You are on page 1of 2

OSNOVNA ŠKOLA: TRNJANSKA IME I PREZIME RADNIKA: MJESEC: LISTOPAD

Neposredni rad s

zamjenePrekovremeni sati i
Ostali poslovi

Sati neplaćenog dopusta


Sati rada izvanučionične

Sati provedeni u štrajku


učenicima

Sati plaćenog dopusta


Broj sati

Posebni poslovi
( NOOR )

Bolovanje
Sati provedeni

nastave
Broj na službenom
Nadnevak
sati putu ili stručno
Od Do Od Do usavršavanje

1.
10.2010.
4. 10.
2010.
5. 10.
2010.
6. 10.
2010.
7. 10.
2010.
11. 10.
2010.
12. 10.
2010.
13. 10.
2010.
14. 10.
2010.
15. 10.
2010.
18. 10.
2010.
19. 10.
2010.
20. 10.
2010.
21. 10.
2010.
22. 10.
2010.
25. 10.
2010.
26. 10.
2010.
27. 10.
2010.
28. 10.
2010.
29. 10.
2010.