You are on page 1of 1

Un problema per pensar

UNA MOSCA A LA SOPA

En un restaurant en Xavier va trobar una mosca a la sopa. El


cambrer es va endur el plat a la cuina i en va tornar amb,
aparentment, una altre plat de sopa. Un instant més tard en Xavier
el tornava a cridar. “La sopa d’aquest plat és la mateixa que la
que li vaig fer endur!, li va cridar asprament. Com ho va saber?