You are on page 1of 3

Profesor: Savanciuc Andreea

PROIECT DIDACTIC

NUMELE ELEVULUI:
OBIECTUL: PIAN
CLASA: A IIIA
TIPUL LECTIEI: MIXTA

SUBIECT: C. Czerny – Studiu op. 599 nr. 68


Kuhlau – Sonatina op 55 nr 1
Kabalevski - Claunii

SCOPUL: Dezvoltarea auzului intern


Dezvoltarea simtului ritmic si melodic in scopul urmaririi si sustinerii frazelor muzicale

STRATEGII DIDACTICE: Explicatia, demonstratia, conversatia, exercitiul.

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea capacitatilor interpretative instrumentale


Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj muzical
Cultivarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii muzicale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfarsitul orei, elevul va fi capabil sa


1. Rezolve dificultatile tehnice, expressive si de limbaj din cadrul
studiului de C. Czerny op. 599 nr 68.
2. Sa interpreteze integral Sonatina de Kuhlau urmarind executarea
corecta a textului, continuitatea expresiei muzicale, calitatea
sunetului, reaspectarea frazarii si a indicatiilor dinamice.
3. Sa interpreteze cu sensibilitate piesa de Kabalevski, respectand
notatiile partiturii

MATERIALE DIDACTICE: Parttituri


Strategia desfasurarii didactice:

Activitatea de invatare
Evenimentul Durata Actiunea profesorului Actiunea elevului Metode
didactic
Momentul 3min Conversatie introductive, observarea Aranjarea Conversatia
organizatoric elevului scaunului si a
partiturilor pe
pupitru
Captarea 3min Prezentarea importantei si a scopului Asculta Explicatia,
atentiei lectiei expunerea conversatia
elevului si profesorului
enuntarea
obiectivelor
Reactualizarea 10min Ascultarea studiului de Czerny, a sonatinei Interpreteaza Exercitiul,
cunostintelor si a piesei de Kabalevski lucrarile demonstratia
insusite
anterior
Consolidarea 15min Profesorul prezinta informatii si indicatii Aplica si executa Exercitiul,
cunostintelor pentru rezolvarea pasajelor de dificultate noile cunostinte demonstratia,
si enuntarea tehnica si pentru o mai buna intelegere a explicatia
unor elemente sensului muzical al fiecarei piese :
noi C.Czerny - se urmareste o corecta
executare e textului partiturii, a ritmului,
precizie si siguranta in emiterea sunetului,
rezolvarea pasajelor dificile, respectarea
indicatiilor dinamice
Kabalevki- interpretarea partiturii intr-un
tempo adecvat, urmarind frazarea
muzicala, crearea unei atmosfere care sa
redea semnificatia titlului
Kuhlau- interpretarea cu sensibilitate a
frazelor muzicale, respectarea indicatiilor
dinamice, punerea in evident a diverselor
moduri de atac (staccato, legato)
Obtinerea 10min Incurajeaza elevul in a interpreta piesele Asculta, Conversatia,
performantei intr-o maniera proprie fara insa a se interpreteaza, exercitiul,
indeparta deapartenenta ei stilistica initiala intreaba, repeata demonstratia
data de compositor si epoca
Evaluarea 3min Apreciaza ceea ce s-a asimilat in decursul Intreaba, asculta, Conversatia,
lectiei formuleaza notarea
concluzii
Asigurarea 4min Se recapituleaza notiunile insusite, de dau Asculta, intreaba, Conversatia,
feed-back-ului indicatii pentru studiul individual repeta explicatia