You are on page 1of 1

CR05-AGM2

ud1_equipaments i programari_PR01

1_Realitzar amb QUARKXPRESS un esquema gràfic en


blanc i negre (grissos) de la teoria exposada avui a
classe.
A l’esquema no han de figurar més que els concep-
tes.
Utilitza recursos gràfics per a relacionar-ne’ls
(quadres, fletxes, captures de pantalla...).
Si és necessari pots fer alguna il.lustració amb FREE-
HAND.

2_Aquest mateix esquema el repetiràs amb INDESIGN.

3_És important treballar amb control, així aquest any


guardaràs les pràctiques utilitzant el següent proto-
col:
“acrònimdelteunom_CR05_PRnº.extensiód’arxiu”
i guardaràs les feines en carpetes amb el mateix
sistema.