You are on page 1of 1

CR05-AGM2

ud2_paràgrafs_PR03

PR03

1. En un document Quark d’una pàgina formatejareu el text dictat a


classe per tenir un exemple de cadascun dels paràgrafs descrits
a teoria.

2. La pràctica es penjarà al blog (penseu, doncs, en el material que


pugui ser necessari i intenteu optimitzar el temps. Per exemple: si
penseu en imprimir pantalles de les sangries que defineixen el
paràgraf ja les podeu anar fent en el mateix moment d’aplicar els
paràmetres). Recordeu que al blog haureu de contextualitzar la
pràctica i escriure una resenya tècnica.

3. Aquesta pràctica té un valor estètic afegit (i que serà valorat). Així


que a més de formatejar els paràgrafs haureu de composar una
pàgina amb aquest material. Durant l’explicació mirarem una
bona quantitat d’exemples de pàgines que poden servir de
referència per fer, d’aquesta feina, una obra d’art gràfica.

4. Triareu les fonts que utlilitzareu (sense límit), així que tal i com
estem fent a la fitxa de “la palabra de la semana” haureu de
deixar constància de les famílies utilitzades.

5. El format del document pot ser un A3.