŒ ˜ €›f€¡ ›Ò‹–‡  . ”€ “€”š‡ š‡ j.˜ƒ Œ€–š –š“¡ ‘ Œ €¡ ? › €“ƒ Œ ‘ Œ˜˜ˆ ]‚“¡ ‡  € @ g  ¡ ¡ “¡  € @ ș “¡ ¡  € . ”š\’š ¡ “ ”¡›ƒš‡ š› Š]“ @ ™ –Š “€¡ -’j¡” ” \–˜€ _–Í…  Œ¡ ¡@ ” ” – ›-’–Š . ^  ›f €¡š¡ ¡@ …Š€› # ž‘ ‡‚›“\”“ ˜€  €¡ . ’˜` ™  ž ‘ € ‚ . ’˜šƒš]‡ “ . ‡ ˜¡“ ¡ . ƒš €   š€šš ¡ . ]£ € š ¡ @ ˜€ “˜è€š ¡f– ™ .

˜ kš— _€ ›f@ …Š€› # ˜ ț–˜ ž€ ›¡ š¡  @f€ › Œ “\”“ ƒŒ ‘ kš” •€ ‘f@ ș ¡]? ‘ è “”† @ ˜…› @]‡‹ €]‹–‡” Œš ˜› ›€ Š› ‡“”š   š ‘“€ ]‹–‡”¡…“ ¡@ ¡˜“¡ ˜ ›˜ €˜ ‚ €^“–Œ ˜ ¡ @ ˜ ‚ € “¡ .“š ž蝚˜™ “”† - “ș ? ’à¡ š ” . ˜š –Œ€… š jš‘  š–“ ‘ ™ •šf€˜ Š šè  › ‘ ‡   €˜ \”“ ‘ã¡“€ Œ–›–Œ – ’ €@ …Š€› # \ ‡ f€– šf€\ ‡ ¡Û‘è “˜]™ ` “f€‘€ “‘ š €¡ €˜ˆ]” ¡Û‘   j@˜]”€™¡ “ €š € ‚ @` “€¡ ˜š”  f€ – fܔ›. ” Œš ˜› ›€ ” € ˜ ¡@ ˜ˆ‹ €]‹–‡” Œš ˜› ›€ƒš”¡…“ ¡@ …Š€› #  ¡ ‚š  f€– šf€›°€€ ž ‘ ¡  ¡@‡–  ¡ ‚š ˜“ “‡  ¡ ` € – – ^’š `’š— ‚ ¡@ –¡€– – ` €¡ “¡ ] kš¡€† “¡ €š”  @^ € ž€ ™€š¡f¡\”“ ”  €¡ ¡ €” ” .

˜ˆ‹ € . € ‘€ “¡@™¡ ‡ — ¡€] ¡  “… ‡– › ¡”¡› -’ –ș — ¡? ‘ š -’€†š –¡kš  š -’˜ˆ“¡ ›“@^ €– ‘‘€ “‘ š“ \ ‡€ – ™ ^“€‡ –˜` € – ›“ ¡   ”™ €› @ •š€¡“ ¡ €†-€†š –¡kš‡– ¡€…›“›‚ ` €¡“ ˜“¡ ›‡ j‚ € _kš›‡ ™‚ @ Œ ‘š– ‘‘€ “”šf€›°€ ]_@` “”† -š› 芞“€ “  š è ‡  ¡? \ ‡“€¡    ”™ €› @›°€ “€¡ -š ‘˜ ‚š –¡@\ ‡“€¡ -€†-€†š –¡@›°€ “€¡ -ˆ “›€š ‡ “ ”°‚ @\ ‡“€¡ -˜“¡ ›‡ j‚ € _kš›‡ ™‚ @¡˜ ° ˜¡.

¡ ^ € ˜€ ›f¡@ …Š€› # –Í… f€‘€ “‘ š f€ ¡€˜ ¡›  .

] š˜^ ‘’kš š€š ”š” ›š¡ ¡@ ‘€ “‘ š €†  …¡f.-–¡“‡ . ]”€ –Í…  –¡‘ 菡@ ˜ ¡› -¡ ș “¡ .

-–¡“‡ .  š€ š  € ˜¡@ …Š€› # ‡ “ f€\’Œ\ —“ “‹Œ    ›¡f\”“  ¡›  €¡ - ‡–˜ˆ\”“ ‡ “ € ‘“™ ‘]¡ ˜ˆ\”“]” “•š¡ “›‚ ¡@  ¡› -ș g  ș ¡] `“ ‘“ ? \ —“ “`‘  ¡ €š‡ – ‘™ -^  – € ¡  š “ ¡ €€†¡]¡ “¡ @ …Š€› # 0 ž ‘ € • › f€‘ 菑 š‘ 菠- •š˜“ €_` ›°€  ž ‘ €š“€ • › €š¡ ›™ @ ‘ š ‘ è “š ž  .

-¡ ™ š. ș € ˜‡–š ¡@ ”¡› ‘ è ] ™[ .

¡^“ ˜ Š ¡ ‚_¡ €˜‚“ € \‚‹ \–` €¡   `š ¡ “¡ @ …Š€› #  - € – ˜ š f€– šf€ž¡š ]‘˜ ‘š—‚ ‡ “€ ›f ‘ã›  …›€š”Š“ ”¡… kš¡ ` “ f€å™  ”† -— _  ¡–. ‘š—‚ ™¡ š è ‡  ¡? ` å™ •š]‚˜‡Ý•š”š”¡…€š` “‘ šå™  ™¡ “‡ – ‘™ - ? €™ @ ` “— ¡ ‡ – .-ș . ˜‡–š € – € ¡? ‘ š ‘ è-\š™ š.

]”f€– – f‚ € –¡ š˜ –€  - € – ˜ š ¡ș ?   š å™ -  –\“”±-‚ š¡ ‚@   š å™ - ? ž¡š - ]””. ™¡ ‘š—‚ ¡@^ ”šž¡š ]‘˜ “š ¡€    › kš`   ”† -— _  ¡–.‘™ - ? ‘š—‚ ”¡…€š— ` “™¡   šå™   €™ . —™ @ š ‘‘ š-‹ €¡. ]‡`ۓ  € `ۓ   š‘ š € f€ f€ ”È…š‘“€ ș  ˆ ?  š‘ š‡ “–Œ¡ — ›”“ ‡ – ‘™ -’ j‡ – ™¡ €]”“ ¡  ” 芚”š › ¡]¡ €’18 “ …€ ž“¡ ˜›‚ ^  ›f¡˜”š`ۓ  ]f¡@ …Š€› #  ž€ ‚ÔŒ f€‡“š›èŠ š”šf€š ‘‘ š žš ‘“€ ›f‚™ @ ` “‘€ “‘ š ”† -— _  ¡–.›¡@ …Š€› # ™è€ •ã˜ f€ ‘“`ۓ   š‘ š™è€ •ã˜‘“‚f@ Š€Š›€š  “˜ ¡ › ˜ƒ “€ ›f› ^“˜›‚‚f@ Š€Š‡ …“ › ‚“¡ff€-f€ €š`Û¡ ž‘“›‚ -’f€‘  “‘ \‹ š¡ `ۓ   š‘ š‡  ` “] ™[ ”† -’ș  š‘ š‡ .  ¡ ˜›å™ “ ‡ – ‘™ -— _˜š. ]”€”   ž€ ‚ÔŒ ¡ș ? ‘€ “‘ š-¡ ¡“. ș ›“ ›f… ¡f? š ‘‘ š  ˆ€š. f€‚ÔŒ ‘‘ @ ‘€ “‘ šș .

“¡ . ‘š\ ›˜ƒš–“ š¡ ¡kš` ˜ Š€˜”°‚_¡ ^  ›f ž€ ‚ÔŒ š ‘š¡ ¡@ …Š€› # ™ ‘‘ æ .

 † Š -† Š – — ™ ‘š ¡@ …Š€› # ”™È€Œ f€ ”™È€Œ€ ‘   € ]–‘€š€“€› €  ”™€ Œ – ã€` €`ה ‘€€ “ ˜— –  € ¡@`  ”™È€Œ€ ]”š”ÒŠ – ’ ‚_kš` €  ˜“ ‚›  š ‚™ @ ”¡› ‚›  ” €š¡– › ¡Œ[ € j㌊“[@ ‘ š ‚›  ˜ ¡“˜ €“€ ŒÜ› ˜Š@   š ‚›  ™– € €‚ •žš@ ` € –   › ‚–Œ — ¡f@\–` €  ˜“\ ˜ ‚›  š ‚™ @ ¡\ ˜ ‚›  ” €š– › \š™ ™ š“¡@ ^ ”šf€‘ž[€– ›   ¡˜— ” ¡@]” ^ €`ה ‘€€ “ ˜ – j@ …Š€› # ž ‘ € • › –Š \”“ ˜  . ` € ™ ‘‘ 揖¡š –¡@ ‘ š ˜ ș ? € ˜€ – —›‡  ¡ș ? ”¡› ˜ \š“¡ . ˜\”“ ” € ‡¡ –¡”šž “¡ ‚™ ¡@ ‘ š ˜ ș ¡ ‚™ ?  –¡ˆ‚Œ ¡ș ? ”¡› ˜ “¡ ™ š.‘ ˜ ]” ˜– €šš¡@ ”¡› ˜ ™ š.

˜\˜š ž ‘ “¡ € ‚ @ ˜ -ș –Š . ș š “‡š˜€ _kš¡? –Š -¡ ˜ . ˜š ˜ €  蝂[-“š€˜   ¡ “¡ ¡@ .-˜ . › €“\— • › “¡ €™ ¡@ ˜ -ș € _”šž “ ¡? –Š -˜ .

”¡›`  ž ‘ €š›@ž ‘ €– ‘` \”“]”蝂[- “š€˜   ¡ ‡ f‚ @ …Š€› # ŸŒ™ ›€ \”“ ˜  .˜ -ƒ–š ˜–Š .

Œ €™ ¡@ …Š€› # ‡Í… -–Í… \蔏 › . a”š-“ …? kš •š€ “ …š‚¡š     ˜ › - •š^ ˜–š ș ¡? ș —‡“€š“ … ¡  ž › -\š™ š‚› ˜ˆš¡ ¡@˜€æ˜ š€ ƒ Š™ ˜… _-` š€   è€ Š‚€š“€ ” € ‡‘— ”š €š“€ – €šš¡ ¡@ …Š€› # ” ‡ f€ ˜ ‘ š ˜  -à¡ š ” ‡ ș € ˜€š¡? ‘ š ˜ -› ‚   -‘– Š¡@ ”¡› ˜ - ș   ˜ ‡€€ ™[€ [ ¡? ‘ š ˜ -“¡ . ˜š”   ˜ Ž¡@˜šf€`”Û™  € ‘  € ž€ “ –“ † ”  ” €š ‘™ ¡@ …Š€› # ¡“ ˜“ €  š¡ à¡ š ¡“ ˜“? f€˜ › “\”“  ¡› ž ›  ”† @ ž › “”šž “蝚˜€¡ -˜š  ‡ “”š–“]_¡@ ˜ › -\š. € ș ¡]? ž › -a”š-“ ….˜ˆg  ›‚ ¡ € — € ž€ “ ˜›€š˜š  ڑ ŸŒ™ š…š ¡@ ˜ ]”€ g  ș ›‚ ¡? ]”€”  € _ ˜ Ž¡@ ›€¡ .

 … šƒŠ€” “ €\‘š¡ š  €¡@ ‘ š – › -– ^“   – . ˜š ” ‡  ”š ‘“” “ €\‘šš € ¡@   š – › -ș –Í… ‡  – €šš¡¡ . €†-€†@ €†-€†] š €“ ? ¡Û‘è “ “¡ €š”† @ ›°€ “‡ – ‘™ -‡ f€š €” …  €@ …Š€› # –¡“… ¡f –Š \”“” ”  €¡ ¡” ” ” ” ˜ˆ–¡“… ¡f@ . ˜š ” ‡  … š  ›”¡›‚f ” “ €\‘šš“kš\— €a”š“¡ ]f¡@ …Š€› # ¡Û‘ € ‡ “€ š f€ ¡Û‘è “ ” š €  š€šš¡  @f€ ‘“¡ ` f€–€èŠ ›”šf€  Û‘š›°€ “‡š]_.f€˜ ¡› “¡Œ–° ¡Š˜f€ŠÈ  € š € kš– › -‡ã‘ €š. ˜ˆ ‡ ¡š‡Í… -–Í… \蔏 ›‡ “ ¡@ ^“ €¡€š¡˜ ¡› ‡ã‘  ‚ ° ˜–‹‚_@ ŠÈ  … ›€“— ‡è” Œ˜‚ ° ‘ Œ “ ž €š ‘™ @ ˜ ¡› – › - š‘ š‡ ]š ˜ …› ^f˜\”“  ¡› € ‘“‡ š¡ ¡@ …Š€› # š €  “‚Ü” Œ  °€”š°¡ €š– €šš¡@ ”¡› – › -˜š ” ‡ –¡–Œš €¡. ‡ ¡Û‘ ”菀€” `›Šš¡  @ ¡Û‘è “ € `  ”š ‘›]‚™ @¡`  ” š…™– “€ ‚š‡ ` €”  ‚™ kš`   ”† -ș ]” ¡Û‘ ‡ “ ¡? ›°€ – › -‡ ¡ .

™ ‘ “¡   ™” Ÿ€¡ ¡ ? ” † ] ‡]_-蝂[˜@ …Š€› # ]^  ˜€ ^‡ ˜  ˜Û‘šŠ”šƒ˜“€– ‘f€–Í… \”“˜ -– ”€”  ”¡…  ” “ €¡ -^“ ‘š ˜€¡ ? à¡—›‚ ¡ ‚ .” ” –Š ` € ›f “ ˜¡ “›‚‚@ –Š “¡ . ^“ ‘š“¡ …›‚ @g  € šf… š]‘˜ kš€ ˜”š›‚ ‘ …Š€› # ˜ ¡› kš” Ÿ f€‡ “ -˜ “ ˜ ¡›  ˜ ¡› `א “€ –’˜— ŸŽ‘š¡  @  ‡ ž˜€¡“›‚ -˜”† ¡. ˜… š”€Š –耊kš” …€” ]^  ˜ …€ ¡@ ” “”† - € ? à¡ š”  ” €¡  ]™? –Í…“€¡ -”  € ‡ š“¡ ”° . …› €  ¡ Š›˜ “  ¡@ –Í…“€¡ -˜ˆ –〛—“¡ ¡. ˜ – ™¡ ^’š-`’šš  ¡] —Š€ •š . ‡  \”“˜ -– ”  –†Œ‚™ ¡@ …Š€› # ‡ ˜“€ ۙ  ” Œ ^““\”“ “’ €¡ €‡š  Š™ ‹ €€š‘ @” ֌‡ ‡ ˜“‡ š¡¡]€ššÛ›Š‚@–¡‘¡ Œ˜ š-˜ š€šš “›‚ @    ”† €ș š š¡ ¡@ –¡“€¡ €˜š ” “˜ˆ€ —ȁŒƒš˜‘ ‘™ ‡Û¡™‡˜ “€™¡ ‡ ˜“ — “¡ ] @¡˜ š™¡ ” ‡ ‡–‡ ˜“‡ ¡  Š™   ‡  ¡ kš‡ ˜“€– ‘… š]‘˜  Š™ ”š¡ ƒš› ¡@‘…›€šƒš]‚™  •š‡ ˜“ ș ¡] .

— — ‡ \  [ Q]”€ – –   ˜›“‡ š¡ ¡@ …Š€› # € škšf›\¢š f€›°€ \”“ ˜  . à¡ šƒš˜ “ €š “  @”¡› ¡ €”°’   .…Š€› # “ €š “ f€  ¡–“\”“‘ 菠€¡ -ș —_. ]‡˜€ ‘€”°’ š¡¡ ? ˜“`  ž ‘ €š› ¡@‘ 菓‡ – ‘™ @ …Š€› # ‚ ° ’ š…› ^f –Í… €耛€”   – Œ[ ›‚ ¡]¡-€”™ ‚ ° ’ š…› ^f@耛 ¡@ ”š˜ ¡› € ›‡€  ˜“€ _– Œ[ “¡ ¡@ ¡˜ š\ ’€ š  ˜ˆ‘ š¡@ `Û¡” ¡ ¡ €^ ^› €˜‚ ° \”“]”¡ ’ ˜ ‚  …›“›‚ ¡@ …Š€› # — —  ˜› €  f€›°€ 耛  ”¡“€š耛‡ “€ ›f “€› ¡f€ ] š ›°€ ]€š”† ¡-’ fȠș‡˜ ]”耛‡ š¡ ¡??? ›°€ – › -“¡ —™ .

ș € € š…› “   š¡¡ ¡@ ›°€ š‡ €š\”“† Š— _€ ” ‹”š› ›š‚ ’f› ›€š …”€ ‘ ¡@ș €` € — _— …›“   š¡  @ .-˜à˜ –¡  š› ‚\”“ € š€” † › ›š‚ \ ‡ € ’f›žÞ‘ș …”€ ‘¡@ ˜ “‡ – ‘™ -–Š .

‡ ˜€›f€芛”° ¡]¡@ž ™‘˜™¡ ˜ˆ¡ €˜”¡› – šž¡š]™ ¡.…Š€› # ›–‡ € ž ”‚ f€– šf€–¡›– ]‘˜  Þ‡ š ‘“€ ›f Þ‡ ˜Œ ‚™ kš f€ Þ‡ € ‘€ “€]‚°¡ €š` “ Þ‡  › ”† -—™ . ™¡]”€ €˜š “¡ ›ÝŠ¡@ …Š€› # Š˜ Šš€ › ž f€˜ ¡› “\”“ ”°  “ –¡‘—‘-—š蝚˜\”“ ‘– ¡f€¡ - –¡“. \‚šà¡ š ž ¡šg  €š ˜ș €š ‚ ? . “ –€  ‘f@ ›–‡ € –  “€š Þ‡  › – › -— _  ¡–. ˜š ž ¡š¡šž ˜€ ƒš] ¡ ˜ˆ` € žŠ[ ”š€— ‚› – . ™¡– € “˜€¡“€ ș ‡ š¡? ‡ š ›€š– › . ¡–… š  “ — a… ¡@ …Š€› # €˜š ™ ›ÝŠ ¡€“¡ Š›€–™š €¡ -˜˜   •-  •€¡‘ ¡ €˜^ €˜š˜“¡ š¡ € @ ș ˜“˜ˆ‡ “š ˜ˆš ¡. ‡š ˆ€€š‘@ ™¡“ –“¡  š¡@ …Š€› # –¡š – – f€]‘˜ “f€’“ ’ kš ž ‘ €š›  ` €f€‘ 菓` €€ “˜€¡ -˜ à¡ š – “¡  ˜ˆ € . €—  [ “ž ““‡š]¡@¡— žŠ[ €€’ kš€ ›š”š@‡–˜\”“ž ¡š  ^ – š˜”† †€š ¡ ¡¡˜ž Š ›¡f€¡¡-™¡Š˜ Šš€ …Š“ €‘ ‚¡@˜¡ – j–¡“. ™ š@˜ “ €™¡–¡’“ ˜ ¡› ¡@˜‚šž ‘  •[”  € ›™ “¡ € ‡  @^“ –° kš–‘ škš ž ‘ €š“ € _– ڑ˜ € – “¡ ¡@ ^ –… š €˜¡˜ ‘ — “¡ ¡@ ¡å™ – › -™ š. ^  ›f˜˜ˆ`ã›–“ “€ € žž€šš¡¡ @ –™š  “€ˆˆ› €š– › -‡“ –. ‡ ^ €– Œ “˜‹¡š š¡¡ .

˜š  — g  ¡ ¡]@˜ˆ‘€šf€  ¡–‡ ¡š› ›“¡ € ’   ‚f@   š €‘ -’\‡ ™¡ €†— “¡ @˜‡–…  – š‡›”¡…  ‡›š– › -¡—‚ “ •š]‚™ @ . f€ ™¡ €˜^Û  “- ^Û  “˜—‘“¡ š kš‘ š ™¡¡ €ƒš …› ˜™˜à˜ “ ˜ˆ ‘™  €  š ›˜ –€ “˜è€š›“ .‘ š ˜ ¡› “ ˜—š€š€¡ - – ”¡› ˜` Š˜ Šš€ › ž€ ‚ @ …Š€› # Š €€ ”™ f€™€€ “_-“_ž ‘ ¡_@“ 菀 ˜™`Û¡ “ — € – š -– š  “˜è € @™¡ € €  š ›˜–[“˜ ‡“ › € — @  ›™ ^ – € › `Œ - ¡‡ ‡ ‡ ˜¡š € — “˜è‘ ‚‘ @ ž ۏ蝚˜™€“ ˜ˆ ™ -’^ €‘ € šŽ¡.  – \ ’€]™€ \”“ –  “ ™@ kš˜€ ˜  ˜ ¡ ‚™ @ …Š€› #  “€‘ ”¡› €‘ -’žÈ›— –’  ‘ ¡. f€– šf€  ¡–˜ˆ ‘› ”€˜ š ˜ˆ–‹@ ‘ š €‘ -’‹ €€¡š¡¡ . –‡‡“€¡ - – ”¡›. “‡ “€ “Š €€” … ”™‘ ‡ f@ …Š€› # ™ € ˆ‚Œ f€¡ … ›˜š¡“ ›    ™ ˜ˆ‚Œ ¡ ‚™ kš^   ˜ €– € ˜ ˜› \‘ ›€‡ ”¡… @‡–˜€‘˜˜] ‡›‚ – –“‡‡€  ˜“ — Œ›‚ › . kš\”“ -\”“ €¡“›‚ @€†¢Ž € ›f‡‡— – › ‚™ @ ™ € …  -”€ š¡ ˜… š¡ @ ]Œ[ š-]Œ[ š‡‡“¡ Œ €_˜‡”š˜ š @ ‡–ž ¡ ‚_.

…Š€› # ] š‚ f€\ —“ ‡ ] š‚ € ›f˜žš . \”““fݛŠ ˜”¡…  ¡ f€“ ‡ “]ž ` ƒš  @ \ —“ €† ‘“ ‘ š¡ ] š`  š¡ “¡ ‚™ . ]”\”“ ˜ € – ‘ ‡f €¡ ” –““ › ¡@ ’˜š € _ ˜ — “¡ ¡@ ’ ]”\”“”°   € – ‘ ‡f@ ’˜š € _”°   — “¡ ¡@ Œ Ȋšˆˆ› ‚™ @– › . ` ““ ‡ “ €¡ -’\‚š˜“€ _–‘˜ ‡ €  ˜ \”“” € –› ›‚ @ “ ‡ ““ƒ–š €š”† -’€¡ ¡]”€” ? \ —“ “€¡ -’f€˜¡ “ – ¡š‚f¡@ …Š€› # ‘ š_  ˜  ¡ f€™ \”“ è èؙ”š ¢Ž€š “Œ Ȋš€”  ‚_@Œ Ȋš“` € …€\” €™ kš €¡ €]”\”“” € – ‘ ‡f €¡ ” –““ ›¡@ ’› €“˜š  ž ‘ ¡ “¡ ¡_@™ “‡ – ‘™ @ ’ ‹ €¡. ’‹ €¡@]”\”“ ˜ € – ‘ ‡f €_  ˜  ¡‘ – š ]“ › ¡@ …Š€› # … Š”… Š f€™€–° “š ž ‘ _‘š¡  @f€ ˜ €”†“”š` “– ™ ’˜ –‡“ €€ ˜ – ¡š‚™  ”š   š˜“\”“ ” €  š ‘™ €˜€›š ƒš]‡ a‚ kš‡–˜› Š  ‘ €˜š ” € –菚”šf€”°   € ›°€ @ ’˜ ˜ˆ‚™ @ ˜ ` € – € Š€š– › - •šș ¡]? ’˜^ – š˜ › ¡€š“\”“ ˜ €”  ‚™ @˜“`Û¡  š –  .

– _@ – “€š˜ –° ‘š€…”š¡ •š– › -’¡  € ¡`  –… š € à¡ š  š“ ˜› ¡ @ …Š€› #  …   › f€ ‘š Ž ‚ ¡ ‘“€ ›f Š“ – È ˜°  @ ` ‡“‡š  ƒš€ ›“‚š‡€š– › . ‡–]”^“ ‡ š‘š¡ ¡ ˜ˆ– “ ¡ ”°‚ @ \‹ š¡  –š€ š ˜˜ƒš–‹ ‚[”¡› ¡›€šš¡  @ € ›“– › ¡f¡š ”† @ ’—› ^ ˜ž˜ “ [ € ș –  ? –   € ›  ¡–@` “ –€ —š -’˜š ‡   ‘š. ’™¡ ]”€ – “ ¡ ¡ ‚ @–¡ “˜–“ ^f` š ]” €¡  ?  Ž €€” ›š ˜¡ `‹@ €  š¡ —›€š` “€¡ -\͆ . š  ˜“f€ ”“ ‘ @˜“‘ €˜à¡ š  ˜“ž ‘ € è šš¡ ¡@ș ˜^  ”“ € \[ ˜ˆ ? . ’ ˜\”“ š € ]”€¡  ? •š‘ ¡š  ¡@\‹ š¡  –š€  Ž ›Ï‡   [¡ ‚™ @ j¡¡– › -’™¡ ”† ¡ \͆ ¡€ ›  ¡–@˜^ € ` š“¡ ‘ € @ € ›“kš‘– Œ ›¡f€¡ . ș €` ˜ à¡ š¡ ‹ € 蔞[ž ˜›š¡ ¡@ ˜ “€¡ @ ˜€ – › -’  š Œ € Š€Š …”€ “€ € ˜ ˜š –± “ €š “ €™ €š ¡@ …Š€› # ¡  “ ”“ ˜€ € “š ž‘€šf€ ‘“ ˜ “\”“   š ¡à˜‡Š €š ˜€  €¡ . ‡ “kš€ š ›°€ ƒš–‹€š ‚[”¡› ˜š –– ‘ [ €š. ™¡ž˜ “ [ € – “¡ ¡? ` “‡ – ‘™ @ …Š€› # €¡ ” “‚ ¡ ˜à¡ š š Ÿ” ”š›‚Œ € Š€Š € …˜“ “¡ —› . ™.

’’ ˜ ”°à¡ š  š”š… €š“ … • ›€š ‚š‡ “€ ˜š € _^š ‘ “¡ ¡ . ’’› €š˜š  š”š›‚ ‘“ @ …Š€› # ‚‡ kš¡  “ – š¡  “ \”“ ˜ ”°”š  š¡ €š– … °€ ‚‡šš¡  @f€ f€` €  ˜“ f€‚‡ å™   ™€›”š  š]Š”€ @ – š¡  “ “˜ ”°š €“€ –¡€ žž€ ”š\¡‚‡€   ™€› ‡ Š€š _@ ‚‡ ‚š‡€š– › . – ”š– ”˜“”¡›ș “¡ – ™ €]‡   ˜ š¡@\–˜• š“…› ¡@” “¡  “  . ‘ š ›‚Œ kš  š ‚‡ @f€ f€\’ “‡ š €¡ .   ˜ š¡@ €™ @ “è” ș €¡ ? ]‡  ˜ š¡@\š. ‡ š@^ € \[™¡¡ €˜‡ ‚š¡“€–‡ ™  fš¡“˜ϙ ‘  ˜ˆ‘ š € € ˜€š¡ @ …Š€› # —›-…€›“ -‘“ ˜à¡ š –“ “¡ š¡ € ‡ Û @ — š¡ ¡f “€¡ @ ”š˜‡ Û “¡ š €ž¡@š €ž“– ™ @   š Œ ›‚˜—›‚_ €]‡š  š“¡ . ˜\— ‘ Œ€š•› Œ›  ¡@ ‚‡ •Š€ – › . €“ ‚ ›™ ‘š¡ ¡ ‚ @ ‡ ¡fš €ž“– ™ @ …Š€› #  ¡ș – ¡ f€” €[˜ “ Û‘š€Û™ fƒ  ”š–‹€š– €šš¡  @`“˜ f€\’  . ’’ ¡ €“  Û‘š•› › ¡¡ ”š ›‚Œ “‡ – ‘™ .˜€ “€¡ . ’’ €. ’’ ‘ “¡ ¡ș ? ‚ °  š”š… “€ … š¡? ¡  “ “‡ – ‘™ .

 €†— “¡ ”¡“¡  ¡@ ‡‡“ ¡ “— ‡ _-’j¡ ¡ ¡ kš €• 芀 ]”ș ”¡“¡  ¡? ¡– › -\”“ …Ü”›.…Š€› #   ™“ ˜ f€]‡Û˜€]š” Ÿ“\”“   ”Ž[fž¡ ›]– ‘ ‡Û‘‚   €“ š €š“€”[ \”“   ™ › @` “–¡‘  …- ˜ˆ€š\”“ ›  € ‡ ™‘ ‘€ \ ’€ ž ¡è  `  ›°€ €“ ˜€š ‘™ ‡ “ €` €    Ÿ[”[ž ‘ €š“ ^“€ š€š ‘™  f ‡ €– ‘¡ ` “]‡Û˜€]š š¡“€ € ˜ _ @   ™“ ˜ €“ …` “™¡ › ’˜]”€ €£¡@]”€“ €š“€€ šŽ˜ˆ£  ¡] € ‡Û‘‚ ” € –‘‚ € –“ €“ š‚ › ¡@ …Š€› # ‡ ]£ è ˜ ‡ ” Œ ›˜ …“‘š¡@ €¡ -’— -” ŸÛ˜™   “š¡@è ˜ ‡ “ ˜ “€ ‡Û˜¡š Ž   ¡@˜ “™ “€   ˜˜ “‚™ ¡@˜ “™ “ ” €š— ‡ “` € ˜ã™“ ˜ˆ ` € ^ ”؝ ”š]“ ’È€ š¡@è ˜ ‡ € ” ™ ×˜¡ “¡ . ” Ÿ € —  ˜‘ ™`‹€š “ š —  ˜‘ ™`‹€š“ š  ˜‘ ™€ ‘ž ˜–±…›  @ …Š€› # —‚ “‘ž ˜ ˜ ‡ -”Ü”™ș –“ š¡¡ ? ”Ü”-—‚ “€ … ˜ ˜ ‡ -› €“™¡ € _— “¡ ‡ “ €—‚ “‘“˜€  ›‚¡? ”Ü”-\–‘“ . ™ šh“š …Š€› # ›ê™“…€ .  –€ ˜ ›˜¡ ‡ f‚ @ …Š€› # € ™‘ › › €€f€€ €  “ _\‘ ›˜…›š¡  @” “ ž€ ™€ -’™ š]“š –¡   €š`‹“€– ‘˜š ” ‡–Œ ™ “‚Š–›”š] ¡.

” -¡ . ™? ™˜ ” -ș –¡ϙ ‘ €‚_¡ ™? ” -  ›¡ ”‘ “¡ ¡  .¡“ ˜“”š]™ ‡ Œ .  ˜]‡ “` € ‚› ˜ € ‚ @ — Œ˜ f€‘–›  Ï‡“ “€›kš“ –¡ ˜›€š`Û¡ “f€“¡ . ‘“—š”[ €  š€š€‡–š ˜¡ Š›˜› Š ... ™˜ …Š€› # •Š h “‘‡ - ˜€…š˜¢Ž ˜” ™ hș ˜‘› ¡? …‘‡ -^  ›fș €\”“” Š[ “š€ ]“ ‘¡ ¡f“¡ ‘ € @ ˜¡›‚€¡ € –“…Í… ”† -’…Í…ș ]”…–“€¡€˜¡? …Í…– ›- –〛“¡ –“”† -’ș —› ? …Í…– ›-–Œ-–€¡‚f¡. kš € ˜¡“¡ ›‚ “ … ¡f@ …Š€› # –‘-–‘ •Š” ”š— Œ @”¡› “\”“ ‘›…蔀 š“ ˜ € ‘ €š–ž˜ š  ›™ –Š šš¡  @` € \‚› € š“ ˜  -’“ – “… Œ-2001. ` “”š  €›‚ €š^ €‘š“ –€ “… ŒŒ › ...  `“€– …™   ‘…› @ ” -€‚_¡ . €` ˜š € f€ €š — “¡ –… @` “ –€ …›‡ €™ -˜˜ \‚š€ _^ “ – \–f€–‘— “€ ›€š– ‘‚ . ” …–‘Š”€ ‘ @ ™¡‘”¡› “”  “ -”  “ ¡ €š– › -’— _]”€ “ ¡ ?  Ï‡“– ›-’‡ ^“€˜ŠÈ h • š@ …Š€› # .

‡ ‡¡ f€–Í… ”‘ ¡  ¡@ …Š€› #  š š -ˆšˆš ‘  ¡ ›™ – €šš¡  @ f€– › -˜š” €  š”š^“ ‘“ –° -–° ˜†š“€ •ž“   š¡]¡@˜ˆ ¡  ] ¡@ ‘ š – › -¡   .š ‡ -ž ˜Œ˜‡› € –š›‚…€  € €  ›•‚“` € –Š Œ › €   \“ …¡š€€ ¡@ƒš› Š“”šŒ › “…–“€   è € š— €š› @ ‡› “”† -€¡ ›™ ` “…–“? Œ › – › -˜š¡ ‹ ”š@ ‡› —Œ€ -\š €à–ɏ˜š ˜›–¡. › €“”    › ›Š]_¡ …Š€› # ” š’ “ڙ “ . ‚‘‚‘  ˜ˆ— ¡  ¡@ …Š€› # ›Š\š ^› ”…¡ š  ›€‡Ê‚‡ ¡ Š›€\”“€˜š˜–‹\– š”±š¡ @‘菀¡ “”š‡–`Û¡ “‘š ‡  ›  f€\“”˜ ‘š € °” ™ @ ¡`Û¡‘€š¡Œ–° _-’  š ˜‚›€˜š˜]‚_@ Ú‘‡Ê‚‡ – ›-]_ ˜‹ €€˜š˜¡ . `  €¡  ? Œ › “– ™ -` € – ¡ ˜@ …Š€› #   ’  ˜ ’ “ “  € “™ €^Ššå™˜”† ‚™ -‡Œ –Í… € ‡¡ ”‘ ¡ ¡? f€`à˜ ‘ š›‡ €š– › -`  ‡¡ .

’g  -  — ¡ ‚™ @ ` €š– ‘›  š “›‚ -’¡ ™\–˜\”“ €¢ €–Í… €  ˜“. žš€ –Í… @ €ŒÈŠš“ ˜ €¡ -’¡ — _›‚  ¡”šf€–  – @ š ˜à˜ … Œ™ ƒš‚_ ? ™ žššƒš]™  @g? …Š€› # – š-– š‘ ›  f€žš •kš  ם€ … š  › \ڙ ”€  @f€– š¡ €  šæ‘ š€ ™¡ ž ‘ ˜‚_@¡ f€™€ ` € €†g  ƒ “  ¡_ €`“˜f€š . ș › Š  ¡–€ –Í… ¡? “ ‡ ““  “ •› €š€¡ -’jfžš€ –Í… ¡˜. …›” † › ^“˜° ¡ ‡ “ ‡ ““‚š‡€š€¡ -’› ^“˜°¡ ‡ j˜@˜ g ¡ …‚ @ €ŒÈŠš“”† -’ș — _.‘ ™ 芓  @ •š\”“ €   ¡€˜ ” Ÿ€– š˜– €šš¡ f€– › -’¡€”° €“\͆”¡“ ¡@ ‘ š – › -’¡ . ˜š”  –‹ ›°€ ’]ט˜“€šš¡ ¡@ ‘ š – › -’ €š“‘ˆ`  ș ? ”¡› “– ™ -’”š “ › ™€˜š ¡ ^菘 ›€šš¡ ¡ . ^ š¡‘ – š” ” €š“€– ‘€ ‡ a‚ ? ™€“¡š “  €¡ -’‘ – š? ›  – › -kšș \— ˜‘ – š —  €š ‚“ ? …Š€› # ¡ š  ‘  ¡ ›™  “˜ ‘š¡  @\… “€f€• •  €š– › -’g ‘“ . kš €“ ‡ã‘  ”¡“ ¡@ …Š€› # š ‡€ –  f€š•-Š•žÈ›  š › “ ‡ “– € € š Œ€š‡––  ˜…“€ € žž€š“›‚  €ŒÈŠš“Š € -’g— _.

^ € ‡¡™¡¡ €˜ƒš ‘š ™“ ˜ ˜” …–š ‚‡ š€š]š¡ ¡@ …Š€› # ”  €¡ € ” ‡› -—“ ]™ kš”  – › -’¡˜™¡ݛŠ–‘›“ ”°‚ @ș €… €˜° ˜€ “˜ ›€€ ›°€ . ‡ š-‡ š €¡ š¡ ¡ €f€€ † °€š^˜ š€ ¡škš€  ¡‡Û“€  š€š…€ ¡@ ” “  …€š€¡ -’¡‡ š–  “–š€ݛŠ › “‚ Œ ž€› ¡ ‚ @ …Š€› # …€“ …”° š ˜–‘€˜š ] ˆ‚Œ€ ] ‡@ ˆ˜ -˜ g  ›‚ ¡]‡€›€ ㌠˜›‚  ¡ ˆ˜€ -kš˜@˜“ “‡ “€–  “ ž‚ ˜›‚ š ¡@ …Š€› # –  €  “ j€› ¡ ˜  Š €”  ‡è  ‡à “ “”š’  – › ‘™ @` € ‚š ¡“ €à” Š[ ˜Š€ €Þ‡˜› ›™ @ ‡è  “a… ] ‡˜€¡ -’j€fš – Œ  ¡˜^“™ kš€  ’š”€š‚kš¡š˜‘[ € ›Š‚@ ™ ˜ ¡š ` €   “€¡ -’“¡ ‡è  ¡˜kš € ›Š‚. ˜‘ €  ’š”€š‚@ — ™ ™ ˜ f€–› €  ‘š. ș €˜ޙŠ ” ›[š˜” …ƒŠ‚‡ š€š] š¡ ¡@ • ‡ – › -“¡ ™.…Š€› # “ ‘“‘ŠŠ  Š f€\˜ š€ • ‡ †ÒŠ ”šƒš]™  \”“ ” ‡› € – ¡ ˜ —š€š– › -’˜š ”š ˜š š ˜ ˜› žÈ›- š › ‡› “€¡ -˜ ˜ˆ‚_]”™  – ˜ˆ^  ›f‘š¡¡. €  ¡_ž €Û™ “€¡ -’g_˜ .

› ‚\”“ ˜…› j@‡è  € €¡“ ˜ “ @] š¡à¡ š –  ¡@ …Š€› # €“  \è  Ÿ ™Œ‚›“ Œ Ȋš €¡ -˜ˆ˜’\¢˜ ș]‚_¡ Œ Ȋš? ‡– €˜š ”Í…  Ÿ ™‘ 菀¡ ¡ €¡\— — ’  ¡  ˜[¡@ Œ Ȋš“€¡ -€¡“˜ș ¡‡[¡? ]”—  – g  ¡ €¡ š ¡f@ …Š€› # `ͅ € ¢ ‡¡ ‡”š™ €šš¡ f€˜Œ˜“–Œ š‡¡ ‡€f€\ ’€ š   ž€ ™€ - š€›š ˜š€ –“˜f€›   ƒ ]™  @ \ ’€ š “€¡ -]”— ¡‘€š ¡˜Œ˜Œ[ ț   ›€ –“ ˜›   “¡  ș €ÜŠ“]f‚ ? …Š€› # ”† f¡  ș ‡Í…  “€› ^“  –†”›‚ ”š’€†–“…€ kš’€†–““  › ˜  f– ™ š¡  @› › – › --ș  ™ ‚¡˜“’‘ ‡    •ã˜‘  kš˜ˆ‡Œ – ›€ ¡ ‚f@ “ “ – › -’j¡ — ˜ˆ “” ¡fș €˜“‹ €”¡› ’\˜š-\€–šf “ ‘  @ \… “€ ʓۊ ˜ … ”° -¡ ™‚‡–¡ ‡ f‚ @˜“€›¡ ’\› – – kš… ›  … š‘ ¡@ …Š€› # ¡Œ–° -‚Œ–° ŠÛ“‡ “  ‚¡ ˜˜–…“  Š¡›š¡@— f€“ [f€“‡  žž€ €”°˜›”Š¡f›€š]_-’˜– š€¡  š›°€ ¡_ ¡@ ŠÛ“‡ “–    žž€ ‘ . ŠŠ › kš– ›-€¡ ¡›°€ ? .

˜–  €–Í…€ ˜ –““ › ¡@ Š “ -– ”š™¡¡]€ ? š “ -–  €. ”¡› –  ™¡  •  ‘ ›°€ ¡kš‘ š – ˜¡š– “ €š€˜š `‚› † °‘ ‡f@ …Š€› # ‡ “–… ”Û“‡ €  €™ €› ˜ -’^  — –š ¡  €  @– -– ˜ ™¡ €¡š¡@ f€– š€ €è  ¡@”°   ” Šš‡–›–‘ š › Š  ” €   \‡“– €   ™ ‘.  ` \‡“– € ‡‚¡˜˜ š ‡  . a…  ““€ ‡¡ @ Š “ -˜ ˜ˆ “¡ @ š “ -` š ‡˜–    šÈèŠ€š“‚_ €˜ˆ”š˜ “Š€š ‘ ‡f@kš` ‡–š‡‚.™¡ ›°€ ¡@ “ [ˆã› €š– › -’‘ f ˜èŠš. ˜@ …Š€› # a…  “  ™–  “ š “ -˜š ¡ã”€š Š “ . \ț€€ › Q“’”š˜ “Š€ ’ ʓۊ “ ›™ @ …Š€› # “ – – “ . ]‚––› ¡ ‚™ @` “ ”è › “€ ›€š‘ “ € `Œ ‘™ @” › “` ‘ ¡š ¡×™ €‡˜[˜ ‚šÝ š€š ›™ @ ^ ƒŠ“ ”š”Û“‡ €   @ ™ ¡  -’^  — –š ¡  € › ‚ “”† -’^“ –š  ¡ ‚™ @^  ϙ ‘ ș –š ¡  €  —› ? ”Û“‡ “•š˜ ™ -\‚š” Ššf€š ‡”¡›‘ š › Š] .

ƒÛ“‡ “ –¡¡ \”“ –  € ˜Šš “Š ¡ ˜˜— €š ™  kš‘ݏš]‚f@¡   ¡šƒŠ• “€š“€^š ‘ `Û¡ “‡ ¡ ”¡› • “˜Šš “Š ¡ ˜›‚ ™ “–š‚›   €ŠèŠ Œ™˜˜‡ ›‚ kšƒÛ“‡ €  “ _ ‘™ -’ “]š]`Š. ș €¡ ˜™€ –¡” –‘ ¡@   š – › -˜“\”“ ” € “ ˜’Œ› š ¡@ș €f€ ‘“— \‚š˜ …€‡ ` ˜ˆ”š ‘¡€š-€š€˜š ‡ “ “€ ›‘ ¡@ …Š€› # 0 – Š€š j ” •ž“€ — ¡‘¡  ¡@˜¡ “˜Œ‘ €›  ˜ › ” 芀¡  ‡  ¡ @ ” ș ˆ‹– ›¡ ? ” “ €› €€š – ]”€”Š˜— ‡  ¡ ‚ @ . ¡–›¡@ …Š€› # š ‡-š ‡ -š ‡  “ ã ˜“– €šš¡@f€– › -˜“\”“ ” € “ ˜’˜  ˜ š ¡@ ș €¡˜  ˜€ š¡ ““fš‚–‘› ¡@ ‘ š – › -˜“\”“ ” € “ ˜’ƒŒ š ¡. fŒ˜ š]š€ ˜‚ …Š€› # \“ šŽ˜ Qè ‚˜ Q ›°€ “f€-f€€š€  š€”°` škš ˜ €” “ ˜`š“›‚ @  ” ¡ ‘ Œ -‘ Œ ]™ kš– › -’–– €“ š”š“¡ “ ˜“ ¡@ș ‡ ˜“˜ˆ–ș“¡ – ™ . “¡ “€ ˜“ ¡ ¡@ …Š€› # ˜¡“–€ š ’ș ˜èŠš\”“– Œ˜˜š‡  ˜ Œ›°€ € ‚^™ ‘¡‘€šà¡ \…— “¡ ¡ š¡ ¡? €  “” “€¡ -’\…— “¡ . à¡ –š– ‘€š‘€š˜”šš  ]š¡ ¡@  Š ‚›[“˜˜ €š€¡ -ș? š ș? €  “” “€¡ -’ ‡ ˜‚^™ €¡š¡ ¡ . ‡–˜\”“€”°` šš¡  ?  ” ¡ “š ›€š€¡ -’€”°` š“ ˜“ “¡ ¡. –` š @– .

˜ 怛 … ›   ˜“Š”¡›@ …Š€› # 0 \ æ™ ‘š ‘€ “‘ š“`×  ¡€  – ™ -™¡‘š– “–° . ‡–€€‡  € ]‘“¡ † ° ‚ g ¡ ”šž “š¡ ‚ @ș “ ˜¡à¡ š –Š € ? ¡– › -\ž• ‘ ˜Û““`› ¡“ ‘™ -’‘ @  ™¡“ ˜— ’“-‘ ›€ ¡ ” šŽ ˜¡@ à¡ š›‚ € ¡ ” šŽ ˜¡@ — “–š ““\”“†¡Ÿ ™–Š€ ¡ ”€°€š`‹ ™ @ kš– › -…›–Šš š˜Ž \–\”“ š“¡ @kš €Œ ˜¡  – ¡š¡ ‚_@ …Š€› # 0 ° ¡]  ș ¡] f€– ˜‡– ˜  – ‘ ›¡  ‘ – … …—š ¡_¡@ ˜  – “f€“ ‡ “€ ”  ‡ €šž¡‘ƒ› “š˜ €  €¡ @ ’g“ ‡ “ș ˜˜ˆ\”“   Š“¡ ‘ €? ‘ “.  “ ‡ ¡Š f@ ș “ ˜¡]”€ ›°€ € ? – › -‡ ^˜š €˜ š ˜Û“– ›-’‘ –Í… €“ ˜˜— à¡ š “€\›  €† “¡ ˆ›€ •š˜Û“‘ š  – ›-’kš˜”¡›‘š‡€ €‡ ”¡›— €¡…€ ¡.  “ . ˜’ ʓŠ¡@ “ ‡ ““žš •   Š ‘‘ @˜‚š°¡ “€– ‘‡–^ט “ “  ˜  – € ˜]™“ €š“ ž €™  ‘ €€˜š”› ¡kš€ ™ f€‘˜†š¡š @` “` › ˜”†¡ ›™ -’˜Œ˜ €“˜¡ “¡ ‚f? – “…š  €¡ -’˜¡ “€¡ ‡ ? \— .’  “f]”€  ˜è™ ș ¡?  “ .…Š€› # 0 “ ˜–‘“ ˜ ˜“ … €× €˜Û“€ ‡ã‘  €¡ ‡ “  @˜‚š š Üž “芓 – ™ €\—  “›Œ ”žŠkš–‹ ¡@`Û¡‡ã‘   “–Š “€ ˜ž  ˜“ £ “€‘– Œ ›¡f˜Û““”¡›  €¡“ ž €™ .  •[ “ ‡– € ˜“”¡›¡ ]” €¡  €š €€˜€š.

` ‘“€ ș • ™‘ ? …Š€› # 0 ”€”  “–šf€€ݛŠ[ . ”š” ¡? ˜š˜ ˜›˜ș ¡]? ’`_’ …ã›  ¡_“ [“˜ˆ€ €šÜ”Œ ‡˜ ™  @ …Š€› # 0  È -š fÈ -š€š “‚_˜ ¡› “ƒÜ”\’š˜ž “ ˜˜fÈ -šh”šŠš ”† -˜“€”°` š ‘f¡@^Û¡€¡ š? h”šŠš€ —š _ [ ] ‡]_- ¡ € “˜@˜š€”° €a”š@ …Š€› # 0 € ˜˜ ˜ ‡–€‡ “‘ ‹ƒš]f ‘ `“€ ” f€\‡“– € – ¡ ˜ ˜ _¡@Œ”€š ‹ –‘€`‹ › ™ kš—Œ€€š`“‘ “  – › -’˜‘ “ kš— € €šf€-‘ š  ›”Š‡ j@˜˜ ‘ ‚ › ˜ ˜› ‚ € € ˜˜ ˜€š“ … ¡ ¡@ …Š€› # 0 ˜ “ ” › ŠŠ …‚-˜‚ܛŠ• ˜[”š–‹˜‚• ›™  š¡@— `Û¡ “‘ “ € @  ˜“€ ŒÞ– f€ ™ `š kš` “ ܛŠ• ˜[”š° ‘ š ›°€ € ‡ š — …¡f‚››‚ ›™ @ .ž ž › ¡@^  ]”‘  €› ˜ Šš‘š° – š ›°€ € ‘ €¡@ “™€ ¡€€ ‡ – -’”š‡ – š›°€ ‘  €› ˜ Šš‘š° ¡ . ”š˜š ˜ Š€kš“ š™ ˜–¡‘› € ™ ˜èŠš– ‘›’] š  ‡– €  “”† -š ˜ Š€ — €–   €  ¡_?  ˜èŠš] š € ‡ – -’–¡†Š”“  €  ¡ ‚_  @‡––Í…”‘ ¡ ¡ Œ Ȋš`Û¡”” ¡.

…‚“€¡ -– . ]‡˜€ “ è ‘ › ›” 芀›‚ €š]a? –  “\‚š– ™  ›¡f€¡ -’]‡˜š ʙ š € `”  ¡¡“ à¡ š ”  € _•› ¡ š ›” 芀¡ș ? …Š€› # 0 ŒŒ … €×  –Í…  ¡žš –€ƒ“ƒ š“ž˜f€”š•Š” ”škšf€”š °€”šš…›‡ š¡@ ” †  “‘ š““€“]€š˜ Š ŒŒ š  ‘ €™ kš”† -’ș šŠ ”° €“ ” š ¡“? –Í…  ¡ —›¡f– › -™ ‘ ‘› “€ ž  ˜ˆ  € ™ ˜ _– ” €” š ¡˜“@“ [ \”“ ›‚Œ ¡ ‚™ š …Š€› # 0 ¡˜ ˜˜ – ˜–_“f€  “˜ ƒš˜f€™ “˜“‡š€ €“”Š ”š ”è ›\Œ ‘ kš€¡ -’˜š ”  \‘š–‹ . ^  ›f¡˜ š ‘ž”  ›˜‡ š¡ ¡@ ˜‚“”† -’ș —› ? …‚“– ™ -’‘ “¡ ? \–˜ ¡› j“” Ÿ  ›™  € ˜— €š“ž €š ‘f@ …Š€› # 0 `˜š “‚ Œ “˜€†Ú‘ f…… [ €šš¡  @\… “€` ”š]€š– ‹¡š @f€-‘ š  ` ”† ‡ “›‚ @  ‹Ÿ ™˜ ¡š˜ – › -˜ \— … ›  € ¡@ ” ‹  › › “€¡ -˜ \— …   € ¡@   š  › › “•š˜ ™ -˜   _ € ¡@ \… “€a”š–[”š›Š ^“€ …… [  “š¡ f€“ ‡ “’à˜ ^“€– …€‘ ”° @ –… €€š– › -\š. \— -\— ”‘ ¡]¡@ …Š€› # 0 €˜[€ Œ f€  Šš “‘ݏš]“ ”¡›–  € • “›‚ ™ -’¡› –  ”š  ˜‚ ‡š€¡›f€ è ‘ › ›” 芀›‚ €š]_ . €›˜]›€”š ‹€è ‘ › ›” 芀›‚ €š]_  @€”™ ]‘ž‘. ˜€¡  ]f? “ ‡ ““žš š €¡ -˜? – .

ž ™‘˜š \[ ¡ š¡‚™ @ Œ Ȋš“€¡ “¡ ™¡  “¡ ¡@ ˜ š— “€¡ -’j¡.  •š¡  € ¡. €€¡ ˜ˆ”°   “‘›@ ” “Š ›˜Š ›€š¡f‡ – ‘™ -’ … ˜€š Œ ›‚\‚š`Û¡ “à¡“¡ ¡f‘ ›™ . “ –±‚_ș à¡ š ? ¡“š “š—^™ @– ‘š\ ›™¡ €”š  \”“š ˜”‘›…›‡ š¡@— f€ ‘š  › “ “\”“ € šš € kš‘‘ ¡˜ ›ÜŠ@ Š ˜ ‘š › “ “ ›ÜŠ‘‘ ? •š? ¡“š •šș @›‚_¡˜‘š.‘ š kš€   ”È…š‘š¡ ¡@`“‘ “ € ˜‡ã‘  – ¡š “€ › . €   ”È…š ‡ã‘  – ¡š]‡ f@\“ ` ˜Š€ ¡ “  €‘ ˜“Š˜  š fŠš¡  › ¡ ‚™ @ …Š€› # 0 ș “‡ š f€››” “\”“›˜›”  … “ €蝚˜€¡ -’^ –  ˜˜\–”š‘›‚¡ ‡ “… ¡f@˜‹ € “¡ — “¡  € .  “  “˜kšf€‡‚¡ €€š` “\”“ f€-f€€”° ` šŒ › @ . ¡˜šŒ ŠèŠ€™¡ š¡‚™ ¡ @ …Š€› # 0 ã›˜ã› Š”   – €“ ”¡›f€ ‘›•š–€Û™ “‘ € š•–±š¡  €¡ ƒ˜š¡f€ ” › ˜““Š € -’g_† €š ™¡ ‘ Š€Œ  ›€”°”¡“€šš“ kš“¡ “ ˜“ ¡@ €Û™ ““ž › \‘  €¡ -’j¡  ]£ € ‡f^“˜ € “  Š€Œ ` š•€ Qš? …Š€› # 0 € ž¡˜¡  Š ˜–’ _¡“š ș ‡–š‘èè” Ò [€ š¡g “ . š“ à¡‚ › ˜ š‘‚ @ ˜“‡š“Œš € ”¡f fŠš˜\“ ` ˜Š€š ™ -’‡ — ” Ÿ”š _ ‘š¡ ¡ .  ‘¡ \”“ Œ €™ ”š”š‘›‚ ›‚@ …Š€› # 0  ˜ Q ˜”[™ ˜ ˜ š— “\”“ • ‡™ š ”芀 • “›‚ ™ -’Œ Ȋš –¡‡–˜…€\”€š “]_ .

 `“€”° € ˜ș €š —› ? …Š€› # 0 “ -“ €š ‚ÒŠ-‡–¡˜ šƒ˜ • š€ –Š   ›¡  ›€ ¡ ‚_. ”¡›`“€ `‚ ›™ €˜ €˜ ”™ “ ˜ å™èš¡  @ …Š€› # 0 ‡ ‚šŽ ‡‡ ˜èŠš.Š ˜ •š—^™ ? •š?? ¡“š •š– › g_›› . …‘ș ™¡–  …¡ €˜”Í…  \‚菀 ”š š  ‹¡‡ š ˜›€  ‘š ” €    f? …‘  ™ ? € ˜››¡‡š. à¡‡ — … ¡f@kšŠ ˜—^™ .  ” ¡`Û¡ “ – ”¡› € ˜ ș €™ ? ”ÒŠ-“¡  ș €™ ? ‚ÒŠ-`Û¡ “ – ”¡›` … ‘¡— Ÿ j˜’“¡ €¡“   ™ @ …Š€› # 0 ˜ ›€˜“…› ‘ “ €š “™ – ™ š¡  @ ”¡› -’‡– ˜ ›€“ ”™ “ –‡ “ † Œ ¡. ˜“”›€€“¡ ˆ”€ _@ …Š€› # 0 ‡à˜ -…à˜ ˜€ …–“ș ¡? ˜ ˜€ — Ÿ ˜€  €†– › “ …Š€› # 0 ™ ‚ f€›€˜¡ ‘™ €   — ˜— ŸŽ‘š¡-’\‡ – ™ ‚¡ € ‡  ‘“˜ž ˜…‘€ “’“¡]`  ‘“˜š ‡Û˜¡]‘ ‡ f ¡ ‘“ ¡Û‘   ¡×™€ ›f . ˜“ € š›› @ Š ˜¡‘¡™ š@˜f€‘˜˜[ “€›@€ š›› ? ¡“š ˜[ș—^™ ? € š“¡  ˜š”  . ˜š  ž ˜¡ ]‚_¡@ ‘ š -’ș —› ? ”¡› -\š.  ›› @\‚š` €€”°›› .

’–Œ‘— Ê[ ™€ ‘“ . f€  “›€˜¡ ‘™€ \’š  ș”š €™ @ …Š€› # 0 \‡ ˜-f-˜‘¡ ž žš – ‘ šžš –  .

˜€›\”“… š –Í… € ]”€”   —‡‘‚ @ . ^ ˜˜š    †”€š –‹ ¡@ …Š€› # 0 \ ›   f€ ˜ ‡ €“f€ ‹‡  €¡ -’ ‹‡ . ž¡š€ –° -–° ^˜ š € ‘¡f  ˜“ ]š¡ f€˜ ¡›   Š€š ‚™ @˜ ¡› “€¡ -’]™f˜  š @ ˜ Ž“ ˜ˆ €˜ ¡› \”“  ° €– š˜` €†–› š¡ ¡.   ‚ ‘š‡€ ]›˜ š ˜‚_. €›š € ‡–˜” €šƒš”¡…  ƒš€  š‘š ‡›¡f @˜ˆ\‘š… š €¡ “€ ]ž€ ¡_ ˜“ƒš˜ƒ €š… š € ››€ š€š€¡ - ¡à˜ ¡    ˜“]€š˜€ –› €š @‘ š¡ ¢Žf€‡ š‘ šƒ  ˜š˜¡”š›‚ kš˜‘š ‡€ – ¡š‡ €š ‚š @ ”¡› žš – -’ •šș ¡]? ‘ š žš – -’ ‚š¡ “ž ‘š¡ ‚™ kš” …› €˜f€˜È€– ‡€ƒš€  ˜“ ‚š ”° ¡@ …Š€› # 0   š f€ ˜ Ž‡ \“”± .-’š…¡š”š™ ‡“ș ¡? ‘ š žš – -’ș – a™ š. ]”¡˜ š\“  ›™€ ›fș   €š €¡?  ‹‡ “‡ – ‘™ -’  ‹ €¡. ^  ›f` \”“€”° €– š˜— €†€¡“ … ¡f@^ ”š` “€¡ -’]™f˜’  @ …Š€› # 0 “‡  f€å™ €™¡ Œ€ “’  – › ‘™ @‡–  š   ˜ “›Š€š €˜ › ‘“›‚ ` å™ \”“  ›‡ j@ “f€ ‘€€ jš^ž š €š¡f€¡ -’—™ ^ — f€Œ€“˜‡ €€š¡f€¡ -’ș ^ ˜š –  –‹ ¡? å™ “€¡ -’“¡ .

^“€ €“ ˜ș ¡? “”† -  Ï‡“-’š ‡. •š]”   ˜ ‡›”š ș ‡ “ … ¡¡? ” “›   €™ -’‘š\ ›. ˜ “kš‚ ›@ š ¡‚ š-’kš]”€ “ ˜?  Ï‡“-’\”“€ “ ˜Š ˜ ¡@ …Š€› # 0 … – ˜ f‡Š“f€€‡ å™ € ‘ƒ[Š“ – ˜ ” ›  €– š˜‡ “€ š ‘  ¡ … š ˜ ‚™ @f‡Š“€¡ -’]”‘ ’ ˜ ‘š¡¡. ]” ` ’“ €– š˜  … ‡ ]”€“š¡” € ˜›‚ @ å™ – › -’˜^  – € ›€š … ¡ €^“ ’“ ˜›‚ kš” •‡›… €š‚  ` š €“ €  —¡ ‚ @ …Š€› # 0 [ ‚ ˜‘ “  €[ € š ž  ˜ ¡ …€  @€ • ‘š– ‘— ‡– š‚˜ 芚\”“– ˜“¡ ”¡…  ` € ” € … ¡_@¡`  ‡“ “€›  ‘ € š‚ [ ›š¡ ¡@™¡‘¡ ” …ã› _-’\͆ ˜ 芚žš ›€Šƒš˜š Š ˜ˆ Œš€š™¡ ƒ ”°¡ @€ ™š€¡ €. – ¡š ]j@ …Š€› # 0 `” ™ f€å™    ˜ ‡›€ ݛŠ“ “€› @ ”Š Œ ›š“`  ”† - ’]”€”  \͆ -   `Œݛ š€ ݛŠ¡.…Š€› # 0  ¡ș “ ˜¡  “š“ €€ €  ƒ˜š¡f€ Ï‡“ š ¡…›å™ ’  –‡ . ˜š ” € ‡–— ‚è  ] ¡ ¡• š“ °€  €‘€š˜ ™€…› ‡  ¡@ …Š€› # 0 ‡ ” š…™ ™ “ Š ˜ ˜ ‡ž — ‚€€†† ” Œè€ž“€šš¡@f€“ €¡ -’]‡€]’ “€™‚˜]”€ã”“ — “¡ €š € €¡˜ “š ‡ €ž‡¡@ .

‘ š† “…Š€ ›¡f€¡ -’‡–  ¢ ‘ž[“¡ š¡¡ ^ ˜€ã”“ 

€š“€ ș ‡ š¡@
…Š€› # 0
˜¡[

f€ϙ Ÿ €ƒš˜… šƒ  ϙ Ÿ € ” “€¡ €ž š˜… j@^“˜ϙ Ÿ 
– › -’\— ˜¡[“¡ ¡, ž š€ ˜… f@

†˜¡ “– ‘‡–¡ž—˜¡[]™  ϙ Ÿ “ž š˜… ™ -’… š

… š@˜ ¡ã›€› ‚‘ Œ]fkš`Û¡ “”† €… š€¡ ¡ ϙ Ÿ € ‡ – -’… š

 †˜¡ “”¡›¡ — ‚‚f@› ‚ “”† -’ \–ș ž š˜… š¡¡ ? ϙ Ÿ € ‡ –

 -’˜¡[]‡€ ¡  @
…Š€› # 0
‘ž[“
f€å™ 

\”“‘ ž[ “€ ˜ €   € € ]“‘›“‡‚›˜‚™ @š € 

ŠŠ›‚ €š‘ “   ‚f@]’ š € ` å™
– › - ˜ , à¡€† ‘ _‘š¡ ¡? 

“‘ ž[ “€€ ‡‚ ™ kš

‘ ž[ “€“€¡ -’˜ˆ]€ ž˜ ‘š… ‘kš›   š ‘ _‘š¡¡, ‹Œ –™ š…›š¡ ¡@
˜ -’kšș ‘š¡¡ ?

‘ ž[ “€-’kš‘š¡ ¡ €_ š €“ ‘™ ›¡@` “¡˜ š ›f €“  ‘š
€ –“ _¡@

˜ -’\š™ š, à¡™¡ ‘ _“¡ ‘ €¡˜ š ŠŠ… š ¡ ‚™ ¡@
…Š€› # 0
‘š‘ž 

f€” € š“ •ã˜ “˜ [  ”† -’]”€ •ã˜€ ˜Œ ¡™ ‡Œ @

“˜ 
[ “‡ – ‘™ -’\‚š– È h • •›‚™  € ˜Œ š“ ‡Œ @

…Š€› # 0
  ¡×™  

f€‘ 菑 š -’™ š, ]‡€›˜  ¡×™  €šš¡ ¡@

‘ š ‘ è-’ ș ]”  ¡×™ ›š¡¡?

”¡› ‘ è-’“¡ ™ š, ]‡€›˜”菀 ”š ‡ã‘… š¡ ¡@
…Š€› # 0

¡ ™š_˜ “‘ š 

‘  ¡ ›™ – ˜ •š€šš¡  @”¡› “€¡ -’ Š€Š“¡ ›¡@

‘ š – › -’“¡ , ^  “€ _˜ “‘ šš¡“ … ¡f, _ š` € —› €š ¡@ — Œ˜€ŒÈŠš€ 

` “‘ Š€Š€5 ”f ‘f, › €“€ŒÈŠš“‚›  1 € ‡‚¡6 ”f ” €š ‘™ @


‘ š -’‘ , ˜“€¡  “ €_˜ “‘ š€ _ š— —› €š ¡@

…Š€› # 0
\ å™è

f€]‘˜ ¡ ˜  ^€›”€Œ— ‚š¡  @

‘ š]‘˜ “`  €¡ -’\š— _  ^€›”šș “¡ –‹‡ @
` ]‘˜ “‡ – ‘™ -’\— • [“¡ ¡, ˜ˆ‡ã‘ ‡ “ ¡@
…Š€› # 0

 [™ 

f€– šf€]‘˜ š›‚ °  ™ 

€šš¡  , — Š€Š…€š]™ kš` “ Š€Š˜ ‚ @

]‘˜ “‡ – ‘™ -’ Š€Š“¡ ¡@
Š€Š…€š“”† -’€¡ ‡ “ ¡?

™

-’‡¡ š ˜€ ‡Û˜¡] @

™

-’€¡ ?

Š€Š…€š-’\–…› ˜š  @

Š€Š…€š-’¡ , ‡¡ €çŽ€ ‡Û˜¡] @

…Š€› # 0

– ”€ 

— š -’  ¡–‘ ”f‘‘ ‡f, … ™” ›‚ @

… ™” “€– ‘ — š – › -’  ¡–—›‚ ¡, f€ ˜   — › 
‘ ‡f@

š ¡‚ š-’à¡f€– š˜¡ ˜ ‚›“ … ¡f@

— š -’‹ €¡  ¡–,  100 ”f€ f€“ Š‘‘ ‡f@

…Š€› # 0
d’š˜ š

\ڙ ”€ š ¡“ 

-’]_Œ ۊ“ € ¡Û‘ ˜\“ ‘€š @
š ¡“-’ š, ˜ˆ“¡ ” @

\ڙ ”€-’–¡\͆ , –‹‡ j@
…Š€› # 0
˜ – ^›

h”šž“×˜¡ ¡] € ‡[“€˜ – ^›€ ƒŠ –‡ @` “^’š-`’š‡–
˜¡ Œ › , ˜ – ^›“¡ ˜› @\… “€ ‡[“€ €†™ ‘]™ kš¡

– › -’  èŠš, •š h”šž“€ ™ š €š , ˜ – ^› \‘š¡ †Š‚™ ¡@
…Š€› # 0
] ™[

 šž ˜¡ž 

 š‡š ˜€¡ ‡   “¡ ¡. ˜ 芚‡ `–   ›¡f`‹kš€¡ -’¡ . ¡ f€€ ›– ¡š . 耛€ “š ¢Ž€ ›f`ͅ ’€ š™ € Š ˜]_¡kš¡\–]”€ €¢ € jš¡ ]š¡ ¡@˜ 芚‡  “€ƒ–š f.-’™ šˆ] ™[“¡ ¡  €˜‚ €\Œ  ™…‡ “€› € ¡? ˜¡ž-’] ™[ ¡  ¡. – d’š€€ šŽ ¡˜` ‘“¡ ” @ …Š€› # 0 €à—€Ž[ ț   ˜˜˜ 芚‡ \”“ ]‘€\“  š–Í… € š ˜—š  † °€šŠ–› ”š  ‚f@˜ 芚‡ ‚¡š “ ‘˜ €…”š   “‡‚ €š– ™ -’˜ 芚‡ . `  ›‚ @ å™ “€¡ -’ €  –‘› . ]“‘ kš •š  ‚f@‡ ¡ “š ¢ŽŠ ˜ ‘š ‡”š]_. ”š “‚š    ›  @ ” -’ €     Š–‘››@ .  –Í… €à—€Ž[ €     @ “š ¢ŽŠ ˜™¡‘€šž¡ ‚_ €™¡  –Í… € ¡š… ‡ Ȋ€›€š€ – _‡  ¡@ …Š€› # 0   Š f€– šf€å™ ”† -’€ ›‚ @ … Š›‚“”š‚›”š¡ š¡fƒš”¡…  ` € ” “ å™ “€¡ -’ ‡ “‚š  ˜–‹  . › €“˜  … ¡ €…‡\Œ ˜ƒ € ¡? …Š€› # 0 ‡ –“¡ —‚ ›€ ž¢€“€¢ ˜f€†   ¡? ”† -’ š‡š ˜€¡ …› ‡  † “‡ – ‘™ -’ š. › €“ •š€†  …€š “   – ›-’‹ €¡.

…Š€› # 0 \‡“– š›芞“”š°ž˜ [‡ “f€ f€\”“ ”Š€ ‡–˜ €  € ¡ ˜¡   €™ @¡ Œ ›“ › – ›-’™¡ș €šš¡¡ @ ¡– › -’‡š ˜ … ›š¡  @ ž˜ ‡ [ “ š ‡¡ €š– ›-’˜ˆ ˜ ‚“¡  €? ` “‡ – ‘™ -’˜\‡“ –™  – “¡ €š @ …Š€› # 0 ™ › ‡‡ ‚ ¡ .

™¡]‘˜ € ˜š ? ‚ ¡-’¡‡š. ™¡–…”“ ¡ –¡—›È€Œ €è˜€ ]‘˜  @˜š ™ ›¡ €™¡   ›“ —›‚™ ¡ ‚ @ …Š€› # 0 €   š ˜ æ™ ˜ .-’à¡ š ș ™ ›¡.

-’™ š. f€–Í… . ˜“‡ ” ’ ˜šƒš€‚˜›˜›‚ ™  ¡\— € – ¡ “¡ @ æ™ ˜-’à¡€ ” …› ? š ˜-’ș €˜` š ‡` Œ€š‘ ¡@ …Š€› # 0 ˜¡[ f€ϙ Ÿ €ƒš˜… šƒ  ϙ Ÿ € ” “€¡ €ž š˜… j@^“ ˜ϙ Ÿ – › -’\— ˜¡[“¡ ¡. ”¡›]”  ”f‘. ž š€ ˜… f@ †˜¡ “– ‘‡–¡ž—˜¡[]™  ϙ Ÿ “ž š˜… ™ -’… š … š@˜ ¡ã›€› ‚‘ Œ]fkš`Û¡ “”† €… š€¡ ¡ ϙ Ÿ € ‡ – -’… š †˜¡ “”¡›¡ — ‚‚f@› ‚ “”† -’ \– ș ž š˜… š¡¡ ? ϙ Ÿ € ‡ – -’˜¡[]‡€ ¡  @ …Š€› # 0 €Š  — š -’ș – ¡  ¡–. •š ”Í…  kš\–‘  ”f‘¡@ ‘ “ -’”¡›˜€ š  –  . •š˜š  ¡¡ ‚™  ”…  . – ‘˜”…  .

’¡‡š. ]”€”š” š š€ … [  ˜š ”™  ¡ …›š¡ ¡@ …Š€› # 0 ›  ‘  ‡ “ š‡“\”“ ˜  €¡ -’\‚š›  ‘  ‡ ]‡‡ ¡  f€\ å™ ’¡ . ¡˜ š –ã› “˜š f€”菀…– › @ ˜à˜ -‡š ŒŒ › “ .¡ ‚™  ”Í…  kš\–‘ –Í…¡ ‚f^  ›f‘  ”f‘“›‚ @ — š -’ ¡  ¡–. ˜— ™¡ €¡“ ›  @ …Š€› # 0  ‡ ““ -˜à˜ . … š-” …  Ÿ[€ å™ ¡ @ \  ¡  ¡ ¡@ ˜ “` š ‘™ @ …Š€› # 0 “š¢š f€… š ¡”šŠ‚– Œ[ ”š ›  -\‚š]” “š¢š¡   ¢š–““€ ›f ‡› ž¢ \ ’€ š €”   ›@ …Š€› # 0 ˜ÒŠ f€ š€ š  ›™˜ “š ¢Ž€ ›f]f^è”ÈŠš“f€\ڙ ”€ ”† -’™¡ ˜ÒŠ € š€¡  ]™ ? –¡–š ›‚š¡ ¡@ ˜ › “– …˜€¡ . ` ž “€ \— ˜˜‡ …  ¡ ¡@ . —   ˜“ ‘  ‘š™ ™ ] ¡_ ‘ _‘ @ f€“€¡ -’‚‡–¡ ‚™ @˜š ” kš ˜€ ‘ “   -  ]š¡ ¡@ ‘ š – ›`‹ -’ €“ \‡ –– ¡. €†” ’›‚ “€ ›ff€‚̍  ‘ ‚™  @™¡`  € ˜ÒŠ ¡@ ’g  €š @f€‚̍  ‘ kš™¡ ˜ÒŠ `  ‚̍˜Œ ›‘ @^è”ÈŠš“€¡ @ …Š€› # 0 ” kš ˜€ ‘ ‘ 菚 菘°-°– €šš¡.

 ‡  ˜` ‘…€ @ ˜à˜ -¡€ ? ““ -` €ܙ ›˜š ‘’˜“” ›™ @ …Š€› # 0 … Œ™ ƒš f€–Í…€ ` €˜ -– ” … Œ™ ƒš›€š‚f@ ¡ –Í…“”¡›¡  € “¡ ¡f‘ @\‚› ”‡š˜žš‘¡ Œ ¡] ‘ _ ‘™ @` € – ‘]‚–‘š‘ž[€ € ˜“ š‡“€šš¡@ ^  ]‚…› –Í…“ ‡‘‚ ˜”¡› – šaŠ‘ @ aŠ€ ‘¡ –Í… – › -’ș ¡ ›€š ‘™ €˜ “ “ƒ Œ€ @ …Š€› # 0 ‡ “ f€\’Œ\ —“ “‹Œ    ›¡f\”“  ¡›  €¡ - ‡–˜ˆ\”“ ‡ “ € ‘“™ ‘]¡ ˜ˆ\”“]” “•š¡ “›‚ ¡@  ¡› -ș g  ș ¡] `“ ‘“ ? \ —“ “`‘  ¡ €š‡ – ‘™ -^  – € ¡  š “ ¡ €€†¡]¡ “¡ @ …Š€› # 0 °€ €  ˜“ f€Œ Ȋš€–Œ ˜€ °€ €  ˜“f€]‘˜ š ‡]€š–‹‡   @ ` € ^ ¡š€ ‚]€šŒ Ȋš€ “_-“› ‘ã¡““\”“”  `  ]‘˜ € ž€ ™€ @Œ Ȋš€ \”“ ” € –  “€š–¡‚è  ]™ @ \‚› ‘“` “]‘˜ € –› €š•Š€ š›‚ ¡f€¡ -˜€ ž˜[“¡ ] .00 6. ]”¡ “ ^  °€ ”š‡ – Œ[ ›‚ š ¡. ` ”š › ¡’ ˜›“ €  ˜™ –¡9.00–‡€@ . ^ š¡™¡ ]€šš ‡–‹‡ ¡ @\‚š€›]f  “˜ š” Š[ €š ‘‚ @^ ”š]‘˜ “–Œ¡ — ›”“ ‡ – ‘™ -ș “ š ‡¡ ¡ Œ Ȋš   –.00 12.““ -“¡ ˜à˜ .00–‡€kšž ˜4.

˜  …š¡  €™¡–  ‘ã› ‡ f‚ @ …Š€› # 0 ¡  kš…¡ f€– š…¡ ¡  €˜ ¡ã›˜ܙ š€šš¡  @ ` ‘€š¡  “…¡€ ’˜€ ™ -g…¡€ k› ‘. ˜š˜ ¡ã›˜™ܙ š€š“ † °‘“ [ ˜ˆ–¡ ˜ ‚ @¡  € –  “€š…¡“‡ – ‘™ -\”“˜ ¡ã›˜ € — žš ¡  ¡@˜š˜ ¡ã›˜]“  – a‚ @¡  – › -‹ €¡g  ¡ €š€‘ ›¡@‡–¡  …¡€˜ ¡ã›˜‚™  ˜ ˜…¡ š€˜ “ ›f¡f–‹@ €†”°”š— …¡f@¡  € ‘€š`“€ “ – › -˜ š ˜ š …¡€ ››€ š “€š¡  “€_…¡ € \”“”š€“ …€…›€š˜ šŒ › @ ¡  “”°”š……¡ € ‚š “€ ›f”°”šŠÈ€š˜ š  f€…¡ †Š€ f€` € ” ‹”š ‚š‚™ @` ” ‹”š ‚š‘€š‘ š…¡“` ˜‡ ž—š ¡f€¡ -€…›‘  ›€ @–…€“ ‡ “” ffffff …Š€› # 0 ˜ Š ”  “ ˜ \”“ -\”“ ” ™ €– š˜– €šš¡@ ”¡› ˜ ˜š ”  ^“ ˜ Š ¡ €™ ‘¡ ‚˜–‹  ‚€” ¡™ ŠŠ‡ ¡@ ‘ š ˜ ˜š ” ^“ ˜ Š ¡ €¡ šÈž˜–‹ šÈž  › …› “  ^ۀ š€š‘ ¡@ ^ ”š‘ “ € –  “š¡   š ˜ – › \š ˜ ș † Š -˜ Š – €š š¡¡ @˜š ”  ^“ ˜ Š ¡ €˜` € ”Š € Š›€š’ – €”  ‡  ¡ ¡™¡€¡€š’ “ ^ۀ š€š‘ ¡ €™¡ ”šà–“¡ ’ f‡ @ . ™¡–  ‘ã› ‡ f‚ @ ”¡› –¡š ]‘˜ -\͆ . ș ™¡–  ‘ã› ‡ f‚ ? ^ ”š‘ š–¡š]‘˜ “‡ – ‘™ -“¡ .…Š€› # 0 –¡š]‘˜ f€– šf€–¡š ]‘˜ – 芌”š°¡ €š‘ š–¡š]‘˜  ”† ¡- — _  ¡–.

^ “˜ˆ“ –€ š¡ “… Œ @ ”¡› € -^ “˜š ˜¡ Œ @ ‘ š € -^ “˜š  š• Œ @ `“€ –  “€šˆˆ› €š¡›‘ š– › -¡—‚ “‡ j˜“˜‘ “ € †Œ@ …Š€› # 0 — _-– ¡“ f€ ‚ € š€ –Í… f€\ —“ €–Í… .…Š€› # 0 €  f€‘ € – …– ‡ š˜›Œ”°@ ¡ ”šŒ™Š €šš¡¡›‘ š`Û¡‘  \”“ –‡˜ “˜˜ š¡f€Œ€ ] ‡˜– › -™ș ¡ š¡ ¡? ș ˆ‚Œš¡¡ ˜‘ “ ? ^ ”š”¡› € – › -¡›‘ š‡ . ^ “˜ˆ š]˜ ˆˆ Œ @ ‘ š € -“¡ .

˜šf€— _kš‘ –¡“ ¡@à¡ š €“— _-– ¡“¡@ \ —“ € –Í… ˜š— _-– ¡“ “¡ ¡@¡ . š € `ã›– › ¡@ –Š -˜à˜ š ˜]”€¡ …› ‡  ¡˜ˆ–¡Œš›‚ ¡@ ˜ -`㛀 ˜ š“. š € ] ‡˜ “ €š . › €“˜š ˜   ‚” ” kš  ‚” ”  … š˜ à˜™ ‡ š¡@ …Š€› # 0 `ã› –Š \”“ ˜  -˜à˜ š € €  ] ‡]š¡  ? ˜ -–Š . –Š @ ˜žš¡ f€]‘˜ ‘ š]‘˜  \€Œ¡f– › ˜žš¡@ .

›‚Œ kš‚‡ ˜ ¡› f– €šš¡  @ \’ ˜ ¡› – › -‘ –¡“. ˜Œšš¡  €€¡ ˜“˜š   _Š “¡ ‘ ›@ …Š€› # 0  “˜ ¡› f f€– š “\’ .^ ”š‘ š ]‘˜ ”›Š€š– › ¡ . €“ \͆ •› › ¡@ ` € –  “€š›‚Œ ˜ ¡› – › - ¡ș  Œ€› a@ ^ ”š‚‡ ˜ ¡› – › -¡ . ˜ˆ– › ˜›‚ “ ¡@ …Š€› # 0 €  — ‘ ˜ €¡ ‡ š¡@f€˜€ “€ “€Š ‚‡š. › €“˜™¡ș ”†š¡¡ š – ‹ €¡.  f€ ˜ “‘ š €¡ - “ ¡^  ˜€ “˜—š¡¡@ ‘ š – › - “  ˜“— ¡@]j. …›€š‘@ `Û¡ “‘š ‡ ŠŠ ™   Œ ‘š– ‘f€å™ – ¡š “€› kš` “”† -‡ •š˜ ^f@ `Û¡ “€¡ -¡˜“ “ ¡ €^ ƒš˜—š¡¡@ ¡å™ – › -˜ˆș ˜ ›˜? ˜ˆ ˜š¡f¡ ‘   ›¡ …€¡@ …Š€› # 0 ŒÜ› ˜ € š ‡ .   ‹ €¡› €“™¡ – j €žššƒš]™  ™ š ˜ ‡‚›‚_ @ …Š€› # 0 \ ›  _Š š ș ˜“^ۊš“Š˜€ _\ ›  _Š‘ ¡? š ‡“¡ .

f€‚ ˜f€›°€ g   ‡ › ‚’ ŒÜ› ˜ €“ ˜ ”€ š@f€– š¡ ”šž¡š  f€ Ï‡“]™ kš›°€€ \‡ – -‚š –“ ˜ “€š š”… ”†“›‚ . ’ ˜š † š €†˜¡ “”¡›‚  ž¡š‚_ @ €¡  €ž¡š  ŒÜ› ˜ ›€š]f‚ @€†˜¡ “ – ‘^ ›]_ …Š€› # 0  ‚  ˜ “˜‘ ›Œ €™ ]” ˜– … €šš¡  @ ”¡› ›°€ -’ș à¡ ‚ € ž €¡? ‘ š -’–¡‘]_›à™ ‡€@ ”¡› -’\͆ . ^ € “ ˜ ŒÜ› ˜ ș š ‚™ ¡?  š”…“\”“ ˜  ”Š€€š` š‘¡f€¡ . ˜€ “-   –‡  ¡ ? ‘ š -’ ‡èŠš@ …Š€› # 0 — š f€ — š ‘ š — š  -™ š  ‘˜— ˜ ‚“˜‡ “ @ ‘ š — š -› €“ș ? ”¡› — š -ș €¡ ¡˜ — –Œ — š ˜ ‡‘¡@ Ö ‘Û €˜ š …Š€› # 0 \€˜¡“ f€å™ “ °€”š‘ ˜‡‘š € € ˜€š‘ @f€˜‡‘š‘ - “•Š‚¡š ‚̍  ‘ ¡ kš]‚–±‡  ¡@‘ š ” † ]€š`  ‚̍€ —š‘ ¡@å™ ] ™[˜”°‚™ @ ` “`“ ”† €]”› ‚ș €šš¡¡@`Û¡ “€¡ €¡˜› ‚ š€ š €˜[… š ¡kš \”“ € ˜€šš¡¡@ › €“]” f€‚̍  ‘¡kš‘ š ` —š‘ ¡@™¡€ “  € ˜¡]? ˜‡‘š“– ™ ’]”“¡  ˜ˆ‚@‘š\ ›¡˜ š  “› ‚ € ‚‚¡@˜‚̍  ‘ ¡. ‘ š ` ˜” ’ š‘ ¡kš  š ` —š‘ ¡@]‡” ’š“ › †ÒŠ ”š¡@ . ’ š”…‡ .

…Š€› # 0 ]ʛ£ “ žã”  “   .

˜€‘˜€ “Ž[™€– š˜`   š š   …€š ‘™ ‡ f@ ‘ ‘“– ‘`  š ˜› - ×™€ ‡™¡_@ ` “f€‘˜ š ‘™ -¡ _€ Š[ ˜f€‘˜\” ›‘ ™š€š‘ @ …Š€› # 0 ” €€› ˜ ¡› j€f€ț–˜f€˜ ¡› “\”“— ŸŽ€‘ š “€¡ . –  š ‡€” ” € š €]’ ¡ ‚_¡@  j˜–‹ f€˜ ¡› “€¡ @ …Š€› # 0 –  žš . –  š ‡€” ” € š €]’ ¡ ‚_¡@  j˜–‹ f€˜ ¡› “€¡ @ …Š€› # 0 ” €€› ˜ ¡› j€f€ț–˜f€˜ ¡› “\”“— ŸŽ€‘ š “€¡ .-˜š— _“\ ‡ €€›‘ ¡ \¢š  ¡kš¡]‡€š Œ” ¡@  “  -’ș \¢š? žã” -’¡Ô \”@ …Š€› # 0 €  ۙ ™?  ×™” ›kš˜ ›€€– …˜€‘˜ …›š¡  @˜ ›€˜€‘˜ “–Š “ ”[\”“€ ›  ™¡€¡€š…› ‚™ €¡f€]æ™€€ ™[ – ¡š‡ š¡ ¡. \”“¡   š  _–“ “˜€ • –…¡  ¡@ ]”‹ €€¡š¡ ¡@‡– ˜“\”“¡   “ –“ “ ž €™ ¡. \”“¡   š  _–“ “˜€ • –…¡  ¡@ ]”‹ €€¡š¡ ¡@‡– ˜“\”“¡   “ –“ “ ž €™ ¡.

’˜ ˜ˆ™‚ ›™ —‡š¡ ¡@f€‚ ›  “”š •š  ™ ‘“›‚‚ @ . ]‡€› ‘ “™  š”š… ¡@‘-‘‚‡ ¡ ‚™ ‘ š ˜ “‡ – ‘™ . ‡ € “ ˜“癀 `˜€˜¡ ‡   @` “`“‚ ›™ €  “ €™ kšf€ž ž —š€š\”“ ˜ €”   ¡Û‘è “˜—‡ ‘ @  ˜` “ …Ò‹ › . ’’– ^“ ¡ ˜š‘ ‘ ‡ ‡–˜š–`Û¡ “”š ‘ “™ ¡ ¡˜ š ›f† °‘  @ …Š€› # 0 ‘ “™  š”š ‘ ‘ è]” ˜– €šš¡@f€“‘ š ›–    ›¡f€¡ .  ž ›. ™ ‘]”… ¡¡]”€ ޛŒ žš  ˜ ۙ¡ ‡ f. ’’‡–˜š‘ ‘ ‡ ˜š–`Û¡ “f€ €š Œ ”f¡˜ š ›f† °€š€…€š‚f@ ^ ”š‘ š“` š ‘™ . ’– ^“   – @  š”š››‚ “ ž €š‘ @‘ “™ ]”-€ ]”  š  • ›‡ f‚ @ …Š€› # 0 …˜×€ š ‚ › f€™€€ ›Û‘“˜g  …˜×€ š ‚ ›™ ˜› . ’ș – f. ‡  ¡€– ‘—   è€. ˜›“  škš˜‘— Ÿ –“ š¡@ …Š€› # 0 š   ‘ – ]” ˜– €š¡@f€Œ ‚˜ š€š– › ¡.Œ Ȋš“ › ¡‘ ˜¡ ž™‡ .  “ € \”“ ‘šš f@ ˜¡ ž™‡ – ›. ˜ “› ]”€ – ]‡¡ ˜“\”“ –   ˜ ™€‡ “€ €¡ ¡@ …Š€› # 0 \‡ – -‚š –’ f€” € €’… ¡fèà–˜ € ž £ ”“€‡ –˜€ _” “¡ ]™ @ ‘š\ › £ ”“˜ ›  @ ’”Í…  Ÿ ™™€€ ›ff€g  ’… ¡f.

’’   ¡–™¡   ˜è™ ¡@™ ‘˜^ š ‘€š\”“    € ‘ ¡˜š ƒš† °“€ “ ˜¡ “¡ ›‚ @€†g     -‘ ˜ ‘”š…Š€›€ € –– j ‡  ”±€š  š\”“ƒš› Š‡ f …Š€› # 0 £ “€kš˜€Œ f€— š ™£ “€“˜€Œ € f€Š ‚ Œ€š€¡ . ™¡ ”š^“ \͆ …Š€›€ ”菀 ¡ € “€š˜‘ [ — ¡ ”°@ š €ž“` š ‘™ . ’’]”™¡ ]€š€f˜‘  ]”€ ” ›‚‡ f‚ @  Ï‡“”  ] ¡kš€f˜ˆ €¡fˆ€‡  ¡@” ‚›ˆŠ ` € ” † › ˜ š€š €f˜€›‘ ¡@– ‘˜ …ã› “›‚ ¡.’’‡“ –. ’’…›@ ˜€Œ …›”° @ . ’’”Í…  ”Í…  ”Í…   f€ Ï‡“` –¡ ˜™€‘ š¡ ¡@` ” ‚›å™  ˜ˆ˜“¡ ]š¡@ ` å™ €’’”Í…  ”Í…  €† €”  ‡  ¡@` “”† . ’’— _™€f˜ˆ €€š ”Í…  -”Í…  ș …ã› š¡¡ ? ” ‚›` – › ¡. ’˜ š ‚ ‘˜€ “  š¡ ¡? ˜ “– ™ .€†˜¡ “ – ‘™€› Š€š ¡Û‘è “]™ @¡ƒš”¡… @ƒš”š` “\”“™ ˜–‘› ¡_˜ € ‘ kš”¡… “ ›™ €™¡˜š ˜ ¡@”š˜ € ‚ ‘˜›Š– ›€€ ¡”¡… “ “¡ ” ™ @”† . ’–Š. ’’†Þ–  †Þ–  †Þ–   …Š€› # 0 ” ‘\”“ -\”“ š €ž”菀˜›˜‚™ @˜›˜…Š€›€ € –€ › ž˜` “ — èŠ ›† “˜ š ”šÛ` \”“ ” Û‘€ ”菀“¡ ˜› @ — ˜›€ ]™ ‡€` €”  ]™ kš– › . ™š ” ‡ ¡^Û¡ “‚›  ‘ ‚ ›™  ›  @ …Š€› # 0 ” ‚›kš Ï‡“ f€” ‚›]‘˜ €f€\ۑšˆ €€š …ã›  š¡ ¡.

’’…›@ ˜€Œ \”“ ‡‚¡ Š - -˜ “¡ ¡_@ £ “€“ “瀟[ “€ › €˜€Œ €  — Š ‚ Œ‘“”š¡–¡š ¡ ‡  ¡ …Š€› # 0 ‡ “€› › f€…“›€  “ ’“\”“š Œ  ^Œ^Ššå™˜Œ Ȋš€–Í… ”† €˜–Œ¡ €šș –“ ‚? ‡ – ˜› €Œ Ȋš@‡‡€›°€ ”† ‚™ €¡–° ¡ €šș –““ … ¡‚ ? ` “€¡ € ” ‡  — –° ‡‡@ ™¡   ” ¡ €–Í… ”† ‚™  ” …› €¡  “€–“€š‘ž  €š“ … ¡ ¡@ \˜  “ ’“™¡ f€]€ ‘ €–Í…  €™  ‡ – ˜› €\€›]” Œ ‘“– ‘]^f‚ “@™ ‘\˜ š€  “ “ ‡‘ š  •š  …€š– `‚ @ …Š€› # 0 ‚ ’ ‡ kšƒ Œ ˜–_˜‘š‚  ]™ f€“ ‡ ““ €š € › ž˜ ‘“—š—Š€ š¡ ¡@š ˜  “€ ‡‚¡“¡ ¡ “€€ šŽ ‚ ’ ‡ € f€ ˜ €“ …›Š‡  ¡@ š €‘ –‡` € _‡‚ ‘ ¡@h ›€š“ ‡ “‘ ¡ € ` €  ˜“‚ ’ ‡ 蝙°¡@ ”† ¡.’ș – ¡– ”‡ ? – ”‡ – ›. ’–Š .` “˜€Œ € ‘ š Š ‚ Œ€š€¡ . ’’\–…›@ ˜€Œ •š …›”° @ \ۏ˜£ “€“˜€Œ €  — Š ‚ Œ€š€¡ . ˜“ ‘ ¡ ‚ €‡¡ €¡ — ˜š ˜ –“ ¡ ¡ ˜ˆ° ¡]™ …› ¡]– ™ ‡  ¡@^“  ›  °- °˜€‚™ ¡@à¡ š ˜¡š– “ ¡ ‚ ™ ‘˜˜š ›ff€ƒ Œ€ ^ۏ‡ ˜€š‘ @“ ‡ ““– ”‡ € ] ‘“ƒ Œ€ ^ۏ‡ ˜€š‘‚ @  “ ‘™ € ‘ š¡ .

¡Û‘è “ f€ ˆ ‘ ¡¡˜ ‘ “ – š -– š  f€‘ š€ › -  ˜ š€š–¡ ž€š‘‚@‡ › -   “€– ‘ –  ”¡›`‹° ¡ ‚ . ‘ ¡ €” €è “ “\֌ `‹ ›™ ¡@ ^ ”š‘ “ ˜”š”š ‚›Œ _ž ¡ ‡  ¡@] š€ š. ‡›˜¡@–Š ƒš — ‚‚_kš˜‡f˜ – . ˜™¡ ”š™¡ € –  –Œ“ € ›€š]™ ¡@‚ ’ ‡ “ ‡ “€ € €š•Š€ š¡f – ›. ’\š˜[.‘ š š “ ‡ “\”“  f€“ € –¡› -• › €š›  ¡ € – ”‡ € ›f€ _\͆ƒ Œ€ ^ۏ‡ ˜€š‘@‹ €š € ‘ –‡ ‚ ’ ‡ \”“ ˜ 萛 “ …“ ‡ “€”  ]¡kš“ ‡ “  ƒ Œ€– š˜”†¡@“ ‡ “ž “ – › ¡. \– ]”€  ˜è™ € ¡›ž ¡ ¡ ‡ f‚ @‘ . ˜“ˆƒ Œ › “€ ›f€¡  .’’\–› - ˜ š“€ ˜š – š ¡@ ™ “ ¡Û‘è “ `  – › ¡. ’’\–˜ˆ\֌ “¡ … ¡f. ˜š › …Š€› # 0 ‘‚]‚€ ž€ š€ Š ¡˜‡ š¡ ž€ š € “‡šƒ“‡‚›˜\… “€\”“ ‘ 菔š˜ “‘”š”° @ ž€ š “”† -\š— _€ ¡ ˜? ”š˜ “‘“– ™ -–¡–š ¡ ›¡‘ è@˜š –  ˜ˆ† °‚_@ –Š ] š ¡ ‚™ . ‚’€ ș › ]™ ¡? …Š€› # 0 ¡Û‘è “ –“ ˜” €è “ Š“˜f€ ¡Û‘è “ kšf€” €è “ \‚›-–‚›˜š¡@ ¡Û‘è “ €ƒšf€ \֌‘“ › ˜‚  ‡ €¡šš ‡f€\֌ ‘  @ f€ ‘“ –¡- –¡ ¡Û‘è “ “‘ €˜‚ “^ – š\֌ ” €è “ €h‚“˜ ‘™ ¡ @‡ ¡ ¡\֌ `‹ “‡  ¡. ’”¡›˜˜ š @ ¡Û‘è “ \”“ ”š ‡ š” €è “ ”š]‡˜ ‘ ¡@› - € – † š ` \’˜š €š ‘ ¡@” €è “ –¡ ž¡ ‡  ¡@‘ ƒÖŠ€– ‘¡ ž˜]€š” €è “ ¡Û‘è “   €¡ ¡. ’’– ”‡ . \֌ `  € ¡ ‚ @” €è “ ^ –   ¡˜¡ ‚™ kš™¡  …€š € ¡Û‘è “™ ¡ ˜‘˜ ¡  “¡ ¡`  €¡ .

 g ¡ › ˜\”“ ‚‘[ “¡ € Š€š˜š‡  @ ”š˜ “‘“€Š€ € ›š“ …€š€€¡ -˜“— ‚‘[ “¡ € Š ¡— ™ . ‘ @ kš¡‚ ™–¡ ‚™ @ …Š€› # 0 ˜‡–š ˜…š  “‘ š“€Œ€€š˜Û“ ”† -’ș š. ‡  ‘“˜š –  €¡ €  “  ›‚@ …Š€› # 0 hŠ ˜ Š€˜¡ ™ Ž f€\ ]’ “€ܛ“”š” …  ™   š@ܛ“`Œ€š¡ ˜ ”¡…  ` €› `Œè” €š”šƒ ŸŽ ¡ “›‚ @ ›Œ ‡fŒ‡ÛŠ›˜“™¡f€–¡‘˜ Œ“[ܛ“¡@^ € ¡š Ž › hŠ ˜ Š€¡@^  ›f^ ˜€ _” ™›Š.€†‚ –‹ @ ž€ š – › -– ”š˜¡  . ¡ 芠™ \ۙ€˜[… š “¡ ¡@ •š— ]”€ ‘ ¡‡ š˜ ›€ šÝ š `Œ ¡] š ¢ .  °€”šș ”°  ? ˜Û““€¡ -’‡ . ˜”š – ›” ‚™  @ș €™¡‡ š ¡ ‚™  @  “‘ š“”† -\š‡ š ș ¡ ‚™  ? ˜Û““– ™ -’– ›€ È€“ ‚™  @^  ›f@ …Š€› # 0 ’ €€› € ›-“ ‡› _€ š ]‹–‡˜ș €šš¡? ‚ ¡-\”“ –  €¡ € ‚˜ ‚ [ ˜[ “  š¡  @ € ›-kš“ –‡ș €šš¡? ‚ ¡-”Š‘‘[  €š ¡š¡  @ € ›-€ “™€ “€š‚ à¡ š ^ – ”š@ ‚ ¡-]”™€ “€š‚.

 €  “” “ €† Š˜ š“€ @ \… “€”Û“‡ “š ™‘ €¡Ï‡ ˜€ –› jkš^ €–^ ¡ ›–.  ¡ ž ˜]‡ f‚ @ €  “ܙ   ƒ “€ š ™‘ . ‡  ‚šŠ˜ ‚“ ”¡›¡ ‘›  › _‡› ›@ …Š€› # 0 € € . kš`›ˆ– ›€Š ‘ @ ™¡ ““  € ¡Ü” ¡ ž˜]™ kš— ‚° ¡]@ …Š€› # 0 — š `à˜ ‘ ŠÜ”-]ž  ‘ € €¡¡? ”Ü”-` žÉ € .\˜ š€ ”¡… ‘‚ @ … €^ € ¡š Ž › € €_– š‡ …-”° ›¡ …€ ¡@ ^  ›f‚Œ–° € ^ ˜€ _ — “ “¡  — “ “¡  — “  — “ €š[ Ò —Œ ˜ Q’ Œ-’Œ ˜–˜ …Š€› # 0 “ š –¡ š“ š  ‡”™ ˜žš[ •  [ ž ¡  ¡@ ‘  ˜“Š– ‘¡ ˜žš[ •  ¡–”  “ ” †¡f– ¡š “€›¡@  ‡”™ ‡ ƒ ŸŽ €š¡ €˜žš[ •  ¡–“€æ˜ š \”“ ‘  † ° ‘™ ¡@” € š… € ‡ ¡ € ] š– ș ¡? ‡  ˜è™ ”…    ›˜¡ ›“¡ ¡_¡‘  ˜ “Š˜€ ¡›¡ ‚_@  ‡”™ ‡ “€¡ — _› ‚ ˜ € Š‚€ ‡˜ “ ¡@¡˜“˜žš[ •  ¡– €¡ €€æ˜ š… ¡ ¡     ˜ –¡ š— ˜Ý’è€ ˜˜›“ ¡ ‚ @™¡ “¡ — ‚°¡f@ …Š€› # 0 €ž ˜ f€ ¡Ü” – …š ¡˜–¡ ž¡ ‚™ @— Œ‡˜ ¡ ‚_kš\›‚- \›‚ › ¡‘ ‡ “›‚ @€ _– › -’^ ‡  ƒ ‘ .

ș ? ș ¡?   ¡–-ș \€–š  ¡–€ ˜€ “™¡ ¡   ¡– -¡ .˜Œ˜ “  € š ‘“‚ @ •˜[€˜“‡š“f€“ ™ –€ ‘ ¡f€¡ -’^ “蛀 ™¡ f€€ š¡‚™ ¡. €¡ ș ¡?   ¡–-]”`“€ –‚˜¡?   ¡– -¡ -¡ ˜¡ ¡@– ^f.  a”š f€  ¡– “ˆ € kš”† . › €“^ “蛀 ‡ “‘ š€  “¡ ˜›‚ @ …Š€› # 0 ”¡… “€  €Š ‘šš žš –™ € f€Š › ț–  “€›€šf€˜€ “€  ˜“‡ € @ f€  ¡–“–±€š‘š ‡ ŠŠ ™ . ^  ›f  è ˜›‡ f‚ @ ˜Œ˜ “  “‘ 蝚˜€¡ -› €“^ “蛀 € ˜š¡‡–Œ€ ” ‘“¡ ]f‚ @˜ ‡ “ ¡@ ˜“‡š“ › ¡‘ -’]”¡‡–Œ€ ”š ¡ș €š ¡? ` “蛀]”€ €_¡‡–Œ ˜› ‡ f‚.^ €¡  › f? … š– › -‘ Œ˜‡  ¡@ ” – › -\͆ kš€ “-€ “‘ Œš¡  ? … š– › -˜˜š” †” › ^è”ÈŠš@ •š€” › kš˜ €Š€   š› ‚@ …Š€› # 0 `’ š…‘ . ]”ș … ¡¡?   ¡–-]”€”™ “ …žš •› fkš¡˜› ‚ ˜ \€–š  ¡–€ ”¡… “€š›‡ f €– € › ‚\”“-\”“ƒš‡  €@ …Š€› # 0 “–š“ f€… š… ‘ € –° -  €”›€šƒš˜‘ ›¡]@” “”† .

‡].   “ș “¡ ]f? ž ‚‘[ -‡ ˜š”  f€¡ € -[ ” ‡ ˜ ¡@¡˜“’ ™  ^  ›f”š  “¡ ]” ™ @ `è ‘-kš€›€ ¡“¡ ]f? ž ‚‘[ -‡ €›˜]™   @˜‚šh‚“˜]”€€ -[ ” ‡ ˜  ‘. ‡ š” š  ˜š ”“ ˜˜š ’Œ€“˜–  ¡]¡@˜‡ š]”€  …›‚ @\]”€ “   ¡–– ›š¡¡? …Š€› # 0  ––€ š š ‡-˜    ›‡ “ … ¡ ¡@ ” Šš-\— €“€¡ ? š ‡-… ›  @ ” Šš-žš –.  › Š‚™  @ …Š€› # 0 `Œ“† ŠÛ“‡ € ‘ݏš˜–‹-–‹–š ˜› €`Û¡ “f€ ™ ‚ ˜ ’” š €  š€ ^“ ˜‡  ›™ ¡@˜ šž €ˆ˜¡f`Û¡ “ ƒš• “›‚ €š”  €¡ -’Œ ›‚ș ˜” š …›“ … ¡ ¡? ” “…¡€€š‡ – ‘™ -’‡ š. \‚› ‘€ “ @ ›ã›‡ -’— _ ”†› ‘€ “”š— g  ¡ – Œ[ ›‚ ¡@`  € ”±€š ™¡ ]™ ¡@ …Š€› # 0 “… Œ `è ‘-\šž ‚‘[ ˜‘ ‘“ –› .›ã›‡ -— _” “ ›‘ ” “ ‘“ @” €›››“ @ ” “ › -– –‡ ]”“– Œ[ “¡ ”± -’`’ š. ›°€ ‚š € € _噠“? .

‡ “ “  ™ . ” ¡ ”f˜ › . ^  ›f¡˜š “¡ .š ‡- –〛“¡ @ ” Šš- g  “ š  ‡‘‚ ›€š  ‹  ›kšș ‡ “ … ¡¡ —›]‘˜ ? …Š€› # 0 ^ÛèŠÛŠ“ › f€`”Û™  ›€“\”“   € š –ˆ Œ¡f\”“‘ 菠 €¡ -’“ › ›“ € _]  “€ ˜“¡ ¡@” ¡€— -€—  f€“ › ›“˜˜ˆf€  ››‚‡  ¡@ ‘ 菓– •  ¡ ¡f€¡ -’˜–€ š˜^“ ˜¡“€š¡ ™ š@” ¡. ’•Œ” ^‡ “‚€€ šŽ˜š‚™ @ ˜€ ˜蝙 ãŠ—  @ …Š€› # 0 †”-†” ”Û“‡ € f€   …›–  @`‹ “€ –š†” “\– š€ ‘ݏš‡ ”¡…@”† -’^   ˜ € † ”“€ šŠș ¡? ‡ – ˜› -” … ”f ^…@™¡ “€š”Û“‡ \…—  ‚š- ‚š–…-’– ”š– –¡˜¡‚ ”°‚ . ș €˜š ‘ 菏 †¡ .› ™ “ › ˜›‡  ¡@ …Š€› # 0 ˜Ø™ … š ŠÈ€‡ -’j¡ ˆ˜€‡ ˜ˆ]”  ˜›€š–° ž ¡_@ ˆ˜€‡ -’˜ˆ “¡ ¡_@ ŠÈ€‡ -’— _ Œ ‘š€ ›f˜š š¡]”— ˆ‹– ›‘ ș –‚Œ‡  @ …Š€› # 0 ‡˜ “€ ¡  ãŠ“ ‡‘‚  –‡ š¡ €šf€ ‘“‘€ž € ‚š‡ ‡¡šš ‘€š ›™ @ › €“‡¡š˜ ˜› Š . –…‚™ @^ ž ˜` € ” “ Œ“š” Š ‘‘ @ ˜‚š¡ ™” Š ˜ ‡ .

• Š‘ ^…€  @ …Š€› # 0 ”›” ”° ˜Œ˜š ¡Ž ]_“€  ˜““›” ›ž›‚ š¡  @\… “€ – ¡š‘š ‡ –‡ - ’˜¡ ‘™ ‘¡]”€” š Œš ›š€“ …]€š蝂[  ’ š ‚f¡@€”™ š ›f@¡˜`“€ “ š‘¡› f¡@ ˜Œ˜“ …ã› €š€¡ -’‘ ˜\— ‡ š € ˜€šš¡ ¡@˜ ` ‘¡€ ‘š ‡€“ …  š€ ‘ @ …Š€› # 0 ¡‘€š‘ ”Û“‡ -€›‚‡–¡ ‚™ @˜\”“ –  €  ¡ Š›˜–‹ … ™ ” š¡  €˜š f€‚›[ Œ“¡ ]€š€¡ -¡› ‚‡– ^’š¡ ‚™ @˜¡ Š›˜\”“ ‚›[ Œ€  –‹ … ™” š¡  €˜š –  “]€š€¡ -’¡› @ …Š€› # 0 –€ š‡ “ f€ • š  ¡–“ ˜ •š€šš¡@— `Û¡ “š –‡˜ “€ ‚š‡ “ € ”† -ș à¡^ ʛž] ¡? “ €“€¡ -‡ “¡ • š– ›-– à¡ š … š]“‡ “–€ š¡@ •š– ›’\͆ ¡  –.€ –] ¡? ¡– › -“¡ ] ‡ • š– ›- •š ]‹]“‡ “–€ š¡@ ^“˜• “€”Œ“ € ˆ€ˆ š“›‚@“ €“”† - ’]”€ š“ ] ¡@– ›-“¡ @  “ €“€¡ -– ]”€  ›¡]“‡ “–€ š¡kš “  €‘‚™ @ …Š€› # 0 aŠ€–‹€ š ‚è “˜f€– š–¡‡š€ • “]™ @‡šÝ šš › ¡ f…›š¡  @f€aŠ  š…› ‡ š¡  €\… “€` š .

˜ša”š ™žš–€ “•€š¡ ¡? — `Û¡ “ “ . kšš ž ¡ ‚_@ ” -– ”š •š? …Š€› # 0 †‚‡ - •šș ˜‡ -‡ “ ‘ Œ kš  š“–š”š]™ @ …Š€› # 0 ˆ–š ™ ‘ f€kš“– èŠ ””š° ‘ š kš €¡ - ’]”“‚›˜‡  – ‡”¡“š ¡. ^ ˜€ _‡š-˜š¡? ‘ š “€¡ -’“¡ . €– ›€“ ˜f€˜ ¡› \”“”  €¡š¡  - ’g‡ . `“€– ›\–“¡ š¡@ .”šf€¡Š“‡š]™ @` “aŠ `š€š¡Š`‹ ™  ` €“ … ]‘˜ €  š“‡š]™ @` “] ”  € š¡Š _ ˜¡kš € “— “‡š]“›‚@kš— ` ¡Š ›]‘˜ “€¡ -— _ ¡  € ˜“¡ …›‚ @• Œ › €š–¡  š š¡Š “ ”°‚ @ ș €˜aŠ”š–‹ ¡]¡@ …Š€› # 0 ]™   “ˆ˜€ ”Û“‡ “ …èŠ ›˜–‹ ”È…š‘š¡@\… “€a”š‘€š …ã› f-’\ša”š . ^ ˜˜š” €– ›¡@ ”¡› “”† -j¡ș \–“¡ š¡¡? ‘ š “– ™ -’ ¡.  “ ›™ ? ^  ›f€¡š¡  ˜Û“€ –  ˜˜›‡ “ ‹ € š¡‚ @˜‚š˜ “ –“ …Š€› # 0 \ “ €˜ š †‚‡ š €–¡‘ž € “¡@f€– šš €˜‘ “ › Š€š” ‘  – ›-’]‡ ‚‡–¡ ‚™ @˜˜‘ “˜ƒ Œ €– …°  . — ‡  › ¡ ‚™ @› – ’“€ ›f˜‡ ¡ ˆ€ € f€  š˜š ” ‹”š]–‹ .

]”^Û¡ș ›¡? …Š€› # 0 ` … ›   š Š -’à¡ š  ¡ ` ș ¡? .…Š€› # 0 ‹Û‹“ Q›“ f€‘ 菓\”““f-“f›€ ˜  ”† - ’™ š. d‚‹ kš–  € … Œ™ @ …Š€› # 0 …昀 aç˜ ”Û“-\šà¡ š ˜‡”š™ “- “…昀 ? ƒÛ“-f€‘š€ …æ˜ . ‘ š ”  € …æ˜ . €‚ ° –‘ kš`  ’È€ ›‚ €š›‡ ™ ‡ š¡  @ f€š ¡‚ š“”† -’ș ‚ ° š –¡? ‡ – ˜› -’“¡ ˜€€ ] š ^͆  ¡š¡ ›˜” ›€ –…@ …Š€› # 0 › ‚ †Š“ €  à˜›“€˜… `šš¡€    “€¡ -˜‡–— ]€ €  f  “ ¡. ˜^Û¡€  › ¡@  -‡ “¡ . –¡¡ ] ™[€š ¡@ € “‚ ¡ €š€¡ -]”€ ˜›–¡. kš  š ? ‘ “ …æ˜ € “ › …æ˜ @ …Š€› # 0  ¡š –… f€]‘˜ € \ € ž ¡“ ˜ Šš˜š€š›‡ ™ ‡ š¡  .  “ ¡˜““™ “ ›†” ™ ¡? ›€– › -’¡ ˜ . ˜š ˜›–¡. ‹ € “ ˜“@ ‘ 菓”† -€† –€ — ? ›€– › -¡ ˜š   ^ €›.

˜ÒŠ € › ”› ‘@› ”› “”š— ˜š‚_@\‚›š ‡ …‘‡ š ¡f”¡…- ’™ š˜‚—  ˜š‚_@˜‚‡ “•š˜ ™ -¡ ˜š ˜š — ‚_  @ . ` – “€ —›—› € € ‚ ? …Š€› # 0 “ › ˜ › ¡ ›‘ š¡ š  ¡€ š – š¡–‡f€žš – “ › ˜›Š ˜› @ `Û¡ “”† -’ș ? “ › ˜ș €šš¡¡ ? žš – – › -’˜  € “ Šš¡ ¡@ ¡ ›‘ š“¡Œ€ ™ -’à¡”È€ ™€ “¡ €“ Š™¡  ™  ? žš – “” € €¡ -’¡‡š˜“ “€ – €¡ € ? ˜“  •[“€ ‡ €™ ¡@ …Š€› # 0 a…› ‚ ›°€ € ˜ “›°€€ ˜ € – ™ -’‚ “˜–° ‘¢¡˜š –Š a… a…蝚˜‚  € ¡@›°€€ ˜ “€¡ -’ ¡– ‡ Œ f€‘˜‡˜‡ f‚ @˜š –Š — a…  “ ¡@ …Š€› # 0 `›Š ‚‚ “Œ €Š˜……›š¡  @€˜ŠŠš•š [Š‘ š€˜Šš €šš¡  €— ` –ã›– ‡€ š• f€ …Š ˜› -’€”™ ^“ ‡  €˜Šš “– ›@¡˜‡  š““¡ –“ ” š¡¡@ …Š€› # 0 ¡˜ Œ–‚ “˜ …‘‡ € — – ˜ š¡_ ˜‚‡ €”  š ™›“”¡…@˜‚‡ “ €¡ .Œ › -’ ˜\”“  ¡ ` €  € “¡ –  @ š Š -’\͆ €— ‚›  — “¡ ? Œ › -’“¡ “¡ š Š -’€— —› — “¡ ? Œ › -“¡ “¡ “¡ … ›    ›  ‡ – ‚ ¡.

\– ˜ˆ™¡– ‘ ‡f €˜\”“[˜ “”  †Š€ š €  ”  € ¡@ …Š€› # 0 ˜ “š “ž “ f€ š” Š[ š˜¡ ‘™”¡…. ”  › ƒš –“ ‘ ¡@ …Š€› # 0 ˜Ò‹ ˜™  ¡ f€– ›“ › € “ › ˜ ¡ š¡  @– › ”š – › ›‚ _‡ š¡  @] šf€  ¡–“¡  ” …  ˜š ‘ ›™ @ ‡–  ¡ ˜]™  `Û¡ “  › ”† -’™¡   – › — ¡? ™ “¡ ? . ‡ – š kš ”  › ¡ ‚ @ ™¡ “€š™ ž  `†› ¡_– › -’\͆ . –  ™¡ “˜ ¡› € ›“‡‡  ¡– €¡ -’˜ › Œ[ ^ € ”š“f  š  … š¡ “ … ¡f. – –”¡›˜‘  š”š‚ › …›  ¡@` €– ‘ “ž “€^‘[ ‚‘[ . “ž “– ‡“‘€ ^Ššå™›“@ƒš˜ ƒ ¡ … €¡ ‚f@‘  š ”š”  ›€† Š-† Šƒškš `“€– … – …‚ ›™ ¡€ “ž “@ ‚ —   š” Š[ š“€¡ -’]”˜¡ “¡@]”€ “ž “ \…€¡@– f™¡ –€  —¡]? “‘“€¡ -’–¡]  “  . ș €\— -\— ” ›‚ ¡ €\ —™ \— “ – ›‚¡@ …Š€› # 0 — ç™•› ϙ Ÿ “f€– š™ € ¡ ‘¡f– ™ - ’à¡ š ž ‘ f€g “ ‡ “ ¡ ‚ .…Š€› # 0 “Û¡ -˜Û“ f€˜ ¡› \”š ’ ”š˜€‘˜ …›š¡  @˜ ¡› € ›“`  ”† -’à¡ š ` ˜ ¡› \”š ’ “€¡ -’]” f€‘   ›€˜¡ ¡ ‚ .

ƒŠ ™¡    ]”€ – ›™ ”š– ›™ ›‚ š¡  @ …Š€› # 0 € š€ ‘š€ š ”Û“‡ “”† -’\š ¡…‘‡ ™ ‘š ‡ › € š]”€ ¡? …‘‡ “›   €™ -’¡ ¡— “¡ — ”Û“‡ … €-’ș ˜›–? …‘‡ “ ˜ˆ ™ -’—™ . è š –€…€  @ f€-‘ ˜¡ “– ‘”Û“‡ \”“ ˜   ˜›“”¡… –¡ ‘š  ” ¡ € `  è š€ ¡ ›‚ ” ™ @ ”†–‹-ș ˜ ™¡è š € € ? ‡ – ˜› ¡˜ š” š š€–‡‚[€ ¡@ ”Û“‡ – ›-‘ ”f€˜”°‚f. ™¡˜š € š–“‡  ¡@ …Š€› # 0 ‘ ”f€–‡‚[ ”Û“‡ – ‡ š  “€› “‡š”° ] Š[ 芀 ‘€ “”šš €  –¡ ‘š  ” ¡ €   š”š@`Û¡¡  š^“ ” ‘]_ €š ‘“€ ˜“–“ ›™ @ ‘€ “‘ š“€ ˜– _”…   ”f.‡ – ˜› -’]”– ›“€ – €šš¡¡? \‡ ‡“ –. ™¡˜š ” € € š¡  ¡@‡–  ™ €    ”€ “€€ ˜–“ ¡™¡˜š–Í…€ € š¡  ¡kš‡–^ ” ›kš˜šà˜€ ‡ š¡  ¡. ‡–ž ”‚€š“ ¡  ¡. ˜` ‚Œ ^“ ˜…““€ †Š‘‚ @™  ¡ €Œ f€Œ˜•›˜šh^› • ㌛›™ ˜š € –›–Š € ¡ ˜ ‚›@ . ‘ è@“ [ ™¡˜ š–‡‚[¡ @ …Š€› # 0 ‡š   ˜“ ] ž ˜€ ž “‘ š” Š  ”¡›` \š–” “\”“–‚›€è ˜‚”›€ ‡¡š ›  ”   —š ‘™  @ ž ˜€ ” Š ˜` “g› “ €™ -’˜¡š– “ ]”˜ ‡ — žÉ ^ è ˜‚”›€ š€š ” š€š›‚ . › €“”Û“‡ € ‡–˜ “€›€› \Œ ›   ”f@‘ šš ‡”Û“‡ ‡–”¡….

^  ›f € € “€š“€‡˜[˜ ‡ ¡_@ ‘ š“– ™ -’˜” … ˜“Š”¡›€ ˜”š”¡…  . “ \š–” ”šž “¡ ‚™ -’ ˜ș … ¡¡ ? “ ‡ ““h “€ ›€š€¡ - ’˜-˜` €à–ɏ€ “ ˜‡ ““ … ¡ ¡. ^  ›f\–—€”€ ^‡ š€šš¡ ¡@ …Š€› # 0 … “˜¡ “€  ‡ … “€ ‡›˜ “€‘ . ^  ›f˜ˆ—  € –š– ‘ €]š ” ˜ ‡ ‘ ‚_@ . f€-‘ š ‡›˜]“€ ‡¡”†š¡@f€“– ™ ’˜¡šš ‡ € ˜”š” … ˜“Š‘š ]  . ‡ “˜ˆè ˜‚”›˜’È€ ‘™ @ …Š€› # 0  ˜ ’ “ š -  ›—š€ ˜ˆ” ¡ “¡ …› €˜š” ‘ž ˜€ €¡ š¡¡? › ‡ - •š€ ” …› ? š -f€ž ˜˜¡ ‡ã‘ ƒš]‚_ ‘ ƒš”š¡ @ …Š€› # 0 ‘ ˜¡š– “ f€]›  ]‘˜ “\”“‘ 菠ž  •›¡f€¡ -‘ €‘š˜š € .\—  ș”š ¡ ¡] €’†” €€ ] ‡‚‡‚_@ –“‘ f€“ ‡ “•  è ˜‚ ”›” š€šš¡ ¡@‡ã‘¡ ¡ €“ š”š‡ ° ¡]@”š — ‚ ¡]kš‡-‡…› ¡_    @ \š–” “` € ” ‹”” €š–’ _‘ kš”† - ’ h^›• ㌛ ‚? “ ‡ ““€¡ -“¡ @ \š–” “”† - ¡ _‡¡ ‡? “ ‡ “…  -’“¡ @ \š–” – › -’‹ €¡˜š –Š € ¡ ? “ ‡ “– › -“ – – .€ š¡  ˜‘‘€šš¡ ¡@¡ -” ‡š — “¡ ¡› “”°kš€ ˜¡ …›‚f@˜ˆ”°€ Š“ ^“˜• ““]€š˜š ˜‘‘€š‘ @ •š˜€Œ€ š‡› “€   …¡ š¡  € \… “€]€ ž  –‡› ‚š kš€Œ˜]‚›‚‚_@ ‘ 菓”† - \–ș ˜¡? ]›  – › -’˜ˆ‡˜ “ ]›kš‚ ‡š “€ ›“ ¡.

¡šš ‡‘ݏš˜‹ € ˜™”š¡ ‡š¡   @ kš˜ˆ\˜ š€“ƒŒ š“€ ‘¡˜ ‡ ¡ ‚_@ …Š€› # 0 \[€ \“[ ‚ã›-’šÏ‡˜`‘  ș ¡ ? šÏ‡-’ș – a™ š. `“€   ° € – Œ[ š› › @ € “ ˜˜  €ˆ˜€@‚›˜  “€ › €Škš‘ f¡ ”š‡ ‡  …–’  @kš¡ ˜ “` € ‹ Œ ”š f€“Û¡   ›—  @ …Š€› # 0 › –Í… f€ž  š\˜ š€“‡–— š]™  ™¡ €‘ž[“ ™萛‘“”¡… @ ‡€ —噏 ‘  ` “‚ ^Œ ”† -’^ –“ “˜ €“  ˜™›‚  ? ‚ ^Œ“‡ – ‘™ -’–  –š  \˜ š€“– › -’–  –š  è €€ šŽ›‚¡ ‚@¡˜ š™¡  ™¡… ‡… š  ›˜™ š¡ ‡  @ . •¡Œ@ ›°€ €† Š — _“€¡ -’• •  “€ ‡ š“¡ ¡@˜š ‘ ‘ –¡š — ¡@ …Š€› # 0  ê˜ ” › ^è”ÈŠš”Û“‡ ‡ ˜ Šš“]”€ ŠÈ€š˜ š ` € š‚kš“–šș  ? ”Û“‡ š‚kš“–š ˜ˆ™ ‘“¡ .  š“ h  ¡ €š€¡ -’˜. ”Ü”€ ›°€ ‘ “›‚™ @”Ü”“f€“‡š›°€ ”šŒ ››  ” Šš“”† -’ș ? €  ›‚ ? ”Ü”“€€š€¡ -’f€‘˜— . ˜“ ” ‡ € …Ò‹ ›  € ¡Û‘ kš\ ‡ €žÞ‘€ žš ‘“ € ›f”  —‡‘ ‡f@˜‚š`Û¡ “ \“[¡ €š ‘™ @ ‚ã›-’€  \“[? šÏ‡-’ ” ‡ “žÞ‘€ ž¡ —‡ ‘f@ …Š€› # 0 ‘— _‘ ” Šš. € › -€›Š . ˜ Š . “  –€ ˜ š . \›– ` ‚ ° € ‡ ˜Œ˜…› š¡  .

™¡ €†— “¡  @ ” Š˜‘ “ ™¡ ”š. ™¡ș ¡? ”š  ž ˜‡–˜^’š  “€›  . ]”€ € ˜ …Š€› # 0 ˜ šŽ.‡–™› ‚› › €›”š”¡… ¡ — ` “™¡ ”† @‚ ^Œ€‡ –”š` “‘—  €¡ -’¡˜ š™¡  ™¡… ‡” …  ›˜–“€š° ¡ ‡  @ ‚ ^Œ™¡ “€š …š¡  @`–›š¡  @‡–\˜ š€ ”™[Š€€  \‚› ‘“¡€– ˜ “ š”š”¡…  ”™[Š€“”† -’™¡^“ a… Š šș … ‡¡? ‚ ^Œ“ž “   “  “€š€¡ -” “¡ ¡‡š.

f€’   ‡ÛŠ\”“€”° ˜žš –€ – ›†” f‡ š¡ ¡@ €“[›“‚è  Š € -’f ™¡ș €šš¡¡ ?   ‡ÛŠ“ “ —  €¡ -’]”¡ €¡È˜€  ˜›€šš¡ ¡ š@ € ‡“‘易 € ¡˜ ˜ š“ €.“  ‡–” Š ×˜¡_ €“[›“‘ . `Û¡€‘ –“ ›“ … ¡f@ …Š€› # 0 ˜ \Œš ™š.

 …¡ – › …›“¡ ›.  `” ™ “€ ›‘‚ @ …‘‡ ˜¡ š ‡.èŠ Œ‚ f€– šf€…¡ ‘ Œ ¡]“‘ € €“ š‚™ kš¡  € “¡  ‘. ž “š  [“ ž€š“ › ¡@™ ‘  ”f ‘‚ . …›ƒš”š… ™-“ æ ¡ €š ‘“ @ .   “¡ ¡@ ϙ Ÿ  ˜ è ‡ ”€š ‘‚ . ˜¡ š ‡@ ϙ Ÿ \͆ . ”Í…   ”f¡ ‘‘ @ …‘‡ “¡ ¡. …ã› ™ -k¡  š – ¡š]¡  ¡Œ–° €š– ¡š]™ . “¡ ›˜š f€\Œš ™š ‚_¡@˜“  … €¡ “ “¡ ”¡“ @ š Û …Š€› # 0   š ž ““ ˜“ ϙ Ÿ –Í… .

…‘‡ ƒš“¡ ¡˜¡ š ‡@˜ •Š” ”šš¡ ¡@ ϙ Ÿ j¡ – ‡ –Í… kš˜ ‡€š@ž “š €†— “¡ –‚ Œ € @ …Š€› # 0 f€–…“ ‡ “ ֌€ š…“ € @ •š]š ˜ €™ ^ €– ‘`Û¡ “” Ÿ€ –“ ™ @ •š]š ˜ €™ @^ €– ‘`Û¡ ““ š € š…“ € @ kš– @– “ ‡ € ]š ˜¡. “” Ÿ€ @ …Š€› # 0  ˜™¡  ˜™ …‘‡ -˜” … ˜“Š˜\”“žÞ‘ ” ›› @š“ ”¡› “-kš\‚š” … ˜“Š˜žÞ‘ ” “ › ? …‘‡ -\͆  €“  ˜™… ¡fà¡? “ € …˜ ‚› @ …Š€› # 0 – ›-– › “ _ ¡‡ ˜–“ ¡f.

^ ‚ ° € €•›¡ ‚f@  “€š ‹‡ ‡ š … -\š•Š •ŠŠÈ  € ˜ Šš–‘€š‘ .- …‘‡ ]” €“— _¡? …‘‡ -\—  … š ˜ˆ @˜à¡ š`菚 –…‚™  ” …@ …Š€› # 0 –š –š f€€‡  ‹‡ @ f€– š ‘ã› ‚f.  š‘ š‡ “ [ ^  — –š ¡ ‡ f‚ @ …Š€› # 0 ‹Œ-\Œ € è “˜f€]‘˜ f€€  ‘š¡  @ ‘- ‘ž ˜¡ ‚_kš‹Œ— –±‚_@` ]‘˜ “] ‡‘-‘€šf€š ¡‚ š € ”  –› ™ kš€¡ - .  ‡–€Š“€Œš Œ Š   € – ˜“¡ –‹@\— … ‘“ … €€“‡ š ‘€šž¡ ¡ š¡ € ™š“ƒ ŸŽ €š‘ -’ ‹‡ –š ¡ ‚™ .

š ‡ –¡`‹€š`Û¡“˜è€ š€š“ ”° ¡@ …Š€› # 0 ‡ “ ‡Û‘ – ‘ . ’’ š]”“˜è€ ‡ –ș “¡ ‘? ’’ • š“ ` š ‘™ -’’ ‘   ›”¡›f€“˜è€ ‡ – ‘™  @]‡ €—‚š¡ ¡@” …–Í…¡.’g— _–¡‹Œ›‚š¡ ¡@“È€Œ€ ‘€ “ ‡š … ™ —‡‡ “ @ š ¡‚ š“€†kš¡ È€ ‡Œ ‘™ @’— _‹Œ à¡›‚‚ ¡ @ — _› ‚ “à¡€ ˜ ` š ‘™ . ’’” “¡ ›°€\€›˜€  -€  –  €™ €š¡? ‘ š -’^  š¡€ ‡  ¡˜€š ¡kš€  ? ”¡› -’ …? ‘ š -’ kšș ? ”¡› -’¡ ™š ˜@™›°€ €“–ž˜[¡ ¡@ …Š€› # 0 “ – – ¡˜ šf€ • š ˜ ¡‡ –¡— €¡@ ¡Û‘ ”± ¡kš `“€ f€  ]‘¡ € €  “™ €“˜è€ š€ ` š “¡ ‘. ˜‚š˜”š ˜ÒŠ Œ ›“ –〛¡ —›‚f@ …Š€› # 0 Œ–›Œ€š\ț ‚‚ š ˜˜à–_€  š€š€‡– ” ‚ ”¡… › ‚ “ƒš ›™ -’˜à–_€  ¡? ¡˜` € ¡ › “ j ‚‚ š ˜¡È€ ‚°‚Œ €š– ›-’˜à–_¡ ‡ š‘ š“‚š . – š€š…›  ¡@¡ …Š€› # 0 ¡ ™š ˜ ‡€ €“ š€ ›‡€ ‘ ›Œ €™ ]” ˜– €šš¡  @ ”¡› “‘ š  ”† . …”… ”]‚–±›¡@f€ ‘“`“€  ‡ š¡  @ š 菘€ ›‡€ f€›°€ “`Û¡“˜è€ š €™ @]‘€ ˜ –€`Û¡ “€ _` š“¡ ‘™ @›°€ “] š  ¡ €š€ ”†¡ ›™ . ”š¡ €  š€ š–° €‡ ¡@” ¡f€ ™š€ “ɝ ¡–… “€ ›f– €a”š.

f€™€€ ›Û‘“˜g  …˜×€ š ‚ ›™ ˜› . ’’˜ š ‚ ‘˜€ “-  š¡ ¡? –Š. ˜èŠš\Þ Š ˜ †_˜_€ š€ _›•‚ ’‡š ‡˜€š†Œ‚™  @`Û¡ “ˆ“ˆ“ ¡f “˜‡ €š ž€ ™€ @€â[噔š ™Ž ” › “‘ -– š¡‚Œ €  ‘¡˜ ‚šÝ š€š ˜ †_˜_€ –› —‡ @ › ^“ ‚Œ°kš ˜ †_˜_€ ` š ‡ › žÉ ”¡… ““  @f€-f€€”    ‚‡š ‚ -’a¡™¡ “¡  @“ . ”š\”“ ˜ € ‚ ‘˜›Š¡f– ›€€ “ ”¡… “ € @€ ¡›ž` “˜  ”† . ™š– ”¡-^Û¡ “‘ ‚ ›™  ›  @ …Š€› # 0 š ^Š… ^ ]¡ … €‡ “‡   € “ €š € ›f\‡ ‘  @‘ š`à˜ ‘ š €  -  ^Û¡— €”“ “ ^Ššå™€ ›f–› ™  @¡ ”¡…“”š — `à˜ ‘ š € f€-f€  ›–‘ ›• • ‘€š€¡ ‚™ €^ …  ˜ ‡›”š›‡ f@  – …›‚f@”š… €‡ `  ›• •€ ›€š–  ˜˜ƒ ‚f@–¡  ’ “  ‡– `Û¡ “ ›• •  › ›™  \‘š f€€ ‚‡ “€›]™ @ ‡ ”š ›  ¡˜]”‡  € ¡ › ž @” … ˜ ‡›”š]€š “™ ” ›› ‡f@ …Š€› # 0 –š‘ š  “˜ ¡ ›˜‘ kš^“ ‡ š – €šš¡  €”  –‹ ‘ž[€ ˆ€š– ›¡ ”° - ’‘ f]”€ – … ˜ ˜ˆ€†—  “ _“¡ ‘š¡ @ `“˜ f€“” € €¡ -’¡˜à¡ “ — “¡ š¡. ^ ]ž   €^“€ “ ¡— ™ ‘“›‚‚ @ €†˜¡ “ – ‘‡–¡› Š€š ¡Û‘è “]™  ` “\”“ ˜ €  ”¡… “ ›™ . ‡ € “  ˜“癀 ` €˜¡ ‡   @` “`“‚ ›™ €  “ €™ kš f€ž ž —š€š\”“ ˜ €”   ¡Û‘è “ —‡ ‘ . ˜èŠš¡˜ š – … f€‘˜ ™Š ¡@ …Š€› # 0 Œ  Š. ™¡— “¡  @“¡ . ™¡…¡  ¡ ¡ “¡  € @ .

€ž€š“ ¡ ”° @” ¡¡ș -ș › ™  ? f€• Š ” • ‡ ˜` € ¡ 蔊›€–Œ”š›Š ¡_¡@”  ˜›Œ Œ Ȋš° ¡@ •š f€–[  Š[ •€Š ‡ ˜“ … “‡  žž€”š € † ”— \ € @` €“ …›Œ Œ Ȋš€ › “ Š -’™¡˜Œ˜ 蘐¡@˜ ^“€ Œ Ȋš‡ “ ¡@¡ ›¡ ˜^Û¡ “f€–Í…€ ‡Û˜ ‘™ ¡@€”™ ^“€ …€€ž€š‘@ …Š€› # 0 … … € …㛚 – ˜— Œ— Œ @ ’È€ -˜È€  ‚]€šf€™ “\”“  ˆ” …–Í…  › f€–‡‚[˜ ¡› ”š “€ › - . €…€˜—“  €? ‡– ˜ˆ ™ ‚™ €g  € _—  š\ —¡. ˜‚š¡ –… š ¡ 蔊›˜¡@™¡ ]“¡  € @ș g  € _ š“¡ . ^  ϙ ‘ “¡ @ș €—‚ “ –€ ‘ š¡ ¡@f€- f€ –•››€š‡– –]‚…› f€–°   æš ˜–  š – 耊š‘@¡ — É š  @ ›  -’ ‡“… ¡f.  ¡…› ‚™ @˜‚š\‚› ‘“ ` “ €˜ ›¡ €š ‘™ @” € ”¡… “€ ”˜¡g  -g  ¡š\‚‡… ‡› ™ €…€š f¡f–€ \ ’€ š™ € ` € ” € …€.] š  “à–š”š°f€‚‹ ›-‚– “ ‡ “€”   ˜ †_˜_ €‚ kšh ˜ ˜ škš‘¡˜˜è —š€š ^è”ÈŠš – › ’™¡  “¡ ˜‚š™¡¡  €  …Š€› # 0  ¡š—‚ “   “€   ›…€ ›f› ^“˜›‚@…›-…›`Û¡ “‘ f€Š €š ˜š  š› ›  –š¡@ ˜‚š¡ É ›‚ ¡’€›f€-f€ –`‹ f. – 耊›› @Œš ˜—‚ “ `’š – € “‚š “ €šš¡ ¡@ …Š€› # 0 ‘ è “-f-…€ –€€ Š›š ÖŒ ”š–‘¡   …‘‡ ”¡…@– ›-’ š™¡…€˜š ” €“ ˜‡ š ¡]¡.

\— ˜“\”“ ”™ “¡ ° ™ ș ? …Š€› # 0 è ¡ › ș ^ – š]”˜š  Œ  €š‚ ? f€“™€“”† @ ’˜ˆ‘¡˜f€–Í…€  Œ  “¡ €š € @ƒ˜Œ ™ “` š ‘™ @ ’j¡˜ •€š. š“ ˜€  Ú‘ €¡› . ›‚ ¡.’j… … \”“ …㛚€ ‹ € ș “¡  — › ? –° ˜ ¡› “ž  €¡ - ’ — ››‚ — ‡ ”š¡ . ^   Ú‘ ”š…›€š  ‡ “‡ “ € `‘ ¡šŽ¡˜ š˜¡ — š€ ›˜”¡› ˜ ‡‘¡@ ”¡› -ș €¡¡ ? ‘ š -‹ €€¡š¡ ¡@ ”‘ € ‚¡è‡ “™ ‘€š @ …Š€› # 0 ––… …‘‡ – -– ˜– ™¡– – ›-’^  — –š ¡  €  @ . › €“— _. ” ‘ݏš˜€ ˜€š€š€€˜šŠŠ‡  @ ‘ š -… ¡^ ” ˜ ¡˜“› ›™ .   ˜“€ € ”ã› ƒ˜š¡ ¡@\‚š` “˜ˆ‘ ›™  ? …Š€› # 0 ¡˜ š  Ú‘  ‘ݏš˜‘ ‘ 菖 ™ š¡@ ”¡› -\͆ ¡] €’” … ‘“€ ˜. ‘ ‘“]š ˜€  Ú‘ . ˜ˆ]”€ ¡ ›€ ” “ @ …Š€› # 0 ‡™ –¡ ‘š \’š˜f€]‘˜  ¡˜   °  @— ]‚™ f€€Œ€¡›‘ š@”†“›‚ - ’ș ? ș “ ˜¡š ? ’‡ žš  ¡ ’– ”€ “ ˜? ’ ‘›š  ¡ ’‘ ‘ € “ ˜? ’ž˜žš  ¡ ’™¡ ș °¡ ? ’‘“¡ .

\’ ¡  ¡.  Þ‡ €Í… kšš Š ‡› ¡_¡@ ” -’˜蝙€¡“¡ ¡ € ˜@ ” -’. ]”˜ ȁ™  ”šž “¡@¡˜ š ‘ ’ Šš˜”à”˜ Q]‡˜ ^f@ šš ¡” f‚@ ”Û“‡ -’ș ™¡‘ ‚‡–€ ˜È ˜ š€¡?  ã ˜“-’˜È ˜ š€“¡ . ]”¡   Œš¡? ” -’“¡ –Š @ ˜ “-’]”žš Œš¡? ” -’“¡ –Š @ ˜ “-’— ? ” -’“¡ @ ..  ‘ “ € “ €š ‘™ …‘‡ “\”“ ” š … ș‘ ¡š ™ -’‘ è^  — –š ¡  €  @ ‘ 菇›-—“€š– › -’¡‘¡™ š-˜š¡  ‘ € “¡]. ˜š” ˜š   ˜ “– ’š¡¡@ Œš ˜ “-’” ” . ^  — –š kšș ¡  €  ? …‘‡ “€¡ -’\‚š˜f€ƒŠ ”¡›ƒš”¡… –‡ ™”°   €˜˜ š ‡  @ …Š€› # 0 Ššà”à”˜ Q  ã ˜“-’ “ ¡. ” › ˜š” †›‚ ¡@˜— ‚ •šš¡ ¡à¡ €¡ . ‚‡–€ ` ‡“ € š€¡@ ”Û“‡ -’˜›–?  ã ˜“-’‘ ˜ ȁ™ € ^“  È  –“ ‘ ¡ €]”]  “  ‘ ˜ ȁ™ f€  ˜ š  €¡@ …Š€› # 0 \’ ܙ š ” -’ș  “ –“ ™ ¡˜“. ”š^“  “¡ €€Í… -‡› — “ ‘@ ž¡š ˜  ”È€ ¡“ €¡˜]‡š 2–‡ž¡š† °€š— ‚‡ f‚@˜›Š ˜¡ “ @ ˜€ ˜ • ˜€š .f€– š`“€ f€‘ 菃–š ™ ¡]]™ kš– › -…‘]‡ ‚‡–¡ ‚™ @˜“\”“ –  € ”°   €  š ˜  €š‘ ›™ ..

à¡ š ”€ … ž“ ˜˜“€ Œ– ™ ¡ ˜È“-  ‘¡. ˜› _-  š‚¡. ¡   š … ‡ — ›€šš ¡@ …Š€› # 0 ™ ¡› _“€  › ™ . ˜“’ ™ - ™ ¡@ …Š€› # 0 “_-“› ‘ã¡“ f€“ ‡ “\”“ “_-“› ‘ã¡“€  € š €¡ …› ‡ š¡  €š 菘\… “€€ š €“ … ” ¡™˜.˜ “-’™ “ ]”˜à˜ €   €   “¡ Œš@ …Š€› # 0 ‡à˜‘ š f€–Í…“\”“” ”  ”† -’” ” ˜–_€¡ ¡? ” ” € ‡ – -’–Š\”“ ˜  ”† .

à¡ š ˜‚ € € ˜@“ ‡ ““˜‚ €˜ ›€€ ”f‘¡f €¡ @ ’”…   ”fkš‘ ‡f@˜‚  ›“€¡ @ ’”…   ”f €  ›f? ¡š “ ‡ ““”† @ ’˜‚€ ‡–™¡” …›‚ €` € “_-“› ‘ã¡“‘–€š˜š‚_¡.  ¡— ‘€ž €š ›‚ ¡‡š@˜‚  › – › @ …Š€› # 0 …˜×€ š ›Œ _€ ‘“ ˜‡–f€  “€€ ” …› €` € ˜€ “ [–“‚_¡ ` “” › - ’‘]€š ™.f€˜‚ ]‚_@ ’™¡   ”fš› — _. ș €˜š Œ™Š \蔏 ›€˜Šš “Š  Œ[ ˜¡@ ‘ “ ‡ š ‡ˆ–“ ™ ¡ ‚ ˜ ˜€  ‘ “ ‡ š ‡ˆ–“ ™ ¡ ‚ ^€  š  ` € ‘›”† ™ ¡ ‚ @ ˜€  ¡ș – ¡ . € _…˜×€ š¡ à¡˜š”  ”¡…  € ¡. ™¡ ˜š  € _‘ƒ[Š“ ¡ ‡ fkš˜ˆà¡ š¡ 蔊›˜— ¡ “ ”°@ ‘ ‘“– ‘” € ` š ˜› -’‘ƒ[Š“ “¡ .

› €“ •š ` ˆ€ ə ›]™ ¡ ‚ @ …Š€› # 0 ”¡ Œ f€– š‘ ˜ ”¡ Œ…“€ ›f‡ ¡@…-…–¡š ¡ ‡  ¡.˜ ]‚  “ kš—  š •¡@”¡› ` “  … ¡ ‚ €ˆ蝂[˜š›. ș  € ”¡ Œ…š —š˜f€ €™  ” š€š“¡  €”¡ Œș  €… ‚ …Š€› # 0 ‡ š   ˜€  .  ‘ “   ‡ ¡@ ^ – … ˜ `“‘ “ €– …f€ €™ š‘ ¡ €€†¡ “‡ f@ –¡¡  ¡kš ˜ \”“ ˜€  €¡ ¡ €…› \–  •[2 ƒŠ˜”¡ Œ…“ ¡@ ˜€ “€¡ .

-™ ‘˜˜ˆ ž ‘ €š›  ˜à¡ š † Š   † Š ‡ š € ”š € ‚ @ ˜€    .

-› €“–° ‡ š € ș ¡ ‚ ? …Š€› # 0 ` ˜ ˜€  .

à¡ š  ‘š . à¡ š  š› kš  ‘‚ ¡˜ š ˜€ €“  è € –“ ¡@ ˜€ ’¡ . ™à¡ š  ” kšà¡ š –€–› — ^ ˜”š  ¡™ ‚‘¡@ .-à¡ š‘ ‘€š›‚ ¡ €à¡ š ` 15  ›¡ ‚ @ƒ“ – › € ‘€š›‚ ¡ €20  ›kš……› ‘€š›‚ ¡ €˜  •[  ›¡  ›€ ¡ ‚ @ ˜€ -\͆ ˜š  ¡ ` – j ‡ “@ ˜ -€›^ș “Ÿ[@ …Š€› # 0  ‘š ˜ ’ ™.

˜›–€ `”¡ š¡ ™™¡ ‘ à¡ š¡ ‹ € …˜ š¡‚ @ …Š€› # 0 ”אš ‘› ˜€ “ ˜ € †  ”š¡ š¡f€¡ -’\š. ˜“\— € Ž ۏ”菀” ¡@ ˜€ -€ “  ”菀? . ]”€ ‘› ”אš€ ˜ “€Œ ¡@ ’“¡ Œ ›‚ ˜ “˜è€š €š€¡ . ’à¡ š ¡ ˜š ‡–˜”°› ^Šš”š¡@ …Š€› # 0 ˜ - ˜€ ˜€ -™ ‘‘ “™ ˜kš“¡   à¡ š ”Š˜–Š“€ “Š € ? ˜ -\‚š‘ “™ ˜kš“¡   ]‘˜ € ”Š”¡““€ ‡ š“¡  @ …Š€› # 0 ’ – € ‚’ f€– šf€’ – € ‚’  ‚™ @` -` € ”š ‘“ “€›‚™ › €“‚’ “¡ ˜› @”šž “¡ €š’ – f€”°”š…€š… š š•‚’€ ‘“›‚ @^ – …f€ ˜ ™‚›]€š”°€“ …–‹‚™ kš ˜ “ ˜€ € ] ˜]Œ ›€š€¡ -Œ ›‚à¡ š ] ˜˜ˆ  š ‘ “™ ‘ _‘š¡ ¡@ `“€ –  €  “’ – “‘“€š¡f– › -—™ .…Š€› # 0 `”¡ š ˜€ -™¡ș –˜›–€ `”¡ š› f¡ ˜›Š ^“Œ”š@… ™€€” ¡˜ šƒš˜— —š”°¡@ ˜ -™¡–˜›–€ “¡ . \‚š]”€ ¡˜ š ‚’ ‘ _‘ – ‘“ @€¡  ‚™ ‚™ ¡@ …Š€› # 0 `‘   ˜€ -ș – ¡‡ “. –¡`‘  ›‚š¡¡ @ ˜ -¡ .

˜ -–€€ ”  –€@ …Š€› # 0 ܙ š ˜€ žš˜ ¡f.

˜à¡–¡ܙ š€š ¡@ ˜€ -‡–˜˜š‡ `‚  ˜–¡š j‚@ ˜ -¡ . ˜ˆš €š– j? ˜ -‹ €¡.-˜˜ˆ–¡ܙ š€š¡ @ ˜ -¡ . ”¡›˜˜š€š– j@ …Š€› # 0 ž‘ ˜ ˜€  . ˜–¡š a‚ @ ˜€ -˜€ š j‚.

ș ˜˜ˆ ž ‘ €š ‚ ? ˜€ žš˜ ¡f.- ™.

-¡ . ¡ ` ]‘˜ € ‡–˜ ‡ ˜š € š€“ …]‚™  @ …Š€› # 0 …à–“›“€ € žž . ș ¡– ›à¡ ‘ _“¡ ‘  @ ˜ -“¡ . ¡ ș “¡ @ ^ €– ‘‘ “ › ‚…”… ”–‹š¡@ ˜€ “…Ü”  Œ -\š˜ …”¡ ‚f. €† – › @ ˜ -\–– ›“€ š¡ ¡ ș ¡@ …Š€› # 0 Š ™š”…š ˜€ - ™. ™¡Š ™š”…š€ ¡ ‚™ ? ˜ -f€€ …€ – ›”š…‚™  @ ˜€ -\͆ .

 ”š ›°€ ˜ ‚ @ …Š€› # 0  èŠš “_-“_“ €š ”š›‚ ˜€ “ [“ ˜ € – ™ -¡ 蔊›˜˜ˆ€ _“ [ “¡ €¡ @ ˜ - ș €¡¡@ ˜€ - –’  èŠš€¡¡@ ˜ …Š€ ›¡f.f€ ˜€ \”“ ˜  – › -’’ \‚š˜“˜š …à–“›“€ € žž €  ˜\”“— _€ ] ‡›‚ ‘‚ @ — _€ “ ˜ “€š ˜ € ‡ ž‹Œ ”°‚™ @ ` “ ˜€  ”† -’’ €“ –° ¡à¡ š — _? ˜€ -’’ \‚›˜¡ “f€  ›€ ¡ ‡ f‚ @ …Š€› # 0 ›°€ € ¡  f€™€ ˆˆ€ ¡]\”“ ˜€ € ” €  ˜“”¡… @ kš` € ”  – › -˜]” ]”€ ›°€ € ¡ ˜ ‚“]™ ¡@ ›°€ € ” – › -  •[¡ “¡ ˜› € @ ›°€ Œš‚™ kš’ š – › - •š? ›°€ € ” ˜è€š ™ kš– › -˜ ‚“ ¡.

f€– ˜— ”¡›  •€š‘ ¡ ¡-˜f€ . ˜f€– ”¡›¡   •€š‘ €˜ˆ “ –“ “ “¡ ] @ ˜ – › -€ _– “¡ Œ ›‚.”š™ ›š¡. \‚› šÈ€ ˜€¡ ’˜‘š˜–“‡ “ @ …Š€› # 0 ”€ “€ ›f ˜ kš ˜€ “‡–f€-‘ š€ ž ‘ € …“‘ ‘™  ˜€ – › - Œ™š.

— š‡ “ › “ š™ € `”¢ €š“ ¡.€ ¡@˜šƒš˜”€ “€ ›f€†¡¡ “¡ @ …Š€› # 0 ޙŠ ț “€˜“ €š ˜€ -˜ €¡š¡ €^ ޙŠ ț “€˜à¡“ €š ˜›‚™ ¡@˜ •š– ¡š°ș €šš¡¡ ? ˜ -™¡ – ¡š° š¡“ . ‡– ‚ š €š €š– ¡š “€›   Š –‡ “ -™¡  ˜š “ €š ¡@ …Š€› # 0 –Š € ¡  ˜ ˜€ € ”  .

ș ¡? “™. › €“‡–¡  ¡ ` €a–Œ- –Œ‘ –Œ–š›‚¡@  ș ¡]? ™ ^ט “ “ – › -ž ‘ €– ‘˜` ¡ “€ ˜ € ¡ €–‘‚ @ …Š€› # 0 ‚‡– š ^‡ ‡™-’Œ ⛂. ’˜™¡‡ ¡ š€ \‚‹ ”¡“¡ . ș €]‡˜“^ € ] š €æ…€ ‘ ¡@ …Š€› # 0 ܙ š蝂[ ? . ™ ‘¡˜“ ‚ _€ ˜™à¡˜“‘  @\–™¡ –〛à¡ š ¡.˜]”€ –Š € ¡ ˜ ‚ ¡@ ˜€ € ” › €“˜“¡ … ¡ €˜š –Š f€‚’€    š ` ‚‡ š@ ˜ ^  ›f¡  ˜]”€ –Š € ¡ ˜ ‚š¡ ¡@ …Š€› # 0 ˜‚š€‘  f€™ “\”“  ¡›  \”“˜‚š€ ˜› ™  – ‘˜ ¡› – › -›°€  ‹ €¡. ˜à¡f€ š ^‡‘“ › ¡@ šž˜ -’\͆ . ]‡¡˜ š ž ‘ € ”Í…   Ÿ[‚ ‹¡.

‡ \–€˜“˜ †” š  @ –– “ž €¡ €š”† -€ “  – ? –  “– ™ -™¡ .›ÛŠ ^“Œ€\ š”šf€ ˜› ‚  ”† €]”蝂[ ܙ š€š¡™ “€[ ? €› f€å™ € † °€š — € ` š蝂[ @ € [ “€¡ € χ–¡ €]”\€›å™ ¡ ‡Û¡ “蝂[€–‡ ™“€[€ …“ ¡@ș ]”– f‚ €g  ș ? ˜   ˜™ `Û¡ “‡ – ‘™ €™¡’š “€[ — –‘š¡kš˜™¡ –¡ž¡@– €  –› ‚ € ]”蝂[‡ “‘ ‡f@ …Š€› # 0 ˜  ¡ ˜€ -˜˜   ¡“¡ €š € @ ˜ -  ¡€ ˜ š ‚ › ˜ €š € ¡ ? ˜€ -\æ™€š € ¡@ ˜ -˜‚š€–? ˜€ -  ¡€– ‘@ …Š€› # 0 ¡  “ ”“ ›°€ -€›š ˜“ ”“˜‘ €˜   š€  –  ‘š›°€  – €šš¡ ¡@ ›°€ -\͆ ș  …˜…? ›°€ -¡ . ˜ …€¡š¡ ¡@ ›°€ -\͆  ™¡– j. ™¡€ šà¡ š “¡ ¡@ . €˜ž ‘ ž‘ ¡@ –– “€¡ -j¡ –  ˜“ ˜ˆŒš ¡ ‘™  @˜ ˜ˆ €˜€¡ ‚. €˜˜ ș €¡š¡  ? …Š€› # 0 € š“ ˜ –  € ›–\š  ––  € Š[ ž”…›š¡  @f€ ‘“‡––– –  €   ` € € š˜–‹ ¡_ –  “€¡ -]‡˜à¡š ‡€ f€g  –  – ‘“ … ¡ ¡.

‡ “š ˜ ˆŠ€  ‚™ kš‚˜ ˜¡ €š” €[€ ƒ  € “€` Œ“ ›‚ @˜ ›“ € ` € ™\‘ — ‚_kšܙ š – › -kš”† ˜. ˜ˆ‡ “š €“” ‘¡@ …Š€› # 0 ’Œ ˜’˜ f€–€ š •ã˜€Œ ™šÈŠš“]› …€ ”† -˜š ^  •ã˜”š …Š€› # 0 ]”€ ș š ™¡? ]› …€– › -˜š š ™˜ •ã˜€] š˜¡ š € ‡¡š‘“€ –‡ ™` ‚ › ˜ š€š×˜€š“  @ Œ ™šÈŠš“”† -˜‚š^  ș • ™‘ ¡  ? ]› …€“•š˜ ™ -™¡ • ™‘ ¡  €  f¡f‘ž[€‚ › € ] ‡ “€š‡ ‚‡ kš\”“-\”“ƒš…›‡ @ …Š€› # 0 ‘fŒ ” Š-˜“ܙ š-˜ ¡Þ–  – €š› ¡‘ è@ €  ¡  “›°€ € š•h`‹ €š— “¡ ‘‚ \–@ ƒ  Š-ș ? ș €  ›°€ “à¡‹€š ‘™ ? .…Š€› # 0 ƒŒ -ƒŒ ‘›’Œ€ \•› “-›Œ €™ ƒŒ ș ”¡“ ¡? ”ÛŠ ›“-ș €`Û¡ ‡“ € ^‡ šš¡ ¡@ \•› “-kš›°€ƒŒ ș ”¡“¡? ”ÛŠ ›“-ș €`Û¡ ˜™”š ‡“ €”  ”¡…“ ¡  ¡@ …Š€› # 0 ‡ “š‡ “ ˜ ›“ “\”“ ˜ € †Œ† Œ ‚]€š€¡ -˜ f€‘˜ ‡ “š¡ .

” Š-“¡ ‘ è@˜ˆ ž ‘ €š› ` “@ …Š€› # 0 ˜‚Ž“ ˜ ¡“ -’Œ ›‚˜ ¡“. \”“ ” … ¡f@¡‡ šžš–”žš– ”f . ‡ \— -\— žš–– Š •šš¡ ? ˜‡– ““”† -’ ș ]”€ žš–… ¡f? ‡ – ˜› -’‡ “¡ .  \ž €“ ¡à˜€š€“ “ € \”“ – ¡ ˜ —š€š` €\’š…˜ ›f@“ “ “–° \‘  €†€¡“€ ˜¡ › ¡  €€ “˜Š‚€ ”‡š€   ”¡›¡ – ›”° -’ “ ˜”¡›˜‘[ ¡ ‡ “˜š …–“ ›™ ¡@ …Š€› # 0 ܙ   f€›– … Œ ” Š ˜f€˜¡˜ ““˜‡– “˜ ¡›  ”† -’¡ – š–› € š•‚_. ˜ˆ ”¡› €“ ›Œ €™ à¡ š‡ “˜]…€ ¡? ` š‘“€–‡ ™˜ ¡““f€  ‚šŠ ›‚ ›™ @€ •  ˜™– ‚™ . ˜\— — à¡ š‡ –€ ^‡ š€šš¡ ¡@ ˜ ¡““€¡ -‹¡š ™˜\— — ‚“¡ š¡ ¡@ …Š€› # 0 ž ‘ € šŠ ” Šš\”“‘ݏš€ – š芓 € – ¡ ˜ ˜Š` €€ “ ˜ ž¡‘ƒ ›š¡  -’˜˜š ¡¡ @˜š ‡ “¡ @˜š ˜”[ ¡ @˜ˆ˜ ^“ ˜¡Þ–¡^“ ˜¡Þ–¡ € 芓 “`à˜ ‘€  – …˜¡ ”† ›™ -’™ “ ˜˜ˆ ž ‘ €š› ‚“ ? ” Šš“  š” Š€š€¡ -’˜›Œ €™ ˜™¡ –° š – ¡@ˆŠ  Š ”€–‘›‘ ¡ @ …Š€› # 0 £ “   “ “ \”“ ^‚ ˜˜\ž €€  –‹  @˜  ˜˜ ‘€ @š ž “™ ˜ ڑ˜ kšƒš ˜”š f€  @’ ˜ ` ‡€ ‚ ›¡š ™ .  ˜ ¡““€¡ - ˜ ¡“.

‡–¡à¡ š € ›š¡  ›°€ –° ˜  ˜™ \”“ ˜  – › .‡ š¡ ¡ ‚ @ …Š€› # 0 ˜ kš` € –Š f€–‚ › ˜ kš` € –Š – €šš¡@ ›°€ € ` € ˜ “Œ Š¡f€¡ -˜` ›°€€ ˜“ “¡ €š €  .

-˜ ]” ‡ “ ¡ €˜ˆ –‚ › — Ÿ “¡ ] ¡@ •š˜` € Œ Š ? …Š€› # 0390 ” † €š“ › ›°€ ‘ ›Œ €™ ]” ˜– €š š¡ ¡@ ”¡› ›°€ ‘ š ›°€  .

-ž › . ¡– › ‘ ›°€ š” † ] ¡“ ` € ]“‘“ . ‡–¡ϙ ‘ “‡‘ €]‡ f “€ ›“ …Ü”›kš   ˜ š‘“ ` €˜¡”š@ ”¡› ›°€ – › ¡¡ ™ š.  `•Q ž ›  ș ¡]? – “ ‡ã‘ @ ”¡› ›°€  ^“ ¡Œ ˜ €˜¡ ˜š‚_` ”škš` ˜ š“ € ^͆ ¡ “¡ ¡_@ …Š€› # 0391 ‚š – “ €™ ‚‡ ‚š – “ €™ ‚‡ “¡  … ‘”š‡  à¡ š ˜ ‚—š“€   š Œ€š›  .  “ › ‡   › ›°€ ¡“ . €› ˜š” †”° ¡@– “ ˜ș € ? ž ›  Œ  ˜ˆ‘ šš¡ ¡. €›˜“g  ¡ €™  @` € ” † €š“ ‘™ ‡–¡“‡‘ €]‚™ – “€ › …Ü”›kš‡ ¡ ˜ š“ € ”›Š .

com/joglikhi/?p= €€† ‡ ‚ › š :…Š€› # 0 Œ Ȋš  ¡– ]’ š € Œ Ȋš€ƒš• “• “] ¡” ]”ƒš]€š‘“€ €“ •   ›¡?”   ”™ kšț “€”š‘“€?” … ›   ”™ ‹ €¡ •š]”™ š¡ €šț “€”¡ …f.tarakash.–¡ Œ ›à¡ š ™ ‘˜] €_‚›“ \‚š˜• ““€š  ™¡  › –]‡  à¡ š“ ˜€ … ҋ™ à¡ š– ”“ › ` `‘[ \‚š]   €Í… …– ‡  à¡ š –• _ –“ ¡Š ”€ ž ™š à¡ š^怘”°    ’ ]‚š ‡  š€ž http://www. ˜f€ƒŠ˜]š¡ ¡” .

.

.

…Š€› # 0 ˜š ‡€ “š ¢Ž€š¡fŒ Ȋš“”† . ˜ ” €š]™ ¡ ˜š ‡“€¡ .” ]”ș ” ¡… ™. € • . žš – ]”–€ š€ã›•€šš¡¡.  ‚šŠ.

.

.

. € _`” ™– f . Œ Ȋš”]”`Û¡ ‘“˜– ›“€ ˜ € ‘™ €š . …Š€› # 0 ” ’Œ Ȋš  ¡–˜š” € š ˜–°–° “€ ]‘¡.

.

.

” ‡ Œ Ȋš‘ š ” \͆ ]”– _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› ¡?” ‘ š ” ‡ –’ š Œ Ȋš  š ” \͆ \–]”– _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› ¡?” . …Š€› # 0 Œ Ȋš ˜˜ “ å™ ™ € ” š¢Ž€šš¡ ¡  ¡ Œ Ȋš”¡› ” \͆ – _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› ¡?” ”¡› .

  š ” ˜› ¡ Œ Ȋšž¡ €š“]”€ € ” …› ?”   š ” €†“¡ ˜“€ –’ š ƒŠ ‘™  .

.

.

…Š€› # 0 ˜š ‡” Œ Ȋš  ¡–˜ˆ—›“ €‚à— š– ˜ š ¡ Œ Ȋš“™¡– ˜ š ]”€ €– ¡?” ˜š ‡” € “  – ˜ š ? ” .

.

.

…Š€› # 0 ˜“ … €× €“]”€ ș  ˜è™ ¡ ˜š ‡” ˜ˆ›‚ ¡˜˜‚ [ ¡ ˜“ … €× €“]”€ g  €– ˜¡  ¡ š¡ ¡ ˜š ‡” —  ‡–˜\֌  ” .

.

.

…Š€› # 0 Œ Ȋš“€¡  € ˜ˆf€˜¡ “˜”‘›…›“› ™€€š‘‚  …˜…? ș g  ¡] ¡ . ˜ˆ`“€ –›…€ “€ ›f\”“ € š–…“ ”° .

.

.

 €˜èŠ šܛ ‘ € . ˜`“€ _› ‡€š‘ ¡ ˜ ¡› ““¡ “¡ ]”€›`Û¡‹ €  Š€š‘. …Š€› # 0 ˜ ¡› “Œ Ȋš  ¡–˜š” € ›‚ ¡ € ŒžfŠ “ ¡ Œ Ȋš” € _– “¡ .

.

.

…Š€› # 0 ‚ ‚ ƒŠ › ž¢€“ –Í… . ]”€  ˜ˆ˜]‚™ ¡ ‚ €˜“癀 `ה € ¡_ – ’““”š˜ 芚‡ ” ‡  €¡¡ €¡˜ š `ה –Û‘š  ¡_¡ ž¢€“–Š . ^ – š˜˜€†“¡ €¡ € . ™¡à¡ š ” š š €˜ ˜› ¡” .

.

.

…Š€› # 0 .

š 菘– Œ[ ›‚ ¡] .ž¢€“ à¡]“˜‘šș ¡_?”   “ ‡ . ‘]‚耛¡€”™ ’ š…› .

.

.

…Š€› # 0 ž¢€“ š ˜à¡]“˜‘š ș ¡_?” š ˜“ ‡ . ˜ š ˜€ ”™€ ” €“ …‘– €š°  ” . ˜`Û¡±±š¡  ž¢€“ kšæ™ ˜à¡‘š ș ¡_? ș à¡ š— ”™ ‚™?” æ™ ˜” ‡ “¡ . ˜š‘ ”™š 菘 ‚š‚™.

.

.

…Š€› # 0 ž¢€“ g  € _`‘ ¡šŽ– j‡   –€š €‚š˜  … «•› ¡ ‹Œ ˜  €° ¡”   “ ‚˜ ™ ˜ ‘“–°¡ ¡  ‘ ™ ˜† Š” .

.

.

‡š ‘ € šŽ— – ‘ ” f€  š   ˜ˆ “•š€š¡. ‘ ˜耛€   ”›¡ . 耛‡ “˜‘š ¡ ‡ ™‚ “¡ ˜ . ˜耛“¡ ‡ a‚ ” ș “¡ ‡ “ … ¡. ‘   šŠ …š— ˜ˆ “•š€š¡ ™¡ € _€ šŽ“¡ ¡]  •š˜— € _‘ € šŽ– j €˜ˆ耛ș ‡ “ … ¡f f€˜Ÿ[€¡ . …Š€› # 0 `‹ –Š .

.

.

kaulonline.com/chittha/?p=   …Š€› ‡  … š €–›‚ ˜  ¡ …Š€› # 0  ¡€ Ÿ™˜€† — Ÿ ” Ÿ € “«š  ˜“ “ ¡ € ˜š  ™“ž ”‘ [€ ˜ “ ˜ˆ ¡@ € š¡¡@ž ™‘™¡ ‡¡¡˜š ” ˜ˆ Ÿ› Œ Œ –  “Š € _å™ ™ ‘]”€ ” € …š › ¡. €†^’š`’š€ http://www.  `  –‘› ›“€  – –¡š š € ¡ €` ¡ š“‘ @   … ‚ã .

‡ ‡ ˜]  @ . kš` “€†” €¡@ €†› ‚˜ˆ ¡˜ š •›‘ ”×™‡ “€ š «”†¡@¡˜¡š  ¡˜‘ – š šèš ‡ “€  ˜™ “€ ›¡— €Œ›› ^Š Œ“š. ˜¡šž @ ¡“š ™‚˜“ ˜]€ ‘ “¡ °š @˜‘   ›€ž ‘ ž‘ š¡ ¡@  ˜ € “ “ – ™ €– š˜˜š ¡˜ž €è˜¥š –š¡ ¡@”¡› ˜ˆ† °€š…› ‚_. “ ] š“ š … ¡ ™Œ ¡˜ š   › [ ”¡]— ˜“€†žÞ‘€¡. €† ‚ . kš ‘ š “¡ ‚_@ ” €˜š ™¡ ¡ ¡ € –› ‚]« ‘kš–š –š‡Û˜›¡. ¡€– ‘” ” f€¡  È€€‘ ”¡›–“‡ ¡— f€‘ š€ ˜¡ “¡ ‘ €¡”š ‘   š¡¡@  ¡]”€ ›f¡šš¡ › —€ š ¡— ™ ‘\͆ ” ˜›    š¡‚. ”š€†› ‚ž ‘ €š›¡  ¡f€g   ’¡ ‡ € š ]”™¡˜ ›˜€š¡ €]”€ ” € €  š¡€ å™ ‘š€ š @  ¡€ ]“Û‘˜™š“€‘ š « ‡–]”‚›¡  ‚› ˜ “› ‡–]” ¡ ¡  …”š¡ “ž ˜š ” € – ‘ ž€ ™¡— ”¡““€ €†“¡ ¡. ‡ € ˜ˆ` š“¡ ˜›” ™ ¡ . –š ˜›  •›  •š–“‚@  €š   •›  ¡˜€†›“ ¡  ¡. €†“ …@¡¡š ˜‚›‡  ¡. €†‘“ @” € ‘“ kš” € ›“ @ “ š ¡˜˜¡ “€ ™[€š“€ šŽ ‘ ¡.. kš`Û¡\‡ ˜‘“ š € ¡@ ԙ˜   ‡ “€  – ‘瀚 ș ¡?” . kš€”° € ›f\›˜ š™ € • “¡ ¡@ ˜ž ‘  ”¡›ș €š  ? ….

¡“š ™‚˜“ ˜š ” kš˜–    ›€–¡žš¡@ •š¡˜ š ˜› € ¡_@ š Œ“ Œ‡š• ㌠f€\͆ ” ¡˜ž \”“ ¦› € ›f\”“” € ˜ •€š‘ ¡@ ˜ãŠ“–›[ ž ‘ f€\€› g  ™ ¡ ‡ ˜]”\”“ž €    ¡@ \“ ˜ ˜“\”“ ”  €_Ÿ  – “¡ € @˜– …˜“¡ Š €“ … ¡  @ š Œ“ Œ‡š• ㌠.

.

.

readers-cafe. … š š•˜è kš˜‡€ ]›˜¡‡– €蝂[˜› ‚]š ˜ –‹ ¡. ` – ™ ‚™ €` € €˜ €]’ š”š` ™͝ ^ ‘ ‡  ¡ € 蝂[™ “€[˜ f€…“›@ ` “€¡ € ”¡›‘ “ ‡‚¡‘“ … ¡‚ @` ‡–‘ “ ‡‚¡ ‘ _‚™  ` “‘ €“€[˜› ‚ș ˜‡ ¡. ” ‹”š€ °”šš¡¡ … ‡ š¡ ¡@™˜š ‡` €”  ”¡…  ‘¡ – › ™ș “ ^  • ¡]”“ €† kš ‘ ™  g   €†“¡  @™˜š ‡†Š¡ – ›‡ ˜“‘ ‘š\ › è “ š @ …Š€› # 0    ¡\Œš ™šš ‘“€š“‘€ “”š”¡…. › €“ “  š ¡“ \Ü š ™.  š € “ ‘™ –¡š¡ ¡. \Ü š ™“ …š¡ ¡.   …“›‚ €  ›  ŠŒ  • Š  …“€– ‘` ‡ “ș ‘™ @ .net/nc/?p= …Š€› # 0 f€  ݊™š ˜š˜š“€– ‘™˜š ‡€”  ”¡… .  •[ “€ ›™•›‚š¡¡@ ` “™˜š ‡€ “€[‡ “ € – › ‘™ @€† ‘“ – ‘™˜š ‡‡ ™‡ ›“”¡… ‘¡  ݊™š ˜š € ‡‡ š  – ’›Š€ ™ ¡]¡. ™¡¡š Œ [€¹€ “‹ã› …“ http://www. ‡–f€” ‘€š  ‘€ “‘ š“ ` € ‘ ˜– ™ ”™@  – ›\š— _Œ› ™š ‘ j” Š ™š“¡ … ¡™@ …Š€› # 0 f€– š  ‘ ŠŒ € ” 芚‘€  …˜”°‚™. “ …]‚‡› ¡.

ș –€  ¡  š –€”°› . ^“  š€šÈŠš. ™  š› ‚‘ °ș š¡¡? ]‘˜ “‡ – ‘™ €™‘ ° ¡‡ ‡‚ ` €” ˜›‚ @  – › €\‚š  •[‡ “ ›€ €” ˜›‚  – € › ‚ș ‘ °š¡¡@ …Š€› # 0   “f€›°€ € ” ‡ €™ . j™ “ ޛ˜  Ž™. € _€¡ “ ¡ “¡  @› _ š™“ – › \͆   ˜‡ Š ›• “Œ ™šÈŠš ›‚™  @ …Š€› # 0 –  ¡f€– š  € – ›j™¡šf f˜f  SMS) € ‘ – šș —‡š¡ ¡@  “‡ – ‘™ €ș €ˆ\‚šf€• šŒ[ €š“ ”° ‘ š š”   š¡@ …Š€› # 0    ¡‡ \”“f€‘ 菀 – ›™ š˜ “˜  š š “¡   ” ™ @‘ 菓 ”† .   – ›“¡ ™ š‘ “   ^Œ€ Œ ›“ “¡  – ‘˜ •š ޛ˜€š‚ @ …Š€› # 0   €— _– f€– š–È  ” €š“› ^ š ”¡…. ș ?   – ›. ˜˜ \‚›  ›ž ‘ € ‚ @ …Š€› # 0 . ›°€ – › ˜˜   ›–° ¡@  – ›. ¡˜š¡ ` €šš €“ … ¡™@ …Š€› # 0   “f€]‘˜  ”† . ˜‡”š”Š€€š– ›. ˜€ “€– › €fÈ  ^Œ Exide) €Œ ›‘.…Š€› # 0    ¡‡ € š€ –Šš –‘› “‚™. \š a”š€ –[‡ ˜›  @‘ 菓€¡ €˜“–‘› ș “¡ @  – ›. j™“ …€ –[˜€ _ ¡ “¡ –‘› €š“€ @ …Š€› # 0 Š …š“ț  ˜‡“ É™ €– š˜– ™ €— š˜f€kš¡š‘  €Œ˜ f€–Í…€ ‡Û˜‘ ¡@  °¡ €š– ›.

“ \š—_˜“˜ ¡“^‡” f˜ PM) “ Šf f˜ AM)@ .  f€– š\”“ ] š ^͆ – š¡ €˜\”“‘ ‘ € š¡ž €   “ ‘˜¡ ‡Û“€ ܙ š ¡ a“ € ‡ ‚ ° € ˜š‘ ‘ …› š¡` ˜–‹ …  …ã› ” ‡š € š¡@ …Š€› # 0   ]Š[ ‚›š ˜”¡…– ›. ^ š“ €  ‘“ › è š€ ]”˜ Œ[ “]Š[ €¡¡ @‚›š  › – › . ‘˜ •€ ‡™ š. ™˜“˜ ¡“  ¡‡  €”šž ˜€ ș ‡ ¡ –¡ș “¡ ?   “‡ – ‘™ . ™ ˜šš ‘”[Ž ¡@ …Š€› # 0 f€– š  –¡’ š’ š ›š¡. ‘ 菓€¡ ^“’ šș ›š¡¡ @  – ›\”“  ›€–Š€ ›Šš ›š¡ ¡ ‡“¡ ”± € “ @ …Š€› # 0 f€]‘˜ “f€– š   ¡ ”† .

.

.

” ¡—‚ “. — _  ”†–‹. ™¡…Š€› €€†˜å™ http://www.com/mantavya/html …Š€› # 0 f€– š˜š  ‚š— _    ^–š€•˜–‹– ¡š Œ€€ jš‘š¡\… “€ `Û¡  ˜“ ] f€ ˜ ”¡› “ ‘ ^ –Œ ]‘˜  `Û¡ “ ‡Û‘‚ ˜ €— ‘ ¡ “¡  ‡ ¡  ”  ]™ . – ›“ \š€ “?”  – › .tarakash. \š– – € “?” –Í…   €š – › .’\š—™ € “?”  – › .”  ˜ ”¡› “kš ]”€ “?” — _  €š ¡¡f– ›. “ — _€ “?”  ˜ ”¡› “– › .” ¡ ˜—  ˜ ”¡› “]‡€› Œ – ˜ š…›š¡ ¡” .”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚™ — _  ¡š˜–”Œ‚f‡–`“€” †” †Œ• Š™ –Í… “€›  Œ ˜“…›  — _  € ‹ €š‘ “€›‚™ — _  ’° ˜  ‚š…  “€› kš— _   – ›.”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚_ ^“`“€ –Í… ” †” †]™ €‘˜ † Š ”š   Œ‡  — _  – ›.”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚™ ` €” †” † ˜ ”¡› “€ –  “€› €‘˜ Œ † Š  ”š˜ ž \㛠 —  ” ƒš€ ¡ÒŠ €ÒŠ  — _   … €‚f.

 – j € “  ˜‚›Ê‡¡‡ f€”™— ¡?” \ ˜¡  kš– › . › €“˜š  €Œ–Œ ˜‡‘ š‚‡š …Š€› # 0 f€– š˜. “ [‡ã‘  ¡ Œ ‘ ” \– –… š ]‘˜ –š š¡Œš‚™ – › .” \͆ ™– ¡. ]j]j\͆ \–]”– j  ‚ ”š”¡›ș  ?” \– ‡™— _– ›.” ™‘ f š.”  š‡ . \ۑš^“€ ‡ …€š¡  Œ ‘š– ‘Œ Ȋš– ¡š]f kš– ›.  ¡”š . ˜š è Š¡ Š[ € ›ff€ Û‘š  \‚‹ ‘ j”  ã ˜““f€\‚‹ “€ › kš€¡ .” › €š› ‚ã›f ‡  ¡” … ‚ – › .” € _‚㛓¡ .…Š€› # 0 Œ  “ ›€”  f€]‘˜ — ‚ — ‚ ]™ – › .” \š– ”…€ €š“‘ ™¡  ˜š –‚¡ “¡ ›š¡ ¡” …Š€› # 0 ˜š ‘ 菚 € ˜‘ šf€ž  š€ \”“ “_“› ‚›[ Œ€ ›€šf€ϝ›š€ ž ˜˜‚™ kš€¡ .” Œ €Šš  ¡–. €“  Û‘š¡  •[ ”™” š – › .” – ™¡‹ €¡™› ‡f€ …€ ]”  ˜ š€ –€˜f€– š…€€š ›“ ¡˜\‚‹ •š›‡ f‚”   ˜ š€  ã ˜““š € • “ €™ . ]‘˜ Œš‚™ – j™™¡ș ?  Œ ‘š– ‘Œ Ȋš  ¡– •š– ¡š]fkš– ›.” “¡ – f‚”… “€ “?” … ‚ .” ™‘ f šf€‘˜]”€ ț  € € ˜ ”™” š – › .” —_™ . ” € _– “¡ .” “ [‡ã‘  ”…€ž‘ .” …› \”“ \”“ “ ˜– › \ ˜.” ’ š €” “¡ €¡ ‚™ ¡.” —_™ . ” – \š™ š °‚€ ‘ j  ã ˜“ž¡ ‚™ f€kš\‚‹ “€ › kš– › . .” ˜ ›€˜š –  € ¡]ș ¡?” Œ Ȋš  ¡–– ›.”  ¡ ¡]” \ ˜‚ ¡. ]”€ –€˜ –› ¡ “¡ ¡” š – › . ‘ ˜š –  € ș ¡ ‚™ ¡€–  …㛘 …ã› €šš¡ ¡” Œ Ȋš– ›. \ ˜kš ‡™— _‘ “™  €ãŠ ¡ ›fkš”¡…‚f蝂[“š€ ‡Èž“”š¡ –¡   ›f … ‚   —Œ¡ ‚™ … ‚ .

… ‚ ˆŠ”¡… “‚™ – › . ˜¡–“ ™ . ‚ › ¡› ™ kš– › .  š‡ ™ .” \¡ — ʙ ‡™— _]j]j” \–˜–… žÈ› ¡ ˆŒ– ˜›‚ ¡ … ‚ – › .”  š‘ š‡ … ‚ ” éà˜”€‡–‚ Ž ]‡ ^’š  ^Œ˜“€[€ › ^“˜›‚‡ .” š ›f^‡ › ¡– ›— š€ ’ “˜ € “” ˜– › ™ .

.

.

pnarula. ”€‡— _\– › › http://ms.com/ ¡Û‘ …Š€›\“‚‡ € ™¡…Š€›— –š¡ .

.

.

fž “ € ” ¡‡–›° €™ – €šš¡ ¡  ¡ ›°€ €€ “°¡ ‡ ¡@‘ š ›°€ ¡–¡“` € “— €¡¡@ …Š€› # 0  ˜›. …Š€› # 0   – ”°”š–‹¡@– ‚ “ ‚ “ ž €š‘ ¡@… š” …‚ “‚ “€– ‘¡  ° …”¡  ¡ •š…˜‚ ‘°€ š¡`›Š ›Š€€š •š‚ “ ž €š‘ ¡@   ”† ¡j— _€ €š š¡ ¡@– ™ š”¡›  rŒf€‚ š¡  \–   ^Œ– €‚ “‚ š¡ ¡@ …Š€› # 0 ‘ ›° €™ – €šš¡ ¡@fž “ . ‚‡š  ”‡ – ^Ȁ‹€ ˜€š¡š ‡›…”š ˜›¡@ “ f€¡ š¡€  “   €š”€…€¡ ¡@ ˜›€¡ ¡ €‚š€› •š›…˜–  “^Œ› š  ¡€‘€š‡ “‘‘‚ @‚‡š  €¡ ¡ €\‚š`  •šf€– š  €š  “€ ˜›  ¡— –“ “ ›€”  …› ‡ f‚ @”‡ – — ”š ‹ € – š˜™¡ … š‡ ¡š€š ¡@\‚› ‘“ “ ˜›¡›…˜¡ ‘€š  “ €‘€š‡ “‘‘¡@žàž “˜ “ € – ™ – €šš¡ ¡@ ˜›–  ¡ ™\‚š˜ˆ” ¡  €™^Œ› €€ šŽ‡ “‘‘‚ ˜`”à˜–“ €š —‡ @‚‡š  ¡ ™˜ˆ—  €š ›Œ– @¡ ™š@] š˜”‡ – –  €…¡š ”š–¡”šž “ €— ¡¡€¡ ”š˜š š‘ š‡   –¡]”¡ ›…–“  @ …Š€› # 0 f€ ˜ Žž¡š˜]€šƒ˜š¡ ¡ƒ˜“€– ‘€€š€† “€ ‡‚¡  ¡@ž¡š€– ¡š– ¡š¡ “€ ‡¡ ¡ €† ˜› “¡ kš¡—Š€ ¡] .

‡ “  •[–žŠ[ ¡ ”¡“š ¡. – ›€š   ^ “— ”–‡ € ‘ ‘@ . € _šè˜ ¡    ›™ “”› ‘f@ ^š— ‡ ž˜]€š‚ ° € è” Œ–± ‘ ¡@ •šș ‘ ¡€ ‚ ]“”šf€– ±™ f€† Š ›°€. €   °€€– … – …° ¡@ ^š€ ‚ ° ˜ €›‚ “ ”° ‡  ¡@ ^š °     ^Œ˜ š€š\”“ °€   š “€ › €š‚è ˜”† ¡š˜ _ €‡ ‚ @– ±™ “ –Š‡ Ž  € “ .€…¡š ”¡…‡  ¡@` €…¡š €– š˜‡ “€ š “¡ ¡  kš €  ‡š¡…› š¡€ € € ™[ ¡ ˜”¡‡  ¡@€ ™[ ¡ €‘ š “ž š˜…“”š‡‡…”€š “ € ›f€¡ ¡hŒšhŒš@\”“ ˜ Ž— _¡ ¡ ‘ €›…^€† ›™ ‘ ܛŠ ™¡˜š –…”“€  – ”¡› ™ ‘ €™ …Š€› ¡ …Š€› # 0 ]‡ ‘ € ›° _€ ‘“ ˜˜¡ ט ‚ ’ € ‘ ˜€…› — €  ‘ ¡ ™ ‚€š“ ”°  @” Œ“¡ €   ‘[ ™ ˜›‚‚™ ‡€ ˜\– ‘ € ˜ › ¡  ¡š‘š @– ‡–“ €” †“ “ €”š ‘ š‚˜ š‡ € ˜€š @^ ˜ š “ €f€‘˜› ›¡ ‚™ @‚ ’ ‡ ““¡ €› ›“ €€ ‘€š€¡ €ș —_‡€ ˜€  ¡@“¡ – › … € – “¡ ]”€ ‘ € ˜ ›  €† ‘“ ˜“ €¡ “¡ š¡‚ •š‡€ ˜¡ “¡ ‚ @ …Š€› # 0 › ‚ Š€ – € €ŒÈŠšf€‚  ›  –° ”šž “ @‚  ›¡ ‘€š\‚› ‚ ‡ “€ ›f— –  € ›‡– €¡– € èŠ ”— “¡  @\–– ‡ š¡ ¡¡‚ ]“ › ¡@€ŒÈŠš” †  ^š€ ] ‡›‚  ¡ €š— _ ^–€“ š €f.

.

.

€ “ܛŠ¹ ˜[“à–šf€”š] š¡ ¡@–  •šș  .jitu.info/merapanna/?p= € ‘€ “€€†—™€š˜ ‹ …Š€› …Š€› # 0 ”‡ –€f€š›芞“”šf€ š‘ š‡ ‘ °¡f芞“˜ 芚€”  ]f. \”““ €è ‚€ ›™kš €Š€š˜š‚f@ . “ @  š š‘ š`  ˜ “芚€è ‚€ ›™ܛŠ¹ ˜[”š°@\… “€f“ `Û ˜ÛŠ¡_. kš – ›”   ¡–¡ ܛŠ¹ ˜[“à–šC€ ”Šš ”š›‚—‚CBB š‘ š “€“ …]‚f ¡@… ›f 芞“˜ 芚€ ˜  ‹“€‚™ @ ‘ °‘ °ܛŠ¹ ˜[”š”¡… ‘ ›‚—‚CBB š‘ š “ €Š€š˜š…€@芞“˜ 芚“‘ Œ€š]“ › š‘ š  ˜ ˜› ”† 芞“˜ 芚ș ¡] ?  š‘ š  ¡–f€ ˜ “芚]“.  š š‘ š”Šš ”š`š”°. ˜š ”Û“ http://www.

› €“˜€ –…‚f˜—   š‘ š¡ @  š‘ š  ¡–˜ 芞“”š]ט¡×™ €š“]™  .  Û  ¡kš–ۏ  ¡f€ ‘“žšÛ‡›¡f” f‚f@ …Š€› # 0 f€žš˜› ¡‡ •š˜ f ‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡ ‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡ ‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡ ‡ € š˜‘‘[ ¡  š‘ š¡@ \–€† “šÛš€”š “\€  …Š€› # 0  ˜ … š …€ È “ ˜ … š…“›”šf€ €‚ۙ«€†™ ‘ f€‘   Šš‡¡ ‡]‡”‡ –€f€€ è “˜‘ƒ[Š“ 菡 ‚™ @è “ ™  š‘ š € ” …  › ž ˜› ¡kš\— – € ™ …Š€› # 0 ™ €  ‘ ‘€šš¡¡@ . ^   š €a”š€ €‘ ? …Š€› # 0 f€† Š   ‡ €¡ f€ š‘ š€ “”š˜ – ^››‚ f.芞“˜ 芚\͆  ™– ¡. – €š¡f‡ š¡. ‘ –Í… €– ”@ …Š€› # 0 ˜ “ ™ “ ˜ “ . \… “€`“€˜ – ^›€ ƒÛŠ –‡`‹ @ …Š€› # 0 f€‡“ –\È š\”“ – – € †° €š@‡–— € ˜”š‡  – › ‚Œ– ™… š–Í… € \à˜ @” – – –¡”šž “. f€ ‘“` “— ‡ – ¡˜› – › ‘™ @‡ ¡ ” – › . ‚Œ– ™… š–Í… € \à˜ @ – – – › “ – ™– ™.

] š˜– › “ ¡“˜ “ š‘ š  — “ € ?”  š‘ š‘ .  ”š˜“žÞ‘ –“ ¡. – ™¡¡ €¡˜‘ “ “f€¡ € ”š “–’ ›¡@ …Š€› # 0 Š …šš ‡\”“ ” ‡ € “ ˜\ ‡ ˜ › š ‡ޙŠ •›šŒ˜›\یš ™š Š …š™ș –‘˜ ‡ ¡ š ‡˜   ˜™ – › “ ˜ è  –˜š ” ‡ € “ ˜ Û‘š› ›…ԍ ¡@ …Š€› # 0 f€– šf€ š‘ š‡ . ¡“ ˜“. – – € € ‚™  ? š ˜€ @›€š€ “‚™  ? š Ž@›€ ˜‡ €š € “ ”›  ? ¡“˜ “@  ¹[f€ š‘ š¡ –› ‡¡€¡ — ”› € ¡@^  ›f ¡“˜ “ š‘ š@ . à¡ š € ”š › “–’à¡ š— _€ “–’‡  ș ¡? ș ˜““€›€ ?  È j“^‡ “^. ^  ›f¡“˜ “\ ‡¡f@  š‘ š–¡‘š€–€ˆ€ “ š¡ . ¡Û‘. È f€– ˜ š… “ ‘ è € ˜‡ ‡”š  €š“‘“\蔏 ›‚™@‡–– ‡ ¡ š¡ €`  ”›`“€ ‘ è`“€  ˜“¡  “žÞ‘“ …“™™ “ €¡€š‘ € ܙ š ¡ ‚™ @ È –°”šž “¡™@”菀 ›™‡ €ššf€… “ žÞ‘€ ž ‘ `  ș€ ˜›–” €š“€ ›™@˜›–” …› .˜ 蛘kš\ ‡¡“˜ “€˜ ۑš€– ¡š–‹@ — ¡“˜ “€ \”“\”“’˜[€ – š¡@ ¡Û‘– › “ ¡“˜ “‡ ¡˜ š_ ‘¡@š ˜ ™Ž˜^ € `㛁¡@ ˜ ›˜ ““ ¡“˜ “žÞ‘. ^  ›f¡“˜ “˜ ›˜ “¡f \ ‡– › “ ¡“˜ “.  ›˜ “ –“ ¡. “ “ ˜š ‘˜š ]È  ‡“ҙ–”š” šÈ° ¡@ …Š€› # 0 \ڙ ”€ È .

.

.

com/fursatiya/?p= €€† … “‡“‘ š …Š€› …Š€› # 0 f€ ˜™   ¡–”š‘ ˜  šæ‘ š ”š“ €š@€† ‘“” †ƒš€ f€“ €š ]™ kš€¡ € ˜™   ¡–.š f . kš™¡¹š  ™ http://hindini.]”€ ‡ š Œ¡ ‚_@ ˜™   ¡–“  š” Š .

” — _.‘ “¡˜— \ €›‘ ¡.ˆ‹€— “– ›‚ @ …Š€› # 0 ‘ €˜ š™ € f€‡ ‘‚š“ “–‹‚ .” ș –¡  ș ¡?”  ` “ ‡– – ‘™ .” €¡ ‡ à¡ š ˜ ž€à¡ș “¡ ˜› ?” –… š `‘  ¡ €– › . › ‚— ˜ ˜”š  € ]f@`“˜`“€… š” … ˜ “”† € ˜™   ¡–]”– ˜ “¡ €g  – ˜¡  “€ ›¡. –† “ \›‚–‹.” ™¡ș ?  –¡Œ €š – › ” –›™ 㙠‡–ޙ ¡¡ ‚  ™¡ ˜¡ ‘ã¡€ ¡ ‡ ™‚ @ …Š€› # 0 f€“ ˜š ‘] ž€  €  “”† .” ș –“ ˜ €›]‡ ^“ ‘š€š]™ €kš“ €š €€ ˜ž €™f€ƒŠ  ϙ ‘ ‚‡š‚™ @¡ “ŠŠˆŠ– › .“ €š–› “€ ƒŠ –‡ @˜ ¡“ — š‘ ° ”š¡  ¡]› Š kš“ €š “”† .‚ f. —› ]”€‡ ]”€ ‡ š Œ¡ ‚ @ ˜™   ¡–“` š ‘™ ” — _–   … ¡.” ™ š€†“”† @˜“^“ ž ˜‘€ €` “\”“ €  …˜…€ ”š  ˜ˆ ›™ kš¡˜]‘ ˜™  – ›“˜— ”š¡‡ €™ @ …Š€› # 0 › › š ˜ š“› ›“‘š¡ “”šš ˜…š  • ¡ €š€¡ .`“ €¡ €¡˜f€ ”™˜˜‘ “ € à¡ š” € ˜ ‘ ‘‚kš ”™ ›€š`“‘ “ € f€]_“ ‘ ‘™ @ –… š™ “”† .˜—  ˜ˆ ¡ €˜š‡ ˜š ‡ € š Œ¡ ‚ @”š “ €š”š “ ¡.   ‚˜ “ .” –› › ‡ j˜– € ¡   ˆ€¡˜kš› ‚“ f€ƒŠ \‚ g…›‡ – ¡  ––š –š¡ ™‡ ^– @ …Š€› # 0 f€’ “€€ƒš` €–¡    ˜ –‹.  ›¡¡ÒŠ€ÒŠ‡ “`“ —  f€– –ˆ ™“–ˆ @‡–¡˜ ‚™––ˆ _@ …Š€› # 0 €  \˜ š“‡š   ž€ ™€ ›™¡€ ˜€ –› ™ @¡€ ˜“]€š“Þ‡‘ kš”† ]”€ —\͆ š¡›‚ ¡? \˜ š“€¡ ¡ @ ¡€ ˜“ •š  › €™ ]”€ “ ‘—š”š] ¡? \˜ š“‡ – ‘™ ¡ @ ¡€ ˜– ›  ˜€ _‘ g  ‡– «€š ¡ ‡  ™¡ –– ‡ š¡@ …Š€› # 0 \˜ š€ €f€‡‡“ €  ‚ ¡€ ¡ ‡š kš¡›•› “€ ›™¡È˜ ‘™ @ .

‘  “kš   °™ €“ ˜€š ‘™ @ › ‚ “”† .” … €˜\’ ¡kš“‡ €“¡ ‘ €  — ]”€ – €  … _”š‚ ¡ ‘ ¡@¡€ €˜ ‚› –€ •›¡ș €€ Š\È š˜š— ›‚š¡¡@ …Š€› # 0 f€Œ Ȋš  ¡–€¡ –™ “€šš¡ € ‘›kš ‡‚š€ – ˜ š™ kš   ϙ ‘ ˜‘ € ¡  ¡@ f€‡ “– škš– ›`‹ .” ™¡˜ ›˜ˆg ¡ ]‘ ˜™   ˜›  ^  ›™\–`“€ ˜ › `“€ ¡ ‘™‡  ¡@ …Š€› # 0 . “ ™¡ș €™ ?” ` “‡ – ‘™ .€ › “^ › ‘ €¡žÉ –¡š kš‚‚ ¡@   ‡‡“€¡ .” ˜ˆ^  € _‚š«“¡ €¡– › € ¡™ “¡ @™“ ^ŠŒèŠ € € ““™¡˜š  ˜“˜ ‡‘ ¡@^ €˜  –€¡š]‘˜ € \‘ ›˜– › €“€ ¡€¡  ›¡kš‡–€ ˜^ \‘ ›˜¡¡ ‚[‡€ ““€– › • ˜ ›¡ “€ ^‡ ‡“‘‚ ‡ ˜ €  € ¡€›– ¡ @‡ € ““€ ˜“ž ¡` ”š` € ‡ š\˜›€š“ ”°‚ @ …Š€› # 0 ˜›Š“€ – – “¡ ™–‘ ˜‡ ‡ ˜‚š– š— ¡‘ ϙ ‘  @› Œ[ – €‚¡˜“f€š ‡ ˜›Š“€  ˜“` € “‡ €€  š •€š¡™` € `”˜ ‚› –€•› ‘ @ ˜›Š““€¡ .” — ˜‘[ fkš € ‘›‘ •š¡@ …Š€› # 0 f€žÉ “ €   €¡ €\‚š˜ˆ‹– › ¡ ˜š ˆ‹€ _”€°ș “¡ ”  ? ` “‡ – ‘™ ]”€˜¡ ˆ‹^ €‘š‡ã‘ ‡ã‘ “€› ¡ €€ _`  ”€°“¡  € @ …Š€› # 0 f€€ ›“– ˜ š € ¡ ›˜\”“  –˜ ›kš\ – –” ‚›.

kš^“€™¡ €¡  ‚°]™ @` “ ‹Ó‹˜€¡ €˜¡ š ‡˜“‡“˜—š˜ “ – š™ ‚° ™ ¡@ – › .– “€š@‹‹ ›– › . kšf€]‡ a‚ @ `ۓ€¡ .\šš˜…š \šš˜…š ƒ ° €¡ ? ¡– › ˜¡ š ‡ ƒ °” –‹¡ ‡ ¡ . š ¡˜ ˜› kš–€ã›•  €¡ .f€€ ““ €  ]‘˜  ™¡ž[–‘ €‡ ˜ € “ ˜  ]‘˜   ϙ ‘ ‘ ¡ ”…   ”™ ‡ kš‡–ž[”È€ ¡ …€  € “ – › €› ˜‡  ‚™ @ ]‘˜ “”† € ? € ““‡ – ‘™ ” ˜à¡ š ‘ “ ]‘¡ kš˜˜š f€¡ ‘” ¡ @ …Š€› # 0 f€š ‡”–¡\• ˜   @ ™ ‚ `  ‘ž‡ “ ”° @¡ €  \Ԍ”š €  › ‚ “  ’ “ €™ ‹ €š  ¡–™¡ … š –¡¡  ¡@]”… €    š ¡™‚ @™¡–  “€šš  ` “‡ ‚€š€ Š .”š™¡– ‡ ˜š €… š –¡¡  ¡@— š¡ ¡  ƒ °€ ” ‹›‚ €šf€“‚š€– ……› ‡   € f€ f€ ” “€ … €€š”€ š . ‡ “ €  ˜‡““”šf€ ¡™   š  › ›  .’f€ †‹ € ‘“‡“˜ƒŠ ˜ ™  .” ™ ¡˜— ” ¡ €¡˜ƒ °”š¡ –‹¡@^ – € €† … “¡ ”š  ’ “š¡“ \͆ ¡@ …Š€› # 0 €  –°]‘˜ €”  f€‹‹ ›]–‹  .kšf€€ “ †‘ ™.kšƒ ° €  ? \• ˜… ‹ €š  ¡–– ›.”  ¡‡ ˜— \‡–]‘˜ ¡ € ˜ˆ ]‡€\”“ š  ›€ ‡€š— “ €™ @\— €†š€‡ ˜š “‡š  .” ¡‡š™¡‡ “š‚‡–€  Í… ¡ @ š_   ¡–“ƒ °€ š ‘€š  ‘ ‚š ”† €ƒ °€ Í…¡ “ à¡ š ș ˜›–¡@   ‘ ‚š“‡ – ‘™ ¡‡š‡–€— ˜^ ƒ °”š  š¡] ^ “¡˜ž ‚š“ €  • ‘› ™ kš …˜…^ “]‡€€— ˆ‹ ’˜€ “¡ ‘ @ …Š€› # 0 f€ ‘㛂 – ‡žÉ f€€ › .‡ ˜“‘ ?  ‹‹ ›– ›  ‘ ¡  ¡ …Š€› # 0 f€  ‘ ‚š €  š_ €”  f€ƒ ° –…“€ › ™ kš– š– š` €  š •˜ €¡ .

” ]‡ –¡€ ˜f€¡› _€ ‘€ “€ š• ‚‡š  ș ‘ €f€›°€ ]”€ š  ›€š€ ˜‚˜ [‚˜[ ˜  ›”Š ›™‡  ¡@g  `à‘ … ‡]‡€ €  š  ›˜‘“˜“]  @ …Š€› # 0 ˜ ¡“ “€¡ “‡ “¡˜ š”  .‚‡š` ˜˜“g  `à‘ … ‡” €‡ ]‡€ €  š  ›˜‘“˜“] @ ¡žÉ ^ › ^€]‘˜ € g  š ™ “€šž €˜ š•›`‹ kš– › .” ¡‡š˜ “¡ ™ž  ]”€ ‘˜˜¡ ‡š¡@ ș ¡‡š“˜ˆ”¡… “ “¡ ? ˜š ‡ “…¡kš˜f€– š–€š …š “€ ^㛏 ˜¡‡š€  ˜“”ž¡ “€ ^χ¡  ›€š…€ ¡@ . – •šș ›° _¡  ¡@ ș €¡… ¡¡ €˜`“˜‘–kš™¡ ˜— … ¡ ¡@ …Š€› # 0 f€˜ ›   ¡–\”“f€…›€™¡  “‚™@‡–˜‡”š “ ›‚…€  …› “˜ › “   ¡– ‘]˜ ‚“€ €¡ @ f€›°€“‡ ¡ ¡ ‡š ƒ–° €š\”“– ” ”† .” ˜ ]”€ € š‘ “ € “¡ ™¡ ž ‚‡ š¡]˜¡š– “ €š€–› ^™ €¡€ “ € “  … ‡¡‡ ]”“`  š  ›˜^ €‘š” ‘€ @ ` “‡ – ‘™ .” – – ‡–™¡€¡  “] ¡–¡˜ž ¡ `‹ €š–° ˜Û“€š¡@ș ‡ ]š‡“€š › ‚–› €š — ^Û¡— •š › Š ‘@ …Š€› # 0 €  › ™€˜ › “f€– š “¡ ™`à‘ kš ‘›…蔏 š”š€š š€ € š €–š –š‘ “™ ˜€ _\͆ € ˜“¡ ¡@ f€˜ž¡š€‡ ‡ ¡ ˜ ‡‘ – › .‡–¡˜‘ “ € š ™f€¡ ¡.” ^ €š š˜™¡\͆ š¡  –¡ ‡  ¡ €š €š“ •‡[¡^  ›™˜š — ‡ … ¡ ¡ €•€ š¡ ‡ a@ …Š€› # 0 › Œ[ €à \È š\”“‘ è  f€žÉ € €è  –™ “ €™ €š ‡   `“€˜› €  ¡ “€ –° ”È€ ” –› ™ ‚™  @› Œ[   ¡– ‡“ ‘“ ‡‡ f€– š €   •š˜š ¡—›‚™kšf€]‘˜  ‡   ˜“”° ‘ è [ € € — _¡˜š è – ‘“ @ ` “–° ˜ ¡Þ– ‡– – ‘™ .

” ˜“˜š – – € †° € ? ” …¡‡ š ”™‘ š“¡  ” › € š” Š[ €š ¡@ ¡ Š› › – › ˜“€¡ †° ? ˜“ ` € š•]`‹ €š— “¡ ‘ @ ” ‚š‘“‘– ¡™– › ” ˜ ` †° “¡  ^ ˜` € ș ‚› ?   ™ š  ” …Š€› # 0461 f€˜[ ›°€€ ž ‘ ¡ ‚™ @ž ‘ €– ‘  š › › € ” …› €›°€ –€•¡@› €““^ € ” ¡ ” ™ “Œ“@ ›¡ ‡ …”š¡@ž ‘ €€† ‘“ – ‘‚ “€ ›™\”“ ‘›¡“€ ›“€ ›™›°€   š ›‡ “› ‚  ` €  ˜ˆ‘ š˜ “ ˜ˆ ™ –Š   š ›˜ ––Œ € Ž ˜€š“ .\¡ ‡ “.˜ˆ–– ™ ‘¡@kšà¡ š ‡ € š¡¡? ` “—  ˜š  ˜“¡ “ € ^χ¡  ›€  ș €` “… š € –€ š™ € ‡ “–ˆ€šƒš˜š† ° @ ¡‡š€^€– › –¡ž¡@¡˜› ‚` – š€ •  –“¡ “€ –‘ ›†Š ‚™@\–€¡‡š€ –‘ ›¡ ”ž €™‡ ¡@ › Œ[ €à – ›.” – ¡˜› ‚ € f€‘ š ˜› € € •š— €— ^χ ¡  ›¡ ‚ @ …Š€› # 0460 f€“ ‡ “‡ ° €  ¡›芞“˜¡“ ˜“€ ›™‚™ @¡ Š›˜ “€šŠ ‚š¡™¡ ‚™@ ™ ‚€†g  ¡] €š ‡– ¡šƒ˜“‡  š €  “ – ¡š¡  €š]@ ^ ‘ š “¡ Š›˜˜“ — “¡ €š”  €š €  “ “¡  ™‚@ ¡ Š› …› ˜™‡– –› ˜›  ` ˜ Œ“š€” ‡°@” – › —_ Œ“š  ¡˜“€— ›™ “¡ @™ Œ“š€” € ‡ ° ‘™? ˜ ›€– › ]”“ ˜“ — “¡ €™ @¡˜š ‡–“ š¡ €¡˜ š ¡€—“ š¡@]”€ ›™ “  ™ š @]”“ ™ ¡˜ š ș ‘ Ÿ? ”  Œ“š€ –›˜‡°‚@ ]‘˜ “” ‘ ‘™@ Š€ `‹ €š– ¡š€ š•…›“›‚ @\… “€` “¡ Š› ˜ ›€€ ‚š‘“”€°› @ – › .]‘š€  – ›“  † Š  ܙ š – ›“ @ .

¡˜ š‘˜ ‘ ” ‚›¡@ –€‘˜ ‘ €^  \^› ‚^› – ™ ¡@¡˜ š‘˜ ‘ ‘ €“ –° £ “ ¡€¡¡’— ‡“–° è ‘ ¡@ ›°€“— ^ €“•   [ €  “ ›™ @`  — š¡ “‚™ @¡– › ^“ ˜ †Š€›‚›@\‚š¡˜‡ €¡” “ € ‡›€ ¡‘–  à¡ š† ™• Š ‡ _@ ˜ ^“˜¡ `†›“›‚ @\‚š˜” “ € ‡›€¡‘‚   à¡ š ‡ “¡ “€›‡ ™‚ @ …Š€› # 0462 f€ €€” †–¡ € ¡ •¡™— ‚š¡@ €  “f€€  ”† . ¡ ˜— ‡ š¡ ¡ @]‚ ›“— ™¡ ‡ – ‘™ @‡– – ]‚ › ”† ‚™  ¡ ¡ •¡™– › .›°€“€¡ \͆ \à˜ @\`š€†? ˜ – › ¡ –Š @f€– kš€š“ €¡ ‡ – ›“ ž ž – ›“ @ ›°€ – › ž ž – ›“ ™ ¡€ € ˜›–¡? ˜›–™¡ €–Š ¡ ‡–€ _”† “ €^ –“ ¡?  ™¡“€¡“ € “ “ € \͆ –“ ¡@€¡“ — ‡“–° è ‘ ¡@kš¡ . “ €^ –“ ¡? ‘ ˜ ‘‡ “   – ›˜  ‡ .— ‡“ –° è ‘ –“ ¡@ ^ ”š    \”“  Û“ †” ™“¡ †” ¡] ”  € ˜ ¡› j `› ¡“ €蝚˜– › ‘ . “ ˜€¡ ‡ š¡¡ ?” € ¡ •¡™– › . •š‚ °‡ ™‚@‡¡ –  ‚°‚¡˜¡ ˜€— ‚]™‚@ .” “ € ” “ “€¡“ ‡› €¡“  €› ‚ ˜ˆ €‘ ˜ ‘”± ›  “¡@ ›°€“– ‚ ‹– ’›    š ›€…›”° @   š ›˜` € ß™噝¡ š  –› ‚… €š¡‚™@ ˜ˆ € €  “`“€ —°€ “€ ›™‘ã¡€– š˜\• ¡`° ‘ ¡ €¡” ‚›¡@g  “™ . ˜— Ÿ ‘ ˜ ‘`“› ‚ “] ”  €¡ “¡ ‘  @ •š— ‚ € ˜ ¡› j˜`× €     “ › “€ ˜™ €  “ €  –¡ “]‚“˜‡˜  @  “€‘ š “   “”† –Š . –  ` š ‡ ™‚. “ ˜š]‚ › ”† @‡¡ ¡‡ š¡ ¡. “ ™¡ “¡ ” ¡˜€¡ ‡ š¡¡@– ^  €€” †›‚¡@ € ˜›‘¡–  @™¡ €‡¡ €‡ ™‚ ¡˜¡ €‡ ™‚@‡¡ € €‚ .ˆÒ‹ –› ‚€¡š¡› €¡˜ š‘˜ ‘” ‚›¡.

à¡ š –Í… š¡™ ˜ š ‡ ™@¡˜ š ‘ Œ’”˜€ _ . “šš€\ ›.DBBG€\€˜”[ € ž …Š€› # 0463 f€– š‘ ‘ ‡‚›€‡ “š € — …“ € …è€ ›‚‚™ @¡ — ‡“ € € –¡‘˜ ‚”š…“ €š ™‚™@ Š”Œ@ ™ ‚€†g  € – ϙ ‘  Š–‘š € ˜›@ ›¡ ‡ –‘šš ‡ –“‚™ @žš“–‘š€ … ‡[‘ ‘™ @ f€ ‘“–‘š€”  f€–€š ]™ @– › — ˜¡ š ‡žš˜š–Í…€ `‹ ›‚™ ¡@]”€†€š “¡  ˜š –Í… ˜ š ‡ ™‚ @ –‘š– › žš€ ™¡ ¡à˜?g  €  €™ ` “?\– € _š ‡  ¡“¡ €‡ ˜“]™€š š¡@š ‡  ˜¡@– j€¡ ¡žš?˜\— ` ‘ ¡@ –€š ` € ›€‚™ žš€”  @žšf€”Œ€“ …˜˜“€ \”“”‡˜‘– … –‹  @ “€ ™ š ˜@ –€š “€¡ ˜¡ š ‡–… ^™˜š–Í…€ @ –‘š“ם š “Ž[™ ›™ kš`  ”Œ€a”š…‚™ ‡ €“ …žš–‹  @¡ f€Œ › ‘ š Œ ›.‘ š    š Œ ›€‘ @”  “”  “¡ ‚™ ”š€‘“ ‡ š š @ € • ‘š¡ ‡ “”š–€š – › — ˜¡ š ‡. €†€ š™“¡  ˜š –Í… ˜ š ‡ ™‚ @ ^ ”š–‘š¡ •¡™– › €˜ ¡  – j@ ‘ .

.

.

‘ ƒŠ– ‚™ ™š ” “¡ ]™ @› ›‡ –…“  Š¡›š¡@  šƒŠ€] š˜ ™šf€– š  š”š› ‘ ] ‘ @”  ]“”š› ›‡ “”† “ € š ™–š.net. \“ ‘š€ ¡›‚ ‘™? \`š ^ – š ˜€ › ™¡ š“ ^ – š ˜”  ¡˜ ›€ › ›” ș ‚ ˜€ ¡ .ashish.in/khalipili/?p= …Š€› € ‚‡€†™š¡ …Š€› # 0464 › ›kš š€ –Í… › ›‡ \”“ ™š€  f€– š€ š ‡ š¡@f€‚  ”¡›`“€ € š€ “…f€ š€ –Í… €…›€š˜š‚™ @› ›‡ ‘ ¡™@ ™š€ €†”  ‘™ kš€¡ €“ ‚ ˜‡ jkš š€˜ ›€€ ˜]‡ ‘]j Œ ™š” ›€š‚ …› ‚™ @f€ƒŠ – ‚™ . ¡˜ ‚ ˜‡ €^“ ¡ – › €¡˜› ›€ ™š ¡kš¡˜“` š€ –Í… ˜ š ‘™ ¡ . à¡\“ ”_  € “kš€ ¡‘ ‘™ ?” ™š“ ¡˜€ €†“ ¡ ” .  › ” › http://www.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘‘ ^™ € \›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ €€ “  ˜š –  € ¡kš€ “  ˜š€ € @˜“¡ … ¡ €‘ –‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ ‡ f@’ .…Š€› # 0465 ‘ € kš” ‘ “ €– ˜ š¡ “”šf€å™ ‘ š ‘“‚™ @å™ “‘€ “‘ š  €¡ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0466 ˜ š “\”“” š ¡ €¡ . ‘ € –   . \– `“˜ € _“¡ ] @ š ¡“€¡ . ‘˜“€ ™ . ‘¡˜ š ž ‘ ˜ ]”€–¡  ˜ ]f.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

@ …Š€› # 0467 ”‘™ ˜ ‡ € ”‘™  –¡ –¡f€‚  ‚‡š“ ›  @‘ ”¡š€ “š‡ ‘ “‡ ` ‚ ˜— ‚¡™”¡…kšf€å™ ‡ – ‘™ “ € ž“ ‡ ‚‡š‡ ?”  ” † ” ș “ ‡ ‚‡š‚™?” ` “ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a”š ’› _€” ˜ ‚ š¡¡ ?’ ’ – “€¡ . ”ÛŠ’›“€– ‘‚˜¡_ @ . ‘  ¡–. …Š€› # 0468 ’› _ š˜ž’ – € Œ Š¡f. ‘f€ ˜“˜š ”ÛŠ‚˜€š‘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘–Š . …Š€› # 0469 耛 €  _–€š€ ›€š€ Š“‡ š¡  @–€š …ã› š¡  @^ ‘  ¡“\”“ ”  – › . ‘ ” ‡ . ™¡–€š ș …ã› š¡ ¡?’ ” “€¡ . ‘˜“  … ™¡耛‡ š¡ ¡@ . €  _^ € Š“‡ š¡ ¡@   ¡““€¡ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0470 €š ™€ ˜€ “ .

¡ …¡¡ ‘ °š¡¡@ ˜€ “˜ ›€“€¡ .€š ™‘ š“˜€ “˜ ›€ €¡ . ‘ ș ^“€˜ €š ™˜]” ƒ ° € š ‘“ … ¡¡@ . ‘— _  ¡–. ]”“€  ˜€ “˜ˆ €š ™”š ‘™ ¡.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  ˜ š¡? \–˜…› ¡. …Š€› # 0471 ˜ €˜› “¡š ž €¡ . ‘ș €¡ . ‘˜à¡ š –“ “¡ š¡ € š˜ž@ ¡š ž“€¡ . ˜—›‚_ €]‡š  š“¡   ˜ š¡@ ¡š ž“€¡ . ” “¡   ˜ €–  ˜š ^‡ š€šš¡ ¡ ‚ @ . ‘› €“˜ š˜ž“¡ ¡š ž¡@ €˜› “€¡ . ‘  š Œ ›[‚.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘– . ]‚ ^“ ‡‚ ° ˜…› “ @ @  ” ¡ . …Š€› # 0472 “˜ f€ ^š€ ‡˜ Šš…› “”š  ” ¡ “š € kšŒ ™š “€ ›€š”† . ‘]”€ “ ˜?’ ^š“€¡ . ‘˜š “ ˜¡€” › ˜…  €›€  ˜™“ €‘ “€¡ . – @‡ j.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘ș . ”š\–‘ “¡ š¡@ . ș ` \– ‚è  “¡ ] ?’ š ¡›“€¡ . ‘g  – “¡ ¡@‚è   ] ¡. à¡ š –  € ‡–‚è  ]   ¡€ Š“ ž €š ‘  @\–€ Š ¡™ “¡ ?’ š ¡›“€¡ . …Š€› # 0473 ‚è    ¡““š ¡› ”† . ‘“¡ @   ¡““”† . ‘™ š.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

¡”† € ¡@   š—“ €¡ . ” †”“€ ›f‡ …€¡@ •š— \‚š €  € €†”†“ ¡  . ‘ š. ”š ¢ “‡‘ €¡. f€ ¡@ ¡@ \ڙ ”€“€¡ . ™ . ‘ š. ‘”† ?’   š—“€¡ . ‘–Í… . …Š€› # 0474 ” \ڙ ”€“”š ¢  ”¡›  ™  €¡ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0475 ˜¡‚ _ €¡ †”š¡ .

”€ € ˜ “Œ Ȋš €¡ . •š^ –±“ € _“¡ š € € @ . ^ € ›f€ _‘ – f@ Œ Ȋš“‘ €–‘›`” ™– ¡f€¡ . ”€ –±“¡ š¡ ¡. ‘Œ Ȋš  ¡–. ‘^ € “ ˜–‘›€š˜¡‚ _š› .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘— _  ¡–. ‘€†  ˜ “›‡ “€ ˜ € @ . …Š€› # 0476 ˜ €€ › ž f€å™ –¡‘š f€‘€ “€ …È€š›‚ š¡  @‘€ “‘ ““€¡ . ] š]”€ … ¡fș ?’ å™ “€¡ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0477 ‘ ˜‘‘[  “˜ ¡ ›€ ‚Š€ ”š‘ €Œ Ȋš€”  ‚™ @Œ Ȋš“”† . ‘a”š€ – ›€ “ ˜‘ š“–š€‘ ˜@ . ‘à¡ š€ “  ‘ ˜‘‘[ ¡ š¡ ¡?’ ‚Š€ ”š“€¡ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

™ ‘ ˜ˆ€†¡ ‚™  à¡— ˜ ‚€š‚‡ š €š“ ¡ ‚ @ ” “€¡ . …Š€› # 0478 •‡›…[ €‡ ” “\”“ ”  €¡ . ‘˜^ € … ˜€š @˜ ˜ ‚˜ ‚˜ˆ\–— ˜ ‚“€ ]‘”°‚_¡@ . ‘˜ •‡›… –¡€š ¡ @—‚ ““€š.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘ș ™¡… ‡à¡ ‘ ¡?’ ˜š ‡“€¡ . …Š€› # 0479 “‡š f€˜š ‡€ ]€†ϙ ‘ ¡ €˜‡ š @f€— \¢š”± ” “˜“ € ˜ Œ Ȋš“¡ š€š˜š ‡ ] €‹ €  ˜“ › \° €š”† . ‘‡ . ‘ș ¡?’ ˜š ‡“€¡ . …Û“ ¡ €\‹Û“ ¡@ . ‘‹ € ‹ €“¡ –  € . ‘ ¡@ Œ Ȋš“”† .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0480 ž˜[ ˜èŠš˜ [ “ — š  €¡ . ˜šƒš€ ˜€š“ @˜à¡‘  ”™‘‚ @ — š “€¡ . ˜˜š   –‹‡ j@˜à¡–   ”f‘‚ @ . ‘— ˜ ‚¡fà¡ž˜[]“ … ¡f@˜š  …› . ‘\͆ ‹ €¡.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…Š€› # 0481 .

‘‘ šà¡€–€–”°?’ å™ € ž ‘ ¡_ –@   “€¡ . ˜ ’š kš€ ‡ › . ‘‡ “¡   ¡–. ˜š ‘› ^“ ˜‡–¡ € ”†› “  › “˜ˆ “ “ ‘›€‘ š”° •š— ˜ ‡‘ ¡@ ` å™ •š”† ‚™ .‘› f€å™ ” ™›Š€ ›f^Ššå™‘“”¡… @^Ššå™˜`  ”† ‚™ . ‘]”€ ‘› €¡ €˜‡ š “¡ ?’ å™ “€¡ . ‘‡ ‡– ‘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‡ ¡š € ‘€ “ ›‚ @ ‡›š“”† . ‘‡› †Š“€– ‘ș €š ‚?’ €‘ “` š ‘™ . ‘‡ . ‘› €“‡ ¡š € ‘€ “ ›“€ ›f^“ ”™ €¡   › j‚?’ ^ ”š€‘ “€¡ . €  ‡ ¡š € ‘€ “  ›“€ ›f ˜ˆ  •[f€¡ °€ ‡ š¡ ‚ @ . ‘‡›š  ¡–]”— €˜ ›€š¡. …Š€› # 0482 €‘ ‡›š“€‘  ”† .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

™¡]‘˜ \”“]”€ ‡ș ˜ šš¡ ¡?’ ˜ “ €¡ . ‘™¡ ‚“ ‡–€˜‡ “€ š€ Œ[ \”““ ˜€š “ … ¡ ¡@ . …Š€› # 0483 š€ Œ[ ¡š ž“\”“ ˜  €¡ . ‘™ š.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‘™ š. ‘ș € . ˜š ‡Û˜¡ ¡ › € ‘“¡] @ . …Š€› # 0484 › ›” › ––›“š ˜ €¡ . ˜† Š † Š –  ”š› ›” ›¡ ‡ ¡ @ š ˜“€¡ .

.

.

html http:// sagarnahar. …Š€› €‘菀 (http://sagarnaharblogspot.html ) — ¡  kš ‹‹ ›  —š”š š¡ …Š€› # 0485 ‚Þ–š€ ’˜€  Œš€š…Š€› € \‚› €° 菏¡@ f€† Š–Í…  ž ¢€ “”† ș Š€˜‘ ‘“耛ș “¡ ]™? Š …š ș ¡ €˜š”  f€¡  ¡kš ”š  ˜à˜ “’ €š  _  ˜耛€ ] ? ”š ‘“ –“ €”° €ƒš”šš¡“ ”° @ \͆ ¹š€›ș “¡ ]™? .com/2006/07/1.com /2006/07/blog-post_13.blogspot.

€›˜]š¡  Š …š”š‡–˜]”€ƒš€– ¡š  “€›  ‘ €]”€ €”°—  š¡@ ***** …Š€› # 0486 f€– šf€£ “€“f €àܙŠš€ \ ç€ š €™ ‡  –€†–  €  f€]‘˜ “  › €™ ˜š ” ‡ \— €¡ ¡? €àܙŠš“‡ – ‘™ \— €›€ €f€– š˜žš –” š¡¡ ]‘˜ “€¡ ‚›˜š ” ‡ € ‚‡š€_Ÿ[¡ ‚™¡ €àܙŠš“ ¹š€¡ à¡ š ˜ €” € ‚‡š€_Ÿ[¡ ‚™¡”šà¡ š ” \— €›€ €– š˜žš –” š¡¡@ ***** …Š€› # 0487 – Š“ € Ÿ £ “ ˜è“ €¡ €šf€™€ƒš]™  ‘ ` € ” ‡ ”° € ” “ ”› š¡@ ` “€¡ ” ‡ ]”™ș €šš¡¡ ^ š¡” ”š” “ Œ › ‚ ^ ”°”š €— — … €“¡ ›‚‚@ ” “€¡ –Š   –— “¡ ›‚‚‡–˜^ € ‡° ˜” “ ›‚ ș €™¡ … €€ “¡ €›€ ”°¡@ ***** …Š€› # 0488 “˜f€™ €‘ š “f€ ˜€ “€¡ ‡ “˜š š˜‘‘[ ¡ š¡ ¡ ˜ “` € š€ …˜ ›™ – \–‹ €¡ ˜€ “€¡ ¡ €†‘š€– ‘ ¹š ˜€ “€¡ ‡ “˜š¡ ˜‘‘[ ¡ š¡ ¡ ˜ “ ¹š  ¡ €™ kš”† \–‹ €¡? ˜€ “ ¹š€¡ ¡ `”š€ –[”š–‹f€ Ï‡“ š¡ “¡ ‚™ `Û¡ “ ˜  ”† "ș ‡ ș ]”” _ã  ˜è  € — ^› ‡€š¡ ? " ***** …Š€› # 0489 –  ˜˜’˜ €€ ] ‡ “€š” ƒ–š ‚_kš”† ș ¡]? ” \ۑš – ›€†“¡ ‡š – “™ “ ‚š‚_ @ – “™ “ ‚š“ ^“ ‡’˜ €€ ] ‡? ¡ ˜“”¡“‡ š  @ .

“.    ¡‡ € ” “¡ …› . ]”€ ‡š   › ”š ¡ ]”€ — _–“  € ¡@ ... ›‘“f™š” Š[ ”š‡–`Û¡ “ ‡”¡“ `Û¡” …›‚™ €`“€  ș ¡]¡. ˜à¡€ Š[ € \˜ ““ €‡˜[˜ ‚š  š€š  € ¡ € “  › €¡ ¡? ‡“€¡ ˜“˜ˆ  › €¡ “¡ ˜ › Œ[ ˜“™¡€¡ € “  › Law) €¡ ¡ ****** …Š€› # 0493 f€– šf€¡ _™ €‘ š “f€— š ™ “ €˜‡š   ¡kš” €è “  “ €‘ ˜‡š”  ”  €   Š”š–‹..    ¡‡ “ “   €¡ ]”– ‹™˜›€š] ¡@    ¡‡ “‡` š¡f  —› ‡ € ”¡“ –“ ¡ ‹Œ ›“…›‚™.” Ÿ ¡˜‡ š ****** …Š€› # 0492 ‡‡“€ ›€ €¡ ˜\”“  ˜  – ¡š‡ š¡¡ . `Û¡ “`“‘ “ ˜‡š€ \”“”  –› ™ kš– › ™ š¡˜€– ’š‚€–˜‡ ˜” “€ ” €€ ”…€ š ˜ š“ kš¡˜à¡ š € ㌠€˜˜ ™j“€ › my own cola -Urin) ˜› “ –Û‘€š‚@ ****** …Š€› # 0494 f€– šf€ ‹Œ Ȋš€”  ‚™kš– ›  ¡–˜ˆ“ ‘€˜] ¡kš€† € އ™ — š¡ ¡ Œ Ȋš“‘ ” °™ ‘¡f€¡  “ ^ ˜f€” °™ ˜“ ‘› “kš‘ š˜”Š  ¹ €š“€ ‘ _¡.. \… “€” €  “ €f€˜‡š“€¡ ˜ ‹Œ ›€š] ¡. …“™ € _— …˜€ … « ‘ _‘ ¡  š— ‚‡ _™. ܛ“™ €¡  — ‡ š¡¡ kš €  ˜ ¡› ›°€ € ¡ ˜’ ‚ .. ڙ “š“ ™‘ “ ‘ _    ˜››“ . –€” € ˜‡š“˜ € ‘€š‡ ˜” “€ ”…€ š ˜ š‘ .  ° ‘š– ‘ ‘ š“— f  ¡ €™ ..****** …Š€› # 0490 IGŸ[€ ` ˜… “ — Ÿ   š¡   ¡‡   ˜ “‡–^ € ‡¡”†     ¡“– ™ `Û¡ “€›¡ f€\“ D˜¡ “€… “ Chiness) žž€ ‚ ‘ ›™ ¡@ ****** …Š€› # 0491   ’ “\‚š]”– . ¹›. ™¡… ‡š  — ¡  € ¡..

 ‡™— _ š¡ “¡ ‚™   ‚š ”†–‹]”€ ‘ ” ****** …Š€› # 0498 ™ ¡ș ? f€]‘˜ € š€ ‘š ‡  ›€š‘ °€šf€˜ Œ€›èŠ š˜‚™ kš` “€¡ ‡ã‘   ¡…€ –Û‘€š“€ ‘ ‘ ‘€ “‘ š€ aŠš€‘€š– ¡š]™ kš` ]‘˜ € f€€ €šÜ”°˜ š ‘™ kš– › \–]”€ ¡…€ –Û‘¡ ‚_¡ ‚ ? ` –… š“€¡ €]”— ‘ €  € — ‘‘¡ ¡…€ ˜ˆ“¡ ‚ ° ˜–‹ ˜š ” € ¡ š¡ ¡@ ****** …Š€› # 0499 ¡ ˜™ ”Œ Ȋš“f€˜ ¡› € ‘ ‘¡f€¡ ™ “” °™ ‘ ‘š¡ ¡š  €    ˜™›“ ¡@ ˜ ¡› “€¡ Œ Ȋš  ¡–^ – š‡š ”›€ ‚‡˜– ’“ ”†› – š” °™ “‚›“˜–° €› ¹”°  @ ****** …Š€› # 0500 . \蔏 ›˜”  € –菚”š  ‚š…Û‘›Š ‡“€ ‘ “ ” € ¡ÔŒ ŠŠ ¡_ . \–˜€¡  – ›š¡¡ ?   ¡–\–˜ Û ˜€ ”¡…‚™ ¡@ ***** …Š€› # 0496 › ’™ “ €   ¡‡ “f€– š ¹š Œ Ȋš€ ¹ “ €™ Œ Ȋš  ¡–˜H  ›”¡›]”€”   ‘ ‡€ ˜€^› ‡€ ›™]™ –]”“ ˜ˆ“¡ “ ˜“ €™  Œ Ȋš“€¡  .    ¡‡ “”† ș \–˜“¡  € ¡ **-** …Š€› # 0497 f€– š ‡™— _€ ‘ƒ[Š“ žf€” € ¡ÔŒ ŠŠ‚_.***** …Š€› # 0495 › ’™ “ €   ¡‡ “Œ Ȋš€ ¹ “ €™ Œ Ȋš  ¡–˜H  ›”¡›€ އ™ € ^› ‡€š “€ ›™]”€”  ]™ – ]”“€¡  š ‡E €› ˜ Šš…›“€ ›™? Œ Ȋš“€¡  .

"€›——€ —š  ˜š¡“ . ˜–_‚™ – — .blogspot.com/2006/07/blog-post.html http://pratibhaas.html http://pratibhaas. `  ˜—  ÛŠ “  €š  €¡ @¡˜¡ ט €”  ‚™ @˜¡ ט “` ——‘ kš– ›.blogspot. \‚›  –¡` “ ¹š–Í…  €¡ ]‡ “ `  ˜›‚ ‡ ˜ˆ” … ”™‘‚ @ ****** …Š€› # 0502 f€å™ \”“ ˜  €¡š¡   €_˜ˆ” …›‚™ ¡ €”š— š˜f€ kš\Œ ¡@ ‘ š“”† € ” …› ? ` “€¡ ˜‡– ‘ã› ‚™ –¡ €› ‚˜ˆ‘€š¡ . à¡ š‘ ‘ à¡ š‡ “€– ‘˜  ˜›“ ™¡ ]™@ ****** …Š€› # 0501 f€‚š –]‘˜ “š €    ˜™\”“—–Í… € €¡ ]‡š ‡ –“  “  ™  ‡ ™‚ ` ” … ”™€ ^“ ˜ ˜›‚ @ –… š–Í…” …” … ”™›€š  ‚™.blogspot. “ €š€ ¡ ‚™  à¡ š –¡“€ ”€°›‚ . ¡ ”š— …› “ @ …Š€› # 0504 f€” ›  ›€ f€ ‘“ €  › ›– ^› €˜` € \”“ ¡ –Š š‚¡  ˜›‚™ @` “` € –¡Œ Š kš •š ˜ˆ ™ .€ ›€  kš…Û“_‚™ –— @ **-** —   http://pratibhaas.com /2006/07/3."˜“¡  ˜ˆ¡ €fÔ  €“ š“ € –˜ š ¡@kš\‚š˜€ ›‚‚™  “ €š “ € ›‚‡ ™‚ .html “ “ “‘¹ ¡  “€ € žž€ …Š€› # 0503 f€“ ‡ ““–¡  š € žž€ ”š–Í… ”‘ €š“˜ •›“¡ ¡  € @ €  “`  › ¡‘ €f€˜¡ ט ¡‡ ——‘ ¡. kš\‚š` € ›‚‚™  ”š˜¡ã›˜€ _“–…‚ @ …Š€› # 0505 . “ €š “ € ›‚‚™  “ €š€ ”€°›‚ .com /2006/07/2.f€˜ ›€“\”“ț€[ ”† ]”˜×™€– ‘‡ “˜  ț€[“€¡ ‡ ¡   ¡– –¡\͆ – ¡ ¡]™ €à¡ š ‡“‘ ‘ € \ ۏ˜  €š¡ ? ™ ˜‡ “€ –  €¡€š˜‘ ‘“€ †ÒŠ ›€š‚™.

"†  ș Œ a."” ‹ș ‘ a."\”“ †  ‘ j@›°€“€¡ . †   ™ ˜ Œ a‚ @ — €š“ › ^ ”š–¡ž¡]kš` € …“ ›™ @` €šÛ– ‘f€ –‚ › ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“€¡ .f€“  ¡ “\”“  ¡›  €¡ . ” ‹ ™ ˜ ‘ a‚ @ …Š€› # 0507 f€\š– ž— š]™ @™¡ ` š €   “€  ^͆ ¡_@–Œ`×  ¡€    › –€]™ @\ `×  ¡˜ › –€ €“ š` € ”š • ›‚™ kš€† … Š— ›‚‚™ @^ ”š‚è  ¡ €š– › ."˜š kš˜š” €   … –〛 ˜ “¡."^ ”š ‚ ™ ` ”š?" …Š€› # 0512 kš` €\‚› ‘“–¡  †›€‘@” € • “€š€– ™ . –€ ” “ ˜”š“¡ Œ ›‚ @ …Š€› # 0508 €   š‘ š‡ “f€† Š ›Œ€  ž ‘ € ș € €  “– ™  €† Š … ‡€  ˜è™ ™— † Š ¡  ¡ …Š€› # 0509 f€ š‘ š‡ € ™¡– €—  ˜ˆ˜“¡ ]™ €€ `“€ f€¡ — _¡ ‡– €`“€ –¡“€‘ — _¡@ …Š€› # 0510 f€ š‘ š‡ “ Œ€€ €“ š€›€ †›€ ‘ @– ›`‹."j¡]‡ •š ‚š“ ”Œ‚ @ …Š€› # 0511 \‚› ‘“`Û¡ “‘ †›€‘@  …“›‚."” ‹ ‘ j@›°€“Š” €  €¡ . •š— ” “¡ ș ¡˜˜€— “¡ ”Š @  ¡› ș ."‡–€š“ “¡   ‡  . ˜ș … ¡ ¡ kšà¡ š” ‘ș … ¡¡? “  ¡ ˜… ¡ ¡ €˜`“ `”šš¡kš— ™¡ … ¡¡ €˜ˆ  `”šš¡@ …Š€› # 0506   “€ € — …›š¡  @”¡›f€”‡ – ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“ €¡ ."]‡ƒš‘š  ]a‚ @ …Š€› # 0513 ‡ ‡[–ž’\ à—’ žÞ‘˜š ŒÈž“š ˜“¡ ¡ .

•š  š …È€š›‚ ™ . "– ‡ š ]š¡¡ ?" ‘ š –¡š “¡ . kš •š…  ›‚ ™ . "” ” ””  š ‘‘ ‡™@ š‘ š‡ “€¡ . ”š€†— “¡ ¡]@ ” … …È€š›‚ “€– ‘”¡› “‡ – ›. "”‡ ›Œ ™‚ ?" …Š€› # 0519 f€–¡š“ €  ‘ š–¡š€ €¡  ]‘”† . "\š™¡€ _  Ûš ¡. ™ ””  ¡. š‘ š‡  ŒÈž“š ‘€›“ … ¡™ @ …Š€› # 0514 f€– š –‡› ‚™ ¡_ @  Û \š™ š–ۏ . "\š™€ _””  ¡. › €“¡  €`”š¡  “¡ ‘ @ …Š€› # 0518 f€”¡› “€ ž ‘ ¡_@ ¡ ‚š € ’ š – – €€˜š˜ƒ @– – ƒƒŠ€  ¡f à—›€š”›‚”š–‹ š¡ @”¡› “‡ € €†— “¡  ˆ @`Û¡ “”›‚€ f€…È€š›‚ ™ . ””   \”“”‡ –˜¡  ¡@]‚…›€š–Í… €  Ûš ‘  @–Í… “ •š€¡ . "” ”  Ûš š ‘‘ ‡™@ š‘ š“ •š¡ ‘ ¡š ™ . •š‘ š …È€š›‚ ™ . "¡   –¡‘ ¡. – ‡ š ]š¡ ¡@ ”¡› –¡š j¡˜“ ˜ˆ – ‡ š ]š¡¡ @ …Š€› # 0520 f€ š‘ š‡ \”“ ” kš† Š –Í… €  š ‘ š €š“ “€›@–Í… “””  ‘€š€¡ . "ș ” †” †…›]š¡¡ . ¡  “¡ ‘ ¡?" –Í… “€¡ .  Ûš  \”“”‡ –˜¡  ¡@€†kš]‚…›“€ – ‘–Í… € €› ‘  @–Í… “\–€› š ‘“€ ] ¡ €™ @ š‘ š‡ “ •š . ‡š ” …› “ –Œ ‚š˜ ¡ š¡ ¡@ –ۏ €š‘ “  š‘ š  › – ” ›‚ `‚  ˜ ˜– –ˆ“ ‡ ™‚ ? …Š€› # 0515 ¡€^ ž ž€ ‚ šÛŠ ș ¡?  š‘ šKK ž\‚š  • Š “ …•€ ‚ “Û™ “–• Š€€†“¡ ¡ ‚ @ …Š€› # 0516 €  š‚ “ ˜‡ ‡ › ˜›— Ÿ € ș €¡‚? š‚š ‡“ …Š€› # 0517 f€‚  ¡ €šf€– š ‡ š¡  @˜ Š € › ‘ã¡ ¡  ”š–‹  @`  ‘€š‚ €–Í…` €” †›‚‚™kšž š€š¡f…›“›‚@‚è  ¡ €š‘ã¡ “€¡ . ™ Ûš ¡.

"€›——€ —š  ˜š¡“ . "€  ›‚š¡ ¡?" ›Œ€ – › . `  ˜—  ÛŠ “  €š  €¡ @¡˜¡ ט €”  ‚™ @˜¡ ט “` ——‘ kš– ›. – € € Š“€@ …Š€› # 0523 f€’ – € ‚‘¡ ‘šš €…š€šƒš“¡ ]™  ’ – ` € \’š‚ ˜“ ›‚ @` f€ŠŠ ˆ ”Œ €\ۑš\’š˜€† ‚–‚ ¡Š “ _‘ @¡ ˆ ”Œ €f€€ “˜–‹€š]¡Š›“›‚ @` ˆ ”Œ ˜f€›Œ€ €  ›Œ€ €    —Œ ¡] @ …š˜ ׀Ÿ[”š”¡…€š›Œ€“”† ."˜“¡  ˜ˆ¡ €fÔ  €“ š“ € –˜ š ¡@kš\‚š˜€ ›‚‚™  “ €š “ € ›‚‡ ™‚ . ™ €› ¡. "ș ?  –  ”Û ¡ ”™¡ ›¡ . "…”š¡–Š ™€ _” ” ¡. . "\— €ș €šš¡  ?" ” “€¡ ." \š™€ _€› ¡. ¡ ”š— …› “ @ …Š€› # 0525 f€” ›  ›€ f€ ‘“ €  › ›– ^› €˜` € \”“ ¡ –Š š‚¡  ˜›‚™ @` “` € –¡Œ Š kš •š ˜ˆ ™ . "‡š ‘“ ˜š ‚‘¡ €¡ ¡?" …Š€› # 0524 f€“ ‡ ““–¡  š € žž€ ”š–Í… ”‘ €š“˜ •›“¡ ¡  € @ €  “`  › ¡‘ €f€˜¡ ט ¡‡ ——‘ ¡. "” … ”™– › ‡“€¡. ¡˜ ” … ”™ϙ ‘ ș ?" “ _“€¡ . "\š‚è  ș ¡ ¡ ? fè  ›“€– ‘˜ 芚  ¡– €šÜž“€š “ …› ‚™  @ …Š€› # 0522 f€‚‡“ €  “ _ – ›€Š ™ @` “– ›€Š “€– ‘“ _ ”† . ™  ” ” ¡. " “ › € ‘ _”Œš¡¡@ ’ – … €€š– › . €›  \”“”‡ –˜ ¡  ¡@ ^ – š š‘ š‡ € ” ]” – ¡š¡ ‚™ @– › . ” ”  \”“”‡ –˜¡ …Š€› # 0521 f€“  ¡ € \‚š‡   “€ ž €…š ™ [  ”Œ  €f€˜ 芚  ¡–  \‚š‡   “›‚ @˜ 芚  ¡–“”¡›¡ ‘“– ‘™ €\”“ – ›… ›˜ \ ’€ \ ’€\‚š‡ € ^菘 ›€š  \‚š‡ ‡ã‘   ‡ j‚ @f€ ‘“ ‡–”  Œ ‘š ƒš”¡…  ” “ˆã› €š”† ›™ .¡ š™ \”“ ™ kš– ›. " €“ ” ¡f?" “ _“–   ”™– ™] ™[€š¡f]‘˜ “€¡ .

"\”“ †  ‘ j@›°€“€¡ . †   ™ ˜ Œ a‚ @ — €š“ › ^ ”š–¡ž¡]kš` € …“ ›™ @` €šÛ– ‘f€ –‚ › ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“€¡ ."†  ș Œ a. kš– ™š€ ]“Û‘› –  ¡– ›\š“¡ . ” ‹ ™ ˜ ‘ a‚ @ *** …Š€› € €›–› ¡Š http://vijaywadnereblogspot. ‘š\ ›."” ‹ ‘ j@›°€“Š” €  €¡ .com/blog-post. ¹š–š€ –› ™ kšE– ™š ¹š ]Œ[ š€ –š ‡ ™¡‘š¡  . \”“– š˜€ ¹ èŠ €¡– ™š€ . – ›   ¡–. ]”f€f€ €š€¡ ]Œ[ š€š . ¡˜ “— _¡.“ €š “ € ›‚‚™  “ €š€ ”€°›‚ . ˜ș … ¡ ¡ kšà¡ š” ‘ș … ¡¡? “  ¡ ˜… ¡ ¡ €˜`“ `”šš¡kš— ™¡ … ¡¡ €˜ˆ  `”šš¡@ …Š€› # 0527   “€ € — …›š¡  @”¡›f€”‡ – ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“ €¡ . •š— ” “¡ ș ¡˜˜€— “¡ ”Š @  ¡› ș ."” ‹ș ‘ a. f€€“ Œ ˜¡. “ €š€ ¡ ‚™  à¡ š –¡“€ ”€°›‚ .html — –š¡ ******** …Š€› # 0528 –ۏ  ¡ \”“ – –   ]‡˜“” “ € –€¹–“ ‘™  š‘ š“  € ‡ ? –ۏ  ¡˜““¡ “€ ›™” “ ‚š˜ €™ . kš ˜™¡ ›‘“˜¡‡–¡˜  š¡ ¡˜› ‚– š˜‡ €š^€Ó‹¡ – ™š ”™ €škš‡–¡˜\”“ \”“ “ €š ’’€ ‡¡ – ¡š “€› ¡˜“ ]” ˜™¡ ‘ €™ €¡˜‡¡ — š¡‚. kš\‚š` € ›‚‚™  ”š˜¡ã›˜€ _“–…‚ @ …Š€› # 0526 f€“  ¡ “\”“  ¡›  €¡ . ^  š¡\”“”š “ ‘“ € ™ ‘€š€– ™š ”™ €š‚ . ˜‚š˜`  “¡ ™ ¡ “¡ kš‹Œ ” “  ¡ “¡ ›™ …Š€› # 0529 –  ¡‡ “›‘“€f€– š˜ ž €™ kšf€  E– ™š€ ]Œ[ š ‘™ – ™š]“€– ‘`Û¡ “ “ ˜ – š – š f€f€ƒŠ››€š– ™š×˜€ . f€‘–_˜¡."˜š kš˜š” €   … –〛 ˜ “¡.

’ “˜ €  …“…› ‚ °  ¡  ¡› €š€¡ j–ۏ  ¡. ¡˜ š ”š  ¡ “— ]”€  ¡ –  ¡‡ “ Œ … €¡ ¡™–š€ ƒš ¹š‡ š ¡ ”°¡ ¡ ¡ \š“¡ ‡ ˜š — — _ –〛 ¡  › ˜¡– – ^“   ¡ €.–  ¡‡ ` – š˜ “™ ˜ ” ]“›‚kš`  š¡. ˜‚š^ – š`Û¡ “  ¹[D¡ – ™š ]Œ[ š€ ™¡‘€š– š€ — “™ ˜ ¡€kš–š… €š¡‚™. € ¡ ? ž[¡ š“€– ‘ Û  ¡– › €…› CBB € ž[. ‡ —  °€”š”¡› å™ ˜›‚   à¡“¡ ‡ “ ¡ ‚  ‘ “  °€”š “€›. €›¡  ˜“– ™š† °‘ ¡ …Š€› # 0530 f€– šf€å™ – š˜”¡… kšf€› ‡[– ™š€ ]Œ[ š ‘™ \— –¡”š — ×˜“¡ €š” ™  €`  € €–›  ]™ ¡\”“ – ™š™¡ † Œ€š “¡ ‡ “ … ¡  . à¡ ” ¡“ €€ _— ^ š¡™¡ “¡ ] € ? — ’ “˜ € € ¹› ¡   “€› . ` Œš €\‚š` “\”“ ʛ  Š–›”š† Œ  € _kš ]€` ” ‡ ™‚ ` “f€š€ – “€ › . ¡ ”¡…¡ ¡ “   ” ¡ …ã› ™ –ۏ  ¡. \”“ʛ  €”  Š–›”š` “f€“ Š ›€š† Œ ˜“^ – ™š˜€ ¡]¡. –  ¡‡ – š˜]™.   ¡ f€“ Škš ˜› . kš  –€ ‡ “¡ Û  ¡“  … …› ‘¡` “–ۏ  ¡ CB € ž[›‚ _ € – š˜\–‡ — ”¡› å™ ]™‚  –ۏ  ¡€ “¡ ”¡… “ ¡ ‚ — f€]‘˜ – š˜ƒ  kšƒ ¡ –ۏ  ¡€ ‘€š] ‡‘ ¡ –ۏ  ¡. CC€š€ “ ˜€škš…›‡  ›‚—‚f€  ›– ‘.¡š– šE– ™š]Œ[ š €š. kš €  \“ € ]ž€ €š¡™ž ¡ ‚™ Œ ‘š– ‘f€–š ]™ kš– ›   ¡–. ^ “ ”™kš–  ˜€ š¹…› ‚™ ‡– ” ]™  – ™š `   € ¡ ˜› . ‡ ”š ›  ˜“— € ‘™ ¡ …Š€› # 0531 –ۏ  ¡– š˜–‹¡™ –€ ˆ› š¡ €`“€ –¡”¡…¡. f€]‘˜ ”   ‚‡š¡™– ›‚™ –ۏ  ¡ș ¡ › … ›?  ‡€š Û  ¡– › €ž [™ \”“ ’ “˜  à¡“¡ ”¡… “¡ ‚…› CBBB € ž[ ‘ “ ’ “˜ “  ”¡…. ˜]”€‚˜€ kš– “ “¡ … ¡ ˜‚š. –Œ ‘“ – ‘ ‘? .

™ š ¡ ‡ j.  Û  ¡€ ¡ ž˜› €š”† €ș ˜ˆ ’ “˜ €  ‘€š–¡ ž¡ ‚™?  Û  ¡– ›“¡ . kš  š €   š Š …š— ˜ˆ “¹š €š ¡ ˜  ‡ – › …› …› . ` €‡‘€š– šŠÛŒš“”†  ¡ ș ‡¡? €¡   ›™?  š ]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’ — f€]‘˜ “‚’Œ‚– š˜ƒ ‚™ . €¡ ƒ ]š¡¡ ? € “¡ ˜? ]‘˜ – › \š˜¡ ‡ ‡[™ \š˜ “ ¡ …Š€› # 0533 f€– šf€” ‘š ’– š’ ƒ  kš‡ š  …ã› ™ ‡ — 蝂[‡ “ … ¡ ¡. ˜耛“¡ ‡ `‚ ˜  ‡ – › …› ˜ˆ€ _D€ šŽ– j耛“ ‡ “€ –ۏ  ¡– ›  š–Í…˜ˆ … ¡. –ۏ  ¡€ † Œ€š ” ‘š `“€”  ”¡… kš– › –Š. Û  ¡€ ‘˜ ‚š –` ”š–ۏ  ¡– ›. 耛‡ “ ¡ –ۏ  ¡– ›“¡ . ° ¡ ‡ ™ ’– š’ € — › ‚Œ¡ ‚™. ‡–˜`”š € _˜š” † ]™ kš`”š^ž š €š€ ”† €™–ۏ  ¡– ›€“ ˜ € €  ° ¡? …Š€› # 0532 f€’– š’ ˜f€–Û‘ –° – š  žŠ[ ”¡“€]™ – šŠÛŒš“€¡  ¡ș €˜ «¡? €¡  › ?]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’  ° ‘š– ‘f€‘ š ]‘˜ \ۑš]™ . kš‡ã‘ ™ š¡ ‡ j –ۏ  ¡– ›…› ]”˜ˆ€ _D€ šŽ– j耛‡ “€ ˜  ‡ – › ”¡›  ™ €˜GD  ›€¡ kš‘ š ™ €˜耛€   ”›¡ . ‘ ˜\— ‡ € ’ “˜ €   `”š`“€ – ›€“ ˜] ¡ –ۏ  ¡€¡\“  š ’ “˜ €  `”š– 〓 ˜“‡š]™`Û¡ ““ …  Û  ¡€ ‘€š¡  ¡› ™ kš“ …]™ “ …]€š‘ € Û  ¡–¡ ž”Œ. ` ‘€š– šŠÛŒš …ã› ™ jj. ` € ”›“‘€š– šŠÛŒš“€¡  ¡ș ”›“¡? €¡  › ?‘ š ]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’  ° ‘š– ‘f€  š ]‘˜ \ۑš]™ . ˜˜š“€– ‘蝂[“¡ ‡ “ … ¡? –ۏ  ¡– ›˜š“€– ‘?? ˜  ˜ˆ ]”\— €\— f€› Š›‡ š¡¡ …Š€› # 0534 –ۏ  ¡€  –¡ –¡`“€ ˜à˜ “`‹ ™ kš€¡ `‹ –Š. I–‡‚™¡. –¡ “˜–“ j.

–›¡ –› –ۏ ¹š˜“`“€ ș €™ ?  Û ș €š . ’ š’ š€š€—š …€ €š š¡ ¡ …Š€› # 0536  Û ƒš”¡…  ‘ €` € – – \”“   ˜ “– ’š¡ ¡  Û \š€¡ ‡ š¡ ¡ ? ˜  Û ›  ‚    Û ›  ‚  ? ș ? ˜  Û ˜ˆf€]‘˜ ˜› ¡‡ ˜ˆ$400‘‚ ` € ˜€‡ ˜ €š¡ ˜  Û €†‘š  …“€– ‘\”“ —   ˜ “– ’“›‚ ˜  Û ˜€¡ ‡ š¡¡ ?  Û ›  ‚   ˜  Û ›  ‚  ? ș ?  Û ™‘“€ ›™ €  ¹[$800˜˜  ›—š€  “€ › ¡ …Š€› # 0537 › ›‘  –“ “€ ›™“ _€ ‘€ “˜–‹ “ _€ › ›€ ‘  –“ “˜ €› ¹¡ š¡  ș €› ›€– › ¡ † Š† Š “ _“\”“–È ˜  ›€° € f€† Š   ‚‘ “€ › kš› ›€ ˜¡˜š“€ ›™‘ . š  š¡™ š. ‡  ‘  \͆ –“ € ‘  –““€– ‘› ›“”† \‚š™¡‚‘˜¡ ”Š˜…› ‡   ș ¡  ? .…Š€› # 0535  Û kš–ۏ š € f€–€˜… š € “ ™ ƒ \’š˜`Û¡–€˜‘ –Œ — š › ˜› ‡Û¡`‹ › ™. kšf€f€›]” ˜– Š€š\”“\”“ƒš …›‚™ … š €›‚—‚f€˜¡ “– ‘‘ “ ¹š ˜›  Û à¡ š›˜ș “€› ? –ۏ €š –CB›   Û  ¡ș – ¡? ˜“`“€ ș €™ ? –ۏ f€ƒšš ‘ ›™ kšf€ €ÖŒ¡ÖŒ€ š— ˜›‚_à¡ š›˜ș “€› ?  Û €†“¡ ™ š.

‡  kš› ‚ “‘  …Š€› # 0538 f€– šf€]‘˜ €¡ ‡ š¡  €` f€] ‡]_ ` “‘ €f€˜€` ”€ šš¡  .html ) €‹¡ €–°† ™ ‘ š ˜è˜èš¡ …Š€› # 0539  š‘ š‡ ‘ã› ‚™@ƒŠ ƒš€”  `Û¡›‚  šƒŒ € jš “¡ š ‘f€å™ “`Û¡ è  ‘™ ]”™¡ƒŒ š ‘ €¡. • š“¡‡ š ”™ “€ › ‘™@¡å™ \—    ›  ¡€¡€š‚ ™–¡ ‚™ @€ • ‘š^‡ š€š“€– ‘ š‘ š‡ € — “¡] €‹‚‚™¡@ “š ž  š ™ ” …›‚™@\‚› ‘“`  ‡‚¡ •š ƒŒ ‘¡f¡ å™ `Û¡ ˜› ‚™ kš` “ •š ¡ è `Û¡ ‘™ .blogspot.  š‘ š‡  €[– ›› €“^ – š    ›“˜‡ a‚ @ --------------------------------------------------------------------------- . › ^™¡‡ š ”™@ š‘ š‡  Û“ ¡f. ` ‘ kš˜è€š €š ” \”“ š“›‚ ˜€ …ã›™ \š. kš˜š   š ‘ ›— ˜› € ¡ ]‘˜ “˜€€ ¹š\”“ ‡–  “€ › .“ _– › ș ¡  ? ˜^ \‚› ‘“ –¡ ž …€– ‘ ˜ˆ ” €š‘. ˜‚šf€’– ›“ › ’ ˜€ €_’€›’ ¡ **-** † ™ (http://chhaya-e-shadow.html http://chhaya-e-shadow. ˜€€¡š¡  \‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚ ˜f€– š›°€ ˜–‘›‡ `‚ ` ]‘˜ “˜è€š €š˜€€ ‘ kš` `‹ €š\”“ ‡–˜š ›™  ° ‘š– ‘˜€ ¹š– › \‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚ ˜f€– š\˜ š ›°€ ˜–‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ ]‘˜ “˜€€ \”“ ‡–  “€ › .com/2006/07/blog-post_14.com/2006/07/blog-post_12. ˜€ kš– – € ›™˜š”    ˜™“¡ ¡. ` ‘ kš˜è€š €š ” \”“ ‡–˜ š ›™  ° ‘š– ‘˜€ ¹š– › \‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚ ˜f€– š›°€ ˜ –‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ .blogspot. kš ¹š ˜š   š ‘ ›— ˜› €¡ ˜˜ˆ’ € ’ ș “¡ €š? ]‘˜ – › ș €˜f€  Š\š^‡ “™š¡. € ˜‘[ ¡ ˜? ˜˜ €¡š¡ ¡ €\‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚  ˜f€– š›°€ ˜–‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ .

]”èŠ šܛ ‘ š¡¡. › €“¡ š èj †Œ† Œ€š“ ž €š‘ @` €˜ ›€“˜’ž › €€˜[… š™ € . ` € ” …› ?" ----------------------------------------------------------------------------…Š€› # 0543 –‘škš‚‘ ------------€†˜¡ ž™f€˜’ž › ˜–‹ –™š€ … 耙 ›š¡@f€ f€f€˜¡ ž™f€ –‘š€  ¡  ¡f@–‘š“› ‚ €  ”šž ““¡ €™ . `“˜ f€‡ š  š š¡  @ `“€– …€   ‘ ‘ š ș š š¡ ¡?" ”¡› ˜“€ ‡ …€š “]™  ‘ š  . € “. à¡€ ›‚ €€˜š ¡   \š`Û¡€ ” €˜ș €šš¡ ¡ ‡ ˜  € € ”   \š^“èŠ šܛ  › € .  ˜ ¡› – š– š€ €¡ ¡. Œš‚™ ș ”¡› \š`Û¡ “˜š `‚› ˜†‘€š ‘™ \–‘ š  š‘ š‡ š  š “›‚ ”¡› \–ˆș ¡] ‘ š \š˜”ž –€ ‡ …€š “]™ ¡ --------------------------------------------------------------------------…Š€› # 0541 ‘  š‘ šf€¡ Š›”¡…kš… ™€  ‡–  ÛŒ … “€ ›€š “›‚@ ]”\”“‘€ ÛŒ …™¡ “¡   €.…Š€› # 0540 ‘  š‘ šf€ ț “€€– ¡š–‹. ¡ Š›˜ ›€“ š ’ €™ @‘ “  š‘ š “š ÛŒ …–‘› ›™@ @ …Š€› # 0542 ‡ ˜ € š“\”“”   € Š  €] ”  ” ‚› € š¡€†¡f ‘ @ ‡ ˜  ș  ‚™   ˜‘š¡ ¡ €€˜š €¡ †” š ¡^“› ‚ “ ‡ ˜  €˜š .

•š  @› ‚ € € ¡›¡]@`“€  ›€ ‡ –‘¡f–‘š€˜ ›€“ – ™ ‡– ` ¡‚‘ “€ ›“ ”Œ . ` ] è ‘– € › ‚— “ [€ š—  –‘š€ ‘š¡@\… “€–‘š€ f€–Œ €Š € ‚‘ ˜›‚_@^ €”¡› €€ _€† ˜ˆ”  –‘š` — ‚Œ”€š‚™ @š. › €“^ – š¡¡šè€ ” †›‡ €š”¡›” † \‘šŒ › .   ¡€† Œ‚ • Œ‚ “¡ .] è €™ ƒ–š ^™“¡ . ` “”  ‘™kš  ¡]@› ‚ “— …“€    › @€† ‘“ – ‘¡ ˜¡ ž™`  –‘š€  ˜’ž › ˜¡ ‡š¡f@–‘š”“ è™ “‚›“›‚ . •š  ¡@ **-** ^Û ’“Ÿ http://saptrangblogspot. . ` € ”  ˜‘‘‚ @–‘š “… š –™š” ‚™ . ` € ˜ ›€`‹ . \‚š]”€  š‚š –¡ ™]”€ –€¹ ¡ ***************************************************** …Š€› # 0546 ]”€ — ç™]”€ ”“ ”š “—[š€š ¡ ‹ €¡˜…›   “ ***************************************************** …Š€› # 0547 ‘ € €š–›Û‘^“ kš^“ a… _”š”¡…‡ . ¡¡šè€  “ ”¡›` € ”¡› ” †›‡ €š˜ ”› ¡. g  €š€¡† Š † Š €†€†  ˜ “ ‚™ @` € ˜ ›€˜è€š  š¡ .com/2006/07/blog-post_17.html €…Š€›‡ ¡š¡ š‚ “¡ š¡ **-** …Š€› # 0544 ¡š ¹›” Ÿ€” †f€˜ ¡› € ™ ‚‘ “¡  ¡ ¡š\ ¹›” Ÿ›” †€_˜ ¡› j€ ***************************************************** …Š€› # 0545 \‚š]”€ ” ‡ ‚š –¡ ™]”€ –‘ €è˜ ¡. ϙ ‘  ϙ ‘ €† ‡ ™‚ . ܙ › Œ€š ‚™ .

“ …€ `š‚ ****************************************************** …Š€› # 0548 Œ€ › .€‘ ‘ˆ ”† \–‚’. ‘›“€¡ ‘›‘ š “€› ”š¡ ™š˜š ¹Š €è˜. ›Œ€ –‚Œ … ›¡ ‡  ¡ ******************************************************* …Š€› # 0552 \Š›‡ ‡“ É™  ˜è™ ”š— ŸŽ‘š¡. — ŸŽ˜” š š “™ ‡“‡ `” ™\”“ “”š— ‡ š‘š¡ .› ‚€¡‚ …›–.]‚…› ******************************************************* …Š€› # 0551 ƒŒ –‚ԏ ¡ –Û‘¡ ‡  ¡. “¡ ™ ¡] š‘ š “€› ****************************************************** …Š€› # 0549 €¡¡. ‡ã¹ –š . ^怘“ ‘`Œ‡  ¡ € _¡˜ — ^怀š› €à–ɏ“ ‘–¡] ¡ ******************************************************* …Š€› # 0550 ‡Û‘‚ ˜˜–¡]‚‡ j‚ ș €‡¡ — ˜‡ j‚.

` € – š˜– ›“ — “¡ … ¡™. – ›\Š›‡ .]”…”š ¡™–Œ–‡‚[€¡‚™¡. ‡ € ˜€ \“—“¡ ¡ .› ›‡ ” †–‹–¡‘š€ “š¡] š€ š`“ š¡ “¡ ‚™ .

.

.

.

.

.

ž ‘ ˜‘ã¡ ƒ ° € ‡‚¡‚’”š…±€šș “¡ ] ? ” “‡ – ‘™  €‘ã¡“f€  ‘ ‚’ € ‘€š–¡ ž“ ¡ ‡ f@ …Š€› # 0 ” \”“” €… ›蝗  –¡”šž “ @ ” “\”“ ”  ” ˜ ‚ ” “ ‡€š€¡ ˜€ ˜“ €“ – š€¡ ¡ €–‡Š ]‚‡ €š…[˜ €™ €š @¡š ˜¡ “— ˜ ‚“€ “ –]‡  ¡@ ”  —  ¡š˜¡ “˜˜ — ¡ ˜ ‚ ¡@ …Š€› # 0 . ^Šš“Š   ’¹ ۊ €   ^Š  ` š‚f ™ “€ Œ €f‚f€†…Š€› …Š€› # 0 ” ”   ‡–˜˜š‡ a‚ .  ˜ș €š ‚? ”  ”   ˜— ˜š‡ a‚ @ ” ”   ș ? ”  ”   ș €ϙ ‘ ž  ]‘˜ ˜š‡  ¡@ …Š€› # 0 f€ ˜ ¡› \”“  ¡›  – › ˜“\”“” € ‘    “ “€ Š“€ ]‘†° ‘ ¡@  ¡› “”† € ?  “‡ – ‘™ ˜“`“€‘ †” €šš ‘f¡@ f€–€•” “\”“ ”  ”† – j.

¡\— €f€– š— € ˜“¡ ]™ @ …Š€› # 0 ”  ”   €›š ˜“–¡¡ \͆  ”“ ‘ @ ” ”   g  ș ‘ ›™ ˜“? ”  ”   €›š ˜“‘ €˜ˆ— š€ jš \ š¢˜ —‡ ‚™ @ ” ”   ¡ ¡ . ‘]‡]_@ . ‘ș ‡ . ^“ ‘š€]”€¡ š¡?‘ ‘ .” ”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @ ”  ”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ? ” ”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› f¡ . ‘˜‚š.  ˜ˆ‘ š” \”“”  g  “¡ ”† @ ” €  ˜ˆ ¡f” “€¡ @ › €“” ž “¡ ¡_kš– › . ‘‘ €› ‡ — … ‹ ]f. à¡ —‡“ ¡ … ¡f ș €\ š¢˜ ”š ¢Ž€ ›f‡ “š € ¡ —‡ ‡  ¡@ …Š€› # 0 ” “”  ”† .  ¡š … ‹ € € “˜ ›  . ‘]” … “€š@ ‡–” › Š€š ” ]™ kšŒ €‘“›‚ . €¡€–]_@ ” “€¡ .  ˜ˆ‘ š” Ÿ€ ” “¡ ¡  @ ” € – – … ˜¡ € Š€š” “€¡ @ …Š€› # 0 噝  ™ ” f€  ¡€ ›fž¡š – ¡š‡ “ ›  @` “ ” €  ˜ˆ ™ .  ` ”š › ‘“ .  ˜ˆ‘ š” Ÿ—  \”“ ”  ‘ – š¡“— ‘ .

…Š€› # 0 ”  ”    ˜ˆ˜“¡ ] . ”š – š €   @ …Š€› # 0 f€˜ ¡› \”“”  € š…› “   š¡  @ ” ”   ‘ f€ š€ ž ž ‹ € “¡ ›‚ ¡]¡@ ”  ”   ș . ș ‚°–°¡? ” ”   ^ ˜˜” † ]š¡ •€ ‘”  ¡”š \”“ …¡š “¡ @ . –¡ ¡˜  š¡¡ ? ‡–ž ‘ €š“‚f. €] š˜€ ¡ ș š ‘“ … ¡ ¡ ? ” ”   ^  ›f €]”€‘ݏš…›‡ “€– ‘˜š ]‚” †ƒ˜“ › € _ ¡ @ …Š€› # 0 ” ”   ‡ “¡  ‚ ˜ €“ ž ”  ”   €“ ? ” ”    ‚ ˜^“ ž ¡  ¡? ¡ €” “ ‚š˜¡  € ¡@ ”  ”   \š—_. `  ‘“ –¡\€°š¡@ ”  ”   `  ‘“˜\€› “¡  . ” “ ș … ‡¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @ ” ”    ” › ˜ š” Š[ € ? ”  ”   “¡ . ˜“‚› €š‘ @ ” ”   ¡ș ? ”  ”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @ …Š€› # 0 ” ”   ˜ˆ]‡€f€–  ˜ˆ“¡ ]_@ ”  ”   € “  – ? ” ”   ™¡ €‡–— ˜\”“  š ›‡ ¡ . ‡–à¡ š ‚ “  “€š˜š “ ›  € ¡.

”š\–^ – € ș ›“ ‘“ ? ”  ”   \š\–‡ €š¡   ˜ˆ˜]™ €` €‘ϙ ‘ –¡š ? …Š€› # 0 . ¡ \— €f€– š— € ˜“¡ ]™ @ …Š€› # 0 ” ”   ș – ¡. ‡“ \͆ ˜š ” ‡ ‚@ …Š€› # 0 ” ”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @ ”  ”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ? ” ”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› f¡ . ‡“ \͆ ˜š ˜ –“   @ ” ”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €. €— €— ‚è  — › —‘ ™€¡  ¡@ ” ”   \š“¡ .…Š€› # 0 ”  ”   ‘ . ™€ ¡  € ¡? ”  ”   ‘ €›˜‚è ˜ kš˜“  š ‚è  €”° ”š` š ‘™ @˜š  š€”° €“  •kš`‡›¡ ‚f@ …Š€› # 0 ”  ”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € . ]”]’ š € ^ š¡”šž “¡ €š €˜š˜ș Š¡›š¡¡? ”  ”   \”“  š‡ € – ™ ‘€šš¡ ¡@ ” ”   € “  – ? ”  ”   ‡–˜à¡ šƒšž ‘ € è ›€š‚™  . – `Û¡ “˜ˆ €¡  €™ ‘˜“˜ ž ‘ €š“€ ¡à˜€  ¡˜ˆ` €‘€š ‘‚@ ” ”   ¡ .

\  ›™¡@”¡›‡–]” “  “–‹. — ” “”  ”† ș ˜ ˜ˆ  …˜ܙ š€š¡ @ ”  ”   ™¡— € _”†“€ – ¡@ ” ”    ™‘ €š €˜š ˜ €– ‘˜¡šš ‡˜š € ”š]™ €š ‚@ ”  ”   ¡ ¡ . žš –” €š¡˜ — ‚˜—›‡ ¡@ …Š€› # 0 . “ š¡ @€ è “˜š‘ݏš€š 菘¡ ”° ¡@ …Š€› # 0 f€å™ ƒš˜–‹€š‚ “ ‚ š¡  ™¡‘€š` € ” “ €¡ ” ”   ˜š ” ‡ ‡–‚  `°¡f”† ‚š‡ ™ €š@ ”  ”   ș à¡ š ” ‡ ˜¡˜€ š —š€š‚ @ žš –€“ž˜Œ–¡f”  ” “€¡ ș €¡ .f€ ‘“” “”  –° ž€ ™ ›¡‡˜€¡ \–˜ˆ”È€ ™€ “¡ š¡ ¡ €]”€ ˜ˆ ”¡›‡  ˜ ¡Þ–“¡ š¡ @ ”  ”   à¡™¡‚›•¡˜ € ¡_? ” ”   ‚›•¡˜ “¡ .  ‘€˜ kš˜ˆϙ ‘ › @ ”  ”   \š\š@– ‘š\ ›. ˜à¡ š –  ¡@ ^ ”š” “›°°  ‡– “˜€¡ ‡ “˜. ˜˜ˆ ”¡… ““¡ š¡¡ . ™¡¡ €\–˜”¡›‡  –è ‘ “ “¡ –“  @ …Š€› # 0 ” ” ]” ˜– €šš¡.

]”€   € ›f¡@ …Š€› # 0 ” ”   ]‡]”–¡‘š ƒš]f@ ”  ”   kš˜^“ š €‡ ‚€šș €šš¡ ¡ @ ” ”   ˜” …ƒŠ ]”€^‡ š˜‡ ‚š¡  @ ”  ”   kš˜” …ƒŠ ^  ^‡ š˜– ¡š°  € ˜  ‡ j ˜\‘š]a@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @ ” ”    ” › ˜ š” Š[ € ? ”  ”   “¡ .  ›°€ €˜ €˜20   ›€  ¡ “ ¡ … ¡f@ ”  ”   \‚š20  ›€  ¡ ›°€ “ ˜› ș ‘ ‘    ›€‘ ›°€›]a? …Š€› # 0 ” ”   ˜“‘ “™ €  – – š˜ ¡› € ‘ . •š? ” ”   •šș ? ˜]_“€  ˜“ ¡Š‚_@ …Š€› # 0 ” ”   ™¡› ‡f.” å™ ” š ”   ¡˜ š –Š \–ž ‘ › ™€¡ ‚_¡@` € ›f›°€ ‘“ ž €š‘ ‡f@ ”  ”   €“  ›€ ›°€ ‘? ” ”   ¡˜ š –Š 18  ›€ ¡. ` ”š  €”°–•–š¡@ ”  ”   \͆ . – › € ˜‡–€š“ ››€ ž ž @ ”  ”   ”š˜š– › ˆ°¡ “¡ @ ” ”   ™]”€ ›f“¡ . ˜“‚› €š‘ @ .

ș ș ¡]? ”  ”   – € _ žŸ“¡ ¡@˜š€ Š€ ‡–˜  € “ Š š ¡] kš¡\–— ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡˜“‘  ”f–… f@ ” ”    € ? ”  ”   ˜‘ݏš ƒš– €” †” †‘ °¡f]™ ¡@ ” ”   —  €¡ ¡ €˜˜[¡ .  ” “f€” “” € ›fš ‘ @ ” ”   f€\”“ ›f—  ›› @ ”  ”   ˜ –“ ” “ f—  ˜ žš¡ € ¡@ . ^ €– ‘š`“€ “€› Š ‚€ ™ ‘ ]‡  ¡@ ” ” •ã˜‘“‚f.” ”   ¡ș ? ”  ”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @ …Š€› # 0 ”  ”   …› ]‡ €  ¡ Š›˜…›€š “  ¡@ ” ”   ș . ș ˜š¡ €–“ “ – š¡ ‚f¡ ? ”  ”   “¡ @‘š\ ›. ]‡–[“  •€š“€ ˜““¡ €š š¡ @ …Š€› # 0 ”  ”   ș ‡ ]‡˜“˜š € Š“¡ ˆ ° ? ” ”   ˆ °   . ŠÈ  €” †‘ °  ”Í…   ”f–…@ …Š€› # 0 ”  ”   ‡–— ˜ ” ‡ € › š‘ ¡ ˜š ›° _ ”š‡ “€ ‘›€š ¡@ ” ”    …›ș “¡ ‡ ? ”  ”   ș € .

…Š€› # 0 “  ¡ ” ”   ™ ‘  š ›”¡…“€– ‘ƒš › “˜ˆ ‚ “ ‚ “€ ›f€¡  ˜ș € ‚ ? ”  ”   –˜‚ “  “ ‘“ . ]”€ – š  € . ›° €™ € “‡š˜ˆ”š¡ Š€ š¡  @ ” ”   ˜ ]‡— ™¡ €¡ ¡ €à¡ €  \‡ ™–ƒš ˜¡ “ … ¡f @ …Š€› # 0 ” ”   \‡  “¡ .  €•š˜ ^ž€š“ › € \”“ ‚› € f¡   ¡ ‡ f@ …Š€› # 0 ” ”   ]‡ ^  ›ț €“˜š ˜ € ˜ š¡ ‘™  @˜š ˜ €`‹“€€† €Œ– ‘™¡ ‚š”° @ ”  ”   ˜ ”¡›¡ €¡š¡  €™¡ƒ° ]‡€›’ š …›š¡ ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   耛€‡˜ “˜˜ ‡’š ‚‡š  . ” €‚Ž ` ˜’ š’ š¡ ]f‚@ …Š€› # 0 ” ”   ™¡› ‡f– › € ˜‡–€š“ ››€ ž ž @ ”  ”   ”š˜š– › ˆ°¡ “¡ @ ” ”   \‡ . ]”€ “¡ . ––› ]‡€›ˆ‹”šˆ‹– ›“   š¡ ¡@‡  …– ›“  ` ] ¡ “¡ ¡@ ”  ”   ˜ €‚Ž –Í… ”¡›   ¡.

ž ‘  ”¡›˜“à¡ š ‘› …š ™  @]‡€”† š¡ ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡ Œ¡. ˜š”    f€kšžŠ[ ¡@ ” ”   ” ¡. ]”€ ¡“ › žŠ[ ˜ˆ ‡›‚_¡@ ”  ”   € _– “¡ Œ ›‚.  ˜“  … €†gž€ ‡ f@ ” ”   ¡€ ? ”  ”   ™¡› ”È…š€  “ Š€Š@ ” ”    “ € € ›f? .  ˜ˆ–¡ƒ–š ¡Š ¡  ¡@ ”  ”   ˜ … “€š @˜^“ ‡ã‘ › Š]a‚ €à¡ ” — “¡ …›” f‚ @ ” ”   ™¡   …€š kšƒ–š ¡Š¡ “›‚ ¡@ …Š€› # 0 ”  \”“ ž å™ €š¡f €›š ˜ˆ ”“˜— š€ jš \ š¢˜—‡ ‚™ @ ” ”   ¡ ¡ . ¡\”“ ‡‘‚ ˜€— “ €— ‡ š”†  ¡@ ”  ”   ¡ ‹ €€¡ ¡ . —  ˜“` žŠ[ ˜ €”° € Š€š‡› ¡_žŠ[ ”š”–‘›‚ ‘™ ¡@ …Š€› # 0 ” ”   ˜‡–‘ݏš…›‡ ¡ . à¡ —‡“ ¡ … ¡f ș €\ š¢˜ ”š ¢Ž€ ›f‡ “š € ¡ —‡ ‡  ¡@ …Š€› # 0 ” ”   ‡ ]‘˜ … š €š ¡.ˆ°¡@ …Š€› # 0 ” ”    “ ‡ .

”  ”   f€à¡ š ›fkš‘ à¡ š˜à˜ ” ” € ›f@ …Š€› # 0 ” ”   €›š ˜“ ‘˜˜ˆ‚ ›™ ș ‘š¡? ”  ”   ˜€ ‚›•¡˜ ¡_¡@ ” ”   €  ‚›•¡˜ ? ”  ”   ™¡ €˜  ™ ¡] @ …Š€› # 0 ” ”   Œ™š. ș €— à¡ š ‘›˜™¡ə ›]™ ¡ € ˜š ž ‘ €  kš ¡ ‡   \͆ ¡  @ ”  ”   –〛“¡ @ ” ”    …@ ”  ”   ˜ €  kš€ –š ș … ¡‚ ? …Š€› # 0 ›– – ˜ š €– ‘š˜ž€ ‡–]›  ` “”  ° \”“ –   ”† ˜€¡ ¡? ș 蝂[˜@ ” “‡ – ‘™ “¡ \— ˜“š€˜¡ ¡ @ š˜ž“”† ^ € ș  –¡? ” “€¡ ș ˜ –€ š”š€ • “¡ ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ˜˜ f€– €¡“ … ¡ ¡@ ” ”   ș ? ”  ”   ž ‘  ”¡›˜š‘ \•™š@ ” ”   \–‡–€Œ› ˜› ¡ ‚Ž ˜›‚¡ @ …Š€› # 0 f€˜¡ ž™\”“”°   €–Š€ ˜ÒŠ € › “–“ “   š¡ @ –Í…“`× €  ”† \€›]”¡  ^“ \͆ ‚ › ˜ÒŠ € ‚ › € –“ ›¡? .

‡ € ‡¡   š”°  ™ € €› •¡  ¡@ ]”˜€ “˜ ›€€ ¡  ™ ` kš€  ˜ˆ f €¡\”“ ž ¡š ›° _ˆ‚° “ €™ €š@ ˜€ “˜ ›€“”† . –‚š¡Œ› ^Š€‚ ° …› ¡ ? .\€› –Í…  –Š “™ ˜ Ȋ  @ –Í… \€›  ¡€ \€›? \€› –Í…  ș – a–Š \‚š‚ ›š Š “¡ –“ ”   à¡ š ]Š “¡   @ …Š€› # 0  ‡  ’ € ˜ ¡š ž  ˜¡š– š‘ °“€ ™ ‚ ˜ ˜]¡ . ^ € ș š ‡¡? ¡š ž  ‡   ™ š. ‘ș ]”` kš€”°   ¡?‘ ‡ “¡ ˜` € ž ¡š¡. ˜‡–— ‘ °“ ž €š ¡ ™¡˜ “ › ¡ €˜š –  ˜š” †]š¡ ¡@ …Š€› # 0 \‡  “¡ . ” €‚Ž ` ˜’ š’ š ¡ ]f‚@ ” “˜è€š ¡f‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 “f˜€ “˜ ›€€”  f€žÉ ‚™ kš€¡“›‚ . ‘  ¡–. ¡\”“ž ¡š  ›° š¡ ¡. ]”€ ^˜ š€   š ˜ ‡›”š‡ kšš¡ ¡. ` žÉ “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ˜èŠšfŒ ˜ ‡ž˜ [ € € š€ •€¡›‘ š“š € ›™ kš €¡ ‡˜ “ [ “€ › . ––› ]‡€›ˆ‹”šˆ‹– ›“   š¡ ¡@‡   …– ›“  ` ] ¡ “¡ ¡@” “”  €¡ @ ˜ €‚Ž –Í… ”¡›   ¡.

š€ _ – “¡ @ ” ”   ș ? ”  ”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@ ” ž¡ €š  …€¡ ˜› ? ”  ”   `  ‡–˜ . ˜‚šƒ–š “€ – “¡ ¡@ š ˜ “   ș ? ˜ “ š   ș €^“]›  ¡ €‘ … š€‘˜…›€š •š ›Š‡ ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ™. ‡   € ˜š” ‡˜ “”š¡ “”°@ ” € “€”  ‡ €šˆˆ› ¡f ‡ j•   ›‚ › @ …Š€› # 0 ” ”   ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  . ¡]‡€¡ ‚š‚_@ ”  ”   ]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f. € “˜€†g  ˜ ‹ – €¡‘ .ž˜ [ ‡ – ›‘š\ ›‚ ° € €€˜‡ š¡^  ›f€›fÈ  ŒŠ ˜¡Œ› ^Šš –¡ ‚_ @ € 芖›– › ™¡ ‘ ‡˜[¡f@› ^   ‘ j@ ¡ \— –“ “ ¡@’ ž˜ [ ‡ – ›@ € 芖›– ›  “‡˜[ €f¡fg ¡ ƒ˜š¡¡ ? …›   ’” ›  芞“@ — ˜ ‡ž [ – …˜– › \š  ¡–. ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f¡@ . ^“€ –  ”š™€ ““ € ‡f‚ @žš –” €š™g  ¡ –¡€ –¡€ – €š¡@ …Š€› # 0 š ˜ “   ˜“ “ ¡ €à¡ š” € “ ‘˜…›“€ – ˜ š ¡@ ˜ “ š   ¡ ¡ .

…Š€› # 0 ” ”   ^ – €€ŒÈŠš“˜š –^χ € ¡@ ”  ”   —› ¡€ ? ” ”   ‡–˜–  `š  €ŒÈŠš“€¡  “  š™ ^   Š”š]‡ f@ …Š€› # 0 ˜€ž“\”“‘ 菠šž ”† ” € ” €‡ “€ ]’ š ž› ș ˜ “ ‡  ¡? ^  ›f €¡ ž› ”  Š€š  š¡ ¡@  šž“˜è€š ¡f ‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ” ”   ^“ ‘š¡ ‚_. ¡`° € ¡@ . ] šș š¡¡ ? ”  ”   €†“¡ @ ” ”   €†  ™ ¡… šƒŠ ˜ š‡  Š[ •€Š€ `›Š”›Šš¡¡ @ ”  ”   ‘š¡ ¡ €^ € fÈ ” ™š ŒŠ€¡ ¡? …Š€› # 0 ˜€ž“\”“‘ 菠šž ”† ” € ” €‡ “€ ]’ š ž› ș ˜ “ ‡  ¡? ^  ›f €¡ ž› ”  Š€š  š¡ ¡@  šž“˜è€š ¡f ‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 …Š ˜   ]”“€¡  €” š™ €”¡ ¡kš¡`°  € ¡? ˜ …Š  ¡ .

‘– › €“† Š€š‘. ¡ €–`°‚ ? ˜ ‚è   –Š ¡€› –¡¡ ¡ `°‡ f‚ @ …Š€› # 0 – ˜ €”“ €f€f‡Š f€  ¡–“]€š”† ™ ‘˜\”“ ” € – ˜ €š akš€›¡˜š‡ ™ ˜ˆș ˜›‚ ? – ˜ f‡Š“–°^ט “ “ ` š ‘™ ‡›™ •   @ …Š€› # 0 “ _“f€ ¡€ ”† . ˜‚šƒ–š “€ – “¡ ¡@ š ˜ “   ‘ș ?‘ ˜ “ š   ‘ș €^“]›  ¡ €‘ … š€‘˜…›€š •š ›Š‡ ¡@ …Š€› # 0 ˜    ˜   à¡ š ¡‘š – ‘™ €  š¡ ?   ˜ ˜    \šș – a@š 菘˜š” ” “ ›“`š . ” – › ‡ €†€š“ ¡‡ã‘ ™€š› @ ”  ”   ˜ˆ˜ž  ˜š“— “‘ ‚ ? ” ”   ˜ˆ芛€ ‡ š¡@ …Š€› # 0 š ˜ “   ‘˜“ “ ¡ €à¡ š” € “ ‘˜…›“€ – ˜ š ¡@ ˜ “ š   ‘¡ ¡ .   ¡–?‘ ^“† Š€š‘ €˜š ˜ ‡ € ”€°˜“]f@ ¡€“ – › ”š¡ •š¡f‡ – ‘™ @ ƒš˜€›¡¡ “€– ‘” “‚è ˜” šè  € •‘ ›Š€ ™ kš芛”š…±€š‚›˜Œ ›“€ ™ š¡ ‚™ .…Š ˜   €›š ŒŒ “ €š “  €¡š¡ €˜”š ¡ .

 ` € šæ‘ š “”† ș — _. ‘ ‘ “¡ €  ș ? žš – šæ‘ š   ‘ ” €š¡  ‘ ‘  …Š€› # 0 – ˜ €”“ €f€f‡Š f€  ¡–“]€š”† ™ ‘˜\”“ ” € – ˜ €š akš€›¡˜š‡ ™ ˜ˆș ˜›‚ ? – ˜ f‡Š“–°^ט “ “ ` š ‘™ ‡›™ •   @ …Š€› # 0 ” ”   ‘ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  . š € _– “¡ @ ” ”   ș ? ”  ”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@ ” ž¡ €š  …€¡ ˜› ? ”  ”   `  ‡–˜ . ˜à¡ š ‚› ‘– ‘ ¡@ . ¡]‡ €¡ ‚š‚_@ ”  ”   ‘]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f. ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f@ …Š€› # 0 ” “”  f€€”… ™–“ “€ ›f€¡ @ ” ”   ˜‘–“ › @ ”  ”   ˜š  š˜‘‘[ ¡@ ” ”   ˜š‚›˜‘‘[ ¡@ ”  ”   ‹ €¡ ˜˜š  š‘– ‘ .kš‚ ° …›‘ @¡芞“”š¡ š¡‚™@ ˜    ˜   ˜ ˜ˆš¡ ¡à¡ š ” ° @^“›– •š˜à¡ ܙ   ¡ š¡“ ”° @ …Š€› # 0 f€žš – € ” ˜š‚_.

…Š€› # 0 ˜  \”“  ¡›   ˜   à¡ š ¡‘š – ‘™ €  š¡ ?   ˜ ˜    \šș – a@š 菘˜š” ” “ ›“`š kš‚ ° …›‘ @¡芞“”š¡ š¡‚™@ ˜    ˜   ˜ ˜ˆš¡ ¡à¡ š ” ° @^“›– •š˜à¡ ܙ   ¡ š¡“ ”° @ …Š€› # 0 ” ”   \‡ .  ˜ˆ–¡Œš›‚ ¡@ ”  ”    ^ € ˜›–™¡¡ €˜— ˜š š¡Œš” € ¡ @˜ ˜ °”š]–‘€š› ¡@]‚ ˜— g  ¡ €™ €š @ …Š€› # 0 . ș ™¡ …¡ € ”™” – ›¡? ”  ”   ¡ . ‘\‚š˜\ț € ˜› ¡š ˜¡ “^“ –…€š› €˜š ›f€˜ €˜‘   °™ \æ™ š ‘›@ \‚š˜\ț € ˜›  ˜ˆ  °™ € š ‘“€ €— “ – ¡ “¡ ] @ ” “˜è€š €‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ” ”   ‡–— ˜耊š˜ °¡ . €¡ g  ¡ ¡@ ^ ”š” – ›  •š˜˜ˆ€†” ‘‡ “ @˜ƒš˜ \€› –‹ – š¡  š¡ ¡@ …Š€› # 0 ” “`› ¡“—š蝚˜€¡ .

‘– › €“† Š€š‘.  ” “f€” “” € ›fš ‘ @ ” ”   ‘f€\”“ ›f—  ›› @ ”  ”   ‘˜ –“ ” “ ™—  ˜ žš¡ € ¡@ …Š€› # 0 “ _“f€ ¡€ ”† .f€  ¡–“€ ˜èŠ ‘ ^™ š ‘ ˜™`  €¡ . ‘‘ ^™ € \›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ ‡f €€ “  ˜š –  € ¡kš€ “  ˜š€ € @ ˜“¡ … ¡ €‘ f–‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ ‡ ™@ …Š€› # 0 ” ” •ã˜‘“‚™. ‘]”f€– š€ ™‘ † €ș “¡ ›?‘ € † €˜š –  “˜ˆ €¡  €‡–]”€ † €]f  ˜ˆ“ €˜à¡™ ‘€šš¡ ¡kš‡ã‘¡ à¡\”“”   –› “ › ¡@   ¡–– ›@‘ ^ ˜ ‘È€ș ¡?‘ –‚› › Ï‡““ •š”† @ \–ș – a. \ ›˜˜š –  € ˜š‘   ›¡ ‚f¡kš •›¡ ›˜˜š€š` €”  “¡ ‡ “ … ¡ @ …Š€› # 0 ” ”   ˜“€—   … ¡ €˜š ž ‘ €  kš ¡ ‡   ș ¡  ? .   ¡–?‘ ^“† Š€š‘ €˜š ˜ ‡ € ”€°˜“]f@ ¡€“ – › ”š¡ •š¡f‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 – ˜–‹f€  ¡–€ – š– š† €]š¡  › €“¡š– š ` ‡–š‘è š €›@`“€ ¡ ›‘€š–‚›˜–‹f€  Ï‡““`“ €¡ .

‡–— ˜\”“  š ›‡ ¡ . ˜‚š™¡˜š ^š ‘ “¡  @ ‡‡ ˜ ¡›   ™ “ à¡ š “ ™” ”š¡˜› €š“€ “¡  @ ˜ ¡› ‡‡  ‡ “¡ . ˜š “ ™€   °“€ “¡  @ …Š€› # 0  ” € ” \”“  ¡›  – › ‘˜“\”“” € ‘    “ “€ Š“€ ]‘†° ‘ ¡@  ¡› “”† ‘€ ?‘ ˜“`“€‘  †” €šš ‘™¡@ …Š€› # 0 ” ”   ‡–˜˜š‡ a‚ .  ˜ș €š ‚? ”  ”   ˜— ˜š‡ a‚ @ ” ”   ș ? ”  ”   ș €€_– šϙ ‘ ž  — ]‘˜ ˜š‡  ¡@ …Š€› # 0 ” ”   ș – ¡.”  ”   ˜€— ‘ š € –š “¡   … @ …Š€› # 0 ž › š˜   à¡ š¡ –Œ” ^” …±€ša”š\”“ƒš˜ș ‡ š¡¡? š˜ ž ›   ‡–€^“€ Š ‚€ ܛ 芚›“‡ f. `  ‘“ –¡\€°š¡ @ ”  ”   `  ‘“˜\€› “¡  . Œ Ȋš“ ^Û¡  ±™ …±“`š“ ˜“ €™ ¡@ …Š€› # 0 ‡‡ ˜ ¡›   ˜“\”“” €  š”š€  ‘˜ š kš¡ŠŠ ‚™ ? ˜ ¡› ‡‡  ‡ ¡ . –¡  ¡˜ š¡¡ ? ‡–ž ‘ €š“‚f. ”š – š €   @ .

™ ‘˜\”“ ‡‚¡ “¡ ¡Š ž ž €— “¡ ŠŠ @ …Š€› # 0 ” ”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @ ”  ”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ? ” ”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› ™¡ . à¡ š€ šŽŠŠ ¡@˜“à¡•›‘ “ •€€š˜ š  . ¡ \— €f€– š— € ˜“¡ ]™ @ …Š€› # 0 ›–]”šž“€– ‘–¡ ž ŠŠ“”šf€˜š ‡“] ›€š €˜‡ š›¡‡˜€¡ ˜€¡ ¡. ‘˜š” “¡ ›¡ €™ ˜–¡–¡ ‘š € ” š…™ ‘™  @`Û¡ “ f€‘易€ Š ‚¡ € ŠŒ ›  @ ‘ š ˜ ¡› “”† . ‘”šŠ ‚ș ?‘  šș “¡ ? ^ ”š”¡› – › .…Š€› # 0 ”  ”   ™¡ž ž à¡ š€ šŽŠŠ ¡@ ” ”   –〛“¡ . ‘ș €` €  š ”¡› ¡ €Š ¡] @ …Š€› # 0 ˜ “ š €ž  ` “]ט¡×™ €š› kš` ]ט¡×™ €š“ ”° @^“‘ “ ˜\š– j@ š €ž ˜ “   ”¡› ș å™ €\  ¡¡ “kš‘ š  ș ` €  ¡¡ “€ ” …› ¡@ . \— •›¡ ›˜“š€˜¡ @ ”  ”    –? ” ”   ș ˜ –€ š”š€˜¡? …Š€› # 0   “€ € ” ™ \”“” ™ € –¡ ‘š € – “€šš¡  @ f€– › . ș 蝂[˜”¡…‚™ ¡? ” ”   “¡ ܙ š.

•š? ” ”   •šș ? ˜]^“€  ˜“ ¡Š‚_@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡h • ˜  š ‘““ š¡ @ ” ”   ș ? ”  ”   ”¡› ˜› € ˜€ š.…Š€› # 0 ” ”   ˜š ” ‡ ‡–‚  `°¡f”† ‚š‡ ™ €š@ ”  ”   ‘ș à¡ š ” ‡ ˜¡˜€ š —š€š‚ @ …Š€› # 0 ”  ”   ‘\— ˜ “ € ž ‘ € ș ‡ã‘ ¡? –¡ ˜™”° ¡@‡–€€ _\͆ ›°€ “ ˜›–€¡˜– Š‘“ … ¡f@ ” ”   ‘– Š— €–€‘ ‡  € ¡? ‡–˜ž › € ` €   ˜šƒš › “¡ \͆ ›°€ ˜›“€ ^‡ š€¡ €™  ?‘ …Š€› # 0 š €ž ˜ “   ` “]ט¡×™ €š› kš` ]ט¡×™ €š“ ”° @^“‘ “ ˜\š– j@ ˜ “ š €ž  ”¡› ș å™ €\  ¡¡ “kš‘ š  ș ` €  ¡¡ “€ ” …› ¡@ ” ”   ˜“‘ “™ €  – – š˜ ¡› € ‘ . ` ”š  €”°–•–š¡@ ”  ”   \͆ . •š–  € Œ Škš •š Š •“˜€ €  Þ‡ @ …Š€› # 0 .

€ ˜““ Š ¡ “¡ €™ @ …Š€› # 0 ”  ”   ˜“ °€ ˜‡   ˜“ –‹¡. …¡…¡ ¡kšf€¡˜¡. ‘ “ š ‡™¡ ]¡@ ‚ ‚–‹¡. ˜ܙ š˜^ €‘šŒ–  . ”š¡– › ˜š”   ˜™“¡ ¡@ …Š€› # 0 ” ”   €“ – š€¡ ¡ €\”“– › ˜ ‡ –›‚ j. – “‡š]¡ @ ”  ”   \š— ʙ “\‚š˜“– › ˜ ‡ –›‚ ›™  . ‡ ˜“˜ ž ‘ € @ ” ”   –〛@‘š\ ›. ¡˜ž ›°¡ š¡¡@ ” ˜“f€… ‡”šڙ ““¡ ‘™ @™¡ –‹“ ›‡ °˜     š ‡¡ ¡  ¡”š˜“ ¡˜ž “_¡  ¡@ …Š€› # 0 ” ”   \‚š€ _–‘˜ ž˜ˆ—‚ €š›‡ f‚  ˜ș €š ‚? ”  ”   ˜`  €¡‚ €—‚ “€ ș ‡ š¡g ¡ › ‡ j@ …Š€› # 0 ”  ”   ”†›f€ƒŠ … ™€ ^‡ š€šš¡ ¡@^“ ‘š €˜– ›€“ ˜ș €šš¡  ? ” ”   ”°   › ˜ ‡ž˜ [  – €šš¡  @ ”  ”   ^“ ‘š€‡–– €š“   `Û¡ƒš¡ ș “¡ –› ›™ ? ” ”   ˜“`“ €¡  .”  ”   ˜–€• .

^ €  “. ˜š˜š“”š‘€ “˜ ¡“€ ”‘[ €š‘“ @ ” ”   ˜ ¡“`  \͆  ˜€ž‘€ “…› ™‚ @ . ˜\”“ \‡  ” › ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ‘€›˜˜ ™€‚_ €š ƒš˜… šƒ ]f@ `Û¡ “˜ˆ–˜ š ” Š .›° €™  –’°€– “¡ €š” a‚ @ …Š€› # 0 ” ‘g ‡ “  \͆ ¡ €˜˜š‡ a —. ˜ˆ`‹ ›@ ” ‘—‚ “^“ ”¡›˜ˆ`‹ ›@ ” ‘ —. ™¡ € €˜ˆ˜‚ [ — –“ ‘™ @ ” ‘ș ]”“ž š“¡ ˜… ™ ?‘ ” ‘˜€ _Œš” € ‡ ž š˜…  @ …Š€› # 0 ” ”   ]‡ “™ €ƒ š ‘“ ¡ ”°‚ @”š “ €ƒ € f€‘ ŠŠ‚™ ¡@ ”  ‚è ˜ f€‘ ŠŠ‚™  ș ˜“™ €ƒ š ‘ ‚ ? ” ”   …  ˜@š ‘“  ”°‚ ¡ @¡€ƒ € ] š ‘ ‡  @ …Š€› # 0 ƒš˜€›¡¡ “€– ‘” “‚è ˜” šè  € •‘ ›Š€ ™ kš芛”š…±€š‚›˜Œ ›“€ ™ š¡ ‚™ @ ” ”   ‡ €†€š“ ¡‡ã‘ ™€š› @ ”  ”   ˜ˆ˜ž  ˜š“— “‘ ‚ ? ” ”   ˜ˆ芛€ ‡ š¡@ …Š€› # 0 ˜š¡f” Ÿ“\”“ ” € \”“”  –› ™ kš’ ˜ – › š˜ .

˜š … š ˜ ”  \–“¡ š¡ ‚™ @¡€š ¡ š˜ f€– – j. ‘ș € _€ ˜ ?‘ ˜ “ ”   € ˜ €†“¡  @– ˜‘“ … ¡  € ˜š ^ `‚› ˜ €“  €¡@ …Š€› # 0  ‹‡ ”   ‘€›˜˜ ™€‚_ €š ƒš˜… šƒ  ]f@`Û¡ “˜ˆ–˜ š ” Š . ™¡ € €˜ˆ˜‚ [ — –“ ‘™ @ ” ‘ș ]”“ž š“¡ ˜… ™ ?‘  ‹‡ ‘˜€ _Œš” € ‡ ž š˜…  @ …Š€› # 0 . \͆ @š ˜€ ˜š € š‘‘“ @ ” “ •š › ¡‘ ”š˜šə ›˜€ š ‡ € ” € … ¡f `Û¡š ‡ “   ˜ ›‘š€ ˜”š‡ “ ”° ¡@ ” …› . ˜“‚› €š‘ @ ” ”   ¡ș ? ”  ”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @ …Š€› # 0 ” Š …›š¡  .” “– ˜ “› @‘\͆ . ˜ “ “\”“” € `‚›  \”“ jš]“€ ^ž š €™ @” ]‚™ kš”†“›‚ . › €“˜š ™¡ ˜€ “˜¡ž€ ‘‘“ @ ^ ”š” – › ˜¡ž€  ™¡ž¡š” ‘¡ “¡ ¡. € š ‡ € ” ‡ € ¡ ‘‘“ . ˜š€ “ š¡ ¡˜™ ˜? …Š€› # 0 ”  ”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @ ” ”    ” › ˜ š” Š[ € ? ”  ”   “¡ .

` ˜ — €›à¡ š  “@ . –  “”šž “€šš ¡@^ € € _`” ™– ^f@   ’ š ˜› ›  \–.”  ‚]€šš ˜› ›f€  ’€”  ‚™ @š ˜› ›“  ’  €¡ . ‘€ “  –€¡‡ ?‘ ˜ ¡“› ›“’ š €¡ .  ˜¡   ’ș –“ @ …Š€› # 0 ˜ ¡“› ›f€–€‘¡f–š š¡š “›‚ @— ` € ” ] ‚_kš– › . \‚š–   –…“€ š € ˜ ›˜¡  . . ‘ș ¡]^ š¡ș š š¡¡ . ž˜[“¡ ] ?‘ ˜ ¡“› › \”“ ”   ‘€†“¡ ¡]‘š\ ›^ –€€ \ ¡ ^“ ‘‘ _¡ €˜\”“ › _“š € € @ ” ‡  – › . ‘˜¡ š ‡.‘”  –€@ …Š€› # 0 ” ”   €†  ›”¡›˜“˜ˆ €¡  €˜蝂[˜ ˜š –“ š¡“€ –‡ ™˜š  “€[˜š¡“ ” ‘€š ‚@ ”  ”   –‘ €è˜  ˜š ^͆ ”š ¡ ‚_@ …Š€› # 0 ”  ”   ž ‘  ”¡›˜€ • ] š ‚‘ €™ €š  @ ș ˜— g  ¡ €š  ? ” ”   ‘\– –“ ‚Ž ˜›ž ‘  °¡ ¡  ¡@ ” žš˜ ¡f– › @ …Š€› # 0 ” ”   ]”“ ‘˜–¡– ›¡^ ‡¡ ˜š “ ‘ š –¡ ‡  ¡@ ”  ”    ș \–˜\–“ ‘˜— “¡ – › € .

™ ‘˜˜š“›‚ . ‡“ \͆ ˜š ” ‡ ‚@ …Š€› # 0 ” ”   ž ‘ €”¡› ˜€¡ €š €˜à¡ š ›f ] ˜ “  š °€š› ‘‚ @\–› €šș “¡ ‘@ ”  ”   \–] ˜ “€ š€¡  ›  € ¡@ž ‘ € – ‘  š š‚ ‘[ ž˜‡ …›‚f@ …Š€› # 0 f€€‡ å™ € ” ˜šŽ  Û“\è ˜ @^“˜ƒš€ – …› ‚_@€‡ å™ ž€ ™‘‡[€š “ –‡› ƒš‚™ @ ‡ ‡ ”  – › . ¡]‡ €¡ ‚š‚_@ . ‘‡ã‘ `‹ . ƒš˜… šƒ ]f¡@ ˜™ “€šŠ–‘›¡f€¡ . ‘à¡ š ^ ƒš˜¡ș . ˜š ^ ƒš˜¡¡ ș ?‘ …Š€› # 0 ” ”   ‘ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  . ‘˜ș `‹.  ˜ ˜– –ˆ ‘“ @ …Š€› # 0 ˜™ –  ˜’“‘ ›€ ˜ 〙€ ›€š‡–š‘菀¡  “ ¡ ‚_@–  “‚è  €¡ . ‘˜– ¡š‡ š¡ ¡.  – ˜š ” “‘¡‡˜ ‘™ ¡@  ™ ‚ž`  š ƒš˜… šƒ ‚f@–  € ]›‚_@¡ ˜™ € ‡‚ “›‚ . ‡ €†¡.”  ”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € . ‡“ \͆ ˜š ˜ –“   @ ” ”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €.

˜ Šš  — ‚‡š‚@^ š¡ ˜š ”Š]˜š è –“‡ f‚ @ …Š€› # 0 ” ” ž ”‚€ ›f– ‡ š‚™ ” – › €“ \‡ –  – ¡ €˜š”    ° € – Œ[ š¡”š  ° “¡ .”  ”   ‘]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f. š € _– “¡ @ ” ”   ș ? ”  ”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@ ” ž¡ €š  …€¡ ˜› ? ”  ”   `  ‡–˜ . ƒ °. ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f¡@ …Š€› # 0 f€  ¡–“€ ˜èŠ ‘ ^™ š ‘ ˜™`  €¡ . ž ž ¡”š Š “¡ . \‚‹ ¡”š“€› “¡ @ ™¡ “€šž 蝗  ” ˜¡ ‘™“€¡ ˜š — ™¡ ¡ ›¡@ ˜š”  ” [¡”š” “¡ @ …Š€› # 0 ” ”   ‘¡€ “  … ‡¡‡ kš € ” ‘“¡ ”š˜‘ € ” ‘¡? . –›. ‘‘ ^™ € \›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ ‡f €€ “  ˜š –  € ¡kš€ “  ˜š€ € @ ˜“¡ … ¡ €‘ f–‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ ‡ ™@ f€– šž˜ [ ‡ €”Š€a”š …¡ “€›‚™  ¡`‹€š …ã› “›‚@ ž˜ [ ‡ € ” ”   ‘^ ˜^“ …ã› “€ ș – ¡?‘ ž˜ [ ‡ ”   ‘]‡ …¡ ‚‡š ¡@€›¡  .

”š¡– › ˜š”   ˜™“¡ ¡@ …Š€› # 0 ” ”   ^ – €€ÛŒÈŠš“˜š –^χ € ¡@ ”  ”   —› ¡€ ? ” ”   ‡–˜–  `š  €ŒÈŠš“€¡ .  “  š™ ^   Š”š]‡ f@ …Š€› # 0 ” “\”“ ” € ƒš]™ ‘”  ”† . ` ”± “€ ›fș €˜š › _˜š\›  € _“¡ ”±  € @ .”  ”   ‘ ˜ ž @ *** ‡š š[ ” “”  ”† ™ ‘˜  ° ”¡“€šƒš˜š¡  ș ¡ ‚ ? ‘Þ–” € ‡ – €†— “¡ @ ” “]šš€š”† ș ? ” ‘“‡š ’ š €¡ ș €˜ƒš€€”°kš–[“]‡— ’  ¡kš–— ’ a‚ @ …Š€› # 0 ”  ”   ”†›f€ƒŠ … ™€ ^‡ š€šš¡ ¡@^“ ‘š €˜– ›€“ ˜ș €šš¡  ? ” ”   ”°   › ˜ ‡ž˜ [  – €šš¡  @ ”  ”   ^“ ‘š€‡–– €š“   `Û¡ƒš¡ ș “¡ –› ›™ ? ” ”   ˜“`“ €¡  . ș ‡ ˜š ” ‡ \… “€ƒš€ ]‚f€¡ ]”“ “¡ –› ™ @ ”  ”   “¡ @ ” ”    •šș ]f¡? ”  ”   ˜“€† ‘“”¡›]”€ƒš‡ ” ›€šŒ ›  .

‘]”“ ‘˜–¡– › ¡.  菝˜˜ˆ™€ “¡ “¡ ¡ š¡  €˜^“ — ʙ “ — ¡  € ¡@ å™ “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ” ”   ‘]”–¡‘š ƒš]f¡ @ ” “— ” ”š^㇠˜›‚ ¡f€¡ . €_– š ˜š “ ‘¡ ›‡  ¡‘  ș ˜“ ‘˜— “– ›. ˜š ›° €–  f€  ›”¡›€¡ ‚˜¡ ‚_ @`  € š” Š[ › “ ¡@ f€  ›”¡›? kš]”\– š” Š[ › š¡¡?  “ ^… ‡[“ ] ™[… €¡ €š”† @ ‡ .…Š€› # 0 ” ”   ™€†  ›”¡›˜“€¡  €˜蝂[˜˜ š –“ š¡“€–‡ ™˜š  “š€˜š¡“ ” ‘€š ‚@ ”  ”   –‘ €è˜  ˜š ™¡^͆ ”š ¡ ‚_¡@ …Š€› # 0 f€å™  “]™ kš “ ^… ‡[ – › ‡ . à¡ š ¡  “ š¡@ …Š€› # 0 ” ” €¡  f€”€Š† “¡f ‘\͆  ˜^ ”€Š ˜  “€ … ‡› f¡ @‡š ‘ ˜˜š ›fș –“ €š . ‘kš˜^“ š € ‡ ‚€šș €šš¡ ¡ @ ” ”   ˜” …ƒŠ ]”€^‡ š˜‡ ‚š¡  @ ”  ”   kš˜” …ƒŠ ^  ^‡ š˜– ¡š°  € ˜  ‡ j ˜\‘š]a@ …Š€› # 0 ” “\”“”   ž€ ™ \‘ ‡˜€¡ .

]‡€  “ ș à¡ š ˜ “–“ ™ ¡?‘ ” ž¡ €š– › .› f¡ ?‘ ”  ˆã› €š ‘\š— ʙ “@^ ˜  “€ ‚ ›™ ¡@  “€ ‡š“¡ @ …Š€› # 0 š €ž “   \… “€ €‚™ kš\”“ ”  ”†“›‚ . ‘¡ .  “ –° è ‘–“ ¡“ ?‘ š €ž ”   ‘“¡ š ‡ “˜€ ›– › ˜›› €“]‡  •‘ ˜›š¡¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ‘\— ˜ “ € ž ‘ € ș ‡ã‘ ¡? –¡ ˜™”° ¡@‡–€€ _\͆ ›°€ “ ˜›–€¡˜– Š‘“ … ¡f@ ” ”   ‘– Š— €–€‘ ‡  € ¡? ‡–˜ž › € ` €   ˜šƒš › “¡ \͆ ›°€ ˜›“€ ^‡ š€¡ €™  ?’ …Š€› # 0 ”  ‚è   ˜”†“ … ¡ ¡ €^ ƒš˜˜š ¡È˜…› ¡ ™ à¡ š ? ” ”   ™¡– “¡ ”† \͆ ¡ș €^ € ‡ –  “€š]”€ € _  ž “¡ ˜›‚ @ f€  ¡–“ž˜…šš €  “–‡ƒš”¡…@ƒš”¡…¡  ‘¡ €`“€ ” €  ‘ š]‘˜ €  –‹ – €šš¡ ¡@ €†– ›`  ”¡›¡ ” `“”š–š ”° @‘€¡ \–€? ™€ _ƒš]“€  ˜™¡? ] š ‚‘[ €¡ €@ ”  ”   ‘› €“à¡ š  ™]‘˜ € “¡?’ .

” ”   ‘…”š¡ . ș ]”^ ˜š ›f “€ › € ¡? f€™€“‘€ “‘ š €¡ @ ‘€ “‘ š‘ș “¡ . ˜ ¡   “€› “€ ›f €¡š¡  @‘š\ ›‡–— ¡˜™¡  ‚‡š¡˜š ” `   ° € š ‘“€ ‡‘€š“›‚ ¡@ …Š€› # 0 ˜‡ “˜ ¡“ € ”š “ – ™ ‘ ‘› ¡f€¡ . ”€€š “€ ›f“¡ . ‘¡  €šš¡ ¡@ ™‡ š  š‚˜›˜› _¡. ˜\— “€› €š]”€ ›f”€€š ‘ ¡@ ™€‘‡ . Š ”€–‘›“€ € žž˜€š @ …Š€› # 0 \”“ “  ¡ ”  ” “”† ž ‘  ”¡› €“]‘ ˜™  à¡ š ‘ è  ? ” €  ˜ ž ‘€š” “ •š”† ș ` š“¡ ‘ ‚ @ ˜\— ‚“¡ š¡ ¡” “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ]”€ž € ˜‡   ° Š‚ ¡.   –¡ š™ › € ›f¡  ¡@ …Š€› # 0 f€ Ï‡““\”“ ˜  ”† – j. ž ‘ €– ‘…“€ “ ‘ € “   ¡” ™” ? ˜ ‘ “ @•€[  •[^“   ¡ €” ƒš˜   ¡kš”  h • ˜@ …Š€› # 0 . ‘˜ €¡ €š  €ž ‘ €– ‘˜˜š‡ “˜¡ š™ › › ‘ ‚ @ ˜ ¡“ \š.

”  › — ¡ ‚ @ ™¡ “€š™ ž¡ €š– › \–™¡— – ‘ ‡f €˜\”“ [˜ “”  †Š€ š € ”  € ¡@ …Š€› # 0 f€›€€ ž ‘ ¡ ‚_@”   ” ‘€@€† ˜™– ‘” ˜ ™€…› ‚_@›€“” € ” › kš  ˜ Š€Š›‚ ›• • — —‡ ‘™ @›€€ f€ ˜ ™¡ –‘š¡  @` “ ”† ‘” €  ™¡ ›• • ș —‡ ¡?’ ›€˜¡ ‘™– ›‘]”“¡ ‡ “. ‡  ‘š ¡ ‚ ¡   ¡ . ” €   Š€Š›‚ ›• • “›‚ ¡ . “_ ‡… ˜ € ™¡ ”  ˜“› _¡@ …Š€› # 0 ˜” € € ”š” “ ‚˜š˜š€ ”אš›‚ ™ kš` ”š ‘ ™ ‘ž    j@ ”š‘ ‘“– ‘‡–  ™›  ” € ” …› €”  ` €“ ˜€†“¡ † °‚™ ¡@–¡€ è “‚™ kš”אš ”š]‚‘ ™ ‘‡–€˜“¡ ] @ .   ” ‘€‡ –“¡ ‘@ …Š€› # 0 ”  \”“ “  ¡ ”   ™‡š \”“ … ˜ ” …¡š  ‘ j@ …¡š ‘¡ ” ]‚––› ¡ ‚™ kš‚è  – › \šà¡ š …¡š”š € ›’Þ–kš‚ÔŒ¡@à¡ š˜ – ”“¡˜’  ‘™ ¡@ ” ”   Œ™š.ϙ Ÿ “f€– š™ € ¡ ‘€š€¡ à¡ š ž ‘ f€ g ™€ ¡ ‚ .

\–› €šș “¡ ‘? š €ž ¡˜   \–] ˜ “€ š °€š€ ›  € ¡? ž ‘ €– ‘  š š‚ ‘[ ž˜‡ …›‚f¡@ ”  “ ˜ š¡f ‘˜™ ‘“¡   ]”€ ™¡•Š €˜ ‡ € “  › ?’ ”  ” ‘–^ € ‡ š¡ “¡ ”° @˜š  š €˜ ‡  › › @ …Š€› # 0 ” ”   ˜˜ ‡ — €¡ ¡. ‡ –€ š¡?’ ” ”   ‘ ”†›  ›]‚–ˆ “€  ›Œš› f \— €–€ š¡  ”° ¡@ …Š€› # 0 ” ” … ™€ … 耙 €  \– š”±š¡@” € f€ …Š”Š –š ‘  ` “”  €¡ . ˜f€€ “  “€š‘ š € “  “€ ›‘¡ @ ”  ”   €˜‡ ˜ €¡ ¡ ˜‘ “ € “    “€š˜¡  “€ ›‘ ¡ @ …Š€› # 0 ”  ”   ‘˜¡˜ž ˜ˆ–€ š€ … ‡š ‘“€  “ ‘ ¡ @˜“g  ș … ‡š ‘ ¡. ‘–… š“›‚—‚”š ‡‘‚  ˜ˆ‘ š ‘ _”š–± ”˜–€• €š¡ ‘ @ .…Š€› # 0 ¡˜ š €ž  ž ‘  ”¡› ˜€¡ €š €˜à¡ š ›f ] ˜ “€ š€ °€š› ‘‚ . ‘‘ –š†” ¡ €f€ \è    ›€€ š–±“ž ‘ €š› @ ” ‹Œ    —š¡f– › .

˜ˆ`‹ ›@ ” ‘—‚ “^“ ”¡›˜ˆ`‹ ›@ ” ‘ —. ^ €  “. ‘˜ €“ –° ˜[ € ˜“˜ ž ‘ € @ ” “ž —  €¡ .…Š€› # 0 ” ž˜  [ ¡f  “ ‡ à¡˜ˆ˜ – ϙ ‘ ș \͆ ›‚ ¡? ˜š – š…¡š ™ ˜š \ț˜‘ @ ”  ” € ‘¡f ˜ˆ à¡ š ˜‡ €€š“€ ]‘ ϙ ‘ \͆ ›‚ ¡@ …Š€› # 0 ˆ‚°€] š˜” “€€š€¡ . ˜‡ š¡ ¡@˜“¡ ]”€ • ‘ ¡‡ š ”™ …š ™@˜]”€‘ 菠†”†”€š ˜› €š  @˜“¡ ]”€ € ›’“€  …“ ^“€˜ŠÈ  — ‚€ ‘  @˜“¡ @ ”  ܙ š  † ° Œ ⛂. ˜“¡ à¡‡¡š ‘™ ¡ ‡ € ‡¡ ˜ ˜šš¡ ¡ @ …Š€› # 0 ” ‘g ‡ “  \͆ ¡ €˜˜š‡ a —. \––  –  € –  š‘ @‡ ¡ ‚™   ¡ ‚™ @ . ‘¡ ”š˜à¡ šܙ š˜^“ ” ‚› €™¡— “‘” ™ @ …Š€› # 0 ” ˜šš¡  @` “” € \”“”  –› ™ kš—š f [ 蝚˜ – › Ž“ . ˜\”“ \‡  ” › ¡@ …Š€› # 0 .

‘¡—‚ “. € _“€ _‡¡ – “ ¡  “@ ” ˜¡ ‘™‚— š¡ €š – ›@ …Š€› # 0 f€€f€– š˜˜ž¡š €` ˜f€  È€ Œ ›“ ˜“€ ˜š ‘”š ¡  ¡@” ” — ` €f”š‡ ”¡…@ – ”¡›”  “f€  È€ Œ › kš€f˜ˆ €€š€†–‘–‘ ™ @ •š”  È€ Œ ›€šϙ ¡ ˆ€ . ˜ˆ ‹ € … ™–“ “ — “¡ ] ¡@ ™.  ›“ –‚°“€€ šŽ€f˜ ‡ ‚š @” ž 蝚˜– › . ”š\–€š“ ”°š¡ ¡@ …Š€› # 0 ϙ Ÿ “– šš˜ € ¡ ‘€š€¡ à¡ š ž ‘ f€g  ™€ ¡ ‚ . ”  › — ¡ ‚ @ ™¡ “€šš˜ ž¡ €š– › \–™¡— – ‘ ‡f €˜\”“ [˜ “”  †Š€ š € ”  € ¡@ . g  ˜ ۙ j”š˜ˆ   ¡ “¡  .” “”   ž€ ™€ ‘]”“ ‘˜–¡– ›¡@ ”  ”   ‘ ș ˜… ¡ ¡ €˜“ ‘˜— à¡ š ¡  “ š¡@ …Š€› # 0 š €ž ˜“ £ “€  ‘€ _g  `” ™– ^f €˜š kš˜š ” € ]” ˜€¡  “ “¡ @ ˜“ £ “€ š €ž ‘^ €  – \͆ `” ™™¡¡ €]”€ –  ‡ €¡ š¡]”`  “š ¡f@ “  ¡ “\”“”  ”† ]”“”°  ™  ™¡ș €¡ € ˜š\͆  “ –“ “€ ‡¡ ¡ ]”“˜ˆ ž ‘ € . ‡  ‘š ¡ ‚ ¡   ¡ .

…Š€› # 0 \– ˜ˆ”È€ ™€ “¡ ‚™ ¡ €]”€ ˜ˆ ”¡›‡  ˜ ¡Þ–“¡ š¡ @” “”   ž€ €™ @ ”  ”   ‘à¡™¡‚›•¡˜ € ¡_?’ ” ”   ‘‚›•¡˜ “¡ \  ›™¡@”¡›‡–]” “  “–‹ ‘€˜ kš˜ˆϙ ‘ › › €“ \–’ ”  ”   ‘– ‘š\ ›™¡¡ €\–˜”¡›‡  –è ‘  “ “¡ –“  @ …Š€› # 0 ” € ›”   ˜^“  ›  € ›€šš¡¡ @˜ˆ – j €` €‘ –°  ‡ ș ¡  ¡? € ›”  ”   ¡  € Šš¡ ¡@ …Š€› # 0 ” “\”“ “_“› ”  €¡ ž ‘  ”¡›˜€ • ] š ‚‘ €™ €š  @ș ˜— g  ¡ €š  ? \– –“ ‚Ž ˜›ž ‘  °¡ ¡  ¡@ ” žš˜ ¡f– › @ …Š€› # 0 ” “” €  ˜ˆ ¡f€¡ ‘ ™‘ . ^ – š\”“‡Û˜ ‘“ ”š  ˜ “€˜˜‚ “ @˜¡‚ _–¡–±‚_¡@^  ›f¡˜\”“ … ˜€˜ €š“ … ¡f@ ” ”   ‘]”“ ˜š˜¡€ – † “› @˜— ™¡   … š¡ ¡ €^ – š‡Û˜ ‘“”š˜ ˜– ™ €†€˜˜‚ a@ …Š€› # 0 .

‡“ \͆ ˜š ” ‡ ‚@ …Š€› # 0 ” ”    “ ‡ . ˜˜š “ ˜˜ ›™ €š . ‡“ \͆ ˜š ˜ –“   @ ” ”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €. ‘¡ €  › €“–  š –‡ “”šš ˆ€š“¡ – 〠™¡  …€š€  € ‡ š¡˜–  š ˜•€˜ š¡ `  š¡ …ã¡ — \͆ š¡•€ ‚@ . •šž € ¡ š € ¡_? …Š€› # 0 ”  ”   ” “¡ . ˜Û“ — ˜ˆ “ ˜›€š”€ š“›‚ ¡@ ”  ”   ^ € ˜›–. ș ]‡€›š ˜˜ˆ–°˜ ‹˜ ‹ ”“ ]š¡¡? ” ”   –š‘ š‡ \–˜“€— ˜ ‹ ”“‘@— ˜ €¡ €à¡ š Œ ™ –Š ‡– š– šș –±‡  ¡@ …Š€› # 0 ”  ”   ‘]‡à¡˜š –  š –‡ “ –š ›‚ ¡› €“f€ ‘“˜š–  š –‡ “”šš ˆ€š˜“˜ˆ ž ‘ €  @ ” ‚è  . ș ˜à¡˜à˜ €¡€š”€ ? …Š€› # 0 š˜ž \”“      ]”“ €¡  €]”€ ›°€ ž € ¡ š ¡@     š˜ž  ”È€ ž € ¡ š ¡–Š @ š˜ž      ƒš”š ‘ ‘ ƒŠ€˜š ‘˜ ‚  š¡ ¡.”  ”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € .

]”?’ ”  ”   ‘™¡ €¡ “€¡ €˜š †” ¡]¡’ ” ”   ‘]”€ € ” …› €™¡ € _€˜š †” ¡] ¡’ ”  ”   Š  ”š]“ › ™¡›°€ ‡ “ ¡ €˜ș ‘ š¡ ¡@¡š” ¡ ˜“Š˜¡€¡ ¡ €]”‘š¡¡èŠ šŠ  \–à¡ – j –“ €˜š€¡€ ‡ “ € ¡ €˜ș ‘ š¡ ¡? …Š€› # 0 ” ”    “ ‡ ˜˜š‡ a‚  ș ˜‘ š ž ‘ €š ‚? €Š “¡ ¡ ‚ @ ¡@ ”  … ›蝚˜– › . ‘^ € ‡ –‘“ ‹ € ” ”   ș —› ? . ‘ ‘ ‚ ›™ …› ‘ @ …Š€› # 0 ”  ”   Œ Ȋš“€¡ ¡ €à¡€ _– ˜ š “¡ ¡@ •š˜ ^“ ‘ ș ›‚š¡ ¡ ? ” ”   ^  ›f €•  €150 ”™™¡ –€ š…›‚f@ …Š€› # 0 \”“€˜š˜”¡…€š” “‘ €` € ” –° ‡  €† š¡ ¡@` “€˜š€ ¡š… ‡€ `›Š”›Š€šš ‘™ ¡@ ” ”   ‘ș š¡¡.…Š€› # 0 ˜€ž š ‡ž  ‘à¡–‘€\ ’€  ’ “  …› “ … ¡f@ à¡ š ‚ › ˜š ” € ›‚›‚–… @ š ‡ž ˜€ž  ‘˜ˆ˜ •€š‘ — _@ ™› ˜š –‘€]”˜š ” ”šf€“¡ .

”  ”   ș €˜š‘¡ €š“”š˜“ š ‡¡ ‡ j‚ kš “ €š“”š‘¡ “ š ‡¡ ‡ f‚ @ …Š€› # 0 ” ”   ‘™ ‘ €  ‘“˜— °˜‚˜¡ ‡ a ]”ș €š‚?’ ”  ”   ‘\– š˜ £ ”“‘‚ @ ” `× €   ‘\͆ ș £ ”“‘‚?’ ”  ”   ‘™¡ €‡¡ — š¡ . ‡ ˜¡škš € \”“  f€f€• ›… ‡› “ ¡@ ”  ”   \͆ . žš¡ @ …Š€› # 0 ț “€ › Š¡f” “”   ž€ ™ ›¡‡˜”† Œ Ȋš €”†“€– ‡‘˜“\”“  š‘‘[ € € šŽ“¡ – ™ ș ? ”  ”   ș €˜Œ Ȋš€  ˜“à¡ž ☑ “¡ €š“ … ¡  @ …Š€› # 0 ” ”   ]‡¡˜ šț–˜f€€”Š ž“¡. ‘› ›° €™ € …Š€ € Š“€ ˜‡ … @ ˜™ ¡È€–È€š¡‚f@‡––  `š –    .  ˜ș ›‡ š¡ ¡ ? ” ”   \–€ ˜ˆ€† ˜ˆ˜“¡ ]š¡ ¡@˜  … š¡  €\‚š˜¡ ˜š  …› \͆ š¡ @ …Š€› # 0 f€“  ¡‡ ° f€– š–  ˜š‹‡ š¡  @– ˜— ° –¡ @ ˜™ – š– šf€– š›°€   Š‡ š¡@–  € `“€ ¡š€–š ›‚ @ ° ‘š– š›°€ ‡  ƒ˜ kš ˜™ € f€‡ š‘ š… Š ˜ š¡f– › .

`à˜ ‘¡˜— ˜ˆ˜ •€š‘ ‚@ ” “€¡ @ › €“ș ? à¡ š  € _— – ›™¡ “¡ ¡@ ” “”† @ “¡ – › ˜š —  › €“ –^ –È ˜“¡ ]š¡  ^  ›f˜“`Û¡–…€š™ ”™š ‘™@ ” – › @ …Š€› # 0 ž˜ [ ‡ €–…“€ \–€ _ — “ “¡  @Œ Ȋš “— ‡ –‘ ‘™  @f€ ‘“ž˜ [ ‡ \”“ –   – ›.– ›. ˜… ¡ ¡ €˜ˆ›“ ‡–™˜š ‡]f ˜^“ – š›‚ €™˜š ‡˜š ‡‚¡ à¡¡ ›‡ f@ …Š€› # 0 f€\ —“ š ‡žš –” €šƒš]  @f€ ‘“‡–¡žš – . ‘ “ . ˜‡ “ ¡ș € …Š€ ˜“€ Š  @ –  ˜è€š ¡f –›@ …Š€› # 0 “  ¡‡ °“ž ‘ €– ‘™¡™ €™ €‡–€— `“€– … f€‘ š€ ’  ‘“€ “ –]f‚  –È ˜\”“ ‚ ã• € f€– ›š ‘™ €š‚@    ›– ‘‡––È   › ‚™  ` ˜ “‚ ã•€ – ›kš‘ ¡‡ š ”™ ˜›@” “” €   “ ‚ ã•– ›‘¡f€¡ .  –”¡“€š]‡ j@ ž˜ [ ‡ € – ”š–  € ‚è  ]™ – › . ` …Š€ ˜““¡ € Š  @ ¡ . à¡ š”  ^   ‡  – \͆   ° kš‚¡“¡ .     ›˜˜ˆ “– šà¡ ’  ‘“ ”° @ € _– “¡ . ‘  š . ‘ “ . ‘˜“¡  ˜ˆ ‚ — ʙ “. ‘ ‡“ š“€ ™ € “  ˜ € ¡?’ ž˜ [ ‡ – ›.

  … … š€ ›f– € ‡ š¡  ¡@” “  • _‘ @ ¡  €¡š¡ ¡‡ – ˜ “¡ ‚ . `“¡ \͆\ —“ — @ ‚ ™€ ‘ 菠 ‘™¡]”“€ ‡ “ ?’ ‘ è ‚ ™€  ‘‡ ]‘˜ ž ‘ € ”Í…     › ‚š¡”š— ¡   € ¡`  – ±™ \ —“ —› kš€ “¡ ‚ @ …Š€› # 0 .” €šƒš]™  ` € ” –‚°€š– › ˜ •šžš –” €š ]‚f¡ @˜“ €“ – š€¡ ¡ €žš –” €š]f ˜‘€ž €š›‚ @ \ —“ ”   ˜˜ˆš ‡š ‡™¡ ’˜€ ‘ ¡ › €““ ˜\”“  ‘ ”š €š ¡ kš“˜žš –† ° ¡@ …Š€› # 0 … ˜Œ–” € ” “  ‘ èèš¡“ … ¡¡    … … škš … † ° @ ˜ș ‡ “ . ˜ ‡“\͆‚ ™€ ¡ . ‘™ š. ¡à¡ š š¡\”“è èؙ … ”Šș €š‚ ? ” ˆã› €š– › @ …Š€› # 0 ”  ”   \‚š˜˜š‡ a ˜ș €š ‚ ? ” ”   ¡ \‚š˜˜š‡ a ‡ ]”€š@ ^ ”š” ]‚––› ¡ ¡f– › ˜ˆ˜ ›˜ €˜‘ – š ž ‘ €™ –“ “¡ š¡ ‚ @ …Š€› # 0 \”“ ž ‘ € ”Í…     › ‚š¡€ ” Š ˜f€‚ ™€€ – –  ”š¡ ‘` €‘ 菓`  €¡ .

ș …“  € ›f Š€Š €_‡ š ¡@ ”  ”   ˜“h •  €_– š• “ ˜› ™ . – ™¡ ×˜€š‘ @ …Š€› # 0 …“ € Š€Š€ ›ff€  ¡ Œš Œ ›“  ` € ” “ €¡ ‘š›˜ ]” –“ Š€Š¡  •š™€š›¡. ”š¡š– š^‚‡ ‡ š¡  @• “š –¡ș ? ” ”   ] ™[€ – ¡. ˜“ ‘“—š˜30• “ ˜› fkš € _— › ^“å™è“¡  @ .” ”   ]” €“ –‘›‚f¡@€†  ›”¡› ]”€¡ €š €]”蝂[˜˜š –“ š¡“€–‡ ™“š€˜˜š   š¡“ ” ‘€š‚@ ”  ”   ¡ ‘— Ê[ ™ ˜š ¡ ^͆ ”š ¡ ‚_@ …Š€› # 0 f€å™ ƒ–š ™ ¡]” › 芞“]™ kš “‘ š – › ˜ˆ ‚šÝ š€š› ‡f. ˜“\”“ ” €  š”š› ‹ ˜ š ¡@  “‘ š ș à¡ š ” ˜š‚_? ” ‡ “¡ ˜š ” ˜š “¡ – 〝¡ › ‹ ›f˜š” †] š¡ ¡@ …Š€› # 0  ” ¡ € ” “\”“” €” [˜ €† ”™ “€ ›¡  €  ” ¡ € “‡š` ”š”°‚™ @` “]‚–±€š” € €› _ ”€° kš‚è  – › ‘˜à¡\šèŠ€š € ¡@ ” “`“ ”™ ˜f€” … ”™€ “ Š  ” ¡ €¡ ”šš ¡f€¡ ‘…› — .

‘ €— €— š‚è  — › —‘ ™€ ¡  ¡@ ” ”   \š“¡ . ˜€¡ ‘ ¡. ‘€†  ›“–““‡ š¡ ¡ ?’ €‡ € ” “ €¡ .  ˜ˆ’ ” ›°° ¡f蝚˜– › .  ‘kš  •[ ‘@ …Š€› # 0 ”  ”   \š — ‚ “. ‘\š“¡ @ €‡ “ˆˆ› €š”† .…Š€› # 0 f€€‡ “\”“ ”  €¡ . ‘‘ . ™€ ¡  € ¡? ”  ”   €›˜‚è ˜ kš˜“  š ‚è  ˜š€”° ”š` š ‘™ @‘ ˜š  š€”° €“  •kš`‡›¡ ‚™¡@ …Š€› # 0 €  – ”š\“–“¡ “”š” “‚è ˜]€š\“”±” € f€˜ … ‡° ‘™ @ ” € ] ˜] ‘€š” € ` ”š‘™ ]‚_@¡” € ܙ š  ˜ˆ ¡f– › . \‚š •š˜€— žš –” €š]f ˜•   ›‚ €š‡ “ ‘‘‚ . ™¡  – ˜š €è˜˜¡  ‘. ‘“¡ @ €‡ “ •š”† . ‘ •š–‡¡…æ˜ ”¡“€š •‡›… ș €šš¡ ¡ @ …Š€› # 0 ” žš –” €šš € ƒš› Š  ” —°€€š– › . ‘ ™¡ `  ”š`‹ ¡ ‡ ¡˜ ܙ š€š¡@ . ‘˜€†”±“‡ š¡ ¡ ?’ ” “ ‡ – ‘™ . ‘– .

^“  “¡ ‘ ‚“`×  ¡€  ” € ˜ … ˜ š¡f” “ €¡ . ‘ ™. `  à¡ š€”°]f‚¡ “¡ @ ” “    ‘› ¡f€¡ @ …Š€› # 0 ” ”   ‘ ‡ . ‘™ ‘˜˜š‡ akš˜‘ š ž ‘ €š  ˜š€”° \”“ ‘ š ” € ˜”¡““‘“ @ ˜ ‘ €š ¡ €g  ¡ ¡ ‚ @ — š ˜ ‘–› ¡. ˜˜  f€ ‘ … ¡ ¡@ €   ‘ ?’ ” “ƒ–š €š”† ” “€¡ . ‘]”ș  ˜ˆ¡. ˜š ܙ š]” €˜¡@ …Š€› # 0 ” \”“ – ˜ š” € –菚€”  –‹ `  ‘›   ‘š¡  @ f€ f€” “” € ¡ \”“¡ ˜›¡f€¡ . ˜š ‡ —”š† › “€›]f¡@ ”  ”   ˜€— ^ ]š ˜ €š““¡ ‘ @] š™¡ ¡ “  @ …Š€› # 0 ” ”   ‘˜š  €è˜¡ š – ‡ ˜“˜ ž ‘ € @ ˜ˆ ˜ \͆kšϙ ‘ \ț˜‘›°€ ˜›š¡@ ”  ”   ‘˜‹ €€¡š¡ ¡   –˜ˆ ϙ ‘ \ț˜‘¡ ‚ —  à¡ š…‚›˜“¡ • @ …Š€› # 0 –Í… ”šž “” ”   ‡–‘ ˜Û“ ^’š`’š— ‚ š¡ ¡@f€”›— …“ “¡ –‹ @ ”  ” kš › j• 芕Œ˜¡˜ž ˜“ €š ¡˜‚š .

˜• “ ”š\”“ –   – €šš¡ ¡@ …Š€› # 0 \• š `à˜ ‘ š  ‘ . ]” ˜ˆș “¡ .  \‚› “€ ›f¡˜^“ ^‡ š“ €š“ ”° @ …Š€› # 0 ”   j”šf€]‘˜ € • ‘š • “”€°°  @` ‘€š ‘ š› ‚   ™ š¡@\… “€`“˜ f€å™ ‚è  – › . ș — _  ¡–]”^“ ‘š  š  š”€°°¡kšf€— žÞ‘]”€˜¡ “¡ “€›š¡ @\͆ ¡ €]”• “† °‘ ˜– €š›@ ^ ”š”¡› ]‘˜ – › . ˜ˆ  ° š ‘“ ¡@ ”  ”   à¡š€˜€ “¡ \ț€ ‡ š¡@ ” ”   › €“˜ ¡… ‡˜ ‚“ ș • ™‘ ‡ à¡ š ”  ¡¡ “¡ @ …Š€› # 0 ” ” 芞“”¡… “†Š…€  kš‘ š “‘š ]“  ›  @” “\”“ ” € ‚è  €¡ . . ‘™ș “¡ €¡ €\‚š˜“‡ã‘ ‡ã‘ € šŠ“›‚ _¡  . ¡˜g  … € ‘ š… ¡f‡  ¡˜‘¡ . ‘\‚š˜“  ‡“ š“˜^“ ‘š“›‚ _¡   ™¡ “¡˜ ˜›‡  @ ” ““€€š€¡ .˜˜š – ˜ “ –“@ …Š€› # 0 ” ”    “ h • ‡ “ ”¡›” …  ”™‘‡ “ . ‘— _  ¡–.

ž ‘  ”¡› ˜€¡ €š €˜š † Š  † Š ^͆ — ”š €š ‚@\–ș ¡]? ”  ” ¡ . ‘€ ”€° ˜ . — € š  ]f‘  “]‘˜ ˜š –  € `‹ €š›‚f@˜^ ə ›  –‘€‡  ¡ €€¡ ˜š –  €  ” “›]f¡ @ …Š€› # 0 ˜ “ “\”“ ˜  ” € ž€ ™€ . ‘˜ ^“€ ] š‚   ‚]‚_¡@ ș . ș ¡]? ˜ “”† @ ș – a. ‘‘ ˜¡ “”¡›˜\”“ –  €   °€” š€šš¡  . … › €kš… €Û“ ¡ . ‡ š€¡ €š  @\–€˜™¡ ‡ ““€ € žž€šš¡ ¡ €à¡ š € “  ^͆ ^“ † Š ¡ €˜`  . \— €›¡ ˜“^Û¡  “˜ ¡ ›˜f€›°€ €   –‹‘  @ ˜ “ “€¡ @  ˜“` š‚¡  ș “¡ ”€° @ ˜ “ •š”† @˜ “ “^  ”šf€‚¡š    › kš\•   ‡ ¡f€¡ .…è. ‡ š”°“”š’˜€ — ‘ €@ ™ ‘à¡ š\‘š™‚Ž¡— à¡™“ €š ˜› € ¡@ `à˜ ‘ š \• š    ¡–™‚Ž˜ˆ˜ “¡ ¡. ˜—  `  ˜™\”“‘ 菀   •ã˜‘š¡  @ …Š€› # 0 ” ”   ș ‡ . ”š˜š –  ˜ ™ — ‚Ž¡@˜\— ` –›  ¡@ …Š€› # 0 f€]‘˜ € ]‘ €‡–— € _€ š` €”   ‚‡š  ¡ –‘€‡  @` €‘ 菓^ € ‡¡”†  ` “€¡ .

kš] ‡] ¡ • Š “¡ ] @ ˜€ “€ •€” › ˜“    ¡–. ]”€ ‘€š“ •€¡ . Š  ”š • Š ] ¡ ] ‡“¡ ] . ¡€— “€— ‡ š ”†  ¡@ ”  ”   ¡ . š“  –‡‚¡à¡ š  š¡š¡ ˜ ” ‚›¡ ¡ ‡  @ ” ”   ‡ ]‘˜ … š €š ¡.”š €š €@ …Š€› # 0 ”  ”   ]‡€›š ˜˜ˆ\‡ –\‡ –  ”“ ‘“›‚ ¡@€— ˜à¡ š ›f¡ š‡°‡š €  Šš ‘ ¡ €— –ž€ ˜   °™ @ ” ”   ^ € ˜›–˜€› ”“ ˜¡ ‹ €‹ €  …”  ¡@ …Š€› # 0 ” ”   à¡ “š€˜— ‡‚¡“¡ ˜›‚ @ ”  ”   \͆ ¡. ‹ €€¡ ¡ @ž ‘  ”¡›˜“à¡ š ‘› …š ™  . ^  ›f\–€”† š¡ ¡@ …Š€› # 0 “_“› ‘ã¡“ \”“”   ™ ‘˜š  ^f€ ¡Š €š”šf€ ˜¡ “]”€ \”“¡    “ –“ €š › a ˜ˆș ˜›‚ ? ” ˜š‡ “– ˜ € ”š š€˜@ Š  ˜€ “€ •€” › ˜“    ¡–]”€ Š  ‹ €¡ ‚™ @ •€” › ˜“ Š  ˜€ “€  ș ‹ € €™ ¡˜“.

…›‚ “@ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ˜žš –” ¡ ? “ €š ˜ ›€  ‡ “¡ @ ˜ ›€ “ €š  ˜ ÒŠ  ›¡ ? “ €š ˜ ›€  ‡ “¡ @ ˜ ›€ “ €š  kš€ _š –]‘@ “ €š ˜ ›€  ‡ – ˆ‹– ›“€ ]‘¡@ …Š€› # 0 ”¡› ‘ è ‘ š‘ 菠 ș ˜€ _g  žÞ‘–  €¡ .  ˜ˆ ϙ ‘ \͆ ›‚‚ @ ‘ š – › ]^èŠ “€”°  ˜‘•“ ™ ‡ “ ” ‘€ ‚ @   š – › € ž. ^ ˜ŠŠ“ › € _… ‡“¡ ¡@ . ˜š € ”°  € € ˜‘•“ ™ ‡ a@ ^ ”š”¡›“  › €™ › €“š  \— ‡‘ ¡?   š – ›  ˜¡ € “  ˜š‚™ ¡@ …Š€› # 0 f€]‘˜ š›€ ŒÞ–˜f€–°  ‘€€ a”š ›–[”šš“ ›‚  “ …–‹ ˜ ¡› – › ^ € €  kš‡‚¡š f€¡ ™¡ ˜š  š”š“] ‚š@ ]‘˜ “‡ – ‘™ … “€ ‡f. ‡ ˜1000 — ϙ ‘ ›Šš¡ ? ‘ š‘ è ”¡›‘ 菠 \š^ € ‡ – –〛]  “¡ ” èŠh •  @  “å™ ‚Ü”˜ šš¡ €¡˜š“€– ‘ € š¡‘•“ ™ ‡ “ ” ‘€š‚@ ”¡› – › \‚š˜ˆ\šè€”°  ˜‘•“ ™ ‡ f‚ .

‡–]” ”‘ — “¡ ¡f¡ ‚@ ¡€ ‘€ “‘ š  ™¡ ‹ €– ™ ]”“.…Š€› # 0 ˜ › €“ š ˜  š ˜˜“€¡  . ˜–  Œ™ š€šš¡ ¡. ”š–€ Œ\– ș –…š¡¡? …Š€› # 0 . ”‡ € ›f’”›]“ @ š ˜ ˜ › €“  ›  €¡  ˜ › €“.  ‘ š – š€š @ •š   š …  – š– j@™¡ €‘ ¡š j € ¡€€ ‘˜ ‚˜ à¡ š – –‹‡ f@\͆ – j. ˜ș €¡“ … ¡¡ @  ã ˜“ ˜ ›€  ˜… ¡ ¡ €]”˜š “–± ‘ ‡f –± ‘ ‡f@ …Š€› # 0 ¡€ ‘€ “‘ š  à¡ š Œ–¡š –¡  ¡@ ‘€ “‘ š ¡€  ‡“ –.]‡ ‘“—š– ‘›† f š¡@ …Š€› # 0 ™ ^š  ș — _ ^š  ¡–]”– ˜ €“ƒŠš¡ ¡? ™ ^š ™   … –  ƒŠ@ ^š ™   ]‹ƒŠ š€ š – ˜kš  ›¡ƒŠ\”“ –   ^š  ™¡€  —¡@ €– ˜@ …Š€› # 0 ‘€ “€ ˜ ›€  ã ˜“  € _— … ‡–…¡f` €‚Ž € – š– š– “€š @f€– š € ˜“…›.

‡ ‚’—   €@ …Š€› # 0 ” ”   ‡ “¡  ‚ ˜ €“ ž ”  ”   €“ ? ” ”    ‚ ˜^“ ž ¡  ¡? ¡ €” “ ‚š˜¡  € ¡@ ”  ”   \š—_. ‡–à¡ š ‚ “  “€š˜š “ ›  € ¡.  ˜ ˜ ›€ “ €š  g  ș €¡š¡¡ ? ˜“ à¡ƒš€ … –™ . ‡ ‚’— “¡   €@ ˜“‡š“–š€ –› €š€¡ • š“g   “ › j.¡ Š›˜ “  ¡ f€  ¡–€ ˜Œ –‚°‚™ @`Û¡ “˜“‡š € –› ™ @˜“‡š“]¡ ”†  šș – ¡?   ¡–‚è  – ›]”€™¡ g   “ –“ ¡. ` € ‚˜[“ ”j@ žš –±å™   ]‡‚˜ –¡¡@˜€ ㌠€” “ … ¡ ¡@ …Š€› # 0 “ €š ˜ ›€  \‚š]”˜ˆ”š  “ €š † °‘‚ @  “¡ €š‚ . ” “ ș … ‡¡@ …Š€› # 0 ”¡› ˜ ¡› ‘ š ˜ ¡›   ¡˜ š € –¡ ˜ˆ‘ š¡@¡ š ‡ š¡˜ š \– š`‹ €š¡˜ šƒš›  ¡@ ‘ š ˜ ¡› ”¡› ˜ ¡›   › €“¡˜ š € `  — ϙ ‘  ˜ˆ‘ š¡@¡\”“ “¡ .– 】 š € \– š`‹ €š›  ¡@ …Š€› # 0 žš –±å™ –± å™   ]‡˜à¡ š “” ‡ a‚ @ žš  ˜š “ ‹Œ ¡ ‚™ ¡@‘ f€“ ‡ “] š¡ ¡.

˜ˆŒ Ȋš“‘ ”¡š€— ‡“˜   › .‘š ¡@ “ €š ˜ ›€  ¡ —  €¡š¡ ¡. €”™ f€f€€š€°¡ f€  “¡ @ …Š€› # 0 ž˜ ‡ [ “ ‘ 菠 ™ š]‡€›˜–¡”šž “¡@ “ ‡ ž˜ ‡ [   ș ș ¡]? [ “ ‘ 菠 ‘š\ ›˜š–Í…€ €   €‚™ ¡@ ž˜ ‡  “” “”š— ™¡˜ Š “¡ ¡  @ €  \͆Œ Ȋš€ “ ˜ . €— ¡“ ˜“. ˜  ›‘ škš› › … ‡ “ ˜“ €™ ¡@ …Š€› # 0 –   ˜€ž  \š˜€ž •š “ ‘“€ †ÒŠ ? ”†›‘   › ˜˜““‡ “ €“ – š† Ҋ™ › ¡@€—  ‚ _. ‡ ”š ›    ’ “. €— “ ˜€šŽ\–ș ¡? ˜€ž –    ‡ €›˜š ž ‘ ¡@ …Š€› # 0 ˜ Šš ˜f€ž¡šƒ˜“‚f¡ ܛŠ• ˜[”šš ‡“€š“ › ˜ž “”š ›  ‘˜]”€ ‡“€š € ¡@ €”™ ”™ Œ ›f@ ˜ Šš ˜` ”š…±‚fkš ”™ Œ › @ ˜ž “ • š“€ Œ[ “€› . ș €`“˜ •€ … –™ “¡ ¡@ …Š€› # 0 f€˜ ¡› — š   ˜š ‡‘ ”¡š€ ¡ ˜šƒš “ ˜ ‚“ș ]¡ ? — š ˜ ¡›   ‘š\ ›. –Í…€ – ˜ š .

˜à¡ š “” a‚ @ –± ]‘˜ žš  \š˜¡ š ‡˜š “ ‹Œ ”°‚™ ¡@ €  “ ‡ “€ ‚š˜“ ”j@ žš –±]‘˜   …”š¡ .  €¡ ¡? ‘€ “‘ š ž˜ ‡ [   ` ”š€ _ ‚ÝŠ“¡ ¡@ [ ‘€ “‘ š  –€• ˜ˆ¡ – ›”š  •  • › ž˜ ‡  100 ž–ÈŠ š™ @ …Š€› # 0 ˜ ¡“   ¡“  ˜“ €¡  €˜–¡ “ j€ ‡ “ ¡ @€¡ ˜š — “ €š ›‚ ‘ @   ¡“ ˜ ¡“  › €“˜“™¡€–€¡  €— ˜ˆ‡ “¡@ …Š€› # 0 š ˜ ˜ ¡“  ș €šš¡¡ ? ˜ ¡“ š ˜  \”“‘ 菀 ” ›š¡ ¡@ š ˜ ˜ ¡“  › €“à¡ ›“ “¡ ] @ ˜ ¡“ š ˜   ˜š‘ 菀 € “  ”±“ ] ¡@ …Š€› # 0 f€–± ]‘˜ ƒ“‡‚› ‡ š¡  @` f€žš“‘ ›™ @ žš –±]‘˜   ‹¡š ˜“ç™. ]‡˜š € ㌠€” “€ ˜Œ¡@ …Š€› # 0 .– j@ [   Œ Ȋš €”  ‡ “ €†“¡ ¡ ‚ @^ € “ ‡ ž˜ ‡ “ ˜ … šš @ •š‘“ ^ € €   € šÝ š ¡  ¡@ …Š€› # 0 ž˜ ‡ [ ‘€ “‘ š  €¡ ¡˜š ‚ÝŠ? ‘€ “‘ š ž˜ ‡ [   € “  ‚ÝŠ? ž˜ ‡ [ ‘€ “‘ š  €›‡ ˜“ ˜“š› Šš€ – ›š ‘  ` ”š ‚ÝŠ .

–— ˜^“–° ¡  … Š   ]_f˜€ àܛ “ޝ ™ ¡  … Š   … Š –¡“. `  ˜™ €“ –‡ ? š˜ž ‘ š ‚   ¡˜”š… š› ‹kš¡˜ š— _”š‘ › ‹–‡ @ ‘ š ‚ š˜ž  \š˜ƒ° € ”†š¡ ¡` ˜ €“ –‡  ? š˜ž ‘ š ‚     ¡–ƒ°  f€¡ › ‹–‡“”šŠŠ‚_@ …Š€› # 0 .… Š ¡    \š¡  —™ à¡ š ` ș ¡? ¡  … Š   … š  ›@ … Š ¡    ș … š  ›. à¡ š ` ș ¡? … Š ¡        ›@ ¡  … Š   –— ˜^“ † Š ? … Š ¡    ˜š – šם…  ˜š ` € ” ¡ “¡ …› @ …Š€› # 0 ˜“‡š ™€  ¡˜^ ”‘€ ›f €  ‡à˜‘ š]‘˜ € › ž¡@ ™€ ˜“‡š  – ˜^ ”‘€ ›f”š š¡ •Š¡@ ˜“‡š ™€  ș ? ™€ ˜“‡š  ș € ”†›¡š] • ˜˜ˆ¡ ¡š‚› € ›f ‡à˜‘ š‹¡š ™ ‡   @ …Š€› # 0  š ‚ ㌠  ^  “€ “‡šϙ ‘ ‡¡™ ‡ “š€ ? ‚ ㌠  š   ‡ “š€ “‡š@  šÛ ‚ ㌠  ™¡˜€ €¡ € ¡ ? ‚ ㌠  š   ș €‡ “š€— …æ˜ “¡ ”¡“@ …Š€› # 0 ‘ š ‚ š˜ž  ‡–à¡ š™¡ … š ¡_.

”‡ š ž˜ [ ‡   ˜ –°— ›‚¡ @—‚ “ ș ˜ ‚ ¡ ? ž˜ [ ‡ ”‡ š   ˜ ž€–““€ € ˜“ €š ¡@ ”‡ š ž˜ [ ‡   ș ? ž˜ [ ‡ ”‡ š   ˜š –  ’š ”š\— ‡‘ ¡@› €“˜š    ^ ’š  ‡ …€ ¡@˜^“‘ “  ‘šš¡“ … ¡ ¡@ …Š€› # 0 f€–š ‡‚ š™€€ ^Ššå™›¡f€”“ €˜“‡š“”† ș   ^ €›…› “ ‡ “¡ ? ™€ ˜“‡š  ‡ ¡ @ ˜“‡š ™€  ș €— ¡ _‡¡ ‡…› “€ \“—¡? ™€ ˜“‡š  –〛¡@ ˜“‡š ™€  à¡€”“ ˜ ã ˜“€”‘”š “™ €™ ‡ f‚ . ˜“‚ ° €^‡“€ ž – ž ‘  @ . ^  ›f™¡– j €ș €— ‡ š”°‚  ˆ‹– ›  €¡ ? ™€ ˜“‡š  ˜^“ ‘š ˆ‹¡  – ›š¡ ¡@ …Š€› # 0 ˜€ ˜   ˜^“ƒ–š f¡fș ¡ ? ˜ ˜€   ˜ˆf€å™ € jš ’˜€ —š ” ˜› ¡ €˜“` € ”   ˜›“ –‘“¡ €™  ¡˜š “€š‘‚ @ ˜€ ˜    •š˜` € ”   ˜›“ –‘€š‘ @ ˜ ˜€   ”š’˜€ —š ‚˜“ ˜å™ “ › ¡@˜™ € ‡ “ € ¡ €` € ” € “  ¡? …Š€› # 0 “™ š ‡ž  à¡ š¡ ^“€ ›ș ¡ š¡¡? š ‡ž “™  ˜\”“ ” € 芞“”š† °“‚™  @ “™ š ‡ž  ”š^  à¡ š¡ € ›¡ “€ ș  –’¡? š ‡ž “™  ™ š.

˜ˆ—  – j? š ˜ ˜ ¡“   ¡@ …Š€› # 0 ™ – €ŒÈŠš  ș ˜– ˜  ‚šŠ”  € ¡? ™ – €ŒÈŠš  › €“– ˜  ‚šŠ€Š€°”°¡f¡@ – €ŒÈŠš ™   “¡ . ]”€  –š ›‚š¡ ¡ ‚ @ ˜‡– “ ˜¡˜ “  ¡ . ˜kš˜š ‘ 菕 › €š‚ €]”  ›Š ¡]˜ ›€ “›‚ @ …Š€› # 0 š ˜ ˜ ¡“  ˜“–¡˜¡“kš\ڙ™“€– ‘” ›‚ ›™ €› €€ ‡¡] šș ¡? ˜ ¡“ š ˜  ș ¡.(˜‡– “  ˜€› ” ‡ š¡ ¡. ș   ˜“ ›› ›˜€ “€” †“ › ˜€ “€ †”š–‹  •‘€–š]”€ ‘š¡ ¡@ š ¡‚ š — š   ¡ . ‡Û¡ “]”€ š¡ ˜ˆ ”† “¡  @ ˜ “@ . ”š€ ˜ “ €˜\’¡ ? — š š ¡‚ š    ¡–. › €“]”` € €š‚ș ? \‡“– æ™ ˜  ‘š\ ›. ˜ˆ›‚š¡  €]” ]‡¡ ‡ š¡¡@ …Š€› # 0 — š š ¡‚ š  —‚ “€ ›f\’ — š € €†‘‘ – – @ š ¡‚ š — š   —  ‘‘. ˜ˆ ‘š¡ ¡@ — š š ¡‚ š  › €“¡€–š˜ˆ ‘ _“¡ ‘š¡ ¡@ …Š€› # 0 \’š š ˜ “  “ °€”šæ™ ˜‡ š¡  @f€ f€” † f€ \‡“– ]™ kš– › ș ]”˜ˆf€ ”f€  È€ ‘‚? æ™ ˜ \‡“–   ‡ š. – €ŒÈŠš ™   ™¡`“› ‚ “•€¡. –š  ›‚š¡ ¡.

”š˜` € `‚ ›™ € “ž “›]™ ¡@  “‘ š  ” ¡   €¡ ¡?  ” ¡  “‘ š  ˜š‚ ›”š@ …Š€› # 0 ˜ ¡“ š˜ž  ˜š –Š €  ‚ \ߙ  ˜š ›f› —€ š   ¡]@ š˜ž ˜ ¡“  € ? ˜ ¡“ š˜ž  ˜š ”°   ^  € šŽ˜€ “]’‘ ˜ ”š–…‚™ kš˜“` š ‘ ›™ @ …Š€› # 0 ˜“‡š `à˜ ‘ š  \–€˜“ €“‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš €“ €“ ˜™€¡ š¡¡ ? `à˜ ‘ š ˜“‡š  ‡ . €˜ €˜” … › @˜“    › _¡@ ”¡› ‘ š  —™ à¡ š – kš¡.…Š€› # 0 f€ š€ š ‘ݏš˜‘ “f€˜[… š – €šš¡@ ”¡› ‘ š  \”“ • ˜› \› ` –± “€ ›f˜“–Í… €  É™  “ › ‘ ¡@ ‘ š ”¡›  \š. ʙ š¡‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš –‡‚¡ †¡†¡˜¡ “€š¡ ¡@ ˜“‡š `à˜ ‘ š  ] š^ € ș € šŽ¡ € €  — ‡‚¡ ˜†¡˜¡ “ ϙ ‘ “¡ Š€@ . ˜ ž ‘ ž‘ ¡ @ …Š€› # 0  “‘ š  ” ¡™   ˜… š@ •š— f€… š€ “¡ ”€°  €?  ” ¡  “‘ š  … š — ‚¡ ‚™ .

 ¡˜ˆ• š“–Œ šèŠ€  › ¡‘‘ ¡@ …Š€› # 0 € € “f“f‡”¡“‘€š”°   “”† ‘ș – ¡— _. ]‡ ]”““™ ‡ ”¡“ ¡@› Šš “€›]_¡ș ?‘ g  ¡  ˜ˆ› — _. ]”€ — ” …›‡ f‚ @ …Š€› # 0 ˜“‡š \”“ – šŠ ^ ”芠 š  ”“˜˜“‘ “™ €  – – š›°€  ž ‘ €š› @ Š ^ ”èŠ ž˜  [ ¡f  ș –  . › €“ . ˜š … € š “€›‡ f‚ @ hŠ … ›€ ˜ ¡›   –¡“‡ . \‚š˜“‡…› ™  ]”€ … ”š¡ š”°‡ f‚ @ …Š€› # 0 ˜¡ž  ‡™  ˜ˆž ^ – € ¡ €˜š –  f€Œ Ȋš ¡@  ‡™ ˜¡ž  g  ș   ™¡]”€–  ˜? ˜¡ž  ‡™  ˜ ° — – ˜ š”° ¡. –š   €  à˜›“ ˜‡ š¡ ¡.`à˜ ‘ š ˜“‡š  ]”“ €š ”šš€š‘› ‡f. ¡˜‘ “ ž@ …Š€› # 0 š  \“    ‡–˜ €  – š›°€ € ‘ ¡  ș €š ¡ @ \“  š    ‘ š¡ ¡kš‡–€‡  ¡.  ž ž ”›Š €šš‘ ¡@ …Š€› # 0 ˜ ¡› hŠ … ›€  —™ ‡…› j.

‡ € ‡¡ ” € ˜‚š˜Í† ‚™ @ ‡‡“‚š‡€š€¡ ș \”š ’ ™¡– “¡ ‡ “  € … °™ ƒš˜‡ “š € €† › “ ˜“ ¡? …Š€› # 0 “ ‡ — š –Í…  ˜™¡ ș ¡ @^  ˜™ à¡耛 ˜¡ “ … ¡f@ — š –Í… “ ‡   ¡ — ‚™  ”š¡ €  “— “¡ ‘@ …Š€› # 0 f€ ¡› “ š ‡¡ €š ‡ “ ¡ . €  “ …¡ €¡ ¡ € ‡  žÈ› ˜› ¡` \ț“¡ ˜› @ ‘ š  ¡› žš š   €_˜–¡ ‘š¡ @ . \”š ’ ”š^㇠˜¡ € ` “\”“ ” € … °™ ƒš€‚¡š › –˜’È€ ‘ ‘™ .]‡”¡› – š €   “‘ “ ”š€‡  ˜ š ¡@ € “ ž¡ €š€¡ @ …Š€› # 0 ”¡› ”°  “ ‘ š ”°  “  €›à¡ š€ “˜š    €”š ˜€ Š ›™ @ ‘ š ”°  “ ”¡› ”°  “  ˜ •€š“ € ¡@`  ‚› ¡ ‚™ . ˜¡‡ “ [ ‘“€ ›f™ š¡@– ›ș ‘? ”¡› ‘ š ”°  “  ¡š‡ “€ – € “€šš¡ ¡@˜ ™¡ ”†“]_ €` ]”–… € €“˜–…‚ ? …Š€› # 0 \‘ ›˜ š€ š € ›“€¡ ˜ › Œ[ .

‚ ™€ ‚  ˜™]ș –‘€š š¡ ¡? ‘ š  ”¡›  ›‚ ¡. ƒ°  š €š“ . ]”€ •  –¡ϙ ‘ ¡@ € › ˜ Ȁ›  ™¡– ˜ € ]’ š”š€¡š¡¡ ? . €”° ’ “ kš “ –“ “ –〛“¡ ] ¡@ …Š€› # 0 ˜¡ •›˜‚ ™€ ]–‘€š‚ “ ‚ š¡  kš¡ –‹‘  ` €‚ ™“ – š¡ €š]” ˜– … €š“›‚@ ”¡›  ‘ š  —™ ‡ . –Í…” ›“ . š“ kš€ š…› “  –€†] ¡@ ›°€€ ˜ ”š–¡“. ¡˜ š–Š€   “ ”š “ .…Š€› # 0 ›°€ € ˜ ¡˜ š – Š™ € “ …“ ‚ “ . –¡‘™ ›蝗 € ¡@  j€ ‘‘“¡ ” š¡ @ …Š€› # 0 ˜€ ˜   ‡ ›° €™ ]” ˜¡˜ž – › š¡ ¡`Û¡€  …”€š ™ ‡  € ¡? ˜ ˜€   –¡]  “  š € ¡@ ˜€ ˜   ¡ș ? ˜ ˜€   `“ €¡ € – –° `  › ”¡›– ›@ …Š€› # 0 ˜€ ˜   ‡ ›° €™ ]” ˜¡˜ž – › š¡ ¡`Û¡€  …”€š ™ ‡  € ¡? ˜ ˜€   –¡]  “  š € ¡@ ˜€ ˜   ¡ș ? ˜ ˜€   `“ €¡ € – –° `  › ”¡›– ›@ …Š€› # 0 ˜ Ȁ› € ›  € ›  ¡–.

˜ Ȁ› € ›  ‡ .  ^  Ÿ™˜–¡€˜‡ š @ \ڙ ”€ ”   ˜ ™¡ €¡‚ €^ ¡  ‘€ ‘ ¡š š¡ ¡@ …Š€› # 0 \• š š ˜› ›  ˜“€¡ “. ” Œ‡ “˜š ž ‘ ˜ ‘   ”f˜ €š ™  kš› €€ ›f]”‘ ¡‡ š ”f˜ ‚š¡¡? € › ˜ Ȁ› ˜è€š ¡f  è€ ˜€ “ ‡ à¡ š   ˜“¡@ …Š€› # 0 ” \ڙ ”€  ˜š ›°€ ^ ¡  ˜€  ¡? ‘š\ ›. ˜‡– 耛˜ . € _‡‚¡ › “¡ ¡@“ €š € ›f^“ \ ‡[™ ] ¡ € — ›“¡  —› @ š ˜› ›   ¡–g  €š €˜ˆ^“\ ‡[™ €  — ›“€ “ €š ‘‘@ …Š€› # 0 ”¡› ‡›š ‘ š‡›š  ș à¡ š ” \— — € ‘™ € ›f ‚ “ ‚  ¡@ ‘ š ‡›š ”¡›‡›š  “¡ ™ š€ ‘™ “˜“ €š ‘™ @ ”¡› ‡›š ‘ š‡›š  ș ? ‘ š ‡›š ”¡›‡›š  `Û¡ “€¡ €™¡¡˜ š  ‡ ˜ž ˜› “¡ ¡@ …Š€› # 0 šž˜ š    ˜“‘Š ^Š “€ ” …– š‘  @˜“ €“ – š ‘ @ š  šž˜   ˜ˆ f€¡ – š˜ ˜ˆ˜]‚_ @ .

› €“]”€ ™¡ ]“˜^“ ‘šș ¡_?  ˜ ‡  ˜‘—  – ›¡   ¡–. ]” ˜ “ ]™¡kš˜ š ϙ” š¡“ “‚˜€ –  ]š¡ ¡@ . ‡ ]‡”š ¡_. \– ˜š  ›š –± ‘ ‡f@ \ ’€ š €˜[… š   ‘ f€”“ €– ¡š¡ “ ›¡ ‘ € ‡à˜‘ š¡˜“¡ ¡@ …Š€› # 0 f€å™ ” š “f€›°€€ “ €š ”šš @›°€ ˜¡“  –¡  › €“ ‘“—š •ã˜ ’“˜  Š –‡  š¡  @ f€ ‘“˜ ›€“€¡ \–€ _“_’“ “€ ›€š “ j@ ›°€ “€€š– › ˜ ›€300 ”f˜¡ “˜ž ™ ‚  ““ € “¡ ˜›‚ @ …Š€› # 0 f€ ə š ‡“ £€ “’“ ˜ “‘ƒ[Š“ ˜¡]@^ € ° ‘“ €” f€€˜[‹ ˜ ‡  € “’“š ϙ” š¡“ “‚˜€ – ‘ƒ[Š“ ˜¡]@ ‡–‘ “ 蝂[˜ ˜› š ‡“ £  ¡–– ›\š]”— ] ‚™@™¡ ]”‡  ˜ ‡  €  É]æ™€  .…Š€› # 0  “€– ¡š  ” ¡ hŠ šÈž  › ›°š¡  @ ^“˜\‘š ^ ”ÈŠš]™ kš …ã› €š– › ™¡ –ș ¡ š¡ ¡?  ” ¡ “‡ – ‘™   ¡–™¡‚Œ ‚‘ €š ¡@˜ˆ  €š ™ ˜ ‚š¡ ¡@ …Š€› # 0 €˜[… š \ ’€ š    š˜š ž ‘ ¡ ‚_¡.

‡– †š € – š ]f ™ ‘š“ ¡˜š ¡@ …Š€› # 0 f€›°€ “˜“…›™€€ Œ Š¡f€¡ \‚šà¡‡š — ž˜[ ¡ Œ–˜š @ ` ™€“–ž˜  ¡ ¡f€¡ ˜ˆ\•   ¡ €˜]”€¡È˜ ”š\˜›“¡ €š € ș €˜ˆš“ ] ¡@ …Š€› # 0 — š f€  ¡–    ¡–]”€ ” [ “¡  ‚™ @   ¡– — š   “¡  @ — š   ¡–   •š˜ˆf€ ”™ ‘‘ ‡f@ …Š€› # 0 (f€™ “ ™ €šš¡  . ™‡ã• € € ›f¡?  •[à¡ š ›f@‘ ˜€ € “€ ] ‡]_@ ™‘ ˜ ›“™“ € € ›f¡?‘  •[à¡ š ›f@‘ ™‚ › € ‚› – š‚?‘ à¡ š ›f¡ @‘ • š  ¡– \–š¡ “‚™ – ¡š ¡ …ã› f‘–Š . †š  ¡ Š›€€˜š˜¡ † ° ]f¡@¡ Š›”¡…“”š” …› €\–` ˜f€ ˜ ™‚›]€š ‹¡š…€ ¡@ — š  ˜ € 蝚 “ _‘š¡  ™. — Š€Š…€š] ¡ Š€Š…€š ™   Š€Š ‘ j? Š€Š…€š ™   €¡ ‡ “ ¡? ™ Š€Š…€š  “¡ ¡@ .…Š€› # 0 • š  ¡– €  € ˜€  ›  ›˜ž¡š – ¡š‚f `Û¡f€ ¡ Š›˜ €“ ”° @€ ˜ “”Š €š‡– ”  € ›fš›芞“ ‡ š¡ €\… “€™ ‘]™ .

˜ –〛 ¡ ¡ . ^  •ã˜˜˜š €š‘ š f€” ‚›€ ¡@˜ˆ^ ˜‡ “Œ ›“€ ›fș €š“ … ¡f? Œ ™šÈŠš \ —“   €†“¡ . €†— “¡ @˜ – š € ˜ “‡› €š  _ @ …Š€› # 0 . ˜“š € g  ș €™ €˜Í†š ˜š‚™ ? … Š –° ˜   ˜™ €¡ ¡. ‡  à¡ š › ˜› ¡@ …Š€› # 0 f€  ¡–€”°€ ‘€ “”š€”° ›“]fkš¡€”°€ ȝ ›Š  ` € ‚ šŠ €– š˜”† †€šš¡@‘€ “‘ š“ `“ ”† — _  ¡–] š]”€ €“ €”° … ¡f@   ¡–– ›˜ˆ€›]’ ˜ Šš€”° Š ” –“ “€ ›f… ¡f@ ‘€ “‘ š“`“€ ]’ ˜ Šš€”° ‘ ‘™    ¡– •š– ›^  €”°€ ‚ šŠ ș ¡? ‘€ “‘ šˆã› €š– › ]”€  š•Š € ¡”š^ €”°€ –“ Š ” “¡ •Š € @ …Š€› # 0 ˜Í†š€ “€š“€^㇠˜˜… Š € ‚šÝ š€š ›™ ‚™ @ ” ›  ›… Š  ”†¡.™ Š€Š…€š  ¡ ‡¡ š ˜”‘ ¡f@ ™ Š€Š…€š €¡ ? Š€Š…€š ™   \–…› ˜š  @ Š€Š…€š ™   ‡¡ €çŽ”‘ ¡f@ …Š€› # 0 \ —“ Œ ™šÈŠš  Œ ™šÈŠš  ¡–.

›‡ @  ’ ˜š”  ¡. ^“   š Œ˜ Œ€ ș ‡ š¡@^“ž Š[ f€\‘‘ –  ˜ ‚› ‡f@ …Š€› # 0 – €› › ܙ š› ›  ™ š˜  …  €^ ‘ “™ ˜  •[˜ ¡ `㛡@ ܙ š› › – €› ›  ș ș ¡]? – €› › ܙ š› ›  €›˜“\”“ ” € €æ˜ š  –› “€ €¡  @ ܙ š› › – €› ›   ș ¡]? .   š   š€ ‚˜‘@ …› – – . ‘‘. ”€ ™‚ € ?   ’¡—‚ “˜ˆ‘‘[ ‘. žš –” ¡ ? — š ‡ “¡   ¡–@ ˜€ž \”“ ” € jš‘¡f ‘ ‡ › ‚  ‚šŠžš –“¡ ” kš‡]“¡ ›¡`“€ ™¡ ¡ ›¡  ¡@ …Š€› # 0 f€— ›— › ˜ Ž“‚ €”…€ ‘ ‘“ … ¡ @¡”…€ ”  ”¡… kš– › ]”€  “˜ș ” ‘¡? ”…“€¡ ˜†› @ › €“˜š –  €  ˜†› ”€ “€  ’“¡ ] @ ˜ Ž“ €¡ @ ^ ”š”…“f€€ ‚‡”š˜†› ”€ “€  ’ ›‘ @¡ ]‘˜ ˜†› š ‘€šƒš‡ š¡  @š 菘f€… ›˜†› € ˆ”Š›‚™ @ ^ ”š¡– › ›‡ .˜€ž€ ” ` € žš –” “kš‡]›“€ ]‘ € • ”šž “ @f€š ‡‘ “ – ‡ š ‚‡šš¡ €— f€ — š `“€”  ]™ kšf€ ”™ ˜ ‚“›‚ @ ˜€žș ˜‡]›¡ .

€›‘€ “€  ˜“ ›˜‘ “˜€   à˜›“€ ]™ ‡“ @ …Š€› # 0 f€” Œ‡ . ^“€ — ç™ ˜š¡ ˜¡@ •›¡ › ]”`“€ —€ ›– ^f@ …Š€› # 0 f€‘€ “‘ š“\”“ ã ˜“€ –› ™ kš ”†› ‘“€ – ‘€š– › €›f€¡ ‘“˜  š‘‘[ € ‘ ¡‡ š‚ ›™ €  –€‚_?  ã ˜“ ‘€ “‘ š  ‡ .  ‹‡ kš… šf€ ˜…›– @—‚ ““ “ € •š ’š ”š—‡“ ”¡›`“€ ^͆ ”† @ ” Œ‡ – ›˜ˆ €  –° ˜ ‘š˜—‡‘ ‡f@  ‹‡ – ›˜ˆš  š ‘ ›‘€š–°ž¡š˜—‡‘ ‡f@ … š“—‚ “‡  ’ š €¡ ]” ^  ‹€ —‡.– €› › ܙ š› ›  ]‡€æ˜ š • “]™ €` “ –š ‘ ›f¡@ …Š€› # 0 ‡‡ • š™ ‘   f€‡   €° —  ˜ ˜“\”“ — € € š¡”¡… “ ›™ ? • š™ ‘ ‡‡  ™¡€ “  –° – ¡˜ ›€]”€ €…¡š ˜  €° € ›€ Š”¡“€ ›¡. – ¡ € ” ˜ˆ– ‘ ‡f‚ @ ‡¡ — . •š— ˜\”“€ ›€ ”¡… “ › ¡@ …Š€› # 0 ϙ Ÿ f€   ˜\”“” € — ç™‡ ““ … ¡ ¡ ? ϙ Ÿ   “¡ .

– ¡š € _`‹ “ ›‡ ™@ €š ™‘ š ˜€ “˜ ›€  ^ ˜¡ “˜]”€ ˜€ “€ €š ™ “¡ ‘‚ @ ˜€ “˜ ›€™¡ – ˜“ ”†›˜¡ “— €¡  @ €š ™‘ š ș ¡]. ‘˜  ‡   ^ €›€ ڙ “š“ @ – ±™ “€¡ . ‘–Š ‘š ‡€\‘š° €š‘ . ˜ \”“ …“ “— š¡ ¡@ …Š€› # 0 ۙ ™’ ž … š  ‘‹ €‹ €– j €˜“… š € ™ “¡ ?‘ … š ۙ ™’ ž  ‘”š š€ š. …à˜…‘€š–  ¡@ …Š€› # 0 — š ž˜ [ ‡   ‘ ‘“ — ¡  ¡–€†˜‘‘€š @ ž˜ [ ‡ — š   ˜ — š  “¡ ›‚@™› ‘ € “ Š kš– jà¡ š ™¡ ›€ ¡_? — š ž˜ [ ‡   ‡ ˜— ]”€ š¡ •‡›…[ @ …Š€› # 0 “‚š” šŸ‘…“ ˜f€`à˜ ‘ š€ …“  …   ^ €› @š  € ˜™ƒš ˜ Š˜ ‚ ˜™f€– ±™ € ƒš€‘š ‡˜–‹ ‘€š€¡ .…Š€› # 0  “‘ š  “˜]“ ›å™ ‚™ ? å™   € ¡f‡“ –]”€ ș  ”¡›™ ‘‘ 揁 ‚_@\–ƒš“¡ ˜›š¡ ¡@ …Š€› # 0 š ˜ æ™ ˜  ‡– ”†›  ›¡˜˜–_‚f–€ “ ¡ Š›˜ ‹¡š? æ™ ˜ š ˜  ‡š € . ˜€ –  € ¡?‘ .

˜š”  ‡  .ۙ ™’ ž … š  ‘ș “¡ –  €?‘ … š ۙ ™’ ž  ‘™¡ ˜š € ›¡ – f‚ @^  € ˜€ ›f ¡  ˜“•  —š ¡@ …Š€› # 0 ™ š›€‚ Œ[   ‘˜… ™” “ … ¡ ¡@€ _g  `” ™– ^f €˜š]“€‚ ° “…›@ ‚ Œ[ ˜è€š €š ‘–°  š›`” ™¡@˜ˆ— \”“  ›… ›f@ …Š€› # 0 ‡‡ \ —™   ‘\”“€ “‘ Ÿ  –€š“€ ›fà¡ š”   \–ș –… ¡?‘ \ —™ ‘ …¡¡‡š. ¡€ ›  ¡–€ ˜“•   ˜‘ ‘™ @ …Š€› # 0 ˜ ›€ “f…”š     à¡˜“‡š“€ ˜ ˜ˆ ‘™ ¡“? …”š   ˜ ›€  ‡ ¡ . `Û¡ “ ˜ˆ ‘™ ¡ €‡–]”‘ݏš ˜]f–˜`Û¡‡‚ ‘™ € @ …Š€› # 0 ‘ ˜[  › [ ”€šš¡@ ”¡› – › ‘™ ‘¢”š¡  …±‡ fkš¡  “ …`š“ … ¡  ` ș €š“ … ¡f?‘ ‘ š ˜[– › ‘¡  € ¢€ Š¡“ ”š–‹€š”ˆ°€]“€  ¢ €š“ … ¡f@ …Š€› # 0 f€ ¡€“¡ Š›€˜“‡š  ž€ ™€ ‘–  ˜˜™¡ ›™  –¡‚‘ ¡]”€ ^“ ‚‘  ›™ ™¡ “¡ š“ … ¡f @ .

€†— “¡ @˜ – š € ˜ “‡› €š  _ @ …Š€› # 0 … šf€ƒš€  ›  °š¡  ‡ ¡  › ŠŠ … š€” †f€ ]¡Š¡_@… š“‡ ¡ ˜°€š‘ ƒš€ ˜ ›€` €” †°  @… šƒ–š ‚™ @ ˜€ “˜ ›€`  ã› ‘ ¡]– › . \–€–  ™ ]‘˜ ^  ¡  ” †…€¡@ €  “ ž€ ™“¡ € @kš]”€¡¡ €™¡  ›™ ‚‘ ¡‘ …Š€› # 0 — — ‘š  ˜€ š¡ @˜—› ˜ ¡› j€– š˜ș ‡“@ ‘š — —   ˜˜ ¡› j€– š˜ –€†‡ “ ¡@^  ›f \— €€ š ¡@ …Š€› # 0 ˜Í†š€ “€š“€^㇠˜˜… Š € ‚šÝ š€š ›™ ‚™ @ ” ›  ›… Š  ”†¡. ˜“š € g  ș €™ €˜Í†š ˜š‚™ ? … Š –° ˜   ˜™ €¡ ¡. ‘˜à¡ š –¡]— š ¡ ș €^  ›€ … – ˜ˆ €¡  ‚_ @  ‹ “ ““ €š “  ”šž “¡ €š€¡ . ‘\”“ “ɝ ¡ ϙ ‘ €  –[“ °‘ ¡@– \–˜ș € ?‘ “ €š “ “€¡ ‘˜š “ɝ ¡–± ‘˜ › €“@ …Š€› # 0 .˜“‡š¡š “¡ €š– › ‘€˜ ›¡.

`Û¡ “ ˜ˆ ‘™ ¡ €‡–]”‘ݏš ˜]f ˜`Û¡‡‚ ‘™ € @ …Š€› # 0 — — ‘š  ˜€ š¡ @˜—› ˜ ¡› j€– š˜ș ‡“@ ‘š — —   ˜˜ ¡› j€– š˜ –€†‡ “ ¡@^  ›f \— €€ š ¡@ …Š€› # 0 €š ™‘ š ˜€ “˜ ›€  ^ ˜¡ “˜]”€ ˜€ “€ €š ™ “¡ ‘‚ @ ˜€ “˜ ›€ €š ™‘ š  ™¡ – ˜“ ”†›˜¡ “— €¡ @ €š ™‘ š ș ¡]. ˜\”“ …“¡  “— š¡ ¡@ …Š€› # 0 \• š“š ˜› › €¡ . ‘˜“€¡ “. ‘   ¡–g  €š €˜ˆ^“\ ‡[™ €  à— ›“€ “ €š ‘‘@ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ‘^“  š˜Í†š € ˜ š‘ @ •š ° ‘š– ‘ – › .˜ ›€ “f…”š     à¡˜“‡š“€ ˜ ˜ˆ ‘™ ¡“? …”š   ˜ ›€  ‡ ¡ . ‘˜“^“€ ˜ š “¡ ^“€ —“ —“ ¡Š “€š˜š€ “”€ ‚f¡@ “ €š ˜ ›€  ‘˜Í†š €  ˜“€— € ˜ š ‘™ @™ `“€ ’ f¡‡ `“€ ™ ‘˜ › ”€šš¡ ¡@ . € _‡‚¡ › “¡ ¡@ “ €š € ›f^“ \ ‡[™ ] ¡ € — ›“¡  —› @ š ˜› ›.

\͆ š¡‡ “ ¡@]”‡ — ‚› €š‚.  ‘š ‚ – › ‘ €“–‡?‘ ` å™ “‡ – ‘™ ‘‡ … š› ‹˜ˆ”š–‡kš” …˜š — _”š@ ‘š ‚ “ˆã› ¡f€¡ ‘˜™¡”†š¡ ¡ €ƒ° ˜ €“–‡ ?‘ ¡å™ •š– › ‡ ƒ°  f€›Ò‹”°¡ ŠŠ‚_ @ …Š€› # 0 ˜ ¡“ š˜ž  ˜š –Š €  ‚ \ߙ  ˜š ›f› —€ š   ¡]@ š˜ž ˜ ¡“  ¡€ ? ˜ ¡“ š˜ž  ˜š ”°   ^  € šŽ˜€ “]’‘ ˜ ”š–…‚™ kš˜“` š ‘ ›™ @ …Š€› # 0 f€€‘ ‘ š€‘   ˜ € _ ˜›““¡ ] ¡. ˜‚š  š^  ‡›˜ ¡@ …Š€› # 0  ” ‘€ `à˜ ‘ š   ˜“ •š Œš€”‘€ ›f\ܛ _ €™ ¡@‡ “¡ . ˜“… š € ™ “¡ ? … š ‡‡  ”š  ¡–. ș à¡ š € _ šæ‘ š“¡ ¡@ ‘ š €‘ ¡ –¡. ˜€ – a? ™¡ ˜š€ ›¡ – f‚@ ^  € ›f ˜“`Û¡•  ‘ ¡@ . ` € ‘ Ÿ˜š˜ ˜±‚kš˜…”š¡‚ @ ‡‡ … š  \͆ – j. ™¡ €“ –° ‡à˜‘ š ¡? `à˜ ‘ š  ” ‘€  ‡  š.…Š€› # 0 f€å™ \”“ƒš˜… š ¡ “€ š” Š[ › “ “”¡… .

€˜ ›¡f€`‚› €Š‚_ ^“ ¡‚ ˜ ° €š ‘™ . ‘€ _]™  ?‘ “ €š ˜ ›€  ‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š `‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“]Œ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› `‹ €š…› ‚™ @ …Š€› # 0 f€ — š “ƒš˜] ‡›‚ ™ – –‡ š Š ˜›‡ f‚ ? \‘š ] ‡]™ – – ƒš˜“¡ ¡@ — š – –‡ ˜ˆ– – “¡ . ‡– € ”†›˜¡ “¡ f€˜‡‘š€ ‚‘[ “˜ž “˜]‚_  ` “ …€“¡ €  @ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “ š“ @\‚š€ _å™ ]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @€† ‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† . ‡–— ˜ €  €‘š ‡”š‘菀‘ ¡ \‘š  €  — ` € ˜ ¡› “€›˜`  ™¡ €¡ ¡ € ˜  ]”€ ˜à˜ ƒš˜¡? .…Š€› # 0 ˜ž “”š€ ˜€šš¡f€]‘˜ € `‚› €Š‚_ ¡ …ã› “ ›‚ @¡ — °^€Ò‹ ¡ ‚_@ — ` •ÈŠš € ˜ ›€¡ ]™ ”š ˜ ˜› ‘€š– › . š Š … ¡f@ …Š€› # 0 ˜¡ž ˜€ž  ˜€ž˜\”“ €”“ €f€ •›f‡Š¡ @ à¡ š  •› € š ‡ș ¡? ˜€ž ˜¡ž  ‡ .

˜š‚_@ ”†›” …Ÿ[ ˜– ±™ € – 㛙 ”šܙ š›Š š¡   €  ™ › ˜™` ˜š ڙ “— š¡@ š €ž ˜¡ž  – ˜ › ˜ ›¡ ‚f¡ ‚@ș ˜› à¡? ˜¡ž š €ž  ` €   š – 㛙 @ …Š€› # 0 ‡–€š \”“‘ 菠 ™ š˜ˆ ‘ € ˜  ˜ –〛\͆ “¡ ›‚ @ ‘ è ‡–€š  ș ? ‡–€š ‘ 菠 ș € — › ‚\”“ ‡– ˜¡ Œ ›€š …›¡@ …Š€› # 0 f€˜ ¡› ”°  “  \š–¡“‡š ‡ã‘ \”“ –›“ ‘“ @  ]‚f¡@ ”°  “ –›“‘¡f \͆ ›‡ j› €“‡ã‘  ” €š‘“ ș € …Š€” ” €— ]“€  ¡ ‚™ ¡@ …Š€› # 0 ϙ Ÿ ˜ ¡›    “˜ ¡– ‘]”€” €   ™ ]”€  š  `‹‡ f‚ @ ˜ ¡› ϙ Ÿ   › €“`Û¡˜š¡f… šŸ[– ‚f¡@ ϙ Ÿ ˜ ¡›   –]”–°— _€ † ™   …¡ ‡ f‚ @ ˜ ¡› ϙ Ÿ   › €“˜ ^€›    “¡@ ϙ Ÿ ˜ ¡›   ‘ •š]”€ †  ‡ š ‡ f‚ @ ϙ Ÿ “ ˆ€š€¡ @ …Š€› # 0 .…Š€› # 0 š €ž ˜¡ž  \– š˜”± ¡ €à¡ š  ‹ “ ˜š‚_¡@ ˜¡ž š €ž  ¡ —_.

¡˜‘ “ ž @ …Š€› # 0 ‘ ˜ ¡› f]” ˜– … €šš¡  @ ”¡› – › ˜š”  ‘“—š˜–¡ —› ‚ €  “ › ‘¡@ ¡ –¡“.  “€ ș – ™ ¡? . ]‡€›‘ ‡ › ‚ ˜›¡ €¡ ¡@–¡¡ — ʙ “¡.˜“‡š \”“ – šŠ ^ ”芠 š  ”“˜˜“‘ “™ €  – – š›°€  ž ‘ €š› @ ^“  “¡ Š ^ ”芓ˆ”¡f”†  ș –  . ‘€¡ €  – ™¡?‘ – ˜ š‘˜šš¡ ¡@ –¡š \͆ ¡ ¡@—‚ “€šg  ¡ ¡ @‘ € € …›š¡ ¡@ – ˜ š™˜š ‡€ @ –¡š \͆ Œ Ȋš¡. ‡ ˆg ”  ˜›¡@ š” €šș ¡? ‘ š ˜ ¡› “€¡¡f”† @ f€¡ Š›˜Šš¡@ ”¡› ˜ ¡› “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0   –   – j蝚kš噇“˜ș \š¡? –     ™¡ €蝚˜¡ – ¡š “€›¡kš噇“\‘š ‡ ¡@ …Š€› # 0 f€–¡š \”“– ˜ š ˜ € ‘“‡ š¡  @š 菘¡˜“¡ ˜“  …“›‚ €ϙ ‘ – € ‚  €†€ €† “ _‘‚ ^  ›f€˜ €˜– ›‚ @ – ”¡›”†‚ €– ™€  ¡? ˜ €¡‚ ‹ €¡@ •š”†‚ € € € ‘ …›š¡ ¡? ¡Œ Ȋš € “ ˜– ‘‚ @  …  …– ˜ š€ ƒš]‚™ @ ˜   ˜› ¡ –¡š – › .

”…“˜¡ã€¡ ¡@ …Š€› # 0 ˜ ¡› € ž™š˜ˆ€† ‘“€ †ÒŠ … ¡f. ș €˜ˆg  ›‚ š¡ ¡ €˜š  ‘š €†€˜¡ š¡ ¡@ –€˜“‡šș ˜›–? ˜ ¡› € ž™šș €\–” Ÿ “˜ˆ ”  ‚“€š›“ž €š ‘™¡@ …Š€› # 0   “ ˜ “  ]‘˜ €˜€ –›ƒ °ϙ ‘  ˜ˆ‘ š¡ ¡@ ˜ “   “  ¡€ ?   “ ˜ “  ș €‡–ƒ ° € ‘ °¡  ¡ ¡‡ š ]‘˜ ¡ `“€ ‘ °‘“”¡…¡. ˜™¡ €†›““¡ \”“ ”  ‡˜ €š “]™ ¡@ …Š€› # 0 ˜ ¡“ –     š\– ˜š  ›š –± ‘ ‡f@˜š ž ‘ ¡ ‚_ ¡@ . €› ‘’”…  ” ˜¡‚ ¡ ‡ ™‚ @ ˜ ¡› ș .– ˜ š”אš@ –¡š ‹ €¡. ‘’€‘ ˜ș –± š¡¡ ? ‘’ › ș €˜ˆ— \–” “ € –›—š“ ”° ¡@ …Š€› # 0 f€ — š € –€˜ƒ ‘… € ‘ š– › . › €“‡–]‘ ˜™ € ‘ °¡  ¡ ¡ f€— ƒ ° “¡ ”¡… @ …Š€› # 0 ‘’ › – – ‡ . ‘\š\š– – ]‚ ‡ j™¡ €†“¡ ˜›‚ @ — š … € ‘ š  \š—™ .

–¡”š  š^  ‡›˜¡@ …Š€› # 0 ˜ –Š  ‘à¡ š h • ˜€ ˜€  …›š¡ ¡?‘ –Š ˜   ‘˜š“ …25]‘˜ € ˜€š¡@ ˜ ‘ ș \—  \• š¡ ‚™ ?‘ –Š ˜ .–   ˜ ¡“  h • €– ¡š¡_‘ƒ[Š“ j€ ›f¡˜ ‡à˜‘ š “¡ ¡@ …Š€› # 0 ž˜ [ ‡ \”“”°   €ƒš”¡…kš– ›‘ f]”€›°€“˜š €˜š€ ž ž _Š˜ š€š ° ‘™ @ ”°   ž˜ [ ‡   ]”` € ¡š€ ”šڙ “˜‘ ‡f¡ ” ‚›¡@ ž˜ [ ‡ ”°      •š\”“˜€ “€ ž ž ș “¡  ° ? ”°   ž˜ [ ‡   ș €¡^“ ” ‚›— “¡ ¡@ …Š€› # 0 f€€‘ ‘ š€‘   ˜ € _ ˜›“ș “¡ ] . ‘˜a”š€ ˜ ‡›˜€ ˜€š ¡@ …Š€› # 0 ˜€ ˜   ˜^“ƒ–š ™ș ¡ ? ˜ ˜€   ˜ˆf€å™ € jš ’˜€ —š  ˜› ¡ €˜“` € ”   ˜›“ “¡ † °  ¡˜š “€š‘‚ @ ˜€ ˜    •š˜` € ”   ˜›“ ș “¡ † ° ‘? ˜ ˜€   ”š’˜€ —š ‚˜“ ˜å™ € ‡ “ € ¡ €` € ” € “¡? …Š€› # 0 “ › ¡@˜ .ș à¡ š € _ šæ‘ š“¡ ¡@ ‘ š €‘ ¡ .

™¡  € _‘€ “— “¡ ¡“ Š€¡ —“ ™ ‡ f@ ]”^ \”“¡ ”  š› ‡f@‡–‘ – š Œ– ˜ˆ‘  ”f € “ Š‘‘ ‡f‚ @ …Š€› # 0 ˜ ¡“ \”“‘ è  ž –ƒ š¡f ˜“f€¡ ‘“˜žš€ ‚‘[ “ °‘ .˜ ›€ “ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “ š“ @\‚š€ _å™ ]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €† ‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† . – “‡š]¡ @ ”  ”   \š— ʙ “\‚š˜“– › ˜ ‡ –›‚ ›™  ›° €™  –’°€– “¡ €š” a‚ @ . … €‘ Š€°€š ‘™kšf€¡  € Š ‚ °‘ @ ‘ è ¡š “   •šș ¡]? ˜ ¡“¡]ș ? ‘€ “‘ š“\”“ › “ €  °• °€‡˜[˜ ˜ˆ‡› —‡ ‘™ @ …Š€› # 0 ” ”   €“ – š€¡ ¡ €\”“– › ˜ ‡ –›‚ j. ‘€ _šQ ]™  ?‘ “ €š ˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š `‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› `‹ €š…› ‚™ @ …Š€› # 0  ‹‡ “ €š  ‘˜“]‡˜ˆ“‘ ˜Œ–“ –… ™ ¡@™¡› ‘  ”f€ “ Š@—“ €š” … ”f˜›› kš” …˜ˆ› Š ‘@ “ €š ‹‡ .

… … € … …  @ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “ š“ @\‚š€ _å™ ]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €† ‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† . ‘€ _šQ ]™  ?‘ “ €š ˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š `‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› `‹ €š…› ‚™ @ …Š€› # 0 ›°€ ‘“‚ff€” š š€  ˜“›°€ €‚Ž € ž  € ‡ š¡  ‘¡˜ š ›°€ € ] ‡€ ™›‡  ¡. —™ € — —  .…Š€› # 0 — š š ¡‚ š  ‡“ –˜€ _˜ ˜› — š “¡ ¡@˜“‘ ”f €˜ “€100š € “ ˜€ € – › ¡@ š ¡‚ š — š    •š˜— ș ˜ ‚¡ ? — š š ¡‚ š  ș €™¡`  € –˜– ™ ‚™  –  ]  “š € ¡@ …Š€› # 0 ‡‡ … š  à¡ š ‡–˜‡ €†¡. `  “€ ›€š˜‡”šš ‘@ … š ‡‡  ™¡  š  š“ ^  • ¡¡‡š@˜ ›€ ]’ ]’ ¡ “ … ¡f@ …Š€› # 0 ˜ ˜€   ș ˜˜ˆ ž ‘ €š ‚ ? ˜€ ˜   “¡ ˜š™¡  ž ‘ ƒš ›  ¡ ¡  ¡˜à˜ € ” ”  . ` € ‚‘[ “˜ š“ .

… › ¡šŽ ‡  ¡kš蝗 ˜‚a‡  ¡@ ^ ”š›°€“€¡ ‘‡ ^ ˜€ _^  “ ‚Ž— ¡ș ?‘ …Š€› # 0 € › ‚ ¡  ˜‚  ”š¡ š€š€¡ . ˜‚  ”š¡ “¡ š‚ @˜ˆ Œš›‚ ¡@ € ›ș —_.‡  ¡. ^ €   €†— “¡ €¡ ‚@ ‚ ¡ € ›  “¡ € ›  ¡–. ‡ ‘ Ÿ[ “ €š €šš¡ ¡ @ €˜[… š € ” “”† ș ¡^“€˜ ‘“ ˜¡ \͆ € ˜ €š“   ‚™ ¡? ‡ “¡ . ¡^“ \ ’€]›  ¡ ‚™ ¡@ ˜“‡š“‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ]‚š  ” ‚› € ¡ _‡¡ ‡˜ –‹ €š ‘ã› › ™ ‡ š¡  @ ” ‚›‡¡ ‡˜¡°‘‚˜… š¡@`“˜ f€ ” ™›Š€€ –“ . ‘ Ÿ[”[˜“”°  ˜š¡“ ›    ”š¡  š   ˜ˆ “  ›€ ‡›€ ¡  “ ”°  @\–€¡ ‚  ”š¡ š“”š˜ˆ` €‘“¡ ‡ ™@ …Š€› # 0 f€” ›  ›“š € f€žš – ”få™ € š € kš”† €¡ ‡ š¡¡ ? å™ ˜“ž ¡ “ ›“€  “”šf€›È…š ““‡ š¡ ¡@ å™ ‘˜š ” kš   € @ ^  ^“ š ‚f € € ›È…š¡? ” ›  ›“”† @ …Š€› # 0 ˜“‡š“\”“f€€˜[… š € ” € –› €š€¡ ]”€ ›°€ g € ˜€šš¡ ¡. ‡ — €¡ ‚ … €¡ ‚. ‚  ”š¡ š€šà¡ € ˜ “ ¡ ”°‚ @ ‚ ¡€ ›  ¡–.

`‹ ‡¡ ‡˜…› a‚ @” ™›Š“¡ÒŠ€ÒŠ ” ‚› `›ˆ“ ‹ €“ ˜ˆ kš`  €¡ .  ƒš˜€‘˜“¡ š“‘‚ @ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “ .˜ƒ ‚™ kš– › . ]”‚›€¡š¡¡@ žš – \‡™  ș — _  ¡–. \‚š•›¡ ‚™ . ” ” @]”“€¡  “. ș ”†›  ›– ± ¡‡ š › ‚ ˜š“¡ ? …Š€› # 0 –   芓   ]‡˜ •š]’ƒŠ‘š ]™ @ș à¡˜ ›˜ “¡ €™¡ ”š€ ˜ €“–‡ ž ¡  ¡@ 芓 –    ˜ ›˜“¡  š‘š\ ›˜‡–— ™¡ ] ¡› ‚ € € ˜€š¡f¡ ”  ¡@ …Š€› # 0 –Š€ ¡  €–›ƒš˜ƒ ‘€š – ” –Š  ‘–€•™¡ș €šš¡ ¡?‘ –Š – ”  ]”€ ]£ € ” ›“€šš¡ ¡ . ‘› ž ۏ ¡ ‚_¡\–˜ˆ‡¡ ‡…› “‘ @ ” ™›Š“‘  …˜…€ _ ] ‡“¡ ]š¡  @` “” ‚› ”† . ‘\‚š˜ž š˜… š¡^“› ‚ € ž ۏ€š‘  ˜à¡‡¡ ‡…› “‘‚ @ ” ‚› € –“˜…› ‚™ kš “… š ˜“Š– ‘]€š– › . ‘€†  “¡ @‡¡ ‡`°š¡  ˜“` € ‘š ‡  ›€š`“ €¡ `š ¡ _\ Œ ]‚™ ¡kš –`š‚f@ …Š€› # 0 žš – \‡™  žš – ϙ ‘ “€  “ ” “ “”¡… ™ ¡@ \‡™ žš –   “¡ — _. ‘™¡˜“€  €™ ?‘ ” ‚›– › .

˜–‚˜  ¡– € g  è š–“ a‚ . ^ “  ¡ “ €˜‘˜€š š ¡@\‚š^ € è š— – ›“›‚‚ . ”š €  “‘š ‡ ¡ “¡  › @ …Š€› # 0 … € š ¡€  ‘  ¡–. ‘€ _šQ ]™  ?‘ “ €š ˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š `‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› `‹ €š…› ‚™ @ …Š€› # 0 ˜ ˜€   ˜ €“ — › ¡ ș ˜˜š ] ˜˜š ‘›€ ¡ ›“¡ ”± € ? ˜€ ˜   ˜€ “žš š—š›¡‡˜€¡ ș à¡” “¡ €˜\“”±¡@ ‘€ “‘ š € š ‚š  ‘ș š ™  ¡–€ƒš€‘š ‡€ ƒŠ ‹ € €š]f?‘ € š ‚š ‘€ “‘ š  ‘€ €š ? ˜€ • ‘š€ƒŠ –‡  š¡ . ‡ – ›`‹‚ @ ¡€ … € š  ‘˜ •€š — _.  ‡ “ ˜ 怛¡ ‡ f‚ @ …Š€› # 0 f€kš š ¡…›f€›°€€  ‚šŠ” ‘€š– › ¡ ș à¡ š˜ – ”€ ” ¡ €˜  ‚šŠ” ¡ ? ›°€ kš  ș ]”€” € ” ¡ €]” °€…› €  — \‡“–  – €š ¡? .š“ @\‚š€ _å™ ]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €† ‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† .

`  “€ ›€š˜‡”šš ‘@ … š ‡‡  ™¡  š  š“ ^  • ¡¡‡š@˜ ›€ ]’ ]’ ¡ “ … ¡f@ …Š€› # 0 ‘ ‘ è ˜ €  – ”š˜˜¡ ‚_@f€‘ 菑 š – › ˜\”“ –^χ €š “™¡ “¡ ]™ ¡@ ‘ š“€¡ ‘ ]˜ š”š]”€¡ ‡ ¡?‘ …Š€› # 0 ™ •ã˜\ —“ ˜€   ]‡€˜ˆ ž ‘ € €° “‘“ €f‡ …€¡@ ˜€ \ —“   \͆ . €  € “ “‘“ €™ ? \ —“ ˜€   ‘˜š˜à˜ kšŒŒ “@ \ —“ ˜è€š ¡f .…Š€› # 0 ˜ ¡“ –     š˜ˆ\”“ – – €€ ˜˜¡ –Š “ ¡@ ^  ›f˜ˆ†ÒŠ … ¡f@ –   ˜ ¡“  †ÒŠ –〛“¡ ˜›‚ @ ˜ ¡“ –    ’Û™ ‘ š. ˜‡ “  €˜  –˜]”¡ ˜š ˜‘‘€š‚@ …Š€› # 0 ––› ˜à˜   ˜à˜ ܛ ‡™šè  \”“ ‡ — € Š‘ @ ˜à˜ ––›  –€•šè  ‡ — € €Š € ¡? ––› ˜à˜   ș ? €›¡  ” ” €¡š¡ €]”€ ‡– “ €… € š¡…› ¡@ …Š€› # 0 ‡‡ … š  à¡ š ‡–˜‡ €†¡.

ș ”†›  ›– ± ¡‡ š › ‚ ˜š“¡ ? …Š€› # 0 ˜™ –  ˜’“‘ ›€ ˜ 〙€ ›€š‡–š‘菀¡  “ ¡ ‚_@–  “‚è  €¡ .–›@ …Š€› # 0 žš – \‡™  žš – ϙ ‘ “€  “ ” “ “”¡… ™ ¡@ \‡™ žš –   “¡ — _.  – ˜š ” “‘¡‡˜ ‘™ ¡@  ™ ‚ž`  š ƒš˜… šƒ ‚f@–  € ]›‚_@¡ ˜™ € ‡‚ “›‚ . ”š˜“ €†“¡ €¡ @ …Š€› # 0 … šå™ ™ € \‘ ›˜”ž €™ ‚™ @^㇠˜ €” €[˜ –‹‡]›š¡@˜ ‡è Š“– š – š  `“ ”† @”¡›“ €¡ . ‘à¡ š ^ ƒš˜¡ș . ˜`  ‘“™¡  ¡ “¡ @ –€ š”š\”“ ›f‡Š  š› Š€Š€ š  ‘‘ € ¡@ ‘ š – › ‘`  ‘“˜ƒš”š– š˜”°  @Œ Ȋš€ . ^  ]”€ ș ˜›–? ]”€ € Š  ‚šŠ ‡›š¡ ¡. ]”‚›€¡š¡¡@ žš – \‡™  ș — _  ¡–. ƒš˜… šƒ ]f¡@ ˜™ “€šŠ–‘›¡f€¡ . ‘‡ã‘ `‹ . ‡ €†¡. ‘˜ș `‹. ˜š ^ ƒš˜¡¡ ș ?‘ š›€ ŒÞ–˜f€ Ï‡““\”“  ˜“ ›å™ € …”… ”–‹ ‘€š– … €š“€^š ‘ €¡ — _  ¡–]”€ ˜ ›“ … ‚š‚™ ¡@ ^ ”š` å™ “€¡ ˜š ˜ › ‚š‚™ ¡.

‡– €‘ š ” ‡¡š €š˜š‚_@g  ș ¡]? \ —™ ‡‡  ‘ š ” € š…› “ “¡ ‡ “  @ …Š€› # 0 f€ ¡€¡ Š›€–š \š ^  ‚›  ˜” ‚š ¡@ –š ¡€  ^ ˜€ _ χ–€ – “¡ ¡  ¡–. ^ ž¡š˜ ¡˜ š¡ Š›€ €_ž  f¡@ …Š€› # 0 f€žš – – š˜–‹ ‡ š‡ š š š¡  @”  –‹š˜ž€ `  ”š‘™ ]™ @”  ]€š` “ ¡ “— ‡ ™ kšžš –  ”† ]”ș š š¡¡?‘ žš – – › ‘€›˜ˆ f€–¡–° ‚› ¡ ‚™ . ‘˜“]‡€€— ‡]“¡ › . Š •€Š”ž€š € ¡@   š€ ‡ – . ‘˜“ €“ – š¡ _ ‡¡ ‡ †› ‚›‚ _¡@ €›f€– š@   “€“` š ‘™ @ › €“à¡ š  [  š€ Œ[ ˜ ”Û ¡– š › ¡]¡@ žŸ… ‘¡– š ˜ˆ’€› ‚™  @   “€“€¡ @ …Š€› # 0 ‡‡ \ —™   à¡ š ”¡› ” € ˜ € š‘ƒ[Š“  ¡_ . kš˜— ‡]“¡ ›š¡? ¡– › . ‡ ˜\€› ‡]€ › € ¡@ …Š€› # 0 f€†  ’ š   “€ `“€\• š“”† . ˜“\”“ ” € žš –€ f€– ›€ f‡˜–…Œ › @ .  ž€ ¡  €“¡ ›‚ ™ @ …  …”… ”° š¡ @ `  ”† .

š˜ž‘ ˜\–\“—€šš¡¡ €” € à¡ š”  ¡ “ … ¡f?‘ žš – ‘¡ . ‘› €“™¡€  € ˜¡f€‚ԍ €š ¡‘ š —š‘ ¡@ ‚ԍ  ‘“ › ‘‘š\ ›¡˜ š  “› ‚ € ™Š ¡@˜‚ԍ  ‘ ¡‘ š ”°›‚  ¡  š ` –‘€š ¡@]‡‘ š ™ “ ” ’š“ › å™ †ÒŠ ”š¡@ …Š€› # 0 Š€Š…€š ™   Š€Š ‘ j@ ™ ˆŠ‡–  “€ ›€š ™¡› ‡f@ ™ ‡¡ ˜` ‚ ¡ ܛŠ• ˜[ ¡ ‚ ¡ @ Š€Š…€š™¡ ܛŠ• ˜[ Š€Š¡@ …Š€› # 0 š ˜“ –¡ƒ–š ™ ¡] “”¡… @ “‘ š“‡–ƒ–š ¡Š€ € šŽ”†  – › . ˜` € €˜ ˜¡  €šš¡ ¡@ š˜ž` –…“€– ‘à¡” ›‚ ¡ ‚ €˜`   €“ ܙ š€š¡ ?‘ žš – ‘“¡ . “¡ . ‘š\ ›\–˜ˆ •šžš –€ ‡ š˜¡  ¡ š¡ ¡@ …Š€› # 0  °€”š‘ ˜‡‘š€ ˜€šš¡@f€‚ԍ  ‘ ‘ š ” †  —š‘ @f€]‘˜ –¡‘š ‘š¡  . ‘˜š ” ˜ ™€‚_¡_¡@˜]‡ –¡‡– . `  š¡ “¡ ‚™ @ ` “€¡ ‘™]”› ‚ș €šš¡¡?‘ ‚ԍ  ‘“ › ‘¡˜› ‚ š€ š €˜[… š ¡@\”“ € ˜€šš¡ ¡@ ˜  •š.

 ‘€ŠŠ¡f ˜›@ ˜š ¡  € ¡ `°‚f@  “‘ š“€›˜`‹ _kšš”† . › €“^ – € ڙ “š“ €˜š ‘]€ è” Œ45 €˜ ƒŠ ϙ ‘ € “¡ ¡@  ‹‡ – ›@ …Š€› # 0 . ‘€ _šQ ]™  ?‘ “ €š ˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š `‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› `‹ €š…› ‚™ @ f€]‘˜ € è “ ‚‡šš¡  @` “f€]‘˜ € € ”š –‹‘ @` “€ ”š–‹å™ ›‚ ?‘ € ”š–‹ å™  ”† .   ‹‡  – › ” ‡ . ˜š € ˜   ˜ “ kš ”f… š ¡ …€@  ˜ “\èå™è . Œš“€ ș – ¡@\‘š‚˜ ›‚š¡  ^  ›f– ¡š]‚™ @ …Š€› # 0 ‘ã› € ‹‡ €^€› –Š€ –¡‡šÝ š € š…› “€ ]‘ @f€– š¡\”“‘ è €   ”€ “€˜“ “]‚š ‡ “›‚ .  €š`‹  ‘ ˜š€˜š€ \›˜ š ›  . ‘€› €“ ?‘ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “ š“ @\‚š€ _å™ ]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €† ‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† . ‘à¡™¡ ”šŒš“¡ – › . ˜š  › ˜ € ›f‘] € ‡f‚ @ ¡ –Š .

¡‡š  š ‚ ‡›€šš ¡ ‚™  @  “‘ š ‘¡    €†–… — ? ‘¡   “‘ š  – ]‚–ˆ “ › ‚ ° ș €¡‘š ]_ @ …Š€› # 0 ”€‡ ˜ “  ˜ˆ ž ‘ €š ‚ ? ˜ “ ”€‡ “¡ ¡˜ š™¡  ” š š˜¡ ž ‘ ¡  ¡˜à˜ € ” ”  —™ € — —  ˜ ˜ € ˜ ˜   š˜ž “ ‡   \š. –¡˜ ^ €  ¡@ ”…  € €¢ ˜”  –Í…^ €  •›¡f¡@ …Š€› # 0 š˜ ¡˜   ˜“ “ ™€š ›™ ¡ €‡–€˜”Í…  Ÿ[€ “¡ ¡ ‡  . “‘ š ‘¡    ș à¡ š‚ ˜]‚›‚‚_ ? ‘¡   “‘ š  ‡ ¡ . •›ș ˜ ™“š ¡. ˜”Í…  Ÿ[€ ¡ “¡ ¡ a‚ @ …Š€› # 0 ›€ ˜   ‘‘   › ›š¡“€– ‘˜ˆ” …› ¡ € ˜ˆ˜  ¡×™ ‡“€ — –〛“¡ ¡@ ˜ ›€   •š˜“ ›“ † ° ‘™ ? ›€ ˜   ‘“¡ –€˜€ • ˜ž¡š¡ …€  @ …Š€› # 0 ˜ ›€‚è ˜“ €š ‘˜f€ƒŠ ƒŠ –‡ š¡ ¡@ . ]”€ ›°€ •›¡ ‚™ ¡kš]” ˜‹ _ › š¡¡ ? “ ‡ ”  . ž ‘ “¡ € ‚ @ ¡˜ š˜   kš˜“— “ ™€š ›™ ¡ €‡–€˜š ž ‘ “¡ ¡ ‡  .

¡`š ¡ “¡ ¡@ ^‚ ˜˜ ‡žš€ ‘€š˜¡˜ ““˜‡– “ ”† .“ €šš– › ]”˜ ›€¡@f€ƒŠ ș ]”  š ‘“ƒŠ –‡  €¡@ …Š€› # 0 f€–  ‘ š–   à¡ š €˜[… š ^“ _˜ “‘ š¡. ]”“‘š€š‘ . ˜ •€š@ž ™‘‚›  ˜š š Š ]”€ . ‘ ‹‡ . › €“˜ ¡˜ž ` € –š _ș €šš¡¡ ? –   €€ _` • › €š“›‡ f@ …Š€› # 0 š €ž“˜€ž ”† ˜“ €_` ›°€  ž ‘ €š“€ ”È€ • › €š ›™ ¡? ˜€ž¡ ™ š. ‘–°  Û‘šžš¡@^ €¡  › ™¡ ?’ ˜‡– “– › . ‡–¡ ˜kš… … ž€ š›“‚f@ ˜¡˜ “‘^ €”Š˜ș —š ¡?’ ˜š… … @ ˜‡– “– › @ …Š€› # 0 f€ ‹‡ \”“–Š€ 耛˜‘ ›€š “‚f   ”›“ €¡ . ‘ ›€  . –‹“€ ›f€  ˜ƒš  —‡‘‚ @ …Š€› # 0  ‹  “€  › ‘€š ‘^“ ˜¡‚ _˜š Š ”š^“ ƒ ?’ “ €š  ‹  ‘˜ ›€. \– € _—   Š › “¡ ¡@ ]” … ˜€š›°€€ ‘ ›€š›. \–˜‡–š ¡@ š €ž€  ˜‡–š ¡? ˜€ž¡›°€ ^“ ˜ Š ¡ ‚_¡ €˜‚“ ˜‡ \‚‹ ˜“`  ‘  .

–〛 › ¡@ –   •š]‡ƒš‡ €š‡ã‘   ‡ “  € –¡ ”š h • ”¡… € @ …Š€› # 0 ˜ ‡˜ [ “\”““f“ €š €¡ . ‡–¡˜ š ˆ‚° ¡  ¡ ”š ˜ ¡ã› ˜›€š . ˜‘ “ ” ” ˜\ŠŠ –’¡@ ‘ š ˜ ¡ —™ .”  ]‚_@ …Š€› # 0 €”“ €–  “\”“   Šš € –› ™ @ –  ]‡ž ˜€ ˜€†€šš¡ ¡ ?   Šš ž¡ ¡f ‡ “¡ @ –  ž ™‘€¡ €  €  ‡ “ ¡ ?   Šš ‡ “¡ . ‘š ˜]‡˜“–¡€ ˜ •›‘ “ ° ‘™ @]‡€– ‘g  ‚› €  ˜ š˜ š€šà¡ š  š‚‡ €š‘‚ @ ˜ˆ?’ ‘ș  ˜ˆ?’ “ €š‘™¡ €˜ ›€— €  g  ¡ —›€ \‡ ˜—‚š¡ ¡@ …Š€› # 0 ‚¡€ ș — ¡ ‹‡ ? ‘ ¡€“”† @  ‹ ¡€  ‘f€  … ›   ”™ ȝŠ›@ ¡€  ‹  ‘› €“  ˜“ › ‘€ “‘ š f€  ”Í…   ”™ ȝŠ›–…š¡ ¡@  ‹ ¡€  ‘ ‡ j¡  ›› @ ¡€  ‹  ‘› €“` €”  ¡“¡ @  ‹ ¡€  ‘ ‡  ‘“˜š”  “¡ ¡  ˜  ”™ ȝŠ› –… ¡@ …Š€› # 0 f€ ˜ ‘ š ˜    “ ¡.

˜–‚˜  ¡– € g  è š–“ a‚ .–° € ‹“ _ \›‚€š”  ¡@ …Š€› # 0 — š š ¡‚ š  ‡“ –˜€ _˜ ˜› — š “¡ ¡@˜“‘ ”f €˜ “€100š € “ ˜€ € – › ¡@ š ¡‚ š — š    •š˜— ș ˜ ‚¡ ? — š š ¡‚ š  ș €™¡`  € –˜– ™ ‚™  –  ]  “š € ¡@ …Š€› # 0 … € š ¡€  ‘  ¡–. ”¡› †ÒŠ ›€š˜\”“ ” € ‚ ° ˜ –‹ “ ‚f@ ‘ š ”š\”“    €˜š“”š‚f. ‡ – ›`‹‚ @ ¡€ … € š  ‘˜ •€š — _. ^ “  ¡ “ €˜‘˜€š š ¡@\‚š^ € è š— – ›“›‚‚ . ˜“ ¡‘€š‘ @˜ \͆  ˜š ”°   ¡@¡^ –‡ “ –‘€š“”š500 ”f‘“€ ™ š¡@ ˜“‡š ț€[  ˜^ ˜¡ “˜… š† Ҋ™ ›…€¡ .   š †ÒŠ ”šà¡ š –Š € ‡Û˜ ‘“ kš…  ”šà¡ š –Š – ˜ š ]‡ •š†ÒŠ ˜ ‚š¡¡ @\–ș € ˜¡?’ ț€[ ˜“‡š  ‘ š]‡˜š ž ‘ ¡@ .  ‡ “ ˜ 怛¡ ‡ f‚ @ …Š€› # 0 ff€ ‚ € š\”“  ™ ›“–…“€ ›ff€€– ° € ‘€ “”š ‚™ kš`  – › ˜^  ™ ›“€ –…“ … ¡ ¡@ €– ° 50 ”f˜ –€‚ — _  ¡–@  ‚ € š– 50 ”f.

‘]™ ]”€ €Š€˜š˜¡ ¡@ …Š€› # 0  ’   °     ‘€ ¡f‡“ –’’ €  …›š¡ ¡?’ ‘€ “‘ š‘€›f€  ° –€  @]‡`  — ϙ ‘ ˜‘ ¡@  ’ ‘\š. ‘˜‡ã‘ ˜¡. ‘ș —_. ‘]f?’ ¡   ¡–. ^  ϙ ‘ ˜‘ kšș ¡  € ¡?’ ‘€ “‘ š‘‡ ˜ ¡› €›  ° š ‘€š›‚_ ]‡ ” €š ‚_@ . ˜˜š€˜š˜‡ j kš‘]j €€¡ ˜š ž ‚ €Š¡ †Š “¡ ‚™ @ –› – ™‚™ kš€†‘š– ‘ ” › Š @™ –   ` € ^‡ š €šš¡  @` ‘¡ ` “”† .…Š€› # 0 f€˜€ϙ Ÿ €”  ‚™ @ ϙ Ÿ – › –Í… ]‡š €è˜˜f€›°€ ¡@ š– š ˜ –€†‡ ““ … ¡ ¡@ ˜€“ž¡ €š”† ˜‚š˜¡ š ‡ ˜›‚ €¡ ? ‚— š¡ €šϙ Ÿ – › – ™ ›–˜@ …Š€› # 0 ‘€ “‘ š € š ‚š  ‘ș š ™  ¡–€ƒš€‘š ‡€ ƒŠ ‹ € €š]f?’ € š ‚š ‘€ “‘ š  ‘€ €š ? ˜€ • ‘š€ƒŠ –‡  š¡ . ”š €  “‘š ‡ ¡ “¡  › @ …Š€› # 0 ¡ Š›˜‹¡š ¡]™ ‡ã‘ ˜ @` ݛ ^Š”€°“  @\”“   ˜ “›€š¡ŠÈ  €”  ”¡……€  — ` ™ ‘]™ € ` €    ˜¡‚ ž ‚ €Š¡ Š›€€˜š˜¡ †Š‚™ ¡@` “ –›– ™€ –› ™ kš€¡ .

‘ “ š ‡ș ¡ ¡ ?’ ˜ ^ “™ ˜ [ ˜ˆ–‹  @ …Š€› # 0 ˜š“€– ‘f€^‡ “™š€ ‡–“€[—‡ ‘™ ‚™  ` “¡ ˜¡“€š€ °€. ž … ›™. ]”“500  ›”š “ ™¡˜ [ °‘ ?’ ˜[“š ¡€    › kš– › . ‘¡—‚ “. ¡ €š @“¡  ˜à¡—‚ “ € \‘ ›˜ƒ  Š‚ @ “€[€ ˜“‡š€ _– “¡ @‘›‚ @  š€ › ˜š™¡ ¡@ …Š€› # 0 f€    \ —“ ‡––± ¡ ‚_ ¡^˜ š€  – a”š  › ˜ ‡›”šݛŠ›€šš¡“›‚ @  – ™¡ €^˜ š˜ ›ÝŠ“¡  @f€ ‘“` € € _ ž €˜ ‡› €   š   ±™ …±€š¡ • ¡]` €ݛŠ€”¡… @ƒŠ € ] ‡ “€š–± \ —“ “‡ ¡ ‘š ‡  › @`  ž €“¡ •¡f”† ]”“^“ a… _”šݛŠș ›™ @ —› ș €š ? ^ ` ˜™¡ f€š € š¡‚™  @‘š\ ›˜ .…Š€› # 0 f€˜[  ¡ ›™‘“‚™ kš¡ š f€”š “ ˜ [ Š€š ‚™ @˜ [ŠŠ‚™ @  ¡ ›™€\ ’€ š “‡–™¡‘ .  ‚è    – › . “ ›™ kšf™š€Œ ž“š] ‘ € å™è €š‘ @^ ”š蝂[€˜“‡š““€[€˜“‡š€ • “ €™ @ 蝂[€ ˜“‡š^ ^‡ “™š€ – ¡š “€ › @ “€[€ ˜“‡š“¡ @ 蝂[€ ˜“‡š‡  €¡ ¡.

‘™¡  • “\ŠŒ€š› ¡@ •š]‘˜ “‘ š €– š˜”† . ”š˜` € `‚ ›™ € “ž “›]™ ¡@  “‘ š‘– j. ‘\š^“ ˜¡‚ ?’   › – › . ‘™¡ €“€ ¡?’   ›“€¡ .… ¡ ¡ €‡–˜š ž €˜ˆ  ˜›“]f `“€ ‘›˜š ›f ‡ š  ’°€š¡ ¡ @ –± \ —“ “‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 f€]‘˜   š ‘“€ ›f  ›€”  ‚™ kšf€  € jš^ž š €š€”† . ‘™¡• “\ŠŒ— €š› ¡kš˜ ‡— “ Š €š› ¡@ ` ]‘˜ “ •šf€  š €– š˜”† . ‘™¡ ” “¡ . ‘3¡‡ š ”f€ @ ]‘˜ “”† . › €“‘ “  ^  € –   €¡€š”€ š¡@ …Š€› # 0  “‘ š  ” ¡™   ‘˜… š@ •š— f€… š€ “¡ ”€°  €?’  ” ¡  “‘ š  ‘… š — ‚¡ ‚™ . ‘^ ˜ș    – ¡?’   › – › . €¡ ¡ “ž “?’  ” ¡ ‘˜š‚ ›”š@ …Š€› # 0 f€˜“‡š“f€`à˜ ‘ š€ ^Ššå™›¡f”† ‘\–€˜“ €“‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš €“ €“ ˜™€¡ š¡¡ ?’ `à˜ ‘ š‘‡ . ʙ š¡‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš –‡‚¡†¡†¡ . ‘¡ €“€ ¡?’   ›“€¡ . ‘5¡‡ š ”f€ @ ¡]‘˜ – › ‘™¡^“ ˜¡‚ ș ¡?’   ›“€¡ .

™¡˜˜ €“¡@ –   ț€[  — à¡ š˜ ˜ ‡“€ ž™ ˜ž ˜›¡ “€ ›f€›˜‚f. ˜ˆ\”“ –  € ƒš€€ ˜˜¡ –Š “ ¡@^  ›f˜ˆ†ÒŠ … ¡f@ –   ˜ ¡“  †ÒŠ –〛“¡ ˜›‚ @ . ˜ ›ș “¡ š¡¡ ? ˜\”“  Šš € ^‡ š€šš¡ ¡@ ` `à˜ ‘ š“‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 –   ț€[  ˜×™€– ‘‡ “˜ș à¡ š ™€ “¡? ț€[ –    ¡  š. ]”€ — ” …› ‡ ™‚ @ …Š€› # 0 f€˜ ¡› — ç™€ ¡ ›‡ ““€ ›fϙ Ÿ €”  ‚_@ ϙ Ÿ “‘   › €‡ –‘“€  ”f˜ ‚@  ”f‘¡f ˜ ¡› “”† ‘   › € ›f  ”f€†ϙ ‘ “¡ ¡? ϙ Ÿ ˜ ¡›   –〛ϙ ‘ ¡@\–\”“ ‘ š ” †f@ “–’ ™ ‚ ¡ š¡  @ “–’€ Ÿ™ ‘™ ‘˜€”“ € ˜“‡š¡  @  — `à˜ ‘ š ›š¡@› €“f€`à˜ ‘ šg   . ¡˜  ˜›“™¡ h • ˜]f@ …Š€› # 0 ˜ ¡“ –     š.˜¡ “€š¡ ¡@ ˜“‡š‘] š^ € ș € šŽ¡ € €  — ‡‚¡˜†¡ ˜¡ “ ϙ ‘ “¡ Š€@ `à˜ ‘ š‘]”“ €š ”šš€š‘› ‡™. ‡ ¡  ”š¡ š€š–‹  @ “š ¢€“‘  ”  ]€š”† ș – ¡.

 ¡€›]”¡ ¡@ …Š€› # 0 ‡¡ ‡€ € “– › ¡˜ š ‡¡ ‡Œ–“ › ¡. ™¡ € _g  ¡‡ —‚ “  [“ €š €@ f€˜¡ ‘™]‚ “€›€š‡ ž – ›¡ ˜ˆ [“ €š“ ] ¡@ –‹ €¡˜ [“ €š“ ž €š‘ @¡˜› ‚š“€ ”ÒŠ ›€š€‘¡@¡˜ š”  f€”ÒŠ €˜¡ . •€[\”“]” ˜ˆ˜]‡ f‚ @ …Š€› # 0 ˜“ ‡ ‘€ “‘ š  ‘€  €  [™ –“ ¡ ? ”†›¡Ý€  š ‘  .˜ ¡“ –    È™ š. ‘ ‘“— “¡ …› @ ‘€ “‘ š ˜“ ‡  ˜ •€ ‡f‚   ¡–. –‹“€ ›™¡  ¡@ …Š€› # 0 š €ž ˜€ž  ‘•   €•‘kšž ‘ €•‘˜ș \ۏš¡?’ ˜€ž š €ž  ‘•   €•‘€– ‘˜ ˜˜  –×˜¡ ‡  ¡kšž ‘ €•‘€– ‘˜  – € ž ]¡  ¡@ . €  …›“€ ›f“¡ ¡  . ˜ˆ”  \‚š€ _˜ˆ–…  € ¡. € “– › @ …Š€› # 0 f€” ‹€“ €  ” € ˜f€ ”† €” ”°kšˆ ”°˜ș \š¡?  ” ‘€“` š ‘™ ‘–€ š˜ ‘˜ ‚” “ €†“¡ ¡  @ ‘ “  €š‘› ‡f.

˜‘ f¡   ›¡ ™ – f¡  ?’ ‘‡ .ƒš]f˜¡˜ ““† Š–Í…€ ]_șŠèŠ€š“€` æ™ ”† . ˜ ”  ›  › ¡@ –Í…“–° ˜   ˜™ ‡ – ‘™ @ …Š€› # 0 ‡‡ … š  ș ˜€† ‘“”¡›—   ”™…š “€]š ”˜ ”€°‚f? … š ‡‡    ¡–. –Š. ș €]‡¡ ˜ˆkš   — ™¡   ›€š“ ¡@ …Š€› # 0 ‡‡ žš –   ‘f€¡ –‹€˜˜”š ‘ – ›žš –” ‚f@ g  — ș ˜‡–š  ?’ žš – ‡‡  ‘˜š  ˜“kš€ _š è “¡  @‘ “ – › € È€“‚˜¡ ‚f@ …Š€› # 0 f€˜ ¡› \”“ — ç™•›‡ ““€ ›fϙ Ÿ €”  ‚_@ ϙ Ÿ “‘   › €‡ –‘“€  ”f˜ ‚@  ”f‘¡f ˜ ¡› “”† ‘   › € ›f  ”f€†ϙ ‘ “¡ ¡? ϙ Ÿ ˜ ¡›   –〛ϙ ‘ ¡@\–\”“ ‘ š …Š€› # 0 ” †f@ . ^ ˜¡‚ _€‡˜ “˜  ”™ €“ ‘“ €…›¡? …Š€› # 0 ˜€ ˜   ˜‡ã‘  – j €˜ˆ ž ‘ €š ‚ €“¡ ? ˜ ˜€   ˜^“ ‡ã‘ €†“¡ €¡ € @ ˜€ ˜   ˜ˆ\— ‡ –… ¡f.

 š‡¡˜ž ”š– ¡ ș “€› ¡? š˜ž ˜ “   \š. ‘‘ ™ ‘ ˜ י€›°€ € \”“ ˜  ˜ˆ ‚ à¡ š … š  ’š ‡ ™‚ @ ™€“f€›–    —š€š‡ – ‘™ . ‘\‚š  …  ˜ˆ ¡   ˜ ž ‘ ¡ ș €š @ …Š€› # 0 € € ˜ ›€ ¡€    ¡–™¡€ ›  ˜f€¡@ ¡€€ “‡ “™¡• ‘ š¡ ‚ — ™ “¡ ? € € ˜ ›€^ € • ‘ š ș ”†¡]”. ‘˜š … š   ’š‡ ™‚ › €“˜š ” ‡ € … š ?’ …Š€› # 0 ˜ ›€ “ €š “   š ‘ ]¡. ™¡ € _‚’ — –  € ¡@ ˜ “ š˜ž  ^  ›f ˜ ”†š¡ ¡@ …Š€› # 0 › €€  ›  ›˜]™\”“˜ Ȁ› € ›“”† . ‘ș ]”“  … ˜ˆ€šž ‘ €  ?’ ˜ Ȁ›“‹Œ    —š¡f€¡ .f€ ˜ ‡  “f€žš š ™€€  ˜ˆ ¡f€¡ . f€ ’€€° …– “¡  €@ …Š€› # 0 ˜ “ “\”“–Š€ —‚ ›€ ”菀”±“€– ‘š˜ž ”† – ^f. … ›€€€°‹ € “¡ …“  € ? “ €š “ ˜ ›€  ]”€—  ”š–  ‘ ¡. \–€–  – š –……€ ¡@¡š– š ” ]‡  ¡@ .

…Š€› # 0 f€– šf€€‡  ‹ €š ™€ ŠÈ  ˜–‹ ‡ š¡  € \… “€¡ ^š– ›   ¡–˜š ‚ ° € €•›¡ ‚™¡@ ^ ”š ‹‡ã‘  – › \š €•›¡ ‚™¡ ș ¡]”¡› ‡ã‘  ŠÈ  € ˜ Šš –‘€š@ …Š€› # 0  ”“ š ¡“\”“ ˜   ¡“ . `Û¡ “˜ˆ  “ƒŠ€”† › €“˜“`Û¡€†— “¡ – ™ @ ********* …Š€› # 0 ‘’˜” “ ˜ ¡˜‘ “ ܙ š˜g ƒ› ˜›‚f¡.  š‡€€š –‡ “”š¡ ˜ ”ƒ›‡ j‚@ ‚ã›\š–€•˜š ˜‡ a‚ @ ******** ‚‚芚€ –Š ‚‚芚“”š ¢ ‘€š› Š–Š ”† ””š€  š¡ ? –Š ŒŒ . ‡ ‘’˜” “ @ . ‘\š“¡ ™ š. ‘ ș à¡ š ” ‡ £ “€¡?’ š ¡““€¡ . ¡— ˜š š¡ ”“‘ €š@’ ********* …Š€› # 0 ˜š— _€ ž ‘ ¡ f€– š‡‚›€š ‡ žš€ ž ‘ ¡_@ –› ‚ ” €š“ …‚ “˜˜è@–‘š “‘ f€…¡ — ˜è¡ €š“ …š¡ ¡@–‘š“”† €˜ș“ …š¡¡ @…¡ “€¡ ˜š† Š— _€ ž ‘ ¡@ –‘š› €“žš€– à¡ š — _¡ “›‚ @ …¡ ž ‘  ”¡›˜— žš @ ******** …Š€› # 0  š‡”š‡ “ ¡ ‚ã›\”“‘ 菠– › ‘ “™ … ‘”š‡ ”¡… ¡@\–˜ š‡”š‡ a‚ @ ‘ 菛 €“à¡” ¡. ‘˜š f€¡  ”“ ¡ €–° ¡ €š˜— \”“ ” ‡ € š¡£ “€–“@’ ^ ”š  ¡““”† .

˜ – ^› ––‘€š‘‚ @ –Š“f€”…   ”f€ “ Š “€ ›¡f€¡ ” ” ™ ”f› kš– ™¡ ×˜ €š‘ @ **** …Š€› # 0 €¡ ‚š.™› kš– ×˜€š ” › € 芖›“\”“–Š š –‘ š] ‡˜€¡ ”š ¢ ˜à¡ š€˜˜ È [ ș ]f¡? ˜à¡ š Š  . €¡ ›‚ ? 耛˜Š …š“š ¡“ ”† €›ș “¡ ]f? š ¡“ š ‚š‚f. ^  ›f˜^ €”š š¡  萚¡ “€ ^‡ š€šš¡ ¡@ ============== . €¡ ›‚ ? š ¡“ €f”š ‚škš]›‚‚_@ ========== …Š€› # 0 —€  “ ˜ ‡ “ ……[€  ˜“ ‚‡šš¡  €‘š ‡”š°• ‘š“` –› ›™ @• ‘š ‡ “ € ……[€\‘š›‚fkš– ›à¡ —€  “ ˜ž ˜›¡ “ … ¡f@‡ “ – › • ‘š˜ ”¡› ¡ —€  “ ˜¡@• ‘š”š˜“à¡€— kš_芚€\›  “¡ ‘ ¡? ‡ “ • ‘š€€ “˜• •  ¡f ˜ —€   ==== …Š€› # 0  ˜  Š  [ ˜¡@ –‘› ‘ “™ \ڙ ”€ š   à¡ š ŠèŠ€ ” ‘€š›‚ ¡ €˜—‚ ›”šڙ ““¡ ‘ ¡ @à¡ š ș ə ›¡? š ]” ¡ €¡š¡¡ š˜š ” ‡ — €¡¡ €‘ “™ š ‡–‘›š¡ ¡. ^Šš“Š. š“ ˜› Š€€]š ”˜¡˜ ‚šÝ š€š ›f‡ f‚@ ******** …Š€› # 0 ” € “ ˜ Š …š“– €› › ` € ” € “ ˜\ ‡ ˜ ›“€ €¡ @ – €› ›“ › ‘ޙŠ •›šŒ˜›\Œš ™š’ Š …š“Œ Š¡f”† ™¡ș ˜‡ €¡? – €“˜   ˜™ €¡ ‘ š˜š ” ‡ € “ ˜ ‘š› ›… Œ ¡@’ ***-** …Š€› # 0 .˜€ ’ š– › .. ›‚‚_@ Š …š“¡°–° €š”† €¡ ‚š.

‘š “ “€¡ . ^š ˜š‚™ ”Ü”€ €› _ƒ° \… “€–‘¡ ‚_@ƒ°  ›€š` “‘  ` ˜˜š ¡] ˜Í†š “€› @^ ”š¡‡ š‡ š š “›‚ @”Ü”€ ˜à˜ – › –Š ˜^“ š ș š¡¡ . ”¡›˜š € ™›€ ‘€ “”š€ ˜€š.ƒ° ‹ €€š ‘‚ kš™¡ •š…›“›‚‚ @ ”Ü”› €“˜à˜ ƒ° € …›‚ ? ^ €  ^š¡ ˜š‚™ @ ==== …Š€› # 0 “ š ˜ “ “\”“  ¡› š “  €¡ . ^ € ș š ‡¡?. › €“\–]Š€ …È€ …› ¡@’ === …Š€› # 0 ‚ ™kšʝ › €¢ ˜ƒ ¡ Š …š“€¡ ]‡€ Ÿ™¡‚ ™@ •š›– — ŸŽ‘“€– ‘ Š …š“ ”Š ”† ‚ ™kšʝ ›˜ș \š¡? € •   … ˜ˆ€š ”Š– ›  š‚ ™‡–— ‘’‘ ¡ž ‘ ¡kšʝ › ‡–— ‘’‘ ¡” “ ˜› €š@ ==== …Š€› # 0 “ €š“˜ ›€ €¡ “ €škšžš – ˜ ›€f€“  ƒš› Šš¡— “ ˜f€†‘¡ ‚™ @ ”šž ““ €š“˜ ›€ €¡ ˜ ›€“ ˜f€†‘¡ ‚™ ¡@˜ ›€”šž ““ ¡ “ €‘ š  š˜— f€†‘–“ ‘ kšf€”š‘\‘š’ kš‘ š”š‘– ¡š’ ›‘ @f€ ” “ \‘š]f‚  ‘ š – ¡š “€›‡ f‚ @ ==== …Š€› # 0 ‡ ¡š  ”† f€‡ ¡š € ‘€ “ ˜ ¡““\”“ ‚›[ Œ€ ›ff€€ ˜ ¡ šš ‘ @‡ ¡š “ ”† ș ^ ”š]”€ ˜¡–– € “ ˜— › ‘@˜ ¡““€†”›  … •š š– › “¡ @^ € ‡ š“¡ ¡@]”^ ”š › f‘˜š Ž  ܙ š ’ @ ‡ ¡š “”† “ ˜ ›“˜ ¡‡[ș ¡? ˜ ¡“™ ‘˜¡–– €  \”“ ”Šš “¡ –‹ kš ‚è ˜¡ š€ •€‘ ` ¡ š€ ˜ •š `”™ ‚€š €@ ==== …Š€› # 0 “ ‡ € ¡“ .. ‘à¡ š” € š‚ ‘“  ‘“ “š ‡ š¡ ¡..…Š€› # 0 .

] š¡˜š 25  › “‡ ” š¡ ¡@ ==== …Š€› # 0 šæ ˜‡š“¡ f€¡  € … Š  ܙ š¡ ‚™ @¡  … Š €ܙ š˜›‚—‚” ‚›  ¡ ‚™ @ ¡  €ƒš ›… Š €ƒšž ‘ € – €š“‚f@› €“… Š €ƒš › “€¡ ¡˜ šæ ˜‡š“¡ @›°€ › “\…—˜”† ‡ ș ? ›°€  › “‡ – ‘™  –€† ‹ €‹ €¡› €“›°€€‘ ‡š – ¡š¡@ ==== …Š€› # 0  › “¡ ‡›š¡ f€ š‘ š\”“–Š – › . f€—  › “¡ ‡›š¡ ¡@ –Š“” € €¡ ” ‡ g  € ¡  € ¡. ‘]‡˜¡ ž˜¡@’ ==== . ¡ ‚ . ‘‘ ™ š˜˜ ”š–¡ϙ ‘ ”ÒŠ –’ ¡_¡. ‘^ ŠÈ€š˜ š“ › €€ “à–š— › ¡ ‘–   1740’ ==== …Š€› # 0 ޛŒ ” Œ Ȋš“ ‡™ ”† .“ j —š – f€‚ ˜f€”° Š€š ‚_@ŠÈ€š€ ] ‡ “€š”  € ˆ ”°  f€ €  “– ¡š]™ @ •š` “f€–° €  ‘ kš — € ` ˜ ‘•“ ‘™ @€† ‘“– ‘` ž¡š€˜™š`’š ‚‡šš¡ ‘ƒ[Š“ 菖 € ‘   €  “ ”† ș  — › ‚˜ š‚f? €  “¡   –@› €“` ˜€†€¡š¡ € ‡‘ ¡@—› ]”¡ – ^f€¡ “ —  …– ›¡@ ==== …Š€› # 0 €“à–š š ¡kš˜ ¡ ˜ ˜f€˜˜ € ‘š¡@ š ¡“˜ ¡ €¡ . ‘‡–˜‘  žš –” ¡  ˜ˆ‘” š ’ €¡¡ ’. ›‚ ¡ ™¡ €  — ŸŽ¡ ‘ ˜˜š ¡@’ ^ ”š˜ ¡“€¡ . ‡ š¡ ‚ . –€•€  ˜ … › ™ ¡. ˜ f€f€ › …€€š€ › ™ ¡@ ==== …Š€› # 0 ]‡ș ”™ ¡? ” \”“”  . ]”€ kš]”€ –  € ޛŒ ”f€¡ ¡? ‡™“€¡ . ‡– ^ ʛž” ¡  Œ ›‚€¡¡ . ‘]¡ . ]‡ș ”™ ¡‡ ˜ˆ…°›€¡š¡¡ @’ ^  ”š” “€¡ .

‘ €  –‡š‡‚¡€ `‘ ¡šŽ ‘ @’ š ¡““€¡ . ‘]_›™@’ ‘” ¡¡˜ š ¡‘›‘f “˜ã ’@’  ”›  ¡–— €¡ == …Š€› # 0 –‡š €¢ ˜ ž¢€“–Í…  ”† . ‘– j–‡š € €¡¡?’ ^ ”šš ¡““` š ‘™ . ‘–¡–@’ \͆ .  š. ‘]”€  š@’ == …Š€› # 0 – – €“ ˜f€”‚ ˜ .…Š€› # 0 …‚… ‚˜ a – €› ›€ f€… _“ ‡‘ 菡 è” Š›˜ @– €\”“‘ 菀 ‘“¡ è” Š› ‚™ @¡\”“… _“ ‡‘ 菀 –° ¡˜‘‘ €  ‘š¡  @^“˜` € ‘ è …ã› ™ ‘ …‚… ‚˜ a…… ’ kš˜š‚™ @– €^ € ˜›–‡ ““… “‚™  \ €š¡‚™ @^ € ˜›– €˜ “hÈ  ‡“€” _” ”š¡Š @ ==== …Š€› # 0 ‘ ›š Š € ‚ Ž – €› ›f€¡ Š›˜ › €Š š ˜š Š Œ– €š˜‡˜ š¡  @ Šš“] ™[ ”† ™€  š¡¡ @ – €“€¡ ˜‚ Ž€ Š …š¡@‘ ›˜“ ” ‡€ ¡_¡@ ==== …Š€› # 0 – – € • “ ˜ š ˜€ • ‘š ˜ – ^›”š– €šš¡  @  š ˜“…Š€ › ș —_^“ ‘š  €  – €šš¡¡ ? ˜ š ˜– –  @   š ˜“¡š “  €¡ ^“ܙ š ? ˜ š ˜à¡ š ¡@ ==== …Š€› # 0 ]_›™ f€›°€“›°€  €¡ . ˜à¡–¡ϙ ‘ ܙ š€š ¡@ܛ ‡˜ˆ]_ ›™€¡ “ @’ ^ ”š›°€ “žš˜ €š€¡ . ‘ ‡ ”š€†— “`‚ €’ ž¢€“ š •€š¡f€¡ . ‘ ™.

]”¡‡ š ˜f€¡@ . ‘ “™ € – – ˜ “› €“€ ”” Ÿ   ˜› @˜ ¡› “” Ÿ€  ˜“ž ‘ € è š¡f€¡ ¡˜ š ‡   “ ”‘ ¡ ‚ ¡˜š ‡   Û‘škš]”‡  – ˜ “¡ ‚ @ ^ ”š€ ”” Ÿ“” € €¡ \‚š`㊠¡ ‚™  @ == …Š€› # 0 €›››“ f€ — š “– €› ›€ƒš€ ‘š ‡ ŠŠ ™ kš– ›   ¡–f€ ”™ ‘‘ @ Š“¡ ¡@ – €› ›€›››“ ]‡† — š ^ €›€›€…È€š˜  ¡–˜ €Š˜˜š›  ”f• ¡f¡@ === …Š€› # 0 –‡› …˜€ – – € \ ˜ è€ š€š€– €› ›ƒš ” › Š¡ š¡  €— ‡¡ f …›“›‚ . f€ ^˜š‡  ¡’@ ƒ ŸŽ €– ‘]’ ¡ › › ¡ ‚™ @ == …Š€› # 0 \‘š‡ “€ ›f – €› ›”š ¢ —“€‚Š€”  °¡ €š”š ¢ €”… ›š¡  @ f€]‘˜ “] ™[ ”† – €‚Š€– ¡š°¡ €š””šș ›š¡¡ ? – €“˜€¡f€¡ –€•. –‡› …˜€ .– €› ›h •  ‡ã‘ ƒš]‚™ @”°   “– ™ €” ` €¡ €  ‘ 菀    •ã˜‘“‚_¡@ – €› ›“  “˜ ¡ ›”¡…€š˜“‡š ^Šš›€‘ š “f€ƒ ŸŽ €š _‘˜š ” ‡ ˜š‘ 菀   •ã˜‘“]_¡.‡ã‘ ‡ã‘ƒš› Š]f. f  ŠèŠ‘š¡ ¡@ == …Š€› # 0 ž ‘ € è  f€– š‘ “™ €  – – š˜ ¡› . – ‘›‚š‡kš •š€ • ‡– šžž ¡ ‚_@ – €› ›“] ˜ “€ š•‘€š›–    › kš– › ›‚ ¡”¡…‚_`”š@ === …Š€› # 0 ¡˜— Œ “¡ – €› › €  – € ›€š\”“ – –  ˆ‚°š¡  @– – “ˆ‚°€ Š ›¡f €¡ ˜š^š ‘–°“€¡.

– €“” € €¡ ‘˜ ‚€¡˜— Œ “¡. ^   —¡ —›@ === …Š€› # 0 ș  ¡ “ž “ ›‚ ™ f€]‘˜ Š› è€ ” ] ˜ “‘š¡  @ – €› ›“` € –°   ’ “  ‘ @]‚ ‘ . ” † ‘ kš •š] ˜ “ € jš‘ @ . ]‡€›š  € ˜ˆ—  “›‚¡kš^ €…› ˜€_š     “¡ ” ™ ¡@   š ˜– ^“   – . —à¡ š”  “¡ •Š€‚@ – €› ›š¡“‘ — _.  €¡ ¡? – € …ã› ™ –€• ˜ˆ¡ – ›”š  •  • ›  100 ž –ÈŠ š™ @ === …Š€› # 0 ]_]_”‡ –˜› – €› ›kš` € ” š›芞“”š€ • ‘š ‚ ° € ^‡ š€šš¡@‡  ¡ ”‡ –˜›芞“”š]€š›‚ . ˜˜š è š›‡ jkš\”“€˜š˜›‚ ‘ . – €› ›•   “˜…±‚™ kšš” € — “˜…±“€ €¡ @› €“” “…±“   •˜“ €š ‘™ @– €¡š “ . – ^“ – ‘ €– € €“   “Û™ “€ “¡? === …Š€› # 0 €¡ ¡˜š ‚ÝŠ – €› ›‘€ “˜ƒ ¡ …ã› ™ ˜ž ‡ €¡ ¡˜š ‚ÝŠ? ‘€ “‘ š€ “  ‚ÝŠ? – €€›‡ ˜“ ˜“š› Šš€ – ›š ‘  ` ”š ‘€ “‘ š` ”š€ _ ‚ÝŠ“¡ ¡@ ‚ÝŠ . ^“˜ “…›”°  `“€ – – “‡ š  …ã› €š€¡ … ˜€š“ ™ ‡ ¡ ”‡ –• ˜›]f‚ ˜` ˜…±€š]‡ a‚ @ == …Š€› # 0 ^   —¡ —›  –¡ –¡”šž “kš–¡ ›– €› ›\”“‘ 菏  š ˜€ƒš‡ ”¡… @  š ˜“ – €› › ` € ”šž “ € € šŽ”† @ – €› ›ș – a‘ è.

‘ș €¡–€•ž ‘ €š“ … ¡ ¡@’ === …Š€› # 0 ș €   — €— “ €š “ “ ž ›  €¡ . –[“— ‚‘”°¡kš “ — ]‡\͆ “¡ –““ › @’ ” “€¡ . ‘à¡¡ ș ‚™ ¡. ˜˜  –‚‡–¡ ‚™ @”°  €  “kš– ¡š]”€    € ” Šš¡ ¡@ ž › “ €š “ €  – ›€“ ˜]_kš…”… ”˜ ž ‘“ ›‚ @“ €š “ “”† . \‡ . ƒš€ •› ¡]¡. à¡Œš“¡ ›‚ ? ]‘˜ – › .— \… “€f€ š ŠŠ . ‘˜“]‡š € f€‘ 菀  “”š –› ™ ¡@’ ” ‚è  ˜˜ _. ‡–– šž×˜¡_ ˜“†  –‘€š“€ ›f\”“ ¡ a”š`‹ ™ @ . ˜ž ”‚€ ›f— “¡ ‚_. ‘˜ˆ” ¡@’ ‘ •š˜“\”“‘ 菀 ș –› ™ ?’ ” € ‡ – .  – €› ›‡ š  …ã› ™ ș  ¡ “ž “ ›‚ ™ –  @ === …Š€› # 0 Œš“€ ș –  š € € è “˜f€]‘˜ € €a”š–‹ ¡] @^“˜f€˜  •š`’š  ‚‡š kš”† ^“ š € € è “˜–‹¡ . ]‡ ˜†  ›‡ “ ¡ —›‚™ ” ”š]”€ ™– ” €–…› @ ” ˜ˆ” –…› . ^ ˜Œš“€ ș – ¡@€ €\‘š‚š˜ ¡ š¡  ^  ›f ° ‘š € ›f– ¡š]‚™ @ === …Š€› # 0 ž— …€ \… “€” ˜¡ ‘™“” € – ™ . ]”˜‘‘€š““¡ ‡ f‚ ?  ž › “¡  “¡ € • ¡@ === …Š€› # 0 ›“¡ š¡ ¡ “˜a”š€ –[”š–‹f€–±– – – š– š–  ˜‡ š¡@ “ …€ –[”š–‹ ˜ ¡› “”šž “¡ €š”† ]”€ …““¡ ¡@ –±“–° –…“  €¡ …“ ¡› €“›“¡ š¡ ¡@ ==== …Š€› # 0 †  —›‚™ ” ”  .

^ € € šș ¡@™˜‘ “€¡ . ‘ ^™ ‡š . ^ “— f€… Š € ˜ š ¡@™˜š ‡“ •šf€–‘ š›°€ € –› ™ kš€¡ . ^“ ‘ “ € — ¡€°  – ’€š† °‘ @ ` €– ‘  š›°€€ “–š]™ @™˜‘ “– ™ €^ “\”“‡ “˜€ _ ‚“ ¡“¡ €™ ¡@ •š™˜š ‡“f€–¡‘– š›°€ € –› ™ kš€¡ . Œ Ȋš  ¡–‘  “€› “ ¡@‡š ‡ã‘ ˜¡@^  ›f –“ €  ”“ €›š€ ™ ‚ €f‘ € ‡ã‘ ‡ã‘` °Œ ›f@ Œ Ȋš\š ¡]” –¡–¡ ‘š˜ ¡› ¡. ‡–˜“ € _‚“ ¡“¡ €™  ™¡¡€° ș ? ™˜š ‡“€¡ . ^  ^ ›°€ €  ¡€°  – ’€š† °‘ @›°€“] ™[‡ ¡f”† . ^ “\”“‡ “€ ›˜f€… Š € ¡×™ € ¡@™˜š ‡“f€–‘ š ›°€ € –› ™ kš€¡ ^ ^ ›°€€  ¡€°  – ’€š† °‘ @ •š‘ š ›°€€ ”ž €™ ‚™ @™˜š ‡“”† . ^ ›°€ “\”“‡ “ ˜f€… Š € ˜ š  @ === …Š€› # 0 … ‘‘š¡™ ]è ›™ ? —‚ ›€ ț  ˜Š …š“\€š ”† – j… ˜ ‘š¡™ ]è ›™ ? \€š˜˜]è ›™ ϙ ‘ ‘š¡ Š …š … €¡f  € ? \€šș €… ˜ š € ‘ _‘ ¡”š]è ›™ €¡ “¡ ‘ @ === …Š€› # 0 ‘ `° “ ¡ ” ” Œ ŠèŠ€”  ”¡…@” “€¡ . ˜“€ _ ‘ž ș “¡ —‡ ? == …Š€› # 0 ˜ “‡ – ‘™ ˜“ ˜ € ›€  ș –‡ ¡ ‚ . € “  ‘  “€› “ ¡@ ” “”  –‹”  €¡ g‡ ‡š ˜¡ › kšŒ Ȋš  ¡–€ ‘  ‘ j@ == …Š€› # 0 €–š‡ ‡ ‡ f€ ˜ . ^ € € š? ™˜‘“– ™ . €–š€”š˜ ‘ž– ’€š\”“ ˜€ €”  —‡ €š  @f€ ‘“ ` “ –“  ‘ž€¡ €–š—‡ ‘™ @ ˜›“”š ˜€ “”† .==== …Š€› # 0 ¡€° ș ?  “›°€˜š“€– ‘™˜› €”¡…‡¡ `“€€˜ €]’ š”š•›– Š‡ š¡@ ™˜‘”¡››°€€ ™˜š ‡€  ˜“› f@`Û¡ “”† .

\–˜ ˜ˆ €” ” ]”€ – ș €¡¡@ === …Š€› # 0 €¡ f€ ‚™  ‡  ¡ “˜‘ Š€Š›€š…›š¡  @Š Š _€˜ ‚“”š` “‘ “ ‘ f@ Š Š _‡–˜\€›¡  ‘ Š€Šș ? ‡ €¡ f€ ‚™  Š Š _kš\‚š‘ “  ‚f ? ‡ –”   ‘ ‘‚ ? === …Š€› # 0 ¡‘ ™ ˜ “š ¡“€ – ‡ š—‡ kš ¡‘ ™‘¡f€¡ . ‘˜ ˜ … ˜€š . ¡˜““€›€ ¡@ === …Š€› # 0 ‚ÝŠ ‚è  ˜˜ _” “”  ”† . ” ” € g  “¡ €¡@–Š ș ˜‡ “¡ . ” “¡ ș –‡ ¡ ‚ @ === …Š€› # 0 ‚‡ ”“ š˜ž“˜à˜  €¡ . ‡ €  š”š– ›“¡ ¡ . €¡ ‘€ “‘ šà¡ š ] ˜’›“ˆ €‘?’ ^ ”šš ¡““€¡ . ‘\š . ‘” ”  –〛‚‡¡@’ ^ ”š˜à˜ “€¡ . €  š¡ à¡ š ””š?   ¡“˜“ €† › ¡ “¡ @  ‘ € ” ‡˜ €š‘ @à¡ š €  š¡ ? š ¡“˜“— –“ €† ›€ ” ‡˜ €š‘ @   ¡“™ š •š fȇ ˜“š  …‚ . ¡ –¡¡ ‡kš– ˜ “^  “¡  ¡@š˜ž“€¡ . ‘€ “”š…±“ ”¡›¡ …æ˜ ›‚ ›‚ @’ === …Š€› # 0 “€› ”š ¢ ‘€š “€›š ¡““  ¡“ ”† . › €“\–ș “¡ ‘?’ ^ ”š” “€¡ . ‘‡š ڙ “   ˜ “ š ‘“ . ” “¡ ˜š –Š €¡ ¡ ‚ @ ^‚›Œ˜€†g  €¡¡@\šš €‘ –‡‚f” “¡ ˜š ” €¡ ¡ ‚ @ ” š ˜€†™€¡¡@\šš €‘ –‡‚f. ” “¡ ˜š ” €¡ ¡ ‚ @ kš ¡‘è “˜€†^ š¡€¡¡@\š^“ š ¡ ‚_. ‘ž ‘  ”¡›˜˜ˆ¡˜ž €†“€† ‚ÝŠ› €š ‘™ €š.\˜ š€ €‚ ˜› ‚€†^ š¡– €š¡@\šš €‘ –‡‚f. “¡ –Š . –Š .

‡ . ‘˜˜¡“ ‡ “¡ …š  @’ ===== …Š€› # 0 – › –‘ ” Š ˜šæ˜ “\”“  ¡› ˜ “  €¡ . ‘¡“ ‡ “ €“ – › ¡@ ›‚  š– › ¡ ‡ š¡ ¡@’ ^ ”š˜ “ “€¡ . ‡– ›€š‚™ ¡. ‘˜\˜ š€ ‡ “€– š˜  …š¡ ¡@ș à¡˜ ›˜¡ €^ ˜ €“ …[]f‚ ?’   ˜ “€¡ . –‘“kš‡ ° ˜¡ “ › ‘‘[ –›€›‹ €€š ‘™ @\–f€€› •š¡‚_¡ €˜ˆ”  “ “¡ ] @ Œ Ȋš … ˜€š. ‘ . ‘ș ?’   ˜ “€¡ . ‘\š ”‚›   …“€ ”  “¡ ›‚ @’ === …Š€› # 0 ˜¡“ ț  ˜Š …š“f€† € “€›€š¡f”€° kš`  €¡ . ‘ € ? ˜ “ “€¡ . ‘™› \”“ ƒ° . ‘  ¡–. ™¡ ˜“ƒ° ›‡  ˜™¡ €¡  €™¡ f€ €Œ— ^’š`’š“¡  €‚ @’ === …Š€› # 0 …[ ˜ “€ “\”“  ¡›   ˜  €¡ . —   –‘”° ¡@’ ^ ”š‘€ “‘ š“€¡ . ‘\‚›¡Ý˜`  ž ‘ ‡ €š“‡ š¡ ¡@’ ==== …Š€› # 0 €“ ˜ ‚[™ ¡›˜? . ˜š –›‘€š]”€ ™¡€› •— ‘š¡ ‡ f‚ @ ==== …Š€› # 0 ƒ° “ š ‡ ¡€“‘€ “‘ š €¡ . ‘˜“ ‡“ ˜¡“^““€›€ ” …[™ € –“ “˜€ ¡.  \æ™”  ¡ ‡  @ ^ ”š† “€¡ . ‘f€  ¡– ‘` € – › –‘ ¡ ‡ f‚ @’ šæ˜ “”† . \‚š`“ ”± _€š“˜€ ¡  . ‘€†— “¡ @’˜ “€ “”† . ]”“  š.— ‚ “˜“€—  “ ¡ €˜†› ”€°“€– ‘— €  ˜†]š“` … š › ™ ¡ @’ === …Š€› # 0 €› • š ‚ Œ Ȋš  ¡–.

^ ›˜ș ›f‡ š¡¡ ? ‡ “€¡ .—‡  ¡“‡  ¡ ”† . ˜šə › ‡ “ f€‘˜  “€› ¡ \͆ @ == …Š€› # 0 Š” šš kš”š˜ “Š ‘ ‘ 菖‹€šžš –” š¡@f€‘ 菓‡–ϙ ‘ žš –” ›  ‘ š “€¡ € ™ š‡–˜ϙ ‘ žš –” ›¡  \”“  ’–’ –‹ ¡ @ϙ ‘ ” “”šÛ¡ ”š˜ “ŠkšŠ” šš €€ ə ›“¡ š¡ @ ^ ”š‘ š“‡ – ‘™ @à¡ š ™¡ə › –›€›‚›¡‘ è@\– “ ˜š “ž Š” šš ¡kšà¡ š –€• ”š˜ “Š@ == …Š€› # 0 f€  › . à¡ šƒš… ™” €¡  ] ¡? † “ ¡… €… ¡f€†€¡“ … ¡ › €“…”¡ ‚™ Š …š¡ ¡ – › ˜ˆ” ¡˜– ‘ ‚@ † ”°   ›\€›€™¡   == …Š€› # 0 ‡“ f€   ¡–† Š € ‘“… š” _”š›Š€š € –”±š¡@— `“€ –  — €  ›€š`“€”  –‹‚_@–  € ˜™ ”šܙ š]™ kš`Û¡ “ \”“ f€”š ˜™ €a”šš ‘™ @\– ˜™ €    ›“ ‘ ”† @ š¡ ‚™ @ `Û¡ “–°¡ ܙ š –    ‡š – j ‡– €  € ‡ “ “€›š¡ ¡ @à¡ š ș ə ›¡ €` ’ š’ š ˜š“ … ¡f™ ` € ‡ “f€‘˜ “€›‡ f@ ” “€†  …€š€¡ . ˜ ‚[™ ¡ —‡ \͆ \‚š˜– ‘ €^ ›˜ €“ ˜ ‚™ ¡ ˜ˆ €“ ‘‘ ‚? ‡ ‘ “ ‘‘‚ —‡ “‡ – ‘™ ” …˜ ‚[™ ¡? === …Š€› # 0 … ™” €¡  ] ¡? Š …š“ț  ˜ – ” †–‹f€† € ° €™ kš”† . \ ˜ €  ›f   ¡? †  š˜ˆ“¡ ” @ Š …š\͆ ˜Û¡f€ ¡Š‘ ¡@– j.

f€  “¡ @ == …Š€› # 0 €è˜‘ f ” €[˜ “–‡‚[–‹€š\”“\”“–Š €  š •€šš¡@ ”¡› –‡‚[˜š –Š –° ¡ ˜¡“ ¡@` “\”“€ š™š€ ž ]f€€ š €”“ ˜€ š’ “€€ ˜ € @ €è˜‘ f €]‡ `  €”“ € ˜ ›€¡kš \— ¡ ›¡ ˜` “\”“f€‘ 菀 … š€ š ¡•˜‘ ¡@ ‘ š –‡‚[– › \‡ ˜š –Š  kšϙ ‘ ˜¡“ ¡@ ` “f€ž™š €š€ €”“ ˜ “ ”š  “€€ ˜ € š™šž €™ kš €è˜‘ f\– `  €”“ € ˜ ›€¡@¡ ›¡ ˜` “\”“f€ ‘ 菀 f€€š ° ”f€ž™š`”¡ š ˜ ‘f¡@   š –‡‚[ € • ‘š  “š¡  @¡– › \‡ ˜š –Š  €_˜¡“ “¡ . ‘– jà¡ š  š”š €“– ›¡? f€† “‡ – ‘™ .  š@’ ž¢€“€¡ .  š@’ ž¢€“€¡ . ” …¡‡ š. ‘™¡ ‘ š   ›¡ ‚™  š.     ”…  . ‘†¡€š °. ` “\”“ ‡‘‚ €–¡š “  ›‘ è €  ‚‡ š ‘f@› €“ €è˜ ‘ f. ]”“ f€¡   ›€ ™ š €š€ ]“€ €¡  @’ == …Š€› # 0 f€  › ‚ Ž€ ž¢€ “–Í…  €¡ . ‘– jà¡ š  š”š €“– ›¡? f€† “‡ – ‘™ . … ›  › . ‘€›˜˜ — € f€  ›‘‚ @ –€ – ™ š €š€]“ @ ‘ š ‘“ ž¢€“”† . ‘€›˜˜ — € f€  ›‘‚ @ –€ – ™ š €š€]“ @ ‘ š ‘“ ž¢€“”† . ‘™¡˜“€  ‚“?’ † “€¡ . \— ¡ ›¡ ˜` €f€‘ 菓` … š€ š ¡•˜‘ kšf€ ‘ 菓f€€š ° €ž™š‘ ‘f@ . ]”“ f€¡   ›€ ™ š €š€ ]“€ €¡  @’ == …Š€› # 0 f€f€€š°¡ f€ ˜ Š ]‘˜ ž¡šƒ˜“‚™ @¡ ܛŠ• ˜[”šš ‡“€š“ › ˜ž “”š ›  ˜]”€ ‡“€š € ¡@€”™ f€ ”f€  È€ Œ ›f@˜ Š ]‘˜ ˜ž “”š…±‚™ kš  È€ Œ › @• š“˜ž “ f€€ Œ[ “€› @ ‡ ”š ›    ’ “€”™ f€f€€š€°¡ .‚ Ž€ ž¢€ “–Í…  €¡ . ” …¡‡ š. ‘†¡€š °. ‘™¡ ‘ š   ›¡ ‚™  š. ‘™¡˜“€  ‚“?’ † “€¡ . … ›  › .     ”…  .

== …Š€› # 0 ]_“ ˜€ž “\”“‘ 菚  €¡ . ‘]” …€¡ š¡¡˜¡ š ‡. ‡  ‘“˜”‘ ¡] . f“. ‘š\ ›¡˜ šƒš˜f€ ¡ ]_“ ¡kš¡ €…“˜¡ ›‚ ¡] ¡@’ == …Š€› # 0 ” “ € š   ™ “€  Š …š“‚ › ”† . ]‡˜\”“ –Š]ƒš”š¡ —›]™ ¡@’ == …Š€› # 0 . ‘™ š. `Û¡š¡š¡€噇“”€ “€ ž €¡@ š ‘“¡ ™ š. €. ” “ € š   ™ “€  ș ¡  ¡? ‚ ›f…. ‘]‡à¡ š ” € ’“€ \æ™ ¡ ‚ @’ ^ ”š]‘˜ “š “    š–“  ¡f€¡ . ‡. f˜. ™€ ¡  € ¡? †  š. `  ‘“ ” –“@ == …Š€› # ’“ f€ ]‘˜ “\”“ ¡ ϙ Ÿ € ‘ ™ @ϙ Ÿ “€¡ . ]_. à¡ š ” € ˜¡˜ž š  _ƒš˜ ‘ ¡@ ›‚ ¡. ` ¡ “ Š ˜›‚ @ P\ڙ ”€˜‘ “ € ž˜[]“ … ¡f@‡–˜à¡ š ` €   ˜ˆˆ‹€ ˜›–— “¡ ”  @ ^ ”š‘ š† “…”… ”  € “ Š\ڙ ”€€¡ ”šš ‘™ @ == …Š€› # – ”–Š¡˜` ž¢€“†  ”† à¡ š ” ‡ € ` €“ ¡? † “€¡ ‡“ ˜š ` ¡@ ž¢€“] ™[‡ ¡f€¡ . f›. j Š …š™ș ¡? ‚ › š]”“¡  – ™  €” “ € š   ™ “€  ‘f…Šj’ ¡  ¡@ ==…Š€› # ˆ‹ ț  ˜‘ † ]” ˜ˆ‚°š¡ `“€\ڙ ”€“€ šŽ”† @ f€† ¡˜ °€”š  ”f€ “ Š ˜› @–¡˜“™ €™ €‡ –° ˆ‹ – ›‚ .

› “kš‚›‘菠–€†\›˜ š ˜ †” ‘ @ ˜à˜  €  ›fš˜ž–Š ? ș à¡ š ‘ 菅 š¡? š˜ž“¡ ˜à˜ . ™› ‡f . \–˜“¡ –…‚ @ ¡ Ÿ™ “€¡ . ‘¡ ‚ . ˜ˆŒš¡ €€¡  \”“ … ‡ € ”¡… ““›@ == …Š€› # 0 • › f€ ^˜š‡  €‘ š “¡› € ܊š€ šè   f€›°€ kš‘ › ‚›Š€š¡@ ¡› € ܊š… ›€“€¡ €šè  11 › ‚ € – ˆ“¡  — › € . \f€ å™ € €‘“ ¡ ‚ @\–  ›`‹ €€ “€‘@] š€ š›°€ • › €™ €¡€‘ ‡ f‚ @›°€ “™¡€¡¡f\”“ ˜ ˜[€— ŸŽ ˜ €™ € ¡‘ š € ‡ “ –… “€ ›f\”“ ‡ “€  €Š˜Œ ›š¡ ¡@ϙ ¡ ` € — ŸŽ ˜ ¡]. \ۙ  —  › –‡ “›‚@ == …Š€› # 0 ޛŒ ” – ˜ š” € ” “\蔏 ›˜—š €š ™ @Œ Ȋš“”  ”† . –…‚ș “¡ –Í…“‡ .Œš š˜ž\”“ ˜à˜  ˜à˜ ]‡˜š ‘ è ‡™ƒš]š¡ ¡@\”“ƒš€ …à˜…. ‡ š¡ ‚ ] š€ š 25   › ˜š “‡ ” š¡ ¡@’ == …Š€› # 0 ^˜š‡  h •  €25 ݛ š”š°–  “”¡›ݛ š”š–‹\”“ț€[€ f€• ^› a”š › “€ €¡ @  ¡ ™¡— €¡ €… €^˜š‡  ¡\• ^›‡ã‘ › f@ €š –]’ ƒŠ – ‘ț€[¡ ˜• ^› ›f”  “ š–š¡ • ¡]a”š”¡… @ –  –€•^“ ‘š€¡ ›‚ _@ ț€[‡ ˜ ›ÝŠ ¡ ]“ … ¡  › €“ ›ÝŠ€‚Š”š ›  ^˜š‡  € ˜™  ±™ € ^菘 ›€š@ == …Š€› # 0 \ ˜ —€ ¡ ›ș –‚° ? š  € \ ˜ —€”Š˜‘‘[ `‹ @ €  “‘ ¡˜ “ ”“š › •’ ›‚ “€  › ¡ ‘ @ \ ˜ —“€¡ ^  € ˜“¡ …›‚ ș €‘‘‘[ ˜€†  ¡’ @ ›‚ ¡‹Œ›‚ ‚_¡€¡  ‘– š ܛ ’ ›]j@– š ܛ € ”š ҙ– ×˜¡ ‚™ › €“¡ › ‡ €  @ €  “€¡ . ‘ș ]”€ kš]”€ ” € ޛŒ ”f€¡ ¡@’ ” “€¡ . ›‚ ¡\ ˜‡ Œ –š ͝™“ ž“¡  @‘‘[  €š ¡ \ ˜ —“€¡ .

g  ș @ š‚ žà¡ș ›‚ ¡ €™ ‘` —›‚ ¡   ș ˜` €  ™¡ –‹ ¡@ == …Š€› # 0 “  ˜ \”“ –Í… € žš š  ”šž “˜ € ˜“ £ “€“ ˆ  ‘™ . ™ܙ  ¡–° @ •šș  ”Ü  € ‘ … š– ›‚Š€› @ == …Š€› # 0 š‚ žkšžšš žš€ —“¡ ˜”¡…kšf€¡ ˜‡”š–‹@ š‚ ž“Šš€ –› €š€¡ €†‚ ‡š˜š ›f›]j@ Šš“€¡ ™  š.™ š˜€”“ €f€ •› ã ˜“¡ @ à¡ š ^  •› € ș š ‡¡? “™“€¡ . kšžš€ ›f? š‚ ž“€¡ žš€ —“¡ ¡@ Šš“€¡ . ”š ¡€ “€š ¡@’ == …Š€› # 0 €›f€– š ”š žŠ”¡“f€  “€ ` €h • š“”† €˜“ €“ – š¡ _‡¡ ‡  †› ‚›‚ _¡?   “€€›f€– š@ h • š› €“  [  š€ Œ[ €˜ –€˜“ 10 – š†› ‚›‚ _¡@   “€– € 9 – š ˜ˆ’€› ‚™  @ == …Š€› # 0  •› € š ‡  ã ˜“ š ˜ž“\”“   “™ ”† . ‡–€— ˜ €  € ‘š ‡ ŠŠ  ¡kš\‘š  €  — ` € ˜ ¡› “€›`  ˜™¡ €¡ ¡ € ˜  ș ]”€ ˜à˜ ƒš˜¡? == …Š€› # 0 ˜ € ” . .‘ –‘ ‡‘‚ € @\ ˜ —“š ¡€    › kš€¡ . ‘]” “™ ˜ š ”š“  ˜ €š“ › ‚ ›™ › ‡fkš–Í… ڙ “ ¡Š ^f’ \‚› – š‡–¡Œ Ȋš€”  ]  Œ Ȋš“”† . žš š “¡ €š ?’ ‘\‡ † °f. ‘\–]”ž ¡?’ ‘‡ ¡ Œ Ȋš  ¡–@’ ‘]”€ –Š €  ¡.

` “š\”“ƒš • “ €™ kš”  – › ș ˜f€˜ € ” €¡› “ ” ‘ €š ‚ ? ” “…¡€€š€¡ ¡ ¡ . ˜˜` ˜ ¡› €  ‡›˜Œ ›‘“ … ¡f@ == …Š€› # 0 ‚ ° ܛŠ• ˜[”š]š¡ ¡ 芞“ ”š‚ ° €]“€ ‡ ¡ ƒ ŸŽ ¡_– €› ›”Šš ”š€‘‚™ @` € ” “ €¡ ” ‚›¡ ‚f¡ ș ? ‚ ° ]š¡ ¡˜š‡ j‚@ – €› ›” ‚›˜“¡ ˜¡ . ˜]” ž ‘ €š“€ –〛™ š¡. ff˜“¡ == …Š€› # 0 ˜žÈ€ ˜ “ – _“\”“  ¡› › ‘ ¢  ”† .  “ “¡ ‚ ° ܛŠ• ˜[“–š10 ”š]š¡ ¡@ == …Š€› # 0 ^ “‚ € € ™   … ›™˜‘ €›€[‡  ¡kš—‡  ¡]” ˜– €šš¡@‡  ¡à¡” ¡˜“˜ ¡“  ¡¡šž ˜€ ¡  š”šș “€›¡@ —‡  ¡ ș €” f˜¡. ‘ž€ –± ]– ‘ € \‘ ‡ ˜^ –   ›‚  €¡ €™¡ ¡š‘  €Œ˜f€˜ ¡› –Í…€ ‡Û˜‘ ¡@ f€† ° ¡]kš– › . ˜‚š™¡ – ^f €]”€ “  ¡–– ›š¡¡@ == …Š€› # 0 ]– ‘ ”šš € ‡“ É™ ‘ ”šŠ …š“ț  ˜€¡ . ‘” \È š™¡ € ˜“ ș €š ¡ €   ‡Û˜ €` ¡ ”  ˜›@’ › ‘ ¢“€¡ . ‘ ‡  ` ” €  ’ š“˜ϙ ‘ ˜žÈ€“€š“ ”°@’ == …Š€› # 0 ˜ˆ›“ €–]j‚ ” “˜ ™€  ” € ” —‡ ˜ˆ™¡ ]ff€˜¡ “ ¡ ‚™ @]”€ ™ ‘˜  €š]’ ¡ ‚_¡@]”˜ˆ›“€–]f‚? ” “‡ –—‡ \— f€˜¡ “ kš €‡ j@ == …Š€› # 0 .‡  ¡ ’ ™€€ ™¡” …› €¡˜ –““‡ š¡ ¡.

‘…› €‘ @’ ¡€‘”° kš ` € ‘ “ ¡ ŠŠ‚f@ •š‘ š — €‘ kš` “‘ “ Š ‚° › @ ‡– Œ Ȋš“  š”žŠ €‘“€ €¡  ` “€‘“ ^“€ š€š ‘™ @ Œ Ȋš“ ` ˜– š€– ‘‘ kš€¡ €˜ –〛‹ €¡ kšƒš‡  € ¡ @\–™¡ – j €˜“€‘“ ˜“ ș €š ‘™ ?  ` € ‡ – . ˜`  ž ‘ “¡ €š € @¡à¡ š   › — _¡@ ›°€ €† ‘“ – ‘f€‘ š›°€€ ›€š]_@ ” “` € ” š…™‡ ““€– ‘ ›°€  €¡ . ˜^  — ž ‘ “¡ €š € ș € ™¡— à¡ š   › — _ ›‚ ¡@` €– ‘›°€ €†kš›°€ € ›€š ]_kš ” “ — €   › — _€š š‘€š‹€š ‘™ @‚è  ˜˜ _ ›°€ \”“ ˜ €”  ”¡… kš– › . ‘˜ˆš“ “¡ ] @’ == …Š€› # 0 › € f€ ‘à” “š ‡š ‡€ˆ‚°  ‚]€š€ Š[ ˜› €€ ›f™ …€ ‘ ™š € @ ۙ ™ ’ ž“”† ]”\”“ “–Í… € –Š š €  € š€š ‚? ” “€†‘š .  … ˜€š@^“˜  ‡ ›°€ … ¡ž ‘ €š  € ¡@™š\ › ” “¡ ¡? == …Š€› # 0 ș €š“ “¡ ] ” ‚› “ € “” ‚› € ˜“ … €× € š ŠèŠ ›™ › š¡  @^ ŠèŠ˜ ”   ¡ “€– ‘`Û¡ƒš—‡ ‡ “ ™ kš•›¡ “”š`Û¡\‚› ” …  ›€kš ” ‚› “˜¡ š ‡ “  @ Œ Ȋš`Û¡f€  è ˜‚”›”š›‚™ @”¡› €¡ . ^ ˜… šèŠ š¡@ – €› ›” € – › … šèŠ š“¡ – ã€8545 ¡@ == …Š€› # 0 ¡Œ ›Œ ›˜” ”  f€ – šf€›°€ \”“– ™ Œ€ ›€šƒš]_kš\”“ ”  €¡ €¡`   ž ‘ €š“ … ¡ ¡@ ” “` ›°€  ° ‘š– € •š–Š € \€›˜› ‡ €š€¡ .“¡ – ” f“ fŠ f˜ ˜ž “ ”  “€ ›“€ ›f  ¡“› ›kš– €› ›› ^“˜›‚@  ¡“ › ›– €› ›€” †°  @– €› ›“‡ ¡ ”  “€ ›  ¡“› › “…¡€ ¡f€¡ ˜“à¡ š ”“€ Œ‘ ›™ . ˜ ˜ ‡‘‚ —š¡ ”š¡ ’š –‹ š¡ kš ” ‡ ”šž¡š˜‚›†š`° š¡@ ˜ “”š –   “ kšܙ š €¡ .

‡–à¡ šƒš€ ”†› ‘š ‡”š€ — €š¡ ¡ kš˜É™‘š ‡”šà¡ š ” …ã› š¡ ¡ @’ €“ €¡ .  …“€– ‘€¡ ‹ €¡‡‡  ¡–. ‡–^  Š€Š  ›• • ‘ž—š˜ •š€š € ¡ ˜ș Š Š ™¡ ›• •”š …”€ “ › Š€Š¡@ “¡ @ == …Š€› # 0 ˜ș €š ‚? ˜ ¡“ “ € ”† . ‘˜  ‚š’ . \š—_™¡€…š€ ŒÞ– €–…›‚ @^ ”š €ŒÈŠš“€¡ . –Í… € ˜ “ –Š š€ ›f¡˜\‚›  › › €›‚@ == …Š€› # 0 Š Š “˜™  \”“ Š€Š ‘ j@ Š€Š ™ ™› ‡f˜š Š€Š@ ™  ș ¡]. ‘™ š`  è ˜˜ș €š ‚. ‘g  è ˜˜€ € ƒš˜ ƒ “‘‚ . ˜  ‚š €‡ –™ ‘€š“€ ‘f@\‚› ‘“Š …š“ ‘\͆ š ¡“˜  ‚š€– š˜˜ș ‡ “¡ ? ^ ”šš ¡““€¡ . €˜ €˜¡\‘š]“”š…” ¡ ‡ f‚ @’ == …Š€› # 0 €¢ ˜Š …š“–Í… € €† f€–Í… ”† . ^ € š “‚ — ¡ ‚ ‡–^ ˜‘€…š ’ —š‡ f‚ @ == …Š€› # 0 \€ ›ș ”° . ‘ š˜ ™¡— “¡ ‡ “ €¡– ˜ š—  @’ == …Š€› # 0 €…š€ ŒÞ–   š —š“€…È€š˜– € • ‘š€芌”šš €š“”šf€”šž “ ™ “ €ŒÈŠš ”† .

ș ™¡   š –Í…  €_˜š ¡? ^ ”š” “” € €¡ . ˆ‘€š› ‚€¡‚ €]‡€›ž¡š˜\€ ›”° ¡@ ”›” € – › ¡ .  … … – j. › €“à¡‘€š” …›‡ f‚ €\€ ›ș ”° ¡@ == …Š€› # 0 ¡  ›à¡ ž ‘ € 25   › ‚š¡€˜ €”š” “”  €¡ . ž € ˜ š˜f€ƒŠ€€†– › “¡ ” _@^ ”š” “‹Œ ]¡—š¡f €¡ . ‘ “ ‡ . ¡ €›  š –Í… ¡ à¡ š ¡@ == …Š€› # 0 ˜ ›€““ €š € …€‘¡f€¡ ¡˜à¡ š _˜ “‘ š kš˜¡“ –°  Û“ ¡f@ ™› ¡‡ š ”™€ …€. ¡ ˜ˆ™ ‘¡.  f€ƒŠ ¡ ˜š ‡‘‚ €  – ¡  ›à¡  @ …Š€› # 0 • Š › Š ‘“ f€ ‘“š ¡“€ ‚›[ Œ“` ” › kš\”“ Œ ž” °¡f \”“ • Š › Š “€ €¡ @^ ”šš ¡““` –¡  š ›° €™ € • Š €   —‡ @ ‡ ˜` “ › €˜ˆà¡ š žÈ›\–™ ‘“¡ @˜ \”“ • Š “€ ››“ kš– € • Š ˜ˆ› Š ‘“ @ == == …Š€› # 0   š –Í… f€ ‘” € “–Í…@`“˜ ‘ ‚ š … Škš‡› €“  š – ›€–¡‘ –‘ škš— ‘ @f€ ‘“ ž €” “”  ”† .˜ Škš”›‘ 菐@f€ ‘“‘ “ ˜–¡ ¡ “›‚ ˜ Š“€¡ \š”›. ^ ¡˜\”“ jš —Š€š¡@™ ‘^   € ˜€šš¡ \‚›  ›^ ”š¡è ¢š— €š‘‚@ == …Š€› # 0 € š˜¡“ ›°€ € ” ˜š ›°€ ]”€ƒš€ 蝂[–“ ‘‚ @ ›°€€ ” ‡ ’Û™ ‘¡˜\— kš€†  ›‡ “ … ¡¡@ . ș à¡™ ‘¡ ‡  ‘“˜“˜ˆ ž ‘ € è š  .

‘–Š .‘ ”€” Œ. Œ Ȋš“˜ˆ] € š ž“ € ›f¡š—š”°‘“€ €¡ ¡@ › €“.== …Š€› # 0 “ž ș à¡ š € _ޝ ™ Œ¡? š 昐 ˜‚š “ž ˜‚šș ¡]? ș ˜š‚™ ? š 易¡ ` “ž ‘ €š› @ “ž € €  @ š 昘ˆ @ == …Š€› # 0 f€]‘˜  °€”š ˜è  …› ‡ š¡  @^“˜a”š€f€˜€ “  ‡ š‡ š … ”€ š  “ _”°  ¡— ‘“”¡…‚™ @” …› €f€–Í…“ \‹Û“ “‚› › ¡@` “]‘ “ –Í…€ `㊠›Š€ ™ kš” ‹”š‡ š ‡ š  ’ ›‡˜ f \‹Û“ – ¡š]‚_@ –ž¡ ‚fkš`  ”† ș ]” Œ Ȋš¡? ` “‡ – ‘™ ‡ “¡ . ‘™¡ ]‘˜ \— €˜¡@’ == …Š€› # 0 ‡‡^  ”¡› €• ›  “ ™ ‡ f. ‘™¡ ]‘˜ ˜š…€ ¡@’ ‚›   •š¡ ” Œ €˜Œ › ‘™ ‚™ @€† ‘“” ¡ •š ” ] ‚™ @^ – š` ”š™¡— ›  . ¡° ›€– š˜@’ ›°€“‡ – ‘™ @ . ˜]™€š\ ’€ š ¡@ == …Š€› # 0 € “   › ‡ “¡  ‚ €‚ €”  f€™ “™“› Œš€ ›°€  ‚  € ž¢ ›“ ”¡… @‚ ‡ “`  ”† . ˜š ] š ”™ — ]‡ –¡€ ›  ¡– “› ›™ ¡@ == …Š€› # 0 ž€š™ š. ș ˜\‘ ›€  ˜“€†”ž €š“ … ¡¡ @ \ —™ “¡ ‡‡  ¡–. \— ˜ €  ›€– š˜ –  \ ’€‡ “¡ @’ ‘‡ . ¡˜ š € › “ ˜ ‘š‘š€¡ š™ › “¡ ¡@ ˜¡ž^ ˜ … € ș –  . ”“‚š == …Š€› # 0 ‚ ˜š¡“  › ”Ü” …Ò‹ Œ ›“€ ›fž¡š‡ š¡  @š 菘` € ‘ è ˜›  ” …› €¡— ž¡š‡ š¡ ¡@”Ü”– › \š™ š‡–˜ ž¡š ‡ š¡¡  •š˜ˆ”šž “¡ “€ ș ‡ š¡@˜š — † Š   € ˜¡. ˜¡ €š]“ @¡ €  Œ €ƒš˜˜š …Ò‹ Œ ›‘“ @  › —š– ‘‡–‘ 菝 ”  ]™  ”Ü”“”† ˜š …Ò‹  Œ ›‘  “@ ^ ”š‘ è …±€š– › \‚šà¡^“ ¡ ‡ã‘ ¡ ™¡› \”“ …Ò‹ @‘¡ Œ ›‘“ @ == …Š€› # 0 f€””š—‡ ‚™ ›• • —‡“ ›€”   ” › Š]™ @` ”š Œ €™“ ›  .

”¡ °“¡ @ == …Š€› # 0 €š f‘ š ˜€ “˜ ›€  ™€  ˜€ “¡ €”š ‘“™¡ …¡‘ °›‚  š¡¡@ ˜€ “˜ ›€ ^“€˜ €š f˜ș ]”™¡ ƒ ° € š ‘“ … ¡ ¡@ == …Š€› # 0 ‚’ €  ‘  š”š ›  ”±“ › ‚’ @^ ”±€š¡  ‚‡šš¡ f€›°€   … ˜”°‚™ @ ° ‘š€  …“€– ‘¡]‚–± kš` “”¡›žÞ‘€ –‘› ‘™ kš\–¡ ș¡ ‚™ ›“ › ‚’ @ == …Š€› # 0 ‘š “ “‡‹ “  ”† ™” ˜ ™ \‚›‡Û˜˜— [˜ “” € ¡ ” “€ € ˜“ ș €š ¡? ‡‹ “  €\‚›‡Û˜˜”  ’ š“€€‹ š ˜ –… ‡ f@ ==…Š€› # 0 — “ ‡ “f€–Í…€ … š ¡”š— ˜ ‚‘ @¡` €”  ‚fkš`  ˜ˆ  ¡f– ›–Š^  ˜™ à¡耛˜¡ “ … ¡f@ ‡   ¡–. ˜¡ — ‚™  ”š ¡ 10 ” € — — “¡ ˜› –Í… “€¡ @ == …Š€› # 0 š“ €” ‚› € ‡ ™“   [Š € f€† ” ‚› ”šf€ž ’€  ›  ›˜f€˜ “  € \蔏 › ˜”¡… @¡ €f€Œ Ȋš ` “š ‚™ € €¡ “ ”†“ ž € @ž ’€ [ € f€  Œ[ ˜›‡ €šŒ Ȋš“f€˜š ‡€ jš ^ž š €š¡f– ™ €^ ™€€ €¡ “ –¡€ Ž¡@^ € “ ˜¡  “ kš™¡  “™  ܙ š€š    “™ “ ^ ’  ‘€š €  ‘ š€   ž ‘ €š› @–… š ^  ‚˜˜” ‚›¡ ‚™ @ ž ’€ [ € ] ˜   ¡“— €] –¡ “€›kš‘ “ ‘ š Œ[ € jš–±‚f@ f€€˜š€ – ¡š ›    ’ “.¡@˜\”“ ” € ‘ … š¡š   °™ › €š‘‘ @ ž€š› €“™ šŒ Ȋš“˜ˆ ¡š—š”°‘“€ €¡ ¡. ™¡–¡¡ š“ €” ‚›¡@Œ Ȋš “ ` € jš^ž š €š¡f– ™ ™¡^ \蔏 ›€  – š“ €” ‚›¡@^  “  “™  ž ‘ €  @ == . ^ “† °f.

‘]” € € š• ]f¡?’ ‘‡ ˜›°€ › € š• ]™ ¡@˜›°€€ ˜ ˜ ¡ kš]”?’ ‘ š  Ï‡““”¡› ”† @  “€š”¡› Ï‡““‡ – ‘™ . ‡ ]”€]“ ”š ¡ ‚_@’ == == …Š€› # 0 ‘  f€ ”Œ ›˜— ‡…›š¡  @‘  Ï‡“€†‘š ”¡…@”¡›“‘ š  ”† . ‘– f€‚’€ €˜  . ‘\͆ ]”›°€€˜ ˜ ¡kš ]”›°€ €… … ž˜[“¡ ] ‘ š € ‘ ˜ “  @’   š  Ï‡““’ ˜ `Û¡•Š€ š . f€‡ š€ ’˜ € ¡]@… š š•¡°€”˜…‚™ @ƒ–š f¡f €ÜŠ““ € € ”Š – ¡š]€š› ‚ €  – ’ €™ @ €ÜŠ“¡ _‡¡ ‡˜]‚›‚‚_ ¡@ — ™ ™ € ”š žŠ ‘f‡ f‚@ ^Û¡– ’€š¡ _‡¡ ‡ – ¡š€‘‡ f@€‘“ €– ‘f€ ‘ € ‚“ kš”š žŠ€ Œ š  …‘@ ¡€› ]‘˜ €† ˜ˆ“¡ ” ™ @` “‘ – š ”†“€ ›f‡ ¡ €ÜŠ“€ Š € .…Š€› # 0 Ž[˜ › Š …š f€† Š–Í…  \”“   Š”š°¡ €š\‚š‡ € Ž[˜ ›  “ j@ –Í…“ °¡ €š–° ˜   ˜™ ”† –°  ›  “ a™ † Š  › @ == …Š€› # 0 — “ ‡ “f€–Í…€ … š ¡”š— ˜ ‚‘ @¡` €”  ‚fkš`  ˜ˆ  ¡f– ›–Š^  ˜™ à¡耛˜¡ “ … ¡f@ ‡   ¡–. ‘™¡ €   ¡€ ” Š “¡ . €ÜŠ““¡ ‡ °€š`   €¡ ]”  •[ “€ ‚“@ == …Š€› # 0 ‚’€ €˜ f€ ”šž “]‘˜ – ˜…± @– ˜—š — °‘€š` “€¡ . š¡ ¡@ €  ‘ ˜‡ “ ¡ . ‡ ˜‡  ¡@’ == . ‘‡ ˜ ›°€ € … … ¡@]”kš¡˜ šæ‘ š¡f@’ `“‘ “ € –  “€šf€  š  Ï‡“– ›. ˜¡ — ‚™  ”š ¡ 10 ” € — — “¡ ˜› –Í… “€¡ @ == == …Š€› # 0 f€ ¡ _‡¡ ‡˜™ ‚“ €š“€ ›ff€¡€› …± @‡ ¡ ¡ _‡¡ ‡] ˜ “ ˜ ”¡… .  ”š ‡ “€ š €  ‡ j. ‘– € ș … °™ ƒš–“ š ¡@’ ^ ”šf€]‘˜ ” € – › .

^  ›f]”€ — ‡˜ “ [ —š“ ”°‚ @ == == …Š€› # 0 £ ”“ ‘ ‘ è]” ˜– €šš¡@ \› ˜]‡  °€”š^“€ ‚‡ș –š”°¡? › ›™¡ š€ š £ ”“¡ ‡“˜‡“  \” ›€ ‚_¡ € °€”šš ‘ “¡ •€“ … ¡f@ == …Š€› # 0 ™ ‘‘ æ ˜ ¡› (› €€˜€‘˜˜‡‡  ˜š ”  –〛› ”š ¡¡@€›^ ƒ ° € š € ڙ “š¡ ¡@kš kš^ ž ‘ €  š €™ ‘“¡ ¡@ ” …   – ˆ‹¡¡‡š. ` ‘“€ ›f€ • — °›‚‚_@— °   ] ‡]_. ˜š —‚ “˜š   @ ‡‡  ^ €›”šŒ–›   š €š“ € “““‡˜[¡.25 €‡ š]‡ “ @ == …Š€› # 0  °€ ”šf€å™ Œ –¡ ž¡ €š ‚š‚™ . \š^ €˜¡˜ °   Œ Œ ›‘ @› €“— °˜ ] ‡‘–‚_@ –¡ ž å™ € • ‘š^‡ š€š“€– ‘ \š.10.…Š€› # 0 ‡˜ “ [ f€  ^ €›  š€ € ^š š ŠÈ€š˜ š ‘f‡ “€˜€‘˜€  š  @ ‡‡ € ^š”š‡˜ “ [ ›‚ “€– ‘  ^ €›  š  ]”^ ¡ ‘   €  € š–…‚f@   ^ €›  š˜¡ ž™. € _` € – —  “ ‡ Œ ”› “€ ›f€¡š¡ ¡@ .15 ¡f ¡. ˜ˆ\͆ š¡™ ‘¡ €ž ‘ € ‘“– š¡ “–š€ ƒ ° ‘ °‡   @ == …Š€› # 0 —›È€° f€ —›È€° ž¢€˜¡ ‘™\”“ ƒ°  ‘ – ™ ‡–˜š €š@f€– š—›   ‘ ™ ‡–˜ƒ° š› kš ˜™‘“€ ›f– ™ ‡–˜¡ Œ ›  ƒ° ‚ ™–@ `Û¡ “f€   € ƒ° › “€ ›fƒš—‡ @ •š‘ ™ ‡–˜¡ Œ ›€šƒ° “€ › kš€¡“›‚\— 10.

]‡€›€›… š ”‚” š¡ ¡@ Œ Ȋš› €“˜“ à¡˜ ‘ ”‚›“€ ›f¡ €¡  @ žš – ]” ”¡›— ˜f€Œ Ȋš  ˜›  @`Û¡ “— ‘ ”‚” “€  › ¡‘  @ == …Š€› # 0 ˜€ ˜ ¡› Œ Ȋš  ¡–. ™¡ ¡ ”¡› › ›° _¡@ == …Š€› # 0 €›˜ – ” ˜€ “ ˜ ›€“‘˜€ “ › ¡’ € – Œ[ ›‚ š  @  ¡ ™¡— ›  €™¡ ˜€ “`“› ‚ € ‘™ ‡ f‚ ‡“€– ›–Í…“¡ @f€–Í… ˜€ “˜ ›€ € ”  ]™ kš– › ™¡˜€ “˜ˆ‘‘ ‡f. ˜š” š €   ¡f–¡–°–° ¡@ș `“€ ™¡]‘ †Š € ¡? Œ Ȋš¡ . ˜› ‚ •š›°“›‚? š ¡“¡ ˜à˜ .== …Š€› # 0 ›° _ f€˜ ¡› –Í… € ›°‘€š \š. –ž €]”`Û¡ ‘“˜– ›“€ ˜ € ‘™ €š@ == …Š€› # 0 f€ å™ ›¢Ž ” ‚› €Œ Ȋš  ˜¡ ž™. ˜š€›˜ – ”¡@ == …Š€› # 0 †ÒŠ €  à˜›“˜f€€ \”“ ‚ ”±š¡@  j“`“ š —š€  ”±“ € \“š ’ €™ @ €   j  ș ]”€ ™¡€  ^“ ” ‘]_? ]‡¡˜ š˜¡ã›€ … € ‘ š† Š ”š‚™ ¡@  “¡ . == …Š€› # 0 Œ Ȋš¡˜ š ˆ €\“  š¡ …›š¡¡ “? žš – ¡ ˜¡ ž™. ˜š ” ” ‚›¡ ‚_¡@Œ Ȋš \”“ ” €” ‚›”“€‘ … š›¢Ž– f? å™ ]‡ž ˜‡–˜h •  ƒš”¡…  .

˜š ‘ Š ‚˜–¡‘‘[ š¡ ¡@ Œ Ȋš™¡ ` € € ‡ ¡@ ˜š ‡”šŒ Ȋš  ¡–. “€  “‘¡@ \ڙ ”€š ‡. € “€ Š  “¡ ? –Í…“— ›”“ ‡ – ‘™ “¡ \—  …š¡  @ == …Š€› # 0 ` € € ‡ ˜š ‡Œ Ȋš  ¡–. `  ˜š – Š ‚€ — `“ ¡ ¡. ˜– j@ š ‡• ™‘˜‘@ \ڙ ”€\ “›. ˜– j@ \ “›‡ . ‡– €]‡ ”¡›  š — “¡ ¡@ == …Š€› # 0 ‡‡\͆ .` “˜ €š €š˜š è ‚ €™ @–°ܙ š … ™€ ܙ › ”ž€ . … ™“€  “‘¡¡™ • ™‘˜‘? š˜ž‡ . •š‘ Š ‚˜¡ €› •ș ? == …Š€› # 0 “€  “‘¡ \ڙ ”€š˜ž. ˜– j.  ^ å™ \€›˜ “à¡€ “€ “  ‚ ›™ ‘ ? ™€˜¡ ž™. … f€ –°   € f€† Š –Í…€ ˜¡kš¡ … Š“›‚ @–Í… Œš€ ˜ š…  `‹ @–Í…€ …  “€š` € ˜ “€› kš– › ș ¡]. ¡ – ‚ ›™ žš • €   ˜“‘“ › “¡ ¡@ € ›¡˜ –™¡  …›‡ ¡˜‡‡   ¡–€ \€›˜ “ ‘ @ == …Š€› # 0 –š € ˜ š ¡‚ š — š €  ˜ˆ ¡f ˜— ș ˜ ‚¡ ? ™¡–¡–š € ˜¡@ — š ș ]”“€— — ˜ ‚ ¡? š ¡‚ š“¡ @ — š •š]”€ € ˜ ›˜ ¡] €™¡€ ˜–š ¡? == …Š€› # 0 € Š “¡ . \‚š… ™ ”› “ ”° “€  “‘¡kš\‚š˜Ý˜” “€ ˜› • ™‘˜‘@ == .

‘…”š¡ . ‘› €“\—  ˜ ‡‘ ¡@’ ™¡ “€š“ [“˜š ‡€ •Š€ š . – ™¡¡ €ƒš˜–Í… €ž š€ ‡¡ ˜  “¡ ”  @ == …Š€› # 0 –˜š Œ Ȋš“˜š ‡€ ‡ …€š“€– ‘€¡ . ‘™¡ ˜š‚™ ¡@‘’ ^  – …˜š ‡¡ ž ˜]‚™ kš– › . ‘ ‘ . ‘ –›€›“¡  š@˜ˆf€  ›˜¡  “ “ ‘›€‘ š ”°˜‚š •š— ˜–…‚™ @^   ]”\‘ ‡ ›‚  €¡ €˜š ‘› €“ ˜‡–¡@’ ^Ššå™›“ ›“”† . Š  š”™ š‚ € Œ Ȋš› €“.…Š€› # 0 ˜‡– ‘› f€ ]‘˜ ” ™›Š€ “ €š € ›f^Ššå™‘“‚™ @¡ `  ”† ‚™ . ˜ \”“ț “€˜‘ kš•   ˜› €š  •[”…   ”™¡ › ¡kš]”‡š   ˜šà˜€ ›f  ”™˜ ‚š¡¡@ ˜€ “€˜‚šŒ Ȋš   ¡–. ‡¡ … › kš˜ ’š ‘ ¢€ ž ‘ €– ‘@’ == …Š€› # 0  ž™ € ‘“ f€‘ è ‘ š‘ 菠 ˜ š € –‘ ›¡ ˜ˆ…‘ ‘“ ž™ €“  –¡ ” f@ ‘ š ‘ 菛 €“‡¡ €˜ˆ™ ‘¡˜ €— ˜ š ‚f¡ “¡ @ ”¡› ‘ è ¡ .  Œ Ȋš   ¡–—°€`‹@– ›  ”™ € – €? ˜€ “€ € – €? \š. ˜˜šà˜€    ‚ šŠ — ‘ ¡@ == …Š€› # 0 ‡ “€ š –¡ ž”°f€˜š ‡€ ‘€šŒ Ȋš“€¡ . Œ Ȋš  ¡–ϙ ‘ ‡ “¡™ ˜?’ . ‘™‘ š]”€ €–€–”°?’ ` “‡ – ‘™ . ‘]”€ ‘›  €˜‡ š“¡ ¡?’ ` “‡ – ‘™ . ‘™¡€ _–¡”š “ – ˜ š ¡‡ ’ š’ š ]”€ žš š€ ƒ“€ š¡ š¡ ¡@’ ˜š ‡– › . ‘—‚ “€ ›f’ š – ›fŒ Ȋš   ¡–¡– ˜ š – ¡š¡ –‹ ¡@’ == …Š€› # 0 ‚ šŠ Œ Ȋš €š –”°Š  € ‹ €€š“€– ‘˜€ “€“`“   ”™˜ ‚. › €“˜š ” ”†›¡Ý‚_ “@ == …Š€› # 0 “ €š € € šŽ ˜“‡š ›°€  ^Ššå™›¡f ]”¡˜ š •˜[˜“ €š ș €š“ … ¡ ¡? ›°€ ‡ .

== .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful