You are on page 1of 1

CR05-AGM2

ud2_track y kern_PR04

1. En un document Quark escriuràs unes quantes paraules


(proposades a classe) i el teu nom (sencer)

2. Amb elles practicarem l’aplicació de track i kern: Cada aplicació


quedarà reflectida (duplicant les àrees de text) i explicitada (un
peu informarà dels valors aplicats i de la font utilitzada)

3. En una altre pàgina dibuixaràs sis àrees de text. Cada àrea tindrà
un cos diferent (respectivament: 7, 9, 12, 16, 18 i 24) incorporaràs
a totes un títlol i dos paràgrafs (tret de la de 18 i 24 que tindran la
quantitat de text que un cos tan gran et permeti, el text el dema-
naràs a www.lipsum.com).

4. El contingut d’aquesta pàgina el duplicaràs en dos planes més.


Cada pàgina correspondrà a una tipografia diferent: Helvètica,
Times i una altra que triaràs al teu gust.

5. Aquestes pàgines les has de fotografiar abans de començar


l’exercici perque entrarem al menú “utilitdades” (explicació amb el
projector) per modificar els valors per defecte de track i kern i
després hauràs de comparar els dos resultats.

6. A les planes s’ha d’explicitar l’informació tècnica (família tipo-


gràfica, sèrie, cos...)