POLISH PHRASES

English
Hello! Yes No Please Thank you Can I help you? Do you speak Polish? Do you speak English? I know a few words in Polish. What is your name? My name is …………. . What is your Postcode? What is your Address? Please wait here. Are you working at the moment? You need to ring this number 0845 6000643 and they will arrange for you to come in for an interview for a National Insurance Number. Do have someone who can come with you who speaks English, if not tell them you need an interpreter Can you come back here on (Day of week) Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Are you here to look for work? I will find out for you.

Polish – translation
Dzień dobry! Tak Nie Proszę Dziękuję W czym mogę pomóc? Czy mówi Pani po polsku? * Czy mówi Pani po angielsku? * Znam kilka słów po polsku. Jak się Pani nazywa? * Nazywam się … Proszę podać kod pocztowy. Proszę podać adres. Proszę tu zaczekać. Czy obecnie Pani pracuje ? * Proszę zadzwonić pod numer 0845 6000643 aby umówić się na rozmowę w sprawie numeru ubezpieczenia. Można pójść z osobą mówiącą po angielsku albo poprosić o tłumacza. *

Polish - pronunciation
Jen dobreh Tack Nyeh Prosheh Jenkooyeh F chim mogeh pawmootz tchy moovee panee poh polskoo tchy moovee panee poh angelskoo znam keelka swoof poh polskoo yak sheh panee nahzehvaa nazahvam sheh prosheh podutch cott potchtoveh prosheh podutch ‘ahdress prosheh too zahchehkatch tchy obehtzneh panee prahtzooyeh proshah zahtzvohneech pod noomer 0845 6000643 abie oomoovich sheh nah rozmawveh fspraavyeh noomeroo oobezpeetchenyah. Mawjnah pooyshtch zawsawbaw mooveeyonsah poh angelskoo aalboh poprosheetch awe twoomatchah. Proshah psheheeshtch f (day of the week) ponyjahweck ftoreck shrodeh tchfarteck Peeonteck tchy psheehodgee panee fspravieh praatzeh Doveem sheh

Proszę przyjść w (dzień tygodnia) poniedziałek wtorek środę czwartek piątek Czy przychodzi Pani w sprawie pracy? * Dowiem się.

You do not need a National Insurance Number to get a job. You find a job first and then you apply for a National Insurance Number You need to speak to the Inland Revenue/Tax Office. The Tax Office is Cherry Court, 2 building down from Britannia House on this side of the road before you get the St Stevens Square new shopping centre. We do not have an agency list, but you can get them from the Library. You need to be upstairs on the first floor for your interview for you national insurance number. Are you waiting for an Interpreter? To make a new claim please dial the following number…………., ask for a polish interpreter and give them your phone number. They will then arrange to call you back and they will take your claim in your own language.

Nie potrzeba numeru ubezpieczenia, aby starać się o pracę. Najpierw można znaleźć pracę, a dopiero potem ubiegać się o numer ubezpieczenia. Musi Pani porozmawiać z Urzędem Skarbowym. * Urząd Skarbowy mieści się w Cherry Court, dwa budynki za Britannia House, po tej stronie ulicy, przed nowym centrum handlowym przy skwerze St Stevens. Nie mamy listy agencji, ale można ją otrzymać w Bibliotece. Rozmowa w sprawie numeru ubezpieczenia odbędzie się na pierwszym piętrze. Czy czeka Pani na tłumacza? Aby zgłosić nowy wniosek, należy wybrać numer ….., poprosić o polskiego tłumacza i podać swój numer telefonu. Urząd oddzwoni i będzie można zgłosić sprawę w swoim ojczystym języku.

nyeh potshebah noomeroo oobezpeetchenyah, abeh staratch sheh awe pratseh Naypierf mojnah znahleshtch pratseh, ahdopeeroh pawtem oobeegatch sheh awe noomer oobezpeetchenyah Mooshee panee powrowzmaveeatch Zoozendem Scarboven Oojond Scarboveh meeyeshtchee sheh f Cherry Court, dvaah boodinkee zah Britannia House, paw tay stronyeh ooleetzeh, pshet novim centroom handlovim pshyh skvehjeh St Stevens. Nyeh mami leesti agentsee, aleh mojna yong otshematch f beeblotetzeh Rozmova spraveeah noomeroo oobezpeetchenyah odbenjeh sheh na peeyerfshim peeyensheh Tchy tchekah panee na twoomatchah Abbeh zgwohsheech novee vehnyosek, naleyjeh vibratch noomer....., poprawsheetch polskeego toowomutchah ee podutch sfooy noomer telefonoo. Oojond odd-zwanee ee benjeh mojnah skawsheetch spraveh fsvoyeem oicheestim yensikoo.

*

Pan = Mr Pani = Ms (choose as appropriate)