Retorika: Para Sa Mabisa At Masining Na Pagsulat

Category Filipino Publisher Dela Salle Press Author Simplicio P. Bisa

Tinatalakay sa librong ito ang mabisa at masining na pagsulat na nakapokus sa apat na uri ng diskors -- ang narativ, descriptiv, expositori, at argyumentativ. Sa pagbibigay-diin sa apat na diskors, sinasaklawan nito hindi lamang ang malikhaing pagsulat at kathang isip, kundi maging ang pagsulat ng mga sanaysay -- teknikal at interpretativ -- tulad ng mga ulat, panayam, rebyung pansining, talambuhay, talumpati, at iba pang mga lathalain or mga artikulo. Naglalaman din ang libro ng mga huwarang modelo na sinulat ng mga pangunahing manunulat sa Pilipinas para sa bawa't uri ng sulatin, gayundin ng mga praktikal na mungkahi at pagsasanay, mga tip sa estilo, sa istruktura ng mga pangungusap at mga talata, at sa iba-iba pa ring istruktura ng mga sanaysay, salaysay, at maikling katha. Ang Retorika ay sinulat upang ang mag-aaral at iba pang may hilig sa pagsulat ay makasunod sa mga hakbang ng pagsulat, maganyak sa paglikha at pag-eeksperimento, magkaroon ng kamalayang mapanuri, at makagawian ang pagsulat bilang isang kasanayan at isang anyo ng sining. Sa kasalukuyan, isang full professor si Simplicio P. Bisa sa Departamento ng mga Wika sa Pilipinas, Kolehiyo ng Malalayang Sining sa Pamantasang De La Salle at nanunungkulan ding Koordineytor ng Paaralang Gradwado, sa Filipino. Napagkalooban siya ng DLSU ng grant sa pagkatha: ang Bro. Flannan Paul Chair sa Rhetoric bilang Writing Fellow for Fiction sa pamamagitan ng Bienvenido N. Santos Creative Writing and Research Center (1994-1995), gayundin ng research grant mula sa University Research Coordinating Office (URCO), 1994-1995, na nagbunga ng nasulat at nalathalang Lagablab: Mga Alaala ng Digma (1998, DLSU Press, Inc.). Pinagkalooban din siya ng Cecilio M. Lopez Distinguished Professional Chair sa Wika at Literatura (1995-1996). Dahil sa kanyang natatanging ambag sa wika at panitikang Pilipino, binigyan siya ng Komisyon sa Wikang Filipino ng GAwad ng Pagkilala, kaugnay ng pambansang pagdiriwang ng Araw ni Balagtas noong Abril 2, 1998. May nalathala siyang katipunan ng maikling kuwento, sa pamamagitan pa rin ng DLSU Press, Inc. -- ang Umaga sa Dapithapon at Iba pang Akda (1994). Siya ay may Gawad Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, sa pagsulat ng kuwento, kabilang ang tinanggap noong 1994 para sa kanyang kuwentong pambata: "Si Pinky, si Tsinita, si Rita Ritz, at si Barbie."

Noong 1993.Apat Na Dula Ang Apat na Dula ay kalipunan ng mga piling dula ni Rene O. at ng "Kalantiaw: Kagila-gilalas na Kasinungalingan Tungkol sa Isang Kayumangging Bayan. kinilala siya bilang isa sa The Outstanding Young Persons of the World (TOYP) para sa Cultural Achievement. ng "Sigwa:Elehiyang May Dalawang Yugto. Villanueva. Tagapagtatag siya ng TELON Playwrights Circle. Nagtuturo siya ng literatura at malikhaing pagsulat sa University of the Philippines. France nuong 1994 at nagwagi ng Unang Gantimpala sa Filipino Division. Villanueva ay kasalukuyang Creative Director ng Philippine Children's Television Foundation. Napabilang si Villanueva sa Carlos Palanca Memorial Awards Hall of Fame noong 1995. Full-length Play Category ng 1989 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. gaya ng Cultural Center of the Philippines Playwriting contest. Si Rene O." na kinomisyon ng CCP Coordinating Council for Dramatic Arts nuong 1988 at nagwagi ng ikatlong gantimpala sa Filipino Division. Kabilang din siya sa 1989 Ten Outstanding Young Men of the Philippines (TOYM) para sa literatura. at tagapayo ng PETA Writers' Bloc. ng "Botong. . Full-length Play Category ng 1994 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Inc. CCP Literary Grants at Palihang Aurelio Tolentino Drama Competition." Unang Gantimpala sa 1984 Carlos Palanca Memorial Awards. Nanalo na rin siya ng mga pambansang timpalak panliteratura." Ikalawang Gantimpala sa 1980 CCP Playwriting Contest. dating pangulo ng Galian sa Arte at Tula (GAT). Tinanggap niya ang 1993 Gantimpalang Quezon sa Panitikan mula sa pamahalaan ng Quezon City. Binubuo ito ng "Hiblang Abo: Tatlong Yugtong Dramatisasyon ng Poot at Kamatayan." na kinomisyon ng CCP para sa Philippine Festival of Arts / Culture sa Paris. at Managing Editor ng Filmag.

Tinuring nila itong kanilang talambuhay.D. Diliman. isyu ng pambansang wika. mga tinig na humihingi ng pagtuwid ng kasaysayan. natanggap niya ang Gawad Chanselor para sa Pinakamahusay na Mananaliksik noong 1995. Tinangkang bakasin muli ang landas ng pakikibakang tinahak ng libu-libong manggagawa at magbubukid sa pamamagitan ng mga awit at "pulang pasyon" na kanilang nilikha at inaruga. U. Propesor si Teresita Gimenez Maceda sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilinas. Natamo niya ang kanyang Ph. 1930-1955 Ang librong ito ay pagbigay-tinig sa mga piniping bahagi ng kasaysayan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa pamamagitan ng librong ito.. Philippine Studies noong 1990. Sa pamamagitan ng awit. Sentro ng Wikang Filipino (1989-1993) at isa sa mga unang nahirang na Komisyuner ng Komisyon ng Wikang Filipino. Tiningnan ang pagtagni-tagni ng mga awit sa taong 1930 hanggang 1955 upang makuha ang mga hibla at salu-salungat na mga tinig na nagdurugtong sa mga patlang ng kasaysayan. ang mga materyal na kondisyon na pumwersa sa kanila upang mag-organisa. Awit ang paraan ng mga ordinaryong kasapi sa "pagsulat" ng kasaysayan.P. maririnig natin sa wakas ang mga tinig na nagmumula sa ibaba. ang mapapait na karanasan at pagpakasakit para maitubos ng mga anak ng bayan ang gintong "katimawaan" (kalayaan) ng Inang Bayan. panitikang Cebuano. Partido Sosialista ng Pilipinas (PSP) at ng mga kilusang HUKBALAHAP at Hukbong Mapaglaya ng Bayan na tinatag ng pinagsanib na PKP at HMB. kumilos at mag-armas. tagapagmulat.P. Siya ang unang Direktor ng U. tagadilig ng prinsipyo. naipahayag nila ang kanilang sariling pananaw sa mga pagkilos na isinagawa. ang kanilang bisyon ng makatwiran at pantay-pantay na lipunan. Kolehiyo ng Arte at Literatura. (1992-1995) . Para sa kanyang mga nagawang saliksik sa kultura at pakikibaka.Mga Tinig Mula Sa Ibaba: Kasaysayan Ng Partido Komunista Ng Pilipinas At Partido Sosyalista Ng Pilipinas Sa Awit. atbp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful