You are on page 1of 1

Samenvatting Economie 5.1-7.

5.1:

Je moet keuzes maken, wil je het een, offer je het andere op.
Dat gaat vaak ten koste van het milieu of juist totaal niet.
Als consumenten en producenten vrij mogen kiezen is er sprake van het vrije-
marktmechanisme.
Als de gemeenteraad, door de burgers gekozen, kiest waar ze hun budget aan uitgeven,
heet dat een democratisch budgetmechanisme.

5.2:

Ondernemers willen hun productiviteit groter maken. De productiefactor kapitaal wordt


steeds groter doordat de ondernemers dan grotere, betere en duurdere machines kopen.
Het vergroten van de productiviteit op deze manier wordt schaalvergroting genoemd. Dit
verlaagt vaak de arbeidsintensiteit en het werk wordt saaier. Schaalvergroting vindt ook
plaats op mondiale schaal. Dit heet globalisering. De grote bedrijven worden steeds groter
en overheersen de economie. Mensen zijn hier tegen omdat ontwikkelingslanden en
werknemers worden uitgebuit.

5.3:

De belangrijkste groei van arbeidsproductiviteit is de technologische ontwikkeling.


Hierdoor wordt het werk makkelijker en de individuele kosten worden lager en de
individuele baten hoger. Er komen meer en betere goederen en diensten, daardoor nemen
de maatschappelijke baten toe. Maatschappelijke baten zijn voordelen die de hele
samenleving heeft bij de productie. Doordat er steeds meer en grotere machines komen,
komt er ook meer lawaai, stank en luchtvervuiling. Dit zijn maatschappelijke kosten.
Maatschappelijke kosten kan je moeilijk in geld uitdrukken, dus wordt er belasting op
geheven, ecotaks. Mensen die meer verbruiken moeten ook meer belasting betalen.
Mensen die weinig gebruiken worden zo ongeveer betaald door de overheid omdat ze zo
weinig verbruiken.

5.4