You are on page 1of 1

CR05-AGM2

ud2_atributs del text i estils_PR02

PR02.1

Objectiu: Reforçar els coneixements adquirits a


primer curs sobre el tractament tipogràfic del
text.

1_Realitzar amb QUARKXPRESS un document A4


seguint la següent pauta:

10 mm. 10 mm.

Titular de 2 línies, cos 60, interlínia 70.


color: 0,100,100,0.
família: Romà modern.
alineació: Centrada, partició: No.

Entradeta de 7 línies, cos 14/18.


color: 100,40,30,0.
família: Pal sec.
alineació: Centrada, partició: No.

Text a 3 columnes, medianil: 5 mm, corondel: 1 pt.


cos 10/12.
color: 0,0,0,100.
família: Romà antic.
alineació: Justificada, partició: Si.

5 “Ladillos” d’1 o 2 línies, cos 11/12.


color: 100,40,30,0.
família: Pal sec, sèrie: Negreta.
alineació: esquerra, partició: No.

3 fotografies amplada mínima: 1’5 columnes.


espai reservat: 5 mm.
Peus cos 8/10.
color: 0,100,100,0.
família: Romà antic, sèrie: Negreta.
alineació: Dreta, partició: No.

20 mm. 10 mm.
< >

2_Compaginar les dos o tres pàgines que necessi-


tareu utilitzant texte en llatí. Demanar-ho en
l’adreça: www.lipsum.com